"Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың үлгілік шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 24 маусымдағы № 58 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 18 қазандағы № 92 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 25 қазанда № 24862 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың үлгілік шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 24 маусымдағы № 58 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18889 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 7) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясын желіге беруді техникалық диспетчерлендіру және тұтыну жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үлгілік шартта:

      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына және "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қолданылады.";

      27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "27. Шот-фактура бойынша ақы төлеу мерзімі келген кезге оны төлемегені үшін Өнім беруші Тұтынушының төлемеген сомалары бойынша төлем мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап тұрақсыздық айыбын есептеуге құқылы. Мерзімі өткен сомалар бойынша Өнім беруші Тұтынушыдан төлемнің мерзімі өткен әрбір күн үшін ақшалай міндеттемені Тұтынушының нақты орындаған күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген 1,5 еселенген базалық мөлшерлемесіне, сүйене отырып есептелген тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге құқылы.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ұлттық электр желісі бойынша электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үлгілік шартта:

      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына және "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қолданылады;";

      38-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "38. Шот-фактура бойынша ақы төлеу мерзімі келген кезге оны төлемегені үшін Өнім беруші Тұтынушының төлемеген сомалары бойынша төлем мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап тұрақсыздық айыбын есептеуге құқылы. Мерзімі өткен сомалар бойынша Өнім беруші Тұтынушыдан төлемнің мерзімі өткен әрбір күн үшін ақшалай міндеттемені Тұтынушының нақты орындаған күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген 1,5 еселенген базалық мөлшерлемесіне, сүйене отырып есептелген тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге құқылы.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тауарлық газды тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсынуға арналған үлгілік шартта:

      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына және "Газ және газбен жабдықтау туралы", "Магистральдық құбыр туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қолданылады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тауарлық газды сақтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсынуға арналған үлгілік шартта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      жерасты газ қоймасы-тауарлық газды маусымдық біркелкі емес тұтыну кезеңінде жеткізуді қамтамасыз ету үшін газдың технологиялық қоры сақталатын, магистральдық газ құбырының бөлігі болып табылатын, жерүсті жабдығы бар кешендегі жерасты құрылыстары;

      тауарлық газды қабылдау пункті-әдетте тауарлық газды есепке алу аспабымен жарақтандырылған, тұтынушы тауарлық газды жеткізетін жерасты газ қоймасында болатын газды жеткізу пункті, одан кейін тауарлық газ жерасты газ қоймасына сақтауға тікелей айдалады;

      уәкілетті органның ведомствосы – табиғи монополиялардың тиісті салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы.

      1-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына және "Газ және газбен жабдықтау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қолданылады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Топтық резервуарлық қондырғыларды пайдаланудың көрсетілетін қызметтерін ұсынуға арналған үлгілік шартта:

      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына және "Газ және газбен жабдықтау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қолданылады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Сумен жабдықтау және (немесе) су бұрудың көрсетілетін қызметтерін ұсынуға арналған үлгілік шартта:

      1-тармақта:

      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "су тұтыну нормасы – "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабы 1-тармағының 34) тармақшасына сәйкес жергілікті атқарушы орган айқындайтын нақты елді мекендегі бір адамның, жеке қосалқы шаруашылықтағы жануарлардың тәуліктік қажеттілігін қанағаттандыруға немесе суармалы ауданның бір бірлігіне арналған судың мөлшері;";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының Су кодексіне және Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес қолданылады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мұнай тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсынуға арналған үлгілік шартта:

      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына және "Магистральдық құбыр туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қолданылады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Кеменің теңіз портына, кейіннен порттан шыға отырып, жүк операцияларын жүргізу және/немесе өзге де мақсаттарда кіргені үшін теңіз портының (кеме кірісі) қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шартта:

      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына және "Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қолданылады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Магистральдық теміржол желісінің қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шартта:

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Магистральдық теміржол желісінің қызметтеріне ақы төлеуді тасымалдаушы есепті айдың әрбір онкүндігі басталғанға дейін оператордың кіріс шотына жүк тасымалының мөлшерлес бөлінген айлық көлемінен 100% алдын ала төлем шартымен күнтізбелік он күнде бір рет жүргізеді";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның жүруі үшін кірме жолды ұсыну жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үлгілік шартта:

      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына және "Теміржол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қолданылады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда маневрлік жұмыстар, тиеу-түсіру, тасымалдау процесінің басқа да технологиялық операциялары үшін, сондай-ақ тасымалдау процесінің технологиялық операцияларында көзделмеген жылжымалы құрамның тұрағы үшін кірме жолды ұсыну жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үлгілік шартта:

      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына және "Теміржол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қолданылады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Суды магистральдық құбыржолдар және (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі қызметтерді ұсынуға арналған үлгілік шартта:

      1-тармақта:

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      есепке алу аспабы – нормаланған метрологиялық сипаттамасы бар, белгілі бір уақыт аралығы ішінде физикалық шама бірлігін жаңғыртатын және сақтайтын әрі "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен коммерциялық есепке алу үшін қолдануға рұқсат етілген су көлемін өлшеуге арналған техникалық құрал;";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының Су кодексіне және Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес қолданылады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Концессия шарттары бойынша теміржол көлігінің объектілері бар теміржолдар қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шартта:

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Концессия шарттары бойынша теміржол көлігі объектілері бар темір жолға жылжымалы құрамды жіберу кезінде тасымалдаушы концессионерге Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 333 бұйрығымен бекітілген Жылжымалы құрамды және оның кепілін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), сондай-ақ Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімінен алып тастау қағидаларына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11119 болып тіркелген) сәйкес жылжымалы құрамға есептке алу құжатын ұсынады.";

      22-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) концессия шарттары бойынша теміржол көлігі объектілері бар темір жолдардың Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 544 бұйрығымен бекітілген Теміржол көлігін техникалық пайдалану қағидаларының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11897 болып тіркелген) талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету;";

      24-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 2 тамыздағы № 612 бұйрығымен бекітілген Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларына (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 2 тамызда № 19188 болып тіркелген) және теміржол көлігі саласындағы нормативтік құқықтық актілерде көзделген теміржол жылжымалы құрамын техникалық пайдалану талаптарына сәйкес жүктерді теміржол көлігімен тасымалдаудың орындалуын қамтамасыз етуге;";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясын өндірудің-тұтыну теңгерімін ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үлгілік шартта:

      42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "42. Шот-фактура бойынша ақы төлеу мерзімі келген кезге оны төлемегені үшін Өнім беруші Тұтынушының төлемеген сомалары бойынша төлем мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап тұрақсыздық айыбын есептеуге құқылы. Мерзімі өткен сомалар бойынша Өнім беруші Тұтынушыдан төлемнің мерзімі өткен әрбір күн үшін ақшалай міндеттемені Тұтынушының нақты орындаған күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген 1,5 еселенген базалық мөлшерлемесіне, сүйене отырып есептелген тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге құқылы.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үлгілік шартта:

      7-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Өнім беруші Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығымен бекітілген Жылу энергиясын пайдалану қағидаларында (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10234 болып тіркелген) (бұдан әрі – Жылу энергиясын пайдалану қағидалары) және осы Шартта көзделген жағдайларда, оның ішінде мынадай:";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Жабдықты жөндеу және (немесе) жаңа тұтынушыларды қосу жөніндегі жоспарлы жұмыстарды жүргізу қажет болған және резервтік қорек болмаған кезде Тұтынушыны ажырату тәртібі Жылу энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес көзделеді.";

      19-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Жылу энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес Тұтынушылардың сақтауы үшін міндетті техникалық талаптарды белгілеуге;

      2) Жылу энергиясын пайдалану қағидаларында белгіленген тәртіппен есепке алу аспаптарына техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге және оларды салыстырып тексеруді ұйымдастыруға;".

      2. Табиғи монополияларды реттеу комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
А. Иргалиев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және инфрақұрылымдық

      даму министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Экология, геология және

      табиғи ресурстар министрлігі

О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58 "Об утверждении типовых договоров предоставления регулируемых услуг"

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 октября 2021 года № 92. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 октября 2021 года № 24862

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58 "Об утверждении типовых договоров предоставления регулируемых услуг" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 18889) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 7) статьи 8 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" ПРИКАЗЫВАЮ:";

      в Типовом договоре на оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии, утвержденном указанным приказом:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике".";

      пункт 27 изложить в следующей редакции:

      "27. За неоплату счета-фактуры к моменту наступления срока оплаты по нему Поставщик вправе начислять неустойку по неоплаченным Потребителем суммам начиная со дня, следующего за днем окончания срока платежа. По просроченным суммам Поставщик вправе требовать от Потребителя уплаты неустойки, рассчитанной исходя из 1,5-кратной базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день фактического исполнения Потребителем денежного обязательства, за каждый день просрочки платежа.";

      в Типовом договоре на оказание услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, утвержденном указанным приказом:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике".";

      часть первую пункта 38 изложить в следующей редакции:

      "38. За неоплату счета-фактуры к моменту наступления срока оплаты по нему, Поставщик вправе начислять неустойку по неоплаченным Потребителем суммам, начиная со дня, следующего за днем окончания срока платежа. По просроченным суммам Поставщик вправе требовать от Потребителя уплаты неустойки, рассчитанной исходя из 1,5-кратной базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день фактического исполнения Потребителем денежного обязательства, за каждый день просрочки платежа.";

      в Типовом договоре на предоставление услуг по транспортировке товарного газа, утвержденном указанным приказом:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и законами Республики Казахстан "О газе и газоснабжении" и "О магистральном трубопроводе".";

      в Типовом договоре на предоставление услуг по хранению товарного газа, утвержденном указанным приказом:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. В Договоре используются следующие основные понятия:

      подземное хранилище газа – подземные сооружения в комплексе с наземным оборудованием, являющиеся частью магистрального газопровода, в которых поддерживается технологический запас газа для обеспечения поставок в период сезонного неравномерного потребления товарного газа;

      пункт приема товарного газа – пункт поставки газа, как правило оснащенный прибором учета товарного газа, находящийся на подземном хранилище газа, на который Потребителем поставляется товарный газ, после чего, товарный газ непосредственно закачивается в подземное хранилище газа на хранение;

      ведомство уполномоченного органа – ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий.

      Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан "О газе и газоснабжении".";

      в Типовом договоре на предоставление услуг в сфере эксплуатации групповых резервуарных установок, утвержденном указанным приказом:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан "О газе и газоснабжении".";

      в Типовом договоре на предоставление услуг водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденном указанным приказом:

      в пункте 1:

      абзац шестой изложить в следующей редакции:

      "норма водопотребления – количество воды для удовлетворения суточной потребности одного человека, животных личного подсобного хозяйства или на единицу поливной площади в конкретном населенном пункте, которое определяется местным исполнительным органом в соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан";";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.";

      в Типовом договоре на предоставление услуг по транспортировке нефти, утвержденном указанным приказом:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан "О магистральном трубопроводе".";

      в Типовом договоре на оказание услуг морского порта за заход судна в морской порт для производства грузовых операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход), утвержденном указанным приказом:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан "О торговом мореплавании".";

      в Типовом договоре на оказание услуг магистральной железнодорожной сети, утвержденном указанным приказом:

      пункт 16 изложить в следующей редакции:

      "16. Оплата услуг магистральной железнодорожной сети производится перевозчиком один раз в десять календарных дней на условиях 100% предварительной оплаты от соразмерно разделенного месячного объема перевозок грузов на доходный счет оператора до начала каждой декады расчетного месяца.";

      в Типовом договоре на оказание услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути, утвержденном указанным приказом:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте".";

      в Типовом договоре на оказание услуг по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути, утвержденном указанным приказом:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан "О железнодорожном транспорте".";

      в Типовом договоре на предоставление услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам, утвержденном указанным приказом:

      в пункте 1:

      абзац второй изложить в следующей редакции:

      "прибор учета – техническое средство, предназначенное для измерения объема воды, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и хранящее единицу физической величины в течение определенного интервала времени, и разрешенное к применению для коммерческого учета в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений";";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.";

      в Типовом договоре на оказание услуг железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам концессии, утвержденном указанным приказом:

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. При допуске подвижного состава на железнодорожный путь с объектами железнодорожного транспорта по договорам концессии перевозчик представляет концессионеру учетный документ на подвижной состав в соответствии с Правилами государственной регистрации (перерегистрации) подвижного состава и его залога, а также исключения из Государственного реестра подвижного состава, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 333 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 11119).";

      подпункт 10) пункта 22 изложить в следующей редакции:

      "10) обеспечить соответствие железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам концессии требованиям Правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 544 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 11897);";

      подпункт 2) пункта 24 изложить в следующей редакции:

      "2) обеспечивать выполнение перевозок грузов железнодорожным транспортом в соответствии с Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от августа 2019 года № 612 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 19188) и требованиями технической эксплуатации железнодорожного подвижного состава, предусмотренными нормативными правовыми актами в области железнодорожного транспорта;";

      в Типовом договоре на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии, утвержденном указанным приказом:

      пункт 42 изложить в следующей редакции:

      "42. За неоплату счета-фактуры к моменту наступления срока оплаты по нему, Поставщик вправе начислять неустойку по неоплаченным Потребителем суммам, начиная со дня, следующего за днем окончания срока платежа. По просроченным суммам Поставщик вправе требовать от Потребителя уплаты неустойки, рассчитанной исходя из 1,5 кратной базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день фактического исполнения Потребителем денежного обязательства, за каждый день просрочки платежа.";

      в Типовом договоре на оказание услуг по снабжению тепловой энергией, утвержденном указанным приказом:

      абзац первый части первой пункта 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Поставщик вправе прекратить или ограничить подачу тепловой энергии Потребителю в случаях, предусмотренных Правилами пользования тепловой энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10234) (далее – Правила пользования тепловой энергией) и настоящим Договором, в том числе:";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. При необходимости проведения плановых работ по ремонту оборудования и (или) подключения новых потребителей и отсутствии резервного питания порядок отключения Потребителя предусматривается в соответствии с Правилами пользования тепловой энергией.";

      подпункты 1) и 2) пункта 19 изложить в следующей редакции:

      "1) устанавливать в соответствии с Правилами пользования тепловой энергией технические требования, обязательные для соблюдения Потребителями;

      2) проводить техническое обслуживание и организовывать поверки приборов учета в порядке, установленном Правилами пользования тепловой энергией;".

      2. Комитету по регулированию естественных монополий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр национальной экономики
Республики Казахстан А. Иргалиев

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство экологии,
геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство энергетики
Республики Казахстан