"2015 - 2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 11 наурыздағы № 290-V ҚРЗ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      1-бап. «2015 – 2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2014 жылғы 28 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 22, 133-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1810 және 12-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-бап. 2015 – 2017 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 12 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2015 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 5 874 940 963 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 3 064 822 209 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 145 596 084 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 9 508 247 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша – 2 655 014 423 мың теңге;
      2) шығындар – 6 864 195 556 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 78 361 053 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 190 476 745 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 112 115 692 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 188 864 239 мың теңге, оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 189 814 239 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 950 000 теңге;
      5) тапшылық – -1 256 479 885 мың теңге немесе елдің ішкі жалпы өнімінің 3 пайызы;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 256 479 885 мың теңге.»;
      «8-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарының облыстық бюджеттерінен жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу бойынша сынамалауды өткізу үшін мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес орта білім беру ұйымдарында 10-11 сыныптар үшін білім беру процесін жүзеге асыруға көзделген шығыстарды беруге байланысты 528 380 мың теңге сомасында трансферттер түсiмдері көзделсін.»;
      «10-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығында айқындалған мақсаттарға нысаналы трансферт 783 499 999 мың теңге сомасында көзделсін.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансфертті бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.»;
      «12-бап. 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайынғы үстемеақы төлеу белгіленсін.»;
      2) 15-бапта:
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) жергілікті атқарушы органдардың агроөнеркәсіптік кешен бөлімшелерін ұстауға;»;
      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге;»;
      13), 15) және 21) тармақшалар алып тасталсын;
      26) тармақшадағы «тұрғын үйін сатып алуға 2015 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу және (немесе) оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.» деген сөздер «тұрғын үйін сатып алуға;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 27), 28), 29), 30) және 31) тармақшалармен толықтырылсын:
      «27) жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау жөніндегі уәкілетті органның штат санын ұстауға;
      28) жергiлiктi атқарушы органдардың сәулет, қала құрылысы, құрылыс және мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы iстерi жөнiндегi штат санын ұстауға;
      29) жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің қауіпті техникалық құрылғыларының қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыратын штат санын ұстауға;
      30) елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыруға және жүргізуге;
      31) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға 2015 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу және (немесе) оларды пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.»;
      3) 1617222526 және 28-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «16-бап. Мынадай:
      1) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау;
      2) кәсіптік стандарттарды әзірлеу бағыттары бойынша іске асырылатын қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      17-бап. Мынадай:
      1) облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру;
      2) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру;
      3) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау;
      4) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алу бағыттары бойынша іске асырылатын Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.»;
      «22-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2015 жылға арналған резервi 317 866 086 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.»;
      «25-бап. 2015 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiн беру лимитi 120 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
      26-бап. 2015 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 6 925 492 122 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.»;
      «28-бап. 2015 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиті 1 148 280 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.»;
      4) көрсетілген Заңға 1 және 4-қосымшалар осы Заңға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
      2-бап. Осы Заң 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев

«2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы» 
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы»       
2015 жылғы 11 наурыздағы  
№ 290-V ҚРЗ        
Қазақстан Республикасының Заңына
1-қосымша          

«2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы» 
2014 жылғы 28 қарашадағы   
№ 259-V ҚРЗ          
Қазақстан Республикасының Заңына
1-қосымша          

2015 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы

1

2

3
I. Кірістер

5 874 940 963

1Салықтық түсімдер

3 064 822 209


1


Табыс салығы

1 178 102 4001

Корпоративтік табыс салығы

1 178 102 400


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 084 539 5651

Қосылған құн салығы

907 850 1462

Акциздер

52 243 2373

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

112 376 1954

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 433 6585

Ойын бизнесіне салық

7 636 329


6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

784 707 0361

Кеден төлемдерi

765 048 8632

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

19 658 173


8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

17 473 2081

Мемлекеттік баж

17 473 208

2Салықтық емес түсiмдер

145 596 084


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

107 497 2441

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 776 7302

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің таза табысы бөлігінің түсімдері

28 234 8463

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

35 794 6694

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 290 8895

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

27 290 3986

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 0817

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 891 5669

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

9 718 065


2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 357 3321

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 357 332


3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

38 6451

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

38 645


4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 977 2671

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 977 267


5


Гранттар

1 136 6472

Қаржылық көмек

1 136 647


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 588 9491

Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 588 949

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 508 247


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 0001

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000


2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

9 358 2471

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

9 358 247

4Трансферттердің түсімдері

2 655 014 423


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

169 514 4241

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

169 514 424


4


Ұлттық қордан трансферттер

2 485 499 9991

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 485 499 999

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3
II. Шығындар

6 864 195 556

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

404 479 789


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 768 848001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 335 268002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

184 003003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

241 755005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

388 819006

Қоғамның рухани-имандылық тұрғысынан қайта түлеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 740007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

417 751008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету

552 614009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

633 898


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

10 524 323001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 140 952004

Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ның күрделі шығыстары

383 371


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 964 734001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 865 351002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 083005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

40 300


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

73 793001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

73 489002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

304


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

66 876 601001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

66 853 677002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

22 924


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

47 134 481001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 611 406003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

204 728004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

1 544 027005

Шетелдік іссапарлар

2 363 175008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

89 748009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін салу

3 028 783010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

26 261 569013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

270 710017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

7 913 588019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 846 747


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

69 242 230001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

56 286 384002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

30 000003

Тарату және банкроттық рәсiмдерін жүргiзу

20 762009

Кинология орталығының қызметтері

124 835014

Кеден қызметін жаңғырту

1 339 486016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

492 266019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 359021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығыстары

1 584 536023

Кедендiк сараптама жүргізу

24 756025

Оқу-әдiстемелiк орталықтың қызметтері

58 072027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

248 782061

«е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

1 708 675067

Саяси партияларды қаржыландыру

4 254 830070

«Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу

28 976072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

803 174091

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің объектілерін және инфрақұрылымын салу

2 224 337


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

36 196 055014

Мемлекеттік сыйақылар және стипендиялар

315 475055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

30 961 422130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 919 158


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

8 130 587001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

8 008 507002

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің күрделі шығыстары

122 080


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

2 452 060001

Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 473 188003

Мәдениет, спорт, дін және мұрағат ісі саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

663 169004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

313 868104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

1 835


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 616 112001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 588 055002

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің күрделі шығыстары

28 057


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 259 752001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

8 801 587062

Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу

1 411 072080

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің қауіпті техникалық құрылғыларының қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

34 289104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

12 804


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

90 469 528001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

25 999 596002

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің күрделі шығыстары

593 361003

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 961 046004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

11 582 099005

Бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу

89 169006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

4 421 279007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

594 440008

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

58 014009

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы, мемлекеттік кепілдіктер беру үшін инвестициялық жобаларды сараптау және бағалау

429 188010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

162 700012

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

392 600013

Экономика, мемлекеттік жоспарлау және талдау саласындағы ақпараттық жүйелерді дамыту

814 124014

Статистикалық деректерді жинау, өңдеу және тарату жөніндегі қызметтер

1 782 384015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

1 233 063057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

343 748070

Қазақстан мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасында ынтымақтастықты нығайту жөніндегі Елдік бағдарламаны іске асыру

812 718073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

39 199 999


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 177 981001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 016 299003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

65 325004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

42 829006

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

53 528


622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

12 530 641001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл

10 739 082002

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің күрделі шығыстары

101 903006

«Е-қызмет» персоналды басқарудың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

797 001007

Ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми-қолданбалы әдістемелер әзірлеу

15 000008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

637 475012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

240 180


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

399 718001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

356 305002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

43 413


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

763 277001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

520 136002

Сайлау өткізу

225 117003

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының күрделі шығыстары

18 024


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

34 899 068001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 308 182009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

415 320017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

441 604024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

733 962

2Қорғаныс

421 732 048


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

46 266 893065

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

36 526 346066

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

5 815 775067

Өрт қауіпсіздігі саласындағы стандарттарды әзірлеу

12 713068

Төтенше жағдайлар жөніндегі мекемелердің және органдардың күрделі шығыстары

2 734 818069

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

45 520070

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

353 675071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды табиғи дүлей зілзалалардан инженерлік қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін нысаналы даму трансферттері

710 054072

Тәуекелдерді бағалау, дүлей зілзалалардың алдын алу және оларға ден қою жөніндегі ұлттық әлеуетті күшейту

47 992073

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлiгiнің 112 бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметінің ақпараттық жүйесін құру

20 000


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

375 465 155001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 262 427002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

9 878 086004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

22 410 920016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

135 198 813028

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік қабілетін арттыру

205 714 909

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

437 171 983


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

864 485003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

864 485


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

152 321 444003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

255 179004

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтері

49 186 545005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

731 399007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық - атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

2 787 230009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

500 000010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 277 520015

Жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындау

7 772 777016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 134 758017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 685 486020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

55 401022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

1 024 706024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

260 956025

Тіркелген және заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

1 880 671027

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының күрделі шығыстары

7 956 051040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау

36 404 883041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

3 237 429049

Қызметтік ғимараттар кешенін салу

1 554 867051

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін дамыту

403 860058

Алматы облысының облыстық бюджетіне әкімшілік полиция қызметкерлерінің қосымша штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

98 040059

Облыстық бюджеттерге дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығулар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

85 003104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

28 683


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

238 430080

Экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

97 731092

Тәркіленген мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

140 699


221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

30 955 580001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

12 358 431002

Сот сараптамаларын жүргізу

3 546 783005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 169 857006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

105 779007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

9 225009

Құқықтық насихат

437 260022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

138 328047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

8 712 935055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

337 399059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

1 109 456062

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 711 880063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

318 247


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

163 620 042001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

160 485 191002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

3 134 851


411


Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі

8 791 885001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 791 885


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

27 042 071001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

26 635 824003

Сот процесіне қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

34 796009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

348 501015

Қазақстан Республикасында сот мониторингі жүйесін жетілдіру

22 950


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

28 090 357001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 255 158002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 794004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

515 376006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 937 655008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

674 311009

Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

40 000010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

194 772014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

135 000017

«Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі» ақпараттық жүйесін құру

1 336 291


622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 749 128009

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары және құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

202 770010

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі

4 099 587011

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені дамыту

446 771


681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

20 498 561001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

17 403 026002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

3 095 535

4Бiлiм беру

439 267 445


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 119 856009

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым

1 119 856


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

11 184 856021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

9 728 912053

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 455 944


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 577 764005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

353 046011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 668 115017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

556 603


221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

11 229060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 229


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

372 021 190001

Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 134 796002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 197 535004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

2 707 469005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

4 221 137008

Білім және ғылым саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету

3 007 166009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

23 257 675010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шаралар өткізу

895 772011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

68 266 962012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерін сейсмикалық күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

60 888 486020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

87 829 719023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

9 146 781028

«Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

13 644 247033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

2 225 479035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

5 060 743036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

160 000049

Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру

43 299050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

129 921052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

825 851057

«Кәсіпқор» холдингі» АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

471 324060

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ға нысаналы салым

18 528 877062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 007 460063

Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу

4 749064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және «Назарбаев университеті» ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

17 090 471065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметтеріне ақы төлеу

37 860068

«Назарбаев Университеті» ДБҰ базасында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының басшыларын (топ-менеджерлерін) даярлау және біліктілігін арттыру

231 726074

Техникалық және кәсіптік білім беруді жаңғырту

719 910085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 916 838089

Облыстық бюджеттерге бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 160 407090

Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру жөніндегі көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

14 670092

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым

22 911 569093

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 300 140095

Қызылорда облысының бюджетіне Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде оқытатын білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

982 151


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

29 628 831003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

614 733004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

148 638005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

980 824006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

27 319 985007

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

564 651


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

12 440 147005

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 624 188006

Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 689 051007

Мәдениет және спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

18 698027

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

6 355 982028

Мәдениет және өнер саласында қызметін жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

416 828029

Мәдениет және өнер саласында қызметін жүзеге асыратын білім беру объектілерін салу, реконструкциялау

335 400


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

56 803048

Техникалық реттеу және метрология саласында, ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

56 803


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

339 476017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

339 476


622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

2 697 600003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

88 483004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 548 385005

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

1 060 732


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

189 693011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

189 693

5Денсаулық сақтау

665 400 996


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

4 304 005014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

4 304 005


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 784 648008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 784 648


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

509 742019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

509 742


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

615 438 502009

Арнайы медицина резервін сақтау

37 250010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

312 358 572011

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

240 163 641012

Алматы қаласының бюджетіне сейсмикалық күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

430 682013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

989 738014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

35 881 518015

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

1 578 943016

Республикалық деңгейдегі мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

2 447 965019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 761 641020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

9 343 467021

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

1 268 901024

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым

9 164 742104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

11 442


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

30 293 730018

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

11 438 858019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықтың иммундық профилактикасын қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

18 580 403066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

274 469


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

10 070 369003

Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы

196 114004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

9 044 864005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

87 672016

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары

741 719

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 624 296 981


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

1 624 296 981027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 378 299 925028

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

786 953029

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

95 968 434030

Азаматтардың жекелеген санаттарына біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

49 217031

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

83 371 491032

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

84 243033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

543 746034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

82 234035

Республикалық деңгейдегі әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

239 659036

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

24 721037

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

296 720038

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 773 249042

Республикалық деңгейде протездік-ортопедиялық және сурдологиялық көмек көрсету

140 939043

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты әлеуметтiк қорғауға және оған көмек көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 738 232044

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

27 270 749045

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

112 623046

Экономиканың даму перспективаларын ескере отырып, Қазақстан Республикасының еңбек нарығының жағдайын шолу және жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

163 601047

«Мүгедектерге арналған объектілерге қолжетімділік картасы» ақпараттық жүйесін құру

10 576048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

79 000049

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 812 023050

Жамбыл облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектісін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

448 646

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

142 347 401


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

1 959 296021

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 959 296


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

140 388 105020

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерде энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар жүргізу

150 000023

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

42 735 997026

Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу

92 389027

Инвестиция негіздемелерін әзірлеу

599 214028

Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергия тиімділігі орталықтарын құру

698 099029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

42 058 480030

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

5 044 717031

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 080 248032

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

20 604 415033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді абаттандыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 618 347061

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

3 910 179063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

540 042064

Қарағанды облысының бюджетіне бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй құрылысына нысаналы даму трансферттері

3 444 800071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға ағымдағы нысаналы трансферттері

210 009075

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

14 297 038078

Жылу, -сумен қамтамасыз ету және су бұру жүйелерінің құрылысын жаңғырту шеңберінде берілген тапсырмаларды орындау бойынша сенімді агентке қызметтерінің ақысын төлеу

304 131

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

103 704 470


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

169 496004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

169 496


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 333 517003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

14 376006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

2 225 069040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

1 094 072


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

53 777 970008

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қалпына келтіру, салу

728 174009

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

31 321010

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 228 079011

Ұлттық фильмдер шығару

6 577 935012

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

2 575 469013

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 841 605014

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

2 950 537015

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

430 490016

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

14 219 488017

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

391 966018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

915 051019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

401 172020

Мәдениет және спорт саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

36 983021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

924 857022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

130 101023

Спорт объектілерін салу, реконструкциялау

1 767 109024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

11 428 647026

Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

100 000030

Мәдениет, өнер және спорт салаларын әдіснамалық қамтамасыз ету

98 986


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

43 155 249031

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

42 928 109032

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

8 026050

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

219 114


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

2 000 000067

Алматы қаласының бюджетіне 2017 жылғы Дүниежүзілік қысқы универсиада объектілерін жобалауға және салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 000 000


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

1 268 238006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

445 539015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

822 699

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

81 585 925


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 887024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 887


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

62 159 804003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 824 077005

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

66 217006

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

43 220007

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 670008

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

2 563 980009

«Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу

415 162010

Ядролық сынақтар мониторингі

64 102012

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

528 342013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

46 959 114035

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

73 920


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

19 007 234051

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

12 992052

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

253 446053

Өңірлік жұмыстар, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

11 153 983054

Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, жерасты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

564 257055

Мұнай-газ ұңғымаларын жою және консервациялау

455 000056

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

260 443081

Облыстық бюджеттерге елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыруға және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 307 113

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

171 748 132


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

158 112 621001

Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

10 809 961074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

34 800201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 135 717212

Агроөнеркәсіптік кешен және табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс-шаралар

4 468 413214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 572 838215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

9 527 016216

Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

21 044 442224

Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйінің мониторингі және оны бағалау

293 822225

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

20 087 233227

Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн кредиттер (лизинг) бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу

9 470 158228

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған «Агробизнес-2020» бағдарламасы шеңберінде өңірлерде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 649 715229

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

767 460230

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтауды және дамытуды қамтамасыз ету

12 797 642233

Табиғи ресурстарды жоспарлау, мониторингтеу, сақтау және тиімді пайдалану жүйесін жетілдіру

38 609234

Жамбыл облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінің жағалауын нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

2 291 532235

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

20 478 677237

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

836 281238

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету

10 275 663239

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және өсімін молайту

848 662240

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жерүсті су ресурстарын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 333 755244

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне агроөнеркәсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының бөлімшелерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 350 225


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 803 091015

Сапалық және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

26 910017

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

1 600 000018

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

1 428 844019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 280 467023

Табиғи және техногенді ластануларды жою

177 761024

Щучье-Бурабай курорттық аймағының гидрометеомониторинг жүйесін дамыту

201 941025

Қазақстан Республикасының аумағын климаттық ерекшеліктер бойынша аудандастыру

13 174026

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 290034

«Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдаманы және «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасын іске асыру

60 704


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 222 370035

Облыстық бюджеттерге баламасыз ауызсумен жабдықтау көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды жергілікті жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 375 975036

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

2 842 076037

Топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнімдермен қамтамасыз ету және оларды сақтау

2 505 316076

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау жөніндегі уәкілетті органның штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

499 003


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

610 050007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

610 050

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

15 387 137


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

799 947027

«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағына инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер

152 087029

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

647 860


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

7 725 047057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 770 390058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

352 186059

«Өнімділік-2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

697 311060

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

4 905 160


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

6 862 143038

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

6 227 917077

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сәулет, қала құрылысы, құрылыс және мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы істері жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

634 226

12Көлiк және коммуникация

488 995 689


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

488 995 689003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

302 182 776004

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

41 000 000005

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

641 861006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

60 690 318007

Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 997 047008

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді күтіп-ұстау

5 274 375009

Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

104 612010

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

119 000012

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

2 573 306013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 262 289014

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

144 868015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 094 284018

«Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын күтіп-ұстау

434 803020

Облыстық бюджеттерге көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

3 500 000022

«Электрондық үкiмет» шеңберiнде халықты оқыту бойынша қызметтер

99 910023

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жеке және заңды тұлғаларға «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттiк қызмет көрсету жөнiндегi қызметiн ұйымдастыру

16 948 688024

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

9 931 856026

Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттық технологияларды қолдану қызметiнiң тиiмдiлiгiне бағалау жүргiзу жөнiнде қызметтер көрсету

56 250028

«Электрондық үкiметті» дамыту

1 163 480029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 442 253030

Қазақстан Республикасы мобильдiк Үкiметi ақпараттық жүйесiн құру

964 037033

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну бойынша залалдарын субсидиялау

6 594 606034

Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу

408 262036

Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу

3 858 575038

Қазақстан Республикасының орбиталық-жиiлiк ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестiру

149 429041

Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу

229 683042

«Байқоңыр» кешенінің Ресей Федерациясының жалдайтын құрамға кірмейтін объектілерін кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

153 000044

Үкіметаралық келісім шеңберінде бюджеттік кредитке қызмет көрсету бойынша агент банктердің көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

12 450045

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

2 718 116046

«Байқоңыр» кешенінің Ресей Федерациясы жалдайтын құрамға кірмеген және ол құрамнан шығарылған объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

85 908047

Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру

1 369 647076

Ғарыш қызметі, көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

790 000

13Басқалар

660 960 721


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 422 784006

Өкілдік шығындар

1 422 784


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

396 959 046010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

317 866 086038

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

15 280 562044

Жай вексельдерді өтеу

6 607 112046

«Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасына (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» қатысушыларды сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

153 700076

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

57 051 586


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 125 148030

Энергетика саласындағы зерттеулер

69 936031

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 055 212


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

14 341 980061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

2 011 794063

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуы саласындағы зерттеулер

1 156 731064

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

1 204 794065

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

138 086066

Индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

246 970067

Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

3 632 512068

Инновациялық гранттар беру

698 751069

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тартуы, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер

295 504071

Алматы қаласының бюджетіне «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 948 974072

Қазақстанның салалық бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясы

222 260073

Жергілікті қамтуды дамытуға жәрдемдесу

785 604


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

243 002 801041

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау

11 618 838043

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

2 957 277044

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерге ақы төлеу

720 000045

Кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

580 000046

Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

44 435047

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

28 300 000051

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

18 493 309052

Облыстық бюджеттерге Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 810 578053

Облыстық бюджеттерге моноқалалардағы ағымдағы іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 146 984054

Облыстық бюджеттерге моноқалалардағы бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

8 755 792062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

527 000065

«Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» АҚ-ға нысаналы аударым

154 048 588


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

1 108 962008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

1 108 962

14Борышқа қызмет көрсету

302 745 668


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

302 745 668013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

302 745 668

15Трансферттер

904 371 171


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

904 371 171400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

904 371 171

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3
III. Таза бюджеттік кредиттеу

78 361 053
Бюджеттік кредиттер

190 476 745

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

10 046 043


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

10 046 043039

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

10 046 043

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 848 351


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

100 848 351072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

40 848 351074

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

60 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 695 362


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру

60 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 695 362034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 695 362

13Басқалар

10 886 989


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

350 989011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

350 989


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

10 536 000048

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

1 674 000050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға кредит беру

8 862 000

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3
Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 115 692

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 115 692


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

110 650 0051

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

110 650 005


2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 465 6871

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 465 687

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

188 864 239
Қаржы активтерін сатып алу

189 814 239

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 019 016


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 019 016006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

1 019 016

2Қорғаныс

6 986 470


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

286 470075

«Өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс ғылыми-зерттеу институты» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

286 470


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

6 700 000044

«Қазақжарылысөнеркәсіп» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

6 700 000

4Бiлiм беру

276 360


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

276 360094

«Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

276 360

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 000 000


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

5 000 000083

Үлестiк салымдарды кепілдендіру тетігін іске асыру үшін «Қазақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік беру қоры» АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

2 000 000025

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 000 000

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

125 635


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

125 635011

Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру

125 635

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

3 713 530


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

3 713 530084

Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

3 713 530

12Көлiк және коммуникация

30 000 000


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

30 000 000039

«Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингi» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 000 000079

«Астана халықаралық әуежайы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

29 000 000

13Басқалар

140 693 228


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

136 990 750049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

136 990 750


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

3 702 478026

«Астана қонақ үйі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 702 478

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

950 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

950 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

950 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

950 000

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3
V. Тапшылық

-1 256 479 885
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 256 479 885

«2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы» 
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы»       
2015 жылғы 11 наурыздағы  
№ 290-V ҚРЗ        
Қазақстан Республикасының Заңына
2-қосымша          

«2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы» 
2014 жылғы 28 қарашадағы   
№ 259-V ҚРЗ          
Қазақстан Республикасының Заңына
4-қосымша          

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2015 жылға
арналған бюджет түсімдерінің көлемі

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3
Барлығы

1 801 536 658

1Салықтық түсімдер

1 800 836 658


01


Табыс салығы

688 530 5241

Корпоративтік табыс салығы

688 530 524


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 112 306 1343

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 112 306 134

2Салықтық емес түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

02

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

01

Басқа да салықтық емес түсімдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

700 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

700 0001

Жерді сату

700 000

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады