"Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің санатын айқындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 246 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 2021 жылғы 19 қазандағы № 408 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 22 қазанда № 24858 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы Экология кодексінің 12-бабы 4-тармағының 5-абзацына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің санатын айқындау жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 246 бұйрығына (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 15 Шілдеде № 23538 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      2-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) объект (III санат) – Кодекске 2-қосымшаға сәйкес шегінде қызмет түрлері жүзеге асырылатын объект немесе құрылыс алаңы (ғимарат, құрылыс немесе олардың кешені).";

      12-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Кодекске 2-қосымшаның 3-бөлімінің 2-тармағында көзделмеген мерзімдерге сәйкес келмейтін қызмет түрлерін қоспағанда, ұзақтығы бір жылдан кем құрылыс операцияларын жүргізу;";

      5-тармақтың 3) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Қызмет түрлері және өзге де өлшемшарттар бойынша қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектілерді I, II, III немесе IV санаттардағы объектілерге жатқызу қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалау, көзделіп отырған қызметтің әсеріне скрининг жүргізу кезінде, сондай-ақ оператор жоғарыда санамаланған екі рәсімді ескермей, осы Нұсқаулыққа 4-тармағына сәйкес қызметтің санатын растау үшін Оператор дербес жүзеге асырады:

      1) қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалауға жататын белгіленіп отырған қызметке қатысты және қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалауды жүргізу кезінде;

      2) межеленіп отырған қызметтің әсеріне міндетті скринингке жататын межеленіп отырған қызметке қатысты және межеленіп отырған қызметтің әсеріне скрининг жүргізу кезінде;

      3) Осы тармақтың 1) немесе 2) тармақшаларында көрсетілмеген, көзделіп отырған қызметке қатысты жатқызуды растау:

      III санаттағы объектілерге Кодекстің 88-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу кезінде жүзеге асырылады.".

      2. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы оның Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Экология, геология және
табиғи ресурстар министрдің м.а.
А. Примкулов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Денсаулық сақтау министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Индустрия және инфрақұрылымдық

      даму министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Сауда және интеграция министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Төтенше жағдайлар министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Энергетика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Экология, геология және табиғи
ресурстар министрдің м.а.
2021 жылғы 19 қазандағы
№ 408 бұйрығына
қосымша

Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің санатын айқындау жөніндегі нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің санатын айқындау жөніндегі нұсқаулық Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 12-бабы 4-тармағының бесінші абзацына сәйкес әзірленді және қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің санатын айқындауды нақтылайды (бұдан әрі – Нұсқаулық).

      2. Нұсқаулықта пайдаланылатын негізгі ұғымдар мен анықтамалар:

      1) діріл – техникадағы (машиналардағы, механизмдердегі, конструкциялардағы, қозғалтқыштардағы және т. б.) механикалық тербелістер);

      2) зиянды физикалық әсер ету көзі – жұмыс кезінде зиянды физикалық факторлар табиғи ортаға берілетін объект (технологиялық қондырғы, құрылғы, аппарат, агрегат және т. б.).). Жағымсыз физикалық әсер етудің шекті жол берілетін деңгейі деп физикалық әсер етудің жекелеген түрлерінің (шу, діріл, электр, электрмагнит, магнит өрістері, радиация, жылу) ең жоғары деңгейі түсініледі, онда жануарлардың, өсімдіктердің, экологиялық жүйелер мен биоәртүрліліктің жай-күйіне зиянды әсер болмайды;

      3) инфрадыбыс – жиілік сипаттамалары бір герц - жиырма герц (Гц) жиілік саласында адам құлағының естілу ауқымынан тыс болатын шу;

      3) объект (I және II санат) – Кодекске 2-қосымшаға сәйкес шегінде I санаттағы объектілер немесе II санаттағы объектілер қызметінің бір немесе бірнеше түрі жүзеге асырылатын стационарлық технологиялық объект (кәсіпорын, өндіріс). Объект орналастырылатын, олармен технологиялық тікелей байланысты және эмиссиялардың көлеміне, санына және/немесе қарқындылығына және жағымсыз әсердің өзге де нысандарына елеулі әсер ететін сол өнеркәсіптік алаң шегінде жүзеге асырылатын қызметтің кез келген өзге де түрлері де I немесе II санатқа жатады;

      4) объект (III санат) - Кодекске 2-қосымшаға сәйкес шегінде қызмет түрлері жүзеге асырылатын объект немесе құрылыс алаңы (ғимарат, құрылыс немесе олардың кешені);

      5) объект операторы – меншігінде немесе өзге де заңды пайдалануында қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объект болатын жеке немесе заңды тұлға. Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектіні салу, реконструкциялау, пайдалану және (немесе) жою (кейіннен кәдеге жарату) кезінде жекелеген жұмыстарды орындау және (немесе) жекелеген қызметтер көрсету үшін объект операторы тартқан жеке және заңды тұлғалар объект операторлары деп танылмайды;

      6) табиғи ортаға физикалық әсер ету – шудың, дірілдің, электр, электромагниттік, магниттік өрістердің, радиация мен жылудың жануарлардың, өсімдіктердің, экологиялық жүйелердің және биоәртүрліліктің жай-күйіне жағымсыз әсерінің жол берілетін шекті деңгейі;

      9) ультрадыбыс – ауа, сұйық және қатты ортада берілетін 1,12×104-ден 1,0×109 Гц дейінгі жиілік диапазонындағы ультрадыбыстық тербелістер;

      7) шу – адам ағзасына қолайсыз әсер ететін, оның жұмысы мен тынығуына кедергі келтіретін дыбыстар. Қызметкердің қауіпсіздігі мен денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін естілетін жиіліктер диапазонындағы дыбыстық тербелістер;

      10) электромагниттік сәулелену – табиғи немесе жасанды көздерден пайда болатын электромагниттік тербелістер;

      11) электромагниттік өріс – электромагниттік тербелістер көзіне жақын және электромагниттік тербелістердің таралу жолында пайда болатын өріс.

2-тарау. Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің санатын айқындау

      3. Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектілер әсер ету деңгейіне қарай төрт санатқа бөлінеді:

      1) қоршаған ортаға елеулі жағымсыз әсер ететін объектілер (I санаттағы объектілер);

      2) қоршаған ортаға бірқалыпты жағымсыз әсер ететін объектілер (II санаттағы объектілер);

      3) қоршаған ортаға болмашы жағымсыз әсер ететін объектілер (III санаттағы объектілер);

      4) қоршаған ортаға барынша аз жағымсыз әсер ететін объектілер (IV санаттағы объектілер).

      Технологиялық жағынан бір-бірімен тікелей байланысты, әсер етудің бірыңғай саласы бар және олардың негізінде бір мезгілде I, II, III және (немесе) IV санаттағы объектілерге жатқызылған бірнеше өлшемшарттарға сәйкес келетін объектілер объектіге қоршаған ортаға жағымсыз әсер етудің ең жоғары деңгейі бойынша тиісті санат беріледі.

      4. Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектілерді қызмет түрлері бойынша I, II немесе III санаттағы объектілерге және өзге де өлшемшарттарға жатқызу Кодекске 2-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.

      5. Қызмет түрлері және өзге де өлшемшарттар бойынша қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектілерді I, II, III немесе IV санаттардағы объектілерге жатқызу қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалау, көзделіп отырған қызметтің әсеріне скрининг жүргізу кезінде, сондай-ақ оператор жоғарыда санамаланған екі рәсімді ескермей, осы Нұсқаулықтың 4-тармағына сәйкес қызметтің санатын растау үшін Оператор дербес жүзеге асырады:

      1) қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалауға жататын белгіленіп отырған қызметке қатысты және қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалауды жүргізу кезінде;

      2) межеленіп отырған қызметтің әсеріне міндетті скринингке жататын межеленіп отырған қызметке қатысты және межеленіп отырған қызметтің әсеріне скрининг жүргізу кезінде;

      3) осы тармақтың 1) немесе 2) тармақшаларында көрсетілмеген, көзделіп отырған қызметке қатысты жатқызуды растау:

      III санаттағы объектілерге Кодекстің 88-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу кезінде жүзеге асырылады;

      6. 2021 жылғы 1 шілдеге дейін пайдалануға берілген объектілердің немесе 2021 жылғы 1 шілдеге дейін оларға қатысты мемлекеттік экологиялық сараптаманың немесе ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындылары берілген, 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес арнайы табиғат пайдалану субъектілері деп танылған, пайдалануға берілмеген объектілердің операторлары (өтініш берушілер) қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектілерді қызмет түрлері бойынша I, II, III және IV санаттардағы объектілерге және өзге де өлшемшарттарға жатқызу мақсатында, тиісті объектілерді I, II, III және IV санаттарға жатқызу мақсатында қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға өтініш 2021 жылғы 1 тамыздан кешіктірілмей электрондық нысанда беріледі.

      7. Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің санатын айқындауға арналған өтініш нысаны (бұдан әрі – өтініш) осы Нұсқаулыққа 1-қосымшада ұсынылған.

      8. Операторда эмиссиялардың бір түрі болған және одан асатын жағдайларда өтініш қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға беріледі:

      жылына 5 000 тонна ластаушы заттардың шығарындылары, оның ішінде мұнай – газ өнеркәсібі үшін-жылына 1 000 тонна;

      жылына 15 000 тонна ластаушы заттардың төгінділері;

      жылына 4 000 000 тонна қалдықтарды жинақтау және (немесе) көму лимиттері;

      қалған жағдайларда өтініш қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне беріледі.

      9. Өтініш бойынша шешім қабылдау мерзімі қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға тіркелген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні.

      Уәкілетті органның қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің санатын айқындау жөніндегі шешімі осы Нұсқаулыққа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

      10. Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектіні қоршаған ортаға елеулі жағымсыз әсер ететін I санатқа жатқызу мынадай өлшемшарттар бойынша жүргізіледі:

      1) Кодекске 2-қосымшаға сәйкес өндірістік қуатқа жататын шекті мәнді ескере отырып, қызмет түрінің сәйкестігі. Бір түрдегі бірнеше өндірісті орналастыру кезінде олардың өнімділігі жинақталады;

      2) Кодекске 2-қосымшаға сәйкес қызмет түрінің сәйкестігі;

      3) жылына 1 000 тоннадан астам ластаушы заттар шығарындыларының болуы, оның ішінде мұнай-газ өнеркәсібі үшін – жылына 1 000 тонна;

      4) жылына 5 000 тоннадан астам ластаушы заттар төгінділерінің болуы;

      5) қалдықтарды жинақтау және (немесе) көму лимиттерінің жылына 1 000 000 тоннадан артық болуы;

      6) тұтастай объект бойынша эмиссиялар көлемі түрлерінің бірі асып кеткен жағдайда;

      7) Каспий теңізінде (оның ішінде қорық аймағында) қызметті жүзеге асыру);

      8) қоршаған ортаға әсер етудің ықтимал қатері бар күкіртті өндіру, сақтау және қайта өңдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыру;

      9) басқа мемлекеттің аумағында қоршаған ортаға трансшекаралық әсер ететін қызметті жүзеге асыру болып табылады;

      10) радиоактивті материалдарды өндіру, қайта өңдеу, өндіру және пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асыру;

      11) электромагниттік өрістердің және (немесе) рұқсат етілген шекті деңгейден 10-нан астам сәулеленулердің болуы;

      12) шудың (бір шекті рұқсат етілген деңгейден + 25 децибел және одан жоғары), инфрадыбыстың (бір шекті рұқсат етілген деңгейден + 15 децибел және одан жоғары) және ультрадыбыстың (бір шекті рұқсат етілген деңгейден + 30 децибел және одан жоғары) болуы.

      11. Объектіні қоршаған ортаға қалыпты жағымсыз әсер ететін II санатқа жатқызу мынадай өлшемшарттар бойынша жүргізіледі:

      1) Кодекске 2-қосымшаға сәйкес өндірістік қуатқа жататын шекті мәнді ескере отырып, қызмет түрінің сәйкестігі. Бір түрдегі бірнеше өндірісті орналастыру кезінде олардың өнімділігі жинақталады;

      2) Кодекске 2-қосымшаға сәйкес қызмет түрінің сәйкестігі;

      3) ұзақтығы бір жылдан асатын құрылыс операцияларын жүргізу;

      4) жылына 500-ден 1 000 тоннаға дейін ластаушы заттар шығарындыларының болуы;

      5) жылына 5 000 тоннадан кем ластағыш заттар төгінділерінің болуы;

      6) қалдықтарды жинақтау және (немесе) көму лимиттерінің жылына 1 000 000 тоннадан кем болуы;

      7) тұтастай объект бойынша эмиссиялар көлемі түрлерінің бірі асып кеткен жағдайда;

      8) шудың болуы (бір шекті рұқсат етілген деңгейден + 15 децибелден + 25 децибелге дейін қоса алғанда), инфрадыбыс (бір шекті рұқсат етілген деңгейден + 10 децибелден + 15 децибелге дейін қоса алғанда) және ультрадыбыс (бір шекті рұқсат етілген деңгейден + 20 децибелден + 30 децибелге дейін қоса алғанда).

      12. Қоршаған ортаға болмашы жағымсыз әсер ететін объектіні III санатқа жатқызу мынадай өлшемшарттар бойынша жүргізіледі:

      1) Кодекске 2-қосымшаға сәйкес қызмет түрінің сәйкестігі;

      2) Кодекске 2-қосымшаның 3-бөлімінің 2-тармағында көзделмеген мерзімдерге сәйкес келмейтін қызмет түрлерін қоспағанда, ұзақтығы бір жылдан кем құрылыс операцияларын жүргізу;

      3) зиянды (ластаушы) заттар төгінділерінің болмауы;

      4) объектіде атмосфералық ауаға шығарындылардағы ластаушы заттардың массасы жылына 10 тонна және одан да көп болатын эмиссиялардың стационарлық көздерінің болуы;

      5) объектіде жобалық жылу қуаты 2 Гкал/сағ және одан жоғары жабдықты қолдана отырып, электр энергиясымен, газбен және бумен қамтамасыз ету жөніндегі қондырғыларды пайдалану;

      6) объектіде жылына 10 тонна және одан көп қауіпті емес қалдықтардың және (немесе) жылына 1 тонна және одан да көп қауіпті қалдықтардың жинақталуы;

      7) тұтастай объект бойынша эмиссиялар көлемі түрлерінің бірі асып кеткен жағдайда;

      8) шудың болуы (бір шекті рұқсат етілген деңгейден + 5 децибел + 15 децибелді қоса алғанда), инфрадыбыс (бір шекті рұқсат етілген деңгейден + 5 децибелден + 10 децибелді қоса алғанға дейін) және ультрадыбыс (бір шекті рұқсат етілген деңгейден + 10 децибел + 20 децибелді қоса алғанда).

      13. Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектіні, яғни қоршаған ортаға ең аз жағымсыз әсер ететін IV санатқа жатқызу мынадай өлшемшарттар бойынша жүргізіледі:

      1) Кодекске 2-қосымшада қызмет түрінің болмауы;

      2) қоршаған ортаға көлемі жылына 10 тоннадан кем ластағыш заттар шығарындыларының болуы;

      3) тұтастай объект бойынша эмиссиялар көлемі түрлерінің бірі асып кеткен жағдайда;

      4) шудың (бір шекті рұқсат етілген деңгейден + 5 децибелге дейін қоса алғанда), инфрадыбыстың (бір шекті рұқсат етілген деңгейге дейін) және ультрадыбыстың (бір шекті рұқсат етілген деңгейден + 10 децибелді қоса алғанда) болуы.

  Қоршаған ортаға жағымсыз
әсер ететін объектінің
санатын айқындауға
арналған нұсқаулыққа
1 -қосымша

      Нысан

Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің санатын айқындауға өтініш

      __________________________________________________________________________

      заңды тұлғаның немесе заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны мен атауы жеке

                  кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      __________________________________________________________________________

      заңды тұлғаның мекенжайы (орналасқан жері) немесе жеке кәсіпкердің тұрғылықты жері

      Заңды тұлғаның бизнес сәйкестендіру нөмірі /

      Жеке кәсіпкердің жеке сәйкестендіру нөмірі :

      __________________________________________________________________________

      Заңды тұлғаның (жеке кәсіпкердің) экономикалық қызметінің негізгі түрінің коды:

      __________________________________________________________________________

      Объектінің санатын айқындауды сұраймын _____________________________________

      қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің атауы

      Жетекші _____________________________________ ___________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса )       қолы

      20__ жылғы "__" ________________

      Өтініш мазмұны

      1. Объектінің атауы (объектілер):

      2. Кәсіпорын қызметін жүзеге асырудың түрі (түрлері) және мерзімдері туралы ақпарат:

      3. Объектінің (объектілердің) географиялық және әкімшілік орналасуы:

      Каспий теңізінің акваториясына, ерекше қорғалатын аумақтарға; көрші мемлекеттердің шекараларына (ҚО-ға трансшекаралық әсер ету) қатысты жағдайды қоса алғанда.

      Ескертпе: қызметті жүзеге асыратын ауданның (аудандардың) шолу карта-схемасын ұсыну.

      4. Өндіріс саласы (өнеркәсіп бөлігі):

      5. Технологиялық процестің қысқаша сипаттамасы: _____________________________

      6. Қоршаған ортаны ластау көздері бар өнеркәсіптік алаңдардың орналасқан жері

      туралы деректер (эмиссия көздерінің орналасу схемалары)

      ___________________________________

      1-кесте

      Өнеркәсіптік алаңдардың болуы

N р/с

Өнеркәсіптік алаңның атауы

Облыс

Аудан, елді мекен

Координаттары, град., мин., сек.

Алып жатқан аумағы, га

ендік

бойлық

1

2

3

4

5

6

7

      7. Күкіртті түзудің, сақтаудың және өңдеудің болуы. Объектілердің (карталардың) сипаттамасы.

      2-кесте

      Объектілердің (карталардың) сипаттамасы)

N р/с

Алаңның/картаның атауы (карталар №)

Координаттары, град., мин., сек.

Алып жатқан аумағы, га

Күкіртті ашық күйінде орналастыру нормативтері, т / жыл *

Қайта өңдеу / жою әдісі, т / жыл

Ескертпе

ендік

бойлық

1

2

3

4

5

6

7

8

      (*) – ақпарат өндірістің ең жоғары қуат деңгейіне ұсынылады.

      8. Жинақталатын және/немесе көмілетін қалдықтардың болуы.

      3-кесте

      Жиналатын және / немесе көмілетін қалдықтардың жіктелуі

N р/с

Қалдықтар тізімі

Қалдықтарды жіктеу (код)

Ескертпе

1

2

3

4

      9. Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының нормативтері /

      декларацияланатын саны туралы ақпарат.

      4-кесте

      Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының нормативтері

N р/с

Өнеркәсіптік алаңның атауы

Ластаушы заттарды шығару көздерінің атауы

Заттардың атауы

Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының нормативтері*

Ескертпе

г/сек

т/жыл

1

2

3

4

5

6

7

      (*)–ақпарат өндіррістің ең жоғары қуат деңгейіне ұсынылады.

      10. Сарқынды суларға ластаушы заттарды шығарудың нормативтері туралы ақпарат.

      5-кесте

      Сарқынды сулардағы ластаушы заттар төгінділерінің нормативтері

N р/с

Сарқынды суларды ағызу көзі

Шығарылымдардың атауы (нөмірі)

Заттардың атаулары (көрсеткіш)

Сарқынды сулардың шығыны

Шығаруға рұқсат етілген шоғырлану,

Ластаушы заттардың төгінділерінің нормативтері

Ескертпе

мың м3/жыл

мг/дм3

т/жыл

1

2

3

4


5

6

7

      Ескертпе: ақпарат өндірістің ең жоғары қуат деңгейіне ұсынылады.

      11. Қалдықтарды жинақтау және жою лимиттері / қалдықтардың мөлшері мен түрлері туралы (қалдықтармен жұмыс істейтін, жинақталған және берілген).

      6-кесте

      Қалдықтарды жинақтау және көму лимиттері / қалдықтардың (қалдықтарды басқару жөніндегі мамандандырылған ұйымдарға жиналатын, жинақталатын және берілетін) саны мен түрлері)

N р/с

Қалдықтардың тізімі *

Код

Қалдықтарды жинақтау лимиттері (т/жыл)**

Қалдықтарды көму лимиттері (т/жыл)**

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

      Ескертпе: Тізімде қайта өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату және (немесе) жою үшін кәсіпкерлік субъектілеріне берілмеген қалдықтар көрсетіледі. Ақпарат өндірістің ең жоғары қуат деңгейіне ұсынылады.

      12 Табиғи ортаның компоненттеріне және олардың әсер ету аймақтарының шекараларына зиянды физикалық әсер ету көздерін орналастырудың карта-схемасын ұсына отырып, қоршаған ортаның физикалық факторлары үшін белгіленген нормативтер туралы ақпарат

      7-кесте

      Қоршаған ортаның физикалық факторлары (шу, діріл, электр, электромагниттік, магниттік өрістер, радиация, жылу) үшін белгіленген нормативтер)

№ р/с

Қоршаған ортаға зиянды физикалық әсер түрінің атауы *

Әсер ету көзінің атауы (олардың жиынтығы)

Әсер көзінің нөмірі

Қоршаған ортаға физикалық әсер ету нормативі

Ескертпе

Өлшем бірлігі

Шамасы

1

2

3

4

5

6

7


шу


2діріл


122электростатикалық, электромагниттік өрістер


12радиация


12жылу


12

ультрадыбыс
12

инфрадыбыс
121


      Ескертпе: ақпарат өндірістің ең жоғары қуат деңгейіне ұсынылады.Табиғи ортаның құрамдастарына және олардың әсер ету аймақтарының шекараларына зиянды физикалық әсер ету көздерін орналастырудың карта-схемалары ұсынылады

      Өтініш ___________ парақта жасалды.

      Уәкілетті тұлға: ____________________________________________________________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта

      Жетекші ________________________________________________ ________________

                        (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса )                   қолы

      20__ жылғы "__" ________________

  Қоршаған ортаға жағымсыз
әсер ететін объектінің
санатын айқындауға
арналған нұсқаулыққа
2-қосымша

      Мемлекеттік органның шешімі (нысан)

Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің санатын айқындау

      20__ жылғы "__" ______ № ______

      Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің атауы,

      __________________________________________________________________________

      (экономикалық қызметтің негізгі түрінің коды және қоршаған ортаға кері

      әсер ететін объектінің атауы (болған жағдайда))

      _________________________________________________________________________

                  (объектіде өткізілетін іс-шаралар)

      Объектінің санаты анықталды: ______________________________________________

      _________________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық және (болған жағдайда) қысқартылған атауы, ұйымдық-

      құқықтық нысаны, дара кәсіпкердің тегі, аты және (болған жағдайда) әкесінің аты, оның

      жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері көрсетіледі).

      Заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі /

      жеке кәсіпкердің жеке сәйкестендіру нөмірі:

      __________________________________________________________________________

      Заңды тұлғаның мекенжайы (орналасқан жері, пошталық индекс) немесе жеке

      кәсіпкердің тұрғылықты жері _______________________________________________

      _________________________________________________________________________

      Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің мекенжайы (орналасқан жері)

      __________________________________________________________________________

      Жетекші _____________________________________________ ___________________

                        (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса )                   қолы

      20__ жылғы "__" ________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады