Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 182 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 7 қарашада № 17707 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 5 т. қараңыз.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі, "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне валюталық реттеу және валюталық бақылау, қаржы ұйымдарының қызметін тәуекелге бағдарланған қадағалау, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының тізбесі (бұдан әрі - Тізбе) бекітілсін.

      2. Төлем жүйелері департаменті (Ашықбеков Е.Т.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы, 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін Тізбенің 7-тармағының жиырма төртінші, алпыс төртінші, алпыс бесінші, алпыс алтыншы, алпыс жетінші, бір жүз жиырма жетінші абзацтарын, Тізбенің 8-тармағының сексен жетінші, сексен сегізінші, сексен тоғызыншы, тоқсаныншы, тоқсан бірінші, тоқсан жетінші, тоқсан сегізінші, тоқсан тоғызыншы, жүзінші, жүз бірінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      6. 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін мыналардың қолданылуы тоқтатыла тұрсын:

      1) Тізбенің 7-тармағының бір жүз он жетінші абзацының, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзацтың мынадай редакцияда қолданылатыны белгіленсін:

      "60. Клиенттерге басқа банк берген клиенттердің банктік шоттарын банк жүргізген кезде Банктер және банктік қызмет туралы заңның 60-1 және 61-2-баптарында көзделген жағдайларда, банк көрсетілген банктік шоттарға жаңа жеке сәйкестендіру кодтарын береді және Салық кодексінің 24-бабының бірінші бөлігінің 1) тармақшасында айқындалған тәртіппен салық органдарына хабарлайды.";

      2) Тізбенің 7-тармағының бір жүз жиырма бірінші абзацының, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзацтың мынадай редакцияда қолданылатыны белгіленсін:

      "1) банктің және оның клиентінің деректемелері Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1 және 61-2-баптарында көзделген жағдайларда уәкілетті мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғаның клиенттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы бұрын қабылданған шешімдерде және (немесе) өкімдерінде көрсетілген деректемелерге сәйкес келмеген жағдайларды қоспағанда, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14419 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына (бұдан әрі - Қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүзеге асыру қағидалары) сәйкес банктің және оның клиентінің деректемелері уәкілетті мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғаның клиенттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешімінде және (немесе) өкімінде көрсетілген деректемелерге сәйкес келмеген жағдайда;";

      3) Тізбенің 8-тармағының жетпісінші абзацының, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзацтың мынадай редакцияда қолданылатыны белгіленсін:

      "Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1 және 61-2-баптарында көзделген жағдайларды;";

      4) Тізбенің 8-тармағының жетпіс бірінші абзацының, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзацтың мынадай редакцияда қолданылатыны белгіленсін:

      "бенефициарға құқық иеленуші - банкте Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1 және 61-2-баптарында көзделген операциялардың шеңберінде қызмет көрсетілген жағдайларда ақша жөнелтушінің банктік шоттарына бұрын ұсынылған инкассолық өкімдерді орындауды қоспағанда, егер төлем құжатында түзетулер, толықтырулар және түзетілген жерлері болған жағдайда. Осындай инкассолық өкімдерді орындау бенефициар мен бенефициар банктің деректемелерін растайтын құқық иеленуші-банктің құжаты негізінде бенефициардың банктік деректемелерін (ЖСК, бенефициар банктің атауын және банктік сәйкестендіру коды) түзете отырып жүзеге асырылады;";

      5) Тізбенің 8-тармағының жетпіс екінші абзацының, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзацтың мынадай редакцияда қолданылатыны белгіленсін:

      "3) Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1 және 61-2-баптарында көзделген жағдайларда, ақша жөнелтуші банктің төлем құжаттарында клиенттің ЖСК түзетуін қоспағанда, Қағидаларда көзделген жағдайларда төлем құжатын клиенттің басқа банктік шоттарынан орындау кезінде ақша жөнелтушінің ЖСК, ЖСН (БСН) төлем құжатында көрсетілген деректемелерге сәйкес келмеген;".

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Әділет министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ішкі істер министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 тамыздағы
№ 182 қаулысына қосымша

Төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы кейбір қаулыларының тізбесі

      1. "Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізуі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 261 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13071 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 наурызда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым және жай вексельдермен операциялар жүргізуі қағидаларында:

      қосымшадағы "Мөр (бар болса)" деген сөздер алып тасталсын.

      2. "Төлем жүйелеріне қолжетімділікті қамтамасыз ететін ұйымдастыру шараларына және бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 200 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14289 болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем жүйелеріне қолжетімділікті қамтамасыз ететін ұйымдастыру шараларына және бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптарда:

      54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "54. Талаптардың 53-тармағында көрсетілген ішкі тіркеу журналдары нөмірленеді, байланады, тігіледі және төлем жүйесімен жұмыс істеуге рұқсат берілген адамның қолымен куәландырылады. Ішкі тіркеу журналдарындағы түзетілуге тиіс қате жазбалар да төлем жүйесімен жұмыс істеуге рұқсат берілген адамның қолымен куәландырылады.".

      3. "Қазақстан Республикасының аумағында электрондық ақша шығару, пайдалану және өтеу қағидаларын, сондай-ақ электрондық ақша эмитенттеріне және электрондық ақша жүйелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 202 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14298 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында электрондық ақша шығару, пайдалану және өтеу қағидаларында, сондай-ақ электрондық ақша эмитенттеріне және электрондық ақша жүйелеріне қойылатын талаптарда:

      25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. Электрондық ақшаны бір электрондық ақша жүйесі шеңберінде бір және сол сияқты бірнеше эмитенттің электрондық ақшасының иелері болып табылатын электрондық ақша жүйесінің қатысушылары арасында аударуға жол беріледі.

      Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 44-бабы 8-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайларда, заңды тұлғаның электрондық ақшаны жеке және заңды тұлғалардың пайдасына аударуына жол беріледі.";

      28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Эмитент Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 42-бабының 5-тармағында және 44-бабының 4-тармағында белгіленген электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иелеріне арналған электрондық ақшаны сатып алу сомасы бойынша шектеулердің сақталуын қамтамасыз етеді.";

      қосымшадағы "Мөр (ол болған кезде)" деген сөздер алып тасталсын.

      4. "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 қарашада "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларында:

      1-қосымшаның ескертуінің 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Төлем құжаттарында пайдалану үшін институционалдық бірліктерді экономика секторларының кодтары бойынша бөлу Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17274 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 139 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің және ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға арналған мәліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.";

      2-қосымшада:

      Төлемдер белгілеу кодтарының жан-жақты кестесінде:

      "Зейнетақы төлемдері және жәрдемақылар" 0-бөлімде:

      "Банктің қате төлемдерді, басқа да төлемдерді қайтаруы" 031 төлем белгілеу коды "тұрғын үй көмегін қайтару" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "


бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байланысты тағайындалатын ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақыны қайтару


      ";

      "0-бөлім бойынша басқа төлемдер" 099 төлем белгілеу коды "тұрғын үй көмегінің мақсаты" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "


бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байланысты тағайындалатын ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақыны


      ";

      "Бюджетке және бюджеттен төленетін төлемдер" 9-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "

9-бөлім "Бюджетке және бюджеттен төленетін төлемдер"

911

Есептелген (есепке жазылған) және бюджетке төленетін өзге міндеттемелер

912

Бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша өсімпұл

913

Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін айыппұлдар

917

Салықтар мен төлемдер төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кезде бюджетке түсетін түсімдер

918

Салықтар мен төлемдер төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кездегі өсімпұл

925

Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар төлеу


960-топ "Бюджеттен қайтару (есепке алу)"

961

Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген қосылған құн салығын салық берешегін өтеу есебіне есепке

962

Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген қосылған құн салығын қайтару

963

Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге қосылған құн салығын қайтару

966

Мемлекеттік кірістер органының салықты, бюджетке төлемдерді қайтару мерзімін бұзғаны үшін салық төлеушінің пайдасына жасалатын өсімпұл


970-топ "Бюджеттен артық қосылған құн салығын қайтару (есепке алу), төленген сомаларды өзге қайтарулар (есепке алулар)"

971

Бюджеттен артық (қателесіп) төленген сомаларды банк шотына қайтару

973

Есепке алынған қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асқан сомасын есепке алу

974

Есепке алынған қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асқан сомасын қайтару

975

Бір бюджеттік жіктеу кодынан басқа бюджеттік жіктеу кодына есепке алу

976

Бір мемлекеттік кірістер органынан басқа мемлекеттік кірістер органына есепке алу

997

Бейрезиденттен жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатып алу кезінде төленген қосылған құн салығын қайтару

999

Қосылған құн салығының бақылау шоты бойынша операциялар

      ";

      ескертпенің 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. 9-бөлім "Бюджетке және бюджеттен төленетін төлемдер" бойынша

      Бұл бөлімге мемлекеттік бюджетке төлемдер және мемлекеттік бюджеттен төлемдерді қайтару (зейнетақылар мен жәрдемақыларды қоспағанда) бойынша кодтар кіреді.

      "Есептелген (есептеп шығарылған) және бюджетке төленетін өзге міндеттемелер" 911 коды 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде және "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген есептелген (есепке жазылған) және өзге де бюджетке міндеттемелерді (өсімпұл мен айыппұлдарды қоспағанда) аударған кезде көрсетіледі. Салықтар мен төлемдер төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген сомалары оған жатпайды.

      "Бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша өсімпұл" 912 коды салықтарды, бюджетке төленетін міндетті және өзге де төлемдерді төлеу мерзімдерін бұзғаны үшін бюджетке міндеттемелер бойынша өсімпұлдың есептелген сомасын төлеген кезде көрсетіледі. Оған салықтар төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде төленетін өсімпұл сомалары жатпайды.

      "Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін айыппұлдар" 913 коды 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (бұдан әрі - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс) сәйкес есептелген әкімшілік құқық бұзушылықтар және 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне сәйкес соттар салатын қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін салынатын айыппұл сомаларын төлеген кезде көрсетіледі.

      "Салықтар мен төлемдер төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кезде бюджетке түсетін түсімдер" 917 коды төлеу мерзімі өзгертілген (ұзартылған) салықтар мен төлемдер сомасын бюджетке төлеген кезде көрсетіледі.

      "Салықтар мен төлемдер төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кездегі өсімпұл" 918 коды салықтар мен төлемдер төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген өсімпұл сомаларын төлеген кезде көрсетіледі. Оған салықтар мен төлемдер төлеу мерзімдерін бұзғаны үшін бюджетке міндеттемелер бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.

      "Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар төлеу" 925 коды кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар төлеу кезінде көрсетіледі.

      "Бюджеттен артық (қателесіп) төленген сомаларды банк шотына қайтару" 971 коды бюджетке артық (қателесіп) төленген салық сомаларын, төлемдерді және өзге міндеттемелерді банк шотына қайтару кезінде көрсетіледі.

      "Есепке алынған қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асқан сомасын есепке алу" 973 коды есепке алынған қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асқан сомаларын аудару кезінде қойылады.

      "Есепке алынған қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асқан сомасын қайтару" 974 коды есепке алынған қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асқан сомасын қайтаруды аудару кезінде қойылады.

      "Бір бюджеттік жіктеу кодынан басқа бюджеттік жіктеу кодына есепке алу" 975 коды бюджетке төленетін соманы артық немесе қателесіп төлеген, салықтар мен төлемдер сомаларын және бюджетке өзге міндеттемелерді бюджеттік жіктеуіштің бір кодынан бюджеттік жіктеуіштің басқа кодына аударған кезде көрсетіледі.

      "Бір мемлекеттік кірістер органынан басқа мемлекеттік кірістер органына есепке алу" 976 коды салықтар, төлемдер және бюджетке басқа да міндеттемелерді басқа мемлекеттік кірістер органдарына қате есептеген кезде, артық немесе қате төленген салықтарды, төлемдерді және бюджетке басқа да міндеттемелерді басқа мемлекеттік кірістер органдарына аударған кезде көрсетіледі.

      "Қосылған құн салығының бақылау шоты бойынша операциялар" 976 коды Қазақстан Республикасының аумағында екінші деңгейдегі банкінде ашылған қосылған құн салығының бақылау шотына ақша аудару кезінде, оның ішінде импортқа және бейрезидент үшін қосылған құн салығын қоса алғанда, бюджетке қосылған құн салығын төлеу; тауар жеткізушілерге қосылған құн салығын төлеу; тауар сатып алушыларға (алушыларға) қосылған құн салығын төлеу; қосылған құн салығын төлеушінің өзге банк шотынан ақшаны есепке алу кезінде көрсетіледі.".

      5. "Қазақстан Республикасының аумағында чектерді қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 204 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14346 болып тіркелген, 2016 жылғы 9 қарашада Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында чектерді қолдану қағидаларында:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Чек мынадай мiндеттi деректемелердi қамтуға тиiс:

      1) "чек" деген атауы;

      2) чектiң сериясы және нөмірi;

      3) чек берушiнiң немесе соның мүддесiн білдірушiнiң атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса));

      4) чек берушінің (чек ұстаушының) жеке сәйкестендіру (бизнес-сәйкестендіру) нөмірі;

      5) цифрлармен және жазумен көрсетiлген сомасы‚ чек берiлген күн‚ орын, чек берушiнiң немесе оның мүддесін білдірушiнiң қолы;

      6) чек ұстаушының атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса));

      7) чек берушінің банкінің атауы;

      8) чек берушінің банкінің банктік сәйкестендіру коды;

      9) "төлеңiз" деген баған;

      10) "төлемнiң мақсаты" деген баған (қолма-қол ақша алуға арналған чекті қоспағанда);

      11) "чек ұстаушының чектiң төлеуге қабылданғаны туралы белгiсi" деген баған;

      12) АЖК (ақша жіберушінің коды), БеК (бенефициардың коды) және төлем белгілеу коды бағандары;

      13) "шығыс мақсаттары" (қолма-қол ақша алуға арналған чектер үшін) деген баған;

      14) жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлға үшін мөр бедері.";

      15-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) мыналарды қоса алғанда, чектердi дұрыс жазып беру талабы:

      чек бланкілерi нөмiрлерiнiң реттiлiгiн сақтау;

      чек сомасын цифрлармен және жазумен көрсету (жазумен көрсетілген сома жолдың ең басында бас әріппен басталады‚ "теңге" деген сөз жазумен көрсетiлген сомадан кейiн бір бос орыннан кейін көрсетiледі‚ "тиын" деген сөз чекте көрсетiлмейдi, сома цифрлармен және жазумен жазылғаннан кейінгі бос орын қос сызықпен сызып тасталады);

      бағанда "төлеңiз" деген сөзден кейiн атына чек жазып берiлетiн адамның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе тұлғаның атауы көрсетiледi;

      чек берушінің (жеке тұлғалар үшін) немесе чек кітапшасын иелік етуге чек беруші уәкілетті берген тұлғаның (жеке және заңды тұлғалар үшін) жеке басын куәландыратын құжатының нөмірі, кім және қашан берген;

      чектi жазып берген күнді қою (күнi және жылы - цифрлармен‚ айы - жазумен);

      чек берушiнiң жеке басын куәландыратын құжатқа (жеке тұлғалар үшiн) немесе чек кітапшасын иелік етуге чек беруші уәкілетті берген тұлғаның қол қою үлгілері бар құжаттағы қол қою үлгiсіне (заңды тұлғалар үшiн) сәйкес келетін қолын қою;

      чектiң түбiртегiнде чек жазып берілген ақша сомасын (сома цифрлармен қойылады), чек берушiнiң (жеке тұлғалар үшiн) немесе чек кітапшасын иелік етуге чек беруші уәкілетті берген тұлғаның (жеке және заңды тұлғалар үшін) қолы қойылған чек үзінді-көшірмесінің күнін, егер чек кітапшасы белгілі бір сомаға берілсе - операция жүргізілгенге дейінгі сома қалдығын және чек кітапшасы бойынша жаңа қалдықты (қалдық цифрлармен және жазумен қойылады) көрсету.

      Чек берушi - жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлға мөрінің бедерін қою;";

      18-тармақта:

      2) тармақшаның тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "уәкiлеттi тұлғалардың қойылған қолдары (чек кітапшасын қолма-қол ақшасыз төлемді жүзеге асыру мақсатында берген кезде);";

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) чек берушiнiң (жеке тұлғалар үшiн) немесе чек берушi чек кiтапшасына иелік етуге уәкiлеттiк берген тұлғаның (заңды тұлғалар үшiн) қол қою үлгілері бар құжатты қабылдайды.";

      20 және 21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "20. Чек берушi заңды тұлғалар жазып беретiн чектерге чек кiтапшасына иелік етуге уәкiлеттi тұлғалар қол қояды және чек берушi мөрiнiң бедерi қойылады.

      Чек берушi мөрiнiң бедерiн қою жөніндегі талап чек берушi - жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаға қолданылмайды.

      21. Чек ұстаушы чектi төлеу үшін қабылдай отырып, чектiң "чек ұстаушының чектiң төлеуге қабылданғаны туралы белгiсi" деген бағанда және оның түбiртегiне чек ұстаушының тегiн‚ атын, әкесiнiң атын (ол бар болса)‚ сондай-ақ қолын (жеке тұлғалар үшiн) немесе атауын көрсете отырып мөртаңбасын не мөрiн және чек ұстаушы уәкiлеттiк берген тұлғаның қолын (заңды тұлғалар үшiн) қояды.

      Мөртаңбаны не мөрдi қою жөніндегі талап чек берушi - жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаға қолданылмайды.";

      28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Чек ұстаушының банкi немесе чек берушiнiң банкi төмендегi негіздер бойынша чектi төлеу үшін қабылдаудан бас тартады:

      1) жазумен жазылған сома цифрлармен жазылған сомаға сәйкес келмеуі;

      2) чектi қолдану мерзiмiнің өтуі;

      3) чекте түзетулердің және (немесе) тазартып көшірулердің болуы;

      4) чектегi жазу мен сияның түсiнде айтарлықтай айырмашылықтардың болуы;

      5) чекте бiр немесе бiрнеше қорғаныш дәрежесiнің болмауы;

      6) чекте чек деректемелерiн көрсетуде қателердің болуы;

      7) чектегi қойылған қолдың және чек берушiнiң (жеке тұлғалар үшін) немесе чек берушi чек кiтапшасына иелiк етуге уәкiлеттiк берген тұлғаның (заңды тұлға үшін) қол қою үлгiлерi бар құжаттағы қолының сәйкес келмеуі;

      8) чектегi мөр бедерінің чек берушiнiң (жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғалар үшін) қол қою үлгiлерi бар құжаттағы мөр бедеріне сәйкес келмеуі;

      9) чекті төлеу үшін ақша сомасы жеткіліксіз болған кезде;

      10) қолдан жасалған немесе ақауы бар чектiң анықталуы;

      11) чектердi пайдалану туралы шартта көзделген өзге де негіздер.";

      35-тармақтың 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) чек берушінің немесе чек беруші уәкілеттік берген тұлғаның қойған қолы чек берушінің (жеке тұлғалар үшін) немесе чек беруші чек кітапшасына иелік етуге уәкілеттік берген тұлғаның (заңды тұлғалар үшін) қол қою үлгісіне сәйкес келмесе не қолдан жасаудың айқын белгілері болса;

      4) чек беруші мөрінің бедері чек берушінің қол қою үлгілері бар құжаттағы мөр бедерінің үлгісіне (жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғалар үшін) сәйкес келмесе, чек қолдан жасалған болып.";

      қосымшадағы "Мөр (ол бар болса)" деген сөздер алып тасталсын.

      6. "Төлем карточкаларын шығару қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14299 болып тіркелген, 2016 жылғы 26 қазанда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем карточкаларын шығару қағидаларында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарда:

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Төлем карточкасын беру туралы шартта мына талаптар:

      1) төлем карточкасын беру талаптары, оның ішінде эмитенттің төлем карточкасын ұстаушыға немесе оның уәкілетті адамына төлем карточкасын және дербес сәйкестендіру нөмірін беруі қамтылады. Жеке сәйкестендіру нөмірін беру жөніндегі талап шығарылуы эмитенттің төлем карточкасын ұстаушыға оның деректемелері туралы ақпаратты ұсынуы арқылы электрондық түрде жүзеге асырылатын төлем карточкасына қолданылмайды;

      2) төлем карточкасын пайдалана отырып төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру талаптары;

      3) Қағидалардың 44-тармағын ескере отырып, банк шотының валютасынан өзге валютадағы төлем карточкасын пайдалана отырып төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде қолданылатын шетел валюталарын айырбастау бағамын белгілеу тәртібі;

      4) төлем карточкасын пайдалана отырып жүзеге асырылған төлемдер және (немесе) ақша аударымдары және өзге де операциялар туралы үзінді-көшірмені ұсыну тәртібі;

      5) қосымша төлем карточкалары берілетін адамдардың тізімі немесе адамдар тізіміне сілтеме (төлем карточкасын беру туралы шарттың негізінде әртүрлі ұстаушыларға бірнеше төлем карточкасын берген кезде);

      6) төлем карточкасын алу, бұғаттау және қайта шығару тәртібі мен талаптары;

      7) төлем карточкасының және (немесе) төлем карточкасын беру туралы шарттың қолданылу мерзімі;

      8) төлем карточкасын ұстаушының эмитентке төлем карточкасын жоғалуы, ұрлануы немесе рұқсатсыз пайдаланылуы туралы хабарлау тәртібі мен мерзімдері;

      9) төлем карточкасын ұстаушыға төлем карточкасын беру туралы шартқа енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы хабарлау тәртібі;

      10) төлем карточкасын ұстаушыға төлем карточкасын пайдалана отырып жүргізілген операциялар жөнінде хабарлау тәртібі, төлем карточкасын ұстаушыға төлем карточкасын пайдалана отырып жүргізілген операциялар туралы хабарланғаны үшін комиссияларды алу мөлшері мен тәртібі;

      11) төлем карточкасын беру туралы шартты бұзу тәртібі қамтылады.";

      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Дебеттік карточканы ұстаушыға эмитент берген сома шегінде банк қарызын беруге рұқсат беріледі.";

      66-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) банкоматтарда төлем карточкасын ұстаушының бет-әлпетін тіркеуге мүмкіндік беретін кемінде бір камера орнатылады. Камера тіркеген бейнелерді эквайер кемінде күнтізбелік алпыс күн сақтайды.

      Эквайер банкоматын пайдалануға байланысты даулы жағдайлар туындаған кезде төлем карточкасын ұстаушы өтініш жасаған жағдайда, камера тіркеген бейнелерді сақтау мерзімі даулы жағдайлар шешілгенге дейін ұзартылады;".

      7. "Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14422 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларында:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) және 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (бұдан әрі - Азаматтық кодекс), 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі - Салық кодексі), "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі - Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленген және Қазақстан Республикасының банктерінде және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - Ұлттық Банк) лицензиясы негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының осындай ұйымның қызметін реттейтін заңында көрсетілген операцияларды лицензиясыз жүзеге асыру мүмкіндігі көзделген жағдайда, заңды және жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын ұйымдарда (бұдан әрі - банктер) клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібін айқындайды.";

      5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тұрғын үй төлемдерін есептеуге және "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Тұрғын үй қатынастары туралы заң) сәйкес мақсаттарға арналған төлемдерді жүзеге асыруға арналған банктік шот банк, тұрғын үй төлемдерін алушы болып табылатын қызметкер - клиент және қызметкері тұрғын үй төлемдерін алушы мемлекеттік мекеме арасында "Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау, тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 желтоқсандағы № 1727 қаулысымен (бұдан әрі - № 1727 қағидалар) бекітілген Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау, тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату қағидаларына 10-қосымшаға және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 12 ақпандағы № 49 қаулысымен (бұдан әрі - № 49 қағидалар) бекітілген Әскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру, тоқтату, тоқтата тұру және қайта бастау қағидаларына сәйкес тұрғын үй төлемдері туралы шарт жасаған кезде ашылады.";

      15 және 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Банктік шотты банктік қызмет көрсету шарты негізінде ашу кезінде мынадай құжаттар клиенттің банктік шоттағы ақшаға иелік етуі мақсатында пайдаланылады:

      1) Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген, қол қою үлгілері бар құжат;

      2) Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген, қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің банктік шотын жүргізуге (банктік шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жасалған кезде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі.

      Банктік шот бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін клиент банкке өтініш білдірген кезде, клиентке банктік шот қашықтан ашу тәсілімен ашылған жағдайларды қоспағанда, банктік қызмет көрсету шарты жасалғаннан кейін осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген құжаттарды ұсынуға жол беріледі.

      Банктік шот клиентке қашықтан ашу тәсілімен ашылған кезде осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген құжатты ұсыну талап етілмейді.

      16. Клиент бір банкте (оның филиалдары мен бөлімшелерінде) екінші және одан кейінгі банктік шоттарды ашқан жағдайда, банк клиенттің банктік шот ашу үшін көзделген құжаттарды (мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін - бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органның рұқсатын және клиент-жеке тұлға үшін - жеке басын куәландыратын құжатты қоспағанда) мынадай жағдайлардың бірі болса:

      1) егер клиент алғашқы банктік шотты ашқан банкте (банктің филиалында, бөлімшесінде) банктік шот ашатын болса;

      2) егер клиентке алғашқы банктік шот ашылған банктің (банк филиалының, бөлімшесінің) Қағидаларға сәйкес банктік шот ашу үшін қажетті құжаттардың толық топтамасының бар екені туралы растауы болса, қайтадан тапсыруын талап етпейді.

      Клиентке банктік шот қашықтан ашу тәсілімен ашылған кезде Қазақстан Республикасының резиденті-жеке тұлғаға қашықтан қол жеткізу жүйелері арқылы бір банкте (оның филиалдарында және бөлімшелерінде) екінші және одан кейінгі банктік шоттарды ашу клиенттің банктік шотты ашу үшін көзделген құжаттарды ұсынуынсыз жүзеге асырылады.";

      17-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Заңды тұлға - клиентке бір банкте (банктің филиалында, бөлімшесінде) қол қою үлгілері бар бір құжаттың негізінде банкте банктік шот ашу үшін қажетті басқа құжаттар болған, сондай-ақ мынадай талаптар орындалған жағдайда бірнеше банктік шотты ашуға жол беріледі:";

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Салық кодексінің 24-бабы бірінші бөлігінің 1), 4), 6), 8) 11), 13) және 15) тармақшаларында көзделген талаптардың орындау мақсатында банк Салық кодексінің 24-бабының бірінші бөлігі 1) тармақшасының үшінші бөлігіне сәйкес бюджетке салықтардың және төлемдердің түсуін қамтамасыз етуді, Қазақстан Республикасында кедендік реттеуді, Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне жатқызылған, қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыратын мемлекеттік орган (бұдан әрі - мемлекеттік кірістер органы) өз құзыретінің шегінде ұсынатын салық төлеушілер туралы ақпаратты пайдаланады.";

      20-тармақ алып тасталсын;

      24, 25 және 26-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "24. Клиенттің банктік шотын ашу кезінде банк мемлекеттік кірістер органдарына Салық кодексінің 24-бабы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында айқындалған тәртіпте, жағдайларда және мерзімде хабарлайды.

      Қосылған құн салығы бойынша есеп айырысу қозғалысын есепке алуға арналған ағымдағы шотты (бұдан әрі - ҚҚС бақылау шоты) ашу кезінде банк мемлекеттік кірістер органдарына Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 25-бабының 10-1-тармағында айқындалған тәртіпте ақпарат ұсынады.

      25. Банк банктік шоттарды ашудан бас тартуды Салық кодексінің 24-бабы бірінші бөлігінің 15) тармақшасында, КЖТҚҚ туралы заңның 13-бабының 1-тармағында, Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 27-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда және негіздемелер бойынша, Қағидаларда көзделген құжаттар ұсынылмаған не клиент пен банк арасында мәміле жасалмаған жағдайларда жүзеге асырады.

      26. Ағымдағы шотты ашу үшін клиент банкке мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) Қазақстан Республикасының резиденті-жеке тұлғалары және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-жеке тұлғалары:

      жеке басын куәландыратын құжат;

      2) дара кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар және кәсіби медиаторлар:

      жеке басын куәландыратын құжат;

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжат;

      нотариалдық қызметпен айналысу құқығына берілген лицензияның көшірмесі (жекеше нотариустар үшін) не электрондық лицензияның "Е-лицензиялау" мемлекеттік дерекқоры арқылы алынған көшірмесі;

      адвокаттық қызметпен айналысу құқығына берілген лицензияның көшірмесі (адвокаттар үшін) не электрондық лицензияның "Е-лицензиялау" мемлекеттік дерекқоры арқылы алынған көшірмесі;

      атқару құжаттарын орындау жөніндегі қызметпен айналысу құқығына берілген лицензияның көшірмесі (жеке сот орындаушылары үшін) не электрондық лицензияның "Е-лицензиялау" мемлекеттік дерекқоры арқылы алынған көшірмесі;

      медиаторларды даярлау бағдарламасы бойынша оқытудан өткенін растайтын сертификаттың көшірмесі (кәсіби медиаторлар үшін);

      3) Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғалары және олардың филиалдары мен өкілдіктері, Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлғалары:

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжат;

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген, қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;

      қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде (қоғамдық немесе діни бірлестіктердің филиалдары және өкілдіктері үшін) көзделген тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестіктің филиалы немесе өкілдігі басшысының өкілеттіктерін растайтын құжаттар;

      филиалдың немесе өкілдіктің (өзге нысандардағы заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін) басшысына заңды тұлға берген сенімхаттың көшірмесі;

      Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесіне сәйкес бюджетке салықтардың және төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның рұқсаты (мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін);

      4) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлғалары:

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжат;

      сауда тізілімінен үзінді-көшірменің түпнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі не осындай сипаттағы, бейрезидент-заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркелген күні және орны туралы ақпарат бар, қазақ немесе орыс тілдеріндегі нотариат куәландырған аудармасы бар және қажет болған жағдайда заңдастырылған не апостиль қойылған басқа құжат;

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;

      5) шаруа (фермерлік) қожалықтары:

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжат;

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;

      6) таратылатын банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, олардың филиалдары, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары:

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжат;

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;

      банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы сот не акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің көшірмесі;

      Ұлттық Банктің тарату комиссиясын тағайындау туралы шешімінің көшірмесі;

      Ұлттық Банктің банк және өзге де операцияларды жүргізуге не сақтандыру қызметін (қайта сақтандыру жөніндегі қызметті) жүзеге асыру құқығына берілген лицензиядан айыру туралы шешімінің көшірмесі;

      7) шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктер:

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжат;

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;

      дипломатиялық және консулдық өкілдіктің тіркелуін растау туралы нотаның көшірмесі.";

      28-тармақта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) № 1727 қағидаларға 4-қосымшаға не № 49 қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушы туралы (банкке ұсыну үшін) анықтама және (немесе) № 1727 қағидаларға 6-қосымшаға не № 49 қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушы туралы (банкке ұсыну үшін) анықтама.";

      4) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 28-1-тармақпен толықтырылсын:

      "28-1. ҚҚС бақылау шотын ашу үшін клиент:

      Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы, Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын бейрезидент банкке Қағидалардың 26-тармағының 3) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынады;

      дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор банкке Қағидалардың 26-тармағының 2) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынады.

      Клиенттің осы банкте банктік шоты болған жағдайда және қосымша құн салығының сомасын аудару үшін осы банкте (филиалында және (немесе) өкілдігінде) ҚҚС бақылау шотын ашу кезінде осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген құжаттарды ұсыну талап етілмейді.";

      мынадай мазмұндағы 29-2-тармақпен толықтырылсын:

      "29-2. Клиентке банктік шот қашықтан ашу тәсілімен ашылған кезде Қазақстан Республикасының резиденті-жеке тұлғаға клиенттің жеке басын куәландыратын құжат ұсынбастан ағымдағы шотты ашуға жол беріледі.";

      32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "32. Жинақ шотын ашу үшін салымшы-клиент банкке мыналарды ұсынады:

      1) Қазақстан Республикасының резиденті-жеке тұлғалары және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-жеке тұлғалары:

      жеке басын куәландыратын құжат;

      2) дара кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар және кәсіби медиаторлар:

      жеке басын куәландыратын құжат;

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжат;

      3) Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғалары және олардың филиалдары мен өкілдіктері, қызметін Қазақстан Республикасында филиал және өкілдік арқылы жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлғалары:

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжат;

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің жинақ шотын жүргізуге (жинақ шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;

      қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде (қоғамдық немесе діни бірлестіктердің филиалдары және өкілдіктері үшін) көзделген тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестіктің филиалы немесе өкілдігі басшысының өкілеттіктерін растайтын құжаттар;

      заңды тұлға филиалдың немесе өкілдіктің (өзге ұйымдық-құқықтық нысандардағы заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін) басшысына берген сенімхаттың көшірмесі;

      4) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлғалары:

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжат;

      сауда тізілімінен үзінді-көшірменің түпнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі не осыған ұқсас сипаттағы, бейрезидент-заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркелген күні және орны туралы ақпарат бар, белгіленген тәртіппен қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасымен расталған және қажет болған жағдайда заңдастырылған не апостиль қойылған басқа құжат;

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің жинақ шотын жүргізуге (жинақ шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі.";

      33-тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің жинақ шотын жүргізуге (жинақ шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі.";

      мынадай мазмұндағы 35-1-тармақпен толықтырылсын:

      "35-1. Клиентке банктік шот қашықтан ашу тәсілімен ашылған кезде Қазақстан Республикасының резиденті-жеке тұлғаға клиенттің жеке басын куәландыратын құжат ұсынбастан жинақ шотын ашуға жол беріледі.";

      38-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжат;";

      43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "43. Уақытша жинақ шотын ашу үшiн клиент мыналарды ұсынады:

      уақытша жинақ шотын ашу туралы өтiнiш;

      құрылатын заңды тұлға құрылтайшыларының уақытша жинақ шотын ашуға және жабуға уәкiлеттiк берiлген жеке тұлғаны тағайындау туралы хаттамасының көшiрмесi және клиенттің жеке басын куәландыратын құжат;

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжат;

      Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес уақытша жинақ шотын жүргізуге байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі.";

      46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "46. Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғалар, олардың филиалдары немесе өкілдіктері, сондай-ақ жеке сот орындаушылары банкке Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қазақ және орыс тілдерінде жасалған, қол қою үлгілері және мөр бедерінің үлгісі бар құжатты ұсынады.

      Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғалар, олардың филиалдары немесе өкілдіктері, дара кәсіпкерлер, шаруа (фермерлік) қожалықтары, жекеше нотариустар, адвокаттар және кәсіби медиаторлар банкке Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қазақ және орыс тілдерінде жасалған, қол қою үлгілері бар құжатты ұсынады.

      Осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген, Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қол қою үлгілері бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалған құжатты ұсыну туралы талап заңды тұлғалардың шығу елінің заңнамасына сәйкес мөрі жоқ, Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлғаларына қолданылмайды.";

      47-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "47. Заңды тұлғалар, олардың филиалдары немесе өкiлдiктерi ұсынатын қол қою үлгiлерi бар құжаттарда бiрiншi қол қою құқығы басшыда және (немесе) ол уәкiлеттiк берген басқа адамдарда болады. Екiншi қол қою құқығы бас бухгалтерге және (немесе) басқа уәкiлеттi адамдарға берiледi.";

      49 және 50-тармақтар алып тасталсын;

      52 және 53-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "52. Қол қою үлгілері бар құжаттың "Банктің белгісі" бағанында, Ұлттық Банкті қоспағанда, банктің уәкілетті тұлғасы бірінші не бірінші және екінші қол қою құқығы бар тұлғалардың жеке басын куәландыратын құжаттарының деректерін және банк айқындаған өзге мәліметтерді көрсетеді.

      53. Қол қою үлгілері бар құжатқа енгізілген тұлғалар қолдарының түпнұсқалығын банктің уәкілетті тұлғасы осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қол қою үлгілері бар құжатта қол қою үлгілері бар тұлғалар жеке өзінің қатысуымен растайды.

      Заңды тұлғалардың, олардың филиалдарының және өкілдіктерінің, дара кәсіпкерлердің, жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың, шаруа (фермерлік) қожалықтарының банкке қол қою үлгілері бар, нотариат куәландырған құжатты ұсынуына жол беріледі.

      Ұлттық Банкте банктік шоттарды ашқан кезде нотариат куәландырған, қол қою үлгілері бар құжат ұсынылады.";

      56-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "56. Клиент ұсынатын қол қою үлгiлерi бар құжаттардың қажеттi данасының санын банк айқындайды.";

      57 және 58-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "57. Қол қою үлгiсiнiң не мөр бедері үлгісінің болмағанда бiреуi өзгерген жағдайда, банкке осы параграфта айқындалған тәртіппен ресімделген, қол қою үлгiлерi бар жаңа құжат ұсынылады.

      58. Әрбір уәкілетті тұлғаға жеке-жеке не бірнеше уәкілетті тұлғаға ресімделген құжаттардан тұратын қол қою үлгілері бар құжатты, клиенттің осындай құжаттарды қол қою үлгілері бар бір құжат ретінде қабылдау туралы жазбаша өтініші банкке ұсынылған жағдайда, ресімдеуге жол беріледі.";

      60 және 61-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "60. Клиенттерге басқа банк берген клиенттердің банктік шоттарын банк жүргізген кезде "Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі - Банктер және банк қызметі туралы заң) 60-1, 61-2, 61-11 және 61-12-баптарында көзделген жағдайларда банк көрсетілген банктік шоттарға жаңа жеке сәйкестендіру кодтарын белгілейді және Салық кодексінің 24-бабының бірінші бөлігінің 1) тармақшасыеда айқындалған тәртіппен салық органдарына хабарлайды.

      61. Банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру немесе банктік шотта тұрған ақшаға тыйым салу Азаматтық кодекстің 740-бабына, "Қазақстан Республикасындағы кедендік бақылау туралы" 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 125-бабына, 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 161-бабына, 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық процессуалдық кодексінің 156-бабына, Банктер және банк қызметі туралы заңның 51-бабына, КЖТҚҚ туралы заңның 13-бабына, "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 62-бабына, Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 27-бабының 11-тармағына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды тұлғалардың клиенттің банктік шот бойынша шығыс операцияларын тоқтату тұру туралы шешім және (немесе) өкімдер немесе клиенттің банктік шотында тұрған ақшаға тыйым салу туралы акті негізінде жүзеге асырылады.";

      63-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "63. Банк уәкілетті мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғаның клиенттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқта тұру туралы шешімін және (немесе) өкімін тиісті уәкілетті мемлекеттік органға немесе лауазымды тұлғаға төмендегі негіздердің біреуі бойынша кері қайтарады|:

      1) банктің және оның клиентінің деректемелері Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11, және 61-12-баптарында көзделген жағдайларда уәкілетті мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғаның клиенттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы бұрын қабылданған шешімдерде және (немесе) өкімдерінде көрсетілген деректемелерге сәйкес келмеген жағдайларды қоспағанда, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14419 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына (бұдан әрі - Қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүзеге асыру қағидалары) сәйкес банктің және оның клиентінің деректемелері уәкілетті мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғаның клиенттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешімінде және (немесе) өкімінде көрсетілген деректемелерге сәйкес келмеген жағдайда;

      2) егер мемлекеттік кіріс органының клиенттің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16533 тіркелген "Өкімдердің нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 8 ақпандағы № 145 бұйрығына сәйкес келмейтін нысанда ресімделсе және ұсынылса;

      3) клиенттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұра туралы уәкілетті мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғаның шешімі және (немесе) өкімі "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" 2013 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шартқа сәйкес банктік шотқа, мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақы және әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін, нотариустың депозиті талаптарымен енгізілген ақшаны, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерін, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жиналған тұрғын үй құрылыс жинақтары түрінде тұрғын үй құрылыс жинақ банктеріндегі банктік шоттардағы ақшаны, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік орган лицензиядан айырған және (немесе) мәжбүрлеп тарату процесіндегі банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, ерікті жинақтау зейнетақы қорларының ақшаларын есептеуге арналған клиенттің банктік шотына ұсынылған жағдайда орындамай тиісті уәкілетті мемлекеттік органға немесе лауазымды тұлғаға қайтарады.";

      74-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 27-бабының 1-тармағының үшінші бөлігінде көзделген жағдайда банктік шот шарты жасалмаған кезде банк банктің ішкі қағидаларында белгіленген мерзімде жеке сәйкестендіру кодын жояды.";

      77-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "77. Клиенттің банктік шотын жабу кезінде банк Салық кодексінің 24-бабының бірінші бөлігінің 6) тармақшасында айқындалған тәртіппен, жағдайларда және мерзімде мемлекеттік кірістер органдарына хабарлайды.

      ҚҚС-тың бақылау шотын жабу кезінде банк Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 25-бабының 10-1-тармағында айқындалған тәртіппен мемлекеттік кірістер органдарына ақпарат ұсынады.";

      3-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне (бұдан әрі - Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда 4-қосымшамен толықтырылсын.

      8. "Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14419 тіркелген, 2016 жылғы 8 желтоқсанда "Әділет" ақпараттық - құқықтық жүйеде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      аталған қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларында:

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі - Салық кодексі), "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі - Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі - банктер) Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру тәртібін, төлем құжаттарын ресімдеу нысандары мен тәртібін айқындайды, сондай-ақ банктердің, банктердің төлем агенттері мен қосалқы төлем агенттерінің және төлем ұйымдарының төлем қызметтерін көрсеткенін растайтын құжаттың мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.";

      3-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) уәкілетті адамдар - 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) (бұдан әрі - Азаматтық кодекс) талаптарына сәйкес (құрылтай құжаттары, сенімхат, бұйрық, өзге құжаттар) заңды тұлғалардың, заңды тұлғалардың оқшауланған бөлімшелерінің (филиалдар, өкілдіктер, аумақтық оқшауланған бөлімшелері) атынан клиенттің банк шотын жүргізуге (банк шотындағы ақшаны басқаруға) байланысты операцияларды жүргізу кезінде қол қою үлгілері бар құжатқа сәйкес төлем құжаттарына қол қоюға өкілеттік берілген адамдар.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Қолма-қол ақшасыз төлемдер және (немесе) ақша аударымдары электрондық нысанда немесе қағаз тасымалдағышта ұсынылған, сондай-ақ қашықтан кіру жүйесін пайдалана отырып, банк жүйесінде қалыптастырылған жөнелтушінің төлем құжаттарының негізінде жүзеге асырылады.

      Қағаз тасымалдағышта жасалатын төлем құжаттарының нысандары Қағидаларда айқындалады. Электрондық нысанда жіберілетін төлем құжаттары төлем құжатының әрбір түрі мен нысаны үшін Қағидаларда белгіленген деректемелерді қамтиды.

      Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғалардың қағаз тасымалдағышта ұсынатын төлем құжаттарындағы уәкілетті тұлғалардың қолдары мөр бедерімен бекітіледі.";

      7-тармақта:

      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) ақша жөнелтушінің және бенефициардың жеке сәйкестендіру коды.

      Жеке тұлғада жеке сәйкестендіру коды болмаған жағдайда, оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, сондай-ақ пошталық мекенжайы (ел, қала, көше, үйдің және пәтердің нөмірі) көрсетіледі.

      Аты мен әкесінің атын (ол бар болса) инициалдармен көрсетуге жол беріледі;";

      11) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) Қағидаларда көзделген, сондай-ақ ақша жөнелтуші немесе бенефициар Салық кодексінің 76-бабына сәйкес олар бойынша жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН) қалыптастыру жүзеге асырылмайтын шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар болып табылған жағдайларда ЖСН немесе БСН көрсету талап етілмейтін төлем құжаттарын қоспағанда, ақша жөнелтушінің және бенефициардың ЖСН немесе БСН.";

      14) тармақша алып тасталсын;

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Төлем талабы мен инкассолық өкімді қоспағанда, қағаз тасымалдағышта орындалған төлем құжаттарында бастамашының немесе оның уәкілетті адамдарының қолдары Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14422 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысымен бекітілген Клиенттердің банк шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларында көзделген нысан бойынша ұсынылған қол қою үлгілері бар құжатта көрсетілген қолдарға (қойылған қолға) сәйкес келеді.

      Электрондық нысандағы төлем құжатына бастамашының немесе оның уәкілетті адамдарының электрондық цифрлық қолтаңбалары қойылады немесе төлем құжатын бастамашы немесе оның уәкілетті адамы жасағанын растайтын Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 56-бабында көзделген қорғаныш іс-әрекеттерінің өзге де элементтерімен куәландырылады.";

      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Төлем тапсырмасы төлем тапсырмасында көрсетілген сомада және ондағы деректемелерге сәйкес бенефициардың пайдасына қолма-қол ақшасыз төлем және (немесе) ақша аударымы туралы ақша жөнелтушінің банкке тапсырмасын білдіреді.

      Ақша жөнелтуші қолма-қол ақшасыз төлемді және (немесе) ақша аударымын бенефициардың пайдасына Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүзеге асыру үшін банкке Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша төлем тапсырмасын ұсынады.

      Бюджетке төлемдерді төлеу кезінде ақша жөнелтуші Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджетке төлемдер төлеуге арналған төлем тапсырмасын ұсынады.

      Ақша жөнелтушінің Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджетке төлемдер төлеуге арналған төлем тапсырмасын ұсынуына жол беріледі.

      "Төлем белгілеу" бағанында ақша жөнелтуші төлемнің белгіленуін, қолма-қол ақшасыз төлемді және (немесе) ақша аударымын жүзеге асыруға негіз болатын құжаттың (ол бар болса) атауын, нөмірі мен күнін және Қағидаларда көзделген өзге деректемелерді көрсетеді, сондай-ақ "төлем белгілеу коды" бағанында төлемнің код белгіленімі көрсетіледі.

      Бюджетке төлемдерді төлеу кезінде төлем тапсырмасында бюджеттік жіктеу кодының цифрлық белгіленімі көрсетіледі. Бюджеттік жіктеу кодын төлем тапсырмасында дұрыс көрсетуді жөнелтуші қамтамасыз етеді.

      Заңды тұлға бюджетке төлемдерді, сондай-ақ өзінің оқшауланған бөлімшелері үшін міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына, аударымдарды және (немесе) жарналарды әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына төлеген кезде "төлем белгілеу" бағанында бастапқыда заңды тұлғаның төлем жүзеге асырылатын оқшауланған бөлімшесінің БСН және оның атауы, содан кейін төлемнің белгіленуі көрсетіледі.

      Көлік құралының салығын төлеу кезінде (оның ішінде электрондық қондырғы арқылы) "төлем белгілеу" бағанында мынадай жүйелілікпен "VIN" сөзі, көлік құралының сәйкестендіру нөмірі, "/V" символдары, төлемнің белгіленуі көрсетіледі.

      Сот орындаушысы атқарушылық өндіріс шеңберінде борышкердің міндеттемелері бойынша бюджетке төлемдерді төлеген кезде мынадай жүйелілікпен "төлем белгілеу" бағанында алдымен төлем жүзеге асырылатын борышкердің ЖСН, оның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не тегі мен инициалдары, төлемнің белгіленуі көрсетіледі.

      Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша айыппұлдар төлеу кезінде "төлем белгілеу" бағанында мынадай жүйелілікпен "ADM" сөзі, әкімшілік материалдың сәйкестендіру нөмірі, "/А" символдары, төлемнің белгіленуі көрсетіледі.";

      17-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бейрезиденттің пайдасына, Қазақстан Республикасынан тысқары қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырған кезде ақша аударуға арналған өтініште бенефициардың ЖСН (БСН) талап етілмейді.";

      49-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "49. Төлем талабының банкке келіп түскен күні төлем талабының немесе төлем талаптары тізілімінің барлық даналарында олардың келіп түскен күні мен уақытын белгілеу арқылы тіркеледі. Төлем талабы электрондық тәсілмен ұсынылған жағдайда ақша жөнелтушінің банкі төлем талабының түскен күнін және уақытын тіркейді.

      Төлем талабын орындауға қабылдау немесе төлем талабын орындаудан бас тартуды банк, қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті өндіру үшін ұсынылған төлем талабын қоспағанда, банктің операциялық күні ішінде жүргізеді.

      Қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті өндіру үшін төлем талабын орындау немесе оны орындаудан бас тарту оны ұсынған күннен кейінгі үш операциялық күннен кешіктірмей жүргізіледі.";

      53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "53. Қарыз шарты бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу үшін төлем талабын банк, ипотекалық ұйым, агроөнеркәсіп кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы ақша жөнелтушінің банкіне бенефициардың ақша жөнелтушінің банктік шотынан оның келісімінсіз ақшаны алып қоюға құқығын және банктің, ипотекалық ұйымның, агроөнеркәсіп кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымының уәкілетті адамының төлем талабына қол қою өкілеттігін растайтын құжаттардың түпнұсқаларын немесе көшірмелерін қоса бере отырып, ұсынады. Бас бухгалтердің, сондай-ақ бас бухгалтер ретінде төлем талабына қол қойған екінші уәкілетті адамның өкілеттіктерін тексеру талап етілмейді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттардың көшірмелері тігіледі, нөмірленеді, банктің, ипотекалық ұйымның, агроөнеркәсіп кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымының уәкілетті адамы "Көшірме дұрыс" белгісін қою, лауазымын, тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде), куәландыру күнін көрсете отырып қол қою арқылы оларды растайды.";

      56-тармақта:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сот орындаушылары инкассолық өкімді Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша және атқарушылық құжаттардың көшірмелерін қағаз жеткізгіште не электрондық нысанда қоса бере отырып, атқарушылық өндірістің мемлекеттік автоматтандырылған жүйесі арқылы ақша жөнелтушінің банкіне ұсынады. Бұл ретте мемлекеттік сот орындаушысы қағаз жеткізгіште ұсынатын атқарушылық құжаттардың көшірмелері атқарушылық құжаттарды орындау саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органның аумақтық бөлімінің не жеке сот орындаушысының мөрімен расталады.";

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік кірістер органының инкассолық өкімдері Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз тасымалдағышта немесе электрондық нысанда телекоммуникациялар желісі арқылы беру жолымен ұсынылады. Мемлекеттік кірістер органының инкассолық өкімдері осы өндіріп алудың негізділігін растайтын құжаттарды берусіз ұсынылады. Электрондық нысандағы инкассолық өкім Салық кодексінің 122-бабының 6-тармағына сәйкес жіберіледі.";

      60-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік кірістер органы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары немесе әлеуметтік аударымдары, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдары және (немесе) жарналары бойынша берешекті өндіріп алуға арналған инкассолық өкіммен бір уақытта ақша жөнелтуші банкіне берешек қалыптасқан адамдардың тізімін жібереді. Тізім банкке Салық кодексінің 122-бабының 6-тармағына сәйкес электрондық нысанда ұсынылады.";

      61-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ақша жөнелтушінің банкі мемлекеттік кірістер органының инкассолық өкімдерін орындауды Салық кодексінің 122 және 123-баптарында, "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі - Кеден кодексі) 129 және 130-баптарында және Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүргізеді.";

      мынадай мазмұндағы 61-1-тармақпен толықтырылсын:

      "61-1. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес орындалатын халықаралық, шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдері бойынша берілген атқару құжаттары бойынша инкассолық өкімде ақша сомасы жеке сот орындаушысының атқару құжатының валютасында көрсетіледі.

      Сот орындаушысы шетел валютасында ұсынған инкассолық өкімді орындау Қағидалардың 61-тармағында белгіленген тәртіпте жүргізіледі.";

      66-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "66. Жөнелтуші төлем құжаттарын банк белгілеген операциялық күн ішінде ұсынады. Банк бастамашы төлем құжатын ұсынған күнін төлем құжатының барлық данасында олардың келіп түскен күнін және уақытын белгілеу арқылы тіркейді. Төлем құжаты операциялық күн аяқталғаннан кейін келіп түскен жағдайда, төлем құжаты ұсынылған күні мен уақыты ретінде келесі операциялық күн және осы операциялық күн басталған уақыты көрсетіледі.";

      71 және 72-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "71. Ақша жөнелтуші банк, бенефициар банк төлем құжатында көрсетілген банктік сәйкестендіру коды бойынша сәйкестендіріледі.

      72. Инкассолық өкімді қоспағанда, қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу үшін төлем құжатын, төлем талабын орындау және төлем құжаты белгісіз мерзімде орындалған жағдайда, ақша жөнелтушінің банкі жөнелтуші оған бастама жасаған күні орындайды.

      Инкассолық өкімді белгісіз мерзімдерде орындауды, сондай-ақ Салық кодексінің 24 және 122-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инкассолық өкімдер олар ұсынылған күннен кейінгі үш операциялық күннен кешіктірмей орындалады.

      Қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу үшін ұсынылған төлем талабы ол ұсынылған күннен кейінгі үш операциялық күннен кешіктірмей орындалады.

      Ақша жөнелтушінің банк шотында ақша жеткіліксіз болған кезде мемлекеттік кірістер органдарының салық берешегін өндіру алу туралы және сот орындаушыларының атқарушылық құжаттар бойынша инкассолық өкімін, сондай-ақ қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу үшін ұсынылған төлем талабын орындау ақша түсуіне қарай, ақша осындай шотқа келіп түскен күннен кейін бір операциялық күннен кешіктірмей жүзеге асырылады.

      Халықаралық қолма-қол ақшасыз төлемдер және (немесе) ақша аударымдары Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңға сәйкес көзделген талаптарды сақтай отырып, нұсқауды алған күннен кейінгі үш операциялық күннен кешіктірмей орындалады.

      Төлем құжатында оны орындаудың өзге мерзімі болған кезде, төлем құжаты сол мерзімде орындалуға тиіс.";

      76-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "76. Салық кодексінің 122 және 123-баптарында, Кеден кодексінің 129 және 130-баптарында, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Банктер және банк қызметі туралы заң) 36-бабында, "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" 2003 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заң) 17-бабында, "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Атқарушылық іс жүргізу туралы заң) 58-бабында, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 28-бабында, "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабында, Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңда және (немесе) банктік шот шартында көзделген жағдайларда банк ақша жөнелтушінің банктік шотынан ақшаны есептен шығаруды банк орындау үшін қабылдаған төлем құжаты не ақша жөнелтушінің келісімінсіз орындалатын төлем құжаты негізінде жүргізеді.";

      79, 80 және 81-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "79. Банктің төлем тапсырмасын, төлем талабын, төлем ордерін, ақша аудару үшін берілген өтінішті және төлем хабарламасын орындаудан бас тартуы Салық кодексінің 24-бабында, Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңның 16-бабында, КЖТҚҚ туралы заңның 13-бабында, Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 46-бабында және Қағидаларда көзделген негіздер бойынша, бас тарту себебін көрсете отырып, нұсқауды алған күні операциялық күн ішінде жүзеге асырылады.

      Банктің қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу үшін ұсынылған төлем талабын, сондай-ақ инкассолық өкімді аталған төлем құжаттарын орындау үшін көзделген мерзімдерде орындаудан бас тартады.

      Инкассолық өкімді қоспағанда, төлем құжатын орындаудан бас тарту туралы хабарламаны жіберу тәртібі банк пен жөнелтуші арасындағы шартта көзделеді. Осындай хабарламаны жіберу күні төлем құжатын орындаудан бас тарту күні болып саналады.

      80. Ақша жөнелтушінің банкі:

      1) егер төлем құжатында қолдан жасау белгілері болған жағдайларда, оның ішінде, егер төлем құжаты Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 56-бабында, Қағидаларда, жөнелтуші мен ақша жөнелтушінің банкі арасында жасалған шартта белгіленген рұқсат етілмеген төлемдерден қорғау әрекеттерінің тәртібін бұза отырып берілген;

      2) мынадай:

      Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11 және 61-12-баптарында көзделген жағдайларды;

      құқық иеленуші - банк Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11 және 61-12-баптарында көзделген операциялардың шеңберінде бенефициарға қызмет көрсеткен жағдайларда ақша жөнелтушінің банктік шоттарына бұрын ұсынылған инкассолық өкімдерді орындауды қоспағанда, егер төлем құжатында түзетулер, толықтырулар және түзетілген жерлері болған жағдайда төлем құжатын орындаудан бас тартады. Осындай инкассолық өкімдер бенефициар мен бенефициар банктің деректемелерін растайтын құқық иеленуші-банктің құжаты негізінде бенефициардың банктік деректемелерін деректемелерін (ЖСК, бенефициар банктің атауын және банктік сәйкестендіру коды) түзете отырып орындалады;

      3) Банктер және банк қызметі туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11 және 61-12-баптарында көзделген жағдайларда, ақша жөнелтуші банктің төлем құжаттарында клиенттің ЖСК түзетуін қоспағанда, Қағидаларда көзделген жағдайларда төлем құжатын клиенттің басқа банктік шоттарынан орындау кезінде ақша жөнелтушінің ЖСК, ЖСН (БСН) төлем құжатында көрсетілген деректемелерге сәйкес келмеген;

      4) салықтар мен бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеуге, міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аударуға арналған төлем құжатында көрсетілген ақша жөнелтушінің ЖСН (БСН) мемлекеттік кірістер органы ұсынатын деректермен сәйкес келмеген;

      5) ақша жөнелтуші Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 31, 32, 35, 36, 37, 45 және 46-баптарында, Қағидаларда, сондай-ақ жөнелтуші мен банк арасында жасалған шарттың талаптарында белгіленген төлем құжатын жасау және ұсыну тәртібіне қойылатын талаптарды сақтамаған;

      6) Қағидаларға 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14 және 15-қосымшаларда белгіленген нысандарға сәйкес келмеген;

      7) басқа деректемелер (ЖСК, ЖСН (БСН) банк клиентін сәйкестендіретін мемлекеттік кірістер органы электрондық форматта ұсынған инкассолық өкімді, сондай-ақ банк клиентін Қағидалардың 150-тармағының талаптарына сәйкес сәйкестендірген кезде сот орындаушысының инкассолық өкімін қоспағанда, клиенттің атауы төлем құжатында көрсетілген ақша жөнелтушінің атауына сәйкес келмеген;

      8) төлем белгілеуді кодпен көрсету оның мәтіндік бөлігіне сәйкес келмеген;

      9) бюджетке төлемдерді төлеу кезінде бюджеттік жіктеу кодының цифрмен белгіленуі болмаған;

      10) төлем құжатында көрсетілген сомалар цифрлармен және жазумен сәйкес келмеген;

      11) көлік құралына салық төлеу кезінде төлем құжатында көрсетілген көлік құралының сәйкестендіру нөмірі жол қозғалысы қауіпсіздігі жөніндегі орталық атқарушы орган ұсынған деректерге сәйкес келмеген;

      12) жөнелтуші және жөнелтуші банк арасында жасалған шарттың талаптарында белгіленген талаптар сақталмаған;

      13) № 154 қағидаларда көзделген жағдайларда;

      14) банктік шоттан ақшаны өндіріп алу туралы талап мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін, нотариус депозиті талабымен енгізілген ақшаны есепке алуға арналған, сондай-ақ "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" 2013 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы заң) 7-бабына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша ашылған банктік шотқа, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтары түріндегі тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінде банк шоттарындағы ақшаға ұсынылған жағдайларда;

      15) егер қосымша құн салығы бойынша есеп айырысудың қозғалысын есепке алу үшін ашылған ағымдағы шоттан ақшаны алу мыналармен:

      импортқа және бейрезидент үшін қосымша құн салығын қоса алғанда, бюджетке қосымша құн салығын төлеумен;

      тауарды жеткізушілерге қосымша құн салығын төлеумен;

      тауарларды сатып алушылардың (алушылардың) қосымша құн салығын төлеуімен;

      қосымша құн салығы сомаларының есебі және қозғалысы үшін ашылған өзге ағымдағы шотқа ақшаны есепке алумен байланысты емес жағдайларда, төлем құжатын орындаудан бас тартады.

      81. Бенефициардың банкі:

      1) жөнелтуші Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 31, 32, 35, 36, 37, 45 және 46-баптарында, Қағидаларда, сондай-ақ жөнелтуші мен банк арасында жасалған шарттың талаптарында төлем құжаттарын жасау мен ұсыну тәртібіне белгіленген талаптарды сақтамаған;

      2) рұқсат етілмеген төлем анықталған, сондай-ақ бенефициардың пайдасына аударылатын ақшаны заңсыз алудың негізделген фактілері анықталған және расталған;

      3) ЖСК, ЖСН (БСН) бенефициардың деректемелеріне сәйкес келмеген, бенефициар банкінде ЖСК болмаған;

      4) жеке тұлға клиенттің талабы бойынша мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін, нотариус депозиті талабымен енгізілген ақшаны есепке алу үшін ашылған, сондай-ақ, Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы заңның 7-бабына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша ашылған ағымдағы шотқа ақшаны, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтары түрінде тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінде банк шоттарындағы ақшаны есеп алған жағдайда, егер есепке алынған ақша сомасы көрсетілген талаптармен байланысты болмаса;

      5) қосымша құн салығы сомаларының есебі және қозғалысы үшін ашылған ағымдағы шотқа ақшаны есепке алу, егер есепке алынатын ақша сомасы мыналармен:

      импортқа және бейрезидент үшін қосымша құн салығын қоса алғанда, бюджетке қосымша құн салығын төлеумен;

      тауар жеткізушілеріне қосымша құн салығын төлеумен;

      тауарларды сатып алушылардың (алушылардың) қосымша құн салығын төлеуімен;

      қосымша құн салығын төлеушінің өзге банк шотынан ақшаны есепке алумен байланысты болмаса;

      6) № 154 қағидаларда көзделген жағдайларда, төлем құжатын орындаудан бас тартады.

      Бенефициардың банкі бенефициардың атауы оның төлем құжатында көрсетілген басқа деректемелері (ЖСК, ЖСН (БСН) бенефициарды сәйкестендіретін болса, төлем құжатында көрсетілген атауға сәйкес келмеген жағдайда, төлем құжатын орындайды.

      Бенефициар банкінің:

      1) бенефициардың ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген, ЖСК және БСН деректемелері сақтала отырып, мемлекеттік органдар қайта ұйымдастырылған және атауы өзгертілген жағдайды;

      2) мемлекеттік кірістер органы бюджеттік жіктеу кодтарын өзгерткен;

      3) Қағидалардың 95-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, төлем құжатының деректемелерін өзгертуіне жол берілмейді.";

      84-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қағаз тасымалдағыштағы төлем құжатын кері қайтарып алу туралы өкімге және төлем құжатын орындауды тоқтата тұру туралы өкімге төлем құжатын жөнелтушінің төлем құжаттарына қол қою құқығы бар уәкілетті адамдарының мөрі (жеке кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) және қолы қойылады.";

      92-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "92. Төлем құжаттарын орындау тоқтатыла тұрған жағдайда, банк оларды Қағидаларда белгіленген жағдайлар басталғанға дейін сақтайды.

      Бұл ретте банк клиенттің банк шотында орындауы тоқтатыла тұрған төлем құжатының шегінде ақша сомасын қамтамасыз етпейді.";

      95-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "95. Банк Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 46 және 48-баптарында, Қағидаларда белгіленген мерзімде, Қағидалардың 80-тармағында көзделген негіздер бойынша, сондай-ақ мынадай:";

      132-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Көшірмесі дұрыс" деген жазу тырнақшасыз көрсетіледі, құжаттардың көшірмелерін растау бойынша тиісті өкілеттіктер берілген банктің уәкілетті адамының лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), растау күні көрсетіле отырып, оның қолымен расталады.";

      134-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "134. Егер клиентке банктік шот мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін, нотариус депозиті талабымен не "эскроу" режиміндегі банк шотына енгізілген ақшаны, сондай-ақ Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы заңның 7-бабына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша ақшаны, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтары түрінде тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінде банк шоттарындағы ақшаны есепке алу үшін ашылса, бұл жөніндегі мәліметтер де клиенттің банк шоттарының болуы және нөмірлері туралы анықтамаларда көрсетіледі.";

      4-тараудың 5-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-параграф. Қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті жеке тұлғаның не егер жеке тұлға қызметін жеке кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кәсіпкердің ағымдағы шотынан өндіріп алу үшін төлем талабын орындау ерекшеліктері

      137. Жеке тұлғаның не егер жеке тұлға қызметін жеке кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кәсіпкердің ағымдағы шотына қарыз шарты бойынша ұсынылған төлем талабын орындау ағымдағы шоттағы сомадан және (немесе) банктік шотына келіп түскен сомадан елу пайыздан аспайтын мөлшерде жүргізіледі.

      Жеке тұлғаның не егер жеке тұлға қызметін жеке кәсіпкерлік түрінде атқаратын дара кәсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кәсіпкердің ағымдағы шотындағы ақша сомасынан елу пайыз аспайтын мөлшердегі сомаға төлем талабы ұсынылған кезде бұл төлем талабы онда көрсетілген сомада орындалады.

      138. Ақша болмауына немесе жеткіліксіз болуына байланысты орындалмаған немесе ішінара орындалған төлем талабын картотекаға орналастырған жағдайда, оны одан әрі орындау жеке тұлғаның не егер жеке тұлға қызметін жеке кәсіпкерлік түрінде атқаратын дара кәсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кәсіпкердің банктік шотына келіп түсетін әрбір ақша сомасынан елу пайыз аспайтын мөлшерде ағымдағы шотқа ақша келіп түсуіне қарай жүзеге асырылады.

      Ағымдағы шотқа келіп түсетін ақша сомасынан елу пайыз мөлшеріндегі сома ішінара орындалған төлем тапсырмасы бойынша қалдық сомасынан асып кеткен жағдайда, жеке тұлға не егер жеке тұлға қызметін жеке кәсіпкерлік түрінде атқаратын дара кәсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кәсіпкер - ақша жөнелтушінің ағымдағы шотынан ақшаны есептен шығару осы төлем тапсырмасын орындау үшін жеткілікті сома шегінде жүргізіледі.

      139. Жеке тұлғаның не егер жеке тұлға қызметін жеке кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кәсіпкердің ағымдағы шотына бірнеше төлем талабы ұсынылған кезде олар банкке келіп түсуі тәртібінде күнтізбелік кезектілікпен не олардың тізілімде көрсетілген реттік нөмірлеріне сәйкес орындалады. Бұл ретте кезекті төлем талабын орындау алдыңғы төлем талабын толық орындағаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

      Кезекті төлем талабын орындау алдыңғы төлем талабы толық орындалғаннан кейін ғана және ағымдағы шоттағы ақша сомасынан (алдыңғы төлем талабы орындалғаннан кейінгі ақша қалдығынан) және кейіннен оның ағымдағы шотына түскен әрбір ақша сомасынан елу пайыз мөлшерде жүеге асырылады.

      139-1. Жеке тұлғаның немесе егер жеке тұлға қызметін дара кәсіпкер ретінде жүзеге асыратын дара кәсіпкер ретінде тіркелген болса, жеке тұлғаның немесе дара кәсіпкердің міндеттемелерінің тоқтатылуына не тоқтатыла тұруына байланысты төлем талабын қайтарып алу жағдайларын қоспағанда, осы төлем талабы ұсынылған қарыз шарты бойынша жеке тұлғаның не егер жеке тұлға қызметін жеке кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кәсіпкердің ағымдағы шотына ұсынылған жартылай орындалған және картотекаға орналастырылған төлем тапсырмасын қайтарып алуға рұқсат етілмейді.

      139-2. Жеке тұлғаның немесе егер жеке тұлға қызметін жеке кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кәсіпкердің ағымдағы шотындағы ақша сомасын қарыз шарты бойынша мерзімі өткен берешекті өтеу үшін пайдалануға өкімі немесе өтініші болған кезде осы төлем талабында тиісті белгі жасала отырып, клиенттің банк шотындағы, оның ішінде жеке тұлғаның немесе егер жеке тұлға қызметін жеке кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кәсіпкердің ағымдағы шотында төлем талабын ішінара орындаудан кейін қалған бүкіл ақша сомасы есебінен қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу үшін төлем талабын орындауға рұқсат етіледі.";

      мынадай мазмұндағы 140-1-тармақпен толықтырылсын:

      "140-1. Егер жеке тұлға қызметін жеке кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкер ретінде тіркелген болса, төлем ордерін төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру мақсатында, жеке тұлғаның немесе дара кәсіпкердің оның ағымдағы ақша сомасын қарыз шарты бойынша берешекті өтеу үшін пайдалануға өкімі болған кезде клиенттің банк шотындағы ақша есебінен қарыз шарты бойынша берешекті есептен шығару үшін қолдануға рұқсат етіледі. Төлем ордерін сондай-ақ осы шот бойынша төлем талабы орындалғаннан кейін қалған сомаға қолдану жүзеге асырылады.";

      142 және 143-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "142. Ақша жөнелтушiнің банкі инкассолық өкімде көрсетілген деректемелердің инкассолық өкімді ресімдеу тәртібіне қойылатын талаптарға сәйкес толтырудың толықтығы мен дұрыстығын тексереді және олар сәйкес келген кезде Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңда және Қағидаларда белгіленген мерзiмдерде ақша жөнелтушiнiң банктік шотын дебеттеу жолымен мемлекеттік кірістер органдарының, сот орындаушысының инкассолық өкімін орындайды.

      143. Егер осы инкассолық өкім мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін, нотариус депозиті талабымен енгізілген ақшаны, Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы заңның 7-бабына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша ақшаны, сондай-ақ тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтары түрінде тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінің банк шоттарындағы ақшаны есепке алу үшін ашылған банктік шотқа ұсынылған жағдайда, ақша жөнелтушiнің банкі инкассолық өкімді орындаудан бас тартады.";

      145-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банктер көрсетілген шешімдерді, анықтамаларды, өкімдерді (өтініштерді) 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің, Салық кодексінің 122-бабының, Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 59 және 62-баптарының талаптарына сәйкес келген кезде орындауға қабылдайды.";

      153-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "153. Ақша жөнелтушінің банк шотында инкассолық өкімді орындау үшін қажетті ақша сомасы болмаған не жеткіліксіз болған кезде банк, егер Банктер және банк қызметі туралы заңда, Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңда, Атқарушылық іс жүргізу туралы заңда және Қағидаларда өзгеше көзделмесе, қабылдайды және ақша жөнелтушінің банк шотына ақша сомасы түскенге дейін картотекада сақтайды.

      Ақша жөнелтушінің банк шотында қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алуға арналған төлем талабын орындау үшін қажетті ақша сомасы болмаған не жеткіліксіз болған кезде, банк алынған төлем талабын картотекада бір жыл бойы сақтайды.

      Картотекаға орналастырылған және оларды банк қабылдаған күннен бастап бір жыл бойы орындалмаған қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу үшін арналған төлем талаптарын банк орындамай бастамашыға қайтарады.";

      155-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "155. Банк төлем құжаттарын картотекаға орналастырған күннен бастап келесі операциялық күннен кешіктірмей, банк бірмезгілде бенефициар банкі болып табылатын жағдайды қоспағанда, бенефициар банкіне не бенефициарға осы төлем құжаттарын картотекаға орналастырғаны туралы хабарлама жібереді. Төлем құжаттарын картотекаға орналастырған кезде банк орналастыру уақыты мен күнін тіркейді.";

      161-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "161. Банктің Қағидалардың 154-тармағында көзделген төлем құжаттарын сақтауы Салық кодексінің 24-бабына, Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңның 30-бабына, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 24-бабына сәйкес жүргізілетін азаматтық-құқықтық мәміле бойынша ақы төлеу талаптарына сәйкес төлем бойынша міндеттемелерді орындау болып табылмайды.";

      171-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "171. Ақша жөнелтушінің банктік шотындағы ақшаға клиенттің ақшасына тыйым салу құқығына ие уәкілетті мемлекеттік органдардың, лауазымды тұлғалардың немесе сот орындаушыларының тиісті шешімдерінің негізінде тыйым салу, банктік шоттардағы ақшаға (мүлікке) иелік етуге уақытша шектеу қою, сондай-ақ банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру құқығына ие уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды тұлғалардың тиісті шешімдері негізінде ақша жөнелтушінің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру Азаматтық кодекстің 740-бабында, 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 161-бабында, Салық кодексінің 118-бабында, Кеден кодексінің 125-бабында, Банктер және банк қызметі туралы заңның 51-бабында және Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 62-бабында көзделген тәртіппен және жағдайларда жүзеге асырылады.

      Мүлікті иелік етуге уақытша шектеу қоюға, банктердің корреспонденттік шоттарындағы ақшаға тыйым салуға (атқарушылық құжаттарды орындауды қамтамасыз ету шараларын қабылдау жағдайларын қоспағанда), сондай-ақ мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді, нотариус депозиті талаптарымен енгізілген тұрғын үй төлемдерін есептеуге арналған банктік шоттар бойынша, Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы заңның 7-бабына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша банктік шоттарда тұрған ақшаға, сондай-ақ тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылысы жинақтары түрінде тұрғын үй құрылысы жинақ банктерінде банктік шоттарда тұрған ақшаға тыйым салуға жол берілмейді.

      Мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді, нотариус депозиті талаптарымен енгізілген тұрғын үй төлемдерін, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылысы жинақтары түрінде тұрғын үй құрылысы жинақ банктерінде банктік шоттарда тұрған ақша есептеуге арналған банктердің корреспонденттік шоттары мен банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға жол берілмейді.";

      мынадай мазмұндағы 180-1 және 180-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "180-1. Егер бенефициар банкінің корреспонденттік шоты бойынша шығыс операцияларын жүргізуге кедергі келтіретін орындалмаған талаптар немесе ақшаға иелік жасауға шектеулер бар болса, бенефициар банкінің корреспонденттік шотына қызмет көрсететін банк төлемді және (немесе) ақша аударымын алу сәтінде бенефициар банкінің клиенті болып табылмайтын тұлғаның пайдасына түскен ақшаны қайтарады.

      180-2. Банкті барлық банк операцияларын жүргізуге арналған лицензиядан айырған күннен бастап банктің уақытша әкімшілігі (уақытша әкімшісі) бұрын банктің төлем және (немесе) ақша аударымын есептеу сәтінде банктік шоты жабылған клиенті болып табылатын тұлғаның пайдасына ақша түскен жағдайда жөнелтушіге ақшаны қайтаруды жүзеге асырады.";

      181-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "181. Бенефициар банкі өзінің қате төлемді орындау фактісін анықтаған кезде банк бенефициар мұндай фактіні анықтаған күннен бастап келесі операциялық күннен кешіктірмей ақшаны қайтарады.

      Банктің корреспонденттік шотына банктің клиенті болып табылмайтын тұлғаның пайдасына есептелген төлемдер және (немесе) аударымдар бойынша ақшаны қайтаруды, сондай-ақ банкке клиенттердің төлем және (немесе) ақша аударымын есептеу сәтінде жабылған шоттарына ақша түскен жағдайда, банк бенефициар қате төлемдер бойынша ақшаны қайтару үшін көзделген тәртіппен және мерзімде жүзеге асырады.";

      184-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "184. Бенефициар банкі жөнелтушінің төлем құжатының қате орындалғаны туралы жөнелтуші банктің хабарламасын алған күннен кейінгі келесі операциялық күннен кешіктірмей, қате есептелген ақша сомасын кейіннен бенефициарды хабардар ете отырып, бенефициардың банктік шотынан, оның келісімінсіз есептен шығару жолымен қайтаруды жүргізеді.";

      189-тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) алушы банк пен жөнелтуші арасындағы шартта көзделген рұқсат етілмеген төлемдерден қорғау әрекеттерінің келісілген тәртібіне сәйкес банктен алынған;";

      190-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "190. Рұқсат етілмеген төлемдерден қорғау әрекеттерінің тәртібі банк пен жөнелтуші арасында келісіледі және олардың арасындағы шартта көзделеді.";

      191-тармақтың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банк жөнелтушіден рұқсат етілмеген төлем туралы хабарды алғаннан кейінгі келесі операциялық күннен кешіктірмей бенефициарға не бенефициар банкке рұқсат етілмеген төлем бойынша ақшаны қайтару туралы хабарлама жолдайды. Хабарламаның нысанын алушы банк өз бетінше айқындайды.

      Бенефициар банкі, егер бұл бенефициар мен бенефициар банкі арасында жасалған шартта көзделсе, банктен рұқсат етілмеген төлем туралы хабарлама түскен күннен бастап келесі операциялық күннен кешіктірмей есептелген ақша сомасын кейіннен бенефициарды хабардар ете отырып, бенефициардың банктік шотынан, оның келісімінсіз есептен шығару арқылы жүргізеді.";

      1 және 2-қосымшаларда "Болған кезде мөрі" деген сөздер алып тасталсын;

      3-қосымша Тізбенің 3-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

      4, 5, 6 және 9-қосымшаларда "Болған кезде мөрі" деген сөздер алып тасталсын;

      10 және 11-қосымшаларда "Мөр орны (егер мөр болса)", "Болған кезде мөр орны" деген сөздер алып тасталсын;

      12-қосымшада "Болған кезде мөрі" деген сөздер алып тасталсын;

      13-қосымшада "Мөр (болған кезде)" деген сөздер алып тасталсын;

      14-қосымшада "Болған кезде мөрі" деген сөздер алып тасталсын;

      15-қосымшада "Мөр орны" деген сөздер алып тасталсын;

      16, 17 және 18-қосымшаларда "Болған кезде мөр" деген сөздер алып тасталсын.

      9. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 209 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      қаулыда:

      қаулының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларын бекіту туралы";

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, Қазақстан Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды орнату қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидалары";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды орнату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (бұдан әрі - Азаматтық кодекс), 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі - Салық кодексі), "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі - Банктер және банк қызметі туралы заң), "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы (бұдан әрі - КЖТҚҚ туралы заң), "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі - Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң), Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - Ұлттық Банк) нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және Ұлттық Банкте банктердің, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі - банктік емес ұйымдар) ұлттық және шетел валютасында корреспонденттік шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібін айқындайды.";

      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Корреспонденттік шоттар Ұлттық Банк пен банктің (банктік емес ұйымның) арасында корреспонденттік шот шарты жасалғаннан кейін ашылады. Корреспонденттік шоттар ұлттық валютада да, сондай-ақ шетел валютасында да ашылады және жүргізіледі. Корреспонденттік шот шарты банк (банктік емес ұйым) банктің (банктік емес ұйымның) уәкілетті адамдары қол қойған, еркін нысанда ұсынылған жазбаша өтініштің (бұдан әрі - өтініш) негізінде ұсынылған шартқа (оның ішінде шартқа өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға) тұтастай қосылу арқылы ғана талаптарын қабылдай алатын қосылу шарты болып табылады.";

      12-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) қол қою үлгілері бар құжатты (қол қою үлгілері бар альбомды) онда төлем құжаттарына уәкілетті адамдардың тегі, аты және әкесінің аты (бар болған кезде), көрсетілген адамдардың қол қою үлгілерінің болу талабымен еркін нысанда ұсынуға жол беріледі;";

      23 және 24-тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Банк (банктік емес ұйым) Ұлттық Банкте екінші және келесі корреспонденттік шоттарды ашқан кезде көрсетілген шоттарды ашу сәтінде Ұлттық Банкке бұрын ұсынылған құжаттарда өзгерістер болмаған жағдайда, № 207 қағидаларда көзделген нысан бойынша қол қою үлгілері бар құжатты қоспағанда, Қағидаларда көзделген құжаттарды қайта тапсыру талап етілмейді.

      24. Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының резидент емес банктердің корреспонденттік шоттарын қоспағанда, банкке (банктік емес ұйымға) корреспонденттік шотты ашу күнінен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей өз құзыреті шегінде салықтардың және төлемдердің түсуін қамтамасыз етуді, Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеуді, Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның қарауына жатқызылған қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайтын мемлекеттік органға (бұдан әрі - мемлекеттік кіріс органы) хабарламаларды кепілдікпен жеткізуді қамтамасыз ететін телекоммуникация желісі арқылы сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, аталған шоттарды ашу туралы хабарлайды.";

      39 және 40-тармақтар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 40-1-тармақпен толықтырылсын:

      "40-1. Ұлттық Банк корреспонденттік шотқа орындалмаған талаптарды орындамай, мүлікті иеленуді уақытша шектеу туралы актілерді, уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды тұлғалардың банктің (банктік емес ұйымның) корреспонденттік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешімдерін және (немесе) нұсқауларын, сондай-ақ банктің (банктік емес ұйымның) корреспонденттік шоты жабылған кезде банктің (банктік емес ұйымның) корреспонденттік шотында тұрған ақшаға тыйым салу туралы актілерді Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңда, № 207 қағидаларда және Қағидаларда айқындалған тәртіппен қайтарады.";

      70-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14346 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 204 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында чектерді қолдану қағидаларында белгіленген талаптарды бұза отырып чекті ресімдеу;";

      76-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "76. Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңда және № 207 қағидаларда көзделген жағдайларда корреспонденттік шотты жабуға жол берілмейді.";

      3-қосымшада "Мөр (болған жағдайда)" деген сөздер алып тасталсын.

      10. "Банктер арасында, сондай-ақ банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 210 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14335 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Банктер арасында, сондай-ақ банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларында:

      11-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) егер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінде, Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңда және (немесе) корреспонденттік шот шартында өзгеше көзделмесе, респонденттiң жазбаша өтiнiшi бойынша кез келген уақытта;".

      11. "Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 212 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14337 болып тіркелген, 2016 жылғы 7 қарашада Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидаларында:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Қағидаларда банктер және банк қызметі туралы, электрондық құжат туралы, ақпараттандыру туралы, төлемдер және төлем жүйелері туралы заңдарда көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) аутентификация - қауіпсіздік рәсімінің талаптарына сәйкес электрондық құжаттың түпнұсқалығын және дұрыс жасалуын растау;

      2) биометрикалық сәйкестендіру - клиенттің электрондық банктік қызметті алу құқығын бірыңғай растау мақсатында клиенттің жеке басын физиологиялық және биологиялық ерекшеліктері негізінде анықтау рәсімі;

      3) бірреттік (біржолғы) код - клиенттің сұратуы бойынша бағдарламалық-аппараттық құралдар арқылы жасалатын және клиентке электрондық банктік қызметтерде қолжетімділікті ұсыну кезінде біржолғы пайдалануға арналған электрондық цифрлық символдардың бірегей жүйелілігі;

      4) қауіпсіздік рәсімі - клиенттің электрондық банктік қызметті алу құқығын белгілеу мен берілетін және алынатын электрондық құжаттардың мазмұнындағы қателерді және (немесе) өзгерістерді анықтау мақсатында электрондық құжаттарды жасау, беру және алу кезінде клиентті сәйкестендіруге арналған ұйымдастыру шараларының және ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-техникалық құралдарының кешені;

      5) пайдаланушының бірегей сәйкестендіргіші - банк жүйесіне кіру үшін клиентке банк тағайындайтын цифрлық, әріптік немесе өзге де символдардан тұратын коды, ол бойынша электрондық банктік қызметтерге рұқсат беріледі;

      6) пароль - электрондық банктік қызметтерді алу үшін банктің жүйесіне кіру құқықтарын растау үшін жасалатын цифрлық, әріптік немесе өзге де символдар жиынтығы;

      7) сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы (СДАО) - клиенттердің сәйкестендіру рәсімдерін жүргізу үшін қолжетімді дереккөздерден клиенттің деректерімен алмасу бойынша банктермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін банкаралық ақша аудару жүйесінің операциялық орталығы;

      8) серпінді сәйкестендіру - бір реттік (бір жолғы) кодты пайдалану арқылы клиенттің электрондық банктік қызметті алу құқығын бірыңғай растау мақсатында клиенттің жеке басын растауды белгілейтін рәсім;

      9) электрондық құжат - ақпарат электрондық-цифрлық нысанда берілген және сәйкестендіру құралдарымен куәландырылған Қағидаларда көзделген тәртіппен жөнелтуші жасаған және бұрмалаушылықтар және (немесе) жасалғаннан кейін оған енгізілген өзгерістер жоқ электрондық құжат;

      10) электрондық төлем қызметтері - банк шотын пайдалана отырып төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын, шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуге және ақпараттық банктік ақпараттық қызметтерге жатпайтын банк операцияларының өзге де түрлерін жүзеге асыруға байланысты көрсетілетін қызметтер.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-тараумен толықтырылсын:

      "2-1-тарау. Қызметті қашықтан тәсілімен көрсеткен кезде СДАО қызметін пайдаланудың ерекшеліктері

      22-1.Электрондық банк кызметтерін көрсеткен кезде клиенттермен іскерлік қатынастарды қашықтан тәсілімен орнату Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17250 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 қаулысымен бекітілген Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.

      22-2. Биометрикалық ақпараттың құралын пайдалана отырып клиентті сәйкестендірген кезде СДАО қызметін пайдалануға рұқсат етіледі.

      22-3. Қағидалардың 22-2-тармағында көзделген жағдайда, клиенттің оның дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және оның ішінде қажет болған кезде үшінші тұлғаларға ұсынуға алынған, сәйкестендіру құралы арқылы расталған келісім негізінде банк клиентпен клиентте бар құрылғыны (смартфонды, компьютерді, планшетті) пайдалана отырып бейнеконференция сеансын жүргізеді. Бейнеконференцияның мазмұнды бөлігі (бақылау мәселелерінің тізбесі), сондай-ақ клиенттерді қашықтан сәйкестендірген кезде банктер көрсететін қызметті тізбесі мен көлемін банктер дербес белгілейді.

      Банк СДАО-ға клиенттің жеке не бизнес-сәйкестендіру нөмірі және бейнеконференция сеансынан алынған бейнежазбасын береді.

      СДАО бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы бейнеконференция сеансынан алынған фотобейненің биометрикалық көрсеткіштері бойынша және клиенттің қолжетімді дереккөздерінен фотобейнесінің сәйкес болу деңгейін айқындайды. Клиенттердің банктерден алынған өтініштерінің бейнежазбасы СДАО дерекқорында сақталады.

      Осы тараудың мақсаттары үшін қолжетімді дереккөздерден мәліметтер деп клиенттің жеке басын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мемлекеттік дерекқорынан мәліметтер түсініледі.

      Фотобейненің биометрикалық көрсеткіштер бойынша және клиенттің СДАО қолжетімді дерекқордан алынған сәйкестендіру деректерінің сәйкес келу дәрежесінің нәтижелері банкке беріледі. Сәйкес келу дәрежесінің нәтижелері СДАО дерекқорында сақталады.

      СДАО қолжетімді дерекқордан алынған мәліметтердің тұтастығын және өзгермейтіндігін қамтамасыз етеді.

      Банк қажет болған кезде клиентті сәйкестендірудің қосымша тәсілдерін қолдана отырып, фотобейнелердің СДАО-дан алынған сәйкес келу нәтижелері негізінде клиентке электрондық банк кызметтерін көрсету туралы шешім қабылдайды.

      Банктердің СДАО-мен өзара іс-қимылы олардың арасында жасалған шарт негізінде жүзеге асырылады, шартта мынадай талаптар бар, бірақ мұнымен шектелмейді:

      1) қызметтер ұсыну және алу тәртібі мен мерзімдері;

      2) қауіпсіздікті қамтамасыз ету рәсімдері;

      3) алынатын комиссия мөлшері, оны алу тәртібі;

      4) тараптардың, оның ішінде конфиденциалдылық режимін сақтау, банктік құпияны сақтау және клиенттердің дербес деректерін қорғау бөлігіндегі жауапкершілігі;

      5) тараптардың құқықтары мен міндеттемелері;

      6) шағым-талаптарды ұсыну тәртібі және даулы мәселелерді шешудің тәсілдері.";

      28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Банктің ішкі құжаттарында және шартта белгіленген қауіпсіздік рәсімдерін қолдану негізінде сәйкестендіру құралдарын қолданбай телефон байланысы арқылы жеке тұлғаға электрондық банктік қызмет көрсетуге, сондай-ақ заңды тұлғаға ақпараттық банктік қызмет көрсетуге рұқсат етіледі.

      Жеке тұлғаға электрондық төлем қызметтерін телефон байланысы арқылы ұсынған кезде банктің ішкі құжаттарында және шартта белгіленген қауіпсіздік рәсімдеріне сәйкес алынған төлем қызметін клиент - жеке тұлғаның бастамашы болғаны туралы растама банкте қалады.".

      12. "Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14339 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 4 қарашада жарияланды) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      қаулыда:

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру тәртібін белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларында:

      1, 7 және 15-қосымшаларда "Мөр орны (ол бар болса)" деген сөздер алып тасталсын.

      13. "Жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесі операторының немесе операциялық орталығының төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 214 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14334 болып тіркелген, 2016 жылғы 3 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      қаулыда:

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесі операторының немесе операциялық орталығының төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша мәліметтер беру тәртібін белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесі операторының немесе операциялық орталығының төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша мәліметтер беру қағидаларында:

      1 және 2-қосымшаларда "Мөр орны (ол болса)" деген сөздер алып тасталсын.

      14. "Төлем ұйымдарының қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 215 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14347 болып тіркелген, 2016 жылғы 3 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем ұйымдарының қызметін ұйымдастыру қағидаларында:

      28-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Төлем ұйымы бюджетке төлемдерді қабылдау бойынша төлем қызметтерін клиенттің банктік шотын ашпай төлем ұйымы мен банк және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында төлем қызметін көрсету жөніндегі агенттік шартқа сәйкес көрсетеді.";

      1, 2, 3, 4 және 6-қосымшалардағы "Мөр орны (бар болса)" деген сөздер алып тасталсын.

      15. "Банкаралық төлем карточкалары жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 217 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14306 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 қазанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      қаулыда:

      қаулының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс iстеу қағидаларын бекіту туралы";

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс істеу тәртібін белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қоса беріліп отырған Төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс iстеу қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Банкаралық төлем карточкалары жүйесінің жұмыс істеу қағидаларында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс iстеу қағидалары";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс істеу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң) сәйкес әзірленді және төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс істеу тәртібін айқындайды.

      Төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің жұмыс істеу тәртібі жүйенің жұмыс істеуінің құқықтық негізін, операциялық орталығын, жүйеге қатысушыларды, операциялық қағидаларды, банкаралық комиссияны, хабарларды маршруттауды және авторландыруды, клирингті, клиринг нәтижелері бойынша ақша аударымын, тәуекелдерді басқаруды және жұмыс істеу қабілеттілігін және қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын қамтиды.

      Төлем карточкаларының банкаралық жүйесі (бұдан әрі - жүйе) жүйеге қатысушылардың төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған операциялар бойынша хабарларды және банкаралық төлемдер клирингін (бұдан әрі - банкаралық төлемдер) маршруттауды жүзеге асыруға, жүйеге қатысушылардың төлем карточкаларын пайдалана отырып жүйеге қатысушыларға қызмет көрсету желісінен тыс жасалған операциялар бойынша, сондай-ақ жүйеге қатысушылар болып табылмайтын эмитенттердің төлем карточкаларын пайдалана отырып жүйеге қатысушыларға қызмет көрсету желісінде жасалған операциялар бойынша хабарларды маршруттауға арналған.".

      16. "Операторы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі не оның еншілес ұйымы болып табылатын төлем жүйелерінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 218 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14307 болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Операторы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі не оның еншілес ұйымы болып табылатын төлем жүйелерінің жұмыс істеу қағидаларында:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Операторы Ұлттық Банк немесе оның еншілес ұйымы болып табылатын төлем жүйелерінің жұмыс істеу тәртібі төлем жүйесі операторының және төлем жүйесінің операциялық орталығының функцияларын, төлем жүйелеріне қатысу талаптарын, Ұлттық Банк және (немесе) Орталық төлем жүйелерінде көрсететін қызметтерді және төлем жүйелерінде жүзеге асырылатын операциялар түрлерін, төлем жүйелерінің жұмыс істеуін, төлем жүйелеріне қатысушылардың (бұдан әрі - қатысушылар) төлем жүйесімен өзара іс-әрекетін, тәуекелдерді басқару әдістерін және ақпараттық қауіпсіздік шараларын қамтиды.";

      4-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) "овердрафт" күндізгі қарызы (бұдан әрі - "овердрафт" қарызы) - Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының төлем жүйелерінің қатысушылары болып табылатын, операторы не "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын (бұдан әрі - Орталықтың төлем жүйелері) есептеу агенті болып табылатын банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға Орталықтың тиісті төлем жүйесінде жүргізілген клиринг нәтижесі бойынша ақша аударымын жүзеге асыру үшін Ұлттық Банктегі олардың корреспонденттік шоттарында теңгемен ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда беретін қысқа мерзімді қарыз;";

      28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Операциялық тәуекелді басқару үшін мынадай әдістер пайдаланылады:

      1) Ұлттық Банктің Ұлттық Банк туралы заңға сәйкес төлем жүйесінің ұйымдастырылуына және жұмыс істеуіне бақылауды және қадағалауды жүргізуі;

      2) Ұлттық Банктің немесе Орталықтың төлем жүйесінің бағдарламалық-техникалық кешенінің үздіксіз жұмысына тұрақты мониторинг жүргізуі және қолдауы;

      3) төлем жүйесі жұмысының тоқтап қалуының ықтимал сценарийлерін ескере отырып, төлем жүйесінің қызметін қалпына келтіру жоспарын жаңартылған күйде ұстау және Ұлттық Банктің және (немесе) Орталықтың осы жоспарды төлем жүйесінің жұмысын бір жыл ішінде кемінде екі рет негізгі орталықтан резервтік орталыққа аударуы арқылы тестіден өткізуі;

      4) төлем жүйесінің резервтік орталығының жұмыс қабілетін қамтамасыз ету;

      5) төлем жүйесінің бағдарламалық-техникалық кешенінің жұмысында негізгі орталықта қалпына келтіруге жатпайтын іркілістер немесе тұрып қалулар болған кезде төлем жүйесінің жұмысын негізгі орталықтан резервтік орталыққа көшіру;

      6) қатысушыда клиринг нәтижесі бойынша ақша аударымын жүзеге асыру үшін ақша жеткіліксіз болған немесе болмаған кезде пайдаланушылар мен Ұлттық Банк арасындағы келісім негізінде Ұлттық Банктің "овердрафт" қарызын беруі;

      7) клиринг нәтижесі бойынша уақтылы ақша аударымдарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін жасасқан шарттарға сәйкес қатысушылардың резервтік қорын және тәуекелдерді басқарудың басқа әдістерін жасау;

      8) өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету мақсатында ұсынылған қатысушының кепілдік міндеттемелері негізінде оның корреспонденттік шотындағы ақшаны резервтеу.";

      мынадай мазмұндағы 29, 30 және 31-тармақтармен толықтырылсын:

      "29. Ұлттық Банк "овердрафт" қарызын қатысушыларға қатысушы мен Ұлттық Банк арасында жасасқан корреспонденттік шот шартында Ұлттық Банктің берген қарыз бойынша берешек сомасы мен ол бойынша сыйақыны банктің корреспонденттік шотынан алу құқығы болған кезде береді.

      30. Ұлттық Банк "овердрафт" қарызын Орталықтың тиісті төлем жүйесінің операциялық күні ішінде Қазақстан Республикасының ұттық валютасында бір рет беріледі.

      "Овердрафт" қарызы Орталықтың тиісті төлем жүйесінде клиринг нәтижесі бойынша ақша аударымын жүзеге асыру үшін Ұлттық Банктегі қатысушының корреспонденттік шотында жетіспеген теңгедегі сомаға белгіленген лимит аясында қатысушы мен Ұлттық Банк арасындағы шартта анықталған тәртіппен бірінен соң бірі келетін операциялық күндер ішінде қатарынан екі реттен көп емес беріледі.

      31. Қатысушылар үшін "овердрафт" қарызы сомасының лимитін Ұлттық Банк белгілейді және қатысушының өтінішхаты негізінде қайта қаралады.".

      17. "Банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтаманы және банктік шот бойынша ақша қалдығы және қозғалысы туралы үзінді көшірмені ресімдеуге және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 219 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14340 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын;

      "Банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтаманы және банктік шот бойынша ақша қалдығы мен қозғалысы туралы үзінді-көшірмені ресімдеуге және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы";

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтаманы және банктік шот бойынша ақша қалдығы мен қозғалысы туралы үзінді-көшірмені ресімдеуге және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтаманы және банктік шот бойынша ақша қалдығы мен қозғалысы туралы үзінді-көшірмені ресімдеуге және олардың мазмұнына қойылатын мынадай талаптар бекітілсін:";

      1-тармақтың 2) тармақшасында:

      бірінші бөліктің он бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "банктің уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және мөртабан (қағаз нұсқа үшін).";

      үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банктік шотты белгілеу туралы ақпарат Банктер және банк қызметі туралы заңның 50-бабының 5 және 7-тармақтарына сәйкес:

      мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды және әлеуметтік төлемдерді, "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тұрғын үй төлемдерін есептеу үшін;

      нотариус депозитінің талаптарымен;

      "Мемлекеттік жинақтаушы білім беру жүйесі туралы" 2013 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған жинақтаушы білім беру салымы туралы шарт бойынша;

      "эскроу" режимінде;

      тұрғын үй төлемдерін пайдалану арқылы жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтарын орналастыру үшін тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінде ашылған жеке тұлғаның банктік шотының бар екендігі және нөмірі туралы анықтамаларды және банктік шоты бойынша үзінді көшірмені ұсынған кезде қосымша көрсетіледі.";

      18. "Көрсетілетін төлем қызметтерін маңызды берушілердің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 220 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14295 болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Көрсетілетін төлем қызметтерін маңызды берушілердің тізілімін жүргізу қағидаларында:

      2-қосымшада "Мөрге арналған орын (бар болса)" деген сөздер алып тасталсын.

      19. "Төлем жүйелерінің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 221 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14297 болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілген:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем жүйелерінің тізілімін жүргізу қағидаларында:

      1, 2, 3, 4, 5 және 8-қосымшаларда "Мөр орны (бар болса)" деген сөздер алып тасталсын.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
төлемдер және төлем жүйелері
мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін кейбір
қаулыларының тізбесіне
1-қосымша
  Клиенттердің банктік шоттарын
ашу, жүргізу және жабу
қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

Қол қою үлгілері бар құжат Документ с образцами подписей

Банктің клиенті
Клиент банка

_____________________________
Атауы
_____________________________
наименование

Коды
Коды

Банктің белгілеулері
Отметки банка

Банк клиентінің орналасқан жері Местонахождение
клиента банка

_____________________________Телефон
Телефон

_____________________________

Банк (банктің филиалы, бөлімшесі)
Банк (филиал, подразделение банка)

_____________________________
Атауы
_____________________________
наименование

Банктің орналасқан жері (банктің филиалы, бөлімшесі)
Местонахождение банка (филиал, подразделение банка)

_____________________________
_____________________________

Телефон
Телефон

_____________________________

Банктік шоттың түрі
Вид банковского счета

_____________________________

Клиенттің сәйкестендіру коды Идентификационный код клиента

__________________________________________________________

Осы құжатта көрсетілген қол қою және мөр бедері үлгілеріне сәйкес қол қою және мөр бедері клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті
Подписи и оттиск печати в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента


Лауызымы
Должность

Аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Қол қою үлгісі
Образец подписи

Мөр бедері үлгісі
Образец оттиска печати

Бірінші қол
Первая подпись
Екінші қол
Вторая подпись      Сырт жағы

      Оборотная сторона

Үлгілердің түпнұсқалығын растайтын тұлғаның аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подтверждающего подлинность образцов

Үлгілерді растау күні
Дата удостоверения образцов

Үлгілердің, мөрдің түпнұсқалылығын растайтын тұлғаның қолы
Подпись лица, подтверждающего подлинность образцов, печать
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
төлемдер және төлем жүйелері
мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін кейбір
қаулыларының тізбесіне
2-қосымша
  Клиенттердің банктік шоттарын
ашу, жүргізу және жабу
қағидаларына
4-қосымша
Нысан

Қол қою үлгілері бар құжат Документ с образцами подписей

Банктің клиенті
Клиент банка

______________________________
Атауы
______________________________
наименование

Коды
Коды

Банктің белгілеулері
Отметки банка

Банк клиентінің орналасқан жері Местонахождение
клиента банка

______________________________Телефон
Телефон

______________________________

Банк (банктің филиалы, бөлімшесі)
Банк (филиал, подразделение банка)

______________________________
Атауы
______________________________
наименование

Банктің орналасқан жері (банктің филиалы, бөлімшесі)
Местонахождение банка (филиал, подразделение банка)

______________________________
______________________________

Телефон
Телефон

______________________________

Банктік шоттың түрі
Вид банковского счета

______________________________

Клиенттің сәйкестендіру коды Идентификационный код клиента

____________________________________________________________

Осы құжатта көрсетілген қол қою үлгілеріне сәйкес қол қою және мөр бедері клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті
Подписи в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента


Лауызымы
Должность

Аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Қол қою үлгісі
Образец подписи

Бірінші қол
Первая подписьЕкінші қол
Вторая подпись      Сырт жағы

      Оборотная сторона

Үлгілердің түпнұсқалығын растайтын тұлғаның аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подтверждающего подлинность образцов

Үлгілерді растау күні
Дата удостоверения образцов  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
төлемдер және төлем жүйелері
мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін кейбір
қаулыларының тізбесіне
3-қосымша
  Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді және (немесе)
ақша аударымдарын жүзеге
асыру қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

№____ ақша аударуға арналған өтініш

Күні


Ақша жөнелтуші


Шот дебеттелсін ЖСКМекенжайы (жеке және заңды тұлғалар үшін) не ақша жөнелтушінің (жеке тұлға үшін) жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі

Комиссия ЖСК шотынан есептен шығарылсынI

II

АжК

ЖСН (БСН)


      І Резидент - (1); Бейрезидент - (2);

      II - Экономика секторы (0-9)

Банк


Валюталандыру күні


БСК
Валюта

Сомасы

Сомасы жазумен


Бенефициар

Шот кредиттелсін

ЖСК

Елі
III

IV

БеК

ЖСН (БСН) (егер бар болса)
      IIІ Резидент - (1); Бейрезидент - (2);

      IV - Экономика секторы (0-9)

Бенефициар банкі


Делдал-банк

Елі


БСК


БСК


Банктің комиссиясы
Ақша жөнелтушінің есебінен
Бенефициардың есебінен


Делдал банктің комиссиясы
Ақша жөнелтушінің есебінен
Бенефициардың есебінен

Келісімшарттың нөмірі, күні


Төлем белгілеу


ТБК


Ерекше талаптар

Ақша жөнелтушінің қолдары


Банк жүргізді

Басшының (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)
________________________________
қолы _____________________________
Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) _______________________

________ жылғы "__"
жауапты орындаушылардың қолдары ______________________


О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 182. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 ноября 2018 года № 17707

      Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие настоящего приказа см. п. 5.

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", 19 марта 2010 года "О государственной статистике", 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", 2 июля 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем, (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев двадцать четвертого, шестьдесят четвертого, шестьдесят пятого, шестьдесят шестого, шестьдесят седьмого, сто двадцать седьмого пункта 7 Перечня, абзацев восемьдесят седьмого, восемьдесят восьмого, восемьдесят девятого, девяностого, девяносто первого, девяносто седьмого, девяносто восьмого, девяносто девятого, сотого, сто первого пункта 8 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года.

      6. Приостановить до 1 января 2019 года действие:

      1) абзаца сто семнадцатого пункта 7 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "60. При ведении банком банковских счетов клиентов, переданных ему другим банком в случаях, предусмотренных статьями 60-1 и 61-2 Закона о банках и банковской деятельности банк присваивает указанным банковским счетам новые индивидуальные идентификационные коды и уведомляет налоговые органы в порядке, определенном подпунктом 1) части первой статьи 24 Налогового кодекса.";

      2) абзаца сто двадцать первого пункта 7 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "1) в случае несоответствия реквизитов банка и его клиента реквизитам, указанным в решении и (или) распоряжении уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента, в соответствии с Правилами осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419, (далее – Правила осуществления безналичных платежей), за исключением случаев их несоответствия реквизитам, указанным в ранее предъявленных решениях и (или) распоряжениях уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента в случаях, предусмотренных статьями 60-1 и 61-2 Закона о банках и банковской деятельности;";

      3) абзаца семидесятого пункта 8 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "случаев, предусмотренных статьями 60-1 и 61-2 Закона о банках и банковской деятельности;";

      4) абзаца семьдесят первого пункта 8 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "исполнения ранее предъявленных инкассовых распоряжений к банковским счетам отправителя денег в случаях, когда бенефициар обслуживается в банке – правопреемнике в рамках операций, предусмотренных статьями 60-1 и 61-2 Закона о банках и банковской деятельности. Исполнение таких инкассовых распоряжений осуществляется с исправлением банковских реквизитов бенефициара (ИИК, наименование и банковский идентификационный код банка бенефициара), на основании документа банка-правопреемника, подтверждающего реквизиты бенефициара и банка бенефициара;";

      5) абзаца семьдесят второго пункта 8 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "3) несоответствия ИИК, ИИН (БИН) отправителя денег реквизитам, указанным в платежном документе, за исключением исправления банком отправителя денег в платежных документах ИИК клиента в случаях, предусмотренных статьями 60-1 и 61-2 Закона о банках и банковской деятельности, при исполнении платежного документа с других банковских счетов клиента, в случаях, предусмотренных Правилами;".

      Председатель
Национального Банка
Д. Акишев

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство информации и коммуникаций
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство юстиции
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство финансов
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

  Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года № 182

Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 261 "Об утверждении Правил проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13071, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

      в Правилах проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

      в приложении слова "Печать (при наличии)" исключить.

      2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 200 "Об утверждении Требований к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14289, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

      в Требованиях к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 54 изложить в следующей редакции:

      "54. Внутренние журналы регистрации, указанные в пункте 53 Требований, пронумеровываются, прошнуровываются, сшиваются и удостоверяются подписью лица, допущенного к работе с платежной системой. Ошибочные записи во внутренних журналах регистрации, подлежащие корректировке, также удостоверяются подписью лица, допущенного к работе с платежной системой.".

      3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 202 "Об утверждении Правил выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14298, опубликовано 28 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в Правилах выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 25 изложить в следующей редакции:

      "25. Допускается перевод электронных денег между участниками системы электронных денег, являющимися владельцами электронных денег как одного, так и нескольких эмитентов в рамках одной системы электронных денег.

      Допускается перевод электронных денег юридическим лицом в пользу физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных частью второй пункта 8 статьи 44 Закона о платежах и платежных системах.";

      пункт 28 изложить в следующей редакции:

      "28. Эмитент обеспечивает соблюдение установленных пунктом 5 статьи 42 и пунктом 4 статьи 44 Закона о платежах и платежных системах ограничений по сумме приобретения электронных денег для неидентифицированных владельцев электронных денег.";

      в приложении слова "Место печати (при ее наличии)" исключить.

      4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365, опубликовано 14 ноября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в Правилах применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 1 примечания приложения 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Распределение институциональных единиц по кодам секторов экономики для использования в платежных документах осуществляется в соответствии с Инструкцией по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 139, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17274.";

      в приложении 2:

      в Детализированной таблице кодов назначения платежей:

      в разделе 0 "Пенсионные платежи и пособия":

      код назначения платежа 031 "Возврат банком ошибочных платежей и прочих платежей" после строки "возврат жилищной помощи" дополнить строкой следующего содержания:

  "


возврат ежемесячного государственного пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства

  ";

      код назначения платежа 099 "Прочие платежи по разделу 0" после строки "назначения жилищной помощи" дополнить строкой следующего содержания:

  "


ежемесячное государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства

  ";

      раздел 9 "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета" изложить в следующей редакции:

  "

Раздел 9 "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета"

911

Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет

912

Пеня по обязательствам в бюджет

913

Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан

917

Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат

918

Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат

925

Оплата процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин


Группа 960 "Возвраты (зачеты) из бюджета"

961

Зачет налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта, в счет погашения налоговой задолженности

962

Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта

963

Возврат налога на добавленную стоимость дипломатическим и приравненным к ним представительствам, аккредитованным в Республике Казахстан

966

Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока проведения возврата и зачета налога, платежей в бюджет


Группа 970 "Возвраты (зачеты) из бюджета превышения налога на добавленную стоимость, иные возвраты (зачеты) уплаченных сумм"

971

Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет

973

Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога

974

Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога

975

Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации

976

Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов

997

Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении работ, услуг от нерезидента

999

Операции по контрольному счету налога на добавленную стоимость

  ";

      пункт 6 примечания изложить в следующей редакции:

      "6. По разделу 9 "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета"

      Данный раздел включает в себя коды по платежам в государственный бюджет и возврату платежей из бюджета (кроме пенсий и пособий).

      Код 911 "Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет" указывается при перечислении начисленных (исчисленных) и иных обязательств в бюджет (за исключением пени и штрафов), предусмотренных Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). Исключением являются суммы к уплате при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат.

      Код 912 "Пеня по обязательствам в бюджет" указывается при уплате начисленных сумм пени по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов, платежей и иных обязательств в бюджет. Исключением являются суммы пени, начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат.

      Код 913 "Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан" указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых за административные правонарушения, исчисленных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее – Кодекс об административных правонарушениях) и уголовные правонарушения, налагаемых судами в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

      Код 917 "Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат" указывается при уплате в бюджет сумм налогов и плат с измененным (продленным) сроком уплаты.

      Код 918 "Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат" указывается при уплате сумм пени, начисленных при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат. Исключением являются суммы пени, начисленные по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов и плат.

      Код 925 "Оплата процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин" указывается при оплате процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин.

      Код 971 "Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет" указывается при возвратах на банковский счет налогоплательщика из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, платежей и иных обязательств в бюджет.

      Код 973 "Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога" проставляется при перечислении сумм зачетов превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога.

      Код 974 "Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога" проставляется при перечислении возврата превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога.

      Код 975 "Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации" указывается при излишней или ошибочной уплате сумм в бюджет, переводе сумм налогов, платежей и иных обязательств в бюджет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации.

      Код 976 "Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов" указывается при ошибочном зачислении налогов, платежей и иных обязательств в бюджет в другие органы государственных доходов, при переводе излишне или ошибочно уплаченных налогов, платежей и иных обязательств в бюджет в другие органы государственных доходов.

      Код 999 "Операции по контрольному счету налога на добавленную стоимость" указывается при переводе денег на контрольный счет налога на добавленную стоимость, открытый в банке второго уровня на территории Республики Казахстан, в том числе при уплате налога на добавленную стоимость в бюджет, включая налог на добавленную стоимость на импорт и за нерезидента; уплате налога на добавленную стоимость поставщикам товаров; уплате налога на добавленную стоимость покупателями (получателями) товаров; зачислении денег с иного банковского счета плательщика налога на добавленную стоимость.".

      5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 204 "Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14346, опубликовано 9 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      в Правилах применения чеков на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Чек содержит следующие обязательные реквизиты:

      1) наименование "чек";

      2) серию и номер чека;

      3) наименование (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) чекодателя или лица, его представляющего;

      4) индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер чекодателя (чекодержателя);

      5) сумму цифрами и прописью, дату, место выдачи чека, подпись чекодателя или лица, его представляющего;

      6) наименование (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) чекодержателя;

      7) наименование банка чекодателя;

      8) банковский идентификационный код банка чекодателя;

      9) графу "заплатите";

      10) графу "назначение платежа" (за исключением чека на получение наличных денег);

      11) графу "отметка чекодержателя о принятии чека к оплате";

      12) графы КОд (код отправителя денег), КБе (код бенефициара) и код назначения платежа;

      13) графу "цели расхода" (для чеков на получение наличных денег);

      14) для юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, оттиск печати.";

      подпункт 2) пункта 15 изложить в следующей редакции:

      "2) требование правильной выписки чеков, включая:

      соблюдение последовательности номеров бланков чеков;

      указание суммы чека цифрами и прописью (сумма прописью начинается в самом начале строки с заглавной буквы, слово "тенге" указывается вслед за суммой прописью после одного пробела, слово "тиын" в чеке не указывается, свободное место после написания суммы цифрами и прописью прочеркивается двумя линиями);

      в графе после слова "заплатите" указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование лица, на имя которого выписывается чек;

      номер документа, удостоверяющего личность чекодателя (для физических лиц), или лица, уполномоченного чекодателем распоряжаться чековой книжкой (для физических и юридических лиц), кем и когда выдан;

      проставление даты выписки чека (число и год цифрами, месяц прописью);

      проставление подписи чекодателя, соответствующей документу, удостоверяющему личность (для физических лиц), или лица, уполномоченного чекодателем распоряжаться чековой книжкой (для юридических лиц) – образцу подписи в документе с образцами подписей;

      указание в корешке чека суммы денег, на которую выписан чек (сумма проставляется цифрами), даты выписки чека с подписью чекодателя (для физических лиц) или лица, уполномоченного распоряжаться чековой книжкой (для физических и юридических лиц), если чековая книжка выдана на определенную сумму - остатка суммы до совершения операции и новый остаток по чековой книжке (остаток проставляется цифрами и прописью).

      Проставление оттиска печати чекодателя – юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства;";

      в пункте 18:

      абзац девятый подпункта 2) изложить в следующей редакции:

      "подписи уполномоченных лиц банка чекодателя (при выдаче чековой книжки в целях осуществления безналичных платежей);";

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) принимает документ с образцами подписей чекодателя (для физических лиц) или лица, уполномоченного чекодателем распоряжаться чековой книжкой (для юридических лиц).";

      пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:

      "20. Чеки, выписываемые чекодателями – юридическими лицами, подписываются лицами, уполномоченными распоряжаться чековой книжкой, и проставляются оттиском печати чекодателя.

      Требование по проставлению оттиска печати чекодателя не распространяется на чекодателя – юридическое лицо, относящееся к субъекту частного предпринимательства.

      21. Чекодержатель, принимая чек к оплате, в графе "отметка чекодержателя о принятии чека к оплате" и его корешке проставляет фамилию, имя, отчество (при его наличии), а также подпись (для физических лиц) или штамп либо печать с указанием наименования чекодержателя и подпись уполномоченного чекодержателем лица (для юридических лиц).

      Требование по проставлению штампа либо печати не распространяется на чекодержателя – юридическое лицо, относящееся к субъекту частного предпринимательства.";

      пункт 28 изложить в следующей редакции:

      "28. Банк чекодержателя или банк чекодателя отказывает в оплате чека по следующим основаниям:

      1) сумма прописью не соответствует сумме цифрами;

      2) срок действия чека истек;

      3) на чеке имеются исправления и (или) подчистки;

      4) на чеке имеются заметные отличия по почерку и цвету чернил;

      5) на чеке отсутствуют одна или несколько степеней защиты;

      6) на чеке имеются ошибки в указании реквизитов чека;

      7) несоответствие подписи на чеке и подписи в документе с образцами подписей чекодателя (для физических лиц) или лица, уполномоченного чекодателем распоряжаться чековой книжкой (для юридического лица);

      8) несоответствие оттиска печати на чеке оттиску печати в документе с образцами подписей чекодателя (для юридических лиц, не относящихся к субъектам частного предпринимательства);

      9) при недостаточной сумме денег для оплаты чека;

      10) обнаружение поддельного либо дефектного чека;

      11) иные основания, предусмотренные договором об использовании чеков.";

      подпункты 3) и 4) пункта 35 изложить в следующей редакции:

      "3) подпись чекодателя или лица, уполномоченного чекодателем распоряжаться чековой книжкой, неидентична образцу подписи, имеющейся в документе с образцами подписей чекодателя (для физических лиц) или лица, уполномоченного чекодателем распоряжаться чековой книжкой (для юридических лиц), либо имеются явные признаки подделки;

      4) оттиск печати чекодателя не соответствует образцу оттиска печати, имеющемуся в документе с образцами подписей чекодателя (для юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства).";

      в приложении слова "Печать (при ее наличии)" исключить.

      6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 "Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299, опубликовано 26 октября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      в Правилах выпуска платежных карточек, а также требованиях к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Договор о выдаче платежной карточки содержит следующие условия:

      1) условия выдачи платежной карточки, в том числе выдачи эмитентом платежной карточки и персонального идентификационного номера держателю платежной карточки или его уполномоченному лицу. Требование по выдаче персонального идентификационного номера не распространяется на платежную карточку, выпуск которой осуществляется в электронном виде путем представления эмитентом держателю платежной карточки информации о ее реквизитах;

      2) условия осуществления платежей и (или) переводов денег с использованием платежной карточки;

      3) порядок установления курса обмена иностранных валют, применяемого при осуществлении платежей и (или) переводов денег с использованием платежной карточки в валюте, отличной от валюты банковского счета, с учетом пункта 44 Правил;

      4) порядок представления выписки о платежах и (или) переводах денег и иных операциях, осуществленных с использованием платежной карточки;

      5) список лиц или ссылка на список лиц, которым выдаются дополнительные платежные карточки (при выдаче нескольких платежных карточек разным держателям на основании договора о выдаче платежной карточки);

      6) порядок и условия изъятия, блокирования и перевыпуска платежной карточки;

      7) срок действия платежной карточки и (или) договора о выдаче платежной карточки;

      8) порядок и сроки уведомления держателем платежной карточки эмитента об утере, краже или несанкционированном использовании платежной карточки;

      9) порядок уведомления держателя платежной карточки о вносимых изменениях и (или) дополнениях в договор о выдаче платежной карточки;

      10) порядок уведомления держателя платежной карточки об операциях с использованием платежной карточки, размер и порядок взимания комиссий за уведомление держателя платежной карточки об операциях с использованием платежной карточки;

      11) порядок расторжения договора о выдаче платежной карточки.";

      пункт 14 изложить в следующей редакции:

      "14. Допускается представление держателю дебетной карточки банковского займа в пределах предоставленной эмитентом суммы.";

      подпункт 2) пункт 66 изложить в следующей редакции:

      "2) в банкоматах устанавливается не менее одной камеры, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карточки. Зафиксированные камерой изображения хранятся эквайером не менее шестидесяти календарных дней.

      В случае обращения держателя платежной карточки при возникновении спорных ситуаций, связанных с использованием банкомата эквайера, срок хранения зафиксированных камерой изображений продлевается до разрешения спорной ситуации;".

      7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422, опубликовано 29 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

      в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года и Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее – Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс), законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан и организациях, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), а также в случае, когда законом Республики Казахстан, регулирующим деятельность такой организации, предусмотрена возможность осуществления указанных операций без лицензии, (далее – банки).";

      часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "Банковский счет, предназначенный для зачисления жилищных выплат и осуществления платежей на цели в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" (далее – Закон о жилищных отношениях), открывается при заключении между банком, клиентом – сотрудником, являющимся получателем жилищных выплат, и государственным учреждением, сотрудник которого является получателем жилищных выплат, договора о жилищных выплатах в соответствии с приложениями 10 к Правилам исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат сотрудникам специальных государственных органов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 1727, (далее – Правила № 1727), и Правилам обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 49, (далее – Правила № 49).";

      пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:

      "15. При открытии банковского счета на основании договора банковского обслуживания, следующие документы используются в целях распоряжения клиентом деньгами, находящимися на банковском счете:

      1) документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      2) копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей, оформленным в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил.

      Допускается представление документов, предусмотренных подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта, после заключения договора банковского обслуживания при обращении клиента в банк для осуществления операций по банковскому счету, за исключением случаев открытия банковского счета клиенту дистанционным способом.

      При открытии банковского счета клиенту дистанционным способом не требуется представление документов, предусмотренных подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта.

      16. В случае открытия клиентом второго и последующего банковских счетов в одном банке (его филиалах и подразделениях) банк не требует повторного представления клиентом документов, предусмотренных для открытия банковского счета (за исключением разрешения центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета – для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, и документа, удостоверяющего личность – для клиентов-физических лиц) в одном из следующих случаев:

      1) если клиент открывает банковский счет в том же банке (филиале, подразделении банка), в котором открыт первый банковский счет;

      2) если имеется подтверждение банка (филиала, подразделения банка), в котором клиенту открыт первый банковский счет, о наличии полного пакета документов, необходимых для открытия банковского счета в соответствии с Правилами.

      При открытии банковского счета клиенту дистанционным способом открытие физическому лицу – резиденту Республики Казахстан посредством систем удаленного доступа второго и последующих банковских счетов в одном банке (его филиалах и подразделениях) осуществляется без представления клиентом документов, предусмотренных для открытия банковского счета.";

      абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

      "17. Допускается открытие нескольких банковских счетов клиента – юридического лица в одном банке (филиале, подразделении банка) на основании одного документа с образцами подписей при наличии в банке других документов, необходимых для открытия банковского счета, а также выполнении следующих условий:";

      пункт 19 изложить в следующей редакции:

      "19. В целях исполнения требований, предусмотренных подпунктом 1), 4), 6), 8) 11), 13) и 15) части первой статьи 24 Налогового кодекса, банк использует информацию о налогоплательщиках, представляемую государственным органом, в пределах своей компетенции осуществляющий обеспечение поступлений налогов и платежей в бюджет, таможенное регулирование в Республике Казахстан, полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию уголовных и административных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа (далее – органы государственных доходов), в соответствии с частью третьей подпункта 1) части первой статьи 24 Налогового кодекса.";

      пункт 20 исключить;

      пункты 24, 25 и 26 изложить в следующей редакции:

      "24. При открытии банковского счета клиента банк уведомляет органы государственных доходов в порядке, случаях и сроки, определенные подпунктом 1) части первой статьи 24 Налогового кодекса.

      При открытии текущего счета, предназначенного для учета движения расчетов по налогу на добавленную стоимость, (далее – контрольный счет НДС) банк представляет в органы государственных доходов информацию в порядке, определенном пунктом 10-1 статьи 25 Закона о платежах и платежных системах.

      25. Отказ в открытии банковских счетов осуществляется банком в случаях и по основаниям, предусмотренным подпунктом 15) части первой статьи 24 Налогового кодекса, пунктом 1 статьи 13 Закона о ПОДФТ, пунктом 2 статьи 27 Закона о платежах и платежных системах, в случаях непредставления документов, предусмотренных Правилами, либо несовершения сделки между клиентом и банком.

      26. Для открытия текущего счета клиент представляет в банк:

      1) физические лица-резиденты Республики Казахстан и физические лица-нерезиденты Республики Казахстан:

      документ, удостоверяющий личность;

      2) индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и профессиональные медиаторы:

      документ, удостоверяющий личность;

      документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью (для частных нотариусов) либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных "Е-лицензирование";

      копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью (для адвокатов) либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных "Е-лицензирование";

      копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов (для частных судебных исполнителей) либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных "Е-лицензирование";

      копию сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов (для профессиональных медиаторов);

      3) юридические лица-резиденты Республики Казахстан и их филиалы и представительства, юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство:

      документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с параграфом 1главы 3 Правил;

      копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей, оформленным в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);

      копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц);

      разрешение государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, в соответствии с Правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9934, (для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета);

      4) юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан:

      документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;

      копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей, оформленным в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      5) крестьянские (фермерские) хозяйства:

      документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей, оформленным в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      6) ликвидируемые банки, страховые (перестраховочные) организации, их филиалы, добровольные накопительные пенсионные фонды:

      документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей, оформленным в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      копию решения суда либо общего собрания акционеров о ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации;

      копию решения Национального Банка о назначении ликвидационной комиссии;

      копию решения Национального Банка о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности (деятельности по перестрахованию);

      7) иностранные дипломатические и консульские представительства:

      документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей, оформленным в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      копию ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства.";

      в пункте 28:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) справку о получателе текущих жилищных выплат (для представления в банк) в соответствии с приложением 4 к Правилам № 1727 либо с приложением 8 к Правилам № 49 и (или) справку о получателе единовременных жилищных выплат (для представления в банк) в соответствии с приложением 6 к Правилам № 1727 либо приложением 9 к Правилам № 49.";

      подпункт 4) исключить;

      дополнить пунктом 28-1 следующего содержания:

      "28-1. Для открытия контрольного счета НДС клиент:

      юридическое лицо-резидент Республики Казахстан, нерезидент, осуществляющий деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство представляет в банк документы, предусмотренные подпунктом 3) пункта 26 Правил;

      индивидуальный предприниматель, частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат и профессиональный медиатор представляет в банк документы, предусмотренные подпунктом 2) пункта 26 Правил.

      При наличии у клиента в данном банке банковского счета и открытии контрольного счета НДС для зачисления сумм налога на добавленную стоимость в этом же банке (филиале и (или) представительстве) представление документов, предусмотренных частью первой настоящего пункта, не требуется.";

      дополнить пунктом 29-2 следующего содержания:

      "29-2. При открытии банковского счета клиенту дистанционным способом допускается открытие физическому лицу-резиденту Республики Казахстан текущего счета без представления клиентом документа, удостоверяющего личность.";

      пункт 32 изложить в следующей редакции:

      "32. Для открытия сберегательного счета вкладчик-клиент представляет в банк:

      1) физические лица-резиденты Республики Казахстан и физические лица-нерезиденты Республики Казахстан:

      документ, удостоверяющий личность;

      2) индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и профессиональные медиаторы:

      документ, удостоверяющий личность;

      документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      3) юридические лица-резиденты Республики Казахстан и их филиалы и представительства, юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал и представительство:

      документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей, оформленным в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);

      копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц);

      4) юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан:

      документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;

      копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей, оформленным в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил.";

      абзац третий подпункта 2) пункта 33 изложить в следующей редакции:

      "копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей, оформленным в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил.";

      дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:

      "35-1. При открытии банковского счета клиенту дистанционным способом допускается открытие физическому лицу-резиденту Республики Казахстан сберегательного счета без представления клиентом документа, удостоверяющего личность.";

      подпункт 2) пункта 38 изложить в следующей редакции:

      "2) документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;";

      пункт 43 изложить в следующей редакции:

      "43. Для открытия временного сберегательного счета клиент представляет в банк:

      заявление на открытие временного сберегательного счета;

      копию протокола учредителей создаваемого юридического лица о назначении физического лица, уполномоченного на открытие и закрытие временного сберегательного счета, и документ, удостоверяющий его личность;

      документ с образцами подписей, оформленный в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил;

      копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц) уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением временного сберегательного счета в соответствии с документом с образцами подписей, оформленным в соответствии с параграфом 1 главы 3 Правил.";

      пункт 46 изложить в следующей редакции:

      "46. Юридические лица, их филиалы или представительства, не относящиеся к субъектам частного предпринимательства, а также частные судебные исполнители представляют в банк документ с образцами подписей по форме, согласно приложению 3 к Правилам, составленный на казахском и русском языках, в котором содержится образец оттиска печати.

      Юридические лица, их филиалы или представительства, относящиеся к субъектам частного предпринимательства, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, частные нотариусы, адвокаты и профессиональные медиаторы представляют в банк документ с образцами подписей по форме, согласно приложению 4 к Правилам, составленный на казахском и русском языках.

      Требование, предусмотренное частью второй настоящего пункта, распространяется на юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, у которых отсутствует печать в силу законодательства страны происхождения таких юридических лиц.";

      часть первую пункта 47 изложить в следующей редакции:

      "47. В документах с образцами подписей, представляемых юридическими лицами, их филиалами или представительствами, правом первой подписи обладает руководитель и (или) другие уполномоченные им лица. Право второй подписи предоставляется главному бухгалтеру и (или) другим уполномоченным лицам.";

      пункты 49 и 50 исключить;

      пункты 52 и 53 изложить в следующей редакции:

      "52. В графе "Отметки банка" документа с образцами подписей уполномоченное лицо банка, за исключением Национального Банка, указывает данные документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право первой либо первой и второй подписи и иные сведения, определенные банком.

      53. Подлинность подписей лиц, внесенных в документ с образцами подписей, подтверждает уполномоченное лицо банка при личном присутствии лиц, образцы подписей которых содержатся в документе с образцами подписей, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта.

      Допускается представление юридическими лицами, их филиалами и представительствами, индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами, профессиональными медиаторами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в банк документа с образцами подписей, удостоверенного нотариально.

      При открытии банковских счетов в Национальном Банке представляется нотариально удостоверенный документ с образцами подписей.";

      часть первую пункта 56 изложить в следующей редакции:

      "56. Необходимое количество экземпляров документов с образцами подписей, представляемых клиентом, определяется банком.";

      пункты 57 и 58 изложить в следующей редакции:

      "57. При замене хотя бы одного образца подписи либо образца оттиска печати в банк представляется новый документ с образцами подписей, оформленный в порядке, определенном в настоящем параграфе.

      58. Допускается оформление документа с образцами подписей, состоящего из документов, оформленных на каждое уполномоченное лицо по отдельности либо на несколько уполномоченных лиц, при условии представления в банк письменного заявления клиента о принятии таких документов в качестве одного документа с образцами подписей.";

      пункты 60 и 61 изложить в следующей редакции:

      "60. При ведении банком банковских счетов клиентов, переданных ему другим банком в случаях, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности банк присваивает указанным банковским счетам новые индивидуальные идентификационные коды и уведомляет налоговые органы в порядке, определенном подпунктом 1) части первой статьи 24 Налогового кодекса.

      61. Приостановление расходных операций по банковским счетам или арест денег, находящихся на банковском счете, осуществляется в соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса, статьей 125 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, статьей 156 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года, статьей 118 Налогового кодекса, статьей 51 Закона о банках и банковской деятельности, статьей 13 Закона о ПОДФТ, статьей 62 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", пунктом 11 статьей 27 Закона о платежах и платежных системах на основании решений и (или) распоряжений уполномоченных государственных органов или должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента или актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете клиента.";

      пункт 63 изложить в следующей редакции:

      "63. Банк возвращает решение и (или) распоряжение уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента соответствующему уполномоченному государственному органу или должностному лицу без исполнения по одному из следующих оснований:

      1) в случае несоответствия реквизитов банка и его клиента реквизитам, указанным в решении и (или) распоряжении уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента, в соответствии с Правилами осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419 (далее – Правила осуществления безналичных платежей), за исключением случаев их несоответствия реквизитам, указанным в ранее предъявленных решениях и (или) распоряжениях уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента в случаях, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности;

      2) если распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиента оформлено и представлено по форме, не соответствующей приказу Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 145 "Об утверждении форм распоряжений", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16533;

      3) в случае если решение и (или) распоряжение уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента предъявлено к банковскому счету по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе", к банковскому счету, предназначенному для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, активов фонда социального медицинского страхования, денег, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, а также денег банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации.";

      часть вторую пункта 74 изложить в следующей редакции:

      "При незаключении договора банковского счета в случае, предусмотренном частью третьей пункта 1 статьи 27 Закона о платежах и платежных системах, банк аннулирует индивидуальный идентификационный код в сроки, установленные внутренними правилами банка.";

      пункт 77 изложить в следующей редакции:

      "77. При закрытии банковского счета клиента банк уведомляет органы государственных доходов в порядке, случаях и сроки, определенные подпунктом 6) части первой статьи 24 Налогового кодекса.

      При закрытии контрольного счета НДС банк представляет в органы государственных доходов информацию в порядке, определенном пунктом 10-1 статьи 25 Закона о платежах и платежных системах.";

      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем (далее – Перечень);

      дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению 2 к Перечню.

      8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419, опубликовано 8 декабря 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

      в Правилах осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс), законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), формы и порядок оформления платежных документов, а также устанавливают требования к содержанию документа, подтверждающего оказание платежной услуги банками, платежными агентами и платежными субагентами банков и платежными организациями.";

      подпункт 5) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "5) уполномоченные лица – лица, наделенные полномочиями в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года (далее – Гражданский кодекс) (учредительные документы, доверенность, приказ, иные документы) подписывать от имени юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц (филиалы, представительства, территориально обособленные подразделения) платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Безналичные платежи и (или) переводы денег осуществляются на основании платежных документов отправителя, предъявляемых в электронной форме или на бумажном носителе, а также сформированных в системе банка с использованием систем удаленного доступа.

      Формы платежных документов, составляемых на бумажном носителе, определяются Правилами. Платежные документы, направляемые в электронной форме, содержат реквизиты, установленные Правилами для каждого вида и формы платежного документа.

      Подписи уполномоченных лиц на платежных документах, предъявляемых юридическими лицами, не относящимися к субъектам частного предпринимательства, на бумажном носителе, скрепляются оттиском печати.";

      в пункте 7:

      подпункт 7) изложить в следующей редакции:

      "7) индивидуальный идентификационный код отправителя денег и бенефициара.

      В случае отсутствия у физического лица индивидуального идентификационного кода указываются данные документа, удостоверяющего его личность, а также почтовый адрес (страна, город, улица, номер дома и квартиры).

      Допускается указание имени и отчества (при его наличии) инициалами;";

      часть первую подпункта 11) изложить в следующей редакции:

      "11) индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) – отправителя денег и бенефициара, за исключением платежных документов, в которых указание ИИН (БИН) не требуется в случаях, предусмотренных Правилами, а также когда отправитель денег или бенефициар являются иностранцами и лицами без гражданства, по которым не осуществляется формирование ИИН (БИН) в соответствии со статьей 76 Налогового кодекса.";

      подпункт 14) исключить;

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Подписи инициатора или его уполномоченных лиц в платежных документах на бумажном носителе, за исключением платежного требования и инкассового распоряжения, соответствуют подписям (подписи), указанным в документе с образцами подписей, представленном по форме, предусмотренной Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422.

      Платежный документ в электронной форме подписывается электронной цифровой подписью инициатора или его уполномоченных лиц или удостоверяется иными элементами защитных действий, предусмотренных статьей 56 Закона о платежах и платежных системах, подтверждающими, что платежный документ составлен инициатором или его уполномоченным лицом.";

      пункт 15 изложить в следующей редакции:

      "15. Платежное поручение представляет собой указание отправителя денег банку о безналичном платеже и (или) переводе денег в пользу бенефициара в сумме и в соответствии с реквизитами, указанными в платежном поручении.

      Для осуществления безналичного платежа и (или) перевода денег в пользу бенефициара в национальной валюте Республики Казахстан на территории Республики Казахстан отправитель денег предъявляет в банк платежное поручение по форме, согласно приложению 1 к Правилам.

      Для уплаты платежей в бюджет отправитель денег предъявляет платежное поручение на уплату платежей в бюджет по форме, согласно приложению 2 к Правилам.

      Допускается предъявление отправителем денег на уплату платежей в бюджет платежного поручения по форме, согласно приложению 1 к Правилам.

      В графе "назначение платежа" отправитель денег указывает назначение платежа, наименование, номер и дату документа (при его наличии), на основании которого осуществляется безналичный платеж и (или) перевод денег и иные реквизиты, предусмотренные Правилами, а также в графе "код назначения платежа" указывается кодовое обозначение платежа.

      При уплате платежей в бюджет в платежном поручении указывается цифровое обозначение кода бюджетной классификации. Правильность указания кода бюджетной классификации в платежном поручении обеспечивается отправителем.

      При уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования за свое обособленное подразделение в графе "назначение платежа" в следующей последовательности указываются БИН и наименование обособленного подразделения юридического лица, по обязательствам которого осуществляется платеж, назначение платежа.

      При уплате налога на транспортное средство (в том числе через электронные терминалы) в графе "назначение платежа" в следующей последовательности указываются "VIN", идентификационный номер транспортного средства, символы "/V", назначение платежа.

      При уплате судебным исполнителем в рамках исполнительного производства платежей в бюджет по обязательствам должника в графе "назначение платежа" в следующей последовательности указываются ИИН должника, за которого осуществляется платеж, его фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо фамилия и инициалы, назначение платежа.

      При уплате штрафов по административным правонарушениям в графе "назначение платежа" в следующей последовательности указываются "ADM", идентификационный номер административного материала, символы "/A", назначение платежа.";

      часть вторую пункта 17 изложить в следующей редакции:

      "При осуществлении безналичных платежей и (или) переводов денег в пользу нерезидента за пределы Республики Казахстан указание в заявлении на перевод денег ИИН (БИН) бенефициара не требуется.";

      пункт 49 изложить в следующей редакции:

      "49. День поступления платежного требования в банк фиксируется путем проставления даты и времени их поступления на всех экземплярах платежного требования либо реестра платежных требований. При предъявлении платежного требования электронным способом банком отправителя денег фиксируется дата и время поступления платежного требования.

      Прием на исполнение платежного требования либо отказ в исполнении платежного требования банком производится в течение операционного дня банка, за исключением платежного требования, предъявленного для взыскания просроченной задолженности по займу.

      Исполнение платежного требования для взыскания просроченной задолженности по займу либо отказ в его исполнении производится не позднее трех операционных дней, следующих за днем его предъявления.";

      пункт 53 изложить в следующей редакции:

      "53. Платежное требование для взыскания просроченной задолженности по договору займа предъявляется банком, ипотечной организацией, дочерней организацией национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса в банк отправителя денег с приложением к нему оригиналов или копий документов, содержащих право бенефициара на изъятие денег с банковского счета отправителя денег без его согласия и подтверждающих полномочие уполномоченного лица банка, ипотечной организации, дочерней организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса на подписание платежного требования. Проверка полномочий главного бухгалтера, а также второго уполномоченного лица, подписавшего платежное требование в качестве главного бухгалтера, не требуется.

      Копии документов, указанных в части первой настоящего пункта, прошнуровываются, пронумеровываются, заверяются уполномоченным лицом банка, ипотечной организации, дочерней организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса путем проставления отметки "Копия верна", его подписи с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при его наличии), даты заверения.";

      в пункте 56:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Инкассовое распоряжение судебными исполнителями предъявляется в банк отправителя денег по форме, согласно приложению 14 к Правилам и с приложением копий исполнительных документов на бумажном носителе либо в электронной форме, посредством государственной автоматизированной системы исполнительного производства. При этом копии исполнительных документов, предъявляемых государственным судебным исполнителем либо частным судебным исполнителем на бумажном носителе, заверяются печатью территориального отдела государственного органа, осуществляющего реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере исполнения исполнительных документов, либо частного судебного исполнителя.";

      часть четвертую изложить в следующей редакции:

      "Инкассовые распоряжения органа государственных доходов предъявляются по форме, согласно приложению 15 к Правилам, на бумажном носителе или в электронной форме посредством передачи по сети телекоммуникаций. Инкассовые распоряжения органа государственных доходов предъявляются без приложения документов, подтверждающих обоснованность данного взыскания. Инкассовое распоряжение в электронной форме направляется в соответствии с пунктом 6 статьи 122 Налогового кодекса.";

      часть четвертую пункта 60 изложить в следующей редакции:

      "Орган государственных доходов одновременно с инкассовым распоряжением на взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам или социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, отчислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования представляет в банк отправителя денег списки лиц, по которым образовалась задолженность. Список представляется в банк в электронной форме в соответствии с пунктом 6 статьи 122 Налогового кодекса.";

      часть вторую пункта 61 изложить в следующей редакции:

      "Исполнение инкассовых распоряжений органа государственных доходов банком отправителя денег производится в порядке, установленными статьями 122 и 123 Налогового кодекса, статьями 129 и 130 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" (далее – Таможенный кодекс) и Правилами.";

      дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

      "61-1. По исполнительным документам, выданным по решениям международных, иностранных судов и арбитражей, исполняемых в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, сумма денег в инкассовом распоряжении указывается в валюте исполнительного документа частного судебного исполнителя.

      Исполнение инкассового распоряжения предъявленного судебным исполнителем в иностранной валюте производится в порядке, установленном пунктом 61 Правил.";

      часть первую пункта 66 изложить в следующей редакции:

      "66. Платежные документы предъявляются отправителем в течение операционного дня, установленного банком. Банком день предъявления инициатором платежного документа фиксируется путем проставления даты и времени их поступления на всех экземплярах платежного документа. В случае поступления платежного документа после окончания операционного дня, днҰм и временем предъявления платежного документа считается следующий операционный день и время начала этого операционного дня.";

      пункты 71 и 72 изложить в следующей редакции:

      "71. Идентификация банка отправителя денег, банка бенефициара производится по банковскому идентификационному коду, указанному в платежном документе.

      72. Исполнение платежного документа, за исключением инкассового распоряжения, платежного требования для взыскания просроченной задолженности по займу и в случаях исполнения платежного документа в неопределенные сроки, совершается банком отправителя денег в день его инициирования отправителем.

      Инкассовые распоряжения исполняются не позднее трех операционных дней, следующих за днем их предъявления, за исключением исполнения инкассового распоряжения в неопределенные сроки, а также случаев, предусмотренных статьями 24 и 122 Налогового кодекса.

      Платежное требование, предъявленное для взыскания просроченной задолженности по займу, исполняется не позднее трех операционных дней, следующих за днем его предъявления.

      Исполнение инкассового распоряжения органов государственных доходов о взыскании налоговой задолженности и судебных исполнителей по исполнительным документам, а также платежного требования, предъявленного для взыскания просроченной задолженности по займу, при недостаточности денег на банковском счете отправителя денег осуществляется по мере поступления денег не позднее одного операционного дня, следующего за днем их поступления на такой счет.

      Международные безналичные платежи и (или) переводы денег исполняются не позднее трех операционных дней, следующих за днем получения указания, с соблюдением требований, предусмотренных в соответствии с Законом о валютном регулировании и валютном контроле.

      При наличии в платежном документе иного срока его исполнения платежный документ подлежит исполнению в такой срок.";

      пункт 76 изложить в следующей редакции:

      "76. Списание денег банком с банковского счета отправителя денег производится на основании принятого банком к исполнению платежного документа либо платежного документа, исполняемого без согласия отправителя денег, в случаях, предусмотренных статьей 122 и 123 Налогового кодекса, статьями 129 и 130 Таможенного кодекса, статьей 36 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), статьей 17 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном страховании" (далее – Закон об обязательном социальном страховании), статьей 58 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (далее – Закон об исполнительном производстве), статьей 28 Закона о пенсионном обеспечении, статьей 31 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании", Законом о платежах и платежных системах и (или) договором банковского счета.";

      пункты 79, 80 и 81 изложить в следующей редакции:

      "79. Отказ банком в исполнении платежного поручения, платежного требования, платежного ордера, заявления на перевод денег и платежного извещения осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 24 Налогового кодекса, статьей 16 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, статьей 13 Закона о ПОДФТ, статьей 46 Закона о платежах и платежных системах и Правилами, в течение операционного дня в день получения указания с указанием причины отказа.

      Отказ банком в исполнении платежного требования, предъявленного для взыскания просроченной задолженности по займу, а также инкассового распоряжения производится в сроки, предусмотренные для исполнения указанных платежных документов.

      Порядок отправления уведомления об отказе в исполнении платежного документа, за исключением инкассового распоряжения, предусматривается в договоре между банком и отправителем. Днем отказа в исполнении платежного документа считается дата направления такого уведомления.

      80. Банк отправителя денег отказывает в исполнении платежного документа в случаях:

      1) если платежный документ содержит признаки подделки, в том числе, если платежный документ передан с нарушением порядка защитных действий от несанкционированных платежей, установленного статьей 56 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, договором между отправителем и банком отправителя денег;

      2) если платежный документ содержит исправления, дополнения и помарки, за исключением:

      случаев, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности;

      исполнения ранее предъявленных инкассовых распоряжений к банковским счетам отправителя денег, в случаях, когда бенефициар обслуживается в банке – правопреемнике в рамках операций, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности. Исполнение таких инкассовых распоряжений осуществляется с исправлением банковских реквизитов бенефициара (ИИК, наименование и банковский идентификационный код банка бенефициара), на основании документа банка-правопреемника, подтверждающего реквизиты бенефициара и банка бенефициара;

      3) несоответствия ИИК, ИИН (БИН) отправителя денег реквизитам, указанным в платежном документе, за исключением исправления банком отправителя денег в платежных документах ИИК клиента в случаях, предусмотренных статьями 60-1, 61-2, 61-11 и 61-12 Закона о банках и банковской деятельности, при исполнении платежного документа с других банковских счетов клиента, в случаях, предусмотренных Правилами;

      4) несоответствия ИИН (БИН) отправителя денег, указанного в платежном документе в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования, перечислении обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, с данными, предоставляемыми органом государственных доходов;

      5) несоблюдения отправителем денег требований к порядку составления и предъявления платежного документа, установленных статьями 31, 32, 35, 36, 37, 45 и 46 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, а также условиями договора между отправителем и банком;

      6) несоответствия формам, установленным приложениями 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14 и 15 к Правилам;

      7) несоответствия наименования клиента наименованию отправителя денег, указанному в платежном документе, за исключением инкассового распоряжения, предъявленного органом государственных доходов в электронной форме, когда другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН) идентифицируют клиента банка, а также инкассового распоряжения судебного исполнителя при идентификации клиента банка в соответствии с требованиями пункта 150 Правил;

      8) несоответствия кодового обозначения назначения платежа его текстовой части;

      9) отсутствия цифрового обозначения кода бюджетной классификации при уплате платежей в бюджет;

      10) несоответствия сумм, указанных в платежном документе, цифрами и прописью;

      11) несоответствия идентификационного номера транспортного средства, указанного в платежном документе, с данными, представленными центральным исполнительным органом по безопасности дорожного движения при уплате налогов на транспортное средство;

      12) несоблюдения требований, установленных условиями договора между отправителем и банком отправителя;

      13) в случаях, предусмотренных Правилами № 154;

      14) в случаях, когда требование о взыскании денег с банковского счета предъявлено к банковскому счету, предназначенному для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, а также открытому по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенном в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе" (далее – Закон о государственной образовательной накопительной системе), денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат;

      15) в случаях, если снятие денег с текущего счета, открытого для учета движения расчетов по налогу на добавленную стоимость, не связано с:

      уплатой налога на добавленную стоимость в бюджет, включая налог на добавленную стоимость на импорт и за нерезидента;

      уплатой налога на добавленную стоимость поставщикам товаров;

      уплатой налога на добавленную стоимость покупателями (получателями) товаров;

      зачислением денег на иной текущий счет, открытый для учета и движения сумм налога на добавленную стоимость.

      81. Банк бенефициара отказывает в исполнении платежного документа в случаях:

      1) несоблюдения отправителем требований к порядку составления и предъявления платежного документа, установленных статьями 31, 32, 35, 36, 37, 45 и 46 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, а также условиями договора между отправителем и банком;

      2) выявления несанкционированного платежа, а также выявления и подтверждения обоснованных фактов неправомерности получения переводимых в пользу бенефициара денег;

      3) несоответствия ИИК, ИИН (БИН) реквизитам бенефициара, отсутствия ИИК в банке бенефициара;

      4) зачисления денег на текущий счет, открытый по требованию клиента – физического лица для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, а также открытому по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенном в соответствии со статьей 7 Закона о государственной образовательной накопительной системе, денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, в случае, если зачисляемая сумма денег не связана с указанными условиями;

      5) зачисления денег на текущий счет, открытый для учета и движения сумм налога на добавленную стоимость, в случаях, если зачисляемая сумма денег не связана с:

      уплатой налога на добавленную стоимость в бюджет, включая налог на добавленную стоимость на импорт и за нерезидента;

      уплатой налога на добавленную стоимость поставщикам товаров;

      уплатой налога на добавленную стоимость покупателями (получателями) товаров;

      зачислением денег с иного банковского счета плательщика налога на добавленную стоимость;

      6) в случаях, предусмотренных Правилами № 154.

      Банк бенефициара исполняет платежный документ в случае несоответствия наименования бенефициара наименованию, указанному в платежном документе, когда его другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН), указанные в платежном документе, идентифицируют бенефициара.

      Не допускается изменение банком бенефициара реквизитов платежного документа, за исключением:

      1) случая изменения организационно-правовой формы бенефициара, реорганизации и переименовании государственных органов, при сохранении реквизитов ИИК и БИН;

      2) изменения кодов бюджетной классификации органом государственных доходов;

      3) случая, предусмотренного подпунктом 4) пункта 95 Правил.";

      часть вторую пункта 84 изложить в следующей редакции:

      "Распоряжение об отзыве платежного документа и распоряжение о приостановлении исполнения платежного документа на бумажном носителе содержат печать (за исключением субъектов частного предпринимательства) и подписи уполномоченных лиц отправителя платежного документа, имеющих право подписи платежных документов.";

      пункт 92 изложить в следующей редакции:

      "92. В случаях приостановления исполнения платежных документов банк хранит их до наступления условий, установленных Правилами.

      При этом банк не обеспечивает на банковском счете клиента сумму денег в пределах приостановленного платежного документа.";

      абзац первый части первой пункта 95 изложить в следующей редакции:

      "95. Банк отказывает в исполнении платежного поручения в сроки, установленные статьями 46 и 48 Закона о платежах и платежных системах, Правилами, по основаниям, предусмотренным пунктом 80 Правил, а также в случаях:";

      часть вторую пункта 132 изложить в следующей редакции:

      "Надпись "Копия верна" указывается без кавычек, заверяется подписью уполномоченного лица банка, наделенного соответствующими полномочиями по заверению копий документов, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при его наличии), даты заверения.";

      пункт 134 изложить в следующей редакции:

      "134. Если банковский счет открыт клиенту для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса или на банковский счет в режиме "эскроу", а также денег по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии со статьей 7 Закона о государственной образовательной накопительной системе, денег находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, сведения об этом также указываются в справках о наличии и номерах банковских счетов клиента.";

      параграф 5 главы 4 изложить в следующей редакции:

      "Параграф 5. Особенности исполнения платежного требования для взыскания просроченной задолженности по займу с текущего счета физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства

      137. Исполнение платежного требования, предъявленного на текущий счет физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, по договору займа производится в размере не более пятидесяти процентов от суммы, находящейся на текущем счете и (или) суммы, поступившей на банковский счет.

      При предъявлении платежного требования на сумму, не превышающую размера пятидесяти процентов от суммы денег, находящейся на текущем счете физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, данное платежное требование исполняется на сумму, указанную в нем.

      138. В случае помещения в картотеку неисполненного или частично исполненного платежного требования в связи с отсутствием или недостаточностью денег последующее его исполнение осуществляется по мере поступления денег на текущий счет в размере, не превышающем пятидесяти процентов от каждой поступающей суммы денег на банковский счет физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства.

      В случае, когда сумма в размере пятидесяти процентов от поступающей на текущий счет суммы денег превышает остаток суммы по частично исполненному платежному требованию списание денег с текущего счета отправителя денег – физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, производится в пределах сумм, достаточных для исполнения данного платежного требования.

      139. При предъявлении к текущему счету физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, нескольких платежных требований, их исполнение производится в календарной очередности в порядке их поступления в банк либо согласно их порядковым номерам, указанным в реестре.

      Исполнение очередного платежного требования осуществляется только после полного исполнения предыдущего платежного требования и в пределах пятидесяти процентов от суммы денег, находящейся на текущем счете (от остатка денег после исполнения предыдущего платежного требования) и от каждой суммы денег, поступающей в последующем на его текущий счет, либо отзыва или возврата предыдущего платежного требования в порядке, определенном Правилами.

      139-1. Не допускается отзыв частично исполненного и помещенного в картотеку платежного требования, предъявленного к текущему счету физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, за исключением случаев отзыва платежного требования в связи с прекращением либо приостановлением исполнения обязательства физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, по договору займа, в соответствии с которым предъявлено данное платежное требование.

      139-2. Размер комиссии, взимаемой банком отправителя денег за исполнение платежного требования, предъявленного по договору займа, соглашению об открытии кредитной линии или иному документу, подтверждающему факт предоставления займа, не должен превышать максимальный размер комиссии, взимаемой банком отправителя денег за исполнение указаний клиента – физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства.";

      дополнить пунктом 140-1 следующего содержания:

      "140-1. Допускается применение платежного ордера в целях осуществления платежей и (или) переводов денег для списания задолженности по договору займа за счет денег, находящихся на банковском счете клиента, при наличии распоряжения физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, на использование суммы денег, находящейся на его текущем счете, для погашения задолженности по договору займа. Применение платежного ордера осуществляется в том числе к сумме, оставшейся после исполнения платежного требования к данному счету.";

      пункты 142 и 143 изложить в следующей редакции:

      "142. Банк отправителя денег проверяет полноту и правильность заполнения реквизитов, указанных в инкассовом распоряжении на соответствие требованиям, предъявляемым к порядку оформления инкассового распоряжения, и при их соответствии исполняет инкассовое распоряжение органа государственных доходов, судебного исполнителя в сроки, установленные Законом о платежах и платежных системах и Правилами, путем дебетования банковского счета отправителя денег.

      143. Банк отправителя денег отказывает в исполнении инкассового распоряжения, в случае если данное инкассовое распоряжение предъявлено к банковскому счету, открытому для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, денег по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии со статьей 7 Закона о государственной образовательной накопительной системе, а также денег находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат.";

      часть вторую пункта 145 изложить в следующей редакции:

      "Указанные решения, определения, распоряжения (заявления) принимаются банками к исполнению при соответствии требованиям Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года, статьи 122 Налогового кодекса, статьей 59 и 62 Закона об исполнительном производстве.";

      пункт 153 изложить в следующей редакции:

      "153. При отсутствии либо недостаточности суммы денег на банковском счете отправителя денег, необходимой для исполнения инкассового распоряжения, банк принимает и хранит в картотеке до поступления суммы денег на банковский счет отправителя денег, если иное не предусмотрено Законом о банках и банковской деятельности, Законом о платежах и платежных системах, Законом об исполнительном производстве и Правилами."

      При отсутствии либо недостаточности суммы денег на банковском счете отправителя денег, необходимой для исполнения платежного требования для взыскания просроченной задолженности по займу, банк хранит полученное платежное требование в картотеке в течение одного года.

      Платежные требования для взыскания просроченной задолженности по займу, находящиеся в картотеке и неисполненные в течение одного года со дня их принятия банком, возвращаются банком без исполнения инициатору.";

      пункт 155 изложить в следующей редакции:

      "155. Банк не позднее следующего операционного дня со дня помещения в картотеку платежных документов направляет извещение банку бенефициара либо бенефициару о помещении данных платежных документов в картотеку, за исключением случая, когда банк одновременно является банком бенефициара. При помещении платежных документов в картотеку банк фиксирует время и дату помещения.";

      пункт 161 изложить в следующей редакции:

      "161. Хранение банком платежных документов, предусмотренных в пункте 154 Правил, не является исполнением обязательств по платежу в соответствии с условиями оплаты по гражданско-правовой сделке или обязательных платежей, производимых в соответствии со статьей 24 Налогового кодекса, статьей 30 Закона об обязательном социальном страховании, статьей 24 Закона о пенсионном обеспечении.";

      пункт 171 изложить в следующей редакции:

      "171. Наложение ареста на деньги, находящиеся на банковском счете отправителя денег, на основании соответствующих решений уполномоченных государственных органов, должностных лиц или судебных исполнителей, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, временное ограничение на распоряжение деньгами (имуществом), находящимися на банковских счетах, а также приостановление расходных операций по банковским счетам отправителя денег на основании соответствующих решений уполномоченных государственных органов или должностных лиц, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных статьей 740 Гражданского кодекса, статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, статьей 118 Налогового кодекса, статьей 125 Таможенного кодекса, статьей 51 Закона о банках и банковской деятельности и статьей 62 Закона об исполнительном производстве.

      Не допускается установление временного ограничения на распоряжение имуществом, наложение ареста на деньги, находящиеся на корреспондентских счетах банков (за исключением случаев принятия мер по обеспечению исполнения исполнительных документов), а также наложение ареста по банковским счетам, предназначенным для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, внесенных на условиях депозита нотариуса, на деньги, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии со статьей 7 Закона о государственной образовательной накопительной системе, а также на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат.

      Приостановление расходных операций не допускается по корреспондентским счетам банков и банковским счетам, предназначенным для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, внесенных на условиях депозита нотариуса, денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат.";

      дополнить пунктами 180-1 и 180-2 следующего содержания:

      "180-1. В случае, если по корреспондентскому счету банка бенефициара имеются неисполненные требования или ограничения распоряжения деньгами, препятствующие проведению расходных операций, банк, обслуживающий корреспондентский счет банка бенефициара, осуществляет возврат денег, поступивших в пользу лица, не являющегося клиентом банка бенефициара на момент получения платежа и (или) перевода денег.

      180-2. С даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций временная администрация (временный администратор) банка осуществляет отправителю возврат денег в случае поступления денег в пользу лица, ранее являвшегося клиентом банка, банковский счет которого закрыт на момент зачисления платежа и (или) перевода денег.";

      пункт 181 изложить в следующей редакции:

      "181. При установлении банком бенефициара факта исполнения им ошибочного платежа возврат денег осуществляется банком бенефициара не позднее следующего операционного дня со дня обнаружения такого факта.

      Возврат денег по платежам и (или) переводам, зачисленным на корреспондентский счет банка в пользу лиц, не являющихся клиентами банка, а также в случае поступления денег в банк на счета клиентов, которые закрыты на момент зачисления платежа и (или) перевода денег, осуществляется банком бенефициара в порядке и сроки, предусмотренные для возврата денег по ошибочным платежам.";

      пункт 184 изложить в следующей редакции:

      "184. Банк бенефициара, не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления банка отправителя денег об ошибочном исполнении платежного документа отправителя, производит возврат ошибочно зачисленных сумм денег путем их списания с банковского счета бенефициара без его согласия с последующим уведомлением бенефициара.";

      подпункт 2) части первой пункта 189 изложить в следующей редакции:

      "2) полученный банком в соответствии с согласованным порядком защитных действий от несанкционированных платежей, предусмотренным в договоре между банком и отправителем;";

      пункт 190 изложить в следующей редакции:

      "190. Порядок защитных действий от несанкционированных платежей согласовывается между банком и отправителем и предусматривается в договоре между ними.";

      части вторую и третью пункта 191 изложить в следующей редакции:

      "Банк не позднее следующего операционного дня после получения от отправителя сообщения о несанкционированном платеже направляет бенефициару либо в банк бенефициара уведомление о возврате денег по несанкционированному платежу. Форма уведомления определяется банком самостоятельно.

      Банк бенефициара, в случае, если это предусмотрено договором, заключенным между бенефициаром и банком бенефициара, не позднее следующего операционного дня со дня поступления уведомления банка о несанкционированном платеже производит возврат зачисленных сумм денег путем их списания с банковского счета бенефициара без его согласия с последующим уведомлением бенефициара.";

      в приложениях 1 и 2, слова "Печать при наличии" исключить;

      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

      в приложениях 4, 5, 6 и 9 слова "Печать при наличии" исключить;

      в приложениях 10 и 11 слова "Место печати (если печать имеется)", "Место печати при наличии" исключить;

      в приложении 12 слова "Печать при наличии" исключить;

      в приложении 13 слова "Печать (при наличии)" исключить;

      в приложении 14 слова "Печать при наличии" исключить;

      приложение 15 слова "Место печати" исключить;

      в приложениях 16, 17 и 18 слова "Печать при наличии" исключить.

      9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336, опубликовано 4 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:

      в заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в Правилах установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

      в заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "Корреспондентские счета открываются после заключения между Национальным Банком и банком (небанковской организацией) договора корреспондентского счета. Корреспондентские счета открываются и ведутся как в национальной валюте, так и в иностранной валюте. Договор корреспондентского счета является договором присоединения, условия которого принимаются банком (небанковской организацией) не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (в том числе изменениям и (или) дополнениям к договору) на основании представленного в произвольной форме письменного заявления за подписью уполномоченных лиц банка (небанковской организации) (далее – заявление).";

      подпункт 5) пункта 12 изложить в следующей редакции:

      "5) допускается представление документа с образцами подписей (альбома с образцами подписей) в произвольной форме, при условии наличия в нем наименования банка (небанковской организации), фамилий, имен и отчеств (при их наличии) лиц, уполномоченных на подписание платежных документов, образцов подписей указанных лиц;";

      пункты 23 и 24 изложить в следующей редакции:

      "23. При открытии банком (небанковской организацией) второго и последующего корреспондентских счетов в Национальном Банке в случае отсутствия изменений в ранее представленных в Национальный Банк документах на момент открытия указанных счетов не требуется повторное представление документов, предусмотренных Правилами, за исключением документа с образцами подписей по форме, предусмотренной Правилами № 207.

      24. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия корреспондентского счета банку (небанковской организации), за исключением корреспондентских счетов банков (небанковских организаций) - нерезидентов Республики Казахстан, Национальный Банк уведомляет государственный орган, в пределах своей компетенции осуществляющий обеспечение поступлений налогов и платежей в бюджет, таможенное регулирование в Республике Казахстан, полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию уголовных и административных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также выполняющий иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, (далее – орган государственных доходов) об открытии указанных счетов посредством передачи по сети телекоммуникаций, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, с указанием идентификационного номера.";

      пункты 39 и 40 исключить;

      дополнить пунктом 40-1 следующего содержания:

      "40-1. Национальный Банк возвращает без исполнения неисполненные требования к корреспондентскому счету, акты о временном ограничении на распоряжение имуществом, решения и (или) распоряжения уполномоченных государственных органов или должностных лиц о приостановлении расходных операций по корреспондентскому счету банка (небанковской организации), а также акты о наложении ареста на деньги, находящиеся на корреспондентском счете банка (небанковской организации), при закрытии корреспондентского счета банка (небанковской организации) в порядке, определенном Законом о платежах и платежных системах, Правилами № 207 и Правилами.";

      подпункт 3) пункта 70 изложить в следующей редакции:

      "3) оформление чека с нарушением требований, установленных Правилами применения чеков на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 204, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14346;";

      пункт 76 изложить в следующей редакции:

      "76. Закрытие корреспондентского счета не допускается в случаях, предусмотренных Законом о платежах и платежных системах и Правилами № 207.";

      в приложении 3 слова "Печать (при наличии)" исключить.

      10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14335, опубликовано 4 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

      в Правилах установления корреспондентских отношений между банками, а также банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 1) пункта 11 изложить в следующей редакции:

      "1) по письменному заявлению респондента в любое время, если иное не предусмотрено Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), Законом о платежах и платежных системах и (или) договором корреспондентского счета;".

      11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212 "Об утверждении Правил оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14337, опубликовано 7 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:

      в Правилах оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами о банках и банковской деятельности, об электронном документе, об информатизации, о платежах и платежных системах, а также следующие понятия:

      1) аутентификация – подтверждение подлинности и правильности составления электронного документа в соответствии с требованиями процедуры безопасности;

      2) биометрическая идентификация – процедура установления личности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных банковских услуг на основе его физиологических и биологических особенностей;

      3) одноразовый (единовременный) код – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-техническими средствами по запросу клиента и предназначенная для одноразового использования при предоставлении доступа клиенту к электронным банковским услугам;

      4) процедура безопасности – комплекс организационных мер и программно-технических средств защиты информации, предназначенных для идентификации клиента при составлении, передаче и получении электронных документов с целью установления его прав на получение электронных банковских услуг и обнаружения ошибок и (или) изменений в содержании передаваемых и получаемых электронных документов;

      5) уникальный идентификатор пользователя – цифровой, буквенный или содержащий иные символы код, присваиваемый банком клиенту для входа в систему банка, в которой предоставляется доступ к электронным банковским услугам;

      6) пароль – совокупность цифровых, буквенных и иных символов, создаваемая для подтверждения прав на вход в систему банка для получения электронных банковских услуг;

      7) центр обмена идентификационными данными (ЦОИД) – операционный центр межбанковской системы переводов денег, обеспечивающий взаимодействие с банками по обмену данными клиентов из доступных источников для проведения процедур идентификации клиентов;

      8) динамическая идентификация – процедура установления личности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных банковских услуг путем использования одноразового (единовременного) кода;

      9) электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена идентификационными средствами, составленный отправителем и не содержащий искажений и (или) изменений, внесенных в него после составления, в порядке, предусмотренном Правилами;

      10) электронные платежные услуги – электронные банковские услуги, связанные с проведением платежей и (или) переводов денег, обменных операций с иностранной валютой с использованием банковского счета и осуществлением иных видов банковских операций, не относящихся к информационным банковским услугам.";

      дополнить главой 2-1 следующего содержания:

      "Глава 2-1. Особенности использования услуг ЦОИД при оказании услуг дистанционным способом

      22-1. При оказании электронных банковских услуг деловые отношения с клиентом дистанционным способом устанавливаются в соответствии с Требованиями к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года, № 140, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17250.

      22-2. Допускается использование услуг ЦОИД при идентификации клиента с использованием средств биометрической идентификации.

      22-3. В случае, предусмотренном пунктом 22-2 Правил, на основании полученного согласия клиента на сбор, обработку, хранение и представление, в том числе при необходимости третьим лицам, его персональных данных, подтвержденного посредством идентификационного средства, банк проводит сеанс видеоконференции с клиентом с использованием имеющихся у клиента устройств (смартфон, компьютер, планшет). Содержательная часть сеанса видеоконференции (перечень контрольных вопросов), а также перечень и объемы услуг, оказываемых банками при удаленной идентификации клиентов, устанавливаются банками самостоятельно.

      Банк передает в ЦОИД индивидуальный либо бизнес-идентификационный номер клиента и видеоизображение клиента, полученное из сеанса видеоконференции.

      ЦОИД посредством программного обеспечения определяет степень соответствия по биометрическим показателям фотоизображения, полученного из сеанса видеоконференции, и фотоизображения клиента из доступных источников. Видеозаписи обращений клиентов, полученные от банков, хранятся в базе данных ЦОИД.

      Для целей настоящей главы под сведениями из доступных источников понимаются сведения из государственных баз данных, позволяющие идентифицировать личность клиента.

      Результаты степени соответствия по биометрическим показателям фотоизображений и идентификационные данные клиента, полученные ЦОИД из доступных источников, передаются в банк. Результаты степени соответствия хранятся в базе данных ЦОИД.

      ЦОИД обеспечивает целостность и неизменность сведений, получаемых из доступных источников.

      Банк принимает решение об оказании электронных банковских услуг клиенту на основании полученных от ЦОИД результатов соответствия фотоизображений с применением, при необходимости, дополнительных способов идентификации клиента.

      Взаимодействие банков с ЦОИД осуществляется на основании договора, заключенного между ними, который содержит следующие условия, но не ограничивается:

      1) порядок и сроки предоставления и получения услуги;

      2) процедуры обеспечения безопасности;

      3) размеры взимаемой комиссии, порядок ее взимания;

      4) ответственность сторон, в том числе в части соблюдения режима конфиденциальности, сохранения банковской тайны и защиты персональных данных клиентов;

      5) права и обязанности сторон;

      6) порядок предъявления претензий и способы разрешения спорных ситуаций.";

      пункт 28 изложить в следующей редакции:

      "28. Допускается предоставление электронных банковских услуг физическому лицу, а также информационных банковских услуг юридическому лицу посредством телефонной связи без применения идентификационного средства на основе применения процедур безопасности, установленных внутренними документами банка и договором.

      При предоставлении физическому лицу электронных платежных услуг посредством телефонной связи у банка остается подтверждение об инициировании клиентом – физическим лицом платежной услуги, полученное в соответствии с процедурами безопасности, установленными внутренними документами банка и договором.".

      12. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 "Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14339, опубликовано 4 ноября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в постановлении:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в целях установления порядка представления сведений о платежных услугах Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      в Правилах представления сведений о платежных услугах, утвержденных указанным постановлением:

      в приложениях 1, 7 и 15 слова "Место печати (при ее наличии)" исключить.

      13. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 214 "Об утверждении Правил представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14334, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      в постановлении:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в целях установления порядка представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      в Правилах представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег, утвержденных указанным постановлением:

      в приложениях 1 и 2 слова "Место для печати (при наличии)" исключить.

      14. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 "Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14347, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      в Правилах организации деятельности платежных организаций, утвержденных указанным постановлением:

      часть вторую пункта 28 изложить в следующей редакции:

      "Платежная организация оказывает платежные услуги по приему платежей в бюджет без открытия банковского счета клиента в соответствии с агентским договором по оказанию платежных услуг между платежной организацией и банком и (или) организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций.";

      в приложениях 1, 2, 3, 4 и 6 слова "Место для печати (при наличии)" исключить.

      15. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 217 "Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14306, опубликовано 28 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в постановлении:

      в заголовок постановления внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в Правилах функционирования межбанковской системы платежных карточек, утвержденных указанным постановлением:

      в заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

      16. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 218 "Об утверждении Правил функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14307, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

      в Правилах функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Порядок функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк или его дочерняя организация, включает функции оператора платежной системы и операционного центра платежной системы, условия участия в платежных системах, услуги, оказываемые Национальным Банком и (или) Центром в платежных системах, и виды операций, осуществляемых в платежных системах, функционирование платежных систем, взаимодействие участников платежных систем (далее – участники) с платежной системой, методы управления рисками и меры информационной безопасности.";

      пункт 4 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) дневной заем "овердрафт" (далее – заем "овердрафт") – краткосрочный заем, предоставляемый Национальным Банком банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, являющимся участниками платежных систем Республики Казахстан, оператором либо расчетным агентом которых является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее – платежные системы Центра) в случае отсутствия или недостаточности денег на их корреспондентских счетах в тенге в Национальном Банке для осуществления перевода денег по результатам клиринга, проведенного в соответствующей платежной системе Центра;";

      пункт 28 изложить в следующей редакции:

      "28. Для управления операционным риском используются следующие методы:

      1) проведение Национальным Банком контроля и надзора за организацией и функционированием платежной системы в соответствии с Законом о Национальном Банке;

      2) постоянный мониторинг и поддержание Национальным Банком или Центром беспрерывной работы программно-технического комплекса платежной системы;

      3) поддержание в актуальном состоянии плана восстановления деятельности платежной системы с учетом возможных сценариев остановки работы платежной системы и тестирование Национальным Банком и (или) Центром данного плана с переводом работы платежной системы с основного центра на резервный центр не менее двух раз в течение года;

      4) обеспечение работоспособности резервного центра платежной системы;

      5) перевод работы платежной системы с основного центра на резервный центр при наличии сбоев или простоев в работе программно-технического комплекса платежной системы, не подлежащих восстановлению в основном центре;

      6) предоставление Национальным Банком займа "овердрафт" на основании договора, заключенного между пользователем и Национальным Банком, при недостаточности или отсутствии денег у участника для осуществления перевода денег по результатам клиринга;

      7) создание резервного фонда участников и других методов управления рисками в соответствии с заключенными договорами для обеспечения своевременного осуществления переводов денег по результатам клиринга;

      8) резервирование денег на корреспондентском счете участника на основании его гарантийного обязательства, представленного в целях обеспечения выполнения своих обязательств.".;

      дополнить пунктами 29, 30 и 31 следующего содержания:

      "29. Национальный Банк предоставляет заем "овердрафт" участникам при наличии в договоре корреспондентского счета, заключенном между участником и Национальным Банком, права Национального Банка на изъятие денег с корреспондентского счета банка суммы задолженности по предоставленному займу и вознаграждения по нему.

      30. Заем "овердрафт" предоставляется Национальным Банком в национальной валюте Республики Казахстан один раз в течение операционного дня соответствующей платежной системы Центра.

      Заем "овердрафт" предоставляется не более двух раз подряд в течение последовательных операционных дней соответствующей платежной системы Центра в пределах установленного лимита на сумму, недостающую на корреспондентском счете участника в тенге в Национальном Банке для осуществления перевода денег по результатам клиринга в соответствующей платежной системе Центра, в порядке, определенном договором между участником и Национальным Банком.

      31. Лимит суммы займа "овердрафт" для участников устанавливается Национальным Банком и пересматривается на основании ходатайства участника.".

      17. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 219 "Об утверждении требований к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14340, опубликовано 4 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменения:

      в заголовок постановления внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в преамбулу внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в подпункте 2) пункта 1:

      абзац пятнадцатый части первой изложить в следующей редакции:

      "фамилию, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица банка и штамп (для бумажного варианта).";

      часть третью изложить в следующей редакции:

      "Информация о назначении банковского счета дополнительно указывается при представлении в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности справок о наличии и номере банковского счета и выписки по банковскому счету физического лица, открытому:

      для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях";

      на условиях депозита нотариуса;

      по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе";

      в режиме "эскроу";

      в жилищных строительных сберегательных банках для размещения жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат.".

      18. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 220 "Об утверждении Правил ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14295, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

      в Правилах ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг, утвержденных указанным постановлением:

      в приложении 2 слова "Место для печати (при наличии)" исключить.

      19. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 221 "Об утверждении Правил ведения реестра платежных систем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14297, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в Правилах ведения реестра платежных систем, утвержденных указанным постановлением:

      в приложениях 1, 2, 3, 4, 5 и 8 слова "Место для печати (при наличии)" исключить.

  Приложение 1
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения и
дополнения по вопросам платежей
и платежных систем
  Приложение 3
к Правилам открытия, ведения
и закрытия банковских
счетов клиентов
  Форма

Қол қою үлгілері бар құжат Документ с образцами подписей

Банктің клиенті
Клиент банка

______________________________________________
Атауы
______________________________________________
Наименование

Коды
Коды

Банктің белгілеулері
Отметки банка

Банк клиентінің орналасқан жері Местонахождение
клиента банка

_______________________________________________Телефон
Телефон

______________________________________________

Банк (банктің филиалы, бөлімшесі)
Банк (филиал, подразделение банка)

_____________________________________________
Атауы
_____________________________________________
Наименование

Банктің орналасқан жері (банктің филиалы, бөлімшесі)
Местонахождение банка (филиал, подразделение банка)

_____________________________________________
_____________________________________________

Телефон
Телефон

_____________________________________________

Банктік шоттың түрі
Вид банковского счета

_____________________________________________

Клиенттің сәйкестендіру коды Идентификационный код клиента

_____________________________________________

Осы құжатта көрсетілген қол қою және мөр бедері үлгілеріне сәйкес қол қою және мөр бедері клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті
Подписи и оттиск печати в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента

Лауызымы
Должность

Аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Қол қою үлгісі
Образец подписи

Мөр бедері үлгісі
Образец оттиска печати

Бірінші қол
Первая подпись
Екінші қол
Вторая подпись      Сырт жағы

      Оборотная сторона

Үлгілердің түпнұсқалығын растайтын тұлғаның аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подтверждающего подлинность образцов

Үлгілерді растау күні
Дата удостоверения образцов

Үлгілердің, мөрдің түпнұсқалылығын растайтын тұлғаның қолы
Подпись лица, подтверждающего подлинность образцов, печать
  Приложение 2
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам платежей
и платежных систем
  Приложение 4
к Правилам открытия, ведения
и закрытия банковских
счетов клиентов
  Форма

Қол қою үлгілері бар құжат Документ с образцами подписей

Банктің клиенті
Клиент банка

_____________________________________________
Атауы
_____________________________________________
Наименование

Коды
Коды

Банктің белгілеулері
Отметки банка

Банк клиентінің орналасқан жері Местонахождение
клиента банка

_____________________________________________Телефон
Телефон

_____________________________________________

Банк (банктің филиалы, бөлімшесі)
Банк (филиал, подразделение банка)

_____________________________________________
Атауы
_____________________________________________
Наименование

Банктің орналасқан жері (банктің филиалы, бөлімшесі)
Местонахождение банка (филиал, подразделение банка)

_____________________________________________
_____________________________________________

Телефон
Телефон

_____________________________________________

Банктік шоттың түрі
Вид банковского счета

_____________________________________________

Клиенттің сәйкестендіру коды Идентификационный код клиента

____________________________________________

Осы құжатта көрсетілген қол қою үлгілеріне сәйкес қол қою және мөр бедері клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті
Подписи в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при осуществлении всех операций по банковскому счету, требующих согласия клиента

Лауызымы
Должность

Аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Қол қою үлгісі
Образец подписи

Бірінші қол
Первая подписьЕкінші қол
Вторая подпись      Сырт жағы

      Оборотная сторона

Үлгілердің түпнұсқалығын растайтын тұлғаның аты-жөні (ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подтверждающего подлинность образцов

Үлгілерді растау күні
Дата удостоверения образцов  Приложение 3
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
и дополнения по вопросам платежей
и платежных систем
  Приложение 3
к Правилам осуществления
безналичных платежей и
(или) переводов денег на территории
Республики Казахстан
   Форма

Заявление на перевод денег №____

Дата


Отправитель денег


Дебетовать счет     ИИКАдрес (для физических и юридических лиц) либо номер документа, удостоверяющего личность отправителя денег (для физического лица)

Комиссию списать со счета ИИКI

II

КОд

ИИН (БИН)


      І Резидент- (1); Нерезидент - (2);

      II - Сектор экономики (0-9)

Банк


Дата валютирования


БИК
Валюта

Сумма

Сумма прописью


Бенефициар

Кредитовать счет

ИИК

Страна
III

IV

КБе

ИИН (БИН)
(если имеется)
      IIІ Резидент- (1); Нерезидент - (2);

      IV - Сектор экономики (0-9)

Банк бенефициара


Банк-посредник

Страна


БИК


БИК


Комиссии Банка
За счет отправителя денег
За счет бенефициара


Комиссии Банка Посредника
За счет отправителя денег
За счет бенефициара

Номер контракта, Дата


Назначение платежа


КНП


Особые условия

Подписи отправителя денег


Проведено банком

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица)
_________________________________________________
подпись _________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица)
подпись _______________________

"__" _____________ года
подписи ответственных исполнителей
____________________________