Рұқсаттар және хабарламалар туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ.

      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
      2-бап. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасы
      3-бап. Осы Заңның қолданылу саласы
      4-бап. Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі қағидаттары
      5-бап. Тұтынушылар, кәсіпкерлер және мемлекет мүдделерінің теңгерімі
      6-бап. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізудің негізділігі және тиімділігі
      7-бап. Мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы және ақпараттың қолжетімділігі
      8-бап. Өзара жауаптылық
      9-бап. Сыбайлас жемқорлықтан азат болу
      9-1-бап. Заңдылық
      2-тарау. РҰҚСАТТАР ЖӘНЕ ХАБАРЛАМАЛАР САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ
      10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті
      11-бап. Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      12-бап. Реттеуші мемлекеттік органдардың құзыреті
      13-бап. Рұқсат беру органдарының құзыреті
      14-бап. Хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың құзыреті
      15-бап. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      3-тарау. ҚЫЗМЕТТІ НЕМЕСЕ ӘРЕКЕТТЕРДІ (ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ) ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ РҰҚСАТ БЕРУ ЖӘНЕ ХАБАРЛАМА ЖАСАУ ТӘРТІБІ
      17-бап. Рұқсат беру және хабарлама жасау тәртіптері туралы жалпы ережелер
      18-бап. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізу және оның күшін жою тәртібі

      19-бап. Алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      20-бап. Өтініш берушілердің құқықтары
      21-бап. Рұқсат беру органдарының құқықтары мен міндеттері
      4-тарау. РҰҚСАТТАР
      22-бап. Рұқсаттардың қолданысы
      23-бап. Рұқсаттардың сыныптары
      24-бап. Рұқсаттардың және (немесе) оларға қосымшалардың нысандары
      25-бап. Рұқсаттарды алуға арналған өтініштерді қараудың жалпы тәртібі
      26-бап. Рұқсат беру мерзімін өткізіп алу салдары
      27-бап. Рұқсатты және (немесе) оған қосымшаны беру үшін шетелдік заңды тұлғалардың құжаттарды ұсыну ерекшеліктері
      5-тарау. ЛИЦЕНЗИЯЛАУ
      28-бап. Лицензиялау салалары
      29-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру шарттары
      30-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру туралы өтініштерді қарау мерзімдері
      31-бап. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым
      32-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден бас тарту
      33-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу
      34-бап. Заңды тұлға-лицензиат қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысы
      35-бап. Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысын тоқтату
      36-бап. Жекелеген қызмет түрлерін лицензиялаудың ерекше шарттары
      37-бап. Экспорт және импорт кезіндегі рұқсат беру құжаттары туралы жалпы ережелер
      6-тарау. РҰҚСАТ БЕРУ РӘСІМДЕРІ
      38-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беру ерекшеліктері
      39-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беру туралы өтініштерді қарау мерзімдері
      40-бап. Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде алынатын алымдар немесе төлемдер
      41-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беруден бас тарту
      42-бап. Екінші санаттағы рұқсаттың қолданысын тоқтату
      7-тарау. РҰҚСАТТЫҢ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) РҰҚСАТҚА ҚОСЫМШАНЫҢ ТЕЛНҰСҚАЛАРЫН БЕРУ, ҚАТЕЛЕРІН ТҮЗЕТУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСЫН ТОҚТАТА ТҰРУ, ҚАЙТА БАСТАУ ЖӘНЕ ОДАН АЙЫРУ (ОНЫ ҚАЙТАРЫП АЛУ)
      43-бап. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның телнұсқаларын беру, сондай-ақ электрондық форматқа көшіру
      44-бап. Берілген рұқсаттардағы және (немесе) рұқсаттарға қосымшалардағы қателерді түзету
      45-бап. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның қолданысын тоқтата тұру, қайта бастау, одан айыру (оны қайтарып алу)
      8-тарау. ХАБАРЛАМА ЖАСАУ ТӘРТІБІ
      46-бап. Хабарлама жасау тәртібі
      47-бап. Хабарлама жіберілгенін растау
      9-тарау. ЛИЦЕНЗИЯЛАУДЫ, РҰҚСАТ БЕРУ РӘСІМДЕРІН ЖӘНЕ ХАБАРЛАМАЛАР ЖАСАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
      48-бап. Лицензиялауды, рұқсат беру рәсімдерін және хабарламалар жасауды электрондық нысанда жүзеге асыру
      49-бап. Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі
      10-тарау. ЖАУАПТЫЛЫҚ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
      50-бап. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
      51-бап. Хабарламалар бойынша бақылау және рұқсаттық бақылау
      11-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер
      52-бап. Өтпелі ережелер
      53-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз