"Астық туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 7 маусым N 773

 


     "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағыZ010143_


  Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі

қаулы етеді:

     1. Қоса беріліп отырған "Астық туралы" Қазақстан Республикасының

Заңын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі


                                       Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                           2001 жылғы 7 маусымдағы

                                              N 773 қаулысымен

                                                    бекітілген


          "Астық туралы" Қазақстан Республикасының Заңын

                  іске асыру жөніндегі іс-шаралар

                             Жоспары    

     Ескерту. Жоспардан 3-жол алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2001.09.26. N 

              1239 қаулысымен. 


P011239_     Ескерту. Жоспардың 5,6-жолдары өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28.

              N 1369 қаулысымен. 


P011369_     Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.11.02. N 1391           

              қаулысымен. 


P011391_
_________________________________________________________________________

Р/с!     Іс-шараның атауы     !  Аяқтау  !  Орындауға жауапты   !Орындалу

N !                          !  нысаны  !  мемлекеттік орган   !мерзімі

_________________________________________________________________________

  1             2                  3               4                 5

_________________________________________________________________________

1  Қазақстан Республикасы     

    Үкіметі қаулыларының жоба.

    ларын әзірлеу және енгізу

    1) "Астықты және оны қай.  Қазақстан  Қазақстан Республика.  2001

    та өңдеу өнімдерін экс.    Республи.  сының Ауыл шаруашылы.  жылғы

    порттау және ішкі сату ке. касы Үкі.  ғы министрлігі,        мамыр

    зінде қажетті құжаттарды   метінің    Қазақстан Республика.

    ресімдеудің тәртібін       қаулысы    сының Мемлекеттік

    оңайлату туралы" Қазақ.               кіріс министрлігі

    стан Республикасы Үкіметі.  

    нің 1997 жылғы 8 қаңтар.

    дағы N 21 


P970021_    қаулысына өзгерістер мен

    толықтырулар енгізу туралы


    2) Мемлекеттік ресурстар    -//-      Қазақстан Республи.    2001

    астығын сақтауды қамта.               касының Ауыл шаруа.    жылғы

    масыз ету жөніндегі                   шылығы министрлігі,    шілде

    шаралар туралы                        Қазақстан Республика.

                                          сының Көлік және ко.

                                          ммуникациялар министр.

                                          лігі, Қазақстан Респуб.

                                          ликасының Мемлекеттік

                                          кіріс министрлігі


    3) Астық қабылдау кәсіп.   Қазақстан  Қазақстан Республика.  2001

    орны мен астық иесінің     Республи.  сының Ауыл шаруашылы.  жылғы

    арасындағы астықты сақ.    касы Үкі.  ғы министрлігі         шілде

    тау жөніндегі көпшілікке   метінің                         

    арнаған шарттардың үлгі    қаулысы   

    нысандарын бекіту туралы            


    4) Астықты қолхаттарының    -//-             -//-            2001

    орындалуын кепілдендіру               Қазақстан Республика.  жылғы

    тетігін құру ережесін                 сының Ұлттық банкі     қазан    бекіту туралы                         (келісім бойынша)    


2  Астық қабылдау кәсіпорын.  Ауыл ша.   Қазақстан Республика.  2001

    дарында астықты сақтау     руашылығы  сының Ауыл шаруашылы.  жылғы

    ережесін әзірлеу және      министр.   ғы министрлігі         маусым

    бекіту                     інің                            

                               бұйрығы

4  "Элеваторларда астықты     Ауыл ша.   Қазақстан Республика.  2001

    және оны қайта өңдеу       руашылығы  сының Ауыл шаруашылы.  жылғы

    өнімдерін қабылдау, сақ.   министрі.  ғы министрлігі         тамыз

    тау, ұқсату жөніндегі      нің                             

    қызметті лицензиялау       бұйрығы   

    ережесін бекіту туралы"             

    Ауыл шаруашылығы министрі.  

    нің 2000 жылғы 4 сәуірдегі

    N 97 


V001124_


  бұйрығына

    өзгерістер мен

    толықтырулар енгізу


5   Астық қолхаттарын         Ауыл         Қазақстан        2001 жыл-беру, олардың             шаруашылығы  Республикасының  ғы қазан

    айналым және өтеу         министрiнiң  Ауыл

    ережесiн әзiрлеу          бұйрығы      шаруашылығы

    және бекiту, астық                     министрлiгi

    қолхаттарының                          Қазақстан

    нысандары (үлгiлерi)                   Республикасының

    және сипаттамасы                       Ұлттық Банкi

                                           (келiсiм

                                           бойынша)                


67  Астық рыногінің монито.    Ауыл ша.   Қазақстан Республика.  2001

    рингі ережесін әзірлеу     руашылығы  сының Ауыл шаруашылы.  жылғы

    және бекіту                министр.   ғы министрлігі         тамыз

                               інің                            

                               бұйрығы


8  Астық қабылдау кәсіпорын.   -//-            -//-             2001

    дары мен оның қызметін                                       жылғы

    ұйымдастыруды уақытша                                        қыркүйек

    басқару жөніндегі коми.                                    

    ссияны құру ережесін              

    әзірлеу және бекіту


9  Астықтың сандық-сапалық     -//-           -//-              2001

    есебін жүргізу ережесін                                      жылғы

    әзірлеу және бекіту                                          қазан


10 "Мемлекеттік астық бағ.    Қазақстан  Қазақстан Республика.  2001

    дарламасы - Қазақстан      Республи.  сының Ауыл шаруашылы.  жылғы

    Республикасының астық      касының.   ғы министрлігі,        желтоқсан

    рыногы мен астық индус.    Президенті Қазақстан Республика.     триясының даму страте.     Жарлығының сының Экономика және

    гиясы туралы" Қазақстан    жобасы     сауда министрлігі,

    Республикасының Прези.                Қазақстан Республика.

    денті Жарлығының жобасын              сының Әділет министрлігі

    әзірлеу және Қазақстан

    Республикасының Үкіметіне

    енгізу

_________________________________________________________________________
Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Икебаева А.Ж.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады