2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 45/296-IV "Семей қаласының 2012 - 2014 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімге өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2012 жылғы 24 қыркүйектегі N 8/50-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет Департаментінде 2012 жылғы 26 қыркүйекте № 2667 тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013 жылғы 04 қаңтардағы N 01-26/02 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013.01.04 N 01-26/02 хаты).
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 2-тармағының 4) тармақшасына3-тармағына және 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 11 қыркүйектегі 5/72-V «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2011 жылғы 8 желтоқсандағы № 34/397-IV шешімге өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2012 жылғы 13 қыркүйектегі № 2648 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 45/296-IV «Семей қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 5-2-151 болып тіркелген, 2012 жылғы 3 қаңтардағы № 1 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «кірістер – 21 247 505,0 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 10 248 062,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 61 142,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 367 086,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 10 571 215,0 мың теңге»;
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «шығындар – 21 986 321,5 мың теңге;»;
      10-тармақта:
      бірінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «азаматтардың кейбір санаттарына материалдық көмек көрсетуге (ҰОС қатысушыларына, ҰОС мүгедектеріне, ҰОС қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға және ҰОС мүгедектеріне, қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына) – 134 715,0 мың теңге;»;
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы алдында еңбек сіңірген зейнеткерлерге материалдық көмек көрсетуге – 1 334,0 мың теңге;»;
      бесінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «аз қамтылған отбасыларының балаларын жоғары оқу орындарында оқытуға (оқыту құны, стипендия, жатақханада тұруы) – 62 825,0 мың теңге;»;
      он бірінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «үздіксіз жылумен қамтуға арналған бірінші кезекті жұмыстарды жүргізуге – 240 000,0 мың теңге.»;
      10-1-тармақта:
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «қалада хоккей модулінің құрылысына – 0 мың теңге;»;
      10-5-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
      «Семей қаласының 2012 жылға арналған бюджетінде облыстық бюджеттен 116 668,0 мың теңге сомасында аймақтық жобаларды жүзеге асыру үшін нысаналы ағымдағы трансферттер мен дамуға арналған нысаналы транферттер (Жол қартасы) қарастырылсын, соның ішінде:
      білім беру нысандарына күрделі жөндеу жүргізу жұмыстарына – 13 007,0 мың теңге;
      тұрғын үй алаптарындағы жеке салынған үйлерді электрмен қамту – 37 112,0 мың теңге;
      жолдарға орташа жөндеу жұмыстарына – 66 549 мың теңге. »;
      1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;
      2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы                               Е. Сұлтанов
      
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                         Ж. Елубаев

      2012 жылғы 24 қыркүйектегі
      № 8/50–V шешiмге
      1-қосымша

      Семей қаласының 2012 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі
сыныбы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5
I. Кірістер

21 247 505,0

1Салықтық түсiмдер

10 248 062,0


01


Табыс салығы

4 803 532,02

Жеке табыс салығы

4 803 532,0


03


Әлеуметтiк салық

3 486 818,01

Әлеуметтік салық

3 486 818,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 499 838,01

Мүлiкке салынатын салықтар

759 561,03

Жер салығы

200 284,04

Көлiк құралдарына салынатын салық

537 596,05

Бірыңғай жер салығы

2 397,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

377 247,02

Акциздер

50 572,03

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

119 810,04

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

176 412,05

Ойын бизнесіне салық

30 453,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

80 627,01

Мемлекеттік баж

80 627,0

2Салықтық емес түсiмдер

61 142,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

25 414,01

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 897,05

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

19 517,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

698,01

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

698,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 270,01

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 270,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

32 760,01

Басқа да салықтық емес түсiмдер

32 760,0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

367 086,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

202 202,01

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

202 202,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

164 884,01

Жерді сату

150 656,02

Материалдық емес активтерді сату

14 228,0

4Трансферттердің түсімдері

10 571 215,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 571 215,02

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 571 215,0


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6

II. Шығындар

21 986 321,5

01
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

570 624,0


1Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

436 636,0112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 970,0
001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 399,0
002

Ақпараттық жүйелер құру

274,0
003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

297,0122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

299 461,0
001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

274 441,0
002

Ақпараттық жүйелер құру

3 022,0
003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

21 998,0123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

117 205,0
001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

117 205,0


2Қаржылық қызмет

96 371,0452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

96 371,0
001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 644,0
003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 312,0
004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету

36 108,0
010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 150,0
011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 652,0
018

Мемлекеттік органдың күрделі шығыстары

4 505,0


5Жоспарлау және статистикалық қызмет

37 617,0453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

37 617,0
001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 617,0
004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 000,0

02
Қорғаныс

48 947,0


1Әскери мұқтаждықтар

39 466,0122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

39 466,0
005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

39 466,0


2Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

9 481,0122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

9 481,0
007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

9 481,0

03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

38 838,0


1Құқық қорғау қызметi

38 838,0458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

36 838,0
021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

36 838,0467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 000,0
066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

2 000,0

04
Бiлiм беру

7 280 408,0


1Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

901 201,0471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

901 201,0
003

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

626 855,0
025

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

6 305,0
040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

268 041,0


2Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

5 983 364,0471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

5 983 364,0
004

Жалпы білім беру

5 492 462,0
005

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

346 102,0
063

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен "Назарбаев зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

7 065,0
064

Бастауыш, негізгі орта, жалпыға бірдей орта білім беру ұйымдарының (дарынды балаларға арналған мамандандырылған (жалпы үлгідегі, арнайы (түзету); жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар): мектептердің, мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен ұлғайту

137 735,0


4Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

109 237,0471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

109 237,0
007

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

109 237,0


9Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

286 606,0467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

116 046,0
037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

116 046,0471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

170 560,0
008

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

14 568,0
009

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

52 846,0
010

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

12 820,0
020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

62 318,0
023

Республикалық бюдеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

28 008,0

06
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

1 283 200,0


2Әлеуметтiк көмек

1 171 524,0451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 171 524,0
002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

321 076,0
004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 282,0
005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

78 320,0
006

Тұрғын үй көмегі

51 715,0
007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

279 499,0
010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

48 859,0
013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

67 988,0
014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

74 228,0
015

Аумақтық зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету орталығы

129 698,0
016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

23 810,0
017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

41 511,0
023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

48 538,0


9Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

111 676,0451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

111 676,0
001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 770,0
011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 001,0
012

Ақпараттық жүйелер құру

1 020,0
021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 885,0

07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 722 131,5


1Тұрғын үй шаруашылығы

2 587 025,5458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

88 933,0
003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

1 436,0
031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

4 960,0
041

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

82 537,0467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 485 845,5
003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

600 206,4
004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

871 774,0
019

Тұрғын үй салу

547 007,1
072

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

393 858,0
074

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға мен жайластыруға

73 000,0479


Тұрғын үй инспекциясы бөлімі

12 247,0
001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 094,0
005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 153,0


2Коммуналдық шаруашылық

562 219,0123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

549,0
014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

549,0458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

325 076,04

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

50 076,0
026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

275 000,0467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

236 594,0
005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

155 632,0
006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

80 962,0


3Елді-мекендерді абаттандыру

572 887,0123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

19 934,0
008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

3 560,0
009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0
011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 274,0458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

552 953,0
015

Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру

193 905,0
016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

53 788,0
017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

7 358,0
018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

297 902,0

08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

707 238,0


1Мәдениет саласындағы қызмет

227 445,0455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

175 156,0
003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

175 156,0467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

52 289,0
011

Мәдениет объектілерін дамыту

52 289,0

0

2Спорт

219 133,0467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

51 400,0
008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

51 400,0471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

167 733,0
013

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

2 637,0
014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

59 390,0
015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

105 706,0


3Ақпараттық кеңiстiк

184 166,0455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

96 768,0
006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

92 479,0
007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

4 289,0456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

87 398,0
002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

40 215,0
005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

47 183,0


9Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

76 494,0455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

24 711,0
001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 926,0
032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 785,0456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

51 783,0
001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 276,0
003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

15 507,0

09
Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 122 093,0


9Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

6 122 093,0467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 122 093,0
009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

6 122 093,0

10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

136 932,0


1Ауыл шаруашылығы

53 810,0453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 068,0
099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

3 068,0474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

50 742,0
001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 255,0
003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 196,0
007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

10 291,0


6Жер қатынастары

37 751,0463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

37 751,0
001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 751,0


9Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

45 371,0474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

45 371,0
013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

45 371,0

11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

117 526,0


2Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

117 526,0467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

40 091,0
001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 791,0
017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

77 435,0
001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 505,0
003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

57 930,0

12
Көлiк және коммуникация

1 104 573,0


1Автомобиль көлiгi

1 104 173,0123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

13 528,0
013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 528,0458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 090 645,0
022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6 127,0
023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 084 518,0


9Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

400,0458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

400,0
024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

400,0

13
Өзгелер

570 997,9


3Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

24 899,0469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

24 899,0
001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 899,0


9Өзгелер

546 098,9452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

146 562,9
012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

146 562,9453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

25 880,0
003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

25 880,0458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

165 267,0
001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 256,0
013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

94 401,0
020

Ақпараттық жүйелер құру

610,0471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

208 389,0
001

Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

36 851,0
018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 555,0
067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

167 983,0

14
Борышқа қызмет көрсету

26,0


1Борышқа қызмет көрсету

26,0452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

26,0
013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

26,0

15
Трансферттер

282 787,1


1Трансферттер

282 787,1452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

282 787,1
006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

165 671,1
024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

117 116,0

ІII. Таза бюджеттік кредит беру

223 240,0

Бюджеттік кредиттер

224 649,0

10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

24 649,0


1Ауыл шаруашылығы

24 649,0453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24 649,0
006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

24 649,0

13
Өзгелер

200 000,0


9Өзгелер

200 000,0458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

200 000,0
039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

200 000,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 409,0

IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0

Қаржылық активтерді сатып алу

0,0

Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-962 056,5

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

962 056,5

   
 
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                         Ж. Елубаев

      2012 жылғы 24 қыркүйектегі
      № 8/50–V шешiмге
      2-қосымша

      2012 жылға арналған бюджеттегі ауылдық округтер мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

Ауылдық
округтің,
кенттің
атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

008 "Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру"

011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру"

013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

1

Абыралы

8 171

7 2379342

Айнабұлақ

7 010

7 010


3

Ақбұлақ

6 143

6 143


4

Алғабас

7 167

7 167


5

Достық

7 260

7 260


6

Жазық

6 181

5 632


549
7

Жиенәлі

7 556

7 556


8

Знаменка

24 489

8 3352 626


13528

9

Ертіс

7 862

7 862


10

Қараөлең

12 593

9 688
2905


11

Новобаженово

22 639

9 270
13369


12

Озерки

7 676

7 676


13

Приречный

6 393

6 293

100

14

Таңат

6 050

6 050


15

Шүлбі кенті

7 619

7 619


16

Шаған кенті

6 407

6 407Бюджет бойынша барлығы 151216 117205 100 549 3560 16274 13528

   
 
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                          Ж. Елубаев

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады