Қалдықтар сыныптамасын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы N 169-ө бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінде 2007 жылғы 2 шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4775 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 2021 жылғы 6 тамыздағы № 314 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 06.08.2021 № 314 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 287-бабының 4-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 11.03.2020 № 70 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған Қалдықтар сыныптамасы бекітілсін.

      2. Осы бұйрық бірінші рет ресми жарияланған соң, он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасы

      Денсаулық сақтау министрі

      2007 жылғы"31 мамыр

  Қазақстан Республикасы
Қоршаған ортаны қорғау министрінің
2007 жылғы"31 мамырдағы
№ 169-ө бұйрығымен бекітілген

Қалдықтар сыныптамасы

      Осы Қалдықтар сыныптамасы Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 287-бабының 4-тармағына сәйкес әзірленді және қалдықтардың, олардың кодтарының тізбесін, сипаттамаларын, сондай-ақ қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі операцияларды айқындайды.

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 11.03.2020 № 70 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Тарау 1. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 11.03.2020 № 70 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Сыныптама қалдықтармен жұмыс істеу кезіндегі есепке алуды, бақылауды, нормалауды, тиісті қызмет түрлерін лицензиялауды, қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау мен орналастыруға арнап рұқсаттар беруді, табиғат қорғау құрылыстарын жобалау мен орта қорғау іс-шараларын жүргізуді, әлеуметтік, экономикалық, ресурсты-материалдық тәуекелді және авариялар мен апаттар туындаған кездегі залалды бағалауды қоса алғанда, қалдықтармен жұмыс істеу жүйесінде пайдалануға арналған.

      2. Осы сыныптама жұмысы өндіріс және тұтыну қалдықтарымен байланысты мамандарға, сондай-ақ өндіріс қалдықтарын жинау, тасымалдау, орналастыру (қоймалау, көму), зарарсыздандыру және пайдалану жөніндегі практикалық операцияларға қатысты адамдарға арналған.

      3. Сыныптама қалдықтардың қауіптілік деңгейін және оларды кодтауды айқындау үшін арналған. Сыныптамада қалдықтардың осы түрі болмаған жағдайда қауіптілік деңгейі мен кодтау әрбір нақты жағдайда негізделеді және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісіледі.

      4. Қалдықтарды кодтау пайда болу саласын, қоймалау (көму) тәсілін, кәдеге жарату немесе регенерациялау тәсілін, ықтимал қауіпті құрамдас элементтерді, қауіптілік деңгейін, объектілерінде қалдықтар пайда болатын экономика саласын ескереді.

      5. Қалдықтардың қауіптілік деңгейін және оларды кодтауды айқындау технологиялар өзгерген кезде немесе өзге де шикізат ресурстарына көшкен кезде, сондай-ақ қалдықтардың қауіпті қасиеттері өзгеруі мүмкін жағдайларда жүргізіледі.

      6. Қалдықты белгілі бір кодтауға жатқызуды табиғатты пайдаланушы өздігінен немесе қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге лицензиясы бар жеке және (немесе) заңды тұлғаларды тарта отырып жүргізеді.

      7. Қауіпті қалдықтардың трансшекаралық тасымалдануын және оларды тасымалдау, кәдеге жарату, сақтау және көму мақсаттары үшін аластауды бақылау туралы Базель конвенциясына сәйкес осы Сыныптамаға 8-қосымшаға сәйкес қалдықтар қауіптілігінің 3 деңгейі белгіленеді:

      1) Жасыл - индекс G;

      2) Янтарь түсті - индекс А;

      3) Қызыл - индекс R.

      8. Қалдықтарды сыныптау қалдықтарды дәйекті түрде қарау мен олардың негізгі белгілерін айқындауға негізделеді. Сыныптауға қалдықтардың орналасқан жері, құрамы, мөлшері, агрегаттық жай-күйі, сондай-ақ олардың токсикологиялық, экологиялық және басқа да қауіпті сипаттамалары жатады.

      9. Осы стандардта белгіленген сыныптау белгілері қалдықтардың салалық, өңірлік немесе өзге де ерекшелігін көрсететін қосымша белгілерді жоққа шығармайды.

Тарау 2. Сыныптаманың құрылымы

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 11.03.2020 № 70 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10. Қалдықтардың толық сыныптау коды екі қисық сызықпен бөлінген 8 көп мәнді кодтар блогынан тұрады.

      11. Әр топ латын алфавитінің әрпімен таңбаланған және ақтаңдақпен бөлінген. Қалдықтардың толық коды мынадай код топтарын (блоктарын) қамтиды:

      - атауы (N);

      - материалдың (бұйымның) қалдыққа көшу себептері (Q);

      - қалдықтардың агрегаттық жай-күйі (W);

      - қалдықтардың қауіпті құрауыштарының бірдейлендірушісі (С);

      - қалдықтардың қауіптілігін айқындайтын қасиеттер (Н);

      - қалдықтармен жұмыс істеудің іске асырылған тәсілі (D, R);

      - нәтижесінде қалдықтар пайда болған қызметтің негізгі түрі (А);

      - өнеркәсіп қалдықтарының қауіптілік деңгейі (G, A, R).

      12. Қалдықтар сыныптамасы мыналардан тұрады:

      1) осы Қалдықтар сыныптамасына 1-қосымшаға сәйкес қалдықтар номенклатурасынан;

      2) осы Қалдықтар сыныптамасына 2-қосымшаға сәйкес аталған бұйымның"қалдықтар"санатына ауысу себептерінен;

      3) осы Қалдықтар сыныптамасына 3-қосымшаға сәйкес қалдықтардың физикалық (фазалық) жай-күйі түрлерінің тізбесінен;

      4) осы Қалдықтар сыныптамасына 4-қосымшаға сәйкес қалдықтардың қауіпті құрауыштары түрлерінің жалпыланған тізбесінен;

      5) осы Қалдықтар сыныптамасына 5-қосымшаға сәйкес қауіпті қалдықтардың кодтары мен сипаттамаларынан;

      6) осы Қалдықтар сыныптамасына 6-қосымшаға сәйкес қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі кодтар мен операциялардан;

      7) осы Қалдықтар сыныптамасына 7-қосымшаға сәйкес нәтижесінде ықтимал қауіпті қалдықтар пайда болуы мүмкін қызмет түрлерінің тізбесінен;

      8) осы Қалдықтар сыныптамасына 8-қосымшаға сәйкес қалдықтардың қауіптілік деңгейінен;

      13. осы Қалдықтар сыныптамасына 9-қосымшаға сәйкес парниктер мен теплицалар полиэтилен пленкаларының қалдықтары мысалында қалдықтардың сыныптамалық кодын қалыптастыру.

Тарау 3. Қалдықтардың толық сыныптамалық қодын қалыптастыру тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 11.03.2020 № 70 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Бірдейлендіру кодының 1 (N) блогын 1-кестеден сыныпталатын қалдыққа неғұрлым дәл сәйкес келетін ұстанымды іріктеу жолымен қалыптастырады, содан кейін сыныпталатын қалдыққа тиісті алты мәнді код беріледі. Осы Қалдықтар сыныптамасына 1-қосымшаның 1-кестесінде үш иерархиялық деңгейді: топтарды, кіші топтарды және ұстанымдарды қамтитын номенклатуралық қалдықтар сыныптамасы келтірілген. Әрбір топ екі мәнді кодпен сипатталады. Әрбір топта кіші топ пен ұстаным болатынына назар аудару қажет, оның соңғы пункті 9-нөмір болып табылады, оған"жоғарыда санамаланғандардың бірде біреуі емес" жағдайы сәйкес келеді.

      Мысал: N ХХХХХХ//

      2. 2-блок (Q) ол бойынша сыныпталатын материал "қалдықтар" санатына жатқызылатын себептер тізбесін білдіреді (2-қосымша). Тізбе ОЭСР С (94) 152 (түпкілікті) Кеңесінің 1994 жылғы 29 шілдедегі шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, "Регенерациялау жөніндегі операцияларға арналған қауіпті қалдықтарды трансшекаралық ауыстыру туралы" С (92) 39 (түпкілікті) ОЭСР 1992 жылғы 30 наурыздағы қарары деректерінің негізінде жасалған. 2-қосымшадан ол бойынша осы объект қалдықтар ретінде сыныпталатын бір немесе екі себепті іріктейді және ұстанымдардың нөмірлерін қояды. Егер бір ұстанымнан артық іріктелсе, онда сыныптау нөмірлерін "+" белгісімен бөледі. Мысал: Q ХХ+ХХ//

      3. 3-блок (W)сыныптау қалдықтарының агрегаттық жай-күйіне неғұрлым дәл сәйкес келетін ұстаным нөмірінен тұрады (3-қосымша).

      Мысал: W ХХ//

      4. 4-блок (С) 4-қосымшада санамаланған бір немесе одан да көп заттардың нөмірінен (нөмірлерінен) тұрады. Егер қалдықтар кестеде келтірілген заттардың үштен астамын қамтыса, онда кодтар барынша қауіпті құрамдастардың үштен аспайтын тобын бөліп көрсете отырып, олардың қауіптілік дәрежесінің азаюы тәртібімен кодтарды қатарға орналастырады. Бұл топқа іріктеуді сапалық белгілері бойынша жасайды және ол осы қалдықтарды шығаратын мамандардың, ұйымдардың білікті пікірлеріне негізделеді. Бұл ретте құралдық талдаулар жүргізу көзделмейді. Бұдан кейін "+" белгісімен бөлініп іріктеліп алынған нөмірлерді жазу жолымен бірдейлендіру блогының кодын қалыптастырады. Егер қалдықтар 4-қосымша тізімінде санамаланған бір де бір құрамдасты қамтымаса, онда бұл топқа С 00// кодын береді.

      Мысал: С ХХ+ХХ+ХХ//

      5. 5-блок (Н)"+" белгісімен бөлінген (егер екі ұстаным іріктелінсе) сыныпталатын қалдықтарды тудыруға қабілетті қауіпті қасиеттерге барынша дәл сәйкес келетін бір немесе екі ұстанымнан тұрады (5-қосымша).

      Мысал: Н ХХ+ХХ//

      Егер қалдықтар 5-қосымшада санамаланғандардың ішінен бір де бір ықтимал қауіптілікке ие болмаса, онда оған Н 00// коды беріледі.

      6. 6-блок (D, R) сыныпталатын қалдықпен жұмыс істеудің іс жүзінде пайдаланылатын әдісін айқындайды. Оны 6-қосымшаның (Е.1 және Е.2) тізімдерінен егер ұстаным Е.1-ден іріктелінсе, бұл жазбаны латынның D әрпімен және егер ұстаным Е.2-ден іріктелінсе, латынның R әрпімен белгілей отырып сыныпталатын қалдықтың одан арғы тағдырын барынша дәл сипаттайтын бір немесе бірнеше ұстанымды іріктеу жолымен қалыптастырады. Егер біреуден көп ұстаным іріктелінсе, онда бірдейлендірілген блокқа бұл жазбаларды "+" белгісімен бөле отырып, олардың әрқайсысын жазады.

      Мысал: D ХХ+R ХХ

      7. 7-блок (А) 7-қосымшадан нәтижесінде қалдықтар пайда болған қызметтің неғұрлым сәйкес келетін бір түрін іріктейді.

      Мысал: А ХХХ

      8. 8-блок "Регенерациялау жөніндегі операцияларға арналған қауіпті қалдықтарды трансшекаралық ауыстыру туралы" ОЭСР қарарында келтірілген тізбеге сәйкес өнеркәсіптік қалдықтардың (G, A, R) қауіптілік деңгейін білдіреді.

      Мысал: GХ ХХХ

      9. Сөйтіп, қалдықтың толық коды былайша көрініс табатын болады:

      N XXXXXX//QXX+XX//W XX//C XX+XX+XX//HXX+XX//D XX+R XX//AXXX//GX XXX

  Қалдықтар сыныптамасына
1-қосымша

Қалдықтардың номенклатурасы

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 11.03.2020 № 70 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 02.12.2020 № 300 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      А. 1 Номенклатуралық топтардың тізбесі

      1. Тау-кен өндіру өнеркәсібінің қалдықтары

      2. Ауыл шаруашылығының, бақшашылықтың, аң аулаудың, балық аулаудың қалдықтары

      3. Орман, целлюлоз-қағаз және ағаш өңдеу өнеркәсібінің қалдықтары

      4. Тері өңдеу және тоқыма өнеркәсібінің қалдықтары

      5. Мұнай өңдеу, табиғи газды ректификациялау қалдықтары

      6. Негізгі химия қалдықтары

      7. Органикалық синтездердің химия қалдықтары

      8. Бояуларды, лактарды, пломбалайтын материалдарды, желімдерді, баспахана бояғыштары мен эмалдерді шығарудан, өңдеуден, жеткізуден және пайдаланудан қалатын қалдықтар

      9. Фото өнеркәсібінің қалдықтары

      10. Термикалық үдерістердің органикалық емес қалдықтары

      11. Металдарды өңдеуден металдары бар органикалық емес қалдықтар

      12. Машиналық және механикалық үдерістердің қалдықтары

      13. Минералдық және синтетикалық май қалдықтары (8 және 11-топтарды қоспағанда)

      14. Еріткіштер сияқты заттарды пайдаланудан қалған қалдықтар (7-тармақта келтірілген қалдықтардан басқа)

      15. Ластанған орам ыдысы, ластанған адсорбенттер мен сүзгілер

      16. Сыныптамада өзгеше белгіленбеген өнеркәсіп қалдықтары

      17. Коммерциялық құрылыс пен ғимараттарды бұзу қалдықтары

      18. Медициналық және ветеринарлық қызмет пен зерттеулер қалдықтары

      19. Қалдық өңдеу және су өндірісі қалдықтары

      20. Үй шаруашылығы қалдықтары мен сауданың ұқсас қалдықтары

      1-кесте - Қалдықтар номенклатурасы

Нөмір

Топ

Кіші топ

Ұстаным

Қалдықтың атауы

1

2

3

4

5

1

1

0

0

Тау-кен өндіру өнеркәсібінің қалдықтары

2

1

1

0

Шахталар мен карьерлердің қалдықтары

3

1

1

1

Ашылған жыныстарды қоса алғанда, құрамында металы бар минералдық шикізаттың шахталары мен карьерлерінен шығатын қалдықтар

4

1

1

2

Ашылған жыныстарды қоса алғанда, құрамында металы жоқ минералдық шикізаттың шахталары мен карьерлерінен шығатын қалдықтар

5

1

2

0

Минералдық шикізатты физикалық және химиялық қайта өңдеу үдерістерінің қалдықтары

6

1

2

1

Гравий

7

1

2

2

Құм және саз

8

1

2

3

Ұнтақтар мен шаң

9

1

2

4

Бокситті қайта өңдеудің қызыл шламдары

10

1

2

5

Өзгеше айқындалмайтын басқа да шламдар

11

1

3

0

Бұрғылау шламдары

12

1

3

1

Бариттері бар бұрғылау шламдары

13

1

3

2

Құрамында май бар бұрғылау шламдары

14

1

3

3

Құрамында хлор бар бұрғылау шламдары

15

1

3

4

Өзгеше айқындалмайтын басқа да бұрғылау шламдары

16

1

3

99

Топтың өзгеше айқындалмайтын басқа да қалдықтары

17

2

0

0

Ауыл шаруашылығының, бақшашылықтың, аң аулаудың, балық аулаудың қалдықтары

18

2

1

0

Өнімді бастапқы қайта өңдеу қалдықтары

19

2

1

1

Жуудан және тазалаудан қалған шламдар

20

2

1

2

Ауру жұққан жануарлар ұшасы және биологиялық қалдықтар

21

2

1

3

Ауру жұқпаған жануарлар ұшасы және биологиялық қалдықтар

22

2

1

4

Өсімдік қалдықтары (өсімдіктер мен өсімдіктер бөліктері)

23

2

1

5

Жануарлардың несебі мен зәрі (пайдаланылған сабанды қоса алғанда), сұйық ағындар

24

2

1

6

Агрохимиялық қалдықтар (минералдық тыңайтқыштар, пестицидтер, гербицидтер және т.б.)

25

2

1

7

Өзгеше айқындалмайтын басқа да бастапқы қалдық түрлері

26

2

2

0

Ет, балық және басқа да жануарлардан алынатын өнімдер қалдықтары

27

2

2

1

Жуудан және тазалаудан қалған шламдар

28

2

2

2

Ауру жұққан және иістенген жануарлар тіндері

29

2

2

3

Қан

30

2

2

4

Сүйектер, тері, қауырсын, шаш, мүйіз және тұяқ

31

2

2

5

Жануарлардың несебі мен зәрі (пайдаланылған сабанды қоса алғанда)

32

2

2

6

Нақтылаусыз өңделген өнімдер

33

2

2

7

Өзгеше айқындалмайтын ет пен балық дайындау қалдықтары

34

2

2

0

Жемістерді, көкөністерді, сабақтарды, майларды, какаоны, кофені, консервлеу өнімдері мен темекіні дайындау мен өңдеу қалдықтары

35

2

3

1

Жуу, тазалау, центрифугирлеу, айыру қалдықтары

36

2

3

2

Нақтылаусыз бастапқы шикізат пен түпкілікті өнімдер

37

2

3

3

Сұйық қалдықтарды сүзгілеу

38

2

3

4

Ұсақтаудан шығатын шаң

39

2

3

5

Шламдарды сумен өңдеу қалдықтары

40

2

3

6

Қалдықтарды консервациялау мен машинамен тазарту өнімдері

41

2

3

7

Қыздыру, кептіру немесе вулкандау қалдықтары

42

2

3

8

Экстрактылар ерітінділерінің қалдықтары

43

2

3

9

Жемістердің, көкөністердің, жейтін майлардың, какао мен кофенің қалдықтары

44

2

4

0

Қант өндірісінің қалдықтары

45

2

4

1

Қызылшаны жуу және тазалау, жону қалдықтары

46

2

4

2

Сүзгілеу немесе тазалау қалдықтары

47

2

4

3

Химиялық өңдеу қалдықтары

48

2

4

4

Өзгеше айқындалмайтын қант өндірісінің қалдықтары

49

2

5

0

Май жасау өнеркәсібінің қалдықтары

50

2

5

1

Нақтылаусыз шикізат пен түпкілікті өнім

51

2

5

2

Сүзгілеу қалдықтары

52

2

5

3

Өзгеше айқындалмайтын май жасау өнеркәсібінің қалдықтары

53

2

6

0

Нан пісіру және кондитер өнеркәсібінің қалдықтары

54

2

6

1

Нақтылаусыз шикізат пен түпкілікті өнім

55

2

6

2

Сұйық сүзгілеу қалдықтары

56

2

6

3

Ұн шаңы

57

2

6

4

Консервлеуге арналған химикалий қалдықтары

58

2

6

5

Өзгеше айқындалмайтын нан пісіру және кондитер өнеркәсібінің қалдықтары

59

2

7

0

Алкогольді және алкогольсіз сусындар (кофені, шәйді, какаоны қоса алғанда) шығару қалдықтары)

60

2

7

1

Шикізатты жуу, тазалау және механикалық өңдеу қалдықтары

61

2

7

2

Нақтылаусыз шикізат пен түпкілікті өнім

62

2

7

3

Спиртті тазалау қалдықтары

63

2

7

4

Химиялық өңдеу қалдықтары

64

2

7

5

Алкогольді және алкогольсіз сусындар шығару қалдықтары

65

2

7

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

66

3

0

0

Орман, целлюлоз-қағаз және ағаш өңдеу өнеркәсібінің қалдықтары

67

3

1

0

Орман шаруашылығы қалдықтары

68

3

1

1

Өңделмеген ағаштар мен бұталар қалдықтары

69

3

1

2

Өңделген ағаштар мен бұталар қалдықтары

70

3

1

3

Ағаш материалдарының жоңқалары, кесінділері, брактары

71

3

2

0

Ағаш өңдеу өнеркәсібінің қалдықтары

72

3

2

1

Қабық

73

3

2

2

Өңделмеген сүректің үгіндісі

74

3

2

3

Өңделген сүректің үгіндісі

75

3

2

4

Ағаш материалдарының (бөліктерінің, тақтайларының, тақтайшаларының) жоңқалары, кесінділері, брактары

76

3

2

5

Сүрек өңдеудің өзгеше айқындалмайтын басқа да қалдықтары

77

3

3

0

Сүректі алдын ала сақтау үдерісінде пайда болған қалдықтар

78

3

3

1

Сүректің құрамында галоген емес консеванттар бар қалдықтары (креозот)

79

3

3

2

Сүректің хлорорганикалық консерванттары, пентахлорфенол

80

3

3

3

Сүректі алдын ала сақтайтын органды металл заттар

81

3

3

4

Сүректің органикалық емес консерванттары

82

3

4

0

Ағаштан жасалған бөлшектер өндірісі мен жиһаз өндірісінің қалдықтары

83

3

4

1

Сүректен жасалған бөлшектер өндірісі мен жиһаз өндірісінің қалдықтары

84

3

4

2

Өңделмеген тығындар қалдықтары

85

3

4

3

Ағаштан жасалған бөлшектер өндірісі мен жиһаз өндірісінің басқа да қалдықтары

86

3

5

0

Целлюлоз-қағаз өндірісінің қалдықтары

87

3

5

1

Қабық

88

3

5

2

Көміртегі бар қалдықтар

89

3

5

3

Гипохлорид әдісімен ағарту қалдықтары

90

3

5

4

Басқа әдістермен ағарту қалдықтары

91

3

5

6

Қағазды рециркуляциялық өндіру кезінде баспахана бояғыштарын аластау қалдықтары

92

3

5

7

Қағаз пульпасы

93

3

5

8

Известняк күлі

94

3

5

9

Целлюлоз-қағаз өндірісінің басқа да қалдықтары

95

3

5

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

96

4

0

0

Тері өңдеу және тоқыма өнеркәсібінің қалдықтары

97

4

1

0

Тері өңдеу қалдықтары

98

4

1

1

Известпен пісіру қалдықтары

99

4

1

2

Извест қалдықтары

100

4

1

3

Зарарсыздану қалдықтары

101

4

1

4

Құрамында CrYI бар пайдаланылған сулар

102

4

1

5

Құрамында CrYI-сыз CrIII бар пайдаланылған сулар

103

4

1

6

Хромсыз пайдаланылған сулар

104

4

1

7

Құрамында CrYI бар шлам

105

4

1

8

Құрамында CrYI-сыз CrIII бар шлам

106

4

1

9

Хромсыз шлам

107

4

1

10

Тері өңдеу қалдықтары (беттеу, жону, кесу, жылтырату)

108

4

1

11

Жұту, сүзгілеу материалдары, ысқылау маталары мен қорғаныс киімі

109

4

2

0

Теріден жасалған бұйымдар шығару қалдықтары

110

4

2

1

Кесінділер

111

4

3

0

Тоқыма өнеркәсібінің қалдықтары

112

4

3

1

Тоқыма және өсімдіктен алынған басқа да табиғи талшықтарды қамтитын шикізат

113

4

3

2

Тоқыма және жануарлардан алынған басқа да табиғи талшықтарды қамтитын шикізат

114

4

3

3

Негізінен жасанды немесе синтетикалық талшықтар шикізаты

115

4

3

4

Өрілген және тоқылған аралас тоқыма талшықтардың шикізаты

116

4

3

5

Негізінен өсімдіктен алынған қайта өңделген талшық

117

4

3

6

Негізінен жануарлардан алынған қайта өңделген талшық

118

4

3

7

Қайта өңделген синтетикалық және жасанды талшық

119

4

3

8

Қайта өңделген аралас талшық

120

4

3

9

Қиыстырылған материалдар (қанықтырылған тоқыма, эластомер, пластомер)

121

4

3

10

Май, балауыз сияқты табиғи өнімдерден

122

4

3

11

Өңделген және аппретураның галогенді қалдықтары

123

4

3

12

Тері және аппретурадан жасалған құрамында галогенсіз қалдықтар

124

4

3

13

Бояғыштар мен пигменттер

125

4

3

14

Сіңіру, сүзу материалдары, сүрту маталары және қорғаныс киімі

126

4

3

15

басқаша анықталмайтын тоқыма өнеркәсібінің басқа қалдықтары

127

4

3

99

өзгеше айқындалмаған топтың басқа қалдықтары

128

5

0

0

Мұнай өңдеу, табиғи газды ректификациялау қалдықтары

129

5

1

0

Құрамында мұнайы бар шламдар

130

5

1

1

Өңделген шламдардың су ағындары

131

5

1

2

Тұзсыз шламдар

132

5

1

3

Резервуарлардағы түптік шламдар

133

5

1

4

Төгілген мұнай

134

5

1

5

Гудрон қалдықтары

135

5

1

6

Асфальт қалдықтары

136

5

1

7

Өзгеше айқындалмайтын құрамында мұнайы бар басқа да шламдар мен қатты қалдықтар

137

5

2

0

Құрамында мұнайы жоқ шламдар мен қатты қалдықтар

138

5

2

1

Қышқылды алкилдік шламдар

138

5

2

2

Су қайнату шламдары

140

5

2

3

Газ құбырларын тазалау қалдықтары

141

5

2

4

Өзгеше айқындалмайтын құрамында мұнайы жоқ шламдар мен қатты қалдықтар

142

5

3

0

Пайдаланылған катализаторлар

143

5

3

1

Пайдаланылған катализаторлар

144

5

4

0

Пайдаланылған саздан жасалған сүзгілер

145

5

4

1

Пайдаланылған саздан жасалған сүзгілер, ысқылау маталары, қорғаныс киімдері

146

5

5

0

Мұнайды десульфаризациялаудан қалған қалдықтар

147

5

5

1

Элементарлы күкірт

148

5

5

2

Көмірсутек шикізатын меркаптандар мен күкіртті сутектен тазарту кезінде пайдаланылған сулы-сілтілі ерітінді, бейтараптандырудан өткен сулы-сілтілі ерітіндіні қоспағанда

149

5

6

0

Көмірді пиролитикалық қайта өңдеу қалдықтары

150

5

6

1

Гудрон қалдықтары

151

5

6

2

Асфальт қалдықтары

152

5

6

3

Газ құбырларын тазалау қалдықтары

153

5

6

4

Көмірді пиролитикалық қайта өңдеудің басқа да қалдықтары

154

5

7

0

Табиғи газды ректификациялау қалдықтары

155

5

7

1

Құрамында сынабы бар қалдықтар

156

5

7

2

Күкіртті қалдықтар

157

5

7

3

Құрамында күкірті бар сүзгілеу материалдары

158

5

7

4

Өзгеше айқындалмайтын табиғи газды ректификациялаудың басқа да қалдықтары

159

5

8

0

Мұнайды регенерациялау қалдықтары

160

5

8

1

Саздан жасалып пайдаланылған сүзгілер

161

5

8

2

Қышқылды гудрондар

162

5

8

3

Өзгеше айқындалмайтын мұнайды регенерациялаудың басқа да қалдықтары

163

5

8

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

164

6

0

0

Негізгі химия қалдықтары

165

6

1

0

Күкіртті қайта өңдейтін химиялық үдерістердің қалдықтары

166

6

1

1

Күкірт қышқылы және күкіртті қышқыл

167

6

1

2

Сілтілі ерітінділер

168

6

1

3

Құрамында сульфидтер бар тұз ерітінділері

169

6

1

4

Сульфаттар, сульфиттер, сульфидтер және басқа да қатты тұздар

170

6

1

5

Металдар оксидтері

171

6

1

6

Құрамында қымбат бағалы металлдар бар пайдаланылған катализаторлар

172

6

1

7

Басқа да пайдаланылған катализаторлар

173

6

1

8

Адсорбенттер мен сүзгі материалы, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

174

6

1

9

Тұнған күкірт

175

6

1

10

Өзгеше айқындалмайтын күкірт өңдеу химиялық үдерістерінің қалдықтары

176

6

2

0

Галогенді химиялық үдерістердің қалдықтары

177

6

2

1

Тұз қышқылы

178

6

2

2

Еріткіш қышқыл

179

6

2

3

Басқа да қышқылды ерітінділер

180

6

2

4

Сілті ерітінділері

181

6

2

5

Құрамында хлоридтер, фторидтер және басқа да галогенидтер бар тұз ерітінділері

182

6

2

6

Құрамында сынабы бар шламдар

183

6

2

7

Ауыр металдар енгізілген тұздар (сынапты қоспағанда) Хлоридтер, фторидтер және басқа да ауыр тұздар

184

6

2

8

Хлоридтер, фторидтер және басқа да ауыр тұздар

185

6

2

9

Құрамында қымбат бағалы металлдар бар пайдаланылған катализаторлар

186

6

2

10

Басқа да пайдаланылған катализаторлар

187

6

2

11

Адсорбенттер мен сүзгі материалы, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

188

6

2

12

Құрамында электролиз қалдықтары бар асбест

189

6

2

13

Хлор өндірісінде пайдаланылатын белсенділендірілген көмір

190

6

2

14

Хлорлық және басқа да галогендік химия үдерістердің басқа да қалдықтары

191

6

3

0

Кремний мен кремний туындыларын өндіру қалдықтары

192

6

3

1

Тұз қышқылы және басқа да қышқылды ерітінділер

193

6

3

2

Сілті ерітінділері

194

6

3

3

Құрамында хлоридтер мен басқа да тұздар бар тұз ерітінділері

195

6

3

4

Хлоридтер мен басқа да қатты тұздар

196

6

3

5

Металдардың басқа да тұздары

197

6

3

6

Органикалық енгізілімі бар тұздар

198

6

3

7

Құрамында қымбат бағалы металлдар бар пайдаланылған катализаторлар

199

6

3

8

Басқа да пайдаланылған катализаторлар

200

6

3

9

Адсорбенттер мен сүзгі материалдары, ысқылауға арналған маталар, алдын ала қорғау маталары

201

6

3

10

Орнықты жай-күйдегі жару бөліктері бар қалдықтар

202

6

3

11

Құрамында кремний бар қалдықтар

203

6

3

12

Кремний мен кремний туындыларын өндірудің басқа да қалдықтары

204

6

4

0

Фосфорлы химия өндірісінің қалдықтары

205

6

4

1

Фосфорлы және фосфор қышқылы

206

6

4

2

Сілті ерітінділері

207

6

4

3

Құрамында фосфатты және туыстас құрамдастары бар тұз ерітінділері

208

6

4

4

Фосфогипс

209

6

4

5

Фосфаттар және туыстас құрамдастар

210

6

4

6

Құрамында қымбат бағалы металлдар бар пайдаланылған катализаторлар

211

6

4

7

Басқа да пайдаланылған катализаторлар

212

6

4

8

Адсорбенттер мен сүзгі материалы, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

213

6

4

9

Тұнған фосфор

214

6

4

10

Фосфорлы химия өндірістерінің басқа да қалдықтары

215

6

5

0

Азотты химия өндірістерінің қалдықтары

216

6

5

1

Азот қышқылы және азотты қышқыл

217

6

5

2

Аммиак және сілті ерітінділері

218

6

5

3

Құрамында азоты бар құрамдастары бар тұз ерітінділері

219

6

5

4

Нитраттар

220

6

5

5

Аммоний тұздары

221

6

5

6

Құрамында ционидтері бар тұздар

222

6

5

7

Құрамында қымбат бағалы металлдар бар пайдаланылған катализаторлар

223

6

5

8

Басқа да пайдаланылған катализаторлар

224

6

5

9

Адсорбенттер мен сүзгі материалы, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

225

6

5

10

Жару құрамдастары бар қалдықтар

226

6

5

11

Өзгеше айқындалмайтын азотты химия өндірістерінің басқа да қалдықтары

227

6

6

0

Тыңайтқыштар өндіруден қалған қалдықтар

228

6

6

1

Қышқылды ерітінділер

229

6

6

2

Сілтілі ерітінділер

230

6

6

3

Тұз ерітінділері

231

6

6

4

Металдар тұздары

232

6

6

5

Ауыр металдар тұздары

233

6

6

6

Құрамында ауыр металдар, мышьяк немесе фторидтердің ерітінділері бар шламдар

234

6

6

7

Ауыр металдар енгізілімі бар тұздар

235

6

6

8

Органикалық енгізілімдері бар тұздар

236

6

6

9

Басқа да тұздар

237

6

6

10

Металл оксидтері

238

6

6

11

Ауыр металдар енгізілімі бар металл оксидтері

239

6

6

12

Басқа да енгізілімдері бар металл оксидтері

240

6

6

13

Құрамында қымбат бағалы металлдар бар пайдаланылған катализаторла

241

6

6

14

Басқа да пайдаланылған катализаторлар

242

6

6

15

Адсорбенттер мен сүзгі материалы, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

243

6

6

16

Өзгеше айқындалмайтын тыңайтқыштар өндіруден қалған басқа да қалдықтар

244

6

6

0

Органикалық емес бояғыштар өндіруден қалған қалдықтар

245

6

7

1

Қышқылды ерітінділер

246

6

7

2

Сілтілі ерітінділер

247

6

7

3

Тұз ерітінділері

248

6

7

4

Металдар тұздары

249

6

7

5

Ауыр металдар тұздары

250

6

7

6

Құрамында цианидтер бар тұздар немесе шламдар

251

6

7

7

Ауыр металдар енгізілімі бар тұздар немесе шламдар

252

6

7

8

Басқа да енгізілімдері бар тұздар немесе шламдар

253

6

7

9

Басқа да тұздар немесе шламдар

254

6

7

10

Металл оксидтері

255

6

7

11

Ауыр металдар енгізілімі бар ауыр металдар оксидтері және металл оксидтері

256

6

7

12

Органикалық енгізілімдері бар металл оксидтері

257

6

7

13

Ауыр металдардың оксидтері

258

6

7

14

Құрамында қымбат бағалы металлдар бар пайдаланылған катализаторлар

259

6

7

15

Басқа да пайдаланылған катализаторлар

260

6

7

16

Адсорбенттер мен сүзгі материалы, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

261

6

7

17

Орнықты жай-күйдегі жару құрамдастары бар қалдықтар

262

6

7

18

Титан қос тотығы өндірісінен алынған гипс

263

6

7

19

Бейорганикалық бояулар мен пигменттер өндірісінің басқа да қалдықтары

264

6

8

0

Катализаторларды өндіру, пайдалану, қалпына келтіру қалдықтары

265

6

8

1

Қышқыл ерітінділері

266

6

8

2

Сілтілік ерітінділер

267

6

8

3

Тұз ерітінділері

268

6

8

4

Металдар тұздары

269

6

8

5

Ауыр металдар тұздары

270

6

8

6

Құрамында цианидтер бар тұздар

271

6

8

7

Ауыр металдар енгізілімі бар тұздар

272

6

8

8

Басқа да енгізілімдері бар тұздар

273

6

8

9

Басқа да тұздар

274

6

8

10

Металл оксидтері

275

6

8

11

Ауыр металдар енгізілімі бар металл оксидтері

276

6

8

12

Органикалық енгізілімдері бар металл оксидтері

277

6

8

13

Құрамында қымбат бағалы металлдар бар пайдаланылған катализаторлар

278

6

8

14

Басқа да пайдаланылған катализаторлар

279

6

8

15

Адсорбенттер мен сүзгі материалы, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

280

6

8

16

Катализаторларды өндірудің, пайдаланудың және қалпына келтірудің басқа қалдықтары

281

6

9

0

Химиялық өндірістің басқа органикалық емес қалдықтары

282

6

9

1

Қышқылды ерітінділер

283

6

9

2

Сілтілі ерітінділер

284

6

9

3

Тұз ерітінділері

285

6

9

4

Металдар тұздары

286

6

9

5

Ауыр металдар тұздары

287

6

9

6

Құрамында цианидтер бар тұздар

288

6

9

7

Ауыр металдар енгізілімі бар тұздар

289

6

9

8

Басқа да енгізілімдері бар тұздар

290

6

9

9

Басқа да тұздар

291

6

9

10

Металл оксидтері

292

6

9

11

Ауыр металдар енгізілімі бар ауыр металдар оксидтері

293

6

9

12

Органикалық енгізілімдері бар металл оксидтері

294

6

9

13

металл оксидтері

295

6

9

14

Құрамында қымбат бағалы металлдар бар пайдаланылған катализаторлар

296

6

9

15

Басқа да пайдаланылған катализаторлар

297

6

9

16

Адсорбенттер мен сүзгі материалы, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

298

6

9

17

Орнықты жай-күйдегі жару құрамдастары бар қалдықтар

299

6

9

18

Органикалық емес пестицидтер, биоцидтер және сүректі алдын ала қорғайтын заттар

300

6

9

19

Өзгеше айқындалмайтын химия өндірісінің басқа да органикалық емес қалдықтары

301

6

9

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

302

7

0

0

Органикалық синтез химиясының қалдықтары

303

7

1

0

Органикалық негізгі химикаттар өндірісінің қалдықтары

304

7

1

1

Сумен жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

305

7

1

2

Органикалық галогендік емес жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

306

7

1

3

Органикалық галогендік жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

307

7

1

4

Пайдаланылған катализаторлар

308

7

1

5

Реакциялардың құрамында галогені бар тұнбалар және орнықты тұнба

309

7

1

6

Реакциялардың құрамында галогені бар тұнбалар және орнықты тұнба

310

7

1

7

Құрамында галогені бар сүзгі пластиналары, пайдаланылған адсорбенттер, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

311

7

1

8

Өзгеше айқындалмаған базалық органикалық химикаттар өндірісінің қалдықтары

312

7

1

9

Пластмассалар, синтетикалық каучук және жасанды талшық өндірісінен қалған қалдықтар

313

7

2

0

Пластмасса, синтетикалық каучук және жасанды талшық өндірісінен қалдықтар

314

7

2

1

Су шайғыш сұйықтықтар және бастапқы ерітінділер

315

7

2

2

Органикалық галогендік емес жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

316

7

2

3

Органикалық галогендік жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

317

7

2

4

Пайдаланылған катализаторлар

318

7

2

5

Реакциялардың құрамында галогені бар тұнбалар және орнықты тұнба

319

7

2

6

Реакциялар тұнбалары және орнықты тұнба

320

7

2

7

Құрамында галогені бар сүзгі пластиналары, пайдаланылған адсорбенттер, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

321

7

2

8

Сүзгі пластиналары, пайдаланылған адсорбенттер, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

322

7

2

9

Пластмассалар, синтетикалық каучук және жасанды талшық өндірісінен қалған өзгеше айқындалмайтын қалдықтар

323

7

3

0

Органикалық бояғыштар мен пигменттер өндірісінің қалдықтары

324

7

3

1

Сумен жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

325

7

3

2

Құрамында галоген жоқ жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

326

7

3

3

Құрамында галоген бар жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

327

7

3

4

Пайдаланылған катализаторлар

328

7

3

5

Реакциялардың құрамында галогені жоқ тұнбалар және орнықты тұнба

329

7

3

6

Реакциялар тұнбалары және орнықты тұнба

330

7

3

7

Құрамында галогені жоқ сүзгі пластиналары, пайдаланылған адсорбенттер, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

331

7

3

8

Сүзгі пластиналары, пайдаланылған адсорбенттер, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

332

7

3

9

Органикалық бояғыштар мен пигменттер өндірісінің өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

333

7

4

0

Пестицидтер мен фармацептикалық препараттар өндірісінен қалған қалдықтар

334

7

4

1

Сумен жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

335

7

4

2

Құрамында галоген жоқ жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

336

7

4

3

Құрамында галоген бар жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

337

7

4

4

Пайдаланылған катализаторлар

338

7

4

5

Реакциялардың құрамында галогені жоқ тұнбалар және орнықты тұнба

339

7

4

6

Реакциялар тұнбалары және орнықты тұнба

340

7

4

7

Құрамында галогені жоқ сүзгі пластиналары, пайдаланылған адсорбенттер, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

341

7

4

8

Сүзгі пластиналары, пайдаланылған адсорбенттер, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

342

7

4

9

Пестицидтер мен және басқа фармацептикалық препараттар өндірісінен қалған өзгеше айқындалмайтын қалдықтар

343

7

5

0

Сабын мен жуу құралдары өндірісінің қалдықтары

344

7

5

1

Сумен жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

345

7

5

2

Құрамында галоген жоқ жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

346

7

5

3

Құрамында галоген бар жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

347

7

5

4

Пайдаланылған катализаторлар

348

7

5

5

Реакциялардың құрамында галогені бар тұнбалар және орнықты тұнба

349

7

5

6

Реакциялар тұнбалары және орнықты тұнба

350

7

5

7

Құрамында галогені жоқ сүзгі пластиналары, пайдаланылған адсорбенттер, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

351

7

5

8

Сүзгі пластиналары, пайдаланылған адсорбенттер, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

352

7

5

9

Сабын және басқа жуу құралдары өндірісінің өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

353

7

6

0

Химия өнімдері өндірісінің өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

354

7

6

1

Сумен жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

355

7

6

2

Құрамында галоген жоқ жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

356

7

6

3

Органды галогенделген жуу сұйықтықтары және бастапқы ерітінділер

357

7

6

4

Пайдаланылған катализаторлар

358

7

6

5

Реакциялардың құрамында галогені жоқ тұнбалар және орнықты тұнба

359

7

6

6

Реакциялар тұнбалары және орнықты тұнба

360

7

6

7

Құрамында галогені жоқ сүзгі пластиналары, пайдаланылған адсорбенттер, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

361

7

6

8

Сүзгі пластиналары, пайдаланылған адсорбенттер, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

362

7

6

9

Химия өнімдері өндірісінің өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

363

7

6

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

364

8

0

0

Бояуларды, лактарды, пломбалайтын материалдарды, желімдерді, баспахана бояғыштары мен эмалдерді шығарудан, өңдеуден, жеткізуден және пайдаланудан (ӨӨЖП) қалатын қалдықтар

365

8

1

0

Бояулар мен лактардың қалдықтары

366

8

1

1

Құрамында галогенделген еріткіштер бар бояулар мен лактарды ӨӨЖП қалатын қалдықтар

367

8

1

2

Құрамында галогенделмеген еріткіштер бар бояулар мен лактарды ӨӨЖП қалатын қалдықтар

368

8

1

3

Суы бар бояғыштар мен лактардың ӨӨЖП қалатын қалдықтар

369

8

1

4

Қатып қалған бояулар мен лактар

370

8

1

5

Ұнтақ бояуларды ӨӨЖП қалатын қалдықтар

371

8

1

6

Құрамында галогенделген еріткіштері бар (метиленделген хлоридтерді қоса алғанда) бояулар мен лактарды ӨӨЖП шламдары

372

8

1

7

Құрамында галогенделген еріткіштері бар қалған сұйықтықсыз бояулар мен лактардың ӨӨЖП шламдары

373

8

1

8

Бояулар мен лактарды ӨӨЖП су шламдары

374

8

1

9

Бояулар мен лактарды кетіруден қалған қалдықтар

375

8

1

10

Бояулармен және лактармен ластанған су қалдықтары

376

8

1

11

Адсорбенттер, сүзгі материалдары, ысқылау маталары

377

8

2

0

Баспахана бояғыштарын ӨӨЖП қалдықтары

378

8

2

1

Құрамында галогенделген еріткіштер бар баспахана бояғыштарын ӨӨЖП қалдықтары

379

8

2

2

Құрамында галогенделмеген еріткіштер бар баспахана бояғыштарын ӨӨЖП қалдықтары

380

8

2

3

Құрамында суы бар бояғыштарды ӨӨЖП қалдықтары

381

8

2

4

Кеуіп қалған баспахана бояғыштары

382

8

2

5

Құрамында галогенделген еріткіштер бар бояғыштарды ӨӨЖП шламдары

383

8

2

6

Құрамында галогенделмеген еріткіштер бар бояғыштарды ӨӨЖП шламдары

384

8

2

7

Бояғыштарды ӨӨЖП су шламдары

385

8

2

8

Бояғыштармен ластанған су

386

8

2

99

Өзгеше айқындалмаған басқа да ұқсас қалдықтар

387

8

3

0

Желімдер мен пломбалаушы материалдарды (сүргі тектес) ӨӨЖП қалдықтары

388

8

3

1

Құрамында галогенделген еріткіштер бар желімдер мен пломбалаушы материалдарды ӨӨЖП қалдықтары

389

8

3

2

Құрамында галогенделмеген еріткіштер бар желімдер мен пломбалаушы материалдарды ӨӨЖП қалдықтары

390

8

3

3

Құрамында су бар желімдер мен пломбалаушы материалдардың қалдықтары

391

8

3

4

Қатып қалған желімдер мен пломбалаушы материалдар

392

8

3

5

Құрамында галогенделген еріткіштер бар желімдер мен пломбалаушы материалдарды ӨӨЖП шламдары

393

8

3

6

Құрамында галогенделмеген еріткіштер бар желімдер мен пломбалаушы материалдарды ӨӨЖП шламдары

394

8

3

7

Желімдер мен пломбалаушы материалдарды ӨӨЖП су шламдары

395

8

3

8

Желімдермен және пломбалаушы материалдардың қалдықтарымен ластанған су

396

8

3

9

Желімдермен және пломбалаушы материалдармен ластанған адсорбенттер, сүзгі материалдары, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

397

8

4

0

Эмальді ӨӨЖП қалдықтары

398

8

4

1

Бұрын айқындалмаған ұнтақтар мен эмальдер

399

8

4

2

Эмальді су шламдары

400

8

4

3

Құрамында суы бар эмальді ӨӨЖП қалдықтары

401

8

4

4

Құрамында эмалі бар адсорбенттер, сүзгі материалдары, ысқылау маталары, қорғаныштық киім және басқа да қалдықтар

402

8

4

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

403

9

0

0

Фотоөнеркәсібінің қалдықтары

404

9

1

0

Фотоөнеркәсібінің қалдықтары

405

9

1

1

Пайда қылғызушы ванна

406

9

1

2

Фиксаждық ванна

407

9

1

3

Нейтралдаушы фиксаждық ванна

408

9

1

4

Пайда қылғызушы және фиксаждық ваннаның сүзгілері

409

9

1

5

Фотоөнеркәсібінің өзгеше айқындалмайтын басқа да қалдықтары

410

9

1

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

411

10

0

0

Термикалық үдерістердің органикалық емес қалдықтары

412

10

1

0

Электр станциялары мен басқа да кәсіпорындардың қалдықтары

413

10

1

1

Ұшпа күл

414

10

1

2

Күл қалдықтары

415

10

1

3

Құрғақ, жартылай құрғақ және сұйық отынды қайта өңдеу қалдықтары

416

10

1

4

Газды десульфурлы шламдар

417

10

1

5

Басқа да газ шламдары

418

10

1

6

Сұйық отынды қайта өңдеудің басқа да қалдықтары

419

10

1

7

Күкірт қышқылы

420

10

1

8

Пештерді қаптау материалдары

421

10

1

9

NOх аластауға арналған пайдаланылған катализаторлар

422

10

1

10

Электр станциялары мен зауыттардың өзгеше айқындалмайтын басқа да қалдықтары

423

10

2

0

Қара металлургия, темір мен болат өндірісінің қалдықтары Ұшпа күл

424

10

2

1

Ұшпа күл

425

10

2

2

Домна шлактары

426

10

2

3

Ұсақ түйіршіктер мен шаң

427

10

2

4

Газды десульфурлы шламдар

428

10

2

6

Құрғақ отынды қайта өңдеу қалдықтары

429

10

2

7

Пайдаланылған қаптау және тығыз балқитын материалдар

430

10

2

8

Темір мен болатты қайта өңдеудің өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

431

10

3

0

Аллюминдік термикалық металлургия қалдықтары

432

10

3

1

Ұшпа шаң пыль

433

10

3

2

Алынған жоғарғы қабат

434

10

3

3

Бастапқы балқыту шлактары (ақ шлак)

435

10

3

4

2-ші балқытудың тұзды шлактары

436

10

3

5

2-ші балқытудың қара шлактары

437

10

3

6

Тұзды шлактарды өңдеу мен қара шлактарды өңдеу қалдықтары

438

10

3

7

Ұсақ бөлшектер мен шаң (ұсақтау шаңын қоса алғанда)

439

10

3

8

Сұйық отынды қайта өңдеу қалдықтары

440

10

3

9

Құрғақ отынды қайта өңдеу қалдықтары

441

10

3

10

Пайдаланылған қаптау және тығыз балқитын материалдар

442

10

3

11

Аллюминдік термикалық металлургияның өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

443

10

4

0

Термикалық қорғасын өндірісінің қалдықтары

444

10

4

1

Ұшпа шаң

445

10

4

2

1-ші (негізгі) балқыту шлактары

446

10

4

3

2-ші балқыту шлактары

447

10

4

4

Шлактар және жоғарғы қабат (1-ші және 2-ші балқыту)

448

10

4

5

Мышьякты кальций

449

10

4

6

Ұсақ түйіршіктер мен шаң

450

10

4

7

Сұйық отынды қайта өңдеу қалдықтары

451

10

4

8

Құрғақ отынды қайта өңдеу қалдықтары

452

10

4

9

Пайдаланылған қаптау және тығыз балқитын материалдар

453

10

4

10

Термикалық қорғасын өндірісінің өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

454

10

5

0

Термикалық мырыш өндірісінің қалдықтары

455

10

5

1

Ұшпа шаң

456

10

5

2

Шлактар (1-ші және 2-ші балқыту)

457

10

5

3

Шлактар және жоғарғы қабат (1-ші және 2-ші балқыту)

458

10

5

4

Ұсақ түйіршіктер мен шаң

459

10

5

5

Сұйық отынды қайта өңдеу қалдықтары

460

10

5

6

Құрғақ отынды қайта өңдеу қалдықтары

461

10

5

7

Пайдаланылған қаптау және тығыз балқитын материалдар

462

10

5

8

Термикалық мырыш өндірісінің өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

463

10

6

0

Термикалық мыс өндірісінің қалдықтары

464

10

6

1

Ұшпа шаң

465

10

6

2

Шлактар (1-ші және 2-ші балқыту)

466

10

6

3

Шлактар және жоғарғы қабат (1-ші және 2-ші балқыту)

467

10

6

4

Ұсақ түйіршіктер мен шаң

468

10

6

5

Электролиздік тазалау қалдықтары

469

10

6

6

Сұйық отынды қайта өңдеу қалдықтары

470

10

6

7

Құрғақ отынды қайта өңдеу қалдықтары

471

10

6

8

Пайдаланылған қаптау және тығыз балқитын материалдар

472

10

6

9

Термикалық мыс өндірісінің өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

473

10

7

0

Қымбат бағалы металдар өндіру қалдықтары

474

10

7

1

Ұшпа шаң

475

10

7

2

Шлактар (1-ші және 2-ші балқыту)

476

10

7

3

Ұсақ түйіршіктер мен шаң

477

10

7

4

Сұйық отынды қайта өңдеу қалдықтары

478

10

7

5

Құрғақ отынды қайта өңдеу қалдықтары

479

10

7

6

Пайдаланылған қаптау және тығыз балқитын материалдар

480

10

7

7

Термикалық мыс өндірісінің өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

481

10

8

0

Қымбат бағалы металдар өндіру қалдықтары

482

10

8

1

Ұшпа шаң

483

10

8

2

Шлактар (1-ші және 2-ші балқыту), шлактар және жоғарғы қабат

484

10

8

3

Ұсақ түйіршіктер мен шаң

485

10

8

4

Сұйық отынды қайта өңдеу қалдықтары

486

10

8

5

Құрғақ отынды қайта өңдеу қалдықтары

487

10

8

6

Пайдаланылған қаптау және тығыз балқитын материалдар

488

10

8

7

Қымбат бағалы металдар өндірісінің өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

489

10

9

0

Темір бұйымдарды құю қалдықтары

490

10

9

1

Құрамында төгілуге ұшырамайтын заттары бар құймалар мен пішіндер

491

10

9

2

Құрамында төгілуге ұшырайтын органикалық байланыстыру заттары бар құймалар мен пішіндер

492

10

9

3

Өзгеше айқындалмайтын басқа да құймалар мен пішіндер

493

10

10

0

Темір емес бұйымдарды құюдан қалған қалдықтар

494

10

10

1

Құрамында төгілуге ұшырамайтын органикалық байланыстыру заттары бар құймалар мен пішіндер

495

10

10

2

Құрамында төгілуге ұшырайтын органикалық байланыстыру заттары бар құймалар мен пішіндер

496

10

10

3

Өзгеше айқындалмайтын басқа да құймалар мен пішіндер

497

10

11

0

Шынылар мен шыны ыдыстарын жасаудан қалған қалдықтар

498

10

11

1

Термикалыққа дейінгі үдерістің дұрыс дайындалмаған қоспалары

499

10

11

2

Шлактар

500

10

11

3

Ұшпа шаң

501

10

11

4

Ұсақ түйіршіктер мен шаң

502

10

11

5

Сұйық отынды қайта өңдеу қалдықтары

503

10

11

6

Құрғақ отынды қайта өңдеу қалдықтары

504

10

11

7

Пайдаланылған қаптау және тығыз балқитын материалдар

505

10

11

8

Шынылар мен шыны ыдыстарын жасаудан қалған өзгеше айқындалмайтын қалдықтар

506

10

12

0

Қыш, кірпіш, кафель өндірісінің және құрылыс өндірісінің қалдықтары

507

10

12

1

Термикалыққа дейінгі үдерістің дұрыс дайындалмаған қоспалары

508

10

12

2

Ұшпа шаң

509

10

12

3

Ұсақ түйіршіктер мен шаң

510

10

12

4

Сұйық отынды қайта өңдеу қалдықтары

511

10

12

5

Құрғақ отынды қайта өңдеу қалдықтары

512

10

12

6

Пайдаланылған қаптау және тығыз балқитын материалдар

513

10

12

7

Бракталған пішіндер

514

10

12

8

Қыш, кірпіш, кафель өндірісінің және құрылыс өндірісінің өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

515

10

13

0

Цемент, әк, сылақ және олардан жасалған өнімдер өндірісінің қалдықтары

516

10

13

1

Термикалыққа үдеріс үшін дұрыс дайындалмаған қоспалар

517

10

13

2

Ұшпа шаң

518

10

13

3

Ұсақ түйіршіктер мен шаң

519

10

13

4

Сұйық отынды қайта өңдеу қалдықтары

520

10

13

5

Құрғақ отынды қайта өңдеу қалдықтары

521

10

13

6

Пайдаланылған қаптау және тығыз балқитын материалдар

522

10

13

7

Цемент, әк, сылақ өндірісінің басқа да қалдықтары

523

10

13

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

524

11

0

0

Металдарды өңдеуден металдары бар органикалық емес қалдықтар

525

11

1

0

Металдардың және металдардың бетін өңдеуден қалған сұйық қалдықтар мен шламдар (мырыштаудың гальвандық үдерістері, өңдеу үдерістері, ерітінділердің көмегінсіз зарарсыздандыру)

526

11

1

1

Ауыр металдары бар цианистілер (сілтіліктер) (CrYI-сыз)

527

11

1

2

Ауыр металдары жоқ цианистілер (сілтіліктер)

528

11

1

3

Құрамында CrYI бар қалдықтар және басқа ауыр металдар

529

11

1

4

Қышқылды өңдеу ерітінділері

530

11

1

5

Өзгеше айқындалмайтын басқа да қышқылдар

531

11

1

6

Өзгеше айқындалмайтын басқа да сілтілер

532

11

2

0

Түсті металлургияның (гидрометаллургияның) қалдықтары мен шламдары

533

11

2

1

Мыс гидрометаллургиясының шламдары

534

11

2

2

Мырыш гидрометаллургиясының шламдары

535

11

2

3

Анод өндірісінің шламдары

536

11

2

4

Өзгеше айқындалмайтын шламдар

537

11

3

0

Аралас үдерістердің шламдары мен қатты қалдықтары

538

11

3

1

Цианидтер

539

11

3

2

Цианид еместер

540

11

4

0

Металдары бар басқа да өзгеше айқындалмайтын органикалық емес қалдықтар

541

11

4

1

Металдары бар басқа да өзгеше айқындалмайтын органикалық емес қалдықтар

542

11

4

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

543

12

0

0

Машиналар мен механикалық үдерістердің қалдықтары

544

12

1

0

Механикалық өңдеу (ұсталық, нығыздау, тарту, бұрау, бұрғылау, кесу, аралап кесу, жылтырату) қалдықтары

545

12

1

1

Қара металдардың үгінділері мен бөлшектері

546

12

1

2

Түсті металдардың үгінділері мен бөлшектері (сынықтары)

547

12

1

3

Қыш және шыны бөлшектер

548

12

1

4

Машина майларының құрамында галогені бар қалдықтары (эмульсиялық емес)

549

12

1

5

Машина майларының құрамында галогені бар қалдықтары (эмульсиялық емес)

550

12

1

6

Құрамында галогені бар машина эмульсиялары

551

12

1

7

Құрамында галогені бар машина эмульсиялары

552

12

1

8

Синтетикалық машина майлары

553

12

1

9

Басқа да балауыздар мен майлар

554

12

2

0

Бетті машинамен және механикалық өңдеу қалдықтары

555

12

2

1

Тазалау үшін ұсақталған жұлдызшаларды пайдалану

556

12

2

2

Қайрау, хонингтеу, егеу шламдары Жылтырату шламдары

557

12

2

3

Жылтырату шламдары

558

12

2

4

Бетті механикалық өңдеудің өзгеше айқындалмайтын қалдықтары

559

12

2

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

560

13

0

0

Минералдық және синтетикалық май қалдықтары (8 және 11-топтарды қоспағанда)

561

13

1

0

Гидравликалық майлардың қалдықтары

562

13

1

1

Құрамында полихлорланған бензолдар немесе толуолдар бар гидравликалық майлар

563

13

1

2

Құрамында хлоры бар гидравликалық майлар (эмульсия емес)

564

13

1

3

Құрамында хлоры бар гидравликалық майлар (эмульсия емес)

565

13

1

4

Құрамында хлоры бар эмульсилар

566

13

1

5

Құрамында хлоры бар эмульсилар

567

13

1

6

Минералдық гидравликалық майлар

568

13

2

0

Машина, механикалық және майлау майларының қалдықтары

569

13

2

1

Құрамында хлоры бар машиналық майлау майлары

570

13

2

2

Құрамында хлоры жоқ машиналық майлау майлары

571

13

3

0

Оқшауланған термо- және трансмиссиялық майлардың қалдықтары

572

13

3

1

Құрамында полихлорланған бензолдар немесе толуолдар бар оқшауланған термо- және трансмиссиялық майлар

573

13

3

2

Басқа да хлорлы оқшауланған термо- және трансмиссиялық майлар

574

13

3

3

Құрамында хлоры бар оқшауланған термо- және трансмиссиялық майлар

575

13

3

4

Синтетикалық оқшауланған трансмиссиялық майлар

576

13

3

5

Минералдан оқшауланған трансмиссиялық майлар

577

13

4

0

Майларға арналған ыдыстарды тазалау қалдықтары

578

13

4

1

Май ыдыстарының түбіндегі тұнбалар

579

13

4

2

Ыдыстарды жуу нәтижесінде пайда болған эмульсиялар

580

13

5

0

Трюм майлары масла

581

13

5

1

Өзен кеме қатынасының трюм майлары

582

13

5

2

Басқа да кеме қатынасының трюм майлары

583

13

6

0

Құрамында төменде санамаланған қоспалары бар май/су бөлгіш

584

13

6

1

Май/су қоспалары

585

13

6

2

Құрамында май/су қоспалары бар шламдар

586

13

7

0

Өзгеше айқындалмайтын қоспалар

587

13

7

1

Өзгеше айқындалмайтын май қоспалары

588

13

7

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

589

14

0

0

Еріткіштер сияқты заттарды пайдаланудан қалған қалдықтар (химиялықтардан басқа)

590

14

1

0

Металды зарарсыздандыру және машина пайдалану қалдықтары

591

14

1

1

Хлорофторкөміртегілер

592

14

1

2

Басқа да галогендік еріткіштер

593

14

1

3

Құрамында галогені бар еріткіштер мен еріткіш қоспалар

594

14

1

4

Зарарсыздандырудың бу үдерісінен қалған қалдықтар

595

14

1

5

Құрамында галогені бар сумен еріткіш қоспалар

596

14

1

6

Құрамында галогені бар сумен еріткіш қоспалар

597

14

1

7

Құрамында галогенделген еріткіштері бар шламдар

598

14

1

8

Құрамында галогенделмеген еріткіштері бар шламдар

599

14

2

0

Тоқымалық тазалау қалдықтары

600

14

2

1

Құрамында галогені бар еріткіштер мен еріткіш қоспалар

601

14

2

2

Галогенделмеген еріткіштер, еріту қоспалары немесе органикалық сұйықтықтар

602

14

2

3

Галогенделген еріткіштермен ластанған шламдар

603

14

2

4

Галогенделмеген еріткіштер ластанған шламдар немесе қатты қалдықтар

604

14

3

0

Бояғыштарды, лактарды, баспахана бояғыштарын ӨӨЖП қалдықтары

605

14

3

1

Құрамында бояу (немесе лактар, баспахана бояғыштары) бар галогенделген еріткіштер мен еріткіш қоспалар

606

14

3

2

Құрамында бояу (немесе лактар, баспахана бояғыштары) бар галогенделмеген еріткіштер мен еріткіш қоспалар

607

14

3

3

Құрамында галогенделген еріткіштер мен бояу (немесе лактар, баспахана бояғыштары) бар

608

14

3

4

Галогенделмеген еріткіштер мен бояулар (немесе лактар, баспахана бояғыштары)

609

14

4

0

Электрондық өндіріс қалдықтары

610

14

4

1

Хлорофторкөміртегілер

611

14

4

2

Басқа да галогендік еріткіштер

612

14

4

3

Галогенделмеген еріткіштер мен еріту қоспалары

613

14

4

4

Құрамында галогенделген еріткіштері бар шламдар

614

14

4

5

Құрамында галогенделмеген еріткіштері бар шламдар

615

14

5

0

Майлау-суыту эмульсияларының, аэрозолдық пропелленттердің қалдықтары

616

14

5

1

Хлорофторкөміртегілер

617

14

5

2

м

618

14

5

3

Галогенделмеген еріткіштер мен еріту қоспалары

619

14

5

4

Құрамында галогенделген еріткіштері бар шламдар

620

14

5

5

Құрамында галогенделмеген еріткіштері бар шламдар

621

14

6

0

Майлау-суыту эмсульсияларын еріту және қалпына келтіру қалдықтары (орнықты тұнба)

622

14

6

1

Хлорофторкөміртегілер

623

14

6

2

Галогенделмеген еріткіштер мен еріту қоспалары

624

14

6

3

Галогенделмеген еріткіштер мен еріту қоспалары

625

14

6

4

Құрамында галогенделген еріткіштері бар шламдар

626

14

6

5

Құрамында галогенделмеген еріткіштері бар шламдар

627

14

6

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

628

15

0

0

Ластанған орам ыдысы, ластанған адсорбенттер мен сүзгілер

629

15

1

0

Ластанған жұту және сүзгілеу материалдары

630

15

1

1

Ластанған жұту және сүзгілеу материалдары, ысқылау материалдары, қорғаныштық киім

631

15

2

0

Ластанған орам материалдары

632

15

2

1

Асбестті немесе қыш талшықтармен ластанған орам материалдары

633

15

2

2

Минералқы немесе синтетикалық майлармен ластанған орам материалдары

634

15

2

3

Еріткіштермен ластанған орам материалдары

635

15

2

4

Пестицидтермен ластанған орам материалдары

636

15

2

5

Бояулармен, баспахана бояғыштарымен, лактармен ластанған орам материалдары

637

15

2

6

Басқа да қауіпті химикаттармен ластанған орам материалдары

638

15

3

0

Көлік ыдыстарын және қоймаларды тазалау қалдықтары (6 және 11-топты қоспағанда)

639

15

3

1

Құрамында химикаты бар теңіз көлігін, ыдыстарды тазалау қалдықтары

640

15

3

2

Құрамында майы бар теңіз көлігін, ыдыстарды тазалау қалдықтары

641

15

3

3

Құрамында майы бар т/ж ыдыстары мен автожол ыдыстарын тазалау қалдықтары

642

15

3

4

Құрамында химикаты бар т/ж ыдыстары мен автожол ыдыстарын тазалау қалдықтары

643

15

3

5

Құрамында химикаты бар қоймаларды тазалау қалдықтары

644

15

3

6

Құрамында майы бар қоймаларды тазалау қалдықтары

645

15

3

7

Өзгеше айқындалмайтын басқа да ыдыстарды тазалау қалдықтары

646

15

3

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

647

16

0

0

Сыныптамада өзгеше айқындалмайтын өнеркәсіп қалдықтары

648

16

1

0

Бракталған жабдық

649

16

1

1

Құрамында полихлорланған бензолдар немесе толуолдар бар трансформаторлар мен конденсаторлар

650

16

1

2

Бракталған басқа да электрондық жабдық

651

16

1

3

Бракталған басқа да жабдық

652

16

2

0

Сыныпталмаған қалдықтар тобы

653

16

2

1

Сыныпталмаған органикалық емес қалдықтар тобы

654

16

2

2

Сыныпталмаған органикалық қалдықтар тобы

655

16

3

0

Басқа қалдықтар тобына түскен өнеркәсіп, сауда, коммерциялық қызмет газдары мен химикаттары

656

16

3

1

Жоғары қысымдағы баллондардағы, орамдағы өнеркәсіп газдары және өнеркәсіптік аэрозол орамдары

657

16

3

2

Құрамында органикалық емес химикаттары (оның ішінде зертхана химикаттары) бар өзгеше айқындалмайтын басқа да қалдықтар

658

16

3

3

Құрамында органикалық химикаттары (оның ішінде зертхана химикаттары) бар өзгеше айқындалмайтын басқа да қалдықтар

659

16

3

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

660

17

0

0

Коммерциялық құрылыс пен ғимараттарды бұзу қалдықтары

661

17

1

0

Бетон

662

17

1

1

Бетон (цементті: ұяшықты (газ бетоны және көпіршік бетон), керамзитті, ауыр, жол; силикаттық: ұяшықты (газ силикаты, көпіршік силикаты), тығыз)

663

17

2

0

Кірпіш, кафель, қыш және гипсті базалық материал

664

17

2

1

Кірпіш және кафель

665

17

2

2

Қыш

666

17

2

3

Гипсті базалық құрылыс материалы

667

17

3

0

Асфальт, гудрон және гудрон өнімдері

668

17

3

1

Асфальт

669

17

3

2

Гудрон және гудрон өнімдері

670

17

4

0

Ластанған ағаш материалдары

671

17

4

1

Ағаш емес материалдар

672

17

4

2

Сырланған және сіңірілген ағаш материалдары

673

17

5

0

Шыны

674

17

5

1

Шыны (терезелік, витриналық, шыны пакеттері, әрлеу - шыны плитка, мозайка және т.б.)

675

17

6

0

Металл

676

17

6

1

Мыс, қола, жез

677

17

6

2

Алюминий

678

17

6

3

Қорғасын

679

17

6

4

Мырыш

680

17

6

5

Темір және болат

681

17

6

6

Кабель

682

17

6

7

Металдар қоспалары

683

17

7

0

Пластмасса

684

17

7

1

Поливинилхлорид

685

17

7

2

Полиэтилен мен полипропилен

686

17

7

3

Полиэстер

687

17

7

4

Полистирол

688

17

7

5

Резеңке бұйымдары

689

17

7

6

Басқа да пластмассалар мен аралас және резеңке бұйымдары

690

17

8

0

Топырақ (және алынған топырақ)

691

17

8

1

Ластанбаған топырақ пен тастар

692

17

8

2

Органикалық емес құрамдастармен ластанған топырақ

693

17

8

3

Органикалық құрамдастармен ластанған топырақ

694

17

8

4

Органикалық және органикалық емес құрамдастармен ластанбаған алынған топырақ

695

17

8

5

Алынған ластанған топырақ

696

17

9

0

Талшықты оқшаулағыш материалдар (19, 11-топтарды қоспағанда)

697

17

9

1

Гипсті базалық құрылыс материалы

698

17

10

0

Бірлескен құрылыс пен бұзу қалдықтары

699

17

10

1

Асбестпен және басқа да материалдармен ластанбаған құрылыс пен бұзу

700

17

10

2

Асбесттермен ластанған құрылыс және бұзу қалдықтары

701

17

10

3

Басқа материалдармен ластанған құрылыс және бұзу қалдықтары

702

17

10

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

703

18

0

0

Медициналық және ветеринарлық қызмет пен зерттеулер қалдықтары

704

18

1

0

Пациенттерге қызмет көрсетуден қалған қалдықтар

705

18

1

1

Жұқпалыланған қалдықтар

706

18

1

2

Құрамында химикалиі бар жұқпалыланбаған қалдықтар

707

18

1

3

Құрамында дәрі-дәрмектері бар жұқпалыланбаған қалдықтар

708

18

1

4

Өзгеше айқындалмайтын басқа да жұқпалыланбаған қалдықтар

709

18

2

0

Адамның анатомиялық қалдықтары

710

18

2

1

Жұқпалыланған қалдықтар

711

18

2

2

Жұқпалыланбаған қалдықтар

712

18

3

0

Госпиталдардың, клиникалардың, зертханалардың, ветеринарлық клиникалар мен зертханалардың, фармацевтикалық өндірістердің, ғылыми-зерттеу орталықтарының, терапевтердің, дантистердің, ветеринарлық оташылардың зертханалық қалдықтары

713

18

3

1

Бракталған және мерзімі өткен химикалилер

714

18

3

2

Медикаменттер

715

18

3

3

Пайдаланылған бактериялық заттар

716

18

3

4

Басқа да жұқпалыланған қалдықтар

717

18

3

5

Тіс-дәрігерлік қызмет көрсетуден қалған амальгамдық қалдықтар

718

18

3

6

Шығысқа шығарылған сынапты термометрлер

719

18

3

7

Шығысқа шығарылған басқа да жабдық

720

18

3

8

Өзгеше айқындалмайтын басқа да қалдықтар

721

18

4

0

Жануарлар организмдерінің, тәжірибелік жануарлар өлекселерінің анатомиялық қалдықтары

722

18

4

1

Жұқпалыланған қалдықтар

723

18

4

2

Жұқпалыланбаған қалдықтар

724

18

5

0

Тәжірибелік жануарлардың тезегі және оларды өсіруге пайдаланылған сабан төсеніштер

725

18

5

1

Тәжірибелік жануарлардың тезегі және оларды өсіруге пайдаланылған сабан төсеніштер

726

18

5

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

727

19

0

0

Қалдық өңдеу және су өндірісі қалдықтары

728

19

1

0

Қауіпті қалдықтарды өртеуден қалған қалдықтар

729

19

1

1

Күл және шлактар

730

19

1

2

Ұшпа күл

731

19

1

3

Булы шаң

732

19

1

4

Ылғал отынды қайта өңдеудің сүзгілеу қалдықтары

733

19

1

5

Отынды қайта өңдеудің ластанған сулары және басқа да ластанған сулар

734

19

1

6

Құрғақ отынды қайта өңдеу қалдықтары

735

19

1

7

Пайдаланылған катализаторлар

736

19

1

8

Адсорбенттер, сүзгілеу материалдары, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

737

19

1

9

Өртеудің қауіпті қалдықтарының өзгеше айқындалмайтын басқа да қалдықтары

738

19

2

0

Муниципальді және соған ұқсас коммерциялық өнеркәсіп қалдықтарын өртеудің немесе оның пиролизінің қалдықтары

739

19

2

1

Күл және шлактар

740

19

2

2

Ұшпа күл

741

19

2

3

Булы шаң

742

19

2

4

Ылғал отынды қайта өңдеудің сүзгілеу қалдықтары

743

19

2

5

Отынды қайта өңдеудің ластанған сулары және басқа да ластанған сулар

744

19

2

6

Құрғақ отынды қайта өңдеу қалдықтары

745

19

2

7

Пиролиздік қалдықтар

746

19

2

8

Пайдаланылған катализаторлар, оның ішінде NOх

747

19

2

9

Адсорбенттер, сүзгілеу материалдары, ысқылау маталары, қорғаныштық киім

748

19

2

10

Муниципальді және соған ұқсас коммерциялық өнеркәсіп қалдықтарын, өнеркәсіп қалдықтарын және өзгеше айқындалмайтын мекемелердің қалдықтарын өртеудің немесе оның пиролизінің басқа да қалдықтары

749

19

3

0

Өнеркәсіп қалдықтарын арнайы физикалық-химиялық өңдеу (дехромирлау, бейтараптандыру, дециандау сияқты) қалдықтары

750

19

3

1

Металдар гидроксидтерінің шламдары

751

19

4

0

Тұрақты/қатты қалдықтар

752

19

4

1

Гидравликалық байланыстырушы заттары бар тұрақты/қатты қалдықтар

753

19

4

2

Органикалық байланыстырушы заттары бар тұрақты/қатты қалдықтар

754

19

4

3

Биологиялық өңдеу нәтижесіндегі тұрақты қалдықтар

755

19

5

0

Шыны тәріздес қалдықтар, шыныны қайта өңдеу қалдықтары

756

19

5

1

Шыны тәріздес қалдықтар

757

19

5

2

Ұшпа күл, газ құбырларын өңдеудің басқа да қалдықтары

758

19

5

3

Шыны тәрізді емес қатты әртүрліліктер

759

19

6

0

Қатты қалдықтарды аэробты өңдеудің қалдықтары

760

19

6

1

Муниципальді және соған ұқсас қалдықтардың қорда емес фракциялары

761

19

6

2

Жануарлар мен өсімдік қалдықтарының қорда емес фракциялары

762

19

6

3

Сыныпталмаған қордалар

763

19

6

4

Қатты қалдықтарды аэробтық өңдеудің өзгеше айқындалмайтын басқа да қалдықтары

764

19

7

0

Қалдықтарды аэробтық өңдеу қалдықтары

765

19

7

1

Муниципальді шламдар мен соған ұқсас қалдықтарды аэробты өңдеу

766

19

7

2

Жануарлар мен өсімдік қалдықтарын аэробты өңдеу

767

19

7

3

Қалдықтарды аэробтық өңдеудің өзгеше айқындалмайтын басқа да қалдықтары

768

19

8

0

Сілтілі жерлер

769

19

8

1

Сілтілі жерлердің қауіпті қалдықтарынан алынған сілтілер

770

19

8

2

Сілтілі жерлердің қауіпті емес қалдықтарынан алынған сілтілер

771

19

8

3

Сілтілі жерлердің аласталған қалдықтарынан алынған сілтілер

772

19

8

4

Сілтілі жерлердің белсенді қалдықтарынан алынған сілтілер

773

19

9

0

Пайдаланылған суды зауыттық өңдеуден қалған өзгеше айқындалмайтын қалдықтар

774

19

9

1

Сүзгілеу қалдықтары

775

19

9

2

Құмды аластау қалдықтары

776

19

9

3

Су айдаудың май қалдықтарынан алынған тоң май мен май қоспалары

777

19

9

4

Су қалдықтарының индустриясын аэробты өңдеу шламдары

778

19

9

5

Су қалдықтарының индустриясын аэробты өңдеу шламдары

779

19

9

6

Индустриалды су қалдықтарын физикалық-химиялық өңдеу шламдары

780

19

9

7

Муниципальді сұйық қалдықтарды аэробты қайта өңдеу шламдары

781

19

9

8

Муниципальді сұйық қалдықтарды аэробты қайта өңдеу шламдары

782

19

9

9

Пайдаланылған сулардың муниципальді қалдықтарын физикалық-химиялық қайта өңдеу шламдары

783

19

9

10

Ионалмастырушыларды қалпына келтіру ерітінділері мен шламдары

784

19

9

11

Суды зауыттық өңдеу қалдықтарынан қалған өзгеше айқындалмайтын басқа да қалдықтар

785

19

9

12

Ауыз су мен өнеркәсіп қажеттіліктеріне арналған суды дайындаудан қалған қалдықтар

786

19

10

0

Отходы от подготовки питьевой воды и воды для промышленных нужд

787

19

10

1

Бастапқы сүзгілеуден қалған қатты қалдықтар

788

19

10

2

Ауыз суды тазартудан қалған шламдар

789

19

10

3

Суды жұмсақтандырудан қалған шламдар

790

19

10

4

Пайдаланылған белсенді көмір

791

19

10

5

Ионалмастырушы шайырлардың жұту иондары

792

19

10

6

Ионалмастырушыларды қалпына келтіру ерітінділері мен шламдары

793

19

10

7

Ауыз су мен өнеркәсіп қажеттіліктеріне арналған суды дайындаудан қалған өзгеше айқындалмайтын басқа да қалдықтар

794

19

10

99

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары

795

20

0

0

Үй шаруашылығы қалдықтары мен сауданың ұқсас қалдықтары

796

20

1

0

Тұрмыстық қатты қалдықтар

797

20

1

1

Қағаз және картон, жеке жинақталған жыртындылар

798

20

1

2

Шыны, жеке жинақталған сынықтары

799

20

1

3

Пластмасса, отдельные кусочки

800

20

1

4

Пластмасса, жеке бөліктері

801

20

1

5

Үлкен емес металл қалдықтары, біліктер, жеке бөліктері, сынықтары

802

20

1

6

Шүберектер

803

20

1

7

Аралас кәдімгі тұрмыстық қалдықтар

804

20

2

0

Бақ қалдықтары

805

20

2

1

Қорда қалдықтары

806

20

2

2

Топырақ және тастар (ластанбаған)

807

20

3

0

Көлемді қалдықтар мен соған ұқсас тұрмыстық жабдық

808

20

3

1

Тоңазытқыштар (фреондары бар), жекелеген жинақтау бөлшектері

809

20

3

2

Басу машинкалары

810

20

3

3

Электронды жабдық, жекелеген жинақтау бөлшектері

811

20

3

4

Мыс, қола, жез (көлемді), жеке жинақталған сынықтары, бөліктері

812

20

3

5

Алюминий (көлемді), жеке жинақталған сынықтары, бөліктері

813

20

3

6

Қорғасын (көлемді), жеке жинақталған сынықтары, бөліктері

814

20

3

7

Мырыш (көлемді), жеке жинақталған сынықтары, бөліктері

815

20

3

8

Темір және болат (көлемді, жеке жинақталған сынықтары, бөліктері)

816

20

3

9

Аралас металдар (көлемді, жеке жинақталған сынықтары, бөліктері)

817

20

3

10

Поливинилхлорид (көлемді), жеке жинақталған сынықтары, бөліктері

818

20

3

11

Полиэтилен және полипропилен (көлемді), жеке жинақталған сынықтары, бөліктері

819

20

3

12

Полиэфир (көлемді), жеке жинақталған сынықтары, бөліктері

820

20

3

13

Полистирол (көлемді), жеке жинақталған сынықтары, бөліктері

821

20

3

14

Каучук (көлемді), жеке жинақталған сынықтары, бөліктері

822

20

3

15

Басқа да аралас пластмассалар мен каучуктер (көлемді), жеке жинақталған сынықтары, бөліктері

823

20

3

16

Тоқыма (көлемді), жеке жинақталған сынықтары, бөліктері

824

20

3

17

Ағаш, жеке жинақталған сынықтары, бөліктері

825

20

3

18

Флуоресценттер және басқа да құрамында сынабы бар қалдықтар

826

20

3

19

Асбестпен ластанбаған ғимараттар бұзу қалдықтары

827

20

3

20

Аралас көлемді қалдықтар

828

20

4

0

Шығысқа шығарылған құрғақта жүретін көлік құралдары, олардың қалдықтары

829

20

4

1

Құрғақта жүретін көлік құралдары

830

20

4

2

Пайдаланылған шиналар

831

20

4

3

Құрғақта жүретін көлік құралдарының ішінара қалдықтары

832

20

5

0

Батареялар

833

20

5

1

Қорғасынды батареяларды қайта зарядтау қалдықтары

834

20

5

2

Қышқылды батареялардың қалдықтары

835

20

5

3

Құрғақ элементтердегі Ni-Cr батареялары

836

20

5

4

Құрғақ сынапты элементтердегі батареялар

837

20

5

5

Құрғақ элементтердегі басқа да батареялар

838

20

6

0

Үй шаруашылығы мен ұсақ сауданың, коммерцияның, өндірістің, өнеркәсіптің жеке жиналған және өзгеше айқындалмаған қауіпті қалдықтары

839

20

6

1

Бояулар, сиялар, желімдер, балауыздар, жекелеген бөліктері

840

20

6

2

Май және тоң май, жекелеген бөліктері

841

20

6

3

Еріткіштер, жекелеген бөліктері

842

20

6

4

Қышқылдар, жекелеген бөліктері

843

20

6

5

Сілті қалдықтары, жекелеген құрамдастары

844

20

6

6

Жуу құралдары, жекелеген құрамдастары

845

20

6

7

Фотохимикаттар, жекелеген құрамдастары

846

20

6

8

Медикаменттер, жекелеген құрамдастары

847

20

6

9

Пестицидтер, жекелеген құрамдастары

848

20

6

10

Ғимараттарды бұзудың асбестпен ластанған қалдықтары

849

20

6

11

Қауіпті аралас қалдықтар

850

20

7

0

Басқа да тұрмыстық қалдықтар

851

20

7

1

Парктердің қалдықтары (бейіттердің қалдықтарын қоса алғанда)

852

20

7

2

Көшелерді тазартудан қалған қалдықтар

853

20

7

3

Тұндырғыштардың шламдары

854

20

7

4

Кәріз шламдары шламы

855

6

1

2

Өзгеше айқындалмайтын топтың басқа да қалдықтары


  Қалдықтар сыныптамасына
2-қосымша

      Берілген материалды (бұйымды) "қалдықтар"

      санатына көшіру себептері

      Q1 Төменде қандай да бір өзгеше келісілмеген өндіріс қалдықтары.

      Q2 Техникалық шарттарға сәйкес келмейтін өнімдер.

      Q3 Жарамдылық мерзімі өткен өнімдер.

      Q4 Төгілген, жоғалған немесе қандай да бір өзге де жағымсыз оқиғаға ұшыраған материалдар, оның ішінде осындай оқиға нәтижесінде ластанған материалдар, жабдық және т.б.

      Q5 Қасақана әрекеттер нәтижесінде ластанған немесе былғанған материалдар (мысалы, тазартудан кейін ластанған материалдар, орау материалдары және т.б.).

      Q6 Пайдалануға жарамсыз бұйымдар (істен шыққан аккумулятор батареялары, істен шыққан катализатор және т.б.).

      Q7 Өз әрекетін қанағаттанарлық дәрежеде орындай алмайтын заттар (мысалы, ластанған қышқылдар, ластанған еріткіштер, пайдаланылған шыңдау тұздары және т.б.).

      Q8 Технологиялық үдерістердің қалдықтары (мысалы, шлактар, ашық көк қалдықтар және т.б.).

      Q9 Ластануды азайту үдерісінің қалдықтары (мысалы, скрубберлер шламдары, шаң ұстағыштан шығатын шаң, пайдаланылған сүзгілер және т.б.).

      Q10 Металл өңдеу/әрлеу үдерісінің қалдықтары (мысалы, токарь жоңқасы, окалина және т.б.).

      Q11 Шикізатты қайта өңдеу қалдықтары (мысалы, пайдалы қазбалар өндіру қалдықтары, кондициялық емес мұнай өнімдері және т.б.).

      Q12 Араласқан материалдар (мысалы, полихлордифенилмен май және т.б.).

      Q13 Пайдалануға заңмен тыйым салынған кез келген материалдар, заттар немесе өнімдер.

      Q14 Одан әрі қолданылмайтын өнімдер (мысалы, ауыл шаруашылығы, тұрмыстық, мекеме, сауда шығындылары және т.б.).

      Q15 Ластанған жерді сауықтыру жөніндегі іс-шаралар нәтижесінде пайда болған материалдар, заттар немесе өнімдер.

      Q16 Өндірушілер қалдық деп жариялайтын және жоғарыда санамаланған санаттарға кірмейтін кез келген материалдар, заттар немесе өнімдер.

  Қалдықтар сыныптамасына
3-қосымша

      Қалдықтардың физикалық (фазалық) жай-күйі түрлерінің тізбесі

Индекс

Физикалық (фазалық) жай-күйі

Қалдықтың түрі

L

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

S

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

Р1


Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

G


G1

G2

G3

М


M1

М2

М3

М4

М5

М6

М7


Сұйық күйі (L)

Қатты күйі (S)


Паста тектес жай-күй (Р)Газ тектес жай-күй (G)
Қоспалық жай-күй (М)


Ерітінді

Гудрон

Экстракт

Пек

Жуу сұйықтығы

Өнеркәсіп ағыны

Дефекат

Ашық көк қалдық


Агломерат

Гранулят

Күл

Кокс

Шлак

Қиратынды

Скрап

Құйрық

Қабыршақ

Жоңқа

Кесінді

Шағылған

Сынық

Шаң

Ұнтақ

Құйма

Кесектер

Түйірлер

Коагулят

Гель

Елек

Шлам

Паста

Ірің

Көң

Тұнба

Балауыздау


Газ

Газдар қоспасы

Су буы


Пульпа

Аэрозоль

Суспензия

Гидрозоль

Түтін

Шихта

Бөлінбеген жабдық пен құрылғы


  Қалдықтар сыныптамасына
4-қосымша

      Қауіпті құрама қалдықтар түрлерінің

      жалпылама тізбесі

Индекс

Құрамдастың атауы

С01

С02


С03

С04

С05

С06

С07

С08

С09

С10

С11

С12

С13

С14

С15

С16

С17

С18

С19

С20

С21

С22

С23

С24

С25

С26

С27

С28

С29

С30

С31

С32

С33

С34

С35

С36

С37

С38

С39

С40

С41

С42

С43

С44


С45

С46


С47


С48

С49

С50

С51

С52

С53

С54

С55

С56

С57

С58С59


С60

С61

С62

С63

С64

С65

С66


С67

С68

С69


С70


С71


С72С73С74


С75

С76

С77


С78


С79


С80


С81С82

С83


С84


С85

Алюминий және оның қосылыстары

Барий және оның қосылыстары, барий сульфатын қоспағанда

Бериллий және оның қосылыстары

Бор және оның қосылыстары

Бром және оның қосылыстары

Ванадий және оның қосылыстары

Висмут және оның қосылыстары

Вольфрам және оның қосылыстары

Германий және оның қосылыстары

Железо және оның қосылыстары

Кадмий және оның қосылыстары

Байланысты емес нысандағы металл калий

Байланысты емес нысандағы металл кальций

Кобальт және оның қосылыстары

Кремний және оның қосылыстары

Байланысты емес нысандағы металл литий

Байланысты емес нысандағы металл магний

Марганец және оның қосылыстары

Мыс және оның қосылыстары

Молибден және оның қосылыстары

Мышьяк және оның қосылыстары

Байланысты емес нысандағы металл натрий

Никель және оның қосылыстары

Ниобий және оның қосылыстары

Қалайы және оның қосылыстары

Сынап және оның қосылыстары

Қорғасын және оның қосылыстары

Селен және оның қосылыстары

Күміс және оның қосылыстары

Стронций және оның қосылыстары

Сурьма және оның қосылыстары

Таллий және оның қосылыстары

Теллур және оның қосылыстары

Титан және оның қосылыстары

Торий және оның қосылыстары

Уран және оның қосылыстары

Фосфор және оның органикалық емес қосылыстары

Фтор және оның органикалық қосылыстары

Хлор және оның қосылыстары

Хром және оның қосылыстары

Мырыш және оның қосылыстары

Цирконий және оның қосылыстары

Органикалық емес сульфидтер

Фтордың органикалық емес қосылыстары (кальций

фторидін қоспағанда

Органикалық емес цианидтер

Қатты жай-күйдегі қышқыл ерітінділері немесе қышқылдар

Негізгі ерітінділер немесе қатты жай-күйдегі негіздер

Асбест (шаң, ұнтақ және талшық)

Фосфордың органикалық қосылыстары

Металдар карбонилдері

Темір карбонилдері

Никель карбонилдері

Хром карбонилдері

Асқын тотықтар

Хлорланған қышқыл тұздары

Хлорлы қышқыл тұздары

Азотты қышқыл тұздары, азот оксидтері

Полихлорланған дифенилдер, полихлорланған терфенилдер, полибромдалған дифенилдер

Фармацевтикалық немесе ветеринарлық қосылыстар және оларды өндірудің аралық өнімдері

Биоцидтер және фитофармацевтикалық заттар

Жұқтыратын заттар

Креозоттар

Изоцианаттар

Тиоциандар

Органикалық цианидтер

Фенолдар және фенол қосылыстары (оның ішінде хлорфенолдар)

Эфирлер

Галогенделген органикалық еріткіштер

Органикалық еріткіштер (галогеделген еріткіштерді

қоспағанда)

Органогалогендік қосылыстар (инертті полимерлік

материалдарды қоспағанда)

Полициклдік немесе гетероциклдік хош иісті органикалық қосылыстар

Алифатикалық аминдер мен басқа да алифатикалық

қосылыстар сыныбындағы азоттың органикалық

қосылыстары

Хош иісті аминдер мен басқа да хош иісті

қосылыстар сыныбындағы азоттың органикалық

қосылыстары

Азидтер (азотты сутегі қышқылының тұздары) немесе жару сипатындағы заттар

Күкірттің органикалық қосылыстары

Хлорсиландар және кремний органикалық мономерлер

Полихлорланған дибензофуранмен туыстас кез келген қосылыстар

Полихлорланған дибенздиоксанмен туыстас кез келген қосылыстар

Органикалық пестицидтер (оның ішінде қолдануға тыйым салынған пестицидтер)

Бенз[а]пирен және оның құрамында бенз[а]пирен фрагменті бар қосылыстары

Көмір сутегілер және олардың оттегісі-, азоты- және/немесе бұрын бұл кестеге енгізілмеген құрамында күкірті бар қосылыстар

Радионуклидтер

Биотехнология өнімдері және өзге де биологиялық агенттер (оның ішінде штамм-продуценттер)

Құрамында бірнеше ықтимал қауіпті құрамдастары бар күрделі заттар

Өзге де ықтимал қауіпті құрамдастар және өткір бағытталған әрекеттегі химиялық заттар


  Қалдықтар сыныптамасына
5-қосымша

      Қауіпті қалдықтардың кодтары мен

      сипаттамасы

      H1 Жарылғыш заттар

      Жарылғыш заттаp немесе қалдықтаp - бұл қатты немесе сұйық заттаp немесе қалдықтар (не болмаса қоспа заттар немесе қалдықтар), олар өз бетiнше температура кезiнде газ бөле отырып, химиялық peакцияға және аса жылдамдықпен қысым жасауға қабiлеттi, қоршаған заттарға зақым келтiредi.

      Н3 Тез тұтанғыш сұйықтықтар

      "Тез тұтанғыш" терминi "оңай жанатын" терминiмен мәндес, құрамында қатты заттар немесе суспензиялар бар сұйықтықтар (мысалы: бояулар, политурлар, лактар, олардың қауiптi қасиеттерiне сәйкес жiктелген заттардан немесе қалдықтардан басқа) және т.б. 60,5 С градустан жоғары емес температурада жабық ыдыста немесе 65,6 С градустан жоғары емес температурада ашық ыдыста тұтанғыш булар бөлiп шығаратын сұйықтықтар, сұйықтық қоспалары немесе ерiтiндiлер тұтанғыштар болып табылады, (Демек, ашық және жабық ыдыстардан алынған нәтижелердi дәл салыстырылды деп айтуға болмайды және сондай бiр әдiспен алынған жекелеген нәтижелердiң бiр бipiнeн айырмашылығы бар екенi жиi кездеседi, онда жоғарыда келтiрiлгендерден сандардың айырмашылығы болу ережесi аталуға айқындаулар pухында қалады).

      Н4.1 Тұтанғыш қатты заттар

      Тасымалдау процесiнде кездесетiн жағдайларда, жарылғыш ретiнде жiктелгендерден басқа қатты заттар немесе қатты қалдықтар оңай тұтануға, не болмаса үйкелген кезде от шығаруға немесе қатты лап ете түсуге бейiм.

      H4.2 Өздiгiнен жануға бейiм заттар немесе қалдықтар

      Өздiгiнен жануға бейiм заттар мен қалдықтар қалыпты тасымал кезiнде қызып кетуге немесе желге шаққан кезде қызып кетуге бейiм, содан кейiн өз өзiнен жалын шығаруға бейiм.

      Н4.3 Су тиген кезде тұтанғыш газ бөлетiн заттар немесе қалдықтар

      Заттар мен қалдықтар су тиген кезде өз өзiнен жануға немесе қауiптi мөлшерде оңай тұтанатын газ бөлуге бейiм.

      H5.1 Тотыққыш заттар

      Заттар өз өзiнен жанбайды, ол, әдетте, тотық бөлудiң салдарынан басқа материалдардың тұтануына әкеп соғады немесе әсер етедi.

      H5.2 Органикалық пероксидтер

      (Термикалық тұрақсыз заттар болып табылатын құрамында - О-О-биваленттi топтар бар органикалық заттар өзiнен өзi экзотермикалық жылдам шiруге ұшырайды).

      H6.1 Уытты (улы) заттар

      Тыныс алу, ас қорыту органдары арқылы немесе терi арқылы организм iшiне түскен заттар немесе қалдықтар адамдардың өлуiне әкеп соғады немесе оған қатты керi әсерiн тигiзедi.

      H6.2 Жұқтырғыш заттар

      Құрамында тiрi микроорганизмдер немесе олардың уыты бар заттардың немесе қалдықтардың адамдарды ауруға шалдықтыратыны белгілi немесе түсiнiктi.

      Н8 Коррозиялық заттар

      Тiкелей қарым-қатынас кезiнде химиялық әсер ету жолымен ықпал ететiн заттар немесе қалдықтар тiрi тканьдi әжептәуiр зақымдайды немесе мұндай заттар мен қалдықтардың ағып шығуы немесе себiлуi басқа жүктердi немесе көлiк құралдарын зақымдайды және тiптi бүлiнуге дейiн әкеп соғады; сондай-ақ басқа да қауiп түрлерiн қамтуы мүмкiн.

      H10 Ауаға шыққан немесе сумен ылғалданған кезде уытты газ бөлу

      Ауаға шыққан немесе сумен ылғалданған заттар немесе қалдықтар қауiптi мөлшерде уытты газ бөледi.

      H11 Уытты заттар (ұзаққа созылған немесе созылмалы ауруға шалдықтыратын)

      Тыныс aлу, ас қорыту органдары арқылы немесе терi арқылы организм iшiне түскен заттар немесе қалдықтар ұзаққа созылған немесе созылмалы ауруларға, рак ауруын қоса, едәуiр шалдықтырады.

      H12 Аса уытты заттар

      Заттар немесе қалдықтар қоршаған ортаға тап болған жағдайда қоршаған ортаны биотоптау нәтижесiнде қоршаған ортаға бiрден қауіп төндiредi немесе бiртiндеп төндiредi және/немесе биотикалық жүйелерге уытты әсер eтедi.

      H13 Заттар, аулаққа шығарылғаннан кейiн қандайда бiр түрде басқа материалдар түзуге бейiм, мысалы, сiлтiсiздендiру жолымен, оның үстiне бұл материалдар жоғарыда аталғандардың iшiнен қандай да бiр қасиеттi иеленедi.

  Қалдықтар сыныптамасына
6-қосымша

      Кодтар және қалдықтармен жұмыс істеу

      жөніндегі операциялар

      Е.1 Қалдықтарды аластау жөніндегі операциялар (оларды кәдеге жарату - қалпына келтіру, регенерациялау, рециркуляциялау, рекуперациялау, тікелей қайталап немесе баламалы қолдану мүмкіндігіне әкеп соқтырмайтын)

      D1 Жерге немесе жердің бетіне қоймалау (құлату), мысалы, үресінге және т.б.

      D2 Топырақты өңдеу үшін орналастыру (жерді мелиорациялау) - сұйық немесе тұнбалы қалдықтарды топыраққа биохимиялық жаю және т.б.

      D3 Тереңге айдау (тиісті консистенциялы қалдықтарды ұңғыма арқылы тұзды күмбездерге немесе табиғи ыдыстарға және т.б. айдау)

      D4 Жер бетіндегі су айдындарына (әдетте жасанды) тастау (сұйық немесе шламға ұқсас қалдықтарды котловандарға, жинақтаушы шұңқырларға, тұнбаларға, бассейндерге, лагуналарға және т.б. орналастыру)

      D5 Арнайы бейімделген жер құрылыстарына (полигондарға) орналастыру (салу), мысалы, жоғары жағынан жабылған және бір-бірінен әрі қоршаған ортадан оқшауланған жеке бөліктерге орналастыру

      D6 Қатты қалдықтарды теңіздер мен мұхиттардан басқа, су айдындарына тастау

      D7 Теңіздер мен мұхиттарға тастау, оның ішінде теңіз түбіне орналастыру (көму)

      D8 Осы толықтырудың басқа тармақтарында келісілмеген биологиялық өңдеу, оның нәтижесінде түпкілікті қосылыстар немесе қоспалар пайда болады, олар кейін осы толықтыруда көрсетілген кез келген операцияның көмегімен аластатылады.

      D9 Осы толықтырудың басқа тармақтарында келісілмеген физикалық-химиялық өңдеу, оның нәтижесінде түпкілікті қосылыстар немесе қоспалар пайда болады, олар кейін осы қосымшада көрсетілген кез келген операцияның (булау, кептіру, кальцилеу, бейтараптандыру, тұндыру және т.б.) көмегімен аластатылады.

      D10 Құрғақта (жерде) өртеу (күлге айналдыру)

      D11 Теңізде өртеу (күлге айналдыру)

      D12 Тұрақты сақтау (шахтадағы арнайы контейнерлерде және т.б.)

      D13 Осы толықтыруда санамаланған қандай да бір операцияны пайдаланардан бұрын араластыру, сапырылыстыру

      D14 Осы толықтыруда санамаланған қандай да бір операцияны пайдаланардан бұрын басқа ыдысқа ауыстыру (қайта орамдау)

      D15 Осы толықтыруда санамаланған қандай да бір операцияны күтіп сақтау

      D16 Өзгелері

      Е.2 Қалдықтарды кәдеге жаратуға әкелетін немесе әкелуі мүмкін операциялар (регенерациялау, рециркуляциялау, рекуперациялау, тікелей қайталап немесе баламалы қолдану)

      R1 Энергия алу үшін отын түрінде (тікелей жағудан басқа) немесе басқа түрде қолдану

      R2 Еріткіштерді регенерациялау (рекуперациялау)

      R3 Еріткіштер ретінде пайдаланылмайтын органикалық заттарды регенерациялау (рециклдеу)

      R4 Металдар мен олардың қосылыстарын рециклдеу

      R5 Өзге де органикалық емес материалдарды тиімді пайдалану

      R6 Қышқылдар мен сілтілерді регенерациялау (рекуперациялау)

      R7 Ластағыштарға (шығарындыларға) қарсы күреске пайдаланылатын құрамдастарды регенерациялау (рекуперациялау)

      R8 Катализаторлар құрамдастарын регенерациялау (рекуперациялау)

      R9 Пайдаланылған мұнай өнімдерін қайталап айдау (тазарту) немесе бұрын пайдаланылған мұнай өнімдерін қайта пайдаланудың басқа тәсілдері

      R10 Жерді өңдеу (жерге енгізу), бұл оны ауыл шаруашылығына пайдалануға ықпал етеді немесе экологиялық жағдайды жақсартады, оның ішінде компостирлеу және биожинақтаудың өзге де үдерістері

      R11 R1-R10 нөмірлері бойынша операцияларды жүзеге асыру нәтижесінде алынған қалдық материалдарды (қалдықтарды) пайдалану

      R12 Оларға қатысты осы толықтырудың R1-R11 нөмірлері бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін қалдықтармен алмасу

      R13 Оларға қатысты осы толықтыруда санамаланған қандай да бір операцияларды жүзеге асыруға арналған материалдарды жинақтау, дайындау

      R14 Кәдеге жаратудың өзге де тәсілдері

  Қалдықтар сыныптамасына
7-қосымша

      Нәтижесінде ықтимал қауіпті қалдықтар

      пайда болуы мүмкін қызмет түрлері

      Ауыл шаруашылығы - фермерлік қызмет

      А100 - Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы

      А101 - Өсімдіктерді культивациялау

      А102 - Мал шаруашылығы

      А103 - Орман шаруашылығын басқару және орманды пайдалану

      А110 - Азық-түлік секторының мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы өнімдері

      А111 - Ет өнеркәсібі, мал сою, ет сату

      А112 - Сүт шаруашылығы

      А113 - Жануарлар мен өсімдік майын және тоң майлар өндіру

      А114 - Қант өнеркәсібі

      А115 - Басқасы

      А120 - Сусындар шығару

      А121 - Алкогольдік сусындар мен спирт дайындау

      А122 - Сыра өндіру

      А123 - Басқа да сусындарды дайындау

      А130 - Ет өнімдерін дайындау

      Энергетика

      А 150 - Көмір өнеркәсібі

      А 151 - Көмір мен көмір өнімдерін өндіру және байыту

      А 152 - Кокстеу операциялары

      А 160 - Мұнай өнеркәсібі

      А 161 - Мұнай мен табиғи газды барлау және (немесе) өндіру

      А 162 - Мұнайды қайта өңдеу және (немесе) тасымалдау

      А 163 - Мұнай мен табиғи газды қайта өңдеу кезінде алынатын өнімдерді сақтау

      А 170 - Электр энергиясын өндіру

      А 171 - Теплоэлектроцентралдар

      А 172 - Гидроэлектростанциялар

      А 173 - Атом электр станциялары

      А 174 - Басқа да электр станциялары

      А 180 - Сумен жабдықтау

      Металлургия, машина жасау және электротехника

      А 200 - Рудаларды (металдарды) барлау және (немесе) өндіру және байыту

      А 210 - Қара металлургия (қара металдар рудаларын барлау және (немесе) өндіру және байыту)

      А 211 - Шойын өндіру (кокстеу)

      А 212 - Тазартылмаған болат өндіру

      А 213 - Болатты бастапқы өңдеу (прокаттық стандар)

      А 214 - Қара металдар рудаларын барлау және (немесе) өндіру және байыту

      А 215 - Уран рудаларын барлау және (немесе) өндіру және байыту

      А 216 - Атом өнеркәсібі өнімдерін өндіру

      А 220 - Түсті металлургия

      А 221 - Глинозем өндіру

      А 222 - Алюминий өндіру

      А 223 - Қорғасын мен мырыш өндіру

      А 224 - Қымбат бағалы металдар өндіру

      А 225 - Басқа да түсті металдар өндіру

      А 226 - Ферроқұймалар өндіру

      А 227 - Электродтар өндіру

      А 230 - Құю өндірісі және металл өңдеу

      А 231 - Қара металдар құю өндірісі

      А 232 - Түсті металдар құю өндірісі

      А 233 - Металл өңдеу (механикалық өңдеуді қоспағанда)

      А 240 - Машина жасау, электротехникалық және электрондық өндіріс

      А 241 - Механикалық өңдеу

      А 242 - Термоөңдеу

      А 243 - Беттерді өңдеу

      А 244 - Бояу жағу

      А 245 - Желіні жинау, құрастыру

      А 246 - Батареялар мен құрғақ элементтерді өндіру

      А 247 - Электр өткізгіштері мен кабелдерді шығару (жалату, гальваникалық жабындылар жағу, оқшаулау)

      А 248 - Электронды жинақтаушы элементтер шығару

      Құрылыс материалдары, қыш, шыны өнеркәсібі

      А 260- Рудалы емес материалдарды жер асты немесе ашық тәсілмен өндіру

      А 270- Құрылыс материалдары, қыш, шыны

      А 271 - Әк, цемент және құрылыс гипсін өндіру

      А 272 - Қыш бұйымдарын дайындау

      А 273 - Құрамында асбестоцемент бар бұйымдарды дайындау

      А 274 - Басқа да құрылыс материалдарын шығару

      А 275 - Шыны өндірісі

      А 280 - Құрылыс, құрылыс алаңдары, аумақты абаттандыру

      Химия өнеркәсібі

      А 300 - Бастапқы химиялық заттар мен химиялық материалдар өндірісі

      А 301 - Хлор өндіру

      А 351 - Тыңайтқыштар өндіру

      А 401 - Бастапқы органикалық емес өнеркәсіптік химиялық заттардың басқа да өндірісі

      А 501 - Бастапқы пластмассалар өндірісі

      А 551 - Бастапқы органикалық химиялық заттардың басқа да өндірісі

      А 601 - Майларды химиялық өңдеу; жуу құралдарына арналған бастапқы заттар шығару

      А 651 - Фармацевтикалық препараттар, пестицидтер, биоцидтер, гербицидтер шығару

      А 669 - Соңғы химиялық өнімдердің басқа да өндірісі

      Бастапқы химиялық заттар негізінде бұйымдар жасау

      А 700 - Сиялар, лактар, бояулар, желімдер шығару

      А 701 - Сиялар шығару

      А 702 - Бояулар шығару

      А 703 - Лактар шығару

      А 704 - Желімдер шығару

      А 710 - Фотоматериалдар дайындау

      А 711 - Фотосезімтал пластиналар шығару

      А 712 - Фотоөңдеуге арналған өнімдер шығару

      А 720 - Парфюмер өндірісі және сабындар мен жуу құралдарын шығару

      А 721 - Сабын шығару

      А 722 - Жуу құралдарын шығару

      А 723 - Парфюмер өнімдерін шығару

      А 730 - Соңғы резеңке және пластмасса материалдары

      А 731 - Резеңке-техникалық өндіріс

      А 732 - Соңғы пластмасса материалдары

      А 740 - Асбесттің базасында бұйымдар шығару

      А 750 - Оқ-дәрі мен жарылғыш заттар шығару

      Текстиль және тері; ағаш өңдеу және жиһаз жасау

      А 760 -Тоқыма және тігін өндірісі

      А 761 - Тоқыма талшықтарды тарақпен тарау және түту

      А 762 - Жіп иіру, тоқу, тігіншілік

      А 763 - Ағарту, бояу, нығыздау

      А 764 - Тігін өндірісі

      А 770 - Былғары өндірісі, тері илеу

      А 771 - Тері өңдеу өндірісі

      А 772 - Тері илеу өндірісі

      А 773 - Аяқ киім және теріден жасалған басқа да бұйымдар шығару

      А 780 - Ағаш өңдеу және жиһаз шығару

      А 781 - Ағаш тілгіштер, ағаш панелдер шығару

      А 782 - Ағаштан жасалған өнімдер, жиһаз шығару

      А 790 - Әр түрлі туыстас өндірістер

      Қағаз-картон - баспахана жұмыстары

      А 800 - Қағаз және картон шығару

      А 801 - Целлюлоз шығару

      А 802 - Қағаз және картон шығару

      А 803 - Қағаз бен картоннан жасалатын дайын бұйымдар

      А 810 - Баспахана, баспа жұмыстары, фотозертханалар

      А 811 - Баспаханалар, баспалар

      А 812 - Фотозертханалар

      Коммерциялық қызметтер

      А 820 - Кір жуу, ағарту, бояу

      А 830 - Бизнес кәсіпорындары

      А 840 - Көлік, автомобильдер сату және жөндеу қызметтері

      А 841 - Автомобилбдер сату және жөндеу

      А 842 - Тасымалдар

      А 850 - Қонақ үйлер, кафе, мейрамханалар

      Жалпы қызметтер

      А 860 - Денсаулық сақтау

      А 861 - Денсаулық сақтау (ауруханалар, медициналық орталықтар,

      қарттар үйлері, мүгедектер үйлері, хоспистер, зертханалар)

      А 870 - Ғылыми зерттеулер

      А 871- Ғылыми зерттеулер (зерттеу зертханаларын қоса алғанда)

      А 880 - Әкімшілік қызметі, кеңселер

      Үй шаруашылығы

      А 890 - Үй шаруашылығы

      Шығарындылар мен қалдықтар жинауды бақылау қызметі

      А 900 - Қоғамдық орындарды тазарту

      А 910 - Елді мекендерде су дайындау жөніндегі қызметтер

      А 920 - Елді мекендердің қоқысын қайта өңдеу

      А 930 - Өнеркәсіптік ағын сулар мен қалдықтарды қайта өңдеу

      А 931 - Өртеу

      А 932 - Физикалық-химиялық қайта өңдеу

      А 933 - Биологиялық қайта өңдеу

      А 934 - Қалдықтарды нығыздау

      А 935 - Қалдықтарды жинау және/немесе алдын ала өңдеу

      А 936 - Қалдықтарды жерден жоғары, оның үстіне немесе астына орналастыру

      Регенерация - қалпына келтіру

      А 940 - Регенерациялау жөніндегі қызмет

      А 941 - Майларды қалпына келтіру

      А 942 - Еріткіштерді қалпына келтіру

      А 943 - Ион алмастыру шайырларын қалпына келтіру

      А 950 - Қалпына келтіру қызметі

  Қалдықтар сыныптамасына
8-қосымша

А. 1 ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ЖАСЫЛ ТІЗІМІ GA МЕТАЛДАР МЕН МЕТАЛЛ ҚОРЫТПАЛАРЫНЫҢ МЕТАЛДЫҚ ДИСПЕРГИРЛЕНБЕЙТІН НЫСАНДАҒЫ ҚАЛДЫҚТАРЫ

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 11.03.2020 № 70 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 02.12.2020 № 300 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

GA010

Алтын

GA020

Платина ("платина" термині платинаны, иридийді, осмийді, палладийді, родийді және рутенийді қамтиды)

GA030

Басқа да қымбат бағалы металдар, мысалы, күміс

GA040

Шойынның қалдықтары мен сынықтары

GA050

Даттанбайтын болаттың қалдықтары мен сынықтары

GA060

Басқа да легирленген болаттардың қалдықтары мен сынықтары

GA070

Қалайыланған темір мен болаттың қалдықтары мен сынықтары

GA080

Токарь жоңқасы, кесінділер, фрезерлеу қалдықтары, үгінділер,алынған қабыршықтар, штамптау қалдықтары (пакеттерде немесе пакеттерде емес)

GA090

Қара металдардың басқа да қалдықтары мен сынықтары

GA100

Бракталған қайта балқыту құймалары

GA120

Мыстың қалдықтары мен сынықтары

GA121

Қоланың қалдықтары мен сынықтары

GA122

Латуньның қалдықтары мен сынықтары

GA130

Никельдің қалдықтары мен сынықтары

GA140

Алюминийдің қалдықтары мен сынықтары

GA150

Қорғасынның қалдықтары мен сынықтары

GA160

Мырыштың қалдықтары мен сынықтары

GA170

Қалайының қалдықтары мен сынықтары

GA180

Вольфрамның қалдықтары мен сынықтары

GA190

Молибденнің қалдықтары мен сынықтары

GA200

Танталдың қалдықтары мен сынықтары

GA210

Магнийдің қалдықтары мен сынықтары

GA220

Кобальттің қалдықтары мен сынықтары

GA230

Висмуттың қалдықтары мен сынықтары

GA240

Кадмийдің қалдықтары мен сынықтары

GA250

Титанның қалдықтары мен сынықтары

GA260

Цирконийдің қалдықтары мен сынықтары

GA270

Сурьманың қалдықтары мен сынықтары

GA280

Марганецтің қалдықтары мен сынықтары

GA290

Бериллийдің қалдықтары мен сынықтары

GA300

Хромның қалдықтары мен сынықтары

GA310

Германийдің қалдықтары мен сынықтары

GA320

Ванадийдің қалдықтары мен сынықтары

GA330

Гафнийдің қалдықтары мен сынықтары

GA340

Индийдің қалдықтары мен сынықтары

GA350

Ниобийдің қалдықтары мен сынықтары

GA360

Ренийдің қалдықтары мен сынықтары

GA370

Галийдің қалдықтары мен сынықтары

GA380

Таллийдің қалдықтары мен сынықтары

GA390

Торийдің қалдықтары мен сынықтары

GA400

Селеннің қалдықтары мен сынықтары

GA410

Теллурдың қалдықтары мен сынықтары

GA420

Сирек жер металдарының қалдықтары мен сынықтары

GВ МЕТАЛДАРДЫ БАЛҚЫТУДЫҢ, ҚОРЫТУДЫҢ ЖӘНЕ ТАЗАРТУДЫҢ ҚҰРАМЫНДА МЕТАЛЫ БАР ҚАЛДЫҚТАРЫ

GВ010

Чушкалы мырыш

GВ020

Мырыш дростары:

GВ021

Мырышты ванналардағы мырыштық тегіс дайындамасының жоғарғы қалдықтары (мырыштың 90 % астамы)

GВ022

Мырышты ванналардағы мырыштық тегіс дайындамасының төменгі қалдықтары (мырыштың 92 % астамы)

GВ023

Қалыптағы мырыш құймасының қалдықтары (мырыштың 85 % астамы)

GВ024

Батырып ыстықтай мырыштау (партиялармен) ванналарындағы тегіс дайындамасының қалдықтары (мырыштың 92 % астамы)

GВ025

Мырыш шлагы

GВ030

Алюминий изгарины

GВ040

Кейін айыру үшін қымбат бағалы металдар мен мысты өңдегеннен кейінгі шлактар

GВ050

Жылумен өңделген құм және балшықтың пішінделген қоспалары

GВ060

Құю өндірісінің қалдықтары

GВ070

Жоғары көміртекті феррохром өндірісінің шлагы

GВ071

Жоғары көміртекті феррохромның шлактарын өңдеуден кейін қалған ұсақталған тас кесек

GВ072

Орташа көміртекті феррохром өндірісінің шлагы

GВ073

Төмен көміртекті феррохром өндірісінің шлагы

GС ҚҰРАМЫНДА МЕТАЛЛ БАР ӨЗГЕ ДЕ ҚАЛДЫҚТАР

GС010

Тұтасымен металлдардан және қорытпалардан тұратын электр түйіндері

GС020

Электронды сынық (мысалы, баспа платтары, асыл емес және қымбат бағалы металдарды регенерациялау үшін жарамды электронды базалық элементтер)

GС030

Ішіндегіден және қауіпті заттардың немесе қалдықтардың санатына жатқызылуы мүмкін басқа да заттардан мұқият босатылған сауыттар және бөлуге арналған басқа да жүзіп жүретін конструкциялар

GС040

Автомобильдердің сұйықтыұтары ағызып жіберілген сынықтары

GС050

Пайдаланылған катализаторлар:

GС051

сұйықтықтардың каталитикалық крекингінің катализаторлары

GС052

құрамында қымбат бағалы металдар бар катализаторлар

GС053

өтпелі металдар катализаторлары (мысалы, хром, кобальт, мыс, темір, никель, марганец, молибден, вольфрам, ванадий, мырыш

GС060

Темір мен болат өндіру кезінде пайда болатын түйіршікті шлак

GС070

Темір мен болат өндіру кезінде пайда болатын шлак,

GD ДИСПЕРГИРЛЕНБЕЙТІН НЫСАНДАҒЫ ТАУ-КЕН ӨНДІРУ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ҚАЛДЫҚТАРЫ

GD010

Табиғи графиттің қалдықтары

GD020

Тұрпайы тазартылған немесе арамен немесе өзгеше түрде кесілген сланецтердің қалдықтары

GD030

Слюда қалдықтары

GD040

Лейциттің, нефелиннің немесе нефелинді сиениттің қалдықтары

GD050

Дала шпатының қалдықтары

GD060

Ерігіш шпаттың қалдықтары

GD070

Құю өндірісінде пайдаланылатындарды есептемегенде, қатты күйдегі кремнезем қалдықтары

GD080

Көмір өндіру өнеркәсібінің ашылған жыныстары

GD090

Көмір елендісі

GD100

Кокс елендісі

GD110

Әк тас қалдықтары

GD111

Әк қалдықтары

GЕ ДИСПЕРГИРЛЕНБЕЙТІН НЫСАНДАҒЫ ШЫНЫ ҚАЛДЫҚТАРЫ

GЕ010

Электронды-сәулелі түтікшелер менбелсенділендірілген шынының басқа да түрлерін қоспағанда, сынған шыны мен басқа да қалдықтар және шыны сынықтары

GЕ020

Шыны талшығының қалдықтары

GF ДИСПЕРГИРЛЕНБЕЙТІН НЫСАНДАҒЫ ҚЫШ ҚАЛДЫҚТАРЫ

GF010

Пішіндеуден кейін күйдіруге ұшыраған қыш қалдықтары, оның ішінде қыш ыдыстары (пайдаланылғанға дейінгі және (немесе) кейінгі)

GF020

Металл қыштың қалдықтары мен сынықтары (композициялық металл қыш материалдары)

GF030

Басқа бөлімдерде көрсетілмеген және басқа тізімдерге енгізілмеген қыш нысанындағы талшықтар

GG ҚҰРАМЫНДА МЕТАЛДАР МЕН ОРГАНИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР БОЛУЫ МҮМКІН НЕГІЗІНЕН ОРГАНИКАЛЫҚ ЕМЕС ҚҰРАМДАСТАРЫ БАР БАСҚА ДА ҚАЛДЫҚТАР

GG010

Жағу газын күкіртсіздендіру кезінде алынатын кальцидің ішінара тазартылған сульфаты

GG020

Ғимараттарды бұзу кезінде пайда болатын гипсті қаптау плиталарының немесе құрғақ сылақ беттерінің қалдықтары

GG030

Көмірмен жұмыс істейтін энергия қондырғыларынан бөлінетін күл қалдығы мен шлак

GG040

Көмірмен жұмыс істейтін энергия қондырғыларынан шығатын ұшпа күл

GG050

Мұнай коксінің және (немесе) битумның анодты қалдықтар

GG060

Пайдаланылған белсенділендірілген көмір

GG070

Шойын немесе болат өндіру кезінде пайда болған фосфатты тыңайтқыштар үшін немесе басқадай пайдалануға жарамды негізгі шлак

GG080

Мыс өндірісінен алынған, химиялық тұрақтыланған, құрамында көп темірі бар (20 %-дан астам) және өнеркәсіптік стандарттарға сәйкес (мысалы, Дi N 4301 және Дi N 8201) өңделген, негізінен құрылыста және абразивтер өндіру үшін пайдаланылатын шлак

GG090

Қатты нысандағы күкірт

GG100

Кальций цианамидін өндіруден алынатын известняк (рН 9,0 кем емес)

GG110

Глинозем өндіруден алынатын бейтараптандырылған қызыл саз

GG120

Натрий, кальций және калий хлоридтері

GG130

Карборунд (кремний карбиді)

GG140

Жарылған бетон

GG150

Құрамында литий-тантал және литий-ниобит бар шыны сынықтары

GG160

Кальций карбиді

GG170

Бетон, сынған кірпіш, сылақ, ағаш, шыны сынығы қалдықтарының қоспасы (құрылыс қоқысы)

GН ҚАТТЫ ПЛАСТМАССА ҚАЛДЫҚТАРЫ

GН010

Пластмасса қалдықтары, үзіктері және сынықтары:

GН011

этилен полимерлерінің

GН012

стирол полимерлерінің

GН013

винилхлорид полимерлерінің

GН014

полимерлер және сополимерлер:


-полипропиленнің


-полиэтилентерефталаттың


-акронитрил сополимерінің


-бутадиен сополимерінің


-стирол сополимерінің


-полиамидтердің


-полибутилентерефталаттың


-поликарбанаттардың


-полиэтиленсульфидтердің


-акрил полимерлерінің


-парафиндердің (С10-С13)


-полиуретандердің (хлорфторуглеводородтары жоқ)


-полисилоксандардың (силикондардың)


-полиметилметакрилаттың


-поливинилді спирттің


-поливинилбутиралдың


-поливинилацетаттың


-фторированды этилен полимерлерінің (тефлонның, ПТФЭ)

GН015

конденсация шайырлары немесе өнімдері, мысалы:


-карбамидоформальдегидтік шайырлар


-фенолоформальдегидтік шайырлар


-меламиноформальдегидтік шайырлар


-эпоксидтік шайырлар


-алкидтік шайырлар


-полиамидтер

GI ҚАҒАЗ, КАРТОН ЖӘНЕ ҚАҒАЗ ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІНІҢ ҚАЛДЫҚТАРЫ

GI010

Қағаз бен картон қалдықтары және макулатура:

GI011

ағартылмаған крафт-қағаз немесе картон, гофрирленген қағаз немесе картон

GI012

қағаз бен картонның негізінен ағартылған целлюлоздан дайындалған, боялмаған массадағы басқа да қалдықтары

GI013

негізінен сүректік массада дайындалған қағаз немесе картон (мысалы, газеттер, журналдар және басқа да осыларға ұқсас баспа өнімі)

GI014

өзге де қалдықтар және макулатура: оның ішінде, бірақ мыналар ғана емес:
1) ламинацияланған картон;
2) сұрыпталмаған қалдықтар және макулатура

GJ ТЕКСТИЛЬ ҚАЛДЫҚТАРЫ

GJ010

Жібек қалдықтары (оның ішінде иіру дискісіне орауға жарамсыз кокондар, иіру қалдықтары мен талшықтанбаған шикізат):

GJ011

- таралмаған

GJ012

- өзгесі

GJ020

Жүннің немесе биязы немесе ірі жануарлар жүнінің қалдықтары, оның ішінде талшықталмаған шикізатты қоспағанда, иіру қалдықтары:

GJ021

жүннің таралған қыл-қыбырлары немесе жануарлардың биязы жүні

GJ022

жүннің немесе жануарлардың биязы жүнінің басқа да қалдықтары

GJ023

ірі жануарлар жүнінің қалдықтары

GJ030

Мақта қалдықтары

GJ031

иірім қалдықтары (оның ішінде жіп қалдықтары)

GJ032

талшықтанбаған шикізат

GJ033

басқа да қалдықтар

GJ040

Зығыр шүйкесі және қалдықтар

GJ050

Нағыз сораның шүйкесі және қалдықтары (оның ішінде иірім қалдықтары мен талшықталған шикізат)

GJ060

Джут пен басқа да тоқыма қабықты талшықтардың (зығырдан, нағыз сорадан және рамадан басқа) шүйкесі және қалдықтары (оның ішінде иірім қалдықтары мен талшықталған шикізат)

GJ070

Сизальдің және осы тектегі Avage басқа да текстиль талшықтарының шүйкесі және қалдықтары (оның ішінде иірім қалдықтары мен талшықталған шикізат)

GJ080

Кокос жаңғағының шүйкесі, таралған қыл-қыбыры және қалдықтары (оның ішінде иірім қалдықтары мен талшықталған шикізат)

GJ090

Абактың (манила сорасы немесе Musa textiles Nee) шүйкесі, таралған қыл-қыбыры және қалдықтары (оның ішінде иірім қалдықтары мен талшықталған шикізат)

GJ100

Басқа тізімдерде көрсетілмеген және енгізілмеген рама мен басқа да өсімдік текстильдік талшықтардың шүйкесі, таралған қыл-қыбыры және қалдықтары (оның ішінде иірім қалдықтары мен талшықталған шикізат)

GJ110

Жасанды талшықтардың қалдықтары (оның ішінде таралған қыл-қыбыры, иірім қалдықтары мен талшықталған шикізат)

GJ111

синтетикалық талшықтардың

GJ112

жасанды талшықтардың

GJ120

Қиілген киім және басқа да пайдаланылған тоқыма бұйымдары

GJ130

Тұтынуда болған кілемдер, бракталған шпагат, арқан-жіп бұйымдары, текстиль материалдарының жіптері немесе арқандары:

GJ131

сұрыпталған

GJ132

өзгелері

GК РЕЗЕҢКЕ ҚАЛДЫҚТАРЫ

      GК010 Резеңкеден (қатты резеңкеден басқа) жасалған және олардың түйіршіктерінен алынатын қалдықтар, кесінділер және ескі бұйымдар

      GК020 Ескі пневматикалық шиналар

      GК030 Қатты резеңкенің (мысалы, эбониттің) қалдықтары мен сынықтары

GL ТОЗ БЕН СҮРЕКТІҢ ӨҢДЕЛМЕГЕН ҚАЛДЫҚТАРЫ

      GL010 Бөренеге агломерирленген немесе агломерирленбеген сүректің қалдықтары мен сынықтары, брикеттер, түйірлер немесе өзге де ұқсас нысандар

      GL020 Тоз қалдықтары; ұсақталған түйіршіктелген немесе сыдырылған тоз

GM ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ ПАЙДА БОЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАР

      GM010 Адамның пайдалануына жарамсыз, бірақ жануарлар азығы үшін немесе басқа мақсаттар үшін жарамды кептірілген, тазартылған тамақтық әрі азықтық ұн және ет пен ет қалдықтарының, балықтың немесе шаян тектестердің, молюскалардың немесе басқа да су омыртқасыздарының түйірлері, азық шыжықтары

      GM020 Дәнді немесе бұршақты өсімдіктерді елеу, ұсақтау немесе өзге де қайта өңдеу операциялары кезінде пайда болатын кебектер, екінші сападағы жармалар және түйіршіктер немесе өзге де түрдегі басқа қалдықтар

      GM030 Крахмал шығарудан қалған қалдықтар және ұқсас қалдықтар, қызылша сығындысы, багасса және қант өндірісінің басқа да қалдықтары, барда және сыра өндіру мен спирт айдаудың түйіршіктер немесе өзге де түрдегі басқа қалдықтары

      GM040 Қытай бұршағын алу кезінде пайда болатын ұсақталған немесе өзге де түрдегі күнжара және басқа да қатты қалдықтар

      GM050 Арахис майын алу кезінде пайда болатын ұсақталған немесе түйіршіктер түріндегі немесе өзге де түрдегі күнжара және басқа да қатты қалдықтар

      GM060 Басқа жерде көрсетілмеген және басқа ұстанымдарға енгізілмеген тоң майлар мен майларды алу кезінде пайда болатын ұсақталған немесе түйіршіктер түріндегі немесе өзге де түрдегі күнжара және басқа да қатты қалдықтар

      GM070 Шарап қалдықтары

      GM080 Басқа жерде көрсетілмеген және басқа ұстанымдарға енгізілмеген түйіршіктер немесе өзге де түрдегі, жануарлар азығы үшін пайдаланылатын кептірілген және тазартылған өсімдік қалдықтары, қалдықтар мен жанама өнімдер

      GM090 Дегра; майлы заттарды немесе жануарлар немесе өсімдік балауыздарын өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар

      GM100 Механикалық өңделмеген, майсыздандырылған, қарапайым дайындыққа ұшыраған (бірақ белгілі бір нысан бойынша кесілмеген), қышқылмен өңделген немесе желатинделмеген сүйектердің қалдықтары мен мүйіз өзектері

      GM110 Балық қалдықтары

      GM120 Какао-бұршақ бастардың қабығы, қауызы, кебегі және какао-бұршақ бастарды өңдеудің басқа да қалдықтары

GN АЕ ТЕРІЛЕРІН ИЛЕУ МЕН ӨҢДЕУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ КЕЗІНДЕ, СОНДАЙ-АҚ ТЕРІНІ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ ПАЙДА БОЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАР

      GN010 Шошқа қылының және жүнінің немесе борсық жүнінің және қылшық өндіруде пайдаланылатын басқа да жүн түрлерінің қалдықтары

      GN020 Негіз-материалмен немесе онысыз аралық материал түріндегі жылқы жүнінің қалдықтары

      GN030 Қауырсындарымен немесе түбітімен бірге құс терісінің және басқа да бөліктерінің тазартудан, дезинфекциялаудан немесе сақтауға дайындаудан басқа ешқандай өзге өңдеусіз қалдықтары, қауырсындардың немесе қауырсын бөліктерінің (шеттері кесілген немесе кесілмеген) және жүнінің қалдықтары GN040 Өңделген терінің немесе құрастырылған терінің кесінділері мен басқа да қалдықтары; тері бұйымдарын өндіруге жарамсыз, тері өңдеу ұлпасын қамтымайтын

GO ҚҰРАМЫНДА МЕТАЛДАР МЕН ОРГАНИКАЛЫҚ ЕМЕС МАТЕРИАЛДАР БОЛУЫ МҮМКІН НЕГІЗІНЕН ОРГАНИКАЛЫҚ ҚҰРАМДАС ҚҰРАУЫШТАРДАН ТҰРАТЫН БАСҚА ДА ҚАЛДЫҚТАР

      GO010 Адам шашының қалдықтары

      GO020 Сабан қалдықтары

      GO030 Жануарлар үшін азық ретінде пайдаланылуы мүмкін пенициллин өндіруден алынатын дезактивтелген саңырауқұлақ мицелиі

      GO040 Фотопленка негізінің қалдықтары және құрамында күмісі жоқ фотопленка

      GO050 Батареясыз бір жолғы фотокамералар

      GO060 Қатты тұрмыстық қалдықтар (коммуналдық)

      GO061 Кәріздеу тазарту имараттарынан лай қалдықтары

А.2 ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ЯНТАРЛЫҚ ТІЗІМІ АА ҚҰРАМЫНДА МЕТАЛЫ БАР ҚАЛДЫҚТАР

      АА010 Дросс, қабыршақ және шойын мен болат өндірудің басқа да қалдықтар

      АА020 Изгарь және мырыш қалдықтары

      АА030 Изгарь және қорғасын қалдықтары

      АА040 Изгарь және мыс қалдықтары

      АА050 Изгарь және алюминий қалдықтары

      АА060 Изгарь және ванадий қалдықтары

      АА070 Изгарь және құрамында металы бар қалдықтар немесе басқа ұстанымдарға енгізілмеген металл қосылыстары

      АА080 Изгарь және таллий қалдықтары

      АА090 Изгарь және мышьяк қалдықтары

      АА100 Изгарь және сынап қалдықтары

      АА110 Алюминий өндіруден қалған басқа ұстанымдарға енгізілмеген қалдықтар

      АА120 Гальваникалық шлам

      АА130 Металдарды қанықтырғаннан кейінгі ерітінділер

      АА140 Мырышты өңдегеннен кейінгі сілтілеу қалдықтары, шаң және шламдар, мысалы, ярозит, гематит, батпақты темір рудасы және т.б.

      АА150 Құрамында органикалық емес цианидтердің іздері бар қымбат бағалы металдардан тұратын қатты қалдықтар

      АА160 Күл, шлам, шаң және қымбат бағалы металдардың басқа да қалдықтары

      АА161 Баспа платтарын жағудан қалған күл

      АА162 фотопленка күлі

      АА170 Қорғасынды аккумуляторлардың бүтін және сынған батареялары

      АА180 Қорғасынды аккумуляторлардың батареяларынан басқа пайдаланылған батареялар немесе аккумуляторлар, бүтін және сынған, сондай-ақ аккумуляторлар батареяларын өндіруден қалған басқа ұстанымдарға енгізілмеген қалдықтары мен сынықтары

АВ ҚҰРАМЫНДА МЕТАЛДАР МЕН ОРГАНИКАЛЫҚМАТЕРИАЛДАР БОЛУЫ МҮМКІН НЕГІЗІНЕН ОРГАНИКАЛЫҚ ЕМЕС ҚҰРАМДАС ҚҰРАУЫШТАРДАН ТҰРАТЫН ҚАЛДЫҚТАР

      АВ010 Басқа жерде көрсетілмеген және басқа ұстанымдарға енгізілмеген шлак, күл және қалдықтар

      АВ020 Қалалық/тұрмыстық шығарылымдарын жағудан қалған қалдықтар

      АВ030 Металдарды беткі өңдеу кезінде пайда болатын цианидсіз негіздегі жүйелердің қалдықтары

      АВ040 Электронды-сәулелік түтікшелерден және басқа да белсенділенген шыныдан қалған шыны қалдықтары

      АВ050 Кальций фторидінің шламы

      АВ060 Фтордың сұйықтықтар немесе шламдар түріндегі басқа да органикалық емес қосылыстары

      АВ070 Құю өндірісінде қолданылатын пішіндеу қоспалары

      АВ080 Жасыл тізімге енгізілмеген пайдаланылған катализаторлар

      АВ090 Алюминийдің пайдаланылған гидраттары

      АВ100 Пайдаланылған глинозем

      АВ110 Негізгі ерітінділер

      АВ120 Басқа ұстанымдарға енгізілмеген органикалық емес галоидтік қосылыстар

      АВ130 Бытырақұйып тазалауға арналған пайдаланылған бытыра

      АВ140 Химия өнеркәсібі үдерістері кезінде пайда болатын гипс

      АВ150 Кальцийдің тазартылмаған сульфаты және жағу газын күкіртсіздендіргеннен кейінгі кальций сульфаты

АС ҚҰРАМЫНДА МЕТАЛДАР МЕН ОРГАНИКАЛЫҚ ЕМЕС МАТЕРИАЛДАРБОЛУЫ МҮМКІН НЕГІЗІНЕН ОРГАНИКАЛЫҚ ҚҰРАМДАС ҚҰРАУЫШТАРДАН ТҰРАТЫН ҚАЛДЫҚТАР

      АС010 Анод қалдықтарын қамтымайтын мұнай коксы мен битумды өндіру/қайта өңдеу қалдықтары

      АС020 Асфальт байланыстырушыларының қалдықтары

      АС030 Мақсаты бойынша пайдалану үшін жарамсыз ескі майлар

      АС040 Құрамында қорғасыны бар бензин шламы

      АС050 Сұйық жылу ұстағыштар

      АС060 Гидравликалық сұйықтықтар

      АС070 Тежегіш сұйықтықтары

      АС080 Антифриздер

      АС090 Шайырларды, латексті, пластификаторларды және желімдерді өндіру, дайындау және пайдалану қалдықтары

      АС100 Нитроцеллюлоза

      АС110 Фенолыдар, фенолды қосылыстар, оның ішінде сұйықтықтар немесе шламдар нысанындағы хлорфенол

      АС120 Полихлорланған нафталиндер

      АС130 Эфирлер

      АС140 Құюдың пішіндік қоспаларын бекітуге арналған триэтиламиндік катализаторлар

      АС150 Хлорфторкөміртегілер

      АС160 Галондар

      АС170 Тоз бен сүректің пайдаланылған қалдықтары

      АС180 Тері өңдеу шаңы, күлі, шламдары мен ұны

      АС190 Ұсақ-түйек - автомобильдерді бөлшектеу кезінде пайда болатын жеңіл фракция

      АС200 Органикалық фосфор қосылыстары

      АС210 Галогенделмеген еріткіштер

      АС220 Галогенделген еріткіштер

      АС230 Органикалық еріткіштерді генерациялау кезіндегі операциялар кезінде пайда болатын галогенделген немесе галогенделмеген су емес дисцилляциялық қалдықтар

      АС240 Алифитикалық галогенделген көмірсутегілерін (хлорметандар, дихлорэтан, винилхлорид, винилденхлорид, аллилхлорид және эпихлоргидрин) өндіру қалдықтары

      АС250 Беткі-белсенді заттар (ББЗ)

      АС260 Шошқа тезегінің сұйығы (фекалии)

      АС270 Өнеркәсіп кәсіпорындарының лай қалдығы

      АС280 Моноэтаноламин

      АС290 Көмір шаңы

АD ОРГАНИКАЛЫҚ ЕМЕС НЕ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚҰРАМДАСТАРЫБАР ҚАЛДЫҚТАР

      AD010 Фармацевтикалық өнімдер шығару мен дайындау қалдықтары

      AD020 Биоцидтер мен фитофармацевтикалық препараттар шығару, дайындау және пайдалану қалдықтары

      AD030 Сүрекке сіңіруге арналған химиялық заттар шығару, дайындау және пайдалану қалдықтары Төменде санамаланған қосылыстары бар немесе олардан тұратын немесе олармен ластанған қалдықтар:

      AD040 органикалық емес цианидтердің ізі бар құрамында қымбат бағалы заттар бар қатты нысандағы қалдықтардан басқа органикалық емес цианидтер

      AD050 Органикалық цианидтер

      AD060 Пайдаланылған қоспалар, май/су эмульсиялары, көмірсутегі/су

      AD070 Сияларды, бояғыштарды, пигменттерді, бояуларды, лактарды шығару, дайындау және пайдалану қалдықтары

      AD080 Егер оларға басқа арнайы заңнама қолданылмаса, жару сипатындағы қалдықтар

      AD090 Басқа ұстанымдарда көрсетілмеген және енгізілмеген баспаханалық және фотографиялық химреактивтер мен материалдарды шығару, дайындау және пайдалану қалдықтары

      AD100 Пластмассаларды беттік өңдеу кезінде пайда болатын цианидсіз негіздегі жүйелердің қалдықтары

      AD110 Қышқылды ерітінділер

      AD120 Ион алмастырушы шайырлар

      AD130 Аккумуляторлық батареялары бар бір жолғы фотокамералар

      AD140 Басқа ұстанымдарда көрсетілмеген және енгізілмеген өнеркәсіптік шығу газдарын тазалау үшін өнеркәсіптік ластануға қарсы күрес құрылғыларының қалдықтары

      AD150 Сүзгілік орта ретінде (мысалы, биосүзгі ретінде) пайдаланылатын табиғи органикалық материал

      AD170 Полипропилен өндірісінің қалдықтары

АЕ МҰНАЙ ӨНДІРУ ЖӘНЕ МҰНАЙДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ҚАЛДЫҚТАРЫ

      AЕ010 Шикі мұнай

      AЕ020 Мұнай, мазут сіңірілген топырақ

      AЕ030 Мұнай шламдары

      AЕ040 Пайдаланылған бұрғылау шламы

      AЕ050 Мұнай-химия өндірісінің қышқыл гудрон

      AЕ060 Көмірсутек шикізатын меркаптандар мен күкіртті сутектен тазарту кезінде пайдаланылған сулы-сілтілі ерітінді, бейтараптандырудан өткен сулы-сілтілі ерітіндіні қоспағанда

A. 3 ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ҚЫЗЫЛ ТІЗІМІ

      RА ҚҰРАМЫНДА МЕТАЛДАР МЕН ОРГАНИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР БОЛУЫ МҮМКІН НЕГІЗІНЕН ОРГАНИКАЛЫҚ ҚҰРАМДАС ҚҰРАУЫШТАРДАН ТҰРАТЫН ҚАЛДЫҚТАР

      RA010 Құрамында полихлорланған дифенил (ПХД) және (немесе) полихлорланған терфенил (ПХТ) және (немесе) полибромдалған дефенил (ПБД), оның ішінде осы қосылыстардың кез келген полибромдалған ұқсастары бар немесе олардан тұратын немесе олармен 50 мг/кг немесе одан да көп концентрацияда ластанған қалдықтар

      RA020 Органикалық материалдарды тазарту, айдау немесе кез келген пиролиттік өңдеу кезінде пайда болатын шайырлы тұнбалар түріндегі (асфальттық байланыстырушылардан басқа) қалдықтар

RB ҚҰРАМЫНДА МЕТАЛДАР МЕН ОРГАНИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР БОЛУЫ МҮМКІН НЕГІЗІНЕН ОРГАНИКАЛЫҚ ЕМЕС ҚҰРАМДАС ҚҰРАУЫШТАРДАН ТҰРАТЫН ҚАЛДЫҚТАР

      RB010 Асбест (шаң және талшық)

      RB020 Асбест сипаттамаларына ұқсас физикалық-химиялық сипаттамалары бар қыш негізіндегі талшық

RC ОРГАНИКАЛЫҚ ЕМЕС НЕ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚҰРАМДАСТАРЫ БАР ҚАЛДЫҚТАР

      Құрамында төменде көрсетілген заттар бар немесе олардан тұратын немесе олармен ластанған қалдықтар:

      RC010 полихлорланған дибензофуранға туыстас кез келген қосылыс

      RC020 полихлорланған дибензодиоксинге туыстас кез келген қосылыс

      RC030 Детонацияға қарсы қондырғылардың қорғасын қосылған шламдары

RC040 Сутегі асқан тотығынан басқа, асқан тотықтар


  Қалдықтар сыныптамасына
9-қосымша

      Парниктер мен теплицалардың полиэтилен пленкасы

      қалдықтарының мысалында қалдықтардың сыныптылық кодын

      қалыптастыру

Көрсеткіштің атауы

Берілген код

Түсіндірме

Қалдықтың атауы

N 200103//

1-қосымшадан мына

ұстаным таңдап алынған:

Пластмасса, жекелеген

бөліктері

Берілген материал

ол бойынша""қалдық"

санатына көшірілген

себептер

Q 03//

2-қосымшадан мына

ұстаным таңдап алынған:

Жарамдылық мерзімі өткен

өнімдер

Қалдықтың

агрегаттық жай-күйі

W S1//

3-қосымшадан мына

ұстаным таңдап алынған:

S (қатты) 17 (кесектер)

Қалдық құрамының

қауіпті құрамдас

бөліктері

С 00//

4-қосымшадан мына

ұстаным таңдап алынған:

Қауіпті құрамдас

бөліктер жоқ

Қалдықтың қауіпті

қасиеттері

Н 41//

5-қосымшадан мына

ұстаным таңдап алынған:

Өрттен қауіпті қатты

заттар

Қалдықпен жұмыс

істеудің жағымды

тәсілі

D 10 + R 3//

6-қосымшадан мына

ұстаным таңдап алынған:

Құрлықта жағу және

Еріткіштер ретінде

пайдаланылмайтын

органикалық заттарды

регенерациялау

Қызмет түрі

А

7-қосымшадан ұстаным

таңдап алынған

Қалдықтың

қауіптілік деңгейі

GН011

8-қосымшадан мына

ұстаным таңдап алынған:

қатты пластмасса

қалдықтары


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады