"Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың түрлерін, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың нысандарын және оларды есепке алу мен беру қағидаларын, білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың мазмұнына қойылатын негізгі талаптарды және оларды есепке алу мен беру қағидаларын, сондай-ақ білім беру ұйымдарында білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтаманың нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2023 жылғы 18 қазандағы № 312 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 23 қазанда № 33562 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың түрлерін, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың нысандарын және оларды есепке алу мен беру қағидаларын, білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың мазмұнына қойылатын негізгі талаптарды және оларды есепке алу мен беру қағидаларын, сондай-ақ білім беру ұйымдарында білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтаманың нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10348) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың түрлерін, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың нысандарын және оларды есепке алу мен беру қағидаларын, сондай-ақ білім беру ұйымдарында білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтаманың нысанын бекіту туралы";

      бұйрықтың 1-тармағында:

      37) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "37) осы бұйрыққа 37-қосымшаға сәйкес білім беру ұйымдарында білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтаманың нысаны бекітілсін;";

      бұйрықтың орыс тіліндегі 1-тармағының 37) тармақшасына өзгеріс енгізіледі, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгеріссіз қалады;

      мынадай мазмұндағы 38) тармақшамен толықтырылсын:

      "38) осы бұйрыққа 38-қосымшаға сәйкес "Білім туралы құжаттар туралы мәліметтерді өзектендіру (түзету)" мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген бұйрыққа 4, 6, 10, 35 және 37 қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4 және 5 қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрыққа 38 қосымша осы бұйрыққа 6 қосымшаға сәйкес толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрі
Г. Бейсембаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ғылым және жоғары білім

      министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Цифрлық даму, инновациялар

      және аэроғарыш өнеркәсібі

      министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрі
2023 жылғы 18 қазандағы
№ 312 Бұйрығына
1- қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
4-қосымша
  Нысан

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша

Негізгі орта білім туралы
аттестатқа қосымша
(НОБ № ___ аттестатсыз жарамсыз) _____________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
_________________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
_________________________________________________
_____________________________________оқыған кезінде
мынадай білімін көрсетті:
қазақ тілі ____________________________________
қазақ әдебиеті ________________________________
қазақ тілі мен әдебиеті ________________________
орыс тілі ___________________________________
орыс әдебиеті _______________________________
орыс тілі мен әдебиеті ________________________
ана тілі ______________________________________
( ) әдебиеті ___________________________________
шетел тілі (оқыту тілі) _________________________
алгебра ______________________________________
геометрия ____________________________________
информатика _________________________________
география ____________________________________
биология _____________________________________
физика _______________________________________
химия ________________________________________
дүние жүзі тарихы _____________________________
Қазақстан тарихы _____________________________
құқық негіздері _______________________________
музыка _____________________________________
көркем еңбек ________________________________
дене шынықтыру _____________________________
таңдауы бойынша курстар ______________________
__________________________факультативтік курстар
бойынша бағдарламаны орындады.
Директор _________________/ __________/
Директордың орынбасары __________/ ________/
Сынып жетекшісі _________________/ ___________/
М.О.

Приложение к аттестату
об основном среднем образовании
(без аттестата НОБ № недействительно)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) _______________________________________
за время обучения в _____________________
(полное наименование организации образования) _________________________________________
показал (-а) следующие знания:
казахский язык ___________________________
казахская литература _____________________
казахский язык и литература _______________
русский язык ____________________________
русская литература ______________________
русский язык и литература ________________
родной язык ____________________________
( ) литература ___________________________
иностранный язык (язык обучения) ________
алгебра _______________________________
геометрия _____________________________
информатика __________________________
география _____________________________
биология ______________________________
физика ________________________________
химия _________________________________
всемирная история _____________________
история Казахстана _____________________
основы права __________________________
музыка _______________________________
художественный труд ___________________
физическая культура ____________________
курсы по выбору _______________________
______________________________________
Выполнил (-а) программу по факу
льтативным курсам
______________________________________
Директор ______________/ __________/
Заместитель директора __________/ ________/
Классный руководитель __________/ _______/
М.П.

  Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрі
2023 жылғы 18 қазандағы
№ 312 Бұйрығына
2- қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
6-қосымша
  Нысан

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша

Негізгі орта білім туралы
аттестатқа қосымша
(БТ № ___________ аттестатсыз жарамсыз)
_____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
_____________________________________
оқыған кезінде _______________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
_____________________________________
бітірді және мынадай оқу пәндері бойынша оқытылды:
қазақ тілі _____________________________________
орыс тілі______________________________________
оқу және тіл дамыту ___________________________
математика __________________________________
информатика ________________________________
айналадағы әлем ____________________________
жаратылыстану______________________________
география __________________________________
Қазақстан тарихы ___________________________
қоғам және құқық ___________________________
бейнелеу өнері _____________________________
музыка ____________________________________
әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау ______________
жалпы еңбекке даярлау _____________________
кәсіби-еңбекке баулу _______________________
бейімделген дене шынықтыру _______________
Директор __________________/ __________/
Директордың орынбасары _________/ _________/
Сынып жетекшісі ______________/ __________/
М.О.
Елді мекен __________________________________________________
_______жылғы "____" ___________ берілді.
Тіркеу нөмірі № _______________________

Приложение к аттестату
об основном среднем образовании
(без аттестата БТ № ____________ недействительно)
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
__________________________________________
за время обучения в ________________________
(полное наименование организации образования)
___________________________________________
показал(-а) следующие знания:
казахский язык _____________________________
русский язык ______________________________
чтение и развитие речи _____________________
математика _______________________________
информатика ____________________________
мир вокруг ______________________________
естествознание __________________________
география ______________________________
история Казахстана ______________________
общество и право _______________________
изобразительное искусство _______________
музыка________________________________
социально-бытовая ориентировка _________
общетрудовая подготовка ________________
профессионально-трудовое обучение ________
адаптивная физическая культура ____________
Директор _________________/ ___________/
Заместитель директора _________/ _________/
Классный руководитель ________/ _________/
М.П.
Населенный пункт _________________________________________
Выдан "_____" _____________ _________ года
Регистрационный номер № _______________

      Осы нысанды толтыру бойынша түсіндірме: арнайы мектепте, жалпы білім беретін мектептердегі арнайы сыныптарда ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға (жеңіл дәрежелі интеллект бұзылыстары бар), сондай-ақ оқу жоспарында көзделген оқу пәндерінің көлемін игермеген, жеке бағдарламалар бойынша интеллект жеңіл бұзылған балаларға арналған сыныпта оқу кезінде орташа интеллект бұзылған білім алушыларға арналған. Оқытылмаған пәндер бойынша "оқытылмады" сөзі жазылады.

      Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша

Негізгі орта білім туралы
аттестатқа қосымша
(БТ № ___________ аттестатсыз жарамсыз)
_______________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
______________________________________________
Оқыған кезінде ______________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
_____________________________________________
бітірді және мынадай оқу пәндері бойынша оқытылды:
сөйлеу және коммуникацияны дамыту ______________
санау___________________________________________
айналадағы әлем ________________________________
адам және әлем _________________________________
бейнелеу өнері _________________________________
музыка және ырғақ _____________________________
әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау_________________
шаруашылық еңбек ___________________________
кәсіп _______________________________________
бейімделген дене шынықтыру _________________
Директор _____________________/ ___________/
Директордың орынбасары _________/ _________/
Сынып жетекшісі ________________/ __________/
М.О.
Елді мекен __________________________________________________
_______жылғы "____" ___________ берілді.
Тіркеу нөмірі № _______________________

Приложение к аттестату
об основном среднем образовании
(без аттестата БТ № ____________ недействительно)
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
_________________________________________
окончил(а)________________________________
(полное наименование организации образования)
__________________________________________
и обучался(ась) по следующим учебным предметам:
развитие речи и коммуникация __________
счет __________________________________
мир вокруг ____________________________
человек и мир _____________________________
изообразительное искусство ________________
музыка и ритмика __________________________
социально-бытовая ориентировка ____________
хозяйственный труд ________________________
ремесло __________________________________
адаптивная физическая культура _____________
Директор ________________/ ___________/
Заместитель директора ________/ _________/
Классный руководитель ________/ _________/
М.П.
Населенный пункт ________________________________________
Выдан "_____" _______________ _________ года
Регистрационный номер № _________________

      Осы нысанды толтыру бойынша түсіндірме: арнайы мектепте, жалпы білім беретін мектептердегі арнайы сыныптарда ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға (орташа дәрежелі интеллект бұзылыстары бар) арналған.

      Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша

Негізгі орта білім туралы
аттестатқа қосымша
(БТ № ___________ аттестатсыз жарамсыз)
______________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
_____________________________________________
Оқыған кезінде ____________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
____________________________________________
бітірді және мынадай оқу пәндері бойынша оқытылды:
қазақ тілі ____________________________________
қазақ әдебиеті__________________________________
орыс тілі ______________________________________
орыс әдебиеті _________________________________
ана тілі _______________________________________
( ) әдебиеті _________________________________
шетел тілі (оқыту тілі) __________________________
математика __________________________________
алгебра _____________________________________
геометрия ___________________________________
информатика ________________________________
жаратылыстану ______________________________
физика _____________________________________
химия _____________________________________
география _________________________________
биология __________________________________
дүниежүзі тарихы ___________________________
Қазақстан тарихы ___________________________
құқық негіздері _____________________________
музыка_____________________________________
көркем еңбек _______________________________
дене шынықтыру ____________________________
таңдауы бойынша курстар ____________________
факультативтік курстар бойынша бағдарламаны _______
_______________________________________ орындады.
Директор ______________________/ __________/
Директордың орынбасары _________/__________/
Сынып жетекшісі _______________/ ___________/
М.О.

Приложение к аттестату
об основном среднем образовании
(без аттестата БТ № ____________ недействительно)
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
____________________________________________
окончил(а) ___________________________________
(полное наименование организации образования)
____________________________________________
и обучался(ась) по следующим учебным предметам:
казахский язык _______________________________
казахская литература __________________________
русский язык _________________________________
русская литература ____________________________
родной язык _________________________________
( ) литература ________________________________
иностранный язык (язык обучения) ______________
математика __________________________________
алгебра _____________________________________
геометрия __________________________________
информатика _______________________________
естествознание _____________________________
физика ____________________________________
химия ____________________________________
география ________________________________
биология _________________________________
всемирная история _________________________
история Казахстана _________________________
основы права_______________________________
музыка___________________________________
художественный труд ______________________
физическая культура _______________________
курсы по выбору ___________________________
выполнил(а) программу по факультативным курсам ______________________________________________
Директор ________________________/ ___________/
Заместитель директора _____________/___________/
Классный руководитель ____________/ ___________/
М.П.

      Осы нысанды толтыру бойынша түсіндірме: жеке бағдарламалар бойынша жалпы білім беретін мектептердің жалпы сыныптарында Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 384 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 тіркелген) бекітілген тиісті деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында қарастырылған оқу пәндерінің көлемін меңгермеген ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға (жеңіл және орташа дәрежелі интеллект бұзылыстары бар) арналған. Оқытылмаған пәндер бойынша "оқытылмады" сөзі жазылады.

  Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрі
2023 жылғы 18 қазандағы
№ 312 Бұйрығына
3- қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
10-қосымша
  Нысан

Жалпы орта білім туралы аттестатқа қосымша

Жалпы орта білім туралы
аттестатқа қосымша
(ЖОБ № ________ аттестатсыз жарамсыз)
________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)(болған жағдайда)
______________________________________________
______________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)__________________
_____________________________________оқыған кезінде
мынадай білімін көрсетті:
қазақ тілі __________________________________________
қазақ әдебиеті _____________________________________
қазақ тілі мен әдебиеті_______________________________
орыс тілі __________________________________________
орыс әдебиеті ______________________________________
орыс тілі мен әдебиеті_______________________________
ана тілі ___________________________________________
( ) әдебиеті ________________________________________
шетел тілі (оқыту тілі)_______________________________
алгебра және анализ бастамалары _____________________
геометрия _________________________________________
информатика ______________________________________
география _________________________________________
биология __________________________________________
физика ____________________________________________
химия ____________________________________________
дүние жүзі тарихы __________________________________
Қазақстан тарихы __________________________________
құқық негіздері ____________________________________
көркем еңбек_______________________________________
дене шынықтыру ___________________________________
алғашқы әскери және технологиялық даярлық __________
кәсіпкерлік және бизнес негіздері_____________________
графика және жобалау_______________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
қолданбалы курстар ________________________________
таңдауы бойынша курстар ___________________________
Директор ________/ __________/
Директордың орынбасары ______/ __________/
Сынып жетекшісі ___________/ __________/
М.О.

Приложение к аттестату
об общем среднем образовании
(без аттестата ЖОБ № ___ недействительно)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
_____________________________________
за время обучения в ___________________
_____________________________________
(полное наименование организации образования)
показал (-а) следующие знания:
казахский язык ________________________
казахская литература __________________
казахский язык и литература ____________
русский язык _________________________
русская литература ____________________
русский язык и литература______________
родной язык _________________________
( ) литература ________________________
иностранный язык (язык обучения)______
алгебра и начала анализа _____________
геометрия __________________________
информатика _______________________
география _________________________
биология __________________________
физика ____________________________
химия _____________________________
всемирная история _________________
история Казахстана _________________
основы права ______________________
художественный труд_______________
физическая культура _______________
начальная военная и технологическая
подготовка ________________________
основы предпринимательства и бизнеса ___________________________________
графика и проектирование____________
___________________________________
___________________________________
прикладные курсы __________________
курсы по выбору ____________________
Директор _____________/ _________/
Заместитель директора ______/ ________/
Классный руководитель ______/ _______/
М.П.

  Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрі
2023 жылғы 18 қазандағы
№ 312 Бұйрығына
4- қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
35-қосымша
  Нысан

Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды есепке алу мен беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды есепке алу мен беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабына және "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабы 1-тармағына сәйкес әзірленген.

      2. Осы Қағидалар орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды беру, сондай-ақ олардың телнұсқаларын беру тәртібін белгілейді.

2-тарау. Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды беру тәртібі

      3. Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды білім беру ұйымдары "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабының 3-тармағына сәйкес береді.

      4. Қорытынды аттестаттаудан өткен білім алушыларға негізгі орта білім туралы куәлік, жалпы орта білім туралы аттестат, техникалық және кәсіптік білім туралы диплом, орта білімнен кейінгі білім туралы диплом беру үшін тиісті (емтихан, біліктілік, аттестаттау) комиссияның шешімі негіздеме болып табылады.

      Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыға негізгі орта білім туралы аттестат беру үшін білім беру ұйымы басшысының бұйрығы негіздеме болып табылады.

      5. Білім беру ұйымдарында негізгі орта білім туралы үздік аттестат, жалпы орта білім туралы үздік аттестат, техникалық және кәсіптік білім туралы үздік диплом, орта білімнен кейінгі білім туралы үздік диплом Қазақстан Респубдикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 5191 болып тіркелген) бекітілген Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларына сәйкес беріледі.

      6. Білім туралы құжат тиісті шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей салтанатты түрде білім алушының өзіне беріледі.

      Құжатты жеке өзі алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ол үшінші тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ресімделген сенімхат бойынша беріледі.

      7. Негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы мемлекеттік үлгідегі бланкілер:

      1) көлемі 224 x 160 мм қатты мұқабадан;

      2) көлемі 210 x 150 мм қосымша парақтан;

      3) қосымшадан тұрады.

      8. Бланк мұқабасы:

      1) үздік бланк үшін - қызыл түстен;

      2) "Алтын белгі" белгісімен марапатталған тұлғаларға берілетін бланк үшін - көгілдір түстен;

      3) басқа қалған бланкілер үшін - қою көк түстен дайындалады.

      9. Бланкілердің барлық түрлерінің мұқабасында алтын түспен жасалған:

      1) жоғары жағында мемлекеттік тілде: "Қазақстан Республикасы" деген өрнектелген жазу;

      2) ортасында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының бейнесі;

      3) Мемлекеттік елтаңба бейнесінің астында мемлекеттік тілде өрнектеліп жазылған құжат түрінің атауы орналасады.

      10. Бланкілер мен оған қосымшалары баспаханалық тәсілмен басылады (баспа құрылғыларының көмегімен толтырылатын деректерді есепке алмағанда).

      11. Бланкілер мен оған қосымшалары арнайы қорғаныш (су тамғысы белгілерімен) дәрежелері бар мынадай қағазда басылады:

      1) ақшыл-қызғылт түс – үздік белгісі бар бланкілер, сондай-ақ "Алтын белгі" белгісімен марапатталған тұлғаларға берілетін бланкілер үшін;

      2) ақшыл-көк түс - барлық қалған құжаттардың түрлері үшін қосымша парақтар мен қосымшалар.

      12. Бланкілердің бет жағында:

      1) жоғары жағында – "Қазақстан Республикасы" деген сөздер;

      2) ортасында - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының бейнесі;

      3) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңба бейнесінің астында - бланк түрінің мемлекеттік тілдегі атауы орналасады.

      13. Бланкілердің ішкі екі жағында ортада Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының бейнесі басылады.

      14. Бланкілердің сол жақ ішкі бетінде мемлекеттік тілдегі мазмұны, ал оң жағында - орыс тіліндегі бірдей мазмұны көрсетіледі.

      15. Үздік құжаттың қосымша парағының ішкі екі бетінде баспаханалық тәсілмен қызыл түспен "Үздік" және "С отличием" деген сөздер жазылады.

      16. "Алтын белгі" белгісімен марапатталған адамдарға берілетін бланкінің ішкі екі бетінде баспаханалық тәсілмен, қола түспен "Алтын белгі" деген сөздер жазылады.

      17. Бланкілердің барлық түрлерінің қосымша парақтарының сериясы мен жеті саннан тұратын нөмірі болады.

      18. Бланкілер оларға жазылатын жазулар басу құрылғыларының көмегімен жазылатындай етіп жасалуы тиіс.

      19. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы диплом бланкілерінде QR код арқылы автоматты сәйкестендіру технологиясы (өлшемі 3х3 см.) қолданылады.

      20. QR кодты генерациялау "Ұлттық білім беру деректер қоры" ақпараттық жүйесіне енгізілген білім алушылар туралы мәліметтер мен бітірушілер негізінде жүзеге асырылады.

3-тарау. Негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру тәртібі

      21. Негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқалары және оларға қосымшалар (бұдан әрі – телнұсқа) жоғалған немесе бүлінген құжаттардың орнына, сондай-ақ, өзінің тегін (атын, әкесінің атын (болған жағдайда) өзгерткендерге беріледі.

      Құжаттың телнұсқасын беру үшін мыналар негіздеме болып табылады:

      1) құжатын жоғалтқан немесе бүлдірген білім алушының (заңды өкілінің) немесе кәмелет жасқа толмаған баланың ата-анасының (заңды өкілінің) білім беру ұйымы басшысының атына оның мән-жайы баяндалған жазбаша өтініші;

      2) білім алушының туу туралы куәлігі немесе жеке куәлігі (паспорты) және (немесе) цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжаты (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

      3) тегі (аты, әкесінің аты (болған жағдайда) өзгерген және білім туралы құжат бүлінген жағдайда білім туралы құжаттың түпнұсқасы қоса беріледі.

      Негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқасын алу үшін Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын және электрондық цифрлық қолтаңбасы жоқ жеке тұлғалар өз бетінше білім беру ұйымына жүгінуі қажет.

      22. Телнұсқа өтініш берілген күннен бастап 15 жұмыс күнінен кешіктірілмей тегін негізде беріледі.

      23. Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары жабылған кезде жеке тұлғалар білім беру ұйымының тұрғылықты орны бойынша архивке жүгінеді. Мемлекеттік архивтер мен олардың филиалдары, ведомстволық және жекеменшік архивтер берген көшірмелер мен үзінділер түпнұсқалық заңды күші бар ресми құжаттар болып табылады.

      24. Құжаттардың телнұсқалары телнұсқа беру туралы шешім қабылданған сәтте қолданыста болған үлгідегі бланкілерде беріледі және оларға білім беру ұйымының басшысы, оның оқу ісі жөніндегі орынбасары қол қояды.

      25. Берілетін құжаттың бланкісінде жоғары оң жақ бұрышында "Түпнұсқаның орнына берілген № ______ телнұсқа" деген мөртаңба қойылады.

1-параграф. "Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметін көрсету тәртібі

      26. "Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметін негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдары көрсетеді.

      27. Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың телнұсқасын алу үшін жеке тұлға (бұдан әрi – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетілетін қызметті берушіге "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрi – Мемлекеттік корпорация) немесе негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымның кеңсесі немесе "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымы басшысының атына осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысанда немесе электронды құжат нысанында осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес "Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінің 8-тармағында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып өтініш жолдайды.

      28. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын, көрсетілетін қызметті берушінің атауын, мемлекеттік қызмет көрсету тәсілдерін, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін, мемлекеттік қызмет көрсету нысанын, мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін, мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлемақы мөлшерін және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдерін, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс графигін, мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесін, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген негіздерді, мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік корпорация арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, өзге де талаптарды қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес "Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінде келтірілген.

      29. Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы мәліметтерді Мемлекеттік корпорация қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады және көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды

      30. Мемлекеттік корпорация немесе негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымының кеңсесі арқылы құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті алушыға осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

      31. Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы өтініш берген кезде оның "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе, сондай-ақ хабарлама көрсетіледі.

      32. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған кезде Мемлекеттік корпорацияның немесе негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      33. Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес, мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі өтінішті тіркеу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

      34. Мемлекеттік корпорация тізілімнің екі данасымен қалыптастырылған өтініштерді (бар болған жағдайда құжаттар топтамасымен) негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымына кестеге сәйкес курьерлік және (немесе) пошта байланысы арқылы жібереді.

      35. Қабылданған өтініштерді қоса берілген құжаттармен бірге негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымына жеткізу осы өтініштерді қабылдаған күні кемінде екі рет жүзеге асырылады.

      36. Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзіміне кірмейді.

      37. Негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымының қызметкері құжаттарды түскен күні тіркеуді жүзеге асырады.

      38. Негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымының қызметкерлері 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды, мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін дайындайды және негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттың телнұсқасын не бас тарту туралы дәлелді жауапты Мемлекеттік корпорацияға курьерлік және (немесе) пошта байланысы арқылы мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін бір тәуліктен кешіктірмей, ал портал арқылы өтініш берген жағдайда мемлекеттік қызмет нәтижесін алу орны көрсетілген білім туралы құжаттың телнұсқасының дайындығы туралы хабарлама не бас тарту туралы дәлелді жауап жібереді.

      Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша өз ұстанымын білдіруге мүмкіндік беру мақсатында мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім туралы, сондай-ақ тыңдауды өткізу уақыты мен орны (тәсілі) туралы хабардар етеді.

      Тыңдау туралы хабарлама мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі. Тыңдау хабарлама жасалған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

      Хабарлама тапсырылғаны туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен, телефонограммамен немесе жеделхатпен, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі бойынша немесе электрондық мекенжай бойынша мәтіндік хабарламамен не хабарламаның немесе шақырудың тіркелуін қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып жіберіледі.

      Тыңдау рәсімі Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес жүргізіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы оны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде көрсетілетін қызметті берушінің алдын ала шешіміне қарсылық білдіреді немесе білдіреді.

      Тыңдау нәтижелері бойынша көрсетілетін қызметті беруші жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы құжаттың телнұсқасын беру не мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      39. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды портал арқылы берген кезде көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияны мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу орны ретінде көрсеткен жағдайда, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымының қызметкерлері негізгі орта және жалпы орта білім туралы құжаттың телнұсқасын Мемлекеттік корпорацияға курьерлік және (немесе) пошта байланысы арқылы мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі өткенге дейін бір тәуліктен кешіктірмей жібереді.

      40. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттың телнұсқасын беру болып табылады.

      41. Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беруді Мемлекеттік корпорацияның жұмыс кестесіне сәйкес, қолхаттың негізінде алу, белгісі бар жеке басын куәландыратын құжаттарды көрсеткен кезде жүзеге асырылады.

      42. Мемлекеттік корпорация мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін бір ай ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін оны әрі қарай сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге тапсырады. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға дайын құжаттарды жібереді.

      43. Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға немесе негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымына немесе порталға құжаттарды тапсырған сәттен бастап жалпы қарау мерзімі – 15 (он бес) жұмыс күні.

      44. Көрсетілетін қызметті беруші Заңның 5-бабының 2-тармағының 11) тармақшасына сәйкес тәртіппен мемлекеттік қызметтерді көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне мемлекеттік қызметті көрсету сатысы туралы мәліметтерді енгізуді қамтамасыз етеді.

      45. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы уәкілетті органы қағидалар бекітілген немесе өзгертілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушілерге, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына, "электрондық үкімет" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым операторына, сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығына осы Қағидаларға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлайды.

Параграф 2. "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметін көрсету тәртібі

      46. "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі беру ұйымдары (бұдан әрі – ТжКОББ ұйымы) көрсетеді.

      47. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқасың алу үшін жеке тұлға (бұдан әрi – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетілетін қызметті берушіге "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрi – Мемлекеттік корпорация) немесе ТжКОББ ұйымның кеңсесі немесе "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы ТжКОББ ұйымы басшысының атына осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысанда немесе электронды нысанда осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінің 8-тармағында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып өтініш жолдайды.

      48. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын, көрсетілетін қызметті берушінің атауын, мемлекеттік қызмет көрсету тәсілдерін, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін, мемлекеттік қызмет көрсету нысанын, мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін, мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлемақы мөлшерін және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдерін, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс графигін, мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесін, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген негіздерді, мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік корпорация арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, өзге де талаптарды қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесінде келтірілген.

      49. Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы мәліметтерді Мемлекеттік корпорация қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады және көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды.

      50. Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдау кезінде осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

      51. Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы өтініш берген кезде оның "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе, сондай-ақ хабарлама көрсетіледі.

      52. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған кезде Мемлекеттік корпорацияның немесе ТжКОББ ұйымының қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      53. Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі өтінішті тіркеу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

      54. Мемлекеттік корпорация тізілімнің екі данасымен қалыптастырылған өтініштерді (бар болған жағдайда құжаттар топтамасымен) ТжКОББ ұйымына кестеге сәйкес курьерлік және (немесе) пошта байланысы арқылы жібереді.

      55. Қабылданған өтініштерді қоса берілген құжаттармен бірге ТжКОББ ұйымына жеткізу осы өтініштерді қабылдаған күні кемінде екі рет жүзеге асырылады.

      56. Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзіміне кірмейді.

      57. ТжКОББ ұйымының қызметкері құжаттарды түскен күні тіркеуді жүзеге асырады.

      58. ТжКОББ ұйымының қызметкерлері 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды, мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін дайындайды және техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттың телнұсқасын не бас тарту туралы дәлелді жауапты Мемлекеттік корпорацияға курьерлік және (немесе) пошта байланысы арқылы мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін бір тәуліктен кешіктірмей, ал портал арқылы өтініш берген жағдайда мемлекеттік қызмет нәтижесін алу орны көрсетілген білім туралы құжаттың телнұсқасының дайындығы туралы хабарлама не бас тарту туралы дәлелді жауап жібереді.

      Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша өз ұстанымын білдіруге мүмкіндік беру мақсатында мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім туралы, сондай-ақ тыңдауды өткізу уақыты мен орны (тәсілі) туралы хабардар етеді.

      Тыңдау туралы хабарлама мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі. Тыңдау хабарлама жасалған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

      Хабарлама тапсырылғаны туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен, телефонограммамен немесе жеделхатпен, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі бойынша немесе электрондық мекенжай бойынша мәтіндік хабарламамен не хабарламаның немесе шақырудың тіркелуін қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып жіберіледі.

      Тыңдау рәсімі Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес жүргізіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы оны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде көрсетілетін қызметті берушінің алдын ала шешіміне қарсылық білдіреді немесе білдіреді.

      Тыңдау нәтижелері бойынша көрсетілетін қызметті беруші жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы құжаттың телнұсқасын беру не мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      59. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды портал арқылы берген кезде көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияны мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу орны ретінде көрсеткен жағдайда, ТжКОББ ұйымының қызметкерлері білім туралы құжаттың телнұсқасын Мемлекеттік корпорацияға курьерлік және (немесе) пошта байланысы арқылы мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі өткенге дейін бір тәуліктен кешіктірмей жібереді.

      ТжКОББ ұйымының қызметкері (көрсетілетін қызметті беруші) "eGovMobile" электрондық үкіметтің мобильдік қосымшасының "Цифрлық құжаттар" сервисіне шығару үшін қызмет көрсету нәтижесін цифрлық форматта қалыптастырады және бұл туралы көрсетілетін қызметті алушыға хабарлайды.

      60. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі туралы құжаттың телнұсқасын және "eGovMobile" электрондық үкіметтің мобильдік қосымшасының "Цифрлық құжаттар" сервисінде цифрлық диплом беру болып табылады.

      61. Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беруді Мемлекеттік корпорацияның жұмыс кестесіне сәйкес, қолхаттың негізінде алу, белгісі бар жеке басын куәландыратын құжаттарды көрсеткен кезде жүзеге асырылады.

      62. Мемлекеттік корпорация мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін бір ай ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін оны әрі қарай сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге тапсырады. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға дайын құжаттарды жібереді.

      63. Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға немесе техникалық және кәсіптік білім беру ұйымына немесе порталға құжаттарды тапсырған сәттен бастап жалпы қарау мерзімі – 15 (он бес) жұмыс күні.

      64. Көрсетілетін қызметті беруші Заңның 5-бабының 2-тармағының 11) тармақшасына сәйкес тәртіппен мемлекеттік қызметтерді көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне мемлекеттік қызметті көрсету сатысы туралы мәліметтерді енгізуді қамтамасыз етеді.

      65. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы уәкілетті органы қағидалар бекітілген немесе өзгертілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушілерге, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына, "электрондық үкімет" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым операторына, сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығына осы Қағидаларға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлайды.

Параграф 3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      66. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шағымды қарауды жоғары тұрған әкімшілік орган, лауазымды адам, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – шағымды қарайтын орган) жүргізеді.

      Шағым көрсетілетін қызметті берушіге және (немесе) шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын лауазымды адамға беріледі.

      Көрсетілетін қызметті беруші, шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын лауазымды адам шағым келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей оны және әкімшілік істі шағымды қарайтын органға жолдайды.

      Бұл ретте Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 91-бабының 4-тармағына сәйкес көрсетілетін қызметті беруші, әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын лауазымды адам, егер ол үш жұмыс күні ішінде шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын қолайлы әкімшілік акт қабылдаса, әкімшілік әрекет жасаса, шағымды қарайтын органға шағымды жолдамауға құқылы.

      67. Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 25-бабының 2-тармағына сәйкес тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

      68. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

      69. Мемлекеттік корпорация арқылы қызмет көрсету кезінде Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік корпорация басшысының атына не ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органға беріледі.

      70. Егер заңда өзгеше көзделмесе, сотқа дейінгі тәртіппен шағым жасалғаннан кейін сотқа жүгінуге жол беріледі.

  Орта, техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім
туралы мемлекеттік үлгідегі
құжаттарды еспеке алу мен
беру қағидаларына
1-қосымша
  Нысан
  ____________________________
__________________________
(оқу орнының атауы)
азамат(ша)
____________________________
__________________________
(Тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда) және ЖСН)
____________________________
____________________________
(аяқталу жылы)
____________________________
___________________________
оқу орнының атауы мен
мекенжайы өзгерістер болған
жағдайда

Өтініш

      Сізден _______________________________________________________

      __________________________________________________________________

      (себебін көрсету)

      ___________________________________________________________

      байланысты маған аттестаттың телнұсқасын беруіңізді сұраймын

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған "Дербес деректер және оларды қорғау

      туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен құпия қорғалатын мәліметтерді

      қолдануға келісемін.

      "___" ____________20___ жыл ________________

      қолы

  Орта, техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім
туралы мемлекеттік үлгідегі
құжаттарды еспеке алу мен
беру қағидаларына
2-қосымша

"Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі

1

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

Негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдары

2

Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері

1) негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарының кеңсесі;
2) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация);
3) www. egov. kz "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі - портал)

3

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға немесе негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымына тапсырған сәттен бастап – 15 (он бес) жұмыс күні.
2) Мемлекеттік корпорацияда құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут;
3) Мемлекеттік корпорацияда қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

4

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны

электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде

5

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың телнұсқасы не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

6

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері

тегін

7

Көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс кестесі

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, көрсетілетін қызметті берушінің белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес;
2) Мемлекеттік корпорация: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі - сенбі аралығында, жұмыс кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін;
дүйсенбіден жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін үзіліссіз, Мемлекеттік корпорацияның халыққа қызмет көрсету бөлімдерінің кезекшілері дүйсенбіден жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін және сенбі күні сағат 9.00-ден 13.00-ге дейін Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес мереке және демалыс күндерінен басқа.
Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша "электрондық кезек" тәртібімен не жеделдетілмей "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық кезекті брондау арқылы жүзеге асырылады;
3) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндерінде жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).
Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің интернет-ресурсында;
2) Мемлекеттік корпорацияның: www. gov4c. kz интернет-ресурсында;
3) www. egov. kz порталында.

8

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесі

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне немесе Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:
1) құжатын жоғалтқан немесе бүлдірген білім алушының немесе кәмелет жасқа толмаған баланың ата-анасының (заңды өкілінің) негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымы басшысының атына осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес өтініші;
2) білім алушының туу туралы куәлігі немесе жеке куәлігі (паспорты) және (немесе) цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжаты (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
3) тегі (аты, әкесінің аты (болған жағдайда) өзгерген және білім туралы құжат бүлінген жағдайда білім туралы құжаттың түпнұсқасы қоса беріледі.
порталда:
көрсетілетін қызметті алушының электронды цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған немесе порталдың есептік жазбасына көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс операторы ұсынған, абоненттік нөмірі қосылған және тіркелген жағдайда, бір рет қолданылатын парольмен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы осы Қағидалардың 1-қосымшаға сәйкес негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымының басшысының атына өтініш.

9

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер

1) мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігін анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті ұсынылған құжаттарының осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
3) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап етілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге ұсынылатын келісімінің болмауы.

10

Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

Өз-өзіне қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, бағдар жасау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе жартылай жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушылардан 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығы арқылы жүгіну кезінде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар қабылдауды көрсетілетін қызметті алушының тұратын жеріне бара отырып, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жүргізеді.
Электрондық цифрлық қолтаңба бар болған жағдайда қызмет алушы мемлекеттік қызметті электронды түрде портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.
Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі туралы ақпаратты 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығы арқылы алады.
Көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық қызметтерінің байланыс телефондары Оқу-ағарту министрлігінің және бірыңғай байланыс орталығының www. egov. kz интернет-ресурстарында орналастырылған.
Цифрлық құжаттар сервисі мобильді қосымшада авторландырылған субъектілер және ақпараттық жүйелер пайдаланушылары үшін сервис қолжетімді.
Цифрлық құжатты пайдалану үшін электрондық-цифрлық қолтаңбаны немесе бір реттік парольді пайдалана отырып, мобильді қосымшада авторландырудан өту, одан әрі "цифрлық құжаттар" бөліміне өтіп, қажетті құжатты таңдау қажет.

  Орта, техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білім туралы мемлекеттік
үлгідегі құжаттарды еспеке алу
мен беру қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

Құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат № ___________

      "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық

      емес акционерлік қоғамы филиалының № __________ бөлімі/ білім беру ұйымы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

      мынадай құжаттар алынды:

      1. Өтініш

      2. Басқа ____________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің/ білім беру ұйымы қызметкерінің

      тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) ______________________

      Алдым: көрсетілетін қызметті алушының қолы 20 ___ жыл "___" _________

  Орта, техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім
туралы мемлекеттік үлгідегі
құжаттарды еспеке алу мен
беру қағидаларына
4-қосымша
  Нысан
  Көрсетілетін қызметті
алушының тегі, аты, әкесінің
аты (бар болған жағдайда)
немесе көрсетілетін қызметті
алушы ұйымының атауы
___________________________
(көрсетілетін қызмет
алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тартылғаны туралы қолхат

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы

      Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға

      арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік

      қоғамы филиалының № бөлімі (мекенжайын көрсету)/білім беру ұйымы

      ___________________________________ (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің (атауы)

      мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес

      _________ толық құжаттар топтамасын ұсынбауыңызға байланысты мемлекеттік

      қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      1) ____________________;

      2) ____________________;

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің/

      білім беру ұйымы қызметкерінің

      Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) ______________ (қолы)

      Орындаушының Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) ___________

      Телефоны __________

      Алдым: Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)/көрсетілетін қызметті

      алушының қолы

      20 ___ жыл "___" ___________

  Орта, техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім
туралы мемлекеттік үлгідегі
құжаттарды еспеке алу мен
беру қағидаларына
5-қосымша
  Нысан
  ____________________________
____________________________
(ұйым басшысының тегі,
аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда) толық)
____________________________
____________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының тегі, аты, әкесінің
аты (бар болған жағдайда)
толық)
____________________________
(оқу орнының атауы,
бітірген жылы)
____________________________
(мамандық атауы)
____________________________
____________________________
мамандығы бойынша
____________________________
өзгерген жағдайда оқу орнының
атауы және мекенжайы

Өтініш

      Маған________________________________________________________

      __________________________

      ______________________________________________________________

      байланысты

      дипломның телнұсқасын (қосымшасымен бірге дипломның телнұсқасын, дипломның телнұсқасын,

      қосымшаның телнұсқасын) беруіңізді сұраймын.

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған "Дербес деректер және оларды қорғау туралы"

      Қазақстан Республикасының Заңымен құпия қорғалатын мәліметтерді қолдануға

      келісемін.

      "___" ______________ 20____ жыл _________________

      (қолы)

  Орта, техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім
туралы мемлекеттік үлгідегі
құжаттарды еспеке алу мен
беру қағидаларына
6-қосымша

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі

1

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары (бұдан әрі – ТжКОББ ұйымы)

2

Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері

1) ТжКОББ ұйымының кеңсесі;
2) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация);
3) www. egov. kz "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі - портал).

3

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға немесе ТжКОББ ұйымына тапсырған сәттен бастап – 15 (он бес) жұмыс күні.
2) Мемлекеттік корпорацияда құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут;
3) Мемлекеттік корпорацияда қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

4

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны

электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде

5

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқасы не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

6

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері

тегін

7

Көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс кестесі

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, көрсетілетін қызметті берушінің белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес;
2) Мемлекеттік корпорация: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі - сенбі аралығында, жұмыс кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін;
дүйсенбіден жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін үзіліссіз, Мемлекеттік корпорацияның халыққа қызмет көрсету бөлімдерінің кезекшілері дүйсенбіден жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін және сенбі күні сағат 9.00-ден 13.00-ге дейін Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес мереке және демалыс күндерінен басқа.
Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша "электрондық кезек" тәртібімен не жеделдетілмей "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық кезекті брондау арқылы жүзеге асырылады;
3) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндерінде жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).
Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің интернет-ресурсында;
2) Мемлекеттік корпорацияның: www. gov4c. kz интернет-ресурсында;
3) www. egov. kz порталында.

8

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесі

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне немесе Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:
1) құжатын жоғалтқан немесе бүлдірген білім алушының немесе кәмелет жасқа толмаған баланың ата-анасының (заңды өкілінің) негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымы басшысының атына осы Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес өтініші;
2) білім алушының туу туралы куәлігі немесе жеке куәлігі (паспорты) және (немесе) цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжаты (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
3) тегі (аты, әкесінің аты (болған жағдайда) өзгерген және білім туралы құжат бүлінген жағдайда білім туралы құжаттың түпнұсқасы қоса беріледі.
порталда:
көрсетілетін қызметті алушының электронды цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған немесе порталдың есептік жазбасына көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс операторы ұсынған, абоненттік нөмірі қосылған және тіркелген жағдайда, бір рет қолданылатын парольмен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы осы Қағидалардың 5-қосымшаға сәйкес ТжКОББ ұйымының басшысының атына өтініш.

9

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер

1) мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігін анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті ұсынылған құжаттарының осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
3) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап етілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге ұсынылатын келісімінің болмауы.

10

Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

Өз-өзіне қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, бағдар жасау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе жартылай жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушылардан 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығы арқылы жүгіну кезінде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар қабылдауды көрсетілетін қызметті алушының тұратын жеріне бара отырып, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жүргізеді.
Электрондық цифрлық қолтаңба бар болған жағдайда қызмет алушы мемлекеттік қызметті электронды түрде портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.
Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі туралы ақпаратты 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығы арқылы алады.
Көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық қызметтерінің байланыс телефондары Оқу-ағарту министрлігінің және бірыңғай байланыс орталығының www. egov. kz интернет-ресурстарында орналастырылған.
Цифрлық құжаттар сервисі мобильді қосымшада авторландырылған субъектілер және ақпараттық жүйелер пайдаланушылары үшін қолжетімді.
Цифрлық құжатты пайдалану үшін электрондық-цифрлық қолтаңбаны немесе бір реттік парольді пайдалана отырып, мобильді қосымшада авторландырудан өту, одан әрі "цифрлық құжаттар" бөліміне өтіп, қажетті құжатты таңдау қажет.

  Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрі
2023 жылғы 18 қазандағы
№ 312 Бұйрығына
5- қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
37-қосымша
  Нысан

Білім алуды аяқтамаған тұлғаларға берілетін анықтама нысаны Қазақстан Республикасы Қазақстанның гербі Анықтама

      _________________________________________________________________

      берілді.

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      Ол 20___жылғы "___"___________ 20____ жылғы "___" _____________ дейін

      _________________________________________________________________

      (білім беру ұйымының атауы, орналасқан жері,

      _________________________________________________________________

      мамандығы, оқу түрі)

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________

      оқыды.

      ____________________________________________________ білім алған

      кезінде (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      мынадай пәндерді (оқу пәндері) оқыды, сынақтар мен емтихандар тапсырды,

      төменде көрсетілген 1, 2- сәйкес:

      1 – жалпы орта білім;

      2 - техникалық және кәсіптік білім, орта білімнен кейінгі білім жылдық

      (қорытынды) бағалар алды.

      Білім беру ұйымының басшысы ______________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)

      М.О.

      Тіркеу нөмірі ________

      Берілген күні 20____ жыл "____" ___________

  Жалпы орта білім алуды
аяқтамаған тұлғаларға
берілетін анықтамаға
1-қосымша

р/с

Оқу пәндерінің атауы (оқу жоспары бойынша)

Сағаттар саны

Жылдық, (қорытынды) бағалар

Мемлекет бітіру емтихандарының нәтижелері
(11-сынып)

оқу жоспары бойынша

білім алушылар тыңдаған

1

2

3

4

5

6

      Анықтама беру үшін негіздеме _____________________________________

      (бұйрықтың нөмірі мен шыққан күні)

      Білім беру ұйымының басшысы ___________________________ ________

      (Тегі, аты, әкесінің аты) (қолы)

      М.О. Тіркеу нөмірі ________

      Берілген күні 20__ жыл "___" __________

  Техникалық және кәсіптік білім,
орта білімнен кейінгі білімді
аяқтамаған азаматтарға
берілетін анықтамаға
2-қосымша


р/с

Оқу пәндерінің және немесе/модуль мен оқыту нәтижесінің атауы

Оқу уақытының
көлемі (сағатпен/кредитпен)

Оқу жетістіктерінің
бағасы

оқу жоспары бойынша

білім алушылармен оқылғаны/ изучено обучающимся

%-бен

әріптік

балмен

бағалаудың
сандық
бес балдық
жүйесі бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

      __________________________________________________________ шығарылды

      (шығарылған себебі, бұйрықтың нөмірі және күні)

      Білім беру ұйымының басшысы ______________________________ ________

      (Тегі, аты, әкесінің аты) (қолы)

      М.О. Тіркеу нөмірі _______

      Берілген күні 20__ жыл "___" ___________

  Министр просвещения
Республики Казахстан
от 18 октября 2023 года
№ 312 Бұйрығына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
38-қосымша

"Білім туралы құжаттардағы мәліметтерді өзектендіру (түзету)" мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары

1 тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы "Білім туралы құжаттардағы мәліметтерді өзектендіру (түзету)" мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Білім туралы құжаттардағы мәліметтерді өзектендіру (түзету)" мемлекеттік қызмет көрсету (бұдан әрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет) тәртібін айқындайды.

2 тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

      2. Мемлекеттік көрсетілген қызметті техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      3. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғалар болып табылады.

      4. Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш білім туралы құжаттардағы мәліметтерді өзектендіру (түзету) үшін негіз болып табылады.

      5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын, көрсетілетін қызметті берушінің атауын, мемлекеттік қызмет көрсету тәсілдерін, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін, мемлекеттік қызмет көрсету нысанын, мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін, мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлемақы мөлшерін және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдерін, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс графигін, мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесін, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген негіздерді, мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік корпорация арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, өзге де талаптарды қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес "Білім туралы құжаттардағы мәліметтерді өзектендіру (түзету)" "Білім туралы құжаттардағы мәліметтерді өзектендіру (түзету)" мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінде келтірілген.

      6. Өтінішті толтыру кезінде көрсетілетін қызметті алушы өзгерістер енгізу үшін қателер түсіндірмесін көрсете отырып, білімі туралы құжаттардағы мәліметтерді толтырады.

      Толтырғаннан кейін білімі туралы растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін салады.

      7. Көрсетілетін қызметті беруші білім туралы құжатта көрсетілген мәліметтерді тексеруді жүзеге асырады, мәліметтерді мұрағат материалдарының деректерімен салыстырады.

      8. Көрсетілетін қызметті беруші "Ұлттық білім беру деректер базасы" ақпараттық жүйесіне толықтырулар енгізу арқылы техникалық қателерді түзетуді жүзеге асырады.

      9. Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру Тізбеге сәйкес www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.

      10. Көрсетілетін қызметті алушы өтінішті жолдаған кезде "жеке кабинетте" мемлекеттік қызмет көрсетуге сұрау салуды қабылдау туралы мәртебе автоматты түрде көрсетіледі.

      11. Көрсетілетін қызметті алушы Тізбенің 8-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған, сондай-ақ қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда, осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту туралы хабарлама жіберіледі.

      12. Көрсетілетін қызметті беруші Заңның 5-бабы 2-тармағының 11) тармақшасына сәйкес ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мониторингінің ақпараттық жүйесіне мемлекеттік көрсетілетін қызмет сатысы туралы деректерді енгізуді қамтамасыз етеді.

      13. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы уәкілетті органы қағидалар бекітілген немесе өзгертілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушілерге, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына, "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым операторына, сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығына осы Қағидаларға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлайды.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      14. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шағымды қарауды жоғары тұрған әкімшілік орган, лауазымды адам, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – шағымды қарайтын орган) жүргізеді.

      Шағым көрсетілетін қызметті берушіге және (немесе) шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын лауазымды адамға беріледі.

      Көрсетілетін қызметті беруші, шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын лауазымды адам шағым келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей оны және әкімшілік істі шағымды қарайтын органға жолдайды.

      Бұл ретте Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 91-бабының 4-тармағына сәйкес көрсетілетін қызметті беруші, әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын лауазымды адам, егер ол үш жұмыс күні ішінде шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын қолайлы әкімшілік акт қабылдаса, әкімшілік әрекет жасаса, шағымды қарайтын органға шағымды жолдамауға құқылы.

      Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 25-бабының 2-тармағына сәйкес тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

      Егер заңда өзгеше көзделмесе, сотқа дейінгі тәртіппен шағым жасалғаннан кейін сотқа жүгінуге жол беріледі.

  "Білім туралы құжаттардағы
мәліметтерді өзектендіру
(түзету)" мемлекеттік қызмет
көрсету қағидаларына
1-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім
беру ұйымы басшысының
тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса) толық)

      _____________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) толық, ЖСН және байланыс деректері)

Өтініш

      Сізден білім туралы құжаттардағы мәліметтерді өзектендіруді (түзетуді)

      сұраймын

      _____________________________________________________________________

      (себебін көрсету)

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________.

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған "Дербес деректер және оларды қорғау

      туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен қорғалатын құпияны құрайтын

      мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      "______"_______________20___жыл _________________

      (қолы)

  "Білім туралы құжаттардағы
мәліметтерді өзектендіру
(түзету)" мемлекеттік қызмет
көрсету қағидаларына
2-қосымша

"Білім туралы құжаттардағы мәліметтерді өзектендіру (түзету)" мемлекеттік көрсетілетін қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі

1

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары

2

Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері

"электрондық үкіметтің" веб-порталы: www. egov. kz

3

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

3 (үш) жұмыс күні

4

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны

электронды (ішінара автоматтандырылған)

5

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

білім туралы құжаттардағы өзектендірілген мәліметтер

6

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері

тегін

7

Көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс кестесі

www. egov. kz порталы арқылы – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндерінде жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

8

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажет құжаттар тізбесі

- өтініш;
- білім туралы құжаттың электронды көшірмесі.

9

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер

мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігін анықтау

10

Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

Көрсетілетін қызметті алушы ұялы байланыс операторы ұсынған көрсетілетін қызметті алушының абоненттік нөмірін тіркеген және порталдың есептік жазбасына қосқан жағдайда ЭЦҚ болған немесе бір реттік пароль пайдаланылған жағдайда мемлекеттік қызметті портал арқылы электрондық нысанда алады.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдың "жеке кабинеті", сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алады.
Цифрлық құжаттар сервисі мобильдік қосымшада және пайдаланушылардың ақпараттық жүйелерінде авторизацияланған субъектілер үшін қолжетімді.
Субъект мобильдік қосымшада және пайдаланушылардың ақпараттық жүйелерінде қолжетімді әдістермен авторизациялаудан өтеді, бұдан әрі "Цифрлық құжаттар" бөлімінде одан әрі пайдалану үшін қажетті құжатты қарайды.

  "Білім туралы құжаттардағы
мәліметтерді өзектендіру
(түзету)" мемлекеттік қызмет
көрсету қағидаларына
3-қосымша

Білім туралы құжаттардағы мәліметтерді өзектендіруден (түзету) дәлелді бас тарту туралы хабарлама

      Өтініштің бірегей № __________________ Күні __________________

      Бас тартуға негіздеме:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (дәлелді бас тарту мәтіні көрстеілетін қызметті берушімен қалыптастырылады)

      Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба

      туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз

      жеткізгіштегі құжатпен бірдей.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады