"Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асырудың кейбiр мәселелерi туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 8 мамырдағы N 436 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 13 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 14.01.2016 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы Заңын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған модельдік келісімшарт;
      2) инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған қызметтің басым түрлерінің тізбесі;
      3) инвестициялар жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік органдардың мамандарын, консультанттар мен сарапшыларды тарту қағидалары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2014.10.30 № 1154 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Осы қаулы ресми жарияланған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2003 жылғы 8 мамырдағы
№ 436 қаулысымен   
бекітілген      

Инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық
преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны
іске асыруға арналған модельдік келісімшарт

      Ескерту. Келісімшарт жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2014.10.30 № 1154 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 09.04.2015 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Астана қаласы                     _________________
                                        (күні, айы, жылы)

      Осы Инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған келісімшарт, бұдан әрі Тараптар деп аталатын
_____________________________ негізінде әрекет ететін
   (ереже немесе бұйрық)
_____________________________________________________________ атынан
(басшының немесе оның міндетін атқарушы адамның аты, әкесінің аты)
________________________________________(бұдан әрі — уәкілетті орган)
       (уәкілетті органның атауы)
және ________________________________________ негізінде әрекет ететін
(Жарғы немесе сенімхат)_______________________________________ атынан
 (басшының немесе өзге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты)
__________________________________________ жобаны іске асыруды жүзеге асыратын (инвестициялық) (бұдан әрі - инвестор) арасында жасалды
_____________________________________________________________________
   (Қазақстан Республикасының заңды тұлғасының атауы, мемлекеттік
                          тіркеу нөмірі, күні)
      Мыналарды:
      1) Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделген Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасы қызметтің басым түрлерінде жаңа өндірістерді құру, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту және жаңарту мақсатында қолайлы инвестициялық ахуал жасауға бағытталғанын;
      2) уәкілетті органға тікелей инвестициялық келісімшартты жасасумен және орындалуын бақылаумен байланысты құқықтар берілгенін;
      3) уәкілетті орган және инвестор
_____________________________________________________________________
                    инвестициялық жобаның атауы
іске асыру кезінде олардың өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтіні туралы уағдаласқандарын назарға ала отырып, уәкілетті орган және инвестор төменде көрсетілгендер туралы осы инвестициялық келісімшартты жасасты.

1. Негізгі ұғымдар

      1. Осы инвестициялық келісімшартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
      1) инвестициялық келісімшарт — инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған шарт;
      2) кірістер - пайданы, дивидендті және басқа да сыйақыларды қоса алғанда, олар төленетін нысанға қарамастан инвестициялық немесе онымен байланысты қызметтен алынатын кірістер;
      3) материалдық емес активтер - жиынтық жылдық кірісті алу үшін ұзақ мерзімді кезең ішінде (бір жылдан астам) пайдаланылатын материалдық емес объектілер;
      4) форс-мажор - инвестициялық келісімшарттың одан әрі орындалу барысын қиындататын немесе оған мүмкіндік бермеуге әкеп соғатын еңсерілмейтін күш мән-жайлары (әскери қақтығыстар, табиғи апаттар, дүлей зілзалар және тағы басқалары);
      5) үшінші тұлға - инвестициялық келісімшарт бойынша Тарап болып табылмайтын кез келген тұлға;
      6) жұмыс бағдарламасы - өндіріс пайдалануға берілгенге дейін инвестициялық жобаны іске асыру жөніндегі жұмыстардың күнтізбелік кестесін, сондай-ақ өндіріс пайдалануға берілгеннен кейін жобаның негізгі өндірістік көрсеткіштерін айқындайтын инвестициялық шартқа 1-қосымша;
      7) инвестициялық басым жоба - тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен белгілі бір қызметтің басым түрлері бойынша жаңадан құрылған заңды тұлға іске асыратын және республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференциялар беруге арналған өтінім берілген күні қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің екі миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшердегі инвестицияларды жүзеге асыруды көздейтін инвестициялық жоба;
      8) инвестициялық субсидия - инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасына етеусіз және қайтарылмайтын негізде инвестициялық преференция ретінде берілетін бюджеттік субсидияның түрі.
      2. Осы бөлімде түсіндірмесі жоқ ұғымдардың «Инвестициялар туралы» 2003 жылғы 8 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - Заң) және инвестициялық преференциялар мәселелерін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілердегі ұғымдарға сәйкес келетін мағынасы бар.

2. Инвестициялық келісімшарттың мәні

      3. Осы инвестициялық келісімшарттың мәні инвесторға инвестициялық жоба шеңберінде Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасында көзделген инвестициялық преференциялар беру болып табылады.
      4. Инвесторға:
      1) инвестициялық жоба (оның ішінде инвестициялық басым жоба)бойынша инвестициялық преференциялардың мынадай түрлері беріледі:
      технологиялық жабдықты және олардың жинақтауыштарын импорттау кезінде осы инвестициялық келісімшартқа 2-қосымшаға сәйкес ____________ мерзімге кедендік баждар салудан босату;
      технологиялық жабдықтарға қосалқы бөлшектер, шикізат пен материалдарды импорттау кезінде осы инвестициялық келісімшартқа 3-қосымшаға сәйкес ______________ мерзімге кедендік баждар салудан босату;
      мемлекеттік заттай грант: инвестициялық келісімшартқа сәйкес инвестициялық міндеттемелерін орындаған жағдайда, _______________ түрінде _________________ құқығында кейіннен ______________;
      2) инвестициялық басым жоба бойынша инвестициялық преференциялардың мынадай түрлері беріледі:
      салықтар бойынша преференциялар:
      инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған жылдың 1 қаңтарынан бастап және инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелген қатарынан келетін он жылдан кешіктірмей, есептелетін корпоративтік табыс салығы сомасын ___ жыл * мерзімге 100 пайызға азайту;
      мөлшерлемелеріне инвестициялық келісімшарт жасалған айдың 1 күнінен бастап және инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін, қатарынан келетін он жылдан кешіктірмей жыл ___* мерзімге жер салығының 0 коэффициентін қолдану.
      Мүлік салығын салық базасына 0 пайыз мөлшерлемесі бірінші актив халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес негізгі құралдар құрамында ескерілген айдың 1 күнінен бірінші актив халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес негізгі құралдар құрамында ескерілген жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін қатарынан келетін сегіз жылдан кешіктірмей есептеледі.
      инвестор инвестициялық міндеттемелерін орындаған кезде, осы инвестициялық келісімшартқа 4-қосымшаға сәйкес кестеге және жылдық көлемге сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде өндіріс толық көлемде пайдалануға берілгеннен кейін инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық субсидия беріледі.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2014.10.30 № 1154 (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 09.04.2015 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

3. Инвестициялық келісімшарттың мақсаты

      5. Осы инвестициялық келісімшарт ______________________________
                                   (қызметтің басым түрлерінің атауы)
сыныбына сәйкес _____________________________________________________
                   (инвестициялық немесе инвестициялық басым жоба)
іске асыру кезінде инвестициялық преференцияларды беру мақсатында қолдану құқығына сәйкес уәкілетті орган мен инвестор арасындағы шарттық өзара қарым-қатынастардың заңды шеңберін белгілейді.

4. Инвестициялық қызмет объектісі

      6. Осы инвестициялық келісімшарт бойынша инвестициялық қызмет объектісі мыналарды:
      тіркелген активтерге инвестицияларды:

Р/с

Шығындар баптары

Қосылған құнға салық ескерілмеген сома
(мың теңге):

Негізгі қаражатқа инвестициялар

12Материалдық емес активтерге инвестициялар

34
Жиыны:


қамтитын
_____________________________________________________________________
                     (инвестициялық жобаның атауы)
орналасқан жері _____________________________________ болып табылады.
                      (мекенжайы)

5. Тараптардың құқықтары

      7. Уәкілетті органның:
      1) өкілеттіктерді табыстау шегінде инвесторлармен тікелей келіссөздер жүргізу кезінде Қазақстан Республикасы атынан өкілдік етеді;
      2) инвестициялық келісімшарттардың шарттарын және жасасу мен бұзуы тәртібін айқындауға, инвестициялық келісімшарт жасасуға және тіркеуге;
      3) инвестициялық жобаны іске асыруға бақылау жүргізуге, оның ішінде осы инвестициялық келісімшартқа 20 және 21-тармақтарына сәйкес Инвестордан инвестициялық келісімшарттың шарттарын орындау жөнінде есепті талап етуге, сондай-ақ инвестициялық жобаға қатысты өзге де ақпаратты сұратуға;
      4) осы инвестициялық келісімшартқа 5-қосымшада көрсетілген мүдделі заңды тұлғалар тарапынан кепілдірілген тапсырысты қамтамасыз етуге жәрдем көрсетеді;
      5) Уәкілетті орган туралы ережеде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтары бар.
      8. Инвестордың:
      1) инвестициялық жобаны іске асыру үшін инвестициялық келісімшарт шарттарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін кез-келген әрекет жасауға;
      2) уәкілетті органға белгіленген тәртіппен инвестициялық келісімшартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар енгізуге;
      3) инвестициялық басым жобаларды іске асыру үшін тартылатын шетелдік жұмыс күшін осы инвестициялық келісім шартқа 6-қосымшаға сәйкес кәсіптер тізбесі мен сан бойынша тарту құқығы бар.

6. Тараптардың міндеттері

      9. Уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:
      1) Осы инвестициялық келісімшарт жасасу арқылы инвестициялық преференциялар беруге;
      2) инвестордың қатысуымен инвестициялық дауларды сотқа дейінгі тәртіппен реттеуде көмек көрсетуге міндеттенеді.
      10. Инвестор:
      1) жұмыс бағдарламасына сәйкес осы инвестициялық келісімшарттың 6-тармағында көрсетілген инвестицияларды жүзеге асыруға және тіркелген активтерді пайдалануға енгізуге;
      2) инвестициялық жобаны іске асыру кезінде осы инвестициялық келісімшарттың ережелерін сақтауға;
      3) осы инвестициялық келісімшарттың 5-тармағында көрсетілген қызмет түрін өзгертпеуге және инвестициялық преференциялар берілетін келісілген инвестициялық жобаның шарттарын бұзбауға;
      4) қазақстандық кадрларды үздіксіз оқыту жүйесін енгізуге және олардың біліктілігін арттыру жөнінде жұмыс жүргізуге;
      5) уәкілетті орган талап еткен инвестициялық жобаның іске асырылу барысы туралы ақпаратты беруге және осы инвестициялық келісімшарттың 20 және 21-тармақтарына сәйкес есеп беру мерзімін сақтауға;
      6) инвестициялық келісімшарт қолданылатын мерзімде берілген мемлекеттік заттай грантты және инвестициялық келісімшарттың жұмыс бағдарламасына сәйкес сатып алынған тіркелген активтерді жалға бермеуге, иеліктен айырмауға және олардың нысаналы мақсатын өзгертпеуге;
      7) инвестициялық келісімшарт қолданылатын мерзімде осы инвестициялық келісімшарттың шеңберінде 5-тармақта көрсетілген қызметті жүзеге асыру үшін осы инвестициялық келісімшартқа 3-қосымшаға сәйкес импортталған технологиялық жабдыққа қосалқы бөлшектерді, шикізат пен (немесе) материалдарды қолдануға;
      8) инвестициялық келісімшарт тіркелген күннен бастап бес жыл ішінде мемлекет және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісі Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) құрамынан шығуға міндетті болатынына міндеттенеді.
      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 09.04.2015 № 210 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

7. Салықтар және төлемдер

      11. Инвестор Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге міндеттенеді.

8. Форс-мажор

      12. Инвестициялық келісімшарт бойынша қандай да болмасын орындалмаған міндеттемелер үшін, егер бұл орындамаушылық немесе орындау кезінде кідірту еңсерілмейтін күш (бұдан әрі - форс-мажор) мән-жайынан туған болса, Тараптардың ешқайсысы жауапты болмайды.
      13. Еңсерілмейтін күш мән-жағдайларына әскери қақтығыстар, табиғи апаттар, дүлей зілзалалар (өрт, ірі авариялар, коммуникациялардың бұзылуы т.б.) және осы жағдайлардағы өзге де төтенше және тежеусіз мән-жайлар жатады.
      14. Инвестициялық келісімшарт бойынша жұмыстардың форс-мажор мән-жайларынан туындаған толық немесе ішінара тоқтауы кезінде жұмыс бағдарламасына өзгерістер енгізу жолымен осы жұмыстардың жүргізілу мерзімі форс-мажордың әрекет ету мерзіміне ұзартылады және форс-мажор аяқталған сәттен бастап жаңартылады.
      15. Форс-мажор жағдайлары туындаған жағдайда, одан зардап шеккен Тарап ол басталған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде бұл туралы форс-мажор оқиғасы басталған күнді және сипаттамасын көрсете отырып, жазбаша хабарламаны тапсыру жолымен екінші Тарапты хабардар етеді.
      16. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде Тараптар қалыптасқан жағдайдан шығудың шешуін іздеу үшін дереу келіссөздер өткізеді және мұндай жағдайлардың зардаптарын барынша азайту үшін барлық құралдарды пайдаланады.

9. Құпиялылық

      17. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы инвестициялық келісімшарттың әрекет ету мерзімі ішінде оны іске асыру жөніндегі жұмысқа қатысты барлық құжаттар, ақпараттар және есептер жөніндегі құпиялылық шарттарын (осы инвестициялық келісімшарттың 18-тармағына сәйкес) сақтайды.
      18. тараптардың ешқайсысы басқа Тараптан инвестициялық келісімшарттың мазмұнына қатысты немесе инвестициялық жобаны жүзеге асыруға байланысты және құпия деп есептелетін өзге де ақпаратты ашуға мына жағдайлардан басқа жағдайда құқығы жоқ:
      1) ақпарат сот тергеуі барысында пайдаланылған;
      2) егер үшінші тұлға мұндай ақпараттың құпиялылығы шарттарын сақтау және ол ақпаратты Тараптар белгіленген мақсаттарда және Тараптар анықтаған мерзімде ғана пайдалану міндеттемесін өзіне алған жағдайда, ақпарат Тараптардың біріне инвестициялық келісімшарт бойынша қызмет көрсететін үшінші тұлғаларға берілген;
      3) ақпарат инвестициялық келісімшарт бойынша Тарап қаржы қаражаттарын алатын банкке немесе басқа қаржылық ұйымға берілсе, мұндай банк немесе басқа қаржылық ұйым бұл ақпараттың құпиялық шарттарын сақтауға міндеттеме алған жағдайда;
      4) егер кез келген ақпаратты, соның ішінде банктік құпия болып табылатын, инвестордың кез келген, соның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі шетел банктерінде ашылған банк шотына қатысты ақпаратты алуға мүмкіндігі бар салық немесе Қазақстан Республикасының басқа уәкілетті мемлекеттік органдарына ақпарат берілетін жағдайлардан басқа жағдайда;
      5) егер уәкілетті орган жасасқан инвестициялық келісімшарт бойынша инвестициялық жобаны іске асыруға қатысты нормативтік құқықтық актілерді бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласа. Бұл ретте уәкілетті орган инвестициялардың сомасы мен іске асырылатын өңірлердің құрылатын жұмыс орындарының саны және инвестициялық жобаның атауы туралы ақпаратты ғана жариялауға құқылы.

10. Инвестициялық келісімшарт жағдайларының сақталуын бақылау

      19. Инвестициялық келісімшарт талаптарының сақталуын бақылауды Уәкілетті орган мынадай нысандарда:
      1) камералдық бақылау - уәкілетті орган осы инвестициялық келісімшарттың 20 және 21-тармақтарына сәйкес ұсынылған есептерді зерделеу және талдау негізінде жүзеге асыратын бақылау;
      2) инвестициялық қызмет объектісіне барумен, оның ішінде жұмыс бағдарламасын және инвестициялық келісімшарт талаптарын орындау жөніндегі құжаттарды қарастыру арқылы жүзеге асырады.
      20. Инвестициялық келісімшарт жасасқаннан кейін Инвестор уәкілетті орган белгілейтін нысан бойынша тіркелген активтердің пайдалануға берілуін, технологиялық жабдықтың қосалқы бөлшектерінің, шикізаттың және (немесе) материалдардың жеткізілуі мен пайдаланылуын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жұмыс бағдарламасында көзделген шығындар баптары бойынша таратып жазып, инвестициялық келісімшарттың орындалуы туралы жартыжылдық есептерді жиырма бесінші шілдеден және жиырма бесінші қаңтардан кешіктірмей береді.
      20-1. Мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің құрылтайшы және (немесе) қатысушы (акционер) құрамынан шығуы жөніндегі талапты растау үшін инвестор Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) құрамынан шығу мерзімі өткеннен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде уәкілетті органға басшының қолымен және инвестордың мөрімен (бар болса) расталған жарғының көшірмесін ұсынады.
      Ескерту. Келісімшарт 20-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 09.04.2015 № 210 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      21. Қазақстан Республикасының инвестициялық келісімшарт жасасқан заңды тұлғасы жұмыс бағдарламасын іске асыруды аяқтағаннан кейін уәкілетті органға аудиторлық есеп ұсынады, онда мыналар қамтылуға тиіс:
      1) жұмыс бағдарламасына сәйкес инвестициялық міндеттемелердің орындалуы туралы ақпарат;
      2) жұмыс бағдарламасына сәйкес сатып алынған тіркелген активтер бойынша таратып жазу;
      3) жұмыс бағдарламасының орындалғанын растайтын құжаттардың жиынтық тізілімі;
      4) инвестициялық келісімшарт талаптарының орындалуы туралы мәліметтер.»
      22. Жұмыс бағдарламасына өзгерістер тараптардың келісімі бойынша жылына бір рет енгізіле алады.
      23. Инвестициялық қызмет объектілеріне бара отырып тексеру:
      1) жұмыс бағдарламасының 1-бөлімі аяқталған жағдайда, инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін үш ай бұрын өтелетін алты ай кезеңінде;
      2) кедендік баждар салудан босатылатын технологиялық жабдықтың қосалқы бөлшектері, шикізаттар және (немесе) материалдар импорты жүзеге асырылған кейінгі жылдан бастап, жылға дейін, жыл сайын жүргізіледі.
      24. Тексеру нәтижелері бойынша уәкілетті органның өкілі мен инвестордың басшысы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша инвестициялық келісімшарттың жұмыс бағдарламасының орындалуын ағымдағы жай-күйі актісіне қол қояды.
      25. Инвестор инвестициялық келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған кезде, уәкілетті орган инвесторға инвестициялық келісімшартқа өзгерістер енгізу үшін инвестициялық жобаның одан әрі іске асырылуы мүмкіндіктерін негіздейтін құжаттарды ұсыну қажеттігі туралы хат жібереді.
      Егер хатты алған кезден бастап үш ай ішінде инвестор құжаттарды ұсынбаған жағдайда, уәкілетті орган инвесторға хабарлама жіберілген кезден бастап екі ай өткен соң инвестициялық келісімшарттың қолданылуы біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатылатыны туралы хабарлама жібереді.
      26. Егер уәкілетті орган жүргізген тексеру нәтижелері бойынша инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінген және кедендік баждар төлеуден босатылған технологиялық жабдық, оның жинақтауыштары, қосалқы бөлшектері, шикізат және (немесе) материалдар пайдалануға берілмегені не пайдаланылмағаны анықталған жағдайда, инвестициялық келісімшарт бойынша ұсынылған инвестициялық преференциялар салдарынан кедендік баждардың сомасын төлемеген инвестор пайдаланылмаған жабдық, оның жинақтауыштары, қосалқы бөлшектері, шикізаттар және (немесе) материалдар бөлігінде оларды төлейді.
      26-1. Мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің құрылтайшы және (немесе) қатысушы (акционер) құрамынан шығуы жөніндегі талап орындалмаған жағдайда, инвестициялық преференцияларды қолдану ол (олар) Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) құрамынан толық шыққанға дейін бір жылдан аспайтын мерзімге тоқтатыла тұрады.
      Тоқтатыла тұрған кезең ішінде Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) құрамынан шығу жөніндегі талаптың орындалмауы инвестициялық келісімшартты мерзімінен бұрын тоқтатуға және бұрын берілген инвестициялық преференцияларды қайтаруға әкеп соғады.
      Ескерту. Келісімшарт 26-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 09.04.2015 № 210 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      27. Инвестициялық келісімшарттың бұзылуы туралы ақпарат мемлекеттің экономикалық мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету мақсатында мыналарға:
      1) тиісті шаралар қабылдау үшін салық қызметі органдарына, кеден органдарына және қажет болған жағдайда өзге де мемлекеттік органдарға;
      2) оларға сәйкес мемлекеттік заттай грант берілген инвестициялық келісімшарттар бойынша салық қызметі органдарына, кеден органдарына, мемлекеттік мүлікті және (немесе) жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті органдарға, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдарға жіберіледі.

11. Дауларды шешу

      28. Тараптар инвестициялық келісімшарттың кез-келген ережелерінің орындалуымен немесе түсіндірулерімен байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктерді өзара келіссөздер жолымен шешу үшін бар күшті салады.
      29. Тараптар кез келген Тараптың екінші Тарапқа жазбаша өтінім алған күннен бастап екі ай ішінде келісімге қол жеткізбеген жағдайда даулардың шешілуі Қазақстан Республикасының сот органдарында, сондай-ақ Тараптардың келісімімен айқындалатын басқа инстанцияларда жүргізіледі.
      30. Тараптар пайда болған даулар мен келіспеушіліктер толықтай шешілгенше инвестициялық келісімшартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатылмайды.

12. Инвестициялық келісімшарттың тұрақтылығына кепілдемелер

      31. Уәкілетті орган мен Инвестор арасындағы жасасқан инвестициялық Келісімшарттың шарттары Заңда көзделген немесе Тараптардың келісімі бойынша инвестициялық келісімшартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін жағдайларды қоспағанда, осы инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзімі аяқталғанша өзгеріссіз қалады.
      Инвестициялық басым жобаларды іске асыратын заңды тұлғаларға:
      «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес Қазақстан Республикасының салық заңнамасы;
      Шетелдік жұмыс күшін тарту саласында Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасы өзгерген кезде тұрақтылыққа кепілдік беріледі.

13. Қолданылатын құқық

      32. Инвестициялық келісімшарт негізінде қол қойылған инвестициялық келісімшарт және басқа да келісімдер үшін Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.

14. Инвестициялық келісімшарттың әрекет ету мерзімі және күшіне енуі

      33. Инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзімі инвестициялық преференциялардың қолданылу мерзімімен айқындалады. Жұмыс бағдарламасы бойынша жұмыстарды аяқтау мерзімі келісімшарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін тоғыз айдан кешіктірмей аяқталуға тиіс.
      34. Осы инвестициялық келісімшарт уәкілетті органда тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.
      35. Инвестициялық келісімшарттың қолданылуы инвестициялық келісімшарттың 16-бөлімінде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, жылдың (айы) соңғы күнінің өтуі бойынша тоқтатылады.

15. Инвестициялық келісімшартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      36. Тараптар өзара келісім бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инвестициялық келісімшартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы.

16. Инвестициялық келісімшартты бұзу жағдайлары

      37. Инвестициялық келісімшарттың қолданылуы:
      1) тараптардың келісімі бойынша;
      2) бір жақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
      38. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының инвестициялық келісімшарт жасасқан тұлғаның жазбаша түрде хабарлаған кезден бастап екі ай өткен соң инвестициялық келісімшартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.
      Инвестициялық келісімшарт бұзылған жағдайда көрсетілген заңды тұлға инвестициялық келісімшарт бойынша берілген инвестициялық преференциялардың салдарынан төленбеген салықтар мен кедендік баждардың сомаларын төлейді.
      39. Инвестордың бастамасы бойынша инвестициялық келісімшарт біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде, инвестор инвестициялық келісімшарт бойынша берілген инвестициялық преференциялар салдарынан төленбеген салықтар мен кеден баждарының сомаларын төлейді.
      40. Инвестициялық келісімшарт тараптардың келісімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде инвестор инвестициялық келісімшарт бойынша берілген инвестициялық преференциялар салдарынан төленбеген салықтар мен кеден баждарының сомасын төлейді.
      41. Инвестициялық келісімшарт мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда инвестор өзіне мемлекеттік заттай грант ретінде берілген мүлікті заттай не инвестициялық келісімшарттың талаптарына сәйкес оның берілген күнгі бастапқы құнын қайтарады.
      42. Мемлекеттік заттай грантты қайтаруды инвестор уәкілетті орган инвестициялық келісімшартты мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдағаннан кейін күнтізбелік отыз күн ішінде жүзеге асырады.

17. Инвестициялық келісімшарт тілі

      43. Инвестициялық келісімшарт мәтіні, осы инвестициялық келісімшартқа қоса берілетін өзгерістер, қосымшалар, қосымша құжаттар мемлекеттік және орыс тілдерінде жасақталады. Барлық даналар егер, инвестициялық келісімшартта өзге жағдайлар көзделмеген болса, тепе-тең дәл болып табылады және бірдей заңды күшке ие.
      44. Тараптар тілі қатынас тілі ретінде қолданылатындығына уағдаласады. Инвестициялық келісімшарт күшіне енген күнінен бастап инвестициялық жобаға қатысты ақпарат тілінде жасалады.

18. Қосымша ережелер

      45. Заңды тұлға - инвестордың қайта ұйымдасуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органның жазбаша келісіміне жүзеге асырылады.
      46. Хабарламалар мен есептер тікелей қолға немесе төменде көрсетілген мекенжайға хабарламамен поштамен жіберіледі.

уәкілетті орган:_____________________________________________________
                          (атауы, заңды мекенжайы, телефондары)
уәкілетті органның басшысы __________________________________________
                                    (тегі, аты, әкесінің аты)
инвестор:
_____________________________________________________________________
   (атауы, заңды және іс жүзіндегі нақты мекенжайы, телефондары,
                            электрондық поштасы)
инвестордың басшысы _________________________________________________
                            (тегі, аты, әкесінің аты)
      47. Инвестициялық келісімшарт бойынша мекенжайлар өзгерген кезде Тараптардың әрқайсысы екі апта мерзімде екінші Тарапқа жазбаша хабарлама беруі тиіс.
      48. Қосымшалардың ережелері мен инвестициялық келісімшарт арасында қандай да бір ауытқушылық болған кезде соңғысының негіз құраушы мәні бар.
      49. Осы инвестициялық келісімшартқа______жылғы __________ Қазақстан Республикасының Астана қаласында Тараптардың
уәкілетті өкілдері қол қойған.

Уәкілетті орган:                    Инвестор:

Қолы_________М.О.                  Қолы __________М.О.

Инвестицияларды жүзеге асыруды 
және инвестициялық преференциялар
беруді көздейтін инвестициялық 
жобаны іске асыруға арналған  
модельдік келісімшартқа    
1-қосымша            

Инвестициялық жоба бойынша жұмыс бағдарламасы

      Ескерту. 1-қосымшаға орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді - ҚР Үкіметінің 09.04.2015 № 210 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
__________________________________________________
(атауы)

      Инвестордың атауы:__________________

      1-бөлім: Тіркелген активтерге инвестициялар, мың теңге

Р/с №

Шығындар баптары

Тіркелген активтерді пайдалануға беру күні

күнтізбелік жыл

Барлығы

1-жарты жылдық

2-жарты жылдық

Жыл бойынша жиыны


1-бөлім бойынша жиыны:


      2-бөлім: Технологиялық жабдықтың қосалқы бөлшектерінің, шикізат пен материалдардың импорты, саны

Р/с

Шығындар баптары

Өлшем бірлігі

күнтізбелік жыл

Барлығы

1-жартыжылдық

2-жартыжылдық

жыл бойынша жиыны

1.

Қосалқы бөлшектер, оның ішінде:


1.12.

Шикізат, материалдар, оның ішінде:


2.12-бөлім бойынша жиыны:


      3-бөлім: Өндірістік көрсеткіштер, заттай көріністегі саны

Р/с

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы

Өндірістік көрсеткіштер


Күнтізбелік жыл

1-жарты жылдық

2-жарты жылдық

Жыл бойынша жиыны

Барлығы

3-бөлім бойынша жиыны:


Уәкілетті орган:                     Инвестор:

қолы _____________ М.О.               қолы ________М.О.

Инвестицияларды жүзеге асыруды  
және инвестициялық преференциялар
беруді көздейтін инвестициялық  
жобаны іске асыруға арналған   
модельдік келісімшартқа     
2-қосымша            

______ жылғы «__» ____ бастап____жылғы «__» _______ дейін
кедендік баждар салудан босатылатын импортталатын технологиялық
жабдық пен оның жинақтауыштарының тізімі және көлемі

      Ескерту. 2-қосымшаға орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді - ҚР Үкіметінің 09.04.2015 № 210 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Р/с

Атауы

КОСЭҚ ТН коды

Өлшем бірлігі

Саны

1.

2.

Жиыны


Барлығы _____ парақтағы _____ атау.

Уәкілетті орган:       Инвестор:

Қолы________М.О.       Қолы _______________М.О.

Инвестицияларды жүзеге асыруды  
және инвестициялық преференциялар
беруді көздейтін инвестициялық  
жобаны іске асыруға арналған   
модельдік келісімшартқа     
3-қосымша             

___жылғы «__» ______ бастап __ жылғы «__»_______дейін
кедендік баждар салудан босатылатын технологиялық жабдықтардың
қосалқы бөлшектерінің, шикізаттың және (немесе) материалдардың
тізімі және көлемі

      Ескерту. 3-қосымшаға орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді - ҚР Үкіметінің 09.04.2015 № 210 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Р/с

Атауы

КОСЭҚ ТН коды

Өлшем бірлігі

Саны

1.

2.

Жиыны


Барлығы _____ парақтағы _____ атау.

Уәкілетті орган:            Инвестор:

Қолы___________М.О.         Қолы__________М.О.

Инвестицияларды жүзеге асыруды  
және инвестициялық преференциялар
беруді көздейтін инвестициялық  
жобаны іске асыруға арналған   
модельдік келісімшартқа     
4-қосымша             

Инвестициялық субсидияны төлеу кестесі мен жылдық көлемі

      Ескерту. 4-қосымшаға жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 09.04.2015  № 210қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Жылдар

Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін кызметтердің атауы

Өндірістің заттай көріністегі көлемі

Инвестициялық субсидия, мың теңге


Жиыны      Уәкілетті орган:                   Инвестор:
      Қолы _________ М.О.                Қолы ________ М.О.

Инвестицияларды жүзеге асыруды  
және инвестициялық преференциялар
беруді көздейтін инвестициялық  
жобаны іске асыруға арналған   
модельдік келісімшартқа     
5-қосымша           

Кепілдендірілген тапсырыс

      Ескерту. 5-қосымшаға орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді - ҚР Үкіметінің 09.04.2015 № 210 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1-тарап болып табылатын инвестор және 2-тарап болып табылатын заңды тұлға 1-тараптың әкелетіні, 2-тараптың сатып алатыны туралы уағдаласты

Р/с

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы

Жылдар бойынша өндіріс көлемі

Бірлігіне бағасы

Жылдар бойынша сатып алу көлемі


Заңды тұлға (өндіруші)            Бірінші басшы
_________________М.О.             ______________________________
      атауы                        тегі, аты, әкесінің аты, қолы

Заңды тұлға (сатып алушы)         Бірінші басшы
____________________М.О.          _____________________________
      атауы                       тегі, аты, әкесінің аты, қолы

Инвестицияларды жүзеге асыруды  
және инвестициялық преференциялар
беруді көздейтін инвестициялық  
жобаны іске асыруға арналған   
модельдік келісімшартқа     
6-қосымша           

Мамандықтар тізбесі және инвестициялық басым жобаны іске асыру
кезінде тартылатын шетелдік жұмыс күшінің саны

      Ескерту. 6-қосымшаға орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді - ҚР Үкіметінің 09.04.2015 № 210 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

адам саны

Мамандық атауы

Күнтізбелік жыл

барлығы

1-жартыжылдық

2-жартыжылдық

жыл бойынша жиыны

1. Басшылар:


2. Жоғарғы білімі бар мамандар:


3. Білікті жұмысшылар:


Уэкілетті орган:         Инвестор:

Қолы ____________М.О.     Қолы__________М.О.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнің        
2003 жылғы 8 мамырдағы  
N 436 қаулысымен     
бекiтiлген        

    Инвестициялық жобаны іске асыруға арналған қызметтің басым
түрлерінің тізбесі

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2014.10.30 № 1154 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Бөлім

Бөлім атауы

Топ

Топ атауы

Сынып

Сынып атауы

1

2

3

4

5

6

1-бөлім. Инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған қызметтің басым түрлері

01

Өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда көрсетілетін қызметтер ұсыну

01.1

Маусымдық дақылдар өсіру

01.11

Дәнді дақылдар (күрішті қоспағанда), бұршақ дақылдарын және майлы тұқымдар өсіру

01.12

Күріш өсіру

01.13

Көкөністерді және бақша дақылдарын, тамыржемістілер мен түйнекжемістілерді өсіру

01.14

Қант қамысын өсіру

01.16

Талшықты иіру дақылдарын өсіру

01.19

Гүлдер өсіруді, гүлдерді және гүлшанақта гүлдер өсіруді, гүл тұқымдарын өсіруді қоспағанда, өзге де маусымдық дақылдар өсіру

01.2

Көп жылдық дақылдар өсіру

01.21

Жүзім өсіру

01.3

Көшеттік өнімдерді өндіру

01.22

Тропикалық және субтропикалық жемістер өсіру

01.23

Цитрусты жемістер өсіру

01.24

Дәнді жемістерді және сүйекті жемістерді өсіру

01.25

Жеміс ағаштарының және бұталы жемістер мен жаңғақтардың басқа да түрлерін өсіру

01.26

Майлы жемістер өсіру

01.27

Сусындарды дайындауға арналған дақылдар өсіру

01.29

Өзге де көпжылдық дақылдарды өсіру

01.30

Көшеттік өнімдерді өндіру

01.4

Мал шаруашылығы

01.41

Сүтті мал тұқымдарын өсіру

01.42

Малдың өзге де тұқымдары мен буйволдарды өсіру

01.43

Жылқы мен өзге де тұяқты тұқымдарды өсіру

01.44

Түйе мен түйетектестерді өсіру

01.45

Қой мен ешкі өсіру

01.46

Шошқа мен торай өсіру

01.47

Құс шаруашылығы

01.49

Жануарлардың өзге түрлерін өсіру

01.6

Ауылшаруашылық дақылдарын өсіру саласындағы қызметтің көмекші түрлері

01.64

Тұқымдарды көбейту үшін өңдеу және дайындау

03

Балық аулау және аквамәдениет

03.2

Аквамәдениет

03.21

Теңіз аквамәдениеті

03.22

Тұщы судағы аквамәдениет

10

Тамақ өнімдерін өндіру

10.1

Етті өңдеу мен консервілеу және ет өнімдерін өндіру

10.11

Етті қайта өңдеу және
консервілеу

10.12

Үй құсының етін өңдеу және консервілеу

10.13

Еттен және үй құсының етінен жасалатын өнімдерді өндіру

10.2

Балықты, шаян тәрізділер ді және моллюскаларды өңдеу және консервілеу

10.20

Балықты, шаян тәрізділерді және моллюскаларды өңдеу және консервілеу

10.3

Жемістер мен көкөністерді қайта өңдеу және консервілеу

10.31

Картопты өңдеу және консервілеу

10.32

Жеміс және көкөніс шырындарын өндіру

10.39

Жемістер мен көкөністерді өңдеу мен сақтаудың өзге де түрлері

10.4

Өсімдік, мал майы мен тоң май өндіру

10.41

Май және тоң май өндіру

10.42

Маргарин және соған ұқсас жануарлардың тоң майын өндіру

10.5

Сүт өнімдерін өндіру

10.51

Сүт өңдеу және ірімшік өндіру

10.52

Балмұздақ өндіру

10.6

Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар мен крахмалдар  мен өнімдерін өндіру

10.61

Ұн-жарма өнеркәсібінің өнімдерін өндіру

10.62

Крахмал және крахмалдан жасалған өнімдерді өндіру

10.7

Нан және ұн өнімдерін өндіру

10.71

Нан өндіру; ұннан жасалған жаңа пісірілген кондитерлік өнімдерді, торттарды және тәтті тоқаштарды өндіру

10.72

Кептірілген нан және печенье өндіру; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді, торттарды, тәтті тоқаштарды, бәліштерді және бисквиттерді өндіру

10.8

Өзге де тамақ өнімдерін өндіру

10.73

Макарон өнімдерін өндіру

10.81

Қант өндіру

10.82

Какаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру

10.83

Шай және кофе өндіру

10.84

Татымды заттар мен тұздықтар өндіру

10.85

Дайындалған тағам өнімдерін және жартылай фабрикаттарды өндіру

10.86

Балалар тағамын және диеталық тамақ өнімдерін өндіру

10.89

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де тамақ өнімдерін өндіру

10.9

Жануарларға арналған дайын жем-шөп өндіру

10.91

Фермаларда ұсталатын жануарлар үшін дайын жем-шөп өндіру

10.92

Үй жануарлары үшін дайын жем-шөп өндіру

11

Сусындар өндіру

11.0

Сусындар өндіру

11.06

Уыт өндіру

11.07

Минералды суларды және басқа да алкогольсіз сусындар өндіру

13

Тоқыма бұйымдарын өндіру

13.1

Иіру, тоқу және әрлеу өндірісі

13.10

Иіру, тоқу және әрлеу өндірісі

13.2

Тоқыма бұйымдарын өндіру

13.20

Тоқыма бұйымдарын өндіру

13.3

Дайын тоқыма бұйымдарын өндіру

13.30

Дайын тоқыма бұйымдарын өндіру

13.9

Өзге де тоқыма бұйымдарын өндіру

13.91

Тоқыма жаймасын өндіру

13.92

Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын өндіру

13.93

Кілем және кілем бұйымдарын өндіру

13.94

Жіп, арқан, жіңішке арқан, жіңішке бауларды, бауларды өндіру және тор тоқу

13.95

Киімді қоспағанда, тоқылмаған бұйымдарды өндіру

13.96

Өзге де техникалық және өнеркәсіптік тоқыма бұйымдарын өндіру

13.99

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де тоқыма бұйымдары өндіру

14

Киім өндіру

14.1

Киім өндіру

14.11

Теріден тігілген киім өндіру

14.12

Арнайы киімді өндіру

14.13

Сырт киімді өндіру

14.14

Іш киімді өндіру

14.19

Киімдер мен аксессуарлардың өзге де түрлерін өндіру

14.2

Үлбірден жасалған бұйымдарды өндіру

14.20

Үлбірден жасалған бұйымдарды өндіру

14.3

Тоқылған және тоқыма бұйымдар мен киімдер өндіру

14.31

Тоқылған және тоқыма шұлық бұйымдарын өндіру

14.39

Өзге де тоқылған және тоқыма бұйымдарын өндіру

15

Былғары және оған жататын өнім өндіру

15.1

Теріні илеу және өңдеу; чемодандар, сөмкелер, қайыс және ер-тоқым бұйымдарын өндіру; үлбірді илеу және бояу

15.11

Теріні илеу және өңдеу; үлбірді илеу және бояу

15.12

Жүк сөмкелерін, әйелдер сөмкелерін және т.с.с, ер-тұрман бұйымдарын және әбзелдерді өндіру

15.2

Аяқ киім өндіру

15.20

Аяқ киім өндіру

16

Жиhаздардан басқа, ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан өруге арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

16.1

Ағаш кесу және сүргілеу өндірісі

16.10

Ағаш кесу және сүргілеу өндірісі

16.2

Сүректен, тоздан, сабаннан және өруге арналған материалдардан жасалған өнімдерді өндіру

16.21

Шпон, фанера, жұқа тақтайлар мен панельдер өндіру

16.22

Жинақ паркет жабындарын өндіру

16.23

Басқа да ағаш құрылыс конструкцияларын және ағаш өңдеу бұйымдарын өндіру

17

Қағаз және қағаздан жасалған өнімдер өндіру

17.1

Сүрек массасы мен целлюлоза, қағаз және картон өндіру

17.11

Сүрек массасы мен целлюлоза өндіру

17.12

Қағаз және картон өндіру

17.2

Қағаз бен картоннан жасалған бұйымдар өндіру

17.21

Қатпарлы картонды, қағаздан және картоннан жасалған ыдыс өндіру

17.22

Шаруашылық-тұрмыстық және санитариялық-гигиеналық мақсаттағы қағаз бұйымдарын өндіру

17.23

Жазу-қағаз бұйымдарын өндіру

17.24

Түсқағаздар өндіру

17.29

Қағаз бен картоннан жасалған өзге де бұйымдарды өндіру

19

Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19.1

Кокс пештері өнімдерін өндіру

9.10

Кокс пештері өнімдерін өндіру

19.2

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19.20

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

20.1

Негізгі химикаттарды, тыңайтқыштарды және азот қоспаларын, бастапқы қалыптарда пластмассалар мен синтетикалық каучукты өндіру

20.11

Өнеркәсіптік газдар өндіру

20.12

Бояғыш заттар мен пигменттер өндіру

20.13

Өзге де негізгі органикалық химиялық заттар өндіру

20.14

Өзге де негізгі органикалық химиялық заттарды өндіру

20.15

Тыңайтқыштар және құрамында азоты бар қоспалар өндіру

20.16

Бастапқы қалыпта пластмассалар өндіру

20.17

Бастапқы қалыпта синтетикалық каучук өндіру

20.2

Пестицидтер мен өзге де агрохимиялық өнімдер өндіру

20.20

Пестицидтер мен өзге де агрохимиялық өнімдер өндіру

20.3

Бояулар, лактар және соларға ұқсас бояғыш заттар, типографиялық бояулар мен мастика өндіру

20.30

Бояулар, лактар және соларға ұқсас бояғыш заттар, типографиялық бояулар мен мастика өндіру

20.4

Сабын және жуғыш құралдарды, тазалайтын және жылтырататын препараттар, парфюмерлік өнімдер мен косметикалық заттар өндіру

20.41

Сабын және жуғыш, тазалағыш және жылтыратқыш құралдарды өндіру

20.42

Парфюмерлік және косметикалық заттар өндіру

20.5

Өзге де химиялық өнімдер өндіру

20.51

Жарылғыш заттар өндіру

20.52

Желім өндіру

20.53

Эфир майларын өндіру

20.59

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де химиялық өнімдер өндіру

20.6

Жасанды талшықтар өндіру

20.60

Жасанды талшықтар өндіру

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндіру

21.1

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндіру

21.10

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндіру

21.20

Фармацевтикалық препараттар өндіру

22

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

22.1

Резеңке бұйымдарын өндіру

22.11

Резеңке покрышкалар мен камералар өндіру; резеңке покрышкаларды қалпына келтіру

22.19

Өзге де резеңке өнімдерін өндіру

22.2

Пластмасса бұйымдарын өндіру

22.21

Пластмасса табақтар, шиналар мен профильдерге арналған камералар өндіру

22.22

Тауарларға арналған пластикалық орамдар өндіру

22.23

Пластикалық құрылыс бұйымдарын өндіру

22.29

Басқа пластик бұйымдарын өндіру

23

Өзге де металл емес минералдық өнімдер өндіру

23.1

Шыны және шыныдан жасалған бұйымдар өндіру

23.11

Жалпақ шыны өндіру

23.12

Жалпақ шыны жасау және өңдеу

23.13

Шұңғыл шыны бұйымдарын өндіру

23.14

Шыны талшығын өндіру

23.19

Өзге де шыны бұйымдарын өндіру және өңдеу

23.2

Отқа төзімді бұйымдар өндіру

23.20

Отқа төзімді бұйымдар өндіру

23.3

Балшықтан жасалған құрылыс материалдарын өндіру

23.31

Қыш төсемдер мен плиталар өндіру

23.32

Кірпіш, черепица және күйдірілген саздан өзге де күйдірілген балшықтан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру

23.4

Өзге де фарфор және қыш бұйымдарын өндіру

23.41

Қыштан жасалған тұрмыстық және сәндік бұйымдар өндіру

23.42

Қыш гигиеналық сантехникалық жабдықтар өндіру

23.43

Қыш электр оқшаулағыштар мен оқшаулау арматурасын өндіру

23.44

Өзге де техникалық қыш бұйымдарын өндіру

23.5

Цемент, әк және сылақ өндіру

23.51

Клинкерлерді қоса алғанда, цемент өндіру

23.52

Әк және құрылыс гипсін өндіру

23.6

Құрылыс мақсаттары үшін бетоннан, цементтен және гипстен жасалған бұйымдар өндіру

23.61

Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру

23.62

Құрылыс мақсаттары үшін гипстен жасалған бұйымдар өндіру

23.63

Пайдалану үшін дайын бетон өндіру

23.64

Құрғақ бетон қоспаларын өндіру

23.65

Асбест-цементтен және талшықты цементтен жасалған бұйымдар өндіру

23.69

Бетоннан, құрылыс гипсі мен цементтен жасалған өзге де бұйымдар өндіру

23.7

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

23.70

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

23.9

Абразивті бұйымдар мен өзге де металл емес минералды өнім өндіру

23.91

Абразивті бұйымдар өндіру

23.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де металл емес минералды өнім өндіру

24

Металлургия өнеркәсібі

24.1

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24.10

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24.2

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, пішіндер, фитингілер өндіру

24.20

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, пішіндер, фитингілер өндіру

24.3

Бастапқы өңдеу жолымен өзге де болат бұйымдарын өндіру

24.31

Салқын тәсілмен созу

24.32

Таспаларды және енсіз жолақтарды суықтай таптау

24.33

Салқындатып қалыптау немесе бүктеу

24.34

Сымдарды салқындатып созу жолымен өндіру

24.4

Негізгі бағалы және түсті металдарды өндіру

24.41

Бағалы (асыл) металдар өндіру

24.42

Алюминий өндіру

24.43

Қорғасын, мырыш және қалайы өндіру

24.44

Мыс өндіру

24.45

Өзге де түсті металдар өндіру

24.46

Ядролық отынды қайта өңдеу

24.5

Металдарды құю

24.51

Шойын құю

24.52

Құрышты құю

24.53

Жеңіл металдарды құю

24.54

Өзге де түсті металдарды құю

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарын өндіру

25.1

Құрылыс металл конструкциялары мен бұйымдар өндіру

25.11

Құрылыс металл конструкциялары мен бұйымдар өндіру

25.12

Металл есіктер мен терезелер өндіру

25.2

Металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер өндіру

25.21

Орталықтан жылыту радиаторлары мен қазандықтарын өндіру

25.29

Металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер өндіру

25.3

Орталық жылыту қазандықтарынан басқа, бу қазандықтар ын өндіру

25.30

Орталық жылыту қазандықтарынан басқа, бу қазандықтарын өндіру

25.4

Қару-жарақ және оқ-дәрі өндіру

25.40

Қару-жарақ және оқ-дәрі өндіру

25.5

Табақша металды роликтермен соғу, сығымдау, қалыптау және пішіндеу, табақша металды роликті қаңылтыр игіш машинамен белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ металлургия

25.50

Табақша металды роликтермен соғу, сығымдау, қалыптау және пішіндеу, табақша металды роликті қаңылтыр игіш машинамен белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ металлургия

25.6

Металдарды өңдеу және металдарға бедер салу: машина жасаудың негізгі технологиялық процестері

25.61

Металдарды өңдеу және металдарға бедер салу

25.62

Машиналық өңдеу; металдарды өңдеу және бедер салу

25.7

Асхана құралдарын, металдан жасалған қол аспаптарын және жалпы мақсаттағы металл бұйымдарды өндіру

25.71

Өзге де металл бұйымдарды өндіру

25.72

Кұлыптар, ілгектер және топсалар өндіру

25.73

Құралдар өндіру

25.9

Өзге де дайын металл бұйымдарын өндіру

25.91

Металл бөшкелер мен осыған ұқсас сыйымдылықтар өндіру

25.92

Жеңіл металдардан жасалған буып-түю материалдарын өндіру

25.93

Сымнан, шынжырдан және серіппелерден жасалған бұйымдар өндіру

25.94

Бекіту бұйымдарын өндіру

25.99

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де дайын металл бұйымдарын өндіру

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық өнімдер өндіру

26.1

Электрондық бөлшектер өндіру

26.11

Электрондық бөлшектер өндіру

26.12

Электрондық жүктеу панельдерін өндіру

26.2

Компьютерлер мен перифериялық жабдықтар өндіру

26.20

Компьютерлер мен перифериялық жабдықтар өндіру

26.3

Байланыс жабдықтарын өндіру

26.30

Коммуникациялық жабдықтар өндіру

26.4

Тұрмыстық электроника аспаптарын өндіру

26.40

Пайдаланушыларға арналған электрондық аспаптар өндіру

26.5

Өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған құралдар мен аспаптарды; қол сағаттары мен өзге де сағат түрлерін өндіру

26.51

Өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналкан құралдар мен аспаптарды өндіру

26.6

Сәулелөндіруші, электр медициналық және электр терапевтік жабдықтар өндіру

26.60

Сәулелөндіруші, электр медициналық және электр терапевтік жабдықтар өндіру

26.7

Оптикалық аспаптар мен фотографиялық жабдықтар өндіру

26.70

Оптикалық аспаптар мен фотографиялық жабдықтар өндіру

26.8

Ақпарат берудің магнитті және оптикалық құралдарын өндіру

26.80

Ақпарат берудің магнитті және оптикалық құралдарын өндіру

27.

Электр жабдықтарын өндіру

27.1

Электр моторларын, генераторлар, трансформаторлар және электр беру және бақылау аппаратурасын өндіру

27.11

Электр моторларын, генераторлар және трансформаторлар өндіру

27.12

Электр беру және реттеу аппаратурасын өндіру

27.2

Батареялар мен аккумуляторлар өндіру

27.20

Батареялар мен аккумуляторлар өндіру

27.3


Электр өткізгіштер мен электр өткізгіш аспаптар өндіру

27.31

Талшықты-оптикалық кәбіл өндіру

27.32

Электр сымы мен кәбілдің өзге де түрлерін өндіру

27.33

Электр аспаптарын өндіру

27.4

Электрмен жарықтандыру жабдықтарын өндіру

27.40

Электрмен жарықтандыру жабдықтарын өндіру

27.5

Тұрмыстық аспаптар өндіру

27.51

Тұрмыстық электр аспаптарын өндіру

27.52

Электрлік емес тұрмыстық аспаптар өндіру

27.9

Өзге де электр
жабдықтарын
өндіру

27.90

Өзге де электр жабдықтарын өндіру

28

Басқа санаттарға енгізілмеген, машиналар мен жабдықтар өндіру

28.1

Жалпы мақсаттағы машиналар өндіру

28.11

Авиация, автомобиль және мотоцикл қозғалтқыштарынан басқа, қозғалтқыштар мен турбиналар өндіру

28.12

Гидравликалық жабдықтар өндіру

28.13

Өзге де сорғыларды, компрессорларды, тығындар мен қақпақшаларды өндіру

28.14

Өзге де шүмектер мен вентильдер өндіру

28.15

Мойынтіректерді, жетектерді және тісті берілістердің элементтерін және жетектерді өндіру

28.2

Жалпы мақсаттағы өзге де техниканы өндіру

28.21

Плиталар, пештер және пеш оттықтарын өндіру

28.22

Көтеру және тасымалдау жабдықтарын өндіру

28.23

Кеңсе техникасы мен жабдықтарын өндіру (компьютерлер мен перифериялық жабдықтарды қоспағанда)

28.24

Қол электр құралдарын өндіру

28.25

Өнеркәсіптік тоңазыту және желдету жабдықтарын өндіру

28.29

Басқа топтамаларға енгізілмеген, жалпы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықтар өндіру

28.3

Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникасын өндіру

28.30

Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникасын өндіру

28.4

Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықтар мен механикалық станоктар өндіру

28.41

Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықтар өндіру

28.49

Өзге де металл өңдейтін станоктар өндіру

28.9

Арнайы мақсаттағы техниканың өзге де түрлерін өндіру

28.91

Металлургияға арналған машиналар мен жабдықтар өндіру

28.92

Тау-кен өндіру өнеркәсібіне, жерасты жұмыстарын игеруге және құрылысқа арналған техниканы өндіру

28.93

Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі өнімдерін өндіруге және қайта өңдеуге арналған жабдықтар өндіру

28.94

Тоқыма, тігін, үлбір және тері бұйымдарын дайындауға арналған жабдықтар өндіру

28.95

Қағаз бен картон дайындауға арналған техника өндіру

28.96

Резеңкені, пластмассалар мен басқа да полимер материалдарын қайта өңдеуге арналған жабдықтар өндіру

28.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген арнайы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықтар өндіру

29

Автокөлік құралдарын, трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.1

Автокөлік құралдарын өндіру

29.10

Автокөлік құралдарын өндіру

29.2

Автокөлік құралдарына арналған шанақтар өндіру; трейлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.20

Автокөлік құралдарына арналған шанақтар өндіру; трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.3

Автокөлік құралдары мен олардың қозғалтқыштарының өзге де бөлшектері мен керек-жарақтарын өндіру

29.31

Автокөлік құралдарына арналған электр және электрондық жабдықтар өндіру

29.32

Автокөлік құралдары мен олардың қозғалтқыштарының өзге де бөлшектері мен керек-жарақтарын өндіру

30

Өзге де көлік құралдарын өндіру

30.1

Теңіз кемелері мен қайықтарды өндіру

30.11

Корабльдерді және жүзетін конструкцияларды жасау

30.12

Серуендеу және спорт қайықтарын жасау

30.2

Теміржол локомотивтері мен жылжымалы құрамды өндіру

30.20

Темір жол локомотивтері мен жылжымалы құрамды өндіру

30.3

Әуе және ғарыштық ұшу аппараттарын өндіру

30.30

Әуе, ғарыш және т.с.с техникасын өндіру

30.4

Әскери ұрыс автокөлік құралдарын өндіру

30.40

Әскери ұрыс автокөлік құралдарын өндіру

30.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген көлік жабдықтарын өндіру

30.91

Мотоциклдер өндіру

30.92

Велосипедтер мен мүгедектер арбаларын/креслоларын өндіру

31

Жиhаз өндіру

31.0

Жиhаз өндіру

31.01

Кеңсе және студия жиhазын өндіру

31.02

Ас үй жиhазын өндіру

31.03

Матрастар өндіру

31.09

Өзге де жиhаз өндіру

32

Өзге де дайын бұйымдарды өндіру

32.5

Медициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтар өндіру

32.50

Медициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтар өндіру

33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату
 

33.1

Дайын металл бұйымдарын, машиналар мен жабдықтарды жөндеу

33.11

Дайын металл бұйымдарын жөндеу

33.12

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу

33.13

Электрондық және оптикалық жабдықтарды жөндеу

33.14

Электр жабдықтарын жөндеу

33.15

Корабльдер мен қайықтарды жөндеу, оларға техникалық қызмет көрсету

33.16

Әуе кемелері мен ғарыш кемелерін жөндеу, оларға техникалық қызмет көрсету

33.17

Көлік жабдықтарының өзге де түрлерін жөндеу, оларға техникалық қызмет көрсету

33.19

Өзге де жабдықтарды жөндеу

33.2

Өнеркәсіптік техника мен жабдықтарды монтаждау

33.20

Өнеркәсіптік техника мен жабдықтарды монтаждау

35

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны кондиционерлеу

35.1

Электр энергиясын өндіру, беру және бөлу

35.11

Электр энергиясын өндіру

35.12

Электр энергиясын беру

35.13

Электр энергиясын бөлу

34.14

Электр энергиясын тұтынушыға сату

35.2

Газ тәрізді отынды өндіру және бөлу

35.21

Газ тәрізді отынды өндіру

35.22

Газ тәрізді отынды құбыржолдар арқылы бөлу

35.23

Газ тәрізді отынды құбыржолдар арқылы сату

35.3

Бу беру және ауаны кондиционерлеу жүйелері

35.30

Бу беру және ауаны кондиционерлеу жүйелері

36

Суды жинау, өңдеу және бөлу

36.0

Суды жинау, өңдеу және бөлу

36.00

Суды жинау, өңдеу және бөлу

38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды кәдеге жарату

38.1

Қалдықтарды жинау

38.12

Қауіпті қалдықтарды жинау

38.2

Қалдықтарды өңдеу және жою

38.21

Қауіпсіз қалдықтарды өңдеу және жою

38.3

Қалдықтарды кәдеге жарату

38.32

Қалдықтар мен қара және түсті металдар сынықтарын өңдеуді қоспағанда, сұрыпталған материалдарды кәдеге жарату

42

Азаматтық құрылыс

42.1

Автомобиль және теміржолдар салу

42.11

Жолдар мен тас жолдар салу

42.12

Теміржолдар мен метро салу

42.13

Көпірлер мен туннельдер салу

42.2

Инженерлік құрылыстарды салу

42.21

Инженерлік тарату объектілерін салу

42.22

Электр энергиясымен және телекоммуникациямен қамтамасыз ету үшін тарату объектілерін салу

42.9

Өзге де азаматтық құрылыс объектілері н салу

42.91

Су құрылыстарын салу

42.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де азаматтық құрылыс объектілерін салу

49

Құрлықтағы көлік және құбыржолдар арқылы тасымалдау

49.1

Қалааралық жолаушыларға арналған теміржол көлігі

49.10

Қалааралық жолаушыларға арналған теміржол көлігі

49.2

Жүк теміржол көлігі

49.20

Жүк теміржол көлігі

49.3

Өзге де құрлықтағы жолаушылар көлігі

49.31

Қалалық және қала маңына жүретін жерүсті жолаушылар көлігі

49.39

Басқа санаттарға жатқызылмаған жерүсті жолаушылар тасымалдарының өзге де түрлері

49.4

Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау және қалдықтарды шығару жөніндегі көрсетілетін қызметтер

49.41

Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау

49.5

Құбыржолдармен тасымалдау

49.50

Құбыржолдармен тасымалдау

50

Су көлігі

50.1

Теңіздегі және жағалаудағы жолаушылар көлігі

50.10

Теңіздегі және жағалаудағы жолаушылар көлігі

50.2

Теңіздегі және жағалаудағы жүк көлігі

50.20

Теңіздегі және жағалаудағы көлігі

50.3

Өзендегі жолаушылар көлігі

50.30

Өзендегі жолаушылар көлігі

50.4

Өзендегі жүк көлігі

50.40

Өзендегі жүк көлігі

51

Әуе көлігі

51.1

Әуе жолаушылар көлігі

51.10

Әуе жолаушылар көлігі

51.2

Әуе жүк көлігі және ғарыштық көлік жүйесі

51.21

Әуе жүк көлігі

51.22

Ғарыштық көлік жүйесі

52

Қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі

52.1

Жүктерді қоймаға қою және сақтау

52.10

Жүктерді қоймаға қою және сақтау

52.2

Тасымалдау кезіндегі қызметтің қосалқы түрлері

52.21

Азаматтардың меншігі болып табылатын көлік құралдарын сақтау бойынша көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, құрлықтағы жол көлігі саласындағы көрсетілетін қызметтер

52.22

Су көлігі саласындағы көрсетілетін қызметтер

52.23


Әуе кеңістігін пайдалануды реттеуді қоспағанда, әуе көлігі саласындағы көрсетілетін қызметтер

52.24

Жүктерді көліктік өңдеу

55

Тұруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

55.1

Қонақ үйлердің көрсетілетін қызметтерді ұсынуы

55.10

Қонақ үйлердің көрсетілетін қызметтерді ұсынуы

55.3

Туристік лагерьлер, демалыс және ойын-сауық парктері

55.30

Туристік лагерьлер, демалыс және ойьга-сауық парктері

61

Байланыс

61.2

Сымсыз телекоммуникациялық байланыс

61.20

3G және 4G ұялы байланыс стандарттарын енгізу бөлігінде ғана сымсыз телекоммуникациялық байланыс

61.3

Телекоммуникациялардың спутниктік жүйесі

61.30

Спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет

68

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

68.2

Жалға беру және жеке меншік немесе жалға берілетін жылжымайтын мүлікті басқару

68.20

Көрме залдарын, қоймалық үй-жайларды және жерді қоса алғанда, тұрғындарға арналмаған ғимараттарды қоспағанда, жалға беру және жеке меншік немесе жалға жылжымайтын мүлікті пайдалану

85

Білім беру

85.1

Мектепке дейінгі (бастауыш) білім

85.10

Мектепке дейінгі (бастауыш) білім

85.2

Бастауыш білім (бірінші саты)

85.20

Бастауыш білім (бірінші саты)

85.3

Орта білім (екінші және үшінші сатылар)

85.31

Негізгі және жалпы орта білім

85.32

Техникалық және кәсіптік орта білім

85.4

Жоғары білім

85.41

Орта білімнен кейінгі білім

85.42

Жоғары білім

86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

86.1

Аурухана мекемелерінің қызметі

86.10

Аурухана мекемелерінің қызметі

93

Спорт, демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру саласындағы қызмет

93.1

Спорт саласындағы қызмет

93.11

Боулингке арналған объектілерді, сондай-ақ кәсіпқойлар мен әуесқойлар үшін ашық ауада және үй-жайда спорттық шаралар ұйымдастыру мен жүргізуді, аталған объектілерде жұмыс істеу үшін басқару мен қамтамасыз етуді қоспағанда, спорттық объектілердің қызметі

93.2

Демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызмет

93.29

Электрондық ойындары бар ойын автоматтарын жұмысын пайдалануды, демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызметтің өзге де түрлері

2-бөлім. Инвестициялық басым жобаларды іске асыру үшін айқындалған қызметтің басым түрлерінің тізбесі

10

Тамақ өнімдерін өндіру

10.1

Етті өңдеу мен консервілеу және ет өнімдерін өндіру

10.11

Етті өңдеу мен консервілеу

10.12

Үй құсының етін өңдеу мен консервілеу

10.13

Еттен және үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру

10.2

Балықты, шаян тәрізділерді және моллюскаларды өңдеу және консервілеу

10.20

Балықты, шаян тәрізділерді және моллюскаларды өңдеу және консервілеу

10.3

Жемістер мен көкөністерді қайта өңдеу және консервілеу

10.31

Картопты өңдеу және консервілеу

10.32

Жеміс және көкөніс шырындарын өндіру

10.39

Жемістер мен көкөністерді өңдеу мен сақтаудың өзге де түрлері 

10.4

Өсімдік және мал майы мен тоң май өндіру

10.41

Май және тоң май өндіру

10.42

Маргарин және соған ұқсас мал тоң майын өндіру

10.6

Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар мен крахмал өнімдерін өндіру

10.61

Ұн-жарма өнеркәсібінің өнімдерін өндіру

10.62

Крахмал және крахмалдан жасалған өнімдерді өндіру

10.8

Өзге де тамақ өнімдерін өндіру

10.81

Қант өндіру

10.82

Какаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру

10.83

Шай және кофе өндіру

10.85

Дайындалған тағам өнімдерін және жартылай фабрикаттарды өндіру

10.86

Балалар тағамын және диеталық тамақ өнімдерін өндіру

16

Жиhаздардан басқа, ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан өруге арналған материалдан жасалған бұйымдар өндіру

16.2

Сүректен, тоздан, сабаннан және өруге арналған материалдардан жасалған өнімдерді өндіру

16.21

Шпон, фанера, жұқа тақтайлар мен панельдер өндіру

19

Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19.2

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19.20

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

20.1

Негізгі химикаттарды тыңайтқыштарды және азот қоспаларын, бастапқы қалыптарда пластмассалар мен синтетикалық каучукты өндіру

20.11

Өнеркәсіптік газдар өндіру

20.12

Бояғыш заттар мен пигменттер өндіру

20.13

Өзге де негізгі бейорганикалық химиялық заттар өндіру

20.14

Өзге де негізгі органикалық химиялық заттар өндіру

20.15

Тыңайтқыштар және құрамында азоты бар қоспалар өндіру

20.16

Бастапқы қалыпта пластмассалар өндіру

20.17

Бастапқы қалыпта синтетикалық каучук өндіру

20.2

Пестицидтер мен өзге де агрохимиялық өнімдер өндіру

20.20

Пестицидтер мен өзге де агрохимиялық өлшемдер өндіру

20.3

Бояулар, лактар және соларға ұқсас бояғыш заттар, типографиялық бояулар мен мастика өндіру

20.30

Бояулар, лактар және соларға ұқсас бояғыш заттар, типографиялық бояулар мен мастика өндіру

20.4

Сабын және жуғыш құралдарды, тазалайтын және жылтырататын препараттар, парфюмерлік өнімдер мен косметикалық заттар өндіру

20.41

Сабын және жуғыш, тазалағыш және жылтыратқыш құралдарды өндіру

20.42

Парфюмерлік және косметикалық заттар өндіру

20.5

Өзге де химиялық өнімдер өндіру

20.51

Жарылғыш заттар өндіру

20.59

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де химиялық өнімдер өндіру

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндіру

21.1

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндіру

21.10

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндіру

21.20

Фармацевтикалық препараттар өндіру

22

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

22.2

Пластмасса бұйымдарын өндіру

22.21

Пластмасса табақтар, шиналар мен профильдерге арналған камералар өндіру

22.23

Пластикалық құрылыс бұйымдарын өндіру

22.29

Басқа пластик бұйымдарын өндіру

23

Өзге де металл емес минералдық өнімдер өндіру

23.1

Шыны және шыныдан жасалған бұйымдар өндіру

23.11

Жалпақ шыны өндіру

23.12

Жалпақ шыны жасау және өңдеу

23.13

Шұңғыл шыны бұйымдарын өндіру

23.14

Шыны талшығын өндіру

23.19

Өзге де шыны бұйымдарын өндіру және өңдеу

23.2

Отқа төзімді бұйымдар өндіру

23.20

Отқа төзімді бұйымдар өндіру

23.3

Балшықтан жасалған құрылыс материалдарын өндіру

23.31

Қыш төсемдер мен плиталар өндіру

23.32

Кірпіш, черепица және күйдірілген саздан өзге де күйдірілген балшықтан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру

23.4

Өзге де фарфор және қыш бұйымдарын өндіру

23.42

Қыш гигиеналық сантехникалық жабдықтар өндіру

23.43

Қыш электр оқшаулағыштар мен оқшаулау арматурасын өндіру

23.49

Өзге де керамикалық бұйымдарды өндіру

23.5

Цемент, әк және сылақ өндіру

23.51

Клинкерлерді қоса, алғанда цемент өндіру

23.52

Әк және құрылыс гипсін өндіру

23.6

Құрылыс мақсаттары үшін бетоннан, цементтен және гипстен жасалған бұйымдар өндіру

23.61

Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру

23.62

Құрылыс мақсаттары үшін гипстен жасалған бұйымдар өндіру

23.63

Пайдалану үшін дайын бетон өндіру

23.64

Құрғақ бетон қоспаларын өндіру

23.65

Асбест-цементтен және талшықты цементтен жасалған бұйымдар өндіру

23.69

Бетоннан, құрылыс гипсі мен цементтен жасалған өзге де бұйымдар өндіру

23.7

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

23.70

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

23.9

Абразивті бұйымдар мен өзге де металл емес минералды өнім өндіру

23.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де металл емес минералды өнім өндіру

24

Металлургия өнеркәсібі

24.1

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24.10

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24.2

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, пішіндер, фитингілер өндіру

24.20

Болаттан жасалған кұбырлар, құбыржолдар, пішіндер, фитингілер өндіру

24.3

Бастапқы өңдеу жолымен өзге де болат бұйымдарын өндіру

24.31

Салқын тәсілмен созу

24.32

Таспаларды және енсіз жолақтарды суықтай таптау

24.33

Салқындатып қалыптау немесе бүктеу

24.34

Сымдарды салқындатып созу жолымен өндіру

24.4

Негізгі бағалы және түсті металдарды өндіру

24.41

Бағалы (асыл) металдар өндіру

24.42

Алюминий өндіру

24.43

Қорғасын, мырыш және қалайы өндіру

24.44

Мыс өндіру

24.45

Өзге де түсті металдар өндіру

25

Машиналармен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарын өндіру

25.2

Металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер өндіру

25.21

Орталықтан жылыту радиаторлары мен қазандықтарын өндіру

25.29

Металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер өндіру

25.3

Орталық жылыту қазандықтарынан басқа, бу қазандықтарын өндіру

25.30

Орталық жылыту қазандықтарынан басқа, бу қазандықтарын өндіру

27

Электр жабдықтарын өндіру

27.1

Электр моторларын, генераторлар, трансформаторлар және электр беру және бақылау аппаратурасын өндіру

27.11

Электр моторларын, генераторлар және трансформаторлар өндіру

27.12

Электр беру және реттеу аппаратурасын өндіру

27.2

Батареялар мен аккумуляторлар өндіру

27.20

Батареялар мен аккумуляторлар өндіру

27.3

Электр өткізгіштер мен электр өткізгіш аспаптар өндіру

27.31

Талшықты-оптикалық кәбіл өндіру

27.32

Электр сымы мен кәбілдің өзге де түрлерін өндіру

27.33

Электр аспаптарын өндіру

27.4

Электрмен жарықтандыру жабдықтарын өндіру

27.40

Электрмен жарықтандыру жабдықтарын өндіру

27.9

Өзге де электр жабдықтарын

27.90

Өзге де электр жабдықтарын өндіру

28

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

28.1

Жалпы мақсаттағы машиналар өндіру

28.11

Авиация, автомобиль және мотоцикл қозғалтқыштарынан басқа, қозғалтқыштар мен турбиналар өндіру

28.12

Гидравликалық жабдықтар өндіру

28.13

Өзге де сорғыларды, компрессорларды, тығындар мен қақпақшаларды өндіру

28.14

Өзге де шүмектер мен вентильдер өндіру

28.2

Жалпы мақсаттағы өзге де техниканы өндіру

28.25

Өнеркәсіптік тоңазыту және желдету жабдықтарын өндіру

28.29

Басқа топтамаларға енгізілмеген жалпы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықтар өндіру

28.3

Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникасын өндіру

28.30

Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникасын өндіру

28.4

Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықтар мен механикалық станоктар өндіру

28.41

Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықтар өндіру

28.49

Өзге де метал өңдейтін станоктар өндіру

28.9

Арнайы мақсаттағы техниканың өзге де түрлерін өндіру

28.91

Металлургияға арналған машиналар мен жабдықтар өндіру

28.92

Тау-кен өндіру өнеркәсібіне, жерасты жұмыстарын игеруге және құрылысқа арналған техниканы өндіру

28.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген арнайы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықтар өндіру

29

Автокөлік құралдарын, трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.1

Автокөлік құралдарын өндіру

29.10

Автокөлік құралдарын өндіру

29.2

Автокөлік құралдарына арналған шанақтар өндіру; трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.20

Автокөлік құралдарына арналған шанақтар өндіру; трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.3

Автокөлік құралдары мен олардың қозғалтқыштарының бөлшектері мен керек-жарақтарын өндіру

29.31

Автокөлік құралдарына арналған электр және электрондық жабдықтар өндіру

29.32

Автокөлік құралдары мен олардың қозғалтқыштарының өзге де бөлшектері мен керек-жарақтарын өндіру

30

Өзге де көлік құралдарын өндіру


30.2

Теміржол локомотивтері мен жылжымалы құрамды өндіру

30.20

Теміржол локомотивтері мен жылжымалы құрамды өндіру

30.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген көлік жабдықтарын өндіру

30.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де көлік құралдары мен жабдықтарды өндіру

      Ескертпе: технологиялық жабдықтардың қосалқы бөлшектерін, шикізатты және (немесе) материалдарды импорттау кезінде кедендік баж салудан босату осы тізбеге сәйкес қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына тіркелген активтерге инвестициялардың мынадай көлеміне байланысты айқындалатын мерзімге беріледі:
      1) 1 (млн.) АЕК-ке дейін - 3 жылға;
      2) 1-ден 5 АЕК-ке (млн.) дейін - 4 жылға;
      3) 5 (млн.) АЕК-тен астам - 5 жылға.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 8 мамырдағы  
N 436 қаулысымен    
бекiтiлген        

Инвестициялардың ең жоғарғы көлемі

      Ескерту. Қосымша алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.11.08 N 1416 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2003 жылғы 8 мамырдағы
№ 436 қаулысымен  
бекітілген     

Технологиялық жабдықтың қосалқы бөлшектерінің, шикізат және
(немесе) материалдардың импорты кезінде кедендік баждар салудан
босатылатын экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауыш
сыныптары деңгейіндегі қызметтің басым түрлерінің тізбесі

      Ескерту. Тізбе алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2014.10.30 № 1154 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнің        
2003 жылғы 8 мамырдағы  
N 436 қаулысымен     
бекiтiлген        

Инвестициялар жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік
органдардың мамандарын, консультанттар мен сарапшыларды
тарту қағидалары

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2014.10.30 № 1154 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Осы Қағидалар инвестициялық преференцияларды беруге өтінімдерді қарау, инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған модельдік келісімшарт жасасу, сондай-ақ инвестордың инвестициялық қызметті жүзеге асыруы кезінде инвестициялар жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік органдардың мамандарын, жеке және заңды тұлғалар қатарындағы консультанттар мен сарапшыларды тарту тәртібі мен шарттарын айқындайды.
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2014.10.30 № 1154 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Комитеттiң өзiне жүктелген міндеттерді орындау мақсатында өз құзыры шегінде осы Ережеде белгiленген жағдайларда мемлекеттiк органдардың мамандарын, консультанттар мен сарапшыларды тартуға құқығы бар.

      2. Мемлекеттiк органдар мамандарын, консультанттар мен сарапшыларды тарту мақсаты инвестициялық жобаны, инвестициялық қызметтi объективтi бағалау үшiн арнайы iлiм алу, сондай-ақ Комитет пен инвестор арасындағы даулы жағдайларды шешу болып табылады.

      3. Комитет осы Ережелерде белгiленген жағдайларда инвестициялық жобаның ерекшелiгiне қарай сараптамалардың әр түрлерiн ұйымдастыруға құқылы.

2. Негiзгi түсiніктер

      4. Осы ережеде мынадай негiзгi ұғымдар қолданылады:
      1) мемлекеттiк органның маманы - тиiстi мемлекеттiк органның қажеттi бiлiктiлiгi бар штаттық қызметкерi;
      2) консультант - қажеттi бiлiктiлiгi бар жеке тұлға немесе қажеттi бiлiктiлiктегi мамандар штаты, жұмыс тәжiрибесi, сондай-ақ егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, тиiстi лицензияcы бар заңды тұлға;
      3) сарапшы - қажеттi бiліктiлiктегi мамандар штаты, жұмыс тәжiрибесi (мүмкiндiгiнше бұрынғы қызметi жөнінде оң кепілдемесi болуы), сондай-ақ егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, тиiстi лицензиясы бар заңды тұлға.

3. Мемлекеттiк органның мамандарын, консультанттары мен сарапшыларды тартудың тәртiбi

      5. Мемлекеттiк органдардың мамандары, консультанттар мен сарапшыларды мына жағдайларда тартады:
      1) арнайы iлiмдерге қажеттілiктің пайда болуы;
      2) тәуелсiз сараптама жүргiзу қажеттілігінің пайда болуы;
      3) Комитет пен инвестор арасында даулы жағдайдың пайда болуы;

      6. Мемлекеттiк органның маманын таңдауды осы органның басшысы Комитеттiң өтiнiмi негiзінде жүзеге асырады. Комитеттің маман беру туралы өтiнiмінде сараптама жүргiзу мәселелерi және мерзiмi көрсетiледi.

      7. Консультант және сарапшыны тарту Комитет, инвестор және консультант немесе сарапшы арасындағы тиiстi шарт жасау арқылы жүзеге асырылады.

4. Комитеттің мемлекеттiк органдар мамандарын, консультанттар мен сарапшыларды тарту кезiндегi өкілетi

      8. Комитет мемлекеттiк органдардың мамандарын, консультанттар мен сарапшыларды тарту кезінде:
      1) дәйектелген жауаптар берудi қажет ететiн мәселелер тiзбесін айқындауға;
      2) консультация немесе сараптама нәтижелерi бойынша түсiндiрменi (оның ішінде жазбаша) талап етуге;
      3) егер бастапқы консультация немесе сараптаманы толық емес немесе жеткiлiксiз деп санаса қосымша консультация немесе сараптама жүргізудi талап eтугe;
      4) консультация немесе сараптама жүргiзу процесiнде консультантқа немесе capaпшығa белгiлi болған ақпараттардың құпиялылығын талап етуге;
      5) сараптама жүргiзу барысын бақылауға құқылы.

      9. Комитетке сараптама барысын немесе нәтижесін өзгерту мақсатында мемлекеттiк органдардың мамандарына, консультанттар мен сарапшыларға қандай да бiр қысым жасауға салынады.

5. Мемлекеттiк органдардың мамандарының, консультанттар мен сарапшылардың жауапкершiлiгi

      10. Мемлекеттiк органдардың мамандары, консультанттары мен сарапшылары сараптаманы сапалы және уақытылы жүргiзудi, сараптамаға ұсынылған құжаттардың және құпиялықтың сақталуын қамтамасыз етедi.

      11. Мемлекеттiк органдардың мамандары, консультанттары мен сарапшылары жүргiзген сараптамасы үшiн жасасқан Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiмен және шартпен көзделген, осы Ереженің 7-тармағына сәйкес жауапты болады.

6. Мемлекеттiк орган мамандарының, консультанттардың, сарапшылардың қызмет көрсету төлемi

      12. Мемлекеттiк органдар мамандарының қызмет көрсетуi төленбейдi.

      13. Консультанттардың, сарапшылардың қызмет көрсетулерi  Комитет консультант, сарапшы және инвестор арасында жасасқан шартқа сәйкес сараптаманың нәтижесiне қарамастан төленеді.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады