"2018 - 2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 148-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

1-бап. "2018 – 2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2017 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 20, 97-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1, 2 және 6-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. 2018 – 2020 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

      1) кiрiстер – 8 636 675 719 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 5 592 394 446 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 120 224 237 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 5 620 000 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 2 918 437 036 мың теңге;

      2) шығындар – 9 370 297 588 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 113 475 991 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 236 519 381 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 123 043 390 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 36 155 287 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 36 155 287 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – -883 253 147 мың теңге немесе елдiң iшкi жалпы өнiмінің 1,5 пайызы;

      6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы – -4 330 528 103 мың теңге немесе елдің ішкі жалпы өнімінің 7,6 пайызы;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 883 253 147 мың теңге.

      2-бап. 2018 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенін пайдаланғаны үшін 38 674 500 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 6 813 260 мың теңге сомасында жалдау төлемақыларының түсiмдері көзделсiн.";

      "6-бап. 2018 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер түсімдері:

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын енгізу мерзімін 2018 жылдан 2020 жылға ауыстыруға байланысты – 49 046 555 мың теңге;

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жұмыс берушілердің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдары бойынша мөлшерлемелерді азайтуға байланысты – 14 653 852 мың теңге;

      "Есірткіге тәуелді адамдарды әлеуметтік-психологиялық оңалту орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесін күтіп-ұстауға арналған шығыстарды беруге байланысты 65 296 мың теңге көзделсін.

      Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттердің көрсетілген сомаларының республикалық бюджетке түсімдері Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.";

      2) 13-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 17-1), 17-2) тармақшалармен және 22) тармақшадағы "қаржыландыруға бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады." деген сөздер "қаржыландыруға;" деген сөзбен ауыстырылып, 23) және 24) тармақшалармен толықтырылсын:

      "17-1) жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен шығыстардың осы бағыт бойынша төленген сомаларын өтеуге;

      17-2) ұлттық біліктілік тестінен өткен және бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы төлеуге;";

      "23) жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға;

      24) ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөніндегі көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.";

      3) 17, 19, 20, 22 және 24-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2018 жылға арналған резервi 77 542 814 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.";

      "19-бап. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 2018 жылға арналған шығындарының құрамында мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындауға "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамына аудару үшін 16 070 847 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

      20-бап. 2018 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 581 635 мың теңге көзделсiн.";

      "22-бап. 2018 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 12 000 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.";

      "24-бап. 2018 жылға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерінің лимитi 1 726 942 051 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.";

      4) көрсетілген Заңға 1, 4 және 5-қосымшалар осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

2-бап. Осы Заң 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

  "2018 - 2020 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"
2018 жылғы 27 сәуірдегі
Қазақстан Республикасының
№ 148-VI ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША
  "2018 - 2020 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2017 жылғы 30 қарашадағы
Қазақстан Республикасының
№ 113-VI ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША

2018 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы


I. Кірістер

8 636 675 719

1

Салықтық түсімдер

5 592 394 446


1

Табыс салығы

1 755 200 700


1

Корпоративтік табыс салығы

1 755 200 700

5

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 599 259 285


1

Қосылған құн салығы

2 147 825 242

2

Акциздер

99 191 541

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

334 920 868

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 516 090

5

Ойын бизнесіне салық

12 805 544

6

Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 210 617 988


1

Кеден төлемдерi

1 176 225 144

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

34 392 844

8

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

27 316 473


1

Мемлекеттік баж

27 316 473

2

Салықтық емес түсiмдер

120 224 237


1

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

83 408 187


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

8 606 709

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

13 744 335

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 937 716

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

46 863 905

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

700 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

3 393 534

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

8 161 988

2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 693 080


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 693 080

3

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

265 270


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

265 270

4

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

10 703 587


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

10 703 587

5

Гранттар

819 682


2

Қаржылық көмек

819 682

6

Басқа да салықтық емес түсiмдер

22 334 431


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

22 334 431

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 620 000


2

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

5 620 000


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

5 620 000

4

Трансферттердің түсімдері

2 918 437 036


1

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

318 437 036


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

318 437 036

4

Ұлттық қордан трансферттер

2 600 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 600 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


II. Шығындар

9 370 297 588

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

407 096 889


101

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

7 112 488


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 901 292

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

211 733

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

496 425

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

959 218

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

528 095

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

15 725

104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 323 526


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 323 526

106

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

82 620


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

82 620

107

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

128 478


001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

128 478

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

69 840 268


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

69 840 268

204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

69 960 692


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

47 781 950

003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

235 338

005

Шетелдік іссапарлар

2 995 806

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

92 063

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

413 316

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

15 338 781

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

3 044 822

020

Орталық Азия елдерінде гендермен байланысты тұрақты даму мақсаттарының ұлттандыруына жәрдем көрсету

58 616

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

77 649 321


001

Бюджеттік жоспарлауды, орындалуын және мемлекеттік бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

68 946 210

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

23 296

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

10 331

030

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

195 252

067

Саяси партияларды қаржыландыру

6 161 347

072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

1 032 810

091

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің объектілерін және инфрақұрылымын салу

293 500

094

Мемлекеттік активтерді басқару

986 575

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

32 819 168


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

6 250 302

217

Ғылымды дамыту

26 568 866

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

6 905 060


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

6 905 060

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

34 813 292


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 455 168

222

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

22 997 459

232

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

360 665

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

28 191 764


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

20 571 759

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

708 370

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

161 370

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

429 045

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 650 989

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

2 567 890

096

Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу

1 102 341

246

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

2 036 419


001

Дін істері және азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 155 824

002

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

880 595

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

3 118 843


001

Қорғаныс, аэроғарыш өнеркәсібі және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық

2 855 121

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

263 722

406

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 467 449


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 260 781

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

206 668

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

6 374 763


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру

5 500 685

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және мемлекеттік аппаратты кәсібилендіру, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу тетіктерін жетілдіру

625 604

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

248 474

637

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Аппараты

472 469


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

472 469

690

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 838 478


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

1 086 082

002

Сайлау өткізу

752 396

693

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

13 928 477


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 928 477

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

48 033 314


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 033 314

2

Қорғаныс

530 758 384


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

46 930 887


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

46 930 887

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

483 827 497


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 399 475

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

481 428 022

3

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

631 450 443


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

961 756


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

961 756

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

188 474 024


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

12 229 797

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

128 794 565

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

34 269 874

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

13 179 788

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

6 269 855


096

Жедел - іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру

6 269 855

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

46 068 418


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

11 946 381

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 813 004

006

Заңнамалық актілердің және халықаралық шарттардың жобаларына ғылыми құқықтық сараптама

76 360

009

Құқықтық насихат

643 693

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

18 202 643

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

27 249

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

339 725

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

7 381 078

065

Сот сараптамалары бойынша қызметтер

5 638 285

410

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

285 615 952


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

284 074 065

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

1 541 887

411

Қазақстан Республикасы "Сырбар" Сыртқы барлау қызметі

9 893 568


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

9 893 568

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

35 772 073


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

35 772 073

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

24 761 905


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

24 656 360

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

105 545

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

13 827 037


014

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

13 827 037

681

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

19 805 855


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

19 703 553

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

102 302

4

Бiлiм беру

496 191 418


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

372 664


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

372 664

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

10 551 321


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

10 551 321

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

11 535 483


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 200 611

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

9 679 200

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

655 672

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

39 813


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

39 813

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

420 785 636


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

6 708 695

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

20 022 991

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

36 273 480

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

3 405 300

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

159 690 076

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

4 600 979

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

168 992 971

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

328 551

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 560 720

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

226 600

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

540 781

226

Өнімді инновацияларды ынталандыру

7 472 207

227

Орта білім беруді жаңғырту

3 962 285

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

30 188 194


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

512 257

005

Денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 474 092


006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

28 201 845

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

17 969 268


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 380 025

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 351 571

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

6 444

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

4 237 904

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 012

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

10 986 312

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

150 000


236

Тұрғын үй шаруашылығы саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру

150 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

153 376


017

Кәсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

153 376

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

29 993


005

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

29 993

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

460 656


017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

460 656

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 564 144


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 564 144

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

2 213 970


002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

798 368

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 415 602

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

176 900


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

176 900

5

Денсаулық сақтау

1 074 905 916


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 147 145


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

5 147 145

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

5 055 952


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

5 055 952

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

543 314


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

543 314

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

1 046 037 548


001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

16 330 372

013

Денсаулық сақтау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 631 583

020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

2 975 000

024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

6 169 954

053

Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту

15 296 930

061

Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту

3 329 680

066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

475 199

067

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

954 709 094

070

Қоғамдық денсаулықты сақтау

45 034 736

071

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары және концессиялық жобалар бойынша техникалық көмек іс-шараларын іске асыру

85 000

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

18 121 957


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

18 121 957

6

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 607 858 105


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

1 200 000


266

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 200 000

213

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

2 606 658 105


001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

4 548 275

027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 570 699 721

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

98 200

056

Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

1 465 013

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

9 949 533

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

105 567

064

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің орнықты дамуы: әлеуметтік интеграция және инклюзия бойынша бағдарламаларды ілгерілету

341 975

065

Мемлекеттік әлеуметтік көрсетілетін қызметтер шеңберінде әлеуметтік жұмыстың тиімді жүйесін дамыту үшін техникалық қолдау

113 824

066

Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде бағдарламалық жобаларды іске асыру

7 213 133

068

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру

12 122 864

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

229 755 594


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

20 794 006043

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

20 794 006


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

208 961 588227

Қарағанды облысының бюджетіне бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй және жатақхана құрылысына нысаналы даму трансферттері

2 715 101

228

"Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

103 842 146

229

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

102 404 341

8

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

150 104 719


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 777 135


219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

1 777 135

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

93 339 232


001

Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 637 802

017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

49 905

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 349 236

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

416 878

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

55 699 034

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

1 293 354

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

28 588 076

043

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

4 304 947

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

48 565 558


003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

46 893 828

005

"Ұлттық ақпараттық кеңістікке автоматтандырылған мониторинг" ақпараттық жүйесін құру

1 671 730

246

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

1 439 418


003

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

1 051 687

005

Жастар саясаты жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру
 

387 731

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

4 983 376


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

477 044

015

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

4 282 576

029

Щучинск –Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

223 756

9

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

77 813 665


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

400 147024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

400 147


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

68 243 716


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

14 057 974

009

"Қарағандыкөмір" бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 499 102

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

2 834 194

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

49 852 446

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 169 802


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

382 525

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

8 787 277

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

201 570 227


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

194 565 996


001

Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

13 820 119

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, өткізуге жағдай жасау

22 001 951

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

74 416 669

254

Су ресурстарын тиімді басқару

38 352 502

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

6 754 516

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

18 805 325

259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру

9 313 209

261

Су бөлу жөнінде уағдаластыққа сәйкес трансшекаралық өзендердің ағындысын шекаралас елдерден келуін қамтамсыз ету

165 637

265

Ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеуді дамыту үшін жағдай жасау

766 074

267

Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру

8 273 133

268

Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

1 896 861

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

6 123 885


037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

225 991

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

139 972

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 757 922

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

880 346


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

880 346

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

9 427 453


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

8 930 572


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 720 939

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

4 145 004

225

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру

3 064 629


247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

363 681


006

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

363 681

12

Көлiк және коммуникация

572 618 342


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

498 777 773


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

216 255 188

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 877 431

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

26 600 000

016

Астана қаласының бюджетіне "Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

9 060 000

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

195 640 344

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

7 667 597

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

8 600 000

212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

7 466 946

213

Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету

9 039 420

233

Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындау

16 070 847

240

Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткізу пункттерін салу және реконструкциялау

500 000

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

65 744 607


001

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 349 717

002

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

62 394 890

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

8 095 962


008

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

707 752

010

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

7 308 210

014

Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру

80 000

13

Басқалар

201 728 016


204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

2 062 876


006

Өкілдік шығындар

2 062 876

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

99 329 215


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

77 542 814

099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

20 000 000

120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 786 401

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

52 100 303


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

2 199 051

120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

40 018 326

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

8 654 274

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

1 228 652

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

27 958 027


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

645 000

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

13 509 654

082

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру

3 428 902

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

10 374 471

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

217 657


120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

217 657

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

11 759 869


012

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

11 759 869

623

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

1 337 296


003

Астана қаласының бюджетіне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің еңбекақысын жаңа жүйе бойынша арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 337 296

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

6 962 773


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

6 962 773

14

Борышқа қызмет көрсету

597 229 892


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

597 229 892


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

597 229 892

15

Трансферттер

1 581 788 525


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 581 788 525


097

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару

8 443 021

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

1 573 345 504


III. Таза бюджеттік кредит беру

113 475 991

Бюджеттік кредиттер

236 519 381

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 669 291


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

2 288 677


042

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау және құрылыс үшін кредит беру

2 288 677

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

34 380 614


224

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

34 380 614

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

118 420 149


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

104 759 007


262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

264

Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру

44 759 007

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

13 661 142


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

13 661 142

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

13 000 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

13 000 000


241

Автобустарды, комбайндарды және тракторларды жасаудың отандық өндірушілерін қолдау шеңберінде автобустарды, тракторлар мен комбайндарды лизингке сату бойынша "Қазақстан Даму банкі" АҚ арқылы кейіннен "ҚДБ-Лизинг" АҚ кредиттеу арқылы "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

13 000 000

12

Көлiк және коммуникация

12 537 182


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

12 537 182


219

"ҚДБ-лизинг" АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын қаржыландыру үшін кейіннен "Қазақстан Даму Банкі" АҚ-ның кредиттеу "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

12 537 182

13

Басқалар

55 892 759


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

581 635


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

581 635

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

46 000 000


217

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстан Даму Банкі" АҚ кейіннен кредит беру жолымен, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ арқылы кредит беру

12 000 000

220

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

10 000 000


231

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру

24 000 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

9 311 124


048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

9 311 124

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы


Бюджеттік кредиттерді өтеу

123 043 390

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

123 043 390


1

Бюджеттік кредиттерді өтеу

121 117 2591

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

121 117 259

2

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 926 131


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 926 131

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

36 155 287

Қаржы активтерін сатып алу

36 155 287

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

9 748 145


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

9 748 145


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

9 748 145

4

Бiлiм беру

223 099


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

223 099


263

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде зертханалар құру үшін "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

223 099

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

16 957 929


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

16 957 929


241

"Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

9 950 929

258

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 880 000

269

Ғылыми ұйымдарды жаңғырту үшін "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

4 127 000

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

169 414


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

169 414


237

Сынақ зертханасын жаңғырту үшін "Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми-зерттеу және жобалау институты" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

169 414

12

Көлiк және коммуникация

9 056 700


245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

3 617 138


004

Цифрлық телерадиохабарды енгізу және дамыту үшін "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 617 138

247

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

5 439 562


007

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 439 562

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

6

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


1

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

01

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0

Атауы

Cомасы, мың теңге


V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-883 253 147

VI. Мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

-4 330 528 103

VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

883 253 147

  "2018 - 2020 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"
2018 жылғы 27 сәуірдегі
Қазақстан Республикасының
№ 148-VI ҚРЗ Заңына
2-ҚОСЫМША
  "2018 - 2020 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2017 жылғы 30 қарашадағы
Қазақстан Республикасының
№ 113-VI ҚРЗ Заңына
4-ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2018 жылға арналған түсімдердің көлемі

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы


Барлығы

2 005 183 561

1Салықтық түсімдер

1 885 005 623


01


Табыс салығы

790 826 2151

Корпоративтік табыс салығы

790 826 215


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 094 179 4083

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 094 179 408

2Салықтық емес түсімдер

135 363


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

135 3632

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

135 363


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

01

Басқа да салықтық емес түсімдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

42 575


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

42 5751

Жерді сату

42 575

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

120 000 000


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

120 000 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

120 000 000

  "2018 - 2020 жылдарға арналған
  республикалық бюджет туралы"
  Қазақстан Республикасының Заңына
  өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"
  2018 жылғы 27 сәуірдегі
  Қазақстан Республикасының
  № 148-VI ҚРЗ Заңына
  3-ҚОСЫМША
  "2018 - 2020 жылдарға арналған
  республикалық бюджет туралы"
  2017 жылғы 30 қарашадағы
  Қазақстан Республикасының
  № 113-VI ҚРЗ Заңына
  5-ҚОСЫМША

2018 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тізбесі

Функционалдық топ

Атауы


Әкімші


Бағдарлама


Кіші бағдарлама

04


Білім беру


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi099


Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету
100

Балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу
101

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру
110

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

05


Денсаулық сақтау


226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі067


Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету
100

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін төлеуге берілетін трансферттер
105

Инновациялық медициналық технологияларды қолдану арқылы медициналық көмек көрсету және шетелде емдеу
106

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, әлеуметтік мәні бар аурулармен ауырған науқастарға медициналық көмек көрсету
107

Санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету
108

Денсаулық сақтау ұйымдарына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша шығындарын өтеу070


Қоғамдық денсаулықты сақтау
100

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету
101

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
102

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне саламатты өмір салтын насихаттауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер
104

Саламатты өмір салтын насихаттау
105

ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
106

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыруға ағымдағы нысаналы трансферттер

06


Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру


213

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі027


Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу
100

Ортақ зейнетақыларды төлеу
101

Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері
103

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарының сақталуының мемлекеттiк кепiлдiгі бойынша міндеттеме төлеу
104

Мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
105

Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
106

Жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
107

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы
108

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар
109

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау
111

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, мемлекетке сот жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу
131

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарға біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар
132

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары болған ақталған азаматтарға берілетін біржолғы ақшалай өтемақы
133

Бала тууға байланысты берілетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар
134

Бiр жасқа дейiнгі баланы күту үшін төленетін мемлекеттік жәрдемақылар
135

Мүгедек балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға, қамқоршыларға мемлекеттік жәрдемақылар
138

Бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке күтімді жүзеге асыратын отбасыларға (адамдарға) мемлекеттік жәрдемақылар
140

"Алтын алқа", "Күміс алқа" белгілерімен марапатталған немесе бұрын "Батыр-ана" атағын алған және "Ана даңқы" орденімен марапатталған көп балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақылар
143

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады