Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы Үкіметінің арасындағы Ембі сынақ полигонын жалдау туралы шартты бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 шілдедегі N 82-ІІ Заңы.

      Мәскеуде 1996 жылғы 18 қазанда жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы Үкіметінің арасындағы Ембі сынақ полигонын жалдау туралы шарт бекітілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы
Үкіметінің арасындағы Ембі сынақ полигонын жалдау туралы
Шарт

      2000 жылғы 27 шілдеде күшіне енді (Қазақстан Республикасының Сыртқы істер Министрлігінің ресми сайты)

      Ескерту. "1996 жылғы 18 қазандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы Үкіметінің арасындағы Ембі сынақ полигонын жалдау туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы хаттаманы ратификациялау туралы " 2007 жылғы 21 шілдедегі № 282 ҚР Заңын қараңыз.

      Бұдан әрi тиiсiнше Жалға берушi және Жалға алушы немесе Тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi,

      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы Ембі сынақ полигонын пайдалану мен жалдау шарттары туралы 1995 жылғы 20 қаңтардағы Келісімді (бұдан әрi - Келiсiм) негiзге ала отырып,

      Ембі сынақ полигонын (бұдан әрi - Полигон) эксперименттiк-сынау және әлеуметтiк-мәдени әлеуеті мен инфрақұрылымын сақтау, пайдалану және дамытудағы өзара мүдделiлiктi ескере отырып,

      Тараптардың мүдделерін ескеріп, Полигонды жалдау және пайдалану кезiндегi Жалға берушi мен Жалға алушының құқықтары мен мiндеттерiн шарттық реттеулердің қажеттiлiгiн негiзге алып,

      төмендегiлер туралы осы Шартты жасады:

1-бап

      Осы Шарттың мәні Қазақстан Республикасының Yкіметі мен Ресей Федерациясы Үкiметiнiң арасындағы Қазақстан Республикасының жер учаскелерiн және жалға алу шартымен Ресей Федерациясына ұсынған жылжымалы және жылжымайтын мүлкін пайдалануға байланысты қарым-қатынастар болып табылады.

      Тараптар осы Шартты жүзеге асыру мақсатында оған қол қойылғаннан кейiнгi бiр ай мерзiм iшiнде өкiлеттi органдар құрады.

      Осы Шартта Келісімде айқындалған терминдер пайдаланылады.

2-бап

      Қазақстан Республикасының Үкiметi өзi өкiлеттендiрген органдар атынан осы Шартқа қол қойылған күннен бастап екi айлық мерзiмде Ресей Федерациясының Үкiметiне ол өкiлеттендiрген органдардың атына Полигонды жалға бередi.

      Жер учаскелерiн және жалға беру шарттарымен жылжымалы және жылжымайтын мүлiктi берудi келiсiлген ведомстарға сәйкес, Тараптардың өкiлеттi органдары жүзеге асырады.

      Жалдауға қабылданбайтын объектiлер мен мүлікке, Жалға алушы Жалға берушiге олардың пайдалануы мен жөнделуiн қамтамасыз ететiн көлемде техникалық құжаттама жинақтарының көшiрмелерiн бередi.

3-бап

      Полигонды жалдауды Жалға алушы Келісімде, сондай-ақ Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлiгi Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің келiсiмі бойынша бекіткен Полигон туралы Ережеде көзделген мақсаттарда жүзеге асырады.

4-бап

      1. Жыл сайынға жалға алу ақысы 4,694 млн. АҚШ долларына баламды соманы құрайды. Оның үстiне жалдау ақысының көрсетілген мөлшері Шартқа қол қойылған күні болған немесе Қазақстан Республикасының аумағында сол күннен кейiн енгiзiлген және Полигонды жалдауға қызметіне қатысты салықтық төлемдердiң барлық түрiн, комиссиялар мен жиындарды көздейдi.

      2. Жалдау ақысына мыналар кiредi:

      жалға алынған мүлiктi пайдаланғаны үшiн 4,4 млн. АҚШ доллары мөлшерiнде қаражат;

      Полигонның жер учаскелерін пайдаланғаны үшін өтемақы бойынша 0,294 млн. АҚШ доллары мөлшерiнде қаражат.

      Полигонның келiсiлген ведомостарда көрсетiлген жалдау мүлкiнiң құрамы мен Келісiммен айқындалған жер учаскелерiнiң алаңдары өзгерген кезде жалдау ақысының сомасы Тараптардың келісімі бойынша нақтылануға жатады.

5-бап

      1997 жылдардан бастап жалдау ақысын Ресей Тарапы жүзеге асырады:

      өтемақылық негiзде 4,4 млн. АҚШ долларына тең сомада - қару-жарақ және әскери техникаларды беруге, оларға жөндеу жүргiзу жөнiнде, Ресей Федерациясының әскери-оқу орындарында қазақстандық әскери қызметкерлердi даярлау жөнінде қызмет көрсетуге Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының әскөри ынтымақтастық туралы 1994 жылғы 28 наурыздағы Шартының 17-бабына сәйкес басқа да жеткізулер мен қызмет көрсетулерге. Өтемдердiң түрлері жыл сайын келiсiлген мерзiмдерде Тараптардың жеке Хаттамасымен айқындалады. Аталған Хаттама осы Шарттың бөлiнбес бөлiгi болып табылады;

      жер учаскелерiн пайдаланғаны үшiн өтемақы бойынша 0,294 млн. АҚШ долларына тең сомада - Қазақстан Тарапына еркін конверттелетiн валютамен, Ресей рублiмен және теңгемен есепті жылдың 15 желтоқсанына дейін аудару арқылы.

6-бап

      Полигонды 1992-1996 жылдары пайдалануға байланысты Қазақстан Республикасының мүлiктiк шығындары мен шығыстары үшiн 23,47 млн. АҚШ долларына тең сомадағы өтемақы Тараптар 1997 жылдың iшiнде жасалатын жеке келісімге сәйкес жүзеге асырылады.

7-бап

      Жалдау төлемi бойынша есеп айырысуларға байланысты барлық операцияларды комиссиялық және өзге де жинауларды өндірусіз Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi мен Ресей Федерациясының Орталық банкі орындайды.

8-бап

      1991 жылғы 31 тамыздағы жағдай бойынша Полигонда тұрған бөлек жылжымалы мүлiк Тараптардың өкiлеттi органдарының арасындағы келiсiм бойынша Ресей Федерациясынан Жалға берушiге қажеттi өнiмдердi қарсы жеткiзiлiмдерi (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) кезiнде оның жалпы құнынан шегерiле отырып, Жалға алушының меншігіне берілуi мүмкiн.

9-бап

      Жалға алушы мен Жалға берушi осы Шарт күшiне енгеннен кейін екі ай мерзімде 1992 жылдан бастап Полигонның мүмкін болатын экологиялық зардаптарының көлемін, ал олар болған жағдайда бұл зардаптарды Жалға алушы есебiнен жоюдың әдiстерi мен мерзiмдерiн айқындау үшін Тараптардың өкiлеттi органдарының өкiлдерiнен бірлескен комиссия құрады.

      Жалға алушы орындаған жұмыс уақытында нысаналар, сынақ аппараттары, ракеталар немесе олардың бөлшектерi Полигон аумағынан тыс жерлерге құлаған жағдайда егер аталмыш уақиға Жалға алушының кiнәсiнен болса соңғысы толық жауапкершiлiкте болады және Жалға берушіге іс жүзінде келтірілген зиянды өтейді.

10-бап

      Жалға беруші:

      Келісімдерде көзделген тәртіпте келісілген жоспарлар мен кестелерге сәйкес Жалға алушының Полигонды мақсатты түрде пайдалануын;

      Жалға алушыға шарттық негізде электр энергиясын, азық-түлiктi, Қазақстан өндiрiсiндегi басқа да материалдық құралдарды берудi, Қазақстан Республикасында өз Қарулы Күштерi үшiн қолданылатын бағалар мен тарифтер бойынша Полигон мен оның қызметшiлерiнiң жұмыс iстеуiне қажеттi көлiк, тұрғын үй-коммуналдық, бiлiм беру және өзге де қызметтер көрсетудi қамтамасыз етедi.

11-бап

      Жалға алушы:

      Жалға берушiге жалдау мерзiмi аяқталған бойда одан әрi пайдалануға жарамды жағдайдағы оның пайдаланылуын қамтамасыз ететiн көлемдегi техникалық құжаттамаларымен бiрге жалданған мүлікті, ал мұның мүмкіндігі болмаған жағдайда жалдау мерзімі аяқталған сәттегі мүліктің тозуын есепке ала отырып, оның құндық баламын қайтаруды;

      Жалға берушінің Полигон мен оның қызметшілерінің жұмыс істеуіне қажетті электр энергиясы, азық-түлік, Қазақстан өндірісінің басқа да материалдық құралдары үшін, көрсетілген көлік, тұрғын үй-коммуналдық, оқу-ағарту және өзге де қызметтер үшін Қазақстан Республикасындағы өз Қарулы Күштеріне қолданылатын бағалар мен тарифтер бойынша уақтылы есеп айырысулар жүргізуді қамтамасыз етеді.

12-бап

      Жалға алушының:

      Жалдау мақсаттарына сәйкес Полигонда жүргізілетін жұмыс процесінде алынған ғылыми-техникалық және өзге де нәтижелерге иелік етуге;

      жалданылатындардың және тиісінше жалдау ақысы азайтылатындардың ішінен Полигонның жекелеген мүлкі мен жер учаскелерін шығарып тастау жөнінде ұсыныстар енгізуге;

      жалданылған объектілер мен мүлікке бөлекше жақсартулар енгізуге;

      Ресей Федерациясының кәсіпорындары мен ұйымдарында жөндеу, қалпына келтіру жұмыстарын және жетілдірулер жүргізу үшін Ресей Федерациясы жалға алған Полигонның жылжымалы мүлкін Келісімнің 15-бабында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағынан уақытша алып кетуге;

      жалға алушының жазбаша келісімімен;

      жалға алынған объектілер мен мүліктерге зиян келтірместен, бөлектеусіз жақсарту енгізуге;

      жалдау мақсаттарына сәйкес жаңа объектілердің құрылысын салуды жүзеге асыруға;

      Полигондағы жұмыстарға, оның ішінде объектілердің құрылысын салуға (қайта жаңғыртуға) үшінші елдердің кәсіпорындары мен ұйымдарын тартуға құқы бар.

13-бап

      Жалға алушы егер мынадай шарттар сақталса:

      Жалға беруші Полигонның жалдау мерзімі аяқталысымен, өзінің мұндай объектілерді олардың мақсаттық арналымы бойынша Жалға алушының пайдалануына кедергі келтірілмейтініне келіскен жаңа құрылысты жүргізуге ниеті туралы Жалға алушының мәлімдеуімен жазбаша түрде келіссе;

      Жалға алушы жаңа объектілердің құрылысы жүргізілетін жер учаскелерін пайдаланғаны үшін келісілген мөлшерлерде жалға алу ақысын енгізу туралы Жалға берушінің алдында міндеттеме қабылдаса;

      Жалға беруші мен Жалға алушы сол объектілерді пайдаланатын қызметшілердің құқықтық мәртебесі мәселелерін қоса алғанда, осы Шарттың күшінің мерзімі бітісімен мұндай объектілерді пайдаланудың шарттары туралы келіскен қорытындыға келсе, оның ішінде жалдау уақыты өткен бойда Полигондағы жаңадан құрылған объектілерге меншік құқығын алады.

14-бап

      Жалға алушының, егер мынадай шарттар сақталса:

      Жалға алушы Жалға берушімен Полигон аумағында жаңа объектілердің құрылысын салуды келіссе;

      Жалға беруші келісу кезінде жалға алу мерзімі бітісімен ол жаңадан салынған объектіні одан әрі пайдалануға өз қаражаттарының есебінен қабылдайтындығын көрсетсе;

      Жалға алушы Жалға берушіге қалдық құнды айқындау және Жалға берушінің бұл объектілерді одан әрі пайдалануы үшін қажетті, жаңадан салынған объектілерді пайдалану жөніндегі басшылықты қоса алғанда, бүкіл жобалау-сметалық және өзге техникалық құжаттаманы берсе, жаңадан салынған объектілердің қалдық құнына өтем алуға құқы бар.

      Аталған шарттардың біреуі орындалмаған кезде Жалға алушы Жалға берушіге жаңадан салынған объектілерді ақысыз береді.

15-бап

      Жалға берушінің:

      жалға алушының Келісім қағидалары мен осы Шарттың сақталуын бақылауды жүзеге асыруға;

      Қазақстан Республикасының мүддесі үшін оларды ұйғарылған пайдалануға байланысты жалдау төлемін тиісті түрде азайтуға сәйкес, полигонның жалданған мүлкінің құрамы мен Жалға алушы пайдаланатын жер учаскелерін өзгерту жөнінде ұсыныстар енгізуге құқығы бар.

16-бап

      Полигонда Тараптардың үлестік қаржыландыруы есебінен салынған объектілер Тараптардың бірлескен меншік объектілері мәртебесіне ие болады, бұл жағдайда олардың әрқайсысының меншік үлесі олардың бұл объектілерді салған кездегі қаржыландыру үлесімен айқындалады.

      Бірлескен меншік объектілерін пайдалану шарттарын, оларды ұстаудағы үлестік жарналар мен олардың жұмыс істеуіндегі басқа да мәселелерді айқындауды Тараптар құрылыс басталғанға дейін келіседі.

      Бірлескен меншік объектілерін пайдалану процесінде алынған ғылыми-техникалық нәтижелер Тараптардың бірлескен меншігі болып табылады.

      Бірлескен меншік объектілерінің шаруашылық қызметінен түскен пайда, егер бұл объектілердің құрылысы келісілген кезде өзгеше көзделмесе, Тараптардың меншік үлестеріне пара-пар бөлінеді.

17-бап

      Тараптар арасында осы Шартты орындау және түсіндіру кезінде пайда болуы мүмкін даулар келіссөздер жолымен шешілетін болады. Бірлескен шешімді талап ететін мәселелер туындағаны туралы бір Тарап келесісін келіссөздер басталғанға дейін 15 күн бұрын хабардар етеді.

18-бап

      Осы Шарт бекітуге жатады және бекіту грамоталары алмасылған күннен бастап күшіне енеді.

      Осы Шарт Келісімнің қолданылу кезеңіне жасалады және Келісімде кезделгеніндей онымен бірге ұзартылады.

      Осы Шарт оған қол қойылған күннен бастап уақытша толық көлемінде қолданылады.

      Осы Шартқа өзгертулер мен толықтырулар Тараптардың өзара келісімі бойынша енгізіледі.

      1996 жылы 18 қазанда Мәскеу қаласында екі данада, әрқайсысы қазақ және орыс тілдерінде жасалды, әрі екі мәтіннің де бірдей күші бар.

       Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясының

       Үкіметі үшін Үкіметі үшін

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады