Қазақстан Республикасының Қылмыстық және Қылмыстық-процестік кодекстеріне экологиялық құқық бұзушылықтар және вандализм көріністері үшін жауаптылықты күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2023 жылғы 3 қаңтардағы № 186-VII ҚРЗ

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне:

      1) 3-бапта:

      2) тармақтағы "328, 335, 337, 340 және 342-баптарда – экологиялық залалды жою немесе табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бір жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық мәні;" деген сөздер "328, 334, 335, 337 және 342-баптарда – экологиялық залалды жою немесе табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бір жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық мәні; 340-бапта – экологиялық залалды жою немесе табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың елу айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық мәні;" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақ "339" деген цифрлардан кейін ", 342" деген цифрлармен толықтырылсын;

      38) тармақтағы "340, 341 және 343-баптарда – экологиялық залалды жою немесе табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық мәні;" деген сөздер "341, 342 және 343-баптарда – экологиялық залалды жою немесе табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық мәні; 340-бапта – экологиялық залалды жою немесе табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бес жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық мәні;" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 294-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "294-бап. Вандализм

      Вандализм, яғни мемлекет қорғайтын тарихи-мәдени мұра обьектілерін, тарих және мәдениет ескерткiштерiн, табиғи объектiлерді жазулармен немесе суреттермен немесе қоғамдық имандылыққа қиянат жасайтын өзге де әрекеттермен қорлау –

      елуден бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      3) 324-бапта:

      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) 325-бапта:

      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5) 326-бапта:

      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6) 328-бапта:

      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      7) 329-бапта:

      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      8) 330-бапта:

      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      9) 332-бапта:

      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, мынадай:

      1) аса ірі залал келтіруге немесе өзге де ауыр зардаптардың басталуына алып келген;

      2) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда немесе төтенше экологиялық жағдай аймағында не экологиялық зілзала аймағында ірі залал келтіруге алып келген іс-әрекеттер –";

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда аса ірі залал келтіруге немесе өзге де ауыр зардаптардың басталуына алып келген іс-әрекеттер –

      белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      10) 333-бапта:

      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің бірінші абзацындағы "экологиялық залал" деген сөздер "залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      11) 334-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "334-бап. Жер қойнауын өз бетінше пайдалану

      1. Жер қойнауын өз бетінше пайдалану, сол сияқты пайдалы қазбаларды өз бетінше өндіру, егер бұл іс-әрекеттер айтарлықтай залал келтірсе, –

      мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не сегіз жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      2. Мынадай:

      1) ірі залал келтіре отырып жасалған;

      2) адамдар тобы немесе алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған;

      3) бірнеше рет жасалған дәл сол іс-әрекеттер –

      мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, төрт мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, мынадай:

      1) қылмыстық топ жасаған;

      2) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда;

      3) аса ірі залал келтіре отырып жасалған іс-әрекеттер –

      мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан он жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      12) 340-бапта:

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не алты жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, мынадай:

      1) адамдар тобы немесе алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған;

      2) бірнеше рет жасалған;

      3) адам өзiнiң қызмет бабын пайдалана отырып жасаған;

      4) iрi залал келтіре отырып жасалған;

      5) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған іс-әрекеттер –

      мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не сегіз жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      төртінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан он жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      13) 342-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "342-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күзету режимiн бұзу";

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзацтағы "аумақтар режимiн" деген сөздер "аумақтарды күзету режимiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзацта:

      "бір жүз жиырма" деген сөздер "екі жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "отыз" деген сөз "елу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:

      "3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген іс-әрекеттер, егер:

      1) оларды адамдар тобы немесе алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы;

      2) адам өзiнiң қызмет бабын пайдалана отырып жасаса;

      3) олар бірнеше рет;

      4) iрi залал келтiре отырып жасалса –

      мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, төрт мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бір мың сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      4. Осы баптың бірінші, екінші немесе үшінші бөліктерінде көзделген, аса ірі залал келтіруге алып келген іс-әрекеттер –

      мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.".

      2. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне:

      1) 187-баптың екінші бөлігіндегі "334 (екінші және үшінші бөліктерінде), 335, 337, 338, 339, 340 (төртінші бөлігінде), 341 (екінші бөлігінде)," деген сөздер "334 (үшінші бөлігінде), 335, 337, 338, 339, 340 (төртінші бөлігінде), 341 (екінші бөлігінде), 342 (төртінші бөлігінде)," деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 191-бапта:

      екінші бөліктегі "341 (бірінші бөлігінде), 342 (екінші бөлігінде)," деген сөздер "334 (бірінші және екінші бөліктерінде), 340 (екінші және үшінші бөліктерінде), 341 (бірінші бөлігінде), 342 (екінші және үшінші бөліктерінде)," деген сөздермен ауыстырылсын;

      он алтыншы бөліктегі "334 (бірінші бөлігінде), 336, 340 (бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде)," деген сөздер "336, 340 (бірінші бөлігінде)," деген сөздермен ауыстырылсын.

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады