Жерасты және ашық кен жұмыстарындағы, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстардағы өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдар мен көрсеткіштердің N 1 Тізімін және Еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстардағы өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдар мен көрсеткіштердің N 2 Тізімін бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1930 Қаулысы

       Ескерту. Қаулының тақырыбына өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.12.25 N 1283 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда істеген адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақы туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) Жерасты және ашық кен жұмыстарындағы, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстардағы өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдар мен көрсеткіштердің N 1 Тізімі 1-қосымшаға сәйкес;
      2) Еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстардағы өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдар мен көрсеткіштердің N 2 Тізімі 2-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.12.25  N 1283((2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. Осы қаулы 2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолдануға енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
1999 жылғы 19 желтоқсандағы
N 1930 қаулысына     
1-қосымша        

       Ескерту. Қосымша "1-" санмен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2007.12.25 N 1283 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.05.25 № 466 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.

  Жерасты және ашық кен жұмыстарындағы, еңбек
жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстардағы
өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдар мен
көрсеткіштердің
N 1 Тізімі

  1. Тау-кен жұмыстары

      Пайдалы қазбаларды шығару, Геологиялық барлау жұмыстары. Шахта, кеніштер, кен орындары, метрополитендер, жерасты арналары, тоннельдер мен басқа да жерасты ғимараттарының құрылысын жүргізу, қайта салу, техникалық қайта жабдықтау және күрделі жөндеу. 
      1. Шахталардағы, кеніштердегі және кен орындарындағы пайдалы қазбалар шығарудағы; геологиялық барлаудағы, дренажды шахталардағы;
      шахта, кеніш, кен орындары құрылыстарындағы жерасты жұмыстары
      а) толық жұмыс күні жерасты жұмыстарында болатын барлық жұмысшылар
      б) жерасты учаскелерінің басшылары мен мамандары
      в) шахталардың, шахталармен тең шахта басқармаларының, кеніштер мен кен орындарының басшылары
      Бас инженерлер
      Бас механиктер
      Бас энергетиктер
      Директорлар, бастықтар
      г) Жылына жұмыс уақытының 50%-ін және одан көбін (есепті мерзім ішінде) жерасты жұмыстарында өткізетін жұмысшылар, басшылар, мамандар мен қызметшілер
      Газ өлшеушілер
      Геологиялық жұмыстардағы тау-кен жұмысшылары
      Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшылары
      Каротажшылар
      Бекітушілер
      Жабдықтарды құрастырумен, бөлшектеумен, жөндеумен және реттеумен айналысатын жұмысшылар мен мамандар
      Стволдар, шұңқырлар және көтергiш машиналарына қызмет көрсету жұмыстарындағы және жабдықтарды жөндеумен айналысатын кезекшi электрослесарлар (слесарлар) 
      Геологтар
      Учаскелік геологтар
      Геофизиктер
      Гидрогеологтар
      Бас геологтар
      Шахта құрылысы мен оларға теңестiрiлген басқармалардың бас инженерлерi, олардың өндiрiс, жерасты құрылысы және техника қауiпсiздiгi жөнiндегi орынбасарлары
      Бас маркшейдерлер мен олардың орынбасарлары
      Шахта құрылысы мен оған теңестiрiлген басқармалардың бас механиктерi, олардың орынбасарлары
      Шахта құрылысы мен оларға теңестiрiлген басқармалардың бас энергетиктерi, олардың орынбасарлары
      Шахта iшiндегi көлiк диспетчерлерi
      Кен диспетчерлерi
      Кен жұмыстарының меңгерушiлерi
      Жарылғыш заттардың жерасты қоймаларының меңгерушiлерi
      Бас инженерлердiң өндiрiс жөнiндегi, техника қауiпсiздiгi жөнiндегi, технология жөнiндегi (бас технологтар), бұрғылау-қопарылыс жасау (бұрғылау, қопарылыс) жұмыстары, желдеткiш, жерасты көлiктерi жөнiндегi орынбасарлары
      Шахталар, шахтамен тең шахта басқармалары кенiштер мен кен iздеу орындары директорларының (бастықтарының), өндiрiс жөнiндегi(шахта құрылысы жөнiндегi) орынбасарлары
      Бас механиктiң, бас энергетиктiң орынбасарлары
      Ауысымдарда жұмыс iстейтiн инженерлер
      Кен шахталары мен кеніштердің нормалаушы инженерлері
      Учаскелік кен нормалаушы инженерлері
      Жерасты жағдайында жұмыс атқаратын реттеу және сынау жөнiндегi инженерлер
      Шахталардағы, кенiштердегi, жерасты жұмыстары бар кен iздеу орындарындағы кен техникалық учаскелерiнiң инспекторлары
      Маркшейдерлер
      Учаскелiк маркшейдерлер
      Су ағызумен, байланыспен және әуе шаруашылығымен айналысатын мастерлер
      Өндiрiс учаскелерiнiң кен мастерлерi
      Бақылау (аға мастер) мастерлерi
      Өндiрiс учаскелерiнiң мастерлерi
      Механиктер
      Көтергiш жабдықтар бойынша механиктер (көтеру жөнiндегi механиктер)
      Шахтаның қазба жұмыстарының бастығы (кен цехының), олардың орынбасарлары
      Ауысым бастықтары
      Шахта құрылысы және оларға теңестiрiлген басқармалардың бастықтары, олардың өндiрiс жөнiндегi және жерасты құрылысы жөнiндегi орынбасарлары
      Жерасты жағдайында жұмыс атқаратын учаскелердiң бастықтары, олардың орынбасарлары
      Кен нормалаушылары
      Учаскелiк кен нормалаушылары
      Жерасты жағдайында реттеу және сынау жөнiндегi жұмыстарды атқаратын барлық мамандықтардың техниктерi (1-2 санаттардағы және санаты жоқ)
      Учаскелік кен нормалаушы техниктер
      Техникалық басшылар, олардың орынбасарлары 
      Жерасты жұмыстарындағы (жерасты) хронометрлеушiлер
      Электриктер
      Электр механиктерi
      Энергетиктер
      д) Жерасты жұмыстарын атқаратын, (есептi мерзiм iшiнде) жыл iшiндегi жұмыс уақытының 50 % және одан көбiн жерасты жағдайларында атқаратын, жерасты жұмыстарында iстейтiн басқармалардың, партиялардың, кеңселердiң және басқа да кәсiпорындар мен ұйымдардың және олардың филиалдарының басшылары мен мамандары
      Бас инженерлер, олардың өндiрiс жөнiндегi орынбасарлары 
      Бас маркшейдерлер, олардың орынбасарлары
      Бас механиктер, олардың орынбасарлары
      Бас Энергетиктер олардың орынбасарлары
      Еңбек қорғау және техника қауiпсiздiгi жөнiндегi кен инженерлерi
      Кен шахталары мен кеніштердің нормалаушы инженерлері
      Учаскелік кен нормалаушы инженерлері
      Учаскелiк маркшейдерлер
      Мастерлер, кен мастерлерi
      Механиктер
      Басқармалардың (партиялардың, кеңселердiң, кәсiпорындар мен филиалдардың) бастықтары және олардың өндiрiс жөнiндегi орынбасарлары
      Учаске бастықтары, олардың орынбасарлары
      Учаскелiк кен нормалаушылары
      Учаскелік кен нормалаушы техниктер
      Электр механиктерi
      Энергетиктер
      е) Жоғарыда аталған жұмысшылар мен қызметшiлерге жерастында толық жұмыс күнi қызмет көрсетумен айналысатын барлық қызметкерлер (жерасты дәрiгерлiк пункттерiнiң медициналық қызметкерлерi, жерасты телефон байланысы қызметкерлерi және т.б.)
      2. Құрылыстағы, қайта жаңғыртудағы, техникалық қайта жабдықтаудағы және күрделi жөндеудегi: кен жұмыстарының, метрополитендердiң, жерасты арналарының, тоннельдер мен басқа да жерасты құрылыстарының жерастындағы жұмыстары
      а) Жұмысшылар
      Арматурашылар
      Бетоншылар
      Шпурларды бұрғылаушылар
      Қопарушылар
      Автокөлiк жүргiзушiлерi (самосвал)
      Жерасты кен жұмысшылары
      Айырушылар
      Бекiтушiлер
      Лебедкашылар
      Бульдозер машинистерi
      Бұрғылау қондырғыларының машинистерi
      Крандар машинистерi (краншылар)
      Мотовоздар машинистерi
      Насос қондырғыларының машинистерi
      Жүк тиеу машиналарының машинистерi
      Өздiгiнен жүретiн жерасты машиналарының машинистерi
      "Соқыр" стволдардағы көтеру машиналарының машинистерi
      Жерасты-жылжымалы көпiршелерiнiң машинистерi 
      Проходкалау кешендерiнiң машинистерi
      Скреперлер машинистерi
      Скреперлiк лебедка машинистерi
      Проходкалаушы бiр ожаулық экскаватор машинистерi 
      Электровоз машинистерi
      Проходкалаудағы желдеткiш қондырғылар мотористерi
      Проходкалаушылар
      Жарылғыш заттарды үлестiрушiлер
      Оқпаншылар
      Транспортершi
      Нақыштаушы
      Электрмен, газбен дәнекерлеушi
      Проходкада жүрген подстанцияға қызмет көрсетушi электр монтерi
      Автоматты және жартылай автоматты машиналардағы электрмен дәнекерлеушiлер
      Қолмен дәнекерлеушiлер
      Жерастындағы кен қазу жабдықтарының электр слесарлары-монтажшылары
      Проходка салудағы электр слесарлары
      Жабдықтарды жөндеу жөнiндегi кезекшi электр слесарлары (слесарлар)
      б) Жыл iшiндегi жұмыс уақытының 50 % және одан да көбiн (есептi мерзiм iшiнде) жерасты жұмыстарында өткiзетiн жұмысшылар, басшылар, мамандар және қызметшiлер 
      Маркшейдерлiк жұмыстардағы кен жұмысшылары 
      Проходка жасаумен айналысатын кен жабдықтарының монтажшылары
      Бас инженерлер, олардың өндiрiс жөнiндегi, жерасты құрылысы жөнiндегi, техника қауiпсiздігi жөніндегі орынбасарлары
      Бас маркшейдерлер, олардың орынбасарлары
      Бас механиктер, олардың орынбасарлары
      Бас энергетиктер, олардың орынбасарлары
      Жерасты учаскелерiнiң кен жұмыстары жөнiндегi инженерлерi
      Барлық атаудағы маркшейдерлер
      Кен учаскелерiнiң мастерлерi
      Ауысым механиктерi
      Жерасты учаскелерінің механиктерi
      Ауысым бастықтары
      Басқарма бастықтары, олардың өндiрiс жөнiндегi, жерасты құрылысы жөнiндегi орынбасарлары
      Учаске бастықтары, олардың орынбасарлары 
      Шахта бастықтары, олардың орынбасарлары
      Кен нормалаушылары
      Жерасты учаскелерiнiң техниктерi
      Техникалық басшылар, олардың орынбасарлары
      Жерасты учаскелерiнің электр механиктері, олардың орынбасарлары
      Жерасты учаскелерiнiң энергетиктерi
      3. 150 м және одан да тереңдiктен пайдалы қазбалар өндіру жөнiндегi разрездер (карьерлер)
      Толық жұмыс күнi разрездерде, карьерлер мен рудниктерде жұмыс iстеЙтiн, жер үсті жұмыстарымен айналысушы қызметкерлерден басқа жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      4. Кен балауызы (қоңыр көмiр балауызы) мен озокерит өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Кен балауызы өндiрiсiнiң аппаратшылары
      Құю машиналарының машинисі
      Озокеритті қолмен таратып құюшы жұмысшылар
      б) Басшылар мен мамандар
      N 1 Тiзiмдегi көрсетiлген жұмысшыларға басшылық жасаушы мастерлер, аға мастерлер
      5. Тау-кен құтқару бөлімшелерi (станциялары)
      а) Жұмысшылар
      Шахталардағы (рудниктердегi) сынамаларды терушiлер
      Респираторшылар
      б) Басшылар мен мамандар (команда құрамы) оның iшiнде:
      Взвод командирлерi, олардың орынбасарлары (көмекшiлерi)
      Бөлiмше командирлерi, олардың орынбасарлары (көмекшiлерi)
      Отряд командирлерi, олардың орынбасарлары (көмекшiлерi)
      Пункт командирлерi, олардың орынбасарлары (көмекшiлерi)

  2. Кен дайындау, байыту, кесектеу (агломераттау, брикеттеу,
балшық кесектеу), руданы және рудасыз қазбаларды
күйдіру

      а) Жұмысшылар
      Агломератшылар
      Ыстық агломерат пен сомдалған кендi берумен айналысатын бункершiлер
      Ваграншылар
      Ыстық агломератты түсiрушiлер
      Шаң түсiрушiлер
      Газшылар
      Агломерациядағы және күйдiрудегi көрiкшiлер
      Ірiктеушi-елеушiлер
      Жармалау бөлiмшелерiндегi завалкамен айналысатын дозалаушылар
      Ыстық қайтарымды дозалаушылар
      Ыстық агломератты жармалаумен айналысатын жармалаушылар
      Вагранкалар мен пештердi тиеушi-түсiрушiлер
      Ыстық агломерат пен сомдалған кендердi тасымалдаумен айналысатын конвейерлер машинистерi
      Ыстық агломерат пен сом кендерін тасымалдаумен айналысатын кран машинистерi (краншылар)
      Тоңазыту машинистерi
      Ыстық агломераттағы лақтыру науаларының машинистерi
      Шаң құрамында 2% немесе одан да көп кристалданған (бос) қос қышқылды кремний бар рудалармен және ыстық қайтарымда жұмыс iстейтiн араластыру барабандарының машинистерi 
      Сөндiру вагондары электровоздарының машинистерi 
      Күйдiрушiлер 
      Шаң құрамында 2% немесе одан да көп кристалданған (бос) қос қышқылды кремний бар кендi және кенсiз қазбаларды шихталаумен айналысатын жұмысшылар (сомдау өндiрiсiндегi шихталауды қоса алғанда): 
      бункершiлер, елеушiлер, дозалаушылар, ұнтақтаушылар, құрғақ шикiзатты беретiн конвейер машинистерi, диiрмен машинистері, жабдықтау машинистер, шихталаушылар 
      Қара металл кендерiн, шаң құрамында 2% немесе одан да көп ристалданған (бос) қос қышқылды кремний бар кенсiз қазба және тау кен химия шикізаттарын ұнтақтаумен, ұсатумен, тартумен, сорттаумен және байытумен айналысатын жұмысшылар: 
      бункершiлер, елеушiлер, дозалаушылар, ұнтақтаушылар, конвейер машинистері, диiрмен машинистері құрғақ шикізатты берiп тұратын жабдықтаушы машинистерi; сепараторшылар (құрғақ диірмендегі)
      Ыстық агломерат пен сом кесектердi берумен айналысатын тасымалдаушылар
      б) Басшылар мен мамандар
      Ыстық учаскелердегi және шаң құрамында 2% немесе одан да көп кристалданған (бос) қос қышқылды кремний бар руда және руда емес қазбаларды ұнтақтау, ұсақтау, тарту, шихталау учаскелерiндегi жұмыспен айналысатын мастерлер, аға мастерлер
      1. Түстi, қымбат металдар мен алмаздарды алу кезiнде кендер мен құмды байыту
      а) Жұмысшылар
      Сiлтiден айыру аппаратшылары
      Автоклавтарда iстейтiн және сiлтiден айырумен айналысатын аппаратшылар-гидрокеншiлер
      Құрамында алтыны бар кендердi байыту аппаратшылары
      Ұнтақтау учаскелерiндегi (бөлiмшесiндегi) елеушiлер
      Жеткiзушiлер
      Ксантогенат дайындаудағы дозалаушылар
      Ұнтақтау учаскелерiндегi (бөлiмшелерiндегi) ұнтақтаушылар
      Ұнтақтау-диiрмен жабдықтарындағы тиеушiлер
      Ұнтақтаушы жабдықтар машинистерi
      Құрғату жабдықтарының машинистерi
      Күйдiрушiлер
      Балқытушылар
      Цианид немесе қос қышқылды кристалданған (бос) кремнийi бар сынамаларды ірiктеумен толық жұмыс күнi бойы айналысатын сынама iрiктеушiлер цианды сұйықтар қолданылатын жұмыстармен айналысатын жұмысшылар (технологиялық және жөндеу қызметшiлерi) 
      Шаң құрамында 2% немесе одан да көп кристалданған (бос) қос қышқылды кремний бар руда және руда емес қазбаларды байытумен, ұнтақтаумен, ұсақтаумен және диiрменге тартумен айналысатын жұмысшылар: дозалаушылар, конвейер машинистерi, диiрмен машинистерi, құрғақтай тартатын шихтаушылар, кран машинистерi (краншылар)
      Шлам өңдеу жөнiндегi жұмысшылар
      Ксантогенат әзiрлеп, қолданатын реагенттердің сұйықшылары
      Қоспаларды кептiру және кварттаумен айналысатын кептiрушілер
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын негiзгi жұмысшылары
      технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу жұмыстарының жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесар-жөндеушiлер
      Электр және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлары
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер және аға мастерлер
      Цианды сұйықтар қолданылатын жабдықтарды жөндеу жөнiндегi мастерлер, аға мастерлер

  3. Металлургия өндiрiсi (қара металлдар)

      1. Домна өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Бункерлер бригадирлерi
      Құю машиналарының бригадирлерi
      Домна пештерiнiң бункершiлерi
      Домна пештерiнiң биiктегi жоғары жағында жүретiндер
      Домна пештерiнiң су құбыршылары
      Домна пештерiнiң газшылары
      Шойын десульфурация көрiкшiлерi
      Домна пештерiнiң көрiкшiлерi
      Бункерлердегi ыстық агломератты түсiрумен айналысатын жүк тасушы
      Ожаушылар
      Тоннельдер мен бункер асты орындарындағы вагон-таразылардың машинистерi
      Ыстық жұмыстардағы металлургия өндiрiсi крандарының машинистерi
      Құйғыш машиналардың машинистері
      Ыстық жұмыстардағы тельферлердiң машинистерi
      Бункерлер мен бункер асты орындарындағы шихта берiп тұрушы машиналардың машинистерi
      Тоннельдердегi кен цехтарының электровоз машинистерi
      Ыстық цехтардағы отқа төтеп берушiлер
      Скипшiлер
      Ыстық цехтарда жұмыс iстейтiн стопальщиктер
      Толық механикаландырылмаған домна пештерiне шихта жеткiзумен айналысатын шихта тасымалдаушылар
      Колошник шаңдарын жинаумен және газ құбырларын тазалаумен айналысатын металлургия өндiрiсi қалдықтарын жинаушылар
      Шлакшылар
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тізім бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын қызметтердің  жұмысшылары, соның ішiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесар-жөндеушiлер
      Электр және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлары
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Ыстық жұмыс учаскелеріндегi мастерлер, аға мастерлер
      2. Болат және ферросплавтар өндiрiсi. Металлургия пештерінің құрамын әзiрлеу және жөндеу
      а) Жұмысшылар
      Астаулар ауласының бригадирлерi
      Шайыр қайнату және түптердi кептiрумен айналысатын күл қайнатушылар
      Ваграншылар
      Газшылар
      Ферросплав пештерiнiң көрiкшiлерi
      Шихта тиеушiлер
      Дайындама сыртын қолмен таңбалаумен айналысатын ыстық металлдарды таңбалаушылары
      Ожаушылар
      Астауларды сумен тазалау және майлау машинистерi
      Дистрибьютер машинистерi (дистанциялық басқарылмайтын) 
      Құлату машиналарының машинистары
      Май құюшы машиналардың машиналары
      Металлургия өндiрiсінің ыстық жұмыстарындағы кран машинистерi
      Отпен тазарту машиналарының машинистерi
      Құйғыш машиналардың машинистерi
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi тельфер машинистерi
      Ыстық металлды тасымалдаушы машинистерi
      Миксерлеушiлер
      Стропор терушiлер
      Ферросплав өндiрiсiндегi күйдiрушiлер
      Металл бетiнiң ақауларын өңдеушiлер
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi отқа төтеп берушiлер
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi (құю пульты, газбен кесу, бас посты, жинау механизмдерi) дайындамаларды үздiксiз құю машиналарының операторлары
      Ыстық металл өңдеудегi басқару постының операторы
      Қышқылсыздандыру балқытушылары
      Синтетикалық шлак балқытушылары
      Ферросплав балқытушылары
      Құрамаларды балқытуды құюға әзiрлеушiлер
      Болат құюшы арналарды әзiрлеушiлер
      Конвертерлардың болат балқытушылар көмекшiлерi
      Мартен пештерiнiң болат балқытушылар көмекшiлерi
      Болатты пештен тыс өңдеу жабдықтары болат балқытушыларының көмекшiлерi
      Электр күлiн қайта балқыту жабдықтары болат балқытушыларының көмекшiлерi
      Электр пештерi болат балқытушылар көмекшiлерi
      Қыздырушылар
      Болатты құюшылар
      Ферромарганец пен феррованадийдi балқыту жөнiндегi ферросплав пештерiн ыстық жөндеумен айналысатын слесар-жөндеушiлер
      Конвертер болат балқытушылары
      Мартен пештерiнiң болат балқытушылары
      Болатты пештен тыс өңдеу жабдықтарының болат балқытушылары
      Электр күлiн қайта балқыту жабдықтарының болат балқытушылары
      Электропештердiң болат балқытушылары
      Ыстық жұмыстардағы стропольщиктер
      Үнемi ыстық жұмыстардағы ыстық металды қолмен тиеумен айналысатын прокаттар мен құбырлардың термистерi
      Ферроқорытпа тазалаушылар
      Ферромарганец, феррованадий және марганецты болат балқыту пештерiне қызмет көрсетушi шихталаушылар
      Шлакшылар
      Электродшылар
      Ферромарганец және феррованадий балқытатын ферросплав пештерiнiң сыртқы қаптарын ұзартумен айналысатын қолмен дәнекерлеушi электр дәнекерлеушiлер
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушілер
      Электр және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлары
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Ыстық жұмыстардағы және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстардағы мастерлер, аға мастерлер
      3. Прокаттау, дөңгелек прокаттау, бандаж прокаттау, айыр прокаттау, қаңылтыр жұқалау, қалайылау, мырыштау және қорғасындау өндірісі. Рельс бекіту, ыстық металды кесу және тазалау өндірісі. Термикалық өңдеу. Калибрленген металл өндірісі
      а) Жұмысшылар
      Алюминдеушілер
      Купорос өндірісіндегі кристалдау аппаратшылары
      Тұзды қышқылды жұмыстармен айналысатын регенерациялау аппаратшылары
      Тұзды қышқылды жұмыстарымен айналысатын регенерация аппаратшылары
      Купорос өндірісіндегі центрифугалау аппаратшылары
      Электролитті майсыздандыру аппаратшылары
      Ыстық прокаттағы калибр стандарының вальцовшылары
      Ыстық жұмыс учаскелеріндегі клеттерді аударумен айналысатын клеттерді жинастыру және аудару вальцовшылары
      Ыстық прокат стандарының вальцовшылары
      Күл пісірушілер
      Газшылар
      Прокат шеттерін ыстық түрінде газбен кесушілер
      Термикалық пештерді тиеушілер
      Қолмен тиеудегі қыздырушылар
      Көмкеруші-жинақтаушы
      Дайындамалардың сыртын таңбалайтын немесе қолмен таңбалайтын ыстық металл таңбалаушылары
      Пештердің іші мен тоннельдерді тазалайтын қазан тазалаушылар
      Балғалар мен престтердегі ұсталар
      Штамповшы-ұсталар
      Ротация машиналарының штамповшы-ұсталары
      Листабойшылар
      Ыстық тәсілмен қалайылаушылар
      Электролитті әдіспен қалайылаушылар
      Ыстық жұмыстардағы тиеу жабдықтарының машинистері
      Металлургия өндірісіндегі ыстық жұмыс учаскелеріндегі кран машинистері
      Отпен тазалау машиналарының машинистерi
      Балға, пресс және манипулятор машинистерi
      Ыстық жұмыстардағы пресстер машинистерi
      Ыстық жұмыстардағы прокат стандары риверсивтiк бу машиналарының машинистерi
      Ыстық жұмыстардағы тельфер машинистерi
      Металл қыздырушылар
      Металдың үстiңгi бетiн өңдеушiлер
      Ыстық жұмыстардағы отқа төтеп берушiлер
      Ыстық жұмыстардағы басқарма постыларының операторлары
      Өңдеу, қалайылау, алюминмырыштау, қорғасындау, мырыштау бөлiмшелерiнде үздiксiз өңдеу, майсыздандыру, қалайылау, мырыштау, жалтырату және күйдiру агрегаттарын басқару постыларының операторлары
      Ыстық прокат стандарын басқару постыларының операторлары
      Қорғасыншылар
      Ыстық тәсiлмен мырыштаушылар
      Ыстық прокат стандары вальцовшыларының көмекшiлерi
      Металды орнықтырушылар
      Ыстық құбыр прокатын түзетудегi прокат және құбыр түзеушiлерi
      Ыстық жұмыстардағы дөңгелек және бандаж престеушiлер 
      Ыстық штамптаумен айналысатын рельс бекiтудегi престеушiлер
      Ыстық тәсiлмен құбырларды таптап жұқарту, иу және жамаумен айналысатын жұмысшылар
      Ыстық металл кесушiлер
      Ыстық жұмыс учаскелерiнде және жағдайлары зиянды жұмыстардағы стропольщиктер
      Қолмен жүк артумен айналысатын немесе ұдайы ыстық учаскелерде жұмыс iстейтiн прокат және құбыр термистерi
      Жалату, аршу
      Ыстық металлды жинаушылар
      Металлургия өндiрiсiндегi қалдықтарды, ыстық металл прокаты кезiнде қызған жаңқаларды жинаушылар
      Ыстық жұмыстардағы прокат жинақтаушылар 
      Шлакшылар
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттік әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жұмыстарының жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушілер
      Электр және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлары
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      6) Басшылар мен мамандар
      Ыстық және еңбек жағдайы зиянды жұмыстардағы мастерлер, аға мастерлер
      4. Құбыр өндiрiсi: құбыр прокаттау, құбыр пiсiру, электр құбырын пiсiру, құбыр сүйрету, құбыр құю, фитингтi, балонды, термикалық және мырыштандыру, металды әзiрлеу және кесу 
      а) Жұмысшылар
      Купорос өндiрiсiндегi кристалдау аппаратшылары 
      Купорос өндiрiсiндегi центрифугалау аппаратшылары 
      Құбырларды асфальтшылар
      Балғалау бөлiмшесiнiң бригадирлерi
      Ваграншылар
      Ыстық күйiнде балондарды жүргiзiп жаттықтыру машиналарының вальцовшылары
      Ыстық прокат құбырлары станының вальцовшылары 
      Құбырларды пешпен пiсiру стандарының вальцовшылары 
      Ыстық жұмыстардағы құбыр сүйретушiлер 
      Газшылар
      Шихталарды вагранка мен пештерге құлатушылар
      Құбыр мен балондарды пiсiрушiлер
      Металл құюшылар
      Құбыр құюшы толтырушылар
      Ыстық металды қолмен тиеумен айналысатын қыздырушылар
      Қыздыру пештерiндегi көмкерушi-жинақтаушы
      Ыстық металды қолмен таңбалайтын таңбалаушылар
      Балғалар мен престердiң ұсталары
      Штамптаушы-ұсталар
      Ыстық жұмыстардағы тиеу механизмдерiнiң машинистерi
      Ыстық және жұмыс жағдайы зиянды учаскелердегi металлургия өндiрiсінің кран машинистерi
      Балғалардағы, престер мен манипуляторлардағы машинистер 
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi тельфер машинистерi
      Ыстық металды тасушы машинистер
      Металл қыздырушылар
      Металл бетiн өңдеушiлер
      Құйманы зiмпарамен немесе қолмен (балғамен, егеумен, пневмоқұралмен) өңдейтiн кесушiлер
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi отқа төтеп берушiлер
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi басқару постыларының операторлары
      Ыстық құбыр прокаты стандарының басқару постыларының операторлары
      Қорғасын құюшылар
      Ыстық тәсiлмен мырыштаушылар
      Балқытушылар
      Ыстық құбыр прокаты стандары вальцовшыларының көмекшiлерi
      Металды орнықтырушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi құбырлар түзетушілер
      Қапсыру престерiндегi ыстық құбыр престеушiлерi
      Ыстық металды кесушiлер
      Құбырларды пешпен дәнекерлеушiлер
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропольщиктер
      Ыстық металды қолмен тиеушi прокат және құбыр термистерi
      Жалатушы, аршушылар
      Құбыр құюшы-қалыптаушылар
      Ыстық металды жинаушылар
      Ыстық жұмыстардағы прокатты жинақтаушылар
      Шлакшылар
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушілер
      Электр және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлары
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Ыстық және жұмыс жағдайы зиянды учаскелердегi мастерлер, аға мастерлер
      5. Метиз өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Қорғасынды, цианиттi ванналарда, балқытылған тұзды ванналарда және терможалату агрегаттардағы қыздырушылар 
      Ыстық тәсiлмен қалайылайтын сым қалайылаушылар 
      Ыстық тәсiлмен мырыштаушылар

  4. Кокс, күлкокс, термоантрацит және кокс-химия өндiрiсi

      1. Кокс, пеккокс және термоантрацит өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Көмiр дайындау мен газ тазалауда iстейтiндерден басқа барлық аппаратшылар
      Варильетшiлер
      Кокс пештерiнiң газшылары
      Ескекшiлер
      Термоантрацит пештерiнiң тиеушi-түсiрушiлерi 
      Кабинашылар-көмкерушiлер 
      Люкшiлер
      Кокс машиналарының машинистерi
      Кокс тиеу машиналарының машинистерi
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi металлургия өндiрiсiнiң кран машинистерi
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi көпiршелермен жүк тасу машинистерi
      Коксты құрғақтай сөндiру жабдықтарының машинистерi
      Сөндiру вагондары электровоздарының машинистерi
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi отқа төтеп берушiлер
      Рампышылар
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропальшылар
      Тоннельшiлер
      Скип көтергiштердiң тоннелшi-моторшылары
      Пеккокс аппараттарын тазалаушылар
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушiлер
      Электр және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлары
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Ыстық және жұмыс жағдайы зиянды учаскелердегi мастерлер, аға мастерлер
      2. Кокс-химия өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Барлық аппаратшылар, оның iшiнде газды күкiрттен тазартумен айналысатын, жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ канцерогендер болатын өнiмдер өндiрiсiмен айналысатындарды қоса алғанда 
      Барлық жұмысшылары N 1 Тiзiмде көрсетiлген негiзгi өндiрiс учаскелерiнiң бригадирлерi 
      Жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ канцерогендер болатын өнiмдердi ұнтақтаушылар 
      Ыстық және еңбек жағдайы зиянды жұмыс учаскелерiндегi металлургия өндiрiсiндегi кран машинистерi 
      Жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ канцерогендер болатын химия өндiрiсi механизмдерiнiң жұмысшылары 
      Жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ канцерогендер болатын химия өнiмдерiн таратып құюшылар 
      Жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ канцерогендер болатын жұмыстардағы скруббершi-насосшылар
      Жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ канцерогендер болатын жұмыстардағы ағызушылар-таратып құюшылар
      Ыстық және жұмыс жағдайы зиянды учаскелердегi стропшылар
      Аппаратура тазалаушылар
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесар-жөндеушiлер
      Электр және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлары
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi 
      б) Басшылар мен мамандар
      Ыстық және жұмыс аймағындағы ауада 1 немесе 2 сыныпты қауiптi заттар, сондай-ақ канцерогендер болатын еңбек жағдайы зиянды учаскелердегi мастерлер, аға мастерлер 

  5. Генератор газы өндiрiсi және металлургия өндiрiсi
процесiнде газ алу

      а) Жұмысшылар
      Газшылар
      Газ генераторшылары

  6. Динас бұйымдарының өндiрiсi

      а) Жұмысшылар
      Шаң құрамында 2% және одан да көп кристалданған қос тотықты кремний (бос) болатын руда қазбаларын ұнтақтайтын, ұсақтайтын және диiрменге артатын жұмысшылар 

  7. Металлургия өндiрiсi (түстi металдар)

      1. Шикiзат пен шихта дайындау. Мыс, күкiрт заводтары мен фабрикаларындағы брикеттеу
      а) Жұмысшылар
      Ұнтақшылар
      Шихта тиеушiлер
      2. Күйдiру, қалыпқа қысу
      а) Жұмысшылар
      Аппаратшы-гидрокеншiлер
      Бункершiлер
      Ұнтақтаушылар
      Ыстық жұмыстардағы күйдiру пештерiнiң тиеушi-түсірушілері
      Ыстық жұмыстардағы шихта тиеушiлерi
      Қазандық машинистерi (от жағушылар)
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi
      Күйiктi ұнтақтаудағы диiрмен машинистерi
      Жабдықтаушы машинистер
      Күйдiрушiлер
      Ыстық жұмыстардағы отқа төтеп берушiлер
      Вельц пештердiң пешшiлерi
      Никель ұнтағын қалпына келтiрушi пешшiлер
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi сторпшылар
      Тасымалдаушылар
      Ыстық жұмыстағы және элеваторға қызмет көрсетушi тасымалдаушылар
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттік әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, оның iшiнде:
      Газбен кесушілер
      Слесар-жөндеушілер
      Электрмен және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлерi
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушілерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      3. Шихталарды пiсiрiп жабыстыру
      а) Жұмысшылар
      Агломератшылар
      Ыстық агломератты түсiрушiлер
      Агломерация және күйдiрудегi көрiкшiлер
      Елеушiлер
      Елеушi-iрiктеушiлер
      Ыстық қайтарым дозалаушылары
      Ұнтақтаушылар
      Шихта тиеушiлер
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
      Диiрмен машинистерi
      Эксгаустерлер машинистерi
      Күйдiрушiлер
      Қайтарма шламдарды өңдеушiлер
      Қыздырушылар
      Араластырушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропшылар
      Ыстық агломерат қайтарымындағы тасымалдаушылар
      Шлак және айналым материалдарын жинаушылар
      Агломератты шихталаушылар
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушiлер
      Электрмен және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлары
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      4. Шихта және өндiрiс өнiмдерiн кептiру
      а) Жұмысшылар
      Бункершiлер
      Тиеушiлер
      Технология пештерiнiң от жағушылары
      Кептiрушiлер
      Тасымалдаушылар
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушiлер
      Электрмен және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлары
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Осы бөлiмде көзделген жұмысшыларға жетекшiлiк жасайтын мастерлер, аға мастерлер
      5. Балқыту және электротермикалық тәсiлдермен метал өндiру
      а) Жұмысшылар
      Ыстық агломератты түсiрушiлер
      Ыстық шлакты шығарушы түсiрушiлер
      Ұнтақтаушылар
      Шихта тиеушілер
      Конвертершiлер
      Технология пештерiнiң от жағушылары
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
      Цехтардағы қоректендiру машинистерi
      Таратып құю машиналарының машинистерi
      Ыстық жұмыстардағы отқа төтеп берушiлер
      Балқытушылар
      Түстi металдар мен құймаларды құюшылар
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi сторпшылар
      Ыстық метал тасымалдаушылар
      Ыстық шлак пен айналым материалдарын апаратын жинаушылар
      Кремний тазалаумен айналысатын өнiм тазалаушылар 
      Шихталаушылар
      Шлакшылар
      Электр пештерi мен тұндырғыштарда iстейтiн электродшылар
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушiлер
      Электрмен және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлерi 
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      6. Металдарды тазалау
      а) Жұмысшылар
      Бункершiлер
      Шихта тиеушiлер
      Технология пештеріне от жағушылар
      Ыстық учаскелердегі кран машинистерi (краншылар)
      Ыстық учаскедегi тельфер машинистері
      Күйдiрушiлер
      Балқытушылар
      Түстi металдар мен құймаларды таратып құюшылар
      Ыстық учаскелердегі стропшылар
      Шлакшылар
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушiлер
      Электрмен және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтерлерi
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      7. Гидрометаллургия, тұзсыздандыру, кадмий және купорос өндiру
      а) Жұмысшылар
      Аппаратшы-гидрометаллургтер
      Жасанды шеелит әзiрлеушi аппаратшылар
      Қышқылмен қаптаушылар-гумировшылар
      Құрғақ ұсақтаумен айналысатын диiрмендердiң машинистерi
      Күйдiрушiлер
      Винипласт дәнекерлеушілер
      Қорғасын дәнекерлеушілер
      Цинк купоросын алушы пешшілер
      Балқытушылар
      Репульпаторшылар
      Хлораторшылар
      Сулы сұйық электролизшілері
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      8. Көміртекті материалдар, массалар өндірісі және олардан жасалатын заттар
      а) Жұмысшылар
      Газшылар
      Дозалаушылар
      Күйдіру және графиттеу пештерінің тиеуші-түсірушілері
      Анод құюшылар
      Күйдірудегі, қыздыру және графиттеудегі кран машинистері
      Диірмен машинистері
      Елеу жабдықтарының машинистері
      Күйдіруші, қыздырушы және графиттеуші тельфер машинистері
      Күйдірушілер
      Ыстықтай жөндеумен айналысатын отқа төтеп берушілер
      Шаң, газ ұстаушы жабдықтардың операторлары
      Күлді күйдірушілер
      Электрод өнімдерінің пресшілері
      Қыздырушылар
      Сіңірушілер
      Араластырушылар
      Стендтеушілер
      Қыздырушы, күйдіруші және графиттеуші стропшылар
      Электрод массаларының қалыптаушылары
      Электрод массаларының хлораторшылары
      Шихталаушылар
      б) Басшылар мен мамандар
      Электродтарды механикалық өңдеумен айналысатындардан басқа мастерлер мен аға мастерлер
      9. Глинозем өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Агломератшылар
      Алюминат сұйығын буландыру, диффузоры, карбонизациялаудағы аппаратшы-гидрометалургтер
      Карбонизациялау аппаратшылары
      Ыстық агломерат түсiрушiлер
      Ұнтақтаушылар
      Технология пештерiнiң от жағушылары
      Диiрмен машинистерi
      Күйдiрушiлер
      Ыстықтай жөндеумен айналысатын отқа төтеп берушiлер 
      Қыздырушылар
      б) Басшылар мен мамандар
      Сiлтiлердi карбонизациялау, кальцилеу және буландыру цехтарының мастерлерi, аға мастерлерi
      10. Метал құймаларынан металды электролиттi тәсiлмен алу
      а) Жұмысшылар
      Алюминий өндiрiсiндегi анодшылар
      Балқытылған металл, фторлы тұздар, глинозем және хлорлау өнiмдерiн тасымалдаудағы жүргiзушi-тиеушiлер
      Балқытылған металл, фторлы тұздар, глинозем және хлорлау өнiмдерiн тасымалдаудағы электро-авто арбалар жүргiзушiлерi
      Металды төгушi-құюшылар
      Шихта, глинозем, фторлы тұздар мен анод массаларын тиеу және түсiрумен айналысатын жүкшiлер
      Электролит ұнтақтаушылар
      Анод құюшылар
      Катодшылар
      Түстi метал құюшылар
      Хлорды қайта айдаумен айналысатын компрессор жабдықтарының машинистерi
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi
      Қайта тиеушi машинистер
      Пневмокөлiк машинистерi
      Таратып құю машиналарының машинистерi
      Ыстық жұмыс учаскелерiнiң тельфер машинистерi
      Электролизбен жұмыс iстейтiн кран машинистерi
      Ванна жөндеу жабдықшылары
      Балқытушылар
      Түстi металдар және құймаларды таратып құюшылар
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегі стропшылар
      Электрод массаларын қалыптаушылар
      Ванна жөндеудегi футершi-шамотшылар
      Хлораторшылар
      Хлор өткiзушiлер
      Шихталаушылар
      Балқытылған тұздарды электролиздеушілер
      Электрослесарь-түйiстiрушiлер
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процесстердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушiлер
      Электрмен және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлерi
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      Электролизер, жабдықтар жөндеудегi мастерлер 
      11. Фторлы қышқыл және оның тұздары өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Абсорбция аппаратшылары
      Пiсiру аппаратшылары
      Тұз өндiрiсi аппаратшылары
      Буландыру аппаратшылары
      Аппаратшы-гидрометаллургтер
      Дозалау аппаратшылары
      Сулы сыныптама аппаратшылары
      Бейтараптандыру аппаратшылары
      Тұндыру аппаратшылары
      Газ тазалау аппаратшылары
      Шәйiр қышқылды глинозем әзiрлеушi аппаратшылар
      Жiктеушi аппаратшылар
      Кептiрушi аппаратшылар
      Сүзгiден өткiзу аппаратшылары
      Центрифугалау аппаратшылары
      Бункершiлер
      Күйiк тасымалындағы электро-автоарба жүргiзушiлерi
      Жалдардағы түсiрушiлер
      Газгенераторшылар
      Қорғау қабаты цехтарынан басқа метал бұйымдарын гумерлеу
      Реагенттердi дозалаушылар
      Ұнтақтаушылар
      Тиеушi-түсiрушілер
      Пештердiң тиеушi-түсiрушiлер
      Технология пештерiнiң от жағушылары
      Желдету және аспирация жабдықтарының машинистерi
      Қазан машинистерi (от жағушылар)
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
      Диiрмен машинистерi
      Насос жабдықтарының машинистерi
      Күйдiрушiлер
      Отқа төтеп берушiлер
      Шаң, газ ұстаушы жабдықтардың операторлары
      Дәнекерлеушiлер
      Пресшiлер
      Репульпаторшылар
      Қышқыл таратып құюмен айналысатын құюшы-таратып құюшылар
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропшылар
      Гипс және күйiк шығарумен айналысатын тасымалдаушылар
      Қышқылдар мен фторлы тұздарды жабумен айналысатын салушы-ораушылар
      Флотаторшылар
      Негiзгi жабдықтар мен газ қалдықтарын тазалаушылар
      Жұмыс істеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушiлер
      Электр және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлары
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      12. Тұз сұйықтары мен сiлтiлердегi электролиттi тәсiлмен металл алу
      а) Жұмысшылар
      Химиялық сұйықтар, гипохлорид әзiрлеу аппаратшылары
      Кептiру аппаратшылары
      Катодшылар
      Тиеу механизмдерiнiң машинистерi
      Кран машинистерi (краншылар)
      Диiрмен машинистерi
      Винипласт дәнекерлеушiлерi
      Қорғаныс дәнекерлеушiлер
      Балқытушылар
      Түстi металдар мен құймаларын таратып құюшылар
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропшылар
      Катод, анодты металл, шикiзат, күл тиелген вагонеткаларды тасымалдаушылар
      Катод тазалаумен айналысатын өнiм тазалаушылар
      Шикiзат пен окрап жуудан басқа электролит ванналарының шламшылары
      Сулы сұйықтар электролизшiлерi
      Электро-слесарь түйістiрушiлер
      Анодтар мен катодтар әзiрлеумен айналысатын қолмен дәнекерлейтiн электр дәнекерлеушiлер
      Жұмыс істеп тұрған өндірістерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушiлер
      Электрмен және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлерi
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер (электролиттi фольга өндiрiсiнен басқа)
      13. Түстi металл ұнтақтарын өндiру
      а) Жұмысшылар
      Металл ұнтақтары өндiрiсiндегi аппаратшылар
      Мырыш ұнтақтары өндiрiсiндегi газогенераторшылар
      Винипласт дәнекерлеушiлерi
      Қорғасынмен дәнекерлеушiлер
      Мырыш шаңы өндiрiсiндегi пешшiлер
      Металлургиялық тәсiлмен алынған шаңдарды буып-түюдегi салушы-ораушылар
      Карборунды бұйымдарды әзiрлеудегi отқа төзімді бұйымдарды қалыптаушылар
      Сулы сұйықтарды электролиздеушiлер
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер мен аға мастерлер
      14. Анодтар мен вайербарстарды өндiру
      а) Жұмысшылар
      Шихта тиеушiлер
      Түстi метал құюшылар
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
      Таратып құю машиналарының машинистерi
      Балқытушылар
      Түстi метал мен құймаларды таратып құюшылар
      Мыс пен күлдi iрiктеумен айналысатын iрiктеушiлер 
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушілер
      Электрмен және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлерi
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      15. Шаң ұстау және газ тазалау
      а) Жұмысшылар
      Эксгаустер машинистерi
      Шаң, газ ұстаушы жабдықтарға қызмет көрсетушi операторлар
      Металлургиялық тәсілмен алынған шаңды буып-түюдегi салушы ораушылар
      Шаң ұстау жабдықтарын, пештердi, газ қалдықтары мен колосниктердi тазалаушылар
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушiлер
      Электрмен және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлерi
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      16. Шлам өңдеу
      а) Жұмысшылар
      Титан және сирек кездесетiн металдар өндiрiсiндегi аппаратшылар
      Ерiту аппаратшылары
      Күйдiрушiлер
      Балқытушылар
      Түстi металдар мен құймаларды таратып құюшылар
      Кептiрушiлер
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1 Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесарь-жөндеушiлер
      Электрмен және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлерi 
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      17. Сирек кездесетiн металдар кальцийды, магнийды және титанды металлургиялық және химиялық металлургия тәсiлдерiмен алу
      а) Жұмысшылар
      Шихта күлденуiндегi агломератшылар
      Эпитаксиальды құрылымдар өндiрiсiнде жұмыс iстейтiндердi және 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн қолданылған N 2 Тiзiмде аталғандарды қоспағанда барлық атаудағы аппаратшылар
      Титан ысқыштарының шаңын қағушылар
      Дозалаушылар
      Тиеушi түсiрушiлер
      Технологиялық пештердiң от жағушылары
      Брикет престерiнiң машинистерi
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
      Диiрмен машинистерi
      Реакциялық аппараттарды жөндеу және қалпына келтiрумен айналысатын монтажшылар
      Ыстық жұмыстардағы отқа төтеп берушiлер
      Эпитаксиальдық өндiрiсiнен басқа жартылай өткiзушi материалдарды прицизиалық кесу операторлары
      Иодиодты рафинадтау пешшiлерi
      Титан және сирек кездесетiн металдарды қалпына келтiру және дистиляциялау пешшiлерi
      Термикалық әдiспен қалпына келтiру пешшiлерi
      Титан құрамды және сирек топырақты материалды өңдеу пешшiлерi
      Yш қышқылды сүрме өндiрiсi пешшiлерi
      Балқытушылар
      Барийлi электролит балқытушылары
      Электронды сәулелi балқыма балқытушылары
      Эпитаксиальды құрылым өндiрiсiнен басқа жартылай өткiзгiш материалдарды қоспалаудағы жартылай өткiзгiш материалдарын шихталарын дайындаушы
      Қыздырушылар
      Қатты қыздырма бұйымдарын пiсiрушiлер
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi бағаншылар
      Кептiрушiлер
      Кальций өндiрiсiндегi сүзгiшiлер
      Хлораторшылар
      Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстерде орналасқан қондырғылар жабдықтарын жөндеумен айналысатын, негiзгi жұмысшылары технологиялық процестердi жүргiзетiн, N 1  Тiзiм бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алу құқығын пайдаланатын жөндеу қызметтерiнiң жұмысшылары, соның iшiнде:
      Газбен кесушiлер
      Слесар-жөндеушiлер
      Электрмен және газбен пiсiрушiлер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электр монтерлерi
      Қолмен пiсiрушi электр пiсiрушiлерi
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      18. Түстi және қымбат металдарды өңдеу және қайта өңдеу
      1) Балқыту өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Металды құюшылар
      Металл құюмен айналысатын қалыпшы құрастырушы
      Түстi металл құюшылар
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
      Ыстық жұмыстағы отқа төтеп берушiлер
      Балқытушылар
      Түстi металдар мен құймаларды таратып құюшылар
      Ыстық металл кесумен айналысатын металды қайшымен және преспен кесушiлер
      Ыстық металды арамен, қол арамен және станокпен кесушiлер
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропшылар
      Пеш жанындағы шихталаушылар
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      2) Азот қышқылды күмiс, аффинаж және химиялық таза қымбат металдарды алу және оларды өңдеу өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Қымбат металл өндiрiсiндегi аппаратшылар
      Қатты құймалар мен тығыз балқитын металдар өндiрiсiндегi аппаратшылар
      Диiрмен машинистерi
      Газ, шаң ұстаушы жабдықтарға қызмет көрсету операторлары 
      Түстi металдарды жасытушылар
      Балқытушылар
      Азот қышқылды күмiс пен химиялық таза қымбат металдар өндiрiсiндегi жұмысшылар    
      Кептiрушілер
      Термистер
      ТВЧ жабдығындағы термистер
      Шихталаушылар
      Су ерiтiндiсiн электролиздеушілер
      б) Басшылар мен мамандар
      Мастерлер, аға мастерлер
      3) Прокат өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Қорғасын прокатындағы суық метал вальцовшылары
      Технология пештерiнiң от жағушылары
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
      Түстi металды қыздырушылар
      Түстi металды күйдiрушiлер
      Бұйымдарды жалатушы
      Ыстық металды машинамен түзетушiлер
      Қорғасынды престейтiн гидропресшiлер
      Ыстық металл прокатшылары
      Ыстық металл кесушiлер
      Ыстық металды қайшы және преспен кесушiлер
      Ыстық метал мен қорғасынды арамен, қоларамен және станокпен кесушiлер
      Қорғасын кесудегi суық металл кесушiлер
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi бағаншылар
      Металл щеткаларымен металл тазалайтын өнiм тазалаушылар
      б) Басшылар мен мамандар
      Осы тарауда (3-тармақша) көрсетiлген жұмысшыларға басшылық жасайтын мастерлер, аға мастерлер
      4) Құбыр-прес, прес және сүйрету өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Ыстық сүйретудегi түстi металл сүйретушiлер
      Ыстық құбыр вальцовкалаудағы вальцовшылар
      Технологиялық пештердiң от жағушылары
      Ыстық металл қыздырушылар
      Ыстық металл күйдiрушiлер
      Гидропрес пресшiлерi
      Пiшiндеушiлер
      Ыстық прокаттағы құбыр прокатшылары
      б) Басшылар мен мамандар
      Осы тарауда (4-тармақ) көрсетiлген жұмысшыларға басшылық жасайтын мастерлер, аға мастерлер
      5) Мырыш шаңы мен мырыш қышқылын алу
      а) Жұмысшылар
      Елеу жабдықтарының машинистерi
      Мырыш шаңы мен мырыш қышқылын қаттаудағы салушы-ораушылар
      б) Басшылар мен мамандар
      Осы тарауда (5-тармақ) көрсетiлген жұмысшыларға басшылық жасайтын мастерлер, аға мастерлер
      19. Қатты құймалар мен тығыз құймалы металдар
      а) Жұмысшылар
      Ұнтақтау мен елеудегi металл ұнтақтары өндiрiсiнiң аппаратшылары
      Вольфрам, кобальт, хром, молибден, никель және шайырлы натрий тұздары өндірісіндегі қатты құймалар мен тығыз құймалы металл өндіруші аппаратшылар
      Вольфрам, кобальт, хром, молибден, никель және шайырлы натрий тұздары өндірісіндегі қатты құймалар мен тығыз құймалы металл өндіруші аппаратшы - гидрометаллургтер
      Жасанды шеелит жасайтын аппаратшылар
      Карбидтеу аппаратшылары
      Молибден қалдықтарын қышқылдандыратын аппаратшылар
      Кобальтті қалпына келтірудегі қалпына келтіру пештерінің аппаратшылары
      Түсті металды ыстық қалпында сүйрететін сүйретушілер
      Балғалар мен прес ұсталары
      Ротация машиналарының штамптаушы-ұсталары
      Ыстық жұмыстар учаскелерінің кран машинистері (краншылар)
      Диірмен машинистері
      Елеу жабдықтарының машинистері
      Күйдірушілер
      Балқытушылар
      Электронды-сәулелі балқыма балқытушылар
      Қатты құймаларды ыстық күйінде престеуші пресшілер
      Қыздырушылар
      Ыстық металл прокатшылары
      Сіңірушілер
      Ұнтақтарды механикалық елеушілер
      Тығыз құймалы металл бұйымдарын пісірушілер
      Қатты құймалы металл бұйымдарын пісірушілер
      Ұнтақтар мен қоспаларды кептірушілер
      Сулы сұйықтарды электролиздеушілер
      Балқытылған тұздарды электролиздеушілер
      20. Сынап, элементарлық күкірт, ксантогенат, мышьяк, хром тұздары, күкіртті натрий, жарық құрамдары, аммоний молибдаты, сталинит олардың қоспалары өндірісі. Алтын, күміс, платина, платина тобындағы металдар аффинажы. 
      а) Жұмысшылар 
      Көрсетілген өндірістердегі технологиялық процестермен, жабдықтар жөндеумен толық жұмыс күні айналысатын барлық жұмысшылар 
      Көрсетiлген өндiрiстерде қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар: түстi металлургия өнiмдерiн бақылаушылар, қосалқы жұмысшылар, шикiзат, жартылай дайын өнiмдер, дайын өнiмдер мен қалдықтарды сынамалау және өңдеумен, әперу және қабылдаумен айналысатын жұмысшылар, өндiрiстiк сұйықтармен ағын суларды өңдеумен, шикiзат, қышқылдарды жартылай өнiмдермен, дайын өнiмдi тасымалдаумен, шикiзатты, қышқылдарды, жартылай өнiмдер мен өнiмдердi орап салумен айналысатын жұмысшылар 
      б) Басшылар мен мамандар 
      Цехтарда, бөлiмшелердегi мастерлер мен аға мастерлер 
      Бақылау мастерлерi (учаске, цех)

   8. Химия өндiрiсi

      А. Өнеркәсiптiң химиялық және мұнайхимиялық салалары кәсiпорындарында төменде аталған өндiрiстер мен жұмыстарда толық жұмыс күнi бойы iстейтiн жұмысшылар, басшылар және мамандар: 
      1. Активтенген көмiр*; алюмогел; аэрогел; альдегидтер және олардың туындылары аминдер, олардың қоспалары; аммиак (газ шикiзатын қоса алғанда); активтенген пиролюзит; асбовенил; ақ күйе, бром, оның қосындылары; ванадийлi және сүрмелi қосындылары; алыну тәсiліне қарамастан күкiрт құймалары; этиленнiң галоидотуындылары, олардың полимерлерi мен сополимерлерi; гератоль гопкалит; графит-коллидты препараттар; гуанидиндер және оның туындылары; марганец қос тотығы; детергенттер; диметилсульфат; дисульфуратор; дипроксид; ингибиторлар және оның туындылары; ионауыспалы шайыр және олардың жартылай өнiмдерi; иод, оның қоспалары; каустикалық сода; капролактама; камфоралар; кальций карбиды; карбюризаторлар; катализаторлар; органикалық ерiткiштер қолданылған лак, бояу өнiмдерi; кетондар, олардың туындылары, коагулянт; креолин; лактар мен олардың қосындылары; меркаптандар; металды натрий, калий, олардың қышқылдары; химиялық тәсiлмен алынған метал ұнтақтары; минералдық және органикалық қышқылдар, олардың қосындылары, туындылары оның iшiнде регенерация, денитрация және концентрациялар; минералды тұздар; мипоросепараторлар; мочевиналар; мышьяк және оның тұздары; өнбейтін құрамдар және оның токсиндері; нитроқоспалар; некаль, тиокол, мышьяктыларды байыту, апатитонефелиндi күкiрттi кендер; органикалық және органикалық емес реактивтер; тотық және асқын тотық, гидроасқын тотықтармен, олардың қосындылары; этилен және оның негiзiндегi өнiмдер тотықтары; органикалық майлы хош иiстi және гетероциклды шикізат негізінде синтезделетiн органикалық өнiмдер, оның ішінде, бояуларды, дақтар мен лактарды синтездеу өнiмдерi; оссеин; мұнай, көмiр сутегi пиролизы; пирогаз тазалау, компримирлеу, бөліну, газ, табиғи газ крекингi; пластификаторлар; негiзi бар пласмастар; фенолдар, крезолдар, ксиленолдар, резорциндер, фенол қосындылары меламиндiкi, анилин, фурфурол, тиомочевина, изоцианаттар, полиамидтер, полиуретандар, полиэфир шайыры, целлюлоза жай және күрделi эфирлерi; үздiксiз және штапелды шыны талшықтары (жылу өткiзбейтiн шыны талшықтарынан басқа), сондай-ақ оның және шыны пластик өнiмдерi; полидиен; поливинилпирролидон; акрилды және метакрилды қышқылдар және олардың туындыларының полимерлерi мен сополимерлерi; қарапайым винил эфирiнiң полимерлерi; полиэтилентерефтолаттар, бутадиен, полиизобутилен, изопрен латекстер, пленкалы және олардың негiзiндегi басқа материалдар; полифосфаттар; поликарбонат пленкалары; форопластар; порофор; престеушi материалдар; бензол, бензоил, нафталин, олардың гомолок туындылары; қарапайым күрделi эфирлері; сынап приборлары мен препараттары; резина, резина техникалық шина цехтары: шикiзат даярлау, вулканизациялау, резина желiмiн әзiрлеу; жарық шамдары; қорғасынның, сынаптың, хромның, олардың қосындыларының өнiмдерi; селена, теллура, селендi, мысты, цинктi қосындылар; күкiрттi көмiртегi; силикогел; синтетикалық каучук; синтетикалық витаминдер; синтетикалық бояулар, дактар, олардың ұнтағы, кептiру; синтетикалық шайырлар, лактар; барий, титан; қосындылары; спирттер, олардың қосындылары; стирола, олардың туындылары; полимерлер, сополимерлер; сульфокөмiр; сцинтиляциялық материалдар; жылу сезгiш бояулар, қарындаштар; техникалық жем азықтық фосфаттар; техникалық көмiртегi, оның негiзiндегi материалдар; көмiр сутегiлер, оның қосындылары; уротропин; фенол, оның қосындылары; ферромагниттi, пеногенератор ұнтағы, флотореагенттер; формагликоль; фосфор, оның туындылары; барлық, сыныптағы фриондар; фригидтер; фтор, оның қосындылары; фторхлорлы органикалық қосындылар; химикаттар: резина, каучук, ауыл шаруашылығы, бау бақша, медициналық препараттар, бензиндер, шаңмен күресу үшiн жағар, трансформатор майлары, флотореагенттер, пластикалық масса, түрлi түстi, қара-ақ кино-фото пленкалар үшiн жасанды талшықтар, кино-фото өнеркәсiбi үшiн қағаздар, өсiмдiктердi қорғау дәрiлеу химиялық құралдары, жолатпайтын құралдар, олардың негiзiндегi препараттар; химиялық сорғыштар, хлор, оның қосындылары; хлорвинил, оның полимерлерi, сополимерлерi; целлозольфтер; цианистi, роданистi қосындылар; ционадтар, диизоционадтар, олардың туындылары; экстралин; элементорганикалық қосындылар; қымбат металдардың эмальдары препараттары; майлы қосындылар эмульсиялары, олардың жұмсартушылары; этил сұйығы; улы химикаттар 
      Арнаулы өндiрiстерде (цистерналарды, сыйымдылықтарды тазалау, жуу, жөндеу және улы заттардан босаған және арнаулы өндiрiстiк ыдыстарды өңдеудi қоса алғанда) және арнаулы химиялық заттар лабораторияларында жұмыс iстейтiн қызметкерлер. Коррозияға қарсы құрамдар мен қаптау цехтары, бөлiмшелерi учаскелерiнiң қызметкерлерi 
      Технологиялық және электр жабдықтарына (бақылау өлшеу приборлары мен желдеткiштен басқа), коммуникациялар өндiрiстiк канализациялар мен тоннельдердi газсыздандыру және жоғарыда көрсетiлген өндiрiстер мен бөлiмшелердегi алдын алу қызметiн көрсету, жөндеумен айналысатын жұмысшылар, мастерлер мен аға мастерлер, механиктер мен энергетиктер 
      Хлор өндiрiсiндегi баллондар мен контейнерлерге хлор толтыру, сондай-ақ хлорды таратумен айналысатын қызметкерлер 
      Резина, резина техникалық және шина өндiрiсiндегi дайындау шикiзат әзiрлеу вулканизациялау, резина желiм дайындаумен айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      Ронгалит және сульфирленген май өнiмдерi өндiрiсiндегi жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      2. Асбестi техникалық бұйымдар өндiрiсі 
      а) Жұмысшылар 
      Асбестi техникалық бұйымдар өндiрiсiнде төмендегi цехтар, учаскелер мен бөлiмшелерде: дайындау (әзiрлеу) тоқыма, иiру аппараттық, айшықты, автотрактор бөлшектерi, автоқалыпты бөлшектер, шиыршықталған спиральды астарлар, картон және сүзгiлер, параниттi, сынауэксперименталды вальцленталары, өнеркәсiп техникасы 
      Технологиялық және электр жабдықтарына (бақылау өлшеу приборлары мен желдеткiштерден басқа) профилактикалық қызмет көрсету жөндеумен айналысатын жұмысшылар 
      б) Басшылар мен мамандар 
      Жоғарыда аталған цехтар, учаскелер мен бөлiмшелердегі ауысым, учаске мастерлерi мен аға мастерлерi, бастықтары 
      Жабдықтар (бақылау, өлшеу приборларымен желдеткiштерден басқа) жөндеу жөнiндегi мастерлер (аға мастерлер) 
      Жоғарыда аталған цехтар, учаскелер, бөлiмшелердегi энергетиктер 
      Жоғарыда аталған цехтар, учаскелер, бөлiмшелердегi механиктер 
      Б. Өнеркәсiптiң және халық шаруашылығының басқа салалары кәсiпорындарының өнiмдердi өндiрудiң технологиялық процесiнде толық жұмыс күнi iстейтiн жұмысшылар мен мастерлер: 
      органикалық емес химия, тыңайтқыштар, полимерлер, пластикалық массалар (композициялық материалдар, шыныпластиктер мен полеуритан, оның iшiнде бүрку әдiсiн қоса), каучуктер, лакбояу, тұрмыстық химия, органикалық синтез, синтетикалық бояулар, мұнайхимиялық, резинотехникалық және асбест, химиялық реактивтер, жұмыс аймағының ауасында қауiптiлiгi 1 және 2 сыныптық зиянды заттар, сондай-ақ канцерогендер болған жағдайда жекелеген цехтар, бөлiмшелерде, учаскелерде және қондырғыларда тазалығы жоғары заттар. 
      Аталған өндiрiстердегi технологиялық және электр жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар мен мастерлер. 
       Сiлтеме. * Өнеркәсiптiң химиялық-фармацевтикалық салаларына қолданылады 

  9. Жарылғыш және жарылуға түрткi болатын заттар, оқ-дәрi
мен әскери жабдықтар өндiрiсi

      1. Күкiрттi, азот қышқылдары, олардың тұздарының, күштi азот қышқылы негiзiндегi сұйық ракета отындарының тотықтырғыштары, селена, пайдаланылған қышқылдардың денитрациясы мен концентрациясы, жарылғыш заттар мен оқ дәрi өндiрiсiндегi қышқылдарды рекуперациялау өндiрiсi 
      Аталған өнiмдердi пайдалану және жасау кезiндегi технологиялық процеспен және жөндеумен толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар және мамандар 
      2. Жарылғыш заттарды, өнеркәсiптiк жарылғыш заттарды қоса әзiрлеу және жасау 
      Жаңа жарылғыш заттарды әзiрлеу, сондай-ақ жарылғыш заттардың барлық түрiн өндiретiн технологиялық процесте толық жұмыс күнi бойы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      3. Оқ-дәрiлердiң, құрғақ отын зарядтарының, газсыз және газы аз пиротехникалық құрамдардың, от қоспаларының, от жеткiзушi және тұтату пiлтесiнiң, зарядтардың, жанғыш гильзалардың, күштi азот қышқылы негiзiндегi сұйық ракета отынының тотықтырғыштарын, сондай-ақ олардың негiзiндегi жартылай фабрикаттар мен композициялардың жаңа түрлерiн әзiрлеу мен барлық түрлерiн өндiру 
      Көрсетiлген өнiмдердi әзiрлейтiн және өндiретiн технологиялық процесте және жөндеумен толық жұмыс күнi бойы айналысатын (тұтанғыштар үшiн метал қабық әзiрлеумен айналысатын қызметкерлердi қоспағанда) жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      4. Мақта целлюлозасын, пироксилин және коллоксилин өндiру 
      Коллоксилин өндiрiсiнiң технологиялық процесiнде, линттi ағарту, кептiру, жуумен, суларды бейтараптандыру және суды жұмсартқыш ерiтiндiлердi әзiрлеумен айналысатын жұмысшылардан басқа, толық жұмыс күнi бойы айналысатын жұмысшылар, мастерлер және аға мастерлер 
      Пироксилин, гипохлорид ерiтiндiсiн әзiрлеуде, жуу, ағарту және кептiрудегi өндiрiстiң технологиялық процесiмен жөндеуде толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      5. Күкiрт айдау және күкiрт балқыту өндiрiсi 
      Аталған өндiрiстiң технологиялық процесiнде iстейтiн және оларды жөндеумен толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      Эфир, коллодий және ерiтiндiлердi рекуперациялау және аршу 
      Аталған өндiрiстердiң технологиялық процесiнде iстейтiн және оларды жөндеумен толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      Барлық әскери жабдықтарды, әскери бөлшектер қатты отынмен жабдықталған ракета двигательдерiн, пиротехникалық бұйымдарды, жарылуға түрткi болатын құралдарды 2-3 тармақтарда көрсетiлген өнiмдер бар басқа да құрастырушыларды жинау, бөлшектеу, жабдықтау және жөндеу 
      Ракеталарды, әскери жабдықтарды және олардың құрғақ отынмен, оқ дәрiмен, жарылғыш заттармен және пиротехникалық құралдармен жабдықталған элементтерiн кәдеге жарату және жою 
      Осы аталған өндiрiстердегi, сондай-ақ бұл өндiрiстердiң жаңа технологияларын әзiрлеу кезiндегi технологиялық процестерiнде iстейтiн және оларды жөндеумен толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Ракеталарды, әскери жабдықтармен және олардың құрғақ отынмен, оқ дәрiмен, жарылғыш заттармен және пиротехникалық құралдармен жабдықталған элементтерiн кәдеге жаратумен және жоюмен айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Метол, селективтiк ерiтiндi, натрий динитрокрезоляторы және аммоний өндiрiсi
      Аталған өндiрiстердiң технологиялық процесстерiнде iстейтін және оларды жөндеумен толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар

  10. Мұнай, газ, газ конденсаты, көмiр және сланецтi қайта
өңдеу

      1. Төменде көрсетiлген өндiрiспен айналысатын жұмысшылар:
      күкiрттi, мұнайды айдау, крекерлеу және олардан мұнай өнiмдерiн жасау;
      каталитикалық риформингi;
      сланец және көмiр шайырын айдау; күкiрттi мұнай өнiмдерi пиролизi; хош иiстi көмiр су тегiлердi ретификациялау; күкiрт сутегi және көмiртегi қышқылды газдарды компримирлеу және фракционерлеу; бензинді, күкiрт қышқылды алкилирлеу, этилдеу; мұнай өнiмдерi мен жасанды сұйық отынды қышқылды, селективтi сумен тазарту және депарафиндеу; 
      суды, парафиндi, церезиндi, меркаптандарды, катализаторларды, мұнай өнiмдерiнiң тұнбалары; коксты, мұнай шикiзатының синтетикалық өнiмдерiн дефеноляциялау қатты отын өнiмдерiнiң жартылай кокстендiру газдарды күкiрт қосындыларынан, көмiртегi қышқылынан тазарту; қатты отын мен күкіртті мұнай өнiмдерiн гидрирлеу; көмiр сутегілерi синтезi; гидрирлеу синтез, жартылай кокстендiру, кокстендiру және қатты отынды газдандыру өнiмдерiн қайта өңдеу; сiлтiлi қалдықтарды майсыздандыру және қышқылсыздандыру; күкiрт сутегiлi мұнайды және газ конденсатын электрлi тұзсыздандыру және тұрақтандыру, гидротазалау, элементарлы (газ) күкiрт алу:
      Барлық аппаратшылар
      Барильетшiлер
      Ұнтақтаушылар
      Кокс тазартушылар
      Коксты қолмен түсiрушiлер
      Элементарлы (газ) күкiртiн босатумен және тиеумен айналысатын бульдозер машинистерi
      Этилденген бензинмен жұмыс iстейтiн, отынды моторлы сынаумен айналысатын машинистер
      Технологиялық насос машинистерi
      Ыстық жұмыс учаскелерiнде және сұйық күкiрт айдаумен айналысатын технологиялық насос машинистерi
      Элементарлы (газ) күкiрттi тиеумен айналысатын экскаватор машинистерi
      Технология жабдықтарының (операторы Этил ерiтiндiсiн түсiрумен және ағызумен айналысатын жұмысшылар
      Рампылаушылар
      Тазалаушылар
      N 1 тiзiмде көрсетілген өндiрiстердегi технологиялық жабдықтарды жөндеумен айналысатын слесарлар
      N 1 тiзiмде көрсетiлген өндiрiстерде жұмыс iстейтiн слесарь-жөндеушiлер
      N 1 тiзiмде көрсетілген өндiрiстердегi электр жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электр жөндеушілер
      2. Техникалық көмiртегi өндiрiсiмен толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар

  11. Металл өңдеу

      1. Балқыту өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Ваграншылар
      Құймаларды түсiрушiлер
      Газ шаруашылығындағы газшылар
      Ыстық күйiнде прибылдар мен летниктер кесу жұмыстарын атқаратын газбен кесушiлер
      Шахта пештерiнiң көрiкшiлерi
      Вагранкаға және пештерге шихта құлатушылар
      Металл құюшылар
      Ожаушылар
      Балқыту пештерiнiң жанындағы технологиялық пештердiң от жағушылары
      Ортадан тепкiш машиналармен вакуумды, ортадан тепкiш-вакуумды және ортадан тепкiш құю тәсiлiмен құюшылар
      Металл және құйма құюшылар
      Қысым арқылы құю машиналарының құюшылары
      Құлату машиналарының машинистерi
      Миксершiлер
      Қайрақшылар
      Стопор терушiлер
      Металл қалдықтарын күйдiрушiлер
      Металдың үстiңгi қабатындағы ақауларды өңдеушiлер
      Құймаларды зiмпарамен және қолмен (балғамен, сынамен, пневмоқұралмен) өңдейтiн кесушiлер
      Ожаулар мен пештердi ыстық күйiнде жөндеумен айналысатын отқа төтеп берушiлер
      Зiмпараны қолданып жұмыс iстеумен айналысатын фасонды құймаларды қырлаушы
      Формаларды металл күкiрт ұнтағымен бүркушi
      Фурмдармен жұмыс iстейтiн балқытушылар
      Металдар мен балқыма балқытушылар
      Болат құю арналарын әзiрлеушiлер
      Нысандарға фторлы тұнбалар бүркумен айналысатын жұмысшылар
      Болат құюшылар
      Фторлы тұнбалар құрастырушылар
      Вакуумдық пештердiң болат құюшылары мен олардың көмекшiлерiнен басқа барлық болат құюшылар мен олардың көмекшiлерi
      Қыздырылатын жабдықтардың өзектерiн дайындаумен айналысатын машинамен формалау өзекшiлерi
      Ыстық металды қолмен тиеумен және түсiрумен айналысатын термистер
      Ыстық жұмыс учаскелерiнде балқыту өндiрiсiмен айналысатын тасымалдаушылар
      Бункерлердегi (тоннельдердегi) пайдаланылған топырақ пен ыстық күлдi жинаумен айналысатын құю цехтарындағы жинаушылар
      Балқытуға қатысатын қолмен формалаушылар
      Балқытылған металды хлорлау процесiн жүргiзумен айналысатын хлораторшылар
      Камералардың iшiнде құймаларды қолмен және противогазбен өңдеумен айналысатын, металды, құйманы, бұйымдар мен бөлшектердi тазалаушылар
      Балқыту пештерiне қызмет көрсетушi күлшiлер
      Құймалардағы ақауды ыстық күйiнде түзетумен айналысатын электрогазбен дәнекерлеушiлер
      б) Басшылар мен мамандар
      Құю өндiрiсiндегі балқыту, құю (ағызу), кокильдi құю, құймалар мен кесiндi бөлшектердi термо өңдеу, аралықтары мен учаскелерiнiң мастерлерi мен аға мастерлерi
      2. Ұста-престеу өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Ыстық жұмыстардағы бандажшылар
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кеме июшiлер
      Қыздыру пештерiнде ыстық металды көмкерумен айналысатын көмкерушi-салушылар
      Балға және пресс ұсталары
      Қолмен соғатын ұсталар
      Ұста-штампылаушылар
      Ротация машиналарындағы штамптаушы ұсталар
      Балғалардың, престердiң және манипуляторлардың машинистерi
      Металл қыздырушылар (пiсiрушiлер)
      Термикалық пештердегi жабдықтар мен агрегаттарды термоөңдеумен айналысатын реттеушiлер
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi металдың үстiңгi қабатының ақауларын өңдеушiлер
      Металды орнықтырушылар
      Ыстықтай штампылайтын пресшiлер
      Ыстық жұмыстармен айналысатын жаймашылар
      Ыстық металл өңдеумен айналысатын рессоршылар
      Ыстық металл қағумен айналысатын стропшылар
      Ыстық металды апарумен (әперумен, әкетумен) айналысатын тасымалдаушылар
      б) Басшылар мен мамандар
      Ұста-пресс өндiрiсiнiң балға (ұста), пресс және термикалық бөлiмшелерiнiң, аралықтары мен учаскелерiнiң, сондай-ақ рессор өндiрiсiнiң ыстық учаскелерiнiң мастерлерi, аға мастерлерi
      3. Термоөңдеу
      а) Жұмысшылар
      Ыстық металды пеш жанында қолмен тиеумен және түсiрумен айналысатын қыздырушылар
      Металл қыздырушылар (металл пiсiрушiлер)
      Циан ыдыстары менциан қалдықтарын бейтараптандырумен айналысатын цианды ерiтiндiлердi бейтараптандырушылар
      Үнемi ыстық пеш жанындағы жұмыстармен айналысатын термистер
      Цианды, қорғасынды және балқытылған тұздар ванналарында жұмыс iстейтiн термистер
      Ванналарды циандар мен қорғасыннан тазалаушылар
      б) Басшылар мен мамандар
      Қыздыру пештерiнiң, шыңдау, күйдiру, цементтеу, өңдеу және термоөңдеу учаскелерiнiң мастерлерi, аға мастерлерi
      4. Абразивтiк өндiрiс
      а) Жұмысшылар
      Абразивтiк материалдарды балқыту учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
      Абразивтiк материалдарды балқытушылар
      Кремний карбидын балқытушылар
      Пеш электродшылары
      б) Басшылар мен мамандар
      Абразивтi материалдарды балқыту учаскелерiндегi мастерлер
      5. Металл өңдеу жөнiндегi басқа кәсiптер
      а) Жұмысшылар
      Қазандық және кеме корпустары өндiрiсiндегi ыстық металды майыстырумен айналысатын вальцовшылар
      Металды ыстық күйiнде плазмалы-доғалы кесумен айналысатын газбен кесушiлер
      Сүңгуiр қайықтарының құрылысы және жөндеу кезiнде iшкi бөлiмдерiнде жұмыспен айналысатын кеме гуммершiлерi
      Ұдайы 1-2 сыныпты зиянды заттармен жұмыс iстейтiн кеме гуммершiлерi
      Қорғасын-қалайы құймаларын құюшылар
      Жабық камераларда, кеме бөлмелерiнде, резервуарларда жұмыс iстейтiн сырлаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi кран машинистерi (краншылар)
      Жабық камералар мен резервуарларда жұмыс iстейтiн металлизаторлар
      Аппараттардың iшкi және сыртқы жұмыстарын металды қыздырып және ауа-доғалы жонуды қолданып атқаратын кесушiлер
      Ыстық тәсiлмен мырыштаушылар
      Құрамында қорғасыны бар баббит және басқа балқымаларды балқытумен айналысатын металл және құйма балқытушылар
      Титан балқымаларынан есу қалақтарын кесумен айналысатын кеме кесушілерi
      Ыстық жұмыс учаскелерiндегi стропшылар
      Бұйымдарды қыздырып дәнекерлеу жұмыстарын атқаратын қолмен дәнекерлейтiн электр дәнекерлеушiлер
      Қол виброелектерi арқылы бүрку тәсiлімен ыстық шойын аппараттарға және iрi көлемдi (сыйымдылығы 0,4 куб.м. және одан көп) бұйымдарға эмаль жағумен айналысатын эмальдаушылар

  12. Электротехника өндiрiсi және электротехника жабдықтарын
жөндеу

      а) Жұмысшылар
      Қорғасын аккумуляторлары өндiрiсiндегi аккумулятор пластиналарының автоклавшы-кептiрушiлерi
      Электризоляция сырларын, шайырлар мен мастика пiсiрушiлер
      Шайыр құюшылар
      Қорғасын аккумуляторлары, гальваникалық элементтер мен батарейлер және электркөмiр өнiмдер өндiрiсiндегi диiрмен машинистерi 
      Қорғасын аккумуляторлар, гальваникалық элементтер мен батарейлер өндiрiсiндегi құрғақ массаны араластырушылар 
      Электркөмiр өндiрiсiндегi көмiр массаларын араластырушылар 
      Аккумулятор (қорғасын ) пластиналарын майлаушылар 
      Фторопластпен ыстық күйiнде жұмыс iстейтiн кабельдер мен сымдарды пластикаттармен және резинамен престеушiлер 
      Қорғасынмен жұмыс iстейтiн кабельдердi қорғасынмен немесе алюминиймен престеушiлер 
      Фторопластпен ыстық күйiнде жұмыс iстейтiн пластмасса бұйымдарды престеушiлер 
      Фторопластпен ыстық күйiнде жұмыс iстейтiн пластмасса бұйымдарды престеушiлер 
      Қышқылды аккумуляторлар, гальваникалық элементтер мен батарейлер өндiрiсiндегi, сондай-ақ 1-2 сыныпты қауiптi заттармен немесе канцерогендi активтi массалар әзiрлеушiлер 
      Электротехникалық бұйымдарды 1-2 сыныпты қауiптi заттармен немесе канцерогендермен майлаумен айналысатын сiңiрушiлер 
      Қорғасын аккумуляторлары мен басқа да химиялық ток көздерiн 1-2 сыныпты қауiптi заттармен немесе канцерогендердi қолданып формалаумен және құрастырумен айналысатын жұмысшылар 
      Көмiр массаларын ұсақтаушы-дозалаушылар 
      Фторпластпен ыстық күйiнде жұмыс iстейтiн пластмасса пiсiрушiлер 
      1-2 сыныпты қауiптi заттармен немесе канцерогендермен жұмыс iстейтiн ламелсiз аккумуляторлар мен элементтер электродшылары 
      1-2 сыныпты қауiптi заттармен немесе канцерогендермен жұмыс iстейтiн ламелдi аккумуляторлар мен элементтер электродшылары
      б) Басшылар мен мамандар
      Кабельдердi қорғасындау және қорғасын аккумуляторлар өндiрiсiндегi мастерлер, аға мастерлер

  13. Электронды техника және радиоаппаратура бұйымдары
өндiрiсi

      а) Прибор мен бұйымдарды әзiрлеу кезiнде сынап қолданылатын жұмыс учаскелерiндегi жұмысшылар
      б) Приборлар мен бұйымдарды әзiрлеу кезiнде сынап қолданылатын жұмыс учаскелерiндегi басшылар мен мамандар
      Лаборанттар
      Мастерлер, аға мастерлер
      Механиктер
      Учаске бастықтары
      Технологтар
      в) Қорғасын қышқылы қолданылатын жұмыстармен айналысатын жұмысшылар
      г) Қорғасын қышқылы қолданылатын жұмыстармен айналысатын басшылар мен мамандар:
      Лаборанттар
      Мастерлер, аға мастерлер
      Механиктер
      Учаске бастықтары
      Технологтар

  14. Құрылыс материалдары өндiрiсi

      1. Цемент өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Аспираторшылар
      Шахта пештерiнiң түсiрушiлерi
      Цемент дозалаумен айналысатын шикiзат дозалаушылары
      Пештердi (шахталық) толтырушылар
      Кальцийнатор машинистерi
      Айналмалы пештердiң машинистерi (күйдiрушiлерi)
      Шахта пештерiнiң машинистерi (күйдiрушiлерi)
      Құрғақ тартудағы шикiзат диiрмендерiнiң машинистерi
      Көмiр диiрмендерiнiң машинистерi
      Цемент диiрмендерiнiң машинистерi
      Цемент себушiлер
      Айналмалы пештердiң машинист (күйдiрушiлер) көмекшiлерi
      Шахта пештерiнiң машинист (күйдiрушiлер) көмекшiлерi
      Құрғақ тартудағы шикiзат диiрмендерi машинистерiнiң көмекшiлерi
      Көмiр диiрмендерi машинистерiнiң көмекшiлерi
      Цемент диiрмендерi машинистерiнiң көмекшiлерi
      Ыстық клинкер тасымалдаушылары
      Цемент орап-түюшiлерi
      Шаң камераларын тазалаушылар
      2. Асбест өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Шпур бұрғылаушылары
      Асбестi, байыту фабрикаларының iлеспелi өнiмдерi мен қалдықтарын қолмен және бос артумен айналысатын тиегiштер жүргiзушiлерi
      Шаң түсiрушiлер
      Дүрсiлдетушiлер
      Асбестпен жұмыс iстейтiн жүкшiлер
      Дайын өнiмдi сынаумен айналысатын асбест-байыту өндiрiсiнiң лаборанттары
      Байыту цехтарының (учаскелерiнiң) бақылау аппараттарындағы физикалық-механикалық сынаулар жөнiндегi лаборанттар
      Маркалаушылар
      Байыту фабрикаларындағы құрғақ кен қоймаларында жұмыс iстейтiн бульдозерлер машинистерi
      Аспирациялық қондырғыларда жұмыс iстейтiн вентиляциялық және аспирациялық құрылым машинистерi
      Ұсату-тарту-сұрыптау механизмдерiнiң машинистерi
      Байыту фабрикаларында жұмыс iстейтiн конвейер машинистерi
      Қазандық машинистерi (от жағушылары)
      Байыту фабрикаларының технологиялық цехтарындағы кран машинистерi (краншылар)
      Жабдықтау машинистерi
      Бөлiп салу-орау машиналарының машинистерi
      Асбест рудаларын байытудың iлеспелi өнiмдерi мен байыту фабрикалары қалдықтарын тиеумен және қоймада жинаумен айналысатын тарту агрегаттарының машинистерi және олардың көмекшiлерi
      Асбест рудаларын байытудың iлеспелi өнiмдерi мен байыту фабрикалары қалдықтарын тиеумен және қоймада жинаумен айналысатын экскаватор машинистерi
      Байыту цехтарындағы (учаскелерiндегi) қосалқы жұмысшылар
      Асбест-байыту жабдықтарының реттеушiлерi
      Асбест-байыту жабдықтарын жөндеумен айналысатын слесарь-жөндеушiлер
      Байыту цехтарындағы (учаскелерiндегi) жабдықтарды майлаумен айналысатын майлаушылар
      Сұрыптаушылар
      Кептiрушiлер
      Байыту фабрикаларындағы технологиялық цехтардың электр-газ дәнекерлеушiлерi
      Байыту фабрикаларының технологиялық цехтарындағы барлық электр жөндеушiлер
      Байыту фабрикаларының технологиялық цехтарындағы қолмен дәнекерлейтiн электр дәнекерлеушiлер
      Кезекшi және жабдық жөндеушi электр слесарлары (слесарлар)
      Кезекшi және жабдық жөндеушi электр слесарлары (слесарлар)
      б) Басшылар мен мамандар
      Байыту фабрикалары технологиялық цехтарының мастерлерi, аға мастерлерi
      Байыту фабрикаларының технологиялық цехтары өндiрiстiк учаскелерiнiң мастерлерi, аға мастерлерi
      Байыту фабрикалары технологиялық цехтарының ауысым мастерлерi, аға мастерлерi
      Байыту фабрикалары технологиялық цехтарының механиктерi
      Байыту фабрикалары технологиялық цехтарының энергетиктерi
      3. Минералды мақта өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Ваграншылар
      Шихталаушылар
      4. Тас құю өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Тас құю бұйымдарын құюшылар
      Тас қорытушылар
      Отқа төтеп берушiлер
      Пешшiлер
      Тоннельшiлер

  15. Шыны және фарфор-фаянс өндiрiсi

      1. Барлық шыны түрлерi мен шыны бұйымдары өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Бортшылар
      Шыны бұйымдарын үрлеушiлер
      Қиыршықтаушылар
      Шихта толтырушылар
      Кварц үрлеушiлер
      Кварц балқытушылар
      Шыны құюшылар
      Шыны массаларын терушiлер
      Аралықтарды майлаушылар
      Үрлеу бұйымдарын өңдеушiлер
      Бұйымдарды пешке қоюшылар
      Шыныны машиналардан ажыратушылар
      Шыны бұйымдарды қышқылмен жылтыратушылар
      Ыстық шыныны престеушiлер
      Шыны массаларын ағызушылар
      Шыны қайнатушылар (шыныны термикалық қалыптау жүйелерi пештерiне және электр пештерiне қызмет көрсетумен айналысатындардан басқа)
      Ұдайы үрлеумен және бұйымды үрлеп шығарумен байланысты шыны үрлеушiлер
      Шыныны ерiткiш қышқылмен өңдеу
      Шыны құбырлар мен сымдарды жасаудағы, тартушылар
      Фидершiлер
      Хальмовшылар
      2. Аса жұқа базальт талшықтары, шыны талшықтары, шыны мақтасы және олардан алынатын өнiмдер өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      1. Көрсетiлген өндiрiстердегi технологиялық процестермен ұдайы айналысатын жұмысшылар
      2. Керамикалық, фарфор және фаянс бұйымдары өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Ерiту қышқылымен фарфор және фаянс бұйымдарын өңдеушiлер
      Фриттаушылар

  16. Жасанды және синтетикалық талшықтар өндiрiсi

      Күкiрт көмiртегi, вискозды, мыс-аммиакты, триацетатты, хлоринды, ацетатты, синтетикалық талшықтар, қылдар, жiптер, целлофандар, пленкалар мен сорғыштар өндiрiсiндегі цехтарда, учаскелерде, бөлiмшелерде: штапельды, химиялық, вискоздық, иiру өңдеу, өңдеу-ағарту, ағарту, орау, қышқыл жiбектi жазу және учаскелерде, бөлiмшелерде: штапельды, химиялық, вискоздық, иiру, өңдеу, өңдеу-ағарту, ағарту, орау, қышқыл жiбектi жазу және бояу, қышқыл станцияларында (цехтарда, учаскелерде, бөлiмшелерде) және станцияларда (цехтарда) өңдеу ерiтiндiлерiн, регенерациялауда (күкiрттi көмiртегi, күкiрт пен газдар, күкiрттi көмiртегi өндiрiстерi, ұшатын және органикалық ерiткiштер, мыс, аммиак, капролактан); динилдi жабдықтарға қызмет көрсетуде, күкiрттi көмiртегiн қабылдауда және босатуда; фильерлiк, электрұршықты, шағын иiру насостары шеберханаларында; теруде, ронгалит пен сульфтелген май өнiмдерi өндiрiсiнде толық жұмыс күнi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Химиялық, иiру және өңдеу цехтарында, учаскелерiнде және бөлiмшелерiнде толық жұмыс күнi болатын техникалық бақылау бөлiмiнiң қызметкерлерi
      Цехтың химия лабораторияларының жұмысшылары мен мамандары
      Технологиялық процестi жүргiзушi негiзгi жұмысшылары N 1 тiзiм бойынша мемлекеттiк арнаулы жәрдемақы тағайындалу құқығымен пайдаланатын технологиялық жабдықтар мен электр жабдықтарын жөндеумен, алдын алу шараларымен және қызмет көрсетумен айналысатын цехтардың жұмысшылары, мастерлерi мен аға мастерлерi,механиктерi мен энергетиктерi

  17. Целлюлоза-қағаз өндiрiсi

      1. Целлюлоза және күкiрттi қышкыл мен сiлтiлердi регенерациялау өндiрiсi
      а) Жұмысшылар
      Скипидар жабдықтарының аппаратшылары
      Талл жабдықтарының аппаратшылары
      Химиялық ағаш массаларын пiсiрушiлер
      Целлюлоза пiсiрушiлер
      Сiлтiлердi буландырушылар
      Целлюлоза диффузоршылары
      Сульфат тиеушiлер
      Миксашылар
      Целлюлоза жуушылар
      Күкiрттi қышқыл регенерациялаушылар
      Содашылар
      2. Целлюлоза мен шүберектердi ағарту
      Әк сөндiру аппаратшылары
      Сатураторшылар
      Хлоршылар

  18. Дәрi-дәрмектер, медициналық және биологиялық
препараттар мен материалдар өндiрiсi

      1. Химиялық-фармацевтикалық және фармацевтикалық өндiрiс
      Адамантан, акридин, барбитура қышқылы, бензол, бензоксазин, гидразин, галоидтi қосындылар, диазепин, имидазол, индол, кумарин, метал органикалық қосындылар, морфолин, нафталин, пиперазин, пиперидин, пиразин, пиразанол, пиридазин, пиридин, пиримидин, пирролидин, птеридин, пурин, сиднон, күкiрттi қосындылар, стероид, сульфаниламид, сульфон, тиадиазин, фенол, фенотиазин, фуран, хиназолин, хинолин, хиноксалин, хинон, хинуклидин, цианды қосындылар тобына жататын дәрi-дәрмектер мен жартылай өнiмдер өндiрiсi 
      Гетероциклдiк екi және одан да кеп гетероатомды бесмүшелiк қосындылар, спироқосындылар, күкiрттiң, фосфор мен мышьяктың органикалық қосындылары, ацетосiркесу мен диэтил эфирлерi, шексiз көмiрсутегiлер өндiрiсi 
      Күштi әсер етушi заттарға жататын алколоидтер мен гликозидтер, простагландиндер, iсiктерге қарсы антибиотиктер мен препараттар, синтетикалық гормондар өндiрiсi
      Азо- және диазо қосындыларын, гидрозин, диметилсульфат, изоцианат, галоид және оның органикалық қосындыларын, нитро-, нитрозо- және аминоөнiмдер, цианистi қышқыл және құрамында цианий бар қоспалар тұздары, күкiрттi көмiртегi, фосген, этилен, азид және нитрит, тионилхлорид тотығы, фосфор окси-, және сульфохлоридтерi; қорғасын, сынап, марганец, никель, кадмий және олардың қосындылары, диэтил эфирi
      а) Жұмысшылар
      Барлық аппаратшылар
      Медициналық препараттарды дозалаушылар
      Капилляршылар
      Ампула толтырушылар
      Биосинтетикалық емдеу құралдары өндiрiсiнiң препараторлары
      Бокстағы жұмыстармен айналысатын жұмысшылар
      Осы бөлiмде көрсетiлген өндiрiстерде жөндеу, алдын алу және технологиялық процестерге қызмет көрсетумен айналысатын слесарь-жөндеушiлер 
      Материалдар мен препараттарды тазалаушылар 
      Осы бөлiмде көрсетiлген өндiрiстердегi технологиялық процестермен ұдайы айналысатын электр жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету жөнiндегi электржөндеушiлер 
      2. СПИД және В гепатитi диагностикумдары, сондай-ақ І және П топқа жататын патогендi микроорганизмдер мен биологиялық улар пайдаланылатын бактериялық және вирусты препараттар өндiрiсi 
      Бокстар мен бокс орындарындағы жұмысшылар

19. Денсаулық сақтау мекемелерi

      Жұмыс орындарында активтiлiгi 10 милликюри радий 226 немесе радиоулылығы жөнiнен парапар радиоактивтi заттары бар радиоактивтi заттарымен, сондай-ақ гамма-терапевтiк аппараттарда үнемi және тiкелей жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау мекемелерi
      Рентгенолог дәрiгерлер, сондай-ақ рентген және ангиографиялық кабинеттерде үнемi жұмыс iстейтiн дәрiгерлер
      Рентген лаборанттар, оның iшiнде рентген операциялық ангиография және флюрографиялық кабинеттерiнiң лаборанттары
      Рентген бөлiмшелерiнiң (кабинеттерiнiң) орта буын медициналық қызметкерлерi, сондай-ақ рентген операциялық ангиография кабинеттерiнде үнемi жұмыс iстейтiн орта буын медицина қызметкерлерi

20. Полиграфия өндiрiсi

      а) Жұмысшылар
      Аппаратшы-бояу кетiрушiлер (терең басу)
      Полиэфируретанды бiлiктердi әзiрлеумен айналысатын синтез аппаратшылары
      Терең басу үшiн бояу әзiрлеушi бояушылар
      Баспа машиналарының (металлографтық) жапсырушылары
      Құюшылар
      Терең басу баспашылары
      Құюшылар
      Терең басу баспашылары
      Металлографтық басу баспашылары (терең)
      Металл және құймаларды (типографиялық) балқытушылар
      Терең басу клишелерiмен формаларын өңдеу үшiн ерiтiндi әзiрлеумен айналысатын препараторлар
      Типографиялық құймалардан стереотип құятын стереотиперлер
      Клише өрнектеушiлер
      Терең басу формаларын өрнектеушiлер
      б) Басшылар мен мамандар
      Жұмысшыларының 50% немесе одан да көбi N 1 тiзiм бойынша мемлекеттiк арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын стереотип, цинкография және терең басу учаскелерiнде жұмыс iстейтiн шеберлер, аға шеберлер

21. Көлiк

      1. Темiр жол көлiгi және метрополитен
      а) Жұмысшылар
      Бандажшылар
      Қорғасын-қалайы құймаларын құюшылар
      Құбырларды тесушi-үрлеушiлер
      Этил сұйығы цистерналарын жөндеумен айналысатын жылжымалы составтарды жөндеу слесарьлары
      Цистерналарды жөндеу, толтыру және клапандарын ауыстырумен айналысатын жылжымалы составтарды жөндеу шеберлерi
      2. Теңiз және өзен флоты
      а) Жұмысшылар
      Кемелердiң қазандарын тазалаумен айналысатын қазан тазалаушылар
      Қатты отынмен жұмыс iстейтiн кемелердiң от жағушылары
      3. Азаматтық авиация
      Аэропорттар, аэротораптар, аэродромдық-диспетчерлiк, аудандық, көмекшi орталықтар мен олардың секторларында, жүзеге асырушы қызметкерлер (диспетчерлер, нұсқаушылар, аға диспетчерлер, ұшуды басқарушылар) Жылына кемiнде 500 сағаттан кем емес шартты ұшу жағдайындағы жолсерiктер және нұсқаушы-жолсерiктер 

  22. Радиоактивтi заттар мен иондайтын сәуле көздерiмен,
берилиймен және жердiң сирек элементтерiмен жұмыс iстеу

      1. Кәсiпорындардағы, ғылыми-зерттеу институттарындағы, лабораториядағы, конструкторлық және сынақ-конструкторлық ұйымдардағы, медицина мекемелерiндегi жұмыстар 
      Радиациялық немесе зиянды берилий жағдайларындағы сынау, сынау-өндiрiстiк және iрiлендiрiлген лаборатория жабдықтарында, өнеркәсiптiк өндiрудегi технологиялық процестердi атқару немесе жетiлдiру жөнiндегi сынау цехтарында, радиоактивтi шикiзатты қайта өңдеуде, атом энергиясын өнеркәсiптiк пайдалануда немесе радиоактивтi заттар, берилий және оның өнiмдерiн тәжiрибелi алумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      Жұмыс орындарында активтiлiгi 10 милликюри радий 226 жоғары немесе радиоулылығы жөнiнен парапар радиоактивтi заттары бар радиоактивтi заттармен үнемi жұмыс iстейтiн және осындай жағдайда жабдықтарды жөндеумен айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      Берилий және оның қосындылары бұйымдары өндiрiсiнде, сондай-ақ металл-керамикалық берилий бұйымдары өндiрiсiнiң технологиялық процесiнде, оның iшiнде зиянды берилий жағдайындағы берилиймен ластанған жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      2. Зерттеу, көлiктiк, сынау-өнеркәсiптiк атом реакторларында, олардың прототиптерiнде, критқұрастыру мен импульстiк реакторларда, термоядролық сынақ жабдықтарында және сәулелендiру активтiгi 5х10 шаршы кюри және одан да көп сәулелендiрушi қуатты изотоптық гамма-жабдықтардағы жұмыс 
      Зиянды радиациялық жағдайда пайдалану, жөндеу, реттеу және эксперименттiк жұмыстармен ұдайы және тiкелей айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      3. Радиоактивті заттар сақталатын орындар мен қоймалардағы жұмыс 
      Зиянды радиациялық жағдайда активтiлiгi 10 миликюри радий 226 жоғары немесе радиоулылығы жөнiнен парапар радиоактивтi заттары бар радиоактивтi заттарды қабылдаумен, ауыстырып салумен, бөлiп буып-түюмен, сақтаумен және босатумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      4. Жердiң сирек элементтерiн химиялық әдiспен өндiру 
      Аталған технологиялық процесте және жабдық жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      5. Басқа жұмыстар 
      Өнеркәсiпте және құрылыста радиоизотопты дефектоскопия (гаммадефектоскопия) жылжымалы жабдықтарында материалдар мен бұйымдарға сәуле түсiрумен ұдайы және тiкелей айналысатын қызметкерлер 
      Өнеркәсiптегi рентген жабдықтарында, сондай-ақ оларды жөндеу және реттеумен ұдайы және тiкелей айналысатын қызметкерлер 

  23. Жалпы кәсiптер

      № 1 Тізімде көзделген жұмысшыларды басқаратын және осы жұмысшылар үшін белгіленген жұмыстардың барлығын толық атқаратын бригадирлер
      Сүңгуiрлер және су астындағы жұмыспен айналысатын басқа да қызметкерлер, оның iшiнде жоғары атмосфералық қысым жағдайында жылына кемiнде 275 сағат (айына 25 сағат), немесе сүңгуiрлiк стажы басталғаннан берi су астында болған уақыты 2750 сағат немесе одан да көп болатын басқа қызметкерлер
      № 1 Тізімде көрсетілген өндірістердің барлық қызметкерлері, егер өндірістер кәсіптер мен лауазымдары санамаланбай көрсетілген болса
      Кәсібінің атауына қарамастан, № 1 Тізімде көзделген белгілі бір жұмыстарды атқаратын барлық жұмысшылар
      Резервуарлар, бактер, цистерналар және кеме бөлмелерiнiң ішіндегi жұмыстармен айналысатын газбен кесушiлер
      Резервуарлар, бактер, цистерналар және кеме бөлмелерiнiң ішіндегi жұмыстармен айналысатын газбен дәнекерлеушiлер
      Өндірістің технологиялық процесімен немесе жабдықты жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын басшылардың орынбасарлары
      Кессоншы-аппаратшылар
      Кессоншы-проходкашылар
      Кессоншы-слесарлар
      Кессоншы-электромонтажшылар
      Қорғасындаушылар
      Қорғасынмен, сондай-ақ қауiптiлiгi 1-2 сыныпты зиянды заттармен немесе канцерегондермен ыстық тәсiлмен дәнекерлеумен және қалайылаумен айналысатын дәнекерлеушiлер мен қалайылаушылар 
      Қорғасынмен дәнекерлеушiлер
      № 1 Тізімде көрсетілген шеберлердің көмекшілері
      Резервуарларды, бактарды, цистерналарды және танктер мен кемелердiң бөлмелерiн және дробеструйлы камералардың iшiн скафандр немесе противогазбен тазалау жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар 
      Аппаратура тазалау жөнiндегi тазалаушылар 
      Резервуарлар, бактар, цистерналар, кеме танктерi мен бөлмелерiнiң iшiн мұнай өнiмдерi мен химиялық заттардан тазалаумен айналысатын жұмысшылар 
      Құрамында сынап (тiкелей металл сынабымен жұмыстар) бар приборлар мен бұйымдар өндiрiсiнде, сондай-ақ ашық металл сынабымен жұмыстардағы приборлар мен жабдықтарды жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар мен мастерлер 
      Оларға қарсы тиiмдi алдын алу және емдеу жабдықтары әзiрленбеген 1 топтағы микроорганизмдермен тiкелей жұмыс iстейтiн қызметкерлер
      Дайындау, қосымша, ағымдағы жөндеу жұмыстарын, сондай-ақ өзінің еңбек функцияларының орындалуын қамтамасыз ету мақсатында өзінің жұмыс орнынан тыс жерде жұмыс атқаратын жұмыскерлер
      № 1 Тізімде көзделген жұмыстарды орындаумен толық жұмыс күні ішінде, яғни жұмыс уақытының кемінде 80 пайызында айналысатын жұмыскерлер
      Мамандандырылған кәсіпорындардың, ұйымдардың, цехтардың, учаскелер мен басқа да құрылымдық бөлімшелердің (жөндеу, жөндеу-құрылыс, монтаждау және басқа) № 1 Тізімде көзделген өндірістік цехтарда, бөлімшелер мен учаскелерде, жұмыстарда, кәсіптер мен лауазымдарда тікелей, толық жұмыс күні істейтін жұмыскерлері
      Барлық атаудағы жұмысшылар, оның ішінде бас, аға жұмысшылар, олардың көмекшілері, егер № 1 Тізімге жұмысшылардың кәсіптері жалпы атаумен енгізілген болса
      Өнімдері өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпыодақтық сыныптауышына сәйкес мынадай: бейорганикалық химия, органикалық синтез, мұнай-химия, резина-техникалық және асбест өнімі; тыңайтқыштар; полимерлер; пластикалық массалар; каучуктер; лак-бояу материалдары; фототехникалық тұрмыстық химия; синтетикалық бояғыштар; химиялық реактивтер мен жоғары тазалау заттары бөлімдеріне жататын «VIII. Химиялық өндіріс» тарауының өндірістерінде істейтін жұмыскерлер
      Металды қауiптiлiгi 1-2-сыныпты зиянды заттар немесе канцерогендерi бар ерiтiндiлерде өрнектеумен айналысатын өрнектеушiлер
      Аппаратураны тазалаумен айналысатын тазалаушылар 
      Металды, құймаларды, металл бұйымдары мен бөлшектердi құрғақ кварц құмымен тазалаумен айналысатын тазалаушылар 
      Резервуарлар, бактар, цистерналар және кеме бөлмелерiнiң iшiнде жартылай автоматтандырылған машиналармен жұмыс iстейтiн автоматтандырылған және жартылай автоматтандырылған машиналармен электрпiсiрушiлерi 
      Резервуарлар, бактар, цистерналар және кеме бөлмелерiнiң ішiнде жұмыс iстейтiн қолмен дәнекерлеушi электрпiсiрушiлерi 

  24. Атом энергетикасы

      1. Кен жұмыстары 
      Құрамында радиоактивтi заттары мен берилийi бар шикiзат өндiру 
      Радиоактивтi заттармен және берилийi бар шикiзаттарды тиеу, түсiру, кептiру, сұрыптау және буып түюмен үнемi айналысатын жұмысшылар 
      Радиоактивтi заттары мен берилиймен ластанған кенiштер мен шахталардың жабдықтарын жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      2) Ашық кен жұмыстары 
      Ашық тәсiлмен құрамында алтын кенi бар "Мұрынтау" карьерiнен радиоактивтi, берилий шикiзатын ашық әдiспен, сондай-ақ радиоактивтi зияндылық жағдайында радиоактивтi шикiзатты жер астында және қолмен сiлтiсiздендiру әдiсiмен қазып алумен үнемi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      2. Радиоактивтi шикiзатты байыту 
      Радиоактивтi шикiзатты тиеумен және түсiрумен, аталған шикiзатты байытудың технологиялық процестерiнде радиоактивтi заттармен ластанған (оның iшiнде шетелдегi осы салалас кәсiпорындарда) жабдықтарды жөндеумен радиациялық зиянды жағдайда үнемi айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      3. Радиоактивтi заттар өндiрiсi; 
      радиоактивтi заттар мен оның қосындыларынан бұйымдар жасау 
      Радиоактивтi заттар өндiрiсiнiң технологиялық процесiнде, радиоактивтi заттар мен олардың қосындыларынан бұйымдар әзiрлеумен, сондай-ақ радиоактивтi заттармен ластанған жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      4. Сынап әдiсiмен құю өндiрiсi 
      Өндiрiстiк лабораторияларда, жабдық жөндеуде, сондай-ақ жабдықтарды, өндiрiс орындары мен қорғау құралдарын газсыздандыруда, технологиялық процестермен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      5. Радиоактивтi және берилий шикiзатынан фторлы қышқыл өндiру; 
      радиоактивтi немесе берилий қосындыларынан сiрке қышқылын регенерациялау 
      Радиациялық немесе берилийлiк зиянды жағдайдағы жұмыстарда, сондай-ақ берилиймен немесе радиоактивтi заттармен ластанған технологиялық жабдықтарды жөндеумен айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      6. Өнеркәсiптiк атом реакторларындағы, атом электр станциялары мен атом жылу станцияларындағы жұмыс 
      Технологиялық жабдықтарды, желдеткiштердi, басқару жүйесiн, технологиялық және радиациялық бақылау приборларын пайдалану, жөндеу және реттеу, түрлi қолданыстағы атом реакторлары мен атом станцияларын радиациялық зиянды жағдайларда пайдаланудан шығару жөнiндегi жұмыстармен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      7. Плутонийдi радиохимиялық өндiру 
      Плутоний өндiрiсiнде, сондай-ақ радиациялық зиянды жағдайларда технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      8. Плутоний металлургиясы және оны механикалық өтеу 
      Радиациялық зиянды жағдайлардағы жұмыста, сондай-ақ радиоактивтi заттармен ластанған технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      9. Уранның фторлы қосындылары өндiрiсi 
      Радиациялық зиянды жағдайларда уранның, фторидтердiң фторлы қосындылары өндiрiсiмен және қайта өңдеумен, технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      10. Уран-235 ортадан тепкiш және диффузионды өндiрiсi; 
      радиоактивтi газбен жұмыс iстейтiн уранның радиоактивтi изотоптарын бөлетiн ортадан тепкiш және диффузионды машиналарды сынақ стендтарында жөндеу жұмыстары; 
      радиоактивтi изотоптарды бөлетiн электромагниттi жабдықтардағы жұмыстар 
      Уран-235 өндiрiсiнде, машина тексеру цехтарында химия және тәжiрибе цехтарында, пайдалануда, сынауда, жабдықтарды, стендiлер мен машиналарды, бақылау автоматика және бақылау құралдарын зиянды радиациялық жағдайларда реттеумен және жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      11. Радий мен полоний өндiрiсi және олардан бұйымдар жасау 
      Зиянды радиациялық жағдайда радий мен полоний өндiрiсiнде және олардан бұйымдар жасаумен, сондай-ақ технологиялық жабдықтар жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      12. Нейтрон көздерiн өндiру, жабдықтау және сынау 
      Зиянды радиациялық жағдайда ұдайы жұмыс iстейтiн жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      13. Уран, торий, плутоний, тритий қолданылатын бұйымдарды жасау құрастыру (бөлшектеу) және сынау (оның iшiнде жару арқылы) 
      Зиянды радиация жағдайында радиоактивтi заттармен ластанған технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын кәсiпорындардың, ғылыми бөлiмдердiң, ғылыми-зерттеу ұйымдарының жұмысшылары, басшылары мен мамандары 
      Полигондар мен проходкаларда, штолнялар мен скважиналарда арнаулы бұйымдарды сынақтан өткiзуге әзiрлеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      14. Тритий өндiрiсi, арнаулы жоғары вольттi тритий қолданылған құбырлар мен камераларды жабдықтау және сынау құрамында тритийi бар гидрид, литийден бөлшектер жасау өндiрiсi 
      Тритиймен және құрамында тритий бар бұйымдармен, сондай-ақ радиоактивтi заттармен ластанған технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      15. Осы тараудың 1-3 және 5-14 бөлiмдерiнде көрсетiлген кәсiпорындар лабораториялары мен өндiрiстердегi жұмыстар 
      Радиоактивтi заттармен және зиянды радиациялық жағдайларда 1-2 сыныпты жұмыстар жүргiзiлетiн радиоактивтi заттар мен ионды сәулелер көздерiмен, сондай-ақ радиактивтi заттармен ластанған лабораториялық жабдықтар мен механизмдердi жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      16. Осы тараудың 1-3 және 5-14 бөлiмдерiнде көрсетiлген кәсiпорындар мен өндiрiстердегi радиоактивтi заттар қоймалары мен сақтау орындарындағы жұмыстар 
      Зиянды радиация жағдайында радиоактивтi заттар мен иондалатын сәулелер көздерiн тиеу, түсiру, сұрыптау, ауыстырып салу, буып-түю және сақтаумен, сондай-ақ (нақты жұмыс атқарылған кезде) радиоактивтiк заттармен ластанған технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      17. Осы тараудың 1-3, 5-9 және 10 (химия-металлургиялық тексеру және регенерация цехтарында, КИУ) және 11-14 бөлiмдерiнде көрсетiлген кәсiпорындар мен өндiрiстердiң санитарлық өткiзу орындарындағы (жуынатын бөлме) арнаулы киiмдер мен жабдықтарды дезактивтендiру және шаңсыздандыру жұмыстары 
      Радиоактивтi заттармен ластанған арнаулы жұмыс киiмдерiн (арнаулы аяқ киiмдердi) қабылдау, сұрыптау, тазалау, тасымалдау, жуу, жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар 
      Жұмыс орындарын, жабдықтарды жөндеумен және радиоактивтi ластарды жинаумен ұдайы айналысатын, арнаулы кiр жуу, санитарлық өткiзу орындарының (жуыну бөлмелерi) жұмысшылары мен басшылары 
      Радиоактивтi заттармен ластанған жабдықтарды, жұмыс орындары мен материалдарды дезактивтендiрумен айналысатын жұмысшылар мен басшылар 
      18. Радиоактивтi заттармен ластанған өнеркәсiп ғимараттары мен құрылыстарының iшiндегi монтаждау, демонтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстары 
      Зиянды радиация жағдайларында жұмыс атқарушы жұмысшылар, басшылар мен мамандар (нақты жұмыс iстеген уақыты үшiн) 
      19. 3,5-14-бөлiмдерде көрсетiлген өндiрiстегi радиоактивтi заттарды жинау, жарату, тасымалдау және жер астына көму жұмыстары 
      Қалдықтар мен ластанған жабдықтарды жинау, тиеу, түсiру, қайта өңдеу, жарату, тасымалдау және жер астына көму немесе осы тараудағы 3, 5-14 бөлiмдерде көрсетiлген өндiрiстердегi радиоактивтi заттармен ластанған кәлiк құралдарына қызмет көрсету жұмыстарымен ұдайы айналысатын жұмысшылар, мамандар мен басшылар 
      20. Берилий шикiзатын байыту; берилий мен оның қосындыларын өндiру 
      Берилий және оның қосындылары өндiрiсiнде, берилий зияндылығы жағдайында және өндiрiс лабораторияларындағы технологиялық жабдықтарды жөндеуде, сондай-ақ өндiрiс қалдықтарын жинау, тасымалдау және көмумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, мамандар мен басшылар 
      21. Берилий мен оның қосындыларынан бұйымдар жасау 
      Зиянды берилий жағдайында берилий мен оның қосындыларынан бұйымдар жасаумен, технологиялық жабдықтарды жөндеумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, мамандар мен басшылар 
      22. Изумруд жасау 
      Берилий шикiзатынан изумруд жасау жұмыстарымен ұдайы айналысатын жұмысшылар 
      23. Зиянды берилий өндiрiсi орындарындағы жұмыстар 
      Зиянды берилий жағдайында монтаждау, демонтаждау және жөндеу құрылыс жұмыстарын атқарушы жұмысшылар, мамандар мен басшылар 
      Жабдықтар мен өндiрiс орындарын тазалаумен ұдайы айналысатын жұмысшылар, мамандар мен басшылар 
      24. Санитарлық өткiзу орындарында (жуыну бөлмелерiнде), арнаулы кiр жуу орындарында арнаулы жұмыс киiмдерiн тазалау және шаңсыздандыру жұмыстары 
      Берилиймен ластанған арнаулы жұмыс киiмдерiн (арнаулы аяқ киiмдердi) қабылдаумен, сұрыптаумен, тазалаумен, тасымалдаумен, жуумен, жөндеумен айналысатын жұмысшылар
      Зиянды берилий жағдайында жабдықтарды жөндеумен, жұмыс орындарын жинаумен айналысатын арнаулы кiр жуу орындарының санитарлық өткiзу орындарының (жуыну бөлмесi) жұмысшылары және басшылары
      25. Радиациялық және берилий зияндылығы жағдайларындағы жұмыстар
      Осы тараудағы көрсетiлген технологиялық процестердi ұйымдастырумен және жүргiзумен, технологиялық жабдықтарды жөндеумен және қайта жабдықтаумен айналысатын мамандар мен басшылар

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің    
1999 жылғы 19 желтоқсандағы
N 1930 қаулысына  
2-қосымша   

       Ескерту. 2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2007.12.25 N 1283 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.05.25 № 466 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.

  Еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстардағы
өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдар
мен көрсеткіштердің
N 2 Тізімі

  1. Тау-кен жұмыстары

      Көмір, кен, тақтатас, озокерит, тальк, ақсаз, графит, доломит, шынытастық, әктас, мергель, магнезит, дала және плавик шпатын, гипс, борат, пьезокварц, ақық, борит, фосфорит, апатит, күкірт, алмас, мәрмәр, гранит, андезит, бор, құмнан асыл және түсті металдарды, диабаз, гранодиарит, базальт, құмтас, янтарь, қабаттас, талшықтас, тұздар мен құрамында қауіптілігі 1-2-сыныптағы зиянды заттар, сондай-ақ қауіптілігі 3-сыныптағы зиянды заттар бар басқа да кенсіз пайдалы қазбаларды ашық тәсілмен өндіру.
      Шахталардың, кеніштердің, разрездердің, карьерлердің, приисктердің, драгалардың, метрополитендердің, тоннельдердің, жерасты арналарының және басқа да жерасты имараттарының құрылысы. Жерлерді қайта өңдеу, техникалық ұңғымаларды бұрғылау, жерасты өрттерінің, террикондар мен кен үйінділеріндегі өрттердің алдын алу және сөндіру жөніндегі тау-кен жұмыстары
      1) Ашық тау-кен жұмыстары және жер үсті жұмыстары
      Жұмысшылар:
      Разрездердің, карьерлердің, приисктердің, гидравликтердің, драгалардың, жуу аспаптарының, шахталардың, кеніштер мен дренаж шахталарының жер бетіндегі жұмыстары. Шахталардың, кеніштердің, разрездердің, карьерлердің, приисктердің, драгалардың, метрополитендердің, тоннельдердің, жерасты арналарының және басқа да жерасты имараттары құрылыстарының өндірістік алаңдарындағы жұмыстар.
      Жерлерді қайта өңдеу, техникалық ұңғымаларды бұрғылау, жерасты өрттерінің, террикондар мен кен үйінділеріндегі өрттердің алдын алу және сөндіру жөніндегі тау-кен жұмыстары. Бұрғыжарылыс жұмыстары
      Барлық атаудағы аппаратшылар
      Шанаптаушылар
      Шпур бұрғылаушылар
      Вагоншашылар
      Аспалы жол вагоншашылары
      Жарушылар
      Технологиялық процесте тау массасын тасымалдаумен айналысатын автомобиль жүргізушілері
      Кен массасын артумен айналысатын жүк тиегіш жүргізушілері
      Үйінділердегі жүк түсірушілер
      Суатқыштар
      Өндірістік учаскелерде, сондай-ақ жарылғыш материалдардың сынамаларын іріктеу және жеткізу жөніндегі маркшейдерлік және геологиялық жұмыстармен айналысатын барлық атаудағы кен жұмысшылары
      Тас елеушілер
      Жоғарыда тізбектелген қазбалар мен жыныстарды тиеумен, түсірумен айналысатын жүк тиеушілер
      Сапаландырушылар
      Қашауға май құюшылар
      Шахтаға бекітпе материалдарын жеткізушілер
      Драгашылар
      Мирабилит өндіру бойынша дренажшылар
      Уатушылар 
      Забойшылар
      Қабаттас дайындаушылар
      Аршу және тазалау жұмыстарымен айналысатын жер қазушылар
      Тас кесушілер
      Тас жонушылар
      Жыра қазушылар
      Плита мен блок жарушылар
      Шоғырлаушылар
      Деподағы паровоздардың пеш жағушылары
      Тіреушілер
      Бұрғыға құюшы-ұсталар
      Лампы жасаушылар
      Шығыршылар
      Карьерлер мен разрездерде жұмыс істейтін таспа тазалаушылар
      Люкшілер
      Шебер-жарушы
      Драга матростары
      Разрездерде, карьерлерде және үйінділерде жұмыс істейтін автогрейдер машинистері
      Бульдозерлердің машинистері, оның ішінде шахталардың, разрездердің, кен байыту және кесектеу фабрикаларындағы жанып жатқан террикондар мен кен үйінділерін сөндірумен және аршумен айналысатын машинистер
      Түзегіш-қаққыш-өңдеуші машиналардың машинистері
      Түзегіш-қаққыш-тегістеуші машиналардың машинистері
      Бұрғылау қондырғыларының машинистері
      Дірілді тиегіш қондырғыларының машинистері
      Разрездерде, біркелкілендіргіш көмір қоймаларында және үйінділердегі жол-көлік машиналарының машинистері
      Драга машинистері
      Уату-тиегіш агрегаттардың машинистері
      Уату қондырғыларының машинистері
      Өздігінен жүрмейтін жер сорғыш жүзбелі снарядтардың машинистері
      Жер соратын қондырғылардың машинистері
      Тас кесетін машиналардың машинистері
      Конвейер машинистері
      Автомобиль крандарының машинистері
      Кран машинистері (краншылар)
      Кратцер машинистері
      Диірмен машинистері
      Дренаждау жұмыстарымен айналысатын сорғы қондырғыларының машинистері
      Үйінді жасайтын машиналардың машинистері
      Үйінді көпірлер машинистері
      Үйінді соқаларының машинистері
      Бу машиналары мен локомобильдердің машинистері
      Тиеу-жеткізгіш машиналардың машинистері
      Тиегіш машиналардың машинистері
      Мачталық, тіреу және шахталық көтергіштердің машинистері
      Көтергіш машиналардың машинистері
      Көтеру-жылжыту тас төсегіштерінің машинистері
      Жол жылжытқыштардың машинистері
      Жол көтергіштердің машинистері
      Разрездерде, карьерлерде және үйінділерде кең табанды темір жол төсегіштердің машинистері
      Тегістегіш машиналардың машинистері
      Ысырма машинистері
      Шығыр ысырмалардың машинистері
      Қабаттас жасайтын машиналардың машинистері
      Разрездер мен карьерлерде қар тазалаушы және жинаушы жол машиналарының машинистері
      Сұрыптау машинистері
      Тартушы агрегаттардың машинистері
      Шахта оқпандарын тұтас қимамен бұрғылау жөніндегі қондырғылардың машинистері
      Разрездерде және карьерлерде жұмыс істейтін көлік құралдарын өңдеу жөніндегі қондырғылардың машинистері
      Карьерлер мен разрездердегі шойтас кен массасын бұзу жөніндегі қондырғылардың машинистері
      Қабаттасты жару жөніндегі қондырғылардың машинистері
      Фрезагрегаттардың машинистері
      Разрездерде, карьерлерде және үйінділерде жұмыс істейтін хоппер-мөлшерлегіштердің машинистері
      Разрездерде, карьерлерде және үйінділерде жұмыс істейтін шпал қағатын машиналардың машинистері
      Разрездерде, карьерлерде және үйінділерде жұмыс істейтін ұсақ тас тазалағыш машиналардың машинистері
      Экскаватор машинистері
      Тау-кен құрал-жабдықтарының монтажшылары
      Карьерлер, разрездер және үйінділерде жұмыс істейтін жол монтерлері
      Механикалық күректер моторшылары
      Металды алу жөніндегі жуғыш аспаптардың моторшылары
      Үйіндіні уатушылар
      Тау-кен қазбаларын шабақтаушылар
      Озокерит өндірісінде жұмыс істейтін тауар операторлары
      Төңкерушілер
      Сынама алушылар
      Шағын литражды драгалардың пробуторшылары
      Геологиялық сынамаларды жуып-шаюшылар
      Жер бетіндегі үңгілеушілер
      Скрубберші-сорғышылар
      Сұрыптаушылар
      Жер үстінде жұмыс істейтін оқпаншылар
      Карьерлерде, разрездерде және үйінділерде жұмыс істейтін тракторшылар
      Қабаттасты буып-түюмен айналысатын қалап-буып түюшілер
      Гидромыс қондырғыларын көміртектендірушілер
      Шлихтаушылар
      Қысымды деңгейлестірушілер
      Карьерлерде және разрездерде жұмыс істейтін диспетчерлік жабдықтар мен телеавтоматика электромонтерлері
      Разрездерде, карьерлерде және үйінділерде жұмыс істейтін байланыс сымдарын жөндейтін электромонтерлер
      Карьерлерде, разрездерде және үйінділерде жұмыс істейтін телефон байланысы мен радиофикация желілі ғимараттарының электромонтерлері
      Разрездерде, карьерлерде және үйінділерде жұмыс істейтін электрохабарлардың әуе желілерін жөндеу жөніндегі электромонтерлер
      Карьерлерде, разрездерде және үйінділерде жұмыс істейтін байланыс электромонтерлері
      Карьерлерде, разрездерде және үйінділерде жұмыс істейтін сигнализациялау, орталықтандыру және блоктау құрал-жабдықтарының электромонтерлері
      Кезекші және жабдықтарды жөндеу жөніндегі электрослесарьлар (слесарьлар)
      Басшылары мен мамандары:
      Разрездердің, карьерлердің, приисктердің, гидравликтер мен жуғыш аспаптардың, шахталардың, рудниктердің, разрездердің, разрез басқармаларының, карьерлердің, драгалардың, метрополитендердің, тоннельдердің, жер асты арналарының және де басқа жер асты имараттарының, шахталарының, өнеркәсіп алаңдарының
      Разрездердің, карьерлердің, шахталардың және кеніштердің жер бетіндегі жұмыстары:
      Геологтар, учаскелік геологтар
      Геофизиктер
      Гидрогеологтар, учаскелік гидрогеологтар
      Бас геологтар
      Бас инженерлер мен олардың орынбасарлары (көмекшілері)
      Бас маркшейдерлер мен олардың орынбасарлары
      Бас механиктер, олардың орынбасарлары (көмекшілері)
      Бас электриктер, олардың орынбасарлары (көмекшілері)
      Электромеханиктер, олардың орынбасарлары (көмекшілері)
      Бас энергетиктер, олардың орынбасарлары (көмекшілері)
      (Разрездердегі, карьерлердегі) өндіріс, құрылыс жөніндегі директорлар (бастықтар), олардың орынбасарлары (көмекшілері)
      Өндірістік учаскелерде ауысымдарда жұмыс істейтін инженерлер
      Жұмыстарды жер асты жағдайларында орындайтын (жетекші, 1-2 санаттағы және санаттары жоқ) кен инженерлері
      Маркшейдерлер, учаскелік маркшейдерлер
      Бұрғылау ұңғымаларының шеберлері
      Бұрғылау учаскелерінің шеберлері (бас шеберлері)
      Кен шеберлері
      Разрездерде, карьерлерде және үйінділерде жұмыс істейтін темір жол шеберлері
      Бақылау шеберлері (бас шеберлер)
      Құрал-жабдықты жөндеу жөніндегі шеберлер (бас шеберлер)
      Өндіріс учаскелерінің шеберлері (бас шеберлер)
      Механиктер, бас механиктер
      Драга бастықтары
      Жер асты жағдайларындағы жұмыспен байланысты өндірістік, өндірістік-техникалық, техникалық, күрделі құрылыс, еңбек және еңбекақыны ұйымдастыру бөлімдерінің бастықтары, олардың орынбасарлары (көмекшілері)
      Ауысым бастықтары
      Разрездердің құрылысын салу басқармаларының бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары (көмекшілері)
      Учаске бастықтары, олардың орынбасарлары (көмекшілері)
      Кен цехының бастықтары, олардың орынбасарлары (көмекшілері)
      Жұмыс өндірушілер, аға жұмыс өндірушілер, олардың орынбасарлары (көмекшілері)
      Техникалық жетекшілер, олардың орынбасарлары (көмекшілері)
      Электромеханиктер
      Энергетиктер
      Учаске электриктері
      2) Көмірді жер астында газдау жөніндегі жер үстіндегі жұмыстар
      Жұмысшылар:
      Көмірді жер астында газдаудың күкірт тазалау, газгенераторлы, газ үрлеу және бұрғылау учаскелерінде (цехтарында) жұмыс істейтін жұмысшылар
      Басшылар мен мамандар:
      Газгенераторлы, газ үрлеу және күкірт тазалау учаскелерінің (цехтарының) шеберлері
      Газгенераторлы, газ үрлеу және күкірт тазалау учаскелерінің (цехтарының) механиктері
      Ауысым бастықтары
      3) Толтырым материалын өндіру, қайта өңдеу және тасымалдау
      Жұмысшылар:
      Шанаптаушылар
      Аспалы жол вагоншашылары
      Жарушылар
      Карьерлерде жұмыс істейтін (жүк) автомобиль жүргізушілері
      Кен жұмысшылары
      Тас елеушілер
      Мөлшерлеушілер
      Уатушылар
      Забойшылар
      Шой балғасында істейтін забойшылар
      Шығыршылар
      Люкшілер
      Шебер-жарушылар
      Бульдозер машинистері
      Бұрғылау қондырғыларының машинистері
      Конвейер машинистері
      Диірмен машинистері
      Гидротолтырма араластырғыш қондырғылардың машинистері
      Экскаватор машинистері
      Басшылар мен мамандар:
      Карьерлерде жұмыс істейтін учаске шеберлері
      Ұсатқыш фабрикалардың, учаскелерінің (цехтардың) шеберлері
      4) Инертті тозаң өндірісі
      Жұмысшылар:
      Тозаңды түсірушілер
      Тасумен айналысатын кен жұмысшылары
      Уатушылар
      Бұрғылау қондырғыларының машинистері
      Конвейер машинистері
      Диірмен машинистері
      Көтергіш машиналардың машинистері
      Кептіргіш қондырғылардың машинистері
      Үйінділерді уатушылар
      Сынама алушылар
      Кезекші және жабдықтарды жөндеу жөніндегі электрослесарьлар (слесарьлар)
      Басшылар мен мамандар:
      Уату, тарту және кептіру цехтарының шеберлері, аға шеберлері
      5) Тау балауызы (қоңыр көмір балауызы), қоңыр көмір мен озокерит негізіндегі реагенттер өндірісі
      Жұмысшылар:
      Озокерит және озокерит өнімі өндірісінің аппаратшылары
      Реагент өндірісінің аппаратшылары
      Шикізат және отынмен айналысатын жүк түсірушілер
      Уатушылар
      Конвейер машинистері
      Кептіру қондырғыларының машинистері
      Слесарь-жөндеушілер
      Кезекші және жабдықтарды жөндеу жөніндегі электрослесарьлар (слесарьлар)
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Жабдықтарды жөндеу жөніндегі шеберлер (аға шеберлер)
      Механиктер
      Ауысым бастықтары
      Цех бастықтары және олардың орынбасарлары

  2. Кен дайындау, кенді және кенсіз қазбаларды байыту,
кесектеу (агломерациялау, кесекшелеу, түйірлеу), күйдіру

      Агломерациялық комбинаттар, фабрикалар, цехтар, бөлімшелер, қондырғылар. Шекемтас өндірісі. Кенді, көмірді, тақтатасты, сондай-ақ құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы зиянды заттары бар басқа да кенсіз қазбаларды байыту жөніндегі кен байыту фабрикалары мен қондырғылары.
      Кесекшелеу. Ауырлатқыштар өндірісі. Шахталарда, разрездерде (карьерлерде) сұрыптау. Кенді, кенсіз қазбаларды күйдіру. Түсті, асыл металл, алмас алу кезінде кенді, құмдарды байыту жөніндегі айыту (сапаландыру) фабрикалары, цехтар, қондырғылар. Көмірді ылғалсыздандыру. Түйіршіктелген көмір ұнтағы мен тозаң тәрізді көмір фабрикалары.
      Жұмысшылар:
      Көрсетілген өндірістерде жұмыс істейтін барлық атаудағы аппаратшылар
      Аспираторшы
      Жұмысшыларының барлығы N 1 Тізім немесе N 2 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын негізгі өндіріс учаскелерінің бригадирлері
      Шанаптаушы
      Аспалы жол вагоншашылары
      Қалдық қоймаларының бөгеттерін арттырумен, шламды, кенді және байыту мен кесекшелеуден кейін қалған қалдықтарды шығарумен айналысатын автомобиль жүргізушілері
      Кен массасын тиеумен айналысатын тиегіш жүргізушілер
      Үйінділердегі жүк түсірушілері
      Көмір байыту қалдықтарынан брикеттер жасау өндірісінде жұмыс істейтін шығарушылар
      Үйінділерде (бөгеттерде) және қалдық шаруашылығында жұмыс істейтін гидромониторшылар
      Кен жұмысшылары
      Тас елеушілер
      Шикізат, құм, отын, реагент, түсті металл қойыртпаларымен жұмыс істейтін жүк түсірушілер
      Құрамында алмас бар қойыртпаларды сапаландыру
      Мөлшерлеуші
      Реагент мөлшерлеуші
      Уатушылар
      Уатылатын заттарды тиеушілер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін қара металл өндірісіндегі бақылаушылар
      Байыту өнімдерін бақылаушылар
      Көмірқабылдағыштың бақылаушылары
      Шоғырландырушылар
      Шламды түзетушілер
      Шығыршылар
      Тозаң жиюмен айналысатын таспа жинаушылар
      Люкшілер
      Қалдық қоймасында жұмыс істейтін автогрейдер машинистері
      Кесек нығыздағыштарының машинистері
      Шлам мен кен жүйелерінің, көмір тиеудің, сондай-ақ қалдық қоймаларының технологиялық процесінде жұмыс істейтін бульдозер машинистері
      Вагон төңкергіштердің машинистері
      Желдету және аспирациялық қондырғылардың, оның ішінде түтін сорғыштарға қызмет көрсетумен айналысатын машинистер
      Уатқыш-үккіш-сұрыптағыш механизмдердің машинистері
      Шлам, қойыртпақ және реагенттерді айдаумен айналысатын, жер сорғыш жүзбелі өздігінен жүрмейтін снарядтардың машинистері
      Шлам, қойыртпақ және реагенттерді айдаумен айналысатын жер сорғыш қондырғылардың машинистері
      Конвейер машинистері
      Тиеу механизмдерінің машинистері
      Кокс тиеу машиналарының машинистері
      Қалдық қоймаларында жұмыс істейтін автомобиль крандарының машинистері
      Кран машинистері (краншылар)
      Кратцер машинистері
      Диірмен машинистері
      Араластырғыш машинистері
      Шламды, қойыртпақты, өнеркәсіптік өнімді және реагенттерді айдаумен айналысатын сорғы қондырғыларының машинистері
      Айналмалы пештердің машинистері (күйдірушілер)
      Кесектегіштердің машинистері
      Тозаңды тұндыру фильтрлері мен аппараттарын тазалаумен айналысатын қайта тиегіштер машинистері
      Қоректендіргіштердің машинистері
      Тозаңды тасымалдауда және мөлшерлеуші қондырғыларда жұмыс істейтін пневмокөлік машинистері
      Көтергіш машиналар машинистері
      Сүрлем және көмір мұнараларына қызмет көрсету жөніндегі машинистер
      Байыту қондырғыларының барлық түрлерінде жұмыс істейтін жуу машиналарының машинистері
      Өлшеп-буып тиеу машиналарының машинистері
      Кенді біркелкілеу машиналарының машинистері
      Скипті көтергіштердің машинистері
      Көмір тиеумен айналысатын ысырма машинистері
      Ысырма шығырларының машинистері
      Араластырғыш барабандардың машинистері
      Кептіру қондырғыларының машинистері
      Қалдық қоймасында істейтін құбыр қалағыштардың машинистері
      Байыту және кесекшелеу қондырғыларының машинистері
      Эксгаустер машинистері
      Технологиялық процесте және шлам мен жыныстар жүйесінде, оның ішінде қойыртпа тиеумен айналысатын экскаваторлар машинистері
      Металлургиялық құрал-жабдықты жөндеумен үнемі айналысатын металлургиялық зауыт қондырғыларының монтажшылары
      Құрал-жабдықты жөндеумен және қызмет көрсетуімен айналысатын технологиялық құбырлар монтажшылары
      Уату-үгіту қондырғылары және сұрыптау мен байыту қондырғыларының монтажшылары
      Еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің кіреберіс жолдарында жұмыс істейтін темір жол монтерлері
      Көмір байыту қалдықтарынан жасалатын брикеттерді күйдірумен айналысатын қабырғалық және тұтқырлық материалдарды күйдірушілер
      Графит байытушылар
      Ыстық жұмыстармен айналысатын отқа төзімдетушілер
      Ауырлатқыш, кесекше, препараттар мен концентраттар, оның ішінде көмір концентраттарын өндірумен айналысатын басқару пульттарының операторлары
      Тозаң, газтұтқыш қондырғыларына қызмет көрсететін операторлар
      Қалдық қоймаларындағы ағаш құбырларды орнатумен айналысатын ағаш шеберлері
      Сынама алушылар
      Механикалық елеуіштерде ұнтақ елеушілер
      Шағын литражды драга пробуторшылары
      Реагенттерді ерітушілер
      Қалдық шаруашылығының реттеушілері
      Көмір байыту қалдықтарынан брикет өндірумен айналысатын салындырушылар
      Байытудың дымқыл циклымен айналысатын сепараторшылар
      Скрубберші-сорғышылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Сұрыптаушылар
      Кептірушілер
      Кесекшелерді түсірушілер
      Қалдық қоймаларында үнемі жұмыс істейтін тракторшылар
      Тасымалдағышшылар
      Қалаушы-буып түюшілер
      Сүзушілер
      Флотаторшылар
      Бүріккішшілер
      Центрифугалаушылар
      Барабандарды, бункерлерді, рампаларды, контрациялық үстелдерді және аспирациялық жүйелерді тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Шикіқұрамдаушылар
      Шламшы-бассейншілер
      Шлихтаушылар
      Шлюзшілер
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеу және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Кезекші және құрал-жабдықтарды жөндеу жөніндегі электрослесарьлар
      Басшылар мен мамандар:
      Цех құқығындағы фабрикалардың бас инженерлері
      Цех құқығындағы фабрикалардың бас механиктері
      Цех құқығындағы фабрикалардың бас электриктері
      Цех құқығындағы фабрикалардың бас энергетиктері
      Шеберлер, аға шеберлер
      Жабдықтарды жөндеу жөніндегі шеберлер, аға шеберлер
      Өндірістік учаскелердің шеберлері
      Механиктер
      Учаске (бөлімше) механиктері
      Цех механиктері
      Өндіріс (негізгі корпустардың) бастықтары, олардың орынбасарлары
      Ауысым бастықтары
      Учаске (бөлімше) бастықтары және олардың орынбасарлары
      Цех құқығындағы фабрикалардың бастықтары, олардың орынбасарлары және көмекшілері
      Цех бастықтары, олардың орынбасарлары
      Учаске (бөлімше) электриктері
      Цех электриктері
      Электромеханиктер
      Энергетиктер
      Энергетиктер, учаске (бөлімше) энергетиктері
      Цех энергетиктері
      1. Түсті және асыл металл, алмас алу кезінде кен мен құмдарды байыту
      Жұмысшылар:
      Реагент мөлшерлеушілер
      Цианид қолданумен жұмыс істейтін сынауықты және сынауықты-талдама зертханаларының, сондай-ақ алтын өндіру және алтын алу кәсіпорындарының жұмысшылары
      Сепараторшылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар

  3. Металлургиялық өндіріс (қара металдар)

      1. Домналық өндіріс
      Жұмысшылар:
      Кен ауласының бригадирлері
      Жұмыстың ыстық учаскелерінде қождытасымалдаумен айналысатын автомобиль жүргізушілері
      Кен ауласында істейтін электр және автоарба жүргізушілері
      Үйінділердегі жүк түсірушілер
      Газдан қорғану аппаратурасы қолданылып жүргізілетін жұмыстар кезіндегі газдан құтқарушылар
      Домна қождарын түйіршіктендірушілер
      Кен ауласында істейтін жүк түсірушілер
      Уатушылар
      Әк ерітіндісін дайындаумен және шөміштерге су бүркеумен үнемі айналысатын шөмішшілер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде қара металл өндірумен айналысатын бақылаушылар
      Металлургиялық жабдықтарды жөндеумен айналысатын қазандық жұмысшылары
      Кен ауласында жұмыс істейтін бульдозер машинистері
      Вагон төңкергіштердің машинистері
      Кен аулаларында жұмыс істейтін уату-тиеу агрегаттарының машинистері
      Металлургиялық өндіріс крандарының машинистері
      Кен аулаларында жұмыс істейтін конвейер машинистері
      Скип көтергіштерінің машинистері
      Шикіқұрам жеткізгіштердің машинистері
      Кен ауласында жұмыс істейтін экскаватор машинистері
      Домна пештерінде жұмыс істейтін санитарлық-техникалық жүйелер мен жабдықтардың монтажшылары
      Металлургиялық жабдықтарды жөндеумен үнемі айналысатын металлургиялық зауыт жабдықтарының монтажшылары
      Металлургиялық құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын технологиялық құбырлар монтажшылары
      Кіреберіс темір жолдарда жұмыс істейтін жол монтерлері
      Отқа төзімдетушілер
      Шикіқұрам жеткізу жүйесін басқару бекетінің операторлары
      Май құю, отқа төзімді материалдар мен термиялық қоспаларды дайындаушылар
      Қож үйінділерінде және қож қазудағы жұмысшылар мен бригадирлер
      Түйіршектеу бассейндерінің жұмысшылары
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Буландырып салқындату жүйесінің слесарьлары
      Кен аулаларында шикіқұрам жеткізумен айналысатын тракторшылар
      Металлургиялық өндіріс қалдықтарын жинаушылар
      Шикіқұрамшылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер
      Кезекші және құрал-жабдықтарды жөндеу жөніндегі электрослесарьлар (слесарьлар)
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде істейтін бақылау шеберлері (аға бақылау шеберлері)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Ауысым бастықтары
      Учаске бастықтары
      Цех бастықтары және олардың орынбасарлары
      Учаске электриктері
      Цех электриктері
      Энергетиктер
      Учаске энергетиктері
      Цех энергетиктері
      2. Болат және ферроқорытпа өндірісі. Құрам дайындау және копер жұмыстары. Металлургиялық пештерді жөндеу. Доломит пен әкті күйдіру.
      Жұмысшылар:
      Болат балқыту және ферроқорытпа өндірісіндегі шикіқұрам ауласының бригадирлері
      Конвертерге материалдарды жеткізуде жұмыс істейтін бункершілер
      Металл сынықтарын және қожды өңдеумен айналысатын шпур бұрғышылары
      Шикіқұрам ауласында істейтін өлшеушілер
      Металл сынықтарын және қожды өңдеумен айналысатын қопарушылар
      Ыстық жұмыс учаскесінде қожды тасымалдаумен айналысатын автомобиль жүргізушілері
      Ыстық жұмыс учаскесінде отқа төзімді материалдарды тасымалдаумен айналысатын жүк тиегіш жүргізушілері
      Пештен әкті түсірушілер
      Үйінділердегі жүк түсірушілер
      Газдан қорғану аппаратурасы қолданылып жүргізілетін жұмыстар кезіндегі газдан құтқарушылар
      Шикіқұрам ауласында және фосфат қожын артумен айналысатын жүк түсірушілер
      Мөлшерлеушілер
      Уатушылар
      Ыстық металдарға таңба басушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде істейтін қара металл өндірісіндегі бақылаушылар
      Металл сынықтары мен қалдықтарын өңдеуші-копершілер
      Металлургиялық жабдықтарды жөндеумен айналысатын қазандық жұмысшылары
      Шығыршылар
      Ыстық металды таңбалаумен айналысатын таңбалаушылар
      Қожды тиеумен және пештер құрылысын бұзумен айналысатын бульдозер машинистері
      Вагон төңкергіштердің машинистері
      Дистрибуторлардың машинистері
      Кран машинистері (краншылар)
      Металлургиялық өндірістің кран машинистері
      Диірмен машинистері
      Мартен пештеріне шайыр, мазут айдаумен айналысатын сорғы қондырғыларының машинистері
      Металл сынықтары және металл өңдеумен айналысатын скрепер машинистері (скрепершілер)
      Қожды тиеумен және пештердің құрылысын бұзумен айналысатын экскаватор машинистері
      Металлургиялық цехтардың электровоз машинистері
      Металлургиялық құрал-жабдықтарды жөндеумен үнемі айналысатын санитарлық-техникалық жүйелер мен құрал-жабдықтардың монтажшылары
      Металлургиялық құрал-жабдықтарды жөндеумен үнемі айналысатын металлургиялық зауыт жабдықтарының монтажшылары
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын технологиялық құбырлардың монтажшылары
      Кіреберіс жолдарда және қож үйінділерінде жұмыс істейтін жол монтерлері
      Блок толтырушылар
      Отқа төзімдетушілер
      Конвертерлерге материал жеткізумен айналысатын конвертерлерді тиеу операторлары
      Қожды уату және құю материалдарын дайындау кезінде тозаң тұтумен айналысатын тозаң-газтұтқыш қондырғыларына қызмет көрсетуші операторлар
      Шикіқұрам жеткізу жүйесін басқару бекеттерінің операторлары
      Гидравлика және дайындамаларлы үздіксіз құю машиналарын салқындату жүйесінің операторлары
      Металлургиялық агрегаттарды ыстықтай жөндеуге арналған металлургиялық пештерді жөндеу цехтарында істейтін ағаш шеберлері
      Вакуумды пештердің болат қорытушыларының көмекшілері
      Толтырма, оттөзімді материалдар мен термиялық қоспаларды дайындаушылар
      Электр балқыту пештерінің пультшілері
      Өндіріс барысында шикізат, жартылай дайын өнім және дайын өнімді жылжытумен айналысатын жұмысшылар мен бригадирлер
      Қож үйінділерінде және қожды әзірлеуде жұмыс істейтін жұмысшылар мен бригадирлер
      Күйдірілген доломит пен әкті күйдіру және тиеумен айналысатын жұмысшылар
      Ферроқорытпаларды жарушылар
      Металл сынықтары мен қалдықтарын бөлушілер
      Суық металды кесушілер
      Қожды бөлумен айналысатын сепараторшылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Булап салқындату жүйесінің слесарьлары
      Электродты масса дайындаумен айналысатын араластырушылар
      Күйдірілген доломитті сұрыптаумен айналысатын сұрыптаушылар
      Вакуум пештерінің болат қорытушылары
      Металл сынықтарын бөлшектеумен айналысатын стропальщиктер
      Ферроқорытпаны кептірумен айналысатын кептірушілер
      Илек пен құбырларды термиялаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде істейтін тасымалдаушылар
      Электродты массаны қалыптаушылар
      Бүріккішшілер
      Ферроқорытпаларды жарумен айналысатын ферроқорытпа тазалаушылар
      Шикіқұрамшылар
      Электр жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Кезекші және жабдықтарды жөндеу жөніндегі электрослесарьлар (слесарьлар)
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Ауысым бастықтары
      Учаске бастықтары
      Цех бастықтары, олардың орынбасарлары
      Учаске электриктері
      Цех электриктері
      Учаске, цех энергетиктері
      3. Илектеу, дөңгелек илектеу, бандаж илектеу, айыр илемі, қаңылтыр жаю, қалайылау, мырыштау және қорғасындау өндірістері. Рельс бекітпелері өндірісі. Ыстық металды термиялық өңдеу, кесу және тегістеу. Калибрленген металл өндірісі
      Жұмысшылар:
      Кілет жинақтау және жаншып-қақтаумен айналысатын біліктеушілер
      Профильдер бүгу агрегаттарының біліктеушілері
      Суықтай илектеу орнағының біліктеушілері
      Газдан қорғану аппаратурасы қолданылып жүргізілетін жұмыстар кезіндегі газдан құтқарушылар
      Рельстерді электрмен шыңдаумен қоса айналысатын шыңдаушылар
      Қышқылға төзімдетушілер-гуммирлеушілер
      Ыстық металл таңбалаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде істейтін қара металл өндірісіндегі бақылаушылар
      Үздіксіз уыттау, қалайылау, мырыштау, алюмомырыштау, қорғасындау агрегаттарында операцияларды жеке-жекелеп бақылаумен айналысатын қара металл өндірісін бақылаушылар
      Қаңылтыр және құбыр лактаушылар
      Ыстық металмен жұмыс істейтін таңбалаушылар
      Илем орнағының жетекші моторларының машинистері
      Металлургиялық өндіріс крандарының машинистері
      Илем орнағының басты жетектерінде жұмыс істейтін бу машиналары мен локомобильдердің машинистері
      Құйма кесек сындырғыштардың машинистері
      Металлургиялық жабдықтарды жөндеумен үнемі айналысатын санитарлық-техникалық жүйелердің және жабдықтардың монтажшылары
      Металлургиялық құрал-жабдықтарды үнемі жөндеумен айналысатын металлургиялық зауыт жабдықтарының монтажшылары
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын технологиялық құбырлар монтажшылары
      Жайма және құбыр пакеттерін жинақтаушылар
      Отқа төзімдетушілер
      Рельстерді өңдеу желілерінің операторлары
      Басқару бекеттерінің операторлары
      Суықтай илектеу орнағын басқару бекеттерінің операторлары
      Профиль бүгу агрегаттарының операторлары
      Прецизионды болат пен қорытпаларды күйдіріп алушылар
      Пайдаланылған қалайыны қорытушылар
      Суықтай илектеу орнақтары қақтаушыларының көмекшілері
      Хром тотығын қолданумен жұмыс істейтін жалтыратушылар
      Илек пен құбырларды түзетушілер
      Рельс бекітпелерін нығыздап жабыстырушылар
      Металл мен дайын өнімді өңдеумен және сұрыптаумен айналысатын жұмысшылар мен бригадирлер
      Металл мен дайын өнімді қабылдау, тапсыру, пакеттеу және буып-түюмен айналысатын жұмысшылар мен бригадирлер
      Өндіріс барысында шикізат, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімді тасымалдаумен айналысатын жұмысшылар мен бригадирлер
      Пакеттерді жыртушылар
      Ыстық металға белгі қоюмен айналысатын илем белгілеушілері
      Престе рельс бекітпелерін жарумен айналысатын металды қайшымен және преспен кесушілер
      Салқын металды кесушілер
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Бумен салқындату жүйесінің слесарьлары
      Слесарь-сым өткізушілер
      Майлаушылар
      Жаймаларды және таспаларды тальктеушілер
      Илем мен құбырларды термиялаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін тасымалдаушылар
      Бүріккішшілер
      Біліктерді ажарлаумен айналысатын ажарлаушылар
      Суықтай қалыптаумен айналысатын қалыптаушылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Кезекші және құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын электрослесарьлар
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін бақылау шеберлері (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Ауысым бастықтары
      Учаске бастықтары
      Цех бастықтары, олардың орынбасарлары
      Учаске электриктері
      Цех электриктері
      Учаске, цех энергетиктері
      4. Құбыр өндірісі (құбыр илектеу, құбыр дәнекерлеу, электрқұбыр дәнекерлеу, құбыр созу, құбыр құю, фитинг, баллон) және мырыштау цехтары
      Жұмысшылар:
      Құбырлар мен баллондарды қабылдауда, тапсыруда жұмыс істейтін бригадирлер
      Құбырды электрмен дәнекерлеу орнақтарын баптаушы бригадирлер
      Калибрлеу орнақтарының біліктеушілері
      Бетөңдеу машиналарының қақтаушылары
      Құбырларды суықтай илектеу орнақтарының қақтаушылары
      Құбырларды қалыптау орнақтарының қақтаушылары
      Құбырларды созушылар
      Құбыр бүгушілер
      Грат түсірушілер
      Дәнекерлеу және ажыратумен айналысатын құбыр және баллондарды пісірушілер
      Топырақ құрастырушылар
      Престе құбырларды калибрлеушілер
      Күйдірушілер
      Ыстық металды таңбалаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде істейтін қара металл өндірісіндегі бақылаушылар
      Құбырларды ажыратумен айналысатын металл сынықтарын және қалдықтарын бөлу жөніндегі копршылар
      Металлургиялық өндіріс крандарының машинистері
      Илектеу орнақтарының қыздырғыш қондырғыларына қара май мен мазут айдаумен айналысатын сорғы қондырғыларының машинистері
      Металлургиялық цехтардың электровоз машинистері
      Металлургиялық жабдықтарды жөндеумен үнемі айналысатын санитарлық-техникалық жүйе мен құрал-жабдықтар монтажшылары
      Металлургиялық құрал-жабдықтарды жөндеумен үнемі айналысатын металлургиялық зауыт жабдықтарының монтажшылары
      Жабдықтарды жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын технологиялық құбыр өткізгіштердің монтажшылары
      Жайма мен құбырлар пакеттерін жинақтаушылар
      Құбырларды суықтай илектеу орнағының біліктеушілері
      Илек пен құбырларды түзетушілер
      Салқындатқыш қондырғыларда жұмыс істейтін жұмысшылар
      Металл мен дайын өнімді өңдеу және сұрыптаумен айналысатын жұмысшылар мен бригадирлер
      Өндіріс барысында шикізат, жартылай дайын өнімдер және дайын өнімдерді жылжытумен айналысатын жұмысшылар мен бригадирлер
      Құбыр мен баллондарды қабылдап алу және тапсырумен айналысатын жұмысшылар
      Құбыр мен дайындамаларды кесушілер
      Баллондарды құрастырушылар
      Құбыр мен баллондарды өңдеумен айналысатын бұрғылаушылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Сылау және флюс құрамбөліктерін кептірушілері
      Илек пен құбырларды термиялаушылар
      Вагранкаларға материал жеткізумен айналысатын тасымалдаушылар
      Қыздырғыш пештерден қалдықтарды шығарумен айналысатын металлургиялық өндіріс қалдықтарын тазалаушылар
      Құбырларды пакеттерге салумен айналысатын илек қаттаушылар
      Флюс пісірушілер
      Бүріккішшілер
      Құбырларды ысқылаумен айналысатын тазалаушылар
      Электр жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлар
      Құбырларды жылтыратумен айналысатын электр өңдеушілер
      Жаймалар мен таспаларды электрмен дәнекерлеушілер
      Орнақтарда құбырларды электрмен дәнекерлеушілер
      Кезекші және жабдықтарды жөндеумен айналысатын электрослесарьлар
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Ауысым бастықтары
      Учаске бастықтары
      Цех бастықтары, олардың орынбасарлары
      Учаске электриктері
      Цехтар электриктері
      Учаске, цехтар энергетиктері
      5. Темірді тікелей қалпына келтіру және қара металл ұнтақтары өндірісі
      Жұмысшылар:
      Барлық атаудағы аппаратшылар
      Қоспалаушы жүгірткісінің жүгірткішілері
      Шахта пештерінің су тартқыштары
      Газшылар
      Шахта пештерінің газшылары
      Шахта пештерінің кернеушілері
      Тас елеушілер
      Уатушылар
      Шикіқұрам тиеушілер
      Вагон-таразылардың машинистері
      Уату-тарту-сұрыптау механизмдерінің машинистері
      Кран машинистері (краншылар)
      Диірмен машинистері
      Кесектегіш машинистері
      Конвейер машинистері
      Скип көтергіштердің машинистері
      Араластырғыш барабандардың машинистері
      Қыштаушылар
      Отқа төзімдетушілер
      Темір тотықтарын қалпына келтіретін пешшілер
      Темір ұнтақтарын жұмсартатын пешшілер
      Темірді тікелей қалпына келтіру пештері болат қорытушыларының көмекшілері
      Сепараторшылар
      Скипшілер
      Слесарь-жөндеушілер
      Темірді тікелей қалпына келтіру пештерінің болат қорытушылары
      Кептірушілер
      Тасымалдаушылар
      Ұнтақты буып-түюмен айналысатын буып-түюшілер
      Тазалаушылар
      Шикіқұрамшылар
      Электр жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлар
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цехтар механиктері
      Ауысым бастықтары
      Учаске бастықтары
      Цех бастықтары, олардың орынбасарлары
      Цех, учаске электриктері
      Учаске энергетиктері
      Цех энергетиктері

  4. Кокс, пекококс, термоантрацитті және коксохимиялық
өндіріс. Көмір дайындау

      Жұмысшылар:
      Көмір дайындаумен және газ тазалаумен айналысатын барлық атаудағы аппаратшылар
      Биохимия қондырғыларында істейтін ағынды су тазартушы аппаратшылар
      Негізгі өндіріс учаскелерінің бригадирлері
      Бункершілер
      Таразышылар
      Коксохимиялық өндірістің қалдықтарын шығарумен айналысатын автомобиль жүргізушілері
      Көмір дайындауға көмір тасымалдаумен айналысатын жүк артқыштар машинистері
      Газдан қорғану аппаратурасы қолданылып жүргізілетін жұмыстар кезіндегі газдан құтқарушылар
      Шикізат, отын және коксохимиялық өнімді арту және шығарумен айналысатын жүк түсірушілер
      Мөлшерлеушілер
      Уатушылар
      Кабестаншылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін қара металл өндірісінің бақылаушылары
      Таспа жинаушылар
      Көмір дайындаудың технологиялық процесінде жұмыс істейтін бульдозер машинистері
      Вагон төңкергіштердің машинистері
      Конвейер машинистері
      Кран машинистері (краншылар)
      Көпірлі қайта тиегішмашинистері
      Сорғы қондырғыларында, оның ішінде сөндіру мұнараларында жұмыс істейтін машинистер
      Қоректендіргіш машинистері
      Сүрлемдер мен көмір мұнараларына қызмет көрсетумен айналысатын машинистер
      Жуу машиналарының машинистері
      Жібіту қондырғыларының машинистері
      Кептіру қондырғыларының машинистері
      Өндіріс құрал-жабдықтарын жөндеумен үнемі айналысатын коксохимиялық өндіріс жабдықтарының монтажшылары
      Коксохимиялық жабдықтарды жөндеумен айналысатын технологиялық құбыр өткізгіштердің монтажшылары
      Отқа төзімдетушілер
      Кокс сұрыптау операторлары
      Коксохимиялық агрегаттарды жөндеумен айналысатын ағаш шеберлері
      Химиялық өндіріс механизмдерінде жұмыс істейтін жұмысшылар
      Химиялық өнімдерді құюшылар
      Сепараторшылар
      Скрубберші-сорғышылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Құйып-таратушылар
      Майлаушылар
      Кокс сұрыптаушылар
      Тасымалдауышшылар
      Көмір, кокс және химиялық өнімдердің тасымалдаумен айналысатын тасымалдауышшылар
      Кокс өндірісімен айналысатын металлургиялық өндіріс қалдықтарын жинаушылар
      Химиялық өнімдерді буып-түюмен және тиеумен айналысатын қаттаушы-буып түйюшілер
      Сүзгіден өткізушілер
      Флотаторлар
      Центрифугашылар
      Бункерлерді тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Шикіқұрамшылар
      Қоқыршылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Кезекші және жабдықтарды жөндеумен айналысатын электрослесарьлар
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Бақылаушы (аға) шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Механиктер (аға механиктер)
      Учаске механиктері
      Цехтар механиктері
      Бөлімше бастықтары
      Цехтардағы өндіріс бастықтары және олардың орынбасарлары
      Ауысым бастықтары
      Учаске бастықтары
      ОТК учаске бастықтары (меңгерушілері)
      Цех бастықтары, олардың орынбасарлары
      Учаске электриктері
      Цехтар электриктері
      Учаске энергетиктері
      Цех энергетиктері

  5. Отқа төзімдетушілер өндірісі

      Жұмысшылар:
      Араластырғыштардың жүгірткішілері
      Ұнтақтау бөлімшелерінде істейтін бункершілер
      Пештен әкті түсірушілер
      Пештен отқа төзімді материалдарды түсірушілер
      Кептіру және күйдіру агрегаттарымен айналысатын газшылар
      Уату және тарту бөлімшелерінде істейтін жүк түсірушілер
      Уатушылар
      Пештерді, кептіргіш, уатқыш және диірмендерді, електерді толтырумен, айналысатын шикізат және жартылай фабрикаттар толтырушылар
      Карборунды өзекті сынаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде қара металл өндірісіндегі бақылаушылар
      Ұнтақтау және күйдіру, нығыздау және қалыптаумен айналысатын кран машинистері (краншылар)
      Диірмен машинистері
      Қоректендіргіш машинистері
      Пневмокөлік машинистері
      Скип көтергіштердің машинистері
      Отқа төзімді ыстық материалдарды тасымалдаумен айналысатын тельфер машинистері
      Тоңазытқыш машинистері
      Электролафет машинистері
      Отқа төзімдетушілерді металдаумен (вакуум тәсілінен басқа) айналысатын металдаушылар
      Пештегі күйдірушілер
      Ыстық жұмыстарда істейтін отқа төзімдетушілер
      Камераларды тазалаумен айналысатын тозаң-газтұтқыш қондырғыларында қызмет көрсетуші операторлар
      Отқа төзімді шикізатты балқытушылар
      Отқа төзімді бұйымдарды нығыздаушылар
      Механикалық елеуіштерде ұнтақтарды елеушілер
      Пеномассаны құйып-тегістеушілер
      Брикеттер мен дайындамаларды кесушілер
      Пештерге және туннель вагондарға қондырушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде, сондай-ақ тарту, уату және нығыздау-қалыптау қондырғыларын жөндеумен айналысатын слесарь-жөндеушілер
      Жартылай дайын өнімдер мен бұйымдарды сұрыптаушылар
      Араластырғыштарда масса құрастырушылар
      Кептірушілер
      Дайындама, масса және дайын бұйымдарды түсіруші-қалаушылар
      Тасымалдауышшылар
      Шикізат, ұнтақ, масса және жартылай дайын өнімдерді тасымалдаумен айналысатын тасымалдауышшылар
      Ұнтағы бар қаптарды ораумен және жылжытумен айналысатын қалаушы-ораушылар
      Отқа төзімді бұйымдарды қалыптаушылар
      Түтінарнаны, пешкөмейлерді және оттықтарды тазалаушылар
      Шикіқұрамшы-мөлшерлеушілер
      Қоқыршы-бассейншілер
      Қалдықшылар
      Отқа төзімді бұйымдарды өңдеуші-кесушілер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде электр жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын, сондай-ақ ұнтақтау, уату және нығыздау-қалыптау қондырғыларын жөндеумен, айналысатын электромонтерлер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде кезекші және жабдықтарды жөндеумен айналысатын, сондай-ақ ұнтақтау, уату және нығыздау-қалыптау қондырғыларын жөндеумен айналысатын электрослесьрлар (слесарьлар)
      Басшылар мен мамандар:
      Ұнтақтау, уату және күйдіру, нығыздау және қалыптаумен айналысатын:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Жұмыстың ыстық учаскелерінде істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цехтар механиктері
      Ауысым бастықтары
      Учаске бастықтары
      Цех бастықтары және олардың орынбасарлары
      Учаске, цех электриктері
      Учаске энергетиктері
      Цех энергетиктері

  6. Метиз өндірісі

      1. Сым және калибрлі металл өндірісі
      Жұмысшылар:
      Темір купоросын өндірумен айналысатын барлық атаудағы аппаратшылар
      Сым созумен айналысатын негізгі өндіріс учаскелерінің бригадирлері
      Калибрлі металды созумен айналысатын сым созушылар
      Сым созушылар
      Шынықтырушылар
      Уыттау, термотүзеу және созумен айналысатын кран машинистері (краншылар)
      Арқан ораумен айналысатын машинистер
      Металды жуушы-кептірушілер
      Сым мен трос ораушылар
      Байланысты (нығыздаушы) дәнекерлегіш машиналардың дәнекерлеушілері
      Ыстық жұмыс және еңбек жағдайлары зиянды учаскелерінде жұмыс істейтін слесарь-жөндеушілер
      Құрғақ тәсілмен абразивті дөңгелектермен тегістеушілер
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      2. Дәнекерлеуге арналған ауырсылақты және сапалы электродтар мен флюс өндірісі
      Жұмысшылар:
      Брикетшілер
      Сылақтың құрамбөліктерін уатушылар
      Сылақ престерінің нығыздаушылары
      Пештегі шынықтырушылар
      Силикат кесектерін пісіріп балқытушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде істейтін слесарь-жөндеушілер
      Электродтарды сұрыптаушылар
      Сылақты құрастырушылар
      Сылақ және флюс құрамбөліктерін кептірушілер
      Электродтарды кептірушілер
      Флюсшілер
      Электродшылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Жұмыстың ыстық учаскелерінде құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер, аға шеберлер

  7. Металлургиялық өндірістер барысында генератор газын
өндіру газдар алу

      Жұмысшылар:
      Көмірді құрғақ тәсілмен қайта айдау өнімдерін тұтумен және дистилляциялаумен айналысатын барлық атаудағы аппаратшылар
      Газ тазалау аппаратшылары
      Қоюлатқыш аппаратшылары
      Барильетшілер
      Бункерлеушілер
      Газ генератор станцияларының машинистері
      Конвейерлер машинистері
      Кран машинистері (краншылар)
      Тұндырғыштарда жұмыс істейтін сорғы қондырғыларының машинистері
      Кептіру қондырғыларының машинистері
      Тельфер машинистері
      Скрубберші-сорғышылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Тасымалдауышшылар
      Тасымалдаушылар
      Сүзушілер
      Флотаторшылар
      Қожшылар
      Қоқыршылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Кезекші және жабдықтарды жөндеумен айналысатын электрослесарьлар (слесарьлар)
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Механиктер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Ауысым бастықтары
      Цех бастықтары, олардың орынбасарлары
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер (аға шеберлер)

8. Металлургиялық өндіріс (түсті металдар)

      1. Шикізат және шикіқұрам дайындау. Мыс-күкірт зауыттары мен фабрикаларында кесектеу.
      Жұмысшылар:
      Кесектерді булаумен айналысатын автоклавшылар
      Кесек қоспасын дайындайтын аппаратшылар
      Бункершілер
      Шикізат түсірумен айналысатын жүк түсірушілер
      Мөлшерлеушілер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Диірмен машинистері
      Кесек нығыздағыштардың машинистері
      Кран машинистері (краншылар)
      Қайта тиегішмашинистері
      Елеуіш қондырғылардың машинистері
      Тельфер машинистері
      Экскаватор машинистері
      Ыстық жұмыс учаскелерінде және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынақтан өткізушілер
      Реагент ерітушілер
      Сепараторшылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Шикізат тиеумен айналысатын стропалшылар
      Кесектерді түсірушілер
      Тасымалдауышшылар
      Шикіқұрамшылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың орынбасарлары
      2. Шикіқұрам мен өнеркәсіп өнімдерін кептіру
      Жұмысшылар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Бүріккішілер
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер және аға шеберлер
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      3. Күйдіру және вельцтеу
      Жұмысшылар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін тельфер машинистері
      Ыстық және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынама алушылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Тасымалдауышшылар
      Бүріккішшілер
      Шикіқұрамшылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      4. Шикіқұрам және өндіріс өнімдерін күйежентектеу
      Жұмысшылар:
      Бункершілер
      Мөлшерлеушілер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде істейтін тельфер машинистері
      Сорғы қондырғыларының машинистері
      Қоректендіргіш машинистері
      Ыстық және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынама алушылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Майлаушылар
      Тасымалдауышшылар
      Бүріккішшілер
      Электр жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеу жөніндегі шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеу жөніндегі аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      5. Балқыту және электротермиялық өндіріс
      Жұмысшылар:
      Бункершілер
      Жүк тиегішмашинистері
      Цех ішінде жұмыс істейтін электр және қол арба жүргізушілері
      Қабықтарды, файнштейнді, штейнді, сырттарын және қалдықтарын уатумен айналысатын уатушылар
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Кесек нығыздағыштардың машинистері
      Кран машинистері (краншылар)
      Скип көтергіштердің машинистері
      Металлургиялық цех электровоздарының машинистері
      Пештерде жұмыс істейтін санитарлық-техникалық жүйе мен құрал-жабдықтардың монтажшылары
      Отқа төзімдетушілер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынақтан өткізушілер
      Электродтарды реттеушілер
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Тасымалдауышшылар
      Шикіқұрам тасымалдаумен айналысатын тасымалдаушылар
      Қалдықтар мен айналым материалдарды жинаушылар
      Шөміштерді тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Электродшылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      Учаске энергетиктері (электриктері)
      Цех энергетиктері (электриктері)
      6. Металдарды рафинадтау
      Жұмысшылар:
      Уатушылар
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Диірмен машинистері
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынама алушылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Тасымалдауышшылар
      Металл жеткізумен айналысатын тасымалдаушылар
      Бүріккішшілер
      Электр жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлар
      Басшылар мен мамандар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      7. Гидрометаллургия, ерітінділеу, кадмий және купорос алу
      Жұмысшылар:
      Автоклавшылар
      Агитаторлар мен қоюлатқыштарда, перколяцияда, тұндыру мен сүзуде жұмыс істейтін аппаратшы-гидрометаллургтар
      Кристалдау аппаратшылары
      Арқаушылар
      Винипластшылар
      Мөлшерлеушілер
      Шикіқұрам тиеушілер
      Сілті тиеушілер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Кесек нығыздағыштардың машинистері
      Кран машинистері (краншылар)
      Сорғы қондырғыларының машинистері
      Қолданылған қоқырды қайта өңдеушілер
      Отқа төзімдетушілер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынама алушылар
      Қышқылдарды, сілтілерді және тұздарды мөлшерлеумен айналысатын жұмысшылар
      Аппаратура жөндеумен айналысатын жұмысшылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Қышқылдарды, сілтілерді және тұздарды тасымалдаумен айналысатын тасымалдаушылар
      Өлшеп-ораумен айналысатын қаттаушы-ораушылар
      Сүзушілер
      Көміртектендіргішшілер
      Центрифугашылар
      Шикіқұрамшылар
      Қоқыршылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Электродтарды механикалық өңдеумен айналысатын шеберлер (аға шеберлер)
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      8. Көміртек материалдар, массалар және олардан жасалатын бұйымдар өндіру
      Жұмысшылар:
      Араластырғыштардың жүгірткішілері
      Тиегіш жүргізушілері
      Шикізат пен дайын өнімдерді тиеумен айналысатын жүк түсірушілер
      Уатушылар
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Кран машинистері (краншылар)
      Сорғы қондырғыларының машинистері
      Басқару пультының операторлары
      Шынықтыру, күйдіру және графиттеумен айналысатын сынама алушылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Электродты өнімдердің слесарьлары
      Сұрыптаушылар
      Электродты өнімдерді механикалық өңдеумен айналысатын орнақшылар
      Тасымалдауышшылар
      Пештерде жұмыс істейтін бүріккішшілер
      Өнімді тазалаушылар
      Электродтарды катқабаттаушылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Электродты өнімдерді механикалық өңдеумен айналысатын шеберлер (аға шеберлер)
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      9. Балшық-топырақ өндірісі
      Жұмысшылар:
      Автоклавтарда және агитаторларда, сыныптағыштарда, декомпозерлерде, сүзгіде, қойыртпақ дайындауда, каустификаторларда жұмыс істейтін аппаратшы-гидрометаллургтар
      Жылу тасымалдағыштарды қыздырумен айналысатын аппаратшылар
      Арматурашылар
      Бункершілер
      Елеушілер
      Цемент, сода, каустик және аллюминий тотығын тиеумен айналысатын жүкшілер
      Мөлшерлеушілер
      Шикіқұрам тиеушілер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Кран машинистері (краншылар)
      Сорғы қондырғыларының машинистері
      Қайта тиегішмашинистері
      Қоректендіргіштердің машинистері
      Скипті көтергіштердің машинистері
      Эксгаустер машинистері
      Тозаң-газтұтқыш қондырғыларына қызмет көрсетумен айналысатын операторлар
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынама алушылар
      Қойыртпақты сұйылтушылар
      Сепараторшылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Тасымалдауышшылар
      Сүзушілер
      Флотаторшылар
      Бүріккішшілер
      Центрифугашылар
      Аппаратураны тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Шикіқұрамшылар
      Қоқыршылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер мен аға шеберлер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      Учаске және цех энергетиктері (электриктері)
      10. Металл қорытуда электролитті тәсілмен металл алу
      Жұмысшылар:
      Тиегіш жүргізушілері
      Алюминий өндірісінде жұмыс істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Диірмен машинистері
      Металлургиялық құрал-жабдықтарды жөндеумен үнемі айналысатын металлургиялық зауыт жабдықтарының монтажшылары
      Қайшылар мен нығыздауыштарда металл кесушілер
      Арамен, қол арамен және орнақтарда кесушілер
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Ыстық металды жеткізумен айналысатын тракторшылар
      Тасымалдаушылар
      Өндірістік жайларды жинаушылар
      Электролитті ванналардың қоқыршылары
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Кезекші және электр жабдықтарын жөндеумен айналысатын электрослесарьлар (слесарьлар)
      Басшылар мен мамандар:
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      Учаске және цех энергетиктері (электриктері)
      11. Фторлы қышқыл мен оның тұздарын өндіру
      Жұмысшылар:
      Бакелитшілер (сіңдірушілер)
      Металл бұйымдарын гуммирлеушілер
      Қышқылға төзімдетуші-винипластшылар
      Қышқылға төзімдетуші-гуммирлеушілер
      Түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Химиялық талдау зертханашылары
      Таңбалаушылар
      Аспапшылар
      Сынама алушылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Тасымалдауышшылар
      Тасымалдаушылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      Учаске және цех энергетиктері (электриктері)
      12. Металды тұз бен сілті ерітінділерінен электролит тәсілімен алу
      Жұмысшылар:
      Электролитті фольга өндіру кезінде тұндыру тәсілімен күкірт қышқылды ерітінді дайындау және промотсек тазалаумен айналысатын аппаратшы-гидрометаллургтар
      Электролит әзірлейтін аппаратшылар
      Қышқылға төзімдетуші-гуммирлеушілер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін тельфер машинистері
      Сорғы қондырғыларының машинистері
      Қалып жаймаларын өңдеушілер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынама алушылар
      Ванна жөндеумен айналысатын жұмысшылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Сүзушілер
      Ванна жөндеумен айналысатын шегендеуші-қышқақшылар
      Көміртектендіргішшілер
      Шала өңделген өнім мен скрапты жуумен айналысатын электролитті ванна қоқыршылары
      Электролитті фольга өндірумен айналысатын сулы ерітінді электролизшілері
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Электролитті фольга өндірумен айналысатын шеберлер, аға шеберлер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      Учаске энергетиктері (электриктері)
      Цех энергетиктері (электриктері)
      13. Түсті металл ұнтақтары өндірісі
      Жұмысшылар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынама алушылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Тасымалдауышшылар
      Өндірістік жайларды жинаушылар
      Ұнтақ өнімдерімен айналысатын қаттап-ораушылар
      Құймаларды фрезерлеушілер
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      Учаске энергетиктері (электриктері)
      Цех энергетиктері (электриктері)
      14. Анод және вайербарстар алу
      Жұмысшылар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Құймақалыптарды майлаумен айналысатын майлаушылар
      Өнімді тазалаушылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      15. Тозаң тұту және газ тазалау
      Жұмысшылар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Желдеткіш аспирациялық қондырғылардың машинистері
      Қайта тиегіштердің машинистері
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынама алушылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Пневмокөлікке қызмет көрсетумен айналысатын тасымалдауышшылар
      Электр жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      16. Қоқырды қайта өңдеу
      Жұмысшылар:
      Сілтілеу аппаратшылары
      Сілтілеумен айналысатын аппаратшы-гидрометаллургтар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Шикіқұрам, металл және қойыртпа тасымалдаумен айналысатын тасымалдаушылар
      Сүзушілер
      Шикіқұрамшылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      17. Көмір тозаңын әзірлеу
      Жұмысшылар:
      Уатушылар
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Диірмен машинистері
      Қоректендіргіш машинистері
      Скрепер машинистері (скрепершілер)
      Эксгаустер машинистері
      Тозаң-газ тұту қондырғыларына қызмет көрсетумен айналысатын операторлар
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынама алушылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Майлаушылар
      Тасымалдаушылар
      Аппаратура тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Электр жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Шеберлер, аға шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      18. Сирек металдарды, кальцийді, магнийді және титанды металлургиялық және химиялық-металлургиялық тәсілмен алу
      Жұмысшылар:
      Каустификациялау, бейтараптандыру және қоюландырумен айналысатын аппаратшы-гидрометаллургтер
      Каустификациялау аппаратшылары
      Бейтараптандыру аппаратшылары
      Ағынды су тазалау аппаратшылары
      Қоюландыру аппаратшылары
      Сүзу аппаратшылары
      Тиегіш жүргізушілері
      Электр және қол арба жүргізушілері
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Ыстық жұмыстарда істейтін тельфер машинистері
      Елеуіш қондырғылардың машинистері
      Пеш жөндеумен айналысатын монтажшылар
      Реакциялық аппарат монтажшылары
      Сынама алушылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Тасымалдаушылар
      Қаттап-ораушылар
      Сүзушілер
      Бүріккішшілер
      Центрифугашылар
      Шикіқұрамшылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      19. Түсті және асыл металдарды өңдеу және қайта өңдеу
      1) Балқыту өндірісі
      Жұмысшылар:
      Құйма майларын қайнатушылар
      Электр және қол арба жүргізушілері
      Шойынқалыпшы-жинақтаушылар
      Ыстық және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Кварц пен магнезитті ұсақтаумен айналысатын диірмен машинистері
      Қож бен қоқысты елеумен айналысатын елеуіш қондырғылардың машинистері
      Санитарлық-техникалық жүйе мен жабдықтардың монтажшылары
      Пеш жөндеумен айналысатын монтажшылар
      Металл сынықтары мен қалдықтарын нығыздаушылар
      Ыстық және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынама алушылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Ыстық құймақалыптарды өңдеумен айналысатын құймақалып фрезерлеушілері
      Ыстық құймақалыптарды өңдеумен айналысатын түсті металл жонушылар
      Электр жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      Учаске энергетиктері (электриктері)
      Цех энергетиктері (электриктері)
      2) Азот қышқылды күміс, аффинаж және химиялық құрамы асыл металл алу және оларды қайта өңдеу
      Басшылар мен мамандар:
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      3) Мырыш тозаңын және мырыш тотығын алу
      Басшылар мен мамандар:
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      4) Илектеу өндірісі
      Жұмысшылар:
      Салқын металды біліктеушілер
      Фольганы каширлеуші-сырлаушылар
      Ыстық және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Кран машинистері (краншылар)
      Орнақтарды баптаумен айналысатын технологиялық құрал-жабдықтарды баптаушылар
      Рулондарды ораушылар
      Қолмен түзетушілер
      Машинамен түзетушілер
      Металл сынықтары мен қалдықтарын нығыздаушылар
      Ыстық және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынама алушылар
      Бүріккішшілер
      Слесарь-жөндеушілер
      Стропалшылар
      Фольганы уыттаушылар
      Тасымалдауышшылар
      Тасымалдаушылар
      Құрғақтай тегістеумен айналысатын тегістеушілер
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер және аға шеберлер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      Учаске энергетиктері (электриктер)
      Цех энергетиктері (электриктері)
      5) Құбыр-нығыздау, нығыздау және сым тарту өндірісі
      Жұмысшылар:
      Сым тартушылар
      Түсті металдарды созғылаушылар
      Бастырмалатушылар
      Ыстық және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Кран машинистері (краншылар)
      Суықтау қалыптау құрал-жабдықтарын реттеушілер
      Ультрадыбысты қондырғылардың операторлары
      Алмастан және өте қатты материалдардан жасалған су аралықтарды жылтыратушылар
      Ыстық және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынама алушылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Стропалшылар
      Құбыр илеушілер
      Бүріккішшілер
      Түсті металдарды жонушылар
      Ұяқалып пен бұрғыбастарды тегістеумен айналысатын тегістеушілер
      Алмас пен өте қатты металдарды тегістеушілер
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Эмульсия қайнатушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер және аға шеберлер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      Учаске энергетиктері (электриктері)
      Цех энергетиктері (электриктері)
      6) Мырыш-жылтырату жұмыстары
      Жұмысшылар:
      Жаймалар мен таспаларды жылтыратушылар
      Мырыш сүргілеумен айналысатын сүргілеушілер
      Қаттап-ораушылар
      Тегістеушілер
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер және аға шеберлер
      20. Қатты қорытпалар мен қиын балқитын металдар өндірісі
      Жұмысшылар:
      Қоспа мен ерітінділерді дайындаумен айналысатын аппаратшылар
      Айдау аппаратшылары
      Қалпына келтіру пештерінің аппаратшылары
      Электролиз аппаратшылары
      Шпур бұрғылаушылар
      Суық металды біліктеушілер
      Жарушылар
      Түсті металдарды созғылаушылар
      Мөлшерлеушілер
      Уатушылар
      Ыстық және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін түсті металлургия өнімдерін бақылаушылар
      Қатты қорытпалы бұйымдарды өңдеушілер
      Алмас пен өте қатты материалдардан жасалған су аралықтарды жылтыратушылар
      Қатты қорытпаларды нығыздаушылар
      Ыстық және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін сынақтан өткізушілер
      Слесарь-жөндеушілер
      Дайын бұйымдарды кептірумен айналысатын кептірушілер
      Машинамен пішіндейтін пішіндеушілер
      Қолмен пішіндейтін пішіндеушілер
      Центрифугашылар
      Шикіқұрамшылар
      Алмас пен өте қатты материалдарды тегістеушілер
      Қатты қорытпалар мен қиын балқитын металл бұйымдарды тегістеушілер
      Қалыптаушылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Ыстық жұмыстарда және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін бақылаушы шеберлер (аға шеберлер)
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын аға шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Ауысым бастықтары
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      Учаске энергетиктері (электриктері)
      Цех энергетиктері (электриктері)
      21. Сынап, элементарлы күкірт, ксантогенат, күшән, хромды тұздар, күкіртті натрий, аммоний молибдаты, сталинит және олардың қоспаларын өндіру. Алтын, күміс, платина және платина тобы металдарының аффинажы, сондай-ақ асыл металдар өндірісі
      Жұмысшылар:
      Көрсетілген өндірістерде қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар
      Тұрмыстық комбинат, үй-жай, душ бөлмелерінің жұмысшылары
      Арнайы киімді қабылдап алу, кептіру, жуу және жөндеумен айналысатын жұмысшылар
      Сынамалау, талдау, спектрлеу, зерттеу, бақылау-өлшеу және басқа зертханалардың жұмысшылары
      Басшылар мен мамандар:
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер және аға шеберлер
      Учаске механиктері және аға механиктері
      Цех механиктері және аға механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары
      Цех бастықтары, олардың өндіріс жөніндегі орынбасарлары
      Учаске энергетиктері (электриктері)
      Цех энергетиктері (электриктері)
      22. Жұмыс аймағы ауасының құрамында қатерлігі 3-сыныптан төмен емес зиянды заттар қолданылатын ұнтақ металлургия тәсілімен бұйымдар өндіру
      Жұмысшылар:
      Елеу қондырғыларының машинистері
      Ұсталық-нығыздауыш қондырғыларды баптаушылар
      Темір ұнтақтарын жұмсартушы пешшілер
      Барлық атаудағы нығыздаушылар
      Сіңдірушілер
      Ұнтақтарды елеушілер
      Слесарь-жөндеушілер
      Қоспалаушылар
      Күйежентектеушілер
      Тасымалдауышшылар
      Шикіқұрамшылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Учаске механиктері
      Цех механиктері
      Учаске (бөлімше) бастықтары

  9. Түрлендіруші сынап подстанциялары

      Жұмысшылар:
      Кран машинистері (краншылар)
      Электростанцияның басты басқару қалқанының электромонтерлері
      Подстанцияларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Түрлендіргіш қондырғыларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Электростанция электр жабдықтарына қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер

  10. Химия өндірісі

      А. Төменде көрсетілген өндіріс пен жұмыстарда толық жұмыс күн істейтін өнеркәсіптің химиялық және нефтехимиялық саласы кәсіпорындарының жұмысшылары, басшылары және мамандары:
      1. Асфальт, пісіру материалдары, асфальт пісіру массалары және солардан жасалған бұйымдар; битум және битум материалдары; өнеркәсіптің тоқыма және басқа салаларына арналған қосалқы заттар; аллюминий тотығы; декоративті, эмульсиялық, ұнтақталған, көркемдік, керамикалық, құрғақ сырлар, табиғи олифа сыры; иодбромды су (шығару және әзірлеу); полиэтиленнен жасалған бұйымдар, полиэтилен негізіндегі композициялар және олардан жасалған бұйымдар; фторхлорорганикалық құрама негізінде полимер және сополимерден жасалған бұйымдар; ыстық тәсілмен пластикалық массадан, пластмасса, винипласт, полихлорвинилді пластикат негізіндегі композициялық материалдардан**, фенолды және карбамидті пластикаттар, полиамидтер негізіндегі пластмассалар, полиметакрилді құрамалар, стирол және оның сополимерлері, органикалық әйнектен жасалған бұйымдар; ашудастар; синтетикалық корунд; минералды толтырғыштар; орағыш бұйымдар; акрилді және метакрилді құрама негізіндегі пластикалық массалар; пластикалық былғары** мен талшықты негіздегі жасанды былғарылар**, жасанды қозыелтірі: талшықты химиялық дайындау бөлімшесі; табиғи және тұнбалы сода (өндіру); маталарды сіңдіру және өңдеу**, табиғи сульфат және тенардит өндіру; резиналық, техникалық резина және шиналық:
      каландрлық, жинақтаушы, тармақтық, тасымалдауыш таспалар, қайыстар, автокамералық, қалыптық және қалыптық емес техника (резинадан жасалатын қалыптық және қалыптық емес бөлшектерді өңдеуді қоспағанда), резинадан аяқ киім (сұрыптау және буып-орау учаскелерін қоспағанда), пішіп-жағу-малу бұйымдары, эбонит және одан жасалған бұйымдар, әуемен ұшатын және инженерлік мүлік, кеуек бұйымдар, химиялық қорғану құралдары, резиналанған маталар, жабық ыдыстар мен химиялық аппаратураларды, біліктерді және басқа заттарды, регенератты (ескі резина учаскелері мен дайындау цехтарын қоспағанда), гуттаперчаны гуммирлеу цехтарының (учаскелерінің);
      даярлау, шикізат дайындау, вулкандау, резина үшін желім әзірлеу; кизельгур тарту, кептіру; аяқ киім мен резинадан жасалатын техникалық бұйымдардың резиналық бөлшектері**; қорғасынды туба; күкіртті темір; қаттама пластиктер; тұздықтар мен рапалар; текстолит; мата, тоқылмаған негіздегі, трикотаж және басқа төсемелердің түрлерін; барлық тәсілді көмір қышқылын, целлулоид даярлау жұмыстарын қоспағанда полихлорвинилді, каушік, майлы және нитроқаптамалы техникалық және плащтық маталар** учаскелерінің;
      2. N 1 Тізімде тізбектелген құрамында күміс қалдықтары бар кинофото материалдарды регенерациялау, ерітінділерді рекуперациялау және ректификациялаумен айналысатын барлық өндірістердің қатты, сұйық және газ тәрізді қалдықтарын қайта өңдеу және қайта пайдалану цехтарының (бөлімшелерінде, учаскелерінде); газгенераторлы цехтар мен технологиялық мақсаттағы станциялардағы жұмыстарда; N 1 Тізімде тізбектелген зиянды химиялық заттардан босаған цистерналарды, ыдыстарды және химиялық аппаратураны тазалаудағы, зиянды өнімдерден босаған қайтымды ыдыстарды жуу және өңдеудегі; өнеркәсіптік ағынды суды бейтараптандыру және тазалау, зиянды булар мен газдарды зиянсыздандыру; N 1 Тізімде тізбектелген химиялық өнімдерді уатуда, кептіруде, ерітуде, әзірлеуде, өлшеп-орауда, құюда, ыдысқа салуда, тиеуде, қапқа салынған химиялық заттарды үйінділеп босатуда; жабық ыдыстар мен құбырларды гуммирлеуде; бензинді рекуперациялауда; хлорлы баллондарды және№N 1 Тізімде тізбектелген өзгеде зиянды химиялық өнімдерден босаған баллондарды жөндеуде, эвакуациялауда, сынақтан өткізуде жұмыс істейтін цехтар жұмысшылары, басшылары және мамандары
      3. N 2 Тізімде тізбектелген өндірістердегі технологиялық және электр құрал-жабдықтарын, N 1 Тізімде және N 2 Тізімде тізбектелген химиялық өндірістердің бақылау-өлшеу аспаптары мен желдеткіштерін жөндеумен, профилактикасымен, оларға қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар мен шеберлер, аға шеберлер, механиктер мен энергетиктер; химиялық кәсіпорындардың биік имараттарын жөндеу жұмыстарын арқанды тәсілімен жүргізетін жұмысшылар
      Улы заттармен зарардалған арнайы киімді жуумен айналысатын арнайы киім жуу және жөндеу жөніндегі машинистер
      Әскерилендірілген және басқа да газдан құтқару бөлімшелеріндегі газгенераторлы, аммиак-тоңазытқыш және сынапты-түзегіш қондырғылардың қызметкерлері
      Жоғарыда тізбектелген өндірістерде және N 1 Тізімде тізбектелген өндірістерде жұмыс істейтін ТББ (Техникалық бақылау бөлімдері) қызметкерлері. Ауаны бақылаумен және қорғаушы бүркенгіштерді жабумен айналысатын қызметкерлер
      N 1 Тізімде тізбектелген өндірістерде тікелей жұмыс істейтін цех және өндіріс зертханаларының қызметкерлері (графикалық талдау жасаумен айналысатындарды қоспағанда)
      Бұйымдарды эмальдау және күйдіру, вакуумдық және сутегі алу жұмыстарында істейтін қызметкерлер
      4. Асбестті техникалық бұйымдар өндірісі
      Жұмысшылар:
      Техникалық бақылау бөлімінде істейтін бақылаушылар
      Төмендегі цехтардағы, учаскелердегі және бөлімшелердегі бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика және коммуникацияларды жөндеумен, профилактикамен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар: дайындау (әзірлеу), тоқыма, иіру, тоқу, аппаратты, баспасуреттеу, автотракторлар бөлшектері, автоқалыпталған бөлшектер, спираль тәріздес оралған төсемдер, картон және сүзгілер, паранит, вальцтаспалар (эластикалық материал), сынақ-тәжірибелі, өнеркәсіптік техника
      Басшылар мен мамандар:
      Жоғарыда көрсетілген цехтарда, учаскелерде, бөлімшелерде бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика және коммуникацияларды жөндеумен, профилактикамен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын шеберлер (аға шеберлер)
      Жоғарыда көрсетілген цехтарда, учаскелерде және бөлімшелерде жұмыс істейтін цех бастықтары, олардың орынбасарлары және ОТК қызметкерлері
      5. Кинофототаспа өндірісі
      Жұмысшылар:
      Пісіру аппаратшылары
      Фотоэмульсияны әзірлеумен және суарумен айналысатын аппаратшы-мөлшерлеушілер
      Кинофотонегізді және техникалық таспаларды жасайтын аппаратшы-құюшылар
      Магнитті таспаларды жасайтын аппаратшы-суарушылар
      Фотоэмульсия аппаратшы-суарушылары
      Синтетикалық сыр өндірісінің аппаратшылары
      Синтез аппаратшылары
      Жинақтаушылар
      Өлшеп-ораушы машиналардың машинистері
      Кинофотоматериалдарды (коррекс таспасын қалыптау және жарықта ораумен айналысатындарды қоспағанда) өңдеушілер
      Термостатшылар
      6. Фотоқағаз, фотопластинкалар және радиошкалалар өндірісі
      Жұмысшылар:
      Фотоэмульсия әзірлеумен және суарумен айналысатын аппаратшы-мөлшерлеушілер
      Баритмасса әзірлеу аппаратшылары
      Фотоэмульсиялар аппаратшы-суарушылары
      Фотоэмульсияларды жуумен айналысатын жуушы аппаратшылар
      Синтез аппаратшылары
      Вагоншашылар
      Суару машиналарына әйнек қалаушылар
      Пленка, ерітінді және фильм материалдарын бақылаушылар
      Жарық сезгіш бұйымдарды бақылаушылар
      Бояу езушілер
      Кинофотоматериалдарды (фотоәйнек және фотопластинка, перфорация, фотоқағаз және жарық сезгіш бұйымдарды жасайтындарды қоспағанда) өңдеушілер
      Нығыздаушылар
      Сенсибилизаторлар әзірлеумен айналысатын жұмысшылар
      "Момент" фотокешенін әзірлеу кезінде қараңғы учаскелерде жұмыс істейтін жұмысшылар
      Құйылған әйнек пен фотопластинкаларды түсіріп алушылар
      7. Фотографиялық және техникалық желатин өндірісі
      Жұмысшылар:
      Дихлорэтанмен жұмыс істейтін май тазалау аппаратшылары
      Дихлорэтанмен жұмыс істейтін калибрлеу аппаратшылары
      Дихлорэтанмен жұмыс істейтін экстрактілеу аппаратшылары
      Аппаратшы-экстрактілеушілер
      Дихлорэтанмен жұмыс істейтін тиеп-түсірушілер
      8. Кинофототаспа, фотоқағаз, фотопластинка, радиошкала, фотографиялық және техникалық желатин өндірісі
      Басшылар мен мамандар:
      Инженер-химиктер
      Шеберлер және аға шеберлер
      Ауысым бастықтары
      Қондырғылар бастықтары
      Техник-химиктер
      Химиктер және аға химиктер
      9. Қатырмаланған материалдар өндірісі**
      Қатырмалау агрегаттарының машинистері
      10. Кинофототаспа, фотоқағаз, фотопластинка және радиошкала өндірісінде технологиялық қондырғыларын жөндеу, алдын-алу және қызмет көрсету
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын жұмысшылар және шеберлер, аға шеберлер
      Б. Жұмыс аймағы ауасының құрамында қауіптілігі 3-сыныптан төмен емес зиянды заттар қолданылатын жеке цехтарда, бөлімшелерде, учаскелерде және қондырғыларда бейорганикалық химия, тыңайтқыштар, полимерлер, пластикалық массалар (композициялық материалдар мен әйнек пластикті қоса), каучук, лак-сыр, фототехникалық, тұрмыстық химия, органикалық синтез, синтетикалық бояулар, мұнайхимиялық, резина-техникалық және асбестті, химиялық реактивтер, жеке цехтарда, бөлімшелерде ерекше таза заттар өнімдерін өндірудің технологиялық процесінде толық жұмыс күн істейтін өнеркәсіптің басқа салалары мен халық шаруашылығы кәсіпорындарының жұмысшылары мен шеберлері
      Тізбектелген өндірістердегі технологиялық және электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар мен шеберлер
___________________
** Жеңіл өнеркәсіп салаларының кәсіпорындарына қолданылады

  11. Жарылғыш, бастамашы заттар, оқ-дәрілер мен оқ-дәрілердің
керек-жарақтары өндірісі

      1. Оқ-дәрілердің барлық түрлерін, ракеталардың жойғыш бөліктерін, снарядталған (оқ-дәрілі, реактивті сұйық, қатты отынды) ракеталық қозғалтқыштарды, олардың агрегаттарын, ракеталардың қозғалтқыш қондырғыларын және блоктарын, пиротехникалық бұйымдарды, бастамашы құралдарды және басқа да жинақтаушыларды, сондай-ақ N 1 Тізімнің IX бөлімі 2 және 3-тармағында көрсетілген өнімдерді сынақтан өткізу
      Полигондарда, сынақ станцияларында және стенділерде сынақтар дайындаумен және оларды өткізумен айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      2. Карбоксиметилцеллюлоза, бризол және релин өндірісі
      Көрсетілген өндірістердің технологиялық процесінде жұмыс істейтін жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      3. Мақта целлюлозасы мен коллоксилин өндірісі
      Тең жарғыштарда толық жұмыс күні тең жарумен айналысатын жұмысшылар
      Линтті өңдеумен, кептірумен, жуумен, суды бейтараптандырумен және су жұмсартатын ерітінді әзірлеумен айналысатын коллоксилин өндірісінің жұмысшылары
      4. Целлулоид және одан ыстық нығыздау арқылы бұйым жасау, жасанды тері, нитромастика, нитролак, нитроэмаль, құрғақ жаншылған паста, нитролинолеум және нитроклетчатка негізіндегі басқа да өнімдер өндірісі
      Көрсетілген өндірістердің технологиялық процесінде жұмыс істейтін жұмысшылар, басшылар және мамандар
      5. Негізгі және тәжірибелі жарылғыш заттар, оқ-дәрілер, пиротехникалық, түтіндегіш және бастамашы заттар өндірісінің жалпы кәсіптері
      Өндіріс цехтарында ракеталық-ғарыштық техникаға сұйық ракеталық отын компоненттерін құюмен айналысатын жұмысшылар, басшылар және мамандар
      Улы өнімдерден босаған сыйымдылықтарды, химиялық аппаратураны және жабдықтарды тазалаумен, қайтымды ыдыстарды жуумен және өңдеумен айналысатын жұмысшылар
      Өнеркәсіптік суды бейтараптандырумен және тазалаумен, N 1 Тізімнің IX бөлімінде көрсетілген барлық өндірістердің қатты, сұйық және газ түріндегі қалдықтарын кәдеге жаратумен, сондай-ақ сұйық ракеталық май мен қатты отындардың құрамбөліктерін қолданумен ракеталық-ғарыштық техниканы сынақтан өткізуде газдан құтқару жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар
      6. Кәсіпорын және ұйым зертханалары (бөлімдері). Жою базалары, ракеталық-ғарыштық құралдарға май құю цехтары (учаскелері, зертханалары, станциялары), сұйық ракеталық отыны бөлшектерімен ластанған ракеталық қару-жарақтарды бейтараптандыру және демонтаждау
      N 1 Тізімнің IX бөлімі 2 және 3-тармақтарында көрсетілген өнімдерді зерттеумен айналысатын жұмысшылар, басшылар және мамандар
      Ракеталық отын құрам бөліктерімен ластанған ракеталық қару-жарақтарды, ракеталық-ғарыштық техниканы және жеке қорғану құралдарын демонтаждаумен, бейтараптандырумен айналысатын жұмысшылар, басшылар және мамандар

  12. Мұнай, газ және газ конденсатын бұрғылау, өндіру және
өңдеу, көмір мен тақтатасты қайта өңдеу

      1. Бұрғылау
      Жұмысшылар:
      Мұнай мен газға пайдалану және барлау ұңғымаларын бұрғылаумен айналысатын бұрғылаушылар
      Вулкандаушылар
      Мұнара монтажшылары
      Мұнара монтажшы-дәнекерлеушілер
      Мұнарамонтажшы-электромонтерлері
      Бұрғылау қондырғыларының машинистері
      Мұнай мен газға арналған бұрғылау қондырғыларының машинистері
      Ұңғыманы сынақтан өткізу көтергіштерінің машинистері
      Ұңғыманы көміртектендіру жөніндегі машинистер
      Бұрғылау қондырғыларының машинистері
      Көміртектендіргіш агрегаттардың моторшылары
      Цемент-құм араластырғыш агрегаттардың моторшылары
      Ұңғымаларды зерттеу жөніндегі операторлар
      Ұңғымаларды сынамалау (сынақтан өткізу) жөніндегі операторлар
      Ұңғымаларда геофизикалық зерттеулер жүргізетін кәсіпшілік-геофизикалық партиялар мен отрядтардың жұмысшылары: каротажды станция көтергіштерінің машинистері, каротажшылар, өздігінен жүретін каротажды станциялардың моторшылары, жарушылар
      Бұрғыларға қызмет көрсететін слесарьлар
      Тікелей бұрғылау қондырғыларын жөндеумен айналысатын слесарь-жөндеушілер
      Бұрғыларға қызмет көрсететін электромонтерлер
      Тікелей бұрғылаумен айналысатын электр құрал-жабдықтарын жөндеуші және қызмет көрсетуші электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Ұңғымаларда геофизикалық зерттеулер жүргізетін кәсіпшілік-геофизикалық партиялар мен отрядтардың басшылары мен мамандары: кәсіпшілік-геофизикалық партиялардың бастықтары, инженерлері, геофизиктері, геологтары, техниктері, шеберлері
      Тікелей ұңғымаларда жұмыс істейтін бұрғылау (бұрғылау жұмыстары) жөніндегі инженерлер
      Ұңғымаларды өндірістік бұрғылау барысында мұнара құрумен, ұңғымаларды сынақтан өткізумен айналысатын шеберлер, аға шеберлер
      Бұрғылау шеберлері және олардың көмекшілері
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Ұңғымаларды бұрғылаудың күрделі жұмыстарымен (күрделі жөндеу) айналысатын шеберлер
      Ұңғымаларды бұрғылау, мұнара құру, ұңғыманы сынамалау (сынақтан өткізу өндірістік процесінде ұңғымаларды күрделі жөндеумен айналысатын механиктер, аға механиктер
      Терең (құрылымдық-іздеу) бұрғылайтын мұнай-газ барлау (партияларының) бастықтары
      Бұрғылау қондырғыларының бастықтары мен олардың орынбасарлары
      Мұнара монтаждау цехтарының бастықтары және олардың орынбасарлары
      Ұңғымаларды сынақтан өткізу жөніндегі цех бастықтары мен олардың орынбасарлары
      Мұнара құру жұмыстарын жүргізушілер
      2. Мұнай, газ және газ конденсатын өндіру
      Жұмысшылар:
      Ұңғымаларды күрделі жөндеумен айналысатын бұрғылаушылар
      Теңіздегі жүзбелі бұрғылау агрегаттарының бұрғылаушылары
      Қабатқа жұмыс агентін тартатын сорғы станцияларының машинистері
      Жылжымалы парафинсіздендіру бу қондырғыларының машинистері
      Мұнай қабаттарына бу тартатын бугенераторлы қондырғылардың машинистері
      Жылжымалы компрессорлардың машинистері
      Көтергіш машинистері
      Ұңғымаларды көміртектендіргіштердің машинистері
      Жуу агрегаттарының машинистері
      Технологиялық сорғылардың машинистері
      Цементтеу агрегаттарының машинистері
      Цемент-құм араластырғыш агрегаттардың моторшылары
      Сусыздандыру және тұзсыздандыру қондырғыларының операторлары
      Қабаттарды гидравликалық ажырату жөніндегі операторлар
      Мұнай және газ өндіру операторлары
      Ұңғымаларды зерттеу операторлары
      Ұңғымаларды күрделі және жер астында жөндеуге дайындау жөніндегі операторлар
      Қабат қысымын бір қалыпты ұстау жөніндегі операторлар
      Ұңғымаларды жерастылық жөндеу операторлары
      Ұңғымаларды химиялық өңдеу операторлары
      Ұңғымаларда геофизикалық зерттеу жүргізетін кәсіпшілік-геофизикалық партиялар мен отрядтардың жұмысшылары: каротажды станциялардың көтергіш машинистері, каротажшылар, каротажды станциялардың машинистері, жарушылар
      Кәсіпшіліктегі құрамында (1,5% астам) күкірт, су бар газды кешенді дайындау қондырғыларында істейтін бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарьлары
      Теңіздегі ұңғымалар мен эстакадалардың астыңғы түбін монтаждау және жөндеумен айналысатын слесарьлар
      Технологиялық қондырғыларды жөндеумен айналысатын слесарьлар
      Тікелей мұнай, газ және газ конденсатын өндіру нысандарында істейтін слесарь-жөндеушілер
      Құрамында газ бен конденсат бар күкіртті сутекті кәсіпшілік орнынан зауытқа дейін тасымалдайтын құбырларға қызмет көрсетумен айналысатын желідегі құбыршылар
      Тікелей мұнай, газ және газ конденсатын нысандарында электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Мұнай, газ және газ конденсатын (мұнай-газ кәсіпшілігінде) өндіру жұмыстарында, ұңғымаларды жер астында және күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарда істейтін, қабаттық қысымды, мұнай, газ және газ конденсатын өндірудің қайталама тәсілдерін бір қалыпты ұстау, қабаттардың мұнай беруін арттырумен айналысатын шеберлер, аға шеберлер
      Мұнай, газ және газ конденсатын (мұнай-газ кәсіпшілігінде) өндіру жұмыстарында, ұңғымаларды жер астында және күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарда істейтін, қабаттық қысымды, мұнай, газ және газ конденсатын өндірудің қайталама тәсілдерін бір қалыпты ұстау, қабаттардың мұнай беруін арттырумен айналысатын механиктер, аға механиктер
      Мұнай, газ және газ конденсатын (мұнай-газ кәсіпшілігінде) өндіру жөніндегі цехтардың, шұғыл өндірістік қызметтердің бастықтары және олардың орынбасарлары
      Ұңғымаларда геофизикалық зерттеулер жүргізетін кәсіпшілік геофизикалық партиялар мен отрядтардың басшылары мен мамандары: кәсіпшілік геофизикалық партиялардың бастықтары, инженерлері, геофизиктері, геологтары, техниктері, шеберлері
      3. Мұнай, газ, газ конденсатын, көмір және тақтатасты қайта өңдеу
      1) Мұнай және мұнай өнімдерін айдау, крекирлеу және катализдық риформингілеу, мұнай өнімдерін пиролиздеу, шикізат мұнайды дайындау, ерітінділер мен майларды регенерациялау өндірістерінде, газды бензин өндірісінде, сұйылтылған газдар өндіру; газды бензинді конденсациялау, тұту; табиғи, су газын конверсиялау; мұнай өнімдерін, жасанды сұйық отынды сілтілермен тазалау; отын даярлау, отын жеткізу, қатты отынды байыту, битум, консистентті жаққымай өндірісінде, сондай-ақ негізгі өндірістердің технологиялық құрал-жабдықтарын және коммуникацияларын, өндірістік кәріз, желдету, мұнай өнімдері мен газға арналған резервуарлық парктер мен коммуникацияларды, мұнай өнімдерін төгу және құю мен реагентті шаруашылықтың эстакадаларын жөндеу және оларға қызмет көрсетумен айналысатын төменде көрсетілген жұмысшылар, басшылар және мамандар:
      Жұмысшылар:
      Барлық атаудағы аппаратшылар
      Бункершілер
      Газгенераторшылар
      Дезактиваторшылар
      Кокс түсірушілер
      Қазандық жөндеумен айналысатын қазаншылар
      Отынды моторлық сынақтардан өткізетін машинистер
      Улы заттармен зарардалған арнайы киімді жуу және жөндеумен айналысатын машинистер
      Технологиялық қондырғылардың операторлары
      Тауар операторлары
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім немесе N 2 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын, бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын аспапшылар
      Шикізатты, жартылай дайын өнімді, дайын өнімді, реагенттерді, абсорбенттерді, катализаторларды және отынды, мұнай тұтқыштарды және кептіру камераларын тиеумен және түсірумен, уатумен, жарумен, ыдыстарға салу және тасымалдаумен айналысатын жұмысшылар
      Скрубберші-сорғышылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім немесе N 2 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Технологиялық қондырғыларды жөндеумен айналысатын слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Сүзушілер
      Сүзуші-нығыздаушылар
      Центрифугашылар
      Электр жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Инженерлер (ауысыммен істейтін)
      Шеберлер, аға шеберлер
      Механиктер
      Ауысым бастықтары
      Қондырғылардың бастықтары
      Технологиялық цехтардың бастықтары және олардың орынбасарлары
      2) N 1 Тізімнің X бөлімінде көрсетілген өндірістерде мұнай, газ, газ конденсатын, көмір, тақтатасты қайта өңдеумен айналысатын төменде көрсетілген жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Жұмысшылар:
      Қорыту аппаратшылары
      Техникалық көміртекті нығыздау аппаратшылары
      Қазандық жөндеумен айналысатын нығыздаушылар
      Пиролиз, катализдік крекинг, синтетикалық спирт, полиэтилен, газдарды, минералды күкірт қышқылын компремирлеу және фракциялау, өнеркәсіптік ағын суларды тазалау қондырғыларының машинистері
      Пластикалық массаларды түйіршектеуші машинистер
      Пиролиз және этанол өндірісінде жұмыс істейтін кран машинистері (краншылар)
      Улы заттармен зарардалған арнайы киімді жуумен және жөндеумен айналысатын машинистер
      Компрессорлық қондырғы машинистері
      Технологиялық сорғы машинистері
      Синтетикалық талшықтар және олардан бұйымдар жасау өндірісінде жұмыс істейтін шпрединг-машина машинистері
      Полиэтилен өндірісінде істейтін қаттама құрастырғыш машиналардың машинистері
      Мұнай шикізатынан синтетикалық өнім өндірумен айналысатын экструдер машинистері
      Пирометристер
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім немесе N 2 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын аспапшылар
      Газдарды күкірт қоспаларынан, көміртек тотығынан тазарту, құрамында күкіртсу бар мұнай және газ конденсатын электрмен тұзсыздандыру және сусыздандыру, тұрақтандыру, сумен тазалау, элементарлы күкірт алу және шығатын газдарды соңына дейін тазарту, сұйытылған газды тазалау және меркаптан өндірісінде істейтін аспапшылар
      Шикізатты, жартылай дайын өнімді, дайын өнімді, реагенттерді, абсорбенттерді, катализаторларды және отынды, мұнай тұтқыштарды және кептіру камераларын тиеумен және түсірумен, уатумен, жарумен, ыдыстарға салу және тасымалдаумен айналысатын жұмысшылар
      Скрубберші-сорғышылар
      Технологиялық процесті жүргізетін негізгі жұмысшылары N 1 Тізім немесе N 2 Тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын бақылау-өлшеу және автоматика аспаптарына олар учаскеде орнатылған жерлерде (жұмыс орындарында) тікелей қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі слесарьлар
      Технологиялық қондырғыларды жөндеумен айналысатын слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Тоннельшілер
      Тасымалдаушылар
      Техникалық көміртекті буып-ораумен айналысатын қаттап-ораушылар
      Сүзушілер
      Фильтр нығыздаушылар
      Центрифугалаушылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Инженерлер (ауысыммен жұмыс істейтін)
      Шеберлер, аға шеберлер
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер
      Механиктер, аға механиктер
      Ауысым бастықтары
      Қондырғы бастықтары, олардың орынбасарлары
      Учаске бастықтары
      Технологиялық цех бастықтары және олардың орынбасарлары
      3) Газды техникалық көміртек өндірісінің цех зертханаларының қызметкерлері
      4) Газдан құтқару қызметі
      Отрядтың, взводтың, бөлімшенің, пункт және бекеттің командирлері, командир орынбасарлары (көмекшілері), нұсқаушылары, 1 және 2-сыныптағы жауынгерлері

  13. Электр станциялары, энергопойыздар, бу күші қолданылатын
шаруашылық

      Жұмысшылар:
      Ыдыстарды тазалау және қаптаумен айналысатын антикоррозияшылар
      Құрамында 5 % және одан да көп еркін кремний диоксиды бар көмір мен тақтатас түсірумен үнемі айналысатын жүк түсірушілер
      Қазан тазалаушылар
      Агрегаттарды (қазан-турбина) басқару блоктық жүйесінің машинистері
      Құрамында 5% және одан да көп еркін кремний диоксиды бар көмір және тақтатас қаттамаларын құрау және тегістеумен айналысатын бульдозер машинистері
      Құрамында 5% және одан да көп еркін кремний диоксиды бар көмір және тақтатасты түсірумен айналысатын вагон төңкергіштердің машинистері
      Желдету және аспирациялау қондырғыларының, оның ішінде қазандық цехтарының (бөлімшелерінің) түтін сорғыштарына қызмет көрсетумен айналысатын машинистер
      Газды турбина қондырғыларының машинистері
      Қазандық машинистері
      Қазандық, турбина (газтурбиналық) қондырғыларды жөндеумен айналысатын кран машинистері (краншылар)
      Қоректендіргіш сорғыларда істейтін сорғы қондырғыларының машинистері
      Күл шығарумен айналысатын аралаушы-машинистер
      Қазандық жабдықтары бойынша аралаушы-машинистер
      Турбина қондырғылары бойынша аралаушы-машинистер
      Бу турбиналарының машинистері
      Құрамында 5% және одан да көп еркін кремний диоксиды бар көмір қоймаларында істейтін тиегіш машинистері
      Құрамында 5% және одан да көп еркін кремний диоксиды бар көмір қаттамаларын құраумен айналысатын скрепер машинистері
      Отын жеткізгіштердің машинистері
      Орталық қазандық жылу басқару қалқандарының машинистері
      Орталық бу турбиналардың жылу басқару қалқандарының машинистері
      Эксгаустер машинистері
      Құрамында 5% және одан да көп еркін кремний диоксиды бар тақтатас тиеумен айналысатын экскаватор машинистері
      Энергоблок машинистері
      Багер (шлам) сорғыларының машинистері
      Отқа төзімдетушілер
      Пешшілер
      Жабдықтарды ыстық тозаңнан тазалаумен және оны жинаумен, жіберумен, тиеумен және тасымалдаумен айналысатын тозаң тұту қондырғыларының жұмысшылары
      Қазандық, турбина (бу газ турбина) жабдықтарын, отын беру жабдықтарын және оның жұмысын өлшеумен және автоматикамен қамтамасыз етуші жабдықтарға қызмет көрсетумен, жөндеумен айналысатын барлық атаудағы слесарьлар, электромонтерлер, электрослесарьлар
      Абоненттермен межелесу орындарына дейінгі жер асты құбыр камераларында және арналарында үнемі жұмыс істейтін жылу желілерінде қызмет көрсетумен айналысатын слесарьлар
      Құйып-төгушілер
      Қазандық жабдықтарының аға машинистері
      Қазандық турбина цехтарының аға машинистері
      Турбина бөлімшелерінің аға машинистері
      Энергоблоктардың аға машинистері
      Шегендеушілер (қышқылға төзімдетушілер)
      Отын көсеушілер
      Жұмыс істеп тұрған (көрсетілген кернеудегі) 330 кВ және одан да жоғары кернеулі таратушы қондырғыларда жұмыс істейтін сынау және өлшеу электромонтерлері
      Қазандық, турбина жабдықтарын, отын беру жабдықтарын орнату орындарында орналасқан кабелді туннельдерде, траншеяларда үнемі жұмыс істейтін кабельді желілерді жөндеумен және монтаждаумен айналысатын электромонтерлер
      Жұмыс істеп тұрған 330 кВ және одан да жоғары кернеулі электр қондырғыларын жөндеумен және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электрослесарьлар
      Басшылар мен мамандар:
      Атом станцияларының турбинасын басқару жөніндегі инженерлер
      Құрал-жабдықтарды (қазандық, турбиналық (бу газ турбиналық), отын беру және тозаң әзірлеу) оларды орнату орындарында жөндеумен айналысатын шеберлер, аға шеберлер
      Қазандықтардың, турбиналардың (газ турбиналарының), тозаң әзірлеу цехтары мен отын беру цехтарының өндірістік учаске шеберлері, аға шеберлері
      Қазандықтардың, турбиналардың (газ турбиналарының), қазандық турбиналарының, тозаң әзірлеу цехтары мен отын беру цехтарының ауысым бастықтары
      Қазандық цех бастықтары және олардың орынбасарлары
      1. Жер асты жылу электростанциялары
      Жұмысшылар:
      Аккумуляторшылар
      Қазан тазалаушылар
      Газды турбина қондырғыларының машинистері
      Қазандық машинистері
      Кран машинистері (краншылар)
      Қазандық жабдықтарын аралаушы-машинистер
      Турбиналық жабдықтарды аралаушы-машинистер
      Отқа төзімдетушілер
      Пешшілер
      Қазандық, турбиналық (бу-газ турбиналық) құрал-жабдықтарына, отын беруші жабдықтар мен олардың жұмысын қамтамасыз етуші өлшеу және автоматика құралдарына, сондай-ақ жер асты қосалқы құрал-жабдықтарына қызмет көрсетумен және оларды жөндеумен айналысатын барлық атаудағы слесарьлар мен электрослесарьлар
      Қазандық құрал-жабдықтарының аға машинистері
      Турбиналық бөлімшелердің аға машинистері
      Шегендеушілер (қышқылға төзімдетушілер)
      Қазандық, турбиналық (бу-газ турбиналық) құрал-жабдықтарды және отын беру құрал-жабдықтарына қызмет көрсетумен және жөндеумен айналысатын барлық атаудағы электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын шеберлер, аға шеберлер
      Өндірістік учаскелердің шеберлері, аға шеберлері
      Қазандық, турбиналық цехтардың ауысым бастықтары
      Электр цехтарының ауысым бастықтары
      Электр станцияларының ауысым бастықтары
      Қазандық, турбиналық (газды турбиналық) цехтардың бастықтары, олардың орынбасарлары
      Электр цехтарының бастықтары, олардың орынбасарлары
      2. Жер асты гидроэлектростанциялары және төменгі бьефтің ең төменгі деңгейінен төмен орналасқан немесе плотинаның денесіне қадалып салынған машина залдары бар гидроэлектростанциялар
      Жұмысшылар:
      Гидроагрегаттар машинистері
      Гидротурбиналық құрал-жабдықтарды жөндеумен айналысатын слесарьлар
      Электр станциялардың басты басқару қалқандарының электромонтерлері
      Машина залдарының гидроагрегаттарына қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Электр машиналарды жөндеумен айналысатын электрослесарьлар
      Электр станциялардың электр құрал-жабдықтарын жөндеумен айналысатын электрослесарьлар
      Басшылар мен мамандар:
      Өндірістік учаскелердің шеберлері, аға шеберлері
      Учаскелердің шеберлері, аға шеберлері
      Гидроэлектростанциялар, каскадтар ауысымдарының бастықтары
      Цехтардағы ауысымдардың бастықтары
      Гидротехникалық цехтардың бастықтары
      Машиналық цехтардың бастықтары
      Құрал-жабдықтарды орталықтандырылған түрде жөндеу цехтарының бастықтары
      Электр цехтарының бастықтары
      Электр машиналы цехтардың бастықтары
      3. Күкірт-газтұтқыш қондырғылар
      Жұмысшылар:
      Құрал-жабдықтарды пайдаланумен және жөндеумен айналысатын жұмысшылар
      Басшылар мен мамандар:
      Өндірістік учаскелердің шеберлері, аға шеберлері
      Ауысым бастықтары
      Күкірт-газтұтқыш қондырғылар учаскелерінің бастықтары

  14. Металл өңдеу

      1. Құю өндірісі
      Жұмысшылар:
      Құю майларын пісірушілер
      Шикіқұрам ауласында істейтін таразышылар
      Шикіқұрам ауласында істейтін жарушылар
      Сұйық металл тасымалдаумен айналысатын тиегіш жүргізушілері
      Қорытылатын модель бойынша дәл құйманы қағымдаумен айналысатын құймаларды ұрып түсірушілер
      Доломитті бөлшектеу және күйдірумен айналысатын бөлшектеушілер
      Жер өңдеушілер
      Құйма каркас жасаумен айналысатын каркас жасаушылар
      Шойынқалыпшы-жинаушылар
      Металл қорыту, құю (ыдысқа бөліп құю), құйманы қағымдау және кесу учаскелерінде жұмыс істейтін құйма өндірісіндегі бақылаушылар
      Коперлеушілер
      Вакуумды, центрге тепкіш-вакуумды және центрге тепкіш тәсілмен құюшылар
      Қалыптау, өзектеу, жер дайындау, кесу және тазалау бөлімшелерінде жұмыс істейтін кран машинисі (краншы)
      Шикіқұрам ауласында жұмыс істейтін кран машинисі (краншы)
      Магнезит ұнтақтаумен айналысатын диірмен машинисі
      Қорытылатын модельдерді модельдеуші
      Шайырды жағу, себу және кептірумен айналысатын эпоксидті шайыр модельдерін модельдеушілер
      Балқыту пешінің қасында жұмыс істейтін санитарлық-техникалық жүйелер мен құрылғыларды монтаждаушылар
      Автоматты тоғын желінің толтырып құю машиналарын және қысымның астындағы құю машиналарының нығыздаушы қалыптарын баптаушылар
      Шөміш майлаушылар
      Үлгі құймаларды егеушілер
      Прецизионды құймада балауыз, головакс балқытушы, май пісіруші, қалыптаушы, құм елеуші болып жұмыс істейтін жұмысшылар
      Шикіқұрам ауласында металды өңдеумен айналысатын жұмысшылар
      Шикіқұрам тасымалымен айналысатын жұмысшылар
      Қалыптарды жинаушылар
      Желдету және салқындату жүйелеріне қызмет ету және жөндеу жөніндегі слесарьлар
      Слесарь-жөндеушілер
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь-электриктер
      Вакуумды пештерде болат балқытушылар және оның көмекшілері
      Машинамен қалыптау өзекшілері
      Қолмен қалыптау өзекшілері
      Кесу, қалыптау, өзектеу бөлімшелерінде және қағымдау алаңында жұмыс істейтін арқаншылар
      Опоктан жүк түсірумен айналысатын арқаншылар
      Өзектерді, қалыптарды және қалыптаушы материалдарды кептірушілер
      Термистер
      Балқыту пештерінің қасында конвейерлерге қызмет көрсететін тасымалдаушылар
      Конвейерде ыстық жер тасымалдаумен айналысатын тасымалдаушылар
      Кесу, қалыптау, өзектеу және қаққылау жұмыстары учаскелерінде жұмыс істейтін құю өндірісіндегі тасымалдаушылар
      Құю цехтарын жинаушылар
      Машинамен қалыптау қалыптаушылары
      Қорыту модельдері бойынша қалыптаушылар
      Қолмен қалыптау қалыптаушылары
      Бүріккішшілер
      Металл, құйма, бұйым мен бөлшектерді тазалаушылар
      Шикіқұрам аулаларында жұмыс істейтін шикіқұрамшылар
      Электр құрал-жабдықтарын жөндеу және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Жабдықтарды жөндеу шеберлері
      Шеберлер, учаскелердің аға шеберлері
      Учаске механиктері
      Цех механигі және аға механиктер
      Ауысым бастықтары
      Учаске бастықтары
      Өндірісті жүргізу және дайындау бойынша цех бастықтары және олардың орынбасарлары
      Учаске электриктері
      Цех электриктері
      Цех энергетиктері және аға энергетиктері
      2. Ұсталық-престеу жұмыстары
      Жұмысшылар:
      Жылыту пештерінің қасында жұмыс істейтін газшылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін ұсталық-престеу жабдықтарын бақылаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін ұсталық-престеу жабдықтарын баптаушылар
      Ысыту пештерін ыстық жөндеумен айналысатын отқа төзімдетушілер
      Ыстық металды түзетумен айналысатын машинадағы түзетушілер
      Ыстық металды өңдеумен айналысатын серіппешілер
      Ыстық қалыптағыштар мен шыңдағыштарды жинаумен айналысатын жұмысшылар
      Ыстық металл кесумен айналысатын металды қайшымен және преспен кесушілер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін слесарь-жөндеушілер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде электр құрал-жабдықтарын жөндеумен айналысатын слесарь-электриктер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін майлаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін бүріккішшілер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін электр құрал-жабдықтарын жөндеу және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Жабдықты жөндеу шеберлері
      Цех механиктері
      Ауысым бастықтары
      Учаске бастықтары
      Өндірісті жүргізу және дайындау бойынша цех бастықтары және олардың орынбасарлары
      Цех энергетиктері
      3. Қазандық, кеме тұрқы, кеме құрылысы және кеме жөндеу жұмыстары
      Жұмысшылар:
      Темір-бетон кемелерінің арматуршылары
      Кеме гуммирлеушілер
      Кемедегі оқшаулаушылар
      Тойтарушылар
      Кеме құрылысындағы сауытшылар
      Қазандықшылар
      Кеме қазандықшылары
      Кеме бұйымдарын дайындайтын мысшылар
      Кеме қазандықтарын айналдыра қалаумен айналысатын отқа төзімдетушілер
      Сүңгуір кайықтарды салу, жөндеу, жаңарту кезінде олардың біліктерінің ішкі жұмыстарымен тікелей айналысатын жұмысшылар: атом энергетикалық қондырғыларын автоматтық реттеу және жылу техникалық жүйесін реттеушілер, кемедегі радиомонтажшылар, радиоэлектронды аппаратура және құралдарды баптаушылар, кемедегі электр радиомонтажшылары, кемедегі электромонтажшылар
      Кеме біліктерінің ішінде күштеу құралдарын, механизмдерді және оларға қосымша жүйелерді, білік сым өткізгіші мен құбырларды монтаждау, бөлшектеу және жөндеумен айналысатын жұмысшылар
      Кемедегі шабушылар
      Кілтекті қайықтар жасаумен айналысатын ағаш кемелерді жинаушылар
      Кеме отсектерінің ішкі жұмыстарымен айналысатын кемелерді жинаушылар-аяқтап салушылар
      Темір-бетон кемелерді жинаушылар
      Металл кемелердің тұрқын жинаушылар
      Кеме отсектері мен цистерналардың ішінде жабдықтарды жөндеумен айналысатын барлық атаудағы слесарь мен кеме такелажшылары
      Кеме тұрқын жасаушы-жөндеушілер
      Қолмен июмен айналысатын кеме құбырын июшілер
      Нақыштаушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Атомды сүңгуір қайықтары отсектерінің ішкі жұмыстарымен айналысатын баптау мен сынау инженерлері
      Қазандық жұмыстарында істейтін шеберлер (аға шеберлер)
      4. Термиялық өңдеу
      Жұмысшылар:
      Қыздыру пештерінің қасында жұмыс істейтін газшылар
      Көміртектендіруге арналған қоспа әзірлеушілер
      Термиялық өңдеудегі оқшаулаушылар
      Қорытушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін термиялық өңдеу бақылаушылары
      Ванна түзетушілер
      Жуушы машиналардың машинистері
      Термиялық пештерді баптаумен айналысатын термиялық өңдеудегі жабдықтар мен агрегаттарды баптаушылар
      Көріктер мен газ пештерде жартылай даяр өнімді жылытумен айналысатын дәнекерлеушілер
      Термиялық пештерді футерлеумен айналысатын отқа төзімдетушілер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін слесарь-жөндеушілер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде электр жабдықтарын жөндеуші слесарь-электриктер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін майлаушылар
      Термистер
      ТВЧ қондырғыларындағы термистер
      Уыттаудан кейін детальдарды түсірумен айналысатын өрнекшілер
      Бүріккішшілер
      Ванналар мен пештерді тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін электр құрал-жабдықтарын жөндеу және оларға қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін құрал-жабдықтарды жөндеу шеберлері
      Цех механиктері
      Ауысым бастықтары
      Қыздыру пештері, шыңдау, күйдіру, цементтеу, өрнектеу және термиялық өңдеу учаскелерінің бастығы
      Өндірісті дайындау және өндіру бойынша цех бастықтары және олардың орынбасарлары
      Цех энергетиктері
      5. Металл қаптамасын гальваникалық әдіспен өндіру
      Жұмысшылар:
      Воронильщиктер
      Гальваншылар (детальдарды ілу және алумен айналысатын, сондай-ақ жабық ванналардың автоматты режимінде жұмыс істейтіндерден басқа)
      Тікелей гальванды ванналардың қасында операция үстіндегі бақылаумен айналысатын металмен жабу жөніндегі жұмысты бақылаушылар
      Ванналарды түзетушілер
      Кран машинистері (краншылар)
      Автоматтандырылған гальванды ванналарды реттеумен айналысатын металмен жабу және сырлау жабдығын реттеушілер
      Қорғасыншылар
      Бұйымдарды веналық әкпен құрғақ сүрту және еріткіштермен майсыздандырумен айналысатын жұмысшылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Фосфатшылар
      Гальваникалық ванналарды тазалаумен, сондай-ақ металл щеткемен бұйымның бетін тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Зиянды жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін жабдықтарды жөндеу шеберлері
      Учаске шеберлері, учаскелердің аға шеберлері
      Цех шеберлері
      Өндірісті дайындау және өндіру бойынша цех бастықтары және оның орынбасарлары
      Цех энергетиктері
      6. Сырлау жұмыстары өндірісі
      Жұмысшылар:
      Бояумен сырланған құрамында қауіптілігі 3-сыныптан төмен емес зиянды заттар бар бұйымдарды жылтыратумен айналысатын жылтыратушылар
      Жылтыр бояумен сурет салушылар
      Бояу мен лакты жуып-тазалаушылар
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттар қолданылған сырлау камераларын және ығысу камераларын тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптан төмен емес зиянды заттар бар бояумен сырланған бұйымдарды тегістеумен айналысатын тегістеушілер
      Басшылар мен мамандар:
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттар қолданылған жұмыстармен айналысатын учаске шеберлері, аға шеберлер
      7. Металды ыстық әдіспен қаптау
      Жұмысшылар:
      Ыстық жұмыс учаскелерінде істейтін эмальді қаптамалар бақылаушысы
      Эмальдау бөлімшелерінде жұмыс істейтін лак ерітушілер
      Тиеуші тетіктердің машинистері
      Эмаль материалдарын ұнтақтаушылар
      Эмаль күйдірушілер
      Құрғақ әдіспен жылтырату және тегістеумен айналысатын эмальденген бұйымдарды өңдеушілер
      Эмальды балқытушылар
      Бұйымды құрғақ әдіспен жылтыратумен айналысатын жылтыратушылар
      Эмаль ұнтағын дайындаушылар
      Фосфаттаушылар
      Зергерлік және көркемдік бұйымдарды қарайтушылар
      Бұйымдары құрғақ әдіспен тегістеумен айналысатын тегістеушілер
      Ыстық бұйымдарды бүріккішпен эмальдайтын эмальдаушылар
      Ыстық әдіспен эмальдайтын сым эмальдаушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Учаске шеберлері, учаске аға шеберлер
      8. Түрпілі және графитті-тигельді өндіріс
      Жұмысшылар:
      Бакелизаторшылар
      Ыспа түйіршіктерін, ыспа ұнтақ пен шикіқұрам материалдарын ұсақтаушылар
      Бакелит, вулканит және эпоксидті массаны дайындаушылар
      Түрпілі бұйымдарды кезеңдік күйдіру пештеріне артып тиеушілер
      Кедергілі пештердің тиеушілері
      Кептіруші пештердің артып-тиеушілері
      Ыспа ұнтақтарды жіктеушілер
      Желім пісірушілер
      Түрпілердің барлық түрін балқыту, ұсақтау, қалпына келтіру және түйіршектерді, ұнтақты себу және бакелит тізбегінде түрпі бұйымдарын өндіру тізбегі цехтарында жұмыс істейтін балқыту, ұсақтау, қалпына келтіру және себу бақылаушылары
      Қазандықшы-күйдірушілер
      Оттықты бұзушылар
      Ыспа түйіршіктер мен ыспа ұнтақтарды байытушылар
      Пештерді ыстық жөндеумен айналысатын отқа төзімдетушілер
      Подинщик
      Түрпілі бұйымдарды қоюшы-тиеушілер
      Түйіршік пен ыспа ұнтақты тесушілер
      Магнезит себумен және хлормагний ерітумен айналысатын жұмысшылар
      Тегістеуші қабық және синтетикалық шайырды тегістеу өндірісінде тікелей жұмыс істейтін жұмысшылар
      Кедергілі пештерді бөлшектеушілер
      Күйдірілмеген шеңберлер мен қайрақтарды аралаушылар
      Ыспа түйіршіктер мен ыспа ұнтақты себушілер
      Түрпі бұйымдарын бұрғылаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде істейтін слесарь-жөндеушілер
      Кедергілі пештерде кесектерді сұрыптаушылар
      Ыспа қабық цехының кептіру камераларына қызмет көрсетумен айналысатын түрпілі бұйымдарды кептірушілер
      Ыспа түйіршіктерді, ыспа ұнтақты және шикіқұрам материалдарын кептірушілер
      Түрпі бұйымдарын өңдеу жөніндегі токарьлар
      Бакелит, вулканит және эпоксидті тізбектердегі түрпі бұйымдарын қалыптаушылар
      Кезеңдік пештердің арналарын тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Түрпі өндірісіндегі тегістеушілер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Графиттік-тигельді бұйымдарды тегістеу, бакелитті және вулканитті тізбектерде масса дайындау, түрпі бұйымдарын термиялық және механикалық өңдеу, түйіршектерді, ұнтақтарды және тізбектерді ұсақтау, қалпына келтіру және себу, синтетикалық шайырда тегістеуші қабық өндірісі учаскелері мен бөлімшелерінде істейтін шеберлер, учаскелердің аға шеберлері
      Ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін жабдықтарды жөндеу жөніндегі шеберлер
      Өндірісті дайындау және өндіру жөніндегі балқыту цехтарының басшылары мен олардың орынбасарлары
      9. Жұмсақ бактарды жасау және жөндеу
      Жұмысшылар:
      Герметизаторшылар
      Жұмсақ бактарды сынау және тексерумен айналысатын резина бұйымдарын сынаушылар
      Күшті арматуралар мен жұмсақ бактарды желімдеушілер
      Жұмсақ бактарды қабылдаумен айналысатын бақылаушылар
      Қорғаушы агрегаттар машинисі
      Жұмсақ бактарды жинаумен айналысатын техникалық резина бұйымдарын жинаушылар
      Жұмсақ бактардың ішінде каркасты бөлумен айналысатын механикалық жинау жұмыстарының слесарьлары
      Басшылар мен мамандар:
      Жұмсақ бактарды жасау және жөндеу учаскелерінде істейтін шеберлер, аға шеберлер
      10. Кішкентай шар, шығыршық және шеге өндірісі
      Жұмысшылар:
      Суықтай қондыру автоматтарының автоматшылары
      Жетілдіруші-қиюластырушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Жабдықтарды жөндеу шеберлері
      Өндірістік учаскелердің шеберлері
      11. Жұмыс техникасын қолданбай алмасты гауһар етіп өңдеу
      Жұмысшылар:
      Алмасты сыдырушылар
      Алмасты гауһар етіп қырлаушылар
      Алмасты белгілеушілер
      Алмасты жарушылар
      Алмасты арамен бөлушілер
      Алмасты сұрыптаушылар
      Гауһарды сұрыптаушылар
      12. Металл өндірісінің басқа мамандықтары
      Жұмысшылар:
      Хром ангидридімен және қышқылмен химиялық тазалауды қолмен істейтін алмас концентратын тазалау аппаратшылары
      Металл ұнтағы өндірісінде істейтін қалпына келтіру пештерінің аппаратшылары
      Металл бұйымдарын гуммирлеушілер
      Хром тотығын пайдалана отырып жұмыс істейтін сағат детальдарын жылтыратушылар
      Қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттарды қолдана отырып, ұшу аппараты, қозғалтқыштарды және оның жабдықтарының өндірісімен айналысатын оқшаулаушылар
      Қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттарды қолдана отырып, металл бұйымдарын лактаумен айналысатын барлық атаудағы лактаушылар
      Мысшылар
      Металдаушылар
      Пневматикалық құрал және түрпілі шеңберлер арқылы дәнекер заттар мен құймаларды өңдеумен айналысатын зімпарашылар
      Егеу өндірісінде істейтін егеуді, түрпіні және араны кертушілер
      Пневматикалық құрал және түрпілі шеңберлер арқылы дәнекер заттар мен құймаларды өңдеумен айналысатын шабушылар
      Фенол желімімен жұмыс істейтін құмды жабыстырушылар
      Қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттарды қолдана отырып, металл бұйымдарын жылтыратумен айналысатын барлық атаудағы жылтыратушылар
      Қалайыны қолдана отырып, шанақтарды түзеумен айналысатын қолмен түзетушілер
      Бұйымдарды хром пастасымен қанықтырумен айналысатын қанықтырушылар
      Металл бұйымдары мен құралдарын түрпілі шеңбер арқылы құрғақ әдіспен сыдыру, қайрау, тегістеумен айналысатын жұмысшылар
      Қорғасын-мырыш және қорғасын қалыптары мен бұйымдарын жасау және өңдеумен айналысатын жұмысшылар
      Температурасы - 40 о С және одан төмен камерада және температурасы + 40 о С және одан жоғары барокамерада аппаратураны сынаумен айналысатын жұмысшылар
      Сынау қондырғыларында әуе және газды реактивті кеме қозғалтқыштарын және натуралық құбырларды сынаумен айналысатын жұмысшылар
      Кеме және тепловоз дизельдерін, қуаты секундына 800 л.с. және одан да көп газтурбиналық үрлегіші бар және турбинасының айналым саны бір минутта 17 мың айналымнан кем емес дизель-генераторлар мен тепловоздарды реостатты сынаумен тікелей айналысатын жұмысшылар
      Қышқыл және хром ангидридімен қолмен рекуперациялаумен айналысатын алмасты рекуператорлаушылар
      Қалайыны қолдана отырып жұмыс істейтін кузовты түзетушілер
      Термитті дәнекермен дәнекерлеушілер
      Өткізгіш сымның қорғасын жабуын сыдырумен айналысатын өткізгіш сым бұйымдарының жабуын сыдырушылар
      Металды және металл детальдары мен бұйымдарын бытырамен немесе ұсақталған бытырамен (металл құмымен) тазалаумен айналысатын металды, құйманы, бұйымдар мен детальдерді тазалаушылар
      Жабық ыдыстың ішінде бүріккішпен эмаль шыланқұрамын жағумен айналысатын эмальдеушілер
      Қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттарды қолдана отырып жұмыс істейтін эмальерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Сынау қондырғыларында әуе қозғалтқыштарын және натуралық құбырларды сынаумен айналысатын жұмысшылар
      Қорғасын-мырыш және қорғасын қалыптары мен бұйымдарын жасау және өңдеумен айналысатын учаске шеберлері, учаскелердің аға шеберлері
      Турбореактивті кеме қозғалтқыштарын және кеме мен тепловоз дизельдерін, қуаты секундына 800 л.с. және одан да көп газ турбиналық үрлегіші бар және турбинасының айналым саны бір минутта 17 мың айналымнан кем емес дизель-генераторларды сынаумен айналысатын шеберлер

  15. Электротехникалық өндіріс және электротехникалық
жабдықтарды жөндеу

      Жұмысшылар:
      Аппаратшы-кептірушілер
      Қорғасын глетін қолдана отырып жұмыс істейтін электрокерамика бұйымдарын арматуралаушылар
      Кабель броньдаушылар
      Резина қоспаларын жаныштап үгітушілер
      Кабель массасын пісірушілер
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттар бар химиялық материалдарды дайындаумен айналысатын химиялық жартылай дайын өнімдерді дайындаушылар
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттар бар компаунд құюшылар
      Шикі микалента, шыны микалента, шыны талшық, синтетикалық лента және эпоксидті шайырмен жұмыс істеумен айналысатын оқшаулаушылар
      Шыны талшық пен лактарды қолдана отырып жұмыс істейтін кабель желісін оқшаулаушылар
      Шыны талшық пен лактарды қолдана отырып, жұмыс істейтін өткізгіш желісін оқшаулаушылар
      Каландрлаушылар
      Миканиттерді желімдеушілер
      Лак ерітушілер
      Сілтілі аккумуляторлар мен гальванды элементтер өндірісімен айналысатын кран машинистері (краншылар)
      Резина, пластик және оқшаулаушы қоспаларды жасаумен айналысатын резина қоспалаушының машинистері
      Сым мен арқанды ораушылар
      Кабель мен өткізгіштерді ыстық күйінде пластикат және резинамен престеушілер
      Оқшаулағыш материалдарды престеушілер
      Электр машиналары мен аппараттарының секция, катушка және оқшаулағыш детальдарын ыстық күйінде престеумен айналысатын престеушілер
      Электротехникалық бұйымдарды ыстық күйінде престеумен айналысатын престеушілер
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттар бар құрамды қанықтырумен айналысатын қағаз бен матаны қанықтырушылар
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттар бар құрамды қанықтырумен айналысатын кабель мен өткізгіштерді қанықтырушылар
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныпты заттардан төмен емес зиянды заттар бар құрамды қанықтырумен айналысатын электротехникалық бұйымдарды қанықтырушылар
      Кабель, электр-көмір және электрщеткелі бұйымдарды өндірумен айналысатын сусымалы материалдарды себушілер
      Қорғасын аккумуляторлар өндірісінде тасымалдау және жинастырумен және марганец пен кадмий қолданылатын жұмыс орнын жинастырумен айналысатын жұмысшылар
      Қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттарды қолдана отырып, гальванды элементтер мен батареяларды, сондай-ақ физикалық тоқ көзін жасаумен айналысатын жұмысшылар
      Сілтілі аккумуляторларды жасаумен айналысатын жұмысшылар
      Электр-көмір және электрщеткелі бұйымдар мен кинокөмірді жасаумен айналысатын жұмысшылар
      Жабдықтар мен электр жабдықтарын жөндеу, сондай-ақ қорғасын және сілтілі аккумуляторлар мен кабельді қорғасындау, өткізгішті эмальдау, шайыр мен лактарды пісіру, гальванды элементтерді қанықтыру, материалдарды электрлік оқшаулау, электр-көмір және электрщеткелі бұйымдар өндірісінде қабылдау, жарамсыз деп тану, бақылау және баптаумен айналысатын жұмысшылар
      Сілтілі аккумуляторлар мен гальваникалық элементтер өндірісінде істейтін арқаншылар
      Оқшаулау материалдарын қалыптаумен айналысатын қалыптаушылар
      Ыстық әдіспен эмальдаумен айналысатын өткізгішті эмальдаушылар
      Басшылар мен мамандар:
      1) Эмальданған өткізгішті жасаумен, шайыр мен лактарды пісірумен, гальванды элементтерді, электроқшаулағыш материалдарды, сілтілі аккумуляторларды, электр-көмір және электршеткелі бұйымдарды қанықтырумен айналысатын:
      Шеберлер, аға шеберлер
      Бөлімше бастықтары
      Ауысым бастықтары
      Учаске бастықтары
      2) Кабельді қорғасындау және қорғасын аккумуляторлар өндірісінде істейтін:
      Бөлімше бастықтары
      Ауысым бастықтары
      Учаске бастықтары
      Технологтар, аға технологтар

  16. Электронды техника және радиоаппаратура бұйымдарының
өндірісі

      Жұмысшылар:
      Аквадирлеушілер
      Алундирлеушілер
      Жоғары жиіліктегі индукторда қайнатушылар
      Жартылай өткізгіш құрылғыларды қайнатушылар
      Электровакуумды құралдарды қайнатушылар
      Газжұтқышты дайындаушылар
      Жартылай дайын өнімдерді дайындаушылар
      Цокольдерді толтырушылар
      Стендте 25 кВ және одан жоғары кернеулі қуатта сынаумен айналысатын бөлшектер мен құралдарды сынаушылар
      Карбидтеушілер
      Карбонизаторшылар
      Люминофоршы-экраншылар
      Магнезиттеуші-вакуумшылар
      Матирлеуші-вакуумшылар
      Қышқыл ерітінділерін қолдана отырып колбаларды жуушылар
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды
заттар бар бояулармен жұмыс істейтін құралдар мен бөлшектерді сырлаушылар
      Тотықтырушы-вакуумшылар
      Ысырушы-вакуумшылар
      Қышқыл ерітінділерін қолдана отырып, жұмыс істейтін детальдар мен тізбектерді жуушылар
      Газ шілтері бар машиналар мен пештерде жұмыс істейтін жұмысшылар
      Рентгенгониометршілер
      Пьезооптикалық шикізатты байытумен айналысатын жұмысшылар
      Газжұтқыштардың бүріккішшілері
      Прецезионды өңдеудің өңдеушілері
      Элементтерді шоопирлеушілер
      Басшылар мен мамандар:
      Пьезооптикалық шикізат пен агат байытумен айналысатын зертханашылар
      Стендте 25 кВ және одан жоғары кернеулі қуатта электронды-сәуле түтіктерін сынаумен айналысатын шеберлер, аға шеберлер
      Пьезооптикалық шикізат пен агат байытумен айналысатын шеберлер, аға шеберлер
      Люминофор дайындау және өңдеумен айналысатын шеберлер, аға шеберлер
      Пьезооптикалық шикізат пен агат байытумен айналысатын механиктер
      Сынапты қолдана отырып құралдарды жасау, қорғасын қызыл бояуын пайдалана отырып бұйымдарды жасау және пьезооптикалық шикізат пен агат байыту цехтарының бастықтары мен олардың орынбасарлары
      Пьезооптикалық шикізат пен агат байытумен айналысатын технологтар
      1. Селенді және купроксты түзеткіштер өндірісі
      Жұмысшылар:
      Қысымның астындағы құйма автоклавшылары
      Аппаратшылар
      Селенді тасымалдау аппаратшылары
      Күкірт тасымалдау аппаратшылары
      Аппаратшы-күкіртшілер
      Селенді пісірушілер
      Дайындаушылар
      Желімдеуші-престеушілер
      Кристалл металдандырумен айналысатын металдаушылар
      Селенді түзеткіштерді біріктірушілер
      Селенді түзеткіштерді шығару бөгеттерін дәнекерлеумен айналысатын радио бөлшектерді дәнекерлеушілер
      Шоопқорытпа мен висмутты балқытушылар
      Түзеткіштерді жинаушылар
      Купруксты және селенді түзеткіштер термистері
      Селенді элементтерді қалыптаушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Селенді және купроксты түзеткіштер өндірісі учаскелерінде істейтін шеберлер, аға шеберлер
      Селенді және купроксты түзеткіштер өндірісі учаскелерінде істейтін механиктер
      Селенді және купроксты түзеткіштер өндірісі учаскелерінде істейтін учаске бастықтары
      2. Кварц өндірісі
      Жұмысшылар:
      Кристалдандыру аппаратшылары
      Бөлшектеуші-тартушылар
      Кристалл металдандырумен айналысатын металдандырушылар
      Пьезокварц шикізатын таңбалаушылар
      Кварц пластиналарын аралаумен айналысатын суға еритін кристалл аралаушылар
      Рентгенгониометршілер
      Пьезотехникалық бұйымдарды күмістендірушілер
      Пьезокварцты пластиналар мен кристалдарды тегістеушілер
      Басшылар мен мамандар:
      Кварц өңдеу учаскелерінде жұмыс істейтін шеберлер, аға шеберлер
      3. Радиобөлшектер өндірісі
      Жұмысшылар:
      Оқшаулағышты пісіру
      Компаундпен толтырушылар
      Тазалаушылар
      Радиокерамика, пьезокерамика және ферритті күйдірушілер
      Түзеуші-тазалаушылар
      Ерітінділер мен қоспаларды дайындаушылар
      Қанықтырушылар
      Радиокерамика мен ферриттерді кесушілер
      Слюда сұрыптаумен айналысатын шикізаттар мен материалдарды, бұйымдарды сұрыптаушылар
      Радиоқышты өңдеушілер
      Фольганы өңдеушілер
      Электрохимиялық қалыптаумен айналысатын фольганы қалыптаушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Электролиттерді, құймаларды, қанықтырғыштарды жасау, электрохимиялық қалыптау және слюда сұрыптау учаскелерінде істейтін шеберлер, аға шеберлер
      4. Жартылай өткізгіш материалдарды қайта өңдеу
      Жұмысшылар:
      Жартылай өткізгіш материалдарды қалпына келтіру аппаратшылары
      Монокристалл мен таспаларды жалғау жөніндегі аппаратшылар
      Кристалдандыру жөніндегі аппаратшылар
      Жартылай өткізгіштердің өндірісі үшін тазалығы жоғары материалдарды алу жөніндегі аппаратшылар
      Жартылай өткізгіш материалдарды өндіру және химиялық тазарту жөніндегі аппаратшылар
      Жартылай өткізгіш материалдарды өндіру және химиялық өңдеу жөніндегі аппаратшылар
      Эпитаксиалды қабатты жағу қондырғылары мен сәулелену қондырғыларына қызмет көрсетумен айналысатын технологиялық құрал-жабдықтарды баптаушылар
      Диффузионды процестер операторлары
      Эпитаксиалды қабат жалғау жөніндегі операторлар
      Прецизионды фотолитография операторлары
      Элионды процестер операторлары
      Прецизионды қорытпалардың балқыту-құюшылары
      Циклонды қондырғылардың балқытушылары
      Жартылай өткізгіш материалдардың шикіқұрамын дайындаушылар
      Суда еритін кристалдарды аралаушылар
      Эпитаксиалды қабатты жағу қондырғысын жөндеумен айналысатын слесарь-жөндеушілер (нақты жұмыс істеген уақыты бойынша)
      Басшылар мен мамандар:
      Эпитаксия учаскелерінде үнемі жұмыс істейтін шеберлер

  17. Құрылыс материалдары өндірісі

      Цемент өндірісі
      Жұмысшылар:
      Бункершілер
      Газшылар
      Цемент артумен айналысатын тиеушілер
      Шнектегі мөлшерлеуші-қоспалаушылар
      Кептіру барабандарының қазандықшылары
      Бұрама сорғының машинистері (фуллерлеуші)
      Ыстық жұмыс учаскелерінде (кринкер қоймасы) істейтін кран машинистері (краншылар)
      Пневматикалық сорғы машинистері
      Өлшеп-орау машинасының машинистері
      Шикізат диірменінің машинистері
      Сырма шығырының машинистері
      Қатар жасаушы машиналар машинистері
      Шикізат диірмені машинистерінің көмекшілері
      Технологиялық және тозаңсыздандыру жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсетумен айналысатын слесарь-жөндеушілер
      Тарту, аспирация цехтарында және шикізатты құрғақ әдіспен тарту цехтарында істейтін электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь-электриктер
      Сүрлемде ұн қоспалаушылар
      Футерлеуші-қалаушылар
      Шлам бассейндері мен болтушкаларды тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Шламдаушылар
      Электр жабдықтарын (технологиялық және тозаңсыздандыру) жөндеу және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Цемент, көмір, құрғақ шикізат тарту цехтарында, учаскелерінде істейтін шеберлер (аға шеберлер)
      2. Слюда өндірісі және өңдеу
      Жұмысшылар:
      Бөлшектеуші-ұнтақтаушылар
      Слюда бөлшектеушілер
      Микалекс массасын дайындаушылар
      Миканит желімдеушілер
      Слюданы калибрлеушілер
      Слюданы жарушылар
      Лак пісірушілер
      Электр оқшаулағыш бұйымдарын ораушылар
      Миканит пен микалексті престеушілер
      Альмопромфосфатпен жұмыс істейтін слюдопласт материалдарын қанықтырушылар
      Слюда кесушілер
      Слюда, кварц және пегматитті бөлшектеуші-тартушы учаскелерін жөндеу және қызмет көрсетумен айналысатын слесарь-жөндеушілер
      Слюда сұрыптаумен үнемі айналысатын слюда шикізатын және одан жасалған заттарды сұрыптаушылар
      Слюда жөндеу жөніндегі термистер
      Слюда ораумен айналысатын салып-ораушылар
      Слюда, кварц және пегматитті бөлшектеуші-тартушы электр жабдықтарын жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер
      3. Асбест өндірісі
      Жұмысшылар:
      Қопарушылар
      Дрезина жүргізушілері
      Үнемі карьерде жұмыс істейтін тиегіштер машинистері
      Забойшылар
      Байыту өнімдерінің бақылаушылары
      Бұрғылау құрылғысының машинистері
      Байыту фабрикаларының жартылай өнеркәсіптік құрал-жабдықтарында жұмыс істейтін желдетпе және аспирациялық құрылғылардың машинистері
      Түзету-шегелеу-үздеу машинасының машинистері
      Ашық тау-кен жұмыстары мен байыту фабрикаларында істейтін компрессорлық құрылғылардың машинистері
      Аудару соқаларының машинистері
      Жол қозғаушы машинистер
      Жол көтеруші машинистер
      Кең сараптың жолдарын салушы машинистер
      Тарту агрегаттарының машинистері және олардың көмекшілері
      Хоппер-дозатор машинистері
      Шпал қағу машиналарының машинистері
      Қатар қалыптастырушы машиналардың машинистері
      Асбест байыту фабрикаларының негізгі цехтарында істейтін асбест байыту жабдықтарын монтаждау және бөлшектеу жөніндегі монтажшылар
      Жол монтерлері
      Асбест кендерін байытуда қосылатын өнімдерді, асбесті тиеумен айналысатын жүк пен багажды қабылдап-тапсырушылар
      Асбест пен кенді қабылдаушылар
      Байыту фабрикаларында сынаманы іріктеу және өңдеумен айналысатын сынама іріктеушілер
      Тау үйінділерінде істейтін жұмысшылар
      Асбест байыту фабрикаларының жартылай өнеркәсіптік құрал-жабдықтарында жұмыс істейтін асбест байыту құрал-жабдықтарын баптаушылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Байланыс желілерінің электромонтерлері
      Байыту фабрикаларының жартылай өнеркәсіптік құрал-жабдықтарында конвейерлік таспаларды түйістіру вулкандауымен, асбофабрикалардың негізгі технологиялық цехтарында байыту жабдықтарының автоматика құралдарын жөндеумен, АСУ байыту фабрикаларының негізгі цехтарында (учаскелерінде) технологиялық процесс құралдарына қызмет көрсетумен айналысатын кезекші және жабдықтарды жөндеу жөніндегі электрослесарьлар (слесарьлар)
      Басшылар мен мамандар:
      Жол жұмыстарында істейтін және байланыс желілерін монтаждау және бөлшектеумен айналысатын шеберлер
      Асбофабрикалардың асбест байыту жабдықтарын монтаждау және бөлшектеумен айналысатын шеберлер
      Бұрғылау шеберлері (аға шеберлер)
      Тау-кен шеберлері (аға шеберлер)
      Жол шеберлері (аға шеберлер)
      Дайын өнімді орау және тиеумен айналысатын бақылаушы шеберлер (учаскенің, цехтың)
      Карьерде және тау үйінділерінде істейтін жабдықтарды жөндеу жөніндегі шеберлер
      Карьерде және тау үйінділеріндегі ауысым бастықтары
      Байыту фабрикаларындағы ауысым бастықтары
      Карьерде және тау үйінділеріндегі учаске бастықтары
      Байыту фабрикаларындағы учаске бастықтары
      Цех бастықтары және олардың орынбасарлары
      Асбофабрикалардың асбест байыту жабдықтарын монтаждау және бөлшектеумен айналысатын жұмыс өндірушілер
      4. Асбестцемент, асбестосилит және асбоқатырғы өндірісі
      Жұмысшылар:
      Өрме белдеушілер
      Бункерлеуші
      Асбестцементтік табақты толқындатушылар
      Голлендоршылар
      Қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттарды қолдана отырып, асбестцемент, асбестсилит бұйымдарын топырақтандырушы
      Асбесті мөлшерлеушілер
      Цемент пен асбесті жеткізумен айналысатын кран машинистері (краншы)
      Табақ қалыптау машинасының машинисі
      Құбыр машиналарының машинистері
      Қоспалаушылар мен араластырушылардың моторшылары
      Асбестцемент бұйымдарын престеушілер
      Асбестцемент, асбестсилит бұйымдарын кесушілер
      Қағаз, қатырма қағаз және целлюлозаны кесушілер
      Негізгі цехтарда (учаскелерде) істейтін слесарь-жөндеушілер
      Сұрыптаушылар
      Кептірушілер
      Асбестцемент бұйымдарын кептірушілер
      Асбестцемент құбырлары мен муфталарды өңдеу жөніндегі ұсталар
      Салып буып-түюшілер
      Асбестцемент және асбестсилит плиталарын тегістеушілер
      Асбоқатырма қағаз өндірісінде жұмыс істейтін қалыптаушылар
      Негізгі цехтарда (учаскелерде) жұмыс істейтін электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер
      Негізгі цехтарда (учаскелерде) жұмыс істейтін кезекші және жабдықтарды жөндеу жөніндегі электрослесарьлар (слесарьлар)
      Басшылар мен мамандар:
      Жұмысшыларының 50 пайызы немесе одан да көбі N 1 Тізім немесе N 2 Тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақыға құқығын пайдаланатын өндірістік учаскелердің шеберлері, аға шеберлері
      5. Базальт талшығы, минералды мақта және олардан жасалған бұйымдар өндірісі
      Жұмысшылар:
      Битумшылар
      Технологиялық жабдықтарды баптаушылар
      Жабдықтың конвейерлік желілерінің операторлары
      Талшық жасау қондырғысының операторлары
      Слесарь-жөндеушілер
      Жылуоқшаулағыш бұйымдарды сұрыптаушылар (ораушылар)
      Жылуоқшаулағыш бұйымдарды кептірушілер
      Мата тігумен айналысатындарды қоспағанда, жылуоқшаулағыш бұйымдарды түсірушілер
      Фенолшылар
      Жылуоқшаулағыш бұйымдарды қалыптаушылар
      Шикіқұрам пісірушілер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Шеберлер, аға шеберлер
      6. Балшық кірпіш, жабынқыш және қыш блоктарының өндірісі
      Жұмысшылар:
      Көрмешілер
      Сақиналы пештерде, сондай-ақ қатты отынмен жанатын туннелді пештерде кірпіш күйдірумен айналысатын қабырғалы және тұтқыр материалдарды күйдірушілер
      Отырғызушылар
      7. Әк (доломит) пен силикат кірпіш өндірісі
      Жұмысшылар:
      Аспираторшылар
      Әкті пештен шығарушы
      Әкті уатушылар
      Пештерді тиеу мен түсірумен айналысатын шикізатты, отынды және қабырғалық бұйымдарды тиеп-түсірушілер
      Бұрама сорғының машинистері (фуллерлеушілер)
      Әк тартушылар
      Әк күйдірушілер
      Әк сұрыптаушылар
      Әк тасымалдаумен айналысатын тасымалдаушылар
      Әк күйдіру пештерінде істейтін бүріккішшілер
      8. Темір бетон және бетон бұйымдарының өндірісі
      Жұмысшылар:
      Цемент артумен айналысатын қайта тиеу машинистері
      Жер асты галереяларының жұмысшылары
      9. Пек, битум және шайыр бұйымдарының өндірісі
      Жұмысшылар:
      Қанықтыру агрегаттарының аппаратшылары
      Битумды құрғату аппаратшылары
      Битумды қышқылдандыру аппаратшылары
      Асфальт массасын пісірушілер
      Битум пісірушілер
      Пісіру қазандарына артушылар
      Қазан тазалаушылар
      Құбырлы пештердің операторлары
      Құбыр қоспалаушылар операторлары
      Себу және суыту тораптарының операторлары
      10. Тас құю өндірісі
      Жұмысшылар:
      Құйманы қаққылаушылар
      Бөлшектеушілер
      Жер өңдеушілер
      Тастан жасалатын бұйымдарды бақылаушылар
      Ыстық жұмыс учаскелерінде өнімді бұзу және шығарумен айналысатын жұмысшылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Тас құю өндірісіндегі қалыптаушылар
      Шикіқұрамшы-мөлшерлеушілер
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Ыстық жұмыс учаскелеріндегі шеберлер, аға шеберлер
      Цех механиктері, аға механиктер
      Цех бастықтары және олардың орынбасарлары

  18. Шыны өндірісі, қыш, фарфор және фаянс өндірісі

      1. Шикіқұрам дайындау, шынының барлық түрі, шыны бұйымдары және шлакситтал өндірісі
      Жұмысшылар:
      Винипластшылар
      Газшылар
      Гильоширлеушілер
      Шикіқұрам дайындау үшін материал тиеумен айналысатын жүкшілер
      Бөлшектеуші-ұнтақтаушылар
      Пештерді толтырушылар
      Шыны шыңдаушылар
      Колбалар мен ыдыстарды дәнекерлеушілер
      Иризаторшылар
      Пештерде кезекшілік етуші тасқалаушылар (пешшілер)
      Ор қазушылар
      Крокус пен зімпара жіктеушілер
      Кептіру пештері мен барабандарының қазандықшылары
      Айна бояушылар
      Бояу пісірушілер
      Илем машиналарының машинистері
      Термоберік шыны және шыны профилиттің илем машиналарының машинистері
      Автомат баптаумен айналысатын шыны автоматтар мен жартылай автоматтарды баптаушылар
      Целлулоид жағушылар
      Гипстеушілерден басқа шыны төсеушілер
      Шыны өндірісіндегі күйдірушілер
      Ыстық жұмыстарды істейтін отқа төзімдетушілер
      Мыстаушылар
      Үрлеу жартылай автоматтарының операторлары
      Шыны қалыптаушы машиналардың операторлары
      Шыны таспа қалыптау операторлары
      Шыны балқытушылар
      Шыны бұйымдарын күйдірушілер
      Айналмалы машиналардың жылытушылары
      Шыны таспаларын кесушілер
      Шыныдағы торлар мен шиналарды дәнекерлеушілер
      Шыныдағы құмбүріккішшілер
      Беттестірушілер
      Шыныны іріктеп алушылар
      Шыны бұйымдарын қолмен жылтырататын шыны және шыны бұйымдарын жылтыратушылар
      Шыны қалыптаушы және жылытушы машиналардың жанындағы түзетушілер
      Елеушілер
      Пульфоншылар
      Халява ерітушілер (босатушылар)
      Реактившілер
      Отта кесушілер
      Көбікблоктарды кесушілер
      Ыстық жұмыс учаскелерінде істейтін шыны кесушілер
      Күмістеушілер
      Шикіқұрам дайындау учаскелері мен ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін слесарь-жөндеушілер
      Шикіқұрам құрастырушылар
      Шыны пісірушілер
      Шыны үрлеушілер
      Шикізат пен материалдарды (құм) кептірушілер
      Ыстық бұйымдарды түсірушілер
      Шыны мен шыны бұйымдарын түсірушілер
      Фацетшілер
      Қалып ұстаушылар
      Жұмысты қолмен істейтін шыны бұйымдарын тегістеушілер
      Шикіқұрам дайындау учаскелері мен ыстық жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтін электр жабдықтарын жөндеу және оларға қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Шикіқұрам дайындау, шыны массасын пісіру және шыны талшықтары, шыны мақта және олардан жасалатын бұйымдар өндірісі учаскелерінің шеберлері, аға шеберлері мен механиктері
      2. Қыш, фарфор, фаянс бұйымдары мен ферриттердің өндірісі
      1) Құбыр, қыш бұйымдары мен феррит өндірісі
      Жұмысшылар:
      Бұйымдарды қорғасын глазурімен қолмен глазурьлеумен айналысатын құрылыс қыш бұйымдарын глазурьлеушілер
      Стендте санитарлық-құрылыс бұйымдарын құюшылар
      Құрылыс қыш бұйымдарын күйдірушілер
      Радиоқыш, пьезоқыш және феррит күйдірушілер
      Құрғақ әдіспен тегістеумен айналысатын құрылыс қыш бұйымдарын тегістеушілер
      Құрғақ әдіспен тегістеумен айналысатын электронды техника бұйымдарын тегістеушілер
      Электр қыш бұйымдарын тегістеушілер
      2) Фарфор және фаянс өндірісі
      Жұмысшылар:
      Майолик өндірісімен айналысатын дөңгелек диірмен аппаратшылары
      Гипс пісірушілер
      Майолик өндірісімен айналысатын фарфор, фаянс, қыш бұйымдарын іріктеушілер
      Қол жұмысымен айналысатын фарфор және фаянс бұйымдарын глазурьлеушілер
      Майолик өндірісімен айналысатын фарфор, фаянс және қыш бұйымдарын заборлаушылар
      Құрамында қорғасын бар бояулармен жұмыс істейтін бояу езушілер
      Фарфор және фаянс бұйымдарын күйдірушілер
      Қорғасын бояулармен жұмыс істейтін опалаушылар
      Майолик өндірісінде істейтін фарфор, фаянс және қыш бұйымдарын түсіріп-жинаушылар
      Құрғақ әдіспен тегістеумен айналысатын фарфор және фаянс бұйымдарын тегістеушілер
      3) Қыш, фарфор, фаянс бұйымдарының және ферриттің барлық түрінің өндірісі бойынша жалпы мамандықтар
      Жұмысшылар:
      Ангобирлеушілер
      Қорғасынмен жұмыс істейтін аэрографшылар
      Бөлшектеуші-ұнтақтаушылар
      Қап жасаушылар (эпоксидті шайырдан)
      Ыстық жұмыста істейтін отқа төзімдетушілер
      Құрғақ әдіспен түзететін түзетіп-тазалаушылар
      Қорғасын жылтыратпасын дайындаумен айналысатын ангоба мен глазурь дайындаушылар
      Масса дайындаушылар
      Негізгі өндірістің жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсетумен айналысатын слесарь-жөндеушілер
      Пештен алынған бұйымдарды қойып-таңдаушылар
      Қорғасынмен жұмыс істейтін трафаретшылар
      Шикіқұрамдаушылар
      Негізгі өндірістің жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер

  19. Шымтезек шығару

      1. Шығару жөніндегі жұмыстар
      Жұмысшылар:
      Фрезер шымтезегін шығару және қайта өндіру жөніндегі машиналардың машинистері
      Шымтезек шығарушы экскаваторлардың машинистері
      2. Шымтезекті құрғату және кесектеу
      Жұмысшылар:
      Кесектерді булаушы автоклавшылар
      Шымтезекті кептіру жөніндегі аппаратшылар
      Кесектеу қоспасын дайындаушы аппаратшылар
      Кесек престердің машинистері
      Кептірушілер
      Басшылар мен мамандар:
      Шымтезекті құрғату және кесектеу жөніндегі жұмыстармен айналысатын шеберлер, аға шеберлер

  20. Жеңіл өнеркәсіп

      1. Тоқыма өнеркәсібі
      Жалпы мамандықтар
      Жұмысшылар:
      Аппреттеу аппаратшылары
      Каустификация аппаратшылары
      Зерлеу аппаратшылары
      Қосу аппаратшылары (қара анилинді бояулармен жұмыс кезінде)
      Қанықтыру аппаратшылары
      Матаны термоөңдеу аппаратшылары
      Хлорлау және станнирлеу аппаратшылары
      Аппрет пісірушілер
      Костр күреушілер
      Жасанды тері жасаумен тікелей айналысатын тоқыма, кенеп бұйымдарын тоқушылар
      Химиялық қоспа мен бояу жасаушылар
      Матаны булаушылар
      Жүн бұйымдарын булаушылар
      Қышқылдатушылар
      Бояушылар
      Бояу дайындау кезінде пайдаланылған ушаттарды, щеткелерді, жәшіктер мен ыдыстарды жуумен айналысатын жуу машиналарының машинистері
      Техникалық шұғаны өңдеу өндірісінде істейтін беттестіру жабдықтарының операторлары
      Инемен тескіш жабдықтың операторлары
      Иірілген жіп пен матаны күйдірумен айналысатын (табиғи жібек жіптен басқа) күйдіру жабдықтарының операторлары
      Жасанды теріні өңдеумен тікелей айналысатын қырқу жабдығының операторлары
      Тарап-тоқу жабдығының операторлары
      Жасанды тері жасаумен тікелей айналысатын тарау жабдықтарының барлық атаудағы операторлары
      Ақтаушылар
      Пісірушілер
      Жасанды теріні өңдеумен тікелей айналысатын түк өңдеушілер
      Жылтыратушылар
      Ақтау жабдығына, жетілдіру-булау, бояу, бояу пісіру жабдығына, карбондау және техникалық шұғаны өңдеу өндірісіне қызмет көрсетумен және баптаумен айналысатын шеберлердің көмекшілері
      Техникалық шұға жуушылар
      Біліктерді хромдау және мыстаумен айналысатын жұмысшылар
      Желімделген тоқылмаған материалдар өндірісінде істейтін жұмысшылар
      Қалдықтарды өңдеушілер
      Талшықтарды араластырушылар
      Шұға түсірушілер
      Техникалық шұғаны өңдеу өндірісінде және камералық кептіргіштерде жұмыс істейтін кептірушілер
      Баспа машиналардың кептіргіштерінде істейтін кептірушілер (толтырушылар)
      Білік өрнектеушілер
      Дымқыл тауар мен жіпті қолмен салып-іріктеушілер
      Шұлық-ұйық және қолғап бұйымдарын қалыптаумен айналысатын тоқыма бұйымдарын қалыптаушылар
      Тарау аппараттарын тазалап ұштаушылар
      2. Мақта-мата және мақта өндірісі
      Жұмысшылар:
      Мамық пен қалдықтарды күреушілер
      Барабандарды сүзгілеушілер (қолмен)
      Қопсыту-түту агрегаттарында және киім мақтасын шығару кезінде иісті газбен иіріп шикізат қоспасын жасауда, мақта фабрикаларында істейтін жұмысшылар
      3. Зығыр және кендір жіп өндірісі
      Жұмысшылар:
      Қалдықтарды күреушілер
      Қанықтыру жабдығының операторлары
      Талшық өңдеушілер (зығыр өндірісі)
      Түту жабдығы мен зығыртүткіш машиналарына қызмет көрсетумен және дымқыл түтумен айналысатын шеберлердің көмекшілері
      Қалдықтарды престеушілер
      Талшық дайындаушылар
      Қанықтыру құрамын дайындаушылар
      Дымқыл иірумен айналысатын иірушілер
      Түту жабдығы мен зығыртүткіш машиналарда істейтін жұмысшылар
      Дымқыл қалдықтарды жинаушылар
      Дымқыл иірумен айналысатын ызбалаушы
      4. Жүн өндірісі
      Жұмысшылар:
      Карбонизаторшылар
      Қалдық пен жуылмаған жүнді түтумен айналысатын қопсыту-түту машинасының операторлары
      5. Жібек және жібек орау өндірісі
      Жұмысшылар:
      Қалдықтарды пісіру үшін химиялық құрамды пісірушілер
      Жібек құртын булаушылар
      Жібек құртын ораушылар
      Дөңгелек түткіш машинаның операторлары
      Жібек құрты қалдығын пісірушілер
      Жібек құрты қалдығын жаныштаумен айналысатын жаныштаушылар
      Шикізатты жуушылар
      Жібек құрты қалдықтарын өңдеушілер
      Шикізатты өңдеушілер
      Жібек құрты мен оның қалдықтарын кесумен айналысатын материалдар мен бұйымдарды кесушілер
      Қалдықтарды кептірушілер
      Жібек құрты қалдықтарын ылғалдандырумен айналысатын шикізат ылғалдандырушылар
      6. Жуылмаған және зауыттық жүн, қыл және түкті алғашқы өңдеу
      Жұмысшылар:
      Сулы-химиялық өңдеу аппаратшысы
      Сепарациялау және флотация аппаратшылары
      Тері-үлбір шикізатын консервілеушілер
      Түту және араластыру машиналарының машинистері
      Шелдеушілер
      Жуылмаған жүнді жуумен айналысатын жүн жуушылар
      Қыл мен түкті жуушылар
      Жуылмаған жүнмен жұмыс істейтін төсеушілер
      Теріні түк сыпырушы қоспамен өңдеушілер
      Қопсыту-түту машиналарының операторлары
      Дайын өнім мен қалдықтарды престеушілер
      Қалдықтарды ұсақтаушылар
      Дымқыл қалдықтарды жинаушылар
      Жуылмаған қыл мен түктерді түрлері бойынша алғашқы сұрыптаумен айналысатын жартылай дайын өнім мен материалдарды, бұйымдарды сұрыптаушылар
      Жуылмаған жүнді сұрыптаушылар
      7. Былғары мен үлбір өндірісі, былғары-үлбір шикізатын алғашқы өңдеу
      Жұмысшылар:
      Сулы-химиялық өңдеу аппаратшылары
      Еріту аппаратшылары
      Илеу (былғары және тері шикізаты өндірісі) аппаратшылары
      Илеу (үлбір өндірісі) аппаратшылары
      Күлдеу аппаратшылары
      Былғары жартылай дайын өнімдері мен үлбір терілерді жұмсарту аппаратшылары
      Майсыздандыру аппаратшылары
      Күлсіздендіру және жұмсарту аппаратшылары
      Дөңгелету аппаратшылары
      Илеу сығындысын дайындау аппаратшылары
      Лак дайындау аппаратшылары
      Шелдеу желімін дайындау аппаратшылары
      Аппретуршылар
      Тон қиқымдарын пісірушілер
      Былғары-үлбір шикізаты мен тұзтеріні төсеушілер
      Теріні майлаушылар
      Былғары-үлбір шикізаты мен материалдарын (былғары және қой терісі мен жүні шикізаты) өлшеушілер
      Терлік пен техникалық теріні қыздырушылар
      Түстерді үйлестірушілер
      Былғары-үлбір шикізатын консервілеушілер
      Шикізатты дайындау және алғашқы өңдеу цехтарында (учаскелерінде), шикізат, бояу, формалин цехтарында (учаскелерінде) істейтін шикізаттық-бояу өндірісінде үлбір шикізаты мен жартылай дайын өнімді бақылаушылар
      Суландыру-күлдеу, илеу-бояу-майсыздандыру цехтарында (учаскелерінде) істейтін шикізат пен жартылай дайын өнімдерді бақылаушылар
      Тері бояушылар
      Қой терісі мен жүнін бояушылар
      Теріні лактаушылар
      Екіге ажыратушы машинаның машинистері
      Суландыру-күлдеу, илеу-бояу-майсыздандыру цехтарында (учаскелерінде) істейтін кран машинистері (краншылар)
      Сығу жабдығының машинистері (былғары өндірісі және былғары-үлбір шикізатын алғашқы өңдеу)
      Жуу машиналарының машинистері
      Безендіру машиналарының машинистері
      Шелдеушілер
      Шел мен түкті жуушылар
      Былғары-үлбір шикізатын өңдеушілер
      Үлбір терілерін өңдеушілер
      Теріні түктерді сыпырушы қоспамен өңдеушілер
      Суландыру-күлдеу, илеу-бояу-майсыздандыру цехтарында (учаскелерінде) дымқыл жартылай дайын өнімді қолмен кесумен айналысатын материал кесушілер
      Шикізатты ресімдеушілер
      Үйіту жабдығының операторлары
      Былғары өндірісінде істейтін тазалау имаратының операторлары
      Теріні бөлу, урзольді және анилинді боялған үлбірді өңдеу және үлбірлі теріге люстрленген ерітіндіні жағумен айналысатын үлбірлі теріні өңдеушілер
      Сығушылар
      Суландыру-күлдеу, илеу-бояу және майсыздандыру цехтарында (учаскелерінде), былғары-үлбір шикізатын дайындау және алғаш өңдеу цехтарында шикізатты, жартылай дайын өнімді, химиялық материалды және өндіріс қалдықтарын тасушылар
      Шикізаттық, илеу-бояу және формалин цехтарда (учаскелерде), былғары-үлбір шикізатын дайындау және алғаш өңдеу цехтарында шикізатты, жартылай дайын өнімді, химиялық материалды және өндіріс қалдықтарын тасушылар
      Үлбірлі теріні және бұйымдардың пішімін жөндеушілер
      Теріні престеушілер
      Былғары-үлбір шикізатын қабылдау және тапсырумен айналысатын материалдарды, жартылай дайын өнімді және дайын бұйымдарды қабылдаушылар
      Аяқ киім өндірісінде үлбірді формалин және уротропинмен, сондай-ақ резинаны күкірт қышқылымен өңдеумен айналысатын жұмысшылар
      Теріні безендіруші
      Былғары (қой терісінен) шикізатын пішушілер
      Шикізатты (қой терісінен) ашушылар
      Жақтауда тері мен қой терісін керушілер
      Үлбірлі теріні (урзольмен және анилинмен боялған және боялмаған үлбірлі теріні) тартушылар
      Суландыру-күлдеу, шикізаттық, шикізатты дайындау және алғашқы өңдеу, илеу-бояу-майсыздандыру және формалин цехтарында (учаскелерінде) және былғары-үлбір шикізатын алғашқы өңдеу цехтарында (учаскелерінде) істейтін слесарь-жөндеушілер, сондай-ақ кезекшілер
      Былғары шикізатын сұрыптаушылар
      Аппретура, эмульсия және лактарды дайындаушылар
      Химиялық ерітінділерді жасаушылар
      Былғары-үлбір шикізатын және жартылай дайын өнімді сүргілеушілер
      Қолмен бұрап жүргізетін камералық кептіргіштерде тері, үлбір, жүн және түкті кептірумен айналысатын шикізат, жартылай дайын өнім мен бұйымдарды кептірушілер
      Теріні люстрлеуден және оны формалин мен уротропинмен өңдеуден кейін өңдеумен айналысатын үлбірлі теріні термиялық өңдеушілер
      Суландыру-күлдеу, шикізаттық, шикізатты дайындау және алғашқы өңдеу, илеу-бояу-майсыздандыру және формалин цехтарында (учаскелерінде) және былғары-үлдір шикізатын алғашқы өңдеу цехтарында (учаскелерінде) шикізат, жартылай дайын өнім, химиялық материалдар мен өндіріс қалдықтарын тасымалдаумен айналысатын тасымалдаушылар
      Суландыру-күлдеу, шикізаттық, шикізатты дайындау және алғашқы өңдеу, илеу-бояу-майсыздандыру және формалин цехтарында (учаскелерінде) істейтін өндірістік үй-жайларды тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Былғары-үлбір шикізатын жинаумен айналысатын жинаушы-буып-түюші
      Чан, баркас, барабан, тұндырғыш және канализацияны (имаратты тазалауды қоса алғанда) тазалаумен айналысатын тазалаушылар
      Тұзтерінің бетін тазалаушылар
      Үлбірлі теріні бензинмен тазалаушылар
      Теріні тегістеумен айналысатын бұйымдарды, жартылай дайын өнімдерді және материалдарды тегістеушілер
      Үлбірлі теріні эпилирлеушілер
      Басшылар мен мамандар:
      Суландыру-күлдеу, шикізаттық, шикізатты дайындау және алғашқы өңдеу, илеу-бояу-майсыздандыру және формалин цехтарында (учаскелерінде) және былғары-үлбір шикізатын алғашқы өңдеу цехтарында (учаскелерінде) істейтін өндірістік учаскелердің шеберлері
      8. Синтетикалық малма өндірісі
      Жұмысшылар:
      Қатты өнім алу үшін булау аппараттарының аппаратшылары
      Аппаратшы-конденсаторшылар
      Аппаратшы-бейтараптандырушылар
      Аппаратшы-сульфирлеушілер
      Аппаратшы-сульфиттеушілер
      Аппаратты химиялық шикізатпен толтырушылар
      Қышқылдаушылар
      Нафталин мен фенолды ерітушілер
      Тасымалдаушылар
      Булау аппараттарын тазалаушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Синтетикалық малма өндірісінде істейтін өндірістік учаскелердің шеберлері
      9. Жеңіл және тоқыма өнеркәсібінің салалары үшін химиялық өнім және одан жасалған бұйымдар өндірісі
      Жұмысшылар:
      Мөлшерлеу аппаратшылары
      Күйдіру аппаратшылары
      Полимеризациялау аппаратшылары
      Араластыру аппаратшылары
      Кептіру аппаратшылары
      Нитробояу және органикалық ерітінділермен жұмыс істейтін бояуларды үйлестірушілер
      Бояу езушілер
      Желімденген тоқылмаған материалдар өндірісінде істейтін жұмысшылар
      Аяқ киім өндірісінде желім мен резиналық қоспалар өндірумен айналысатын жұмысшылар
      Химиялық қорғану өндірісінде істейтін жұмысшылар
      Ыстық вулканизация және пластмассадан құю әдісімен аяқ киім жинау және оны жинақтаушы бөлшектерді жасаумен айналысатын аяқ киім жинаушылар
      Аппретура, эмульсия және лактарды жасаушылар
      Химиялық ерітіндіні жасаушылар
      10. Байпақ-киіз басушы өндірісі
      Жұмысшылар:
      Қолмен алып-салумен айналысатын булау аппаратшылары
      Орап-басушылар
      Ыстық киіздеу машиналарында алдын-ала тығыздаумен айналысатын байпақ-киіз бұйымдарының негізін жасаушылар
      Карбонизаторшылар
      Қышқылдаушылар
      Бояушылар
      Аяқ киім саптаушылар
      Қолмен киіз булаумен айналысатын жуу жабдығының операторлары
      Жуылмаған жүнді түтумен айналысатын қопсыту-түту машиналарының операторлары
      Түктерді алумен айналысатын байпақ-киіз бұйымдарын өңдеушілер
      Теріні басытқылаушылар
      Жазу, көп білікті және ыстық киіздеу машинасында істейтін жұмысшылар
      Киіз аяқ киімнің табанын вулкандаумен: резиналық қоспаларды жаныштаумен; резина және полимерлі бөлшектер мен бұйымдарды желімдеумен айналысатын жұмысшылар; престуші-вулканизаторшылар
      Қол жұмыстарында істейтін киіз бұйымдарын жазушылар
      Тарту машиналарын жөндеу және қызмет көрсетумен айналысатын слесарь-жөндеушілер
      Талшықтарды араластырушылар
      Механизацияланбаған камералар мен отпен кептіргіштерде кептірумен айналысатын кептірушілер
      Аяқ киімді қалыптан алушылар
      Түту аппаратын тазалап-ұштаушылар
      11. Екінші қайталама тоқыма шикізатын алғашқы өңдеу
      Жұмысшылар:
      Қопсыту-түту машиналарының операторлары
      Дайын өнімдер мен қалдықтарды престеушілер
      Шикізатты өңдеушілер
      Екінші қайталама тоқыма шикізатын сұрыптаумен айналысатын шикізатты, материалдар мен бұйымдарды сұрыптаушылар

  21. Целлюлоза-қағаз және ағаш өңдеу өндірісі

      1. Целлюлоза-қағаз өндірісі
      1) Целлюлозаны пісіру, жуу және ағарту
      Жұмысшылар:
      Бункершілер
      Мақта пісірушілер
      Колчеданды ұсақтаушылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер
      2) Целлюлоза, қағаз және картон өндірісі
      Жұмысшылар:
      Ескі-құсқыны пісірушілер
      Ағаш булаушылар
      Желім пісірушілер
      Синтетикалық желімдеуші шайыр өндірісінде істейтін химиялық талдау зертханашылары
      Қағаз (картон) жасайтын машиналардың машинистері (торшылар)
      Синтетикалық желімдеуші шайыр өндірісінде істейтін сорғы қондырғысының машинистері
      Пресс-пат машинистері (торшылар)
      Қағаз (қатырма қағаз) жасайтын машиналардың қысып-басушылары
      Желімдеу-кептіру машиналарының қысып-басушылары
      Қағазды полиэтилен пленкасымен қаптау машиналарының қысып-басушылары
      Пресс-пат қысып-басушылары
      Түзегіш машинаның ораушылары
      Қағаз (картон) жасайтын машиналардың престеушілері
      Қатырма қағаз және фибра престеушілер
      Желімдеу-кептіру машиналардың престеушілері
      Пресс-пат престеушілері
      Түзегіш машинаның престеушілері
      Қағаз, картон мен фибра және олардан жасалған бұйымдарды кептірушілер
      Қағаз (картон) жасайтын машиналардың кептірушілері
      Желімдеу-кептіру машиналарының кептірушілері
      Ұзынталшықты қағаз машинасының кептірушілері
      Пресс-пат кептірушілері
      Түзету машиналарының кептірушілері
      Металл және синтетикалық торларды тоқушылар
      3) Пергамент, битумды қағаз, фибра және қағаз қапшықтар өндірісі
      Жұмысшылар:
      Булау аппаратшылары
      Фибраны сілтілеу жөніндегі аппаратшылар
      Химиялық ерітінді дайындау аппаратшылары
      Битум пісірушілер
      Битумдеу машиналарының машинистері
      Пергаментті машиналардың машинистері
      Құбырлы машиналардың машинистері (құбыршылар)
      Фибра жуушылар
      Пергаментті машиналардың қысып-басушылары
      Картон мен фибраны бояушылар
      Фибраны қыплаушы
      Пергаментті машиналарды престеушілер
      Қағаз бен қағаз бұйымдарын қанықтырушылар
      Диффузорларды тиеушілер
      Пергаментті машиналардың кептірушілері
      Фибралаушылар
      4) Қағазды (техникалық және боялған қағазды, тұсқағазды және басу машиналарына арналған таспаларды) қайта өңдеу
      Жұмысшылар:
      Клапан дайындаушылар
      Тиеп-түсірушілер
      Пішіп-кесушілер
      Желім пісірушілер
      Желімдеушілер
      Қағаз, картон және олардан жасалған бұйымдарды желімдеушілер
      Бояу пісірушілер
      Анилинді бояулар, аммиак және хромды тұздармен жұмыс істейтін бояу жасаушылар
      Бояу езушілер
      Анилинді бояулар, аммиак пен хромды тұздармен айналысатын қағаз бояушы машиналардың машинистері (бояушылар)
      Желімдеу-кептіру машиналарының машинистері (желімдеушілер)
      Милиметрлегіштің баспашылары
      Эмулсия дайындаушылар
      Қағаз бен қағаз бұйымдарын қанықтырушылар
      Таспалардың орауын жазушылар
      Қағазды жазып-сұрыптаушылар
      2. Синтетикалық желім, шайыр мен бояуды дайындау
      Жұмысшылар:
      Синтетикалық желімдеуші шайыр өндірісі жөніндегі аппаратшылар
      Желім пісірушілер
      Синтетикалық желімдеуші шайыр өндірісінде істейтін химиялық талдау зертханашылары
      Синтетикалық желімдеуші шайыр өндірісінде істейтін сорғы құрал-жабдықтарының машинистері
      Синтетикалық желімдеуші шайыр өндірісінде істейтін слесарь-жөндеушілер
      Басшылар мен мамандар:
      Синтетикалық желімдеуші бояу мен шайыр өндірісінде істейтін шеберлер, аға шеберлер
      3. Сульфитті сілтішеден ванилин дайындау
      Жұмысшылар:
      Ванилинді бисульфиттеу аппаратшылары
      Мөлшерлеу аппаратшылары
      Қышқылдау аппаратшылары
      Айыру аппаратшылары
      Экстрагирлеу аппаратшысы
      4. Гидролизді және сульфитті-спирттік өндіріс
      Жұмысшылар:
      Барлық атаудағы аппаратшылар
      Пісірушілер
      Қышқылдандырушылар
      Лигнинді, фурфуролды және ректификационды құрылғыларда істейтін жұмысшылар
      Цистерналарды химиялық өнімдерден тазалаумен айналысатын жұмысшылар
      Реакторшылар
      Слесарь-жөндеушілер
      Футерлеушілер (қышқылға төзушілер)
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер
      5. Ағаш-химия өндірісі
      Формалин өндірісі
      Жұмысшылар:
      Пісіру аппаратшылары
      Сусыздандыру аппаратшылары
      Ағызып-құюшылар
      Метанол өндірісі
      Жұмысшылар:
      Айыру аппаратшылары
      Шикізат дайындау және жартылай дайын өнімдер мен өнімдерді босату аппаратшылары
      3) Камфора өндірісі
      Жұмысшылар:
      Барлық атаудағы аппаратшылар
      Центрифугалау аппаратшылары
      4) Сірке су-кальций ұнтағы, ацетат, карбюризатор және шайыр жаю өндірісі
      Жұмысшылар:
      Барлық атаудағы аппаратшылар
      Газ генераторшылары
      Ағызып-құюшылар
      Тазалаушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Целлюлозаны, камфораны, метанолды, ацетатты пісіру мен ағарту және сірке су өндірісі және күкірт қышқылы мен сілтішені қалпына келтіру өндірісінде істейтін шеберлер
      6. Ағаш өңдеу өндірісі
      1) Фанера өндірісі
      Жұмысшылар:
      Құрамында фенол, формалин, несепнәр бар синтетикалық желімді және одан туындайтындарды қолдана отырып, гидравликалық престеуде жұмыс істейтін:
      Бакелит пленка өндірісінің аппаратшылары
      Гидравликалық престердің вентильшілеулері
      Қалыптаушы машиналардың операторлары
      Кілтектерді қанықтырушылар
      Жинаушылар
      Кептірушілер
      2) Ағаш өңдеудің басқа мамандықтары
      Декоративті пленка өндірумен айналысатын қаптайтын материалдарды қанықтырушы аппаратшылар
      Терең баспаның қалыптаушы цилиндрлерін дайындаумен айналысатын гальванотипшілер
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттар бар лак бояу материалдарын қолдана отырып жұмыс істейтін ағаштан бұйым оюшы
      Қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттарды қолдана отырып, ағаш-жоңқа тақталарды ыстық престеумен айналысатын ағаш және талшықты тақталарды престеушілер
      Терең баспаны өрнектеушілер

  22. Тамақ өнеркәсібі

      1. Сутегі өндірісі
      Жұмысшылар:
      Газ тазалау аппаратшылары
      Этаноламин құрылғысының аппаратшылары
      Сутегішілер
      Генераторшылар
      Компрессорлы құрылғылардың (газ) машинистері
      Басшылар мен мамандар:
      Сутегі өндірісінде істейтін шеберлер, аға шеберлер
      2. Май экстрактілеу өндірісі
      Жұмысшылар:
      Аппаратшы-экстракторшылар
      Тамақ өнімдерін тиеп-түсірушілер
      Басшылар мен мамандар:
      Май экстрактілеу өндірісінде істейтін шеберлер, аға шеберлер
      Мыс-никель катализаторы өндірісі
      Жұмысшылар:
      Катализаторшылар
      Ферментациялық өндіріс
      Жұмысшылар:
      Ферментациялық камераларды тиеп-түсірушілер
      Темекіні ферментацияға дайындау желісінің машинистері
      5. Темекі және қалпына келтірілген темекі өндірісі
      1) Темекі өндірісі
      Жұмысшылар:
      Темекі жөніндегі купажистары
      Пневматикалық құрылғылардың машинистері
      Ағымдық-механизацияланған шылым желісінің және машинасының машинистері
      Машинист-реттеушілер
      Темекі кесуші машина машинистері
      Темекі рядносын престеушілер
      Темекі қопсытушылар
      Жапырақты темекіні жаюшылар
      Темекіні өлшеп ораушылар
      Темекіні сұрыптаушылар
      Темекіні кептірушілер
      Өндірістік үй-жайды жинастырушылар
      Жабдықтарды тазалаушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Темекі, шылым, папирос толтыру және бумалап-салу цехтарының шеберлері, аға шеберлері
      2) Қалпына келтірілген темекі өндірісі
      Жұмысшылар:
      Сілтішені булау
      Темекіні қалпына келтіру желісінде жұмыс істейтін ферментациялық камераларды тиеп-түсірушілер
      Қағаз (картон) жасайтын машиналардың машинистері (торшылар)
      Қағаз бен қағаз бұйымдарын қанықтырушылар
      Тартушылар
      Темекіні кептірушілер
      Темекі шикізатын ылғалдандырушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Темекіні қалпына келтіру цехтарының шеберлері, аға шеберлері
      6. Махорка өндірісі
      Жұмысшылар:
      Қақтаушылар
      Махорка кесу машиналарының машинистері
      Махорка толтыру машиналарының машинистері
      Махорка тозаңын престеушілер
      Иіскейтін махорка мен темекі дайындаушылар
      Себушілер
      Махорка ұнтағын кептірушілер
      7. Никотин өндірісі
      Жұмысшылар:
      Сату машиналарының машинистері
      Фарматура мен қалдықтарды елеушілер
      Иіскейтін махорка мен темекі өлшеп-ораушылар
      8. Өзендерде, бассейндерде және ашық тау-кен өндірісінде тұз шығару
      Жұмысшылар:
      Бассейндерде тұз тиеумен айналысатын жүкшілер
      Өзеннен тұз алу жөніндегі агрегаттардың машинистері
      Механикалық катоктардың машинистері
      Тұз комбинаттарының машинистері
      Тұз байыту құрал-жабдықтарының машинистері
      Тұз жинау комбайндарының машинистері
      Рапокачка моторшылары
      Бассейндерде тұз тиеушілер
      Бассейн дайындаушылар
      Өзендерде жол жұмысшылары
      Тұз комбайындағы құбыршылар
      9. Лимон және шарап тасты қышқылының өндірісі
      Жұмысшылар:
      Автоклавшылар
      Булау аппаратшылары
      Кристализация аппаратшылары
      Нейтрализациялау аппаратшылары
      Сұйықтықты тазалау аппаратшылары
      Фильтрлеу аппаратшылары
      Реакторлар мен ыдыратушыда істейтін жұмысшылар
      Кептірушілер
      Центрифугашылар
      Басшылар мен мамандар:
      Өндірістік учаскелердің шеберлері
      10. Синтетикалық хош иісті заттардың (хлорланған органикалық қосындылар; ароматты, алифатты қатардың жай, күрделі эфирлер; органикалық май, ароматты гетероциклді шикізат, альдегид, кетон, спирт және олардың туындыларының, синтетикалық майлы қышқылдың негізінде жасалған өнімдер) өндірісі
      Жұмысшылар:
      Барлық атаудағы аппаратшылар
      Жуу машиналарының аппаратшылары
      Слесарь-жөндеушілер
      Ағызып-құюшылар
      Басшылар мен мамандар:
      Өндірістік учаскелердің шеберлері, аға шеберлері
      11. Парфюмерлі-косметикалық өндіріс.
      Құрамында 1-3-сыныптағы зиянды заттар бар композиция, иістеуші және композиция-база өндірісі
      Жұмысшылар:
      Косметикалық құрал дайындау аппаратшылары
      Парфюмерлік композиция мен сұйықтық дайындау аппаратшылары
      Слесарь-жөндеушілер
      "Хна" мен "Басма" өсімдік бояуларын буып-түюмен айналысатын жинаушы-буып-түюшілер
      12. Совелит өндірісі
      Жұмысшылар:
      Күйдіру аппаратшылары
      Әкті езу аппаратшылары
      Жүгірткішілер
      Әк езушілер
      Күйдірушілер
      Кептірушілер
      Асбоцемент бұйымдарын кептірушілер
      13. Ацетонбутил өндірісі
      Жұмысшылар:
      Барлық атаудағы аппаратшылар
      Тежеуді ферменттеу аппаратшылары
      Инокуляторшылар
      Цех аппараттарында істейтін жұмысшылар
      Ацетон және бутил қоймаларында істейтін жұмысшылар
      Басшылар мен мамандар:
      Ацетонбутил цехтарында істейтін шеберлер
      14. Ішек өндірісі
      Жұмысшылар:
      Табиғи шұжық қаптамасын жасаушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Бүкілодақтық экспорт-импорттық бірлестік базаларында ішек өңдеумен тікелей немесе үнемі айналысатын шеберлер
      Өндірістік учаскелердің (цехтардың) шеберлері
      15. Ет комбинаттары мен ауыл шаруашылық өнеркәсіптерінде теріні алғашқы өңдеу
      Жұмысшылар:
      Теріні тұздаушылар
      Теріні шелдеушілер
      Теріні өңдеушілер
      Теріні сұрыптаушылар
      Теріні тузлуктаушылар
      16. Сүйек өңдеуші желімдеу өндірісі
      Жұмысшылар:
      Газбен консервілеу аппаратшылары
      Сүйек желімі өндірісінің аппаратшылары
      Диффузорларды тиеушілер (түсірушілер)
      Шротты жылтыратушылар
      Елеушілер
      Сүйек-паренка ұнтақтаушылар (тартушылар)
      Шнектеушілер
      17. Балық аулау және өңдеу
      1) Камчатка, Курил аралдары аудандарында, Мурманск пен Охотское теңізінің жағалауларында, Поляр шеңберінің сыртында, Сахалиннің солтүстік бөлігінің жағалауында аулау:
      Жағалауда балық аулаушы балықшылардың бригадирлері
      Жағалауда балық аулаушы балықшылардың звеношылары
      Кунгасшылар
      Жағалауда балық аулаушы балықшылар
      2) Балық пен теңіз жануарын өңдеу
      Теңіз бен мұхиттарда жүзетін кемелер мен өндірістік рефрижераторларда істейтін балық ұнды құрылғылардың машинистері
      Камчатка, Курил аралдары аудандарында, Мурманск пен Охотское теңізі жағалауларында, Поляр шеңберінің сыртында, Сахалиннің солтүстік бөлігінде балық өңдеу жөніндегі кәсіпорындардың қайда орналасқандығына: жағалауда немесе жүзуші базаларда, сондай-ақ бұл зауыттардың қандай портқа қарайтындығына қарамастан кәсіпорындарда балық, краб, теңіз жануарларын аулау және теңіз өнімдерін жинаумен айналысатын жұмысшылар
      18. Тұзды қайта өңдеу
      Жұмысшылар:
      Біліктеуші станоктардың машинистері
      19. Ет өндірісі
      Жұмысшылар:
      Мал союшылар

  23. Дәрілік заттар, медициналық және биологиялық
препараттар мен материалдар өндірісі

      1. Химиялық-фармацевтикалық және фармацевтикалық өндіріс
      В12 дәрумені, бензоат натрийі, гидроперит, сульфат кальцийі, уродан, хлорлы кальций, терпингидрат, валидол, колларгол, азот қышқылы, АСД препараты, танальбин, қыша жағылған қағаз, лейкопластырь, глютаминді қышқыл, этиацетат, гексахлоран эмульсиясы, бактериялық препараттар (N 1 Тізімнің XVIII бөлімінде көрсетілгендерден басқа), құрамында ұшпа, күшті толтырғыштары, пелоидин, гидрототықтың барийі бар МАП препараттарын, майлар мен эмульсияларды өлшеп орау, қауіптілігі 3-сыныптағы зиянды заттардан төмен емес зиянды органикалық ерітінділер қолданылатын препараттар өндірісі, N 1 тізімнің XVIII бөлімінде және осы бөлімде көрсетілген препараттар мен өнімдердің ішіндегі дайын дәрілік құралдар өндірісі
      Жұмысшылар:
      Барлық атаудағы аппаратшылар
      Біліктеушілер
      Шпредингистер
      2. Микробиологиялық жинақтау арқылы алынатын антибиотиктер (N 1 тізімнің XVIII бөлімінде көрсетілгендерден басқа) мен медициналық мақсаттағы препараттар өндірісі
      Жұмысшылар:
      Барлық атаудағы аппаратшылар
      Биосинтетикалық дәрілік құралдарды өндіру препараторшылары
      Антибиотиктердің дайын өнімдері өндірісінде істейтін медициналық мақсаттағы өнімдерді шолушылар
      3. Жұмыс аймағы ауасының құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттар болған кезде цехтарда, бөлімшелерде, учаскелер мен жеке құрылғыларда микробиологиялық синтез арқылы алынатын медициналық мақсаттағы өнімдер мен препараттар өндірісі
      Аталған өндірістің технологиялық процесінде толық жұмыс күн істейтін жұмысшылар
      4. Мал шикізатынан тігін материалын өндіру
      Жұмысшылар:
      Химиялық ерітінді дайындау аппаратшылары
      Хирургиялық тігу материалын салушылар
      Кетгут әзірлеушілер
      Материалдар мен жартылай дайын өнімдерді ораушылар
      Белгілеушілер
      Медициналық бұйымдарды тегістеушілер
      5. Биокәсіпорындарда, өндірістік зертханаларда, цехтарда, бөлімшелерде, учаскелер мен жеке құрылғыларда 1-3-топтағы микроорганизмдер мен қауіптілігі 3-сыныптан төмен емес зиянды заттармен жұмыс істеген кезде алынатын биологиялық, химия-фармацевтикалық ветеринарлық препараттар мен өсімдіктерді қорғаудың биологиялық құралдары өндірісі
      Жұмысшылар:
      Барлық атаудағы аппаратшылар
      Биосинтетикалық дәрілік құралдар өндірісінің препаратшылары
      Мамандар:
      Биохимиктер
      Аға микробиологтар, микробиологтар
      6. N 1 Тізімнің XVIII бөлімінде және осы бөлімде көрсетілген өндірістер
      Жұмысшылар:
      Түйіршектеушілер
      Медициналық препараттар мөлшерлеушілер
      Дражирлеушілер
      Медициналық өнімді ораушылар
      Ампулаларды дәнекерлеушілер
      Қылтамыршылар
      Медициналық мақсаттағы өнімді бақылаушылар, соның ішінде ТББ (операцияаралық бақылауда)
      Барлық атаудағы, соның ішінде цех зертханаларының зертханашылары
      Машинист-таблеткалаушылар
      Ыдыс пен ампулаларды жуушылар (хром қоспасы, қышқыл және сілтімен)
      Ампулаларды толтырушылар
      Цехтарда (учаскелерде, бөлімшелерде) толық жұмыс күні жұмыс істейтін қосалқы жұмысшылар
      Елеушілер
      Ампулаларды инъекциялық ерітіндімен тексерушілер
      Медициналық мақсаттағы өнімдерді тексерушілер (операцияаралық бақылауда)
      Бокстарда істейтін жұмысшылар
      Қатты, сұйық және газ тәріздес қалдықтарды кәдеге жарату, қайта өңдеумен, ыдыстарды, химиялық аппаратураларды тазалаумен, зиянды химиялық өнімдердің ыдыстарын жуумен, өнеркәсіптік ағынды суларды тазалау, бейтараптандырумен, зиянды бу мен газды майсыздандырумен; футерлеу және термооқшаулаумен, жабық ыдыстарды гуммирлеумен айналысатын жұмысшылар
      Стерильді ерітінділерді құюшылар
      Ампула мен түтіктерді кесушілер
      Слесарь-жөндеушілер
      Ағызып құюшылар (қышқылдар мен сілтілерді)
      Материалдар мен препараттарды стерильдендірушілер
      Тасымалдаушылар
      Өндірістік үй-жайларды жинаушылар
      Ашық препараттарды өлшеп ораумен айналысатын жинаушы-буып-түюшілер
      Тығындаумен айналысатын жинаушы-буып-түюшілер
      Медициналық препараттарды, жартылай дайын өнімдер мен бұйымдарды қалыптаушылар
      Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсетумен айналысатын электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Бактериологтар, оның ішінде цех зертханаларының да бактериологтары
      Биохимиктер, оның ішінде цех зертханаларының да биохимиктері
      Өндіріс пен цех зертханаларында істейтін зертханашылар
      Қатты, сұйық және газ тәріздес қалдықтарды кәдеге жарату, қайта өңдеумен, ыдыстарды, химиялық аппаратураларды тазалаумен, зиянды химиялық өнімдердің ыдыстарын жуумен, өнеркәсіптік ағынды суларды тазалаумен, бейтараптандырумен, зиянды бу мен газды майсыздандырумен; футерлеу және термооқшаулаумен, жабық ыдыстарды гуммирлеумен айналысатын шеберлер (аға шеберлер), бөлімше, ауысым мен учаскелердің бастықтары
      Бақылаушы шеберлер (операцияаралық бақылауда)
      Шеберлер (аға шеберлер)
      Технологиялық құрал-жабдықтарды жөндеу жөніндегі шеберлер (аға шеберлер)
      Цехтар, бөлімшелер, учаскелердің механиктері
      Микробиологтар, оның ішінде цех зертханаларының да микробиологтары
      Бөлімшелердің бастықтары және олардың орынбасарлары
      Ауысым бастықтары
      Учаске (құрылғылардың) бастықтары
      Цех бастықтары және олардың орынбасарлары
      Технологтар
      Фармакологтар, оның ішінде цех зертханаларының да фармакологтары
      Өндіріс пен цех зертханаларында істейтін химиктер

  24. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру мекемелері

      Обаға қарсы мекемелерде істейтін жұмысшылар
      Мына мекемелерде науқастарға тікелей қызмет көрсететін жұмысшылар:
      туберкулез және жұқпалы аурулар мекемелерінде, бөлімшелерінде кабинеттерінде:
      Орта медициналық персонал
      Кіші медициналық персонал
      лепрозорийлерде:
      Орта медициналық персонал
      Кіші медициналық персонал
      жүйке аурулары (психоневрологиялық) емдеу-алдын-алу мекемелерінде және сәбилер үйі бөлімшелерінде:
      Орта медициналық персонал
      Кіші медициналық персонал
      жүйке ауруларына арналған интернет-үйлерде, әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің ақыл-есі кем балаларға арналған балалар интернат-үйлерінде:
      Орта медициналық персонал
      Кіші медициналық персонал
      істен шыққан тұзды шахталарда орналасқан жер асты емханаларда:
      Дәрігерлер, орта және кіші медициналық персонал
      Емханалардың шахталық қазбаларын қалыпты жағдайда ұстау үшін үнемі жер астында істейтін жұмысшылар
      күю және іріңдеу бөлімшелерінде:
      Дәрігерлер, орта және кіші медициналық персонал
      онкологиялық мекемелердің химиятерапия бөлімшелерінде және кабинеттерінде:
      Дәрігерлер, орта және кіші медициналық персонал
      Балалар онкологиялық бөлімшелеріндегі кіші медициналық персонал
      Жұмыс орнында белсенділігі 226 радийдің 0,1 милликюриінен кем емес немесе оған радиоактивті зат көлемінің радио улағыштығы бойынша баламалы радиоактивті заттармен үнемі және тікелей жұмыс істейтін денсаулық сақтау мекемелерінің жұмысшылары
      Патологиялық-анотомиялық, прозекторлық бөлімшелердің, мәйітханалардың кіші медициналық бикелері (санитарлары)
      Рентген бөлімшелерінде (кабинеттерінде) істейтін науқастарды күту жөніндегі кіші медициналық бикелер
      Қызметтік міндеттерін атқару кезінде адамның иммунитет тапшылығы вирусын жұқтырған медициналық және фармацевтикалық жұмысшылар

  25. Полиграфиялық және кинокөшірме өндірісі

      Жұмысшылар:
      Кинокөшірме фабрикаларында істейтін химиялық ерітінділерді дайындау аппаратшылары
      Гальванотипшілер
      Гильоширшілер
      Стереотиптерді әшекейлеу және өңдеумен айналысатын басу қалыптарын оюшылар
      Қолмен терушілер
      Теру-жол құю машиналарында терушілер
      Қорғасын тақташаларда жұмыс істейтін нота оюшылар
      Вишер матасын жуумен айналысатын жуу машиналарының операторлары
      Клише безендірушілер (топографиялық қорытпадан)
      Қаріп өнімдерін безендірушілер (топографиялық қорытпадан)
      Топографиялық қорытпадан жасалған стереотиптер мен клишелерді әшекейлеу және өңдеумен айналысатын стереотипшілер
      Кинокөшірме фабрикаларында істейтін электролиздеушілер
      Басшылар мен мамандар:
      Қорғасын қорытпаларын талдаумен айналысатын зертханашылар

  26. Полиграфиялық бояу өндірісі

      1. Бояулар мен құрғақ пигменттер өндірісі
      Жұмысшылар:
      Пісіруші-аппаратшылар
      Индулин пісіруші-аппаратшылар
      Кептіру аппаратшылары
      Фильтрациялау аппаратшылары
      Фирнис пісіруші-аппаратшылар
      Бондаршы-тығындаушылар
      Диірмен машинистері
      Химиялық шикізат өлшеушілері
      Басшылар мен мамандар:
      Бояулар мен құрғақ пигменттер өндірісінде істейтін шеберлер, аға шеберлер
      2. Қола фольга өндірісі
      Жұмысшылар:
      Қабылдаушы-бақылаушылар
      Қолалаушы-машинистер
      Сұрыптаушы-қайта ораушылар
      Препаратшылар
      Басшылар мен мамандар:
      Қола фольгасын дайындау учаскелерінде істейтін шеберлер, аға шеберлер
      3. Терең баспаға арналған бояу өндірісі
      Жұмысшылар:
      Бояу сыпырушы-аппаратшылар
      Лак пісіруші-аппаратшылар
      Қоспалаушы аппаратшылар
      Сүзу аппаратшылар
      Дөңгелек диірмендердің аппаратшылары
      Басшылар мен мамандар:
      Терең баспаға арналған бояу өндірісінде істейтін шеберлер, аға шеберлер
      4. Индулин, органикалық пигмент және анилинді бояғыштарды қолдана отырып ұнтақталған бояу өндіру
      Жұмысшылар:
      Бояу сыпырушы-аппаратшылар
      Қоспалаушы аппаратшылар
      Сүзу аппаратшылар
      Дөңгелек диірмендердің аппаратшылары
      Бояу езушілер
      Басшылар мен мамандар:
      Ұнтақталған бояу өндірумен айналысатын шеберлер, аға шеберлер
      5. Қорғасын резинатын қолдана отырып үгінді масса, синтетикалық олиф және сиккативтер өндіру
      Жұмысшылар:
      Үгінді пісіруші-аппаратшылар
      Лак пісіруші-аппаратшылар
      Олифа пісіруші-аппаратшылар
      Сиккатив пісіруші-аппаратшылар
      Фирнис пісіруші-аппаратшылар
      Тиеуші-түсірушілер
      Білікше құйып жасаушылар
      Препаратшылар
      Басшылар мен мамандар:
      Үгінді масса, синтетикалық олиф және сиккативтерді жасау учаскелерінде істейтін шеберлер, аға шеберлер

  27. Ғимарат, имарат және басқа нысандардың құрылысы, қайта
құрылуы, техникалық қайта жасақталуы, жаңғыртылуы және
жөнделуі

      Жұмысшылар:
      асфальтбетоншылар
      Пісіруші-асфальтбетоншылар
      Битумшылар
      Шпур бұрғылаушылар
      Гидромониторшылар
      Әк ерітушілер
      Оқшаулаушылар
      Гидрооқшаулаулағыштағы, сондай-ақ жабдықты жөндеу және жасаумен айналысатын оқшаулаушылар
      Термооқшаулаулағыштағы, сондай-ақ жабдықты жөндеу және жасаумен айналысатын оқшаулаушылар
      Үлдірлеуші-оқшаулаулағыштағы, сондай-ақ жабдықты жөндеу және жасаумен айналысатын оқшаулаушылар
      Кешенді бригадалар тасшыларының мамандандырылған звенолары мен тасшылар бригадасында жұмыс істейтін тасшылар
      Тас қашаушылар, оның ішінде тас өңдеуші кәсіпорындар (цехтар, учаскелер) мен монументалды мүсіндеу кәсіпорындарында мәрмәр мен гранитті қолмен өңдеумен айналысатындар
      Қышқылға төтеп беруші-винипластшылар
      Қышқылға төтеп беруші-гуммурлеушілер
      Копрлеушілер
      Мастика мен топырақ қолдана отырып жұмыс істейтін орамалы жабын және жеке материалдардан жасалған жабындармен төбе жабушылар
      Автогудронатор машинистері
      Бұрғылау қондырғыларының машинистері, оның ішінде тереңдігі 50 м терең барлау-пайдалану су құдықтарын бұрғылаумен айналысатындар және мемлекеттік қадағалау органының қадағалауындағылар
      Копрлер машинистері
      Қозғалғыш асфальтбетон қоспалағыштардың машинистері
      Асфальтбетон салушы машинистер
      Болат және темірбетон конструкция құрастыру жөніндегі жинаушылар
      Отқа төзімдетушілер
      Құмбүріккішшілер
      Шыныдан құмбүріккішшілер
      Тау беткейлерінен өтушілер
      Үнемі жер асты канализациялық желілерінде жұмыс істейтін апатты-қалпына келтіру жұмыстарының слесарьлары
      Өнеркәсіптік темірбетон құбырларын өткізушілер
      Өнеркәсіптік кірпіш құбырларын өткізушілер
      Бүріккішшілер
      Тас фрезерлеушілер, оның ішінде тасөндіруші өнеркәсіптерде жұмыс істейтіндер (цехтарда, учаскелерде)
      Футерлеушілер (қышқылға төтеп берушілер)
      Тастан жасалған бұйымдарды тегістеуші-жылтыратушылар, оның ішінде тас өңдеуші кәсіпорындар (цехтар, учаскелер) мен монументалды мүсіндеу кәсіпорындарында жұмыс істейтіндер
      Жоғары кернеулі әуе желілері мен байланыс желілерін монтаждау жөніндегі электромонтер-желішілер
      5 м жоғары биіктікте жұмыс істейтін электр өткізуші (кернеулігі 35 кВ және одан да жоғары) әуе желілерін жөндеу жөніндегі электромонтерлер
      Басшылар мен мамандар:
      Құрылыс және монтаждау жұмысының шеберлері
      Жұмыс өндірушілер
      1. Метрополитен, жер асты имараттарын салу және жөндеу жөніндегі жер асты жұмыстары (N 1 Тізімде көрсетілген жұмысшылардың мамандықтарынан басқа)
      Жұмысшылар:
      Бетоншылар
      Тасшылар
      Бояушылар
      Ерітінді тасушы машинистер
      Топырақ мұздату жөніндегі тоңазытқыш құрылғылардың машинистері
      Гидроагрегат құрастырушылар
      Желдеткіш құрылғылардың моторшылары
      Мәрмәрші-қаптаушылар
      Плиткашы-қаптаушылар
      Жылтыратушы-қаптаушылар
      Ағаш шебері
      Құрылыс слесарьлары
      Сылақшылар
      Шағын станцияларға қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер
      Кезекші және жабдықты жөндеу жөніндегі электрослесарьлар (слесарьлар)
      Басшылар мен мамандар:
      Құрылыс және монтаждау жұмысының шеберлері
      Жұмыс өндірушілер

  28. Көлік

      1. Теміржол көлігі
      Жұмысшылар:
      Химиялық ерітінді дайындау аппаратшылары
      Жуу-булау станцияларында (пойыздарда, пункттерде) істейтін теміржол көлігі кәсіпорындарының бригадирлері (босатылған)
      Паровоздардың қазандықтарын жылы жуумен айналысатын от жағушылар
      Деподағы паровоздың от жағушылары
      Күкірт мұнайы мен ащы заттарды құю және ағызу пунктерінде істейтін жүктер мен жолжүктерді қабылдап-тапсырушылар
      Паровоздардың қазандықтарын жуушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Жуып-булау станцияларында (пойыздарда, пункттерде) істейтін шеберлер
      2. Метрополитен
      Туннель мен жер асты имараттарында үнемі тек қана түнгі мезгілде жұмыс істейтін жұмысшылар:
      Метрополитен кәсіпорындарының бригадирлері (босатылған)
      Дрезина жүргізушілері
      Топырақты құрғатушылар
      Гидрокөтергіш машинистері
      Зумпф агрегаттарының машинистері
      Іштен жану двигательдері бар жылжымалы компрессорлардың машинистері
      Электр двигательдері бар жылжымалы компрессорлардың машинистері
      Жуу құрал-жабдықтарының машинистері
      Жол көтергіштердің машинистері
      Фрезерлік-тазалау машиналарының машинистері
      Шпалдарды қағу машиналарының машинистері
      Шпалдарды алу машиналарының машинистері
      Темір жол көлігінде блоктау және централизациялау жабдықтарын құрастырушылар
      Байланыс жабдықтарын құрастырушылар
      Жол монтерлері
      Жол машиналары мен механизмдерді баптаушылар
      Жол мен жасанды имараттарды аралаушылар
      Дефектоскоп арбасының операторлары
      Жол өлшемдері жөніндегі операторлар
      Топографиялық-геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстармен айналысатын жұмысшылар
      Зумпф агрегаттарының слесарьлары
      Слесарь-жөндеушілер
      Метрополитен электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі слесарь-электриктер
      Метрополитеннің станциялық және туннелдік жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі слесарь-электриктер
      Ағаш шеберлері
      Туннель жұмысшылары
      Барлық атаудағы электромонтаждаушылар
      Барлық атаудағы электромонтерлер
      Туннель мен жер асты имараттарында үнемі тек қана түнгі мезгілде жұмыс істейтін басшылар мен мамандар:
      Жұмыс өндірісін қадағалаумен және метрополитеннің, ауқымды тексеру станцияларының имараттары мен жабдықтарының техникалық жағдайын бақылаумен айналысатын инженерлер
      Геодезиялық-маркшейдерлік жұмыстармен айналысатын инженерлер
      Темір жол мен метрополитендердің техникалық құралдарын, ғимараттары мен имараттарын жөндеу сапасын бақылаумен айналысатын инженерлер мен инспекторлар (аға инспекторлар)
      Барлық атаудағы шеберлер (аға шеберлер, шебер көмекшілері)
      Ауқымды тексеру станцияларында істейтін техниктер
      Электромеханиктер (аға электромеханиктер)
      3. Теңіз және өзен флоты
      1) Жүзуші құрам:
      Үнемі су айлағы портында (қызметтік жүріп-тұру, қала маңы және қала ішілік қатынастарды қоспағанда) жұмыс істейтін қызметтік-көмекші флот кемелері мен порттық флот кемесінің машиналық командасы:
      Сұйық отынмен жұмыс істейтін кеме от жағушылары
      Барлық атаудағы машинистер
      Барлық атаудағы моторшылар
      Механиктер мен олардың көмекшілері, бас және аға механиктер
      Электромеханиктер олардың көмекшілері, аға электромеханиктер
      2) Жағадағы құрам:
      Қопарушылар
      Доктарда кемелерді сырлау және қырнаумен айналысатын бояушылар
      Трюмдік моторшылар

  29. Байланыс

      Қорғасындалған кабельдер мен полиэтилен және полихлорвинилді қаптамасы бар кабельдерді дәнекерлеумен айналысатын кабельші-дәнекерлеушілер
      Қорғасындалған кабельдер мен полиэтилен және полихлорвинилді қаптамасы бар кабельдерді дәнекерлеумен айналысатын байланыс монтаждаушы-дәнекерлеушілері
      Тәулік бойы жұмыс істейтін халықаралық, тапсырысты, анықтамалық коммутаторлар мен сөйлесу пунктерінде үнемі микротелефон гарнитурасымен (құрылғысымен) істейтін халықаралық телефон байланысының телефоншылары
      300 және одан жоғары нөмірлі ауқымды қалалық телефон станцияларының жергілікті телефон байланыстарының телефоншылары
      Қалалық телефон желісі анықтамалық қызметінің телефоншылары
      Қорғасындалған кабельдер мен полиэтилен және полихлорвинилді қаптамасы бар кабельдерді дәнекерлеумен айналысатын телефонды байланыс және радиоландыру желілік имаратының электромонтерлер

  30. Ауыл шаруашылығына агрохимиялық қызмет көрсету.
Малдардың өлексесін жинау, қайта өңдеу және кәдеге жарату

      1. Мамандандырылған ветеринарлық-санитарлық кәдеге жарату зауыттарында (цехтарында) малдардың өлексесін жинау, қайта өңдеу және кәдеге жарату
      Жұмысшылар:
      Техникалық өнім өндіру аппаратшылары
      Техникалық шикізатты химиялық өңдеу аппаратшылары
      Малдардың өлексесін жинау және тасымалдаумен айналысатын автомобильдердің жүргізушілері
      Арнайы киімді жуу және жөндеу жөніндегі машинистер
      Ветсанақалуды өңдеушілер
      Техникалық өнімді елеушілер
      Өндірістік үй-жайларды жинаушылар
      Басшылар мен мамандар:
      Басқаратын жұмысшыларының 50 пайыздан астамы N 1 Тізім немесе және N 2 Тізім бойынша арнайы мемлекеттік жәрдемақы тағайындау құқығын пайдаланатын учаскелерде жұмыс істейтін шеберлер
      2. Пестицидтерді сақтау
      Пестицидтерді тиеу, түсіру және қоймалаумен тікелей айналысатын пестицидтермен жабдықтау жөніндегі республикалық, аудандық (ауданаралық), резервтік базалардың, пестицидтерді сақтау жөніндегі "Ауыл шаруашылық химия" аудандық бірлестіктері және химиялық өнімдермен жабдықтау базалары қоймаларының жұмысшылары:
      Тиегіштердің жүргізушілері
      Тиеушілер
      Қоймашылар
      Кран машинистері (краншылар)
      Тиеу машиналарының машинистері

  31. Табиғи және синтетикалық талшықтардың өндірісі

      Улы заттар жұққан арнайы киімдерді жуумен айналысатын арнайы киімді жуу және жөндеу жөніндегі машинистер
      Сұйық шыны өндірісінде аммиакты-тоңазытушы-компрессорлы құрылғыларғы қызмет көрсету және ағымдағы жөндеумен айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Улы химиялық өнімдерден босаған ыдыстарды жуу және өңдеумен, өндірістік ағынды суларды бейтараптандыру және тазалаумен айналысатын жұмысшылар
      Шыны үрлеу шеберханаларының жұмысшылары
      Күкіртті көмір кышқылы, ронгалит, сульфат, сульфирленген майлы өнімдер өндірісінде технологиялық жабдықтарды, электр жабдықтарын, вентиляцияны, туннельдер мен байланысты бақылау-өлшеу аспаптарын, өндірістік вентиляцияні жөндеу, алдын алу және қызмет көрсетумен; химиялық, иіру, өңдеу, ащы жібек орау және вискозалық, мыс-аммиактық, триацетаттық, хлоринді, ацетатты, синтетикалық талшықтарды, қармақ жіпті, целлофанды, қылды, пленканы, жұмсақ ысқышты бояу өндірісі цехтарында, учаскелерінде және бөлімшелерінде; қышқылдату станцияларында (учаскелерінде, бөлімшелерінде) және өңдеу ерітінділері, қалпына келтіру (күкірт көмір қышқылы, күкірт көмір қышқылы өнімдерден алынған күкірт, ұшпалы және органикалық ерітінділер, мыс, аммиак, капролактам) станцияларында толық жұмыс күні жұмыс істейтін жұмысшылар, сондай-ақ шеберлер, аға шеберлер, механиктер
      Коррозиялық құрам мен қаптама цехтары, бөлімше, учаскелерінің жұмысшылары

  32. Радиоактивті заттармен, иондаушы сәулеленудің көздері
және бериллиймен жүргізілетін жұмыстар

      1. Зерттеу, көлік және тәжірибелік-өнеркәсіптік атом реакторлары мен олардың прототиптеріндегі жұмыс
      Радиоактивтілік пен радиоактивті сынықтардан пайда болған технологиялық суларды тазалаумен, сондай-ақ радиоактивті зияндылық жағдайында тазалау құрал-жабдықтарының технологиялық жабдықтарын жөндеумен үнемі айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      1 және 2-сыныптағы жұмыстар жүргізілетін кеме ғимараттары мен имараттарының ішінде технологиялық жабдықтау құралдары мен атом энергетикалық құрылғылардың жабдықтарын сақтаумен үнемі айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      2. Кәсіпорындарда, ғылыми-зерттеу институттарында, зертханаларда, конструкторлық және тәжірибелік-конструкторлық ұйымдардағы жұмыс
      Жұмыс орнында белсенділігі 226 радийдің 0,1 милликюриінен кем емес немесе оған радиоактивті зат көлемінің радио улағыштығы бойынша баламалы радиоактивті заттармен үнемі жұмыс істейтін және осы жағдайда технологиялық жабдықтарды жөндеумен айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      3. Радиоактивті заттарға байланысты жер бетіндегі геологиялық барлау жұмыстары
      Радиоактивті кендерге байланысты жұмыстармен үнемі айналысатын жұмысшылар
      4. Кәсіпорындардағы өнеркәсіптік санитарлық зертханаларда, ұйымдарда, медициналық мекемелерде және мемлекеттік өнеркәсіптік атомдық қадағалау инспекциясы және радиациялық қауіпсіздіктің ведомстволық қызметіндегі жұмыстар
      Радиация және бериллий зияндылығы жағдайында атом реакторларына, атом станцияларына қызмет көрсетумен және радиоактивті заттар мен бериллий өндірісінде үнемі жұмыс істейтін жұмысшылар мен мамандар
      5. Жеделтету құрал-жабдықтарында, бір секундта нейтрондардың тоғызыншы дәрежесіндегі 10 және одан да көп нейтрон шығаратын нейтрон генераторларындағы жұмыстар
      Экстремалды және пайдалану жұмыстарын жүргізген кезде үнемі және тікелей радиациялық қауіптілік жағдайында жұмыс істейтін жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Жабдықтарды жөндеумен айналысатын жұмысшылар мен мамандар (нақты жұмыс істеген уақытқа)
      6. Радиоактивті заттарды көму және тасымалдау жөніндегі жұмыстар; радиоактивті заттар мен бериллиймен ластанған арнайы киімдер мен жабдықтарды дезактивизациялау, газсыздандыру және шаңсыздандыру жұмыстары
      Радиоактивті заттарды, радиоактивті қалдықтар мен бериллийді тиеу, түсіру, қайта тиеу, тасымалдау, жинау, өңдеу, сақтау және көмумен, сондай-ақ жабдықтарды, үй-жайды, көлік құралдарын газсыздандыру, арнайы киімді жинау, жөндеу, дезактивизациялау және шаңсыздандырумен үнемі айналысатын жұмысшылар, басшылар мен мамандар
      Санитарлық рұқсатнамалардың (душ) жұмысшылары
      7. Басқа да жұмыстар
      Бөлшектер мен құралдарды сынаушылар, 25 киловольт және одан жоғары кернеуде стендтердегі электр сәулесін жіберуші түтіктерді сынаумен айналысатын шеберлер, аға шеберлер
      Атом нысандары апаттарының нәтижесінде радиоактивті ластануға ұшыраған, КСРО Үкіметінің шешіміне сәйкес жергілікті өндірудің және жеке қосалқы шаруашылықтардың азық-түлік өнімдерін тұтынуға шектеу енгізілген аудандарда істейтін жұмысшылар

33. Жалпы мамандықтар

      Аккумуляторшылар
      Әкті езуші аппаратшылар
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттар бар құраммен бөлшектер мен бұйымдарды қанықтырумен айналысатын бакелитшілер (қанықтырушылар)
      № 2 Тізімде көзделген жұмысшыларды басқаратын және осы жұмысшылар үшін белгіленген жұмыстардың барлығын толық атқаратын бригадирлер
      Жұмсақ бактарды жасау және жөндеумен және шина жөндеу кәсіпорындарында істейтін резина қоспасын үгушілер
      № 2 Тізімде көрсетілген өндірістердің барлық қызметкерлері, егер өндірістер кәсіптер мен лауазымдары санамаланбай көрсетілген болса
      Кәсібінің атауына қарамастан, № 2 Тізімде көзделген белгілі бір жұмыстарды атқаратын барлық жұмысшылар
      Вулканизаторшылар
      Ацетилен станцияларында істейтін газ генераторшылары
      Газбен кесушілер
      Газбен дәнекерлеушілер
      Әкті езушілер
      Ацетилен құрал-жабдықтарының генераторшылары
      Гидроқұмбүріккішілер
      Қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттарды қолдана отырып жұмыс істейтін компаундтарды құюшылар
      Өндірістің технологиялық процесімен немесе жабдықты жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын басшылардың орынбасарлары
      Көмір және тау-кен өнеркәсіптерінде жер асты жұмыстарында, металлургиялық өндірістің ыстық жұмыс учаскелерінде, химия өнеркәсібінде оқытумен айналысатын және жұмыс уақытының 50% және одан да көбін жер астында және өндірістік цехтарда өткізетін көпшілік мамандықтардағы жұмысшыларды өндірістік оқыту нұсқаушылары
      Негізгі жұмысшылары N 1 Тізім немесе N 2 Тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақы алуға құқылы өндірістерде істейтін технологиялық пештердің от жағушылары
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттар бар лактармен жұмыс істейтін электр оқшаулағыш бұйымдар мен материалдарды лактаушылар
      Пластмасса құюшылар
      Қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттарды қолдана отырып жұмыс істейтін бояушылар
      Қауіптілігі 3-сыныптан кем емес зиянды заттармен жұмыс істеген кезде компрессорлы құрылғылардың машинистері
      Қазандықтардың (көмір мен жанар таспен жанатын) машинистері (от жағушылары), оның ішінде күл шығарушылар
      Газ компрессорларына (әуе компрессорларынан басқа) қызмет көрсетумен айналысатын технологиялық компрессорлардың машинистері
      Аммиакты-тоңазытқыш құрал-жабдықтарына қызмет көрсетумен айналысатын тоңазытқыш құрал-жабдықтарының машинистері
      Металлизаторшылар
      Жұмсақ бактарды жасаумен және шина өңдеуші кәсіпорындарда істейтін бөлшектерді сылаушылар
      Әкті күйдірушілер
      Алмас пен гауһарды қырлаушылар
      Эмаль күйдірумен айналысатын конвейерлік пештердің операторшылары
      Құмбүріккішпен тазалау құрылғысының операторлары
      Винипласттың үстінен дәнекерлеушілер
      № 2 Тізімде көрсетілген шеберлердің көмекшілері
      Вулканизаторшы-престеушілер
      Пластмассадан жасалған заттарды престеушілер
      Қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттарды қолдана отырып жұмыс істейтін аралаушы ағаш үгіндісі материалдары мен ағаштан жасалған бұйымдарды қанықтырушылар
      Ракеталар мен ғарыш нысандарына жылы оқшаулағыш жапқыштарды (қоспалар, қанықтырғыштар, қалыптар мен престегіш бұйымдар жасауда) дайындау және жағумен тікелей айналысатын жұмысшылар
      Жол жағдайында сауытты танк техникасын жүргізу кезінде сынаумен үнемі айналысатын жұмысшылар
      Асбоцемент пен асбоселиттен жасалған бұйымдарды механикалық өңдеумен үнемі айналысатын жұмысшылар
      Қорғасынды материалдары бар қыш декол өндірісінде тікелей жұмыс істейтін жұмысшылар мен шеберлер
      Сәулеленудің УҚТ, УТЧ, СВЧ көздерімен үнемі жұмыс істейтін жұмысшылар мен шеберлер, бұл жұмысты орындау сәулеленуден қорғайтын жеке қорғану құралдарын қолдануды міндетті түрде талап етеді
      Кремний органикалық қоспалар өндірісінде жұмыс істейтін жұмысшылар, учаскелердің шеберлері мен аға шеберлері
      Шыны талшық және шыны пластиктен жасалған бұйымдарды механикалық өңдеумен үнемі айналысатын жұмысшылар
      Қауіптілігі 1-2-топтағы микроағзалармен жұмысты тікелей орындайтын жұмысшылар
      Дайындау, қосымша, ағымдағы жөндеу жұмыстарын, сондай-ақ өзінің еңбек функцияларының орындалуын қамтамасыз ету мақсатында өзінің жұмыс орнынан тыс жерде жұмыс атқаратын жұмыскерлер
      № 2 Тізімде көзделген жұмыстарды орындаумен толық жұмыс күні ішінде, яғни жұмыс уақытының кемінде 80 пайызында айналысатын жұмыскерлер
      Мамандандырылған кәсіпорындардың, ұйымдардың, цехтардың, учаскелер мен басқа да құрылымдық бөлімшелердің (жөндеу, жөндеу-құрылыс, монтаждау және басқа) № 2 Тізімде көзделген өндірістік цехтарда, бөлімшелер мен учаскелерде, жұмыстарда, кәсіптер мен лауазымдарда тікелей, толық жұмыс күні істейтін жұмыскерлері
      Барлық атаудағы жұмысшылар, оның ішінде бас, аға жұмысшылар, олардың көмекшілері, егер № 2 Тізімге жұмысшылардың кәсіптері жалпы атаумен енгізілген болса
      Өнімдері өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпыодақтық сыныптауышына сәйкес мынадай: бейорганикалық химия, органикалық синтез, мұнай-химия, резина-техникалық және асбест өнімі; тыңайтқыштар; полимерлер; пластикалық массалар; каучуктер; лак-бояу материалдары; фототехникалық тұрмыстық химия; синтетикалық бояғыштар; химиялық реактивтер мен жоғары тазалау заттары бөлімдеріне жататын «10. Химиялық өндіріс» тарауының өндірістерінде істейтін жұмыскерлер
      Вулкандаумен айналысатын резина бұйымдарын жөндеушілер
      Жинаушы-шегелеушілер (шегелеушілер)
      Целлулоидты көзілдірік әйнектерін жабыстырушы-бояушылар
      Жер асты канализация желілерінде үнемі жұмыс істейтін апатты-қалпына келтіру жұмыстары слесарьлары және шеберлер
      Қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттарды ағызу және құюмен айналысатын ағызушы-құюшылар
      Шина жөндеуші кәсіпорындарда шиналарды қалпына келтіру және жөндеумен айналысатын кедір-бұдыр салушылар
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттар бар флюстерді қолдана отырып жартылай автоматты машиналарда, сондай-ақ автоматты машиналарда кесумен және қолмен дәнекерлеумен айналысатын электрлі газбен дәнекерлеушілер
      Қорғасындалған кабельдер мен полиэтиленді және полихлорфинилді қаптамамен қапталған кабельдерді дәнекерлеу жұмыстарымен үнемі айналысатын кабельді желілер жөніндегі электромонтаждаушылар
      Қорғасындалған кабельдер мен полиэтиленді және полихлорфинилді қаптамамен қапталған кабельдерді дәнекерлеу жұмыстарымен үнемі айналысатын кабельді желілерді жөндеу және біріктіру жөніндегі электромонтерлер
      Құрамында қауіптілігі 3-сыныптағы заттардан төмен емес зиянды заттар бар флюстерді қолдана отырып жартылай автоматты машиналарда, сондай-ақ автоматты машиналарда көмір қышқыл газы ортасында дәнекерлеумен айналысатын автоматты және жартылай автоматты машиналардағы электр дәнекерлеушілері
      Қол дәнекерлегішінің электр дәнекерлеушілері
      Көмір және тау-кен өнеркәсіптерінде жер асты жұмыстарында, металлургиялық өндірістің ыстық жұмыс учаскелерінде, химия өнеркәсібінде оқытумен айналысатын және жұмыс уақытының 50% және одан да астам уақытын жұмыс уақытын жер астында және өндірістік цехтарда еткізетін көпшілік мамандықтардағы жұмысшыларды өндірістік оқыту шеберлері мен аға шеберлері
      Резервуарларды, бактарды және цистерналарды ішкі тазалаумен айналысатын шеберлер мен аға шеберлер

      Баспа үшін емес

  34.

       РҚАО-ның ескертуі: "Баспа үшін емес" грифімен берілген нормативтік акт "Заң" ДБ-на енгізілмейді.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады