2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/65-V "Семей қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімге өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2013 жылғы 01 наурыздағы N 14/79-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 11 наурызда № 2907 болып тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 01-26/463 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 26.12.2013 № 01-26/463 хаты).
      
      
      РҚАО ескертпесі.
      Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған.
      
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 2-тармағының 4) және 5) тармақшаларына109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 12 ақпандағы № 10/112-V «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешімге өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 2887 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 12/65-IV «Семей қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 2791 болып тіркелген, 2013 жылғы 4 қаңтардағы № 1-2 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешімге келесі өзгерістер енгізілсін:
      1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «кірістер – 23 571 401 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 10 887 128 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 55 369 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 357 800 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 12 271 104 мың теңге;»;
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «шығындар – 24 122 365,4 мың теңге;»;
      3) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «таза бюджеттік кредит беру – 10 768,1 мың теңге;
      бюджеттік кредиттер – 12 986,1 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 2 218,0 мың теңге;»;
      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығы (профициті) – (-)561 732,5 мың теңге;»;
      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 561 732,5 мың теңге:
      қарыздардың түсімі – 334 547,0 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 2 218,0 мың теңге;
      бюджеттік қаражаттардың пайдаланылатын қалдықтары – 229 403,5 мың теңге.»;
      2-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
      «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланының) жергілікті атқарушы органның резерві – 211 922,1 мың теңге.»;
      10-2-тармағында оныншы және он бірінші абзацтар алынып тасталсын;
      10-3-тармағында екінші абзац алынып тасталсын;
      1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;
      2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Сессия төрағасы,
      қалалық мәслихаттың хатшысы                          Ж. Елубаев

      2013 жылғы 1 наурыздағы
      № 14/79-V шешiмге
      1-қосымша

      Семей қаласының 2013 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі
сыныбы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5
I. Кірістер

23 571 401,0

1Салықтық түсiмдер

10 887 128,0


01


Табыс салығы

5 076 848,02

Жеке табыс салығы

5 076 848,0


03


Әлеуметтік салық

3 771 671,01

Әлеуметтік салық

3 771 671,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 549 192,01

Мүлiкке салынатын салықтар

774 000,03

Жер салығы

206 428,04

Көлiк құралдарына салынатын салық

566 264,05

Бірыңғай жер салығы

2 500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

396 728,02

Акциздер

53 854,03

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

117 500,04

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

198 374,05

Ойын бизнесіне салық

27 000,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

92 689,01

Мемлекеттік баж

92 689,0

2Салықтық емес түсiмдер

55 369,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

26 529,05

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26 529,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 700,01

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 700,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 140,01

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 140,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 000,01

Басқа да салықтық емес түсiмдер

24 000,0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

357 800,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

226 800,01

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

226 800,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

131 000,01

Жерді сату

106 000,02

Материалдық емес активтерді сату

25 000,0

4Трансферттердің түсімдері

12 271 104,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12 271 104,02

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

12 271 104,0


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6

II. Шығындар

24 122 365,4

01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

489 499,0

01

1Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

383 576,0

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

17 127,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 419,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

708,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

254 372,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

237 398,0

01

1

122

002

Ақпараттық жүйелер құру

1 100,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 874,0

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

112 077,0

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

111 927,0

01

1

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0

01

2Қаржылық қызмет

63 306,0

01

2

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

63 306,0

01

2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 677,0

01

2

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 411,0

01

2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 236,0

01

2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

2 200,0

01

2

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 105,0
033

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жүргізген мемлекеттік мекемені тарату бойынша іс-шаралар өткізу

5 677,0

01

5Жоспарлау және статистикалық қызмет

42 617,0

01

5

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

42 617,0

01

5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 894,0

01

5

453

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 785,0
110

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асырылуы жоспарланатын бюджеттiк инвестициялардың экономикалық сараптамасы

938,0

02
Қорғаныс

52 955,0

02

1Әскери мұқтаждықтар

37 251,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

37 251,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

37 251,0

02

2Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

15 704,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

15 704,0

02

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

5 458,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

10 246,0

03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

48 427,0

03

1Құқық қорғау қызметі

1 400,0

03

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 400,0

03

1

467

066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

1 400,0

03

9Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

47 027,0

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

47 027,0

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

47 027,0

04
Бiлiм беру

7 892 651,0

04

1Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

1 093 708,0

04

1

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 093 708,0

04

1

471

003

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

723 766,0
040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

369 942,0

04

2Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 022 816,0

04

2

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

6 022 816,0

04

2

464

004

Жалпы білім беру

5 674 663,0

04

2

464

005

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

348 153,0

04

4Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

112 077,0

04

4

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

112 077,0

04

4

464

007

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

112 077,0

04

9Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

664 050,0

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

135 250,0

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

135 250,0

04

9

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

528 800,0

04

9

464

009

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

76 090,0

04

9

464

010

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

12 820,0

04

9

464

020

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

73 970,0

04

9

464

023

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

10 290,0

04

9

471

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

338 190,0

04

9

471

068

Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету

17 440,0

06
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

1 058 785,0

06

2Әлеуметтік көмек

948 982,0

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

948 982,0

06

2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

121 501,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

6 509,0

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

81 234,0
006

Тұрғын үй көмегі

37 065,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

293 223,0

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

52 523,0

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

70 663,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

91 166,0

06

2

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық орталығы

126 562,0

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

23 872,0

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

43 396,0

06

2

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

1 268,0

06

9Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

109 803,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

109 803,0

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

102 380,0

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 853,0

06

9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

122,0
067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 448,0

07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 746 396,9

07

1Тұрғын үй шаруашылығы

2 642 153,9

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

49 315,0

07

1

458

002

Мемлекеттік қажеттіліктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру

42 800,0

07

1

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын үйымдастыру

1 165,0

07

1

458

031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

5 350,0

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 580 755,9

07

1

467

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

1 730 426,9

07

1

467

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

688 942,0
072

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

161 387,0

07

1

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

12 083,0

07

1

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 709,0

07

1

479

002

Ақпараттық жүйе құру

102,0

07

1

479

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

272,0

07

2Коммуналдық шаруашылық

1 513 768,0

07

2

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

587,0

07

2

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

587,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

48 355,0

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

48 355,0

07

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 464 826,0

07

2

467

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

225 879,0

07

2

467

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

735 563,0

07

2

467

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

503 384,0

07

3Елді-мекендерді абаттандыру

590 475,0

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

623,0

07

3

123

008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

528,0

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

95,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

589 852,0

07

3

458

015

Елдi мекендердегі көшелерді жарықтандыру

225 587,0

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

42 795,0

07

3

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

8 466,0

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

313 004,0

08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

642 605,0

08

1Мәдениет саласындағы қызмет

189 277,0

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

189 277,0

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

187 277,0

08

1

455

009

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету

2 000,0

08

2Спорт

202 675,0

08

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

400,0

08

2

467

008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

400,0

08

2

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

202 275,0

08

2

465

013

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

2 822,0

08

2

465

014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

4 347,0

08

2

465

015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

195 106,0

08

3Ақпараттық кеңiстiк

183 743,0

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

96 902,0

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс істеуі

92 312,0

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

4 590,0

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

86 841,0

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

39 601,0

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

47 240,0

08

9Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

66 910,0

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

24 546,0

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 710,0

08

9

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 176,0
032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 660,0

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

42 364,0

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 786,0

08

9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

13 118,0

08

9

456

006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

460,0

09
Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 962 587,3

09

9Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

6 962 587,3

09

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 962 587,3

09

9

467

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

6 962 587,3

10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

165 974,0

10

1Ауыл шаруашылығы

44 750,0

10

1

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 025,0

10

1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

5 025,0

10

1

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

39 725,0

10

1

474

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 145,0

10

1

474

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 080,0

10

1

474

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

8 500,0

10

6Жер қатынастары

43 009,0

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

43 009,0

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 775,0

10

6

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

234,0

10

9Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

78 215,0

10

9

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

78 215,0

10

9

474

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

78 215,0

11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

220 974,0

11

2Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

220 974,0

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

31 642,0

11

2

467

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 542,0

11

2

467

017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

189 332,0

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 668,0

11

2

468

003

Ауданың қала құрлысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

170 000,0

11

2

468

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

664,0

12
Көлiк және коммуникация

1 360 757,0

12

1Автомобиль көлігі

1 359 877,0

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 359 877,0

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

252 887,0

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 106 990,0

12

9Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

880,0

12

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

880,0

12

9

458

024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

880,0

13
Өзгелер

344 056,1

13

3Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

24 166,0

13

3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

24 166,0

13

3

469

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 926,0

13

3

469

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

240,0

13

9Өзгелер

319 890,1

13

9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

211 922,1

13

9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

211 922,1

13

9

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

938,0

13

9

453

003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

938,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

67 452,0

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 170,0

13

9

458

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 282,0

08

9

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

39 578,0

08

9

465

001

Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

39 051,0

08

9

465

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

527,0

14
Борышқа қызмет көрсету

277,0

14

1Борышқа қызмет көрсету

277,0

14

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

277,0

14

1

452

013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

277,0

15
Трансферттер

136 421,1

15

1Трансферттер

136 421,1

15

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

136 421,1

15

1

452

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5 911,1

15

1

452

024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

130 510,0

ІII. Таза бюджеттік кредит беру

10 768,1

Бюджеттік кредиттер

12 986,1

10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 986,1


1Ауыл шаруашылығы

12 986,1453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

12 986,1
006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

12 986,1

Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 218,0

IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0

Қаржылық активтерді сатып алу

0,0

Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-561 732,5

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

561 732,5


      2013 жылғы 1 наурыздағы
      № 14/79-V шешiмге
      2-қосымша

      2013 жылға арналған бюджеттегі ауылдық округтер мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

      мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

008 "Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

022 " Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"

1

Абыралы

7 037

7 037

2

Айнабұлақ

6 832

6 832

3

Ақбұлақ

6 027

6 027

4

Алғабас

6 950

6 950

5

Достық

6 970

6 970

6

Жазық

5 946

5 359587


7

Жиенәлі

7 187

7 187

8

Знаменка

8 104

7 840

264
9

Ертіс

7 429

7 279
150

10

Қараөлең

9 212

9 212

11

Новобаженово

8 296

8 296

12

Озерки

7 634

7 634

13

Приречный

6 102

5 743

264

9514

Таңат

5 668

5 668

15

Шүлбі кенті

7 640

7 640

16

Шаған кенті

6 253

6 253

 

Бюджет бойынша барлығы

113287 111927 528 95 587 150

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады