2012 жылға арналған әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыратын жұмыс берушілердің тізбесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қостанай облысы Рудный қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 116 қаулысы. Қостанай облысы Рудный қаласының Әділет басқармасында 2012 жылғы 27 ақпанда № 9-2-205 тіркелді. Күші жойылды - Қостанай облысы Рудный қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 24 мамырдағы № 767 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қостанай облысы Рудный қаласы әкімдігінің 24.05.2012 № 767 қаулысымен.

      "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы, "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 маусымдағы № 836 қаулысы, "Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 316 қаулысы негізінде Рудный қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
       1. Қоса берілген 2012 жылға арналған әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыратын жұмыс берушілердің тізбесі бекітілсін.
       2. Осы қаулының орындалуын бақылау Рудный қаласы әкімінің орынбасары А.А.Ишмұхамбетовке жүктелсін.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Рудный қаласының әкімі                           Б. Ғаязов

Әкімдіктің         
2012 жылғы 31 қаңтардағы   
№ 116 қаулысымен      
бекітілген         

2012 жылға арналған әлеуметтік жұмыс орындарын
ұйымдастыратын жұмыс берушілердің тізбесі

Жұмыс
берушінің
атауы

Кәсіп
(лауазым)

Ұйымдас-
тыры-
латын
әлеумет-
тік
жұмыс
орында-
рының
саны

Орташа
айлық
жалақы-
ның
мөлшері,
теңге

Жұмыс-
тың
айлар
бойынша
ұзақты-
ғы

Мемлекеттік
бюджет
қаражатынан
өтелетін айлық
жалақының
мөлшері,
теңге

1

"Рудныйсо-
колов-
строй"
акционер-
лік қоғамы

Бетоншы

Жер қазушы

Кірпіш
қалаушы

Болат және
темірбетон-
дық құры-
лымдарды
монтаждау
бойынша
монтажшы

Қаптаушы-
плиткашы

Ағаш шебері

Қосалқы
жұмысшы

Сылақшы-
сырлаушы

Электргаз-
дәнекер-
леуші

20

30

20
 

5
 
 
 

5

25

25
 

20

5

55000

48000

55000
 

56000
 
 
 

55000

55000

46000
 

53000

60000

12

9

12
 

12
 
 
 

12

12

12
 

12

12

Алғашқы 6 ай-
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

2

Рудный
қаласы
әкімдігі-
нің "Зе-
ленстрой"
мемлекет-
тік комму-
налдық
кәсіпорны

Қосалқы
жұмысшы

10

34880

4

17440 теңге

3

Рудный
қаласы
әкімдігі-
нің "Ра-
хат" мем-
лекеттік
коммунал-
дық
кәсіпорны

Қосалқы
жұмысшы

30

35763

6

17881 теңге

4

Рудный
қаласы
әкімдігі-
нің "Спут-
ник" мем-
лекеттік
коммунал-
дық
кәсіпорны

Слесарь-
сантехник

Баспалдак
торларын
жинаушы

Аумақ
жинаушы

10
 

2
 

7

32000
 

21000
 

21000

12
 

12
 

12

Алғашқы 6 ай
16000 теңге;
екінші 3 ай
9600 теңге;
соңғы 3 ай
4800 теңге

Алғашқы 6 ай
10500 теңге;
екінші 3 ай
6300 теңге;
соңғы 3 ай
3150 теңге

Алғашқы 6 ай
10500 теңге;
екінші 3 ай
6300 теңге;
соңғы 3 ай
3150 теңге

5

Жеке
кәсіпкер
Аманова
Айкуль
Мироспе-
ковна

Жүргізуші

Наубайшы

Қызмет
және өнді-
рістік
жайларды
жинаушы

1

3

1

46000

30000

25000

6

6

6

20000 теңге

15000 теңге

12500 теңге

6

Жеке
кәсіпкер
Багаутди-
нов Айрат
Маратович

Қосалқы
жұмысшы

Сатушы

2

3

20000

20000

12

12

Алғашқы 6 ай
10000 теңге;
екінші 3 ай
6000 теңге;
соңғы 3 ай
3000 теңге

7

Жеке
кәсіпкер
Багаутди-
нова
Ризида
Фаритовна

Қосалқы
жұмысшы

Сатушы

Қызмет
және
өндірістік
жайларды
жинаушы

1

3

1

20000

20000

20000

12

12

12

Алғашқы 6 ай
10000 теңге;
екінші 3 ай
6000 теңге;
соңғы 3 ай
3000 теңге

8

Жеке
кәсіпкер
Бисенов
Баглан
Алдаберге-
нович

Сатушы

1

20000

12

Алғашқы 6 ай
10000 теңге;
екінші 3
ай 6000 теңге;
соңғы 3 ай
3000 теңге

9

Жеке
кәсіпкер
Демьянов
Николай
Егорович

Жүк тиеуші

Қоймашы

Сырлаушы

Сатушы

Әйнек
кесуші

4

1

1

2

2

60000

50000

60000

50000

70000

12

12

12

12

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

10

Жеке
кәсіпкер
Зофарова
Фауза

Жүргізуші

Сатушы

1

4

50000

30000

12

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
15000 теңге;
екінші 3 ай
9000 теңге;
соңғы 3 ай
4500 теңге

11

Жеке
кәсіпкер
Игнатова
Евгения
Сергеевна

Әкімші

Даяшы

Аспаз

1

1

1

20000

20000

20000

6

6

6

10000 теңге

12

Жеке
кәсіпкер
Ищенко
Диана
Магометов-
на

Бухгалтер

2

50000

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

13

Жеке
кәсіпкер
Муратова
Марина
Алексеевна

Жүргізуші

Сатушы

1

3

52000

50000

12

9

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

14

"Общество
собствен-
ников
квартир и
помещений
"Лахта"
қоғамдық
бірлестігі

Ағаш шебері

Слесарь-
сантехник

Сылақшы-
сырлаушы

Электргаз-
дәнекерлеу-
ші

1

2

1

1

30000

33600

25000

40000

4

6

4

6

15000 теңге

16800 теңге

12500 теңге

20000 теңге

15

"АСКОН"
пәтер
иелерінің
тұтыну
кооперати-
ві

Ағаш шебері
 

Слесарь-
сантехник
 

Аумақ
жинаушы
 

Сылақшы-
сырлаушы

1
 

5
 
 

3
 

1

30000
 

40000
 
 

25000
 

30000

12
 

12
 
 

12
 

12

Алғашқы 6 ай
15000 теңге;
екінші 3 ай
9000 теңге;
соңғы 3 ай
4500 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
12500 теңге;
екінші 3 ай
7500 теңге;
соңғы 3 ай
3750 теңге

Алғашқы 6 ай
15000 теңге;
екінші 3 ай
9000 теңге;
соңғы 3 ай
4500 теңге

16

"Ассоль"
пәтер
иелерінің
тұтыну
кооперати-
ві

Аула
жинаушы

Ағаш шебері

Слесарь-
сантехник

Сылақшы-
сырлаушы

Электрик

Электргаз-
дәнекерлеу-
ші

4

4

4

10

4

2

20000

25000

41000

28000

24000

52000

6

6

6

6

6

6

10000 теңге

12500 теңге

20000 теңге

14000 теңге

12000 теңге

20000 теңге

17

"Сандри"
пәтер
иелерінің
тұтыну
кооперати-
ві

Шебер
 

Слесарь-
сантехник
 

Аумақ
жинаушы
 

Сылақшы-
сырлаушы

Электро-
слесарь

1
 

3
 
 

3
 
 

2

2

48000
 

36000
 
 

26400
 
 

26400

36000

12
 

12
 
 

12
 
 

12

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
18000 теңге;
екінші 3 ай
10800 теңге;
соңғы 3 ай
5400 теңге

Алғашқы 6 ай
13200 теңге;
екінші 3 ай
7920 теңге;
соңғы 3 ай
3960 теңге

Алғашқы 6 ай
13200 теңге;
екінші 3 ай
7920 теңге;
соңғы 3 ай
3960 теңге

Алғашқы 6 ай
18000 теңге;
екінші 3 ай
10800 теңге;
соңғы 3 ай
5400 теңге

18

"УЮТ-2"
пәтерлер
иелерінің
тұтыну
кооперати-
ві

Қосалқы
жұмысшы

Слесарь-
сантехник

Сылақшы-
сырлаушы

2

2

2

26000

32000

26000

6

6

6

13000 теңге

16000 теңге

13000 теңге

19

"Рудный
қаласы
мұсылман-
дарының
діни
қоғамы"
діни
бірлестігі

Аула
жинаушы

Қосалқы
жұмысшы

2

2

18439

18439

12

12

Алғашқы 6 ай
9220 теңге;
екінші 3 ай
5532 теңге;
соңғы 3 ай
2766 теңге

20

"АМИД"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Бухгалтер

Экономист

1

1

50000

50000

12

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

21

"Арбат-KZ"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Менеджер

Қосалқы
жұмысшы

3

2

55000

55000

12

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

22

"Магист-
раль-2008"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Хатшы

Бөлме
жинаушы

1

2

30000

25000

12

12

Алғашқы 6 ай
15000 теңге;
екінші 3 ай
9000 теңге;
соңғы 3 ай
4500 теңге

Алғашқы 6 ай
12500 теңге;
екінші 3 ай
7500 теңге;
соңғы 3 ай
3750 теңге

23

"Мебель
Парк"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Бухгалтер

Ағаштан
жасалған
бұйымдарды
құрастырушы

Слесарь-
жөндеуші

Электргаз-
дәнекерлеу-
ші

Экономист

1

10
 
 

2

2
 

1

25000

25000
 
 

25000

25000
 

25000

12

12
 
 

12

12
 

12

Алғашқы 6 ай
12500 теңге;
екінші 3 ай
7500 теңге;
соңғы 3 ай
3750 теңге

24

"Охранное
агентство
"Легион-
Рудный"
жауапкер
шілігі
шектеулі
серіктес
тігі

Күзетші

3

50000

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

25

"Производ-
ственное
объедине-
ние "ЭКОС"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Жүк тиеуші

Механизатор
 
 
 

Бидай
тазарту
жөнінде
оператор

Сатушы

Аула
жинаушы

Сылақшы-
сырлаушы

4

4
 
 
 

3
 
 

2

2

3

30000

50000
 
 
 

45000
 
 

40000

30000

40000

12

12
 
 
 

12
 
 

12

12

12

Алғашқы 6 ай
15000 теңге;
екінші 3 ай
9000 теңге;
соңғы 3 ай
4500 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
15000 теңге;
екінші 3 ай
9000 теңге;
соңғы 3 ай
4500 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

26

"Руднен-
ский
гормолза-
вод"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Жүргізуші

Реттеуші

Электрик

4

4

2

25000

40000

40000

12

12

12

Алғашқы 6 ай
12500 теңге;
екінші 3 ай
7500 теңге;
соңғы 3 ай
3750 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

27

"Рудный-
АЖАР-2006"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Қосалқы
жұмысшы

15

25000

12

Алғашқы 6 ай
12500 теңге;
екінші 3
ай 7500 теңге;
соңғы 3 ай
3750 теңге

28

"Руднен-
ское ЖДХ"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Жүргізуші

Қазандық
қондырғының
машинисі

Қызмет және
өндірістік
жайларды
жинаушы

2

2
 

1

50000

50000
 

30000

12

12
 

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
15000 теңге;
екінші 3 ай
9000 теңге;
соңғы 3 ай
4500 теңге

29

«Руднен-
ская
Энерго-
Компания"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Электр
куатын
есептеу
құралдары-
ның көрсет-
кіштерін
алу жөнінде
энергоқада-
ғалау
бақылаушысы

10

22000

6

11000 теңге

30

"Стройгаз-
сервис
ЛТД"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Автослесарь
 

Автоэлект-
рик

Жүргізуші

Бақылау-
өлшеу
аспаптары
және
автоматика
инженері
 

Инженер-
құрылысшы
 

Қоймашы

Менеджер

Механик

Қосалқы
жұмысшы

Жұмыс
өндіруші

Слесарь-
монтажшы

Күзетші

Электргаз-
дәнекерле-
уші

2
 

2
 

10

1
 
 
 
 

2
 

1

3

2

6
 

1
 

3

3

3

45000
 

45000
 

50000

50000
 
 
 
 

60000
 

36000

45000

50000

40000
 

60000
 

40000

30000

50000

12
 

12
 

12

12
 
 
 
 

12
 

12

12

12

12
 

12
 

12

12

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
18000 теңге;
екінші 3 ай
10800 теңге;
соңғы 3 ай
5400 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
15000 теңге;
екінші 3 ай
9000 теңге;
соңғы 3 ай
4500 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

31

"Три
Измерения.
КZ"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Жүргізуші

Сүңгуір

Компрессор
қондырғы-
ларының
машинисі

2

1

1

50000

50000

50000

12

12

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

32

"Фирма
"Арасан"
ЖШС
"Рудный
филиалы"
филиалы

Жүргізуші
 

Жүк тиеуші
 

Газ
қазандығы-
ның
операторы

Тамақ
өнеркәсібі
өндіру
ісіндегі
желі
операторы

Слесарь-
сантехник

5
 

10
 

1
 
 

5
 
 
 

1

42000
 

35000
 

40000
 
 

30000
 
 
 

35000

12
 

12
 

12
 
 

12
 
 
 

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
17500 теңге;
екінші 3 ай
10500 теңге;
соңғы 3 ай
5250 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
15000 теңге;
екінші 3 ай
9000 теңге;
соңғы 3 ай
4500 теңге

Алғашқы 6 ай
17500 теңге;
екінші 3 ай
10500 теңге;
соңғы 3 ай
5250 теңге

33

"Фирма
Фининсайт"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Бухгалтер

Жүк тиеуші
 

Қоймашы
 

Кеңес
беруші
 

Менеджер
 
 

Ағаш шебері
 

Ағаштан
жасалған
бұйымдарды
құрастырушы

Қызмет және
өндірістік
жайларын
жинаушы

Сылақшы-
сырлаушы

1

8
 

1
 

4
 
 

2
 

3
 
 

3
 

2
 
 

4

50000

40000
 

45000
 

50000
 
 

50000
 

60000
 
 

35000
 

28000
 
 

40000

12

12
 

12
 

12
 
 

12
 

12
 
 

12
 

12
 
 

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Алғашқы 6 ай
17500 теңге;
екінші 3 ай
10500 теңге;
соңғы 3 ай
5250 теңге

Алғашқы 6 ай
14000 теңге;
екінші 3 ай
8400 теңге;
соңғы 3 ай
4200 теңге

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

34

"IP
ILYANCE"
жауапкер-
шілігі
шектеулі
серіктес-
тігі

Газкесуші

Слесарь-
жөндеуші

Электр-
дәнекерлеу-
ші

8

7

10

55000

50000

60000

12

12

12

Алғашқы 6 ай
20000 теңге;
екінші 3 ай
12000 теңге;
соңғы 3 ай
6000 теңге

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады