"Мемлекеттiк қызмет туралы заңдарды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдарды сақтау мәселесi жөнiнде Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының қызметiне тексеру жүргiзудің тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттігі төрағасының 2000 жылы 13 шiлдедегi N 02-1-7/81 бұйрығына өзгерiс енгiзу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің 2002 жылғы 14 наурыздағы N 02-2-4/31 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 14 наурызда тіркелді. Тіркеу N 1791. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының м.а. 2013 жылғы 06 тамыздағы № 06-7/112 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының м.а. 06.08.2013 № 06-7/112 бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгi аумақтық басқармаларының мемлекеттiк қызмет туралы заңдарды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдарды сақтау мәселесi жөнiнде мемлекеттiк органдардың қызметiне жүргiзiлетiн тексеру барысында бақылау қызметiн iске асыру жөнiндегi жұмысын жетiлдiру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Мемлекеттiк қызмет туралы заңдарды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдарды сақтау мәселесi жөнiнде Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының қызметiне тексеру жүргiзудің тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгi төрағасының 2000 жылғы 13 шiлдедегi N 02-1-7/81 V001202_ Бұйрығына мынадай өзгерiс енгiзiлсiн:

 

     тексерулер нәтижесi туралы ай сайын берiлетiн N А-1 нысаны осы

Бұйрыққа қоса берiлген қосымшаға сәйкес редакциясында жазылсын.

     2. Осы Бұйрық Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде

мемлекеттiк тiркеу күнiнен бастап күшiне енедi.


     Төрағаның міндетін атқарушы                        "Мемлекеттік қызмет туралы заңдарды және сыбайлас

                        жемқорлыққа қарсы заңдарды сақтау мәселесi жөнiнде

                        Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының   

                        қызметіне тексеру жүргізудің тәртібі туралы

                        ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасының

                        Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі     

                        төрағасының 2000 жылы 13 шілдедегі N 02-1-7/81    

                        бұйрығына өзгеріс енгізу туралы"

                        Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері

                        жөніндегі агенттігi төрағасының мiндетiн атқарушы

                        2002 жылғы 14 наурыздағы N 02-2-4/31 Бұйрығына

                        қосымша


                        Мемлекеттік қызмет туралы заңдарды және сыбайлас

                        жемқорлыққа қарсы заңдарды сақтау мәселесi жөнінде

                        Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының

                        қызметіне тексеру жүргiзудiң тәртiбi туралы       

                        ережесiне

                        N 3 қосымша


        200__ жылғы _____ мемлекеттiк қызмет туралы заңдар мен сыбайлас   

         жемқорлыққа қарсы күрес заңдарының сақталу мәселесi жөнiндегi    

           жергiлiктi мемлекеттік органдардың қызметiне жүргiзiлген       

         тексерудiң нәтижесi туралы облысы (қаласы) бойынша Қазақстан     

           Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiк

                                 басқармасының

                                    ЕСЕБI

                        (есеп берудiң N А-1 нысаны)

___________________________________________________________________________

      |                        |§            Тексерудiң негiзi

      |                        |___________________________________________

Р/с   |                        |Жос.|Азамат.|Мемле. |Агент.|БАҚ-да |Қоры.

N    |                        |пар.|тар мен|кеттік |тік   |жария. |тынды

      |                        |лы  |мемле. |орган. |Басшы.|ланған |мәлі.

      |                        |    |кеттік |дар    |лығы. |және   |мет.

      |                        |    |қызмет.|мен    |ның   |басқа  |тер

      |                        |    |шілер. |өзге   |тап.  |көздер.|

      |                        |    |дің    |де     |сыр.  |дегі   |

      |                        |    |арызда.|заңды  |масы  |өзге де|

      |                        |    |ры мен |тұлға. |бойын.| ақпа. |

      |                        |    |шағым. |лардың |ша    |раттар |

      |                        |    |дары   |өтініш.|      |бойынша|

      |                        |    |бойынша|тері   |      |       |

      |                        |    |       |бойынша|      |       |

___________________________________________________________________________

1      Барлық жүргiзілген

       тексерулер

1.1    Тексерiлген мемлекеттiк

       органдарда мемлекеттiк

       қызметкерлерінiң саны:

1.1.1  - штат кестесi бойынша;

1.1.2  - нақты    

2      Барлық табылған тәртiп

       бұзушылықтар:

       Соның iшiнде осы

       мәселелер жөнiнде

       бұзушылықтар:

2.1    ҚР "Мемлекеттік қызмет

       туралы" 


Z990453_
 

  Заңы

       10 бабының талаптары

       (мемлекеттік қызметке

       кiргенiне байланысты

       шектеулердi сақтамау)

2.2    ҚР "Мемлекеттiк қызмет

       туралы" Заңының 12 бабы.

       ның талаптары (конкурс.

       тан тыс тағайындау)

2.3    ҚР "Мемлекеттiк қызмет

       туралы" Заңының мiндеттi

       арнаулы тексеруден

       өтпегендiгiне қатысты

       талаптар

2.4    ҚР "Мемлекеттiк қызмет

       туралы" Заңының мемлекет.

       тік қызметтен шығуына

       (жұмыстан шығу) қатысты

       талаптар

2.5    ҚР "Сыбайлас жемқорлыққа

       қарсы күрес туралы" Заңы

       9 бабының табысы мен

       мүлкi туралы өз уақытында

       декларация тапсыруға

       қатысты талаптары

2.6    ҚР "Сыбайлас жемқорлыққа

       қарсы күрес туралы" 


Z980267_
 


       Заңы 11, 12 баптарының жақын

       туыстардың, жанұялылар.

       дың, тамыр-таныстардың

       бiрлескен қызметiне

       қатысты талаптары

2.7    Тәртiптiк жаза қолдану

       қағидасы

2.8    Ант қабылдау тәртібі

2.9    Қызмет этикасы ережесi

2.10   Мемлекеттiк әкiмшiлiк

       қызметшiлердi аттестация.

       дан өткiзу ереженiң

       талаптары

2.11   Мемлекеттiк әкiмшiлiк

       қызметшiлердiң лауазымына

       орналасуға арналған

       кадрлар резервi туралы

       ереженiң талаптары

2.12   Мемлекеттiк қызмет өткеру

       тәртiбi туралы ереженiң

       талаптары,

       оның iшiнде:

2.12.1 - мемлекеттiк қызмет

       стажын есептеу туралы

       талаптары;

2.13   Мүлiктi сенiмдi басқару.

       ға беру тәртiбi

2.14   Конкурс жүргізудің

       қағидасы

2.15   Мемлекеттік қызмет

       туралы және еңбек туралы

       заңнамаларының өзге де

       талаптары

2.16   ҚР "Сыбайлас жемқорлыққа

       қарсы күрес туралы" 


Z980267_
 


       Заңының өзге де талаптары

3      Агенттіктің аумақтық

       басқармасының ұсынымдары

       бойынша мемлекеттік

       органдармен алынған

       шешімдер, барлығы:

       оның iшiнде:

3.1    Күші жойылған заңсыз

       бұйрықтар, барлығы:

       оның iшiнде:

3.1.1  - конкурстан тыс

       тағайындау

3.1.2  - Тәртiптiк жаза қолдану

       қағидасы

3.1.3  - Конкурс жүргізудiң

       қағидасы

3.1.4  - мiндеттi арнаулы

       тексеруден өтуiне қатысты

       мемлекеттiк қызмет туралы

       заңнамасының талаптары

3.1.5  - мемлекеттiк қызмет

       туралы заңнамасының өзге

       де талаптары

4      Құзыреттi органның немесе

       лауазымды тұлғаның

       қарауына жолданған

       тексеру құжаттары,

       барлығы:

       оның iшiнде:

4.1    - прокуратура органдарына

4.2    - ІІБ органдарына       

4.3    - өзге де мемлекеттiк

       органдарға

5      Агенттіктің аумақтық

       басқармасының тексеруi

       қорытындысы бойынша

       тәртіптiк жазаға тартыл.

       ған мемлекеттік қызмет.

       шiлер, барлығы:

       оның iшiнде:

5.1    - ескерту

5.2    - сөгiс

5.3    - қатаң сөгiс

5.4    - қызметiне толық сәйкес

       еместiгi туралы ескерту

5.5    - атқаратын қызметiнен

       босату

6      Табылған бұзушылықтардың

       (түзелетін бұзушылық.

       тардан) жойылған саны,

       барлығы:

6.1    - бұзушылықтардың

       (түзелетiн бұзушылықтар.

       дан) жойылмаған саны,

       барлығы:

7      Агенттiктiң аумақтық

       басқармасының орындал.

       маған ұсынымдары

8      Агенттiктің аумақтық

       басқармасының шағымдалған

       ұсынымдары

9      Сот шешiмi бойынша

       Агенттіктің аумақтық

       басқармасының жойылған

       немесе өзгертiлген

       ұсынымдары

___________________________________________________________________________


      __________ облысы (қаласы) бойынша


      Агенттік Басқармасының бастығы      Мамандар:

             Омарбекова А.Т.

             Жұманазарова А.Б. 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады