Қазақстан Республикасында медициналық қызметтiң сапасын бақылауды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 18 қыркүйектегі N 874 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2296 Қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.12.30 № 2296 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      "Денсаулық сақтау жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында медициналық қызметтiң сапасын бақылауды жүзеге асыру ережесi бекiтiлсiн.
      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң      
2006 жылғы 18 қыркүйектегі
N 874 қаулысымен   
бекiтiлген   

Қазақстан Республикасында медициналық қызметтiң сапасын бақылауды жүзеге асыру ережесi

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасында медициналық қызметтiң сапасын бақылауды жүзеге асыру ережесi (бұдан әрi - Ереже) "Денсаулық сақтау жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңына сәйкес әзiрленген және Қазақстан Республикасында медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау жөнiндегi мемлекеттiк органның (бұдан әрi - мемлекеттiк орган) Қазақстан Республикасында көрсетiлетiн медициналық қызметтiң сапасын бақылауды ұйымдастыру мен жүзеге асыру тәртiбiн айқындайды. K090193
      2. Осы Ережеде мынадай ұғымдар қолданылады:
      денсаулық сақтау субъектiлерi - денсаулық сақтау ұйымдары және жеке медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғалар;
      медициналық қызметтiң сапасын мемлекеттiк бақылау (бұдан әрi мемлекеттiк бақылау) - денсаулық сақтау саласындағы нормативтiк құқықтық және құқықтық кесiмдердi орындау бойынша ведомстволық тиесiлiлiгiне және меншiк нысанына қарамастан, денсаулық сақтау субъектiлерiне медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау жөнiндегi мемлекеттiк орган жүргiзетiн тексеру;
      медициналық қызметтер - нақты бiр адамға қатысты алдын алу, диагностикалық, емдеу немесе сауықтыру бағыты бар медицина қызметкерлерiнiң iс-әрекетi;
      медициналық қызмет сапасының сараптамасы - жеке және заңды тұлғалар ұсынатын медициналық қызмет сапасының деңгейi бойынша қорытынды шығару үшiн жүзеге асырылатын ұйымдастырушылық, талдамалық және практикалық iс-шаралардың жиынтығы.
      3. Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау құқықтарын қорғау, денсаулық сақтау субъектiлерi ұсынатын медициналық қызметтiң сапасын, қауiпсiздiгiн және қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырудың мақсаты болып табылады.
      4. Мыналарды қоса алғанда, медициналық қызмет көрсету жөнiндегi денсаулық сақтау субъектiлерiнiң қызметi мемлекеттiк бақылаудың мәнi болып табылады:
      медициналық қызметтiң көлемi мен сапасын, медицина ұйымдарын қаржыландыру мөлшерiнiң негiздiлiгiн;
      денсаулық сақтау ұйымдарында тұрақты емделуге жатқан науқастарға дәрiлiк заттарды тағайындаудың ұтымдылығын;
      еңбекке уақытша жарамсыздық сараптамасын, әскери-дәрiгерлiк, сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптаманы жүргiзудiң сапасын;
      медицина қызметкерлерiнiң бiлiктiлiк деңгейiн;
      көрсетiлетiн медициналық қызметтi ескере отырып, медициналық жабдықтармен жасақтауды;
      медициналық қызмет саласында бiлiктiлiк талаптары мен лицензиялау ережелерiн сақтауды;
      дәрiлiк заттарды қоспағанда, алдын алудың, диагностиканың, емдеу мен медициналық сауықтырудың құралдары мен жаңа әдiстерiн қолдану сапасын;
      жарнамаланатын медициналық қызметтiң көрсетiлетiн медициналық қызметтiң көлемi мен сапасына сәйкестiгiн;
      сапасыз медициналық қызмет көрсетудiң себептерiн анықтауды, оларды жою және медициналық көмек көрсетудi жетiлдiру жөнiнде шаралар қабылдауды.
      5. Денсаулық сақтау субъектiлерiнiң қызметiн мемлекеттiк бақылау:
      1) жоспарлы тексерулер;
      2) жоспардан тыс тексерулер;
      3) қарсы тексерулер;
      4) рейдтiк тексерулер;
      5) бiрлескен тексерулер арқылы жүзеге асырылады.
      6. Тексеру түрiне қарамастан:
      1) мемлекеттiк органның басшысы не оның мiндетiн атқарушы тұлға жыл сайын бекiтетiн мемлекеттiк органның тексерулерiн жүргiзудiң жоспары (бұдан әрi - жоспар);
      2) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың өтiнiштерi;
      3) мемлекеттiк органдардың, құқық қорғау органдарының, қоғамдық ұйымдардың ақпараты мен өтiнiштерi;
      4) бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлары;
      5) медицина ұйымдарының есептерiнен алынған ақпарат тексерудi жүргiзудiң негiзi болып табылады.
      7. Қажет болған кезде мемлекеттiк орган коммерциялық және өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәлiметтердi жариялауға қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiнде белгiленген талаптарды сақтай отырып, денсаулық сақтау субъектiлерiнен тиiстi ақпаратты және материалдарды сұрайды.
      8. Қажет болған жағдайда мемлекеттiк орган заңнамада   белгiленген тәртiппен, оның iшiнде тәуелсiз сарапшыларды тарта отырып, медициналық қызметтiң сапасына сараптама тағайындайды және жүргiзедi.
      9. Мемлекеттiк орган денсаулық сақтау субъектiсiн тексерудi жүргiзуге қатысу үшiн мүдделi мемлекеттiк органдардың мамандарын тартады.
      10. Медициналық қызметтiң сапасын тексеру және сараптау "Денсаулық сақтау жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтай отырып жүргiзiледi. K090193

2. Мемлекеттiк бақылауды жүргiзу тәртiбi

      11. Денсаулық сақтау субъектiлерiн тексеру мемлекеттiк органның шешiмi бойынша (бұдан әрi - тексерудi тағайындау туралы акт) жүргiзiледi.
      12. Мемлекеттiк органның тексерудi тағайындау туралы актiсiнде:
      мемлекеттiк органның атауы мен орналасқан жерi;
      тексерудi жүзеге асыратын лауазымды тұлғалардың (бұдан әрi - лауазымды тұлғалар) тегi мен аты-жөнi;
      тексерудiң түрi;
      тексерудiң мәнi;
      тексерудi жүргiзудiң мерзiмi;
      тексерудi тағайындау негiзi;
      егер денсаулық сақтау субъектiлерiнiң құжаттарын белгiлi бiр уақыт кезеңiнде зерделеу талап етiлген жағдайда тексерiлетiн кезеңi көрсетiледi.
      13. Тексерудi тағайындау туралы aктіге мемлекеттiк органның басшысы не оның мiндетiн атқарушы тұлға қол қояды және мемлекеттiк органның мөрiмен куәландырылады.
      14. Өзiнiң құзыретi шегiнде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы қызметтi жүзеге асыратын мемлекеттiк органда тiркелген тексерудi тағайындау туралы акт оған қатысты тексеру тағайындалған денсаулық сақтау субъектiсiне берiледi.
      15. Тексерудi тағайындау туралы акт тексерiлетiн денсаулық сақтау субъектiсiне берiлген сәт тексерудi жүргiзудiң басталуы болып саналады.
      16. Денсаулық сақтау субъектiсiн тексерудi жүргiзу кезiнде мемлекеттiк органның лауазымды тұлғалары денсаулық сақтау субъектiсiнiң басшысына не оның мiндетiн атқарушы тұлғаға тексерудi тағайындау туралы актын және қызметтiк куәлiктi көрсетедi.
      17. Денсаулық сақтау субъектiсiн тексерудi жүргiзу мерзiмi алдағы жұмыстар мен алға қойылған мiндеттердiң көлемiн ескере отырып белгiленедi, бiрақ ол 30 күнтiзбелiк күннен аспауға тиiс.
      Қажет болған жағдайда мемлекеттiк органның осы Ереженiң 14-тармағына сәйкес тiркелетiн және денсаулық сақтау субъектiсiне берiлетiн тексеру мерзiмiн ұзарту туралы мемлекеттiк органның қосымша актісiмен 30 күнтiзбелiк күннен аспауға тиiс тексеру мерзiмiне ұзартуға жол берiледi.
      18. Тексерудi тағайындау туралы акт және тексеру мерзiмiн ұзарту туралы қосымша акт бiр ғана денсаулық сақтау субъектiсiне ресiмделедi.
      19. Тексерудi жүргiзу нәтижелерi бойынша осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екi данада денсаулық сақтау субъектiсiн тексеру қорытындылары туралы акт (бұдан әрi - тексеру қорытындылары туралы акт) жасалады, оның бiр данасы субъектiдегi түпнұсқада бар құжаттардың көшiрмелерiн қоспағанда, қоса берiлетiн құжаттардың көшiрмелерiмен денсаулық сақтау субъектiсiнiң басшысына не оның мiндетiн атқарушы тұлғаға берiледi, екiншi данасы лауазымды тұлғаларда қалады.
      20. Тексеру нәтижелерi туралы актiге медициналық қызметтiң сапасына жүргiзiлген сараптаманың қорытындысы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау туралы заңнамасы нормаларының бұзылуына жол берген тұлғалардың түсiнiктемелерi және тексеру нәтижелерiне байланысты басқа да құжаттар немесе олардың көшiрмелерi бар болған жағдайда қоса берiледi.
      21. Тексерiлетiн денсаулық сақтау субъектiсiнiң басшысы не оның мiндетiн атқарушы тұлға тексеру нәтижелерiмен келiспеген жағдайда жазбаша түрде айрықша пiкiрiн жазуы мүмкiн, ол тексеру қорытындылары туралы актiге қоса берiледi.
      22. Тексерiлетiн денсаулық сақтау субъектiсiнiң басшысы не оның мiндетiн атқарушы тұлға тексеру қорытындылары туралы актiге қол қоюдан бас тартқан жағдайда лауазымды тұлға тексеру қорытындылары туралы актiге тиiстi жазба енгiзедi.
      23. Тексеру барысында анықталған Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау туралы заңнамасының нормаларын бұзушылықтар бойынша мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылдайды.
      24. Жүргiзiлген тексерулердiң нәтижелерi бойынша денсаулық сақтау субъектiлерi және денсаулық сақтауды мемлекеттiк басқару жергiлiктi органдары анықталған бұзушылықтарды заңнамада белгiленген мерзiмде жою жөнiнде қабылданған шаралар туралы ақпаратты мемлекеттiк органға ұсынады.
      25. Тексеру нәтижелерiне денсаулық сақтау субъектiлерi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен шағымдануы мүмкiн.

Қазақстан Республикасында  
медициналық қызметтің сапасын
бақылауды жүзеге асыру ережесіне
қосымша       

      Денсаулық сақтау субъектісінің қызметін тексеру актісі

      1. ___________________________________________________________
                (тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган)
 
2. Субъектінің атауы _______________________________________________
(орналасқан жері, медициналық қызметке арналған лицензиясының және
қосымшалардың нөмірлері, субъект басшысының тегі, аты, әкесінің
аты, салық төлеушінің тіркеу нөмірі)
3. Тексерудің басталған және аяқталған күні ________________________
4. Тексерілетін кезең ______________________________________________
5. Тексерудің мәні _________________________________________________
6. Тексеруді тағайындау туралы акт _________________________________
(тексеруді тағайындау туралы актінің нөмірі, күні, қол қойған адамның Т.А.Ә.)
ҚР БП ҚС және АЕКБ ______________________________ облысы бойынша
200 __ жылғы "___" ________________ N тіркелген
7. Медициналық қызметтің сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шарттар

N

Көрсеткіштер

Көрсеткіш сәйкестігінің бағасы

Қосымша ақпарат

1

2

3

4

1

Медициналық қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиясы мен оның қосымшасының болуы2

Денсаулық сақтау субъектісі штатының жасақталуы3

Мамандардың санаттарға бөліну деңгейі4

Мамандардың біліктілігін көтеру курстарын 5 жылда 1 рет өтуі5

Медициналық және медициналық емес жабдықтармен жарақтандыру деңгейінің белгіленген нормативтерге сәйкестігі6

Үй-жайлар алаңының санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкестігі7

Есептік құжаттаманы жүргізудің сапасы8

Шұғыл медициналық көмек көрсету үшін дәрілік заттардың болуы9

Өзгесі  8. Медициналық қызметті реттейтін нормативтік құқықтық кесімдердің сақталуы     

N

Анықталған бұзушылықтар, емдеу-диагностикалық үдерістің кемшіліктері

Олардың негізінде бұзушылықтар анықталған нормативтік құқықтық кесімдер

Бұзушылықтар анықталған құжаттар (Мемлекеттік лицензия, стационарлық/амбулаторлық науқастың медициналық картасының N және т.б.)

1

2

3

4

  9. Тұжырымдар: ________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Ұсынымдар: ________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Лауазымды тұлғалар _________________________________________
                                    Т.А.Ә. қолы

Денсаулық сақтау субъектісінің
басшысы ____________________________________________________
                      Т.А.Ә. қолы

                                 Күні 200___ жылғы "___" ______

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады