Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 2 наурыздағы № 19 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 3 наурызда № 27011 болып тіркелді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз.


      БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1) "Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға және қайта ресімдеуге арналған өтініштердің нысандарын, лицензиялардың және (немесе) лицензияларға қосымшалардың нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 3 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10195 болып тіркелген):

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 3) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған заңды тұлға өтiнiшінің нысанында:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) заңды тұлға-лицензиаттың "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес (тиісті тор көзде Х көрсетіңіз):

      бірігу ____________________________________________

      қайта құру ________________________________________

      қосылу __________________________________________

      бөліп шығару______________________________________

      бөліну ____________________ жолымен қайта ұйымдастырылуы;";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған заңды тұлға өтiнiшінің нысанында:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) заңды тұлға-лицензиаттың "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес (тиісті тор көзде Х көрсетіңіз):

      бірігу ____________________________________________

      қайта құру ________________________________________

      қосылу __________________________________________

      бөліп шығару______________________________________

      бөліну ____________________ жолымен қайта ұйымдастырылуы;";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған жеке тұлға өтiнiшінің нысанында:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиаттың үшінші тұлғалардың пайдасына объектімен бірге "объектілерге берілетін рұқсаттар" класы бойынша берілген лицензияны иеліктен шығаруы

      _____________________________________________________________";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу жөніндегі қызметке лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған заңды тұлға өтiнiшінің нысанында:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) заңды тұлға-лицензиаттың "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес (тиісті тор көзде Х көрсетіңіз):

      бірігу ____________________________________________

      қайта құру ________________________________________

      қосылу __________________________________________

      бөліп шығару______________________________________

      бөліну ____________________ жолымен қайта ұйымдастырылуы;";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу жөніндегі қызметке лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған жеке тұлға өтiнiшінің нысанында:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиаттың үшінші тұлғалардың пайдасына объектімен бірге "объектілерге берілетін рұқсаттар" класы бойынша берілген лицензияны иеліктен шығаруы

      _____________________________________________________________";

      18 және 19-қосымшалар осы бұйрыққа 1 және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2) "Хабарламалар нысандарын және Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10194 болып тіркелген):

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидалары;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылдарды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарламаның нысаны;

      4) осы бұйрыққа 3-1-қосымшаға сәйкес өзін-өзі реттейтін ұйым қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      5) осы бұйрыққа 3-2-қосымшаға сәйкес жойылып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның I және II қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      6) осы бұйрыққа 3-3-қосымшаға сәйкес энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      7) осы бұйрыққа 3-5-қосымшаға сәйкес дара кәсіпкер ретінде қызметті бастағаны туралы хабарламаның нысаны;

      8) осы бұйрыққа 3-6-қосымшаға сәйкес бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын өндіру, бензинді (авиациялықтан басқа), дизель отынын көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      9) осы бұйрыққа 3-7-қосымшаға сәйкес темекі өнімдерін көтерме саудада өткізу жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      10) осы бұйрыққа 3-8-қосымшаға сәйкес жекелеген қызмет түрлері – ойын бизнесін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      11) осы бұйрыққа 3-10-қосымшаға сәйкес жекелеген қызмет түрлері – электрондық тауарлар саудасын жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      12) осы бұйрыққа 3-11-қосымшаға сәйкес радиоэлектрондық құралдарды пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      13) осы бұйрыққа 3-12-қосымшаға сәйкес жоғары жиілікті құрылғыны пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      14) осы бұйрыққа 3-13-қосымшаға сәйкес радиоәуесқойлық қызметтер үшін радиоэлектрондық құралдарды пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      15) осы бұйрыққа 3-14-қосымшаға сәйкес телефон арнасының радиоұзартқышын пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      16) осы бұйрыққа 3-15-қосымшаға сәйкес цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      17) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тізбесі;

      18) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес акцизделетін тауарларды өндіруді, жинауды (жинақтауды) жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      19) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес қалдықтарды жинау, сұрыптау және (немесе) тасымалдау, қауіпсіз қалдықтарды қалпына келтіру және (немесе) жою жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      20) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес қоршаған ортаға әсер ету туралы декларацияның нысаны бекітілсін.";

      бұйрыққа 3, 3-5 және 4-қосымшалар осы бұйрыққа 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес 3-15-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту саясаты департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
А. Куантыров
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфраструктуралық
даму министрлігі
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 19 Бұйрыққа
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына
18-қосымша
Нысан

Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу жөніндегі қызметке лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды тұлғаның өтiнiші

      ____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      ____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, орналасқан жері,

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған

      жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру

      нөмірі) ____________________________________________________________________

      (қызмет түрінің және (немесе) қызметтің кіші түрінің (-лерінің) толық атауы көрсетiлсiн)
________________________________________________________________________________
жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруiңiздi сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы _______________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық
үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта __________________________________________________;
Телефон нөмірлері ___________________________________________________;
Факс _______________________________________________________________;
Банк шоты __________________________________________________________.
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы
__________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Тұтынушылармен жұмысты қамтамасыз ететін қызметті – абоненттік қызметтерді,
учаскелерді құру туралы бұйрықтың болуы туралы ақпарат:
1) қызметті құру туралы бұйрықтың нөмірі _______________________________;
2) бұйрыққа қол қойылған күн __________________________________________;
3) жауаптының тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) ______________________________.
Кемiнде 10 000 айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айналым қаражатының болуы туралы
ақпарат:
1) банктің атауы _____________________________________________________;
2) шот нөмірі _______________________________________________________;
3) айналым қаражатының мөлшері (сома) _________________________________.
"Электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензия беру
үшін бюджетке лицензиялық алым төлеу туралы мәліметтер: 1) түбіртектің нөмірі мен күні
__________________________________________.
Бұл ретте, көрсетілетін қызметті алушы "Энергиямен жабдықтау мақсатында электр
энергиясын сатып алу, магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi
құбырларын пайдалану қызметі үшін біліктілік талаптары мен оларға сәйкестiкті растайтын
құжаттар тiзбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 29 қаңтардағы № 60 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 10598 болып тіркелген) белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келеді.
Осымен: өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші түрімен
айналысуға сот тыйым салмайтыны; қоса берілетін құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес
келетіні және жарамды болып табылатындығы расталады; өтініш беруші лицензияны және
(немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын, қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісім береді;
____________________________________________________________________.
Осы арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мен ұсынып отырған
(толтырған) ақпараттың дұрыстығы үшін жауапты екенімді растаймын.
Басшы __________________________________________________________
(электрондық цифрлық қолтаңба) (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
Толтыру күні: 20__ жылғы "__" _______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 19 Бұйрыққа 2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына
19-қосымша
  Нысан

Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу үшін лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлғаның өтiнiші

      ____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)
___________________________________________________________________
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтiң кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруiңiздi сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы ___________________________
____________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта __________________________________________________;
Телефон нөмірлері ___________________________________________________;
Факс _______________________________________________________________;
Банк шоты __________________________________________________________.
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы
__________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат
(стационарлық үй-жайлар) нөмірі).
Тұтынушылармен жұмысты қамтамасыз ететін қызметті – абоненттік қызметтерді,
учаскелерді құру туралы бұйрықтың болуы туралы ақпарат:
1) қызметті құру туралы бұйрықтың нөмірі _______________________________;
2) бұйрыққа қол қойылған күн __________________________________________;
3) жауаптының тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) ______________________________.
Кемiнде 10 000 айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айналым қаражатының болуы туралы
ақпарат:
1) банктің атауы _____________________________________________________;
2) шот нөмірі _______________________________________________________;
3) айналым қаражатының мөлшері (сома) _________________________________.
"Электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензия беру
үшін бюджетке лицензиялық алым төлеу туралы мәліметтер:
1) түбіртектің нөмірі мен күні ____________________________________.
Бұл ретте, көрсетілетін қызметті алушы "Энергиямен жабдықтау мақсатында электр
энергиясын сатып алу, магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi
құбырларын пайдалану қызметі үшін біліктілік талаптары мен оларға сәйкестiкті растайтын
құжаттар тiзбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 29 қаңтардағы № 60 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 10598 болып тіркелген) белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келеді.
Осымен келесі расталады: өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және
(немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны; қоса берілетін құжаттардың
барлығы шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып табылатындығы расталады;
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, қолжетімділігі шектеулі
дербес деректерді пайдалануға келісім береді;
____________________________________________________________________.
Осы арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мен ұсынып отырған
(толтырған) ақпараттың дұрыстығы үшін жауапты екенімді растаймын.
Жеке тұлға _____________________________________________________________________
(электрондық цифрлық қолтаңба) (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
Толтыру күні: 20__ жылғы "__" _______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 19 Бұйрыққа 3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
3-қосымша
  Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама

      Жаңа объектінің құрылысы бойынша:

      Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,

      астананың) ___________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) _________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      (жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы,

      ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі және телефон нөмірі)

      Осымен __________________________________________________________________
(объектiнiң атауы және орналасқан жері)

      ____________________________________________________________________________

      объектісінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлаймын.

      Құрылыстың басталуы 20__ жылғы "___" _____________

      Пайдалануға беру мерзiмi 20__ жылғы "___"__________

      Қаржыландыру көзі _______________________________

      Бұл ретте мынаны хабарлаймын:

      1. Жерге тиісті құқық беру туралы ____________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      20__ "__" ___________ № _____ шешімі.

      2. Объектіні салуға арналған жобалық (жобалық-сметалық) құжаттаманы

      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________
(жобалау ұйымының атауы, лицензияның №, алынған күні және санаты, жобалаудың сатылығы)

      ____________________________________________________________________________

      әзірледі және _______________________________________________________ бекітті.
(ұйымның атауы, бұйрықтың № және күні)
3. Сараптаманың № _______ оң қорытындысын (сараптама жүргізу міндетті болған жағдайда)

      ________________________________________________________________________________

      (сараптама түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), телефоны, сарапшы аттестатының №, алған күні және мамандануы)

      "__" ______ берді.

      4. Объект _____________________________________________________________

      (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты немесе үшінші – төмен)

      жауапкершілік деңгейіне жатады.

      5. Жобалық (жобалық-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың

      нормативтік ұзақтығының мерзімі _________ ай.

      6. Жұмыстар мердігерлік тәсілмен ____________________________________________

      __________________________________________________________________________
(құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны, лицензияның №, алған күні және санаты)

      20__ "__"____________ №____ мердігерлік шарттың негізінде жүргізіледі.

      7. Сараптамалық сүйемелдеу режимінде (егер құрылысты кезең-кезеңмен жүргізу

      қарастырылған болса) құрылыстың тиісті кезеңдеріне арналған 20___ "___"____________

      №_____ шешім берілді.

      8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ___________________________

      _________________________________________________________________________
(оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі бар ________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.

      9. Бас мердігердің атынан құрылыс бойынша жауапты тұлға ретінде

      _____________________________________________________________________
(оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі бар ___________________________________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________________________________

      (инженерлік-техникалық жұмыскердің аттестаты, аттестаттың мамандануы, № мен күні, телефон нөмірі, пошталық мекенжайы, аттестат
берген аттестаттау орталығы ұйымының атауы - БСН)

      және құрылыста ________ жыл еңбек өтілі бар, "Сейсмикаға төзiмдi құрылыс"
(сейсмикалық аудандарда құрылыс жүргізілген жағдайда) курсы бойынша ______
_______________________________________________________________________

      (куәлік нөмірі, кім берген немесе ұзартқан)

      _______________________________________________________ жарамды куәлiгi бар
________________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы, ұйымның атауы)

      20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.

      10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге асырады:

      1) 20___ "____" _________________ № ____ бұйрыққа сәйкес жобаны әзірлеушінің атынан

      _______________________________________________________________________

      (ұйымның атауы, лицензияның №, алған күні және санаты, мекенжайы және телефоны)

      _________________________________________________________________________;

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      2) 20___ "__" ______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында аттестатталған

      сарапшысы(-лары) бар _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы)

      ұйым ____________________________________________________________________;
(ұйымның атауы, мекенжайы және телефоны)

      3) 20___ "___" ______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы __________________
____________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)

      11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге асырады:

      1) өз штатында 20___ "___" ______________ №_____ бұйрықпен тағайындалған
аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы, аккредиттеу туралы куәліктің №
және алған күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған жағдайда) тапсырыс берушінің өзі
2) 20___ "___" ______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында аттестатталған
сарапшысы(-лары) бар _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған
жағдайда) __________________________________________________________________________
ұйым _____________________________________________________________________;
(ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

      3) 20___ "___" ______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы __________________
______________________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)

      12. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық өзгерістер туралы
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарына уақтылы хабарлауға міндеттенемін.
13. Осы хабарламаны бере отырып, мыналарды растаймын:
1) көрсетілген барлық деректер ресми деректер болып табылады және оларға қызметті
немесе жекелеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкін;
2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды болып табылады;
3) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру басталғанға дейін орындалуы міндетті
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары сақталады;
4) хабарламада көрсетілген мәліметтер бойынша ақпараттық жүйелерден құжаттар алуға өз
келісімімді беремін.
14. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру кезінде құрылыс нормаларын және
сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнаманың талаптарын және бекітілген
жобаны бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексіне сәйкес жауаптылықта болатынымыз туралы хабардармыз.

Тапсырыс беруші (құрылыс салушы)
________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
ЖСН/БСН________________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
________________________________
(қолы, күні)
Мөр орны (болған жағдайда)


Бас мердігер ________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
ЖСН/БСН ________________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
________________________________
(қолы, күні)
Мөр орны (болған жағдайда)

      Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда: сенім білдірілген тұлға
_____________ ___________________________________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Берілген күні: 20__ жылғы "__" ________
Қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта
жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша:
Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың) _________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ________________________________________
_______________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық мекенжайы және телефоны)

      Осымен ____________________________________________________________________
(объектiнiң атауы және орналасқан жері)
___________________________________________________________________________
қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша
құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлаймын.
Құрылыстың басталуы 20_ жылғы "__" _____________
Пайдалануға беру мерзiмi 20_ жылғы "__" ____________
Бұл ретте мынаны хабарлаймын:

      1. Сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге асыратын тиісті жергілікті
атқарушы органның қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)
реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
_________________________________________________
__________________________________________________________________
(жергілікті атқарушы органның атауы)
20__ "__" ___________ № _____ шешімі.
2. Өзгертілетін үй-жайға (ғимараттың бір бөлігіне) _______________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(құжаттардың атауы, құжаттарды берген органның атауы)
_________________________________ 20___ "____"_____________ № _________ меншік
құқығын растайтын құжаттарды берді не _______________________________________
___________________________________________________________________________
(нотариат конторының мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
үй-жайдың немесе ғимараттың бір бөлігінің меншік иесінің (меншік иелерінің) оларды
өзгертуге нотариат куәландырған жазбаша келісуі бар
______________________________________________________________________.
3. Жерге тиісті құқық беру туралы 20__ "__" ___________ № _____ шешімді (егер
жоспарланып отырған өзгеріс қосымша жер учаскесін бөлуді (кесіп беруді) көздесе)
__________________________________________________________________________
(жергілікті атқарушы органның атауы)

      берді.
4. ________________________________________________________________________
(жергілікті атқарушы органның атауы)
берген 20__ "__" ___________ № _____ сәулет-жоспарлау тапсырмасына сәйкес
қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкцияла (қайта
жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша жобалық (жобалау-сметалық) құжаттаманы
__________________________________
________________________________________________________________________
(жобалау ұйымының атауы, лицензияның №, алған күні және санаты, жобалаудың сатылылығы)
әзірледі және ________________________________________________________ бекітті.
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) және (немесе) бұйрықтың № және күні)
5. Сараптаманың 20___ "____"_____ № оң қорытындысын (сараптама жүргізу міндетті
болған жағдайда) _________________________________________
(сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
телефоны, аттестатының №, алған күні және мамандануы) берді.

      6. Өзгертілетін үй-жайлармен (үйдің бөліктерімен) іргелес басқа үй-жайлар (тұрғын үй
бөліктері) иелерінің (егер үй-жайлардың (тұрғын үй бөліктерінің) жоспарланып отырған
реконструкциясы (қайта жоспарлануы, қайта жабдықталуы) немесе үй-жайлардың
шекараларын көшіруі олардың мүдделерін қозғаса) 20_ "__" _________________________
________________________________________________________________________
(нотариат конторының мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      нотариат куәландырған жазбаша келісуі бар.

      7. Жұмыстар 20__ "___" ______________ №____ мердігерлік шарттың негізінде
__________________________________________________________
(құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны, лицензияның №, алған күні және санаты)
мердігерлік тәсілмен (мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда) жүргізілетін болады.
8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ____________________________
_________________________________________________________________________
(оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі бар _________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.
9. Бас мердігердің атынан құрылыс бойынша жауапты тұлға ретінде
__________________________________________________________________________
(оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)
білімі бар___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(инженерлік-техникалық жұмыскердің аттестаты, аттестаттың мамандануы, № мен күні, телефон нөмірі, пошталық мекенжайы, аттестат
берген аттестаттау орталығы ұйымының атауы - БСН)
және құрылыста ________ жыл еңбек өтілі бар,

      "Сейсмикаға төзiмдi құрылыс" (сейсмикалық аудандарда құрылыс жүргізілген жағдайда)

      курсы бойынша __________________________________________________________________

      (куәлік нөмірі, кім берген немесе ұзартқан)
_______________________________________________________ жарамды куәлiгi бар
__________________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы, ұйымның атауы)
20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.
10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге
асырады:
1) 20___ "____" _________________ № ____ бұйрыққа сәйкес жобаны әзірлеушінің атынан
_____________________________________________________________________
(ұйымның атауы, лицензияның №, алған күні және санаты, мекенжайы және телефоны)
__________________________________________________________________________;
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
2) 20___ "__" ______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында аттестатталған
сарапшысы(-лары) бар ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы)
ұйым ____________________________________________________________________;
(ұйымның атауы, мекенжайы және телефоны)
3) 20___ "___" ______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы __________________
__________________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)
11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге
асырады:
1) өз штатында 20___ "___" ______________ №_____ бұйрықпен тағайындалған
аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _____________________________________
______________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы, аккредиттеу туралы куәліктің
№ және алған күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған жағдайда)
тапсырыс берушінің өзі 2) 20___ "___" ______________ №_____ шартқа сәйкес өз
құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ____________________________________
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған
жағдайда) _____________________________________________________________________
ұйым ________________________________________________________________;
(ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)
3) 20___ "___" ______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____________

      ____________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)

      12. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық өзгерістер туралы
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарына уақтылы хабарлауға міндеттенемін.
13. Осы хабарламаны бере отырып, мыналарды растаймын:
1) көрсетілген барлық деректер ресми деректер болып табылады және оларға қызметті
немесе жекелеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкін;
2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды болып табылады;
3) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру басталғанға дейін орындалуы міндетті
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары сақталады;
4) хабарламада көрсетілген мәліметтер бойынша ақпараттық жүйелерден құжаттар алуға өз
келісімімді беремін.
14. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру кезінде құрылыс нормаларын және
сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнаманың талаптарын және бекітілген
жобаны бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексіне сәйкес жауаптылықта болатынымыз туралы хабардармыз.

Тапсырыс беруші
(құрылыс салушы)
______________________________
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
ЖСН/БСН ______________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
______________________________
(қолы, күні)
Мөр орны (болған жағдайда)


Бас мердігер
(мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда)
_______________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
ЖСН/БСН _______________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
_______________________________
(қолы, күні)
Мөр орны (болған жағдайда)

      Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:

      сенім білдірілген тұлға _____________ ___________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Берілген күні: 20__ жылғы "__" ________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 19 Бұйрыққа 4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-5 қосымша

Нысан

Дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама

      Беру себебі:дара кәсіпкер ретінде тіркелухабарламада көрсетілген деректерді өзгерту

      1. __________________________________________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)

      2. Осымен ___________________________________________________________
(егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)

      Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бірлескен кәсіпкерліктің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)      Дара кәсіпкер ретінде қызметінің жүзеге асырылуының басталуы туралы хабарлайды

      Кәсіпкерліктің түрі:


жеке


бірлескен

      3. Дара кәсіпкердің атауы _________________________________________________________

      (болған жағдайда көрсету керек)

      4. Жүзеге асырылатын қызметтің түрі (экономикалық қызметтер түрлерінің жалпы
сыныптауышына сәйкес 5 белгілік код көрсетіледі):      5. Салық салу тәртібін (режимін) таңдау:А.

Жалпыға бірдей белгіленген тәртіпВ.

Патент негізінде арнаулы салық режиміС.

Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режиміD.

Шаруа немесе фермерлік қожалықтар үшін арнаулы салық режиміЕ.

Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер мен ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін арнаулы салық режиміF.

Тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режиміG.

Бөлшек салықтың арнаулы салық режиміH.

Арнаулы мобильді қосымша пайдаланылатын арнаулы салық режимі

      6. Дара кәсіпкердің орналасқан орнының мекенжайы:

      Облыс/аудан (анықтамалықты қараңыз)      Қала (ауыл, село)       Көше (шағын аудан)         Үй нөмірі      Пәтер нөмірі      (бөлме, өзге үй-жай)

      7. Байланыс ақпараты:

      Телефон нөмірі      Факс нөмірі      Электрондық пошта мекенжайы      8. Егер осы хабарламаның 2-тармағында бірлескен кәсіпкерлік түрі көрсетілген жағдайда, толтыру қажет:

      Бірлескен кәсіпкерлік басшысының жеке сәйкестендіру нөмірі      Бірлескен кәсіпкерлік мүшелерінің (адам) саны      Бірлескен кәсіпкерлік мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі:      Бірлескен кәсіпкерліктің нысаны:А.

Жұбайлардың кәсіпкерлігіВ.

Отбасылық кәсіпкерлікС.

Жай серіктестік

      9. Хабарламаға қоса тіркеледі: _____________________________________________________
(құжаттардың атауы және парақтардың саны көрсетіледі)

      Аталған хабарламаны бере отырып, өтініш беруші төмендегіні растайды:

      барлық көрсетілген деректер ресми болып табылатынын және қызметті немесе іс-қимылды
жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкіндігін;
өтініш берушіге мәлімделген қызмет түрімен немесе жекелеген іс-қимылмен айналысуға сот
тыйым салмайтының;

      барлық қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келетінін және жарамды болып табылатынын;
өтініш беруші, қызметін немесе іс-қимылдарды және кейінгіде жүзеге асыруды бастағанға
дейін орындау үшін міндетті Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының
сақталуын қамтамасыз ететіндігін;
біз (мен) осы хабарлама шеңберінде көрсетілетін мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті
дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беретінімізді (беретінімді);
10. Өтініш беруші ________________________________________ __________
(егер жеке басын куәландыратын құжатта (қолы) көрсетілсе, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)

      Мөр орны (болған жағдайда)
Беру күні және уақыты: 20__ жылғы "___" _________ "__" сағат "__" минут

      Ескертпе:
*9 тармақ мынадай жағдайларда толтырылады:

      бірлескен дара кәсіпкерлікті тіркеу (бірлескен кәсіпкерліктің барлық қатысушыларының
атынан жазылған сенімхат);
егер өтініш беруші кәмелеттік жасқа толмаса (заңды өкілдерінің келісімі, ал осындай келісім
болмаған жағдайда – неке кию туралы куәліктің көшірмесі немесе қамқорлық және
қамқоршылық органдарының шешімі немесе кәмелетке толмағанды әрекетке толық қабілетті
деп жариялау туралы соттың шешімі).

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 19 Бұйрыққа 5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
4-қосымша

Хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тізбесі

Р/с №

Мемлекеттік орган

Ведомстволар, орталық мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелері және олардың аумақтық бөлімшелері

Хабарламалар түрлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

Эротикалық сипаттағы материалдарды орналастыратын мерзімді баспасөз басылымдарын немесе интернет-ресурстарды тарату жөніндегі қызметтің басталғаны туралы хабарлама


2

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің облыстық немесе аудандық аумақтық инспекциялары

Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары, аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық инспекциялары

Жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық нормативтерге сәйкестігін анықтау жөніндегі өндірістік бақылау бөлімшелерінің ветеринариялық дәрігерлерінің ветеринариялық анықтама беру жөніндегі қызметті жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


3

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің аумақтық бөлімшелері

Нотариат қызметін жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


4

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласындағы қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


5

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Интервенциялық емес клиникалық зерттеулер жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық департаменттері

Медициналық бұйымдарды бөлшек саудада өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Медициналық бұйымдарды көтерме саудада өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері

Халықтың декреттелген тобын гигиеналық оқыту жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объект қызметінің басталғаны және тоқтатылғаны (оларды пайдалану) туралы хабарлама


Санитариялық-эпидемиологиялық аудит жүргізу қызметінің басталғаны туралы хабарлама


6

Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

Бағалы металдарды, асыл тастарды, бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік және басқа да бұйымдарды, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Электрондық (цифрлық) тахографтарға электрондық карточкаларды дайындау және беру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Теңіз көлігі мамандарын даярлау (қайта даярлау) және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Индустриялық даму комитеті

Энергия аудиті мен энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және (немесе) олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің аумақтық органдары

Техникалық тексеріп қарау операторлары қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


7

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары

Қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама


Дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама


Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

Әкімші (уақытша әкімші, оңалту, уақытша және банкроттық басқарушылар) қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын тұлға қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


8

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

Турагенттік қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Гид (гид-аудармашы), экскурсовод, туризм нұсқаушысы қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


9

Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті

Шетелдік және халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасының аумағында шетелдік үлгінің сәйкестігін растау саласындағы құжаттарды беру жөніндегі қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


10

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитеті

Табиғи монополия субъектісінің өзге қызметті жүзеге асыруды бастағаны туралы хабарлама


Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтермен (тауарлармен, жұмыстармен) технологиялық байланысты қызметтер көрсетуді бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


11

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Ақпараттық қауіпсіздік комитеті

Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Геодезия және картография комитеті

Геодезиялық жұмыстарды жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Картография жұмыстарын жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

Байланыс қызметтерін көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің аумақтық органдары

Радиоэлектрондық құралдарды пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


Жоғары жиілікті құрылғыны пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


12

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің аумақтық органдары

Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Көлік құралдарының жүргізушілерін даярлау жөніндегі кәсіптік бірлестіктер қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


13

Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

Теңіз ғылыми зерттеулерін жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Метеорологиялық мониторинг жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қалдықтарды жинау, сұрыптау және (немесе) тасымалдау, қауіпсіз қалдықтарды қалпына келтіру және (немесе) жою жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

Зоологиялық коллекцияны жасау туралы хабарлама


Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


14

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті

Энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Көмірсутектер және жер қойнауын пайдалану салаларындағы мемлекеттік бақылау департаменті

Мұнай өнімдерінің көтерме жеткізілімдеріне байланысты қызметтің басталғаны немесе тоқталғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

Электр энергетикасы объектілерін және (немесе) олардың жекелеген бөліктерін сатып алу-сату, жалға немесе сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


15

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдары

Уәкілетті банктің айырбастау пункті қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама16

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

Қаржы ұйымының қаржылық өнімдерін бекітуі туралы хабарлама


17

Жергілікті атқарушы органдар

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті басқару органдары

Тұқымның сұрыпты және егу сапаларына сараптама жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сұрыптық егістерін сынақтан өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Такси тасымалдаушысы ретінде қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Тахографтарды орнату және оларға қызмет көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінде ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама


Автовокзалдар, автостанциялар мен жолаушыларға қызмет көрсету пункттері қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Шағын көлемді кемелердің кеме жүргiзушiлерiн даярлау жөніндегі курстар қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Халықаралық және республикаішілік қатынастарда қауiптi жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын автокөлік құралдары жүргізушілерін арнайы даярлау жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Заңды тұлғалардың түсті және қара металдар сынықтары мен қалдықтарын жинауы (дайындауы), сақтауы, қайта өңдеуі және өткізуі жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама


Қоршаған ортаға әсер ету туралы декларация


18

Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдары

Ведомстволар, орталық мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелері және олардың аумақтық бөлімшелері

Өзін-өзі реттейтін ұйым қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 19 Бұйрыққа 6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына
3-15-қосымша
  Нысан

Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

      1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(мемлекеттік органның толық атауы)

      2. Осымен_________________________________________________________
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі)
_________________________________ жөніндегі қызметті жүзеге асырудың басталғаны
________________________________ жөніндегі қызметті жүзеге асырудың тоқтатылғаны
____________________________________________________________________
атауы, заңды мекенжайы немесе тіркеу деректері өзгергені туралы хабарлайды.
____________________________________________________________________
хабарламада көрсетілген деректерді өзгерту _____________________________
____________________________________________________________________
* Хабарламада көрсетілген деректер өзгерген кезде толтырылады
3. Заңды/жеке тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі)
4. Электрондық пошта _________________________________________
5. Телефон нөмірлері __________________________________________
6. Факс ______________________________________________________
7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (-лары) __________________________
_________________________________________________________________
(пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үйдің/ ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі)
8. Хабарламаға мыналар қоса беріледі:
8.1. Өнімнің және ұсынылатын шешімнің сипаттамасы __ парақта.
8.2. Токендердің сипаттамасы __ парақта.
8.3. Токендерді іске асыру сипаттамасы және жоба экономикасы __ парақта.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(құжаттардың атауы және парақтар саны көрсетіледі)

      9. Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылдарды жүзеге асыру ________ (уақыты мен күні)
басталатын болады.
10. Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылдарды жүзеге асыру ________ (уақыты мен күні)
тоқтатылатын болады.**
Аталған хабарламаны бере отырып, өтініш беруші:
барлық көрсетілген деректер ресми деректер болып табылатынын және қызметті немесе
іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкіндігін;
өтініш берушіге мәлімделген қызмет түрімен немесе жекелеген іс-қимылмен айналысуға сот
тыйым салмайтынын;
барлық қоса берілетін құжаттар шындыққа сәйкес келетінін және жарамды болып табылатынын;
өтініш беруші қызметін немесе іс-қимылдарды жүзеге асыруды бастағанға дейін және одан
кейін орындау үшін міндетті Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының
сақталуын қамтамасыз ететінін растайды.
11. Өтініш беруші _____________________________________________________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Мөр орны
(болған жағдайда) берілген күні мен уақыты:
20__ жылғы ________
"__" сағат "__" мин
12. Тұлға сенімхат бойынша хабарлама берген жағдайда:
Сенім білдірілген тұлға ______________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)
______________________________________________________________
(сенімхаттың нөмірі мен күні)

      Ескертпе:

      * хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгерген кезде толтырылады. Бұл жолда заңды
тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) бұрынғы толық атауы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғада бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
** осы жол Қазақстан Республикасының заңдарында хабарламаны беру кезінде қызметті
немесе іс-қимылдарды жүзеге асыруды тоқтату уақыты мен күні туралы ақпарат беру
белгіленген жағдайда ғана толтырылады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады