Мемлекеттік (муниципалдық) сатып алу мақсаттары үшін тауарлардың жекелеген түрлерінің шығарылған елін айқындау қағидаларын бекіту туралы

Жаңа

Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2020 жылғы 23 қарашадағы № 105 шешімі.

      Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесі шешті:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік (муниципалдық) сатып алу мақсаттары үшін тауарлардың жекелеген түрлерінің шығарылған елін айқындау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.

      2. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің (бұдан әрі – мүше мемлекеттер) үкіметтерінен осы Шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде Еуразиялық экономикалық комиссияға мүше мемлекеттер Қағидаларға сәйкес мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізілімін қалыптастыру және жүргізу мәселелері бойынша Еуразиялық экономикалық комиссиямен өзара іс-қимыл жасауға уәкілеттік берген органдар (ұйымдар) және мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қағидаларда көзделген верификацияны жүзеге асыруға уәкілеттік берілген органдар туралы хабардар ету сұралсын.

      3. Еуразиялық экономикалық комиссия Еуразиялық үкіметаралық кеңестің кезекті отырысында Еуразиялық үкіметаралық кеңестің 2020 жылғы 17 шілдедегі № 18 өкімінің орындалуы туралы баяндасын.

      4. Осы Шешім Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің Еуразиялық экономикалық комиссияның Жұмыс регламентіне Еуразиялық экономикалық комиссияның Кеңесіне Қағидаларды бекіту бойынша өкілеттіктер беруді көздейтін өзгерістер енгізу туралы шешімі күшіне енген күннен бастап күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің мүшелері:

Армения Республикасынан
М. Григорян

Беларусь Республикасынан
Петришенко

Қазақстан Республикасынан
Ә. Смайылов

Қырғыз Республикасынан
А. Новиков

Ресей Федерациясынан
А. Оверчук

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Кеңесінің
2020 жылғы 23 қарашадағы
№ 105 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

Мемлекеттік (муниципалдық) сатып алу мақсаттары үшін тауарлардың жекелеген түрлерінің шығарылған елін айқындау ҚАҒИДАЛАРЫ

I. Жалпы ережелер

      1. Осы Қағидалар Сатып алуды реттеу тәртібі туралы хаттамаға (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) № 25 қосымша) сәйкес әзірленді және бір мүше мемлекеттің өнім берушілерінің басқа мүше мемлекеттің мемлекеттік (муниципалдық) сатып алуына қатысуы кезінде ұлттық режимді ұсыну үшін Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің (бұдан әрі – мүше мемлекет) аумағында тауарлардың жекелеген түрлерінің шығарылған елін айқындау тәртібін белгілейді.

      Осы Қағидалардың күші мемлекеттік (муниципалдық) сатып алу саласындағы ұлттық режимді сақтай отырып, басқа мүше мемлекеттен және (немесе) үшінші елдерден шығарылатын тауарларға қатысты преференциялар, шектеулер мен тыйым салулар белгіленген мүше мемлекеттің мемлекеттік (муниципалдық) сатып алуына қолданылады және мүше мемлекеттің мемлекеттік (муниципалдық) сатып алу саласындағы ұлттық режимнен алып тастауды белгілеу жағдайларына қолданылмайды.

      2. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін мыналарды білдіретін ұғымдар пайдаланылады:

      "сараптама актісі" – мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндіру кезінде тауар мүше мемлекеттен шығарылған болып саналатын шарттардың, өндірістік және технологиялық операциялардың орындалғанын растайтын және мүше мемлекеттің уәкілетті органы (ұйымы) оның заңнамасына сәйкес беретін құжат;

      "верификация" – сараптама актісінің түпнұсқалығын және (немесе) ондағы мәліметтердің анықтығын анықтау;

      "мүше мемлекеттің верификациялаушы органы" – осы мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес верификацияны жүзеге асыруға уәкілетті мүше мемлекеттің органы;

      "мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауары" – мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізіліміне енгізілген тауар;

      "өтініш беруші" – мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізілімін қалыптастыру және жүргізу мәселелері бойынша Еуразиялық экономикалық комиссиямен (бұдан әрі – Комиссия) өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті мемлекеттік билік органы (ұйымы);

      "материал" – тауарды өндіру кезінде пайдаланылатын немесе тұтынылатын немесе тауарға физикалық түрде енгізілген кез келген зат, ингредиент, шикізат, тауардың бір бөлігі немесе тауар;

      "үшінші елдердің шығару материалы" – мүше мемлекеттердің аумағынан шығарылмайтын немесе шығарылған жері анықталмаған материал;

      "өндіру" – мақсаты мүше мемлекеттің аумағында тауар алу болып табылатын қайта өңдеуді, өңдеуді, құрастыруды немесе қандай да бір ерекше операцияларды қоса алғанда, өндірістік немесе технологиялық операциялардың кез келген түрін орындау;

      "СТ-1 тауардың шығарылған жері туралы сертификат" –
2009 жылғы 20 қарашада қол қойылған және мүше мемлекеттің аумағында тауардың шығарылғанын растайтын Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау қағидалары туралы келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын тауарлардың шығарылған елін айқындау қағидаларына сәйкес мүше мемлекеттің уәкілетті органы (ұйымы) берген СТ-1 нысаны бойынша құжат;

      "франко-зауыт" талаптарындағы тауардың құны – кәсіпорында тауарды соңғы өңдеу немесе қайта өңдеу жүргізілген өндірушіге төленуге жататын, "франко-зауыт" талаптарымен айқындалатын тауардың құны, бұл ретте "франко-зауыт" талаптарындағы тауардың құнына өтелетін ішкі салықтардың сомалары енгізілмейді;

      "тауар шығарылған ел" – осы Қағидаларға сәйкес тауар толық өндірілген немесе жеткілікті өңдеуге және (немесе) қайта өңдеуге ұшыраған мүше мемлекет;

      "тауар" – тіпті ол материал ретінде басқа өндірістік немесе технологиялық операцияда одан әрі пайдалануға арналған болса да, мүше мемлекеттің аумағында алынған немесе өндірілген тауар;

      "Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесі" – құзыретіне мемлекеттік (муниципалдық) сатып алу саласындағы саясат мәселелері кіретін, мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізілімін қалыптастыруға және жүргізуге жауапты Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесі;

      "сараптама актісінің электрондық көшірмесі" – сараптама актісінің түрін және мәліметтерін (деректерін) қағаз түрінде толық көрсететін электрондық-цифрлық түрдегі құжат.

II. Мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының шығарылуын айқындау критерийлері

      3. Мүше мемлекеттің мемлекеттік (муниципалдық) сатып алуды жүзеге асыру кезінде мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын шығарған елді айқындау критерийі № 1 қосымшаға сәйкес тізбе бойынша мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндіру кезінде түпкілікті шарттарды, өндірістік және технологиялық операцияларды орындау болып табылады.

      4. Егер өндіріс шарттарының орындалуын растау үшін мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндіру кезінде пайдаланылатын материалдың шығарылған елін растау қажет болса, онда мұндай материалдың шығарылған елі мынадай құжаттармен расталады:

      1) егер материал үшін өндіріс жағдайлары белгіленсе, - сараптама актісі ұсынылады;

      2) егер материал үшін өндіріс шарттары белгіленбесе және мұндай материал тауар өндірілетін мүше мемлекетте өндірілген болса, – мұндай материал өндірілген мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тауардың шығарылуы туралы құжат ұсынылады;

      3) егер материал үшін өндіріс шарттары белгіленбесе және мұндай материал басқа мүше мемлекеттерде өндірілген болса, – СТ-1 тауардың шығарылған жері туралы сертификат ұсынылады.

      5. Мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндіру кезінде пайдаланылатын үшінші елдердің шығарылған материалдары құнының проценттік үлесін есептеу кезінде мұндай материалдардың құны тауарды өндіру жүзеге асырылған мүше мемлекеттің аумағына әкелу кезіндегі олардың кедендік құны ретінде айқындалады, ал егер мұндай материалдардың кедендік құнын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда, - оларды тауар өндірісі жүзеге асырылған мүше мемлекеттің аумағында сату кезінде алғашқы құжатпен расталған баға мөлшерінде белгіленеді.

      6. Егер осы Қағидаларға № 1 қосымшада мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларын өндіру кезінде пайдаланылатын материалдардың жалпы санындағы үшінші елдердің шығарылған материалдары санының проценттік үлесін сақтау шарттары белгіленген жағдайда, үшінші елдердің шығарылған материалдарының проценттік үлесін айқындау кезінде осы Қағидаларға № 1 қосымшада көрсетілген материалдар ғана мүше мемлекеттің тиісті өнеркәсіптік тауары үшін ескеріледі.

      7. Өндіріс шарттарын сақтай отырып, мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларын өндіру кезінде пайдаланылған үшінші елдердің шығарылған материалдары құнының проценттік үлесі мынадай формула бойынша есептеледі:

     


      мұнда:

      Хнп – өндіріс шарттарын сақтай отырып, мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларын өндіру кезінде пайдаланылған үшінші елдердің шығарылған материалдары құнының проценттік үлесі;

      A – үшінші елдердің шыққан материалдарының құны;

      B – "франко-зауыт" шартымен мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарының құны.

      III. Тауарлардың шығарылған елін растау

      8. Оларға қатысты өндіріс шарттары белгіленген мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларын мемлекеттік (муниципалдық) сатып алуды жүзеге асыру кезінде мұндай тауарлардың шығарылған елі мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізілімінен (бұдан әрі – тізілім) ақпарат берумен расталады.

      9. Сараптама актісі № 2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

      Сараптама актісін мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат түрінде ресімдеуге жол беріледі.

      Сараптама актісі тауардың белгісіз көлеміне (санына) беріледі және ол берілген күннен бастап 1 жыл ішінде тауардың шығу тегі туралы құжат ретінде қаралады.

      Сараптама жүргізу және сараптама актісін алу үшін өндіруші мүше мемлекеттің уәкілетті органына (ұйымына) осы Қағидаларға сәйкес № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш береді.

IV. Тауарлардың шығарылған елі туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру

      10. Мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндіру кезінде өндіріс шарттарының сақталуын растау, сондай-ақ мемлекеттік (муниципалдық) сатып алуды жүзеге асыру үшін осындай тауарлар мен оларды өндірушілер туралы мәліметтерді есепке алу мақсатында тізілім қалыптастырылады және жүргізіледі.

      11. Сараптама актісін беруге уәкілетті мүше мемлекеттің органдары (ұйымдары) олар берілген күннен бастап 3 жыл ішінде берілген сараптама актілерінің және оларды беруге негіз болып табылатын құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді.

      12. Мүше мемлекетте сараптама актісінде қамтылған мәліметтердің анықтығына қатысты негізді күмән туындаған кезде осындай мүше мемлекеттің верификациялаушы органы сараптама актісі берілген мүше мемлекеттің верификациялаушы органына сараптама актісінде қамтылған мәліметтердің анықтығына күмәндерді негіздейтін қажетті материалдарды қоса бере отырып, өтініш жібереді.

      Мұндай өтінішті алғаннан кейін сараптама актісі берілген мүше мемлекеттің верификациялаушы органы өтініш түскен күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде негізделген жауап жолдайды.

      Егер өтінішке жауап негізделген күмәнді жоймаған жағдайда, мүше мемлекеттің верификациялаушы органы Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесіне сараптама актісіндегі мәліметтердің дұрыстығына қатысты күмәнді негіздейтін материалдарды, сондай-ақ өтініштің және оған жауаптың көшірмелерін қоса бере отырып, консультациялар жүргізу қажеттігі туралы өтініш жібереді.

      13. Осы Қағидалардың 12-тармағының үшінші абзацында көрсетілген консультациялар жүргізу қажеттігі туралы өтінішті алғаннан кейін Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесі өтініш келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде консультациялар өткізуді ұйымдастырады және мүше мемлекеттердің уәкілетті органдарына қажетті материалдарды жібереді.

      Консультацияларға міндетті түрде верификациялаушы органдар, мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары және мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндіруші шақырылады.

      Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесі консультациялар жүргізеді, оның қорытындылары бойынша мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндіру кезінде өндіріс шарттарын сақтау туралы Комиссияның өтінішін не хаттамада көрсетілген мерзімдерде, тексеру органының атына өтініш жіберілген мүше мемлекеттің уәкілетті органы мүше мемлекеттің және оның өндірушісінің өнеркәсіптік тауары туралы жазбаның тізіліміндегі күшін жою туралы өтінішті жіберу туралы ұсынымдарды қамтитын хаттама жасайды.

      Көрсетілген мерзімде хаттамада ұсынымдар орындалмаған жағдайда Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесі барлық материалдарды Комиссия Алқасының қарауына береді, оның шешімі бойынша Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесі тізілімде мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауары және оның өндірушісі туралы жазбаның күшін жояды.

      Сараптама актілерін заңсыз (заңсыз) бергені үшін жауапкершілікті мүше мемлекеттің заңнамасы белгілейді.

      14. Егер консультациялардың немесе Комиссия Алқасы отырысының қорытындылары бойынша мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндіру кезінде өндіріс шарттарының сақталуы немесе сараптама актісінің дұрыстығы расталса, осы тауар және оның өндірушісі туралы мәліметтерді қайта верификациялау жүргізілмейді.

V. Тізілімді қалыптастыру және жүргізу тәртібі

      15. № 4 қосымшаға сәйкес нысан бойынша тізілімді қалыптастыруды және жүргізуді Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесі Комиссия айқындайтын ақпараттық ресурста, "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде (бұдан әрі – Комиссияның ақпараттық ресурсы) тізілімге енгізілетін мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларын міндетті түрде жүйелі нөмірлей отырып, жазбаларды қалыптастыру немесе жою арқылы электрондық түрде жүзеге асырады (тізілімдік жазбаның тіркеу нөмірі беріледі).

      16. Тізілімде қамтылған мәліметтер жалпыға қолжетімді болып табылады.

      17. Мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауары және оны өндіруші туралы мәліметтерді тізілімге енгізу үшін Комиссияның ақпараттық ресурсын пайдалана отырып, өтініш берушінің № 5 қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық түрде өтініш беруі негіз болып табылады.

      18. Өтініш берушінің электрондық өтінішінде мынадай мәліметтер (материалдар) болуы тиіс:

      1) осы Қағидаларға № 4 қосымшаның 1-кестесіне сәйкес мүше мемлекеттің коды;

      2) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің сәйкестендіру коды;

      3) мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің атауы;

      4) өндірушінің тіркелген жерінің мекенжайы;

      5) ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарының сыныптамалық коды;

      6) мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарының атауы;

      7) мынадай құжаттардың бірінің атауы, нөмірі және күні: техникалық регламент, стандарт, техникалық шарттар (болған кезде);

      8) сараптама актісінің электрондық көшірмесі.

      19. Мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауары және оның өндірушісі туралы мәліметтерді тізілімге енгізуді Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесі электрондық өтініштің толықтығы және осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексергеннен кейін, тиісті ақпаратты Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтында орналастыра отырып, Комиссияның ақпараттық ресурсына электрондық өтініш келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      20. Осы Қағидалардың 18-тармағында көрсетілген мәліметтер (материалдар) толық көлемде ұсынылмаған немесе олар осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесі өтініш Комиссияның ақпараттық ресурсына келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде өтініш берушіні сәйкессіздік және (немесе) жетіспейтін мәліметтерді (материалдарды) ұсыну қажеттігі туралы хабардар етеді.

      Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесінің өтінішті қарауы өтініш берушіден жетіспейтін мәліметтерді (материалдарды) алғанға дейін күнтізбелік 7 күннен аспайтын мерзімге тоқтатыла тұрады, ол аяқталғаннан кейін жетіспейтін мәліметтер (материалдар) комиссияға ұсынылмаған жағдайда өтініш қараусыз қалдырылады, бұл туралы өтініш берушіге хабарланады.

      Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесі өтініш беруші ұсынған жетіспейтін мәліметтерді (материалдарды) олар Комиссияға келіп түскен күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде қарайды және ұсынылған мәліметтер (материалдар) осы Қағидалардың 18-тармағының талаптарына сәйкес келген кезде тиісті ақпаратты Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтында орналастыра отырып, мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауары және оның өндірушісі туралы мәліметтерді тізілімге енгізеді. Өтініш беруші ұсынған мәліметтер (материалдар) осы Қағидалардың 18-тармағының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесі өтінішті қараусыз қалдырады, бұл туралы өтініш берушіге хабарланады.

      21. Тізілімдегі жазбаның күшін жоюды Комиссияның ақпараттық ресурсын пайдалана отырып, өтініш беруші беретін № 6 қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық өтініш негізінде Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесі жүргізеді.

      22. Тізілімдегі жазбаның күшін жою туралы өтініште мынадай ақпарат болуға тиіс:

      1) тізілімдік жазбаның тіркеу нөмірі;

      2) осы Қағидаларға № 4 қосымшаның 1-кестесіне сәйкес мүше мемлекеттің коды;

      3) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің сәйкестендіру коды;

      4) мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің атауы;

      5) мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарды өндірушісін тіркеу орнының мекенжайы;

      6) ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарының сыныптамалық коды;

      7) мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарының атауы;

      8) тізілімдегі жазбаны жою үшін негіздеме.

      23. Тізілімдегі жазбаны жою үшін мыналар негіз болып табылады:

      1) сараптама актісінің қолданысын тоқтату;

      2) заңды тұлғаны тарату немесе қайта ұйымдастыру, дара кәсіпкер ретінде қызметін тоқтату;

      3) Комиссия Алқасының шешімі.

      24. № 7 қосымшаға сәйкес нысан бойынша тізілімнен үзінді көшірмені кез келген мүдделі тұлға электрондық түрде Комиссияның ақпараттық ресурсынан ала алады.

      25. Мүдделі тұлға тізілімнен ала алатын ақпарат мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) тізілімдік жазбаның тіркеу нөмірі;

      2) тізілімдік жазбаны енгізу күні;

      3) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің сәйкестендіру коды;

      4) мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің атауы;

      5) мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарды өндірушісін тіркеу орнының мекенжайы;

      6) мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарының атауы және ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес оның сыныптамалық коды;

      7) Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесінің лауазымы, тегі және аты-жөні көрсетілген лауазымды тұлғасы туралы мәліметтер;

      8) тізілімнен үзінді көшірмені ұсыну күні.

  Мемлекеттік (муниципалдық)
сатып алу мақсаттары үшін
тауарлардың жекелеген
түрлерінің шығарылған елін
айқындау қағидаларына
№ 1 ҚОСЫМША

Орындау кезінде тауар Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттен шығарылған деп саналатын шарттар, өндірістік және технологиялық операциялар

ТІЗБЕСІ

Еуразиялық экономикалық одақтың СЭҚ ТН сәйкес тауардың сыныптамалық коды

Орындау кезінде тауар Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттен шығарылған
деп саналатын шарттар, өндірістік және технологиялық операциялар

I. Теміржол машинасын жасау

8602-ден
Теміржол локомотивтері және локомотивтер тендерлері

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің (бұдан әрі – мүше мемлекет) салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 9-ын жүзеге асыру:
көтергіш раманы құрастыру және дәнекерлеу, оны бояу;
мүше мемлекеттердің аумақтарында өндірілген шанақтың бөлшектері мен тірек конструкцияларын, экстерьер элементтерін дайындау немесе пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумақтарында өндірілген жылжымалы құрамға арналған жинақтауыштарды (тежегіш жүйелер мен олардың бөліктерін, пневматикалық жабдықты дайындау немесе пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумақтарында өндірілген мотор-күш қондырғысын, трансмиссияны дайындау немесе пайдалану; мотор агрегатын, осьтерді, трансмиссияларды, аспалы құрылғыны монтаждау және бояу;
мүше мемлекеттердің аумақтарында өндірілген электр жабдығы жүйелерін дайындау немесе пайдалану;
электржабдық жүйесін монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумақтарында өндірілген тартым жетегін дайындау немесе пайдалану;
тартқыш жетекті құрастыру, тексеру, баптау;
локомотивті құрастыру, тексеру, баптау, сынау

8603-тен
Техникалық қызмет көрсетуге немесе жөндеуге арналған көлік құралдарынан басқа, өздігінен жүретін (моторлы) теміржол немесе трамвай жолаушылар вагондары, тауар (багаж) вагондары және ашық платформалар

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде жүзеге асыру:
көтергіш раманы құрастыру және дәнекерлеу, оны бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген шанақтың бөлшектері мен тірек конструкцияларын, экстерьер элементтерін дайындау немесе пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жылжымалы құрамға арналған жинақтауыштарды (тежегіш жүйелер мен олардың бөліктерін, басқару жүйелері мен олардың бөліктерін, пневматикалық жабдықты дайындау немесе пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген мотор-күш қондырғысын (мотор-редуктор блогын немесе ұқсас торапты), доңғалақ жұптарын, арбаларды дайындау немесе пайдалану (технологиялық процесте көрсетілген операция болмаған кезде операция жүзеге асырылды деп есептеледі);
мотор-күш қондырғысын (мотор-редуктор блогын немесе ұқсас торапты), доңғалақ жұптарын, арбаларды монтаждау (құрастыру, орнату) және бояу (технологиялық процесте көрсетілген операция болмаған кезде операция жүзеге асырылды деп есептеледі);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген электр жабдығы жүйесін дайындау немесе пайдалану;
электржабдық жүйесін монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген тартым жетегін дайындау немесе пайдалану;
тарту жетегін монтаждау, тексеру, баптау;
вагондарды құрастыру, тексеру, баптау, сынау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қауіпсіздік жүйесін дайындау немесе пайдалану;
қауіпсіздік жүйесін құрастыру, баптау, монтаждау

8604 00 000 0-ден
Теміржол немесе трамвай жолдарына техникалық қызмет көрсетуге немесе жөндеуге арналған көлік құралдары
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің бірінің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай технологиялық операцияларды толық көлемде жүзеге асыру:
көтергіш раманы құрастыру және дәнекерлеу, оны бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген шанақтың бөлшектері мен тірек конструкцияларын дайындау немесе пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жылжымалы құрам үшін жинақтауыштарды (тежегіш жүйелер мен олардың бөліктерін, пневматикалық жабдықты дайындау немесе пайдалану

8605 00 000-нан
Моторлы емес теміржол немесе трамвай жолаушылар вагондары; жүк вагондары және арнайы мақсаттағы өзге де вагондар

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің бірінің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 8-ін жүзеге асыру:
көтергіш рамалар мен рамалық құрылымдарды, корпустар мен бункерлерді, аспалы жабдықтар мен жұмыс органдарын құрастыру;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген шанақтың бөлшектерін және өзге де көтергіш конструкцияларды, экстерьер элементтерін дайындау немесе пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жылжымалы құрамға арналған жинақтауыштарды (тежегіш жүйелер мен олардың бөліктерін, басқару жүйелері мен олардың бөліктерін, пневматикалық жабдықты дайындау немесе пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген моторлы-күштік қондырғыны, трансмиссияны дайындау немесе пайдалану (бар болса);
мотор агрегатын, осьтерді, трансмиссияларды, аспалы құрылғыны монтаждау және бояу (бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген электр жабдығы жүйесін дайындау немесе пайдалану;
электржабдық жүйесін монтаждау;
вагондарды құрастыру, тексеру, баптау, сынау

8606-дан
Теміржол немесе трамвай жүк вагондары және өздігінен жүрмейтін платформа вагондар

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің бірінің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай технологиялық операцияларды толық көлемде (оның ішінде өзара тәуелді компаниялардың ішкі кооперациясы шеңберінде) жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жүк вагондарының арбаларын дайындау, құрастыру немесе пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жүк вагонының тірек конструкцияларын дайындау, дәнекерлеу немесе пайдалану және оларды бояу;
жүк вагонының (шанақтың, қазандықтың) экипаж бөліктерін дайындау);
экипаж бөлігі бар вагонның тірек конструкцияларын вагонның жүріс бөлігіне орнату;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген ірі вагон құймасын (бүйір рамасы, рессорлық үсті балкасы) дайындау немесе пайдалану (жолтабан ені 1520 мм теміржолдарда пайдалануға арналған жүк вагондары үшін)

II. Компрессорлық және тоңазытқыш жабдықтар

7322-ден, 8414-тен,
8415-тен, 8516-дан
Өнеркәсіптік кондиционерлер:
орталық кондиционерлер (агрегатталған желдету қондырғылары, секциялық желдету қондырғылары, рамалық панельді желдету қондырғылары, моноблокты желдету қондырғылары, барлығы халықаралық жіктеуде AHU-AirHandling Units ретінде анықталған)

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
кәсіпорын құрылымында жеке конструкторлық-технологиялық бөлімшенің болуы;
үшінші елдердің шығарылған материалдарын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 25 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды міндетті жүзеге асыру:
жылу-дыбыс оқшаулағыш панельдерді пішу және кесу;
жақтау элементтерін кесу;
желдету дөңгелектерін теңдестіру;
бұйымдарды құрастыру

8414 51 000 0
Желдеткіштер:
номиналды шығу қуаты 125 Вт артық емес кіріктірілген электр қозғалтқышы бар үстел, қабырға, еден, төбе, шатырларға немесе терезелерге арналған
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың
болуы;<1>
кәсіпорын құрылымында жеке конструкторлық-технологиялық бөлімшенің болуы;
үшінші елдердің шығарылған материалдарын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 60 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындау (құю, және (немесе) соғу, және (немесе) қалыптау, кесу, ию, тесу);
бөлшектерді термиялық өңдеу;
бөлшектерді механикалық өңдеу;
дәнекерлеу;
материалдардың химиялық құрамын, механикалық қасиеттерін талдау, бұзбайтын бақылау;
бұйымдарды құрастыру;
қорғаныш жабындарын бояу және (немесе) жағу (қажет болған жағдайда);
қабылдау және қабылдау-тапсыру сынақтарын өткізу;
тұрмыстық сору және сыртқа тарату шкафтары үшін міндетті операциялар:
жылу-дыбыс оқшаулағыш панельдерді пішу және кесу;
жақтау элементтерін кесу;
желдету дөңгелектерін теңдестіру;
бұйымдарды құрастыру;

8414 51 000 0-ден,
8414 59-дан
Арна желдеткштері
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
кәсіпорын құрылымында жеке конструкторлық-технологиялық бөлімшенің болуы;
үшінші елдердің шығарылған материалдарын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 65 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындау (құю, және (немесе) соғу, және (немесе) қалыптау, кесу, ию, тесу) ;
желдету дөңгелектерін теңдестіру;
бөлшектерді термиялық өңдеу;
бөлшектерді механикалық өңдеу;
дәнекерлеу;
материалдардың химиялық құрамын, механикалық қасиеттерін талдау, бұзбайтын бақылау;
Бұйымдарды құрастыру;
қорғаныш жабындарын бояу және (немесе) жағу (қажет болған жағдайда);
бөлшектер мен тораптарға қажетті аралық сынақтар жүргізу;
қабылдау және қабылдау-тапсыру сынақтарын өткізу

8414 59-дан
Жалпы мақсаттағы желдеткіштер
8414 59-дан
Шахталық желдеткіштер
8414 59-дан
Үстел, еден, қабырға, терезе, төбе немесе шатырларға арналған желдеткіштерден басқа, өзге де желдеткіштер
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
кәсіпорын құрылымында жеке конструкторлық-технологиялық бөлімшенің болуы;
үшінші елдердің шығарылған материалдарын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 30 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындау (құю, және (немесе) соғу, және (немесе) қалыптау, кесу, ию, тесу) ;
желдету дөңгелектерін теңдестіру;
бөлшектерді термиялық өңдеу;
бөлшектерді механикалық өңдеу;
дәнекерлеу;
материалдардың химиялық құрамын, механикалық қасиеттерін талдау, бұзбайтын бақылау;
бұйымдарды құрастыру;
қорғаныш жабындарын бояу және (немесе) жағу (қажет болған жағдайда);
бөлшектер мен тораптарға қажетті аралық сынақтар жүргізу;
қабылдау және қабылдау-тапсыру сынақтарын өткізу

8415-тен
Өнеркәсіптік кондиционерлер:
дәл кондиционерлер, руфтоптар, шкаф кондиционерлері, фанкойлдар

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
кәсіпорын құрылымында жеке конструкторлық-технологиялық бөлімшенің болуы;
үшінші елдердің шығарылған материалдарын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 50 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындау (құю, және (немесе) соғу, және (немесе) қалыптау, кесу, ию, тесу);
бөлшектерді термиялық өңдеу;
бөлшектерді механикалық өңдеу;
дәнекерлеу;
пісіру;
материалдардың химиялық құрамын, механикалық қасиеттерін талдау, бұзбайтын бақылау;
бұйымдардың құрамында қысыммен жұмыс істейтін жылу алмасу жабдығы мен ыдыстарды дайындау;
желдету дөңгелектерін теңдестіру;
бұйымдарды құрастыру;
қорғаныш жабындарын бояу және (немесе) жағу (қажет болған жағдайда);
бөлшектер мен тораптарға қажетті аралық сынақтар жүргізу;
бұйымдарды қабылдау және қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізу

8415-тен
Көлік құралдарына арналған кондиционерлер

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
кәсіпорын құрылымында жеке конструкторлық-технологиялық бөлімшенің болуы;
үшінші елдердің шығарылған материалдарын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 40 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындау (құю, және (немесе) соғу, және (немесе) қалыптау, кесу, ию, тесу) ;
бөлшектерді термиялық өңдеу;
бөлшектерді механикалық өңдеу;
дәнекерлеу;
материалдардың химиялық құрамын, механикалық қасиеттерін талдау, бұзбайтын бақылау;
бұйымдардың құрамында қысыммен жұмыс істейтін жылу алмасу жабдығы мен ыдыстарды дайындау;
бұйымдарды құрастыру;
қорғаныш жабындарын бояу және (немесе) жағу (қажет болған жағдайда).
бөлшектер мен тораптарға қажетті аралық сынақтар жүргізу;
бұйымдарды қабылдау және қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізу

8415-тен
Тұрмыстық кондиционерлер: мультисплит-жүйелерді қоса алғанда, барлық үлгідегі сплит-жүйелер
(бөлек үлгідегі дәлме-дәл кондиционерлерден басқа), VRF-жүйелер
(мультизональды жүйелер), терезе және мобильді кондиционерлер
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
кәсіпорын құрылымында жеке конструкторлық-технологиялық бөлімшенің болуы;
үшінші елдердің шығарылған материалдарын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 55 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды міндетті жүзеге асыру:
сыртқы блоктардың корпустарын жасау;
дәнекерлеу;
қорғаныш жабындарын бояу және (немесе) жағу (қажет болған жағдайда);
бөлшектер мен тораптарға қажетті аралық сынақтар жүргізу;
бұйымдарды қабылдау және қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізу;
бұйымдарды құрастыру және орау

8415-тен
Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де ауаны баптауға арналған жабдық
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
кәсіпорын құрылымында жеке конструкторлық-технологиялық бөлімшенің болуы;
үшінші елдердің шығарылған материалдарын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 50 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындау (құю, және (немесе) соғу, және (немесе) қалыптау, кесу, ию, тесу);
бөлшектерді термиялық өңдеу;
бөлшектерді механикалық өңдеу;
дәнекерлеу;
пісіру;
материалдардың химиялық құрамын, механикалық қасиеттерін талдау, бұзбайтын бақылау;
бұйымдардың құрамында қысыммен жұмыс істейтін жылу алмасу жабдығы мен ыдыстарды дайындау;
Бұйымдарды құрастыру;
қорғаныш жабындарын бояу және (немесе) жағу (қажет болған жағдайда);
бөлшектер мен тораптарға қажетті аралық сынақтар жүргізу;
қабылдау және қабылдау-тапсыру сынақтарын өткізу

8415-тен, 8418-ден
Сұйықтықтарды салқындатуға және мұздатуға арналған жабдық

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
кәсіпорын құрылымында жеке конструкторлық-технологиялық бөлімшенің болуы;
үшінші елдердің шығарылған материалдарын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 30 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 5-еуін жүзеге асыру:
дайындау (құю және (немесе) шыңдау және (немесе) қалыптау, тесу, кесу);
бөлшектерді термиялық өңдеу;
бөлшектерді механикалық өңдеу;
дәнекерлеу;
материалдардың химиялық құрамын, механикалық қасиеттерін талдау, бұзбайтын бақылау;
бұйымдардың құрамында қысыммен жұмыс істейтін жылу алмасу жабдығы мен ыдыстарды дайындау
бұйымдарды құрастыру;
қорғаныш жабындарын бояу және (немесе) жағу (қажет болған жағдайда);
бөлшектер мен тораптарға қажетті аралық сынақтар жүргізу;
бұйымдарды қабылдау және қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізу

8415-тен, 8418-ден
Жайлы және технологиялық кондициялауға арналған орташа температуралы чиллерлер (су салқындататын машиналар) және жайлы кондициялауға арналған компрессорлық-конденсаторлық блоктар
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
үшінші елдердің шығарылған материалдарын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 65 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
дайындау (құю және (немесе) соғу және (немесе) қалыптау, тесу, кесу);
бөлшектерді термиялық өңдеу;
бөлшектерді механикалық өңдеу
дәнекерлеу;
материалдардың химиялық құрамын, механикалық қасиеттерін талдау, бұзбайтын бақылау;
бұйымдардың құрамында қысыммен жұмыс істейтін жылу алмасу жабдығы мен ыдыстарды дайындау;
Бұйымдарды құрастыру;
қорғаныш жабындарын бояу және (немесе) жағу (қажет болған жағдайда);
бөлшектер мен тораптарға қажетті аралық сынақтар жүргізу;
бұйымдарды қабылдау және қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізу;
пісіру

8418-ден
Тоңазытқыш шкафтар
8418-ден
Құрама тоңазытқыш камералары
8418 50-ден
Тоңазытқыш витриналары

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің бірінің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында корпустар мен тұғырлардың бөлшектерін, декоративтік панельдерді, басқару шкафтарының корпустарын пішуді, хладагенттердің, қаңқа элементтерінің циркуляциясы жүйесінің элементтерін пішуді міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операцияларды (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде) жүзеге асыру:
корпустар мен тұғырлардың бөлшектерін, декоративтік панельдерді, басқару шкафтарының корпустарын пішу;
хладагенттердің, қаңқа элементтерінің циркуляциясы жүйелерінің элементтерін пішу;
корпус бөлшектерін, декоративтік панельдерді, басқару шкафтарының корпустарын ию;
тораптар мен бөлшектерді токарлық өңдеу, фрезерлік өңдеу;
корпустарды, тұғырларды, рамалық құрылымдарды ұңғылау;
тораптар мен Бөлшектерді дәнекерлеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қақпақтарды пайдалану немесе шығару;
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін, гидрожабдық жүйесін, басқару органдарын құрастыру және монтаждау

III. Жеңіл өнеркәсіп

5007-ден, 5111-ден, 5112-ден, 5113 00 000 0-ден, 5208-ден, 5209-дан, 5210-нан, 5211-ден, 5212-ден, 5309-дан, 5310-нан, 5311 00-ден, 5407-ден,
5408-ден, 5512-ден, 5513-тен, 5514-тен, 5515-тен, 5516-дан, 5801-дан, 5802-ден, 6812-ден
Тоқыма маталар
 

мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру:
тоқу;
бояу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
өңдеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде)

6001-ден, 6002-ден, 6003-тен, 6004-тен, 6005-тен, 6006-дан
Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж жаймалар

мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру:
тоқу;
трикотаж жайманы бояу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
трикотаж жайманы өңдеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде)

6101-ден, 6102-ден, 6103-тен, 6104-тен, 6105-тен, 6106-дан, 6107-ден, 6110-нан, 6113 00-ден, 6201-ден,
6202-ден, 6203-тен, 6204-тен, 6205-тен, 6206-дан, 6210-нан, 6211-ден
Нысанды (ведомстволық) киім, униформа
6109
Іш киім трикотаж
6114-тен, 6201-ден, 6202-ден, 6203-тен, 6204-тен, 6205-тен, 6206-дан, 6210-нан, 6211-ден, 6307 90-нан
Арнайы киім
6307 20 000 0
Құтқару кеудешелері мен белдіктері
 

мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру:
1) Тоқыма маталарынан жасалған бұйымдарды өндіру үшін:
мүше мемлекеттердің аумағында мата өндіру немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген матаны пайдалану;
материалдарды пішу;
тігу;
2) жоғары жиілікті, ультрадыбыстық дәнекерлеу және қысыммен құю әдістерімен полимерлі және үлдірлі материалдардан жасалған бұйымдарды өндіру үшін:
материалды пішу;
дәнекерлеу және (немесе) тігу;
3) трикотаж жаймадан бұйымдар өндіру үшін:
мүше мемлекеттердің аумағында трикотаж жаймасын өндіру немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трикотаж жаймасын пайдалану;
трикотаж жайманы пішу;
тігу;
4) тоқылмаған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіру үшін:
кенепті қалыптастыру (полимер балқымасынан немесе талшықтардан);
кенепті бекіту;
өңдеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
бұйымдар бөлшектерін желімдеу әдісімен дәнекерлеу және (немесе) тігу және (немесе) біріктіру;
бұйым конструкциясында жылытқыш (толтырғыш) болған кезде көрсетілген операцияларға қосымша жылытқыш (толтырғыш) өндіру не мүше мемлекеттердің аумағында жүргізілген жылытқышты (толтырғышты) пайдалану жүзеге асырылады)

6107-ден, 6108-ден, 6109-дан, 6110-нан, 6116-дан, 6203-тен, 6204-тен, 6210-дан, 6211-ден, 6506-дан, 6812 91 000 0-ден
Отқа төзімді қорғаныш киім

мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру:
1) маталардан жасалған бұйымдарды өндіру үшін:
мүше мемлекеттердің аумағында мата өндіру немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген матаны пайдалану;
матаны өңдеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
материалдарды пішу;
тігу;
2) жоғары жиілікті, ультрадыбыстық дәнекерлеу және қысыммен құю әдістерімен полимерлі және үлдірлі материалдардан жасалған бұйымдарды өндіру үшін:
материалды пішу;
дәнекерлеу және(немесе) тігу (немесе) құю;
3) трикотаж жаймадан бұйымдар өндіру үшін:
мүше мемлекеттердің аумағында трикотаж жаймасын өндіру немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трикотаж жаймасын пайдалану;
трикотаж жайманы өңдеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
трикотаж жайманы пішу;
тігу;
4) тоқылмаған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіру үшін:
кенепті қалыптастыру (полимер балқымасынан немесе талшықтардан);
кенепті бекіту;
өңдеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
бұйымдар бөлшектерін желімдеу әдісімен дәнекерлеу және (немесе) тігу және (немесе) біріктіру;
бұйым конструкциясында жылытқыш (толтырғыш) болған кезде көрсетілген операцияларға қосымша жылытқыш (толтырғыш) өндіру не мүше мемлекеттердің аумағында жүргізілген жылытқышты (толтырғышты) пайдалану жүзеге асырылады

6115
Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж колготкалар, шұлықтар, гольфтар, шұлықтар және тергеушілер және қысымы бөлінген компрессиялық шұлық бұйымдарын (мысалы, көктамырдың варикозды кеңеюінен зардап шегетіндерге арналған шұлықтар) және табансыз аяқ киімді қоса алғанда, өзге де шұлық-ұйық бұйымдары

мүше мемлекеттің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру:
бұйым тоқу;
қақпақты тігу (бар болса);
сына (қиынды) тігу – (конструкцияда бұйым болған жағдайда);
сағызды тігу (конструкцияда бұйым болған жағдайда);
бұйымдарды бояу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операция болған кезде);
дайын бұйымдарды қалыптастыру (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде)

6302-ден
Төсек-орын жабдығы
6302-ден
Ас жаулықтар
6302-ден
Дәретхана және ас үй жаулықтары

мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында мата өндіру немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген матаны пайдалану;
матаны бояу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
матаны өңдеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
материалдарды пішу;
тігу

6401-ден, 6402-ден, 6403-тен, 6404-тен, 6405-тен
Басқа топтамаларға енгізілмеген, қорғаныш және өзге де аяқ киім (мыналардан басқа:
өзге де балалар аяқ киімі; балаларға арналған үлбір шәркелер; балаларға арналған тондар;
басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де балалар аяқ киімі)
 

мүше мемлекеттің аумағында жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
аяқ киім бөлшектерін пішу (конструкцияда бұйым болған жағдайда): жалғаулар, берцтер, қоныштар;
бір мүше мемлекеттің аумағында жасалған аяқ киім үстінің дайындамаларын тігу немесе дәнекерлеу не аяқ киім үстінің дайындамаларын пайдалану;
бір мүше мемлекеттің аумағында табаны желімдеу, құю, шегелеу, рант немесе басқа әдіспен бекітуді қоса алғанда, аяқ киімді құрастыру (бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген табандарды, өкшелерді (бар болса) кесу не табандарды, өкшелерді (бар болса) пайдалану;
табан мен аяқ киімнің пресс-қалыптардың көмегімен жасалған бөліктерін құю не мүше мемлекеттердің аумағында пресс-қалыптардың көмегімен жасалған аяқ киімнің табаны мен бөліктерін пайдалану (бар болса):
бұйым конструкциясында жылытқыш (толтырғыш) болған кезде көрсетілген операцияларға қосымша жылытқыш (толтырғыш) өндіру не мүше мемлекеттердің аумағында жүргізілген жылытқышты (толтырғышты) пайдалану жүзеге асырылады);
бұйымның конструкциясында резеңке қоспалардан (композициялардан) жасалатын табан болған кезде бір мүше мемлекеттің аумағында өндірілген резеңке қоспалардан (композициялардан) табан өндіру немесе құю не мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген резеңке қоспалардан (композициялардан) жасалған дайын табан пайдалану жүзеге асырылады

IV. Жиһаз және ағаш өңдеу өнеркәсібі

4410-нан
Сүректен немесе басқа да сүректенген материалдардан жасалған ағаш жаңқаларынан жасалған тақталар

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай барлық операцияларды (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде) жүзеге асыру:
престеу бойынша операциялар;
плита негізіне қаптау сәндік материалдарын ыстықтай престеу (ламинаттау) жөніндегі операциялар

4411-ден
Сүректен немесе басқа да сүректенген материалдардан жасалған ағаш-талшықты тақталар

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
престеу бойынша операциялар;
Плиталық негізге қаптау сәндік материалдарын ыстықтай престеу жөніндегі операциялар

9401-ден, 9403-тен
Кеңселер мен сауда кәсіпорындарына арналған жиһаз
9401-ден, 9403 10-нан
Офиске арналған металл жиһаз
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
кесу;
ию;
дәнекерлеу;
бояу

9401-ден, 9403-тен
Офис пен сауда кәсіпорындарына арналған жиһаз
9403 60 300 0
Ағаш дүкен жиһазы
9410-нан, 9403 30-дан
Офиске арналған ағаш жиһаз

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
ағаш материалдарын пішу;
бұрғылау;
фрезерлеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде)

403-тен
Жатын бөлмеге арналған ағаш жиһаз
9403-тен
Ересектерге арналған ағаш төсек
9403-тен
Жатын бөлмеге арналған ағаш шкафтар
9403-тен
Жатын бөлмеге арналған ағаш тумбалар
9403-тен
Ағаш гарнитуралар, жатын бөлмеге арналған жиынтық жиһаз жиынтықтары
9403 50 000-нан,
9403 60 100-ден
Жатын бөлмеге, асхана мен қонақ бөлмеге арналған ағаш жиһаз

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
ағаш материалдарын пішу;
бұрғылау;
фрезерлеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде)

9403-тен
Жатын бөлмеге арналған өзге де ағаш жиһаз
9403-тен
Асхана мен қонақ бөлмеге арналған ағаш жиһаз
9403-тен
Асхана мен қонақ бөлмеге арналған ағаштан жасалған асханалық үстелдер
9403-тен
Ағаш журнал үстелдері
9403-тен
Асхана мен қонақ бөлмеге арналған ағаш шкафтар
9403 50 000-нан,
9403 60 100-ден
Жатын бөлмеге, асхана мен қонақ бөлмеге арналған ағаш жиһаз

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
ағаш материалдарын пішу;
бұрғылау;
фрезерлеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде)

9403-тен
Асхана мен қонақ бөлмеге арналған ағаштан жасалған жиһаз жиынтықтары мен жиынтықтары
9403-тен
Асхана мен қонақ бөлмеге арналған өзге де ағаш жиһаз
9403 50 000-нан,
9403 60 100-ден
Жатын бөлмеге, асхана мен қонақ бөлмеге арналған ағаш жиһаз

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
ағаш материалдарын пішу;
бұрғылау;
фрезерлеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде)

9403-тен
Кереуетке айналатын ағаш қаңқалы дивандар, софалар, кушеткалар
9403-тен
Кереуетке айналатын ағаш қаңқалы балалар мен жасөспірімдерге арналған дивандар, софалар, кушеткалар
9403-тен
Кереуетке айналатын ағаш қаңқалы дивандар, софалар, кушеткалар, басқалар
9403 50 000-нан,
9403 60 100-ден
Жатын бөлмеге, асхана мен қонақ бөлмеге арналған ағаш жиһаз

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
қаңқаны құрастыру;
тұсқағаз жұмыстары

9403 20-дан
Басқа топтамаларға енгізілмеген, металл жиһаз

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
кесу;
ию;
дәнекерлеу;
бояу

9403 40-тан
Асханалық жиһаз

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
ағаш материалдарын пішу;
бұрғылау;
фрезерлеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде)

9403 60 900-ден
Басқа топтамаларға енгізілмеген ағаш жиһаз

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында мынай операцияларды жүзеге асыру
(өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
ағаш материалдарын пішу;
бұрғылау;
фрезерлеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде)

9403 70 000-нан
Пластмасса материалдардан жасалған жиһаз

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында құю жөніндегі операцияларды жүзеге асыру

V. Арнайы машина жасау

7321-ден
Электрлі емес нан пісіру пештері, электрлік емес кондитерлік пештер

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында пештер корпустарының бөлшектерін кесуді, июді, тесіктер дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды (қажет болған кезде), сырлауды (қажет болған кезде) міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 11-ін жүзеге асыру:
пеш корпустарының бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда), бояу (қажет болған жағдайда);
пісіру камерасы есіктерінің бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда);
токарлық немесе фрезерлік өңдеу, пісіру камерасы есіктерінің бөлшектерін гальваникалық жабу (қажет болған жағдайда);
пісіру камерасының есіктерін құрастыру;
пештердің қаптау панельдерін пішу және ию;
пештерді бумен ылғалдандыру жүйесінің бөлшектерін пішу және ию;
пештерді бумен ылғалдандыру жүйесінің тораптарын құрастыру;
пеш жылу алмастырғыштарының бөлшектерін пішу және ию;
пеш жылу алмастырғыштарының тораптарын құрастыру және дәнекерлеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген сым бұрауларын пайдалану немесе шығару;
пештерді басқару жүйесін құрастыру

7321-ден, 8419-дан
Конвекциялық газ пештері

мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында қаптаудың табақ дайындамаларын және духовканың ернеу бөлшектерін кесуді, кесуді, июді, тесіктерін дайындауды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
қаптаудың табақ дайындамалары мен пеш ернеуінің бөлшектерін пішу, кесу, ию, саңылау жасау;
пеш қаптамасының табақтық бөлшектерін тесу, кесу;
пештердің табақтық бөлшектерінің бетін ажарлау;
пеш панельдері мен қанатшалардың бөлшектерін дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қақпақтарды пайдалану немесе шығару;
газ жабдығын құрастыру (қажет болған жағдайда) және монтаждау;
электр жабдықтарын құрастыру және монтаждау (бар болса)

7321-ден, 8419-дан
Газ қуыратын шкафтар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында шкафтар корпустарының бөлшектерін кесуді, июді, тесіктер дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды (қажет болған кезде), сырлауды (қажет болған кезде) міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
шкаф корпустарының бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда), бояу (қажет болған жағдайда);
қуыру шкафтары есіктерінің бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда);
токарлық немесе фрезерлік өңдеу, қуыру шкафтары есіктерінің бөлшектерін гальваникалық жабу (қажет болған жағдайда);
қуыру шкафтарының есіктерін құрастыру;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілгендерді пайдалану немесе шығару;
газ жабдығын құрастыру (қажет болған жағдайда), монтаждау;
пештерді басқару жүйесін құрастыру

8419 81 800 0-ден
Ас пісіретін электр қазандар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және /немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында қазандықтар корпустарының бөлшектерін кесуді, июді, тесіктерді дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды (қажет болған жағдайда), сырлауды (қажет болған жағдайда) міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 8-ін жүзеге асыру:
қазандықтар корпустарының бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда), бояу (қажет болған жағдайда); қазандықтар қаптамасының табақтық бөлшектерін тесу және кесу;
тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстардың ішкі бетін тегістеу және жылтырату;
үстелшелердің, панельдердің бөлшектерін және қазандықтардың қаптамасын ию;
үстелшелер, қаптау, қақпақтар элементтерінің бөлшектерін дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда);
қазандық корпустарының бөлшектерін бояу;
обечаек-ке мүше мемлекеттердің аумағында өндірілгендерді пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын құрастыру (қажет болған жағдайда) және монтаждау

8419 81 800 0-ден
Ас пісіретін газ қазандар
 

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында қазандықтар корпустарының бөлшектерін кесуді, июді, тесіктерді дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды (қажет болған жағдайда), сырлауды (қажет болған жағдайда) міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
қазандықтар корпустарының бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда), бояу (қажет болған жағдайда);
қазандықтар қаптамасының табақтық бөлшектерін тесу және кесу;
тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстардың ішкі бетін тегістеу және жылтырату;
үстелшелердің, панельдердің бөлшектерін және қазандықтардың қаптамасын пішу, ию;
үстелшелер, қаптау, қақпақтар элементтерінің бөлшектерін дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда);
обечаек-ке мүше мемлекеттердің аумағында өндірілгендерді пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын, газ жабдықтарын құрастыру (қажет болған жағдайда) және монтаждау

8419 81 800 0-ден
Өнеркәсіптік газ плиталары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында плиталар корпусы бөлшектерінің тесіктерін кесуді, июді, дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды (қажет болған кезде), тірек конструкцияларын, рамаларды (бар болса) бояуды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 4-еуін жүзеге асыру:
плиталар корпусы бөлшектерінің саңылауларын пішу, ию, дайындау;
тіреу конструкцияларын, рамаларды дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда), бояу (бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген газ жанарғыларын пайдалану немесе шығару;
плиталарды құрастыру

8419 81 800 0-ден
Өнеркәсіптік газды табалар

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында табалар тостағанын пішуді, июді, қалыптауды, жинауды, рамалық корпустарды дәнекерлеуді міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 5-еуін жүзеге асыру:
табаның тостағанын пішу, ию, қалыптау, құрастыру;
рамалық корпустарды дәнекерлеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген газ жанарғыларын пайдалану немесе шығару;
газ жабдықтарын, электр жабдықтарын монтаждау (болған жағдайда);
табаны құрастыру

8419 81 800 0-ден
Буконвектоматтар, бу қайнататын-конвективті электр аппараттары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында корпус бөлшектерін кесуді, июді, тесіктер дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды (қажет болған кезде), сырлауды (қажет болған кезде) міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
корпус бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда), бояу (қажет болған жағдайда);
есік бөлшектерін токарлық, фрезерлік өңдеу, гальваникалық жабу (қажет болған жағдайда);
қаптама бөлшектерін кесу, тесу, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда);
бу суландыру жүйесінің бөлшектерін пішу, ию;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қақпақтарды пайдалану немесе шығару;
есіктерді құрастыру;
электр жабдықтарын құрастыру (қажет болған жағдайда), монтаждау

8419 81 800 0-ден
Буконвектоматтар, бу қайнататын-конвективті газ аппараттары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 7-еуін кесуді, июді, тесіктер дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды (қажет болған кезде), сырлауды (қажет болған кезде) міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, жүзеге асыру:
корпус бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда), бояу (қажет болған жағдайда);
есік бөлшектерін токарлық, фрезерлік өңдеу, гальваникалық жабу (қажет болған жағдайда);
қаптама бөлшектерін кесу, тесу, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда);
бу суландыру жүйесінің бөлшектерін пішу, ию;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қақпақтарды пайдалану немесе шығару;
газ жабдығын құрастыру (қажет болған жағдайда), монтаждау;
электр жабдықтарын құрастыру (қажет болған жағдайда), монтаждау

8419 81 800 0-ден
Конвекциялық электр пештері

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында қаптаудың табақ дайындамаларын және духовканың ернеу бөлшектерін кесуді, кесуді, июді, тесіктерін дайындауды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
қаптаудың табақ дайындамалары мен пеш ернеуінің бөлшектерін пішу, кесу, ию, саңылау жасау;
пеш қаптамасының табақтық бөлшектерін тесу, кесу;
пештердің табақтық бөлшектерінің бетін ажарлау;
пеш панельдері мен қанатшалардың бөлшектерін дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қақпақтарды пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын құрастыру және монтаждау

8419 81 800 0-ден
Ротациялық наубайхана шкафтары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында корпус бөлшектерін кесуді, июді, тесіктерді дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды, сырлауды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 9-ын жүзеге асыру (егер жабдық конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген жағдайда):
корпус бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау, бояу;
корпус есіктерінің бөлшектерін пішу, ию, тесіктерді жасау, дәнекерлеу, қалыптау;
механикалық өңдеу, есік бөлшектерін гальваникалық жабу;
есіктерді құрастыру;
қаптау панельдерін пішу және ию;
бу ылғалдандыру жүйесінің бөлшектерін пішу және ию;
бу суландыру жүйесінің тораптарын құрастыру;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген сым бұрауларын пайдалану немесе шығару;
басқару жүйелерін құрастыру

8419 81 800 0-ден
Электр қуыру шкафтары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
қуыру шкафтары корпустарының бөлшектерін кесуді, июді, тесіктерді дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды (қажет болған кезде), сырлауды (қажет болған кезде) міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
қуыру шкафтары корпустарының бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда), бояу (қажет болған жағдайда);
қуыру шкафтары есіктерінің бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда);
токарлық немесе фрезерлік өңдеу, қуыру шкафтары есіктерінің бөлшектерін гальваникалық жабу (қажет болған жағдайда);
қуыру шкафтарының есіктерін құрастыру;
қуыру шкафтарының қаптау панельдерін пішу және ию;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген сым бұрауларын пайдалану немесе шығару;
шкафты басқару жүйесін құрастыру

8422 19 000 0-ден
Өнеркәсіптік үлгідегі ыдыс жуатын машиналар

мүше мемлекеттердің салық резиденті – заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында ыдыс жуатын машиналар мен шашыратқыш корпустары бөлшектерінің тесіктерін пішуді, июді, қалыптауды, дайындауды, ванналарды дәнекерлеуді, жылтыратуды, тегістеуді міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
ыдыс жуатын машиналар мен шашыратқыш корпустары бөлшектерінің тесіктерін пішу, ию, штампылау, жасау;
ванналарды дәнекерлеу, жылтырату, ажарлау;
бүріккіштерді штамптау, қалыптау (қажет болған жағдайда);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген үстелшелерді пайдалану немесе шығару;
ыдыс жуатын машиналардың бойлерлерін біліктеу, дәнекерлеу;
электр жабдықтарын монтаждау;
дайын бұйымдарды құрастыру

8426-дан
Өнеркәсіптік үлгідегі ыдыс жуатын машиналар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) мынадай операциялардың кемінде 11-ін жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген айналмалы құрылғыны пайдалану немесе шығару;
жебені дәнекерлеу және бояу;
тірек (көтергіш) раманы дәнекерлеу және бояу;
жылжымалы тіректерді дәнекерлеу және бояу;
айналмалы жақтауды дәнекерлеу және бояу;
кран жабдығы операторының кабинасын дәнекерлеу және бояу (конструкцияда бар болса);
сыртқы злементтерді орнату;
басқару органдарын монтаждау;
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау;
жүк көтергіш жабдықты қоректендіруді қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны монтаждау (конструкцияда бар болса);
жүк көтергіш механизмді монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген базалық көлік құралының шассиін пайдалану немесе шығару

8427-ден
Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де көтергіш кранмен жарақталған өздігінен жүретін машиналар мен арбалар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы; <1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
жүк көтергіш жабдықты монтаждау жүзеге асырылатын мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген базалық шассиді пайдалану;
жүк көтергіш жабдықтардың металл құрылымдарын дәнекерлеу және бояу;
жүк көтергіш жабдықтарды монтаждау;
жүк көтергіш механизмді монтаждау;
сыртқы элементтерді орнату;
басқару органдарын монтаждау;
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8427-ден
Ашамен қармап алатын автотиегіштер

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 12-сін жүзеге асыру:
көтергіш раманы (бар болса), зембілдерді (бар болса) құрастыру және дәнекерлеу (қажет болса) және оларды бояу;
кабинаны дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аспалы жабдықты пайдалану немесе шығару (бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны немесе беріліс қорабын (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мотор-күш қондырғысын монтаждау;
трансмиссияны немесе беріліс қорабын монтаждау;
аспалы жабдықты монтаждау (бар болса);
көпірді (көпірлерді) және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген экстерьер элементтерін монтаждау немесе аккумулятор батареяларын пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін (бар болса), пневможабдық жүйесін (бар болса), гидрожабдық жүйесін (бар болса) монтаждау

8427-ден
Өзге де тиегіштер

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) мынадай операциялардың кемінде 12-сін жүзеге асыру:
көтергіш раманы (конструкцияда бар болса), зембілдерді (конструкцияда бар болса) құрастыру және дәнекерлеу (қажет болса) және оларды бояу;
кабинаның металл құрылымдарын дәнекерлеу және бояу (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аспалы жабдықты пайдалану немесе шығару (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны немесе беріліс қорабын (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мотор-күш қондырғысын монтаждау;
трансмиссияны немесе беріліс қорабын монтаждау;
аспалы жабдықты монтаждау (бар болса
конструкцияда);
көпірді (көпірлерді) және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген экстерьер элементтерін монтаждау немесе аккумулятор батареяларын пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8427-ден, 8436-дан
Ағаш тиегіштер

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) мынадай өндірістік операцияларды жүзеге асыру:
жүк көтергіш қаңқаны құрастыру, дәнекерлеу, бояу;
кабина өндірісі;
аспалы жабдық өндірісі (қармау);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқыш;
көпірлер өндірісі;
гидравликалық және отын бактарын өндіру;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген салқындату жүйесінің радиаторларын пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген экстерьер (қаптау) элементтерін пайдалану немесе шығару немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған дөңгелекті дискілерді пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген шиналарды пайдалану немесе шығару

8428 90 900 0-ден
Тамақ өнеркәсібіне арналған автоматтандырылған қоймалар

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғада 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы<1>

8429 11 00-ден,
8429 19 000-нан
Шынжыр табанды тракторлардағы бульдозерлер
 

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) көтергіш раманы (рамалық конструкцияны) құрастыруды, дәнекерлеуді, сырлауды, сондай-ақ мынадай өндірістік операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
кабинаның металл құрылымдарын дайындау, дәнекерлеу, бояу (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірлерді пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны немесе беріліс қорабын (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
қозғалтқышты, көпірлерді, трансмиссияны немесе беріліс қорабын, аспалы жабдықты монтаждау және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған экстерьер элементтерін дайындау немесе пайдалану немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8429 11 00-ден,
8429 19 000-нан
Доңғалақты тракторлар мен тартқыштардағы бульдозерлер
 

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) көтергіш раманы жинауды, дәнекерлеуді және сырлауды, сондай-ақ мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
кабинаның металл құрылымдарын дәнекерлеу және бояу (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірлерді пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны немесе беріліс қорабын (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
қозғалтқышты, көпірлерді, трансмиссияны немесе беріліс қорабын (жүріс бөлігін), аспалы жабдықты монтаждау және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған экстерьер элементтерін дайындау немесе пайдалану немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8429 20 00-ден
Өздігінен жүретін грейдерлер мен жоспарлаушылар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) көтергіш раманы, тартқыш раманы, кабинаның металл конструкцияларын құрастыруды, дәнекерлеуді және бояуды мынадай операциялардың кемінде 9-ын жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны немесе беріліс қорабын (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мотор-күш қондырғысын монтаждау;
трансмиссияны немесе беріліс қорабын монтаждау;
көпірді (көпірлерді) және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған экстерьер элементтерін дайындау немесе пайдалану немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8429 51-ден
Өзге де өздігінен жүретін бір шөмішті фронталды тиегіштер

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы; <1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) құрастыруды, дәнекерлеуді, көтергіш раманы, жұмыс органдарын бояуды жүзеге асыру, мынадай операциялардың 7-ден кемі:
кабинаның металл құрылымдарын дайындау, дәнекерлеу, бояу (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірлерді пайдалану немесе шығару;
трансмиссияға немесе беріліс қорабына мүше мемлекеттердің аумағында өндірілгендерді пайдалану немесе шығару (жүріс бөлігі);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
қозғалтқышты, көпірлерді, трансмиссияны немесе беріліс қорабын, аспалы жабдықты монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған экстерьер элементтерін дайындау немесе пайдалану немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аспалы жабдықты пайдалану немесе шығару

8429 52-ден
Өздігінен жүретін бір ожаулы экскаваторлар

мүше мемлекеттердің салық резиденті – заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) төменгі раманы, бұрылмалы раманы, жебені, сабанды және кабинаның металл конструкцияларын құрастыруды, дәнекерлеуді, сырлауды мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жұмыс жабдығын пайдалану немесе шығару (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны немесе беріліс қорабын (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірлерді пайдалану немесе шығару (дөңгелекті экскаваторлар үшін);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
қозғалтқышты немесе трансмиссияны немесе беріліс қорабын немесе көпірлерді монтаждау және бояу (қажет болған жағдайда);
экстерьер элементтерін монтаждау немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8429 59 000 0-ден
Өздігінен жүретін көп ожаулы экскаваторлар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) құрастыруды, дәнекерлеуді, көтергіш раманы және жұмыс органдарын сырлауды мынадай операциялардың кемінде 12-сін жүзеге асыру:
кабинаның металл құрылымдарын дайындау, дәнекерлеу, бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аспалы жабдықты пайдалану немесе шығару (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны немесе беріліс қорабын (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
жұмыс органын монтаждау;
мотор-күш қондырғысын монтаждау;
трансмиссияны немесе беріліс қорабын монтаждау;
аспалы жабдықты монтаждау (бар болса);
көпірді (көпірлерді) және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
экстерьер элементтерін монтаждау немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8429 59 000 0-ден
Пайдалы қазбаларды өндіруге арналған өзге де өздігінен жүретін машиналар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) мынадай операциялардың кемінде 14-еуін жүзеге асыру:
көтергіш раманы (конструкцияда бар болса), зембілдерді (конструкцияда бар болса) құрастыру және дәнекерлеу (қажет болса) және оларды бояу;
кабинаның металл құрылымдарын дәнекерлеу және бояу (конструкцияда бар болса);
жебені дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аспалы жабдықты пайдалану немесе шығару (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны немесе беріліс қорабын (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
жұмыс органын монтаждау;
мотор-күш қондырғысын монтаждау;
трансмиссияны немесе беріліс қорабын монтаждау;
аспалы жабдықты монтаждау (бар болса);
көпірді (көпірлерді) және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
экстерьер элементтерін монтаждау немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8430-дан
Тегістейтін машиналар және өздігінен жүретін жол аунақтары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) кемінде 7-еуін, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап мынадай операциялардың кемінде 8-ін жүзеге асыру:
жүк көтергіш раманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
кабинаның металл құрылымдарын дәнекерлеу және бояу (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген дөңгелектерді пайдалану немесе шығару (конструкцияда болған кезде);
мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған біліктеу металл конструкциясын дайындау немесе пайдалану (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны немесе беріліс қорабын (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мотор-күш қондырғысын монтаждау;
трансмиссияны немесе беріліс қорабын монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8430-дан
Жолға немесе ұқсас беттерге қиыршық тас төсеуге, жолдардың бетін битум материалдарымен суаруға және сіңдіруге арналған машиналар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) жүзеге асыру:
а) доңғалақты көлік құралының шассиін базалық ретінде пайдалану кезінде мынадай операциялардың кемінде 6-уы:
рамаларды, шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жұмыс жабдығын пайдалану немесе шығару;
доңғалақты көлік құралы шассиінің базалық қозғалтқышын (конструкциясында бар болса) қоспағанда, мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жұмыс органдарын қоректендіруді қамтамасыз ететін қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген доңғалақты көлік құралының шассиін пайдалану;
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы және жұмыс жабдығын монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау;
б) мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген доңғалақты көлік құралының шассиін қоспағанда, шассиді пайдалану кезінде мынадай операциялардың кемінде 9-ы:
көтергіш раманы, зембілдерді (конструкцияда бар болса) құрастыру және дәнекерлеу және оларды бояу;
кабинаның металл құрылымдарын дәнекерлеу және бояу (конструкцияда бар болса);
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жұмыс жабдығын пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы монтаждау;
қозғалтқышты, көпірлерді, трансмиссияны (жүріс бөлігін), жұмыс жабдығын монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8430-дан
Басқа топтамаларға енгізілмеген, топырақты қазып алуға және құрылысқа арналған өзге де машиналар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) жүзеге асыру:
а) доңғалақты көлік құралының шассиін базалық ретінде пайдаланған кезде, мынадай операциялардың кемінде 6-уы:
рамаларды, шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жұмыс жабдығын пайдалану немесе шығару;
доңғалақты көлік құралы шассиінің базалық қозғалтқышын (конструкциясында бар болса) қоспағанда, мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жұмыс органдарын қоректендіруді қамтамасыз ететін қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген доңғалақты көлік құралының шассиін пайдалану;
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы және жұмыс жабдығын монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау;
б) мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген доңғалақты көлік құралының шассиін қоспағанда, шассиді пайдалану кезінде мынадай операциялардың кемінде 9-ы:
көтергіш раманы, зембілдерді (конструкцияда бар болса) құрастыру және дәнекерлеу және оларды бояу;
кабинаның металл құрылымдарын дәнекерлеу және бояу (конструкцияда бар болса);
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жұмыс жабдығын пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы монтаждау;
қозғалтқышты, көпірлерді, трансмиссияны (жүріс бөлігін), жұмыс жабдығын монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8432-ден, 8433-тен,
8436-дан
Тіркемелі, аспалы және өзге де өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы техникасы (астық жинайтын комбайндардан және өздігінен жүретін жемшөп жинайтын комбайндардан басқа)

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында көтергіш раманы және рамалық конструкцияларды, корпустарды, бункерлерді (металдан жасалған немесе металл емес бункерлер өндірісі), аспалы құрылғыны, жұмыс органдарын, экстерьер элементтерін дәнекерлеуді міндетті жүзеге асыру, келесі өндірістік операциялардың кемінде 8-і:
көтергіш рамалар мен рамалық құрылымдарды, корпустарды, бункерлерді, негіздерді, резервуарларды (металдан жасалған немесе металл емес бункерлер өндірісі), аспалы құрылғыны, жұмыс органдарын, экстерьер элементтерін дәнекерлеу;
көтергіш рамалар мен рамалық құрылымдарды, корпустар мен бункерлерді, негіздерді, резервуарларды (егер қажет болса), аспалы құрылғы мен жұмыс органдарын, экстерьер элементтерін бояу;
көтергіш рамалар мен рамалық құрылымдарды, корпустар мен бункерлерді, негіздерді, резервуарларды, аспалы құрылғылар мен жұмыс органдарын, экстерьер элементтерін құрастыру;
электр жабдықтарын, пневможабдықты, гидрожабдықты құрастыру;
көтергіш рамалар мен рамалық құрылымдарды, корпустарды, бункерлерді, негіздерді, резервуарларды, аспалы құрылғыны, жұмыс органдарын, экстерьер элементтерін монтаждау;
электр жабдықтарын, пневможабдықты, гидрожабдықты монтаждау;
тораптар мен бөлшектердің бөліктерін пішу;
тораптар мен бөлшектердің бөліктерін механикалық өңдеу

8433-тен
Астық жинайтын комбайндар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында көтергіш раманы (рамалық конструкцияны) құрастыру мен дәнекерлеуді міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, дайындамаларды пішуді және июді, дәнекерлеуді, құрастыруды және бояуды, бастыру-ажырату құрылғысын қоса алғанда, өндірісті мынадай өндірістік операциялардың кемінде 15-еуін жүзеге асыру:
көтергіш раманы (рамалық құрылымды) құрастыру және дәнекерлеу (бар болса);
көтергіш раманы (рамалық құрылымды) бояу (бар болса);
дайындамаларды пішуді және июді, дәнекерлеуді, құрастыруды және бояуды қоса алғанда, бастыру-бөлу құрылғысын өндіру;
дайындамаларды пішуді және июді, дәнекерлеуді, құрастыруды және бояуды, кабинаны қоса алғанда, өндіру;
дайындамаларды пішуді және июді, дәнекерлеуді (қажет болған жағдайда) және сырлауды қоса алғанда, бункерлерді (конструкцияда бар болса) өндіру;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) немесе қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мотор-күш қондырғысын құрастыру;
трансмиссияны құрастыру;
көпір (көпір) құрастыру;
элементтерді құрастыру және бояу (қажет болған жағдайда);
дайындамаларды пішуді және июді, дәнекерлеуді және құрастыруды қоса алғанда, аспалы жабдықты (дестелегіш, адаптер (бар болса) өндіру;
аспалы құрылғыларды дәнекерлеуді және құрастыруды қоса алғанда, өндіріс;
мотор-күш қондырғысын, көпірлерді, трансмиссияларды, аспалы құрылғыларды монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген бастыру барабанын немесе бастыру-сепарациялау құрылғысының роторын пайдалану немесе шығару;
бөлшектерді, құрастыру бірліктерін дайындауды, дайындамаларды пішуді және қалыптауды, механикалық өңдеуді, дәнекерлеуді, құрастыруды және бояуды қоса алғанда, сабанды ұсақтағыш-шашқыш немесе ұсақтағыш өндірісі;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды пайдалану (конструкцияда болған кезде)

8433-тен
Өздігінен жүретін жемшөп жинайтын комбайндар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында көтергіш раманы (рамалық конструкцияны) құрастыру мен дәнекерлеуді, өндіруді міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, дайындамаларды пішуді және июді, дәнекерлеуді, құрастыруды және бояуды, қоректендіретін аппаратты, ұсақтайтын және түсіретін құрылғыларды қоса алғанда, мынадай өндірістік операциялардың кемінде 15-еуін жүзеге асыру:
көтергіш раманы (рамалық құрылымды) құрастыру және дәнекерлеу (бар болса);
көтергіш раманы (рамалық құрылымды) бояу (бар болса);
дайындамаларды пішуді және июді, дәнекерлеуді, құрастыруды және бояуды, қоректендіргіш аппаратты, ұсақтағыш және түсіру құрылғыларын қоса алғанда, өндіру;
дайындамаларды пішуді және июді, дәнекерлеуді, құрастыруды және бояуды, кабинаны қоса алғанда, өндіру;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) немесе қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мотор-күш қондырғысын құрастыру;
трансмиссияны құрастыру;
көпір (көпірлер) құрастыру;
экстерьер элементтерін құрастыру және бояу (қажет болған жағдайда);
дайындамаларды пішуді және июді, дәнекерлеуді және құрастыруды қоса алғанда, аспалы жабдықты (дестелегіш, адаптер (бар болса) өндіру;
аспалы құрылғыларды дәнекерлеуді және құрастыруды қоса алғанда, өндіріс;
мотор-күш қондырғысын, көпірлерді, трансмиссияларды, аспалы құрылғыларды монтаждау;
мотор-күш қондырғысын бояу;
көпірлерді, трансмиссияларды, аспалы құрылғыларды бояу;
ұсақтағыш құрылғының роторын құрастыру, теңдестіру және бояу;
бөлшектерді, құрастыру бірліктерін дайындауды, дайындамаларды пішуді және қалыптауды, механикалық өңдеуді, дәнекерлеуді қоса алғанда, ұсақтау құрылғысының роторын өндіру;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды пайдалану (конструкцияда болған кезде)

8434-тен
Автоматты (роботтандырылған)
сауын қондырғысы

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында роботтандырылған сауу қондырғысының қаңқасына пішуді, июді, дәнекерлеуді, механикалық өңдеуді, қорғау жабындарын жағуды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда,
2021 жылғы 1 шілдеден бастап – кемінде 9, 2022 жылғы
1 шілдеден бастап – кемінде 11, 2023 жылғы 1 шілдеден бастап – кемінде 13, 2024 жылғы 1 шілдеден бастап – кемінде 15, 2025 жылғы 1 шілдеден бастап – кемінде 17 мынадай операцияларды жүзеге асыру (егер жабдықтың конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде):
роботталған сауу қондырғысының қаңқасына қорғау жабындарын пішу, ию, дәнекерлеу, механикалық өңдеу, жағу;
жұмыс органдарын қосу үшін манипулятордың металл құрылымдарын пішу, ию, қалыптау, дәнекерлеу, механикалық өңдеу;
техникалық көру жүйесі аспаптарының өндірісі;
табынды басқару жүйесінің сәйкестендіру датчиктерінің (транспондерлерінің) корпустарын және антенна-сәйкестендіргіштерін құю, дәнекерлеу, герметизациялау, құрастыру, сәйкестендіру датчиктерінің (транспондерлердің) және антенна-сәйкестендіргіштердің баспа платаларын дайындау;
вакуумдық сорғы корпусын құю, механикалық өңдеу, вакуумдық сорғы білігі мен роторын (жұмыс дөңгелегін) механикалық өңдеу, пішу, ию, дәнекерлеу, вакуумдық жүйенің вакуумдық баллонына қорғаныш жабындарын жағу;
сүт өткізгіш элементтерін экструзия, пішу, механикалық өңдеу, дәнекерлеу, пішу, ию, пісіру немесе қалыптау;
құю, мөлшерлеу сорғысының корпусын механикалық өңдеу, мөлшерлеу сорғысының білігі мен роторын механикалық өңдеу, жуу жүйесінің деңгей датчиктері мен температура датчиктерін өндіру;
құю, механикалық өңдеу, кесу, тегістеу, пульсаторды құрастыру;
сүт айдауға арналған сорғының корпусын, қозғағышын (жұмыс дөңгелегін) құю, механикалық өңдеу, термиялық өңдеу;
сауу стақандарының корпустарын құю немесе қалыптау, механикалық өңдеу, жұмыс органдарын құрастыру;
кіру және шығу қақпаларын пішу, ию, дәнекерлеу, механикалық өңдеу;
санитарлық ыдысты (санитарлық клапанды) пішу, ию, дәнекерлеу);
басқару шкафтарын пішу, ию, дәнекерлеу, құрастыру;
пневматикалық цилиндр бөлшектерін (корпус, поршень, өзек, гильза, қақпақ, көз) құю, экструдтау, өңдеу, термиялық өңдеу, дәнекерлеу, гальваникалық өңдеу, пневматикалық цилиндрді құрастыру;
жемшөп жинағышын пішу, ию, дәнекерлеу, жемшөп мөлшерлегіштің мөлшерлегіш сорғысын дайындау;
экстерьер элементтерін (есіктерді, қаптау панельдерін) пішу, ию, қалыптау немесе құю және қалыптау;
ауа ресиверін пішу, ию, дәнекерлеу;
қазанның корпусын және бойлердің қыздыру элементін пішу, ию, дәнекерлеу;
қазандық корпусын және бу генераторының қаңқасын, қыздыру элементінің қаңқасын пішу, ию, дәнекерлеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген электр қозғалтқыштарын пайдалану немесе шығару

8434-тен
Сауын аппараттары
 

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында міндетті түрде құюды немесе июді, кесуді, дәнекерлеуді, сауу аппаратының коллекторын ажарлауды; пульсаторды құюды, механикалық өңдеуді, кесуді, ажарлауды, құрастыруды жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 7-уін жүзеге асыру (егер жабдық конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген болса):
сауу аппаратының коллекторын құю немесе ию, кесу, дәнекерлеу, ажарлау;
құю, механикалық өңдеу, кесу, тегістеу, пульсаторды құрастыру;
сауын аппаратының рамасын кесу, ию, дәнекерлеу, ажарлау, бұрғылау;
сүт жинау ыдысын құю немесе қалыптау, кесу, біліктеу, ажарлау;
сауу стаканын құю немесе қалыптау, кесу, тегістеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген сауу аппаратының шлангілерін пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын құрастыру, монтаждау

8434-тен
Ірі қара малдың төлін және басқа да ауыл шаруашылығы жануарларын тамақтандыруға арналған агрегаттар ("сүт таксиі")

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (егер жабдықтың конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген жағдайда):
ыдыстарды пішу, біліктеу, ию, дәнекерлеу;
жүріс бөлігін пішу, біліктеу, ию, дәнекерлеу, құрастыру;
мүше мемлекеттердің аумағында жүріс бөлігі үшін дөңгелектерді, жүріс бөлігінің жетектерін, араластырғыштарды пайдалану немесе шығару;
желдету торын, сүт құю жүйесін құрастыру;
электр жабдықтарын құрастыру, монтаждау

8436-дан
Көп операциялы ағаш дайындау машиналары (процессорлар, харвестерлер)
 

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) мынадай өндірістік операцияларды жүзеге асыру:
жүк көтергіш қаңқаны құрастыру, дәнекерлеу, бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген гидроцилиндрлерді пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген кардандық біліктерді пайдалану немесе шығару;
кабина өндірісі;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
манипулятор өндірісі;
тандем көпірлерін щвғару;
гидравликалық және отын бактарын шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген салқындату жүйесінің радиаторларын пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген экстерьер (қаптау) элементтерін пайдалану немесе шығару немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған дөңгелекті дискілерді пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген шиналарды щығару немесе пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген харвестерлік бастиекті пайдалану немесе шығару

8438-ден
Өнеркәсіптік электр ет тартқыштар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
аумақта өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілеттік берілген сервистік орталықтың мүше мемлекеттердің аумағында жүзеге асырылуының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында ет тартқыштардың қаңқалары бөлшектерін кесуді, июді, тесіктерін дайындауды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
ет тартқыштардың қаңқалары бөлшектерінің тесіктерін пішу, ию, жасау;
ет тартқыштардың науаларын дәнекерлеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген тірек конструкцияларын, рамаларды (бар болса) пайдалану немесе шығару;
ет тартқыштардың науаларын жылтырату, қалыптау, дәнекерлеу;
электр жабдықтарын монтаждау;
дайын бұйымдарды құрастыру

8438-ден
Өнеркәсіптік үлгідегі картоп тазалайтын ас үй машиналары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында қаңқа бөлшектерінің тесіктерін пішуді, июді, дайындауды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
жақтау бөлшектерінің тесіктерін пішу, ию, жасау;
шанақтарды біліктеу, дәнекерлеу;
корпустардың сыртқы және ішкі беттерін ажарлау және жылтырату;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қақпақтарды пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын монтаждау;
дайын бұйымдарды құрастыру

8438-ден
Өнеркәсіптік үлгідегі көкөніс кесетін ас үй машиналары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында корпус бөлшектерінің тесіктерін пішуді, июді, қалыптауды, дайындауды, кесуге арналған пышақтарды дәнекерлеуді, жылтыратуды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
корпус бөлшектерінің тесіктерін пішу, ию, қалыптау, дайындау;
кесу пышақтарын дәнекерлеу, жылтырату;
корпустардың сыртқы және ішкі беттерін ажарлау және жылтырату;
қаңқаларды дәнекерлеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қақпақтарды пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын монтаждау;
дайын бұйымдарды құрастыру

8438-ден
Нанды кесуге арналған машиналар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында корпус бөлшектерінің тесіктерін пішуді, июді, қалыптауды, дайындауды, кесуге арналған пышақтарды дәнекерлеуді, жылтыратуды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 5-еуін жүзеге асыру:
корпус бөлшектерінің тесіктерін пішу, ию, қалыптау, дайындау;
жақтауды дәнекерлеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген электр қозғалтқыштарын немесе пышақтарды пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын монтаждау;
дайын бұйымдарды құрастыру

8438-ден
Тамақ өнеркәсібіне арналған әмбебап машиналар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында міндетті түрде кесуді, июді, тесіктер дайындауды, тірек конструкцияларын фрезерлік өңдеуді, пішуді, июді, тесіктер дайындауды, әмбебап машиналардың корпустарын дәнекерлеуді жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
кесу, ию, тесіктерді жасау, тірек конструкцияларын фрезерлік өңдеу;
әмбебап машиналардың корпустарын пішу, ию, тесіктерді жасау, дәнекерлеу;
токарлық өңдеу, фрезерлік өңдеу, редуктор корпустарын тісті кесу;
түйіндер мен бөлшектерді гальваникалық жабу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген электр қозғалтқыштарын пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын монтаждау;
машиналарды құрастыру және орау

8438-ден
Электр нан пісіру пештері, электр кондитерлік пештер

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында пештер корпустарының бөлшектерін кесуді, июді, тесіктер дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды (қажет болған кезде), сырлауды (қажет болған кезде) міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 9-ын жүзеге асыру:
пеш корпустарының бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда), бояу (қажет болған жағдайда);
пісіру камерасы есіктерінің бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда);
токарлық немесе фрезерлік өңдеу, пісіру камерасы есіктерінің бөлшектерін гальваникалық жабу (қажет болған жағдайда);
пісіру камерасының есіктерін құрастыру;
пештердің қаптау панельдерін пішу және ию;
пештерді бумен ылғалдандыру жүйесінің бөлшектерін пішу және ию;
пештерді бумен ылғалдандыру жүйесінің тораптарын құрастыру;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген сым бұрауларын пайдалану немесе шығару;
пештерді басқару жүйесін құрастыру

8438-ден
Ротациялық пештер

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында корпус бөлшектерін кесуді, июді, тесіктерді дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды, сырлауды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 9-ын жүзеге асыру (егер жабдық конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген жағдайда):
корпус бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау, бояу;
корпус есіктерінің бөлшектерін пішу, ию, тесіктерді жасау, дәнекерлеу, қалыптау;
механикалық өңдеу, есік бөлшектерін гальваникалық жабу;
есіктерді құрастыру;
қаптау панельдерін пішу және ию;
бу ылғалдандыру жүйесінің бөлшектерін пішу және ию;
бу суландыру жүйесінің тораптарын құрастыру;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген сым бұрауларын пайдалану немесе шығару;
басқару жүйелерін құрастыру

8438-ден
Қамыр илейтін машиналар, қамыр бөлетін машиналар, қамырды дөңгелектейтін машиналар, қамыр орайтын машиналар, қамыр жаятын машиналар, шайқайтын машиналар, миксерлер мен крем жасайтын, қамыр дайындамаларын кесушілер, қамыр дайындамаларын отырғызушылар, қамыр дайындамаларын бөлгіш-төсегіштер

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 7-еуін кесуді, кесуді, тесіктер дайындауды, июді міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, жүзеге асыру:
бөлшектерді пішу, кесу, тесіктерді жасау, ию;
тораптар мен бөлшектерді токарлық өңдеу, фрезерлік өңдеу, тісті кесу (қажет болған жағдайда);
корпусты немесе төсектерді немесе олардың құрамдас бөліктерін дәнекерлеу;
тораптар мен бөлшектерді ажарлау, жылтырату (қажет болған жағдайда), гальваникалық жабу (қажет болған жағдайда);
электр жабдықтарын монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген станинаны пайдалану немесе шығару;
машиналарды құрастыру және орау

8438-ден
Илеу-араластыру машиналары, тамақ өнеркәсібіне арналған шарлы диірмендер

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
кесуді, кесуді, тесіктер дайындауды, бөлшектерді майыстыруды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
бөлшектерді пішу, кесу, тесіктерді жасау, ию;
тораптар мен бөлшектерді токарлық өңдеу, фрезерлік өңдеу, тісті кесу (қажет болған жағдайда);
корпусты немесе төсектерді немесе олардың құрамдас бөліктерін дәнекерлеу;
электр жабдықтарын монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген станинаны пайдалану немесе шығару;
машиналарды құрастыру және орау

8438-ден
Алдын ала және түпкілікті тексеру шкафтары, пеш-толтыру агрегаттары

мүше мемлекеттердің салық резиденті – заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында шкафтар корпустары мен пеш агрегаттарының бөлшектерін кесуді, июді, тесіктер дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды (қажет болған кезде), сырлауды (қажет болған кезде) міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, мынадай операциялардың кемінде 9-ын жүзеге асыру:
шкафтар корпустары мен пеш агрегаттарының бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау( қажет болған жағдайда), бояу (қажет болған жағдайда);
шкафтар мен пеш агрегаттары есіктерінің бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда);
шкаф есіктері мен пеш агрегаттарының бөлшектерін токарлық немесе фрезерлік өңдеу, гальваникалық жабу (қажет болған жағдайда);
шкафтар мен пеш агрегаттарының есіктерін құрастыру;
шкафтар мен пеш агрегаттарының қаптау панельдерін пішу және ию;
шкафтар мен пеш агрегаттарын бумен ылғалдандыру жүйесінің бөлшектерін пішу және ию;
шкафтар мен пеш агрегаттарын бумен ылғалдандыру жүйесінің тораптарын құрастыру;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген сым бұрауларын пайдалану немесе шығару;
шкафтарды және пеш агрегаттарын басқару жүйелерін құрастыру

8438-ден
Ұнды елеуге арналған машиналар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында ұнды елеуге арналған машиналар корпустарының бөлшектерін кесуді, июді, тесіктер дайындауды, дәнекерлеуді, қалыптауды (қажет болған кезде), сырлауды (қажет болған кезде) міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, кемінде 6 мынадай операцияларды жүзеге асыру:
ұнды елеуге арналған машиналар корпустарының бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда), бояу (қажет болған жағдайда);
шнек бөлшектерін пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, қалыптау (қажет болған жағдайда), бояу (қажет болған жағдайда);
редукторлардың тісті дөңгелектерін токарлық немесе фрезерлік өңдеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген редукторлар корпустарын пайдалану немесе шығару;
редукторларды құрастыру;
басқару жүйелерін құрастыру және монтаждау

8438-ден
Тамақ өнеркәсібіне арналған бүріккіштер, қамыркесек каударғыштар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында корпус бөлшектерін кесуді, кесуді, тесіктерді дайындауды, июді міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, кемінде 7 мынадай операцияларды жүзеге асыру:
корпус бөлшектерін пішу, кесу, тесіктерді жасау, ию;
тораптар мен бөлшектерді токарлық өңдеу, фрезерлік өңдеу, тісті кесу (қажет болған жағдайда);
корпустарды немесе олардың құрамдас бөліктерін дәнекерлеу;
түйіндер мен бөлшектерді гальваникалық жабу;
станин мүше мемлекеттердің аумағында өндірілгендерді пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын монтаждау;
машиналарды құрастыру және орау

8701-ден, 8432-ден
Сүйрегіш тартқыштар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) мынадай өндірістік операцияларды жүзеге асыру:
көтергіш раманы (бар болса), зембілдерді (бар болса) өндіру, құрастыру және дәнекерлеу (қажет болса);
көтергіш раманы (бар болса), зембілдерді (бар болса) бояу;
кабина өндірісі;
көпірлер өндірісі;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны немесе беріліс қорабын пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
гидравликалық және отын бактарын өндіру;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген экстерьер (қаптау) элементтерін пайдалану немесе шығару немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған дөңгелекті дискілерді пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген шиналарды пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды пайдалану (конструкцияда болған кезде)

8701 30 000-нан
Шынжыр табанды тракторлар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді сатудан кейін және кепілдікпен қызмет көрсетуді жөндеуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) құрастыруды, дәнекерлеуді, көтергіш раманы сырлауды, сондай-ақ мынадай операциялардың кемінде 6-уын жүзеге асыру:
кабинаның металл конструкциясын жасау (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірлерді пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
қозғалтқышты, көпірлерді, трансмиссияларды монтаждау және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған экстерьер элементтерін дайындау немесе пайдалану немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8704-тен
Ағаш дайындайтын тиеу-тасымалдау машиналары (форвардерлер)

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) мынадай өндірістік операцияларды жүзеге асыру:
жүк көтергіш қаңқаны құрастыру, дәнекерлеу, бояу;
қалқан мен Коник өндірісі;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген гидроцилиндрлерді пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген кардандық біліктерді пайдалану немесе шығару;
кабина өндірісі;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
грейферлік қармау өндірісі;
манипулятор өндірісі;
тандем көпірлері өндірісі;
гидравликалық және отын бактары өндірісі;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген салқындату жүйесінің радиаторларын пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген экстерьер (қаптау) элементтерін пайдалану немесе шығару немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған дөңгелекті дискілерді пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген шиналарды пайдалану немесе шығару

8436-дан
Құс өсіру инкубаторлары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (егер жабдықтың конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген жағдайда):
инкубатор корпусын пішу, ию, тесіктер жасау, бұрғылау, механикалық өңдеу;
арбалар рамаларын, инкубатор лотоктарын, инкубатор лотоктарын бұру тетігінің элементтерін пішу, ию, тесіктер жасау, механикалық өңдеу, дәнекерлеу, ажарлау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген желдеткіштерді пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын құрастыру, монтаждау

8436-дан
Құстарды (мекиен тауықтардан басқа), қояндарды, мамық жүнді аңдарды ұстауға арналған тор жабдығы

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында, келесі операциялардың кемінде 5-еуін, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап кемінде 6-уын (егер жабдық конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген болса) пішуді, июді, тесіктерді жасауды, штампылауды, бұрғылауды, жасуша қаңқасын механикалық өңдеуді; біріктіру элементтерін, есіктерді, еден және төбе торларын, жасуша қалқаларын пішуді, июді, дәнекерлеуді және (немесе) құрастыруды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, жүзеге асыру:
кесу, ию, тесіктер жасау, штамптау, бұрғылау, тордың жақтауын өңдеу;
байланыстырушы элементтерді, есіктерді, еден және төбе торларын, тор қалқаларын пішу, ию, дәнекерлеу және (немесе) құрастыру;
жем-шөп үлестіргішті, жем-шөп үлестіргіштің жетек станциясын (жетек жүйесін), жем-шөп науаларын (науаларын) пішу, ию, қалыптау, тесіктер жасау, дәнекерлеу, бұрғылау, механикалық өңдеу;
белгі алу жүйесінің металл конструкцияларын, белгі алу тұғырын, керу және жетек барабанын, белгі алу жүйесінің жетектерін пішу, ию, қалыптау, тесіктер жасау, дәнекерлеу, бұрғылау, механикалық өңдеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген белгі қою ленталарын, ішетін ыдыстарды немесе құбырларды, суару жүйесіне арналған шағын бактарды пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын, басқару шкафтарын құрастыру, монтаждау

8436-дан
Мекиен тауықтарды ұстауға арналған тор жабдықтары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында, келесі операциялардың кемінде кемінде 6-уын, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 7-еуін (егер жабдық конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген болса) кесуді, июді, тесіктерді жасауды, қалыптауды, бұрғылауды, жасуша қаңқасын механикалық өңдеуді; біріктіру элементтерін, есіктерді, еден және төбе торларын, жасуша қалқаларын пішуді, июді, дәнекерлеуді және (немесе) құрастыруды міндетті жүзеге асыруды қоса алғанда, жүзеге асыру:
кесу, ию, тесіктер жасау, штамптау, бұрғылау, тордың жақтауын өңдеу;
байланыстырушы элементтерді, есіктерді, еден және төбе торларын, тор қалқаларын пішу, ию, дәнекерлеу және (немесе) құрастыру;
жем-шөп үлестіргішті, жем-шөп үлестіргіштің жетек станциясын (жетек жүйесін), жем-шөп науаларын (науаларын) пішу, ию, қалыптау, тесіктер жасау, дәнекерлеу, бұрғылау, механикалық өңдеу;
белгі алу жүйесінің металл конструкцияларын, белгі алу тұғырын, керу және жетек барабанын, белгі алу жүйесінің жетектерін пішу, ию, қалыптау, тесіктер жасау, дәнекерлеу, бұрғылау, механикалық өңдеу;
жұмыртқа жинау жүйелерінің керме және жетек барабандарын, жетектерін, металл конструкцияларын пішу, ию, қалыптау, тесіктер жасау, дәнекерлеу, бұрғылау, механикалық өңдеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жұмыртқа жинау таспаларын, астауларды немесе құбырларды, суару жүйесіне арналған шағын бактарды пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын, басқару шкафтарын құрастыру, монтаждау

8436-дан
Құстарды еденде күтіп-бағуға арналған жабдық

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (егер жабдықтың конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген жағдайда):
азықтандыру құбырларын, шнектерді, азықтандыру жүйесінің бункерлерін пішу, ию, қалыптау, тесіктер жасау, дәнекерлеу, бұрғылау;
азықтандыру жүйесінің фидерлерін өндіру;
жалғағыш элементтерді, блоктарды (роликтерді), азықтандыру жүйесінің аспа шығырларын, суару жүйесінің аспа шығырларын пішу, ию, тесіктер жасау, дәнекерлеу, құю, механикалық өңдеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген ішетін ыдыстарды немесе құбырларды, суару жүйесі үшін бөшкелерді пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын құрастыру, монтаждау

8436-дан
Ірі қара малға арналған автоматты тарақ

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (егер жабдықтың конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген жағдайда):
рамалық құрылымды пішу, ию, дәнекерлеу;
мүше мемлекеттердің аумағында жүргізілген жетектерді пайдалану немесе шығару;
электр жабдықтарын құрастыру, монтаждау

8436-дан
Қоршалған жабдық
 

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (егер жабдықтың конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген жағдайда):
тірек бағаналарын, бекіту құбырларын кесу, ию, дәнекерлеу;
тіреу орнының қоршауларын, бекіту пластиналарын кесу, ию, дәнекерлеу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қамыттарды, байлау тізбектерін пайдалану немесе шығару

8436-дан
Мал суаратын ыдыстар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (егер жабдықтың конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген жағдайда):
су жинау багын пішу, ию, дәнекерлеу, мырыштау;
суару ыдысын немесе суару құбырын, тірек құрылымын немесе бекіту кронштейнін кесу, ию, дәнекерлеу, штамптау, мырыштау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген клапандарды пайдалану немесе шығару

8436-дан
Мал азығы ыдысы
 

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (егер жабдықтың конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген жағдайда):
жемдік науаны пішу, ию, біліктеу, дәнекерлеу, қалыптау;
тірек құрылымын немесе бекіту кронштейнін пішу, ию, дәнекерлеу, қалыптау, мырыштау;
бункер-жинауышты пішу, саңылау жасау, ию;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жемшөп мөлшерлегіштерін пайдалану немесе шығару

8436-дан
Шошқа ұстауға арналған жабдық

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (егер жабдықтың конструкциясында немесе оны өндірудің технологиялық процесінде көзделген жағдайда):
рамалық құрылымды және (немесе) құбырларды, қоршау секцияларын кесу, жасау, ию, дәнекерлеу, мырыштау;
тесіктерді кесу, жасау, ию, дәнекерлеу, есіктерді мырыштау;
кесу, ию, тесіктерді жасау, дәнекерлеу, мырыштау, тірек тіректерін құрастыру;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қосу элементтерін пайдалану немесе шығару

8479-дан, 8705-тен
Құрылыс ерітіндісін немесе бетонды жаюға арналған машиналар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) жүзеге асыру:
а) доңғалақты көлік құралының шассиін базалық ретінде пайдаланған кезде, мынадай операциялардың кемінде 6-уы:
рамаларды, шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жұмыс жабдығын пайдалану немесе шығару;
доңғалақты көлік құралы шассиінің базалық қозғалтқышын (конструкциясында бар болса) қоспағанда, мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жұмыс органдарын қоректендіруді қамтамасыз ететін қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген доңғалақты көлік құралының шассиін пайдалану;
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы және жұмыс жабдығын монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау;
б) мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген дөңгелекті көлік құралының шассиін қоспағанда, шассиді пайдалану кезінде мынадай операциялардың кемінде 9-ы:
көтергіш раманы, зембілдерді немесе надрамниктерді (конструкцияда бар болса) құрастыру, дәнекерлеу және оларды бояу немесе дайын көтергіш раманы пайдалану;
кабинаның металл құрылымдарын дәнекерлеу және бояу (конструкцияда бар болса);
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған пайдалану немесе шығару;
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған көпірді (көпірлерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған трансмиссияны (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы монтаждау;
қозғалтқышты, көпірлерді, трансмиссияны (жүріс бөлігін), жұмыс жабдығын монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8703 10-нан
Қарда жүретін көлік құралдары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) мынадай операциялардың кемінде 13-ін жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған Раманың және аспаның бөлшектерін дайындау немесе Раманың және аспаның бөлшектерін пайдалану;
раманы, жүксалғышты (конструкцияда бар болса), бамперді (конструкцияда бар болса), аспаны құрастыру, дәнекерлеу (қажет болса), бояу;
мотор-күш қондырғысының бөлшектерін дайындау және оны құрастыру немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген мотор-күш қондырғысын пайдалану;
трансмиссияның бөлшектерін дайындау және оны құрастыру немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген шуыл басу жүйесінің элементтерін дайындау немесе шу басу жүйесін пайдалану;
мотор-күш қондырғысын монтаждау;
трансмиссияны монтаждау;
шуды азайту жүйесін орнату;
рульді және басқа да рульдік басқару органдарын дайындау;
басқару органдарын монтаждау;
жанармай багын жасау;
орындықты (негізді, жастықтарды және қаптарды) жасау және құрастыру);
мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған экстерьер элементтерін дайындау немесе пайдалану немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
электржабдық жүйесін монтаждау

8704 10-нан
Жолсыз жағдайларда пайдалануға арналған өзі аударғыш автомобильдер

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) мынадай операциялардың кемінде 12-сін жүзеге асыру:
көтергіш раманы, зембілдерді немесе надрамниктерді (конструкцияда бар болса) құрастыру және дәнекерлеу және оларды бояу немесе дайын көтергіш раманы пайдалану; шанақты (бункерді) дәнекерлеу және бояу);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
шанақты (бункерді) монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды қозғалтқышты монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкциясында болған кезде);
іліністі орнату;
беріліс қорабын орнату;
кардан білігін монтаждау;
көпірді (көпірлерді) және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
экстерьер элементтерін монтаждау немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану;
рульдік механизмді орнату;
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8704 10-нан
Құрылыс материалдарын тасымалдауға арналған автокөлік құралдары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) құрастыруды, дәнекерлеуді және сырлауды, шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы қоса алғанда, өндірісті, сондай-ақ мынадай операциялардың кемінде 4-еуін жүзеге асыру:
көтергіш раманы, зембілдерді немесе надрамниктерді (конструкцияда бар болса) құрастыру, дәнекерлеу және оларды бояу немесе дайын көтергіш раманы пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған көпірлерді (осьтерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жүйелердің қоректенуін қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны (конструкцияда бар болса) монтаждау;
көпірлерді (осьтерді) және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8704-тен, 8705-тен
Көлік құралдары-тамақ өнімдерін тасымалдауға арналған фургондар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) құрастыруды, дәнекерлеуді және сырлауды, шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы қоса алғанда, өндірісті, сондай-ақ мынадай операциялардың кемінде 4-еуін жүзеге асыру:
көтергіш раманы, зембілдерді немесе надрамниктерді (конструкцияда бар болса) құрастыру, дәнекерлеу және оларды бояу немесе дайын көтергіш раманы пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған көпірлерді (осьтерді) пайдалану немесе шығару);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жүйелердің қоректенуін қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны (конструкцияда бар болса) монтаждау;
көпірлерді (осьтерді) және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8704-тен, 8705-тен
Мұнай өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында шанақ (бункер, контейнер) немесе цистерна өндірісін немесе июді, жинауды, дәнекерлеуді және сырлауды қоса алғанда, жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы пішуді және июді қоса алғанда, сондай-ақ мынадай операциялардың кемінде 4-еуін жүзеге асыру:
көтергіш раманы, зембілдерді немесе надрамниктерді (конструкцияда бар болса) құрастыру, дәнекерлеу және оларды бояу немесе дайын көтергіш раманы пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірлерді пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жүйелердің қоректенуін қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны (конструкцияда бар болса) монтаждау;
көпірлер мен аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8704-тен, 8705-тен
1,8 Мпа дейінгі қысымға сұйытылған көмірсутекті газдарды тасымалдауға арналған көлік құралдары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) шанақ (бункер, контейнер) немесе цистерна өндірісін немесе июді, жинауды, дәнекерлеуді және сырлауды қоса алғанда, жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы, сондай-ақ мынадай операциялардың кемінде 4-еуін жүзеге асыру:
көтергіш раманы, зембілдерді немесе надрамниктерді (конструкцияда бар болса) құрастыру, дәнекерлеу және оларды бояу немесе дайын көтергіш раманы пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған көпірлерді пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жүйелердің қоректенуін қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны (конструкцияда бар болса) монтаждау;
көпірлер мен аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8705-тен
Автокрандар
 

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында кемінде 5 жыл мерзімге конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес немесе тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін халықаралық стандарттарға сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген доңғалақты көлік құралының шассиін пайдалану кезінде өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген айналмалы құрылғыны пайдалану немесе шығару;
доңғалақты көлік құралының шассиіне айналмалы құрылғыны монтаждау және орнату;
сыртқы элементтерді орнату;
басқару органдарын монтаждау;
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау;
жүк көтергіш жабдықты қоректендіруді қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны монтаждау (конструкцияда бар болса);
жүк көтергіш механизмді монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген базалық көлік құралының шассиін пайдалану немесе шығару

8705-тен
Жұмыс платформалары бар көтергіштермен жабдықталған көлік құралдары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген доңғалақты көлік құралының шассиін пайдалану кезінде өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған жартылай қоршаулар мен қораптарды дайындау немесе пайдалану (жүк көтергіш жабдықтар үшін);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген айналмалы құрылғыны пайдалану немесе шығару;
сыртқы элементтерді орнату;
басқару органдарын монтаждау;
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау;
жүк көтергіш жабдықты қоректендіруді қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны монтаждау (конструкцияда бар болса);
жүк көтергіш механизмді монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген базалық көлік құралының шассиін пайдалану немесе шығару

8705-тен
Манипулятор-крандармен жабдықталған көлік құралдары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында мүше мемлекеттерде өндірілген доңғалақты көлік құралының шассиін пайдалану кезінде өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 7-еуін жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген айналмалы құрылғыны пайдалану немесе шығару;
доңғалақты көлік құралының шассиіне айналмалы құрылғыны монтаждау және орнату;
сыртқы элементтерді орнату;
басқару органдарын монтаждау;
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау;
жүк көтергіш жабдықты қоректендіруді қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны монтаждау (конструкцияда бар болса);
жүк көтергіш механизмді монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген базалық көлік құралының шассиін пайдалану немесе шығару

8705-тен
Коммуналдық шаруашылыққа және жолдарды күтіп-ұстауға арналған көлік құралдары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) жүзеге асыру:
а) доңғалақты көлік құралының шассиін базалық ретінде пайдалану кезінде мынадай операциялардың кемінде 6-уы:
рамаларды, шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аспалы жабдықты пайдалану немесе шығару;
доңғалақты көлік құралы шассиінің базалық қозғалтқышын (конструкциясында бар болса) қоспағанда, мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жұмыс органдарын қоректендіруді қамтамасыз ететін қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген доңғалақты көлік құралының шассиін пайдалану;
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы және аспалы жабдықты монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау;
б) мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген дөңгелекті көлік құралдарының шассиін қоспағанда, шассиді пайдалану кезінде мынадай операциялардың кемінде 9-ы:
көтергіш раманы, зембілдерді (конструкцияда бар болса) құрастыру және дәнекерлеу және оларды бояу;
кабинаның металл құрылымдарын дайындау, дәнекерлеу, бояу (конструкцияда бар болса);
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аспалы жабдықты пайдалану немесе шығару (конструкцияда бар болса);
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы монтаждау;
қозғалтқышты, көпірлерді, трансмиссияны (жүріс бөлігін), аспалы жабдықты (конструкцияда бар болса) монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8705-тен
Қар тазалағыштар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) жүзеге асыру:
а) доңғалақты көлік құралының шассиін базалық ретінде пайдалану кезінде мынадай операциялардың кемінде 6-уы:
рамаларды, шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аспалы жабдықты пайдалану немесе шығару;
доңғалақты көлік құралы шассиінің базалық қозғалтқышын (конструкциясында бар болса) қоспағанда, мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жұмыс органдарын қоректендіруді қамтамасыз ететін қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген доңғалақты көлік құралының шассиін пайдалану;
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы және аспалы жабдықты монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау;
б) мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген дөңгелекті көлік құралдарының шассиін қоспағанда, шассиді пайдалану кезінде мынадай операциялардың кемінде 9-ы:
көтергіш раманы, зембілдерді (конструкцияда бар болса) құрастыру және дәнекерлеу және оларды бояу;
кабинаның металл құрылымдарын дайындау, дәнекерлеу, бояу (конструкцияда бар болса);
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аспалы жабдықты пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы монтаждау;
қозғалтқышты, көпірлерді, трансмиссияны (жүріс бөлігін), аспалы жабдықты монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8705-тен
Басқа топтамаларға енгізілмеген, арнайы мақсаттағы өзге де автокөлік құралдары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) жүзеге асыру:
а) доңғалақты көлік құралының шассиін базалық ретінде пайдалану кезінде мынадай операциялардың кемінде 6-сы:
рамаларды, шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аспалы жабдықты пайдалану немесе шығару;
доңғалақты көлік құралы шассиінің базалық қозғалтқышын (конструкциясында бар болса) қоспағанда, мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жұмыс органдарын қоректендіруді қамтамасыз ететін қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген доңғалақты көлік құралының шассиін пайдалану;
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы және аспалы жабдықты монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау;
б) мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген доңғалақты көлік құралдарының шассиін қоспағанда, шассиді пайдалану кезінде мынадай операциялардың кемінде 9-ы:
көтергіш раманы, зембілдерді (конструкцияда бар болса) құрастыру және дәнекерлеу және оларды бояу;
кабинаның металл құрылымдарын дайындау, дәнекерлеу, бояу (конструкцияда бар болса);
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы құрастыру, дәнекерлеу және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген аспалы жабдықты пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген көпірді (көпірлерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген трансмиссияны (жүріс бөлігін) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қозғалтқышты пайдалану немесе шығару;
шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы монтаждау;
қозғалтқышты, көпірлерді, трансмиссияны (жүріс бөлігін), аспалы жабдықты монтаждау;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген радиаторларды басқару органдарын монтаждау және (немесе) пайдалану (конструкцияда болған кезде);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8716-дан
Жеңіл және жүк автомобильдеріне, мотоциклдерге, мотороллерлер мен квадрициклдерге тіркемелер (жартылай тіркемелер)

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) құрастыруды, дәнекерлеуді және сырлауды, шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы қоса алғанда, өндірісті, сондай-ақ мынадай операциялардың кемінде 4-уін жүзеге асыру:
көтергіш раманы, зембілдерді немесе надрамниктерді (конструкцияда бар болса) құрастыру, дәнекерлеу және оларды бояу немесе дайын көтергіш раманы пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған көпірлерді (осьтерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жүйелердің қоректенуін қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны (конструкцияда бар болса) монтаждау;
көпірлерді (осьтерді) және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8716-дан
Трактор тіркемелері мен жартылай тіркемелері

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) құрастыруды, дәнекерлеуді және сырлауды, шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы қоса алғанда, өндірісті, сондай-ақ мынадай операциялардың кемінде 4-еуін жүзеге асыру:
көтергіш раманы, зембілдерді немесе надрамниктерді (конструкцияда бар болса) құрастыру, дәнекерлеу және оларды бояу немесе дайын көтергіш раманы пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған көпірлерді (осьтерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жүйелерді қоректендіруді немесе шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы монтаждауды қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны (конструкцияда бар болса) монтаждау;
көпірлерді (осьтерді) және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8716-дан
Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де тіркемелер мен жартылай тіркемелер

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) құрастыруды, дәнекерлеуді және сырлауды, шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы қоса алғанда, өндірісті, сондай-ақ мынадай операциялардың кемінде 4-еуін жүзеге асыру:
көтергіш раманы, зембілдерді немесе надрамниктерді (конструкцияда бар болса) құрастыру, дәнекерлеу және оларды бояу немесе дайын көтергіш раманы пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған көпірлерді (осьтерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жүйелерді қоректендіруді немесе шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы монтаждауды қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны (конструкцияда бар болса) монтаждау;
көпірлерді (осьтерді) және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

8716 31 000 0-ден,
8716 39-дан
Мұнай өнімдерін, суды және өзге де сұйықтықтарды тасымалдауға арналған тіркеме-цистерналар және жартылай тіркеме-цистерналар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында 5 жылдан кем емес мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және/немесе технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы; <1>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда) құрастыруды, дәнекерлеуді және сырлауды, шанақты (бункерді, контейнерді) немесе цистернаны (ыдысты) немесе жалпы (арнайы) мақсаттағы қондырманы қоса алғанда, өндірісті, сондай-ақ мынадай операциялардың кемінде 4-еуін жүзеге асыру:
көтергіш раманы, зембілдерді немесе надрамниктерді (конструкцияда бар болса) құрастыру, дәнекерлеу және оларды бояу немесе дайын көтергіш раманы пайдалану;
мүше мемлекеттердің аумағында шығарылған көпірлерді (осьтерді) пайдалану немесе шығару;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген, жүйелердің қоректенуін қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны (конструкцияда бар болса) монтаждау;
көпірлерді (осьтерді) және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
электр жабдығы жүйесін, пневможабдық жүйесін (конструкцияда бар болса), гидрожабдық жүйесін (конструкцияда бар болса) монтаждау

VI. Станок жасау

6804-тен
Тастарды өңдеуге арналған диірмен тастар, қайрақ тастар, ажарлау шеңберлері және қаңқасыз ұқсас бұйымдар және табиғи тастан, агломерацияланған табиғи немесе жасанды абразивтерден немесе керамикадан жасалған олардың бөліктері
8203-тен, 8205-тен
Өзге де қол құралы
8207-ден
Станоктарға немесе қол аспаптарына арналған (механикалық жетегі бар немесе онсыз) ауысымды жұмыс құралдары
8208-ден, 8209 00-ден
Өзге де құрал
8466 10-нан
Құралды бекітуге арналған шұңқырлар
8467-ден
Электр қол аспаптары; механикаландырылған жетегі бар өзге де қол аспаптары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғада кемінде 5 жыл мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттаманың және оған құқықтардың болуы; <2>
мүше мемлекеттердің бірінің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай барлық операцияларды (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде) жүзеге асыру:
аспаптық материал өндірісі;
өнімге тозуға төзімді жабындарды жағу;
кесу;
қайрау;
фрезерлеу;
тегістеу;
жылтырату;
термоөңдеу

8456-дан
Металдарды лазермен өңдеуге арналған станоктар және ұқсас үлгідегі станоктар; өңдеу орталықтары және ұқсас үлгідегі станоктар
8458-ден, 8459-дан,
8460-тан, 8461-ден
Металл кесетін токарлық, бұрғылау және фрезерлік станоктар
8462-ден, 8463-тен
Өзге де металл өңдеу станоктары
8464-тен, 8465-тен
Тасты, ағашты және ұқсас қатты материалдарды өңдеуге арналған станоктар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғада кемінде 5 жыл мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттаманың және оған құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің бірінің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
тауар өндіру үшін үшінші елдер өндірісінің жинақтаушы бұйымдарының проценттік үлесін сақтау - тауар өндіру үшін қажетті жиынтықтаушылардың жалпы санының 30 процентінен аспайды;
үшінші елдер өндірісінің жиынтықтауыштарының проценттік үлесін айқындау кезінде санауда тауар өндіру үшін қажетті мынадай жиынтықтаушы бұйымдарды (бар болса) ескеру қажет:
басқарушы бағдарламалық-аппараттық кешен;
мотор-шпиндель;
электрошпиндель;
жұмыс басы (лазерлік, гидроабразиялық);
екі осьті үстел;
бір осьті үстел;
жүкқұжат үстелі - жазық (суппортқа Орнатылатын), оның ішінде үшкоординатты өңдеуге арналған;
екі осьті шпиндель басы (шпиндельсіз);
бір осьті шпиндельді бас (шпиндельсіз);
статикалық-біліксіз шпиндельді бас (шпиндельсіз), оның ішінде үш координатты өңдеуге арналған;
револьвер басы;
құралды ауыстыру құрылғысы (мөртабан, паллет);
құрал дүкені;
паллет дүкені;
жоңқа тасымалдаушы, ұсақтау, брикеттеу құрылғысы;
лазерлерге арналған электр сәулелену көздері және электр энергиясының өзге де көздері;
оптикалық жүйелер-линзалар, линзалар;
лазерлік көрсеткіштер, датчиктер ережелер байланыссыз;
байланыс датчиктері, 3D зондтар;
тіректер, оның ішінде дәлме-дәл тербеліс мойынтіректері, сырғу тіректері, гидро-, аэро -, магниттік тіректер;
жоғары және ультра жоғары қысымды сорғылар;
жұмыс цилиндрлері - гидравликалық, пневматикалық;
гидро-, пневмодайындау жүйелері;
электролитті тазарту, майларды қайта өңдеу, майлау-салқындату сұйықтары жүйесі;
майлау-салқындату сұйықтықтарын, ауаны беру жүйелері;
цилиндрлер, бөлек жеткізілетін сорғылар;
жылжымалы, жылжымалы бағыттағыштар;
тізбекті, белдікті ілінісу берілістері;
муфталар;
редуктор;
вариатор (мультипликатор);
берілістер;
электр түрлендіргіштер-генераторлар;
көлденең қималар, сырғытпалар, қос иіндер, шатундар, төсектер, портал, бағандар;
жалпы корпус бөліктері;
орта және кіші корпустық бөлшектер;
дельта механизмдері;
патронның (құралдың) қысқышы-гидравликалық және пневматикалық цилиндрлер, қысқыштың электромеханизмдері, тарелка серіппелері;
шпиндельдің (біліктің) тежегіш элементтері; құрылымдық бөлігі (электр компоненттері): Кабельдік арналар, сигнализация, жарықтандыру құралдары, шкафтар;
қоршау құрылғысы (кабинеттік қорғау);
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай барлық операцияларды (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде) жүзеге асыру:
құрастыру;
өндірістік (бақылау-өлшеу) сынақтары;
станок бөлшектерін механикалық өңдеу;
станок бөлшектерін термиялық өңдеу;
дайындау операциялары (лазерлі, плазмалық, гидроабразивті, станок бөлшектерін механикалық пішу);
дәнекерлеу, жұмыстар;
табақ ию жұмыстары

8466-дан
Металдарды өңдеуге арналған станоктардың бөлшектері мен керек-жарақтары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғада кемінде 5 жыл мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттаманың және оған құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің бірінің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
станокты өндіру үшін үшінші елдер өндірісінің жинақтаушы бұйымдарының проценттік үлесін сақтау-станокты өндіру үшін қажетті жиынтықтаушылардың жалпы санының 20 процентінен аспайды;
үшінші елдер өндірісінің құрауыштарының проценттік үлесін айқындау кезінде тауар өндіру үшін қажетті мынадай құрауыш бұйымдар (бар болса) есепке алынсын:
басқарушы бағдарламалық-аппараттық кешен;
сәулелену көзі-лазерлік түтіктер;
лазерлерге арналған электр сәулелену көздері және электр энергиясының өзге де көздері;
оптикалық жүйелер-линзалар, линзалар;
байланыссыз лазерлік көрсеткіштер, датчиктер ережелер;
байланыс датчиктері, 3D;
оптикалық күшейткіштер (линзалар, линзалар;
тіректер, оның ішінде дәлме-дәл мойынтіректер, сырғу тіректері, гидро-, аэро-магниттік тіректер;
жоғары және ультра жоғары қысымды сорғылар;
жұмыс цилиндрлері - гидравликалық, пневматикалық;
гидро-, пневмодайындау жүйелері;
электролитті тазарту, майларды, жағар-салқындататын сұйықтықтарды қайта өңдеу жүйесі;
майлау-салқындату сұйықтықтарын, ауаны беру жүйелері;
цилиндрлер, бөлек жеткізілетін сорғылар;
тізбекті, белдікті ілінісу берілістері;
муфталар;
редуктор;
вариатор (мультипликатор);
берілістер;
электр түрлендіргіштер-генераторлар;
негізгі жауапты бөлшектер: шпиндельді білік, крест мүшелері, сырғытпалар, иінді біліктер, байланыстырушы шыбықтар, төсектер, портал, бағандар;
жалпы корпус бөліктері;
орта және кіші корпустық бөлшектер;
қысқыш патрон (құрал) - гидравликалық және пневматикалық цилиндрлер;
қысқыш электромеханизмдері, тарелка серіппелері;
шпиндельдің (біліктің) тежегіш элементтері;
конструкциялық бөлігі (электр компоненттері): Кабельдік арналар, инверторлар, сигнализация, жарықтандыру аспаптары, есіктерді бұғаттау және басқалары, шкафтар;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың барлығын жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
құрастыру;
өндірістік (бақылау-өлшеу) сынақтары;
станок бөлшектерін механикалық өңдеу;
станок бөлшектерін термиялық өңдеу;
дайындау операциялары: лазерлі, плазмалық, гидроабразивті, станок бөлшектерін механикалық пішу;
дәнекерлеу, жұмыстар
табақ ию жұмыстары

8468-ден
Жұмсақ және қатты дәнекермен дәнекерлеуге немесе дәнекерлеуге арналған электрлі емес жабдықтар мен аспаптар және олардың бөліктері; газбен термиялық тозаңдатуға арналған машиналар мен аппараттар
8468-ден
Оборудование и приборы неэлектрические для сварки или пайки мягким и твердым припоем и их части; машины и аппараты для термического напыления газом
8515-тен
Электрлік (оның ішінде газды электрмен қыздыра отырып), лазерлік немесе басқа да жарық немесе фотонды, ультрадыбыстық, электронды-сәулелік, магнитті-импульсті немесе плазмалық-доғалы төмен температурада дәнекерлеуге, жоғары температурада дәнекерлеуге немесе дәнекерлеуге арналған, кесу операцияларын орындай алатынына немесе жасамайтынына қарамастан машиналар мен аппараттар; металдарды немесе қышметалдарды ыстықтай бүркуге арналған электр машиналар мен аппараттар
 

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғада кемінде 5 жыл мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттаманың және оған құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттің заңды тұлғасында өнімде пайдаланылатын бағдарламалық қамтылымға айрықша құқықтардың болуы;
мүше мемлекеттердің бірінің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай барлық операцияларды (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде) жүзеге асыру:
құрастыру;
орнату;
бақылау сынақтарын жүргізу;
орау

VII. Кеме жасау<3>

8479-дан
Кемедегі сығылған ауа жүйелері
8479-дан
Басты энергетикалық қондырғыға және кемелік дизель-генераторлық қондырғыларға арналған автоматика жүйелері
8479-дан
Кеменің кептіру жүйелері
8479-дан
Кемелік өрт сөндіру жүйелері
8479-дан
Кеме сигнализациясы және құлақтандыру жүйелері
8479-дан
Кеме гидравликасы жүйелері
8479-дан
Кеменің электр энергетикалық жүйелері
8479-дан
Кеменің электрмен жабдықтау жүйелері
8479-дан
Лас және мұнайы бар суларды тазарту жүйелері
8479-дан
Кеменің желдету және ауа баптау жүйелері
 

кеме жүйелерін өндіру кезінде үшінші елдер өндірісінің бөлшектерін, тораптары мен жинақтауыштарын 70 проценттен аспайтын, 2022 жылғы 1 маусымнан бастап - 50 проценттен аспайтын, 2024 жылғы 1 маусымнан бастап – кеме жүйесін өндіру үшін пайдаланылатын бөлшектердің, тораптар мен жинақтауыштардың жалпы саны құнының 30 процентінен аспайтын мөлшерде пайдалану

8708 94-тен
Бұранда-рульдік колонкалар

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру үшін жеткілікті көлемде конструкторлық және техникалық құжаттамаға, жаңғырту мен дамытудың винто-рульдік бағанасына 5 жылдан кем емес мерзімге құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің бірінің аумағында өндірілген механикалық бұранда-руль колонкасын дайындау үшін жинақтауыштарды пайдалану немесе шығару:
корпус, жетекші білік, еспелі білік, еспелі бұранда, басқару жүйесі, басты тісті жұп (қуаты 2,5 МВт кем бұрама-рульдік бағана үшін);
корпус, жетекші білік, ескіш бұранда, басқару жүйесі (қуаты 2,5-тен 8,5 МВт-қа дейін бұранда-рульдік колонка үшін);
еспелі бұрама, басқару жүйесі (қуаты 8,5 МВт астам бұрама-рульдік бағана үшін);
2024 жылғы 1 маусымнан бастап – корпус, жетекші білік, еспелі бұранда, басқару жүйесі (қуаты 8,5 МВт астам бұрама-рульдік бағана үшін);
мүше мемлекеттердің бірінің аумағында өндірілген электр бұранда-руль колонкасын дайындау үшін жинақтауыштарды пайдалану немесе шығару:
корпустар, еспелі білік, еспелі бұранда, басқару жүйелері (қуаты 7 МВт-тан кем бұрама-рульдік бағана үшін);
еспелі бұрама (қуаты 7 МВт-тан астам бұрама-рульдік бағана үшін);
2024 жылғы 1 маусымнан бастап – корпус, еспелі бұранда, басқару жүйесі (қуаты 7 МВт-дан астам бұранда-рульдік бағана үшін);
мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасының мүше мемлекеттердің аумағында мынадай технологиялық операцияларды орындай отырып, винт-рульдік бағанды құрастыруды жүзеге асыруы:
бұрылу механизмін құрастыру;
қосалқы жүйелер мен құбырларды құрастыру және монтаждау;
мойынтіректерді орнату;
бұранда-руль бағанын құрастыру;
мүше мемлекеттердің бірінің аумағында орналасқан сынақ стендінде мүше мемлекеттердің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген өнімге сынақтар жүргізу;
мүше мемлекеттердің бірінің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы

8901-ден
Құйма теңіз кемелері
8901-ден
Шикі мұнай мен мұнай өнімдерін тасымалдауға арналған теңіз танкерлері
8901-ден
Химиялық өнімдерді тасымалдауға арналған теңіз кемелері
8901-ден
Сұйытылған газдарды
(газ тасығыштарды) тасымалдауға арналған теңіз кемелері
8901-ден
Өзге де сұйық жүктерді тасымалдауға арналған теңіз кемелері

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
кеме корпусын салу, құрастыру және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған маневр жасауға арналған жинақтауыштарды (тіркелген қадам бұрандалары, реттелетін қадам бұрандалары, бұрама-рульдік колонкалар) монтаждау және өндіру немесе кеме құрылысы кезінде пайдалану;
кеме салып бітіру;
жүк жүйесін монтаждау үшін қажетті рұқсаттардың болуы, жүк жүйесін монтаждау (тек 8901 30 100 0 "Сұйытылған газдарды (газ тасығыштарды) тасымалдауға арналған теңіз кемелері)" позициясынан);
кемені арқандап байлау және жүру сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8901-ден
Құйма өзен кемелері
8901-ден
Шикі мұнай мен мұнай өнімдерін тасымалдауға арналған өзен танкерлері
8901-ден
Химиялық өнімдерді тасымалдауға арналған өзен кемелері
8901-ден
Сұйытылған газдарды
(газ тасығыштарды) тасымалдауға арналған өзен кемелері
8901-ден
Өзге де сұйық жүктерді тасымалдауға арналған өзен кемелері
8901-ден
"Өзен-теңіз" құймалы аралас жүзу кемелері

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған кеме корпусын (жазық және көлемді секцияларды (блоктарды) салу және құрастыру. Мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған тегіс және көлемді секциялардың (блоктардың) және кеме корпусына арналған материалдардың (металл, композитті материалдар, лак-бояу материалдары) массасы кеме корпусының массасына қатысты кемінде 50 процентті, 2022 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 70 процентті, 2024 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 90 процентті құрауға тиіс;
кемені монтаждау және өндіру немесе салу кезінде мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген 8-ден кем емес, 2021 жылғы 1 маусымнан бастап – 16-дан кем емес, 2023 жылғы 1 маусымнан бастап-мынадай негізгі жүйелердің, жабдықтар мен тетіктердің (кеме жобасының конструкторлық-технологиялық құжаттамасында болған кезде) барлығын пайдалану:
кеме жүк көтергіш механизмдер (кеме крандары, кеме жүк шығырлары);
маневр жасауға арналған жабдық (бекітілген қадам бұрандалары, рульдеу құрылғылары, рульдік машиналар, реттелетін қадам бұрандалары, бұранда-рульдік колонкалар);
палубное жабдықтар (шпили, брашпили, сүйрегіш және шынжыр арқанды шығыр, зәкір);
практикалық заттар (иллюминаторлар, есіктер, люктер, траптар);
навигациялық жабдықтар, байланыс жүйелері мен құралдары, іздеу жабдықтары;
авариялық-құтқару жабдығы (құтқару қайықтары мен түсіру-көтеру құрылғылары, құтқару салдары);
қуаты қоса алғанда 10000 кВт дейінгі басты энергетикалық қондырғыға арналған қозғалтқыш агрегаттары, кемелік дизель-генераторлық қондырғылар;
кеме қазандары мен бу генераторлары;
кеме арматурасы;
камбуз жабдығы, провизиялық үй-жайлардың жабдығы (құрастырмалы модульдік камералар, тоңазытқыш агрегаттары);
желдету және ауа баптау жүйелері;
су дайындау жүйелері, тұщыландыру қондырғылары;
отын жүйелері;
сығылған ауа жүйелері;
басты энергетикалық қондырғыға және кемелік дизель-генераторлық қондырғыларға арналған автоматика жүйелері;
құрғату жүйелері;
өрт сөндіру жүйелері;
дабыл және құлақтандыру жүйелері;
гидравлика жүйелері;
электр энергетикалық жүйелер, электрмен жабдықтау жүйелері;
лас және мұнайы бар суларды тазарту жүйелері;
шикі мұнайды, сұйытылған газды және сұйық жүктерді сақтауға, айдауға, беруге арналған арнайы жабдық;
кеме салып бітіру;
арқандап байлау және жүріс сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8901 10-нан
Өзенде жүзетін жолаушылар кемелері
8901 10-нан
"Өзен-теңіз" аралас суда жүзетін жолаушылар кемелері

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған кеме корпусын (жазық және көлемді секцияларды (блоктарды) салу және құрастыру. Мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған тегіс және көлемді секциялардың (блоктардың) және кеме корпусына арналған материалдардың (металл, композитті материалдар, лак-бояу материалдары) массасы кеме корпусының массасына қатысты кемінде 50 процентті, 2022 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 70 процентті, 2024 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 90 процентті құрауға тиіс;
кемені монтаждау және өндіру немесе салу кезінде мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген 8-ден кем емес, 2021 жылғы 1 маусымнан бастап – 16-дан кем емес, 2023 жылғы 1 маусымнан бастап-мынадай негізгі жүйелердің, жабдықтар мен тетіктердің (кеме жобасының конструкторлық-технологиялық құжаттамасында болған кезде) барлығын пайдалану:
кеме жүк көтергіш механизмдер (кеме крандары, кеме жүк шығырлары);
маневр жасауға арналған жабдық (бекітілген қадам бұрандалары, рульдеу құрылғылары, рульдік машиналар, реттелетін қадам бұрандалары, бұранда-рульдік колонкалар);
палуба жабдықтары (шпильдер, брашпильдер, сүйрегіш және шынжыр арқанды шығыр, зәкір);
практикалық заттар (иллюминаторлар, есіктер, люктер, траптар);
навигациялық жабдықтар, байланыс жүйелері мен құралдары, іздеу жабдықтары;
авариялық-құтқару жабдығы (құтқару қайықтары мен түсіру-көтеру құрылғылары, құтқару салдары);
қуаты қоса алғанда 10000 кВт дейінгі басты энергетикалық қондырғыға арналған қозғалтқыш агрегаттары, кемелік дизель-генераторлық қондырғылар;
кеме қазандары мен бу генераторлары;
кеме арматурасы;
камбуз жабдығы, провизиялық үй-жайлардың жабдығы (құрастырмалы модульдік камералар, тоңазытқыш агрегаттары);
желдету және ауа баптау жүйелері;
су дайындау жүйелері, тұщыландыру қондырғылары;
отын жүйелері;
сығылған ауа жүйелері;
басты энергетикалық қондырғыға және кемелік дизель-генераторлық қондырғыларға арналған автоматика жүйелері;
құрғату жүйелері;
өрт сөндіру жүйелері;
дабыл және құлақтандыру жүйелері;
гидравлика жүйелері;
электр энергетикалық жүйелер, электрмен жабдықтау жүйелері;
лас және мұнайы бар суларды тазарту жүйелері;
арнайы жабдық (кір жуу жабдығы, кают-компанияларға арналған жабдық, санитариялық-гигиеналық жабдық, медициналық жабдық, Камбуз жабдығы);
кеме салып бітіру;
арқандап байлау және жүріс сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8901 10-нан
Өздігінен жүретін теміржол, автомобиль-көлік теңіз паромдары
8901 90-нан
Теңіз құрғақ жүк кемелері
8901 90-нан
Жалпы мақсаттағы құрғақ жүк кемелері
8901 90-нан
Контейнерлік теңіз кемелері
8901 90-нан
Теңіз трейлерлік кемелер
8901 90-нан
Сот үйіп тасымалданатын жүктерді тасымалдау үшін теңіз
8901 90-нан
Жүк-жолаушы теңіз кемелері
8901 90-нан
Құрама теңіз жүк кемелері
8901 90-нан
Теңізде ағаш тасығыштар
8901 90-нан
Өзге де құрғақ жүк теңіз кемелері

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
кеме корпусын салу, құрастыру және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған маневр жасауға арналған жинақтауыштарды (тіркелген қадам бұрандалары, реттелетін қадам бұрандалары, бұрама-рульдік колонкалар) монтаждау және өндіру немесе кеме құрылысы кезінде пайдалану;
кеме салып бітіру;
кемені арқандап байлау және жүру сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8901 10 100-ден
Теңізде жүзетін жолаушылар кемелері
8901 10 100-ден
Теңіз круиздік кемелері
8901 10 100-ден
Теңіз экскурсиялық кемелері
8901 10 100-ден
Теңіз жолаушылар паромдары
8901 10 100-ден
Өзге де жолаушылар теңіз кемелері
8901 10 100-ден
Тұрақты жолаушылар желілеріне қызмет көрсетуге арналған теңіз кемелері
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
кеме корпусын салу, құрастыру және бояу;
кеме құрылысы кезінде маневр жасауға арналған жинақтауыштарды монтаждау және пайдалану немесе шығару (тіркелген қадам бұрандалары, реттелетін қадам бұрандалары, мүше мемлекеттердің аумағында жасалған бұрама-рульдік колонкалар;
кеме салып бітіру;
кемені арқандап байлау және жүру сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8901 30-дан
Танкерлерден басқа, рефрижераторлық теңіз кемелері

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
кеме корпусын салу, құрастыру және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған маневр жасауға арналған жинақтауыштарды (тіркелген қадам бұрандалары, реттелетін қадам бұрандалары, бұрама-рульдік колонкалар) монтаждау және өндіру немесе кеме құрылысы кезінде пайдалану;
кеме салып бітіру;
кемені арқандап байлау және жүру сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8901 30-дан
"Өзен-теңіз" рефрижераторлық аралас жүзу кемелері
8901 30-дан
Танкерлерден басқа, рефрижераторлық өзен кемелері

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған кеме корпусын (жазық және көлемді секцияларды (блоктарды) салу және құрастыру. Мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған тегіс және көлемді секциялардың (блоктардың) және кеме корпусына арналған материалдардың (металл, композитті материалдар, лак-бояу материалдары) массасы кеме корпусының массасына қатысты кемінде 50 процентті, 2022 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 70 процентті, 2024 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 90 процентті құрауға тиіс;
кемені монтаждау және өндіру немесе салу кезінде мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген 8-ден кем емес, 2021 жылғы 1 маусымнан бастап – 16-дан кем емес, 2023 жылғы 1 маусымнан бастап-мынадай негізгі жүйелердің, жабдықтар мен тетіктердің (кеме жобасының конструкторлық-технологиялық құжаттамасында болған кезде) барлығын пайдалану:
кеме жүк көтергіш механизмдер (кеме крандары, кеме жүк шығырлары);
маневр жасауға арналған жабдық (бекітілген қадам бұрандалары, рульдеу құрылғылары, рульдік машиналар, реттелетін қадам бұрандалары, бұранда-рульдік колонкалар);
палуба жабдықтары (шпильдер, брашпильдер, сүйрегіш және шынжыр арқанды шығыр, зәкір);
практикалық заттар (иллюминаторлар, есіктер, люктер, траптар);
навигациялық жабдықтар, байланыс жүйелері мен құралдары, іздеу жабдықтары;
авариялық-құтқару жабдығы (құтқару қайықтары мен түсіру-көтеру құрылғылары, құтқару салдары);
қуаты қоса алғанда 10000 кВт дейінгі басты энергетикалық қондырғыға арналған қозғалтқыш агрегаттары, кемелік дизель-генераторлық қондырғылар;
кеме қазандары мен бу генераторлары;
кеме арматурасы;
камбуз жабдығы, провизиялық үй-жайлардың жабдығы (құрастырмалы модульдік камералар, тоңазытқыш агрегаттары);
желдету және ауа баптау жүйелері;
су дайындау жүйелері, тұщыландыру қондырғылары;
отын жүйелері;
сығылған ауа жүйелері;
басты энергетикалық қондырғыға және кемелік дизель-генераторлық қондырғыларға арналған автоматика жүйелері;
құрғату жүйелері;
өрт сөндіру жүйелері;
дабыл және құлақтандыру жүйелері;
гидравлика жүйелері;
электр энергетикалық жүйелер, электрмен жабдықтау жүйелері;
лас және мұнайы бар суларды тазарту жүйелері;
арнайы жабдық (тоңазытқыш машиналар мен кеменің жылу алмасу жабдығын қоса алғанда, биоресурстарды алдын ала салқындатуға және сақтауға, биоресурстарды мұздатуға арналған рефрижераторлық жабдық);
кеме салып бітіру;
арқандап байлау және жүріс сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8901 90-нан
"Өзен-теңіз" құрғақ жүк аралас жүзу кемелері
8901 90-нан
Өздігінен жүрмейтін құрғақ жүк таситын өзен кемелері
8901 90-нан
Өздігінен жүретін құрғақ жүк таситын өзен кемелері
8901 90-нан
Құрғақ жүк таситын өзен кемелері

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған кеме корпусын (жазық және көлемді секцияларды (блоктарды) салу және құрастыру. Мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған тегіс және көлемді секциялардың (блоктардың) және кеме корпусына арналған материалдардың (металл, композитті материалдар, лак-бояу материалдары) массасы кеме корпусының массасына қатысты кемінде 50 процентті, 2022 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 70 процентті, 2024 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 90 процентті құрауға тиіс;
кемені монтаждау және өндіру немесе салу кезінде мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген 8-ден кем емес, 2021 жылғы 1 маусымнан бастап – 16-дан кем емес, 2023 жылғы 1 маусымнан бастап мынадай негізгі жүйелердің, жабдықтар мен тетіктердің (кеме жобасының конструкторлық-технологиялық құжаттамасында болған кезде) барлығын пайдалану:
кеме жүк көтергіш механизмдер (кеме крандары, кеме жүк шығырлары);
маневр жасауға арналған жабдық (бекітілген қадам бұрандалары, рульдеу құрылғылары, рульдік машиналар, реттелетін қадам бұрандалары, бұранда-рульдік колонкалар);
палуба жабдықтары (шпильдер, брашпильдер, сүйрегіш және шынжыр арқанды шығыр, зәкір);
практикалық заттар (иллюминаторлар, есіктер, люктер, траптар);
навигациялық жабдықтар, байланыс жүйелері мен құралдары, іздеу жабдықтары;
авариялық-құтқару жабдығы (құтқару қайықтары мен түсіру-көтеру құрылғылары, құтқару салдары);
қуаты қоса алғанда 10000 кВт дейінгі басты энергетикалық қондырғыға арналған қозғалтқыш агрегаттары, кемелік дизель-генераторлық қондырғылар;
кеме қазандары мен бу генераторлары;
кеме арматурасы;
камбуз жабдығы, провизиялық үй-жайлардың жабдығы (құрастырмалы модульдік камералар, тоңазытқыш агрегаттары);
желдету және ауа баптау жүйелері;
су дайындау жүйелері, тұщыландыру қондырғылары;
отын жүйелері;
сығылған ауа жүйелері;
басты энергетикалық қондырғыға және кемелік дизель-генераторлық қондырғыларға арналған автоматика жүйелері;
құрғату жүйелері;
өрт сөндіру жүйелері;
дабыл және құлақтандыру жүйелері;
гидравлика жүйелері;
электр энергетикалық жүйелер, электрмен жабдықтау жүйелері;
лас және мұнайы бар суларды тазарту жүйелері;
арнайы жабдық (контейнерлерді, еңкейтілетін және арнайы жүктерді тиеу-түсіруге арналған жабдық);
кеме салып бітіру;
арқандап байлау және жүріс сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8902 00-ден
Балық аулайтын кемелер
8902 00-ден
Траулерлер
8902 00-ден
Дрифтерлер

8902 00-ден
Сейнерлер
8902 00-ден
Ярусниктер
8902 00-ден
Кит аулайтын кемелер
8902 00-ден
Аң аулайтын кемелер
8902 00-ден
Басқа балық аулайтын кемелер
8902 00-ден
Кемелер-балық зауыттары
8902 00-ден
Балық өнімдерін өңдеуге немесе консервілеуге арналған өзге де кемелер

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған кеме корпусын (жазық және көлемді секцияларды (блоктарды) салу және құрастыру. Мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған тегіс және көлемді секциялардың (блоктардың) және кеме корпусына арналған материалдардың (металл, композитті материалдар, лак-бояу материалдары) массасы кеме корпусының массасына қатысты кемінде 50 процентті, 2022 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 70 процентті, 2024 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 90 процентті құрауға тиіс;
кемені монтаждау және өндіру немесе салу кезінде мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген 8-ден кем емес, 2022 жылғы 1 маусымнан бастап – 16-дан кем емес, 2024 жылғы 1 маусымнан бастап мынадай негізгі жүйелердің, жабдықтар мен тетіктердің (кеме жобасының конструкторлық-технологиялық құжаттамасында болған кезде) барлығын пайдалану:
кеме жүк көтергіш механизмдер (кеме крандары, кеме жүк шығырлары);
маневр жасауға арналған жабдық (бекітілген қадам бұрандалары, рульдеу құрылғылары, рульдік машиналар, реттелетін қадам бұрандалары, бұранда-рульдік колонкалар);
палуба жабдықтары (шпильдер, брашпильдер, сүйрегіш және шынжыр арқанды шығыр, зәкір);
практикалық заттар (иллюминаторлар, есіктер, люктер, траптар);
навигациялық жабдықтар, байланыс жүйелері мен құралдары, іздеу жабдықтары;
авариялық-құтқару жабдығы (құтқару қайықтары мен түсіру-көтеру құрылғылары, құтқару салдары);
қуаты қоса алғанда 10000 кВт дейінгі басты энергетикалық қондырғыға арналған қозғалтқыш агрегаттары, кемелік дизель-генераторлық қондырғылар;
кеме қазандары мен бу генераторлары;
кеме арматурасы;
Камбуз жабдығы, провизиялық үй-жайлардың жабдығы (құрастырмалы модульдік камералар, тоңазытқыш агрегаттары);
желдету және ауа баптау жүйелері;
Су дайындау жүйелері, тұщыландыру қондырғылары;
отын жүйелері;
Сығылған ауа жүйелері;
басты энергетикалық қондырғыға және кемелік дизель-генераторлық қондырғыларға арналған автоматика жүйелері;
құрғату жүйелері;
өрт сөндіру жүйелері;
дабыл және құлақтандыру жүйелері;
гидравлика жүйелері;
электр энергетикалық жүйелер, электрмен жабдықтау жүйелері;
лас және мұнайы бар суларды тазарту жүйелері;
арнайы жабдық (ұзындығы 45 м дейінгі кемелерге арналған өнімді өңдеуге, сақтауға және консервілеуге арналған жабдық);
кеме салып бітіру;
арқандап байлау және жүріс сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8904 00-ден
Тіркеп сүйрейтін теңіз кемелері
8904 00-ден:
Теңіз буксирлері
8904 00-ден
Рейдтік буксирлер
8904 00-ден:
Порттық буксирлер
8904 00-ден:
Теңіздегі құтқару буксирлері
8904 00-ден
Теңіз итергіш кемелері
8906 90 100 0-ден
Теңіздегі құтқару буксирлері

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
кеме корпусын салу, құрастыру және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған маневр жасауға арналған жинақтауыштарды (тіркелген қадам бұрандалары, реттелетін қадам бұрандалары, бұрама-рульдік колонкалар) монтаждау және өндіру немесе кеме құрылысы кезінде пайдалану;
кеме салып бітіру;
кемені арқандап байлау және жүру сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8904 00-ден
Тіркеп сүйрейтін өзен кемелері
8904 00-ден
Өзен буксирлері
8904 00-ден
Кеме сүйрейтін катерлер
8904 00-ден
Өзен, көл итергіш кемелері
8904 00-ден
Өзен итергіш буксирлері

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған кеме корпусын (жазық және көлемді секцияларды (блоктарды) салу және құрастыру. Мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған тегіс және көлемді секциялардың (блоктардың) және кеме корпусына арналған материалдардың (металл, композитті материалдар, лак-бояу материалдары) массасы кеме корпусының массасына қатысты кемінде 50 процентті, 2022 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 70 процентті, 2024 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 90 процентті құрауға тиіс;
кемені монтаждау және өндіру немесе салу кезінде мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген 8-ден кем емес, 2021 жылғы 1 маусымнан бастап – 16-дан кем емес, 2023 жылғы 1 маусымнан бастап-мынадай негізгі жүйелердің, жабдықтар мен тетіктердің (кеме жобасының конструкторлық-технологиялық құжаттамасында болған кезде) барлығын пайдалану:
кеме жүк көтергіш механизмдер (кеме крандары, кеме жүк шығырлары);
маневр жасауға арналған жабдық (бекітілген қадам бұрандалары, рульдеу құрылғылары, рульдік машиналар, реттелетін қадам бұрандалары, бұранда-рульдік колонкалар);
палуба жабдықтары (шпильдер, брашпильдер, сүйрегіш және шынжыр арқанды шығыр, зәкір);
практикалық заттар (иллюминаторлар, есіктер, люктер, траптар);
навигациялық жабдықтар, байланыс жүйелері мен құралдары, іздеу жабдықтары;
авариялық-құтқару жабдығы (құтқару қайықтары мен түсіру-көтеру құрылғылары, құтқару салдары);
қуаты қоса алғанда 10000 кВт дейінгі басты энергетикалық қондырғыға арналған қозғалтқыш агрегаттары, кемелік дизель-генераторлық қондырғылар;
кеме қазандары мен бу генераторлары;
кеме арматурасы;
камбуз жабдығы, провизиялық үй-жайлардың жабдығы (құрастырмалы модульдік камералар, тоңазытқыш агрегаттары);
желдету және ауа баптау жүйелері;
су дайындау жүйелері, тұщыландыру қондырғылары;
отын жүйелері;
сығылған ауа жүйелері;
басты энергетикалық қондырғыға және кемелік дизель-генераторлық қондырғыларға арналған автоматика жүйелері;
құрғату жүйелері;
өрт сөндіру жүйелері;
дабыл және құлақтандыру жүйелері;
гидравлика жүйелері;
электр энергетикалық жүйелер, электрмен жабдықтау жүйелері;
лас және мұнайы бар суларды тазарту жүйелері;
арнайы жабдық (тіркеп сүйреу шығырлары, құтқаруға, мұнайдың төгілуіне қарсы күреске, өрт сөндіруге арналған жабдық);
кеме салып бітіру;
арқандап байлау және жүріс сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8905-тен
Бұрғылау кемелері
8905-тен
Жабдықтау кемелері
8905-тен
Қызмет көрсететін флот кемелері
8901 - ден, 8905-тен, 8906-дан
Көпфункционалды қосалқы кемелер
8906 90-нан
Мұзжарғыштар
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
кеме корпусын салу, құрастыру және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған маневр жасауға арналған жинақтауыштарды (тіркелген қадам бұрандалары, реттелетін қадам бұрандалары, бұрама-рульдік колонкалар) монтаждау және өндіру немесе кеме құрылысы кезінде пайдалану;
кеме салып бітіру;
кемені арқандап байлау және жүру сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8905 10
Жерснарядтар
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған кеме корпусын (жазық және көлемді секцияларды (блоктарды) салу және құрастыру. Мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған тегіс және көлемді секциялардың (блоктардың) және кеме корпусына арналған материалдардың (металл, композитті материалдар, лак-бояу материалдары) массасы кеме корпусының массасына қатысты кемінде 50 процентті, 2022 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 70 процентті, 2024 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 90 процентті құрауға тиіс;
кемені монтаждау және өндіру немесе салу кезінде мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген 8-ден кем емес, 2021 жылғы 1 маусымнан бастап – 16-дан кем емес, 2023 жылғы 1 маусымнан бастап мынадай негізгі жүйелердің, жабдықтар мен тетіктердің (кеме жобасының конструкторлық-технологиялық құжаттамасында болған кезде) барлығын пайдалану:
кеме жүк көтергіш механизмдер (кеме крандары, кеме жүк шығырлары);
маневр жасауға арналған жабдық (бекітілген қадам бұрандалары, рульдеу құрылғылары, рульдік машиналар, реттелетін қадам бұрандалары, бұранда-рульдік колонкалар);
палуба жабдықтары (шпильдер, брашпильдер, сүйрегіш және шынжыр арқанды шығыр, зәкір);
практикалық заттар (иллюминаторлар, есіктер, люктер, траптар);
навигациялық жабдықтар, байланыс жүйелері мен құралдары, іздеу жабдықтары;
авариялық-құтқару жабдығы (құтқару қайықтары мен түсіру-көтеру құрылғылары, құтқару салдары);
қуаты қоса алғанда 10000 кВт дейінгі басты энергетикалық қондырғыға арналған қозғалтқыш агрегаттары, кемелік дизель-генераторлық қондырғылар;
кеме қазандары мен бу генераторлары;
кеме арматурасы;
камбуз жабдығы, провизиялық үй-жайлардың жабдығы (құрастырмалы модульдік камералар, тоңазытқыш агрегаттары);
желдету және ауа баптау жүйелері;
су дайындау жүйелері, тұщыландыру қондырғылары;
отын жүйелері;
сығылған ауа жүйелері;
басты энергетикалық қондырғыға және кемелік дизель-генераторлық қондырғыларға арналған автоматика жүйелері;
құрғату жүйелері;
өрт сөндіру жүйелері;
дабыл және құлақтандыру жүйелері;
гидравлика жүйелері;
электр энергетикалық жүйелер, электрмен жабдықтау жүйелері;
лас және мұнайы бар суларды тазарту жүйелері;
арнайы жабдықтар (топырақ сорғылары, гидравликалық жуу жабдықтары, өндірісті автоматты басқару жүйелері, арнайы фрезалар, позициялау жүйесі);
кеме салып бітіру;
арқандап байлау және жүріс сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8905 20 000 0
Қалқымалы немесе суасты платформалары және инфрақұрылым

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
кеме корпусын салу, құрастыру және бояу;
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған маневр жасауға арналған жинақтауыштарды (тіркелген қадам бұрандалары, реттелетін қадам бұрандалары, бұрама-рульдік колонкалар) монтаждау және өндіру немесе кеме құрылысы кезінде пайдалану;
кеме салып бітіру;
кемені арқандап байлау және жүру сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8905 90-нан
Өрт сөндіру кемелері

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған кеме корпусын (жазық және көлемді секцияларды (блоктарды) салу және құрастыру. Мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған тегіс және көлемді секциялардың (блоктардың) және кеме корпусына арналған материалдардың (металл, композитті материалдар, лак-бояу материалдары) массасы кеме корпусының массасына қатысты кемінде 50 процентті, 2022 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 70 процентті, 2024 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 90 процентті құрауға тиіс;
кемені монтаждау және өндіру немесе салу кезінде мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген 8-ден кем емес, 2021 жылғы 1 маусымнан бастап – 16-дан кем емес, 2023 жылғы 1 маусымнан бастап мынадай негізгі жүйелердің, жабдықтар мен тетіктердің (кеме жобасының конструкторлық-технологиялық құжаттамасында болған кезде) барлығын пайдалану:
кеме жүк көтергіш механизмдер (кеме крандары, кеме жүк шығырлары);
маневр жасауға арналған жабдық (бекітілген қадам бұрандалары, рульдеу құрылғылары, рульдік машиналар, реттелетін қадам бұрандалары, бұранда-рульдік колонкалар);
палуба жабдықтары (шпильдер, брашпильдер, сүйрегіш және шынжыр арқанды шығыр, зәкір);
практикалық заттар (иллюминаторлар, есіктер, люктер, траптар);
навигациялық жабдықтар, байланыс жүйелері мен құралдары, іздеу жабдықтары;
авариялық-құтқару жабдығы (құтқару қайықтары мен түсіру-көтеру құрылғылары, құтқару салдары);
қуаты қоса алғанда 10000 кВт дейінгі басты энергетикалық қондырғыға арналған қозғалтқыш агрегаттары, кемелік дизель-генераторлық қондырғылар;
кеме қазандары мен бу генераторлары;
кеме арматурасы;
камбуз жабдығы, провизиялық үй-жайлардың жабдығы (құрастырмалы модульдік камералар, тоңазытқыш агрегаттары);
желдету және ауа баптау жүйелері;
су дайындау жүйелері, тұщыландыру қондырғылары;
отын жүйелері;
сығылған ауа жүйелері;
басты энергетикалық қондырғыға және кемелік дизель-генераторлық қондырғыларға арналған автоматика жүйелері;
құрғату жүйелері;
өрт сөндіру жүйелері;
дабыл және құлақтандыру жүйелері;
гидравлика жүйелері;
электр энергетикалық жүйелер, электрмен жабдықтау жүйелері;
лас және мұнайы бар суларды тазарту жүйелері;
арнайы жабдық (құтқаруға, мұнайдың төгілуіне қарсы күреске, өрт сөндіруге арналған жабдық);
кеме салып бітіру;
арқандап байлау және жүріс сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

8905 90-нан
Жүзбелі крандар

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін кемінде 5 жыл мерзімге техникалық құжаттамаға (құрылыстағы кеменің техникалық жобасына немесе жобалық құжаттамасына, конструкторлық жұмыс құжаттамасына, технологиялық құжаттамаға, 3D модельді қоса алғанда) құқықтардың болуы;<4>
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай өндірістік және технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
мүше мемлекеттердің аумағында жасалған кеме корпусын (жазық және көлемді секцияларды (блоктарды) салу және құрастыру. Мүше мемлекеттердің аумағында дайындалған тегіс және көлемді секциялардың (блоктардың) және кеме корпусына арналған материалдардың (металл, композитті материалдар, лак-бояу материалдары) массасы кеме корпусының массасына қатысты кемінде 50 процентті, 2022 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 70 процентті, 2024 жылғы 1 маусымнан бастап кемінде 90 процентті құрауға тиіс;
кемені монтаждау және өндіру немесе салу кезінде мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген 8-ден кем емес, 2021 жылғы 1 маусымнан бастап – 16-дан кем емес, 2023 жылғы 1 маусымнан бастап мынадай негізгі жүйелердің, жабдықтар мен тетіктердің (кеме жобасының конструкторлық-технологиялық құжаттамасында болған кезде) барлығын пайдалану:
кеме жүк көтергіш механизмдер (кеме крандары, кеме жүк шығырлары);
маневр жасауға арналған жабдық (бекітілген қадам бұрандалары, рульдеу құрылғылары, рульдік машиналар, реттелетін қадам бұрандалары, бұранда-рульдік колонкалар);
палуба жабдықтары (шпильдер, брашпильдер, сүйрегіш және шынжыр арқанды шығыр, зәкір);
практикалық заттар (иллюминаторлар, есіктер, люктер, траптар);
навигациялық жабдықтар, байланыс жүйелері мен құралдары, іздеу жабдықтары;
авариялық-құтқару жабдығы (құтқару қайықтары мен түсіру-көтеру құрылғылары, құтқару салдары);
қуаты қоса алғанда 10000 кВт дейінгі басты энергетикалық қондырғыға арналған қозғалтқыш агрегаттары, кемелік дизель-генераторлық қондырғылар;
кеме қазандары мен бу генераторлары;
кеме арматурасы;
камбуз жабдығы, провизиялық үй-жайлардың жабдығы (құрастырмалы модульдік камералар, тоңазытқыш агрегаттары);
желдету және ауа баптау жүйелері;
су дайындау жүйелері, тұщыландыру қондырғылары;
отын жүйелері;
сығылған ауа жүйелері;
басты энергетикалық қондырғыға және кемелік дизель-генераторлық қондырғыларға арналған автоматика жүйелері;
құрғату жүйелері;
өрт сөндіру жүйелері;
дабыл және құлақтандыру жүйелері;
гидравлика жүйелері;
электр энергетикалық жүйелер, электрмен жабдықтау жүйелері;
лас және мұнайы бар суларды тазарту жүйелері;
арнайы жабдықтар (негізгі көтеру құрылғысы, орналасу жүйесі);
кеме салып бітіру;
арқандап байлау және жүріс сынақтарын жүргізу;
кемені тапсыру

VIII. Химия және мұнай-газ химиясы өнеркәсібі

2715 00 000 0-ден, 3214-тен
Герметиктер
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<5>
өнеркәсіптік объектінің қауіптілік сыныбына сәйкес келетін өнім шығару жүзеге асырылатын өнеркәсіптік объектіні пайдалануды айқындайтын рұқсат беру құжаттарының болуы;
өндірушіде сақтаудың кепілдік мерзімі ішінде өндірілген өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін тексеруге жауап беретін құрылымдық бөлімшелердің және (немесе) аккредиттелген зертханалардың болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
араластыру (диспергирлеу) (эмульгирлеу) – 55 балл;
жылыту/салқындату – 10 балл;
түйіршіктеу – 30 балл;
ұсақтау – 10 балл;
сүзу – 10 балл;
сұйылту, гомогенизация (көлемі бойынша орташалау) –
20 балл;
синтез – 100 балл;
физикалық-химиялық қасиеттерінің өзгеруі (сутектік көрсеткіш (pH), агрегаттық күй) – 10 балл

3204-тен, 3205 00 000 0-ден, 3206-дан, 3207-ден, 3208-ден, 3209-дан,
3210 00-ден, 3211 00 000 0-ден, 3212-ден, 3213-тен, 3214-тен, 3215-тен
Өзге де жабындарды жағуға арналған лак-бояу және ұқсас материалдар; көркем және полиграфиялық бояулар
3205 00 000 0-ден, 3208-ден, 3209-дан, 3210 00-ден, 3214-тен, 3215-тен
Жабындарды жағуға арналған лак-бояу және ұқсас материалдар, полиграфиялық бояулар мен мастикалар
3208-ден, 3210 00-ден
Сулы емес ортадағы күрделі полиэфирлер, акрил немесе винил, эпоксидті полимерлер негізіндегі лак-бояу материалдары; ерітінділер
3209 10 000-нан
Сулы ортадағы акрилді немесе винилді полимерлер негізіндегі лак-бояу материалдары
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<5>
өнеркәсіптік объектінің қауіптілік сыныбына сәйкес келетін өнім шығару жүзеге асырылатын өнеркәсіптік объектіні пайдалануды айқындайтын рұқсат беру құжаттарының болуы;
өндірушіде сақтаудың кепілдік мерзімі ішінде өндірілген өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін тексеруге жауап беретін құрылымдық бөлімшелердің және (немесе) аккредиттелген зертханалардың болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
диспергирлеу - 100 балл;
жартылай фабрикаттарды (компоненттерді) араластыру – 40 балл;
өнімді сүзу, "типке" қою процесі, дайын лак-бояу материалдарын ыдысқа құю және буып-түю – 25 балл

3505 20
Желімдер
3506-дан
Желімдер
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<5>
өнеркәсіптік объектінің қауіптілік сыныбына сәйкес келетін өнім шығару жүзеге асырылатын өнеркәсіптік объектіні пайдалануды айқындайтын рұқсат беру құжаттарының болуы;
өндірушіде сақтаудың кепілдік мерзімі ішінде өндірілген өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін тексеруге жауап беретін құрылымдық бөлімшелердің және (немесе) аккредиттелген зертханалардың болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
араластыру (диспергирлеу) (эмульгирлеу) – 55 балл;
жылыту/салқындату – 10 балл;
түйіршіктеу – 30 балл;
ұсақтау – 10 балл;
сүзу – 10 балл;
сұйылту, гомогенизация (көлемі бойынша орташалау) –
20 балл;
синтез – 100 балл;
физикалық-химиялық қасиеттерінің өзгеруі (сутектік көрсеткіш (pH), агрегаттық күй) – 10 балл

3701-ден, 3702-ден,
3704 00-ден, 3705 00-ден,
3707-ден
Фотопластинкалар мен фотопленкалар; лездік фотосуреттерге арналған фотопленкалар;
фотосуретте қолданылатын химиялық құрамдар мен араласпаған өнімдер

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (БДК;<5>) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы
өнеркәсіптік объектінің қауіптілік сыныбына сәйкес келетін өнім шығару жүзеге асырылатын өнеркәсіптік объектіні пайдалануды айқындайтын рұқсат беру құжаттарының болуы;
өндірушіде сақтаудың кепілдік мерзімі ішінде өндірілген өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін тексеруге жауап беретін құрылымдық бөлімшелердің және (немесе) аккредиттелген зертханалардың болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
фотоэмульсиялар синтезі – 75 балл;
фотоэмульсияларды рефондау – 60 балл;
рефондалған фотоэмульсияларды үлдір негізіне суару – 100 балл;
пленканың Суарылған орамдарын өңдеу (оны берілген мөлшерлі орамдарға кесу, берілген мөлшерлі форматты табақтарға кесу, өңделген үлдірді орау) – 30 балл

3926-дан
Өзге де пластмасса бұйымдары

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<5>
өнеркәсіптік объектінің қауіптілік сыныбына сәйкес келетін өнім шығару жүзеге асырылатын өнеркәсіптік объектіні пайдалануды айқындайтын рұқсат беру құжаттарының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
шикізат компоненттерін дайындау – 20 балл;
қалыптау – 100 балл;
өнімді өңдеу – 35 балл;
дайын өнімді құрастыру – 20 балл

4011 10 000-нан
Жеңіл автомобильдерге арналған жаңа пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар (жүк-жолаушы автомобиль-фургондар мен спорттық автомобильдерді қоса алғанда)

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<5>
өнеркәсіптік объектінің қауіптілік сыныбына сәйкес келетін өнім шығару жүзеге асырылатын өнеркәсіптік объектіні пайдалануды айқындайтын рұқсат беру құжаттарының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
резеңке араластыру – 70 балл;
экструзия – 40 балл;
каландрлеу – 25 балл;
пішу – 35 балл;
борттық сақиналар мен қанаттарды дайындау-20 балл;
құрастыру – 90 балл;
вулканизация – 100 балл

4011 20 100 0
Жүктеме индексі 121-ден аспайтын жүктерді тасымалдауға арналған автобустарға немесе моторлы көлік құралдарына арналған пневматикалық резеңке жаңа шиналар мен қақпақшалар
4011 20 900 0
Жүктеме индексі 121-ден асатын жүктерді тасымалдауға арналған автобустарға немесе моторлы көлік құралдарына арналған пневматикалық резеңке жаңа шиналар мен қақпақшалар
4011 30 000 0
Әуе кемелерінде пайдалану үшін жүктерді тасымалдауға арналған автобустарға немесе моторлы көлік құралдарына арналған пневматикалық резеңке жаңа шиналар мен қақпақшалар

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<5>
өнеркәсіптік объектінің қауіптілік сыныбына сәйкес келетін өнім шығару жүзеге асырылатын өнеркәсіптік объектіні пайдалануды айқындайтын рұқсат беру құжаттарының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
резеңке араластыру – 70 балл;
экструзия – 40 балл;
каландрлеу – 25 балл;
пішу – 35 балл;
борттық сақиналар мен қанаттарды дайындау – 20 балл;
құрастыру – 90 балл;
вулканизация – 100 балл

4011 40 000 0
Мотоциклдерге арналған жаңа пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар
4011 50 000
Велосипедтерге арналған жаңа пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар
 

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<5>
өнеркәсіптік объектінің қауіптілік сыныбына сәйкес келетін өнім шығару жүзеге асырылатын өнеркәсіптік объектіні пайдалануды айқындайтын рұқсат беру құжаттарының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
резеңке араластыру – 70 балл;
экструзия – 40 балл;
каландрлеу – 25 балл;
пішу – 35 балл;
борттық сақиналар мен қанаттарды дайындау – 20 балл;
құрастыру – 90 балл;
вулканизация – 100 балл

4011 70 000 0
Ауыл шаруашылығы немесе орман шаруашылығы көлік құралдары мен машиналарына арналған жаңа пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар
4011 80 000 0
Құрылыста, тау-кен ісінде немесе өнеркәсіпте пайдаланылатын көлік құралдары мен машиналарға арналған жаңа пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар
4011 90 000 0
Өзге де жаңа пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (БДК;<5>) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы
өнеркәсіптік объектінің қауіптілік сыныбына сәйкес келетін өнім шығару жүзеге асырылатын өнеркәсіптік объектіні пайдалануды айқындайтын рұқсат беру құжаттарының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
резеңке араластыру – 70 балл;
экструзия – 40 балл;
каландрлеу – 25 балл;
пішу – 35 балл;
борттық сақиналар мен қанаттарды дайындау – 20 балл;
құрастыру – 90 балл;
вулканизация – 100 балл

4012 90 200 0-ден
Жаппай немесе жартылай пневматикалық шиналар мен қақпақшалар
 

құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<5>
өнеркәсіптік объектінің қауіптілік сыныбына сәйкес келетін өнім шығару жүзеге асырылатын өнеркәсіптік объектіні пайдалануды айқындайтын рұқсат беру құжаттарының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
резеңке араластыру – 70 балл;
экструзия – 40 балл;
каландрлеу – 25 балл;
пішу – 35 балл;
борттық сақиналар мен қанаттарды дайындау – 20 балл;
құрастыру – 90 балл;
вулканизация – 100 балл

6406 10 900 0-ден,
6406 20 100 0ден,
6406 90 300 0-ден,
6406 90 900 0-ден
Басқа топтамаларға енгізілмеген вулканизацияланған резеңкеден жасалған өзге де бұйымдар (тек аяқ киімнің резеңке бөліктеріне қатысты)

мүше мемлекеттің салық резиденті-заңды тұлғасында конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуы;<5>
өнеркәсіптік объектінің қауіптілік сыныбына сәйкес келетін өнім шығару жүзеге асырылатын өнеркәсіптік объектіні пайдалануды айқындайтын рұқсат беру құжаттарының болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операцияларды жүзеге асыру (өнім өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде):
Шикізат материалдарын дайындау (резеңке араластыру) – 50 балл;
вулканизация – 100 балл;
қалыптау – 70 балл

IX. Энергетикалық машина жасау, электр техникалық және кабельдік өнеркәсіп

8502-ден
Қысудан тұтанатын іштен жану қозғалтқыштары бар генераторлық қондырғылар

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғада кемінде 5 жыл мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттаманың және оған құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
үшінші елдердің шығарылған тауарларын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 30 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында өнімнің түйінді параметрлерін қалыптастыратын (әсер ететін) барлық мынадай технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
дайындау өндірісі;
механикалық өңдеу;
құрастыру;
бояу;
зауыттық қабылдау-тапсыру сынақтары;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген мынадай жинақтаушы бұйымдарды дайындау немесе пайдалану:
бөлшектер, тораптар, агрегаттар (қозғалтқыштарды қоспағанда);
қуаты 315 кВт қоса алғанға дейін (8408 – ден), ал 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап-барлық қуаттарды (8408-ден) қысудан тұтанатын поршеньді Іштен жану қозғалтқыштары)

8502-ден
Газ турбиналы қозғалтқышы бар газ поршеньді қондырғылар және генераторлық қондырғылар (ұшқындап от алатын қозғалтқыштары бар генераторлық қондырғылар, өзге де генераторлық қондырғылар)

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғада кемінде 5 жыл мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттаманың және оған құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
үшінші елдердің тауарларын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 30 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында өнімнің түйінді параметрлерін қалыптастыратын (әсер ететін) барлық мынадай технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
дайындау өндірісі;
механикалық өңдеу;
құрастыру;
бояу;
зауыттық қабылдау-тапсыру сынақтары;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген жиынтықтаушы бұйымдарды (бөлшектер, тораптар, агрегаттар (қозғалтқыштарды қоспағанда) дайындау немесе пайдалану;
газ піспекті қондырғыларды өндіру кезінде мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген қуаты қоса алғанда 315 кВт дейін ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштарды (8407-ден), ал 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық қуаттарды (8407 – ден) дайындауды немесе пайдалануды жүзеге асыру);
газ турбиналы қозғалтқышы бар генераторлық қондырғыларды өндіру кезінде мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген мынадай жиынтықтауыштар мен жүйелерді дайындау немесе пайдалану (бар болса):
газ турбинасы (8411-ден);
қоздыру жүйесі бар генератор (8502-ден);
кешенді ауа тазартқыш құрылғы (8421 39-дан);
электрмен жабдықтау жүйесі (8536 30-дан);
автоматты басқару жүйесінің интегралды схемалары (8542-ден);
диагностикалық жүйе, оның ішінде мониторинг жүйесі

8502-ден
Қуаты 30 - 200 Вт электр және жылу энергиясының автономды генераторлары

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғада кемінде 5 жыл мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттаманың және оған құқықтардың болуы;<2>
үшінші елдердің тауарларын өндіру кезінде пайдаланылған құнның проценттік үлесін сақтау-тауар бағасының 30 процентінен аспайды;
мүше мемлекеттердің аумағында мынадай операциялардың кемінде 3-ін жүзеге асыру:
термоэлектрлік материал (шикізат - теллур, висмут) өндіру немесе мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген материалды пайдалану;
термоэлектрлік модульдерді құрастыру (жиынтықтаушы-термоэлектрлік материал, алюминий немесе керамикалық пластиналар);
термоэлектр генераторлары мен қоректендірудің автономды көздерін (термоэлектр модульдері, алюминий ауа жылу таратқыштары, металл конструкциялары, контроллерлер, жинақтаушы аккумулятор) құрастыру

8537-ден
Жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар
(ЖТҚС), блоктық-модульдік трансформаторлық қосалқы станциялар (БМТҚС)

мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғада кемінде 5 жыл мерзімге тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттаманың және оған құқықтардың болуы;<2>
мүше мемлекеттердің аумағында өнімді жөндеуді, сатудан кейінгі және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыруға уәкілетті сервис орталығының болуы;
дайындаушы кәсіпорынның құрылымында өзінің конструкторлық-технологиялық бөлімшелерінің болуы;
мүше мемлекеттердің аумағында өнімнің түйінді параметрлерін қалыптастыратын (әсер ететін) барлық мынадай технологиялық операцияларды жүзеге асыру:
құрастыру;
қабылдау-тапсыру сынақтары;
мүше мемлекеттердің аумағында өндірілген мынадай жинақтауыштарды дайындау немесе пайдалану:
күштік трансформатор (8504);
орташа кернеулі және төмен кернеулі тарату шкафы (8537);
өлшеу трансформаторы (8504);
автоматика және релелік қорғау құрылғылары

      "Теміржол машина жасау", "Компрессорлық және тоңазытқыш жабдықтар" және "арнайы машина жасау" салалары бойынша:

      <1> мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуын растау мынадай құжаттар болып табылады:

      1) заңды тұлға (өз күшімен) конструкторлық және технологиялық құжаттаманы әзірлеген және дайындаған жағдайда – осындай құжаттаманы әзірлеу туралы бұйрық не бұрын әзірленген конструкторлық және техникалық құжаттаманы пайдалану туралы бұйрық;

      2) заңды тұлға дайын конструкторлық және технологиялық құжаттаманы әзірлеушіден не құқық иеленушіден сатып алған жағдайда-тиісті шарт не айрықша құқықты иеліктен шығару туралы шарт немесе лицензиялық шарт, сондай-ақ көрсетілген шарттардың ажырамас бөлігі болып табылатын конструкторлық және технологиялық құжаттаманы беру актісі;

      3) әзірлеуші кәсіпорын өнімді дайындаушы кәсіпорын үшін өнімге конструкторлық және технологиялық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды орындаған жағдайда -мердігерлік шарты немесе тәжірибелік-конструкторлық және технологиялық жұмыстарды орындауға арналған шарт, сондай – ақ көрсетілген шарттардың бірінің ажырамас бөлігі болып табылатын жұмыстардың нәтижелерін (өнімге арналған конструкторлық және технологиялық құжаттама) беру актісі.

      Өнімге конструкторлық және технологиялық құжаттаманың құрамында өндіріс құпиясы (ноу-хау) болған жағдайда – өндіріс құпиясына айрықша құқықты иеліктен шығару туралы шарт немесе өндіріс құпиясын пайдалану құқығын беру туралы лицензиялық шарт, сондай-ақ аталған шарттардың ажырамас бөлігі болып табылатын конструкторлық және технологиялық құжаттаманы беру актісі.

      Өнеркәсіптік өнімі мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізіліміне енгізілген басқа заңды тұлғаға – мүше мемлекеттердің бірінің салық резидентіне тиесілі конструкторлық және технологиялық құжаттама негізінде тауарды өндіру құқығын растайтын құжат ұсынылған жағдайда, заңды тұлғада оның болуы жөніндегі талап – мүше мемлекеттің салық резидентінің тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін жеткілікті көлемде конструкторлық және технологиялық құжаттамаға құқықтары қолданылмайды (осы абзацтың шарттары "Арнайы машина жасау" саласының тауар позицияларына қолданылады).

      Мүше мемлекеттің уәкілетті органының (ұйымының) құрауыштарға сараптама актісімен мүше мемлекеттің аумағында оларды өндіру кезінде операциялардың (шарттардың) нақты орындалуы (мұндай құрауыштар арнайы машина жасау өнімін өндіру кезінде пайдаланылған жағдайда) расталады.

      "Жиһаз және ағаш өңдеу өнеркәсібі", "Станок жасау" және "энергетикалық машина жасау, электр техникалық және кабельдік өнеркәсіп салалары бойынша":

      <2 > мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғада тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуын растау мынадай құжаттар болып табылады:

      1) заңды тұлға (өз күшімен) конструкторлық және технологиялық құжаттаманы әзірлеген және дайындаған жағдайда – осындай құжаттаманы әзірлеу туралы бұйрық не бұрын әзірленген конструкторлық және техникалық құжаттаманы пайдалану туралы бұйрық;

      2) заңды тұлға дайын конструкторлық және технологиялық құжаттаманы әзірлеушіден не құқық иеленушіден сатып алған жағдайда – тиісті шарт не айрықша құқықты иеліктен шығару туралы шарт немесе лицензиялық шарт, сондай-ақ көрсетілген шарттардың ажырамас бөлігі болып табылатын конструкторлық және технологиялық құжаттаманы беру актісі;

      3) әзірлеуші кәсіпорын өнімді дайындаушы кәсіпорын үшін өнімге конструкторлық және технологиялық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды орындаған жағдайда-мердігерлік шарты немесе тәжірибелік-конструкторлық және технологиялық жұмыстарды орындауға арналған шарт, сондай-ақ көрсетілген шарттардың бірінің ажырамас бөлігі болып табылатын жұмыстардың нәтижелерін (өнімге арналған конструкторлық және технологиялық құжаттама) беру актісі.

      Өнімге конструкторлық және технологиялық құжаттаманың құрамында өндіріс құпиясы (ноу-хау) болған жағдайда – өндіріс құпиясына айрықша құқықты иеліктен шығару туралы шарт немесе өндіріс құпиясын пайдалану құқығын беру туралы лицензиялық шарт, сондай-ақ аталған шарттардың ажырамас бөлігі болып табылатын конструкторлық және технологиялық құжаттаманы беру актісі.

      "Кеме жасау" саласы бойынша":

      <3> кеменің тиесілігі сынып символына сәйкес сыныптау куәлігінің негізінде айқындалады. Осы қосымшаның талаптары кемелер мен теңіз техникасы объектілері үшін құрылысқа арналған шарт жасалған күнге, жиынтықтаушы жабдық үшін – дайындауға және беруге арналған шарт жасалған күнге қолданылады.

      <4 > мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғасында тиісті өнімді өндіру, жаңғырту және дамыту үшін жеткілікті көлемде конструкторлық және техникалық (технологиялық) құжаттамаға құқықтардың болуын растау мынадай құжаттар болып табылады:

      1) заңды тұлға (өз күшімен) конструкторлық және техникалық (технологиялық) құжаттаманы әзірлеген және дайындаған жағдайда-осындай құжаттаманы әзірлеу туралы бұйрық;

      2) заңды тұлға дайын конструкторлық және техникалық (технологиялық) құжаттаманы әзірлеушіден не құқық иеленушіден сатып алған жағдайда – тиісті шарт не айрықша құқықты иеліктен шығару туралы шарт немесе лицензиялық шарт, сондай-ақ көрсетілген шарттардың ажырамас бөлігі болып табылатын конструкторлық және техникалық (технологиялық) құжаттаманы беру актісі;

      3) әзірлеуші кәсіпорын өнімді дайындаушы кәсіпорын үшін өнімге конструкторлық және техникалық (технологиялық) құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды орындаған жағдайда-мердігерлік шарты немесе тәжірибелік-конструкторлық және технологиялық жұмыстарды орындауға арналған шарт, сондай-ақ көрсетілген шарттардың бірінің ажырамас бөлігі болып табылатын жұмыстардың нәтижелерін (өнімге арналған конструкторлық және техникалық (технологиялық) құжаттама) беру актісі.

      Өнімнің конструкторлық және техникалық (технологиялық) құжаттамасының құрамында өндіріс құпиясы (ноу-хау) болған жағдайда – өндіріс құпиясына айрықша құқықты иеліктен шығару туралы шарт немесе өндіріс құпиясын пайдалану құқығын беру туралы лицензиялық шарт, сондай-ақ аталған шарттардың ажырамас бөлігі болып табылатын конструкторлық және техникалық (технологиялық) құжаттаманы беру актісі.

      "Химия және мұнай-газ химиясы өнеркәсібі" саласы бойынша:

      <5> мынадай құжаттар Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің салық резиденті – заңды тұлғада конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) және (немесе) технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ТҚБЖ) талаптарына сәйкес әзірленген техникалық құжаттамаға құқықтардың болуын растау болып табылады:

      1) заңды тұлғаның конструкторлық және технологиялық құжаттамасын (өз күшімен) әзірлеу және дайындау жағдайында – осындай құжаттаманы әзірлеу туралы бұйрық не бұрын әзірленген конструкторлық және техникалық құжаттаманы пайдалану туралы бұйрық;

      2) заңды тұлға дайын конструкторлық және (немесе) технологиялық құжаттаманы әзірлеушіден не құқық иеленушіден сатып алған жағдайда-тиісті шарт не айрықша құқықты иеліктен шығару туралы шарт немесе лицензиялық шарт, сондай-ақ көрсетілген шарттардың ажырамас бөлігі болып табылатын конструкторлық және (немесе) технологиялық құжаттаманы беру актісі;

      3) әзірлеуші кәсіпорын өнімді дайындаушы кәсіпорын үшін өнімге конструкторлық және (немесе) технологиялық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды орындаған жағдайда - мердігерлік шарты немесе тәжірибелік-конструкторлық және технологиялық жұмыстарды орындауға арналған шарт, сондай-ақ көрсетілген шарттардың бірінің ажырамас бөлігі болып табылатын жұмыстардың нәтижелерін (өнімге арналған конструкторлық және (немесе) технологиялық құжаттаманы) беру актісі.

      Өнімнің конструкторлық және (немесе) технологиялық құжаттамасының құрамында өндіріс құпиясы (ноу-хау) болған жағдайда – өндіріс құпиясына айрықша құқықты иеліктен шығару туралы шарт немесе өндіріс құпиясын пайдалану құқығын беру туралы лицензиялық шарт, сондай-ақ аталған шарттардың ажырамас бөлігі болып табылатын конструкторлық және (немесе) технологиялық құжаттаманы беру актісі.

      Химия және мұнай-газ химиясы өнеркәсібінің өнімі Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағында қызмет түрлері бойынша өнімнің әрбір бірлігі үшін көрсетілген операцияларды (шарттарды) орындағаны үшін баллдардың мынадай жиынтық санының жиынтығы жеткен жағдайда Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің аумағында өндірілген өнімге жатқызылуы мүмкін:

      2715 00 000 0-ден, 3214-тен "Герметиктер" – кемінде 30 балл;

      3204-тен, 3205 00 000 0-ден, 3206-дан, 3207-ден, 3208-ден, 3209-дан, 3210 00-ден, 3211 00 000-нан, 3212-ден, 3213-тен, 3214-тен; 3215-тен "Жабындарды жағуға арналған өзге де лак-бояу және ұқсас материалдар; көркем және полиграфиялық бояулар" (пигменттелген материалдарды қоспағанда) – кемінде 65 балл;

      3204-тен, 3205 00 000 0-ден, 3206-дан, 3207-ден, 3208-ден, 3209-дан, 3210 00-ден, 3211 00 000-нан, 3212-ден, 3213-тен, 3214-тен; 3215-тен "Өзге де жабындарды жағуға арналған лак-бояу және ұқсас материалдар; көркем және полиграфиялық бояулар" (пигменттелген материалдар бөлігінде) – кемінде 165 балл;

      3205 00 000 0-ден, 3208-ден, 3209-дан, 3210 00-ден, 3214-тен, 3215-тен "Жабындарды жағуға арналған лак-бояу және ұқсас материалдар, полиграфиялық бояулар мен мастикалар" – кемінде 65 балл;

      3208-ден, 3210-нан "Сулы емес ортадағы күрделі полиэфирлер, акрил немесе винил, эпоксидті полимерлер негізіндегі лак-бояу материалдары; ерітінділер" – кемінде 165 балл;

      3209 10 000-нан "Сулы ортадағы акрилді немесе винилді полимерлер негізіндегі лак- бояу материалдары" – кемінде 165 балл;

      3505 20 "Желімдер"; 3506-дан "Желімдер" – кемінде 30 балл;

      3701-ден, 3702-ден, 3704 00-ден, 3705 00-ден, 3707-ден "Фотопластинкалар мен фотопленкалар; лезде суретке түсіруге арналған фотопленкалар; фотосуретте пайдаланылатын араласпаған химиялық құрамдар мен өнімдер" – кемінде 235 балл;

      3926-дан "Өзге де пластмасса бұйымдары" – 100 балдан кем емес;

      4011 10 000 "Жеңіл автомобильдерге арналған жаңа пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар (жүк-жолаушы автомобиль – фургондар мен спорттық автомобильдерді қоса алғанда)" – кемінде 200 балл;

      4011 20 100 0 "Жүктеме индексі 121-ден аспайтын жүктерді тасымалдауға арналған автобустарға немесе моторлы көлік құралдарына арналған шиналар мен пневматикалық резеңке жаңа қақпақшалар"; 4011 20 900 0 "Жүктеме индексі 121-ден асатын жүктерді тасымалдауға арналған автобустарға немесе моторлы көлік құралдарына арналған шиналар мен пневматикалық резеңке жаңа қақпақшалар"; 4011 30 000 0 "Әуе кемелерінде пайдалану үшін жүктерді тасымалдауға арналған автобустарға немесе моторлы көлік құралдарына арналған шиналар мен пневматикалық резеңке жаңа қақпақшалар" – кемінде 200 балл;

      4011 40 000 0 "Мотоциклдерге арналған жаңа пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар"; 4011 50 000 "Велосипедтерге арналған жаңа пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар" – кемінде 200 балл;

      4011 70 000 0 "Ауыл шаруашылығы немесе орман шаруашылығы көлік құралдары мен машиналарына арналған жаңа пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар"; 4011 80 000 0 "Құрылыста, тау-кен ісінде немесе өнеркәсіпте пайдаланылатын көлік құралдары мен машиналарға арналған жаңа шиналар мен пневматикалық резеңке қақпақшалар"; 4011 90 000 0 "Өзге де жаңа пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар" – кемінде 200 балл;

      4012 90 200 0-ден "Жаппай немесе жартылай пневматикалық шиналар мен қақпақшалар", "Тұтас немесе жартылай пневматикалық резеңке шиналар" – кемінде 200 балл;

      6406 10 900 0-ден, 6406 20 100 0-ден, 6406 90 300 0-ден, 6406 90 900 0-ден "Басқа топтамаларға енгізілмеген вулканизацияланған резеңкеден жасалған өзге де бұйымдар (тек аяқ киімнің резеңке бөліктеріне қатысты)" – кемінде 220 балл.

  Мемлекеттік (муниципалдық)
сатып алу мақсаттары үшін
тауарлардың жекелеген
түрлерінің шығарылған елін
айқындау қағидаларына
№ 2 ҚОСЫМША
(нысан)
  _________________________
(сараптама актісін беруге
уәкілетті органның
(ұйымның) атауы)

__________________________________________________________________

(сараптама актісін беруге уәкілетті органның (ұйымның) орналасқан жері, байланыс

ақпараты (телефоны, электрондық поштасының мекенжайы)

№ ____________ САРАПТАМА АКТІСІ

      1. Өтініш беруші:

      Атауы: _____________________________________________________

      ТЕН: _____________________________________________________________

      Тіркеу орнының мекенжайы:_________________________________________

      2. Тауардың атауы:

Атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауардың сыныптамалық коды

Тауар мыналар бойынша шығарылған:
      3. Тауар өндіруші:

      Атауы: _____________________________________________________

      Өндірістік алаңдардың орналасқан жері: ________________________

      4. Қорытынды: осы актінің 2-тармағында санамаланған тауарлар Мемлекеттік

      (муниципалдық) сатып алу мақсаттары үшін тауарлардың жекелеген түрлерінің

      шығарылған елін айқындау қағидаларының талаптарына сәйкес келеді және

      мыналардан шыққан болып табылады:

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________

      Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет көрсетіледі

      5. Актінің ресімделген (тіркелген) күні: __________________________

      6. Актінің қолданылу мерзімі: ___________________________________

      7. Сарапшы(лар):

      ______________ ________________________________________________

      (қолы) (сараптама актісін жасаған сарапшының аты-жөні, тегі)

      Сараптама актісі ___ бетте _______________________________ тіркелді.

      (сараптама актісін беруге уәкілетті органның (ұйымның) атауы)

      Өтініш беруші өкілінің

      М.О.

№ ____________САРАПТАМА АКТІСІНЕ қосымша

      1. Сараптама жүргізу үшін негіздеме:

      ______________________________________________________________

      2. Ұсынылған құжаттар:

      ______________________________________________________________

      3. Сараптамада мыналар анықталды:

      ______________________________________________________________

      Сарапшы(лар)

      ______________ ________________________________________________

      (қолы) (сараптама актісін жасаған сарапшының аты-жөні, тегі)

      Өтініш беруші өкілінің

      М.О.

      Ескертпе: Сараптама актісі электрондық баспа құрылғыларын пайдалана отырып, орыс тілінде баспа түрінде А4 форматындағы қағаз парақтарында Times New Roman Cyr № 12 қарпімен ресімделеді, оның барлық беттеріне сараптама актісін беруге уәкілетті органның (ұйымның) уәкілетті адамының қолы қойылып, мөр басылады.

      1. Сараптама актісі былайша толтырылады:

      - "Өтініш беруші" деген 1-тармақта өтініш берушінің атауы көрсетіледі.

      Заңды тұлға өтініш жасаған жағдайда оның толық және қысқартылған (бар болса) атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі. Дара кәсіпкер өтініш жасаған жағдайда оның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер көрсетіледі.

      Сондай-ақ салық төлеушінің сәйкестендіру (есептік) нөмірі, тіркелген жерінің мекенжайы, тұрғылықты жері (дара кәсіпкерлер үшін), телефоны, факсы, электрондық поштасы көрсетіледі;

      - "Тауардың атауы" деген 2-тармақта бірінші бағанда оны сәйкестендіру үшін қажетті маркасын, моделін, өзге де таңбалануын егжей-тегжейлі көрсете отырып, тауардың сипаттамасы беріледі; екінші бағанда тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН-ға сәйкес сыныптамалық коды көрсетіледі; үшінші бағанда конструкторлық және (немесе) техникалық (технологиялық) құжаттаманың, сондай-ақ (бар болса) оларға сәйкес тауарды дайындау жүзеге асырылған техникалық регламенттердің, стандарттардың атаулары мен деректемелері көрсетіледі;

      - "Тауарды өндіруші" деген 3-тармақта өндірушінің атауы, сондай-ақ өндірістік алаңдардың орналасқан жері көрсетіледі.

      Егер тауарды өндіруші заңды тұлға болып табылған жағдайда толық және қысқартылған (бар болса) атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі.

      Егер тауарды өндіруші дара кәсіпкер болып табылған жағдайда, оның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі);

      – "Қорытынды" деген 4-тармақта сараптама актісінің
2-тармағында санамаланған тауарлар мемлекеттік (муниципалдық) сатып алу мақсаттары үшін тауарлардың жекелеген түрлерінің шығарылған елін айқындау қағидаларына (бұдан әрі-Қағидалар) № 1 қосымшада белгіленген шарттарға, өндірістік және технологиялық операцияларға сәйкес келетіні көрсетіледі.

      Қағидаларға № 1 қосымшамен орындалуы тиісті балл санымен бағаланатын шарттар, өндірістік және технологиялық операциялар белгіленген тауарға сараптама актісі жасалған жағдайда, осы тармақта мынадай жазба жасалады: "Осы сараптама актісінің 2-тармағында көрсетілген тауарды өндіру кезінде баллдардың жиынтық санын көрсете отырып, Қағидаларға № 1 қосымшада белгіленген және баллдармен бағаланатын шарттар, өндірістік және технологиялық операциялар жүзеге асырылады",

      - "Сарапшы(лар)" деген 5-тармақта сараптама актісін тікелей ресімдеген сарапшы (сарапшылар), оның атынан сарапшы(сарапшылар) сараптама актісін ресімдеген ұйымның ТАӘ, лауазымы және атауы) көрсетіледі;

      - "Актіні ресімдеу (тіркеу) күні" деген 6-тармақта сараптама актісін ресімдеу күні көрсетіледі;

      - "Актінің қолданылу мерзімі" деген 7-тармақта сараптама актісінің қолданылу мерзімі (сараптама актісінің қолданылу мерзімінің аяқталу күнін қоса алғанда) көрсетіледі.

      2. Сараптама актісіне Қағидаларға № 1-қосымшада көзделген шарттардың, өндірістік және технологиялық операциялардың орындалуын негіздей отырып, қосымша жасалады.

      Қосымша былайша толтырылады:

      - "Сараптама жүргізу үшін негіздеме" деген 1-тармақта Қағидаларға № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылатын өтініштің нөмірі мен күні көрсетіледі;

      - "Ұсынылған құжаттар" деген 2-тармақта Қағидаларға № 1 қосымшада көзделген шарттардың, өндірістік және технологиялық операциялардың орындалуын растау мақсатында сараптама актісін алу үшін өтініш беруші ұсынған құжаттар санамаланады;

      - "Сараптамада мыналар анықталды" деген 3-тармақта Қағидаларға № 1 қосымшаға сәйкес тауарды өндіру кезінде орындалған шарттар, өндірістік және технологиялық операциялар көрсетіледі.

      Тауардың Қағидаларға № 1 қосымшада белгіленген, орындау кезінде осындай тауар Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттен шығарылған болып есептелетін өндірістік және технологиялық операциялардың талаптарына сәйкестігін растайтын егжей-тегжейлі ақпарат беріледі:

      - тауарды өндіру кезінде пайдаланылатын (іске қосылған) негізгі құралдар туралы мәліметтер;

      - тауар өндірісіне тартылған персонал туралы деректер;

      - тауарды өндіру кезінде орындалған шарттар, өндірістік және технологиялық операциялар туралы мәліметтер.

      Қағидаларда көзделген жағдайларда тауарды өндіру кезінде пайдаланылған үшінші елдердің шығарылған материалдарының сипаттамасы шығарылған елін көрсете отырып көрсетіледі және адвалорлық үлестің есебі келтіріледі.

  Мемлекеттік (муниципалдық)
сатып алу мақсаттары үшін тауарлардың
жекелеген түрлерінің шығарылған елін айқындау
қағидаларына
№ 3 ҚОСЫМША
  (нысан)
  (Заңды тұлғаның немесе дара
кәсіпкердің бланкісінде)

      № ____ ____________

      (шығ. нөмірі, күні)

      __________________________________________________________________________

      (толтыру орны) (сараптама актісін беруге уәкілетті органның (ұйымның) атауы)

Сараптама жүргізуге және сараптама актісін алуға

ӨТІНІШ

      Өтініш берушінің атауы:_____________________________________________________

      Тіркеу орнының мекенжайы:________________________________________________

      Өтініш берушінің ТЕН-і:_____________________________________________________

      Банктің атауы:_____________________________________________________________

      Есеп шотының нөмірі:_______________________________________________________

      БCК (код):_________________________________________________________________

      Өндірістік алаңдардың орналасқан жері:_______________________________________

      Телефон:__________________________________________________________________

      Мемлекеттік (муниципалдық) сатып алу мақсаттары үшін тауарлардың жекелеген түрлерінің шығарылған елін айқындау қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар) № 1 қосымшада белгіленген өндірілетін тауардың шарттарға, өндірістік және технологиялық операцияларға сәйкестігі туралы сараптама жүргізуді және сараптама актісін беруді сұраймын.

Атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауардың сыныптамалық коды

Тауар мыналар бойынша шығарылған:

      Осымен осы өтініште көрсетілген мәліметтердің және оған қоса берілетін құжаттардың дұрыстығын растаймыз.

      Сараптама жүргізу мақсатында, сондай-ақ берілген сараптама актісінің қолданылу мерзімі ішінде мәлімделген тауарды өндіру фактісін, өндірістік алаңдардың, жабдықтар мен персоналдың бар-жоғын анықтау мақсатында ____________________________________тексеру жүргізуіне, сондай-ақ осындай өндіріспен

      (сараптама актісін беруге уәкілетті органның (ұйымның) атауы)

      байланысты бастапқы және өзге де құжаттаманы ұсынуға келісеміз. Кәсіпорынға _______________________________________________ тікелей рұқсат беруді қамтамасыз етуге міндеттенеміз.

      (сараптама актісін беруге уәкілетті органның (ұйымның) атауы)

      Осы арқылы Еуразиялық экономикалық комиссияға Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізіліміне енгізу үшін сараптама актісінде көрсетілген тауарды енгізуге өтініш жолдауыңызды сұраймыз. Сараптама актісін Еуразиялық экономикалық комиссияның ақпараттық ресурсына орналастыруға келісімді растаймыз.

      Сараптама актісі қолданылатын мерзім ішінде ұсынылған құжаттар мен мәліметтердегі өзгерістер туралы, егер мұндай өзгерістер Қағидаларға №1 қосымшада белгіленген шарттарды, өндірістік және технологиялық операцияларды орындауға қатысты болса, _______________________________________________ хабарлауға міндеттенеміз.

      (сараптама актісін беруге уәкілетті органның (ұйымның) атауы)

      Байланысушы тұлға: аты-жөні, тегі_____________________________________________________________, байланыс телефонының нөмірі _______________, электрондық пошта мекенжайы ________________.

      Хат-хабарларды мына мекенжайға жіберуді сұраймыз: __________________________________________________.

      Қосымша ақпарат: ____________________________________________________________________________.

      Осы өтінішке құжаттар тізімдемесіне сәйкес ____ беттегі құжаттар қоса беріледі.

      М.О. (болған жағдайда)

      Заңды тұлғаның басшысы

      немесе жеке кәсіпкер

_____________________
(қолы)

____________________
(аты-жөні, тегі)

__________________
(күні)

Сараптама актісін алуға арналған құжаттардың тізімдемесі
20 ж. "__" ___________ №

Р/c №

Құжаттың атауы

Парақтар саны

Қосымша мәліметтер

1. Құқық белгілейтін және тіркеу құжаттары

2. Өндірістік қорлардың (өндірістік алаңдар мен жабдықтардың) болуын растайтын құжаттар

3. Оларға сәйкес тауар өндірісі жүзеге асырылатын құжаттар

4. Мәлімделген тауарды өндіру кезінде Қағидаларға №1 қосымшада белгіленген шарттардың, өндірістік және технологиялық операциялардың орындалғанын растайтын құжаттар


      Заңды тұлғаның басшысы

      немесе жеке кәсіпкер

_____________________
(қолы)

____________________
(аты-жөні, тегі)

__________________
(күні)

      Мөрі (болған жағдайда)

  Мемлекеттік (муниципалдық)
сатып алу мақсаттары үшін
тауарлардың жекелеген
түрлерінің шығарылған елін
айқындау қағидаларына
№ 4 ҚОСЫМША
(нысан)

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының

еуразиялық тізілімі

Тізілімдегі жазба №

Тізілімге енгізу күні

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің коды

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің сәйкестендіру коды

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің атауы

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушіні тіркеу орнының мекенжайы

ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауардың сыныптамалық коды

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарының атауы

Үзінді көшірме

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      1-кесте

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің атауы

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің коды

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің сәйкестендіру коды

Армения Республикасы

01

8-мәнді код – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі

Беларусь Республикасы

02

9-мәнді код – төлеушінің есептік нөмірі

Қазақстан Республикасы

03

12-мәнді цифрлық код – заңды тұлғалар үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе дара кәсіпкерлер үшін жеке сәйкестендіру нөмірі

Қырғыз Республикасы

04

14-мәнді код – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі

Ресей Федерациясы

05

10-мәнді цифрлық код – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі

  Мемлекеттік (муниципалдық)
сатып алу мақсаттары үшін
тауарлардың жекелеген
түрлерінің шығарылған елін
айқындау қағидаларына
№ 5 ҚОСЫМША
(нысан)

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауары және оны өндіруші туралы мәліметтерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізіліміне енгізу туралы

ӨТІНІШ

Р/с

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің коды

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің сәйкестендіру коды

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің атауы

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушіні тіркеу орнының мекенжайы

ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауардың сыныптамалық коды

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарының атауы

Мынадай құжаттардың біреуінің атауы, нөмірі және бекітілген күні: техникалық регламент, стандарт, техникалық шарттар (бар болса)

Сараптама актісінің электрондық көшірмесі

1

2

3

4

5

6

7

8

9


  Мемлекеттік (муниципалдық)
сатып алу мақсаттары үшін
тауарлардың жекелеген
түрлерінің шығарылған елін
айқындау қағидаларына
№ 6 ҚОСЫМША
(нысан)

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізіліміндегі жазбаның күшін жою туралы

ӨТІНІШ

Тізілімдік жазбаның тіркеу нөмірі

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің коды

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің сәйкестендіру коды

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің атауы

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауар өндірушісін тіркеу орнының мекенжайы

ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауардың сыныптамалық коды

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарының атауы

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізіліміндегі жазбаның күшін жою үшін негіздеме *

1

2

3

4

5

6

7

8


      *мыналар көрсетіледі:

      "01" коды – егер Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізіліміндегі жазбаның күшін жою Мемлекеттік (муниципалдық) сатып алу мақсаттары үшін тауарлардың жекелеген түрлерінің шығарылған елін айқындау қағидаларының (бұдан әрі – Қағидалар) 25-тармағының 1) тармақшасы негізінде жүзеге асырылса;

      "02" коды – егер Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізіліміндегі жазбаның күшін жою Қағидалардың 25-тармағының 2) тармақшасы негізінде жүзеге асырылса;

      "03" коды – егер Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізіліміндегі жазбаның күшін жою Қағидалардың 25-тармағының 3) тармақшасы негізінде жүзеге асырылса.

  Мемлекеттік (муниципалдық)
сатып алу мақсаттары үшін
тауарлардың жекелеген
түрлерінің шығарылған елін
айқындау қағидаларына
№ 7 ҚОСЫМША
(нысан)

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік тауарларының еуразиялық тізілімінен

ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ

      1. Тізілімдік жазбаның тіркеу нөмірі _____________________

      2. Тізілімдік жазбаны енгізу күні ______________________________

      3. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің (бұдан әрі – мүше мемлекет) өнеркәсіптік тауарын өндірушінің мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген сәйкестендіру коды

      4. Мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушінің атауы ______

      ______________________________________________________________ __________________________________________________________________

      (аумағында еуразиялық өнеркәсіптік тауарды өндіруші тіркелген мүше мемлекет көрсетіледі)

      5. Мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарын өндірушіні тіркеу орнының мекенжайы _____________________________________________________

      __________________________________________________________________

      6. Мүше мемлекеттің өнеркәсіптік тауарының атауы және ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес оның сыныптамалық коды

      __________________________________________________________________

      7. Лауазымы, тегі және аты-жөні көрсетілген Комиссияның уәкілетті құрылымдық бөлімшесінің лауазымды тұлғасы туралы мәліметтер

      8. Тізілімнен үзінді көшірмені ұсыну күні

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады