"Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 22 қазандағы N 319-ө Өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса беріліп отырған "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шiлдедегі  Заңын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық кесiмдердiң тiзбесi (бұдан әрi - Тiзбе) бекiтiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгі Тiзбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлесiн және Қазақстан Республикасы Yкiметiнің бекiтуiне енгiзсiн.
      3. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi және жергiлiктi атқарушы органдар екi ай мерзiмде "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру мақсатында тиiсті ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдердi қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкiметін хабардар етсiн.

      Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрінің   
2004 жылғы 22 қазандағы 
N 319 өкімімен     
бекiтiлген       

  "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру мақсатында қабылдануы
қажет нормативтік құқықтық кесiмдердiң тізбесi

___________________________________________________________________
P/c|   Нормативтiк құқықтық   | Кесімнің |  Орындалу  |Әзiрлеуге
N |      кесімнің атауы      |  нысаны  |  мерзiмi   | жауапты
   |                          |          |            |мемлекеттiк
   |                          |          |            |   орган
___________________________________________________________________
1               2                  3           4           5
___________________________________________________________________
1  Мектепке дейiнгi ұйымдар     Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   қызметінің үлгі ережесiн                қараша
   бекiту туралы

2  Арнайы бiлiм беру ұйымдары   Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   қызметінің үлгi ережесiн                қараша
   бекiту туралы

3  Жетiм балаларға және         Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   ата-анасының қамқорлығынсыз             қараша
   қалған балаларға арналған
   білім беру ұйымдары
   қызметінің үлгi ережесiн
   бекiту туралы

4  Жалпы орта бiлiм беру        Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   бағдарламаларын iске                    қараша
   асыратын бiлiм беру
   ұйымдары қызметінiң үлгі
   ережесiн бекiту туралы

5  Кәсіптiк бастауыш білім      Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   беру бағдарламаларын iске               қараша
   асыратын білім беру
   ұйымдары қызметінің үлгі
   ережесiн бекiту туралы

6  Кәсіптік орта білім беру     Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   бағдарламаларын іске                    қараша
   асыратын бiлiм беру
   ұйымдары қызметінің үлгi
   ережесiн бекiту туралы

7  Кәсіптік жоғары білім беру   Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   бағдарламаларын іске                    желтоқсан
   асыратын білім беру
   ұйымдары қызметінің үлгi
   ережесiн бекiту туралы

8  Жоғары оқу орнынан кейінгі   Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   кәсіптік білім беру                     желтоқсан
   бағдарламаларын iске
   асыратын бiлiм беру
   ұйымдары қызметінің үлгi
   ережесiн бекiту туралы

9  Қосымша кәсіптік бiлiм беру  Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   бағдарламаларын iске                    қараша
   асыратын бiлiм беру
   ұйымдары қызметінің үлгi
   ережесiн бекiту туралы

10 Бiлiм беру мониторингін      Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   жүзеге асыру ережесін                   қараша
   бекіту туралы

11 Білім беру ұйымдарында       Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   оқитындарға атаулы                      қараша
   мемлекеттік стипендияларды
   тағайындау туралы

12 Қазақстан Республикасы       Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   Үкіметінің 2000 жылғы                   қараша
   17 мамырдағы N 738
    қаулысына толықтыру
   енгiзу туралы

13 Қазақстан Республикасы       Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   Үкіметінің 2000 жылғы                   қараша
   18 сәуірдегі N 596  қаулысына
   өзгерiстер мен толықтырулар
   енгiзу туралы

14 Қазақстан Республикасы       Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   Үкiметiнiң 1999 жылғы                   қараша
   23 тамыздағы N 1219
    қаулысына өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу туралы

15 Қазақстан Республикасы       Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   Үкiметінің 2002 жылғы 11                қараша
   қарашадағы N 1188  қаулысына
   толықтыру енгізу туралы

16 Қазақстан Республикасы       Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   Үкiметiнiң 1999 жылғы                   желтоқсан
   20 шiлдедегi N 1018
    қаулысына өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу туралы

17 Қазақстан Республикасы       Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   Үкiметiнің 2003 жылғы                   қараша
   19 ақпандағы N 173
    қаулысына толықтырулар
   енгiзу туралы

18 Қазақстан Республикасы       Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   Үкiметiнің 1999 жылғы 3                 қараша
   қыркүйектегі N 1305
    қаулысына өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу

19 Қазақстан Республикасы       Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   Үкiметiнiң 2001 жылғы                   қараша
   19 шілдедегі N 976
    қаулысына өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу туралы

20 Қазақстан Республикасы       Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   Үкiметінің 1999 жылғы                   қараша
   10 желтоқсандағы N 1903
    қаулысына өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу туралы

21 Қазақстан Республикасы       Қаулы      2004 жылғы   БҒМ
   Үкiметінiң 2002 жылғы 11                қараша
   қаңтардағы N 41  қаулысына
   өзгерiстер енгізу туралы

22 Бiлiм беру ұйымдары          бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   түрлерiнің номенклатурасын              қараша
   бекiту туралы

23 Жалпы бiлiм беру пәндерi     бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   бойынша халықаралық және                қараша
   республикалық олимпиадалар
   мен ғылыми жарыстардың,
   орындаушылардың республи.
   калық және халықаралық
   конкурстары мен спорттық
   жарыстардың тiзбесiн бекiту
   туралы

24 Аспирантураға және           бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   адъюнктураға қабылдаудың                қараша
   үлгi ережесін бекiту туралы

25 Клиникалық ординатураға      бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   қабылдаудың үлгі ережесiн               қараша
   бекiту туралы

26 Докторантураға қабылдаудың   бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   үлгі ережесiн бекiту туралы             қараша

27 Бiлiм беру ұйымдарында       бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   оқу-әдiстемелiк жұмысты                 қараша
   ұйымдастыру ережесiн бекiту
   туралы

28 Бiлiм берудің бiрыңғай       бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   ақпараттық жүйесiн ұйым.                желтоқсан
   дастыру және оның жұмыс
   iстеу ережесiн бекiту туралы

29 Сырттай, кешкі және          бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   экстернат нысанында алуға               қараша
   болмайтын кәсiптер мен
   мамандықтар тiзбесiн бекiту
   туралы

30 Бiлiм алушылардың үлгерiмiне бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   ағымдағы бақылауды, аралық              қараша
   және қорытынды аттестаттауды
   өткiзу ережесiн бекiту
   туралы

31 Техникалық және қызмет       бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   көрсету еңбегінің кәсiптерi             желтоқсан
   (мамандықтары) бойынша
   кәсiби даярлық деңгейiн
   растау және бiлiктiлiк беру
   ережесiн бекiту туралы

32 Жалпы бiлiм беретiн пәндер   бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   бойынша республикалық                   қараша
   олимпиадаларды өткiзу
   ережесiн бекiту туралы

33 Жалпы бiлiм беретiн пәндер   бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   бойынша ғылыми жарыстар                 қараша
   өткізу ережесін бекіту
   туралы

34 Орындаушылардың республи.    бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   калық конкурстарын өткiзу               қараша
   ережесiн бекiту туралы

35 Республикалық кәсiби         бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   шеберлiк конкурстарын                   қараша
   өткiзу ережесiн бекiту
   туралы

36 Бiлiм беру қызметтерiн       бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   өтелiмдi, көрсету шартының              желтоқсан
   үлгі нысанын бекiту туралы

37 Кәсіптік бастауыш, кәсiптiк  бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   орта және кәсіптiк жоғары               желтоқсан
   бiлiм беретiн бiлiм беру
   ұйымдарында бiлім алушыларды
   ауыстыру және қайта қабылдау
   ережесін бекiту туралы

38 Күндiзгі оқу нысаны бойынша  бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   бiлiм алушыларға академиялық            қараша
   демалыс беру тәртiбi мен
   мерзiмдерi туралы
   нұсқаулықты бекiту туралы

39 Білім алуды аяқтамаған       бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   азаматтарға берілетін                   қараша
   анықтама нысанын бекiту
   туралы

40 Бiлiм беру ұйымдары          бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   білім беру қызметіне                    желтоқсан
   пайдаланатын қатаң есептегі
   құжаттардың нысандарын
   бекіту туралы

41 Жоғары оқу орындарының       бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   ғылыми-педагогикалық                    желтоқсан
   (профессорлық-оқытушылық
   құрам, ғылыми қызметкерлер)
   персоналы лауазымдарына
   конкурспен орналасу
   ережесiн бекiту туралы

42 Педагогикалық қызметкерлердi бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   аттестаттау ережесiн бекiту             желтоқсан
   туралы

43 Мемлекеттік бiлiм беру       бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   ұйымдарының басшыларын                  қараша
   аттестаттауды өткiзу
   ережесiн бекiту туралы

44 Аралық мемлекеттiк           бұйрық     2004 жылғы   БҒМ
   бақылауды өткiзу ережесiн               желтоқсан
   бекiту туралы
___________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады