Денсаулық сақтау саласындағы кейбір бұйрықтардың күші жойылды деп тану туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 29 сәуірдегі N 311 бұйрығы

      РҚАО-ның ескертуі!
      Бұйрықтың мемлекеттік тілдегі мәтіні берілген жоқ.

      В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившими силу некоторые приказы в области здравоохранения согласно приложению к настоящему приказу.
      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Нургазиев К.Ш.) направить копию настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан и обеспечить его официальное опубликование в периодических печатных изданиях.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра здравоохранения Каирбекову С.З.
      4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

      Министр                                      Ж. Доскалиев

Қазақстан Республикасы    
Денсаулық сақтау министрінің 
2010 жылғы 29 сәуірдегі № 311 
бұйрығына қосымша       

Денсаулық сақтау саласындағы күшін жойылған кейбір бұйрықтардың тізбесі

      1) «Қазақстан Республикасында лепрамен ауыратын науқастарға көмекті ұйымдастыру және лепраға қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау істері жөніндегі агенттігі төрағасының 2000 жылғы 3 қарашадағы № 689 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімінде 2000 жылғы 28 қарашада № 1308 тіркелді);
      2) «Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын немесе уақытша келген басқа мемлекеттердің азаматтарына және азаматтығы жоқ адамдарға медициналық-санитарлық көмек көрсетудің ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау істері жөніндегі агенттігі 2000 жылғы 15 желтоқсандағы № 807 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімінде 2000 жылғы 9 қаңтарда № 1354 тіркелді, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер Бюллетенінде жарияланды, 2001 ж., № 2);
      3) «Жыныстық жолмен берілетін аурулармен (ЖЖБА) күрес шараларын жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау істері жөніндегі агенттігі төрағасының 2001 жылғы 27 шілдедегі № 695 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімінде 2001 жылғы 14 тамызда № 1630 тіркелді);
      4) «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі жөніндегі агенттігі төрағасының «Жыныстық жолмен берілетін аурулармен (ЖЖБА) күресу шараларын жетілдіру туралы» 2001 жылғы 27 шілдедегі № 695 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2003 жылғы 7 сәуірдегі № 280 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімінде 2003 жылғы 30 сәуірде № 2259 тіркелді);
      5) «Денсаулық сақтау ұйымдарының мемлекеттік болып табылмайтын қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу жүйесі жөніндегі кейбір мәселелер» туралы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2002 жылғы 20 ақпандағы № 185 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімінде 2002 жылғы 21 ақпанда № 1758 тіркелді, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік-құқықтық актілер Бюллетенінде жарияланды, 2002 ж., № 16, 578-құжат);
      6) «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2002
жылғы 20 ақпандағы № 185 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2002 жылғы 19 сәуірдегі № 394 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тіркелімінде 2002 жылғы 20 мамырда № 1854 тіркелді)
      7) «Қазақстан Республикасының ауыл халқына бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсетуді ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2003 жылғы 12 қыркүйектегі № 677 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 13 қазанда № 2524 тіркелді);
      8) «Халыққа білікті медициналық көмек көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 23 қыркүйектегі № 701 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 9 қазанда № 2521 тіркелді);
      9) «Қазақстан Республикасының қала халқына бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсетуді ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 10 қазандағы № 737 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2003 жылғы 23 қазанда № 2537 тіркелді);
      10) «Санаторийлік-курорттық емдеу көрсетілген аурулар мен
денсаулықтың бұзылуы Тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы № 886 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 10 желтоқсанда № 2602 тіркелді);
      11) «Емшек сүтін алмастырғыштарды сату ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2004 жылғы 18 тамыздағы № 634 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2004 жылғы жылғы 10 қыркүйекте № 3058 тіркелді)
      12) Наркологиялық ұйымдар (ауруханалар, диспансерлер, орталықтар, бөлімшелер, кабинеттер) туралы ережені бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2004 жылғы 18 тамыздағы № 637 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2004 жылғы 3 қыркүйекте № 3047 тіркелді; «Заң газеті» 2005 ж. 27 қазан, № 133-134 (758) жарияланды);
      13) «Тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 17 қарашадағы № 815 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2004 жылғы 13 желтоқсанда № 3267 тіркелді, ҚР нормативтік құқықтық актілер Бюллетені, 2005 ж. № 1,11-құжат жарияланды);
      14) «Тегін медициналық көмектік кепілді көлемін көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 17 қарашадағы № 815 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің  2005 жылғы 5 қаңтардағы № 1 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2005 жылғы 12 қаңтарда № 3344 тіркелді, «Заң газеті» 2005 жылғы 28 қазанда № 135-136 (760) жарияланды);
      15) «Тегін медициналық көмектің кепілденген көлемін көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 17 қарашадағы № 815 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы 30 қарашадағы № 541 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2005 жылғы 22 желтоқсанда № 3984 тіркелді, «Заң газеті» 2006 жылғы 25 қаңтарда № 11 (817) жарияланды);
      16) «Тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 17 қарашадағы № 815 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2006 жылғы 17 қаңтардағы № 8 Бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2006 жылғы 30 қаңтарда № 4063 тіркелді, «Заң газеті» 2006 жылғы 17 наурызда № 47-48 (854) және "Ресми газет" 2006 ж. 13 мамыр № 20 (281) жарияланды);
      17) Экономикалық дағдарыс жағдайында халықтың әлеуметтік осал топтарын дәрілік заттармен үздіксіз қамтамасыз етуді ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 10 ақпандағы № 82 бұйрығының 2) тармағы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2009 жылғы 13 ақпанда № 5546 тіркелді, «Заң газеті» 2009 жылғы 25 ақпанда № 29 (1452) жарияланды);
      18) «Ұрпақты болу денсаулығы саласында азаматтардың қатысуымен ғылыми зерттеулер жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2005 жылғы 5 наурыздағы № 95 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2005 жылғы 1 сәуірде № 3546 тіркелді, «Заң газеті» 2005 ж. 27 қазан, № 133-134 (758) жарияланды);
      19) «Клиникалық практикада клеткалық технологияларды пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы 5 қазандағы № 505 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2005 жылғы 17 қазан № 3895 тіркелді, «Заң газеті» 2005 ж. 14 желтоқсан № 169-170 (794) жарияланды);
      20) «Бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың қызметтері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2006 жылғы 21 наурыздағы № 124 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік  тіркеу тізілімінде 2006 жылғы 27 наурызда № 4131 тіркелді, "Заң газеті" 2006 ж. 28 сәуір № 76-77 (883) жарияланды);
      21) «Бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін  медициналық ұйымдардың қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2006 жылғы 21 наурыздағы № 124 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 639 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2006 жылғы 12 қаңтарда № 4510 тіркелді, «Заң газеті» 2007 жылғы 25 қаңтарда № 12 (1041) жарияланды;
      22) «Тәуелсіз денсаулық сақтау ұйымдары жүргізетін  патологоанатомиялық сою ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2006 жылғы 23 қарашадағы № 567 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді  мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2006 жылғы 21 желтоқсанда № 4492 тіркелді, "Заң газеті" 2007 жылғы 16 желтоқсандағы № 6 жарияланды);
      23) «Салауатты өмір салтын қалыптастыру саласындағы қызметті  жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2007 жылғы 31 қаңтардағы № 58 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2007 жылғы 21 ақпанда № 4550 тіркелді, ҚР нормативтік құқықтық актілер Бюллетені, 2007 ж. № 3, 154-құжат);
      24) «Қазақстан Республикасының халқына сурдологиялық көмек көрсететін ұйымдар туралы ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 660 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2008 жылғы 25 желтоқсанда №  5414 тіркелді).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады