Міндетті зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстап қалудың (қоса есептеудiң) және жинақтаушы зейнетақы қорларына аударудың Қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 15 наурыздағы N 245 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1116 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.10.2013 № 1116 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. Тақырыбындағы "зейнетақы жарналарын" деген сөздерден кейiн "есептеудiң," деген сөзбен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2001.12.22. N 1671, тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.06.11 N 561, 30.05.2013 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша «Ереже», «Ережесі», «Ережеге», «Ереженің», «Ережелердің», «Ережесіне» деген сөздер тиісінше «Қағидалар», «Қағидалары», «Қағидаларға», «Қағидалардың» деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-1-бабы 3) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      1. Қоса беріліп отырған Міндетті зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстап қалудың (қоса есептеудің) және жинақтаушы зейнетақы қорларына аударудың қағидалары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      2. Төлеушілер 1998 жылғы 31 желтоқсанға дейін жинақтаушы зейнетақы қорларына есептеген, бірақ олар аудармаған міндетті зейнетақы жарналарының сомасы жоғарыда көрсетілген Қағидаларға сәйкес аударуға жатады.
      3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1-қосымшаға сәйкес кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 1999 жылғы
15 наурыздағы   
N 245 қаулысымен 
бекітілген    

Міндетті зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстап
қалудың (қоса есептеудің) және жинақтаушы зейнетақы қорларына
аударудың қағидалары

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

1. Жалпы Қағидалар

      1. Осы Міндетті зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстап қалудың (қоса есептеудің) және жинақтаушы зейнетақы қорларына аударудың қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес әзірленді және міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттердің (бұдан әрі – агенттер) міндетті зейнетақы жарналарын есептеуінің, ұстап қалуының (қоса есептеуінің) және аударуының тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      2. Заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, адвокаттар мен жеке меншік нотариустар, сот орындаушылары агент ретінде өздерінің орналасқан (тұратын) жері бойынша салық органдарында есепке алынуы тиіс.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      3. Жалдамалы қызметкерлердiң еңбегiн пайдаланатын агенттер қызметкерлерге төленетін кірiстен ай сайын мiндеттi зейнетақы жарналарын есептейдi және ұстап қалады, және оларды жинақтаушы зейнетақы қорларына аударады.
      Дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары мен адвокаттар міндетті зейнетақы жарналарын салық кезеңінің әрбір айы үшін есептейді және оларды өзінің пайдасына жинақтаушы зейнетақы қорларына аударады.
      Арнаулы салық режимiн қолданатын шаруа немесе фермер қожалықтары мiндеттi зейнетақы жарналарын салық кезеңiнiң әрбiр айы үшiн есептейдi және оларды шаруа немесе фермер қожалығы кәмелетке толған мүшесiнiң (қатысушысының) және басшысының пайдасына жинақтаушы зейнетақы қорларына аударады. Шаруа немесе фермер қожалығының кәмелетке толған мүшелерiнiң (қатысушыларының) пайдасына мiндеттi зейнетақы жарналары олар кәмелетке толған жылдан кейiнгi күнтiзбелiк жылдың басынан бастап есептелуге және төленуге тиiс.
      Бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын, 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кеден органдарын қоспағанда, әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте он жылға жетпейтін қызмет стажы бар әскери қызметшiлер, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерi, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар үшiн мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу және аудару «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасының судьялары үшін жинақтаушы зейнетақы қорларына судьяның ай сайынғы кірісінің он пайызы мөлшерінде міндетті зейнетақы жарналары республикалық бюджет қаражаты есебінен қосымша белгіленеді.
      Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбек қабілетінен айрылу және (немесе) жұмысынан айрылу, жүктілігіне, босануына, жаңа туған баланы (қызды) (балаларды) асырап алуына байланысты, сондай-ақ бір жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты табысынан айрылу жағдайына берілетін әлеуметтік төлемдерден міндетті зейнетақы жарналарын ай сайын есептеуді және ұстап қалуды міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бірыңғай тізіміне сәйкес Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық (бұдан әрі - Орталық) жүзеге асырады.
      Агенттер Орталықтан қызметкерде міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың болуы туралы растама ала алады.
      Агенттің қызметкерде міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың болуын растауға арналған өтінішінде: агенттің атауы мен деректемелері, қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Егер тегі, аты, әкесінің аты өзгерген болса бұрынғы тегі, аты, әкесінің аты да көрсетіледі. Өтінішке басшы, бас бухгалтер қол қоюға және ол мөрмен расталуға тиіс. Егер бас бухгалтердің лауазымы көзделмеген болса, өтініште тиісті белгі жасалады.
      Орталық агенттен қызметкерде міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың болуын растауға арналған өтініш келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде агентке осы Қағидаларға 1-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қызметкерде бұл шарттың болуы туралы растау анықтаманы береді.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2001.12.22 N  1671Қаулысымен, өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.06.11 N 561, 2005.06.30 N 659(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2006.03.15 N 170(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) 2006.08.03 N 736, 2006.11.23 N 1116 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2007.03.11 N 178, 2007.07.23 N 620 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2007.12.28 N 1343 (2008.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі),  2008.12.31 N 1350 (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2007.04.30 N 352 (2010.08.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.06.09 N 648, 2012.09.14 N 1196, 30.05.2013 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

      3-1. Ұстап қалынған міндетті зейнетақы жарналарын Орталыққа:
      заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер (шағын бизнес субъектілері мен шаруа немесе фермер қожалықтарына арналған арнаулы салық режимін қолданатындардан басқа), сондай-ақ жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары мен адвокаттар қызметкерлерге төлейтін табысынан – кірістер төленген айдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей;
      дара кәсіпкерлер (шағын бизнес субъектілері мен шаруа немесе фермер қожалықтарына арналған арнаулы салық режимін патент немесе оңайлатылған декларация негізінде қолданатындардан басқа), сондай-ақ жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары мен адвокаттар өз пайдасына – есепті айдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей;
      арнаулы салық режимін қолданатын шаруа немесе фермер қожалықтары - Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде;
      арнаулы салық режимін оңайлатылған декларация негізінде қолданатын шағын бизнес субъектілері - Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген мерзімде;
      арнаулы салық режимін патент негізінде қолданатын жеке кәсіпкерлер - Қазақстан Республикасының салық заңнамасына патент құнын төлеу үшін көзделген мерзімде;
      Орталық - әлеуметтік төлемдер жүзеге асырылатын айдан кейінгі айдың он бесі күнінен кешіктірмей аударады.
      Ескерту. 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 22.12.2001 N 1671; 3-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1350 (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.
      4. Міндетті зейнетақы жарналарын аударуды қолма-қол ақшасыз жасалатын төлемдер арқылы агент жүргізеді.
      Банктерде шоттары жоқ дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары мен адвокаттар міндетті зейнетақы жарналарын, оларды кейіннен осы Қағидалардың 7-тармағында айқындалған тәртіппен тиісті жинақтаушы зейнетақы қорларына аудару үшін банкке қолма-қол ақшамен салады.
      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

2. Мiндеттi зейнетақы жарналарын ұстап қалудың мөлшерi
мен жинақтаушы зейнетақы қорларына аударудың тәртiбi

     Ескерту. 8, 9, 10-тармақтарға өзгерту енгізіледі - ҚР Үкіметінің  2007.04.30. N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Ескерту. Тараудың атауы өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.12.23. N 2010 қаулысымен.

      5. Міндетті зейнетақы жарналарын ұстап қалу және жинақтаушы зейнетақы қорларына төлеу мынадай мөлшерлемелер бойынша жүзеге асырылады:
      заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер, сондай-ақ жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланатын жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары мен адвокаттар – материалдық, әлеуметтік игіліктер немесе өзге де материалдық пайда түрінде жұмыс беруші берген кірісті қоса алғанда, жұмыс беруші қоса есептеген ақшалай немесе заттай нысандағы ай сайынғы кірістің он пайызы мөлшерінде. Міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы кіріс тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жалақының жетпіс бес еселенген ең төменгі мөлшерінен аспауы тиіс;
      жеке кәсіпкерлер, сондай-ақ жеке меншік нотариустар мен адвокаттар өзiнiң пайдасына - мәлiмдейтiн кiрiсiнiң он пайызы мөлшерiнде, бiрақ жалақының ең төменгi мөлшерiнiң кемiнде он пайызы және тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген жалақының жетпiс бес еселенген ең төменгi мөлшерiнiң он пайызынан аспайды;
      арнаулы салық режимiн бiржолғы талон негiзiнде қолданатын жеке тұлғалар өзiнiң пайдасына - тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген жалақының ең төменгi мөлшерiнiң он пайызы мөлшерiнде;
      Орталық - бір жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты еңбек ету қабілетінен айрылу және (немесе) жұмысынан айрылу жағдайына берілетін ай сайынғы әлеуметтік төлемдердің он пайызы мөлшерінде, сондай-ақ жүктілігіне, босануына, жаңа туған баланы (қызды) (балаларды) асырап алуына байланысты табысынан айрылу жағдайына берілетін әлеуметтік төлемдердің он пайызы мөлшерінде;
      Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелерінде жұмыс істейтін дипломатиялық қызмет персоналы бөлігінде - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі орталық аппаратының персоналына теңестірілген лауазымдар бойынша жалақының жүз пайыздық мөлшерінің он пайызы мөлшерінде.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.02.16. N 185, өзгерістер енгізілді - 2005.06.30. N 659 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), 2007.03.11  N 178, 2007.12.28. N 1343 (01.01.2008 бастап қолданысқа енгізіледі),  2008.12.31. N 1350 (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі), 30.05.2013 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

      5-1. Салық кодексінің 155-бабы 3-тармағының 1)2)3)4)7)9)10)12)17) тармақшаларында, 156-бабы 1-тармағының 10)12)18)21)24)30)32) тармақшаларында және 357-бабы 2-тармағының 4)5) тармақшаларында белгіленген төлемдерден, сондай-ақ егер мүгедектігі мерзімсіз деп белгіленген болса, бірінші және екінші топтағы мүгедектерге еңбек қабілетінен айырылған жағдайда берілетін әлеуметтік төлемдерден жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары ұсталмайды.
      Ескерту. 5-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      6. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.06.11. N 561 қаулысымен.
      7. Мiндеттi зейнетақы жарналарын, оның iшiнде берешектi аудару Орталыққа жүргiзiледi. Орталық мiндеттi зейнетақы жарналарын мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бiрыңғай тiзiмiне сәйкес жинақтаушы зейнетақы қорына аударады.
      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулыcымен.
      7-1. Орталық міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған жеке тұлғалардың бірыңғай тізіміндегі деректемелердің Жеке тұлғалардың мемлекеттік дерекқорына сәйкестігін сақтайды.
      Ескерту. 2-бөлім 7-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      8. Салымшылардың мiндеттi зейнетақы жарналарының сомасы Орталықтың шотына келiп түскен күннен бастап үш банктiк күн iшiнде, МТ-100 форматындағы электронды төлем тапсырмаларымен жинақтаушы зейнетақы қорларына аударылады.
      Орталық сонымен бiр уақытта Орталық пен жинақтаушы зейнетақы қорлары арасындағы шартқа сәйкес айқындалған электронды тәсiлмен жинақтаушы зейнетақы қорларына агенттерден келiп түскен, МТ-100 форматы төлемiнiң сомасына сәйкес келетiн төлем тапсырмалары тобынан тұратын, олардың пайдасына мiндеттi зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғалардың тiзiмiн жiбередi.
      Салымшының мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарты және (немесе) МТ-102 форматындағы тiзiмде көрсетiлген жеке сәйкестендіру нөмірі болмаған кезде және (немесе) салымшының деректемелерiнде қателер жiберiлген болса, Орталық салымшының мiндеттi зейнетақы жарналарының сомасын агенттiң шотына қайтарады.
      Орталық күн сайын жинақтаушы зейнетақы қорларына алдыңғы операциялық күнi тиiстi жинақтаушы зейнетақы қорына жүргiзiлген төлемдер (сомасы мен салымшылардың саны) туралы үзiндi көшiрменi ұсынады.
      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.03.15 N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен,  өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010.08.13 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      9. Заңды тұлға Орталыққа міндетті зейнетақы жарналарын аудару кезінде үш данада қағазға шығарылған төлем тапсырмасын және екі данада жеке тұлғалардың тізімін банкке ұсынады. Төлем тапсырмасының бірінші данасы мен тізімінің бірінші данасы банкте қалады, төлем тапсырмасының екінші және үшінші даналары мен тізімнің бір данасы банктің қабылдағаны туралы белгімен агентке қайтарылады.
      Агенттiң банкі міндетті зейнетақы жарналарын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдары арқылы аударған жағдайда агент банкке агенттiң банкі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдары мен филиалдарының бөлімшелеріне ұсынатын төлем тапсырмасының қағазға шығарылған төртінші данасын және жеке тұлғалар тізімінің үшінші данасын қосымша тапсырады.
      Жеке тұлғалардың тізімі әрбір жеке тұлға бойынша: жеке сәйкестендіру нөмірін, тегін, атын, әкесінің атын, туған күнін, жарнаның сомасын және ол үшін міндетті зейнетақы жарналары аударылатын кезеңді (айды, жылды) қамтуы тиіс.
      Агенттер міндетті зейнетақы жарналарын уақытында аудармаған жағдайда аудару жеке тұлғалардың тізімі қоса беріле отырып, форматы МТ-102 төлем тапсырмасын қалыптастыру арқылы әр ай үшін жеке жүргізіледі.
      Агенттер міндеттi зейнетақы жарналары аударылатын кезеңдi қағазға жасалатын төлем тапсырмаларында "Төлемнiң мақсаты" деген бағанда, ал форматы МТ-102 электронды төлем тапсырмаларында форматта көзделген "ММГГГГ" жеке жиегiнде көрсетедi.
      Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 1999.12.23 N 2010, 2003.06.11 N 561, 2006.03.15 N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2007.04.30 N 352 (2010.08.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 30.05.2013 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.
      10. Дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары мен адвокаттар өз пайдасына өз қызметкерлерінің кірісінен ұсталған міндетті зейнетақы жарналарының сомаларын аудара отырып (банкке қолма-қол енгізе отырып), төлем құжаттарында Орталықтың деректемелерін, ал оларға қоса берілетін тізімдерде өзі және қызметкерлер туралы мәліметтерді (жеке сәйкестендіру нөмірлерін, тегін, атын, әкесінің атын, туған күнін, жарналардың сомалары мен міндетті зейнетақы жарналары төленіп отырған кезеңде (айын, жылын) көрсетуі тиіс. Егер тегі, аты немесе әкесінің аты өзгерген жағдайда, жаңасымен бір мезгілде бұрынғы тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі.
      Дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары мен адвокаттар өзінің пайдасына міндетті зейнетақы жарналарын банкке аудару немесе төлеу кезінде төлем құжаттарын өзі туралы ғана мәліметтерді, оның ішінде банктегі банктік есеп шотының нөмірін, зейнетақы шартының нөмірі мен жасалған күнін көрсете отырып толтырады.
      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      11. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2001.12.22. N 1671 қаулысымен.
      12. Банктер мен банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар мiндеттi зейнетақы жарналарының сомаларын осы сомалар агенттердiң банктiк шоттарынан есептен шығарылған күнi Орталыққа аударады. Банктердiң Орталыққа ақша аударуы Қазақстан Республикасының төлем жүйелерінде қолданылатын форматтарға сәйкес жеке тұлғалардың тiзiмдерiмен бiрге электронды төлем тапсырмаларымен жүзеге асырылады.
      Қызметкерлерінің саны елу адамнан астам заңды тұлға осы  Қағидалардың 9-тармағындағы талаптарды орындаудан басқа, банкке жоғарыда көрсетілген форматта электрондық көздегі жеке тұлғалардың тізімімен бірге төлем тапсырмасын ұсынады.      
      Ескерту. 12-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.06.11. N 561, 2005.06.30. N 659 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулыларымен.

3. Салымшылардың (алушылардың), агенттердiң және жинақтаушы зейнетақы қорларының мiндеттi зейнетақы жарналарын және (немесе) өсiмақыны аудару кезiнде қателер байқалған жағдайдағы iс-әрекеттерiнiң тәртiбi

     Ескерту. 15, 16, 19, 19-2-тармақтарға өзгерту енгізіледі - ҚР Үкіметінің  2007.04.30. N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

      13. Салымшы (алушы) төленген мiндеттi зейнетақы жарналарының және (немесе) өсiмақының жекелеген сомаларының болмауын байқаса, зейнетақы төлемдерiн немесе жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомалары туралы деректер алған кезде, тиiстi деректердi алу және жол берiлген қателердi түзету шараларын қабылдау үшiн қате байқағаны және жинақтаушы зейнетақы қорына немесе Орталыққа кез келген уақыттағы аударылған мiндетті зейнетақы жарналары туралы төлем құжаттарының көшiрмесiн және төлем құжаттарына қоса берілген, өзiнiң жеке басына қатысты жеке тұлғалар тiзiмiнiң көшiрмесiн өзiне беруi жөнiнде агентке жазбаша өтiнiш жiбередi.
      Ескерту. 13-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.
      14. Агент заңнамада белгiленген тәртіппен таратылған және тарату процесi аяқталған жағдайда, салымшы (алушы) агенттің орналасқан жері бойынша мұрағат мекемелеріне, ал тарату өндiрiсi барысында тарату комиссиясына өтiнiш жасайды, олар оған құжаттардың расталған көшiрмелерiн бередi. Салымшы (алушы) алған төлем құжаттарының көшiрмелерiн өтiнiшпен қоса Орталыққа жібередi.
      Мұрағат мекемелерінде төлем құжаттары болмаған кезде салымшы (алушы) аударылған міндетті зейнетақы жарналары жөнінде тиісті мәліметтер алу үшін жазбаша өтінішпен және жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесімен Орталыққа жүгінеді.
      Ескерту. 14-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2006.11.23. N 1116 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.12.31. N 1350 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      15. Салымшының (алушының) деректемелерінде міндетті зейнетақы жарналарын және (немесе) өсімпұлды аудару кезінде жіберілген қателер анықталған жағдайда салымшы (алушы) Орталыққа қатені түзеу туралы өтініш береді. Өтінішке агент осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салымшы (алушы) өтініш жасаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде беретін анықтама-растама немесе салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын, деректемелерінде болған өзгерістерді растайтын құжаттың көшірмесі қоса беріледі.
      Міндетті зейнетақы жарналарын төлеуді қолма-қол ақшамен жүзеге асыру кезінде анықтама-растаманың орнына банктік түбіртектердің көшірмелері қоса беріледі.
      Орталық ұсынылған құжаттардың негізінде салымшының (алушының) міндетті зейнетақы жарналарының есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттағы және салымшының (алушының) жеке зейнетақы шотындағы деректемелеріне өзгерістер енгізу үшін осы Қағидаларға 1-3-қосымшаға сәйкес нысандағы салымшы (алушы) өтінішінің электрондық көшірмесін қоса отырып, жинақтаушы зейнетақы қорларына электронды өтінімді ресімдейді.
      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      15-1. Агент мiндеттi зейнетақы жарналарын және (немесе) өсiмақыны есептеу, аудару кезiнде жiберiлген қателердi тапқан немесе салымшының (алушының) қателер байқалғаны туралы осы Қағидаларға 1-4-қосымшаға сәйкес нысандағы жазбаша өтiнiшiн алған жағдайда агент қателердi мiндеттi зейнетақы жарналарының және (немесе) өсiмақының бұдан кейiнгi аударымдарын реттеу жолымен түзетедi.
      Міндетті зейнетақы жарналарының кейінгі аударымдарын және (немесе) өсімақыны реттеу жолымен қателерді түзету мүмкін болмаған кезде агент қате аударылған міндетті зейнетақы жарналарын және (немесе) өсімақыны қайтару туралы өтінішпен Орталыққа жүгінеді.
      Ескерту. 15-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) 2006 жылғы 3 тамыздағы N 736, өзгерту енгізілді - 2006.11.23. N 1116 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2007.07.23. N 620 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.12.31. N 1350 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі),  30.05.2013 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.
      16. Қате есептелген мiндеттi зейнетақы жарналарын және (немесе) өсiмақыны қайтаруға берiлген өтiнiште: агенттiң атауы мен деректемелерi, (Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) (жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН), банктiк сәйкестендiру коды (БСК), жеке сәйкестендiру коды (ЖСК)), қайтару себебi, қате жiберiлген төлем құжаттарының деректемелерi (N, күнi мен сомасы), сондай-ақ жеке зейнетақы шотынан қайтару мен қайтаруға жататын жеке сомалар жүргiзiлетiн салымшының деректемелерi көрсетiледi. Өтiнiшке басшы, бас бухгалтер қол қоюға және ол мөрмен расталуға тиiс. Егер бас бухгалтердiң лауазымы көзделмеген болса, қайтаруға берiлген өтiнiшке тиiстi белгi қойылады.
      Агенттің қате аударылған сомаларды қайтару туралы өтінішіне салымшының (алушының) жеке зейнетақы шотынан қате есептелген сомаларды есептен шығаруға келісімі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен куәландырылған осы Қағидаларға 1-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініші қоса беріледі.
      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен,  өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010.08.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 30.05.2013 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.
      16-1. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006 жылғы 3 тамыздағы N 736 қаулысымен.
      16-2. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      16-3. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      17. Банк кінәсінен қате нұсқау жіберілген жағдайда, банк Орталыққа қате аударылған сомаларды қайтару туралы өтінішпен хат жібереді.
      Банк кінәсінен қате аударылған сомаларды қайтаруға арналған өтініште: атауы, БСН, ЖСК, БСК, қате жіберілген төлем құжаттарының референстері және қайтару себебі көрсетіледі. Өтініш пен хат банктің уәкілетті адамдарының қолы қойылып, көрсетілген адамдардың қате нұсқауды қайтаруға хаттар мен өтініштерге қол қою өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі қоса беріліп ұсынылады.
      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      18. Орталықтың облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың филиалдары (бұдан әрі – Орталық филиалы) мен Орталық Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбек қабілетінен айырылу және (немесе) жұмысынан айырылу, жүктілігіне, босануына, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуына байланысты, сондай-ақ бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу жағдайына берілетін ай сайынғы әлеуметтік төлемдерден міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) өсімпұл сомаларын есептеу, ұстап қалу және аудару кезінде жіберілген қателерді анықтаған жағдайда, Орталық филиалы Орталыққа қате аударылған міндетті зейнетақы жарналарын және (немесе) өсімпұлды қайтаруға электрондық түрде өтінім жібереді.
      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      19. Орталық қате аударылған сомаларды қайтаруға агенттерден, банктерден және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан, Орталық филиалдарынан алынған құжаттардың негізінде үш жұмыс күні ішінде қате есептелген міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) өсімпұл сомаларын қайтаруға арналған өтінімді электрондық түрде қалыптастырады. Өтінімде: салымшының (алушының) деректемелері: тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), туған күні, жынысы, ЖСН, жеке зейнетақы шотының нөмірі, қайтаруға жататын міндетті зейнетақы жарналарының және (немесе) өсімпұлдың сомалары және қайтару себебі көрсетіледі.
      Электрондық түрдегі өтінім салымшының (алушының) оның жеке зейнетақы шотынан қате есептелген сомаларды есептен шығару туралы өтінішінің электронды көшірмесімен ақпаратты жеткізудің автоматтандырылған қаржы жүйесін пайдалана отырып, тиісті жинақтаушы зейнетақы қорына жіберіледі.
      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      19-1. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      19-2. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      19-3. Қате есептелген міндетті зейнетақы жарналарының сомаларын қайтаруға арналған өтініш Орталыққа зейнетақы жинақтарын бір жинақтаушы зейнетақы қорынан екіншісіне аударуды жүзеге асыру кезеңінде келіп түскен, онда Орталық:
      1) агенттің және (немесе) банктің және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың өтінішінде көрсетілген қате аударылған сомалардың түсу фактісін тексереді;
      2) қате есептелген міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) өсімпұлдың расталған түсімдері бойынша қайтарулардың болмау фактісін тексереді;
      3) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған жеке тұлғалардың бірыңғай тізіміне сәйкес жинақтаушы зейнетақы қорына қате аударылған сомаларды қайтаруға электронды түрде өтінім жібереді.
      Ескерту. 3-бөлім 19-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      19-4. Жинақтаушы зейнетақы қоры Орталықтан қате есептелген міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) өсімпұл сомаларын қайтаруға электронды түрдегі өтінімді алып, оны алған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде Орталық өтінімінің нөмірі мен күнін көрсете отырып, Орталыққа қате енгізілген міндетті зейнетақы жарналарын және (немесе) өсімпұлды қайтаруды жүзеге асырады.
      Қате есептелген зейнетақы жарналарын және (немесе) өсімпұлды зейнетақы жинақтарын бір жинақтаушы зейнетақы қорынан екіншісіне аударуды жүзеге асыру кезеңінде қайтару аударым сомасын алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
      Ескерту. 3-бөлім 19-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      20. Жинақтаушы зейнетақы қорлары қате аударылған міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) өсімпұл сомаларын Орталықтың банктік шотына жеке тұлғалардың тізімін қоса бере отырып, төлем тапсырмасымен қайтаруды Орталықтың электронды түрдегі өтінімінде көрсетілген іс жүзінде енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының және (немесе) өсімпұлдың номиналды сомасы бойынша жүргізеді.
      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      20-1. Инфляция деңгейі ескеріле отырып нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырманы өтеу сомасын есептеу кезінде ескерілген міндетті зейнетақы жарналарының сомасы қайтарылуға жатпайды.
      Ескерту. 20-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1350 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      21. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.
      22. Орталық қате есептелген мiндеттi зейнетақы жарналары және (немесе) өсiмақы әкелiп түскен күннен бастап үш банктiк күн iшiнде оларды агенттің өтінішінде көрсетiлген деректемелерге сәйкес аударуды жүргiзедi.
      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз),  2008.12.31. N 1350 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      23. Банк қате аударылған мiндеттi зейнетақы жарналарының және (немесе) өсiмақының сомалары Орталықтан келiп түскен күннен бастап үш банктiк күн iшiнде, мiндеттi зейнетақы жарналарының қайтарылғаны туралы агенттi хабардар етуге тиiс.
      Ескерту. 3-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.06.11. N 561, өзгерту енгізілді - 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулыларымен.
      23-1. Орталық күн сайын жинақтаушы зейнетақы қорларымен міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған жеке тұлғалардың бірыңғай тізіміндегі салымшылардың деректемелерін жеке тұлғалардың мемлекеттік дерекқорының мәліметтерімен салыстырып тексеруді жүргізеді.
      Салымшылардың (алушылардың) деректемелерінде: тегінде, атында, әкесінің атында, ЖСН-де және жынысы бойынша айырмашылықтар анықталған кезде Орталық салымшының деректемелерін жеке тұлғалардың мемлекеттік дерекқорындағы деректерге сәйкес келтіреді.
      Ескерту. 3-бөлім 23-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      23-2. Салымшының (алушының) деректемелерінің өзгергендігі туралы мәліметтерді беру Орталық пен жинақтаушы зейнетақы қорлары арасындағы шартқа сәйкес айқындалған электрондық тәсіл арқылы ақпаратты жеткізудің автоматтандырылған қаржы жүйесін пайдаланумен жеке тұлғалардың салымшылардың (алушылардың) бірыңғай тізіміне өзгерістер енгізу күнінен кейінгі күннен кешіктірмей жүзеге асырылады.
      Ескерту. 3-бөлім 23-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      23-3. Жинақтаушы зейнетақы қоры Орталықтан салымшының (алушының) деректемелері өзгергені туралы ақпарат алған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей жинақтаушы зейнетақы қорының автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне өзгерістер енгізеді.
      Ескерту. 3-бөлім 23-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

4. Міндетті зейнетақы жарналарын жинақтаушы
зейнетақы қорларына уақытылы аудармағаны
үшін өсімақы төлеудің тәртібі

      24. Кiрiс іс жүзінде төленген және салымшы оны алған кезде агенттiң уақытында ұстап қалмаған (қоса есептемеген) және аудармаған мiндеттi зейнетақы жарналарының сомаларын салық органдары өндiріп алады немесе агенттер кешiктiрiлген күн үшiн (Орталыққа төлем жасау күнiн қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген қайта қаржыландырудың ресми ставкасының 2,5 еселенген мөлшерiнде есептелген өсiмақымен мiндеттi зейнетақы жарналарын салымшылардың пайдасына аударуы тиiс.
      Кірістерді төлейтін заңды және жеке тұлғалар міндетті зейнетақы жарналарын ұстап қалу және жинақтаушы зейнетақы қорларына аудару үшін жауапкершілікте болады.
      Ескерту. 24-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.06.11. N 561 қаулысымен, 2005.06.30. N 659 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз).

      25. Мiндеттi зейнетақы жарналарын уақтылы ұстап қалмағаны, (есептемегенi) және аудармағаны үшiн өсiмақы төлеудi агенттер, кейiн Орталық салымшының (алушының) мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарты қолданылатын жинақтаушы зейнетақы қорына аударуы үшiн, Орталықтың төлем мақсатының коды "019" банктiк шотына жүргiзедi.
      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

      26. Агенттер мiндеттi зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнетақы қорларына уақытында аудармағаны үшiн өсiмақы төлеудi мiндеттi зейнетақы жарналарын төлеуге арналған осы Қағидалардың 4-тармағында белгіленген тәртіппен жүргізеді. агент банкке "төлем тағайындамасы" бағанында - "кезеңге (айға/жылға) арналған міндетті зейнетақы жарналарын уақытында аудармағаны үшін өсімақы" деп және тағайындау кодын көрсете отырып, Орталықтың банктiк шотына өсімақы сомасының аударылғандығы туралы қағазға шығарылған төлем тапсырмасын тапсырады.
      Әрбір төлем тапсырмасы, оған қоса берілетін жеке тұлғалар тізімі даналарының саны, сондай-ақ оларды беру мен сақтаудың тәртібі мен мерзімдері осы Қағидалардың 2-тарауында міндетті зейнетақы жарналарын аудару үшін белгіленген шарттарға ұқсас.
      Агенттер өсімақыны уақытында аудармаған жағдайда, аудару жеке тұлғалардың тізімін қоса, әрбір ай үшін жеке-жеке МТ-102 нысанында төлем парағын ресімдей отырып жүргізіледі.
      Ескерту. 26-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  1999.12.23. N 2010, 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулыларымен.

      27. Қызметкерлерінің саны елу адамнан асатын агент өсімақы төлеу кезінде банкке осы Қағидалардың 9-тармағында сипатталған форматта қағаздағы және электрондық көздегі жеке тұлғалардың қоса беру арқылы төлем тапсырмасын ұсынады.

      28. Төлем тапсырмасына қоса берілетін жеке тұлғалардың тізімі әрбір жеке тұлға бойынша "жарна сомасы" бағанын қоспағанда, міндетті зейнетақы жарналарын төлеу кезіндегі жеке тұлғалардың тізімі үшін осы  Қағидалардың 9-тармағында көзделген деректемелерді қамтиды. Жарна сомасының орнына өсімақының тиісті сомасы көрсетіледі.
      Жеке тұлғалардың тізімдерінде агент олар үшін зейнетақы жарналарын уақытында аудармаған салымшылар/алымшылар ғана көрсетіледі.
      29. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 1999.12.23. N 2010 қаулысымен.

      30. Банктер агенттер төлем тапсырмаларын көрсеткен кезде "төлем тағайындамасы" бағанында - "кезеңге (айға/жылға) арналған міндетті зейнетақы жарналарын уақытында аудармағаны үшін өсімақы" деп және "019" - төлем тағайындамасы кодын көрсете отырып, жеке тұлғалардың тізімін қоса беріп, форматы МТ - 102 электрондық төлем тапсырмаларымен Орталықтың банктiк шотына өсімақы аударады.
      Ескерту. 30-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.
      31. Орталық ақшаны жинақтаушы зейнетақы қорларына уақытында аудармағаны үшiн тиiстi жинақтаушы зейнетақы қорларына кешiктiрiлген әр күн үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мөлшерде (төлеу күнiн қоса) өсiмақы төлейдi.
      Орталық өсiмақы төлеу үшiн агенттiң төлем тапсырмасы негiзiнде әрбiр жеке тұлға бойынша, мiндеттi зейнетақы жарналарын төлеу кезiнде жеке тұлғалардың тiзiмдерi үшiн осы Қағидалардың 9-тармағында көзделген, деректемелері бар, "жарна сомасы" бағанын қоспай, жеке тұлғалардың тiзiмiн қоса отырып, форматы MT-102 электронды төлем тапсырмасын қалыптастырады. Жарна сомасының орнына тiзiмге сәйкес әрбiр жеке тұлға бойынша бөлiнген өсімақы сомасы көрсетiледi.
      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.06.11. N 561 қаулысымен.

      32. Жинақтаушы зейнетақы қорларының келіп түскен өсімақының  сомаларынан комиссиялық сыйақы алуы мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың негізіне сәйкес жүзеге асырылады.
      Ескерту. 32-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

      33. Жинақтаушы зейнетақы қорлары алынған өсімақыны жеке тұлғалардың тізімдеріне сәйкес салымшылардың дербес зейнетақы шоттарына есептейді.
      34. Жеке тұлғалардың тізімі қоса берілместен аударылған өсімақы агентке қайтаруға жатады, келесі аударым кезінде өсімақының сомасы кешіктірілген күндердің санына өседі.

5. Міндетті зейнетақы жарналарының аударылуына
бақылау жасау

      35. Міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақытында аударылуына, сондай-ақ өсімақы мен айыппұлдардың төленуіне бақылау жасауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық қызметі органдары жүзеге асырады.
      Ескерту. 35-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.06.11. N 561 қаулысымен.
      35-1. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек құралған кезде, салық органдары агенттерге осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кейiннен Орталыққа аударуға жататын міндетті зейнетақы жарналарының сомасы туралы хабарламаны жібереді.
      Агенттер хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде салық органына:
      осы Қағидалардың 9-тармағында белгіленген тәртіппен пайдасына міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек өндіріп алынатын жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тізімдерін.
      Агенттердің банктік шоттарынан міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешекті өндіріп алу пайдасына міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек өндіріп алынатын жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тізімдері қоса берілген салық органының инкассалық өкімінің негізінде жүргізіледі.
      Ескерту. 35-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.06.30. N 659 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулыларымен.
      35-2. Пайдасына міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек өндіріп алынатын агенттерден жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тізімдерін алған кезде салық органы бенефициарды - Орталықты көрсете отырып, агенттің банктік шотына (шоттарына) инкассалық өкімдерді ұсынады.
      Агенттің банктік шотына ұлттық валютамен ақша болмаған жағдайда міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешекті өндіріп алу салық органдары теңгемен ұсынған инкассалық өкімдер негізінде агенттің банктік шоттарынан шетелдік валютамен жүргізіледі.
      Ескерту. 35-2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.06.30. N 659 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2006.03.15. N 170 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2007.03.11. N 178 қаулыларымен.
      35-3. Пайдасына міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек өндіріп алынатын агенттер жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тізімдерін ұсынбаған кезде және міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек болған кезде салық органдары агенттердің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығарады.
      Салық органының агенттердің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен бірлесіп бекіткен нысан бойынша ұсынылады және банк немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым алған күнінен бастап күшіне енеді.
      Ескерту. 35-3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.06.30. N 659 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.12.31. N 1350 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

      35-4. Агентте банктік шот болмаған немесе агенттiң банктік шоттарындағы ақша жеткiлiксiз болған жағдайда салық органы касса бойынша шығыс операцияларын тоқтатады.
      Агенттің кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтату, кейіннен оларды салық берешегін, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешекті өтеу есебіне аудару үшін банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрін жүзеге асыратын ұйымға ақша тапсыру жөніндегі операциялардан басқа, кассадағы қолма-қол ақшаның барлық шығыс операцияларына қолданылады.
      Ескерту. 35-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.06.30. N 659 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2007.03.11. N 178, 2008.12.31. N 1350 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      35-5. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      35-6. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      35-7. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      36. Агенттердің міндетті зейнетақы жарналарын аударуын, белгіленген жағдайларда өсімақы төленуін, жинақтаушы зейнетақы қорлары жүргізетін, міндетті зейнетақы жарналарының қате есептелген сомасының қайтарылуын бақылауды қамтамасыз ету үшін, Орталық күн сайын өткен күн үшін өздері орналасқан (тұратын) жері бойынша салық органдарында агенттердің тіркелуін ескере отырып облыстары, аудандары бойынша келіп түскен тізілімдерді, сондай-ақ қайтарылған, қате аударылған міндетті зейнетақы жарналарының тізілімін және электрондық төлем тапсырымдарын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне ұсынады.
      Мыналар жеке ұсынылады:
      жеке кәсіпкерлер, адвокаттар, жеке нотариустар банкке қолма-қол ақшамен енгізген, қате міндетті зейнетақы жарналарының келіп түскен тізілімдері мен қайтарылған тізілімдері:
      Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбек қабілетінен айрылу және/немесе жұмысынан айрылу, жүктілігіне, босануына, жаңа туған баланы (қызды) (балаларды) асырап алуына байланысты, сондай-ақ бір жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты табысынан айрылу жағдайына берілетін әлеуметтік төлемдерден ұсталған, аударылған міндетті зейнетақы жарналарының тізілімдері.
      Өздері орналасқан (тұратын) жері бойынша салық органдарында агенттердің тіркелуін ескере отырып, облыстар, аудандар бойынша қате аударылған міндетті зейнетақы жарналарының келіп түскен тізілімдері мен қайтарылған тізілімдері бойынша ай сайынғы есепті Орталық Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне ай сайын есептіден кейінгі айдың 5-күні ұсынады.
      Ескерту. 36-тармақ жаңа редакцияда, өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 1999.12.23. N 2010, 2003.06.11. N 561, 2005.06.30. N 659 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2007.12.28. N 1343 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

6. Мiндеттi зейнетақы жарналарын ұстап қалу және аудару
жөнiндегi құжаттарды сақтаудың тәртiбi

      37. Заңды тұлғалар - агенттер ұсталған және аударылған мiндеттi зейнетақы жарналары туралы, оның iшiнде қате төлемдердi қайтару туралы мәлiметтердi электронды және қағаз таратқыштарда заңнамада белгiленген тәртiппен сақтауға мiндеттi.
      Заңды тұлғаны - мiндеттi зейнетақы агентті таратқан кезде мiндеттi зейнетақы жарналарын ұстау және аудару туралы құжаттар Мемлекеттiк мұрағатқа берiледi.
      Ескерту. 6-бөліммен және 37-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2001.12.22. N 1671, өзгерту енгізілді - 2003.06.11. N 561 қаулыларымен.

                                     Міндетті зейнетақы жарналарын
                                    есептеудің, ұстап қалудың (қоса
                                      есептеудің) және жинақтаушы
                                           зейнетақы қорларына
                                          аударудың Қағидаларға
                                                1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің
2005.06.30. N 659 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз),
өзгерту енгізілді - 2006.11.23. N 1116 (қолданысқа енгізілу тәртібін
2-тармақтан қараңыз), 2007.04.30 N 352 (2010.08.13 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Растау анықтамасы
__________________________________
(төлеушінің атауы)
міндетті зейнетақы жарналарын аудару кезінде салымшы
деректемелерінің мынадай төлем тапсырмаларында қателер
кеткенін растайды:

Төлем
тапсырмасының
N

Төлем
тапсырмасының
күні

Төлем тапсырмасының референсі

Салымшының
жеке сомасы

Т.А.Ә және туған күні
(салымшының
дұрыс емес
деректемелері)


  Жарамды деп есептелсін
ЖСН_____________________
Т.А.Ә_____________________
Туған күні_____________________
Бірінші басшы _____________________ (Т.А.Ә)
                   (қолы)
Бас бухгалтер _____________________ (Т.А.Ә)
                   (қолы)
Мөр орны

                                           Қазақстан Республикасы
                                                Үкiметiнiң
                                         2006 жылғы 15 наурыздағы
                                              N 170 қаулысына
                                                  қосымша
                                       Мiндеттi зейнетақы жарналарын
                                     есептеудiң, ұстап қалудың (қоса
                                       есептеудiң) және жинақтаушы
                                      зейнетақы қорларына аударудың
                                           Қағидаларға 1-1-қосымша

      Ескерту. 1-1-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006 жылғы 3 тамыздағы N 736 қаулысымен.

                                  Міндетті зейнетақы жарналарын
                                 есептеудің, ұстап қалудың (қоса
                                   есептеудің) және жинақтаушы
                                  зейнетақы қорларына аударудың
                                      Қағидаларға 1-2-қосымша

      Ескерту. 1-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің
2006.11.23. N 1116 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз)
Қаулысымен, өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 
(2010.08.13 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Қызметкерде (-лерде) міндетті зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың болуы
(болмауы) туралы растау анықтамасы

      Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық қызметкерде (-лерде) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың болуы (болмауы) туралы хабарлайды.

  N

Тегі

Аты

Әкесінің аты

Туған күні ЖЖЖЖААКК

Жеке сәйкестендіру нөмірі

Қызметкерде міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың болуы (болмауы) туралы ақпарат

1

2

3

4

5

6

7

М.О. ЗТМО аудандық (қалалық)
бөлімшесінің бастығы____________________________
                        (Т.А.Ә., қолы)
 
Берілген күні 200_ жылғы "__"___________________

Міндетті зейнетақы жарналарын 
есептеудің, ұстап қалудың   
(қоса есептеудің) және жинақтаушы
зейнетақы қорларына      
аударудың қағидаларына     
1-3-қосымша        

       Ескерту. 1-3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1350 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

Салымшының (алушының) міндетті зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың деректемелеріне
өзгерістер енгізу туралы өтініш

Мен, ________________________________________________________________
                          (Т.А.Ә., туған күні)
осы арқылы міндетті зейнетақы жарналарын аудару кезінде менің
деректемелерімде қателер жіберілгендігін хабарлаймын, атап айтқанда:
_____________________________________________________________________
            (қате жіберілген деректемелер көрсетіледі)

Мынадай деректемелерді жарамды деп есептеуді сұраймын:
ЖСН _________________________________________________________________
Т.А.Ә. ______________________________________________________________
Туған күні __________________________________________________________

_________
(қолы)

_________
(күні)

Міндетті есептеудің, ұстап қалудың   
(қоса есептеудің) және жинақтаушы
зейнетақы қорларына      
аударудың қағидаларына     
1-4-қосымша         

       Ескерту. 1-4-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1350 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

Агенттің қате аударылған міндетті зейнетақы жарналарының
сомаларын қайтаруға арналған
өтініші

«Қазақстан Республикасы Еңбек және  
халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің
Зейнетақы төлеу жөніндегі      
мемлекеттік орталығы» РМҚК      
бас директоры            
________________________________________

1. Міндетті зейнетақы жарналарын төлеушінің (агенттің) деректемелері
атауы _______________________________________________________________
БСН (01.01.2013 ж. кейін түскен төлемдер бойынша)
_____________________________________________________________________
СТН (01.01.2013 ж дейін түскен төлемдер бойынша)
БСК _________________________ ЖСК ___________________________________
2. Қате жіберілген төлем тапсырмасының деректемелері
№ ______________________ күні «___» _______________________ 200__ жыл
төлем тапсырмасының жалпы сомасы ____________________________________
3. Салымшының деректемелері _________________________________________
                                     (Т.А.Ә., туған күні)
салымшының ЖСН (01.01.2013 ж. кейін түскен төлемдер бойынша)
_____________________________________________________________________
ӘЖК (01.01.2013 ж. дейін түскен төлемдер бойынша)
_____________________________________________________________________
салымшы жарнасының сомасы ___________________________________________
қайтарылуға тиісті сома _____________________________________________
4. __________________________________________________________________
(қайтару талап етілетін себеп көрсетіледі, мысалы, қызметкер жұмыстан
босатылды, механикалық қате, банктің қатесі және т.б.) байланысты
кейінгі төлемдермен түзету мүмкін емес.
      Қайтаруды мынадай деректемелер бойынша жүргізуді сұраймыз
_____________________________________________________________________
     (кәсіпорынның толық деректері, барлық банктік деректемелер
                             көрсетіледі)

____________________
(басшының қолы)

М.О.

________________________
(бас бухгалтердің қолы)

________________________
(күні)

Міндетті зейнетақы жарналарын 
есептеудің, ұстап қалудың   
(қоса есептеудің) және жинақтаушы
зейнетақы қорларына      
аударудың қағидаларына     
1-5-қосымша          

       Ескерту. 1-5-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1350 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.05.2013 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

Салымшының (алушының) қате есептелген соманы өзінің жеке
зейнетақы шотынан есептен шығаруға келісуі туралы
өтініш

Мен, ________________________________________________________________
                           (Т.А.Ә., туған күні)
ЖСН _________________________________________________________________
Осы арқылы менің жеке зейнетақы шотыма қате аударылған ______________
____________________________________________________ (сомасы жазбаша)
_____________________________________________________________________
(Қате есептелген міндетті зейнетақы жарналары сомаларының бірнеше
төлем тапсырмалары бойынша қайтару болған жағдайда, қайтарылуға тиіс
сома әрбір төлем тапсырмасына жеке көрсетіледі) сомасындағы міндетті
зейнетақы жарналарының қайтарылуына келісім беремін.

_________
(қолы)

_________
(күні)

  Міндетті зейнетақы жарналарын есептеудің,
      ұстап қалудың (қоса есептеудің) және  
      жинақтаушы зейнетақы қорларына     
      аударудың Қағидаларға           
      2-қосымша                

       Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1350 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен, өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010.08.13 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

     Жинақтаушы зейнетақы қорларына аударылуға тиіс міндетті
              зейнетақы жарналарының сомасы туралы
                              хабарлама

20__ж."__ "______                                             N______

      "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 22-4-бабына сәйкес

_____________________________________________________________________
                   (салық органының атауы)
Сізді________________________________________________________________
      (Т.А.Ә., агенттің атауы, БСН-і (ЖСН-і), сәйкестендіру нөмірі
_____________________________________________________________________
            (ЖСН/БСН (ол болған жағдайда), мекен-жайы)
20__ж."___"__________________жағдай бойынша      

Міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешектің барлығы

Негізгі төлем сомасы

Өсімақы сомасы
мөлшеріне жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегіңіздің бар екендігі туралы хабардар етеді.

      Осыған байланысты Сіз осы хабарламаны алған күннен бастап бес
жұмыс күні ішінде____________________________________________________
                        (салық органының атауы)
_____________________________________________________________________

пайдасына міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек өндіріп алынатын жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тізімдерін табыс етуіңіз қажет.
      Пайдасына міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек өндіріп алынатын жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тізімдері табыс етілмеген жағдайда___________________________________________________
_____________________________________________________________________                          (салық органының атауы)
агенттің банктік шоттарындағы барлық шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығарады.
      Банктік шоттар болмаған немесе банктік шоттарындағы ақша жеткіліксіз болған жағдайда__________________________________________
                               (салық органының атауы)
касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады.
      Бұл ретте Сізге "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 22-4-бабында белгіленген тәртіппен және шарттарда өсімақы есептеледі.
      Салық қызметі органдары мен олардың лауазымды тұлғаларының заңды талаптары орындалмаған жағдайда, Сізге Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес әкімшілік жаза шаралары қолданылады.
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Сіздің салық қызметі органдары лауазымды тұлғаларының әрекетіне (әрекетсіздігіне) салық қызметінің жоғары тұрған органына немесе сотқа шағымдануға құқығыңыз бар.

      Салық органының
      басшысы (Басшының орынбасары)__________________________________
                                     (Т.А.Ә., қолы, мөрі)
      Хабарламаны алдым______________________________________________
                          (Т.А.Ә., агенттің атауы, қолы, мөрі, күні)
      Хабарлама агентке
      тапсырылды_____________________________________________________
      (салық қызметі органының лауазымды тұлғасының Т.А.Ә., қолы,
       күні)

      Хабарлама агентке жіберілді____________________________________
                      (жіберу және алу фактісі туралы растаушы құжат)

  Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
1999 ж. 15 наурыздағы N 245
қаулысымен бекітілген 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
күші жойылған кейбір шешімдерінің
Тізбесі

      1. "Міндетті зейнетақы жарналарын есептеудің, аударудың және Мемлекеттік зейнетақы төлеу жөніндегі орталықтан зейнетақы төлемдерін жүзеге асырудың тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 10 желтоқсандағы N 1733 қаулысы. (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ- ы, 1997 ж., N 53, 485-құжат)
      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 10 желтоқсандағы N 1733 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 21 қаңтардағы N 30 қаулысы.
      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 10 желтоқсандағы N 1733 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 11 наурыздағы N 201 қаулысы.
      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 10 желтоқсандағы N 1733 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 22 желтоқсандағы N 1313 қаулысының 1-тармағы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады