Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылаудың кейбір мәселелері туралы

Күшін жойған

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті төрағасының 2009 жылғы 4 қыркүйектегі N 89 н/қ Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 8 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5816 болып енгізілді. Күші жойылды - Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті Төрағасының 2011 жылғы 19 қазандағы № 107-НҚ бұйрығымен.

      Күші жойылды - Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті Төрағасының 2011.10.19 № 107-НҚ (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 7 сәуірдегі N 788 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік сыртқы қаржылық бақылау стандарттарының 73-тармағына, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2009 жылғы 27 наурыздағы N 4 қаулысымен бекітілген Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау жүргізу ережесінің 136-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
      1) сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау актісінің нысаны 1-қосымшаға сай;
      2) сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылаудың нәтижелері бойынша қорытындының нысаны 2-қосымшаға сай;
      3) мемлекеттік қаржылық бақылау органы қаулысының (ұсынымының) нысаны 3-қосымшаға сай;
      4) бақылаудың қорытындысы туралы есептің нысаны 4-қосымшаға сай;
      5) бақылау іс-шараларының нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтардың тізілімінің нысаны 5-қосымшаға сай;
      6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қаржылық бақылау объектілерінде анықталатын қаржылық бұзушылықтардың сыныптамасы 6-қосымшаға сай бекітілсін.
      2. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің аппарат басшысы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                             О. Өксікбаев

Республикалық бюджеттің  
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитеті Төрағасының
2009 жылғы 4 қыркүйектегі
N 89 н/қ бұйрығына 1-қосымша

Нысан 

Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау
АКТІСІ

___________________ 20__ жылғы "___" ________ (жасалған орны)

      1. Бақылау үлгісі __________________________________________
                             (сәйкестікке бақылау жасау; қаржылық
_____________________________________________________________________
                 есептілікті бақылау; тиімділікті бақылау)
      2. Бақылау түрі _________________________________________
                           (кешенді бақылау; тақырыптық бақылау;
_____________________________________________________________________
                  үстеме бақылау; бірлескен бақылау)
      3. Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау жүргізуге тапсырма
_____________________________________________________________________
                     (тапсырманың күні мен нөмірі)
      4. Бақылау жүргізілді ___________________________________
                                (бақылау жүргізуге тартылған, бақылау
_____________________________________________________________________
жүргізген бақылау органы қызметкерлерінің, мемлекеттік органдар мен
_____________________________________________________________________
аудиторлық ұйымдар мамандарының және сарапшылардың тегі, аты-жөні,
лауазымы)
      5. Бақылау объектісі ____________________________________
                                 (бақылау объектісінің толық атауы,
_____________________________________________________________________
  мемлекеттік тіркеу туралы деректер, банк және салық деректемелері)
      6. Бақылаудың мақсаты ___________________________________
                          (Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау
_______________________________________________________________
  жөніндегі есеп комитетінің 2009 жылғы 27 наурыздағы N 4 қаулысымен
_____________________________________________________________________
  бекітілген Сыртқы мемлекеттік қаржылық жүргізу ережесінің 33 және
34-тармағына сәйкес)
      7. Бақылаудың нысанасы __________________________________
                                    (1) мемлекеттік органдардың
_____________________________________________________________________
    стратегиялық жоспарлары, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер;
_____________________________________________________________________
     2) мемлекеттік, жергілікті және бюджеттік бағдарламалар;
_____________________________________________________________________
3) гранттар, мемлекет активтері, мемлекеттік және мемлекет кепілдік
берген қарыздар;
_____________________________________________________________________
4) бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін пайдалануға қатысты
жекелеген мәселелер)
      8. Бақылаудың қамтитын кезеңі ___________________________
                               (бақылаумен қамтылатын кезең аралығы)
      9. Бақылау жүргізілетін мерзім __________________________
                          (бақылаудың басталған және аяқталған күні)
      10. Бақылауды жүзеге асыратын кезде хабардар етілген
бақылау объектісінің лауазымды тұлғалары ______________________
                                        (бақылау объектісі лауазымды
_______________________________________________________________
      тұлғаларының аты-жөні, лауазымда жұмыс істеген мерзімі)
      11. Бұрынғы бақылаудың нәтижелері туралы мәліметтер _____
_____________________________________________________________________
(бұрын анықталған бұзушылықтарды жою бойынша бақылау объектісінің тек
_____________________________________________________________________
    тексеріліп отырған мәселелер бойынша қабылдаған шаралары)
      12. Жүргізіліп отырған бақылаудың нәтижелері туралы
мәліметтер _________________________________________________________
                (мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектор
_____________________________________________________________________
   субъектілерінің стратегиялық жоспарларында көзделген мақсаттарға,
_____________________________________________________________________
тікелей және түпкі нәтижелерге қол жеткізуі, мемлекеттік, жергілікті
_____________________________________________________________________
   және бюджеттік бағдарламалардың, көрсетілетін мемлекеттік
_____________________________________________________________________
қызметтердің іске асырылуы, байланысты гранттардың, мемлекеттік және
_____________________________________________________________________
мемлекет кепілдік берген қарыздардың, мемлекет кепілгерліктері мен
_____________________________________________________________________
активтерінің пайдаланылуы, мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың
_____________________________________________________________________
сақталуы; актінің қосымшаларына міндетті түрде сілтеме жасалуы тиіс)
      13. Бақылау барысында қолданылған шаралар _______________
                                                   (бақылау барысында
_____________________________________________________________________
анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қолданылған шаралар, әкімшілік
_____________________________________________________________________
құқық бұзушылық туралы хаттаманы толтыру туралы фактілер, бақылау
_____________________________________________________________________
объектісі лауазымды тұлғаларының актімен танысудан немесе оған қол
_____________________________________________________________________
              қоюдан бас тартқаны туралы мәліметтер)

Мемлекеттік қаржылық
бақылау органы
Есеп комитетінің
(мәслихаттың тексеру
комиссиясының)
қызметкері: _______________________________________________________
                         (лауазымы) (қолы, аты-жөні)

Бақылау объектісі
Бақылау объектісінің
лауазымды тұлғалары: _____________________________________________
                               (лауазымы) (қолы, аты-жөні)
                       _____________________________________________
                               (лауазымы) (қолы, аты-жөні)
Қарсылықтарымды
көрсетіп қол қоямын
Бақылау объектісінің
лауазымды тұлғалары: _____________________________________________
                               (лауазымы) (қолы, аты-жөні)

Республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитеті Төрағасының
2009 жылғы 4 қыркүйектегі
N 89 н/қ бұйрығына 2-қосымша

Нысан

Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылаудың нәтижелері жөніндегі
ҚОРЫТЫНДЫ

      Кіріспе бөлім
      1. Бақылауға болған негіз _______________________________
                                     (1) сыртқы мемлекеттік қаржылық
_____________________________________________________________________
               бақылау органының операциялық жоспары;
_____________________________________________________________________
2) Қазақстан Республикасы Президентінің, мәслихаттың тапсырмасы;
_____________________________________________________________________
3) Қазақстан Республикасы Парламенті, мәслихат депутатының сауалы;
_____________________________________________________________________
4) Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 141 немесе 142-бабы.
      2. Бақылаудың мақсаты ___________________________________
                                 (Республикалық бюджеттің атқарылуын
_______________________________________________________________
    бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2009 жылғы 27 наурыздағы N 4
_____________________________________________________________________
        қаулысымен бекітілген Сыртқы мемлекеттік қаржылық жүргізу
_____________________________________________________________________
                 ережесінің 33 және 34-тармағына сәйкес)
      3. Бақылаудың нысанасы __________________________________
      1) мемлекеттік органдардың стратегиялық
_____________________________________________________________________
          жоспарлары, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер;
_____________________________________________________________________
      2) мемлекеттік, жергілікті және бюджеттік бағдарламалар;
_____________________________________________________________________
      3) гранттар, мемлекет активтері, мемлекеттік және мемлекет
_____________________________________________________________________
                     кепілдік берген қарыздар;
_____________________________________________________________________
      4) бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін пайдалануға қатысты
_____________________________________________________________________
                           жекелеген мәселелер)
      4. Бақылау объектісі ____________________________________
                                   (бақылау объектісінің атауы)
      5. Бақылаудың қамтитын кезеңі ___________________________
                    (бақылаумен қамтылатын кезең аралығы (айы, жылы)
      6. Бақылаудың ұзақтығы __________________________________
                           (бақылаудың басталған және аяқталған күні)
      7. Бақылау тобы туралы жалпы мәліметтер _________________
                                    (бақылау тобының жеке құрамы,
_____________________________________________________________________
оның жетекшісі және олардың аты-жөндері мен лауазымдары)
      Негізгі (талдамалық) бөлім ______________________________
      (бақылаудың қойылған мақсаты мен белгіленген
_____________________________________________________________________
ауқымы шегінде бақылау объектісінің қызметін жалпы талдау)*

      Қорытынды бөлім
      8. Бақылау барысында қабылданған шаралар ________________
                                         (салықтардың, айыппұлдардың,
_____________________________________________________________________
өсімақылардың қосымша есептелуі, бюджетке түсімдердің енгізілуі және
_____________________________________________________________________
негізсіз пайдаланылған қаражаттың өтелуі, өнім берушілердің
_____________________________________________________________________
тауарларды жеткізу, жұмыстар мен қызметтерді орындау бойынша
_____________________________________________________________________
шарттағы міндеттемелерін орындауы, бұзушылықтарға жол берген бақылау
_____________________________________________________________________
объектісінің лауазымды адамдарына қолданылған тәртіптік жаза
_____________________________________________________________________
шаралары, бақылауды жүзеге асыру процесінде бақылау объектісінің
_____________________________________________________________________
бұзушылықтарды жоюына қатысты басқа да ақпарат)
      9. Бақылаудың нәтижелері бойынша қорытындылар
_______________________________________________________________
       (тексерілген мәселелер бойынша бақылау объектісі қызметінің
_____________________________________________________________________
                        нәтижелерін жалпы бағалау)
      10. Бақылаудың нәтижелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар
_____________________________________________________________________
(бақылау органының отырысында бақылаудың нәтижелерін қарау не оның
_____________________________________________________________________
нәтижелері бойынша ұсыным жіберу мүмкіншілігін көздейтін бақылауды
_____________________________________________________________________
жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаның пікірі.
_____________________________________________________________________
Нормативтiк құқықтық базаны, бюджет қаражатын пайдалану рәсімдерін
_____________________________________________________________________
жетiлдiру жөнiнде Қазақстан Республикасының Үкіметіне, мемлекеттік
_____________________________________________________________________
уәкiлеттi органдарға, жергілікті атқарушы органдарға, сондай-ақ
_____________________________________________________________________
бақылау жүргiзу барысында анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде
_____________________________________________________________________
бақылау объектiлерiне арналған ұсыныстар)

      Сыртқы мемлекеттік
      қаржылық бақылау
      органының мүшесі _______________________________________
                                        (қолы, аты-жөні)

                   ___________________________
      *бақылаудың нәтижелері бір жүйеге келтіріліп, мынадай
бөлімдерді қамтиды:
      1) мемлекеттік, жергілікті немесе бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуын нормативтік әдістемелік қамтамасыз ету, олардың толыққандығы және бақылау объектісі қызметінің бекітілген стратегиялық жоспарларға сәйкестігінің деңгейі;
      2) мемлекеттік, жергілікті немесе бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға немесе жекелеген әлеуметтік және экономикалық міндеттерді шешуге, сондай-ақ бақылау объектісінің стратегиялық жоспарының мақсаттары мен индикаторларына қол жеткізуге бағытталған Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының қызметі;
      3) бюджет қаражатын, оның ішінде трансферттерді, кредиттер мен қарыздарды игерудің нәтижелілігі және мемлекет активтерін пайдалану бөлігінде квазимемлекеттік сектор субъектілерін қоса алғанда, бюджеттік бағдарламалар бойынша түпкілікті мақсаттар мен нәтижелерге қол жеткізудің деңгейі;
      4) бюджетке түсетін түсімдердің толықтығы мен уақтылылығын, сондай-ақ республикалық бюджеттен түсетін түсімдер сомаларының қайтарылуын, салықтық және кедендік әкімшілік ету тиімділігін бақылаудың нәтижелері;
      Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақта көрсетіледі.
      Жекелеген бұзушылықтарды әлдеқайда толығырақ ашу үшін негізгі (талдамалық) бөлім қосымшалармен толықтырылады.

Республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитеті Төрағасының
2009 жылғы 4 қыркүйектегі
N 89 н/қ бұйрығына 3-қосымша

Нысан

Мемлекеттік қаржылық бақылау органының
ҚАУЛЫСЫ
(ҰСЫНЫМЫ)

      ___________________ 20__ жылғы "___"________
      (мемлекеттік қаржылық
      бақылау органының
      орналасқан жері)

      Қаулының (ұсынымның) тақырыбы

      1. Белгілеуші бөлік _________________________________________
                       (бюджеттің атқарылуын, мемлекеттік органдардың
_____________________________________________________________________
стратегиялық жоспарларының іске асырылуын, мемлекеттік және бюджеттік
_____________________________________________________________________
бағдарламалардың іске асырылуы тиімділігін, бюджетке кірістердің
_____________________________________________________________________
толық және уақтылы түсуін қамтамасыз ету жөніндегі, сондай-ақ бюджет
_____________________________________________________________________
қаражаты мен мемлекет активтерінің, байланысты гранттардың, бюджеттік
_____________________________________________________________________
инвестициялардың, мемлекет кепілгерліктерінің ұтымды және тиімді
_____________________________________________________________________
пайдаланылуын қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік органдардың
_____________________________________________________________________
қызметін бағалау және анықталған бұзушылықтардың қысқаша сипаттамасы)

      2. Қаулы шығарушы бөлік _________________________________
                                   (1) Қазақстан Республикасының
_____________________________________________________________________
Үкiметiне, жергілікті атқарушы органдарға және бақылау объектiлерiне
_____________________________________________________________________
нормативтiк құқықтық актiлердi жетiлдiру, Қазақстан Республикасы
_____________________________________________________________________
заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету, анықталған заң
_____________________________________________________________________
бұзушылықтарды жою, негізсіз пайдаланылған бюджет қаражатын қалпына
_____________________________________________________________________
келтіру не оларды есеп бойынша қалпына келтіру, сондай-ақ
_____________________________________________________________________
тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді берушілердің
_____________________________________________________________________
шарттағы міндеттемелерін орындауы;
_____________________________________________________________________
2) бақылау объектiсiнiң лауазымды тұлғаларына анықталған бұзушылықтар
_____________________________________________________________________
мен кемшiлiктердi жоюы жөнiнде берілген тапсырмалар;
_____________________________________________________________________
3) бақылау объектiсiнiң лауазымды тұлғаларының iс-әрекетiнде қылмыс
_____________________________________________________________________
немесе құқық бұзушылық белгiлерi анықталған жағдайда құқық қорғау
_____________________________________________________________________
органдарына және әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстердi
_____________________________________________________________________
қарайтын уәкiлеттi органдарға бақылау материалдарын беру туралы
_____________________________________________________________________
тармақтар енгiзiледі;
_____________________________________________________________________
4) қаулының (ұсынымның) орындалуын бақылау жүктелген бақылау органы
_____________________________________________________________________
лауазымды тұлғасының аты-жөні.

      Сыртқы мемлекеттік
      қаржылық бақылау
      органының басшысы _________________________________
                                    (қолы, аты-жөні)

Республикалық бюджеттің атқарылуын
бақылау жөніндегі есеп комитеті
Төрағасының 2009 жылғы    
4 қыркүйектегі N 89 н/қ    
бұйрығына 4-қосымша     

20__ жылғы ________________ бақылаудың қорытындысы туралы _____________________*
ЕСЕБІ

рет N

жылы **

бюджеттік бағдарлама әкімшісі, мемлекеттік (жергілікті) бағдарламаның үйлестірушісі, бақылау объектілері

мемлекеттік (жергілікті) бағдарлама

бюджеттік бағдарлама

бақылаумен қамтылған қаражат көлемі (мың теңге)

1

2

3

4

5

6Түсімдер бойынша анықталған бұзушылықтар
1.

20 __

2.

20 __Шығыстар бойынша анықталған бұзушылықтар
1.

20 __

2.

20 __

кестенің жалғасы

түсімдер бойынша анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы (мың теңге)

шығыстар бойынша анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы (мың теңге)

берілген материалдар (саны)

қолданылған әкімшілік жазалар

барлығы

соның ішінде

барлығы

соның ішінде

салық органдарына

құқық қорғау органдарына

саны

айыппұлдар сомасы (мың теңге)

қалпына келтірілетіні

қалпына келтірілгені

қалпына келтірілетіні

қалпына келтірілгені

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

кестенің жалғасы

тәртіптік жауапкершілікке тартылған адамдардың саны

бақылаудың нәтижесі бойынша енгізілген ұсыныстар мен ұсынымдар

соның ішінде іске асырылғаны

барлығы

соның ішінде атқарып отырған қызметінен босатылғандары, барлығы

соның ішінде басшылар

17

18

19

20

21


      * қаржылық бақылау органы көрсетіледі
      **көрсеткіштер жылдары бойынша толтырылады

Мемлекеттік қаржылық бақылау органының басшысы

Республикалық бюджеттің атқарылуын
бақылау жөніндегі есеп комитеті
Төрағасының 2009 жылғы    
4 қыркүйектегі N 89 н/қ бұйрығына
5-қосымша            

Бақылау іс-шараларының нәтижесі бойынша анықталған бұзушылықтардың
ТІЗІЛІМІ

1) республикалық (жергілікті) бюджетке түсімдердің толық және уақтылы түсуі

Рет N

жылы*

бақылау объектісі

бюджетке түсетін түсімдер бойынша анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы (мың теңге)

соның ішінде

салықтық, кедендік әкімшілік етудегі бұзушылықтардың салдарынан салық және кеден төлемдерінің толық түспеуі (мың теңге)

барлығы

соның ішінде

барлығы

қалпына келтірілетіні

бақылау барысында қалпына келтірілгені

1

2

3

4

5

6

7

1.2.3.Жиынтығы

кестенің жалғасы

соның ішінде

заңнаманы бұзудың салдарынан бюджеттің шығындары (мың теңге)


салықтық емес төлемдердің толық түспеуі (мың теңге)

заңнаманы бұза отырып, салық және салықтық емес төлемдерді қайтару (мың теңге)

өзге бұзушылықтар (мың теңге)

соның ішінде бақылау барысында қалпына келтірілгені

барлығы

соның ішінде бақылау барысында қалпына келтірілгені

барлығы

соның ішінде бақылау барысында қалпына келтірілгені

барлығы

соның ішінде бақылау барысында қалпына келтірілгені

8

9

10

11

12

13

14

15

2) республикалық (жергілікті) бюджет қаражатының пайдаланылуы

рет N

жылы*

бюджеттік бағдарлама әкімшісі, мемлекеттік (жергілікті) бағдарламаның үйлестірушісі, бақылау объектілері

мемлекеттік (жергілікті) бағдарлама

бюджеттік бағдарлама

бақылаумен қамтылған қаражат көлемі (мың теңге)

1

2

3

4

5

6

1.


2.


3.


Жиынтығы

кестенің жалғасы

шығыстар бойынша анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы (мың теңге)
 

соның ішінде

бюджет қаражатын пайдаланудың атаулылық және нысаналы сипатын бұзу (мың теңге)

бюджет қаражатын заңнаманы сақтамай пайдалану (мың теңге)

бюджеттік кредиттерді, мемлекеттік кепілдіктер мен кепілгерліктерді берудің талаптары мен рәсімдерін бұзу (мың теңге)

барлығы

соның ішінде

барлығы

соның ішінде бақылау барысында қалпына келтірілгені

барлығы

соның ішінде бақылау барысында қалпына келтірілгені

барлығы

соның ішінде бақылау барысында қалпына келтірілгені

қалпына келтірілетіні

бақылау барысында қалпына келтірілгені

7

8

9

10

11

12

13

14

15
кестенің жалғасы


мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзу (мың теңге)

бухгалтерлік есеп жүргізуді және қаржылық есептілік жасауды бұзудың орын алған оқиғалар саны (бірлік)

мемлекет активтерін пайдалану кезіндегі бұзушылықтар (мың теңге)

өзге бұзушылықтар (мың теңге)

барлығы

соның ішінде бақылау барысында қалпына келтірілгені

барлығы

соның ішінде бақылау барысында қалпына келтірілгені

16

17

18

19

20

21      *Анықталған бұзушылықтар сомасы жылдары бойынша көрсетіледі

Мемлекеттік қаржылық
бақылау органы
қызметкерінің аты-жөні

Келісілді: мемлекеттік қаржылық бақылау органының мүшесі

Республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитеті Төрағасының
2009 жылғы 4 қыркүйектегі
N 89 н/қ бұйрығына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қаржылық бақылау объектілерінде анықталатын қаржылық бұзушылықтардың сыныптамасы

Рет N

Бұзушылық түрі

Нормативтік құқықтық актінің атауы

Республикалық (жергілікті) бюджетке түсетін түсімдердің толықтығы мен уақтылылығы принципін бұзу

1.

Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық және уақтылы түсуі қамтамасыз етілмеген

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы кодексі (бұдан әрі – Салық кодексі), Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 сәуірдегі Кеден кодексінің 24-бабы, "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 маусымдағы Заңы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы N 220 қаулысымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің (бұдан әрі - Ереже) 63-тармағы

2.

Салыққа жатпайтын түсiмдердi мемлекеттiк бюджетке толық және уақытылы аудару қамтамасыз етілмеген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қарашадағы N 1222 қаулысымен бекітілген Салыққа жатпайтын түсiмдердi бюджетке аудару ережесiнің 5-тармағы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы N 1339 қаулысымен бекітілген Республикалық бюджетке түсетін түсімдердің алынуына, артық (қате) төленген соманың бюджеттен қайтарылуына және (немесе) есепке алынуына және салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің, трансферттердің, бюджеттік кредиттерді өтеу, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін соманың, қарыздардың бюджетке түсуін бақылауды жүзеге асыруға жауапты уәкілетті органдардың тізбесі

3.

Қосылған құн салығын (бұдан әрі – ҚҚС) бюджеттен заңсыз қайтару

Салық кодексінің 272-бабы

4.

Резидент еместің Қазақстан Республикасының көздерінен алынған табыстарынан табыс салығын бюджеттен заңсыз қайтару

Салық кодексінің 217-бабы

5.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның резервінен бөлінген пайдаланылмаған ақшаны ағымдағы қаржы жылының соңына дейін тиісті бюджетке қайтару қамтамасыз етілмеген

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің (бұдан әрі – Бюджет кодексі) 20-бабы

6.

Нысаналы трансферттердің нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған сомалары мемлекеттік қаржылық бақылау органының актісіне сәйкес осы трансферттерді бөлген жоғары тұрған бюджетке Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен бақылау актісіне қол қойылғаннан кейін бір ай ішінде қайтарылмаған

Бюджет кодексінің 44-бабы

7.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша пайдалануға (түгел пайдалануға) рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасы ағымдағы қаржы жылының соңына дейін, оларды бөлген жоғары тұрған бюджетке қайтарылмаған

Бюджет кодексінің 44-бабы

8.

Мемлекеттік мекеменің өткен жылдардағы дебиторлық берешегінің сомасы азаматтық-құқықтық мәміленің талаптарында көзделген тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) беру арқылы өтелмеген не тиісті бюджеттің кірісіне қайтарылмаған

Бюджет кодексінің 97-бабы

9.

Мемлекеттің кепілгерлігі бойынша міндеттемелерді орындауға бөлінген қаражат сақтандыру шарты негізінде концессия объектісін мемлекетке беру жолымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де тәсілдермен республикалық бюджетке қайтарылмаған

Бюджет кодексінің 233-бабы

10.

Бюджеттерден берілген кредиттерді өтеуден, тиісті меншіктегі мемлекеттің қаржы активтерін, қарыздарын сатудан түсетін түсімдер тиісті бюджетке есептелмеген

Бюджет кодексінің 49505152-баптары

11.

Мемлекеттік кепілдік бойынша міндеттемелердің орындалуына бөлінген қаражат сыйақы ставкасы бойынша мемлекеттік кепілдік беру туралы келісімде белгіленген мерзім ішінде республикалық бюджетке қайтарылмаған

Бюджет кодексінің 220-бабы

12.

Түсімдерді есепке жатқызу мен бөлудің тәртібін бұзу

Ереженің 128-133-тармақтары

13.

Түсімдердің артық (қате) төленген сомасын бюджеттен қайтару не оларды берешекті өтеу шотына есепке жатқызу тәртібін бұзу

Бюджет кодексінің 94-бабы, Ереженің 134-144-тармақтары

14.

Өзге бұзушылықтар

Бюджет қаражатының атаулылық және нысаналы сипаты принципін бұзу

15.

Төтенше резервті Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттерге ресми гуманитарлық көмек көрсетуін қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға емес, басқа мақсатқа пайдалану

Бюджет кодексінің 20-бабы

16.

Соттардың шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған төтенше резерв қаражатын басқа мақсаттарға пайдалану

Бюджет кодексінің 20-бабы

17.

Бюджет қаражаты бірыңғай бюджеттік сыныптамаға, жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелерге, оларға сай бюджет қаражаты бөлінген нормативтік құқықтық актілерге сәйкес пайдаланылмаған

Бюджет кодексінің 95-бабы

18.

Валюталардың түрлері бойынша айырбасталған шетел валютасын шетел валютасымен шотқа есепке жазылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде мақсаты бойынша пайдаланбау

Бюджет кодексінің 99-бабы

19.

Бюджетті түзетуді Бюджет кодексінде көзделмеген жағдайларда жүзеге асыру

Бюджет кодексінің 111-бабы

20.

Байланысты грантты алушы ұйымдардың оны мақсаты бойынша пайдаланбауы

Бюджет кодексінің 169-бабы

21.

Бюджеттік кредит қаражатын бюджеттік бағдарлама мен кредиттік шартта көзделмеген мақсаттарға пайдалану

Бюджет кодексінің 190-бабы

22.

Мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарын қарыз талаптарында көзделмеген мақсаттарға, сондай-ақ мемлекеттік органдарға кредит беруге пайдалану

Бюджет кодексінің 224-бабы

23.

Концессия объектілерін құруға деп көзделген мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз қаражатын басқа мақсаттарға пайдалану

Бюджет кодексінің 227-бабы

24.

Мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз қаражатын кепілгерлік шартында көзделмеген мақсаттарға, сондай-ақ мемлекеттік органдарға кредит беру үшін пайдалану

Бюджет кодексінің 235-бабы

25.

Өзге бұзушылықтар

Республикалық (жергілікті) бюджет қаражатын заңнаманы сақтамай пайдалану

26.

Мемлекеттік ұйымдар – байланысты гранттарды алушылар байланысты гранттарды пайдалану жөніндегі міндеттемелерін сақтамаған

Бюджет кодексінің 169-бабы

27.

Қаржыландырудың жеке жоспарларын, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын және түсімдер жоспарларын жасау және бекіту тәртібін бұзу

Ереженің 3-15-тармақтары

28.

Түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасаудың және бекітудің тәртібін бұзу

Ереженің 16-29-тармақтары

29.

Қаржыландырудың жеке жоспарына, түсімдердің жиынтық жоспарына және міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерістер енгізу тәртібін бұзу

Ереженің 30-62-тармақтары

30.

Құжаттар жинағын қалыптастыру тәртібін және құжаттар жинағын қалыптастырған кезде құжаттарға қойылатын талаптарды бұзу

Ереженің 91-100-тармақтары

31.

Қолма-қол ақшаны бақылау шоттарын және шетел валютасындағы шоттарды жүргізу тәртібін бұзу

Ереженің 101-107-тармақтары

32.

Кодтарды, қолма-қол ақшаның бақылау шоттарын және шетел валютасындағы шоттарды жабу тәртібін бұзу

Ереженің 111-тармағы

33.

Екінші деңгейдегі банктердегі немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы мемлекеттік мекемелердің шоттарын ашу және жабу тәртібін бұзу

Ереженің 115-127-тармақтары

34.

Түсімдердің артық (қате) төленген сомасын бюджеттен қайтару не оларды берешекті өтеу шотына есепке жатқызу тәртібін бұзу

Ереженің 134-144-тармақтары

35.

Төмен тұрған бюджеттерден жоғары тұрған бюджеттерге бюджеттік алуларды аударудың тәртібі мен мерзімін бұзу

Ереженің 145-148-тармақтары

36.

Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелерді қабылдау тәртібін бұзуы

Бюджет кодексінің 85-бабы, Ереженің 149-150-тармақтары

37.

Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелерді қабылдауға қойылатын талаптарды бұзуы

Ереженің 151-163-тармақтары

38.

Азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеу үшін мемлекеттік мекемелер ұсынатын құжаттардың тізбесіне қойылатын талаптарды бұзу

Ереженің 164-168-тармақтары

39.

Азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінімді ресімдеу және ұсыну тәртібін бұзу

Ереженің 169-174-тармақтары

40.

Мемлекеттік мекемелердің шарттарын және азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге арналған өтінімдерді тексеру тәртібін бұзу

Ереженің 175-177-тармақтары

41.

Шартты тіркеу туралы хабарламаны қалыптастыруға және беруге қойылатын талаптарды бұзу

Ереженің 178-187-тармақтары

42.

Төлемдер мен ақша аударымдарын ұлттық валютамен жүзеге асыру тәртібін бұзу

Ереженің 188-198-тармақтары

43.

Төлеуге берілетін шотты ресімдеу тәртібін бұзу

Ереженің 199-202-тармақтары

44.

Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне жалақы және басқа ақшалай төлемақыларды, жеке тұлғаларға стипендияларды және басқа да төлемақыларды төлеу жөніндегі төлемдерді жүзеге асыру, міндетті зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды аудару тәртібін бұзу

Ереженің 203-210-тармақтары

45.

Аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркелген шарт талаптарына сәйкес төлемдерді жүргізуге арналған төлеуге берілетін шоттарды ұсынудың және орындаудың тәртібін бұзу

Ереженің 211-214-тармақтары

46.

Шарт жасамай-ақ төлемдерді жүргізуге арналған төлеуге берілетін шоттарды ұсыну және орындау тәртібін бұзу

Ереженің 215-216-тармақтары

47.

Акционерлік қоғамның жарияланған акцияларының төлемі үшін жарғылық капиталында мемлекеттік қатысуы бар заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын арттыруға ақша аудару тәртібін бұзу

Ереженің 217-218-тармақтары

48.

Қолма-қол ақшамен жасалатын операцияларды жүзеге асыру тәртібін бұзу

Ереженің 219-233-тармақтары

49.

Мемлекеттік мекеменің жасалған төлемдер сомасын және ақша аударымдарын қайтаруға қойылатын талаптарды бұзу

Ереженің 234-237-тармақтары

50.

Инкассалық өкімдерді орындау тәртібін бұзу

Ереженің 238-256-тармақтары

51.

Трансферттерді төмен тұрған бюджеттерге аудару тәртібін бұзу

Ереженің 257-264-тармақтары

52.

Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімді әзірлеу тәртібін бұзу

Ереженің 265-269-тармақтары

53.

Республикалық бюджеттен бюджеттік субсидиялар төлеу тәртібін бұзу

Ереженің 270-272-тармақтары

54.

Шетел валютасын айырбастау және аудару тәртібін бұзу

Ереженің 273-291-тармақтары

55.

Шетел валютасын қайта айырбастау тәртібін бұзу

Ереженің 292-304-тармақтары

56.

Бюджет ақшасын басқару тәртібін бұзу

Ереженің 305-313-тармақтары

57.

Уақытша бос бюджет ақшасын орналастыру тәртібін бұзу

Ереженің 314-323-тармақтары

58.

Міндеттемелерді қабылдау мен тіркеу және төлемдер жүргізу, құпиялық белгісі соғылған бюджеттің атқарылуы жөніндегі операцияларды есепке алуды жүзеге асыру рәсімдерін бұзу

Ереженің 324-325-тармақтары

59.

Мемлекеттік мекеменің өз билігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түсетін ақшаның түсімдері мен шығыстарының жоспарларын қалыптастыруға және бекітуге қойылатын талаптарды бұзу

Ереженің 332-346-тармақтары

60.

Өз билігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан мемлекеттік мекемелер алатын ақшаның түсімдері мен шығыстары жоспарларына өзгерістер енгізуге қойылатын талаптарды бұзу

Ереженің 347-355-тармақтары

61.

Өздерінің билігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден мемлекеттік мекемелер алатын ақшаны есепке алуды және бақылауды жүргізуге қойылатын талаптарды бұзу

Ереженің 356-364-тармақтары

62.

Демеушілік, қайырымдылық көмектен түсетін түсімдер бойынша операцияларды жүзеге асыруға қойылатын талаптарды бұзу

Ереженің 365-374-тармақтары

63.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жеке және/немесе заңды тұлғалардың оларды қайтару немесе белгілі бір жағдайлар туындаған кезде бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару шартымен мемлекеттік мекемеге берілетін ақша бойынша операцияларды жүзеге асыруға қойылатын талаптарды бұзу

Ереженің 375-383-тармақтары

64.

Сайлауларды мемлекеттік қаржыландыру тәртібін бұзу

Ереженің 384-396-тармақтары

65.

"Өкілдік шығындар" бағдарламасы бойынша республикалық бюджетте көзделген қаражатты пайдалану тәртібін бұзу

Ереженің 397-407-тармақтары

66.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін пайдалану тәртібін бұзу

Бюджет кодексінің 19-бабы, Ереженің 408-445-тармақтары

67.

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуді және оны сараптаудан өткізуді, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеуді қаржыландыруға қаражат бөлу тіртібін бұзу

Ереженің 446-473-тармақтары

68.

Ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша пайда болған бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджет қаражатының қалдықтарын аккредитивтік және өзге де бюджеттен тыс шоттарға аудару

Бюджет кодексінің 103-бабы

69.

Бюджеттік инвестициялық жобалардың құнын бюджет комиссиясы қарамастан және оның ұсынысынсыз ұлғайту

Бюджет кодексінің 157-бабы

70.

Бюджеттік кредитті қайта құрылымдауды бір реттен артық жүзеге асыру

Бюджет кодексінің 193-бабы

71.

Бюджеттік кредитті қайта құрылымдауды кредиттік шартқа қосымша келісім жасамастан жүзеге асыру

Бюджет кодексінің 193-бабы

72.

Бюджеттік инвестициялық жобалар олардың белгіленген тәртіппен бекітілген техникалық-экономикалық негіздемелеріне сәйкес іске асырылмаған

Бюджет кодексінің 157-бабы

73.

Концессиялық ұсыныстарды, концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін, конкурстық құжаттамаларды, концессиялық жобаларды, концессия шарттарының жобаларын, бюджеттік инвестициялық жобаларды экономикалық сараптаудан өткізуді қаржыландыруға қаражат бөлу тәртібін бұзу

Ереженің 474-480-тармақтары

74.

Концессиялық жобалар бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысын беру тәртібін бұзу

Ереженің 481-499-тармақтары

75.

Концессиялық жобаларды қоса қаржыландыру тәртібін бұзу

Ереженің 500-509-тармақтары

76.

Өзге бұзушылықтар

Бюджеттік кредиттерді, мемлекеттік кепілдіктерді, кепілгерліктерді берудің шарттары мен рәсімдерін бұзу

77.

Бюджеттік кредит беру жөніндегі қаржылық рәсімдерге қойылатын талаптарды бұзу

Ереженің 541-565-тармақтары

78.

Қарыз алушының кредиттік қабілетінің өлшемдерін сақтамау

Ереженің 566-570-тармақтары

79.

Мамандандырылған ұйымдарды іріктеу тәртібін бұзу

Ереженің 571-582-тармақтары

80.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша кірістіліктің орта мөлшерлі ставкасын анықтау тәртібін бұзу

Ереженің 583-584-тармақтары

81.

Жергілікті атқарушы органнан бюджеттік кредит бойынша берешек сомасын және/немесе мақсатқа сай пайдаланылмаған бюджеттік кредит сомасын өндіріп алу жөніндегі рәсімдерді бұзу

Ереженің 585-590-тармақтары

82.

Бюджеттік кредит бойынша берешекті өндіріп алу есебінен өндіріп алынған мүлікті сату және (немесе) мемлекеттік меншікке айналдыру тәртібін бұзу

Ереженің 591-595-тармақтары

83.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алу тәртібін бұзу

Ереженің 596-599-тармақтары

84.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару жолымен қарыз алу талаптарын сақтамауы

Ереженің 600-601-тармақтары

85.

Қарыз шарттарын жасасу жолымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алу талаптарын сақтамауы

Ереженің 602-613-тармақтары

86.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз қаражаты есебінен қаржыландырылатын инвестициялық жобаларды іске асыруға қойылатын талаптарды сақтамау

Ереженің 614-616-тармақтары

87.

Қарыз және грант қаражаты есебінен тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бойынша конкурстар өткізу талаптарын сақтамау

Ереженің 617-621-тармақтары

88.

Мемлекет кепілдік берген қарыздарды алу және пайдалану тәртібін бұзу

Ереженің 622-634-тармақтары

89.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдіктерімен мемлекеттік емес қарыздар қаражатының есебінен қаржыландыру үшін инвестициялық жобаларды іріктеу бойынша талаптарды сақтамау

Ереженің 635-640-тармақтары

90.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдіктерімен мемлекеттік емес қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыруға арналған инвестициялық жобалардың тізбесін қалыптастыруға, қарауға және бекітуге қойылатын талаптарды сақтамау

Ереженің 641-645-тармақтары

91.

Мемлекеттік емес қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктер беру рәсімін бұзу

Ереженің 646-658-тармақтары

92.

Қазақстан Республикасы жергілікті атқарушы органдарының қарыз алу тәртібін бұзуы

Ереженің 659-669-тармақтары

93.

Мемлекет кепілдік берген қарызды алған қарыз алушының қаржылық жай-күйі мониторингінің тәртібін бұзу

Ереженің 670-680-тармақтары

94.

Мемлекет кепілгерлігімен қарыз алған қарыз алушының қаржылық жай-күйі мониторингінің тәртібін бұзу

Ереженің 681-688-тармақтары

95.

Үкіметтік қарыздарды, жергілікті атқарушы органдардың қарыздарын және мемлекеттік кепілдіктермен, мемлекеттің кепілгерлігімен қамтамасыз етілген мемлекеттік емес қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөніндегі төлемдерді, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында сатып алуды, сондай-ақ үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша төлемдерді өтеу, оларға қызмет көрсету, жоспарлау тәртібін бұзу

Ереженің 689-715-тармақтары

96.

Үкіметтік қарыздарды, жергілікті атқарушы органдардың қарыздарын және мемлекеттік кепілдіктермен, мемлекет кепілгерлігімен қамтамасыз етілген мемлекеттік емес қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету, сондай-ақ үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша төлемдерді жүзеге асыру тәртібін бұзу

Ереженің 716-737-тармақтары

97.

Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борыш, мемлекеттің кепілгерлігі бойынша борыш мониторингінің тәртібін бұзу

Ереженің 738-742-тармақтары

98.

Мемлекеттік борышты және мемлекет кепілдік берген борыш, мемлекеттің кепілгерлігі бойынша борыш тәуекелдерін басқару тәртібін бұзу

Ереженің 743-750-тармақтары

99.

Мемлекет алдындағы борыш тәуекелдерін басқару тәртібін бұзу

Ереженің 751-755-тармақтары

100.

Үкіметтік сыртқы қарыздар, байланысты гранттар қаражаты және бірлесіп қаржыландыру қаражаты есебінен қаржы операцияларын жүзеге асыру тәртібін бұзу

Ереженің 756-768-тармақтары

101.

Мемлекет кепілгерлігімен қарыздар алу және оларды пайдалану тәртібін бұзу

Ереженің 769-779-тармақтары

102.

Қазақстан Республикасының мемлекет кепілгерлігін беру рәсімін бұзу

Ереженің 780-787-тармақтары

103.

Өзге бұзушылықтар

Мемлекет активтерін пайдалану кезіндегі бұзушылықтар

104.

Мемлекет қатысатын заңды тұлға өз қызметінің қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін бір ай мерзімде мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекет активтерін, мемлекет кепілдік берген қарыздарды пайдалану кезінде анықталған Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы ақпарат бермеген

"Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 20 қарашадағы Заңының 25-бабы

105.

Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі мемлекеттік үлеске арналған табыстың, республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың таза табысының бір бөлiгiнің және акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтердің республикалық бюджетке толық және уақтылы түспеуі

"Мемлекеттік кәсіпорын туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 19 маусымдағы Заңының 27-бабы, "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі Заңының 11141740-баптары, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 22-24-баптары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1297 қаулысымен бекітілген Шаруашылық жүргiзу құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорындардың таза табысын бөлу нормативтерiн белгiлеу, келiсу және бекiту ережесiнің 9-тармағы

106.

Мемлекеттік қазыналық кәсiпорынның шотына жыл ішінде сметадан тыс түскен табысы бюджетке аударылмаған

"Мемлекеттік кәсіпорын туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 19 маусымдағы Заңының 41-бабы

107.

Акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акциялар пакетіне есептелген дивидендтер бюджетке аударылмаған

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 22-24-баптары

108.

Республикалық мемлекеттiк мекемелердiң балансындағы объектiлердi мүлiктiк жалға (жалдауға) берудiң тәртібін бұзу

"Республикалық мемлекеттiк мекемелердiң балансындағы объектiлердi мүлiктiк жалға (жалдауға) берудiң ережесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының 2001 жылғы 15 мамырдағы N 111 бұйрығы

109.

Ауыл және орман шаруашылығын жүргiзуге байланысты емес мақсаттарға оларды пайдалану үшiн ауыл шаруашылығы және орман алқаптарын алып қою кезінде ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы өндiрiсiнiң шығындарын өтеу тәртібін бұзу

"Ауыл және орман шаруашылығын жүргiзуге байланысты емес мақсаттарға оларды пайдалану үшiн ауыл шаруашылығы және орман алқаптарын алып қоюдан туындаған ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы өндiрiсiнiң шығындарын өтеу нормативтерiн және Алқаптарды қалпына келтiруге жұмсалатын сома есепке алынып, ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң шығындарын өтеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 8 қазандағы N 1037 қаулысы

110.

Өзге бұзушылықтар

Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзу

111.

Мемлекеттік сатып алу процесін өткізуге қойылатын талаптарды сақтамау

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабы

112.

Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулерді сақтамау

Заңның 6-бабы

113.

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны айқындау тәртібін бұзу

Заңның 7-бабы

114.

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын сақтамау

Заңның 8-бабы

115.

Әлеуетті өнім берушіні біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп танудың негіздерін қолдану кезінде объективтілікті сақтамау

Заңның 9-бабы

116.

Уәкілетті органның мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдерді жасауы кезінде жол берілген бұзушылықтар

Заңның 11-бабы

117.

Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде жол берілген бұзушылықтар

Заңның 16-27-баптары

118.

Екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізудің ерекшеліктері ескерілмеген

Заңның 29-бабы

119.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру негіздерін сақтамау

Заңның 30-бабы

120.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезінде жол берілген бұзушылықтар

Заңның 31-бабы

121.

Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру негіздерін сақтамау

Заңның 32-бабы

122.

Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде жол берілген бұзушылықтар

Заңның 33-бабы

123.

Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы жасамау және/немесе дұрыс жасамау

Заңның 34-бабы

124.

Электрондық сауда-саттықта мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүзеге асыруға қойылатын талаптарды сақтамау

Заңның 35-бабы

125.

Тауарларды ашық тауар биржалары арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға қойылатын талаптарды сақтамау

Заңның 36-бабы

126.

Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезіндегі бұзушылық

Заңның 37-40-баптары

127.

Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібін сақтамау

Заңның 41-бабы

128.

Қорғаныс қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік сатып алудың ерекше тәртібін сақтамау

Заңның 41-1-бабы

129.

Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың арнайы тәртібін сақтамау

Заңның 42-бабы

130.

Өзге бұзушылықтар

Бухгалтерлік есеп жүргізуді және қаржылық есептілік жасауды бұзу

131.

Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жүргізуді бұзу

"Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық департаментінің 1998 жылғы 27 қаңтардағы N 30 бұйрығы, "Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 22 маусымдағы N 221 бұйрығы

132.

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің шетелдік мекемелеріндегі бухгалтерлік есеп жүргізуді бұзу

"Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің шетелдік мекемелеріндегі бухгалтерлік есеп жүргізу жөніндегі нұсқаулығын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 1999 жылғы 20 шілдедегі N 27 бұйрығы

133.

Тиісті бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті ұсыну нормаларын сақтамау

Бюджет кодексінің 127129131-баптары

134.

Өзге бұзушылықтар

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады