Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тiркеу ережесiн бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2001 жылғы 31 наурыз N 88. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2001 жылғы 25 маусымда тіркелді. Тіркеу N 1555. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 4 шілдедегі N 225 қаулысымен.

      Валюта заңнамасын жетiлдiру мақсатында және оны 2000 жылғы 5 шiлдедегi " Лицензиялау туралы " Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" және 2001 жылғы 30 қаңтардағы "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне валюталық реттеу мәселелерi туралы өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына  сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
       1. Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тiркеу ережесi бекiтiлсiн және Ереже мен осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн күшiне енгiзiлсiн.
      2. Зерттеу және статистика департаментi (Айманбетова Г.З.):
      1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны және Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тiркеу ережесiн Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап жетi күндiк мерзiмде осы қаулыны және Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тiркеу ережесiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң орталық аппаратының мүдделi бөлiмшелерiне, облыстық филиалдарына және екiншi деңгейдегi банктерге жiберсiн.
      3. Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тiркеу ережесi бекiтiлген күннен бастап:
      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының "Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тiркеу ережесiн бекiту туралы" 1997 жылғы 27 қазандағы N 204 қаулысының ;
      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 1997 жылғы 27 қазандағы N 204 қаулысымен бекітілген Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тіркеу ережесінің күші жойылды деп танылсын.
      4. Халықаралық қатынас және жұртшылықпен байланыс басқармасы
(Мартюшев Ю.А.) Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тіркеу ережесін ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз ететін болсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Төрағасы Г. Марченкоға жүктелсін. 

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

     КЕЛІСІЛДІ                        Қазақстан Республикасының
     Қазақстан Республикасының        Ұлттық Банкі басқармасының
     Қаржы министрлігі                2001 ж. 31 наурыздағы
     13 сәуір 2001 ж.                 N 88 қаулысымен
                                      БЕКІТІЛГЕН

     Қазақстан Республикасының        Қазақстан Республикасының
     Бағалы қағаздар жөніндегі        Сыртқы істер министрлігі
     ұлттық комиссиясы                21 мамырдағы 2001 ж.   
     12 көкек 2001 ж.    

     Қазақстан Республикасының        Қазақстан Республикасының
     Статистика жөніндегі агенттігі   Мемлекеттік кіріс
     13 сәуір 2001 ж.                 министрлігінің
                                      Кеден комитеті
                                      18 мамырдағы 2001 ж.

Капитал қозғалысымен байланысты
валюталық операцияларды тіркеу
ЕРЕЖЕСІ

      Осы Ереже " Валюталық реттеу туралы ", " Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш туралы ", "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi  туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзiрленген және елдiң төлем балансы мен сыртқы борышының жай-күйiне шынайы және уақтылы статистикалық есепке алу мен талдауды жүзеге асыру үшiн капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тiркеу тәртiбiн белгiлейдi.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереженiң мақсаттары үшiн мынадай ұғымдар қолданылады:
      Шарт - шарт, кредиттiк немесе инвестициялық келiсiм, келiсiм-шарт, құрылтай шарты және/немесе капитал қозғалысымен байланысты валюталық операциялар жүзеге асырылатын басқа да құжаттар;
      шетелдiк еншiлес немесе қауымдасқан ұйым - дауыс беретiн акцияларының 10 және одан да көп процентi (қатысушылар дауыстарының жалпы санынан 10 және одан да көп процент) резидентке тиесiлi заңды тұлға-резидент емес;
      ОКПО коды - Кәсiпорындар мен ұйымдардың Жалпы жiктеушiсiне сәйкес Қазақстан Республикасы мемлекеттiк статистиканың уәкiлеттi органы заңды тұлғаларға, заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерiне берiлетiн бiрегейлендiру коды;
      резидент еместiң экспорт-импорт мәмiлесiн кредиттеуi - резидент еместiң резидент еместен сатып алатын тауарларды (жұмысты, қызметтi) төлеуге 120 күннен астам мерзiмге аванстық төлемi немесе резиденттiң Қазақстан Республикасына импортталатын тауарларды (жұмысты, қызметтi) төлеуге 120 күннен астам мерзiмге төлемдi кейiнгi қалдыруы;
      инвестициялау объектiсi - жарғылық капиталына салым салынатын (салынған) немесе бағалы қағаздары сатып алынатын (сатып алынған) Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы;
      резидент емес-кредитордың резидент-заемшыға қатынасы - резидент емес пен резидент арасындағы мәмiлелердiң экономикалық нәтижелерiне әсер етуi мүмкiн резидент еместiң резидентке қатысты экономикалық-құқықтық сипаттамасы. Резидент емес-кредитордың резидент-заемшыға қатынастары мынадай болуы мүмкiн: тiкелей шетелдiк инвестор, шетелдiк еншiлес немесе қауымдасқан ұйым, басқа да қатынастар;
      портфельдiк инвестициялар - мемлекеттiк бағалы қағаздарды, облигацияларды және коммерциялық ұйымдардың басқа да бағалы қағаздарын сатып алу, сондай-ақ заңды тұлғаның акцияларын сатып алу (қатысушының салым енгiзуi), оның нәтижесiнде осындай сатып алуды (салым енгiзудi) жүзеге асыратын тұлғаға осы заңды тұлғаның дауыс беретiн акциялардың 10 процентiнен аз (қатысушылар дауыстарының 10 процентiнен аз) тиесiлi болады;
      тiкелей шетелдiк инвестор - тiкелей инвестицияларды инвестициялау объектiсiне жүзеге асыратын (жүзеге асырған) заңды немесе жеке тұлға-резидент емес;
      тiкелей инвестициялар - интеллектуалдық творчестволық қызметтiң нәтижелерiне құқықтарды қоса алғанда ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүлiктiк құқықтар және заңды тұлғаның акцияларын (қатысушылардың салымдарын) төлеуге басқа да мүлiк салымдары, оның нәтижесiнде осындай салымдарды жүзеге асыратын адамға осы заңды тұлғаның дауыс беретiн акцияларының 10 және одан да көп процентi (қатысушылар дауыстарының жалпы санынан 10 және одан да көп процент) тиесiлi болады;
      қайта инвестициялар - тiкелей шетелдiк инвестордың Қазақстан Республикасының аумағында бұрын жүзеге асырылған инвестициялардан алынған кiрiстердi инвестициялау объектiсiне салуы;
      уәкiлеттi банк - валюталық операцияларды, оның iшiнде клиенттердiң тапсырмалары бойынша жүзеге асыратын, банк заңдарында көзделген операцияларды жүргiзуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң (бұдан әрi - Ұлттық Банк) лицензиясы бар екiншi деңгейдегi банк;
      уәкiлеттi мемлекеттiк орган - мемлекеттiк мүлiктi иелену, пайдалану мен басқару жөнiндегi қатынастарды реттейтiн мемлекеттiк басқару органы, сондай-ақ инвестициялау объектiсiне қатысты мемлекеттiк меншiк құқығы субъектiсiнiң қызметiн атқаратын мемлекеттiк органдар.
      2. Қазақстан Республикасына баламасы 100 мың АҚШ долларынан асатын сомада мүлiктiң (қаражаттың) түсуiн көздейтiн капитал қозғалысымен байланысты валюталық операциялардың мынадай түрлерi тiркелуi тиiс:
      1) қаржылық лизингтi қоса алғанда резидент еместерден 120 күннен астам мерзiмге кредиттер алуы;
      2) резидент еместердiң экспорт-импорт мәмiлелерiн кредиттеуi;
      3) резидент еместердiң Қазақстан Республикасына тiкелей және портфельдiк инвестициялар түрiндегi инвестициялары;
      4) резиденттердiң интеллектуалдық меншiк объектiлерiне ерекше құқықты толық беру үшiн төлем жасауға резидент еместердiң аударым жасауы;
      5) жылжымайтын мүлiкке мүлiктiк құқықтарды төлеу үшiн резидент еместердiң аударым жасауы.
      3. Осы Ереженiң 2-тармағында көрсетiлген операцияларды тiркеуге тиiстi Шартты тiркеу және осы Ережеде белгiленген тәртiппен тiркелген Шарт бойынша қаражаттың нақты қозғалысы туралы мәлiметтердi тоқсан сайын ұсыну жатады.
      4. Резидент-Шарттың қатысушысы (бұдан әрi - резидент) осы Ереженiң 2-тармағында көрсетiлген операциялар жүргiзудi көздейтiн Шартты тiркеуге мiндеттi болып табылады.
      5. Шартты тiркеу үшiн резидент өзiнiң заңды мекен-жайы бойынша Ұлттық Банктiң аумақтық филиалына (бұдан әрi - филиал), ал 20, 21, 28-тармақтарда көзделген жағдайларда - Ұлттық Банкке шарт күшiне енгеннен кейiн бiр ай iшiнде өтiнiш беруге мiндеттi.
      6. Өтiнiш берушiнiң осы Ережеде көзделген құжаттардың толық топтамасын ұсынғанынан бастап 10 жұмыс күнi iшiнде филиал, ал 20, 21, 28-тармақтарда көзделген жағдайларда - Ұлттық Банк Шартты тiркейдi. Тiркеу жүргiзiлгеннен кейiн Шартты тiркеу туралы белгiленген үлгiдегi тiркеу куәлiгi берiледi (осы Ереженiң 1-қосымшасы).
      7. Шарттарды тiркеген резиденттер филиалға немесе Ұлттық Банкке тiркелген Шарт бойынша қаражаттың нақты қозғалысы туралы мәлiметтердi тоқсан сайын ұсынуға мiндеттi.
      8. Резидент Шартты тiркеу орны бойынша филиалға (немесе Ұлттық Банкке) тiркелген Шарттың қолданылу кезеңiнде туындайтын барлық өзгерiстер мен толықтырулар туралы осындай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлгеннен кейiн бiр айлық мерзiмде хабарлауға мiндеттi. Мынадай шарттардың ең болмаса бiрi: Шарттың сомасы, Шарттың қолданылу мерзiмi, Шартқа қатысушылар, Шарттың мәнi, сондай-ақ резиденттiң орналасқан жерi (басқа облысқа көшу) өзгерген кезде осы Ереженiң 10-тармағында көзделген жағдайлардан басқа Шартты қайта тiркеу талап етiледi.
      Сонымен бiрге резиденттердiң 120 күннен астам мерзiмге кредит алуды немесе резидент еместердiң резиденттердiң 120 күннен астам мерзiмге экспорт-импорт мәмiлелерiн кредиттеуiн көздейтiн Шарттар резидент емес-кредитордың резидент-заемшыға қатынасы өзгерген жағдайда қайта тiркеледi.
      Енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды растайтын құжаттардың нотариат куәландырған көшiрмелерiн ұсынғаннан кейiн осы Ереженiң 14, 18, 19 не 27-тармақтарына сәйкес Шартты қайта тiркеу жүзеге асырылады.
      Қайта тiркеу жүргiзiлгеннен кейiн Шартты тiркеу туралы белгiленген үлгiдегi тiркеу куәлiгi берiледi (осы Ереженiң 1-қосымшасы).
      9. Шартты қайта тiркеген кезде бұрын берiлген тiркеу куәлiгiнiң күшi жойылды деп танылады және оның түпнұсқасы филиалға қайтарылуы тиiс.
      10. Тараптар Шартты мерзiмiнен бұрын бұзған жағдайда, кредитор борышты толық не iшiнара есептен шығарған (кешiрген) жағдайда Шартты қайта тiркеу талап етiлмейдi.
      11. Тiркеу куәлiгi тараптардың мiндеттемелердi толық орындауына дейiн қолданылады. Тараптар тiркелген Шарт бойынша мiндеттемелердi толық орындағаннан кейiн, сондай-ақ кредитор борышты толық есептен шығарған (кешiрген) жағдайда тiркеу куәлiгi күшi жойылды деп есептеледi.
      12. Тiркеу куәлiгiнiң түпнұсқасы жоғалған жағдайда резидент өтiнiшi бойынша тиiстi Шартты тiркеген филиал (Ұлттық Банк) тiркеу куәлiгiнiң көшiрмесiн бередi.
      Тiркеу куәлiгiнiң көшiрмесiн алу үшiн резидент филиалға тiркеу куәлiгiн жоғалту себептерi мен жағдайларын көрсете отырып өтiнiш ұсынуға тиiс.
      Филиал құжаттар келiп түскеннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде тiркеу куәлiгiн ресiмдейдi және көшiрмесiн бередi.
      Тiркеу куәлiгiнiң көшiрмесi "Көшiрме" деген сөздi және көшiрме берiлген күндi көрсете отырып бастапқы тiркеу куәлiгiнiң нөмiрi және күнiмен берiледi.

2-тарау. Резиденттердiң кредит алуымен және резидент еместердiң резиденттердiң экспорт-импорт мәмiлелерiн
кредиттеуiмен байланысты операцияларды тiркеу

     13. Мемлекеттiң кепiлдiгi бар мемлекеттiк сыртқы заемдар, мемлекеттiк емес сыртқы заемдар туралы келiсiмдер, сондай-ақ осы келiсiмдер шеңберiнде жүзеге асырылатын операциялар осы Ережеге сәйкес тiркелуге тиiс емес.
     14. Шарттарды тiркеу үшiн резидент филиалға мынадай құжаттарды
ұсынады:
     Шартты тiркеуге өтiнiш (осы Ереженiң 2-қосымшасы);
     Шарттың нотариат куәландырған көшiрмесi;
     Шарт бойынша қаражаттың түсу (алу) және берешектi өтеу кестесi (осы Ереженiң 3-қосымшасы);
     еркiн нысанда жасалған тиiстi Шартқа қызмет көрсету туралы уәкiлеттi банктiң растауы (банктердi қоспағанда);
     өтiнiш берушiнiң статистикалық карточкасының көшiрмесi;
     жүк-кеден декларацияларының, клиенттiң есепшоты бойынша үзiндiлердiң және тараптардың өтiнiш беру сәтiне осы Шарт бойынша мiндеттемелерiн орындауын растайтын басқа да құжаттардың көшiрмелерi;
     егер Шарттың талаптарында қаражаттың үшiншi адамдар-резидент
еместердiң есепшоттарына есептеу немесе/және осы Шартқа қызмет
көрсету үшiн шетелдiк банкте есепшот ашу көзделген болса Ұлттық Банк лицензиясының көшiрмесi;
     салық органының өтiнiш берушiнi салық төлеушi ретiнде есепке тұрғызу туралы анықтамасы;
     жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi, жеке тұлғалар үшiн.
      15. Резиденттер (банктерден басқа) есеп беру тоқсанынан кейiнгi айдың 10-на дейiн тiркелген Шарт бойынша қаражаттың нақты қозғалысын көрсететiн мәлiметтердi филиалға белгiленген нысанда (осы Ереженiң 4-қосымшасы) ұсынады. Сонымен бiрге ұсынылған есеп беру нысаны бойынша мәлiметтердiң шынайылығына бақылау жасау мақсатында Ұлттық Банк (филиал) кеден декларацияларының, клиенттiң есепшоты бойынша үзiндiлердiң және Шарт бойынша қаражаттың нақты қозғалысын растайтын басқа да құжаттардың көшiрмелерiн талап етуге құқылы.
      16. Банктер-Шарттарға қатысушылар тiркелген Шарт бойынша қаражаттың нақты қозғалысын көрсететiн мәлiметтердi Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгiнiң 1999 жылғы 28 мамырдағы N 18 қаулысымен бекiтiлген мемлекеттiк статистикалық есеп берудiң N 11-ОБ нысаны бойынша Ұлттық Банкке ұсынады.
      17. Резидент еместерден кредит алумен немесе резидент еместердiң резиденттердiң экспорт-импорт мәмiлелерiн кредиттеуiмен байланысты ағымдағы валюталық операциялар бойынша резидент мiндеттемелерiн резидент еместiң өз мiндеттемелерiн орындағанынан кейiн 120 күн iшiнде орындамаған жағдайда, мұндай операциялар капитал қозғалысымен байланысты валюталық операциялар болып саналады. Осы Ережеде көзделген тәртiппен тиiстi Шартты тiркеу үшiн резидент ағымдағы операциялардың капитал қозғалысымен байланысты операцияларға ауысу күнiнен бастап бiр айлық мерзiмде филиалға өтiнiш беруге мiндеттi.
      Осыған орай резидент еместiң мiндеттемелерiн орындауынан бастап 120 күн өткеннен кейiн резидент берешегiнiң жиналған сомасы баламасы 100 мың АҚШ долларынан асатын жағдайда резидент еместердiң резиденттердiң экспорт-импорт мәмiлелерiн кредиттеуiмен байланысты ағымдағы валюталық операциялары бойынша Шартты тiркеу жүзеге асырылады.

3-тарау. Резидент еместердiң Қазақстан Республикасына
тiкелей және портфельдiк инвестицияларын тiркеу

      18. Тiкелей инвестицияларды тiркеу үшiн резидент филиалға мынадай құжаттарды ұсынады:
      Шартты тiркеуге өтiнiш (осы Ереженiң 5, 6, 7-қосымшалары);
      Шарттың нотариат куәландырған көшiрмесi;
      өтiнiш берушiнiң статистикалық карточкасының көшiрмесi;
      еркiн нысанда жасалған тиiстi Шартқа қызмет көрсету туралы уәкiлеттi банктiң растауы (банктердi қоспағанда);
      жүк-кеден декларацияларының, клиенттiң есепшоты бойынша үзiндiлердiң және тараптардың өтiнiш беру сәтiне осы Шарт бойынша мiндеттемелерiн орындауын растайтын басқа да құжаттардың көшiрмелерi;
      бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушылары үшiн - бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi орган қызметтiң тиiстi түрiн жүзеге асыруға берген лицензияның көшiрмесi;
      инвестициялар жүзеге асырылатын бағалы қағаздардың эмитенттерi үшiн - бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi орган берген бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттiк тiркеу немесе акцияларға ұлттық бiрегейлендiру нөмiрiн (ұлттық бiрегейлендiру нөмiрлерiн) беру туралы куәлiгiнiң көшiрмесi;
      салық органының өтiнiш берушiнi салық төлеушi ретiнде есепке тұрғызу туралы анықтамасы;
      жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi, жеке тұлғалар үшiн.
      19. Портфельдiк инвестицияларды (резидент еместердiң Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздарын сатып алудан басқа) тiркеу үшiн резидент филиалға мынадай құжаттарды ұсынады:
      Шартты тiркеуге өтiнiш (осы Ереженiң 5, 7-қосымшалары);
      Шарттың нотариат куәландырған көшірмесi;
      өтiнiш берушiнiң статистикалық карточкасының көшiрмесi;
      еркiн нысанда жасалған тиiстi Шартқа қызмет көрсету туралы уәкiлеттi банктiң растауы (банктердi қоспағанда);
      бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушылары үшiн - бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi орган қызметтiң тиiстi түрiн жүзеге асыруға берген лицензияның көшiрмесi;
      инвестициялар жүзеге асырылатын бағалы қағаздардың эмитенттерi үшiн - бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi орган берген бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттiк тiркеу немесе акцияларға ұлттық бiрегейлендiру нөмiрiн (ұлттық бiрегейлендiру нөмiрлерiн) беру туралы куәлiгiнiң көшiрмесi;
      салық органының өтiнiш берушiнi салық төлеушi ретiнде есепке тұрғызу туралы анықтамасы;
      жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi, жеке тұлғалар үшiн.
      20. Қазақстан Республикасы уәкiлеттi мемлекеттiк органының резидент еместердiң акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн (мемлекеттiң салымдарын) сатып алуымен байланысты операциялары Ұлттық Банкте тiркеледi.
      Тiркелу үшiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган - Шарттың тарабы Ұлттық Банкке өтiнiш (осы Ереженiң 5, 6, 7 қосымшалары) және Шарттың нотариат куәландырған көшiрмесiн ұсынады.
      21. Резидент еместердiң Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздарын сатып алу жөнiндегi операциялары капиталдың халықаралық рыноктарында бастапқы орналастырылуы кезiнде Ұлттық Банкте тiркеледi.
      Тiркелу үшiн эмитент Ұлттық Банкке өтiнiштi (осы Ереженiң 5, 7-қосымшалары) және Шарттың нотариат куәландырған көшiрмесiн ұсынады.
      22. Резидент еместердiң Қазақстан Республикасында шығарылған мемлекеттiк бағалы қағаздарды сатып алу жөнiндегi операциялары филиалда (Ұлттық Банкте) тiркелуге тиiс емес. Орталық депозитарий ай сайын Ұлттық Банкке бағалы қағаздардың бастапқы және қайталама рыноктарында жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасында шығарылған мемлекеттiк бағалы қағаздарымен операциялары бойынша ақпарат ұсынады.
      23. Инвестициялау объектiсi болып табылатын резидент (банктерден басқа) тоқсан сайын, есеп беру тоқсанынан кейiнгi айдың 10-на дейiн тiркелген Шарт бойынша қаражаттың нақты қозғалысын көрсететiн мәлiметтердi филиалға белгiленген нысанда (осы Ереженiң 8-қосымшасы) ұсынады.
      Сонымен бiрге көрсетiлген мәлiметтердiң шынайылығына бақылау жасау мақсатында Ұлттық Банк немесе оның филиалы кеден декларацияларының, клиенттiң есепшоты бойынша үзiндiлердiң, бухгалтерлiк баланстың, қаржы-шаруашылық қызметтiң нәтижелерi туралы есептiң, ақша қозғалысы туралы есептiң және Шарт бойынша қаражаттың нақты қозғалысын растайтын басқа да құжаттардың көшiрмелерiн талап етуге құқылы.
      24. Инвестициялау объектiсi болып табылмайтын резидент (бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушысы) тоқсан сайын, есеп беру тоқсанынан кейiнгi айдың 10-на дейiн тiркелген Шартқа қызмет көрсету туралы мәлiметтердi белгiленген нысанда (осы Ереженiң 9-қосымшасы) ұсынады.
      25. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган тоқсан сайын есеп беру тоқсанынан кейiнгi айдың 10-на дейiн акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн (мемлекеттiң салымдарын) сатуға арналған Шарттың тiркелу орны бойынша осы Шарт жөнiнде бюджетке түсiмдер туралы мәлiметтердi белгiленген нысанда (осы Ереженiң 10-қосымшасы) ұсынады.
      26. Резидент еместердiң қайта инвестициялары осы Ережеге сәйкес тiркелуге тиiс емес.

4-тарау. Капитал қозғалысымен байланысты
басқа да операцияларды тiркеу

      27. Кәсiпорынды жалға алу, жылжымайтын мүлiкке меншiк құқығын төлеу шарттары (кәсiпорындарды тұтастай мүлiктiк кешен ретiнде қоса алғанда) негiзiнде, Сатып алу-сату шарттары негiзiнде резиденттердiң резидент еместерге интеллектуалдық меншiк объектiлерiне ерекше құқық берумен, уақытша иелену құқығын төлеу және тұтастай алғанда кәсiпорынды мүлiктiк кешен ретiнде пайдаланумен байланысты операцияларды тiркеу үшiн резидент филиалға мынадай құжаттарды ұсынады:
      өтiнiш (осы Ереженiң 11-қосымшасы);
      Шарттың нотариат куәландырған көшiрмесi;
      өтiнiш берушiнiң статистикалық карточкасының көшiрмесi;
      еркiн нысанда жасалған тиiстi Шартқа қызмет көрсету туралы уәкiлеттi банктiң растауы (банктердi қоспағанда);
      салық органының өтiнiш берушiнi салық төлеушi ретiнде есепке тұрғызу туралы анықтамасы;
      жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi, жеке тұлғалар үшiн.
      28. Тараптардың бiрi Қазақстан Республикасының уәкiлеттi мемлекеттiк органы болып табылатын резидент еместердiң кәсiпорынды жалдау және жылжымайтын мүлiктi сатып алу-сату шарттары Ұлттық Банкте тiркеледi.
      Тiркелу үшiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган - Шарттың тарабы Ұлттық Банкке өтiнiш (осы Ереженiң 11-қосымшасы) және Шарттың нотариат куәландырған көшiрмесiн бередi.
      29. Резиденттер есеп беру тоқсанынан кейiнгi айдың 10-на дейiн Шарттың тiркелу орны бойынша тiркелген Шарт бойынша қаражаттың нақты қозғалысын көрсететiн мәлiметтердi филиалға белгiленген нысанда (осы Ереженiң 12-қосымшасы) ұсынады.
      Сонымен бiрге ұсынылған есеп беру нысаны бойынша мәлiметтердiң шынайылығына бақылау жасау мақсатында Ұлттық Банк (филиал) клиенттiң есепшоты бойынша үзiндiлердiң немесе Шарт бойынша қаражаттың нақты қозғалысын растайтын басқа да құжаттардың көшiрмелерiн талап етуге құқылы.
      30. Мүлiктiк жалдау шарттары негiзiнде резидент еместердiң жылжымайтын мүлiктi уақытша иелену мен пайдалану құқығын төлеуi (мүлiктiк кешен ретiндегi тұтастай кәсiпорыннан басқа) резидент емес резиденттiң мiндеттемелердi орындауына дейiн 120 күндей бұрын жалдау ақысын төлеген жағдайда тiркелуi тиiс.
      Шартты тiркеу және тiркелген шарт бойынша мәлiметтер ұсыну осы Ереженiң 14-16-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.

5-тарау. Жеке жағдайлар

      31. Қатысушылар (тараптар және үшiншi тұлғалар) бiрнеше резидент болып табылатын Шарттарды тiркеу кезiнде тiркеу куәлiгiнде барлық қатысушылар (кредитор заемшы - төлем жасаушы, кредитор - заемшы - кепiл, инвестор - сатушы инвестициялау объектiсi, инвестор - қаржы делдалы - инвестициялау объектiсi, сатып алушы - сатушы - алушы, сондай-ақ Шарттардың басқа да қатысушылары) көрсетiледi.
      32. Бiрнеше резидент қатысатын Шарттар бойынша осы Ереженiң 4, 7-тармақтарында көзделген мiндеттер резидентке-Шарттың тарабына-қаражат алушыға жүктеледi. Резидент еместен Шарт бойынша қаражатты алушы болып табылатын бiрнеше резидент Шарттың тараптары болған жағдайда үлесiне Шарт сомасының басым бөлiгi келетiн резидентке Шартты тiркеу мiндетi жүктеледi.
      Резиденттер Шартқа тең үлесте қатысқан жағдайда Шартты тiркеуге қатысушы резиденттiң бiрi өтiнiш беруi мүмкiн. Осыған орай барлық резиденттер-Шарттың қатысушыларына тiркеу жөнiндегi мiндет жүктеледi және олар осы талаптың орындалмауына бiрдей жауап бередi.
      Қатысушы-резидентке, филиалға тiркеу туралы бiрiншi өтiнген адамға тiркеу куәлiгi берiледi. Резидент еместiң пайдасына төлем жасаған кезде және/немесе басқа да қатысушы-резиденттер осындай Шарт бойынша резидент еместен қаражат алған кезде уәкiлеттi банкке төлем негiздiлiгiн және/немесе қаражаттың алынуын растайтын құжаттардың көшiрмелерi (оның iшiнде нотариат куәландырған Шарттардың, Ұлттық Банктiң тiркеу куәлiгiнiң көшiрмелерi) ұсынылады.
      Шартты тiркеген қатысушы-резиденттен тiркеу куәлiгiнiң көшiрмесiн алу мүмкiн болмаған жағдайда басқа да қатысушы-резиденттер өздерiнiң заңды мекен-жайы бойынша тiркеу куәлiгiнiң көшiрмесiн ұсыну туралы еркiн нысандағы жазбаша өтiнiш бере алады.
      Осы Ереженiң 4, 8, 9, 10 немесе 12-қосымшаларында көрсетiлген мәлiметтердi ұсыну мiндетi тiркеу куәлiгiнiң түпнұсқасын алған резидентке жүктеледi. Тiркеу куәлiгiнiң түпнұсқасын алған резиденттiң жазбаша келiсiмiмен үшiншi тарап-резидент (төлем жасаушы) тиiстi нысандағы тоқсан сайынғы мәлiметтердi ұсынуға жауапкершiлiктi өзiне алуы мүмкiн, бұл туралы ол жазбаша нысанда өзiнiң заңды мекен-жайы бойынша филиалға хабар бередi.

6-тарау. Қорытынды ережелер

      33. Тiркелген Шарттар бойынша шынайы және толық статистикалық есепке алуды қамтамасыз ету мақсатында Ұлттық Банк апта сайын уәкiлеттi банктерге және Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк Кiрiс министрлiгiнiң Кеден комитетiне (қаражаттың тауар түрiнде ауысуын көздейтiн мәмiлелер бөлiгiнде) тiркеу нөмiрiн, күнiн, резидент-мәмiле қатысушысының атауын, Шарттың сомасын, өтiнiш беру күнiне Шарт бойынша түсiмдер сомасын, өтiнiш беру күнiне резидент борышы негiзгi сомасының қалдығын көрсете отырып (кредиттер және экспорт-импорт мәмiлелерiн кредиттеуi бойынша) жаңадан берiлген және күшi жойылған тiркеу куәлiктерi туралы ақпаратты ұсынады.
      Екiншi деңгейдегi банктер Ұлттық Банкке тiркелген Шарттар бойынша қаражаттың қозғалысы туралы ақпаратты ай сайын ұсынады (осы Ереженiң 13-қосымшасы).
      34. Капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тiркеу тiркелген операциялар бойынша қатысушылардың мiндеттемелерiне қатысты Ұлттық Банк тарапынан қандай да бiр мiндеттемелерсiз жүзеге асырылады.
      Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің бар болуы Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерінің нормаларын бұзуға жауапкершіліктен босату үшін негіздеме болып табылмайды.
      35. Осы Ережені бұзғаны үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қолданылады.
      36. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шешіледі.

      Төраға

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
қозғалысымен байланысты валюталық
операцияларды тiркеу ережесiне
1-қосымша           

ТIРКЕУ КУӘЛIГI N

      Осы арқылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мына елдер
арасында жасалған
1) _________________________________________________________________
   (резиденттің атауы, уәкілетті тұлға, қызмет көрсетуші банк)    
____________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________
              (резидент еместiң атауы, елi, уәкiлеттi тұлға)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________                      (құжаттың атауы, номерi, күнi)
____________________________________________________________________
негiзiнде жүзеге асырылған капитал қозғалысымен байланысты
операцияны тiркеу туралы куәландырады.
Шарттың жалпы сомасы_______________________________________________
                                   (санмен және жазумен)
Мерзiмi "___" _________________ 20___ ж. дейiн
____________________________________________________________________                            (мәмiленi жiктеу)
___________________________________________үшiн арналған
Шарттың валютасы ______________________
Бағалы қағаздарды сатып алу түрiнде жүзеге асырылатын мәмiлелер үшiн
Бағалы қағаздар түрi _______________________________________________
Эмитенттiң атауы __________________________________________________
Эмиссияның мемлекеттiк тiркелу күнi мен нөмiрi (ұлттық
бiрегейлендiру нөмiрiнiң/ұлттық бiрегейлендiру нөмiрлерiнiң берiлген
күнi)______________
____________________________________________________________________
Бағалы қағаздардың саны____________________________________________
                                   (санмен және жазумен)
Ескерту_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Тiркелген күн "___" ____________ 200___ ж.
Бұл тiркеу осы операция жөнiнде Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкi тарапынан қандай да болмасын мiндеттемелерсiз жасалды.
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi облыстық
филиалының директоры/директордың орынбасары _________   ___________
                                             (аты-жөнi)       (қолы)

                                                            Мөр орны

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
қозғалысымен байланысты валюталық
операцияларды тiркеу ережесiне
2-қосымша           

ШАРТТЫ ТIРКЕУГЕ АРНАЛҒАН
ӨТIНIШ

_________________________________________ОКПО коды _________________
 (өтiнiш берушiнiң атауы немесе толық аты)

"____" __________ 200__ ж. N ______ Шарт___________________________
____________________________________________________________________                  (кредиттiң мақсаты және арналуы)
____________________мерзiмге жасалды.

Шартқа қосымша мынадай құжаттар ұсынылды
1.__________________________________________________________________
            (құжаттың атауы, номерi, ресiмделген күнi)
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________
Резидент____________________________________________________________
  (атауы, заңды тұлғалар үшiн - уәкiлеттi адамдардың толық аты мен
____________________________________________________________________
лауазымдары; жеке адамдар үшiн - аты-жөнi; толық мекен-жайы, салық ____________________________________________________________________
 төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, банктiк деректемелерi, телефоны, факсы)
Резидент емес_______________________________________________________
         (атауы, заңды тұлғалар үшiн - уәкiлеттi тұлғалардың толық
____________________________________________________________________
 аты-жөнi және лауазымдары; жеке тұлғалар үшiн - аты жөнi; толық
____________________________________________________________________
           мекен-жайы, банктiк деректемелерi, телефоны, факсы)
Шарттың сомасы_____________________________________________________
                     (Шарт валютасында сомасы санмен және жазумен)
____________________________________________________________________
Шарттың валютасы ______________________________________________
Өтiнiш беру күнiне Шарт бойынша _____________________________ түсті.
                            (Шарт валютасымен мың өлш. бiрлiгi)
Өтiнiш беру күнiне _____________борыштың негiзгi сомасының қалдығы.
            (Шарт валютасымен мың өлш. бiрлiгi)

Ұлттық Банктің осы шарт бойынша бұрын_____________________
берілген тіркеу куәліктерінің номерлері___________________
Резидент емес-кредитордың резидент-заемшыға қатынасы (белгілеу
керек) __________ тікелей шетелдік инвестор __________ шетелдік
еншілес немесе қауымдасқан ұйым__________ басқалары
Кредитті пайдаланғаны үшін жылдық __________ сыйақы (мүдде)
ставкасы (процент ставкасы өзгермелі болған жағдайда оның есептелу
базасы мен маржасының мөлшері көрсетіледі) 
Басқа талаптар_____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы:
______________________________  _________________ __________________
           (лауазымы)                (Аты-жөні)              (Қолы)
 "____" _______________ 200___ж.                        Мөр орны

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
қозғалысымен байланысты валюталық
операцияларды тiркеу ережесiне
3-қосымша

 _____ жылғы _____N______ Шарт бойынша
қаражат түсiмiнiң және берешектi өтеу кестесi

                                                       (мың бiрлiк)

Резидентке кредит бойынша   Резиденттiң кредитке қызмет көрсету бойынша
    қаражаттың түсiмi                      төлемдерi

 күні          сомасы        күні          негiзгi        сыйақы төлеу
                                          борышты өтеу
__________________________________________________________________________
   А               1           Б             2                   3
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ЖИЫНТЫҒЫ                    ЖИЫНТЫҒЫ
__________________________________________________________________________
олардың iшiнде,           олардың iшiнде,  
өтiнiш беру күнiне       өтiнiш беру күнiне
__________________________________________________________________________

Бас бухгалтер ________________                          _________________
                (аты-жөнi)                                    (қолы)

"____" ___________ 200__ ж.                                 Мөр орны

                         Толтыру жөнiнде нұсқаулар

 
      Кестеде резиденттiң қаражатты алуы (түсуi) және оның тiркелген Шарт бойынша Шарт валютасындағы берешегiн өтеуi туралы ақпарат көрсетiледi.
      А бағанында қаражаттың ақша нысанында, сол сияқты тауар, жұмыс, қызмет (резидент еместердiң импорт мәмiлелерiн кредиттеуi кезiнде) нысанында нақты немесе болжалды (болашақта) түсу күнi, ал 1 бағанда - түсiмдер сомасы көрсетiледi.
      Берешекке қызмет көрсету жөнiндегi төлемдер (ақша, сол сияқты басқа да нысандарда) Б, 2, 3-бағандарда көрсетiледi. Б бағанында - нақты немесе болжалды (болашақта) төлем жасалатын күн. 2 және 3-бағандарда - тиiсiнше негiзгi борышты өтеу және сыйақы төлеу.
      Резидент аванстық төлем жасаған жағдайда тиiстi төлем жасалған күн мен соманы Б және 2-бағандарда көрсету керек.
      Тiркеуге өтiнiш берiлген сәтке дейiн жүргiзiлген валюталық операциялардың жалпы сомасын тиiстi бағанның "олардың iшiнде, өтiнiш беру күнiне" жолдарында көрсету керек.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
қозғалысымен байланысты валюталық
операцияларды тiркеу ережесiне
3-қосымша

Кредиттi игеру және қызмет көрсету туралы мәлiметтер

                       200__ ж.________тоқсан
________________________                   ОКПО коды ___________________
  (резиденттiң атауы)
________________________                   Ұлттық Банк тiркеу куәлiгiнiң
(резидент еместiң атауы)                   номері ______________________
________________________                   берiлген күнi ______________
(Шарт валютасының атауы)

Ұлттық Банктiң қолданыстағы лицензияларының номерлерi ___________________
Мәмiле паспортының номерi        ________________________              

                                                        (мың өлш.бiрлiгi)
__________________________________________________________________________
жол коды  А. Есеп беру кезеңiнiң басындағы берешек
__________________________________________________________________________
  1.      Негiзгi борыштың қалдығы,
  1а      оның iшiнде: негiзгi борышты өтеу бойынша мерзiмi өткен
          төлемдер
  2.      сыйақы төлеу бойынша мерзiмi өткен төлемдер
  3.      мерзiмi өткен комиссиялық және басқа төлемдер
  4.      мерзiмi өткен төлемдер үшiн төленбеген айыппұлдар
  5.      Барлығы ((1)+(2)+(3)+(4))   
__________________________________________________________________________
           Б. Тоқсан ішіндегі операциялар    
__________________________________________________________________________

  6.      Кредит бойынша алынған қаражат:
  7.      оның iшiнде ақша түрiндегi
  8.      негiзгi борышты өтеу есебiне есептелгенi
  9.      төленуге жататын сыйақы
  9а      есептелген сыйақы - барлығы
  10.     оның iшiнде: капиталдандыруға жататыны
  11.     есептелген комиссиялық төлемдер
  12.     мерзiмi өткен төлемдер үшiн есептелген өсiмпұлдар
  13.     негiзгi борышты өтеу
  14.     оның iшiнде ақша түрiндегi
  15.     төленген сыйақы
  16.     төленген комиссиялық және басқа төлемдер
  17.     мерзiмi өткен төлемдер үшiн төленген айыппұлдар
  18.     Берілген аванстар (алдын ала төлем)
  19.     Борышты есептен шығару
  20.     Кредиттiң күшiн жою
  21.     Борыштың құрылымын өзгерту
  22.     Барлығы төлемдер ((13)+(15)+(16)+(17)+(18))
__________________________________________________________________________

       В. Есеп беру кезеңiнiң аяғындағы берешек
__________________________________________________________________________
  23.     Негізгі борыштың қалдығы ((1)+(6)+(10)-(13)-(18)-(19)-(21))
  23а     оның iшiнде: негiзгi борышты өтеу бойынша мерзімі
          өткен төлемдер ((1а)+(18)-(13))
  24.     сыйақы төлеу бойынша мерзiмi өткен төлемдер ((2)+(9)-15))
  25.     мерзiмi өткен комиссиялық және басқа төлемдер ((3)+(11)-(16))
  26.     мерзiмi өткен төлемдер үшiн төленбеген айыппұлдар((4)-(12)-(17))
  27.     Барлығы борыш сомасы (23)+(24)+(25)+ 26))
__________________________________________________________________________
Ескерту
__________________________________________________________________________

Бас бухгалтер _______________ _______________             _______________
                (аты-жөнi)                                    (қолы)
Орындаушы ______________________________
            (аты-жөнi, телефоны)
                                                              Мөр орны
"____" _______________ 200__ ж.

                4-қосымшаны толтыру жөнiнде нұсқаулар
 
      "Кредиттi игеру және қызмет көрсету туралы мәлiметтерде" Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң резидент еместердiң экспорт-импорт мәмiлелерiн кредиттеуiне байланысты және Ұлттық Банктiң облыстық филиалында тiркелген кредиттердi алу, есеп айырысуды жүргiзу нысанында Шарттың негiзiнде туындайтын мiндеттемелерiнiң жағдайы көрсетiледi.
      Мәлiметтер әрбiр тiркелген Шарт бойынша Шарт валютасының мың өлшем бiрлiгiмен жеке-жеке толтырылады.
      ОКПО коды (жеке тұлғалар үшiн - салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi), резидент-заемшы мен резидент емес-кредитордың атаулары, Шарт валютасының атауы, Ұлттық Банктiң тiркеу куәлiгiнiң номерi мен берiлген күнi толтырылады.
      Ұлттық Банктiң осы Шарт бойынша валюта құндылықтарын пайдалануға байланысты операцияларды жүргiзуге берген лицензиясы болған жағдайда қолданылатын лицензиялардың номерлерi көрсетiледi.
      Тауар нысанында жасалатын экспорт немесе импорт операциялары бойынша мәмiле паспорты болған жағдайда Қазақстан Республикасындағы экспорт-импорт бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа сәйкес берiлген мәмiле паспортының номерi көрсетiледi.
      А бөлiмiнде есеп беру кезеңiнiң басындағы берешек жағдайы көрсетiледi (1-5 жолдар). Мұндайда 1-5 жолдар бойынша көрсеткiштердiң мәнi тиiсiнше есеп беруден алдыңғы кезеңге 2327 жолдардың көрсеткiштерiне тең болады.
      Б бөлiмiнде есеп беру тоқсанында жасалған операциялар көрсетiледi.
      6-жолда есеп беру кезеңiнде алынған (республикаға келiп түскен) кредит қаражатының сомасы, оның iшiнде ақша түрiндегiсi (7-жол) көрсетiледi.
      8-жолда негiзгi борышты өтеу бойынша есептелген төлемдер көрсетiледi.
      9-жолда - Шарт талаптары бойынша есеп беру кезеңiнде төленуге тиiстi сыйақы сомасы көрсетiледi.
      9а жолда есеп беру кезеңiнде есептелген сыйақы төлемдерi көрсетiледi.
      10-жолда есеп беру кезеңiнде капиталдандыруға жататын (шарт талаптарына сәйкес соманы негiзгi борышқа жатқызу) есептелген сыйақының (9а-жол) жалпы көлемiнен сыйақы көрсетiледi.
      11 және 12-жолдарда - мiндеттемелер, тәуекел, басқару, сақтандыру сыйлықақысы және Шартта көзделген басқа да төлемдер үшiн есептелген комиссиялық төлемдер көрсетiледi.
      13-жолда негiзгi борышты өтеу бойынша нақты жасалған төлемдер көрсетiледi.
      14-17-жолдарда сыйақыны, комиссиялық және айыппұл төлемдерiн өтеу бойынша нақты жасалған төлемдер көрсетiледi.
      18-жолда кредит қаражатының есебiне, тауар-материалдық қорларды жеткiзуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берiлген аванстар көрсетiледi.
      Борышты есептен шығару (19-жол) - заемшы алған (толық немесе iшiнара), бiрақ өтемеген кредит қаражатын кешу, яғни заемшының кредитор кешкен берешегiнiң сомасы.
      Кредиттiң (заемның) күшiн жою (20-жол) - заемшы алмаған игермеген кредит қаражатының бiр бөлiгiн азайту көлемi, яғни Шартта көзделген кредит қаражатының сомасын азайту.
      22-жолда = (13-жол+14-жол+15-жол+16-жол+17-жол+18-жол) есеп беру кезеңiнде Шарт бойынша жасалған төлемдердiң жалпы сомасы көрсетiледi.
      В бөлiмiнде есеп беру кезеңiнiң аяғындағы берешек жағдайы көрсетiледi (23-27 жолдар). Мұндайда есеп беру кезеңiнiң аяғындағы негiзгi борыштың қалдығына (23-жол) есеп беру кезеңiнде капиталдандыруға жататын сыйақы кiредi (23-жол=1-жол+6-жол+10-жол, 14-жол, 18жол, 19-жол, 21-жол).
      Есепке толтырылған күнiн, орындаушының аты-жөнi мен телефон номерiн көрсете отырып бас бухгалтер қол қояды.
      Көрсетiлген мәлiметтердiң шынайылығын растайтын құжаттарды ұсынған кезде құжаттардың атауын, саны мен сомасын атап өту керек, алшақтық болған жағдайда қысқаша анықтама беру қажет.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
қозғалысымен байланысты валюталық
операцияларды тiркеу ережесiне
5-қосымша

ШАРТТЫ ТIРКЕУГЕ
ӨТIНIШ

кiм ______________________________________ ОКПО коды ____________________
 (өтiнiш берушiнiң атауы немесе толық аты)
"___" __________ ж. N ___ Шарт __________________________________________
                                        (экономика секторы және
_________________________________________________________________________
                     инвестицияның мақсаты)
Шартқа қосымша ретiнде мынадай құжаттар ұсынылды:
1. ______________________________________________________________________
                 (құжаттың атауы, номерi, ресiмделген күнi)
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
Инвестициялау объектiсi _________________________________________________
                     (атауы, заңды тұлғалар үшiн - уәкiлеттi тұлғалардың
_________________________________________________________________________
     толық аты мен лауазымдары; жеке тұлғалар үшiн - аты-жөні; толық
_________________________________________________________________________
   мекен-жайы, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, банктiк деректемелерi,
_________________________________________________________________________
                          телефоны, факсы)
Инвестор ________________________________________________________________
        (атауы, заңды тұлғалар үшiн - уәкiлеттi тұлғалардың толық аты мен
_________________________________________________________________________
 лауазымдары; жеке тұлғалар үшiн - аты-жөнi, толық мекен-жайы, банктiк
_________________________________________________________________________
                  деректемелерi, телефоны, факсы)
Инвестордың экономика секторы _________________________________
Шарттың сомасы ______________________________________________
                  (Шарт валютасында санмен және жазумен)
Шарттың валютасы ______________________________________________
Операция түрi (Ұлттық Банк белгiлейдi): тiкелей инвестициялар ___________
                              портфельдiк инвестициялар __________________
Өтiнiш берушiнiң уәкiлеттi тұлғасы:
____________________  _____________________  ______________________    
    (лауазымы)            (аты-жөнi)                (қолы)
                                                   Мөр орны
"___" _________ 200__ ж.

_________________________________________________________________________

Өтiнiш оған қоса берiлетiн 1 немесе 2-қосымшалармен ғана қарауға
қабылданады

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
қозғалысымен байланысты валюталық
операцияларды тiркеу ережесiне
6-қосымша 

Өтiнiшке 1-қосымша Қазақстан Республикасына бағалы қағаздарды сатып алудан басқа инвестицияларды жүзеге асырумен байланысты операцияларды тiркеуге өтiнiш беру кезiнде толтырылады

1. Шарттың атауы, номерi, күнi ___________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Қатысушы тараптар:
Резидент__________________________________________________________________
     (атауы, заңды тұлғалар үшiн - уәкiлеттi тұлғалардың толық аты-жөнi
__________________________________________________________________________
      мен лауазымдары; жеке тұлғалар үшiн - аты-жөнi; толық мекен-жайы,
__________________________________________________________________________
  салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, банктiк деректемелерi, телефоны, факсы)
Резидент емес_____________________________________________________________
             (атауы, заңды тұлғалар үшiн - уәкiлеттi тұлғалардың толық
__________________________________________________________________________
      аты-жөнi мен лауазымдары; жеке тұлғалар үшiн - аты-жөнi; толық
__________________________________________________________________________
               мекен-жайы, банктiк деректемелерi, телефоны, факсы)
3. Операцияның мәнi_______________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Шарт сомасы___________________________________________________________
                        (Шарттың валютасында санмен, жазумен)
5.________________________________________________________________________
             (Шарттың валютасында төлемдердiң күнi және сомасы)
_______________________________Шарт бойынша өтiнiш беру күнiне келiп түстi
6. Инвестициялау объектiсiнiң жарияланған жарғылық капиталы ______________
__________________________________________________________________________
(құрылтай құжаттары бойынша валюта сомасы мен атауы, санмен және жазумен)
7. Өтiнiштi толтыру күнiне инвестициялау объектiсiнiң жарияланған жарғылық капиталы_________________________________________________________
  (қаржылық есеп беру деректерi бойынша валюта сомасы мен атауы, санмен 
 және жазумен)
8. Инвестордың инвестициялау объектiсiнiң жарғылық капиталындағы үлесi:
__________________________________________________________________________             Құрылтай құжаттары бойынша   Өтiнiштi толтыру күнiне төленген
             жарғылық капитал             жарғылық капитал
Инвестордың
_______________________________________________________________
  атауы     %-   Құны Шарттың валютасында   %-   Құны Шарттың
            пен  мың өлшем бiрлiгiмен       пен  валютасында мың өлшем
                 көрсетiледi                     бiрлiгiмен көрсетiледi
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Қосымша ақпарат: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
қозғалысымен байланысты валюталық
операцияларды тiркеу ережесiне
7-қосымша 

Өтiнiшке 2-қосымша

Бағалы қағаздарды сатып алу нысанында жүзеге асырылатын капитал
қозғалысымен байланысты операцияларды тiркеуге өтiнiш беру кезiнде
толтырылады.

1. Шарттың атауы, номерi, күнi ___________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Қатысушы тараптар:
Резидент__________________________________________________________________
     (атауы, заңды тұлғалар үшiн - уәкiлеттi тұлғалардың толық аты-жөнi __________________________________________________________________________
      мен лауазымдары; жеке тұлғалар үшiн - аты-жөнi; толық мекен-жайы, __________________________________________________________________________
  салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, банктiк деректемелерi, телефоны, факсы)
Резидент емес _____________________________________________________________
             (атауы, заңды тұлғалар үшiн - уәкiлеттi тұлғалардың толық
__________________________________________________________________________
       аты-жөнi мен лауазымдары; жеке тұлғалар үшiн - аты-жөнi; толық
__________________________________________________________________________
               мекен-жайы, банктiк деректемелерi, телефоны, факсы)
3. Эмитент _______________________________________________________________
4. Бағалы қағаздардың түрi _______________________________________________
5. Операцияның мәнi ______________________________________________________
6. Бағалы қағаздың 1 данасының нақты құны ________________________________
                                              (валюта сомасы мен атауы)
7. Бағалы қағаздардың саны _______________________________________________
                                        (санмен және жазумен)
эмитенттiң жарғылық капиталында олардың нақты үлесi, %) __________________
8. Шарт сомасы____________________________________________________________
                      (Шарттың валютасында санмен, жазумен)
9.____________________________ Шарт бойынша өтiнiш беру күнiне келiп түстi
_________________________________________________________________________
           (Шарттың валютасында төлемдердiң күнi және сомасы)
10. Бағалы қағаздар эмиссиясын тiркеу, ұлттық бiрегейлендiру нөмiрiн
(ұлттық бiрегейлендiру нөмiрлерiн) беру _________________________________
_________________________________________________________________________
            (күнi, тiркеу номерi, ұлттық бiрегейлендiру нөмiрi)
11.  Инвестициялау объектiсiнiң жарияланған жарғылық капиталы ___________
__________________________________________________________________________
(құрылтай құжаттары бойынша валюта сомасы мен атауы, санмен және жазумен)
12. Өтiнiштi толтыру күнiне инвестициялау объектiсiнiң төленген
жарғылық капиталы_________________________________________________________
  (қаржылық есеп беру деректерi бойынша валюта сомасы мен атауы, санмен   
  және жазумен)
13. Инвестордың инвестициялау объектiсiнiң жарғылық капиталындағы үлесi:
__________________________________________________________________________
             Құрылтай құжаттары бойынша   Өтiнiштi толтыру күнiне төленген
             жарғылық капитал             жарғылық капитал
Инвестордың _______________________________________________________________
  атауы     %-   Құны Шарттың валютасында   %-   Құны Шарттың
                 мың өлшем бiрлiгiмен            валютасында мың өлшем
                 көрсетiледi                     бiрлiгiмен көрсетiледi
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. Қосымша ақпарат: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

                                   Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
                                   Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
                                   N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
                                   қозғалысымен байланысты валюталық
                                   операцияларды тiркеу ережесiне
                                   8-қосымша                    

                          200__ ж._____ тоқсан үшiн

     шетелдiк тiкелей және портфельдiк инвестициялар бойынша мәлiметтер

_________________________               ОКПО коды ____________________
(резиденттiң атауы)  
                                        Ұлттық Банктiң тiркеу
_________________________               куәлiгiнiң номерi_____________
(резидент еместiң атауы)
_________________________               берiлген күнi__________________
(Шарт валютасының атауы)
                                                       мың АҚШ доллары
___________________________________________________________________________
       Көрсеткiштiң атауы                  Жолдың     Есептi кезеңдегi
                                            коды   операциялар, оның iшiнде
                                                     әрбiр инвестор бойынша
                                                  ________________________
                                                    1 Инвестор 2 Инвестор
___________________________________________________________________________
Тiкелей инвестициялар, барлығы:              10
((11)+(17))
1) жарғылық капиталға салым (акцияларды      11
сатып алу) ((12)+(13)+(14)+(15)+(16)
оның iшiнде:
а) ақша (акцияларды сатып алуды қосқанда)    12
б) жабдықтар, тауарлар және т.б.             13
в) материалдық емес активтер                 14
г) кредиттер (несиелер, заемдар) бойынша     15
берешектi акцияларға немесе (және) жарғылық
капиталға қатысу үлесiне айырбастау
д) жарғылық капиталға дивидендтердi есепке   16
алу түрiнде
2) жылжымайтын мүлiктi немесе мүлiктiк       17
кешендi сатып алу
Портфельдiк инвестициялар, барлығы           20
((21)+(22)+(23))
1) акциялар                                  21
2) облигациялар                              22
3) басқалары (талдама жасаңыз)               23
Тiкелей инвестициялардың кiрiсi - барлығы:   30
((31)+(32))
1) төленген дивидендтер                      31
2) қайта инвестицияланған таза кiрiс (шығын) 32
Портфельдiк инвестициялардың кiрiсi -        40
барлығы ((41)+(42))
1) акциялар бойынша төленген дивидендтер     41
2) басқа да бағалы қағаздар бойынша          42
есептелген кiрiстер (сыйақы)
        олардың iшiнде төленгенi             43
___________________________________________________________________________
Анықтама үшiн:
1. Есептi тоқсанның аяғына резидент-заңды тұлғаның жарияланған жарғылық
капиталы___________________________________________________________________
(құрылтай құжаттары бойынша валютаның сомасы мен атауы, санмен және
жазумен)
2. Есептi тоқсанның аяғына резидент-заңды тұлғаның төлеген жарғылық
капиталы___________________________________________________________________
(қаржылық есеп беру деректерi бойынша валютаның сомасы мен атауы, санмен
және жазумен)
3. Есептi кезең аяғының жағдайы бойынша резидент-заңды тұлғаның жарғылық
капиталындағы шетелдiк инвестордың (инвесторлардың) үлесi:
___________________________________________________________________________
                Құрылтай құжаттары бойынша    Төленген жарғылық капитал
                жарғылық капитал
Инвестордың _______________________________________________________________
атауы        %-  Құны Шарттың валютасында     %-      Құны Шарттың
            пен  мың өлшем бiрлiгiмен        пен  валютасында мың өлшем
                 көрсетiледi                      бiрлiгiмен көрсетiледi
___________________________________________________________________________
Бас бухгалтер _______________________   _______________________
                    (аты-жөнi)                   (қолы)
Орындаушы ______________________________________
                 (аты-жөнi, телефоны)

"___" __________20__ ж.                     

                                                Мөр орны

                         Толтыру жөнiнде нұсқаулар

 
      Мәлiметтерде есептi тоқсандағы Қазақстан Республикасына тiкелей және портфельдiк инвестициялар нысанындағы капитал қозғалысымен байланысты операцияларды көздейтiн Шарттар негiзiнде туындайтын Қазақстан Республикасының резидентi ұйымының (кәсiпорынның) мiндеттемелерiнiң өзгерiстерi бойынша ақпарат көрсетiледi. Сонымен қатар осындай операциялар бойынша резидент еместерге тиесiлi кiрiстер туралы ақпарат көрсетiледi.
      Резиденттiң жарғылық капиталында инвесторлардың қатысу үлесi туралы жалпы мәлiметтер анықтама бөлiгiнде көрсетiледi.
      Тiкелей және портфельдiк инвестициялар туралы мәлiметтерде (12-15, 17, 21-23 жолдары) резидент еместердiң резиденттерден жарғылық капиталдың немесе жылжымайтын мүлiктiң және борыштық бағалы қағаздардың үлесiн сатып алуы, сондай-ақ олардың қайта сатуы (және борыштық бағалы қағаздар болса өтеуi, акциялардан басқа) көрсетiлуi қажет. Соңғы операция жағдайында, мәлiметтер терiс белгiмен қойылады.
      Тiкелей және портфельдiк инвестициялар бойынша төленген дивидендтер (тиiсiнше 31, 41 жолдар) олардың нақты төлену күнi бойынша көрсетiледi. Қайта инвестицияланған таза кiрiс (шығын) тiкелей инвестордың жарғылық капиталдағы үлесiне сәйкес көрсетiледi. Шығындар терiс белгiмен көрсетiледi.
      Есептi кезеңдегi операциялар олардың нақты құны бойынша көрсетiледi. Өзге валютада көрсетiлген деректер операция жүргiзiлу күнiне Ұлттық Банктiң ресми бағамдарын ескере отырып АҚШ долларына ауыстырылады.
      Көрсетiлген мәлiметтердiң сенiмдiлiгiн растайтын құжаттарды ұсынған кезде құжаттардың атауын, саны мен сомасын атап көрсету керек, айырмашылықтар болған жағдайда қысқаша анықтама беру қажет.

                                   Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
                                   Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
                                   N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
                                   қозғалысымен байланысты валюталық
                                   операцияларды тiркеу ережесiне
                                   9-қосымша                    

                          200__ ж.___ тоқсан үшiн
          ___ ж. _________ N __ Шартқа қызмет көрсету туралы мәлiметтер 

________________________              ОКПО коды ______________________
(резиденттiң атауы)
                                      Ұлттық Банктiң тiркеу
________________________              куәлiгiнiң номерi_______________
(резидент еместiң атауы)
                                      берiлген күнi___________________
___________________________________________________________________________
Жол                     Көрсеткiштiң атауы                            мың
коды                                                                 теңге
___________________________________________________________________________
1.    Есептi кезеңнiң басына шарт бойынша ақша есеп айырысу.
      ларының сальдосы
2.    Клиенттен кезең iшiнде ақша қаражатының келiп түсуi
3.    Бағалы қағаздарды сатудан (өтеуден) ақша қаражатының
      түсуi, оның iшiнде:
3.1   акциялар
3.2   басқа да бағалы қағаздар
4.    Бағалы қағаздарды нақты ұстауға қабылдау
5.    Инвестициялық кiріс, оның iшiнде:
5.1   дивидендтер
5.2   сыйақы
5.3   басқа да кiрiс
6.    Барлығы ақша қаражаты ((1)+(2)+(3)+(4)+(5))
7.    Бағалы қағаздарды сатып алуға ақша қаражаты игерiлдi,
      оның iшiнде:
7.1.  акциялар
7.2   басқа да бағалы қағаздар
8.    Брокерлiк сыйақы
9.    Төлем жасау көзiндегi табыс салығы
10.   Бағалы қағаздарды сатудан (өтеуден) клиентке аударымдар
11.   Басқа да шығыстар
12.   Барлығы шығыстар ((7)+(8)+(9)+(10)+(11))
13.   Есептi кезеңнiң аяғына шарт бойынша ақша есеп айырысу.
      ларының сальдосы ((6)-(12))
___________________________________________________________________________
Анықтама үшiн: Шетелдiк инвестор және оның мәртебесi туралы жалпы
мәлiметтер
1. Инвестордың атауы ______________________________
2. Елi ______________________________
3. Қазақстандық инвестициялау объектiлерi туралы мәлiметтер:
___________________________________________________________________________
N   Инвестициялау       Бағалы қағаздың ұлттық   Есептi кезеңнiң аяғына
    объектiсiнiң атауы  бiрегейлендiру нөмiрi    инвестициялау объектiсiнiң
                                                 жарғылық капиталындағы   
                                                 үлесi, %-пен
___________________________________________________________________________
А        Б                      1                           2
___________________________________________________________________________
1.
___________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________
3.
___________________________________________________________________________

Бас бухгалтер  ______________________               ______________________
                   (аты-жөнi)                                (қолы)
Орындаушы _____________________________
             (аты-жөнi, телефоны)
                                                           Мөр орны

                       Толтыру жөнiнде нұсқаулар

 
      Мәлiметтерде қазақстандық эмитенттердiң бағалы қағаздарымен операцияларды, сондай-ақ есептi кезеңдегi ақша қозғалысы мен инвестициялық кiрiстi жүзеге асыруға Шарттар жасалған клиент-резидент еместердiң есепшоттарындағы кезеңнiң басы мен аяғындағы қалдықтары бойынша ақпарат көрсетiледi.
      Қаражаттың түсiмiне мыналар кiредi: клиенттерден, бағалы қағаздарды сатудан (өтеуден) түсiмдер, инвестициялық кiрiс. Төлемдер бағалы қағаздарды сатып алуға, брокерлiк сыйақыға, биржа шығыстарына, табыс салығын төлеуге жұмсалған ақша сомаларынан, клиенттiң бағалы қағаздарды сатудан түскен аударымдардан және басқа да шығыстардан тұрады.
      Деректердi мың теңгемен көрсеткен жөн. Басқа да валюталарда көрсетiлген деректер операция жасау күнгi Ұлттық Банктiң ресми бағамы бойынша теңгеге аударылады. Анықтама бөлiгiнде инвестор және бағалы қағаздар инвесторы сатып алатын қазақстандық инвестициялау объектiлерi-эмитенттер туралы мәлiметтер көрсетiледi. Әрбiр эмитент-резидент бойынша мыналар көрсетiледi:
      а) бағалы қағаздың ұлттық бiрегейлендiру нөмiрi;
      б) осы бағалы қағаздар акциялар болған жағдайда инвестордың жарғылық капиталға қатысу үлесi.

                                   Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
                                   Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
                                   N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
                                   қозғалысымен байланысты валюталық
                                   операцияларды тiркеу ережесiне    
                                   10-қосымша

                          200__ ж.___ тоқсан үшiн

          ___ ж. _________ N __ Шартқа қызмет көрсету туралы мәлiметтер

________________________              ОКПО коды ______________________
(резиденттiң атауы)
                                      Ұлттық Банктiң тiркеу
________________________              куәлiгiнiң номерi_______________
(резидент еместiң атауы)
________________________
(Шарт валютасының атауы)              берiлген күнi___________________
___________________________________________________________________________
1.   Инвестициялау объектісі
2.   Акциялардың мемлекеттiк пакетiнiң
     (мемлекет салымының) мөлшерi
3    Сатып алушы-резидент емес
4.   Сатып алушы тұрғылықты жерiнiң елi
5.   Сату бағасы (Шарттың валютасында мың
     бiрлiк)
6.   Есептi кезеңде төлендi (мың АҚШ доллары)
7.   Инвестициялық мiндеттемелер, барлығы
     (Шарттың валютасында мың бiрлiк)
8.   Инвестициялық мiндеттемелердiң орындалу
     мерзiмi
___________________________________________________________________________
Бас бухгалтер _______________________   _______________________
                  (аты-жөнi)                     (қолы)
Орындаушы _______________________
          (аты-жөнi, телефоны)
                                                     Мөр орны
"___" ____________200__ж.

                         Толтыру жөнiнде нұсқаулар

     Мәлiметтерде резидент еместерге акциялардың мемлекеттiк пакетiн
(мемлекет салымын) сатуға арналған тiркелген Шарт бойынша бюджетке
түсiмдер және инвестициялық мiндеттемелер көлемi туралы ақпарат
көрсетiледi.
     Есептi кезеңде төленген ақша сомасы бюджетке келiп түсетiн
түсiмдердiң нақты көлемiн көрсетедi. Басқа да валюталарда көрсетiлген
деректер операция жасау күнгi Ұлттық Банктiң ресми бағамы бойынша АҚШ
долларына аударылады.

                                   Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
                                   Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
                                   N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
                                   қозғалысымен байланысты валюталық
                                   операцияларды тiркеу ережесiне    

                                   11-қосымша

                           ШАРТТЫ ТIРКЕУГЕ АРНАЛҒАН

                                  ӨТIНIШ

_________________________________________   ОКПО коды_________________
(өтiнiш берушiнiң атауы немесе толық аты)
"___" ____________200__ж. N ___ Шарт __________________________________
_______________________________________________________________________
                     (мақсаты және арналуы)
__________________мерзiмге жасалды.
Шартқа қосымша мынадай құжаттар ұсынылды
1. _____________________________________________________________________
              (құжаттың атауы, нөмiрi, ресiмделген күнi)
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
Резидент _______________________________________________________________
       (атауы, заңды тұлғалар үшiн - уәкiлеттi адамдардың толық аты мен
________________________________________________________________________  
  лауазымдары; жеке адамдар үшiн - аты-жөнi; толық мекен-жайы, салық
________________________________________________________________________  
   төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, банктiк деректемелерi, телефоны, факсы)
Резидент емес___________________________________________________________
             (атауы, заңды тұлғалар үшiн - уәкiлеттi тұлғалардың толық    
________________________________________________________________________  
     аты-жөнi және лауазымдары; жеке тұлғалар үшiн - аты жөнi; толық
________________________________________________________________________  
            мекен-жайы, банктiк деректемелерi, телефоны, факсы)
Шарттың сомасы__________________________________________________________
                    (Шарт валютасында сомасы санмен және жазумен)
________________________________________________________________________
Шарттың валютасы __________________________________________
Өтiнiш беру күнiне Шарт бойынша ___________________________________түсті.
                                (Шарт валютасымен мың өлш. бiрлiгi)
Басқа талаптар__________________________________________________________
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
Өтiнiш берушiнiң уәкiлеттi тұлғасы:
______________________  ______________________  ________________________
     (лауазымы)               (аты-жөнi)                  (қолы)
"___" ____________200__ж.    

                                                           Мөр орны                                            Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
                                   Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
                                   N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
                                   қозғалысымен байланысты валюталық
                                   операцияларды тiркеу ережесiне    
                                   12-қосымша

                         200__ж._________тоқсан үшін

                   ______ж._________ N ___ Шарт бойынша

                    қаражаттың түсуі туралы мәліметтер

    

________________________              ОКПО коды ______________________
(резиденттiң атауы)
                                      Ұлттық Банктiң тiркеу
________________________              куәлiгiнiң номерi_______________
(резидент еместiң атауы)
________________________
(Шарт валютасының атауы)              берiлген күнi___________________   

                                                            (мың бірлік)
___________________________________________________________________________
 Р/с       Төлем     Төлем       Төлем сомасы        Төлем белгілеу      
 N N        күні    валютасы       
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________                                                               ________________
Бас бухгалтер ________________________                         (қолы)
                   (аты-жөні)
Орындаушы ________________________
            (аты-жөні, телефоны)    

     

                                                       Мөр орны

"___" ____________200__ж.    

                            Толтыру жөнінде нұсқаулар

     Мәліметтерге Ұлттық Банкте (филиалда) тіркелген Шарт бойынша есепті
кезең үшін резидент еместерден түскен қаражат (ақша түрінде, сол сияқты
басқа нысандарда) туралы ақпарат көрсетіледі, атап айтқанда: төлем
құжаттарына сәйкес төлем күні (қаражаттың түсуі), төлем валютасы, төлем
сомасы, төлем белгілеу.  

                                   Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
                                   Басқармасының 2001 жылғы 31 наурыздағы
                                   N 88 қаулысымен бекiтiлген Капитал
                                   қозғалысымен байланысты валюталық
                                   операцияларды тiркеу ережесiне    
                                   13-қосымша  

                       200__жылғы ____________ үшін

        тіркелген валюта операциялары бойынша қаражат қозғалысы
                            туралы анықтама    

Банктің атауы _________________             ОКПО коды _______________    

___________________________________________________________________________

 N N  тіркеу      Ақша    Бенефициар    Төлем  Төлем  Төлем  Төлем  Ескер.
Р\с   куәлігі.  жіберуші.   атауы     белгілеу  күні  валю.  сома.    ту 
       нің        нің                   коды          тасы    сы
      номері     атауы                 (ТБК)                    
___________________________________________________________________________
 А      1          2          3          4       5     6       7       8 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________    

Бас бухгалтер _________________________                 _______________    
                   (аты-жөні)                             (қолы)
Орындаушы   _________________________             
              (аты-жөні, телефоны)
"____"__________200 __ ж.    

                                                        Мөр орны    

                       Толтыру жөнінде нұсқаулар
      Банктер тіркелген операциялар бойынша қаражат қозғалысы туралы анықтаманы Ұлттық Банкте (филиалда) тіркелген шарттар негізінде жүзеге асырылған барлық төлемдер (түсілімдер) бойынша береді. Анықтаманың 2-7 бағандары Ұлттық Банк Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесіне сәйкес ақша
аударуға арналған өтініші негізінде толтырады. Төлем сомасына банктің (алушы-банк және/немесе жіберуші-банк) комиссиясы қосылған жағдайда, комиссия сомасы Ескертуде жазылады. Сонымен қатар Ескертуде төлемнің басқа да ерекше талаптарына сілтемелер болуы мүмкін.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады