Тендер өткізу қағидалары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі 1999 жылғы 31 наурыздағы N 33 бұйрығы. Қолданылуы тоқтатылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен.

Ереже
"Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" ЖАҚ-ның ауыл
шаруашылық техникасын, "Казагроөнеркәсiпбанк" ААҚ және басқа
меншiк иелерiнiң лизинг негiзiнде Машина Жоспарлы Мөлшерлеушi
Станцияларын құру және дамыту үшiн беру теңдерiн өткiзу

1. Жалпы қағида

     1. Кәдiмгi Ереже "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры"-мен құқықты адамдар арасында "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" жабық акционерлiк қоғамы (әрi қарай - Қор), лизинг шарты бойынша 1996-97 жылдары берiлген, "Казагроөнеркәсiпбанк" ААҚ кепiлдiкке салынған техникасы (әрi қарай - Агропромбанк) және ауыл шаруашылық машиналарын жасау мекемелерiнiң лизинг негiзiнде Машина Жоспарлы Мөлшерлеушi Станциясын (әрi қарай - МЖС) құру және дамыту үшiн тендер өткiзу тәртiбiн анықтайды.
     2. Тендердiң пәнi тендер Жеңiмпаздарына екiншi деңгейдегi банктер кепiлдiгi мен өтiмдi мүлкi кепiлдемелерiне Қордың ауыл шаруашылық техникасын, Агропромбанктың және басқа жеке меншiк иелерiнiң лизинг негiзiндегi МЖС құру және дамыту үшiн берудi Қордың және Агропром банк мамандарының қорытынды тұжырымдамасынан кейiн белгiлейдi.
     3. Тендерге қатысуға Казақстан Республикасының заңдылығына сәйкес құрылған және әрекет жүргiзетiн ауыл шаруашылық тауар өндiрушiлерiмен оң тәжiрибе жұмысы бар құқықты адамдарға қатысуына ұрықсат етiледi.

2. Тендер комиссиясын құру

     4. Тендер комиссиясын Ауыл шаруашылық министрлiгi құрады оның құрамына өкiлдер кiредi:
     1) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру департаментiнiң;
     2) Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылық министрлiгiнiң (келiсiм бойынша);
     3) "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" жабық акционерлiк қоғамының;
     4) "Агропромбанк" ашық акционерлiк қоғамының;
     5) "Ақмоласельмаш" акционерлiк қоғамының Тендер комиссиясының Төрағасы болып "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры"-ның өкiлi бекiтiледi.
     5. Тендер комиссиясы:
     1) Қордың ауыл шаруашылық техникасы, Агропромбанктiң және басқа жеке меншiк иелерiнiң есебiнен МЖС құру және дамудағы бекiтiлген тәртiпке сай тендер Жеңiмпазын анықтау үшiн тендер өткiзу туралы хабарламаны ресми бұқаралық ақпарат көздерiнде жариялайды;
     2) өз жұмысының регламентiн дайындайды және бекiтедi;
     3) қажет жағдайда консультациялық фирмаларды тартады;
     4) тендер комиссиясына өткiзу үшiн керектi өтiнiштер мен бөтен құжаттарды қабылдайды және қысқа мерзiмде бекiтедi. Қатысушыларға тез уақытта ұсынылған құжаттардағы жетiспестіктерді жою үшiн керектi шаралар қабылдауын хабарлайды;
     5) өтiнiш бiлдiрушiнi хаттай тендер Қатысушы болып танылғаны туралы, я болмаса тендерге қабыл алмау себептерiн атап хабарлайды;
     6) тендер Жеңiмпазын анықтайды;
     7) тендер қортындысы бойынша хаттама дайындайды;
     8) тендер Жеңiмпаздарына ауыл шаруашылық техникаларын өткiзу келiсiмдерiнiң қаражатты лизинг және шарттар қалыптарын жасайды.

3. Тендерге дайындық

     6. Қор тендер өткiзу туралы шешiм қабылдайды, тендер Жеңiмпазымен ауыл шаруашылық техникасын өткiзу туралы Келiсiм шартын жасайды.

4. Қатысушыларға қойылатын талап

     7. Қатысушыларды тiркеу ресми хабарлама жасалған күннен басталып, өтiнiштердi қабылдау хабарламада көрсетiлген күнге дейiн, бiрақ, барлық берiлген уақыт тiркеу басталғаннан 20 күннен кейiн аяқталады.
     8. Тiркеу үшiн тендер комиссиясына келесiлердi ұсыну қажет:
     1) тендерге қатысу өтiнiшi;
     2) өкiлдiң өкiлділiгiн куәлайтын құжат;
     3) нотариалды бекiтiлген құрылтайлық құжаттардың және құқықтық адамның мемлекеттiк тiркеу куәлiгi көшiрмелерi;
     4) Қатысушының ауыл шаруашылық өнiмдерiн өндiрушi, өңдеушi, ауыл шаруашылық құрылымдарына қызмет көрсетудi ұйымдастырушы екендiгiн айғақтайтын құжаты.     

     Тендерге қатысу үшiн Қатысушының меморандумында келесiлер бейнеленуi қажет:
     1) МЖС-ын құру және дамыту жоспарының жалпы мiнездемесi;
     2) Қордың ауыл шаруашылық техникаларының қақын, Агропромбанктiң және басқа жеке меншiк иелерiнiң лизингілік негiзде МЖС құру және дамыту үшiн тендер Жеңiмпаздарына берiлетiндердiң, осы Ереженiң 2-шi бабына сәйкес, қайтарылуын қамтамасыз ету кепiлдiктерi;
     3) Қатысушының өз қаржылық және материалдық-техникалық мүмкiншiлiгiне талдау;
     4) Қатысушының басшысының және оның қызметкерлерiнiң мамандық деңгейлерi;
     5) жоспарлар кезеңдерi және олардың нақты орындау негiздерi;
     6) ұсынылған жоспардың қаражаттық нәтижесiнiң талдауы;
     7) кәсiпорынның соңғы 2 жылғы балансы (нысан N 1), қаражат нәтижелерiнiң есебi (нысан N 2);
     8) Қатысушының - кәсiпорнының қаражат iс-әрекетi қөрсеткiштерiнiң негiзгi есебi (нысан N 1-Ф);
     9) салық төлеушiге салық комитетiмен берген тiркеу нөмiрi туралы мәлімдеме;
     10) кәдiмгi Ережемен танысқаны туралы талапқа сай толтырылған қол хат.
     9. Жариялауға жатпайтын тендерге қатысуға өтiнiш бiлдiрген адамдар туралы мәлiмет.
     10. Қатысушының құқықтық мүмкiншілігі:
     1) бекiтiлген тендер өткiзу мерзiмiне 3 күнге дейiн өз ұсынысын керi шақыру туралы хатпен хабарлау;
     2) тендер Қатысушы болуына қарсылық бiлдiрген жағдайда тендер комиссиясынан қабыл алмау себептерiн хатпен көрсетуiн талап ету.   

5. Тендер өткiзу тәртiбi мен жағдайы

     11. Тендер кем дегенде үш Қатысушы қатысқанда ғана өткiзiледi, басқа жағдайда тендер өтпеген деп есептеледi.
     12. Жеңiмпазды анықтау үшiн өткiзiлетiн теңдер, Қатысушыларымен МЖС-ты құру және дамыту ұсыныстары мен лизингке берiлетiн техниканың кақын қайтаруын қамтамасыз ететiн жоспарлар қаралып және жақсыларын iрiктеумен негiзделедi.
     13. Жақсы жоспарларды қарау, iрiктеу және әрi қарай тендер Жеңiмпаздарын анықтап қамтамасыз етуiн тендер комиссиясы жүзеге асырады.
     14. Тендер тендерлiк комиссиямен жүргiзiледi. Тендер өткiзу тәртiбi мен оның жағдайын жариялаудан басталады.
     15. Тендер Жеңiмпаздары болып екiншi деңгейдегi банктерден лизингілік техниканың кақын қайтарға және өтiмдi мүлiктерiне кепiлдiктерi бар жақсы жоспарлар өткiзген Қатысушылар саналады.
     Егерде, тендерге Қатысушылар жоғарыда көрсетiлген құжаттарды көрсете алмаған жағдайда, жеңiмпаздың болмағандығынан, тендер өтпеген деп есептеледi.
     16. Тендер комиссиясының шешiмi оның мүшелерiнiң қарапайым көпшiлiк даусымен қабылданады.
     17. Тендер комиссиясының шешiмi хаттамамен толтырылады, ол тендер комиссиясының мүшелерiмен, оның төрағасымен және тендер жеңіп алушымен қол қойылады. Комиссия мүшесі өзінің айрықша пікірін хаттай мазмұндауына ұрықсаты бар және оны хаттамаға қосуына, ол туралы соңында белгі салады.
     18. Тендер қортындысын бекітпеген жағдайда, я болмаса тендер комиссиясымен жеңімпаздардың жоқтығы туралы шешім қабылдаған жағдайда, Қор жаңа тендер жариялау құқығы бар, тендер комиссиясына тендер өткізу тәртібі және жағдайын өзгертуге ұсыныс береді.
     19. Тендер комиссиясының шешімі негізінде "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" жабық акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасы, ауыл шаруашылық техника түрінде лизинг Басқармасының Төрағасы, ауыл шаруашылық техника түрінде лизинг негізінде МЖС құру және жүйелерін дамыту үшін өткізу Келісіміне қолдарын қояды.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады