Қазақстан Республикасы Тәуелсiздігінің 10 жылдығын мерекелеуге арналған 2001 жылғы 16 желтоқсандағы салтанатты сөзiнде Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаев алға қойған мiндеттердi iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 7 қаңтар N 5 Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.04.24. N 470 ~P020470 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Тәуелсiздiгiнiң 10 жылдығын мерекелеуге арналған 2001 жылғы 16 желтоқсандағы салтанатты сөзiнде Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаев алға қойған мiндеттердi iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiмен келiсiлген, қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Тәуелсiздiгiнiң 10 жылдығын мерекелеуге арналған 2001 жылғы 16 желтоқсандағы салтанатты сөзiнде Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаев алға қойған мiндеттердi iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.
      2. Министрлiктер, агенттiктер және өзге де мемлекеттiк органдар, облыстар мен Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi Iс-шаралар жоспарының мүлтiксiз әрi сапалы орындалуын қамтамасыз етсiн.
      3. Iс-шаралар жоспарының орындалуы үшiн жауапты орталық және

 

жергiлiктi атқарушы органдардың басшылары оның iске асырылу барысы туралы

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрiне - ай сайын, ал оның

орынбасарларына - айына 2 рет ақпарат ұсынсын.

     4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің Кеңсесiне жүктелсiн.

     5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.


     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрі                                        Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                             2002 жылғы 7 қаңтардағы

                                                  N 5 қаулысымен

                                                    БЕКІТІЛГЕН             Қазақстан Республикасы Тәуелсiздігінің 10 жылдығын

        мерекелеуге арналған 2001 жылғы 16 желтоқсандағы салтанатты

      сөзiнде Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаев алға

        қойған мiндеттердi iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары      

___________________________________________________________________________

Р/с!           Іс-шара       !Аяқтау нысаны !  Орындалуына  !  Орындалу

N !                         !              !   жауаптылар  !  мерзімі

___________________________________________________________________________

1 !           2             !      3       !       4       !      5

___________________________________________________________________________

                        Мемлекеттік құрылыс (Қ.К.Тоқаев)

1  Мемлекеттік басқару         Қазақстан     Е.К.Бейсембетов    2002 ж.   

   жүйесін одан әрі жетілдіру  Республикасы  (келісім бойынша), 10 сәуір  

   жөнінде ұсыныстар           Президентіне  Ж.Ә. Құлекеев,

   әзірлеу және енгізу         баяндама      И.И.Рогов,        

                                             облыстардың және

                                             Астана мен Алматы

                                             қалаларының

                                             әкімдері


2  Сот жүйесін одан әрі        Қазақстан     Қ.Ә.Мәми (келісім  2002 ж.   

   жетілдіру жөнінде           Республикасы  бойынша),          10 сәуір

   ұсыныстар енгізу            Президентіне  И.И.Рогов

                               баяндама

3  Қазақстан Республикасында   Үкіметтің     З.Қ.Тұрысбеков     2002 ж. 

   мемлекеттік қызметті одан   қаулысы       (келісім бойынша), 1-тоқсан

   әрі жетілдірудің                          И.И.Рогов

   бағдарламасын әзірлеу.

   Қазақстан Республикасы      Қазақстан

   Президентінің "Қазақстан    Республикасы.

   Республикасы мемлекеттік    ның

   қызметшілерінің қызметтік   Президенті

   этикасы ережесін бекіту     Жарлығының

   туралы" Жарлығына өзгеріс.  жобасы

   тер мен толықтырулар 

   енгізу жөнінде ұсыныстар

   енгізу 

                      Интеграциялық мәселелер (Қ.К.Тоқаев)

4  Әлемдегі және Орталық Азия  Қазақстан     Е.Ә.Ыдырысов,      2002 ж.

   аймағындағы геосаяси әрі    Республикасы  Ж.Ә.Құлекеев       наурыз

   экономикалық ахуалдың       Қауіпсіздік

   өзгерістерін ескере отырып, Кеңесінің

   сыртқы саяси іс-шаралардың  отырысындағы

   жоспарын әзірлеу            баяндама,

                               Қазақстан

                               Республикасы.

                               ның

                               Президенті

                               Жарлығының

                               жобасы


5  ЕурАзЭҚ-қа және ОАҚ-қа      Қазақстан     И.И.Рогов,         2002 ж.

   мүше елдердің ұлттық        Республикасы  Е.Ә.Ыдырысов,      мамыр 

   заңнамасын үйлестіру        Президентіне  Ж.Ә.Құлекеев

   жөнінде ұсыныстар енгізу    баяндама


6  ЕурАзЭҚ және ОАҚ шеңберін.  Қазақстан     Е.Ә.Ыдырысов,      2002 ж.   

   дегі одан әрі интеграция    Республикасы  Ж.Ә.Құлекеев       мамыр

   жөніндегі ұсыныстарды       Президентіне 

   дайындау                    баяндама

                         Нақты сектор (К.Қ.Мәсімов)

7  ИСО 9000 стандарттарына     Қазақстан     Ж.Ә.Құлекеев       Жартыжыл.

   сәйкес сапа жүйелерін       Республикасы  облыстардың,       дықтың

   енгізу жөніндегі жұмысты    Президенті.   Астана және        қорытындысы

   жалғастыру                  нің           Алматы қала.       бойынша,

                               Әкімшілігіне  ларының            келесі

                               ақпарат       әкімдері           айдың

                                                                25-күні


8  Агроөнеркәсіп секторын      Үкіметтің     А.С.Есімов         2002 ж.

   дамыту, ауыл шаруашылық     қаулысы                          шілде

   өнімін қайта өңдеу, ауыл

   шаруашылығы тауар

   өндірушілерін қолдау

   мәселелері бойынша 2003-

   2005 жылдарға арналған

   бағдарламаны әзірлеу    


9  "Каспий теңізі қайраңының   Үкіметтің     В.С.Школьник       2002 ж.

   қазақстандық бөлігін игеру  қаулысы                          1-тоқсан

   бағдарламасын - І кезең

   (2002-2005 жж.)" бекіту     


10 Павлодар облысында дайын    Қазақстан     В.С.Школьник,      2002 ж.

   алюминий алу жөніндегі      Республикасы  Д.К.Ахметов        желтоқсан

   электролиз зауытын және     Президентіне

   ілеспе өндірістерді         баяндама

   жобалауға әрі құрылысын

   салуға кірісу     


11 "Испат-Кармет" ААҚ-да       Қазақстан     В.С.Школьник,      2002 ж.

   болатты үздіксіз құю әрі    Республикасы  К.Е.Мұхамеджанов   желтоқсан

   N 3 домна пеші учаскесін    Президентіне  

   салуды жалғастыру және      баяндама

   2005 жылы жұмыс істеуге

   беруді қамтамасыз ету 


12 Қарағанды облысындағы       Қазақстан     В.С.Школьник,      Желтоқсан

   "Жәйрем ТБК" ААҚ-да         Республикасы  К.Е.Мұхамеджанов   жыл сайын

   ферромарганец өндірісін     Президентіне

   ұйымдастыру жөніндегі       баяндама

   жұмысты жалғастыру 


13 Мұнай мен ілеспе газды      Қазақстан     В.С.Школьник,      2002 ж.

   терең өңдеу бойынша         Республикасы  Ж.Ә.Құлекеев       4-тоқсан  

   объектілерді салу жөнінде.  Президентіне

   гі ТЭН дайындау мәселесін   баяндама

   пысықтау     


14 Мұнай-газ өнеркәсібіне      Қазақстан     Ж.Ә.Құлекеев,     2002 ж.

   арналған құбыр өндірісі     Республикасы  Е.Ә.Ыдырысов,     4-тоқсан

   жөніндегі зауытты           Президентіне  Л.Қ.Қиынов,

   жобалау, құрылысын салу     баяндама      К.Е.Мұхамеджанов

   үшін инвесторды айқындау     


15 Геологиялық барлау          Қазақстан     В.С.Школьник      2002 ж.

   жұмыстарын жетілдіру        Республикасы                    сәуір

   жөнінде шаралар қабылдау    Президентіне

                               баяндама  

16 Отандық локомотив-вагон     Үкіметтің     А.И.Мырзахметов    2002 ж.

   жасау және зауыттың жөндеу  қаулысы                          маусым

   базасын құрудың басымдық.

   тарын ескере отырып,

   көліктік машина жасауды

   дамыту бағдарламасын

   әзірлеу     


                          Инфрақұрылым (К.Қ.Мәсімов)

17 Мыналарды:                  Қазақстан     В.С.Школьник,      2002 жыл  

   - Ресей Федерациясының      Республикасы  А.И.Мырзахметов,   бойы

   аумағы бойынша бірізденді.  Президентіне  Е.А.Досаев

   рілген тарифке қол жеткі.   баяндама

   зуді қамтамасыз етуді;                   

   - экспортқа арналған

   баламалы толассыз көлік

   дәліздерін (Ақтау порты,

   "Достық" шекара өткелі)

   пысықтауды ескере отырып,

   минералдық-шикізат

   экспортына көліктік-

   коммуникациялық қызмет

   көрсету, көліктің барлық

   түрлері бойынша қызметтер

   көрсетудің экспортын

   арттыру жөнінде нақты

   шараларды жүзеге асыру 

18 Дәстүрлі транзиттік жүк     Үкіметке      А.И.Мырзахметов    2002 жыл

   тасқынын (Ресей             есеп                             бойы

   Федерациясы, Өзбекстан,

   Тәжікстан, Қырғызстан)

   қалпына келтіруді әрі

   ұлғайтуды қамтамасыз ету

   және шектес аймақтардағы

  (Ресей Федерациясындағы Орал

   және Сібір, Қытайдың батысы)

   перспективалы транзиттік

   жүк тасқындарын тарту

   жөніндегі жұмысты күшейту.

   Осыған байланысты:

   - автомобиль жолдарын

   салу, қайта жаңарту,

   күрделі және орташа

   жөндеуге арналып бөлінген

   бюджет қаражаттары мен

   заемдарының тиімді

   игерілуін қамтамасыз ету;

   - инвестициялар тарту және

   Алтынсарин-Хромтау жаңа

   темір жол учаскесін салуды

   жалғастыру;

   - Достық станциясы

   шекаралық өткелі мен Ақтау

   портының қайта өңдеу

   қуаттарын дамыту;

   - "Қазтеңізкөлікфлот" ААҚ-

   ның өз флотын құру үшін

   инвестициялар тарту;

   - Транзиттік дәліздерді

   дамыту бағдарламасын

   әзірлеуді аяқтау және

   заңдарды жетілдіру жөнінде

   ұсыныстар енгізу   


                        Әлеуметтік сала (И.Н.Тасмағамбетов)  


19 Халықты әлеуметтік қорғау   Қазақстан     Г.Ж.Қарағұсова     2002 ж. 

   жүйесін жетілдіру           Республикасы                     ақпан

   жөніндегі жұмысты           Президентіне

   жалғастыру                  баяндама


20 Елді мекендерді көгалдан.   Қазақстан     А.М.Шоқпытов,      2002 ж.

   дыру және ормандарды        Республикасы  облыстардың,       1-тоқсан

   молайту жөнінде шаралар     Президентіне  қалалар мен

   қабылдау                    баяндама      аудандардың

                                             әкімдері


21 Демографиялық және көші-    Үкіметтің     А.Қ.Жағанова       2003 ж.

   қон саясатының 2003-2010    қаулысы                          1-тоқсан

   жылдарға арналған

   бағдарламасын әзірлеу  Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.  

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады