О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2015 года № 591

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 27 июля 2015 года № 591

Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1999 года № 888 «Об утверждении Положения о размере и порядке взимания платы за оказание информационных услуг по залогу движимого имущества» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 29, ст. 286).
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2003 года № 453 «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1999 года № 888» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 19, ст. 199).
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2005 года № 394 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1999 года № 888» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 18, ст. 215).
      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2007 года № 798 «Об утверждении Правил взаимодействия государственных органов по обмену информацией для целей ведения правового и иных кадастров» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 34, ст. 374).
      5. Пункт 4 приложения 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2008 года № 300 «О некоторых вопросах Министерства юстиции Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 18, ст. 160).
      6. Пункт 10 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2011 года № 820 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 47, ст. 643).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 шілдедегі № 591 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2015 жылғы 27 шілдедегі
№ 591 қаулысына   
қосымша       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. «Жылжымалы мүлік кепілі бойынша ақпараттық қызметтер көрсету үшін ақы алудың мөлшері мен тәртібі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 маусымдағы № 888 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 29, 286-құжат).
      2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 маусымдағы № 888 қаулысына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 15 мамырдағы № 453 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 19,199-құжат).
      3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 маусымдағы № 888 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 27 сәуірдегі № 394 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 18,215-құжат).
      4. «Мемлекеттік органдардың құқықтық және өзге де кадастрларды жүргізу мақсатында ақпарат алмасуы жөнінде өзара іс-қимыл жасау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 қыркүйектегі № 798 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 34,374-құжат).
      5. «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 наурыздағы № 300 қаулысына 2-қосымшаның 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 18, 160-құжат).
      6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 шілдедегі № 820 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 10-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 47, 643-құжат).