"Бюджеттiң атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы № 220 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі № 392 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 325 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 325 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Бюджеттiң атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы № 220 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 12, 86-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Бюджеттiң атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесiнде:
      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «31. Мемлекеттiк мекемелер мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмдерiн қалыптастыру және оны бекiту үшiн бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне жiберу жолымен тиiстi бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша қаржыландыру жоспарының бекiтiлген жылдық сомасы шегiнде шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiктерi жөніндегі соманы кемiтудi (арттыруды) талап ететiн факторлар туындаған жағдайда, мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарына бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасына сәйкес өзгерiстер енгiзе алады.»;
      34-тармақтың үшінші бөлігінің сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «жоспарлы соманы бюджет шығыстары экономикалық сыныптамасының бiр ерекшелiктерi бойынша ұлғайту (азайту) қаржыландыру жоспарында көзделген бюджеттiк бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша айдың қорытынды сомасы шегiнде басқа ерекшелiктер бойынша жоспарлы соманы азайту (ұлғайту) есебiнен, бюджеттiк бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша жылдық сома шегiнде жүзеге асырылуы мүмкін;»;
      43-тармақ мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Өтінімді қабылдамаған кезде бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бір жұмыс күні ішінде, бірақ ағымдағы айдың жиырмасы күнінен кешіктірмей бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның ескертулерін есепке ала отырып, түзетілген өтінімді ұсынады.»;
      59-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «59-1. Бiр бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде республикалық бюджеттiк инвестициялық жобалар бойынша бюджет қаражатын үнемдеу пайда болған жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері белгіленген тәртіппен Республикалық бюджет комиссиясында міндеті түрде қарай отырып, республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар арасында үнемдеу сомасын ауыстыруды жүзеге асырады.
      Бiр бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде жергілікті бюджеттiк инвестициялық жобалар бойынша бюджет қаражатын үнемдеу пайда болған жағдайда жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері белгіленген тәртіппен тиісті бюджет комиссиясында міндетті түрде қарай отырып, үнемдеу сомасын жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалар арасында ауыстыруды жүзеге асырады.
      Республикалық бюджет комиссиясының шешімі негізінде республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Қазақстан Республикасы Үкіметінің республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулы жобасын әзірлейді және оны белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді.
      Бюджет комиссиясы шешімінің негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті бюджеттер туралы мәслихаттардың шешімдерін іске асыру туралы жергілікті атқарушы органдар қаулыларының жобасын әзірлейді және оны белгіленген тәртіппен тиісті жергілікті атқарушы органның әкімдігіне енгізеді.
      Жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттерінің есебінен іске асырылатын бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша үнемдеу пайда болған жағдайда бюджеттік инвестициялық жобалар арасында соманы ауыстыру осы Ереженің 257-тармағының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      65-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) Кеден одағына мүше мемлекеттердің бюджеттері арасында белгіленген нормативтер бойынша бөлінген түсімдерді есептеумен және оларды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде Кеден одағына мүше мемлекеттер үшін ашылған шоттарға аударумен;»;
      69-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «69. Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге кодтар беру үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға мемлекеттік мекеменің бизнес-сәйкестендіру нөмірін міндетті түрде көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлiктiң/анықтаманың көшірмесін қоса бере отырып, осы Ережеге 32-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік мекемелерге кодтар беруге өтінімді ұсынады.»;
      78-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң қолдаухаты мынаны қамтуы тиiс:
      шот ашылатын мемлекеттік мекеменің атауы мен коды;
      БСН;
      шоттың атауы;
      валюта түрi (Ұлттық Банк олар бойынша айырбастау және қайта айырбастау жөніндегі операцияларды жүзеге асыратын валюталар түрлерінің тізбесіне сәйкес);
      шығыстарды бағыттау мақсаттары;
      шетел валютасында шот ашу үшін негіз.»;
      79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «79. Мыналар:
      1) халықаралық шарттан оны қолдану үшін заң шығару талап етілетін жағдайлардан басқа, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттар туралы заңнамасына сәйкес жасалған халықаралық шарттар;
      2) Қазақстан Республикасының халықаралық ынтымақтастықты, сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру немесе шетел валютасында операциялар жүргізу көзделген нормативтік құқықтық актілері;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының резидент еместерімен жасалған тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алу туралы шарт;
      4) мемлекеттік мекемелерде оларға сәйкес шетел валютасында міндеттемелер туындаған халықаралық соттардың шешімдері бюджеттік бағдарлама әкімшісінің шетел валютасында шот ашуына қолдаухат беруге негіз болып табылады.
      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі шетел валютасында шот ашуға қолдаухат беру негізділігін қамтамасыз етеді.»;
      81 және 82-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «81. Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге ақылы қызметтер ҚБШ-сын ашу үшiн мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне осы Ережеге 36-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақылы қызметтердiң қолма-қол ақшасын бақылау шотын ашуға өтiнiм бередi.
      Аумақтық қазынашылық бөлімшесі республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемеден алынған қолма-қол ақшаны бақылау шоттарын ашуға өтінімнің негізінде осы Ережеге 36-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақылы қызметтердің қолма-қол ақшасын бақылау шотын ашуға өтінімді қалыптастырады және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға жібереді.
      82. Жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге ақылы қызметтер, демеушiлiк, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ-сын ашу үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне осы Ережеге 36-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екі данада қолма-қол ақшаны бақылау шоттарын ашуға өтiнiм бередi, ол:
      1) ақылы қызметтердің ҚБШ үшін - мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) өткiзуден түскен түсiмдер жоспарының және ақшаның жұмсалуының;
      2) демеушілік, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ үшін – бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган берген рұқсаттар негізінде жасалады.»;
      83-тармақ мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Қолма-қол ақшаны бақылау шотын ашуға өтінім мемлекеттік мекемеге немесе бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға өтінім белгіленген нысанға сәйкес келмеген не болмаған немесе:
      1) ашылатын қолма-қол ақшаны бақылау шотының түрі;
      2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы немесе коды;
      3) мемлекеттік мекеменің атауы немесе коды;
      4) бюджет түрі;
      5) қолма-қол ақшаны бақылау шотын ашу үшін негіздер дұрыс көрсетілмеген жағдайда орындаусыз қайтарылады.»;
      85 және 86-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «85. Мемлекеттiк мекеменiң атауы өзгерген жағдайда республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға мемлекеттiк қайта тiркеу туралы куәліктің/анықтаманың көшiрмесiн қоса бере отырып, осы Ережеге 37-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекеменiң атауын өзгертуге өтiнiм бередi.
      86. Мемлекеттiк мекеменiң атауы өзгерген жағдайда жергiлiктi уәкiлеттi орган аумақтық қазынашылық бөлімшесіне мемлекеттiк қайта тiркеу туралы куәліктің/анықтаманың көшiрмесiн қоса бере отырып, осы Ережеге 37-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекеменiң атауын өзгертуге өтiнiм бередi.»;
      91-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «91. Мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң құжаттар жинағы мынадай құжаттарды қамтиды:
      1) мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәліктің/анықтаманың нотариалды расталған көшiрмесi;
      2) мемлекеттiк мекеме/квазимемлекеттiк сектор субъектiсi ережесiнiң (жарғысының) көшiрмесi;
      3) қолдардың және мөр бедерiнiң үлгiсi;
      4) мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң бiрiншi басшысын тағайындау туралы бұйрықтардың көшiрмелерi және қаржылық құжаттардағы бiрiншi және екiншi қол қою құқығын жүктеу туралы бұйрықтардың көшiрмелерi;
      5) демеушiлiк, қайырымдылық көмек, уақытша ақша орналастыру ҚБШ және шетел валютасындағы шоттарды ашуға рұқсат.»;
      93-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «93. Мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң құжаттар жинағын қалыптастырған кезде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәліктегі/анықтамадағы, ережедегi (жарғыдағы) және мөр бедерiндегi (ММ үшiн - елтаңбалы) мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсi атауының бiрдейлiгiн тексередi. Алшақтықтар анықталған жағдайда сәйкестендiру үшiн мемлекеттiк мекемеге/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiне қайтарады.»;
      106-тармақта:
      1) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «осы Ережеге 46-қосымшаға сәйкес «Мемлекеттік мекемелердің шетел валютасындағы шоттары бойынша үзінді» 8-17-нысаны бойынша;»;
      мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік сектор субъектілері осы тармақта көрсетілген есептерді дербес қалыптастырады.»;
      113-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «113. Жабылатын ақылы қызметтер, демеушiлiк, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ-да, квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң шотында немесе шетел валютасындағы шотта ақша қалдығы болған кезде мемлекеттiк мекеме/квазимемлекеттiк сектор субъектiсi жабылатын:»;
      мемлекеттік тілдегі мәтінінде 5) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «квазимемлекеттiк сектор субъектiсi құрылтайшысының шотына есептеу арқылы төлеуге берiлетiн шотты пайдаланылмаған ақша қалдығын аударуға төлем тапсырмасын немесе шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтінімді («Қазынашылық-клиент» АЖ-де электронды түрiн қалыптастырады) ұсынады.»;
      113-1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiнiң қолдаухаты қайта ұйымдастырылған мемлекеттiк мекеме мен құқықтық мирасқор-мемлекеттiк мекеменiң деректемелерiн: мемлекеттiк мекеменiң атауын, БСН, кодын, ҚБШ нөмiрiн, сондай-ақ ҚБШ-дағы аударуға жататын ақша қалдығының сомасын қамтуы тиiс. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi қолдаухатты алған күннен кейiнгi күннен бастап 2 жұмыс күнi iшiнде қайта ұйымдастырылған мемлекеттiк мекеменiң ақылы қызметтер, демеушiлiк, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ-дағы ақша қалдығын құқықтық мирасқордың тиiстi ҚБШ-на аударуды жүзеге асырады.»;
      130-тармақ мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) ҚР ҰБ ашылған Кеден одағына мүше мемлекеттердің шоттарына сомаларды аударуды жүзеге асырады.»;
      131-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «131. Төлем құжаттарын ЖСК, БСК, БСН бар-жоғына және сәйкестiгiне, ҚР ББС бюджеттiк сыныптама кодының бар-жоғына тексеру жүзеге асырылады.»;
      137-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) есептеген жағдайда – бюджеттiк сыныптама коды, артық (қате) төленген сома есептелетiн бюджет түсiмдерiнiң атауы, БСН және салық органының атауы;»;
      138-тармақтың екінші және үшінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      « - төлеушiден есептеуге өтiнiм түскен күннен бастап төрт жұмыс күнiнен кешiктiрмей;
      - төлеушiден қайтаруға өтiнiм түскен күннен бастап сегiз жұмыс күнiнен кешiктiрмей салық органына ұсынады.»;
      138-1-тармақ алынып тасталсын;
      156-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «156. Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының әрбiр коды бойынша аванстық (алдын ала) төлемге ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 50 пайызынан артық емес мөлшерде шығыстардың экономикалық сыныптамасының мынадай ерекшелiктерi бойынша жол берiледi:
      141 «Тамақ өнiмдерiн сатып алу»;
      142 «Дәрі-дәрмектер мен өзге де медициналық мақсаттағы құралдарды сатып алу».
      Осы Ереженiң 157-160160-2-тармақтарында көрсетiлген ерекшелiктер мен шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша шығыстар түрлерiн қоспағанда, шығыстардың экономикалық сыныптамасының көрсетiлген тiзбеге енбейтiн ерекшелiктерi бойынша аванстық (алдын ала) төлемге ағымдағы қаржы жылына жасалған шарт сомасының 30 пайызынан аспайтын мөлшерде рұқсат етiледi.
      Республикалық немесе коммуналдық меншiктегi мемлекеттiк кәсiпорындарды қаржыландыру кезiнде негiзгi құралдар мен материалдық емес активтердi сатып алу үшiн мемлекеттiк мекеме ағымдағы жылы осы мақсаттарға көзделген соманың 30 пайызынан аспайтын аванстық (алдын ала) төлемдi шығыстардың экономикалық сыныптамасының 418 «Мемлекеттiк мекемелердi материалдық-техникалық жарақтандыру» ерекшелiгi бойынша жүзеге асырады.
      Мемлекеттiк кәсiпорындар қайта жасасқан және бұрын жасасқан ұзақ мерзiмдi шарттар бойынша күрделi жөндеу мен қалпына келтiруден басқа, жаңа объектілерді салу және қолданыстағыларын реконструкциялау үшін республикалық немесе коммуналдық меншiктегi мемлекеттiк кәсiпорындарды қаржыландыру үшiн мемлекеттiк мекеме экономикалық шығыстар сыныптамасының 435 «Мемлекеттiк кәсiпорындардың жаңа объектілерін салу және қолданыстағы объектілерін реконструкциялау» ерекшелiгi бойынша осы мақсаттарға ағымдағы қаржы жылына көзделген соманың 30 пайызынан аспайтын аванстық (алдын ала) төлем жасауды жүзеге асырады.
      Мемлекеттiк мекеме бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының 423 «Мемлекеттiк кәсiпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделi жөндеу» ерекшелiгi бойынша:
      1) мемлекеттiк кәсiпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын қалпына келтiрудi және күрделi жөндеудi жүргiзу үшiн мемлекеттiк мекеме Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу бойынша конкурстық рәсiмдердi өткiзген жағдайда ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының;
      2) мемлекеттiк кәсiпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын қалпына келтiрудi және күрделi жөндеудi жүргiзу үшiн республикалық немесе коммуналдық меншiктегi мемлекеттiк кәсiпорындарды қаржыландыруға ағымдағы қаржы жылына көзделген соманың 30 пайызынан аспайтын аванстық (алдын ала) төлемдi жүзеге асырады.»;
      156-1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «156-1. Шетелде кадрлар даярлаудың халықаралық бағдарламалары шеңберiнде стипендиаттардың оқуын және ғылыми тағылымдамадан өтуiн ұйымдастыру мақсатында экономикалық шығыстар сыныптамасының 164 «Стипендиаттардың шетелде оқуына төлеу» ерекшелiгi бойынша ақы төлеу Қазақстан Республикасының Үкiметi шетелде кадрлар даярлау мен қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру халықаралық бағдарламаларын, оның iшiнде Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Болашақ» халықаралық стипендиясын iске асыру жөнiндегi қызметтердi берушi етiп айқындаған заңды тұлғаның (бұдан әрi – Халықаралық бағдарламалар орталығы) өтiнiмiн қоса бере отырып, төлеуге берiлген шоттың негiзiнде жүзеге асырылады.»;
      157-тармақта:
      бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «157. Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелiгi бойынша аванстық (алдын ала) төлемге ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының мынадай:»;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 155 «Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiндегi қызметтердi төлеу» ерекшелiгi бойынша аванстық (алдын ала) төлемге тек үкiметтiк емес ұйымдарға ғана мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты орындаған кезде ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 50 пайызынан аспайтын мөлшерде рұқсат етiледi.»;
      157-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «157-1. Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 431 «Жаңа объектілер салу және қолданыстағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелiгi бойынша:
      1) мердiгерлiк ұйым төлеу сомасына жабдықты жеткiзу бойынша шарттық мiндеттемелердi уақтылы орындауға екiншi деңгейдегi банктiң кепiлдiгiн берген жағдайда инвестициялық жобаларды iске асыру шеңберiнде дайындаудың технологиялық мерзiмi бiр жылдан асатын күрделi энергетикалық жабдықтар құнының 50 пайызынан аспайтын мөлшерде;
      2) әскери мақсаттағы жаңа объектілерді салуға және қолданыстағы бар объектілерді реконструкциялауға жұмсалатын шығындарға ақы төлеу үшін аванстық (алдын ала) төлем жасауға рұқсат етiледi.
      Әскери мақсаттағы заттар мен материалдарды сатып алуға жұмсалатын шығындарды төлеуге бюджет шығыстары экономикалық сыныптамасының 149 «Өзге қорларды сатып алу» ерекшелігі бойынша ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 50 пайызынан аспайтын мөлшерде аванстық (алдын ала) төлемге жол беріледі.
      Әскери мақсаттағы көлік құралдарын сатып алуға жұмсалатын шығындарды төлеу үшін бюджет шығыстары экономикалық сыныптамасының 413 «Көлік құралдарын сатып алу» ерекшелігі бойынша ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 50 пайызынан аспайтын мөлшерде аванстық (алдын ала) төлемге жол беріледі.
      Әскери мақсаттағы жабдықтарды сатып алуға жұмсалатын шығындарды төлеуге бюджет шығыстары экономикалық сыныптамасының 414 «Машиналар, жабдықтар, құралдар, өндірістік және шаруашылық мүкәммалын сатып алу» ерекшелігі бойынша ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 50 пайызынан аспайтын мөлшерде аванстық (алдын ала) төлемге жол беріледі.»;
      157-2-тармақта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не қайта жаңартуға, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, жолдар мен басқа да объектілерді күрделі жөндеуге байланысты жұмыстарға ақы төлеу тұтастай алғанда шарттың жалпы сомасының тоқсан бес пайызы шегінде жүргізіледі. Қолдану мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асатын шарттар бойынша шарттың жалпы сомасынан бес пайызды ұстауды мемлекеттік мекеме объектіні аяқтаудың соңғы жылында жүргізеді.»;
      мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның резервінен қаражат бөлінген жағдайда, сондай-ақ қаражат объектіні салуды бастауға бөлінгенде, ағымдағы қаржы жылына аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркелген шарттар бойынша бес пайызды ұстау жүргізілмейді. Бұл ретте көрсетілген жағдайларда объектілер бойынша ағымдағы қаржы жылына түпкілікті төлем аумақтық қазынашылық бөлімшесіне мемлекеттік мекеме ұсынатын орындалған жұмыстардың актісі негізінде жүргізіледі.
      Орындалған жұмыстар үшін тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы түпкілікті есеп айырысу ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не қайта жаңартуға, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, жолдар мен басқа да объектілерді күрделі жөндеуге байланысты жұмыстарды аяқтағаннан және тапсырыс беруші аумақтық қазынашылық бөлімшесіне мемлекеттік қабылдау комиссиясының қол қойылған актісін ұсынғаннан кейін жүргізіледі.»;
      160-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «160. Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 151 «Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу» ерекшелігі үшін аванстық (алдын ала) төлемге рұқсат етілмейді.
      Егер жалға алу шартына сәйкес депозиттiк соманы төлеу туралы банк кепiлдiгiн беру туралы талап көзделсе, шығыстардың экономикалық сыныптамасының 154 «Үй-жайды жалдауға ақы төлеу» ерекшелiгi бойынша аванстық (алдын ала) ақы төлеуге Қазақстан Республикасының шетелдiк мекемелерiнiң жалға алу сомасын төлеуге ғана рұқсат етiледi.»;
      мынадай мазмұндағы 161-1-тармақпен толықтырылсын:
      «161-1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жасалған шартта міндетті түрде аталған шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), сондай-ақ мемлекеттік мекеменің шарттың толық сомасынан тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіріп алуды қамтамасыз ету жөніндегі міндеті көзделеді.
      Мемлекеттік мекеме шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің бұзылу жағдайларын қоса алғанда, ақша алушы тарапынан шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған не тиісінше орындалмаған жағдайда толық көлемде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіріп алуды қамтамасыз етеді.»;
      166-тармақтың бірінші бөлігінде:
      1) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің/анықтаманың көшірмесі;»;
      2) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі немесе дара кәсіпкерді тіркеу туралы куәліктің көшірмесі, жеке нотариус ретінде, адвокат ретінде тіркеу есебіне қою туралы куәліктің көшірмесі;»;
      мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) ақшаны алушы резидент емес болып табылған жағдайда:
      ол болған кезде бенефициардың және бенефициар банктің, делдал банктің деректемелерін ресми растайтын құжат;
      ақша алушының толық деректемелерін көрсете отырып, мемлекеттік мекеменің растау хаты.»;
      170-тармақтың 5)6)8) және 16) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) «Мемлекеттiк мекеменiң атауы» ашық жолағында мемлекеттік тіркеу (қайта тiркеу) туралы куәлікке/анықтамаға сәйкес келетiн мемлекеттiк мекеменiң толық атауы көрсетiледi. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мен мемлекеттiк мекеменiң жұмысын қиындатпайтын ұйымдық-құқықтық нысанның атауын және мемлекеттiк мекеменiң атауын қысқартуға жол берiледi;
      6) «Шығыстың сипаттамасы» ашық жолағында шығыстардың экономикалық сыныптамасының құрылымына сәйкес жасасқан шарттың мәні көрсетіледі. Осы ашық жолақта «Қазынашылық-клиент» АЖ Қазақстан Республикасының резиденті еместің деректемелері көрсетіледі;
      8) «Ақша алушының атауы, ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банктің атауы және БСК» ашық жолағында ақша алушының толық атауы, жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес-сәйкестендіру нөмірі) және оның банктік деректемелері (оған қызмет көрсететін банктің ЖСК, атауы және БСК) көрсетіледі; аумақтық қазынашылық бөлімшесінің, мемлекеттік мекеменің, ақша алушының және қызмет көрсетуші банктің жұмысын қиындатпайтын мемлекеттік мекеменің, ақша алушының және қызмет көрсетуші банктің атауын және ұйымдық-құқықтық нысанының атауын қысқартуға жол беріледі; егер ақша алушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылған жағдайда, осы жолақта резидент еместің (қағаз тасығышта) және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректемелері көрсетіледі;
      «Қазынашылық-клиент» АЖ-да «Ақша алушының атауы, ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банктің атауы және БСК» ашық жолағы Ақша алушылардың анықтамалығынан таңдалады;
      16) «құжат – негіздеме» ашық жолағында шарттың (қосымша келісімнің) нөмірі мен күні көрсетіледі;»;
      174-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазынашылық-клиент» АЖ-да өтінімді қалыптастыру кезінде мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қойылған өтінімнің электрондық түріне растау құжаттарымен бірге өтінімдердің және міндеттемені тіркеу туралы хабарламаның нөмірлері (шарттың нөмірі мен күні, болған кезде қосымша келісімнің нөмірі мен күні) көрсетілген түсіндірме жазба қоса тіркеледі.»;
      175-тармақ мынадай мазмұндағы 15) және 16) тармақшалармен толықтырылсын:
      «15) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жасалған шартта ақша алушының тарапынан шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алу туралы талаптың, сондай-ақ мемлекеттік мекеменің осындай тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды қамтамасыз ету міндеті туралы талаптың болуы;
      16) егер ақша алушы қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда, шарт талаптарында шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымына сәйкес сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын міндетті түрде көрсетудің болуы немесе егер ақша алушы ҚҚС төлеуші болмаған жағдайда ҚҚС болмауы.»;
      178-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «178. Шартты тіркеу туралы хабарлама (бұдан әрі – хабарлама) мемлекеттік мекеменің ақша алушымен жасасқан шартының (қосымша келісімінің) тіркелуін растайтын құжат болып табылады.
      Хабарлама аумақтық қазынашылық бөлімшесінде шарт (қосымша келісім) нысанындағы азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеген кезде ғана беріледі.
      Хабарлама ҚБАЖ-да бекітілген өтінім деректемелерінің негізінде ҚБАЖ-да қалыптастырылады.»;
      187-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «187. Бюджет қаражатының жұмсалуына мониторингтi және мемлекеттiк мекеменiң қабылданған мiндеттемелерi бойынша егжей-тегжейлi ақпарат алуды қамтамасыз ету үшiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесi осы Ережеге 71-қосымшаға сәйкес 4-09 «Мерзiмдi мiндеттемелер бөлшектерi» нысанындағы есебiн және мемлекеттiк мекеменiң сұратуы бойынша берiлетiн осы Ережеге 72-қосымшаға сәйкес 4-12 «Орындалмаған мiндеттемелердiң бөлшектерi» нысанындағы есебiн, сондай-ақ осы Ережеге 31-қосымшаға сәйкес 4-20 «Шығыстар бойынша жиынтық есеп» нысанындағы есептi ай сайын және мемлекеттік мекеменің және/немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің сұратуы бойынша айдың 1 және 16 күніндегі жағдай бойынша ведомстволық бағынысты мекемелер бөлінісінде қалыптастырады.»;
      190-тармақта:
      бірінші бөліктің 6) және 8) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне тауарларды сатып алу не жеткiзу кезiнде шот-фактуралардың, тауарларды жеткiзу туралы жүкқұжаттың көшiрмелерiн, актілер жасалмайтын көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, жұмыстарды немесе көрсетiлетін қызметтердi орындау кезiнде орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтер актісінің көшірмелерін немесе тіркелген азаматтық-құқықтық мәмiле бойынша аванстық төлемнiң сомасын қоспағанда, төлем жүргiзген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген өзге құжат түрiнiң (бұдан әрі – растаушы құжаттар) көшiрмесiн берудi. Бұл ретте көрсетілген құжаттардың көшірмелері өнім берушінің жеке қолы не ЭЦҚ қойылып, ұсынылады;
      8) «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсету кезiнде – мемлекеттiк мекеменiң басшысы мен бас бухгалтерiнiң ЭЦҚ қойылған растаушы құжаттардың сканерленген үлгісін тіркеуді;»;
      мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Мемлекеттік мекеме растаушы құжаттардың дұрыстығын қамтамасыз етеді.»;
      195-тармақтың үшінші бөлігінде:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) заңды тұлға:
      заңды тұлғаны тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәліктің/анықтаманың көшiрмесiн;
      клиенттің салықтық есепке тұру фактісін растайтын салық органы берген құжаттың көшірмесін;
      оның нөмiрiн (мемлекеттік мекемелерді қоспағанда) көрсете отырып, банктiк шоттың болуы туралы банк анықтамасының;
      ақша алушының толық деректемелерін көрсете отырып (ақша алушы резидент емес болып табылған жағдайда) мемлекеттік мекеменің растау хатын;»;
      2) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін немесе дара кәсіпкерді тіркеу туралы куәліктің көшірмесін, жеке нотариус ретінде, адвокат ретінде тіркеу есебіне қою туралы куәліктің көшірмесін;»;
      196-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «196. Төлем жүргiзiлгеннен кейiн мемлекеттiк мекемелердiң төлеуге берiлетiн шотының екiншi данасы және осы Ереженiң 76-қосымшасына сәйкес 5-15 «Мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң төлемдерiн жүргiзу жөнiндегi күнделiктi көшiрмесi» нысаны бойынша қалыптастырылған есеп (бұдан әрі – 5-15-нысан) төлеуге берiлетiн шотта төлем жүргiзiлген күндi және 5-15 нысанда салыстыру жүзеге асырылған күндi көрсете отырып, салыстырылады, аумақтық қазынашылық бөлiмшенiң жауапты орындаушысының қолымен және мөртабан бедерiмен куәландырылады және мемлекеттiк мекемеге берiледi.»;
      197-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік мекеменің ағымдағы шотын (корпоративтік төлем карточкасын) толықтыру үшін сомаларды аудару бойынша шектеуді арттырған;»;
      5-1) және 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-1) түпнұсқалылығын тексеру кезiнде ЭЦҚ-ның болмауы немесе дұрыс еместiгi айқындалған;»;
      «10) банктік деректемелерді қоспағанда, төлеуге берiлетiн шоттар деректемелерiнiң төлеуге берiлетiн шоттарға қоса берiлген (осы Ережеде белгiленген жағдайларда құжаттар қоса берiлген (сканерленген түрi жапсырылған) кезде) растайтын құжаттардың деректемелерiне сәйкес келмеген;»;
      199-тармақта:
      3)9) және 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) «Мемлекеттiк мекеме» бөлiмiнде:
      «ММ-нiң коды» ашық жолағында Мемлекеттiк мекемелердiң анықтамалығына сәйкес мемлекеттiк мекеменiң жетi белгiден тұратын коды көрсетiледi;
      «Атауы» ашық жолағында мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлікке/анықтамаға сәйкес келетiн мемлекеттiк мекеменiң толық атауы көрсетiледi; аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мен мемлекеттiк мекеменiң жұмысын қиындатпайтын ұйымдық-құқықтық нысанының және мемлекеттiк мекеменiң атауын қысқартуға жол берiледi;
      «ЖСН/БСН» ашық жолағында мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікте/анықтамада көрсетілген мемлекеттік мекеменің бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
      «АҚБ» ашық жолағында мемлекеттiк мекемеге қызмет көрсететiн аумақтық қазынашылық бөлімшесінің атауы көрсетiледi;
      «БСК» ашық жолағында бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның банктік сәйкестендiру коды көрсетiледi;
      9) «Ақшаны алушы» бөлiмiнде:
      «Атауы» ашық жолағында – мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлікке/анықтамаға сәйкес келетiн ақшаны алушының атауы; аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң, мемлекеттiк мекеменiң, ақша алушының және оған қызмет көрсететiн банктiң жұмысын қиындатпайтын ақша алушының және оған қызмет көрсететiн банктiң ұйымдық-құқықтық нысанының және ақша алушының атауын қысқартуға жол берiледi;
      10) «ЖСН/БСН» ашық жолағында ақша алушының жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес-сәйкестендіру нөмірі) көрсетіледі;»;
      16) тармақшаның бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «осы аударымдар жүзеге асырылатын салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеу кезiнде мемлекеттiк мекеменiң заңды тұлға болып табылатын құрылымдық бөлiмшелерiнiң атауы мен БСН-i;»;
      19) тармақша мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «Мөр уақытша болмаған жағдайда құжаттар аумақтық қазынашылық бөлімшесіне «М.О.» ашық жолағында «уақытша мөрсіз» деген белгімен мөрдің бедерісіз беріледі;»;
      202-тармақтың жетінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттiк мекеме демеушiлiк, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру және мақсатты қаржыландырудың ҚБШ төлемдер мен ақша аударымын жүргiзген кезде төлеуге берiлетiн шоттарда «түпкiлiктi» мәртебесi көрсетiледi.»;
      209-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «209. Мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне жалақы мен басқа да ақшалай төлемдердi, жеке тұлғаларға стипендияларды, төлемдердi ағымдағы шоттарға немесе мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдарды ақша алушылардың жинақ шоттарына аудару жөнiндегi төлемдердi жүргiзгеннен кейiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесінiң жауапты орындаушысы осы Ережеге 80-қосымшаға сәйкес 5-15а «Ақша алушылардың тиiстi шоттарына жүргiзiлген төлемдер бойынша үзiндi көшiрме (мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне жалақы және басқа да ақшалай төлемақы, стипендиялар, жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарына немесе ақша алушылардың жинақ шоттарына төлемдер және әлеуметтiк есептеулер аудару бойынша)» нысаны бойынша екі данада ақша алушылардың тиiстi шоттарына жүргiзiлген төлемдер бойынша үзiндi көшiрмені (бұдан әрi – үзiндi көшiрме) қалыптастырады. Үзiндi көшiрме операциялық күн жабылғаннан кейiн қалыптастырады. Үзiндi көшiрменiң әрбiр бетi төлем жүргiзу күнiн көрсете отырып, жауапты орындаушының қойылған қолымен және мөртабан бедерiмен куәландырылады және осы Ереженің 196-тармағында көзделген құжаттармен бiрге мемлекеттiк мекемеге берiледi.
      Мемлекеттiк мекемелер үзінді көшірмені алғаннан кейін 2 жұмыс күні ішінде деректердің мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне жалақы мен басқа да ақшалай төлемдер, жеке тұлғаларға стипендиялар, төлемдер жөніндегі бастапқы құжаттарға сәйкестігін тексереді және мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің қолы қойылған және елтаңбалы мөр бедерімен куәландырылған 5-15А-нысанының бір данасын аумақтық қазынашылық бөлiмшесіне қайтарады.
      Мемлекеттік мекемелер ұсынған үзінді көшірмелер аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тігіледі.»;
      212-тармақтың екінші бөлігі алынып тасталсын;
      235-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi жетi жұмыс күнi iшiнде олардың есептелген күнінен бастап сомалардың 902-шотқа есептелу себебiн анықтауды қамтамасыз етедi, төлемдер қате аударылған жағдайда, сома ақшаны жөнелтушiге керi қайтарылады.»;
      245-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Инкассолық өкiмдi орындау 20 (жиырма) жұмыс күнi iшiнде қамтамасыз етiлмеген жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi осы Ереженiң 242-тармағы 2) тармақшасының екiншi – сегiзiншi абзацтарында көзделген шығыстар БСК және жеке тұлғаларға трансферттер беруге, сондай-ақ соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға бағытталған бюджеттiк бағдарламаларды қоспағанда, барлық бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша төлемдер жүргізуді тоқтата тұруды жүзеге асырады.»;
      246-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Инкассолық өкiмдi алған және мемлекеттiк мекемеде мемлекеттiк сатып алу бойынша үнемдеудi қоса алғанда, қабылданбаған мiндеттемелер мен бюджеттiк бағдарлама шығыстарын үнемдеу бойынша жоспарлы жұмсалым сомасы болмаған кезде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi, егер заңнамалық актiлерде өзгеше көзделмесе, алынған инкассолық өкiмдердi алуға және бір жыл бойы сақтауға мiндеттi.»;
      256-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «256. Аумақтық қазынашылық органына инкассолық өкiм ұсынылғанға дейiн мемлекеттiк мекеменiң атқарушы құжатты өздiгiнен орындауы ол белгiлеген мерзiмдерде төлеуге берiлген шоттың негiзiнде бюджет шығыстары экономикалық сыныптамасының 165 «Атқарушы құжаттарды, сот актiлерiн орындау» ерекшелiгi бойынша жүзеге асырылады.»;
      257-тармақтың сегізінші бөлігінің екінші және үшінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджет комиссиясының белгіленген тәртіппен міндетті түрде қарауымен республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiмен келiсiм бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергiлiктi атқарушы органдарының;
      тиісті бюджет комиссиясының белгіленген тәртіппен міндетті түрде қарауымен облыстың жергiлiктi атқарушы органымен келiсiм бойынша аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органдарының соманы ағымдағы қаржы жылында жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалар арасында ауыстыруды жүзеге асыруына рұқсат берiледi.»;
      261-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Төмен тұрған бюджеттердiң ағымдағы жылдың нысаналы трансферттерi бойынша да, өткен жылдардың нысаналы трансферттерi бойынша да жоғары тұрған бюджеттен алынған нысаналы трансферттердiң мақсатқа сай пайдаланылмаған сомаларын өтеуді тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджетті нақтылау кезінде жергілікті атқарушы органдар тиісті жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен жүзеге асырады.»;
      262-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қаражатты қалпына келтiруді және аударуды төмен тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарламасының әкiмшiсi нысаналы трансферттердi әрбiр қайтару бойынша төлеуге берiлетiн шоттың көшiрмесiн және негiздеме хаттың көшiрмесiн жоғары тұрған бюджетке дейiн жеткiзе отырып, ҚР ББС бюджет шығыстары функционалдық сыныптамасының тиiстi бюджеттiк бағдарламасы бойынша төлеуге берiлетiн шот негiзiнде жүргiзедi.»;
      268-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «268. Келiсiм әрбiр нысаналы трансферт бойынша жеке жасалады:
      нысаналы даму трансферттерi бойынша бiрнеше инвестициялық жобалар болған жағдайда, 2 және 3-қосымшалар инвестициялық жобалар бөлiнiсiнде толтырылады.»;
      269-тармақтың 2) тармақшасы алынып тасталсын;
      284-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «284. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган шетел валютасын түрлерi бойынша мемлекеттiк мекеменiң шетелдiк валютадағы тиiстi шоттарына есептеген күнi аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасындағы шоттары бойынша үзiндi көшірмелерді қалыптастырады және мемлекеттiк мекемеге шетел валютасындағы ақшаны аударуға арналған өтiнiштi мемлекеттiк мекеменiң одан әрi ұсынуы үшiн қағаз тасығышта бередi, сондай-ақ аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысының белгiсi соғылған және шетел валютасындағы шоттарға ақша есептелген күнiн көрсетiп, қағаз тасығышта ұсынылған шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiмнiң бiр данасын қайтарады. Қағаз тасығышта ұсынылған шетел валютасын айырбастауға арналған өтiнiмнiң екiншi данасы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде қалады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсетiлетiн мемлекеттiк мекемелер 8-17 есебiн қалыптастыру мүмкiндiгi туралы хабарламаны алғаннан кейiн шетел валютасындағы шоттар бойынша үзiндi көшiрменi дербес жасайды.»;
      289-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «289. Мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасындағы шоттары бойынша үзiндi көшірме қалыптастырылғаннан кейiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы оларды қағаз тасығышта мемлекеттiк мекемеге бередi және қағаз тасығышта ұсынылған жауапты орындаушының белгiсi соғылған, шетел валютасындағы шоттан ақшаны есептен шығарған күнi көрсетiлген шетел валютасындағы ақшаны аударуға арналған өтiнiштiң бiр данасын қайтарады. Қағаз тасығышта ұсынылған шетел валютасындағы ақшаны аударуға арналған өтiнiштiң екiншi данасы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде қалады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсетiлетiн мемлекеттiк мекемелер 8-17 есебiн қалыптастыру мүмкiндiгi туралы хабарламаны алғаннан кейiн шетел валютасындағы шоттар бойынша үзiндi көшiрменi дербес қалыптастырады.»;
      304-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «304. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекеттiк мекемелердiң шетел валютасындағы шоттарынан ақшаны есептен шығарған күнi шетел валютасындағы шоттары жөнiндегi үзiндi көшірмені мемлекеттiк мекеменiң аумақтық қазынашылық бөлiмшесi қалыптастырады және мемлекеттiк мекемеге қағаз тасығышта бередi, сондай-ақ жауапты орындаушының белгiсi соғылған шетел валютасындағы шоттардан ақшаны есептен шығару күнiн көрсете отырып, қағаз тасығышта ұсынылған мемлекеттiк мекеменiң шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтiнiмнiң бiр данасын қайтарады. Қағаз тасығышта ұсынылған шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтiнiмнiң екiншi данасы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде қалады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсетiлетiн мемлекеттiк мекемелер 8-17 есебiн қалыптастыру мүмкiндiгi туралы хабарламаны алғаннан кейiн шетел валютасындағы шоттар бойынша үзiндi көшiрменi дербес қалыптастырады.»;
      304-13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «304-13. Квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы өзгерген жағдайда квазимемлекеттік сектор субъектісі аумақтық қазынашылық бөлімшесіне мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің/анықтаманың көшірмесін қоса бере отырып, осы Ережеге 37-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауын өзгертуге өтінім береді.»;
      304-17-тармақ мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазынашылық-клиент» АЖ арқылы электрондық төлем тапсырмаларын жасау кезінде тиісті электрондық жолда төлем түрін көрсету қажет:
      – қарапайым төлем;
      – қосымшасы бар жиынтық 10 %-дық зейнетақы төлемі;
      – еңбекақыны және дивидендтерді аудару;
      – қосымшасы бар әлеуметтік аударымдар;»;
      304-18304-19304-20 және 304-21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «304-18. Квазимемлекеттiк сектор субъектiсi:
      1) төлем тапсырмаларын ұсынудың заңдылығы мен негiздiлiгiн;
      2) төлем тапсырмаларында көрсетiлген деректемелердiң дұрыстығын;
      3) ақша алушының пайдасына төлемдердi жүзеге асыру жөнiндегi мiндеттемелердiң уақтылы және толық орындалуын;
      4) жасалған операциялардың дұрыстығын;
      5) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiне төлемнiң негiздiлiгiн растайтын құжаттарды және мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесін қоса бере отырып, қаржы-экономикалық негіздемені ұсынуды, ал «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсетілетін болса – квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң басшысы мен квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң бас бухгалтері ЭЦҚ қойған сканерленген түрінің қоса тіркелуін;
      6) «Қазынашылық-клиент» АЖ-ны пайдалану кезінде заңды тұлғаның құжаттар жинағындағы деректерге квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң басшысы мен квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң бас бухгалтерінің ЭЦҚ-ларының дұрыстығын қамтамасыз етедi.
      304-19. Төлемдер мен аударымдарды жүргiзу үшiн квазимемлекеттiк сектор субъектiсi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне мыналарды қағаз тасығышта немесе «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электронды түрде:
      1) жарғылық капиталын ұлғайту/қалыптастыру кезiнде – бағалы қағаздар нарығын қадағалау мен реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi органның куәлiгiн не квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң жарғылық капиталын ұлғайтуға ақша аударылған жағдайда басқару органдарының тиiстi шешiмiн;
      2) инвестициялық жобаны iске асыру кезiнде – шот-фактураның немесе тауарды жеткiзу туралы жүкқұжатының (актiнiң) көшiрмесiн немесе орындалған жұмыстардың, көрсетiлген қызметтердiң актiсiн немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген өзге құжат түрiн;
      3) мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесін қоса бере отырып, қаржы-экономикалық негіздемені ұсынады.
      Квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнің қызметкерлеріне еңбекақы мен басқа да ақшалай төлемдерді аудару, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдер бойынша төлемдерді жүргізу үшін квазимемлекеттiк сектор субъектiсi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне қағаз тасығыштағы төлем тапсырмаларымен бірге ақшаны алушылардың тізімін ҚБЕО-да белгіленген хабарламалар форматында магниттік (электрондық) тасығышта береді. «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша беру кезінде төлем тапсырмасының электрондық түріне ҚБЕО-да белгіленген хабарламалар форматында магниттік (электрондық) тасығыштағы ақшаны алушылардың тізімі қоса тіркеледі және бухгалтердің ЭЦҚ-сымен қол қойылады.
      304-20. ҚБАЖ-да ақша алушы болмаған кезде, квазимемлекеттiк сектор субъектiсi ақша алушыны осы Ережеге 62-қосымшаға сәйкес ақша алушылардың анықтамалығына енгiзуге өтiнiмдi қағаз тасығышта немесе «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электронды түрде ұсынады.
      ҚБАЖ-да ақша алушының деректемелерi болмаған кезде квазимемлекеттiк сектор субъектiсi ақша алушы деректемелерiнiң өзгерiстерiн ақша алушылардың анықтамалығына енгiзуге осы Ережеге 63-қосымшаға сәйкес өтiнiмдi қағаз тасығышта немесе «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электронды түрде ұсынады.
      Төлем тапсырмасында көрсетілген ақша алушының деректемелерінің дұрыстығын квазимемлекеттік сектор субъектісі қамтамасыз етеді.
      Квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнде ақша алушы болмаған кезде «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электронды түрде берілетін төлем тапсырмасын жасау кезінде квазимемлекеттiк сектор субъектiсi осы ақша алушының ҚБАЖ-дағы Ақша алушылардың анықтамалығында бар-жоғын тексеруді жүзеге асырады, қажетті ақша алушы ҚБАЖ-дағы Ақша алушылардың анықтамалығында болған кезде квазимемлекеттiк сектор субъектiсi осы Ережеге 63-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтiнiмдi қалыптастырады.
      304-21. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнен төлем тапсырмаларды қағаз тасығышта және «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электронды түрде қабылдауды жүзеге асырады.
      Қағаз тасығышта квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнен төлем тапсырмаларын қабылдау белгіленген қызмет көрсету кестесіне сәйкес жергілікті уақытпен сағат 16.00-ге дейін жүзеге асырылады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондық түрде жергілікті уақытпен сағат 16.00-ден кейiн түскен төлем тапсырмасы орындалады не орындалмай келесi жұмыс күнiнен кешiктiрiлмей қайтарылады.»;
      304-22-тармақтың екінші бөлігінде:
      бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «осы Ережеде көзделген растау құжаттарын қосымшаларсыз ұсынған (сканерленген түрі қоса тіркелмеген немесе қоса тіркелген сканерленген түріне квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң басшысы мен бас бухгалтерінің ЭЦҚ қойылмаған);»;
      мынадай мазмұндағы сегізінші абзацпен толықтырылсын:
      «түпнұсқалығын тексеру кезінде ЭЦҚ болмауы не дұрыс болмауы айқындалған;»;
      он үшінші абзацтағы «ұсынылған жағдайларда орындалмай қайтарылады» деген сөздер «ұсынылған;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      «ҚБЕО белгіленген хабарламалар форматындағы магниттік (электрондық) тасығышта қателер анықталған;
      төлем тапсырмасында көрсетілген мақсаты қаржылық-экономикалық негіздемеде көрсетілген жоспарланған іс-шараларға сәйкес келмеген жағдайларда орындалмай қайтарылады.»;
      304-24 және 304-25-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «304-24. Қазақстан Республикасының резидент еместерiмен шетел валютасында жасалған шарттар бойынша төлемдер жүргiзiлген кезде квазимемлекеттiк сектор субъектiсi осы Ережеде көзделген тәртiпте аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң шотынан сол күнi шетел валютасын сатып алу үшiн екiншi деңгейдегі банкте ашылған шотқа ақша аудару үшiн төлем тапсырмасын қағаз тасығышта немесе «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электронды түрде ұсынады.
      Шетел валютасын айырбастауға арналған төлем тапсырмасында «Төлем мақсаттары» ашық жолағында:
      1) сатып алынатын валютаның түрi мен сомасы;
      2) ол бойынша шетел валютасы сатып алынатын бағам;
      3) резидент емеспен жасалған шарттың күнi мен нөмiрi;
      4) шарттың мәнi;
      5) құжаттың (тауарларды жеткізгені туралы шот-фактураның немесе жүкқұжаттың (актінің), не орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актісінің немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген, оның негізінде тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жүзеге асырылатын басқа да құжаттың) атауы, нөмірі мен күні көрсетiледi.
      Шетел валютасын сатып алу үшін квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнен төлем тапсырмаларын қабылдау жергілікті уақытпен сағат 10.00-ге дейін жүзеге асырылады.
      Квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң шотынан айырбасталған шетел валютасы оның екiншi деңгейдегі банкте шетел валютасындағы шотына валюталардың түрлерi бойынша есептелген күннен бастап күнтiзбелiк он күн iшiнде мақсаты бойынша пайдаланылуы тиiс.
      Пайдаланылмаған не түгел пайдаланылмаған шетел валютасы көрсетiлген мерзiмi өткеннен кейiн шетел валютасын айырбастау жүзеге асырылған квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң шотына сомасын ұлттық валютада қалпына келтiре отырып, қайта айырбасталуы тиiс.
      Республикалық бюджет туралы заңда не жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiнде тиiстi қаржы жылына жарғылық капиталдарын ұлғайтуға (қалыптастыруға) қаражат көзделген квазимемлекеттiк сектор субъектiлерi пайдаланылмаған не түгел пайдаланылмаған шетел валютасын қайта айырбастауды және шетел валютасын айырбастау жүзеге асырылған шотқа уақтылы қайтаруды қамтамасыз етедi.
      Қазақстан Республикасының резиденті емеспен жасалған шарт бойынша Қазақстан Республикасынан тыс жерге төлемді ұлттық валютада жүргізу үшін квазимемлекеттiк сектор субъектiсi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне оның екінші деңгейдегі банкте ашқан шотына квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң шотынан ақша аудару үшін төлем тапсырмасын ұсынады. Бұл ретте төлем тапсырмасындағы «Төлемнің мақсаты» ашық жолағында квазимемлекеттiк сектор субъектiсi түпкі бенефициар-резидент еместің деректемелерін қосымша көрсетеді.
      Квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнің шотынан оның екінші деңгейдегі банктегі шотына аударылған ақша, ол есепке жатқызылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде тағайындалуы бойынша түпкі бенефициар-резидент емеске аударылуы тиіс.
      Квазимемлекеттiк сектор субъектiлері пайдаланылмаған не түгел пайдаланылмаған ақшаны олар аударылған квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнің шотына көрсетілген мерзім өткенге дейін уақтылы қайтаруды қамтамасыз етеді.
      304-25. Квазимемлекеттiк сектор субъектiсi Қазақстан Республикасының резиденті емеспен шетел валютасында, құжаттық аккредитивтi қолдана отырып, есеп айырысу нысанын көздейтiн шарт жасасқан кезде квазимемлекеттiк сектор субъектiсi төлем тапсырмасын аумақтың қазынашылық бөлiмшесiне екiншi деңгейдегі банкте ашылған шотқа квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң шотынан ақша аудару үшiн және осы Ереженің 304-24-тармағында айқындалған тәртіппен дәл сол күн шетел валютасын сатып алу үшін қағаз тасығышта немесе «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электронды түрде ұсынады.
      Бұл ретте квазимемлекеттiк сектор субъектiсi растайтын құжат ретінде аккредитивтiң ашылуын және акредитивтiң қолданылу мерзiмi өткен немесе ол мерзiмiнен бұрын жабылған жағдайда аккредитивтiң орындалмаған сомасын банк-эмитенттің квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң сома аударылған шотына қайтаруы туралы талапты қамтитын шартты ұсынады.
      Квазимемлекеттiк сектор субъектiсi сатып алынған шетел валютасын аккредитивтік шотқа аударуды үш жұмыс күні ішінде қамтамасыз етеді.
      Егер шетел валютасындағы ақша аккредитивтік шотқа белгіленген мерзімде есепке жатқызылмаған болса, квазимемлекеттiк сектор субъектiсi оларды қайта айырбастауды және үш күндік мерзім өткеннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей өзінің аумақтық қазынашылық бөлiмшесiндегі шотына қайтаруды қамтамасыз етеді.»;
      мынадай мазмұндағы 47-1-тараумен толықтырылсын:
      «47-1. Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстарды бөлу тәртібі
      396-1. Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстар бірінші тоқсанның қорытындылары бойынша бюджет кірістерін орындау есепті кезеңге бекітілген жоспарлы көрсеткіштерден артқан жағдай туындаған кезде, сондай-ақ ағымдағы қаржы жылына әлеуметтік-экономикалық даму өлшемдерін жақсартуды болжамдаған жағдайда бекітілген бюджеттік бағдарламаларға қосымша бөлінеді.
      396-2. Бюджеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бірінші тоқсанның қорытындылары бойынша және кейіннен, ағымдағы қаржы жылының аяғына дейін тоқсан сайынғы негізде есептік статистикалық деректер негізінде өткізілген ағымдағы жылға арналған болжамды макроэкономикалық көрсеткіштерге қол жеткізуді тоқсан сайынғы бағалауды есепке ала отырып, ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет кірістері түсімдерінің болжамын айқындайды.
      396-3. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша және кейіннен ағымдағы қаржы жылының аяғына дейін тоқсан сайынғы негізде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға:
      1) ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет кірісінің атқарылуын бағалауды;
      2) республикалық бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуы туралы және облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы ағымдағы трансферттерді, нысаналы даму трансферттері мен кредиттерді іске асыру туралы талдамалы есепті;
      3) аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде ашылған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарындағы бұрын алынған қаражат бойынша бюджет қаражатының қалдықтары туралы ақпаратты ұсынады.
      396-4. Осы Ереженің 396-2 және 396-3-тармақтарында көрсетілген ақпарат негізінде бюджеттік жоспарлау бойынша орталық уәкілетті орган бюджеттік бағдарламалар және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде бекітілген бюджеттік бағдарламаларға қосымша бөлуге жататын тоқсан сайын шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың жалпы көлемін тоқсан сайын айқындайды.
      396-5. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітілген бюджеттік бағдарламаларға шартты түрде қаржыландырылатын шығыстарды қосымша бөлу туралы шешімді қабылдаған кезде Бюджет кодексінің 41-1-бабында көзделген критерийлерге сәйкестігі тұрғысынан:
      1) республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен және жергілікті атқарушы органдармен есепті кезеңде бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы талдамалы есептің деректері негізінде бюджет қаражатын игеру. Бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына талдау жүргізу кезінде міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарына сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданған міндеттемелердің толықтығы мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес қабылданған міндеттемелердің орындалуы ескеріледі;
      2) бекітілген бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданған міндеттемелердің аяқталу мерзімдері. Бұл ретте міндеттемелері аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде тіркелген бұрын басталған және жалғастырылып жатқан объектілердің ағымдағы қаржы жылының аяғына дейінгі жобаларының (іс-шараларының) іске асырылуының аяқталу мерзімдері ескеріледі;
      3) әлеуметтік маңызы бар міндеттерді шешуге бағытталған іс-шаралар (жобалар) үшін шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың әлеуметтік бағыттылығын талдауды жүзеге асырады.
      Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың тізбесіне енгізілген, бірақ олар бойынша ағымдағы қаржы жылында бюджеттік қаражат жоспарланбай, жоспарлы кезеңнің екінші және үшінші қаржы жылдарында базалық шығыстарда көзделген бюджеттік бағдарламалар шығыстардың әлеуметтік бағыттылығының критерийлерін және/немесе ағымдағы қаржы жылында бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданған міндеттемелердің аяқталу мерзімдерін сақтай отырып, қаржыландырылатын болады.
      Мынадай:
      1) есепті кезеңге міндеттемелер қабылданбаған;
      2) бұрын алынған қаражат бойынша аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде ашылған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарында есепті күнге бюджет қаражатының қалдықтары бар заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша шартты түрде қаржыландырылатын шығыстарды бөлу жүргізілмейді.
      396-6. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жүргізілген талдау негізінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде шартты түрде қаржыландырылатын шығыстарды бөлу бойынша қорытындыны қалыптастырады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығарады.
      396-7. Республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың тізбесінде көзделгеннен аз көлемде қаражат бөлінген шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың есебінен қаржы бөлінген республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік жоспарлау бойынша уәкілетті органға шартты түрде қаржыландырылатын шығыстар бойынша ұсыныстарға нақтыланған есеп айырысуларды ұсынады.
      396-8. Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстарды бөлу туралы Республикалық бюджет комиссиясының шешімі негізінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың есебінен ағымдағы қаржы жылына тиісті бюджеттік бағдарламалардың жылдық жоспарлық мақсаттарын ұлғайту бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің жобасын дайындайды және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді.
      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган және бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде осы Қағидалардың 5-тарауына сәйкес түсімдердің жиынтық жоспарына және міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізеді.
      396-9. Жекелеген бюджеттік инвестициялық жобалар және/немесе іс-шаралар қарқынды іске асырылған жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне бюджеттік инвестициялық жобалар мен өңірлер арасында осы Ереженің 59-1-тармағына сәйкес бекітілген бюджет шеңберінде бюджет қаражаттарын қайта бөлуге рұқсат етіледі.
      396-10. Тиісті бюджеттік бағдарламалар бойынша шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың есебінен қаражатты пайдалану осы Ереженің талаптарына, сондай-ақ бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға қабылданған тиісті нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылады.»;
      410-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың тиісінше резервінен ақша бөлу туралы қолдаухатқа тиісінше орталық мемлекеттік органның бірінші басшысының орынбасары немесе жергілікті атқарушы органның басшысы (уәкілеттік берген адам) қол қояды. Егер қолдаухат жергілікті атқарушы органдардың сұрауы бойынша берілсе, онда негіздемелер мен есептеулерге жергілікті атқарушы органның басшысы немесе өзі уәкілеттік берген адам да қол қояды.»;
      519-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «519. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган осы Ережеге 101-қосымшаға сәйкес ай сайын, есептi айдан кейiнгi айдың бiрiншi күнiне Қазақстан Республикасының Үкiметiне Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсiмдер және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шоттарына аударымдар туралы есептi 2-26 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы ақша қозғалысы туралы есеп» нысаны бойынша ұсынады.»;
      757-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «757. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң одан әрі қарыз алуын көздемейтін бірлесіп қаржыландырумен байланысты гранттарды қоспағанда және грант туралы келісімде өзгеше айтылмаған болса, Үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар есебiнен несие шотынан және/немесе арнайы шоттан жасалатын қаржы операцияларын бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi қаражатты алуға арналған өтiнiмдердiң негiзiнде шетел қарыз берушiсiнiң немесе донордың атына жiберiлетiн нысан бойынша және қарыз шартына немесе байланысты грант туралы келiсiмге сәйкес, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады. Бұл ретте үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар қаражатын бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi тиiстi қарыз шартында немесе байланысты грант туралы келiсiмде көзделмеген мақсаттарға ала алмайды.»;
      768-тармақ мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Бiрлесiп қаржыландыру қаражатын алуға арналған өтінім бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келісуден кейінгі күнтізбелік он бес күн ішінде жарамды болады.»;
      32385050-1112-қосымшалардағы «СТН» деген аббревиатура «БСН» деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      32-1364041-қосымшалар осы қаулыға 1234-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      354555-1-қосымшалар алынып тасталсын;
      4654555658606163646666-1, 67, 67-169707474-1767778808788979899101103 және 105-қосымшалар осы қаулыға 567891011121314151617181920212223242526272829303132  және 33-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      6290 және 117-қосымшалардағы «СТН» деген аббревиатура «ЖСН/БСН» деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      80-2-қосымшасындағы «ӘЖК» деген аббревиатура «ЖСН» деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      83-қосымшаның 2.1.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2.1.2. Банктiң қызметiн төлеудi шотқа есепке жатқызу үшін қолма-қол ақшаны тапсырған күннен кешіктірмей тапсырылатын соманың _______________ % есебінде жүргізуге мiндеттенедi.»;
      93-қосымшада:
      3-бөлімнің 3.1. және 3.2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «3.1. ______ облыс (республикалық маңызы бар қала, астана)/аудан (облыстық маңызы бар қала) үшiн ______ бюджеттiк бағдарламасы бойынша нысаналы трансферттiң сомасы _______ мың теңгенi құрайды.
      3.2. ЖТББӘ-нiң ________ облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)/ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетi кiрiсiне нысаналы трансферттiң сомасын аударуы:
      1) ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша айдың (қаңтар, 25-күнiнен кешiктiрмей) бiрiншi 5 жұмыс күнiнде;
      2) нысаналы даму трансферттерi бойынша аударымдар осы Келiсiмнiң 3.3-тармағына сәйкес 5 жұмыс күнi iшiнде жүзеге асырылады.»;
      93-қосымшадағы Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы үлгі келiсiмге 1-қосымша алынып тасталсын;
      95-қосымшадағы «ЖСН» деген аббревиатура «БСН» деген аббревиатурамен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
1-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және 
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
32-1-қосымша       

_____________________________________________________________________
(бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган/бюджеттi атқару
жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның аумақтық қазынашылық бөлiмшесi)

________ жылғы «___» ____________________

Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiне код беруге және шотын
ашуға арналған өтiнiм

КСС атауы

Орналасқан жері

Экономика секторы

КСС басшысының Т.А.Ә.

КСС бас бухгалтерінің Т.А.Ә.

КСС БСН

Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзілген КСС-тың мекенжайы, телефоны, факсi

Негiздеме (негізінде КСС үшін ақшалай қаражат бөлінетін нормативтiк құқықтық актi) және қаражат бөлінетін бюджеттің деңгейі

1

2

3

4

5

6

7

8

      Квазимемлекеттiк сектор субъектiciнiң
      (бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi
      органның аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң басшысы)

                       _____________     ____________________________
      М.О.                 (қолы)            (қолды таратып жазу)

      Жауапты орындаушының белгiсi

      ______________________________ ____ жылғы «___» ________ ашылды
       (квазимемлекеттiк сектор
           субъектiсiнiң коды)

      ______________________________ ____ жылғы «___» ________ ашылды
        (квазимемлекеттiк сектор
           субъектiсiнiң шоты)

      Жауапты орындаушы __________ __________________________________
                          (қолы)          (қолды таратып жазу)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
2-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және 
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
36-қосымша        

_____________________________________________________________________
(Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган (бюджеттi атқару
жөнiндегi орталық уәкілетті органның аумақтық қазынашылық бөлiмшесi)

«___» ______________ _________ жылғы
қолма-қол ақшаның бақылау шоттарын ашуға арналған
өтiнiм

Р/с

Мемлекеттiк мекеме

Бюджет түрi

Мемлекеттік мекеменің орналасқан жері

Қолма-қол ақшаның бақылау шотын ашу үшiн негiздеме (рұқсат етiлген күнi мен нөмiрi, тармақшасының, тармағының, бабының нөмірлері көрсетiлген заңнамалық актiнiң атауы мен күнi)

атауы

коды

1

2

3

4

5

6

I. Ақылы қызметтердiң қолма-қол ақшасының бақылау шоты:II. Демеушiлiк, қайырымдылық көмектiң қолма-қол ақшасын бақылау шоты:III. Ақшаны уақытша орналастырудың қолма-қол ақшасының бақылау шоты:


      Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органның/
      мемлекеттік мекеменің (бюджеттi атқару жөнiндегi
      орталық уәкiлеттi органның аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң)
      басшысы

      М.О.                           ________________________________
                                        (қолы) (қолды таратып жазу)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
3-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және 
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
40-қосымша        

Қолдардың және мөр бедерiнiң үлгiлерi

Мемлекеттiк мекеме/квазимемлекеттiк сектор субъектiсi (ұйымдық-құқықтық нысаны мен атауы)


Мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң орналасқан жерi


Мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң коды
Қолма-қол ақшаны бақылау шотының (шоттың) жеке сәйкестендiру коды


Қолма-қол ақшаны бақылау шотының немесе шоттың атауы


Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң орналасқан жерi


Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң қолдардың және мөр бедерiнiң үлгiлерiн қабылдағаны туралы белгiсі

20__ ж. «___» ______________________
______ _____________________________
(қолы)            (Т.А.Ә.)

Осы құжатта көрсетiлген үлгiлер клиенттiң келiсiмiн талап ететiн
қолма-қол ақшаны бақылау шоты және/немесе шот бойынша операцияларды
жүзеге асырған кезде мiндеттi деп есептелсiн
_____________________________________________________________________
(операциялардың (шарттарға, азаматтық-құқықтық мәмілелерді тiркеуге
арналған өтiнiмдерге, хабарламаларға, төлеуге берiлетiн және
Қазақстан Республикасының бюджеттiк заңнамасында көзделген басқа да
шоттарға қол қоюға арналған) түрлерi көрсетiлсiн)

Атқаратын лауазымы

Тегi, аты, әкесiнiң аты

Қолдардың үлгiлерi

Қолданылу мерзiмi (қолды уақытша ауыстыру кезiнде)

Мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң мөр бедерiнiң үлгiсi

Бiрiншi қолы:


Екiншi қолы:


Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң атауы

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi басшысының немесе мемлекеттiк мекеменiң уәкiлеттi тұлғалары қолдарының үлгiлерiн растайтын оларға уәкiлеттi тұлғаның тегi және аты-жөнi

Мемлекеттiк мекеменiң қолдарының және елтаңбалы мөр бедерiнiң үлгiлерiн куәландыру күнi

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң қолдарының және елтаңбалы мөр бедерiнiң үлгiлерiн куәландыратын тұлғаның қолы
(қолы)

(мөр бедерi)

Артқы бетi

Заңды тұлға өкiлiнiң қолының түпнұсқалығын растау туралы куәландыру
жазбасы

Мен, нотариус __________________________ ____ жылғы «___» ___________
              (тегi, аты, әкесiнiң аты)
_____________________________________________________________________
   (мемлекеттiк нотариалдық кеңсенiң атауы немесе жеке нотариустың
                 лицензиясы берiлген нөмiрi және күнi)
________________ менiң қатысуыммен жасалған _________________________
                       (өкілдің Т.А.Ә. лауазымы, заңды тұлғаның атауы
________________________________ қолының түпнұсқалығын куәландырамын.

Өкiлдiң жеке басы белгiлендi, оның өкiлеттiгi және іс-әрекетке
қабілеттілігі тексерiлдi.
Тiзiлiмде № ____________________________ тiркелдi
_________________________ мемлекеттiк баж алынды.
Нотариус _________________ М.О. ________________

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
4-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және 
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
41-қосымша        

5-34-нысан     
Есеп жүргiзiлдi:  
Күнi-Уақыты     
1-ден №-ге дейiнгi парақ

Тиiстi бюджеттердiң ҚБШ жай-күйі туралы есеп

Өңiр: ___________________________
Бюджет түрi: ____________________
Қаржыландыру көзi: ______________
Ерекшелігі ______________________
Кезең ___________________________
Өлшем бiрлiгi: __________________

ЖСК Iшкi банктiк шот

Сипаттамасы

Кiрiс қалдық

Дебет

Кредит

Кезеңдегi сальдо

Шыққан қалдық

1

2

3

4

5

6

7
Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң   Бюджеттi атқару жөнiндегi жауапты
басшысы                             жергілікті уәкілетті органның
                                    басшысы
___________ _____________________   ___________ _____________________
   (қолы)           (Т.А.Ә.)           (қолы)          (Т.А.Ә.)

М.О.                                М.О.

Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң   Бюджеттi атқару жөнiндегi
жауапты орындаушысы                 жергілікті уәкілетті органның
                                    жауапты орындаушысы
___________ _____________________   ___________ _____________________
   (қолы)           (Т.А.Ә.)           (қолы)          (Т.А.Ә.)

М.О.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
5-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және 
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
46-қосымша        

8-17-нысан 
Есеп жүргiзiлдi:
Күнi-Уақыты 
№-ден Х-парақ

Мемлекеттік мекемелердің шетелдік валютадағы шоттары бойынша
үзiндi

Өңiр: ____________________________________
Бюджет түрi: _____________________________
Қаржыландыру көзi ________________________
Мемлекеттік мекеме атауы: ________________
Ерекшелiгi: ______________________________
Валюта коды: _____________________________
Кезең ____________________________________
Өлшем бiрлiгi: ___________________________

Күні

б/шот №

Құжаттың №

Валютасы

Теңге

Төлем мақсаты

Резидент еместің атауы

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кіріс қалдығы:
Айналымдар:Шығыс қалдығы:Айналымдардың барлығы:Валютадағы қалдықтардың барлығы:Теңгедегі қалдықтардың барлығы:Жауапты орындаушы ______________
             М.О.      (қолы)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
6-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және 
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
54-қосымша        

Төлем тапсырмаларының тiзiлiмi

________________________________________
(салық қызметi органының атауы)
__________________________________________________________
(аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң атауы)
_______________________________
(тiзiлiм берiлген күнi)

Р/с

Төлем тапсырмасының күнi

Төлем тапсырмасының нөмiрi

Сомасы

Орындалуы/орындалмауы туралы белгi*

Ескертпе*

1

2

3

4

5

6

Салық қызметi органының басшысы _____________

Салық қызметi органының
құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы _____________

Жауапты орындаушы               _____________

      М.О.

      * осы ашық жолдарды аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы толтырады

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
7-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
55-қосымша      

«Бекiтемiн»      
Бюджетке түсетiн    
түсiмдердi алуға жауапты
уәкiлеттi органның басшысы
__________________________
      (қолы, Т.А.Ә.)     
20__ ж. «___» ____________
М.О.                     

Ұсынылған күнi
20__ ж. «___» ____________

№ __ ҚОРЫТЫНДЫ

      20__ ж. «___» _______________               ___________________
                                                    (жасалған жерi)
      _____________________________
            (жасалған күні)

_____________________________________________________________________
                   (уәкiлеттi органның атауы, БСН)
                           өтініш бойынша
_____________________________________________________________________
              (төлеушiнiң Т.А.Ә. немесе атауы, ЖСН/БСН)
       теңге сомасындағы артық (қате) төлеген сомаларды бюджетке
                      қайтару/есептеу туралы
______________________________________________________________ теңге.
              (цифрмен және қолмен таратып жазу)
Көрсетiлген сома ______________________________________ шотта жасалды
_____________________________________________________________________
(ЖСК, түсiмдердiң коды мен атауы, салық қызметiнiң атауы мен БСН-i)
_____________________________________________________ аударуға жатады
_____________________________________________________________________
(ЖСК, түсiмдердiң, коды мен атауы, бенефициар, оның ЖСН/БСН және шот
                                нөмiрi)
_____________________________________________________________________
         (бенефициар банкiнiң, қазынашылық органының атауы)
СТК _________________________________________________________________
БСК, Кбе ____________________________________________________________

      Уәкiлеттi органның  ___________       _________________________
      жауапты орындаушысы    (қолы)                   (Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
8-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
56-қосымша      

«Бекiтемiн»       
Бюджетке түсiмдердi алуға
жауапты уәкiлеттi органның
басшысы         
__________________________
(қолы, Т.А.Ә.)     
20__ ж. «___» ____________

Уәкiлеттi органдар әкiмшiлендiретiн түсiмдердiң артық (қате)
төленген сомаларын есептеуге және қайтаруға қорытындыларды
тiркеу журналы

Р/с

Уәкiлеттi мемлекеттiк органның атауы

Қорытынды шығарылған күнi

Қорытынды нөмiрi

Есептеу (қайтару) жүргiзiлетiн төлеушiнiң ЖСН/БСН мен атауы

Бюджет кiрiстерi сыныптамасының кодынан есептеуге жатады

Бюджет кiрiстерi сыныптамасының кодына есептелсiн

Есептеу жүргi iлетiн салық органының БСН мен атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы

Банктiк шотқа қайтаруға жатады

Сомасы

Салық төлеушiнiң банктiк деректемелерi

Салық органына ұсынылған күнi

Қазынашылық органының орындаған күні

Бенифициар-банктiң атауы және банктiк сәйкестендiру коды (БСК)

Жеке сәйкестендiру коды (ЖСК)

Ескертпе

9

10

11

12

13

14

15
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
9-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
58-қосымша      

«Бекiтемiн»       
Салық органының басшысы 
__________________________
      (қолы, Т.А.Ә.)     
20__ ж. «___» ____________

Салық органдары әкiмшiлендiрмейтiн түсiмдердiң артық (қате)
төленген сомаларын қайтаруға және/немесе есептеуге
қорытындыларды тiркеу журналы

Р/с

Уәкiлеттi мемлекеттiк органның атауы

Қорытынды шығарылған күнi

Қорытынды нөмiрi

Есептеу (қайтару) жүргiзiлетiн төлеушiнiң ЖСН/БСН мен атауы

Бюджет кiрiстерi сыныптамасының кодына есептелсiн

Бюджет кiрiстерi сыныптамасының кодына есептелсiн

Есептеу жүргiзiлетiн салық органының БСН мен атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы

Банктiк шотқа қайтаруға жатады

Сомасы

Салық төлеушiнiң банктiк деректемелерi

Уәкiлеттi органның қорытындыны салық органына тапсырған күнi, лауазымдық тұлғаның Т.А.Ә., қолы

Қазынашылық органының орындаған күнi

бенефициар-банктiң атауы және банктiк сәйкестендiру коды (БСК)

жеке сәйкестендiру коды (ЖСК)

ескертпе

9

10

11

12

13

14

15
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
10-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
60-қосымша      

Шетел валютасында ақша алушыны енгiзуге өтiнiм

      А. Өнiм берушi (бюджет қаражатын алушы) туралы жалпы ақпарат

1. Өнiм берушiнің (бюджет қаражатын алушы) атауы


2. Өнiм берушiнің (бюджет қаражатын алушы) ССН*


3. Экономика секторы (КБЕ)


4. Ел


5. Облыс/респ. маңызы бар қала


6. Аудан/қала


7. Мекенжайы


8. Қосымша ақпарат


      В. Өнiм берушiнiң (бюджет қаражатын алушы) банктiк шоты туралы ақпарат

1. Бас банктiң атауы


2. Банктiң БСК


3. Банк бөлiмшесiнiң атауы


4. Банк бөлiмшесiнiң БСК


5. Өнiм берушiнiң (бюджет қаражаттарын алушы) ЖСК


6. Валюта түрi


7. Қосымша ақпарат


8. Ел


9. Мекенжайы/Қала


      С. Делдал банк туралы ақпарат

1. Банктiң атауы


2. Банктiң БСК


3. ЖСК


4. Валюта түрi


5. Қосымша ақпарат


6. Ел


7. Мекенжайы/қала


ММ басшысы        _________   ________________
            М.О.   (қолы)         (Т.А.Ә.)

ММ бас бухгалтерi _________   ________________
                   (қолы)         (Т.А.Ә.)

Өнiм берушiнiң (бюджет қаражатын алушының) Күнi 20__ ж. «___» _______
ҚБАЖ-да бiрегей нөмiрi берiлдi: __________ Жауапты орындаушы: _______

* тек Ресей Федерациясына ресей рублін аударуға

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
11-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
61-қосымша      

Шетел валютасындағы ақшаны аударуға өтiнiш Күнi 20__ жылғы «___» _______________

Ақшаны жiберушi


БСН


Алушы банк


БСК


Валюта           Сомасы


Бенефициар


Елi


ССН*


Бенефициар банкі


Елi             БСК


Алушы Банк комиссиясы
Ақша жiберушi есебiнен
Бенефициар есебiнен


Келiсiмшарт нөмiрi, күнi
Шотты дебеттеу ЖСК


I II КОд


I-(1) Резидент;(2) Резидент емес;
II-экономика секторы (0-9)


Валютаға айналдыру күнi


Сомасы жазбаша


ЖСК шотын кредиттеу


III IV КБе


III-(1) Резидент; (2) Резидент емес;
IV-экономика секторы (0-9)


Делдал банк


БСК


Алушы банк комиссиясы
Ақша жiберушi есебiнен
Бенефициар есебiнен


Төлемнiң мақсаты


СТК


Ерекше шарттар


Ақша жiберушiнiң қолы _________       Алушы банк өткiздi
Басшысының Т.А.Ә. _____________       _______________________________
_______________________________       «___» ______________________ ж.
М.О. қолы _____________________       жауапты орындаушылардың қолдары
Бас бухгалтердiң Т.А.Ә ________       _______________________________
                        (қолы)        М.О.

* тек Ресей Федерациясына ресей рублін аударуға

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
12-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
63-қосымша      

_____________________________________________________________________
(бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның аумақтық
қазынашылық бөлiмшесi)

Ақша алушының деректемелерiне өзгерiстер енгiзуге арналған
өтiнiм

Мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң коды
________________________________________________________________
Мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң коды
________________________________________________________________

Р/с

Ақша алушының нөмірі (жолақ қағаз тасығышында ұсынылған жағдайда толтырылмайды)

ҚБАЖ-ға енгiзiлген ақпарат (атауы, ЖСН/БСН, БСК, ЖСК, Кбе)

Өзгеруді қажет ететін ақпарат (атауы, ЖСН/БСН, БСК, ЖСК, Кбе)

1

2

3

4

ММ/КСС басшысы        ___________   ____________
                         (қолы)       (Т.А.Ә.)
М.О.

ММ/КСС бас бухгалтерi ___________   ____________
                         (қолы)       (Т.А.Ә.)
М.О.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
13-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
64-қосымша      

Шетел валютасындағы
ақшаны алушының деректемелерiне өзгерiстер енгiзуге
өтiнiм

Р/с

Өнім берушiнiң (бюджет қаражатын алушының) бiрегей нөмiрi

ҚБАЖ-ға енгiзiлген ақпарат (атауы, ССН*, БСК, ЖСК, Кбе және т.б.)

Өзгертудi кажет ететiн ақпарат (атауы, ССН*, БСК, ЖСК, Кбе және т.б.)

1

2

3

4

ММ басшысы        __________   _________________________
             М.О.   (қолы)              (Т.А.Ә.)

ММ.бас бухгалтерi __________   _________________________
                    (қолы)              (Т.А.Ә.)

* тек Ресей Федерациясына ресей рублін аударуға

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
14-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
66-қосымша      

Мемлекеттiк мекеменiң коды _____________  Өтiнiм № __________________
Бюджет түрi ____________________________
Қаржыландыру көзi ______________________

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕНІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘМІЛЕСІН ТЕКСЕРУГЕ
АРНАЛҒАН ӨТІНІМ
Күнi 20__ ж. «___» ______________

Мемлекеттiк мекеменiң атауы

Ақша алушының атауы, ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банктiң атауы және БСК

Валюта айырбасының нарықтық бағамы*

СомасыШығыс сипаттамасы:


Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының коды (тауар түрiнiң коды)
Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының коды (тауар түрiнiң коды)

(сомасын таратып жазу)


Басшылардың қолдары

Негiздеме-құжат

аванстық (алдын ала) төлем мөлшерi (%)

Сомасы

ММ басшысы ________________
              (лауазымы)
________ __________________
(қолы)    (атының бас әрпі
              және тегі)
М.О.

ММ бас бухгалтерi
___________________________
________ __________________
(қолы)    (атының бас әрпi
              және тегi)


Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
15-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
66-1-қосымша     

Мемлекеттiк мекеменiң коды _____________  Өтiнiм № __________________
Бюджет түрi ____________________________
Қаржыландыру көзi ______________________

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕНІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘМІЛЕСІН ТЕКСЕРУГЕ
АРНАЛҒАН ӨТІНІМ
Күнi 20__ ж. «___» ______________

Мемлекеттiк мекеменiң атауы

Ақша алушының атауы, ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банкiнiң атауы мен БСК

Валюта айырбастаудың нарықтық бағамы*

Сомасы
Шығыс сипаттамасы:


Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасынң коды (тауар түрiнiң коды)
Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасынң коды (тауар түрiнiң коды)

(Сомасы жазумен)


Басшылардың қолы

негiздеме-құжат

Аванстық (алдын ала) төлем мөлшерi (%)

сомасы

Басшының Т.А.Ә.

Бас бухгалтердiң Т.А.Ә.


Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
16-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
67-қосымша      

                         _____________________               _______
Мемлекеттiк мекеме коды |                     |    Өтiнiм № |       |
                        |_____________________|             |_______|
Бюджет түрi             |_____________________|
Қаржыландыру көзi       |_____________________|

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕНІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘМІЛЕСІН ТІРКЕУГЕ
АРНАЛҒАН ӨТІНІМ
Күні 20__ ж. «___» _____________

Мемлекеттiк мекеменiң атауы

Ақша алушының атауы, ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банктiң атауы және БСК

Жалпы сомасы

Ағымдағы қаржы жылының сомасы

Базалық шығыстар сомасы

жоспарлы кезеңнiң екiншi жылы

жоспарлы кезеңнiң үшiншi жылыШығыс сипаттамасы:
Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының коды (тауар түрiнiң коды)(Сомасын таратып жазу)

Басшылардың қолы

негiздеме-құжат

аванстық (алдын ала) төлем мөлшерi (%)

сомасы

ММ басшысы ________
         (лауазымы)
_____ _____________
(қолы) (атының бас
        әрпi және
          тегi)
М.О.ММ бас бухгалтерi
______ ____________
(қолы) (атының бас
        әрпi және
          тегi)
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
17-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
67-1-қосымша     

Нысан

                         ______________                    _________
Мемлекеттiк мекеме коды |______________|         Өтiнiм № |_________|
Бюджет түрi             |______________|
Қаржыландыру көзi       |______________|

МЕМЛЕКЕТТIК МЕКЕМЕНIҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘМIЛЕСIН ТIРКЕУГЕ
АРНАЛҒАН ӨТIНIМ
Күні 20__ ж. «___» _____________

Мемлекеттiк мекеменiң атауы

Ақша алушының атауы, ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банктiң атауы және БСК

Жалпы сомасы

Ағымдағы қаржы жылының сомасы

Базалық шығыстар сомасы

жоспарлы кезеңнiң екiншi жылы

жоспарлы кезеңнiң үшiншi жылыШығыс сипаттамасы:
Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының коды (тауар түрiнiң коды)


(Сомасын таратып жазу)

Басшылардың қолы

Негiздеме-құжат

аванстық (алдын ала) төлем мөлшерi (%)

сомасы

Басшының Т.А.Ә.

Бас бухгалтердiң Т.А.Ә.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
18-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
69-қосымша      

№ 4-02 нысаны   
Есеп жүргiзiлдi: 
1-ден № дейiнгi парақ

Шарттардың тiркелгенi туралы хабарлама

Өтiнiм №

Мiндеттеменiң тiркелген күнi:
Мемлекеттiк мекеменiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерi (мiндеттемелерi) тiркелгенi туралы хабарлама №

Ақша алушы __________________________________________________________
ЖСН/БСН _____________________________________________________________
БСК _________________________________________________________________
ЖСК _________________________________________________________________
Ақша алушының коды __________________________________________________
Бөлiмше _____________________________________________________________
Шарт № ______ ___________ қосымша келiсiм № _________ _______________

Сипаттамасы

Сомасы

Мемлекеттiк мекеменiң коды, атауы ___________________________________
Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының коды ___________________________
Мемлекеттiк мекеменiң басшысы    Ақша алушының басшысы
_____________________________    ____________________________________
       (Т.А.Ә., қолы)                      (Т.А.Ә., қолы)
М.О.                             М.О.
Мемлекеттiк мекеменiң бас        Ақша алушының бас бухгалтерi
бухгалтерi                       ____________________________________
_____________________________              (Т.А.Ә., қолы)
       (Т.А.Ә., қолы)

АЛДЫН АЛА ТӨЛЕМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Хабарламаның жалпы сомасы
ХХ,ХХХ,ХХХ.ХХ
Алдын ала төлем сомасы                     0.00
Теңгерiм                                   ХХ,ХХХ,ХХХ.ХХ
(Хабарламаның жалпы сомасының % аспайтын)

Аумақтық қазынашылық
бөлiмшесiнiң басшысы         ________________________________________
                                         (Т.А.Ә., қолы)
М.О.
Жауапты орындаушы            ________________________________________
                                         (Т.А.Ә., қолы)
М.О.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
19-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
70-қосымша      

№ 4-02 нысаны 
Есеп жүргізілді:
№-ден 1-бет  

Шарттың тіркелгені туралы хабарлама

Өтiнiм №

Мiндеттеменiң тiркелген күнi:
Мемлекеттiк мекеменiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерi (мiндеттемелерi) тiркелгенi туралы хабарлама №

Ақша алушы __________________________________________________________
ЖСН/БСН _____________________________________________________________
БСК _________________________________________________________________
ЖСК _________________________________________________________________
Ақша алушының коды __________________________________________________
Бөлімше _____________________________________________________________
Шарт № ____ ______ қосымша келісім № ____ ______

Сипаттамасы

Сомасы

Мемлекеттiк мекеменiң коды, атауы ___________________________________
Шығыстардың бюджеттік сыныптамасының коды ___________________________
Мемлекеттік мекеменің басшысы _______________________________________
                                          (Т.А.Ә., қолы)
      М.О.
Мемлекеттiк мекеменiң бас бухгалтерi ________________________________
                                              (Т.А.Ә., қолы)

АЛДЫН АЛА ТӨЛЕМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Хабарламаның жалпы сомасы                        ХХ,ХХХ,ХХХ.ХХ

Алдын ала төлем сомасы                           0.00

Теңгерім                                         ХХ,ХХХ,ХХХ.ХХ
(Хабарламаның жалпы сомасының % аспайтын)

Төлем туралы ақпарат

Төлем шоттарының №

Төлем күнi

Төлем №

Төлем сомасы

Төлемдi жүргiзу

Орындалмаған мiндеттемелердiң қалдығы

Жауапты орындаушы _____________________________
                         (Т.А.Ә., қолы)

М.О.
Хабарламаның жабылғаны
туралы белгi
___________________________
хабарламаның жабылған күнi

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
20-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
74-қосымша      

20__ ж. «___» ___________
Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне түстi.
Жауапты орындаушы:
М.О.

Төлеуге берiлетiн шот № _______
Күнi 20__ ж. «___» ____________

Мемлекеттiк мекеме

Ақша алушы

ММ коды


Коды
КБе


Атауы


Атауы


БСН


ЖСН/БСН


Аумақтық қазынашылық бөлімшесі


Банк


БСК


ЖСК


Қаржыландыру көзi


БСК


Бюджет түрi


ЖСК


Шығыстар БСК


Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды


БСК түсiмдерi


ТТК


Төлем мәртебесi

Төлемдi тағайындау

Сомасы

Сомасын таратып жазу:

________________________________   __________________________
|      | Басшының Т.А.Ә.        | |                          |
|      | Қолы                   | | 20__ ж. «___» __________ |
| М.О. |________________________| | қазынашылықтың аумақтық  |
|      | Бас бухгалтердің Т.А.Ә.| | бөлiмшесi жүргiздi       |
|      | Қолы                   | | жауапты орындаушы        |
|_______________________________| | М.О.                     |
                                  |__________________________|

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
21-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
74-1-қосымша     

Нысан

№ төлем шоты
Күнi 20__ ж. «___» ______________

Мемлекеттiк мекеме

Ақша алушы

ММ коды

Коды


|КБе|

Атауы


Атауы


БИН


ИИН/БИН


АҚБ


Банк


БСК


ЖСК


Қаржыландыру көзі


БСК


Бюджет түрі


ЖСК


Шығыстар БСК


Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды


Алушының БСК

|ТМК|

Төлемнің мәртебесі
Төлемді тағайындау

Сомасы

Сомасын таратып жазу:

Басшының Т.А.Ә. ______________________________
Бас бухгалтердің Т.А.Ә. ______________________
______________________________________________
Үлгi (1-жай, 2-жиынтық зейнетақы, 3-жалақы мен дивидендтердi аудару, 4-әлеум. аударымдар);
№ хабарландырумен (ЖА) келiсу.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
22-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
76-қосымша      

5-15-нысан    
Есеп жүргiзiлдi ____
X-тен ___ бет  

Мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң
жүргiзiлген төлемдерi бойынша күн сайынғы үзiндi

Өңір: _______________________________________________________________
Бюджет түрі: ________________________________________________________
Қаржыландыру көзі: __________________________________________________
Мемлекеттік мекеменің/КСС коды: _____________________________________
Мемлекеттік мекеменің/КСС атауы: ____________________________________
Ерекшелігі: _________________________________________________________
Кезең: ______________________________________________________________
Өлшем бірлігі: ______________________________________________________

Р/с

Төлем №

Төлем күнi

Сомасы

Хабарлама №

Төлем шотының нөмiрi/төлем тапсырмасының №

Мекеме/Бағдарлама/Кiшi бағдарлама/Ерекшелiк

Алушының деректері

ЖСН/БСН

атауы

Банк БСК

Шотының ЖСК

БАРЛЫҒЫЖауапты орындаушы _____________________
                         (қолы)
М.О.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
23-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
77-қосымша      

Жеке тұлғаның жинақ шотының шарты

20__ ж. «___» ____________                 __________________________
                                                    қала/ауыл

_____________________________________________________________________
__________________, Бұдан әрi «Банк» деп аталатын, Жарғы және 20__ ж.
«___» ____________ № _______________ сенiмхат негiзiнде әрекет ететiн
_____________________________________________________________________
      (Банк филиалының немесе банктiк операциялардың жекелеген
_____________________________________________________________________
             түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың атауы)
______ атынан бiр тараптан, және бұдан әрi «Алушы» деп аталатын, мына
мекенжай бойынша: ___________________________________________ тұратын
___________________________________________________ азамат(ша) екiншi
тараптан, бұдан әрi «Тараптар» деп аталатындар мына төмендегiлер
туралы осы жеке тұлғаның жинақ ақшасының шотының шартын (бұдан әрi -
Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәнi

      1.1. Банк Шартта көзделген талаптарда Алушының атына жинақ шотын ашады және оған қызмет көрсетудi жүргiзедi.
      1.2. Сыйақыны есептеу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктiң қолданыстағы тарифiне сәйкес «талап етуге дейiн» жылдық пайыздық мөлшерлемесі бойынша ай сайын жүргiзiледi.

2. Банктiң құқықтары мен мiндеттерi

      2.1. Банк:
      2.1.1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының банктерiндегi клиенттiң банктiк шоттарын ашу, жүргiзу және жабу тәртiбi туралы нұсқаулықта және Банктің қағидаларында белгiленген өтiнiштер мен және құжаттар пакетi негiзiнде Алушыға № _______________ жинақ шотын ашуға.
      2.1.2. Банкке ақша түскен күннен кейiнгi банктiк күннен кешiктiрмей Алушының пайдасына түсетiн ақшаны жинақ шотына толық көлемде есептеуге.
      2.1.3. Алушының шотындағы ақшаны сақтауды, оның болуын және есепке алынуын қамтамасыз етуге.
      2.1.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда ғана Алушының келiсiмiнсiз үшiншi тұлғаға шоттар бойынша анықтама беруге.
      2.1.5. Алушының өзi қолма-қол және қолма-қол емес нысанда енгiзетiн ақшаны жинақ ақша шотына есептеуге (аударуға).
      2.1.6. Алушының шотындағы барлық операцияларды оның жеке басын, ақша салым кiтапшасын және қолының сәйкестiгiн куәландыратын құжаты, сондай-ақ өтiнiш болған кезде жүзеге асыруға. Жоғарыда көрсетiлген құжаттары болмаса және қолы сәйкес келмесе, оның шотында операциялар жүргiзiлмейдi.
      2.1.7. Алушыға жеке сәйкестендiру кодын беруге.
      2.1.8. Алушының жинақ ақша шотындағы ақша қалдығына әр айдың «___» күнi жылдық ___ % есеп айырысудан (талап етуге дейiн салымдар бойынша жинақ шотына ақша есептеген кезден әрекет ететiн Банк тарифiнен төмен емес) сыйақы аударуға.
      2.1.9. Сыйақы алмай, Алушының салымдары бойынша жинақ ақша шотына жалақы, стипендия және басқа да ақша төлемдерiн қабылдауды, есептеудi және төлеудi жүзеге асыруға мiндеттi.
      2.2. Банк:
      2.2.1. Алушының нұсқауын орындаудан, егер мұндай нұсқау және ол бойынша ұсынылатын құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келсе бас тартуға.
      2.2.2. Алушының салымдары бойынша жинақ шотынан қолма-қол ақша беру үшін негіз болып табылатын барлық қажетті құжаттарды талап етуге құқылы.

3. Алушының құқықтары мен мiндеттерi

      3.1. Алушы:
      3.1.1. Салымды, өзiнiң жинақ шотының жай-күйi туралы ақпарат алған кезде оның жеке басын куәландыратын құжатты, ақша салымы кiтапшасын ұсынуға және арнайы бланкiде өзiнiң қолын сәйкестендiруге.
      3.1.2. Оның жеке басын куәландыратын құжаттары жоғалған жағдайда ол туралы Банкке хабарлауға және уәкiлеттi орган берген Алушының жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға.
      3.1.3. Алушының тегi, аты және әкесiнiң аты, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттары өзгергені туралы хабарлауға мiндеттi.
      3.2. Алушы:
      3.2.1. Жинақ шотындағы ақша сомасының ағымдағы қалдығы шегiндегi қолма-қол ақша сомасын алуға.
      3.2.2. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес шоттағы ақшаны өсиетке қалдыруға, сондай-ақ басқа адамға шоттағы ақшаны иелену құқығын беруге.
      3.2.3. Қолма-қол және қолма-қол емес нысанда (аударумен) шоттағы ақша сомасын толтыруға құқылы.

4. Тараптардың жауапкершiлiгi

      4.1. Банкпен оның қызметкерлерiне қызмет көрсету жөнiнде Шарт жасасқан жұмыс берушi аударған ақшаны уақытылы есептемегенi үшiн Алушының жинақ шотына Банк Алушының пайдасына уақтылы есептемеген соманың _____ %-ы есебiмен мерзiмi өткен әрбiр күн үшiн айыппұл төлейдi.
      4.2. Банк Алушының жинақ шотынан ақшаны заңсыз есептен шығарған жағдайда, Банк есептен дұрыс шығарылмаған соманы өтейдi, сондай-ақ Алушының пайдасына заңсыз есептен шығарылған соманың _____ %-ы есебiмен мерзiмi өткен әрбiр күн үшiн айыппұл төлейдi.
      4.3. Ақша аудару туралы не оларды жинақ шотынан беру туралы Алушының нұсқауын тиiсiнше орындамағаны немесе орындамағаны үшiн Банк келтiрген зиянды өтейдi, сондай-ақ аударылмаған не берiлмеген соманың ______ %-ы мөлшерiнде айыппұл төлейдi.

5. Шарттық қолданылу мерзiмi

      5.1. Шарт оған қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi және жинақ шоты жабылғанға дейiн қолданылады.
      5.2. Шартты бұзғаннан кейiн бес күндiк мерзiмде Банк белгiленген тәртiппен Алушының жинақ шотын жабады. Алушының жинақ шотындағы ақша қалдығы Алушыға қолма-қол ақшамен берiледi немесе оны Банк Алушы алдын ала көрсеткен жинақ шотына немесе ағымдағы шотқа аударады.

6. Дауларды қарау тәртiбi

      6.1. Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар мен келiспеушiлiктер келiссөздер арқылы шешiледi. Тараптар олар бойынша уағдаластыққа келмеген келiспеушiлiктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешiледi.

Алушының қол қою үлгiсi:

      Алушының қолы ________________________

Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелерi:

«Банк»                 «Алушы»
___________________    ____________________________
      (Атауы)
___________________    ____________________________
     (Мекенжайы)
___________________    Паспорты/жеке куәл. ________
БСН _______________    ЖСН ________________________
БСК _______________    Аудан ______________________
Коды ______________    Қызмет/үй тел. _____________

Тараптардың қолдары:
«Банк»                 «Алушы»
___________________    ____________________________
М.О.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
24-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
78-қосымша      

Мемлекеттiк мекеменiң қызметкерiне банк карточкасын беру және
оған қызмет көрсету туралы шарт

20__ ж. «___» _____________                            ______________
                                                         (қала/ауыл)
____________________________________________________________________,
Бұдан әрi «Банк» деп аталатын, ______________________________________
                                  (Банк филиалының немесе банктік
_____________________________________________________________________
  операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымының атауы)
Басшы атынан Жарғының және 20__ жылғы «___» ___________ № ___________
сенiмхаттың негiзiнде әрекет ететiн бiр тараптан және бұдан әрi Алушы
деп аталатын, _____________________________ мекенжайы бойынша тұратын
азамат(ша) _______________________________ екiншi тараптан, бұдан әрi
бiрлесiп «Тараптар» деп аталатындар төмендегiлер туралы банк
карточкасын беруге және оған қызмет көрсетуге арналған осы шартты
(бұдан әрi - Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәнi

      1.1. Банк Алушының дебеттiк төлем карточкасын (бұдан әрi - Карточка) алуға өтiнiшiнiң негiзiнде Алушы үшiн Банктiң банкоматтары, РОS-терминалдары, I-принтерлерi орналасқан барлық жерлерде қолма-қол ақшаны алу, мұндай операцияларды жасауға уәкiлеттiк берiлген сауда және қызмет көрсету кәсiпорындарында тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу үшiн пайдаланылатын Карточканы жасауға мiндеттенедi.
      1.2. Шарттың мәнi Карточка иесiнiң, сондай-ақ ағымдағы шотты Алушының тапсырмасы бойынша оның ағымдағы шотынан қызмет көрсетiлетiн Карточка берiлген тұлғаның (бұдан әрi - қосымша Карточканың иесi) Карточканы төлем құралы ретiнде пайдалануға қатысты Банк пен Алушының арасында қалыптасатын қарым-қатынастар болып табылады.

2. Банктiң құқықтары мен мiндеттерi

      2.1. Банк:
      2.1.1. Алушыдан өтiнiштi алған күннен бастап ___ банк күнiнiң iшiнде Карточканы жасауға және беруге.
      2.1.2. Алушыға дербес сәйкестендiру нөмiрiн (ДСН-код) беруге.
      2.1.3. Банкке ақша түскен күннен кейiнгi ______ банк күнiнен кешiктiрмей Алушының пайдасына түскен ақшаны ағымдағы шотқа толық көлемде есепке жатқызуға.
      2.1.4. Шартты жасасу кезiнде Алушының назарына жеткiзiлген Банктiң қағидаларына сәйкес Карточкаға қызмет көрсетудi қамтамасыз етуге.
      2.1.5. Алушының ағымдағы шоты бойынша ақшасының сақталуын және есепке алынуын қамтамасыз етуге.
      2.1.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда ғана Алушының келiсiмiнсiз үшiншi тұлғаларға шоттар бойынша анықтамалар беруге.
      2.1.7. Жазбаша сұрауды алған күннен бастап ____ банк күнiнiң iшiнде Алушыға қосымша үзiндi көшiрменi беруге.
      2.1.8. Есептеу сәтiнде қолданылатын Банк Басқармасының қаулысымен бекiтiлген мерзiмде және ставка бойынша ағымдағы шот бойынша ақша қалдығына сыйақы есептеуге.
      2.1.9. Қазақстан Республикасының ресми баспа басылымдарында тарифтердiң өзгеруi күшiне енгенге дейiн кемінде банк ____ күнiнен бұрын ол туралы хабарландыру жариялауға.
      2.1.10. Банк филиалдарында, сондай-ақ Алушының жұмыс орны бойынша мемлекеттiк мекемеде хабарландыру жасау жолымен Ережедегi барлық өзгерiстер туралы Алушыны хабардар етуге.
      2.1.11. Сыйақыны алмай, Алушының ағымдағы шотына(н) жалақыны, стипендияны және басқа да ақшалай төлемдердi қабылдауды, есепке жатқызуды және төлеудi жүзеге асыруға мiндеттi.
      2.2 Банк:
      2.2.1. Алушы өтiнiштi берген күннен бастап ___ айдан астам мерзiмде Карточканы алу үшiн Банкке келмеген жағдайда Карточканың күшiн жоюға.
      2.2.2. Шарттың 2.1.9-тармағында көзделген тәртiппен Алушыны хабардар ете отырып, Ереженi және тарифтердi бiр жақты тәртiппен өзгертуге.
      2.2.3. Жұмыс берушiнi қоспағанда, Карточканың көмегiмен есеп айырысулар жүзеге асырғаны үшiн сол кезеңге Банктiң белгiлеген тарифтерi бойынша үшiншi тұлғалардың есепке жатқызған ақшасы үшiн Алушының келiсiмiнсiз сыйақыны ұстап қалуға құқылы.

3. Алушының құқықтары мен мiндеттерi

      3.1. Алушы:
      3.1.1. Шартты жасасу және төлем карточкаларын (бұдан әрi - карточкалар) шығаруға өтiнiшке қол қою сәтiнде Банкпен уағдаластық бойынша төлем карточкаларын жасаудың құнын төлеуге.
      3.1.2. Шарттың талаптарын және Банктің қағидаларын сақтауға.
      3.1.3. Карточканың сақталуын қамтамасыз етуге.
      3.1.4. Карточка жоғалған немесе ұрланған жағдайда Ережеде көзделген тәртiппен карточканы оқшаулау туралы ауызша немесе жазбаша талаппен Банкке дереу өтiнiш жасауға.
      3.1.5. Өтiнiште көрсетiлген деректердiң өзгеруi туралы _______ банк күнi iшiнде Банктi жазбаша хабардар етуге.
      3.1.6. Банктен тиiстi жазбаша хабарламаны алған кезде Карточканы пайдалануды тоқтатуға және осы хабарламаны алған күннен бастап _______ банк күнi iшiнде карточканы Банкке қайтаруға.
      3.1.7. Банктен Шартты бұзу туралы жазбаша хабарламаны алған күннен бастап _____ банк күнi iшiнде Шарт шеңберiнде Алушы үшiн шығарылған барлық Карточкаларды Банкке қайтаруға мiндеттi.
      3.2. Алушы:
      3.2.1. Ағымдағы шот бойынша үзiндi алуға.
      3.2.2. Банктің қағидаларында көзделген тәртiппен Банкке Карточканы оқшаулауды немесе ашуды ауызша немесе жазбаша талап етуге.
      3.2.3. Банк заңнамасына сәйкес ағымдағы шот бойынша лимит белгiлей отырып, олар бойынша сенiм бiлдiрiлген тұлғаларға қосымша Карточкалар ресiмдеуге.
      3.2.4. Шоттағы ақша сомасын қолма-қол ақша түрiнде де, қолма-қол емес ақша (аударумен) нысанда да толықтыруға құқылы.

4. Тараптардың жауапкершiлiгi

      4.1. Банкпен оның қызметкерлерiне қызмет көрсету жөнiнде Шарт жасасқан жұмыс берушi аударған ақшаны уақтылы есептемегенi үшiн Алушының ағымдағы
      4.2. Банк Алушының ағымдағы шотынан ақшаны заңсыз есептен шығарған жағдайда, Банк дұрыс есептен шығарылмаған соманы қалпына келтiредi, сондай-ақ мерзiмi өткен әрбiр күн үшiн уақтылы есептелмеген соманың __%-ы есебiмен, Алушының пайдасына айыппұл төлейдi.
      4.3. Алушының ақшаны ағымдағы шоттан ақшаны аудару туралы нұсқауларын тиісінше орындамағаны немесе орындамағаны үшін Банк келтірілген залалды өтейді, сондай-ақ аударылмаған не берілмеген соманы мынадай ___ %-ы мөлшерінде айыппұл төлейді.

5. Шарттың қолданылу мерзiмi

      5.1. Шарт оған қол қойған күннен бастап күшiне енедi және ағымдағы шот жабылғанға дейiн қолданылады.
      5.2. Шартты бұзғаннан кейiн бес күн мерзiмде Банк белгiленген тәртiппен Алушының ағымдағы шотын жабады. Алушының ағымдағы шотындағы ақша қалдығы Алушыға қолма-қол ақшамен берiледi немесе Банк оны Алушы алдын ала көрсеткен ағымдағы шотқа немесе жинақтаушы шотқа аударады.

6. Дауларды қарау тәртiбi

      6.1. Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар мен келiспеушiлiктер келiссөздер арқылы шешiледi. Тараптар уағдаластыққа кол жеткiзбеген келiспеушiлiктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешiледi.

Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелерi:

      «Банк»           «Алушы»
___________________    ____________________________
      (Атауы)
___________________    ____________________________
    (Мекенжайы)
___________________    Паспорты/жеке куәл. ________
БСН _______________    ЖСН ________________________
БСК _______________    Аудан ______________________
Коды ______________    Қызмет/үй тел. _____________

Тараптардың қолдары:
«Банк»                 «Алушы»
___________________    ____________________________
М.О.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
25-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
80-қосымша      

5-15-А нысаны    
Есеп жүргізілді _______
___ тен _____ бет  

Aқша алушылардың тиiстi шоттарына жүргiзiлген төлемдер
бойынша үзiндi көшірме (мемлекеттiк мекеменiң қызметкерлерiне
жалақы мен басқа да ақшалай төлемдер, стипендиялар,
төлемдердi жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарына немесе
ақша алушылардың және әлеуметтiк аударымдардың
жинақ шоттарына аудару бойынша)

Өңiр: __________________________________________
Бюджет түрi: ___________________________________
Қаржыландыру көзi: _____________________________
Мемлекеттік мекеме: ____________________________
Төлем түрi: ____________________________________
Кезең: _________________________________________
Өлшем бiрлiгi: _________________________________

Тегi

Аты

Әкесiнiң аты

БСК

Ағымдағы шот №

Сомасы

1

2

3

4

5

6

7


Сомасы
БАРЛЫҒЫ


Жауапты орындаушы ____________________________
                            (қолы)
М.О.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
26-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
87-қосымша      

Ағымдағы шот ашуға арналған рұқсат

______ жылғы «___» _____________

________________________________________ бюджетінен қаржыландырылатын
            (бюджет түрi)
_____________________________________________________________________
              (мемлекеттiк мекеменiң атауы және коды)
_____________________________________________________________________
___ қолдаухаты негiзiнде (бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң атауы):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
корпоративтiк төлем карточкасын қолдана отырып, есеп айырысу жүргiзу
үшiн ұлттық валютада ағымдағы шот ашуға рұқсат етiледi
20__ ж. «___» _____________________________

Рұқсат бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган қайтарып
алғанға дейiн қолданыста болады.

Бюджеттi атқару жөнiндегi
уәкiлеттi органның басшысы ____________________       _______________
                                 (Т.А.Ә.)                  (қолы)
М.О.

      Банк белгiсi

_____ ж. «___» ___________ шот № ____

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
27-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
88-қосымша      

АҒЫМДАҒЫ ШОТ АШУҒА, КОРПОРАТИВТIК ТӨЛЕМ КАРТОЧКАСЫН БЕРУ ЖӘНЕ
ОҒАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ШАРТ

      Бұдан әрi «Банк» деп аталатын, ____________________ акционерлiк
қоғамының атынан, 20__ ж. «___» ___________________________ негiзiнде
әрекет ететiн, ______________________________ бiр тараптан және бұдан
                (басшысының Т.А.Ә, лауазымы)
әрi «Мемлекеттiк мекеме» деп аталатын, ______________________ атынан,
                                (мемлекеттiк мекеменiң толық атауы)
20_ж. «___» ___________________ бекiтiлген ________________ негiзiнде
әрекет ететiн ____________________________ екiншi тараптан, бұдан әрi
              (басшысының Т.А.Ә. лауазымы)
бiрлесiп «Тараптар» деп аталатындар ағымдағы шотты ашуға
корпоративтік төлем карточкасын беру және оған қызмет көрсету туралы
төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрi - Шарт) жасасты.

1. Терминдер сөздiгi

      1.1. Осы Шартта пайдаланылған терминдер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 24 тамыздағы № 331 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында Төлем карточкаларын шығару және пайдалану ережесiнде (бұдан әрi - Ереже) пайдаланылған терминдерге сәйкес келедi.

2. Шарттың мәнi

      2.1. Осы Шарттың тәртiбiнде және талаптарында Банк Мемлекеттік мекемеге ағымдағы шот ашуға, Мемлекеттік мекеменiң уәкiлеттi өкiл(дер)iне корпоративтiк төлем карточка(лар)сын шығаруға және Қазақстан Республикасы заңнамасына және де Банктiң iшкi қағидаларына сәйкес қызмет көрсетудi қамтамасыз етуге мiндеттенеді.
      2.2. Мемлекеттік мекеме Карточканы (ларды) Ережеге сәйкес қабылдауға және қолдануға мiндеттенедi.
      2.3. Карточканы (ларды) Ұстаушы (лар) Мемлекеттік мекеменiң уәкiлеттi өкiлi (дері) болып табылады. Шарттың және Ереженiң талаптары карточка (лар) ұстаушыға (ларға) да қолданылады.
      2.4. Ағымдағы шот теңгеде жүргiзiледi.
      2.5. Ағымдағы шотқа ақшаны аудару тәртiбi, Мем.мекеме мен Банктiң өзара қатынасы, қаржылық қызметтердi төлеудiң мөлшерi мен мерзiмi, олардың ретi Шартпен және Қазақстан Республикасы қаржы министрлiгiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiмен регламенттеледі.

3. Ағымдағы шот ашу, корпоративтiк төлем карточкасын беру және
оған қызмет көрсету талаптары

      3.1. Банк:
      3.1.1. Мекеменiң атына ағымдағы шот ашуға.
      3.1.2. Өтiнiштi алған күннен бастап ______ банктiк күн iшiнде Карточканы шығаруға, Мемлекеттiк мекеменiң уәкiлеттi өкiл(дер)iне, Карточка (лар) мен ПИН-конверттi беруге. Карточка ұстаушыға не Банкте Карточканы алуға уәкiлеттi жауапты қызметкерге, сондай-ақ Карточкаға Банк заңнамасының және осы Шарттың талаптарына сәйкес қызмет көрсетуге.
      3.1.3. Хат-хабар шотына ақша түскен күнi оларды Мемлекеттік мекеменiң ағымдағы шотына аударуға.
      3.1.4. Карточка ұстаушыға не Банкте, Банктiң қызмет көрсететiн филиалында үзiндi көшірмелерді алуға уәкiлеттi жауапты қызметкерге ай сайын оны берiп отыруға не почта арқылы жiберуге.
      3.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Шарттың қолданылу мерзiмiне қарамастан ағымдағы шот және олар бойынша жасалатын операциялар бойынша банктiк құпияның сақталуына кепiлдiк беруге.
      3.1.6. Қағидалардағы барлық өзгерiстер туралы Мемлекеттiк мекеменi Банк филиалдарына хабарландыру орналастыру жолымен хабардар етiп отыруға.
      3.1.7. Банктiң бастамасымен Карточканы жабу жағдайында Мемлекеттiк мекемелердi жабылған күннен бастап ____ банктiк күн iшiнде жазбаша хабардар етуге мiндеттi.
      3.2. Мемлекеттiк мекеме:
      3.2.1. Ағымдағы шот ашу және карточка(лар) шығару үшiн Банкке бiр мезгiлде Карточканы оның атына шығару қажет уәкiлеттi өкiл(дер)дiң Т.А.Ә. көрсете отырып, мiндеттi түрде жеке куәлiгiнiң(тер) және СТН-нiң көшiрмелерiн қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiнде және Банктiң iшкi Қағидаларында белгiленген құжаттарды беруге.
      3.2.2. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, осы Шарттың және Ереженiң талаптарын сақтауға, оларды Карточка(лар) ұстаушының (лардың) сақтауын қамтамасыз етуге.
      3.2.3. Карточканың(лар) сақталуын қамтамасыз етуге.
      3.2.4. Карточка(лар) жоғалған немесе ұрланған жағдайда шұғыл түрде Банкке Ережеде көзделген тәртiппен Карточканы жабу туралы ауызша немесе жазбаша өтiнiшпен жүгiнуге.
      3.2.5. Банктi деректемелерiнiң (Мемлекеттiк мекеменiң атауы, орналасқан жері, Карточканы (ларды) ұстаушының (лардың) Т.А.Ә. өзгергенi және басқалары) туралы _____ банктiк күн iшiнде жазбаша хабардар етуге.
      3.2.6. Банктен тиiстi жазбаша хабарлама алған кезде Карточканы(лар) пайдалануды тоқтатуға және хабарламаны алған күннен бастап _____ банктiк күн iшiнде осы Шарт шеңберiнде шығарылған барлық Карточкаларды Банкке қайтарып беруге.
      3.2.7. Қалаған кезде Банк филиалында Карточка бойынша ___________ теңге сомасынан асатын қолма-қол ақша алуға бiр банктiк күн бұрын осы Банк филиалының басшысына жазбаша өтiнiш ұсынып, осы сомадағы ақшаны ала алуға.
      3.2.8. Карточка ұстаушының жұмыстан босату туралы өтiнiш берген күнiнен бастап немесе Карточка ұстаушының қайтыс болған күнiнен бастап бұл туралы ______ банктiк күн iшiнде Банктi жазбаша түрде хабардар етуге, Карточканы Банкке қайтаруға.
      3.2.9. Ағымдағы шотқа қате есептелген ақшаны Банкке шұғыл түрде және толық көлемде қайтаруға.
      3.2.10. Карточканы жоғалтқан жағдайда/___________ түрдегi әрбiр карточка үшiн ___________ теңге есебiнен ақшаны Банктiң ______________ шотына аудару жолымен шығаруға/ауыстыруға қызмет ақысын төлеуге.
      3.2.11. Ақша ағымдағы шотқа аударылған күнi Банкке ағымдағы шотқа қызмет көрсеткенi үшiн ағымдағы шотқа есептелген соманың ____ %-ы мөлшерiнде бiрыңғай комиссияны төлеуге.
      3.2.12. Мемлекеттік мекеме бiрыңғай комиссиямен Банктiң мынадай қызметтерiнiң құнын төлейдi:
      ______________________________________________________________,
      ______________________________________________________________,
      ______________________________________________________________,
      ______________________________________________________________,
      ______________________________________________________________,
      ______________________________________________________________.
      3.2.13. Комиссияның 3.2.11-тармақта көрсетiлген мөлшерi Банкке жеке төлеуге берiлетiн шотпен, Мемлекеттiк мекеменiң ақшасын Ағымдағы шотқа есептеуден бөлек төленедi және кейiннен Мемлекеттік мекеме Ағымдағы шотындағы ақшаны пайдаланбаған жағдайда Мемлекеттік мекемеге қайтаруға жатпайды.
      3.2.14. Мөрдi жоғалтқан және қойылған қолдардың үлгiлерi бар құжатта өзгерiс болған жағдайда Банкке келесi күннен кешiктiрмей хабарлауға мiндеттi.

4. Төлем карточкасы жүйесi арқылы есеп айырысуларды жүргiзу
талаптары

      4.1. Банк Карточкалары үшiн Төлем карточкасы жүйесiмен есеп айырысу валютасы АҚШ доллары немесе еуро болып табылады. Төлем карточкасы жүйесi арқылы жасалған Карточкалық операция сомасы осы Карточкалық операция бойынша Банкпен есеп айырысу күнiне белгiлеген АҚШ долларына немесе еуроға айырбасталады. Егер ағымдағы шот теңгемен жүргiзiлсе, онда Банк ағымдағы шоттан соманы валютаны сатудың ағымдағы шоттан ақша алынатын күнге белгiлеген бағамы бойынша Карточкалық операцияның АҚШ долларындағы не еуродағы сомасына балама теңгемен алады.

5. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

      5.1. Банк:
      5.1.1. Ережені бiр жақты тәртiппен (Осы Шартта көзделген тәртiппен кейiннен Мемлекеттік мекеменi хабардар ете отырып) өзгертуге.
      5.1.2. Мемлекеттік мекеменiң қосымша акцептiнсiз ағымдағы шоттан оларды тiкелей дебеттеу жолымен:
      - карточкалық операция сомасын;
      - тарифтерге сәйкес Банкке тиесiлi сыйақыларды;
      - ағымдағы шотқа қате есептелген ақшаны ала алады.
      5.1.3. Карточкалық операция жасалғаннан кейiн 45 (қырық бес) күнтiзбелiк күн өткен соң ол бойынша Мемлекеттік мекеме жасаған наразылықты қарауға қабылдамауға.
      5.1.4. Мемлекеттік мекеме Банкке осы Шартты бұзу туралы жазбаша өтiнiш ұсынған жағдайда ағымдағы шоттағы ақша есептен шығарылған күннен бастап 30 (отыз) күнтiзбелiк күн өткен соң ағымдағы шотқа қызмет көрсеткенi үшiн Мемлекеттік мекемеге сыйақыны қайтармауға.
      5.1.5. Карточканы (және) оны (оларды) кейiннен алу және осы Шартты бiр жақты тәртiпте бұзу құқығымен оқшаулауға:
      - Мемлекеттік мекеме және/немесе Ұстаушының(лар) осы Шарттың және/немесе Ереже талаптарын бұзған жағдайда;
      - ағымдағы шотқа ақша қате есептелген жағдайда;
      - өзге жағдайларда Банктiң өз қарауы бойынша.
      5.1.6. Карточканы(лар) Ұстаушының(лар) не жауапты қызметкердiң Карточканы алу үшiн Банкке Карточка алуға Өтiнiш берген күнiнен бастап 3 (үш) күнтiзбелiк айдан аса келмеу жағдайында Карточканы жоюға және оларға шығарғаны үшiн төленген сыйақыны Мемлекеттік мекеме қайтармауға құқылы.
      5.2. Мемлекеттік мекеме:
      5.2.1. Мемлекеттік мекеменiң ағымдағы шотындағы ақшасы шегiнде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Ережеге қайшы келмейтiн Карточкалық операцияларды жасауға.
      5.2.2. Ағымдағы шот бойынша үзiндi көшірмелер алуға.
      5.2.3. Ережеде және осы Шартта көзделген тәртiпте Карточканы (лар) оқшаулау/оқшауландырудан шығару туралы Банкке ауызша немесе жазбаша өтiнiшпен жүгiнуге.
      5.2.4. Банктi жазбаша хабардар ете отырып, Карточка (лар) бойынша Карточкалық операциялардың кейбiр түрлерiне шектеу және белгiлi бiр уақыт iшiнде Карточка (лар) бойынша қол жетiмдi барынша көп соманы белгiлеуге.
      5.2.5. Өз бастамашылығы бойынша Карточканы (лар) жабуға Карточка(лар) ұстаушының(лар) қатысуынсыз бастамашылық жасауға құқылы.

6. Тараптардың жауапкершiлiгі

      6.1. Банк мыналрға жауапкершілікті көтереді:
      6.1.1. Осы Шарттың тиiсiнше орындалуына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктiк құпияның жария етiлмеуiне.
      6.1.2. Мемлекеттік мекеменiң пайдасына Банкке түскен ақшаны ағымдағы шотқа аударуды кiдiрткенi үшiн - әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн уақтылы аударылмаған соманың 0,02 % мөлшерiнде.
      6.1.3. Мемлекеттік мекеме осы Шарттың талаптарын сақтаған және ағымдағы шоттан сұратылған сома бар болған жағдайда Банк Филиалында Мемлекеттік мекемеге қолма-қол ақша берудi кiдiрткенi үшiн әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн уақтылы берiлмеген соманың 0,02 % мөлшерiнде.
      6.1.4. Ағымдағы шот бойынша қате жүргiзiлген операция үшiн. Бұл жағдайда Банктiң жауапкершiлiгi қате жүргiзiлген операцияны жоюмен шектеледi.
      6.2. Банк:
      6.2.1. Үшiншi тараптың Карточкаға қызмет көрсетуден бас тартуына.
      6.2.2. Карточка бойынша Мемлекеттік мекеме мүдделерiн қозғауы мүмкiн болған үшiншi тарап белгiлеген лимиттер, шектеулер және қосымша сыйақылар үшiн.
      6.2.3. Мемлекеттік мекеменiң жоғалған және /немесе ұрланған Карточканы оқшаулау туралы өтiнiшпен Банкке уақтылы жүгiнбеу салдарына.
      6.2.4. Карточка ұстаушысын жұмыстан босату не оның қайтыс болуы туралы Банктi уақтылы жазбаша хабардар етпеу салдарына.
      6.2.5. Төлем құжаттарының тиiсiнше ресiмделмеу: Мемлекеттік мекеменiң Банк қызметтерiнiң құнын дұрыс есептемеуi, Мемлекеттік мекеменiң Карточканың(лар) нөмiрiн(лер), Мемлекеттік мекеменiң атауын, Карточка ұстаушының тегiн, атын, әкесiнiң атын дұрыс көрсетпеу және т.б. жағдайларда ағымдағы шотқа ақша аударудың кiдiруі үшін жауапты болмайды.
      6.3. Мемлекеттік мекеме:
      6.3.1. Осы Шарттың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиiсiнше орындалуына.
      6.3.2. Төлем шарттарында көрсетілген деректемелердің толықтығы мен дұрыстығына, сондай-ақ Банкке электронды және қағаз нұсқаларында ұсынылған тiзiмдегi ақпараттың дұрыстығына.
      6.3.3. Жоғалған/ұрланған Карточканың оқшаулау туралы – уақтылы жүгінбеу салдарларына - Банкке толық көлемде келтірілген залалға.
      6.3.4. Шарттың талаптарына сәйкес ағымдағы шотқа қате аударылған ақшаның қайтарылмауына.
      6.3.5. Ағымдағы шот бойынша ақшаның жұмсалуына жеткіліксіз бақылау, Қағидалар мен Шарттың сақталмауы сақталмауына - Банкке толық көлемде келтірілген залалға.
      6.3.6. Карточканы (ларды) ұстаушының (лардың ) кiнәсiнен Банктiң шеккен шығыстар және сот шығындары, Банкке тигізген залал толық көлемде.

7. Шарттың қолдану мерзімі және оны өзгерту және бұзу тәртібі

      7.1. Шарт әрбір Тарап үшін бір-бір данадан екі тілде мемлекеттік және орыс тілдерінде заң күші бірдей 2 (екі) данада жасалды. Шарт ол аумақтық қазынашылық бөлімшесінде ____ тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 200__ жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді. Бюджеттік шығыстар сыныптамасының _____________ коды бойынша міндеттемелер сомасы ________ теңгені құрайды.
      7.2. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде ресімделген және оларға екі Тараптың да уәкілетті тұлғалары қол қойған кезде жарамды болады, одан әрі олар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
      Шарт бойынша жұмыстардың (қызметтердің) құнына байланысты өзгерістер олар _____________________________ аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркеген кезде күші бар.
      7.3. Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапты бұл туралы жазбаша нысанда оны бұзу ұйғарылып отырған күнге дейін кемінде он күн ішінде хабарлап, Шартты бұзуға құқылы.

8. Дауларды шешу

      8.1. Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар келіссөздер арқылы шешіледі. Тараптар уағдаластыққа келмеген келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.
      8.2. Тараптар Шарт бойынша барлық мүмкін болатын талаптарды Тараптардың оларды алған сәттен бастап он күн ішінде қарауы тиіс деп белгілейді.

9. Форс-мажор

      9.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара және толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамаушылық мынадай жағдайлардың себебі болып табылса: Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға тікелей ықпал еткен қауіпті табиғи жағдайлар, өрт, су тасқыны, зілзала, індеттер, соғыс қимылдары, уақытша электр энергиясының және телекоммуникациялық байланыстың болмауы және т.с.с. жауапкершіліктен босатылады.
      9.2. Тараптар бір-біріне деректемелерінің (заңды мекен-жайы: шот нөмірі және т.б.) өзгергені туралы дереу хабарлайды.
      9.3. Тараптардың бірі қайта ұйымдастырылған кезде Шарт бойынша барлық құқықтар мен міндеттемелер Тараптардың құқықтық мирасқорларына ауысады.

10. Тараптардың орналасқан жерлерi, банктiк деректемелері мен
қолдары:

Банк:___________________________, мекенжайы, ________________________
                                                 (пошталық индекс)
Банк телефондары ___________________________________________________,
телеграмма үшiн пошталық мекенжай: _________________________________,
Облыстық авторизациялық орталықтардың телефондарын Банк филиалдарының
орналасқан жерi бойынша анықтауға болады.

Ағымдағы шотқа ақшаны аудару үшiн деректемелер:
Алушы: ______________________________________________________________
Алушы банк: _________________________________________________________
Банктiң коды: _______________________________________________________
БСК: ________________________________________________________________
БСН: ________________________________________________________________
«төлемнің мақсаты» жолында: карточканың нөмiрi, карточканы ұстаушының
тегi, аты, әкесiнiң аты көрсетiледi.
Мемлекеттік мекеме: _________________________________________________
ЖСК _________________________________________________________________
БСН: ________________________________________________________________
БСК _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
              (аумақтық қазынашылық бөлiмшенiң атауы)

Код: ________________________________________________________________
телефон: ____________________________________________________________
факс: _______________________________________________________________

Банк                                   Мемлекеттiк мекеме
________________________               ______________________________
________________________               ______________________________
М.О.                                   М.О.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
28-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
97-қосымша      

«Келiсiлдi»
Бюджеттi атқару жөнiндегi
уәкiлеттi органның басшысы
__________________________
(Т.А.Ә., қолы)
20__ ж. «___» ____________

«Бекiтемiн»
Орталық атқарушы органның
жауапты хатшысы
(белгiленген тәртiппен
орталық атқарушы органның
жауапты хатшысының
өкiлеттiктерi жүктелген
лауазымды адам), олар жоқ
болған жағдайда - бюджеттiк
бағдарламалар әкiмшiсiнiң
басшысы
___________________________
(қолы, Т.А.Ә.)
20__ ж. «___» _____________

Мемлекеттiк мекеменiң иелігінде қалатын тауарларды
(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) сатудан түскен ақша түсiмдерi мен шығыстарының жиынтық жоспары

                                        Кодтар           Атауы
Функционалдық топ                     _________ _____________________
Функционалдық кiшi топ                _________ _____________________
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсі      _________ _____________________
Бағдарлама                            _________ _____________________
Кiшi бағдарлама                       _________ _____________________
Тауарлардың (жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердiң) түрi       _________ _____________________
Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Жол коды

Көрсеткiштер

Ерекшелiк коды

Тоқсан бойынша сомасы

Жиыны

I

II

III

IV

010

Барлығы кiрiстер011

Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы012

Ағымдағы жылдың түсiмдерi020

Барлығы шығыстар, оның iшiнде ерекшелiктер бойынша021

оның iшiнде, бюджет кiрiсiне аударуға жататыныБюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
тиiстi құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы   _________ __________________
                                           (қолы)        (Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
29-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
98-қосымша      «Бекiтемiн»
Орталық атқарушы органның жауапты
хатшысы (белгiленген тәртiппен
орталық атқарушы органның жауапты
хатшысының өкiлеттiктерi жүктелген
лауазымды адам), олар жоқ болған
жағдайда - бюджеттiк бағдарламалар
әкiмшiсiнiң басшысы
__________________________________
(Т.А.Ә., қолы)
20__ ж. «___» ____________________
М.О

Мемлекеттiк мекемелердiң иелiгiнде қалған тауарларды
(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) сатудан түскен ақша
түсiмдерi мен шығыстарының жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы
анықтама

                                           Кодтар         Атауы
Функционалдық топ                        _________ __________________
Функционалдық кiшi топ                   _________ __________________
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi      _________ __________________
Мемлекеттiк мекеме                       _________ __________________
Бағдарлама                               _________ __________________
Кiшi бағдарлама                          _________ __________________
Тауарлардың (жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердiң) түрi          _________ __________________
Өлшем бiрлiгi:                           мың теңге

Жол коды

Көрсеткiштер

Ерекшелiк коды

Тоқсан бойынша сомасы

Жиыны

I

II

III

IV

010

Барлығы кiрiстер011

Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы012

Ағымдағы жылдың түсiмдерi020

Барлығы шығыстар, оның iшiнде ерекшелiктер бойынша021

оның iшiнде, бюджет кiрiсiне аударуға жататыныҚызмет көрсететiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесi
_____________________________________________________________________
                              (атауы)
Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы
(белгiленген тәртiппен орталық атқарушы органның
жауапты хатшысының өкiлеттiктерi жүктелген лауазымды тұлға),
ал олар болмаған жағдайда - мемлекеттiк мекеменiң басшысы
_________________ ___________________________________________________
      (қолы)                            (Т.А.Ә.)

      М.О.

Мемлекеттiк мекеменiң тиiстi құрылымдық
бөлiмшесiнiң басшысы
_________________ ___________________________________________________
      (қолы)                            (Т.А.Ә.)

Қабылданған және жүйеге енгiзiлген     20__ ж. ______________________
Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң
жауапты орындаушысы
_________________ ___________________________________________________
      (қолы)                            (Т.А.Ә.)

      М.О.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
30-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
99-қосымша      

«Келiсiлдi»
Бюджеттi атқару жөнiндегi
уәкiлеттi органның басшысы
__________________________
20__ ж. «___» ____________

«Бекiтемiн»
Орталық атқарушы органның жауапты
хатшысы (белгiленген тәртiппен
орталық атқарушы органның жауапты
хатшысының өкiлеттiктерi жүктелген
лауазымды адам), олар жоқ болған
жағдайда - бюджеттiк бағдарламалар
әкiмшiсiнiң басшысы
__________________________________
(қолы, Т.А.Ә.)
20__ ж. «___» ____________________
М.О

20__ ж. ______ арналған мемлекеттiк мекемелермен олардың
иелiгiнде қалған тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi) сатудан түскен ақша түсiмдерi мен шығыстарының
жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы
анықтама

                                          Кодтар         Атауы
Функционалдық                            _______ ____________________
Функционалдық кiшi топ                   _______ ____________________
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi         _______ ____________________
Бағдарлама                               _______ ____________________
Кiшi бағдарлама                          _______ ____________________
Тауарлардың (жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердiң) түрi          _______ ____________________
Өлшем бiрлiгi:                           мың теңге

Жол коды

Көрсеткiштер

Ерекшелiк коды

Тоқсан бойынша сомасы

Жиыны

I

II

III

IV

010

Барлығы кiрiстер011

Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы012

Ағымдағы жылдың түсiмдерi020

Барлығы шығыстар, оның iшiнде ерекшелiктер бойынша021

Оның iшiнде бюджеттiк кiрiсiне жататыныБюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
тиiстi құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы   _________ __________________
                                           (қолы)        (Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
31-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
101-қосымша     

№ ____ бет     
Қалыптастырылған күні
№ 2-26-нысан    

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қолма-қол ақшаның
бақылау шоттарындағы ақша қозғалысының _________ жағдай бойынша
есеп

Өлшем бiрлiгi _______________________________________________________

Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманың коды

Атауы

Жыл басынан бастап өсу қорытындысының сомасы


I. Кірістер:


1

Салықтық түсiмдер


01

Табыс салығы


1

Корпоративтiк табыс салығы


05

Мұнай секторы ұйымдарының заңды тұлғаларынан алынатын корпоративтiк табыс салығы


06

Резидент заңды тұлғалардан алынатын, төлем көздерiнен мұнай секторы ұйымдары ұстайтын корпоративтік табыс салығы


07

Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын, төлем көздерiнен мұнай секторы ұйымдары ұстайтын корпоративтік табыс салығы


05

Тауарларға, жұмыстарға және көрсетiлетiн қызметтерге арналған iшкi салықтар


3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланудан түсетiн түсiмдер


22

Мұнай секторы ұйымдарынан алынатын үстеме пайдаға салынатын салық


25

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн бонустар


26

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн пайдалы қазбаларды өндiруге салынатын салық


27

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн экспортқа салынатын рента салығы


28

Мұнай секторы ұйымдарынан жасалған келiсiмшарттар бойынша өнiмдi бөлу жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесi


29

Мұнай секторы ұйымдарынан өнiмдi бөлу туралы келiсiмшарт бойынша қызметтi жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемi


2

Салықтық емес түсiмдер


04

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар


2

Мұнай секторы ұйымдарына мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар


01

Мұнай секторы ұйымдарына орталық мемлекеттiк органдар мен олардың аумақтық бөлімшелері салатын әкімшілік айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар


02

Мұнай секторы ұйымдарына республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар


03

Мұнай секторы ұйымдары келтірген зиянды өтеу туралы талаптар бойынша табиғатты пайдаланушылардан алынған қаражат


06

Өзге де салықтық емес түсiмдер


1

Өзге де салықтық емес түсiмдер


11

Мұнай секторы ұйымдарынан түскен басқа да салықтық емес түсiмдер


3

Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер


03

Жер және материалдық емес активтер сату


1

Жер сату


02

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн сатудан түсетiн түсiмдер


II. Қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер

6

Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер


01

Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер


1

Елдiң ішінде қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер


03

Республикалық меншiктегi және кен өндiру және өңдеу салаларына жататын мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруден түсетiн түсiмдер


III. ҚР Ұлттық қорының ҚБШ арналған түсiмдерiнiң жиыны

IV. ҚР Ұлттық қорының ҚБШ аударымдар

13

Өзгелер


9

Өзгелер


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi


005

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына қаржы аудару ұйымдары


349

Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейiндегі өзге ағымдағы трансферттер


V. Түскен түсiмдер және аударымдар сальдосы

VI. Қаржы жылының басында ҚР Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы ақша қалдығы

VII. Есептi кезең аяғында ҚР Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы ақша қалдығы

Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық
уәкiлеттi органының басшысы                 _________________________
                                                  (қолы, Т.А.Ә.)

Есептi қалыптастыруға жауапты
құрылымдық бөлiмшенiң басшысы               _________________________
                                                  (қолы, Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
32-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
103-қосымша     

2-36 нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының шығыстарын растау
туралы хабарлама

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi ұсынған Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару бойынша шығыстарды және жыл сайынғы сыртқы аудиттi өткізуді негiздейтiн құжаттарды қарап, Үкiмет шотынан мынадай шығыстарды есептен шығаруға келiсетiнi туралы хабарлайды:

Шығыстардың түрлерi

Сомасы теңгемен

Ұлттық Банкке комиссиялық сыйақы


Сыртқы басқарушыларға комиссиялық сыйақы


Кастодиандар көрсететін қызметтері


Заң кеңесшiсiнiң көрсететін қызметтері


Сыртқы аудитордың көрсететін қызметтері


Басқа шығыстар


Сыртқы басқарушымен келiсiмдi мерзiмнен бұрын бұзған кезде пайда болған шығындар


Барлығы


Қазақстан Республикасының Қаржы министрi         ____________________
                                                    (Т.А.Ә., қолы)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 24 сәуірдегі
№ 392 қаулысына    
33-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесiне  
105-қосымша     

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсiмдерi және оны
пайдалану туралы есеп
күнi ___________________

Р/с

Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

1

Ұлттық қордың (бұдан әрі – Қор) есептi кезеңiнiң басындағы қаражаты, БАРЛЫҒЫ


2

Түсiмдер, БАРЛЫҒЫ:Оның iшiнде:
- мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн тiкелей салықтар (жергiлiктi бюджеттерге есептелетiн салықтарды қоспағанда)
оның ішінде:
корпоративтік табыс салығы;
үстеме пайдаға салынатын салық;
бонустар;
пайдалы қазбаларды өндiруге салынатын салық;
экспортқа салынатын рента салығы;
жасалған келiсiмшарттар бойынша өнiмдi бөлу жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесi;
мұнай секторы ұйымдарынан өнiмдi бөлу туралы келiсiмшарт бойынша қызметтi жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемi;
- мұнай секторы ұйымдарымен жүзеге асырылатын операциялардан түсетін басқа да түсімдер (жергілікті бюджетке түсетін кірістерді қоспағанда)
оның ішінде:
мұнай секторы ұйымдарына орталық мемлекеттiк органдар мен олардың аумақтық бөлімшелері салатын әкімшілік айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар;
мұнай секторы ұйымдарына республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар;
табиғатты пайдаланушылардан зиянды өтеу туралы талаптар бойынша мұнай секторы ұйымдарынан түскен қаражат;
мұнай секторы ұйымдарынан түскен басқа да салықтық емес түсiмдер
- республикалық меншiктегi және тау-кен өндiру әрi қайта өңдеу салаларына жататын мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруден түсетiн түсiмдер;
- ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн сатудан түсетiн түсiмдер;
- инвестициялық кiрiстер;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де түсiмдер мен кiрiстер


3

Пайдаланылуы, БАРЛЫҒЫ:Оның iшiнде:
- кепiлдiк берiлген трансферт;
- нысаналы трансферттер;
Қорды басқаруға байланысты және жыл сайынғы сыртқы аудиттi жүргiзуге байланысты шығыстарды жабу


4

Қордың есептi кезеңiнiң аяғындағы қаражаты, БАРЛЫҒЫ:


Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық
уәкiлеттi органның басшысы                     ______________________
                                                   (Т.А.Ә., қолы)

Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық
уәкiлеттi органның жауапты орындаушысы         ______________________
                                                   (Т.А.Ә., қолы)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады