Қазақстан Республикасының Қоғамдық және Экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамалары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 30 сәуiрдегі N 2967 Өкімі. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 5 сәуірдегі № 471 Өкімімен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2011.04.05 № 471 Өкімімен.

      1. Мыналар мақұлдансын:
      Қазақстан Республикасының Қоғамдық қауiпсiздiгi тұжырымдамасы (N 1 қосымша);
      Қазақстан Республикасының Экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасы (N 2 қосымша).

      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi:
      -1996 жылдың 30 сәуiрiне дейiн қылмысқа қарсы күрестiң
1996-1997 жылдарға және 2000-жылға дейiнгi кезеңге арналған
мемлекеттiк бағдарламасын әзiрлеудi қамтамасыз етсiн;
      - екi ай мерзiмде Қазақстан Республикасы Экологиялық
қауiпсiздiгiнiң тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi шараларды
әзiрлесiн.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң 1996 жылғы
30 сәуiрдегi N 2967 
Өкiмiне N 1 қосымша 

Қазақстан Республикасының Қоғамдық Қауiпсiздiгi
ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ Алматы
1996 жыл

МАЗМҰНЫ

      1. Жалпы ережелер және негiзгi ұғымдар_______________ 3
      2. Қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiнiң
         негiзгi мақсаты, мiндеттерi мен принциптерi_______ 4
      3. Қатер түрлерi және олардың туындауына
         ықпал ететiн факторлар____________________________ 7
      4. Қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң
         негiзгi бағыттары_________________________________ 9
      Егемен Қазақстанның Қоғамдық қауiпсiздiктiң тұжырымдамасын жасауы - пiсiп-жетiлген мiндет, оның мақсаты - қазiргi кезеңде республикада қалыптасып келе жатқан қоғамдық қатынастардың қалыпты дамуы үшiн мемлекеттiк деңгейде қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету.
      Мемлекеттiк құрылымдардың жұмыс iстеуiндегi ұтымды негiздердi iздестiру және демократиялық құқықтық мемлекетке тән басымдықтарды қайта саралау адамның және азаматтың құқықтары мен заңды мүдделерiн қамтамасыз етумен, конституциялық құрылыс пен қоғамдық қауiпсiздiктi қорғаумен сипатталады.
      Мемлекеттiлiктi қалыптастыру мен нығайтудың, демократиялық реформаларды жүзеге асырудың өтпелi кезеңiндегi қоғамдық қауiпсiздiк адам мен азаматтың, қоғам мен мемлекеттiк өмiрлiк маңызды мүдделерiн құқыққа қарсы қол сұғушылықтан, дүлей апаттар мен өзге де төтенше оқиғалардан қорғауға бағытталған, мемлекетте ресми қабылданған нормалар жүйесiн бiлдiредi.

I. Қоғамдық қауiпсiздiктiң жалпы ережелерi
және негiзгi ұғымдары

      Қоғамдық қауiпсiздiк - жеке адамның, қоғам мен мемлекеттiң оларға елеулi залал келтiруi мүмкiн ықтимал қауiп пен қатерден қорғалуы. Ол мемлекеттiк органдар мен өзге де ұйымдардың Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын сақтауға негiзделген әрi адам мен азаматтың, қоғам мен мемлекеттiң iргелi мүдделерiне нұқсан келтiретiн iшкi және сыртқы ықпалдан қоғамдық қатынастар субъектiлерiн қорғауға бағытталған қызметiн қамтамасыз етедi.
      Мемлекет басшысы қоғамның тұрақтылықта өмiр сүруi мен дамуына келеңсiз ықпал жасайтын қазiргi болып отырған және болуы ықтимал қауiп пен қатердi ескерiп, мақсат пен мiндеттi айқындайды, сөйтiп, соның негiзiнде қоғамдық қауiпсiздiк стратегиясы түзiледi.
      Қоғамдық қауiпсiздiктiң объектiлерi: адам, оның құқықтары мен бостандығы, қоғамдық бiрлестiктер мен меншiктiң қандай нысанындағы болсын өзге де ұйымдар, әлеуметтiк топтар және мемлекет.
      Қоғамдық қауiпсiздiк субъектiлерi - қоғамдық қауiпсiздiктi жүзеге асыруға тиiстi барлық мемлекеттiк органдар.
      Қоғамдық қауiпсiздiкке қатер - қоғамдық қауiпсiздiк объектiлерiне қауiп төндiретiн себептердiң, жағдайлар мен факторлардың жиынтығы, бұлардың iске асуы адамның, азаматтың, қоғам мен мемлекеттiң құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерiнiң бұзылуына әкелiп соғуы мүмкiн.

II. Қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiнiң
негiзгi мақсаты, мiндеттерi мен принциптерi

      Қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiнiң мақсаты қоғамдық қауiпсiздiк объектiлерiнiң қорғалуын ұйымдастырып, тиiстi деңгейде ұстау болып табылады, ол мемлекеттiк органдардың қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласындағы бiрлескен iс-қимылын бiлдiредi. Осы мақсатты iске асыру қоғамдық қауiпсiздiк саласындағы қатынастарды реттейтiн құқықтық нормалардың жүйесiн әзiрлеп, қабылдауды, заң шығарушы, атқарушы және сот билiгi органдарының, сондай-ақ қоғамдық бiрлестiктер мен азаматтардың қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi барлық iс-шараларын кешендi жоспарлап, iске асыруға бағытталған қызметтiң негiзгi бағыттарын айқындап алуды көздейдi.
      Мемлекеттiң қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi заңдық шаралары мен мiндеттерiнiң кешенiне:
      - жеке адамның құқықтары мен бостандығын реттейтiн конституциялық шараларды бекiту, олардың халықаралық құқық нормаларымен және принциптермен үйлесiмдiлiгi;
      - заңдық базаны жетiлдiру;
      - қоғамдағы және мемлекеттегi Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес жүзеге асырылып жатқан демократиялық өзгерiстердiң базасында осы заманғы құқықтық сананы қалыптастыру;
      - Қоғамдық қауiпсiздiк тұжырымдамасының құқықтық негiзiн жасау, оның орындалуына мемлекеттiк және қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету;
      Ұйымдастыру-бақылау шараларының кешенiне:
      - субъектiлердiң Қоғамдық қауiпсiздiк тұжырымдамасының ережелерiн орындауына мемлекеттiк институттардың бақылауын ұтымды ету және жетiлдiре беру;
      - бақылау мен қадағалау функцияларын орындайтын мемлекеттiк органдардың қызметiн ұйымдастырушылық-әдiстемелiк қамтамасыз ету және үйлестiру;
      - қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң өз кадрларын даярлайтын институт құру;
      - қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге бағытталған Мемлекеттiк бағдарламаларды кешендi әзiрлеп, iске асыру;
      - қоғамдық қауiпсiздiк объектiлерiне қатер төндiретiн көздердi анықтап, оларға бақылауды жүзеге асыру;
      - республиканың қоғамдық қауiпсiздiгiнiң жай-күйiн бағалау, оның өрiсiн, дамуының бейiмiн болжамдау, қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң халықаралық жүйелерiне кiрiгу;
      - билiк жүргiзушi органдардың халықты құлақтандыру ықпалынан iлгерi жүретiн бұқаралық-ақпарат құралдарының мемлекеттiк органдардың, қоғамдық қауiпсiздiк субъектiлерiнiң жарияланатын материалдарының объективтiлiгi үшiн жауапкершiлiгi деңгейiн арттыру мақсатында олармен өзара iс-қимылы;
      - азаматтардың, соның iшiнде құқық қорғау органдары қызметкерлерiнiң жеке басы мен мүлiгiн қол сұғушылықтан тiкелей қорғау; куәнi және зардап шегушiнi қорғау институтын одан әрi дамыту; мемлекеттiк органдардың, қоғамдық бiрлестiктердiң және қандай меншiк нысанындағы болсын өзге де ұйымдардың қалыпты қызметiн, соның iшiнде төтенше оқиғалар кезiндегi қызметiн қамтамасыз ету, заңды және жеке тұлғалардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерiн қалпына келтiру, қоғамдық қауiпсiздiкке қарсы құқыққа қайшы қол сұғушылық жасаған адамдарды жауапкершiлiкке тарту жөнiнде шаралар қолдану, ұлтаралық және өзге әлеуметтiк қақтығыстарға итермелейтiн себептер мен жағдайларды болдырмау;
      - қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiнiң күштерi мен құралдарын құру, дамыту, жарақтау, даярлау және iс-қимылға әзiрлiктiң қажеттi деңгейiнде ұстау жатады.
      Қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң құқықтық негiзi.
      Қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң құқықтық негiзi Конституцияға, адамға, азаматқа, қоғам мен мемлекетке жеке қол сұғылмауын, олардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ететiн, мемлекеттiк өкiметтiң негiздерiн дәйектейтiн, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қабылдаған халықаралық мiндеттемелердi ескеретiн заң және өзге нормативтiк құқықтық актiлер болып табылады.
      - Қазақстан Республикасының қоғамдық қауiпсiздiк саласындағы заңдары мынадай негiзгi блоктардан тұрады:
      - қоғамдық қауiпсiздiктiң негiздерiн дәйектейтiн конституциялық нормалардан;
      - қоғамдық қауiпсiздiк объектiлерiне қол сұғушылық үшiн жауапкершiлiк нормаларын қамтитын құқық қорғау заңдарынан (Қазақстан Республикасының қылмыстық және әкiмшiлiк заңдары), сондай-ақ қоғамдық қауiпсiздiктi оған төнген қатердiң әр алуан түрлерiнен (қарудың заңсыз айналымынан, табиғи және техногендiк сипаттағы дүлей апаттардан, төтенше жағдайлардан және басқалардан) қорғауды қамтамасыз ететiн арнаулы заңға тәуелдi актiлерден;
      - қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету субъектiлерiнiң құқықтық мәртебесiн дәйектейтiн Заңдардан ("Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы", "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк тергеу комитетi және оның органдары туралы", "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi туралы", "Қазақстан Республикасы прокуратурасы туралы" және "Қазақстан Республикасындағы соттар және судьялардың мәртебесi туралы" заңдар);
      - Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiнен;
      - Үкiмет қаулыларынан және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi өзге де нормативтiк құқықтық актiлерден тұрады.
      Қоғамдық қауiпсiздiктiң негiзгi принциптерi:
      - құқықтық қатынастар субъектiлерiнiң Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн орындауы;
      - қабылданатын мемлекеттiк бағдарламаларды мiндеттi түрде экономикалық негiздеу және оларды iске асыру тетiктерiн әзiрлеу;
      - мемлекеттiк бағдарламалар мен нормативтiк құқықтық актiлер жобаларына мiндеттi түрде криминологиялық сараптама жасау;
      - республикада қабылданатын заң актiлерiнiң конституцияға, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың нормаларына сәйкестiгi;
      - Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шарттары бойынша мiндеттемелерiнiң орындалуына бақылауды жүзеге асыру болып табылады.
      Қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету субъектiлерiнiң жүйесi осы саладағы функцияларын заң шығарушы, атқарушы және сот билiгi органдары, сондай-ақ мемлекеттiк емес ұйымдар мен азаматтардың бiрлестiктерi арқылы жүзеге асырушы мемлекеттi қамтиды.
      Ол объектiлердiң: республикада тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың, олардың құқықтары мен бостандықтарының, сондай-ақ қоғамдық бiрлестiктер мен меншiк нысанына қарамастан өзге де ұйымдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi өзiне мақсат етiп қояды.

III. Қатер түрлерi және олардың туындауына
ықпал ететiн факторлар

      Қоғамдық қауiпсiздiктiң жай-күйiн талдау қоғамдық қауiпсiздiк
объектiлерiнiң қорғалу деңгейiнiң жеткiлiксiз қамтамасыз етiлiп отырғанын көрсетедi. Қоғамдық қауiпсiздiкке ықпал ететiн қатерлерге iрiткi салатын және тұрақсыздық туғызатын сипаттағы оқиғалар мен
iс-әрекеттер жатады.
      Iрiткi салатын сипаттағы iс-әрекеттерге:
      - әр түрлi қылмыстар, айрықша қауiптi қылмыстар жасау, соның iшiнде терроризм;
      - әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жатады.
      Тұрақсыздық туғызатын сипаттағы оқиғаларға:
      - өрт пен дүлей апаттар;
      - эпидемиялар мен iндеттер:
      - жаппай тәртiпсiздiкке ұласу қатерi бар ұлтаралық және
дiнаралық жанжалдар;
      - рұқсат етiлмеген митингтер мен шерулер;
      - өзге де төтенше жағдайлар;
      - сыртқы факторлар, яғни басқа мемлекеттердiң ұлтаралық қатынастарды ұшықтыруы және тұтас алғанда елдегi жағдайға ықпал етуi мүмкiн шешiмдер қабылдауы, сондай-ақ солардағы iшкi мемлекеттiк оқиғалар жатады.
      Қоғамдық қауiпсiздiкке төндiрiлетiн қатерге себепшi болатын iрiткi салатын және тұрақсыздық туғызатын сипаттағы факторларға мыналарды жатқызуға болады:
      - Қазақстан Республикасының Конституциясына қайшы келетiн, қоғамдық қауiпсiздiк субъектiлерiнiң өмiрлiк маңызды мүдделерiн қозғайтын заңдар мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау;
      - экономиканың қоғам үшiн өмiрлiк маңызы бар салаларында кең ауқымды жолсыздықтардың орын алуы үшiн алғышарттар туғызатын нарық қатынастарының құқықтық реттелмеуi;
      - экономикаға қылмыстың дендеп ену ауқымының кеңеюi, шет елдерге шикiзат ресурстарының заңсыз әкетiлуi, контрабанда, экспортталатын тауарларға бағаның негiзсiз төмендетiлуi, зиянды технологиялар мен тауарларды әкелу, валюталық түсiмдi жасыру және оны шетел банктерiнде құқыққа қарсы орналастыру;
      - заңды және жеке тұлғалардың конституциялық құқықтары мен заңды мүдделерiнiң, соның iшiнде құқық қорғау, сот және өзге де мемлекеттiк органдар тарапынан бұзылуы мен оларға қысым жасалуы, мемлекеттiк аппараттың бiр бөлiгiнiң бюрократизмi және сыбайлас жемқорлығы;
      - әр түрлi қоғамдық бiрлестiктердiң қоғамдық тәртiптi жаппай және топтасқан бұзушылық үшiн алғышарттар туғызатын заңсыз қызметi, олардың ұлтаралық және дiнаралық жанжалдарды тұтандырып, өршiтуi, республиканың аумақтық тұтастығына қол сұғушылық;
      - өндiрiстiк саланың бұзылуымен, меншiктiң барлық нысандарындағы кәсiпорындарда еңбек туралы заңдардың сақталмауымен, халықтың басым бөлiгiнiң әлеуметтiк қорғалмауымен және т.б. байланысты әлеуметтiк жанжалдар;
      - денсаулыққа зиян келтiретiн және жеке адамның азғындауына әкелiп соғатын созылмалы маскүнемдiк пен есiрткiқұмарлықтың өсуi;
      - көшi-қон процестерiнiң өсуi және соған орай көшiп келушiлердi қабылдау, орналастыру және көмек көрсету жүйесiнiң жетiлдiрмеуi, бiлiктi кадрлардың толастамай келе жатқан көшiп кетушiлiгi, iшкi көшi-қонның жете реттелмеуi;
      - әскери мiндеттiлiктен жалтаратын адамдар санының артуынан, контрактiлiк қызмет туралы, балама қызмет туралы заңдардың болмауынан, әскери қызметшiлердiң өздерiнiң материалдық және әлеуметтiк жағдайларына қанағаттанбауынан, қарулы күштердегi қылмыс пен сыбайлас жемқорлықтың өсуiнен туындаған әскери саладағы келеңсiз процестер;
      - экологиялық проблемалардың ұшығуы;
      - бiлiм беру, денсаулық сақтау және мәдениет деңгейiнiң төмендеуi жатады.
      Қылмыс қоғамдық қауiпсiздiкке төнетiн қатер ретiнде, қолдағы деректерге жасалған талдауға негiзделген қоғамдық қауiпсiздiктiң бүгiнгi жай-күйiне баға беру қазiргi уақытта қауiпсiздiк объектiлерiне төнетiн қатерлердiң жаңа түрлерiнiң пайда болғанын көрсетедi. Бұл, ең алдымен, ұйымдасқан қылмыстың мемлекеттi қалыптастыру және экономиканы тұрақтандыру процестерiне артып келе жатқан терiс ықпалы, қылмыстық iс әрекеттер ауқымының кеңеюi және қауiптiлiк дәрежесiнiң артуы, қылмыстардың жаңа кәнiгi түрлерiнiң пайда болуы, зорлық-зомбылықтың, қатыгездiктiң, қылмыстық көрiнiстердiң белең алуы, қылмыскер құрамдардың, қарулануы мен техникалық жарақаттануының күшеюi нарықтық өзгерiстерге нұқсан келтiретiн экономикалық қылмыстар, көлеңкелi экономика құрылымдарының қалыптасуы.
      Контрабанда, республиканың бағалы шикiзат ресурстары мен табиғи байлықтарының бақылаусыз шетке әкетiлуi кең ауқымға ие бола бастады.
      Банк жүйесiнде iрi қаржылық жөнсiздiктерге жол берiлуде. Жер-жерде кредиттердi берудiң белгiленген тәртiбi бұзылуда - олар, негiзiнен, мемлекет мүддесiне қайшы келетiн делдалдық операциялар үшiн пайдаланып жүр.
      Мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiру елеулi жөнсiздiктерге жол берiле отырып жүргiзiлуде.
      Мемлекеттiк қызметшiлер арасындағы сыбайлас жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес өзектi мiндетке айналып отыр.
      Сондықтан осындай қатерлердiң жай-күйi мен түрлерiне, олардың қоғамдық қауiпсiздiк объектiлерiне келтiретiн залалына, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттiң өмiрлiк маңызды мүдделерiне тигiзетiн зиянды әсерiнiң жиiлеуiн арттыратын және азайтатын факторларға талдау жасалуы қажет.

IҮ. Қазақстан Республикасының қоғамдық қауiпсiздiгiн
қамтамасыз етудiң негiзгi бағыттары

      Қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң негiзгi бағыттарын әзiрлеу үстiнде мемлекеттiк бағдарламаларды жасау және жетiлдiру басым болып саналуға тиiс, оларда жеке адамның, қоғам мен мемлекет мүдделерiнiң қауiпсiздiгi шараларының кепiлдiктерi айқындалуы қажет.
      Экономика саласындағы бағдарлама қоғамдық қауiпсiздiкке қол жеткiзуге бағытталған мемлекеттiк шаралар мен кепiлдiктер және осыдан туындайтын мiндеттер жүйесiмен қамтамасыз етiледi.
      Құқықтық реттеу бағдарламасы қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн органдардың қызметiне мемлекеттiк және қоғамдық бақылауды ескеруге тиiс.
      Құқықтық реттеудi жетiлдiрудiң негiзгi бағыттары:
      - қолданылып жүрген құқықтық нормаларды Конституцияға және Қазақстан Республикасы қабылдаған халықаралық мiндеттемелерге сәйкес келтiру;
      - қоғамдық қауiпсiздiк объектiлерiне төнуi ықтимал қатерлерге байланысты құқық қорғау заңдарын жетiлдiру;
      - қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң: жеке адам, жол, өртке қарсы және басқа салаларындағы жекелеген түрлерiн нормативтiк реттеудi қайта қарау;
      - көтерiңкi қаупi бар (қару, оқ-дәрi, әскери жарақ, жарылғыш, радиоактивтi, улы, есiрткi және әсерi күштi заттар және басқалар) көздердi сақтау, тасымалдау, пайдалану үшiн жауапкершiлiктiң құқықтық нормаларын күшейте түсу болып табылады.
      Қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету тетiгiн жетiлдiрудiң мақсаты - жеке адамның, қоғам мен мемлекеттiң өмiрлiк маңызды мүдделерiн қорғауды жүзеге асыратын жүйенi қалыптастыру, сондай-ақ оның қалыпты жұмыс iстеуi үшiн жағдайлар туғызу. Бұл салада мыналар бiрiншi кезектегi мiндеттер болып табылады:
      - Қазақстан Республикасының қоғамдық қауiпсiздiгiнiң қазiргi жай-күiн талдауды ескере отырып, оны қамтамасыз ету функцияларын тiкелей жүзеге асыратын негiзгi мемлекеттiк органдардың құзыретiн нақтылау, соның iшiнде: қылмысқа қарсы күрес - тек қана күш қолдану органдары (Iшкi iстер министрлiгi, Мемлекеттiк тергеу комитетi, Ұлттық қауiпсiздiк комитетi, прокуратура) үшiн ғана емес, әлеуетiн неғұрлым қауiптi қылмыстық iс-әрекеттерге (ұйымдасқан қылмыс, есiрткi бизнес, терроризм, контрабанда, қаржылық қылмыстар және басқалар) қарсы күрес үшiн қолдану орынды болатын басқа да мемлекеттiк органдар үшiн басымдыққа ие болуға тиiс;
      - қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiндегi негiзгi буынды - iшкi iстер органдарының, Мемлекеттiк тергеу комитетiнiң, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң, Кеден комитетiнiң, салық полициясының, қаржылық бақылаудың және басқалардың облыстық, қалалық, аудандық құрылымдарын нығайтуға бағытталған iс-шаралар кешенiн жүзеге асыру, олардың жеке адамның, қоғам мен мемлекеттiң өмiрлiк маңызды мүдделерiн тiкелей қорғау жөнiндегi пәрмендi қызметi үшiн жағдайлар туғызу;
      - қылмыстардың және өзге құқық бұзушылықтың статистикалық есебiн жүргiзу үшiн қылмыстық iстер мен оларды жасаған адамдар бойынша мәлiметтердiң бiртұтас компьютерлендiрiлген базасын жасау;
      - ұйымдасқан топтар жасайтын, әсiресе экономика саласындағы қылмыстарды анықтау мен тыюдың жаңа әдiстерiн әзiрлеу;
      - қолданылып жүрген нормативтiк-құқықтық актiлер деректерiнiң бiртұтас банкiн жасау;
      - осы бағыттағы басқа да iс-шаралар.
      Қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламаларды әзiрлеу және жүзеге асыру қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласындағы кешендi мемлекеттiк жоспарлаудың негiзгi нысаны болып табылады. Оларды жүзеге асыруда, соның iшiнде қаржылық, материалдық, кадрлық қамсыздандыруда басымдық қамтамасыз етiлуге тиiс. Осы саладағы негiзгi бағдарлама Қылмысқа қарсы күрестiң 1996-1998 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы мен құқық қорғау қызметiнiң 2000 жылға дейiнгi негiзгi бағыттары болуға тиiс, ол бiрiншi кезекте әзiрленiп, атқарылуға қабылдануы керек. Реформаларды тереңдету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996-1998 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасына сәйкес құқық қорғау органдарының өзара iс-қимылын реттейтiн заң және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң жобалары, қоғамдық тәртiптi қорғау жөнiндегi қоғамдық жасақтардың қызметiн реттейтiн құжаттар пакетi әзiрленетiн болады.
      Қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мүдделерi басқа бағдарламаларды, соның iшiнде қаруды мемлекеттiк бақылау туралы, халық арасындағы есiрткiқұмарлық пен маскүнемдiкке қарсы күрес проблемалары және басқалары жөнiндегi бағдарламаларды әзiрлеудi қажет етедi.
      Қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудi жүзеге асыратын органдар қызметiн бақылау және қадағалау жүйесiн жетiлдiру олардың қызметiнде заңдылықты нығайтуды және азаматтардың құқықтары мен бостандықтары кепiлдiктерiнiң пәрмендiлiгiн көздейдi. Бұл бағыттағы бiрiншi кезектi мiндет қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету субъектiлерiнiң қызметiн мемлекеттiк бақылаудың бiртұтас жүйесiн құру болып табылады.
      Құқық қорғау заңдарын жетiлдiру. Нарықтық реформаларды жүргiзiп, жүзеге асыруға байланысты қылмыстың дағдылы нысандарын анықтап, оларды тыюға бағдарланған қолданылып жүрген заңдардың бiрқатар кемшiлiк тұстары мен қайшылықтары айқындалып отыр. Қылмыстың ұйымдасқан нысандарына қарсы күрес проблемалары заң тұрғысында реттелмеген күйiнде қалып келедi, лауазымды адамдардың коммерциялық құрылымдарға қатысты қолдаушылық әрекетi үшiн жауапкершiлiк белгiленбеген.
      Осы орайда қоғамдық қауiпсiздiк объектiлерiн қорғау жөнiндегi мемлекеттiк құрылымдар қызметiнiң құқықтық негiзiн қамтамасыз ететiн қылмыстық, қылмыстық-iс жүргiзу және басқа да кодекстердi әзiрлеудi аяқтап, қабылдау, құқық қорғау заңдары саласындағы бiрiншi кезектегi мiндеттер болып табылады.

Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң   
1996 жылғы 30 сәуiрдегi
N 2967 Өкiмiне  
N 2 қосымша   

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУIПСIЗДIГI
ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

      Ескерту. Тұжырымдаманың күші жойылды - ҚР Президентінің 2003.12.03. N 1241 жарлығымен .

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады