Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 тамыздағы N 753 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 21 қазандағы N 967 Қаулысы

       Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008 - 2010 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 тамыздағы N 753 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 32, 354-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008 - 2010 жылдарға арналған орта мерзімді жоспарында:
      көрсетілген қаулымен мақұлданған "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008 - 2010 жылдарға арналған маңызды көрсеткіштерінің болжамы" деген 3-бөлімде:
      "Жалпы ішкі өнім, млрд. теңге" деген жолда:
      "12763,2" деген сандар "12849,8" деген сандармен ауыстырылсын;
      "15640,6" деген сандар "15909,8" деген сандармен ауыстырылсын;
      "өткен жылға қарағанда нақты өзгерісі %-бен" деген жолда:
      "108,7" деген сандар "108,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      "105,3" деген сандар "105,0" деген сандармен ауыстырылсын;
      "халықтың жан басына ЖІӨ, АҚШ долл." деген жолда:
      "6727,7" деген сандар "6771,6" деген сандармен ауыстырылсын;
      "8199,0" деген сандар "8340" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Тауарлар экспорты (ФОБ), млн. АҚШ долл." деген жолда "57275,0" деген сандар "62075,1" деген сандармен ауыстырылсын;
      "өткен жылға қарағанда %-бен" деген жолда "118,5" деген сандар "128,4" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Сауда балансы, млн. АҚШ долл. 15140,7 17959,0 12619,7 10851,4" деген жол алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулымен бекітілген "2008 - 2010 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі" деген 4-бөлім осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      көрсетілген қаулымен бекітілген "Қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі 2008 - 2010 жылдарға арналған басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі" деген 5-бөлім осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Құпия.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов

                                               Қазақстан Республикасы
                                                    Үкіметінің
                                              2008 жылғы 21 қазандағы
                                                  N 967 қаулысына
                                                     1-қосымша

                                               Қазақстан Республикасы
                                                     Үкіметінің
                                              2007 жылғы 29 тамыздағы
                                                  N 753 қаулысымен
                                                     бекітілген

      4-бөлім. 2008-2010 жылдарға арналған қолданыстағы және
      әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық)
                  бағдарламалардың тізбесі

р/с
N
қол-
да-
ныс-
тағы
МБ N
әзі-
рле-
не-
тін
МБ N
қол-
да-
ныс-
тағы
са-
лалық
бағ-
дар-
лама-
лар-
дың N
әзір-
лене-
тін
са-
ла-
лық
бағ-
дар-
лама-
лар-
дың N
Бағдарлама-
ның атауы
(Бағдарлама
немесе
Бағдарлама-
ны әзірлеу
негіздемесі
бекітілген
нормативтік
құқықтық
акт)
Іске
асыру
кезе-
ңі
Жалпы
орын-
дау-
шылар
Болжамды
шығыстар
(млн.
теңге)
республика-
лық
бюджет
Саны 2007 ж. 2008 ж.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Қазақстан Республикасы Президентінің
жанындағы Отбасы істері және гендерлік
саясат жөніндегі ұлттық комиссия


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

1

1
Қазақстан
Республика-
сында 2006-
2016 жылдарға
арналған
Гендерлік
теңдік стра-
тегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2005 жылғы 29
қарашадағы N
1677 Жарлығы)

2006-
2016

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сы
Прези-
денті-
нің
жанын-
дағы
Отбасы
істері
және
ген-
дерлік
саясат
жөнін-
дегі
ұлттық
комис-
сия

0,0

0,0


Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

2
1

Қазақстан
Республикасы-
ндағы отбасы
мен неке
беделін арт-
тыру жөнінде
2008-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы
20 сәуірдегі
N 319 қаулы-
сымен 146-
тармағына
сәйкес әзір-
ленуде)

2008-
2010

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сы
Прези-
денті-
нің
жанын-
дағы
Отбасы
істері
және
ген-
дерлік
саясат
жөнін-
дегі
ұлттық
комис-
сия

0,0

0,0


Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:

1 0,0 0,0

мемлекеттік бағдарлама-
лар:


1

0,0

0,0


олардың
ішінде қолда-
ныстағылары


1

0,0

0,0


салалық
бағдарлама-
лар:


1

0,0

0,0


олардың
ішінде әзір-
ленетіндері


1

0,0

0,0


Қазақстан Республикасы Мәдениет және
ақпарат министрлігі (206)


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

3

1
Тілдерді қол-
дану мен
дамытудың
2001-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2001 жылғы
ақпандағы N
550 Жарлығы)

2001-
2010

МАМ

2981,4

3072,8

41


"Көне Отырар-
ды қалпына
келтіру"
2005-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы
30 қыркүйек-
тегі N 1009
қаулысы)

2005-
2009

МАМ

52,3

76,5

52


Мәдениет
саласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы
24 қарашадағы
N 1161
қаулысы)

2006-
2008

МАМ,
АШМ,
Әді-
летми-
ні,
Еңбек-
мині,
СІМ,
Астана
қала-
сының
әкім-
дігі

2831,8

2619,7

63


Этносаралық
және конфес-
сияаралық
келісімінің
қазақстандық
моделін
жетілдірудің
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы
28 маусымдағы
N 593
қаулысы)

2006-
2008

МАМ

312,9

340,7

7

2
Шетелде тұра-
тын отандас-
тарды қолдау-
дың 2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2005 жылғы
21 қарашадағы
N 1673 Жарлы-
ғы)

2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзар-
ту)

МАМ

622,3

542,4

84


Мұрағат ісін
және құжатта-
ма жүйелерін
дамытудың
2007-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы
30 қарашадағы
N 1153
қаулысы)

2007-
2009

МАМ

20,6

21,8

95


2007-2009
жылдарға
арналған
"Мәдени мұра"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 10
желтоқсандағы
N 1203
қаулысы)

2007-
2009

МАМ

1873,6

1376,5


Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

10


1"Қазақстанның
мәдениет пен
өнерінің
2009-2011
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы"
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы
20 сәуірдегі
N 319 қаулы-
сының 161-
тармағына
сәйкес әзір-
ленуде)

2009-
2011

МАМ

0,0

0,0


Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:

8 8694,9 8050,4

мемлекеттік бағдарлама-
лар:


3

3603,7

3615,2


олардың
ішінде қолда-
ныстағылары


2

3603,7

3615,2


олардың
ішінде әзір-
ленетіндері


1

0,0

0,0


салалық
бағдарлама-
лар:


5

5091,2

4435,2


олардың
ішінде қолда-
ныстағылары


5

5091,2

4435,2


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі (205)Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

11

1
Қазақстан
Республикасы-
нда дене шы-
нықтыру және
спортты дамы-
тудың 2007-
2011 жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2006 жылғы 28
желтоқсандағы
N 230 Жарлығы)

2007-
2011

ТСМ

13658,0

17161,0

12

2
Қазақстан
Республикасы-
нда туризм
саласын дамы-
тудың 2007-
2011 жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2006 жылғы 29
желтоқсандағы
N 231
Жарлығы)

2007-
2011

ТСМ

2329,7

505,5


Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:

2 15987,7 17666,5

мемлекеттік бағдарлама-
лар:


2

15987,7

17666,5


олардың ішінде
қолданыс-
тағылары


2

15987,7

17666,5


Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі
(201)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

13

1
Қазақстан
Республика-
сында наша-
қорлыққа және
есірткі
бизнесіне
қарсы күрес-
тің 2006-2014
жылдарға
арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2005 жылғы 29
қарашадағы N
1678 Жарлығы)

2006-
2014

ІІМ

0,0

0,0

141


Қазақстан
Республика-
сында наша-
қорлыққа және
есірткі
бизнесіне
қарсы күрес-
тің 2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 5
сәуірдегі N
240 қаулысы)

2006-
2008

ІІМ

442,6

396,556

152


Қазақстан
Республика-
сында құқық
бұзушылықтың
алдын алу мен
қылмысқа
қарсы күрес-
тің 2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы
24 желтоқсан-
дағы N 1355
қаулысы)

2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзар-
ту)

ІІМ

2321,3

1655,261


Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:

3 2763,9 2051,8

мемлекеттік
бағдарлама-
лар:


1

0,0

0,0


олардың ішінде
қолданыста-
ғылары


1

0,0

0,0


салалық бағ-
дарламалар:


2

2763,9

2051,8


олардың ішінде
қолданыс-
тағылары


2

2763,9

2051,8


Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлігі (202)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

161


Төтенше
жағдайлардың
алдын алудың
және оларды
жоюдың мемле-
кеттік жүйе-
сін дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2003 жылғы
31 желтоқсан-
дағы N 1383
қаулысы)

2004-
2010

ТЖМ,
Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дары,
ұйым-
дары

500,0

0,0


Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

17


1Төтенше
жағдайлардың
алдын алудың
және оларды
жоюдың 2007-
2015 жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1306,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы 19
наурыздағы N
451 өкімінің
3.1-тармағына
сәйкес әзір-
ленуде)

2007-
2015

ТЖМ,
Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дары,
ұйым-
дары

0,0

253,4


Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:

2 500,0 253,4

мемлекеттік
бағдарлама-
лар:


1

0,0

253,4


олардың ішінде
әзірленетін-
дері


1

0,0

253,4


салалық бағ-
дарламалар:


1

500,0

0,0


олардың ішінде
қолданыс-
тағылары


1

500,0

0,0


Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі (212)Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

18

1
Қазақстан
Республикасы-
ның ауылдық
аумақтарын
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2003 жылғы 10
шілдедегі N
1149 Жарлығы)

2004-
2010

АШМ

36421,8

58408,3

191


2002-2010
жылдарға
арналған
"Ауыз су"
салалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2002 жылғы
23 қаңтардағы
N 93 қаулысы)

2002-
2010

АШМ

18218

21600

202


Қазақстан
Республика-
сының Агро-
өнеркәсіптік
кешенін
орнықты
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
тұжырымдама-
сын іске
асыру жөнін-
дегі 2006-
2008 жылдарға
арналған
бірінші
кезектегі
шаралар
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 6
наурыздағы N
149 қаулысы)

2006-
2008

АШМ

73501,3

102755,2

213


2008-2010
жылдарға
арналған
"Жасыл ел"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 16
қазандағы N 958 қаулысы)

2008-
2010

АШМ

0,0

7000,1

224


Су ресурста-
рын, жануар-
лар дүниесін
сақтау және
ұтымды
пайдалану
және 2010
жылға дейінгі
ерекше
қорғалатын
табиғи
аумақтардың
желісін
дамыту
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 8
қазандағы N
914 қаулы)

2008-
2010

АШМ

0,0

3275,8


Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

23  4 


Қазақстан
Республика-
сының агро-
өнеркәсіптік
кешенін
орнықты
дамыту
жөніндегі
2009-2011
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2007 жылғы 6
сәуірдегі N
310 Жарлығы-
ның 62-тар-
мағына және
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
253-тармағына
сәйкес
әзірленуде)

2009-
2011

АШМ

0,0

0,0

24
1

Қазақстан
Республикасы-
ның 2008-
2025 жылдарға
арналған су
ресурстарын
бірлесе
басқару және
суды пайдала-
ну тиімділі-
гін арттыру
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 11
қазандағы N
978 қаулысы-
на сәйкес
әзірленуде)

2008-
2025

АШМ

0,0

0,0


Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:

7 128141,
1
193039,4

мемлекеттік бағдарлама-
лар:


1

36421,8

58408,3


олардың ішінде
қолданыс-
тағылары


1

36421,8

58408,3


салалық
бағдарлама-
лар:


6

91719,3

134631,1


олардың ішінде
қолданыс-
тағылары


4

91719,3

134631,1


олардың ішінде
әзірленетін-
дері


2

0,0

0,0


Қазақстан Республикасы Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
(213)


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

251


Қазақстан
Республикасы
Көші-қон
саясатының
2001-2010
жылдарға
арналған
салалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 29
қазандағы N
1371 қаулысы)

2001-
2010

Еңбек-
мині

11602,0

12749,0

262


Мүгедектерді
оңалтудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 6
қаңтардағы N
17 қаулысы)

2006-
2008

Еңбек-
мині

1571,6

2113,0


Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:

2 13173,6 14862,0

салалық бағ-
дарламалар:


2

13173,6

14862,0


олардың ішінде
қолданыстағы-
лары


2

13173,6

14862,0


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі (215)Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

271


Қазақстан Республикасы-
ның автожол
саласын
дамытудың
2006-2012
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы
9 желтоқсан-
дағы N 1227
қаулысы)

2006-
2012

ККМ

118171,0

126187,0

28

1
Қазақстан
Республикасы-
ның 2015
жылға дейінгі
көлік
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2006 жылғы
11 сәуірдегі
N 86 Жарлығы)

2006-
2015

ККМ

0,0

116798,0

292


Азаматтық
авиация сала-
сын дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 30
маусымдағы N
632 қаулысы)

2006-
2008

ККМ

7076,3

4120,0

303


Қазақстан
Республика-
сының теңіз
көлігін
дамытудың
2006-2012
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 26
қыркүйектегі
N 916
қаулысы)

2006-
2012

ККМ,
"Қазақ-теңіз
-көлік
-фло-
ты"
ҰТКҚК"
АҚ,
"Қаз-
мұнай-
газ"
ҰК АҚ,
Маң-
ғыстау
облы-
сының
әкім-
дігі

158,3

443,0

314


Қазақстан
Республика-
сының кеме
қатынасын
дамытудың
және ішкі су
жолдарында
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етудің 2007-
2012 жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 26
қыркүйектегі
N 917
қаулысы)

2007-
2012

ККМ,
Қаржы-
мині,
ЭБЖМ,
АШМ,
ЭМРМ

1831,5

1946,3


Мемлекеттiк
орган
бойынша


5 127237,1 249494,3

мемлекеттік бағдарлама-
лар:


1

0,0

116798,0


олардың ішінде
қолданыс-
тағылары


1

0,0

116798,0


салалық
бағдарлама-
лар:


4

127237,1

132696,3


олардың ішінде
қолданыс-
тағылары


4

127237,1

132696,3


Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі (217)Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

32
1

Қазақстан
Республикасы
халқының
инвестициялық
мәдениеті мен
қаржылық
сауаттылығын
арттырудың
2007-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 26
маусымдағы N
536 қаулысы)

2007-
2009

АҚӨҚОҚРА

600,0

697,505


Мемлекеттiк
орган бойынша жиыны:

1 600,0 697,505

салалық
бағдарлама-
лар:


1

600,0

697,505


олардың ішінде
қолданыс-
тағылары


1

600,0

697,505


Қазақстан Республикасы Экономика және
бюджеттік жоспарлау министрлігі (220)


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

331


"Қазақстан
Республика-
сында көлең-
келі эконо-
миканың
мөлшерін
қысқарту
жөніндегі
экономикалық
саясат пен
ұйымдастыру
шараларының
2005-2010
жылдарға
арналған
негізгі
бағыттары"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 30
қыркүйектегі
N 969
қаулысы)

2005-
2010

ЭБЖМ,
мүдде-
лі
мемле-
кеттік
орган-
дар

0,0

0,0

342


Шығыс Қазақс-
тан облысының
Семей қаласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған даму
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 25
тамыздағы N
874 қаулысы)

2006-
2008

ЭБЖМ,
орта-
лық
атқа-
рушы
орган-
дар,
ШҚО
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дары

7852,2

1597,1

353


Мемлекеттік
активтерді
басқарудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 30
маусымдағы N
620 қаулысы)

2006-
2008

ЭБЖМ

0,0

0,0

36

1
Қазақстан
Республика-
сының 2015
жылға дейінгі
аумақтық даму
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2006 жылғы 28
тамыздағы N
167 Жарлығы)

2006-
2015

ЭБЖМ

0,0

29,9

374


Арал өңірінің
проблемаларын
кешенді шешу
жөніндегі
2007-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 26
қыркүйектегі
N 915
қаулысы)

2007-
2009

ЭБЖМ

1282,3

2767,8


Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:

5 9134,5 4394,8

мемлекеттік бағдарлама-
лар:


1

0,0

29,9


олардың ішінде
қолданыс-
тағылары


1

0,0

29,9


салалық бағ-
дарламалар:


4

9134,5

4364,9


олардың
ішінде
қолданыстағы-
лары


4

9134,5

4364,9


Қазақсан Республикасы
Әділет министрлігі (221)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

381


Қазақстан
Республика-
сының патент
жүйесін
дамытудың
2007-2011
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 23
желтоқсандағы
N 1243
қаулысы)

2007-
2011

Әділе-
тмині,
ИСМ,
Қорға-
ныс-
мині,
АШМ,
ЭМРМ,
Еңбек-
мині,
ҚПА,
ІІМ

0,0

87,9

392


Қазақстан
Республика-
сында
2007-2009
жылдарға
арналған діни
сенім бостан-
дығын қамта-
масыз ету
және мемле-
кеттік-кон-
фессиялық
қатынастарды
жетілдіру
жөніндегі
мемлекеттік
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 5
желтоқсандағы
N 1185
қаулысы)

2007-
2009

Әділе-
тмині,
БП, ЖС,
ҰҚК,
ЭЖСКА,
МҚА,
ІІМ,
Мәде-
ниет-
мині,
Білім-
мині,
СІМ,
ДББК,
облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері

68,1

24,7

403


Қазақстан
Республика-
сының
қылмыстық
атқару
жүйесін одан
әрі дамытудың
2007-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 6
тамыздағы N
673 қаулысы)

2007-
2009

Әділе-
тмині

3154,2

4277,0


Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


41
1

Нотариаттық
қызметті
дамытудың
2008-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президенті
жанындағы
құқықтық
саясат
жөніндегі
кеңес отыры-
сының 2006
жылғы 12
мамырдағы
N 51-23-47
хаттамасының
1.3-тармағына
сәйкес
әзірленуде)

2008-
2010

Әділе-
тмині

0,0

0,0

42
2

Құқықтық тү-
сіндіру жұмы-
сы, құқықтық
мәдениет
деңгейін одан
әрі арттыру,
азаматтарды
құқықтық
оқыту және
тәрбиелеу
жөніндегі
2008-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(2008 жылғы
25 қаңтардағы
Қазақстан
Республикасы
Бас прокура-
турасының
кеңейтілген
алқасының
отырысында
Мемлекет
басшысы
жариялаған
тапсырмасына
сәйкес
әзірленеді)

2008-2010

Әділе-
тмині

0,0

0,0


Мемлекеттiк орган
бойынша жиыны:

5 3222,3 4389,6

салалық
бағдарлама-
лар:


5

3222,3

4389,6


олардың
iшiнде
қолданыс-
тағылары


3

3222,3

4389,6


олардың
iшiнде
әзiрленетiн-
дері


2

0,0

0,0


Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігі (225)Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

431


Жастар
саясатының
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 18
шілдедегі N 734 қаулысы)

2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзар-
ту)

БҒМ

157,7

201,8

44

1
Қазақстан
Республика-
сында білім
беруді дамы-
тудың
2005-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы 11
қазандағы N
1459 Жарлығы)

2005-
2010

БҒМ

63834,0

82555,9

45

2
Қазақстан Республикасы-
ның азамат-
тарына
патриоттық
тәрбие
берудің
2006-2008
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2006 жылғы 10
қазандағы N
200 Жарлығы)

2006-
2008

БҒМ,
МАМ

51,2

52,4

46

3
Қазақстан
Республика-
сында ғылымды
дамытудың
2007-2012
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2007 жылғы 20
маусымдағы N
348 Жарлығы)

2007-
2012

БҒМ

8268,7

7579,1

472


2007-2011
жылдарға
арналған
"Қазақстан
балалары"
атты
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 21
желтоқсандағы N 1245
қаулысы)

2007-
2011

БҒМ,
МАМ

307,0

586,6

48
1

Қазақстан
Республика-
сында техни-
калық-кәсіп-
тік білім
беруді дамы-
тудың мемле-
кеттік бағ-
дарламасы
(ҚазақстанРеспубликасы-ның Президен-
ті 2008 жылғы
1 шілдедегі
N 626 Жарлығы)

2008-
2010

БҒМ

0,0

919,1


Қолданыстағы ғылыми-техникалық
бағдарламалар

491


2006-2008
жылдарға
арналған
"Қазақстан
Республика-
сында
биотехнология
кластерін
қалыптастыру
мен дамыту
үшін қазіргі
заманғы
технология-
ларды
әзірлеу"
ғылыми-техни-
калық бағдар-
ламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 15
маусымдағы N
554 қаулысы)

2006-
2008

БҒМ

477,0

505,6

502


2007-2009
жылдарға
арналған
"Қазақстан
Республика-
сында
фармацевтика-
лық кластерді
дамыту үшін
экспортқа
бағдарланған
бірегей
фитопрепарат-
тарды әзірлеу
және өндірі-
сін ұйымдас-
тыру" ғылыми-
техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 24
мамырдағы N
417 қаулысы)

2007-2009

БҒМ

123,8

131,3

кестенің жалғасы


Болжамды шығыстар (млн. теңге)

республикалық
бюджет
жергілікті бюджет өзге де көздер

2009
ж.
2010
ж.
2007
ж.
2008
ж.
2009
ж.
2010
ж.
2007
ж.
2008
ж.
2009
ж.
2010
ж.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,02

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

1328,0

1328,0

0,0

2063,4

2063,4

2063,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4

52,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

553,5

663,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

748,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


2128,9

1328,0

553,5

2726,5

2063,4

2063,4

0,0

0,0

0,0

0,0


1328,0

1328,0

0,0

2063,4

2063,4

2063,4

0,0

0,0

0,0

0,0


1328,0

1328,0

0,0

2063,4

2063,4

2063,4

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


800,9

0,0

553,5

663,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


800,9

0,0

553,5

663,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,011

20371,7

5130,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

91,5

91,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


20463,2

5222,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


20463,2

5222,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


20463,2

5222,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

337,8

342,1

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


337,8

342,1

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


337,8

342,1

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


337,8

342,1

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
17

253,4

253,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


253,4

253,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


253,4

253,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


253,4

253,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,018

25212,3

26726,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

43265

44445

14122,0

15299,0

16640,0

18360,0

8724,0

23725,0

5112,0

8432,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

7086,2

7400,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

3252,5

3420,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,5
23

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


78816,0

81992,3

14122,0

15299,0

16640,0

18360,0

8724,0

23725,0

5112,0

8503,5


25212,3

26726,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


25212,3

26726,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


53603,7

55265,6

14122,0

15299,0

16640,0

18360,0

8724,0

23725,0

5112,0

8503,5


53603,7

55265,6

14122,0

15299,0

16640,0

18360,0

8724,0

23725,0

5112,0

8503,5


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,025

20298,4

19283,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26

0,0

0,0

0,0

1396,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


20298,4

19283,0

0,0

1396,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


20298,4

19283,0

0,0

1396,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


30298,4

19283,0

0,0

1396,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,027

190401,0

159482,0

16506,0

25787,0

17917,0

20652,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30

1910,0

1710,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17162,3

23128,3

12186,0

19748,4

31

119744,7

162976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


312055,7

324168,0

16506,0

25787,0

17917,0

20652,0

17162,3

23128,3

12186,0

19748,4


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


312055,7

324168,0

16506,0

25787,0

17917,0

20652,0

17162,3

23128,3

12186,0

19748,4


312055,7

324168,0

16506,0

25787,0

17917,0

20652,0

17162,0

23128,3

12186,0

19748,432

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,033

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37

4938,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

0,0


4938,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


4938,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

0,0


4938,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

0,0

38

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

5133,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42

94,0

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


5227,9

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


5227,9

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


5133,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


94,0

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,043

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44

66609,0

54559,4

21705,1

26396,8

26115,5

27800,9

0,0

0,0

0,0

0,0

45

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46

5243,7

6417,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47

510,9

510,9

1,2

750,0

3650,2

2409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

48

8024,5

4016,2

0,0

2311,2

6785,3

8332,6

0,0

0,0

0,0

0,0
49

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50

140,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Әзірленетін ғылыми-техникалық
бағдарламалар51
1

2006-2008 жылдарға
арналған "Құс
тұмауы: зерттеу,
күрес құралдары мен
әдістерін әзірлеу"
республикалық
ғылыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Премьер-Министрінің
2006 жылғы 12
қаңтардағы N 26
тапсырмасына
сәйкес әзірленуде)

2006-
2008

БҒМ

192,3

203,8

52
2

2006-2008 жылдарға
арналған "Қазақстан
Республикасының
биологиялық және
химиялық биоқауіп-
сіздігін ғылыми-
техникалық
қамтамасыз ету"
республикалық
ғылыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2005 жылғы 18
ақпандағы
"Қазақстан
экономикалық,
әлеуметтік және
саяси жедел жаңару
жолында" атты
Жолдауына сәйкес
әзірленуде)

2006-
2008

БҒМ

100,7

106,7

53
3

2007-2009 жылдарға
арналған "Қазақстан
Республикасында
наноғылымды және
нанотехнология-
ларды дамытудың"
ғылыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2006
жылғы 30 маусымдағы
N 609 қаулысының
4.2.2-тармағына
сәйкес әзірленуде)

2007-
2009

БҒМ

230,8

244,7

54
4

2008-2010 жылдарға
арналған Қазақстан
Республикасында
жаңартылатын
энергетиканы
дамытудың ғылыми-
техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметі жанындағы
Жоғары ғылыми-
техникалық комиссия
мәжілісінің
29.01.2007 ж. N
24-05/007-528
хаттамасының 2.2,
2.3-тармақтарына
сәйкес әзірленуде)

2008-
2010

БҒМ

0,0

49,0

55
5

"Қазақстан
Республикасының
денсаулық сақтауы
үшін а/h5n1
тұмауына қарсы
вакцина әзірлеу"
ғылыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметі жанындағы
Жоғары ғылыми-
техникалық комиссия
мәжілісінің 29.01.
2007 ж. N
24-05/007-528
хаттамасының 2.2,
2.3-тармақтарына
сәйкес әзірленуде)

2008-
2010

БҒМ

0,0

195,0

56
6

Қазақстан
Республикасында
генетикалық
тәсілмен өзгер-
тілген объектілер
айналымын ғылыми-
техникалық
мемлекеттік реттеу ғылыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметі жанындағы
Жоғары ғылыми-
техникалық комиссия
мәжілісінің
29.01. 2007 ж. N
24-05/007-528
хаттамасының 2.2,
2.3-тармақтарына
сәйкес әзірленуде)

2008-
2010

БҒМ

0,0

0,0

57
7

"Каспий акватория-
сының биоценозын
кешенді экология-
лық-эпидемиология-
лық зерттеу және
оны сауықтыру"
шараларының
2008-2010 жылдарға
арналған ғылыми-
техникалық
бағдарламасы

2008-
2010

БҒМ

0,0

143,5

58
8

Возрождение аралында биологиялық полигон
қызметінің ықпалын
жою бойынша
шараларды жасақтау
және кешенді
экономикалық-эпи-
демиологиялық
зерттеудің
2008-2010 жылға
арналған ғылыми-
техникалық
бағдарламасы

2008-
2010

БҒМ

0,0

70,3

59
9

"2008-2010 жылдарға
арналған "Қазақс-
танның биоәртүр-
лілігін сақтап қалу
үшін өсімдіктердің,
жануарлардың,
микроағзалардың
және ерекше гене-
тикалық банктің
жинағын толықтыру,
зерттеу және ұстап
тұру" ғылыми-техни-
калық бағдарламасы

2008-
2010

БҒМ

0,0

199,7


Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны:

17

73743,2

92825,4


мемлекеттік бағдарламалар:


4

72154

90187


олардың iшiнде
қолданыстағылары


4

72153,9

90187,4


салалық
бағдарламалар:


2

464,7

788,4


олардың iшiнде
қолданыстағылары


2

464,7

788,4


ғылыми-техникалық бағдарламалар


11

1124,6

1849,6


олардың iшiнде
қолданыстағылары


2

600,8

636,9


олардың iшiнде
әзірленетіндері


9

523,8

1212,7


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігі(226)


Қолданыстағы мемлекеттік және
салалық (секторалдық) бағдарламалар

60

1
Қазақстан
Республикасының
денсаулық сақтау
ісін реформалау мен
дамытудың 2005-2010
жылдарға арналған
мемлекеттік бағдар-
ламасы (Қазақстан
Республикасы
Президентінің 2004
жылғы 13 қыркүйек-
тегі N 1438
Жарлығы)

2005-
2010

ДСМ

52793,9

101313,1

кестенің жалғасы


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
51

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53

261,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54

52,4

56,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55

208,7

223,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57

153,5

164,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

75,3

80,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59

213,7

228,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


73469,4

62240,6

21706,3

27394,5

34705,4

34792,9

0,0

0,0

0,0

0,0


71853

60977

21705

2639726

116

27801

0

0

0

0


71852,7

60976,9

21705,1

26396,8

26115,5

27800,9

0,0

0,0

0,0

0,0


510,9

510,9

1,2

750,0

3650,2

2409,7

0,0

0,0

0,0

0,0


510,9

510,9

1,2

750,0

3650,2

2409,7

0,0

0,0

0,0

0,0


1105,8

752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


140,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


965,4

752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,060

117453,4

44988,1

13653,1

29738,4

31092,8

29291,4

0,0

0,0

0,0

0,0

кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

611


2008-2016 жылдарға
арналған салауатты
өмір салты бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсан-
дағы N 1260 қаулысы)

2008-
2016

ДСМ

93,1

67,7

622


2006-2010 жылдарға
арналған Қазақстан
Республикасында ЖҚТБ
індетіне қарсы
іс-әрекет жөніндегі
бағдарлама (Қазақс-
тан Республикасы
Үкіметінің 2006
жылғы 15 желтоқсан-
дағы N 1216 қаулысы)

2006-
2010

ДСМ

14,3

41,2

633


Қазақстан Республи-
касындағы кардиоло-
гиялық және кардио-
хирургиялық көмекті
дамытудың 2007-2009
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 13 ақпандағы
N 102 қаулысы)

2007-
2009

ДСМ

5379,4

7257,8

644


Қазақстан Республи-
касында қан қызметін
жетілдірудің 2008-
2010 жылдарға
арналған бағдарлама-
сы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 21 желтоқсандағы
N 1251 қаулысы)

2008-
2010

ДСМ

0,0

2878,6

65
1

Ана мен бала өлімін
азайтудың 2008-2010
жылдарға арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 28 желтоқсан-
дағы N 1325 қаулысы)

2008-
2010

ДСМ

0,0

2587,0


Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны:

6 58280,7 114145,4

мемлекеттiк бағдарламалар


1

52793,9

101313,1


олардың iшiнде
қолданыстағылары


1

52793,9

101313,1


салалық бағдарла-
малар:


5

5486,8

12832,3


олардың iшiнде
қолданыстағылары


5

5486,8

12832,3


Қазақстан Республикасы Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігі (231)


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

66

1
Каспий теңізінің
қазақстандық секто-
рын игерудің мемле-
кеттік бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің
2003 жылғы 16 мамыр-
дағы N 1095 Жарлығы)

2003-
2015

ЭМРМ

458,3

300,0

671


Электр энергетикасын
дамытудың 2030 жылға
дейінгі бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің
1999 жылғы 9 сәуір-
дегі N 384 қаулысы)

1999-
2030

ЭМРМ

0,0

0,0

682


Уран өндіретін
кәсіпорындарды
консервациялаудың
және уран кен орын-
дарын өндірудің
салдарларын жоюдың
2001-2010 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2001
жылғы 25 шілдедегі
N 1006 қаулысы)

2001-
2010

ЭМРМ

606,3

635,8

693


Елдің минералдық-
шикізаттық кешені
ресурстық базасын
дамытудың 2003-2010
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2002
жылғы 29 желтоқсан-
дағы N 1449 қаулысы)

2003-
2010

ЭМРМ

5713,5

5827,9

704


Қазақстан Республи-
касының мұнай-химия
өнеркәсібін дамы-
тудың 2004-2010
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2004
жылғы 29 қаңтардағы
N 101 қаулысы)

2004-
2010

ЭМРМ

0,0

0,0

715


Қазақстан Республи-
касының газ саласын
дамытудың 2004-2010
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2004
жылғы 18 маусымдағы
N 669 қаулысы)

2004-
2010

ЭМРМ,
Облыс-
тар-
дың,
Аста-
на,
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері,
"Қаз-
Мұнай-
Газ
ҰК" АҚ

783,2

6323,8

726


Қазақстан Республи-
касының уран өнеркә-
сібін дамытудың
2004-2015 жылдарға
арналған бағдарлама-
сы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2004
жылғы 23 қаңтардағы
N 78 қаулысы)

2004-
2015

ЭМРМ

0,0

0,0


Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

73
1

Атом энергетикасын
дамытудың 2008-2030
жылдарға арналған
бағдарламасы (1
кезең - 2008-2010
ж.) (Қазақстан
Республикасы
Президентінің 2007
жылғы 6 сәуірдегі N
310 Жарлығының
83-тармағына, Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 20 сәуірдегі
N 319 қаулысының
317-тармағына сәйкес
әзірленуде)

2008-
2030

ЭМРМ

0,0

0,0

74
2

Тарихи ластандыру-
ларды жою жөніндегі
2008-2015 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Президентінің 2003
жылғы 3 желтоқсанда-
ғы N 1241 Жарлығы-
мен бекітілген
Қазақстан Республи-
касының 2004-2015
жылдарға арналған
экологиялық қауіп-
сіздігі тұжырымдама-
сының 3.2.4-тарауына
сәйкес әзірленуде)

2008-
2015

ЭМРМ,
Қорша-ған-
орта-
мині

0,0

0,0

75


1"Қазақстан Республи-
касында ядролық-
энергетикалық саланы
дамытудың 2008-2030
жылдарға арналған"
мемлекеттік бағдар-
ламасы (Қазақстан
Республикасы
Президентінің 2007
жылғы 28 ақпандағы
"Жаңа әлемдегі жаңа
Қазақстан" атты
Қазақстан халқына
Жолдауына сәйкес
әзірленуде)

2008-
2030

ЭМРМ

0,0

0,0


Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар

761


"Қазақстан Республи-
касында атом энерге-
тикасын дамытудың"
2004-2008 жылдарға
арналған ғылыми-тех-
никалық бағдарламасы
(Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2004
жылғы 12 сәуірдегі
N 405 қаулысы)

2004-
2008

ЭМРМ

615,8

665,8


Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны:

11 8177,1 13753,3

мемлекеттік бағдарламалар


2

458,3

300,0


олардың ішінде
қолданыстағылары


1

458,3

300,0


олардың ішінде
әзірленетіндері


1

0,0

0,0


салалық
бағдарламалар:


8

7103,0

12787,5


олардың ішінде
қолданыстағылары


6

7103,0

12787,5


олардың ішінде
әзірленетіндері


2

0,0

0,0


ғылыми-техникалық
бағдарламалар:


1

615,8

665,8


олардың ішінде
қолданыстағылары


1

615,8

665,8


Қазақстан Республикасы Индустрия және
сауда министрлігі (233)Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

77

1
Қазақстан Республи-
касының индустрия-
лық-инновациялық
дамуының 2003-2015
жылдарға арналған
стратегиясы (Қазақ-
стан Республикасы
Президентінің 2003
жылғы 17 мамырдағы
N 1096 Жарлығы)

2003-
2015

ИСМ, ЭБЖМ

209820,2

106426,8

781


Қазақстан Республи-
касында құрылыс
материалдары,
бұйымдары мен құрас-
тырмалары өнеркә-
сібін дамытудың
2005-2014 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2004
жылғы 13 желтоқсан-
дағы N 1305 қаулысы)

2005-
2014

ИСМ

53,0

0,0

792


Қазақстан Республи-
касында тұрғын
үй-коммуналдық
саланы дамытудың
2006-2008 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2006
жылғы 15 маусымдағы
N 553 қаулысы)

2006-
2008

ИСМ

31,7

0,0

803


"Қорғас" халықаралық
шекара маңы ынтымақ-
тастығы орталығын
одан әрі дамытудың
2007-2011 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2006
жылғы 7 қарашадағы
N 1061 қаулысы)

2007-
2011

ИСМ

5000,0

3988,4

кестенің жалғасы


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

61

72,9

78,5

187,7

684,3

744,3

762,1

0,0

0,0

0,0

0,0

62

59,4

263,2

249,7

250,6

815,5

992,0

964,3

1069,0

452,1

486,6

63

10573,6

3571,9

0,0

1725,7

1838,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64

18996,3

10713,5

0,0

552,3

306,6

333,1

0,0

2880,0

320,0

0,0

65

2766,5

2957,5

0,0

5564,2

5093,3

5271,8

0,0

0,0

0,0

0,0


149922,1

62575,7

14090,5

38515,5

38891,1

36650,4

964,3

3949,0

772,1

486,6


117453,4

44988,1

13653,1

29738,4

31092,8

29291,4

0,0

0,0

0,0

0,0


117453,4

44988,1

13653,1

29738,4

31092,8

29291,4

0,0

0,0

0,0

0,0


32468,7

17584,6

437,4

8777,1

8798,3

7359,0

964,3

3949,0

772,1

486,6


32468,7

17584,6

437,4

8777,1

8798,3

7359,0

964,3

3949,0

772,1

486,666

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68

544,9

351,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69

7829,9

7289,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71

4358,2

1831,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
73

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
76

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


13033,0

9773,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


12733,0

9473,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


12733,0

9473,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,077

1925,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

814


Техникалық реттеу
жүйесін дамытудың
2007-2009 жылдарға
арналған бағдарламасы
(Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2006
жылғы 29 қарашадағы N
1129 қаулысы)

2007-
2009

ИСМ

650,6

627,8

825


Өлшем бірлігін қамта-
масыз ету жүйесін
дамытудың 2007-2009
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы
12 желтоқсандағы N
1191 қаулысы)

2007-
2009

ИСМ

1023,1

1049,4

83

2
Қазақстан Республика-
сында тұрғын үй
құрылысының 2008-2010
жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы Президен-
тінің 2007 жылғы 20
тамызда N 383 Жарлығы)

2008-
2010

ИСМ

0,0

106658,0

846


Қазақстан Республика-
сының 2015 жылға
дейінгі технологиялық
даму бағдарламасы
(Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2006
жылғы 26 қараша N 1131
қаулысы)

2008-
2015

ИСМ

0,0

0,0

857


Қазақстан Республика-
сының ұлттық иннова-
циялық жүйесін қалып-
тастыру және дамыту
жөніндегі 2005-2015
жылдарға арналған
бағдарлама (Қазақстан
Республикасы Үкіметі-
нің 2005 жылғы 25
сәуірдегі N 387
қаулысы)

2005-
2015

ИСМ

0,0

0,0


Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар


86
1

Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік
техникалық реттеу және
өлшем бірлігін қамта-
масыз ету жүйелерін
дамытудың 2008-2010
жылдарға арналған
бағдарлама ("Қазақ-
станның 2030 жылға
дейінгі Даму страте-
гиясын одан әрі іске
асыру жөніндегі
шаралар туралы"
Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2007
жылғы 6 сәуірдегі N
310 Жарлығын іске
асыру мақсатында
әзірленуде)

2007-
2009

ИСМ

1673,7

1717,5


Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар

871


"2006-2008 жылдарға
арналған әр түрлі
мақсаттағы перспекти-
валық жаңа материал-
дарды әзірлеу"
ғылыми-техникалық
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы
13 сәуірдегі N 274
қаулысы)

2006-
2008

ИСМ

177,6

188,3


Мемлекеттік орган бойынша
жиыны:

11

218429,89

220656,10


мемлекеттік
бағдарламалар


2

209820,2

213084,8


олардың ішінде
қолданыстағылары


2

209820,2

213084,8


салалық бағдарламалар


8

8432,1

7383,1


олардың ішінде
қолданыстағылары


7

6758,4

5665,6


олардың ішінде
әзірленетіндері


1

1673,7

1717,5


ғылыми-техникалық
бағдарламалар:


1

177,6

188,2


олардың ішінде
қолданыстағылары


1

177,6

188,3


Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау агенттігіҚолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

881


Бәсекелестікті қорғау
мен дамытудың 2007-
2009 жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақс-
тан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы
29 желтоқсандағы
N 1308 қаулысы)

2007-
2009

БК

117,1

0,0


Мемлекеттік орган бойынша
жиыны:

1

117,1

0,0


салалық бағдарламалар:


1

117,1

0,0


олардың ішінде
қолданыстағылары


1

117,1

0,0


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
министрлігі (234)


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

891


"2007-2009 жылдарға
арналған Балқаш-Алакөл
бассейнінің орнықты
дамуын қамтамасыз ету"
бағдарламасы
(Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2007
жылғы 2 наурыздағы N
163 қаулысы)

2007-
2009

Қорша-
ған-
орта-
мині

26,0

34,5


Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

90


1Жаңғыртылатын ресурс-
тарды және баламалы
энергия көздерін
тиімді және ұтымды
пайдаланудың мемлекет-
тік бағдарламасы
(Қазақстан Республика-
сының Премьер-Министрі
К.Қ.Мәсімовтың 2006
жылғы 24 қазандағы N
17-63/4536 тапсырмасы-
на сәйкес әзірленуде)

2008-
2024

Қорша-
ған-
орта-
мині,
ЭМРМ,
АШМ,
ИСМ,
ЭБЖМ,
ЖРА

0,0

0,0

91
1

"Қазақстан Республика-
сының 2008-2010
жылдарға арналған
қоршаған ортаны
қорғау" бағдарламасы
(Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2003
жылғы 3 желтоқсандағы
N 1241 Жарлығымен
бекітілген Қазақстан
Республикасы экология-
лық қауіпсіздігінің
2004-2015 жылдарға
арналған тұжырымда-
масының 5-тармағына
сәйкес әзірленуде)

2008-
2010

Қорша-
ған-
орта-
мині

0,0

24438,4


Мемлекеттік орган бойынша
жиыны:

3 26,0 24472,9

мемлекеттік
бағдарламалар:


1

0,0

0,0


олардың iшiнде
әзірленетіндері


1

0,0

0,0


салалық бағдарламалар:


2

26,0

24472,9


олардың iшiнде
қолданыстағылары


1

26,0

34,5


олардың iшiнде
әзірленетіндері


1

0,0

24438,4


Қазақстан Республикасы Бас
прокуратурасы (502)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

921


Қазақстан Республика-
сында мемлекеттiк
құқықтық статистиканы
және арнайы есепке
алуды дамытудың
2005-2007 жылдарға
арналған бағдарламасы
(Қазақстан Республи-
касы Yкiметiнiң 2004
жылғы 24 желтоқсандағы
N 1374 қаулысы)

2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзарту)

БП

1194,1

1152,3


Мемлекеттік орган бойынша
жиыны:

1 1194,1 1152,3

салалық бағдарламалар:


1

1194,1

1152,3


олардың iшiнде
қолданыстағы


1

1194,1

1152,3


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
байланыс агенттігі (603)


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

931


Қазақстан Республика-
сының почта-жинақтау
жүйесiн дамытудың
2005-2010 жылдарға
арналған бағдарламасы
(Қазақстан Республика-
сы Yкiметiнiң 2004
жылғы 20 қазандағы
N 1077 қаулысы)

2005-
2010

АБА

2533,7

2000,0

942


Қазақстан Республика-
сының телекоммуникация
саласын дамытудың
2006-2008 жылдарға
арналған бағдарламасы
(Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2006
жылғы 7 маусымдағы
N 519 қаулысы)

2006-
2008

АБА

0,0

254,2

953


Қазақстан Республика-
сындағы ақпараттық
теңсіздікті төменде-
тудің 2007-2009
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақс-
тан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы
13 қазандағы N 995
қаулысы)

2007-
2009

АБА

4818,9

4373,5

964


Қазақстан Республи-
касында "Электрондық
Үкіметті" дамытудың
2008-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік
бағдарламасы (Қазақс-
тан Республикасы
Үкіметінің 2007 жылғы
30 қараша N 1155-1
қаулысы)

2008-
2010

АБА

0,0

13532,0


Мемлекеттік орган бойынша жийны:

4 7352,6 20159,7

салалық бағдарламалар 


4

7352,6

20159,7


олардың ішіндегі қолданыстағылары 


4

7352,6

20159,7


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі (606)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар


971


Қазақстан Республика-
сының мемлекеттiк
статистикасын жетiлдi-
рудiң 2006-2008
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Yкiметiнiң 2006 жылғы
6 ақпандағы N 71
қаулысы)

2006-
2008

СА

200,3

223,0


Мемлекеттік орган бойынша жиыны:

1

200,3

223,0


салалық бағдарламалар


1

200,3

223,0


олардың ішіндегі қолданыстағылары


1

200,3

223,0


Табиғи монополияларды реттеу
агенттігі (203)
Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар


98
1

"Табиғи монополиялар
саласындағы тариф
саясатын жетілдірудің
2008-2010 жылдарға
арналған кешенді
шараларының" бағдар-
ламасы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007 жылғы
24 желтоқсандағы N
1279 қаулысы)

2008-
2010

ТМРА

0,0

328,1


Мемлекеттік орган бойынша жиыны:

1 0,0 328,1

салалық бағдарламалар


1

0,0

328,1


олардың ішіндегі қолданыстағылары


1

0,0

328,1

кестенің жалғасы


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

81

670,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82

1050,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83

100120,0

92600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84

10252,5

12906,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
86

1720,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
87

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


115739,10

105506,70

0

0

0

0

0

0

0

0


102045,0

92600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


102045,0

92600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


13694,1

12906,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


11973,3

12906,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1720,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,088

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,089

55,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
90

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91

17,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1204,0

0,0

0,0


72,7

0

0

0

0

0

0

1204,0

0

0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


72,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1204,0

0,0

0,0


55,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


17,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1204,0

0,0

0,092

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,093

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95

4402,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96

13185,9

4629,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


17588,1

4629,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


17588,1

4629,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


17588,1

4629,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,097

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,098

370,0

365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


370,0

365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


370,0

365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


370,0

365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кестенің жалғасы


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын
басқару агенттігі (614)Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

991


Ауыл шаруашылығы
мақсатындағы
жерлердi ұтымды
пайдалану жөнiндегi
2005-2007 жылдарға
арналған бағдарла-
ма (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2005
жылғы 5 қаңтардағы
N 3 қаулысы)

2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзарту)

ЖРА

990,6

1697,8

1002


Қазақстан Республи-
касында геодезияны
және картографияны
дамытудың 2005-2007
жылдарға арналған
бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Yкiметiнiң
2004 жылғы 31
желтоқсандағы N
1455 қаулысы)

2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзарту)

ЖРА

349,7

652,0


Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны:

2 1340,3 2349,8

салалық бағдарла-
малар:


2

1340,3

2349,8


олардың iшiнде
қолданыстағылары


2

1340,3

2349,8


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
агенттігі (қаржы полициясы) (618)


Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

1011


Қазақстан Республи-
касында экономика
саласындағы құқық
бұзушылықтарға
қарсы күрестің
2005-2007 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2004
жылғы 27 желтоқ-
сандағы N 1401
қаулысы)

2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзарту)

ЭСЖКА

0,0

0,0

102

1
Сыбайлас жемқорлық-
қа қарсы күрестiң
2006-2010 жылдарға
арналған мемлекет-
тiк бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Президенті-
нің 2005 жылғы 23
желтоқсандағы N
1686 Жарлығы)

2006-
2010

ЭСЖКА

336,0

517,9


Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны:

2 336,0 517,9

мемлекеттiк
бағдарламалар:


1

336,0

517,9


олардың iшiнде
қолданыстағылары


1

336,0

517,9


салалық бағдарла-
малар:


1

0,0

0,0


олардың iшiнде
қолданыстағылары


1

0,0

0,0


Қазақстан Республикасы Ұлттық
ғарыш агенттігі (601)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

1031


"2007-2009 жылдарға
арналған "Байқоңыр"
кешенінің инфра-
құрылымын дамыту"
бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің
2006 жылғы 30
қыркүйектегі N 954
қаулысы)

2007-
2009

ҰҒА

1220,0

0,0


Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

104


1Қазақстан Республи-
касында ғарыш
қызметін дамытудың
2008-2020 жылдарға
арналған мемлекет-
тік бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Премьер-Ми-
нистрдің 2006
жылғы 25 тамыздағы
N 244-ө өкіміне
сәйкес әзірленуде)

2008-
2020

ҰҒА

0,0

9968,0


Мемлекеттік орган бойынша
жиыны:

2 1220,0 9968,0

мемлекеттік
бағдарламалар:


1

0,0

9968,0


олардың ішінде
қолданыстағылары


1

0,0

9968,0


салалық бағдарла-
малар:


1

1220

0


олардың ішінде
әзірленетіндері


1

1220,0

0,0


Астана қаласының әкімі

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

105

1
Астана қаласының
әлеуметтік-эконо-
микалық дамуының
2006-2010 жылдарға
арналған мемлекет-
тік бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Президенті-
нің 2006 жылғы 4
маусымдағы N 111
Жарлығы)

2006-
2010

Астана
қала-
сының
әкімі

110686,2

115396,3

106

2
Астана қаласын
орнықты дамытудың
2030 жылға дейінгі
стратегиялық жос-
пары (Қазақстан
Республикасы Пре-
зидентінің 2006
жылғы 17 наурыздағы
N 67 Жарлығы)

2006-
2030

Астана
қала-
сының
әкімі

0,0

0,0


Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны:

2 110686,2 115396,3

мемлекеттiк
бағдарламалар:


2

110686,2

115396,3


олардың iшiнде
қолданыстағылары


2

110686,2

115396,3


Алматы қаласының әкімі

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар

107

1
Алматы қаласын
дамытудың 2003-2010
жылдарға арналған
мемлекеттiк бағдар-
ламасы (Қазақстан
Республикасы
Президентінiң 2003
жылғы 10 ақпандағы
N 1019 Жарлығы)

2003-
2010

Алматы
қала-
сының
әкімі,
ЭБЖМ

41679,9

60669,6


Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны

1 41679,9 60669,6

мемлекеттiк
бағдарламалар:


1

41679,9

60669,6


олардың iшiнде
қолданыстағылары


1

41679,9

60669,6


Оңтүстік Қазақстан облысының әкіміҚолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

108
1

"Оңтүстік" арнайы
экономикалық
аймағын дамытудың
2007-2015 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2006
жылғы 21 қыркүйек-
тегі N 895 қаулысы)

2007-
2015

ОҚО
әкімі,
ИСМ

2970,5

1203,8


Мемлекеттік орган бойынша
жиыны:

1 2970,5 1203,8

салалық бағдарла-
малар:


1

2970,5

1203,8


олардың ішінде
қолданыстағылары


1

2970,5

1203,8


БАҒДАРЛАМАЛАР БОЙЫНША
ЖИЫНЫ:

108 835209,0 1172721,3

МЕМЛЕКЕТТІК

26 543941,6 788208,4

САЛАЛЫҚ

69 289349,4 381809,3

ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ

13 1918,0 2703,7

Қолданыстағы бағдарламалар:

85

833011,5

1135131,3


мемлекеттiк

21

543941,6

777987,0


салалық

60

287675,7

355653,4


ғылыми-техникалық

4

1394,2

1490,9


Әзірленетін бағдарламалар:

23

2197,5

37590,0


мемлекеттiк

6

0,0

10221,4


салалық

9

1673,7

26155,9


ғылыми-техникалық

9

523,8

1212,7

кестенің жалғасы


11

12

13

14

15

16

17

18

19

2099

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0101

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102

456,6

456,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


456,6

456,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


456,6

456,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


456,6

456,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0103

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
104

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0105

152098,8

59570,8

7688,8

4056,0

3157,1

1068,8

0,0

0,0

0,0

0,0

106

0,0

0,0

228,5

46,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


152098,8

59570,8

7917,3

4102,0

3157,1

1068,8

0,0

0,0

0,0

0,0


152098,8

59570,8

7917,3

4102,0

3157,1

1068,8

0,0

0,0

0,0

0,0


152098,8

59570,8

7917,3

4102,0

3157,1

1068,8

0,0

0,0

0,0

0,0107

33937,5

4217,7

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


33937,5

4217,7

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


33937,5

4217,7

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


33937,5

4217,7

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0108

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1001207,5

742016,0

92893,0

137152,5

109434,3

109005,2

26936,9

52006,3

18070,1

28738,5


525400,8

296640,4

61070,5

84276,6

62428,8

60224,5

0,0

0,0

0,0

0,0


474700,9

444622,7

31822,5

52875,9

47005,5

48780,7

26936,9

52006,3

18070,1

28738,5


1105,8

752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


998156,3

740915,8

92893,0

137152,5

109434,3

109005,2

26936,9

50802,3

18070,1

28738,5


525147,5

296387,1

61070,5

84276,6

62428,8

60224,5

0,0

0,0

0,0

0,0


472868,5

444528,7

31882,5

52875,9

47005,5

48780,7

26936,9

50802,3

18070,1

28738,5


140,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


3051,2

1100,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1204,0

0,0

0,0


253,4

253,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


1832,4

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1204,0

0,0

0,0


965,4

752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                                             Қазақстан Республикасы
                                                    Үкіметінің
                                              2008 жылғы 21 қазандағы
                                                  N 967 қаулысына
                                                     2-қосымша

                                               Қазақстан Республикасы
                                                     Үкіметінің
                                              2007 жылғы 29 тамыздағы
                                                  N 753 қаулысымен
                                                     бекітілген

     5-бөлім. Қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және
       салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі
        2008-2010 жылдарға арналған басымды бюджеттік
     инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі

2008-2010 жылдарға арналған басымды республикалық бюджеттік
    инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі

                                                     мың теңге

р/с
N
Жобаның
атауы
Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-
ның
әкім-
шісі
Іске
асыру
кезе-
ңі
Жалпы
құны
2008
жылға
дейін
Болжам 2010
жыл-
дан
кейін
2008
жыл
2009
жыл
2010
жыл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

Астана қа-
ласында
дарынды
балаларға
арналған
республи-
калық
мектеп-ин-
тернат
салу

БҒМ

2005-
2009

195867
0

954000

211401

7932692

Алматы
қаласында
жетiм
балаларға
арналған
қазақ
тiлiнде
оқытатын
білім беру
орталығын
салу

БҒМ

2004-
2008

8603310

5282232

3321078
3

Алматы
қаласында
Әл-Фараби
атындағы
Қазақ
ұлттық
универси-
тетінің
универси-
теттiк
қалашығы-
ның екiншi кезектегi объектілерін салу

БҒМ

2005-
2009

6609837

346881
4

180656
8

133445
54

Алматы
қаласында
Гоголь
көшесінде
161 мекен-
жайында
орналасқан
"Қазақ
мемлекет-
тік қыздар
педагоги-
калық
институты"
РМҚК 450
орындық
жатақхана
(студент-
тер үйін)
салу

БҒМ

2008-
2009

511042


150000

3610425

Қарағанды
қаласында
көру қабi-
летiнде
проблема-
лары бар
балаларға
арналған
250 орын-
дық мек-
теп-интер-
нет салу

БҒМ

2005-
2008

128692
8

548450

738478
6

Алматы
облысы
Еңбекші-
қазақ
ауданы
Есік
қаласында
көру қа-
білетiнде
проблема-
лары бар
балаларға
арналған
250 орын-
дық мек-
теп-интер-
нат салу

БҒМ

2005-
2009

1362885

30000

0

13328857

Астана
қаласында
Л.Гумилев
атындағы
Еуразия
ұлттық
универси-
тетiнiң
кiтапхана-
сын салу

БҒМ

2005-
2009

111040
0

668900


4415008

Ш.Есенов
атындағы
Ақтау
мемлекет-
тік уни-
верситеті-
нің сту-
денттер
қалашығын-
дағы
инженер-
лік-техни-
калық
институты
оқу корпу-
сының
ғимаратын
салу.
1, 2, 3, 4
Корпустар

БҒМ

2007-
2009

2698355

187196

1224440

12867199

М.Қозыбаев
атындағы
Солтүстік
Қазақстан
мемлекет-
тік уни-
верситеті-
нің жүзу
бассейнін
салу

БҒМ

2006-
2008

891525

410149

481376
10

Атырау
облысы
Атырау
қаласында
мұнай-газ
саласы
үшін қыз-
мет көрсе-
тетін және
техникалық
мамандарды
дайындау
және қайта
дайындау
үшін 700
орындық
өңіраралық
кәсіби
орталық
салу

БҒМ

2005-
2009

3370096

480813

503632

238565111

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түркістан
қаласында
Қ.А.Яссауи
атындағы
Халықара-
лық қазақ-
түрік
универси-
тетінің
басты оқу
корпусын
салу

БҒМ

2006-
2008

973438

766284

207154
12

Павлодар
облысының
Екібастұз
қаласында
отын-энер-
гетика
саласы
үшін қыз-
мет көрсе-
тетін және
техникалық
мамандарды
дайындау
және қайта
дайындауға
арналған
700 орын-
дық өңір-
аралық
кәсіби
орталық
салу

БҒМ

2007-
2009

3243890

19891

46411

317758813

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
өңдеу са-
ласы үшін қызмет
көрсететін
және тех-
никалық
мамандарды
дайындау
және қайта
дайындауға
арналған
700 орын-
дық өңір-
аралық
кәсіби
орталық
салу

БҒМ

2008-
2010

218079
5


64433

865985

125037
7


14

Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
700 орын-
дық машина
жасау са-
ласы үшін
техникалық
қызмет
көрсету
және өңдеу
саласында-
ғы қызмет-
керлерді
даярлау
мен қайта
даярлауға
арналған
өңіраралық
кәсіби
орталығын
салу

БҒМ

2008-
2010

327456
0


60874

102267
7

219100
9


15

Алматы
қаласы
Қ.Сәтпаев
атындағы
Қазақ
ұлттық
техникалық
универси-
тетінің
кешенін
қайта құру

БҒМ

2009-
2010

1493489602695

890794


16

Жоғары
және
жоғары оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау

БҒМ

2008-
2010

52514433


16855753

17811933

17846747


17

Білім беру
ұйымдары
үшін оқу-
лықтар мен
оқу әдіс-
темелік
кешендерін
әзірлеу
және тәжі-
рибеден
өткізу,
білім беру
саласында
қызмет
көрсететін
республи-
калық
ұйымдар
және шет-
елдегі
қазақ
диаспорасы
үшін оқу
әдебиетін
шығару
және
жеткізу

БҒМ

2008-
2010

486411


151299

161890

173222


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:        25822897 31578289 22352149 0

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы

18

Алматы
қаласында-
ғы "Педиа-
трия және
балалар
хирургиясы
ғылыми
орталығы"
РМҚК жаны-
нан 150
төсекке
арналған
емдеу кор-
пусын салу

ДСМ

2005-
2010

5742566

1923500

1413600

2059066

346400


19

Қарағанды
облысы
"Қарағанды
мемлекет-
тік меди-
циналық
академия-
сы" РМҚК
жанынан
300 төсек-
ке арнал-
ған көпма-
манды аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

443000
0


219800

4150000

60200


20

Шымкент қаласында-
ғы
Оңтүстік
Қазақстан
мемлекет-
тік
медицина-
лық
академия-
сының Әл-
Фараби, 3б
алаңындағы
бұрын
бөлінген
жер учас-
кесінде
спорт және
лекция
залын салу
және Шымкент
қаласында-
ғы
Оңтүстік
Қазақстан
мемле-
кеттік ме-
дициналық
академия-
сының Әл-
Фараби, 3б
өз алаңында
төрт қабатты оқу
корпусын
салу

ДСМ

2006-
2008

128172

70072

58100
21

"Оңтүстік Қазақстан мемлекет-
тік меди-
циналық
академия"
РМҚК 300
төсекке
көпбейінді
аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2011

4430000


219700

2157710

1470000

582590

22

Алматы қаласында-
ғы "С.Д.
Асфендия-
ров атын-
дағы Қазақ
ұлттық ме-
дициналық
универси-
теті" РМҚК
300 төсек-
ке көпбей-
інді ауру-
ханасын
салу

ДСМ

2008-
2011

4430000


229500

2157710

1470000

572790

23

Астана
қаласында
"Қазақ
мемлекет-
тік меди-
циналық
академия"
РМҚК 300
төсекке
көпбейінді
аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2011

4430000


229500

1957710

1470000

772790

24

Денсаулық
сақтаудың
ақпараттық
жүйелерін
құру

ДСМ

2005-
2009

13640718

1771272

1373418

1049602825

Астана
қаласында
жедел-жәр-
дем стан-
ция бар
240 төсек-
тік жедел-
жәрдем
медицина-
лық көмек
ҒЗИ салу

ДСМ

2005-
2009

8246289

6270207

1175453

80062926

Астана қаласында
сыртқы
инженерлік
желілері
бар 160
төсектік
республи-
калық ғы-
лыми ней-
рохирургия
орталығын
салу

ДСМ

2005-
2008

7483770

6548130

935640
27

Астана қаласында ауысымына
500 адам
қабылдай-
тын диаг-
ностикалық
орталық
салу

ДСМ

2005-
2008

6638587

5472732

1165855
28

Астана қа-
ласында
Бейбітші-
лік көше-
сінде
Қазақ мем-
лекеттік
медицина-
лық акаде-
миясын ке-
ңейту және
қайта
жаңарту

ДСМ

2005-
2008

2533625

1565285

968340
29

Астана қаласында-
ғы Сот
медицинасы
орталығын
салу

ДСМ

2007-
2011

2742691

27450


226390

2000000

488851

30

Астана қаласында Травмото-
логия және
ортопедия
ҒЗИ-дің
қабылдау
бөлімшесі
бар қосым-
ша 4 қа-
батты опе-
рациялық
блогын
салу

ДСМ

2007-
2008

428354

78093

350261
31

Алматы қаласында 125 төсек-
тік "Бал-
бұлақ"
республи-
калық
балаларды
оңалту ор-
талығының
демалыс
корпусын
салудың
жобалау-
сметалық
құжаттама-
сын түзету
және мем-
лекеттік
ведомства-
дан тыс
сараптама-
сын
жүргізу

ДСМ

2008

7000


7000
32

Денсаулық
сақтау
саласында
техникалық
және кәсі-
би, орта
білімнен
кейінгі
білімді,
жоғарғы
және жо-
ғарғы оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік
білімді
мамандарды
даярлау

ДСМ

2008-
2010

14254989


3753707

4570782

5930500


33

Денсаулық сақтау са-
ласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

ДСМ

2008

722000


722000
Бағдарлама                        12821874  28576025 
бойынша ЖИЫНЫ:                                   12747100
                                                       2417021

Қазақстан Республикасында кардиология мен кардиохирургияны
дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

34

Астана қаласында 180 төсек-
тік кар-
диохирур-
гия орта-
лығын салу

ДСМ

2007-
2010

8300000

650000

2100000

5083130

466870


35

Павлодар облысының Павлодар қаласында 50 төсек-
тік кар-
диохирур-
гия орта-
лығын салу

ДСМ

2007-
2008

296500

96500

200000
36

Алматы қаласында 100 төсек-
тік кар-
диохирур-
гия орта-
лығын салу

ДСМ

2007-
2011

7250000

88500

206500

3300000

3105000

550000

Бағдарлама                       2506500 8383130 3571870 550000
бойынша ЖИЫНЫ:

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға мемлекеттік
бағдарламасы

37

Ауылдық
денсаулық
сақтауда
телемеди-
цинаны
және ұтқыр
медицина-
ны дамыту

ДСМ

2004-
2009

2941383

1552596

629277

759510Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            629277 759510

2008-2016 жылдарға арналған "Салауатты өмір салты" кешенді
бағдарламасы

38

Денсаулық
сақтау
саласын-
дағы
қолданба-
лы ғылыми
зерттеу-
лер

ДСМ

2008-
2010

61491


20497

20497

20497


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             20497 20497 20497

2008-2010 жылдарға арналған ана мен бала өлімін азайту
бағдарламасы

39

Денсаулық
сақтау
саласын-
дағы қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер

ДСМ

2008-
2010

492300


164100

164100

164100


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            164100 164100 164100

2006-2008 жылдарға арналған Мәдениет саласын дамыту
бағдарламасы

40

Шығыс
Қазақстан
облысының
Катон
Қарағай
ауданында
"Берел"
тарихи-
мәдени
қорық-мұ-
ражайын
ұйымдас-
тыру
(салу)

МАМ

2007-
2008

90995

40000

50995
41

Алматы
облысының
Еңбекші-
қазақ
ауданында
"Есік"
тарихи-
мәдени
қорық-
мұражайын
ұйымдас-
тыру
(салу)

МАМ

2007-
2008

90431

40000

50431
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            101426

Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012
жылдарға арналған бағдарламасы

42

"Ресей
Федера-
циясының
шекарасы-
Орал-
Ақтөбе"
учаске-
сіндегі
"Орал,
Ақтөбе,
Қызыл-
орда
қалалары
арқылы
Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
(Самараға
қарай) -
Шымкент"
автомо-
биль жо-
лын қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2009

28136081

14494194

3452000

1018988743

"Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
(Самара-
ға) Орал,
Ақтөбе,
Қызылорда
арқылы"
өтетін
автомо-
биль жо-
лын "Қа-
рабұтақ-
Ырғыз-
Қызылорда
облысының
шекарасы"
аймағында
қайта
құру

ККМ

2002-
2010

16384988

2720799

2500000

1116418944

"Павло-
дар, Семей
қалалары
арқылы
"Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
(Омбыға
қарай) -
Майқапша-
ғай (Қы-
тай Халық
Республи-
касына
шығу)"
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2009

26367033

5468257

3508000

1739077645

"Астана-
Қостанай-
Челябі"
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2003-
2009

49842627

27386191

3310000

1914643646

"Көкшетау
қаласы
арқылы
Астана-
Петро-
павл"
автожолын
"Астана-
Щучинск"
учаске-
сінде
қайта
жаңарту

ККМ

2004-
2009

102345893

47658078

41030986

1365682947

"Щучинск-
Көкшетау-
Петро-
павл-
Ресей
Федера-
циясының
шекарасы"
учаске-
сіндегі
"Көкшетау
қаласы
арқылы
Астана
-Петро-
павл"
автомо-
биль
жолын
қайта
жаңарту

ККМ

2003-
2009

12825003

5090140

2210000

552486348

"Қара-
батан-
Бейнеу"
учаске-
сінде
"Ақтау-
Атырау"
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2001-
2008

34668224

21856473

12811751
49

"Бейнеу-
Ақтау"
учаске-
сінде
"Ақтау-
Атырау"
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2006-
2011

33429110

93400


11885422

12000000

9450288

50

"Ресей
Федера-
циясының
шекарасы-
Атырау
-Ақтау
-Түркі-
менстан
шекарасы
автомо-
биль
жолын
қайта
құрылым-
дау"

ККМ

2009-
2010

119077036415346

5492357


51

"Таскес-
кен-Бақ-
ты"
автожолын
қайта
жаңарту
(Қытай
Халық
Республи-
касының
шекарасы)

ККМ

2005-
2009

13773245

3581380

1873000

831886552

"Шонжы-
Көлжат
(Қытай
Халық
Республи-
касының
шекара-
сы)"
учаске-
сінде
"Ақсай-
Шонжы-
Көлжат-
Қытай
Халық
Респуб-
ликасының
шекарасы"
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2005-
2008

7744530

4254130

3490400
53

Үшарал-
Достық
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2005-
2008

570401

453801

116600
54

"Қордай-
Тараз-
Шымкент-
Өзбекстан
шекарасы"
учаске-
сіндегі
Қырғыз
Республи-
касы
шекара-
сына
кіретін
жолдары-
мен Көк-
пек,
Көктал,
Благове-
щенка
арқылы
өтетін
"Өзбек-
стан
Республи-
касы ше-
карасы
(Ташкент
қарай) -
Шымкент-
Тараз-
Алматы-
Хоргос
автомо-
биль жол-
дарын
қайта
құрылым-
дау"

ККМ

2007-
2012

4713300

110000

46033000
55

"Алматы-
Қорғас"
участке-
сіндегі
Қырғыз
Республи-
касы ше-
карасына
кіретін
жолдары-
мен
Көкпек,
Көктал,
Благове-
щенка
арқылы
өтетін
"Өзбек-
стан"
Республи-
касы
шекарасы
(Ташкент
қарай)
-Шымкент-
Тараз-
Алматы-
Қорғас
автомо-
биль жол-
дарын
қайта
құрылым-
дау"

ККМ

2005-
2011

37401899

40500


631000

8900000

27830399

56

Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
(Астра-
ханға) -
Атырау
автомо-
биль
жолын
қайта
жаңғырту-
дың
жобалық-
сметалық
құжатта-
масын
дайындау

ККМ

2008

95500


95500
57

Ақтөбе
облысы
шекарасы-
Қызылорда
-Шымкент
жол бөлі-
гінде
Самара-
Шымкент
автожолын
қайта
құрудың
жобалық-
сметалық
құжатта-
масын
дайындау

ККМ

2008

1010000


1010000
58

Қорғас-
Алматы
бөлігінде
Қорғас-
Алматы-
Георгиев-
ка-Тараз-
Шымкент-
Өзбекстан
шекарасы
авто
көлік
жолын
қайта
құрудың
жобалық-
сметалық
құжатта-
масын
дайындау

ККМ

2008

631000


631000
59

Алматы-
Өскемен
автокөлік
жолын
қайта
құрудың
жобалық-
сметалық
құжатта-
масын
дайындау

ККМ

2008

269350


269350
60

Батыс
Қазақстан
облысында
автокөлік
жол желі-
лерін
қайта құру

ККМ

2001-
2008

58586195

55553216

3032979
61

Алматы-
Астана
автожолын
оңалту

ККМ

2008

766591


173591
62

Автожол
саласын
дамыту
жобасы
(Алматы-
Бішкек)

ККМ

2008

111379


111379
63

Жол сала-
сындағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерттеу-
лер

ККМ

2008-
2010

168214


52323

55986

59905


64

"Ақтөбе-
Мартұқ -
Ресей
Федера-
циясы
шекарасы"
автожолын
салудың
жобалық
сметалық
құжатта-
масын
дайындау

ККМ

2008

50000


50000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:         84332159 104379599
                                                26452262
                                                      37280687

Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы бағдарламасы

65

Бейнеу-
Бозой-
Шалқар-
Ақбұлақ
магистра-
льды газ
құбырын
салу

ЭМРМ

2008

2000000


2000000
66

Атырау
облысында
бірінші
интеграт-
тық газды
химикалық
кешенін
салу

ЭМРМ

2008

10000000


10000000
67

Өзен-Түр-
ікменстан
шекарасы
темір жол
желісін
салу

ККМ

2008

97000


97000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:          12097000    0      0   0     

Қазақстан Республикасының 2008-2010 жылдарға арналған
"электрондық үкіметін" дамыту бағдарламасы

68

"СжСОТ
"Салық
төлеуші-
лердің
және салық
салу
объек-
тілерінің
тізілімі"
ақпараттық
жүйесін
дамыту

Қаржы-
мині

2001-
2008

647555

450723

196832
69

"ҚР БСАЖ"
Біріккен
салықтық
ақпарат
жүйесін
дамыту

Қаржы-
мині

2001-
2008

6290847

3322736

2968111
70

"КЕАЖ"
кедендік
ақпараттық
жүйесін
дамыту

Қаржы-
мині

2002-
2008

1381090

957251

405839
71

"Электрон-
дық кеден"
ақпараттық
жүйесін
құру

Қаржы-
мині

2005-
2008

2082803

1227886

854917
72

"Мемле-
кеттік
меншік
тізілімі"
ақпараттық
жүйесін
дамыту

Қаржы-
мині

2007-
2008

67337

47337

20000
73

Электронды Үкімет құру

ЭМРМ

2008

58250


58250
74

Мемлекет-
тік дерек-
қорлар
құру

АБА

2007-
2010

1290912

424324

159816

408111

298661


75

Мемлекет-
тік орган-
дардың
ақпараттық
инфрақұры-
лымын құру

АБА

2002-
2008

3028538

1285169

1743369
76

Мемлекет-
тік орган-
дардың
Интернет-
порталын
жасау

АБА

2002-
2009

625130

420735

93597

11079877

Қазақстан
Республи-
касы
Ұлттық
сәйкес-
тендіру
жүйесінің
ашық
кілттері
инфрақұры-
лымын құру

АБА

2006-
2008

1505012

665099

839913
78

"Электрон-
дық үкіме-
ттің төлем
шлюзі"
автомат-
тандырыл-
ған жүйе-
сін құру

АБА

2007-
2008

425354

255000

170354
79

"Электрон-
ды үкімет"
инфрақұ-
рылымының
ақпараттық
қауіпсіз-
дігі үшін
қауіпсіз-
дік жүйе-
сін жасау

АБА

2007-
2009

168033

49557

88044

3043280

Мемлекет-
тік жер
кадастры-
ның авто-
маттанды-
рылған
ақпараттық
жүйесін
құру

ЖРА

2002-
2008

3449896

2893115

556781
81

"E-Agri-
culture"
Қазақстан
Республи-
касының
агроөнер-
кәсіптік
кешені
салаларын
басқарудың
бірыңғай
автомат-
тандырыл-
ған жүйе-
сін құру

АШМ

2002-
2009

2380689

503054

401435

147620082

"Электрон-
дық үкімет"
шеңберінде
қазіргі
заманғы
техноло-
гиялардың
базасында
Қазақстан
Республи-
касының
жер қой-
науын
пайдалану-
ды басқа-
рудың
бірыңғай
мемлекет-
тік жүйе-
сін құру

ЭМРМ

2008-
2009

147800


58250

59550Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:          8615508 2115091 298661 0

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

83

Астана
қаласында
Қазақстан
Республи-
касының
Ұлттық
биотехно-
логиялар
орталығын
салу

БҒМ

2006-
2009

5640000

2290000

1425000

1925000Стратегия бойынша ЖИЫНЫ:            1425000 1925000

Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың
2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

84

"Қазақс-
тан тұрғын
үй жинақ-
тау құры-
лыс банкі"
АҚ несие-
леу

Қаржы-
мині

2008-
2010

57000000


23560000

18277000

15163000


Бағдарлама бойынша                2356000 18277000 15163000
ЖИЫНЫ:

Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

85

Астана
қаласында
республи-
калық
велотрек
салу

ТСМ

2005-
2009

11898500

7900000

2998500

100000086

30000 көрерменге арналған жабық стадион салу

ПІБ

2006-
2008

12911433

8539861

4371572
87

Астана
қаласында
Есіл
өзенінің
сол жақ
жағалауын-
да қосал-
қы үй-
жайлары
бар 400
жеңіл ав-
томобильге
арналған
жабық
гараж салу

ПІБ

2004-
2008

2004052

1770002

234050
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:         7604122 1000000

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы

88

Алматы
қаласында
"Орталық
ғылыми
кітапхана"
республи-
калық мем-
лекеттік
қазыналық
кәсіпорны-
ның ғима-
раттарының
кешенін
қайта
жаңарту

БҒМ

2005-
2009

2169751

932681

1037070

200000Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            1037070 200000

Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты
дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

89

Алматы
облысында
олимпиада-
лық дайын-
дықтың
респуб-
ликалық
базасын
салу

ТСМ

2003-
2009

15614002

7311237

2302765

600000090

Ақмола
облысының
Щучинск
қаласында
республи-
калық шаң-
ғы базасын
салу

ТСМ

2005-
2009

9346560

3653760

2992800

270000091

Азия ойын-
дарын өт-
кізу үшін
спорт объектіле-
рін салу

ТСМ

2006-
2009

18245000

5614166

5575500

705533492

Спорт са-
ласындағы
қолданба-
лы ғылыми
зерттеулер

ТСМ

2008-
2010

137598


42800

45796

49002


93

Спорт са-
ласында
орта
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау

ТСМ

2008-
2010

743281


401269

157273

184739


94

Астана қаласында
көп функ-
ционалды
олимпиада-
лық даяр-
лау орта-
лығының
жобалық-
сметалық
құжаттама-
сын дайын-
дау

ТСМ

2008

1000000


1000000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:         11315134 15958403 233741

Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

95

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту жөніндегі ақпараттық жүйелерді құру

МАМ

2007-
2008

1924296

948440

975856
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             975856

2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы

96

Ауылдық
аумақтарды
сумен
жабдықтау
және кә-
різдендіру

АШМ

2005-
2010

6032966

752410

1815076

3438037

27443


97

Қарағанды
облысының
ауылдарын
сумен
жабдықтау

АШМ

2004-
2009

1380984

780278

249141

35156598

Ақмола
облысының
Бурабай
кентін
Көкшетау
өнеркәсіп-
тік су
құбырына
қосу тар-
мағын салу

АШМ

2006-
2008

901101

524602

376499
99

Ақмола
облысы
Ақкөл
ауданының
Ивановское
ауылын
жергілікті
сумен жаб-
дықтауды
салу

АШМ

2007-
2008

52157

20000

32157
100

Ақмола
облысы
Еңбекшіл-
дер ауда-
нының
Макинка
ауылын
жергілікті
сумен
жабдықтау-
ын салу

АШМ

2007-
2008

51729

20000

31729
101

Ақмола
облысы
Ерейментау
ауданының
Селетинс-
кое ауылын
жергілікті
сумен жаб-
дықтауды
салу

АШМ

2007-
2008

48721

15000

33721
102

Алматы
облысы
Талғар
біріккен
сутартқы-
шының
сумен жаб-
дықтау
жүйелері-
нің құры-
лысы және
қайта жаң-
ғырту

АШМ

2008-
2010

920398


40000

500000

380398


103

Алматы
облысы
Еңбекші-
қазақ
біріккен
су торабын
салу (1
кезек, 1
пусктік
кешені)

АШМ

2008-
2009

546619


110000

436619104

Алматы
облысы
Еңбекші-
қазақ
ауданында-
ғы Түрген
топтық
суқұбырын
қайта
жаңғырту.
(Құрылыс-
тың 2-ке-
зегі 3-қо-
сылу ком-
плексі.
Жұмыстың
қалдық
көлемі.
Ақши, Ма-
ловодное,
Таутүрген
мекендері)

АШМ

2008

256484


256484
105

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданында
Қоңырте-
рек, Ба-
тырбек,
Егіндіқұ-
дық қоныс
жерлеріне
қосу арқы-
лы Қоянды
топтық су
құбырының
3 кезегін
салу

АШМ

2007-
2009

556215

10000

76984

469231106

Шығыс
Қазақстан
облысы
Белағаш
топтық су
құбырын
қайта
жаңарту
(ІІ-кезек)

АШМ

2005-
2008

733918

585000

148918
107

Шығыс
Қазақстан
облысы
Бородулиха
ауданының
Жескент
және жақын
жатқан
ауылдарын
Белағаш
топтық су
құбырына
қосу қайта
жаңарту
(1 пусктік
кешен)

АШМ

2008-
2010

1201199


50000

700000

451199


108

Батыс
Қазақстан
облысы
Сайхын
ауылының
Орда топ-
тық су
құбырына
қосылатын
тармағын
қайта құру

АШМ

2007-
2008

147460

141170

6290
109

Батыс
Қазақстан
облысы Орда топ-
тық су
құбырын
құру (3
кезек)

АШМ

2008-
2009

791873


344439

447434110

Қарағанды
облысы БСС
алаңынан
425-белгі-
дегі ре-
зервуарлар
алаңына
дейінгі
"Тоқырау
Балқаш"
магистра-
льды су
аққысы

АШМ

2006-
2009

1469282

1008286

324729

136267111

Қарағанды
облысы
"Жайрем-
Қаражал"
топтық су
құбырының
құрылысы
(Тұзкөл
тоғаны)

АШМ

2007-
2009

754652

50000

250000

454652112

Қарағанды
облысының
Жезқазған
қаласын
сумен
қамтамасыз
етуді
ескеріп
Ескулинск
су ағызғы-
сының
құрылысы

АШМ

2008-
2010

39717511526431

2445320


113

Қарағанды
облысының
Балхаш
қаласының
Төменгі
Тоқырау
қоймасының
су қабыл-
дағыш
имаратта-
рын қайта
жаңарту

АШМ

2008-
2009

997200


42004

955196114

Қызылорда
облысында
Арал-Сары-
бұлақ
топтық су
құбырын
салу (V кезек)

АШМ

2005-
2009

2251900

667400

800000

784500115

Қызылорда
облысы
Арал ауда-
ны ПК673+0.
3-ПК
722+03
және ПК
1849+79 -
ПК 1943+79
Арал-Сары-
бұлақ
топтық су
құбырын
қайта
жаңғырту

АШМ

2007-
2009

590990

93481

250000

247509116

Қызылорда
облысында
Октябрь
топтық су
құбырын
салу

АШМ

2005-
2009

861100

563800

265360

31940117

Қызылорда
облысында-
ғы Жаңа-
қорған
кентін
Жиделі
топтық су
құбырына
қосу
тармағын
салу

АШМ

2006-
2009

453654

260000

185635

8019118

Қызылорда
облысы
Шиелі
ауданы
Жиделі
топтық су
жүргізу
бұтағы мен
оған қосы-
ндысын
қайтадан
жаңарту

АШМ

2007-
2009

366750

15000

338960

12790119

Қызылорда
облысы
Шиелі
ауданы
КП-2-ден
бастап
Полуказар-
ма, Ақмая,
Бекет-22
ауылдарына
дейінгі
Жиделі
топтық су
жүргізу
бұтағын
ЖГВ-ға
қосуды
қайтадан
жаңарту

АШМ

2007-
2008

152348

15000

137348
120

Жиделі
топтық су
құбырын
қайта
жаңарту.
ЖТС-нан
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданының
Еңбек және
Екпінді
елді ме-
кендеріне
дейін су
құбыры
торабы

АШМ

2007-
2009

61752

23845

35001

2906121

Павлодар
облысы
Беловод
топтық су
құбырын
жұмыс
жобасын
өңдеу

АШМ

2008

88389


88389
122

Павлодар
облысы
Май ауданы
Май топтық
су құбырын
жұмыс жо-
басын өң-
деу

АШМ

2008

60867


60867
123

Солтүстік
Қазақстан
облысында
Булаев
топтық су
құбырын
қайта жа-
ңарту жо-
балық-сме-
талық құ-
жаттарын
дайындау

АШМ

2008

100000


100000
124

Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы Балуан ауылында жерасты сулармен жергілікті сумен қамтамасыз етуді салу

АШМ

2007-
2008

32368

29147

3221
125

Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауда-
ны Волоши-
ка ауылын-
да жерасты
сулармен жергілікті сумен қамтамасыз етуді салу

АШМ

2007-
2008

30488

27454

3034
126

Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауда-
ны Спасов-
ка ауылын-
да жерасты
сулармен жергілікті сумен қамтамасыз етуді салу

АШМ

2007-
2008

27124

24425

2699
127

Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауда-
ны Ясновка
ауылында жерасты сулармен жергілікті сумен қамтамасыз етуді салу

АШМ

2007-
2008

27492

24756

2736
128

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Созақ
ауданы
Тасты-Шу
топтық су
торабын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

257118

246438

10680
129

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Дарбаза
топтық су
торабын
қайта жа-
ңарту
(сегмент-
теу)

АШМ

2006-
2008

511925

488114

23811
130

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданында-
ғы Жетісай
топтық су
құбырынан
елді ме-
кендерді
сумен
жабдықтау
жүйелерін
қайта құру
(1 кезек)

АШМ

2008-
2009

732314


100000

632314131

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Абай
ауылын
сумен
жабдықтау
(жақын
жатқан
сегіз
ауылдың
су құбыры
жүйелері)

АШМ

2008-
2009

335929


100000

235929132

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
қаласында-
ғы Дарбаза
және Жылға
ауылдық
округте-
рінің
халқын
сумен
қамтамасыз
ету үшін
"Келес"
су алғыш
құрылымын
қайта құру

АШМ

2008-
2009

177301


77301

100000133

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Отырар
ауданының
орталығын
сумен
жабдықтау-
ды қайта
құру

АШМ

2008-
2009

646090


100000

546090134

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Арыс
ауданының
елді
мекенде-
рінің су
құбырлары-
ның жүйе-
лерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

251471


100000

151471135

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданының
Жетісай
топтық су
құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

797636

400000

302796

94840Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:        7276009 12263740 3304360

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2007-2009
жылдарға арналған бағдарлама

136

Сырдария
өзенінің
арнасын
ретке
келтіру
және Арал
теңізінің
солтүстік
бөлігін
сақтау

АШМ

2002-
2009

103279
69

997945
9

325881

22629137

Арал теңі-
зі айма-
ғындағы
елді
мекендер-
ді сумен
қамтама-
сыз ету
және
санитария

АШМ

2002-
2008

2191042

2117136

73906
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            399787 22629

Азаматтық авиация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға
арналған бағдарламасы

138

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында
халықара-
лық
әуежайды
қайта
жаңарту

ККМ

2004-
2008

7377234

6046234

1331000
139

Қостанай
әуежайының
жасанды
ұшу-қону
жолағы мен
аэровокза-
лын қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

181076

80000

101076
140

Қызылорда
қаласының
"Қорқыт
ата"
әуежайының
ұшу-қону
жолағын
қайта
жаңарту
және сер-
вистік
және
әуеайлақ
арнайы
техникасы-
мен қайта
жарақтан-
дыру

ККМ

2007-
2010

9338954

192000

1867924

2500000

4779030


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:         3300000 2500000 4779030

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі
дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

141

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласында
1500
орындық
тергеу
изолято-
рын салу

Әді-
лет-
мині

2008-
2010

28727
20


100000

1386360

138636
0


142

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал
қаласында
тергеу
изолято-
рын салу

Әді-
лет-
мині

2008-
2010

33369
00


100000

161845
0

161845
0


143

Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
1500
орындық
тергеу
изолято-
рын салу

Әді-
лет-
мині

2008-
2010

29728
40


100000

143642
0

143642
0


144

Павлодар
облысы
Павлодар
қаласында
"Химөнер-
кәсіп"
ААҚ-ның N
822 және
823 өнді-
рістік
корпуста-
рын 1500
орындық
ерекше
режимдегі
түзеу ко-
лониясы
етіп қайта
жаңарту

Әді-
лет-
мині

2004-
2008

38600
00

232750
0

153250
0
145

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында-
ғы тергеу
изолято-
рын қайта
жаңарту
және
кеңейту

Әді-
лет-
мині

2000-
2008

12377
80

783000

454780
146

Алматы қа-
ласындағы
тергеу
изоляторын
қайта жа-
ңарту және
кеңейту

Әді-
лет-
мині

2007-
2009

30736
40

135550
0

141814
0

300000147

Ақтөбе
облысы
Жем кен-
тінде,
Қостанай
облысы
Степной
кентінде,
Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласында,
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ленгер
қаласында,
Жамбыл
облысы
Тараз
қаласында
түзету
мекемеле-
рін күзет-
шілерге
арналған
ішкі әс-
кердің
әскери
қызметші-
лерін ор-
наластыру
үшін объе-
ктілер
салу

ІІМ

2008

117273


117273
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:        3822693 4741230 4441230

Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне
қарсы күрестің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы

148

"Рубеж-
наркотики"
ірі көлем-
дегі жүк
таситын
автокөлік-
терді тек-
серу анга-
рын салу

ІІМ

2008

6359


6359
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             6359

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың
2006-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

149

Астана
қаласын
Есіл өзе-
нінің
тасқын
суының
басуынан
қорғау

ТЖМ

2006-
2009

105833
52

181990
0

156350
0

719995
2150

Астана қаласының жаңа әкім-
шілік ор-
талығында
6 автокө-
лікке ар-
налған өрт
сөндіру
депосын
салу

ТЖМ

2006-
2008

759870

503342

256528
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:         1820028 7199952

Әлеуетті органдардың бағдарламалары

151

Алматы
облысы
Заречный
кентінде-
гі Қазақс-
тан Рес-
публикасы
Ішкі істер
министрлі-
гінің әс-
кери қала-
шығы бар
жауынгер-
лік және
әдістеме-
лік даяр-
лық оқу
орталығын
салу

ІІМ

2008

137000


137000
152

Алматы
қаласында-
ғы "Сұң-
қар" ар-
найы мақ-
саттағы
бөлімшесі
қызметкер-
лерінің
100 отба-
сына шағын
отбасылық
жатақхана
салу

ІІМ

2006-
2008

493948

387816

106132
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            243132

2008-2010 жылдарға арналған "Қоршаған ортаны қорғау"
бағдарламасы

153

Қарағанды
облысы Шет
ауданының
тыңайған
жерлерін
оңалту
жобасы

Қор-
шаға-
нор-
тами-
ні

2003-
2009

853673

629086

190309

34278154

Қоршаған
ортаны
қорғау
саласын-
дағы
қолданба-
лы ғылыми
зерттеулер

Қор-
шаға-
нор-
тами-
ні

2008-
2010

910047


267529

310395

332123


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           457838 344673 332123

Балқаш-Алакөл бассейнінің тұрақты дамуын қамтамасыз етудің
2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

155

Қоршаған
ортаны
қорғау
саласын-
дағы қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер

Қор-
шаға-
нор-
тами-
ні

2007-
2009

71415


34500

36915Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             34500 36915

Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесін
дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

156

Техникалық
реттеу
саласында-
ғы қолдан-
балы ғылы-
ми зерт-
теулер

ИСМ

2007-
2009

47333


22866

24467Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             22866 24467

Қазақстан Республикасы өлшемдерінің бірыңғайлығын қамтамасыз
ету жүйесін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

157

Метрология
саласында-
ғы қолдан-
балы ғылы-
ми зерт-
теулер

ИСМ

2007-
2009

24794


11978

12816Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            11978 12816

Қазақстан Республикасында ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

158

Іргелі
және қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер

БҒМ

2007-
2010

19567204


7952573

5197156

641747
5


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:          7952573 5197156 6417475

2007-2009 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында
фармацевтика кластерін дамыту үшін экспортқа бағдарланған
бірегей фитопрепараттарды әзірлеу және олардың өндірісін
ұйымдастыру" ғылыми-техникалық бағдарламасы

159

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық жұ-
мыстар

БҒМ

2008-
2009

271708


131260

140448Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           131260 140448

2006-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында
биотехнология жөніндегі кластерді қалыптастыру үшін қазіргі
заманғы технологияларды әзірлеу" ғылыми-техникалық
бағдарламасы

160

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық жұ-
мыстар

БҒМ

2008

505620


505620
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            505620

2006-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының
биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техникалық
қамтамасыз ету" ғылыми-техникалық бағдарламасы

161

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық жұ-
мыстар

БҒМ

2008

106742


106742
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            106742

2006-2008 жылдарға арналған "Құс тұмауы: зерделеу, күресудің
құралдары мен әдістерін әзірлеу" ғылыми-техникалық
бағдарламасы

162

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық жұ-
мыстар

БҒМ

2008

203813


203813
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             203813

2007-2009 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында
наноғылымды және нанотехнологияларды дамыту" ғылыми-
техникалық бағдарламасы

163

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық жұ-
мыстар

БҒМ

2008-
2009

506508


244690

261818Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            244690 261818

2008-2010 жылдарға арналған "Каспий акваториясының кешенді эколого-эпидемиологиялық зерттеу және оны сауықтыру бойынша шараларды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

164

Ғылыми-
зерттеу-
шілік және
тәжірибе
конструк-
торлық
жұмыстар

БҒМ

2008-
2010

461338


143500

153545

164293


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            143500 153545 164293

2008-2010 жылдарға арналған "Жаңғыру аралындағы биологиялық
полигон қызметінің салдарын кешенді эколого-эпидемиологиялық
зерттеу және оны жою бойынша шараларды әзірлеу" ғылыми-
техникалық бағдарламасы

165

Ғылыми-
зерттеу-
шілік және
тәжірибе
конструк-
торлық
жұмыстар

БҒМ

2008-
2010

226098


70328

75251

80519


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             70328 75251 80519

2008-2010 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтауы үшін a/h5n1 тұмауына қарсы вакцина әзірлеу"
ғылыми-техникалық бағдарламасы

166

Ғылыми-
зерттеу-
шілік
және
тәжірибе
конструк-
торлық
жұмыстар

БҒМ

2008-
2010

626906


195000

208650

223256


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           195000 208650 223256

2008-2010 жылдарға арналған "Қазақстанның биотүрлілігін сақтап
қалу үшін өсімдіктердің, жануарлардың, микроағзалардың және
ерекше генетикалық банктің жинағын толықтыру, зерттеу және
ұстап тұру" ғылыми-техникалық бағдарламасы

167

Ғылыми-
зерттеу-
шілік
және
тәжірибе
конструк-
торлық
жұмыстар

БҒМ

2008-
2010

642000


199695

213674

228631


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           199695 213674 228631

2008-2010 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының қалпына
келетін энергетикасын дайындау ғылыми-техникалық бағдарламасы

168

Ғылыми
зерттеу-
шілік
және
тәжірибе
конструк-
торлық
жұмыстар

БҒМ

2008-
2010

157530


49000

52430

56100


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            49000 52430 56100

"2008-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш
қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасы

169

Создание
на космо-
дроме
"Байконур"
космичес-
кого
ракетного
комплекса
"Байтерек"

ҰКА

2005-
2011

28352800

12579400


3891936

3802860

8078604

170

Ғылыми
зерттеу-
шілік және
тәжірибе
конструк-
торлық
жұмыстар

ҰКА

2008

900535


900535
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:       900535 3891936 3802860 8078604

2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом
энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы

171

Ғылыми-
зерттеу
және тәжі-
рибелік-
констру-
кторлық
жұмыстар

ЭМРМ

2008

665751


665751
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           665751

"2006-2008 жылдарға арналған әр түрлі мақсаттағы
перспективалық жаңа материалдарды әзірлеу" ғылыми-техникалық
бағдарламасы

172

Ғылыми-
зерттеу
және тәжі-
рибелік-
конструк-
торлық
жұмыстар

ИСМ

2008

188248


188248
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            188248

Құрылысты жобалық қамтамасыз ету және сәулет, қала құрылысы,
құрылыс қызметі мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
саласындағы мемлекеттік нормативтер жүйесін одан әрі жетілдіру
жөніндегі іс-шаралар жоспары

173

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конст-
рукторлық
жұмыстар

ИСМ

2008

21221


21221
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            21221

"Көне Отырарды жаңғырту" 2005-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

174

Мәдениет
саласында-
ғы қолдан-
балы ғылы-
ми зерт-
теулер

МАМ

2008-
2009

41400


20000

21400Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            20000 21400

2007-2009 жылдарға арналған "Мәдени мұра" бағдарламасы

175

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

МАМ

2008-
2009

392100


210100

182000Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            210100 182000

Қазақстан Республикасында мемлекеттік құқықтық статистиканы
және арнайы есепке алуды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған
бағдарламасы

176

Қазақстан
Республи-
касы Бас
прокурату-
расының
Құқықтық
статистика
және ар-
найы есеп-
ке алу ко-
митетінің
ақпараттық
жүйесін
құру

БП

2002-
2008

2334075

1914220

419855
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           419855

Мемлекеттік статистиканы жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы

177

Бірыңғай
Интернет-
портал
арқылы
Қазақстан
Республи-
касы Ста-
тистика
агенттігі-
нің және
оның аума-
қтық бө-
лімшелері-
нің стати-
стикалық
және тал-
дамалық
ақпаратын
тарату

СА

2007-
2008

98787

50000

48787
178

Әлеуметтік
статистика
үшін тізілім

СА

2007-
2008

97500

80000

17500
179

"Бастапқы
статисти-
калық
ақпарат
қоймасы"

СА

2007-
2008

184965

130300

54665
180

Электронды
статисти-
калық есеп,
классифи-
кация мен
стандарт

СА

2008-
2009

166248


96924

69324Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            217876 69324

Елдің минералды-шикізат кешенінің ресурстық базасын 2003-2010
жылдарға арналған дамытудың бағдарламасы

181

Ғылыми-
зерттеулер
және тәжі-
рибелік-
конструк-
торлық
жұмыстар

ЭМРМ

2008-
2010

321108


99881

106873

114354


182

Жер қой-
науы және
жер қой-
науын
пайдалану
туралы
ақпараттық
жүйені
дамыту

ЭМРМ

2007-
2009

1209900

211037

447860

551003Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            548741 657876 114354

Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін тұрақты
дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасы

183

Астана қа-
ласында
С.Сейфул-
лин атын-
дағы Қазақ
мемлекет-
тік агро-
техникалық
универси-
теті тех-
ника факу-
льтетінің
оқу корпу-
сын салу

АШМ

2006-
2008

330013

267803

62210
184

Астана
қаласында
С.Сейфул-
лин атын-
дағы Қазақ
мемлекет-
тік агро-
техникалық
универси-
тетінің
жатақхана-
сын салу

АШМ

2007-
2010

679810

24675


312989

342146


185

Өсімдіктер
мен жану-
арлардың
генетика-
лық ресур-
старының
ұлттық
қоймасын
салу

АШМ

2005-
2009

5507032

376834


5130198186

"Ауыл ша-
руашылығын
жекешелен-
діруден
кейінгі
қолдау"
жобасының
екінші
кезеңі

АШМ

2005-
2009

8194356

626309

76093

7491954187

"Ауыл ша-
руашылығы
өнімінің
бәсекеге
қабілетті-
лігін
арттыру"
жобасы

АШМ

2005-
2011

8540416

1190316

1076823

3574485

2369402

330390

188

Қазақстан
Республи-
касының
ғимаратта-
рын және
ветеринар-
лық зерт-
ханаларын
халықара-
лық стан-
дарттар
талаптары-
на сәйкес
келтіру

АШМ

2007-
2010

16033700

450400

1999006

10458346

3125948


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:         3213132 26967972 5837496
                                                       330390

2008-2010 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы

189

Ақмола
облысында
Қазақ мем-
лекеттік
республи-
калық ор-
ман дақыл-
дары тұ-
қымдары
мекемесі-
нің Көкше-
тау аймақ-
тық орман
дақылдары
тұқымдары
станция-
сының зер-
тханалық
корпусын
қайта
жаңарту

АШМ

2008

3095


3095
190

Алматы
облысы Іле
Алатауы
бөктерінде
4 екі пә-
терлі 3
бөлмелі
тұрғын
үйлер салу
(қызмет
үлгісінде)

АШМ

2008

50600


50600
191

Алматы
облысы
Алакөл
мемлекет-
тік табиғи
қорығының
жүк және
жеңіл ав-
токөлікте-
рі үшін
гараж салу

АШМ

2008

16679


16679
192

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей қа-
ласы, Бес-
қарағай
және Боро-
дулиха
аудандары
учаскеле-
рінде тех-
никалық
мақсаттар
үшін (өрт
сөндіру,
жасыл
екпелерді
суару және
т.б.) 11
суға ар-
налған
пайдалану
ұңғымасын
бұрғылау

АШМ

2008

28307


28307
193

Шығыс
Қазақстан
облысы
Риддер
қаласында
"Батыс-
Алтай мем-
лекеттік
табиғи
қорығы" ММ
басқару
аумағында
гараждық
бокстер

АШМ

2008

17293


17293
194

Павлодар
облысында
Баянауыл
Ұлттық
табиғи
паркі кор-
доны. Жа-
сыбай ор-
маншылығы.
N 1 учас-
ке, 6
квартал,
15 бөліп
шығарылған
жер

АШМ

2008

14731


14731
195

Павлодар
облысында
Баянауыл
ұлттық
табиғи
паркі кор-
доны. Жа-
сыбай ор-
маншылығы
N 2 учас-
ке, 20
квартал,
16 бөліп
шығарылған
жер

АШМ

2008

14731


14731
196

Павлодар
облысында
Баянауыл
ұлттық
табиғи
паркі
кордоны.
Жасыбай
орманшылы-
ғы. N 3
учаске, 53
квартал, 6
бөліп шы-
ғарылған
жер

АШМ

2008

14731


14731
197

Павлодар
облысында
Баянауыл
ұлттық
табиғи
паркі
кордоны.
Жасыбай
орманшы-
лығы. N 4
учаске, 72
квартал,
29 бөліп
шығарылған
жер

АШМ

2008

14731


14731
198

Павлодар
облысында
Баянауыл
ұлттық
табиғи
паркі
кордоны.
Жасыбай
орманшылы-
ғы. N 5
учаске, 33
квартал, 4
бөліп шы-
ғарылған
жер

АШМ

2008

14731


14731
199

Павлодар
облысында
Баянауыл
ұлттық
табиғи
паркі
кордоны.
Жасыбай
орманшылы-
ғы. N 6
учаске, 49
квартал, 2
бөліп шы-
ғарылған
жер

АШМ

2008

14731


14731
200

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қаратау
қорығы
кордоны.
Келіншек-
тау
кордоны

АШМ

2008

11597


11597
201

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қаратау
қорығы
кордоны.
Дулатбек
кордоны

АШМ

2008

11597


11597
202

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қаратау
қорығы
кордоны.
Бессаз
кордоны

АШМ

2008

11597


11597
203

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қаратау
табиғи
қорығының
өндірістік
базасы

АШМ

2008

39416


39416
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            278567

Қазақстан Республикасында телекоммуникация саласын дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы

204

Қазақтан
Республи-
касы Ішкі
істер ми-
нистрлігі-
нің дерек-
тер беру
және теле-
фония же-
лісін жаң-
ғырту және
дамыту

ІІМ

2007-
2009

1218453

103188

253982

861283Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            253982 861283

Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің
2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

205

Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту

АБА

2007-
2009

3423060

1726308

852952

843800206

Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту

СА

2007-
2009

44571

14000

14840

15731207

Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту

ДСМ

2007-
2008

129652

111270

18382
208

Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту

ИСМ

2007-
2009

133700

123700

5000

5000209

Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту

МАМ

2007-
2009

895859

393000

242859

260000210

Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту

ҚМ

2007-
2009

118511

111861

6650
211

Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту

Әді-
лет-
мині

2007-
2009

1659771

616871

321800

721100212

Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту

БҒМ

2007-
2009

29800

19800


10000Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           1462483 1855631

Бағдарламадан тыс

213

ҚР ЭСЖҚА
бірыңғай
автоматта-
ндырылған
ақпараттық
телекомму-
никациялық
жүйесін
құру

ЭСЖКА
(ҚП)

2002-
2009

924318

651500

198568

74250214

Жоғары
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау

ЭСЖКА
(ҚП)

2008-
2010

1159915


321962

382069

455884


215

Реcпубли-
калық бюд-
жет есебі-
нен ұста-
латын мем-
лекеттік
органдар-
дың орталық аппара-
тының жас мамандары
үшін жа-тақхана салу

МҚА

2006-
2008

2908516

1154731

1753785
216

Мемлекет-
тік басқа-
ру және
мемлекет-
тік қызмет
саласында-
ғы қолдан-
балы ғылы-
ми зерт-
теулер

МҚА

2008-
2010

19846


5627

6869

7350


217

Жер ресур-
старын
басқару
саласында-
ғы қолдан-
балы ғы-
лыми зерт-
теулер

ЖРБА

2008-
2010

147476


45400

49312

52764


218

Мемлекет-
тік ста-
тистика
саласында-
ғы қолдан-
балы ғылы-
ми зерт-
теулер

СА

2008-
2010

133023


41377

44273

47373


219

Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласы
Горький 39
көшесі
бойында
Ақмола
облыстық
ғимаратын
жапсарлас
құрылыс
салу

ЖС

2007-
2008

188704

75000

113704
220

Ақтөбе
облысының
Ақтөбе
қаласы
облыстық
сотының
әкімшілік
ғимаратын
кеңейту.
Алқа билер
сотына
жапсарлас
құрылыс
салу

ЖС

2007-
2009

249887

81719

117718

50450221

Алматы
облысы
Қаскелең
қаласында
Мақашев
көшесінде
орналасқан
Қарасай
аудандық
сотының
ғимаратын
салу

ЖС

2007-
2009

636377

70400

376490

189487222

Қызылорда
облысы
Шиелі
ауданында
Шиелі
кентінде
3-құрамдық
аудандық
сотының
әкімшлік
ғимарат
салу

ЖС

2008-
2009

150256


62900

87356223

Атырау
облысы
Атырау
қаласы
Сәтпаев
даңғылы
бойындағы
әкімшілік
ғимарат
салу

ЖС

2007

150000

150000

224

Өскемен
қаласы
Шығыс
Қазақстан
облыстық
сот ғима-
ратына
алқа билер
сотына
арналған
жапсарлас
құрылыс
салу

ЖС

2007-
2008

184774

75000

108774
225

Жамбыл
облысы
Тараз қа-
ласы Жам-
был облысы
сотының
әкімшілік
ғимаратына
үш қабатты
жанама
салу

ЖС

2007-
2009

363270

92232

53004

218034226

Батыс
Қазақстан
облысы
Орал
қаласы 51
Кареев
көшесі
бойынша
қалалық
сот қоғам-
дық ғима-
ратына
алқа билер
сотының
екі қабат-
ты жапсар-
лас құры-
лыс салу

ЖС

2007-
2008

178045

61231

116814
227

Қызылорда
облысының
Қызылорда
қаласында-
ғы облыс-
тық сот
әкімшілік
ғимаратын
кеңейту.
Алқа билер
соты үшін
жапсарлас
құрылыс
салу

ЖС

2007-
2008

166500

110000

56500
228

Маңғыстау
облысының
Ақтау қа-
ласындағы
Маңғыстау
облыстық
сот әкім-
шілік ғи-
маратына
жапсарлас
құрылыс
салу

ЖС

2007-
2009

217794

53232

138069

26493229

Маңғыстау
облысы
Ақтау
қаласында
әскери сот
және әкім-
шілік сот-
тардың 3
қабатты
әкімшілік
ғимараты-
ның жоба-
лық-смета-
лық құжат-
тамасын
дайындау

ЖС

2008

4250


4250
230

Солтүстік
Қазақстан
облысының
Петропавл
қаласында-
ғы Горький
көшесі 209
көшесі
бойында
орналасқан
сот ғима-
ратына 4
қабатты
жапсарлас
құрылыс
салу

ЖС

2007-
2008

219484

80000

139484
231

Алматы
қаласы
Қазыбек би
көшесі 66
үйде орна-
ласқан
қалалық сот ғима-
ратына
жапсаржай
салу

ЖС

2007-
2008

361396

167434

193962
232

Астана
қаласы
Есіл өзе-
нінің сол
жағалауын-
да алқа
билер және
екі аудан-
дық соты-
ның қаты-
суымен қа-
лалық сот
ғимараты-
ның жоба-
лау-смета-
лық құжат-
тамасын
дайындау

ЖС

2008

19800


19800
233

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
аудандық
соты МАЭСөмен
бірлесіп
базасында
сот орын-
даушыларын
аумақтық
учаскесі-
мен маман-
дандырыл-
ған аудан-
аралық
экономика-
лық соты-
ның типтік
ғимарат
жобалау-
сметалық
құжаттарын
дайындау

ЖС

2008

9500


9500
234

Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
Әкімшілік
соты база-
сында сот
орындаушы-
лардың аумақтық
учаскесі-
мен бірге
әкімшілік
сотының
типтік
ғимарат
жобалау-
сметалық
құжаттарын
дайындау

ЖС

2008

10000


10000
235

Жамбыл
облысы
Тараз
қаласында
N 2 соты
базасында
сот орын-
даушыларын
аумақтық
учаскесі-
мен қыл-
мыстық
сотының
типтік ғи-
марат жо-
балау-сме-
талық құ-
жаттарын
дайындау

ЖС

2008

9965


9965
236

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында
облыстық
сотының
әкімшілік
ғимараты-
на қайта
жаңартудың
жобалау-
сметалық
құжаттарын
дайындау

ЖС

2008

11010


11010
237

Ақмола
облысы
Целиноград
аудандық
соты база-
сында сот
орындау-
шыларын
аумақтық
учаскесі-
мен бірге
аудандық
сотының
типтік
ғимарат
жобалау-
сметалық
құжаттарын
дайындау

ЖС

2008

3800


3800
238

Қостанай облысы Лисаковск қаласында қала сотының әкімшілік ғимаратын салу жобалау-
сметалық құжаттарын дайындау

ЖС

2009

8800


8800
239

Қазақстан
Республи-
касы сот
органдары
жүйесінің
бірыңғай
автомат-
тандырыл-
ған инно-
вациялық-
аналитика-
лық жүйе-
сін құру

ЖС

2002-
2008

843159

629818

213341
240

3 мемлеке-
ттік жоба
(3 фаза)

ІІМ

2005-
2008

6353419

5433446

919973
241

Қазақстан
Рөспубли-
касы Ішкі
істер ми-
нистірлі-
гінің
Қарағанды
заң инсти-
туты объе-
ктілерінің
оқу корпу-
сына қо-
сымша ғи-
марат салу
мен тұрғын
үй құрылы-
сын аяқтау

ІІМ

2005-
2008

584136

549998

34138
242

Астана
қаласында-
ғы Қазақс-
тан Респу-
бликасы
Ішкі істер
министр-
лігінің
ішкі әске-
рінің әс-
кери қала-
шығы мен
тұрғын
үйін салу

ІІМ

2008

178925


178925
243

Астана
қаласында
Қабанбай
батыр
даңғылы
бойынан
ауысымына
250 адам
қабылдай-
тын емхана
мен 200
орындық
госпиталь

ІІМ

2008

53500


53500
244

АИПС
"Бақылау"

ІІМ

2008-
2010

624700


287536

181100

156064


245

Техникалық
және кә-
сіптік,
орта бі-
лімнен
кейінгі
білімді
білім беру
ұйымдарын-
да маман-
дарды
даярлау

ІІМ

2008

1876957


535436

624787

716734


246

Жоғары
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау

ІІМ

2008-
2010

8435380


2508719

2927531

2999130


247

Астана
қаласында
сол жақ
жағалауда
ПС "Новая"
-дан РПК-
88 дейін
кабельдік
желі салу
(медицина-
лық клас-
тер үшін)

ДСМ

2007-
2008

497038

486753

10285
248

РПК-88
трансфор-
маторлық
подстан-
циясынан
240 төсек-
тік ҒЗИ
жедел-жәр-
дем меди-
циналық
көмек
станциясы
объектісі-
не дейін
сыртқы
электр
желілерін
салу және
мемлекет-
тік ведом-
ствадан
тыс ЖСҚ
сараптама
дайындау
және
жүргізу

ДСМ

2007-
2008

14050

12645

1405
249

Денсаулық
сақтау
секторында
техноло-
гияларды
беру және
институци-
оналдық
реформа
жүргізу

ДСМ

2008-
2012

50606094


0

5000000

9660264

35945830

р/c
N

Жобаның атауы

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-
ның
әкім-
шісі

Іске
асыру
кезеңі

Жалпы
құны

2008
жылға
дейін

Болжам

2010
жылдан
кейін

2008
жыл

2009
жыл

2010
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

250

Денсаулық
сақтау
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

ДСМ

2008-
2010

2672733


887049

892842

892842


251

Денсаулық
сақтау
саласында
техникалық
және
кәсіби,
орта
білімнен
кейінгі
білімді,
жоғары және
жоғары оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік
білімді
мамандарды
даярлау

ДСМ

2008-
2010

7584464


3347144

2562340

1674980


252

Өзбекстан
Республи-
касында
(Ташкент
қаласы)
Қазақстан
Республика-
сының
Елшілігін
орналастыру
үшін
әкімшілік
кешені
құрылысы

СІМ

2008-
2009

681600


36644

644956253

Біріккен
Араб
Әмірлікте-
рінде
(Әбу-Даби
қаласы)
Қазақстан
Республика-
сы
Елшісінің
резиденция-
сы мен
Елшіліктің
әкімшілік
ғимаратын
салуды бастау

СІМ

2007-
2008

864872

428403

436469
254

Испания
Корольді-
гінде
Қазақстан
Республи-
касының
елшілігін
орналастыру
үшін
әкімшілік
ғимарат алу
(Мадрид
қаласы)

СІМ

2008

1404685


1404685
255

Украинада
Қазақстан
Республи-
касының
елшілігінің
ғимарат
кешенін
салу (Киев
қаласы)

СІМ

2008

69889


69889
256

Құрылыс
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

ИСМ

2008-
2010

4700222706

24296


257

Техноло-
гиялық
сипаттағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

ИСМ

2008-
2010

818916


254725

272556

291635


258

"Бурабай"
арнайы
экономика-
лық аймағын
дамыту

ТСМ

2008

48257


48257
259

Электронды
бақылаудың
ақпараттық
жүйесін
жасау

ИСМ

2008-
2009

202126


56100

146026260

Дамаск
қаласында
(Сирия)
этномәдени
орталық
және
Әл-Фараби
кесенесін
салу

МАМ

2007-
2008

480000

450400

29600
261

Каир
қаласында
Сұлтан
Бейбарыс
күмбезді
мешітін
қайта
жөндеу және
қалпына
келтіру
(Египет
Араб
Республи-
касы)

МАМ

2007-
2008

293000

140000

153000
262

Мәдениет
және
ақпарат
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

МАМ

2008-
2010

48032


14935

15989

17108


263

Қару-жарақ,
әскери және
өзге де
техниканы,
байланыс
жүйесін
жаңғырту
және сатып
алу

Қор-
ға-
ныс-
мині

2008-
2011

238940515

55187043

40377901

41186724

51340752

50848095

264

Қарулы
күштер
ақпараттық
жүйесін
құру

Қор-
ға-
ныс-
мині

2005-
2008

8409641

3173048

1399700
265

Қорғаныс
кешені үшін
техникалық
және
кәсіптік,
орта
білімнен
кейінгі
білім беру,
жоғары және
жоғары оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік
білім беру
ұйымдарында
мамандар-
ды даярлау

Қор-
ға-
ныс-
мині

2008-
2011

34110588

4857938

5478162

6751161

7766709

9256618

266

Алматы
қаласындағы
О.Жәутіков
атындағы
республи-
калық орта
мектеп-ин-
тернат
ғимараттар
кешенін
қайта
жаңарту

БҒМ

2007-
2009

1313771

99876

0

1213895267

Қазақстан
Республи-
касында
бәсеке
қабілетті-
лікті
арттыру
үшін
инновацияны
дамыту

БҒМ

2008-
2012

9512522


716613

1359856

2381457

5054596

268

Қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

БҒМ

2008-
2010

2248388


394916

895397

958075


269

Білім беру
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

БҒМ

2008-
2010

478477


148831

159249

170397


270

Білім беру
саласында
техникалық
және
кәсіби,
орта
білімнен
кейінгі
білімді,
жоғары және
жоғары оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік
білімді
мамандарды
даярлау

БҒМ

2008-
2010

117021569


37059564

38634798

41327207


271

Қарағанды
облысы
Балқаш-9
қаласында
"Дарья У"
консерва-
торларын
кәдеге
жаратуға
бастапқы
дайындық
жөніндегі
учаске

Қор-
ша-
ған
орта-
мині

2007-
2008

1369571

385000

984571
272

Тараз
қаласында
имараттық
суды толық
биологиялық
тазарту
қондырғысын
салу

Қор-
ша-
ған
орта-
мині

2008-
2010

4530700


295790

2310560

1924350


273

Астана
қаласында
Ұлттық
метеоро-
логия
орталығын
салу

Қор-
ша-
ған
орта-
мині

2006-
2009

2257434

792981

1064453

400000274

Жер асты
суларының
авиациялық
керосинмен
ластануын
жою (Семей
қаласы)

Қор-
ша-
ған
орта-
мині

2009-
2010

195503176090

19413


275

Қоршаған
ортаны
қорғаудың
ақпараттық
жүйесін
құру жөне
дамыту

Қор-
ша-
ған
орта-
мині

2004-
2009

1644150

658914

186000

799236276

Қоршаған
ортаны
қорғау
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

Қор-
ша-
ған
орта-
мині

2008-
2010

32149


10000

10700

11449


277

Ормандарды
сақтау және
республи-
каның
орманды
аумақтарын
көбейту

АШМ

2006-
2011

7657344

261235

282970

2884651

2373801

1854687

278

Нұра және
Есіл
езендері
бассейнінің
қоршаған
ортасын
оңалту және
басқару

АШМ

2004-
2010

11600409

2209512

2695083

3242964

3452850


279

Алматы
облысы
Балқаш
ауданындағы
Ақдала
суармалы
массивін-
дегі
Тасмұрын
магистраль-
ды каналын
қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2009

209937

49484

100000

60453280

Алматы
облысы
Қаратал
ауданы
Үштөбе,
Күшік-
Қалпы суару
жүйелерінің
тарату және
қашыртқы
каналдарын
мехтазарту

АШМ

2008-
2009

108444


60453

47991281

Алматы
облысы
Қаратал
ауданында
Қаратал
күріш
жүйесінің
оң магис-
тральді
тармағын
жаңғырту

АШМ

2007-
2008

70300

63300

7000
282

Шығыс
Қазақстан
облысы
Зайсан
ауданы
Кендірлік
өзеніндегі
су бөгетін
қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2009

339523

74170

150000

115353283

Жамбыл
облысының
Тасөткел су
қоймасын
қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2009

711631

75800

232697

403134284

Жамбыл
облысы
Қордай
ауданы Шу
өзенінде
жағалауды
күшейту
және арна
түзету
жұмыстары

АШМ

2007-
2009

574861

96556

150000

328305285

Қостанай
облысы
Жетіқара
ауданы
Желқуар су
қоймасы
айналма су
қашыртқы
каналын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2009

463247

172926

150000

140321286

Павлодар
облысындағы
Шідерті
өзені
арасындағы
құрылыстар-
мен су
өткізу
жолын қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2009

744601

70000

75786

598815287

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданындағы
Бөген
тоғанының
ерекше
опатты
учаскелерін
қалпына
келтіру

АШМ

2007-
2009

215251

76600

100000

38651288

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Бәйдібек
ауданындағы
"Комсомол"
Магистра-
льдік
каналының
жұмыс істеу
қабілетті-
лігін
қалпына
келтіру

АШМ

2008-
2009

607483


38651

568832289

Өскемен
қаласында
жер асты
суларын
қорғау және
өнеркәсіп-
тік
ағындыларды
тазарту

АШМ

2008-
2011

5656730


0

1142596

561934

3952200

290

Агроөнөр-
кәсіп
кешені
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

АШМ

2008-
2010

8695286


2704683

2894011

3096592


291

"Астана
қаласының
оңтүстік
айналымы"
жолын салу

ККМ

2006-
2008

4125010

3053000

1072010
292

Көліктік
бақылаудың
бекеттік
желілерін
дамыту

ККМ

2008

221329


221329
293

Жүк тасудың
қауіпсіздік
мониторин-
гінің
динамикасы
мен
ақпаратты
аналитика-
лық
мәліметтер
базасын
құру

ККМ

2005-
2008

794530

503538

290992
294

Көлік және
коммуника-
ция
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

ККМ

2008-
2010

203792


63390

67827

72575


295

Астана
қаласындағы
Қ. Мұңайт-
пасов
атындағы
Республи-
калық спорт
саласындағы
дарынды
балалар
мектеп-
интернаты-
ның "Жас
батыр"
стадионын
қайта құру

ТСМ

2008-
2009

155465


13465

142000296

Еңбекті
қорғау
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

Ең-
бек-
мині

2008-
2010

341543


65618

76745

90178

109002

297

Астана қаласында республикалық медико-әлеуметтік сараптама және мүгедектерді сауықтыру орталығын салу

Еңбекмині

2009-
2012

10791145539557

3407730

6843858

298

"Павлодардың Психохрониктерге арналған арнайы үйі" ММ үшін 140 орындық екіқабатты ғимарат, тазарту ғимараты мен фильтрациялау алаңын, кептіру залы мен монша-кіржуу кешенін салу

Еңбекмині

2009-
2010

432500432500299

Батыс
Қазақстан
облысының
"Бірлік"
бірыңғай
бақылау-
өткізу
пунктін
салу

Қар-
жы-
мині

2007-
2009

962657

262657

500000

200000300

Солтүстік
Қазақстан
облысының
"Бидайық"
бірыңғай
бақылау-
өткізу
пунктін
салу

Қар-
жы-
мині

2007-
2008

684821

300001

384820
301

Ақтөбе
облысы
"Қарғалы"
кеден
инфрақұры-
лымын салу

Қар-
жы-
мині

2007-
2008

355439

156929

198510
302

Маңғыстау
облысы
Ақтау
қаласында
Кедендік
рәсімдеу
орталығымен
кедендік
бақылау
департа-
менті

Қар-
жы-
мині

2007-
2010

657071

25242

200000

200000

231829


303

Жамбыл
облысы
"Қордай"
кеденінің
"Ауқатты"
кеден
инфрақұры-
лымын салу

Қар-
жы-
мині

2007-
2008

225650

49200

176450
304

Жамбыл
облысы
"Қордай"
кеденінің
"Сортөбе"
кеден
инфрақұры-
лымын салу

Қар-
жы-
мині

2007-
2008

248727

48727

200000
305

Солтүстік
Қазақстан
облысының
"Жаңа жол"
кеден
бекетінде
жолаушылар
терминалын
салу

Қар-
жы-
мині

2007-
2008

325437

128752

196685
306

Алматы
облысында
"Қарғас"
(2 дана)
кедені үшін
инженерлік
желілермен
қамтылған
18 пәтерлі
3 қабатты
үй салу

Қар-
жы-
мині

2008

20000


20000
307

Оңтүстік
Қазақстан
облысындағы
"Жібек
жолы"
өткізу
бекетін
қайта құру

Қар-
жы-
мині

2008

303239


303239
308

Маңғыстау
облысында
"Темір
баба"
бірыңғай
бақылау
өткізу
бекетін
салу

Қар-
жы-
мині

2008-
2010

702047


26700

475257

200090


309

Маңғыстау
облысында
"Тәжен"
бірыңғай
бақылау
өткізу
бекетін
салу

Қар-
жы-
мині

2008-
2010

676144


26300

449844

200000


310

Қазақстан
Республи-
касы Қаржы
министрлігі
Салық
комитетінің
ақпаратты
өңдеу
орталығын
салу

Қар-
жы-
мині

2008

821978


821978
311

Қазақстан
Республи-
касы Қаржы
министрлігі
Қазынашылық
комитетінің
ақпараттық
жүйесін
құру

Қар-
жы-
мині

1996-
2008

5215911

3509942

256031
312

Қазақстан
Республи-
касы Қаржы
министрлі-
гінің
ақпараттық
жүйесін
құру

Қар-
жы-
мині

2000-
2009

2244337

1643721

308355
313

Кеден
қызметін
жаңғырту

Қар-
жы-
мині

2008-
2012

72551581359598

1495558

4400002

314

Төтенше
жағдайлар
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

ТЖМ

2008-
2010

328563


102200

109354

117009


315

Жоғары
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау

ТЖМ

2008

1221638


339285

414643

467710


316

Мемлекеттік
жоспарлау
саласындағы
ақпараттық
жүйелерді
жаңғырту

ЭБЖМ

2007-
2011

2150951

218590

380740

1151621

200000

200000

317

Экономика
саласындағы
басқарушы
қызметкер-
лер мен
менеджер-
лердің
біліктілі-
гін арттыру

ЭБЖМ

2008-
2011

655088


163772

163772

163772

163772

318

Қазақстан-
дық Токамак
термоядро-
лық мате-
риалтану
реакторын
құру

ЭМРМ

2003-
2009

5760663

3651678

758090

1350895319

Ядролық
медицина
және
биофизика
орталығын
құру

ЭМРМ

2006-
2011

6936122

250000


1290900

2800000

2595222

320

"Қазақстан
Республи-
касының
Ұлттық
ядролық
орталығы"
РМК "Атом
энергиясы
институты"
ЕМК-ның
және
Курчатов
қаласындағы
сұрыптау
алаңдарын-
дағы
құрылыс-
тарда
"Байкал-1"
зерттеу
реакторла-
рының
кешенінде
радиациялық
-қорғаныс
камерасы
мен
радиоак-
тивтік
материалдарды ұзақ уақыт сақтау пунктінің жарату

ЭМРМ

2009-
2011

43204201940251

1779931

600238

321

Геология
және жер
қойнауын
пайдалану
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

ЭМРМ

2008-
2010

749550


233149

249469

266932


322

"Достық Эн-
ерго" АҚ
несиелік
қорларды
ұсыну

МЭМР

2008

2551500


2551500
323

Экономика салаларының энерготиімділігінің деңгейін арттыру

МЭМР

2008

200000


200000
324

Техникалық
және
кәсіптік,
орта
білімнен
кейінгі
білімді
білім беру
ұйымдарында
мамандарды
даярлау

Әді-
лет-
мині

2008-
2010

697712


200789

226717

270206


325

Астана
қаласында
қоса
салынған
үй-жайлары
мен
гараждары
бар көп
пәтерлі
тұрғын үй
кешенін
салуды
жоспарлау

РҰ

2007-
2008

881858

451153

430705
326

Жоғары
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау

РҰ

2008-
2010

7413


2471

2471

2471


327

Республи-
калық
бюджеттің
атқарылуын
бақылайтын
есеп
комитетінің
ақпараттық
дерекқорын
дамыту

Есеп
коми-
теті

2007-
2009

96624

4001

50623

42000328

"Бүркіт"
авиакомпа-
ниясының
авиациялық
техника
тұрағы және
техникалық
ғимаратын
салу

ПІБ

2007-
2009

1661881

519386

382266

760229329

Астана
қаласының
халықаралық
әуежайында
"Бүркіт"
авиакомпа-
ниясының
авиация
ангары және
авиациялық
техника
тұрағын
салу

ПІБ

2007-
2009

2697457

68310

1739050

890097330

Астана
қаласында
Қазақстан
Республи-
касы
Президент
Әкімшілігі
және
Премьер-
Министрі
Канцеля-
риясы
қызметкер-
лері үшін
316 пәтерлі
тұрғын үй
салу

ПІБ

2008-
2009

900000


162000

738000331

Ессентуки
қаласында
"Қазақстан"
шипажайын
қайта
жаңарту
және
кеңейту

ПІБ

2008

1039375


1039375
332

Астана
қаласында
"Қараөткел"
тұрғын үй
кешенінде
240 орындық
балабақша
салу

ПІБ

2007-
2008

728617

9090

719527
333

Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы
Красноярка
селосы
аумағында
мал
шаруашылығы
өнімдерін
өндіру,
өңдеу жөне
өткізу
бойынша
ауылшаруа-
шылық
кластері

ПІБ

2007-
2009

2307110

28530

1030170

1248410334

Ақмола
облысы
Щучинск-
Бурабай
курорттық
зона
(Щучье,
Бурабай,
Қарасу
көлдері)
су
қоймаларын
тазарту
жобалық-
сметалық
құжаттарын
дайындау

ПІБ

2008

230000


230000
335

Дәрігер-
лерді
Шетелдерде
даярлау
және маман-
дандыру

ПІБ

2008

27294


8490

9084

9720


336

Қазақстан
Республика-
сы Прези-
денті Іс
басқармасы-
ның Медици-
налық орта-
лығының
Клиникалық-
реалибита-
циялық
кешені

ПІБ

2007-
2010

36828735

652400

1566897

26604422

8005016


337

Ақмола
облысы
Щучинск
ауданы
Бурабай
ауылы
Кенесары
көшесінде
табиғат
мұражайы

ПІБ

2007-
2008

229240

168909

60331
338

Астана
қаласының
жаңа
әкімшілік
орталығында
Министрлік-
тер үйі.
Қазақстан
Республи-
касының

ПІБ

2008

100760


100760
339

Астана
қаласының
Жаңа
орталығында
Министрлік-
тер үйінің
дизельдік
подстанция-
сын салу

ПІБ

2007-
2008

68212

64124

4088
340

Астана
қаласында
Қазақстан
Республи-
касы
Президен-
тінің
Резиден-
циясы
аумағында
Есіл

ПІБ

2007-
2008

243021

218719

24302
341

Алматы
қаласындағы
"Алматы"
санаторие-
сін қайта
құру мен
кеңейту

ПІБ

2007-
2009

3531799

114300

1841541

1575958342

Ақмола
облысы
Шортанды-
Бурабай
шипажай
аймағының
инфрақұры-
лымын
дамыту

ПІБ

2007-
2008

6414364

2901560

3512804
343

Астана қа-
ласында 240
орындық ба-
лабақшаға
арналған
қазандықты
жобалау жә-
не салу

ПІБ

2008

82120


82120
344

Астана қа-
ласының
Тельман
кентінде
тапсырыс
берушінің
аумағындағы
су құбыры
желісі

ПІБ

2008

50891


50891
345

Парламент-
тің Шаруа-
шылық
басқарма-
сының
гаражын
салу

Пар-
ла-
мент-
тің
Ша-
руа-
шылық
бас-
қар-
масы

2008

184000


184000
346

Заңжобала-
рын
мониторинг-
теудің
автоматтан-
дырылған
жүйесін
жасау

Пар-
ла-
мент-
тің
Ша-
руа-
шылық
бас-
қар-
масы

2003-
2009

908100

324042

151943

432115347

Құпия

Бағдарламалардан тыс ЖИЫНЫ:          153181403 170244962
                                                  156097011
                                                      164701940

    Дамуға берілетін нысаналы трансферттер мен республикалық
        бюджеттен кредит беру есебінен қаржыландырылатын
         2008-2010 жылдарға арналған басымды жергілікті
      бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың)
                               тізбесі
                                                       мың теңге

р
N

Жобаның
атауы
Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-
ның
әкім-
шісі
Іске
асыру
ке-
зеңі
Жалпы
құны
2008
жылға
дейін
Болжам 2010
жылдан
кейін
2008
жыл
2009
жыл
2010
жыл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласында
1200
орындық
жалпы білім
беретін
мектеп салу

БҒМ

2007-
2009

1411800

132284

455181

8243352

Ақмола
облысы Есіл
ауданы Есіл
қаласында
520 орындық
жалпы білім
беретін
мектеп салу

БҒМ

2006-
2009

593420

100000

200000


2934203

Ақтөбе
облысындағы
Ақтөбе
қаласы
Шанхай
шағын
ауданында
1200 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу

БҒМ

2007-
2008

1411800

423540

988260
4

Ақтөбе
облысындағы
Шалқар
ауданы
Шалқар
ауылында
1200 орын
құрайтын
орта
мектепті
салу

БҒМ

2007-
2008

1411800

423540

988260
5

Ақтөбе
облысы
Хромтау
қаласында
504 орындық
жабдықтал-
ған орта
мектеп салу

БҒМ

2008

167850


167850
6

Алматы
облысы
Еңбекшіқа-
зақ ауданы
Есік
қаласында
600 орындық
орта мектеп
салу
500 орындық
интернат

БҒМ

2007-
2008

970853

211770

759083
7

Алматы
облысы
Талғар
ауданы
Талғар
қаласында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу
500 орындық
интернат

БҒМ

2007-
2008

894472

211770

682702
8

Алматы
облысындағы
Талдықорған
қаласында
1200 орын
құрайтын
мектебін
салу

БҒМ

2007-
2008

1564653

423540

1141113
9

Алматы
облысындағы
Талдықорған
қаласында
1200 орын
құрайтын
мектебін
салу

БҒМ

2008-
2010

1411200


85011

705600

620589


10

Алматы
облысындағы
Қапшағай
қаласында
1200 орын
құрайтын
мектебін
салу

БҒМ

2007-
2008

1873055

423540

1449515
11

Атырау
облысы
Жылыой
ауданының
Құлсары
қаласында
600 орындық
мектеп салу.
400 орынға
арналған
интернат

БҒМ

2007-
2008

705500

211770

493730
12

Атырау
облысы
Атырау
қаласында
Сарыарқа
шағын
ауданында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу.
400 орын
құрайтын
интернат

БҒМ

2007-
2008

705800

211770

494030
13

Атырау
облысындағы
Атырау
қаласында
Центральный
шағын
ауданында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу

БҒМ

2007-
2008

705500

211770

493730
14

Атырау
облысындағы
Атырау
қаласында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу.
400 орындық
интернат

БҒМ

2007-
2008

705800

211770

494030
15

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласының
сол жақ
жағалау
бөлігінде
1200
орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

1411800

423540

988260
16

Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
1000
орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

600000


200000

40000017

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласының
Холодный
ключ
кентінде
400 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

520000


300000

22000018

Жамбыл
облысындағы
Тараз
қаласында
1200 орынды
орта
мектепті
салу

БҒМ

2007-
2008

1235936

423540

812396
19

Жамбыл
облысы Шу
ауданының
Шу қаласын-
да 700
орындық
мектеп салу

БҒМ

2008

91320


91320
20

Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласында
1200
орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

1411800

423540

988260
21

Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласы
Желаево
кентінде
360 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

380936


94288

28664822

Қарағанды
облысының
Балқаш
қаласында
1176
орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

630339

382147

248192
23

Қарағанды
облысындағы
Сатпаев
қаласында
1200 орынды
орта
мектепті
салу

БҒМ

2007-
2008

1321408

303540

1017868
24

Қостанай
облысының
Рудный
қаласында
400 орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

320000


100000

22000025

Қостанай
облысының
"Алтынсарин
атындағы
дарынды
балаларға
арналған
Қостанайлық
мектеп-ин-
тернаты"
мемлекеттік
мекемесін
қайта
жаңарту

БҒМ

2008-
2009

560000


214069

34593126

Қызылорда
облысының
Байқоңыр
қаласында
1200
орындық
"мектеп-
балабақша"
кешенін
салу

БҒМ

2006-
2008

1020000

281220

738780
27

Қызылорда
облысының
Арал
қаласында
1200
орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

1849852

134475

1715377
28

Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласының
"Арай" жаңа
көпір
ауданының
маңында
1248
оқушыға
арналған
мектеп салу

БҒМ

2007-
2009

1052916

72140

227860

75291629

Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласының
Түркістан
көшесі
бойынан
1200
орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2010

1411200


91757

705600

613843


30

Маңғыстау
облысы
Жаңаөзен
қаласының
"Рахат"
шағын
ауданында
960 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

764503

201380

563123
31

Маңғыстау
облысындағы
Мұнайлы
ауданында
Маңғыстау
ауылында
1200 орынды
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

1411800

423540

988260
32

Маңғыстау
облысындағы
Жаңаөзен
қаласы
"Арай"
шағын
ауданында
1200 орынды
мектепті
салу

БҒМ

2007-
2008

1391181

423540

967641
33

Павлодар
облысындағы
Ақсу
қаласында
1200 орынды
мектепті
салу

БҒМ

2007-
2008

1411800

150000

500000

76180034

Павлодар
облысының
Павлодар
қаласында
420 орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

410000


100000

31000035

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Мамлют
ауданының
Мамлют
қаласында
400 орынға
арналған
ұйықтайтын
корпусы бар
200 орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
мектеп-
интернатсалу

БҒМ

2008-
2009

1476994


580700

89629436

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
Жайлау
шағын
ауданында
336 орындық
мектеп салу

БҒМ

2009

12576012576037

Алматы
қаласының
"Құлагер"
шағын
ауданында
1200
орындық
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

1923991

553070

1370921
38

Астана
қаласында
Қарталы
көшесінде
1200
орындық
мектеп салу

БҒМ

2004-
2008

1615153

713399

901754
39

Астана
қаласында
Жангелдин
көшесінде
1200
орындық
мектеп салу

БҒМ

2005-
2008

1619962

706441

913521
40

Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласында
320 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

231640


70000

16164041

Ақмола
облысы
Ерейментау
ауданы
Ерейментау
қаласында
320 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

337141


71142

26599942

Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы
Ақмола
(Малиновка)
ауылында
320 орындық
балабақша салу

БҒМ

2008-
2009

337141


81142

25599943

Ақмола
облысы
Жарқиян
ауданы
Державинск
қаласында
140 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2007-
2008

137464

94856

42608
44

Ақтөбе
облысы
Хромтау
қаласында
140 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2009

15000015000045

Алматы
облысы
Алакөл
ауданының
Достық
станция-
сында 280
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2007-
2008

537363

200000

337363
46

Алматы
облысы
Талдықорған
қаласында
280 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

340000


60867

27913347

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласында
320 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

320000


100000

22000048

Шығыс
Қазақстан
облысы
Тарбағатай
ауданы
Ақсуат
ауылында
150 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008

166299


166299
49

Жамбыл
облысы
Тараз
қаласының
"Қарасу"
шағын
ауданында
320 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2007-
2008

242240

150000

92240
50

Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласының
7-шағын
ауданында
280 орындық
балабақша-
бөбекжай
салу

БҒМ

2008
 

279831


279831
51

Қарағанды
облысы
Қарағанды
қаласының
"Көгілдір
тоған"
шағын
ауданында
320 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

290067


77020

21304752

Қарағанды
облысы
Сатпаев
қаласында
7-2 шағын
ауданында
320 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

218319


74583

14373653

Қостанай
облысы
Қостанай
қаласы
"Наурыз"
шағын
ауданында
140 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

187497


85914

10158354

Қостанай
облысы
Қостанай
қаласында
300 орындық
балабақшаны
қайта құру

БҒМ

2008-
2009

220669


95867

12480255

Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласының
Тасбөгет
кентінде
320 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2009

18000018000056

Маңғыстау
облысы
Жаңаөзен
қаласы
Теңге
ауылында
280 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

349312


100000

24931257

Маңғыстау
облысы
Қарақия
ауданы
Құрық
ауылында
280 орындық
мектепке
дейінгі
мекеме салу

БҒМ

2008-
2009

354602


106381

24822158

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Петропавл
қаласының
Победа
көшесі
бойынан
бассейні
бар 320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2006-
2008

531256

250000

281256
59

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Петропав-
ловск
қаласында
Победа-Уә-
лиханов
көшесі
бойынан
бассейні
бар 320
орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

481243


85000

39624360

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
"Нұрсәт"
шағын
ауданында
280 орындық
балабақша
бөбекжай
салу

БҒМ

2007-
2008

203200

129800

73400
61

Оңтүстік
Қазақстан
облысы Арыс
ауданы Арыс
қаласында
80 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008

130837


130837
62

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Бәйдібек
ауданы Шаян
ауылында
240 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

352933


105880

24705363

Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Шаян ауылында 140 орындық балабақша салу

БҒМ

2006-
2008

133229

117020

16209
64

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Отырар
ауданы
Шәуілдір
ауылында
280 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

349498


165258

18424065

Алматы
қаласының
"Шаңырақ"
шағын
ауданында
280 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008

201709


201709
66

Алматы
қаласының
"Мамыр"
шағын
ауданында
120 орындық
балабақша-
сын салу

БҒМ

2008

197000


197000
67

Алматы
қаласында
Казакова
көшесінің
бұрышы,
Райымбек
даңғылында
120 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

387941


387941
68

Алматы
қаласының
"Шаңырақ-2"
шағын
ауданында
120 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008-
2009

347782


208663

13914969

Алматы
қаласының
"Құлагер"
шағын
ауданында
120 орындық
балабақша
салу

БҒМ

2008

276902


276902
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:              27478124 10508461
                                                    1234432  0

Денсаулық сақтау ісін реформалаудың және дамытудың 2005 - 2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

70

Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласында
облыстық
қан
орталығын
салу

ДСМ

2008-
2010

2477062


200000

1729086

547976


71

Көкшетау
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

1065800


72000

728000

265800


72

Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласында
50 төсектік
перзентхана
салу

ДСМ

2006-
2009

245433

123839


12159473

Ақмола
облысы
Щучинск
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

1052900


12873

728000

312027


74

Алматы
облысы
Талдықорған
қаласында
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

3039200


59434

2539200

440566


75

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында
200 төсекке
арналған
облыстық
көпмаманды
балалық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

1556667


164980

1236667

155020


76

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында
300 төсекке
арналған
облыстық
көпмаманды
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

2670000


164950

2015730

489320


77

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

1335000


412723

900000

22277


78

Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2009

1335000


435000

90000079

Атырау
облысы
Атырау
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2009

1181848


413950

76789880

Атырау
облысының
Атырау
қаласында
Алмагүл
шағын
ауданында
100 көйкелі
перзентхана
үйін салу

ДСМ

2006-
2008

2033493

1033493

1000000
81

Шығыс
Қазақстан
облысының
Өскемен
қаласындағы
онкология-
лық
диспансер-
дің жанынан
сәулелі
терапия
орталығын
салу

ДСМ

2005-
2009

1457990

800000

55212

60277882

Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
200 төсекке
арналған
қалалық
балалық
ауруханасын
салу

ДСМ

2008-
2010

1556000


49615

1200000

306385


83

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласында
200 төсекке
арналған
қалалық
балалық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

1546700


46649

1200000

300051


84

Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласында
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

2259300


60500

1850000

348800


85

Шығыс
Қазақстан
облысының
Семей
қаласында
облыстық
онкология-
лық диспан-
сердің
радиоло-
гиялық
орталығын
салу

ДСМ

2004-
2009

13578566

897200

740572

11940 79486

Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
300 төсекке
арналған
облыстық
көпмаманды
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

2278300


69100

1850000

359200


87

Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
облыстық
қан
орталығын
салу

ДСМ

2008-
2010

2513042


400000

1913042

200000


88

Жамбыл
облысы
Тараз
қаласындағы
200
төсектік
көпбейінді
балалы
облыстық
ауруханасы

ДСМ

2008-
2010

2034950


74950

980000

980000


89

Жамбыл
облысы
Тараз
қаласында
облыстық
қан орталы-
ғын салу

ДСМ

2008-
2011

2484462


111200

848142

848141

676979

90

Жамбыл
облысы
Тараз
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана

ДСМ

2008-
2010

1012500


102500

400000

510000


91

Жамбыл
облысы
Тараз
қаласында
200
төсектік
көпбейінді
балалы
қалалық
ауруханасын
салу

ДСМ

2008-
2011

3080600


80540

1000000

1100000

900060

92

Жамбыл
облысы
Тараз
қаласында
300
төсектік
көпбейінді
қалалық
ауруханасын
салу

ДСМ

2008-
2011

3491400


91400

1190000

1190000

1020000

93

Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласында
онкология-
лық диспан-
сер салу

ДСМ

2005-
2009

1325600

750000

475600

10000094

Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласында
200 төсекке
арналған
аудандық
көпмаманды
балалық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

2180000


81000

1470000

629000


95

Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласында
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

2956200


68000

2160000

728200


96

Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласында
500 төсекке
арналған
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

1320000


123000

910000

287000


97

Қарағанды
облысы
Қарағанды
қаласының
"Гүлдер"
шағын
ауданында
ауысымда
1000 адам
қабылдайтын
емхана салу

ДСМ

2006-
2008

987374

500000

487374
98

Қарағанды
облысы
Теміртау
қаласында
ауысымында
500 адам
қабылдайтын
диагности-
калық
орталығы
бар қалалық
аурухана
салу

ДСМ

2007-
2008

822761

180003

642758
99

Қарағанды
облысында
облыстық
қан орталы-
ғын салу

ДСМ

2008-
2010

2210962


287700

1873262

50000


100

Қарағанды
облысы
Қарағанды
қаласында
200 төсекке
арналған
аудандық
көпмаманды
балалық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

2130200


49064

1900000

181136


101

Қарағанды
облысы
Қарағанды
қаласында
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

721406


64857

575906

80643


102

Қарағанды
облысы
Сатпаев
қаласында
ауысымға
500 келімге
арналған
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2009

763597


150026

613571103

Қостанай
облысы
Рудный
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

1371500


150000

800000

421500


104

Қостанай
облысы
Қостанай
қаласында
облыстық
қан орталы-
ғын салу

ДСМ

2008-
2010

2556562


150000

1563340

843222


105

Қостанай
облысы
Рудный
қаласында
200 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
балалық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

3165000


175000

2500000

490000


106

Қостанай
облысы
Қостанай
қаласында
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

4220000


550000

3500000

170000


107

Қостанай
қаласындағы
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

1371500


245000

800000

326500


108

Қызылорда
облысы
Байқоңыр
қаласында
әйелдер
консульта-
циясы бар
перзентхана
салу

ДСМ

2006-
2009

1620000

500000

400000

720000109

Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласындағы
200 төсекке
арналған
қалалық
перината-
льдық
орталық
салу

ДСМ

2008-
2010

2320100


117000

1848600

354500


110

Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласындағы
200 төсекке
арналған
облыстық
көпмаманды
балалық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

3527500


88000

3191500

248000


111

Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласындағы
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

2562000


76000

2091000

395000


112

Қызылорда
қаласындағы
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

816500


50000

560000

206500


113

Маңғыстау
облысы Ақтау
қаласында
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

3050000


41750

2993394

14856


114

Маңғыстау
облысында
облыстық қан
орталығын
салу

ДСМ

2008-
2010

2435262


62000

1435262

938000


115

Павлодар
облысының
Павлодар
қаласында
210 төсектік
және ауысым-
да 100 адам
қабылдайтын
туберкулезге
қарсы
диспансер
салу

ДСМ

2007-
2010

1727412

150000

400000

877412

300000


116

Павлодар
облысы
Павлодар
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

1665000


200000

1120000

345000


117

Павлодар
облысы Ақсу
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

1065000


200000

600000

265000


118

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Петропавл
қаласында
облыстық қан
орталығын
салу

ДСМ

2008-
2010

2432262


200000

1423262

809000


119

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Петропавл
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

490884


78103

305684

107097


120

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түркістан
қаласында
200 төсекке
көпбейінді
балалы
қалалық
ауруханасын
салу

ДСМ

2008-
2011

2033100


73040

700000

700000

560060

121

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
200 төсекке
көпбейінді
балалы
қалалық
ауруханасын
салу

ДСМ

2008-
2011

2033100


73040

700000

700000

560060

122

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
ауысымға
500 рет
келуге N 3
қалалық
емханасын
салу

ДСМ

2008-
2011

1022200


61200

700000

261000


123

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
ауысымға 500
рет келуге
N 6 қалалық
емханасын
салу

ДСМ

2008-
2011

1022200


130000

700000

192200


124

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
ауысымға 500
рет келуге N 7 қалалық
емханасын
салу

ДСМ

2008-
2011

1022200


61200

700000

261000


125

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
240 адам
қабылдайтын
емханасы бар
300 төсектік
облыстық
балалар
ауруханасын
салу

ДСМ

2005-
2008

3433135

2223707

1209428
126

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында қан Орталығын салу


ДСМ

2007-
2008

1773489

1468000

305489
127

Алматы
қаласы
Бостандық
ауданында
ауысымына
500 адам
қабылдайтын
емхана салу

ДСМ

2008

751830


751830
128

Астана
қаласында
360 төсектік
көп бейінді
стационар
салу (сол
жақ жағалау)

ДСМ

2005-
2009

3830111

1657129

1653920

519062129

Астана
қаласында
амбулаторлық
-емханалық
кешен
(Оренбург
көшесінің
бойынан
(Агроқалашық
ауданында)
ауысымда
350 адам
қабылдайтын
ересектер
емханасы,
150 адам
қабылдайтын
балалар
емханасы)
салу

ДСМ

2004-
2010

1701118

1318516

136845

225663

20094


130

Астана қаласында сол жақ жағалауда амбулаторлық-емханалық кешен (ауысымда 350 адам қабылдайтын ересектер емханасы, 150 адам қабылдайтын балалар емханасы)

ДСМ

2004-
2009

751904

400000

44826

307078Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             14931198  77124927
                                                    18700011
                                                        3717159

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

131

Ақмола
облысы Жақсы
ауданының
Жақсы ауы-
лында 900
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

859410

336110

523300
132

Ақмола
облысындағы
Шортанды
ауданы
Шортанды
ауылында
1200 орын
құрайтын
мектепті
салу

БҒМ

2007-
2009

1411800

6619

416881
133

Ақмола
облысы
Аршалы
ауданының
Александ-
ровка
ауылында 600
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

705600


105000

600600134

Ақмола облысы Ерейментау ауданының Малтабар ауылында 200 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

222700

202010

20690
135

Ақтөбе
облысы
Әйтеке би
ауданының
Аралтөбе
ауылында 270
орындық
Қызылжұлдыз
орта
мектебін
салу

БҒМ

2008-
2009

379241


179241

200000136

Ақтөбе
облысы
Әйтеке би
ауданының
Құмқұдық
ауылында 504
орындық
Қарашатау
орта
мектебін
салу

БҒМ

2008-
2009

283000


100000

183000137

Ақтөбе
облысы Темір
ауданының
Шұбаршы
ауылында 320
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2009

178000178000138

Ақтөбе
облысы Темір
ауданының
Кеңқияқ
ауылында 504
орындық
Кеңқияқ орта
мектебін
салу

БҒМ

2009-
2010

28300067131

215869


139

Алматы
облысы
Қарасай
ауданының
Әйтей
ауылында 480
орындық
Қосынов
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

472279

150000

322279
140

Алматы
облысындағы
Іле ауданын-
да Боралдай
ауылында
1200 орын
құрайтын
орта мекте-
бін салу

БҒМ

2007-
2008

1898444

423540

1474904
141

Алматы
облысы
Қарасай
ауданының
Абай ауылын-
да 300
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

481650

105885

375765
142

Алматы
облысы
Қарасай
ауданының
Ақжар
ауылында
400 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

933383

211770

721613
143

Алматы
облысындағы
Қарасай
ауданында
Райымбек
ауылында 300
орын құрай-
тын орта
мектебін
салу

БҒМ

2007-
2008

551051

105885

445166
144

Алматы
облысындағы
Көксүй
ауданында
Балпықби
ауылында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу

БҒМ

2007-
2008

927008

211770

715238
145

Алматы
облысы
Қарасай
ауданы
Октябрь
ауылында
400 орындық
Молдағұлова
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2009-
2010

22800040000

188000


146

Алматы
облысы
Жамбыл
ауданы
Қарғалы
селосында
500 орындық
N 4 орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

248998


142500

106498147

Атырау
облысы Индер
ауданының
Индербор
кентінде 624
орындық
Уәлиханов
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

601000

300000

301000
148

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданының
Сафон
ауылында 624
орындық
Энгельс
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

691334

260000

431334
149

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданының
Кудряшов
ауылдық
округінде
600 орындық
Гоголь
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

737708

211770

525938
150

Атырау
облысы
Атырау
қаласының
Бірлік
ауылында
600 орындық
Нысанбаев
атындағы
орта мектеп
салу
400 орындық
интернат

БҒМ

2007-
2008

705900

211770

493830
151

Атырау
облысы
Махамбет
ауданының
Редут
ауылында 250
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2008

207501


207501
152

Атырау облысы Қызылқоға ауданының Миялы ауылында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

407576

359577

47999
153

Атырау
облысы
Атырау
қаласының
Жұмыскер
ауылында 624
орындық
Тайманов
атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

309600


150000

159600154

Атырау
облысы
Қызылқоға
ауданының
Тайсойған
ауылында 220
орындық
Сланов
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

139320


60000

79320155

Атырау
облысы
Атырау
қаласының
Талгарьян
ауылында
220 орындық
Тайманов
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2009

139320139320156

Атырау
облысы Мақат
ауданының
Мақат
кентінде 424
орындық
Шахатов
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

309600


100000

209600157

Шығыс
Қазақстан
облысы
Благодарное
кентінде 320
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

376480


125570

250910158

Шығыс
Қазақстан
облысы
Бесқарағай
ауданының
Бөген
ауылында
360 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

527829

140000

387829
159

Шығыс
Қазақстан
облысы
Тарбағатай
ауданы
Үштөбе
ауылында
180 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

155026

104514

50512
160

Шығыс
Қазақстан
облысындағы
Үрджар
ауданында
Қаракөл
ауылында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу

БҒМ

2007-
2008

712361

211770

500591
161

Шығыс
Қазақстан
облысындағы
Көкпекті
ауданында
Көкпекті
ауылында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу

БҒМ

2007-
2008

697026

211770

485256
162

Шығыс
Қазақстан
облысы
Жарман
ауданы
Үшбиік
ауылында
250 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2008

187650


187650
163

Шығыс
Қазақстан
облысы
Науалы
ауылында
800 орындық
мектеп салу
үшін
жобалық-
сметалық
құжаттама
дайындау.
200 орындық
интернат

БҒМ

2008

65000


65000
164

Шығыс
Қазақстан
облысы
Қатон-Қара-
ғай ауданы
Өріл
ауылында
320 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

376320


74188

302132165

Жамбыл
облысы
Жамбыл
ауданының
Жалпақтөбе
ауылында
834 орындық
Чкалов
атындағы
мектепті
салу

БҒМ

2007-
2008

289777

100000

189777
166

Жамбыл
облысы
Меркі
ауданының
Сыпатай
бөлімшесін-
де 300
орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

259392

71600

187792
167

Жамбыл
облысы
Жамбыл
ауданының
Шөлдала
ауылында
600 орын
құрайтын
мектебін
салу
200 орындық
интернат

БҒМ

2007-
2008

655000

211770

443230
168

Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының Ақбақай ауылында 502 орын құрайтын мектебін салу

БҒМ

2006-
2008

384751

268999

115752
169

Жамбыл
облысы Шу
ауданының
Төле би
ауылында
780 орындық
Мақатаев
атындағы
мектеп салу

БҒМ

2008

294705


294705
170

Жамбыл
облысы
Жуалы
ауданының
Б. Момышұлы
атындағы
ауылында
250 орындық
жаңа орта
мектеп салу

БҒМ

2009

131000131000171

Жамбыл
облысы
Жуалы
ауданының
Дүйсебай
ауылында
Амангелді
атындағы
180 орындық
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

289000

187700

101300
172

Жамбыл
облысы
Жуалы
ауданының
Қолбастау
ауылында
А.Гайдар
атындағы
330 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

269148


110488

158660173

Батыс
Қазақстан
облысы
Теректі
ауданының
Подстепное
ауылында
345 орындық
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

416850

31624

385226
174

Батыс-Қазақ-
стан
облысындағы
Бөкейорда
ауданында
Сайхин
ауылында
600 орын
құрайтын
мектебін
салу

БҒМ

2007-
2008

705900

211770

494130
175

Қостанай
облысы
Жангелдин
ауданының
Ақкөл ауы-
лында қазақ
тілінде
оқытатын
250 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2006-
2008

410132

390947

19185
176

Қостанай
облысы
Жангелдин
ауданының
Қарасу
ауылында 200
орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

390000


100000

290000177

Қостанай
облысы
Жангелді
ауданы
Милысай
ауылында 180
орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
орта мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

339619

166951

172668
178

Қостанай
облысы
Семеновка
ауылында
300 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

352800


109534

243266179

Қостанай
облысы
Қамысты
ауданының
Қамысты
ауылында
300 орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2009

352800


109534

243266180

Қызылорда
облысы
Қазалы
ауданы
Әйтеке би
кентінде
N 249 орта
мектепке
1200 орындық
қосымша
құрылыс салу

БҒМ

2007-
2008

1833224

134775

1698449
181

Қызылорда
облысы
Жалағаш
ауданы
Жалағаш
кентінде
1200 орындық
орта мектеп
салу 200
орындық
интернат

БҒМ

2007-
2008

1813367

144773

1668594
182

Қызылорда
облысы
Қызылорда
ауданы
Қызылжарма
ауылында
1200 орын
құрайтын
орта мекте-
бін салу

БҒМ

2007-
2008

1656472

134812

1521660
183

Қызылорда
облысы
Қармақшы
ауданы
Жосалы
ауылында
1200 орын
құрайтын
мектебін
салу

БҒМ

2007-
2008

1766699

135075

1631624
184

Қызылорда
облысы Шиелі
ауданы Шиелі
кентінде 640
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

704218

200000

504218
185

Қызылорда
облысы
Қазалы
ауданы
Әйтеке би
кентінде
N 216 орта
мектепке 400
орындық
қосымша
құрылыс салу

БҒМ

2009

151600151600186

Қызылорда
облысы Шиелі
ауданы Шиелі
кентінде
N 47 орта
мектепке 250
орындық
қосымша салу

БҒМ

2009

159750159750187

Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Жаңақорған
кентінде
1200 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2010

1411200


210911

705600

494689


188

Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы
Тереңөзек
аулында 1200
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2010

1411200


210911

705600

494689


189

Қызылорда
облысы
Қазалы
ауданы
Әйтеке би
кентінде
1200 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2008-
2010

1549170


233752

904318

411100


190

Маңғыстау
облысы
Қарақиян
ауданы Құрық
ауылында
1200 орын
құрайтын
мектебін
салу 200
орындық
интернат

БҒМ

2007-
2008

1337949

423540

914409
191

Маңғыстау
облысы
Түпқараған
ауданының
С.Шапағатов
ауылында 320
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

448540


350000

98540192

Павлодар
облысы
Баянауыл
ауданы
Баянауыл
ауылында 600
орындық
мектеп-ин-
тернат салу

БҒМ

2006-
2009

1548113

612350

250000

685763193

Павлодар
облысы Май
ауданы
Көктөбе
ауылында 350
орындық
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

608885

200000

408885
194

Павлодар
облысы
Павлодар
қаласының
Павлодар
ауылдық
аймағы
ауылында 420
орындық
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

280000


100000

180000195

Солтүстік
Қазақстан
облысы Пески
ауылында 250
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

215114


100000

115114196

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданының
Сейфуллин
ауылында 350
орындық
Сейфуллин
атындағы
орта
мектепті

БҒМ

2007-
2008

278372

70000

208372
197

Оңтүстік
Қазақстан
облысы Отрар
ауданының
Қостерек
ауданында
Мұратбаев
атындағы 260
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

331363

91160

239203
198

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Асықата
ауылында
1200 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2007-
2008

991446

70000

921446
199

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Достық
кентінде 260
орындық N
138 орта
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

380089

74216

305873
200

Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының Ахмет Яссави атындағы бөліміндегі "Пахтакор" учаскесінде 900 орындық Хусанов атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2008

508770

470954

91816
201

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Жуантөбе ауылында Сейфуллин
атындағы 622 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

335601

275000

60601
202

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Бәйдібек
ауданының
Шаян ауылын-
да N 700 орындық
мектеп салу

БҒМ

2007-
2009

1033761

100000

257500

676261203

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Көктөбе
ауылында 250
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2009

154740154740204

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Шұғыла
ауылында 250
орындық
Мақатаев
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2009

154750154750205

Оңтүстік
Қазақстан
облысы Арыс
қаласында
Ақдала
ауылында
С.Ерубаев
атындағы
800 орындық
орта мектеп
салу

БҒМ

2009-
2010

575280100000

475280


206

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Бәйдібек
ауданы
Қазата
ауылында
250 орындық
Тұрмыс
мектебін
салу

БҒМ

2009

154750154750207

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қазығұрт
ауданы Рабат
ауылында 400
орындық
Тәжібаев
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2009-
2010

24760030000

217600


208

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Достық
ауылында
Мүсірепов
атындағы
мектепті 400
орынға
кеңейту

БҒМ

2009-
2010

24766050000

197660


209

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
ҚазССР-інің
40 жылдығы
ауылында
250 орындық
Науай
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2010

154750
154750


210

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Атакент
ауылында 400
орындық
мектепті
кеңейту

БҒМ

2009-
2010

24760080000

167600


211

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сайрам
ауданының
Көлкент
ауылында 250
орындық
Құрбанов
атындағы
орта мектеп
салу

БҒМ

2009

104800104800212

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сайрам
ауданы
Коммуна
ауылында 250
орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2009-
2010

15475034750

120000


213

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласы
Қызылжар
ауылында
N 53 орта
мектепті
900 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

270000270000214

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
Құрсай
кентіндегі
N 49 орта
мектебін
900 орынға
кеңейту

БҒМ

2009-
2010

27000050000

220000


215

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
Куйбышев
ауылдағы N
52 мектепті
600 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

180000180000216

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
Ленин
ауылында
N 56 орта
мектепті
400 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

120000120000217

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
Наурыз
кентінде
N 48 орта
мектепті
250 орынға
кеңейту

БҒМ

2009

7500075000218

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Ақтөбе
ауылында
Ғ. Мұратбаев
атындағы
600 орындық
жаңа мектеп
салу

БҒМ

2008

730964


730964
219

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Жамбыл
ауылдық
округіндегі
Ащыкөл елді
қонысында
Н.Шойбеков
атындағы 300
орындық жаңа
мектеп салу

БҒМ

2008

410193


410193
220

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Лесбек батыр
ауылдық
округінде
Л.Жолдасов
атындағы 900
орындық жаңа
мектеп салу

БҒМ

2008

1226942


1226942
221

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Бірлік
ауылдық
округіндегі
Жаңа
Тіршілік
елді
қонысында
Белгібаев
атындағы 300
орындық жаңа
мектеп салу

БҒМ

2008

421747


421747
222

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданы
Қараспан
ауылдық
округіндегі
Батыр ата
ауылында
I.Есенберлин
атындағы 300
орындық жаңа
мектеп салу

БҒМ

2008

408622


408622
223

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданы
Қажымұқан
ауылдық
округіндегі
Амангелді
ауылында 300
орындық жаңа
мектеп салу

БҒМ

2008

414815


414815
224

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданы
Қараспан
ауылдық
округіндегі
Семхоз
ауылында
Қ. Сәтпаев
атындағы 300
орындық жаңа
мектеп салу

БҒМ

2008

419478


419478
225

Ақмола
облысы Щучье
ауданының
Бурабай
ауылында
туберкулезге
қарсы
"Бурабай"
санаториесін
салу

ДСМ

2004-
2009

222653

178550

0

44103226

Ақмола
облысы
Жарқиян
ауданы
Державинск
қаласында
150 төсектік
орталық
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

1962600


42600

1344000

576000


227

Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы
Ақмол
(Малиновка)
ауылында
150 төсектік
қалалық
орталық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

1941300


21200

1344000

576100


228

Ақтөбе
облысының
Ойыл
ауданының
Ойыл
ауылында 60
төсектік
орталық
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2007-
2008

671041

50000

621041
229

Алматы
облысы
Алакөл
ауданы
Достық
кентінде 50
төсектік
ауылдық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2009

1003700


408700

595000230

Алматы
облысы
Еңбекшіқазақ
ауданы Есік
қаласында
250 төсектік
орталық
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2009

2816571


1122400

1694171231

Алматы
облысы
Талғар
ауданы
Талғар
қаласында
150 төсектік
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2009

2424994


1212900

1212094232

Алматы
облысы
Райымбек
ауданы Кеген
ауылында
ауысымына
250 адам
қабылдайтын
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

1697800


28000

1397800

272000


233

Алматы
облысы Іле
ауданы
Өтеген батыр
ауылында 200
төсекке
арналған
балалық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2009

3274370


1102000

2172370234

Атырау
облысы
Жылыой
ауданы
Құлсары
кентінде 75
төсектік
туберкулез
ауруханасын
салу

ДСМ

2006-
2008

984950

250000

734950
235

Атырау
облысы Мақат
ауданы
Доссор
кентінде 40
төсектік
туберкулез
ауруханасын
салу

ДСМ

2006-
2008

721380

389350

332030
236

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Ганюшкино
ауылында
ауысымға
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

456500


256450

150000

50050


237

Атырау
облысы
Қызылкөгін
ауданы Миялы
ауылында
ауысымға
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

406500


256450

100000

50050


238

Атырау облысы Қызылқоғат ауданы Миялы ауылында 30 төсектік туберкулез ауруханасын салу

ДСМ

2007-
2008

526094

342737

183357
239

Атырау
облысы Мақат
ауданы Мақат
ауылында
ауысымға
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

406500


256450

100000

50050


240

Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Махамбет
ауылында
ауысымға
250 адам
қабылдайтын
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

406500


256450

100000

50050


241

Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Сарытоғай
ауылында
100 төсекке
арналған
Махамбет
ауданаралық
туберкулезді
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2009

1009950


411950

598000242

Атырау
облысы
Исатай
ауданы
Аққыстау
ауылында
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

406500


256450

100000

50050


243

Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданының Большая Владимировка ауылында орталық аудандық аурухананың 50 төсектік стационарлық корпусын салу

ДСМ

2006-
2008

628938

496294

132644
244

Шығыс
Қазақстан
облысы
Көкпекті
ауданының
Көкпекті
кентінде
150 адам
қабылдайтын
емханасы
бар 100
төсектік
орталық
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2007-
2009

1102880

50000

600000

452880245

Шығыс
Қазақстан
облысы
Катон-Қара-
ғай ауданы-
ның Катон-
Қарағай
ауылында 75
төсекке
арналған
орталық
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2009

1031300


429289

602011246

Шығыс
Қазақстан
облысы
Тарбағатай
ауданы
Ақсуат
ауылында
туберкулезге
қарсы 75
төсектік
100 келімге
арналған
емханасы бар
аурухана
салу

ДСМ

2006-
2008

723495

520843

202652
247

Шығыс
Қазақстан
облысы
Тарбағатай
ауданы Ақжар
ауылында
туберкулезге
қарсы 50
төсектік
аурухана
салу

ДСМ

2006-
2008

294740

194549

100191
248

Жамбыл
облысы Шу
ауданы Төле
би ауылында
150 төсекке
арналған
аудандық
орталық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

3290000


99265

2240000

950735


249

Жамбыл
облысы
Жамбыл
ауданы Аса
ауылында
ауысымда
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана

ДСМ

2008-
2010

1232200


82200

840000

310000


250

Батыс
Қазақстан
облысының
Жаңақала
ауданының
Жаңақала
кентінде
қалпына
келтіріп
емдейтін
100 төсектік
ауданаралық
аурухана салу

ДСМ

2008-
2010

773590


250000

186795

336795


251

Батыс
Қазақстан
облысы
Зеленовский
ауданы
Переметное
ауылында
120 төсекке
арналған
аудандық
орталық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

1552600


92735

1057600

402265


252

Батыс
Қазақстан
облысы
Теректі
ауданы
Ақжайық
ауылында
100 төсекке
арналған
аудандық
орталық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

1301000


132409

881000

287591


253

Батыс
Қазақстан
облысы
Ақжайық
ауданы
Чапаев
ауылында
ауысымға
250 келімге
арналған
аудандық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

581000


87723

270000

223277


254

Қарағанды
облысы Бұқар
жырау ауда-
нының
Ботақара
кентінде 100
төсектік
аудандық
орталық
аурухана
салу

ДСМ

2007-
2009

766912

129894

500000

137018255

Қостанай облысы Қостанай ауданы Затобольск кентінде 100 төсектік туберкулез ауруханасын салу

ДСМ

2005-
2008

683737

538590

145147
256

Қызылорда
облысы
Қармақшы
ауданы
Жосалы
ауылында
ауысымда
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

323800


11000

21034

291766


257

Қызылорда
облысы Арал
қаласында
туберкулезге
қарсы 100
төсектік
аурухана
салу

ДСМ

2003-
2008

726545

535067

191478
258

Маңғыстау
облысы
Қарақия
ауданындағы
Жетібай
ауылында
ауысымында
150 адам
қабылдайтын
50 төсектік
күндізгі
стационары
бар емхана
салу

ДСМ

2007-
2008

350846

114000

236846
259

Маңғыстау
облысы
Түпқараған
ауданының
Форт-Шевчен-
ко қаласында
30 төсектік
туберкулез
ауруханасын
салу

ДСМ

2007-
2008

358

107700

250434
260

Маңғыстау
облысы Шетпе
кентінде 150
төсектік
Маңғыстау
орталық
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

1100000


79700

735000

285300


261

Маңғыстау
облысы Құрық
кентінде
ауысымына
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

375669


50000

65669

260000


262

Павлодар
облысы Май
ауданының
Көктөбе
ауылында
ауысымда
100 адам
қабылдайтын
емханасы бар
75 төсектік
аудандық
орталық
аурухана
салу

ДСМ

2006-
2009

833697

507177

126520

200000263

Павлодар
облысының
Павлодар
ауданында
200 адам
қабылдайтын
емхана салу

ДСМ

2006-
2008

858455

180000

678455
264

Павлодар
облысы
Железинка
ауданы
Железинка
ауылында 60
төсекке және
ауысымда
100 адам
қабылдайтын
аудандық
орталық
аурухана
салу

ДСМ

2008-
2010

1040000


100000

890000

50000


265

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Жамбыл
ауданындағы
Пресновка
ауылында 90
адам қабыл-
дайтын 100
төсектік
туберкулезге
қарсы
диспансер
салу

ДСМ

2008-
2010

924000


76410

500000

347590


266

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Ғ. Мүсірепов
атындағы
ауданның
Новоишим
ауылында 90
адам қабыл-
дайтын
емханасы бар
100 төсектік
туберкулезге
қарсы
диспансер
салу

ДСМ

2008-
2010

924000


76410

500000

347590


267

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Ақжайық
ауданы
Смирнов
ауылында
ауысымда
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

344863


3592

244863

96408


268

Солтүстік
Қазақстан
облысы Есіл
ауданы
Явленко
ауылында
ауысым
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу

ДСМ

2008-
2010

344943


3592

244943

96408


269

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ленгер
қаласында
150 төсекке
қалалық
орталық
ауруханасын
салу

ДСМ

2008-
2011

1739000


50000

595000

595000

499000

270

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданының
Темірлан
ауылында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
емханасы бар
240 төсектік
орталық
аудандық
аурухана
салу

ДСМ

2004-
2008

2878739

1897020

981719
271

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданының
Жетісай
қаласында
орталық
аудандық
аурухана
салуды
аяқтау
(жобаны 150
төсектіктен
ауысымда 500
адам қабыл-
дайтын
емханасы
бар 240
төсектікке
түзету)

ДСМ

2003-
2008

2581348

1644480

936868
272

Оңтүстік
Қазақстан
облысы Арыс
ауданының
Арыс қала-
сында 150
төсектік
аудандық
орталық
аурухана
салу

ДСМ

2009-
2010

1129000150000

979000


273

Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шәуілдір ауылында 50 төсектік туберкулез ауруханасын салу

ДСМ

2005-
2008

1251372

590024

661348
274

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының Абай ауылында ауысымда 200 адам қабылдайтын емханасы бар 150 төсектік орталық аудандық аурухана салу

ДСМ

2004-
2008

1700376

1024580

675796
275

Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданының Арыс қаласында 50 төсектік туберкулез ауруханасын салу

ДСМ

2005-
2008

1083347

573847

509500
276

Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы Қосшы
ауылында су
құбыры
желілері мен
құрылыстарын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2009

467890

100133

184867

182890277

Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Красноярка
ауылында су
тазарту
жөніндегі
құрама
блок-моду-
льді орнату

АШМ

2008

28209


28209
278

Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Ақмол
(Малиновка)
ауылын сумен
жабдықтау
жүйесін
дамыту.
Ақмола
(Малиновка)
ауылын сумен
жабдықтау
үшін су тарту
имараттары-
ның құрылысы

АШМ

2008

99730


99730
279

Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы
Воздвиженка
ауылының су
құбыры желісі
мен имаратта-
рын қайта
жаңарту

АШМ

2008

40684


40684
280

Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Жалғызқұдық
ауылында
суды тазарту
жөніндегі
құрама
блок-модульді
орнату

АШМ

2008

29616


29616
281

Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Сарыкөл
(Павлоградка)
ауылында
суды тазарту
жөніндегі
құрама
блок-модульді
орнату

АШМ

2008

29834


29834
282

Ақмола
облысы Щучье
ауданының
Кенесары
ауылындағы
су құбыры
желілерін
қайта жаңарту

АШМ

2008-
2009

65689


25000

40689283

Ақмола
облысы Аршалы
ауданы
Раздолье
және Байдалы
ауылдарындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

152358

20000

132358
284

Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы
Раздольное
ауылында су
құбыры
жүйелерін
салу

АШМ

2007-
2008

139527

30000

109527
285

Ақмола облысы
Егіндікөл
ауданы
Полтавское
ауылындағы
су құбыры
құрылымдары-
ның алаңын
және кенттік
жүйелерін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

144000

70000

74000
286

Ақмола облысы
Егіндікөл
ауданы
Спиридоновка
ауылындағы
су жүргізгі-
шін, кенттік
сумен
қамтитын
жүйелерін
және су
құбыры
құрылымдары-
ның алаңшасын
қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

123000

70000

53000
287

Ақмола
облысы
Егіндікөл
ауданы
Буревестник
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
және су
құбыры
құрылымдары-
ның алаңын
қайта құру

АШМ

2008-
2009

59119


25000

34119288

Ақмола
облысы
Егіндікөл
ауданы
Ұзынкөл
ауылының су
құбыры
құрылысының
аумағын және
кентін сумен
қамтамасыз
ету желілерін
жаңалау

АШМ

2008-
2009

77281


25000

52281289

Ақмола облысы
Егіндікөл
ауданы
Қазақстанға
30 жыл
(Таганас)
ауылындағы
кенттік сумен
қамтамасыз-
дырылатын
жүйелерін
және су
құбыры
құрылымдары-
ның алаңшасын
қайта құру

АШМ

2008-
2009

40857


25000

15857290

Ақмола
облысы
Еңбекшілдер
ауданы
Аңдықожа
батыр
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

75046


15000

60046291

Ақмола
облысы
Зеренді
ауданы
Симферопо-
льское
селосындағы
сумен
қамтамасыз
ету жүйеле-
рін қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

110447

20000

90447
292

Ақмола
облысы
Зеренді
ауданы
Зеренді
ауылындағы
су құбырла-
рын тарату
тораптарының
құрылысы
және реконс-
трукциясы

АШМ

2008-
2009

155067


25000

130067293

Ақмола
облысы
Шортанды
ауданы
Жолымбет
кентіндегі
су құбыры
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

130949

60000

70949
294

Ақмола
облысы
Шортанды
ауданы
Научный
кентімен
Дамаса,
Степное
селоларын-
дағы су
құбырын
қайта
жаңарту
(2 кезегі)

АШМ

2007-
2008

129924

60000

69924
295

Ақмола
облысы
Шортанды
ауданы
Елизаветинка
ауылының
суөткізгіш
желілерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

289280


15000

274280296

Ақмола
облысы
Шортанды
ауданы
Новокубанка
ауылындағы
сумен
қамтамасыз-
дандыру
жүйелерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

171403


15000

156403297

Ақмола
облысы
Астрахан
ауданы
Петровка
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
салу

АШМ

2007-
2008

76947

20000

56947
298

Ақмола облысы Жақсы
ауданы Жақсы
ауылындағы
таратушы су
құбыры
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

147000

70000

77000
299

Ақмола
облысы Жақсы
ауданы Жаңа
қима және
Қима ауыл-
дарда тара-
тушы су
құбыры
жүйелерін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2009

198445

30000

30000

138445300

Ақмола
облысы
Жарқайын
ауданы
Далабай
ауылын жер
асты көзінен
сумен
қамтамасыз-
дандырылуын
қайта құру

АШМ

2008-
2009

76995


25000

51995301

Ақмола
облысы
Жарқайын
ауданы
Пятигорск
ауылындағы
сумен қам-
сыздандыру
желілері мен
сутартқышты
қайта
құрылымдау

АШМ

2008-
2009

106108


25000

81108302

Ақмола
облысы
Жарқайын
ауданы
Гастелло
ауылын жер
асты көзінен
сумен қамта-
масызданды-
рылуын қайта
құру

АШМ

2008-
2009

47906


25000

22906303

Ақмола
облысы Ақкөл
ауданы
Новорыбинка
ауылында
ұңғымалық су
бөгеті мен
сумен жаб-
дықтау
жүйесін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

130359

50000

80359
304

Ақмола
облысы Ақкөл
ауданы
Наумовка
ауылының
су құбыры
жүйесін
қайта құру

АШМ

2007-
2008

57570

15000

42570
305

Ақмола
облысы Ақкөл
ауданы
Амангелді
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта құру

АШМ

2008

22714


22714
306

Ақмола
облысы Ақкөл
ауданы
Ивановское
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

65147


15000

50147307

Ақмола
облысы
Сандықтау
ауданы
Максимовка
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

51833


25000

26833308

Ақмола
облысы
Буланды
ауданы
Воробьевка
және
Журавлевка
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта құру

АШМ

2007-
2008

227988

40000

187988
309

Ақтөбе
облысы
Благодарный
ауылдық
округінің
Новостепа-
новка
кентінің су
құбыры
желілерін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2009

254679

40000

204826

9853310

Ақтөбе
облысы
Қарғалы
ауданы
Бадамша
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

173000

40000

133000
311

Ақтөбе
облысы
Қарғалы
ауданы
Херсон
ауылында
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
жаңарту

АШМ

2008-
2009

135815


25000

110815312

Ақтөбе
облысы
Шалқар
ауданы Бозой
ауылында су
шаруашылығы
құрылғыларын
қайта
жаңарту

АШМ

2008-
2009

51383


25000

26383313

Ақтөбе
облысы
Әйтеке би
ауданы
Қарабұтақ
ауылының су
құбыры
желілерін
және ғима-
раттарын
қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2009

248287

30000

110000

108287314

Ақтөбе
облысы Ырғыз
ауданы
"Ырғыз ауылы
-Тельман
ауылы
-Коминтерн"
ауылын
магистралды
су тарту
құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2009

399423

40000

140000

219423315

Ақтөбе
облысы Ырғыз
ауданы
Құрылыс
ауылында су
өткізу
желілерін
салу

АШМ

2008-
2009

171772


25000

146772316

Ақтөбе
облысы Темір
ауданы
Алтықарасу
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

170029

50000

120029
317

Ақтөбе
облысы Темір
ауданы
Шұбарқұдық
кентінде
сумен
жабдықтау
жүйесі мен
ажырасу
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

185534

50000

135534
318

Ақтөбе
облысы Темір
ауданы
Сарыкөл
ауылында
сумен
жабдықтау
жүйесін салу

АШМ

2007-
2008

95643

60000

35643
319

Ақтөбе
облысы
Қарғалы
ауданы
Алимбетовка
ауылындағы
су құбыры
кешенін
қайта құру

АШМ

2007-
2009

230018

50000

110000

70018320

Ақтөбе
облысы Ойыл
ауданы
Сарбие
кентіндегі
су құбыры
кешенін
қайта құру

АШМ

2007-
2008

110186

50000

60186
321

Ақтөбе
облысы Ойыл
ауданы
Саралжин
ауылында су
құбыры
кешенін қайта
жаңарту

АШМ

2008-
2009

87834


25000

62834322

Ақтөбе
облысы
Мұғалжар
ауданы
Қандыағаш
қаласындағы
су құбыры
желілері мен
қондырғыларын
қайта құру

АШМ

2007-
2009

380104

50000

260000

70104323

Алматы
облысы
Қарасай
ауданының
Ашекеев
Бекболат
ауылын сумен
қамтамасыз
ету жүйелері-
нің құрылысы
және қайта
жаңғырту

АШМ

2007-
2008

80838

30000

50838
324

Алматы
облысы Ұйғыр
ауданының
Шонжа ауылын
сумен
қамтамасыз
ету жүйелері-
нің құрылысы
және қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2009

293709

137319

50000

106390325

Алматы
облысы
Қаратал
ауданы Үштөбе
қаласында су
құбырларын
және су
өткізу
желілерін
қайта
жаңғырту
және салу

АШМ

2007-
2009

808165

100000

344952

363213326

Алматы
облысы
Қаратал
ауданы Алмалы
ауылындағы
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
салу және
қайта жаңарту

АШМ

2008

27189


27189
327

Алматы
облысы Балқаш
ауданы
Желтораңғы
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
салу және
қайта жаңарту

АШМ

2008-
2009

69293


25000

44293328

Алматы
облысы Балқаш
ауданы
Бақбақты
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
салу және
қайта жаңарту

АШМ

2008-
2009

84308


25000

59308329

Алматы
облысы Көксу
ауданы
Жетіжал
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
салу және
қайта жаңарту

АШМ

2008

38094


38094
330

Алматы
облысы
Кербұлақ
ауданы
Сарыөзек
ауылының
суқұбыры
жүйесін салу
және қайта
жаңарту

АШМ

2008-
2009

143310


36925

106385331

Алматы
облысы Алакөл
ауданы
Қабанбай
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
салу және
қайта жаңарту

АШМ

2008-
2009

90424


25000

65424332

Атырау облысы
Құрманғазы
ауданы Өрлі
ауылындағы
шығыр су
тазартқыш
және кент
ішіндегі су
құбырлары

АШМ

2007-
2008

88172

65000

23172
333

Атырау облысы
Құрманғазы
ауданы Нұржау
ауылындағы
шығыр су
тазартқыш
және кент
ішіндегі су
құбырлары

АШМ

2007-
2008

98822

70000

28822
334

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы Дашино
ауылындағы
шығыр су
тазартқыш
және кент
ішіндегі су
құбырлары

АШМ

2007-
2008

116486

50000

66486
335

Атырау облысы
Құрманғазы
ауданы
Сафоновка
ауылындағы
шығыр су
тазартқыш
және кент
ішіндегі су
құбырлары

АШМ

2007-
2008

111883

50000

61883
336

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Көптоғай
ауылындағы
шығыр су
тазартқышы
және кент
ішіндегі су
құбырлары

АШМ

2007-
2008

86046

40000

46046
337

Атырау
облысы Индер
ауданы
Индербор
кентіндегі
шығыр су
тазартқышы
және кент
ішіндегі су
құбырлары

АШМ

2007-
2009

341782

100000

100000

141782338

Атырау қаласы
Бесікті
кентіндегі
су құбыры
және "Талқай-
ран-Бесікті"
магистралды
су құбыры"

АШМ

2007-
2008

142557

100000

42557
339

Атырау облысы
Махамбет
ауданының
Береке
ауылында су
құбырлары
желісімен су
тартқыш
құрылғылары
құрылысы

АШМ

2007-
2008

82978

50000

32978
340

Атырау облысы
Ақкөл ауылдық
округі Ақкөл
ауылында
блоктық су
тазарту
құрылғыларын
және ауыл
іші су құбыр
желілерін
салу

АШМ

2007-
2008

218513

40000

178513
341

Атырау облысы
еңбекші
ауылдық
аймағындағы
Дәулеткерей
ауылының
қолданып
отырған су
тазарту
құрылымдарын
қайта
жаңартумен
Жаңа ауыл,
Дәулеткерей
Еңбекші елді
мекендерінің
су мұнарала-
рын және
кентішілік
су құбырла-
рын салу

АШМ

2007-
2008

86984

50000

36984
342

Атырау облысы
Исатай ауданы
Забурунье
ауылында су
тазарту
құрылғылары

АШМ

2007-
2008

57223

40000

17223
343

Атырау облысы
Құрманғазы
ауданы
Жыланды
ауылында су
тазарту
қондырғылары
мен су
құбырлары
желілерін
салу

АШМ

2008-
2009

100000


70000

30000344

Атырау облысы
Құрманғазы
ауданы
Қызылоба
ауылында су
тазарту
қондырғылары
мен су
құбырлары
желілерін
салу

АШМ

2008-
2009

135000


100000

35000345

Атырау облысы
Индер ауданы-
ның елді
мекендерінің
су құбыры
желілерін
салу мен
қайта құру

АШМ

2008-
2009

130000


90000

40000346

Атырау облысы
Индер ауданы
Аққала
ауылының су
тазарту
қондырғыларын
салу

АШМ

2008-
2009

56000


40000

16000347

Атырау облысы
Индер ауданы
Гребенщик
ауылының су
тазарту
қондырғылары
мен су
құбырлары
желілерін
салу

АШМ

2008-
2009

54900


40000

14900348

Атырау облысы
Индер ауданы
Құрылыс
ауылының су
тазарту
қондырғылары
мен су
құбырлары
желілерін
салу

АШМ

2008-
2009

55800


40000

15800349

Атырау облысы
Исатай ауданы
X. Ерғалиев
ауылының су
тазарту
қондырғылары
мен су
құбырлары
желілерін
салу

АШМ

2008-
2009

175000


100000

75000350

Атырау облысы
Исатай ауданы
Гран станция-
сының су
тазарту
қондырғылары
мен су
құбырлары
желілерін
салу

АШМ

2008-
2009

173000


100000

73000351

Атырау облысы
Исатай ауданы
Чапаево
ауылының су
тазарту
қондырғыларын
салу

АШМ

2008-
2009

70000


50000

20000352

Атырау облысы
Қызылқоға
ауданында
Мұздыбұлақ-
Қарабау
топтық су
құбырын салу

АШМ

2008-
2009

180000


100000

80000353

Атырау облысы
Қызылқоға
ауданында
Кереген-Сағыз
-Жамансор
топтық су
құбырын салу

АШМ

2008-
2009

1650000


570000

1080000354

Шығыс
Қазақстан
облысы Жарма
ауданы
Георгиевка
ауылын сумен
жабдықтау
желілерін
қайта жаңарту

АШМ

2006-
2008

604797

350000

254797
355

Шығыс
Қазақстан
облысы Аягөз
ауданының
Қосағаш,
Мәдениет,
Бидайық
ауылдардың
су құбыры
желілерін
қайта жаңарту

АШМ

2006-
2008

411200

320000

91200
356

Шығыс
Қазақстан
облысы
Бородулиха
ауданы
Бородулиха
ауылының
сумен
жабдықтау
желілерін
қайта жаңарту
(2-ші кезегі)

АШМ

2007-
2008

222583

100000

122583
357

Шығыс
Қазақстан
облысы
Бородулиха
ауданы
Дмитриевка
селосының
сумен
жабдықтау
желілерін
қайта жаңарту

АШМ

2008-
2009

128190


25000

103190358

Шығыс
Қазақстан
облысы
Бородулиха
ауданы
Қоростел
селосын сумен
жабдықтау
желілерін
қайта жаңарту

АШМ

2008-
2009

70554


25000

45554359

Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауылындағы
су құбыры мен
канализацияны
қайта жаңарту
(құрылыстың
2 кезегі -
сумен
жабдықтау
-1,2,3 іске
қосылатын
кешендер)

АШМ

2007-
2008

160649

60000

100649
360

Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауданы
Көктерек
ауылындағы
су құбыры
желілерін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

43669

20000

23669
361

Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауданы Южное
ауылындағы
су құбырын
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

57062

20000

37062
362

Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауданы
Тас-Арық
ауылындағы
су құбырын
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

42134

20000

22134
363

Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауданы
Алтыншоқы
ауылындағы
су құбырын
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2009

170567

20000

80000

70567364

Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауданы
Аксаковка
ауылындағы
су құбырын
қайта
жаңғырту

АШМ

2008-
2009

89244


25000

64244365

Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауданы Науалы
ауылын сумен
жабдықтау

АШМ

2008-
2009

135212


25000

110212366

Шығыс
Қазақстан
облысы Аягөз
ауданы
Сарыарқа
ауылындағы
бас тоғанды
кенттік су
құбырын қайта
жаңғырту

АШМ

2008-
2009

59926


25000

34926367

Шығыс
Қазақстан
облысы Зырян
ауданы
Октябрьский
кентінде су
құбырын
жаңалау

АШМ

2008-
2009

166293


25000

141293368

Шығыс
Қазақстан
облысы Ұлан
ауданы
Алмасай
ауылды сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
жаңалау

АШМ

2008-
2009

87053


25000

62053369

Шығыс
Қазақстан
облысының
Аягөз ауданы
Айғыз
ауылының
кенттік су
құбырымен
суіркуішін
қайта құру

АШМ

2007-
2008

107362

30000

77362
370

Шығыс
Қазақстан
облысы
Тарбағатай
ауданы
Көкжыра
ауылындағы су
құбыры
желілерін
қайта
жаңғырту

АШМ

2007-
2008

120134

30000

90134
371

Шығыс
Қазақстан
облысы
Тарбағатай
ауылындағы
бас тоғанды
кенттік
құбырын қайта
жаңғырту

АШМ

2007-
2008

92816

30000

62816
372

Жамбыл облысы
Мерке ауданы
Сурат
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін
қалпына
келтіру

АШМ

2007-
2008

82504

20000

62504
373

Жамбыл облысы
Мерке ауданы
Интернациа-
нальное
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

84112

20000

64112
374

Жамбыл облысы
Т. Рысқұлов
ауданы
Көгершін
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
қайта жаңарту
(екінші
кезек)

АШМ

2007-
2008

196934

60000

136934
375

Жамбыл облысы
Сарысу ауданы
Жайылма
ауылында,
Маятас
ауылында
топтық сумен
жабдықтау
жүйелерін
қайта жаңарту
Сметалық
құжаттаманы
қайта санау

АШМ

2007-
2008

96000

15000

81000
376

Жамбыл облысы
Талас ауданы
Ақкөл
ауылындағы
су желілері
(су құбыры)
құрылысының
екінші
кезеңін қайта
жаңғырту

АШМ

2007-
2008

58665

15000

43665
377

Жамбыл облысы
Жамбыл ауданы
Бірлесу Еңбек
ауылын сумен
жабдықтау

АШМ

2007-
2008

114001

42476

71525
378

Жамбыл облысы
Т. Рысқұлов
ауданы Өрнек
ауылының су
шығару
имараттары
және сумен
қамтамасыз
ету жүйесі

АШМ

2007-
2008

73901

30000

43901
379

Жамбыл облысы
Талас ауданы
Тамды
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін қайта
жаңғырту

АШМ

2007-
2008

144900

30000

114900
380

Жамбыл облысы
Байзақ ауданы
Ынтымақ
ауылының
топтық су
құбырын қайта
жаңғырту

АШМ

2005-
2008

398152

271560

126592
381

Жамбыл облысы
Талас ауданы
Үшарал ауылын
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
қайта
жаңғырту

АШМ

2008-
2009

138057


15000

123057382

Жамбыл облысы
Мойынқұм
ауданы Қеңес
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесі
құрылысын
салу (2
кезек)

АШМ

2008-
2009

108320


20000

88320383

Жамбыл облысы
Мойынқұм
ауданы
Құмөзек
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйелерін
және су
шығару
имараттарын
қалпына
келтіру

АШМ

2008-
2009

126082


14272

111810384

Жамбыл облысы
Шу ауданы
Төле би
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
қайта
жаңғырту
(2 кезек)

АШМ

2008-
2009

324794


20000

304794385

Жамбыл облысы
Шу ауданы
Белбасар
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйелерін
қайта
жаңғырту

АШМ

2008-
2009

114648


25000

89648386

Жамбыл облысы
Шу ауданы
Жаңажол
ауылының су
құбырларын
және су
шығару
имараттарын
қалпына
келтіру

АШМ

2008-
2009

84621


20000

64621387

Батыс
Қазақстан
облысы
Ақжайық
ауданы Тайпақ
ауылын сумен
жабдықтау

АШМ

2008-
2009

238479


40000

198479388

Батыс
Қазақстан
облысы
Теректі
ауданындағы
Ақжайық
ауылында су
жабдықтауын
қалпына
келтіру

АШМ

2008-
2009

121247


40000

81247389

Батыс
Қазақстан
облысы Бөрілі
ауданы
Тихоновка
ауылында су
құбырының
құрылысын
салу

АШМ

2007-
2008

58870

30000

28870
390

Батыс
Қазақстан
облысы Бөрлі
ауданы
Қызыл-Тал
ауылындағы
суөткізгіштің
құрылысы

АШМ

2008-
2009

71965


30000

41965391

Батыс
Қазақстан
облысы
Зеленов
ауданы
Ростоши
ауылдағы су
өткізу
құбырын қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

106749

50000

56749
392

Батыс
Қазақстан
облысы Сырым
ауданы Қособа
ауылын сумен жабдықтау

АШМ

2007-
2008

80171

40000

40171
393

Батыс
Қазақстан
облысы Сырым
ауданы
Коминтерн
ауылдағы
сумен
жабдықтау
құбырын
жақсарту

АШМ

2007-
2008

115704

90000

25704
394

Батыс
Қазақстан
облысы
Тасқала
ауданы Чижа
2 ауылын
сумен
жабдықтау

АШМ

2007-
2008

94479

70000

24479
395

Батыс
Қазақстан
облысы
Шыңғырлау
ауданы
Лубенка
ауылын сумен
жабдықтау

АШМ

2007-
2008

86115

40000

46115
396

Батыс
Қазақстан
облысы
Сұлукөл
ауылын сумен
қамтамасыз
ету (сметалық
құжатын
өзгерту)

АШМ

2007-
2008

77669

50000

27669
397

Батыс
Қазақстан
облысы
Қаратөбе
ауданы Қоскөл
ауылында
сумен
жабдықтау
құрылысы

АШМ

2008-
2009

77763


40000

37763398

Батыс
Қазақстан
облысы Бөрлі
ауданындағы
Киров
ауылында су
өткізу
құрылымын
салу

АШМ

2007-
2008

55718

30000

25718
399

Батыс
Қазақстан
облысы
Қазталовка
ауданы
Жаңажол
ауылын сумен
қамтамасыз-
дандыру

АШМ

2007-
2008

34198

20000

14198
400

Батыс
Қазақстан
облысы
Казталов
ауданы
Жалпақтал
ауылын сумен
жабдықтау
жүйесін
қалпына
келтіру

АШМ

2008-
2009

178005


40000

138005401

Батыс
Қазақстан
облысы
Шыңғырлау
ауданы
Новопетровка
ауылындағы
су жабдықтау
құрылысы

АШМ

2007-
2008

52970

40000

12970
402

Батыс
Қазақстан
облысы Сырым
ауданындағы
Бұлан ауылын
сумен
жабдықтау

АШМ

2007-
2008

64322

40000

24322
403

Қарағанды
қаласы
Сортировка
кентінде су
құбырын салу

АШМ

2006-
2008

244953

150000

94953
404

Қарағанды
қаласы Шахан
ауылы. Ішкі
кварталдық
су құбырлар
жүйесін қайта
жаңарту
3-кезегі

АШМ

2007-
2008

167782

80000

87782
405

Қарағанды
облысы Абай
ауданы Топар
кентінде
суөткізгіш
жүйесінің
құрылысы

АШМ

2008-
2009

403009


25000

378009406

Қарағанды
қаласы
Бұхар-Жырау
ауданы
Көкпекті
ауылдағы су
құбырлар
жүйесін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

84812

40000

44812
407

Қарағанды
қаласы Нұра
ауданы Киевка
кентіндегі
су құбырлар
жүйесін қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

68179

30000

38179
408

Қарағанды
облысы Нұра
ауданы Киевка
кентінің
кентішілік су
құбыры
желілері мен
су қабылдағыш
имараттарының
құрылысы

АШМ

2008-
2009

358936


25000

333936409

Қарағанды
облысы Нұра
ауданы
Пржевальское
ауылындағы
су құбырлары
желілерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

212757


25000

187757410

Қарағанды
облысы Нұра
ауданы
Майоровка
ауылындағы
су құбырлар
жүйесін қайта
жаңғырту

АШМ

2008-
2009

80494


25000

55494411

Қарағанды
қаласы
Осакаровка
кентінің су
жүйесін қайта
құрылымдау

АШМ

2007-
2009

111759

40000

50000

21772412

Абай
ауданының
Южный
ауылындағы
ішкі квартал-
дарының су
жүйелерін
қайта құру
(2-кезегі)

АШМ

2007-
2008

27442

25000

2442
413

Қарағанды
облысы
Ақтоғай
ауданы
Шашубай
кентінің су
құбыры
желісін қайта
құру

АШМ

2007-
2008

127855

20000

107855
414

Қарағанды
облысы
Ақтоғай
ауданының
Нұркен
ауылындағы
су құбырлар
жүйелерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

40609


37701

2908415

Қарағанды
облысы
Ақтоғай
ауданы
Сарышаған
ауылішілік
су жүйелерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

122913


25000

97913416

Қарағанды
облысы
Қарқаралы
ауданының
Егіндібұлақ
ауылындағы
су құбырлар
жүйелерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

115694


36257

79437417

Қарағанды
облысы
Қарқаралы
ауданының
Теректі
ауылындағы су
құбырлар
жүйелерінің
құрылысы

АШМ

2008-
2009

74437


25000

49437418

Қарағанды
облысы
Қарқаралы
ауданының
Аппаз
ауылындағы
су құбырлар
жүйелерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

99395


25000

74395419

Қарағанды
облысы Ұлытау
ауданының
Байқоңыр
ауылындағы
су құбырлар
жүйелерінің
құрылысы

АШМ

2008-
2009

81738


25000

56738420

Қарағанды
облысы Шет
ауданының
Өспен
ауылындағы
су құбырлары
желілерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

189415


25000

164415421

Қарағанды
облысы Шет
ауданы Ақадыр
ауылын сумен
жабдықтау
жүйесін қайта
құрылымдау

АШМ

2008-
2009

260152


25000

235152422

Қарағанды
облысы
Жаңаарқа
ауданының
Байдалы би
ауылындағы
су құбырлар
жүйелерін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

137955


25000

112955423

Қарағанды
облысы Ақтау
ауылының
су өткізу
желісін
қайта жаңарту

АШМ

2008-
2009

73821


25000

48821424

Қостанай
облысы
Әулиекөл
ауданы
Құсмұрын
ауылының
сумен
жабдықтау
объектілерін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2009

444652

50000

119468

275184425

Қостанай
облысы
Жетіқара
ауданы
Мықтыкөл,
Волгоград
ауылдары
Волгоград
топтық су
құбырын қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2009

282844

40000

82844

160000426

Қостанай
облысы
Қамысты
ауданы
Қамысты
ауылын сумен
жабдықтау
жүйесін қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

104136

30000

74136
427

Қостанай
облысы
Целинное,
Прогресс,
Челгаши,
Октябрьское,
Железнодорож-
ное, Жаныспай
ауылдары
Тютінгүр жер
асты су
кенішінен
Железнодорож-
ный топтық
су құбырын
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2009

138807

30000

50000

58807428

Қостанай
облысы
Сарыколь
ауданы
Сарыколь
ауылында
суөткізгіш
таратушы
торабын қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

120923

30000

90923
429

Қостанай
облысы
Федоров
ауданы
Федоровка
ауылында
таратушы
торап су
өткізгішін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

102461

30000

72461
430

Қостанай
облысы
Әулиекөл
ауданы
Әулиекөл
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2009

425851

30000

100000

295851431

Қостанай
облысы
Қостанай
ауданы
Озерное
ауылын сумен
қамтамасыз
етуді қайта
жаңарту

АШМ

2008-
2009

86705


25000

61705432

Қостанай
облысы
Таранов
ауданы Баталы
ауылын сумен
қамтамасыз
етуді қайта
жаңарту

АШМ

2008-
2009

88538


25000

63538433

Қостанай
облысы
Жангелді
ауданы Қарасу
ауылын сумен
қамтамасыз
етуді қайта
жаңарту

АШМ

2008

40547


40547
434

Қызылорда
облысы Қазалы
ауданы
Басықара елді
мекенін сумен
жабдықтау
жүйесін қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

40953

20000

20953
435

Қызылорда
облысы Қазалы
ауданы
Примова елді
мекенін сумен
жабдықтау
жүйесін қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

56975

20000

36975
436

Қызылорда
облысы
Қармақшы
ауданы Жосалы
аудан
орталығындағы
су құбырының
құрылысы.
Қыстақішілік
тораптар
(3-ші кезең)

АШМ

2007-
2009

445604

100000

210000

135604437

Қызылорда
облысы
Қармақшы
ауданы Ақтөбе
елді мекенін-
дегі сумен
қамту жүйесінің
құрылысы.
Қыстақішілік
су құбыры
желілері

АШМ

2008-
2009

60481


25000

35481438

Қызылорда
облысы
Қармақшы
ауданы
Тұрмағамбет
елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесінің
құрылысы.
Қыстақішілік
су құбыры
желілері

АШМ

2008

40611


40611
439

Қызылорда
облысы
Қармақшы
ауданы Ақжар
елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесінің
құрылысы.
Қыстақішілік
су құбыры
желілері

АШМ

2008-
2009

59042


25000

34042440

Қызылорда
облысы
Жалағаш
ауданы
"Жалағаш"
аудан
орталығындағы
су құбыры
торабын
кеңейту.
Қыстық
ішіндегі
тораптар.
3-ші кезең

АШМ

2007-
2008

74411

28299

46112
441

Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы Нағи
Ілиясов елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесін
кеңейту және
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

110338

40000

70338
442

Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы
Сейфуллин
елді мекенін-
дегі сумен
қамту жүйесін
қайта құры-
лымдау және
кеңейту

АШМ

2008-
2009

247281


25000

222281443

Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы
Айдарлы елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесін қайта
құрылымдау

АШМ

2008-
2009

219012


25000

194012444

Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы Шаған
елді мекенін-
дегі сумен
қамту жүйесін
қайта
құрылымдау

АШМ

2008-
2009

291945


25000

266945445

Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы
Қоғалыкөл
елді мекенін-
дегі сумен
қамту жүйесін
қайта
құрылымдау
және кеңейту

АШМ

2008-
2009

201209


25000

176209446

Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы
Шіркейлі елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесін
кеңейту және
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

173829

20000

153829
447

Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
"Жаңақорған"
қыстағындағы
сумен қамту
жүйесін қайта
жаңарту.
Қыстақішілік
су өткізгіш
жүйесі.
3-кезең

АШМ

2007-
2009

183481

30000

80000

73481448

ЖТС құрамын-
дағы Шиелі
кентіндегі
кентішілік
су өткізу
желілерін
қайта
құрылымдау.
Көкшоқы
шағын ауданы

АШМ

2007-
2008

116345

35865

80480
449

Қызылорда
облысы Арал
ауданы
Сексеуіл
кентінің
сумен
жабдықтау
желісін
қайта құру

АШМ

2007-
2008

141626

30000

111626
450

Қызылорда
облысы Арал
ауданындағы
Арал-Сарыбұ-
лақ топтық
суқұбырының
сорғы
бекетінен
Жақсықылыш
қыстағына
дейінгі су
құбыры
жолдарын
қайта
құрылымдау

АШМ

2008-
2009

144252


25000

119252451

Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Қожакент елді
мекенінің
сумен
жабдықтау
желісін
қайта құру

АШМ

2007-
2008

88481

40000

48481
452

Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Жаңаарық елді
мекенінің
сумен
жабдықтау
желісін қайта
құру

АШМ

2007-
2008

164725

40000

124725
453

Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Сунақата елді
мекенінің
сумен
жабдықтау
желісін
қайта құру

АШМ

2007-
2008

52339

20000

32339
454

Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Бесарық елді
мекенінің
сумен
жабдықтау
желісін
қайта құру

АШМ

2008-
2009

95452


25000

70452455

Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Екпінді елді
мекеніндегі
қазіргі бар
суқұбыры
желісін қайта
құрылымдау

АШМ

2008

41768


41768
456

Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Төменарық
елді мекенін-
дегі сумен
қамту жүйесін
қайта
құрылымдау

АШМ

2008-
2009

208066


25000

183066457

Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Сүттіқұдық
елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесін қайта
құрылымдау

АШМ

2008-
2009

85954


25000

60954458

Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Қожамберді
елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесін қайта
құрылымдау

АШМ

2008

30719


30719
459

Қызылорда
облысы
Тасбөгет
кентінің
сумен
жабдықтау
және субұрма
желілерін
кеңейту мен
қайта құру.
2-кезек

АШМ

2007-
2009

631068

114333

350000

166735460

Маңғыстау
облысы
Қарақиян
ауданы Құрық
ауылындағы
"Ақтау-Құрық"
су тарту
құбырының
екінші
тармағының
құрылысы

АШМ

2007-
2009

164126

80000

50000

34126461

Маңғыстау
облысы
Қарақия
ауданы Бұрма,
Қолқа елді
мекендерін
сумен қамту

АШМ

2008-
2009

110116


40000

70116462

Маңғыстау
облысы Бейнеу
ауданы
Ақжігіт-Май-
линск топтық
су құбырының
басты
насостық
станциясын
қайта
жаңғырту

АШМ

2007-
2008

46340

35000

11340
463

Маңғыстау
облысы Бейнеу
ауданы Тәжен,
Ақшымырау
елді мекенде-
рін сумен
қамту

АШМ

2008-
2009

81246


40000

41246464

Маңғыстау
облысы
Маңғыстау
ауданы
Боздақ,
15-бекет елді
мекендерін-
дегі суды
даярлау
жүйелерінің,
сутартқыш
имараттары-
ның, желгене-
раторларының,
құрылысы және
ұңғымаларды
бұрғылау

АШМ

2008-
2009

190643


40000

150643465

Маңғыстау облысы Қарақиян ауданы Құрық ауылда көлемі 1000 текше метр құрама темірбетон және кентішілік торабқа су беруге арналған сорғы станциясының құрылысы

АШМ

2007-
2008

106715

40000

66715
466

Маңғыстау
облысы
Қарақиян
ауданы Құрық
ауылында 2-ші
көтерме сорғы
станциясынан
басталатын
ұзындығы 16
км магистрал-
ды су тазарт-
қыш салу

АШМ

2007-
2008

180882

40000

140882
467

Павлодар
облысы
Шарбақты
ауданы
Шарбақты
ауылда су
құбырын және
су құбыры
құрылыстарын
қайта жаңарту

АШМ

2006-
2008

397774

140000

257774
468

Павлодар
облысы Қашыр
ауданы
Байқоныс
ауылы су
құбырларын
және су
тазартқыш
жабдықтарын
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

77578

20000

57578
469

Павлодәр
облысы
Шідерті
кентінің
сумен
жабдықтау
және субұрма
желілерін
кеңейту мен
қайта құру

АШМ

2007-
2009

650988

50000

300000

300988470

Павлодәр
облысы Қашыр
ауданы
Песчаное
ауылының
суқұбыры
құрылысын,
насос
стансиясының
бірінші
көтермесі мен
су құбыры
желісін
модерниза-
циялау

АШМ

2007-
2008

54756

30000

24756
471

Павлодар
облысы Қашыр
ауданы
Львовка ауылы
су құбырларын
қайта жаңарту

АШМ

2008-
2009

70933


25000

45933472

Павлодар облысы Қашыр ауданы Октябрьское ауылында су құбырын және су құбыры имараттарын қайта жаңарту

АШМ

2008-
2009

322171


25000

297171473

Павлодар
облысы
Железинка
ауданы
Железинка
ауылында су
құбырын қайта
құру

АШМ

2008-
2009

237130


25000

212130474

Павлодар
облысы
Шарбақты
ауданы
Жылы-бұлақ
ауылды су
құбырын қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

71002

30000

41002
475

Павлодар
облысы
Шарбақты
ауданы
Сосновка
ауылында су
құбырын қайта
құру

АШМ

2008-
2009

81043


25000

56043476

Павлодар
облысы Лебяжі
ауданы Черное
ауылындағы су
құбырларын қайта құру

АШМ

2008-
2009

124221


25000

99221477

Павлодар
облысы Лебяжі
ауданы
Малыбай
ауылында су
құбырының
құрылысы

АШМ

2008-
2009

133424


25000

108424478

Павлодар
облысы
Успенка
ауданы
Тимирязево
ауылының су
құбырларын
қайта құру

АШМ

2008-
2009

109838


25000

84838479

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Уәлиханов
және Ақжар
аудандарының
ауылдық елді
мекендерін
сумен
жабдықтау
(II кезек).
"Чехово
ауылында 2
көтергішті су
тарту-сорғы
станциясы"
Уәлиханов
ауданы Чехово
ауылы

АШМ

2006-
2008

224802

120000

104802
480

Солтүстік
Қазақстан
облысы Жамбыл
ауданының
кусталық
бұрғылау су
тоғанының
құрылысы (II кезең).
Жамбыл ауданы
Светлое,
Матросово,
Екатериновка,
Чапаево,
Сәбит,
Святодуховка,
Зеленая роща
ауылдарындағы
Екатериновка
жер асты
сулары
учаскесі

АШМ

2006-
2008

223346

120000

103346
481

Солтүстік
Қазақстан
облысы Булаев
топтық су
құбырын (3
кезек) қайта
жаңарту
(жобаны
түзету)

АШМ

2007-
2009

491501

50000

341501

100000482

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Қызылжар
ауданы
Бишкуль
ауылының
тарату
желісін
қайта құру

АШМ

2007-
2010

742308

40000

300000

300000

102308


483

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Ғ. Мүсірепов
ауданы
Новоишимское
ауылдағы су
құбырлары
торларын
қайта жөндеу
және
өркендету

АШМ

2007-
2009

370892

50000

200000

120892484

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Аққайын
ауданы
Смирнов
ауылындағы
су құбырлары
торларын
қайта жөндеу
және
өркендету

АШМ

2007-
2009

211444

38762

151444

21238485

Солтүстік
Қазақстан
облысы Жамбыл
ауданы
Пресновка
ауылдағы су
құбырлары
торларын
қайта жөндеу
және
өркендету

АШМ

2007-
2008

109638

40000

69638
486

Солтүстік
Қазақстан
облысы
Уалихан
ауданы
Кішкенекөл
ауылындағы
су құбырлары
торларын
қайта жөндеу
және
өркендету

АШМ

2008-
2009

317055


50000

267055487

Солтүстік
Қазақстан
облысы Есіл
ауданының
Тарангүл және
Двинск
ауылдарындағы
бетбұрысты
қайта
жаңғырту

АШМ

2008-
2009

206124


40000

166124488

Солтүстік
Қазақстан
облысы Мамлют
ауданының
Дубровное
ауылындағы
бетбұрысты
қайта
жаңғырту

АШМ

2008-
2009

167823


40000

127823489

Солтүстік
Қазақстан
облысы Мамлют
ауданының
Афонькино,
Пробуждение
және
Новоукраинка
ауылдарындағы
бетбұрысты

АШМ

2008-
2009

153953


40000

113953490

Солтүстік
Қазақстан
облысы Ақжар
ауданының
Менжинское
ауылындағы
бетбұрысты
қайта
жаңғырту

АШМ

2008

32260


32260
491

Оңтүстік
Қазақстан
облысы Сайрам
ауданы Сайрам
ауылында су
құбыры
желісін салу

АШМ

2006-
2009

997499

154823

300000

542676492

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қазығұрт
ауданы
Алтынтөбе,
Қаржан елді
мекендерін
сумен
жабдықтау

АШМ

2006-
2008

125082

70139

54943
493

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Абай ауылы
мен іргелес
ауылдарын
сумен
жабдықтау
(аяқтау)

АШМ

2004-
2008

524065

408566

115499
494

Оңтүстік
Қазақстан
облысы Созақ
ауданы
Шолақ-Қорған
ауылын сумен
қамтамасыз
ету.
Құрылыстың
2-ші кезегі

АШМ

2007-
2009

278032

30000

100000

148032495

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданы
Қарақұм елді
мекеніндегі
су құбырлары-
ның жүйесін
кеңейту және
су құбырларын
салу

АШМ

2007-
2008

77012

40000

37012
496

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түлкібас
ауданы
Кемірбастау
- Түлкібас -
Т. Рысқұлов
ауылына су
өткізу құбыры

АШМ

2007-
2009

445532

15000

280532

150000497

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекаралас
елді
мекендерін
сумен
қамтамасыз
ету (Бірлісу
ауылдық
округінің 28
гвардияшылар
ауылы)

АШМ

2007-
2008

49983

45918

4065
498

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекаралас
елді
мекендерін
сумен
қамтамасыз
ету (Ұшқын
ауылдық
округінің
Достық ауылы)

АШМ

2007-
2008

75934

64970

10964
499

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекаралас
елді
мекендерін
сумен
қамтамасыз
ету (Алпамыс
ауылдық
округінің
Ақжол ауылы)

АШМ

2007-
2008

62716

60515

2201
500

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекаралас
елді
мекендерін
сумен
қамтамасыз
ету
(Жартытөбе
ауылдық
округінің
Достық ауылы)

АШМ

2007-
2008

89554

70288

19266
501

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекаралас
елді
мекендерін
сумен
қамтамасыз
ету (Ұшқын
ауылдық
округінің
Қоралас
ауылы)

АШМ

2007-
2008

66058

57909

8149
502

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қазығұрт
Молбұлақ
ауылындағы
орамды жүйе
мен
резервуарға
дейінгі су
құбырын және
СГВ су алғыш
имаратын
қайта құру

АШМ

2007-
2008

66442

23286

43156
503

Оңтүстік
Қазақстан
облысы Төле
би ауданы
1-Май ауылын-
да су құбырын
салу

АШМ

2007-
2009

282426

40000

121213

121213504

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Байдібек
ауданы Шалпақ
ауылын сумен
жабдықтау

АШМ

2007-
2008

206150

30000

176150
505

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Байдібек
ауданы
Ақбастау
ауылын сумен
жабдықтау

АШМ

2007-
2008

132569

34627

97942
506

Жібек жолы
көшесінен
Сайрам,
Жұлдыз,
Қарабастау,
Бадам-1,
Бадам-2 елді
мекендеріне
дейін
тартылған су
құбырын салу

АШМ

2007-
2009

285939

20000

100000

16939507

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түлкібас
ауданы
Жаскешу
ауылын сумен
қамтамасыз
ету

АШМ

2007-
2008

101787

30000

71787
508

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қазығұрт
ауданы Рабат
және Атбұлақ
елді
мекендерінің
су құбыры
желілерін
және
ғимараттарын
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

172722

20000

152722
509

Оңтүстік
Қазақстан
облысы Отрар
ауданы Маяқұм
ауылында ішкі
су құбыры
желілерін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2008

87042

30000

57042
510

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданы
Қажымұқан-
Қараспан
топтық су
құбырын салу

АШМ

2007-
2009

836123

43151

148044

644928511

Оңтүстік
Қазақстан
облысы Отрар
ауданы
Балтакөл елді
мекеніндегі
ішкі су
құбырларының
жүйелерін
қайта құру

АШМ

2007-
2008

102995

30000

72995
512

Оңтүстік
Қазақстан
облысы Отрар
ауданы
Қожатоғай
елді
мекенінде
ішкі су
құбырларының
жүйелерін
қайта құру

АШМ

2007-
2008

94281

30000

64281
513

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Мырзакент
елді
мекеніндегі
су құбырының
құрылысын
аяқтау

АШМ

2006-
2009

251175

58660

25000

167515Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:               61341484  47328674
                                                      10993620
                                                         499000

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарлама

514

Шығыс
Қазақстан
облысы Семей
қаласының
орталық
жылумен
қамтамасыз
ету шеңберін-
де сақталып
қалған бу
қазандарының
және жылу
энерго
орталықтары-
ның қуаттылы-
ғын модерни-
зациялаумен
жылу желіле-
рін қайта
құру

ЭМРМ

2006-
2009

8490410

6728736

1597105

164569Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:                  1597105  164569

Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

515

Инженерлік-
коммуникация-
лық желілерді
дамыту және
орнату

ИСМ

2008-
2010

124415139


36564139

42223000

45628000


516

Жергілікті
атқарушы
органдарға
тұрғын ұй
салуға
бюджеттік
кредит беру

ИСМ

2008-
2010

49800000


16200000

16100000

17500000


517

Мемлекеттік
коммуналдық
тұрғын ұй
қорының
тұрғын үйін
салу

ИСМ

2008-
2010

27833838


8733838

9600000

9500000


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             61497977 67923000
                                                      72628000

р

N

Жобаның
атауы
Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-
ның
әкім-
шісі
Іске
асыру
ке-
зеңі
Жалпы
құны
2008
жылға
дейін
Болжам 2010
жылдан
кейін
2008
жыл
2009
жыл
2010
жыл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006 - 2012 жылдарға арналған бағдарламасы

518

Ақмола
облысы
"Мәдениет-
Мариновка"
автожолына
шыға бере
"Петровка-
Каменка-
Острогорка"
автожолының
(55-108 км)
учаскесін
қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

1321698

353000

436924

363000

168774


519

"Ақтөбе
облысы
Хромтау
темір жол
станциясына
кіреберіс"
автожолын
салу (5,95
км)

ККМ

2007-
2008

183717

92000

91717
520

Ақтөбе
облысында
"Шұбарқұдық
-Ойыл-Қобда
-Соль-Илек"
автожолын-
дағы 163-
169 км Ойыл
өзенінен
өту көпірін
қайта құру

ККМ

2007-
2008

503206

68000

435206
521

"Алматы
облысы 0-31
км Талды-
қорған-
Текелі"
автокөлік
жолын қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2009

1973896

800000

789000

384896522

Алматы
облысы
0-11 км
"Сарыөзек
- Қорғас
-Қоғалы -
Көксу -
Қарабұлақ"
автомобиль
жолдарын
қалпына
келтіру

ККМ

2009-
2011

4693035870000

900000

2923035

523

Атырау
облысы
0-10,5 км
"Еркінқала
кентіне
кіріс жолы
0-11 км"
облыс
маңызындағы
автомобиль
жолын қайта
жаңарту

ККМ

2008

421691


421691
524

Атырау
облысы
"Индер -
Қарабау -
Миялы
-Сағыс"
облыс
маңызындағы
автомобиль
жолын қайта
жаңарту,
203-317 км

ККМ

2008-
2011

6070557


381309

820750

1559921

3308577

525

Шығыс
Қазақстан
облысы
"Риддер
қаласының
айналма
жолы"
автокөлік
жолын салу

ККМ

2007-
2011

1449610

153000

708610


125000

463000

526

Жамбыл
облысы
"Қызтоған-
облыс
шекарасы
автожолының
құрылысы"

ККМ

2008

501653


501653
527

Батыс
Қазақстан
облысында
Жымпиты
-Қаратөбе"
автожолын,
55-72 км
жерін қайта
құру

ККМ

2008-
2009

722988


240000

482988528

Батыс
Қазақстан
облысында
Жымпиты
-Қаратөбе"
автожолын,
72-87 км
жерін қайта
құру

ККМ

2008-
2009

655711


240000

415711529

Қарағанды
облысы
106-113 км
"Қарағанды-
Шахтинск-
Есенгелді-
Щербаковск-
Киевка"
автокөлік
жолын қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2011

5578048

283950

618000

1218436

1527460

1930202

530

Қостанай
облысы
0-79 км
"Ұзынкөл-
Сарыкөл"
жалпы
пайдаланы-
латын
автокөлік
жолын қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

4598975

357506

252126

1900000

2089343


531

Қостанай
облысы
"Федоровка-
Ленин-Виш-
невка"
жалпы
пайдаланы-
латын
автокөлік
жолын қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

3363058

469255

202100

1300000

1391703


532

Қостанай
облысы
0-63 км
учаскесі
"Қойбағар-
Қарасу-
Севастопо-
льский"
жалпы
пайдаланы-
латын
автокөлік
жолын қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

3444428

437333

245360

1107095

1654640


533

Қостанай
облысы
0-114,09 км
"Қарасу-
Большая
Чураковка"
жалпы
пайдаланы-
латын
автожолды
қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

6478679

34906

100414

2323262

4020097


534

Қызылорда
облысы "М32
Самара-
Шымкент"
-Қамыстыбас
-Аманөткел-
Бөген КНА-9
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2008

514483

161000

353483
535

Маңғыстау
облысы
"Форт -
Шевченко
-Таушық"
автожолының
құрылысы,
30 км

ККМ

2008-
2011

813903


153000

326634

130366

203903

536

Маңғыстау
облысы
"Қызылсай-
Шопан Ата"
автожолының
құрылысы

ККМ

2008

386000


386000
537

Павлодар
облысы
Панфилово
- Бестөбе
автокөлік
жолын 23-42
(20км)
қайта
жаңарту

ККМ

2008-
2011

1276000


127000

236000

127000

786000

538

Павлодар
облысы
"Шарбақты-
Галкино-
Мақпал -
автокөлік
жолының
32-54 км
(22км)
қайта
жаңарту"

ККМ

2008-
2011

1403000


340000

300000

488000

275000

539

Солтүстік
Қазақстан
облысында
"М-51-
Петерфельд-
Новокаменка
-А-16" КТ-1
автокөлік
жолын қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2009

1424157

300000

575900

548157540

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
шекаралық
елді
мекендерде
автожолды
қайта
жаңарту.
0-8,6 км,
ұзындығы
8,6 км
Алматы-
Ташкент,
Қызыл-
Сарқырама
ауылына
кіреберіс
Р/ДА
автокөлік
жолын қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2008

199682

129754

66478
541

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
шекаралық
елді
мекендерде
автожолды
қайта
жаңарту.
4-10,5 км,
ұзындығы
6,5 км
Қапланбөк-
Жібек жолы
ОК-52
автокөлік
жолын қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2008

151648

47323

104325
542

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
шекаралық
елді
мекендерде
автожолды
қайта
жаңарту.
0-8 км,
ұзындығы 8
км
Бозсу-Құй-
ған-Қияжол
Р/Д А15
автокөлік
жолын қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2008

178115

89950

88165
543

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
шекаралық
елді
мекендерде
автожолды
қайта
жаңарту.
41-56 км,
ұзындығы
15,2 км
Дербісек-
Сарыағаш
шипажайы-
Қанағат-
Арыншы
ОК-50
автокөлік
жолын қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2009

312350

54964

208487

48899544

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
шекаралық
елді
мекендерде
автожолды
қайта
жаңарту.
0-8 км,
ұзындығы
8 км
Қаратөбе-
Ғ.Мұратбаев
автокөлік
жолын қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2008

186740

49625

137115
545

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
"Теміржолы
арқылы жол
өтпесі бар
"Арыс
қаласының
айналымы"
автомобиль
жолын салу

ККМ

2008

613859


613859
546

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
"Қошқарата
-Кенсай
-Жамбыл
облысының
шекарасы"
15 шақырым
автокөлік
жолдары
құрылысы

ККМ

2008-
2009

878637


195005

683632Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             9012927  13329460
                                                  14182304
                                                        9889717

Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

547

Астана
қаласында
сол жақ
жағалауда
3 шағын
аудан
бірінші
тұрғын
ауданында
1200 орынға
арналған
мектеп салу

БҒМ

2004-
2008

980676

262896

717780
548

Астана
қаласында
"Сарыарқа
ауданында
800 орындық
кәсіптік
мектеп"
салу
(құрылыс
бейіні
бойынша)

БҒМ

2004-
2008

734584

200000

221117

307453549

Астана
қаласының
Көктал-2
ауданында
800 орындық
мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

1446661

300000

1109030
550

Астана
қаласында
Московская
көшесінің
бойынан
1200
орындық
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

738405


738405

200000551

Астана
қаласында
ауысымда
250 адам
қабылдайтын
әйелдер
консульта-
циясы мен
жаңа туған
нәрестелер-
ді 2 кезеңде
күту бөлім-
шесі бар
150 төсектік
перзентхана
салу

ДСМ

2006-
2009

8625257

100000

2075000

6450257552

Астана
қаласында
қан
орталығын
салу

ДСМ

2007-
2008

3727622

1000000

2727622
553

Астана
қаласында
қалалық он-
кологиялық
диспансер-
дің
корпусын
салу және
қайта жаңарту

ДСМ

2005-
2008

5423205

1510806

3912399
554

Астана
қаласында
ауысымды
150 адам
қабылдайтын
емханасы
бар 250
төсектік
медикалы-
әлеуметтік
оңалдыру
орталығын
салу

ДСМ

2008-
2010

1600000


50000

1300000

250000


555

Астана
қаласында
250 төсекке
қалалық
ересектер
инфекциялық
ауруханасын
салу

ДСМ

2009-
2010

21024101771687

330723


556

Астана
қаласында
ауысымға
350 рет
консульта-
циялы-диаг-
ностикалық
емханасына
келуге 250
төсекке
арналған
көпбейінді
ауруханасын
салу

ДСМ

2008-
2010

1250000


50000

1050000

150000


557

Астана
қаласындағы
250 төсекке
қалалық
жұқпалы
балалық
ауруханасын
салу

ДСМ

2008-
2010

1885423


50000

1619796

215627


558

Астана
қаласындағы
(Промышлен-
ный ауылы)
360 төсекке
көпбейінді
станционар
салу

ДСМ

2009-
2011

54090001000000

3786300

622700

559

Астана
қаласындағы
(ауысымға
350 рет
келуге
ересектер
емханасы,
ауысымға
150 рет
келуге
балалық
емханасы)
амбулаторлы
-емханалық
комплексін
салу

ДСМ

2008-
2011

1195026


32000

418259

418259

326508

560

Астана
қаласында
Оңтүстік-
шығыс шағын
ауданында
(оңтүстік
жағы)
амбулаторлы
-емханалық
комплексін
(ауысымға
350 рет
келуге
ересектер
емханасы,
ауысымға
150 рет
келуге
балалық
емханасы)
салу

ДСМ

2008-
2010

1519264


853777

133744

531743


561

Астана
қаласында
Есіл
өзенінің
арнасын
қайта
жаңарту

ИСМ

2002-
2009

14103105

9625056

1464005

3014044562

Астана
қаласында
Талдыкөл
сарқынды су
жинақтау-
шысын
қалпына
келтірумен
жою (1 және
2-кезектер)

ИСМ

2002-
2011

69379000

14480530

500000

5000000

5000000

44398470

563

Астана
қаласында
Есіл
өзенінің
бойынан
кеме
қатынасын
ұйымдастыру
(құрылыстың
1-кезегі
Сарыарқа
көшесінен
Президент
резиденция-
сына дейін)

ИСМ

2006-
2009

3446522

1300000

793000

1288652564

Астана
қаласының
N 1, 2 шағын
тұрғын
ауданының
(N 19
көшенің
оңтүстігі-
не)
инженерлік
желі мен
жол құрылысы

ИСМ

2004-
2008

3998951

3202429

398261
565

Астана
қаласында
бірінші
кезектегі
объекті-
лерге
инженерлік
желілер

ИСМ

2004-
2008

2974380

974380

2000000
566

Астана
қаласында
нөсер
кәрізі
жүйесін
дамыту

ИСМ

2004-
2010

19635722

3363027

500000

7000000

8657696


567

Астана
қаласын
сумен
жабдықтау
және оған
су тарту

ИСМ

2004-
2010

43863733

15000495

10665011

16555022

1643205


568

Астана
қаласындағы
Президент
паркі

ИСМ

2005-
2008

18375759

13163858

5211901
569

Астана
қаласында
Вячеслав су
қоймасының
жүргізілі-
мінің 2-ші
желісін
қайта құру

ИСМ

2007-
2008

2189457

1000000

1189457
570

Астана
қаласында
жаңа
универси-
теттің
инженерлік
коммуника-
цияларын
салу

ИСМ

2006-
2009

10000000

3916507

3900

6079593571

"Слободки"
аймағынан
пайдаланым-
дағы 2000
мм коллек-
тордың ойып
орнату
жеріне
дейін
(Қорғалжын
тас жолы)
арналық
коллекторды
салу және
43 арналық
кәріз сорғы
стансасынан
арналық
кәріз
тазарту
құрылыста-
рына дейін
қайтадан
жасау

ИСМ

2006-
2009

2200000

60000

1203000

937000572

Астана
қаласының
Жангельдин
- Кенесары
- Күмісбе-
ков -
Сары-Арқа
көшелерінің
шегіндегі
жоспарлан-
ған
ауданның
жолдары мен
инженерлік
желілерін
салу

ИСМ

2005-
2009

2424228

424228

1490000

510000573

Астана
қаласында
Есіл
өзенінің
бойында
саяжай салу

ИСМ

2007-
2012

16000000

2000000

2000000

4000000

3000000

5000000

574

N 19
жоспарлау
ауданының
инженерлік
желілері
(жылумен
жабдықтау)

ИСМ

2007-
2010

2256554

15000

2058113

183441575

Астана
қаласында
Б. Момышұлы
даңғылы
бойынша
парк салу

ИСМ

2007-
2009

3684412

106000

1000000

2578412576

Астана қаласында жаңа өнеркәсіп аймағының инфрақұрылымын салу (Индустриялық парк)

ИСМ

2008

1297987


1297987
577

"Астана
қаласында
3500
орындық
әмбебап
киноконцерт
залы" салу

МАМ

2005-
2008

15320500

7461927

7858573
578

Астана
қаласында
"Шабыт"
шығармашы-
лық сарайын
салу

МАМ

2006-
2009

6856572

1000000

2989427

2867145579

Астана
қаласында
Конгресс
холл салу

МАМ

2007-
2008

17111400

3105000

14006400
580

Астана
қаласында
Қабанбай
батыр
даңғылы
бойында
коньки
тебетін
стадион
салу

ТСМ

2006-
2009

11105980

1000000

2855980

6988750581

Астана
қаласында
теннис
кортын салу

ТСМ

2005-
2008

5184406

3643803

1447686
582

Астана қаласында Патент сарайын салу

Әділетмині

2006-2010

2071870

31807


1000000

1040063


583

Астана
қаласы
Сары-Арқа
көшесінің
N 4 көшесі-
нен N 23
көшесіне
дейінгі
учаскесін
салу

ТСМ

2006-
2008

788454

597599

190855
584

Астана
қаласында
М-2 жаңа
көпірін
салу

ККМ

2004-
2008

3999664

3884664

115000
585

Астана
қаласында
М-3 жаңа
көпірін
салу

ККМ

2006-
2009

7614380

2353757

5260623

1157 000586

Астана
қаласында
әуежайдан
N 19 көшеге
дейін
Гастелло
көшесін
салу

ККМ

2006-
2009

5500000

1500000

955710

3044 290587

Астана
қаласында
Есіл өзені
арқылы
Қабанбай
батыр
даңғылының
бойындағы
көпірді
қайта
жаңарту
("Рамстор"
сауда
орталығы)

ККМ

2005-
2008

6033351

2683000

3350351
588

"Астана
қаласында
Сарыарқа
көшесінен
бастап
Солтүстік
айналма
жолдағы
көлік
айрығына
дейінгі
учаскеде
Бөгенбай
даңғылы"
3 учаске -
эстакаданың
басынан
бастап
Угольная
көшесінің
қиылысында-
ғы екі
деңгейлік
көлік
айрығының
соңына
дейін

ККМ

2004-
2009

8250000

5950000

988153

249253589

Астана
қаласында
19 және
Гастелло
көшелерінің
қиылысында
көлік
айрығын
салу

ККМ

2006-
2009

6011287

640480

3442303

1928 504590

Астана
қаласының
Сарыарқа
көшесінен
N 36
көшесіне
дейінгі
N 23
көшесін
салу

ККМ

2007-
2008

1769808

1070000

699808
591

Астана
қаласындағы
Абай
көшесін
Ақбұлақ
өзенінен
Оңтүстік-
Шығыс шағын
ауданына
дейін қайта
құру (6
тармаққа
дейін
кеңейту)

ККМ

2007-
2008

743910

572788

171122
592

Астана
қаласындағы
Республика
даңғылы-
Бараев
көшесі
-Ташеноа
көшесі
қиылысында-
ғы көліктік
байламды
қайта құру

ККМ

2005-
2008

9390851

4000000

5390851
593

Астана
қаласында
Угольная,
N 14, N 12
және
Бейсекова
көшелері
арқылы
өтетін
магистралды
автожолын
салу

ККМ

2006-
2008

6696943

2550000

4146943
594

Тілендиев
даңғылының
Астана
қаласының
Күмісбеков
көшесінен
Солтүстік-
Батыс
айналымына
дейінгі
Тілендиев
даңғылын
қалпына
келтіру

ККМ

2006-
2010

50351643

8500000

6604534

24000000

11247109


595

N 1
жоспарлау
ауданының
инженерлік
желілерімен
жолдары
(N 19
көшесінен
оңтүстікке
қарай)

ККМ

2007-
2009

1274380

54800

448762

770818596

Сары-Арқа
көшесінен
N 36 көшеге
дейінгі
N 27
көшесінің
құрылысы

ККМ

2009

700000700000597

N 23
көшеден
әуежайға
апаратын
жолдың
айналым
айырғысына
дейінгі
Сары-Арқа
көшесінің
құрылысы
(Сары-Арқа
көшесінен
N 23 көшеге
дейін N 27
көшеге
дейін)

ККМ

2008-
2010

2000000


350000

1000000

650000


598

Абай
көшесінен
өндірістік
зонаға
темір жол
арқылы
-2,82 км
N 13
көшенің
жалғасы

ККМ

2008-
2009

1000000


500000

500000599

Күмісбеков
көшесінен
N 12 көшеге
дейін
Кенесары
көшесін
қалпына
келтіру

ККМ

2006-
2010

5140848

140848


2500000

2500000


600

Республика
даңғылынан
Можайский
көшесіне
дейін
Кенесары
көшесін
қалпына
келтіру

ККМ

2007-
2009

1040000

40000


1000000601

Күмісбеков
көшесінен
Бейсеков
көшесіне
дейін
Сейфуллин
көшесінің
құрылысы

ККМ

2009

10000001000000602

Мұңайтпасов
көшесінен
Фабричная
көшесіне
дейінгі жер
телімінде
Манас
көшесін
қалпына
келтіру

ККМ

2008-
2009

823337


323337

500000603

Мирзоян
даңғылынан
Абылай-хан
даңғылына
дейін N 38
көшені салу

ККМ

2008

1002199


1002199
604

Манас
даңғылынан
универси-
теттік
қалашығына
дейін N 41
көшені салу

ККМ

2008

150000


150000
605

Манас
даңғылынан
универси-
теттік
қалашығына
дейін N 42
көшені салу

ККМ

2008

150000


150000
606

N 41
көшеден
N 42 көшеге
дейін N 39
көшені салу

ККМ

2008

150000


150000
607

Астана қаласындағы Комсомольск кентінде жол салу

ККМ

2008

25000


25000
608

Астана
қаласының
ЖЭО-2, жылу
желілері
мен
энергожелі
объектіле-
рін кеңейту
және қайта
жаңарту

ЭМРМ

2003-
2009

28071993

20063725

1847110

6161158609

N 7, 8 ст.
қазан-
агрегатта-
рын, N 5, 6
ст. турбо-
агрегатта-
рын, және
су жылыту
қазандығын
орната
отырып,
Астана
қаласының
ЖЭО-2
кеңейту
және қайта
жаңарту

ЭМРМ

2005-
2015

57688940

4000000

3178308

11060 000

5300000

34060332

610

Астана
қаласында
"14 тұрғын
үй ауданы"
110/10 кВ
шағын
станциясын
салу

ЭМРМ

2006-
2009

1486829

300000

973337

200000611

Астана
қаласының
сол жақ
жағалау
бөлігіне
ЖЭО-2-ден
III қосы-
лысты жылу
магистралін
салу

ЭМРМ

2006-
2009

14081940

5000000

6000000

2981940612

Астана
қаласындағы
жұмыс істеп
тұрған
магистралды
жылу
жүйесін
қайта
жаңғырту

ЭМРМ

2008-
2015

39840520


200000

6800000

5000000

27770520

613

Астана
қаласындағы
жұмыс істеп
тұрған
магистралды
жылу
жүйесін
қайта
жаңғырту

ЭМРМ

2008-
2010

10336266


160000

644000

3614315


614

Астана
қаласындағы
ЖЭО-1-ді
жаңарту
(жаңа алаң)

ЭМРМ

2008-
2010

7581990


500000

3693267

3096843


615

Астана
қаласында
"ПНФ" 110/ 10 кВ ПС-ын
қалпына
келтіру

ЭМРМ

2005-
2009

1455342

34950

1078796

341596616

Астана
қаласында
"Восточная"
110/35/10
ПС-ын
жаңарту

ЭМРМ

2008-
2009

1115572


541686

541686Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            121264679 148822767
                                                   56431883
                                                      112178530

Алматы қаласын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

617

Алматы
қаласында
метрополи-
теннің
бірінші
кезегін
салу

ККМ

1988-
2009

103773465

56194000

24511935

23067530618

Алматы
қаласындағы
Райымбек
даңғылы
-Пушкин
көшесі
-Сүйінбай
даңғылы
қиылысын-
дағы
көліктік
айырым салу

ККМ

2008-
2009

5862159


5862159
619

Алматы
қаласындағы
Сатпаев
көшесі
-Жандосов
көшесі -
Абай
даңғылы
қиылысын-
дағы
көліктік
айырым салу

ККМ

2008-
2009

8103636


8103636
620

"Шығыс
айналып өту
Алматы
Авто жолы"
жолын салу

ККМ

2008

8800000


8800000
621

Алматы қаласындағы Рысқұлов - Сейфуллин - Жансүгіров көліктік айырым салу

ККМ

2006-
2008

5724652

5539757

184895
622

Алматы қаласындағы Рысқұлов - Бөкейханов көліктік айырым салу

ККМ

2006-
2008

5424926

4462755

962171
623

Алматы қаласындағы Кудерин көшесі - Рысқұлов даңғылы қиылысында-ғы көліктік айырым салу

ККМ

2008

5306307

4479849

826458
624

Алматы
қаласындағы
МКҚМ N 7
ҚКА
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту

ДСМ

2007-
2010

2841590

64774

999691

1000000

777125


625

Алматы
қаласы
Ақсай-2
шағын
ауданында
орналасқан
N 121
мектеп
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту мен
қалпына
келтіру
жұмыстары

БҒМ

2008

68784


68784
626

Алматы
қаласында
орналасқан
N 144 жалпы
білім беру
мектебінің
қалпына
келтіру
жұмыстары-
мен
ғимараттың
сейсмикалық
нығайтылуы

БҒМ

2008

133045


133045
627

Алматы
қаласында
орналасқан
N 72 мектеп
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту

БҒМ

2008

140803


140803
628

Алматы
қаласында
орналасқан
N 103
мектеп
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту

БҒМ

2008

174175


174175
629

Алматы
қаласында
орналасқан
N 24
мектепті
сейсмикалық
нығайту

БҒМ

2008

211000


211000
630

Алматы
қаласында
орналасқан
N 89 жалпы
білім беру
мектебінің
қалпына
келтіру
жұмыстары-
мен
ғимараттың
сейсмикалық
нығайтылуы

БҒМ

2008

255000


255000
631

Алматы
қаласында
орналасқан
N 62/167
орта
мектебінің
қалпына
келтіру
жұмыстары-
мен
ғимараттың
сейсмикалық
нығайтылуы

БҒМ

2008

833000


833000
632

Алматы
қаласында
150
төсектік
перинатал-
дық
қалалық
орталығын
салу

ДСМ

2007-
2010

2344280

93771

609513

820498

820498


633

Алматы
қаласында
260
төсектік
туберку-
лезге қарсы
ауданаралық
диспансерды
салу

ДСМ

2007-
2010

2009799

80392

522547

703430

703430


634

Алматы
қаласында-
ғы 200
төсекке
арналған
көпбейінді
қалалық
балалы
ауруханасын
салу

ДСМ

2008-
2010

2093900


700200

696850

696850


635

Алматы
қаласындағы
300 төсекке
арналған
көпбейінді
қалалық
ауруханасы

ДСМ

2008-
2010

3629418


1189918

1219750

1219750


636

Алматы
қаласындағы
"Орбита"
аудандық
қазандығын
қайта
жаңарту
және
кеңейту

ЭМРМ

2006-
2008

3060140

2484999

575141
637

Алматы
қаласының
магист-
ральды және
тарату
желілерін
дамыту

ЭМРМ

2007-
2009

12947000

3000000

4947000

5000000638

Алматы
қаласының
насостық
станциямен
ТЭЦ-2 -
ТЭЦ-1
жалғау жылу
магистра-
лін салу

ЭМРМ

2008

989000


989000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             61600071  32508058
                                                    4217653   0

2002 - 2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы

639

Ақмола
облысы
Щучье
ауданының
Щучье
қаласындағы
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

560976

248626

312350
640

Ақмола
облысы
Еңбекшілдер
ауданы
Степняк
қаласында
суөткізу
желілерін
қайта
жаңарту
(2 кезең)

АШМ

2008-
2009

190736


50000

140736641

Ақмола
облысы Есіл
ауданының
Есіл
қаласындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

399236

109236

290000
642

Ақмола
облысы
Ақкөл
ауданы
Ақкөл
қаласындағы
су құбыры
желісін
қайта
жаңарту
(II кезек)

АШМ

2007-
2008

101504

20000

81504
643

Ақтөбе
облысы Алға
ауданы Алға
қаласының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
қайта
жаңарту

АШМ

2008-
2009

393992


40000

353992644

Ақтөбе
облысы
Мұғалжар
ауданы Ембі
қаласының
су құбыры
кешенін
қайта
жаңарту

АШМ

2008-
2009

226823


40000

186823645

Алматы
облысы
Қапшағай
қаласын
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
қайта
жаңарту
және салу

АШМ

2007-
2008

80664

30000

50664
646

Алматы
облысы
Панфилов
ауданы
Жаркент
қаласында
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
салу және
қайта
жаңарту

АШМ

2008-
2009

141699


41699

100000647

Шығыс
Қазақстан
облысы
Аягөз
қаласында
су тарту
құрылыстары
мен су
құбыры
желілерін
қайта
жаңартудың
екінші
кезегі

АШМ

2006-
2008

349497

305301

44196
648

Шығыс
Қазақстан
облысының
Риддер
қаласын
жер асты
көздерінен
сумен
жабдықтау

АШМ

2004-
2008

605540

588540

17000
649

Шығыс
Қазақстан
облысы
Риддер
қаласының
5,6 км
қашықтық-
тағы су
өткізу-
кәріз
желісін
қайта
жаңарту

АШМ

2008-
2009

128916


55000

73916650

Қарағанды
облысы
Приозерск
қаласында
қалалық су
жүйесін
қайта
құрылымдау
(2 кезек)

АШМ

2008-
2009

258501


35000

223501651

Қарағанды
облысы
Қаражал
қаласы су
жүйесінің
қайта
құрылымдау
(2 кезек)

АШМ

2008-
2009

130758


37897

92861652

Қостанай
облысы
Сарыкөл
ауданындағы
Есіл топтық
су құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2010

1616000

40000

400000

500000

676000


653

Қостанай
облысы
Арқалық
қаласының
Фурманов
ауылында
жер асты
су көзінен
жабдықтау
және су
тарату
желілерін
қайта жаңарту

АШМ

2007-
2009

246390

24518

126390

95482654

Қызылорда
облысы
Қазалы
ауданы мен
Қазалы
қаласы
Әйтеке-би
кентінде
қазір бар
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

564921

180000

384921
655

Қызылорда
облысы
Қазалы
ауданы
Әйтеке-би
кенті мен
Қазалы
қаласындағы
қазіргі бар
суқұбыры
желілерін
қайта
құрылымдау
(2 кезең)

АШМ

2008-
2009

340823


50000

290823656

Маңғыстау
облысы
Форт-Шев-
ченко
қаласында
ішетін
су құбыры,
тұрмыстық
кәріз
құрылысы

АШМ

2008-
2009

406704


50000

356704657

Павлодар
облысының
Ақсу
қаласындағы
су құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

531721

169999

361722
658

Солтүстік
Қазақстан
облысы
М. Жұмабаев
ауданы
Булаев
қаласындағы
су құбырла-
рының
таратушы
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

284133

114642

169491
659

Солтүстік
Қазақстан
облысы Шал
ақын ауданы
Сергеевка
қаласын
сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2008

124927

30000

94927
660

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Кентау
қаласындағы
су
құбырының
жүйесін
қайта
құрылымдау

АШМ

2008-
2010

1168838


100404

668838

399596


661

Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Жетісай
қаласында
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2007-
2009

193036

40124

50000

102912Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             2883165  3186588
                                                    1075596
                                                             0

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарлама

662

Қызылорда қаласының қолданыстағы су құбырлары мен имараттық жүйелерін қайта құру

ИСМ

2008-
2009

1079700


535500

544200663

Қызылорда
облысының
Арал
қаласында
спорттық-
сауықтыру
кешенін
салу

ТСМ

2007-
2008

231000

100000

131000
664

Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласы
Александ-
ровка
кентінде
150 орындық
мүгедектер-
ді оңалту
орталығын
салу

ЕХӘҚМ

2008-
2009

1157255


212685

944570665

Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласын су
өткізу және
имараттық
жүйелерін
кеңейту
және қайта
жаңарту

ИСМ

2008-
2009

1079700


500000

579700666

Қызылорда
қаласындағы
жылыту
көздері мен
жеке
секторды
ілеспе
газға
көшіру
(екінші
саты)

ЭМРМ

2008-
2010

5394836


1000000

3010753

1384083


Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:             2379185  5079223  1384083

Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасы

667

Ақтөбе
облысының
"Ақтөбе -
Мәртүк"
жеткізуші
газ құбырын
салу

ЭМРМ

2006-
2008

2072072

1083215

988857
668

Ақтөбе
облысы
Байғанин
орталық
мекеніне
магистрал-
ды газ
құбырын
салу

ЭМРМ

2008-
2009

1808120


300000

1508120669

Ақтөбе
облысы
"Новоалек-
сеевка"
қаласында
(Қобда)
жоғары
қысымды
жалғасты-
ратын газ
құбырын
салу

ЭМРМ

2008-
2010

2360183


300000

900000

1160183


670

Ақтөбе
облысындағы
Алға-Тамды-
Павловка-
Қайнар
кенттерін-
дегі
жүргізіле-
тін газ

ЭМРМ

2008-
2009

1159974


300000

859974671

Атырау
облысы
Атырау
қаласындағы
Новокирпичный-Заводской шағын
ауданы мен Теңдік ст.
газдандыру

ЭМРМ

2008

118644


118644
672

Атырау
облысы
Атырау
қаласы
Зарослый
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

26315


26315
673

Атырау
облысы
Атырау
қаласындағы Құрсай кентінде Тасқала-2 кентіне дейін, Правая-Нижняя Перетаска шағын ауданын газдандыру

ЭМРМ

2008

47195


47195
674

Атырау
облысы
Атырау
қаласы
Сельстрой
(3 кезекті)
шағын
ауданын
газдандыру

ЭМРМ

2008

25291


25291
675

Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Еңбекшіл
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

139936


139936
676

Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Ақжайық
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

164735


164735
677

Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Есбол
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

76108


76108
678

Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Ортақшыл
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

161079


161079
679

Атырау
облысы
Индер
ауданы
Қызылжар
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

57943


57943
680

Атырау
облысы
Индер
ауданы
Құрылыс
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

99706


99706
681

Атырау облысы Индер ауданы Индер кентін (Восток және Болашақ шағын аудандары) газдандыру

ЭМРМ

2008

118302


118302
682

Атырау
облысы
Исатай
ауданы
Забурунье
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

104053


104053
683

Атырау
облысы
Исатай
ауданы
Жанажанбай
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

25371


25371
684

Атырау
облысы
Исатай
ауданы
Жанбай
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008-
2009

355268


150000

205268685

Атырау
облысы
Исатай
ауданы
Нарын
ауылын (13
разъезі)
газдандыру

ЭМРМ

2008

56664


56664
686

Атырау
облысы
Исатай
ауданы
(төмен
қысымды
газ құбыры
жүргізілген
Комплекс
және Нұрман
ауылдары)
Чапаев
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

10203


10203
687

Атырау
облысы
Исатай
ауданы
(төмен
қысымды
газ құбыры
жүргізілген
7-ші ауыл)
Исатай
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

11701


11701
688

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Дашино
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

161486


161486
689

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Сафоновка
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

159810


159810
690

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Богатое
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

42588


42588
691

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы Орлы
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

60199


60199
692

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Приморье
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

60267


60267
693

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
("Аэропорт
ауданы,
Самаркино
ауданы,
үлкен
Красиловка,
кіші
Красиловка,
Строитель-
ный шағын
ауданы,
үлкен
Ганюшкино,
кіші
Ганюшкино)
Ганюшкино
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008-
2009

621558


570683

50875694

Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Нұржау
ауылын
газдандыру

ЭМРМ

2008

59761


59761