Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 шілдеде № 11690 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 388 бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!

      басы

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 397 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 397-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0101000 – Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

      Біліктілігі: 010101 3 - Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі

      Оқытудың нысаны: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысандары

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихандар

сынақтар

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық- (зертханалық) сабақтар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

767

681


ЖБП. 01

Қазақ тілі және әдебиеті

4

2

2


162

62

100

1,2,3,4

ЖБП. 02

Орыс тілі және әдебиеті

4

2

2


162

62

100

1,2,3,4

ЖБП. 03

Шетел тілі


2;4

2


119

50

69

1,2,3,4

ЖБП. 04

Қазақстан тарихы

2
78

52

26

1;2

ЖБП. 05

Дүниежүзілік тарих


261

61


1,2

ЖБП. 06

Қоғамтану


261

61


1;2

ЖБП. 07

Дене тәрбиесі


1;2156

36

120

1,2

ЖБП. 08

Информатика


278

38

40

1;2

ЖБП. 09

Математика

4

2

2


132

52

80

1,2,3;4

ЖБП. 10

Физика


2;4105

73

32

1,2,3;4

ЖБП. 11

Химия


2

1


78

48

30

1,2

ЖБП. 12

Биология

2
78

60

18

1,2

ЖБП. 13

География


238

38


1,2

ЖБП. 14

Алғашқы әскери дайындық


2;3140

74

66

1,2,3

ӘЭП. 00

Әлеуметтік экономикалық пәндер

180

180ӘЭП. 01

Философия негіздері


636

36


6

ӘЭП. 02

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


633

33


4

ӘЭП. 03

Экономика негіздері


736

36


7

ӘЭП. 04

Құқық негіздері


633

33


5

ӘЭП. 05

Мәдениеттану


742

42


4

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

349

104

245


ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі


7

1


73

37

36

5,6,7

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


7

1


73

37

36

5,6,7

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

8
144


144

3,4,5,6,7,8

ЖГП. 04

Өзін-өзі тану


659

30

29

5,6

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

822

643

179


ЖКП 01

Қазіргі қазақ тілі


646

26

20

5,6

ЖКП 02

Этнопедагогика


624

24


6

ЖКП 03

Педагогикалық зерттеу әдістері


839

30

9

8

ЖКП 04

Анатомия, физиология және балалар гигиенасы


268

52

16

1,2

ЖКП 05

Педагогикалық этика негіздері


826

26


8

ЖКП 06

Педиатрия негіздері


839

30

9

8

ЖКП 07

Компьютерлік технологиялар


266

36

30

2

ЖКП 08

Еңбекті қорғау


826

26


8

ЖКП 09

Психология

6; 8

2; 4


8

164

130

34

1,2,3,4,5,6,7,8

ЖКП10

Педагогика

6; 8

2; 4


8

285

243

42

1,2,3,4,5,6,7,8

ЖКП 11

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


8

1


39

20

19

8

АП. 00

Арнайы пәндер

1014

679

335


АП 01

Тіл дамыту теориясы және әдістемесі

6

488

64

24

3,4,5,6

АП 02

Балалар әдебиеті


4;6100

74

26

3,4,5,6

АП 03

Мәнерлеп оқу


4; 677

58

19

3,4,5,6

АП 04

Логопедия негіздері


839

27

12

8

АП 05

Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі

6

4


8

88

62

26

3,4,5,6

АП 06

Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі


5;7


8

76

58

18

3,4,5

АП 07

Дене тәрбиесі және оқыту әдістемесі


5;7


8

90

64

26

4,5,6,7

АП 08

Технология және оқыту әдістемесі


8


8

69

29

40

6,7,8

АП 09

Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі


5;7


8

95

53

42

3,4,5,6,7

АП 10

Музыка және оқыту әдістемесі


5; 7


8

77

37

40

4,5,6,7

АП 11

Ырғақ хореография элементтерімен


839

15

24

8

АП 12

Бала өмірін қорғау және сақтау


727

27


7

АП 13

Білім алушылардың таңдау пәні


4;6


1

149

111

38

3,4,5,6,7,8

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

39
ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1584
ӨО. 01

Өндірістік оқыту

4682,3,4,5,6,7,8

ӨО. 1.1

Медициналық – санитарлық практика

362

ӨО. 1.2

Компьютерлік технология бойынша практика

723

ӨО. 1.3

Байқау практикасына дайындық

1444,5,6

ӨО. 1.4

Білім алушылардың таңдау пәні бойынша практика

364

ӨО. 1.5

Табиғаттану және экология бойынша практика

364

ӨО. 1.6

Жазғы педагогикалық практикаға дайындық

366

ӨО. 1.7

"Баланың мектептегі алғашқы күндері" практикасы

727

ӨО. 1.8

Дипломалды практикасына дайындық

368

КП. 02

Кәсіптік практика

9003,4,5,6,7,8

КП. 2.1

Жазғы педагогикалық практика

1086

КП. 2.2

Білім алушылардың таңдау пәні бойынша практика

726

КП. 2.3

Байқау және бақылау практикалары

7203,4,5,6,7

КП. 03

Дипломалды практикасы

2168

АА. 00

Аралық аттестаттау

2522,4,6,8

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

728

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60
ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12

Міндетті оқудың қорытындысы

5760
К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

6588

      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 398 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 398-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0101000 – Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

      Біліктілігі: 010101 3 - Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі

      Оқытудың нысаны: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысандары

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихандар

сынақтар

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық) - сабақтар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ӘЭП. 00

Әлеуметтік экономикалық пәндер

180

180ӘЭП. 01

Философия негіздері


433

33


4

ӘЭП. 02

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


536

36


5

ӘЭП. 03

Экономика негіздері


536

36


5

ӘЭП.04

Құқық негіздері


333

33


3

ӘЭП.05

Мәдениеттану


242

42


2

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

425

179

246


ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі


7

1


71

35

36

3,4.5

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


7

1


71

36

35

3,4.5

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

6
144


144

1,2,3,4,5,6

ЖГП. 04

Өзін-өзі тану


455

40

15

3,4

ЖГП 05

Қазақстан тарихы

2
84

68

16

1,2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

786

601

185


ЖКП 01

Қазіргі қазақ тілі


444

24

20

3,4

ЖКП 02

Этнопедагогика


422

22


4

ЖКП 03

Педагогикалық зерттеу әдістері


639

31

8

6

ЖКП 04

Анатомия, физиология және балалар гигиенасы

2
84

64

20

1,2

ЖКП 05

Педагогикалық этика негіздері


626

26


8

ЖКП 06

Педиатрия негіздері


639

30

9

8

ЖКП 07

Компьютерлік технологиялар


284

40

44

2

ЖКП 08

Еңбекті қорғау


626

26


6

ЖКП 09

Психология

4;6

2


6

167

132

35

1,2,3,4,5,6

ЖКП10

Педагогика

4;6

2


6

216

183

33

1,2,3,4,5,6

ЖКП 11

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


6

1


39

23

16

6

АП. 00

Арнайы пәндер

1057

737

320


АП 01

Тіл дамыту теориясы және әдістемесі

4

289

63

26

1,2,3,4

АП 02

Балалар әдебиеті


2;486

74

12

1,2,3,4

АП 03

Мәнерлеп оқу


2,475

49

26

1,2,3,4

АП 04

Логопедия негіздері


639

27

12

6

АП 05

Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі

4

2


6

89

63

26

1,2,3,4

АП 06

Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі


3,5


6

78

60

18

1,2,3

АП 07

Дене тәрбиесі және оқыту әдістемесі


3;5


6

81

55

26

1,2,3,4

АП 08

Технология және оқыту әдістемесі


6


6

81

31

50

4,5,6

АП 09

Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі


3;5


6

98

66

32

1,2,3,4,5

АП 10

Музыка және оқыту әдістемесі


3;5


6

81

55

26

1,2,3,4

АП 11

Ырғақ хореография элементтерімен


652

18

34

6

АП 12

Бала өмірін қорғау және сақтау


527

27


5

АП 13

Білім алушылардың таңдау пәні

6

2;4


1

181

149

32

1,2,3,4,5,6

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

36
ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1584
ӨО. 01

Өндірістік оқыту

4681,2,3,4,5,6

ӨО. 1.1

Медициналық – санитарлық практика

362

ӨО. 1.2

Компьютерлік технология бойынша практика

721

ӨО. 1.3

Байқау практикасына дайындық

1442,3,4

ӨО. 1.4

Білім алушылардың таңдау пәні бойынша практика

364

ӨО. 1.5

Табиғаттану және экология бойынша практика

364

ӨО. 1.6

Жазғы педагогикалық практикаға дайындық

364

ӨО. 1.7

"Баланың мектептегі алғашқы күндері" практикасы

725

ӨО. 1.8

Дипломалды практикасына дайындық

366

КП. 02

Кәсіптік практика

9001,2,3,4,5,6

КП. 2.1

Жазғы педагогикалық практика

1084

КП. 2.2

Білім алушылардың таңдау пәні бойынша практика

724

КП. 2.3

Байқау және бақылау практикалары

7201,2,3,4,5

КП. 03

Дипломалды практикасы

2166

АА. 00

Аралық аттестаттау

1802,4,6

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

726

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60
ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы

4320
К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960

      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 399 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 399-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0101000 – Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

      Біліктілігі: 010102 3 - Тәрбиеші - ана (патронат тәрбиешісі)

      Оқытудың нысаны: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысандары

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихандар

сынақтар

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық -практикалық) сабақтар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

767

681


ЖБП. 01

Қазақ тілі және әдебиеті

4

2

2


162

62

100

1,2,3,4

ЖБП. 02

Орыс тілі және әдебиеті

4

2

2


162

62

100

1,2,3,4

ЖБП. 03

Шетел тілі


2;4

2


119

50

69

1,2,3,4

ЖБП. 04

Қазақстан тарихы

2
78

52

26

1;2

ЖБП. 05

Дүниежүзілік тарих


261

61


1,2

ЖБП. 06

Қоғамтану


261

61


1;2

ЖБП. 07

Дене тәрбиесі


1;2156

36

120

1,2

ЖБП. 08

Информатика


278

38

40

1;2

ЖБП. 09

Математика

4

2

2


132

52

80

1,2,3;4

ЖБП. 10

Физика


2;4105

73

32

1,2,3;4

ЖБП. 11

Химия


2

1


78

48

30

1,2

ЖБП. 12

Биология

2
78

60

18

1,2

ЖБП. 13

География


238

38


1,2

ЖБП. 14

Алғашқы әскери дайындық


2;3140

74

66

1,2,3

ӘЭП. 00

Әлеуметтік экономикалық пәндер

180

180ӘЭП. 01

Философия негіздері


636

36


6

ӘЭП. 02

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


633

33


4

ӘЭП. 03

Экономика негіздері


736

36


7

ӘЭП.04

Құқық негіздері


633

33


5

ӘЭП.05

Мәдениеттану


742

42


4

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

349

104

245


ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі


7

1


73

37

36

5,6,7

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


7

1


73

37

36

5,6,7

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

8
144


144

3,4,5,6,7,8

ЖГП. 04

Өзін-өзі тану


659

30

29

5,6

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

671

532

139


ЖКП 01

Қазіргі қазақ тілі


646

26

20

5,6

ЖКП 02

Этнопедагогика


624

24


6

ЖКП 03

Педагогикалық зерттеу әдістері


839

30

9

8

ЖКП 04

Анатомия, физиология және балалар гигиенасы


268

52

16

1,2

ЖКП 05

Педагогикалық этика негіздері


826

26


8

ЖКП 06

Педиатрия негіздері


839

30

9

8

ЖКП 07

Компьютерлік технологиялар


266

36

30

2

ЖКП 08

Еңбекті қорғау


826

26


8

ЖКП 09

Психология

6

2; 4


6

98

84

14

1,2,3,4,5,6

ЖКП10

Педагогика

6

2; 4


6

200

178

22

1,2,3,4,5,6

ЖКП 11

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


8

1


39

20

19

8

АП. 00

Арнайы пәндер

1165

783

382


АП 01

Тіл дамыту теориясы және әдістемесі

6

476

52

24

3,4,5

АП 02

Балалар әдебиеті


4;688

62

26

3,4,5,6

АП 03

Мәнерлеп оқу


4; 665

46

19

3,4,5

АП 04

Логопедия негіздері


839

27

12

8

АП 05

Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі

6

4


8

63

37

26

3,4,5

АП 06

Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі


5;7


8

76

58

18

3,4,5

АП 07

Дене тәрбиесі және оқыту әдістемесі


5;7


8

79

53

26

4,5,6,7

АП 08

Технология және оқыту әдістемесі


8


8

69

29

40

6,7,8

АП 09

Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі


5;7


8

95

53

42

3,4,5,6,7

АП 10

Музыка және оқыту әдістемесі


5; 7


8

53

23

30

5,6,7

АП 11

Ырғақ хореография элементтерімен


826

10

16

8

АП 12

Бала өмірін қорғау және сақтау


727

27


7

АП 13

Әлеуметтік психология

6;8

2;4


8

114

82

32

4,5,6,7,8

АП14

Әлеуметтік педагогика

6;8

2;4


8

146

113

33

3,4,5,6,7,8

АП 15

Білім алушылардың таңдау пәні

8

4;6


1

149

111

38

3,4,5,6,7,8

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

398

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика
1584

ӨО. 01

Өндірістік оқыту
4682,3,4,5,6,7,8


ӨО. 1.1

Медициналық – санитарлық практика
362


ӨО. 1.2

Компьютерлік технология бойынша практика
723


ӨО. 1.3

Байқау практикасына дайындық
1444,5,6


ӨО. 1.4

Білім алушылардың таңдау пәні бойынша практика
364


ӨО. 1.5

Табиғаттану және экология бойынша практика
364


ӨО. 1.6

Жазғы педагогикалық практикаға дайындық
366


ӨО. 1.7

"Баланың мектептегі алғашқы күндері" практикасы
727


ӨО. 1.8

Дипломалды практикасына дайындық
368


КП. 02

Кәсіптік практика
9003,4,5,6,7,8


КП. 2.1

Жазғы педагогикалық практика
1086


КП. 2.2

Білім алушылардың таңдау пәні бойынша практика
726


КП.2.3

Байқау және бақылау практикалары
7203,4,5,6,7


КП. 03

Дипломалды практикасы
2168


АА. 00

Аралық аттестаттау
252

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:
72

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау
60

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру
12


Міндетті оқытудың қорытындысы
5760

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

6588

      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 400 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 400-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0101000 – Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

      Біліктілігі: 010102 3 - Тәрбиеші - ана (патронат тәрбиешісі)

      Оқытудың нысаны: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысандары

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихандар

сынақтар

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық -(зертханалық ) сабақтар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ӘЭП. 00

Әлеуметтік экономикалық пәндер

180

180ӘЭП. 01

Философия негіздері


433

33


4

ӘЭП. 02

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


536

36


5

ӘЭП. 03

Экономика негіздері


536

36


5

ӘЭП.04

Құқық негіздері


333

33


3

ӘЭП.05

Мәдениеттану


242

42


2

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

425

179

246


ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі


7

1


71

35

36

3,4.5

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


7

1


71

36

35

3,4.5

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

6
144


144

1,2,3,4,5,6

ЖГП. 04

Өзін-өзі тану


455

40

15

3,4

ЖГП 05

Қазақстан тарихы

2
84

68

16

1,2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

666

497

169


ЖКП 01

Қазіргі қазақ тілі


444

24

20

3,4

ЖКП 02

Этнопедагогика


422

224

ЖКП 03

Педагогикалық зерттеу әдістері


639

31

8

6

ЖКП 04

Анатомия, физиология және балалар гигиенасы

2
84

64

20

1,2

ЖКП 05

Педагогикалық этика негіздері


626

26


8

ЖКП 06

Педиатрия негіздері


639

30

9

8

ЖКП 07

Компьютерлік технологиялар


284

40

44

2

ЖКП 08

Еңбекті қорғау


626

26


6

ЖКП 09

Психология

4

2


6

86

60

26

1,2,3,4

ЖКП10

Педагогика

4

2


6

177

151

26

1,2,3,4

ЖКП 11

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


6

1


39

23

16

6

АП. 00

Арнайы пәндер

1177

807

370


АП 01

Тіл дамыту теориясы және әдістемесі

4

2;478

52

26

1,2,3

АП 02

Балалар әдебиеті


2;386

74

12

1,2,3,4

АП 03

Мәнерлеп оқу


2,464

38

26

1,2,3

АП 04

Логопедия негіздері


639

27

12

6

АП 05

Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі

4

2


6

89

63

26

1,2,3,4

АП 06

Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі


3,5


6

78

60

18

1,2,3

АП 07

Дене тәрбиесі және оқыту әдістемесі


3;5


6

61

35

26

2,3,4

АП 08

Технология және оқыту әдістемесі


6


6

81

31

50

4,5,6

АП 09

Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесі


2;5


6

75

43

32

1,2,3,4

АП 10

Музыка және оқыту әдістемесі


3;5


6

53

27

26

3,4,5

АП 11

Ырғақ хореография элементтерімен


626

10

16

6

АП 12

Бала өмірін қорғау және сақтау


527

27


5

СД 13

Әлеуметтік психология

4;6

3;5


6

117

85

32

1,2, 3,4,5,6

СД 14

Әлеуметтік педагогика

4;6

3;5


6

122

86

36

1,2, 3,4,5,6

АП 15

Білім алушылардың таңдау пәні

6

2;4


1

181

149

32

1,2, 3,4,5,6

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

366

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1584
ӨО. 01

Өндірістік оқыту

4681,2,3,4,5,6

ӨО. 1.1

Медициналық – санитарлық практика

362

ӨО. 1.2

Компьютерлік технология бойынша практика

721

ӨО. 1.3

Байқау практикасына дайындық

1442,3,4

ӨО. 1.4

Білім алушылардың таңдау пәні бойынша практика

364

ӨО. 1.5

Табиғаттану және экология бойынша практика

364

ӨО. 1.6

Жазғы педагогикалық практикасына дайындық

364

ӨО. 1.7

"Баланың мектептегі алғашқы күндері" практикасы

725

ӨО. 1.8

Дипломалды практикасына дайындық

366

КП. 02

Кәсіптік практика

9001,2,3,4,5,6

КП. 2.1

Жазғы педагогикалық практика

1084

КП. 2.2

Білім алушылардың таңдау пәні бойынша практика

724

КП. 2.3

Байқау және бақылау практикалары

7201,2,3,4,5

КП. 03

Дипломалды практикасы

2166

АА. 00

Аралық аттестаттау

180
ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

72
ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60
ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы

4320
К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960

      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 401 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 401-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "0101000 – Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" мамандығы

      бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу

      бағдарламалары

      Пәндердің циклдары және кәсіптік практика бойынша оқу

      бағдарламаларының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдардың индексі

Пәндердің, практикалардың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптастырылатын білім, біліктілік және дағдылар

Қалыптасты рылатын құзыреттіліктердің коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі:

Кәсіби орыс тілінің алатын орны. Мамандық бойынша терминология, кәсіби қарым-қатынас, қазақ тілінде іс жүргізу, мамандық бойынша бағытталған тақырыпқа диалог құру, әңгіме құрастыру. Фонетика.

Лексика. Морфология.

Етістік, Төл сөз және төлеу сөздер. Сөздікпен кәсіби бағыттағы лексикалық, грамматикалық минимумдарды аудару.

Білімдер:

- мемлекеттік және орыс тілдерін және кәсіптік бағыттағы мәтінді оқу және аудару (сөздікпен) үшін қажетті лексикалық және грамматикалық минимумдарды;

- іскерлік және ғылыми стильдердің ауызша және жазбаша нысандарының ерекшеліктерін;

- кәсіби қарым –қатынастағы вербальді емес коммуникацияның нормалары мен ережелерін;

Іскерліктер:

- іскерлік қағаздарды құрастыруды;

- іскерлік құжаттарды тиісті жерлерде қолдануды (іскерлік хаттар, келісімшарттар, есептік құжаттар);

- сөйлеу стильдерін ажырата білу және қарым – қатынас практикасында қолдана білу;

- жалпы ғылыми және жалпы техникалық лексиканы қолдана білу;

- қазіргі заманғы технологияны пайдалану арқылы іскерлік құжаттарды ресімдеу;

- қазақ және орыс тілдерінен алған білімдерін өзінің кәсіби іс – әрекетінде қолдану;

- жазбаша және ауызекі сөйлеудің түрлі функциональды стильдерін қолдану;

- анкеталар, жеке және іскерлік хаттарды толтыруды;

- іскерлік сөйлесудің стилін сақтауды;

- қызметтік хаттарда логикалық синтаксисті қолдану.

БҚ 7

ЖГП 02

Кәсіби шетел тілі:

Мамандық бойынша іскерлік тілдің негіздері. Кәсіби лексика. Фразеологиялық тіркестер және терминдер. Мәтіндердің кәсіби бағдарлы (сөздікпен) аудару техникасы. Кәсіби қарым-қатынас. Фонетика. Лексика. Морфология. Етістік. Төл сөз және төлеу сөз.

Білімдер:

- мамандық бойынша кәсіптік қарым-қатынасқа керекті лексика- граматикалық материалдарды

Іскерліктер:

- кәсіби бағыттағы кәсіптік қарым-қатынасқа және мәтінді оқу, аудару (сөздікпен) үшін қажетті грамматикалық минимумдарды қолдану.

БҚ 7

ЖГП 03

Дене тәрбиесі:

Дене тәрбиесі теориясы. Дене тәрбиесі қәзіргі қоғамдағы мәдениеттің бір бөлімі. Дене тәрбиесінің әлеуметтік – биологиялық негіздері. Денсаулық және салауатты өмір сүру салты. Қимыл-қозғалыс белсен-ділігі. Психо - физикалық және кәсіптік – қолданбалы дайындық Еңбекті ғылыми тұрғыда ұйымдастырудағы дене тәрбиесі. Дене тәрбиесі құралдары.

Гимнастика. Жеңіл атлетика. Шаңғы спорты.

Жүзу. Саяхат. Спорттық ойындар. Қазақтың ұлттық спорттық және қимыл-қозғалыс ойындары. Президенттік тест.

Білімдер:

- дене жаттығуларының орындалу техникасын;

- дененің сапалық қасиеттерін тәрбиелеудің негізгі құралдарын;

- денешынықтырумен айналысудың қажеттілігін, денсаулықты шындаудағы маңызын;

Іскерліктер:

- салауатты өмір салтымен дене тәрбиесімен айналысуды;

- дене тәрбиесі жаттығуларына қойылатын талаптар мен техниканы;

БҚ 8

ЖГП 04

Өзін - өзі тану:

Адамгершілік – рухани білім беру негіздері және мазмұны.

Пәннің мазмұны мен әдістемелік құралдары. "Өзін-өзі тану" пәнін оқыту әдістемесі. "Өзін-өзі тану" пәнінің мониторинг жүргізу әдістемесі. Педагогикадағы рефлексия және тәрбиеші – педагогтың қызметіндегі рефлексияның ролі.

Білімдер:

- негізгі гуманистік ұстанымдарды, адамзаттың құндылықтарын, оның өмірі мен қадір –қасиеті, құқықтары мен бостандықтары;

- өзінің қоғамдағы ролі мен орнын, шығармашылық тұрғыдан қайта түлеп отырудың қажеттігін;

- адамның физикалық, эмоциольды –рухани жай - күйінің нормаларын;

- өмірдің этикалық аспектілерін,өмірлік маңызды мәнді мәселелер туралы;

- адамгершілік және адамдар арасындағы қарым-қатынас нормалары туралы;

- өзін -өзі танудың,өздігінен білім алудың қажеттігін.

Іскерліктер:

- жалпыадамзаттық, ұлттық құндылықтарға, тарих пен мәдениет мұраларына құрметпен қарауды;

- өзін -өзі тануды, өзін -өзі жетілдіруді жүзеге асыруды; салауатты өмір салтын саналы түрде ұстануды, өзінің физикалық, эмоциольды –рухани жай - күйін нормада ұстауды;

- тәрбиеленушілердің өзін-өзі тану, өзін- өзі шығармашылықпен дамытуға қажеттілік сезімдерін дамыту;

- кез –келген ұжымда өзара түсіністікті, татулық пен келісімді бағалай білуге және оларды жүзеге асыруға ұмтылуды;

- адамгершілік қасиеттерге ие болу және адамдар арасындағы қарым-қатынас нормаларын сақтауды және жүзеге асыруды;

- тәрбиеленушілерді өмірдің шынайы, толық мәнін және шығармашылық қуанышын сезіне білуге баулуды.

БҚ 1

БҚ 2

ЖГП 05

Қазақстан тарихы:

Қазақстан Республика-сының Конституциясы.

Қазақстан ежелгі заманда.

Тас дәуіріндегі Қазақстан.

Қазақстан қола дәуірінде.

Қазақстан территориясын-дағы тайпалық одақтар мен ежелгі мемлекеттер.

Қазақстан орта ғасырда.

Ерте орта ғасырлық мемлекеттер.

Қазақстан территориясын-дағы Ұлы Жібек жолы.

Монғол шапқыншылығы дәуіріндегі Қазақстан.

XIV-XV ғғ. Орта ғасырлық мемлекеттер.

XV-XVIIғғ. Қазақ хандығы.

Қазақстан Ресей империясы құрамында.

Қазақстанның Ресейге қосылуы: кіруі, жаулап алуы, отарлауы.

XVIII ғ.-XIX ғ. ортасына дейінгі қазақ қоғамының әлеуметтік-экономикалық дамуы.

Қазақстанның Ресейге қосылу кезеңіндегі ұлт-азаттық қозғалыстар.

Қазақстандағы XIX ғ. II жартысындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастар.

XXғ. Қазақстан.

Қазақстан тоталитарлық жүйенің қалыптасу кезеңінде. Қазақстан азаматтық қарсыластық жолдарында. Қазақстан тоталитарлық жүйенің қалыптасу кезеңінде.

Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында (1941-1945жж).

Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстан (1946-1970жж).

70-80жж. Қазақстан.

Тәуелсіз Қазақстан.

Қазақстан – егеменді, тәуелсіз мемлекет.

Нарықтық экономикалық қатынасқа көшу.

Қазақстанның ішкі және сыртқы саясаты.

Қазақстанның әлеуметтік-демографиялық жағдайы.

"Қазақстан – 2030" стратегиялық бағдарламасы

Білімдер:

. Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы геосаяси және экономикалық маңызын;

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері мен маңызды оқиғаларды;

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымын және институттарын, олардың қызметтерін;

- тарихи оқиғалардың датасын,тарихи топографияны;

- тарихи терминдерді, оқиғалардың хронологиялық шегін.

- тарихтын әр кезеңіндегі саяси-экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуын;

- сыртқы және ішкі саясаттың негізгі бағыттарын;

- ірі тарихи оқиғалардың себептері мен нәтижелерін;

- тарихи қайраткерлер қызметін және олардың маңызын;

- саяси картадағы өзгерістерді;

- ғаламдық проблемаларды және оларды шешу жолдарын;

- ғылыми техникалық прогресс жетістіктерін;

- геосаяси жағдайды және оның міндеттері мен маңызын.

Іскерліктер:

- тарихи оқиғаларды уақыттық және кеңістік тұрғыдан баяндай білуді;

- тарихи құбылыстар арасындағы себеп-салдарлы байланыстарды орната білуді;

- тарихи оқиғалардың себептері мен салдарына талдау жасауды;

- қоғамдық құбылыстар мен үрдістерді байланыстыра алуды;

- тарихи оқиғаларды суреттеп айтуды;

- тарихи құжаттармен, мұражай, мұрағаттар құжаттарымен жұмыс істеуді;

- тарихи оқиғаларға өз көзқарасын білдіру, пікірталасқа қатысуды;

- картадан мемлекеттік шекараларды, аймақты, қаланы көрсетуді.

БҚ 1

БҚ 2

ӘЭП. 00

Әлеуметтік – экономикалық пәндер

ӘЭП. 01

Философия негіздері

Адамның қоғамдық табиғаты. Философиялық білімнің өзіне тән ерекшеліктері.Философия және оның қоғамдағы ролі. Философияның тарихи типтері. Әлем-шындықтар жиынтығы ретінде. Материя және сана. Диалектика және оның баламалары. Адам мен қоғамның рухани өмірі. Таным теориясы.

Қоғамдық сана және оның формаларының көптүрлілігі.

Философиядағы адам проблемалары. Адам болмысы – философия проблемасы ретінде.

Жеке тұлғалық. Бостандық және жауапкершілік. Адамзаттың болашағы. Философияның адамгершілік проблемалары.

Білімдер:

- философиялық білімнің маңызын, қоғамдағы орны мен ролін;

- ғылыми – философиялық дүниетаным туралы көзқарастар жүйесін, қалыптасуының алғышарттарын;

- негізгі философиялық терминдер мен ұғымдардың мәнін;

- философиялық мәселелердің болмысы мен қызметін;

- дүниетанымдық көзқарастарды, олардың мәні мен типологиясын;

- философияның тарихи типтерінің қалыптасу ерекшеліктерін, философиялық мектептерді, бағыттары мен өкілдерін;

- философияның теориялық-әдістемелік мәселелерінің мазмұны мен мәнін;

- адам – қоғам -табиғат" жүйесін, оның ғылыми, әлеуметтік – философиялық аспектілерін;

Іскерліктер:

- философиялық ойлар мен философтардың дүниетанымдық көзқарастарына талдау жасай білуді;

- адам өмірінің мағынасы мен нақты құндылықтарға баға беру мен талдап түсіндіруді;

- қоғам дамуының қайшылықтары мен даму заңдылықтары мен тенденцияларына талдау жасауды;

- табиғат, адам, қоғам қатынастарындағы тепе – теңдік қатынастарына талдау жасап, сипаттауды;

- материалистік және идеалистік бағыттардың арақатынасын ажырату мен сипаттауды;

- ғаламдық проблемаларды шешу мүмкіндіктеріне байланысты өзіндік көзқарас қалыптастыруды.

БҚ 2

ӘЭП 02

Саясаттану және әлеуметтану негіздері:

Саясаттану ғылым ретінде. Саяси ғылымның даму тарихы және негізгі кезеңдері Қазақстандағы саяси ойлардың дамуы. Саяси билік және қоғамның саяси жүйесі. Мемлекет. Саяси партиялар. Қазақстандағы қоғамдық қозғалыстар мен саяси партиялар. Адам және саясат. Адам саясаттың субъектісі. Идеология, оның саясаттағы ролі. Саяси мәдениет. Халықаралық қатынастар мен сыртқы саясат.

Қазіргі замандағы Қазақстанның саяси дамуы. Әлеуметтануға кіріспе. Әлеуметтану ғылым ретінде. Әлеуметтану зерттеулері

Жеке тұлға социологиясы

Мінез – құлық және өзара қарым – қатынас социологиясы

Білімдер:

- саяси ой – пікірлердің даму тарихын;

- саясаттану және әлеуметтану ғылымдарының қалыптасуын;

- билік және оның түрлерін;

- саяси жүйені, демократия мен оның негізгі белгілерін;

- мемлекет ұғымын, негізгі белгілерін, басқару құрылымын, түрлерін;

- қазақстанның идеологиялық –саяси бағыттарын және олардың мәнін;

- социология пәнін және оның міндеттерін;

- социологиялық зерттеулердің мақсаты мен мәнін;

- антидемократиялық жүйелердің негізгі белгілерін;

Іскерліктер:

- саяси ғылымның даму тарихына баға беру жолдарын;

- қазіргі сайлау жүйесінің ерекшеліктеріне баға беруді;

- саяси жүйе түрлерін салыстыра отырып талдау жасауды;

- құқықтық мінез-құлыққа әлеуметтік талдау жасауды.

БҚ5

ӘЭП 03

Экономика негіздері:

Экономика және оның қоғамдағы ролі.

Экономикалық теориялар. Экономика жүйелерінің жалпы негіздері. Меншік және бизнес нысандары.

Кәсіпкерлік және оның әлеуметтік - экономикалық маңызы мен ұйымдастыру.

Шаруашылық жүргізудегі нарықтық жүйе.

Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері.

Өндіріс шығыны және пайда.Бәсеке және монополия.Макроэкономика және оның көрсеткіштері

Экономикалық өсу және экономиканың кезеңдік ауытқуы.Микроэкономикалық тепе – теңдік.Ақша және инфляция.

Жұмыссыздық және халықты әлеуметтік қорғау.

Мемлекеттің қаржы жүйесі және қазына саясаты.

Әлемдік шаруашылық.

Экономикалық дамудың халықаралық аспектілері.

Білімдер:

- экономикалық теорияның пәнін;

- экономика ғылымдарының даму тарихын;

- экономикалық жүйенің түрлерін, ерекшеліктерін;

- нарықтық экономика белгілерін, тәсілдерін және негізгі ұғымдарын;

- макроэкономика ұғымын;

- монополияны ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері мен түрлерін;

- инфляция және мемлекеттің инфляцияға қарсы саясатын;

- жұмыссыздық және жұмыс күші ұғымдарын;

- экономикалық саясаттың негізгі міндеттерін;

Іскерліктер:

- экономикалық жүйе түрлерін салыстыра отырып талдау жүргізуді;

- кәсіпкерлікті жүзеге асырудың әдіс-тәсілдерін;

- әлемдік шаруашылық пен еліміздің шаруашылығын салыстыра білуді;

- әр түрлі диаграммалық мәліметтерді пайдалануды.

БҚ10

ӘЭП.04

Құқық негіздері

Құқықтық мемлекет

Конституциялық құқық

Әкімшілік құқық

Азаматтық құқық

Еңбек құқығы

Қылмыстық құқық

Неке және отбасы құқығы

Экологиялық құқық

Халықаралық құқық.

Қазақстан – қазіргі заманғы субьектісі

Білімдер:

- конституциялық мәртебе, заңдылық т.б. құқық терминдерін;

- азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын міндеттерін;

- конституциялық құқықтың қайнар көздерін;

- сайлау құқығын, ұстанымдарын, органдарын;

- конституциялық құқықтық нормаларды;

- мемлекеттік органдарды және оларың функцияларын;

- құқық салаларын, негізгі ұғымдарын, құқық қорғау органдарын,

- қоршаған орта мен адам құқығын қорғау жөніндегі халықаралық, отандық нормативтік құқық актілерін,терминдерді;

Іскерліктер:

- құқық субъектілерін, құқықтық қатынастар мен нормаларды салыстыра білуді;

- санкция беретін жағдайларды, жаза қолдану ретін талдап түсінуді;

- әрекетсіздік, көз жеткізу, мәжбүрлеу, ескерту ұғымдарына құқық тұрғысынан баға беруді;

- балалардың құқын қорғауды;

БҚ 3

ӘЭП.05

Мәдениеттану

Мәдениет теориясы.

Мәдениеттану пәні.

Мәдениет және өркениет.

Әлемдік мәдениеттер мен өркениеттер

Ежелгі дәуір мәдениеті.

Алғашқы өркениеттер.

Үнді – Будда мәдениеті.

Конфуцийлік – даостық мәдениет.

Антикалық мәдениет.

Христиандық мәдениет.

Орта ғасырлық мәдениет.

Жаңа заман мәдениеті.

ХХ- ғасыр мәдениеті.

Ресей мәдениеті.

Қазақ халқы мәдениетінің теориясы мен тарихы.

Қазақ мәдениетінің бастаулары.Түркі өркениеттерінің қалыптасуы.

Ислам діні.Қазақтың дәстүрлі мәдениеті. 18-19 ғ.ғ. Қазақ халқының мәдениеті. 20 ғ. Қазақстан мәдениеті. Қазақстан Республикасының мәдениеті.

Білімдер:

- тарихтың әр кезеңіндегі мәдениет ескерткіштерін, дамуы мен тенденцияларын;

- ұлы тұлғалардың мәдениетке қосқан үлесін;

- алғашқы өркениеттер тарихын;

- ортағасырлық қалалардың маңызын;

- дүниежүзілік діндердің дамуын;

- мәдени терминдердің мәнін;

- ҚР өмір сүретін халықтардың этномәдени ерекшеліктерін;

- этномәдени дәстүрлері мен өзара алмасуын;

Іскерліктер:

- ақпараттық, мерзімді баспасөз материалдарымен, мұражай-мұрағат құжаттарымен жұмыс жүргізуді;

- тарихи кезеңдерді мәдениеттің дамуымен байланыстыруды;

- әр кезеңдегі мәдени өзгерістерді салыстыруды;

- дерек көздері мен зерттеу материалдарының мәліметтерін кәсіптік қызметінде қолдануды.

БҚ 2

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Қазіргі қазақ тілі

Фонетика туралы жалпы түсінік. Дауыс қатысына қарай бөлінуі, емлесі. Буын. Тасымал. Үндестік заңы.Лексика туралы жалпы түсінік. Сөз байлығы, мағынасы, түрлері. Сөзжасам, жасалу жолдары, түрлері, емлесі. Морфология: негізгі, көмекші сөздер, сөз таптары:зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеу сөз. Синтаксис туралы түсінік. Сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлерін, сөз тіркесін. Сөйлем, түрлері. Сөйлем мүшелері. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Айқындауыш, үйірлі мүше, оқшау сөздер. Құрмалас сөйлем түрлері. Салалас, сабақтас, аралас, құрмалас сөйлем, түрлері. Төл сөз бен төлеу сөз мәдениеті. Әдеби тілдің қызметі, стильдік тармақтары.

Білімдер:

- фонетиканың тіл білімінің саласын;

- дауысты, дауыссыз дыбыстардың бөлінуін, емлесін;

- буын, тасымал, екпін ерекшелігін;

- лексиканың салаларын;

- сөздік жасалу жолдарын;

- сөз таптарын, олардың лексико-грамматикалық категорияларын ажырату жолдарын;

- сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлерін;

- сөйлем, түрлерін;

- сөйлем мүшелерін, бірыңғай мүшелерді, айқындауыш, оқшау сөздерді;

- құрмалас сөйлем түрлерін;

- стилистиканың қызметін, стильдік тармақтарын;

Іскерліктер:

- дауысты, дауыссыз дыбыстардың жіктелуін;

- сөз байлығының мағынасын ажыратуды;

- сөз таптарын лексика-грамматикалық категорияларының жасалу жолдарын;

- сөз таптарына сұрақ қойып ажыратуды;

- сөйлем түрлерін ажыратуды;

- құрмалас сөйлем түрлерін жасалу жолдарын;

-стилистиканың салаларын, тармақтарын, қызметін.

БҚ 7

КҚ 3.1.6

ЖКП 02

Этнопедагогика.

Этнопедагогика пәні, мақсаты,міндеттері.

Этнопедагогикалық ойлардың тууы және тарихы. Халық педагогикасы – этнопедагогиканың зерттеу объектісі. Халықтық педагогиканың факторлары мен түрлері.

Білімдер:

- этнопедагогикалық ойлардың даму тарихын, түркі халықтарының тәлімгерлік ой пікірлерінің маңызын, халық педагогикасының құралдары мен түрлерін;

Іскерліктер:

- халық педагогикасының тәлімгерлік педагогикалық құралдарын мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеуге пайдалану жолдарын;

- ұлттық мәдениет дәстүрлерін отбасы тәрбиесінде негізге алуды;

- халық педагогикасының ұғымдарын ақыл, ой еңбек, дене, адамгершілік, эстетикалық тәрбие беруде қолдануды;

- балалар мен және олардың ата-аналарымен жағымды қарым-қатынас орнатудың әдіс-тәсілдерін;

- ұлттық мәдениет дәстүрлерін отбасы тәрбиесінде қолдану тәсілдерін

БҚ 1;2

КҚ 3.1.1

КҚ 3.2.1

ЖКП 03

Педагогикалық зерттеу әдістері

Педагогикалық зерттеу әдістері және олардың түрлері. Ұжым мен жеке тұлғаны зерттеу. Тәжірибелік –эксперименттік жұмыстардың мақсат міндеттері. Педагогика негіздері және аксиомалар. Ғылыми зерттеу жұмыстарының нысандары. Баланың мектепке дайындығын диагностикалау. Психологиялық-педагогикалық зерттеу жұмыстарының түрлері. Психологиялық зерттеу әдістері.Ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу әдістемесі. Білім алушылардың ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізу әдістемесі.

Білімдер:

- педагогикалық зерттеу әдістері және олардың түрлерін;

- ұжым мен жеке тұлғаны зерттеу тәсілдерін;

- тәжірибелік –эксперименттік жұмыстардың мақсат міндеттерін;

- ғылыми - зерттеу жұмыстарының нысандарын, түрлерін;

Іскерліктер:

- баланың мектепке дайындығына диагностика жүргізуді;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы оқу – тәрбие жұмыстарының тәжірибесіне зерттеу жүргізуді;

- отбасындағы баланың психоэмоционалдық комфорт деңгейін анықтауды.

БҚ 4

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.14

ЖКП 04

Анатомия, физиология және балалар гигиенасы

Адам ағзалары. Жүйке жүйесі. Тірек-қимыл жүйесі. Жүрек, қан айналым жүйесі. Тыныс алу жүйесі. Ас қорыту жүйесі. Зат және энергия алмасу. Ішкі секреция бездері. Тері. Бөліп шығару жүйесі. Мектепке дейінгі балалар гигиенасы.

Білімдер:

- бала ағзасының құрылысының ерекшелігі мен тіршілік әрекетінің негізгі үрдісін;

- балалардың өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары;

- жүйке жүйесінің құрылысын, қызметін, дамуын;

- мектеп жасына дейінгі балалардың қозу, тежелу процестерінің ерекшеліктерін;

- бала ағзасының тәуліктік қимыл белсенділігі нормативтерін;

- негізгі санитарлық-гигиеналық талаптарды;

Іскерліктер:

- балаларға антропометриялық өлшеулер жүргізіп, дене дамуын бағалауды;

- балалардың көру, есту мүшелерінің гигиеналақ талаптарын негіздеуді;

- алғашқы медициналық көмек көрсетуді;

- әртүрлі мектепке дейінгі жастағы балалардың тәуліктік тамақ рационын құруды, тамақтанудың гигиеналық талаптарын іске асыруды ұйымдастыруды;

- тірек – қимыл жүйесінің гигиеналық шараларын ұйымдастыруды;

БҚ 8

КҚ 3.1.1;

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.10

ЖКП 05

Педагогикалық этика негіздері

Этика және эстетика туралы жалпы түсінік. Этикалық және эстетикалық тәрбие мәселелері. Педагогтік кәсіптік этиканың мәні мен мазмұны. Тәрбиеші мен тәрбиеленуші арасындағы қарым-қатынас технологиясы. Мұғалімнің жеке тұлғасына қойылатын этикалық талаптар.

Білімдер:

- этикалық және эстетикалық тәрбие мәселелері туралы;

- педагогтік кәсіптік этикасын;

- тәрбиеші мен тәрбиеленуші арасындағы қарым-қатынас технологиясын;

- мұғалімнің жеке тұлғасына қойылатын этикалық талаптарды;

Іскерліктер:

- қарым-қатынастың тиімді әдіс-тәсілдерін жұмыс орында іскерлік қатынаста қолдануды;

- балалармен және ата-аналармен қарым-қатынаста педагогикалық этикет талаптарын;

БҚ 5

КҚ 3.1.2

КҚ 3.2.4

КҚ 3.1.6

ЖКП 06

Педиатрия негіздері.

Мектеп жасына дейінгі балалардың гигиенасы. Шынықтыру және сауықтыру. Мектеп жасына дейінгі балалардың ауырулары және денсаулықтарын бақылау. Мектепке дейінгі ұжымдарға қойылатын гигиеналық санитарлық талаптар.

Білімдер:

- педиатрия білімінің негіздері мен міндеттерін;

- мектепке дейінгі балалар дамуы ерекшелегін және денсаулығын сақтауды;

- балалар ауыруының алдын алу шаралары мен гигиенасын;

Іскерліктер:

- алғашқы медициналық көмек көрсетуді;

- балалар ағзасын шынықтыру мен сауықтыруды, гигиеналық талаптарды орындауды;

- мектепке дейінгі ұйымдарда санитарлық-гигиеналық шараларды ұйымдастыруды.

БҚ 8

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

ЖКП 07

Компьютерлік технологиялар:

Есептеуіш техника кабинетіндегі қауіпсіздік ережесі. Хатшы ісіндегі ақпараттық технология. Жеке компьютердің техникалық құрылымы. Бағдарламалық қамтамасыз ету, жіктеу. Операциялық жүйенің түрлері. Операциялық жүйе командасы мен жұмыс орындау тәртібі мен ережелері. Хатшы жәрдемші жұмысын қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету. MS OFFICE бағдарламасы негіздерін меңгеру.Corel Draw графикалық қосымшасы. Телекоммуникациялық технология. Компьютерлік байланыстың негізгі түрлері. Локальды торап. Электрондық пошта. Интернет керекті ақпарат пен жарнама құралының көзі. Құжаттарды жасау, жүйелеу, тіркеу, сақтау.

Білімдер:

- операциялық жүйелердің түрлерін және қолданушының интерфейісін;

- ақпаратты енгізуді, құжаттарды форматтауды;

- құжаттарды жазу және сақтау ережелерін;

- Excel бағдарламасын жұмыс технологиясын;

- Power Point презентация құруды және мәліметтер базасы туралы;

- интернеттің электрондық байланысын және байланыс желілерінің мәнін;

- Word құралында Web бетін құрудың тәсілдерін;

Іскерліктер:

- мультимедиа ресурстарымен жұмыс істеуді;

- Windows стандартты программасын қолданып сөздер мен әуендерді жазуды және қабылдауды;

- Excel бағдарламасын қолдануын, іске қосуды;

- презентацияны құру, толтыру, сақтау мен ашуды;

- электрондық почтамен жұмыс тәсілдерін;

- Microsoft Office пакетін толтыру үшін Интернетті пайдалануды.

БҚ 9

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.12

ЖКП 08

Еңбекті қорғау

Еңбекті қорғаудың жалпы мәселелері. Еңбек гигиенасы және өндірістік санитария. Өрт қауіпсіздігі негіздері..

Білімдер:

- балалар бақшасы мен балалар алаңдарында бала өмірін қорғау мен сақтаудың тәртібін;

- баланың анатомиялық – физиологиялық және жас ерекшеліктерін;

- мектепке дейінгі ұйымдардың ғимараттарын пайдалану мен ұстап-күтудің ережелері мен негізгі санитарлық-- гигиеналық нормаларын;

- электрден жарақат алудың алдын алудың негізгі талаптарын;

- өндірістік санитарияның негізгі талаптарын және жеке гигиенаны;

Іскерліктер:

- оқу-тәрбие іс-әрекеттері ұйымдастырылатын және тұрмыстық бөлмелердің жағдайына белгіленген тәртіп бойынша қауіпсіздік, санитарлық және гигиеналық норма талаптарына сәйкес бақылау орнату;

- қауіпсіз және залалсыз еңбек жағдайларын тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, еңбек іс әрекетін, оқытуды және ұйымдастырылған демалысты тиімді үйлестіру;

- мектепке дейінгі ұйымдар мен балалар алаңдарындағы болуы мүмкін зиянды өндірістік факторлар туралы дер кезінде әкімшілікті хабардар ету;

- балалардың жол - көлік жарақаттарының алдын алу бойынша тәрбие жұмыстарын жүргізу;

- мектепке дейінгі ұйымдарды ұстау мен пайдалануға қойылатын санитарлық -гигиеналық талаптарды сақтау.

БҚ 6

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.13

ЖКП 09

Психология

Психологияға кіріспе. Таным процестері. Сезім және ерік. Тұлғаның қасиеттері. Тұлға және іс әрекет. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы. Мектеп жасына дейінгі баланың іс-әрекетінің психологиялық сипаттамасы. Мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының дамуы. Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлық мотивтерін дамыту және өзіндік санасын қалыптастыру. Мектеп жасына дейінгі баланың ақыл- ойының дамуы. Отбасындағы қарым-қатынас. 12 жылдық білім беру мәселелелері.

Білімдер:

- психология пәнінің мазмұнын, міндеттерін, әдістемелік және теориялық негіздерін;

- психиканың даму сатыларын, жожүйесінің қызметін;

- мінез бітістерін және олардың темперамент қасиеттерімен ара-қатынастарын;

- балалар ұжымындағы мінез-құлықтың этикалық нормаларын;

- мектеп жасына дейінгі баланың мінез -құлық белгілерін, таным процесінің даму ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- психологиялық әдіс-тәсілдермен тұлғалық ерекшеліктерді анықтауды;

- жас ерекшелігі мен психикалық дамуға байланысты кезеңдерге бөлуді және ерекшеліктерін ескеруді;

- баланың психикалық дамуында іс-әрекеттің ұтымды жолдарын;

- іс-әрекеттер компоненттерін дұрыс ұйымдастыруды;

- талдау және біріктіру, салыстыру дағдыларын;

- жағдайды логикалық ретімен талдауды;

БҚ 5

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.8

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.10

ЖКП 10

Мектепке дейінгі педагогика

Педагогиканың жалпы негіздері. Ерте балалық шақтағы даму және тәрбие. Ерте жастағы және мектеп жасына дейінгі балалар дамуы мен тәрбиесінің ерекшеліктері. Мектепке дейінгі ұйымдардағы ойын, мерекелер мен сауықтар. Мектепке дейінгі ұйымдар мен мектеп жұмысының сабақтастығы. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық үрдісті ұйымдастыру. Мектепке дейінгі ұйымдардың отбасымен жұмысы.

Білімдер:

- педагогика пәнін, міндеттерін, мектепке дейінгі тәрбие дамуының негізгі ұғымдарын;

- мектепке дейінгі ұйымдар бағдарламаларының мақсатын, міндетін, құқықтық -нормативтік талаптарын;

- ерте жастағы және мектепке дейінгі балалар дамуы мен тәрбиесінің ерекшеліктерін;

- мектепке дейінгі ұйымдардың педагогикалық үрдісін ұйымдастыру ерекшеліктерін;

- тәрбиеші-ана (патронат тәрбиешісінің) отбасындағы педагогикалық іс-әрекетін;

- ана мен баланың құқығы мен оларды қорғаудың құқықтық- нормативтік актілерін;

- балалар мен және олардың ата-аналарымен жағымды қарым-қатынас орнатудың әдіс-тәсілдерін.

Іскерліктер:

- мектепке дейінгі ұйымдардың оқу-тәрбие жұмысын талапқа сай ұйымдастыру;

- балалар денсаулығын қорғау талаптарын;

- мектепке дейінгі ұйымдарға қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптардың ережелерін орындау;

- мектепке дейінгі ұйымдар мен мектеп жұмыстарының сабақтастықпен ұйымдастыруды;

- балалардың жас ерекшеліктеріне сай тәрбиелеу мен дамыту;

- тәрбиелік - білім беру жұмыстарының нәтижесін талдауды, өзіндік қорытынды жасауды;

- мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбиелеу мен оқыту бағдарламаларының мақсат - міндеттерін оқу іс- әрекетінде жүзеге асыру;

- грамматикалық дұрыс сөйлеуді және дыбыстық сөйлеу мәдениетіне тәрбиелеуді, байланыстыра сөйлеуді қалыптастыру;

- көркем әдебиеттермен және қоршаған ортамен таныстыру;

- әртүрлі жастағы балаларда қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыруды;

- бейнелеу өнері іс - әрекеттері мен құрастыруға үйрету;

- музыкалық тәрбие беру және дене тәрбиесі сабақтарын ұйымдастыруды;

- тәртіптілікке және мінез - құлық мәдениетіне тәрбиелеу.

БҚ 1

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.12

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.11

ЖКП 11

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Қазақ тілі - мемлекеттік тіл. Қазақ іс қағаздар тілінің тарихы.Кеңселік іс қағаздары. Іскерлік іс қағаздары. Қызметтік хаттар. Электронды құжат айналымы.

Білімдер:

- қазақ тілінің грамматикасы стилистикасын;

- Қазақстан Республикасының тіл туралы заңын;

- іс қағаздарының түрлері мен стилін,құрылымын;

- еңбек келісімінің құрылымы мен мазмұны;

қызметтік хаттардың түрлерін, ерекшеліктерін;

Іскерліктер: 

- қызметтік, аттестациялық мінездемелер құрастыруды;

- жеке визит карточкасын жасауды;

- өтініш үлгілерін құрастыруды;

- ресми хат, ұсыныс хат, сұраныс хат, жолдама хат толтыруды;

- баяндау хат құрастыруды;

- жеделхат, телефонхат жөнелтуді;

- анықтама беруді, бұйрық үлгілерін құрастыруды;

- бұйрықтан, хаттамадан көшірме жасауды;

- әр түрлі мәселелерге хаттама құруды;

- электронды құжат айналымын жүргізуді.

БҚ9

КҚ 3.1.14

АП. 00

АРНАЙЫ ПӘНДЕР

АП 01

Тіл дамытудың теориясы және әдістемесі

Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін дамыту терориясы мен әдістемесі ғылым ретінде. Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін дамытудың мазмұны мен міндеттері. Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін дамытудың әдіс - тәсілдері.

Білімдер:

- тіл дамыту жұмыстарының мазмұнын, міндеттері мен әдістерін;

- мектепке дейінгі жастағы балалардың сөздерін байланыстырып сөйлеуін, тілін дамытудың әдістері мен сөздік қорларын дамытуды;

- балалар бақшасында көркем әдебиетпен жұмыс жүргізу әдістемесін;

- жас ерекшелік топтарында сөздік жұмыстырын жүргізу әдістемесін;

- тілдік дыбыстау мәдениетіне, сөздік қорды байытуға, бекітуге және белсендіруге тәрбиелеудің міндеттерін;

- сауат ашуға даярлаудың мазмұны мен міндеттерін.

Іскерліктер:

- мектепке дейінгі жастағы балаларды ана тіліне, тілдік қарым - қатынасқа үйретуді және тілін, сөздік қорларын дамыту;

- мектепке дейінгі жастағы балалардың тілдік білім, білік, дағды деңгейлерін зерделей отырып, бағалауды және олардың тілдік н/е тілдік емес қателерінің себептерін табу, жіктеу және талдау;

- балалармен әртүрлі әңгіме түрлерін дайындау және өткізу;

- ерте жастағы және мектепке дейінгі жастағы балаларды көркем шығармалармен таныстыруға және тіл ұстарту құралдарын қолдану; тіл дамыту бойынша оқу материалын дербес таңдауды және дұрыс қолдануды;

- әдістер мен әдістемелік тәсілдерді негіздей отырып таңдау, балаларға оқудың, жазу іс-әрекетінің, жазу мен ауызекі сөйлеу үлгілерін көрсету;

- сабақтарда жоғары сөйлеу мәдениетін және тілдік ортаның мақсаттылығын қамтамасыз ету;

БҚ 7

КҚ 3.1.2;

КҚ 3.1.4;

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.12;

АП 02

Балалар әдебиеті

Халық ауыз әдебиеті-балалар ауыз әдебиетінің негізі. 19-ғасырдағы қазақ балалар әдебиеті. 20-ғасырдағы қазақ балалар әдебиеті.

Қазақ кеңес балалар әдебиеті. 30-шы жылдардағы қазақ балалар әдебиеті.Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдар әдебиеті.Қазіргі заманғы балалар әдебиеті.

Білімдер:

- халық ауыз әдебиетінің балаларға арналған шығармаларының мазмұнын;

- балалар әдебиеті авторларының өмірбаяндарын, шығармаларының мазмұндарын, идеясын, сюжетін;

- әдеби шығармалардың кейіпкерлерін, бала тәрбиесіндегі ролін;

- балаларға арналған мерзімдік басылымдарды;

Іскерліктер:

- әртүрлі әдеби шығармалар жанрларын мәнерлеп оқуды, дауыс ырғағын, мимика мен қозғалысты орнымен пайдалану;

- балаларға арналған әр түрлі жанрдағы шығармаларды өзбетінше талдауды, сараптауды және бағалау;

- шығарманы балалардың жасына және жұмыс тапсырмаларына сәйкес таңдау;

- ата-аналар үшін балаларына оқитын кітаптары бойынша ұсыныс құрастыруды;- мектепке дейінгі мекемелерде балалардың бос уақытында өткізілетін көңіл көтеру мен мерекелік іс-шараларда және отбасында көркем шығармаларды пайдалану;

- әдеби шығармалардың сюжеті бойынша сахналық қойылымдар ұйымдастыруды.

БҚ 2

КҚ 3.1.2;

КҚ 3.1.4; КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.12;

АП 03

Мәнерлеп оқу әдістемесімен

Мәнерлеп оқу және әңгімелеу. Тәрбиеші –мұғалімнің оқу-тәрбие әрекетінде мәнерлеп оқу мен әңгімелеудің маңызы.

Сөйлеу техникасы туралы. Оқу мен әңгімелеу барысында көркем сөйлеу ережелерін сақтау. Дауыс ырғағы. Мұғалімнің мәнерлеп оқуы. Әңгімелеу. Мимика және қимыл. Мәнерлеп оқу әдістемесі. Мәнерлеу амалдары – көркем оқудың құралдары.

Шығарманы әдеби-көркем және орындаушылық талдау.

Білімдер:

- тәрбиеші – мұғалімнің оқу-тәрбие әрекетінде мәнерлеп оқу мен әңгімелеудің маңызын;

- сөйлеу техникасына қойылатын талаптар туралы;

- дауыс ырғағына екпін қою талаптарын;

- әртүрлі әдеби жанрдағы шығармаларды мәнерлеп оқудың әдістемесін;

- мимика және қимылдарды қатыстыру арқылы шебер әңгімелеу техникасын;

- көркем шығармаларды мәнерлеп оқуға дайындау ережелерін;

- түрлі жанрлардағы әдеби шығармаларды орындау ерекшеліктерін

Іскерліктер:

- оқу мен әңгімелеу барысында көркем сөйлеу ережелерін сақтауды;

- балаларды мәнерлеп сөйлеуге үйретудің әдіс – тәсілдерін қолдану;

- мәнерлеп оқу жұмыстарына әдістемелік басшылық жасау;

- логикалық екпінді қоя білу, кейбір сөздерге кідіріс жасаумен оларды сөйлем ішінде ерекшелеу, дауыс ырғағының қарқынын бәсеңдету және көтеру;

- халық ауыз әдебиетінің және көркем әдеби шығармаларды мәнерлеп оқуға және мазмұнын айтуға.

БҚ 2

КҚ 3.1.2;

КҚ 3.1.4; КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.12;

АП 04

Логопедия негіздері

Дене кемістігінің түрлері және өзекті мәселелері. Кемтар балалардың тәлім –тәрбиесін жетілдіру, оларға қамқорлық көрсету. Логопедия ғылымы. Логопедия ғылымының салалары, зерттеу обьектісі. Сөйлеу мүшелерінің ақаулары және оны түзету. Логопедиялық жұмыс кезеңдері.

Білімдер:

- логопедия ғылымының салаларын, зерттеу обьектісін;

- сөйлеу мүшелерінің ақаулары және оны түзетуді логопедиялық жұмыс кезеңдерін;

- тілінде кемістігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуге бағытталған тиімді шараларды;

- кемтар балалардың тәлім –тәрбиесін жетілдіруді, оларға қамқорлық көрсету жұмыстарын;

-тіл кемістігінің орнын толтырудың әдіс-тәсілдерін;

- тілінде кемістігі бар балалардың жеке тұлғасын зерттеу әдістерін;

-тілдік ақаулардың құрылымдарын;

- балалардағы жалпы тілдік дамымаудың сипаттамасын;

- мектепке дейінгі жастағы балалардың тілдерін дамытуды қалыптастыру ерекшеліктерін; - логопедиялық құралдармен жүргізілетін жұмыс түрлерін.

Іскерліктер:

- жалпы тілдік дамымаушылықтары бар мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытудың мазмұны мен оқытуды ұйымдастыру;

- тіл ақауы құрылымында бірінші және екінші белгілерін бөлу;

- тілінде мүкісі бар балаларға психологиялық сипаттама беру;

-кез-келген тілдегі мүкістікті нақты жіктемеге жатқызу;

- тілінің мүкісі бар тұлғалардың жеке және танымдық ерекшеліктерін зерделеу әдістемесін игеру;

- жалпы тілдік дамымаушылығы бар балаларды сауат ашуға үйрету;

- анық, дұрыс және мәнерлеп айту дағдыларын бекіту;

-балалар дамуының ауытқушылықтарын түзету, ақаулы функцияларды қайта қалпына келтіру, жеке және топтық сабақтар өткізу.

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1. 4

КҚ 3.2.9

АП 05

Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі

Мектеп жасына дейінгі баланың қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесінің теориялық және дидактикалық негіздері. Мектеп жасына дейінгі балаларда сан және көлем оларды салыстыру ұғымдарын қалыптастыру. Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың ақыл-ойын дамыту процесінде математикалық есептерді шығару. Мектеп жасына дейінгі балаларда кеңістік ұғымын қалыптастыру. Мектеп жасына дейінгі балалардың уақытты бағдарлауы.Мектеп жасына дейінгі балаларда қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі.

Білімдер:

- мектеп жасына дейінгі балада қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесінің теориялық және дидактика- лық негіздерін;

- мектеп жасына дейінгі балаларда сан, көлем және оларды салыстыру ұғымын қалыптастыруды;

- әрбір жас ерекшелігі топтарындағы қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастырудың міндеттері мен әдістерін;

- мектеп жасына дейінгі балаларда кеңістік ұғымын қалыптастыру ерекшеліктерін;

- сан және санау, есептеу іс -әрекеттеріне үйрету тәсілдерін;

- балабақша мен мектептің оқу – тәрбие үрдісінің сабақтастығын іске асыру жұмыстарын

Іскерліктер:

- балаларды математикаға үйретуді ұйымдастырудың түрлі нысандарын ұйымдастыру;

- арифметикалық есептер туралы түсінік беру және есептердің құрылымымен таныстыру;

- геометриялық фигурларды ажыратуға және жазықтықта бағдарлауға жаттықтыру;

- жетіспейтін фигураларды іздеп табуға арналған логикалық есептерді шығарту және өзінің шешімінің дұрыстығын дәлелдей білуге үйрету;

- мектепке дейінгі жастағы балалардың санау қабілеттерін дамыту;

- балаларды сусымалы және сұйық заттардың көлемін өлшеу тәсілдеріне үйрету;

- төркөздерді санай отырып, бір бет қағаздың бетінде бағдарлауға жаттықтыру;

-математикалық оқу іс-әрекеттерінің негізгі дағдыларын қалыптастыру;

- қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесін және құралдарын пайдаланып мектеп жасына дейінгі балалардың математикалық ой-өрісінің дамуын жетілдіру.

БҚ 4

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.10

КҚ 3.2.4

АП 06

Балаларды табиғатпен және экология негіздерімен таныстыру әдістемесі.

Табиғатпен таныстыру әдістемесінің негізгі мәселелері. Экология негіздері. Экология және табиғатты қорғау. Балаларды табиғатпен таныстырудың нысандары, оқыту технологиялары. Қоршаған орта. Мектепке дейінгі ұйымдардағы табиғат бұрышы және жер учаскесіндегі жұмыстар. Табиғаттағы маусымдық өзгерістер.

Білімдер:

- мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту мен тәрбиелеудің бағдарламалық міндеттері;

- балалар дамуындағы жас ерекшеліктерін;

- табиғаттың маусымдық өзгерістерінің ерекшеліктерін;

- қоршаған ортаны және табиғатты қорғау туралы заңдарды;

- жергілікті жердің флорасы мен фаунасын, картасын;

- балаларды табиғатпен таныстыру арқылы дамыту ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- қоршаған ортаны және табиғатты қорғау бойынша ғылыми – зерттеу жұмыстарды жүргізу;

- экологиялық міндеттерді шешу жолдарын табу;

- оқытудың дамытушылық, тәрбиелеушілік міндеттерін анықтау және жүзеге асыру;

- педагогикалық технологияларды қолдану;

- маусымдық жұмыстарды ұйымдастырудың әдіс –тәсілдерін, нысандарын анықтау;

- экопост пен экобақылау жұмыстарын ұйымдастыру;

-кәсіптік іс-әрекетінде проблемалық-ізденістік және зерттеушілік-эксперименттік әдістерді қолдану;

- сабақтарда, бақылау кездерінде, саяхатта, серуенде және күнделікті өмірде экология және табиғат туралы ұғым қалыптастыру;

- табиғатты және экологияны қорғау бойынша балалармен түрлі жұмыстар өткізуге, білім, білік, дағдыларын қалыптасыру;

- табиғат бұрышына объектілерді іріктеуді, орналастыруды және балалардың табиғатқа қамқорлық пен сүйіспеншілік қатынастарын қалыптастыру;

- табиғатты және табиғи құбылыстарды бақылауды, табиғат күнтізбесін жүргізу;

- педагогикалық технологиялары балаларды табиғи құбылыстармен таныстыру үрдісінде қолдану.

- балаларды табиғатпен таныстыру бойынша білім беретін, тәрбиелейтін жұмыстарды жүргізу, жабайы және үй жануарларын күтіп-баптау дағдыларын дамыту;

-балалардың еңбек ету қабілеттерін дамыту.

БҚ 2

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.10

КҚ 3.2.4

АП 07

Дене тәрбиесі және әдістемесі

Дене тәрбиесінің жалпы мәселелері. Дене тәрбиесінің жүйесі, құралдары. Мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі. Гимнастика. Дене жаттығуларының үйрету әдістемесі. Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі жөнінен ұйымдастырыла -тын жұмыс нысандары, қажетті құрал-жабдықтары. Мектепке дейінгі ұйымдарда жұмысты жоспарлау және есепке алу.

Білімдер:

- мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесін;

- дене жаттығуларын үйрету әдістемесін;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі жөнінен ұйымдастырылатын жұмыс нысандарын, қажетті құрал-жабдықтарын;

- сабақтарда денеге және психикаға түсетін ауыртпалық сипаты және оны реттеу тәсілдерін;

- сабақтың жалпы және қозғау тығыздығын анықтауды;

- бағдарламалық міндеттердің шешілуін, сабақта әдіс – тәсілдерді тиімді пайдалану жолдарын;

Іскерліктер:

- мектепке дейінгі ұйымдарда жұмысты жоспарлау және есепке алу;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі жөнінен ұйымдастырылатын жұмыстарды ұйымдастыру;

- жас ерекшеліктеріне қарай сауықтыру шараларының түрлерін, қимыл -қозғалыс ойындарын өткізу;

- мектепке дейінгі мекемелерде дене тәрбиесі жөнінен жұмыс түрлері жөніндегі біліміне, сауықтыру шараларының түрлерін жоспарлау және өткізу, жұмысты ұйымдастыра білу;

- балалардың денсаулығын сақтау және нығайту, ағзаларын шынықтыру, қимыл-қозғалыс, мәдени – гигиеналық дағдылары мен икемділіктерін қалыптастыру;

- қимыл-қозғалыстарының белсенділіктерін арттыру;

- дене тәрбиесі құралдарымен байланысты жұмыс түрлерін дұрыс пайдалану;

- өз бетімен жас ерекшеліктеріне қарай жаттығулар түрлерін орындай білу, іскерлігіне, балаларға қойылатын талаптарды күрделендіру.

БҚ 8

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.10

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

АП 08

Технология және оқыту әдістемесі

Қағаз бен картонды өңдеу техникасы. Маталарды өңдеу техникасы. Табиғи материалдарды өңдеу техникасы. Жапсырмалау технологиясы. Көлемді ойыншықтар құрастыру технологиясы. Жұмсақ ойыншықтар жасау технологиясы. Мерекелерге арналған костюмдер тігу технологиясы. Түрлі театрларға арналған қуыршақтар жасау технологиясы. Балаларды материалдарды өңдеу тәсілдеріне үйрету әдістері.

Білімдер:

- ойыншықтар, кәдесыйлар, қолөнер бұйым дарын, жапсыруды, қуыршақтарды және мерекелік костюмдерді даярлауға қолданыла тын материалдар және олардың түрлерін;

- қағаз, мата, табиғи материалдарды өңдеуге қолданылатын құрал – жабдықтар мен қондырғыларды;

- материалдардың неден жасалғанын, түрлерін, қасиеттерін және оларды қарапайым құралдармен өңдеу жолдарын;

- балаларды түрлі материалдарды өңдеуге үйрету әдістемесін;

- әртүрлі құралдармен жұмыс жүргізудің қауіпсіздік техникасын;

- көркем қол еңбегіне басшылық жасаудың әдістемесі мен ерекшеліктерін;

- түрлі жас ерекшелік топтарындағы балалар топтарында сабақ ұйымдастыру ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- оқытудың техникалық құралдарын қолдану;

- бейнелеу өнерін, құрастыру іс-әрекеті мен көркем қол еңбегін меңгеру;

- мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытуды жеке тұлғаға бағдарлылық тәсілдемесі бойынша жүзеге асыру;

- қағаз бен картоннан қол еңбегі бұйымдарын жасаудың технологиялық үрдісін жүзеге асыруды және жетілдіру;

- түрлі материалдармен жұмыс бойынша сабақтардың үлгі жоспар - конспектісін құрастыру;

- балалардың қол еңбегі мен бейнелеу өнері бойынша жұмыстарын көріп, талдау жасау;

- мектепке дейінгі жастағы балалардың қол еңбегі іс - әрекетін ұйымдастыруға.

БҚ 2

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.10

КҚ 3.2.4

АП 09

Бейнелеу өнері негіздері оқыту әдістемесімен

Бейнелеу өнері және оның түрлері. Бейнелеу өнеріне үйретудің педагогикалық негіздері және әдістемелері. Мектепке дейінгі ұйымдардағы бейнелеу іс -әрекеттері. Сурет салу. Жапсырмалау. Илеу. Құрастыру. Бейнелеу өнері бойынша оқу - тәрбие жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру. Бейнелеу іс-әрекеті мен құрастыруға оқыту әдістемесі. Қазақ халқының сәндік – қолданбалы өнері.

Білімдер:

- бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдары мен түрлері туралы;

- акварель жұмыстарының техникасын;

- қазақ халқының сәндік – қолданбалы өнерін;

- бейнелеу өнеріне үйретудің педагогикалық негіздері және әдістемелерін;

Іскерліктер:

- балаларға айналадағы өмір тақырыптарына суреттер салғызудың техникасы мен әдістерін үйрету;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы бейнелеу іс –әрекеттерін жас ерекшелік топтарында талапқа сай орындау;

- бейнелеу өнері бойынша оқу - тәрбие жұмыстарын жоспарлау мен ұйымдастыру.

БҚ 2

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

КҚ 3.2.4

АП 10

Музыка және оқыту әдістемесі

Дыбыстың музыкалық негізі. Музыкалық дыбыстар. Нота сауаты. Метр. Ырғақ. Екпін. Өлшем. Акцент. Интервалдар және олардың түрлері. Лад, мелодия және олардың түрлері. Аккордтар, түрлері, орын алмасуы. Мектепке дейінгі ұйымдардағы музыкалық тәрбие әдістемесінің мақсаттары мен міндеттері.

Мектепке дейінгі ұйымдардағы музыкалық іс-әрекет түрлері. Музыка жетекшісінің міндеттері мен ролі.

Білімдер:

- музыкалық дыбыстар, нота сауаты және музыкалық өлшемдер мен ұғымдар туралы;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы музыкалық тәрбие әдістемесінің мақсаттары мен міндеттерін;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы музыкалық іс-әрекет түрлерін;

- музыка жетекшісінің міндеттері мен ролі туралы;

Іскерліктер:

- балаларға арналған әндер мен әуендерін нотамен сауатты орындау;

- балаларға ән үйретудің әдістерін, музыкамен жеке аспапта сүйемелдеу;

- мектепке дейінгі ұжымдардағы музыкалық іс – шараларды ұйымдастыру.

БҚ 2

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

КҚ 3.2.4

АП 11

Ырғақ хореография элементтерімен

Хореографиялық жаттығулар және тренаж элементтері.Музыка сауатының негіздері. Музыканың ырғағы мен мөлшері. Музыкалық ойындар. Қол мен аяқтың негізгі позициялары, адымның түрлері. Классикалық және халық билерінің элементтері.

Білімдер:

- ырғақ және хореография негіздерін;

- музыка сауатының негіздерін;

- музыкалық ойындар мен хореографиялық жаттығулырдың мазмұнын;

- билердің элементтерін;

Іскерліктер:

- ырғақты ойындар мен хореографиялық жаттығуларды мәнерлі орындау;

- жүру, жүгіру, секіру барысында тренаждық элементерін, аяқ және қол позицияларын дұрыс қою;

- би элементтерін дұрыс орындау.

КҚ 2

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

КҚ 3.2.4

АП 12

Балалардың өмірін қорғау және сақтау

Баланың негізгі құқықтары. Бала құқығын қамтамасыз ету. Қомқорлық, қорғаншылық және патронат. Мүгедек бала. Бала және қоғам. Мемлекеттік органдар және бала құқын қорғау. Бала құқығын қорғаушы функциясын жүзеге асырушы ұжымдар.

Білімдер:

- халықаралық және қазақстандық ана мен баланы, балалардың құқығын қорғайтын заңнамаларды;

- баланың негізгі құқықтары мен міндеттерін;

- балалар құқын қорғайтын мемлекеттік органдарды;

Іскерліктер:

- ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған жетім балаларды анықтауды, тиісті орынға орналастыру;

- ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың мүліктік құқын қорғау;

- ата-аналарының қамқорлығынсыз және асыраушы отбасынсыз қалған жетім балаларды тәрбиелейтін ұжымдарда балалар құқығының жүзеге асырылуын қамтамасыз ету;

- халықаралық және қазақстандық ана мен баланы, балалардың құқығын қорғайтын заңнамаларды қолдану;

- баланың дұрыс өсіп –дамуына қажетті жағымды орта қалыптастыру;

- әлеуметтік ортаның жағымсыз әсерлерінен баланы қорғау;

- баланың заңмен қорғалатын мүдделері мен құқын қорғау.

БҚ 3; 6

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.13

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.7

КҚ 3.2.8

АП 13

Білім алушылардың таңдау пәндері

АП 13.1

Өзін –өзі тану бойынша тәрбиеші:

Мектепке дейінгі мекемелерде өзін- өзі тану бойынша сабақтардың әдістемелік ұстанымдары. Өзін - өзі тану бойынша тәрбиеші қызметінің мазмұны. Мектепке дейінгі мекемелерде өзін - өзі тану бойынша сабақтардың мазмұнын жобалау ұстанымдары. Мектепке дейінгі мекемелерде тұлғалық даму оқу жетістіктерінің мониторингі және түзету әдістемесі. Мектепке дейінгі мекемелерде өзін - өзі тану бойынша сабақтардың әдістемелік ұстанымдары мен тәсілдері. Өзін- өзі тану педагогінің рефлексивтік мәдениеті.

Білімдер:

- мектепке дейінгі мекемелерде өзін - өзі тану бойынша сабақтардың мазмұнын, жобалау ұстанымдарын, әдістемесін;

- өзін- өзі тану педагогінің рефлексивтік мәдениетін;

Іскерліктер:

- мектепке дейінгі мекемелерде тұлғалық дамытудың, оқу жетістіктерінің мониторингін және түзету жұмыстарын ұйымдастыру;

- балалармен өзін- өзі тану сабақтарында, ата - аналармен жұмыс барысында өзін - өзі тану әдістемесін қолдану.

БҚ 2

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.10

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.7

КҚ 3.2.8

АП 13.2

Балалар бақшасының бейнелеу өнері жетекшісі

Бейнелеу өнерінің теориясы. Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі. Мектепке дейінгі ерте және кіші жаста балалардың бейнелеу шығармашылығын дамыту бойынша педагогикалық ұсыныстар. Мектепке дейінгі кіші жаста балалардың икемділік шығармашылығын дамыту ерекшеліктері.

Мектепке дейінгі жастағы балалардың сурет салу шығармашылығын дамыту ерекшеліктері. Мектепке дейінгі жастағы балалар дың дербес көркем - бейнелеу іс-әрекеттері. Түс балалардың шығарма шылығын дамыту құралы ретінде. Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың жапсырмалауды құрастыру- да шығармашылықтарын дамыту ерекшеліктері. Балалар еңбегін талдау мен бағалаудың тәрбиелік маңызы. Балаларды мектепке дайындаудағы бейнелеу өнерінің маңызы. Бейнелеу шығармашылық тарын дамыту үрдісінде эстетикалық тәрбиенің ерекшеліктері.

Білімдер:

- бағдарламада көрсетілген бейнелеу өнері шығармаларының мазмұнын;

- балалар жұмыстарының көркемдеуші құралдарын;

- бейнелеу өнері іс-әрекетінде қолданылатын материалдар мен құралдардың атауын;

- көркем әдебиеттегі образдарды пайдалану тәсілдерін;

- жас ерекшелік резервтерін дамытуды;

- бейнелеу өнері іс-әрекетіне үйретудің ұстанымдарын;

- бейнелеу өнері іс-әрекетіне үйретудің әдістемесі мен тәсілдерін;

- көркем жапсырмалауға, пішіндеуге, сурет салуға үйретудің мақсаттары мен міндеттерін;

- бейнелеу өнері іс-әрекетіне үйрету сабақтарының құрылымын;

- мектепке дейінгі жастағы балалардың жас ерекшеліктері туралы;

- балаларды эстетикалық тәрбиелеудегі бейнелеу өнерінің маңызы туралы;

Іскерліктер:

- қажетті көрнекі құралдарды әзірлеу;

- балалар жұмыстарының көрмесін және оларға талдауды ұйымдастыру;

- заттар мен құбылыстардың қасиеттері мен сапаларын сенсорлық қабылдату;

- тілдің көркемдеуші құралдарын қолдану;

- мектепке дейінгі және ерте жастағы балалардың

- перспектива, пропорция, композиция заңдылықтарын қолдану;

- есте сақтау және әдеби шығармалар бойынша пейзаждық жұмыстарды орындау;

- балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес сабақтарды ұйымдастырып, өткізу;

- балалардың әдістемелік-түзету жұмыстарын ұйымдастыру;

- баланы қоршаған ортадағы заттардың әдеміліктерін көруге, талдау жасауға, олардың түсін, көлемінің формасын, құрылымдарына және кеңістікке қатынасын дұрыс қабылдауға үйрету;

- балалардың көркемдік талғамдарын және шығармашылық қабілеттерін дамыту.

БҚ 2

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.10

АП 13.3

Балалар бақшасының дене тәрбиесі жетекшісі

Дене тәрбиесінің теориясы. Дене тәрбиесін оқыту әдістемесі. Мектепке дейінгі жастағы балалаларға дене тәрбиесіне тәрбиелеу пәнінің мазмұны мен технологиясы. Жеті жасқа дейінгі балалардың маторикаларын дамыту міндеттері. Балалардың қозғалыс дағдыларын қалыптастыру шарттары. Жетекші қозғалыс сапаларын дамыту (жылдамдық, шыдамдылық, ептілік, икемділік, күш). Негізгі қозғалыстардың маңызы (жүру, жүгіру, секіру, өрмелеу, лақтыру). Түрлі жас ерекшелік топтарында жекелеген қозғалыстарға үйретудің әдіс – тәсілдерінің өзіндік ерекшеліктері. Балаларды жалпы дамыту жаттығуларына үйретудің сипаттамасы және әдістері. Мектепке дейінгі жастағы балалардың негізі қозғалыс нысаны ретіндегі қозғалыс ойындарының сипаттамасы. МДБҰ дене тәрбиесі бойынша жұмыстардың нысандары.

Білімдер:

- мектепке дейінгі жастағы балалаларға дене тәрбиесіне тәрбиелеу пәнінің мазмұнын және технологиясын;

- жеті жасқа дейінгі балалардың маторикаларын дамыту міндеттері;

- балалардың қозғалыс дағдыларын қалыптастыру шарттарын;

- негізгі қозғалыс түрлерін дамытудың маңызын (жүру, жүгіру, секіру, өрмелеу, лақтыру);

- түрлі жас ерекшелік топтарында жекелеген қозғалыстарға үйретудің әдіс – тәсілдерінің өзіндік ерекшеліктері;

- балаларды жалпы дамыту жаттығуларына үйретудің сипаттамасын және әдістерін;

- қозғалыс ойындарының сипаттамасын;

- МДБҰ дене тәрбиесі бойынша жұмыстардың нысандарын.

Іскерліктер:

- балаларды физикалық жаттығулар жасауға үйрету, дене тәрбиесі сабақтарын өткізу;

- күн режиміндегі дене тәрбиесі сауықтыру іс –шараларын өткізу;

- дене тәрбиесі сәттерін, үзілістерін, күндізгі ұйқыдан кейінгі гимнастикалар өткізу;

-белсенді демалыс нысандарын ұйымдастыру (мерекелер, ойын сауықтар, денсаулық күндері, каникулдағы спартакиадалар және т.б.);

- МДБҰ дене тәрбиесін жүргізуді медициналық-педагогикалық бақылау;

- балаларды салауатты өмір сүруге ынталандыру және насихаттау;

- балалардың физикалық, рухани, адамгершілік жағынан дамуына ықпал ету;

- балалар мен жасөспірімдердің қозғалыс белсенділіктерін көтеру және жас ерекшеліктеріне қарай шынықтыру.

БҚ 8

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.13

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.10

АП 13.4

Бастапқы шетел тілін үйрету мұғалімі

Кіріспе. Бастапқы шетел тілін үйрету мазмұны. Сабақ - шетел тілін оқытудың негізгі түрі. Мектепке дейінгі мекемелерде шетел тілін оқытудың негізгі әдіс-тәсілдері. Шетел тіліне тән ерекше дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету. Сөздік жұмыстарын жүргізудің әдістемесі. Мектепке дейінгі мекемелерде тәрбиеленушілерге шетел тілінен берілетін алғашқы грамматикалық дағдылар. Шетел тілінде ауызекі сөйлеудің қарапайым түрлерін меңгерту. Жанұя. Ойыншықтар. Жануарлар. Дене мүшелері. Үй. Мейрамдар.Байланыстырушы етістіктер. Сөз орамдары. Модаль етістіктері. Іс-қимылын білідіретін сөздер. Шетел тіліне оқыту әдістемесінің негізгі қағидалары. Шетел тіліне оқытудың мақсаты, оқыту құралдары. Сабақ жоспары, талдау жұмысы.

Білімдер:

- тақырып бойынша сөздер мен сөзтіркестері;

- шетел тілін оқытудың қағидалары мен оқыту құралдары;

- сабақтың құрылымын жоспарлау, талдау жұмысын.

Іскерліктер:

- байланыстыру етістіктерді, сөз орамдарын сөз барысында қолдану;

- лексикалық материалды іс-қимыл- барысында пайдалану;

- сабақты ұйымдастыру барысында оқыту құралдарын қолдану;

- сабақты жоспарлау және ұйымдастыру;

- шетел тілінде айтылған өтініштерді, бұйрықтарды түсіну;

- ойын барысында сұрақтарға жауап беру және сөйлемдер құрастыру;

- тақырып бойынша сабақ жоспарын құрастыру.

БҚ 7

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ.1.9

КҚ 3.1.10

АП 13.5

Бастапқы қазақ тілін үйрету мұғалімі

Кіріспе. Бастапқы қазақ тілін үйрету мазмұны. Сабақ - қазақ тілін оқытудың негізгі түрі. Мектепке дейінгі мекемелерде қазақ тілін оқытудың негізгі әдіс-тәсілдері. Қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету. Сөздік жұмыстарын жүргізудің әдістемесі. Мектепке дейінгі мекемелерде тәрбиеленушілерге қазақ тілінен берілетін алғашқы грамматикалық дағдылар. Қазақ тілінде ауызекі сөйлеудің қарапайым түрлерін меңгерту. Қазақ тілінде оқымайтын мектепке дейінгі мекемелердің балаларының білім, білік, дағдыларын есепке алу, бағалау және жоспарлау

Білімдер:

- мектепке дейінгі мекемелерде қазақ тілінің негізгі мазмұнының материалдарын, қазақ тілін оқытудың әдіс – тәсілдерін;

- қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету жолдарын;

- қазақ тілін оқытудың бастапқы грамматикалық дағдыларын,

- шығармашылық қабылдауды дамытушы әдістер мен талаптарды;

- көркем әдебиетпен таныстыру әдістерін;

- сөз туғызатын морфологиялық және морфологиялық емес тәсілдерді;

Іскерліктер:

- оқу – әдістемелік материалдарды басшылыққа ала отырып, қазақ тілі сабақтарын ұйымдастыру;

- балалардың шығармашылық қабылдауларын, қабілеттерін дамыту;

- диалогпен сөйлеуді дамыту;

- заттарға сипаттама беру, сюжетті - рольдік ойындар құрастыру;

- тақырыптық сөздіктермен жұмыс жүргізу, сөзтіркестерін, сөйлемдер және әңгімелер;

- қарапайым қазақ сөздерін меңгерту;

- балалардың қазақ тілі бойынша білімдерін есепке алу, бағалау жұмыстарын жүргізу.

БҚ 7

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.10

АП 13.6

Іс жүзіндегі психолог

Жас ерекшелік психологиясы және зерттеу әдістері, обьектілері. Мектеп жасына дейінгі балалардың жеке тұлғалық ерекшеліктері. Мектеп жасына дейінгі балаларды диагностикалаудың әдістемелері. Мектеп жасына дейінгі балалармен жүргізетін психологтардың жұмыстары, ерекшеліктері. Мектеп жасына дейінгі балалармен психолог жұмыстарының шетелдік тәжірибелері. Психологиялық жаттығулар және олардың түрлері. Психологиялық сауықтыру бөлмелері.

Білімдер:

- мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшелік психологиясының негіздерін, әдістерін;

- балалар психологиясындағы ауытқушылықтарды, оларды түзетудің жолдары мен тәсілдерін;

- іс жүзіндегі психологтың функцияларын;

- психологиялық жұмыстардың жаңа технологияларын, шетелдік тәжірибелерді;

Іскерліктер:

- мектеп жасына дейінгі балаларды диагностикалау;

- мектеп жасына дейінгі балалармен психологиялық жұмыс түрлерін жүргізу;

- психологиялық сауықтыру бөлмелерін жабдықтау.

БҚ 5

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.10

010102 3 - Тәрбиеші - ана (патронат тәрбиешісі) біліктілігі бойынша:

АП 14

Әлеуметтік психология

Әлеуметтік психология пәні мақсаты, міндеті.

Жеке тұлғаның феноменологиясы, құрылымы және динамикасы. Әлеуметтік психологияның негізгі әдістері. Отбасы феноменологиясы. Әлеуметтік психология ғылым ретінде дамуының кезеңдері. Агрессия. Қақтығысу.

Білімдер:

- жеке тұлғаның дамуының феноменологиясын;

- әлеуметтік психологияның тарихы мен салаларын;

- конфликтологияның негізгі ұғымдарын.

Іскерліктер:

- жеке тұлғаны әлеуметтендіруде негізгі әлеуеттік мүмкіндіктерін есепке алу және тұлғаның психологиясына жағымды әер ету;

- әлеуметтік пихология әдістерін қолдану;

- қақтығысудың жағымды және жағымсыз функцияларын ашу;

- әр түрлі категориядағы адамдармен жағымды қарым-қатынас жасау;

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.10

АП 15

Әлеуметтік педагогика

Әлеуметтік педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері. Әлеуметтік педагог мамандығы. Әлеуметтік педагогика ғылым ретінде. Әлеуметтендіру - әлеуметтік педагогиканың негізгі проблемасы. Отбасы әлеуметтендірудің жетекші институты. Мектепке дейінгі мекеме және мектеп – ашық әлеуметтік жүйе. Әлеуметтік педагогтің ерекше категориялы балалармен жұмысы. Балаларды әлеуметтік қорғау. Шетелдегі әлеуметтік педагогика мен әлеуметтік жұмыс.

Білімдер:

- әлеуметтік педагогиканың теориясын;

- әлеуметтік педагог іс-әрекетінің негізгі бағыттары мен мазмұнын;

- әлеуметтік педагогиканың ғылым және практикалық іс-әрекет ретінде;

- шетелдегі - әлеуметтік педагогикамен әлеуметтік қызметкердің теориялық негіздерін;

- әлеуметтік педагогтің қызметі мен әлеуметтік ролін, міндеттерін, этикалық кодексін;

Іскерліктер:

- әлеуметтік педагог жұмысын ұйымдастырып, жоспарлау;

- әлеуметтік педагогикалық әдістерді тиімді қолдану;

- бала құқықтары туралы ҚР заңдарының және БҰҰ Бала құқығы конвенциясының негізінде балаларды қорғау;

- шетелдегі әлеуметтік педагог пен әлеуметтік қызметкерлердің жұмыс әдіснамаларын тәжірибеде қолдану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.11

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО. 01

Өндірістік оқыту

ӨО. 01.1

Медициналық -санитарлық практика Азаматтық қорғаныстағы медициналық қызметті ұйымдастыру негіздері

Және оның міндеттері. Бақытсыздық жағдайға ұшырағанда, жарақат алған кезде және төтенше жағдайда зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетудің нормативтерін орындау. Уландырғыш заттармен зақымдану және улану жағдайындағы алғашқы медициналық көмек. Жұқпалы аурулар және олармен күресу шаралары. Жарақаттанған науқас адамдарды күту және медициналық мекемелердегі емдеу шараларын жүргізу..

Дағдылар:

- бала ағзасы құрылысының ерекшелігі мен тіршілік әрекетінің негізгі үрдісі жағдайын ескеру;

- адам өмірінің төтенше жағдайдағы қауіпсіздігін сақтау;

- бейбіт және соғыс уақытында төтенше жағдай болған аймақтан халықты құтқару жұмыстарын жүргізу;

- төтенше жағдайда зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету;

Іскерліктер:

- төтенше жағдайда қорғану шараларын жасау;

- төтенше жағдай болған аймақта өзін және өзгелерді құтқару жолдарын меңгеру;

- төтенше жағдайда зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету тәсілдерін меңгеру;

- зардап шеккендерге таңу, тасымалдау, дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

КҚ 3.1.1.

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.13

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.11

ӨО 01.2

Компьютерлік технология бойынша практика Операциялық жүйелер. Word текстік редакторы. Excel электронды кестесі Power Point бағдарламасы. Деректер базасын басқару жүйесі. Офистік құрылғы ларды басқару жүйелері.

Компьютерлік желілер.

Мультимедиа мүмкін діктері.

Дағдылар:

- компьютер сыныбындағы қауіпсіздік ережелерін, гигиеналық талаптарды орындау;

- компьютерде мәтіндік және графиктік ақпараттарды жылдам теру;

- Power Point бағдарламасының негізгі ұғымдарын, слайдпен жұмыс істеу режимдерін орындау;

- оргтехникалық аппараттардың айырмашылық тарын ескеру;

- жергілікті желі мен ауқымды желінің айырмашылығына сәйкес жұмыс жүргізу;

- интернетке қосылу түрлерін, протокол, браузермен жұмыстарды жүргізу;

- мультимедиалық технологияның жұмыс принциптерін орындау;

- компьютердің аппараттық бөлігіне қойылатын талаптарды сақтау;

Іскерліктер:

- аудио-видео цифрлық технологияның мүмкіндіктерін қолдану;

- гипермәтін, мультимедиялық құжатты презентацияны көрсету;

- терезелермен негізгі операцияларды орындау;

- мәтін ішінде графикалық объектілерді орнату;

- диаграмма құру;

- сурет салу, бұру, созу, қисайту операцияларын орындау;

- кесте даярлау, өңдеу;

- анимациялық эффектілерді, сілтемелер орнату;

- принтерді, сканерді көшіру аппараттарын пайдалану;

- желіде хабар алмасу және бағдарламаларын орнату;

- электрондық пошта, чат оқу процесінде пайдалану.

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

ӨО. 01.3

Байқау практикасына дайындық

Базалық мектепке дейінгі ұйымдардың базасы. Педагогикалық ұжым мен жас ерекшелік топтарындағы балалар. Оқу –тәрбие жұмыстарының жоспары. Жоспар негізінде жұмыстарды ұйымдастыру.

Табиғат бұрышында, жер учаскесінде бақылау, еңбек жұмыстарының түрлері. Психологиялық –педагогикалық диагностика. Практика күнделіктері мен есеп. Педагогикалық кеңестерге қатысу. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстар Балаларға мінездеме жазу. Байқау сабақтарын өткізу. Озық педагогикалық іс-тәжірибелері. Талдау мәселелері. Техникалық және өрт қауіпсіздігі шаралары.

Дағдылар:

- мектепке дейінгі ұйымдардың білім беру бағдарламасының мазмұнына сай мақсат - міндеттерін орындау;

- техникалық және өрт қауіпсіздігі шараларының талаптарын орындау.

Іскерліктер:

- мектепке дейінгі мекемелердегі жұмыстарды жоспарын жоспарлау;

- спорттық ойындар, мерекелер, ертеңгіліктер мен ойын – сауық сценарийларын құру;

- ата –аналармен жұмыс түрлерін ұйымдастыру;

- жас ерекшелік топтарындағы балалармен оқу – тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру;

- жас ерекшелік топтарындағы оқу - тәрбие жұмыстарының көрнекіліктерін, жоспарларын, сценарийлерін құру;

- балаларға мінездеме жазуды, диогностикалау, жүргізілген жұмыстар бойынша күнделіктер мен есеп жазу;

- байқау сабақтарын өткізіп, дидактикалық талдау жүргізу;

- көрнекі құралдарды әзірлеп, оларды пайдалану.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11

ӨО. 01.4

Табиғаттану және экология практикасы

Қоршаған ортамен табиғат бұрышындағы жануарлар. Мектепке дейінгі ұйымдардағы, колледждегі учаскені көгалдандыру. Фенологиялық бақылау. Экобио орталықтарында, өлкетану мұражай ларына, ботаникалық баққа, зообаққа саяхат жасау. Дүниетану зертханасын немесе кабинетін гүлдендіру. Гербарий, жәндіктер колекциясын ұйымдастыру. Табиғатты қорғау және бақылау жұмыстары.

Дағдылар:

- балаларды табиғатпен таныстыру бойынша білім беретін, тәрбиелейтін жұмыстарды жүргізу;

- педагогикалық технологияларды қолдану;

- маусымдық жұмыстарды ұйымдастырудың әдіс – тәсілдерін, нысандарын анықтау;

- экопост пен экобақылау жұмыстарын ұйымдастыру;

- табиғат туралы түсініктер қалыптастыру;

- жергілікті жердің климаттық ерекшеліктерін анықтау;

қоршаған ортаны және табиғатты қорғау бойынша ғылыми – зерттеу жұмыстарды жүргізу;

- экологиялық міндеттерді шешу жолдарын табу;

Іскерліктер:

- оқытудың дамытушылық, тәрбиелеушілік міндеттерін анықтау және жүзеге асыру;

- сабақтарда, бақылау кездерінде, саяхатта, серуенде және күнделікті өмірде экология және табиғат туралы ұғым қалыптастыру;

- табиғатты және экологияны қорғау бойынша балалармен түрлі жұмыстар өткізуге, білім, білік, дағдыларын қалыптастыру;

- табиғат бұрышына объектілерді іріктеу, орналастыру және балалардың табиғатқа қамқорлық пен сүйіспеншілік қатынастарын қалыптастыру;

- табиғатты және табиғи құбылыстарды бақылау, табиғат күнтізбесін жүргізу;

- педагогикалық технологиялары балаларды табиғи құбылыстармен таныстыру үрдісінде қолдану;

- мектепке дейінгі ұжымдардың учаскесін көгалдандыру;

- фенологиялық бақылау жасау;

- гербарий, жәндіктер коллекциясын, табиғатты қорғау және бақылау жұмыстарын ұйымдастыру;

- бөлме өсімдіктерін күтіп – баптау, ауланы гүлдендіру жұмыстарын орындау;

- табиғат бұрышындағы жануарларға қомқорлық жасау.

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.10

ӨО 01.5

Жазғы педагогикалық практикаға дайындық

Практиканың бағдарламасымен, санитарлық –гигиеналық талаптарымен, жазғы сауықтыру топтарындағы ережелермен танысу. Мектепке дейінгі мекемелердегі жазғы жұмыстың үлгі жоспарын жоспарлау. Жазғы сауықтыру топтарындағы тәрбиешілердің жұмыс жүйесімен танысу. Балалармен ұйымдастыр ылатын спорттық ойындар, мерекелер, ертеңгілік тердің жоспарларын мен ойын – сауық сценарий ларын құру. Ата –аналар мен жұмыс түрлерін ұйымдастыру. Баланың жеке тұлғасы мен ұжымды диагностикалау бойынша материалдар әзірлеу. Балалар мен ұжымды зерттеу әдістері: социометрия, балалардың белсенділіктерін, эмоцияларын, шығарма шылық деңгейлерін, қызығушылықтарын анықтау әдістері. Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік, жолда жүру және өрт қауіпсіздігі техникалары. Балалар мен бүлдіршіндер бақшасының құжаттары.

Дағдылар:

- кәсіптік тәжірибенің мақсаты мен міндеттеріне сай жоспарлау;

- техникалық және өрт қауіпсіздігі шараларының талаптарын орындау;

- балаларды психологиялық-педагогикалық дамыту бойынша жұмыстар жоспарлау, өткізу;

Іскерліктер:

- мектепке дейінгі мекемелерде жазғы жұмыстарды жоспарлау;

- спорттық ойындар, мерекелер, ертеңгіліктер мен ойын – сауық сценарийларын құру;

- ата –аналармен жұмыс түрлерін ұйымдастыру;

- жас ерекшелік топтарындағы балалармен оқу – тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру;

- режимдік үрдістер мен сауықтыру шараларының жоспар конспектісін құрастыру;

- дидактика мен жеке пәндер әдістемелерін зерделеу барысында алған білімдерін шығармашылықпен пайдалану;

- балалардың ойын, еңбек, дене тәрбиесі іс әрекеттерін ұйымдастыру;

- көрнекі құралдар мен дидактикалық материалдар дайындау;

- инновациялық озық педагогикалық тәжірибелерді жұмыс барысында қолдану.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.12

ӨО. 01.6

"Баланың мектептегі алғашқы күні" практикасы

Алғашқы қоңырауға дайындық, қатысу, талдау. Мектепке дейінгі ұйымдар мен мектептегі оқу-тәрбие жұмыстарының сабақтастығы. Алғашқы күндердегі оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру үрдісінің ерекшеліктерін бақылау. Оқушылардың алғашқы күндері, мектепке бейімделуі. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстары. Оқу –тәрбие процессінде қолданылатын педагогика лық технологиялар. Үзіліс кезіндегі сергіту сәттерін, ойындарды ұйымдастыру, мұғалімдерге көмек көрсету. Диагностикалау. Мұғалімнің бастауыш сынып оқушыларымен қарым – қатынасы.

Тәжірибе барысында қалыптастырылған құзыреттіліктердің тізімін құрастыру. Шығарма жазу. Теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыру. Диплом қорғау үшін материалдар жинақтау.

Дағдылар:

- педагогикалық технологиялар мен көрнекі құралдар қолдану;

- оқушылардың бейімделу кезеңдері туралы күнделік толтыру;

-- өз бетінше кәсіби іскерлігін дамыту, мұғалімге көмектесу;

- үзіліс кезінде түрлі дамытушылық, қызықты ойындар ұйымдастыру, оқушыларды қабылдау, үйлеріне жеткізу т.б. жұмыстарды орындау;

Іскерліктер:

- алғашқы күндердегі оқушылардың мектепке бейімделу кезеңін бақылау, талдау және ерекшеліктерін анықтау (мектепке дейінгі ұйымдар мен мектептегі оқу-тәрбие жұмыстарының сабақтастығына байланысты);

- бірінші сыныптағы оқу-тәрбие жұмысының жинақтау әдісі мен талаптары туралы білімдерін тереңдету;

- апталық оқу – тәрбие жұмыстарын жоспарлау;

- алғашқы күндердегі оқытудың мазмұнын, сабақтың әдіс – тәсілдерін зерделеу;

- бірінші сынып оқушыларының ата-аналарымен жүргізілетін жұмыстардың мазмұны мен ерекшеліктерін зерделеу және ата-ананың 1 - сыныпқа оқушыны даярлаудағы ролін анықтау;

- алғашқы күндердегі оқушының мектепке бейімделуін диагностикалау және талдау жүргізу және балалардың мектепке дайындық деңгейін анықтау.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11

ӨО. 01.7

Дипломалды практикасына дайындық

Практика базаларымен таысу.Барлық пәндер бойынша практикант папкасын әзірлеу.

Білім көрмесіне дайындалу. Мектепке дейінгі мекемелерде өз беттерімен жұмыс жүргізуге дайындалу. Болашақ тәрбиеші портфолиосын қорғау. Жобалардың тұсаукесерлерін жасау..

Дағдылар:

- мектепке дейінгі ұйымдардағы пәндер бойынша технологияны қолдану;

- сабақта инновациялық технологияларды қолдану;

- болашақ тәрбиеші портфолиосын әзірлеу;

- білім алушылардың алдыңғы курстарда алған педагогикалық білім, білік және дағдыларын жетілдіру, олардың дербес кәсіби-педагогикалық іс-әрекетке дайындықтарының деңгейлерін анықтау;

Іскерліктер:

- сабақтар мен режимдік процестердің конспект – жоспарларын құрастыру;

- пәндер бойынша әдістемелік ақпараттар іздеу, алу жолдарын меңгеру;

- компьютерді, интерактивті тақтаны және Интернет жүйесін сабақта қолдану тәсідерін меңгеру.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.10

ПК 3.1.11

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.13

КП.02

Кәсіптік практика

КП. 02.1

Жазғы педагогикалық практика

Мектепке дейінгі сауықтыру және қайта қалпына келтіру ұйымдары. Ұйымдастырушылық –педагогикалық жұмыстар. Педагогикалық ұжым.Жас ерекшелігі, физиологиялық және психологиялық ерекшелік топтарындағы балалармен жұмыс. Жазғы оқу –тәрбие және сауықтыру жұмыстары. Мерекелік байқаулар, сайыстар, ойын-сауықтар, саяхаттар. Балалардың көркем әдебиет арқылы патриоттық, адамгершілік сезімдерін тәрбиелеу. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстар. Педагогикалық-психологиялық диагностика. Техникалық және өрт қауіпсіздігі шаралары.

Дағдылар:

- жазғы оқу –тәрбие және сауықтыру жұмыстарының жоспарын құру;

- мерекелік байқаулар, сайыстар, ойын-сауықтар, саяхаттар ұйымдастыру талаптарын орындау;

- тәрбие жүмыстарының мақсаты мен міндеттерін анықтау;

- педагогикалық іс- әрекетті талдап, пайымдап отыру, күнделік жүргізу;

Іскерліктер:

- жазғы лагерь жағдайында балалармен және жасөспірімдермен педагогикалық дұрыс қарым-қатынас орнату;

- жоспар негізінде әртүрлі танымдық іс -шараларды ұйымдастыру;

- ата-аналармен жұмыс жүргізу;

- педагогикалық және психологиялық диагностикалау;

- техникалық және өрт қауіпсіздігі шараларының талаптарын орындау;

- педагогикалық этика талаптарын сақтау.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11

КП. 02.2

Бақылау және байқау практикасы - "Тәрбиешінің алғашқы қадамы"

Мектепке дейінгі мекеме (ұйым) базасымен таныстыру. Практика мақсаты, мазмұны, міндеттерімен таныстыру. Меңгеруші, әдіскер және тәрбиешілермен танысу. Ерте жастағы (1-3 жас) топ балаларының психологиялық даму ерекшеліктерін зерттеу. Режимдік сәттерді бақылау, сабақ өту барысын, ойын әрекетін ұйымдастыруын бақылау, талдау. Тәрбиешінің жұмыс жоспары. Тәрбиеші және көмекшінің жұмысын бақылау, талдау. Жас ерекшелік топтарындағы оқу – тәрбие бағдарламасының мазмұнын салыстыру. Тәрбиешімен бірлесе жұмыс атқару. Білім алушылар бөлінген жас ерекшелік топтарда режимдік сәттерді өз бетінше өткізу.

"Тәрбиеші және тәрбиешінің көмекшісі" Мектепке дейінгі кіші жастағы (4 - 6 жасқа дейінгі) топ балаларының режимдік процестерді, сабақтарды, ата - аналармен жұмыстарын бақылап, талдау. Жас ерекше лік топтардағы жұмыстардың бағдарламалық мазмұны. Топтарға бөлу, топтағы балалардың психологиялық даму ерекшеліктерін диагностикалау. Режимдік сәттерді өз бетінше өткізу, балаларда мәдени – гигиена лық дағдыларды және өзін - өзі қызмет ету дағдыларын тәрбиелеу. Сауықтыру - шынықтыру шараларын ұйымдастыру. Еңбек іс - әрекеті бойынша үлгі сабақ көрсету. Режимдік сәттерді жеке балалармен жұмыстарды өз бетінше өткізу. Балалар бақшасында ақыл-ой тәрбиесі бойынша тәрбиешінің жұмыс түрлері, қолданған оқу, көрнекі құралдарын және дидактикалық материалдарын бақылау, талдау. Тәрбиешімен бірге жұмыс атқару. Режимдік сәттерді, табиғаттағы еңбек әрекетін өз бетінше өткізу Эстетикалық тәрбие бойынша тапсырманы орындау. Ойын - әрекетінен үлгі сабақ көру. Ойын бұрышы, педагогикалық талапқа сай жабдықталуы (барлық жас ерекшелік топтарында) бақылау, талдау. Тәрбиешінің сабақта, серуенде, ойын ұйымдастыруда қолданған педагогикалық технологиясының тиімділігін, балалардың дербес іс - әрекеттерін бақылап, талдау. "Жас ерекшелік топтарындағы тәрбиеші нің іс-әрекеті" Тәрбиешінің балалармен еңбек іс - әрекетінің ұйымдастыруын бақылау, талдау (ұжымдық еңбек, кезекші- лік, еңбек тапсырмасы) жеке балаларда еңбекке іскерліктері мен дағдыларының қалыптасуын бақылау. Режимдік сәттерді өз бетінше өткізу, сенсорлық тәрбие бойынша жұмыстар ұйымдастыру, "Дене шынықтыру" пәнінен тапсырманы орындау. Тәрбиешінің жұмысын бақылау, көмек көрсету. Әдістемелік жұмыс бұрышына, жоспарына, құжаттарының жүргізілуіне назар аудару. Серуен кезінде балалармен ауладағы құстарға қамқорлық жұмыстарын жүргізу. Тәрбиешінің серуен кезінде балалармен табиғат құбылысын бақылаудағы басшылығы. Ойын бұрышында, ойын әрекетін және режимдік сәттерді өз бетінше өткізу. Ақыл-ой тәрбиесі бойынша жұмыстар жүргізу. Тіл дамыту әдістемесінен (қоршаған ортамен таныстыру) жас ерекшелік топтарда үлгі сабақтар бақылау, талдау. Балаларда мәдени - гигиеналық дағдыларын қалыптастыру, өзі - өзіне қызмет жасауын басшылыққа алу. Патриоттық тәрбие бойынша жұмыстар жүргізу. Күннің екінші жартысында балалардың кезекшілік әрекетін ұйымдастыру. Психология лық диагностика жүргізу. Ертеңгі бой сергіту жаттығуларынан үлгі, бақылау, талдау. Гигиеналық талаптар, тәрбиешінің рөлі. Режимдік сәттерді, ертеңгі бой сергіту жаттығуларды өз бетінше өткізу, ата - аналармен жұмыс, ата - аналар бұрышын безендіру. Қоршаған орта объектілерімен табиғи құбылыстарын бақылау, талдау. "Өзін - өзі тану" әдістемесінен жас ерекшелік топтарда үлгі сабақтар. (бақылау, талдау.) Жас ерекшелік топтардағы ата – аналар жиналысына қатысу, ата – аналарға арналған тақырыптық көрмелерді бақылау және талдау.

Дағдылар:

- мектепке дейінгі ұйымдардың базасымен, оқу – тәрбие жұмыстарының әдіс - тәсілдерімен танысу;

- балалармен оқу – тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруды педагогикалық жетілдіру;

- естиярлар топтарындағы оқу-тәрбие жұмыстарының түрлерімен, әдіс- тәсілдерімен танысу;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы оқу – тәрбие жұмыстарын жоспарлай білу, балалармен іс – шаралар өткізуде білімдерін, біліктіліктерін іскерлікпен пайдалану;

Іскерліктер:

- білім алушыларда балалармен оқу – тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың алғашқы педагогикалық біліктіліктер мен дағдыларын қалыптастыру;

- педагогикалық мамандыққа деген сүйіспеншіліктерін арттыру білім алушылармен мектепке дейінгі ұйымдардағы оқу – тәрбие жұмыстарын жоспарлау, білікті кадрлардың балалар іс-әрекеттерін ұйымдастырудағы білімдерін, біліктіліктерін, дағдыларын іскерлікпен пайдалану жағдайын бақылау және үйрену;

-1-кішкентайлар және 2-кішкентай топтарындағы оқу-тәрбие жұмыстарының түрлерін, нысандарын тәрбиеші мен әдіскердің көмегімен ұйымдастыруға үйрену;

- білім алушылармен мектепке дейінгі ұйымдардағы оқу – тәрбие жұмыстарын жоспарлау, білікті кадрлардың балалар іс-әрекеттерін ұйымдастырудағы білімдерін, біліктіліктерін, дағдыларын іскерлікпен пайдалану жағдайын бақылау және үйрену;

- естиярлар және ересектер топтарындағы оқу-тәрбие жұмыстарының түрлерін, нысандарын тәрбиеші мен әдіскердің көмегімен ұйымдастыруға үйрену;

- мектепке даярлық топтарындағы оқу-тәрбие жұмыстарының түрлерін, нысандарын тәрбиеші мен әдіскердің көмегімен ұйымдастыруға үйрену;

- әрбір баланың жеке және жас ерекшеліктерін ескере отырып, балалар ұйымымен дербес жұмыс жүргізу;

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11

КП. 02.2

Байқау және бақылау практикалары

010102 3 – Тәрбиеші - ана (патронат тәрбиешісі) біліктілігі бойынша

Базалық мектепке дейінгі ұжымдардың базасымен, педагогикалық ұжым мен жас ерекшелік топтарындағы балалармен танысу. Оқу – тәрбие жұмыстарының жоспарын құру. Әлеуметтік педагогтың жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру. Балаға әлеуметтік - психологиялық көмек көрсету. Психология лық – педагогикалық диагностика жүргізу. Әлеуметтік педагогтің ерекше категориялы балалармен жұмысы. Балаларды әлеуметтік қорғау. Тәрбиеленуші мен баланың құқығы мен бостандығын жүзеге асыратын әлеуметтік қорғау мен көмек беру бойынша шаралар қолдану. Тәжірибе күнделіктері мен есеп жүргізу. Педагогикалық кеңестерге қатысу. Ата-аналармен жұмыс жүргізу. Балаларға мінездеме жазу. Теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыру. Диплом қорғау үшін материалдар жинақтау. Әлеуметтік педагог және оның кәсіби іс - әрекеті. Балалардың ақыл-ой және физиологиялық қабілет терінің дамуына жағдай жасау, олардың қызығушы лығы мен қабілеттерін анықтау. Тәрбиеленуші мен баланың мінезіндегі ауытқушылықтарды, қайшылықты жағдаяттарды, қызығушылықтарын және қажеттіліктерін, қиыншылықтары мен проблемаларын анықтау және оларға дер кезінде әлеуметтік қолдау көрсету. Балаға отбасында еріп жүру кезінде кәсіби (заңдық, материалдық, психологиялық, медициналық ) патронатты тәрбиелеу мәселелері. Балаларға қажетті әлеумет- тік - ақпараттық, әлеуметтік - құқықтық, әлеуметтік-реабилитация лық, әлеуметтік -психологиялық, әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсету.

Дағдылар:

- мектепке дейінгі жастағы балалармен жүргізілетін оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру;

- озық педагогикалық тәжірибелерді оқып-үйрену, талдау жасау;

- ата –аналармен жұмыс түрлерін ұйымдастыру;

- өзін-өзі құқықтық тәрбиелеуді және ақпараттық жағынан хабардар болу;

- әлеуметтік бақылау жүргізу;

- әр түрлі категориядағы адамдармен жағымды қарым-қатынас жасау;

Іскерліктер:

- психологиялық- педагогикалық экспертиза жүргізу және тактикасын белгілеу.

- жас ерекшелік топтарындағы балалармен оқу – тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру;

- жас ерекшелік топтарындағы оқу - тәрбие жұмыстарының көрнекіліктерін, жоспарларын, сценарийлерін құру;

- балаларға мінездеме жазу, диагностикалау, жүргізілген жұмыстар бойынша күнделіктер мен есеп жазу;

- бала өмірін қорғау мен сақтаудың алдын алу;

- әлеуметтік психологияның әдістерін пайдалану;

- әлеуметтік педагог жұмысын ұйымдастырып, жоспарлау;

- әлеуметтік педагогикалық әдістерді тиімді қолдану;

- бала құқықтары туралы ҚР заңдарының және БҰҰ Бала құқығы конвенциясының негізінде балаларды қорғау;

- шетелдегі әлеуметтік педагог пен әлеуметтік қызметкерлердің жұмыс әдіснамаларын тәжірибеде қолдану.

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.8

КҚ3.2.10

КҚ 3.2.11

КП. 03

Диплом алдындағы практика


Диплом алдындағы практика

Оқу–тәрбие, күнтізбектік-тақырыптық жұмыс жоспарлары негізінде дербес балабақша тәрбиешісінің функцияларын атқару. Ата-аналар жиналысын өткізу, баяндама, ұсыныстар жасау. Мектепке дейінгі балалар ұйымдарымен мектеп жұмыстарын сабақтастыру. Балаларды мектепке дайындау. Мектепке саяхат жасау. Сабақтарға қатысу, талдау. Диагностика жүргізу. Мектепке дейінгі ұжымдардың бұрыштарын безендіру. Балалардың шығармашылық жұмыстарынан көрмелер ұйымдастыру.

Теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыру. Диплом қорғау үшін материалдар жинақтау.

Дағдылар:

- мектепке дейінгі ұйымдардың оқу- тәрбие жұмыстарын ұйымдастырып, өткізу;

- ата-аналармен жүргізілетін жұмыс түрлерін ұйымдастыру;

- әдістемелік әдебиеттермен, оқулықтармен жұмыс жүргізу;

- көрнекі құралдарды дидактикалық талаптарға сәйкес таңдау, ақпараттық-техникалық оқыту құралдарын пайдалану; - оқу - әдістемелік жұмыстардың мақсаттары мен міндеттерін анықтау және оларға сәйкес жұмыс мазмұны мен әдістемені таңдау;

Іскерліктер:

- мектепке дейінгі ұйымдардағы оқу-тәрбие жұмыстарын жоспарлау;

- байқау сабақтары мен сабақтан тыс тәрбиелік іс-шараларды өткізу;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы оқу-тәрбие жұмыстарын әдістемелік тұрғыдан талапқа сай ұйымдастырып, өткізу;

- кәсіби іс-әрекетінде теориялық білімдерін практикамен байланыстыру;

- инновациялық педагогикалық технологияларды тиімді қолдану.

- мектепке дейінгі ұйымдар жағдайындағы кәсіби-педагогикалық үрдістің міндеттерін шешудегі арнайы құзыреттіліктер қалыптастыру;

- бөбекжай н/е балалар бақшаларының жылдық оқу-тәрбие жоспары, тәрбиешінің жұмыс жоспары және оқу - әдістемелік құжаттар негізінде оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру және тәрбиешімен, әдіскермен бірге талдау;

- мектепке дейінгі жастағы баланы оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру жұмыстарының нысандары мен әдістемелерді түрлендіріп қолдану

- курстық жұмысқа материал жинақтау.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.8

КҚ 3.2.10

КҚ 3.2.11


      Ескерту: Кесте 1 Базалық құзыреттіліктер

Құзыреттілік коды

Базалық құзыреттіліктер (БҚ)

БҚ 1

Тәрбиеші мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, балаларды сүю; шыдамдылық, төзімділік, балаларға мейірімділік көрсету, сенімдеріне ие болу, коммуникабельділік және жағдайға қарай бейімделе білу;

БҚ 2

Адами қасиеттер үлгілеріне негізделген рухани құндылықтар мен нормаларды түсіну және қолдану

БҚ 3

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңын, балалар құқықтары туралы Конвенцияны және нормативтік құжаттарды білу.

БҚ 4

Әртүрлі жағдайдағы мәселелерді анықтай, жауапты шешімдер қабылдау, өз білімін жетілдіру.

БҚ 5

Топта, әртүрлі көзқарастағы адамдармен этикет нормаларына сәйкес байланыс (коммуникация) орната білу.

БҚ 6.

Еңбек заңына сәйкес өз құқығын қорғай алу. Техникалық және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.

БҚ 7.

Ауызша және жазбаша еркін қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру.

БҚ 8.

Денсаулықты сақтау технологияларын пайдалана білу, өзінің физикалық қабілетін дамыта білу.

БҚ 9.

Ақпаратты жинау, өңдеу және сақтау, Интернетпен, электрондық пошта, АКТ-мен жұмыс істеу тәсілдерін меңгеру.

БҚ 10

Ағымдағы және ұзақ уақытқа арналған жоспарлауды жүзеге асыруды меңгеру.


      Кесте 2 Кәсіптік құзыреттіліктер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттіліктер (КҚ)

3.Орта буын маманы

3.1 0101013 - "Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі"

КҚ 3.1.1. Жалпы және мектепке дейінгі педагогиканы, психологияны, жасерекшелік физиологиясын, гигиены және дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету негіздерін білу;

КҚ 3.1.2 Қарым – қатынас этикасын, балалардың психологиялық, анатомиялық – физиологиялық даму ерекшеліктерін және балалардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін экстремальды жағдайларда әрекет ету тәртібін білу;

КҚ 3.1.3. Тәрбие беру жұмысының функциялары мен мазмұнын, балалар ұжымын диагностикалаудың әдістерін білу;

КҚ 3.1.4. Пәндерді оқыту әдістемелерін меңгеруі; тәрбиелеу мен оқытудың қазіргі заманғы әдіс тәсілдерін, құралдары мен нысандарын қолдану;

КҚ 3.1.5 Балалардың танымдық және ақыл-ой қабілеттерін дамыту, оқу іс –әректін қалыптастыру;

КҚ 3.1.6 Балаларда эстетикалық қабылдау мен пайымдауларын қалыптастыру; көркемдік талғамдары мен шығармашылық қабілеттерін дамыту;

КҚ 3.1.7 Балаларды мәдени ггиеналық дағдыларға үйрету және оларды саналы түрде орындауға тәрбиелеу; шаруашылық – тұрмыстық еңбек ету дағдыларын қалыптастыру;

КҚ 3.1.8. Балаларда қоршаған ортаның қарапайым құбылыстары туралы дұрыс түсінік қалыптастыру, танымдық психикалық үрдістерін дамыту;

КҚ 3.1.9. Режимдік үрдістерді және оқыту іс-әрекеттерін ұйымдастыру тәсілдерін меңгеру;

КҚ 3.1.10. Мектепке дейінгі жастағы балалардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып оқыту мен тәрбиелеудің нақты міндеттерін анықтау;

КҚ 3.1.11. Баланы эстетикалық дамытудың тәсілдерін меңгеру, ән айтуға, сурет салуға, би билеуге үйрету, баланың бос уақытын (театрға, киноға, музейлерге жорықтар және т.б.) ұйымдастыру. Музыка, этика және эстетика, бейнелеу өнерін оқыту.

КҚ 3.1.12. Әртүрлі жастағы балаларға арналған, олардың қабілетін дамытатын үстелүстілік, дидактикалық, компьютерлік, интеллектуальдық ойындарды ұйымдастырудың әдістерін меңгеру;

КҚ 3.1.13. Ішкі еңбек тәртібі ережелерін, жеке гигиенаны, балалар өмірі мен денсаулығын қорғау бойынша нұсқаулықты сақтау; медициналық, зертханалық бақылаулардан уақытында тексеріліп отыру;

КҚ 3.1.14. Оқу-бағдарламалық құжаттарын әзірлеу негіздерін меңгеру, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу оқулықтары мен оқу-әдістемелік құралдардың мазмұнын талдай білу.

3.2 010102 3 – "Тәрбиеші - ана (патронат тәрбиешісі)":

КҚ 3.2.1. Баланы отбасында психологиялық - педагогикалық және медициналық – әлеуметтік қолдау және орналастыруды жүзеге асыру;

КҚ 3.2.2. Баланы (бүлдіршінді) олардың пікірлері мен асыраушы, қомқорлық көрсетуші органдардың ұсыныстарын ескере отырып тәрбиелеу тәсілдерін анықтау;

КҚ 3.2.3. ҚР қолданыстағы заңнамаларына сәйкес балаларды тәрбиелеу, оның денсаулығына, физикалық, адамгершілік және рухани дамуына қомқорлық жасау;

КҚ 3.2.4. Балаларды жан-жақты физикалық, танымдық, әлеуметтік және эстетикалық жағынан дамыту, жеке тұлғаның базалық негізін қалыптастыру;

КҚ 3.2.5. Балалардың дамуы мен білім алуына жағымды педагогикалық ортаны құруды қамтамасыз ету;

КҚ 3.2.6. Балалар үшін әлеуметтік –психологиялық қайта қалпына келтіру, әлеуметтік және еңбекке бейімдеу үшін қажетті жағдай туғызу, күнделікті жұмыстар жүргізу;

КҚ 3.2.7. Әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша кеңестер беру, құжаттарды ресімдеуге көмектесу;

КҚ 3.2.8. Балалардың қауіпсіздігі мен шиеленіссіз қарым – қатынастарын қамтамасыз ететін қоғамдық тәртіп ережелеріне үйрету;

КҚ 3.2.9. Мектепке дейінгі ұйымдардағы және отбасындағы баланың психоэмоционалдық комфорт деңгейін анықтайды, ұжыммен және ата-аналармен қарым - қатынаста жағымды мінез-құлық пен этикет нормаларына үйретеді;

КҚ 3.2.10. Отбасында шығармашылық және моральдық - психологиялық климат қалыптастыру, мәдени ойын-сауық іс - шаралар ұйымдастыру;

КҚ 3.2.11. Білім беру мәселелері бойынша ата-аналармен әріптес болуды жүзеге асыру, қажет болған жағдайда ата – аналармен педагогикалық – ағартушылық жұмыстар жүргізу;

КҚ 3.2.12. Ішкі еңбек тәртібі ережелерін, жеке гигиенаны, балалар өмірі мен денсаулығын қорғау бойынша нұсқаулықты сақтау; медициналық, зертханалық бақылаулардан уақытында тексеріліп отыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 402 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 402-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мене бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

      Біліктілігі: 010204 3 Білім беруді ұйымдастыру бастауышы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Окытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлер бойынша бөлу*

оның ішінде


емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)


ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП. 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

+


1


78

30

48


1-3

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


+

1


62

20

42


1-2

ЖГП. 03

Қазақстан тарихы

+
78

78

-


1-2

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі

+
232

-

232


1-6


Барлығы:

3

1

2


450

128

322ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП.01

Мәдениеттану


+34

341

ӘЭП. 02

Философия негіздері


+33

332

ӘЭП. 03

Экономика негіздері


+40

406

ӘЭП. 04

Саясаттану және әлеметтану негіздері


+40

405

ӘЭП. 05

Құқық негіздері


+33

333


Барлығы:

-

5180

180
ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндерЖКП.01

Психология

+

+

1

+

78

50

28


1-3

ЖКП.02

Педагогика

+

+

1

+

67

45

22


1-3

ЖКП.03

Этнопедагогика


+33

20

13


3

ЖКП.04

Медициналық білім негіздері1


22

10

12


2

ЖКП.05

Жас ерекшелік анатомиясы, физиология және гигиена


+

1


45

25

20


1-3

ЖКП.06

Іскерлік өзара қарым-қатынас этикасы және педагогикалық шеберлік негіздері


+33

20

13


3

ЖКП.07

Отбасылық педагогика1


29

20

9


4-5

ЖКП.08

Тіл мәдениеті және риторика негіздері


+36

16

20


4

ЖКП.09

Әлемдік көркем мәдениет


+69

30

39


3-6

ЖКП.10

Білім берудің жаңа технологиялары1


33

20

13


3

ЖКП.11

Педагогикалық зерттеу әдістері


+38

28

10


4-5


Барлығы:

2

8

6

2

483

284

199АП.00

Арнайы пәндер


АП.01

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

+

+

1

+

156

86

70


1-6

АП.02

Педагогикалық менеджмент негіздері

20

16

4


5

АП.03

Әлеуметтік педагогика


+

1


50

30

20


5-6

АП.04

Әлеуметтік психология


+

1


50

30

20


5-6

АП.05

Тәлімгер жұмысының технологиясы

+

+

1

+

146

76

70


1-6

АП.06

Көркем қол еңбегі практикумы1


45


45


1-2

АП.07

Конфликтология негіздері1


34

20

14


1

АП.08

Түзету педагогикасы және әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс негіздері


+

1


60

30

30


5-6

АП.09

Бос уақытты ұйымдастыру педагогикасы

+

+

1


136

60

76


1-6

АП.10

Балалармен және жасөспірімдермен дене шынықтыру –сауықтыру жұмысы


+49

20

29


3-5

АП.11

Балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі


+58

10

48


3-4

АП.12

Балалар және жастар қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктері қызметінің теориясы мен практикасы


+

1


58

28

30


4-6

АП.13

"Безендіру ісі" практикумы


+58


58


4-5

АП.14

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар


+34

10

24


1

АП.15

Балалар әдебиеті


+56

30

26


1-2

АП.16

Режиссура негіздері

+

+99

50

49


1-5

АП.17

Ырғақ және хореография


+94


94


1-4

АП. 18

Еңбек қорғау1


20

206


Барлығы:

4

14

10

2

1223

516

707БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

40

406

КП.00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1800

КП.01

Оқу практикасы

288

КП.01.1

Экологиялық практика

36
2

КП.01.2

Жазғы сауықтыру лагеріндегі жұмысқа дайындық

36
4

КП.01.3

Интернетпен жұмыс

36
5

КП.01.4

Диплом алды практикасына дайындық

36
5

КП.01.5

"Баланың мектепке психологиялық бейімделуі" практикасы

36
5

КП.01.6

Байқау практикасына дайындық

36
2

КП.01.7

Психология-педагогикалық практика

72
3

КП.02

Танысу практикасы

72

КП.02.1

Мамандыққа кіріспе

72
1

КП.03

Технологиялық және диплом алды практикалары

1440

КП.03.1

Сауықтыру лагеріндегі жазғы практика

144
4

КП.03.2

Мектептегі байқау практикасы

1080
2-6

КП.03.3

Диплом алды практикасы

216
6

АА.00

Аралық аттестаттау

72

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП –білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 403 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 403-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

      Біліктілігі: 010204 3 Білім беруді ұйымдастыру бастауышы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Окытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Семестрлер бойынша бөлу*

барлығы

оның ішінде

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер


ЖБП.01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


1


156

50

106


1-2

ЖБП.02

Орыс тілі және әдебиеті

+
156

50

106


1-2

ЖБП.03

Шетел тілі


+

1


98


98


1-2

ЖБП.04

Қазақстан тарихы

+
78

781-2

ЖБП.05

Дүниежүзілік тарихы


+78

781-2

ЖБП.06

Қоғамтану


+60

602

ЖБП.07

Математика

+
156

56

100


1-2

ЖБП.08

Информатика1


76

10

66


1

ЖБП.09

Физика


+78

38

40


1-2

ЖБП.10

Химия1


78

38

40


1-2

ЖБП.11

Биология

+


1


98

70

28


1-2

ЖБП.12

География1


40

402

ЖБП.13

Алғашқы әскери дайындық


+140

26

114


1-4

ЖБП.14

Дене тәрбиесі

156


156


1-2


Барлығы:

5

5

6


1448

594

854ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


+

1


72

20

52


3-4

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


64

14

50


3

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

+
192


192


3-8


Барлығы:

1

3

2


328

34

294ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП.01

Мәдениеттану


+36

366

ӘЭП.02

Философия негіздері


+36

366

ӘЭП.03

Экономика негіздері


+36

364

ӘЭП.04

Саясаттану және әлеметтану негіздері


+32

323

ӘЭП.05

Құқық негіздері


+40

408


Барлығы:

-

5180

180
ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер


ЖКП.01

Психология

+

+


+

85

50

35


3-5

ЖКП.02

Педагогика

+

+

1

+

69

49

20


5-7

ЖКП.03

Этнопедагогика


+40

20

20


7-8

ЖКП.04

Медициналық білім негіздері

33

20

13


5

ЖКП.05

Жас ерекшелік анатомиясы, физиология және гигиена


+

1


56

40

16


3-4

ЖКП.06

Іскерлік өзара қарым-қатынас этикасы және педагогикалық шеберлік негіздері


+46

30

16


4-5

ЖКП.07

Отбасылық педагогика

29

20

9


5-6

ЖКП.08

Тіл мәдениеті және риторика негіздері


+48

24

24


6-8

ЖКП.09

Әлемдік көркем мәдениет


+82

42

40


5-7

ЖКП.10

Білім берудің жаңа технологиялары1


30

20

10


7-8

ЖКП.11

Педагогикалық зерттеу әдістері


+38

28

10


6-7


Барлығы:

2

8

3

2

556

343

213АП. 00

Арнайы пәндер


АП. 01

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

+

+

1

+

196

70

126


3-8

АП.02

Педагогикалық менеджмент негіздері

20

16

4


8

АП.03

Әлеуметтік педагогика


+

1


40

30

10


7-8

АП.04

Әлеуметтік психология


+

1


40

30

10


7-8

АП.05

Тәлімгер жұмысының технологиясы

+

+

1

+

174

85

89


3-8

АП.06

Көркем қол еңбегі практикумы1


46


46


4-5

АП.07

Конфликтология негіздері1


40

26

14


7-8

АП.08

Түзету педагогикасы және әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс негіздері


+

1


50

30

20


7-8

АП.09

Бос уақытты ұйымдастыру педагогикасы

+

+

1


142

60

82


3-8

АП.10

Балалармен және жасөспірімдермен дене шынықтыру –сауықтыру жұмысы


+40

20

20


5-8

АП.11

Балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі


+51

11

40


5-6

АП.12

Балалар және жастар қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктері қызметінің теориясы мен практикасы


+

1


56

36

20


3-4

АП.13

"Безендіру ісі" практикумы


+51


51


5-6

АП.14

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар


+48

10

38


3

АП.15

Балалар әдебиеті


+56

30

26


3-4

АП.16

Режиссура негіздері

+

+96

50

46


3-6

АП.17

Ырғақ және хореография


+90


90


5-8

АП.18

Еңбек қорғау1


20

208


Барлығы:

4

14

10


1256

524

732БҰАП

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

484

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

КП 01

Оқу практикасы

252

КП. 01.1

Жазғы сауықтыру лагеріндегі жұмысқа дайындық

36
6

КП. 01.2

Интернетпен жұмыс

36
7

КП.01.3

Диплом алды практикасына дайындық

36
7

КП.01.4

"Баланың мектепке психологиялық бейімделуі" практикасы

36
7

КП.01.5

Байқау практикасына дайындық

36
3

КП.01.6

Психология-педагогикалық практика

72
5

КП.02

Танысу практикасы

72

КП.02.1

Мамандыққа кіріспе.

72
3

КП.03

Технологиялық және диплом алды практикасы

1404

КП.03.1

Сауықтыру лагеріндегі жазғы практика

144
6

КП.03.2

Мектептегі байқау практикасы

1044
4-7

КП.03.3

Диплом алды практикасы

216
8

АА.00

Аралық аттестаттау

144

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

5760

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП –білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 404 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 404-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

      Біліктілігі: 010203 3 Білім беру ұйымының тәрбиешісі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Окытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

Барлығы

оның ішінде

емти

хан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП.01

Кәсіби орыс тілі

+


1


78

30

48


1-3

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


62

20

42


1-2

ЖГП.03

Қазақстан тарихы

+
78

78

-


1-2

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

+
232

-

232


1-6


Барлығы:

3

1

2

-

450

128

322ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП.01

Мәдениеттану


+34

341

ӘЭП.02

Философия негіздері


+33

332

ӘЭП.03

Экономика негіздері


+40

406

ӘЭП.04

Саясаттану және әлеметтану негіздері


+40

405

ӘЭП.05

Құқық негіздері


+33

333


Барлығы:


5180

180
ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер


ЖКП.01

Психология

+

+

1

+

78

50

28


1-3

ЖКП.02

Педагогика

+

+

1

+

67

45

22


1-3

ЖКП.03

Этнопедагогика


+33

20

13


3

ЖКП.04

Медициналық білім негіздері1


22

10

12


2

ЖКП.05

Жас ерекшелік анатомиясы, физиология және гигиена


+

1


45

25

20


1-3

ЖКП.06

Іскерлік өзара қарым-қатынас этикасы және педагогикалық шеберлік негіздері


+33

20

13


3

ЖКП. 07

Отбасылық педагогика1


29

20

9


4-5

ЖКП. 08

Тіл мәдениеті және риторика негіздері


+36

16

20


4

ЖКП.09

Әлемдік көркем мәдениет


+69

30

39


3-6

ЖКП.10

Білім берудің жаңа технологиялары1


33

20

13


3

ЖКП.11

Педагогикалық зерттеу әдістері


+38

28

10


4-5


Барлығы:

2

8

6

2

483

284

199АП. 00

Арнайы пәндер


АП. 01

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

+

+

1

+

156

86

70


1-6

АП.02

Педагогикалық менеджмент негіздері

20

16

4


5

АП.03

Әлеуметтік педагогика


+

1


50

30

20


5-6

АП.04

Әлеуметтік психология


+

1


50

30

20


5-6

АП.05

Түрлі типтегі білім беру мекемелеріндегі тәрбиеші жұмысының технологиясы

+

+

1

+

146

76

70


1-6

АП.06

Көркем қол еңбегі практикумы1


45

-

45


1-2

АП.07

Конфликтология негіздері1


34

20

14


1

АП.08

Түзету педагогикасы және әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс негіздері


+

1


60

30

30


5-6

АП.09

Бос уақытты ұйымдастыру педагогикасы

+

+

1


136

60

76


1-6

АП.10

Балалармен және жасөспірімдермен дене шынықтыру –сауықтыру жұмысы


+49

20

29


3-5

АП.11

Балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі


+58

10

48


3-4

АП.12

Балалар және жастар қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктері қызметінің теориясы мен практикасы


+

1


58

28

30


4-6

АП.13

"Безендіру ісі" практикумы


+58

-

58


4-5

АП.14

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар


+34

10

24


1

АП.15

Балалар әдебиеті


+56

30

26


1-2

АП.16

Режиссура негіздері

+

+99

50

49


1-5

АП.17

Ырғақ және хореография


+94

-

94


1-4

АП.18

Еңбек қорғау1


20

20

-


6


Барлығы:

4

14

10

2

1223

516

707БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

40

406

КП. 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1800

КП. 01

Оқу практикасы

288

КП. 01.1

Экологиялық практика

36
2

КП. 01.2

Жазғы сауықтыру лагеріндегі жұмысқа дайындық

36
4

КП. 01.3

Интернетпен жұмыс

36
5

КП. 01.4

Диплом алды практикасына дайындық

36
5

КП. 01.5

"Баланың мектепке психологиялық бейімделуі" практикасы

36
5

КП. 01.6

Байқау практикасына дайындық

36
2

КП. 01.7

Психология-педагогикалық практика

72
3

КП. 02

Танысу практикасы

72

КП. 02.1

Мамандыққа кіріспе

72
1

КП. 03

Технологиялық және диплом алды практикалары

1440

КП. 03.1

Сауықтыру лагеріндегі жазғы практика

144
4

КП. 03.2

Мектептегі байқау практикасы

1080
2-6

КП. 03.3

Диплом алды практикасы

216
6

АА.00

Аралық аттестаттау

72

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП –білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 405 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 405-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

      Біліктілігі: 010203 3 Білім беру ұйымының тәрбиешісі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Окытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі

Семестрлер бойынша бөлу*

Барлығы

оның ішінде

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер


ЖБП.01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


1


156

50

106


1-2

ЖБП.02

Орыс тілі және әдебиеті

+
156

50

106


1-2

ЖБП.03

Шетел тілі


+

1


98


98


1-2

ЖБП.04

Қазақстан тарихы

+
78

781-2

ЖБП.05

Дүниежүзілік тарихы


+78

781-2

ЖБП.06

Қоғамтану


+60

602

ЖБП.07

Математика

+
156

56

100


1-2

ЖБП.08

Информатика1


76

10

66


1

ЖБП.09

Физика


+78

38

40


1-2

ЖБП.10

Химия1


78

38

40


1-2

ЖБП.11

Биология

+


1


98

70

28


1-2

ЖБП.12

География1


40

402

ЖБП.13

Алғашқы әскери дайындық


+140

26

114


1-4

ЖБП.14

Дене тәрбиесі

156


156


1-2


Барлығы:

5

5

6


1448

594

854ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


+

1


72

20

52


3-4

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


64

14

50


3

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

+
192


192


3-8


Барлығы:

1

3

2


328

34

294ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП. 01

Мәдениеттану


+36

366

ӘЭП. 02

Философия негіздері


+36

366

ӘЭП. 03

Экономика негіздері


+36

364

ӘЭП. 04

Саясаттану және әлеметтану негіздері


+32

323

ӘЭП.05

Құқық негіздері


+40

408


Барлығы:


5180

180
ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер


ЖКП.01

Психология

+

+


+

85

50

35


3-5

ЖКП.02

Педагогика

+

+

1

+

69

49

20


5-7

ЖКП.03

Этнопедагогика


+40

20

20


7-8

ЖКП.04

Медициналық білім негіздері

33

20

13


5

ЖКП.05

Жас ерекшелік анатомиясы, физиология және гигиена


+

1


56

40

16


3-4

ЖКП.06

Іскерлік өзара қарым-қатынас этикасы және педагогикалық шеберлік негіздері


+46

30

16


4-5

ЖКП.07

Отбасылық педагогика

29

20

9


5- 6

ЖКП.08

Тіл мәдениеті және риторика негіздері


+48

24

24


6-8

ЖКП.09

Әлемдік көркем мәдениет


+82

42

40


5-7

ЖКП.10

Білім берудің жаңа технологиялары1


30

20

10


7-8

ЖКП.11

Педагогикалық зерттеу әдістері


+38

28

10


6-7


Барлығы:

2

6

5

2

556

343

213АП.00

Арнайы пәндер


АП.01

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

+

+

1

+

152

70

82


3-8

АП.02

Педагогикалық менеджмент негіздері

20

16

4


8

АП.03

Әлеуметтік педагогика


+

1


40

30

10


7-8

АП.04

Әлеуметтік психология


+

1


40

30

10


7-8

АП.05

Түрлі типтегі білім беру мекемелеріндегі тәрбиеші жұмысының технологиясы

+

+

1

+

174

85

89


3-8

АП.06

Көркем қол еңбегі практикумы1


46

-

46


4-5

АП.07

Конфликтология негіздері1


40

26

14


7-8

АП.08

Түзету педагогикасы және әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс негіздері


+

1


50

30

20


7-8

АП.09

Бос уақытты ұйымдастыру педагогикасы

+

+

1


142

60

82


3-8

АП.10

Балалармен және жасөспірімдермен дене шынықтыру –сауықтыру жұмысы


+40

20

20


5-8

АП.11

Балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі


+51

11

40


5-6

АП.12

Балалар және жастар қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктері қызметінің теориясы мен практикасы


+

1


56

36

20


3-4

АП.13

"Безендіру ісі" практикумы


+51

-

51


5-6

АП.14

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар


+48

10

38


3

АП. 15

Балалар әдебиеті


+56

30

26


3-4

АП. 16

Режиссура негіздері

+

+96

50

46


3-6

АП. 17

Ырғақ және хореография


+90

-

90


5-8

АП. 18

Еңбек қорғау1


20

20

-


8


Барлығы:

4

14

10

2

1212

524

688БҰАП

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

484

ӨО.00 және КП.00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

КП.01

Оқу практикасы

252

КП.01.1

Жазғы сауықтыру лагеріндегі жұмысқа дайындық

36
6

КП. 01.2

Интернетпен жұмыс

36
7

КП. 01.3

Диплом алды практикасына дайындық

36
7

КП. 01.4

"Баланың мектепке психологиялық бейімделуі" практикасы

36
7

КП. 01.5

Байқау практикасына дайындық

36
3

КП.01.6

Психология-педагогикалық практика

72
5

КП.02

Танысу практикасы

72

КП.02.1

Мамандыққа кіріспе.

72
3

КП 03

Технологиялық және диплом алды практикалары

1404

КП.03.1

Сауықтыру лагеріндегі жазғы практика

144
6

КП.03.2

Мектептегі байқау практикасы

1044
4-7

КП.03.3

Диплом алды практикасы

216
8

АА.00

Аралық аттестаттау

144

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

5760

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП –білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 406 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 406-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

      Біліктілігі: 010202 3 Ұйымдастырушы-педагог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Окытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

барлығы

оның ішінде

емтихан

сын

ақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП. 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

+


1


78


30


48


1-3

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


62

20

42


1-2

ЖГП.03

Қазақстан тарихы

+
78

781-2

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

+
232


232


1-6Барлығы:

3

1

2


450

128

322ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП.01

Мәдениеттану


+34

341

ӘЭП.02

Философия негіздері


+33

332

ӘЭП.03

Экономика негіздері


+40

406

ӘЭП.04

Саясаттану және әлеметтану негіздері


+40

405

ӘЭП.05

Құқық негіздері


+33

333


Барлығы:

-

5180

180
ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер


ЖКП.01

Психология

+

+

1

+

78

50

28


1-3

ЖКП.02

Педагогика

+

+

1

+

67

45

22


1-3

ЖКП.03

Этнопедагогика


+33

20

13


3

ЖКП.04

Медициналық білім негіздері1


22

10

12


2

ЖКП.05

Жас ерекшелік анатомиясы, физиология және гигиена


+

1


45

25

20


1-3

ЖКП.06

Іскерлік өзара қарым-қатынас этикасы және педагогикалық шеберлік негіздері


+33

20

13


3

ЖКП.07

Отбасылық педагогика1


29

20

9


4-5

ЖКП.08

Тіл мәдениеті және риторика негіздері


+36

16

20


4

ЖКП.09

Әлемдік көркем мәдениет


+69

30

39


3-6

ЖКП.10

Білім берудің жаңа технологиялары1


33

20

13


3

ЖКП. 11

Педагогикалық зерттеу әдістері


+38

28

10


4-5


Барлығы:

2

9

4

2

483

284

199АП.00

Арнайы пәндер


АП.01

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

+

+

1

+

156

86

70


1-6

АП.02

Педагогикалық менеджмент негіздері

20

16

4


5

АП.03

Әлеуметтік педагогика


+

1


50

30

20


5-6

АП.04

Әлеуметтік психология


+

1


50

30

20


5-6

АП.05

Ұйымдастырушы-педагог жұмысының технологиясы

+

+

1

+

146

76

70


1-6

АП.06

Көркем қол еңбегі практикумы1


45

-

45


1-2

АП.07

Конфликтология негіздері1


34

20

14


1

АП.08

Түзету педагогикасы және әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс негіздері


+

1


60

30

30


5-6

АП.09

Бос уақытты ұйымдастыру педагогикасы

+

+

1


136

60

76


1-6

АП.10

Балалармен және жасөспірімдермен дене шынықтыру –сауықтыру жұмысы


+49

20

29


3-5

АП. 11

Балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі


+58

10

48


3-4

АП.12

Балалар және жастар қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктері қызметінің теориясы мен практикасы


+

1


49

20

29


4-6

АП.13

"Безендіру ісі" практикумы


+40

-

40


5

АП.14

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар


+34

10

24


1

АП.15

Балалар әдебиеті


+56

30

26


1-2

АП.16

Режиссура негіздері

+

+99

50

49


1-5

АП.17

Ырғақ және хореография


+94

-

94


1-4

АП.18

Еңбек қорғау1


20

20

-


6

АП.19

Ойын әрекетін ұйымдастыру практикумы

27

7

20


4


Барлығы:

4

14

10

2

1223

515

708БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

40

406

КП. 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1800

КП. 01

Оқу практикасы

288

КП. 01.1

Экологиялық практика

36
2

КП. 01.2

Жазғы сауықтыру лагеріндегі жұмысқа дайындық

36
4

КП. 01.3

Интернетпен жұмыс

36
5

КП.01.4

Диплом алды практикасына дайындық

36
5

КП.01.5

"Баланың мектепке психологиялық бейімделуі" практикасы

36
5

КП.01.6

Байқау практикасына дайындық

36
2

КП.01.7

Психология-педагогикалық практика

72
3

КП.02

Танысу практикасы

72

КП.02.1

Мамандыққа кіріспе

72
1

КП. 03

Технологиялық және диплом алды практикалары

1440

КП. 03.1

Сауықтыру лагеріндегі жазғы практика

144
4

КП.03.2

Мектептегі байқау практикасы

1080
2-6

КП.03.3

Диплом алды практикасы

216
6

АА.00

Аралық аттестаттау

72

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 407 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 407-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

      Біліктілігі: 010202 3 Ұйымдастырушы-педагог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Окытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлер бойынша бөлу*

барлығы

оның ішінде

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер


ЖБП.01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


1


156

50

106


1-2

ЖБП.02

Орыс тілі және әдебиеті

+
156

50

106


1-2

ЖБП.03

Шетел тілі


+

1


98

-

98


1-2

ЖБП.04

Қазақстан тарихы

+
78

78

-


1-2

ЖБП.05

Дүниежүзілік тарихы


+78

78

-


1-2

ЖБП.06

Қоғамтану


+60

60

-


2

ЖБП.07

Математика

+
156

56

100


1-2

ЖБП.08

Информатика1


76

10

66


1

ЖБП.09

Физика


+78

38

40


1-2

ЖБП.10

Химия1


78

38

40


1-2

ЖБП.11

Биология

+


1


98

70

28


1-2

ЖБП.12

География1


40

402

ЖБП.13

Алғашқы әскери дайындық


+140

26

114


1-4

ЖБП.14

Дене тәрбиесі

156


156


1-2


Барлығы:

5

5

6


1448

594

854ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


+

1


72

20

52


3-4

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


64

14

50


3

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

+
192


192


3-8


Барлығы:

1

3

2


328

34

294ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП.01

Мәдениеттану


+36

366

ӘЭП.02

Философия негіздері


+36

366

ӘЭП.03

Экономика негіздері


+36

364

ӘЭП.04

Саясаттану және әлеметтану негіздері


+32

323

ӘЭП.05

Құқық негіздері


+40

408


Барлығы:

-

5180

180
ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер


ЖКП.01

Психология

+

+


+

85

50

35


3-5

ЖКП.02

Педагогика

+

+

1

+

69

49

20


5-7

ЖКП.03

Этнопедагогика


+40

20

20


7-8

ЖКП.04

Медициналық білім негіздері

33

20

13


5

ЖКП.05

Жас ерекшелік анатомиясы, физиология және гигиена


+

1


56

40

16


3-4

ЖКП.06

Іскерлік өзара қарым-қатынас этикасы және педагогикалық шеберлік негіздері


+46

30

16


4-5

ЖКП.07

Отбасылық педагогика

29

20

9


5- 6

ЖКП.08

Тіл мәдениеті және риторика негіздері


+48

24

24


6-8

ЖКП. 09

Әлемдік көркем мәдениет


+82

42

40


5-7

ЖКП.10

Білім берудің жаңа технологиялары1


30

20

10


7-8

ЖКП.11

Педагогикалық зерттеу әдістері


+38

28

10


6-7


Барлығы:

2

8

3

2

556

343

213АП.00

Арнайы пәндер


АП.01

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

+

+

1

+

196

70

126


3-8

АП.02

Педагогикалық менеджмент негіздері

20

16

4


8

АП.03

Әлеуметтік педагогика


+

1


40

30

10


7-8

АП.04

Әлеуметтік психология


+

1


40

30

10


7-8

АП.05

Ұйымдастырушы-педагог жұмысының технологиясы

+

+

1

+

174

85

89


3-8

АП.06

Көркем қол еңбегі практикумы1


46


46


4-5

АП.07

Конфликтология негіздері1


40

26

14


7-8

АП.08

Түзету педагогикасы және әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс негіздері


+

1


50

30

20


7-8

АП.09

Бос уақытты ұйымдастыру педагогикасы

+

+

1


142

60

82


3-8

АП.10

Балалармен және жасөспірімдермен дене шынықтыру –сауықтыру жұмысы


+40

20

20


5-8

АП.11

Балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі


+51

11

40


5-6

АП.12

Балалар және жастар қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктері қызметінің теориясы мен практикасы


+

1


56

36

20


3-4

АП.13

"Безендіру ісі" практикумы


+51


51


5-6

АП.14

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар


+48

10

38


3

АП.15

Балалар әдебиеті


+56

30

26


3-4

АП.16

Режиссура негіздері

+

+96

50

46


3-6

АП.17

Ырғақ және хореография


+90


90


5-8

АП.18

Еңбек қорғау1


20

208


Барлығы:

4

14

10

2

1256

524

732БҰАП

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

484

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

КП. 01

Оқу практикасы

252

КП.01.1

Жазғы сауықтыру лагеріндегі жұмысқа дайындық


КП.01.2

Интернетпен жұмыс

36
7

КП.01.3

Диплом алды практикасына дайындық

36
7

КП 01.4

"Баланың мектепке психологиялық бейімделуі" практикасы

36
7

КП.01.5

Байқау практикасына дайындық

36
3

КП.01.6

Психология-педагогикалық практика

72
5

КП. 02

Танысу практикасы

72

КП.02.1

Мамандыққа кіріспе.

72
3

КП.03

Технологиялық және диплом алды практикалары

1404

КП.03.1

Сауықтыру лагеріндегі жазғы практика

144
6

КП.03.2

Мектептегі байқау практикасы

1044
4-7

КП.03.3

Диплом алды практикасы

216
8

АА.00

Аралық аттестаттау

144

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

5760

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП –білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 408 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 408-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

      Біліктілігі: 010201 3 Қосымша білім беру педагогы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Окытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Семестр бойынша бөлу*

Барлығы

оның ішінде

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

+


1


78


30


48


1-3

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


62

20

42


1-2

ЖГП.03

Қазақстан тарихы

+
78

781-2

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

+
232


232


1-6


Барлығы:

3

1

2


450

128

322ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП.01

Мәдениеттану


+34

341

ӘЭП.02

Философия негіздері


+33

332

ӘЭП.03

Экономика негіздері


+40

406

ӘЭП.04

Саясаттану және әлеметтану негіздері


+40

405

ӘЭП. 05

Құқық негіздері


+33

333


Барлығы:


5180

180
ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер


ЖКП.01

Психология

+

+

1

6

78

50

28


1-3

ЖКП.02

Педагогика

+

+

1

6

67

45

22


1-3

ЖКП.03

Этнопедагогика


+33

20

13


3

ЖКП.04

Медициналық білім негіздері1


22

10

12


2

ЖКП.05

Жас ерекшелік анатомиясы, физиология және гигиена


+

1


45

25

20


1-3

ЖКП.06

Іскерлік өзара қарым-қатынас этикасы және педагогикалық шеберлік негіздері


+33

20

13


3

ЖКП.07

Отбасылық педагогика1


29

20

9


4-5

ЖКП.08

Тіл мәдениеті және риторика негіздері


+36

16

20


4

ЖКП.09

Әлемдік көркем мәдениет


+69

30

39


3-6

ЖКП.10

Білім берудің жаңа технологиялары1


33

20

13


3

ЖКП.11

Педагогикалық зерттеу әдістері


+38

28

10


4-5Барлығы:

2

8

6

2

483

284

199АП. 00

Арнайы пәндер


АП. 01

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

+

+

1

+

156

86

70


1-6

АП. 02

Педагогикалық менеджмент негіздері

20

16

4


5

АП. 03

Әлеуметтік педагогика


+

1


50

30

20


5-6

АП. 04

Әлеуметтік психология


+

1


50

30

20


5-6

АП. 05

Қосымша білім беру педагогы жұмысының технологиясы

+

+

1

+

146

76

70


1-6

АП. 06

Көркем қол еңбегі практикумы1


45

-

45


1-2

АП. 07

Конфликтология негіздері1


34

20

14


1

АП. 08

Түзету педагогикасы және әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс негіздері


+

1


60

30

30


5-6

АП. 09

Бос уақытты ұйымдастыру педагогикасы

+

+

1


136

60

76


1-6

АП.10

Балалармен және жасөспірімдермен дене шынықтыру –сауықтыру жұмысы


+49

20

29


3-5

АП. 11

Балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі


+58

10

48


3-4

АП. 12

Балалар және жастар қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктері қызметінің теориясы мен практикасы


+

1


49

20

29


4-6

АП. 13

"Безендіру ісі" практикумы


+40

-

40


4-5

АП. 14

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар


+34

10

24


1

АП. 15

Балалар әдебиеті


+56

30

26


1-2

АП. 16

Режиссура негіздері

+

+99

50

49


1-5

АП. 17

Ырғақ және хореография


+94

-

94


1-4

АП. 18

Еңбек қорғау1


20

20

-


6

АП.19

Ойын әрекетін ұйымдастыру практикумы

27

7

20
Барлығы:

4

14

10

2

1223

515

708БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

40

406

КП. 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1800

КП. 01

Оқу практикасы

288

КП. 01.1

Экологиялық практика

36
2

КП. 01.2

Жазғы сауықтыру лагеріндегі жұмысқа дайындық

36
4

КП. 01.3

Интернетпен жұмыс

36
5

КП. 01.4

Диплом алды практикасына дайындық

36
5

КП. 01.5

"Баланың мектепке психологиялық бейімделуі" практикасы

36
5

КП. 01.6

Байқау практикасына дайындық

36
2

КП. 01.7

Психология-педагогикалық практика

72
3

КП. 02

Танысу практикасы

72

КП. 02.1

Мамандыққа кіріспе

72
1

КП. 03

Технологиялық және диплом алды практикалары

1440

КП. 03.1

Сауықтыру лагеріндегі жазғы практика

144
4

КП. 03.2

Мектептегі байқау практикасы

1080
2-6

КП. 03.3

Диплом алды практикасы

216
6

АА.00

Аралық аттестаттау

72

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 409 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 409-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

      Біліктілігі: 010201 3 Қосымша білім беру педагогы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Окытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлер бойынша бөлу*

барлығы

оның ішінде

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер


ЖБП.01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


1


156

50

106


1-2

ЖБП.02

Орыс тілі және әдебиеті

+
156

50

106


1-2

ЖБП.03

Шетел тілі


+

1


98

-

98


1-2

ЖБП.04

Қазақстан тарихы

+
78

78

-


1-2

ЖБП.05

Дүниежүзілік тарихы


+78

78

-


1-2

ЖБП.06

Қоғамтану


+60

60

-


2

ЖБП.07

Математика

+
156

56

100


1-2

ЖБП.08

Информатика1


76

10

66


1

ЖБП.09

Физика


+78

38

40


1-2

ЖБП.10

Химия1


78

38

40


1-2

ЖБП.11

Биология

+


1


98

70

28


1-2

ЖБП.12

География1


40

402

ЖБП.13

Алғашқы әскери дайындық


+140

26

114


1-4

ЖБП.14

Дене тәрбиесі

156


156


1-2


Барлығы:

5

5

6


1448

594

854ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


+

1


72

20

52


3-4

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


64

14

50


3

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

+
192


192


3-8


Барлығы:

1

3

2


328

34

294ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП.01

Мәдениеттану


+36

366

ӘЭП.02

Философия негіздері


+36

366

ӘЭП.03

Экономика негіздері


+36

364

ӘЭП.04

Саясаттану және әлеметтану негіздері


+32

323

ӘЭП.05

Құқық негіздері


+40

408


Барлығы:


5180

180
ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер


ЖКП.01

Психология

+

+


+

85

50

35


3-5

ЖКП.02

Педагогика

+

+

1

+

69

49

20


5-7

ЖКП.03

Этнопедагогика


+40

20

20


7-8

ЖКП.04

Медициналық білім негіздері

33

20

13


5

ЖКП.05

Жас ерекшелік анатомиясы, физиология және гигиена


+

1


56

40

16


3-4

ЖКП.06

Іскерлік өзара қарым-қатынас этикасы және педагогикалық шеберлік негіздері


+46

30

16


4-5

ЖКП.07

Отбасылық педагогика

29

20

9


5- 6

ЖКП.08

Тіл мәдениеті және риторика негіздері


+48

24

24


6-8

ЖКП.09

Әлемдік көркем мәдениет


+82

42

40


5-7

ЖКП.10

Білім берудің жаңа технологиялары1


30

20

10


7-8

ЖКП.11

Педагогикалық зерттеу әдістері


+38

28

10


6-7


Барлығы:

2

6

5

2

556

343

213АП.00

Арнайы пәндер


АП.01

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

+

+

1

+

196

70

126


3-8

АП.02

Педагогикалық менеджмент негіздері

20

16

4


8

АП.03

Әлеуметтік педагогика


+

1


40

30

10


7-8

АП.04

Әлеуметтік психология


+

1


40

30

10


7-8

АП.05

Қосымша білім беру педагогы жұмысының технологиясы

+

+

1

+

174

85

89


3-8

АП.06

Көркем қол еңбегі практикумы1


46


46


4-5

АП.07

Конфликтология негіздері1


40

26

14


7-8

АП.08

Түзету педагогикасы және әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс негіздері


+

1


50

30

20


7-8

АП.09

Бос уақытты ұйымдастыру педагогикасы

+

+

1


131

60

71


3-8

АП.10

Балалармен және жасөспірімдермен дене шынықтыру –сауықтыру жұмысы


+40

20

20


5-8

АП.11

Балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі


+51

11

40


5-6

АП.12

Балалар және жастар қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктері қызметінің теориясы мен практикасы


+

1


56

36

20


3-4

АП.13

"Безендіру ісі" практикумы


+40


40


5-6

АП.14

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар


+48

10

38


3

АП.15

Балалар әдебиеті


+56

30

26


3-4

АП.16

Режиссура негіздері

+

+96

50

46


3-6

АП.17

Ырғақ және хореография


+79


79


5-8

АП.18

Еңбек қорғау1


20

208

АП.19

Ойын әрекетін ұйымдастыру практикумы

33


33


4


Барлығы:

4

14

10

2

1256

524

732БҰАП

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

484

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

КП. 01

Оқу практикасы

252

КП.01.1

Жазғы сауықтыру лагеріндегі жұмысқа дайындық

36
6

КП.01.2

Интернетпен жұмыс

36
7

КП.01.3

Диплом алды практикасына дайындық

36
7

КП.01.4

"Баланың мектепке психологиялық бейімделуі" практикасы

36
7

КП.01.5

Байқау практикасына дайындық

36
3

КП.01.6

Психология-педагогикалық практика

72
5

КП.02

Танысу практикасы

72

КП.02.1

Мамандыққа кіріспе.

72
3

КП. 03

Технологиялық және диплом алды практикалары

1404

КП. 03.1

Сауықтыру лагеріндегі жазғы практика

144
6

КП.03.2

Мектептегі байқау практикасы

1044
4-7

КП.03.3

Диплом алды практикасы

216
8

АА.00

Аралық аттестаттау

144

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

5796

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 410 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 410-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "0102000 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)" мамандығы

      бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу

      бағдарламалары

      Пәндердің циклдары және кәсіптік практика бойынша бағдарламаларының

      мазмұны (орта буын маманы)

Цикл индексі (пәндер)

Пәндердің, тәжірибелердің атаулары мен негізгі бөлімдері

Қалыптастырылатын білім, білік және дағдылар

Қалыптасу құзыреттерінің коды

ЖБП.00

Жалпы білім беру пәндері

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі.

Тілдің негізгі құрамдас бөліктерін; тіл және сөйлеу; ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшелігі; әдеби тіл нормалары туралы түсінік, норма түрлері; сөйлеу стильдері, әр стилдің ерекшелігі және жанры, лексика; сөйлеу барысында көркемдеуіш құралдарды пайдалану; лексикалық нормалар; лексикография; сөздіктердің негізгі типтері; фонетика; негізгі фонетикалық бірліктер; Тіл мәнерінің фонетикалық құралдары; орфография; орфография принциптері; сөзжасам нормалары; морфология; қазіргі тілдегі грамматикалық категориялар және сөзді жеткізу мәнерінің амал-тәсілдері; морфологиялық нормалары; синтаксис; синтаксистің негізгі бірліктері; пунктуация; мәтін лингвистикасы.

Білімдер:

- ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшелігін және мазмұнын;

- әдеби тіл нормаларын;

- әдеби стильдерді, әр стильдің өзіне тән ерекшелігін, жанрларын;

- тіл білімінің негізгі бөлімдерінің мазмұнын;

Іскерліктер:

- әдеби нормаларға сәйкес сөйлем құру;

- сөйлеу барысында көркемдегіш құралдарды пайдалану;

- әр түрлі сөздіктерді пайдалану;

- әр түрлі талдаулар жасауды өткізу (сөз және сөйлемдерді).

БҚ 6

КҚ 3.2.7.

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі.

Кәсіби тілдесуге қажетті мамандық бойынша лексико-грамматикалық материалды;

Сөйлеу әрекетінің түрлері және сөйлеу нысандары (ауызша, жазбаша, монологтық, диалогтық);

Кәсіби бағытталған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- мамандық бойынша лексикалық материалды,

- сөйлеу әрекетінің түрлерін және сөйлеу нысандарын;

- шетел тілінің грамматикасын;

Іскерліктер:

- шетел тілінде мәтіндерді оқу;

- орыс (қазақ) тілінен шетел тіліне және керісінше аудару;

- шетел тілінде жазбаша мәтіндер құрау;

- монологтық және диалогтық түрдегі материалдарды ауызша мазмұндау.

БҚ 6

КҚ 3.2.7

ЖГП. 03

Қазақстан тарихы.

Қазақстан тарихын кезеңдеу. Тас ғасыры кезеңі, оның сипаттамасы. Қола және темір ғасыры. Қазақстан территориясындағы алғашқы мемлекет. Моңғол шапқыншылығы және олардың Қазақстан дамуына әсері. Монғол империясының күйреуі және Қазақ хандығының құрылуы. 15-17ғ.ғ. Қазақ хандығы. Қазақ-жоңғар және қазақ-орыс қарым-қатынастары. Қазақстанның Ресейге қосылуы. Қазақстандағы патшалықтың саясаты. 18-19ғ.ғ. қазақ халқының ұлт-азаттық күресі. Ресей империясы құрамындағы Қазақстанның жағдайы.

ХХ ғасырдың басында Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс. 1917 жыл. Азаматтық көтеріліс. "Әскери коммунизм" саясаты. ЖЭС. Индустрияландыру. Ұжымдастыру. Голощекиннің кіші қазан төңкерісі. Ашаршылық. Мәдени өркендеу. Саяси қуғын. (репрессия). Казармалық социализмді құру. Халықтарды Қазақстанға жер аудару. Ұлы Отан соғысы және фашизмді жеңудегі Қазақстанның үлесі. Соғыстан кейінгі кезең және ауыл шаруашылығын қалпына келтіру. Қазақстандағы тың және тыңайған жердерді игеру. Қайта құру кезеңі. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Қазақстан Тәуелсіз егеменді мемлекет. 1993 және 1995 жылдардағы Конституция. Халықаралық аренадағы Қазақстан.

Білімдер:

- Қазақстан тарихының кезеңдерін;

- әр кезеңнің негізгі сипаттамасын;

- Қазақстанның негізгі саяси және мемлекет қайраткерлері, олардың мемлекеттің дамуына қосқан үлесі;

-мәдениет саласындағы жетістіктерін;

-Қазақстан халықтарының мәдениетін және олардың даму болашағын;

- бұрынғы және қазіргі Қазақстанның заңдарының және нормативті-құқықтық актілерінің мазмұнын;

- Қазақстанның басқа елдермен қарым-қатынасын;

- халықаралық саяси ахуалды, Қазақстандағы саяси даму үрдісін, оның дүниежүзіндегі қазіргі жағдайы;

Іскерліктер:

- негізгі кезеңдерге сипаттама беру;

- бұрынғы және қазіргі мемлекет және саяси қайреткерлердің қызметін бағалау;

- қоғамда болып жатқан өзгерістерге анализ жасау, оларға дұрыс баға беру;

- тарихи оқиғаларды, үрдістерді, әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды, олардан ортақтастықты және ерекшелігін анықтай білу;

- заңдар мен нормативті-құқықтық актілерге талдау жасай білу.

БҚ 1

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі.

Маман дайындау барысындағы дене шынықтырудың рөлі; дене шынықтырудың әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері; дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері; кәсіби-қолданбалы дене даярлығы.

Білімдер:

- маман даярлаудағы дене шынықтырудың рөлі;

- дене шынықтырудың әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері;

- спорт ойындарының ережесі;

Іскерліктер:

- дене жаттығуларын дұрыс орындау;

- спорт ойындарын ойнау.

БҚ 12

ӘЭП. 00

Әлеуметтік - экономикалық пәндер

ӘЭП. 01

Мәдениеттану.

Мәдениеттану және оның қоғамдағы рөлі;

мәдениетті зерттеудегі көзқарастардың әр алуандығы;

мәдениет және өркениет;

Мәдениет типтері:

конфуциялық-даостикалық;

үнді-буддалық;

Ислам әлемі мәдениеті;

христиан мәдениетінің типі;

Батыс еуропа мәдениеті;

Африка мәдениетінің ерекшелігі және бірегейлігі, нәсілшілдік мәселесі; көшпенділер өркениетінің пайда болуы және бірегейлігі;

Ортағасыр кезеңіндегі Қазақстанның мәдениеті;

17-19 ғасылардағы қазақтардың мәдени дәстүрлері;

Кеңес кезеңіндегі мәдени қайшылықтар және жетістіктері;

Қазіргі Қазақстанның мәдениеті.

Білімдер:

- курстың негізгі түсініктерін;

- Қытай, үнді, хрестиан, ислам мәдениеті типтерінің ерекшелігі және негізгі жетістіктері;

-Батыс еуропа және Африка мәдениетін;

- көшпенділердің өмір салттары және олардың жүйесінің құндылықтары туралы;

- түркі және араб мәдениетінің ортағасырдағы Қазақстан мәдениетіне әсері.

Іскерліктер:

- әр түрлі халықтардың мәдениетінің ерекшеліктерін ашу;

- мәдениеттің негізгі даму кезеңдері арасындағы байланысты бақылау;

- көшпенділер мәдениетінің өзіне тән ерекшелігін көрсету.

БҚ 5

БҚ11

ӘЭП. 02

Философия негіздері.

Философия пәні, дүниежүзілік философиялық толғаулардың негізгі белестері; философияның негізгі сұрақтары. Материя. Сана. Диалектика.

Адам табиғаты және оның өмір сүру мәні; адам және құдай; адам және ғарыш; адам, қоғам, өркениет, мәдениет; жеке тұлғаның еркіндігі және жауапкершілігі; адам танымы және қызметі;

ғылым және оның рөлі; адамзат жаһандық мәселелер алдында.

Білімдер:

- философияның негізгі түсініктерін;

- ғылым мен ғылыми танымның рөлі туралы, оның құрылымы, нысандары және әдістерін, әлеуметтік және этикалық проблемалары туралы түсінікті;

- дүниежүзінің философиялық, ғылыми және діни картиналары туралы түсініктерді;

Іскерліктер:

- түсініктердің мазмұнын талдай білу;

- адамдар арасындағы адамгершілік нормаларының қарым-қатынасын реттеу

БҚ 5

БҚ11

ӘЭП. 03

Экономика негіздері.

Мақсаты, негізгі түсініктер, қызметтері, мәні, ұстанымдары;

меншік нысандары мен түрлері және сипаттамасы. Нарық: анықтамасы, заңдары, түрлері, сипаттамасы, инфрақұрылымы. Нарықты реттеу. Кәсіпкерлік. Кіріс. Жоспарлау. Бюджет.Салық саясаты.

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережелерін;

- елдегі және шетелдегі экономикалық жағдайлар;

- макро және микро экономика негіздері;

- мемлекеттің экономикалық саясатының мазмұны;

Іскерліктер:

- өзінің кәсіптік қызметінде бағыт алуға қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану.

БҚ 7

БҚ 8

ӘЭП.04

Саясаттану және әлеуметтану негіздері.

Саясаттанудың пайда болуы, мәні. Саясат. Билік және биліктік қарым-қатынастары. Саяси жүйе.

Мемлекет. Саяси партиялар мен қозғалыстар. Саяси түзім. Қазақстандағы әлеуметтік-саяси үрдістер. Әлеуметтану ғылым ретінде; қоғам әлеуметтік мәдениет жүйесі ретінде; әлеуметтік қоғамдастықтар, қарым-қатынастар, үрдістер, институттар және ұйымдар.

Жеке тұлға: оның әлеуметтік рөлі және әлеуметтік жүріс-тұрысы;

Білімдер:

- саясаттану және әлеуметтанудың негізгі түсініктерін;

- жеке тұлғаны әлеуметтендіру үрдісінің ерекшеліктерін

Іскерліктер:

- әлеуметтік қозғалыстарға және әлеуметтік өзгерістегі басқа да факторларға анализ жасау және дамыту;

- Қазақстандағы және дүниежүзіндегі әлеуметтік-саяси қарым-қатынастарды және үрдістерді айқындау;

- саяси жүйелер және саяси түзімдерді талдау.

БҚ 1

БҚ 2

ӘЭП. 05

Құқық негіздері.

Құқық, түсінігі, жүйесі, көздері. Қазақстан Республикасының Конституциясы- құқықтық жүйе ядросы;

Жалпыға бірдей адам құқығы декларациясы, жеке тұлға; құқық, құқықтық мемлекет, құқықтың негізгі салалары және сипаттамасы. Кәсіби қызметтің құқықтық қамсыздануы. Білімдік құқық: аспектілері, функциялары, көздері; білімдік құқықтық қатынастар; білім саласындағы мемлекеттік саясат. Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңы; білім туралы нормативтік актілердің құрылымы; білім беру ұйымының құқықтық статусы; білім беру ұйымының құқықтары мен заңды қызығушылықтарын қорғау; білім беру жүйесінде әкімшілік және еңбек заңнамасын қолдану ерекшелігі; халықаралық білім құқығы; балалардың құқықтарын және қызығушылықтарын қорғау.

Білімдер:

Қазақстан Конституциясын;

- білімдік құқық аспектілері, функциялары, көздері;

- білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты;

- Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңын;

- Білім туралы нормативтік актілердің құрылымын;

- білім беру жүйесінде әкімшілік және еңбек заңнамасын қолдану ерекшелігін;

- халықаралық білім құқығын;

Іскерліктер:

- кәсіби қызметте нормативті-құқықтық құжаттарды пайдалану;

- білім беру құқығынның көздерін пайдалану;

- балалардың құқығын қорғау.

БҚ 1

БҚ 2

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.13

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Психология:

Психология ғылым ретінде. Тәрбие жұмысы мен үйірме жетекшісінің ұйымдастыру жұмысындағы психологияның рөлі. Қазіргі психологияның құрылымы, міндеттері және әдістері: эксперимент, бақылау, диагностикалық әдістер, психологиялық тесттер. Жеке тұлға туралы түсінік. Индивид жіне жеке тұлға. Қызметтегі және қарым-қатынастағы түлға. Адамның еңбек іс-әрекетіндегі психомоторика. Стресс және оның алдын алу әдістері. Тілдесу үрдісіндегі тұлғааралық қарым-қатынастар. "Мазасыздық" түсінігі. Ауытқушы мінез-құлық. Танымдық қызмет: зейін, сезім, қабылдау, ес,есте сақтау, ойлау, қиял, ақыл-ой. Эмоционалды-ерік-жігер саласы: сезім және көңіл-күй, ерік-жігер. Эмоциялар және адамның жағдайы. Темперамент. Мінез. Қабілет. Алғы шарттар және дамудағы қозғаушы күштер. Тұлға қалыптастырудың мақсатты үрдісі ретіндегі тәрбие және өзін-өзі тәрбиелеу психологиясы. Қазіргі жағдайдағы жас ерекшелік психологиясының өзекті мәселелері.

Білімдер:

- жалпы және жас ерекшелік психологиясының мазмұнын;

- қазіргі психологияның құрылымын, міндеттерін, әдістерін және түсініктерін;

- жеке тұлғаның танымдық және эмоционалды, ерік-жігер саласының мазмұнын;

- жеке тұлғаны дамытудың психологиялық ерекшеліктерін;

- әлеуметтік-педагогикалық қызметтің психологиялық негіздерін.

Іскерліктер:

- стресстың алдын алу;

- ауытқушылық мінез-құлыққа диагностика жасай білуі;

- жұмыс практикасында психологиялық білімдерді қолдану.

БҚ 11

КҚ 3.1.2 КҚ 3.1.8

ЖКП. 02

Педагогика.

Педагогика пәні және міндеттері. Педагогиканың ғылым ретінде пайда болуы және дамуы. Ежелгі Грекиядағы педагогика. Орта ғасырлардағы және қайта өрлеу кезеңіндегі педагогика мәселелері. Я.А.Коменский - педагогиканың негізін салушы. XVIII ғасырдағы педагогика. XIX ғасырдағы педагогиканың басты идеялары. К.Д.Ушинскийдің дидактикалық жүйесі. ХХ ғасырдағы мектептегі білім беру мен педагогикалық теорияның ерекшеліктері (А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский идеялары).

Қазақстандағы педагогикалық ойлардың дамуы. Қазіргі педагогиканың әдіснамасы. Педагогикалық ғылым мен практика. Педагогиканың зерттеу әдістер. Педагогикалық үрдістің құрылымы мен кезеңдері. Қызметтің жетекшқі түрлері. Дамудың жалпы заңдылықтары және жас ерекшеліктері. Дамыта оқыту мүмкіндіктері.тәрбие мақсаты, оның йлеуметтік шартталғандығы. Педагог мамандығына қойылатын талаптар. ҚР "Білім туралы" заңы. Біртұтас педагогикалық үрдістегі тәрбие. Дидактика: тәрбие үрдісінің дидактикасы, жүйесі, құрылымы, заңдылығы, мазмұны. Тәрбиелік диагностикасы. Тәрбиенің негізгі принциптері. Тәрбие әдістерінің, формаларының және құралдарының жүйесі. Тұлғаны және педагог пен тәрбиеленушінің әріптестігінің өзара байланысы туралы педагогикалық ой классикасы. Тәрбие үрдісінің технологиясы. Оқыту үрдісінің теориялық және әдістемелік негіздері. Қазіргі дидактикалық концепциялар. Оқыту үрдісінің заңдылықтары. Дидактикалық ұстанымдар. Оқыту әдістері. Оқу үрдісін ұйымдастыру құралдары және нысандары. Тұлғалық бағдарлы оқыту.

Білімдер:

- ғылым ретіндегі педагогика пәні және міндеттері; педагогикалық ойлардың даму тарихы

- педагогиканың әдіснамалық базасын, педагогикалық үрдістің құрылымы мен кезеңдерін;

- Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңының негізгі ережелерін;

- тәрбие жұмысының мазмұнын,

- оқыту үрдісінің теориялық және әдістемелік негіздерін;

- қазіргі дидактикалық концепциялардың мәнін және білім беру технологияларын;

Іскерліктер:

- балалар және олардың ата-аналарымен педагогикалық мақсатқа бағытталған өзара қарым-қатынас орната білуі;

- әртүрлі педагогикалық жағдаяттарды үлгілеу;

- зерттеудің диагностикалық әдістерін пайдалану;

- өз жұмысында дамыта оқыту мүмкіншіліктерін пайдалану;

- оқу үрдісін ұйымдастыру.

БҚ 2

БҚ 6

БҚ 10

БҚ 11

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.6

ЖКП. 03

Этнопедагогика.

Этнопедагогика пәні, міндеттері және әдістері. Этнопедагогикалық ойлардың қалыптасу тарихы. Білім беру жүйесіндегі ұйымдарда оқу-тәрбие үрдісіндегі этнопедагогика мәселелері. Қазақ халқының этнопедагогикасының мәселелері. Қазақ халқының ерекшелігін танудағы этнопсихология, оның этнопедагогикада атқаратын рөлі. Қазақ этнопедагогикасы педагогика ғылымының құрамдас бөлігі ретінде. Қазақ этнопедагогикасының мәні, мазмұны, нысандары және әдістері. Бала тәрбиелеу үрдісінде қазақ халқының этнопедагогикасының материалдарын пайдалану. Ұлттық салт-дәстүрлер.

Білімдер:

-этнопедагогика мазмұнын;

- этнопедагогиканың даму тарихын;

- қазақ этнопедагогикасын.

Іскерліктер:

- тәрбие үрдісінде этнопедагогиканың материалдарын пайдалану;

- қазақ этнопедагогикасының ерекшеліктерін анықтау;

- этнопсихология рөлін көрсету;

- этникалық факторлардың, мәдениеттің ықпалын талдай білу.

БҚ 2

КҚ 3.3.4

КҚ 3.3.7

ЖКП. 04

Медициналық білім негіздері.

"Cалауатты өмір салты" түсінігі және денсаулықты анықтайтын факторлар; әр түрлі жастағы қатердің негізгі факторлары, олардың себептері, таралуы; балалардағы және жасөспірімдердегі норма және нормадан ауытқушылықтар; өзін-өзі сауықтыру жүйесі; бейімделу және күйзеліс; балалар аурулары, олардың жіктелуі; жұқпалы аурулар және олардың алдын алу; балалар жарақаттылығы және оның алдын алу.

Білімдер:

- түсінік мазмұнын;

- әр түрлі жастағы қатердің негізгі факторлары,

- норма және нормадан ауытқу түсінігін;

- балалар аурулары және жұқпалы аурулардың белгілерін;

- өзін-өзі сауықтыру жүйесінің негізгі ережелерін;

Іскерліктер:

- балалардың дамуындағы және одан ауытқуларындағы нормаларды анықтау;

- өзін-өзі сауықтыру жүйесін пайдалану;

- негізгі балалар және жұқпалы ауруларды диагностикалау;

- жарақат кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету.

БҚ 3

БҚ 4

КҚ 3.2.8

ЖКП 05

Жас ерекшелік анатомиясы, физиологиясы және гигиена.

Адам біртұтас биологиялық жүйе ретінде. Адам ағзасының өсуінің және дамуының негізгі заңдылықтары. Балалар мен жасөспірімдер ағзасының анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері. Балалар және жасөспірімдердің әр түрлі кезеңдерде дамуындағы психофизиологиялық қызметтері. Бала ағзасының әр түрлі даму кезеңдеріндегі дене және ақыл-ойының жұмысқа қабілеттілігі. Балалар және жасөспірімдердің жыныстық дамуының психофизиологиялық ерекшеліктері. Бейімделу. Балалар мен жасөспірімдер ағзасының дене және психикалық адекваттылығы туралы түсінік.

Білімдер:

- адам ағзасының өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтарын;

- балалар және жасөспірімдер ағзасының анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін;

- балалар және жасөспірімдердің әр түрлі кезеңдердегі дамуындағы психофизиологиялық қызметтері және ерекшеліктерін;

-курстың негізгі түсініктерін;

Іскерліктер:

- дене жүктемелерінің мөлшерін орындау;

-әр жастағы кезеңдердегі балалардың шаршау және мөлшерден тыс шаршау деңгейлерін анықтау;

БҚ 3

БҚ 4

КҚ 3.3.6

ЖКП. 06

Іскерлік өзара қарым-қатынастар этикасы және педагогикалық шеберлік негіздері.

Этикалық дәстүрлердің қалыптасу тарихы және этиканың негізгі санаттары. Индивидтің бірлестікте өзін ұстауы, өзара қатынасын реттеуші форма ретіндегі мораль. "Әдептің алтын ережесі". Этика түсінігінің қалыптасуы. Кәсіби этика қызметінің әртүрлілігі. Тәрбие, ұйымдастырушылық жұмыстың этикалық негіздері. Кәсіби этикалық кодекс. Іскерлік қарым-қатынастардың нормалары мен ережелері. Коммуникативтік қатынас әдістері. Іскерлік қарым-қатынастағы педагогикалық такт. Педагог тұлғасының қасиеттер кешені ретіндегі педагогикалық шеберлік; кәсіби білім, білік, дағдылар; педагогикалық техника, педагогикалық қабілеттер, кәcіби маңызды жеке қасиеттер; педагогикалық қатынас, оны оңтайландыру.

Қақтығыстардың алдын алу және шешу. Педагогикалық такт; топтық жұмысты ұйымдастыру; Педагогикалық өзара іс-әрекеттерді жобалау; Ойын үрдісінде, оқу сабақтарында, сабақтан тыс жұмыста белсенді танымдық және дамыту қызметтерін ынталандыру; психология-педагогикалық талдау және бүтін педагогикалық үрдістің тиімділігі және оның жеке элементтері; Педагогтің өзі бетімен білім алуы және өзін-өзі тәрбиелеуі. өз беті мен білім алуы кәсіби шеберлікті жетілдіру факторы ретінде.

Білімдер:

- даму тарихын және әдептің негізгі санаттарын;

- адамгершіліктің мәнін және қызметтерін;

- тілдесу барысындағы іскерлік өзара қарым-қатынастар ережелерін;

- "педагогикалық шеберлік" түсінігінің мазмұнын;

- педагогтің кәсіби маңызды жеке сапаларын;

Іскерліктер:

- оқушылардың этика туралы түсінігін қалыптастыру;

- іскерлік өзара қарым-қатынастардың нормаларын пайдалану және тілдесуде педагогикалық әдептілік таныту;

- қақтығыстардың алдын алу және шешу;

- өзінде кәсіби маңызды жеке қасиеттерін дамыту;

- өз бетімен білім алу және өзін-өзі тәрбиелеумен айналысу

БҚ 5

КҚ 3.2.2.

КҚ 3.2.9.

ЖКП. 07

Отбасылық педагогика.

Тәрбие институттары жүйесіндегі отбасы. Педагогикалық ғылымдар жүйесіндегі отбасылық педагогика. Отбасы әлеуметтік тәрбиенің субъектісі ретінде. "Отбасы" түсінігінің мәні. Қазіргі заман отбасыларының ерекшеліктері, проблемалары. Отбасы типтері. Қазіргі отбасыларының ұлттық ерекшеліктері. Отбасының қызметі. Отбасындағы тәрбиенің типтік қателіктері. Тұлғаны әлеуметтендірудегі отбасы әсерінің механизмі. Бала тұлғасының дамуына әлеуметтік-психологиялық әсердің салдары. Отбасылармен жұмыстың мақсаттары, міндеттері, қызметтері, нысандары. Отбасындағы тәрбие жағдаяттарының диагностикасы. Отбасын зерделеу технологиясы. Отбасымен өзара әрекет жасау әдістемесі. Әлеуметтік жағдайлары нашар отбасылармен жұмыс ерекшелігі. Мектеп, отбасы, қоғамның өзара әрекет жасауы. Жастарды отбасылық өмірге дайындау.

Білімдер:

- отбасы педагогикасының негізгі ережелері және отбасы педагогикасы түсінігін;

- қазіргі заман отбасының ерекшеліктері және проблемаларын;

- отбасы типтері және қызметін;

- отбасылық тәрбиенің типтік қателіктерін;

- жеке тұлғаның әлеуметтенуіне отбасының ықпал ету мехнизмін және зардаптарын;

- отбасын зерделеу технологиясын;

- әлеуметтік жағдайлары нашар отбасыларымен жұмыс ерекшелігін;

Іскерліктер:

- отбасындағы тәрбие жағдаяттарының диагностикасын өткізу;

- әлеуметтік жағдайлары нашар отбасылармен жұмыс жасауды ұйымдастыру;

- отбасылық мәселелердің себептерін, отбасылық мәселелерді шешуге бағытталған іс-шаралар жүйесін анықтау.

БҚ 2

БҚ 6

КҚ 3.3.2. КҚ 3.3.5.

ЖКП. 08

Сөйлеу мәдениеті және риторика негіздері.

Дұрыстылық, стильдік мақсаттылық, тіл мәнерлілігі. Негізгі тілдік сапалар. Тіл құрылымы. Акценттік, айту, лексикалық, морфологиялық, синтакиситік нормалар. Нормалардың варианттылығы. Ауызша және жазбаша сөйлеу нормалары. Тіл құралдарының стилистикалық саралануы. Тілдің өзгеруінің әлеуметтік және жеке тілдік себептері. Тілдің нақтылық, логикалық, тазалық, мәнерлілік, байлығы, ойлылығы. Ғылыми, оқу тілінде, жұрт алдында, жастар ортасында сөйлеу мәдениеті. Сөздіктер мен анықтамалар. Тәрбие жұмысын ұйымдастырушы, үйірме жетекшісінің сөйлеуіне қойылатын талаптар. Шешендік өнер негіздері.

Білімдер:

-сөйлеу құрылымын;

- сөйлеу нормалары мен сапаларын;

- тілдегі өзгерістердің болу себептерін;

- педагогтің сөйлеу тіліне қойылатын талаптарды;

Іскерліктер:

- тілдік айналымдарды стильдік жағынан дұрыс пайдалану;

- анықтамалық әдебиеттерді пайдалану;

- өз ойын нақты, логикалық, мәнерлі және түсінікті етіп жеткізу.

БҚ 2

БҚ 6

КҚ 3.1.2.

КҚ 3.2.7.

ЖКП 09

Әлемдік көркем мәдениет. Мәдениет туралы жалпы түсінік; руханилық арнайы мәдени феномен ретінде; "әлемдік көркем мәдениет" түсінігінің мазмұны, оның қоғамның рухани өміріндегі рөлі; өнердің тарихи-мәдени үрдіс ерекшелітерімен байланысы; Көркем үрдістің даму заңдылықтары; шығармашылық әдіс, көркем бейне, стиль және өнердегі бағыт; көркем мәнердің құралдары. Әлемдік мәдениеттің тарихи даму кезеңдері: Ежелгі Шығыс, Антика, еуропалық орта ғасырлық, Қайта өрлеу дәуірі, классицизм; ХІХ ғасырдағы батыс еуропалық өнер; ХХ ғасырлардағы әлемдік көркем мәдениеттегі көркем үрдістер; ежелгі және орта ғасырдағы

Қазақстан мәдениеті, XVIII-XIX және ХХ ғасыр басындағы өнердің негізгі бағыттары; ХХ ғасырдың 20-80 жылдарындағы Қазақстанның көркем мәдениеті; ХХ ғасырдағы көркем мәдениеттің жаңа түрлері мен жанрлары: мюзикл, рок-музыка, хеппенинг, фольклорлық дәстүрлер; еуропалық, американдық, афроазиаттық және орыс көркем дәстүрінің өзара араласуы; ХХ ғасырдағы көркем мәдениеттің идеалдраы мен сеп-түрткілері; қазіргі әлемдік мәдениет пен өнердегі гуманизм, реализм, ынтымақ пен соғыс проблемалары; көркем-эстетикалық тәрбиелеу әдістемесі. Дүниежүзілік көркем әдебиет. Әдебиет өнер түрі ретінде; әәдебиет және фольклор; әдебиет теориясының негіздері; көркем әдебиет туындылары мен жанрлары; көркем туындының формасы мен мазмұнының бірлігі; шығармашылық әдіс түсінігі; әдеби үрдістің негізгі заңдылықтары; дүниежүзілік әдебиеттің даму тарихының негізгі кезеңдері; әдеби бағыттар; ірі жазушылардың шығармашылығы, негізгі туындыларды талдау.

Білімдер:

- әлемдік көркем мәдениет және әдебиет мазмұнын;

- көркем үрдіс;

- әлемдік көркем мәдениеттің дамуының тарихи кезеңдері;

- әртүрлі стилдер, бағыттар, уақыт және халықтар мәдениетінің ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- қоғамның рухани өміріндегі көркем мәдениеттің рөлі;

- өнердегі стилді және бағытты анықтау;

- әр түрлі стилдегі, бағыттағы, уақыт және халықтар мәдениеттерінің ерекшеліктерін талдау;

БҚ 5

КҚ 3.3.9. КҚ 3.3.12.

ЖКП. 010

Жаңа білім беру технологиялары.

"Білім технологиясы" түсінігі. Арнайы әдебиеттегі "Білім технологиясы" түсінігінің мазмұнының анықтамасы. Алдыңғы қатарлы педагогтар технологиясының жіктелуі. Педагогтардың жеке технологияларды таңдаудағы жалпы тұрғысы. Білім технологияларының жалпы сипаттамасы, олардың ерекшелігі.

Білімдер:

- түрлі технологиялардың мазмұны;

- білім технологияларының жіктелуі;

Іскерліктер:

-алынған білімдерін практикалық қызметте пайдалану;

БҚ 8,10

КҚ 3.1.2.

КҚ 3.1.3.

КҚ 3.2.2.

КҚ 3.2.3.

КҚ 3.3.4

КҚ 3.3.15.

ЖКП. 011

Педагогикалық зерттеу әдістері.

Ғылым және ғылыми таным; психология-педагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі; оқу-танымдық жұмыс: тақырып таңдау, проблема қою, зерттеу объектісі және пәні; әдебиетпен жұмыс істеу технологиясы; эксперимент ұйымдастыру; қорытындыны жинақтау және талдау; жұмысты рәсімдеуге қойылатын талаптар; курстық және бітіруші біліктілік жұмысты қорғау.

Білімдер:

-оқу-танымдық жұмыс теориясын;

- жұмысты рәсімдеуге қойылатын талаптарды;

Іскерліктер:

- психология-педагогикалық зерттеу әдістемесін пайдалану;

- курс жұмысын жазу және қорғау.

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.9

АП.00

Арнайы пәндер

АП.01

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы.

Тәрбие, педагогикалық құбылыс, педагогикалық үрдістің бөлігі ретінде. Қазіргі кезеңдегі тәрбиенің мақсаттары мен міндеттері. Тәрбиенің идеалды, нәтижелік, процессуалдық мақсаттары. Тәрбие мәні және оның ерекшеліктері. "Тәрбие", "өзін-өзі тәрбиелеу", "қайта тәрбиелеу" түсініктері. Тәрбие үрдісінде жеке тұлғаны қалыптастыру. Баланы тәрбиелеу мен дамытудағы балалар ұжымының рөлі. Әр түрлі жас кезеңдеріндегі тілдесу және іс-әрекет. Қосымша білім беру педагогінің қызметі. Бастауыш сынып оқушыларымен жұмыс жасаудың психология-педагогикалық негіздері. Тәрбиенің жалпы заңдылықтары және принциптері, олардың сипаттамасы. Тәрбие үрдісі мазмұнының мәселесі. Тәрбие бағдарламасы. Топтың психологиялық климаты. Тәрбие үрдісінің әлеуметтік кеңістіктігі және қозғалысы. Жеткіншектермен жұмыс істеудің психология-педагогикалық негіздері. Тәрбие әдістерінің жүйесі балалардың өмірлік әрекеттерін ұйымдастыру ретінде. Тәрбиелік әсер ету әдістерінің жүйесі ("сендіру", "жаттығу", "бағалау") педагогикалық өнердің факторы ретінде. Тәрбие үрдісінің құралдары мен нысандары. Тәрбие жұмысы нысанының мақсаттары мен міндеттерін анықтай отырып, баланың жеке психологиялық ерекшеліктерін есепке алу. Сынып, мектеп, үйірме топтары, уақытша балалар ұжымы жүйесінің үлгісі. Тәрбие жұмысының, тәрбие іс-шарасының жоспарын, сценарий құру әдістемесі (ағымдық, апталық, алды қашан жоспарлау), тәрбие іс-шарасын (сценарийлік форма) талдау және өздік талдау, шығармашылық істердің коэффициентін анықтау. Тәрбие үрдісіндегі ойын технологиялары. Қоғамдық пікірді зерделеу. Тәрбиенің қазіргі тұжырымдамаларының әр алуандылығы: моноидеологиялық, деидеологиялық, дуалистік, еркін тәрбиелеу, басқарушылық, тұлғалық-бағдарлы, жүйелі-рөлдік. Тәрбиенің аймақтық бағдарламалары. Қосымша білім беру педагогы: әдістемелік қызметтері, міндеттері. Қосымша білім беру педагогының жеке басына қойылатын талаптар. Бастауыш сынып және 5-9 сынып оқушыларымен өткізілетін тәрбие жұмысының негізгі бағыттары және мазмұны (патриоттық, адамгершілік, экологиялық, эстетикалық, интернационалдық тәрбие; өзін-өзі ұстау мәдениеті; жыныстық тәрбие; жолда жүру ережелері бойынша жұмыс; салауатты өмір салты бойынша жұмыс жүйесі). Тәрбие жұмысын жүргізу әдістемесі. Тәрбие жұмыстарының әдістері: әңгімелесу, кездесу, диспуттар, сайыстар, салтанаттар, турнирлер, КТК, олимпиадалар, брейн-рингтер, старттар және т.б. Жастары әр түрлі топтарда тәрбие жұмысын үлгілеу; Сынып жетекшісі институты. Қосымша білім беру педагогының сыныптан тыс жұмысты ұйымдастырушымен, мұғалімдермен, сынып жетекшілерімен, үйірме жетекшілерімен, әлеуметтік педагогпен және практикалық психологпен өзара қызмет жасауы. Үйірме жетекшісіне (жалпыбілімдік мектеп және қосымша білім беру мекемесі), ұйымдастырушыға, тәрбиешіге, тәлімгерге қойылатын талаптар. Мектептен тыс ұйымдардың (үйірмелер, студиялар, ансамбльдер, алаңдық клубтар, секциялар, бірлестіктер) үлгілік бағдарламасы, тәрбие үрдісіндегі біртұтас буын ретінде. Тәрбие жұмысы жөніндегі мектеп ұйымдастырушысының мектептен тыс құрылымдар кезіндегі үйірме жетекшісімен өзара байланысы.

Білімдер:

- тәрбиенің мақсаттары мен міндеттерін;

- тәрбиенің мәнін және ерекшеліктерін;

- негізгі түсініктердің мазмұнын;

- тәрбиенің жалпы заңдылықтары мен принциптерін;

- тәрбие үрдісінде жеке тұлғаны қалыптастыру факторларын;

- қосымша білім беру педагогының жұмысының жүйесін, қызметін;

қосымша білім беру педагогының жеке тұлғасына қойылатын талаптар;

- әр жастағы балалармен жұмыс жасаудың психология-педагогикалық негіздері;

- тәрбие әдістері, тәрбие үрдісінің құралдары, нысандары;

- тәрбиенің қазіргі тұжырымдамалары;

- тәрбиенің аймақтық бағдарламалары;

- мектеп оқушыларымен жүгізілетін тәрбие жұмысының негігі бағыттары және мазмұны;

- тәрбие жұмысын өткізу әдістемесін;

-педагог-ұйымдастырушыға қойылатын талаптарды;

- мектептен тыс ұйымдардың үлгілік бағдарламаларын;

Іскерліктер:

- тәрбие бағдарламасын құру;

- балалардың жас ерекшелігі және жеке ерекшелігін ескере отырып тәрбие жұмысының мақсатын, міндеттерін, нысандарын анықтау;

- топтың психологиялық климатын диагностикалау;

- сынып, мектеп, үйірме тобының, уақытша балалар ұжымы жүйесінің үлгісін құру;

- тәрбиелік тұрғыдан ықпал ету әдістерінің жүйесін пайдалану;

- шығармашылық істердің коэффициентін анықтау;

- тәрбие үрдісінде әр алуан технологияларды пайдалану;

- қоғамдық пікірді зерделеу және оның нәтижесін жұмыс практикасында пайдалану;

- тәрбие жұмысында аймақтық компоненттерді пайдалану;

- жастары әр түрлі топтарда тәрбие жұмысын үлгілеу;

- мұғалімдермен, сынып жетекшілерімен, үйірме жетекшілерімен, әлеуметтік педагогпен және практикалық психологпен жұмыс жүйесін ұйымдастыру;

- тәрбие іс-шарасын талдау және өздік талдау;

- тәрбие жұмысы жоспарын құру;

- тәрбие іс-шарасының сценарийін құру.

КҚ 3.3.2 - КҚ 3.3.8

АП.02

Педагогикалық менеджмент негіздері.

Әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдарды басқарудың мақсаттары мен міндеттері; менеджмент қызметтері; ұйымның ішкі және сыртқы ортасы; басқару шешімдерін қабылдау теориясының негіздері; стратегиялық менеджмент; еңбек уәждемесінің жүйесі; қатерлерді басқару; қақтығыстарды басқару; менеджмент психологиясы; іскерлік тілдесу этикасы; басқару саласындағы ақпараттық технологиялар.

Білімдер:

- ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдарды басқарудың мақсаттары мен міндеттерін;

- менеджмент қызметінің мазмұны және түрлерін;

- басқару шешімдерін қабылдау теориясының негіздерін;

Іскерліктер:

- іскерлік қарым-қатынас саласында әдептілік білімдерін пайдалану;

- қақтығыстар мен қатерлерді басқара білу;

- басқару саласында ақпараттық технологияларды қолдану.

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.9

АП.03

Әлеуметтік педагогика.

Педагогика ғылымдары жүйесіндегі әлеуметтік педагогика, оның пәні және міндеттері. Әлеуметтік педагогиканың құрылу және даму тарихы. Әлеуметтік педагогиканың объектілері, принциптері. Әлеуметтік тәрбиедегі тұлға қалыптасуының факторлары: отбасының әсері, білім беру ұйымдарының, балалар қоғамдық ұйымдары, халықтың мәдени-тарихи дәстүрлері және жаппай коммуникация құралдары. Жүріс-тұрыс нормалары және нормадан ауытқушылық түсінігі. Әлеуметтік бейімделу және бейімделмеу. Әлеуметтік-педагогикалық көмектің түрлері. Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің мазмұны, нысаны және әдістері. Отбасы әлеуметтенудің микрофакторы ретінде.

Білімдер:

- пәнді, әлеуметтік педагогиканың міндеттерін және рөлін;

- әлеуметтік педагогиканың даму тарихын;

- объектілері мен принциптерін;

- әлеуметтік тәрбиенің факторларын;

- әлеуметтік педагогиканың негізгі түсініктерін;

Іскерліктер:

- микро және макросоциумда әлеуметтік-педагогикалық, психологиялық, тәрбие жұмысын ұйымдастыру;

- жеке тұлғаны зерделеу саласында қазіргі зерттеулер жетістіктерін пайдалану;

- серіктестік диалогтық тілдесуді тең реттеу.

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.9

КҚ 3.2.14

АП.04

Әлеуметтік психология.

Ғылыми білім жүйесіндегі әлеуметтік психологияның орны. Тілдесу психологиясы; тілдесу мазмұны, мақсаты, құралдары. Топ әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде; топ түрлері; құрылымы. Шағын топтың нормативтік-рөлдік феномендері. Лидершілдік (озаттық). Топтағы топтық әрекеттердегі бірлік, сыйысушылық, тіл табысушылық, тиімділік проблемалары. Топаралық өзара әрекеттер қызметтерінің феномендері. Топтың даму механизмі. Шағын топтарды басқарудың тиімді әдістері. Үлкен әлеуметтік топтардың феномендері. Топтық сана. Жеке тұлға және қоғам. Әлеуметтендіру түсінігі; әлеуметтендіру үрдісінің мазмұны. Жеке тұлғаның әлеуметтік бағдарларын қалыптастыру және өзгерту. Әлеуметтік жүріс-тұрысты болжау.

Білімдер:

- баланың дамуына әсер ететін әлеуметтік факторларын;

- әлеуметтік психология, тілдесу психологиясының мазмұнын;

- түсініктердің мәні;

- "жеке тұлға-қоғам" қарым-қатынастарының жүйесін;

- әлеуметтендіру үрдісі түсінігін және мазмұнын;

Іскерліктер:

- практикада тілдесу психологиясының негіздерін қолдану;

- жеке тұлғаның әлеуметтік бағдарларын өзгерту;

- топтағы тіл табысушылықты анықтау;

- балалардың әлеуметтік жүріс-тұрысын болжау.

КҚ 3.2.2

КҚ 3.2.14

АП.06

Көркем қол еңбегі практикумы.

Табиғи және синтетикалық материалдардан сәндік-қолданбалы сипаттағы көркем бұйымдарды жасаудың практикалық үрдісі; әр түрлі топтағы материалдармен атқарылатын көркем жұмыстардың түрлері; табиғи материалдармен жұмыс; материалдарды көркем өңдеудің амал-тәсілдері.

Білімдер:

- әр түрлі материалдармен жұмыстардың түрлерін;

- материалдарды көркем өңдеудің амал-тәсілдерін;

Іскерліктер:

- әртүрлі материалдардан көркем бұйымдарды жасау үрдісін ұйымдастыру;

- материалдарды көркем өңдеудің амал-тәсілдерін жұмыста пайдалану;

- әртүрлі материалдардан сәндік-қолданбалы сипаттағы көркем бұйымдарды жасау.

КҚ 3.3.10

КҚ 3.3.15

АП.06

Конфликтология негіздері.

Конфликт түсінігі және мәні. Конфликтологияның жіктелуі, пайда болу көздері. Конфликттерді шешу стратегиясы, тактикасы, әдістемесі. Ұйымдық-басқару қақтығыстары көрінісінің ерекшелігі, реттеу әдістері. Қарым-қатынасқа әсері. Қақтығыссыз тілдесу амал-тәсілдері; тілдесуді басқару. Тілдесудің мәні, атқаратын қызметі, түрлері. Күйзеліс және дистресс түсінігі. "Оқушы-мұғалім", "мұғалім-мұғалім", "мұғалім-әкімшілік", "бала-ата-ана" жүйелеріндегі; баланың құрдастары арасында, мектептен және сыныптан тыс өмірдегі қақтығыстардың өзіне тән ерекшеліктері.

Білімдер:

- конфликт түсінігін және мәнін;

- қақтығыстардың жіктелуін, пайда болу көздерін; - қақтығыстарды шешу стратегиясын, тактикасын, әдістемесін;

- тілдесудің маңыздылығын;

- әр түрлі жүйедегі қақтығыс ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- балалар, жасөспірімдер, жастардың ауыспалы сәттерін аса бақылауға алу;

- оқушылардың мұғаліммен, құрбыларымен, ата-аналармен және басқа адамдармен тұлғаралық қарым-қатынастарының бұзылуын анықтау және жою;

- балалар, жасөспірімдер, жастар, мектеп, отбасындағы қақтығыс жағдаяттарын шешу.

КҚ 3.2.14

КҚ 3.3.5

КҚ 3.3.7

АП.07

Түзету педагогикасы және әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс негіздері.

"Әлеуметтік бейімделмеген балалар" түсінігі, олардың пайда болуының негізгі себептері. "Қиын балалар", жүріс-тұрыс нормаларынан ауытқу, "ауытқушылық жүріс-тұрыстар"; делинквенттылық; девианттылық; баланың психикалық дамуының негізгі заңдылықтары; жақын даму аймағы; бала психикасының жас ерекшеліктері, олардың балалар жүріс-тұрысына әсері. Жеке тұлғаның жеке ерекшеліктері. Әлеуметтендіру, әлеуметтендіру механизмі; бейәлеуметтілік. Бейімделу, Бейімделу проблемалары (мектепте оқуға дайындығы); дезадаптация, диссоциация; педагогикалық босаңсу. Жеке тұлғаның базалық сипатының жалпы мінездемесі: невротизм; психикалық ұшқалақтық, фрустрация; компенсация; негативизм; агрессия; қорқыныш; мазасыздық; депрессия; ұялшақтық; жасқаншақтық; жалпы белсенділік; лидерлік; гиперактивтілік; импульстік; тежелгіштік; инфантильдік; инерттік; солақайлық; педагогикалық түзету. "№ әлеуметтік бейімделмеген балалармен" тәрбие жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері: жеке тұлғалы көзқарас, педагогикалық такт; тілдесу және өзара әрекет жасау стилдері. Ауытқушы мінез-құлықты ұжым және балалар. Топтағы өзара тұлға аралық қарым-қатынастар ерекшеліктері, отбасының психологиялық денсаулығы; психология-педагогикалық білім алу. Түзету және психологиялық диагностика әдістері және әдістемесі.

Білімдер:

- әлеуметтік-бейімделмеген балалар түсінігінің мазмұны және олардың болуының себептерін;

- психикалық дамудың негізгі заңдылықтары және бала жасына байланысты психикасының ерекшелігін;

- жеке тұлғаның базалық ерекшелігінің жалпы сипаттамасын;

- әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмыс ұйымдастырудың негізгі бағыттары мен ерекшеліктерін.

Іскерліктер:

- әлеуметтік бейімделмеген оқушылардың ауытқу себептерін анықтау;

- баланың жеке тұлғасының жас және жеке басының ерекшелігін ескеру;

- әлеуметтік бейімделмеген балалармен жұмысты жоспарлау және жүзеге асыру.

КҚ 3.2.14

КҚ 3.3.5

КҚ 3.3.7

АП.08

Бос уақытты ұйымдастыру педагогикасы.

Сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмысы мектеп оқушысының бос уақытын ұйымдастыру ретінде. Сыныптан және мектептен тыс жұмысты ұйымдастырудың жалпы сұрақтары және өткізу әдістемесі. Бос уақыттағы іс әрекеттің мәні, қызметтері, міндеттері, маңыздылығы. Бос уақыт түлері: көркем өнерпаздар бірлестігі, техникалық шығармашылық, театр-студия, үйірме, "қызығушылық клубтары", "контингент клубтары", туризм, альпинизм, жергілікті жерде бағдарлану, экстремалды жағдайда тірі қалу, экологиялық акциялар. Балалардың бос уақытын ұйымдастыруда жас ерекшелігін есепке алу. Балалар қызығушылықтарын қалыптастыру және әр топтағы балалар және жасөспірімдер мен бос уақытты ұйымдастыру әдістемесі. Ауыл мектеп білім алушыларымен жұмыс істеудің ерекшелігі. Әр түрлі топтағы балалар мен жасөспірімдерге дифференциялды тұрғыда қарау.

Білімдер:

- Сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты ұйымдастырудың жалпы сұрақтары және өткізу әдістемелерін;

- мәні, атқаратын қызметтері, міндеттері, түрлері және бос уақыттың маңыздылығын;

- өнерпаздар бірлестіктерінің жіктелуін;

- бос уақытты ұйымдастырудағы жас ерекшелік педагогикасының рөлі;

- ауылдың мектеп білім алушыларымен жұмыстың өзіне тән ерекшелігін;

Іскерліктер:

- олардың жеке және жас ерекшеліктерін ескере отырып, балалардың қызығушылықтарын қалыптастыру;

- әр түрлі топтағы жасөспірім балалардың бос уақытындағы іс-әрекеттерін ұйымдастыру.

КҚ 3.1.2 - КҚ 3.1.4

КҚ 3.2.7 - КҚ 3.2.12

КҚ 3.3.9 – КҚ 3.3.15

АП.09

Балалармен және жасөспірімдермен дене-шынықтыру–сауықтыру жұмысы.

Дене шынықтыру – сауықтыру жұмысының жүйесі; күш-жігерлері сапасын дамыту негіздері; дене тәрбиесіндегі жоспарлау және бақылау; спорттық-сауықтыру жұмысының нысандары; сабақтар құрылымы; оқу күні түзімінде және бос уақытта дене шынықтыру-сауықтыру іс шараларын өткізу әдістемесі; оқу күні түзімінде және бос уақыттағы дене шынықтыру-сауықтыру іс шаралары; оқушылардың жеке қимыл-қозғалысын қамтамасыз ететін ортаны ұйымдастыру; дене шынықтыру жабдықтары және құралдары; көпшілік -дене шынықтыру және спорттық іс-шаралар, отбасындағы дене тәрбиесі нысандары.

Білімдер:

- дене шынықтыру сауықтыру жұмыстарының негізгі бағыттарын;

- балалардың дене шынықтыру сапаларын дамытудың теориялық-практикалық негіздерін;

- оқу күні түзімінде және дене шынықтыру-сауықтыру іс- шараларын жоспарлау және өткізу әдістемесін;

- спорттық-сауықтыру жұмысының нысандарын;

Іскерліктер:

- дене шынықтыру сауықтыру іс-шараларын жоспарлау;

- білім алушылардың жеке қозғалысын қамтамасыз ететін ортаны ұйымдастыру;

- дене шынықтыру жабдықтарын және құралдарын пайдалану;

- дене-шынықтыру және спорттық іс-шараларды ұйымдастыру.

КҚ 3.1.4.

КҚ 3.1.5.

АП.10

Балалар және жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі.

Балалардың жазғы демалысының нормативті базасы. Сауықтыру-тәрбиелеу мекемелерінің жүйесі және олардың міндеттері. Тәрбие үрдісін ұйымдастырудың мазмұны мен ерекшеліктері.

Балалар және жасөспірімдермен жүргізілетін жұмыстардың нысандары мен әдістері.

Білімдер:

- балалардың жазғы демалысын ұйымдастырудың нормативтік құжаттарын (соның ішінде нұсқаулықтар);

- балаларды уақытша біріктіру барысындағы өзін-өзі басқару теориясы;

- жазғы сауықтыру лагерінде тәрбие жұмысын жоспарлау негіздері;

- ұжымдық шығармашылық істерді ұйымдастыру және өткізу негіздері

Іскерліктер:

- балалардың жазғы бос уақытын ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықтар мен құралдарды пайдалану - - балалар сауықтыру лагерінде өз әрекетіне бақылау және өздік бақылау жасау нәтижелерін пайдалану

- жазғы кезеңдегі тәрбие жұмысын жоспарлау;

- практикант күнделігін жүргізу;

- ұжымдық шығармашылық істердің сынама сценарийлерін құру;

- уақытша балалар бірлестігінде өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру;

-ұжымдық шығармашылық істерді ұйымдастыру және өткізу;

- әдістемелік копилканы қалыптастыру

КҚ 3.1.2 - КҚ 3.1.4

КҚ 3.2.7 - КҚ 3.2.12

КҚ 3.3.9 – КҚ 3.3.15

АП.11

Балалар және жастар қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктері қызметінің теориясы мен практикасы.

Балалар және жастар ұйымдарының даму тарихы. Қазақстан Республикасындағы балалар қозғалысының даму кезеңдері. Қазіргі балалар мен жастар қозғалысы, оның түрлері. Жастар қозғалысының мақсаттары, міндеттері. Қызмет мазмұны, мәселелері, оларды шешу жолдары. Ұйымдардың жіктелуі. (жас, әлеуметтік тиесілігі; ұйымдастыру формасы, бағыттылығы). Жастар субмәдениеті. Скаутинг және оның вариациялары. Бейресми бірлестіктер, олардың түрлері: позитивті (мәдени-экологиялық, табиғат қорғау, әлеуметтік) және негативті ("фанаттар", "митькалар", "панкалар", "скинхэдтер", "байкерлер", "рэпперлер" және т.б.). Балалар және жастар ұйымдарының даму болашағы, олардың бейресми бірлестіктер мен топтарға ықпалы.

Білімдер:

- балалар және жастар ұйымдарының даму тарихын;

- Қазақстан Республикасындағы балалар қозғалысының даму кезеңдерін;

- қазіргі балалар мен жастар қозғалысының мақсаттары, міндеттері және түрлері;

- ұйымдардың жіктелуін;

- жастар субмәдениетінің мазмұнын;

- бейресми бірлестіктердің түрлерін және маңыздылығын;

- балалар мен жастар ұйымдарының даму болашағын;

Іскерліктер:

- балалар және жастар ұйымын ұйымдастыру;

- бейресми бірлестіктердің бағытын анықтау және олардың балаларға ықпал ету деңгейі;

- кейбір бейресми бірлестіктердің жағымсыз әсерін тәрбие құралдары арқылы жеңу;

- балалар және жастар ұйымдарының алдында тұрған мәселелерді шешу.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.2.1

АП.12

"Безендіру ісі" практикумы.

Безендіру жұмыстарындағы қазіргі құралдар және материалдар: жабысқақ пленкалар, орокал, жабын нитроэмальдар, аэрозольді эмальдар. Жұмысты жүргізу технологиясы: трафареттер жасау; бояу құрамымен жұмыс істеу; түрлі материалдардың үйлесімділігі және оларды қолдану мүмкіндіктері. Оригами технологиясы: даму тарихы, түрлері, қолдану аясы, материалдар және құрал-жабдықтар, оригами құру заңдылықтары, сызба бойынша фигураларды өз бетімен орындау. Рельефті сурет: дайындық кезеңі, сурет және оның ерекшелігі, суретті негізге аудару. Жартылай көлемді қағаз пластикасы: рельефті сурет, өзіндік жұмыс; Көлемді пластика: қағаздан құрастырудың өзіне тән ерекшелігі, жұмыстың негізгі тәсілдері. Қағаздан қималар жасау: қағаздан қию тарихы, қию түрлері, қию коллаждың даму тарихының элементі ретінде; Қағаздан жапсыру: материалдар мен құралдар, орындау техникасы, коллаждағы фактура, арқаннан, баудан, шпагаттан, табиғи материалдан жасалатын аппликация: орындау технологиясы; Қағаз бен қатырма қағаздан мозайка жасау. Папье-маше: маскалар, сәнді тәрелкелер, ойыншықтар, бутофория, ою-өрнектер; орындау техникасы.

Білімдер:

- безендіру жұмыстарындағы қазіргі құралдарды және материалдарды;

- жұмысты жүргізу технологиясын;

- әр түрлі материалдардың үйлесімділігін және оларды қолдану мүмкіншіліктерін;

- әр түрлі материалдарды пайдалану ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- безендіру жұмыстарында құралдар мен материалдарды пайдалануы;

- трафареттер жасау;

- сызбалар бойынша өз бетімен фигураларды орындау, рельефті суреттер құру;

- қағаздан құрастыру;

- интерьер әзірлеу;

- коллаж, жапсыру, мозайканы құра білу;

- эскиздерді орындау;

- папье-машеден заттар жасау.

КҚ 3.3.10.

КҚ 3.4.8.

АП.13

Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар.

Қоғамды ақпараттандыру: компьютер – адам мүмкіндіктерін күшейтуші ретінде. Ақпараттық мәдениет. Дербес компьютерлерде жұмыс істеудегі санитарлық-гигиеналық талаптар, бағдарламалық жасақтама түрлері: операциялық жүйелер, қабықша-бағдарламалар, қолданбалы бағдарламалық жасақтама. Графикалық және мәтіндік ақпаратты өңдеу технологиясы. Компьютерлік презентациялар; Электрондық кестелерде сандық мәліметтерді өңдеу; ақпаратты сақтау, іздеу және сұрыптау технологиясы. Оқыту және дамыту бағдарламалары және кешендері. Коммуникативті технологиялар: компьютерлік желілер; Интернет желісінің қызметі; гипермәтінді белгілеу тілінің негіздері.

Білімдер:

- ақпараттандыру үрдісінің мазмұны;

- компьютердің ақпараттық мүмкіншіліктерін;

- дербес компьютерлермен жұмыс істеу барысында қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптарды;

- бағдарламалық қамтамасыз ету түрлерін;

- коммуникативтік технологиялар мазмұнын;

Іскерліктер:

- графикалық және мәтіндік ақпаратты өңдеу;

- компьютерлік презентацияларды құру;

- электрондық кестелерде сандық мәліметтерді өңдеу;

- интернетпен жұмыс.

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.8

АП.14

Балалар әдебиеті.

Балалар әдебиетінің ерекшелігі. Педагогика міндеттерімен байланысы. Балаларға арналған әдеби шығармаларға қойылатын талаптар. Балалар оқуларындағы фольклор, мифология, библия. Балалар әдебиетінің қалыптасуы. Халық ертегілері және әдебиет. Балалар әдебиетіндегі XIX – XX ғасырлардағы орыс ақын-жазушыларының әдебиеті. Жанр және тақырыптың әр алуандылығы. XIX – XX ғасырлардағы қазақ балалар жазушылары. Әдебиеттің живопись және музыкамен байланысы. Классикалық және қазіргі шетел балалар әдебиеті. Мектеп оқушыларына арналған мерзімді басылымдар. Көркем оқудың мәнерлеуіш құралдары. Сөйлеу техникасы. Логикалық екпін. Кідіріс түрлері. Интонация компаненттері. Әр түрлі жанрдағы шығармаларға көркем-әдеби талдау және орындаушы анализін жасау; мұғалімнің мәнерлеп оқуы.

Білімдер:

- балалар әдебиетінің ерекшелігін, балаларға арналған әдеби шығармаларға қойылатын талаптарды;

- балалар әдебиетінің қалыптасу үрдісін;

- балаларға арналған әдеби шығармалардың мазмұнын;

- мектеп оқушыларына арналған мерзімді басылымдардың тізімдемесін және негізгі мазмұнын;

Іскерліктер:

- әдебиеттің живописьпен және музыкамен байланысын байқау;

- көркем оқудың мәнерлеуіш құралдарын меңгеру;

- әр түрлі жанрдағы шығармаларға көркем-әдеби талдау және орындаушы анализін жасау;

- тәрбие жұмысында көркем оқудың мәнерлеуіш құралдарын пайдалану.

КҚ 3.2.10

АП.15

Режиссура негіздері.

Бұқаралық мерекелер мен көріністер тарихынан. Режиссерік қызметтің синтетикалығы. Драматургиялық ойлар. К.С. Станиславский және В.И. Немирович-Данченко жүйесі. Режиссураның теориясы мен практикасы. Репертуар сұрақтары.. Эстрадалық жанрлардың режиссурасы. Спектакль және театрланған көріністер түрлері. Әдеби сценарилер. Режиссерлік экспликация және әзірлеме. Режиссерлік жетекшіліктің қызметтері, амал-тәсілдері. Режиссерлік қызметтің міндеттері. Режиссураның мәнерлеуіш құралдары: суретші; түс; жарық; кеңістікті монтаждау; сәндеп безендіру; костюм; музыка; хореография; қоюшы топ. Мектеп оқушыларымен, жасөспірімдер ұжымымен жұмыс.

Білімдер:

- бұқаралық мерекелер мен көріністер тарихын;

- К.С. Станиславский және В.И. Немирович-Данченко жүйесін;

- режиссураның теориясы мен практикасын;

- репертуар сұрақтарын;

- әр түрлі эстрадалық жанрлардың режиссурасын;

- спектакльдер мен театрланған қойылымдардың түрлерін;

- режиссура қызметін, амал-тәсілдерін, принциптерін.

Іскерліктер:

- әр жастағы ұжыммен жұмыс істеуі;

- көркем-шығармашылық міндеттерді шешу;

- барлық мәнерлеуіш құралдарды пайдалану;- әртүрлі эстрадалық жанрлардың режиссурасын пайдалану;

- әдеби сценарий құру;

- мектеп оқушылар ұжымымен әр түрлі жанрдағы жұмыс

КҚ3.2.12

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.13

АП.16

Ырғақ және хореография.

Ырғақ, оның музыканы жетілдірудегі рөлі.Дене және хореографиялық қабілеттерін дамыту; ритмикалық қозғалыстардың музыканың жанрлық ерекшеліктеріне қарай өзара байланыстары; Музыкалық шығармаға сипаттама беру. Әр түрлі жастағы топ балаларының ырғақ сабақтарының құрылымы; музыкалық-ритмикалық гимнастика; балалардың ойын билері. Негізгі қимылдарды меңгерудің кезеңдері; топты тұрғызу және қайта тұрғызу; музыкалық-кеңістік композицияларымен жұмыс әдістері; балалардың шығармашылық қабілеттерін жандандыру және дамыту.

Білімдер:

- музыкаға қабілеттілікті дамытудағы ырғақтың рөлі;

- музыкалық шығармалардың негізгі сипаттамасы;

- әр түрлі жастағы балалар топтарындағы ырғақ сабақтарының құрылымын;

- билерді композизиялық құру;

Іскерліктер:

- әртүрлі жастағы балалардың билерін, музыкалық-ырғақ гимнастикаларын орындау және ұйымдастыру;

- негізгі қозғалыстарды кезеңдеп меңгеру арқылы қозғалыстардың әдіс-тәсілдерін үйрену;

- топты тұрғызу және қайта тұрғызу.

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП.17

Еңбек қорғау.

Балалар өмірі мен денсаулығын қорғаудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Балалар денсаулығы мен өмірін қорғау бойынша Қазақстан Республикасындағы заңдардың негізгі ережелері. Балалардың зақымдану себептері. Жарақаттанудың алдын алу бойынша іс-шаралар. Қауіпсіздік техникасын оқыту және нұқсаулық беру. Білім беретін мекемелердің жайларына қойылатын санитарлық-гигиеналық және өрт қауіпсіздік талаптар. Білім беру мекемелерінде сабақтар мен іс-шаралар өткізу барысындағы қауіпсіздік талаптары.

Білімдер:

- Қазақстан Республикасының "Еңбек кодексін";

- жарақат алудың негізгі себептерін;

- техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтардың түрлерін;

- қауіпсіздік белгілері;

- жарықтандыру нормалары, ауа-жылу түзімдерін;

Іскерліктер:

- техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық әзірлеу;

- жұмыс қауіпсіздігінің амал-тәсілдері бойынша оқушылармен нұсқаулық жүргізу;

- балалардың зақымдануының алдын алу бойынша жұмысты жоспарлау.

БҚ 12

Біліктілік

"Қосымша білім беру педагогы"

АП.18

Қосымша білім беру педагогі жұмысының технологиясы.

Мектептің оқу-әдістемелік базасымен, мектеп құжаттамалары мен, педагогтер ұжымы мен, мұғалімнің жұмыс жүйесімен танысу. Мектеп жасындағы балалардың психология-педагогикалық ерекшеліктерін зерделеу. Мектеп жағдайында және балалардың тұратын жерлерінде мектеп оқушыларымен тәрбие жұмыстарын өткізу барысында мұғалімдерге, ұйымдастырушыларға көмек көрсету. Жүріс-тұрыс мәдениетін тәрбиелеу. Ұлттық салт-дәстүрлерді ескере отырып, адамгершілікке тәрбиелеу, мақсаттары, міндеттері. Жол ережесі бойынша жұмыс. Еңбек, эстетикалық, дене тәрбиесі. Ата-аналармен жұмыста ат салысу, оқушылар отбасына бару. Бақылау күнделігін жүргізу. Қосымша білім берудің теориясы мен тарихы.

Қосымша білім беру туралы түсінік. Төңкеріске дейінгі Қазақстандағы мектептен тыс білім беру; салт-дәстүрлер және олардың балалардың білім алуына әсері. Мектептен тыс жұмыстың шетелдік тәжірибелері. Шетел тәжірибелерінің Қазақстандағы шынайылыққа бейімделуі.

Қосымша білім беру жүйесі. Қосымша білім берудің міндеттері және қызметтері. Үздіксіз білім беру жүйесіндегі қосымша білім берудің алатын орны; қазіргі қосымша білім берудің жалпы теориясы. Қазақстандағы қосымша білім беруің болашағы. Қосымша білім беру бағдарламаларын әзірлеу технологиясы.

Білім беру бағдарламасы негізгі реттеуші құжат ретінде. Қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларының өзіне тән ерекшеліктері, қызмет түрлері. Білім беру бағдарламаларын жобалау; қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын құрудағы педагог жұмысының технологиясы.

Білімдер:

- мектептің оқу-әдістемелік базасын;

- қосымша білім беру педагогінің жұмыс жүйесін және құжаттамасын;

- тәрбие жұмысының мақсаттарын, міндеттерін және бағыттарын, өзіне тән ерекшеліктерін;

- "қосымша білім беру жүйесі" түсінігінің мазмұнын;

- қосымша білім берудің даму тарихын;

- шетел тәжірибелерінің ерекшеліктерін;

- қосымша білім берудің міндеттері және атқаратын қызметін;

- қазіргі заманғы қосымша білім берудің жалпы тұжырымдамасы.

- білім беру бағдарламаларының мазмұнын;

- қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларының ерекшеліктерін;

- қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын құрудағы педагог жұмысының технологиясын.

Іскерліктер:

- сыныптан тыс жұмысты өткізу барысында мұғалімдерге көмек көрсету;

- ата-аналармен жұмыс жасау;

- түрлі жастағы балалардың психология-педагогикалық ерекшеліктерін зерттеу;

- оқушылардың жүріс-тұрысының мәдениетін қалыптастыру;

- педагогикалық бақылау күнделігін жүргізу.

- Қазақстандық білім беру міндеттеріне бейімдей отырып, өз жұмысында шетел тәжірибелерін пайдалану;

- Қазақстанда қосымша білім берудің даму болашаған көре білуі;

- қосымша білім беру міндеттерін шешу.

- білім беру бағдарламаларын жобалау;

- қосымша білім беру бағдарламаларын әзірлеу.

КҚ 3.1.1-КҚ 3.1.8

Біліктілік

"Ұйымдастырушы-педагог"

АП.18

Ұйымдастырушы-педагог жұмысының технологиясы.

Бастауыш мектептің оқу-әдістемелік базасымен және мектеп құжаттамасымен танысу; педагогтер ұжымымен, мұғалімінің жұмыс жүйесімен танысу. Мектеп жасындағы балалардың психология-педагогикалық ерекшеліктерін зерделеу. Мектеп жағдайында және балалар тұратын жерлерде мектеп оқушыларымен тәрбие жұмысын өткізу барысында мұғалімдерге, тәрбиешілерге көмек көрсету. Жүріс-тұрыс мәдениетін тәрбиелеу. Адамгершілікке тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттері ұлттық салт-дәстүрлерді құрметтеуге тәрбиелеу. Жол жүру ережелері бойынша жұмыстар. Еңбек, эстетикалық, дене және басқа да тәрбие бағыттары. Оқушылардың ата-аналарымен атқарылатын жұмыстарына ат салысу. Оқушылардың отбасына бару. Бақылау күнделігін жүргізу.

Білімдер:

- мектептің оқу-әдістемелік базасын;

- мұғалімінің және педагог-ұйымдастырушының жұмыс жүйесін және құжаттамаларын;

- тәрбие жұмысы бағыттарының мақсаттары, міндеттерін, оның өзіне тән ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру да мұғалімдерге көмек көрсету;

- ата-аналармен жұмыс жасау;

- әр жастағы балалардың психология-педагогикалық ерекшеліктерін зерттеуі;

- оқушылардың жүріс-тұрыс мәдениетін қалыптастыруы;

- педагогикалық бақылау күнделігін жүргізуі.

КҚ3.2.1-КҚ 3.2.14

АП.19

Ойын әрекетін ұйымдастыру практикумы.

Әр түрлі ойындарды (қимылды, сюжеттік-рөлдік, дидактикалық және т.б.) ұйымдастыру және өткізу; әр түрлі жастағы, санаттағы балалар тобымен ойындар өткізудің ерекшеліктері;

ойын бағдарламаларын ұйымдастыру және өткізу.

Білімдер:

- әр түрлі ойындарды

- әр түрлі жастағы, санаттағы балалар тобымен ойындар өткізудің ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- әр түрлі жастағы, әр түрлі санаттағы балалармен әр түрлі ойындарды ұйымдастыру және өткізуі;

КҚ 3.2.8

КҚ 3.2.12

Біліктіліктер:

"Білім беру ұйымының тәрбиешісі" және "Білім беруді ұйымдастыру бастауышы"

АП.18

Түрлі типтегі білім беру мекемелері тәрбиешісі жұмысының технологиясы.

Бастауыш мектептің оқу-әдістемелік базасымен және мектеп құжаттамасымен, педагогтер ұжымымен, мұғалімнің жұмыс жүйесімен танысу; Мектеп жасындағы балалардың психология-педагогикалық ерекшеліктерін зерделеу. Мұғалімдерге, тәрбиешілерге, сыныптан тыс жұмысты ұйымдастырушыларға мектеп оқушыларымен мектеп жағдайында және балалардың тұрғылықты жерлерінде тәрбие жұмысын өткізуге көмек беру. Жүріс-тұрыс мәдениетін тәрбиелеу. Ұлттық салт, дәстүрлерді ескере отырып, рухани тәрбиенің мақсаттары мен міндеттерін қою. Жол жүру ережелері бойынша жұмыс. Еңбек, эстетикалық, дене тәрбиесі. Ата-аналармен жұмысқа қатысу, оқушылар отбасына бару. Бақылау күнделігін жүргізу.

Ұжымдық шығармашылық әрекет теориясы.

Педагогикадағы "ұжым" түсінігі. Ұжым тәрбиенің субъектісі мен объектісі ретінде. Ұжым тәрбие құралы ретінде. Ұжымдық шығармашылық тәрбие. Ұжымдық шығармашылық қызмет. Ұжымдық шығармашылық істер, олардың түрлері және мазмұны. Ұжымдық шығармашылық істерді дайындау кезеңдері, ересектердің әр кезеңдердегі педагогикалық көзқарасы.сыныптан тыс сағаттардың нысандары. Ұжымдық шығармашылық қызметтің амал-тәсілдері. Ойын педагогикалық құбылыс ретінде. Дидактикалық, рөлдік, іскерлік, ұйымдық- әрекеттесу ойыны.

Ойын әрекетін ұйымдастыру практикумы.

Әр түрлі ойындарды (қимылды, сюжеттік-рөлдік, дидактикалық және т.б.) ұйымдастыру және өткізу; әр түрлі жастағы балалар тобымен ойындар өткізудің ерекшеліктері; әр түрлі санаттағы балалармен ойын өткізу ерекшеліктері;

ойын бағдарламаларын ұйымдастыру және өткізу.

Білімдер:

- мектептің оқу-әдістемелік базасын;

- мұғалімнің, тәрбиешінің, жұмыс жүйесін және құжаттамаларын;

- тәрбие жұмысының мақсатын, міндеттерін және бағыттарын, олардың ерекшеліктерін;

- "ұжым" түсінігінің мазмұнын және ұжымдық шығармашылық тәрбие мазмұнын;

- ұжымдық шығармашылық қызметтің маңыздылығын;

- сыныптан тыс сағаттардың алуан түрлі нысандарын және ұжымдық шығармашылық қызметтердің амал-тәсілдері;

- ойын іс- әрекетінің теориясын.

- әр түрлі ойындарды (қимылды, сюжеттік-рөлдік, дидактикалық және т.б.);

- әр түрлі жастағы және санаттағы балалар тобымен ойындар өткізудің ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- ата-аналармен жұмыс жасау;

- әр жастағы балалардың психология-педагогикалық ерекшеліктерін зерттеу;

- оқушылардың жүріс-тұрыс мәдениетін қалыптастыру;

- сыныптан тыс жұмысты өткізуде мұғалімдерге көмек көрсету;

- педагогикалық бақылау күнделігін жүргізу.

- сыныптан тыс сабақтардың әр алуан нысандарын және ұжымдық шығармашылық іс әрекеттің амал-тәсілдерін пайдалану;

- ұжымдық шығармашылық жұмысты ұйымдастыру;

- әрекеттен кейінгі іс-әрекеттер нәтижелерін талдау және болжау.

- әр түрлі жастағы, әр түрлі санаттағы балалармен әр түрлі ойындарды ұйымдастыру және өткізу.

КҚ 3.3.1- КҚ 3.3.15

КҚ 3.4.5

АП.18

Тәлімгер жұмысының технологиясы.

Мектептің оқу-әдістемелік базасымен және мектеп құжаттамасымен, педагогтер ұжымымен, мұғалім жұмысы жүйесімен танысу; Мектеп жасындағы балалардың психология-педагогикалық ерекшеліктерін зерделеу. Мұғалімдерге, тәрбиешілерге, сыныптан тыс жұмысты ұйымдастырушыларға мектеп оқушыларымен мектеп жағдайында және балалардың тұрғылықты жерлерінде тәрбие жұмысын өткізуге көмек беру. Жүріс-тұрыс мәдениетін тәрбиелеу. Ұлттық салт, дәстүрлерді ескере отырып, рухани тәрбенің мақсаттары мен міндеттерін қою. Жол жүру ережелері бойынша жұмыс. Еңбек, эстетикалық, дене тәрбиесі. Ата-аналармен жұмысқа қатысу, оқушылар отбасына бару. Бақылау күнделігін жүргізу.

Ұжымдық шығармашылық әрекет теориясы.

Педагогикадағы "ұжым" түсінігі. Ұжым тәрбиенің субъектісі мен объектісі ретінде. Ұжым тәрбие құралы ретінде. Ұжымдық шығармашылық тәрбие. Ұжымдық шығармашылық қызмет. Ұжымдық шығармашылық істер, олардың түрлері және мазмұны. Ұжымдық шығармашылық істерді дайындау кезеңдері, ересектердің әр кезеңдердегі педагогикалық көзқарасы.сыныптан тыс сағаттардың нысандары. Ұжымдық шығармашылық қызметтің амал-тәсілдері. Ойын педагогикалық құбылыс ретінде. Дидактикалық, рөлдік, іскерлік, ұйымдық- әрекеттесу ойыны.

Ойын әрекетін ұйымдастыру практикумы.

Әр түрлі ойындарды (қимылды, сюжеттік-рөлдік, дидактикалық және т.б.) ұйымдастыру және өткізу; әр түрлі жастағы балалар тобымен ойындар өткізудің ерекшеліктері; әр түрлі санаттағы балалармен ойын өткізу ерекшеліктері;

ойын бағдарламаларын ұйымдастыру және өткізу.

Білімдер:

- мектептің оқу-әдістемелік базасын;

- тәлімгердің жұмыс жүйесін және құжаттамаларын;

- тәрбие жұмысының мақсатын, міндеттерін және бағыттарын, олардың ерекшеліктерін;

- "ұжым" түсінігінің мазмұнын және ұжымдық шығармашылық тәрбие мазмұнын;

- ұжымдық шығармашылық қызметтің маңыздылығын;

- сыныптан тыс сағаттардың алуан түрлі нысандарын және ұжымдық шығармашылық қызметтердің амал-тәсілдері;

- ойын іс- әрекетінің теориясын.

- әр түрлі ойындарды (қимылды, сюжеттік-рөлдік, дидактикалық және т.б.);

- әр түрлі жастағы және санаттағы балалар тобымен ойындар өткізудің ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- ата-аналармен жұмыс жасау;

- әр жастағы балалардың психология-педагогикалық ерекшеліктерін зерттеу;

- оқушылардың жүріс-тұрыс мәдениетін қалыптастыру;

- сыныптан тыс жұмысты өткізуде мұғалімдерге көмек көрсету;

- педагогикалық бақылау күнделігін жүргізу.

- сыныптан тыс сабақтардың әр алуан нысандарын және ұжымдық шығармашылық іс әрекеттің амал-тәсілдерін пайдалану;

- ұжымдық шығармашылық жұмысты ұйымдастыру;

- әрекеттен кейінгі іс-әрекеттер нәтижелерін талдау және болжау.

- әр түрлі жастағы, әр түрлі санаттағы балалармен әр түрлі ойындарды ұйымдастыру және өткізу.

КҚ 3.3.2.

КҚ 3.3.4. КҚ 3.3.13

КҚ 3.3.15

КҚ 3.4.1-КҚ 3.4.10

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіби практика

КП.00

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасыКП 01.1

Экологиялық практика.

Табиғат және адам. Жергілікті жердің сұлбасы және бағдарлану. Масштаб. Жергілікті жерді көз мөлшермен түсіруге үйрету. Топырақ. Жер тілігі. ШҚО топырақ түрлері, олардың ерекшеліктері. Аймақтық ауыл шаруашылық өндірісінде топырақтың әр түрін пайдалану. Жердің су қабығы. Шығыс Қазақстанның су ағындары. Сипаттамасы. Жерасты сулары. Шығыс Қазақстан өзендері, оларды қорғау. Шығыс Қазақстанның су қоймалары, олардың сипаттамасы. Қорғау. ШҚО өсімдіктер әлемімен танысу. Ағаштар мен бұталар. Аймақтың шөпті өсімдіктері, олардың классификациясы. Облыс аумағында өсетін емдік шөптер, олардың пайдаланылуы. Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктер. ШҚО жануарлар әлемі. Қызыл кітапқа енгізілген жануарлар. Өлкетану. Топсаяхаттар: өлкетану мұражайына, эко-био орталық, далада, қырда, орман, таулар.

Іскерліктер:

- климат жағдайларының ерекшеліктерін, өсімдіктер әлеміне әсерін анықтау.

Дағдылар:

- Жергілікті жерді көз мөлшермен түсіру,

- өсімдік және жануарлар әлемінің биологиялық ерекшеліктерін сипаттау.

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КП 01.2

Жазғы сауықтыру лагерлеріндегі жұмысқа дайындық.

Жазғы лагерь жұмысын ұйымдастыру. Жұмыс міндеттері және бағыттары. Тәрбие үрдісін ұйымдастыру мазмұны мен ерекшеліктері. Балалар және жеткіншектермен жұмыс формасы мен әдістері.

Іскерліктер:

- балалардың жазғы бос уақытын ұйымдастыру нұсқаулығы және құралдарын пайдалану;

- Балалардың сауықтыру легеріндегі өз әрекетін бақылау және өзіндік бақылау нәтижесін пайдалану;

- жазғы кезде тәрбие жұмысын жоспарлау;

- тәжірибеден өту күнделігін жүргізу.

Дағдылар:

- ұжымдық шығармашылық істердің сценарийлерін құру;

- әдістемелік жинақ қалыптастыру.

КҚ3.1.8.

КҚ 3.2.3.

КҚ 3.2.4.

КҚ 3.2.6.

КП 01.3

Интернетпен жұмыс. Теориялық бөлім.

Интергенке кіріспе. Интернет желісінің сервистері. Интернеттен ақпарат іздеу. Ақпарат іздеу құралдары. Ақпарат іздеу теорриясы.

Практикалық бөлім.

Интернетке қосылу. Пошталық адресті тіркеу. Электронды пошта. Интернеттегі жаңашылдық. Білім ресурстарын іздеу және жүйелеу. Оқу бағдарламаларының мұрағаты. Қазақстан Республикасының ресми сайтымен танысу.

Өзіндік жұмыс.

Материалды жүйелеу. Яндекс іздеу жүйесімен жұмыс істеу.

Google іздеу жүйесімен жұмыс істеу.

Іскерліктер:

- түрлі іздеу құралдарынан ақпарат іздеу тиімділігі;

- сұраныс тілдерін меңгеру, түрлі тақырыптарда "қиын" сұраныстар қалыптастыру;

- интернеттен алынған ақпаратты сақтау.

Дағдылар:

- тиімді ақпаратты іздеу, соның ішінде сұраныс тілдерін пайдалану;

- интернеттен алынған ақпаратты сақтау.

БҚ 8

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КП 01.4

Диплом алды практикасына дайындық.

Құжаттама. Портфолио. Рефлексивті өзіндік талдау. Проблемалы-шығармашылық диалог. Іскерлік ойын. Оқушылардың әдістемелік әзірлемелерін талдау. Оқушылардың тәрбие шараларының бейнероликтері мен слайд презентацияларын талдау. Жеке зерттеу тапсырмаларын талқылау. "Портфолионы" талдау. Портфолио көрмесі. Байқау практикасының құжаттамасын талдау. Байқау практикасының қорытындысы бойынша конференциялар өткізу. Дипломалды практикасының нұсқаулық семинары. Практика базаларына бөлу. Құжаттарды толтыру. Дипломалды практикасына дайындықты өзіндік талдау.

Іскерліктер:

- түлектердің портфолио құрастыруы;

- әдістемелік жасақтамалар құру;

- тәрбие шараларының бейнероликтері мен слайд презентацияларын жасау;

Дағдылар:

- педагогикалық қызметке өзіндік талдау;

- педагогикалық қызметтің өзара бағалануы;

- оқу құжаттамасымен жұмыс;

- педагогикалық практика бойынша ғылыми-зерттеу тапсырмаларын орындау.

КҚ3.2.3

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.9

КП 01.5

"Баланың мектепке психологиялық бейімделуі" практикасы.

- практика бойынша нұсқаулық семинар;

- практика базасымен танысу;

- психолог қызметінің ұйымдастырылу түрлерімен танысу;

- бір айдың сараланған жұмыс жоспарын құру;

- балалардың мектепке дайындығының диагностикасы;

- балалардың психология-педагогикалық мінездемесі;

- балалардың дамуының психологиялық картасын құру және толтыру;

- психокоррекциялық бағдарламаны құру.

- ата-аналарды психологиялық сауаттандыру;

- ата-аналар жиналысын өткізу;

- есептік құжаттаманы рәсімдеу.

Іскерліктер:

- бірінші сыныптағы педагогикалық үрдістің ұйымдастырылуы мен бейнеленуін бақылау;

- орнатылған педагогикалық ережелерге педагогикалық үрдістің сәйкестігін бағалау;

- тәрбиелік-білімдік тиімділігін анықтау;

- оқу-тәрбие үрдісінде мұғалім мен оқушылар қызметін талдау; осы қызметтің өзіндік ерекшеліктерін көру;

- түрлі әрекеттердің үрдісінде ұйымдастырылған педагогикалық әсерден баланың жеке дамуын бағалау;

- пдагогикалық зерттеу әдістерін, жиналған материалды сандық және сапалық талдаумен пайдалану, негізді қорытындылар мен педагогикалық ұсыныстар қалыптастыру;

- бірінші сынып балалары ата-аналарымен жұмысты ұйымдастыру.

Дағдылар:

- мектеп мұғалімінің жұмысын жоспарлау;

- сәйкес құжаттарды рәсімдеу дағдысы;

- ақпарат жинақтауға мектептің педагогикалық ұжымымен және балалармен әңгімелесуді ұйымдастыру технологиясы;

- сабақ өткізу әдістемесі туралы түсінік және оған дайындалу технологиясы;

- мәдени жүріс-тұрыс дағдылары;

- физкультсәттерді ұйымдастыру технологиясы;

- сабақтың психология-педагогикалық талдауын жасау дағдысы;

- Сыныптан тыс шараларды ұйымдастыру технологиясын.

КҚ3.3.3

КҚ 3.3.4

КҚ 3.3.5

КҚ 3.3.7

КП 01.6

Байқау практикасына дайындық.

- сыныптан тыс шара сценарийін құру алгоритмі. Балалардың жас ерекшеліктерін ескеру. Ересек балалардың тәрбие жобасын құруда педагогтың араласуын минималдандыру.

- аймақтық мектептердің тәрбие қызметінің жүйесімен танысу. Аймақ мектептерінің жалпы сипаттамасы. Тәрбие қызметінің жүйесі. Педагогикалық басылым материалдары бойынша аймақтық мектептердің тәрбие жұмысының ерекшеліктері.

- тәрбие шарасын талдау жүйесі. Талдау сызбасы. Талдау талаптары.

- түрлі тәрбие істерінің бейне көрсетілімін өткізу. Қосымша білім беру мұғалімдері, тәрбиешілері, педагогтары өткізетін тәрбие шараларының бейне материалдарын демонстрациялау. Іс-шараны талдау.

- тұлға және жеке ұжымдардың мінездемесін құру жүйесімен танысу.

Түрлі жастағы балалардың мінездемесін құру алгоритмі. Бала мінездемесінің талаптары. Сынып, үйірме мүшелері, секциялар және балалардың басқа да ұжымдарының мінездемесінің сызбасы. Ұжым мінездемесінің талаптары.

- Жоспарлау қажеттілігі, міндеттері және түрлері. Тәрбие жұмысының күнтізбелік жоспарының негізгі бөлімдері. Болашақты жоспарлау.

Болашақ және ағымдық жоспарлаудың сабақтастығы.

- Тәрбие жұмысы бойынша есептік құжаттар: жұмыс жоспары; жұмыс туралы пікірлер; есептер; үйірме жұмысының материалдары; тәрбие шараларының әдістемелік жасақтамалары; балалардың түрлі санаттарына психолого-педагогикалық мінездеме және т.б.

- Педагогикалық қатынас ерекшеліктерін зерделеу. Педагогикалық қатынастың тұлғалық бағдарлы бағытталғандығы. Қарым-қатынастың нормалары мен ережелері. Педагогикалық қатынас, оның оптимизациясы; қайшылықтардың алдын алу және оларды шешу; педагогикалық такт; топтық қызметті ұйымдастыру; педагогикалық өзара қатынасты жобалау; қарым-қатынас барысында белсенді танымдық және дамыту әрекеттерін ынталандыру.

- Педагогикалық портфолио.

- Портфолио құрылымы. Портфолио құру талаптары. Материалдарды жинау және портфолио құру әдістемесі. Қағаз және электронды түрдегі портфолио.

- Педагогикалық шеберлік сайысының көп қызметті бағытталғандығы. Сайыстың мақсаты мен міндеттері. Өткізу формалары. Сайысты өткізу бағдарламасын құру талаптары.

Іскерліктер:

- түрлі жас ерекшелік топтарына сыныптан тыс тәрбие шарасының жобасын алгоритм бойынша құру.

- аймақтық мектептердің тәрбие жұмысының жүйесін талдау;

- байқау практикасы бойынша педагогикалық портфолио құру.

Дағдылар:

- тәрбие шарасын талдау;

- тұлғаның және жеке ұжымдардың мінездемесін құру;

- тәрбие бағдарламаларын құру (алды қашан, күнтізбелік жоспарлау);

- тәрбие жұмысы бойынша негізгі есеп құжаттарын құру;

КҚ3.2.2.-КҚ 3.2.13

КП 01.7

Психология-педагогикалық практика.

-Практиканың жеке бағдарламасын бағдарлы жоспарлау.

-Практиканың жеке бағдарламасын мектеп психологымен жоспарлау және сәйкестендіру.

-БҰ мен танысу.

-Мектептің психологиялық қызметінің құрлымы және мазмұны мен танысу.

-Бастауыш мектепте, орта және жоғарғы буында психолог жұмысы мен танысу.

-Оқушылармен алдын-алу және психологиялық сауаттандыру жұмысын жүргізу.

-Оқушылармен сыныптан тыс шараларды өткізу.

-Ата-аналармен, педагогикалық ұжыммен психологиялық сауаттандыру жұмысын өткізу.

-Психологиялық консультация жүргізуге қатысу.

-педагог-психологтың сұранысы бойынша жұмыс.

-Есептік құжаттаманы рәсімдеу.

-Педагогикалық практикадан өтудің әр кезеңінде студенттің барлық тапсырмаларды орындауын талдау.

Іскерліктер:

- білім берудегі практикалық психологтың тұрғыларын игеру;

- психология-педагогикалық жұмысты жоспарлау (практика кезеңінің күнтізбелік жұмыс жоспарын құру, түзетуші бағдарлама сызбасын құру, педагогтар мен оқушылар ата-аналарына арналған психопрофилактикалық шаралардың конспектісін (жобасын) құру;

- оқушылардың кәсіби құзыреттіліктерінің деңгейін көтеру;

- психология-педагогикалық қызмет қорытындысын бағалау.

- білім ортасының нақты жағдайларын талдау;

- жүргізілген жұмысты талдау және практика қорытындысы бойынша есеп құру.

Дағдылар:

- психология-педагогикалық жұмысты жоспарлау және тиімді жүзеге асыру;

- оқушыларды психодиагностикалық зерттеу (жеке немесе топтық; сұраныс бойынша);

- психологиялық көмек көрсету қызметі бағдарламасын жүзеге асыру;

- психологиялық қызмет ұүжаттарына орнатылған талаптарға сәйкес психология-педагогикалық құжаттарды рәсімдеу;

КҚ3.3.1.-КҚ 3.3.8

КП 02

Танысу практикасыКП 02.1

Мамандыққа кіріспе. Мұғаліммен тәрбиешінің профессия громмасымен танысу. Мұғалімнің, тәрбиешінің профессия программасының негізінде өзіндік дамыту бағдарламасын құру. Қауіпсіздік техникасымен этика нормаларын сақтау. Мұғалімнің, тәрбиешінің іскерлік этикасы. Педагогикалық әрекеттесу түрлері. Білім беру мекемесінің әдістемелік кабинетінің жұмысымен танысу. Жұмыстың негізгі бағыттарының сипаттамасы. Мектептегі топ саяхаты. Оқу кабинаттері және олардың әдістемелік жабдықталуы. Көмекші қосымша орындар. Оқу және әдістемелік құжаттармен танысу. Ұйымдастырушы педагогтың әдістемелік кешені. Материалдарды жүйелеу. Ұйымдастырушы педагогтың қызметіндегі мағлұматтардың копьютерлік мағлұматтар базасы және оның мағыналылығы. Ұйымдастырушы педагогтың есеп беру құжаттары. Мектептің педагогикалық тәжірибесі материалдарымен танысу. Рәсімдеу. Мұғалімдердің тәрбие шараларына қатысуы. Ұйымдастырушы педагог қызметін бақылау. Білім беру мекемесінің сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырумен танысу. Мектеп клуптарының жұмысын зерделеу. Жұмыс бағыты. Негізгі құжаттама. өлкетану бойынша жұмысты ұйымдастыру. Мұражайдғы экспонаттармен мұрағатта жұмыс жасау. СӨС насихаттау. СӨС насихаттау бойынша іс-шаралар. Үздік мұғалімдердің жұмысын зерделеу; алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибелермен танысу. Алаңдық клубтардың, балалар ұйымының жұмыс тәжірибесін зерделеу; Мектептің тәрбие жұмысының бағдарламаларын зерделеу. Талдау. Бағдарламаны талдау сызбасы. Мектептің тәрбие жұмысының жеке бағдарламасын құру. өзіндік және жаңашылдық. Мекетептің тәрбие жұмысының бағдарламасын түзету. Мектептің тәрбие жұмысының "шығармашылық жобасын" дайындау және қорғау

Іскерліктер:

-ұйымдастырушы педагогтың кәсіби талаптарын орындау;

-түрі типтегі мектептердің тәрбие жұмысын талдау;

-қосымша білім беру мекемелерін жұмысын талдау;

Дағдылар:

-мұғалім тәрбиешінің тұлғалық өсу бағдарламасын құру.

-ұйымдастырушылық қызметке қабілеттілігін анықтау

-аналитикалық және құрылымдық ойлау.

КҚ3.1.3

КҚ 3.2.5

КҚ 3.3.2

КҚ 3.3.5

КҚ 3.4.1

КП 03

Технологиялық практикаКП 03.1

Сауықтыру лагеріндегі жазғы практика.

- сауықтыру лагеріндегі ұйымдастырушы-педагогикалық жұмыс.

- сауықтыру лагеріндегі күн тәртібі.

- балалар мен жеткіншектердің танымдық қызығушылықтарын дамыту аясында ұжымдық шығармашылық қызметті ұйымдастыру.

- адамгершілік тәрбие аясында ұжымдық шығармашылық қызметті ұйымдастыру.

- эстетикалық тәрбие аясында ұжымдық шығармашылық қызметті ұйымдастыру.

- еңбек тәрбиесі аясында ұжымдық шығармашылық қызметті ұйымдастыру.

- ұжымдағы өзін басқаруды ұйымдастыру. Өзін-өзі басқару және тәрбие қызметіндегі өзін-өзі басқару.

- балалармен және жеткіншектермен жеке жұмыс;

- балалармен және жеткіншектермен ұжымдық жұмыс

- педагогикалық рефлексия.

Іскерліктер:

- сауықтыру лагерінің жағдайында тәрбие үрдісін ұйымдастыру;

Дағдылар:

- балармен және жеткіншектермен жасалатын жұмыстың түрлі формалары мен әдістерін пайдалану.

КҚ3.1.1-КҚ 3.1.8

КП 03.2

Мектептегі байқау практикасы

- практика базасымен танысу, зерделеу (мектептегі үйірмелер; жас техниктер станциясы; жас натуралистер станциясы; туризм орталығы; экологиялық орталық; балалар шығармашылығы үйі; алаңдық клубтар және мектептен тыс алаңдық мекемелер).

- құжаттамамен танысу;

- үйірме жетекшісінің жұмыс жоспарымен, жұмыс жағдайымен және қауіпсіздік ережесін зерделеу.

- қауіпсіздік ережесімен танысу, жұмыс орнындағы снитарлық-гигиеналық нормалармен танысу.

- үйірме жұмыстарымен танысу. Түрлі бағыттағы үйірме жетекшілерінің жұмысын, топпен, үйірменің жеке мүшелерімен сабақ өткізуін бақылау.

- көрсеткіш сабақтарды, көрмені, шығармашылық салтанатты дайындау, жүргізуде үйірме жетекшісіне көмек көмектесу;

- белгілі бағытта үйірме жұмысының жоспарын өз бетімен өңдеу, үйірме сабағының конспектісін құру, түрлі бағыттағы үйірме сабақтарын өткізу.

- үйірме қызметінің тәжірибелі жетекшілерімен танысу, алдыңғы қатарлы тәжірибе туралы ескертулер құру.

- бақылау күнделігін жүргізуге қойылатын талаптар.

Негізгі бөлімдер.

- тақырыптық топсаяхаттарын ұйымдастыру және жүргізу.

- үйірмешілердің күшімен жаппай шараларды ұйымдастыру және өткізу: тақырыптық ертеңгіліктер, ойындар – ойыншықтар, үлгілер, көрмелер, презентациялар, концерттер және т.б. дайындау сайыстары.

Іскерліктер:

- мектептен тыс мекемелерде және мекептерде, сыныптарда, ұзартылған күн топтарында оқушылардың қызметін ұйымдастыру (жас техниктер станциясы; балалар шығармашылығы үйі);

- балалардың шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, олардың дүниетанымын кеңейту;

- оқушылардың жас ерекшелігін және нақты балалар мекемесінің оқу-тәрбие тәртібін ескеру.

Дағдылар:

- берілген бағыт бойынша үйірме бағдарламасын өңдеу;

- сабақ барысында балалардың қызметін ұйымдастыру;

- үйірме жұмысының түрлі технологияларын пайдалану дағдыларын игеру.

КҚ3.1.1-КҚ3.4.10

КП 03.3

Дипломалды практикасы

- ұйымдастырушы-педагог құжаттамасы.

- тәрбие ісін ұйымдастыру.

- өзін-өзі басқару органдарымен жұмыс жасау.

- үйірмелер мен клубтарда жұмыс жасау.

- салтанаттарды ұйымдастыру.

- ата-аналармен жұмыс.

- "қатерлі топ" балаларымен жұмыс.

- мектептің психологиялық қызметпен өзара әрекеттестігі.

Іскерліктер:

- тәрбие ісінің қазіргі кездегі психология, педагогика және тәрбие жұмысының әдістемесінің талаптарына сай сыныптан тыс шаралар өткізу;

- үйірменің жеке оқушылары мен ұжымын зерделеу жұмысын жүргізу.

- тәрбие үрдісін, оқушылардың танымдық әрекеттеріне жетекшілік ету, түрлі шаралардың тәрбие міндеттерін анықтау және жүзеге асыру.

- оқытудың оңтайлы әдістерін таңдау және қолдану;

- оқушылардың өзіндік тәрбиеленуін басқару.

Дағдылар:

- оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау;

- оқыту барысында оқытудың интерактивті технологиялары мен компьютерлік құралдарын пайдалану;

- тәрбие жұмысын өткізудің түрлі формаларында материалды таңдау және жүйелеу;

- Тәрбие жұмысының жеке формалары мен түрлерін өткізу әдістемесін игерумен бірге тәрбиелеудің түрлі әдістерін және психология-педагогикалық әсерлердің ттәсілдерін таңдау және қолдану.

- оқу-тәрбие мекемесінің жоспары бойынша тәрбие жұмысын жүргізу.

- құжаттама жүргізу;

- ата-аналармен, өзін-өзі басқару органдарымен жұмыс жүргізу;

- кәсіби бағдарлану жұмысын жүргізу.

КҚ 3.1.1-КҚ 3.4.10


      Ескерту:

      Кесте 1 Базалық құзыреттер

Құзыреткоды

Базалық құзыреттер

БҚ 1

Мемлекеттің әлеуметтік саясатын білу, білім беретін мекемелердің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының негізгі заңдарын білу;

БҚ 2

Өзінің болашақ кәсібінің маңыздылығын және әлеуметтік мәнін түсіну, оған нақты қызығушылық таныту;

БҚ 3

Кәсіби жағдаятта саналы, жүйелі әрекет етуге қабілетті болу, мақсат қойып талдай білу, жаңа жағдайдағы өзіндік әрекеттерге дайын болу.

БҚ 4

Орындалатын жұмысқа жауапкершілік таныту, кәсіби қызмет саласында мәселелерді өз бетімен тиімді шеше алу, қалыптаспаған педагогикалық жағдаяттарда дұрыс шешім қабылдай білу;

БҚ 5

Әріптестеріне, ата-аналарға және оқушыларға қатысты жүріс-тұрыстың әдеп нормаларын сақтау;

БҚ 6

Білім беру ұйымдарында кәсіби міндеттерді шешу бойынша ақпарат көздерін анықтау және өздігінен іздеу негізінде практикалық қызметке қабілетті болу; толық көлемде кәсіби лексиканы меңгеру;

БҚ 7

Кәсіби менеджмент негіздерін меңгеру

БҚ 8

Өз еңбегін ғылыми тұрғыда ұйымдастыра білу, кәсіби қызмет шегінде ақпараттық технологияларды қолдана білу;

БҚ 9

Қойылған мақсатты ескере отырып өз қызметін жоспарлау негіздерін игеру;

БҚ 10

Мектеп және мектептен тыс білім беру ұйымдарында тәрбие жұмысын неғұрлым оңтайлы ұйымдастырудың амал-тәсілдері мен құралдарын таңдай білу;

БҚ 11

Кәсіби тұрғыда үнемі өсуге дайын болуға, коммуникативті мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеруге; әріптестерімен позитивті өзара әрекет жасауға және бірлесіп қызмет атқаруға дайын болуға; өзін-өзі жетілдіруге (өзін-өзі тануға, өзін-өзі бақылауға, өзін-өзі бағалауға, өзін-өзі дамытуға) тиянақты талпыныс жасай білу; өзін-өзі шығармашылық тұрғыдан іске асыруға талаптану;

БҚ 12

Қауіпсіздік ережелерін және еңбек қауіпсіздігін білу, орындау және қадағалау; түрлі материалдармен және құралдармен жұмыс жасау біліктері мен дағдыларын игеру; қауіпсіздік ережесін сақтау бойынша нұсқаулық ұйымдастыру.


      Кесте 2 Кәсіптік құзыреттер

Деңгей

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

3 Орта буын маманы

3.1 010201 3 Қосымша білім беру педагогы

КҚ 3.1.1 Балалар және жастар ұйымына, шығармашылық қызығушылық үйірмелеріне жетекшілік ету; балалар және жастар ұйымының жұмысын бағдарлау жөнінде мақсат қойып, міндеттерді шеше білу;

КҚ 3.1.2 Жұмыста тәрбие жұмысының қазіргі тұжырымдамалары мен нысандарын пайдалану; оқушыларға тұлғалық-бағдарлы тұрғыдан келуді ескере отырып қызметін құру; бастауыш сынып оқушылары мен жеткіншектердің құндылықты бағдарлануында көмек көрсету; ата-аналармен атқарылатын жұмысты және балалардың толыққанды демалысын ұйымдастыра білу.

КҚ 3.1.3 Бос уақытты ұйымдастыру жұмысының, алаңдық клубтар үйірмесі жетекшісінің, жас техниктер станциясының, балалар шығармашылығ үйлерінің жұмыс ерекшелігін білу; бос уақытты ұйымдастыру және тәрбиелеуде ойын технологияларын пайдалану;

КҚ 3.1.4 Ғылыми-техникалық, эстетикалық, туристік-өлкетанушылық, сауықтыру-спорттық, демалыс уақытын ұйымдастыра білу; балалар мен жеткіншектердің бос уақытын ұйымдастыруда мектептік және мектептен тыс жұмысты кіріктіре білу;

КҚ 3.1.5 Таңдалған бағыт бойынша үйірме, секция, студия, клубтық бірлестіктер сабақтарының бағдарламасын қадағалау; үйірме және клубтық бірлестіктердің міндеттері мен мақсаттарын қалыптастыра білу, политехникалық түсініктерді қалыптастыру дағдысын игеру; балалардың ғылымға, техника және өндіріске, танымдық-зерттеушілік әрекетін, ойлап тапқыштығын, рационалдылыққа қызығушылығын тәрбиелеу; балалардың политехникалық дүниетанымын, құрастырғыштық қабілеттерін дамыту; еңбек мәдениетін қалыптастыру;

КҚ 3.1.6 Ұйымдастыру және тәрбие қызметінің аналитикалық, жобалық, құрылымдық, коммуникативтік біліктерін пайдалану; мониторинг әдістемесін; алды қашан, апталық, ағымдық жоспарлау әдістемесін игеру.

КҚ 3.1.7 Қазақ, орыс, шетел балалар жазушыларының, достастық мемлекеттер жазушыларының шығармашылығы білімін жұмыста пайдалану; фольклордың мазмұн ерекшелігін, жанрларын білу; халық шығармашылығын талдай білу, олардың ерекшелігін анықтау;

КҚ 3.1.8 Мектеп психологының кәсіби жұмысының мазмұны және ерекшелігі жөніндегі білімін пайдалану, түрлі психокоррекциялық әдістерді қолдану негізінде балалар және жеткіншектердің ауытқушы қылықтарын ескерте отырып жұмыс жүргізу; психолог жұмысын жоспарлау;

3.2 010202 3 - Ұйымдастырушы-педагог

КҚ 3.2.1 Балалар және жастар ұйымының, шығармашылық қызығушылықтарына қарай үйірмелердің қызметін үйлестіру; балалар және жастар ұйымының жұмысын үйлестіруде мақсат қойып, міндеттерді шешу;

КҚ 3.2.2 Тәрбие жұмысын тұлғалық-бағдарлы тұрғыда ескере отырып құру; бастауыш сынып оқушылары мен жеткіншектердің құндылықты бағдарлануын қалыптастыруда көмек көрсету;

КҚ 3.2.3 Тәрбиелеудің қазіргі формаларын, тұжырымдамаларын және аймақтық бағдарламаларын пайдалану; ұжымның даму үрдісін жоспарлау;

КҚ 3.2.4 Балалар мен жеткіншектердің бос уақыттарын ұйымдастыру бойынша мектептік және мектептен тыс жұмыстар бірлестігін кіріктіру;

КҚ 3.2.5 Ұйымдастырушы-педагог жұмысының ерекшелігін білу;

КҚ 3.2.6 Тәрбие жүйесінде мониторинг әдістемесін игеру; алдын ала, апталық, ағымдық жоспарлау әдістемесін игеру;

КҚ 3.2.7 Таңдалған бағыт бойынша үйірме, секция, студия, клубтық бірлестіктер сабақтарына нұсқаулық жүргізу;

КҚ 3.2.8 Сынып жетекшілеріні жұмысын басқару және бақылау; ата-аналармен жұмысты және балалардың толыққанды демалысын ұйымдастыра білу;

КҚ 3.2.9 Тәрбие шараларының мақсаты мен міндеттерін анықтай білу; сынып, мектеп, балалардың уақытша ұжымының тәрбие жүйесінің моделін құру; білім алушылардың тәрбиелілік деңгейін, тәрбие үрдісінің диагностикасын анықтау бойынша ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізу;

КҚ 3.2.10 Жұмыста дүниежүзілік және отандық әдебиет туындылары, бейнелеу және музыкалық өнер туындылары жөніндегі білімін пайдалану; балалардың мерзімдік басылымдарын білу; әдебиет, кескіндемелер, музыка туындыларын талдай білу; сценарий құруға өнер туындыларын таңдау дағдысының болуы;

КҚ 3.2.11 Политехникалық түсініктерді қалыптастыру дағдысын игеру; балалардың ғылымға, техника және өндіріске, танымдық-зерттеушілік әрекетін, ойлап тапқыштығын, рационалдылыққа қызығушылығын тәрбиелеу; балалардың политехникалық дүниетанымын, құрылымдық қабілеттерін дамыту; еңбек мәдениетін қалыптастыру;

КҚ 3.2.12 Кез келген жанрдағы іс-шараны қою және әр түрлі жастағы мектеп топтарына арналған сайыс бағдарламаларын құра білу; музыкалық-би кештерін, ойын, көңіл көтеру кештерін ұйымдастыру және өткізу дағдыларын меңгеру;

КҚ 3.2.13 Мектеп туралы, мектептен тыс ұйымдар туралы нормативті құжаттарды орындау; мектепішілік оперативті ақпаратты игеру; мектеп жұмысының жүйесіне өзіндік талдау және талдау жүргізе білу;

КҚ 3.2.14 Мектеп психологының кәсіби жұмысының мазмұны және ерекшелігі жөніндегі білімін пайдалану, түрлі психокоррекциялық әдістерді қолдану негізінде балалар және жеткіншектердің ауытқушы қылықтарын ескерте отырып жұмыс жүргізу; психолог жұмысын жоспарлау;

3.3 010203 3 - Білім беру ұйымының тәрбиешісі

3.3.1 Мектептен тыс ұйымдар туралы нормативті құжаттарды орындау; жұмыс жүйесіне өзіндік талдау жүргізе білу;

КҚ 3.3.2 Тәрбие жұмысын мектептен тыс білім беру ұйымдарында ұйымдастыру (балалар үйінде, жастық шақ үйлерінде, интернат-үйлерінде, "балалар ауылдарында") және сынып тәрбиешісінің қызметтерін атқару;

КҚ 3.3.3 Тәрбие жұмысын тұлғалық-бағдарлы тұрғыда ескере отырып құру; бастауыш сынып оқушылары мен жеткіншектердің құндылықты бағдарлануын қалыптастыруда көмек көрсету; ұжымның даму үрдісін жоспарлау;

КҚ 3.3.4 Тәрбиелеудің қазіргі тұжырымдамаларын: моно және деидеологиялық, басқарушылық, тұлғалық-бағдарлы, жүйелі-рөльдік, еркін тәрбиелеу; Тәрбиелеудің қазіргі формаларын, және аймақтық бағдарламаларын пайдалану;

КҚ 3.3.5 Балалармен түзетуші жұмыс негіздерін білу және пайдалану;

КҚ 3.3.6 Сынып жетекшілерімен және мектеп мұғалімдерімен өзара әрекеттесу; балалардың толыққанды демалысын ұйымдастыра білу;

КҚ 3.3.7. Тәрбиелеуде идеалды, нәтижелі және үрдісті мақсатын анықтай білу; балалардың уақытша ұжымының тәрбие жүйесінің моделін құру; білім алушылардың тәрбиелілік деңгейін анықтай білу;


КҚ 3.3.8 Ұйымдастыру және тәрбие қызметінің талдаулық, жобалық, құрылымдық, коммуникативтік біліктерін пайдалану; мониторинг әдістемесін; келешегі бар, апталық, ағымдық жоспарлау әдістемесін игеру.

КҚ 3.3.9 Жұмыста дүниежүзілік және отандық әдебиет туындылары, бейнелеу және музыкалық өнер туындылары жөніндегі білімін пайдалану; балалардың мерзімдік басылымдарын білу; әдебиет, кескіндеме, музыка туындыларын талдай білу;

КҚ 3.3.10 Политехникалық түсініктерді қалыптастыру дағдысын игеру; балалардың ғылымға, техника және өндіріске, танымдық-зерттеушілік әрекетін, ойлап тапқыштығын, рационалдылыққа қызығушылығын тәрбиелеу; балалардың политехникалық дүниетанымын, құрылымдық қабілеттерін дамыту; еңбек мәдениетін қалыптастыру;

КҚ 3.3.11 Сценарий құруға өнер туындыларын таңдау дағдысының болуы;

КҚ 3.3.12 Сахналандыру дағдыларының болуы, көркем-әдебиет композицияларын құру, кез келген жанрдағы іс-шараны қою және әр түрлі жастағы мектеп топтарына арналған сайыс бағдарламаларын құра білу;

КҚ 3.3.13 Музыкалық-би кештерін, ойын, көңіл көтеру кештерін ұйымдастыру және өткізу дағдыларын меңгеру;

КҚ 3.3.14 Мектеп психологының кәсіби жұмысының мазмұны және ерекшелігі жөніндегі білімін пайдалану, түрлі психологиялық түзету әдістерін қолдану негізінде балалар және жеткіншектердің ауытқушы қылықтарын ескерте отырып жұмыс жүргізу; психолог жұмысын жоспарлау;

КҚ 3.3.15 Бос уақытта тәрбиелеу және оны ұйымдастыруда түрлі (сондай-ақ ойын) технологияларды пайдалану;

3.4 010204 3 - Білім беруді ұйымдастыру бастауышы

КҚ 3.4.1 Ұйымдастырушы-педагог, сынып жетекшілеріне балалар ұйымдарының мектеп және мектептен тыс жұмыстарын, бос уақыттарын ұйымдастыруға көмек көрсету;

КҚ 3.4.2 Тәрбие жұмысын тұлғалық-бағдарлы тұрғыда ескере отырып құру; бастауыш сынып оқушылары мен жеткіншектердің құндылықты бағдарлануын қалыптастыруда көмек көрсету;

КҚ 3.4.3 Ұжымды дамыту үрдісін жоспарлауға қатысу;

КҚ 3.4.4 Бос уақытта тәрбиелеу және оны ұйымдастыруда түрлі (сондай-ақ ойын) технологияларды пайдалану;

КҚ 3.4.5 Балалардың толыққанды демалуын ұйымдастыруда көмек көрсету;

КҚ 3.4.6 Алдын ала, апталық, ағымдық жоспарлау әдістемесін игеру;

КҚ 3.4.7 Жұмыста дүниежүзілік және отандық әдебиет туындылары, бейнелеу және музыкалық өнер туындылары жөніндегі білімін пайдалану; балалардың мерзімдік басылымдарын, қазақ, орыс, шетел, достастық елдерінің балалар жазушыларының шығармашылығын білу;

КҚ 3.4.8 Ғылымға, техника және өндіріс, танымдық-зерттеушілік қызмет, ойлап тапқыштық, рационалдылыққа қызығушылығын тәрбиелеу;

КҚ 3.4.9 Кез келген жанрдағы іс-шараны қою және әр түрлі жастағы мектеп топтарына арналған сайыс бағдарламаларын құруда көмек көрсету; музыкалық-би кештерін, ойын, көңіл көтеру кештерін ұйымдастыру және өткізу дағдыларын меңгеру;

КҚ 3.4.10 Сыныпта тәрбие жұмысын ұйымдастыру, тәрбие жұмысының қазіргі формалары мен әдістерін пайдалану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 411 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 411-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0103000 - Дене тәрбиесі және спорт

      Біліктілігі: 010301 3 - Дене тәрбиесі, суда жүзу нұсқаушысы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмысының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

639

809


1,2,3,4

ЖБП 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


+


168

66

102


1,2,3,4

ЖБП 02

Орыс тілі және әдебиеті

+


+


168

66

102


1,2,3,4

ЖБП 03

Шетел тілі


+

+


132

52

80


1,2,3,4

ЖБП 04

Қазақстан тарихы

+


+


78

48

30


1,2

ЖБП 05

Дүниежүзілік тарих


+

+


51

31

20


1

ЖБП 06

Қоғамтану


+

+


56

34

22


1,2

ЖБП 07

Математика

+

+

+


132

54

78


1,2,3,4

ЖБП 08

Информатика


+

+


73

29

44


1,2

ЖБП 09

Физика


+

+


100

60

40


1,2

ЖБП 10

Химия


+

+


78

48

30


1,2

ЖБП 11

Биология


+

+


78

56

22


1,2

ЖБП 12

География


+

+


38

381,2

ЖБП 13

Алғашқы әскери дайындық


+140

57

83


1,2

ЖБП 14

Дене тәрбиесі


+156


156


1,2

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

1804,5,6,7,8

ӘЭП 01

Мәдениеттану+


39

394

ӘЭП 02

Философия негіздері+


33

336

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері+


36

368

ӘЭП 04

Экономика негіздері+


36

365

ӘЭП 05

Құқық негіздері және еңбекті қорғау+


36

367

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

348

84

264


3,4,5,6,7,8

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі


+

+


77

31

46


5,6

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі


+

+


77

31

46


5,6

ЖГП 03

Өзін-өзі тану


+

+


54

22

32


3,4

ЖГП 04

Дене тәрбиесі

+
140


140


3,4,5,6,7,8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

716

420

266

30

3,4,5,6,7,8

ЖКП 01

Психология және спорт психологиясы

+


+


98

60

38


3,4,5,6

ЖКП 02

Педагогика

+

+

+

+

140

84

26

30

3,4,5,6,7,8

ЖКП 03

Этнопедагогика

42

24

18


7,8

ЖКП 04

Биомеханика+


22

12

10


5

ЖКП 05

Биохимия+


40

24

16


6,7

ЖКП 06

Спорттық медицина


+

+


42

26

16


7,8

ЖКП 07

Тәрбие жұмысының әдістемесі+


56

34

22


3

ЖКП 08

Анатомия, физиология және дене шынықтыру гигиенасының негіздері


+

+


82

50

32


3,4

ЖКП 09

Дене тәрбиесі және спорт менеджменті


+44

26

18


5,6

ЖКП 10

Интерактивті технологияларды қолдану


+

+


54

32

22


3,4

ЖКП 11

Дене тәрбиесі және спорт тарихы


+

+


42

26

16


7,8

ЖКП 12

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+
54

22

32


7,8

АП 00

Арнайы пәндер

1184

575

609


1,2,3,4,5,6,7,8

АП 01

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі

+

+

+

+

218

130

88


1,2,3,4,5,6,7,8

АП 02

Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі

+


+

+

112

66

46


4,5,6,7,8

АП 03

Таңдап алынған спорт түрі бойынша жаттықтырушының кәсіптік дайындық негіздері

+

+

+


86

34

52


5,6,7,8

АП 04

Спорттық құрылымдар мен тренажерлар


+42

26

16


7,8

АП 05

Жүзу және оқыту әдістемесі

+

+

+

+

218

88

130


1,2,3,4,5,6,7,8

АП 06

Қозғалмалы ойындар


+

+


44

18

26


5,6

АП 07

Жеңіл атлетика


+

+


61

24

37


4,5

АП 08

Спорттық ойындар


+

+


86

34

52


5,6,7,8

АП 09

Туризм


+

+


48

20

28


4,5

АП 10

Емдік дене шынықтыру және массаж


+

+


66

26

40


7,8

АП 11

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары


+

+


72

30

42


2,3

АП 12

Білім алушының таңдауы бойынша пәндер

+

+

+


131

79

52


3,4,5,6

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

18

30


8

КП 00

Кәсіптік практика


+1512


1512


3,4,5,6,7,8

КП 01

Оқу практикасы


+468


468


3,4,5,6,7,8

КП 1.1

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасына дайындық


+72


72


3,4

КП 1.2

Білім алушының таңдауы бойынша практика


+108


108


4,5,6

КП 1.3

Байқау практикасына дайындық


+144


144


5,6,7

КП 1.4

Жазғы практикаға дайындық


+36


36


6

КП 1.5

Интернетпен жұмыс


+36


36


7

КП 1.6

Диплом алдындағы практикаға дайындық


+72


72


7,8

КП 02

Педагогикалық практика


+828


828


4,5,6,7

КП 2.1

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасы


+180


180


3,4

КП 2.2

Білім алушының таңдауы бойынша практика


+216


216


4,5,6,7

КП 2.3

Байқау практикасы


+324


324


5,6,7

КП 2.4

Жазғы спорттық практика


+108


108


6

КП 03

Диплом алдындағы практика


+216


216


8

АА 00

Аралық аттестаттау

252


252


2,4,6,8

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72
8

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60
8

КДДБ 02

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12
8


Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К 00

Консультация

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф 00

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек

Ф 0 1

Құтқару ісінің негізі


Ф 0 2

Видео-фото қызметі


Ф 0 3

Каратэ


Ф 0 4

Шейпинг және аэробика


Ф 0 5

Бокс


Ф 0 6

Тейквондо


Ф 0 7

Дзюдо


Ф 0 8

СамбоБарлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 412 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 412-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0103000 - Дене тәрбиесі және спорт

      Біліктілігі: 010301 3 - Дене тәрбиесі, суда жүзу нұсқаушысы

      Оқыту нысаны: күндізгі, сырттай

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмысының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

1802,3,4,5,6

ӘЭП 01

Мәдениеттану+


39

392

ӘЭП 02

Философия негіздері+


33

334

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері+


36

366

ӘЭП 04

Экономика негіздері+


36

365

ӘЭП 05

Құқық негіздері және еңбекті қорғау+


36

365

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

459

130

329


3,4,5,6,7,8

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі


+

+


76

30

46


1,2,3

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі


+

+


65

26

39


1,2,3

ЖГП 03

Қазақстан тарихы

+


+


80

48

32


1,2

ЖГП 04

Өзін-өзі тану


+

+


44

26

18


1,2

ЖГП 05

Дене тәрбиесі

+
194


194


1,2,3,4,5,6

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

716

420

266

30

1,2,3,4,5,6

ЖКП 01

Психология және спорт психологиясы

+


+


98

60

38


1,2,3,4

ЖКП 02

Педагогика

+

+

+

+

140

84

26

30

1,2,3,4,5,6

ЖКП 03

Этнопедагогика


+

+


42

24

18


5,6

ЖКП 04

Биомеханика+


22

12

10


3

ЖКП 05

Биохимия+


40

24

16


4,5

ЖКП 06

Спорттық медицина


+

+


42

26

16


5,6

ЖКП 07

Тәрбие жұмысының әдістемесі+


56

34

22


1

ЖКП 08

Анатомия, физиология және дене шынықтыру гигиенасының негіздері


+

+


82

50

32


1,2

ЖКП 09

Дене тәрбиесі және спорт менеджменті


+44

26

18


3,4

ЖКП 10

Интерактивті технологияларды қолдану


+

+


54

32

22


1,2

ЖКП 11

Дене тәрбиесі және спорт тарихы


+

+


42

26

16


5,6

ЖКП 12

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+
54

22

32


5,6

АП 00

Арнайы пәндер

1117

532

585


1,2,3,4,5,6

АП 01

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі

+

+

+

+

184

110

74


1,2,3,4,5,6

АП 02

Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі

+


+

+

112

66

46


2,3,4,5,6

АП 03

Таңдап алынған спорт түрі бойынша жаттықтырушының кәсіптік дайындық негіздері

+

+

+


86

34

52


3,4,5,6

АП 04

Спорттық құрылымдар мен тренажерлар


+42

26

16


5,6

АП 05

Жүзу және оқыту әдістемесі

+

+

+

+

179

72

107


1,2,3,4,5,6

АП 06

Қозғалмалы ойындар


+

+


44

18

26


3,4

АП 07

Жеңіл атлетика


+

+


67

27

40


1,2

АП 08

Спорттық ойындар


+

+


86

34

52


3,4,5,6

АП 09

Туризм


+

+


44

18

26


3,4

АП 10

Емдік дене шынықтыру және массаж


+

+


66

26

40


5,6

АП 11

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары


+

+


54

22

32


1,2

АП 12

Білім алушының таңдауы бойынша пәндер

+

+

+


153

79

74


1,2,3,4

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

18

30


6

КП 00

Кәсіптік практика


+1512


1512


1,2,3,4,5,6

КП 01

Оқу практикасы


+468


468


1,2,3,4,5,6

КП 1.1

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасына дайындық


+72


72


1,2

КП 1.2

Білім алушының таңдауы бойынша практика


+108


108


2,3,4

КП 1.3

Байқау практикасына дайындық


+144


144


3,4,5

КП 1.4

Жазғы практикаға дайындық


+36


36


4

КП 1.5

Интернетпен жұмыс


+36


36


5

КП 1.6

Диплом алдындағы практикаға дайындық


+72


72


5,6

КП 02

Педагогикалық практика


+828


828


1,2,3,4,5

КП 2.1

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасы


+180


180


1,2

КП 2.2

Білім алушының таңдауы бойынша практика


+216


216


2,3,4,5

КП 2.3

Байқау практикасы


+324


324


3,4,5

КП 2.4

Жазғы спорттық практика


+108


108


4

КП 03

Диплом алдындағы практика


+216


216


6

АА 00

Аралық аттестаттау

216


216


2,4,6

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72
6

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60
6

КДДБ 02

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12
6


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К 00

Консультация

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф 00

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет

Ф 0 1

Құтқару ісінің негізі


Ф 0 2

Видео-фото қызметі


Ф 0 3

Каратэ


Ф 0 4

Шейпинг және аэробика


Ф 0 5

Бокс


Ф 0 6

Тейквондо


Ф 0 7

Дзюдо


Ф 0 8

СамбоБарлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 413 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 413-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0103000 - Дене тәрбиесі және спорт

      Біліктілігі: 010302 3 - Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмысының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

639

809


1,2,3,4

ЖБП 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


+


168

66

102


1,2,3,4

ЖБП 02

Орыс тілі және әдебиеті

+
168

66

102


1,2,3,4

ЖБП 03

Шетел тілі


+132

52

80


1,2,3,4

ЖБП 04

Қазақстан тарихы

+
78

48

30


1,2

ЖБП 05

Дүниежүзілік тарих+


51

31

20


1

ЖБП 06

Қоғамтану+


56

34

22


1,2

ЖБП 07

Математика

+


+


132

54

78


1,2,3,4

ЖБП 08

Информатика+


73

29

44


1,2

ЖБП 09

Физика


+100

60

40


1,2

ЖБП 10

Химия


+78

48

30


1,2

ЖБП 11

Биология+


78

56

22


1,2

ЖБП 12

География+


38

381,2

ЖБП 13

Алғашқы әскери дайындық


+140

57

83


1,2

ЖБП 14

Дене тәрбиесі


+156


156


1,2

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

1804,5,6,7,8

ӘЭП 01

Мәдениеттану+


39

394

ӘЭП 02

Философия негіздері+


33

336

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері+


39

398

ӘЭП 04

Экономика негіздері+


33

335

ӘЭП 05

Құқық негіздері және еңбекті қорғау+


36

367

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

348

84

264


3,4,5,6,7,8

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі


+77

31

46


5,6

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі+


77

31

46


5,6

ЖГП 03

Өзін-өзі тану


+

+


54

22

32


3,4

ЖГП 04

Дене тәрбиесі

+
140


140


3,4,5,6,7,8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

716

420

266

30

3,4,5,6,7,8

ЖКП 01

Психология және спорт психологиясы

+


+


98

60

38


3,4,5,6

ЖКП 02

Педагогика

+

+

+

+

140

84

26

30

3,4,5,6,7,8

ЖКП 03

Этнопедагогика

42

24

18


7,8

ЖКП 04

Биомеханика+


22

12

10


5

ЖКП 05

Биохимия+


40

24

16


6,7

ЖКП 06

Спорттық медицина


+

+


42

26

16


7,8

ЖКП 07

Тәрбие жұмысының әдістемесі+


56

34

22


3

ЖКП 08

Анатомия, физиология және дене шынықтыру гигиенасының негіздері


+

+


82

50

32


3,4

ЖКП 09

Дене тәрбиесі және спорт менеджменті


+44

26

18


5,6

ЖКП 10

Интерактивті технологияларды қолдану


+

+


54

32

22


3,4

ЖКП 11

Дене тәрбиесі және спорт тарихы


+

+


42

26

16


7,8

ЖКП 12

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+
54

22

32


7,8

АП 00

Арнайы пәндер

1184

560

624


1,2,3,4,5,6,7,8

АП 01

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі

+

+

+

+

218

131

87


1,2,3,4,5,6,7,8

АП 02

Спорттық құрылымдар мен еңбекті қорғау


+

+


42

26

16


7,8

АП 03

Қозғалмалы ойындар және оны оқыту әдістемесі


+

+

+

76

30

46


3,4,5

АП 04

Жүзу және оны оқыту әдістемесі

+


+

+

88

36

52


6

АП 05

Шаңғы спорты және оны оқыту әдістемесі


+

+

+

88

36

52


5

АП 06

Коньки спорты және оны оқыту әдістемесі


+

+

+

84

34

50


7,8

АП 07

Гимнастика және оны оқыту әдістемесі


+

1

+

112

46

66


4,5,6,7,8

АП 08

Жеңіл атлетика және оны оқыту әдістемесі


+

1

+

98

40

58


2,3,4

АП 09

Спорттық ойындар және оны оқыту әдістемесі

+


1

+

94

38

56


4,5,6

АП 10

Туризм


+

+


78

32

46


1,2

АП 11

Емдік дене шынықтыру және массаж


+

+


66

26

40


7,8

АП 12

Білім алушының таңдауы бойынша пәндер

+

+

+


140

85

55


3,4,5,6,7,8

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

18

30


8

КП 00

Кәсіптік практика


+1512


1512


3,4,5,6,7,8

КП 01

Оқу практикасы


+504


504


3,4,5,6,7,8

КП 1.1

Сыныптан тыс жұмыс технологиясы


+36


36


3

КП 1.2

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасына дайындық


+36


36


4

КП 1.3

Білім алушының таңдауы бойынша практика


+144


144


4,5,6

КП 1.4

Байқау практикасына дайындық


+144


144


5,6,7

КП 1.5

Жазғы практикаға дайындық


+36


36


6

КП 1.6

Интернетпен жұмыс


+36


36


7

КП 1.7

Диплом алдындағы практикаға дайындық


+72


72


7,8

КП 02

Педагогикалық практика


+792


792


4,5,6,7

КП 2.1

Сыныптан тыс жұмыс технологиясы


+72


72


3

КП 2.2

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасы


+108


108


4

КП 2.3

Білім алушының таңдауы бойынша практика


+180


180


4,5,6,7

КП 2.4

Байқау практикасы


+324


324


5,6,7

КП 2.5

Жазғы спорттық практика


+108


108


6

КП 03

Диплом алдындағы практика


+216


216


8

АА 00

Аралық аттестаттау

252


252


2,4,6,8

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72
8

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60
8

КДДБ 02

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12
8


Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К 00

Консультация

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф 00

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет

Ф 0 1

Құтқару ісінің негізі


Ф 0 2

Видео-фото қызметі


Ф 0 3

Каратэ


Ф 0 4

Шейпинг және аэробика


Ф 0 5

Бокс


Ф 0 6

Тейквондо


Ф 0 7

Дзюдо


Ф 0 8

СамбоБарлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 414 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 414-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0103000 - Дене тәрбиесі және спорт

      Біліктілігі: 010302 3 - Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмысының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

1802,3,4,5,6

ӘЭП 01

Мәдениеттану+


39

392

ӘЭП 02

Философия негіздері+


33

334

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері+


36

366

ӘЭП 04

Экономика негіздері+


36

365

ӘЭП 05

Құқық негіздері және еңбекті қорғау+


36

365

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

459

130

329


3,4,5,6,7,8

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі


+

+


76

30

46


1,2,3

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі


+

+


65

26

39


1,2,3

ЖГП 03

Қазақстан тарихы

+


+


80

48

32


1,2

ЖГП 03

Өзін-өзі тану


+

+


44

26

18


1,2

ЖГП 04

Дене тәрбиесі

+
194


194


1,2,3,4,5,6

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

716

420

266

30

1,2,3,4,5,6

ЖКП 01

Психология және спорт психологиясы

+


+


98

60

38


1,2,3,4

ЖКП 02

Педагогика

+

+

+

+

140

84

26

30

1,2,3,4,5,6

ЖКП 03

Этнопедагогика


+

+


42

24

18


5,6

ЖКП 04

Биомеханика+


22

12

10


3

ЖКП 05

Биохимия+


40

24

16


4,5

ЖКП 06

Спорттық медицина


+

+


42

26

16


5,6

ЖКП 07

Тәрбие жұмысының әдістемесі+


56

34

22


1

ЖКП 08

Анатомия, физиология және дене шынықтыру гигиенасының негіздері


+

+


82

50

32


1,2

ЖКП 09

Дене тәрбиесі және спорт менеджменті


+44

26

18


3,4

ЖКП 10

Интерактивті технологияларды қолдану


+

+


54

32

22


1,2

ЖКП 11

Дене тәрбиесі және спорт тарихы


+

+


42

26

16


5,6

ЖКП 12

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+
54

22

32


5,6

АП 00

Арнайы пәндер

1117

525

592


1,2,3,4,5,6

АП 01

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі

+

+

+

+

179

107

72


1,2,3,4,5,6

АП 02

Спорттық құрылымдар мен еңбекті қорғау


+

+


42

26

16


5,6

АП 03

Қозғалмалы ойындар және оны оқыту әдістемесі


+

+

+

76

30

46


1,2

АП 04

Жүзу және оны оқыту әдістемесі

++

88

36

52


4

АП 05

Шаңғы спорты және оны оқыту әдістемесі+

+

88

36

52


3

АП 06

Коньки спорты және оны оқыту әдістемесі


+

+

+

84

34

50


5,6

АП 07

Гимнастика және оны оқыту әдістемесі


+

+

+

112

46

66


2,3,4,5,6

АП 08

Жеңіл атлетика және оны оқыту әдістемесі


+

+

+

82

34

48


1,2

АП 09

Спорттық ойындар және оны оқыту әдістемесі

+


+

+

83

34

49


1,2,3,4

АП 10

Туризм


+

+


77

32

45


3,4

АП 11

Емдік дене шынықтыру және массаж


+

+


66

26

40


5,6

АП 12

Білім алушының таңдауы бойынша пәндер

+

+

+


140

84

56


1,2,3,4,5,6

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

18

30


6

КП 00

Кәсіптік практика


+1512


1512


1,2,3,4,5,6

КП 01

Оқу практикасы


+504


504


1,2,3,4,5,6

КП 1.1

Сыныптан тыс жұмыс технологиясы


+36


36


1

КП 1.2

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасына дайындық


+36


36


2

КП 1.3

Білім алушының таңдауы бойынша практика


+144


144


2,3,4

КП 1.4

Байқау практикасына дайындық


+144


144


3,4,5

КП 1.5

Жазғы практикаға дайындық


+36


36


4

КП 1.6

Интернетпен жұмыс


+36


36


5

КП 1.7

Диплом алдындағы практикаға дайындық


+72


72


5,6

КП 02

Педагогикалық практика


+792


792


1,2,3,4,5

КП 2.1

Сыныптан тыс жұмыс технологиясы


+72


72


1

КП 2.2

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасы


+108


108


2

КП 2.3

Білім алушының таңдауы бойынша практика


+180


180


2,3,4,5

КП 2.4

Байқау практикасы


+324


324


3,4,5

КП 2.5

Жазғы спорттық практика


+108


108


4

КП 03

Диплом алдындағы практика


+216


216


6

АА 00

Аралық аттестаттау

216


216


2,4,6

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72
6

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60
6

КДДБ 02

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12
6


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К 00

Консультация

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф 00

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет

Ф 0 1

Құтқару ісінің негізі


Ф 0 2

Видео-фото қызметі


Ф 0 3

Каратэ


Ф 0 4

Шейпинг және аэробика


Ф 0 5

Бокс


Ф 0 6

Тейквондо


Ф 0 7

Дзюдо


Ф 0 8

СамбоБарлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 415 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 415-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0103000 - Дене тәрбиесі және спорт

      Біліктілігі: 010303 3 Спорт жаттықтырушысы – оқытушы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмысының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

639

809


1,2,3,4

ЖБП 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


+


168

66

102


1,2,3,4

ЖБП 02

Орыс тілі және әдебиеті

+


+


168

66

102


1,2,3,4

ЖБП 03

Шетел тілі


+

+


132

52

80


1,2,3,4

ЖБП 04

Қазақстан тарихы

+


+


78

48

30


1,2

ЖБП 05

Дүниежүзілік тарих


+

+


51

31

20


1

ЖБП 06

Қоғамтану


+

+


56

34

22


1,2

ЖБП 07

Математика

+

+

+


132

54

78


1,2,3,4

ЖБП 08

Информатика


+

+


73

29

44


1,2

ЖБП 09

Физика


+

+


100

60

40


1,2

ЖБП 10

Химия


+

+


78

48

30


1,2

ЖБП 11

Биология


+

+


78

56

22


1,2

ЖБП 12

География


+

+


38

381,2

ЖБП 13

Алғашқы әскери дайындық


+140

57

83


1,2

ЖБП 14

Дене тәрбиесі


+156


156


1,2

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

1804,5,6,7,8

ӘЭП 01

Мәдениеттану+


39

394

ӘЭП 02

Философия негіздері+


33

336

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері+


36

368

ӘЭП 04

Экономика негіздері+


36

365

ӘЭП 05

Құқық негіздері және еңбекті қорғау+


36

367

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

348

84

264


3,4,5,6,7,8

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі


+

+


77

31

46


5,6

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі


+

+


77

31

46


5,6

ЖГП 03

Өзін-өзі тану


+

+


54

22

32


3,4

ЖГП 04

Дене тәрбиесі

+
140


140


3,4,5,6,7,8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

716

420

266

30

3,4,5,6,7,8

ЖКП 01

Психология және спорт психологиясы

+


+


98

60

38


3,4,5,6

ЖКП 02

Педагогика

+

+

+

+

140

84

26

30

3,4,5,6,7,8

ЖКП 03

Этнопедагогика

42

24

18


7,8

ЖКП 04

Биомеханика+


22

12

10


5

ЖКП 05

Биохимия+


40

24

16


6,7

ЖКП 06

Спорттық медицина


+

+


42

26

16


7,8

ЖКП 07

Тәрбие жұмысының әдістемесі+


56

34

22


3

ЖКП 08

Анатомия, физиология және дене шынықтыру гигиенасының негіздері


+

+


82

50

32


3,4

ЖКП 09

Дене тәрбиесі және спорт менеджменті


+44

26

18


5,6

ЖКП 10

Интерактивті технологияларды қолдану


+

+


54

32

22


3,4

ЖКП 11

Дене тәрбиесі және спорт тарихы


+

+


42

26

16


7,8

ЖКП 12

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+
54

22

32


7,8

АП 00

Арнайы пәндер

1184

564

620АП 01

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі

+

+

+

+

218

132

86


1,2,3,4,5,6,7,8

АП 02

Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі

+

+

+

+

140

84

56


3,4,5,6,7,8

АП 03

Таңдалған спорт түрінен жалпы және арнайы дене дайындығы

+

+

+


142

58

84


2,3,4,5,6

АП 04

Спорттық құрылымдар мен тренажерлар


+

+


66

40

26


7,8

АП 05

Таңдап алған спорт түрі бойынша спорттық шеберлігін жетілдіру


+

+


86

34

52


5,6,7,8

АП 06

Таңдап алған спорт түрінің әдіс-тәсілдік дайындығы

+


+


92

38

54


4,5,6

АП 07

Таңдап алған спорт түрі бойынша жаттықтырушы дағдыларын жетілдіру


+

+


97

39

58


5,6,7,8

АП 08

Таңдалған спорт түрінен жаттықтырушыны кәсіптік даярлау негіздері

+

+

+


112

46

66


4,5,6,7,8

АП 09

Білім алушының таңдауы боыйнша пәндер

+

+

+


231

93

138


1,2,3,4,6,7,8

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

18

30


8

КП 00

Кәсіптік практика


+1512


1512


3,4,5,6,7,8

КП 01

Оқу практикасы


+468


468


3,4,5,6,7,8

КП 1.1

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасына дайындық


+72


72


3,4

КП 1.2

Білім алушының таңдауы бойынша практика


+108


108


4,5,6

КП 1.3

Байқау практикасына дайындық


+144


144


5,6,7

КП 1.4

Жазғы практикаға дайындық


+36


36


6

КП 1.5

Интернетпен жұмыс


+36


36


7

КП 1.6

Диплом алдындағы практикаға дайындық


+72


72


7,8

КП 02

Педагогикалық практика


+828


828


4,5,6,7

КП 2.1

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасы


+180


180


3,4

КП 2.2

Білім алушының таңдауы бойынша практика


+216


216


4,5,6,7

КП 2.3

Байқау практикасы


+324


324


5,6,7

КП 2.4

Жазғы спорттық практика


+108


108


6

КП 03

Диплом алдындағы практика


+216


216


8

АА 00

Аралық аттестаттау

252


252


2,4,6,8

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72
8

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60
8

КДДБ 02

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12
8


Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К 00

Консультация

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф 00

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет

Ф 0 1

Құтқару ісінің негізі


Ф 0 2

Видео-фото қызметі


Ф 0 3

Каратэ


Ф 0 4

Шейпинг және аэробика


Ф 0 5

Бокс


Ф 0 6

Тейквондо


Ф 0 7

Дзюдо


Ф 0 8

СамбоБарлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 416 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 416-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0100000 - Білім беру

      Мамандығы: 0103000 - Дене тәрбиесі және спорт

      Біліктілігі: 010303 3 - Спорт жаттықтырушысы – оқытушы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі(сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмысының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

1802,3,4,5,6

ӘЭП 01

Мәдениеттану+


39

392

ӘЭП 02

Философия негіздері+


33

334

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері+


36

366

ӘЭП 04

Экономика негіздері+


36

365

ӘЭП 05

Құқық негіздері және еңбекті қорғау+


36

365

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

459

130

329


1,2,3,4,5,6

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі


+

+


76

30

46


1,2,3

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі


+

+


65

26

39


1,2,3

ЖГП 03

Қазақстан тарихы

+


+


80

48

32


1,2

ЖГП 04

Өзін-өзі тану


+

+


44

26

18


1,2

ЖГП 05

Дене тәрбиесі

+
194


194


1,2,3,4,5,6

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

716

420

266

30

1,2,3,4,5,6

ЖКП 01

Психология және спорт психологиясы

+


+


98

60

38


1,2,3,4

ЖКП 02

Педагогика

+

+

+

+

140

84

26

30

1,2,3,4,5,6

ЖКП 03

Этнопедагогика


+

+


42

24

18


5,6

ЖКП 04

Биомеханика+


22

12

10


3

ЖКП 05

Биохимия+


40

24

16


4,5

ЖКП 06

Спорттық медицина


+

+


42

26

16


5,6

ЖКП 07

Тәрбие жұмысының әдістемесі+


56

34

22


1

ЖКП 08

Анатомия, физиология және дене шынықтыру гигиенасының негіздері


+

+


82

50

32


1,2

ЖКП 09

Дене тәрбиесі және спорт менеджменті


+44

26

18


3,4

ЖКП 10

Интерактивті технологияларды қолдану


+

+


54

32

22


1,2

ЖКП 11

Дене тәрбиесі және спорт тарихы


+

+


42

26

16


5,6

ЖКП 12

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

+
54

22

32


5,6

АП 00

Арнайы пәндер

1117

521

596


1,2,3,4,5,6

АП 01

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі

+

+

+

+

184

110

74


1,2,3,4,5,6

АП 02

Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі

+

+

+

+

112

68

44


1,2,3,4,5,6

АП 03

Таңдалған спорт түрінен жалпы және арнайы дене дайындығы

+

+131

52

79


1,2,3,4

АП 04

Спорттық құрылымдар мен тренажерлар


+66

40

26


5,6

АП 05

Таңдап алған спорт түрі бойынша спорттық шеберлігін жетілдіру


+

+


86

34

52


3,4,5,6

АП 06

Таңдап алған спорт түрінің әдіс-тәсілдік дайындығы

+


+


92

38

54


2,3,4

АП 07

Таңдап алған спорт түрі бойынша жаттықтырушы дағдыларын жетілдіру


+

+


97

39

58


3,4,5,6

АП 08

Таңдалған спорт түрінен жаттықтырушыны кәсіптік даярлау негіздері

+

+140

56

84


1,2,3,4,5,6

АП 09

Білім алушының таңдауы боыйнша пәндер

+

+

+


209

84

125


1,2,3, 4,5,6

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

20

28


6

КП 00

Кәсіптік практика


+1512


1512


1,2,3,4,5,6

КП 01

Оқу практикасы


+468


468


1,2,3,4,5,6

КП 1.1

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасына дайындық


+72


72


1,2

КП 1.2

Білім алушының таңдауы бойынша практика


+108


108


2,3,4

КП 1.3

Байқау практикасына дайындық


+144


144


3,4,5

КП 1.4

Жазғы практикаға дайындық


+36


36


4

КП 1.5

Интернетпен жұмыс


+36


36


5

КП 1.6

Диплом алдындағы практикаға дайындық


+72


72


5,6

КП 02

Педагогикалық практика


+828


828


1,2,3,4,5

КП 2.1

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасы


+180


180


1,2

КП 2.2

Білім алушының таңдауы бойынша практика


+216


216


2,3,4,5

КП 2.3

Байқау практикасы


+324


324


3,4,5

КП 2.4

Жазғы спорттық практика


+108


108


4

КП 03

Диплом алдындағы практика


+216


216


6

АА 00

Аралық аттестаттау

216


216


2,4,6

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72
6

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60
6

КДДБ 02

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12
6


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К 00

Консультация

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф 00

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет

Ф 0 1

Құтқару ісінің негізі


Ф 0 2

Видео-фото қызметі


Ф 0 3

Каратэ


Ф 0 4

Шейпинг және аэробика


Ф 0 5

Бокс


Ф 0 6

Тейквондо


Ф 0 7

Дзюдо


Ф 0 8

СамбоБарлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 417 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 417-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"0103000 - Дене тәрбиесі және спорт" мамандығы бойынша
техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу
бағдарламалары

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша бағдарламасының

      мазмұны

Циклдің индексі (пән)

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзырет коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ӘЭП 00

Әлеуметтік–экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану:

Мәдениет теориясы. Ежелгі дәуір мәдениеті (Үндістан, Қытай, Месопотамия, Грекия, Рим).

Ортағасыр мәдениеті (Ортағасырлық Шығыс. Ортағасырлық Батыс).

Жаңа дәуір мәдениеті (ХҮІІ–Х ІХ ғ.ғ.) ХХ ғ. мәдениеті. Мәдениет және дін.

Білімдер:

- алғашқы қауымдық мәдениет кезеңдері;

- Ежелгі Үндістан, Қытай, Месопотамия, Грекия, Рим мәдениетінің негізгі кезеңдері;

- Шығыс елдерінің ұлы ғалымдарының, ақындарының, Қайта өрлеу дәуірі ғұламаларының әлем мәдениетіне қосқан үлесі;

- ХХ ғ. мәдениеті;

Іскерліктер:

- Ғылыми пән ретінде мәдениеттану пәнінің ғылым ретіндегі мәнін ашу;

- Беғазы- Дәндібай мәдениеті ерекшеліктерін көрсету;

- Ежелгі Үндістан, Вавилон, Ассирия, Иран, Ежелгі Грекия, Рим елдерінің ең ірі мәдени ошақтарының тарихи құндылығын талдау;

- Ортағасырлық Батыс Европа және Қазақстанның сәулет өнерін, Қайта өрлеу дәуірі өкілдерінің еңбектерін сипаттау;

- Ортағасырлық Шығыс поэзиясын сараптау;

- ХҮІІ, ХҮІІІ-ХІХ ғ. ғ. өнер стильдерін салыстыру;

- ХХ ғ. мәдениетін сипаттау;

- мәдениет пен діннің арақатынасын ашу.

БҚ 1,2,4,5,7,9

ӘЭП 02

Философия негіздері:

Философия пәні, оның қалыптасуы және даму тарихы.

Философия – теория мен методологияның бірлігі.

Әлеуметтік философия мәселелері.

Білімдер:

- ғылыми-философиялық үрдістің қалыптасу;

- материя ұғымы және оның негізгі формалары;

- диалектиканың негізгі заңдары мен категориялары;

- қоғамның экономикалық саяси, әлеуметтік сфералары;

Іскерліктер:

- философияның басқа ғылымдар жүйесіндегі алатын орнын айыру;

- философияның басты мәселесінің мәнін ашу;

- философиялық ойдың даму тарихын сипаттау;

- дүниенің болмысын және оның түрлерін сипаттау;

- диалектиканы әрі жеке ғылым, әрі философияның таным үрдісінде қолданатын әдісі ретінде сипаттау;

- философиядағы гносеологияның даму заңдылықтарын ашу;

- қоғамның экономикалық базисі мен идеологиялық қондырмасын және олардың қарым-қатынасын сараптау;

- ғылыми-техникалық революцияның адамзатқа әкелген табыстары мен зиянды жақтарын сараптау;

- ғаламдық проблемаларды талдау.

БҚ 1,2,4,5,6,7,9

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері:

Саяси ой тарихы және қазіргі саяси мектептер.

Қазақстандағы қоғамдық ой. Саясат түсінігі. Саяси билік. Саяси жүйе. Мемлекет. Саяси партиялар. Қоғамдық ұйымдар және қозғалыстар. Саяси процестер және саяси өзгерістер. Әлеуметтану пәні, оның қоғамдағы орны мен рөлі.

Білімдер:

- саясаттанудың ғылымның дербес пәні ретінде пайда болуы мен дамуы;

- саясат объектісі мен субъектісін және атқаратын қызметтері;

- саяси жүйе ұғымы, құрылымы, қызметі;

- саяси партиялардың қалыптасуы мен дамуы;

- қоғам ұғымы, құрылымы, қызметі;

- қоғамдық ойдың даму тарихы;

Іскерліктер:

- ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі саяси ой тарихы кезеңдерін сипаттау;

- Қазақстандағы саяси ахуалға өз көзқарасын білдіру;

- саяси режимдердің (тотаритарлық, авторитарлық, демократиялық) мәнін ашу;

- мемлекеттің пайда болуы, белгілері мен қызметтерін, себептерін ашу;

- Қазақстандағы қоғамдық қозғалыстары мен саяси партияларының қоғам өміріндегі атқарып жатқан іс - әрекеттерін бағалау;

- саяси процестердің мәні мен құрылымын сипаттау;

- социология ғылымының қалыптасу үрдісіне үлес қосқан ойшылдардың өмірі мен көзқарастарын сипаттау.

БҚ 1,2,3,4,5,6,9

ӘЭП 04

Экономика негіздері:

Экономикалық теорияға кіріспе. Микроэкономика. Макроэкономика. Дүниежүзілік экономика.

Өтпелі экономиканың теориялық негіздері.

Білімдер:

- экономикалық теория пәні, қоғамдағы экономиканың рөлі;

- экономикалық ойдың даму тарихы және қазіргі бағыттары, мектептері;

- тауар және қызметке сұраныс және ұсыныс түсінігінің айырмашылығы және бағаның тепе-теңдігі;

- дүниежүзілік экономика дамуының бағыттары;

- өтпелі кезеңде макроэкономикалық тұрақтылықтың қажеттілігі;

Іскерліктер:

- экономикаға ғылым ретінде толық анықтама беру;

- экономикалық жүйенің типтері мен модельдерін талдау;

- нарықтың мәнін, негізгі факторларын, қызметін және түрлерін түсіндіру;

- биржаның қалыптасу себебін және қазіргі экономикадағы мәнін ашу;

- экономикалық өсудің негізгі факторларын, деңгейлері мен түрлерін сипаттау;

- қазіргі ғалам проблемаларының экономикалық аспектілерін түсіндіру;

- нарықтың әлеуметтік- экономикалық теорияның мәнін талдау.

БҚ 1,2,5,6,7,9

ӘЭП 05

Құқық негіздері және еңбекті қорғау:

Құқық негіздері:

Мемлекет және құқық негiздерi. Конституциялық құқық негіздері. Азаматтық құқық, меншік құқығы, отбасы құқығы, әкімшілік құқық, қылмыс құқығы, еңбек құқығы негіздері. Экологиялық құқық негіздері. Еңбекті қорғау туралы жалпы түсінік.

Еңбекті қорғау.

Еңбек туралы Заңның сақталуын мемлекеттік тексеру және қоғамдық бақылау. Білім беру мекемелеріндегі еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру.

Еңбек заңдарының негіздері.

Білім беру мекемелеріне арналған санитарлық-техникалық талап негізі. Зақымдану. Бала зақымдануының алдын-алу жұмыстары.

Электр қауіпсіздігінің негізгі талаптары.

Өрт қауіпсіздігінің негізгі талаптары.

Білімдер:

- мемлекет пен құқықтың қалыптасуына әсер еткен қоғамдық тарихи жағдайлар;

- ҚР Конституциясы, ҚР заңдары;

- Қазақстандағы сайлау жүйесі, азаматтардың сайлауға қатысуы;

- әкімшілік құқық бұзушылықтар мен әкімшілік жазалар;

- еңбек келісімшарты, ұжымдық шарт, еңбекақы, еңбек тәртібі;

- қоғамды демократияландыру, құқықтық мемлекет құру ісі;

- еңбекті қорғау жұмыстарын ұйымдастырудың түрлері мен формалары;

- "Еңбекті қорғау және қауіпсіздік" Заңы;

- жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы қарымқатынас;

- еңбекті қорғау жағдайын бақылау түрлері;

- қауіпсіз еңбекпен қамтамасыз ететін бөлім ретінде еңбекті қорғауды басқару нысаны;

- бөлме температурасының бекітілген және рұқсат етілетін санитарлық нормалары;

Іскерліктер:

- мемлекеттің негізгі заңын, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу сезімін қалыптастыру;

- азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын пайдалану;

- құқық бұзушылық фактілерін талдау;

- қылмыс заңына, қылмыс құрамына анықтама беру;

- нормативтік-құқықтық актілерді қолдану;

- құқықтық тәрбиелеу әдістерін таңдау мен дұрыс қолдану;

- құқықтық құжаттар мазмұнын талдау.

- санитарлық-гигиеналық, алдын-алу, емдік, эргонометриялық шараларға салыстырмалық талдау жасау;

- адамды электр тогынан қорғауға арналған құралдарды айыру;

- төтенше жағдайда алғашқы көмек көрсету;

- өндірістік қызметке байланысты мәселелерді шешуде еңбекті қорғау бойынша білімдерін қолдану.

БҚ 1,2,3,4, 5,6,7,9

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіптік орыс тілі:

Лексика-грамматикалық материал (2300 лексикалық бірлік)

Синтаксис. Тіл дамыту. Терминология. Кәсіби-бағытталған мәтіндерді аудару техникасы (сөздікпен).

Іскерлік құжаттар.

Кәсіби құжаттар.

Кәсіби терминдер.

Кәсіби қарым – қатынас.

Іс жүргізу.

Білімдер:

- орыс тілі, қажетті лексикалық және грамматикалық минимум (2300 лексикалық бірлік);

- тілдік нормалар;

- фонетикалық, сөзжасамдық жүйе, морфологиялық, синтаксистік құрылым;

- іскерлік құжаттар;

- кәсіби терминдер;

Іскерліктер:

- іскерлік қарым-қатынас (іскерлік әңгіме, кеңес т.б.) дағдылары;

- түрлі жанрда жазбаша мәтін құрастыру;

- өзін-өзі бақылау, грамматикалық және сөйлеу қателіктерін түзету;

- кәсіби бағыттағы іскерлік қағаздарын, мәтіндерді өңдеу, жетілдіру.

БҚ 1, 2, 5, 7, 9

ЖГП. 02

Кәсіптік шетел тілі:

Лексикалық-грамматикалық материал (2300 лексикалық бірліктер).

Мамандық бойынша кәсіптік тілдің негізі, кәсіптік лексика, фразеологиялық құрылымдар және терминдер.

Кәсіптік қарым-қатынас.

Білімдер:

- үйретілетін тіл;

- мамандығы бойынша лексикалық сөз топтары, грамматикалық материал, сөйлем құрылымы, тақырыптық сөз топтары;

Іскерліктер:

- іскерлік әңгімелесу;

- диалог мазмұнын әңгіме түрінде жазбаша беру және керісінше әңгімені диалог түрінде беру;

- берілу ретін сақтай отырып, іскерлік құжаттарды өңдеу;

- Интернет жүйесін, факс жіберуді және электронды поштаны қолдану.

БҚ 1,2, 5,7,9

ЖГП. 03

Қазақстан тарихы:

Қазақстан тарихы (XV – XXI ғ. басы).

ХҮ-ХҮІІ ғ.ғ. Қазақ хандығы. Қазақ хандығының құрылуы. Қазақстан Ресей империясының құрамында.

ХҮІІІ-ХХ ғ.ғ. қазақ халқының патшалық Ресейдің езгісіне қарсы ұлт-азаттық күресі. Қазақстан 1917 ж. Қазан төнкерісі және азаматтық қарсыластық кезеңінде. "Алаш" партиясының тарихы. Қазақстан тоталитарлық кезеңде (ХХ ғ. 20-50 ж. ж.). Қазақстан Ұлы Отан соғысы кезеңінде (1941-1945 ж.ж.). Қазақстан авторитарлық кезеңде. Қазақстан қайта құру кезеңінде. Тәуелсіз Қазақстан Республикасы.

"Қазақстан-2030"- стратегиялық бағдарламасы. Қазақстан және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы. Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті және оның ғылыми еңбектері. Қазақстан және Еуразиялық қауымдастықтық құру үрдісі. Қазақстан Республикасының жастар саясаты.

Білімдер:

- қазақ мемлекеттілігінің тууы, дамуы қалыптасу ерекшеліктері;

- Қазақстанның Ресейге қосылуы туралы, отаршылдық саясаттың мәні;

- Патшалық үкіметтің құлауы мен Қазақстанда Уақытша үкіметтің пайда болуы;

- "Алаш" партиясының құрылуы және оның қайраткерлері туралы;

- Азамат соғысы мен соғыс жылдарындағы экономикалық саясаттың халыққа тигізген ауыртпалығы;

- Қазақстан халқының Ұлы Отан соғысының шайқастары мен тылында көрсеткен ерліктері;

- авторитаризм кезеңіндегі әлеуметтік – экономикалық даму ерекшеліктері;

- Тәуелсіз Қазақстан Республикасының қалыптасу үрдісі;

- ТМД елдерінің интеграцияландыру үрдісінің ерекшеліктері;

- Қазақстандық Жастар Конгрессінің мақсат-міндеттері.

Іскерліктер:

- XV – XXI ғ. басындағы саясатқа сипаттама және тарихи баға беру;

- Қазақстанның Ресейге қосылу себептерін ашу;

- Қайта құру кезіндегі экономика мен саясаттағы қарама-қайшылықтар мен проблемаларды сараптау;

- Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу үрдісін сипаттау;

- Евразиялық Қоғамдастықты, оның Қазақстандағы Евразиялық Қоғамдастықты қалыптастырудағы ролін ашу;

- жастарға қазақстандық патриотизм рухында тәрбие берудегі Қазақстанның жастар ұйымдарының рөлін ашу.

БҚ 1,2,3,4,5,6,7,9

ЖГП. 04

Өзін-өзі тану:

Жаңа қауымдастық. Ересектер ойын ойнай ма? Пікірлесе білу -баға жетпес байлық. Көкжиектің ар жағында не бар. Құндылық. Ғұмыр ұзақтығындай жол.

Білімдер:

- "Өзін-өзі тану" пәнінің теориялық негіздері;

- студенттің азаматтық мәртебесі;

- рухани-адамгершілік құндылықтар:

- өзін-өзі бақылау, бағалау әдістері;

- өз жетістіктері мен кемшіліктері;

- өмірлік ұстанымын қалыптастыру;

Іскерліктер:

- адамның қарым-қатынастарын үйлесімді құру;

- мамандықты дұрыс таңдау;

- әртүрлі өмірлік жағдайларда өзбетімен шешім қабылдау;

- басқа адамдармен өзара қарым-қатынаста мәдениеттілігін көрсете білу.

БҚ 1,2,3,4,5,6,7,9

ЖГП. 05

Дене тәрбиесі:

Теориялық мәліметтер. Жеңіл атлетика. Гимнастика. Туризм. Шаңғы дайындығы. Жүзу. Спорттық ойындар. Қимылды ойындар.

Білімдер:

- қауіпсіздік техникасы ережелері;

- спорт түрлері бойынша ережелер;

- гимнастикалық жаттығуларды орындау, жүгіру техникасы;

- граната лақтыру, шаңғымен жүру техникасы;

- спорттық ойындар, қозғалмалы ойындар техникасы;

- туристің жеке жабдықтарын пайдалану техникасы;

Іскерліктер:

- дене жаттығуларын дұрыс орындау;

- волейбол, баскетбол ойнау;

- снарядта гимнастикалық жаттығулар орындау, шаңғымен жүру, туристік жорықтарға қатысу, компасты пайдалану, азимут пен жорық жолбағытын анықтау.

БҚ 1,2,4,5,6,8,9

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Психология және спорт психологиясы:

Психологияға кіріспе. Танымдық үрдістер.

Жас ерекшелігі психологиясы негіздері.

Спортты оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздері.

Дене тәрбиесі және спорт психологиясы пәні, міндеттері. Спортшы тұлғасының психологиясы, қызметінің жеке стилі. Жаттықтырушы тұлғасы мен қызметі психологиясы. Спорт командасы психологиясы. Спортшыны жарысқа және жаттықтыруға дайындау.

Білімдер:

- психологияның мазмұны, әдіс-тәсілдері, ой мен психика, жеке тұлғаның психологиялық қасиеттері;

- танымдық және көңіл-күй, ерік үрдістерінің ерекшеліктері;

- балалардың психологиялық, жас ерекшеліктері;

- спортты оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық және психологиялық негіздері;

- дене тәрбиесі мен спорт психологиясының пәні, міндеттері;

- спортшы психологиясы, спорт командасы ерекшеліктері;

Іскерліктер:

- тұлғаның психологиялық қасиеттерін зерттеу және анықтау, ойдың рефлекторлық қызметін талдау;

- балаларда танымдық үрдістердің дамуы мен ерекшеліктерін анықтау мен сипаттау;

- балалардың анатомия физиологиялық, психологиялық есекшеліктерін айыру;

- оқу үрдісінде оқушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алу;

- дене тәрбиесі мен спорттың міндеттерін жүзеге асыру;

- психологиялық ерекшеліктерін есепке ала отырып жарыстарға дайындалу мен жаттықтыруларды жоспарлау.

БҚ 1,2,3,4,5, 6,7,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.6-3.1.9, 3.1.12 3.2.1, 3.2.6-3.2.9, 3.2.12 3.3.1, 3.3.6-3.3.9, 3.3.12

ЖКП 02

Педагогика:

педагогика, этнопедагогика, педагогикалық шеберлік, жаңа педагогикалық технологиялар, педагогикалық зерттеу әдістері.

Педагогикалық жалпы негіздері.

Тәрбие теориясы.

Дидактика: оқыту және білім беру теориясы.

Мектептану.

Этнопедагогика.

Педагогикалық шеберлік.

Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары.

Тәрбие жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру.

Педагогикалық технология ұғымы, негізгі түрлері, ерекшеліктері.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.

Педагогикалық зерттеу әдіснамасы. Студенттік зерттеу логикасы мен құрылымы. Ғылыми жұмыстардың нәтижелерін безендіру.

Білімдер:

- педагогикалық пәні, негізгі ұғымдары, зерттеу әдістері;

- тәрбие мақсаты, міндеттері, әдістері, формалары, тәрбие мазмұны;

- дидактикалық ұғымдар, оқытуды ұйымдастыру принциптері, әдістері, формалары, білім сапасының мониторингісі;

- мектепті басқару теориясы;

- халықтық педагогикалық мақсаты, міндеттері, әдістері, мазмұны;

- педагогикалық шеберлік элементтері, ерекшеліктері;

- мектептегі тәрбие жұмысының мақсаты, міндеттері, бағыттары;

- мектептегі тәрбие жұмысын жоспарлау ерекшеліктері;

- модульдік, компьютерлік, дамыта, саралау, ойын, дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясының маңызы, құрылымы, мазмұны;

- педагогикалық зерттеу әдіснамасы мен әдістері;

- зерттеу логикасы мен құрылымы;

- педагогикалық тәжірибені зерттеу және енгізу үрдісі.

Іскерліктер:

- жеке тұлғаны, ұжымды зерттеуде, зерттеу жұмыстарында педагогикалық зерттеу әдістерін қолдану;

- тәрбие әдістерін, құралдарын, формаларын сыныптан тыс жұмыста қолдану;

- диагностика негізінде оқыту мақсатын, міндеттерін, әдістерін жоспарлау, оқу процессін жобалау;

- мектептегі әдістемелік жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру;

- жеке тұлғаны халықтық салт-дәстүр, әдет-ғұрып негізінде тәрбиелеу;

- өзін-өзі тану, педагогикалық шеберлігін шыңдауға қажеттіліктер қалыптастыру, оқушылармен педагогикалық мақсатқа сай өзара әрекеттеу;

- тәрбиенің алуан түрлі әдістерін, тәсілдерін, құралдарын қолдану;

- сыныптық, сыныптан тыс, мектептен тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру және өткізу;

- оқу-тәрбие үрдісіндегі педагогикалық технологияларды талдау және жоспарлау;

- АКТ мүмкіндіктерін қолдану; зерттеу барысында бақылау, эксперимент элементтері, сұрау өткізу;

- педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау;

- ғылыми жұмыс нәтижесін безендіру.

БҚ 1,2,3,4,5, 6,7,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.6-3.1.9, 3.1.12, 3.2.1, 3.2.6-3.2.9, 3.2.12 3.3.1, 3.3.6-3.3.9, 3.3.12

ЖКП 03

Этнопедагогика:

Қазақ этнопедагогикасы: теориясы және ғылыми-әдістемелік негізі. Этнопедагогикалық идеялардың қысқаша тарихы. Халық педагогикасындағы тәрбиенің түрлері: дене, еңбек, эстетикалық, ақыл-ой, елжандылық, экологиялық.

Халық педагогикасындағы отбасы тәрбиесі. Білім беру жүйесіндегі қазақ этнопедагогикасы.

Білімдер:

- этнопедагогиканың пәні, мақсаты, міндеттері, зерттеу әдістері;

- этнопедагогикалық идеялардың тарихы және қалыптасуы;

- ақыл-ой, еңбек, эстетикалық, елжандылық, экологиялық тәрбиенің мазмұны, құралдары.

Іскерліктер:

- қазақ халқының тәрбиесі туралы ақпараттар жинау;

- отандық педагогтардың этнопедагогикалық зерттеулерін оқу-тәрбие жұмысында қолдану;

- ұлттық тәрбиені жоспарлау.

БҚ 1,2,3,4,5, 6,7,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.6-3.1.9, 3.1.12, 3.2.1, 3.2.6-3.2.9, 3.2.12, 3.3.1, 3.3.6-3.3.9, 3.3.12

ЖКП 04

Биомеханика:

Жалпы биомеханика: адам ағзасы құрылысының биомеханикалық ерекшеліктері. Адам қимылын басқарудың, ұйымдастырудың, биомеханиканың негіздері. Кинематика және адам қимылының динамикасы. Қимыл сапаларының биомеханикасы. Дене жаттығуларымен емделу мен қалпына келтірудің биомеханикалық негіздері. Жеке биомеханика негіздері мен емделу биомеханикасының негіздері.

Білімдер:

- адам денесінің биомеханикалық құрылыс ерекшеліктері;

- адам қозғалысының кинематикасы мен динамикасы;

- дене жаттығуларымен биомеханикалық емдеу негіздері;

- адамның әртүрлі қозғалыстарының биомеханикасы;

- мектеп оқушысының сымбатына мінездеме беру;

- дене жүктемесі кезінде қызметтердің өзгеруіне байланысты қысқа және ұзақ мерзімді бейімделушілік тиімділігін айыру;

- ағзаның әртүрлі жағдайларын тиімділендіру;

- денені мақсаткерлікпен жаттықтыруда берілген физиологияны пайдалану;

- емдік биомеханика элементтерін қолдану;

- дене жүктемесі мен ағзаның қызметтік мүмкіндіктерінің өзара байланысы.

Іскерліктер:

- оқушының дене дамуындағы негізгі антропометрикалық көрсеткіштерін пайдалану.

БҚ 1,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.6-3.1.9, 3.1.12, 3.2.1, 3.2.6-3.2.9, 3.2.12, 3.3.1, 3.3.6-3.3.9, 3.3.12

ЖКП 05

Биохимия:

Кіріспе. Адам ағзасының химиялық құрамы. Су-дисперсиялық жүйе. Ферменттер және олардың тіршілік әрекетіндегі маңызы. Дәрумендер. Гормондар. Биоэнергетика. Көмірсулар, майлар, ағуыздар, су және минерал заттардың алмасуы. Ағзадағы зат алмасу, реттелу және өзара байланыс процесі. Дене жаттығуларының биохимиясы. Әртүрлі жастағы дене жаттығуларымен айналасудың әдістемелік жүйесінің биохимиясы. Тамақтану негіздерінің биохимиясы. Денсаулықтың биохимиялық негіздері.

Білімдер:

- адам ағзасының химиялық құрамы;

- ағзаның белсенді биологиялық заттарының құрамы және құрылымы;

- дене жаттығуларының биохимиясы;

- тамақтанудың биохимиялық негіздері;

- ағзаның биохимиялық жағдайының жас ерекшеліктері;

- бұлшықет қызметінің биохимиялық үрдісі;

- зат алмасудың негізгі көрсеткіштерін анықтау;

- дене тәрбиесі мен спорттың биохимиялық негіздері;

- бақылау әдістері.

Іскерліктер:

- биохимиялық препараттармен, реактивтермен жұмыс жасау;

- оқушыларға арналған тәулік мәзірін құру;

- әртүрлі дене жаттығулары кезінде физикалық реакция ерекшеліктерін талдау.

БҚ 1,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.6-3.1.9, 3.1.12, 3.2.1, 3.2.6-3.2.9, 3.2.12, 3.3.1, 3.3.6-3.3.9, 3.3.12

ЖКП 06

Спорттық медицина:

Денсаулық және оны анықтаушы факторлар. Әртүрлі жас кезеңдеріндегі қауіптің негізгі факторлары, олардың себептері, таралуы. Өзін-өзі сауықтыру және өзін-өзі жетілдіру жүйесі.

Бейімделу және стресс. жасөспірімдер мен Балалардағы норма және нормадан ауытқушылық. Балалар аурулары, олардың жіктелуі. Жұқпалы аурулар, олардың алдын алу. Балалар зақымданулары, оларды болдырмау.

Білімдер:

- денсаулық және оны анықтаушы факторлар;

- қауіптің негізгі факторлары, олардың себептері, таралуы;

- балалар аурулары, олардың жіктелуі;

- жұқпалы аурулар, олардың алдын алу;

- балалардың зақымданулары.

Іскерліктер:

- қауіп факторларын анықтау, балалар зақымдануын алдын-алу;

- жұқпалы аурулардың алдын алу жұмыстарын жүргізу.

БҚ 1,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.6-3.1.9, 3.1.12, 3.2.1, 3.2.6-3.2.9, 3.2.12, 3.3.1, 3.3.6-3.3.9, 3.3.12

ЖКП 07

Тәрбие жұмысының әдістемесі:

Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары, тәрбиенің әдістері, формалары, сынып жетекшісінің іс - әрекеті, сыныптан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау. Сынып сағаттарын жоспарлау және өткізу. Жеке тұлғаны қалыптастыру моделі. Оқушыларға ұлттық тәрбие беруегі халықтық педагогика.

Білімдер:

- мектептегі тәрбие жұмысының мақсаты, міндеттері, бағыттары;

- тәрбие әдістері, тәсілдері, құралдары;

- тәрбие жұмысын жоспарлау ерекшеліктері;

- сынып жетекшісінің міндеттері және функциялары;

- оқушыларды тәрбиелеуде халықтық педагогиканы қолдану.

Іскерліктер:

- тәрбие жұмысын жоспарлау және өткізу;

- тәрбиенің алуан түрлі әдістерін, тәсілдерін, құралдарын қолдану;

- сыныптық, сыныптан тыс, мектептен тыс шаралардың алуан түрін қолдану;

- сынып жетекші жұмысын жүзеге асыру;

- ата-аналармен жұмыс жүргізу.

БҚ 1,2,3,4,5,6,7,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.6-3.1.10, 3.1.12, 3.2.1, 3.2.6-3.2.10, 3.2.12, 3.3.1, 3.3.6-3.3.10, 3.3.12

ЖКП 08

Анатомия, физиология және дене шынықтыру гигиенасының негіздері:

Анатомия, физиология және дене шынықтыру гигиенасы негіздері пәнінің мазмұны. Балалардың өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары.

Жүйке жүйесінің құрылысы, қызметі және гигиенасы. Тірек қимыл жүйесінің құрылысы, қызметі және гигиенасы. Қимылдарды қамтамасыз ету мен реттеудегі анатомияның динамикалық функциональдық жүйесі. Дене шынықтыру жаттығуларының физиологиялық сипаттамасы, ағзаның бұлшық еттер қызметіне бейімделуі.

Жүрек тамыр жүйесінің құрылысы, қызметі және гигиенасы.

Тыныс алу жүйесінің құрылысы, қызметі және гигиенасы. Ас қорыту жүйесінің құрылысы, қызметі және гигиенасы.

Спортшылар мен оқушылардың тамақтану гигиенасы. Зат алмасу. Зәр шығару жүйесінің құрылысы, қызметі және гигиенасы. Терінің құрылысы, қызметі және гигиенасы. Ағзаны шынықтыру.

Кейбір спорт түрлері мен шынықтыру әдістемесіне қойылатын гигиеналық талаптар. Дене шынықтыру жүктемесіне бейімделудің анатомоморфологиялық шарттары.

Спорттық жаттығуларға, сабақ өтетін орындарды жабдықтауға, спорттық құралдарға қойылатын гигиеналық талаптар. Спортпен, дене шынықтыру жаттығуларымен айналысқан кездегі адамның жеке бас гигиенасы.

Білімдер:

- ағзаның біртұтастығын қамтамасыз ететін негізгі шарттар;

- мүшелердің құрылысы мен қызметінің байланысы және ағза мен қоршаған орта арасындағы өзара байланыс;

- дене шынықтыру жаттығуларының ағзаға әсері;

- адам ағзасын зерттеу әдістері;

- жасушалар мен ұлпалардың құрылысы мен қызметтік ерекшеліктері;

- адамның өсу мен даму заңдылықтары;

- жүйке жүйесінің маңызы, құрылысы және қызметі;

- тежелудің түрлері, жоғары дәрежелі әрекеттің қазіргі теориясы;

- анализаторлардың жалпы қасиеттері, олардың жіктелуі;

- тірек қимыл жүйесінің маңызы, құрылысы, қызметі және жасқа байланысты ерекшеліктері;

- ішкі секреция бездерінің құрылысы, қызметі және гигиенасы;

- зат алмасудың маңызы мен түрлері;

- қан айналымының маңызы мен ерекшеліктері;

- жүректің маңызы, құрылысы және гигиенсы;

- тыныс алу жүйесінің маңызы мен құрылысы, гигиенасы;

- ас қорыту жүйесінің маңызы мен құрылысы;

- терінің маңызы, құрылысы мен қызметі;

- спорт пен дене шынықтыру гигиенасының тарихы;

- адам ағзасына қоршаған ортаның температуралық әсері;

- шынықтырудың гигиеналық қағидалары;

- оқу үрдісін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері;

- сабақты өткізетін орынға қойылатын гигиеналық талаптар.

Іскерліктер:

- антропометриялық өлшеулерді өткізу, статистикалық мәліметтерді салыстыру;

- анатомия,физиология және гигиена пәндерінен сызбаларды пайлану;

- жоғары дәрежелі жүйке әрекеттерінің түрлерін ажырату;

- жас ерекшеліктеріне байланысты балалардың жұмыс қабілетін ескере отырып,сабақ кестесін талдау;

- дене шынықтыру сабақтарына қойылатын гигиеналық талаптарды талдау;

- мектеп жасындағы балалардың зат алмасу көрсеткіштерін анықтау;

- балалар мен жасөспірімдердің ауруларын алдын ал шаралары;

- жүректің қызметін зерттейтін әдістерді анықтау;

- жасөспірімдер мен балалардың күн тәртібі мен тамақтану гигиенасы ережелерін сақтау;

- күн сәулесі, ауа, су арқылы шынықтыру ережелерін құрастыру;

- үсу, күю кезіндегі дәрігерлердің алғашқы жәрдем көрсетуі;

- ауаның ылғалдығы, атмосфералық қысымы, температурасын анықтау;

- тәулік рацион құрастыру, спортшының тәуліктік энергиясын құрастыру;

- әртүрлі жастағы балаларға дене шынықтыру жаттығулардың кешенін құрастыру.

БҚ 1,4,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.12, 3.2.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.12, 3.3.1, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.12

ЖКП 09

Дене тәрбиесі және спорт менеджменті:

Дене шынықтыру қозғалысын басқару жүйесіндегі негізгі ұғымдар мен қызметтер.

Дене шынықтыру қозғалысын басқару жүйесінің қалыптасуы мен дамуы.

Дене шынықтыру мен спортты басқару теориясының негізгі ережелері.

Дене шынықтыру мен спортты басқару қызметтері, принциптері мен әдістері.

Дене шынықтыру саласындағы қазіргі экономикалық қатынастар.

Кәсіби спорттың экономикалық аспектілері.

Білімдер:

- қазіргі менеджмент туралы;

- менеджмент қызметі, түрі мен психологиясы;

- дене шынықтыру мен спортты басқару теориясының негізгі ережелері;

- ұжымдағы іскерлік қарым-қатынас принциптері;

- Дене шынықтыру мен спортты басқару саласындағы ақпараттық технологиялар;

- кәсіби спорт саласындағы менеджмент ерекшеліктері.

Іскерліктер:

- дене шынықтыру мен спортты басқару қызметтері, принциптері мен әдістерін қолдану;

- жарыстарды жоспарлап, ұйымдастыру, спортшыларды ынталандыру, дене тәрбиесінің жағдайын қадағалау.

БҚ 1,2,4,5,6,7,9

КҚ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5-3.1.8, 3.1.12, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5-3.2.8, 3.2.12, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5-3.3.8, 3.3.12

ЖКП 10

Интерактивті технологияларды қолдану:

Жаттықтырушының ақпараттық сауаттылығы мен мәдениеті. Интерактивті оқыту ұйымдастыру. Нұсқаушы, мұғалім, жаттықтырушы қызметіндегі электрондық қорлар. Қашықтықтан оқыту. On-line және off-line режимдерінде оқу. "Электрондық портфолио". Мультимедиялық технологиялар. Интерактивті арнайы тәсілдер мен құралдар.

Білімдер:

- ақпараттық технологиялар негізі;

- мультимедиялық технология туралы;

- қашықтықтан оқыту, on-line режимі туралы;

- "электрондық порфолио" туралы;

- интерактивтік технология туралы.

Іскерліктер:

- компьютермен жұмыс;

- компьютерді қолданып, мәтіндік және графикалық, аудио-видео ақпараттарды өңдеу;

- автоматтандырылған бақылаушы және тестілеуші бағдарламалармен жұмыс жасау;

- цифрлық аудио және видео технологияларды қолдану мүмкіндіктері;

- электрондық пошта, чат, телеконференцияларды қолдану;

- интерактивті тақта, интерактивті планшет, графикалық планшет, электрондық қарындаш, күнделікті "кері байланыс" аппаратын қолдану.

БҚ 1,3,4,5,6,7,9

КҚ 3.1.1, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.12, 3.2.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.12, 3.3.1, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.12

ЖКП 11

Дене тәрбиесі және спорт тарихы:

Дене тәрбиесі және спорттың жалпы тарихы. Пайда болуы. Дене шынықтырудың негізгі кезеңдері. Қазақстан Республикасындағы дене тәрбиесі және спорт.

Білімдер:

- дене тәрбиесі және спорттың туындауының негізгі заңдылықтары, дамуы және әлеуметтік мәні;

- ежелгі заманнан біздің заманымызға дейінгі тарихы.

Іскерліктер: 

- қоғамдағы тарихи, саяси, әлеуметтік-экономикалық және демографиялық жағдайларға байланысты дене тәрбиесі және спорттың дамуының негізгі тенденцияларын анықтау;

- дене тәрбиесі және спорттың маңызды формалары, әдістері мен құралдарын табу және практикада қолдану.

БҚ 3,4,5,6,7,8,9

КҚ 3.1.1,3.1.7, 3.1.12, 3.2.1,3.2.7, 3.2.12, 3.3.1,3.3.7, 3.3.12

ЖКП 12

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

Іс жүргізу ұғымы, жүйесі және ұйымдастыру. Ұйымдастырушылық- өкімдік, нормативтік-құқықтық, анықтамалық құжаттар. Еңбек қатынастарын құжаттау. Істі безендіру, сақтау және мұрағатқа тапсыру. Қызметтік этикет.

Білімдер:

- іс-қағаздарын жүргізу негіздері;

- қызметтік құжаттар;

- кәсіптік терминдер;

- қызметтік этикет;

Іскерліктер:

- іс-қағаздарын жүргізу;

- істі безендіру, сақтау, мұрағатқа тапсыру;

- кәсіптік бағыттағы мәтінді, іскерлік құжаттарды өңдеу және жетілдіру.

БҚ 3,4,5,6,7,9

КҚ 3.1.6, 3.1.7, 3.1.12, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.12, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.12


010301 3 – Дене тәрбиесі, суда жүзу нұсқаушысы біліктілігі

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі:

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесінің тарихы.

Қазақстандағы дене тәрбиесінің жүйесі.

Қозғалыс біліктері мен дағдыларын оқыту процесі. Дене тәрбиесі және спорт саласындағы білімді меңгеру үрдісін басқару. Дене жаттығулары сабақтарында тұлғаның көңіл-күйін дамыту. Негізгі физикалық сапаны жетілдіру.

Дене тәрбиесі сабақтарының түрлері. Дене тәрбиесін жоспарлау және бақылау. Түрлі жастағы балалардың дене тәрбиесінің ерекшеліктері. Спорттық жаттығу. Спортшыларды әзірлеудегі көрсетілім жүйесі. Педагогикалық және дәрігерлік бақылау.

Кластан тыс және мектептен тыс жұмыс.

Қолданбалы дене әзірлігі.

Білімдер:

- дене тәрбиесінің құрылымы, принциптері, әдістері мен формалары туралы негізгі түсінік;

- физикалық сапаны дамыту негізі;

- спортшыларды даярлау жүйесі;

- түрлі жастағы балалардың дене тәрбиесі ерекшеліктері.

Іскерліктер:

- білім алушылар контингенті мен дене тәрбиесін сауықтыру, спорт көпшілік жұмыстарының негізгі формаларын жоспарлау және өткізу;

- дене тәрбиесі және спорт сабақтарын өткізуде педагогикалық және дәрігерлік бақылауды жүзеге асыру;

- жоспар, график, сабақ жоспарын, күнтізбелік-тақырыптық жоспарды құрастыру.

- білім алушылар контингентімен дене тәрбиесі сауықтыру, спорт көпшілік жұмыстарын ұйымдастыру.

БК 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.1.1-3.1.7, 3.1.9-3.1.12

АП 02

Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі:

Жаттықтыру әдістемесі. Әдіс тәсілдерді үйрету тізбегі. Әдістерді меңгерудегі қателіктеді анықтау, оларды болдырмау. Жаттығу құралдары мен әдістері. Техникалық құралдарды пайдалану. Бастапқы дайындық. Тереңдетілген мамандандыру және спорттық жетілдірудің кезеңдері. Дайындықтың түрлі кезеңдеріндегі жаттығу үрдісінің ерекшеліктері. Жаттығу үрдісіндегі кезеңділік пен қайталану принциптері. Бақылау әдістері.

Білімдер:

- жаттығуларды ұйымдастыру әдістемесі;

- техникалық әдіс-тәсілдерді үйрету;

- жаттығу құралдары мен әдістері;

- дайындықтың түрлі кезеңіндегі жаттықтыру үрдісінің ерекшеліктері;

Іскерліктер:

- жаттығу мен бақылауды ұйымдастырудың тиімді әдістері мен құралдарын пайдалану.

БК 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.1.1-3.1.9, 3.1.10-3.1.12

АП 03

Таңдап алынған спорт түрі бойынша жаттықтырушының кәсіптік дайындық негіздері:

Курстың мақсаты және міндеттері. Қазіргі заманғы спорттағы жаттықтырушының орны (нұсқаушы, мұғалім, психолог, менеджер және т.б.). Жаттықтырушының қарым-қатынас дағдысы (ақпарат береді, ынталандыруға әсер етеді, оқытуда кері байланыс орнатады). Жаттықтырушының стилі. Жаттығу үрдісін басқарудың ілімдік және тәжірибелік негіздері. Жоспарлау, оның түрлері. Дайындық тиімділігін бақылау.

Білімдер:

- қазіргі заманғы спорттағы жаттықтырушының қызметі;

- басқарудың ілімдік және тәжірибелік негіздері;

- жаттықтырушы жұмысын жоспарлау түрлері;

Іскерліктер:

- сабақты ұйымдастыру;

- түрлі қарым-қатынас, ынталандыру әдістерін қолдану, кері байланыс орнату.

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.1.1-3.1.7, 3.1.9-3.1.12

АП 04

Спорттық құрылымдар мен тренажерлар:

Спорттық құрылым ережелері.

Қалаларда және тұрғылықты орындарда спорттық құрылымдар желісін қалыптастыру.

Спорттық құрылымдарды пайдалануды ұйымдастыру негіздері. Оқу орындарындағы спорттық құрылымдар. Спорт түрлері сабақтары үшін спорттық құрылымдар.

Көпшілік-мәдени жұмыстарға арналған спорттық құрылымдар.

Спорттық тренажерлар жіне оларды пайдалану. Жүзуге арналған құрылымдар.

Спорттық құрылымдардағы еңбекті қорғау, техникалық сенімділік, өрт қауіпсіздігі.

Білімдер:

- спорттық құрылымдар туралы;

- еңбекті қорғау негізін, жарақаттанудың алдын алу және көмек көрсету, өрт қауіпсіздігінің ережесі, қауіпсіздік ережесі және қоршаған ортаны қорғау;

Іскерліктер:

- халықпен және балалармен жұмыста көпшілік дене тәрбиесі сауықтыру жұмыстарында қарапайым спорт құрылымдарын салу және пайдалануды ұйымдастыру.

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.1.1-3.1.3, 3.1.6,3.1.7, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.12

АП 05

Жүзу және оқыту әдістемесі:

Жүзудің бөлімдері және даму тарихы. Жүзуді ұйымдастыру және өткізу әдістемесі, мамұны. Спорттық жарыстарды ұйымдастыру және өткізу ережесі.

Спорттық және қолданбалы жүзудің әдіс-техникасын меңгеру. Жүзудің жоғары сатылы, спорттық әзірлігі. Білім беруді ұйымдастыруды бақылау.

Қозғалыс сапасының даму динамикасы.

Білімдер:

- жүзу туралы теориялық материал, жүзудің міндеттері мен мазмұны;

- жүзудің ағзаға әсері, жүзу кезінде маңызды вегетативті қызметтердің жағдайы;

- морфо-қызметтік және гидродинамикалық көрсеткіштер өзгерісі;

- жүзуге үйрету әдістемесі;

Іскерліктер:

- жүзуге үйретуді өткізу;

- суға батушыға алғашқы жәрдем көрсету;

- жаттықтыру жұмыстарын жүргізу.

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.1.1-3.1.7, 3.1.9-3.1.12

АП 06

Қозғалмалы ойындар:

Қимылды ойындардың пайда болуы және дамуы. Қимылды ойындар классификациясы. Оқуда және кластан тыс жұмыстардағы қимылды ойындар. Қимылды ойындар қолданып дәстүрлі емес жарыстарды өткізу және ұйымдастыру. Қимылды ойындар туралы мағлұматтарды жоспарлау.

Білімдер:

- қимылды ойындарды өткізу әдістемесі;

- қимылды ойындар негізі және салауатты өмір салты;

Іскерліктер:

- сабақтарды, жарыстарды ұйымдастыру, өткізу және төрешілік ету;

- сабақта және сабақтан тыс уақытта қимылдық ойындарды әдістемелік дұрыс ұйымдастыру.

БҚ 1,2,3,4,5,8,9

КҚ 3.1.1-3.1.7, 3.1.9-3.1.12

АП 07

Жеңіл атлетика:

Жеңіл атлетика тарихы. Дүние жүзінде және Қазақстанда жеңіл атлетика дамуы кезеңдері.

Жеңіл атлетика түрлерінің техникасы және оларды оқыту әдістемесі. Физикалық сапаны тәрбиелеудің әдістері, түрлері, формалары.

Жалпы дамыту және арнайы жаттығулар. Жеңіл атлетиканы өткізу оқыту, ұйымдастыру әдістерінің мазмұны.

Бағдарлама ерекшеліктері. Спорттық жарыстарды ұйымдастыру және өткізу, ережелері. Білім алушының оқу үрдісі мен дене дамуын ұйымдастыруды жоспарлау мен бақылау. Жеңіл атлетикадан спорттық дайындығының деңгейін көтеру.

Білімдер:

- дүние жүзінде және Қазақстанда даму тарихынан теориялық мәліметтер, спорттық терминологиясын, зақымданудан сақтандыру және алдын-алу туралы;

- дене сапаларын тәрбиелеу құралдары, әідстері, формалары, оқыту әдістемесі;

Іскерліктер:

- жалпы дене дайындығы жаттығуларын орындау және жүргізу, түрлі спорт түрлері мен әдіс – тәсілдері;

- спорттық жарыстарды жүргізу.

БҚ 1,2,3,4,5,8,9

КҚ 3.1.1-3.1.7, 3.1.9-3.1.12

АП 08

Спорттық ойындар:

Спорттық ойындар тарихы, Қазақстанда дамуы кезеңдері.

Спорттық ойындардың әдіс-тәсілдерінің негізі. Физикалық сапаны тәрбиелеудің әдіс түрлері. Физикалық сапаларды тәрбиелеу формалары, құралдары мен әдістері.

Физикалық сапалардың даму динамикасы. Жарақаттанудың алдын алу. Спорттық ойындардан жарыс өткізу ережесі, ұйымдастыру және өткізу. Оқу қызметін жоспарлау. Білім алушының оқу үрдісін және дене дамуын ұйымдастыруды бақылау. Таңдаған спорттық ойын түрінен спорттық дайындығының деңгейін көтеру. Баскетбол, волейбол, қол добы, үстел теннисі, бадминтон, жағажай волейболы әдіс – тәсілдерін оқыту және үйрету әдістемесі.

Білімдер:

- ойын әдіс-тәсілдері;

- спорттық ойындардын теориясы мен әдістемесі;

Іскерліктер:

- оқыған ойындарының әдіс-тәсілдерін меңгеріп, әлеуметтік тәжірибелік мөлшерін орындау;

- жалпы дамыту және арнайы дайындық жаттығуларын іріктеу, жазу, көрсету және өткізу.

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.1.1-3.1.7, 3.1.9-3.1.12

АП 09

Туризм:

Тарихы, туризм дамуының кезеңдері.

Топография, бағдар жасау және туристік жабдықтар. Жалпы туристік жорық, слет, жарыс жұмыстарын жүргізу және ұйымдастыру.

Қозғалыс әдістері. Жорық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Алғашқы дәрігерлік көмек көрсету.

Білімдер:

- туристік жабдықтарды, туризмді ұйымдастыру жүйесі, туризм терминологиясы;

- өлкетану негіздері;

Іскерліктер:

- туристік жорықтар мен саяхаттар, слеттар, жарыстар ұйымдастыру;

- қозғалыс техникасын сақтау;

- жорықта қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

- алғашқы дәрігерлік көмек көрсету.

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.1.1-3.1.7, 3.1.9-3.1.12

АП 10

Емдік дене тәрбиесі және массаж:

Аурулар мен жарақаттарды емдеуде емдік дене шынықтыру мән-мазмұны.

Дене шынықтыру жаттығуларының емдік механизм әрекеті.

ЕДШ жарақат кезінде, тыныс жолдары ауруларында, ішкі мүшелер, жүрек-қан тамыр жүйесі, жүйке жүйесі, деформация кезінде тірек-қимыл апараты ауруларын емдеуде қолданылуы.

ЕДШ емдеу және алдын алу мекемелерінде. Емдік дене шынықтырудың түрі және әдістері. Емдік дене шынықтырудың ем қабылдау жағдайын бақылау.

Түпкілікті денсаулық жағдайы бұзылған оқушыларды, арнайы дәрігерлік топқа жатқызылған және дәрігерлік топты, дәрігерлік әрекет арқылы денсаулықтарын қалпына келтіріп, жұмыс қабілетін арттыру.

Массаждың даму тарихы.

Массаждың физиологиялық негізі.

Массаждың түрлері мен негізгі әдіс тәсілдері.

Емдік массаж және оның әдістері.

Сегментті массаж. Нүктелік массаж. Жасуша аралық массаж. Өзіндік массаж. Спорттық массаж. Массаждың орындалу әдіс-тәсілдері.

Білімдер:

- денсаулық жағдайы және жеке және спорттық сипаттағы ағзаның аурулары, жеке мінез – құлықтағы патологиялық жағдай;

- массаждың түрлі тәсілдерін орындаудың техникасы мен әдістемесі;

- емдік дене шынықтыру және массаж негізі бойынша дәрігерлік бақылау;

- дене шынықтыру жаттығуларының сауықтыру механизмі;

- жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру мен арттырудағы медициналық құралдар;

Іскерліктер:

- әр түрлі ауруларға арналған емдік дене шынықтыру кешенін құрастыру және өткізу, денеге жалпы немесе бөлігіне арналған массаж өткізу.

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.1.1-3.1.7, 3.1.9-3.1.11

АП 11

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары:

Дене шынықтырудың әр түрлі салаларындағы ұйымдастыру-көпшілік жұмыстары. Көпшілік дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын еңбек ұжымдарында, мектептерде, оқу орындарында, мекен- жайларында және демалыс орындарында ұйымдастыру. Дене шыныктыру және спорт бойынша көпшілік ұйымдастыру жұмыстарынын жекелеген түрлерінің әдістемесі. Дене шынықтыру-сауықтыру топтарында оқыту-жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру. Көпшілік денешыныктыру- спорттық шаралар. Денешынықтыру – спорт жұмыстарының формалары.

Білімдер:

- Қазақстан Республикасындағы дене шынықтыру мен спорт дамуын анықтайтын мемлекеттік актілер, әртүрлі нормативтік-құқықтық құжаттар;

- көпшілік дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру әдістері мен формалары;

Іскерліктер:

- оқу-жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру, спартакиада, жарыстар, өндірістік гимнастикалар өткізу;

- іс – қағаздарын жүргізу.

БҚ 1,2,3,4,5,9

КҚ 3.1.1,3.1.2, 3.1.5,3.1.6, 3.1.10,3.1.11

АП 12

Білім алушының таңдауы бойынша пәндерАП 12.1

Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі нұсқаушысы:

Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі міндеттері. Дене тәрбиесі құралдары. Дене тәрбиесі үрдісіндегі оқыту, тәрбиелеу, дамыту негіздері. Туғаннан бастап 7 жасқа дейінгі балалардың жас ерекшеліктері. Бірінші және екінші сәбилік кезеңдегі балалардың дене тәрбиесі. Дене жаттығуларын оқыту әдістемесі: гимнастика. Мектепке дейінгі ұйымдарда дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары. Мектепке дейінгі ұйымдарда дәне тәрбиесін ұйымдастыру. Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі жұмысын жоспарлау және есепке алу.

Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі жұмысына қажетті құрал-жабдықтар мен инвентарлар.

Білімдер:

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесін;

- мектеп жасына дейінгі дене тәрбиесі мәні, мақсаттары;

- дене тәрбиесі бағдарламасын және арнайы әдістемелік нұсқауларды;

- мектепке дейінгі балалардың қозғалысын дамыту ерекшеліктерін;

- дене жаттығуларын үйрету әдістері мен тәсілдерін;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесін ұйымдастыру формаларын;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі жұмысын жоспарлау және есепке алуды;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесіне қажетті құрал-жабдықтар мен инвентарларды;

- дене әрекеті негіздерін, жаттығуларды таңдауға қойылатын талаптарды;

- дене сапаларын дамыту әдістемесін;

- дене тәрбиесі бойынша жұмыс түрлерін жоспарлау мен ұйымдастыруды.

Іскерліктер:

- балалардың жас ерекшеліктеріне қарай дене жаттығуларын өткізу;

- дене жаттығуларын өздігінен орындау біліктерін қалыптастыру;

- сабақта жас тобына қарай жаттығуларды таңдау, күрделендіру, талапты орындау;

- дене жүктемесін және сабақтың тығыздығын анықтау;

- жаттығулар мен қозғалмалы ойындарды талдау;

- балалардың денсаулығын сақтау және нығайту;

- ағзаны шынықтыру, қозғалыс және мәдени-гигиеналық біліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

БҚ 1,2,3,4,5, 6,7,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.4-3.1.12

АП 12.2

Тренажер залының нұсқаушысы:

Жаттықтыру залындағы жұмысты ұйымдастыру, жаттықтырғыштарда орындалатын жаттығуларды бақылау. Жаттықтыру залында өткізілетін оқу барысында қауіпсіздік техникасын сақтау. Бұлшықет жүйесі, анатомия негізі. Дене ерекшеліктерін есепке ала отырып жүзу бағдарламасын жасақтау. Есеп беру, қадағалау құжаттарын енгізу. Отандық, шетелдік тәжірибелерді меңгеру. Мінез-құлықтың этикалық нормалары.

Білімдер:

- бұлшықет жүйесі, анатомия негізі;

- спорттық тренажҰрлар және оларды пайдалану;

- тренажерлармен жұмыста, сабақта бақылау және өзін-өзі бақылау;

- спорттық құралдар мен жабдықтарды сынау әдістемесі.

Іскерліктер:

- жаттықтыру залында жаттығуларды ұйымдастыру;

- жаттықтырғыштарда орындалатын жаттығуларды бақылау;

- жаттықтыру залында сабақ өткізу барысында қауіпсіздік техникасын сақтау;

- дене ерекшеліктерін есепке ала отырып жүзу бағдарламасын жасақтауды жоспарлау;

- есеп беру, қадағалау құжаттарын жүргізу.

БҚ 1,2,3,4,5, 6,7,8,9

КҚ 3.1.1,3.1.2, 3.1.4-3.1.12

АП 12.3

Фитнес бойынша нұсқаушы:

Фитнестің даму тарихы. Фитнестің мақсаттары мен міндеттері. Би, аэробика, аэробикалық тренингтер ұйымдастыру. Музыкалық сауаттылық негіздері. Негізгі қозғалыстардың жіктелуі. Қозғалыс дағдыларына үйрету (инструкторлық дағдыларын қалыптастыру), негізгі қозғалыстарды орындау техникасын қою. Есеп жүргізу, беру құжаттарын енгізу. Отандық, шетелдік тәжірибені меңгеру.

Мінез-құлықтың этикалық нормалары.

Білімдер:

- музыкалық сауаттылық негіздері;

- негізгі қозғалыстардың жіктелуі;

- негізгі қозғалыстарды орындау техникасын қою;

- қозғалыс дағдыларын оқыту әдістемесі;

Іскерліктер:

- би, аэробика, аэробикалық тренингтер ұйымдастыру;

- есеп жүргізу, беру құжаттарын енгізу.

БҚ 1,2,3,4,5, 6,7,9

КҚ 3.1.1, 3.1.3-3.1.12

АП 12.4

Спорттық -көпшілік шараларды ұйымдастыру бойынша нұсқаушы:

Көпшілік дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық мерекелерді ұйымдастыру.

Сценарий құрудың әдістемесі. Ұйымдастырушы қызметіне қойылатын негізгі талаптар.

Көпшілік дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық мерекелердің формалары.

Білімдер:

- көпшілік дене шынықтыру-сауықтыру мерекелерінің түрлері мен формалары;

- ұйымдастырушы қызметіне қойылатын талаптар;

Іскерліктер:

- мерекелік кештерді ұйымдастыру;

- сценарий құру.

БҚ 1,2,3,4,5, 6,7,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4-3.1.12


010302 3 Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғаліміАП 00

Арнайы пәндерАП 01

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі:

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесінің тарихы.

Қазақстандағы дене тәрбиесі жүйесі;

Адам қимыл-қозғалысы мәдениетін қалыптастыру; Салауатты өмір салтын қалыптастыруда дене жаттығуларының қажеттілігі;

Қозғалыс біліктері мен дағдыларын оқыту үрдісін ұйымдастыру;

Дене тәрбиесі және спорт саласында білімді меңгерту үрдісін басқару; Тұлғаның дене жаттығулары сабақтарында көңіл-күйін дамыту; Дене тәрбиесінің әдісі мен құралдары;

физикалық сапаны жетілдіру негізі;

Дене тәрбиесімен айналысу сабақтарының түрлері; Дене тәрбиесін жоспарлау және бақылау; түрлі жастағы балалардың дене тәрбиесінің ерекшеліктері;

Спорттық жаттығулар;

Спортшыларды даярлау жүйесі.

Педагогикалық және дәрігерлік бақылау.

Кластан тыс және мектептен тыс жұмыс.

Қолданбалы дене әзірлігі.

Білімдер:

- дене тәрбиесінің құрылымы, принциптері, әдістері мен формалары туралы негізгі түсінік;

- балалардың өмірлік қажетті дене сапалары мен қозғалыс дағдысын қалыптастыратын тәрбиелік жұмыс мазмұны;

- қозғалыс білігі мен дағдыларын қалыптастыру үрдісінің ерекшеліктері.

Іскерліктер:

- түрлі жас контигентімен дене шынықтыру-сауықтыру, спорт-көпшілік жұмыстарды жоспарлау және өткізу;

- дене тәрбиесі және спорт сабақтарында педагогикалық және дәрігерлік бақылауды жүргізу;

- сабақ-кесте, сабақ жоспары, күнтізбелік-тақырыптық жоспар жасақтау.

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.2.1-3.2.7, 3.2.9-3.2.12

АП 02

Спорттық құрылымдар мен еңбекті қорғау:

Спорттық құрылым талаптары.

Қала құрылыстарында, тұрғылықты жерлерде спорттық құрылымдар желісін қалыптастыру. Спорттық құрылымдарды пайдалануды ұйымдастыру негізі. Оқу орындарындағы спорттық құрылымдар. Спорт түрлерімен айналысуға арналған спорттық құрылымдар. Көпшілік сауықтыру- мәдени жұмыстарымен айналысуға арналған спорттық құрылымдар.

Спорттық құрылымдардағы еңбекті қорғау, техникалық сенімділік пен өрт қауіпсіздігі.

Білімдер:

- спорт саймандар мен тренажерлар туралы;

- еңбекті қорғау негізін, жарақаттанудың алдын алу және көмек көрсету, өрт қауіпсіздігінің ережесі, қауіпсіздік ережесі және қоршаған ортаны қорғау.

Іскерліктер:

- көпшілікпен және балалардың дене шынықтыру - сауықтыру жұмысымен айналысуға қажетті қарапайым спорттық құрылымдарды құрастыру мен пайдалануды ұйымдастыру.

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.2.1-3.2.3, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.11, 3.2.12

АП 03

Қозғалмалы ойындар және оны оқыту әдістемесі:

Қимыл-қозғалыс ойындарының пайда болуы мен дамуы. Қозғалмалы ойындардың жіктелуі. Қозғалмалы ойындарды өткізу түрлері мен әдістемесі. Оқу және кластан тыс уақыттағы қозғалмалы ойындар. Қозғалмалы ойындар арқылы дәстүрден тыс жарыстарды ұйымдастыру және өткізу. Қозғалмалы ойындар материалдарын жоспарлау.

Білімдер:

- қимыл-қозғалыс ойындарын өткізу әдістемесі;

- қозғалмалы ойындар негізі және салауатты өмір салты.

Іскерліктер:

- қозғалмалы ойындар пайдаланып сабақ өткізу, талдау;

- қозғалмалы ойындарды оқуда немесе кластан тыс жұмыста әдістемелік дұрыс қолдану.

БҚ 1,2,3,4,5,8,9

КҚ 3.2.1-3.2.7, 3.2.9-3.2.12

АП 04

Жүзу және оны оқыту әдістемесі:

Жүзудің даму тарихы және кезеңдері. Жүзу сабағын ұйымдастыру және өткізу әдістері, мазмұны. Спорттық жарыстарды ұйымдастыру және өткізу ережесі. Спорттық және қолданбалы жүзудің әдіс-техникасын меңгеру. Жүзуден спорттық дайындық деңгейін жетілдіру. Білім беру үрдісін ұйымдастыруды бақылау.

Қозғалыс сапасының даму динамикасы.

Білімдер:

- жүзу туралы теориялық материалды және жүзудің мақсаты мен мазмұны.

Іскерліктер:

- жүзуге үйретуді ұйымдастыру;

- суға батушыға алғашқы жәрдем көрсету.

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.2.1-3.2.7, 3.2.9-3.2.12

АП 05

Шаңғы спорты және оны оқыту әдістемесі:

Шаңғы спортының Қазақстанда даму тарихы, кезеңдері.

Шаңғы құрал- саймандары.

Шаңғымен қозғалу әдіс-тәсілдерінің негізі.

Шаңғымен қозғалу әдіс-тәсілдеріне үйрету әдістемесінің негізі.

Дене сапасын тәрбиелеудің әдіс – тәсілдері, формасы.

Дене сапасының даму динамикасы.

Шаңғы дайындығын ұйымдастыруды өткізудің мазмұны мен әдістері.

Шаңғы дайындығын оқыту үрдісін жоспарлау.

Шаңғы спорты жарыстарын ұйымдастыру және өткізу ережесі.

Білім алушылардың физикалық дамуын және оқу үрдісін бақылау. Шаңғы спортынан дайындық деңгейін жетілдіру.

Білімдер:

- Қазақстандағы шаңғы спортының даму тарихы, кезеңдері, құрал-жабдықтары;

- шаңғымен қозғалу әдіс-тәсілдері;

Іскерліктер:

- шаңғы дайындығынан оқу сабақтарын, жарыстар ұйымдастыру;

- оқу-жаттығу сабақтарын өткізу;

- жаттығу күнделігін жүргізу мен талдау;

Дағдылар:

- өзбетімен сабақ, секциялық отырыстар, жарыстар ұйымдастыру;

- шаңғы жарысына орын даярлау;

- шаңғы спортынан дайындық деңгейін жетілдіру.

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.2.1-3.2.7, 3.2.9-3.2.12

АП 06

Коньки спорты және оны оқыту әдістемесі:

Қазақстанда коньки спортының даму тарихы, кезеңдері. Конькимен жүгіру әдістер-тәсілдері.

Сабақ ұйымдастыру, өткізу, есепке алу. Жарыстар мен оқу -жаттықтыру жиынын ұйымдастыру және өткізу. Конькишінің саймандары. Мұз айдыны және жүгіру жолы.

Білімдер:

- коньки спортының Қазақстан даму тарихы, кезеңдері, құрал-жабдықтары;

- коньки спортын оқыту әдістемесі;

- конькимен шапшаң жүгіру әдіс-тәсілдері;

Іскерліктер:

- конькисіз және конькимен жаттығулар;

- мұз үстінде сабақ және дене шынықтыру –сауықтыру шаралары, оқу -жаттықтыру жиынын өткізу;

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.2.1-3.2.7, 3.2.9-3.2.12

АП 07

Гимнастика және оны оқыту әдістемесі:

Гимнастиканың даму тарихы.

Гимнастика терминдері.

Гинастика сабақтарын өткізу әдістемесі, мазмұны және түрлері.

Гимнастика бойынша оқу жұмыс жоспары.

Жарыс ұйымдастыру, өткізу және төрешілік ету. Оқыту және жаттықтыру негізі.

Гимнастикалық жаттығуларды өткізу әдістемесі мен үйрету әдістері. Жарақаттанудың алдын алу.

Білім алушылардың дене дамуын және оқу үрдісін бақылау. Гимнастика спортынан дайындық деңгейін жетілдіру.

Білімдер:

- гимнастиканы өткізудің теориясы мен -әдістемесі;

- гимнастикалық жаттығулардың орындалу әдістері;

Іскерліктер:

- гимнастика сабақтары, саптық жаттығулар, жүру мен жүгіру, секіру, тепе–теңдік жаттығулары түрлері;

- жалпы дамыту акробатикалық, снарядтағы жаттығулар;

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.2.1-3.2.7, 3.2.9-3.2.12

АП 08

Жеңіл атлетика және оны оқыту әдістемесі:

Қазақстанда жеңіл атлетика спортының даму тарихы, кезеңдері.

Жеңіл атлетика түрлерінің әдістері және оларды оқыту әдістемесі. Физикалық сапаны тәрбиелеу әдістері, құралдары мен түрлері. Жеңіл атлетика сабақтарын өткізу әдістері, ұйымдастыру және мазмұны.

Спорттық жарыстарды ұйымдастыру және өткізу ережесі. Білім алушылардың физикалық дамуын және оқу үрдісін жоспарлау және бақылау. Жеңіл атлетика спортынан дайындық деңгейін жетілдіру.

Білімдер:

- Қазақстанда жеңіл атлетиканың даму тарихы мен кезеңдері;

- Жеңіл атлетика сабақтарын оқыту әдістемесі, түрлері, әдістері мен құралдары;

Іскерліктер:

- жеңіл атлетика сабақтарын ұйымдастыру әдіс-тәсілдері;

- жеңіл атлектикадан жарыс өткізу;

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.2.1-3.2.7, 3.2.9-3.2.12

АП 09

Спорттық ойындар және оны оқыту әдістемесі:

Қазақстанда спорттық ойындардың даму тарихы, кезеңдері.

Спорттық ойындардың әдіс-тәсілдерінің негізі. Дене сапасын тәрбиелеудің әдістері, құралдары, түрлері.

Дене сапасының даму динамикасы. Жарақаттанудың алдын алу. Оқу сабақтарын ұйымдастыру, өткізу әдістері, мазмұны. Спорттық ойындардан жарыс ұйымдастыру, өткізу ережесі. Білім беруді жоспарлау. Білім алушылардың дене дамуын ұйымдастыруды бақылау. Таңдаған спорттық ойын түрінен дайындық деңгейін жетілдіру. Баскетбол, волейбол, қол добы, үстел теннисі, жағажай волейболы әдіс – тәсілдерін және әдістемесін үйрену.

Білімдер:

- спорттық ойындар әдіс-тәсілдері;

- спорттық ойындар теориясы мен өткізу әдістемесі;

Іскерліктер:

- оқыған ойындарды әдіс-тәсілдерімен жүргізу;

- жалпы дамыту және арнайы дайындық жаттығуларын іріктеу, жазу, көрсету және өткізу;

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.2.1-3.2.7, 3.2.9-3.2.12

АП 10

Туризм:

Туризмнің даму тарихы, кзеңдері. өлкетану. Топография және бағдар жасау, туристтік жабдықтар. Көпшілік туристтік жорық, слет, жарыс жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу.

Қозғалыс әдістері. Жорық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Алғашқы дәрігерлік көмек көрсету.

Білімдер:

- туризмнің даму тарихы, кезеңдері, өлкетану, топография мен бағдар жасау, турист жабдығы;

- көпшілік туристтік жұмыстар түрлері, өткізу әдістемесі;

Іскерліктер:

- палатка орнату;

- жорық ұйымдастыру;

- жорықта қавуіпсіздік ережелерін сақтау;

- алғашқы дәрігерлік көмек көрсету;

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.2.1,-3.2.7, 3.2.9-3.2.11

АП 11

Емдік дене тәрбиесі және массаж:

Аурулар мен жарақаттарды емдеуде емдік дене шынықтырудың мәні.

Дене шынықтыру жаттығуларының емдік механизмі.

ЕДШ жарақат кезінде, тыныс жолдары ауруларында, ішкі мүшелер, жүрек-қан тамыр жүйесі, жүйке жүйесі, деформация кезінде, тірек-қимыл апараты ауруларында қолданылуы.

Емдеу және алдын алу мекемелеріндегі ЕДШ. Емдік дене шынықтырудың түрі және әдістері. Емдік дене шынықтырудың ем қабылдау жағдайын бақылау.

Жұмысқа қабілетін арттыру және қалпына келтірудегі медициналық құралдар.

Массаждың даму тарихы.

Массаждың физиологиялық негізі.

Массаждың түрлері мен негізгі әдіс -тәсілдері.

Емдік массаж және оның әдістері.

Сегментті массаж. Нүктелік массаж. Жасушааралық массаж. Өзіндік массаж. Спорттық массаж. Массажды орындау әдіс-тәсілдері.

Білімдер:

- аурулар мен жарақаттарды емдеу тәсілдері;

- дәрігерлік бақылау, емдік дене шынықтыру мен массаж негізі;

- дене шынықтыру жаттығулары мен массаждың сауықтыру механизмі;

- дене шынықтыру жаттығуларымен айналысуда массаждың ағзаға әсері;

- массаждың түрлері мен әдістері;

Іскерліктер:

- әртүрлі ауруларға арналған емдік дене шынықтыру кешенін өткізу;

- жалпы немесе арнайы дене бөлшектеріне арналған массаж өткізу;

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.2.1-3.2.7, 3.2.9-3.2.11

АП 12

Білім алушының таңдауы бойынша пәндерАП 12.1

Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі нұсқаушысы

Мектеп жасына дейінгі балалардыі дене тәрбиесі міндеттері. Дене тәрбиесі құралдары. Дене тәрбиесі үрдісіндегі оқыту, тәрбиелеу, дамыту негіздері. Туғаннан бастап 7 жасқа дейінгі балалардың жас ерекшеліктері. Бірінші және екінші сәбилік кезеңдегі балалардың дене тәрбиесі. Дене жаттығуларын оқыту әдістемесі: гимнастика. Мектепке дейінгі ұйымдарда дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары. Мектепке дейінгі ұйымдарда дәне тәрбиесін ұйымдастыру. Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі жұмысын жоспарлау және есепке алу.

Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі жұмысына қажетті құрал-жабдықтар мен инвентарлар.

Білімдер:

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесін;

- мектеп жасына дейінгі дене тәрбиесі мәні, мақсаттары;

- дене тәрбиесі бағдарламасын және арнайы әдістемелік нұсқауларды;

- мектепке дейінгі балалардың қозғалысын дамыту ерекшеліктерін;

- дене жаттығуларын үйрету әдістері мен тәсілдерін;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесін ұйымдастыру формаларын;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі жұмысын жоспарлау және есепке алуды;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесіне қажетті құрал-жабдықтар мен инвентарларды;

- дене әрекеті негіздерін, жаттығуларды таңдауға қойылатын талаптарды;

- дене сапаларын дамыту әдістемесін;

- дене тәрбиесі бойынша жұмыс түрлерін жоспарлау мен ұйымдастыруды;

Іскерліктер:

- балалардың жас ерекшеліктеріне қарай дене жаттығуларын өткізу;

- дене жаттығуларын өздігінен орындау біліктерін қалыптастыру;

- сабақта жас тобына қарай жаттығуларды таңдау, күрделендіру, талапты орындау;

- дене жүктемесін және сабақтың тығыздығын анықтау;

- жаттығулар мен қозғалмалы ойындарды талдау;

БҚ 1,2,3,4,5, 6,7,8,9

КҚ 3.2.1, 3.2.4-3.2.12

АП 12.2

Тренажер залының нұсқаушысы:

Жаттықтыру залында сабақ ұйымдастыру, еркін салмақты және күш түсіру тренажерларында жаттығуларды орындауды бақылау.

Тренажер залында сабақ өткізуде қауіпсіздік ережелерін сақтау. Анатомия, бұлшықет негізі. Бағдарламаларды жасақтауды жоспарлау. Дене білімі ерекшеліктері. Есептік құжаттарды жүргізу. Отандық және шетелдік тәжірибелерді зерттеу. Этикалық інез-құлық нормаларын сақтау.

Білімдер:

- анатомия, бұлшықет жүйесі;

- спорттық құрылымдар және оны пайдалану;

- тренажерда жұмысты, сабақта бақылау мен өзін-өзі бақылау;

- спорттық құралдар мен жабдықтарды сынау әдістемесі.

Іскерліктер:

- жаттығу залында сабақ ұйымдастыру;

- еркін салмақты және күш тренажерларында тапсырмалар орындауды бақылау;

- жаттықтыру залында сабақ өткізуде қауіпсіздік ережесін сақтау;

- дене бітімі ерекшеліктеріне қарай бағдарлама жасақтау;

- есептік және қорытынды құжаттарды жүргізу;

Дағдылар:

- отандық және шетелдік тәжірибелерді зерттеу;

- жаттықтыру залында сабақ өткізу бойынша өз біліктілігін жүйелі көтеру;

- этикалық мінез-құлық нормаларын сақтау.

БҚ 1,2,3,4,5, 6,7,9

КҚ 3.2.1,3.2.2, 3.2.4-3.2.12

АП 12.3

Фитнес бойынша нұсқаушы:

Фитнестің даму тарихы. Фитнестің мақсаттары мен міндеттері. Би, аэробика, аэробикалық тренингтер ұйымдастыру. Музыкалық сауаттылық негіздері. Негізгі қозғалыстардың жіктелуі. Қозғалыс дағдыларына үйрету (инструкторлық дағдыларын қалыптастыру), негізгі қозғалыстарды орындау техникасын қою. Есеп жүргізу, беру құжаттарын енгізу. Отандық, шетелдік тәжірибені меңгеру.

Мінез-құлықтың этикалық нормалары.

Білімдер:

- музыкалық сауаттылық негіздері;

- негізгі қозғалыстардың жіктелуі;

- негізгі қозғалыстарды орындау техникасын қою;

- қозғалыс дағдыларын оқыту әдістемесі;

Іскерліктер:

- би, аэробика, аэробикалық тренингтер ұйымдастыру;

- есеп жүргізу, беру құжаттарын енгізу.

БҚ 1,2,3,4,5, 6,7,9

КҚ 3.1.1, 3.1.3-3.1.12

АП 12.4

Спорттық -көпшілік шараларды ұйымдастыру бойынша нұсқаушы:

Көпшілік дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық мерекелерді ұйымдастыру.

Сценарий құрудың әдістемесі. Ұйымдастырушы қызметіне қойылатын негізгі талаптар.

Көпшілік дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық мерекелердің формалары.

Білімдер:

- көпшілік дене шынықтыру-сауықтыру мерекелерінің түрлері мен формалары;

- ұйымдастырушы қызметіне қойылатын талаптар;

Іскерліктер:

- мерекелік кештерді ұйымдастыру;

- сценарий құру.

БҚ 1,2,3,4,5, 6,7,9

КҚ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4-3.2.12


010303 3 – Спорт жаттықтырушысы – оқытушыАП 00

Арнайы пәндерАП 01

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі:

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесінің тарихы.

Қазақстандағы дене тәрбиесінің жүйесі.

Қозғалыс біліктері мен дағдыларын оқыту процесі. Дене тәрбиесі және спорт саласындағы білімді меңгеру үрдісін басқару. Дене жаттығулары сабақтарында тұлғаның көңіл-күйін дамыту. Негізгі физикалық сапаны жетілдіру.

Дене тәрбиесі сабақтарының түрлері. Дене тәрбиесін жоспарлау және бақылау. Түрлі жастағы балалардың дене тәрбиесінің ерекшеліктері. Спорттық жаттығу. Спортшыларды әзірлеудегі көрсетілім жүйесі. Педагогикалық және дәрігерлік бақылау.

Кластан тыс және мектептен тыс жұмыс.

Қолданбалы физикалық әзірлік.

Білімдер:

- дене тәрбиесінің құрылымы, принциптері, әдістері мен формалары туралы негізгі түсінік;

- физикалық сапаны дамыту негізі;

- спортшыларды даярлау жүйесі;

- түрлі жастағы балалардың дене тәрбиесі ерекшеліктері;

Іскерліктер:

- түрлі білім алушылар контингенті мен дене тәрбиесі сауықтыру, спорт көпшілік жұмыстарының негізгі формаларын жоспарлау және өткізу;

- дене тәрбиесі және спорт сабақтарын өткізуде педагогикалық және дәрігерлік бақылауды жүзеге асыру;

- жоспар, график, сабақ жоспарын, күнтізбелік-тақырыптық жоспарды құрастыру;

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.3.1-3.3.12

АП 02

Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі:

Жаттықтыру әдістемесі. Әдіс тәсілдерді үйрету тізбегі. Әдістерді меңгерудегі қателіктеді анықтау, оларды болдырмау. Жаттығу құралдары мен әдістері. Техникалық құралдарды пайдалану. Бастапқы дайындық. Тереңдетілген мамандандыру және спорттық жетілдірудің кезеңдері. Дайындықтың түрлі кезеңдеріндегі жаттығу үрдісінің ерекшеліктері. Жаттығу үрдісіндегі кезеңділік пен қайталану принциптері. Бақылау әдістері.

Білімдер:

- жаттығуларды ұйымдастыру әдістемесі;

- техникалық әдіс-тәсілдерді үйрету;

- жаттығу құралдары мен әдістері;

- дайындықтың түрлі кезеңіндегі жаттықтыру үрдісінің ерекшеліктері.

Іскерліктер:

- жаттығу мен бақылауды ұйымдастырудың тиімді әдістері мен құралдарын пайдалану.

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.3.1-3.3.7, 3.3.9-3.3.12

АП 03

Таңдалған спорт түрінен жалпы және арнайы дене дайындығы:

Курстың мақсаты және міндеттері. Түсініктер, анықтамалар. Физикалық сапаларды дамытудың әдістері мен тәсілдері. Жалпы дене күш дайындығы дамуының құралдары мен әдістері. Арнайы дене дайындығы дамуының құралдары мен әдістері.

Таңдаған спорт түрі бойынша дене дайындығын тестілеу. Дайындықтың әр түрлі кезеңіндегі жалпы және арнайы дене дайындығының ерекшеліктері.

Білімдер:

- қазіргі спорттағы жаттықтырушы қызметі;

- басқарудың теориялық және практикалық негізі;

- жаттықтырушы жұмысын жоспарлау түрлері.

Іскерліктер:

- сабақ өткізу;

- қарым-қатынас, ынталандырудың түрлі әдіс-тәсілдерін қолдану, кері байланыс орнату.

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.3.1-3.3.7, 3.3.9-3.3.12

АП 04

Спорттық құрылымдар мен тренажерлар:

Спорттық құрылым теориясы мен практикасының жалпы сипаттары. Спорттық құрылымдардың жіктелуі мен түрлері. Оқу орындарындағы спорттық құрылымдар.

Спорт түрлерінен сабақтарға арналған спорттық құрылымдар.

Көпшілік-мәдени жұмыстарға арналған спорттық құрылымдар.

Спорттық құрылымдарды құрастыру, құрылысын және пайдалануды жоспарлау. Тренажерлар мен тренажер құрылғыларының түрлері: техникалық құрылғылар мен снарядтар – механикалық және электрлік механикалық. Тренажерлардың таңдаған спорт түрінен әдіс-тәсілдерін, дене сапаларын дамыту, ағзаның функционалдық мүмкіндіктері мен күрделі координациялық қабілеттерін қалыптастыру мен жетілдіру үшін бағытталуы.

Білімдер:

- спорттық құрылымдар туралы;

- еңбекті қорғау негізін, жарақаттанудың алдын алу және көмек көрсету, өрт қауіпсіздігінің ережесі, қауіпсіздік ережесі және қоршаған ортаны қорғау;

Іскерліктер:

- халықпен және балалармен жұмыста көпшілік дене тәрбиесі сауықтыру жұмыстарында қарапайым спорт құрылымдарын салу және пайдалануды ұйымдастыру;

- снаряд, тренажер, бақылаушы т.б. құрылғылармен жұмыс істеу;

- қалыптастыру және жетілдіру;

- дене сапаларын дамыту үшін тренажерларды пайдалану.

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.3.1-3.3.7, 3.3.9-3.3.12

АП 05

Таңдап алған спорт түрі бойынша спорттық шеберлігін жетілдіру:

Спортшының шеберлігіне қойылатын талаптар. Ұжымды құру, оларды басқару. Жаттықтырудың әдістерін, тәсілдерін игеру. Топтың және жеке жаттығу есебі. Спортшының қызметінде соңғы ғылыми жетістіктерді пайдалану. Таңдап алған спорт түрінің әдіс-айласы және тәсілін жетілдіру.

Білімдер:

- жаттықтырушыға қойылатын біліктілік талаптар;

- ұжымды құру, оларды басқару әдістері;

- жаттығуларды ұйымдастыру формалары, құралдары, әдістемесі;

Іскерліктер:

- спорт түрлері бойынша жаттығуларды жоспарлау және өткізу;

- жаттықтырушы қызметінде ғылыми жетістіктер мен интерактивті технологияларды қолдану;

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.3.1-3.3.7, 3.3.9-3.3.12

АП 06

Таңдап алған спорт түрінің әдіс-тәсілдік дайындығы:

Негізгі түсінік: жіктелуі, жалпы сипаттамасы, анықтау. Әдіс-тәсілді оқытудың негізі. Тәсілдік әрекетті игеру және нығайту. Дайындықтың тәсілі және әдістері. Бақылаудың әдістері. Әр түрлі жарыстардағы тәсілдік дайындықтың ерекшеліктері.

Білімдер:

- курстың мақсат-міндеттері мен негізгі түсініктері;

- жалпы мінездемесі, жіктелуі;

- әдіс-тәсілдік дайындық мазмұнының анықтамасы;

- оқыту тәсілінің негіздері;

- бақылау әдістері;

Іскерліктер:

- дайындық әдістері мен құралдарын қолдану;

- әртүрлі жарыстарға дайындық тәсілдері ерекшеліктерін ескеру.

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.3.1-3.3.7, 3.3.9-3.3.12

АП 07

Таңдап алған спорт түрі бойынша жаттықтырушы дағдыларын жетілдіру:

Дайындықты басқарудан жаттықтыруышының іс-әрекетін жетілдіру (жоспарлау, жаттығу үрдісін ұйымдастыру, жарысты өткізу), бақылауды ұйымдастыру, дайындық деңгейін бағалау. Оқытудың қазіргі заманғы техникалық тәсілдерін пайдалану арқылы жаттығу өткізу. Аға жаттықтырушылардың семинар және тәжірибе сабақтарына қатысу. Спортшылардың жарыстағы көрсеткіштеріне талдау жасау. Демалыс кезеңіндегі жаттықтырушының көмекші ретіндегі атқаратын жұмыс сапасы.

Білімдер:

- курстың мақсат, міндеттері;

- дайындықты басқаруда (жоспарлау, жаттығу үрдісін ұйымдастыру, жарыстар өткізу, бақылау ұйымдастыру, дайындық деңгейін бағалау) жаттықтырушы қызметі;

- жазғы демалыс кезіндегі жаттықтырушының көмекшісі ретіндегі жұмыс;

Іскерліктер:

- жаттықтыруларды, жарыстарды жоспарлау, ұйымдастыру, дайындық деңгейін бағалау, бақылау;

- интерактивті технологияны пайдаланып жаттығу жұмыстарын өткізу.

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.3.1-3.3.7, 3.3.9-3.3.12

АП 08

Таңдалған спорт түрінен жаттықтырушының кәсіптік даярлау негіздері:

Қазіргі заманғы спорттағы жаттықтырушының орны (нұсқаушы, мұғалім, психолог, менеджер және т.б.). Жаттықтырушының стилі. Жаттығу үрдісін басқарудың ілімдік және тәжірибелік негіздері. Жоспарлау, оның түрлері. Дайындық тиімділігін бақылау. Кезеңді жеделдік және ағымды бақылау. Дайындық коррекциясы. Дайындықтың қазіргі кездегі техникалық тәсілі.

Білімдер:

- жаттықтырушы жұмысын мазмұны, оны жоспарлау;

- қазіргі спорттағы жаттықтырушы біліктілігіне қойылатын талаптар;

- жаттықтыру үрдісін басқарудағы теориялық және практикалық негіздері;

Іскерліктер:

- өз қызметін жоспарлап, сабақ, секция, жарыстарды ұйымдастыру;

- спортшылар қызметін қадағалау;

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.3.1-3.3.7, 3.3.9-3.3.12

АП 09

Білім алушының таңдауы бойынша пәндерАП 9.1

Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі нұсқаушысы

Мектеп жасына дейінгі балалардыі дене тәрбиесі міндеттері. Дене тәрбиесі құралдары. Дене тәрбиесі үрдісіндегі оқыту, тәрбиелеу, дамыту негіздері. Туғаннан бастап 7 жасқа дейінгі балалардың жас ерекшеліктері. Бірінші және екінші сәбилік кезеңдегі балалардың дене тәрбиесі. Дене жаттығуларын оқыту әдістемесі: гимнастика. Мектепке дейінгі ұйымдарда дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары. Мектепке дейінгі ұйымдарда дәне тәрбиесін ұйымдастыру. Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі жұмысын жоспарлау және есепке алу.

Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі жұмысына қажетті құрал-жабдықтар мен инвентарлар.

Білімдер:

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесін;

- мектеп жасына дейінгі дене тәрбиесі мәні, мақсаттары;

- дене тәрбиесі бағдарламасын және арнайы әдістемелік нұсқауларды;

- мектепке дейінгі балалардың қозғалысын дамыту ерекшеліктерін;

- дене жаттығуларын үйрету әдістері мен тәсілдерін;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесін ұйымдастыру формаларын;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесі жұмысын жоспарлау және есепке алуды;

- мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесіне қажетті құрал-жабдықтар мен инвентарларды;

- дене әрекеті негіздерін, жаттығуларды таңдауға қойылатын талаптарды;

- дене сапаларын дамыту әдістемесін;

- дене тәрбиесі бойынша жұмыс түрлерін жоспарлау мен ұйымдастыруды;

Іскерліктер:

- балалардың жас ерекшеліктеріне қарай дене жаттығуларын өткізу;

- дене жаттығуларын өздігінен орындау біліктерін қалыптастыру;

- сабақта жас тобына қарай жаттығуларды таңдау, күрделендіру, талапты орындау;

- дене жүктемесін және сабақтың тығыздығын анықтау;

- жаттығулар мен қозғалмалы ойындарды талдау;

- балалардың денсаулығын сақтау және нығайту;

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.3.1-3.3.7, 3.3.9-3.3.12

АП 9.2

Тренажер залының нұсқаушысы:

Жаттықтыру залындағы жұмысты ұйымдастыру, жаттықтырғыштарда орындалатын жаттығуларды бақылау. Жаттықтыру залында өткізілетін оқу барысында қауіпсіздік техникасын сақтау. Бұлшықет жүйесі, анатомия негізі. Дене ерекшеліктерін есепке ала отырып жүзу бағдарламасын жасақтау. Есеп беру, қадағалау құжаттарын енгізу. Отандық, шетелдік тәжірибелерді меңгеру. Мінез-құлықтың этикалық нормалары.

Білімдер:

- бұлшықет жүйесі, анатомия негізі;

- спорттық тренажерлар және оларды пайдалану;

- тренажерларда жұмысты, сабақты бақылау және өзін-өзі бақылау;

- спорттық құралдар мен жабдықтарды сынау әдістемесі.

Іскерліктер:

- жаттықтыру залында жаттығуларды ұйымдастыру;

- жаттықтырғыштарда орындалатын жаттығулар;

- жаттықтыру залында сабақ өткізу барысында қауіпсіздік техникасын сақтау;

- дене ерекшеліктерін есепке ала отырып жүзу бағдарламасын жасақтауды жоспарлау;

- есеп беру, қадағалау құжаттарын жүргізу;

- отандық, шетелдік тәжірибелерді меңгеру;

- жаттықтыру залында оқытуды ұйымдастыруда өз білімін үнемі жетілдіру;

- мінез-құлықтың этикалық нормаларын сақтау.

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.3.1,3.3.2, 3.3.4-3.3.7, 3.3.9-3.3.12

АП 9.3

Фитнес бойынша нұсқаушы:

Фитнестің даму тарихы. Фитнестің мақсаттары мен міндеттері. Би, аэробика, аэробикалық тренингтер ұйымдастыру. Музыкалық сауаттылық негіздері. Негізгі қозғалыстардың жіктелуі. Қозғалыс дағдыларына үйрету (нұсқаушы дағдыларын қалыптастыру), негізгі қозғалыстарды орындау техникасын қою. Есеп жүргізу, беру құжаттарын енгізу. Отандық, шетелдік тәжірибені меңгеру.

Мінез-құлықтың этикалық нормалары.

Білімдер:

- музыкалық сауаттылық негіздері;

- негізгі қозғалыстардың жіктелуі;

- негізгі қозғалыстарды орындау техникасын қою;

- қозғалыс дағдыларын оқыту әдістемесі;

Іскерліктер:

- би, аэробика, аэробикалық тренингтер ұйымдастыру;

- есеп жүргізу, беру құжаттарын енгізу;

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.3.1, 3.3.2, 3.3.6,3.3.7, 3.3.9,3.3.11, 3.3.12

АП 9.4

Спорттық -көпшілік шараларды ұйымдастыру бойынша нұсқаушы:

Көпшілік дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық мерекелерді ұйымдастыру.

Сценарий құрудың әдістемесі. Ұйымдастырушы қызметіне қойылатын негізгі талаптар.

Көпшілік дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық мерекелердің формалары.

Білімдер:

- көпшілік дене шынықтыру-сауықтыру мерекелерінің түрлері мен формалары;

- ұйымдастырушы қызметіне қойылатын талаптар;

Іскерліктер:

- мерекелік кештерді ұйымдастыру;

- сценарий құру.

- ұйымдастырушы құзыреттілігін, білігін көтеру;

- мінез-құлықтың этикалық нормаларын сақтау.

БҚ 1,2,3,4,5, 6,7,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4-3.1.12

АП 9.5

Туризм жұмысын ұйымдастыру:

Тарихы, туризм дамуының кезеңдері. Топография, бағдар жасау және туристік жабдықтар. Көпшілік туристік жұмыстар жүргізу: жорық, саяхат, слет, жарыс.

Қозғалыс әдістерін. Жорық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Алғашқы дәрігерлік көмек көрсету.

Білімдер:

- туризм терминологиясы, туризм жүйесі.

Іскерліктер:

- өз әрекетінің нәтижесін талдай отырып, туристік дайындық жүйесінен өту;

- өткелдерден өтуде, бөліктерді байлауда, шатыр құруда тәжірибелік білімін меңгеру;

БҚ 1,2,3,4,5,7,9

КҚ 3.3.1, 3.3.3-3.3.7, 3.3.9-3.3.12

АП 9.6

Массаж жасаушы:

Аурулар мен жарақаттарды емдеуде емдік дене шынықтырудың орны. Дене шынықтыру жаттығуларының емдік механизм әрекеті.

Жарақат кезінде, тыныс жолдары ауруларында, ішкі мүшелер, жүрек-қан тамыр жүйесі, жүйке жүйесі, деформация кезінде, тірек-қимыл апараты ауруларындағы ЕДШ.

Массаждың даму тарихы.

Массаждың физиологиялық негізі.

Массаждың түрлері мен негізгі әдіс-тәсілдері.

Емдік массаж және оның әдістері. Сегментті массаж. Нүктелік массаж. Жасуша аралық массаж. Өзіндік массаж. Спорттық массаж. Массаждың орындалы әдіс-тәсілдері.

Білімдер:

- аурулар мен жарақаттарды емдеу әдістері;

- дәрігерлік бақылау, емдік дене шынықтыру және массаж негіздері;

- дене шынықтыру жаттығулары мен массаждың емдік механизм әрекеті;

- дене шынықтыру жаттығулары мен массаж сабақтарының ағзаға әсері;

- массаждың түрлері мен әдістері;

Іскерліктер:

- әр түрлі ауруларға арналған емдік дене шынықтыру кешенін өткізу;

- жалпы немесе арнайы дене бөлшектеріне арналған массаж жасау;

БҚ 1,2,3,4,5,7,8,9

КҚ 3.3.1,3.3.2, 3.3.6,3.3.7, 3.3.9,3.3.11, 3.3.12

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерҚП 01

Жобалау іс-әрекет негіздері:

Жобалау әдістемесінің пәні, мазмұны, ерекшеліктері. Жобалау әдістемесіне қойылатын талаптар. Жобамен жұмыс жасау кезеңдері. Жобалау жұмысындағы оқытушы мен оқушының іс-әрекет жүйесі. Жобаны құрастыруда жұмысты жоспарлау.

Білімдер:

- жобалау әдістерін, жобалау әдістерінің тарихы;

- оқу жобаларының жіктелуін;

- жоба әдістерін пайдалануға, жоба жұмысын безендіруге қойылатын талаптар;

- жобамен жұмыс кезеңдері;

- жобамен жұмыс барысында оқушы мен мұғалімнің өзара әрекеті.

Іскерліктер:

- оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты жобамен жұмысты ұйымдастыру;

- оушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту.

БҚ 1,2,3,7,9

КҚ 3.1.1-3.1.3. 3.1.6,3.1.11. 3.2.1-3.2.3. 3.2.6,3.2.11. 3.3.1-3.3.3. 3.3.6,3.3.11.

КП.00

Кәсіптік практика


010301 3 – Дене тәрбиесі, суда жүзу нұсқаушысы біліктілігіКП 01

Оқу практикасыКП 1.1

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасына дайындық:

Мамандыққа кіріспе.

Балалар мен ересектерді дене тәрбиесі және спортпен айналысуға тарту бойынша үгіт-насихат жұмыстарын жоспарлау және өткізу. Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша оқу-жаттықтыру материалдарын жинақтау.

Спорт-сауықтыру жұмысымен айналысушылардың дайындық деңгейі мен жағдайына диагностика жүргізу үшін дайындау. Дене сапалары мен функциональдық мүмкіндіктерін тестілеу.

Қозғалыс біліктері, дағдыларының қалыптастыру, жаттықтырылу деңгейін анықтау. Психологиялық және әдіс-тәсілдік дайындығы жағдайы. Дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға дайындық. Психологиялық-педагогикалық, медициналық-биологиялық, дидактикалық және әдістемелік талаптар.

Дене шынықтыру- сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмысын ұйымдастыру формалары, әдістері, құралдары.

Шұғылданушылармен, басқару құрамымен, жаттықтырушы, ата-ана, қоғаммен қарым-қатынас орнату.

Жаңа мәселелерді анықтау мақсатында жұмыс нәтижелерін бағалау. Жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалық жұмысты презентациялау. Практика есебі.

Іскерліктер:

- практика мақсаты мен міндеттерін зерттеу;

- практика жоспарын құру;

- дене шынықтыру-сауықтыру;

- жарыс, тәрбие жұмысын ағымдық, шұғыл және даму жоспарларын жасақтау тәсілдерін;

- жаттықтырушының ғылыми-әдістемелік жұмысын бақылау;

- дене шынықтыру-сауықтыру, тәрбие жұмыстары түрлерін талдау тәсілдерін, дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстары сценарийін, сабақ жоспарын жасақтау.

КҚ 3.1.1-3.1.7, 3.1.9-3.1.12

КП 1.2

Білім алушының таңдауы бойынша практика:

Жас және жеке ерекшеліктеріне қарай оқушылардың танымдық жұмысын басқару дағдылары және сабақ, сыныптан тыс шараларды өткізу әдіс-тәсілдерімен қаруландыру. Спорт түрінен байқау сабағы, жаттығулар, сыныптан тыс шаралар өткізу.

Практиканттардың байқау сабақтары, жаттығулары, секциялары, сыныптан тыс шараларына қатысу және талдау. Әдістемелік әдебиеттермен, оқулықтармен жұмыс істеу, дидактикалық материал, көрнекі құрал, компьютерлік технологияны пайдалану, сабақ және жаттығу жоспарларын жасқатау және безендіру біліктері мен дағдыларын жетілдіру. Болашақ нұсқаушы, жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп беру.

Іскерліктер:

- таңдаған спорт түрінен теориялық білімдерін пайдалану;

- жинаған материалды жүйелеу;

- сабақ, жаттығу өткізу;

- бақылау, өзін-өзі бақылау тәсілдерін, зерттеу жұмысы әдістерін меңгеру, диагностика нәтижелерін пайдалану;

- болашақ нұсқаушы, жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту;

- өз құзырлығы мен біліктілігін көтеру.

КҚ 3.1.1-3.1.7, 3.1.9-3.1.12

КП 1.3

Байқау практикасына дайындық:

Үлгі шаралар, сабақтар, жаттығуларға қатысу және талдау.

Сабақ жоспарын дайындау. Өткізу орнын, түрін анықтау. Болашақ нұсқаушы портфолиосын жинақтау. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп.

Іскерліктер:

- мәдени-көпшілік шараларды, секция жұмыстарын, жаттығуларға қатысу және талдау;

- кесте бойынша секция, жаттығу, сабақ жоспарларын жасақтау;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдерін меңгеру;

- компьютер және Интернет желісін пайдалану;

- инновациялық технологияларды пайдалану;

- болашақ жаттықтырушы портфолиосын безендіру.

КҚ 3.1.1,3.1.2, 3.1.4-3.1.7, 3.1.9-3.1.12

КП 1.4

Жазғы практикаға дайындық:

Семинар өткізу. Бастаушы, жаттықтырушы жинақтау. Жобалық жұмысты презентациялау. Практика бойынша есеп.

Іскерліктер:

- семинарға қатысу;

- жазғы сауықтыру лагеріндегі тәрбиеші, спорт бойынша нұсқаушы жоспарымен танысу, талдау;

- ұжымдық шығармашылық жұмыстары сценарийлерін, денсаулық фестивалін, спорт мерекелерін, спорт түрлері бойынша секцияларды жасақтау;

- лагерь базасында қызығушылығы бойынша балалардың бос уақытын ұйымдастыру;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдерін меңгеру;

- компьютер мен Интернет желісін пайдалану;

- бастаушы, нұсқаушы портфолиосын безендіру.

КҚ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5-3.1.7, 3.1.10-3.1.12

КП 1.5

Интернетпен жұмыс:

Оргтехникамен практикалық жұмыс. Интернетпен жұмыс. Ақпарат іздеу және өңдеу. Іздеу серверлері. Сайттарға шолу. Электрондық почтамен жұмыс. Қашықтан оқыту. Оқу теледидары. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп.

Іскерліктер:

- компьютер құрылысы туралы білімін қолдану;

- бағдарламалық жабдықтармен өзбетіндік жұмыс жасау;

- антивирустық және архивтеу программаларын қолдану;

- операциялық жүйелер ерекшеліктерін айыра білу;

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;

- курстық және дипломдық жұмысты дайындағанда алған білімдерін қолдану;

- электрондық оқулықтарды пайдалану және бөліктерін құрастыру;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдерін меңгеру;

- Интернет желісі мен компьютер қызметтерін қолдану.

КҚ 3.1.1 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.12

КП 1.6

Диплом алдындағы практикаға дайындық:

Байқау сабақтары, жаттықтырулар. Білім тексеру. Болашақ нұсқаушы портфолиосын қорғау. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп.

Іскерліктер:

- пәндерді оқыту әдістемесінен алған білімдерін қолдану;

- әдіскерлер мен жаттықтырушылар, нұсқаушылардың сабақтарын, жаттығулар, секция жұмыстарына қатысу және талдау;

- сабақтың байқау конспектілерін құрып және сабақ кестесі бойынша өткізу;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдерін меңгеру;

- Интернет желісі мен компьютер қызметтері мүмкіндіктерін қолдану;

- жаңа технологияларды қолдану;

- болашақ нұсқаушы портфолиосын безендіру.

КҚ 3.1.1-3.1.7, 3.1.9-3.1.12

КП.02

Педагогикалық практикаКП 2.1

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру практикасы:

Дене шынықтыру және спорт сабақтарына оқушылар мен ересектерді тарту мақсатында үгіт жұмыстарын ұйымдастыру, өткізу. Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру үшін оқу-жаттықтыру материалдарын жинақтау. Спорттық- сауықтыру жұмысымен шұғылданушылардың дайындық деңгейі және жағдайына диагностика жүргізу. Қызметтік мүмкіндіктерін, дене сапаларын тестілеу. Қозғалыс біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, жаттықтыру деңгейін анықтау, психологиялық және әдіс-тәсілдік дайындығының жағдайы. Дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс және тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру. Дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс және тәрбие қызметін ұйымдастыру формалары, әдістері мен құралдары. Нұсқаушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп беру.

Іскерліктер:

- дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстарының, практиканың даму, ағымдағы, шұғыл жоспарларын құру;

- дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстарының сценарийлерін, жоспар-конспектілерін құру;

- спорттық-сауықтыру жұмысымен шұғылданушылардың дайындық деңгейі және жағдайына диагностика жүргізу;

- мәдени-көпшілік, спорттықсауықтыру шараларын, мерекелерін психологиялы-педагогикалық, медициналық-биологиялық, әдістемелік талаптарға сай ұйымдастыру.

КҚ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4-3.1.8, 3.1.10-3.1.12

КП 2.2

Білім алушының таңдауы бойынша практика:

Жас және жеке ерекшеліктеріне қарай оқушылардың танымдық жұмысын басқару дағдылары және сабақ, сыныптан тыс шараларды өткізу әдіс-тәсілдерімен қаруландыру. Спорт түрінен байқау сабағы, жаттығулар, сыныптан тыс шаралар өткізу.

Практиканттардың байқау сабақтары, жаттығулары, секциялары, сыныптан тыс шараларына қатысу және талдау. Әдістемелік әдебиеттермен, оқулықтармен жұмыс істеу, дидактикалық материал, көрнекі құрал, компьютерлік технологияны пайдалану, сабақ және жаттығу жоспарларын жасқатау және безендіру біліктері мен дағдыларын жетілдіру. Болашақ нұсқаушы, жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп беру.

Іскерліктер:

- таңдаған спорт түрінен теориялық білімдерін пайдалану;

- жинаған материалды жүйелеу;

- сабақ, жаттығу өткізу;

- бақылау, өзін-өзі бақылау тәсілдерін, зерттеу жұмысы әдістерін меңгеру, диагностика нәтижелерін пайдалану;

- болашақ нұсқаушы, жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту;

- өз құзырлығы мен біліктілігін көтеру.

КҚ 3.1.1-3.1.7, 3.1.9-3.1.12

КП 2.3

Байқау практикасы:

Жас және жеке мүмкіндіктеріне сай мектеп оқушыларының танымдық қызметін басқару дағдысымен және шараларды өткізу әдіс-тәсілдерімен қаруландыру. Спорт түрі бойынша байқау сабақтарының жаттығуларын, сыныптан тыс шараларды өткізу. Практиканттардың байқау сабақтары, жаттығулары, секциялары, сыныптан тыс шараларына қатысу және талдау. Әдістемелік әдебиеттермен, оқулықтармен жұмыс істеу, дидактикалық материал, көрнекі құрал, компьютерлік технологияны пайдалану, сабақ және жаттығу жоспарларын жасақтау және безендіру біліктері мен дағдыларын жетілдіру. Болашақ нұсқаушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп беру.

Іскерліктер:

- жас ерекшеліктерін есепке ала отырып, сабақ, жаттығу жүргізудің тиімді әдіс-тәсілдерін, формаларын таңдау;

- оқу-көрнекі құралдарды дайындау және пайдалану, оқушылардың зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру;

- күнтізбелік-тақырыптық және сабақ жоспарларын жасақтау;

- сабақта инновациялық технологияларды пайдалану;

- сабақ, жаттығу және сыныптан тыс шараларды өткізу;

- практика кезінде өз іс-әрекетін бақылау және талдау;

- болашақ нұсқаушы портфолиосы мазмұнын жаңарту;

- өз құзырлығы мен біліктілігін көтеру.

КҚ 3.1.1-3.1.12

КП 2.4

Жазғы спорттық практика:

Ұйымдастыру-педагогикалық жұмыстары. Балалармен және жасөспірімдермен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының бағыттарын таңдау. Спорт-сауықтыру жұмыстары. Туристік-өлкетану жұмыстары. Балалардың бос уақытын ұйымдастыру. Педагогикалық күнделікті жүргізу.

Нұсқаушы, жаттықтырушы, бос уақытты ұйымдастырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп беру.

Іскерліктер:

- шомылу және байдаркамен жүзу кезінде балаларға қауіпсіздік ережесі туралы нұсқау беру;

- балалардың жеке ерекшеліктері мен қызығушылықтарына қарай күн сайын және лагерь ауысымы бойынша спорттық шаралар жоспарын жасақтау;

- жалпы лагерішілік және лагераралық жарыстар, дене тәрбиесі және спорт сабақтарын, ертеңгілік жаттығулар өткізу;

- таңдаған спорт түрінен сабақтар және жарыстар өткізу;

- уақытша балалар ұйымында өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру;

- ұжымдық-шығармашылық жұмыстарды өткізуді ұйымдастыру;

- нұсқаушы, бос уақытты ұйымдастырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту;

- күнделік жүргізу.

КҚ 3.1.1-3.1.12

КП 03

Диплом алдындағы практикасы:

Оқу-жаттығу материалын жүйелеу, спортшылардың дайындық деңгейін анықтау. Жаттықтырушының оқытужаттықтыру, жарыс, тәрбие, ғылыми-әдістемелік жұмысын дамыту, ағымдық, шұғыл жоспарлау. Спортшылармен оқыту-жаттықтыру, жарыс және тәрбие жұмыстарын қазіргі психологиялық-педагогикалық, медициналықбиологиялық, дидактикалық және әдістемелік талаптарға сай ұйымдастыру. Шешілетін мәселеге сай шұғылданушылардың оқыту-жаттықтыру, жарыс, тәрбиелік жұмыстарын ұйымдастыру формаларын, әдіс-тәсілдерін қолдану. Шұғылданушылармен, басқару құрамымен, жаттықтырушылармен, ата-аналармен және көпшілікпен өзара қарым-қатынас орнату. Жаңа мәселелерді анықтау мақсатында жұмыс нәтижесін бағалау. Нұсқаушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау.

Іскерліктер:

- оқыту-жаттықтыру материалын таңдау, талдау және жүйелеу;

- спортшылардың дайындық деңгейлерін, жағдайын диагностикалау;

- нұсқаушы, жаттықтырушының оқыту-жаттықтыру, жарыс, тәрбие, ғылыми-әдістемелік т.б. жұмыстарын даму, ағымдық, шұғыл жоспарлауды жүзеге асыру;

- спортшылармен оқыту-жаттықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстарын қазіргі психологиялық-педагогикалық, медициналық-биологиялық, дидактикалық және әдістемелік талаптарға сай ұйымдастыру;

- шұғылданушылармен, басқару құрамымен, жаттықтырушылармен, атааналармен және көпшілікпен педагогикалық қарымқатынас орнату;

- оқыту мен тәрбиелеу, жаттығудың нақыт жағдаяттары мен міндеттеріне қарай өз жұмысына өзгерістер енгізу және қайта құру;

- жаңа міндеттер анықтау мақсатында жұмыс нәтижесін есепке алу және бағалау;

- дене тәрбиесі және спорт сабақтарына балаларды және ересектерді тартуда кәсіптік бағыттау жұмыстарын жүргізу;

- төрешілік жұмыстың барлық кезеңінде төреші қызметін атқару;

- өз әдіс-тәсілдік шеберлігін жетілдіру;

- практика кезінде күнделік толтыру;

- нұсқаушы портфолиосы мазмұнын жаңарту.

КҚ 3.1.1-3.1.12


010302 3 Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғаліміКП 01.

Оқу практикасыКП 1.1

Сыныптан тыс жұмыс технологиясы:

Семинар өткізу. Болашақ нұсқаушы, жаттықтырушы, мұғалім портфолиосын жинақтау. Жұмысты жоспарлау. Сценарийлер дайындау. Жобалау жұмысын презентациялау.

Іскерліктер:

- мұғалім, жаттықтырушы, нұсқаушының тәрбие жұмысы жоспарын құру;

- сабақтың, оқудың дамытушылық және тәрбиелік қызметін жүзеге асыру;

- оқушыларды тәрбиелеуді ұйымдастыру формалары мен құралдары, әдістер қолдану, спорттық-сауықтыру, тәрбиелік шараларды өткізу және дайындық әдістемесі;

- оқушылар ұжымының даму деңгейін анықтау;

- мектеп жасындағы оқушылардың ақыл-ойын, адамгершілігін, эстетикалық талғамын және дене мәдениетін қалыптастыратын мұғалім, жаттықтырушы тәрбие жұмысының жүйесі;

- мұғалім, жаттықтырушының ата-аналармен біріккен жұмысының мазмұны мен формалары;

- оқушының қызметі мен мінез-құлқын қадағалау, хаттама жүргізу, түрлі көпшілік тәрбие шаралары, мерекелердің жоспар-сценарийін құру, әзірлеу және өткізу;

- оқушылармен ұжымдық шығармашылық жұмыстар ұйымдастыру және өткізу;

- мұғалім, нұсқаушы, жаттықтырушы портфолиосын безендіру.

КҚ 3.2.1, 3.2.4-3.2.8, 3.2.10-3.2.12

КП 1.2

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасына дайындық:

Мамандыққа кіріспе.

Балалар мен ересектерді дене тәрбиесі және спортпен айналысуға тарту бойынша үгіт-насихат жұмыстарын жоспарлау және өткізу. Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша оқу-жаттықтыру материалдарын жинақтау.

Спорт-сауықтыру жұмысымен айналысушылардың дайындық деңгейі мен жағдайына диагностика жүргізу үшін дайындау. Дене сапалары мен функциональдық мүмкіндіктерін тестілеу.

Қозғалыс біліктері, дағдыларының қалыптастыру, жаттықтырылу деңгейін анықтау. Психологиялық және әдіс-тәсілдік дайындығы жағдайы. Дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға дайындық. Психологиялық-педагогикалық, медициналық-биологиялық, дидактикалық және әдістемелік талаптар.

Дене шынықтыру- сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмысын ұйымдастыру формалары, әдістері, құралдары.

Шұғылданушылармен, басқару құрамымен, жаттықтырушы, ата-ана, қоғаммен қарым-қатынас орнату.

Жаңа мәселелерді анықтау мақсатында жұмыс нәтижелерін бағалау. Жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалық жұмысты презентациялау. Практика есебі.

Іскерліктер:

- практика мақсаты мен міндеттерін зерттеу;

- практика жоспарын құру;

- дене шынықтыру-сауықтыру;

- жарыс, тәрбие жұмысын ағымдық, шұғыл және даму жоспарларын жасақтау тәсілдерін;

- жаттықтырушының ғылыми-әдістемелік жұмысын бақылау;

- дене шынықтыру-сауықтыру, тәрбие жұмыстары түрлерін талдау тәсілдерін, дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстары сценарийін, сабақ жоспарын жасақтау.

КҚ 3.2.1, 3.2.4-3.2.8, 3.2.10-3.2.12

КП 1.3

Білім алушының таңдауы бойынша практика:

Жобалау жұмысын презентациялау.

Іскерліктер:

- арнайы пәндерден алған білімдерін практикада қолдану;

- жинақталған материалдарды жүйелеу;

- дидактикалық зерттеу жүргізу;

- бақылау және өзін - өзі қадағалау тәсілдері;

- пәндер бойынша зерттеу жұмыстарының әдістерін пайдалану;

- диагностика нәтижелерін пайдалану.

КҚ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4-3.2.8, 3.2.10-3.2.12

КП 1.4

Байқау практикасына дайындық:

Мектепте, спорт мектебінде секция жұмыстарына, жаттықтыруларға, байқау сабақтарға қатысу және талдау жасау.

Болашақ мұғалім портфолиосын жинақтау. Жобалау жұмысын презентациялау.

Іскерліктер:

- арнайы пәндерді оқытуда әдістемелік білімін қолдану;

- мұғалім, жаттықтырушы, нұсқаушылардың сабақтарын, дәрістерін, жаттықтыруларына қатысу және талдау;

- сабақтың, жаттықтырудың, дәрістердің байқау конспектілерін құрып, сабақ кестесі бойынша өткізу;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдерін меңгеру;

- Интернет желісі мен компьютер қызметтері мүмкіндіктерін қолдану;

- жаңа технологияларды қолдану;

- болашақ мұғалімнің портфолиосын безендіру.

КҚ 3.2.1, 3.2.4-3.2.7, 3.2.11, 3.2.12

КП 1.5

Жазғы практикаға дайындық:

Семинар өткізу. Бастаушы, жаттықтырушы жинақтау. Жобалық жұмысты презентациялау. Практика бойынша есеп.

Іскерліктер:

- семинарға қатысу;

- жазғы сауықтыру лагеріндегі тәрбиеші, спорт бойынша нұсқаушы жоспарымен танысу, талдау;

- ұжымдық шығармашылық жұмыстары сценарийлерін, денсаулық фестивалін, спорт мерекелерін, спорт түрлері бойынша секцияларды жасақтау;

- лагерь базасында қызығушылығы бойынша балалардың бос уақытын ұйымдастыру;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдерін меңгеру;

- компьютер мен Интернет желісін пайдалану;

- бастаушы, нұсқаушы портфолиосын безендіру.

КҚ 3.2.1-3.2.12

КП 1.6

Интернетпен жұмыс:

Оргтехникамен практикалық жұмыс. Интернетпен жұмыс. Ақпарат іздеу және өңдеу. Іздеу серверлері. Сайттарға шолу. Электрондық почтамен жұмыс. Қашықтан оқыту. Оқу теледидары. Жобалау жұмысын презентациялау.

Іскерліктер:

- компьютер құрылысы туралы білімін қолдану;

- бағдарламалық жабдықтармен өзбетіндік жұмыс жасау;

- антивирустық және архивтеу программаларын қолдану;

- операциялық жүйелер ерекшеліктерін айыра білу;

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;

- курстық және дипломдық жұмысты дайындағанда алған білімдерін қолдану;

- электрондық оқулықтарды пайдалану және бөліктерін құрастыру;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдерін меңгеру;

- Интернет желісі мен компьютер қызметтерін қолдану.

КҚ 3.2.1, 3.2.4-3.2.7, 3.2.11,3.2.12

КП 1.7

Диплом алдындағы практикаға дайындық:

Білім тексеру. Болашақ мұғалім портфолиосын қорғау. Жобалау жұмысын презентациялау. Арнайы әдебиеттерді оқып білу. Курстық және дипломдық жұмыстарға арналған материалдарды жинақтау. Дене тәрбиесі сабақтары мен секцияларына қатысу. Сабақтардың конспект жоспарын құру. Сабаққа талдау (хронометраж, физиологиялық қисық, пульсометрия, сабақ тығыздығы). Берілген тақырып бойынша дәріс, баяндама құру.

Іскерліктер:

- пәндерді оқыту әдістемесінен алған білімдерін қолдану;

- мұғалімдер, оқытушылар мен әдіскерлер сабақтарына қатысу және талдау;

- сабақтың байқау конспектілерін құрып және сабақ кестесі бойынша өткізу;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдерін меңгеру;

- Интернет желісі мен компьютер қызметтері мүмкіндіктерін қолдану;

- жаңа технологияларды қолдану;

- болашақ мұғалімнің портфолиосын безендіру;

- хронометраж өткізу, физиологиялық қисық құрастыру, тамыр соғысын, сабақ тығыздығын анықтау.

КҚ 3.2.1-3.2.12

КП 02

Педагогикалық практикаКП 2.1

Сыныптан тыс жұмыс технологиясы:

Мектептің оқу-әдістемелік қорымен, мектеп құжаттарымен танысу. Педагогикалық ұжыммен, сынып жетекшісінің жұмыс жүйесімен танысу. Балалардың дамуындағы педагогикалық-психологиялық ерекшеліктерін зерттеу. Мектепте және тұрғын аудандарда оқушылармен тәрбие жұмысын өткізуге көмектесу. Тәрбиеші, класс жетекші портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау.

Іскерліктер:

- сыныптан тыс тәрбие жұмысының түрлерін бақылау, өткізу және талдау әдістемесі;

- өзін-өзі талдау мен өзін - өзі бағалау әдістемесін меңгеру;

- сыныптан тыс тәрбие жұмысының тиімді түрлері мен әдістерін таңдау;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдері;

- Интернет желісі қызметтерін және компьютерді пайдалану;

- сынып сағаттарын, ата – аналар жиналысын, қызығушылығына қарай үйірмелерді ұйымдастыру;

- сыныптан тыс тәрбие жұмысы түрлерін бақылау мен талдау;

- оқушылардың зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру.

КҚ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4- 3.2.8, 3.2.10-3.2.12

КП 2.2

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру практикасы:

Дене шынықтыру және спорт сабақтарына оқушылар мен ересектерді тарту мақсатында үгіт жұмыстарын ұйымдастыру, өткізу. Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру үшін оқу-жаттықтыру материалдарын жинақтау. Спорттық- сауықтыру жұмысымен шұғылданушылардың дайындық деңгейі және жағдайына диагностика жүргізу. Қызметтік мүмкіндіктерін, дене сапаларын тестілеу. Қозғалыс біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, жаттықтыру деңгейін анықтау, психологиялық және әдіс-тәсілдік дайындығының жағдайы. Дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс және тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру. Дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс және тәрбие қызметін ұйымдастыру формалары, әдістері мен құралдары. Нұсқаушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп беру.

Іскерліктер:

- дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстарының, практиканың даму, ағымдағы, шұғыл жоспарларын құру;

- дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстарының сценарийлерін, жоспар-конспектілерін құру;

- спорттық-сауықтыру жұмысымен шұғылданушылардың дайындық деңгейі және жағдайына диагностика жүргізу;

- мәдени-көпшілік, спорттықсауықтыру шараларын, мерекелерін психологиялы-педагогикалық, медициналық-биологиялық, әдістемелік талаптарға сай ұйымдастыру.

КҚ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4-3.2.8, 3.2.10-3.2.12

КП 2.3

Білім алушының таңдауы бойынша практика:

Жобалау жұмысын презентациялау.

Іскерліктер:

- практикада пән бойынша теориялық білімдерін қолдану;

- жинақталған материалдарды жүйелеу;

- дидактикалық зерттеулер жүргізу;

- бақылау және өзін - өзі қадағалау тәсілдері;

- пәндер бойынша зерттеу жұмыстарының әдістерін пайдалану;

- диагностика нәтижелерін пайдалану.

КҚ 3.2.1-3.2.12

КП 2.4

Байқау практикасы:

Сыныптағы оқу-тәрбие процесін ұйымдастырумен, жекелеген мұғалімдердің жұмыстарымен таныстыру. Оқу-тәрбие процесін бақылау және оның нәтижелерін талдау іскерліктері мен дағдыларын жетілдіру. Оқушыларды сабақты өткізу әдіс-тәсілдері және оқушылардың жас және жеке мүмкіндіктеріне сай танымдық іс-әрекетіне басшылық ету дағдыларымен қаруландыру. Оқушыларды пән бойынша сыныптан тыс жұмыстарды, тәрбиелік шараларды өткізу әдіс-тәсілдерімен қаруландыру. Байқау сабақтарын және пән бойынша сыныптан тыс шаралар өткізу. Практиканттардың байқау сабағына және сыныптан тыс шараларына қатынасу және талдау. Әдістемелік әдебиет, оқулықтар, дидактикалық материалдар, көрнекі құралдар, компьютерлік технологиялармен жұмыс істеу, сабақ және сыныптан тыс шаралардың конспектілерін дайындау және безендіру іскерліктері мен дағдыларын жетілдіру. Болашақ мұғалім портфолиосын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау.

Іскерліктер:

- пәндік және сыныптан тыс сабақтардың мақсаты мен міндеттерін, түрлері мен әдістері;

- оқу-көрнекі құралдарын жасақтауы және қолдануы, кіші мектеп жасындағы оқушылардың зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру;

- тақырыптық – күнтізбелік жоспар және сабақ жоспарларын құрастыру;

- сабақта оқу – көрнекі құралдар мен инновациялық технологияларды пайдалану;

- пән бойынша сабақтар мен сыныптан тыс жұмыстарды өткізу;

- балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, сабақты өткізудің тиімді формаларын, әдістері мен тәсілдерін таңдау;

- практика кезінде өз қызметін бақылау тәсілдерін меңгеру;

- өз қызметін бағалау мен талдау тәсілдерін меңгеру;

- болашақ мұғалімнің портфолиосы мазмұнын жинақтау және жаңарту.

КҚ 3.2.1-3.2.12

КП 2.5

Жазғы спорттық практика:

Ұйымдастыру-педагогикалық жұмыстары. Балалармен және жеткіншектермен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының бағыттары. Спорт-сауықтыру жұмыстары. Туристік-өлкетану жұмыстары. Балалардың бос уақытын ұйымдастыру. Педагогикалық күнделікті жүргізу.

Вожатый, бос уақытты ұйымдастырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау.

Іскерліктер:

- жазғы сауықтыру лагерлеріндегі, алаңдардағы, аулалық клубтардағы тәрбие жұмыстарынан түсінігі болу;

- жаз мезгілінде спорттық-сауықтыру, туристік-өлкетану жұмыстарын ұйымдастыруда түрлі формалар мен әдістерді қолдану;

- балалардың қызығушылығы мен жеке дара ерекшеліктерін ескере отырып, әрбір лагерь ауысымының және әр күннің тәрбие жұмысының жоспарын құрастыру;

- балалардың уақытша бірлестіктерінің өзін-өзі басқаруын ұйымдастыру;

- ұжымдық шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыру;

- арнаулы лагерь жағдайларында балалармен және жасөспірімдермен педагогикалық тұрғыдан дұрыс қарым – қатынас орнату;

- өзінің педагогикалық қызметін түсіну және талдау;

- күнделік жүргізу;

- бастаушы, бос уақытын ұйымдастырушы портфолиосын жинақтау мен жаңарту.

КҚ 3.2.1-3.2.12

КП 03

Өндірістік практика:

Диплом алдындағы практикада 200-240 сабақ өткізу. Мектепте және сыныпта оқу-тәрбие жұмыстарын жоспарлауға қатынасу. Ата-аналар жиналысын өткізу. Балалармен жеке жұмыс. Озық педагогикалық тәжірибелермен; мектептің әдістемелік жұмысымен; педагогикалық кеңес жұмысымен танысу және мұғалімдердің әдістемелік бірлестік жұмысына қатынасу. Мұғалім портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау. Мектептен мінездеме алып келу. Жүргізілген жұмыстарының есебі ретінде фотоальбом немесе видеожазбалар даярлау. Дене шынықтыру пәнінен қысқа немесе толық сабақ жоспарын құру. Фото және видеожазбалармен бірге педагогикалық практиканың күнделігін, жүргізілген жұмыстарының толық есебін тапсыру. Мектеп директорының қолы қойылған мінездеме. Бір оқушыға арналған педагогикалық-психологиялық мінездеме. Сыныпқа арналған педагогикалық-психологиялық мінездеме.

Іскерліктер:

- мұғалімнің оқу – тәрбие жұмыстарын жоспарлау жүйесі;

- әдістемелік бірлестіктің оқу – тәрбие жұмыстарын жоспарлау жүйесін бақылау, педагогикалық кеңес және әдістемелік бірлестік жұмыстарына қатысу;

- тақырыптық – күнтізбелік жоспар құру;

- педагогикалық практика уақытында сабақ жоспарларын құру;

- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;

- материал жинақтау мақсатында педагогикалық эксперимент немесе шығармашылық жұмыс жүргізіп, оны курстық, дипломдық жұмыстарын дайындауда қолдану;

- ата – аналар жиналысын өткізу, оқушылардың ата – аналарымен байланыс орнату;

- кәсіптік бағдарлау жұмыстарын жүргізу;

- өз бетімен сабақ өткізу;

- мектеп құжаттарын жүргізу, елді-мекеннің тұрғылықты халықымен, жасөспірімдермен, балалармен көпшілік-мәдени жұмыстар өткізу;

- өз сыныбы мұғалімінің тәжірибесін бақылау және тарату;

- практика барысында күнделік жүргізу;

- мұғалім портфолиосының мазмұнын жаңарту.

КҚ 3.2.1-3.2.12


010303 3 Спорт жаттықтырушысы – оқытушыКП 01.

Оқу практикасыКП 1.1

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары практикасына дайындық:

Мамандыққа кіріспе.

Балалар мен ересектерді дене тәрбиесі және спортпен айналысуға тарту бойынша үгіт-насихат жұмыстарын жоспарлау және өткізу. Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша оқу-жаттықтыру материалдарын жинақтау.

Спорт-сауықтыру жұмысымен айналысушылардың дайындық деңгейі мен жағдайына диагностика жүргізу үшін дайындау. Дене сапалары мен функциональдық мүмкіндіктерін тестілеу.

Қозғалыс біліктері, дағдыларының қалыптастыру, жаттықтырылу деңгейін анықтау. Психологиялық және әдіс-тәсілдік дайындығы жағдайы. Дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға дайындық. Психологиялық-педагогикалық, медициналық-биологиялық, дидактикалық және әдістемелік талаптар.

Дене шынықтыру- сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмысын ұйымдастыру формалары, әдістері, құралдары.

Шұғылданушылармен, басқару құрамымен, жаттықтырушы, ата-ана, қоғаммен қарым-қатынас орнату.

Жаңа мәселелерді анықтау мақсатында жұмыс нәтижелерін бағалау. Жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалық жұмысты презентациялау. Практика есебі.

Іскерліктер:

- практика мақсаты мен міндеттерін зерттеу;

- практика жоспарын құру;

- дене шынықтыру-сауықтыру;

- жарыс, тәрбие жұмысын ағымдық, шұғыл және даму жоспарларын жасақтау тәсілдері;

- жаттықтырушының ғылыми-әдістемелік жұмысын бақылау;

- дене шынықтыру-сауықтыру, тәрбие жұмыстары түрлерін талдау тәсілдерін, дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстары сценарийін, сабақ жоспарын жасақтау.

КҚ 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4-3.3.8, 3.3.10-3.3.12

КП 1.2

Білім алушының таңдауы бойынша практика:

Жас және жеке ерекшеліктеріне қарай оқушылардың танымдық жұмысын басқару дағдылары және сабақ, сыныптан тыс шараларды өткізу әдіс-тәсілдерімен қаруландыру. Спорт түрінен байқау сабағы, жаттығулар, сыныптан тыс шаралар өткізу.

Практиканттардың байқау сабақтары, жаттығулары, секциялары, сыныптан тыс шараларына қатысу және талдау. Әдістемелік әдебиеттермен, оқулықтармен жұмыс істеу, дидактикалық материал, көрнекі құрал, компьютерлік технологияны пайдалану, сабақ және жаттығу жоспарларын жасқатау және безендіру біліктері мен дағдыларын жетілдіру. Болашақ нұсқаушы, жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп беру.

Іскерліктер:

- таңдаған спорт түрінен теориялық білімдерін пайдалану;

- жинаған материалды жүйелеу;

- сабақ, жаттығу өткізу;

- бақылау, өзін-өзі бақылау тәсілдерін, зерттеу жұмысы әдістерін меңгеру, диагностика нәтижелерін пайдалану;

- болашақ нұсқаушы, жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту;

- өз құзырлығы мен біліктілігін көтеру.

КҚ 3.3.1-3.3.12

КП 1.3

Байқау практикасына дайындық:

Үлгі шаралар, сабақтар, жаттығуларға қатысу және талдау.

Сабақ жоспарын дайындау. Өткізу орнын, түрін анықтау. Болашақ жаттықтырушы портфолиосын жинақтау. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп.

Іскерліктер:

- мәдени-көпшілік шараларды, секция жұмыстарын, жаттығуларға қатысу және талдау;

- кесте бойынша секция, жаттығу, сабақ жоспарларын жасақтау;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдерін меңгеру;

- компьютер және Интернет желісін пайдалану;

- инновациялық технологияларды пайдалану;

- болашақ жаттықтырушы портфолиосын безендіру.

КҚ 3.3.1, 3.3.4-3.3.7, 3.3.11, 3.3.12

КП 1.4

Жазғы практикаға дайындық:

Семинар өткізу. Бастаушы, жаттықтырушы жинақтау. Жобалық жұмысты презентациялау. Практика бойынша есеп.

Іскерліктер:

- семинарға қатысу;

- жазғы сауықтыру лагеріндегі тәрбиеші, спорт бойынша жаттықтырушы жоспарымен танысу, талдау;

- ұжымдық шығармашылық жұмыстары сценарийлерін, денсаулық фестивалін, спорт мерекелерін, спорт түрлері бойынша секцияларды жасақтау;

- лагерь базасында қызығушылығы бойынша балалардың бос уақытын ұйымдастыру;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдерін меңгеру;

- компьютер мен Интернет желісін пайдалану;

- бастаушы, жаттықтырушы портфолиосын безендіру.

КҚ 3.3.1, 3.3.4-3.3.7, 3.3.11, 3.3.12

КП 1.5

Интернетпен жұмыс:

Оргтехникамен практикалық жұмыс. Интернетпен жұмыс. Ақпарат іздеу және өңдеу. Іздеу серверлері. Сайттарға шолу. Электрондық почтамен жұмыс. Қашықтан оқыту. Оқу теледидары. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп.

Іскерліктер:

- компьютер құрылысы туралы білімін қолдану;

- бағдарламалық жабдықтармен өзбетіндік жұмыс жасау;

- антивирустық және архивтеу программаларын қолдану;

- операциялық жүйелер ерекшеліктерін айыра білу;

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;

- курстық және дипломдық жұмысты дайындағанда алған білімдерін қолдану;

- электрондық оқулықтарды пайдалану және бөліктерін құрастыру;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдерін меңгеру;

- Интернет желісі мен компьютер қызметтерін қолдану.

КҚ 3.3.1, 3.3.4-3.3.7, 3.3.11,3.3.12

КП 1.6

Диплом алдындағы практикаға дайындық:

Байқау сабақтары, жаттықтырулар. Білім тексеру. Болашақ жаттықтырушы портфолиосын қорғау. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп.

Іскерліктер:

- пәндерді оқыту әдістемесінен алған білімдерін қолдану;

- әдіскерлер мен жаттықтырушылар, нұсқаушылардың сабақтарын, жаттығулар, секция жұмыстарына қатысу және талдау;

- сабақтың байқау конспектілерін құрып және сабақ кестесі бойынша өткізу;

- оқу ақпаратын іздеу тәсілдерін меңгеру;

- Интернет желісі мен компьютер қызметтері мүмкіндіктерін қолдану;

- жаңа технологияларды қолдану;

- болашақ жаттықтырушы портфолиосын безендіру.

КҚ 3.3.1-3.3.12

КП 02

Педагогикалық практикаКП 2.1

Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру практикасы:

Дене шынықтыру және спорт сабақтарына оқушылар мен ересектерді тарту мақсатында үгіт жұмыстарын ұйымдастыру, өткізу. Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру үшін оқу-жаттықтыру материалдарын жинақтау. Спорттық- сауықтыру жұмысымен шұғылданушылардың дайындық деңгейі және жағдайына диагностика жүргізу. Қызметтік мүмкіндіктерін, дене сапаларын тестілеу. Қозғалыс біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, жаттықтыру деңгейін анықтау, психологиялық және әдіс-тәсілдік дайындығының жағдайы. Дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс және тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру. Дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс және тәрбие қызметін ұйымдастыру формалары, әдістері мен құралдары. Нұсқаушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп беру.

Іскерліктер:

- дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстарының, практиканың даму, ағымдағы, шұғыл жоспарларын құру;

- дене шынықтыру-сауықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстарының сценарийлерін, жоспар-конспектілерін құру;

- спорттық-сауықтыру жұмысымен шұғылданушылардың дайындық деңгейі және жағдайына диагностика жүргізу;

- мәдени-көпшілік, спорттықсауықтыру шараларын, мерекелерін психологиялы-педагогикалық, медициналық-биологиялық, әдістемелік талаптарға сай ұйымдастыру.

КҚ 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4-3.3.8, 3.3.10-3.3.12

КП 2.2

Білім алушының таңдауы бойынша практика:

Жас және жеке ерекшеліктеріне қарай оқушылардың танымдық жұмысын басқару дағдылары және сабақ, сыныптан тыс шараларды өткізу әдіс-тәсілдерімен қаруландыру. Спорт түрінен байқау сабағы, жаттығулар, сыныптан тыс шаралар өткізу.

Практиканттардың байқау сабақтары, жаттығулары, секциялары, сыныптан тыс шараларына қатысу және талдау. Әдістемелік әдебиеттермен, оқулықтармен жұмыс істеу, дидактикалық материал, көрнекі құрал, компьютерлік технологияны пайдалану, сабақ және жаттығу жоспарларын жасқатау және безендіру біліктері мен дағдыларын жетілдіру. Болашақ нұсқаушы, жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп беру.

Іскерліктер:

- таңдаған спорт түрінен теориялық білімдерін пайдалану;

- жинаған материалды жүйелеу;

- сабақ, жаттығу өткізу;

- бақылау, өзін-өзі бақылау тәсілдерін, зерттеу жұмысы әдістерін меңгеру, диагностика нәтижелерін пайдалану;

- болашақ нұсқаушы, жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту;

- өз құзырлығы мен біліктілігін көтеру.

КҚ 3.3.1-3.3.12

КП 2.3

Байқау практикасы:

Жас және жеке мүмкіндіктеріне сай мектеп оқушыларының танымдық қызметін басқару дағдысымен және шараларды өткізу әдіс-тәсілдерімен қаруландыру. Спорт түрі бойынша байқау сабақтарының жаттығуларын, сыныптан тыс шараларды өткізу. Практиканттардың байқау сабақтары, жаттығулары, секциялары, сыныптан тыс шараларына қатысу және талдау. Әдістемелік әдебиеттермен, оқулықтармен жұмыс істеу, дидактикалық материал, көрнекі құрал, компьютерлік технологияны пайдалану, сабақ және жаттығу жоспарларын жасақтау және безендіру біліктері мен дағдыларын жетілдіру. Болашақ нұсқаушы, тренир портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп беру.

Іскерліктер:

- жас ерекшеліктерін есепке ала отырып, сабақ, жаттығу жүргізудің тиімді әдіс-тәсілдерін, формаларын таңдау;

- оқу-көрнекі құралдарды дайындау және пайдалану, оқушылардың зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру;

- күнтізбелік-тақырыптық және сабақ жоспарларын жасақтау;

- сабақта инновациялық технологияларды пайдалану;

- сабақ, жаттығу және сыныптан тыс шараларды өткізу;

- практика кезінде өз іс-әрекетін бақылау және талдау;

- болашақ нұсқаушы, жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту;

- өз құзырлығы мен біліктілігін көтеру.

КҚ 3.3.1-3.3.12

КП 2.4

Жазғы спорттық практика:

Ұйымдастыру-педагогикалық жұмыстары. Балалармен және жасөспірімдермен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының бағыттарын таңдау. Спорт-сауықтыру жұмыстары. Туристік-өлкетану жұмыстары. Балалардың бос уақытын ұйымдастыру. Педагогикалық күнделікті жүргізу.

Нұсқаушы, жаттықтырушы, бос уақытты ұйымдастырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау. Практика бойынша есеп беру.

Іскерліктер:

- шомылу және байдаркамен жүзу кезінде балаларға қауіпсіздік ережесі туралы нұсқау беру;

- балалардың жеке ерекшеліктері мен қызығушылықтарына қарай күн сайын және лагерь ауысымы бойынша спорттық шаралар жоспарын жасақтау;

- жалпы лагерішілік және лагераралық жарыстар, дене тәрбиесі және спорт сабақтарын, ертеңгілік жаттығулар өткізу;

- таңдаған спорт түрінен сабақтар және жарыстар өткізу;

- уақытша балалар ұйымында өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру;

- ұжымдық-шығармашылық жұмыстарды өткізуді ұйымдастыру;

- нұсқаушы, бос уақытты ұйымдастырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту;

- күнделік жүргізу.

КҚ 3.3.1-3.3.12

КП 03

Диплом алдындағы практикасы:

Оқу-жаттығу материалын жүйелеу, спортшылардың дайындық деңгейін анықтау. Жаттықтырушының оқытужаттықтыру, жарыс, тәрбие, ғылыми-әдістемелік жұмысын даму, ағымдық, шұғыл жоспарлау. Спортшылармен оқыту-жаттықтыру, жарыс және тәрбие жұмыстарын қазіргі психологиялық-педагогикалық, медициналықбиологиялық, дидактикалық және әдістемелік талаптарға сай ұйымдастыру. Шешілетін мәселеге сай шұғылданушылардың оқыту-жаттықтыру, жарыс, тәрбиелік жұмыстарын ұйымдастыру формаларын, әдіс-тәсілдерін қолдану. Шұғылданушылармен, басқару құрамымен, жаттықтырушылармен, ата-аналармен және көпшілікпен өзара қарым-қатынас орнату. Жаңа мәселелерді анықтау мақсатында жұмыс нәтижесін бағалау. Нұсқаушы, жаттықтырушы портфолиосы мазмұнын жаңарту. Жобалау жұмысын презентациялау.

Іскерліктер:

- оқыту-жаттықтыру материалын таңдау, талдау және жүйелеу;

- спортшылардың дайындық деңгейлерін, жағдайын диагностикалау;

- нұсқаушы, жаттықтырушының оқыту-жаттықтыру, жарыс, тәрбие, ғылыми-әдістемелік т.б. жұмыстарын даму, ағымдық, шұғыл жоспарлауды жүзеге асыру;

- спортшылармен оқыту-жаттықтыру, жарыс, тәрбие жұмыстарын қазіргі психологиялық-педагогикалық, медициналық-биологиялық, дидактикалық және әдістемелік талаптарға сай ұйымдастыру;

- шұғылданушылармен, басқару құрамымен, жаттықтырушылармен, атааналармен және көпшілікпен педагогикалық қарымқатынас орнату;

- оқыту мен тәрбиелеу, жаттығудың нақыт жағдаяттары мен міндеттеріне қарай өз жұмысына өзгерістер енгізу және қайта құру;

- жаңа міндеттер анықтау мақсатында жұмыс нәтижесін есепке алу және бағалау;

- дене тәрбиесі және спорт сабақтарына балаларды және ересектерді тартуда кәсіптік бағыттау жұмыстарын жүргізу;

- төрешілік жұмыстың барлық кезеңінде төреші қызметін атқару;

- өз әдіс-тәсілдік шеберлігін жетілдіру;

- практика кезінде күнделік толтыру;

- оқытушы портфолиосы мазмұнын жаңарту.

КҚ 3.3.1-3.3.12


      Ескерту: 1-кесте Базалық құзыреттер

Құзырет коды

Базалық құзыретттер (БҚ)

БҚ 1

Мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну.

БҚ 2

Адами қасиеттер үлгілеріне негізделген рухани құндылықтар мен нормаларды түсіну және қолдану.

БҚ 3

Қазақстан Республикасының "Білім туралы""Дене тәрбиесі және спорт туралы" заңын, балалар құқықтары туралы Конвенцияны білу.

БҚ 4

Әртүрлі жағдайдағы мәселелерді анықтай, жауапты шешімдер қабылдай, өз шешімінің салдарын бағалай білу, өз білімін жетілдіру.

БҚ 5

Топтағы көзқарастары әртүрлі адамдармен этикет нормаларына сәйкес байланыс (коммуникация) орната білу.

БҚ 6

Еңбек заңына сәйкес өз құқығын қорғай алу. Қауіпсіздік техникасы талаптарын орындау.

БҚ 7

Ауызша және жазбаша еркін қарым-қатынас жасаудың тәсілдерін меңгеру.

БҚ 8

Денсаулықты сақтау технологияларын пайдалана білу, өзінің физикалық қабілетін дамыта білу.

БҚ 9

Ақпаратты қолдану, өңдеу және сақтаудың компьютерлік әдістерін, Интернетпен жұмысты, электронды поштаны, АКТ меңгеру.


      2-кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзырет (КҚ)

3. Орта буын маманы

010301 3 Дене тәрбиесі, суда жүзу нұсқаушысы

КҚ 3.1.1. Білім алушылардың психологиялық, анатомофизиологиялық даму ерекшеліктерін, оқу үдерісінің мәнін, дидактика заңдылықтарын білу.

КҚ 3.1.2. Нұсқаушының спорттық және әдістемелік шеберлігін көтеруде арнайы-кәсіптік білімдерін, оқытудың жаңаша формалары мен құралдарын, қазіргі заманғы әдістерді, тәсілдерді, оқу-әдістемелік кешендерді қолдана білу.

КҚ 3.1.3. Таңдап алған спорт түрі бойынша нұсқаушы дайындаудың оқыту әдістемесін меңгеру.

КҚ 3.1.4. Спорттық және қозғалмалы ойындардың, жеңіл атлетикалық және гимнастикалық жаттығулардың, жүзу стилінің негізгі түрлерін, шаңғымен, конькимен және т.б. жылжу әдістерін білу.

КҚ 3.1.5. Төрешілікті, спорттық секцияларды, сыныптан тыс сабақтарды, жарыстарды, жаттығуларды жоспарлай және өткізе білу.

КҚ 3.1.6. Нұсқаушы қызметінің мақсат пен міндеттерін анықтайды, оқушылардың іс-әрекетін жобалай, басқарушылық сапаларын дамыта білу.

КҚ 3.1.7. Өзін-өзі бақылау, бақылау, тиімді әдістер мен құралдарды таңдау, жоспарлау әдістерін меңгеру.

КҚ 3.1.8. Нұсқаушының қызметін, тәрбие жұмысы мазмұнын, әртүрлі жастағы ұжымды диагностикалау әдісін білу.

КҚ 3.1.9. Оқу-бағдарламалық құжаттарды жасақтау негіздерін меңгеру, нұсқаушының спорттық және әдістемелік шеберлігін көтеруге арналған оқу-әдістемелік құралдардың мазмұнын талдай білу.

КҚ 3.1.10. Тұрғылықты жерлері бойынша балалармен, жасөспірімдермен, тұрғындармен мәдени-көпшілік, спорттық сауықтыру жұмыстарын жүргізу.

КҚ 3.1.11. Дене тәрбиесі, жүзу бойынша нұсқаушы портфолиосы мазмұнын жинақтау әдістерін меңгеру.

КҚ 3.1.12. Оқу сапасының мониторингін жүргізе білу.

010302 3 Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі

КҚ 3.2.1. Білім алушылардың психологиялық, анатомофизиологиялық даму ерекшеліктерін, оқу үдерісінің мәнін, дидактика заңдылықтарын білу.

КҚ 3.2.2. Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі бойынша арнайы-кәсіптік білімді, оқытудың жаңаша формалары мен құралдарын, қазіргі заманғы әдістерді, тәсілдерді, оқу -әдістемелік кешенді қолдана білу.

КҚ 3.2.3. Дене тәрбиесін оқыту әдістемесін меңгеру.

КҚ 3.2.4. Спорттық және қозғалмалы ойындардың, жеңіл атлетикалық және гимнастикалық жаттығулардың, жүзу стилінің негізгі түрлерін, шаңғымен, конькимен және т. б. жылжу әдістерін білу.

КҚ 3.2.5. Төрешілікті жүзеге асыру, спорттық секцияларды, сыныптан тыс сабақтарды, жарыстарды, сабақты жоспарлай және өткізе білу.

КҚ 3.2.6. Сабақтың мақсат-міндеттерін анықтай, мұғалімнің, білім алушылардың қызметін жобалай, ұйымдастырушылық, басқарушылық қабілеттерін дамыта білу.

КҚ 3.2.7. Өзін-өзі бақылау, бақылау, тиімді әдістер мен құралдарды таңдау, жоспарлау әдістерін меңгеру.

КҚ 3.2.8. Топ жетекшісінің қызметін, тәрбие жұмысы мазмұнын, әр жастағы ұжымды диагностикалау әдісін білу.

КҚ 3.2.9. Оқу-бағдарламалық құжаттарын жасақтау негіздерін меңгеру, дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесінен мектеп оқулықтары мен оқу-әдістемелік құралдардың мазмұнын талдай білу.

КҚ 3.2.10. Тұрғылықты жерлері бойынша балалармен, жасөспірімдермен, тұрғындармен мәдени-көпшілік, спорттық сауықтыру жұмыстарын жүргізу.

КҚ 3.2.11. Дене тәрбиесі мұғалімі мен оқушының портфолиосының мазмұнын жинақтау (жинау) әдістерін меңгеру.

КҚ 3.2.12. Оқу сапасының мониторингін жүргізе білу.

010303 3 Спорт жаттықтырушысы – оқытушы

КҚ 3.3.1. Білім алушылардың психологиялық, анатомофизиологиялық даму ерекшеліктерін, оқу үдерісінің мәнін, дидактика заңдылықтарын білу.

КҚ 3.3.2. Жаттықтырушының таңдап алған спорт түрі бойынша спорттық және әдістемелік шеберлігін көтеруде арнайы-кәсіптік білімдерін, оқытудың жаңаша формалары мен құралдарын, қазіргі заманғы әдістерді, тәсілдерді, оқу -әдістемелік кешендерді қолдана білу.

КҚ 3.3.3. Таңдап алған спорт түрі бойынша спорттық шеберлікке үйретудің әдістемесі мен жаттықтырушылық дағдыларын меңгеру.

КҚ 3.3.4. Спорттық және қозғалмалы ойындардың, жеңіл атлетикалық және гимнастикалық жаттығулардың, жүзу стилінің негізгі түрлерін, шаңғымен, конькимен және т. б. жылжу әдістерін білу.

КҚ 3.3.5. Төрешілікті, спорттық секцияларды, сыныптан тыс сабақтарды, жарыстарды, жаттығуларды жоспарлай және өткізе білу.

КҚ 3.3.6. Жаттықтырушы қызметінің мақсат-міндеттерін анықтай, білім алушылардың іс-әрекетін жобалай, ұйымдастырушылық, басқарушылық сапаларын және қабілеттерін дамыта білу.

КҚ 3.3.7. Өзін-өзі бақылау, бақылау, тиімді әдістер мен құралдарды таңдау, жоспарлау әдістерін меңгеру.

КҚ 3.3.8. Жаттықтырушы, нұсқаушы қызметін, тәрбие жұмысының мазмұнын, әртүрлі жастағы ұжымды диагностикалау әдісін білу.

КҚ 3.3.9. Оқу-бағдарламалық құжаттарын жасақтау негіздерін меңгеру, жаттықтырушының шеберлігін көтеруге арналған оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың мазмұнын талдай білу.

КҚ 3.3.10. Тұрғылықты жерлері бойынша балалармен, жасөспірімдермен, тұрғындармен мәдени-көпшілік, спорттық сауықтыру жұмыстарын жүргізу.

КҚ 3.3.11. Жаттықтырушы – оқытушы портфолиосы мазмұнын жинақтау (жинау) әдістерін меңгеру.

КҚ 3.3.12. Оқу сапасының мониторингін жүргізе білу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 418 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 418-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0100000 – Білім беру

      Мамандығы: 0104000 - Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

      Біліктілігі: 010401 3 - Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша)

      010402 3 - Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог

      (барлық аталымдар бойынша)

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмысы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖБП 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


4


157

95

62


1,2

ЖБП 02

Орыс тілі және әдебиеті

+


4


157

62

95


1.2

ЖБП 03

Шетел тілі


+

2


76


76


1.2

ЖБП 04

Дүниежүзілік тарихы


+

1


57

571

ЖБП 05

Қазақстан тарихы

+


2


76

761,2

ЖБП 06

Қоғамтану


+

1


57

572

ЖБП 07

География


+

1


38

382

ЖБП 08

Математика

+


4


156

1561,2

ЖБП 09

Информатика


+

1


76

761,2

ЖПБ 10

Физика

+


3


133

1331,2

ЖПБ 11

Химия


+

2


93

931,2

ЖПБ 12

Биология


+

1


38

381

ЖПБ 13

Өзін-өзі тану


+38

381,2

ЖПБ 14

Алғашқы әскери дайындық


+140

110

30


1,2,3,4

ЖПБ 15

Дене тәрбиесі


+156

1561,2


Барлығы:

4

10

26


1448

1185

263ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі


+

4


74


74ЖГП 02

Кәсіби шетел тілі


+

3


74


74


3,4

ЖГП 03

Дене тәрбиесі

+

+216

2163,4


Барлығы:

1

7

7


364

216

148


3,4,5,6,7,8

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану


+

1


36

363

ӘЭП 02

Философия негіздері


+

1


36

363

ӘЭП 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері


+

1


30

304

ӘЭП 04

Экономика негіздері


+

2


48

483,4

ӘЭП 05

Құқық негіздері


+

1


30

307


Барлығы:


5

6


180

180
ППД 00

Психологиялық-педагогикалық пәндер


Мамандық біліктілігі бойынша 0104013 Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

0104023 Өндірістік оқыту шебері, техник -технолог (барлық атаулар бойынша)

ППД 01

Анатомия, физиология және гигиена


+

1


36

363

ППД 02

Психология және іскерлік қатынастардың этикасы

+


2


76

60

16ППД 03

Педагогика этнопедагогика негіздерімен

+


2


76

60

16ППД 04

Өндірістік және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі және ұйымдастыру

+

+

4

7

138

90

28

20

4,5,6,7

ППД 05

Тәрбие жұмыстарының әдістемесі және ұйымдастыру

+

+

2


74

50

24


5,6,7

ППД 06

Оқытудың техникалық құралдары және оларды қолданудың әдістемесі


+

1


30

10

20


7


Барлығы:

5

6

12

1

430

306

104

20


ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер


Мамандық біліктілігі бойынша 0104013 Өндірістік оқыту шебері, техник – (барлық аталымдар бойынша)

ЖКП 01

Сызу негіздері


+74


74


3,4

ЖКП 02

Металтану және материалдар технологиясы

+


4


74

50

24


3,4

ЖКП 03

Техникалық механика

+


4


90

60

30


3

ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру


+

1


54

20

34


3

ЖКП 05

Электротехника электроника негіздерімен

+

+

4


80

60

20


4,5

ЖКП 06

Стандартизация негіздері


+

1


30

20

10


7

ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+


1


28

20

8


6

ЖКП 08

Табиғатты қорғау экология негіздерімен


+

1


30

308

ЖКП 09

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

2


40


40


7

ЖКП 10

Маркетинг және менеджменттің қазіргі өндірісінің негіздері

+

+

4


64

50

14


5,6,7


Барлығы:

5

8

20


564

310

254
Мамандандыру Автомобиль көлігін жөндеу және қызмет көрсету

Мамандық біліктілігі бойынша 0104013-2 Өндірістік оқыту шебері, техник-механик


Арнайы пәндер

АП 07

Автомобильдер құрылысы

+

+

3


90

60

30


4,5,6

АП 08

Автомобильдер теориясы

+


2


60

50

10


5

АП 09

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету

+

+

4

8

142

92

30

20

5,6,7,8

АП 10

Автомобильдерді жөндеу

+

+

4

8

132

72

40

20

5,6,7,8

АП 11

Жол қозғалысының ережелері және қауіпсіздігі

+


4


100

70

30


7,8

АП 12

Автомобильдік пайдалану материалдары


+

1


48

30

18


5

АП 13

Автомобильдердің электр жабдықтары


+

1


50

40

10


8

АП 14

Автомобильдік тасымалдаулар


+

1


30

22

8


8

АП 15

Басқарудың автоматтандырылған жүйелері


+

1


30

22

8


8


Барлығы:

5

9

21

2

682

458

184

40Мамандандыру Ауылшаруашылық өндірісін механизациялау

Мамандық біліктілігі бойынша 0104013 – 3 Өндірістік оқыту шебері, техник-механик


Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер

АП 07

Жанар-жағар май және теплотехника негіздері


+

2


30

20

10


5

АП 08

Агрономия және мал шаруашылығы негіздері


+

2


30

20

10


5

АП 09

Тракторлар мен автомобильдер

+

+

3


80

50

30


4,5

АП 10

Ауылшаруашылық машиналары және жабдықтары


+

3


60

40

20


5

АП 11

Мал шаруашылығын және жем өндірісін, механикаландыру, автоматтандыру


+

3


69

40

29


6,7

АП 12

Механикаландырылған ауылшаруашылық жұмыстарының технологиясы

+

+

4

8

168

118

30

20

6,7,8

АП 13

Машиналар және жабдықтарды жөндеу, техникалық қызмет көрсету

+

+

4

8

155

105

30

20

6,7,8

АП 14

Жол қозғалысының ережелері және қауіпсіздігі

+

+

4


90

70

20


7,8


Барлығы:

4

10

25

2

682

463

179

40Мамандандыру Дәнекерлеу өндірісі

Мамандық біліктілігі бойынша 0104013 – 7 Өндірістік оқыту шебері, техник-механик


Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер

АП 07

Дәнекерленген конструкцияларды есептеу және жобалау

+

+

3

7

136

56

40

40

5,6

АП 08

Жалынмен электрлі дәнекерлеудің қуат көздері мен жабдықтары

+

+

2


90

64

26


3,4

АП 09

Дәнекерлеу конструкцияларын өндіру

+


2


80

50

30


3

АП 10

Металдарды газплазмамаен өндеу


+

2


61

41

20


4

АП 11

Жанасу арқылы дәнекерлеу технологиясы мен жабдықтары


+

2


71

51

20


4

АП 12

Жалынмен электрлік дәнекерлеу технологиясы

+

+

3

8

134

54

40

40

3,4,5,6

АП 13

Дәнекерлеу процестерін механикаландыру және автоматтандыру жабдықтары


+

2


60

50

10


2,3

АП 14

Дәнекерленіп біріктірудің сапасын бақылау


4

1


50

30

20


4


Барлығы:

3

8

17

2

682

396

206

80Мамандандыру Жол қозғалысын ұйымдастыру

Мамандық біліктілігі бойынша 0104013 – 8 Өндірістік оқыту шебері, техник-механик


Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер

АП 07

Жол қозғалысын ұйымдастыру

+

+

4

7

148

98

30

20

5,6,7

АП 08

Автокөлік құралдарының құрылысы

+


3


80

60

20


6

АП 09

Жол жағдайы және жолда жүрудің қауіпсіздігі

+


3


92

70

22


6

АП 10

Машиналарды техникалық күтіп баптау және жөндеу

+

+

4

8

122

62

40

20

7,8

АП 11

Транспорттық құралдардың техникалық жағдайын тексеру, есепке алу тіркеу

+


2


50

40

10


7,8

АП 12

Транспорттық жол апатын сараптау

+


2


60

40

20


8

АП 13

Машина- трактор паркін пайдалану


+

2


50

40

10


7

АП 14

Қылмыстық-әкімшілік құқық

+


2


50

40

10


8

АП 15

Азаматтық құқық


+

1


30

20

10


7


Барлығы:

7

3

22

2

682

470

172

40Мамандандыру Ауылшаруашылық өндірісін электрлендіру

Мамандық біліктілігі бойынша 0104013 – 1 Өндірістік оқыту шебері, техник-электрик

ЖКП 00

0104013-1 мамандығы бойынша жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу негіздері


+74


74


3,4

ЖКП 02

Заттану және металдар технологиясы

+


4


74

50

24


3,4

ЖКП 03

Техникалық механика

+


4


90

60

30


3

ЖКП 04

Ақпараттандыру және есептеу техникасы


+

1


54

20

34


3

ЖКП 05

Электротехника және электроника негіздері

+

+

4


80

60

20


4,5

ЖКП 06

Стандартизация негіздері


+

1


30

20

10


7

ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+


1


28

20

8


6

ЖКП 08

Табиғатты қорғау және экология негіздері


+

1


30

308

ЖКП 09

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

2


40


40


7

ЖКП 10

Қазіргі өндіріс, маркетинг және менеджмент негіздері

+

+

4


64

50

14


5,6,7


Барлығы:

5

8

20


564

310

254
Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер

АП 07

Электр машиналары және құрылғылар

+


3


68

40

28


5,6

АП 08

Электроника және микропроцессорлық техника

+


3


80

60

20


5,6

Ап 09

Ауылшаруашылық құрылғыларының электр жабдықтары

+


4

7

155

115

20

20

6,7

АП 10

Ауыл шаруашылығының технологиялық процестерін автоматтандыру

+


3

8

141

101

20

20

6,7,8

АП 11

Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтау


+

2


60

40

20


8

АП 12

Электр схемалары және өлшеулер


+

2


60


60


8

АП 13

Электр жабдықтарын, автоматтандыру құралдарын пайдалану, жөндеу

+


3


68

50

18


7,8

АП 14

Электр энергиясын ұйымдастыру және есепке алу жүйелері


+

2


50

30

20


8


Барлығы:

5

3

22

2

682

436

206

40Мамандандыру: Есептеу машиналары, Есептеу техникасын бағдарламамен қамтамасыздандыру

ЖКП 00

0104013-4, 0104013-5 мамандығы бойынша жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу негіздері


+

3


36


36


3,4

ЖКП 02

Заттану және металдар технологиясы

+


3


36

20

16


3,4

ЖКП 03

Қолданбалы механика

+


3


74

44

30


3,4

ЖКП 04

Арнайы цикл математикасы


+

2


56

30

26


3,4

ЖКП 05

Электротехниканың теориялық негіздері

+


2


90

60

30


3,4

ЖКП 06

Микрорадиоэлектроника


+

4


110

80

30


3,4

ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+


1


28

24

4


7

ЖКП 08

Табиғатты қорғау және экология негіздері


+

1


34

30

4


7

ЖКП 09

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

1


40


40


7,8

ЖКП 10

Қазіргі өндіріс, маркетинг және менеджмент негіздері

+


2


60

40

20


7,8


Барлығы:

5

5

22


564

328

236
Мамандандыру Есептеу машиналары

Мамандық біліктілігі бойынша 0104013 – 4 Өндірістік оқыту шебері, техник-электроншы


Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер

АП 07

Машиналар, механизмдер және есептеу техникасы құралдарының бөлшектері


+

3


80

50

30


4,5

АП 08

Электрондық есептеу машиналары

+


3


68

50

18


5,6

АП 09

ЭВМ сыртқы құрылымдары

+


3


68

48

20


6,7

АП 10

Микросхемотехника

+


4

7

135

75

40

20

5,6,7

АП 11

Алгоритмдік тілдер және бағдарламалау

+


3


80

60

20


7,8

АП 12

ЭВМ-ді бағдарламамен қамтамасыздандыру


+

3


80

50

30


7,8

АП 13

Есептеу машиналарын, кешендерін, жүйлерін, желілерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету

+


4

6

141

91

30

20

5,6,7,8

АП 14

Кешендерді конструкторлық- технологиялық жобалаудың негіздері


+

1


30

20

10


8


Барлығы:

5

3

20

2

682

444

198

40Мамандандыру Есептеу техникасын бағдарламамен қамтамасыздандыру

Мамандық біліктілігі бойынша 0104013 – 5 Өндірістік оқыту шебері, техник-бағдарламашы


Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер

АП 07

Бағдарламалау тілдері

+


4

6

138

88

30

20

5,6

АП 08

Сандық әдістер


+

2


70

50

20


5

АП 09

Есептеу және микропроцессорлық техника

+


3


70

40

30


5,6

АП 10

Есептеу кешендерінің операциялық жүйелері

+


4


80

50

30


7,8

АП 11

Бағдарламамен қамтамасыздандыруды құру технологиясы

+


4


94

64

30


6,7,8

АП 12

Автоматты жүйелерді ақпараттық қамтамасыздандыруын құру және енгізу


+

2


60

50

10


7,8

АП 13

Өндірістік және экономикалық процестерді үлгілеу

+


4

8

140

80

40

20

6,7,8

АП 14

Автоматты жүйелердің техникалық құралдарының кешені


+

2


30

20

10


8


Барлығы:

5

3

24

2

682

442

200

40Мамандандыру Телекоммуникациялық жүйелердің электробайланысы

Мамандық біліктілігі бойынша 0104013 – 6 Өндірістік оқыту шебері, техник-электробайланысшы

ЖКП 00

0104013-6 мамандығы бойынша жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу негіздері


+74


74


3,4

ЖКП 02

Заттану және металдар технологиясы

+


4


74

50

24


3,4

ЖКП 03

Техникалық механика

+


4


90

60

30


3

ЖКП 04

Ақпараттандыру және есептеу техникасы


+

1


54

20

34


3

ЖКП 05

Электротехника және электроника негіздері

+

+

4


80

60

20


4,5

ЖКП 06

Стандартизация негіздері


+

1


30

20

10


7

ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+


1


28

20

8


6

ЖКП 08

Табиғатты қорғау және экология негіздері


+

1


30

308

ЖКП 09

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

2


40


40


7

ЖКП 10

Қазіргі өндіріс, маркетинг және менеджмент негіздері

+

+

4


64

50

14


5,6,7


Барлығы:

5

8

20


564

310

254
Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер

АП 07

Телекоммуникация желілері


+

1


50

40

10


3

АП 08

Байланыс құрылғыларын электрмен қоректендіру


+

2


50

40

10


3

АП 09

Электронды техника

+


3


88

68

20


3,4

АП 10

Электрондық байланыстың тізбектері және белгілері

+


3


82

62

20


3,4

АП 11

Берілістердің аналогтық жүйелері

+


2


60

40

20


4

АП 12

Коммуникация жүйесі

+


4

6

131

81

30

20

4,5

АП 13

Берілістердің сандық жүйелері

+


4

6

121

81

20

20

5,6

АП 14

Сызықтық ғимараттар


+

4


50

30

20


6

АП 15

Берілістердің талшықтық-оптикалық жүйелері


+

3


50

30

20


6


Барлығы:

5

4

26

2

682

472

170

400104023 – Өндірістік оқыту шебері, технолог (барлық аталымдар бойынша ) мамандығы бойынша жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу негіздері


+74


74


3,4

ЖКП 02

Заттану және металдар технологиясы

+


4


74

50

24


3,4

ЖКП 03

Техникалық механика

+


4


90

60

30


3

ЖКП 04

Ақпараттандыру және есептеу техникасы


+

1


54

20

34


3

ЖКП 05

Электротехника және электроника негіздері

+

+

4


80

60

20


4,5

ЖКП 06

Стандартизация негіздері


+

1


30

20

10


7

ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+


1


28

20

8


6

ЖКП 08

Табиғатты қорғау және экология негіздері


+

1


30

308

ЖКП 09

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

2


40


40


7

ЖКП 10

Қазіргі өндіріс, маркетинг және менеджмент негіздері

+

+

4


64

50

14


5,6,7


Барлығы:

5

7

22


564

310

254
Мамандандыру Тігін өндірісі

Мамандық біліктілігі бойынша 0104023 – 1 Өндірістік оқыту шебері, тігін өндірісінің техник-технологы


Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер

АП 07

Тігін өндірісінің технологиясы

+


4

8

208

158

30

20

4,5,6,7,8

АП 08

Тігі