Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы N 827 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 5 мамырдағы № 681 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 05.05.2018 № 681 Жарлығымен.


      Қазақстан Республикасы Президенті

      мен Үкіметі актілерінің жинағында

      жариялануға тиіс

      Мемлекеттік жоспарлаудың тұтас және тиімді жүйесін қалыптастыру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі (бұдан әрі - Мемлекеттік жоспарлау жүйесі) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі жергілікті атқарушы органдармен және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдармен бірлесіп 2010 жылғы 1 желтоқсанға дейін қолданыстағы стратегияларды, тұжырымдамаларды, доктриналарды, мемлекеттік, салалық (секторалдық) және өңірлік бағдарламаларды осы Жарлыққа сәйкес келтірсін.

      3. Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, аумақтардың даму бағдарламаларын, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, іске асыру, мониторинг, бағалау және бақылау жүргізу ережесін 2009 жылғы 1 қыркүйекке дейін белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне енгізсін;

      2) Әлеуметтік-экономикалық даму, салалық бағдарламалардың болжамын әзірлеу ережесін 2009 жылғы 1 қыркүйекке дейін бекітсін;

      3) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шаралар қабылдасын.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2010.03.04 № 931 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т. қараңыз) Жарлығымен.

      4. Осы Жарлықтың 2-тармағын іске асыруға байланысты

      бағдарламаларды әзірлеуді қоспағанда, Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары бекітілгенге дейін мемлекеттік, салалық бағдарламаларды, аумақтардың даму бағдарламаларын әзірлеуге тыйым салу енгізілсін.

      5. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы

      Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      6. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2009 жылғы 18 маусымдағы
N 827 Жарлығымен
БЕКІТІЛДІ

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау
ЖҮЙЕСІ

      Ескерту. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2014.06.17 № 840 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жоспарлау жүйесі (бұдан әрі - Мемлекеттік жоспарлау жүйесі) - елдің ұзақ мерзімді (5 жылдан астам), орта мерзімді (бір жылдан 5 жылға дейін) және қысқа мерзімді (1 жылға дейін) кезеңдерге арналған дамуын қамтамасыз ететін, мемлекеттік жоспарлау қағидаттарынан, құжаттарынан, процестерінен және оған қатысушылардан тұратын өзара байланысты элементтер кешені.

      2. Мемлекеттік жоспарлау мемлекеттік билік органдарының және елді дамыту процесіне өзге де қатысушылардың Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін арттыруға, азаматтардың әл-ауқатын өсіруге және ел қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған қызметін қамтиды.

2. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің қағидаттары

      3. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі мынадай қағидаттарға негізделеді:

      1) бірыңғайлық пен біртұтастық - мемлекеттік жоспарлау саласындағы заңнаманың, Мемлекеттік жоспарлау жүйесін ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаттарының бірыңғайлығы, мемлекеттік жоспарлау процесін жүзеге асыру тәртібінің бірыңғайлығы;

      2) ішкі теңгерімділік - Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының даму мақсаттары, міндеттері және нәтижелер көрсеткіштері бойынша өзара келісілуі;

      3) нәтижелілік және тиімділік - мақсаттарды, міндеттерді және нәтижелер көрсеткіштерін таңдау барынша дұрыс (нәтижелі) болуға, ағымдағы ахуалды терең талдауға және қойылған нәтижелерге ресурстарды барынша аз жұмсай отырып қол жеткізу қажеттілігіне негізделуі тиіс;

      4) міндеттерді шешу жолдарын таңдау дербестігі - мемлекеттік жоспарлау процесіне қатысушылардың өз құзыреті шегінде мақсаттарға қол жеткізу жолдары мен әдістерін таңдаудағы және елдің даму міндеттерін шешудегі дербестігі;

      5) мемлекеттік жоспарлау процесіне қатысушылардың жауапкершілігі - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзыреті шегінде міндеттерді шешудің тиімсіздігі және күтілетін нәтижелерге қол жеткізілмегені үшін жауапкершілікті қамтамасыз ету;

      6) айқындық (ашықтық) - мемлекеттік құпияларға жататын ақпаратты қамтитын ережелерді қоспағанда, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын міндетті түрде жариялау;

      7) анықтық және шынайылық - Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында белгіленген даму мақсаттарына қол жеткізудің негізделген мүмкіндігі, сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау процесінде пайдаланылатын нәтижелер көрсеткіштерінің негізділігі;

      8) үздіксіздік, сабақтастық және дәйектілік - Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің сатылы сипаты, яғни жоғары тұрған құжаттардың мақсаттарына, міндеттеріне, нәтижелер көрсеткіштеріне табысты қол жеткізу төмен тұрған құжаттарды жоспарлау мен олардың мақсаттарына, міндеттеріне, нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізудің сапасына және уақтылығына байланысты, сондай-ақ оның жұмыс істеуінің үздіксіз тетігі;

      9) ресурстық қамтамасыз етілу — қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының негізгі бағыттары бойынша қаржыландыру көздері мен көлемін, адами, басқа да материалдық және материалдық емес ресурстарды айқындау.

3. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары

      4. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына мыналар жатады:

      1) Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы;

      2) Қазақстан Республикасының 10 жылға арналған стратегиялық даму жоспары, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасы;

      3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздігінің стратегиясы;

      4) 5 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы;

      5) мемлекеттік бағдарламалар (5 жылды қоса алғанға дейінгі);

      6) үкіметтік бағдарламалар (5 жылды қоса алғанға дейінгі);

      7) мемлекеттік органдардың 5 жылға арналған стратегиялық жоспарлары;

      8) өңірлерді дамытудың 5 жылға арналған бағдарламалары;

      9) ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың (бұдан әрі - ұлттық компаниялар) 10 жылға арналған даму стратегиялары.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 30.11.2015 № 120 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      5. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары үш деңгейге бөлінеді.

      Бірінші деңгейдегі құжаттарға түйінді басымдықтары мен бағдарлары бар, ел дамуының ұзақ мерзімді пайымын айқындайтын құжаттар - Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы, Қазақстан Республикасының 10 жылға арналған стратегиялық даму жоспары, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасы, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы жатады.

      Екінші деңгейдегі құжаттарға аядағы/саладағы даму стратегиясын айқындайтын құжаттар - 5 жылға арналған Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы, 5 жылды қоса алғанға дейінгі мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар жатады.

      Үшінші деңгейдегі құжаттарға қайта құрылымдау негізінде мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бірінші және екінші деңгейдегі құжаттарына қол жеткізу жолдарын айқындайтын құжаттар - мемлекеттік органдардың 5 жылға арналған стратегиялық жоспарлары, 5 жылға арналған өңірлерді дамыту бағдарламалары, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың 10 жылға арналған даму стратегиялары жатады.

      Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторлары мен нәтижелер көрсеткіштері осы бағыныстылық сатысына сүйене отырып айқындалуы тиіс.

      Бірінші деңгейдегі құжаттарда елдің ұзақ мерзімді кезеңдегі дамуын айқындайтын жалпыұлттық нысаналы индикаторлар мен көрсеткіштер көрсетілуі тиіс.

      Екінші деңгейдегі құжаттар жалпыұлттық нысаналы индикаторлар мен көрсеткіштерге қол жеткізуге бағытталған аялар мен салалардың нысаналы индикаторлар мен даму көрсеткіштерін қамтиды.

      Үшінші деңгейдегі құжаттар өңірлер дамуының, орталық мемлекеттік органдар, сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялар қызметінің нысаналы индикаторлары мен көрсеткіштерін қамтуы тиіс.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 30.11.2015 № 120 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      6. Қазақстан Республикасының Президенті елдегі жағдай мен Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдау (бұдан әрі - Жолдау) арнайды. Жолдаудың ережелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын әзірлеу мен түзету үшін, оның ішінде алдағы жоспарлы кезеңге арналған бюджетті қалыптастыру үшін негіз болып табылады.

      Жолдаудың жобасын әзірлеу, келісу, Жолдауды іске асыру тәртібін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

      7. Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша тұжырымдамалар мен доктриналар әзірленеді.

      Тұжырымдама белгілі бір аяны, саланы дамытудың пайымын, тиісті мемлекеттік саясаттың негіздемесін көрсететін құжат болып табылады және осы саясаттың негізгі қағидаттары мен жалпы тәсілдерін қамтиды.

      Тұжырымдаманы Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі не консультациялық-кеңесші орган бекітеді немесе мақұлдайды.

      Тұжырымдаманы іске асыру үшін әзірлеуші мемлекеттік орган Тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асырудың бүкіл кезеңіне арнап немесе орта мерзімді әрбір кезеңге арнап кезең-кезеңімен әзірлейді.

      Доктрина - белгілі бір мәселе бойынша көзқарастар жүйесін, саяси қағидаттардың жиынтығын айқындайтын құжат.

      Доктринаны Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді немесе мақұлдайды.

      Тұжырымдамалар мен доктриналар стратегиялық және бағдарламалық құжаттар, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары мен заңдар арқылы іске асырылады.

      Тұжырымдамалар мен доктриналарды әзірлеу тәртібін Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

3.1. Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы

      8. Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы Қазақстан Республикасы дамуының жаһандық пайымы мен стратегиясын, елдің экономикалық, саяси, қоғамдық дамуының ұзақ мерзімді бағыттары мен басымдықтарын айқындайды, оны іске асыру мақсатында Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары әзірленеді.

3.2. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспары

      9. Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарлары Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру мақсатында 10 жылға әзірленеді және тиісті онжылдық кезеңдегі елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси дамуының стратегиясын, мақсаттарын, міндеттерін, басым бағыттарын, олардың көрсеткіштерін, кезең-кезеңдік нысаналары бағдарларын көрсете отырып, күтілетін нәтижелерін нақтылайды.

      10. Алдағы кезеңге арналған Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының жобасын әзірлеуді орталық мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган) жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      11. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарының іске асырылуын мониторингтеу мен бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган жүргізеді, олардың негізінде оған түзету жүзеге асырылуы мүмкін.

      12. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске асыруды бақылауды Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі жүзеге асырады.

      13. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын әзірлеу, іске асыру, мониторинг, бағалау жүргізу және іске асырылуын бақылау тәртібін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

      14. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске асыру мақсатында мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган тиісті кезеңге арналған Елді аумақтық кеңістікте дамытудың болжамды схемасын әзірлейді. Елді аумақтық кеңістікте дамытудың болжамды схемасы - бұл елдің орнықты дамуын қамтамасыз ету үшін өңірлер бөлінісінде өндірістік күштерді, өндірістік, әлеуметтік және басқа инфрақұрылымды ұтымды орналастыру, ел халқын қоныстандыру жүйесі.

      Елді аумақтық кеңістікте дамытудың болжамды схемасын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      Іске асыру процесінде, макроэкономикалық жағдай өзгерген кезде Елді аумақтық кеңістікте дамытудың болжамды схемасын түзету жүзеге асырылуы мүмкін.

      Елді аумақтық кеңістікте дамытудың болжамды схемасының іске асырылуын бақылауды Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі жүзеге асырады.

      Елді аумақтық кеңістікте дамытудың болжамды схемасын әзірлеу, іске асыру және оның іске асырылуын бақылау тәртібі мен мерзімдерін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 25.08.2015 № 73 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

3.3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы

      15. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын, Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын іске асыру мақсатында әзірленеді және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы негізгі проблемалар мен қауіп-қатерлерді, стратегиялық мақсаттар мен нысаналы индикаторларды, міндеттер мен нәтижелер көрсеткіштерін, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету критерийлерін айқындайды.

      16. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган орта мерзімді (5 жылға) немесе ұзақ мерзімді (5 жылдан астам) кезеңдерге әзірлейді.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы алдыңғы Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясын іске асырудың соңғы жылынан кешіктірілмей әзірленеді.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      17. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясының құрылымын, базалық тәсілдері мен негізгі мазмұнын Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі мақұлдайды. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясын әзірлеудің тәртібін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

      18. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      19. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясын іске асыру үшін оны іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспары әзірленеді.

      Іс-шаралар жоспарын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган әзірлейді және Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы бекітілген күннен бастап үш ай мерзімде Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      20. Іс-шаралар жоспарын іске асыру қорытындыларын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган жыл сайын Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің қарауына енгізеді.

3.4. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы

      21. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттары, Жолдау ескеріле отырып, жыл сайын жылжымалы негізде бесжылдық кезеңге әзірленеді және мыналарды:

      1) мемлекеттік басқарудың республикалық деңгейінде:

      экономиканы дамытудың сыртқы және ішкі жағдайларын;

      бесжылдық кезеңге арналған экономикалық саясаттың, оның ішінде салық-бюджет саясатының мақсаттары мен міндеттерін;

      бесжылдық кезеңге арналған экономикалық саясаттың, оның ішінде салық-бюджет саясатының негізгі бағыттары мен шараларын;

      бесжылдық кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамын;

      шоғырландырылған, мемлекеттік және республикалық бюджеттердің түсімдері мен шығыстарының болжамын, тиісті бюджет тапшылығын қамтитын үшжылдық кезеңге арналған бюджеттік параметрлердің болжамын;

      әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамаларын;

      кезекті қаржы жылына арналған шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың тізбесін;

      2) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде:

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму үрдістерін, басымдықтарын, нысаналы индикаторлары мен көрсеткіштерін;

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамын;

      мыналарды:

      облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің түсімдері мен шығыстарының болжамын қамтитын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттік параметрлерінің болжамын;

      облыстың республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамаларын;

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың басым бюджеттік инвестицияларының тізбесін қамтуға тиіс облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың үшжылдық кезеңге арналған бюджеттік параметрлерін қамтиды.

      Нысаналы индикаторлар мен көрсеткіштер сандық және сапалық нәтижелерді айқындау үшін түйінді бағыттар (салалар) бойынша белгіленеді, бесжылдық кезең ішінде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясаты осы нәтижелерге қол жеткізуге бағытталуға тиіс.

      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері мен бюджеттік параметрлері облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамында аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бөлінісінде көрсетіледі.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      22. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган мақұлдайды және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

      23. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын мониторингтеу, бағалау және бақылау жүзеге асырылмайды.

      24. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу тәртібі мен мерзімдерін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.

      Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

3.5. Мемлекеттік бағдарламалар

      25. Мемлекеттік бағдарламалар Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарын іске асыру мақсатында орта мерзімді (5 жылды қоса алғанға дейінгі) кезеңге әзірленеді және қажетті ресурстар көрсетіле отырып, ел дамуының басым стратегиялық бағыттары бойынша мақсаттарды, міндеттер мен күтілетін нәтижелерді айқындайтын салааралық және ведомствоаралық сипаттағы құжаттар болып табылады.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 30.11.2015 № 120 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      26. Мемлекеттік бағдарламаларды тиісті мемлекеттік орган әзірлейді және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен келісіледі.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      27. Мемлекеттік бағдарламаларды Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      28. Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      29. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісім бойынша оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді.

      30. Мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуын мониторингтеуді әзірлеуші мемлекеттік орган не Қазақстан Республикасының Президенті немесе Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы уәкілеттік берген өзге мемлекеттік орган жүргізеді.

      Мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуын бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті жүргізеді.

      Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуын бағалауды республикалық бюджетті атқару және мемлекет активтерін пайдалану бөлігінде, ал Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары бойынша өзге де бағыттар бойынша тиімділікке мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдау іс-шараларын жүргізу шеңберінде жүзеге асырады. Іске асырылуын мониторингтеу мен бағалау нәтижелері бойынша мемлекеттік бағдарлама және оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары түзетілуі мүмкін.

      Ескерту. 30-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 11.01.2016 N 169 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      31. Мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуын бақылауды Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі жүзеге асырады.

      32. Мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу, іске асыру, олардың іске асырылуына мониторинг, бағалау жүргізу және іске асырылуын бақылау тәртібі мен мерзімдерін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

3.6. Үкіметтік бағдарламалар

      Ескерту. 3.6-тарау жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 30.11.2015 № 120 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      33. Үкіметтік бағдарламаларды орталық мемлекеттік органдар әлеуметтік маңызы бар салааралық мәселелерді шешу үшін Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарын іске асыру үшін орта мерзімді (5 жылды қоса алғанға дейінгі) кезеңге әзірлейді.

      34. Үкіметтік бағдарламалар тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      35. Үкіметтік бағдарламалардың мониторингін оны әзірлеуге жауапты мемлекеттік орган жүргізеді.

      Үкіметтік бағдарламалардың іске асырылуын бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті жүргізеді.

      Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті үкіметтік бағдарламалардың іске асырылуын бағалауды республикалық бюджетті атқару және мемлекет активтерін пайдалану бөлігінде, ал Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары бойынша өзге де бағыттар бойынша тиімділікке мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдау іс-шараларын жүргізу шеңберінде жүзеге асырады.

      Үкіметтік бағдарламалардың іске асырылуын бақылауды Қазақстан Республикасының Үкіметі жүзеге асырады.

      Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 11.01.2016 N 169 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      36. Үкіметтік бағдарламаларды Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      36-1. Үкіметтік бағдарламаларды әзірлеу, іске асыру, мониторинг жүргізу, іске асырылуын бағалау және бақылау тәртібі мен мерзімдерін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

3.7. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары

      37. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспары стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың, әлеуметтік-экономикалық даму болжамының негізінде әр үш жыл сайын бес жылдық кезеңге әзірленеді.

      Ескерту. 37-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 30.11.2015 № 120 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      38. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспары мемлекеттік орган қызметінің стратегиялық бағыттарын, мақсаттарын, нысаналы индикаторларын айқындайды.

      Ескерту. 38-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 30.11.2015 № 120 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      39. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде айқындалған мемлекеттік органдар стратегиялық жоспарлар әзірлемейді.

      40. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарын, осы тармақтың үшінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдармен келісім бойынша мемлекеттік органның басшысы бекітеді.

      Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында білім, ғылым және (немесе) денсаулық аяларымен байланысқан мақсаттар болған кезде мемлекеттік органның стратегиялық жоспары білім, ғылым және (немесе) денсаулық саласындағы уәкілетті органдармен келісіледі.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің стратегиялық жоспарын, мүдделі мемлекеттік органдардың және Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің келісуінсіз, мемлекеттік органның басшысы бекітеді.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бекітілген/түзетілген стратегиялық жоспарының көшірмесі бекітілген күнінен бастап бір апта мерзімде Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшылығына жолданады.

      Ескерту. 40-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 30.11.2015 № 120 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлықтарымен.

      41. Стратегиялық жоспарды іске асыру үшін мемлекеттік орган жыл сайын операциялық жоспар әзірлейді.

      Операциялық жоспар мемлекеттік органның ағымдағы қаржы жылдағы стратегиялық жоспардың мақсаттарына және нысаналы индикаторларға, сондай-ақ мемлекеттік органның ережесінде айқындалған басқа міндеттерге қол жеткізу жөніндегі іс-шаралардың ресурстарымен, жауапты орындаушыларымен және жүзеге асыру мерзімдерімен байланысқан нақты іс-қимылын қамтитын құжат болып табылады.

      Ескерту. 41-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 30.11.2015 № 120 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      42. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының іске асырылу мониторингін әзірлеуші мемлекеттік орган жүзеге асырады.

      43. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті жүргізетін бағалаудан басқа, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының іске асырылуын бағалау Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығымен бекітілген Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі шеңберінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 43-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      44. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының іске асырылуын бағалауды республикалық бюджетті атқару және мемлекет активтерін пайдалану бөлігінде, ал Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары бойынша өзге де бағыттар бойынша тиімділікке мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдау іс-шараларын жүргізу шеңберінде жүзеге асырады.

      Ескерту. 44-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 11.01.2016 N 169 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      45. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының іске асырылуын бақылауды мемлекеттік органдардың өздері жүзеге асырады.

      46. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, іске асыру, оларға мониторинг, бағалау жүргізу және іске асырылуын бақылау тәртібі мен мерзімдерін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

3.8. Аумақтарды дамыту бағдарламасы

      47. Аумақтарды дамыту бағдарламасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттары негізінде бесжылдық кезеңге арналып әзірленеді.

      Аумақтарды дамыту бағдарламасы негізгі бағыттарды, мақсаттарды, нысаналы индикаторларды, қажетті ресурстарды қамтиды.

      Ескерту. 47-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 30.11.2015 № 120 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      48. Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы әзірлейді және ол мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен, мүдделі орталық мемлекеттік органдармен келісіледі.

      Ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы әзірлейді және ол облыстың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органымен, облыстың мүдделі атқарушы органдарымен келісіледі.

      Ескерту. 48-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      49. Аумақтарды дамыту бағдарламасын жергілікті өкілді орган бекітеді.

      50. Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы, ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын іске асыру үшін жергілікті атқарушы орган оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді.

      Ескерту. 50-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 30.11.2015 № 120 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      51. Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасының іске асырылу мониторингін облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы жүргізеді.

      Ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасының іске асырылу мониторингін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдары жүргізеді.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы жүргізетін бағалаудан басқа, облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламаларының іске асырылуын бағалау Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығымен бекітілген Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі шеңберінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 51-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      52. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы аумақтарды дамыту бағдарламаларының іске асырылуын бағалауды тиісті бюджетті атқару және мемлекет активтерін пайдалану бөлігінде, ал Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары бойынша өзге де бағыттар бойынша тиімділікке мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдау іс-шараларын жүргізу шеңберінде жүзеге асырады.

      Ескерту. 52-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 11.01.2016 N 169 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      53. Мониторинг пен іске асырылуын бағалау нәтижелері бойынша аумақтарды дамыту бағдарламалары мен оларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлары түзетілуі мүмкін.

      Аумақтарды дамыту бағдарламаларын түзету процесі Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының жаңасы қабылданған не оларға өзгерістер енгізілген, сондай-ақ аумақтарды дамыту бағдарламасының іске асырылуын мониторингтеу мен бағалау нәтижелері алынған сәттен бастап үш ай мерзімнен аспауы тиіс.

      54. Аумақтарды дамыту бағдарламасының іске асырылуын бақылауды тиісті жергілікті өкілді орган жүзеге асырады.

      55. Аумақтарды дамыту бағдарламасын әзірлеу, іске асыру, оған мониторинг, бағалау жүргізу және іске асырылуын бақылау тәртібі мен мерзімдерін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

3.9. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары

      56. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттары ескеріле отырып 10 жылға әзірленеді.

      Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың алдыңғы даму стратегияларын іске асырудың соңғы жылынан кешіктірмей әзірленеді.

      Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары олардың стратегиялық бағыттарын, мақсаттары мен қызметі нәтижелерінің көрсеткіштерін айқындайды және акциялары (қатысу үлестері) ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық компанияларға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқық беретін заңды тұлғалардың даму стратегиялары ескеріле отырып әзірленеді.

      Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарында баяндалған мақсаттарға, міндеттерге және бюджеттік параметрлерге сәйкестігі тұрғысынан мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен келісіледі және оларды Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      Ұлттық әл-ауқат қорының даму стратегиясын Ұлттық әл-ауқат қорының директорлар кеңесі мақұлдағаннан кейін Ұлттық әл-ауқат қорының жалғыз акционері бекітеді.

      Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларын іске асыру мақсатында ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың 5 жыл мерзімге арналған даму жоспарлары әзірленеді.

      Ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық компанияларға арналған даму стратегияларын әзірлеу мен бекіту тәртібін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.

      Ескерту. 56-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      57. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының іске асырылуын мониторингтеуді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) жүзеге асырады.

      Ескерту. 57-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      58. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының іске асырылуын бағалауды аудиттелген қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін 3 жыл өткен соң мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.

      Ескерту. 58-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 18.02.2015 № 1005 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      58-1. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті тиімділік аудиті шеңберінде ұлттық компаниялардың даму стратегияларының іске асырылуын бағалауды жүзеге асырады.

      Ескерту. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі 58-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Президентінің 11.01.2016 N 169 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      59. Тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган) ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының мониторингі мен оларды бағалау нәтижелерін веб-порталда (құпия сипаттағы және қызмет бабында пайдалануға арналған ақпаратты қоспағанда) орналастырады.

      60. Тиісті саланың уәкілетті органы, ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, акционері мемлекет болып табылатын ұлттық компаниялардың даму стратегияларының тиісті салада орындалуын бақылауды жүзеге асырады.

      Ұлттық әл-ауқат қорының даму стратегиясын бақылауды оның директорлар кеңесі жүзеге асырады.

4. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің процесі және процеске қатысушылар

      61. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің процестері оның құжаттарын әзірлеу, бекіту, іске асыру, оларды мониторингтеу, бағалау, түзету және іске асырылуын бақылау болып табылады.

      Мониторинг - бұл Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының іске асырылу барысы туралы ақпаратты жинау, жүйелеу, талдау және қорыту.

      Бағалау - бұл Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асырудың нәтижелілігі мен тиімділігіне қол жеткізу дәрежесін айқындау құралы.

      Түзету - Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының іске асырылуына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президенті Жолдаулары ережелерінің, жекелеген тапсырмаларының іске асырылуына мониторинг пен бағалау жүргізу нәтижесінде аталған құжатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

      Бақылау - Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының толықтығын және уақтылы орындалуына талдауды жүзеге асыру.

      62. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі процестеріне қатысушылар мемлекеттік билік органдары, мемлекет қатысатын заңды тұлғалар, қоғамдық, ғылыми және жекеше ұйымдардың өкілдері, жеке тұлғалар болып табылады.

О Системе государственного планирования в Республике Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 681

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 05.05.2018 № 681.

      Подлежит опубликованию

      в Собрании актов Президента и

      Правительства Республики Казахстан

      В целях формирования целостной и эффективной системы государственного планирования ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемую Систему государственного планирования в Республике Казахстан (далее - Система государственного планирования).

      2. Правительству Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами и государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, до 1 декабря 2010 года привести действующие стратегии, концепции, доктрины, государственные, отраслевые (секторальные) и региональные программы в соответствие с настоящим Указом.

      3. Правительству Республики Казахстан:

      1) внести в установленном порядке в Администрацию Президента Республики Казахстан до 1 сентября 2009 года Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных программ, программ развития территорий, стратегических планов государственных органов;

      2) утвердить до 1 сентября 2009 года Правила разработки Прогноза социально-экономического развития, отраслевых программ;

      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 04.03.2010 № 931 (порядок введения в действие см. п. 5).

      4. Ввести в Республике Казахстан запрет на разработку государственных, отраслевых программ, программ развития территорий до утверждения Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, за исключением разработки программ, связанных с реализацией пункта 2 настоящего Указа.

      5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      6. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев


  УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Республики Казахстан
от 18 июня 2009 года № 827

СИСТЕМА
государственного планирования в Республике Казахстан

      Сноска. Система в редакции Указа Президента РК от 17.06.2014 № 840 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

1. Общие положения

      1. Система государственного планирования в Республике Казахстан (далее - Система государственного планирования) - комплекс взаимосвязанных элементов, состоящий из принципов, документов, процессов и участников государственного планирования, обеспечивающий развитие страны на долгосрочный (свыше 5 лет), среднесрочный (от года до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года) периоды.

      2. Государственное планирование охватывает деятельность органов государственной власти и иных участников процесса развития страны, направленную на повышение уровня социально-экономического развития Казахстана, рост благосостояния граждан и укрепление безопасности страны.

2. Принципы Системы государственного планирования

      3. Система государственного планирования базируется на следующих принципах:

      1) единства и целостности - единство законодательства в сфере государственного планирования, принципов организации и функционирования Системы государственного планирования, единство порядка осуществления процесса государственного планирования;

      2) внутренней сбалансированности - согласованность документов системы государственного планирования между собой по целям развития, задачам и показателям результатов;

      3) результативности и эффективности - выбор целей, задач и показателей результатов должен быть максимально правильным (результативным), основываться на глубоком анализе текущей ситуации и необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

      4) самостоятельности выбора путей решения задач - самостоятельность участников процесса государственного планирования в выборе путей и методов достижения целей и решения задач развития страны в пределах своей компетенции;

      5) ответственности участников процесса государственного планирования - обеспечение ответственности за неэффективность решения задач и недостижение ожидаемых результатов в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      6) прозрачности (открытости) - обязательное опубликование документов Системы государственного планирования, за исключением положений, содержащих информацию, относящуюся к государственным секретам;

      7) достоверности и реалистичности - обоснованная возможность достижения целей развития, установленных документами Системы государственного планирования, а также обоснованность показателей результатов, используемых в процессе государственного планирования;

      8) непрерывности, преемственности и последовательности - ступенчатый характер Системы государственного планирования, то есть успешность достижения целей, задач, показателей результатов вышестоящих документов зависит от качества и своевременности планирования и достижения целей, задач, показателей результатов нижестоящих документов, а также непрерывный механизм ее функционирования;

      9) ресурсной обеспеченности - определение источников и объемов финансирования, людских, других материальных и нематериальных ресурсов по основным направлениям стратегических планов государственных органов для достижения поставленных целей и задач.

3. Документы Системы государственного планирования

      4. К документам Системы государственного планирования относятся:

      1) Стратегия развития Казахстана до 2050 года;

      2) Стратегический план развития Республики Казахстан на 10 лет, Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны;

      3) Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан;

      4) Прогноз социально-экономического развития на 5 лет;

      5) государственные программы (до 5 лет включительно);

      6) правительственные программы (до 5 лет включительно);

      7) стратегические планы государственных органов на 5 лет;

      8) программы развития территорий на 5 лет;

      9) стратегии развития на 10 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале (далее - национальные компании).

      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 30.11.2015 № 120 (вводится в действие с 01.01.2016).

      5. Документы Системы государственного планирования подразделяются на три уровня.

      К документам первого уровня относятся документы, определяющие долгосрочное видение развития страны с ключевыми приоритетами и ориентирами - Стратегия развития Казахстана до 2050 года, Стратегический план развития Республики Казахстана на 10 лет, Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны, Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан.

      К документам второго уровня относятся документы, определяющие стратегию развития сферы/отрасли, - Прогноз социально-экономического развития на 5 лет, государственные и правительственные программы до 5 лет включительно.

      К документам третьего уровня относятся документы, определяющие пути достижения документов Системы государственного планирования первого и второго уровней на основе декомпозиции - стратегические планы государственных органов на 5 лет, программы развития территорий на 5 лет, стратегии развития на 10 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний.

      Целевые индикаторы и показатели результатов документов Системы государственного планирования должны определяться исходя из данной иерархии.

      В документах первого уровня должны отражаться общенациональные целевые индикаторы и показатели, определяющие развитие страны в долгосрочном периоде.

      Документы второго уровня содержат целевые индикаторы и показатели развития сфер и отраслей, направленные на достижение общенациональных целевых индикаторов и показателей.

      Документы третьего уровня должны содержать целевые индикаторы и показатели развития регионов, деятельности центральных государственных органов, а также национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний.

      Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 30.11.2015 № 120 (вводится в действие с 01.01.2016).

      6. Президент Республики Казахстан обращается с ежегодным Посланием к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан (далее - Послание). Положения Послания, а также поручения Президента Республики Казахстан являются основой для разработки и корректировки документов Системы государственного планирования, в том числе формирования бюджета на предстоящий плановый период.

      Порядок разработки, согласования проекта Послания, реализации Послания определяется Президентом Республики Казахстан.

      7. По поручению Президента Республики Казахстан разрабатываются концепции и доктрины.

      Концепция является документом, который отражает видение развития определенной сферы, отрасли, обоснование соответствующей государственной политики и включает основные принципы и общие подходы этой политики.

      Концепция утверждается или одобряется Президентом Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан либо консультативно-совещательным органом.

      Для реализации концепции государственным органом-разработчиком разрабатывается План мероприятий по реализации концепции на весь период реализации или поэтапно на каждый среднесрочный период.

      Доктрина - это документ, который определяет систему воззрений, совокупность политических принципов по определенному вопросу.

      Доктрина утверждается или одобряется Президентом Республики Казахстан.

      Концепции и доктрины реализуются через стратегические и программные документы, стратегические планы государственных органов и законы.

      Порядок разработки концепций и доктрин определяется Правительством Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

3.1. Стратегия развития Казахстана до 2050 года

      8. Стратегия развития Казахстана до 2050 года определяет глобальное видение и стратегию развития Республики Казахстан, долгосрочные направления и приоритеты экономического, политического, общественного развития страны, в целях реализации которого разрабатываются документы Системы государственного планирования.

3.2. Стратегический план развития Республики Казахстан

      9. Стратегические планы развития Республики Казахстан разрабатываются на 10 лет в целях реализации Стратегии развития Казахстана до 2050 года и конкретизируют стратегию, цели, задачи, приоритетные направления социально-экономического и общественно-политического развития страны в соответствующем десятилетнем периоде, ожидаемые результаты с указанием их показателей, поэтапные целевые ориентиры.

      10. Разработка проекта Стратегического плана развития Республики Казахстан на предстоящий период осуществляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию (далее - уполномоченный орган по государственному планированию).

      Стратегический план развития Республики Казахстан утверждается Президентом Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 10 в редакции Указа Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      11. Мониторинг и оценка реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан, на основе которых может осуществляться его корректировка, проводится уполномоченным органом по государственному планированию.

      12. Контроль за реализацией Стратегического плана развития Республики Казахстан осуществляется Администрацией Президента Республики Казахстан.

      13. Порядок разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля за реализацией Стратегического плана развития Республики Казахстан определяется Президентом Республики Казахстан.

      14. В целях реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан уполномоченным органом по государственному планированию разрабатывается Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны на соответствующий период. Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны - это система рационального размещения производительных сил, производственной, социальной и другой инфраструктуры, расселения населения страны в разрезе регионов для обеспечения устойчивого развития страны.

      Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны утверждается Президентом Республики Казахстан.

      В процессе реализации при изменении макроэкономической ситуации может осуществляться корректировка Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны.

      Контроль за реализацией Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны осуществляется Администрацией Президента Республики Казахстан.

      Порядок и сроки разработки, реализации и контроля за реализацией Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны определяются Президентом Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 14 в редакции Указа Президента РК от 25.08.2015 № 73 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

3.3. Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан

      15. Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан разрабатывается в целях реализации Стратегии развития Казахстана до 2050 года, Стратегического плана развития Республики Казахстан и определяет основные проблемы и угрозы, стратегические цели и целевые индикаторы, задачи и показатели результатов в области обеспечения национальной безопасности, а также критерии обеспечения национальной безопасности.

      16. Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан разрабатывается на среднесрочный (на 5 лет) или долгосрочный (свыше 5 лет) периоды уполномоченным органом по государственному планированию.

      Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан разрабатывается не позднее последнего года реализации предыдущей Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 16 в редакции Указа Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      17. Структура, базовые подходы и основное содержание Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан одобряются Советом Безопасности Республики Казахстан. Порядок разработки Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан определяется Президентом Республики Казахстан.

      18. Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан утверждается Президентом Республики Казахстан.

      19. Для реализации Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан разрабатывается План мероприятий по ее реализации.

      План мероприятий разрабатывается уполномоченным органом по государственному планированию и утверждается Правительством Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан в трехмесячный срок со дня утверждения Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан.

      20. Итоги реализации Плана мероприятий ежегодно вносятся уполномоченным органом по государственному планированию на рассмотрение Совета Безопасности Республики Казахстан.

3.4. Прогноз социально-экономического развития

      21. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом вышестоящих документов Системы государственного планирования, Послания и содержит:

      1) на республиканском уровне государственного управления:

      внешние и внутренние условия развития экономики;

      цели и задачи экономической политики на пятилетний период, в том числе налогово-бюджетной политики;

      основные направления и меры экономической политики на пятилетний период, в том числе налогово-бюджетной политики;

      прогноз показателей социально-экономического развития на пятилетний период;

      прогноз бюджетных параметров на трехлетний период, включающий прогноз поступлений и расходов консолидированного, государственного и республиканского бюджетов, дефицит соответствующего бюджета;

      новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития;

      перечень условно финансируемых расходов на очередной финансовый год;

      2) на уровне области, города республиканского значения, столицы:

      тенденции, приоритеты, целевые индикаторы и показатели социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

      прогноз показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

      бюджетные параметры области, города республиканского значения, столицы на трехлетний период, которые должны содержать:

      прогноз бюджетных параметров области, города республиканского значения, столицы, включающий прогноз поступлений и расходов бюджета области, города республиканского значения, столицы;

      новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

      перечень приоритетных бюджетных инвестиций области, города республиканского значения, столицы.

      Целевые индикаторы и показатели устанавливаются по ключевым направлениям (сферам) для определения количественных и качественных результатов, на достижение которых должна быть направлена социально-экономическая политика государства в течение пятилетнего периода.

      Показатели социально-экономического развития и бюджетные параметры района (города областного значения) указываются в составе прогноза социально-экономического развития области в разрезе районов (городов областного значения).

      Сноска. Пункт 21 в редакции Указа Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      22. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается соответственно центральным и местным уполномоченными органами по государственному планированию и одобряется Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным органом и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

      23. Мониторинг, оценка и контроль Прогноза социально-экономического развития не осуществляются.

      24. Порядок и сроки разработки Прогноза социально-экономического развития определяются уполномоченным органом по государственному планированию.

      Сноска. Пункт 24 в редакции Указа Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

3.5. Государственные программы

      25. Государственные программы разрабатываются на среднесрочный период (до 5 лет включительно) в целях реализации вышестоящих документов Системы государственного планирования и являются документами межсферного и межведомственного характера, определяющими цели, задачи и ожидаемые результаты по приоритетным стратегическим направлениям развития страны с указанием необходимых ресурсов.

      Сноска. Пункт 25 в редакции Указа Президента РК от 30.11.2015 № 120 (вводится в действие с 01.01.2016).

      26. Государственные программы разрабатываются соответствующим государственным органом и согласовываются с уполномоченным органом по государственному планированию.

      Сноска. Пункт 26 в редакции Указа Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      27. Государственные программы утверждаются Президентом Республики Казахстан.

      28. Перечень государственных программ утверждается Президентом Республики Казахстан.

      29. Для реализации государственной программы Правительством Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан утверждается план мероприятий по ее реализации.

      30. Мониторинг реализации государственной программы проводится государственным органом-разработчиком либо иным государственным органом, уполномоченным на это Президентом Республики Казахстан или Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

      Оценка реализации государственной программы проводится уполномоченным органом по государственному планированию и Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета.

      Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета осуществляет оценку реализации государственных программ в рамках проведения государственного аудита эффективности и экспертно-аналитических мероприятий в части исполнения республиканского бюджета и использования активов государства, а по поручениям Президента Республики Казахстан также по иным направлениям. По результатам мониторинга и оценки реализации государственная программа и план мероприятий по ее реализации могут корректироваться.

      Сноска. Пункт 30 в редакции Указа Президента РК от 11.01.2016 № 169 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      31. Контроль за реализацией государственной программы осуществляется Администрацией Президента Республики Казахстан.

      32. Порядок и сроки разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля за реализацией государственных программ определяются Президентом Республики Казахстан.

3.6. Правительственные программы

      Сноска. Глава 3.6 в редакции Указа Президента РК от 30.11.2015 № 120 (вводится в действие с 01.01.2016).

      33. Правительственные программы разрабатываются центральными государственными органами на среднесрочный период (до 5 лет включительно) в реализацию вышестоящих документов Системы государственного планирования для решения социально значимых, межотраслевых вопросов.

      34. Перечень правительственных программ утверждается Правительством Республики Казахстан.

      35. Мониторинг правительственной программы проводится государственным органом, ответственным за ее разработку.

      Оценка реализации правительственных программ проводится уполномоченным органом по государственному планированию и Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета.

      Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета осуществляет оценку реализации правительственных программ в рамках проведения государственного аудита эффективности и экспертно-аналитических мероприятий в части исполнения республиканского бюджета и использования активов государства, а по поручениям Президента Республики Казахстан также по иным направлениям.

      Контроль за реализацией правительственных программ осуществляется Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 35 в редакции Указа Президента РК от 11.01.2016 № 169 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      36. Правительственные программы утверждаются Правительством Республики Казахстан.

      36-1. Порядок и сроки разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля за реализацией правительственных программ определяются Президентом Республики Казахстан.

3.7. Стратегические планы государственных органов

      37. Стратегический план государственного органа разрабатывается каждые три года на пятилетний период на основе стратегических и программных документов, прогноза социально-экономического развития.

      Сноска. Пункт 37 в редакции Указа Президента РК от 30.11.2015 № 120 (вводится в действие с 01.01.2016).

      38. Стратегический план государственного органа определяет стратегические направления, цели, целевые индикаторы деятельности государственного органа.

      Сноска. Пункт 38 в редакции Указа Президента РК от 30.11.2015 № 120 (вводится в действие с 01.01.2016).

      39. Стратегические планы не разрабатываются государственными органами, определенными Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

      40. Стратегический план государственного органа утверждается руководителем государственного органа по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию, за исключением случая, предусмотренного частью третьей настоящего пункта.

      При наличии в стратегическом плане государственного органа целей, связанных со сферами образования, науки и (или) здравоохранения, стратегический план государственного органа согласовывается с уполномоченными органами в области образования, науки и (или) здравоохранения.

      Стратегический план Комитета национальной безопасности Республики Казахстан утверждается руководителем государственного органа без согласования с заинтересованными государственными органами и Администрацией Президента Республики Казахстан.

      Копия утвержденного/скорректированного стратегического плана Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в недельный срок со дня утверждения направляется в Секретариат Совета Безопасности Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 40 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 30.11.2015 № 120 (вводится в действие с 01.01.2016).

      41. Для реализации стратегического плана государственный орган ежегодно разрабатывает операционный план.

      Операционный план представляет собой документ, содержащий конкретные действия государственного органа в текущем финансовом году, увязанные по ресурсам, ответственным исполнителям и срокам осуществления мероприятий по достижению целей и целевых индикаторов стратегического плана, а также иных задач, определенных положением о государственном органе.

      Сноска. Пункт 41 в редакции Указа Президента РК от 30.11.2015 № 120 (вводится в действие с 01.01.2016).

      42. Мониторинг реализации стратегического плана государственного органа осуществляется государственным органом-разработчиком.

      43. Оценка реализации стратегических планов государственных органов, кроме оценки, проводимой Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета, осуществляется в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954.

      Сноска. Пункт 43 в редакции Указа Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      44. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета осуществляет оценку реализации стратегических планов центральных государственных органов в рамках проведения государственного аудита эффективности и экспертно-аналитических мероприятий в части исполнения республиканского бюджета и использования активов государства, а по поручениям Президента Республики Казахстан также по иным направлениям.

      Сноска. Пункт 44 в редакции Указа Президента РК от 11.01.2016 № 169 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      45. Контроль за реализацией стратегических планов государственных органов осуществляется самими государственными органами.

      46. Порядок и сроки разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля за реализацией стратегических планов государственных органов определяются Президентом Республики Казахстан.

3.8. Программа развития территории

      47. Программа развития территории разрабатывается на пятилетний период на основе вышестоящих документов Системы государственного планирования.

      Программа развития территории содержит основные направления, цели, целевые индикаторы, необходимые ресурсы.

      Сноска. Пункт 47 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 30.11.2015 № 120 (вводится в действие с 01.01.2016).

      48. Программа развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывается местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы и согласовывается с уполномоченным органом по государственному планированию, заинтересованными центральными государственными органами.

      Программа развития района (города областного значения) разрабатывается уполномоченным органом по государственному планированию района (города областного значения) и согласовывается с уполномоченным органом по государственному планированию области, заинтересованными исполнительными органами области.

      Сноска. Пункт 48 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      49. Программа развития территории утверждается местным представительным органом.

      50. Для реализации программы развития области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) местным исполнительным органом утверждается план мероприятий по ее реализации.

      Сноска. Пункт 50 в редакции Указа Президента РК от 30.11.2015 № 120 (вводится в действие с 01.01.2016).

      51. Мониторинг реализации программы развития области, города республиканского значения, столицы проводится уполномоченным органом по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы.

      Мониторинг реализации программы развития района (города областного значения) проводится уполномоченными органами по государственному планированию района (города областного значения).

      Оценка реализации программы развития области, города республиканского значения, столицы, кроме оценки, проводимой ревизионной комиссией области, города республиканского значения, столицы, осуществляется в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954.

      Сноска. Пункт 51 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      52. Ревизионная комиссия области, города республиканского значения, столицы осуществляет оценку реализации программ развития территорий в рамках проведения государственного аудита эффективности и экспертно-аналитических мероприятий в части исполнения соответствующего бюджета и использования активов государства, а по поручениям Президента Республики Казахстан также по иным направлениям.

      Сноска. Пункт 52 в редакции Указа Президента РК от 11.01.2016 № 169 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      53. По результатам мониторинга и оценки реализации программы развития территорий и планы мероприятий по их реализации могут подлежать корректировке.

      Процесс корректировки программ развития территорий не должен превышать трехмесячного срока с момента принятия новых либо внесения изменений в вышестоящие документы Системы государственного планирования, а также получения результатов мониторинга и оценки реализации программы развития территорий.

      54. Контроль за реализацией программы развития территории осуществляется соответствующим местным представительным органом.

      55. Порядок и сроки разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля за реализацией программы развития территории определяются Президентом Республики Казахстан.

3.9. Стратегии развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний

      56. Стратегии развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний разрабатываются на 10 лет с учетом вышестоящих документов Системы государственного планирования.

      Стратегии развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний разрабатываются не позднее последнего года реализации предыдущей стратегии развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний.

      Стратегии развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний определяют их стратегические направления, цели и показатели результатов деятельности и разрабатываются с учетом стратегий развития юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, национальным компаниям определять решения, принимаемые данными юридическими лицами.

      Стратегии развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний согласовываются с уполномоченным органом по государственному планированию на соответствие целям, задачам и бюджетным параметрам, изложенным в вышестоящих документах Системы государственного планирования, и утверждаются Правительством Республики Казахстан.

      Стратегия развития Фонда национального благосостояния утверждается единственным акционером Фонда национального благосостояния после одобрения советом директоров Фонда национального благосостояния.

      В целях реализации стратегий развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний разрабатываются планы развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний сроком на 5 лет.

      Порядок разработки и утверждения стратегий развития для национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний определяется уполномоченным органом по государственному планированию.

      Сноска. Пункт 56 в редакции Указа Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      57. Мониторинг реализации стратегий развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний осуществляется уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) в порядке, определяемом уполномоченным органом по государственному планированию.

      Сноска. Пункт 57 в редакции Указа Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      58. Оценка реализации стратегий развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний осуществляется по истечении 3 лет после утверждения аудированной финансовой отчетности уполномоченным органом по государственному планированию в порядке, определяемом уполномоченным органом по государственному планированию.

      Сноска. Пункт 58 в редакции Указа Президента РК от 18.02.2015 № 1005 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      58-1. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета осуществляет оценку реализации стратегий развития национальных компаний в рамках аудита эффективности.

      Сноска. Система дополнена пунктом 58-1 в соответствии с Указом Президента РК от 11.01.2016 № 169 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      59. Уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) размещает результаты мониторинга и оценки стратегий развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний на веб-портале (за исключением информации секретного характера и для служебного пользования).

      60. Уполномоченный орган соответствующей отрасли осуществляет контроль выполнения стратегий развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, в соответствующей отрасли, за исключением Фонда национального благосостояния.

      Контроль стратегии развития Фонда национального благосостояния осуществляется его советом директоров.

4. Процесс и участники процесса
Системы государственного планирования

      61. Процессами Системы государственного планирования являются разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка, корректировка и контроль за реализацией ее документов.

      Мониторинг - это сбор, систематизация, анализ и обобщение информации о ходе реализации документов Системы государственного планирования.

      Оценка - это инструмент определения степени достижения результативности и эффективности реализации документов Системы государственного планирования.

      Корректировка - внесение изменений и дополнений в документы Системы государственного планирования в результате проведенного мониторинга и оценки реализации данного документа, а также в реализацию положений посланий, отдельных поручений Президента Республики Казахстан.

      Контроль - осуществление анализа полноты и своевременности исполнения документов Системы государственного планирования.

      62. Участниками процессов Системы государственного планирования являются органы государственной власти, юридические лица с государственным участием, представители общественных, научных и частных организаций, физические лица.