Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 2 наурыздағы № 105 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтыру бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 105 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтыру

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.07.2023 № 620 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. "Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 762 қаулысында:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 37-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу қағидаларында:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 41-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына, "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 37-бабының 2-тармағына сәйкес әзiрлендi және мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткізу тәртібін айқындайды.";

      10 және 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Конкурстық комиссия өтiнiмдер салынған конверттердi конкурс өткiзу туралы хабарландыруда көрсетiлген күнi, уақытта және орында конкурсқа қатысушылардың немесе олардың өкiлдерiнiң қатысуымен ашады.

      Конверттердi ашу кезiнде конкурстық комиссия мүшелерi алынған құжаттардың әрбір парағын дәйектеуді жүзеге асырады.

      Конкурстық комиссия хабарландыруда көрсетілген, конкурс талаптарына сәйкес келетін мерзімді баспа басылымдарын айқындау мақсатында конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарайды.

      Осы Қағидаларға қосымшада көрсетілген құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған жағдайда, конкурстық комиссия өтінімдер салынған конверттерді ашқаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысушыларға немесе олардың өкілдеріне мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актілерді және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға арналған конкурсқа қатысуға өтінімді сәйкес келтіру қажеттігі туралы хабарламаны оның табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен немесе олардың электрондық мекенжайларына жібереді.

      Өтінім осы Қағидаларға қосымшада көрсетілген талаптарға сәйкес келтірілмеген жағдайда, конкурстық комиссия өтінімді сәйкес келтіру мерзімі аяқталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысушыларға немесе олардың өкілдеріне конкурсқа қатысуға өтінімді қайтару туралы жазбаша дәлелді жауапты оның табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен немесе олардың электрондық мекенжайларына жібереді.

      11. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша өтінімдер салынған конверттерді ашқан күннен бастап бір жұмыс күнінен аспайтын мерзімде конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасы ресімделеді.

      Өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасы мынадай:

      1) келіп түскен өтінімдер;

      2) қатысушылардан өтінімдердің түсуі және конкурс өткізу тәртібін түсіндіру;

      3) конкурс өткізу тәртібіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

      4) өтінімдерде қамтылған мәліметтер және оларға қойылатын талаптар;

      5) конкурсқа қатысушыларға немесе олардың өкілдеріне конкурсқа қатысуға өтінімді сәйкес келтіру мүмкіндігінің берілуі туралы ақпаратты қамтиды.".

      13 және 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Өтінімдерді ашқан күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде заңнамалық актілерді және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алған мерзімді баспа басылымдарын айқындау конкурсы қорытындыларының хаттамасы ресімделеді.

      Конкурстық комиссия хаттамаға қол қойылғанға дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде хаттама жобасы бар хабарламаны конкурсқа қатысушыларға немесе олардың өкілдеріне оның табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен немесе өтінімдерінде көрсетілген электрондық мекенжайларына жібереді.

      Конкурсқа қатысушы немесе оның өкілі хаттама жобасы бар хабарламаны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде хаттама жобасына қарсылық беруі мүмкін.

      Конкурс қорытындыларының хаттамасына конкурстық комиссияның төрағасы мен барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссия мүшесі болып табылмайтын конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды.

      14. Конкурс қорытындыларының хаттамасы мынадай:

      1) қайтарудың себептерін толық сипаттап, оның ішінде конкурсты ұйымдастырушы қоятын талаптарға олардың сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, конкурсқа қатысуға өтінімдері қайтарылған мерзімді баспа басылымдары;

      2) заңнамалық актілерді және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алған мерзімді баспа басылымдарының айқындалуы;

      3) конкурсқа қатысушылардың немесе олардың өкілдерінің конкурс қорытындылары хаттама жобасымен, сондай-ақ қарсылықтар келіп түскен жағдайда, оларды қараудың нәтижелерімен таныстырылғаны туралы ақпаратты қамтиды.";

      Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу қағидаларына қосымша осы өзгерістер мен толықтыруға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 15.08.2023 № 677 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер мен
толықтыруға қосымша
Мерзімді баспа
басылымдарының
заңнамалық актiлердi және
Конституциялық
Кеңестің қорытынды
шешімдерін ресми жариялау
құқығын алуға конкурс өткiзу
қағидаларына қосымша
Нысан

Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актілерді және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға арналған конкурсқа қатысуға өтінім

      1. Толық атауы/тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

      _______________________________________________________________

      2. Орналасқан жерінің мекенжайы/заңды мекенжайы:

      _______________________________________________________________

      3. Телефон, факс нөмірлері, электрондық мекенжайы:

      _______________________________________________________________

      4. Мерзімді баспа басылымының атауы:

      _______________________________________________________________

      5. Мерзімді баспа басылымын есепке қою туралы куәлік:

      _______________________________________________________________

      6. Баспа басылымдарын шығару тиражын және мерзімділігін растайтын баспахана анықтамасы (қосымша).

      _______________________________________________________________

      Меншік иесінің не уәкілетті адамның тегі, аты-жөні, қолы

      Мөр орны (бар болса)

      20__ жылғы "___" ___________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады