Жалпы практика дәрігер/отбасылық дәрігер туралы Ереже мен Отбасылық дәрігерлік амбулатория туралы Ережені бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау, білім және спорт министрлігі Денсаулық сақтау комитетінің 1999 жылғы 12 қазан N 500 бұйрығы. Күші жойылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 10 қазан N 737 бұйрығымен (V032537).

      Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 18 мамырдағы "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жай-күйін жақсарту жөніндегі бірінші кезекті шаралар туралы" N 3956 Жарлығына  және Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығымен  бекітілген "Халық денсаулығы" мемлекеттік бағдарламасына сәйкес, жалпы дәрігерлік практиканы/отбасылық медицинаны дамыту және елде денсаулық сақтауды реформалаудың негізгі басым бағыттарының бірі ретінде бастапқы медициналық-санитарлық көмекті нығайту мақсатында:
      Бұйырамын:
      1. Мына ұсынылғандар:
      1) Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер туралы ереже;
      2) Отбасылық дәрігерлік амбулатория туралы ереже бекітілсін.
      2. Емдеу-профилактика мекемелерінің қызметін үйлестіру жөніндегі басқарма, денсаулық сақтауды жоспарлау басқармасы, облыстардың Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау басқармаларының (департаменттерінің) бастықтары "Халық денсаулығы" аймақтық бағдарламаларын ескере отырып, отбасылық дәрігерлік амбулаториялардың кең жүйесін құру арқылы амбулаторлық-поликлиникалық мекемелерді белгіленген тәртіппен қайта
ұйымдастыру жөнінде шаралар қабылдасын.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Төрағаның бірінші орынбасарына жүктелсін.    

      Төраға

Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау, білім  
және спорт министрлігі  
Денсаулық сақтау комитетінің
1999 жылғы 12 қазан N 500
бұйрығымен бекітілген  

Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер
туралы ереже

1. Жалпы ережелер

      1. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгер - бұл жасына, жынысына немесе ауру сипатына қарамастан, жеке адамға, отбасыларына және адамдардың бүкiл контингентiне алғашқы және үздiксiз медициналық көмек көрсетуге тиiсті рұқсаты бар, дипломды медицина қызметкерi.
      Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгер өзiнiң қызметiн мемлекеттiк және мемлекеттiк емес медицина ұйымдарында, сондай-ақ жеке практика тәртiбiмен жүзеге асыра алады. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгерге халықты тiркеу дәрiгердiң еркiн таңдауы негiзiнде жүзеге асырылады.    

2. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық
дәрiгердiң мiндеттерi

      2. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгердiң негiзгi мiндеттерi:
      1) неғұрлым кең тараған аурулар мен жарақаттарға тиiсiнше диагноз қою, емдеу және оңалту;
      2) негiзгi инфекциялық ауруларға қарсы иммундау шаралары;
      3) эндемикалық және басым инфекциялық аурулар профилактикасы және олармен күрес;
      4) ана мен баланың денсаулығын қорғау, соның iшiнде отбасын жоспарлау мәселелерi;
      5) гигиеналық тәрбие, салауатты өмiр салтын қалыптастыру;
      6) сапалы тамақ өнiмдерiмен жабдықтауға жәрдем көрсету және ұтымды тамақтану жөнiнде ұсыныс жасау;
      7) сапасы жақсы сумен жабдықтауға және негiзгi санитарлық шаралар жүргiзуге жәрдем көрсету;
      8) дәрi-дәрмек бұйымдарын дәрi-дәрмек формулярына және емдеудiң осы заманғы хаттамаларына сәйкес ұтымды тағайындау және пайдалану болып табылады.

3. Жалпы практикалық дәрiгердiң/отбасылық
дәрiгердiң мiндеттерi

      3. Жалпы практикалық дәрiгердiң/отбасылық дәрiгердiң негiзгi мiндеттерi:
      1) шұғыл дәрiгерлiк көмектi қамтамасыз ету;
      2) емдеу және оңалту шараларын тиiстi бiлiктiлiк талабының көлемiнде жүргiзу;
      3) пациенттердi уақтылы госпиталдауды және мамандардың консультациясын берудi қамтамасыз ету;
      4) жалпы дәрiгерлiк практика/отбасылық медицина жағдайында пациенттердi сапалы тексеру және қажет болған жағдайда тиiстi диагностикалық зерттеуге жiберу;
      5) иммундық профилактика жұмыстарын ұйымдастыру және жүргiзу;
      6) аурулардың бұрыннан бар жасырын түрлерiн табуға бағытталған профилактикалық жұмыстарды жүзеге асыру, аурудың және қауiптiлік факторларының алдын алу;
      7) тiркелген халықтың денсаулығының жай-күйiн динамикалық қадағалау;
      8) отбасын жоспарлау жөнiндегi жұмыс;
      9) отбасында баланы тамақтандыру, тәрбиелеу, оларды мектепке дейiнгi балалар мекемелерiне, мектепке даярлау мәселелерi бойынша, консультативтiк көмек көрсету және бағдарлау жұмыстарын жүргiзу;
      10) перзентханадан шығарылғаннан кейiн нәрестеге патронажды жүзеге асыру;
      11) ауру балалар стационардан шығарылғаннан кейiн үйге актив жүргiзу;
      12) денi сау бала күнiн өткiзу;
      13) үй стационарында және күндiзгi стационарда медициналық қызмет қөрсету;
      14) әскери-дәрiгерлiк және әскерге шақырылуға дейiнгi жас өспiрiмдердi және әскерге шақырылатын жастарды шақыру комиссияларымен байланысты жүзеге асыру болып табылады.
      4. Жалпы практикалық дәрiгер/отбасылық дәрiгер заңдарда белгiленген тәртiппен еңбекке уақытша жарамсыз ауруларға сараптаманы жүзеге асырады, қажет жағдайда оларды дәрiгерлiк консультативтiк комиссияға жiбередi.
      5. Жалпы практикалық дәрiгер/отбасылық дәрiгер:
      1) директивалық құжаттарға сәйкес учаскедегi балалар мен үлкендердi диспансеризациялау жөнiндегi кешендi шаралар ұйымдастырады және жүргiзедi;
      2) халықты гигиеналық тәрбиелеу, салауатты өмiр салтын насихаттау жөнiндегi шараларды жүргiзедi;
      3) есеп және есеп беру құжаттамаларының бекiтiлген нысандарын жүргiзедi;
      4) тiркелген халықтың денсаулығын нығайту және сақтау бағдарламасын әзiрлейдi және iске асырады.
      6. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгер экономиканың және менеджменттiң негiздерiн бiлуге, өзiнiң бiлiктiлiгiн ұдайы арттыруға және отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның басқа қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыруға жәрдемдесуге тиiс.

4. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық
дәрiгердiң құқықтары

      7. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгердiң:
      1) атқарушы өкiметтiң жергiлiктi органдарына тiркелген халыққа емдеу-профилактикалық көмек көрсету, еңбек жағдайы мен тұрмысын жақсарту жөнiнде ұсыныс енгiзуге;
      2) аймақта және республикада халықтың денсаулығына қатысты ақпаратқа қол жеткiзуге;
      3) кәсiби қоғамдық бiрлестiктерге (қауымдастықтар, академиялар, отбасылық дәрiгерлер одағы) кiруге және оларды құруға құқығы бар.    

5. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгерінің
жауапкершілiгi

      8. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгер:
      1) тiркелген халыққа алғашқы медициналық-санитарлық көмектiң ұйымдастырылуы мен сапасы;
      2) қаржы және есеп-есеп беру құжаттамаларының растығы:
      3) осы Ережеде көзделген міндеттердің тиісінше орындалмағаны үшiн жауап бередi.    

6. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгерге
бiлiктiлiк талаптары

      9. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгер:
      халықтың денсаулығын сақтау жөнiндегi заңдардың негiзiн меңгеруге;
      денсаулық сақтаудың құрылымы мен негiзгi принциптерiн бiлуге;
      өзiнiң құқығын, мiндетi мен жауапкершiлiгiн бiлуге;
      өзiнiң жұмыстарын жоспарлау мен талдау әдiстерiн меңгеруге;
      басқа мамандармен және қызметтермен (әлеуметтiк қызмет, сақтандыру компаниялары, дәрiгерлер қауымдастығы және т. б.) өзара белсендi iс-қимыл жасауға;
      дәрiгерлiк этиканың және деонтологияның принциптерiн бiлуге және сақтауға тиiс.
      10. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгер қызметтiң мынадай түрлерi мен соған қатысты мынадай қызметтiк мiндеттердi:
      1) неғұрлым кең тараған ауруларға профилактика жасауды, диагноз қоюды, емдеудi және пациенттердi оңалтуды;
      2) жедел және шұғыл медициналық көмек көрсетудi;
      3) медициналық манипуляцияларды орындауды;
      4) өз құзыретi шегiндегi ұйымдық жұмыстарды игеруге тиiс.
      11. Ауруларға профилактика жасау, диагноз қою, емдеу жүргiзген кезде және пациенттерді оңалту кезінде жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгер:
      1) қарауды дербес жүргiзе бiлуге және пациенттi зерттеу деректерiн бағалауға;
      2) қосымша зерттеулер мен мамандар консультацияларының көрсеткiштерiн бiлуге, лабораториялық, аспаптық зерттеулердiң жоспарын жасауға;
      3) қанның, зәрдiң, қақырықтың, асқазан шырынының, дуоденалдық зерттеудiң, копрограмманың, ми-жұлын сұйығының, сәулелiк, электрлiк-физиологиялық және басқа зерттеу әдiстерiнiң талдау нәтижелерiн түсiндiре бiлуге;
      4) өткiр және созылмалы аурулары, жарақаттары бар пациенттерге профилактика жасауды, диагноз қоюды, емдеудi және оңалтуды меңгеруге;
      5) бала туғанға дейiн көмек көрсете бiлуге (жүктiлiктiң, қалыпты болуын қадағалау), төтенше жағдайда бала тууға көмектесуге;
      6) ұсынылған 1 қосымшаға сәйкес неғұрлым кең тараған ауруды емдеуге және тiзбеге сәйкес олардың жай-күйлерiн білуге мiндеттi.
      12. Ұсынылған 2 қосымшаға сәйкес жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгер өз бетiмен диагноз қоя бiлуге және ауруханаға жатқызғанға дейiнгi кезеңде шұғыл (жедел) көмек көрсете бiлуге, сондай-ақ шұғыл жағдайларда одан әрi медициналық көмек көрсетудiң тактикасын анықтай бiлуге мiндеттi.
      13. Ұсынылған 3 қосымшаға сәйкес жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгер жалпы дәрiгерлiк манипуляциялардан басқа хирургиялық, отоларингологиялық, офтальмологиялық манипуляцияларды, жедел көмек көрсетуге арналған манипуляцияларды дербес орындай бiлуге, лабораториялық зерттеулердегi дағдыларды, неврологияда, акушерлiкте, гинекологияда және педиатрияда қолданылатын икемдiлiктер мен манипуляцияларды меңгеруге мiндеттi.
      14. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгер бекiтiлiп берiлген контингенттiң демографиялық және медициналық-әлеуметтiк сипаттамасын бiлуге тиiс және соған сәйкес мынадай жұмыстар жүргiзедi:
      орта медициналық қызметкерлердiң және отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның басқа да қызметкерлерiнiң жұмысын ұйымдастырады;
      қажет кезде басқа емдеу-профилактика мекемелерiнiң мамандарын тарта отырып диагностикалық, емдеу-сауықтыру және оңалту шараларының бүкiл кешенiн ұйымдастырады;
      денсаулық орталықтарымен бiрлесiп медициналық бiлiмдi, салауатты өмiр салтын, ұтымды тамақтануды насихаттауға қатысады, халықтың әртүрлi топтарын гигиеналық оқыту мен тәрбиелеу жұмыстарын, алкогольге қарсы және есiрткiге қарсы жұмыстар жүргiзедi;
      балаларды тамақтандыру, тәрбиелеу, шынықтыру, мектепке дейiнгi мекемелерге, мектепке даярлау мәселелерi жөнiнде, сондай-ақ кәсiби бағдар беру мәселелерi жөнiнде ұсыныстар бередi;
      отбасылық өмiрдiң этикасы, психологиясы, медициналық-генетикалық және медициналық-сексуалдық аспектiлер, контрацепциялар мәселелерi бойынша консультациялар бередi;
      санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау өкiлдерiмен бiрлесiп инфекция ошағында эпидемияға қарсы шаралар жүргізуді ұйымдастырады;
      ұйымдардың, мекемелердiң, кәсiпорындардың басшыларын емдеу-сауықтыру шараларын ұйымдастыруға және жүргiзуге тартады;
      әлеуметтiк қорғау органдарымен және қайырымдылық қызметтерiмен бiрлесiп жалғызiлiктiлерге, қарттарға, мүгедектерге, созылмалы ауруларға көмек көрсетудi ұйымдастыруға, соның iшiнде интернат үйлерiне орналастыруға, күтуге қатысады;
      еңбекке уақытша жарамсыз пациенттерге сараптама жүргiзедi, медициналық әлеуметтiк сараптама комиссиясына жiбередi, еңбекке орналастыру, жеңiлдетiлген жұмыс жағдайына көшiру, санаторлық-курорттық емдеу көрсеткiштерiн анықтайды;
      денсаулық жағдайын, жас ерекшелiктерiн ескере отырып пациенттерге медициналық-психологиялық көмек ұйымдастырады;
      отбасылық дәрiгерлiк амбулатория қызметiнiң өзектi проблемалары, бекiтiлген тұрғындардың денсаулығы мен ауруы бойынша, өз практикасына диагноз қоюдың, емдеудiң және басқа шаралардың (араласудың) халықаралық хаттамаларын енгiзу бойынша медициналық аудиттi жүйелi түрде жүргiзедi.
      15. Жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгер өзiнiң кәсiби бiлiмi мен дағдысын өз бетiмен бiлiм алу жолымен және өзге әдiстермен үздiксiз жетiлдiредi. Әрбiр жалпы практика дәрiгерi/отбасылық дәрiгер отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның аға дәрiгерiне жыл сайын есеп ұсынуға, соңғысы емдеу-диагностикалық, профилактикалық қызметi мен жылына мөлшерi 72 кредит-сағат кәсiби даярлықты куәландыратын құжаттарды (сертификаттар, аттестаттар, куәлiктер) көрсете отырып аудандық (қалалық) денсаулық сақтау басқармаларына немесе Отбасылық дәрiгерлер қауымдастығына ұсынуға мiндеттi.
      Жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер біліктілігін растау және еңбек қызметін (еңбек жұмысын) жалғастыруға мүмкіндік алу үшін әрбір 5 жылда аттестациялық кәсіби емтихан тапсыруға міндетті. Емтихан нәтижесі "Отбасылық дәрігердің кәсіптік куәлігіне" енгізіледі.
      Даярлық деңгейін анықтау, білімді және практикалық дағдыны меңгеру мақсатында жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігер ретіндегі жұмыстың алғашқы үш жылында дәрігер біліктілік емтиханын жыл сайын тапсырады.
      Денсаулық сақтау басқармаларының органдары кәсіби аттестаттау емтиханын ойдағыдай тапсыруын, қажетті кредит-сағат мөлшерінің және әзірлік деңгейінің бар екенін ескере отырып жалпы практика дәрігері/отбасылық дәрігердің кәсіби жарамдылығын анықтайды.

Жалпы тәжірибені жүзеге асыратын/
отбасылық дәрігер туралы ережеге
N 1 Қосымша

     1. Ішкі аурулар:
     Тыныс алу органдарының аурулары мен синдромдары
     Жедел ұлғайған бронхит
     Өкпенің созылмалы кедергілі ауру (созылмалы бронхит, өкпе эмфиземасы)
     Бронх кеңу ауруы*
     Бронхты демікпе
     Өкпенің қабынуы
     Созылмалы тыныс алу кемдігі
     Өкпе жүрегі
     Муковисцидоз*
     Өкпенің кәсіби аурулары (профпатологпен бірге)
     Қан айналысы жүйесінің аурулары мен синдромдары
     Күре тамыр қысымының артуы
     Қан тасу ауруы
     Күре тамыр гипотониясы
     Атеросклероз
     Жүректің ишемиялық ауруы:
     - Тұрақты жүрек демікпесі
     - Инфаркпен кейінгі кардиосклероз
     - Атеросклероздың кардиосклероз
     Жүректің туа біткен және кейін тап болған ақаулары*
     Созылмалы жүрек кемдігі
     Ас қорыту жүйесінің аурулары
     Өңеш ахалазиясы
     Эзофагит (өңештің қабынуы)
     Гастриттер (эрозивтi, эрозивтi емес созылмалы,
     медикаментозды және басқалар)
     Ас қорытудың функциональдi бұзылуы
     Асқазан мен ұлтабар жарасы
     Операция жасалған асқазанның ауруы
     Дуоденит (ұлтабардың қабынуы)
     Созылмалы энтерит (ащы iшектiң қабынуы)
     Созылмалы колит (тоқ iшектiң қабынуы)
     Ерекшелiктi емес тоқ iшек жарасы
     Созылмалы панкреатит (ұйқы безiнiң қабынуы)
     Бауыр және өт бөлiну жолдарының аурулары
     Өт бөлiну жолдары мен өт қабының бұзылуы
     Холецистит (өт қабының қабынуы)
     Холангит (өт жолының қабынуы)
     Өтке тас жиналу ауруы*
     Постхолецистэктомиялық синдром
     Созылмалы гепатит (бауырдың қабынуы)
     Жедел ұлғайған "А" гепатитi
     Бауыр циррозы (клеткаларының бүрiсуi)
     Қуық жүйесiнiң аурулары мен синдромдары
     Жедел ұлғайған және созылмалы пиелонефрит
     (бүйрек пен бүйрек түбiнiң қабынуы)
     Созылмалы гломерулнефрит (бүйрек шумақтарының қабынуы)
     Амилоидоз* (тканнiң крахмалданып өсуi)
     Бүйректiң созылмалы кемдiгi*
     Қуыққа тас байлану ауруы*
     Жедел ұлғайған және созылмалы цистит (қуықтың қабынуы)
     Уретрит* (үрпi каналының қабынуы)
     Простатит* (қуық түбi безiнiң қабынуы)
     Қуық түбi безiнiң iсiгi (аденома простаты)*
     Күпектiң қалыптан тыс ұлғаюы, қыл күпек (фимоз),
     күпектiң қысылуы (парафимоз)*
     Ұмада аталық бездiң болмауы (крипторхизм)*
     Баланит (күпектiң қабынуы), баланопостит (күпек пен оның iшкi
     жағының қабынуы)*
     Цисталгия
     Балаларда болатын қуық-несеп жолы рефлюксi
     Шыжың (энурез)
     Қан жасалуының аурулары мен синдромдары
     Анемия /қаны аздық/, (қан құрамындағы темiр тапшылығы)
     В 12 немесе фоли қышқылы тапшылығы анемиясы
     Гематологпен бiрге басқа да қан аурулары
     Эндокриндi жүйе аурулары мен зат алмасудың бұзылуы
     Қант диабетi
     Қалқанша бездiң қабынуы (тиреоидит)*
     Ұласқан қабынба жемсау*
     Қалқанша без қызметiнiң нашарлауы (гипотиреоз), шырышты iсiнуi
     (микедема)
     Иценко-Кушинг ауруы мен синдромы*
     Май басу
     Құяң (подагра)
     Организмде және тағамда витамин жетiспеуi
     Фенилкетонурия*
     Буындар мен жалғаушы тiндердiң ауруы
     Жүйелiк аурулар*:
     - Қызыл жегi
     - Терiнiң қатайып бұжырлануы (склеродермия)
     - Түйіншектi периартериит (күре тамырдың сыртқы қабығының
       қабынуы)
     - Бұлшық ет пен терiнiң қабынуы (дерматомиозит)
     - Ревматизм
     - Ревматоидтi артрит (буын сырқырау)
     Сүйек пен буын қабынуының өзгерген түрi
     Бехтерев ауруы*
     Рейтер ауруы мен синдромы
     Омыртқа сүйегi мен шемiршегiнiң қабынуы (остеохондроз)
     Сүйек тiнiнiң сиреуi (остеопороз)
     Бұлшық еттiң қабынуы (миозит)
     Бұлшық еттiң тарылуы (контрактура)
     Буынның шырышты қабығының қабынуы (бурсит), тарамыс қынабының
     қабынуы (тендовагинит) буынның iшкi қабатының қабынуы (синовит)
     Түйетабан
     Мойынның бұлшық етiнiң қисаюы
     Туа бiткен маймақтық*
     Жамбас ұршығының туа бiткен таюы*
     Омыртқаның қисаюы (сколиоз), құныс (кифоз)
     Иық буынының дәстүрлi таюы*    

     2. Хирургиялық аурулар:
     Күре тамырдың iшкi қабығының бiтелiп, кептелiп қабынуы
     (облитерирующий эндартериит)*
     Көк тамырдың кеңеюi*
     Көк тамырдың қабынуы (флебит), көк тамыр қуысының тығындалып
     қабынуы (тромбофлебит)*
     Шиқан
     Күбiртке
     Соғып алу
     Жара
     Терi мен терi асты шел клеткаларындағы қатерсiз жаңа өскiндер
     Өскен тырнақ
     Геморрой* (тiк iшек көк тамырының түйiн байлап, қанталауы)
     Көтеншектiң жарылуы
     Жануарлардың қауып, тiстеп, шағып алуы
     Үсу    

     3. Әйелдердiң жыныс органдары мен сүт безi аурулары:
     Сальпингит, аналық бездiң қабынуы (оофорит)*
     Қынаптың қабынуы (кольпит)
     Жүктiлiктiң бiрiншi жартысындағы токсикоз (жеңiл дәрежесi)
     Жүктi әйелдердiң гипотониясы
     Сүт бездерiндегi тоқырау
     Емiзiк инфекциясы
     Сүт безiнiң қабынуы (мастит)
     Етеккiр циклының бұзылуы*
     Кексе әйелдердiң етеккiрiнiң тоқтауы (менопауза), қартайған
     жастағы гинекология    

     4. Жұқпалы аурулар:
     Iшектiң құрт аурулары (гельминтоз)
     Негiзгi респираторлық вирусты аурулар:
     - Тұмау
     - Парагрипп
     - Аденовирусты жұқпалы аурулар
     Эпидемиялық паротит (шықшыт безiнiң қабынуы)
     Қызылша
     Қызамық
     Скарлатина
     Жел шешек
     Көкжөтел
     Асқынбаған тiлме (рожа)
     Ұшық
     Жұқпалы iш ауру (дизентерия)
     А вирусты гепатит (бауырдың қабынуы)
     5. Жүйке тамыр жүйесi аурулары:
     Мидағы қан айналысының өткiншi бұзылуы
     Вертебробазиллярлық дисциркуляторлық тапшылық
     Бас миының қартайғандағы дегенерациясы
     Мидың гипертониялық қабынуы
     Невриттер (нервтiң қабынуы)
     Радикулит (жұлын қабынуы), ишиас
     Алкогольдiк нерв қабынуы
     Бас миының шайқалуы (жеңiл дәрежесi)
     Микроцефалия* (кiшкене бас)
     Ми шеменi (гидроцефалия)
     Қояншық (эпилепсия), тырыспа жай-күй*
     Балалардағы церебральдық түйiлiп салдану
     Ұмытшақтық
     Бастың сақинасы    

     6.Психикалық аурулар:
     Невроз
     Нерв жүйесiнiң әлсiздiгi және басқа психикалық емес жай-күй,
     есалаңдық
     Психосоматикалық аурулар
     Сексопатологиялық ауытқулар    

     7. Терi аурулары:
     Дерматиттер (терiнiң қабынуы)
     Токсикодермия
     Экзема
     Түйiндi эритема (теңбiлденiп қызару)
     Псориаз
     Қызыл жалпақ теміреткі
     Қызылт темiреткi
     Витилиго (пигментсiз дақ)
     Себоррея (терi майының шамадан тыс артуы)
     Тұрпайы безеулер
     Ұялы алопеция
     Пиодермия (терiнiң iрiңдi созылмалы ауруы)
     Вирусты терi аурулары (сүйел, ұшы өткiр кондилома)
     Битшеңдiк
     Қотыр
     8. Құлақтың, тамақтың, мұрынның аурулары:
     Ринит (мұрынның шырышты қабығының қабынуы)
     Синусит (маңдай қуысының қабынуы)
     Фарингит (жұтқыншақ қабынуы) ларингит (көмейдiң қабынуы),
     трахеит (кеңiрдектiң қабынуы)
     Бадамша бездiң жедел ұлғайған және созылмалы қабынуы (тонзилит)
     Сыртқы, орташа құлақ бұлағы (отит)
     Сыртқы есту жолындағы, мұрын қуысындағы бөгде зат
     Құлақ құлығының тығыны
     Құлақтың мүкiстiгi    

     9. Көз аурулары:
     Коньюнктивит (көздiң дәнекер қабығының қабынуы)
     Қабақ тарту, жыбырлау (блефарит)*
     Көз жасы безi (дакрио), жас қабының қабынуы (дакриоцистит)*
     Көздiң мүйiзгек кабығының қабынуы (кератит)
     Терiскен
     Су қараңғы (глаукома)*
     Алыстан көрмеу (миопия)*    

     10. Аллергиялық аурулар:
     Есекжем (крапивница)*
     Квинке ісігі
     Тағам, дәрі аллергиясы
     Атопиялық дерматит
     Поллиноз*
     Созылмалы аллергиялық ринит*
     Шыбын-шіркей, құрт-құмырысқаның шағып алуы    

     11. Басқа жай-күйлер:
     Қатты улану    

     Ескерту:

     * Аурудың ауырлата түсетін асқыну мен симптоматика өршіген кезде (тепе-теңдіктің бұзылуы, қайталануы және т.б) емдеу ісі мамандарды қатыстыра отырып не стационарлық жағдайда жүргізіледі. Аталған тізбеде атап көрсетілмеген аурулар болған кездегі науқас адамдарды емдеуді ЖТЖА дәрігерлер/ОД тиісті маманның ұсыныстары мен кеңестерінен кейін жүргізеді.

Жалпы тәжiрибенi жүзеге асыратын/
отбасылық дәрiгер туралы ережеге
N 2 Қосымша          

Кезек күттiрмейтiн жағдайлардың тiзбесi

     Естен тану (анафилактикалық, уланудан, жарақаттанудан, геморрагиялық, кардиогендiк және басқалар);
     - талу;
     - талықсу;
     - ессiз күй (анемиялық, гипогликемиялық, диабеттiк, мидан, бауырдан, анықталмаған этиологиядан);
     - жедел ұлғайған тыныс алу тапшылығы;
     - көмекей iсiгi, жалған қабыршақты қабынуы;
     - демiкпелiк статус;
     - Квинке iсiгi;
     - Ашық, жабық, клапандық плевра қуысына ауаның жиналуы;
     - өкпе артериясының тромбоэмболиясы;
     - жедел ұлғайған жүрек тапшылығы;
     - жүрек ырғағы мен өткiзгiштiгiнiң бұзылуы (жүрекшенiң жыпылықтау пароксизмi және дiрiлдеуi, жүрек қарыншасы үстi мен жүрек қарыншасы пароксизмальдi тахикардияның ұстамасы, толық атриоветрикулярлық қоршау);
     - гипертониялық қатты ауру;
     - тұрақты емес стенокардия, миокард инфаркты;
     - қан ағуы (күре тамырдан, көк тамырдан, асқазан-iшектен, мұрыннан, жатырдан, өкпеден);
     - бүйректiң шаншуы;
     - жедел ұлғайған несеп тоқталуы;
     - фимоз, парафимоз;
     - жедел ұлғайған бүйрек тапшылығы;
     - жедел ұлғайған бауыр тапшылығы;
     - жедел ұлғайған бүйрек үстi безiнiң тапшылығы;
     - бас миының шайқалуы, соғылып қалуы, қысылып қалуы;
     - жедел ұлғайған iш түйілуi (соқырiшек, холецистит, тесiлген жара, жарығы түсу, панкреатит, жедел ұлғайған iшектен ас өтпеу);
     - ми инсультiн мидағы қан айналысының серпiндi бұзылуы;
     - өкпенiң iсiгi;
     - мидың iсiгi;
     - тырыспа жай-күй, эпилепсиялық статус;
     - алкогольдiк сандырақ (делирий), абстиненттi синдром;
     - психомоторлық қозу;
     - жедел ұлғайған су қараңғылықтың ұстамасы;
     - химиялық және терапиялық күйiк, үсу;
     - электр тоғының соғуы, найзағай түсуi, жылудың және күннің
өтуі;
     - улану, суға кету, тұншығу;
     - ұра шығып ауру;
     - прэклампсия, эклампсия
     - сүйектің сынуы, таюы, соғып алу, жара, созылу;
     - клиникалық өлім;
     - сәбидің кенеттен өлімі.    

Жалпы тәжiрибенi жүзеге асыратын/
отбасылық дәрiгер туралы ережеге
N 3 Қосымша

Жалпы тәжiрибе дәрігерi отбасылық дәрiгер орындайтын
манипуляциялар тiзбесi

     Жалпы атқарылатын iстер:
     - дәрi егудiң барлық түрлерi;
     - скарификациялық, терiiшiлiк диагностикалық және аллергиялық байқап көрудi жүргiзу;
     - қан тобын, жедел әдiспен резус факторды, қанның дара және биологиялық сәйкесiмдiлiгiн анықтау;
     - қанның құюға жарамдылығын, қан құюды анықтау, емдiк сарысуды енгiзу;
     - дәрiлер мен қан алмастырғыштарды тамшы түрiнде және сорғалатып құю;
     - ЭКГ өткiзу мен оны шифрлап шешу;
     - сырттан аққан қанды тоқтату;
     - пикфлуометрия (пневмотахометрия), спирометрия;
     - қуықты катетерлеу;
     - асқазанды жуу;
     - тiк iшек пен қуық асты безiн саусақпен зерттеу;    

     Лабораториялық зерттеулер дағдысы:
     - Жұғындылар, цитологиялық, бактериологиялық зерттеулер үшiн материалдар алу;
     - қанның, қақырықтың, бөлiп шығарылған заттардың жұғындыларын әзiрлеу;
     - жұғындыларды Романовский-Гимза, Грам бойынша бояу;
     - диагностикалық жедел әдiстер жүргiзу;
     - қанды: лейкоцитоз, СОЭ, Нв бойынша талдап тексерудi жүргізу.
     Шұғыл көмек көрсету үшiн қолдап жасалатын әрекеттер:
     - дәрi-дәрмектi жүрекiшiлiк енгiзу;
     - ауызбен ауызға, ауызбен мұрынға жасанды дем алдыру;
     - жоғарғы тыныс алу жолдарын тазалау әдiстерi, сұйықтарды сорып алу;
     - жүрекке тiкелей емес массаж жасау;
     - трахео немесе коникотомия, трахеостомия;
     - дефибрилляция.    

     Қолдап жасалатын хирургиялық әрекеттер:
     - диагностикалық және емдiк қуысты тесудi (пункция) жүргiзу, парацентез;
     - қуыстарды, жыланкөз тесiктердi зондтау;
     - инфильтративтi анестезия, өткiзгiштiк, футлярлық, региональдық, вагосимпатиялық қоршау жүргiзу;
     - жараны бастапқы хирургиялық тазалау, тiгiстердi алып тастау;
     - күйген жердiң үстiн, жарадағы бөтен заттарды тазалау;
     - жұмсақ таңғыштар салу;
     - тайған, шыққан жерлердi түзету;
     - сүйек, аяқ-қол, омыртқа сынған кездегi жүрiп-тұру үшiн қимылдамайтын жағдайға келтiру;
     - үстiне түскен бөгде заттарды үстiрт алып тастау;
     - iрiңдi iсiктi, күбiрткенi, ерiндi шелдi жарып сою;
     - өсiп кеткен тырнақты алып тастау;
     - пункциялық цистомия;    

     Неврологиядағы жалпы атқарылатын және қолдап жасалатын әрекеттер:
     - қозғалтушы қасиеттердi зерттеу (дене қалпы, бұлшық ет күш-қуаты, контрактура, бұлшық еттердiң атрофиясы);
     - сезiмталдықты анықтау;
     - сiңiр рефлекстерiн зерттеу;
     - қозғалыстар үйлесiмдiлiгiн бағалау;
     Отоларигологиялық қолдап жасалатын әрекеттер:
     - алдыңғы және артқы риноскопия (мұрын қуысын айнамен көру), фарингоскопия, ларингоскопия, отоскопия;
     - мұрыннан қан ағуын тоқтату (мұрынның алдыңғы және артқы қуысының тығындалуы);
     - құлақ пердесiнiң парацентезi;
     - дыбыс түтiгiнiң өткiзгiштiгiн анықтау;
     - көмекей без шұңқыршасын зондтау мен жуу;
     - паратонзиллярлық ірiңдi жарып сою;
     - аудиометрия (есту қабiлетiн анықтау).    

     Офтальмологиялық қолдап жасалатын әрекеттер:
     - көз түбiн тiкелей және керi зерттеу;
     - көру өткiрлiгiн, түрлi-түстi көруiн анықтау;
     - байқап көретiн көзәйнек линзаларының көмегiмен көрудi оптикалық түзету;
     - тонометрия (көз қысымын зерттеу);    

     Акушерлiктегi, гинекологиядағы және педиатриядағы жалпы атқарылатын және қолдап жасалатын әрекеттер:
     - қос қолдап қынаптық және ректовагинальдық зерттеу;
     - қынаптық айнаны енгiзу, цервикальды каналды қарау және одан жұғынды алу;
     - екiқабаттық диагностикасы;
     - функциональдық диагностика әдiсiмен зерттеу;
     - жатыр елшiлiк контрацептивтер енгiзу;
     - сырттай акушерлік зерттеу, іштегі баланың жүрек соғысын бағалау;
     - физиологиялық босану жүргізу;
     - сәби жолдасының жай-күйін бағалау;
     - сәбидің жай-күйін бағалау;
     - сәби реанимациясы;
     - сәбиді бастапқы тазалауды жүргізу;
     - кіндік жарасын тазалау;
     - сәби рефлекстерін бағалау;
     - баланың психомоторлы мен дене бітімі дамуын бағалау.    

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау, бiлiм және
спорт министрлігі      
Денсаулық сақтау комитетiнің
1999 жылғы 12 қазан N 500 
бұйрығымен         
Бекітілген         

Отбасылық дәрігерлік амбулатория туралы ереже

1. Жалпы ережелер

      1. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория өз қызметiнiң шегiнде, жасы мен жынысына қарамастан, өтiнiш білдiрушілердiң барлығына алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсетудi жүзеге асыратын ұйым болып табылады.
      2. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория қалалар мен селолық елдi мекендерде белгiленген тәртiппен ұйымдастырылады және өзiнiң қызметiн заңды тұлға ретiнде де, сондай-ақ заңды тұлға құрмай да жүзеге асыра алады.
      3. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория мемлекеттiк, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар болып құрылуы мүмкiн.
      4. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория меншiк түрiне қарамастан, өз қызметiнде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Yкiметiнiң Жарлықтарын, заңдарын, актiлерiн, денсаулық сақтауды басқарудың жоғары тұрған органдарының нормативтiк-құқықтық активтерiн, бұйрықтарын басшылыққа алады. Отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның медициналық және дәрiгерлiк қызметi мiндеттi түрде лицензиялануға тиiс.    

2. Отбасылық дәрігерлiк амбулатория қызметiнiң
нысанасы, мақсаты және принциптерi

      5. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория қызметiнiң нысанасы:
      тәндiк, психологиялық және әлеуметтiк факторларды ескере отырып, халыққа аурудың диагнозын қоюдан, емдеуден, қалпына келтiруден және сүйемелдеу терапиясынан тұратын алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету;
      ауруларға профилактика жасау;
      халықты салауатты өмiр салтына үйрету болып табылады.
      6. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория өз қызметiнде:
      жасына және жынысына қарамастан, барлығы және әрқайсысы үшiн белгiлеу;
      қолайлылық;
      профилактикалық бағыттылық;
      үздiксiз емдеу-профилактикалық шаралардың сабақтастығы;
      халықтың дәрiгердi еркiн таңдауы, сондай-ақ аумақтық принцип бойынша бекiту принциптерiн басшылыққа алады.    

3. Отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның құқықтары

      7. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория емдеу-сауықтыру және профилактикалық процестердi жүзеге асыруда, кадрларды iрiктеу мен орналастыруда, қаржы-шаруашылық және өзге қызметтерде қолданылып жүрген заңдарға сәйкес дербестiкке ие.
      8. Отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның:
      ұсынылған тiзбеге сәйкес (1-қосымша) қызметтiң негiзгi түрлерiн материалдық-техникалық қамтамасыз етуге және жарақтандыруға, үй-жайларды жабдықтауға және ұсынылған дәрi-дәрмектiк нысандамаға сәйкес (2-қосымша) дәрi-дәрмек бұйымдарымен қамтамасыз етуге;
      iшкi құрылымды, штатты, жұмыс тәртiбiн дербес белгiлеуге, жүктеменi бөлуге (3-қосымшада ұсынылған штаттық нормативтер берiлген);
      тiркелген халықтың денсаулығын сақтау, еңбек, оқу және тұрмыс жағдайын жақсарту мәселелерiн шешкен кезде денсаулық сақтау мекемелерiнiң, жергiлiктi басқару органдарының және басқа ұйымдардың қызметiн үйлестiруге құқығы бар.

4. Отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның мiндеттерi

      9. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория:
      қызмет нысанасына сәйкес тапсырманың уақтылы және сапалы орындалуын, тiркелген халықтың ұдайы қадағалануын және сауығуын қамтамасыз етуге. Отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның жұмысын бағалаудың өлшемi осы ережеге қоса берiлiп отыр (4-қосымша):
      белгiленген құжаттамаларды, медициналық статистиканы және есептi денсаулық сақтау басқармасының орталық органы белгiлеген мерзiмде және нысандар бойынша жүргiзуге;
      емдеу-профилактикалық қызмет туралы қажеттi ақпараттарды және есептердi денсаулық сақтауды басқару органдарына уақтылы беруге;
      ауданның емдеу-профилактикалық ұйымдарымен, атқарушы өкiметтiң жергiлiктi органдарымен, басқа да ұйымдармен және ведомстволармен өзара iс-қимыл жасауға;
      емделушiнiң денсаулық мәселелерiне байланысты мүддесiн қорғауға мiндеттi.

5. Отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның
жұмысын ұйымдастыру

      10. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория денсаулық сақтаудың жергiлiктi басқармасымен келiсiп, тiркелген халықпен жұмысты дербес ұйымдастырады; учаскедегi қажеттi жұмыс уақытын және қабылдау белгiленген сағаттарды өндiрiстiң мүддесiне және халықтың қолайына қарай белгiлейдi. Бұл орайда қабылдау кезiнде қызмет көрсетiлетiн аурулардың сан мөлшерi белгiленбейдi.
      11. Қажет болған жағдайда отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияда күндiзгі стационар және үйде емдеу ұйымдастырылады.
      12. Отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияны аға дәрiгер басқарады. Аға дәрiгердi тағайындауды және жұмыстан босатуды, сондай-ақ отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның жұмысын реттеу, жоспарлау және оның бағыныстылық мәселелерiн меншiк иесi немесе уәкiлеттi орган қолданылып жүрген заңдарға сәйкес шешедi.
      13. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория аға дәрiгерiнiң құқығы мен мiндеттерi меншiк иесi немесе уәкiлеттi орган бекiткен қызметтік нұсқамамен белгiленедi.
      14. Отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның қызметiн ұйымдастыру мәселесi бойынша аға дәрiгер болмаған кезеңде оны денсаулық сақтаудың экономикасы мен менеджментi бойынша арнаулы даярлығы бар менеджер алмастырады.
      15. Менеджер аға дәрiгерге есеп бередi, банк операцияларын жүргiзу кезiнде екiншi болып қол қоюға құқығы бар.
      16. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория менеджерi:
      1) дәрiгерлерден клиникалық-ақпараттық нысандарды жинайды және деректердi компьютерлiк клиникалық-ақпараттық жүйеге күн сайын, апта сайын енгiзедi;
      2) клиникалық деректерге жүйелi талдау жасайды, дәрiгерлердi отбасылық дәрiгерлiк амбулатория дәрiгерлерi берген басқа медициналық мекемелерге бағыттау деңгейi бойынша берген медициналық қызмет көрсету үлгiсiндегi ақпаратпен қамтамасыз етедi, дәрiгерлiк амбулатория деректерiн талдауға ңегiзделген статистикалық және басқарма есебiн әзiрлейді және ай сайын есеп дайындайды;
      3) отбасылық дәрiгерлiк амбулатория үшiн қаржы сметасын (бюджет) жасайды және бюджеттiң кiрiстерi мен шығыстарының ауытқу айырмашылықтарын көрсететiн есептi ай сайын әзiрлейдi, бухгалтерлiк есеп жүйесiн жүргiзедi, бағыттары бойынша, ақша қаражатының түсiмдерi бойынша, мамандарға, параклиникалық қызметтерге, ауруханаларға жатқызылуға жiберiлуi бойынша бухгалтерлiк құжаттар мен есептерге тексеру жүргiзедi, есептегi ауытқулардың айырмашылықтарын атап көрсете отырып, осы есептердiң дәлдiгiн тексередi;
      4) отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның аға дәрiгерiмен және басқа қызметкерлерiмен келiсе отырып, медициналық дәрi-дәрмектер, аспаптар, жабдықтар, шығыс материалдарын сатып алады;
      5) сатып алынған күнiн және жай-күйiн көрсете отырып, бүкiл мүлiктiң есебiн жүргiзедi, барлық мүлiктiң сақталуына жауап бередi;
      6) негiзгi көрсеткiштер бойынша отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның әрбiр отбасылық дәрiгерiнiң жұмысына ай сайын салыстырмалы талдау жасайды және оны аға дәрiгерге ұсынады;
      7) отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның аға дәрiгерiмен бiрлесiп, отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның қызметiн стратегиялық жоспарлауға қатысады, емделушілер мен ақпарат тасқынына баға бередi, отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның жұмыс тәртiбiн қоса алғанда, жұмысты жақсарту жөнiнде ұсыныстар айтады;
      8) кадрлар жөнiнде құжаттамаларды, жеке iстi жүргізедi, еңбек кiтапшаларын толтырады және сақтайды, кадр мәселесі жөнiндегi инспектордың басқа да жұмыстарын атқарады.
      17. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория денсаулық сақтау iсi жөнiндегi орталық атқарушы орган бекiткен нысандар бойынша құжаттамалардың алғашқы есебiн жүргiзедi.
      18. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория Қазақстан Республикасының статистика жөнiндегi агенттiгi белгiлеген тәртiппен бекiтiлген есеп нысаны бойынша есеп бередi.

6. Отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияның
 ұйымдық құрылымы

      19. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория мынадай үй-жайдан немесе үй-жайлар тобынан тұрады: аурулар күтетiн арнаулы аймақ, тiркеу орны, дәрiгерге дейiн қарау кабинетi, дәрiгер қабылдайтын кабинет, дәрiгерлерге арналған жалпы бөлме, процедуралық кабинеттер, лаборатория және басқалар.
      20. Аурулар күтетiн арнаулы аймақта балаларға арналған бұрыш және плакаттармен, стендiлермен безендiрiлген бұрыш қарастырылуға тиiс, оларда буклеттер мен аурудың профилактикасы, салауатты өмiр салты жөнiндегi басқа да санитарлық-ағартушылық әдебиеттер орналастырылады тек осы жерде ғана аурулар еркiн жүрiп-тұра алады. Медициналық мейiрбикенiң қарауына және дәрiгердiң қабылдауына, процедураларға ауруларды мейiрбике шақырады және ертiп жүредi.
      21. Аурулардың келiм-кетiмi компьютермен жарақтандырылған тiркеу орнында реттеледi. Аурулардың амбулаторлық карталары тiркеу орнында сақталады.
      22. Дәрiгерге дейiн қараудан өткiзiлетiн кабинетте аурулар дәрiгердiң қабылдауына дейiн медициналық мейiрбикенiң алғашқы тексеруiнен өтедi. Кабинет таразымен және бой өлшейтiн құралмен, үлкендердiң және балалардың көзiнiң көру қабiлетiн анықтауға арналған кестемен, ЭКГ аппаратымен, тонометрмен, фонендоскоппен пикфлуометрмен, есту қабiлетiн өлшеуге, көз қысымын өлшеуге арналған аппараттармен, тазомермен, термометрмен жарақтандырылуға тиiс.
      23. Дәрiгердiң қабылдау кабинетi жынысына қарамастан, балаларды да, сондай-ақ үлкендердi де қабылдау және қарау мүмкiндiгi ескерiлiп жабдықталады.
      24. Дәрiгерлерге арналған жалпы бөлмеде өндiрiстiк кеңестер, сабақтар өткiзiледi, кiтапхана және оқу компьютерi орналастырылады.

7. Отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияны қаржыландыру

      25. Отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияны қаржыландыру бiр тұрғынға арналған есеппен жүргiзiледi (жан басылық норматив) және кезең-кезеңiмен енгiзiледi.
      26. Қор ұстаудың бiрiншi кезеңiнде жан басылық норматив бiр тұрғынға есептеледi және көрсетiлетiн көмектiң көлемiне сәйкес отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияны ұстауға, дәрi-дәрмек алуға, қызметкерлерге еңбек ақы төлеуге арналған шығындарды жабады.
      27. Қор ұстаудың екiншi кезеңiнде (iшiнара қор ұстау) тiркелген халыққа амбулаторлық, консультативтiк және диагностикалық қызмет көрсетуге төленетiн шығындардың енгiзiлуiне орай, жан басылық нормативтiң сомасы өсе түседi. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория бұл қызмет көрсетулердi басқа емдеу ұйымдарына амбулаторлық-емханалық тарификатор бойынша өздерi төлейдi. Қор ұстаудың осы кезеңiне тiркелген халық, аурулардың келiм-кетiмi мен амбулаторлық-емханалық тарификатор жөнiндегi деректердiң ақпараттық базасы жасалғаннан кейiн мүмкiндiк туады.
      28. Қор ұстаудың үшiншi кезеңiнде (ішінара-толық қор ұстау) стационардың және жедел медициналық жәрдемнiң қызмет көрсетулерiнiң бiр бөлiгiне ақы төлеу енгiзiлуiне орай жан басылық нормативтiң сомасы өсе түседi.
      29. Отбасылық дәрiгерлiк амбулаторияны қаржыландырудың көздерi:
      қор ұстау кезеңдерiне қарай барлық тiркелген халыққа (ол бiр жыл iшiнде тұрақты болуға тиiс) жан басылық норматив бойынша алынған бюджет қаражаты;
      денсаулық сақтауды басқару органдарымен шарт бойынша мақсатты бағдарламаларды орындауға, профилактикалық шаралардың уақтылы және сапалы болғаны үшiн көтермелеу төлемiне бөлiнген бюджет қаражаты;
      қолданылып жүрген заңдарға сәйкес ақылы медициналық қызмет көрсеткенi үшiн алынған қаражат;
      гранттар;
      банк кредиттерi;
      тегiн немесе қайырымдылық жарналары, ұйымдар мен азаматтардың жәрдемi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де көздер болып табылады.
      30. Әрбiр консультацияны, диагноз қоюды, емдеудi, профилактиканы қоса алғанда, отбасылық дәрiгерлiк амбулаториядан тыс және басқа процедураларға ақы амбулаторлық-емханалық тарификатор бойынша төленедi.
      31. Отбасылық дәрiгерлiк амбулатория қызметкерiңiң еңбегiне ақы төлеу қолданылып жүрген заңдарда көзделген тәртiппен жүргiзiледi.

Отбасылық дәрігерлік 
амбулатория туралы ережеге
N 1-Қосымша      

Отбасылық дәрігерік амбулаторияны жарақтандыруға
қажетті медициналық техникалар, аспаптар, керек-жарақтар
және басқалар тізбесі *

       ____________________________________________________________________
 Медициналық керек-жарақтар, құрал-           Қажетті саны
       жабдықтар, аспаптар ____________________________________________________________________
 1 Каталка (зембілдер)                              1
 2 Аспаптар үстелі                                  2
 3 Медициналық шкаф-тумба                           3
 4 Медициналық шкаф                                 5
 5 Дәрі-дәрмектерге арналған шкаф                   2
 6 Керуеттер                                        2
 7 Медициналық биік кушетка                         5
 8 Медициналық шымылдық                             3
 9 Медбикенің үстелі                                6
 10 Дәрігердің екі тумбалы үстелі                   6
 11 Бала құндақтайтын үстел                         3
 12 Дәрігердің орындығы                             10
 13 Медбикенің орындығы                             12
 14 Науқастарға арналған орындықтар                 20
 15 Гинекологиялық кресло                           1
 16 Бактерицидті сәуле түсіргіш                     3
 17 Электр стерилизатор                             3
 18 Дистиллятор                                     1
 19 Құрғақ ыстық шкафы                              1
    (стерилизациялайтын)
 20 Дезинфекциялау ерітіндісін әзірлеуге            1
    арналған прибор (гипохлорид Nа)
 21 Дезинфекциялау ерітіндісіне және ескі-          5
    құсқы салуға арналған контейнерлер
 22 Бүйрек тәрізді шылапшындар                      10
 23 Бикстер (контейнерлер)                          5
 24 Дәрі-дәрмектер сақтауға арналған сейф           1
 25 Тоңазытқыш                                      2
 Жалпы медициналық құрал-жабдықтар
 1 Дәрігердің чемоданы                              1
 2 Ересектерге арналған еденге қойылатын таразы     1
 3 Сәбилерге арналған таразы                        1
 4 Ересектерге арналған бой өлшегіш                 1
 5 Қол динамометрі                                  1
 6 Өлшегіш лента                                    3
 7 Балаларға арналған фонендоскопты тонометр        4
 8 Ересектерге арналған фонендоскопты тонометр      4
 9 Тазометр                                         1
10 Акушерлік стетоскоп                              3
11 Сүт сорғыш                                       3
12 Медициналық термометр                            30
13 Негатоскоп                                       1
14 Электр вакуум-аспиратор (сорғыш)                 1
15 Көтеріп алып жүретін жарықтандырғыш              4
16 Клизмалар (әртүрлі мөлшердегі комплектілер)      5
17 Эсмарх саптыаяғы                                 2
18 Асқазан зонттары (комплект)                      3
19 Резеңке жылытқыш                                 2
20 Мұзға арналған желқабық                          2
21 Бір жолғы пайдаланылатын катетерлер (комплект)   12
22 Құрсау жасайтын тор сымдар                       10
23 Жане шприці                                      6
24 Металл шпатель                                   50
25 Көк тамырды байлайтын өздігінен жапсырылатын
   шыйрақ жіп                                       12
26 Көк тамыр ішіне құюда қолданылатын штатив        2  ____________________________________________________________________
   Диагностикалық және арнаулы құрал-жабдықтар ____________________________________________________________________
1 Портативті ЭКГ аппараты                           1    
2 Дефибриллятор                                     1
3 Пикфлуометр                                       5
4 Аи-1 типті ультрадыбысты ингалятор немесе
небулайзер                                          2
5 Отоскоп                                           3
6 Офтальмоскоп                                      3
7 Көру өткірлігін айқындайтын жарықтанғышы бар
  кесте ересектер үшін                              2
  балалар үшін                                      2
8 Маклаков тонометрі (көздің ішкіқысымын анықтау үшін)  1
9 Маңдайлық рефлектор (Синановскийдікі)             3
10 Тамақты қарауға арналған сәулелі карандаш        3
11 Неврологиялық балға                              3
12 Принтері бар дербес компьютер (Pentium 133/8/1,
   Gb)                                              1 ____________________________________________________________________
  Хирургиялық аспаптар
1 Амбулаториялық көмекке арналған шағын хирургиялық 3
  аспаптар жиынтығы     
2 Тырнақ алуға арналған қайшылар                    5
3 Жалпы мақсаттағы 150х2,5 анатомиялық пинцет       10
4 Жалпы мақсаттағы 200х2,5 анатомиялық пинцет       12
5 Жалпы мақсаттағы 150х2,5 хирургиялық пинцет       6 ____________________________________________________________________
     Жиынтықтар
1 Трахеостомиялық жиынтық                            1
2 ТИНнтубацияға арналған жиынтық                     1
3 Парацентезге арналған жиынтық                      1
4 Әйелдердің босануына арналған жиынтық              1
5 ЖІС салуға арналған жиынтық                        1
6 Офтальмологиялық жиынтық                           1
7 Оториноларингологиялық жиынтық                     1 ____________________________________________________________________
    Шығындалатын материалдар
  Қарауға арналған латекеті гипоаллергендік          200
  ерекше жұқа қолғаптар
  Бір жолғы пайдаланатын тігіс материалдары          100
  Латексті хирургиялық қолғаптар                     100
  Шаруашылыққа арналған қолғаптар                    50
  Саусаққа киетіндер                                 300
  Таңғыш материалдар (мақта, бинт және басқалар)     10
  Скарификатор-сүңгі                                 2000 ____________________________________________________________________
  Байланыс құралдары
  Автомобиль (УАЗ-469 немесе сол типтегі)            1
  Автомобильге арналған байланыс жүйесі              1
  Рация, радиотелефон                                1
  ЖТЖА / ОД мен дәрігерлердің пәтерлеріндегі         3
  (үйлеріндегі) телефон
____________________________________________________________________
  Науқастарды, халықты оқыту құралдары
  Халықты оқытуға арналған жиынтық                   1
  Кітапхана    

     * Аталған тізім 10000 халыққа қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін
отбасылық дәрігерлік амбулаторияны көздейді және ол кеңейтілуі мүмкін.

Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның бір лаборантының
жұмыс істеуіне арналған құрал-жабдықтардың,
шығындалатын материалдардың дәне реактивтердің тізімі

                             1-модель
                         Халық - 5000 адам ____________________________________________________________________
            Атауы                                  Саны ____________________________________________________________________
 Бір жолғы қолғаптар                           100
 Мақта                                         3 кг
 Бір жолғы ланцеттер                           1000
 Спирт                                         2 литр
 Микропипеткалар 0,2 мл*                       50
 Гемоглобинді анықтауға арналған               100
 пробиркалар
 10 пробиркаға арналған тұғыр                  10
 Гемоглобинометр                               1
 800 зерттеуге арналған                        4
 цианметаноглобин жиынтығы     
 Конус колба, 500, 1000 мл                     2 жиынтық
 Магнит жиынтығы бар миксер                    1
 Дистиллятор                                   1
 Градусталған, әйнек пипеткалар, 5 мл          20
 Құрғақ ыстықты стерилизатор                   1
 Глюкометр                                     1
 Глюкометрге арналған индикаторлық             300
 шайқағыштар
 Несептегі қант пен белокты айқындауға         1000
 арналған индикаторлық шайқағыштар
 Үлкен қайшылар                                1 жұп
 Кальций хлориді, ұнтақ, шыны                  10 кг
 ыдыстар үшін
 Шыны ыдыстар үшін сұйық сабын                 3 литр
 Зерттеулерді тіркеуге арналған блокноттар     4
 Қаламсаптар                                   5
 Сали штативі                                  1
 Сали пробиркасы                               10
 Тұз қышқылы                                   1
____________________________________________________________________
      * Егер бастапқыда гемоглобин деңгейін анықтау үшін Сали әдісі пайдаланылатын болса, онда курсивпен көрсетілген құрал-жабдықтар мен шикізаттар тізімнен шығарылып тасталуға тиіс.

      Аталған тізбе бүгінгі таңда лабораториясы жоқ отбасылық дәрігерлік амбулатория үшін ұсынылған. Әдістеменің мәліметтерін медбике немесе дәрігер жеңіл орындау алуы мүмкін, оның үстіне бұл арада арнаулы лабораториялық қызметкердің көмегі талап етілмейді. Жеделдетілген зерттеулер, гемоглобин деңгейін анықтауға арналған Сали әдісі, несепті индикаторлық шайқағыштар көмегімен зерттеу жартылай сандық нәтижелерді ғана береді. Егер зерттеу нәтижелері қалыпты көрсеткіштер шеңберіне кірмейтін болса, онда неғұрлым расталған нәтижелер алуы үшін пациенттер барынша жабдықталған лабораторияларға жіберілуге тиіс.

      Қанды зерттеу:
      Гемоглобин - цианметаноглобинді әдіс немесе Сали әдісі қолданылады.
      Эритроциттегі гемоглобин деңгейін өте дәл және дұрыс анықтау әдісі ретінде цианметаноглобинді әдіс ұсынылады. Сали әдісін қолдануға қарағанда барынша қымбат құрал-жабдықтар пайдаланылатындықтан, бұл сәтте оның пайдаланылуы  мүмкін емес.
      Глюкоза - индикаторлық шайқағыштар көмегімен анықтау әдісі
пайдаланылады.
      Несепті зерттеу:
      Белок, қант - екі тестке арналған бір индикаторлық шайқағышты қолдану әдісі пайдаланылады. Белокті, қантты, рН, кетонды денені, қанды қоса, бірнеше көрсеткіштері зерттеуге арналған индикаторлы шайқағыштар.   

Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның бір лаборатриялық
қызметкері үшін бір жылға арналған қажетті ыдыстардың,
реактивтердің және шығындалатын материалдардың тізімі
2-Модель

____________________________________________________________________
                Атауы                            Саны  ____________________________________________________________________
  Араластыру үшін керек әйнек таяқшалар, 30 см    20
  Әртүрлі сыйымдылықтағы пипеткалар               1000
  Микроскопқа арналған нысаналы әйнектер          1000
  Жамылғы әйнектер                                5000
  Центрифугалы пробиркалар                        500
  Центрифугалы градусталған пробиркалар           200
  Есеп камерасы                                   2
  Есеп камерасына арналған жамылғы әйнектер       10
  СОЭ-ны анықтауға арналған, градусталған         100
  пипеткалар, 0,02-1,0 мл        
  Урометр                                         3
  Пробирканы жууға арналған щеткалар, орташа      10
  және үлкен
  Сүзгілі қағаз, 20-25 см                         2 қорап
  Цианметаноглобинді реагент, 800 зерттеуге       4 қорап
  арналған қорапшалар
  Натрий хлориді, ұнтақ                           1 кг
  Натрий цитраты, ұнтақ                           1 кг
  Май-Грюнвальд бояғышы                           50 г
  Романовский-Гимза бояғышы, сұйық                2 л
  Романовский-Гимза бояғышы, ұнтақ                50 г
  Спирт                                           10 л
  Метанол немесе эфир                             1 л
  Сапонин                                         50 г
  Глицерин                                        500 мл
  Генциан виолет                                  50 г
  Аммоний оксалаты                                50 г
  Калий йодиді                                    20 г
  Кристалл йод                                    10 г
  Сафранин                                        10 г
  рН-ді анықтауға арналған лакмус қағаз           5 орама
  Несептегі кетонды денені анықтауға арналған     150 зерттеу
  тесттер (индикаторлық шайқағыштар)
  Резеңке қолғаптар                               10 жұп
  Лабораториялық халат                            3
  Қол сүртетін орамал                             6  
  Бөтелкеге жапсыратын этикеткалар, үлкен         2 қорап
  Күкірт қышқылы                                  1 л
  Тұз қышқылы                                     1 л
  Метиленді көк, ұнтақ                            100 г
  Иммерсиялық май                                 50 мл-ден 2 құты

Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның
лабораториясына арналған тесттер тізбесі
2-Модель

      Бұл зерттеулерді істі жақсы білетін маман жүргізуге тиіс. Аталған зерттеулер үшін мейлінше қымбат құрал-жабдық микроскоп болады.
      Қанды зерттеу:
      Гемоглобин - цианметаноглобинді әдіс пайдаланылады, гемоглобинометр немесе фотометр.
      Эритроциттерді есептеу - Горяевтің есептеу камерасы немесе фотометр пайданылады.
      Лейкоциттерді есептеу - Горяевтің есептеу камерасы пайдаланылады.
      Қан клеткаларын микроскоптық зерттеу - (нейтрофильдерді, эозинофильдерді, базофильдерді, лимфоциттерді, моноциттерді) және эритроциттерді морфологиялық зерттеу (аницотоз бен пойкилоцитоз) Романовский-Гимза бояғышын пайдалану арқылы.
      СОЭ - стандартты әдіс пайдаланылады.
      Глюкоза деңгейі - индикаторлық шайқағыштардың көмегімен анықтау әдісі пайдаланылады.
      Несепті зерттеу:
      Саны - стандартты өлшеу жолымен
      Түсі - көзбен байқау арқылы
      рН - арнаулы лакмус қағаздарды пайдалану жолымен немесе бірнеше көрсеткіштерді: белокты, глюкозаны, рН-ды бір лакмус қағазды пайдалана отырып.
      Ерекшелікті тығыздығын - стандартты урометрді пайдалана отырып,
      Белок - индикаторлық шайқағышпен тест
      Глюкоза - индикаторлық шайқағышпен тест (белокты зерттеумен біріктірілген тест)
      Билирубин - мүмкіндігіне қарай бір индикаторлық шайқағышты пайдалана отырып,
      Бірнеше көрсеткіштерді: рН, белок, глюкоза, билирубин, уробилиноген, кетонды дене және қанды анықтауға арналған баламалы шайқағыш
      Центрифугалы қалдықтар микроскопиясы эпителиальды клеткаларды, лейкоциттерді, эритроциттерді, цилиндрлерді, тұз кристалдарын, бактерияларды анықтау үшін
      Қақырықтың жалпы талдауы:
      Клеткалар микроскопиясы - Романовский-Гимза бояғышын пайдалана отырып (қан клеткаларының дифференциациясы сияқты)
      Бактериялар микроскопиясы - Грамм бойынша бояуды пайдалана отырып
      Қышқылға төзімді бактерияларды микроскоптық зерттеу (туберкулездің микобактериялары) - Циль-Нильсеннің бояғышын пайдалана отырып
      Қынаптық және уретральдық бөліп шығаруларды зерттеу:
      Табиғи "тамып іркілетін" дымқыл препарат микроскопиясы - трихомонадты табу үшін (жаңа препараттағы қозғалғыштық)
      Клеткалар микроскопиясы - Романовский-Гимза бояғышын пайдалана отырып (қан клеткаларының дифференциациясы сияқты)
      Бактериялар мен ашытқы саңырауқұлақтар микроскопиясы
      - Грамм бойынша бояуды пайдалана отырып (метилен көк бояғышын алмастыру үшін)

Отбасылық дәрігерлік амбулатория
туралы ережеге       
2-қосымша         

Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның
дәрі-дәрмектік нысандамасы     

     1. Ауыртпайтын дәрі-дәрмектер
     1) Ауырған жерді жансыздандыратын анестетиктер    

     Лидокаин                    2 мл, 10 мл, 20 мл амп.
                                 инъекциялар, 1%,2% ерлер
     Прокаин                     2 мл, 5 мл, 10 мл амп.
                                 инъекциялар, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%
     Ыстық түсіретін анальгетиктер,
     нестероидты қабынуға қарсы
     дәрі-дәрмектер    

     1) есірткілік емес анальгетиктер
     Ибупрофен                          таблеткалар, 200 мг
     Индометацин                        таблеткалар, 25 мг капсулдар
     Ацетилсалициловая қышқылы          таблеткалар, 100 мг, 250
                                        мг, 500 мг
     Парацетамол                        таблеткалар, 250 мг, 500 мг
     2) опиоидті анальгетиктер
     Трамадол                           1 мл ампулдағы
                                        1% ер-ді инъекциялар
     Морфин                             1 мл ампулдағы
                                        1%-ер-ді инъекциялар
     3. Аллергияға қарсы дәрі-дәрмектер және анафилаксия кезінде
пайдаланылатын препараттар    

     Дифенилгидрамин                    1 мл ампулдағы 1%-ер-ді
                                        инъекциялар
     Преднизолон                        30 мл ампулдағы инъекциялар
     Эпинефрин                          1 мл ампулдағы 1% ер-ді
                                        инъекциялар    

     4. Улану кезінде пайдаланылатын уға қарсы және басқа препараттар    

     1) Өзгеше (жалпы)
     Активтелген көмір                  таблеткалар, ұнтақ, 250 мг

     5. Инфекцияға қарсы дәрі-дәрмектер   

     Бактерияға қарсы дәрі-дәрмектер
     пенициллиндер
     1) Амоксициллин                    таблеткалар, 250 мг
     Ампициллин                         таблеткалар, 250 мг
     Бензилпенциллин                    инъекциялар үшін ұнтақ,
                                        100 мың Бір 500 мың Бір,
                                        флакондардағы 1 млн Бір
     Бензатинбензилпенициллин           инъекциялар үшін ұнтақ
                                        флакондардағы 5 мл 1440 мг;
                                        таблеткалар, 250 мг
                                        Оральдық суспензиялар үшін
                                        ұнтақ, 250 мг/5
     2) Басқа антибиотиктер
     Гентамицин                         2 мл-дық флакондардағы 40
                                        мг, 80 мг/мл инъекциялар
     Доксициклон                        таблеткалар; капсулдар, 100
                                        мг;
     Тетрациклин                        таблеткалар; капсулдар, 250
                                        мг;
     Хлорамфеникол                      капсулдар, 250 мг;
     Цефотаксим                         инъекциялар үшін ұнтақ,
                                        1000 ұнтақ
     Эритромицин                        таблеткалар; капсулдар, 250
                                        мг
     3) Синтетикалық бактерияға қарсы дәрі-дәрмектер
     Офлоксин                           таблеткалар, 250 мг
     Пипемидин қышқылы                  таблеткалар, 4000 мг;
                                        Капсулдар, 200 мг    

     4) Сульфаниламидтер
     Триметоприм + сульфаметоксазол     таблеткалар, 80 мг + 400 мг,
                                        20 мг + 100 мг    

     Вирусқа қарсы дәрі-дәрмектер    

     Ацикловир                          крем, 5%
     Ремантадин                         таблеткалар, 50 мг    

     Ішек құртына қарсы дәрі-дәрмектер    

     Пирантел                           шайнайтын таблеткалар, 250
                                        мг
     Таз ауруларына қарсы дәрі-дәрмектер
     Гризеофульбин                      капсулдар, таблеткалар, 125
                                        мг, 250 мг
     Нистатин                           таблеткалар, 100 000 Бір,
                                        500 000 Бір    

     Протозойнға қарсы дәрі-дәрмектер   

     Амебиазды емдеу кезінде қолданылатын дәрі-дәрмектер    

     Метронидазол                       таблеткалар, 250 мг    

     6. Қан жасалуына әсер ететін шипалық дәрі-дәрмектер    

     1) Анемияға қарсы дәрі-дәрмектер
     Темір сульфаты                     капсулалар, 200 мг
     Фоли қышқылы                       таблеткалар, 1 мг, 5 мг    

     7. Плазмоауыстырғыштар
     Гемодез                            инфузин, 100 мл, 200 мл,
                                        400 мл-нан
                                        флакондардағы 6%-ер-ді

     8. Жүрек-қан тамырлары препараттары
     1) Стенокардияға қарсы дәрі-дәрмектер
     Глицерил тринитрат                 таблеткалар (жартылай тіл
                                        ұшы), 500 мг
     Динитрат изосорбиді                таблеткалар (тіл асты), 5 мг
                                        таблеткалар, капсулдар, 10
                                        мг, 20 мг
     2) Гипертензияға қарсы дәрі-дәрмектер
     Каптоприл                          таблеткалар, 25 мг
     Нифедипин                          таблеткалар, капсулдар,10 мг
     Пропранолод                        таблеткалар, 1 мг, 40 мг
     Резерпин                           таблеткалар, 100 мкг 250 мкг

     3) Жүрек ауруларының гликоздары
     Дигоксин                           таблеткалар, 62,5 мг, 250 мг
     4) Қан тамырлары ауруларынан естен тану кезінде қолданылатын
     дәрі-дәрмектер     

     Дофамин                            инъекциялар, 5 мл ампул-ғы
                                        40 мг/мл
     Эфинефрин                          инъекциялар, 1 мл ампул-ғы
                                        1 мг/мл

     5) Тромбаға қарсы дәрі-дәрмектер
     Ацетилсалицил қышқылы              таблеткалар, 100 мг
     9. Дерматологиялық дәрі-дәрмектер
     1) Тазға қарсы дәрі-дәрмектер
     Миканазол                          май, 2%
     2) Инфекцияға қарсы препараттар
     Брилиантты жасыл                   20 мл флакондардағы 1%, 2%
                                        спиртті ер-ді
     3) Қабынуға қарсы және қышуға қарсы препараттар
     Гидрокортизон                      май, крем, 1%
     4) Қышымаға қарсы және педикулезге қарсы дәрі-дәрмектер
     Бензилбензоат                      суспензия, 25%
     Перметрин                          60 мл флакондардағы 5 мг/мл
                                        ауырған жерге қолдану үшін
                                        ер-ді
     10. Дизенфекциялайтын және септикаға
     қарсы дәрі-дәрмектер
     1) септикаға қарсы дәрі-дәрмектер
     Йод                                2% ер-лер
     Сутегі асқын тотығы                3% ер-лер
     Хлорамин Б                         0,25-0,5 ер-лерді еріту
                                        үшін ұнтақ
     2) Дезинфектанттар                
     Глутарал                           2% ер-лер
     Таза фенол                         2% 5% ер-лер
     Хлорамин Б                         1%, 5% ер-лерді еріту үшін
                                        ұнтақ
     11. Диуретиктер
     Гидрохлортиазид                    таблеткалар, 25 мг, 50 мг
     Спиронолактон                      таблеткалар, 25 мг
     Фуорсемид                          таблеткалар, 40 мг    

     12. Асқазан-ішек препараттары
     1) Антацидтер және асқазан жарасына қарсы дәрі-дәрмектер
     Алюминия   гидроксид+магни         әртүрлі тұтынуға дайын
     Гидроксид                          дәрі-дәрмектік нысандар
     Циметидин                          таблеткалар, 200 мг, 400 мг
     2) Құсуға қарсы дәрі-дәрмектер
     Метоклопрамид                      таблеткалар, 10 мг;
                                        инъекциялар, 2 мл
                                        ампулалардағы
                                        5 мг/мл
     3) Геммороидтыққа қарсы дәрі-дәрмектер
     Анузол                             суппозиторлар
     Индометацин                        суппозиторилар, 50 мг,
                                        100 мг
     4) Спазмолитиктер
     Дротаверин                         таблеткалар, 4 мг;
                                        Инъекциялар, 2 мл
                                        ампулалардағы 200 мг/мл
     Гидротартрат платифиллині          инъекциялар, 1 мл
                                        ампулалардағы 1 мг    
     5) Әлсірететін
     Сенна                              таблеткалар, 7,5 мг
                                        (сеннозидтер)
     6) Диарее кезінде пайдаланылатын дәрі-дәрмектер
     Оральдық регитрациялық тұздар
     (27,9 г/л глюкозо-электролиттік ертіндісі
     ұнтағы үшін)
     Компоненттер                        г/л
     Хлорид калийі                       1,5
     Дегидрат цитраты тринатрийі         2,9
     Хлорид натрийі                      3,5
     Глюкоза                             20,0    

     13. Гормондар, басқа эндокринді препараттар
     1) Бүйрек безі қыртысының гормондары және синтетикалық ауыстырғыштар
     Преднизолон                         таблеткалар, 5 мг
     2) инсулин және диабетке қарсы басқа дәрі-дәрмектер
     Глибенкламид                        таблеткалар, 5 мг
     Еритін инсулин                      инъекциялар, 40 МЕ/мл,
                                         80МЕ,мл,
                                         10 мл флакондардағы 10
                                         МЕ/мл
     3) Бала бітуге қарсы дәрі-дәрмектер
     Гормональдық контрацептиктер
     Норэтистерон                        таблеткалар, 350 мг, 5 мг
     Энантат норэтистероны               1 мл флакондағы 200 мг/мл
                                         майлы ер-лер    

     Этинилэстрадиол + левоноргестрол    таблеткалар, 30 мг + 150
                                         мг, 50 мг + 250 мг
     Этинилэстрадиол + норэтистерон      таблеткалар, 50 мг + 1,0 мг
     Жатыр ішілік дәрі-дәрмектер
     Ішкі жатырлық балы бар спираль
     Тосқауылдық әдістер
     Спермицидті презервативтер
     (ноноксинод) немесе онсыз
     Спермициді бар Диафрагмалар
     (ноноксинол)    

     14. Офтольмологияда қолданылатын дәрі-дәрмектер
     1) Инфекцияға қарсы дәрі-дәрмектер    

     Ацикловир                          көз майы, 1%
     Сульфацил-натрий                   1,5 мл түтіктердегі 20%
                                        ер-лер (көзге тамшылар)
     Эритромицин                        көз майы, 0,5%
     2) Қабынуға қарсы дәрі-дәрмектер
     Преднизолон                        ер-лер (көз), 0,5%
     3) Миотикалық дәрі-дәрмектер және
     Глаукома кезінде қолданылатын дәрі-дәрмектер
     Гидрохлорид пилокарпин             ер-лер (көз), 2%, 4%
     Тимолод                            ер-лер (көз), 0,25% 0,5%
     15. Жатыр бұлшық етін жиыратын және әлсірететін дәрі-дәрмектер
     1) Жиыратын дәрі-дәрмектер
     Окситоцин                          инъекциялар, 1 мл ампуладағы
     2) Әлсірететін дәрі-дәрмектер
     Сальбутамол                        таблеткалар, 4 мг,
                                        инъекциялар, 5 мл
                                        ампулалардағы 0,05% ер-лер
     16. Психотроптық дәрі-дәрмектер
     1) Жалпы мазасыздық кезінде пайдаланылатын седативтік
        дәрі-дәрмектер
     Диазепам                           таблеткалар, 5 мг,
                                        1 мл, 2 мл ампулалардағы 5
                                        мг/мл инъекциялар
     17. Тыныс алу органдарының жұмысына әсер ететін шипалық
         дәрі-дәрмектер
     1) Демікпеге қарсы дәрі-дәрмектер
     Бронхолитиктер                     инъекциялар, 10 мл
                                        ампулалардағы
     Аминофиллин                        2,4% ер-лер
     Сальбутамол                        таблеткалар, 2 мг, 4 мг;
     2) Қабынуға қарсы дәрі-дәрмектер
     Дипропионат беклометазоны          ингаляция, дозаға 5 мкг,
                                        100 мкг
     Кромоглицин қышқылы                ингаляция (аэрозоль),
                                        дозаға 20 мг    

     3) Қақырық түсіретін дәрі-дәрмектер
     Бромгексин                         таблеткалар, 4 мг, 8 мг;
                                        шырын, 4 мг/5 мл
     18. Су, электролитті және қышқыл-сілтілік тепе-теңдіктің
бұзылысын түзейтін ерітінділер    

     1) Ішке қабылдайтын дәрі-дәрмектер
     Регидрон                           27,9 г/л ұнтақ
                                       (глюкозо-электролитті ер-лер
                                       үшін)
     Құрамы
     Хлорид калийі                      1,5
     Дегидратат цитратының тринатрийі   2,9
     Хлорид натрийі                     3,5
     Глюкоза                            20,0
     2) Парентеральдық
     Инъекциялар үшін су                инъекциялар, 2 мл, 5 мл, 10
                                        мл ампулалардағы
                                        инъекциялар,
     Глюкоза                            инъекциялар, 200 мл, 400 мл
                                        флакондардағы 5% ер-лер,
                                        5 мл, 10 мл, 20 мл
                                        ампулалардағы
                                        40% ер-лер,
     Хлорид натрийі                     инъекциялар, флакондардағы
                                        0,9% изотоникалық ер-лер
     19. Витаминдер мен минералдар
     1) Витаминдер
     Жүкті әйелдер үшін 1 мг фоли қышқылы
     бар поливитаминдер
     Балалар үшін поливитаминдер
     Үлкендер үшін поливитаминдер
     2) Неорганикалық заттар
     Кальций глюконаты                   таблеткалар, 250 мг, 500 мг
     Йод                                 майды иодтау, 1 мл (450 мг
                                         йод), ішке
                                         қабылдау үшін
                                         ампулалардағы 1 мл
                                         (450 мл йод), 0,5 мл (240
                                         мг йод)
     Натрий фториді                      таблеткалар, 500 мкг
     20. Иммуноглобулиндер және сарысулар
     Құтыруға қарсы иммунолглобиндер     инъекциялар, флакондардағы
                                         Бір/мл
     Ботулинстік улануға қарсы сарысу    инъекциялар
     Дифтериялық улануға қарсы сарысу    инъекциялар, флакондардағы
                                         1000 Бір, 20000 Бір
     Сіреспеге қарсы иммуноглобулин      инъекциялар, флакондардағы
     (адамға тән)                        500 Бір

Ода жағдайларында шұғыл көмек көрсету үшін
шипалық дәрі-дәрмектердің тізімі

     1) Ауырған жерге қолданатын анастетиктер   

     Лидокаин                       инъекциялар, 2 мл, 10 мл, 20 мл
                                    ампулалардағы 1%, 2% ер-лер,
     Прокаин                        инъекциялар, 2 мл, 5 мл, 10 мл
                                    ампулалардағы 0,25%, 0,5%, 1%
                                    2% ер-лер    

     6. Есірткілік емес
     1) Аналигетиктер және ыстық түсіретіндер
     Ацителсалицел қышқылы          таблеткалар, 100 мг, 250 мг,
                                    500 мг
     Индометацин                    инъекциялар, 2 мл ампулалардағы
                                    30 мг
     2) опоидті аналгетиктер
     Трамадол                            инъекциялар, 1 мл
                                         ампулалардағы 1% ер-лер
     7. Анафилаксия кезінде пайдаланылатын аллергияға қарсы
дәрі-дәрмектер мен препараттар
     Дифенилгидрамин                инъекциялар, 1 мл ампулалардағы
                                    1 % ер-лер
     Преднизолон                    инъекциялар, ампулалардағы 30 мг
                                    таблеткалар, 5 мг
     Хлорпирамин                    таблеткалар, 25 мг
                                    инъекциялар, 1 мл ампулалардағы
                                    2% ер-лер
     Эпинефрин                      инъекциялар, 1 мл ампулалардағы
                                    1% ер-лер
     8. Өзгеше емес уға қарсы (Жалпы)
     Активтенген көмір                   таблеткалар, ұнтақ 250 мг
     5. Инфекцияға қарсы
        дәрі-дәрмектер
     Бензилпенициллин                инъекция үшін ұнтақ, 500 мың
                                     Бір, флакондардағы 1 млн Бір

     6-1. Стенокардияға қарсы дәрі-дәрмектер

     Глицерин тринитрат              таблеткалар (тіл асты), 500 мг
     Динитрат изосорбиді             таблеткалар (тіл асты), 5 мг
                                     Таблеткалар, капсулдар, 10 мг,
                                     20 мг    

     6-2. Гипертензияға қарсы дәрі-дәрмектер
     Гидралазин                      инъекция үшін ұнтақтар, 20 мг
                                     таблеткалар, 25 мг, 50 мг
     Гидрохлорид клонидині           таблеткалар, 0,075 мг, 0,3 мг;
                                     инъекциялар, 1 мл ампулалардағы
                                     0,15% ер-лер
     Нифедипин                       таблеткалар, капсулдар, 10 мг
     Пропранолол                     таблеткалар, 1 мл, 5 мл
                                     ампулалардағы 0,1% ер-ді 10 мг,
                                     40 мг инъекция
     6-3. Жүрек гликозидтері
     Строфантин Г.                   инъекциялар, 1 мл ампулалардағы
                                     0,005 0,1% ер-ді
     6-4. Қан тамырлары ауруының естен тануы кезінде қолданылатын
          дәрі-дәрмектер
     Допамин                        инъекциялар, 5 мл ампулалардағы
                                    40 мг/мл
     Эпинефрин                      инъекциялар, 1 мл ампулалардағы
                                    0,1 % ер-ді    

     6-5. Тромбаға қарсы дәрі-дәрмектер
     Ацетилсалициль қышқылы              таблеткалар, 100 мг
     7. Диуретиктер                      таблеткалар, 40 мг
     фуросемид                      Инъекциялар, 2 мл ампулалардағы
                                    10 мг/мл
     8-1. Асқазан жарасынан қан аққанда пайдаланылатын
          дәрі-дәрмектер   

     Циметидин                       инъекциялар, 2 мл ампулалардағы
                                     200 мг/мл ГВА
     8-2. Құсуға қарсы дәрі-дәрмектер
     Метоклопрамид                   инъекциялар, 2 мл ампулалардағы
                                     200 мг/мл
     прометазин                          элексир, шырын, 5 мг/мл;
                                         инъекциялар, 25 мг/мл
     8-3. Спазмолитиктер
     Дротаверин                      инъекциялар, 2 мл ампулалардағы
     Гидротартрат платифиллині       инъекциялар, 1 мл ампулалардағы
                                      1 мг    

     9. Гипергликемиялық және гипогликемиялық команы емдеу үшін
     Еритін инсулин                  инъекциялар, флакондардағы 40
                                     МЕ/мл, 80 МЕ/мл, 10 МЕ/мл
     Глюкоза                         инъекциялар, 5 мл, 10 мл, 20 мл
                                     ампулалардағы 40% ер-ді    

     10. Жалпы мазасыздық кезінде пайдаланылатын седативтік
дәрі-дәрмектер мен шипалар    

     Диазепам                            таблеткалар, 5 мг,
                                         инъекциялар,
                                    1 мл, 2 мл ампулалардағы 5 мг/мл
     Хлоарпромазин                       инъекциялар, 1 мл, 2 мл
                                         ампулалардағы 25% ер-ді
     Прометазин                          Элексир, шырын, 5 мг/мл;
                                         инъекциялар, 25 мг/мл
     11. Бронхолитиктер
     Аминофиллин                         инъекциялар, 10 мл, 2 мл
                                         ампулалардағы 2,4% р-ді
     Сальбутамол                         ингаляция, дозаға 100 мкг
    

     12. Су, электролитті және қышқылдық-сілтілік тепе-теңдік
         бұзылысын түзейтін ерітінділер
     1) Пероральдық регидратация
     Оральдық регидратациялық тұздар     ұнтақ, 27,9 г/л
     (глюкозо-электролитті ерітінді)
     Компоненттер                        г/л
     Хлорид калийі                       1,5
     Дегидрат цитратының тринатрийі      2,9
     Хлорид натрийі                      3,5
     Глюкоза                             20,0    

     2) Парентеральды
     Инъекциялар үшін сулар            инъекциялар, 2 мл, 5 мл,10 мл
                                       ампулалардағы
     Глюкоза                           200 мл, 400 мл флакондардағы
                                       5% ер-ді, 5 мл, 10 мл, 20 мл
                                       флакондардағы 40% ер-ді
     Хлорид натрийі                    инъекциялар, 200 мл, 400 мл
                                       флакондардағы 0,9% ер-ді

     12. Плазмоауыстырғыштар
     Гемодез                         инфузин, 100 мл, 200 мл, 400 мл
                                     флакондардағы 6% ер-ді

     13. Иммуноглобулиндер мен сарысулар
     Құтыруға қарсы иммуноглобулин   инъекциялар, флакондардағы 150
                                         Бір/мл
     Ботулинистік улануға қарсы          инъекциялар
     қарсы сарысу
     Дифтериялық улануға қарсы           флакондардағы 10000 Бір,
     қарсы сарысу                        20000 Бір
     Сіреспеге қарсы иммуноглобулин      инъекциялар, флакондардағы
     (адамдық)                           500 Бір    

     Бекітілген халыққа 10 мың есебімен ОДА-ға шұғыл көмек үшін
медикаменттердің айлық қажеттілігі     ____________________________________________________________________
 Дәрі-дәрмектердің           Орташа айлық     Дәрі-дәрмектік нысан
 атауы                       қажеттілік      және/немесе байламадағы
                             (байлама)        бірліктердің саны
____________________________________________________________________
     Аминофиллин, 2,4%-5         2                10 ампула
     0,5 ацетилсалицил қышқылы   10               10 таблетка
     1%-1 мл дифенилгидрамин     2                10 ампула
     1 000 000 Бір натрий тұзы   20               флакон
     бензилпенициллині
     10 мг/мл-2 мл гидралазин    2                10 ампула
     0,5 мг тринитрат глицерлі   4                40 таблетка
     10 мг/2 мл дизепам          4                5 ампула
     0,5%-5 мл допамин           2                10 ампула
     2%-2 дротаверин             2                5 ампула
     10 мг динитрат изосорбиді   4                10 таблетка
     0,15 %- мл гидрохлорид      2                10 ампула
     клонидині
     0, 015 мг гидрохлорид       2                50 таблетка
     клондині         
     Лидокаин 2%-2 мл            2                10 ампула
     2 мл метоклопрамид          2                10 ампула
     10 мг нифедипни             2                50 таблетка
     25 мг - мл преднизолон      4                10 ампула
     5 мг преднизолон            2                50 таблетка
     0,5%-10 прокаин             4                20 ампула
     50 мг - 2 мл прометазин     2                10 ампула
     0,04 пропранолол            2                50 таблетка
     20 мг - 2 мл фуросемид      2                5 ампула
     20 мг - 1 мл хлоропирамин   2                10 ампула
     2,5% - 2 мл хлорпромазин    2                10 ампула
     200 мг/мл - циметидин       2                10 ампула
     0,18% 1-мл эпинефрин*       2                10 ампула
     100 мг - 2 мл трамадол      2                5 ампула
     250 мг активтелген көмір**  100              10 таблетка
     400 мл гемодез              4                Флакон
     0,025 -1мл строфантин       2                10 ампула
     Қысқа мерзімдік әсер ететін 4                Флакон
     адамға салатын инсулин, 40 
     Бір/мл-10 мл
     40% - 10 мл глюкоза         2                10 ампула
     40% - 20 мл глюкоза         2                10 ампула
     % - 400 мл 5 глюкоза        4                Флакон
     200 дозаға салбутамол       4                Ингалятор
     Оральдық дегидратациялық    100              байлама
     тұздар
     2 мл ампуладағы инъекция    2                10 ампула
     үшін сулар
     0,9%-200 мл хлорид натрийі  10               флакон
     0,9%-400 мл хлорид натрийі  10               флакон    

     Ескертпе:    

     - әдеттегі 0,1 дозировка
     - таблеткалар емес, тез арада жылдам әсер ете алатын активтелген көмір болуы қажет
     Дәрі-дәрмектердің коммерциялық фирмалық атауларын негізгі шипалық дәрі-дәрмектердің Халықаралық және коммерциялық атауларының қалталық анықтамалығынан табуға болады (Алматы, 1998)

Отбасылық дәрігерлік  
амбулатория туралы ережеге
3-қосымша         

Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның
ұсынылатын штаттық нормативтері

     Осы Ережеде, жарғы мен берілген лицензияда көзделген халыққа бекітілген контингентке емдеу-профилактикалық көмектің көлеміне сәйкес отбасылық дәрігерлік амбулаторияның аға дәрігері медициналық қызметкерлердің құрылымы мен санын дербес белгілейді.    

Бекітілген 10 мың халыққа
отбасылық дәрігерлік амбулаторияның
ұсынылатын штаттық нормативтері

     1. Отбасылық дәрігерлік амбулаторияның аға дәрігері       1,0
     2. Жалпы тәжірибені жүзеге асыратын дәрігер-отбасылық
     дәрігер                                                 5,0-6,0
     3. Менеджер                                               1,0
     4. Орта медициналық қызметкер (жалпы практикадағы     10,0-12,0
     медициналық бике, фельдшер/акушерка, лаборант және
     басқалары)
     5. Медициналық регистратор                            1,0 - 2,0
     6. Санитарка                                              2,0
     Жиынтығы                                               22 - 26    

     Халықтың тығыздығына байланысты 1 жалпы тәжірибені жүзеге асыратын дәрігер-отбасылық дәрігер бекітілген халыққа - 1000-3000 тұрғынға ұсынылатын сан.

    

Отбасылық дәрігерлік  
амбулатория туралы ережеге
4-қосымша     

Отбасылық дәрігерлік амбулатория жұмысын
бағалауға қойылатын
Талаптар

     Аналар өлімі (тоқтатуға болатын)
     Нәрестелер өлімі
     Жүкті әйелдер патронажы
     Жаңа туған балалар патронажы
     Иммунопрофилактика проценті
     Жедел жәрдемге өтініш
     Асқыну жағдайлары:
     - туберкулез
     - қатерлі аурулар
     Босанудың/аборттардың арақатынасы
     Байқауға алынған сырқаттың кеш ауруханаға жатқызылуы
     Контрацептивтер алатын фертильдік жастағы әйелдердің проценті
     - ВМС
     - Таблеткалар
     - инъекциялар
     Жасөспірімдер жүктілігінің проценті
     Ауруханаға жатқызылу деңгейі (стационарға түсу саны)
     Сырқаттарды қанағаттандыру саны
     * Көрсеткіштердің нақты цифрлары аймақтық ерекшеліктерді негізгі ала отырып белгіленеді (облыстарда, қалаларда, республикада соңғы үш жыл ішінде қалыптасқан орташа статистикалық көрсеткіштер)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады