"Сауда статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 24 қаңтардағы № 9 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2022 жылғы 27 тамыздағы № 20 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 1 қыркүйекте № 29353 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 5 т. қараңыз

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Сауда статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 24 қаңтардағы № 9 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19963 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының 2020 жылғы 23 қазандағы № 9-нқ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы туралы ереженің 15-тармағы 22) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      1-тармақтың 9), 10) -тармақшалары алынып тасталсын;

      11, 12, 13, 14-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы басшысының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      5. Осы бұйрық 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы бұйрыққа 1, 2-қосымшаларды қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
Ж. Шаймарданов

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 27 тамыздағы
№ 20 бұйрығына
1-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистикакомитеті
төрағасының
2020 жылғы "24" қаңтардағы
№ 9 бұйрығына
11-қосымша
Приложение 11 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства Национальной экономики
Республики Казахстан
от "24" января 2020 года
№ 9


 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен өзара тауарлар саудасы туралы есеп
Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза

Индексі
Индекс

1-ТС

айлық
месячная

есепті кезең
отчетный периодай
месяцжыл
год

 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен экспорт және (немесе) импортты жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер, сондай-ақ жеке тұлғалар ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие экспорт и (или) импорт с государствами-членами Евразийского экономического союза

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 20 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИНЖСН коды
код ИИН      1. Экспорттаушы (импорттаушы) бойынша ақпаратты толтырыңыз1

      Заполните информацию по экспортеру (импортеру)

Жол коды
Код строки

Экспорттаушының (импорттаушының) атауы2
Наименование экспортера (импортера)

Ел коды
Код страны

Тіркелген орны бойынша аумақтың коды (облыс, қала)
Код территории по месту регистрации (область, город)

Мекенжайы
Адрес

СТСН/ТЕН коды3
Код ИНН/УНП

Өткізу бағыты (экспорт - 1, импорт - 2)
Направление перемещения (экспорт - 1, импорт - 2)

A

B

C

D

E

F

G

12345      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Еуразиялық экономикалық одаққа (бұдан әрі – ЕАЭО) мүше мемлекеттердің экспорттаушылары (импорттаушылары) бойынша толтырылады.

      Заполняется по экспортерам (импортерам) государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).

      2 Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның толық атауы, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар бойынша – тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) көрсетіледі.

      По юридическим лицам указывается полное наименование юридического лица, по физическим лицам и индивидуальным предпринимателям – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

      3 СТСН – Ресей Федерациясы, Армения Республикасы, Қырғыз Республикасы экспорттаушылары (импорттаушылары) бойынша салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі қойылады, ТЕН – Беларусь Республикасы экспорттаушылары (импорттаушылары) бойынша төлеушінің есептік нөмірі қойылады.

      ИНН – по экспортерам (импортерам) Российской Федерации, Республики Армении, Кыргызской Республики проставляется идентификационный номер налогоплательщика, УНП – по экспортерам (импортерам) Республики Беларусь проставляется учетный номер плательщика.

      Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз1

      При необходимости продолжите на дополнительных листах

Жол коды
Код строки

Экспорттаушының (импорттаушының) атауы2
Наименование экспортера (импортера)

Ел коды
Код страны

Тіркелген орны бойынша аумақтың коды (облыс, қала)
Код территории по месту регистрации (область, город)

Мекенжайы
Адрес

СТСН/ТЕН коды3
Код ИНН/УНП

Өткізу бағыты (экспорт - 1, импорт - 2)
Направление перемещения (экспорт - 1, импорт - 2)

A

B

C

D

E

F

G

      2. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттермен өзара сауда бойынша деректерді толтырыңыз

      Заполните данные по взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС

р/с №
№ п/п

1-бөлім жолының коды
Код строки раздела 1

ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауарлар атауы4
Наименование товаров по ТН ВЭД ЕАЭС

ЕАЭО СЭҚ ТН коды4
Код ТН ВЭД ЕАЭС

Тауарлардың сипаттамасы
Описание товаров

А

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      4 ЕАЭО СЭҚ ТН – Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің тауарлар номенклатурасы

      ТН ВЭД ЕАЭС – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

      Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз

      При необходимости продолжите на дополнительных листах

р/с №
№ п/п

1-бөлім жолының коды
Код строки раздела 1

ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауарлар атауы4
Наименование товаров по ТН ВЭД ЕАЭС

ЕАЭО СЭҚ ТН коды4
Код ТН ВЭД ЕАЭС

Тауарлардың сипаттамасы
Описание товаров

А

B

C

D

E
      2. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттермен өзара сауда бойынша деректерді толтырыңыз (жалғасы)

      Заполните данные по взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС (продолжение)

р/с №
№ п/п

1-бөлім жолының коды
Код строки раздела 1

Сатушы ел
Торгующая страна

Жөнелтуші ел
Страна отправления

Шығатын елі
Страна происхождения

Межелі елі
Страна назначения

Тасымалдайтын ел
Страна перевозчик

Шекарадағы көлік түрінің коды
Код вида транспорта на границе

Жеткізу шарттарының коды
Код условия поставки

коды
код

атауы
наименование

коды
код

атауы
наименование

коды
код

атауы
наименование

коды
код

атауы
наименование

коды
код

атауы
наименование

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


      Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз

      При необходимости продолжите на дополнительных листах

р/с №
№ п/п

1-бөлім жолының коды
Код строки раздела 1

Сатушы ел
Торгующая страна

Жөнелтуші ел
Страна отправления

Шығатын елі
Страна происхождения

Межелі елі
Страна назначения

Тасымалдайтын ел
Страна перевозчик

Шекарадағы көлік түрінің коды
Код вида транспорта на границе

Жеткізу шарттарының коды
Код условия поставки

коды
код

атауы
наименование

коды
код

атауы
наименование

коды
код

атауы
наименование

коды
код

атауы
наименование

коды
код

атауы
наименование

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      2. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттермен өзара сауда бойынша деректерді толтырыңыз (жалғасы)

      Заполните данные по взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС (продолжение)

р/с №
№ п/п

1-бөлім жолының коды
Код строки раздела 1

Таза салмағы, килограмм
Вес нетто, килограмм

Қосымша өлшем бірлігі
Дополнительная единица измерения

Фактуралық құны, теңге
Фактурная стоимость, тенге

Мәміле валютасының коды
Код валюты сделки

Мәміле валютасындағы құны
Стоимость в валюте сделки

 
коды
код

саны
количество

A

B

13

14

15

16

17

18

1
2
3
4
5
6
7
      Кестенің жалғасы

Статистикалық құны
Статистическая стоимость

Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің коды
Код особенности перемещения товаров

Келісімшарт нөмірі және күні (шарт, шот-фактура және тағы басқалары)
Номер и дата контракта (договора, счета-фактуры и другие)

Өткізу бағыты (экспорт-1, импорт-2)
Направление перемещения (экспорт-1, импорт-2)

Мәміленің сипаты
Характер cделки

 
АҚШ доллары
доллары США

теңге
тенге

 
нөмірі
номер

күні
дата

19

20

21

22

23

24

25


      Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз

      При необходимости продолжите на дополнительных листах

р/с №
№ п/п

1-бөлім жолының коды
Код строки раздела 1

Таза салмағы, килограмм
Вес нетто, килограмм

Қосымша өлшем бірлігі
Дополнительная единица измерения

Фактуралық құны, теңге
Фактурная стоимость, тенге

Мәміле валютасының коды
Код валюты сделки

Мәміле валютасындағы құны
Стоимость в валюте сделки

 
коды
код

саны
количество

A

B

13

14

15

16

17

18

1
2
3
4
5
      Кестенің жалғасы

Статистикалық құны
Статистическая стоимость

Тауарларды өткізу ерекше-ліктерінің коды
Код особенности перемещения товаров

Келісімшарт нөмірі және күні (шарт, шот-фактура және тағы басқалары)
Номер и дата контракта (договора, счета-фактуры и другие)

Өткізу бағыты (экспорт-1, импорт-2)
Направление перемещения (экспорт-1, импорт-2)

Мәміленің сипаты
Характер cделки

 
АҚШ доллары
доллары США

теңге
тенге

 
нөмірі
номер

күні
дата

19

20

21

22

23

24

25
      3. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ______________________ Адрес (респондента) ____________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) ____________________________ ________________________

      стационарлық                   ұялы

      стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта

      мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ________________________________________ ______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _______________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 27 тамыздағы
№ 20 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы "24" қаңтардағы
№ 9 бұйрығына
12-қосымша

"Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен өзара тауарлар саудасы туралы есеп" (индексі 1-ТС, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен өзара тауарлар саудасы туралы есеп" (индексі 1-ТС, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта келесі анықтамалар пайдаланылады:

      1) мәміле валютасы – мәміленің шарттарымен анықталған валюта;

      2) респондент – статистикалық әдіснамаға сәйкес статистикалық байқау объектісі бойынша деректерді ұсынатын жеке немесе заңды тұлға және оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері;

      3) сатушы ел – аумағында мәміле тарабы болып табылатын тұлға тіркелген, соған сәйкес тауар бір мүше мемлекеттің аумағынан басқа мүше мемлекеттің аумағына өткізілетін мемлекет;

      4) СИФ (құн, сақтандыру, фрахт-Инкотермс 2010) (бұдан әрі – СИФ) – тауарды жеткізу шарты, оған сəйкес тауар бағасына оның құны мен сақтандыру жəне тауарды импорттаушы ел портына дейін тасымалдау бойынша шығыстар қосылады;

      5) тауардың шығарылған елі - 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шартқа сәйкес белгіленген әкелінетін (әкетілетін) тауарлардың шығу тегін айқындау қағидаларына сәйкес айқындалған мемлекет;

      6) тауардың жөнелтуші елі – аумағынан тауар жөнелтілген, ол туралы мәліметтер бір мүше мемлекеттің аумағынан басқа мүше мемлекеттің аумағына тауардың өткізілуін растайтын көліктік (тауарға ілеспе) немесе өзге де құжаттарда көрсетілген мүше мемлекет;

      7) тауардың межелі елі – аумағында тауар тұтынылатын, пайдаланылатын, қайта өңдеуге ұшырайтын мүше мемлекет немесе аумағына тауар өткізілетін мүше мемлекет, ол туралы мәліметтер көліктік (тауарға ілеспе) немесе тауардың бір мүше мемлекеттің аумағынан басқа мүше мемлекеттің аумағына өткізілуін растайтын өзге де құжаттарда көрсетілген;

      8) тауардың статистикалық құны – қайта есептеуі тауарды есепке алу күніне мүше мемлекеттің ұлттық (орталық) банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылатын, Америка Құрама Штаттарының долларында (бұдан әрі – АҚШ доллары) және мүше мемлекеттердің ұлттық валюталары бірліктерінде көрсетілген, бағалардың бірыңғай базисіне келтірілген тауардың мәміле талаптарында айқындалған құны;

      9) тауарлар импорты – мүше мемлекеттің материалдық ресурстар қорына қосылатын тауарларды басқа мүше мемлекеттің аумағынан мүше мемлекеттің аумағына әкелу;

      10) тауарлар экспорты - бір мүше мемлекеттің аумағынан мүше мемлекеттің материалдық ресурстарының қорларын азайтатын тауарларды басқа мүше мемлекеттің аумағына әкету;

      11) тауарлармен өзара сауда – мүше мемлекеттер арасындағы тауарлардың импорты мен экспорты;

      12) фактуралық құн – тауарды жеткізудің келісілген шартына байланысты сауда операцияларына қатысушылар арасындағы келісілген тауар құны;

      13) ФОБ (кеме бортында еркін, Инкотермс 2010) (бұдан әрі – ФОБ) – тауарды жеткізу шарты, оған сәйкес тауар бағасына оның құны мен тауарды кеме бортына жеткізу жəне тиеу бойынша шығыстар қосылады.

      3. Тауарлар импорты мен экспортын географиялық бөлу мақсаттары үшін серіктес елдер:

      тауарлар импорты кезінде-тауарды жөнелтуші елі;

      тауарлар экспорты кезінде-тауардың межелі елі болып танылады.

      Жалпы қағидалар бойынша тауарлар:

      тауарлар импорты кезінде-тауардың келіп түскен күні бойынша;

      тауарлар экспорты кезінде-тауарды тиеп-жөнелту күні бойынша есепке алынады.

      Келіп түскен (тиеп-жөнелту) тауарды беру күні бухгалтерлік есепке алу (есептен шығару) күні болып саналады.

      Басқа мүше мемлекеттермен ортақ шекарасы жоқ мүше мемлекетте тауарлар оның шекарасынан өткен күні бойынша ескеріледі.

      Стационарлық көлік (құбыржол көлігімен, электр беру желілері бойынша және басқалары) арқылы өткізілетін тауарлар тауарды жеткізу жүзеге асырылған айда ескеріледі.

      Тауарлардың сандық есебі (электр энергиясын қоспағанда) негізгі өлшем бірлігінде – килограммен (нетто салмағы) жүзеге асырылады.

      Тауарлардың жекелеген санаттары үшін олардың санын есепке алу Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының жіктеуішіне (бұдан әрі – ЕАЭО СЭҚ ТН) (данамен, литрмен, шаршы метрмен, текше метрмен және басқалармен) сәйкес көрсетілген қосымша өлшем бірліктерінде де жүзеге асырылады.

      4. Өзара сауда бойынша ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің аумағына басқа ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің аумағынан әкелінетін немесе ЕАЭО-ға мүше мемлекет аумағынан басқа ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің аумағына шығарылатын барлық тауарлар есепке алынады.

      5. 1-бөлімде ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің экспорттаушылары (импорттаушылары) бойынша ақпарат келтіріледі, яғни Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қызметінің қатысушылары тауарлық-жөнелтпе құжаттарында тауарды жөнелтушілер немесе алушылар деп көрсетілетін ЕАЭО елдерінен өз серіктестері бойынша ақпаратты көрсетеді.

      1-бөлімнің А бағаны бойынша ЕАЭО-дан серіктестері бойынша реттік нөмірі қойылады.

      1-бөлімнің B бағаны бойынша заңды тұлғаның толық атауы, дара кәсіпкердің немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) қойылады.

      1-бөлімнің С бағаны бойынша Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының (бұдан әрі - Бюро) www.stat.gov.kz интернет-ресурсында "Ресми статистика" бөлімінде, "Салалар бойынша: "Сыртқы және өзара сауда статистикасы" ішкі бөлімінде, "Әдіснама" бөлімінде орналастырылған Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі 378 Шешіміне (бұдан әрі – Кеден одағы комиссиясының шешімі) 22 Қосымшаға сәйкес Әлем елдерінің жіктеуішіне (бұдан әрі- Әлем елдерінің жіктеуіші) сәйкес ел коды қойылады.

      1-бөлімнің D бағаны бойынша Бюроның www.stat.gov.kz интернет-ресурсында "Ресми статистика" бөлімінде, "Салалар бойынша: "Сыртқы және өзара сауда статистикасы" ішкі бөлімінде, "Әдіснама" бөлімінде орналастырылған ЕАЭО елдері аумақтарының анықтамалығына сәйкес ЕАЭО бойынша аумақ коды қойылады.

      1-бөлімнің E бағаны бойынша заңды тұлғалар үшін нақты тұратын жерінің мекенжайы, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалардың нақты тұратын мекенжайы қойылады.

      1-бөлімнің F бағаны бойынша Ресей Федерациясы, Армения Республикасы және Қырғыз Республикасы экспорттаушылары (импорттаушылары) бойынша салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірінің (бұдан әрі – ЖСН) коды, Беларусь Республикасы экспорттаушылары (импорттаушылары) бойынша салық төлеушінің есептік нөмірінің (бұдан әрі – ТЕН) коды қойылады;

      1-бөлімнің G бағаны бойынша – өткізу бағыты (экспорт болса – "1", импорт болса – "2" қойылады).

      6. 2-бөлім бойынша деректер 1-бөлімде көрсетілген сыртқы экономикалық қызметке қазақстандық қатысушылардың экспорттаушылары мен импорттаушылары (контрагенттері) бойынша ақпаратқа сәйкес дәйектілікпен келтіріледі. Бұл ретте 2-бөлімнің В бағанында тауарлар бөлінісінде 1-бөлімнің А бағанында көрсетілген Ресей Федерациясының, Армения Республикасының, Қырғыз Республикасының және (немесе) Беларусь Республикасының Сыртқы экономикалық қызметіне қатысушының реттік нөмірі қойылады.

      2-бөлімде тауардың реттік нөмірі А бағанында қойылады. Егер, Ресей Федерациясы сыртқы экономикалық қызметінің қатысушысымен келісімшарт бойынша (1-бөлімде реттік нөмірі "1") тауарлар үш түрлі атаумен импортталған болса, онда 2-бөлімде В бағанындағы барлық үш тауар бойынша "1" қойылады.

      2-бөлімнің С және D бағандарында тауарлардың атауы мен кодын толтыру үшін Бюроның www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Маңызды: жіктеуіштер", "Статистикалық жіктелімдер" деген бөлімде "Мемлекетаралық" ішкі бөлімінде ЕАЭО СЭҚ ТН жіктеуіші қолданылады.

      Е бағанында тауардың көлік (тасымалдау) құжаттарымен немесе шот-фактурасына (инвойсына) сәйкес сипаттамасы (саудалық, коммерциялық немесе басқа дәстүрлік атауы), тауарды өндіруші туралы мәлімет (болған жағдайда), сонымен қатар тауарды сәйкестендіруге және оны ЕАЭО СЭҚ ТН коды бойынша 10 таңбалы жіктеу кодының біреуіне жатқызуға мүмкіндік беретін қосымша мәліметтер көрсетіледі.

      2-бөлімде экспортталған және импортталған тауарлардың барлық тізбесі көрсетіледі. Бұл ретте деректер әрбір тауар бойынша толтырылады, яғни 2-бөлімнің барлық бағандары (А, B, C, D, E, 1-25-бағандары) әрбір тауарға толтырылады.

      1, 3, 5, 7, 9-бағандарда Әлем елдерінің жіктеуішіне сәйкес әлем елдерінің кодтары көрсетіледі.

      10-бағанда 11-бағанда тиісті кодпен көрсетілген көлікпен тауарларды тасымалдауды жүзеге асыратын ЕАЭО мүше мемлекеттердің бірінің тасымалдаушы елінің атауы көрсетіледі.

      11-бағанда Кеден одағы комиссиясының Шешіміне 3 қосымшаға сәйкес Көлік және тауарларды тасымалдау түрлерінің жіктеуішіне сәйкес шекарадағы көлік түрінің коды келтіріледі.

      Егер сауда операциялары почта байланысы арқылы жүзеге асырылған жағдайда, тауарды тасымалдау кезінде почта байланысы операторы пайдаланатын көлік түрін көрсету қажет. Егер көлік түрі бекітілмесе, көліктің неғұрлым ықтимал түрін көрсету қажет.

      12-бағандағы кодтар Кеден одағы комиссиясының Шешіміне 13 қосымшаға сәйкес Жеткізу шарттарының жіктеуішіне сәйкес келтіріледі.

      13-бағанда таза тауар салмағы килограммен көрсетіледі. Көрсетілетін мəн егер тауардың салмағы бір килограмнан артықты құраса, тұтас шамаға дейін дөңгелектенеді. Тауардың салмағы елеусіз болған жағдайда, мəн үтірден кейінгі алты белгіге дейін дəлдікпен көрсетіледі.

      14-бағанда Кеден одағы комиссиясының Шешіміне 15 қосымшаға сәйкес ЕАЭО СЭҚ ТН және Өлшем бірліктерінің жіктеуішінде көзделген қосымша өлшем бірліктерінде (дана, литр, текше метр және басқа) тасымалданған тауарлардың атауы келтіріледі.

      Егер ЕАЭО СЭҚ ТН-да тауардың белгілі бір коды үшін қосымша өлшем бірлігі қарастырылмаған болса, онда сол тауар бойынша 14 және 15-бағандар толтырылмайды.

      16-бағанда тауардың фактуралық құны теңгеде, ол туралы сауда мәмілесіне қатысушылар арасында келісіледі және жеткізу шарттарымен анықталатын шот-фактурада көрсетіледі.

      17-бағанда кодтар Кеден одағы комиссиясының Шешіміне 23 қосымшаға сай Валюта жіктеуішіне сәйкес қойылады.

      18-бағанда мәміленің валютасындағы тауарлардың статистикалық құны, 19-бағанда тауарлардың АҚШ долларымен және 20-бағанда теңгемен жасалған шарттар (келісімшарттар, шот-фактуралар және (немесе) басқа да тауарға ілеспе құжаттар) негізінде, импорттаушы (экспорттаушы) елінің шекарасына дейін тауарды жеткізу бойынша шығыстармен жиынтықта қойылады.

      Тауарлардың статистикалық құны экспортталатын тауарлар үшін – ФОБ бағаларының типі бойынша бағаларға, импортталатын тауарларға – АҚШ долларымен және мүше мемлекеттердің ұлттық валюталарының бірліктерімен көрсетілген СИФ бағаларының типі бойынша бағаларға келтіріледі, оны қайта есептеу тауарды есепке алу күніне мүше мемлекеттің ұлттық (орталық) банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.

      16 және 19-бағандарда мүше мемлекеттің ұлттық (орталық) банкі импорттау кезінде тауардың қоймаға келіп түскен сәтінде, экспорттау кезінде тауарды қоймадан таяу сәтінде белгілеген ұлттық валютаға бағам қолданылады.

      Бағамды ұлттық валютаға қолданудың жоғарыда көрсетілген шарттары тауарларды жеткізудің барлық шарттарында пайдаланылады. Жекелеген жағдайларда импортталған тауарларды есепке қабылдаған күнгі ілеспе құжаттарға сәйкес мүше мемлекеттің ұлттық (орталық) банкі белгілеген шетел валютасына ұлттық валюта бағамы пайдаланылады.

      21-бағанда кодтар ЕАЭО Кеден одағы комиссиясының Шешіміне 2 қосымшаға сәйкес тауарларды өткізу ерекшеліктерінің жіктеуішіне сәйкес келтіріледі.

      22 және 23-бағандарда ЕАЭО-ға мүше елдердің сыртқы экономикалық қызметінің қатысушылары арасындағы экспорттық-импорттық операцияларды жүргізуі кезінде рәсімделетін келісімшарттың (шот-фактура) немесе өзге де құжаттың нөмірі (цифрлық және (немесе) әріптік символдар) мен күні көрсетіледі.

      24-баған бойынша өткізу бағыты (экспорт болса – "1", импорт болса – "2" қойылады) көрсетіледі.

      25-баған бойынша Бюроның www.stat.gov.kz интернет-ресурсында "Ресми статистика" бөлімінде, "Салалар бойынша: "Сыртқы және өзара сауда статистикасы" ішкі бөлімінде, "Әдіснама" бөлімінде орналастырылған мәміле сипаты анықтамалығына сәйкес Мәміле сипатының коды келтіріледі.

      7. Осы статистикалық нысанды тапсыру электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      8. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 1-бөлім:

      С бағаны бойынша тек RU, BY, AM, KG толтырылады. Егер С бағаны = RU, AM, KG болса, онда F бағанында ЖСН толтырылады. Егер С бағаны = BY болса, онда F бағанында ТЕН толтырылады;

      Егер С бағаны = RU, онда F бағаны = 10 немесе 12 таңба;

      Егер С бағаны = BY, онда F бағаны = 9 таңба;

      Егер С бағаны = AM, онда F бағаны = 8 немесе 10 таңба;

      Егер С бағаны = KG, онда F бағаны = 14 таңба;

      F бағаны бойынша ТЕН кодының бірінші саны Беларусь Республикасы бойынша аумақ кодын білдіреді.

      2) 2-бөлім:

      егер 14-баған > 0, онда 15-баған да > 0;

      экспорт кезінде 20-баған < 16-бағаннан;

      импорт кезінде 20-баған > 16-бағаннан;

      егер 24-баған > 0, онда А, В, C, D, Е бағандары 1-23, 25 > 0.

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 27 тамыздағы
№ 20 бұйрығына
3-қосымшаМемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Приложение 13 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от "24" января 2020 года № 9


Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы "24" қаңтардағы № 9 бұйрығына 13-қосымша

Электрондық коммерция туралы есеп
Отчет об электронной коммерции

Индексі
Индекс

Э-коммерция

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) 45.11, 45.3, 46.21, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 49.2, 49.3, 49.4, 51.1, 52.2, 53.1, 53.2, 55.1, 55.2, 55.9, 56.1, 56.21, 62.01, 62.09, 63.11, 63.12, 63.9, 65.1, 65.2, 66.11, 66.19, 66.2, 73.12, 73.2, 77.1, 79.1, 79.9, 85.31, 85.5, 86.10.3, 92.0, 93.13, 94.12 кодтарына сәйкес экономикалық қызметтің негізгі түрлерімен Интернет-ресурс арқылы тауарлар мен қызметтерді өткізуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері саны 100 адамға дейінгілер - іріктемелі әдіспен; саны 100 адамнан асатын - жаппай әдіспен; ЭҚЖЖ 47.91.0 санына қарамастан - жаппай әдіспен, сондай-ақ электронды коммерцияны жүзеге асыратын электрондық коммерция платформалары (маркетплейс) мен дара кәсіпкерлер тізім бойынша ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие реализацию товаров и услуг через Интернет-ресурс с основным видом экономической деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКЭД) 45.11, 45.3, 46.21, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 49.2, 49.3, 49.4, 51.1, 52.2, 53.1, 53.2, 55.1, 55.2, 55.9, 56.1, 56.21, 62.01, 62.09, 63.11, 63.12, 63.9, 65.1, 65.2, 66.11, 66.19, 66.2, 73.12, 73.2, 77.1, 79.1, 79.9, 85.31, 85.5, 86.10.3, 92.0, 93.13, 94.12 с численностью до 100 человек - выборочным методом, с численностью свыше 100 человек – сплошным методом, ОКЭД 47.91.0 независимо от численности - сплошным методом, а также держатели платформ (маркетплейс) и индивидуальные предприниматели осуществляющие электронную коммерцию– по списку.

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИНЖНС коды
Код ИИН      1. Сіз тауарлар мен қызметтерді Интернет арқылы өткізесіз бе?

      Реализуете ли Вы товары и услуги через Интернет?

Иә
Да→ А Модулі
→ Модуль А

Жоқ
Нет→ 2- сұрақ
→ вопрос 2

      2. Сіз электрондық коммерция платформасының (маркетплейс) иесі болып табыласыз ба?

      Являетесь ли Вы держателем платформы электронной коммерции (маркетплейс)?

      (электрондық коммерцияның онлайн платформасы (маркетплейс) – бұл делдал ретінде әрекет ететін және интернет арқылы қатысушылардың көп жақты нарығында сұраныс пен ұсынысты (тауарларды, қызметтерді және/немесе ақпаратты) салыстыруға мүмкіндік беретін сандық алаң)

      (онлайн платформа электронной коммерции (маркетплейс) – это цифровая площадка, выступающая в роли посредника и дающая сопоставлять спрос и предложения (товаров, услуг и/или информации) на многостроннем рынке участников через Интернет)

Иә
Да→ 3 -сұрақ
→ вопрос 3

Жоқ
Нет→ сауалнаманың аяқталуы
→ окончание опроса

      3. Сіз жолаушылар тасымалын ақпараттық сүйемелдеуді ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын электрондық коммерция платформасының (маркетплейс) иесі болып табыласыз ба (кәсіпорындар тізім бойынша толтырады)?

      Являетесь ли Вы держателем платформы электронной коммерции (маркетплейс), осуществляющей деятельность по организации и информационного сопровождения перевозки пассажиров (заполняют предприятия по списку)?

Иә
Да


→ В, С Модулі
→ Модуль В, С

Жоқ
Нет


→ В Модулі
→ Модуль В

      ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН КӘСІПОРЫНДАРҒА АРНАЛҒАН

      "A" МОДУЛІ

      МОДУЛЬ "A" ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ И УСЛУГ

      (бұл модуль электрондық коммерция платформасының (маркетплейс) ұстаушыларымен толтырылмайды)

      (данный модуль не заполняется держателями платформы электронной коммерции (маркетплейс))

      4. Сіздің кәсіпорныңыз тауарлар мен қызметтерді өткізу үшін өз интернет-ресурсын немесе басқа ұйымның электрондық коммерция платформасын (маркетплейсін) пайдаланатынын көрсетіңіз? (бірнеше нұсқаны таңдауға болады)

      Укажите, использует ли Ваше предприятие собственный Интернет-ресурс или платформу электронной коммерции (маркетплейс) сторонней организации для реализации товаров и услуг? (можно выбрать несколько вариантов)

4.1 меншікті Интернет-ресурссобственный Интернет-ресурс (корпоративтік сайт) (корпоративный сайт)

Иә/Да4.2 басқа ұйымның электрондық коммерция платформасы (маркетплейс)
платформу электронной коммерции (маркетплейс) сторонней организации

Иә/Да      (Электрондық коммерцияның онлайн платформасы (маркетплейс) – бұл делдал ретінде әрекет ететін және қатысушылардың көпжақты нарығындағы сұраныс пен ұсынысты (тауарларды, қызметтерді және/немесе ақпаратты) Интернет арқылы мысалы, Tickets.kz (Тикетс.кз), Ticketon.kz (Тикетон.кз), Lamoda.kz (Ламода.кз), Uber (Убер), Yandex (Яндекс.кз) салыстыруға мүмкіндік беретін сандық алаң )

      (Онлайн платформа электронной коммерции (маркетплейс) – это цифровая площадка, выступающая в роли посредника и дающая возможность сопоставлять спрос и предложения (товаров, услуг и/или информации) на многостроннем рынке участников через Интернет например, Tickets.kz (Тикетс.кз), Ticketon.kz (Тикетон.кз), Lamoda.kz (Ламода.кз), Uber (Убер), Yandex (Яндекс.кз))

4.2.1 тауарларды өткізу үшін
для реализации товаров

Иә/Да4.2.2 қызметтерді іске асыру үшін
для реализации услуг

Иә/Да      5 Меншікті Интернет-ресурсы арқылы тауарларды өткізу көлемін көрсетіңіз, мың теңгемен

      Укажите объем реализации товаров через собственный Интернет-ресурс, в тысячах тенге

      (Барлық тапсырыс бойынша тек қана өз веб –сайты арқылы алынған тауарлар мен қызметтерді өткізу көлемі көрсетіледі (қосылған құн салығынсыз). Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі төлем тәсілдеріне қарамастан сатылған тауарлар, өнімдер және көрсетілген қызметтер үшін алынған ақшалай түсімнің сомасын сипаттайды)

      (Отражается объем реализации товаров и услуг, полученный по всем заказам только через собственный веб –сайт (без налога на добавленную стоимость. Объем реализации товаров и услуг характеризует сумму денежной выручки, полученной за проданные товары, продукцию и оказанные услуги вне зависимости способов оплаты)

5.1 интернет желісі арқылы бөлшек сауда
розничная торговля через сеть Интернет      (кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке пайдалануға арналған тауарларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет)

      (предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для использования в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью)

5.2. интернет желісі арқылы көтерме сауда
оптовая торговля через сеть Интернет      (кейіннен сатуға арналған тауарларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет)

      (предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для последующей продажи)

      6 Меншікті Интернет-ресурсыңызға келіп түскен тауарларға тапсырыстар санын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите количество заказов на товары,поступивших на собственный Интернет-ресурс, единиц

      (Тапсырыс-бұл тұтынушының белгілі бір түрдегі және сападағы тауарды, өнімді жасау, жеткізу, сату немесе жұмысты орындау, қызмет көрсету туралы ұсынысын орналастыру. Бір тапсырыс бір немесе бірнеше өнімді сатып алуды қамтиды)

      (Заказом считается размещение предложения потребителя изготовить, поставить, продать ему продукцию, товар определенного вида и качества или выполнить работу, оказать услуги. Один заказ включает покупку одного или нескольких товаров)

6.1 интернет желісі арқылы бөлшек сауда
розничная торговля через сеть Интернет6.2 интернет желісі арқылы көтерме сауда
оптовая торговля через сеть Интернет      7 Меншікті Интернет-ресурсыңыз арқылы өткізілген тауарлар туралы ақпаратты көрсетіңіз (үшінші тұлғалар үшін электрондық коммерция платформасы арқылы өткізуді есепке алмағанда)

      Укажите информацию о реализованных товарах через собственный Интернет-ресурс (без учета реализации через платформу электронной коммерции для третьих лиц)

      (Тауарларды өткізу көлемі көрсетіледі. Бірнеше нұсқаны таңдай аласыз)

      (Указывается объем реализации товаров. Можно выбрать несколько вариантов)

Жол коды
Код строки

Тауар түрінің атауы
Наименование вида товаров

Интернет желісі арқылы бөлшек сауда көлемі, мың теңге
Объем реализации розничной торговли через сеть Интернет, тыс. тенге

Интернет желісі арқылы көтерме сауда көлемі, мың теңге
Объем реализации оптовой торговли через сеть Интернет, тыс. тенге

А

Б7

Барлығы
Всего
оның ішінде
в том числе:7.1

Халықтың тамақ өнімдері
Продукты питания населения7.2

Дәрілік препараттар
Лекарственные препараты7.3

Фильмдер, музыка
Фильмы, музыка7.4

Кітаптар, журналдар, газеттер
Книги, журналы, газеты7.5

Киім, аяқкиім, спорттық тауарлар
Одежда, обувь, спортивные товары7.6

Косметика7.7

Компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету (ойындарды қоспағанда, жаңартулар мен ақылы қосымшалар)
Компьютерное программное обеспечение (обновления и платные приложения за исключением игр)7.8

Компьютерлік тауарлар (дискілер және USB (ЮЭСБИ)-флеш-жинақтаушы)
Компьютерные товары (диски и USB (ЮЭСБИ)-флеш-накопитель)7.9

Компьютерлік ойындар немесе бейне ойындар
Компьютерные игры или видеоигры7.10

Фото, телекоммуникациялық және оптикалық жабдықтар
Фото, телекоммуникационное и оптическое оборудования7.11

Үйде қолдануға арналған тауарлар (жиһаз және асүй ыдыстары)
Товары для домашнего пользования (мебель и кухонные принадлежности)7.12

Музыкалық өнімдер
Музыкальная продукция7.13

Басқа (көрсетіңіз)
Другое (указать)________________________________      8 Көрсетілген қызметтер туралы ақпаратты меншікті Интернет-ресурсыңыз арқылы көрсетіңіз (үшінші тұлғалар үшін электрондық коммерция платформасы арқылы өткізуді есепке алмағанда)

      Укажите информацию об оказанныхуслугах через собственный Интернет-ресурс (без учета реализации через платформу электронной коммерции для третьих лиц)

      (бірнеше нұсқаны таңдауға болады)

      (можно выбрать несколько вариантов)

Жол коды
Код строки

Қызмет түрінің атауы
Наименование вида услуг

Интернет желісі арқылы қызмет көрсетудің көлемі, мың теңге
Объем реализации услуг через сеть Интернет, тыс. тенге

А

Б


8

Барлығы
Всегооның ішінде
в том числе:


8.1

орналастыру орындарының қызметтерін брондау және төлеу
бронирование и оплата услуг мест размещения


8.2

билеттер және көлік орындарын брондау
билеты и бронирование мест на транспорт


8.3

ойын-сауық іс-шараларына билеттер мен орындарды брондау (спорт, театр, концерт және т. б.)
билеты и бронирование мест на развлекательные мероприятия (спортивные, театральные, концертные и т.д)


8.4

жарнама саласындағы қызметтер
услуги в области рекламы


8.5

тапсырыс бойынша азық-түлік жеткізу бойынша қызметтер
услуги по доставке пищи на заказ


8.6

жолаушыларды тасымалдау бойынша қызметтер
услуги по перевозке пассажиров


8.7

жүктерді тасымалдау бойынша қызметтер
услуги по перевозке грузов


8.8

білім беру қызметтері
образовательные услуги


8.9

қаржылық қызметтер
услуги финансовые


8.10

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы қызметтер (телевизия, цифрлық телефония, сымсыз байланыс)
услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий (телевидение, цифровая телефония, беспроводная сеть)


8.11

басқа топтамаларға кірмейтін өзге де қызметтер (жазыңыз)
услуги прочие, не входящие в другие группировки (впишите) ___________________________________________________________________


      9 Тауарлар мен қызметтерді сату кезінде сіз пайдаланатын төлем әдістерін "√" белгісімен белгілеңіз

      Отметьте знаком "√" используемые Вами способы оплаты при реализации товаров и услуг

      (бірнеше таңдауға болады)

      (можно выбрать несколько)

9.1 Қолма-қол төлеу (жеткізу немесе өзі алып кету кезінде)
Оплата наличными (при доставке или самовывозе)9.2 Интернет арқылы несие картасымен төлеу
(мысалы, American Express HalykBank (Американ Экспресс Халыкбанк), BlackForte (БлэкФорте))
Оплата кредитной картой через Интернет
(например, American Express HalykBank (Американ Экспресс Халыкбанк), BlackForte (БлэкФорте))9.3 Дебеттік картамен төлеу немесе электрондық банктік аударым
Оплата дебетовой картой или электронный банковский перевод9.4 Ұялы телефон нөміріне байланысты шот
(ұялы телефон теңгерімінен төлеу, мысалы:Beeline (Билайн))
Счет, привязанный к номеру мобильного телефона
(оплата с баланса мобильного телефона, например:Beeline (Билайн))9.5 Онлайн төлемдер (мысалы, PayPal (ПэйПал), GooglePay (ГуглПэй))
Онлайн платежи (например, ПэйПал), GooglePay (ГуглПэй))9.6 Алдын ала төленген сыйлық картасы немесе бонустық немесе купондық бағдарламаның "Ұпайлар" онлайн ваучері
(мысалы, AirMiles (ЭйрМайлс), Flip (Флип) сертификаттары, Sportmaster (Спортмастер))
Предоплаченная подарочная карта или онлайновый ваучер "Баллы" программы бонусов или купонов
(например, AirMiles (Эйр Майлс), сертификаты Flip (Флип), Sportmaster (Спортмастер))9.7 Цифрлық әлеуметтік әмиян, цифрлық теңге
Цифровой социальный кошелек, цифровой тенге      10 Тауарлар мен қызметтерді өткізу кезінде сіз пайдаланатын жеткізу тәсілдерін "√" белгісімен белгілеңіз

      Отметьте знаком "√" используемые Вами способы доставки при реализации товарови услуг

10.1 Қарапайым пошта қызметтерін немесе жеткізудің басқа тәсілдерінқолдана отырып, сатып алушыға тікелей жеткізу
Доставка непосредственно покупателю с использованием услугобычной почты или других способов доставки10.2 Сату немесе сервистік қызмет көрсету пунктінен өздігінен алып кету
Самовывоз из пункта продажи или сервисного обслуживания10.3 Веб-сайттан немесе қосымша, бағдарламалық жасақтама немесебасқа құрылғы жүктеу арқылы Онлайн/электронды жеткізу (материалдық емес тауарлар үшін)
Онлай/электронная доставка путем загрузки с веб-сайта или через приложение, программное обеспечения или другое устройство (для нематериальных товаров)      ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТУ ҮШІН ЖӘНЕ ЖОЛАУШЫЛАР ТАСЫМАЛЫН АҚПАРАТТЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ, ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ЭЛЕКТРОНДЫҚ КОММЕРЦИЯ ПЛАТФОРМАСЫН (МАРКЕТПЛЕЙС) ҰСТАУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН "В" МОДУЛІ (ТІЗІМ БОЙЫНША).

      МОДУЛЬ "В" ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕй ПЛАТФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ (МАРКЕТПЛЕЙС), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ И ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ (ПО СПИСКУ).

      (осы модульді электрондық коммерция платформасын (маркетплейс) ұстаушылар толтырады)

      (данный модуль заполняется держателями платформы электронной коммерции (маркетплейс))

11 Сіздің электрондық коммерция платформаңызды (маркетплейс) есепті кезеңдетауарлар мен қызметтерді өткізу үшін пайдаланатын заңды және жеке тұлғалардыңсанын көрсетіңіз, бірлік
Укажите количество юридических и физических лиц, использующих Вашу платформу электронной коммерции (маркетплейс) для реализации товаров и услуг за отчетный период, единиц11.1 заңды тұлғалар, бірлік юридических лиц, единиц11.2 жеке тұлғалар, адамфизических лиц, человек
12 Сіздің электрондық коммерция платформаңыз (маркетплейс) арқылы өтетін тауарлар менқызметтерді сатып алушылар (тұтынушылар) төлемдерінің көлемін көрсетіңіз, мың теңге
Укажите объем платежей покупателей (потребителей) товаров и услуг, проходящих черезВашу платформу электронной коммерции (маркетплейс), тысяч тенге12.1 Сіздің электрондық коммерция платформаңыз (маркетплейс) арқылы тауарлардысатып алушылар төлемдерінің көлемін көрсетіңіз, мың теңге
Укажите объем платежей покупателейтоваров через Вашу платформу электроннойкоммерции (маркетплейс), тысяч тенге      12.2. Сіздің электрондық коммерция платформаңыз (маркетплейс) арқылы көрсетілген қызметтер бойынша ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию по оказанным услугам через Вашу платформу электронной коммерции (маркетплейс) (бірнеше нұсқаны таңдауға болады)

      (можно выбрать несколько вариантов)

Жол коды
Код строки

Қызмет түрінің атауы
Наименование вида услуг

Тапсырыстардың жалпы құны, мың теңге
Общая стоимость заказов, тыс. тенге

А

Б


12.2.1

Барлығы
Всегооның ішінде
в том числе:


12. 2. 1. 1

орналастыру орындарының қызметтерін брондау және төлеу
бронирование и оплата услуг мест размещения


12. 2. 1. 2

билеттер және көлік орындарын брондау
билеты и бронирование мест на транспорт


12. 2. 1. 3

ойын-сауық іс-шараларына билеттер мен орындарды брондау (спорт, театр, концерт және т. б.)
билеты и бронирование мест на развлекательные мероприятия (спортивные, театральные, концертные и т.д)


12. 2. 1. 4

жарнама саласындағы қызметтер
услуги в области рекламы


12. 2. 1. 5

тапсырыс бойынша азық-түлік жеткізу бойынша қызметтер
услуги по доставке пищи на заказ


12. 2. 1. 6

жолаушыларды тасымалдау бойынша қызметтер
услуги по перевозке пассажиров


12. 2. 1. 7

жүктерді тасымалдау бойынша қызметтер
услуги по перевозке грузов


12. 2. 1. 8

білім беру қызметтері
образовательные услуги


12. 2. 1. 9

қаржылық қызметтер
финансовыеуслуги


12. 2. 1. 10

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы қызметтер(телевизия, цифрлық телефония, сымсыз байланыс)
услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий (телевидение, цифровая телефония, беспроводная сеть)


12. 2. 1. 11

басқа топтамаларға кірмейтін өзге де қызметтер (жазыңыз)
услуги прочие, не входящие в другие группировки (впишите) __________________________________________________________________


      ЖОЛАУШЫЛАР ТАСЫМАЛЫН АҚПАРАТТЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ЭЛЕКТРОНДЫҚ КОММЕРЦИЯ ПЛАТФОРМАСЫНЫҢ (МАРКЕТПЛЕЙС) ҰСТАУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН "С" МОДУЛІ (ТІЗІМ БОЙЫНША).

      МОДУЛЬ "С" ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЛАТФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ (МАРКЕТПЛЕЙС) ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ (ПО СПИСКУ).

      13. Сіздің платформаңызда (маркетплейсте) өңірлер бөлінісінде тіркелген жеке тұлғалардың жолаушылар тасымалын сипаттайтын жекелеген көрсеткіштерді көрсетіңіз

      Укажите отдельные показатели, характеризующие перевозку пассажиров физическими лицами, зарегистрированными на Вашей платформе (маркетплейсе) в разрезе регионов

Жол коды
Код строки

Аймақтың атауы
Наименование региона

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Сапарлар саны, бірлік
Количество поездок, единиц

Көлік құралдарының жалпы жүрген жолы, км
Общий пробег транспортных средств, км

Тапсырыстардың жалпы құны, мың теңге
Общая стоимость заказов, тыс. тенге

А

Б
13.1

Қазақстан Республикасы
13.1.1

Абай
13.1.2

Ақмола
13.1.3

Ақтөбе
13.1.4

Алматы
13.1.5

Атырау
13.1.6

Батыс Қазақстан
13.1.7

Жамбыл
13.1.8

Жетісу
13.1.9

Қарағанды
13.1.10

Қостанай
13.1.11

Қызылорда
13.1.12

Маңғыстау
13.1.13

Павлодар
13.1.14

Солтүстік Қазақстан
13.1.15

Түркістан
13.1.16

Ұлытау
13.1.17

Шығыс Қазақстан
13.1.18

Нұр-Сұлтан қаласы
13.1.19

Алматы қаласы
13.1.20

Шымкент қаласы
      14. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты сағатпен көрсетіңіз (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейін
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан астам
более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование _______________________ Адрес (респондента) ____________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон(респондента) ____________________________ __________________________

      Стационарлық                  ұялы

      стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) __________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель_______________________________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

                  фамилия, имя и отчество(при его наличии)подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющий его обязанности

      ____________________________________________________ ______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество(при его наличии)                  подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющий его обязанности

      ____________________________________________________ _____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Примечание:

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2022 жылғы 27 тамыздағы
№ 20 бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы "24" қаңтардағы
№ 9 бұйрығына
14 – қосымша

"Электрондық коммерция туралы есеп" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (индексі Э-коммерция, кезеңділігі жылдық)

      1. Осы Нұсқаулық "Электрондық коммерция туралы есеп" (индексі Э-коммерция, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) бөлшек сауда – сатып алушыға жеке, отбасылық, үй iшiнде немесе кәсiпкерлiк қызметпен байланысты емес өзгедей пайдалануға арналған тауарларды сату жөнiндегi кәсiпкерлiк қызмет;

      2) көтерме сауда – кейiннен сатуға немесе жеке, отбасылық, үй iшiнде және осындай өзгедей пайдаланумен байланысты емес өзге де мақсаттарға арналған тауарларды өткiзу жөнiндегi кәсiпкерлiк қызмет;

      3) электрондық коммерция – электрондық саудадағы, сондай-ақ көрсетілетін қызметтерді сатудағы, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы жүзеге асырылатын кәсіпкерлік қызмет;

      4) электрондық сауда алаңы – электрондық саудаға қатысушыларды инфрақұрылыммен, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, олардың арасында жұмыстар мен қызметтер көрсетуге арналған шарттар жасасуды қамтамасыз ететін интернет-ресурс;

      3. "А" модулін Интернет желісі арқылы тауарлар мен қызметтерді сатуды жүзеге асыратын ұйымдар толтырады.

      7-бөлімінде барлық тапсырыстар бойынша тек қана меншікті интернет ресурсы (қосылған құн салығынсыз) арқылы алынған тауарларды өткізу көлемі көрсетіледі, бұл ретте осы көлем 5-бөлімнің көлемінен аспауы тиіс.

      Тауарлар және көрсетілген қызметтерді өткізу көлемі ақшалай және ақшасыз есеп үшін сатылған тауарлар, өнімдер және көрсетілген қызметтер үшін алынған ақшалай түсім сомасын сипаттайды.

      Тұтынушының оған өнімнің, тауардың белгілі бір түрі мен сапасын әзірлеу, жеткізу, сату немесе жұмысты орындау, қызмет көрсету туралы ұсынысы тапсырыс деп саналады. Бір тапсырыс бір немесе бірнеше тауарды сатып алуды қамтиды.

      8-бөлімде жеке интернет-ресурс арқылы ақылы негізде көрсетілген қызметтер ғана көрсетіледі.

      4. 9, 10 – бөлімдерде - сұраққа жауап бере отырып, жауап тиісті торда "√" белгісімен көрсетіледі (бірнеше жауап нұсқасы болуы мүмкін).

      9-бөлімде тауарлар мен қызметтерді өткізу кезінде пайдаланылатын төлем тәсілдері көрсетіледі.

      9 бөлімнің 9.8-тармағы бойынша төлемдердің басқа түрлеріне 9.1-9.7-тармақтарда көрсетілмеген төлемдер жатады.

      10-бөлімде тауарларды жеткізудің пайдаланылатын тәсілдері көрсетіледі.

      5. "В" модулін тауарларды немесе қызметтерді өткізу және жолаушыларды тасымалдау кезінде, ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын электрондық коммерция платформасының (маркетплейстің) ұстаушылары толтырады.

      11-тармақта есепті кезеңде тауарлар мен қызметтерді тікелей сатуды жүзеге асыратын электрондық сауда алаңында тіркелген заңды және жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

      12-тармақта электрондық коммерция платформасы арқылы тауарлар мен қызметтерге тапсырыс берудің жалпы құны көрсетіледі.

      6. "С" модулін жолаушыларды тасымалдау қызметтерін ұйымдастыру, ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын электрондық коммерция (маркетплейс) платформасының ұстаушылары толтырады.

      7. Осы статистикалық нысанды тапсыру электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      Ескерту: Х – аталған позиция толтыруға жатпайды.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады