Қазақстан Республикасының 1997 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жыл 4 ақпандағы N 148

      1996-1998 жылдарға арналған реформаларды тереңдету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Iс-қимыл бағдарламасын жүзеге асыру, орта мерзiмдi кезеңге арналған бiрыңғай инвестициялық саясат жүргiзу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. Мыналар бекiтiлсiн:
      1997 жылы мемлекеттiк сыртқы займ қаражаты есебiнен қаржыландырылатын жобалардың тiзбесi /1-қосымша/;
      1997 жылы 2205.536 млн. теңге көлемiнде республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасының мемлекеттiк Экспорт-импорт банкiне бөлiнетiн несиелер есебiнен қаржыландырылатын басым объектiлердiң тiзбесi /2-қосымша/; <*>
      1997 жылы 2500 млн. теңге көлемiнде қайтарусыз негiзде республикалық бюджет есебiнен қаржыландырылатын республикалық мақсатты бағдарламалар объектiлерiнiң, өндiрiстiк мақсаттағы және әлеуметтiк саладағы объектiлердiң тiзбесi /3-қосымша/;
      2. Қазақстан Республикасының Экономика және сауда министрлiгi бюджет қаражатын үнемдеу мақсатында 1997 жылы осы қаулының 2 және 3-қосымшаларында көрсетiлген жаңадан салына бастаған объектiлер бойынша мердiгерлiк жұмыстарда орындауға арналған тендер өткiзсiн. <*>
      3. Қазақстан Республикасының Экономика және сауда министрлiгi Қаржы министрлiгiмен бiрлесе отырып, жекелеген объектiлер бойынша несиелiк келiсiмдердi жасау мен бөлiнген қаржылық ресурстарды игеру барысы ойдағыдай болмаған жағдайда республикалық мақсатты бағдарламалардың инвестициялық жобалары мен объектiлердiң тiзбелерiне (1,3-қосымшалар) түзетулер енгiзу жөнiнде Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар енгiзiлсiн. <*>
      4. Қазақстан Республикасының Экономика және сауда министрлiгi тендердiң нәтижесi бойынша Iшкi iстер министрлiгiмен, Сыртқы iстер министрлiгiмен және Мемлекеттiк кеден комитетiмен бiрлесе отырып, "Қазақстан Республикасы Кеден комитетiнiң мәселесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 4 қазандағы N 1226 қаулысында көзделген осы қаулының 3-қосымшасында аталған қаражат есебiнен 1997 жылы салуға және техникалық жабдықтауға жататын Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы шектес мемлекеттер шекарасындағы бақылау-өткiзу пункттерiнiң тiзбесiн айқындасын. <*>
      ЕСКЕРТУ. 3-4-тармаққа сөздер қосылды - ҚРҮ-нiң 1997.08.01.
               N 1201 қаулысымен. P971201_
      5. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiнiң Қаржы бақылау комитетi осы қаулыда көрсетiлген объектiлердiң құрылысына /1, 3-қосымшалар/ арналған қаржылардың мақсатты пайдаланылуына бақылау орнатсын. <*>
      6. Қазақстан Республикасының Экономика және сауда министрлiгiнiң Ұлттық статистика агенттiгi осы қаулыда көрсетiлген 1-қосымша бойынша - тоқсан сайын, 2, 3-қосымшалар бойынша - ай сайын объектiлер құрылысын барысы туралы ақпарат берудi қамтамасыз етсiн. <*>
      ЕСКЕРТУ. 5-6-тармақтар сөздермен толықтырылды және өзгертiлдi -

       ҚРҮ-нiң 1997.08.01. N 1201 қаулысымен.
   7. Әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер әкiмдерiнiң, министрлiктердiң,
ведомстволар мен шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң басшыларының осы
қаулыда көзделмеген жаңа объектiлердi салуға республикалық бюджеттен
қаражат бөлу туралы өтiнiштерi Қазақстан Республикасының 1998 жылға
арналған әлеуметтiк-экономикалық дамудың индикативтiк жоспарының
жобасын дайындау кезiнде қарауға жатады деп белгiленсiн.

   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрi

                    Қазақстан Республикасы
                       Үкiметiнiң
                    1997 жылғы 4 ақпандағы
                     N 148 қаулысына
                       1-қосымша 
<*>

   
   ЕСКЕРТУ. 1-қосымшаға өзгерiстер енгiзiлдi, 7 және 9-тармақтар
       алынып тасталды, 8-25-тармақтар тиiсiнше 7-23-тармақтар
       болып саналды - ҚРҮ-нiң 1997.08.01. N 1201 қаулысымен.
        

P971201_

 
   ЕСКЕРТУ. 1-қосымша 24-жаңа жолмен толықтырылды - ҚРҮ-нiң
       1997.10.03. N 1406 қаулысымен. 

P971406_

 
   ЕСКЕРТУ. 1-қосымша өзгертiлдi - ҚРҮ-нiң 1997.11.19. N 1607 
       қаулысымен. 

P971607_

 

       1997 жылы мемлекеттiк сыртқы займдар қаражаты
         есебiнен қаржыландырылатын жобалардың
               ТIЗБЕСI
____________________________________________________________________
 N |        |    |Жобаның|1997 жылы қаржылан.|
р/с| Жобаның атауы | Донор | құны |    дыру    |Займ иесi
  |        |    |    |___________________|
  |        |    |    |займ қа.|бюджеттен |
  |        |    |    |ражаты |қосымша  |
  |        |    |    |    |қаржылан. |
  |        |    |    |    |дыру   |
___|_______________|_______|_______|________|__________|____________
 1 |    2    |  3  |  4  |  5  |   6  |   7
___|_______________|_______|_______|________|__________|____________
  Барлығы             205,91  17,79
                   1,653  2,211
<*>

                  млрд.   млрд.
                  жапон   жапон
                  иенi   иенi
  Соның iшiнде:
 1 Өзен мұнай кен
  орнын қалпына  ХҚСБ  136    9,84    -   "Өзенмұнай.
  келтiру                       газ" АҚ

 2 Мұнай өнеркәсi. ХҚСБ  15,7   5,8    -   "Қазаққойл"
  бiне арналған                    ҰМҚ"
<*>

  техникалық көмек
 3 Арал теңiзi   ХҚСБ  37,5   1,72   0,28 "Ауылшарминiнiң"
  аймағын оңалту                  "Ауылшарминi"
<*>


 4 Сумен жабдықтау ХҚСБ   7,2   0,5    0,2      "
  займ жобасын
  басқару жобасы.
  Арал теңiзi
  аймағындағы
  санитария және
  денсаулық сақтау

 5 Суландыру және  ХҚСБ  100    3,84   0,96  Ауылшарминi
  құрғату жүйеле.
  рiн жетiлдiру

 6 Ауыл шаруашылы. АСБ  100   50      -   Қаржыминi,
  ғындағы бағдар.                   Ауылшарминi
  ламалық займ

 7 Алматы-Қара.   АСБ   77    7,5    4,05  Көлiккомминi
  ғанды-Ақмола-                    жанындағы
  Бурабай                       Автокөлiк
  автожолын                      жолдары
  қайта жаңғырту                   департаментi
  /Гүлшат-Ақшатау
  учаскесi/

 8 Семей қаласында OESF   27,223  0,229  1,68  Шығыс Қазақстан
  Ертiс өзенi   Жапо.  млрд.  млрд.  млрд.  облысының әкiмi
  арқылы көпiр  ния   жапон  жапон  жапон  
  салу 
<*>
         иенi   иенi   иенi    

 9 Темiржол көлi. OESF   9,649  1,424  0,531  "Қазақстан
  гiнiң қуатын  Жапо.  млрд.  млрд.  млрд.  темiржолы"
  дамыту /Достық ния   жапон  жапон  жапон  РМК
  ст., 1-кезекте/     иенi   иенi   иенi

 10 Ақтау теңiз   ЕҚСБ  74   16,79   6,21   "Ақтау теңiз
  сауда портын                    сауда порты"
  қайта құру                     АҚ
  (1-фаза)

 11 Қала көлiгiнiң  ХҚСБ  42,4   9     -   Көлiккомминi
  жобасы

 12 Ағын суларды   Фран.  14    1,13    -   Экономсауда.
  тазарту және   цуз                 минiнiң
  қайта тазарту,  қазына.               Құрылыс
  Алматы қаласы  шылығы               агентiгi
<*>


 13 Бiлiм беру    АСБ   29,4   4,77   2,23   Бiлiм және 
  жүйесiн оңалту                   мәдениетминi
<*>
 
  және басқаруды
  жақсарту

 14 А.Н.Сызғанов   ШСБ   6,5   6,5    -   А.Н.Сызғанов
  атындағы                      атындағы
  хирургия                      хирургия
  ғылыми орталығы,                  ғылыми орта.
  Алматы қаласы                    лығы, Алматы
                            қаласы

 15 Денсаулық сақ.  ХҚСБ  60    5     -   Денсаулықминi
  тау секторын.
  дағы реформа

 16 Арнайы опера.  АСБ   20   10     -     "
  циялар займы

 17 Әлеуметтiк    ХҚСБ  54,7  21     0,88  Қаржыминi,
  қорғау                       Еңбекәлеу.
                            метминi,
                            Оңтүстiк
                            Қазақстан
                            және Павлодар
                            облыстарының
                            әкiмдерi

 18 Қаржы секторы.  ХҚСБ  72,9  23,6    0,3  Қаржыминi,
  ның кәсiпорын.                   Қазақстанның
  дарын дамыту                    Халықтық
                            Банкi

 19 Қазынашылықты   ХҚСБ  21,7   3,5    1,3  Қаржыминi
  жетiлдiру

 20 Техникалық    ХҚСБ  38   18      -   Қаржыминi
  көмек займы

 21 Құқықтық     ХҚСБ  10    0,5     -  Әдiлетминi
  реформа

 22 Жер мен     ХҚСБ  13    4,62    1,38   "
  жылжымайтын
  мүлiктi
  тiркеудiң
  басқару
  жобасы

 23 Шағын және    Жапо.  50   2,3     -   Қазақстан
  орта кәсiпорын. ния                Эксимбанкi
  дарды қолдауға  Эксим.
  арналған екi   банкi
  еселi займ

 24 Алматы қаласындағы   үндi несие 6.0 6.0 -   "Қазақ-
  фармацевтика зауытының желiсi            Аджанта"
  құрылысы                       фарма Лтд"
                             бiрлескен
                             кәсiпорны
<*>


       х/ 1997 жылға арналған республикалық бюджетте
            көзделген қаражат шегiнде.

                    Қазақстан Республикасы
                       Үкiметiнiң
                    1997 жыл 4 ақпандағы
                     N 148 қаулысына
                       2-қосымша 
<*>

   
   ЕСКЕРТУ. 2-қосымшадан 1,2,5,6 және 9-тармақтар алынып
       тасталды, 3-15-тармақтар тиiсiнше 1-10-тармақтар болып
       саналды, жаңа 11-тармақпен толықтырылды - ҚРҮ-нiң
       1997.08.01. N 1201 қаулысымен. 

P971201_

 

       1997 жылы республикалық бюджеттен Қазақстан
     Республикасының мемлекеттiк Экспорт-импорт банкiне
       бөлiнетiн несиелер есебiнен қаржыландырылатын
            басым объектiлердiң
               ТIЗБЕСI
____________________________________________________________________
     Тапсырыс берушi     |Өлшем | Қуаты | Iске қосу
__________________________________|бiрлiгi|    | мерзiмi
     Объектiнiң атауы     |    |    |
     және орналасқан жерi   |    |    |
__________________________________|_______|_______|_________________

   Электр энергетикасы
   Энергиякөмiрминi

 1 Астана 110/10 кВ кiшi станция,
  Ақмола қаласы          МВА   2х40  1998

 2 Красный Яр 110/10 кВ кiшi
  станция, Ақмола қаласы     МВА   2х10  1997

   "КЭГОК" электр желiлерiн басқару
   жөнiндегi қазақстандық компания

 3 Қайта жаңғырту және
  техникалық жарақтандыру,
  Ақтөбе қаласы, турбина    мың кВт   30  1997

   Металлургия

 4 Өскемен титан-магний комбина.
  ты, титан қожын шығару
  жөнiндегi N 4 iске қосу
  кешенi, екiншi рудатермикалық мың   тапсы.
  пеш, титан қождары       тонна  рылған  1997

 5 Шалқия руда басқармасы,
  Шалқия руднигi, Қызылорда
  облысы
<*>

  қорғасын-мырыш рудасын шығару мың   тапсы.  1997
                  тонна  рыстың
                      бiр
                      бөлiгi
   Машина жасау

 6 "Қазэнергокабель" АҚ,
  Кабель бұйымдарын шығару
  жөнiндегi зауыт, Павлодар
  қаласы
  қуатты кабель         мың км 10,5   1997

 7 "Павлодар машина жасау
  зауыты" АҚ
  телескопиялық белгiсi
  бар автомобиль крандары    бiрлiк  300    1997

   РМҚ "Қазақстан Темiржолы"

 8 Алматы-Шу темiр жолы
  учаскесiн электрлендiру,
  iске қосу кешенi -
  Отар-Боралдай учаскесi     км   158    1997

   Жеңiл өнеркәсiп

 9 Аяқкиiм фабрикасы, Қаратау
  қаласы, Жамбыл облысы    млн.дана 1,35   1997

   Медицина өнеркәсiбi
   "Медполимер" АҚ     

 10 Медицина бұйымдарын шығару
  жөнiндегi зауыт, Павлодар
  қаласы пiскендердi
  өндiрудi тазарту кешенi   млн.дана 15    1997

  "Ауыл шаруашылығы
 11 Талдықорған электр-тиеу
   насостар заводы,
   Талдықорған қаласы
   iске
   қосу-баптау жұмыстары     -   -     1997
<*>

    
                    Қазақстан Республикасы
                       Үкiметiнiң
                    1997 жыл 4 ақпандағы
                     N 148 қаулысына
                       3-қосымша

      1997 жылы қайтарусыз негiзде республикалық бюджет
      қаражаты есебiнен қаржыландырылатын республикалық
      мақсатты бағдарламалар объектiлерiнiң, өндiрiстiк
      мақсаттағы және әлеуметтiк саладағы объектiлердiң
               ТIЗБЕСI
<*>


   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгертiлдi - ҚРҮ-нiң 1997.06.24. N 1009 
       қаулысымен. 

P971009_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгертiлдi - ҚРҮ-нiң 1997.08.01. N 1201
       қаулысымен. 

P971201_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгертiлдi - ҚРҮ-нiң 1997.08.13. N 1254
       қаулысымен. 

P971254_

 
   ЕСКЕРТУ. 3-қосымша өзгертiлдi - ҚРҮ-нiң 1997.11.19. N 1607 
       қаулысымен. 

P971607_

 

____________________________________________________________________
   Тапсырыс берушi  |Өлшем | Қуаты | Iске қосу|1997 жылғы баға.
________________________|бiрлiгi|    | мерзiмi |мен алғандағы
   Объектiнiң атауы  |    |    | /жылы/  |күрделi салым
 және орналасқан жерi |    |    |     |көлемi /млн.
            |    |    |     |теңге/
________________________|_______|_______|__________|_________________

   Барлығы                     2500

   Соның iшiнде:

   РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҚСАТТЫ БАҒДАРЛАМА - барлығы    396
   олардың iшiнде:
 I "Арал өңiрiнде экономикалық жағдайды қалпына келтiру және
  тұрғындардың тұрмыс жағдайын жақсарту" бағдарламасы

   Қызылорда облысы
   Ауылшарминiнiң
   Ауылшарминi

 1 Арал-Сарыбұлақ топ.
  тық су құбыры, П-Ш
  кезегi және оларға
  қосатын тармақтар   км    34   1997     50
<*>


   Оңтүстiк Қазақстан облысы
   Ауылшарминiнiң
   Ауылшарминi

 2. Жаңа Қазалы поселкесiндегi тәулiгiне
  7 "А" насос станциясын   мың текше 
  қайта жаңарту       м.  25   1998     20
<*>
 

 3 Арыс топтық су құбыры  "    9,1   1998     20

 4 Дарбаза топтық су
  құбырын қайта жаңарту км    3   1997     10

 5 Шәуiлдiр топтық су
  құбыры, 1-кезегi    "    6   1997     15

 II. "Шалғайдағы аудандарды дамыту" бағдарламасы

  Жамбыл облысы
  Облыс әкiмi

 6 Аудандық аурухана,
  Мойынқұм селосы,   төсек   175   1998     50
  Мойынқұм ауданы   саны,
             ауысымда
             қабылдан.
             ғаны    200   1997

   Батыс Қазақстан облысы
   Облыс әкiмi

 7 Аудандық аурухана,
  Қаратөбе селосы -
  iске қосу кешенi   "     100   1997     167

 8 Мектеп, Темiр
  Масин кеңшары,
  Орда ауданы      орын   204   1997     54

   РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҚСАТТЫ БАҒДАРЛАМАҒА
   ЕНБЕЙТIН ОБЪЕКТIЛЕР         - барлығы    2104
   олардың iшiнде:
   БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
   Ауылшарминi

 9 Жайық-Атырау бекiре
  балық өсiру зауыты,
  Атырау облысы
  сеголеттер     млн.    3,06   1997    153
            дана

   АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ
   Ауылшарминiнiң 
   Ауылшарминi

 10 Нұра топтық су
  құбырын қайта
  жаңарту, Ақмола
  облысы       км     10    1997    15

 11 Бозой топтық су
  құбырын қайта
  жаңарту, Алматы
  облысы       "      11,5   1997    10

 12 Орда топтық су
  құбыры, Батыс
  Қазақстан облысы  "      60    1997    30

 13 Беловод топтық су
  құбырын қайта
  жаңарту, Солтүстiк Қазақстан
  облысы       км      3    1997    10

 14 Солтүстiк Қазақстан өнеркәсiп.
  тiк су құбырының
  сумен жабдықтаудың
  сыртқы жүйесi    "      17    1997    55

 15 Есiл топтық су
  құбырын қайта
  жаңғырту,
  Солтүстiк Қазақстан
  облысы       "      8    1997    45

 16 Соколов топтық   тәулi.
  су құбырында    гiне
  басты құрылыс.   мың
  тарды кеңейту,   текше
  Солтүстiк     метр
  Қазақстан облысы        19    1999    15

 17 Булаев топтық су
  құбырын қайта
  жаңарту, Солтүстiк
  Қазақстан облысы  км      3    1997    40

 18 Преснов топтық су
  құбырын қайта
  жаңарту, Солтүстiк
  Қазақстан облысы  "      4    1997    40

 19 Шаян селосына
  шаруашылық-ауыз су
  тарту, Алғабас
  ауданы, Оңтүстiк
  Қазақстан облысы  "       21,6  1997    34
<*>


 20 Қандысу су қойма.
  сындағы жөндеу-
  қалпына келтiру
  жұмыстары, Шығыс
  Қазақстан облысы             1997    10

   Ауылшарминi
   ("Казагромелиоводхоз" ӨБ)

 21 Қоянды топтық су
  құбыры, Атырау
  облысы, 1-кезекте "      14,3   1997    50

 22 Лихачев топтық су
  құбыры, Қостанай
  облысы       "      20,3   1998    50

 23 Братск топтық су
  құбыры, Қостанай
  облысы       "       2,6   1997    24

   СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
   Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар
      жөнiндегi мемлекеттiк комитетi

 24 Талғар өзенiндегi
  селге тосқауыл   млн.
  плотина, Алматы  текше
  облысы       метр     5,7   1998    280

   МЕТРОПОЛИТЕН
   "Алматыметроқұрылысы" АҚ

 25 Метрополитеннiң бi.
  рiншi кезегi,
  Алматы қаласы   км      8,3   2002    96

   ХАЛЫҚҚА БIЛIМ БЕРУ
   Алматы облысының әкiмi

 26 Мектеп, Тұрар пос.,
  "Дружба" кеңшары,
  Қаскелең ауданы  орын     320   1997    36
<*>


   Әл-Фараби атындағы ҚазМҰУ

 27 Оқу-өндiрiстiк
  аймақ, акт залы,
  Алматы қаласы     "     1850  1997    158
<*>


   Х.А. Иассауи атындағы Халықаралық қазақ-түрiк университетi

 28 Университет
  ғимараттарының кешенi,
  II кезек, Түркiстан қаласы        1998    22
<*>


   ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
   Денсаулықминi

 29 Республикалық бала.
  ларды оқыту орталығы
  (қосалқы ғимараттар),
  аумақты көркейту,
  инженерлiк-техника.
  лық коммуникациялар),
  Алматы қаласы               1997    183
<*>


 30 Ақтөбе медицина
  институтының оқу-
  лабораториялық
  корпусына қосымша   мың
  құрылыс, Ақтөбе   шаршы
  қаласы оқу алаңы   метр   5,9     1997    50

   Қазақстан Республикасының Президентi
   Iс басқармасының Медицина орталығы

 31 "Оқжетпес" санато.
  рийының клуб-асха.
  насы, Солтүстiк Қазақстан
  облысы       орын   200     1998    89
<*>


 32 Орталық аурухананың
  емдеу корпусының
  қосымша құрылысы,
  Алматы қаласы    мың
  (диагностикалық  шаршы
  орталық)      метр    3      1997    42
<*>


   Батыс Қазақстан облысының әкiмi

 33 Аудандық аурухана, төсек   100      1998    30
<*>

  Казталовка селосы, саны,
  iске қосу кешенi  ауысымда
            қабылда.
            нуы    100      1998

   Оңтүстiк Қазақстан облысының әкiмi

 34 Аурухана, Қазығұрт  "    150      1998    48
<*>

  селосы            200      1998

   Мәдениет
   Ғылымминi-Ғылым академиясы

 35 М.О.Әуезовтың
  Мұражай-үйi кешенiн
  жаңғырта отырып,
  қайта жаңарту,
  Алматы қаласы   объект          1997    64
<*>


   "Қазақстанның теледидары және радиосы"
   республикалық корпорациясы

 36 Ақмола облыстық
  теле-радио ком.
  паниясын қайта
  жаңарту, Ақмола
  қаласы       "            1997   71

   Басқару Iшкiiсминi

 37 Кедендiк бақылау
  өткiзу пункттерiн
  салу және техника.
  лық жарақтау                      210

   Iшкiiсминi
<*>


 38 ЛА-155/1 мекемелерiн
  кеңейту, азық-түлiк
  блогы, Алматы қаласы             1997   23

 39 Ақмола облысы
  Державин ауданның
  Степной поселкесiне
  көшiрiлген бұрынғы
  әскери бөлiмдi Ақмола
  облысы iшкi iстер
  басқармасының қатаң
  режимдегi еңбекпен
  түзеу колониясы
  етiп қайта жаңарту              1998   100
<*>


 40 СМТК-нiң уақытша
  ұстау изоляторы,
  Петропавл қаласы               1997   31
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады