Президенттік жастар кадр резервінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 27 тамыздағы № 141 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкiметі актiлерiнiң
жинағында жариялануға тиiс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Жастар кадр резерві жөніндегі ұлттық комиссия (бұдан әрі – Ұлттық комиссия) құрылсын.

      2. Қоса беріліп отырған:

      1) Ұлттық комиссия туралы ереже;

      2) Ұлттық комиссияның құрамы;

      3) Президенттік жастар кадр резервін қалыптастыру қағидалары бекітілсін.

      3. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 141 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Жастар кадр резерві жөніндегі ұлттық комиссия туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Жастар кадр резерві жөніндегі ұлттық комиссия (бұдан əрі – Ұлттық комиссия) Президенттік жастар кадр резервін (бұдан əрі – Резерв) қалыптастыру мақсатында құрылады.

      2. Ұлттық комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін жəне осы ережені басшылыққа алады.

2. Ұлттық комиссияның міндеттері

      3. Ұлттық комиссияның міндеттері:

      1) Резервті қалыптастыру жөніндегі жұмысты жалпы үйлестіру;

      2) Резервке алу, Резервтен шығару туралы мəселелерді шешу;

      3) Қазақстан Республикасы Президентінің Резервті қалыптастыру мәселелері жөніндегі тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;

      4) . іріктеу жүргізілмей, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың өңірлік кадр резервтеріне (бұдан әрі – өңірлік резервтер) алынуға жататын кандидаттарды айқындау болып табылады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.12.2023 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

3. Ұлттық комиссияның функциялары

      4. Ұлттық комиссияға міндеттеріне сәйкес мынадай функциялар жүктеледі:

      1) Резервке алуға ұсынылған кандидаттарды қарау;

      2) Ұлттық комиссияның құзыретіне жататын мәселелер бойынша сұрау салуларды жіберу және мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан ақпарат алу;

      3) Ұлттық комиссияның құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;

      4) адамды Резервтен шығару туралы мәселені қарау;

      5) іріктеу жүргізілмей, өңірлік резервтерге алынуға жататын кандидаттардың тізімін бекіту.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.12.2023 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

4. Ұлттық комиссияның құқықтары

      5. Ұлттық комиссия өз міндеттеріне сәйкес мынадай құқықтарға ие:

      1) Ұлттық комиссияның құзыретіне кіретін мәселелерді қарауға мемлекеттік органдардың, ұйымдардың лауазымды адамдары мен мамандарын тарту;

      2) Ұлттық комиссияның отырысына Ұлттық комиссияның мүшелері болып табылмайтын лауазымды және өзге де адамдарды, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін шақыру.

5. Ұлттық комиссияның құрамы және қызметін ұйымдастыру

      6. Ұлттық комиссия төрағадан, оның орынбасарынан және комиссия мүшелерінен тұрады.

      7. Ұлттық комиссияның төрағасы:

      1) Ұлттық комиссияның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады;

      2) Ұлттық комиссияның отырыстарын өткізу орны мен уақытын айқындайды;

      3) Ұлттық комиссияның отырыстарында төрағалық етеді;

      4) Ұлттық комиссияның мүшелеріне орындауға міндетті нұсқаулар береді.

      8. Ұлттық комиссияның төрағасы болмаған уақытта, сондай-ақ оның тапсырмасы бойынша оның функцияларын комиссия төрағасының орынбасары орындай алады.

      9. Ұлттық комиссияның отырыстары қажеттігіне қарай өткізіледі.

      10. Ұлттық комиссия төрағасының тапсырмасы бойынша Ұлттық комиссия мүшелерінің сырттай дауыс беруі өткізілуі мүмкін.

      Ұлттық комиссия мүшелерінің сырттай дауыс беру мерзімі Ұлттық комиссия мүшелеріне материалдар жіберілген күннен бастап үш жұмыс күнінен аспауы тиіс.

      Сырттай дауыс беру мерзімі аяқталғанға дейін Ұлттық комиссия мүшелері өз пікірлерін Ұлттық комиссияның жұмыс органына жазбаша түрде жолдайды.

      Көрсетілген мерзімде жауап ұсынылмаған жағдайда Ұлттық комиссия мүшесі шешім жобасын қабылдауға дауыс берді деп саналады.

      11. Ұлттық комиссияның отырысы немесе сырттай дауыс беру оның құрамының жалпы санының кемінде үштен екісі отырысқа қатысқан немесе сырттай да уыс беруге қатысқан жағдайда заңды болып табылады. Ұлттық комиссияның мүшелері отырыстарға жəне сырттай дауыс беруге ауысу құқығынсыз қатысады.

      12. Ұлттық комиссияның шешімдері Ұлттық комиссия отырысына қатысушы немесе сырттай дауыс беруге қатысушы мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен ашық дауыс беру немесе сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып табылады.

      13. Ұлттық комиссияның шешімдері, оған Ұлттық комиссияның төрағасы және хатшысы қол қоятын хаттамамен ресімделеді.

      Ұлттық комиссияның шешімдері тиісті мемлекеттік органдарға, ұйымдарға жіберіледі және Ұлттық комиссия белгілеген мерзімде міндетті түрде қаралуға тиіс.

      14. Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік қызмет бөлімінің меңгерушісі Ұлттық комиссияның хатшысы болып табылады.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 13.09.2023 № 350 Жарлығымен.

      15. Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің Мемлекеттік қызмет бөлімі Ұлттық комиссияның жұмыс органы болып табылады.

      Ұлттық комиссияның қызметін ұйымдық қамтамасыз етуді мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган жүзеге асырады.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 13.09.2023 № 350 Жарлығымен.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 141 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Жастар кадр резерві жөніндегі ұлттық комиссияның
ҚҰРАМЫ

      Ескерту. Құрамы жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 13.09.2023 № 350 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы, комиссия төрағасы

      Қазақстан Республикасы Президенті Кеңсесінің бастығы, комиссия төрағасының орынбасары

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы, комиссия төрағасының орынбасары

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Үкімет Аппаратының Басшысы, комиссия мүшесі

      Қазақстан Республикасы Президентінің ішкі саясат мәселелері және коммуникациялар жөніндегі көмекшісі, комиссия мүшесі

      Қазақстан Республикасы Президентінің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі, комиссия мүшесі

      Қазақстан Республикасы Президентінің өңірлік саясат мәселелерін үйлестіретін кеңесшісі, комиссия мүшесі

      Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының ректоры, комиссия мүшесі

      Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік қызмет бөлімінің меңгерушісі, комиссияның хатшысы

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2019 жылғы 27 тамыздағы
№ 141 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Президенттік жастар кадр резервін қалыптастыру
ҚАҒИДАЛАРЫ

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 18.05.2021 № 580 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Президенттік жастар кадр резервін қалыптастыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Президенттік жастар кадр резервін (бұдан әрі – Резерв) қалыптастыру тәртібін айқындайды.

      2. Резервке іріктеуді Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Жастар кадр резерві жөніндегі ұлттық комиссия (бұдан әрі – Ұлттық комиссия) жүзеге асырады.

      3. Резервке іріктеуге отыз бес жастан аспаған, жоғары білімі және бес жылдан кем емес еңбек өтілі бар Қазақстан Республикасының азаматтары қатысады.

      Қазақстан Республикасының Президенті тағайындаған адамдар, саяси қызметшілер, "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері, Президенттік жастар кадр резервінде тұрған адамдар Резервке іріктеуге қатысуға жіберілмейді.

      4. Резервке алынған адамдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және жағдайларда Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы уәкілетті комиссияның шешімі бойынша мемлекеттік саяси лауазымдарға, А корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына, "Б" корпусының басшылық лауазымдарына және "Б" корпусының А санаттар тобының лауазымдарына тағайындалуы мүмкін.

      Осы тармақта көрсетілген лауазымдарға тағайындау Резервке алынған адамдардың қатарынан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өзге де адамдардың қатарынан жүзеге асырылуы мүмкін.

      5. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарындағы, сондай-ақ "Қазақстан Республикасы құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары басшылығының президенттік резервін қалыптастыру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 28 тамыздағы № 624 Жарлығына сәйкес жүзеге асырылатын құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардағы басшы лауазымдарға орналасу мәселелерін реттемейді.

2-тарау. Резервке іріктеу

      6. Резервке іріктеу келесі кезеңдерден тұрады:

      1) кандидаттардың құжаттарын қабылдау;

      2) мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау;

      3) ситуациялық тапсырмаларды шешу;

      4) құзыреттерді бағалау;

      5) Резервке іріктеу жөніндегі сарапшылық комиссияда (бұдан əрі – Сарапшылық комиссия) кандидаттармен әңгімелесу;

      6) Сарапшылық комиссия ұсынған кандидаттарды Ұлттық комиссияның отырысында қарау.

      Резервке іріктеудің кезеңдері ақпараттық жүйелерді пайдалану арқылы жүргізілуі мүмкін.

      Резервке іріктеу кезеңдерін өткізу мерзімдерін Ұлттық комиссия айқындайды.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 22.12.2023 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      7. Іріктеуді жүргізу туралы хабарландыру мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) интернет-ресурсында, сондай-ақ республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында және басқа ресурстарда Резервке іріктеуге қатысуға кандидаттардың құжаттарын қабылдау басталғанға дейін 10 жұмыс күн ішінде жарияланады.

      Хабарландыру осы Қағидаларда айқындалған Резервке іріктеудің тәртібі туралы ақпаратты, құжаттарды қабылдау мерзімдерін қамтиды.

      8. Іріктеуге қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынылады:

      1) жеке басты куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      2) білім туралы құжаттың көшірмесі;

      3) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

      4) мемлекеттік тіл бойынша емтиханды тапсырғаны туралы белгіленген нысандағы жарамды ресми сертификат*.

      Кандидат құжаттарды тапсыру кезінде Резервті қалыптастыру тәртібімен танысады, осы Қағидаларды қатаң сақтауға, сондай-ақ дербес деректерді жинау мен өңдеуге өз келісімін береді.

      9. Мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалауға осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келетін кандидаттар жіберіледі.

      10. Іріктеудің әрбір кезеңінің қорытындысы бойынша ең жоғары нəтижелерді жинаған кандидаттар Резервке іріктеудің келесі кезеңіне жіберіледі.

      Резервке іріктеудің әрбір келесі кезеңіне жіберілетін, ең жоғары нəтижелері бар кандидаттардың шекті санын Ұлттық комиссия айқындайды.

      Бірнеше кандидатта тестілеудің бірдей нəтижелері болған жағдайда іріктеудің келесі кезеңіне Ұлттық комиссия айқындаған саннан асатын кандидаттардың саны жіберілуі мүмкін.

      11. Резервке іріктеудің ашықтығын қамтамасыз ету үшін ситуациялық тапсырмаларды шешу және құзыреттерді бағалау кезеңдерінде сарапшылар қоғамдастығының өкілдері тартылуы мүмкін.

      Ситуациялық тапсырмаларды шешу және құзыреттерді бағалау кезеңдерін өткізу қорытындылары бойынша кандидаттарға қойылған бағаларды негіздей отырып, әрбір кезең бойынша нәтижелер беріледі.

      12. Сарапшылық комиссияның құрамын Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі, соның ішінде мемлекеттік органдардың басшылары қатарынан айқындайды.

      Сарапшылық комиссияның отырысына дайындалу кезінде уәкілетті орган кандидаттар туралы мəліметтерді, оның ішінде тиісті мемлекеттік органдардан сұратылатын мəліметтерді, сондай-ақ кандидаттардың "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының талаптарына сəйкестігін уəкілетті орган қарайды.

      Сарапшылық комиссия әңгімелесудің қорытындысы бойынша іріктеудің алдыңғы кезеңдерінің нəтижелерін ескере отырып, ашық дауыс беру арқылы Резервке алуға ұсынылатын кандидаттардың тізімін жасайды және Ұлттық комиссияның қарауына жолдайды.

      13. Ұлттық комиссия Қазақстан Республикасы Президентінің шешімімен қалыптастырылады.

      Ұлттық комиссия:

      1) кандидаттарды үш жыл мерзімге Резервке алу туралы шешім шығарады;

      2) іріктеу жүргізілмей, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың өңірлік кадр резервтеріне алынуға жататын кандидаттардың тізімін бекітеді.

      Қажет болған жағдайда Ұлттық комиссия кандидаттармен әңгімелесу өткізеді.

      Іріктеу жүргізілмей, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың өңірлік кадр резервтеріне алынуға жататын кандидаттардың тізіміне Сарапшылық комиссия ұсынған кандидаттарды Ұлттық комиссияның отырысында қарау сатысында іріктеуге қатысқан, бірақ Резервке енгізілмеген кандидаттар енгізіледі.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.12.2023 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      14. Іріктеуге қатыстырудан бас тартудың және оның кез келген кезеңінен шығарудың негізі мыналар болып табылады:

      1) кандидаттың Резервті қалыптастыру тәртібін сақтамауы;

      2) анық емес ақпаратты және құжаттарды ұсыну;

      3) кандидаттардың "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының талаптарына сәйкес еместігі.

3-тарау. Резервтен шығару

      15. Резервке алынған адам мынадай:

      1) өз қалауы бойынша;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтқан;

      3) шет мемлекеттің азаматтығы болған;

      4) мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылық жасаған;

      5) қызметінің тиімділігін бағалау негізінде лауазымнан төмендетілген не шығарылған;

      6) қоғамдық тәртіп пен имандылыққа қол сұғатын құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылған;

      7) әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;

      8) Резервте болу кезеңінде қылмыс немесе қылмыстық теріс қылық жасаған не қылмыс немесе қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған;

      9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдаудан бас тартқан;

      10) сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған;

      11) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес теріс себептер бойынша жұмыстан шығарылған не Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 9), 10), 12), 13), 14), 15) және 17) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша еңбек шарты жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзылған жағдайларда, уәкілетті орган тиісті ұсыныстар берген кезде Ұлттық комиссияның шешімі бойынша Резервтен шығарылады.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 31.12.2022 № 77 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

4-тарау. Өтпелі ережелер

      16. Ұлттық комиссияның 2019 жылғы 23 желтоқсандағы хаттамасымен алынған адамдардың Резервте болу мерзімі көрсетілген хаттамаға қол қойылған күннен бастап есептелетін бес жылды құрайды. Көрсетілген мерзім ішінде Резервке алынған адамдар Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңнамасына сәйкес саяси және "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері лауазымдарына, сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялардың басқармаларының төрағалары мен басқарма мүшелері лауазымдарына орналаса алады.

      Ескертпе* Мемлекеттік тілді орташа білу деңгейінен (В1) жоғары меңгеру үшін қойылатын талаптарды айқындайтын Ұлттық стандарттарға сәйкес

О некоторых вопросах Президентского молодежного кадрового резерва

Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2019 года № 141.

  Подлежит опубликованию в
Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Образовать Национальную комиссию по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан (далее – Национальная комиссия).

      2. Утвердить прилагаемые:

      1) Положение о Национальной комиссии;

      2) состав Национальной комиссии;

      3) Правила формирования Президентского молодежного кадрового резерва.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ

  УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 27 августа 2019 года № 141

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан

1. Общие положения

      1. Национальная комиссия по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан (далее – Национальная комиссия) образуется в целях формирования Президентского молодежного кадрового резерва (далее – Резерв).

      2. В своей деятельности Национальная комиссия руководствуется Конституцией, законодательными актами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и настоящим положением.

2. Задачи Национальной комиссии

      3. Задачами Национальной комиссии являются:

      1) общая координация работы по формированию Резерва;

      2) решение вопросов о зачислении в Резерв, исключении из Резерва;

      3) обеспечение исполнения поручений Президента Республики Казахстан по вопросам формирования Резерва;

      4) определение кандидатов, подлежащих зачислению в региональные кадровые резервы области, города республиканского значения, столицы (далее – региональные резервы) без прохождения отбора.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции Указа Президента РК от 22.12.2023 № 418 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

3. Функции Национальной комиссии

      4. В соответствии с задачами на Национальную комиссию возлагаются следующие функции:

      1) рассмотрение кандидатов, рекомендованных к зачислению в Резерв;

      2) направление запросов и получение информации из государственных органов и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Национальной комиссии;

      3) принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Национальной комиссии;

      4) рассмотрение вопроса об исключении лица из Резерва;

      5) утверждение списка кандидатов, подлежащих зачислению в региональные резервы без прохождения отбора.

      Сноска. Пункт 4 - в редакции Указа Президента РК от 22.12.2023 № 418 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

4. Права Национальной комиссии

      5. В соответствии со своими задачами Национальная комиссия имеет право:

      1) привлекать должностных лиц и специалистов государственных органов, организаций к рассмотрению вопросов, относящихся к компетенции Национальной комиссии;

      2) приглашать на заседания Национальной комиссии должностных и иных лиц, не являющихся членами Национальной комиссии, а также представителей средств массовой информации.

5. Состав и организация деятельности Национальной комиссии

      6. Национальная комиссия состоит из председателя, его заместителя и членов комиссии.

      7. Председатель Национальной комиссии:

      1) осуществляет общее руководство деятельностью Национальной комиссии;

      2) определяет место и время проведения заседаний Национальной комиссии;

      3) председательствует на заседаниях Национальной комиссии;

      4) дает обязательные для исполнения указания членам Национальной комиссии.

      8. Во время отсутствия председателя Национальной комиссии, а также по поручению председателя Национальной комиссии его функции может выполнять заместитель председателя Национальной комиссии.

      9. Заседания Национальной комиссии проводятся по мере необходимости.

      10. По поручению председателя Национальной комиссии может быть проведено заочное голосование членов Национальной комиссии.

      Срок для заочного голосования членов Национальной комиссии не должен превышать трех рабочих дней со дня рассылки материалов членам Национальной комиссии.

      До окончания срока заочного голосования члены Национальной комиссии свое мнение направляют в рабочий орган Национальной комиссии в письменном виде.

      В случае непредставления ответа в указанный срок считается, что член Национальной комиссии проголосовал за принятие проекта решения.

      11. Заседание Национальной комиссии или заочное голосование считается правомочным, если на заседании присутствует или в заочном голосовании участвует не менее двух третей ее состава. Члены Национальной комиссии участвуют в ее заседаниях и в заочном голосовании без права замены.

      12. Решения Национальной комиссии принимаются открытым голосованием или заочным голосованием простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании или участвовавших в заочном голосовании членов Национальной комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

      13. Решения Национальной комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Национальной комиссии.

      Решения Национальной комиссии направляются соответствующим государственным органам, организациям и подлежат обязательному рассмотрению в установленный Национальной комиссией срок.

      14. Секретарем Национальной комиссии является заведующий Отделом государственной службы Администрации Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 14 – в редакции Указа Президента РК от 13.09.2023 № 350.

      15. Рабочим органом Национальной комиссии является Отдел государственной службы Администрации Президента Республики Казахстан.

      Организационное обеспечение деятельности Национальной комиссии осуществляет уполномоченный орган по делам государственной службы.

      Сноска. Пункт 15 – в редакции Указа Президента РК от 13.09.2023 № 350.

  УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 27 августа 2019 года № 141

СОСТАВ
Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан

      Сноска. Состав – в редакции Указа Президента РК от 13.09.2023 № 350.

      Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, председатель комиссии

      начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан, заместитель председателя комиссии

      Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, заместитель председателя комиссии

      Заместитель Премьер-Министра – Руководитель Аппарата Правительства Республики Казахстан, член комиссии

      помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям, член комиссии

      помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, член комиссии

      советник Президента Республики Казахстан, координирующий вопросы региональной политики, член комиссии

      ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, член комиссии

      заведующий Отделом государственной службы Администрации Президента Республики Казахстан, секретарь комиссии

  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента Республики
Казахстан
от 27 августа 2019 года № 141

ПРАВИЛА
формирования Президентского молодежного кадрового резерва

      Сноска. Правила в редакции Указа Президента РК от 18.05.2021 № 580 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила формирования Президентского молодежного кадрового резерва (далее – Правила) определяют порядок формирования Президентского молодежного кадрового резерва (далее – Резерв).

      2. Отбор в Резерв осуществляется Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан (далее – Национальная комиссия).

      3. В отборе в Резерв принимают участие граждане Республики Казахстан не старше тридцати пяти лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее пяти лет.

      К участию в отборе в Резерв не допускаются лица, назначенные Президентом Республики Казахстан, политические служащие, административные государственные служащие корпуса "А", лица, находящиеся в Президентском молодежном кадровом резерве.

      4. Лица, зачисленные в Резерв, могут быть назначены на политические государственные должности, административные государственные должности корпуса "А", руководящие должности корпуса "Б" и на должности группы категории А корпуса "Б" по решению уполномоченной комиссии при Президенте Республики Казахстан в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан.

      Назначения на должности, указанные в настоящем пункте, могут осуществляться как из числа лиц, зачисленных в Резерв, так и из числа иных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

      5. Настоящие Правила не регулируют вопросы занятия руководящих должностей в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, а также в правоохранительных и специальных государственных органах, которое осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 624 "О формировании Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан".

Глава 2. Отбор в Резерв

      6. Отбор в Резерв состоит из следующих этапов:

      1) прием документов кандидатов;

      2) оценка способности работать с текстовой и числовой информацией;

      3) решение ситуационных задач;

      4) оценка компетенций;

      5) собеседование с кандидатами в Экспертной комиссии по отбору в Резерв (далее – Экспертная комиссия);

      6) рассмотрение на заседании Национальной комиссии кандидатов, рекомендованных Экспертной комиссией.

      Этапы отбора в Резерв могут проводиться с использованием информационных систем.

      Сроки проведения этапов отбора в Резерв определяются Национальной комиссией.

      Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 22.12.2023 № 418 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      7. Объявление о проведении отбора публикуется на интернет-ресурсе уполномоченного органа по делам государственной службы (далее – уполномоченный орган), а также в республиканских средствах массовой информации и других ресурсах за 10 рабочих дней до начала приема документов кандидатов на участие в отборе в Резерв.

      Объявление содержит информацию о порядке отбора в Резерв, определенном настоящими Правилами, сроки приема документов.

      8. Для участия в отборе представляются следующие документы:

      1) копия документа, удостоверяющего личность;

      2) копия документа об образовании;

      3) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность;

      4) действительный официальный сертификат установленной формы о сдаче экзамена по государственному языку*.

      При подаче документов кандидат ознакомляется с порядком формирования Резерва, дает свое согласие о строгом соблюдении настоящих Правил, а также на сбор и обработку персональных данных.

      9. К оценке способности работать с текстовой информацией допускаются кандидаты, соответствующие требованиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил.

      10. Кандидаты, набравшие наивысшие результаты по итогам каждого этапа отбора, допускаются к следующему этапу отбора в Резерв.

      Предельное число кандидатов с наивысшими результатами, допускаемых к каждому следующему этапу отбора в Резерв, определяется Национальной комиссией.

      При равных результатах тестирования у нескольких кандидатов к следующему этапу отбора может быть допущено число кандидатов, превышающее число, определенное Национальной комиссией.

      11. Для обеспечения прозрачности отбора в Резерв на этапах решения ситуационных задач и оценки компетенций могут привлекаться представители экспертного сообщества.

      По итогам проведения этапов решения ситуационных задач и оценки компетенций кандидатам предоставляются результаты по каждому этапу с обоснованием выставленных оценок.

      12. Состав Экспертной комиссии определяется Администрацией Президента Республики Казахстан, в том числе из числа руководителей государственных органов.

      При подготовке к заседанию Экспертной комиссии уполномоченным органом рассматриваются сведения о кандидатах, в том числе запрашиваемые от соответствующих государственных органов, а также соответствие кандидатов требованиям пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан".

      По итогам собеседования с учетом результатов предшествующих этапов отбора Экспертная комиссия путем открытого голосования формирует список кандидатов, рекомендуемых к зачислению в Резерв, и направляет на рассмотрение в Национальную комиссию.

      13. Национальная комиссия формируется по решению Президента Республики Казахстан.

      Национальная комиссия:

      1) выносит решение о зачислении кандидатов в Резерв сроком на три года;

      2) утверждает список кандидатов, подлежащих зачислению в региональные кадровые резервы области, города республиканского значения, столицы без прохождения отбора.

      В случае необходимости Национальная комиссия проводит собеседование с кандидатами.

      В список кандидатов, подлежащих зачислению в региональные кадровые резервы области, города республиканского значения, столицы без прохождения отбора, включаются кандидаты, принявшие участие в отборе на этапе рассмотрения на заседании Национальной комиссии кандидатов, рекомендованных Экспертной комиссией, но не включенные в Резерв.

      Сноска. Пункт 13 - в редакции Указа Президента РК от 22.12.2023 № 418 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      14. Основанием для отказа в участии в отборе и исключения на любом из его этапов являются:

      1) несоблюдение кандидатом порядка формирования Резерва;

      2) представление недостоверной информации и документов;

      3) несоответствие кандидатов требованиям пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан".

Глава 3. Исключение из Резерва

      15. По решению Национальной комиссии лицо, зачисленное в Резерв, исключается из Резерва при предоставлении соответствующих предложений уполномоченным органом в случаях:

      1) по собственному желанию;

      2) утраты гражданства Республики Казахстан;

      3) наличия гражданства иностранного государства;

      4) совершения дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу;

      5) понижения в должности либо увольнения на основе оценки эффективности его деятельности;

      6) привлечения к административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность;

      7) совершения административного коррупционного правонарушения;

      8) совершения преступления или уголовного проступка либо освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления или уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в период пребывания в Резерве;

      9) отказа от принятия на себя антикоррупционных ограничений;

      10) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

      11) увольнения по отрицательным мотивам в соответствии с законами Республики Казахстан либо расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 10), 12), 13), 14), 15) и 17) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 15 - в редакции Указа Президента РК от 31.12.2022 № 77 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Переходные положения

      16. Срок пребывания в Резерве лиц, зачисленных протоколом Национальной комиссии от 23 декабря 2019 года, составляет пять лет, исчисляемый со дня подписания указанного протокола. В течение указанного срока лица, зачисленные в Резерв, могут занять должности политических и административных государственных служащих корпуса "А" в соответствии с законодательством о государственной службе Республики Казахстан, а также должности председателей и членов правлений национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний.

      Примечание* В соответствии с Национальными стандартами, определяющими требования к владению государственным языком не ниже среднего уровня (В1)