"2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2022 жылғы 12 мамырдағы № 121-VII ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз.

      1-бап. "2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2021 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1, 2, 6 және 7-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. 2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кiрiстер – 15 664 981 259 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 9 816 780 519 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 343 224 400 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 2 251 000 мың теңге;

      трансферттер түсiмдерi бойынша – 5 502 725 340 мың теңге;

      2) шығындар – 18 062 677 021 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 494 481 197 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 646 297 309 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 151 816 112 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 86 085 873 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 86 085 873 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – -2 978 262 832 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмінің 3,3 пайызы;

      6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы – -9 342 602 832 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмінің 10,2 пайызы;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 978 262 832 мың теңге.

      2-бап. 2022 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенін пайдаланғаны үшін 52 143 587 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 9 217 940 мың теңге сомасында жалдау төлемақыларының түсiмдері көзделсiн.";

      "6-бап. 2022 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен трансферттердің түсімдері 432 288 358 мың теңге сомасында көзделсін.

      Облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен трансферттердің түсімдерін бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалады.

      7-бап. 2022 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдендірiлген трансферт мөлшерi 4 030 000 000 мың теңге сомасында көзделсiн.";

      2) 9-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "2022 жылғы 1 сәуірден бастап:

      1)  мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері – 20 191 теңге;

      2) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 48 032 теңге;

      3) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 3 180 теңге;

      4) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 37 389 теңге болып белгiленсiн.";

      3) 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдеріне және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдеріне жұмсалатын қаражат олардың мөлшерлерін:

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 7 пайызға;

      2022 жылғы 1 сәуірден бастап 4 пайызға көтеру ескеріле отырып көзделген деп белгіленсін.";

      4) 14-бапта:

      бірінші бөлік мынадай мазмұндағы 4-1), 4-2), 11-1), 11-2), 11-3), 29-1), 33-1) және 35-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4-1) ішкі істер органдарының қосымша штат санын ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға; 

      4-2) асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға;";

      "11-1) ішкі нарыққа реттеушілік әсер ету үшін азық-түлік астығын өткізу кезінде агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның шеккен шығыстарын өтеуді субсидиялауға;

      11-2) тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялауға;

      11-3) басым дақылдар өндірісін дамытуды субсидиялауға;";

      "29-1) мұғалімдер тапшылығы бар өңірлерге тартылған, бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының үздік педагогтеріне қосымша ақы төлеуге;";

      "33-1) жастарды сұранысқа ие мамандықтар бойынша тегін техникалық және кәсіптік біліммен қамтамасыз етуге;";

      "35-1) жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға;";

      48) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "48) 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беруге;";

      мынадай мазмұндағы 48-1) және 48-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "48-1) мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыруға;

      48-2) жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға;";

      екінші бөлік "бірінші бөлігінің" деген сөздерден кейін "4-2)," деген цифрлармен толықтырылсын;

      5) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылға арналған резерві 479 557 121 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      6) 18-бап алып тасталсын;

      7) 19 және 20-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "19-бап. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 2022 жылға арналған шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібінде шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 2 251 000 мың теңге сомасындағы қаражат көрсетіле отырып, 15 416 774 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

      20-бап. Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің 2022 жылға арналған шығындарының құрамында мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындауға "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамына аудару үшін 94 304 381 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.";

      8) мынадай мазмұндағы 20-1-баппен толықтырылсын:

      "20-1-бап. 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша таратылған заңды тұлғаларға мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындауға бөлінген кредиттер мен қаражат жөніндегі, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғалардың тізбесі және берешек көлемдері жөніндегі талаптары тоқтатылады деп белгіленсін.";

      9) 22, 23, 24 және 25-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-бап. 2022 жылы экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдіктер беру лимиті 210 000 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.

      23-бап. 2022 жылға мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимиті қолданылмайды деп белгіленсін.

      24-бап. 2022 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 21 494 600 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      25-бап. 2022 жылға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерінің лимитi 3 132 996 252 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.";

      10) көрсетілген Заңға 1, 4 және 5-қосымшалар осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2-бап. Осы Заң 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

  "2022 – 2024 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
Заңына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы"
2022 жылғы 12 мамырдағы
Қазақстан Республикасының
№ 121-VII ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША
"2022 – 2024 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2021 жылғы 2 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 77-VII ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША

2022 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы
I. Кірістер

15 664 981 259

1Салықтық түсімдер

9 816 780 519


01


Табыс салығы

2 905 385 0411

Корпоративтік табыс салығы

2 905 385 041


05Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 674 960 980


1

Қосылған құн салығы

3 906 699 062

2

Акциздер

126 217 306

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

623 567 048

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 446 586

5

Ойын бизнесіне салық

13 030 978

06


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

2 183 706 068


1

Кеден төлемдерi

2 125 776 593

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

57 929 475

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

52 728 430


1

Мемлекеттік баж

52 728 430

2


Салықтық емес түсiмдер

343 224 400


01Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

294 746 044


1


Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 330 588


3


Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

207 651 019


4


Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

6 667 375


5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

62 680 856


6


Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

1 000 000

7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 140 886

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

10 275 320


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 837 895


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 837 895

03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

203 747


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

203 747

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

11 661 565


1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

11 661 565

05


Гранттар

888 179


2

Қаржылық көмек

888 179

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

32 886 970


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

32 886 970

3


Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 251 000


02Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

2 251 0001


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

2 251 000

4


Трансферттердің түсімдері

5 502 725 340


01

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

5 502 725 340


1

Облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттерінен трансферттер

922 725 340

04


Ұлттық қордан трансферттер

4 580 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

4 580 000 000


Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


II. Шығындар

18 062 677 021

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

730 986 378


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

10 642 918


001


Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

8 122 517

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

835 757

003

Архив қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі көрсетілетін қызметтер

970 917

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

713 727

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

3 419 223


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

3 419 223

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

500 825


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

500 825

107


Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

444 415


001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

444 415

108


Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесі

2 642 566


001

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

1 249 635

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

1 392 931

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

112 539 905


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

112 539 905

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

86 113 242


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

58 804 144

005

Шетелдік іссапарлар

2 757 707

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

98 067

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

407 326

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

21 197 943

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

1 904 843

021

Шетелде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз ету

292 640

022

Шетелдегі отандастармен және Қазақстан Республикасына келген этникалық қазақтармен байланыстарды дамытуға жәрдемдесу

650 572

207


Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

15 398 444


001

Экология, геология және табиғи ресурстар саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

15 398 444


Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама209


Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

13 601 069


001


Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

9 473 883

002

Қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

4 127 186

211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

5 861 156


001

Ішкі жəне сыртқы сауда саясаты, халықаралық экономикалық интеграция, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, техникалық реттеу, стандарттау жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету, шикізаттық емес экспортты дамыту жəне ілгерілету саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

5 861 156

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

139 232 372


001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджетті атқаруды және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

96 990 534

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

21 500

030

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

992 809

067

Саяси партияларды қаржыландыру

8 414 900

072

Салықтық әкімшілендіру жүйесін реформалау

23 400

094

Мемлекеттік активтерді басқару

662 532

205

Шекарадағы өткізу пункттерін жаңғырту және техникалық толық жарақтандыру

32 126 697

223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

5 367 627


001

Цифрландыру, инновациялар, аэроғарыш және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), топография-геодезия және картография саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

5 367 627

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

68 881 343


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

9 086 203

217

Ғылымды дамыту

59 795 140

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

3 654 079


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

3 654 079

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

12 342 511


001

Инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру, экономикалық саясатты дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

8 279 407

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

639 400

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру, мемлекеттік органдар қызметінде жобалық басқару жүйесін дамыту

28 837

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

172 439073


Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 956 155096


Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу

266 273


249Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

77 023 577001


Өнеркәсіп, қорғаныс өнеркәсібі, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 057 298222


Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

65 966 279


406Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

2 986 868001


Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

2 387 890007


Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

598 978


608Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

5 333 714001


Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

4 118 195008


Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау

607 200012


Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер

220 565017


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

387 754


625Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

8 875 112001


Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

8 875 112


626Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі

17 364 691001


Реформаларды қалыптастыруға және тиімді іске асыруға жәрдемдесу жөніндегі көрсетілетін қызметтер, стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік статистикалық қызмет салаларында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, мемлекеттік басқару жүйесі мен квазимемлекеттік секторды жетілдіруге қатысу

14 498 457002


Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

2 866 234


627Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі

2 590 922001


Бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

2 590 922


628Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

20 734 028001


Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды, экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

20 734 028


637Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Аппараты

495 568001


Республика аумағында Қазақстан Республикасы Конституциясының үстемдігін қамтамасыз ету

495 568


690Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

5 969 376001


Сайлау өткізуді ұйымдастыру

1 038 567002


Сайлау өткізу

1 728 525033


Облыстық бюджеттерге аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері сайлауын қамтамасыз етуге және өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 202 284


693Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

17 286 608001


Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

17 286 608


694Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

91 684 219001


Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының мемлекеттік функциялары мен өкілеттіктерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

90 862 219055


Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

822 000

2
Қорғаныс

1 021 450 393


202Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

185 635 598001


Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

16 242 918002


Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

63 897 437006


Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

51 335 093007


Төтенше жағдайлар жөніндегі органдар мен мекемелердің күрделі шығыстары

54 160 150


208Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

494 697 189001


Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

3 339 858047


Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

491 357 331


249Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

341 117 606004


Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындауды қамтамасыз ету

341 117 606

3
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 050 394 125


104Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 753 475003


Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

1 753 475


201Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

372 312 301015


Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

21 139 861076


Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

261 761 599077


Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

74 932 807078


Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

14 478 034


221Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

47 163 857001


Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

12 218 415005


Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

2 356 905006


Мемлекеттік органдардың заң шығару қызметін ғылыми сүйемелдеу

408 001009


Халықты құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету және Бірыңғай құқықтық ақпарат жүйесін жүргізу

1 097 199047


Төреліктерде, шетелдік төреліктерде, шетелдік мемлекеттік және сот органдарында, сондай-ақ төрелікке дейінгі және сотқа дейінгі дауларды реттеу процесінде мемлекеттің мүдделерін қорғау және білдіру, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қатысуымен шетелде өткізілетін сот немесе төрелік талқылаулардың перспективаларын бағалау

18 292 900065


Сот сараптамалары жөніндегі көрсетілетін қызметтер

11 157 580066


Зираттар бар крематорийлер салу үшін республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

1 632 857


410Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

424 603 542001


Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

419 739 377002


Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

4 864 165


501Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

71 051 068001


Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

71 051 068


502Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

48 036 744001


Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

48 016 561015


Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

20 183


624Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)

23 988 290001


Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

15 283 381002


Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі

7 666 910015


Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу

1 037 999


628Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

6 936 189002


Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру

6 465 393003


Сотқа дейінгі тергеп-тексеру

470 796


681Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

54 548 659001


Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

52 396 242002


Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

2 152 417

4
Бiлiм беру

1 948 620 986


201Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

12 448 363079


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12 448 363


202Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

1 971 054003


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 971 054


208Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

17 457 683005


Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 318 738011


Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

14 550 523017


Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 588 422


221Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

23 248060


Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 248


225Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 823 112 431001


Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

14 688 471060


"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

12 433 496092


"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

2 154 979098


Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

145 268 729099


Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

1 189 644 861203


Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

70 955 514204


Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

374 861 960221


Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

507 492222


Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

5 418 759223


Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

299 610227


Орта білім беруді жаңғырту

5 049 874229


Нұрсұлтан Назарбаев Қорының "EL UMITI" таланттарды анықтау және қолдау бастамасын іске асыру

630 024230


Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

877 095231


Түркі академиясын орналастыру шарттары мен тәртібі туралы келісімнің іске асырылуын қамтамасыз ету

42 487233


Ғылым саласында биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

279 080


226Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

38 110 505003


Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

511 076005


Денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 222 490006


Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

35 797 272072


Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың мемлекеттік стипендиясының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

579 667


240Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

49 946 152005


Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 507 863006


Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 471 582007


Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

2 242038


Спорт саласында дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

25 903 500041


Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

17 070 149045


Туризм саласында кадрлар даярлау үшін білім беру қызметін ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

1 990 816


243Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

40 000017


Кәсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

40 000


501Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

519 566017


Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру

519 566


502Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

2 714 305018


Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

2 714 305


608Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

2 221 797002


Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

523 340013


Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

1 698 457


694Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

55 882011


Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

55 882

5
Денсаулық сақтау

2 045 955 914


201Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

7 024 178014


Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер

7 024 178


202Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

2 789 942004


Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

2 789 942


208Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

8 386 889008


Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

8 386 889


225Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 176 350019


Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

1 176 350


226Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

1 994 537 419001


Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

29 164 689013


Денсаулық сақтау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

5 002 576024


"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

662 616053


Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту

68 216 312066


Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

366 555 346067


Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

1 430 823 507070


Қоғамдық денсаулықты сақтау

90 203 041074


Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың денсаулық сақтау саласындағы ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 254 807092


Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

654 525


694Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

32 041 136028


Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

32 041 136

6
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 426 490 979


213Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

4 426 490 979001


Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

9 232 999027


Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

4 107 683 842034


Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

244 500058


Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

38 660 949062


Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

59 316067


Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

894 164068


Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамыту

107 862 751071


Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

41 823 331083


Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

120 029 127

7
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

445 328 338


249Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

445 328 338007


Қарағанды облысының бюджетіне жылумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

8 472 394228


"Қуатты өңірлер – ел дамуының драйвері" ұлттық жобасы шеңберінде тұрғын үй салу саласындағы іс-шараларды іске асыру

201 596 406229


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

231 097 029234


Ақмола облысының облыстық бюджетіне Щучинск-Бурабай курорттық аймағының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

910 179235


Алматы облысының бюджетіне Алакөл көлі туристік аймағының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 252 330

8
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

235 075 451


209Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

60 548 013003


Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

55 391 249004


Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету, қоғамдық сананы жаңғырту

3 382 104007


Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру

1 597 559009


Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету

177 101


225Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 740 773219


Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

1 740 773


240Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

165 138 692001


Мәдениет, спорт, архивтік және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

2 061 338017


Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

44 305033


Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және архив ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

76 603 326035


Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

1 369 945036


Жоғары жетістіктер спортын дамыту

81 174 988043


Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

2 966 330046


Қолданбалы ғылыми зерттеулер

241 849049


Ономастикалық және геральдикалық қызметті дамыту

63 863051


Туризм мен туристік қызметті дамытуды ынталандыру

612 748


694Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

7 647 973006


Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

6 257 430015


Щучинск-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

900 567029


Щучинск-Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

489 976

9
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

163 263 948


202Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

780 092025


Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

780 092


207Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

15 454 727089


Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

15 454 727


241Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

145 466 936003


Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

96 001 634036


Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

5 015 227041


Жылу-электр энергетикасын дамыту

44 450 075


249Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

1 562 193019


Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды дамытуға жәрдемдесу

657 606056


Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

454 044244


"Қарағандышахтатарату" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу

450 543

10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

506 216 676


207Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

145 028 067036


Тұран жолбарысын реинтродукциялау үшін жағдайлар жасау және Ұлытау таулы алқабының табиғи және тарихи-мәдени объектілерін сақтауға жәрдем көрсету

404 397037


Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

4 739 897038


Парниктік газдар шығарындыларын азайту

177 898039


Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

7 827 330044


Технологияларды және үздік практикаларды ілгерілету, бизнес пен инвестицияларды дамыту арқылы Қазақстанның "жасыл экономикаға" жылдам көшуіне жәрдемдесу

679 543254


Су ресурстарын тиімді басқару

71 147 101256


Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

30 726 629267


Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру

2 503 936268


Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

26 821 336


212Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

351 345 207001


Ауыл шаруашылығы және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару жөніндегі көрсетілетін қызметтер

19 607 533004


Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджетіне "Солтүстік" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

20 000 000249


Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, өткізуге жағдай жасау

49 613 831250


Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

196 701 635255


Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

49 128 599259


Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру

7 671 369267


Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру

8 622 240


223Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

8 489 829007


Еліміздің мемлекеттік геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жүйесінің деңгейін арттыру

8 489 829


694Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

1 353 573007


Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

1 353 573

11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

51 464 315


211Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

12 139 735002


Қабылданған халықаралық міндеттемелерді ескере отырып, шикізаттық емес экспортты дамыту және ілгерілету саласындағы ұлттық даму институты тарапынан сақтандырылуға тиіс отандық өңдеуші өнеркәсіптің жоғары технологиялық тауарларын, көрсетілетін қызметтерін және жұмыстарын шетелдік сатып алушыларға екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ және лизингтік қызметті жүзеге асыратын өзге де заңды тұлғалар беретін кредиттер және олар жасайтын лизингтік мәмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

1 000 000090


Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу

11 139 735
241Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

24 376040


Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

24 376


249Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

39 300 204022


Автомобиль шиналарын өндіру жөніндегі жобаны іске асыру мақсатында "Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қарағанды облысының бюджетіне берілетін нысаналы даму трансферттері

11 200 000026


Жаңа өндірістік алаңдарды құру үшін "Солтүстік" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту үшін Солтүстік Қазақстан облысының бюджетіне берілетін нысаналы даму трансферттері

8 000 000057


Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 118 799090


Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу

14 983 400225


Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру

2 998 005

12
Көлiк және коммуникация

865 519 273


223Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

122 115 329003


"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

92 817 612008


Ғарыш қызметі және ақпараттық қауіпсіздік салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 180 587010


Ғарыш инфрақұрылымының сақталуы мен оны пайдалануды кеңейтуді қамтамасыз ету

4 183 440011


Пилотсыз ғарыш аппараттарын ұшыру үшін орта сыныптағы ғарыштық мақсаттағы жаңа буын зымыранының базасында "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенін құру

23 933 690


249Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

743 403 944003


Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

98 501 087013


Тұрақты авиатасымалдарды субсидиялау

5 908 407015


Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

37 665 082091


Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

399 553 735092


Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

16 912 992093


Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

4 432 651206


Тасымалдаушының облигациялары бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

29 183 000207


Шекара бөлімшелерін жобалау және салу

10 000 000212


Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуына кредит беруде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

13 955 765213


Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету

32 660 122233


Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындау

94 304 381240


Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткізу пункттерін салу және реконструкциялау

326 722

13
Басқалар

1 063 062 740


202Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

15 416 774005


Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру

15 416 774


204Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

5 128 071006


Өкілдік шығындар

1 645 741024


Инвестицияларды тарту жөнінде мемлекеттік саясатты іске асыру

482 234026


Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

3 000 096


211Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

18 084 653061


Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

6 663 989065


"QazExpoCongress" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

2 360 978120


Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

9 059 686


217Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

497 224 165010


Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

479 557 121044


Жай вексельдерді өтеу

4 354 303099


"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

9 966 242120


Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

3 346 499


223Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

27 467 693006


Өнімді инновацияларды ынталандыру

4 623 532120


Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

17 220 186205


Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

5 623 975


243Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

443 698 240062


Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

350 904082


Облыс орталықтарында, моно және шағын қалалар мен ауылдық аумақтарда инженерлік, көліктік және әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі іс-шараларды іске асыру

204 221 602087


2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба және Басым жобаларға кредит беру тетігі шеңберінде іс-шараларды іске асыру

195 106 043160


Ақмола облысының бюджетіне, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне қалалардың шеткі аумақтарындағы әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

42 635 278202


Құжаттамалардың сақтандыру қорын құру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру

506 777208


Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

877 636


249Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

6 229120


Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

6 229


694Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

56 036 915008


Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

56 036 915

14
Борышқа қызмет көрсету

1 243 715 438


217Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 243 715 438013


Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

1 243 715 438

15
Трансферттер

2 265 132 067


217Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 265 132 067097


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару

140 421 009400


Субвенциялар

2 124 711 058


Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

III. Таза бюджеттік кредит беру

494 481 197
Бюджеттік кредиттер

646 297 309

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 791 031


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

19 791 031008

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

11 179 001224

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жылумен, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру

8 612 030

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

204 507 380


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

184 507 380006

Ауылдық елді мекендер мен шағын қалаларда микрокредиттер беру үшін облыстық бюджеттерге кредит беру

40 000 000013

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің ирригациялық жүйелер кешенін сатып алуы және оларды орнату жөніндегі дайындық жұмыстарын қаржыландыру үшін облыстық бюджеттерге кредит беру

4 507 380262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

140 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

20 000 000034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

20 000 000

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

365 698 898


211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

46 776 498247

Жүк техникасының жетекші белдіктерінің бас берілістерін шығару жобасын қаржыландыру үшін кейіннен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

46 776 498


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

318 922 400023

"Қарағанды облысының Саран қаласында шина өндірісін ұйымдастыру" жобасын лизингтік қаржыландыру үшін "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

46 422 400208

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

4 000 000209

Тракторларды, комбайндарды лизингке өткізу бойынша "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

3 500 000214

Өңдеуші өнеркәсіптің жобаларын қаржыландыру үшін кейіннен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

200 000 000215

Жүк техникасының жетекші белдіктерінің арқалықтарын оқшаулау деңгейін ұлғайту жөніндегі жобаны іске асыру үшін "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

55 000 000247

Қазақстанда өндірілген ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, автокөлік құралдары мен арнайы мақсаттағы автотехниканы лизингке сатып алатын заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерді лизингтік қаржыландыру үшін "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

10 000 000

12Көлiк және коммуникация

5 300 000


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

5 300 000219

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ арқылы жолаушылар вагоны паркін жаңартуды қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

5 300 000

13Басқалар

51 000 000


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

51 000 000231

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру

51 000 000


Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


СыныбыIшкi сыныбыБюджеттік кредиттерді өтеу

151 816 112

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

151 816 112


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

151 816 112


1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

151 816 112


Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


СыныбыIшкi сыныбыIV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

86 085 873

Қаржы активтерін сатып алу

86 085 873


1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

139 576


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

139 576


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

139 576

4Бiлiм беру

3 000 000


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 000 000234


"Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту

3 000 000

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 863 789


240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

2 863 789


050

Шәкен Айманов атындағы "Қазақфильм" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 863 789

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

30 082 508


207

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

10 082 508


241

"Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

10 082 508

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

20 000 000


005

Агроөнеркәсіптік кешенді ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

20 000 000

11


Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

50 000 000


249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

50 000 000


211

Өңдеуші өнеркәсіптің жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ арқылы "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

50 000 000

     

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

01

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0


Атауы

Cомасы, мың теңге

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 978 262 832

VI. Мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

-9 342 602 832

VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 978 262 832


  "2022 – 2024 жылдарға
арналған республикалық
бюджет туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы"
2022 жылғы 12 мамырдағы
Қазақстан Республикасының
№ 121-VII ҚРЗ Заңына
2-ҚОСЫМША
"2022 – 2024 жылдарға
арналған республиқалық
бюджет туралы"
2021 жылғы 2 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 77-VII ҚРЗ Заңына
4-ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2022 жылға арналған бюджет түсімдерінің көлемі

Санаты


Атауы

Сомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы

1

2

3
БАРЛЫҒЫ

3 902 801 115

1Салықтық түсімдер

3 878 113 101


01


Табыс салығы

1 431 266 8841

Корпоративтік табыс салығы

1 431 266 884


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 446 846 2173

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 446 846 217

2

 

 

Салықтық емес түсімдер

3 688 014


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 688 0142

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің мұнай секторы ұйымдарына салатын айыппұлдары, өсімпұлдары, санкциялары, өндіріп алулары

3 688 014

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

21 000 000


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

21 000 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

21 000 000

  "2022 – 2024 жылдарға
арналған республикалық
бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
Заңына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы"
2022 жылғы 12 мамырдағы
Қазақстан Республикасының
№ 121-VII ҚРЗ Заңына
3-ҚОСЫМША
"2022 – 2024 жылдарға
арналған республиқалық
бюджет туралы"
2021 жылғы 2 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 77-VII ҚРЗ Заңына
5-ҚОСЫМША

2022 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тізбесі

Функционалдық топ

 

 

 

Атауы

Әкімші

 

 

Бағдарлама


Кіші
бағдарлама

4

 

 

 

Білім беру

 

225

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi001


Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру
105

Жатақханаларда жаңа енгізілетін орындармен студенттерді, магистранттарды және докторанттарды қамтамасыз ету099


Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету
100

Балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу
101

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру
110

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
127

Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

5

 

 

 

Денсаулық сақтау

 

226

 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі067


Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету
100

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін төлеуге республикалық бюджет қаражаты есебінен берілетін трансферттер
106

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, әлеуметтік мәні бар аурулармен ауырған науқастарға медициналық көмек көрсету
107

Санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету
120

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін төлеуге Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін кепілдендірілген трансферт есебінен берілетін трансферттер070


Қоғамдық денсаулықты сақтау
100

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету
101

Республикалық бюджет қаражаты есебінен облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға берілетiн ағымдағы нысаналы трансферттер
102

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне саламатты өмір салтын насихаттауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер
104

Саламатты өмір салтын насихаттау
105

ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
106

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
115

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін кепілдендірілген трансферт есебінен берілетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

6

 

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

 

213

 

 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі027


Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу
100

Республикалық бюджет қаражаты есебінен ортақ зейнетақыларды төлеу
101

Республикалық бюджет қаражаты есебінен мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері
103

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарының сақталуының мемлекеттiк кепiлдiгі бойынша міндеттеме төлеу
104

Мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық әлеуметтiк жәрдемақы
105

Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік базалық әлеуметтiк жәрдемақы
107

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы
108

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар
109

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау
111

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, мемлекетке сот жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу
112

Ортақ зейнетақыларды Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен төлеу
113

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері
115

Көпбалалы отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы
131

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарға біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар
132

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары болған ақталған азаматтарға берілетін біржолғы ақшалай өтемақы
133

Бала тууға байланысты берілетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар
134

Бiр жасқа дейiнгі баланы күту үшін төленетін мемлекеттік жәрдемақылар
135

Мүгедек балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға, қамқоршыларға мемлекеттік жәрдемақылар
140

"Алтын алқа", "Күміс алқа" белгілерімен марапатталған немесе бұрын "Батыр-ана" атағын алған және "Ана даңқы" орденімен марапатталған көпбалалы аналарға мемлекеттік жәрдемақылар
132

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары болған ақталған азаматтарға берілетін біржолғы ақшалай өтемақы
133

Бала тууға байланысты берілетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар
134

Бiр жасқа дейiнгі баланы күту үшін төленетін мемлекеттік жәрдемақылар


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады