Бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензия беру тәртiбi мен шарттарын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 4 наурыздағы N 293 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2200 Заң күшi бар  Жарлығын орындау үшiн, бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтi лицензиялау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 
      1. Қоса берiлiп отырған:
      Бағалы қағаздар рыногындағы брокерлiк және дилерлiк қызметтi лицензиялау туралы ереже;
      Бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi лицензиялау туралы ереже;
      Бағалы қағаздар рыногындағы кастодиалдық қызметтi лицензиялау туралы ереже;
      Орталық депозитарийдi лицензиялау туралы ереже бекiтiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (келісім бойынша) осы қаулыны жүзеге асыру жөнiнде қажеттi шаралар қабылдасын.<*>
      ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1369
                қаулысымен .

      3. Осы қаулы жарияланған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
        Премьер-Министрi

                                         Қазақстан Республикасы
                                              Үкiметiнiң
                                         1997 жылғы 4 наурыздағы
                                           N 293 қаулысымен
                                              Бекiтiлген

          Бағалы қағаздар рыногындағы брокерлiк және дилерлiк
                     қызметтi лицензиялау туралы
                               ЕРЕЖЕ

      ЕСКЕРТУ. Ереженің мәтініндегі сөздер ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1396  қаулысымен .

       Осы Ереже Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногындағы брокерлiк және дилерлiк қызметтi лицензиялау және лицензиялық ережелердiң, лицензияны қолдану мерзiмдерiнiң сақталуына бақылау жасау тәртiбiн белгiлейдi. 

                         I. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнiң (жалпы бөлiм), Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Бағалы қағаздар және қор биржасы туралы" 1995 жылғы 21 сәуiрдегi  N 2227, "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi  N 2200 Заң күшi бар Жарлықтарының және Қазақстан Республикасының басқа да заң актiлерiнiң негiзiнде жасалды. 
      2. Лицензиялау брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушыларының қызметтерiне бақылау жасау және инвесторлардың мүдделерiн қорғау мақсатында жүргiзiледi. 
      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (ҚР ҰБ) брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензия алған бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушыларының бiрыңғай тiзiлiмiн жүргiзедi. Аталған тiзiлiмге сондай-ақ, лицензиаттағы лицензияны берудiң, тоқтатудың, тоқтата тұруды тоқтатудың және керi қайтарып алудың барлық фактiлерi туралы мәлiметтер енгiзiледi. <*> 
       ЕСКЕРТУ. 3-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1396 
                қаулысымен .
      4. Брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыру үшiн лицензия алуға арналған бiлiктiлiк талаптары қолданылып жүрген заңдармен айқындалады. 
      5. Қызметтiң мынадай түрлерi лицензиялауға жатады: 
      нақтылы ұстаушы ретiнде клиенттердiң шоттарын жүргiзу құқығымен брокерлiк немесе дилерлiк (I санатты лицензия); 
      клиенттердiң шоттарын жүргiзу құқығынсыз брокерлiк немесе дилерлiк (II санатты лицензия). 
      6. Брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға кешендi лицензия I және II санаттарға берiледi. 
      7. Бағалы қағаздар рыногындағы брокерлiк және дилерлiк қызметтердi жүзеге асыруға берiлген лицензия (бұдан әрi - лицензия) уақытша болып табылады. Лицензияны қолдау мерзiмi - үш жыл. 
      8. Брокерлiк және дилерлiк қызмет кастодиалдық қызметпен, бағалы қағаздар бумасын басқару жөнiндегi қызметпен (инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар бумасын басқару жөнiндегi қызметтен басқа) қоса атқарылады және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайлардан басқа, кәсiпкерлiк қызметтiң өзге түрлерiмен қоса атқарылмайды. 
      9. Брокерлiк және дилерлiк қызметтерге берiлген лицензияның күшi Қазақстан Республикасының барлық аумағында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын, бекiтiлген халықаралық келiсiмдерi бар басқа да мемлекеттердiң аумағында қолданылады. 

                  II. Лицензияны берудiң шарттары

      10. Лицензия алуға ниет бiлдiрген заңды тұлғаға мынадай талаптар қойылады: 
      а) заңды тұлғаның штатында және оның әрбiр филиалында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыру құқығына бiлiктiлiк куәлiгi бар ең кемi үш маман болуы керек. 
      Бұл ретте мынадай санаттар мiндеттi аттестациялаудан өткiзiлуге жатады: 
      клиенттердiң бағалы қағаздарымен мәмiлелер жасауды жүзеге асыруға қатысатын мамандар; 
      брокерлiк және дилерлiк қызметтiң орындалуын қамтамасыз ететiн бөлiмшелер мен бөлiмдердiң жетекшiлерi; 
      атқарушы директорлар (басқарушылар) немесе олардың брокерлiк және дилерлiк қызметтердiң жүзеге асырылуына жауапты орынбасарлары. 
      Аталған мамандардың экономикалық, техникалық, заңдық жоғары немесе мамандығы бойынша кемiнде үш жыл стажы бар арнаулы орта экономикалық бiлiмдерi болуы керек; 
      б) нақтылы ұстаушы ретiнде клиенттердiң шоттарын жүргiзу құқығымен брокерлiк және дилерлiк қызметтердi жүргiзуге лицензия алу кезiнде мамандардың брокерлiк және дилерлiк қызметтерге - I санатты бiлiктiлiк куәлiктерi және бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға - II санатты бiлiктiлiк куәлiктерi болу керек; 
      в) клиенттердiң шоттарын жүргiзу құқығынсыз брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүргiзуге лицензия алу кезiнде мамандардың брокерлiк және дилерлiк қызметке - I санатты бiлiктiлiк куәлiктерi болу керек; 
      г) брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар кәсiби қатысушының өз капиталының жеткiлiктi деңгейi оның қызметiнiң барлық кезеңiнде ҚР ҰБ-ның талаптарына сәйкес болу керек; 
      д) өтiнiшiнiң жарғылық қоры тек қана ақша қаражаттарымен құрылу керек; 
      е) ақпараттар ағымдарына және құжаттар айналысына, есеп жүргiзуге және есеп беруге фирмаiшiлiк бақылау жасау жүйесi болу керек. Лицензиатта клиенттердiң, оның өз бағалы қағаздарымен заңсыз және рұқсат етiлмеген операциялар жүргiзудi болдырмау жөнiндегi тетiктер мен рәсiмдер iске қосылуға тиiс; 
      ж) ұйымдастыру техникалары, компьютерлер және бағалы қағаздар рыногының басқа кәсiби қатысушыларымен өзара әрекеттердi жүзеге асыруға арналған телекоммуникациялық жабдықтар болу керек; 
      з) брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруды тиiстi дәрежеде қамтамасыз етуге арналған үй-жай және бағдарламалық-техникалық құралдар болу керек. 
      11. Брокерлiк және дилерлiк қызметтi лицензиялау кезiнде ҚР ҰБ өтiнушiнiң қызметiне қатысты қосымша құжаттамаларды ұсынуды талап етуге құқылы. 
      Өтiнушiнiң ұсынған құжаттарындағы мәлiметтердiң ақиқат еместiгi үшiн ҚР ҰБ жауап бермейдi. 
      12. Ұсынылған құжаттар заңның және осы Ереженiң талаптарына сәйкес келсе, өтiнушiге брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензия берiледi. Лицензия бекiтiлген үлгi бойынша ресiмделедi. Лицензияның сыртқы бетiне лицензияны қолдану мерзiмi туралы ҚР ҰБ-ның белгiсiмен штамп қойылады. Сонымен қатар өтiнушiнiң құрылтай құжаттарына тиiстi белгiлер жасалады - лицензиялаушы органның мөртаңбасы қойылады. Құрылтай құжаттарының бiр данасы өтiнушiге қайтарылады және лицензияның ажыратылмайтын бөлшегi болып табылады. Екiншi данасы лицензиялаушы органында сақталады.
      13. Лицензия басшыға немесе өтiнушiнiң уәкiлеттi өкiлiне (сенiмхат негiзiнде) берiледi.

           III. Лицензия алу үшiн қажеттi құжаттар

      14. Брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия алу үшiн заңды тұлға ҚР ҰБ-на мынадай құжаттарды ұсынады:
      үлгi өтiнiш;
      заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң көшiрмесi;
      шаруашылық жүргiзушi субъектiнiң статистикалық карточкасының көшiрмесi;
      барлық өзгерiстерiмен және толықтыруларымен қоса тiгiлген және нотариалды жолмен куәландырылған құрылтай құжаттарының көшiрмелерi (екi дана); 
      мыналар жөнiндегi ережелерден тұратын құжаттар жиынтығы: 
      а) клиенттердiң бағалы қағаздарына есеп жүргiзу және сақтау тәртiбi; 
      ә) клиенттердiң бағалы қағаздарымен жасалатын мәмiлелердiң орындалысына бақылау жасау тәртiбi; 
      б) клиенттердiң бағалы қағаздарымен және ақша қаражатымен жасалатын операцияларды орындау тәртiбi; 
      в) мәлiметтердiң тұтастығы мен ақпараттардың құпиялығын қамтамасыз етуге арналған мыналар туралы; 
      - құжаттарды тiркеу, сақтау және архивке өткiзу тәсiлдерi; 
      - архивтермен жұмыс iстеуге рұқсат беру тәртiбi; 
      - мәлiметтердiң электрондық топтамаларын сақтау тәсiлдерi; 
      - клиенттердiң бағалы қағаздарын және ақша қаражатын есепке алу жөнiндегi бағдарламамен жұмыс iстеу кезiнде қызметкерлерге рұқсат беру туралы; 
      - клиенттердiң бағалы қағаздарымен және ақша қаражатымен жасалған мәмiлелердi тiркеудi жүзеге асыру жөнiндегi iшкi бақылау жүйесi; 
      - архивтегi мәлiметтердi қалпына келтiру тәсiлдерi; 
      - өртке қарсы шаралар және штаттан тыс жағдаяттардағы әрекеттер сипатталған iшкi ережелер; 
      д) қызметкерлердiң лауазымдық нұсқаулары (құжатта өтiнушi лауазымды тұлғаның мiндеттерi мен жауапкершiлiгi егжей-тегжей баяндалады); 
      е) брокер, дилер және клиент арасындағы шарттардың нысандары; 
      ж) өтiнушiнiң бекiтiлген кәсiби әдеп ережелерi; 
      бiрiншi басшы, бас бухгалтер қол қойған, заңды тұлғаның мөрiмен куәландырылған және бухгалтерлiк есептiң қолданылып жүрген заңдарға сәйкестiгi туралы аудиторлық қорытындымен (аудиторлық қорытынды жылдық баланстың мәлiметтерi бойынша берiледi және қолданылып жүрген заңдардың талаптарына сәйкес болу керек) расталған соңғы есептi жылдың және ҚР ҰБ құжаттарды ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның аяғына бухгалтерлiк баланстарды және балансқа қосымшаларды (қаржылық-шаруашылық қызметтiң нәтижелерi туралы есеп, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп); 
      өз капиталының жеткiлiктi деңгейiнiң қолданылып жүрген заңдарға сәйкес есептерiн және жарғылық қорды қалыптастыруды растайтын қаржылық құжаттарды. 
      Екiншi деңгейдегi банктер үшiн өз капиталының жеткiлiктi деңгейiнiң есептеу әдiстемесi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң нормативтiк актiлерiмен белгiленедi; 
      брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыратын мамандардың, оның iшiнде филиалдар мамандарының бiлiктiлiк куәлiктерiнiң көшiрмелерi; 
      өтiнушiнiң (оның филиалдарының) бiлiктiлiк куәлiктерi бар мамандарының еңбек кiтапшаларының көшiрмелерi; 
      лицензиялық алымның төленгендiгi туралы төлем тапсырысының көшiрмесi. 
      15. <*> 
      ЕСКЕРТУ. 15-тармақ алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1396  қаулысымен .
      16. Лицензиаттың жоғарыда көрсетiлген құжаттарға қол қойылған лауазымды адамы құжаттарда көрсетiлген деректердiң ақиқаттығы үшiн заңмен белгiленген жауапкершiлiкте болады. 

        IV. Лицензия алу туралы өтiнiштi қарау мерзiмдерi

      17. Брокерлiк және дилерлiк қызметтi лицензиялау үшiн ұсынылған құжаттарды ҚР ҰБ-сы лицензиялау үшiн құжаттар пакетiн ұсынылған сәттен бастап 30 күн iшiнде қарайды. Ұсынылған құжаттар қолданылып жүрген заңдар мен осы Ереженiң талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, ҚР ҰБ-дан ресми жауап алған сәттен бастап бiр тоқсан iшiнде кемшiлiктердi жоюды жүзеге асыру керек. Көрсетiлген мерзiм асып кеткен жағдайда, өтiнушi бухгалтерлiк құжаттарды, аудиторлық қорытындыны және өз капиталының соңғы есептi күн жағдайындағы есебiн ұсыну керек.

             V. Лицензия берiлгенi үшiн алым

      18. Лицензиялық алымның мөлшерi мен оны төлеудiң тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiледi.

             VI. Лицензияны беруден бас тарту және шағымд ану

      19. Егер:
      субъектiлердiң осы санаты үшiн қызметтiң белгiлi бiр түрiн жүзеге асыруға заң актiлерiмен тыйым салынса;
      осы Ереженiң 14-тармағына сәйкес талап етiлетiн барлық құжаттар ұсынылса;
      лицензия берiлгенi үшiн алым төленбесе;
      өтiнушiге қатысты, оған қызметтiң осы түрiмен шұғылдануға тыйым салатын соттың шешiмi бар болса;
      өтiнушi белгiленген бiлiктiлiк талаптарына сай келмесе;
      өтiнушi ұсынған ақпараттың қолданылып жүрген заңдарды және ҚР ҰБ нормативтiк актiлерiн бұзуға әкеп соғатындығы расталса лицензия берiлмейдi.
      20. Лицензия беруден бас тартылған жағдайда, лицензия беру үшiн белгiленген мерзiм iшiнде өтiнушiге жазбаша түрде дәлелдi жауап берiледi.
      21. Егер лицензия белгiленген мерзiмде берiлмесе немесе өтiнушiге лицензия беруден бас тарту дәлелсiз болса, ол осы әрекеттер жөнiнде сот тәртiбiмен бiр ай iшiнде шағымдануға құқықты.

            VII. Лицензияны қолдануды тоқтату

      22. Лицензия:
      лицензия берiлген мерзiм аяқталған;
      лицензия керi қайтарылып алынған;
      лицензия берiлген заңды тұлға қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайларда өз күшiн тоқтатады.
      23. Заңды тұлға қайта тiркелгенде лицензия берiлген мерзiмiнiң соңына дейiн сақталады.
      24. Лицензияны қолдауды тоқтатуға байланысты даулар сот тәртiбiмен шешiледi.

           VIII. Лицензияны қайтарып алу және оны
                    қолдануды тоқтата тұру

      25. Лицензия:
      лицензия мазмұнындағы талаптарды лицензиат орындамаған;
      лицензияны қолдануды тоқтатуға себеп болған кемшiлiктер жойылмаған;
      лицензия бойынша жүзеге асыратын қызмет түрiмен лицензиаттың шұғылдануына сот тыйым салған жағдайларда қайтарылып алынуы мүмкiн.
      26. Мынадай жағдайларда:
      лицензия алуға ұсынылған құжаттарда ақиқат емес ақпараттар анықталса;
      осы Ереженiң 32 және 33-тармақтарының талаптары бұзылса;
      өз капиталының ең аз мөлшерi ҚР ҰБ белгiлеген талаптарға сәйкес келмесе;
      лицензия берiлген сәттен бастап бiр жыл iшiнде қолданылмаса;
      бағалы қағаздар рыногын реттейтiн заңдар бұзылса лицензияны қолдану тоқтатыла тұруы мүмкiн.
      27. Лицензиар тоқтата тұру себептерiн көрсете отырып, лицензияны қолдануды алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтатуға құқылы. 
      28. Лицензияны қолдану тоқтатыла тұрған жағдайда лицензиат анықталған кемшiлiктердi жоюға мiндеттi, содан кейiн ҚР ҰБ-ның жазбаша хабарламасы бойынша лицензияны қолдану жаңартылуы мүмкiн. Лицензияны қолдануды тоқтата тұру туралы жазбаша хабарламаны алғаннан кейiн лицензиаттың қызметi заңсыз болып саналады және Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген жауапкершiлiкке әкеп соғады. 
      29. Лицензия керi қайтарылып алынған жағдайда, лицензиат ресми хабарламаны алған сәттен бастап он күн iшiнде лицензияны және ҚР ҰБ-ның белгiсi қойылған жарғыны ҚР ҰБ-сына қайтаруға мiндеттi. 
      30. Лицензияны керi қайтарып алу және тоқтата тұру туралы ҚР ҰБ-ның шешiмi жөнiнде сот тәртiбiмен шағым жасалуы мүмкiн. 

       IХ. Лицензиялық ережелердiң сақталуына бақылау жасау

      31. Брокерлiк және дилерлiк қызметтiң жүзеге асырылуына бақылау жасауды ҚР ҰБ-атқарушы аппараты жүргiзедi. 
      32. Лицензия алған тұлға осы Ереженiң 14-тармағына сәйкес лицензиялауға ұсынған құжаттардағы өзгерiстер туралы ҚР ҰБ-ға жазбаша түрде хабарлауға мiндеттi. 
      Өзгерiстер туралы мәлiметтер ҚР ҰБ-ға он күн мерзiмде берiлу керек. 
      33. Лицензиат ҚР ҰБ айқындалған мерзiмде бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтi жүзеге асыру жөнiндегi жұмыстың қорытындылары туралы есеп беруге мiндеттi. 
      34. Лицензияны қолдануға бақылау жасау барысында ҚР ҰБ брокерлiк-дилерлiк қызметке жергiлiктi жерлерде тексерiс жүргiзуге мiндеттi. Лицензиат ҚР ҰБ-ның талап еткен ақпаратты сұрау салынған сәттен бастап он күннен кешiктiрмей беруге мiндеттi. 
      Брокер, дилер жүзеге асыратын жұмыстар мен қызметтердiң тiзбесi: 
      а) нақтылы ұстаушының функциясын орындау; 
      б) клиенттердiң тапсырмаларын қабылдау және тиiстi контрагенттер iздеу арқылы мәмiлелер жасау; 
      в) өз атынан немесе клиенттердiң есебiнен бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу арқылы клиенттердiң мүдделерiн көрсету;
      г) инвестициялық шешiмдер қабылдау үшiн клиенттерге қажеттi ақпараттар мен ұсыныстар беру;
      д) мәмiлелердi орындау және құжаттық ресiмдеу;
      е) клиенттердiң тапсырмалары бойынша бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу жөнiндегi әртүрлi мәселелер бойынша есептер дайындау;
      ж) консультациялық, ақпараттық және депонентпен жасасқан шарт бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн қызметтердiң өзге түрлерi.

                                    Қазақстан Республикасы
                                          Үкiметiнiң
                                    1997 жылғы 4 наурыздағы
                                      N 293 қаулысымен
                                         бекiтiлген

         Бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмiн жүргiзу
            жөнiндегi қызметтi лицензиялау туралы
                           ЕРЕЖЕ

     ЕСКЕРТУ. Ереженің мәтініндегі сөздер ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1396  қаулысымен .

       Бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi лицензиялау туралы ереже (Ереже) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (ҚР ҰБ) Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi (бұдан әрi - тiркеушiлiк қызмет) лицензиялау, сондай-ақ лицензиялық ережелер мен лицензияны қолдану мерзiмдерiне бақылау жасауды жүзеге асыру тәртiбiн белгiлейдi. <*> 
       ЕСКЕРТУ. Кіріспе өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1396 
                қаулысымен .

                    I. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнiң (жалпы бөлiм), Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Бағалы қағаздар және қор биржасы туралы" 1995 жылғы 21 сәуiрдегi N 2227, "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2200 Заң күшi бар Жарлықтарының, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 29 шiлдедегi N 944 қаулысымен бекiтiлген "Бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi ереженiң" негiзiнде жасалды. 
      2. Лицензиялау бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушыларының қызметтерiне бақылау жасау және инвесторлардың мүдделерiн қорғау мақсатында жүргiзiледi. 
      3. ҚР ҰБ бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмдерiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асырауға құқық беретiн лицензия алған бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушыларының бiрыңғай тiзiлiмiн жүргiзедi. Аталған тiзiлiмге, сондай-ақ лицензияны берудiң, тоқтата тұрудың және тiркеушiден керi қайтарып алудың барлық фактiлерi туралы мәлiметтер енгiзiледi. 
      4. Тiркеушiлiк қызметтi жүзеге асыру үшiн лицензия алуға арналған бiлiктiлiк талаптары қолданылып жүрген заңдармен айқындалады. 
      5. Эмитенттердiң бағалы қағаздарын ұстаушылар тiзiлiмдерiн жүргiзу жөнiнде қызмет көрсететiн тiркеушiлердiң қызметi лицензиялауға жатады. 
      6. Бағалы қағаздар рыногында тiркеушiлiк қызметтi жүзеге асыруға берiлген лицензия (бұдан әрi - лицензия) уақытша болып табылады. Лицензияны қолдану мерзiмi - 3 жыл. 
      7. Бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызмет бағалы қағаздар рыногындағы айрықша қызмет болып табылады және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайлардан басқа, кәсiпкерлiк қызметтiң өзге түрлерiмен қоса атқарылмайды. 
      8. Лицензияның күшi Қазақстан Республикасының барлық аумағында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын, күшiне енгiзiлген халықаралық келiсiмдерi бар басқа да мемлекеттердiң аумағында қолданылады. 

               II. Лицензияны берудiң шарттары

      9. Лицензия алуға ниет бiлдiрген заңды тұлғаға мынадай талаптар қойылады: 
      а) заңды тұлғаның штатында және оның әрбiр филиалында бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру құқығына бiлiктiлiк куәлiгi бар ең кемi үш маман болуы керек. 
      Бұл ретте тұлғалардың мынадай санаттары мiндеттi аттестациялаудан өткiзiлуге жатады: 
      бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмдерiн жүргiзуге қатысатын, клиенттермен тiкелей жұмыс iстейтiн мамандар; 
      бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмдерiн жүргiзудi қамтамасыз ететiн бөлiмшелер мен бөлiмдердiң жетекшiлерi; 
      бiрiншi басшы немесе оның орынбасарларының бiреуi. 
      Осы аталған мамандардың экономикалық, техникалық заңдық жоғары немесе мамандығы бойынша кемiнде үш жыл стажы бар арнаулы орта экономикалық бiлiмдерi болу керек; 
      б) бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар кәсiби қатысушының өз капиталының жеткiлiктi деңгейi оның қызметiнiң барлық кезеңiнде ҚР ҰБ-ның талаптарына сәйкес болу керек; 
      в) өзiнiң бағалы қағаздарының эмиссиясы тiркелу керек (акционерлiк қоғамдар үшiн); 
      г) ұйымдастыру техникалары, кемiнде екi компьютер және бағалы қағаздар рыногының басқа кәсiби қатысушыларымен өзара әрекеттердi жүзеге асыруға арналған телекоммуникациялық жабдықтар болу керек; 
      д) ақпараттар ағымдарына және құжаттар айналысына, есеп жүргiзуге және есеп беруге фирмашiлiк бақылау жасау жүйесi болу керек. Өтiнушiде клиенттердiң, оның өз бағалы қағаздарымен заңсыз және рұқсат етiлмеген операциялар жүргiзудi болдырмау жөнiндегi тетiктер мен рәсiмдер iске қосылуға тиiс; 
      е) бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесiн сақтауға арналған үй-жай болу керек. 
      10. Тiркеушiлiк қызметтi лицензиялау кезiнде ҚР ҰБ өтiнушiден оның қызметiне қатысты қосымша құжаттамаларды талап етуге, сондай-ақ осы қызметтiң заңмен белгiленген ережелерiнiң сақталуына бақылау жасауға құқықты. 
      Өтiнiшiнiң ұсынған құжаттарындағы мәлiметтердiң ақиқат еместiгi үшiн ҚР ҰБ жауап бермейдi. 
      11. Ұсынылған құжаттар заңдардың және осы Ереженiң талаптарына сәйкес келсе, өтiнушiге тiркеушiлiк қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензия берiледi. Лицензия бекiтiлген үлгi бойынша ресiмделедi. Лицензияның сыртқы бетiне лицензияны қолдану мерзiмi көрсетiлген мөртаңбасы қойылады. Сонымен қатар өтiнушiнiң құрылтай құжаттарына тиiстi белгi жасалады - лицензиялаушы органның штампы қойылады. Құрылтай құжаттарының бiр данасы өтiнушiге қайтарылады және лицензияның ажыратылмайтын бөлшегi болып табылады. Екiншi данасы лицензиялаушы органда сақталады. 
      12. Лицензия басшыға немесе өтiнушiнiң уәкiлеттi өкiлiне (сенiмхат негiзiнде) берiледi.

              III. Лицензия алу үшiн қажеттi құжаттар

      13. Эмитенттердiң бағалы қағаздарын ұстаушылар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызметке лицензия алу үшiн мынадай құжаттар ұсынылу қажет: 
      үлгi өтiнiш; 
      заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң көшiрмесi; 
      барлық өзгерiстерiмен және толықтыруларымен қоса тiгiлген және нотариальды жолмен куәландырылған құрылтай құжаттарының көшiрмелерi (екi дана);
      шаруашылық жүргiзушi субъектiнiң статистикалық карточкасы;
      бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмiн жүргiзу тәртiбi мен жүйесiн реттейтiн:
      а) қызмет көрсету үшiн тiркеушiнiң бағалы қағаздарды қабылдау тәртiбi;
      б) тiркеушiнiң бағалы қағаздармен және жеке шоттармен операциялардың барлық түрiн жүргiзу тәртiбi;
      в) мәлiметтердiң тұтастығы мен ақпараттардың құпиялығын қамтамасыз етуге арналған мыналар туралы:
      - құжаттарды тiркеу, сақтау және архивке өткiзу тәсiлдерi;
      - архивтермен жұмыс iстеуге рұқсат беру тәртiбi;
      - мәлiметтердiң электрондық топтамаларын сақтау тәсiлдерi;
      - тiзiлiмдi жүргiзу бағдарламасымен жұмыс iстеу кезiнде қызметкерлерге рұқсат беру;
      - iшкi бақылау жүйесi және тiзiлiм жүргiзу жүйесiне енгiзiлген мәлiметтердi тексеру тәртiбi;
      - мәлiметтер жоғалған жағдайда, оларды қалпына келтiру тәсiлдерi;
      - өртке қарсы шаралар және штаттан тыс жағдаяттардағы әрекеттер сипатталған iшкi ережелер;
      г) қызметкерлердiң лауазымдық нұсқаулары;
      д) тiркеушiнiң эмитентпен, инвесторлармен және нақтылы ұстаушылармен қатынастары толық сипатталатын iшкi құжаттарды (екi дана); 
      бағалы қағаздар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi сақтандыру және аталған қызмет процесiнде туындаған қауiп-қатерлердi азайтудың арнаулы бағдарламаларына (мұндай шарттар мен құжаттар бар болғанда) қатысу туралы мәлiметтердi; 
      бiрiншi басшы, бас бухгалтер қол қойған, заңды тұлғаның мөрiмен куәландырылған және бухгалтерлiк есептiң қолданылып жүрген заңдарға сәйкестiгi туралы аудиторлық қорытындымен (аудиторлық қорытынды жылдық баланстың мәлiметтерi бойынша берiледi және қолданылып жүрген заңдардың талаптарына сәйкес болу керек) расталған соңғы есептi жылдың және ҚР ҰБ-на құжаттарды ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның аяғына бухгалтерлiк баланстарды және балансқа қосымшаларды (қаржылық-шаруашылық қызметтiң нәтижелерi туралы есеп, ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есеп); 
      өз капиталының қолданылып жүрген заңдарға сәйкес есептерiн және жарғылық қорды құруды растайтын қаржылық құжаттарды; 
      мамандардың, оның iшiнде бағалы қағаздармен операциялар жүргiзетiн филиалдар мамандарының бiлiктiлiк куәлiктерiнiң көшiрмелерi; 
      бiлiктiлiк куәлiктерi бар мамандардың еңбек кiтапшаларының көшiрмелерi; 
      лицензиялық алым төленгендiгi туралы төлем тапсырысының көшiрмесi. 
      14. Екiншi деңгейдегi банктер банктiк қызметтi жүзеге асыруға құқық беретiн лицензияның көшiрмесiн ұсынулары қажет. <*> 
       ЕСКЕРТУ. 14-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1396 
                қаулысымен .
      15. Өтiнiшiнiң жоғарыда көрсетiлген құжаттарға қол қойған лауазымды адамды құжаттарда көрсетiлген деректер ақиқаттығы үшiн заңмен белгiленген жауапкершiлiкте болады. 

       IV. Лицензия беру туралы өтiнiштердi қарау мерзiмдерi

      16. Құжаттар ҚР ҰБ-на келiп түскен сәттен бастап 30 күн iшiнде қаралады. Ұсынылған құжаттар қолданылып жүрген заңдар мен осы Ереженiң талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, ҚР ҰБ-дан ресми жауап алған сәттен бастап бiр тоқсан iшiнде кемшiлiктердi жоюды жүзеге асыру керек. Көрсетiлген мерзiм асып кеткен жағдайда, өтiнушi бухгалтерлiк құжаттарды, аудиторлық қорытындыны және капиталының соңғы есептi күн жағдайындағы есебiн ұсыну керек.

              V. Лицензия берiлгенi үшiн алым

     17. Лицензиялық алымның мөлшерi мен оны төлеудiң тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiледi.

        VI. Лицензия беруден бас тарту және шағымдану

     18. Егер:

     субъектiлердiң осы санаты үшiн қызметтiң белгiлi бiр түрiн

жүзеге асыруға заң актiлерiмен тыйым салынса;

     осы Ереженiң 13-тармағына сәйкес талап етiлетiн барлық құжаттар

ұсынылмаса;

     лицензия берiлгенi үшiн алым төленбесе;

     өтiнушiге қатысты, оған осы қызмет түрiмен шұғылдануға тыйым

салатын соттың шешiмi бар болса;

     өтiнушi бекiтiлген бiлiктiлiк талаптарына сай келмесе;

     өтiнушi ұсынған ақпараттың қолданылып жүрген заңдар мен ҚР ҰБ

нормативтiк актiлерiн бұзуға әкеп соғатындығы расталса лицензия

берiлмейдi.

     19. Лицензия беруден бас тартқан кезде өтiнушiге жазбаша түрде,

лицензия беру үшiн белгiленген мерзiмдерде дәлелдi жауап берiледi.

     20. Егер лицензия белгiлеген мерзiмде берiлмесе немесе

өтiнушiге лицензия беруден бас тарту дәлелсiз болса, ол бiр ай

мерзiм iшiнде осы әрекеттер жөнiнде сот тәртiбiмен шағымдануға

құқықты.

             VII. Лицензияны қолдануды тоқтату

       21. Лицензия:

     лицензияны қолдану мерзiмi аяқталған;

     лицензия қайтарып алынған;

     лицензия берiлген заңды тұлға қайта ұйымдастырылған немесе

таратылған жағдайларда өз қызметiн тоқтатады.

     22. Заңды тұлға қайта тiркелгенде лицензия мерзiмiнiң аяғына

дейiн сақталады.

     23. Лицензияның күшiн тоқтатуға байланысты даулар сот

тәртiбiмен шешiледi.

           VIII. Лицензияны қайтарып алу және оны
                    қолдануды тоқтата тұру

     24. Лицензия:

     лицензия мазмұнындағы талаптарды лицензиат орындамаған;

     лицензияны қолдануды тоқтатуға себеп болған кемшiлiктер

жойылмаған;

     лицензия бойынша жүзеге асырылатын қызмет түрiмен лицензиаттың

шұғылдануына сот тыйым салған жағдайларда қайтарылып алынуы мүмкiн.

     25. Лицензияны қолдану:

     лицензия алуға ұсынылған құжаттарда ақиқат емес ақпараттар

анықталған;

     осы Ереженiң 31 және 32-тармақтарының талаптары бұзылған;

     өз капиталының ең аз мөлшерi ҚР ҰБ белгiлеген талаптарға сәйкес

келмеген;

     лицензияны берiлген сәттен бастап бiр жыл iшiнде қолданбаған;

     бағалы қағаздар рыногындағы қызметтердi реттейтiн заңдар

бұзылған жағдайларда тоқтатыла тұруы мүмкiн.
 

        26. Лицензиар кiдiрту себептерiн көрсете отырып, лицензияны қолдануды алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұруға құқылы. 
      27. Лицензияны қолдану тоқтатыла тұрған жағдайда лицензиат анықталған жолсыздықтарды жоюға мiндеттi, содан кейiн ҚР ҰБ-ның жазбаша хабарламасы бойынша лицензияны қолдану жаңартылуы мүмкiн. Лицензияны қолдануды тоқтата тұру туралы жазбаша хабарламаны алғаннан кейiнгi лицензиаттың қызметi заңсыз болып саналады және Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген жауапкершiлiкке әкеп соғады. 
      28. Лицензия керi қайтарылып алынған жағдайда лицензиат ресми хабарламаны алған сәттен бастап он күн iшiнде лицензияны және ҚР ҰБ-ның белгiсi қойылған жарғыны ҚР ҰБ-сына қайтаруға мiндеттi. 
      29. Лицензияны қайтарып алу немесе қолдануды тоқтата тұру туралы ҚР ҰБ-ның шешiмi жөнiнде сот тәртiбiмен шағым жасалуы мүмкiн. 

            IХ. Лицензиялық ережелердiң сақталуына
                      бақылау жасау

      30. Тiркеушiлiк қызметтi жүзеге асыруға бақылау жасауды ҚР ҰБ-ның атқарушы аппараты жүзеге асырады. 
      31. Лицензия алған тұлға осы Ереженiң 13-тармағына сәйкес лицензиялауға ұсынылған құжаттардағы өзгерiстер туралы ҚР ҰБ-ға жазбаша түрде хабарлауға мiндеттi. 
      Өзгерiстер туралы мәлiметтер ҚР ҰБ-ға он күн мерзiмде берiлуi керек. 
      32. Лицензиат ҚР ҰБ айқындаған мерзiмде бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыру бойынша жұмыс қорытындылары туралы есеп беруге мiндеттi. 
      33. Лицензияны қолдануға бақылау жасау барысында ҚР ҰБ тiркеушiлiк қызметке жергiлiктi жерлерде тексерiс жүргiзуге құқықты. Лицензиат ҚР ҰБ талап еткен ақпаратты сұрау салынған сәттен бастап он күннен кешiктiрiлмей беруге мiндеттi.
      Тiркеушi жүзеге асыратын жұмыстар мен қызметтердiң тiзбесi:
      1. Бағалы қағаздар иеленушiлерiнiң құқықтарын тiркеу.
      2. Бағалы қағаздар ұстаушыларының тiзiлiмiн жинау, белгiлеу, жүргiзу және сақтау.
      3. Бағалы қағаздар ұстаушыларының құқықтарын растау.
      4. Эмитенттен оның бағалы қағаздарын ұстаушыларына ақпараттар беру.
      5. Эмитенттiң тiлегi бойынша консалтингтiк, ақпараттық және эмитентпен жасасқан шартта көзделген, Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де қызметтер көрсету.

                                    Қазақстан Республикасы
                                          Үкiметiнiң
                                    1997 жылғы 4 наурыздағы
                                      N 293 қаулысымен
                                         Бекiтiлген

          Бағалы қағаздар рыногындағы кастодиалдық қызметтi
                       лицензиялау туралы
                            ЕРЕЖЕ

     ЕСКЕРТУ. Ереженің мәтініндегі сөздер ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1396  қаулысымен .

       Бағалы қағаздар рыногындағы кастодиалдық қызметтi лицензиялау туралы ереже (Ереже) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (ҚР ҰБ) Қазақстан Республикасындағы кастодиалдық қызметтi лицензиялау және лицензиялық ережелердiң, лицензияны қолдану мерзiмдерiнiң сақталуына бақылау жасау тәртiбiн айқындайды. <*> 
       ЕСКЕРТУ. Кіріспе өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1396 
                қаулысымен .

                       I. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнiң (жалпы бөлiм), Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Бағалы қағаздар және қор биржасы туралы" 1995 жылғы 21 сәуiрдегi N 2227, "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2200 Заң күшi бар Жарлықтарының және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 29 шiлдедегi N 944 қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногындағы кастодиалдық қызмет туралы ереженiң" негiзiнде жасалады. 
      2. Кастодиалдық қызметтi лицензиялау кастодиалдық қызметтi жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларының қызметтерiне бақылау жасауды қамтамасыз ету және инвесторлардың мүдделерiн қорғау мақсатында жүргiзiледi. 
      3. ҚР ҰБ кастодиалдық қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензия алған бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушыларының бiрыңғай тiзiлiмiн жүргiзедi. Аталған тiзiлiмге, сондай-ақ лицензиаттағы лицензияны берудiң, тоқтатудың, тоқтата тұруды тоқтатудың және қайтарып алудың барлық фактiлерi туралы мәлiметтер енгiзiледi. 
      4. Кастодиалдық қызметтi жүзеге асыру үшiн лицензия алуға арналған бiлiктiлiк талаптары қолданылып жүрген заңдармен айқындалады. 
      5. Бағалы қағаздар рыногындағы кастодиалдық қызметтi жүзеге асыруға берiлген лицензия (бұдан әрi - лицензия) уақытша болып табылады. Лицензияның қолданылу мерзiмi - 3 жыл. 
      6. Кастодиалдық қызмет айрықша болып табылатын қызмет түрлерiнен басқа, бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтiң кез келген түрiмен қоса атқарылады. 
      7. Лицензияның күшi Қазақстан Республикасының барлық аумағына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын, күшiне енгiзiлген халықаралық келiсiмдерi бар басқа да мемлекеттердiң аумағында қолданылады. 

              II. Лицензияны берудiң шарттары

      8. Лицензия алуға ниет бiлдiрген заңды тұлғаға мынадай талаптар қойылады: 
      а) қоғамның штатында және оның құрамына кiретiн әрбiр филиалында бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға бiлiктiлiк куәлiгi бар кемiнде үш маман болу керек. 
      Бұл ретте тұлғалардың мынадай санаттары мiндеттi аттестациялаудан өткiзiлуге жатады: 
      кастодиалдық қызметтi жүзеге асыруға қатысатын мамандар; 
      кастодиалдық қызметтiң орындалысын қамтамасыз ететiн бөлiмдер мен бөлiмшелердiң жетекшiлерi; 
      кастодиалдық қызметтi жүзеге асыруға жауап беретiн атқарушы директорлар (басқарушылар) немесе олардың орынбасарлары. 
      Аталған мамандардың экономикалық, техникалық, заңдық жоғары бiлiмдерi немесе кемiнде үш жыл жұмыс стажы бар экономикалық орта арнаулы бiлiмдерi бар болуы керек; 
      б) кастодиалдық қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар кәсiби қатысушының жеке капиталының жеткiлiктi деңгейi оның қызметiнiң барлық кезеңiнде ҚР ҰБ-ның талаптарына сәйкес болу керек; 
      в) ақпараттар ағымдарына және құжаттар айналысына, есеп жүргiзуге және есеп беруге фирмаiшiлiк бақылау жасау жүйесi болу керек. Лицензиатта клиенттiң, оның бағалы қағаздарымен және ақша қаражаттарымен заңсыз және рұқсат етiлмеген операциялар жүргiзудi болдырмау жөнiндегi тетiктер мен ресiмдер iске қосылуға тиiс; 
      г) ұйымдастыру техникалары, компьютерлер және бағалы қағаздар рыногының басқа кәсiби қатысушыларымен өзара әрекеттердi жүзеге асыруға арналған телекоммуникациялық жабдықтар болу керек; 
      д) кастодиалдық қызметтi тиiстi түрде жүзеге асыруды қамтамасыз ететiн үй-жай және бағдарламалық-техникалық құралдар болу керек; 
      е) өзiнiң бағалы қағаздарының эмиссиясы тiркелу керек. 
      9. Кастодиалдық қызметтi лицензиялау кезiнде ҚР ҰБ өтiнушiнiң қызметiне қатысты қосымша құжаттарды талап етуге, сондай-ақ осы қызметтiң заңмен белгiленген ережелерiнiң сақталуына бақылау жасауды жүзеге асыруға құқықты. 
      Өтiнушiнiң ұсынған құжаттарындағы мәлiметтердiң ақиқат еместiгi үшiн ҚР ҰБ жауап бермейдi. 
      10. Ұсынылған құжаттар қолданылып жүрген заңдар мен осы Ереженiң талаптарына сәйкес келсе, өтiнушiге кастодиалдық қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензия берiледi. Лицензия бекiтiлген үлгi бойынша ресiмделедi. Лицензияның сыртқы бетiне лицензияны қолдану мерзiмi туралы белгiсiмен ҚР ҰБ-ның штампы қойылады. Сонымен қатар тiнушiнiң құрылтай құжаттарына тиiстi белгi жасалады - лицензиялаушы органның мөртаңбасы қойылады. Құрылтай құжаттарының бiр данасы өтiнушiге қайтарылады және алынған лицензияның ажыратылмайтын бөлшегi болып табылады. Екiншi данасы лицензиялаушы органда сақталады.
      11. Лицензия басшыға немесе лицензиаттың уәкiлеттi өкiлiне (сенiмхат негiзiнде) берiледi.

            III. Лицензия алу үшiн қажеттi құжаттар

      12. Кастодиалдық қызметтi жүзеге асыруға лицензия алу үшiн заңды тұлға ҚР ҰБ-на мынадай құжаттарды ұсынады:
      үлгi өтiнiш;
      заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу  туралы куәлiктiң көшiрмесi;
      шаруашылық жүргiзушi субъектiнiң статистикалық карточкасы;
      барлық өзгерiстермен және толықтырулармен қоса тiгiлген және нотариалды жолмен расталған құрылтай құжаттарының көшiрмелерi (екi дана);
      кастодианның:
      а) клиенттердiң бағалы қағаздарына есеп жүргiзу және сақтау тәртiбi;
      б) клиенттердiң бағалы қағаздарымен жасалған мәмiлелердiң орындалысын бақылау тәртiбi;
      в) бағалы қағаздармен жүргiзiлген операцияларды орындау тәртiбi;
      г) ақпараттардың тұтастығы мен құпиялығын қамтамасыз етуге арналған:
      - құжаттарды тiркеу, сақтау және архивке өткiзу тәсiлдерi;
      - архивтермен жұмыс iстеуге рұқсат беру тәртiбi;
      - мәлiметтердiң электрондық топтамаларын сақтау тәсiлдерi;
      - клиенттердiң бағалы қағаздары мен ақша қаражаттарын сақтау жөнiндегi бағдарламамен жұмыс iстеуге қызметкерлерге рұқсат беру; 
      - iшкi бақылау жүйесi және клиенттердiң бағалы қағаздарымен жасалған мәмiлелердi тiркеу жөнiндегi мәлiметтердi тексеру; 
      - мәлiметтер жоғалған жағдайда, оларды қалпына келтiру тәсiлдерi; 
      - өртке қарсы шаралар және штаттан тыс жағдаяттардағы әрекеттер туралы iшкi бақылау ережелерi; 
      д) қызметкерлердiң лауазымдық нұсқаулары (құжатта кастодианның лауазымды тұлғаларының мiндеттерi мен жауапкершiлiгi егжей-тегжейлi түрде сипатталады) енгiзiлген құжаттар жүйесiн; 
      бiрiншi басшы, бас бухгалтер қол қойған, заңды тұлғаның мөрiмен куәландырылған және бухгалтерлiк есеп берудiң қолданылып жүрген заңдарға сәйкестiгi туралы аудиторлық қорытындымен (аудиторлық қорытынды жылдық бухгалтерлiк баланстың мәлiметтерi бойынша берiледi және қолданылып жүрген заңдардың талаптарына сәйкес болу керек) расталған соңғы есептi жылдың және құжаттарды ҚР ҰБ-на нұсқау алдындағы соңғы тоқсанның аяғына бухгалтерлiк баланстарды және балансқа қосымшаларды (қаржы-шаруашылық қызметтiң нәтижелерi туралы есеп, ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есеп); 
      өз капиталының қолданылып жүрген заңдарға сәйкес жеткiлiктi деңгейiнiң есебi; 
      мамандардың, оның iшiнде кастодиалдық қызметтi жүзеге асыратын филиалдар мамандарының бiлiктiлiк куәлiктерiнiң көшiрмелерi; 
      өтiнушiнiң (оның филиалдарының) бiлiктiлiк куәлiктерi бар мамандарының еңбек кiтапшаларының көшiрмелерi; 
      лицензиялық алымды төлегендiгi туралы төлем тапсырмасының көшiрмесi. 
      13. Кастодиалдық қызметпен тек қана заңды және жеке тұлғалардан депозиттер қабылдауға, аудару және сейфтiк операцияларды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар екiншi деңгейдегi банктер шұғылдана алады. <*> 
      ЕСКЕРТУ. 13-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1396 
                қаулысымен .
      14. Жоғарыда көрсетiлген құжаттарға қол қойған лицензиаттың лауазымды тұлғалары осы құжаттардағы деректердiң ақиқаттығы үшiн заңмен белгiленген жауапкершiлiкте болады. 

        IV. Лицензия беру туралы өтiнiштi қарау мерзiмдерi

      15. Кастодиалдық қызметтi лицензиялау үшiн ұсынылған құжаттарды ҚР ҰБ лицензиялау үшiн құжаттар пакетiн ұсынған сәттен бастап 30 күн iшiнде қарайды. Ұсынылған құжаттар қолданылып жүрген заңдар мен осы Ереженiң талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, БҚҰК-дан ресми жауап алған сәттен бастап бiр тоқсан iшiнде кемшiлiктердi жоюды жүзеге асыру керек. Көрсетiлген мерзiм асып кеткен жағдайда, өтiнушi бухгалтерлiк құжаттарды, аудиторлық қорытындыны және жеке капиталының соңғы есептi күн жағдайындағы есебiн ұсыну керек.

              V. Лицензия берiлгенi үшiн алым

      16. Лицензиялық алымның мөлшерi мен оны төлеудiң тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiледi.

            VI. Лицензияны беруден бас тарту және шағымдану

      17. Егер:
      субъектiлердiң осы санатына қызметтiң белгiлi бiр түрiн жүзеге асыруға заң актiлерiмен тыйым салынса;
      осы Ереженiң 12-тармағына сәйкес талап етiлетiн барлық құжаттар ұсынылмаса;
      лицензия берiлгенi үшiн алым төленбесе;
      өтiнушiге қатысты, оған қызметтiң осы түрiмен шұғылдануға тыйым салатын соттың шешiмi бар болса;
      өтiнушi белгiленген бiлiктiлiк талаптарына сай келмесе;
      өтiнушi ұсынған ақпараттың қолданылып жүрген заңдарды және БҚҰК нормативтiк актiлерiн бұзуға әкеп соғатындығы расталса лицензия берiлмейдi.
      18. Лицензия беруден бас тартқан кезде өтiнушiге жазбаша түрде лицензия беру үшiн белгiленген мерзiмде дәлелдi жауап берiледi.
      19. Егер лицензия белгiленген мерзiмде берiлмесе немесе өтiнушiге лицензия беруден бас тарту дәлелсiз болса, ол бiр ай мерзiм iшiнде осы әрекеттер жөнiнде сот тәртiбiмен шағымдануға құқылы.

                 VII. Лицензияны қолдануды тоқтату

      20. Лицензия:
      лицензияны қолдану мерзiмi аяқталған;
      лицензия қайтарылып алынған;
      лицензия берiлген заңды тұлға қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайларда өз қызметiн тоқтатады.
      21. Заңды тұлға қайта тiркелгенде лицензия мерзiмiнiң соңына дейiн сақталады.
      22. Лицензияның күшiн тоқтатуға байланысты даулар сот тәртiбiмен шешiледi.

            VIII. Лицензияны қайтарып алу және оны
                   қолдануды тоқтата тұру

      23. Лицензия:
      лицензиядағы талаптарды лицензиат орындамаған;
      лицензиядағы қолдануды тоқтата тұруға себеп болған кемшiлiктер жойылмаған;
      лицензия бойынша жүзеге асырылатын қызмет түрiмен лицензиаттың шұғылдануына сот тыйым салған жағдайларда қайтарылып алынуы мүмкiн.
      24. Лицензияны қолдану:
      лицензия алуға ұсынылған құжаттардағы ақпараттың ақиқат еместiгi анықталған;
      осы Ереженiң 30 және 31-тармақтарының талаптары бұзылған;
      жеке капиталының ең аз мөлшерi ҚР ҰБ белгiлеген талаптарға сәйкес келмеген;
      лицензия берiлген сәттен бастап бiр жыл iшiнде қолданылмаған;
      бағалы қағаздар рыногындағы қызметтердi реттейтiн заңдар бұзылған жағдайларда лицензияны қолдану тоқтатыла тұруы мүмкiн. 
      25. Лицензиар тоқтатыла тұру себептерiн көрсете отырып, лицензияны қолдануды алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұруға құқылы. 
      26. Лицензияның қолдану тоқтатыла тұрған жағдайда лицензиат анықталған кемшiлiктердi жоюға мiндеттi, содан кейiн ҚР ҰБ жазбаша хабарламасы бойынша лицензияны қолдану қайта iске қосылуы мүмкiн. Лицензияны қолдануды тоқтата тұру туралы жазбаша хабарламаны алғаннан кейiнгi лицензиаттың қызметi заңсыз болып саналады және Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген жауапкершiлiкке әкеп соғады. 
      27. Лицензия қайтарылып алынған жағдайда, лицензиат ресми хабарламаны алған сәттен бастап он күн iшiнде лицензияны және ҚР ҰБ-ның белгiсi қойылған жарғыны ҚР ҰБ-сына қайтаруға мiндеттi. 
      28. Лицензияны қайтарып алу және тоқтата тұру туралы ҚР ҰБ-ның шешiмi жөнiнде сот тәртiбiмен шағым жасалуы мүмкiн. 

       IХ. Лицензиялық ережелердiң сақталуына бақылау жасау

      29. Кастодиалдық қызметке бақылау жасауды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi жүзеге асырады. <*> 
       ЕСКЕРТУ. 29-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1396 
                қаулысымен .
      30. Лицензия алған тұлға осы Ереженiң 12-тармағына сәйкес лицензиялауға ұсынылған құжаттардағы өзгерiстер туралы ҚР ҰБ-на жазбаша түрде хабарлауға мiндеттi. 
      Өзгерiстер туралы деректер ҚР ҰБ-на он күн мерзiмде берiлу керек. 
      31. Лицензиат ҚР ҰБ айқындаған мерзiмде бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтi жүзеге асыру бойынша жұмыстың қорытындылары туралы есеп беруге мiндеттi. 
      32. Лицензияны қолдануға бақылау жасау барысында ҚР ҰБ кастодиалдық қызметке өз орындарында тексерiс жүргiзуге құқылы. Лицензиат ҚР ҰБ талап еткен ақпаратты сұрау салынған сәттен бастап он күннен кешiктiрмей беруге мiндеттi. 
      Кастодиан жүзеге асыратын жұмыстар мен қызметтердiң тiзбесi: 
      а) өз клиенттерiнiң бағалы қағаздарымен жасалған мәмiлелердiң орындалысына бақылау жасау; 
      б) клиенттерiнiң сақтауға орналастырылған бағалы қағаздары мен ақша қаражаттарының сақталысына және оларға есеп жүргiзiлуiн қамтамасыз ету;
      в) атаулы бағалы қағаздарға есеп жүргiзу;
      г) бағалы қағаздардың нақтылы ұстаушысы ретiнде қызметтi жүзеге асыру;
      д) клиенттердiң бағалы қағаздарымен жасалған мәмiлелер жөнiндегi төлем агентiнiң функциясын атқару;
      е) клиенттердiң бағалы қағаздары мен ақша қаражаттарын аудару және алу жөнiндегi бұйрықтарды орындау;
      ж) бағалы қағаздар бойынша кiрiстердi алу және оларды клиенттердiң шоттарына есептеу;
      з) клиенттерге эмитенттен ақпарат беру;
      и) клиенттердiң бұйрықтары бойынша ақша қаражатын төлеу;
      к) клиентпен жасасқан шартта көзделген және Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге қызметтердi көрсету.

                                      Қазақстан Республикасы
                                          Үкiметiнiң
                                    1997 жылғы 4 наурыздағы
                                      N 293 қаулысымен
                                         Бекiтiлген

              Орталық депозитарийдi лицензиялау туралы
                             ЕРЕЖЕ

     ЕСКЕРТУ. Ереженің мәтініндегі сөздер ауыстырылды - ҚР Үкіметінің  2001.10.28. N 1396  қаулысымен .

       Бағалы қағаздар рыногындағы Орталық депозитарийдi лицензиялау туралы ереже (бұдан әрi - Ереже) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрi - ҚР ҰБ) Қазақстан Республикасындағы Орталық депозитарийдi лицензиялау, сондай-ақ лицензиялық ережелердiң сақталуына бақылау жасауды жүзеге асыру тәртiбiн белгiлейдi. <*> 
       ЕСКЕРТУ. Кіріспе өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1396 
                қаулысымен .

                      I. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнiң (жалпы бөлiм), Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Бағалы қағаздар және қор биржасы туралы" 1995 жылғы 21 сәуiрдегi N 2227, "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2200 Заң күшi бар Жарлықтарының, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 29 шiлдедегi N 944 қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасының Орталық депозитарий туралы ереженiң" негiзiнде жасалды. 
      2. Орталық депозитарий қызметiн жүзеге асыруға лицензия алу үшiн бiлiктiлiк талаптары қолданылып жүрген заңдармен айқындалады. 
      3. Бағалы қағаздар рыногындағы Орталық депозитарий қызметiн жүзеге асыруға берiлген лицензия (бұдан әрi - лицензия) тұрақты болып табылады. 
      4. Орталық депозитарийдiң қызметi бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiң айрықша түрi болып табылады және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайлардан басқа, кәсiпкерлiк қызметтiң өзге түрлерiмен қоса атқарылмайды. 
      5. Лицензияның күшi Қазақстан Республикасының барлық аумағында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын, күшiне енгiзiлген халықаралық келiсiмдер бар басқа да мемлекеттердiң аумағында қолданылады. 

                  II. Лицензияны беру шарттары

        6. Лицензия алуға ниет бiлдiрген заңды тұлғаға мынадай талаптар қойылады: 
      а) Орталық депозитарийдiң штатында және оның әрбiр филиалында бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру құқығына бiлiктiлiк куәлiгi бар ең кемi үш маман болуы керек. 
      Бұл ретте тұлғалардың мынадай санаттары мiндеттi аттестациялаудан өткiзiлуге жатады: 
      бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеуге қатысатын, клиенттермен тiкелей жұмыс iстейтiн мамандар; 
      бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеудi қамтамасыз ететiн бөлiмшелер мен бөлiмдердiң жетекшiлерi; 
      бiрiншi басшы немесе оның орынбасарларының бiреуi. 
      Осы мамандар мен басшылардың экономикалық, техникалық, заңдық жоғары немесе мамандығы бойынша кемiнде үш жыл стажы бар арнаулы орта экономикалық бiлiмдерi болу керек; 
      б) Орталық депозитарийдiң жеке капиталының жеткiлiктi деңгейi оның қызметiнiң барлық кезеңiнде ҚР ҰБ-ның талаптарына сәйкес болу керек; 
      в) өзiнiң бағалы қағаздарының эмиссиясы тiркелу керек; 
      г) Орталық депозитарий жұмысының ережелер жинағы, ақпараттар ағымдарына және құжаттар айналысына, есеп жүргiзуге және есеп беруге фирмаiшiлiк бақылау жасау жүйесi болу керек. Өтiнушiде клиенттердiң, оның өз бағалы қағаздарымен заңсыз және рұқсат етiлмеген операциялар жүргiзудi болдырмау жөнiндегi тетiктер мен рәсiмдер iске қосылуға тиiс; 
      д) ұйымдастыру техникалары, компьютерлер және бағалы қағаздар рыногының басқа кәсiби қатысушыларымен өзара әрекеттердi жүзеге асыруға арналған телекоммуникациялық жабдықтар болу керек; 
      е) құжаттамалар мен Орталық депозитарийдiң қызметiн тиiстi дәрежеде қамтамасыз ететiн бағдарламалық-техникалық құралдарды сақтауға арналған үй-жай болу керек. 
      7. Ұсынылған құжаттар заңдардың және осы Ереженiң талаптарына сәйкес келсе, өтiнушiге Орталық депозитарий қызметiн жүзеге асыру құқығына лицензия берiледi. Лицензия бекiтiлген үлгi бойынша ресiмделедi, Лицензияның сыртқы бетiне лицензияны қолдану мерзiмi көрсетiлген ҚР ҰБ-ның мөртаңбасы қойылады. Сонымен қатар өтiнушiнiң құрылтай құжаттарына тиiстi белгiлер жасалады - лицензиялаушы органның штампы қойылады. Құрылтай құжаттарының бiр данасы өтiнушiге қайтарылады және лицензияның ажыратылмайтын бөлшегi болып табылады. Екiншi данасы лицензиялаушы органда сақталады. 
      8. Лицензия басшыға немесе өтiнушiнiң уәкiлеттi өкiлiне (сенiмхат негiзiнде) берiледi. 

           III. Лицензия алу үшiн қажеттi құжаттар

      9. Лицензия алу үшiн заңды тұлғалар ҚР ҰБ-ға мынадай құжаттарды ұсынады: 
      үлгi өтiнiш; 
      заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң көшiрмесi; 
      бағалы қағаздар эмиссиясын тiркеу туралы куәлiктiң көшiрмесi; 
      барлық өзгерiстерiмен және толықтыруларымен қоса мемлекеттiк органда тiркелген, тiгiлген және нотариалды жолмен куәландырылған құрылтай құжаттарының көшiрмелерi (екi дана); 
      шаруашылық жүргiзу субъектiнiң статистикалық карточкасы; 
      клирингтiк қызметке берiлген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы; 
      мыналар толық болуға тиiс депозитарийдiң ережелер жиынтығы (екi данада): 
      а) депозитарийдiң функциялары; 
      б) депозитарийге мүше болу шарттары, депозитарийдiң және оның мүшелерiнiң құқықтары мен мiндеттерi; 
      в) клиенттермен жұмыс iстеу регламентi; 
      г) депо шот құрылымы және депо шот мазмұнындағы ақпараттар; 
      д) бағалы қағаздармен және депо шоттармен жүргiзетiн операциялар бойынша депозитарий жүзеге асыратын нысандар және технологиялар, оларды есепке алу тәртiбi; 
      е) ақша қаражаттарымен және бағалы қағаздармен операциялар жүргiзуге рұқсат берiлген қызметкерлердiң құрамы; 
      ж) құжаттардың және депозитарийдегi, сондай-ақ депозитариймен оның клиенттерiнiң арасындағы құжаттар айналысы тәртiбiнiң нысандары; 
      з) мәлiметтердiң тұтастығы мен ақпараттардың құпиялығын қамтамасыз етудi бақылаудың iшкi ережелерi. Ережеде мыналар туралы ақпараттар болуы керек: 
      - құжаттарды тiркеу, сақтау және архивке өткiзу тәсiлдерi; 
      - архивпен жұмыс iстеуге рұқсат беру тәртiбi; 
      - мәлiметтердiң электрондық топтамаларын сақтау тәсiлдерi; 
      - бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi сақтау және техникалық қызмет көрсету жөнiндегi бағдарламалық құралдармен жұмыс iстеуге қызметкерлерге рұқсат беру тәртiбi; 
      - iшкi бақылау жүйесi және мәлiметтердi тексеру тәртiбi; 
      - мәлiметтер жоғалған жағдайда оларды қалпына келтiру тәсiлдерi; 
      - өртке қарсы шаралар және штаттан тыс жағдаяттардағы әрекеттер; 
      и) қызметкерлердiң лауазымдық нұсқаулары; 
      өз капиталының жеткiлiктi деңгейiн қолданылып жүрген заңдарға сәйкес есептерi; 
      депозитарийдiң құрылтайшыларына бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтiң бiр түрiн жүзеге асыру құқығына ҚР ҰБ берген лицензиялардың көшiрмелерi; 
      мамандардың, оның iшiнде бағалы қағаздармен операциялар жүргiзетiн оның филиалдары мамандарының бiлiктiлiк куәлiктерiнiң көшiрмелерi; 
      бiлiктiлiк куәлiктерi бар мамандардың еңбек кiтапшаларының көшiрмелерi; 
      лицензиялық алымның төленгендiгi туралы төлем тапсырмасының көшiрмесi; 
      бiрiншi басшы, бас бухгалтер қол қойған, заңды тұлғаның мөрiмен куәландырылған және бухгалтерлiк есептiң қолданылып жүрген заңдарға сәйкестiлiгi туралы аудиторлық қорытындымен (аудиторлық қорытынды жылдық баланстың мәлiметтерi бойынша берiледi және қолданылып жүрген заңдардың талаптарына сәйкес болуы керек) расталған соңғы есептi жылдың және ҚР ҰБ құжаттарды ұсыну алдындағы соңғы есептi датаға түзетiлген, соңғы тоқсанның аяғына бухгалтерлiк баланстарды және балансқа қосымшаларды (қаржылық-шаруашылық қызметтiң нәтижелерi туралы есеп, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп). 
      10. Орталық депозитарий қызметiн лицензиялау кезiнде ҚР ҰБ эмитенттен өтiнушiнiң қызметiне қатысты қосымша құжаттамаларды талап етуге, сондай-ақ осы қызметтiң қолданылып жүрген заңдарымен белгiленген ережелерiнiң сақталысына бақылау жасауға құқықты. 
      ҚР ҰБ өтiнушiнiң ұсынған құжаттарындағы мәлiметтердiң ақиқат еместiгi үшiн жауапкершiлiкте болмайды. 

      IV. Лицензия алу туралы өтiнiштердi қарау мерзiмдерi

      11. Құжаттар ҚР ҰБ-на келiп түскен сәттен бастап 30 күн iшiнде қаралады. Ұсынылған құжаттар қолданылып жүрген заңдар мен осы Ереженiң талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, ҚР ҰБ-дан ресми жауап алған сәттен бастап бiр тоқсан iшiнде кемшiлiктердi жоюды жүзеге асыру керек. Көрсетiлген мерзiм асып кеткен жағдайда, өтiнушi бухгалтерлiк құжаттарды, аудиторлық қорытындыны және жеке капиталының соңғы есептi күн жағдайындағы есебiн ұсыну керек.

             V. Лицензия берiлгенi үшiн алым

      12. Лицензиялық алымның мөлшерi мен оны төлеудiң тәртiбi Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiледi.

            VI. Лицензия беруден бас тарту және шағымдану

      13. Егер:
      субъектiлердiң осы санаты үшiн қызметтiң белгiлi бiр түрiн жүзеге асыруға заң актiлерiмен тыйым салынса;
      осы Ереженiң 9-тармағына сәйкес барлық құжаттар ұсынылмаса;
      лицензия берiлгенi үшiн алым төленбесе;
      өтiнушiге қатысты, оған осы қызмет түрiмен шұғылдануға тыйым салатын соттың шешiмi бар болса;
      өтiнушi бекiтiлген бiлiктiлiк талаптарына сай келмесе;
      өтiнушi ұсынған ақпараттың қолданылып жүрген заңдар мен ҚР ҰБ нормативтiк актiлерiн бұзуға әкеп соғатындығы расталса лицензия берiлмейдi.
      14. Лицензия беруден бас тартқан кезде өтiнушiге жазбаша түрде, лицензия беру үшiн белгiленген мерзiмдерде дәлелдi жауап берiледi.
      15. Егер лицензия белгiленген мерзiмде берiлмесе немесе өтiнушiге лицензия беруден бас тарту дәлелсiз болса, өтiнушi бiр ай мерзiм iшiнде осы әрекеттер жөнiнде сот тәртiбiмен шағымдануға құқықты.

                VII. Лицензияны қолдануды тоқтату

      16. Лицензия:
      лицензияны қайтарып алынған;
      лицензия берiлген заңды тұлға қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайларда өз қызметiн тоқтатады.
      17. Заңды тұлға қайта тiркелгенде лицензияны қолдану күшi сақталады.
      18. Лицензияның күшiн тоқтатуға байланысты даулар сот тәртiбiмен шешiледi.

               VIII. Лицензияны қайтарып алу және оны
                       қолдануды тоқтата тұру

      19. Лицензия:
      лицензиядағы талаптарды лицензиат орындамаған;
      лицензияны қолдануды тоқтатуға себеп болған кемшiлiктер жойылмаған;
      лицензия бойынша жүзеге асырылатын қызмет түрiмен лицензиаттың шұғылдануына сот тыйым салған жағдайларда қайтарылып алынуы мүмкiн.
      20. Лицензияны қолдану:
      лицензия алуға ұсынылған құжаттардағы ақпараттың ақиқат еместiгi анықталған;
      осы Ереженiң 26 және 27-тармақтарының талаптары бұзылған;
      өз капиталының ең аз мөлшерi ҚР ҰБ белгiлеген талаптарға сәйкес келмеген;
      лицензия берiлген сәттен бастап бiр жыл iшiнде қолданылмаған;
      бағалы қағаздар рыногын реттейтiн заңдар бұзылған жағдайларда тоқтатыла тұруы мүмкiн.
      21. Лицензиар тоқтата тұру себептерiн көрсете отырып лицензияны қолдануды алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұруға құқылы. 
      22. Лицензияны қолдану тоқтатыла тұрған жағдайда лицензиат анықталған жолсыздықтарды жоюға мiндеттi, содан кейiн ҚР ҰБ-ның жазбаша хабарламасы бойынша лицензияны қолдану қайта iске қосылуы мүмкiн. Лицензияны қолдануды кiдiрту туралы жазбаша ескертпенi алғаннан кейiнгi лицензиаттың қызметi заңсыз болып саналады және Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген жауапкершiлiкке әкеп соғады. 
      23. Лицензия қайтарылып алынған жағдайда лицензиат ресми хабарлама алған сәттен бастап он күн iшiнде лицензияны және ҚР ҰБ-ның белгiсi қойылған жарғыны ҚР ҰБ қайтаруға мiндеттi. 
      24. Лицензияны қайтарып алу немесе қолдануды тоқтата тұру туралы ҚР ҰБ шешiмi жөнiнде сот тәртiбiмен шағым жасалуы мүмкiн. 

       IХ. Лицензиялық ережелердiң сақталуына бақылау жасау

      25. Орталық депозитарийдiң қызметiне бақылау жасауды ҚР ҰБ-ның атқарушы аппараты жүзеге асырады. 
      26. Лицензия алған тұлға осы Ереженiң 9-тармағына сәйкес лицензиялауға ұсынылған құжаттардағы өзгерiстер туралы ҚР ҰБ-ға жазбаша түрде хабарлауға мiндеттi. 
      Өзгерiстер туралы деректер ҚР ҰБ-ға он күн мерзiмде берiлу керек. 
      27. Лицензиат ҚР ҰБ белгiлеген мерзiмде бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыру бойынша жұмыс қорытындылары туралы есеп беруге мiндеттi. 
      28. Лицензияны қолдануға бақылау жасау барысында ҚР ҰБ Орталық депозитарийдiң қызметiне тексерiс жүргiзуге мiндеттi. Лицензиат сұрау алған сәттен бастап он күннен кешiктiрiлмей ҚР ҰБ талап еткен ақпаратты беруге мiндеттi.
      Орталық депозитарий жүзеге асыратын жұмыстар мен қызметтердiң тiзбесi:
      а) депоненттердiң бағалы қағаздарын нақтылы ұстаушысының функциялары;
      б) бағалы қағаздармен жасалатын мәлiметтердi орындау;
      в) депоненттердiң және олардың клиенттерiнiң бағалы қағаздарына құқықтарды белгiлеу және осы құқықтарды растау;
      г) бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларымен өзара iс-қимыл;
      д) бiр мезгiлде ақысын төлей отырып, депоненттердiң бағалы қағаздарына құқықтарды тiркеу;
      е) есеп айырысу-клирингтiк қызмет;
      ж) трансфер-агенттер құру, олардың қызметтерiнiң ресiмдерi мен ережелерiн бекiту;
      з) консультациялық, ақпараттық және депонентпен жасасқан шарт бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн қызметтердiң өзге түрлерi. 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады