Өкiмдер нысандарын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 18 сәуірдегі N 49 Қаулысы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің 2005 жылғы 25 сәуірдегі N 175 Бұйрығы. Қазақстан Рсепубликасы Әділет министрлігінде 2005 жылғы 16 мамырда тіркелді. Тіркеу N 3644. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 23 қаңтардағы N 27 Бұйрығымен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 27 ақпандағы N 16 Қаулысымен.

       Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2009.01.23  N 27 Бұйрығы және ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.02.27 N 16 Қаулысымен.

      "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексi) 45, 47-баптарына , Қазақстан Республикасының Кеден кодексiне, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы", "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына, сондай-ақ "Мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеудiң, ұстап қалудың (қоса есептеудiң) және жинақтаушы зейнетақы қорларына аударудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 15 наурыздағы N 245 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДI және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң Төрағасы БҰЙЫРАДЫ:
      1. Мынадай нысандар:
      осы қаулыға және бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес салық төлеушiнiң (төлеушiнiң) банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы салық (кеден) органының өкiмi;
      осы қаулыға және бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес агенттiң банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы салық органының өкiмi бекiтiлсiн.
      салық органының осы қаулы мен бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімі.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы»30 сәуірдегі N 42, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2007 жылғы»16 сәуірдегі N 229 (алғашқы жарияланған күнінен бастап он күнтізбелiк күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) қаулысы және бұйрығымен.
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң Салық әкiмшiлiктендiруi басқармасы (Қыпшақов А.М.) осы қаулы мен бұйрықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiне мемлекеттiк тiркеуге жiберсiн.
      3. Осы қаулы мен бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық Банкінің
      Төрағасы

      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрлігі
      Салық комитетінің
      Төрағасы

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының
      Қаржы Вице-Министрі -
      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрлігі
      Кедендік бақылау
      комитетінің Төрағасы
      2005 жылғы 21 сәуір

                                       Қазақстан Республикасының
                                      Ұлттық Банкi Басқармасының
                                      2005 жылғы 18 сәуiрдегi
                                         N 49 қаулысына және
                                        Қазақстан Республикасы
                                         Қаржы министрлiгiнiң
                                      Салық комитетi Төрағасының
                                        2005 жылғы 25 сәуірдегі
                                            N 175 бұйрығына
                                              1-қосымша

"РҰҚСАТ ЕТЕМIН"
Прокурор______________
        (аудан, қала)
______________________
      (шенi)
______________________
  (қолы, аты-жөнi)
20___ж. "___"_________

        Салық төлеушiнiң (төлеушiнiң) банк шоттары бойынша
             шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы
                   салық (кеден) органының
                              ӨКIМI

20___ж. "___"_______________                 N______
               (жазба күнi)
____________________________________________________________________
   (банктiң немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның атауы, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, орналасқан
орны)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ұсынылды.
      "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексi) 47-бабына/Қазақстан Республикасы Кеден кодексiнiң 352-бабына және
____________________________________________________________________    (салық (кеден) органының атауы, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi,
____________________________________________________________________
                  хабарламаның мазмұны)
__________жылғы "___"___________N_________ хабарламасына сәйкес
                (хабарламаны табыс ету күнi)
_______ ж. "__"_____________________________ бастап
____________________________________________________________________
  (заңды тұлғаның толық атауы немесе жеке кәсiпкердiң, жеке
нотариустың, адвокаттың аты-жөнi, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi,
орналасқан орны)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
банк шоттары (корреспонденттiк шоттарды қоспағанда) бойынша
____________________________________________________________________
                   (жеке бiрегейлендiру коды)
барлық шығыс операциялары (салық берешегiн (кеден төлемдерi мен салықтар бойынша берешегiн) өтеу бойынша операциялардан басқа) тоқтатыла тұрсын.

мөрдiң орны_________________________________________________________
                   (Салық (кеден) органы басшысының аты-жөнi)
Осы өкiм______________ж."___"_____________________табыс етiлдi.

      Ескерту: "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабына сәйкес прокурордың рұқсаты заңды тұлғалардың шығыс операциялары тоқтатыла тұрған жағдайда талап етiледi.

                                       Қазақстан Республикасының
                                      Ұлттық Банкi Басқармасының
                                      2005 жылғы 18 сәуiрдегi
                                         N 49 қаулысына және
                                        Қазақстан Республикасы
                                         Қаржы министрлiгiнiң
                                      Салық комитетi Төрағасының
                                        2005 жылғы 25 сәуірдегі
                                            N 175 бұйрығына
                                              2-қосымша

"РҰҚСАТ ЕТЕМIН"
Прокурор______________
        (аудан, қала)
______________________
      (шенi)
______________________
  (қолы, аты-жөнi)
20___ж. "___"_________

                Агенттiң банк шоттары бойынша
         шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы
                     салық органының
                           ӨКIМI

"__"_____________20__ж.                   N____
     (жазба күнi)

____________________________________________________________________
   (банктiң немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
асыратын ұйымның атауы, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, орналасқан
орны)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ұсынылды.
      "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 22-4-бабына , "Мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеудiң, ұстап қалудың (қоса септеудiң) және жинақтаушы зейнетақы қорларына аударудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 15 наурыздағы N 245
қаулысына , сондай-ақ
____________________________________________________________________
(салық органының атауы, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, хабарламаның
мазмұны)
____________________________________________________________________
жинақтаушы зейнетақы қорларына аударуға жататын мiндеттi зейнетақы жарналарының сомасы туралы________ жылғы "___"__________N___________
хабарламасына сәйкес
               (хабарламаны жiберу күнi)
________ж."___"____________________бастап___________________________
                                         (заңды тұлғаның толық атауы
немесе жеке кәсiпкердiң, жеке нотариустың, адвокаттың аты-жөнi,
____________________________________________________________________
салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, орналасқан орны)
банк шоттары (корреспонденттiк шоттарды қоспағанда) бойынша
____________________________________________________________________
                     (жеке бiрегейлендiру коды)
барлық шығыс операциялары (мiндеттi зейнетақы жарналарын аударуға
қатысты және салық берешегiн өтеу бойынша нұсқауларды орындау
бойынша операциялардан басқа) тоқтатыла тұрсын.

мөрдiң орны_________________________________________________________
                    (салық органы басшысының аты-жөнi)
Осы өкiм________жылғы "___"___________________________табыс етiлдi.

      Ескерту: "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 51-б абына сәйкес прокурордың рұқсаты заңды тұлғалардың шығыс операциялары тоқтатыла тұрған жағдайда талап етiледi.

                                         Қазақстан Республикасының
                                         Ұлттық Банкi Басқармасының
                                          2005 жылғы 18 сәуiрдегi
                                            N 49 қаулысына және
                                           Қазақстан Республикасы
                                            Қаржы министрлiгiнiң
                                         Салық комитетi Төрағасының
                                           2005 жылғы 25 сәуірдегі
                                          N 175 бұйрығына 3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы»30 сәуірдегі N 42, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2007 жылғы»16 сәуірдегі N 229 (алғашқы жарияланған күнінен бастап он күнтізбелiк күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) қаулысы және бұйрығымен.

"РҰҚСАТ ЕТЕМIН"
_______________________ ПРОКУРОРЫ
(ауданының, қаласының)
_______________________
       (шені)
_______________________
   (қолы, аты-жөні)
20 __ жылғы "____" __________

        Салық органының салық төлеушінің банк шоттары
      бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы
                          ӨКІМІ

20__ жылғы»"___" _______________                        N _______
                   (жазба күні) ____________________________________________________________________
  (банктiң немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
____________________________________________________________________
       асыратын ұйымның атауы, тiркеу нөмiрi, орналасқан жері)
___________________________________________________________ берілді.
"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы"
Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 45, 47-баптарына
сәйкес
____________________________________________________________________
            (салық органының атауы, тіркеу нөмірі)
____________________________________________________________________
нақты мекен-жайы (тұрғылықты жері) бойынша болмаған салық төлеуші
ретінде 20 жылғы "___"__________________бастап
____________________________________________________________________
    (заңды тұлғаның толық атауы немесе жеке кәсiпкердiң аты-жөнi,
____________________________________________________________________
       салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, орналасқан жері)
банк шоттары (корреспонденттiк шоттарды қоспағанда) бойынша
____________________________________________________________________
                    (жеке бiрегейлендiру коды)
барлық шығыс операциялары (салық берешегiн өтеу бойынша
операциялардан басқа) тоқтатыла тұрсын:
салық төлеушінің нақты мекен-жайы (тұрғылықты жері) бойынша болмауы туралы 20__ жылғы "___"_____________
                  (акт жасалған күн)
акт және____________________________________________________________
                     (тиісті құқық қорғау органының атауы)
құқық қорғау органының 20__ жылғы "____"___________N _______ жауабы.
                                       (хаттың күні)
мөрдің орны_________________________________________________________
                     (Салық органы басшысының аты-жөні)
Осы өкім 20__ жылғы "____" ___________ _______________ табыс етілді.

Ескерту: "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi
туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабына сәйкес прокурордың
рұқсаты заңды тұлғалардың шығыс операциялары тоқтатыла тұрған
жағдайда талап етiледi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады