"Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1531 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1583 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1531 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «2. Ағымдағы жағдайды талдау» деген бөлімде:
      «1. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту» деген кіші бөлімде:
      мынадай редакциядағы жиырмасыншы, жиырма бірінші, жиырма екінші, жиырма үшінші, жиырма төртінші, жиырма бесінші, жиырма алтыншы, жиырма жетінші, жиырма сегізінші, жиырма тоғызыншы бөліктермен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 2012 жылғы бөлшек сауда айналымы 4567,7 млрд. теңгені құрады, бөлшек сауданың нақты көлем индексі 2011 жылмен салыстырғанда 13,4 %-ға (3865,8 млрд. теңге) ұлғайды.
      Сол кезең ішінде 2012 жылғы көтерме сауда айналымы 11832,5 млрд. теңгені құрады (2011 жылы – 10234,8 млрд. теңге).
      2012 жылы Қазақстан Республикасында 459 брокерлік-дилерлік ұйым мен 13 тауар биржасы жұмыс істеді, онда спот-тауармен 179 474 мәміле жасалды.
      2012 жылы биржалық мәмілелердің жалпы көлемі 1447,2 млрд. теңгені құрады және 2011 жылмен (462,0 млрд. теңге) салыстырғанда 3,1 есеге және 2010 жылмен салыстырғанда (86,4 млрд. теңге) 16,7 еседен астам ұлғайды. Бұл ретте сауда-саттыққа қойылған спот-тауарлардың көлемі 2011 жылмен (465,5 млрд. теңге) салыстырғанда 3 еседен көп (1456,3 млрд. теңге) және 2009 жылмен (94,5 млрд. теңге) салыстырғанда 15 еседен астам өсті.
      Қазіргі заманғы жағдайларда бөлшек сауда өндірісті, бөлуді, алмасу мен тұтынуды біріктіре отырып, сол арқылы бірыңғай кешенді қалыптастыра отырып, елеулі мәнге ие болып отыр.
      Соңғы уақытта қазіргі заманғы сауда елеулі құрылымдық өзгерістерге ұшырады: стихиялы ұйымдастырылған нарықтар қысқарды, бөлшек желілер ірілендірілді, шетел операторларының өктемдігі орын алды, ірі бөлшек желілер арасында бәсекелестік күшейді.
      Осылайша, қазіргі уақытта бөлшек тауар айналымын негізінен өз қызметін стационарлық желілерде жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдар мен жеке кәсіпорындар қалыптастырады.
      Бүгінгі күні тұтыну нарығының жай-күйі қатаң құрылымдаумен және сауда ұйымдарының жаңа форматтары мен кіші форматтарын қолданысқа енгізумен сипатталатынын атап өткен жөн. Бұған қоса, бөлшек сауданың осы заманғы дамуы дүкендер, сату әдістері мен қызмет көрсету нысандары түріндегі үлкен өзгерістермен қоса жүреді.
      Қазіргі уақытта Қазақстанда елдің экономикалық мүдделерін қорғаудың және ілгерілетудің сенімді жүйесін қалыптастыруға, сыртқы нарықтарға отандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін қолжетімділікті құруға бағытталған тиімді сауда саясаты жүргізілуде.
      Қазақстанда ірі айналымы бар компаниялар топтарының пайда болуынан нарықта бәсекенің күшеюі байқалады. Желілердің өз жұмыстарын нақты форматтар негізінде құра бастауы жалпы үрдіс болып табылады.»;
      мынадай мазмұндағы қырық бірінші бөлікпен толықтырылсын:
      «2013 жылғы 1 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты 11734,5 миллиард теңгені немесе ЖІӨ-ге 34,1% %-ды құрады. Осылайша, Ұлттық қордың активтерін ЖІӨ-нің 30 %-ы мөлшерінде төмендетілмейтін қалдықтан кемітпей ұстау сақталуда. Өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 3 %-ға ұлғайды.»;
      қырық сегізінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «2013 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша «Жылжымайтын мүліктің меншік иелері – жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлкін міндетті сақтандыру туралы» Заң жобасы мүдделі мемлекеттік органдармен және міндетті сақтандырудың моделі мен тетігін айқындау, сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін, сақтандыру төлемін, құрылыс типі бойынша коэффициенттерді, жылжымайтын мүлікті тіркеу аумағының тәуекел аймақтарының типі бойынша коэффициенттерді айқындау жөніндегі, актуарлық есептеулер жүргізу жөніндегі қауымдастықтармен талқылау және әзірлеу сатысында.
      Міндетті сақтандыруды, тәуекелдердің түрлерін, төтенше жағдайлардан сақтандыру объектілерін, сондай-ақ Апатты тәуекелдердің мемлекеттік қорын құруды көздейтін сақтандыру мәселелері бойынша негізгі тәсілдер мақұлданды.»;
      «2. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру» деген кіші бөлімде:
      мынадай мазмұндағы он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші, он алтыншы, он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы бөліктермен толықтырылсын:
      «Сонымен қатар, мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу бойынша мемлекеттік органдардың үйлестірілген қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру шеңберінде Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығымен бекітілген Мемлекеттік жоспарлау жүйесін (бұдан әрі – МЖЖ) одан әрі жетілдіру қажет.
      Осылайша, бүгінгі күні қабылданған және іске асырылып жатқан МЖЖ құжаттарының жиынтық саны 975 бірлікке, оның ішінде орталық деңгейде 183 бірлікке және жергілікті деңгейде 792 бірлікке жетті. Құжаттардың мұндай көлемі мемлекеттік орган қызметін тиімді басқаруға; адами ресурстарды қоса алғанда, ресурстарды жұмсаудың тиімділігіне; МЖЖ құжаттарының сапасына теріс әсер етеді.
      Жоғары тұрған құжаттардың стратегиялық мақсаттарының бір бөлігін төмен тұрған деңгейдегі құжаттарға декомпозицияландырылмаған. Бұл ретте кейбір мақсаттар МЖЖ-нің төмен тұрған құжаттарында қайталанған.
      Стратегиялық мақсаттардың шамамен 30 %-ы санмен өлшенбейді, бұл оларға қол жеткізу мониторингін қиындатады.
      Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларындағы көрсеткіштер саны 90-нан бастап 1000 бірлікке дейін ауытқиды.
      Көрсеткіштердің жоспарлы мәндерін болжау тиісті деңгейде жүзеге асырылмайды. Ғылыми негізделген жоспарлау әдістерінің болмауына байланысты көрсеткіштердің жоспарлы мәндерін негізсіз төмендету практикасы орын алуда.
      Осыған байланысты, МЖЖ жетілдіру жоғары тұрған және төменгі деңгейдегі құжаттар көрсеткіштерін өзара байланыстыру, стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың көрсеткіштеріне қол жеткізуге жауапкершіліктің нақтыланбауы, МЖЖ құжаттарының сапасы мен саны, стратегиялық және бюджеттік жоспарлауды қамтамасыз ету бөлігінде проблемаларды шешуге бағытталатын болады.
      Осы мақсатта мемлекеттік жоспарлау мәселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық база қайта қаралатын болады, мемлекеттік органдардың 2020 Стратегиялық жоспардың көрсеткіштеріне қол жеткізу жауапкершілігінің деңгейінің аражігін нақты ажырату белгіленген.»;
      мынадай мазмұндағы он бесінші, он алтыншы, он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы, жиырма бірінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Қолданыстағы заңнаманы Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының елдерін корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкестігі тұрғысынан талдау Қазақстанда мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдарда корпоративтік басқаруды енгізудің төмен деңгейі анықталғанын көрсетті.
      Әлеуметтік маңызы бар және индустриялық-инновациялық жобаларды, сондай-ақ мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын ескере отырып іске асыру үшін республикалық бюджет шеңберінде 018 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы іске асырылады.
      Шаруашылық жүргізу және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер) (бұдан әрі – АҚ (ЖШС) қызметтерінің түрлерін талдау олардың бір бөлігі өз қызметін жеке сектор көп қатысатын нарықтарда жүзеге асыратынын көрсетеді. Осылайша, мемлекет осы нарықтарға қатысуымен квазимемлекеттік сектор субъектілерін қолдау жолымен бәсекелестікті шектейді.
      Мемлекет басшысының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 29-тармағына сәйкес жекелеген мемлекеттік кәсіпорындар, квазимемлекеттік компаниялар және өзге де стратегиялық емес сипаттағы ұйымдарды жеке секторға беру жолымен жекешелендіру жөніндегі жұмыстар жүргізілуде.
      Мемлекеттік меншікте мемлекеттік қолдауды қажет ететін, жеткіліксіз даму, саланың құрылымдық сәйкессіздігі, бәсекелестіктің болмауы, жеке секторда мүдделіліктің болмауын болжайтын жеткіліксіз коммерциялық әлеует байқалатын экономиканың салаларында немесе сегменттерінде шаруашылық жүргізу және жедел басқару құқығындағы МК, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын АҚ, ЖШС қалады.
      Корпоративтік басқару деңгейін арттыру үшін тиісті нормативтік құқықтық база жетілдірілетін болады. Осылайша, 2014 жылы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне корпоративтік басқару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы әзірленеді.
      Бағалы қағаздар нарығын одан әрі дамыту және инвестициялық бағдарламаларды іске асыру үшін компанияларға қосымша қаржыландыруды тарту мақсатында «Халықтық IPO» бағдарламасы шеңберінде қор нарығына мемлекет қатысатын АҚ (ЖШС) шығару бойынша жұмыс жалғасатын болады.»;
      «3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген бөлімде:
      «1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген кіші бөлімде:
      «Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету» деген 1-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      «Шикізаттық емес сектордың ФКИ» деген реттік нөмірі 2-жолдағы «106,2» деген сандар «106,1» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Үй шаруашылықтарының тұтыну үлесі» деген реттік нөмірі 7-жолдағы «60» деген сандар «45-55» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Мемлекеттік басқарудың тұтыну үлесі» деген реттік нөмірі 8-жолдағы «10» деген сандар «10-13» деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 10-жолмен толықтырылсын:

      «

10. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Мемлекеттік қызметшілердің шешімдеріндегі фаворитизм» көрсеткішінің жақсаруы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

81

100

91

91

77

76

75

                                                                   »;

      «Үкіметтік борыштың үлесі» деген реттік нөмірі 13-жолдағы «12,0» деген сандар «12,8» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Сауда ФКИ» деген реттік нөмірі 15-жолдағы «113,0» деген сандар «112,5» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірлері 5, 6, 11, 12, 17, 18, 19, 20-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      «

5. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Салық салу деңгейі мен әсері» көрсеткішінің жақсаруы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

89

41

39

38

54

50

48

6. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Монополияға қарсы саясат тиімділігі» көрсеткішінің жақсаруы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

92

121

95

95

91

90

89

11. Жалпы салықтық мөлшерлеме (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде табыс %

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

50

31

31

30

33

32

31

12. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

75

53

32

32

29

28

27

17. Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы

ЭБЖМ деректері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен
-7,5

-6,4

-4,6

-3,9

18. «Мемлекеттік бюджет балансы (профицит/тапшылық)» ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикаторы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

32

16

12

12

13

12

11

19. «Мемлекеттік органдардағы ысырапшылдық» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикаторы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

55

50

31

31

31

30

29

20. «Тікелей шетел инвестицияларына реттеу әсері» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикаторы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

101

93

100

100

91

89

87

                                                                   »;

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 21-жолмен толықтырылсын:

      «

21. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Саясаткерлерге қоғамдық сенім» көрсеткішінің жақсаруы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

47

46

37

37

35

34

33

                                                                   »;

      «Ішкі сауданың тиімділігін арттыру» деген 1.3-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

1. Бөлшек сауданың ФКИ

Стат. деректер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен


100

102

103

105

106

106

                                                                   »;

      «Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік саясатты және бюджеттік жоспарлауды жүргізу» деген 1.4-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      «Республикалық бюджеттің тапшылығы» деген реттік нөмірі 2-жолдағы «2,5» деген сандар «2,3» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттің міндеттемелерін басқару және қаржы секторын дамыту саясатын жүргізу» деген 1.7-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      «

8) Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан сақтандыру жүйесін енгізу бөлігінде заңнамалық актілерге өзгерістер енгізуді көздейтін заң жобасын әзірлеу және Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне енгізу
Х


                                                                   »;

      «Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру» деген 2-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      «Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны» деген реттік нөмірі 1-жолдағы «108,2» деген сандар «104,5» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 4, 5, 6, 7, 8-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      «

4. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде Халықаралық дистрибуция бақылауы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

95

108

90

90

101

100

99

5. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде Маркетингті жетілдіру

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

85

85

84

84

71

69

67

6. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде Сауда кедергілерінің шамасы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

116

112

64

64

48

47

46

7. Сауда баждары (мөлшерлемелер көлемі), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде %-бен

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

50

102

102

102

104

102

100

8. Халықаралық сауда

Дүниежүзілік Банк есебі

Дүниежүзілік банк рейтингіндегі орын (Doing Business)182

186

186

185

184

                                                                   »;

      «Қазақстан Республикасының жетістіктерін халықаралық нарықтарда позицияландыру» деген 2.4-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      «Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)» деген реттік нөмірі 2-жолдағы «134,0» деген сандар «103,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Нәтижелі мемлекеттік секторды құру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      «2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу» деген 1-мақсатта:
      нысаналы индикаторларда:
      «Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік қызметтер санынан мемлекеттік қызметтердің стандарттаумен және регламенттеумен қамтылу деңгейі» деген реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді стандарттаумен және регламенттеумен қамту деңгейі:

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу мониторингінің нәтижелері, нормативтік құқықтық база

%
1) жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік көрсетілетін қызметтер санынан


60

80

85
2) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінде көзделген мемлекеттік көрсетілетін қызметтер санынан

30

100


                                                                   »;

      «Мемлекеттің қатысуымен мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ (ЖШС) мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін бағалауды қамту деңгейі» деген реттік нөмірі 3-жолдағы «2013 жыл» деген бағандағы «60» деген сандар алынып тасталсын;
      «Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру» деген 1.1-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      «

6) ҮЕҰ қатысуымен мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметі туралы есептерді жария талқылау
Х

Х

                                                                   »;

      «Квазимемлекеттік сектор қызметінің тиімділігін арттыру» деген 1.3-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      «

1) Мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігіне талдау және бағалау жүргізу
X

X

                                                                   »;

      «4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген бөлімде:
      «Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар» деген баған мынадай мазмұндағы 12, 13-тармақтармен толықтырылсын:

      «

12. Министрліктің мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне тартылған қызметкерлерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу қағидаларына оқыту

Жыл сайын

13. Министрлік басшыларының республикалық және өңірлік БАҚ өкілдерімен Министрлік қызметінің негізгі мәселелерін түсіндіру бойынша кездесулерін ұйымдастыру

Жыл сайын

                                                                   »;

      «6. Тәуекелдерді басқару» деген бөлімде:
      сыртқы тәуекелдерде:
      «Қазақстан экспорттайтын энергия ресурстарына әлемдiк бағалардың құбылмалылығы» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Қазақстан экспорттайтын энергия ресурстарына әлемдiк бағалардың құбылмалылығы

Бағалардың өсуi кезiнде:
1. Мұнайдың әлемдiк бағаларының өсуi нәтижесiнде мұнай мен мұнай өнiмдерiне iшкi бағалардың өсуi
2. Мұнай экспорты көлемдерiнiң ұлғаюы нәтижесiнде iшкi нарықта мұнай мен мұнай өнiмдерiне ұсыныстар көлемiнiң төмендеуi
3. Экономиканың шикiзаттық бағыттылығының және оның сыртқы нарыққа тәуелдiлiгiнiң күшеюi
4. Инфляция деңгейiнiң өсуi
5. Энергия ресурстарына бағалардың өсуiнен мультипликативтiк әсердiң есебiнен экономиканың өсу қарқынының баяулауы

1. Әлеуетті тәуекелдерді уақтылы анықтау, оның нәтижелерін Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы баяндаманы және басқа да талдамалық ақпаратты қалыптастыру кезінде пайдалану үшін әлемдік экономиканың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерінің (АҚШ, ЕО елдері, Жапония, Қытай, Кеден одағы елдері және әлемнің басқа да дамушы экономикалары), негізгі шикізат тауарларына әлемдік бағалардың (мұнай және мұнай өнімдері, газ, түсті және бағалы металдар, бидай), Қазақстанда және әлемде болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүргізу жүйесінде (ЖМЖ) ішкі нарықтағы мұнай өнімдеріне бағалардың серпінін қадағалау.
2. Қолайсыз ахуалдар, оның ішінде ұлттық экономиканың баяулауы, рецессиясы немесе дағдарысымен сипатталатын энергия ресурстарына әлемдік бағалардың күрт ауытқуы салдарынан туындаған жағдайда Көп деңгейлі дағдарысқа қарсы ден қоюдың қадамдық жоспарында (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 17 қыркүйектегі № 36 хаттамасы) көзделген экономиканы тұрақтандырудың қажетті шараларын қолдану жөніндегі мәселені қарауды Экономикалық саясат жөніндегі кеңестің отырысына шығару.
3. Отандық экономиканың шикізаттық бағдарын төмендетуге (Қазақстанның сауда әріптестерін әртараптандыру, Үдемелі индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасын және басқа да мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру) бағытталған қолданылып жатқан шараларды іске асыру бойынша жұмысты күшейту.

Бағалардың төмендеуi кезiнде:
1. Мемлекеттiк бюджет пен Ұлттық қорға түсетiн түсiмдердiң төмендеуі
2. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көлемiнiң қысқаруы
3. Экономиканың өсу қарқынының төмендеуi

                                                                   »;

      «Ауыл шаруашылығы шикiзатына әлемдiк бағалардың құбылмалылығы» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Ауыл шаруашылығы шикiзатына әлемдiк бағалардың құбылмалылығы

Бағалардың ұлғаюы кезiнде:
1. Iшкi нарықта тамақ өнімдеріне бағалардың өсуi
2. Iшкi нарықта азық-түлiк шикiзаты мен тамақ өнiмдерiне ұсыныстар көлемiнiң төмендеуi
3. Инфляция деңгейiнiң өсуi

1. Әлеуетті тәуекелдерді және теріс үрдістерді уақтылы анықтау үшін ЖМЖ-де ауыл шаруашылығының шикізатына әлемдік бағалардың серпінін қадағалау.
2. Қазақстан Республикасының Үкіметіне елдегі инфляциялық процестер туралы талдамалық ақпаратты әзірлеу кезінде мониторинг қорытындыларын пайдалану.

Бағалардың төмендеуi кезiнде:
1. Ауыл шаруашылығы саласында кiрiстiлiктiң және ауыл шаруашылығында өсу қарқынының төмендеуi
2. Мемлекеттiк бюджетке түсетiн түсiмдер көлемiнiң қысқаруы

                                                                   »;

      «Әлемдік экономиканың өсу қарқынының тежелуі» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Әлемдік экономиканың өсу қарқынының тежелуі

1. ЖІӨ өсу қарқынының төмендеуі
2. Мемлекеттік бюджет пен Ұлттық қорға түсімдердің төмендеуі

1. Әлемдік экономика дамуының қолайсыз деңгейіне (әлемдегі дағдарыстық үрдістер мен әлемдік экономика қарқынының, сондай-ақ шикізат тауарларына бағаның өзгеруі) байланысты Көп деңгейлі дағдарысқа қарсы ден қоюдың қадамдық жоспарының тиісті конъюнктуралық пакетінің ұлттық экономиканы тұрақтандыру шараларын іске асыру бойынша мәселені ЭСК отырысына шығару
2. Мемлекеттік бюджетті оңтайландыру және басым емес шығыстарды секвестрлеу, бюджет тапшылығы көлемін арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу.

                                                                   »;

      ішкі тәуекелдерде:
      «Инфляция деңгейінің берілген параметрлерден артуы және тауар нарықтарының тиімді жұмыс істеуіне кедергі келтіретін факторлардың пайда болуы» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Инфляция деңгейінің берілген параметрлерден артуы және тауар нарықтарының тиімді жұмыс істеуіне кедергі келтіретін факторлардың пайда болуы

Макроэкономикалық тұрақтылықтың нашарлауы

1. Тарифтік саясат және бәсекелестікті қорғау салаларындағы жұмыс сапасына бақылауды күшейту;
2. Табиғи монополия субъектілерінің инфляцияға шекті салымдарының деңгейін қайта қарау.

                                                                   »;

      «7. Бюджеттік бағдарламалар» деген бөлімде:
      001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Концессиялық жобаларды іске асыруға арналған конкурстық құжаттамалар жобаларын келісу» деген жолдағы «3» деген сан «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Бөлшек сауда айналымының өсу қарқыны» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Бөлшек сауда айналымының ФКИ

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен


100

102

103

105

106

106

                                                                   »;

      мына:

      «

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде азайтылмайтын қалдықтан кем емес ұстап тұру

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

26,5

26,3

27,9

31,9

36,5

31,6

30,8

Салық және кеден заңнамасын жетілдіру

%100

100

100

100

100

                                                                    »

      деген жолдар алынып тасталсын;
      «Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру» деген жолдағы «99,0» деген сандар «97,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою» деген жолдағы «8» деген сан «6» деген санмен ауыстырылсын;
      «Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)» деген жолдағы «134,0» деген сандар «103,0» деген сандармен ауыстырылсын;

      мына:

      «

Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтердің үлесі

%


60

80

100

100                                                                   »;

      деген жол алынып тасталсын;
      «Мемлекеттік және салалық бағдарламаларды тексерумен қамту» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Мемлекеттік және салалық бағдарламаларды (қпү мен құпияны және 2013 жылы қабылданғандарды ескермегенде) тексерумен қамту

%

-

-

-

-

100

-

-

                                                                   »;

      «Заң жобаларына жүргізілген ғылыми экономикалық сараптамалар саны» деген жолдағы «98» деген сандар «78» деген сандармен ауыстырылсын;
      түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерінде:
      мына:

      «

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Салық салу деңгейі мен әсері» көрсеткішін жақсарту

рейтингтегі орны

89

41

39

38

37

36

35

                                                                    »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Салық салу деңгейі мен әсері» көрсеткішін жақсарту

рейтингтегі орны

89

41

39

38

54

50

48

                                                                   »;

      мына:

      «

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Монополияға қарсы саясат тиімділігі» көрсеткішін жақсарту

рейтингтегі орны

92

121

95

95

94

94

93

                                                                    »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Монополияға қарсы саясат тиімділігі» көрсеткішін жақсарту

рейтингтегі орны

92

121

95

95

91

90

89

                                                                   »;

      «2013 жыл» деген бағанда:
      «Үй шаруашылықтарының тұтыну үлесі» деген жолдағы «60» деген сандар «45-55» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Мемлекеттік басқарудың тұтыну үлесі» деген жолдағы «10» деген сандар «10-13» деген сандармен ауыстырылсын;

      мына:

      «

Жалпы салықтық мөлшерлеме (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингіндегі табыс %

рейтингтегі орны

50

31

31

30

30

30

30

                                                                   »;

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Жалпы салықтық мөлшерлеме (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингіндегі табыс %

рейтингтегі орны

50

31

31

30

33

32

31

                                                                   »;

      мына:

      «

ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы

рейтингтегі орны


53

32

31

31

30

30

                                                                    »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы

рейтингтегі орны

75

53

32

32

29

28

27

                                                                   »;

      «2013 жыл» деген бағанда:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Үкіметтік борыштың үлесі» деген жолдағы «12,0» деген сандар «12,8» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Сауда ФКИ» деген жолдағы «113,0» деген сандар «112,5» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Концессиялық ұсыныстардың санын арттыру» деген жолдағы «30» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы» деген жолдағы «-5,9» деген сандар «-6,4» деген сандармен ауыстырылсын;

      мына:

      «

«Мемлекеттiк бюджеттiң теңгерімі (профицит/ дефицит)» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнің Жаһандық индикаторы

рейтингтегі орны

12,0                                                                   »;

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

«Мемлекеттiк бюджеттiң теңгерімі (профицит/ дефицит)» ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индикаторының индексi

рейтингтегі орны

32

16

12

12

13

12

11

                                                                   »;

      «Мемлекеттiк бюджеттiң теңгерімі (профицит/ дефицит)» ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индикаторының индексi» деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      «

«Мемлекеттік органдардағы ысырапшылдық» ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индикаторының индексi

рейтингтегі орны

31

30

29

«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу әсері» ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индикаторының индексi

рейтингтегі орны

91

89

87

                                                                   »;

      «Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны» деген жолдағы «108,2» деген сандар «104,5» деген сандармен ауыстырылсын;
      мына:
      «Халықаралық дистрибуцияны бақылау», «Маркетингтің жетілуі», «Сауда кедергілерінің шамасы», «Сауда баждары (ставкалар өлшемдері), %», «Халықаралық сауда (Doing Business)» деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      «

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Халықаралық дистрибуцияны бақылау» көрсеткішін жақсарту

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орны

95

108

90

90

101

100

99

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Маркетингтің жетілуі» көрсеткішін жақсарту

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орны

85

85

84

84

71

69

67

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Сауда кедергілерінің шамасы» көрсеткішінің жақсаруы

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орны

116

112

64

64

48

47

46

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Сауда баждары (мөлшерлемелер көлемі), %» көрсеткішін жақсарту

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орны

50

102

102

102

104

102

100

Халықаралық сауда (Doing Business)

Дүниежүзілік банк рейтингіндегі орны (Doing Business)182

186

186

185

184

                                                                   »;

      мына:

      «

Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік қызметтер санынан мемлекеттік қызметтердің стандарттаумен және регламенттеумен қамтылу деңгейі

%


60

80

85

100                                                                   »;

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді стандарттаумен және регламенттеумен қамту деңгейі:

%
1) жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік көрсетілетін қызметтер санынан


60

80

85
2) Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінде көзделген мемлекеттік көрсетілетін қызметтер санынан

30

100


                                                                   »;

      «****» ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:
      «**** 2012 жылы 120 400 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 70 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т., 2013 жылы 134 160 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 78 (заң жобаларының саны) = 1 720 т.т., 2014, 2015 жылдары 172 000 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 100 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т.»;
      002 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу*» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетін жобалардың саны» деген жолдағы «13» деген сандар «15» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтердiң саны» деген жолдағы «2» деген сан «0» деген санмен ауыстырылсын;
      тиімділік көрсеткіштерінде:
      «Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар» деген жолдағы «350 000» деген сандар «308 673» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар» деген жолдағы «132 000» деген сандар «30 739» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеудің болжамды шығындары» деген жолдағы «106 000» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      «Бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «588 000» деген сандар «339 412» деген сандармен ауыстырылсын;
      004 «Азиялық даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы» деген бюджеттік бағдарламада:
      түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Азия даму банкінде (АДБ) Қазақстанға донор мәртебесін беру. Өңірде көшбасшы мәртебесін бекіту, АДБ-ның және оның қатысушы елдерінің тануына ие болу; АДБ-ның донорлық шешімдер қабылдау, сондай-ақ техникалық жәрдемді үйлестіру, қарыздарды мақұлдау, Орта Азия елдері бойынша және Қазақстан бастамаларын өңірде АДБ арқылы ілгерілету рәсіміне қатысу» деген жолдағы «Өңірде көшбасшы мәртебесін бекіту, АДБ-ның және оның қатысушы елдерінің тануына ие болу; АДБ-ның донорлық шешімдер қабылдау, сондай-ақ техникалық жәрдемді үйлестіру, қарыздарды мақұлдау, Орта Азия елдері бойынша және Қазақстан бастамаларын өңірде АДБ арқылы ілгерілету рәсіміне қатысу» деген сөздер алынып тасталсын;
      «2013 жыл» деген бағанда:
      тиімділік көрсеткіштерінде:
      «Салым сомасы» деген жолдағы «780 000» деген сандар «786 820» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «780 000» деген сандар «786 820» деген сандармен ауыстырылсын;
      006 «Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптаманы жүргізуі және дайындауы» деген жолдағы «143» деген сандар «111» деген сандармен ауыстырылсын;
      тиімділік көрсеткіштерінде:
      «Құжаттаманың бір сараптамасы мен бағалауын жүргізудің орташа құны» деген жолдағы «3 245,1» деген сандар «3 367,1» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «477 032» деген сандар «387 223» деген сандармен ауыстырылсын;
      007 «Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасына Қазақстанның қатысуы» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      тиімділік көрсеткіштерінде:
      «Жарнаның сомасы» деген жолдағы «200 000» деген сандар «199 980» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «200 000» деген сандар «199 980» деген сандармен ауыстырылсын;
      008 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Бюджеттiк инвестицияларға мониторинг жүргізу туралы есеп» деген жолдағы «2» деген сан «1» деген санмен ауыстырылсын;
      «Бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «62 813» деген сандар «31 407» деген сандармен ауыстырылсын;
      009 «Халықаралық имидждік көрмелерді ұйымдастыру бойынша қызметтер*» деген бюджеттік бағдарламада:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      мына:

      «

ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң ұлттық нарықтарына тауарлар мен қызметтердi ілгерілету бойынша Қазақстан Республикасы ақпараттық-маркетингтiк орталығы тұтынушыларының санын ұлғайту

бiрл.


300

500

800

1 000

1 100

1 200

                                                                    »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң ұлттық нарықтарына тауарлар мен көрсетілетін қызметтердi ілгерілету бойынша Қазақстан Республикасы ақпараттық-маркетингтiк орталығы тұтынушыларының санын ұлғайту

бiрл.


300

500

800

-

-

-

                                                                   »;

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      «

Қазақстан Республикасының «ЭКСПО-2015» (Милан, Италия) халықаралық көрмесіне қатысуын қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар өткізу

іс-шаралар саны

1                                                                   »;

      түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Экспорттық өнiмдi өткiзудi iздеуде экспорттаушылар саны» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

Экспорттық өнiмдi өткiзудi iздеп жүрген экспорттаушылар саны

бiрл.


300

500

800

-

-

-

                                                                   »;

      010 «Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимыл» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      тиімділік көрсеткіштерінде:
      «Халықаралық рейтинг агенттiктерi бойынша жарналар сомасы, оның ішінде:» деген жолдағы «103 435» деген сандар «32 663» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Standard&Poor`s» деген жолдағы «60 400» деген сандар «8 473» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Moody`s» деген жолдағы «16 610» деген сандар «9 220» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Fitch» деген жолда жолдағы «26 425» деген сандар «14 970» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «135 440» деген сандар «32 663» деген сандармен ауыстырылсын;
      011 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:
      сипаттама мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Азия Даму Банкі арасындағы білім және тәжірибе алмасу жөніндегі бағдарламаны, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропалық Қайта құру және Даму Банкі арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасын іске асыру»;
      «2013 жыл» деген бағанда:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны» деген жолдағы «33» деген сандар «32» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «1 348 250» деген сандар «1 133 993» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен» деген жолдағы «812 500» деген сандар «823 418» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Грант есебінен» деген жолдағы «535 750» деген сандар «310 575» деген сандармен ауыстырылсын;
      012 «Мемлекеттік басқаруды жетілдіру» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Оқытатын семинарлар, халықаралық конференциялар, дөңгелек үстелдер өткізу» деген жолдағы «3» деген сан «4» деген сандармен ауыстырылсын;
      түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Республика өңірлерінде мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау» деген жол алынып тасталсын;
      015 «Сауда саясатын іске асыру жөнiндегi қызметтер*» деген бюджеттік бағдарламада:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      «

ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң ұлттық нарықтарына тауарлар мен көрсетілетін қызметтердi ілгерілету бойынша Қазақстан Республикасының ақпараттық-маркетингтiк орталығы тұтынушыларының санын ұлғайту

бірл.


-

-

-

1 000

1 100

1 200

                                                                   »;

      түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерінде:
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      «

Экспорттық өнiмдi өткiзудi iздестірудегі экспорттаушылар саны

бірл.


-

-

-

1 000

1 100

1 200

                                                                   »;

      016 «Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламасында:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      «Бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «386 000» деген сандар «375 005» деген сандармен ауыстырылсын;
      017 «Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің күрделі шығыстары*» деген бюджеттік бағдарламасында:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Сатып алынатын жиһаз жиынтықтарының саны» деген жолдағы «37» деген сандар «47» деген сандармен ауыстырылсын;
      018 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту*» деген бюджеттік бағдарламасында:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен республиканың электроэнергетика саласындағы рентабелділігі төмен жобаларды тиімді іске асыруды қамтамасыз ету және минералды-шикізат базасын толықтыру (жарғылық капиталдарын ұлғайту болжанатын еншілес кәсіпорындардың саны)» деген жолдағы «2» деген сан «3» деген санмен ауыстырылсын;
      түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Астана қаласы қажеттілігін жоғарылату үшін трансформаторлы қуаттылығының өсімі» деген жолдағы «330» деген сандар «250» деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      «

Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын жайластыру бойынша жұмыстар, көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы объектілерді, сыртқы желілер және сумен жабдықтау, кәріз, жылумен қамтамасыз ету құрылыстарын салу)

%

29                                                                   »;

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      «

Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын жайластыру бойынша жұмыстар, көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы объектілерді, сыртқы желілерді және сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау құрылыстарын салу)

%

27                                                                   »;

      сапа көрсеткіштерінде:
      «Энергетикалық кешенді дамыту бойынша функциялардың уақтылы орындалуы» деген жол «100» деген сандармен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      «

Бозой-Шымкент учаскесіндегі газ құбырының өткізу қабілеті

жылына млрд. текше м газ

2,5                                                                   »;

      тиімділік көрсеткіштерінде:
      «1 жобаға бөлінген бюджеттік қаражаттың орташа сомасы» деген жолдағы «4 659 950,5» деген сандар «13 106 633» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «9 319 901» деген сандар «39 319 901» деген сандармен ауыстырылсын;
      020 «Қазақстан Республикасын әлеуметтік жаңғырту шеңберінде зерттеулер жүргізу» деген бюджеттік бағдарламасында:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде:
      «Жүргізілген зерттеулер саны» деген жолдағы «8» деген сан «7» деген сандармен ауыстырылсын;
      тиімділік көрсеткіштерінде:
      «Зерттеу бірлігіне шығындардың орташа көлемі» деген жолдағы «22 120» деген сандар «23 494» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «176 961» деген сандар «164 457» деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

      «

Бюджеттік бағдарлама

023 «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

ЭКСПО-2017 көрме кешені объектілері мен инфрақұрылымын салу бойынша дайындық іс-шаралары мен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді бастауды қамтамасыз ету

іс-шаралар саны

1Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

ЭКПО-2017 Тіркеу дерекнамасы бойынша міндеттемелерді орындау

іс-шаралар саны

1Сапа көрсеткiштерi

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Бюджет шығыстарының көлемi

мың теңге

20 000 000                                                                   »;

      056 «Астана қаласында Азиялық даму банкінің жыл сайынғы отырысын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
      сапа көрсеткіштерінде:
      мына:

      «

Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын өткізу барысында төтенше қарсылықтардың, ескертулердің, жағдайлардың болмауы

ескертулер саны


-


                                                                    »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

АДБ басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын өткізу барысында қарсылықтардың, ескертулердің, төтенше жағдайлардың болмауы

ескертулер саны


-


                                                                   »;

      «Бюджет шығыстарының жиынтығы» деген кестеде:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      «21 815 963», «12 496 062» және «9 319 901» деген сандар тиісінше «71 112 427», «11 792 526» және «59 319 901» деген сандармен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           С.Ахметов

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады