"Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға және қайта ресімдеуге арналған өтініштердің нысандарын, лицензиялардың және (немесе) лицензияларға қосымшалардың нысандарын бекіту туралы" 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 3 және "Хабарламалар нысандарын және Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы" 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 10 тамыздағы № 54 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 10 тамызда № 29081 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) "Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға және қайта ресімдеуге арналған өтініштердің нысандарын, лицензиялардың және (немесе) лицензияларға қосымшалардың нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 3 бұйрығында (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10195 болып тіркелген):

      2, 2-1-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      6-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      8-қосымша осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2) "Хабарламалар нысандарын және Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 бұйрығында (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10194 болып тіркелген):

      1-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) осы бұйрыққа 3-6-қосымшаға сәйкес бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын өндіру, бензинді (авиациялықтан басқа), газохол, бензанол, Нефрас, жеңіл көмірсутектер қоспалары, экологиялық отын, дизель отынын көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;";

      3-6, 3-11, 4 және 5-қосымшалар осы бұйрыққа 5, 6, 7 және 8-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту саясаты департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
А. Куантыров
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім министрлігі
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасының
Оқу-ағарту министрлігі

 
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 10 тамыздағы
№ 54 Бұйрыққа
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына
2-қосымша
 
Нысан

Білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды тұлғаның өтiнiші

      ________________________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
________________________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, орналасқан жері,
бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған
жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
________________________________________________________________________________
(қызмет түрiнің және (немесе) қызметтің кіші түрі(лері)нің толық атауы көрсетiлсiн)

Шифр/біліктілік

Білім беру деңгейі немесе мамандық және/немесе біліктілік немесе кадр даярлау бағыты

Білім алу нысаны

Қолдану мерзімі


      Заңды тұлғаның мекенжайы
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(елі (шетелдік заңды тұлға үшін), пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,
көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің нақты
орналасқан жері _________________________________________________________________
(бастауыш, негізгі орта, жалпы орта оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарынына)
Электрондық пошта _____________________________________________
Телефондар ____________________________________________________
Факс __________________________________________________________
Банктік шот ____________________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
______ парақ қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы және оларға
лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші түрімен айналысуға
сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып
табылатындығы;
өтініш берушінің лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес
деректерді пайдалануға келісімін беретіні;
өтініш берушінің "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы жұмыскерінің
өтінішті электрондық цифрлық қолтаңбамен растауына келісетіні ("Азаматтарға арналған
үкімет" мемлекеттік корпорациясы арқылы жүгінген жағдайда) расталады.
Басшы ______________ _______________________________________

      (электрондық цифрлық қолтаңба) (аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда), тегi)
Толтыру күні: 20___ жылғы "___" __________
жұмыскерінің өтінішті электрондық цифрлық қолтаңбамен растауына ке

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 10 тамыздағы
№ 54 Бұйрыққа
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына
2-1-қосымша
 
Нысан

Білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған заңды тұлғаның өтiнiші

      ________________________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
________________________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, орналасқан жері,
бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған
жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны (-ларды) қайта ресімдеуді
сұраймын (керегінің астын сызу) №__________ бастап "___" _________ 20___ берілген)
_____________________________________________________________________________
(лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның (лардың) нөмірі (лері), берілген күні,
лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны (ларды) берген лицензиардың атауы)
__________________________________________________________________жүзеге асыруға
(қызмет түрiнің және (немесе) қызметтің кіші түрі(лері)нің толық атауы)

Шифр/біліктілік

Білім беру деңгейі немесе мамандық және/немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны

Қолдану мерзімі


      1) заңды тұлға-лицензиаттың "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан
Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес (тиісті тор
көзде Х көрсетіңіз):
бірігу _________________________________________________________________
қайта құру ____________________________________________________________
қосылу _______________________________________________________________
бөліп шығару__________________________________________________________
бөліну __________________________________ жолымен қайта ұйымдастырылуы;
2) заңды тұлға – лицензиат атауының өзгеруі
______________________________________________________________________
3) заңды тұлға – лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі
______________________________________________________________________
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы Заңға 1-қосымшада көзделген
жағдайларда, лицензиаттың үшінші тұлғалардың пайдасына объектімен бірге "объектілерге
берілетін рұқсаттар" класы бойынша берілген лицензияны иеліктен шығаруы
______________________________________________________________________
5) "объектілерге берілетін рұқсаттар" класы бойынша берілген лицензия үшін немесе
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның
орналасқан жері мекенжайының өзгеруі
_______________________________________________________________________
6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған жағдайларда
________________________________________________________________________
7) қызмет түрі атауының өзгеруі
______________________________________________________________________________
8) қызметтің кіші түрі атауының өзгеруі
_____________________________________________________________________________
9) Заңның 35-бабына сәйкес лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның
қолданылуын тоқтату туралы лицензиаттың лицензиарға ерікті түрде
жүгінуі__________________________қағаз жеткізгіште
(егер лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек)
Заңды тұлғаның мекенжайы_____________________________________
(елі (шетелдік заңды тұлға үшін), пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,
көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)
Электрондық пошта________________________________________________________
Телефондар _______________________________________________________________
Факс______________________________________________________________________
Банктік шот _______________________________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы
_______________________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат
(стационарлық үй-жай) нөмірі)
______ парақ қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы және оларға
лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші түрімен айналысуға
сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып
табылатындығы;
өтініш берушінің лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес
деректерді пайдалануға келісімін беретіні;
өтініш берушінің "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы жұмыскерінің
өтінішті электрондық цифрлық қолтаңбамен растауына келісетіні ("Азаматтарға арналған
үкімет" мемлекеттік корпорациясы арқылы жүгінген жағдайда) расталады.
Басшы________ ______________________________________________
(электрондық цифрлық қолтаңба) (аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда), тегi)
Толтыру күні: 20__ жылғы "__" ____________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 10 тамыздағы
№ 54 Бұйрыққа
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
  № 3 бұйрығына
  6-қосымша
 
Нысан

Лицензия

      20____ жылғы "___" ___________ №_____________
________________________________________________________________________________
("Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
лицензияланатын қызмет түрінің атауы)
_____________________________________________________________________ айналысуға
______________________________________________________________________берілді
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)
Ерекше шарттары
________________________________________________________________________________
("Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)
Ескерту:
________________________________________________________________________________
(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)
Лицензиар_______________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
Басшы (уәкiлеттi тұлға) __________________________________________________________
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)
Алғашқы берілген күні: " " ____________ _______ ж.
Берілген орны _______________________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 10 тамыздағы
№ 54 Бұйрыққа
4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына
8-қосымша
 
Нысан

Білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияға қосымша

      Лицензияның нөмірі ___________________________________________
Лицензияның берілген күні 20___ жылғы ___ ______________________
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі(лері)
__________________________________________________________________
("Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

Шифр/біліктілік

Білім беру деңгейі немесе мамандық және/немесе біліктілік немесе кадр дярлау бағыты

Білім алу нысаны

Қолдану мерзімі


      Беру үшін негіз _________________________________________________________
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)
Лицензиат _____________________________________________________________
(заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, орналасқан жері
(нақты орналасқан жері (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына), бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-
сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының бизнес-
сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)
Лицензиат ________________________________________________________
(білім беру қызметінің кіші түрлерін жүзеге асыратын білім беру ұйымы объектісінің
нақты орналасқан жері (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарынына)
Лицензиар ____________________________________________________________
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)
Басшы (уәкiлеттi тұлға) _______________________________________
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
Қолы ______________ (қағаз жеткізгіштегі қосымшалар үшін)
Қосымшаның нөмірі ____________________
Берілген орны _________________________
Қосымшаның берілген күні 20__ жылғы _________________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 10 тамыздағы
№ 54 Бұйрыққа
5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-6-қосымша
 
Нысан

Бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын, газохол, бензанол, нефрас, жеңіл көмірсутектер қоспасы, экологиялық жанармай өндіру, бензинді (авиациялықтан басқа), дизель отынын, газохол, бензанол, нефрас, жеңіл көмірсутектер қоспасы, экологиялық жанармай көтерме және (немесе) бөлшек сауда арқылы өткізу жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      1. ___________________________________________________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)
2. Осымен____________________________________________________________________
(Салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын
куәландыратын кұжатта көрсетілсе) немесе атауы)
сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)___________________________________________________

жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны

жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті тоқтатқаны

хабарламада көрсетiлген салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты
объектілернің туралы мәлiметтер өзгергені туралы хабарлайды
3. Қызметтің түрі

өндіру

мұнай өнімдері базаларынан (резервуарлардан) көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу

мұнай өнімдері базаларынан (резервуарлардан) көтерме саудада өткізу

мұнай өнімдері базаларынан (резервуарлардан) бөлшек саудада өткізу

автожанармай құю станциясыларынан бөлшек саудада өткізу
4. Мұнай өнімінің түрі:

бензин (авиациялықтан басқа)

дизель отыны

газохол

бензанол

нефрас

жеңіл көмірсутектер қоспасы

экологиялық жанармай
Ұсынылған қосымшалар: хабарламаға қосымша
☐ _________________________________________________________________
5. Объектінің орналасқан орны:
облыс _____________________________________________________________
қала (аудан) __________________________________________________________________
село (ауыл)________________________________________________________
көше (шағын аудан) _________________________________________________
ғимараттың нөмірі __________________________________________________
автожанармай құю станциясының атауы________________________________
мұнай өнімдері базасының атауы______________________________________
мұнай өнімдерін өндірушiнің атауы____________________________________
(мұнай жеткізуші толтырады)
6. Мұнай жеткізушінің мұнай өнімдерін өндірушімен жасаған мұнай өңдеу шарты бойынша

Мұнай жеткізушінің мұнай өнімдерін өндірушімен жасаған мұнай өңдеу шартында
көрсетілген мәліметтер:
1) шарттың нөмірі_____________________________________________________________
2) шарт жасасу күні 20__ жылғы "___" __________
3) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы "___" _________ бастап 20__ жылғы "___" _________ дейін

      Мұнай өнімдерін өндірушімен мұнайды және (немесе) газ конденсатын өңдеу шартында
немесе шарттың қосымшасында (ерекшелікте) көрсетілген мәліметтер:
1) мұнайдың және (немесе) газ конденсатының көлемі, тонна (барлығы): ________________
2) бензиннің алыну (авиациялықтан басқа) көлемі тонна (барлығы):_____________________
3) дизель отынының алыну көлемі тонна (барлығы): ________________
4) газохол алыну көлемі тонна (барлығы): _________________________________
5) бензанол алыну көлемі тонна (барлығы): _________________________________
6) нефрас алыну көлемі тонна (барлығы): _________________________________
7) жеңіл көмірсутектер қоспасының алыну көлемі тонна (барлығы):
8) экологиялық жанармай қоспасының алыну көлемі тонна (барлығы):
7. Тапсырма шарты бойынша

Тапсырма шартында көрсетілген мәліметтер:
1) автожанармай құю станциясын иеленушінің атауы __________________________________
2) шарттың нөмірі________________________
20__ жылғы "___" __________
4) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы "___" _________ бастап 20__ жылғы "___" _________ дейін
8. Резервуарлар (ыдыстар):

меншік құқығында

жалдау шарты бойынша

мұнай жеткізушінің мұнай өнiмдерiн өндiрушiмен жасаған мұнайды өңдеу шарты бойынша орналасқан
1) ыдыстың түрі:

стационарлық

жылжымалы
2) ыдыстардың техникалық сипаттамасы:

Мұнай өнімінің түрі

ыдыстар саны, данасы (барлығы)

ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)

Бензин (авиациялықтан басқа)Дизель отыныГазохолНефрасЖеңіл көмірсутектер қоспасыЭкологиялық жанармай      (ыдыстардың саны 1-ден артық болса, хабарламаға қосымша толтырылады)
3) ыдыстың жылжымалы түрі туралы мәліметтер:
көлік құралының және (немесе) тіркеменің мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі
________________________________________________________
көлік құралының маркасы ______________________________________
9. Автожанармай құю станциясы туралы мәліметтер:

меншік құқығында

жалдау шарты бойынша

тапсырма шарты бойынша
1) автожанармай құю станциясының типі:

стационарлық

контейнерлік

жылжымалы
2) ыдыстар:
ыдыстар саны, данасы (барлығы) ___________________________________________________
ыдыстар көлемі, тонна (барлығы) ___________________________________________________
3) отын бөлу колонкаларының саны, данасы _________________________________________
4) май құю пистолеттерінің саны, данасы_____________________________________________
5) автожанармай құю станциясының жылжымалы типі туралы мәліметтер:
Көлік құралының мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі _________________________________
көлік құралының маркасы _________________________________________________________
10. Жер учаскесіне меншік құқығы (тұрақты жер пайдалану құқығы) актісінде
көрсетілген мәліметтер:
1) акті нөмірі___________________________________________________
2) актінің берілген күні 20__ жылғы "___" __________________________________________
3) жер учаскесінің ауданы, шаршы метр _____________________________________________
4) жер учаскесінің кадастрлық нөмірі________________________________________________
11. Уақытша жер пайдалану туралы шартта көрсетілген мәліметтер:
1) уақытша жер пайдалану түрі:

өтеулі

өтеусіз
2) шарт нөмірі____________________________________________________
3) шарт жасасу күні 20__ жылғы "___" __________
4) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы "___" _________ бастап 20__ жылғы "___" _________ дейін
5) жер учаскесінің ауданы, шаршы метр _____________________________________________
6) жер учаскесінің кадастрлық нөмірі ______________________________________________
7) жалға берушінің ЖСН/БСН-і_________________________
8) жалға берушінің аты-жөні (егер ол жеке басын куәландыратын кұжатта көрсетілсе) немесе
атауы__________________________________________________________
12. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген мәліметтер:
1) куәлік нөмірі___________________________________________________
2) куәліктің берілген күні 20__ жылғы "___" __________
3) үй-жай алаңы, шаршы метр _____________________________________________________
13. Жылжымайтын мүлікті жалдау шартында көрсетілген мәліметтер:
1) шарт нөмірі____________________________________________________
2) шарт жасасу күні 20__ жылғы "___" __________
3) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы "___" _________ бастап 20__ жылғы "___" _________ дейін
4) үй-жай ауданы, шаршы метр ____________________________________________________
5) жалға берушінің ЖСН/БСН-і____________________________
6) жалға берушінің аты-жөні (егер ол жеке басын куәландыратын кұжатта көрсетілсе) немесе
атауы _______________________________________________________________
14. Хабарламаға мынадай құжаттардың көшірмелері қоса беріледі:

мұнай өнiмдерiн өндiрушiнiң өндiрiстік объектiсiнің меншiк құқығын растайтын;

мұнай өнiмдерiн өндiрушiнiң өндiрiстік объектiсiн жалға алу шарты;

мұнай өнімдері базасының (резервуардың) меншiк құқығын растайтын;

мұнай өнімдері базасын (резервуарды) жалға алу шарты;

автожанармай құю станциясының меншiк құқығын растайтын;

автожанармай құю станциясын жалға алу шарты;

мұнай жеткізушінің мұнай өнiмдерiн өндiрушiмен жасаған мұнай өңдеу шарты;

автожанармай құю станциясын иеленушімен жасаған тапсырма шарты
15. Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші:
хабарламада көрсетілген деректер ресми болып табылады және оларға қызметті немесе іс-
қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез-келген ақпарат жолдануы мүмкіндігін растайды;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетінін және жарамды болып
табылатындығын растайды;
осы хабарламада берілген дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімін береді;
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осы хабарламада көрсетілген мәліметтердің
дұрыстығы мен толықтығы үшін жауап береді.
16. Өтініш беруші_________________________________ ____________
(тегі, аты әкесінің аты (егер ол жеке басын (қолы) куәландыратын құжатта көрсетілсе)
Мөр орны (бар болған жағдайда)
Берілген күні және уақыты: 20__ жылғы "___" _________ "__" сағ "__" мин
17. Пошта штемпелінің күні 20__ жылғы "___" __________
(хабарлама пошта арқылы тапсырылған жағдайда толтырылады)
Ағымдағы парақтың нөмірін көрсетіңіз
Бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын, газохол, бензанол, нефрас, жеңіл
көмірсутектер қоспасы, экологиялық жанармай өндіру, бензинді (авиациялықтан
басқа), дизель отынын, газохол, бензанол, нефрас, жеңіл көмірсутектер қоспасы,
экологиялық жанармай көтерме және (немесе) бөлшек сауда арқылы өткізу жөніндегі
жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны
немесе тоқтатқаны туралы хабарламаға қосымша
Сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)________________________________
Парақтардың жалпы саны_______
Ыдыстар туралы мәліметтер

меншік құқығында

жалдау шарты бойынша

мұнай берушінің мұнай өнiмдерiн өндiрушiмен жасаған мұнайды өңдеу шарты бойынша
Мұнай өнімінің түрі: бензин (авиациялықтан басқа)

Ыдыстар саны,
данасы (барлығы)

Ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)
млн. мың. бүтін бөлшек

Түгендеу №

Ыдыстың көлемі (сыйымдылығы), тонна


млн. мың. бүтін бөлшек

      Мұнай өнімінің түрі: дизель отыны

Ыдыстар саны,
данасы (барлығы)

Ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)
млн. мың. бүтін бөлшек

Түгендеу №

Ыдыстың көлемі (сыйымдылығы), тонна


млн. мың. бүтін бөлшек

      Мұнай өнімінің түрі: газохол

Ыдыстар саны,
данасы (барлығы)

Ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)
млн. мың. бүтін бөлшек

Түгендеу №

Ыдыстың көлемі (сыйымдылығы), тонна


млн. мың. бүтін бөлшек

      Мұнай өнімінің түрі: бензанол

Ыдыстар саны,
данасы (барлығы)

Ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)
млн. мың. бүтін бөлшек

Түгендеу №

Ыдыстың көлемі (сыйымдылығы), тонна


млн. мың. бүтін бөлшек

      Мұнай өнімінің түрі: нефрас

Ыдыстар саны,
данасы (барлығы)

Ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)
млн. мың. бүтін бөлшек

Түгендеу №

Ыдыстың көлемі (сыйымдылығы), тонна


млн. мың. бүтін бөлшек

      Мұнай өнімінің түрі: жеңіл көмірсутектер қоспасы

Ыдыстар саны,
данасы (барлығы)

Ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)
млн. мың. бүтін бөлшек

Түгендеу №

Ыдыстың көлемі (сыйымдылығы), тонна


млн. мың. бүтін бөлшек

      Мұнай өнімінің түрі: экологиялық жанармай

Ыдыстар саны,
данасы (барлығы)

Ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)
млн. мың. бүтін бөлшек

Түгендеу №

Ыдыстың көлемі (сыйымдылығы), тонна


млн. мың. бүтін бөлшек

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 10 тамыздағы
№ 54 Бұйрыққа
6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
3-11-қосымша
 
Нысан

Радиоэлектрондық құралдарды пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      1. _____________________________________________________________________________
(радиожиілік спектрін пайдалану орны бойынша аумақтық
_______________________________________________________________________________
мемлекеттік органның толық атауы)
2. Осы арқылы ___________________________________________________________________
(радиожиілік спектрінің пайдаланушысының толық атауы,
________________________________________________________________________________
заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болған жағдайда) (оның ішінде шетелдік заңды
________________________________________________________________________________
тұлғаның филиалы немесе өкілдігі), жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі
_______________________________________________________________________________
______________________________________ бойынша қызметті жүзеге асырудың басталғаны
________________________________________________________________________________
____________________________________ бойынша қызметті жүзеге асырудың тоқтатылғаны
(қызметтің атауы көрсетіледі)
жеке тұлғаның заңды мекенжайының _______________________________________________
заңды тұлғаның орналасқан орнының ______________________________________________
қызметті немесе іс-әрекетті жүзеге асыру орнының ___________________________________
(тиісті жолға X белгісі қойылады)
хабарламада көрсетілген деректердің* ______________________________________________
өзгергені туралы хабардар етеді.
3. Заңды тұлғаның орналасқан орнының/ жеке тұлғаның заңды мекенжайы
________________________________________________________________________________
(пошталық индекс, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй, ғимарат (стационарлық
үй-жайдың) нөмірі
4. Электронды пошта _____________________________________________________________
5. Телефон _____________________________________________________________________
6. Факс _________________________________________________________________________
7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы _______________________________________________
(пошталық индексі, аудан, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй, ғимарат (стационарлық
үй-жайдың) нөмірі
8. Радиожиілік спектрін пайдалануға арналған рұқсат (егер заңнамада рұқсат алу көзделсе):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(№, берілген күні және құжатты берген уәкілетті органның атауы)
9. Радиожиілік спектрін пайдалануға арналған рұқсат (РЖС-ді бірлесіп пайдаланған жағдайда):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(№, берілген күні және құжатты берген уәкілетті органның атауы)
10. Жиілік бірлесіп қолданылатын ұйымның атауы: ___________________________________
(радиожиілік спектрінің
________________________________________________________________________________
пайдаланушысының толық атауы, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
11. Радиожиілік спектрін бірлесіп пайдалану туралы шарт ______________________________
________________________________________________________________________________
(радиожиілік спектрін бірлесіп пайдалану туралы келісімнің нөмірі)
12. Жабдықтарды әкелу кезінде берілген Қазақстан Республикасының РЭҚ сертификаты
немесе сәйкестік декларациясы (егер жабдық Еуразиялық экономикалық одағына қатысушы
мемлекеттен әкелінген жағдайда, Еуразиялық экономикалық одағына қатысушы мемлекеттің
РЭҚ сертификаты және сәйкестік декларациясы ұсынылады):
________________________________________________________________________________
(№, берілген күні және құжатты берген уәкілетті ұйымның атауы)
13. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 28 ақпандағы № ҚР
ДСМ-19 бұйрығымен бекітілген "Радиотехникалық объектілерге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес (егер жобалау
құжаттамасына санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны ресімдеу көзделген
жағдайда) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы
уәкілетті органның ведомствосымен келісілген жобалау құжаттамасына арналған қорытынды
немесе жобалау құжаттамасына арналған санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны
ресімдеу көзделмегені туралы негіздеме:
________________________________________________________________________________
(құжаттың №, берілген күні және құжатты берген ұйымның атауы)
14. РЭҚ электромагниттік үйлесімділік қорытындысы (РЭҚ-та электромагниттік үйлесімділік
қорытындысын алу көзделген жағдайда):
_______________________________________________________________________________
(№, құжаттың берілген күні және құжатты берген ұйымның атауы)
15. Осымен мына техникалық параметрлермен төмендегі мекенжай бойынша РЭҚ
жұмысының басталғаны туралы хабарлаймын:

р/н

Пайдалану типі

Жылжымалы (ЖҚ)/
Стационарлық (БҚ)

1)

Облыс


2)

Аудан


3)

Елді мекен


4)

Орнату орны (көше, үй)**


5)

Географиялық координаттары **


6)

Байланыс түрі


7)

РЭҚ атауы
(өндіруші және қабылдау-тарату моделі)


8)

Қабылдау жиілігі (тері), МГц


9)

Тарату жиілігі (тері), МГц


10)

Қуаты, Вт


11)

Жұмыс кестесі***
(РТ және ТВ үшін)


12)

Сәулелену класы


13)

Азимут


14)

Антеннаның диаметрі ***
(жердегі спутниктік байланыс станциясы үшін)


15)

Шақыру***
(ҚТ, ҰҚТ үшін)


16)

Базалық станциялардың сәйкестендіру нөмірі (BSIC)


17)

Негізгі станция ұясының сәйкестендіргіші (Cell ID/CI/ SAC)****


18)

Хабарлау бағдарламасы
(РТ және ТВ үшін)


19)

Арна нөмірі***
(ТВ үшін)


20)

РЭҚ иесі*****


21)

Типі және мемлекеттік
автокөлік №******


      16. Осы хабарламаны ұсыну арқылы мыналарды:
1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылатынын және көрсетілген мекенжайларға
қызметті немесе жекелеген іс-қимылдарды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез-келген
ақпарат жіберілуі мүмкін екендігін;
2) техникалық параметрлер өзгерген жағдайда (РЭҚ-тың сериялық нөмірі өзгертілген
жағдайды қоспағанда) немесе РЭҚ орналасқан жері бойынша байланыс саласындағы
уәкілетті органның аумақтық бөлімшесін уақтылы хабардар етуге міндеттенетінімді;
3) РЭҚ-тың барлық параметрлері Қазақстан Республикасының стандарттау құжаттарына
сәйкес келеді;
4) РЭҚ-пен жұмыс істеу басталғанға дейін Қазақстан Республикасы заңнамасының
талаптарының сақталатының растаймын.
17. РЭҚ пайдалануға беру кезінде байланыс саласындағы заңнаманың талаптарын
бұзғанымыз үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексіне сәйкес жауапты болатынымыз туралы хабардармыз.
18. Өтініш беруші ________________________________________________________________
жеке тұлғалар үшін – тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)
_____________________________________________________________________________
заңды тұлғалар үшін – ұйымның басшысы, қолы)
19. Мөр орны (бар болған жағдайда) *******
Ұсынылған күні мен уақыты 20__ жылғы "___"____ "__" сағ. "__" мин.
Ескерту:
* – хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгерген кезде толтырылады. Бұл жолда
радиожиілік спектрін пайдаланушының бұрынғы толық атауы, заңды тұлғаның бизнес
сәйкестендіру нөмірі (бар болған жағдайда) (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның филиалы
немесе өкілдігі), жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
** – стационарлық РЭҚ үшін толтырылады;
*** – жақшада көрсетілген байланыс түрлеріне ғана толтырылады;
**** – ұялы байланыс үшін толтырылады;
***** – осы құралдар мен қондырғылар меншігінде, шаруашылық жүргізу құқығында немесе
жедел басқару құқығында не өзге де заңды негізде тұрған жеке немесе заңды тұлға (жалдау,
тегін пайдалану);
****** – жылжымалы РЭҚ үшін толтырылады;
******* – өтінішті электронды түрде ұсынған кезде аталған тармақ толтырылмайды.
Хабарламада көрсетілген негізгі қысқартулар:
РЖС – радиожиілік спектрі;
Вт – ватт;
ҰОТ – ұзын және орташа толқындар;
МГц – мегагерц;
ҚТ – қысқа толқындар;
Жұмыс кестесі – позиция деректері тек жақшада көрсетілген байланыс түрлеріне ғана толтырылады;
РХ – радиохабар;
РЭҚ – радиоэлектрондық құрал;
ТХ - телехабар;
УҚТ – ультрақысқа толқындар;
BSIC – base station identification channel (базалық станцияның сәйкестендіру нөмірі);
Cell ID/CI – cell identification (базалық станция ұясының сәйкестендіргіші);
SAC – Service Area Code (Қызмет көрсету аймағының коды. UMTS стандарты үшін көрсетіледі).

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 10 тамыздағы
№ 54 Бұйрыққа
7-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
4-қосымша

Хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тізбесі

Р/с №

Мемлекеттік орган

Ведомстволар, орталық мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелері және олардың аумақтық бөлімшелері

Хабарламалар түрлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

Эротикалық сипаттағы материалдарды орналастыратын мерзімді баспасөз басылымдарын немесе интернет-ресурстарды тарату жөніндегі қызметтің басталғаны туралы хабарлама


2

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің облыстық немесе аудандық аумақтық инспекциялары

Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары, аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық инспекциялары

Жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық нормативтерге сәйкестігін анықтау жөніндегі өндірістік бақылау бөлімшелерінің ветеринариялық дәрігерлерінің ветеринариялық анықтама беру жөніндегі қызметті жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


3

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің аумақтық бөлімшелері

Нотариат қызметін жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


4

Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі

Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің аумақтық бөлімшелері

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласындағы қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


5

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Интервенциялық емес клиникалық зерттеулер жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық департаменттері

Медициналық бұйымдарды бөлшек саудада өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Медициналық бұйымдарды көтерме саудада өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері

Халықтың декреттелген тобын гигиеналық оқыту жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объект қызметінің басталғаны және тоқтатылғаны (оларды пайдалану) туралы хабарлама

Санитариялық-эпидемиологиялық аудит жүргізу қызметінің басталғаны туралы хабарлама


6

Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

Бағалы металдарды, асыл тастарды, бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік және басқа да бұйымдарды, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Электрондық (цифрлық) тахографтарға электрондық карточкаларды дайындау және беру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Теңіз көлігі мамандарын даярлау (қайта даярлау) және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Индустриялық даму комитеті

Энергия аудиті мен энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және (немесе) олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің аумақтық органдары

Техникалық тексеріп қарау операторлары қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


7

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары

Қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама

Дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама

Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

Әкімші (уақытша әкімші, оңалту, уақытша және банкроттық басқарушылар) қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын тұлға қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


8

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

Турагенттік қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Гид (гид-аудармашы), экскурсовод, туризм нұсқаушысы қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


9

Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті

Шетелдік және халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасының аумағында шетелдік үлгінің сәйкестігін растау саласындағы құжаттарды беру жөніндегі қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


10

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитеті

Табиғи монополия субъектісінің өзге қызметті жүзеге асыруды бастағаны туралы хабарлама

Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтермен (тауарлармен, жұмыстармен) технологиялық байланысты қызметтер көрсетуді бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


11

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Ақпараттық қауіпсіздік комитеті

Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Геодезия және картография комитеті

Геодезиялық жұмыстарды жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Картография жұмыстарын жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

Байланыс қызметтерін көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің аумақтық органдары

Радиоэлектрондық құралдарды пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

Жоғары жиілікті құрылғыны пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


12

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің аумақтық органдары

Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Көлік құралдарының жүргізушілерін даярлау жөніндегі кәсіптік бірлестіктер қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


13

Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

Теңіз ғылыми зерттеулерін жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Метеорологиялық мониторинг жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Қалдықтарды жинау, сұрыптау және (немесе) тасымалдау, қауіпсіз қалдықтарды қалпына келтіру және (немесе) жою жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

Зоологиялық коллекцияны жасау туралы хабарлама

Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


14

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті

Энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Көмірсутектер және жер қойнауын пайдалану салаларындағы мемлекеттік бақылау департаменті

Мұнай өнімдерінің көтерме жеткізілімдеріне байланысты қызметтің басталғаны немесе тоқталғаны туралы хабарлама
Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

Электр энергетикасы объектілерін және (немесе) олардың жекелеген бөліктерін сатып алу-сату, жалға немесе сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


15

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдары

Уәкілетті банктің айырбастау пункті қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама16

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

Қаржы ұйымының қаржылық өнімдерін бекітуі туралы хабарлама


17

Жергілікті атқарушы органдар

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті басқару органдары

Тұқымның сұрыпты және егу сапаларына сараптама жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сұрыптық егістерін сынақтан өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Такси тасымалдаушысы ретінде қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Тахографтарды орнату және оларға қызмет көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінде ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама

Автовокзалдар, автостанциялар мен жолаушыларға қызмет көрсету пункттері қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Шағын көлемді кемелердің кеме жүргiзушiлерiн даярлау жөніндегі курстар қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Халықаралық және республикаішілік қатынастарда қауiптi жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын автокөлік құралдары жүргізушілерін арнайы даярлау жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Заңды тұлғалардың түсті және қара металдар сынықтары мен қалдықтарын жинауы (дайындауы), сақтауы, қайта өңдеуі және өткізуі жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама

Қоршаған ортаға әсер ету туралы декларация


18

Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдары

Ведомстволар, орталық мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелері және олардың аумақтық бөлімшелері

Өзін-өзі реттейтін ұйым қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 10 тамыздағы
№ 54 Бұйрыққа
8-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
5-қосымша
 
Нысан

Акцизделетін тауарларды өндіру, жинауды (жинақтауды) жүзеге асыру жөніндегі салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

      1. ______________________________________________________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)
2. Осымен _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын
куәландыратын кұжатта көрсетілсе) немесе атауы) сәйкестендіру нөмірі
(ЖСН/БСН) ____________________________________________ :жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны жөніндегіжекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті тоқтатқаны жөніндегіхабарламада көрсетiлген салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты
объектілернің туралы мәлiметтер өзгергені туралы хабарлайды.
3. Қызметтің түрі:Қазақстан Республикасының "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
туралы" кодексінің 462-бабы бірінші бөлігінің 6) тармақшасында көзделген акцизделетін
тауарларды өндіру, жинауды (жинақтауды) жүзеге асыру
4. – Түрі:      шағын автобустарды, автобустар мен троллейбустарды қоспағанда, қозғалтқышының көлемі
3000 текше сантиметрден асатын, 10 және одан да көп адам тасымалдауға арналған моторлы
көлік құралдары;
      қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден асатын, адамдар тасымалдауға арналған
жеңіл автомобильдер және өзге де моторлы көлік құралдары (арнайы мүгедектігі бар
адамдарға арналған қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар
автомобильдерден басқа);
      қозғалтқышының көлемі 3000 текше сантиметрден асатын, жүкке арналған платформасы
және жүк бөлiгiнен қатты стационарлық қабырғамен бөлінген жүргiзушi кабинасы бар жеңіл
автомобиль шассиiндегi моторлы көлік құралдары (арнайы мүгедектігі бар адамдарға
арналған қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар автомобильдерден
басқа);
5. Объектінің орналасқан орны:
облыс ______________________________________________________________
қала (аудан) ________________________________________________________
село (ауыл) _________________________________________________________
көше (шағын аудан) __________________________________________________
үй нөмірі ___________________________________________________________
6. Объектілер туралы мәліметтер:
А. Объектілер саны, (дана)__________
Б. Қоймалардың жалпы орын иеленген ауданы, (ш.м)__________
7. Жер учаскілер туралы мәліметтер:
А. Жер учаскілер саны, (дана)__________
Б. Жер учаскесінің жалпы ауданы, (га)__________
8. Меншік құқығының түрі:      меншік құқығында
А. құқық белгілейтін құжат атауы ______________________
Б. құқық белгілейтін құжат нөмірі _____________________________
В. құқық белгілейтін құжаттың күні "___" _________ 20__ ж.
      жалдау шарты бойынша
А. жалдау шартының нөмірі_____________________________________________
Б. жалдау шартының күні "___" _________ 20__ ж.
В. жалдау шартының қолданылу мерзімі "___" _______ 20__ ж. "___" ____ 20__ ж. Дейін

      9. Өтініш беруші _______________________________________ __________
(тегі, аты әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) (қолы)
Мөр орны
(бар болған жағдайда)
Берілген күні: 20__ жылғы "___" _________
10. Пошта штемпелінің күні 20 __ жылғы "___" __________
(хабарлама пошта арқылы тапсырылған жағдайда толтырылады)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады