Санаторийлік-курорттық емдеу көрсетілген аурулар мен денсаулықтың бұзылуы Тізбесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 886 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 10 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 2602. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 29 сәуірдегі N 311 бұйрығымен

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010.04.29 N 311 бұйрығымен.

      "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған санаторийлік-курорттық емдеу көрсетілген аурулар мен денсаулықтың бұзылуы Тізбесі бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі департаменттерінің, облыстық, Астана және Алматы қалалары денсаулық сақтау басқармаларының (департаменттерінің), республикалық медициналық ұйымдардың басшылары осы бұйрықты басшылыққа және орындауға алсын.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр С.Ә. Диқанбаеваға жүктелсін.
      4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр

Қазақстан Республикасы    
Денсаулық сақтау министрінің 
2003 жылғы 3 желтоқсандағы  
N 886 бұйрығымен      
бекітілген         

Санаторийлік-курорттық емдеу көрсетілген аурулар мен денсаулықтың бұзылуы тізбесі

___________________________________________________________________
    Аурудың атауы, нысаны және дәрежесі      |   Санаторийлер
___________________________________________________________________
                       Ересектер үшін       |
___________________________________________________________________
    1. Жүрек бұлшық еттері мен жүрек қақпақшаларының аурулары
___________________________________________________________________
1.   Жүрек қақпақшаларының кемістігі           Жергілікті
     аясында немесе онсыз жіті құбылыстар
     аяқталғанға дейін 1-2 айдан кейін
     жүрек ырғағының болжамсыз жағымсыз
     бұзылуының 1-сатысынан аспайтын
     қан айналымының жеткіліксіздігі кезінде
     немесе процестің ең аз (1-дәрежелі)
     белсенділігімен бастапқы немесе
     қайтымды ревматизмдік эндокардит
     (ұзаққа созылған, латентті ағым),
     ал үздіксіз-өршу ағымы кезінде -
     белсенділіктің ең аз мөлшеріне дейін
     төмендеуі кезеңінде

2.   Бұнда да 1-тармақтағы жағдай сияқты,      Климаттық емдеу
     бірақ процесс белсенділігінің             (тауды қоспай)
     белгілерінсіз стационардан шыққаннан      Көмір қышқыл және
     кейін 6-8 айдан кейін                     радонды сулармен
                                               бальнеоемдеу

3.   Жүрек кемістігі:
     1) жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің       Климаттық емдеу
     болжамсыз жағымсыз жалпы қанағаттанар.    (тауды қоспай)
     лық жағдайындағы, компенсациясы           Көмір қышқыл және
     немесе 1-сатыдан аспайтын қан айналымы    политопты сулармен
     функциясының жеткіліксіздігі кезінде      бальнеоемдеу
     ревматизмдік процестің белсенділік
     белгілерінсіз митральді қақпақшасы
     функциясының жеткіліксіздігі
     (экстрасистология - ырғақтың топтық,
     бөлшектік, пароксизмалды бұзылуы,
     1-сатыдан асатын атриовентрикулярлық
     қоршау, Гис будасы аяқтарын радонды
     сумен толық тосқауылдау);
     2) жүрек ырғағының болжамсыз жағымсыз     Жергілікті
     бұзылуы, 1-сатыдан аспайтын қан айналымы  Климаттық емдеу
     функциясының  компенсациясы немесе        (тауды қоспай)
     жеткіліксіздігі кезіндегі ревматизмдік    Көмір қышқыл және
     процестің белсенділік белгілерінсіз       радонды сулармен
     митральді қақпақшасы функциясының         бальнеоемдеу
     жеткіліксіздігіне ие болған үйелісімді
     митральді жүрек кемістігі;
     3) 1-сатыдан аспайтын қан айналымы        Жергілікті
     функциясы процесінің немесе               Климаттық емдеу
     жеткіліксіздігінің белгілерінсіз сол      (тауды қоспай)
     атриовентикулярлы тесікке ие болған
     үйелісімді митральді жүрек кемістігі;
     4) бұнда да ІІ-сатыдағы қан айналымы      Жергілікті
     функциясының жеткіліксіздігі кезінде      
     1, 2, 3-тармақшаларындағы жағдай;
     5) процестің белсенділігі белгілерін.     Жергілікті
     сіз қолқа қақпақшаларының кемістігі,      Климаттық емдеу
     ал жұқпалы эндокардит кезінде тұрақты     (тауды қоспай)
     өршу сатысында, 1-сатыдан аспайтын
     қан айналымы функциясының жеткіліксіз.
     дігі кезінде, артериялық гипертониямен
     және стенокардияның ұстамасынсыз,
     жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің
     болжамсыз жағымсыз бұзылулары ілесе
     жүретін климаттық емдеусіз (тауды
     қоспағанда);
     6) климаттық емдеуге (тауды қоспағанда)   Жергілікті
     жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің          Климаттық емдеу
     бұзылуы болжамсыз жағымсыз 1-сатыдан      (тауды қоспай)
     аспайтын қан айналымы функциясының
     компенсациясы немесе жеткіліксіздігі
     кезінде процесс белсенділігінің
     белгілерінсіз түйдектелген-митральді-
     қолқалық жүрек кемістігі;
     7) бұнда да 6) тармақшадағыдай            Жергілікті
     ІІ-сатыдағы қан айналымы функциясы.
     ның жеткіліксіздігі кезіндегі
     жағдай;
     8) операциядан кейін кем дегенде          Жергілікті
     1,5-2,5 айдан кешіктірмей 1-сатыдан
     аспайтын қан айналымының патологиялық
     процесі мен жеткіліксіздігінің
     белсенділігі болмаған жағдайда
     (митральді комиссуротомиялар, жасанды
     протездерді қондыру, пластикалық
     операциялар) жүректің қақпақшалары
     аппараттарына операциялық араласулар.
     дан кейінгі жағдайы;
     9) бұнда да 8) тармақшадағыдай            Жергілікті
     ревматизмдік процестің белсенділігі       Климаттық емдеу
     болмаған кезде, 1-сатыдан аспайтын        Бальнеоемдеу
     қан айналымы функциясының
     компенсациясы немесе жеткіліксіздігі
     кезінде операциядан кейін 6-8 айдан
     кейінгі жағдай.
4.   Тұрақты өршу сатысында жіті
     құбылыстар біткеннен кейінгі
     жұқпалы-аллергиялық миокардит:
     1) 1-сатыдан аспайтын қан айналымының     Жергілікті
     жеткіліксіздігі кезінде;                  Климаттық емдеу
                                               Көмірқышқыл  және
                                               радонды сулармен
                                               бальнеоемдеу
     2) ІІ-сатыдағы қан айналымының            Жергілікті
     жеткіліксіздігі кезінде
5.   Туа біткен жүрек ауытқуы (артериялық
     өзектің бітелмеуі, жүрекше аралық
     қалқанның кемістігі және Толочинов-Рож
     ауруы):
     1) эндокардит пен 1-сатыдан аспайтын      Жергілікті
     қан айналымының жеткіліксіздігі           Климаттық емдеу
     белгілері болмаған жағдайда               Көмір қышқыл және
                                               радонды сулармен
                                               бальнеоемдеу
     2) ІІ-сатыдағы қан айналымының            Жергілікті
     жеткіліксіздігі кезінде
___________________________________________________________________
                 2.   Жүректің ишемиялық ауруы
___________________________________________________________________
6.   Тұрақты стенокардия:
     1) жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің       Жергілікті
     бұзылуынсыз (І-ІІ функциялық кластары     Климаттық емдеу
     (ФК)) айтарлықтай  физикалық жүктеме      Бальнеоемдеу
     кезіндегі анда-санда (аптасына
     1-2 рет) ұстамасы бар, 1-сатыдан
     аспайтын қан айналымы жеткіліксіздігі
     бар;
     2) бұнда да сондай жағдай, тек            Жергілікті
     1-сатыдан аспайтын гипертониялық          Климаттық емдеу
     ауруларымен үйлескен;
     3) кәдімгі физикалық жүктеме кезіндегі    Жергілікті
     (ІІІ ФК) стенокардия ұстамасының және
     1-сатыдан аспайтын қан айналымы
     жеткіліксіздігінің бар болуы және
     жүрек ырғағының болжамдық жағымсыз
     және ауыр бұзылуларының жоқтығы;
     4) ЖИА (аорта- және маммаро-қан            Жергілікті
     тамырлық тамырластыру, қан тамыр
     артериясының транслюминальды
     ангипластикасы) операциялық емдеуден
     кейінгі, одан әрі стационарлық емдеу
     қажет болмаған жағдайда, ІІ-сатысынан
     аспайтын қан айналымының
     жеткіліксіздігі және жүрек ырғағы мен
     өткізгіштігінің болжамдық жағымсыз
     және ауыр бұзылулары болмаған жағдайда
     хирургиялық араласудан кейін
     4 айдан соң;
     5) жүрек ырғағының бұзылуынсыз,           Жергілікті
     І-сатыдан аспайтын қан айналымы           Климаттық емдеу
     функциясының компенсациясы немесе         Бальнеоемдеу
     жеткіліксіздігі кезінде, айтарлықтай
     физикалық жүтемелер болған кездегі
     стенокардия ұстамаларының болмауы
     (І-ІІ ФК), аорта- және маммаро-қан
     тамырлық тамырластырудан, қан тамыр
     артериясының транслюминальды
     ангипластикасынан (1 жыл және одан
     аса)  кейін ұзақ мерзімдерде

7.   Функционалдық қалыпқа келтіру
     кезеңіндегі инфаркт:
     1) ІІ-сатыдан аспайтын қан айналымы       Жергілікті (оңалту
     функциясының жеткіліксіздігі, кезінде,    бөлімшелерімен)
     жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің
     байқалған немесе болжамдық жағымсыз
     бұзылулары болмаған жағдайдағы
     инфарктен кейінгі тыртықтың (І-ІІІ ФК)
     қалпына келуінен байқалатын ЭКГ
     тұрақтандырылған өзгерісі бар ауыр
     асқынуларсыз өтетін ірі ошақтық
     (трансмуальный), ұсақ ошақтық,
     бастапқы, қайталаған
     2) бұнда да сондай, бірақ ағзалар мен     Жергілікті (оңалту
     жүйелердің функцияларын айтарлықтай       бөлімшелерімен)
     бұзбайтын өршу сатысындағы қосалқы
     аурулар мен ІІ-сатыдан аспайтын
     қан айналымы функциясының жеткіліксіз.
     дігі кезіндегі І-ІІ-сатыдағы
     гипертониялық аурумен үйлескен;
     3) жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің       Жергілікті
     жағымсыз бұзылуынсыз стенокардияның
     (І-ІІ ФК) сирек, ауыр емес ұстамасы
     бар жүректің, аортаның аневризмі;
     4) жүрек ырғағының бұзылуынсыз және       Жергілікті (оңалту
     І-сатыдан аспайтын қан айналымы           бөлімшелерімен)
     функциясының жеткіліксіздігі кезінде
     операциядан кейінгі 1,5 айдан кейін
     жүректің аневризмін хирургиялық
     емдеуден кейінгі, адгезивті
     перикардитке байланысты перикардакто.
     мияның, жүректің қауіпсіз ісіктерінің,
     кардиомиопатияның жай-күйі;
     5) берік компенсация мен одан әрі         Жергілікті
     хирургиялық емдеудің қажеті болмаған
     жағдайда (операциядан кейін 1,5-2
     айдан кейін) аортаға, оның висцералды
     бұтақтарына (аневризмдердің резекциясы,
     коарктация, созылмалы абдоминальды
     ишемия және вазореналды гипертензияға
     байланысты протездеу операциясы)
     операциялық араласудың салдары.

8.   Кардиосклероз:
     1) І-сатыдан аспайтын қан айналымы        Жергілікті
     функциясының жеткіліксіздігі кезінде      Климаттық емдеу
     стенокардиясыз, жүрек ырғағы мен          Бальнеоемдеу
     өткізгіштігінің бұзылуынсыз
     атеросклерозды;
     2) І-сатыдан аспайтын қан айналымы        Жергілікті
     функциясының жеткіліксіздігі кезінде
     стенокардияның ұстамасынсыз немесе
     ауыр емес сирек ұсамаларымен
     (І-ІІ ФК), жүрек ырғағының бұзылуынсыз
     инфарктен кейінгі;
     3) бұнда да сондай, І-ІІ гипертониялық    Жергілікті
     аурулармен үйлескен;
     4) жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің       Жергілікті
     болжамды жағымсыз бұзылуынсыз І-сатыдан
     аспайтын қан айналымы функциясының
     жеткіліксіздігі кезіндегі стенокардия.
     ның сирек (аптасына 1-2 рет), оңай
     тоқтатылатын ұстамасымен, жалпы
     қанағаттанарлық жағдайдағы бастан
     кешкен бастапқы немесе қайталанған ірі
     ошақты және ұсақ ошақты бұрынғы
     инфарктен кейін  кем дегенде 3 айдан
     кейінгі жағдай.
____________________________________________________________________
                    3. Гипертониялық аурулар
____________________________________________________________________
9.   Гипертониялық аурулар:
     1) І-сатыдан аспайтын қан айналымы        Климаттық емдеу
     функциясының жеткіліксіздігі кезінде,     Бальнеоемдеу
     жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің ауыр
     бұзылуларынсыз тамырлы күрт асқыну мен
     ми, жүрек, бүйрек тамырларының
     көрсетілген атеросклерозы болмаған
     жағдайдағы І және ІІ-сатыда баяу
     өршитін ағымы бар;
     2) милық, тамырлық қан ағысы мен          Жергілікті
     бүйрек функциясының айтарлықтай
     бұзылмаған ауыр гипертониялық күрт
     асқынуы болмаған кездегі ІІ-сатысы;

10.  Нейроциркулярлы дистония
     (гипертензивті, гипотензивті,
     кардиалды және аралас нысандар):
     1) берік, кенет көрсетілген жүрек         Климаттық емдеу
     ырғағының вегето-тамырлы бұзылулары       Бальнеоемдеу
     болмаған жағдайда;
     2) берік, кенет көрсетілген жүрек         Жергілікті
     ырғағының вегето-тамырлы бұзылулары
     болған жағдайда;
     3) миокардтің артуы салдарынан пайда      Жергілікті
     болған, сондай-ақ алмастыру,
     эндокринді, уытты, жұқпалы тектес
     кардиомиопатия;
     4) жүрек ырғағы мен өткізгіштігінің       Климаттық емдеу
     болжамды жағымсыз бұзылуынсыз І-сатыдан   Бальнеоемдеу
     аспайтын қан айналымы функциясының        Жергілікті
     жеткіліксіздігі кезіндегі (сирек
     экстрасистол мен Гис будасы аяқтарының
     ішінара тосқауылын қоспағанда);
     5) ІІ-сатыдан аспайтын қан айналымы       Жергілікті
     функциясының жеткіліксіздігі кезіндегі
____________________________________________________________________
        4. Шет артериялар мен күре тамырлардың аурулары
____________________________________________________________________
11.  Ойық жара мен гангрена болмаған жағдайда  Күкірт сутегі мен
     аяқ-қол тамырлары мен қарын аортасының    радонды сумен
     соңғы бөлігіндегі атеросклероз.           Бальнеоемдеу

12.  Көшпелі тромбофлебиттің, өршудің,         Күкірт сутегі мен
     көрсетілген вазамотрлы бұзылулардың       радонды сумен
     тромботты процесін топтап қорытуға        Бальнеоемдеу
     бейімділігі болмаған кездегі берік
     ремиссия кезеңінде І-ІІ-сатыдағы
     аяқ-қол қан айналымының бұзылуы бар
     эндартеритті бітеліп қалған тромбангиит

13.  Берік және компенсацияланған              Жергілікті (оңалту
     қан айналымы кезінде тамырлардың          бөлімшелерімен)
     бітеліп қалу ауруларына байланысты
     аортаның қарын бөлігіне және аяқтың
     артерияларына қалпына келтіру
     операциясын жасағаннан кейін
     (6 аптадан кейін).

14.  Аяқ флебитінің, тромбофлебиттің
     қалдық құбылыстары:
     1) жіті және жартылай жіті құбылыстар     Жергілікті
     біткен соң, терең тромбоздардан кейін     Күкірт сутегі мен
     кем дегенде 4 айдан кейін және сыртқы     радонды сумен
     тромбоздардан кейін кем дегенде           Бальнеоемдеу
     2 айдан кейін;                            Балшықпен емдеу
     2) күре тамырлық жетіспеушілік және
     терінің трофикалық кемшілігі
     (ойық жара, инфильтраттар).

15.  Субкомпенсация сатысындағы созылмалы      Күкірт сутегі мен
     күре тамыржетіспеушілігі бар варикоз      радонды сумен
     ауруы (ісік-индурациялық нысан)           Бальнеоемдеу

16.  Күре тамырлық қан айналымының             Жергілікті (оңалту
     компенсациясы кезінде варикоз ауруының    бөлімшелерімен)
     салдарынан және тромбофлебиттік
     синдромнан кейін аяқтың магистралды
     күре тамырына операциялық араласудан
     кейінгі (4-6 аптадан кейін) жағдай
___________________________________________________________________
            5. Тыныс алу ағзаларының аурулары
___________________________________________________________________
17.  Ауыр немесе асқынған ағым кезіндегі       Жергілікті
     ауқымды асқыну процесі бар бастан         Климаттық емдеу
     кешкен пневмониядан кейінгі жағдай     

18.  Әлсіздену, І-сатыдан аспайтын             Жергілікті
     тыныс алу жетіспеушілігі кезінде          Климаттық емдеу
     өкпедегі қалдық асқыну өзгерістерінің
     клиникалық және рентгенологиялық
     белгілері бар ұзақ ағымды (8 аптадан
     аса) бастан кешкен пневмониядан
     кейінгі жағдай     

19.  І-сатыдан аспайтын тыныс алу              Жергілікті
     жетіспеушілігі кезінде мол қақырық        Климаттық емдеу
     бөлінумен ілесе жүретін желдеткіш
     функцияның айқын бұзылуынсыз,
     бронхоэктазсыз өршу фазасындағы
     созылмалы бронхит

20.  ІІ-сатыдан аспайтын тыныс алу             Жергілікті
     жетіспеушілігі кезінде мол қақырық
     бөлінумен ілесе жүретін бронхты
     демікпенің ашық ұстамаларынсыз,
     диффузиялық пневмосклерозсыз,
     бронхоэктаздарсыз өршу фазасындағы
     созылмалы бронхит

21.  І-сатыдан аспайтын тыныс алу              Жергілікті
     жетіспеушілігі кезінде, оның              Климаттық емдеу
     ішінде уытты және шаңды этиологияның      (тауды қоспағанда)
     кәсіби сипаттағы өршу фазасындағы
     трахеиттер, трахеобронхиттар.

22.  ІІ-сатыдағы өкпе-жүрек пен                Жергілікті
     өкпе-жүрекше жетіспеушілігі
     кезіндегі, ІІ-сатыдан аспайтын
     тыныс алу жетіспеушілігі кезіндегі
     берік немесе берік емес өршу
     фазасындағы созылмалы обструктивті
     ауру

23.  Іріңдеу процестері, туа біткен
     патология, қауіпсіз ісіктер бойынша
     өкпеге операциялық араласулардан
     кейінгі, сондай-ақ қатайған
     операциядан кейінгі тыртық, операция
     нәтижесінде бұзылған организмнің
     негізгі жүйелерінің функционалдық
     жағдайының жеткілікті компенсациясы
     кезінде кеуде қуысына еніп кеткен
     жарақаттардан кейінгі жағдай:
     1) І-сатыдан аспайтын өкпе-жүрекше        Жергілікті
     жетіспеушілігі кезіндегі,                 Климаттық емдеу
     операциядан кейін 3-4 аптадан
     кешіктірмей;
     2) ІІ-сатыдан аспайтын өкпе-жүрекше       Жергілікті
     жетіспеушілігі кезіндегі, операция.
     дан кейін 6 аптадан кешіктірмей.

24.  Бастан кешкен құрғақ және экссудативті    Жергілікті
     плеврит, плевропневмониядан кейінгі       Климаттық емдеу
     өкпеқап жабысқағы

25.  Бронх демікпесі (атопиялық, жұқпалы
     аллергиялық нысан), сондай-ақ
     созылмалы демікпе бронхиты (оның
     ішінде өршу фазасындағы жиі емес
     және жеңіл ұстамалары бар кәсіби
     сипаттағы):
     1) І-сатыдан аспайтын өкпе-жүрекше        Жергілікті
     жетіспеушілігі кезіндегі;                 Климаттық емдеу
     2) гормоналды терапияны тоқтатқаннан      Жергілікті
     кейін 2 ай өткен соң ІІ-сатыдан
     аспайтын өкпе-жүрекше жетіспеушілігі
     кезіндегі

26.  Бронхоэктатикалық ауру:
     1) қан қақыруға бейімділігі жоқ           Жергілікті
     І-сатыдан аспайтын тыныс алу              Климаттық емдеу
     жетіспеушілігі кезіндегі іріңді
     құйылып келетін қақырықсыз шектелген
     инфильтративтік өзгеріс кезіндегі
     өршу фазасында;
     2) қан қақыруға бейімділігі жоқ
     ІІ-сатыдан аспайтын тыныс алу
     жетіспеушілігі кезіндегі

27.  Жалпы қанағаттанарлық жағдай
     кезіндегі және І-сатыдан аспайтын
     тыныс алу жетіспеушілігі кезіндегі
     жергілікті пневмокониоздар,
     пневмосклероздар:
     1) қосалқы аурулар ретінде тыныс алу      Жергілікті
     ағзаларындағы созылмалы процеспен         Климаттық емдеу
     қоса жүретін асқынған аурулардың
     салдары ретінде;
     2) І-сатыдан аспайтын тыныс алу           Жергілікті
     жетіспеушілігі кезіндегі олардың          Климаттық емдеу
     асқынуларының жоқтығы кезінде;
     3) диффузиялық пневмосклероз кезінде      Жергілікті
     және І-сатыдан аспайтын тыныс алу
     жетіспеушілігі кезіндегі

28.  Берік және ұзаққа созылған өршу           Жергілікті
     кезіндегі метатуберкулезді                Климаттық емдеу
     пневмофиброздар

29.  Өршу фазасындағы респираторлық            Климаттық емдеу
     аллергоздың айрықша пайда болуы бар
     полиноздар
____________________________________________________________________
                6. Асқорыту ағзаларының аурулары
____________________________________________________________________
30.  Асқынудың жеңіл және орта ауырлығының     Бальнеоемдеу
     рефлюкс-эзофагиті (диспепсиялық,          Климаттық емдеу
     дисфагиялық және аралас нысан)

31.  Асқазан функциясының бұзылуы              Бальнеоемдеу
                                               Климаттық емдеу

32.  Асқыну фазасынан тыс секретті             Бальнеоемдеу
     жетіспеушілігі бар созылмалы гастрит      Климаттық емдеу

33.  Асқыну фазасынан тыс сақталған және       Бальнеоемдеу
     жоғары секретті созылмалы гастрит,        Климаттық емдеу
     созылмалы гастродуоденит, дуоденит

34.  І-ІІ-сатыдағы гастроптоз                  Бальнеоемдеу
                                               Климаттық емдеу

35.  Асқазанның моторлы функциясының           Бальнеоемдеу
     бұзылуынсыз, қан ағуға, пенетрация        Климаттық емдеу
     мен малигнизацияға бейім емес өршу
     немесе сөніп бара жатқан асқыну
     фазасындағы асқазанның, ұлтабардың
     ойық жарасы

36.  Жеңіл және орта ауырлықтағы жалпы         Бальнеоемдеу
     бұзылулары (демпинг-және                  Климаттық емдеу
     гипогликемиялық синдром) бар ойық
     жара бойынша операция жасалған
     асқазан аурулары, астениялық синдром

37.  Әртүрлі этиологиядағы созылмалы           Бальнеоемдеу
     колиттер, энтероколиттер (туберкулез.     Климаттық емдеу
     дік, стеноздаушы, ойық жаралы,
     бактериялық және паразиттік)

38.  Қалдық құбылыстар болған жағдайда         Бальнеоемдеу
     бастан кешкен вирусты гепатиттен          Климаттық емдеу
     кейінгі жағдай

39.  Белсенді емес фазадағы бауырдың           Бальнеоемдеу
     функционалдық сынамаларының кішкене       Климаттық емдеу
     ауытқуындағы жалпы қанағаттанарлық
     жағдай кезіндегі әртүрлі
     этиологиядағы созылмалы тұрақты
     гепатиттер және бауырдың
     токсикохимиялық зақымдануының
     қалдық құбылыстары

40.  Әртүрлі этилогиядағы (сарғыш тарту        Бальнеоемдеу
     құбылысынсыз және эритроциттердің         Климаттық емдеу
     шөгуінің қалыпты жылдамдығы (бұдан әрі
     - ЭШЖ) кезіндегі созылмалы
     холециститтер, ангиохолиттер

41.  Өт жолдары мен өт қаптың дискинезиясы     Бальнеоемдеу
                                               Климаттық емдеу

42.  Хирургиялық араласуды талап ететін        Бальнеоемдеу
     нысанды қоспағанда өт тасы ауруы          Климаттық емдеу
     (көптеген немесе ірі жеке конкремент.
     тер, өт жолдарының обтурациялары)

43.  Операциядан кейінгі бекіген тыртықтағы    Бальнеоемдеу
     жалпы қанағаттанарлық жағдай кезіндегі    Климаттық емдеу
     өт жолдарына операция жасаудан кейінгі
     жағдай

44.  Айрықша және жиі асқынуларға              Бальнеоемдеу
     бейімділік болмаған кездегі созылмалы     Климаттық емдеу
     панкреатит

45.  Айрықша ауырсыну синдромы және            Бальнеоемдеу
     функционалдық бұзылулар болмаған          Климаттық емдеу
     жағдайдағы операциядан кейінгі            Балшықпен емдеу
     бекіген тыртықтағы жалпы қанағаттанар.
     лық жағдай кезіндегі ұйқы безіне
     операция жасаудан кейінгі жағдай

46.  Жиі ішек бітелу белгілері жоқ             Бальнеоемдеу
     белсенді емес фазадағы қарын қуысы        Климаттық емдеу
     ағзаларының перивисцериттары
     (туберкулез емес сипаттағы)
___________________________________________________________________
            7. Зат алмасу және эндокринді жүйе аурулары
___________________________________________________________________
47.  Жүрек қызметі декомпенсациясы             Бальнеоемдеу
     құбылысынсыз І-ІІІ-дәрежедегі бастапқы    Климаттық емдеу
     алиментарлық-конституционалдық семіру

48.  Коменсация немесе субкомпенсация
     жағдайындағы қант диабеті
     (9 ммоль/л-дан аспайтын
     гипергликемия):
     1) кетоацидозға және                      Бальнеоемдеу
     гипогликемиялық-ессіз күйдегі жағдайға
     бейімді емес жеңіл және орта
     ауырлықтағы І-тип (инсулинге
     тәуелділік);
     2) жеңіл және орта ауырлықтағы І-тип      Бальнеоемдеу
     (инсулинге тәуелділік)

49.  Өршу сатысындағы подагра, несеп           Бальнеоемдеу
     қышқылды диатез

50.  Әртүрлі клиникалық айқындауыштары бар     Климаттық емдеу
     оксалурия, фосфатурия

51.  Жеңіл және орта ауырлықтағы               Бальнеоемдеу
     (тиреотоксикозды жойғаннан кейінгі)
     диффузиялық уытты зоб

52.  Буындардағы тиреогенді семірумен          Климаттық емдеу
     және дистрофиялық өзгерістермен
     қоса жүретін гипотиреоздың ауыр емес
     нысаны
___________________________________________________________________
                   8. Жүйке жүйесі аурулары
___________________________________________________________________
53.  Нервтердің сирек ұстамалары бар үш        Жергілікті
     жақты және тіл жұту невралгиясы           Бальнеоемдеу
                                               Климаттық емдеу
                                               Балшықпен емдеу

54.  Ауру басталғаннан бастап 2 айдан кейін    Жергілікті
     және кейінірек контрактураны қоса ала     Бальнеоемдеу
     отырып, ерте және кеш кезеңдердегі бет    Климаттық емдеу
     жүйкесінің невриті мен невропатиясы       Балшықпен емдеу
     (жұқпалы және ишемиялық тектес)

55.  Белдік-сегізкөздік, иық өрімінің,         Жергілікті
     мойынның, кеденің, белдік-сегізкөздік     Бальнеоемдеу
     түбіртектердің, жіті кезең аяқталғаннан   Балшықпен емдеу
     бастап 2 айдан кейін және кейінірек
     асқыну сипатындағы қол-аяқтың жекелеген
     үстіңгі және астыңғы нервтерінің
     зақымдануы

56.  Жұқпалы полиневрит: өршудің толық емес    Жергілікті
     сатысындағы, сондай-ақ дәрілік            Бальнеоемдеу
     заттармен қоздырылған улану, токсиколо.   Балшықпен емдеу
     гиялық жұқпа, қан диабеті, В тобының
     витамині жетіспеушілігі, аллергия
     кезіндегі паолиневропатия немесе
     3-4 айдан кейін ұзаққа созылған
     асқыну; өзіне-өзі қызмет ету және
     өзбетінше қозғалу кезіндегі қалдық
     құбылыстар, созылмалы ағымдар кезіндегі
     ерте немесе кеш қалпына келтіру кезеңі

57.  Өршу немесе сирек криздері бар            Жергілікті
     сатыдағы омыртқа бөлімінің                Бальнеоемдеу
     остеохондрозымен түсіндірілетін регресс   Балшықпен емдеу
     церебралды тамырлы синдромдар

58.  Омыртқаның мойын және кеуде               Жергілікті
     бөліктерінің омыртқааралық дискілерінің   Бальнеоемдеу
     дегенерациясымен түсіндірілетін           Балшықпен емдеу
     (синдромдары: алдыңғы баспалдақты
     бұлшық еттер, иық-жауырындық
     периартроздың және басқаларының) бұлшық
     ет-тоникалық, вегетативтік-тамырлы,
     вегетативтік-висцералды
     илиней-родистрофиялық  білінулері бар
     рефлекторлық синдромдар

59.  Біркелкі және әлсіз білінетін ауырсынуы   Жергілікті
     бар омыртқаның бел бөлігіндегі            Бальнеоемдеу
     омыртқааралық дискілерінің                Балшықпен емдеу
     дегенерациясымен түсіндірілетін
     (синдромдары: алмұрт тәрізді бұлшық
     еттердің, сан-жамбас немесе тізе
     буындары периартрозының, кокцигодиндер.
     дің және басқаларының) бұлшық
     ет-тоникалық, вегетативтік-тамырлы
     немесе нейродистрофиялық білінулері
     бар люмбалгия, люмбоишиалгия.

60.  Дискогенді секвестрлеу, өзіне-өзі         Жергілікті
     қызмет ету және өзбетінше қозғалу         Бальнеоемдеу
     болмаған жағдайда біркелкі және әлсіз     Балшықпен емдеу
     білінетін ауырсынуы, түбіршік-тамырлы
     синдромы бар дискогенді құяң.

61.  Өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше       Жергілікті
     қозғалған кездегі ламинэктомиядан         Бальнеоемдеу
     кейінгі синдром, біркелкі және әлсіз      Балшықпен емдеу
     білінетін ауырсынуы бар моно-, би-
     және полирадикулитік синдромы бар
     дөңгелек жарығын алып тастағаннан
     кейінгі жағдай, ламинэктомиядан
     кейінгі 3 айдан кейін құяңдық ишемия,
     құяңдық миелоишемия, ат құйрығы,
     6 айдан кейін алдыңғы спондилодез
     синдромдары.

62.  Жарақаттан немесе операциядан кейін       Жергілікті
     2 айдан кешіктірмей өзіне-өзі қызмет      Бальнеоемдеу
     ету және өзбетінше қозғалған кезде        Балшықпен емдеу
     қозғаушы және сезімдердің бұзылуымен,
     функцияны қалпына келтіруді
     жалғастырушы белгілерімен ілесе
     жүретін түбіршектер жарақатының,
     өрімдерінің, нерв діңдерінің
     (хирургиялық араласуларды талап
     етпейтін, сондай-ақ операциядан
     кейін) салдар

63.  Жіті кезең аяталғаннан кейін              Жергілікті
     Вегетативті полиневропатия, солярит,      Бальнеоемдеу
     симпотоганглионит, сондай-ақ              Балшықпен емдеу
     ангиоспастикалық, сегменттік-
     вегетативтік, оның ішінде кәсіби
     сипаттағы синдромдар
____________________________________________________________________
                  9. Орталық жүйке жүйесі аурулары
____________________________________________________________________
64.  Аурудың басталуынан немесе                Жергілікті
     операциялық араласудан кейін              Бальнеоемдеу
     3-6 айдан соң өршу сатысындағы            Балшықпен емдеу
     церебралды арахноидит (конвекситалды
     және артқы бас сүйек нысаны)

65.  Өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше       Жергілікті
     қозғалған кезде бастан кешкен кенелік,    Бальнеоемдеу
     тымаудан кейінгі, екпелік,                Балшықпен емдеу
     ревматизмдік және сирек пароксизмдері
     бар гипоталамустық, вегето-тамырлы
     синдромдарды қоса алғанда энцафалиттің
     басқа да нысандары

66.  Өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше       Жергілікті
     қозғалу мүмкіндігі кезінде аурудан        Бальнеоемдеу
     кейін кем дегенде 4 айдан кейінгі         Балшықпен емдеу
     энцефалит және миелит, - жалғасушы
     қалыптастыру және жамбас ағзаларының
     функциялары бұзылуларының болмауы
     белгілеріндегі

67.  Жалғасушы қалыптастыру функцияларының     Жергілікті
     белгілері болған кездегі қалпына          Бальнеоемдеу
     келтіру және резидулды кезеңдердегі       Балшықпен емдеу
     бастан кешкен полиомиелиттің,
     сондай-ақ ортопедиялық операциядан
     кейінгі (артродез, бұлшық ет қондыру
     және басқалар) салдар, өзіне-өзі
     қызмет ету және өзбетінше қозғалу
     мүмкіндігі

68.  Операциядан кейін (өзіне-өзі қызмет       Жергілікті
     ету және өзбетінше қозғалу мүмкіндігі     Бальнеоемдеу
     кезінде) кем дегенде 4 айдан кейін        Балшықпен емдеу
     жұлынның экстрамедулярлы қатерсіз
     ісіктерді  толық алып тастаудың
     салдары

69.  Өзіне-өзі қызмет етуі және өзбетінше      Жергілікті
     қозғалуы шектелмейтін жеңіл               Бальнеоемдеу
     тетра-немесе парапарездері бар            Балшықпен емдеу
     жұлынның, ат құйрығы жарақаттарының
     салдары жарақаттан немесе ортопедиялық
     нейрохирургиялық операциядан кейін
     4 айдан кейін жамбас органдары
     функцияларының айтарлықтай бұзылуы

70.  Өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше       Жергілікті
     қозғалу мүмкіндігі кезінде қозғаушы
     функциялардың айтарлықтай бұзылуынсыз
     баяу склероздың кенет білінген
     нысандары

71.  Өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше       Жергілікті
     қозғалуға кедергі жасайтын, қозғалу       Бальнеоемдеу
     аясында кенет бұзылулармен ілесе          Балшықпен емдеу
     жүрмейтін астениялық, веготамырлы,
     гипоталамустық белгілер кезіндегі
     бас миы ашық (2 айдан кейін) және
     жабық (5 айдан кейін) жарақаттарының
     салдары
___________________________________________________________________
               10. Церебралды-васкулярлы аурулар
___________________________________________________________________
72.  Жиі ұстамалары жоқ бас сақинасының        Жергілікті
     әртүрлі нысандары                         Климаттық емдеу

73.  Ми қан айналымынсыз және білінген         Климаттық емдеу
     психопатологиялық бұзылулар (оның
     ішінде І-ІІ сатыдағы гипертониялық
     аурулармен үйлескен)

74.  Ұстамадан кейін 3-4 айдан соң өткінші     Жергілікті
     ишемия (күрт асқыну қайталанбайтын
     "кіші инсульт" және ІІ-ІІІ сатыдағы
     гипертониялық аурулар)

75.  Аурудың дамуынан кем дегенде 2 аптада     Жергілікті
     тәулік ішінде өршитін ошақтық
     органикалық симптомы бар ми қан
     айналымының өткінші бұзылуы,
     ангиодистониялық церебралды күрт
     асқынулар.

76.  Өзіне-өзі қызмет етуін, қозғалысын        Жергілікті
     және жамбас ағзалары функциясының         Бальнеоемдеу
     бұзылуын шектемейтін жеңіл қимылдық
     бұзылулар кезіндегі жіті кезеңнен
     кейінгі 4 айдан кейінгі жұлынның,
     гематомиелия инфаркінің салдары.

77.  Интеллектіні, афазияны төмендетпей        Жергілікті
     өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше
     қозғалу мүмкіндігі кезінде 4-6 айдан
     кешікпеген субарахноидалды,
     субарахноидалды-паренхиматозды
     қан құйылудың салдары.

78.  Интеллектіні, афазияны төмендетпейтін     Жергілікті
     және операциялық араласуларды талап
     етпейтін өзіне-өзі қызмет ету және
     өзбетінше қозғалу мүмкіндігі кезінде
     4-6 айдан кешікпеген миішілік
     қан құйылудың салдары.

79.  Интеллектіні, афазияны төмендетпей        Жергілікті
     өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше
     қозғалу мүмкіндігі кезінде 4-6 айдан
     кешікпеген қалыпқа келтіру кезеңінде
     магистралды артериялардың,
     ми артерияларының (ми инфаркті)
     бітелуінің немесе тарылуының салдары.

80.  1-2 апта ішінде толық немесе ішнара       Жергілікті
     өршитін ошақты органикалық
     неврологиялық симптомдардың біркелкі
     және кенеттен емес білінуі бар
     ишемиялық инсульттардың салдары.

81.  Мойын мен бастың магистралдық             Жергілікті
     артерияларына операциядан кейін
     немесе қалдық операциядан кейінгі
     асқынулары жоқ немесе операциядан
     кейін 6 аптадан кешікпеген 2 аптаның
     ішінде толық немесе ішнара өршитін
     ошақты органикалық неврологиялық
     симптомдары бар экстра/интракраниолды
     анастомоздардың жай-күйі
___________________________________________________________________
             11. Жүйке жүйесінің басқа да аурулары
___________________________________________________________________
82.  Жұқпамен, уыттанумен, жарақатпен,         Жергілікті
     эндокриндік бұзылулармен түсіндірілетін   Бальнеоемдеу
     неврастения (гипер- және гипостениялық    Балшықпен емдеу
     нысандар, тітіркендіргіш әлсіздік) және
     невроздық тәрізді жағдайлар,
     вегетативті-тамырлы дисфункция

83.  Рейно ауруы (І-ІІІ-сатыдағы),             Жергілікті
     ганглионарлы, вибрациялық және басқа      Бальнеоемдеу
     тектес Рейно синдромы                     Балшықпен емдеу

84.  Бұлшық еттің үдемелі дистрофиясы:         Жергілікті
     өзіне-өзі қызмет ету мен қозғалысқа       Радонды сулармен
     қабілеттілігін шектемейтін  жүйке         бальнеоемдеу
     ауырсынуы мен арқа амиотрофиясы,
     орталық жүйке жүйесінің кері дамитын
     аурулары.

85.  Жіті кезең аяқталғаннан кейінгі уытты     Жергілікті
     энцефалопатия, Рейно синдромымен,
     вегетативті полиневропатиялармен,
     бұлшық ет бұзылулармен: жазылатын
     спазм, басқа этилогияның вегетативті
     поиневропаиясы қоса жүретін орныққан
     және құрама дірілдердің әсерінен
     І-ІІІ сатыдағы діріл аурулары.
____________________________________________________________________
               12. Сүйек-бұлшық ет жүйесінің аурулары
____________________________________________________________________
86.  Жүрек тарапынан жіті және жітілеу         Күкірт сутегімен және
     құбыслытар аяқталғаннан кейін және        азотты термальды
     І-сатыдан аспайтын жүрек құбылыстары      сумен бальнеоемдеу
     кезіндегі 8-10 айдан кейін бастан         Балшықпен емдеу
     кешкен ревматизмдік полиартриттің
     салдары.

87.  Өзіне-өзі қызмет ету және өзбетінше       Бальнеоемдеу
     қозғалу мүмкіндігі кезінде процестің      Балшықпен емдеу
     ең аз және орташа белсенділігі бар
     белсенді емес фазадағы ревматизмдік
     артриттің айрықша буындық және
     құрамдық  нысандары.

88.  Процестің белсенділік белгісі жоқ         Бальнеоемдеу
     белгілі бір этиологиядағы жұқпалы         Балшықпен емдеу
     (тұмаудан кейінгі, сүзектен кейінгі,
     бруцеллездік және басқа да)
     полиартрит.

89.  Қайталанған синовиті бар және             Бальнеоемдеу
     онсыз зат алмасу мен ішкі                 Балшықпен емдеу
     секрециялар функцияларының бұзылуы
     негізінде дистрофиялық, қатерсіз
     қисайған остеоартроз.

90.  Буын ішілік зақымданудан, буын            Бальнеоемдеу
     жанындағы сынулардан кейінгі және         Балшықпен емдеу
     ұзақ уақыт таңып тастаудан кейінгі
     буындардың сіремелері.

91.  Белгілі бір жерлердегі және білінген      Бальнеоемдеу
     синдромдарымен ілесе жүретін              Балшықпен емдеу
     омыртқаның қозғалысын кенет шектемейтін
     спондилез, спондилоартроз, қылқан
     аралық артроз.

92.  Науқас өз бетінше қозғалған кездегі       Бальнеоемдеу
     қайталанған неврологиялық бұзылулары      Балшықпен емдеу
     бар және оларсыз омыртқа остеохондрозы.

93.  Науқас өз бетінше қозғалған кездегі       Бальнеоемдеу
     және ІІ-сатыдан аспайтын белсенді         Балшықпен емдеу
     процесс кезіндегі шорбуындайтын
     спондилоартрит (Бехтерев-Штрюмпель-Мар
     ауруы).

94.  Процестің тыныштану сатысындағы           Бальнеоемдеу
     созылмалы жұқпалы спондилит               Балшықпен емдеу
     (туберкулез емес).

95.  Жыланкөздер болмаған кездегі және         Бальнеоемдеу
     науқас еркін қозғалған кездегі            Балшықпен емдеу
     процестің тыныштану сатысындағы
     омыртқаралық остеохондроз бен
     дене омыртқасының остеомелиті.

96.  Науқастың еркін қозғалуын                 Бальнеоемдеу
     қиындатпайтын омыртқаның сыну             Балшықпен емдеу
     салдары.

97.  Науқас еркін қозғалған кездегі баяу       Бальнеоемдеу
     консолидациясы бар немесе ауырсынатын     Балшықпен емдеу
     сүйек мүйізгегі бар дене сүйектері
     мен қол-аяқ сүйектерінің сыну салдары.

98.  Әртүрлі орындағы созылмалы синовиттер     Бальнеоемдеу
     мен қалта қабынулары, мезгіл-мезгіл       Балшықпен емдеу
     өршитін тендовагиниттер.
     Қайталанған синовиттер.

99.  Бұлшық еттердің, сіңірлер мен             Бальнеоемдеу
     шандырлардың асқыну аурулары. Әртүрлі     Балшықпен емдеу
     орындағы нейромиозит.

100. Мезгіл-мезгіл өршитін бұлшық              Бальнеоемдеу
     еттердің зақымдануы (жұқпалы, уытты,      Балшықпен емдеу
     кәсіби және жарақаттық түрдегі).

101. Эпикондилиттер, стилоидиттер, оның        Бальнеоемдеу
     ішінде вегетативті жүйке жүйесінің        Балшықпен емдеу
     тонусының кернеуінің артуы және
     өзгеруі нәтижесінде туындайтын
     кәсібилері.

102. Науқастың қозғалуына кедергі              Бальнеоемдеу
     жасамайтын буындардың сіремелері.         Балшықпен емдеу

103. Хирургиялық араласуды талап етпейтін      Бальнеоемдеу
     немесе одан кейін науқастың өз            Балшықпен емдеу
     бетінше қозғалуына кедергі жасамайтын
     дененің қалыпты температурасында
     жарақат түріндегі, жылан көзі жоқ
     қайталанатын ағымы бар гематогенді
     созылмалы остеомелит.

104. Білезіктерді және саусақтарды кесіп       Бальнеоемдеу
     тастауға байланысты микрохирургиялық      Балшықпен емдеу
     операциядан кейінгі, табаннан
     саусақтар қондыруға байланысты
     операциядан кейінгі, сондай-ақ
     білезіктер мен саусақтардың
     жарақаттан кейін қисаюы, операциядан
     кейін үш ай өткен соң ерікті және
     құрама тері пластикасының жағдайы.

105. Күйіктен кейінгі, оның ішінде             Бальнеоемдеу
     құрастыру операциясынан кейінгі           Балшықпен емдеу
     сіремелер, өзіне-өзі қызмет ету және
     өз бетінше қозғалуы кезіндегі
     күйіктен кейінгі ойық жара.

106. Ұзақ уақыт бойы жазылмайтын жарақаттың    Бальнеоемдеу
     салдарынан трофикалық ойық жара.          Балшықпен емдеу
___________________________________________________________________
              13. Несеп жыныстық жүйесінің аурулары
___________________________________________________________________
107. Өршуден тыс созылмалы пиелонефрит.        Бальнеоемдеу
                                               Балшықпен емдеу

108. Туберкулездік емес сипаттағы              Бальнеоемдеу
     созылмалы циститтер.                      Балшықпен емдеу

109. Оңалу сатысындағы созылмалы               Бальнеоемдеу
     простатит, созылмалы везикулит            Балшықпен емдеу
     (туберкулездік емес этиологиялар).

110. Зәр-тас аурулары, оның ішінде             Бальнеоемдеу
     асқынған пиелонефрит пен цистит.          Балшықпен емдеу

111. Түйіршіктерді алып тастағаннан            Бальнеоемдеу
     кейінгі 1,5-2 ай өткеннен кейін           Балшықпен емдеу
     зәр-тас ауруын операциялық емдеуден
     кейінгі жағдай.
___________________________________________________________________
          14. Әйелдердің жыныс органдарының аурулары
___________________________________________________________________
112. Созылмалы жатыр түтігінің қабынуы,
     уақытша оңалу кезеңіндегі оофорит,
     өршуден кейін 8 аптадан ерте емес,
     дене қызуы қалыпты, лейкоцитарлық
     формуласында және ЭШЖ-де өзгерістер
     жоқ;
     1) аналық бездің гормоналдық қызметі      Бальнеоемдеу
     тұрақты;                                  Балшықпен емдеу
     2) циклдың екі фазасының                  Бальнеоемдеу
     жетіспеушілігінде (аналық бездердің       (родонды суларды
     гипофункциясы);                           қоспай)
                                               Балшықпен емдеу
     3) гиполютеинизмде немесе овуляцияның     Бальнеоемдеу 
     болмауында;                               (родонды сулармен)
     4) хирургиялық емді қажет етпейтін        Бальнеоемдеу
     жатырдағы байланысқан ет өспесінде;       (родонды сулармен)

113. Жедел процесс аяқталған  және
     инфильтрат ісігінің белгілері
     қолмен анықтаудан тұрақтанған соң
     4-6 аптадан ерте емес кезеңдегі
     созылмалы параметрит, дене қызуы
     қалыпты, лейкоцитарлық формуласында
     және ЭШЖ-да өзгерістер жоқ;
     1) аналық бездің гормоналдық қызметі      Бальнеоемдеу
     тұрақты;                                  Балшықпен емдеу
     2) циклдың екі фазасының                  Бальнеоемдеу
     жетіспеушілігінде (аналық бездердің       (родонды суларды
     гипофункциясы);                           қоспай)
                                               Балшықпен емдеу
     3) гиполютеинизмде немесе овуляцияның     Бальнеоемдеу
     болмауында.                               (родонды сулармен)

114. Жамбастың перитоналды жабысқан жерлері:
     1) аналық бездің гормоналдық қызметі      Бальнеоемдеу
     тұрақты;                                  (родонды сулармен)
                                               Балшықпен емдеу
     2) циклдың екі фазасының                  Бальнеоемдеу
     жетіспеушілігінде (аналық бездердің       (родонды суларды
     гипофункциясы);                           қоспай)
                                               Балшықпен емдеу
     3) гиполютеинизмде немесе овуляцияның     Бальнеоемдеу
     болмауында                                (родонды суларды
                                               қоспай)

115. Созылмалы жамбас сүйегінің қабынуы,
     жедел процесс аяқталған соң 6 аптадан
     ерте емес, дене қызуы қалыпты,
     лейкоцитарлық формуласында және ЭШЖ-да
     өзгерістер жоқ;
     1) циклдың екі фазасының                  Жергілікті
     жетіспеушілігінде (аналық бездердің       Бальнеоемдеу
     гипофункциясы);                           Балшықпен емдеу
     2) гиполютеинизмде немесе овуляцияның     Бальнеоемдеу
     болмауында.                               (родонды сулармен)
                                               Балшықпен емдеу

116. Созылмалы эндометрит (эндомиометрит),
     уақытша оңалу кезеңіндегі оофорит,
     өршуден кейін 4 аптадан ерте емес,
     дене қызуы қалыпты, лейкоцитарлық
     формуласында және ЭШЖ-да
     өзгерістер жоқ;
     1) аналық бездің гормоналдық қызметі      Жергілікті
     тұрақты;                                  Бальнеоемдеу
                                               Балшықпен емдеу
     2) циклдың екі фазасының                  Бальнеоемдеу
     жетіспеушілігінде (аналық бездердің       (родонды сулармен)
     гипофункциясы);                           Балшықпен емдеу
     3) гиполютеинизмде немесе овуляцияның     Бальнеоемдеу
     болмауында.                               (родонды сулармен)

117. Жатыр орналасуының дұрыс еместігі -
     жатырдың артқа иілуі, жатырдың артқа
     бүгілуі (артқа қарай ығысуы), оның
     ішінде, тоқ ішек, қуық қызметтерінің
     бұзылуымен қоса, болған қабыну
     процестері немесе жамбастық қабынулар
     салдарынан:
     1) аналық бездің гормоналдық қызметі      Жергілікті
     тұрақты;                                  Бальнеоемдеу
                                               Балшықпен емдеу
     2) циклдың екі фазасының                  Бальнеоемдеу
     жетіспеушілігінде (аналық бездердің       (родонды және йодты
     гипофункциясы);                           бромды суларды
                                               қоспай)
                                               Балшықпен емдеу
     3) гиполютеинизмде немесе овуляцияның     Бальнеоемдеу
     болмауында;                               (родонды сулармен)

118. Жыныс органдарының асқыну
     процестерінен аналық бездердің
     функциясының бұзылуы:
     1) циклдың екі фазасының                  Жергілікті
     жетіспеушілігінде;                        Бальнеоемдеу
                                               (родонды суларды
                                               қоспай)
                                               Балшықпен емдеу
                                               Теңіз жағалауында
                                               климаттық емдеу
     2) гиполютеинизмде немесе овуляцияның     Родонды және йодты
     болмауы түрінде біршама                   бромды сулары бар
     гиперэстрогенияда.                        курорттар

119. Етеккір қызметі бұзылғанда, етеккір
     болмауында:
     1) жүйке және эндокринді жүйесінің        Жергілікті
     органикалық зақымданулары жоқ болғандағы
     орталық генездегі алғашқы
     етеккірсіздік (симптоматикалық емдеу);
 
     2) аналық бездер қызметі бұзылу           Жергілікті
     салдарынан болған қайталанған             Бальнеоемдеу
     етеккірсіздік;                            (родонды суларды
                                               қоспай)
                                               Балшықпен емдеу
     3) жатырдағы өзгерістер салдарынан        Бальнеоемдеу
     болған қайталанған етеккірсіздік          (родонды суларды
     (қыруда базальды эндометрия қабатын       қоспай)
     алып тастау).                             Балшықпен емдеу

120. Асқыну процесінен соң жатыр мен
     аналық бездегі өзгерістер салдары
     ретінде өте аз және сирек болатын
     етеккірлер (етеккірдің аз келуі)
     1) циклдың екі фазасының                  Жергілікті
     жетіспеушілігінде (қыру);                 Бальнеоемдеу
     жатыр ішілік синехиялар                   (родонды суларды
                                               қоспай)
     2) гиполютеинизмде немесе                 Родонды сулармен
     овуляцияның болмауында.                   бальнеоемдеу

121. Жиі (полименорея), мол                    Жергілікті
     (гиперменорея) етеккірлер,                Родонды сулармен
     жатырдағы және аналық бездегі             бальнеоемдеу
     асқынудан соң болған өзгерістер
     салдарынан етеккір циклының
     қысқаруы.

122. Асқыну процестері салдарынан
     болған жүйесіз етеккір:
     1) циклдың екі фазасының                  Жергілікті
     жетіспеушілігінде;                        Бальнеоемдеу
                                               (родонды суларды
                                               қоспай)
                                               Балшықпен емдеу
     2) гиполютеинизмде.                       Родонды сулармен
                                               бальнеоемдеу

123. Климактерикалық синдромдар                Жергілікті
                                               Родонды сулармен
                                               бальнеоемдеу

124. Жасанды шақырылған немесе алдын ала
     болған менопаузаға байланысты жағдай
     (менопауза себебін анықтаған соң).
     Аталық бездер ісіктерін хирургиялық
     емдеу салдарынан болған пішуден
     кейінгі белгі:
     1) қатерсіз;                              Жергілікті
                                               Родонды сулармен
                                               бальнеоемдеу
     2) қатерлі.                               Жергілікті

125. Әйелдер  бедеулігі:
     1) созылмалы жатыр түйінінің қабынуы      Жергілікті
     салдарынан жатыр түтікшелерінің           Бальнеоемдеу
     бітелуі
     - аналық бездердің гормоналды қызметі     Жергілікті
     өзгеріссіз болуынан;                      Бальнеоемдеу
                                               Балшықпен емдеу
     - екі фазаның жетіспеушілігінен;          Бальнеоемдеу
                                               (родонды суларды
                                               қоспай)
     - гиполютеинизмде немесе овуляцияның      Балшықпен емдеу
     болмауынан;                               Родонды сулармен
                                               бальнеоемдеу
     2) функционалдық түтікшелік бедеулік:     Күкірт сутегімен және
     - жатыр түтікшелерінің жиырылу            азотты термальды
     белсенділігі төмендеу немесе              сумен бальнеоемдеу
     жоқтығынан;
     - жатыр түтікшелерінің жиырылу            Родонды сулармен
     белсенділігі өте жоғары немесе жатыр      бальнеоемдеу
     түтікшелерінің байланыссыздығында

126. Жатырға, түтікшелерге, аналық бездерге    Жергілікті
     жасалған операциядан соңғы инфильтрат,    Родонды сулармен
     үлкею белгілерісіз, процестің             бальнеоемдеу
     тұрақтылығында, дененің қалыпты
     қызуында, лейкоцитарлы формулада және
     ЭШЖ-да өзгерістер жоқ (операциядан
     соңғы 6-8 аптадан ерте емес)
___________________________________________________________________
                        15. Тері аурулары
___________________________________________________________________
127. Стационарлық және қайту сатысындағы       Бальнеоемдеу
     күзгі-қысқы және көктемгі-жазғы
     нысанды шектелген және таралған
     псориаз: оңалу сатысындағы
     артропатиялық нысан, буын функцияларын
     сақтау кезіндегі артралгия және
     бастапқы артроз.

128. Созылмалы сатыдағы шектелген,             Бальнеоемдеу
     диффузды нейродермит (экссудативті
     нысанын қоспағанда) Қышыма.

129. Созылмалы сатыдағы шектелген және         Бальнеоемдеу
     таралған қызыл жалпақ теміреткі

130. Созылмалы нысандағы шын және себорея      Күкірт сутегімен және
     экземасы, қысқы нысаны                    радонды сумен
                                               бальнеоемдеу

131. Склеродермия:                             Күкірт сутегімен және
     1) белсенді емес сатыдағы түйіндақты,     радонды сумен
     шектелген және таралған                   бальнеоемдеу
     2) дәрі-дәрмектік емдеу курсынан
     кейінгі белсенді емес сатыдағы
     қимыл-тірек аппаратының зақымдануы
     бар жүйелік.

132. Созылмалы сатыдағы ихтиоз                 Күкірт сутегімен және
     (І-ІІ-сатыдағы), кератодермия, түкті      радонды сумен
     теміреткілердің шектелген және            бальнеоемдеу
     таралған нысандары.

133. Созылмалы сатыдағы безеу бөртпесінің      Күкірт сутегімен және
     шектелген және таралған нысандары.        радонды сумен
                                               бальнеоемдеу

134. Процесс белсенділігінің белгілері жоқ     Күкірт сутегімен және
     ошақтық және тұтас тақырлық,              радонды сумен
     себорейлік қасқа бастану                  бальнеоемдеу
____________________________________________________________________
                    16. Көру мүшесінің аурулары
____________________________________________________________________
135. Алғашқы және дамыған сатыдағы көз іші     Климаттық емдеу
     қан қысымының қалыпты деңгейіндегі
     бастапқы глаукома (көз дәрігерінің
     қорытындысымен).

136. Ауыр жарақаттану, көз контузиясына        Климаттық емдеу
     және күюге байланысты қайта қалпына
     келтіру операцияларынан кейінгі
     жағдайлар.

137. Жасанды көз бұршағын ауыстыра отырып,     Климаттық емдеу
     жастық және жарақаттық катарактісін
     хирургиялық түзетуден кейінгі жағдай.

138. Дистрофиялық сипаттағы көз торының        Климаттық емдеу
     аурулары, ағзаның өршімейтін жалпы
     компенсивті жағдайдағы көру
     жүйкесінің ішінара семуі.
____________________________________________________________________
             17. Қан аурулары және созылмалы аурулар
____________________________________________________________________
139. Ауыр аурулардан (қатерлі ісіктерден       Климаттық емдеу
     басқа) салдарынан пайда болған темір
     тапшысы анемиясы, операциялар,
     стационар жағдайында емдеуді талап
     етпейтін созылмалы геморрагиядан
     кейінгі анемия.

140. Жалпы қанағаттанарлық жағдайдағы          Көктемде және күзде
     В-12 тапшы, пернициозды, фолий            климаттық емдеу
     тапшылығы анемиясы.

141. Жалпы қанағаттанарлық жағдайдағы          Жергілікті
     гемолитикалық анемия

142. Апластикалық синдромның өршуі             Жергілікті
     болмаған жағдайдағы гипопластикалық,
     апластикалық анемия.

143. Жалпы қанағаттанарлық жағдайдағы          Климаттық емдеу
     гемофилияның жеңіл және орташа
     дәрежесі.

144. Жалпы қанағаттанарлық жағдайдағы          Жергілікті
     тромбоцитопеникалық пурпураның жеңіл
     және орташа дәрежесі.

145. Созылмалы лейкоздар (лимфолейкоз,         Көктемде және күзде
     миелолейкоз, сублейкомиялық миелоз)       климаттық емдеу
     тұрақты клиникалық және гематологиялық
     компенсациядағы баяу өршитін
     эритмияның бастапқы сатысы.

146. Лимфогранулематоздың бастапқы,            Жергілікті
     сондай-ақ баяу өршитін, асқынбаған
     регионарлық сатысы.

147. Жалпы қанағаттанарлық жағдайдағы          Жергілікті
     қалыптасу, қалпына келтіру                Күкірт сутегісуымен
     сатысындағы І-ІІ-дәрежедегі               бальнеоемдеу
     созылмалы  сәулелік ауру.

148. Стационар жағдайында емдеуді қажет        Бальнеоемдеу
     етпейтін ауыр металдармен (мырыш,
     сынап және басқа да) созылмалы
     кәсіби улану ауырлығының жеңіл және
     орташа  дәрежесі.

149. Стационар жағдайында емдеуді қажет
     етпейтін қан жүйесінің уытты
     (химиялық этиология) зақымдануы.
___________________________________________________________________
                 Жасөспірімдер мен балалар үшін
___________________________________________________________________
               18. Қан айналым жүйесінің аурулары
___________________________________________________________________
150. Қан айналымының бұзылуынсыз               Жергілікті
     І-сатыдан аспайтын белсенді процесі       (ревматизмнің
     жағдайдағы жүрек ақауымен және            белсенді
     ақаусыз фазадағы ревматизм.               фазасы бар бөлімше)

151. І-сатысынан аспайтын қан айналымының      Жергілікті
     жетіспеушілігімен немесе қан айналымы     (ревматизмнің
     жетіспеушілігінсіз жүрек ақауынсыз        белсенді емес фазасы
     не жүрек ақауымен белсенді емес           бар бөлімше)
     фазадағы ревматизм.

152. Аорталық немесе митралды қақпақша         Бальнеоемдеу
     функциясының жетіспеушілігінің
     біркелкі не толық компенсацияланған
     жүрек ақауынсыз белсенді емес
     фазадағы (ұстамадан кейінгі 8-10 айдан
     ерте емес) ревматизм.

153. Белсенді емес фазадағы (ұстамадан         Дәрігердің байқауында
     кейінгі 10 айдан ерте емес) жүрек         болатын емханалық
     ақауынсыз ревматизм.                      жағдайдағы
                                               курорттардағы емдеу

154. І-сатысынан аспайтын қан айналымының      Дәрігердің байқауында
     жетіспеушілігі кезіндегі процесс          болатын емханалық
     белсенділігінің баяу кезеңіндегі          жағдайдағы
     жұқпалы-аллергиялық және септикалық       курорттардағы емдеу
     эндокардиттер

155. Қан айналымының жетіспеушілігінің         Жергілікті
     ІІ-сатысынан аспайтын туа біткен және     (ревматизмнің
     жүре пайда болған жүрек ақаулары          белсенді фазасы бар
     (операцияға дейін және одан кейін).       бөлімше)

156. Тонзиллогенді кардиомиопатия              Жергілікті
                                               (ревматизмнің
                                               белсенді фазасы бар
                                               бөлімше)

157. Вегативті-тамырлы дистония                Бальнеоемдеу
                                               Климаттық емдеу
___________________________________________________________________
            19. Тыныс алу мүшелерінің созылмалы
                бейспецификалық аурулары
___________________________________________________________________
158. Созылмалы пневмония, оның ішінде          Жергілікті
     оңалу кезіндегі, 1-2 сатыдағы             (Тән емес тыныс алу
     бронх-өкпе жүйесінің даму ақауларының     ағзаларының аурулары
     салдарынан қалыптасқандары.               бар балаларға
                                               арналған)

159. Асқынудан кейін 2 айдан ерте емес         Жергілікті
     қайталанған пневмония, бронхиттер         (Тән емес тыныс алу
                                               ағзаларының аурулары
                                               бар балаларға
                                               арналған)

160. Бронхиалдық демікпе, оңалу                Жергілікті
     кезеңіндегі ауырлығы жеңіл және           (Тән емес тыныс алу
     орташа болған демікпесі бар бронхит       ағзаларының аурулары
                                               бар балаларға
                                               арналған)

161. Демікпеге дейін. І-ІІ-сатыдағы өкпе       Жергілікті
     функциясының жетіспеушілігі бар           (Тән емес тыныс алу
     жұқпалы-аллергиялық, жеңіл және орташа    ағзаларының аурулары
     ауыртпалық ағымындағы атопикалық          бар балаларға
     түріне жататын І-дәрежедегі бронхтық      арналған), ауыр емес
     демікпе. Қайталанған бронхпен және        ағым кезінде
     оңалу фазасындағы І-ІІ-дәрежедегі         таулы-климаттық
     созылмалы пневмониямен қоса жүретін       курорттарда
     І-дәрежедегі бронх демікпесі.             орналасқан
     Оңалу фазасындағы демікпе құрамдары       санаторийлер
     бар созылмалы бронхит.

162. Ағаш пен шөптердің гүлденуі кезеңінен     Жергілікті
     тыс респираторлы аллергоздар (оның        (Тән емес тыныс алу
     ішінде поллиноздар).                      ағзаларының аурулары
                                               бар балаларға
                                               арналған)

163. Тұқымқуалаушылық және жүйелі              Жергілікті
     аурулардағы (муковисцидоздың ауыр емес    (Тән емес тыныс алу
     түрі, иммундық тапшылық жағдайы,          ағзаларының аурулары
     Луи Бар синдромы және басқа да)           бар балаларға
     өкпенің созылмалы қабыну аурулары.        арналған)

164. Мұрынжұтқыншақ ауруларына байланысты      Теңіз жағалауында
     хирургиялық емдеуден кейін (операциядан   орналасқан
     кейін 2 айдан ерте емес) немесе           курорттарда тән емес
     операция арқылы емдеуге жатпайтын         тыныс алу ағзаларының
     мұрынжұтқыншақ қасындағы патологиялық     аурулары бар
     процесс айқын білінген тері аллергиясы    балаларға арналған
     байқалғанда 1-4-тармақта көрсетілген      санаторийлар
     аурулардың барлық түрлері.

165. Операция кезеңінің күрделі емес ағым      Балаларға арналған
     кезіндегі және тыныс алу функциясы        жергілікті
     жетіспеушілігі белгісі болмаған кездегі   мамандандырылған
     операциядан кейін 2 айдан ерте емес       санаторийлар
     шектелген патологиялық процеске
     байланысты өкпеге жасалған операциядан
     кейінгі рековалесценттер (өкпенің
     кейбір бөліктерін алып тастағанда).
____________________________________________________________________
              20. Тірек-қимыл аппараттарының бұзылуы
____________________________________________________________________
166. Полимелиттен кейінгі реконвалесценттер    Тірек-қимыл
     және жіті кезеңнің аяқталуына қарай,      аппараты
     бірақ ауру басталуынана 30 күннен         функцияларының
     артық емес полимелитке ұқсас аурулар.     бұзылуы бар балаларға
                                               арналған жергілікті
                                               санаторийлар

167. Бастан кешкен аурудан кейін, оның         Тірек-қимыл аппараты
     ішінде операцияға дайындау мақсатында     функцияларының
     сіресім мен өзгерістер болған жағдайда    бұзылуы бар балаларға
     ауруды 4-5 айдан ерте емес және 8-10      арналған жергілікті
     жылдан кеш емес байқалған полиомелиттің   санаторийлар немесе
     салдары.                                  балшыққа және
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда

168. Хирургиялық араласудан кейінгі (бұлшық    Тірек-қимыл аппараты
     еттерді жетілдіру және жүруге үйрету      функцияларының
     үшін) полиомелиттің салдары.              бұзылуы бар
                                               балаларға арналған
                                               жергілікті
                                               санаторийлар немесе
                                               балшыққа және
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда

169. Өз бетімен жүре алған кезде (балдақ,      Тірек-қимыл аппараты
     таяқ көмегімен) және ойылған жарасы       функцияларының
     мен жамбас мүшелерінің қызмет             бұзылуы бар балаларға
     бұзылыстары болмағанда бірақ ауру         арналған жергілікті
     басталғанына 5-8 жылдан кешіктірмей       санаторийлар немесе
     жіті кезеңінің аяқталуына қарай           балшыққа және
     жұқпалы және жарақаттық миелит пен        бальнеологиялық
     мененгиттің салдары.                      курорттарда

170. Пертес ауруы                              Тірек-қимыл аппараты
                                               функцияларының
                                               бұзылуы бар балаларға
                                               арналған жергілікті
                                               санаторийлар немесе
                                               балшыққа және
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда

171. Жіті кезең аяқталғаннан кейін,            Тірек-қимыл аппараты
     сондай-ақ жалғастырушы қалпына            функцияларының
     келтіру функциялары болған жағдайда       бұзылуы бар балаларға
     барынша кеш мерзімдегі жарақаттық         арналған жергілікті
     және жұқпалы невриттерден,                санаторийлар немесе
     полиневриттерден, плекситтерден,          балшыққа және
     полирадикулиттерден кейінгі               бальнеологиялық
     қозғалыстың бұзылуы.                      курорттарда

172. Қозғалыс қызметінің бұзылыстарын          Тірек-қимыл аппараты
     қайта қалпына келтіру үшін жасалған       функцияларының
     сүйек-буын аппаратының (туа біткен        бұзылуы бар балаларға
     жамбас шығуы, мешелдік қисаю,             арналған жергілікті
     артрогриппоз, сколиоз және басқа)         санаторийлар немесе
     операциясынан кейінгі науқастар.          балшыққа және
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда

173. Сіңірге жасалған қайта қалпына            Тірек-қимыл аппараты
     келтіру операциясы, ауқымды күйікке       функцияларының
     жасалған пластикадан кейінгі,             бұзылуы бар балаларға
     сондай-ақ қозғалыс қызметінің             арналған жергілікті
     бұзылыстарына жасалған сіресімдерден      санаторийлар немесе
     кейінгі науқастар                         балшыққа және
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда

174. Омыртқа тұрақтылығы төмендеген            Тірек-қимыл аппараты
     1-2, 2 және 3-сатыдағы сколиоздар         функцияларының
                                               бұзылуы бар балаларға
                                               арналған жергілікті
                                               санаторийлар немесе
                                               балшыққа және
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда

175. Кугелберг-Веландердің арқа                Тірек-қимыл аппараты
     амиотрофиясы                              функцияларының
                                               бұзылуы бар балаларға
                                               арналған жергілікті
                                               санаторийлар немесе
                                               балшыққа және
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда

176. Жарақаттан пайда болған артриттер         Тірек-қимыл аппараты
                                               функцияларының
                                               бұзылуы бар балаларға
                                               арналған жергілікті
                                               санаторийлар немесе
                                               балшыққа және
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда

177. Остеомелиттер (туберкулезден басқа)       Тірек-қимыл аппараты
     операция жасауға айғақтар болмаған        функцияларының
     жағдайда жіті кезеңнің аяқталғанына       бұзылуы бар балаларға
     6 ерте емес дене қызуы қалыпты            арналған жергілікті
     болғанда операцияны талап етпейтін        санаторийлар немесе
     1) жыланкөздік және жыланкөздердің        балшыққа және
     түрлері                                   бальнеологиялық
     2) ірі буындардың асқынған                курорттарда
     артроз-артриттері, қимылы тежелген
     анкилоздардың түрлері
     3) түтікті және жалпақ сүйектер
     остеомиелиттерінің склерозды түрлері

178. Белсенді емес және белсенділігі           Мамандандырылған
     І-дәрежелі фазадағы жұқпалы тән емес      санаторий
     полиартрит (ревматоидті)                  (остеомиелитпен
                                               ауыратын балаларды
                                               емдеу үшін) немесе
                                               тірек-қимыл аппараты
                                               функцияларының
                                               бұзылуы бар балаларға
                                               арналған жергілікті
                                               санаторийлар немесе
                                               балшық және
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда

179. Қалыпты интеллектіде және                 Мамандандырылған
     эпилепсиялық талмасы болмаған             санаторий
     жағдайда жеңіл және орташа                (остеомиелитпен
     ауыртпалық деңгейіндегі қозғалыс          ауыратын балаларды
     бұзылыстарымен қоса жүретін түрлі         емдеу үшін) немесе
     этилогиялы церебралды сал ауруы           тірек-қимыл аппараты
                                               функцияларының
                                               бұзылуы бар балаларға
                                               арналған жергілікті
                                               санаторийлар немесе
                                               балшық және
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда

180. Жазыла бастауы баяу консолидация          Жоғарыда көрсетілген
     немесе ауырсынатын сүйек қажалуынан       бальнеоемдеу және
     болатын сүйек сыну салдары.               балшықпен емдеу
                                               курорттарында
                                               емханалық жағдайда
                                               емдеу

181. Оститтер мен периоститтер (жарақаттық,    Жоғарыда көрсетілген
     жұқпалы).                                 бальнеоемдеу және
                                               балшықпен емдеу
                                               курорттарында
                                               емханалық жағдайда
                                               емдеу

182. Миозиттер, фибромиозиттер,                Жоғарыда көрсетілген
     тендовагиниттер (жұқпалы, уытты,          бальнеоемдеу және
     жарақаттық).                              балшықпен емдеу
                                               курорттарында
                                               емханалық жағдайда
                                               емдеу
____________________________________________________________________
               21. Ас қорыту ағзаларының аурулары
____________________________________________________________________
183. Соңғы 6 ай ішінде пенетрация мен          Жергілікті немесе
     қан кету болмаған жағдайда стенозсыз      бальнеологиялық
     оңалу кезеңіндегі асқазан мен             курорттарда
     ұлтабардың ойық жарасы.                   орналасқан асқорыту
                                               ағзаларының аурулары
                                               бар балаларға
                                               арналған санаторий

184. Қалыпты және өзгерген секрециясы бар      Жергілікті немесе
     асқынудан тыс созылмалы гастрит.          бальнеологиялық
                                               курорттарда
                                               орналасқан асқорыту
                                               ағзаларының аурулары
                                               бар балаларға
                                               арналған санаторий

185. Ойық жаралы, стенозды, туберкулез         Жергілікті немесе
     түрлері мен созылмалы дизентериядан       бальнеологиялық
     басқа асқынудан тыс аш ішек пен жуан      курорттарда
     ішектің созылмалы аурулары.               орналасқан асқорыту
                                               ағзаларының аурулары
                                               бар балаларға
                                               арналған санаторий

186. Асқынудан тыс түрлі этиологиялы           Жергілікті немесе
     созылмалы гепатит, холангит,              бальнеологиялық
     холецистит, холециститті-холангиттер.     курорттарда
                                               орналасқан асқорыту
                                               ағзаларының аурулары
                                               бар балаларға
                                               арналған санаторий

187. Сарғаюсыз аурудың белсенді                Жергілікті немесе
     фазасынан тыс, портинограмманың қатты     бальнеологиялық
     өзгерісінсіз трансаминаз, билирубин,      курорттарда
     альдолаздардың қалыпты көрсеткіші         орналасқан асқорыту
     кезіндегі порталды гипертензияның         ағзаларының аурулары
     клиникалық байқалынуынсыз болған бауыр    бар балаларға
     циррозы (асцит, ісіну, гиперспленизм,     арналған санаторий
     өңеш тамырларының варикозды кеңеюі).     

188. Операциялық араласуды талап етпейтін      Жергілікті немесе
     өт-тас ауруы                              бальнеологиялық
                                               курорттарда
                                               орналасқан асқорыту
                                               ағзаларының аурулары
                                               бар балаларға
                                               арналған санаторий

189. Боткин ауруынан кейінгі                   Жергілікті немесе
     реконвалесценттер                         бальнеологиялық
     1) қалдықтар айқын байқалғанда,           курорттарда
     бірақ стационардан шыққан соң және        орналасқан асқорыту
     гепатит белгілері болмағанда 3 айдан      ағзаларының аурулары
     ерте емес                                 бар балаларға
     2) стационардан шықан соң кезеңдік        арналған санаторий
     емдеу тәртібімен

190. Стационардан шыққаннан кейін кезеңдік     Мамандандырылған
     емдеу тәртібімен жіті ұзаққа созылған     жергілікті санаторий
     реконвалесценттер немесе созылмалы        (бөлімше).
     дизентерияның асқынуы                     Дизентерияны бастан
                                               өткізген балаларға
                                               арналған жергілікті
                                               мамандандырылған
                                               санаторий
____________________________________________________________________
                   22. Психоневрологиялық аурулар
____________________________________________________________________
191. Невроздар.                                Шектелген
                                               жүйкелік-психикалық
                                               аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               жергілікті санаторий
                                               (бөлімше)

192. Үрекеттік жағдайларының неврологиялық     Шектелген
     түрлері                                   жүйкелік-психикалық
                                               аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               жергілікті санаторий
                                               (бөлімше)

193. Орталық жүйке жүйесінің ерте              Шектелген
     органикалық зақымдалуы, бассүйегінің      жүйкелік-психикалық
     жарақаттануы, нейрожұқпа мен              аурулары бар
     соматикалық аурулардың салдары            балаларға арналған
     ретінде астениялық, церебрастениялық      жергілікті санаторий
     невроз тектес жағдайлар                   (бөлімше)

194. Компенсациясы толық емес сатыдағы         Шектелген
     психикалық аурулардың невроз сияқты       жүйкелік-психикалық
     түрлері                                   аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               жергілікті санаторий
                                               (бөлімше)

195. Әлеуметтік бейімделуі және тәртіп         Шектелген
     бұзылыстары айқын емес мінездің           жүйкелік-психикалық
     патологиялық түрі мен тұлғаның            аурулары бар
     патологиялық қалыптасуының алғашқы        балаларға арналған
     көріністері.                              жергілікті санаторий
                                               (бөлімше)

196. Психикалық дамудың кідіруі немесе         Шектелген
     самарқау есуастық сатысындағы             жүйкелік-психикалық
     олигофрения аясында бұзылулардың жеңіл    аурулары бар
     және орташа ауыртпалығымен қоса           балаларға арналған
     жүретін әртүрлі этилогиядағы              жергілікті санаторий
     церебралды сал аурулары.                  (бөлімше)
___________________________________________________________________
       23. Бүйрек, зәр шығару жолдарының аурулары, зат алмасу
                   бұзылулары және эндокриндік аурулар
___________________________________________________________________
197. Диффузды гломерулонефрит                  Жергілікті
     1) белсенділіктің 1 және 2-сатысы         мамандандырылған
     (стационардан шыққаннан кейін             санаторий
     кезеңдік емдеуді жалғастыру үшін)
     2) белсенді емес фазада.

198. Белсенділігі 1 және 2-сатыдағы және       Жергілікті немесе
     белсенді емес фазадағы созылмалы          бальнеологиялық
     пиелонефрит.                              курорттарда
                                               орналасқан
                                               мамандандырылған
                                               санаторийлар
                                               (бөлімшелер)

199. Зәр-тас ауруы                             Жергілікті немесе
     1) өз бетінше кетуге бейім зәр шығару     бальнеологиялық
     жолдарындағы тастардың болуы;             курорттарда
     2) қайталанған тастың пайда болуын        орналасқан
     болдырмау мақсатындағы операциядан        мамандандырылған
     кейінгі кезеңде                           санаторийлар
                                               (бөлімшелер)

200. Зәрдің қалыпты аққанда оңалу              Жергілікті немесе
     кезеңіндегі созылмалы цистит              бальнеологиялық
                                               курорттарда
                                               орналасқан
                                               мамандандырылған
                                               санаторийлар
                                               (бөлімшелер)

201. Тубулопатияның әртүрлі түрі               Жергілікті немесе
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда
                                               орналасқан
                                               мамандандырылған
                                               санаторийлар
                                               (бөлімшелер)

202. Зат алмасу, неврогенді және               Бальнеоемдеу
     эндокринді жағдайдан семіру               курорттарында
                                               емханалық жағдайда
                                               емдеу

203. Компенсация жағдайындағы қант             Жергілікті
     диабетінің түрлі нысаны мен               мамандандырылған
     компенсация жағдайының түрлі мерзімі      санаторийлар
     (қандағы кетон денелерінің қалыпты
     көрсеткіштері, зәрде ацетонның
     болмауы, гликемия 250-300 мг%
     жоғары емес, тәуліктік глюкозурия
     астың қанттық құндылығынан 5-8%)
     көп емес

204. Созылмалы холециститпен, холангитпен,     Жергілікті
     өт жолдары дискинезиясымен, ішектер       мамандандырылған
     дискинезиясымен, гастритпен, оңалуы       санаторийлар
     сатысындағы асқазан және ұлтабардың
     ойы жарасымен, сондай-ақ нефропатиямен,
     ангиоретинопатиямен, полиневритпен
     асқынған қант диабеті.
___________________________________________________________________
                       24. Тері аурулары
___________________________________________________________________
205. Созылмалы есекжем.                        Күкірт сутегі
                                               термалды сулары бар
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда айрықша
                                               тері аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               санаторийлар

206. Шектелген, диффузды және таралған         Күкірт сутегі
     нейродермиттер.                           термалды сулары бар
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда айрықша
                                               тері аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               санаторийлар

207. Псориаз (бастапқы түрлері).               Күкірт сутегі
                                               термалды сулары бар
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда айрықша
                                               тері аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               санаторийлар

208. Есекжем.                                  Күкірт сутегі
                                               термалды сулары бар
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда айрықша
                                               тері аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               санаторийлар

209. Склеродермия (жүйелі түрінен басқа).      Күкірт сутегі
                                               термалды сулары бар
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда айрықша
                                               тері аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               санаторийлар

210. Ұялы және тұтас қасқабастық.              Күкірт сутегі
                                               термалды сулары бар
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда айрықша
                                               тері аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               санаторийлар

211. Ихтиоз, кератодермия және басқа           Күкірт сутегі
     кератоздар (таздан басқа)                 термалды сулары бар
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда айрықша
                                               тері аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               санаторийлар

212. Тері бояутектерінің бұзылыстары           Күкірт сутегі
                                               термалды сулары бар
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда айрықша
                                               тері аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               санаторийлар

213. Дисгидроз.                                Күкірт сутегі
                                               термалды сулары бар
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда айрықша
                                               тері аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               санаторийлар

214. Туа біткен күлбірек бөртпе, қарапайым     Күкірт сутегі
     түрі                                      термалды сулары бар
                                               бальнеологиялық
                                               курорттарда айрықша
                                               тері аурулары бар
                                               балаларға арналған
                                               санаторийлар
__________________________________________________________________

      Ескерту: Санаторийлік-курорттық емдеуге науқастарды жіберуге болмайтын жалпы медициналық қарсы айғақтар:
      1. Жіті кезеңдегі барлық аурулар, асқыну сатысындағы немесе асқынған жіті іріңді процестері бар созылмалы аурулар.
      2. Оқшаулау мерзімі біткенге дейінгі жіті жұқпалы аурулар. Бацилла тасушылық (күл ауруы мен ішек аруларына байланысты).
      3. Жіті және жұқпалы түрдегі барлық венериялық аурулар.
      4. Психикалық аурулар, нашақорлықтың, созылмалы маскүнемдіктің, эпилепсияның барлық нысандары.
      5. Қатерлі ісіктер (тек жергілікті санаторийларға жіберілуі мүмкін науқастардың қанағаттанарлық жағдайы кезінде радикалды емдеуден кейінгі).
      6. Жіті сатыдағы және өршу сатысындағы қанның барлық аурулары.
      7. Кез-келген текті кахексия, ішкі ағзалардың амилоидозы.
      8. Стационарлық емдеуді немесе хирургиялық емдеуді талап ететін, сондай-ақ өз бетінше қозғала алмайтын, тұрақты күтуге мұқтаж (мамандандырылған санаторийға жіберілген арнайы науқастардан басқа) барлық науқастар.
      9. Кез-келген этилогиядағы эхинококк.
      10. Әртүрлі текті жиі қайталанатын және мол қан кетулер.
      11. Қалыпты жүктілік (климаттық емдеу курорттарына - 26 аптадан бастап).
      12. Белсенді сатыдағы туберкулездің барлық нысаны (мамандандырылған санаторийлардан басқа).
      13. Көз және терінің барлық жұқпалы және паразиттік аурулары.
      14. Селкілдек ұстамалары мен олардың баламалары, мінез-құлық бұзылулары және әлеуметтік бейімделуі, ойлау қабілетінің нашарлығы білінген жеке адамның патологиялық дамуы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады