Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, Астана бюджеттері арасындағы 2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы

Мерзімі біткен

Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 29 қарашадағы № 24-VІ ҚРЗ.

      Ескерту. Осы Заң 01.01.2017 бастап қолданысқа енгізілді және 31.12.2019 дейін қолданылды - ҚР 29.11.2016 № 24-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-баптан қараңыз).
      Ескерту. Заңның тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Осы Заң республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттердің 2017 – 2019 жылдардағы үш жылдық кезеңге арналған жылдар бойынша бөлінген абсолюттік көріністегі көлемін айқындайды.

1-бап. Облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінен республикалық бюджетке берілетін бюджеттік алып қоюлардың көлемі

      1. Облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінен республикалық бюджетке 2017 жылға арналған бюджеттік алып қоюлар 236 808 019 мың теңге, оның ішінде:

      Атырау облысынан – 93 073 240 мың теңге;

      Маңғыстау облысынан – 28 977 170 мың теңге;

      Алматы қаласынан – 95 217 756 мың теңге;

      Астана қаласынан – 19 539 853 мың теңге сомасында белгіленсін.

      2. Облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінен республикалық бюджетке 2018 жылға арналған бюджеттік алып қоюлар 252 771 250 мың теңге, оның ішінде:

      Атырау облысынан – 98 079 854 мың теңге;

      Маңғыстау облысынан – 31 316 423 мың теңге;

      Алматы қаласынан – 102 907 355 мың теңге;

      Астана қаласынан – 20 467 618 мың теңге сомасында белгіленсін.

      3. Облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінен республикалық бюджетке 2019 жылға арналған бюджеттік алып қоюлар 285 972 085 мың теңге, оның ішінде:

      Атырау облысынан – 105 177 356 мың теңге;

      Маңғыстау облысынан – 35 365 489 мың теңге;

      Алматы қаласынан – 115 389 732 мың теңге;

      Нұр-Сұлтан қаласынан – 30 039 508 мың теңге сомасында белгіленсін.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2019 № 291-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бап. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі

      1. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берілетін 2017 жылға арналған бюджеттік субвенциялар 1 488 290 236 мың теңге, оның ішінде:

      Ақмола облысына – 98 876 923 мың теңге;

      Ақтөбе облысына – 52 075 219 мың теңге;

      Алматы облысына – 149 323 221 мың теңге;

      Шығыс Қазақстан облысына – 154 177 713 мың теңге;

      Жамбыл облысына – 148 950 489 мың теңге;

      Батыс Қазақстан облысына – 47 523 970 мың теңге;

      Қарағанды облысына – 98 979 375 мың теңге;

      Қызылорда облысына – 130 493 866 мың теңге;

      Қостанай облысына – 103 540 487 мың теңге;

      Павлодар облысына – 43 979 033 мың теңге;

      Солтүстік Қазақстан облысына – 91 616 267 мың теңге;

      Оңтүстік Қазақстан облысына – 368 753 673 мың теңге сомасында белгіленсін.

      2. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берілетін 2018 жылға арналған бюджеттік субвенциялар 1 573 345 504 мың теңге, оның ішінде:

      Ақмола облысына - 104 043 009 мың теңге;

      Ақтөбе облысына - 56 275 267 мың теңге;

      Алматы облысына - 156 003 745 мың теңге;

      Шығыс Қазақстан облысына - 163 157 610 мың теңге;

      Жамбыл облысына - 158 021 243 мың теңге;

      Батыс Қазақстан облысына - 50 857 832 мың теңге;

      Қарағанды облысына - 103 899 796 мың теңге;

      Қызылорда облысына - 137 143 159 мың теңге;

      Қостанай облысына - 108 989 956 мың теңге;

      Павлодар облысына - 46 829 053 мың теңге;

      Солтүстік Қазақстан облысына - 95 748 762 мың теңге;

      Түркістан облысына - 392 376 072 мың теңге сомасында белгіленсін.

      3. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берілетін 2019 жылға арналған бюджеттік субвенциялар 1 584 148 603 мың теңге, оның ішінде:

      Ақмола облысына - 104 474 017 мың теңге;

      Ақтөбе облысына - 55 812 434 мың теңге;

      Алматы облысына - 153 723 098 мың теңге;

      Шығыс Қазақстан облысына - 163 954 224 мың теңге;

      Жамбыл облысына - 161 934 587 мың теңге;

      Батыс Қазақстан облысына - 51 393 369 мың теңге;

      Қарағанды облысына - 100 730 628 мың теңге;

      Қызылорда облысына - 137 165 718 мың теңге;

      Қостанай облысына - 110 192 744 мың теңге;

      Павлодар облысына - 46 106 965 мың теңге;

      Солтүстік Қазақстан облысына - 96 360 248 мың теңге;

      Түркістан облысына - 402 300 571 мың теңге сомасында белгіленсін.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-бап. Жергiлiктi бюджеттерде көзделетін шығыстардың көлемі

      Жергілікті бюджеттердің шығыстарында осы Заңға 1-қосымшада көрсетілген бағыт бойынша бюджет қаражатының ең төмен көлемі ескерілсін.

      Жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына осы Заңға 28-қосымшаларға сәйкес қосымша іс-шаралар енгізілгені ескерілсін.

      Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу кезінде ескерілген шығыстар көлемі тиісті жергілікті бюджеттерде осы Заңға 28-қосымшаларда белгіленгеннен төмен емес көлемде көзделуге тиіс екендігі белгіленсін.

4-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық
маңызы бар қалалар, Нұр-Сұлтан
бюджеттері арасындағы
2017 - 2019 жылдарға арналған
жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 24-VI ҚРЗ
Қазақстан Республикасының
Заңына 1-қосымша

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсететін ұйымдар үшін күрделі шығыстарды жүзеге асыруға бағытталатын бюджет қаражатының ең төмен көлемі

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2019 № 291-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      мың теңге

Р/с

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

46 557 436

48 637 688

49 006 226

1

Ақмола облысы

1 991 046

1 982 433

1 993 008

2

Ақтөбе облысы

1 884 458

1 938 566

1 961 787

3

Алматы облысы

3 904 630

4 001 547

4 028 447

4

Атырау облысы

1 361 027

1 395 080

1 411 218

5

Шығыс Қазақстан облысы

3 706 941

3 780 313

3 796 860

6

Жамбыл облысы

2 851 759

2 900 601

2 931 215

7

Батыс Қазақстан облысы

1 751 322

1 788 200

1 803 345

8

Қарағанды облысы

3 578 551

3 613 248

3 614 449

9

Қызылорда облысы

2 284 944

2 315 757

2 336 405

10

Қостанай облысы

2 271 502

2 312 623

2 337 312

11

Маңғыстау облысы

1 390 013

1 420 219

1 449 173

12

Павлодар облысы

2 272 999

2 271 526

2 278 262

13

Солтүстік Қазақстан облысы

1 663 584

1 693 176

1 697 337

14

Түркістан облысы

6 102 474

6 277 738

5 256 288

15

Алматы қаласы

5 239 758

5 313 616

5 385 540

16

Нұр-Сұлтан қаласы

4 302 428

5 633 045

5 639 080

17

Шымкент қаласы1 086 500

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық
маңызы бар қалалар, Нұр-Сұлтан
бюджеттері арасындағы
2017 - 2019 жылдарға арналған
жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 24-VI ҚРЗ
Қазақстан Республикасының
Заңына 2-қосымша

2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға арналған қаражат

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2019 № 291-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      мың теңге

Р/с

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

103 877 884

113 474 447

123 516 338

1

Ақмола облысы

5 947 291

6 215 189

6 215 189

2

Ақтөбе облысы

3 025 030

3 584 167

4 145 627

3

Алматы облысы

9 202 014

10 844 704

11 871 821

4

Атырау облысы

3 199 565

3 453 992

3 987 001

5

Шығыс Қазақстан облысы

7 453 303

7 651 759

7 734 091

6

Жамбыл облысы

6 977 427

7 610 302

8 667 031

7

Батыс Қазақстан облысы

1 294 550

1 300 357

1 457 124

8

Қарағанды облысы

4 736 930

4 782 915

4 782 915

9

Қызылорда облысы

6 642 061

6 738 028

6 856 890

10

Қостанай облысы

2 439 155

2 526 161

2 609 539

11

Маңғыстау облысы

4 977 888

5 804 110

6 844 000

12

Павлодар облысы

3 647 842

3 688 099

3 836 737

13

Солтүстік Қазақстан облысы

2 880 456

2 901 474

2 901 474

14

Түркістан облысы

31 467 940

33 271 707

28 970 825

15

Алматы қаласы

2 952 801

3 417 297

4 009 529

16

Нұр-Сұлтан қаласы

7 033 631

8 531 630

9 432 753

17

Шымкент қаласы


1 152 556

9 193 792

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық
маңызы бар қалалар, Нұр-Сұлтан
бюджеттері арасындағы
2017 - 2019 жылдарға арналған
жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 24-VI ҚРЗ
Қазақстан Республикасының
Заңына 3-қосымша

2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға арналған қаражат

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2019 № 291-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      мың теңге

Р/с

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

5 060 040

3 346 437

2 098 561

1

Ақмола облысы

275 883

328 779

371 416

2

Ақтөбе облысы

335 418

160 668

91 578

3

Алматы облысы

183 374

57 089


4

Атырау облысы

65 187

28 074


5

Шығыс Қазақстан облысы

452 429

477 889

543 765

6

Жамбыл облысы

106 866

70 874

50 492

7

Батыс Қазақстан облысы

200 177

125 262

87 290

8

Қарағанды облысы

164 296

75 162


9

Қызылорда облысы

734 065

555 697

211 229

10

Қостанай облысы

243 515

218 458

147 416

11

Маңғыстау облысы
12

Павлодар облысы

279 761

339 681

392 523

13

Солтүстік Қазақстан облысы

252 991

216 651

157 905

14

Түркістан облысы

1 246 585

499 645


15

Алматы қаласы

458 572

152 719


16

Нұр-Сұлтан қаласы

60 921

39 789

44 947

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық
маңызы бар қалалар, Нұр-Сұлтан
бюджеттері арасындағы
2017 - 2019 жылдарға арналған
жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 24-VI ҚРЗ
Қазақстан Республикасының
Заңына 4-қосымша

2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге арналған (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) қаражат

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2019 № 291-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      мың теңге

Р/с

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

912 813

912 813

912 813

1

Ақмола облысы

3 860

3 860

3 860

2

Ақтөбе облысы

2 416

2 416

2 416

3

Алматы облысы
4

Атырау облысы
5

Шығыс Қазақстан облысы

2 054

2 054

2 054

6

Жамбыл облысы

3 248

3 248

3 248

7

Батыс Қазақстан облысы

48 901

48 901

48 901

8

Қарағанды облысы

46 438

46 438

46 438

9

Қызылорда облысы
10

Қостанай облысы
11

Маңғыстау облысы
12

Павлодар облысы

602 310

602 310

602 310

13

Солтүстік Қазақстан облысы

4 437

4 437

4 437

14

Түркістан облысы
15

Алматы қаласы

38 696

38 696

38 696

16

Нұр-Сұлтан қаласы

160 453

160 453

160 453

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық
маңызы бар қалалар, Нұр-Сұлтан
бюджеттері арасындағы
2017 - 2019 жылдарға арналған
жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 24-VI ҚРЗ
Қазақстан Республикасының
Заңына 5-қосымша

2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға арналған қаражат

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2019 № 291-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      мың теңге

Р/с

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

6 157 536

6 157 536

6 157 536

1

Ақмола облысы

518 318

518 318

518 318

2

Ақтөбе облысы

48 444

48 444

48 444

3

Алматы облысы

10 057

10 057

10 057

4

Атырау облысы

173 146

173 146

173 146

5

Шығыс Қазақстан облысы

235 387

235 387

235 387

6

Жамбыл облысы

13 391

13 391

13 391

7

Батыс Қазақстан облысы

717 525

717 525

717 525

8

Қарағанды облысы

140 222

140 222

140 222

9

Қызылорда облысы

547 222

547 222

547 222

10

Қостанай облысы

654 312

654 312

654 312

11

Маңғыстау облысы

634 151

634 151

634 151

12

Павлодар облысы

53 975

53 975

53 975

13

Солтүстік Қазақстан облысы

1 244 568

1 244 568

1 244 568

14

Түркістан облысы

1 166 818

1 166 818

1 166 818

15

Алматы қаласы
16

Нұр-Сұлтан қаласы
  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық
маңызы бар қалалар, Нұр-Сұлтан
бюджеттері арасындағы
2017 - 2019 жылдарға арналған
жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 24-VI ҚРЗ
Қазақстан Республикасының
Заңына 6-қосымша

2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау, мемлекеттік гранттарға кепілдік беру және оларды ұсыну түрінде жеке кәсіпкерлікті қолдауға арналған қаражат

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2019 № 291-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      мың теңге

Р/с

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1

Ақмола облысы

1 211 986

1 211 986

1 211 986

2

Ақтөбе облысы

1 166 897

1 166 897

1 166 897

3

Алматы облысы

1 802 641

1 802 641

1 802 641

4

Атырау облысы

1 543 460

1 543 460

1 543 460

5

Шығыс Қазақстан облысы

1 242 099

1 242 099

1 242 099

6

Жамбыл облысы

1 353 715

1 353 715

1 353 715

7

Батыс Қазақстан облысы

1 618 690

1 618 690

1 618 690

8

Қарағанды облысы

1 532 268

1 532 268

1 532 268

9

Қызылорда облысы

779 619

779 619

779 619

10

Қостанай облысы

2 103 296

2 103 296

2 103 296

11

Маңғыстау облысы

1 055 765

1 055 765

1 055 765

12

Павлодар облысы

1 876 286

1 876 286

1 876 286

13

Солтүстік Қазақстан облысы

1 128 024

1 128 024

1 128 024

14

Түркістан облысы

3 092 848

3 092 848

1409 848

15

Алматы қаласы

4 493 538

4 493 538

4 493 538

16

Нұр-Сұлтан қаласы

3 998 868

3 998 868

3 998 868

17

Шымкент қаласы1683 000

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық
маңызы бар қалалар, Нұр-Сұлтан
бюджеттері арасындағы
2017 - 2019 жылдарға арналған
жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 24-VI ҚРЗ
Қазақстан Республикасының
Заңына 7-қосымша

2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз етуге арналған қаражат

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2019 № 291-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      мың теңге

Р/с

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

5 038 436

5 311 093

5 453 119

1

Ақмола облысы

294 589

313 252

321 501

2

Ақтөбе облысы

240 488

243 566

245 745

3

Алматы облысы

581 844

616 560

633 322

4

Атырау облысы

167 581

178 026

186 927

5

Шығыс Қазақстан облысы

471 545

499 746

510 611

6

Жамбыл облысы

325 029

343 946

351 281

7

Батыс Қазақстан облысы

238 264

247 744

249 102

8

Қарағанды облысы

411 061

431 254

434 984

9

Қызылорда облысы

197 508

198 684

198 684

10

Қостанай облысы

351 765

374 686

393 420

11

Маңғыстау облысы

129 464

138 074

144 182

12

Павлодар облысы

300 932

320 696

339 941

13

Солтүстік Қазақстан облысы

251 187

265 300

270 400

14

Түркістан облысы

640 734

676 589

591331

15

Алматы қаласы

280 336

297 258

305 538

16

Нұр-Сұлтан қаласы

156 109

165 712

171 670

17

Шымкент қаласы104 480

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық
маңызы бар қалалар, Нұр-Сұлтан
бюджеттері арасындағы
2017 - 2019 жылдарға арналған
жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы
№ 24-VI ҚРЗ
Қазақстан Республикасының
Заңына 8-қосымша

2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған жұмыспен нәтижелі қамтамасыз етуге және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған қаражат

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2019 № 291-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      мың теңге

Р/с

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

40 000 000

40 000 000

40 000 000

1

Ақмола облысы

1 936 205

1 936 205

1 936 205

2

Ақтөбе облысы

1 913 246

1 913 246

1 913 246

3

Алматы облысы

4 482 478

4 482 478

4 482 478

4

Атырау облысы

1 377 062

1 377 062

1 377 062

5

Шығыс Қазақстан облысы

3 152 261

3 152 261

3 152 261

6

Жамбыл облысы

2 366 879

2 366 879

2 366 879

7

Батыс Қазақстан облысы

1 494 488

1 494 488

1 494 488

8

Қарағанды облысы

3 051 844

3 051 844

3 051 844

9

Қызылорда облысы

1 525 709

1 525 709

1 525 709

10

Қостанай облысы

2 341 533

2 341 533

2 341 533

11

Маңғыстау облысы

1 310 535

1 310 535

1 310 535

12

Павлодар облысы

1 906 242

1 906 242

1 906 242

13

Солтүстік Қазақстан облысы

1 440 253

1 440 253

1 440 253

14

Түркістан облысы

5 414 307

5 414 307

5 167154

15

Алматы қаласы

4 097 144

4 097 144

4 097 144

16

Нұр-Сұлтан қаласы

2 189 814

2 189 814

2 189 814

17

Шымкент қаласы247 153Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады