Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 шілдеде № 11690 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 388 бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!

      басы

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 543-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 543-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0800000 - Мұнай газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0811000 Химиялық талшықтар өндірісі

      Біліктілігі: 081101 2 Жіпті созу аппаратшы

      081102 2 Жіп ораушы

      081103 2 Жіп қондырушы

      081104 2 Химиялық талшықтарды өңдеуші

      081105 2 Химиялық талшықтарды ширату және

      орау операторы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі(сағ.)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

5

10

8


1448

1076

372ЖБП. 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


1


162

1621,2,3

ЖБП. 02

Орыс тілі және әдебиеті

+


1


152

1521,2

ЖБП. 03

Шетел тілі


+76

761,2

ЖБП. 04

Қазақстан тарихы

+
80

803

ЖБП. 05

Дүниежүзілік тарихы


+57

571

ЖБП. 06

Қоғамтану


+57

571

ЖБП. 07

Математика

+


2


152

56

96


1,2

ЖБП. 08

Информатика


+76

38

38


1,2

ЖБП. 09

Физика


+

2


152

120

32


1,2

ЖБП. 10

Химия

+


2


114

86

28


1,2

ЖБП. 11

Биология


+40

402

ЖБП. 12

География


+38

381

ЖБП. 13

Алғашқы әскери дайындық


+140

110

30


1,2,3,4

ЖБП. 14

Дене тәрбиесі


+152

4

148


1,2

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

1

2

2


248

142

106ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі


+

1


72

724,5

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


+

1


64

643

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

+
112

6

106


3,4,5

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1

8

3


450

350

100ЖКП. 01

Сызу


+

1


76


76


2

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері


+32

18

14


3

ЖКП. 03

Электрониканың негіздері мен электротехника


+

1


64

54

10


3

ЖКП. 04

Процестер мен аппараттар

+


1


72

723,4

ЖКП. 05

Аналитикалық химия негіздері


+48

483

ЖКП. 06

Материалтану


+38

382

ЖКП. 07

Жалпы химиялық технологиясы


+

1


64

643

ЖКП. 08

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері


+32

323

ЖКП. 09

Нарықтық экономика негіздері


+24

244

АП. 00

Арнайы пәндер

3

2

3


336

314

22АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері


+

1


56

48

8


4,5

АП. 02

Химиялық талшықтар өндірісінің технологиясы

+*
128

114

14


4,5

АП. 03

Технологиялық процестерді автоматтандыру


+

1


40

405

Біліктілік: "Жіпті созу аппаратшысы"

АП. 04

Жіп созу технологиясы және жабдықтар

+


1


112

1124,5

Біліктіліктер: Жіп ораушы, "Химиялык талшықтарды ширату және орау операторы"

АП. 04

Тоқыма химиялық талшықтарын қайта өндеу

+


1


112

1124,5

Біліктілік: "Жіп қондырушы"

АП. 04

Тоқымашылық технологиясы және жабдықтар

+


1


112

1124,5

Біліктілік: "Химиялык талшықтарды өңдеуші"

АП. 04

Химиялық талшықтар өңдеудің технологиясы және жабдықтар

+


1


112

1124,5

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

38

385

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1602

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

540

ӨО. 01

Танысу практикасы

36

ӨО. 02

Слесарлық практикасы

72

ӨО. 03

Процестер мен аппараттарды зертханада оқыту

72

ӨО. 04

Химия талшықтар өндірісінің машиналар мен жабдықтар зертханасында оқыту

180

ӨО.05

Химиялық талшықтарды зертханалық бақылау

108

ӨО.06

БӨАжА зертханасында оқыту

72

КП. 00

Кәсіптік практика

1062

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

342

КП. 02

Бітіру алдындағы өндірістік практика сонын ішінде дипломдық жұмысты орындау және/немесе комплексті емтиханға дайындық

720

АА. 00

Аралық аттестаттау

162

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

36

ҚА. 01

Дипломдық жұмысты қорғау немесе кешенді емтихан

24

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

10

21

16


4960


      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

2

2

2


294

210

84ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі


+

1


66

661,2

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


+

1


66

661,2

ЖГП. 03

Қазақстан тарихы

+
74

741,2

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі

+
88

4

84


1,2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер


10

4


286

212

74ЖКП. 01

Сызу


+42


42


1

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері


+28

20

8


1

ЖКП. 03

Электрониканың негіздері мен электротехника


+

1


28

20

8


1

ЖКП. 04

Процестер мен аппараттар


+

1


42

421

ЖКП. 05

Аналитикалық химия негіздері


+28

281

ЖКП. 06

Материалтану


+16

161

ЖКП. 07

Жалпы химиялық технологиясы


+

1


28

281

ЖКП. 08

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері


+42

422

ЖКП. 09

Нарықтық экономика негіздері


+16

162

ЖКП. 10

Қолданбалы информатика


+

1


16

0

16


1

АП. 00

Арнайы пәндер

2

2

2


182

176

6АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері


+24

18

6


2

АП. 02

Химиялық талшықтар өндірісінің технологиясы

+
74

741,2

АП. 03

Технологиялық процестерді автоматтандыру


Біліктілік: "Жіпті созу аппаратшысы"

АП. 04

Жіп созу технологиясы және жабдықтар

+


1


68

681,2

Біліктіліктер: Жіп ораушы, "Химиялық талшықтарды ширату және орау операторы"

АП. 04

Тоқыма химиялық талшықтарын қайта өндеу

+


1


68

681,2

Біліктілік: "Жіп қондырушы"

АП. 04

Тоқымашылық технологиясы және жабдықтар

+


1


68

681,2

Біліктілік: "Химиялык талшықтарды өңдеуші"

АП. 04

Химиялық талшықтар өңдеудің технологиясы және жабдықтар

+


1


68

681,2

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

30

301,2

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

540

ӨО.00

Өндірістік оқыту

144

ӨО.01

Танысу практикасы

6

ӨО.02

Слесарлық практикасы

24

ӨО.03

Процестер мен аппараттарды зертханасында оқыту

18

ӨО.04

Химия талшықтар өндірісінің машиналар мен жабдықтар зертханасында оқыту

48

ӨО.05

Химиялық талшықтарды зертханалық бақылау

24

ӨО.06

БӨАжА зертханасында оқыту

24

КП.00

Кәсіптік практика

396

КП.01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

144

КП.02

Бітіру алдындағы өндірістік практика сонын ішінде дипломдық жұмысты орындау және/немесе комплексті емтиханға дайындық

252

АА.00

Аралық аттестаттау (емтихан)

72

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау:

36

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

24

ҚА.02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4

14

8


1656


      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      техникалық және кәсіптік білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі(сағ.)

Семестрлар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

1
88

4

84ЖГП. 04

Дене тәрбиесі

+
88

4

84


1,2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер


10

4


394

290

104ЖКП. 01

Сызу


+56

-

56


1

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері


+42

32

10


1

ЖКП. 03

Электрониканың негіздері мен электротехника


+

1


42

34

8


1

ЖКП. 04

Процестер мен аппараттар


+

1


56

561

ЖКП. 05

Аналитикалық химия негіздері


+42

421

ЖКП. 06

Материалтану


+28

281

ЖКП. 07

Жалпы химиялық технологиясы


+

1


42

421

ЖКП. 08

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері


+24

242

ЖКП. 09

Нарықтық экономика негіздері


+24

242

ЖКП. 10

Қолданбалы информатика


+

1


38

8

30


1,2

АП. 00

Арнайы пәндер

3

1

2


258

252

6АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері

+


1


32

26

6


2

АП. 02

Химиялық талшықтар өндірісінің технологиясы

+
96

961,2

АП. 03

Технологиялық процестерді автоматтандыру


+

1


32

322

Біліктілік: "Жіпті созу аппаратшысы"

АП. 04

Жіп созу технологиясы және жабдықтар

+


1


98

981,2

Біліктіліктер: Жіп ораушы, "Химиялык талшықтарды ширату және орау операторы"

АП. 04

Тоқыма химиялық талшықтарын қайта өндеу

+


1


98

981,2

Біліктілік: "Жіп қондырушы"

АП. 04

Тоқымашылық технологиясы және жабдықтар

+


1


98

981,2

Біліктілік: "Химиялык талшықтарды өңдеуші"

АП. 04

Химиялық талшықтар өңдеудің технологиясы және жабдықтар

+


1


98

981,2

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

52

521,2

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

540

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

144

ӨО. 01

Танысу практикасы

6

ӨО. 02

Слесарлық практикасы

24

ӨО. 03

Процестер мен аппараттарды зертханасында оқыту

18

ӨО. 04

Химия талшықтар өндірісінің машиналар мен жабдықтар зертханасында оқыту

48

ӨО. 05

Химиялық талшықтарды зертханалық бақылау

24

ӨО. 06

БӨАжА зертханасында оқыту

24

КП. 00

Кәсіптік практика

396

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

144

КП. 02

Бітіру алдындағы өндірістік практика сонын ішінде дипломдық жұмысты орындау және/немесе комплексті емтиханға дайындық

252

АА. 00

Аралық аттестаттау (емтихан)

72

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

36

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау

24

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4

14

6


1656


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымының таңдауы бойынша пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      * Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 544-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 544-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0800000 - Мұнай газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0811000 Химиялық талшықтар өндірісі

      Біліктілігі: 081106 3 Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі(сағ.)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

5

9

8


1448

1076

372ЖБП. 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


1


162

1621,2,3

ЖБП. 02

Орыс тілі және әдебиеті

+


1


152

1521,2

ЖБП. 03

Шетел тілі


+76

761,2

ЖБП. 04

Қазақстан тарихы

+
80

803

ЖБП. 05

Дүниежүзілік тарихы


+57

571

ЖБП. 06

Қоғамтану


+57

571

ЖБП. 07

Математика

+


2


152

56

96


1,2

ЖБП. 08

Информатика


+76

38

38


1,2

ЖБП. 09

Физика


+

2


152

120

32


1,2

ЖБП. 10

Химия

+


2


114

86

28


1,2

ЖБП. 11

Биология


+40

402

ЖБП. 12

География


+38

381

ЖБП. 13

Алғашқы әскери дайындық


+140

110

30


1,2,3,4

ЖБП. 14

Дене тәрбиесі


+152

4

148


1,2

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

1

2

2


405

164

241ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі


+

1


76

764,5

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


+

1


76

764,5

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

+
253

12

241


3,4,5,6,7

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


5183

183
ӘЭП. 01

Мәдениеттану


+38

382

ӘЭП. 02

Философия негіздері


+32

324

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері


+32

323

ӘЭП. 04

Экономика негіздері


+42

425

ӘЭП. 05

Құқық негіздері


+39

396

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

4

9

12

1

1095

625

440

30


ЖКП. 01

Сызу


+

1


86


86


2,3

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері


+

1


112

74

38


3,4

ЖКП. 03

Электрониканың негіздерімен электротехника


+

1


64

44

20


3

ЖКП. 04

Үлкен молекулалы қосылыстар химиясы

+


2


128

80

48


3,4

ЖКП. 05

Полимерлердің физикалық және коллоидті химиясы

+


2


166

118

48


4,5

ЖКП. 06

Аналитикалық химия


+

2


112

22

90


3,4

ЖКП. 07

Процестер мен аппараттар

+


2

1

168

100

38

30

3,4,5

ЖКП. 08

Материалтану


+38

30

8


2

ЖКП. 09

Жалпы химия технологиясы


+

1


98

82

16


5

ЖКП. 10

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері


+39

31

8


6

ЖКП. 11

Қолданбалы информатика


+54

14

40


5,6

ЖКП. 12

Менеджмент негіздері


+30

307

АП. 00

Арнайы пәндер

4

2

4

2

657

433

174

50


АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері

+
94

84

10


5,6

АП. 02

Технологиялық процестерді автоматтандыру


+

1


98

74

24


6,7

АП. 03

Химиялық талшықтар өндірісі технологиясы мен жабдықтары

+*1

240

180

30

30

5,6,7

АП. 04

Техникалық талдау және өндірісті бақылау


+

2


120

30

90


7

АП. 05

Кәсіпорын саласының экономикасы

+


1

1

105

65

20

20

6,7

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

64

646,7

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1602

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

324

ӨО. 01

Зертханалық жұмыстар техникасы

72
3

ӨО. 02

Слесарлық практикасы

72
4

ӨО. 03

ҮМҚ талшыққұрау синтезі практикумы

72
4

ӨО. 04

Танысу практикасы

36
2

ӨО. 05

Арнайы технология бойынша практикум

72
6

КП. 00

Кәсіптік практика

1278

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

324
6

КП. 02

Өндірістік технологиялық практикасы

504
7

КП. 03

Диплом алды практикасы, соның ішінде дипломдық жобаны орындау

450
8

АА. 00

Аралық аттестаттау

234

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА. 01

дипломдық жобаны қорғау

60

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

14

27

26

3

6588


      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі(сағ.)

Семестрлар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

зертханалық-практикалық сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

2

2

2


485

244

241ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі


+

1


76

762,3

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


+

1


76

762,3

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

+
253

12

241


1,2,3,4,5

ЖГП. 04

Қазақстан тарихы

+
80

801

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


5177

177
ӘЭП. 01

Мәдениеттану


+32

321

ӘЭП. 02

Философия негіздері


+32

322

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері


+32

322

ӘЭП. 04

Экономика негіздері


+42

423

ӘЭП. 05

Құқық негіздері


+39

394

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

4

9

12

1

1099

635

434

30


ЖКП. 01

Сызу


+

1


80


80


1,2

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері


+

1


112

74

38


1,2

ЖКП. 03

Электрониканың негіздерімен электротехника


+

1


64

44

20


1

ЖКП. 04

Үлкен молекулалы қосылыстар химиясы

+


2


128

80

48


1,2

ЖКП. 05

Полимерлердің физикалық және коллоидті химиясы

+*


2


166

118

48


2,3

ЖКП. 06

Аналитикалық химия


+

2


112

22

90


1,2

ЖКП. 07

Процестер мен аппараттар

+


2

1

168

100

38

30

1,2,3

ЖКП. 08

Материалтану


+32

24

8


1

ЖКП. 09

Жалпы химия технологиясы


+

1


98

82

16


3

ЖКП. 10

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері


+39

31

8


4

ЖКП. 11

Қолданбалы информатика


+70

30

40


2,3,4

ЖКП. 12

Менеджмент негіздері


+30

305

АП. 00

Арнайы пәндер

4

2

4

2

657

433

174

50


АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері

+
94

84

10


3,4

АП. 02

Технологиялық процестерді автоматтандыру


+

1


98

74

24


4

АП. 03

Химиялық талшықтар өндірісі технологиясы мен жабдықтары

+*1

240

180

30

30

3,4,5

АП. 04

Техникалық талдау және өндірісті бақылау

+

+

2


120

30

90


5

АП. 05

Кәсіпорын саласының экономикасы

+


1

1

105

65

20

20

4,5

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

66

662,5

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1584

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

306

ӨО. 01

Зертханалық жұмыстар техникасы

72
1

ӨО. 02

Слесарлық практикасы

54
2

ӨО. 03

ҮМҚ талшыққұрау синтезі прктикумы

72
2

ӨО. 04

Танысу практикасы

36
2

ӨО. 05

Арнайы технология бойынша практикум

72
4

КП. 00

Кәсіптік практика

1278

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

324
4

КП. 02

Өндірістік технологиялық практикасы

504
5

КП. 03

Диплом алды практикасы, соның ішінде дипломдық жобаны орындау

450
6

АА. 00

Аралық аттестаттау (емтихан)

180

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА. 01

дипломдық жобаны қорғау

60

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

10

18

17

3

4960


      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі 10 ай

      техникалық және кәсіптік білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

1
75

4

71ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

+
75

4

71


1,2

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


4

4


144

144
ӘЭП. 01

Мәдениеттану


+

1


39

391

ӘЭП. 02

Философия негіздері


+

1


39

391

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері


+

1


39

391

ӘЭП. 04

Құқық негіздері


+

1


27

272

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

3

5

5

1

348

201

117

30


ЖКП. 01

Сызу


+26


26


1

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері


+

1


39

29

10


1

ЖКП. 03

Электрониканың негіздерімен электротехника

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЖКП. 04

Үлкен молекулалы қосылыстар химиясы

+


1


52

40

12


1

ЖКП. 05

Полимерлердің физикалық және коллоидті химиясы

+


1


65

57

8


1

ЖКП. 06

Аналитиқалық химия


+

1


39

19

20


1

ЖКП. 10

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері

+1

78

38

10

30

1

ЖКП. 11

Қолданбалы информатика


+

1


31

-

31


1,2

ЖКП. 12

Менеджмент негіздері


+18

182

АП. 00

Арнайы пәндер

3

2

2

2

207

118

47

42


АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері

+
27

272

АП. 02

Технологиялық процестерді автоматтандыру


+

1


27

21

6


2

АП. 03

Химиялық талшықтар өндірісі технологиясы мен жабдықтары

+2

72

42


30

2

АП. 04

Техникалық талдау және өндірісті бақылау


+

1


45

10

35


2

АП. 05

Кәсіпорын саласының экономикасы

+2

36

18

6

12

2

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

18

182

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

486

ӨО. 02

Слесарлық практикасы

72

ӨО. 05

Арнайы технология бойынша практикум

36
2

КП. 00

Кәсіптік практика

36
2

КП. 02

Өндірістік технологиялық практикасы

414

КП. 03

Диплом алды практикасы, соның ішінде дипломдық жобаны орындау

162
2

АА. 00

Аралық аттестаттау (емтихан)

252
2

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

126

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау:

36

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

24


Міндетті оқытудың қорытындысы

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

7

11

11

3

1656


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымының таңдауы бойынша пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 545-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 545-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

0811000 - Химиялық талшықтар өндірісі мамандығы бойынша
техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу
бағдарламалары

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша оқу бағдарламаларының

      мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің, индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттердің коды

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі

Кәсіби тілдің рөлі. Мамандық бойынша терминология. Кәсіби бағдардағы мәтіндердің оқу техникасы және аудармасы (сөздікпен). Мамандық бойынша бағытталған тақырыпқа диалог құру, әңгіме құрастыру.

Білімдер: мемлекеттік және орыс тілдері, кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздікпен) үшін қажетті лексикалық және грамматикалық минимумдарды білу.

Іскерліктер: кәсіптік лексиканы сауатты қолдануды, өзінің кәсіптік қызметінде қазақ, орыс тілдерінен алған білімдерін пайдалана алуды.

БҚ 1

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі

Мамандық бойынша іскерлік тілдердің негіздері: кәсіби лексика, фразеологиялық тіркестер және терминдер.

Кәсіби бағыттағы мәтінді аудару (сөздікпен) техникасы. Кәсіби қарым-қатынас.

Білімдер: кәсіби қатынастар үшін мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер: кәсіби бағыттағы қатынасқа және мәтінді оқу, аудару (сөздікпен) үшін қажетті грамматикалық минимумдарды қолдануды.

БҚ 1

ЖГП. 03

Қазақстан тарихы 

Қазақстан Республикасының қазіргі замандағы ролі мен алатын орны. Ежелгі Қазақстан. Аркаим-дүниежүзілік өркендеудің ошағы. ХVІІІ-ХІІ ерте орта ғасырлардың басындағы Қазақстан. Қазақстан тарихындағы Монғол кезеңі. Қазақ халықтарының білімі. Орта ХVІІІ-ХХ ғасырдағы Қазақстанның Ресейге қосылуының басы; Қазақ хандығының ХVІІІ ғасырдағы ішкі және сыртқы жағдайлары. Қазақстандағы қазақ халқы колониалдық патшалық қоршауға қарсы күресі. ХІХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстандағы ұлт-азаттық көтеріліс. Қазақстан ХХ –ші ғасырдың басында. Бірінші дүние жүзілік соғыс және Қазақстан. Ұлт-азаттық қозғалысы. Қазан төңкерілісі, азамат соғысы және шетелдік әскери инвервенция кезінде. Қазақстанға Совет үкіметінің орнауы. Қазақстандағы жаңа экономикалық саястаттың (ЖЭС) орнауы және оның ұйытқуы. Ұжымдастыру мен индустрияландыру.

Қазақстан тарихы - бүкіл әлемдік тарихтың бөлігі, Қазақстанның ежелгі тарихы. ХХ –ші ғасырдың басындағы Қазақстан мәдениеті. Голощекиннің геноциді. "Кіші-Қазан" және оның салдары. Қазақстандағы шаруалар көтерілісі. Саяси репрессия. Казармалық социализм құрылысы. Соғысқа дейінгі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Қазақстанның Ұлы отан соғысы кезіндегі фашизмді жеңу үшін қосқан үлесі. Соғыстан кейінгі кезең және халықтың әл- ауқатын көтеру. Елдің қоғамдық – саяси өмірі. Тың игеру. Республиканың интенсификациялық дамуы. Қазақстанның (1969, 1979, 1986 ж.ж) саясатқа қарсы тұруы. Қоғамдық демократияның басталуы. Тәуелсіздік пен Егемендіктің орнауы. Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясы. Президенттік сайлаулар.

Білімдер: қазіргі заманда Қазақстан Республикасының алатын орны мен ролін; қазақ халқының құрылуын; көшпелі өркениеттіліктің көрінуін; Ұлы жібек жолын және оның тарихи мағынасын; Қазақстанның Ресейдің құрамына енуін; XVII – XVIII ғ.ғ Тәуелсіздік үшін Жоңғар басып алушыларына қарсы ұлт-азаттық қозғалысн; XX ғ.ғ 20-80 жылдардағы қозғалыстарды және көтерілістерді; XX ғғ. 20-30 жылдардағы Қазақстан мәдениетін; Қазақтардың дүниежүзілік құрылтайын; Алматыдағы 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасын; тамыз төңкерісін және оның құлауын, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігін.

Іскерліктер: шағын тарихи-археологиялық баяндау құруды, картамен жұмысты; көшпелі мал шаруашылығы пайда болудың себептерін ашуды; бірінші мемлекеттік бірлестікті бейнелеуді; қыстақтық саясаттың негізгі мақсаттарын анықтауды; көтерілістердің тигізу себептеріне талдау жасауды; ЖЭС-тың мәнін ашуды, коллективтентіруді; 20-30 жылдардағы этнодемографиялық жағдайды, жазалаулар мен қуғындауларды; қазақ диаспорасының пайда болу себептерін ашып көрсетуді; Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі кезеңдегі Қазақстанның ролін ашып көрсетуді.

БҚ 2

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі

Маманды дайындаудағы дене тәрбиесінің ролі, оның салауатты өмір салтындағы маңызы. Дене тәрбиесінің әлеуметтік – биологиялық және психофизиологиялық негіздері. Өзін-өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негіздері: ақыл-ой және физикалық жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің құралдары.

Білімдер: салауатты өмір салтының негіздерін, ұйықтау тәртібін және физикалық жүктемені, дұрыс тамақтануды.

Іскерліктер: денсаулықты нығайту үшін, өмірлік және кәсіби табыстарға жету үшін дене тәрбиесі-спорттық қызметті пайдалануды, және дене тәрбиесін өзіндік жетілдіруді.

БҚ 7

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Сызу

БЖҚҚ-ға сай сызуларды графикалық рәсімдеу. Сызудың пішіні мен бағыты. Сызуға жазуларды орындау. Масштабтар. Өлшемін салу. Бөлшектердің жобаларын орындау әдістері. Техникалық сурет. Сызбалы геометрия мен жобалық сызу негіздері. Техникалық сызу. Сызбаларды орындаудың жалпы ережелері; түрлері, тіліктер, қималар, бұранданың кескіні мен белгілері. Ажырайтын және ажырамайтын қосылыстар. Бөлшектердің сызбалары мен нобайлары. Мамандықтар бойынша сызбалар. Құрастырма сызбаларды оқу мен бөлшектеу.

Білімдер: конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесін (БЖҚҚ), сызбалар мен нобайларды орындаудың әдістерін және тәсілдерін; сызбалы геометрия мен жобалық сызу негіздерін.

Іскерліктер: мамандық бойынша сызуларды, нобайларды және сызбаларды орындау мен оқуды.

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.2

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.2

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері

Статика. Статика аксиомалары. Күш жөнінде түсінік. Күшті анықтайтын элементтер. Күштің шамасын өлшеу. Күш жүйесі. Ауырлық центрі. Ауырлық центр қималарының ережесі. Қиманың геометриялық сипаттамасы. Тепе-теңдік орнықтылығы. Күш моменті. Ортадан тепкіш және ортадан тартқыш күштер. Материалдар кедергісі. Деформациялану жағдайының түрлері: созылу (сығылу), қозғалту, ширату, иілу, күрделі деформация. Беріктігіне есептеу, қаттылығы және орнықтылығы. Динамика және кинематика элементтері. Нүкте қозғалысы түрлері. Жай дене қозғалысы. Ілгермелі және айналмалы қозғалыстың кинематикалық сипаттамасы. Жұмыс және күш. Пайдалы әрекет коэффициенті. Үйкеліс. Үйкелістің техникадағы ролі. Аксиомалар және динамика заңдары. Механизмдер мен машинаның тетіктері. Жай механизмдерді техникада қолдану. Беріліс түрлері. Беріліс қатынасы. Қозғалыстың қайта жаңару механизмдері: қосиінді-бұлғақ механизмі, бағдартқыш механизмі; олардың құрылысы мен қолданысы.

Білімдер: тепе-теңдіктің жалпы заңдылықтарын, дене қозғалысы мен нүкте қозғалысын; беріктікке есептеулер негізін; қатаңдықты, орнықтылықты; дененің айналмалы қозғалысы кезінде жолдың түзу бөлігіндегі жұмыс пен қуатты анықтауды; механизмдер ПӘК-ін, машина тетіктері негіздерін, олардың қосылысы мен берілісін; жай механизмдерді.

Іскерліктер: механика заңдылықтарын есептер шығаруда қолдануды, беріктікке қатаңдыққа және орнықтыққа есептеулер жүргізуді; кинематикалық сызба нұсқа құруды және оқуды, олардың құрылым ерекшеліктерін талдауды.

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.2

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.2

ЖКП. 03

Электрониканың негіздері мен электротехника

Тұрақты және айналмалы тоқтың электр тізбектері. Электрмагнетизм, электрлік өлшемдер, тұрақты және айналмалы тоқтарының электрлік машиналары. Трансформаторлар. Электржетек негіздері. Электр энергияларын беру және тарату. Электроника: электрониканың физикалық негіздері. Электронды аспаптар. Электронды генераторлар және өлшеу аспаптары.

Білімдер: Ом заңын, Кирхгоф заңын, тұрақты және айналмалы тоқтарды анықтауды, негізгі тізбек элементтерін, трансформаторлардың, тұрақты және айналмалы тоқтың машиналарының құрылысын және әрекет принципін; өлшеу аспаптарының жіктелуін және әрекет принципін.

Іскерліктер: аспаптардың көрсеткішін алуды, электржабдықтарының принциптік электр сызбаларын оқуды; Ом, Кирхгоф заңдарын пайдалана отырып тоқтың, кернеудің, кедергінің маңызды есептеулерін жүргізуді.

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.2

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.2

ЖКП. 04

Процестер мен аппараттар

Негізгі процестер жіктеу: механикалық, гидромеханикалық, жылуылық, және масса айырбастау, химиялық процестер, мерзімділік және үзіліссіз. Гидравлика негіздері. Сұйық заттар мен газдарды араластыру. Сұйық және газды гетерогенді жүйелерді бөлу. Сұйық ортада араластыру. Жылу процестері мен аспаптары. Жылу беру негіздері. Жылу алмасу аспабы. Қыздыру және салқындату. Энергияның көздері, жылудың химиялық аспаптарға келіп және кетудің өндірістік әдістері. Буландыру. Кристалдандыру. Жасанды салқындатқыш. Масса айырбас процестері және аспаптар. Масса беріліс негіздері. Абсорбция. Айдау және ректификация. Шайғындау. Кептіру.

Механикалық процестер және аспаптар. Қатты материалдарды үгіту, араластыру.

Білімдер: химиялық талшықтар өндірісі технологиясында қолданылатын негізгі процестердің жіктелуін және физикалық мәнін; олардың өту жағдайларын; жылулық, масса айырбастық және механикалық аспаптардың қызмет көрсетуін, қолданысын, құрылымын.

Іскерліктер: мәні бойынша процестерді айыра білуді, химиялық талшықтас өндірісіндегі процестердің түріне байланысты негізгі технологиялық сатыларды сипаттауды; процестердің материалдық және жылулық балансының есебін құруды.

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.2

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5. 2

ЖКП. 05

Аналитикалық химия негіздері

Заттардың құрамын сапалық және сандық зерттеудің әдістері, зерттеу тәсілдері. Сандық талдаудың әдісі: гравиметрлеу және титриметрлеу.

Білімдер: аналитикалық зерттеулерде қолданатын зертханалық жабдықтарды; гравиметриялық және титриметрлік саралау әдістерінің мәнін; есептеулердің негізгі формулаларын; индикаторлардың түрлерін.

Іскерліктер: өлшемді есептеуді; гравиметриялық анықтауды, тікелей және кері титрлеудің нәтижелері бойынша есеп шығаруды.

КҚ 2.1.4

КҚ 2.2.4

КҚ 2.3.4

КҚ 2.4.4

КҚ 2.5.4

ЖКП. 06

Материалтану

Тоқыма талшықтары және жіптер туралы жалпы мағлұматтар. Табиғи талшықтардың қасиеттері, жіктелуі, алынуы, алғашқы өңделуі; оларды сынау әдістері. Жасанды, синтетикалық талшықтардың түржиыны, жіктелуі, алынуы, қолдану аймақтары. Әр түрлі талшықтардың және жіптердің құрылысын салыстыруды талдау. Талшықтардың түрлерін айыра білу әдістері. Талшықтар мен жіптер қасиеттерінің технологиялық процестердің режимдеріне әсері. Тоқыма материалдарының түржиыны, құрылысы және қасиеті. Тоқыма материалдарының, аспаптардың қасиетін сынау әдістерін, сапасын бағалау.

Білімдер: тоқыма талшықтарының және материалдардың құрылысы мен қасиетін; жіктелуін; оларды сынау әдістерін; талшықтарды айыра білу әдістерін; талшықтардың, жіптер мен тоқыма материалдарының сапасына қойылатын талаптарды; химиялық талшықтардың қасиетіне байланысты технологиялық процестердің режимін.

Іскерліктер: химиялық және табиғи талшықтарды сыртқы белгілері мен қасиеттері бойынша айыруды; олардың қасиеттеріне салыстырмалы талдау жасауды.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1

ЖКП. 07

Жалпы химиялық технологиясы

Химиялық процестердің жалпы заңдылықтары. Судың технологиясы. Күкірт қышқылы өндірісі. Кальциленген сода өндірісі. Тұз қышқылы, хлор, күйдіргіш натрий. Қаты отын технологиясы. Мұнай технологиясы. Органикалық синтез өнімдерін өндіру. Химиялық талшықтар өндірісінде қолданылатын полимерлердің технологиясы. Ағынды суды және атмосферадағы өндірістік қалдықтарды тазарту.

Білімдер: процестер түрлерін; химия-технологиялық процестердің техника-экономикалық көрсеткіштерін; өндірістік мақсаттағы суға қойылатын талаптарды; күкірт қышқылын, күйдіргіш натрий, хлор және тұз қышқылдарын химия талшықтар өндірісінде қолдануды, олардың қасиеттері және алынуы; ағашты өңдеу әдістері, синтетикалық талшықтар өндірісінде қолданылатын цилиллозаны, метанолды, ацетиленді, стиролды, этанолды, сірке қышқылын және көмір мен мұнай өндіру өнімдерін алудың технологиясын; ағынды суды тазарту тәсілдері; атмосферадағы ауаның ластануын болдырмауды.

Іскерліктер: технологиялық сызба-нұсқаларды оқуда, шикізат пен дайын өнімге сипаттама беруді.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1

ЖКП. 08

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері

Стандарттау мен метрологияның өнім сапасын жоғарлатудағы ролі. Құқықтық негіздері, мақсаттары, міндеттері, принциптері, сиандарттау құралдары мен объектілері. Халықаралық және аймақтық стандарттау. ТМД-ғы Мемлекет аралық стандарттар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттау жүйесі.

Метрологияның құқықтық негіздері, мақсаттары, объектілері мен құралдары. Метрологияның негізгі түсінігі мен анықтаулары. Өлшеудің бірлігін қамтамасыз ететін метрологиялық қызметтер. Мемлекеттік метрологиялық бақылау мен байқау. Өнімнің сапасы, сапаның көрсеткіші және оларды бағалау тәсілі; сынақ және өнімді бақылау.

Білімдер: метрология, стандарттау сертификация және өнімнің сапасын басқарудың негізгі түсініктерін, сапа көрсеткіштерін және оларды бағалау тәсілдерін.

Іскерліктер: кәсіптік қызыметте сапа жүйесінің негізгі принциптерін және құжаттарын қолдануды.

КҚ 2.1.3

КҚ 2.2.3

КҚ 2.3.3

КҚ 2.4.3

КҚ 2.5.3

ЖКП. 09

Нарықтық экономика негіздері

Нарықтық экономиканың негізгі түсінігі мен принциптері. Талап және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлікті дамыту және нарықтық жағдай субъектісі. Экономикалық шығындар және кәсіпорын қызыметінің нәтижелері. Ұжым және еңбекақы төлеу. Өзіндік құн, бағаның құрылуы және өндірістік-шаруашылық қызметінің тиімділігі. Салық және салық салу. Экономикалық даму мәселелері. Еңбектің халықаралық бөлінуі.

Білімдер: кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру мен құрылысын; әрекеттегі өндіріс жағдайындағы кәсіпорын учаскесіндегі аралас мамандықтардың жұмысын; еңбекақы төлеуді ұйымдастыру мен формаларын; бағаның құрылу механизмдерін және кәсіпорын табыстарын алуды.

Іскерліктер: еңбек өнімділігін және еңбекақыны есептеуді; өнімнің өзіндік құнын анықтауды (жұмыс, қызмет); ұйымның қызметін тиімді бағалауды.

БҚ 6

ЖКП. 10

Қолданбалы информатика

Алгоритімдер жөніндегі негізгі түсініктер, алгоритімнің негізгі құрылысы. Бағдарламалау негізін оқу, файлдар. Файлдармен жұмыс. Графика. Бағдарламаны жалпы кәсіптік, арнайы пәндер және курстық жұмыстарды орындауда есептер шығару үшін қолдану.

Білімдер: алгоритімдеуді және бағдарламалау негіздерін, технологтялық есептер шығару үшін қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз етуді, сызбалар мен сызба-нұсқаларды құруды.

Іскерліктер: үлгідегі технологиялық және техникалық есептеулерді жүргізуді, компьютерде сызбаларды жасауды.

БҚ 3

АП. 00

Арнайы пәндер

АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері

Заңдылықтар және еңбекті қорғау бойынша бақылау органдары. Қауіпсіздік техникасы.

Қауіпсіздік техникасының міндеттері. Өндірістік жарақат жағдайларын тіркеу тәртібі және ережелері. Өндіріс алаңдары мен цехтарындағы еңбек қауіпсіздігі бойынша шаралар. Химиялық талшықтар өндірісіндегі техникалық және аспаптық қауіптілік бедері. Негізгі шикізаттар, жартылай өнімдер, дайын өнімдер, қалдықтар мен қоқыстардың уландырғыш, өрт және жарылғыш қауіпті заттардың сипаттамасы. Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы. Негізгі профилактикалық және қорғаныс шаралары. Өртқауіпсіздік шаралары. Өртқауіпсіздік құрылғылары, аспаптар мен сигнал беру, өрт сөндіру құралдары. ҚР экологиялық кодексі. Химиялық талшықтар өндірісіндегі ластанудың негізгі көздері ағынды су, газды ауа ортасы. Химиялық талшықтар өндірісіндегі экологиялық проблемаларды шешудің жолдары және әдістері. Қалдықтарды қайта өңдеу және пайдалану. Кәсіпорында табиғатты қорғау қызметін ұйымдастыру.

Білімдер: ағзаға улы заттардың әсерін; жеке қорғану құралдарының шекті белгіленген концентрациясын; өрт және жарылыстарды ескерту шараларын; ластанудың көздерін; газтәрізді өндірістік қалдықтарды тазарту әдістерін.

Іскерліктер: жеке қорғану құралдарын қолдануды; улы заттармен жұмыс істеуді; тазарту әдістеріне сипаттама беруді; екіншілік ресурстарды жіктеуді.

БҚ 8

БҚ 9

АП. 02

Химиялық талшықтар өндірісінің технологиясы

Үлкен молекулалы қосылыстар химиясы туралы негізгі түсініктер (ҮМҚ). Талшық түзетін ҮМҚ. Химиялық талшықтардың құрылысы, физика-механикалық, химиялық және тұтынушылық қасиеттері. Жасанды және синтетикалық талшықтар шикізаты өндірісінің негізгі түрлері. Полимерлер технологиясы. Химиялық талшықтарды алу әдістері. Талшық қалыптаудағы полимерлердің дайындығы. Химиялық талшықтарды қалыптау. Жіптерді ширату, орау және қайта төгу. Химиялық талшықтарды өндеу. Жіптерді текстуралау. Талшықтар мен жіптердің ақаулары. Химиялық талшықтарды сапасын анықтау әдістері. Химиялық талшықтар өндірісінің негізгі және қосымша жабдықтары. Жасанды және синтетикалық талшықтарды алу мысалдары.

Білімдер: полимерлену және поликонденсациялану процестерінің химизмі мен мәнін; процесс жылдамдығына әсер ететін факторларды; негізгі талшықтүзгіш ЖМҚ жіктелуі мен номенклатурасын; химиялық талшықтардың қасиетін, химиялық талшықтар өндірісінің негізгі кезеңдері мен жабдықтарын; технологиялық параметрлерді; сапа көрсеткіштерін және химиялық талшықтардың қолдану аймағын.

Іскерліктер: технологиялық сызбаларды оқуды; технологиялық процестердің бірізділігін құруды; шикізат пен дайын өнімге сипаттама беруді.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1

АП. 03

Технологиялық процестерді автоматтандыру

Өндірістік процестерді автоматтандыру туралы негізгі түсініктер. Химиялық талшықтар өндірісінің негізгі технологиялық параметрлерін бақылау және бақылау-өлшеу аспаптары. Блокировкалау жүйелері, дыбысты және жарықты сигнал берулер. Технологиялық процестерді басқару кезіндегі микропроцесорлық техникасы. Технологиялық процестерді автоматты басқарудың үлгідегі жүйелері.

Білімдер: бақылаудың автоматтық жабдықтарының құрылғысын, реттеуді, қорғауды және тоқтатуды, жеке аспаптардың және жалпы процестердің автоматтандырылған сызба-нұсқасын; технологиялық процестердің параметрлерін және оларды бақылау құралдарын.

Іскерліктер: аспаптардың көрсіткіштерін алуды және ақпарат анықтығын бағалауды; технологиялық параметрлерді аспаптардың көрсеткішінен салыстыруды.

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.2

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.2

Біліктілік: "Жіпті созу аппаратшысы"

АП. 04

Жіп созу технологиясы және жабдықтар

Өнім, шикізат, химиялық талшықтарды созу процесінің технологиялық сызба-нұсқасы. Жіптерді созу процесінің негізгі және қосымша операциялары. Химиялық талшықтарды созу үшін қолданылатын жабдықтарды жіктеу, құрылысы, қызмет принципі және пайдалану ережесі. Технологиялық процесті бақылау және заттардың сапасы.

Білімдер: шикізат пен дайын өнімге қойылатын техникалық талаптарды; әр түрлі жабдықтарда жіпті созу процесінің технологиялық сызбасын; технолгиялық процестің параметрлерін және олардың нормадан ауытқу себептерін; технологиялық процесті бақылау әдістерін; жабдықтарды пайдаланудың қауіпсіздік ережелерін; жіп созу процесінің мәнін, қармақ жібі мен қылшықтар өндірісі үшін шикізат түрлерін, жіп созу машиналарының негізгі құрылымдық түйіндерін, жіп созуды реттеу әдістері мен еселігін; жіптер мен талшықтардың түржиынын; жіптің физика-химиялық қасиетін; жіпті созу сапасына қойылатын нормативті құжаттардың талаптарын; ақаулар мен үзілу түрлерін; технологиялық процестің параметрлерін.

Іскерліктер: жіп созу машинасының құрылысын түсіндіруді, технологиялық режімдегі бұзушылықтардың себебін табуды, жіптің үзілу себептерін, жіп созу жылдамдығы мен еселілігіне әсер ететін факторларды; жіп созудың технологиялық сызбасын оқуды; МС пен ТЖ негізінде талшықтар мен жіптерді жіктеуді.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.8

Біліктіліктер: "Химиялык талшықтарды ширату және орау операторы", Жіп ораушы

АП. 04

Тоқыма химиялық талшықтарын қайта өндеу

Химиялық жіптерді ширату және орау жөніндегі жалпы мағлұматтар. Ширату және орау процестерінің жабдықтары және технологиясы. Химиялық жіптерді орау процесі жөнінде негізгі мағлуматтар. Қайта орау процесінің жабдықтары мен технологиясы. Технологиялық процестер мен заттардың сапасын бақылау. Қызмет көрсететін жабдықтарды пайдаланудағы еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер: қайта өңдейтін талшықтардың түрлерін, қасиетін және нөмірлерін; ширатудың, ораудың және қайта ораудың сапасына қойылатын техникалық талаптарды; ширатудың, орау мен қайта ораудың технологиялық процесін; жіптерді ширату, орау, қайта орау жабдықтарын жіктеуді, қолданысын, құрылымын, қызмет принципін және пайдалану ережесін; технологиялық режімнің шартын; сабақтаудың технологиялық сызбасын, тікиіршікті ажырату тәртібі мен ережесін; технологиялық процесті бақылау әдістерін; жіптің ақауларын табу мен оларды жоюдың әдістерін; өндірістің шикізаты мен дайын өнімінің қасиетін; өндірістің технологиялық сызбасын; қайта орау жабдықтарының құрылымы мен қызмет принципін; кездесетін кемшіліктерді және оларды болдырмау әдістерін; жіпті керу механизмдерінің, майлау механизмдерінің, түйіндегіш, орау механизмдерінің құрылғысын; технологиялық процестің параметрлерін; бақылау әдістерін; ширату мен орау үшін қолданылатын жабдықтардың құрылымы мен қызмет принципін; ширату мен ораудың негізгі және қосымша операцияларын; ақаулардың түрлерін; жабдықтарды қауіпсіз пайдалану әдістерін.

Іскерліктер: технологиялық режімнің және жабдықтардың жұмысындағы бұзылу себептерін түсіндіруді; химиялық жіптердің ақаулары мен үзілу себептерін табуды; өндірістің технологиялық сызбасын оқуды; жабдықтардың бұзылу себептерін түсіндіруді.

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.8

КҚ 2.5.1

КҚ 2.5.8

Біліктілік: "Жіп қондырушы"

АП. 04

Тоқымашылық технологиясы және жабдықтар

Химиялық жіптердің түржиынтығы. Ақаулар түрлері. Жіптің сапасына қойылатын талаптар. Маталар құрылысы, талдау және техникалық есебі. Түржиынтық және матаны сынау. Тоқыма өрімдерін жіктеу. Жіптер мен иірімжіпті тоқуға дайындау. Жіптер мен иірімжіпті тоқу үшін жабдықтар. Тоқыма станоктарын жіктеу. Тоқыма станоктарында матаның пайда болу процесінің технологиясы. Тоқу станогының негізгі механизмдерінің жіктеу: құрылысы, жұмыс принципі, қызмет көрсетуі және баптау. Технологиялық процес пен бұйымның сапасын бақылау.

Білімдер: қайта өңделетін талшықтардың түрлерін, қасиетін және нөмірлерін; маталарға жіптерді өрімдеу түрлерін; тоқымашылық өнеркәсібінің технологиялық процестері мен режімдерін; өнім ақауының пайда болу себептерін және оларды болдырмау әдістерін; тоқымашылық өнеркәсібінің техникалық сипаттамасын, құрылымдық ерекшеліктерін, қолданысын, қызмет принципін және технологиялық жабдықтарды қауіпсіз пайдалану ережесін; технологиялық процесті бақылаудың құралдары мен түрлерін; шөлмекті, тоқу агрегаттарындағы иіршік орнатпасына иіршікті жіппен орналастыру тәртібін; иіршік орнатпасының құрылымын; жіпөткізгіш жүйесінің күйіне қойылатын талаптарды; жіптің түржиынын және жіп пен матаның ақауларының түрлерін; станокты қайта сабақтау ережесін; жабдықтарды күту ережесін; жіпжинағышта жіп сабақтауды есептеудің әдісін.

Іскерліктер: технологиялық режімнің бұзылу себептері мен жабдықтардың жұмысындағы кемшіліктерді түсіндіруді; ақауларды табуды және химиялық жіптің үзілуінің себептерін; тоқымашылық процесінің технологиялық бірізділігін жоспарлауда; сабақтау көрсеткіштерімен жұмыс істеуде.

КҚ 2.3.1-

КҚ 2.3.9

Біліктілік: "Химиялык талшықтарды өңдеуші"

АП. 04

Химиялық талшықтар өңдеудің технологиясы және жабдықтар

Химиялық талшықтарды өңдеу процестерінің физика-химиялық негіздері. Химиялық талшықтарды өңдеу процесінің сызба-нұсқалары мен параметрлері. Химиялық талшықтарды өңдеу кезінде қолданылатын химиялық реактивтер мен заттар. Су жұмсарту процессі үшін жабдықтар. Күңгірт және өңдеу ертінділерін дайындау үшін жабдықтар. Вискозды талшықтарды және штапельді талшықтар өндірісіндегі өңдеуді, сығуды дайындау үшін жабдықтар. Химиялық талшықтарды өңдеудің негізгі және қосымша операциялары. Жіптерді иіршіктерде және куличтерде өңдеу технологиясы. Жіптерді үздіксіз процесс машинасында өңдеу технологиясы. Корд жіптерін өңдеу технологиясы. Ширақ жіпте және кесілген түрдегі штапель талшықтарын өңдеудің технологиясы және жабдықтары. Химиялық талшықтарды өңдеудің технологиялық процестерін талдау. Жабдықтарға қызмет көрсету кезіндегі еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер: вискозаның, синтездік штапельдік талшықтар мен жіптердің, қармақ жіптердің және қылшықтардың, кордты талшықтың, өңдеу ерітінділердің және т.б. компоненттердің қасиетін; технологиялық операциялардың физика-химиялық негіздерін; химиялық талшықты өңдеудің технологиялық процесін; сабақтаудың технологиялық сызбаларын; өңдеу агрегаттарының, жуу машиналарының жіктелуін, қолданысын, құрылысын, қызмет принципі мен пайдалану ережесін; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылымын; технологиялық процесті бақылаудың параметрлері мен әдістерін; технологиялық жабдықтарда қауіпсіз жұмыс істеу және өндірістік санитария ережесін; өңдеу процесінің технологиялық операцияларын бақылаудың параметрлері мен құралдарын;

Іскерліктер: технологиялық режімнің бұзылу себептерін және жабдықтардың жұмысындағы ақауларды түсіндіруді; иіру-өңдеу агрегатының құрылысын түсіндіруді, өңдеу процесінің технологиялық операцияларының оптималды парметрлерін.

КҚ 2.4.1

КҚ 2.4.8

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

ӨО. 01

Танысу практикасы

Кәсіпорынның жұмыс тәртібі. Кәсіпорынның негізгі және көмекші цехтары, олардың қолданысы және технологиялық процесі. Негізгі цехтардың шикізаты мен өнімдерінің сипаттамасы. Кәсіпорындағы негізгі зиянды және кауіпті факторлар. Кәсіпорынның технологиялық тізбегі (цехтардың өзара байланысы).

Іскерліктер: өндіріспен цех орындарында қауіпсіз қозғалыс және жұмыс істеуді; технологиялық процесті талдау үшін химия ғылымдарының терең білімін қолдануды; техникалық құжаттамалармен жұмысты; өндірістің цехтары арасындағы байланыстарды.

Дағдылар: кәсіпорын және цех орындарында қауіпсіз тәртіпті, жұмыс орындарындағы қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауда, технологиялық процестің негізгі қауіпсіз ережесін енгізуде, цехтің құжаттамаларын жүргізгендегі алғашқы дағдыны қалыптастыруда.

БҚ 8

КҚ 2.1.1

КҚ 2.5.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.5.2

ӨО. 02

Слесарлық практикасы

Слесарлық жұмыстарды ұйымдастыру. Технологиялық жабдықтарды пайдалану үшін қажетті слесарлық аспаптардың тізімін оқып білу. Тетік арматурасы: құрылысы, пайдалану ережесі, ақауларын анықтау. Слесарлық-құрастыру жұмыстары: ажырамайтын қосылыстарды құрастыру; ажырайтын қосылыстарды бөлшектеу мен құрастыру. Химиялық өндірістің техникалық қызмет көрсетуі мен негізгі және қосымша жабдықтарын жөндеу кезіндегі слесарлық жұмыстар. Жабдықтарды пайдалану қасиеті: сапасы, беріктігі жұмысқа қабілеттілігі, жөндеуге жарамдығы.

Іскерліктер: слесарлық жұмысты орындау үшін аспаптар мен жабдықтарды пайдалануды; белгілеуді; металды шабуды, түзетуді, июды, металды кесуді, металды егеулеуді, тетіктерді бұрғылауды және тетіктердегі бұранданы қиюды; тетіктер мен механизмдерді өңдеудің оптималды режімін қолдануды.

Дағдылар: технологиялық аппараттар, тетік арматурасы, коммуникацияға қызмет көрсету кезіндегі қажетті слесарлық және слесарлық-жөндеу жұмыстарын орындауда.

КҚ 2.1.5

КҚ 2.2.5

КҚ 2.3.5

КҚ 2.4.5

КҚ 2.5.5

ӨО. 03

Процестер мен аппараттарды зертханасында оқыту

Механикалық және гидромеханикалық процестер жабдықтарына қызмет көрсету. Құбыр сымдары мен тиек арматураларының құрылысын практикалық таныстыру. Құбыр сымдарының қызмет көрсетуі. Сұйық заттарды араластыру үшін машиналар. Сорғылар мен вакуумды сорғылардың құрылысымен, қызмет көрсету ережесімен танысу. Сүзгілер мен центрофугалар. Сүзгілер мен центрофугалардың құрылысын және қызмет көрсету тәсілдері мен танысу. Жылу процестері жабдықтарының қызмет көрсетуі. Масса айырбас процестері жабдықтарының қызмет көрсетуі. Кептіргіштер. Кептіру қондырғылары мен кептіру құрылымын сызба-нұсқасын оқып білу. Кептіргіштердің қызмет көрсетуі. Тоңазытқыштар. Тоңазытқыш машиналарының құрылымын оқып білу. Тоңазытқыш қондырғыларының қызмет көрсетуі.

Іскерліктер: қондырғылар мен жабдықтардың жұмыс параметрлерін анықтауды; жабдықтардың профилактикалық тексеру алгоритімін құруды.

Дағдылар: жабдықтардың қызмет көрсету әдістерінде.

КҚ 2.1.1-

2.5.1

КҚ 2.1.2-

2.5.2

КҚ 2.1.3-

2.5.3

КҚ

2.1.4-

2.5.4

КҚ 2.1.5-

2.5.5

КҚ 2.1.6–

2.5.6

КҚ 2.1.7-

2.5.7

КҚ

2.1.8–

2.5.8

ӨО. 04

Химия талшықтар өндірісінің машиналар мен жабдықтар зертханасында оқыту

Химиялық өндірістер технологиясының сызба-нұсқасымен танысу. Химиялық талшықтар жабдықтарының гидравликалық жұмыстары принципін және құрылысымен танысу. Химиялық талшықтарды созу, ширату және орау жабдықтарының жұмыс принциптері мен құрылысын оқыту. Химиялық талшықтарды қайта төгу жабдықтарының жұмыс принциптері мен құрылысын оқып білу. Тоқыма өндірісі жабдықтарының жұмыс принциптері мен құрылысын практикалық оқып білу. Химиялық талшықтардың қосымша жабдықтарының жұмыс принципі мен құрылысын практикалық оқып білу. Машина мен жабдықтардың техникалық және пайдалану сипаттамасы, қызмет көрсетуі (жартылай өндірістік қоңдырғыларда процестерге кіріспе және қызмет көрсету әдістері арқылы оқыту). Негізгі және қосымша жабдықтардың жұмысында кездесетін ақаулар және олармен байланыстағы механизмдер. Еңбек қауіпсіздігі ережесі.

Іскерліктер: химиялық талшықтар өндірісі бойынша кәсіпорынның негізгі және қосымша жабдықтарының жұмысындағы ақауларды анықтау мен болдырмауды; машиналардың жұмысы кезіндегі қысымға, шығындарға, температураларға және басқа да параметрлерге өлшеулер жүргізуді және көрсеткіштер алуды; жабдықтардың жиынтық және жұмыс сызбаларын оқуды.

Дағдылар: механикалық және жылутехникалық жабдықтарды пайдалануда; ұсақ ақауларды болдырмауда; жабдықтарды іске қосу мен тоқтатуда; жабдықтар мен аспаптардың жұмысын бағалауда; жабдықтардың сызбаларымен жұмыста.

КҚ 2.1.1-

2.5.1

КҚ 2.1.2-

2.5.2

КҚ 2.1.3-

2.5.3

КҚ 2.1.4-

2.5.4

КҚ 2.1.5-

2.5.5

КҚ 2.1.6–

2.5.6

КҚ 2.1.7-

2.5.7

КҚ 2.1.8–

2.5.8

ӨО. 05

Химиялық талшықтарды зертханалық бақылау

Химиялық талшықтардың сапасын зертханалық бақылауды ұйымдастыру. Зертханалық жабдықтар және аспаптар. МС бойынша химиялық талшықтар сапасын зертханалық бақылаудың әдістерін оқып білу. Талшықтың геометриялық қасиетін анықтау: ұзындығы, қалыңдығы, иірілуі. Талшықтарды физика-механикалық қасиеттерін анықтау: үзілуі, созылуы, деформациялау, эластикалығы, гигроскопиялығы, жылу тұрақтылығы, термо тұрақтылығы, жарыққа тұрақтылығы. Талшықтардың химиялық қасиетін анықтау. Химиялық талшықтарға минералды және органикалық қышқылдардың, сілтілердің және соданың, натрий гипохлоридінің әсері. Гидратцеллюлозалы және ацетатті талшықтарға мысты-аммиак ертіндісінің әсері. Салыстырмалы термо тұрақтылық. Химиялық талшықтарды ажырата білу. Құрғақ айдау әдісі және жану сипаты бойынша талшықтарға сипаттама. Түсті реакциялар көмегі бойынша химиялық талшықтарды ажырата білу.

Іскерліктер: түрлі химиялық операцияларды орындау кезінде химиялық ыдыстарды қолдануды; сынама іріктемесін жүргізуді; жай титриметрлік талдаулар орындауды; нәтижелерді өңдеуді; химиялық талшықтардың физика-механикалық сапа көрсеткіштерін анықтауды.

Дағдылар: химиялық талдауларды орындау үшін жұмыс орындарын ұйымдастыруда; түрлі химиялық операцияларды орындау тәсілдерінде және талдау үшін сынаманы дайындауда; зертханалық жабдықтармен және химиялық ыдыстармен жұмыста.

КҚ 2.1.4

КҚ 2.2.4

КҚ 2.3.4

КҚ 2.4.4

КҚ 2.5.4

ӨО. 06

Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматтық зертханасындағы оқыту (БӨАжА)

Жұмыс орнын ұйымдастыру. Автоматтық реттеу жүйелер элементтері мен технологиялық процестерді басқару жүйелері элементтермен танысу. Аралық түрлендіргіштерді оқып білу, екіншілік өлшеу аспаптарын және алғашқы түрлендіргіштерді оқып-үйрену.

Іскерліктер: аспаптардан көрсеткіштерді алуды; аспаптардың жұмысқа жарамдылығына тексеру жүргізуді, аспаптардағы ұсақ ақауларды табуды және оларды жоюды, технологиялық журналға аспаптардың нәтиже көрсеткіштерін рәсімдеуді.

Дағдылар: аспаптарды пайдалануда, аспаптардан көрсеткіш алуда, ұсақ ақауларды жоюда, бақылау-өлшеу аспаптарының нәтиже көрсеткіштері бойынша технологиялық процестің жүрісін бағалауда.

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.2

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.2

КП. 00

Кәсіптік практика

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

Жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқалар. Өндірістік регламентті оқып білу. Процестің оптималды тәртіп параметрлері. Жабдықтарға қызмет көрсету бойынша нұсқа және процестің жүргізілуі. Технологиялық процестің қызмет көрсету жабдықтарының практикалық тәсілдерін меңгеру. Техникалық процестерді бақылау әдістерімен танысу.

Іскерліктер: белгіліенген технологиялық регламент негізінде технологиялық процестерді жүргізу бойынша жұмыстар орындауды; учаскенің жабдықтары мен аппараттарын іске қосу мен тоқтатуды; учаскенің технологиялық процестерінің қызмет көрсетуін; берілген технологиялық регламенттен аутқуды ескертуді және жоюды.

Дағдылар: бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері және аналитикалық бақылау нәтижелері бойынша технологиялық процестің қауіпсіз қызмет көрсету әдістерінде.

БҚ 1-10

КҚ 2.1.1-2.1.8

КҚ 2.2.1-2.2.8

КҚ 2.3.1-2.3.8

КҚ 2.4.1-2.4.8

КҚ 2.5.1-2.5.8

КП. 02

Бітіру алдындағы өндірістік практика сонын ішінде дипломдық жұмысты орындау және/немесе комплексті емтиханға дайындық

Біліктілік пен дағдыны тығыз меңгеру, кәсіптік-біліктілік сипаттамалары талаптары көлемінде жұмыстың барлық түрлерін өздігінен орындау. Дипломдық жұмыс және/немесе комплексті емтиханға дайындыққа материалдар жинау.

Іскерліктер: өндірістің техникалық құжаттамасы негізінде аппаратшыға разряд беру негізіндегі жұмыстарды орындауды.

Дағдылар: 3 разрядты аппаратшының (оператордың) кәсіптік-біліктілік сипатының көлемінде.

БҚ 1-10

КҚ 2.1.1-2.1.8

КҚ 2.2.1-2.2.8

КҚ 2.3.1-2.3.8

КҚ 2.4.1-2.4.8

КҚ 2.5.1-2.5.8


      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша оқу бағдарламасының

      мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің, пәннің индексі

Пәннің, практикалардың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттердің коды

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі

Кәсіби тілдің ролі. Мамандық бойынша терминология. Кәсіби бағдардағы мәтіндерді оқу техникасы және аудармасы (сөздікпен), мамандық бойынша бағытталған тақырыпта диалог құру, әңгіме құрастыру.

Білімдер: мемлекеттік және орыс тілдерін, кәсіби бағыттағы мәтінді оқуды және аудару (сөздікпен) үшін қажетті лексикалық және грамматикалық минимумдарды білуді.

Іскерліктер: кәсіптік лексиканы сауатты қолдануды, өзінің кәсіптік қызметінде қазақ және орыс тілдерінен алған білімдерін пайдалана алуды.

БҚ 1

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі

Мамандық бойынша іскерлік тілдердің негіздері: кәсіби лексика, фразеологиялық тіркестер мен терминдер. Кәсіби бағыттағы мәтінді аудару (сөздікпен) техникасы. Кәсіби қарым-қатынас.

Білімдер: кәсіби қатынастар үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер: кәсіби бағыттағы қатынасқа және мәтінді оқу, аудару (сөздікпен) үшін қажетті грамматикалық минимумдарды қолдануды.

БҚ 1

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

Маманды дайындаудағы Дене тәрбиесідың ролі, оның салауатты өмір салтындағы маңызы. Дене тәрбиесідың әлеуметтік – биологиялық және психо-физиологиялық негіздері. Өзін-өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негіздері: ақыл-ой және физикалық жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің құралдары.

Білімдер: салауатты өмір салтының негіздерін, ұйықтау тәртібін және физикалық жүктемені, дұрыс тамақтануды.

Іскерліктер: денсаулықты нығайту үшін, өмірлік және кәсіби табыстарға жету үшін дене тәрбиесі-спорттық қызметті пайдалануды, және дене тәрбиесін өзіндік жетілдіруді.

БҚ 7

ЖГП. 04

Қазақстан тарихы

Қазақстан Республикасының қазіргі замандағы ролі мен алатын орны. Ежелгі Қазақстан. Аркаим-дүниежүзілік өркендеудің ошағы. ХVІІІ-ХІІ ерте орта ғасырлардың басындағы Қазақстан. Қазақстан тарихындағы Монғол кезеңі. Қазақ халықтарының білімі. Орта ХVІІІ-ХХ ғасырдағы Қазақстанның Ресейге қосылуының басы; Қазақ хандығының ХVІІІ ғасырдағы ішкі және сыртқы жағдайлары. Қазақстандағы қазақ халқы колониалдық патшалық қоршауға қарсы күресі. ХІХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстандағы ұлт-азаттық көтеріліс. Қазақстан ХХ –ші ғасырдың басында. Бірінші дүние жүзілік соғыс және Қазақстан. Ұлт-азаттық қозғалысы. Қазан төңкерілісі, азамат соғысы және шетелдік әскери инвервенция кезінде. Қазақстанға Совет үкіметінің орнауы. Қазақстандағы жаңа экономикалық саястаттың (ЖЭС) орнауы және оның ұйытқуы. Ұжымдастыру мен индустрияландыру.

Қазақстан тарихы - бүкіл әлемдік тарихтың бөлігі, Қазақстанның ежелгі тарихы. ХХ –ші ғасырдың басындағы Қазақстан мәдениеті. Голощекиннің геноциді. "Кіші-Қазан" және оның салдары. Қазақстандағы шаруалар көтерілісі. Саяси репрессия. Казармалық социализм құрылысы. Соғысқа дейінгі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Қазақстанның Ұлы отан соғысы кезіндегі фашизмді жеңу үшін қосқан үлесі. Соғыстан кейінгі кезең және халықтың әл-ауқатын көтеру. Елдің қоғамдық – саяси өмірі. Тың игеру. Республиканың интенсификациялық дамуы. Қазақстаннның (1969, 1979, 1986 ж.ж) саясатқа қарсы тұруы. Қоғамдық демокротияның басталуы. Тәуелсіздік пен Егемендіктің орнауы. Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясы. Президенттік сайлаулар.

Білімдер: қазіргі замандағы Қазақстан Республикасының алатын орны мен ролін; қазақ халқының құрылуын; көшпелі өркениеттіліктің көрінуін; Ұлы жібек жолын және оның тарихи мағынасын; Қазақстанның Ресейдің құрамына енуін; XVII – XVIII ғ.ғ Тәуелсіздік үшін Жоңғар басып алушыларына қарсы ұлт-азаттық қозғалысн; XX ғ.ғ 20-80 жылдардағы қозғалыстарды және көтерілістерді; XX ғғ. 20-30 жылдардағы Қазақстан мәдениетін; Қазақтардың дүниежүзілік құрылтайын; Алматыдағы 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасын; тамыз төңкерісін және оның құлауын, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігін.

Іскерліктер: шағын тарихи-археологиялық баяндау құруды, картамен жұмысты; көшпелі мал шаруашылығы пайда болудың себептерін ашуды; бірінші мемлекеттік бірлестікті бейнелеуді;

көшпелі саясаттың негізгі мақсаттарын анықтауды;

көтерілістердің тигізу себептеріне талдау жасауды; ЖЭС-тың мәнін ашуды, коллективтентіруді; 20-30 жылдардағы этнодемографиялық жағдайды, жазалаулар мен қуғындауларды; қазақ диаспорасының пайда болу себептерін ашып көрсетуді; Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі кезеңдегі Қазақстанның ролін ашып көрсетуді.

БҚ 2

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП. 01

Мәдениеттану

Мәдениет түсінігі. Мәдениет және өркениет. Мәдениеттің формасы мен түрлері. Әлемнің негізгі тарихи мәдени орталықтары. Қазақстан аумағындағы мәдениеттер мен өркениет. Түрлі тарихи кезендердегі Қазақстанның тарихи мәдениеті. Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның ғылымы мен мәдениеті. Діннің мазмұны және оның ролі. Дiннiң тегi және оның түрлері. Ислам мен христианның негізгі жағдайы.

Білімдер: түсінігін, мәдениеттің формасы мен атқаратын қызметін, негізгі дүниежүзілік өркениеті, әлемдік діндердің, Қазақстан халықтарының мәдениетін және олардың одан әрі даму болашағын.

Іскерліктер: мәдениет дамуының негізгі кезеңдерін қазіргі заманғы мәдениет процестерімен салыстыруды.

БҚ 2

ӘЭП. 02

Философия негіздері

Философия және оның қоғамдағы ролі. Философияның тарихи түрлері. Болмыс. Материя. Диалектика оның альтернативасы. Қоғамдағы филисофиялық түсінік. Қоғам өздігінен дамитын жүйе. Адам болмысы философия мәселелері ретінде: жеке тұлға, бостандық және жауапкершілік. Сана сезім бұл шағылысу және қызмет, таным және шығармашылық. Философияның өнегелі мәселелері.

Білімдер: ғылыми түсінудің негізгі әдістерін; диалектика заңдары мен дәрежелерін; болмыстың түрлерін; сананың құрылымы мен қасиеттерін.

Іскерліктер: әлеуметтік және кәсіптік жағдайларды диалектиканың заңдары мен дәрежелері көзқарасында талдауды; арнайы пәндерді оқу кезінде және практикалық оқуда ғылыми таным әдістерін қолдануды; жаратылыстану ғылымдарын және арнай пәндерді оқыған кезде салыстырмалық теорияны қолдануды; өз тiршiлiк әрекетiнде әдеп пен болмыс ұғымдарын қолдануды.

БҚ 2

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Әлеуметтану түсінігі мен дәрежесінің негіздері. Әлеуметтік және этноұлттық қатынастар. Жеке тұлға субъектілерімен объектілердің қоғамдық қатынасы. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Әлеуметтік дау - жанжалдарды шешу механизмі. Саясаттанудың түсінігі мен дәрежесінің негіздері. Саясат және саяси билік. Саясат жүйесі. Мемлекет - саясат жүйесінің негізгі түйіні. Саяси партиялар және қозғалыс. Халықаралық сыртқы саяси қызмет және дүниелік саяси процесс.

Білімдер: саясаттану мен әлеуметтанудың негізгі түсінігі мен дәрежесін, саяси режимдерін, Қазақстандағы негізгі саяси партияларды және әлемдік қауымдастық; әлеуметтік дау-жанжалдардың себептерін.

Іскерліктер: қоғамдық қарым қатынастарды салыстыру мен талдаудың, олардың дамуына субъектік және объектік көзқарасында қарауды.

БҚ 2

ӘЭП. 04

Экономика негіздері 

Қазақстан Республикасындағы экономикалық жағдай. Экономика және оның негізгі проблемалары. Микроэкономика. Ресурстар. Нарықтық бағаның құрылу механизмі. Бәсекелестік. Фирма қызметінің экономикалық негіздері. Монополияға қарсы реттеушілік. Халық табысы. Әлеуметтік-экономикалық проблемаларды реттеу. Макроэкономика. Ел экономикасының кұрылымы. Қаржы. Несие-ақша және салық жүйесі. Инфляциялық процестер. Жұмыссыздық. Экономикалық өсімнің жағдайлары. Қазақстан экономикасындағы микро және макроэкономикалық мәселелер. Еңбектегі халықаралық бөлу. Сауданың әлемдік нарығы, қызмет көрсетуі және валюта. Бизнес негіздері.

Білімдер: экономикалық теорияның жалпы ережелерін, Қазақстандағы экономикалық жағдайлардың негізгі кезеңдерін; елдің экономикалық құрылымын, әлеуметтік-экономикалық мәселелерін реттеудің кезеңдерін.

Іскерліктер: аймақ пен ел масштабындағы ағымдағы әлеуметтік экономикалық жағдайларды бағалауды; саладағы экономикалық жағдайларды талдау үшін қажетті ақпараттарды іздеп табуды және пайдалануды.

БҚ 6

ӘЭП. 05

Құқық негіздері

Құқық: үғымы, жүйесі, қайнар көздері. Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесінің ядросы. Адам құқығының жалпыға бірдей декларациясы. Жеке тұлға, құқық, құқықтық мемлекет. Заң жауапкершілігі және оның түрлері. Негізгі құқық салалары. Қазақстан Республикасының сот жүйесі. Құқық қорғау органдары.

Білімдер: адамдар мен азаматтардың құқығы және бостандығын; кәсіптік қызмет шеңберінде құқықтық-этикалық және өнегелі нормаларды білуды.

Іскерліктер: маманның кәсіби қызметі регламентіндегі нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалануды.

БҚ 4

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Сызу

БЖҚҚ түсінігі, БЖҚҚ және МС талабына сай сызуларды графикалық безендіру. Сызудың пішіні мен бағыты. Масштабы. Көлемін ендіру. Бөлшектерді жобалаудың орындалуын қабылдау. Проекциялық сызу және техникалық суреттеу. Техникалық бөлшектерді жобалау. Сызу геометриясының негізі: нүкте және түзу, беттік және дене, аксонометриялық проекциялар; өзгеріс проекциясының амалы, геометриялық денелердің кескіні, жоғары геометриялық денелерді өзара кескіндеу. Сызу, геометриялық және жобамен сызудың негіздері. Сызуларды орындаудың жалпы ережелері, түрлері, кесігі, кескіні, бөлшектерді белгілеумен кескіндеу, эскизі, мамандық бойынша сызулар, нормативті техникалық құжаттар, машина графиктердің әдістері мен құралдары.

Білімдер: конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесін (БЖҚҚ), сызулармен эскиздерді орындаудың дағдысы мен ережесін, проекциялық сызулар мен сызбалық геометрияның негізін.

Іскерліктер: қазіргі кездегі компьютерлік кестелік әдістермен мамандық бойынша сызбаларды оқуды, орындауды және формаға келтіруді.

КҚ 3.6.3

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері

Статика. Статика аксиомалары. Күш жөнінде түсінік. Күшті анықтайтын элементтер. Күштің шамасын өлшеу. Күш жүйесі. Ауырлық центрі. Ауырлық центр қималарының ережесі. Қиманың геометриялық сипаттамасы. Тепе-теңдік орнықтылығы. Күш моменті. Ортадан тепкіш және ортадан тартқыш күштер. Материалдар кедергісі. Деформациялану жағдайының түрлері: созылу (сығылу), қозғалту, ширату, иілу, күрделі деформация. Беріктігіне есептеу, қаттылығы және орнықтылығы. Динамика және кинематика элементтері. Нүкте қозғалысы түрлері. Жай дене қозғалысы. Ілгермелі және айналмалы қозғалыстың кинематикалық сипаттамасы. Жұмыс және күш. Пайдалы әрекет коэффициенті. Үйкеліс. Үйкелістің техникадағы ролі. Аксиомалар және динамика заңдары. Механизмдер мен машинаның тетіктері. Жай механизмдерді техникада қолдану. Беріліс түрлері. Беріліс қатынасы. Қозғалыстың қайта жаңару механизмдері: қосиінді-бұлғақ механизмі, бағдартқыш механизмі; олардың құрылысы мен қолданысы.

Білімдер:

заңдылықтарын, дене қозғалысы мен нүкте қозғалысын; беріктікке есептеулер негізін; қатаңдықты, орнықтылықты; дененің айналмалы қозғалысы кезінде жолдың түзу бөлігіндегі жұмыс пен қуатты анықтауды; механизмдер ПӘК-ін, машина тетіктері негіздерін, олардың қосылысы мен берілісін; жай механизмдерді.

Іскерліктер:

механика заңдылықтарын есептер шығаруда қолдануды, беріктікке қатаңдыққа және орнықтықты есептеулер жүргізуді; кинематикалық сызба нұсқа құруды және оқуды, олардың құрылым ерекшеліктерін талдауды.

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.5

ЖКП. 03

Электрониканың негіздерімен электротехника

Тұрақты және айнымалы тоқтын электр тізбектері. Электрмагнитизм, электр өлшемдері, тұрақты және айнымалы тоқтың электр машиналары. Трансформаторлар. Электр жетек негіздері. Электр энергиясын беру және бөлу. Электроника: электрониканың физикалық негіздері. Электронды аспаптар. Электронды генераторлар және өлшегіш аспаптары.

Білімдер:

Ом заңын, Кирхгоф заңдарын, тұрақты және айнымалы тоқтарды анықтауды, тізбектердің негізгі элементін, трансформаторлардың құрылысын және қызмет принципін, тұрақты және айнымалы тоқтың машиналарын, өлшеуіш аспаптарын жіктеуді және қызмет принципін.

Іскерліктер: 

аспаптардың көрсеткішін алуды, электржабдықтарының принципті электр сызба-нұсқасын оқуды; Ом, Кирхгоф заңдарын пайдалана отырып тоқтың маңызын есептеуді, кернеуін, кедергісін есептеуді.

КҚ 3.6.2

ЖКП. 04

Үлкен молекулалы қосылыстар (ҮМҚ) химиясы

ҮМҚ туралы негізгі түсініктер: полимер, олигомер, үлкен молекула, мономерлі буын, полимеризация сатысы және басқалар. Полимерлердің тірі табиғаттағы ролі және олардың өндірістік материалдар ретіндегі маңызы. ҮМҚ жіктеу және номенклатурасы. ҮМҚ алу әдістері: полимеризация және поликонденсация реакциялары. Полимеризация және поликонденсация процестерінің механизмдері және олардың өту жағдайлары. Полимерлердің химиялық қасиеттері және құрылысы. Талшыққұрау ҮМҚ.

Білімдер:

ҮМҚ жіктеуді және номенклатурасын; полимеризация және поликонденсация реакцияларының ерекшеліктерін; ҮМҚ алу механизмдерін; химиялық қасиеттерін және полимерлерді қолдану саласын.

Іскерліктер: 

ҮМҚ формулаларын құруды; олардың аталуын, ҮМҚ алу процесінің есебін құруды; қолдану саласы және технологиялық қасиеттері бойынша ҮМҚ негізгі түрлерін сипаттауды.

КҚ 3.6.1

ЖКП. 05

Полимерлердің физикалық және коллоидті химиясы

Заттардың агрегаттің күйі. Полимерлердің фазалық және агрегаттық жағдайлары, олардың қасиеттері. Полимерлердің физикалық қасиеті. Химиялық және фазалық тепе-теңдік принциптері. Ертінділердің қасиеттері және оларға байланысты заңдылықтары. Шынайы ертінділер және коллоидты жүйелер. Полимерлер ертінділерінің қасиеті. Полимерлердің еру кинетикасы. Полимерлердің фазалық көшу спецификасы. Химиялық процестердің негізгі өту заңдылықтары. Химиялық термодинамика және химиялық кинетика. Полимеризация процестері кинетикасы. Полимеризацияның каталитикалық процестері.

Білімдер:

химиялық процестердің негізгі өту заңдарын; термодинамика заңдарын; заттардың агрегаттық және фазалық жағдайдағы қасиеттерін, сонымен қатар полимерлердің; полимер ертінділерінің спецификалық қасиеттерін; коллоидты жүйелердің түрлері мен қасиеттерін.

Іскерліктер: 

химиялық процестердің өту мүмкіндіктері туралы қортынды жасауды; полимеризация және поликонденсация процестері жүйесінің оптималды термодинамикалық параметрлерін табуды және есебін жүргізуді.

КҚ 3.6.1

ЖКП. 06

Аналитикалық химия

Заттардың сапалық және сандық құрамын зерттеу әдістері. Сапалық аналитикалық реакцияларды орындаудың әдістері мен тәсілдері. Катиондар мен аниондарды жіктеу, оларға тән реакциялар. Топтық реагенттердің әсері. Бөлшекті және систематикалық талдау. рН ортасы, буферлі жүйелер, олардың қолданысы. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Комплексті тұздар, оларды сапалық сараптауда пайдалану. Сандық сараптау әдістері: гравиметрия және титреметрия. Өндірісті бақылауда аналитикалық химия әдістерін пайдалану және қоршаған ортаны қорғау.

Білімдер:

иондарды жіктеуді, топтық реагенттерді, ертінді концентрацияларын белгілеу әдістерін, ертінділер түрлерін, титриметриялық әдістің мәнін салмақтық талдауларды.

Іскерліктер:

заттарды бөлшектік және систематикалық әдіс арқылы талдаудың сапалық сараптамасын жүргізуді; берілген әдіс бойынша заттарды көлемдік және өлшемдік әдістері арқылы анықтауды; экспериментік заттарды өңдеуді.

КҚ 3.6.2

ЖКП. 07

Процестер мен аппараттар

Негізгі процестерді жіктеу: механикалық, гидромеханикалық, жылулық және масса айырбастық, химия процестер, периодтік және үздіксіз. Гидравлика негіздері. Сұйықтықтар мен газдарды араластыру. Сұйық және гетерогенді жүйені бөлу. Сұйық ортада араластыру. Жылу процестері мен аспаптар. Жылу берудің негіздері. Жылу алмасу аспаптары. Қыздыру және суылту. Энергия көздері, химиялық аспаптарға жылу беру және шығарудың өндірістік әдістері. Буландыру. Кристаллизация. Жасанды суылту. Масса айырбас процестері және аспаптар. Масса беру негіздері. Абсорбция. Айдау және ректификация. Кептіру. Механикалық процестер және аспаптар. Үгіту, араластыру және қатты материалдарды араластыру.

Білімдер:

химиялық талшықтар өндірісінде қолданылатын негізгі процестердің физикалық мәнін және жіктелуін; олардың өту жағдайларын; жылулық, масса айырбасты, механикалық және гидромеханикалық аспаптардың қолданысын, құрылымын, қызмет принциптерін.

Іскерліктер:

критерийлер бойынша сипатын талдауды, химиялық процестер мен аспаптардың жылу балансы мен материалдық есебін жүргізуді; аспаптардың құрылым есебін.

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.8

ЖКП. 08

Материалтану

Тоқыма талшықтары және жіптер жөніндегі жалпы мағлұматтар. Табиғи талшықтарды жіктеу, алу, алғашқы өңдеу, қасиеті. Оларды сынау әдістері. Түржиынтық, жіктеу, алу, жасанды және синтетикалық талшықтардың қолданыс аймағы. Әр түрлі талшықтар мен жіптердің қасиетін салыстырмалы талдау. Түрлі талшықтарды ажырата білу әдістері. Технологиялық процестердің режиміне талшықтар мен жіптердің қасиетінің әсері. Түржиынтық, тоқыма материалдарының қасиеті және құрылысы. Тоқыма материалдарының қасиетін сынау әдістері, аспаптар, сапаны бағалау.

Білімдер:

тоқыма талшықтары мен материалдар жіктелуін, құрлысын және қасиетін, оларды сынау әдістерін, талшықтарды ажырата білу тәсілдерін; талшықтар мен жіптердің сапасына қойылатын талаптарды; химиялық талшықтардың қасиеттеріне тәуелді технологиялық процестердің режимін.

Іскерліктер: 

талшықтарды сыртқы түріне және қасиеттері бойынша ажырата білуді, талшықты өңдеу режімін анықтауды.

КҚ 3.6.2

ЖКП. 09

Жалпы химиялық технология

Химиялық процестердің жалпы заңдылықтары. Су технологиясы. Күкірт қышқылы өндірісі. Аммияк өндірісі. Кальцилендірілген сода өндірісі. Күдіргіш натрий және тұз қышқылы, хлор өндірісі. Қатты отын технологиясы. Мұнай технологиясы. Органикалық синтез өнімдері өндірісі. Химиялық талшықтар өндірісінде қолданылатын полимерлер технологиясы. Ағынды су және атмосферадағы өндірістік қалдықтарды тазалау.

Білімдер:

процестер түрлерін; химия-технологиялық процестердің техника-экономикалық көрсеткіштері; өндірістік мақсатта суға қойылатын талаптарды; қүқірт қышқылын, күйдіргіш натр, хлор және тұз қышқылының химиялық талшықтар өндірісіндегі қолданысын, олардың қасиетін және алынуын; ағаштың қайта өңдеу әдістерін, целлюлизияны алуды және қолдануды; синтетикалық талшықтар өндірісінде қолданылатын метанол, ацетилен, стирол, этанол, сірке қышқылы және басқа да өнімдерді, көмір мен мұнай өндеу технологияларын; ағынды су тазартуды; атмосфералық ауа ластануын болдырмау бойынша іс-шараларды.

Іскерліктер: 

технологиялық сызба-нұсқаларды; шикізат пен дайын өнімге сипаттама беруді.

КҚ 3.6.2

ЖКП. 10

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері

Өнімнің сапасын жоғарлатудағы стандарттау мен метрологияның рөлі. Стандарттаудың құқықтық негіздері, мақсаттары, міндеттері, принциптері, құралдары мен объектілері. ТМД-ғы Мемлекет аралық стандарттар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттау жүйесі. Метрологияның негізгі түсініктері мен анықтамалары. Мемлекеттік метрологиялық бақылау мен байқау. Өнімнің сапасы, сапа көрсеткіштері және оларды бағалау тәсілдер; өнімді сынау мен бақылау. Сертификаттаудың мәні мен мазмұны. Халықаралық сертификаттау.

Білімдер:

метрологияның, стандарттаудың сертификаттау мен өнімнің сапасын басқарудың негізгі түсініктерін; сапа көрсеткіштерін және оларды бағалау тәсілдерін.

Іскерліктер: 

кәсіби қызметте сапа жүйесінің негізгі принциптері мен құжаттарын қолдануды;өлшеу қателіктерін есептеуді және өлшеу құралдарын таңдауды.

КҚ 3.6.5

КҚ 3.6.10

ЖКП. 11

Қолданбалы информатика

Алгоритімдер жөніндегі негізгі түсініктер, алгоритімнің негізгі құрылысы. Бағдарламалау негізін оқу, файлдар. Файлдармен жұмыс. Графика. Бағдарламаны жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша міндеттерді шешу үшін және курстық жұмыстарды орындау үшін қолдану.

Білімдер:

алгоритмдеуді және бағдарламалау негіздерін, технологиялық есептер шығару үшін қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз етуді, сызбалар мен сызба-нұсқаларды құруды.

Іскерліктер:

үлгідегі технологиялық және техникалық есептеулерді жүргізуді, компьютерде сызбаларды жасауды.

БҚ 3

КҚ 3.6.8

КҚ 3.6.3

ЖКП. 12

Менеджмент негіздері

Әртүрлі ұйымдастырушылық-құқықтық формалардағы ұйымдарды басқарудың мақсаты және міндеттері. Менеджмент қызметі. Қызметкерлерді басқару. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Еңбектің мотивациялар жүйесі. Іскерлік қарым-қатынас этикасы. Менеджмент психологиясы. Менеджмент жүйесіндегі маркетинг.

Білімдер:

кәсіпорынның ішкі және сыртқы орта сипаттарын; басқару қызметін, басқару принциптерін, кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымдық моделдерін; басқару стилін, жанжалды жағдайларды шешу тәсілдерін; топтардың жұмыс қарқындылығына әсер ететін факторларды; құқықтық реттеуді; маркетингтің қызметі мен принциптерін.

Іскерліктер: 

басқарудың әдістері мен принциптерін практикада қолдануды, кәсіпорын құрылымын жобалауды; басқару стилін таңдау моделдерін анықтауды; жұмыс уақытын тиімді пайдалануды анықтауды; ұжымдағы іскерлік және жеке өз басылық қатынастарға баға беруді.

БҚ 4

БҚ 5

БҚ10

КҚ3.61.6

АП. 00

Арнайы пәндер

АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері

Заңдылықтар және еңбекті қорғау бойынша бақылау органдары. Қауіпсіздік техникасы. Қауіпсіздік техникасының міндеттері. Өндірістік жарақат жағдайларын тіркеу тәртібі және ережелері. Өндіріс алаңдары мен цехтарындағы еңбек қауіпсіздігі бойынша шаралар. Химиялық талшықтар өндірісіндегі техникалық және аспаптық қауіптілік мөдері. Негізгі шикізаттар, жартылай өнімдер, дайын өнімдер, қалдықтар мен қоқыстардың уландырғыш, өрт және жарылғыш қауіпті заттардың сипаттамасы. Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы. Негізгі профилактикалық және қорғаныс шаралары. Өртқауіпсіздік шаралары. Өртқауіпсіздік құрылғылары, аспаптар мен сигнал беру, өрт сөндіру құралдары. ҚР экологиялық кодексі. Химиялық талшықтар өндірісіндегі ластанудын негізгі көздері ағынды су, газды ауа ортасы. Химиялық талшықтар өндірісіндегі экологиялық проблемаларды шешудің жолдары және әдістері. Қалдықтарды қайта өңдеу және пайдалану. Кәсіпорында табиғатты қорғау қызметін ұйымдастыру.

Білімдер:

нормативті–құқықтық еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуді; улы заттардың адам ағзасына әсерін; шекті - мүмкімдік концентрациясын, жеке қорғану құралдарын; өрт пен жарылысты ескерту шараларын; экология міндеттерін; қоршаған ортаның сапа критерийлерін; ластанудың көздерін; газ тәрізді өндірістік қалдықтарда тазарту әдістерін; өндірістік сумен қамтамасыз ету сызбасының түрлерін; аз қалдықты және қалдықсыз технологияның негізгі бағыттарын.

Іскерліктер:

жеке қорғану құралдарын; тазарту әдістеріне сипаттама беруді; екінші реттік ресурстарды жіктеуді.

БҚ 8

КҚ 3.6.5

АП. 02

Технологиялық процестерді автоматтандыру

Өндірістік процестерді автаматтандыру туралы негізгі түсініктер. Химиялық талшықтар өндірісінің негізгі технологиялық параметрлерін бақылау және бақылау-өлшеу аспаптары. Блокировкалау жүйелері, дыбысты және жарықты сигнал берулер. Технологиялық поцестерді басқару кезіндегі микропроцесорлық техникасы. Технологиялық процестерді автоматты басқарудың үлгідегі жүйелері.

Білімдер:

бақылаудың автоматтық жабдықтарының құрылғысын, реттеу, қорғау және тоқтатуды, жеке аспаптардың және жалпы процестердің автоматтандырылған сызбасын.

Іскерліктер:

аспапты, технологиялық сызба учаскесін немесе жалпы сызбаны автоматтандыруды, аспаптардың көрсіткіштерін алуды және ақпарат анықтығын бағалауды.

КҚ 3.6.2

АП. 03

Химия талшықтар өндірісі технологиясы мен жабдықтары

Синтездің негізгі заңдылықтары және талшық түзету полимерлердің, эфирлердің, целлюлозаларды алудың технологиясы. Синтетикалық және жасанды талшықтар өндірісінің негізгі шикізат түрлері. Полимерлер технологиясы. Химиялық талшықтарды алу әдістері. Полимерлерді талшық құруға дайындау. Химиялық талшықтарды қалыптастыру. Жіптерді орау, ширату және қайта төгу. Химиялық талшықтарды өңдеу. Жіптерді текстуралау. Талшықтар мен жіптердегі ақаулар. Химиялық талшықтардың сапасын анықтау әдістері. Химиялық талшықтар өндірісінің негізгі және қосымша жабдықтары. Жасанды және синтетикалық талшықтарды алу мысалдары.

Білімдер:

талшық түзгіш полимерлердің және тоқыма талшықтарының құрылысы мен қасиетін; басты технологиялық операциялардың физика-химиялық негіздерін; шикізатқа, материалдарға және дайын өнімге қойылатын техникалық талаптарды; негізгі технологиялық жабдықтардың қызымет принципін, құрылым ерекшеліктерін, техникалық сипаттамалары мен даму әдістерін; химиялық талшықтардың сапа көрсеткіштерін; өндірісті бақылаудың зертханалық және автоматтандырылған әдістерін; өндірістің технологиялық параметрлерін, жабдықтардың құрылым сипаттамасын.

Іскерліктер:

технологиялық сызбаларды оқуды; технологиялық процестердің бірізділігін құруды; шикізат пен дайын өнімге сипаттама беруді; шикізат, қосымша материалдар, технологиялық жабдықтар өнімділігіне, материалды және жылу баланстарына технологиялық есептеулер жүргізуді; технологиялық сызбаларды және компьютерлік бағдарламаларды пайдаланып қажетті есептеулер жүргізуді.

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

КҚ 3.6.4

КҚ 3.6.8

КҚ 3.6.10


АП. 04

Өндірісті техникалық талдау мен бақылау

Өндірістегі техникалық талдаудың ролі. Талдаудың түрлері: таңбаланған, экспрессті, бақылаулық және арбитражды. Стандарттау үлгілері. МС ролі және техникалық талдау стандарттары. Химиялық талшықтар өндірісіндегі талдаудың физика-механикалық, химиялық және аспаптық әдістері. Мономерлер, полимерлер, жартылай өнімдер мен дайын өнімдерді талдау. Ағынды суды талдау және газды ауа қосылыстары.

Білімдер:

шикізат, жартылай өнім, дайын өнім сапасын бақылау әдістерін, зертханалық аспаптар мен жабдықтардың құрылымы мен жұмыс принциптерін; талдаудың түрлерін, стандарттар мен МС қолданысын, шикізат, жартылай өнім мен дайын өнімді талдаудың негізгі әдістерін.

Іскерліктер: 

стандартты ерітінділер дайындауды, әдістеме негізінде түрлі тәсілдермен талдаулар жүргізуді; МС жұмыс істеуді, орта сынамаға іріктеме жүргізуді, суды талдауды, химиялық талшықтар өндірісінің шикізаттары мен реагенттерінің негізгі түрлеріне жай талдау жүргізуді.

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.5

АП. 05

Кәсіпорын саласының экономикасы

Кәсіпорынды ұйымдастыру түрлері, олардың ұйымдастырушылық және өндірістік құрылымдары. Өндіріс түрлері; олардың сипаттамасы. Негізгі өндірістік және технологиялық процестер. Негізгі және айналмалы қаражаты. Еңбек ресурстары. Ұйымдастыру, нормалау және еңбек төлемақы. Өнімнің өзіндік құны. Бағаның құрылуы. Ұйымның тиімді қызметін бағалау. Өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі.

Білімдер:

химиялық өңдіріс процестерінің экономикалық мәнін; кәсіпкерлік қызметті тиімді ұйымдастыруды; жұмыстың ұйымдастырылуын және кәсіпорын құрылысын, жұмыс істеп жатқан өндірістің жағдайындағы кәсіпорындағы түрлі кәсіптердің жұмысын, еңбекті ұйымдастыруды; өнімге бағаның құрылу механизмін және қазіргі жағдайдағы еңбек төлемақы түрлерін.

Іскерліктер:

кәсіпорынның экономикалық күйін талдау үшін қажетті ақпараттарды табуды және қолдануды; еңбек өнімділігін берілген әдіс бойынша есептеу; еңбекақыны; өзіндікқұнды және өнімнің бағасын; ұйым әрекетінің тиімділігін бағалай білуді.

КҚ3.6.10

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

ӨО. 01

Зертханалық жұмыстар техникасы

Химиялық зертханаларды ұйымдастыру. Зертханалық жабдықтар, аспаптар, химиялық ыдыстар. Техникалық және аналитикалық таразылар; химиялық ыдыстарды жуу және құрғату; химиялық зертханаларда қолданылатын негізгі операциялар мен тәсілдер; өлшеу, сүзу, құрғату, ерітінділер дайындау. Улы зиянды заттармен жұмыс істеу.

Іскерліктер:

түрлі қолданыстағы ыдыстарды айыра білуді және оларды пайдалануды; теңдестіру, техно-химиялық және аналитикалық таразыларда жұмыс істеуді; түрлі концентрациялы ерітінділер дайындауды және есептеуді; электрқыздырғыш аспаптарды пайдалануды; қыздыру, салқындату, суалту, қатты қыздыру, кристалдау және кептіру процестерін жүргізуді; сүзуді жүргізуді; тұнбаларды үйірткілеуді, жууды; балқу және қайнау температурасын анықтау үшін аспаптарды пайдалануды,термостаттарды және термореттегіштерді пайдалана білуді; қатты және сұйық заттардың тығыздығын анықтау үшін аспаптарды пайдалануды, анықтамалық кестелерді пайдалануды; жай зертханалық қондырғыларға монтаж және құрастыру жүргізуді.

Дағдылар:

зертханалық жабдықтар және химиялық ыдыстармен жұмыс істеуде; ыдыстарды түрлі әдістермен жууды; ыдыстарды ыстық және суық кептіруде, кептіргіш шкафтарды, эксикаторды пайдаланып ыдыстарды кептіруде; тығындар таңдауда, оларды шыны түтіктерге кигізуде, тығындарды бұрғылап тесуде; сутегін, оттегін, көмір қышқыл газын алу, оларды шаюда, кептіруде және сақтауда; әр түрлі таразыларда түрлі заттарды өлшеуде; өлшем ыдыстарымен жұмыс істеуде; өлшеулерді толтыруда, тамшуырда жұмыс істегенде; өлшеу құтыларында ерітінділер дайындауда; электрқыздырғыш және басқа аспаптарды, кептіру шкафтарын, муфелді пештерді пайдалануда; сүзу процестерін жүргізгенде, тұнбаны сүзгіште шаюда; Комовскийдің сорғысында жұмыс істегенде; қайнау және балқу температурасын анықтауда; заттардың салыстырмалы тығыздығын және үлес салмағын анықтауда; кемергіштер және ареометрлермен жұмыс істегенде.

КҚ 3.6.2

ӨО. 02

Слесарлық практикасы

Слесарлық жұмыстарды ұйымдастыру. Технологиялық жабдықтарды пайдалану үшін қажетті слесарлық аспаптардың тізімін оқып білу. Тетік арматурасы: құрылысы, пайдалану ережесі, ақауларын анықтау. Слесарлық-құрастыру жұмыстары: ажырамайтын қосылыстарды құрастыру; ажырайтын қосылыстарды бөлшектеу мен құрастыру. Химиялық өндірістің техникалық қызмет көрсету мен негізгі және қосымша жабдықтарды жөндеу кезіндегі слесарлық жұмыстар. Жабдықтарды пайдалану қасиеті: түсінігі, беріктігі, тоқыраусыздық, жұмысқа қабілеттілігі, жөндеуге жарамдығы.

Іскерліктер:

слесарлық жұмысты орындау үшін аспаптар мен жабдықтарды пайдалануды; белгілеуді; металды шабуды, түзетуді, июды, металды кесуді, металды егеулеуді, тетіктерді бұрғылауды және тетіктердегі бұранданы қиюды; тетіктер мен механизмдерді өңдеудің оптималды режімін қолдануды.

Дағдылар:

слесарлық-жөндеу технологиялық аппараттар, тетік арматурасы, коммуникацияға қызмет көрсету кезіндегі қажетті слесарлық және слесарлық-жөндеу жұмыстарын орындауда.

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.5

КҚ 3.6.6

КҚ 3.6.7

ӨО. 03

ҮМҚ талшыққұрау синтезі прктикумы

Жұмыс орнын ұйымдастыру. Бастапқы өнімнің қасиеті, тазарту және талдау. Мономерлерді алу. Радикалды полимеризация әдісі бойынша талшыққұрау ҮМҚ синтезі. Иондық полимеризация әдісі бойынша талшыққұрау ҮМҚ синтезі. Поликонденсация әдісі бойынша талшыққұрау ҮМҚ синтезі. Полимерлерді зерттеудің физикалық әдістері.

Іскерліктер:

бастапқы заттар мен синтез өнімдеріне тазарту жүргізуді; әр түрлі әдістермен жоғарғы молекулалы қосылыстар алуды; полимерлердің физикалық сипаттамалары мен химиялық құрамын анықтауды.

Дағдылар: 

жалпы және арнайы қолданыстағы ыдыстарды пайдалана білуде; синтез бен ЖМҚ талдау үшін қолданылатын аспаптар мен жабдықтарда; ЖМҚ синтезі үшін технологиялық зертханалық қондырғыларды құруда; қауіпсіздік техникасы ережесін сақтауда, алғашқы дәрігерге дейінгі көмекті көрсете білуде.

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

ӨО. 04

Танысу практикасы

Кәсіпорынның жұмыс тәртібі. Кәсіпорынның негізгі және қосымша цехтары, олардың қолданысы және технологиялық процесі. Негізгі цехтардың шикізаты мен өнімдерінің сипаттамасы. Кәсіпорындағы негізгі зиянды және кауіпті факторлар. Кәсіпорынның технологиялық тізбегі (цехтардың өзара байланысы).

Іскерліктер:

өндіріспен цех орындарында қауіпсіз қозғалыс және жұмыс істеуді; технологиялық процесті талдау үшін химия ғылымдарының терең білімін қолдануды; техникалық құжаттамалармен жұмысты; өндірістің цехтары арасындағы байланыстарды.

Дағдылар:

кәсіпорын және цех орындарында қауіпсіз тәртіпті, жұмыс орындарындағы қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауда, технологиялық процестің негізгі қауіпсіз ережесін енгізуде, цехтің құжаттамаларын жүргізгендегі алғашқы дағдыны қалыптастыруда.

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.3

ӨО. 05

Арнайы технология бойынша практикум

Жұмыс орнын ұйымдастыру. Бастапқы шикізатты тазалау және талдау әдістері. Талшық құру полимерлердің қасиетін зерттеу және алу: целлюлозаның сірке қышқылы эфирлерін, поликапроамидті, полиэтиленкапролактамды және т.б. Синтезді жүргізу параметрлерді бақылау.

Іскерліктер:

химиялық талшықтардың сапасына шикізат қасиетінің әсерін талдауды; целлюлоза құрамы мен оның қайта өңдеу өнімдерін анықтау бойынша эксперименттер орындауды.

Дағдылар:

целлюлозаның сапалық сипаттамасын анықтау мен целлюлозаның жартылай өнімдерін қайта өңдеу бойынша эксперименттік қойылымда.

КҚ 3.6.1

КҚ 3.6.2

КҚ 3.6.10

КП. 00

Кәсіптік практика

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

Жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі ережелері бойынша нұсқаулар. Өндірістік регламенті оқу. Процестің оптималды режім параметрлері. Жабдықтардың қызмет көрсетуі мен процесті жүргізу бойынша жұмыс нұсқауын оқу. Технологиялық процесс жабдықтарының қызмет көрсетуінің практикалық амалдарын меңгеру. Технологиялық процестің бақылау әдістерімен танысу.

Іскерліктер:

белгіленген технологиялық регламент негізінде технологиялық процестерді жүргізу бойынша жұмыстар орындауды; учаскенің жабдықтары мен аппараттарын іске қосу мен тоқтатуды; учаскенің технологиялық процестерінің қызмет көрсетуін; берілген технологиялық регламенттен аутқуды ескертуді және жоюды.

Дағдылар: 

бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері және аналитикалық бақылау нәтижелері бойынша технологиялық процестің қауіпсіз қызмет көрсету әдістерінде.

БҚ 1-10

КҚ 3.6.1-

3.6.10

КП. 02

Өндірістік технологиялық практикасы

Цехтағы (бөлімшелер) технологиялық процесті үйрену, біліктілікке сәйкес мамандықтар бойынша дублер ретінде жұмыс, бағытшы жетекшiнiң жұмысын қоса атқару (ауысым басшысы, шеберлер), қурстық жоба үшін материал жинау.

Іскерліктер:

аппаратшы (3-4 разрядты) және линиядағы жетекшінің жұмысын қайталаушы есебінде технологиялық процестерді жүргізуді.

Дағдылар: 

процестегі ақауларды ескерту және болдырмауда.

БҚ 1-10

КҚ 3.6.1-

3.6.10

КП. 03

Диплом алды практика, соның ішінде дипломдық жобаны орындау

Дипломдық жобаны орындау үшін ақпараттар жинау, бағытшы жетекшiнiң жұмысын қоса атқару.

Іскерліктер:

цехтың линейлік жетекшісінің міндеттерін орындауды; нормативтік-техникалық құжаттамалармен жұмысты; талдау нәтижелерін рәсімдеуді; іскерлік құжаттамаларды; жоспарлау құжаттамасында хабарлар болуды; еңбек төлем ақысына есептеу жүргізуді; цехтың шығындар сметасын талдауды.

Дағдылар:

линиядағы жетекші; өндірістік учаске ұжымының жұмыстарын ұйымдастыруда және нормативті-техникалық құжаттамалармен жұмыста.

БҚ 1-10

КҚ 3.6.1-

3.6.10


      Ескерту: Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер

БҚ 1


БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8


БҚ 9

БҚ 10

тұлға аралық және кәсіби бағыттағы қажетті ақпаратпен алмасу үшін мемлекеттік, орыс және шетел тілдері бойынша лингвистикалық дағдыларын қолдана біледі;

көпмәдениетті, көпэтникалық және көпконфессионалдық қоғамда адамдармен қарым-қатынас жасауда позитивтік әдеттердің болуы;

кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті ізденулерді, ақпараттарды қолдана білу;

Қазақстан Республикасының еңбек кодексімен және бекітілген салалық нормативті құжаттарға сәйкес өндіріс орындарында (жеке және ұжымдық) жұмысты ұйымдастырады және жоспарлайды;

өзінің және жалпы ұжым жұмысының нәтижелерін объективті түрде бағалайды;

жеке өз басының және кәсіби дамуын басқарады, нарықтық экономика жағдайындағы өзгерістерге бейімделеді;

денсаулық сақтау дағдырларын біледі;

өндірістік қызметте еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария, өрт және экологиялық қауіпсіздікті сақтау ережелерін қолданады;

зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету дағдарларын меңгереді;

қалыпты және қалыптан тыс жағдайларда шешім қабылдау белсінділігін танытады.


      2-кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

2. Жоғары деңгей

2.1. 081101 2 Жіпті созу аппаратшы

КҚ 2.1.1 жалпы технологиялық процестің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын; қызмет көрсету орындары процесінің технологиясын; шикізат, дайын өнім және қосымша материалдардың физика-механикалық және физика-химиялық қасиеттерін білу;

КҚ 2.1.2 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылыс ерекшеліктерін; негізгі техникалық және пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысын және әрекет принциптерін білу;

КҚ 2.1.3 технологиялық процестің параметрлері нормасынан ауытқулар себептерін жою;

КҚ 2.1.4 МС және ТЖ-ға сай өндірілетін талшықтардың, жіптердің сапасын бақылауды іске асыру;

КҚ 2.1.5 жабдықтарды күту, тазарту және майлау жұмыстарын іске асырады; жабдықтардың жұмыс кезінде болатын ақауларын тауып, оларды болдырмауды іске асыру;

КҚ 2.1.6 штапель агрегатының шектес бөлімдерінің өзара байланысын қамтамасыз ету;

КҚ 2.1.7 иіру машиналарының ілгек- созынды механизмдерінде талшықтарды созу және кесу технологиялық процесін жүргізу;

КҚ 2.1.8 судың және жылутасымалдағыштардың температурасын, жылыту жүйесіндегі қысылған ауаның қысымын, майлағыш айналымды, талшықты есудің жылдамдығы мен ұзындығын бақылайды және реттейді.

2.2. 081102 2 Жіп ораушы

КҚ 2.2.1 жалпы технологиялық процестің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын біледі; қызмет көрсету орындары процесінің технологиясын; шикізат, дайын өнім және қосымша материалдардың физика-механикалық және физика-химиялық қасиеттерін білу;

КҚ 2.2.2 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылыс ерекшеліктерін; негізгі техникалық және пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысын және әрекет принциптерін біледі;

КҚ 2.2.3 технологиялық процестің параметрлер нормасынан ауытқулар себептерін болдырмайды және ескертеді;

КҚ 2.2.4 МС және ТЖ-ға сай өндірілетін талшықтардың, жіптердің сапасын бақылауды іске асырады;

КҚ 2.2.5 жабдықтарды күту, тазарту және майлау жұмыстарын; жабдықтардың жұмыс кезінде болатын ақаулдарды тауып, оларды болдырмауды іске асырады;

КҚ 2.2.6 оралып жатқан және оралған тікиіршіктерді бір қалыпты алуды қамтамасыз етеді;

КҚ 2.2.7 майлағыш білікшелердің жіпжүргіш тетіктерінің жағдайын бакылайды;

КҚ 2.2.8 МС-қа сай майлағыш жүйесінде жіп оралу тығыздықты алу үшін майлағыш денгейін реттейді және бақылайды.

2.3. 081103 2 Жіпқондырушы

КҚ 2.3.1 жалпы технологиялық процестің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын біледі; қызмет көрсету орындары процесінің технологиясын; шикізат, дайын өнім және қосымша материалдардың физика-механикалық және физика-химиялық қасиеттерін білу;

КҚ 2.3.2 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылыс ерекшеліктерін; негізгі техникалық және пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысын және әрекет принциптерін білу;

КҚ 2.3.3 технологиялық процестің параметрлер нормасынан ауытқулар себептерін болдырмайды және ескертеді;

КҚ 2.3.4 МС және ТЖ-ға сай өндірілетін талшықтардың, жіптердің сапасын бақылауды іске асырады;

КҚ 2.3.5 жабдықтарды күту, тазарту және майлау жұмыстарын; жабдықтардың жұмыс кезінде болатын ақаулдарды тауып, оларды болдырмады іске асырады;

КҚ 2.3.6 физика-механикалық көрсіткіштер бойынша білдектерге иірімжіпті таратады;

КҚ 2.3.7 біліктілігі төмен жіпқондырушыларды сапалы жібекпен қамтамасыз етеді;

КҚ 2.3.8 жіпқондырушыларды участкелерге бөлу;

КҚ 2.3.9 білдекті қайта қуаттау кезінде орауыштарды иіршік орнатпасына қондыру дұрыстығын бақылайды.

2.4. 081104 2 Химиялық талшықтарды өңдеуші

КҚ 2.4.1 жалпы технологиялық процестің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын біледі; қызмет көрсету орындары процесінің технологиясын; шикізат, дайын өнім және қосымша материалдардың физика-механикалық және физика-химиялық қасиеттерін білу;

КҚ 2.4.2 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылыс ерекшеліктерін; негізгі техникалық және пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысын және әрекет принциптерін білу;

КҚ 2.4.3 технологиялық процестің параметрлер нормасынан ауытқулар себептерін болдырмайды және ескертеді;

КҚ 2.4.4 МС және ТЖ-ға сай өндірілетін талшықтардың, жіптердің сапасын бақылауды іске асырады;

КҚ 2.4.5 жабдықтарды күту, тазарту және майлау жұмыстарын; жабдықтардың жұмыс кезінде болатын ақаулдарды тауып, оларды болдырмауды іске асырады;

КҚ 2.4.6 үздіксіз процесс машиналарында вискозалық корд талшықтарын өңдеудің технологиялық процесін жүргізеді;

КҚ 2.4.7 машинаның өңдеу бөлімін иіру және кептіру-ширату бөлімімен өзара байланысын қамтамасыз етеді;

КҚ 2.4.8 өңдеу ерітінділерінің температурасы мен берілуін, жіптердің дұрыс сабақталуы мен жіктелуін бақылайды.

2.5. 081105 2 Химиялық талшықтарды ширату және орау операторы

КҚ 2.5.1 жалпы технологиялық процестің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын білу; қызмет көрсету орындары процесінің технологиясын; шикізат, дайын өнім және қосымша материалдардың физика-механикалық және физика-химиялық қасиеттерін білу;

КҚ 2.5.2 қызмет көрсететін жабдықтардың құрылыс ерекшеліктерін; негізгі техникалық және пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысын және әрекет принциптерін білу;

КҚ 2.5.3 технологиялық процестің параметрлер нормасынан ауытқулар себептерін болдырмайды және ескертеді;

КҚ 2.5.4 МС және ТЖ-ға сай өндірілетін талшықтардың, жіптердің сапасын бақылауды іске асырады;

КҚ 2.5.5 жабдықтарды күту, тазарту және майлау жұмыстарын; жабдықтардың жұмыс кезінде болатын ақауларды тауып, оларды болдырмауды іске асырады;

КҚ 2.5.6 машинаның жіп орау бөлімі мен иіру бөлімінің жұмысының өзара байланысын қамтамасыз етеді;

КҚ 2.5.7 машинаның жіп орау бөлімінің жіп жүргіш тетіктерінің, температурасының және ауа ылғалдылығының жағдайына бақылау жасайды;

КҚ 2.5.8 майлағыш айналымын, иіршікке жіптің қабылдануының жылдамдығын реттейді және бақылайды.

3. Орта буын маманы

3.1. 081106 3 Техник-технолог

КҚ 3.6.1 химиялық талшықтар өндірісінің технологиясын, технологиялық жабдықтардың құрамын және пайдалану сипаттамасын білу;

КҚ 3.6.2 МС және ТЖ-ға сай шикізат пен дайын өнімнің сипаттамасын, технологиялық процестерді бақылау әдістерін, шикізат пен дайын өнімнің сапасын білу;

КҚ 3.6.3 компьютерлік бағдарламаны қолдану барсында технологиялық аппараттар мен жабдықтардың сызбаларын оқиды және графикалық орындайды;

КҚ 3.6.4 техникалық құжаттармен: технологиялық жабдықтардың төлқұжатымен, анықтамалық әдебиетпен, технологиялық регламентпен, өндірістік нұсқаулармен жұмыс істейді;

КҚ 3.6.5 мәселені шешуде пәнаралық қатынасты біледі;

КҚ 3.6.6 технологиялық процестерді жүргізу және жабдықтарды пайдалану кезіндегі атқарушы кіші қызметкердің жұмысын ұйымдастырады;

КҚ 3.6.7 технологиялық жабдықтардың іске қосу, баптау жұмыстарына қатысады;

КҚ 3.6.8 қажетті технологиялық есептеулер жүргізеді, соның ішінде компьютерлік бағдарламаларды қолдану;

КҚ 3.6.9 техникалық құжаттарды рәсімдейді;

КҚ 3.6.10 өнімнің жарамсыздық себебін анықтайды, оның алдын-алу мен жою шараларын жасайды.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 546-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 546-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0800000 - Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0814000 - Полимерлік өндіріс технологиясы

      Біліктілігі: 081401 2 - Пластмассалардан жасалған заттарды

      нығыздаушы

      081402 2 - Парақ материалдарын нығыздаушы

      081403 2 - Қысу-орам әдісімен үлдір материалдарын

      нығыздаушы

      081404 2 - Құбырлар мен бейіндерді қысушы

      081405 2 - Пластмассалар құюшы

      081406 2 - Пластмассалардан бұйымдар өндіру

      жөніндегі ротор жүйесінің операторы

      081407 2 - Поливинилхлорид үлдірін өндірудің

      үгітетін-каландралық желі операторы

      081408 2 - Экструдер жүргізушісі

      081409 2 - Пластмассаларды түйіршіктеу жүргізушісі

      081410 2 - Микструдер жүргізушісі

      081411 2 - Өздігінен желімделетін үлдірлерді орнату

      машинисі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау түрі

Оқу уақытының көлемі

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмысынның саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

Оның ішінде

теориялық сабақ

зертханалық-практикалық сабақ

курстық жоба(жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

9

13

9


1448

1086

362ЖБП. 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


2


156

112

44


1,2,3,4

ЖБП. 02

Орыс тілі және әдебиеті

+


1


156

1562,3,4

ЖБП.03

Дүниежүзі тарихы


+40

404

ЖБП.04

Шетел тілі


+78

44

34


2,3,4

ЖБП.05

Қазақстан тарихы

+
80

802

ЖБП.06

Қоғамтану


+76

761

ЖБП.07

География


+40

402

ЖБП.08

Математика

+


2


156

1561,2,3,4

ЖБП.09

Информатика


+78

40

38


1

ЖБП.10

Физика


+

2


136

104

32


1,2,3,4

ЖБП.11

Химия

+


2


116

88

28


2,3,4

ЖБП.12

Биология


+40

402

ЖБП.13

Алғашқы әскери дайындық


+140

110

30


1,2,3,4

ЖБП.14

Дене тәрбиесі

+
156

0

156


1,2,3

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

264

264
ЖГП.01

Кәсіби орыс тілі


+

1


72

723,4

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


72

723,4

ЖГП.03

Дене тәрбиесі


+120

1204,5

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер3


421

315

106ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+46

34

12


1,2

ЖКП.02

Сызу


+

1


44

10

34


1

ЖКП.03

Электротехника электроника негіздерімен


+40

30

10


5

ЖКП.04

Материалтану


+40

402

ЖКП.05

Жалпы химиялық технология


+61

41

20


1,2,3

ЖКП.06

Полимер материалдарын қайта өңдеу технологиясы


+

1


86

56

30


3,4

ЖКП.07

Еңбекті қорғау

+
72

721,2

ЖКП.08

Нарықтық экономика негіздері

+


1


32

325

АП.00

Арнайы пәндер

2

1

3


423

373

50АП.01

Технологиялық процестерді автоматтандыру негіздері


+

1


92

924,5

АП.02

Полимер материалдарын қайта өңдейтін кәсіпорындардың жабдықтары

+


1


198

178

20


2,3,4,5

АП.03

Арнайы технологиялар (біліктіліктер бойынша)

+


1


133

103

30081401 2 Біліктілігі "Пластмассалардан жасалған заттарды нығыздаушы", 081402 2 Біліктілігі "Парақ материалдарын нығыздаушы", 081403 2 Біліктілігі "Қысу-орам әдісімен үлдір материалдарын нығыздаушы", 081404 2 Біліктілігі "Құбырлар мен бейіндерді қысушы"

АП.03.1

Пластмастан жасалған өнімдерді нығыздау технологиясы1


33

332,3

АП.03.2

Парақ материалдарды нығыздау технологиясы1


35

354,5

АП. 03.3

Көп қабатты қабыршық материалдарды нығыздау технологиясы1


35

355

АП. 03.4

Тұрбалар мен бейінді нығыздау технологиясы1


30

305

081405 2 Біліктілігі "Пластмассалар құюшы", 081406 2 Біліктілігі "Пластмассалардан бұйымдар өндіру ротор жүйесінің операторы", 081407 2 Біліктілігі "Поливинилхлорид үлдірін өндірудің үгітетін-каландралық желі операторы"

АП.03.1

Пластмасс өнімдерін қысымда құю әдісімен өндіру технологиясы1


24

242,3,4

АП.03.2

Автоматтандырылған роторлық желілерде пластмассалардан өнім өндіру технологиясы1


24

244,5

АП.03.3

Тездеу және каландрлау әдісімен пластмассалардан өнімдер өндіру технологиясы1


24

245

081408 2 Біліктілігі "Экструдер жүргізушісі", 081409 2 Біліктілігі "Пластмассаларды түйіршіктеу жүргізушісі", 081410 2 Біліктілігі "Микструдер жүргізушісі", 081411 2 Біліктілігі "Өздігінен желімделетін үлдірлерді орнату машинисі"

АП.03.1

Пластмассадан экструзия әдісімен өнімдер өндіру технологиясы1


33

332,3

АП.03.2

Пластмассаларды түйіршіктеу технологиясы1


35

354,5

АП.03.3

Пластмассалардан түздеу және каландрлау әдісімен өнімдер өндіру технологиясы1


35

355

АП.03.4

Желім жағу технологиясы1


30

305

БҰАП.

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

72

721,5

ӨО және КП

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1584

ӨО.00

Өндірістік оқу

468

ӨО.01

Техникалық білім негіздері мен слесарлық жұмыс

252
3

ӨО.02

Зертханалық жұмыстардың техникасы

72
1

ӨО.03

Арнайы технологиялар бойынша зертханалық практика (біліктілік бойынша)

144
6

КП 00

Кәсіптік практика

1116

КП.01

Таныстыру практикасы

216
3

КП.02

Алғашқы кәсіптік біліктілік алуға арналған практика

252
5

КП.03

Өндірістік технологиялық практика

648
6

АА.00

Аралық аттестаттау

72

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау:

36

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

24

ҚА . 02(КДДБ)

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқытудың қортындысы

4320

К

Консультация

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақ

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

11

14

17


4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымының таңдауы бойынша пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 547-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 547-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0800000 - Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0814000 - Полимерлік өндіріс технологиясы

      Біліктілігі: 081401 2 - Пластмассалардан жасалған заттарды

      нығыздаушы

      081402 2 - Парақ материалдарын нығыздаушы

      081403 2 - Қысу-орам әдісімен үлдір материалдарын

      нығыздаушы

      081404 2 - Құбырлар мен бейіндерді қысушы

      081405 2 - Пластмассалар құюшы

      081406 2 - Пластмассалардан бұйымдар өндіру

      жөніндегі ротор жүйесінің операторы

      081407 2 - Поливинилхлорид үлдірін өндірудің

      үгітетін-каландралық желі операторы

      081408 2 - Экструдер жүргізушісі

      081409 2- Пластмассаларды түйіршіктеу жүргізушісі

      081410 2 - Микструдер жүргізушісі

      081411 2 - Өздігінен желімделетін үлдірлерді орнату

      машинисі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау түрі

Оқу уақытының көлемі

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау

жұмысынның саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

Оның ішінде

теориялық сабақ

зертхангалық-практикалық сабақ

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

1

1

3


308

154

154ЖГП.01

Кәсіби орыс тілі1


72

32

40


1,2

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі1


64

32

32


1,2

 ЖГП.03

Қазақстан тарихы1


80

801,2

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

+

+92

10

82


1,2

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

1

4

2


280

280
ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+30

301

ЖКП.02

Сызу


+30

301

ЖКП.03

Электротехника электроника негіздерімен


+15

151

ЖКП.04

Материалтану


+30

301

ЖКП.05

Полимер материалдарын қайта өңдеу технологиясы1


90

901

ЖКП.06

Еңбекті қорғау

+
30

301

ЖКП.07

Нарықтық экономика негіздері1


55

551

АП.00

Арнайы пәндер

2


2


204

204
АП.01

Технологиялық процестерді автоматтандыру негіздері1


52

522

АП.02

Полимер материалдарын қайта өңдейтін кәсіпорындардың жабдықтары

+


1


80

801,2

АП.03

Арнайы технологиялар (біліктіліктер бойынша)

+
72

722

081401 2 Біліктілігі "Пластмассалардан жасалған заттарды нығыздаушы", 081402 2 Біліктілігі "Парақ материалдарын нығыздаушы", 081403 2 Біліктілігі "Қысу-орам әдісімен үлдір материалдарын нығыздаушы", 081404 2 Біліктілігі "Құбырлар мен бейіндерді қысушы"

АП.03.1

Пластмасстан жасалған өнімдерді нығыздау технологиясы

+
18

182

АП.03.2

Парақ материалдарды нығыздау технологиясы

+
18

182

АП.03.3

Көп қабатты қабыршық материалдарды нығыздау технологиясы

+
18

182

АП.03.4

Тұрбалар мен бейінді нығыздау технологиясы

+
18

182

081405 2 Біліктілігі "Пластмассалар құюшы", 081406 2 Біліктілігі "Пластмассалардан бұйымдар өндіру ротор жүйесінің операторы", 081407 2 Біліктілігі "Поливинилхлорид үлдірін өндірудің үгітетін-каландралық желі операторы"

АП.03.1

Пластмасс өнімдерін қысымда құю әдісімен өндіру технологиясы

+
24

242

АП.03.2

Автоматтандырылған роторлық желілерде пластмассалардан өнім өндіру технологиясы

+
24

242

АП.03.3

Тездеу және каландрлау әдісімен пластмассалардан өнімдер өндіру технологиясы

+
24

242

081408 2 Біліктілігі "Экструдер жүргізушісі", 081409 2 Біліктілігі "Пластмассаларды түйіршіктеу жүргізушісі", 081410 2 Біліктілігі "Микструдер жүргізушісі", 081411 2 Біліктілігі "Өзідігінен желімделетін үлдірлерді орнату машинисі"

АП.03.1

Пластмассадан экструзия әдісімен өнімдер өндіру технологиясы

+
18

182

АП.03.2

Пластмассаларды түйіршіктеу технологиясы

+
18

182

АП.03.3

Пластмассалардан түздеу және каландрлау әдісімен өнімдер өндіру технологиясы

+
18

182

АП.03.4

Желім жағу технологиясы

+
18

182

БҰАП.

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

36

362


Теориялық оқудың барлық сағат саны

828

674

154ӨОжәне КП

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

576

ӨО.00

Өндірістік оқу

108

ӨО.01

Техникалық талдау

48
2

ӨО.02

Арнайы технологиялар бойынша зертханалық практика

60
2

КП 02

Кәсіптік практика

468

КП 02.1

Алғашқы кәсіптік біліктілік алуға арналған практика

108
2

КП 02.2

Өндірістік технологиялық практика

360
2

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау:

36

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

24
2

ҚА .02 (КДДБ)

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілік тағайындау

12
2


Міндетті оқудың барлық сағаты

1440

К

Консультация

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақ

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


БАРЛЫҒЫ

4

5

7


1656


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымының таңдауы бойынша пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 548-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 548-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары.

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0800000 - Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0814000 - Полимерлік өндіріс технологиясы

      Біліктілігі: 081412 3 - Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі.

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау түрі

Оқу уақытының көлемі

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмысынның саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

Оның ішінде

теориялық сабақ

зертхангалық-практикалық сабақ

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

5

9

10


1448

1086

362ЖБП.01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


2


156

112

44


1,2

ЖБП.02

Орыс тілі және әдебиеті

+


1


156

1561,2

ЖБП.03

Дүниежүзі тарихы


+40

402

ЖБП.04

Шетел тілі


+

1


78

44

34


1,2

ЖБП.05

Қазақстан тарихы

+
80

803

ЖБП.06

Қоғамтану


+76

761

ЖБП.07

География


+40

402

ЖБП.08

Математика

+


2


156

1561,2

ЖБП.09

Информатика


+78

40

38


1,2

ЖБП.10

Физика


+

2


136

104

32


1,2

ЖБП.11

Химия

+

+

2


116

88

28


1,2

ЖБП.12

Биология


+40

402

ЖБП.13

Алғашқы әскери дайындық


+140

110

30


1,2,3,4

ЖБП.14

Дене тәрбиесі


+156

0

156


1,2

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

1

3

3


432

352

80ЖГП.01

Кәсіби орыс тілі


+

2


91

51

40


3,4,5

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


84

44

40


4,5,6

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

+

+

-


257

2573,4,5,6,8

ӘЭП00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


5

3


180

180
ӘЭП01

Мәдениеттану


+

1


40

402

ӘЭП02

Философия негіздері


+30

304

ӘЭП03

Экономика негіздері


+

1


39

395

ӘЭП04

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


+39

395

ӘЭП05

Құқық негіздері


+

1


32

323

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

4

10

18

2

1051

575

416

60


ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

1


40

10

30


8

ЖКП.02

Сызу


+

2


84


84


2,3

ЖКП.03

Техникалық механика негіздері және конструкциялық материалдар


+

2


64

44

20


3

ЖКП.04

Электротехника электроника негіздерімен


+

1


62

42

20


4

ЖКП.05

Өнімнің сапасын стандарттау, метрологиялау және басқару негіздері


+

1


32

18

14


8

ЖКП.06

Органикалық химия

+


2


108

60

48


3,4

ЖКП.07

Аналитикалық химия


+

2


124

34

90


3,4

ЖКП.08

Химиялық технологияның теориялық негіздері


+

1


56

36

20


4,5

ЖКП.09

Физикалық және коллоидтық химия

+


2


122

80

42


3,4

ЖКП.10

Химия өнеркәсібінің процестері мен аппараттары


+

2

6

106

56

20

30

4,5,6

ЖКП.11

Менеджмент


+32

323

ЖКП.12

Салалар экономикасы

+


1

8

108

58

20

30

6,8

ЖКП.13

Еңбекті қорғау

+


1


75

67

8


6

ЖКП.14

Табиғатты пайдаланудың экологиялық негіздері


+38

381

АП.00

Арнайы пәндер

2

3

8


621

445

136

40


АП.01

Полимерлердің физикасы мен химиясының негіздері


+

1


54

44

10


5,6

АП.02

Полимер материалдарын қайта өңдейтін кәсіпорындардың жабдықтары


+

2


138

118

20


5,6,8

АП.03

Полимер материалдарын қайта өңдеу технологиясы

+


2

8

215

145

30

40

5,6,8

АП.04

Технологиялық процестерді автоматтандыру

+


2


143

107

36


5,6

АП.05

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар


+

1


71

31

40


5,6

БҰАП.

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48
3,8

ӨӨ және КП00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1692

ӨО.00

Өндірістік оқу

360

ӨО.01

Зертханалық жұмыстардың техникасы

72
3

ӨО.02

Слесарлық практика

144
4

ӨО.03

Арнайы технологиялар бойынша практика

144
8

КП 00

Кәсіптік практика

1332

КП.01

Таныстыру практикасы

144
6

КП.02

Алғашқы кәсіптік біліктілік алуға арналған практика

252
6

КП.03

Өндірістік технологиялық практика

504
7

КП.04

Диплом алдындағы практика

144
8

КП.05

Дипломдық жобаны орындау

288
8

АА.00

Аралық аттестаттау

216

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА .02 (КДДБ)

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілік тағайындау

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақ

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


БАРЛЫҒЫ

12

30

42

3

6588


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымының таңдауы бойынша пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 549-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 549-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0800000 - Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0814000 - Полимерлік өндіріс технологиясы

      Біліктілігі: 081412 3 - Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі.

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау түрі

Оқу уақытының көлемі

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмасын-ның саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

Оның ішінде

теориялық сабақ

зертхангалық-практикалық сабақ

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

3

1

3


480

400

80ЖГП.01

Кәсіби орыс тілі

+


2


72

32

40


3

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


64

24

40


1,2

ЖГП.03

Қазақстан тарихы

+
80

801

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

+
264

2641-6

ӘЭП00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


5

3


180

180
ӘЭП01

Мәдениеттану


+

1


40

403

ӘЭП02

Философия негіздері


+32

321

ӘЭП032

Экономика негіздері


+

1


40

403

ӘЭП04

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


+36

363

ӘЭП05

Құқық негіздері


+

1


32

323

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

4

10

18

2

1202

744

398

60


ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

1


64

44

20


1,2

ЖКП.02

Сызу


+

2


64

4

60


1,2

ЖКП.03

Техникалық механика негіздері және конструкциялық материалдар


+

2


64

44

20


1,2

ЖКП.04

Электротехника электроника негіздерімен


+

1


74

54

20


2

ЖКП.05

Өнімнің сапасын стандарттау, метрологиялау және басқару негіздері


+

1


50

30

20


6

ЖКП.06

Органикалық химия

+


2


128

80

48


1,2

ЖКП.07

Аналитикалық химия


+

2


128

38

90


1

ЖКП.08

Химиялық технологияның теориялық негіздері


+

1


68

38

30


2,3

ЖКП.09

Физикалық және коллоидтық химия

+


2


128

86

42


1,2

ЖКП.10

Химия өнеркәсібінің процестері мен аппараттары


+

2

6

154

104

20

30

2,3

ЖКП.11

Менеджмент


+62

621

ЖКП.12

Салалар экономикасы

+


1

8

102

52

20

30

3,4,6

ЖКП.13

Еңбекті қорғау

+


1


74

66

8


4

ЖКП.14

Табиғатты пайдаланудың экологиялық негіздері


+42

421

АП.00

Арнайы пәндер

2

3

8

1

610

434

136

40


АП.01

Полимерлердің физикасы мен химиясының негіздері


+

1


64

54

10


4

АП.02

Полимер материалдарын қайта өңдейтін кәсіпорындардың жабдықтары


+

2


150

130

20


3,4,6

АП.03

Полимер материалдарын қайта өңдеу технологиясы

+


2

8

220

150

30

40

3,4,6

АП.04

Технологиялық процестерді автоматтандыру

+


2


104

68

36


3,4

АП.05

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар


+

1


72

32

40


2,3

БҰАП.

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48
6

ӨӨ және КП

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1620

ӨО.00

Өндірістік оқу

360

ӨО.01

Зертханалық жұмыстардың техникасы

72
1

ӨО.02

Слесарлық практика

144
2

ӨО.03

Арнайы технологиялар бойынша практика

144
6

КП.00

Кәсіптік практика

1260

КП.01

Таныстыру практикасы

108
3

КП.02

Алғашқы кәсіптік біліктілік алуға арналған практика

216
4

КП. 03

Өндірістік технологиялық практика

504
5

КП. 04

Диплом алдындағы практика

144
6

КП.05

Дипломдық жобаны орындау

288
6

АА.00

Аралық аттестаттау

108

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультация

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

9

19

32

3

4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымының таңдауы бойынша пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 550-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 550-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

0814000 - Полимерлік өндіріс технологиясы мамандығы бойынша
техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу
бағдарламалары

      Пәндердің циклдары және кәсіптік практика бойынша оқу

      бағдарламаларының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің, пәннің индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттердің коды

ЖБП 01

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 02

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 2.1

Кәсіби орыс тілі

Кәсіби тілдің рөлін. Мамандықтың терминдік сөздерін. Орыс тілінің синтаксисін. Кәсіби бағдарланған мәтіндерді оқу және аудару "сөздікпен) техникасын. Болашақ мамандыққа бағытталған мәтіндер бойынша әңгімелер мен диалогтар құрастыру

білімдер: кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздікпен) үшін мемлекеттік және орыс тілдерін, лексикалық, грамматикалық минимумды меңгеруі;

іскерліктер: кәсіби лексиканы сауатты қолдану; кәсіби қызметінде қазақ және орыс тілі бойынша білімін қолдану;

БҚ2.5

БҚ2.6

ЖГП 2.2

Кәсіби шетел тілі

Мамандығы бойынша іскерлік тілдің негіздерін, лексика-фразеологиялық сөзтіркестері мен терминдерді. Кәсіби бағдардағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын. Кәсіби қарым-қатынас, тіл дамытуды.

білімдер: мамандығы бойынша кәсіби қарым-қатынасқа қажетті лексико-грамматикалық материалды

іскерліктер: кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқып, аудару "сөздікпен), грамматикалық минимумды кәсіби қарым-қатынаста қолдану.

БҚ2.4

БҚ2.6

ЖГП 2.3

Қазақстан тарихы

Қазақстан Республикасының жаңа әлемдегі орны мен рөлі. Көне кезеңдегі Қазақстан. Орта ғасырдағы Қазақстан. Қазақ халқының білімі. Қазақстанның Ресей империясына қосылу процесі; Қазақстанның Ресейге қосылуында және ресей империясы құрамына енгеннен кейінгі ішкі саяси жағдайы; Ұлттық азаттық қозғалыстар мен көтерілістер, XX ғғ басындағы саяси партиялардың мәні; Қазан төңкерілісі, Қазақстандағы ұжымдастыру мен ЭС; 20-30 жылдардағы XX ғ Қазақстанның қоғамдық саяси, әлеуметтік қоғамдық жағдайы; Қеңес үкіметінің алғашқы жылдарындағы этнодемографиялық жағдайы; Қазақ диаспорында құрылуы;

Ұлы Отан Соғысы жылдардағы Қазақстан; Қазақстанның 50-80 жылдардағы саяси жағдайы; ҰОС және Қазақстанның фашизмке қарсы күрес жеңісіне қосқан үлесі; Қазақстанның соғыстан кейінгі жылдардағы жағдайы;

Тың игеру; демократиялық қоғамның басталуы. Егемендік пен тәуелсіздіктің қалыптасуы. Қазақстанның КСРО дағдарыстық құлдырау кезіндегі жағдайы; Қазақстан республикасының тәуелсіздік алғаннан кейінгі саяси және қоғамдық өзгерістері;

білімдер:

- Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хранологиялық аумағын; көшпелі өркениетінің тарихтағы рөлі және оның әлем тарихына қосқан үлесі; Қазақстан аумағында мемлекеттің пайда болуы, қалыптасуы мен дамуы туралы; Ресей патшалығының Қазақстан жері кіруі, жаулау және ортарлауы; ұлтазаттық көтеріліс пен қозғалыстардың себептері; ХХ ғасыр басында Қазақстанның саяси партияларының ұстанған бағдарламаларының мәні; 20-30 жылдардағы ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіптің қалыптасуы туралы;

КСРО дағдарысы мен күйреуінің себептері; тәуелсіз Қазақстанның экономикалық және саяси реформалары және олардың нәтижесі туралы; "Қазақстан – 2030" стратегиялық даму бағдарламасы.

іскерліктер: қысқаша тарихи әңгіме құрастыруды; картамен жұмыс жасай білу; көшпелі мал шаруашылығының пайда болу себебін ашуды; Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірігудің сипатын ашу; қазақ халқының этникалық тарихының қалыптасуы, даму сипатын ашу; социалистік және капиталистік құрылыстың ерекшелігін дәлелдеу;

- көшіру саясатының басты мақсатын анықтауды; материалдық және рухани мәдениеттің үлгісін сипаттау; тарихтың кезеңдерін белгілеп, дәуірлерге қысқаша сипаттама беру; көтерілістердің пайда болу себебін талдауды; ұжымдастыру мен ЭС мәнін ашуды; 20-30 жылдардағы этнодемографиялық жағдайларды талдауға; қазақ диаспорасының пайда болу себебін анықтауды Қазақстаннның Ұлы Отан Соғысы жылдарында және соғыстан кейінгі жылдардағы рөлі мен қосқан үлесі; ХХ ғасыр басында Қазақстанның саяси партияларының ұстанған бағдарламаларының мәні.

БҚ2.4

БҚ2.7

ЖГП 2.4

Дене тәрбиесі

Дене тәрбиесінің мамандарды дайындаудағы рөлі. Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизикалық негіздері. Күш-қуат және спорттық негіздерді жетілдіру. Кәсіптік қолданбалы дене тәрбиесі.

білімдер: салауатты өмір салтының негіздерін; адамның кәсіби және әлеуметтік дамуында дене тәрбиесінің рөлі туралы түсінігі болуы;

іскерліктер: алған білімін денсаулықты нығайтуға, өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін, күш-қуатты жетілдіруге қолдану.

БҚ2.1

БҚ2.2

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу  

Құжаттар, олардың қолданыс аясы мен құжаттандыру тәсілдері; құжаттандыру жүйесі, құжаттардың құрылымы; іс жүргізуді ұйымдастыру және технологиясы; істерді ұйымдастыру және қалыптастыру тәртібі; кеңселік және құжаттамалық жұмыстардың негіздері.

Мемлекеттік стандарттау және бір қалыпқа келтіру жүйелері. Құжат айналымын ұйымдастырудың жалпы принциптері.

білімдер: құжаттардың қолданыс аясын, құрамдық бөліктерін, рәсімдеу ережелерін; құжаттарды әзірлеу және олардың міндеттерін; ұйымдастыру техникаларының жалпы сипаттамасын, олардың қолданыс аясын және ұйымдастыру, басқару процестерін кәсіпорындарға ендіру жолдарын

іскерліктер: іскерлік құжаттарды: бұйрық, қызметтік хаттар және басқа құрастыра білуі; құжаттармен жұмысты, оларды тіркеу, есепке алуын ұйымдастыру, заманауи техникаларды қолдана білу.

БҚ2.1

БҚ2.6

ЖКП.02

Сызу

Сызбаларды КҚБЖ сәйкес графикалық толтыру. Проекциялық сызбалар мен техникалық сурет салу. Машиналық графиканың әдістері мен құралдары. Машина құрылысының сызуы. Сызбалар. Құрылыс сызуы.

білімдер: конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесін (КҚБЖ); сызбалар мен эскиздерді орындаудың ережелері мен тәсілдері; сызбалық геометрия мен проекциялық сызудың негіздері.

іскерліктер: мамандық бойынша сызбаларды оқу, орындау және рәсімдей білу, сонымен қатар компьютерлік графика арқылы орындай білу.

КҚ2.1.1

КҚ2.2.5

КҚ2.5.4

КҚ2.6.1

КҚ2.7.1

КҚ2.8.9

КҚ2.10.1

ЖКП.03

Электротехника электроника негіздерімен

Электротехника: электрлық өріс, күнделікті және ауытқымалы тоқтың электрлық тізбек, электромагнетизм, электрлық өлшемдер, күнделікті және ауытқымалы тоқтың электрлық машиналары, трансформаторлар, электрожелінің негіздері; электрлық энергияның берілісі мен таратылуы.

Электроника: электрониканың физикалық негіздері; электрлық құралдар; электрондық түзеткіштер мен стабилизаторлар; электрондық күшейткіштер; автоматика және есептеу техникасының электрондық генераторлар мен өлшеуіш құралдары; микропроцессорлар мен микро-ЭЕМ.

білімдер: электротехника және электрожелісінің негіздерін; электроника және микропроцессорлық техника негіздерін; электрлық өрістің және электромагнетизм параметрлері; электрлық және магниттік желіде болатын құбылыстардың мәні; электроөлшеуіш құрал қондырғыларының элементтері мен негізгі сипаттамалары

іскерліктер: электрожелісінің параметрін есептеу; қарапайым электрлық тізбектерді есептеуін орындау; қарапайым электрлық тізбектерді оқу және құрастыру; электроөлшеуіш құралдарын қолдану.

КҚ2.1.1

КҚ2.3.1

КҚ2.7.4

КҚ2.7.10

КҚ2.8.9

ЖКП.04

Материалтану

Материалтанудың физика-химиялық негіздері; материалдардың құрылымы мен қасиеттері; параметрлерді өлшеу әдістері мен материалдардың қасиеттері; материалдардың қолдану салалары; шойын, болат, пластмасса, силикаттық материалдар; текстильдік және сырлау материалдары; конструкциялық материалдар, олардың қасиеттері, түрлері, өңдеу тәсілдері мен химия өнеркәсібінде қолданылуы.

білімдер: материалдардың физикалық қасиеттерін; материалдар мен заттардың құрылымын; технологиялық және механикалық қасиеттерін; материалдарды сынау әдістері

іскерліктер: қолданыстағы материалдарға сипаттама беру; материалдарды олардың қасиеттеріне сәйкес таңдау

КҚ2.1.2

КҚ2.2.1

КҚ2.6.4

КҚ2.7.4

КҚ2.8.4

КҚ2.8.5

КҚ2.9.4

КҚ2.10.4

КҚ2.11.4

ЖКП.05

Жалпы химиялық технология

Шикізаттарды қолданыс заттары мен өндіру құралдарымен жалпы қайта өндірудің әдістері мен құралдары. Химия өнеркәсібінің шикізаттары. Шикізатты қайта өңдеуге жіберу. Химия өнеркәсібіндегі су. Химия өнеркәсібінің энергетикасы;

Техникалық процесті ұйымдастырудың типтік әдістері; органикалық синтездің технологиясы; жоғарғы молекулярлық қосылыстар. Пластмасс технологиясы. Химиялық талшықтар технологиясы. Каучук пен резеңке технологиясы

білімдер: негізгі химиялық өндірістің шикізаттары мен өнімдері; химиялық реациялардың классификациясы; гетерогендік процестер; Каталитикалық процестер; материалдық және энергетикалық баланстар; қалдықтарды қайта өңдеу әдістері;

іскерліктер: технико-экономикалық көрсеткіштерді есептеу; берілген шикізатты өндірудің технологиялық циклін талдау сызбасы; технологиялық цикл операциясын өткізудің шарттарын анықтау және олардың техникалық тиімділіктерін бағалау.

КҚ2.1.2

КҚ2.2.1

КҚ2.4.1

КҚ2.5.1

КҚ2.6.5

КҚ2.7.5

КҚ2.8.6

ЖКП.06

Полимер материалдарын қайта өңдеу технологиясы

Пластмасса, эластометрлер мен полимерлік композиттерді алудың ғылыми негіздері. Полмер материалдарын өңдеудің жылу, физикалық және реологиялық негіздері. Технологиялық параметрлердің жартылай дайын және дайын өнімдердің сапасына әсері; өнімнің ақау түрлері, өнімнің сапасын реттеу. Полимер өнімдер өндірісін таңдау және әдістің дәлелденуі.

Технологиялық сызбаны дайындау. Қалдықтарды рекуперациялау және қайта пайдалану, қалдықсыз технологиялық процесті құру принципі. Саланың даму болашағы.

білімдер: негізгі химиялық өндірістің шикізаттары мен өнімдері; химизм және процесті өткізу шарттары; өнімнің қолдану саласы; қалдықтарды өңдеу әдістері;

іскерліктер: технологиялық сызбаларды құрастыру және оқу; шикізат пен дайын өнімнің сипаттамасын беру;

берілген бұйымдарды (материалдардан, жартылай дайындалған өнімдерден, бөлшектерден) және таңдалған материалдардан жабулар өндірудің технологиялық процесінің сызбасын таңдауға; технологиялық процесс операциясын өткізудің шарттарын анықтау және олардың техникалық тиімділігін бағалау.

КҚ2.1.3

КҚ2.2.2

КҚ2.3.3

КҚ2.4.2

КҚ2.5.2

КҚ2.8.5

КҚ2.6.6

КҚ2.7.6

КҚ2.8.6

КҚ2.9.6

КҚ2.10.6

КҚ2.11.5

ЖКП.07

Еңбекті қорғау:

Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау бойынша негізгі заңдарын: еңбекті қорғау және демалыс туралы заңдар; өндірістік зияндылықтың өтемақысын; еңбекті қорғау бойынша жұмыстар ұйымдастыру. Химиялық өнеркәсіптегі еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық, өрттің алдын алу, сала кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудың техникалық негіздері. өндіріс технологиясының қауіпсіздігін ұйымдастыру және жүзеге асыру.

білімдер: еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету ережелерін; еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздерді; улы заттардың адамға әсерін; қорғаныстық жеке құралдары, жарылыстар мен өрттерді ескерту шаралары;

іскерліктер: өндірістік жағдайдың жұмыскерлер мен қоршаған ортаға қауіптілік дәрежесін бағалай білу; жеке қорғану құралдарын қолдану; дәрігер келгенге дейінгі алғашқы көмек көрсетуді.

БҚ2.2

КҚ2.1.10

КҚ2.2.9

КҚ2.3.10

КҚ2.4.10

КҚ2.5.7

КҚ2.5.8

КҚ2.6.12

КҚ2.7.11

КҚ2.8.10

КҚ2.9.10

ЖКП.08

Нарықтық экономика негіздері

Қазақстан экономикасының жүйесін. Шаруашылықтанудың нарықтық механизмі мен оны қолданудың принциптері. Нарықтың түрлері. Кәсіпорын, оның жарғысы туралы түсінік. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы. Нарықтық экономика жүйесіндегі кәсіпорын. Негізгі және қосымша өндірісті ұйымдастыру принципі. Өндірісті жоспарлау. Басқарудың негіздері, принциптері мен әдістері.

білімдер:

салаларды дамытудың экономикалық көрсеткіштерін; кәсіпорындарды ұйымдастыру формалары; еңбекті төлеу түрлері; өнімнің сапасына және бәсекеге қабілеттілігіне ықпал ететін факторлар; өндірістік есеп бойынша мәліметтерді талдау сызбасы;

іскерліктер: 

экономикалық көрсеткіштерді өздігімен есептеу; кәсіби қызметте экономикалық ақпараттарды қолдану

БҚ2.2

БҚ2.5

АП.00

Арнайы пәндер

АП.01

Технологиялық процестерді автоматтандыру негіздері

Технологиялық процестерді басқарудың негізгі түсініктері. Басқару туралы жалпы мәлімет және басқару объектілерінің негізгі қасиеттері. Автоматтандырылған реттеуіштер, орындаушы қондырғылар мен екінші құралдар. Технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Автоматтандыру жүйесін жобалау туралы негізгі түсінік. Негізгі технологиялық процестерді автоматтандыру.

білімдер:

бақылау, реттеу, қорғау және бөгеттеудің автоматтандырылған құралдары жекелеген аппараттарды және процесттерді бүтіндей автоматтандыру негіздері; құралдарды пайдалану тәртібі мен оларды технологиялық процесті басқаруда қолдану;

іскерліктер: 

технология процесін, цехты, участкені автоматтандыру сызбасын оқу және құрастыру; анықтамалық әдебиеттер мен катологтардан технологиялық регламентте көрсетілген шарттарға арналған құралдарды таңдау

КҚ2.1.1

КҚ2.2.4

КҚ2.2.5

КҚ2.3.4

КҚ2.4.3

КҚ2.5.3

КҚ2.6.7

КҚ2.7.7

КҚ2.8.7

КҚ2.9.7

КҚ2.10.7

КҚ2.11.6

АП.02

Полимер материалдарын қайта өңдеу кәсіпорындарының жабдықтары

Полимер материалдарын қайта өңдеуге арналған жабдықтардың топтамасы, сипаттамасы мен құрылымдық ерекшелігі.

Нығыздауға арналған жабдықтар. Экструдерлердің қондырғылары. Табақты және қабатты материалдарды штамптауға арналған жабдық. Жабдықты процестің технологиялық сызбасын есепке алу арқылы таңдау. Жабдықтардың технологиялық есептеулерінің негіздері. Жабдықтың қауіпсіз жұмыс істеу ережесі. өндірісті ынталандырудың талаптары.

білімдер:

полимерлерді өңдеудеудің негізгі және қосымша жабдықтарының қолданысын; оның техникалық сипатын, құрылымдық қасиеттерін, жұмыс істеу принципі мен пайдалану ережесін;

іскерліктер:

жабдықтың негізгі типтерін, құрылымдық қасиеттері мен жұмыс істеу принципін; техникалық сызбаларға арналған жабдықтарды сипаттамалары мен қолданысына қарай таңдап алу, негізгі параметрлерді есептеуді орындау

КҚ2.1.2,

КҚ2.1.3

КҚ2.2.1,

КҚ2.2.2

КҚ2.3.3,

КҚ2.4.1

КҚ2.4.2,

КҚ2.5.1

КҚ2.5.2,

КҚ2.6.2

КҚ2.6.3,

КҚ2.7.2

КҚ2.7.3,

КҚ2.8.2

КҚ2.8.3

КҚ2.9.2

КҚ2.9.3.

КҚ2.10.2

КҚ2.11.5

АП.03

Арнайы технологиялар (біліктілік бойынша)

1 топ

081401 2 Біліктілік "Пластмассалардан жасалған заттарды нығыздаушы", 081402 2 Біліктілік "Парақ материалдарын нығыздаушы", 081403 2 Біліктілік "Қысу-орам әдісімен үлдір материалдарын нығыздаушы", 081404 2 Біліктілік "Құбырлар мен бейіндерді қысушы"

АП.03.1.1

Пластмасстан жасалған өнімдерді нығыздау технологиясы

Өндіріс туралы негізгі мәліметтер: өнім, шикізат, технологиялық сызбалар, өндірісті бақылау.

Нығыздауға арналған материалды дайындау. Еңбек қауіпсіздігі. Материалдарды түрлі тәсілмен нығыздаудың негізгі операциялары, технологиялық режимдер, болатын бұзушылықтар және жою тәсілдері. Өнім сапасын бақылау.

білімдер:

пластмасстан жасалған өнімдерді түрлі тәсілмен әр түрлі жабдықтармен нығыздаудың технологиялық процесі;

іскерліктер:

нығыздауыш материалдарды, композицияларды және жабдықтарды дайындауды жүзеге асыру; нығыздауыш материалдардан түрлі тәсілмен өнімдер нығыздау; өндіріс және дайын өнімді қаптау процесінде өнімдердің сапасын тексеру.

КҚ2.1.2

КҚ2.1.3

КҚ2.1.4

КҚ2.1.6

КҚ2.1.7

КҚ2.1.8

АП.03.1.2

Парақ материалдарды нығыздау технологиясы

Өндіріс туралы негізгі мәліметтер: өнім, шикізат, технологиялық сызбалар, өндірісті бақылау.

Жинақталған коэффицент бойынша бекітілген қалыңдықтағы табақты нығыздауға арналған материалды дайындау. Пакеттер жинақтауға, жинақталған пакеттерді жеткізуге, салуға қойылатын талаптар. Табақты материалдарды қайта өңдеу. Табақты материалдарды түрлі тәсілмен нығыздаудың негізгі операциялары, технологиялық режимдер, болатын бұзушылықтар және жою тәсілдері. Табақты материалдардың сапасын бақылау. Еңбек қауіпсіздігін.

білімдер:

пакеттерді жинақтау ережесі, жинақталған пакеттерді дайындау, салу және нығыздалған табақтарды тасымалдау ережелері; көтерме-тасымалдауыш механизмдерді пайдалану ережесі; нығыздаудың нығыздалатын табақтардың номенклатурасына қатысты технологиялық режимдері; жоғарғы және төменгі қысымдағы насостардың қондырғылары мен қызмет көрсету ережелері

іскерліктер: 

табақтарды нығыздауға арналған пакеттерді жинақтауды жүзеге асыру; жинақталған пакеттерді жеткізу, салу және нығыздалған табақтарды тасымалдау; қабатты нығыздауыштарда нығыздауды жүзеге асыру

КҚ2.2.1

КҚ2.2.2

КҚ2.2.3

КҚ2.2.6

КҚ2.2.7

КҚ2.2.8

АП.03.1.3

Көп қабатты қабыршық материалдарды нығыздау технологиясы

Өндіріс туралы негізгі мәліметтер: өнім, шикізат, технологиялық сызбалар, өндірісті бақылау. Таспа материалдары, олардың құрамы, физика-химиялық және технологиялық қасиеттері, міндеттері мен қолдану аясы туралы негізгі мәліметтер.

Қабыршық материалдарды нығыздап орау әдісімен нығыздау: технологиялық режимдер, болатын бұзушылықтар мен оларда жоюдың тәсілдері. Еңбек қауіпсіздігі. Қабыршық материалдардың сапасын бақылау. Ақаулар, олардың түрлері, туындау себептері мен оларды жою жолдары.

білімдер:

қабыршақ материалдарды нығыздап орау тәсілімен нығыздаудың технологиялық режимдері;

іскерліктер:

нығыздауды жүзеге асыру, нығыздауды бақылау, режимнің бұзылуын анықтап, алдын-ала ескеру; сапаны бақылау, қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтау.

КҚ2.3.2

КҚ2.3.3

КҚ2.3.4

КҚ2.3.5

КҚ2.3.6

КҚ2.3.7

КҚ2.3.8

АП.03.1.4

Тұрбалар мен бейінді нығыздау технологиясы

Өндіріс туралы негізгі мәліметтер: өнім, шикізат, технологиялық сызбалар, өндірісті бақылау. Тұрбалар мен қапталдарды штранг-нығыздағыштарда нығыздау; процестің негіздері, режим, оның бұзылу ықтималдылығы, себептері мен жою тәсілдері. Операциялық беттерді толтыру тәртібі. Еңбек қауіпсіздігі. Тұрбалар мен қапталдардың сапасын тексеру. Ақаулар және оның алдын алу.

білімдер:

тұрбалар мен қапталдарды нығыздауышта нығыздаудың технологиялық режимдері және оларды реттеудің әдістері; операциялық беттерді толтырудың тәртіптері; қиық салу, үгіндімен қаптау және тұрбаларды салудың тәсілдері мен орындау техникасы;

іскерліктер:

нығыздауды жүзеге асыру, нығыздауды бақылау; режимнің бұзылуын анықтап, алдын алу; сапаны тексеру; қауіпсіздік техникасын сақтау.

КҚ2.4.2

КҚ2.4.3

КҚ2.4.5

КҚ2.4.6

2 топ

081405 2 Біліктілік "Пластмассалар құюшы", 081406 2 Біліктілік "Пластмассалардан бұйымдар өндіру жөніндегі ротор жүйесінің операторы", 081407 2 Біліктілік "Поливинилхлорид үлдірін өндірудің үгітетін-каландралық желі операторы"

АП.03.2.1

Пластмасс өнімдерін қысымда құю әдісімен өндіру технологиясы Қысыммен құю әдісімен пластмастан жасалған өнімдерді өндіру туралы негізгі мәліметтер.

Қысыммен құюдың технологиялық режимі және оны реттеу тәсілдері.

Құю машиналарын жұмыстың түрлі режимдерінде басқару тәртібі. Құю процесінің негізгі заңдылықтары. Қысыммен құюдың қасиеттері. Нығыздауыш формалар. Өнімдер өндірісі. Құю барысындағы ақау және оның алдын-алу. Еңбекті қорғау бойынша атқарылатын шаралар.

білімдер: қысыммен құюдың технологиялық режимі және оны реттеудің әдістері; операциялық беттерді толтыру тәртібі; құю процестеріне арналған жабдықтардың қондырғылары;

іскерліктер:

термопластар мен реактопластарды автоматты, жартылай автоматты және қолмен басқару режиміндегі құю машиналарда құю процесін жүзеге асыру; қауіпсіздік техникасының ережесін сақтау

КҚ2.5.1

КҚ2.5.2

КҚ2.5.3

КҚ2.5.4

КҚ2.5.5

КҚ2.5.6

АП.03.2.2

Автоматтандырылған роторлық желілерде пластмассалардан өнім өндіру технологиясы Пластмасстардан жасалған өнімдерді нығыздау әдісімен өндіру туралы негізгі мәлімет: қолданылатын шикізат, өнім, қолдану саласы; технологиялық сызба. Пластмасстан жасалған өнімдерді компрестік нығыздау технологиясы. Процестің технологиялық барысы, технологиялық режим, оның бұзылуы. Сапаны бақылау. Еңбек қауіпсіздігі.

білімдер: пластмасстарды автоматтандырылған роторлық желіде нығыздау әдісімен дайындаудың технологиялық режимдері;

іскерліктер: пластмасстан жасалған өнімдерді роторлық желіде дайындауды жүзеге асыру, қауіпсіздік техникасының ережесін сақтау

КҚ2.6.2

КҚ2.6.3

КҚ2.6.6

КҚ2.6.7

КҚ2.6.8

КҚ2.6.9

АП.03.2.3

Тездеу және каландрлау әдісімен пластмассалардан өнімдер өндіру технологиясы Поливинилхлоридтік қабыршақты тездеу-каландрлау желісінде дайындаудың технологиялық режимдері, болу мүмкін бұзушылықтар, ескерту және жою тәсілдері. Жабдықты техникалық тұрғыдан пайдалану. Қауіпсіздік техникасы.

білімдер: поливинилхлоридтік қабыршақты тездеу-каландрлау желісінде дайындаудың технологиялық режимдері;

іскерліктер: поливинилхлоридтік қабыршақты тездеу-каландрлау желісінде дайындау процесін жүзеге асыру;

қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтау.

КҚ2.7.2

КҚ2.7.3

КҚ2.7.5

КҚ2.7.6

КҚ2.7.7

3 топ

081408 2 Біліктілік "Экструдер жүргізушісі", 081409 2 Біліктілік "Пластмассаларды түйіршіктеу жүргізушісі", 081410 2 Біліктілік "Микструдер жүргізушісі", 081411 2 Біліктілік "Өзідігінен желімделетін үлдірлерді орнату машинисі "

АП.03.3.1

Пластмассадан экструзия әдісімен өнімдер өндіру технологиясы Пластмасстан жасалған өнімдерді экструзия әдісімен өндіру туралы негізгі мәлімет:

қолданылатын шикізат, өнім, қолдану саласы; өндірістің технологиялық сызбасы. Термопластардан экструзия әдісі арқылы тұрбалар мен қабыршықтар дайындау технологиясы. Процестің технологиялық барысы, технологиялық режим, оның бұзылуы. Сапаны бақылау. Еңбек қауіпсіздігі

білімдер: пластмасстан жасалған өнімдерді экструзия әдісімен өндірудің технологиялық режимдері және оны реттеудің және бақылаудың тәсілдері; экструдерлер мен экструзиялық желілердің қондырғылары

іскерліктер: түрлі синтетикалық полимерлерден, орташа күрделі қапталдардан және күрделі қиықты қабыршықтардан, табақтардан, қабатты материалдардан, тұрбалардан, жасанды жіптер мен қылтаңдардан экструзия әдісімен пластмасстан жасалған өнімдер өндіру.

КҚ2.8.2

КҚ2.8.3

КҚ2.8.6

КҚ2.8.7

КҚ2.8.8

АП.03.3.2

Пластмасстарды түйіршіктеу технологиясы

Өндіріс туралы негізгі мәлімет:

қолданылатын шикізат, өнім, қолдану саласы; өндірістің технологиялық сызбасы. Компонентерді түйіршіктеуге дайындау; компонентерді таңдап алу, дайындық операцияларын орындау техникасы. Термопластарды түйіршіктеу, технологиялық режим, оның бұзылуы. Сапаны бақылау. Еңбек қауіпсіздігі.

білімдер: пластмасстарды түйіршіктеудің технологиялық режимдері және оны реттеудің әдістері; операциялардың орындалу ретімен ерекшеленетін түйіршіктеу сызбалары;

іскерліктер:

пластикалық массаларды экструзиялық шнек-машиналарда, түйіршіктегіштерде, кескіш станоктарда түйіршіктеудің процесін жүзеге асыру; процесті бақылау, басқару және реттеуді жүзеге асыру;

КҚ2.9.2

КҚ2.9.3

КҚ2.9.5

КҚ2.9.6

КҚ2.9.7

АП.03.3.3

Пластмассалардан түздеу және каландрлау әдісімен өнімдер өндіру технологиясы Поливинилхлоридтік қабыршақты микструдер мен тездеу-каландрлау желісінде дайындаудың технологиялық режимдері, болу мүмкін бұзушылықтар, ескерту және жою тәсілдері. Жабдықты техникалық тұрғыдан пайдалану. Қауіпсіздік техникасы.

білімдер: поливинилхлоридтік қабыршақты микструдер мен тездеу-каландрлау желісінде дайындаудың технологиялық режимдері;

іскерліктер:

поливинилхлоридтік қабыршақты микструдер мен тездеу-каландрлау желісінде дайындау процесін жүзеге асыру; қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтау

КҚ2.10.2

КҚ2.10.3

КҚ2.10.5

КҚ2.10.6

КҚ2.10.7

КҚ2.10.8

АП.03.3.4

Желім жағу технологиясы

Желім жағу технологиясы туралы негізгі мәліметтер: өндіріс сипаттамасы,

Қолданылатын шикізаттар мен материалдар, қолдану саласы; өндірістің технологиялық сызбасы. Полимер желімдерін жағу технологиясы, қолданыс аясы, тәсілдері, барысы, технологиялық режим, оның бұзылуы, себептері мен жою тәсілдері

білімдер:

желім қабатын жұмсақ поливинилхлоридтік қабыршыққа жағудың технологиялық режимдері, силикондау және қағазды қайталап жабыстыру режимдері;

іскерліктер:

желімді жағу процесін жүзеге асыру, режимдерді сақтау режимдерді бақылауды жүзеге асырып, қауіпсіздік техникасының ережесін сақтау

КҚ2.11.1

КҚ2.11.2

КҚ2.11.3

КҚ2.11.5

КҚ2.11.7

ӨО және КП

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

ӨО.00

Өндірістік оқу

О.01

Таныстыру практикасы

Кәсіпорынның құрылымы мен жұмыс тәртібі; негізгі және қосымша цехтары, олардың қолданыс аясы; негізгі цехтардың өнімдері мен шикізаттарының сипаттамасы; кәсіпорынның технологиялық желісі (цехтардың өзара байланысы), кәсіпорынның негізгі қауіп-қатерлері

білімдер:

базалық кәсіпорынның негізгі цехтары мен шығарылатын өнімін, өнім сапасын бақылау жүйесін; негізгі қауіпті операциялар мен жабдықтарды; қауіпсіз жұмыс ережесін;

іскерліктер: 

өндіріс цехтарының арасындағы өз-ара байланысты анықтау, технологиялық циклді талдау

КҚ2.1.1,

КҚ2.2.1

КҚ2.3.2,

КҚ2.4.1

КҚ2.5.1,

КҚ2.6.2

КҚ2.7.2

КҚ2.8.2

КҚ2.9.2,

КҚ2.10.2

КҚ2.11.1

ӨО.02

Слесарлық жұмыстар

Слесарлық жұмыстарды ұйымдастыру.

Слесарлық жұмыстардың түрлері және оларды орындаудың технологиясы слесарлық жұмысты орындау барысында қолданылатын жабдықтар, саймандар мен бақылау-өлшеуіш құралдары.

Пластмасс өндірісінде қолданылатын жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөндеуде атқарылатын слесарлық жұмыстар. Слесарлық жұмыс барысындағы еңбек қауіпсіздігі.

іскерліктер: слесарлық жұмыстың негізгі түрлері; слесарлық жұмыстарды орындауға арналған жабдықтар; қауіпсіз жұмыс ережесі.

дағдылар: слесарлық жұмыстарды орындаудың жоспарын құрастыру, қажетті жабдықтар мен құралдарды таңдау.

КҚ2.1.9

КҚ2.2.5

КҚ2.3.9

КҚ2.4.9

КҚ2.6.10

КҚ2.7.10

КҚ2.8.9

КҚ2.9.9

КҚ2.10.9

КҚ2.11.7

ӨО.03

Зертханалық жұмыстардың техникасы

Техникалық талдаудың өндірістегі рөлі. Шикізаттарды, жартылай дайындалған өнімдер мен дайындалған өнімдерді талдаудың негізгі әдістері. Анализдердің түрлері: маркерленген, экспресті, бақылау, арбитражды. Өнімнің сапасын басқару.

іскерліктер:анализдердің түрлерін, стандарттық үлгілер мен МЖБС-тардың қолданыс аясын. Шикізаттарды, жартылай дайындалған өнімдер мен дайындалған өнімдерді талдаудың негізгі әдістері.

дағдылар:

МЖБС-пен жұмыс істеу, орташа құралдарды таңдау және заттардың жеңіл талдауын жасау;

КҚ2.2.6

КҚ2.3.5

КҚ2.4.4

КҚ2.5.5

КҚ2.6.5

КҚ2.7.9

КҚ2.9.7

КҚ2.10.7

ӨО.04

Арнайы технологиялар бойынша зертханалық машық (біліктілік бойынша)

Термопластар мен реактопластардың негізінде полимер композицияларын құрастырудың негізгі принциптері. Эластомерлер негізінде полимер композицияларын құрастырудың негізгі принциптері. Құю машинасының технологиялық параметрлерін есептеу. Ирек машинасының технологиялық параметрлерін есептеу. Жиі қолданыстағы резеңке араластырғыш жұмысының негізгі параметрлерін есептеу әдісі. Каучукті механикалық нығыздау. Резеңке ерітінділерін көріктеу. Сіңіргіш құрамдағы рецептің өңдеу режимінің резеңке мен қатайтқыш материалмен тығыз байланысына әсері. Рецептік факторлар мен бекіту тәсілдерінің резеңке-металл байланысының беріктігіне әсері. Латекстік заттардың рецептурасы мен дайындау тәсілдерінің латекстік қабыршықтың қалыңдығына әсері. Резеңке ерітінділерін дайындау.

іскерліктер:

пластмасс жасау саласындағы эксперименталды зерттеу әдістері, оларды өнімде айналдыру әдістері мен тәсілдерін, полимер материалдарының физика-химиялық және технологиялық қасиеттері мен олардың компонентерін зерделеу;

пластмасс, эластомерлер мен полимер композиттерін және оларды дайындауға арналған шикізаттардың физика-химиялық, физикалық және технологиялық қасиеттерін анықтау бойынша стандартты сынақтар өткізу әдістерін, заманауи автоматтандырылған құралдарды қолдану арқылы пластмасс, эластомерлер мен полимер композиттерін қайта өңдеудің технологиялық процесін бақылау тәсілдерін.

дағдылар:

зерхана жабдықтарында жұмыс істеу; әдістемелік нұсқаулықтарға сәйкес зертханалық жабдықтарда зертханалық анализдер орындау; құралдарда полимердің физика-химиялық көрсеткішін анықтау, алынған нәтижелерді зертхана журналына толтыру.

КҚ2.1.1

КҚ2.2.1

КҚ2.3.2

КҚ2.4.1

КҚ2.5.1

КҚ2.6.2

КП.00

Кәсіби практика

КП.01

Алғашқы кәсіби біліктілік алу практикасы

Кәсіпорынның құрылымымен, оның негізгі бөлімдерімен, жұмыс тәртібімен, негізгі және қосымша цехтармен, олардың қолданыс аясымен танысу.

Негізгі цехтардың шикізаттары мен өнімдері, кәсіпорынның технологиялық желісі. Жұмыс орнын ұйымдастыру. Процестің негізгі және қосымша жабдықтары. Жұмыс орнында регламентке сәйкес технологиялық процестерді жүргізудің негізгі әдістері мен машықтарын зерделеу және бекіту.

іскерліктер:

кәсіптік терминалогия; технологиялық процестердің топтамасын; кәсіпорынның құрылымы мен жұмысын ұйымдастыру; жұмыс істейтін өндіріс жағдайындағы кәсіпорын учаскесіндегі өзара жақын мамандықтардың жұмыс мазмұнын, учаскедегі еңбекті ұйымдастыру ережесі, цех (учаске) жабдықтарын пайдалану конструкциясы мен ережесін;

дағдылар:

технологиялық процесте қолданылатын жабдықтар мен аппаратураларда қызмет көрсету; процестің жалпы бақылауы мен реттеуін жүзеге асыру;

КҚ2.1.2

КҚ2.2.1

КҚ2.3.2

КҚ2.4.1

КҚ2.5.1

КҚ2.6.2

КҚ2.7.2

КҚ2.8.2

КҚ2.9.2

КҚ2.10.2

КҚ2.11.2

КП.02

Өндірістік практика

Цехтың (бөлімшелердің) технологиялық процесін зерделеу, біліктілігіне сәйкес кәсібі бойынша орын алмастырушы (дублер) ретінде жұмыс.

іскерліктер:

кәсіптік терминалогия; технологиялық процестердің топтамасын; кәсіпорынның құрылымы мен жұмысын ұйымдастыру; еңбек қауіпсіздігі техникасының ережелерін;

дағдылар:

біліктілікке сәйкес операцияларды орындау, жабдықтар мен аппаратураларда қызмет көрсету.

КҚ2.1.2

КҚ2.1.3

КҚ2.2.1

КҚ2.2.2

КҚ2.3.3

КҚ2.4.1

КҚ2.4.2

КҚ2.5.1

КҚ2.5.2

КҚ2.6.2

КҚ2.6.3

КҚ2.7.2

КҚ2.7.3

КҚ2.8.2

КҚ2.8.3

КҚ2.9.2

КҚ2.9.3

КҚ2.10.2

КҚ2.11.5


      Пәндердің циклдары және кәсіптік практика бойынша оқу

      бағдарламаларының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің, пәннің индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттердің коды

ЖБП 01

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 02

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 2.1

Кәсіби орыс тілі

Кәсіби тілдің рөлін.

Мамандығының терминдік сөздерін. Қазақ (орыс) тілінің синтаксисін. Кәсіби бағдарланған мәтіндерді оқу және аудару "сөздікпен) техникасын. Болашақ мамандыққа бағытталған мәтіндер бойынша әңгімелер мен диалогтар құрастыру

білімдер:

кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздікпен) үшін мемлекеттік және орыс тілдерін, лексикалық, грамматикалық минимумды меңгеруі;

іскерліктер:

кәсіби лексиканы сауатты қолдану; кәсіби қызметінде қазақ және орыс тілі бойынша білімін қолдану;

БҚ3.1

БҚ3.3

КҚ3.12.1

КҚ3.12.5

ЖГП 2.2

Кәсіби шетел тілі

Мамандығы бойынша іскерлік тілдің негіздерін, лексика-фразеологиялық сөзтіркестері мен терминдерді. Кәсіби бағдардағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын. Кәсіби қарым-қатынас, тіл дамытуды.

білімдер:

мамандығы бойынша кәсіби қарым-қатынасқа қажетті лексико-грамматикалық материалды

іскерліктер:

кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқып, аудару "сөздікпен), грамматикалық минимумды кәсіби қарым-қатынаста қолдану.

БҚ3.1

БҚ3.3

КҚ3.12.1

КҚ3.12.5

ЖГП 2.

Қазақстан тарихы:

Қазақстан Республикасының жаңа әлемдегі орны мен рөлі. Көне кезеңдегі Қазақстан. Орта ғасырдағы Қазақстан. Қазақ халқының білімі. Қазақстанның Ресей империясына қосылу процесі; Қазақстанның Ресейге қосылуында және ресей империясы құрамына енгеннен кейінгі ішкі саяси жағдайы; Ұлттық азаттық қозғалыстар мен көтерілістер, XX ғғ басындағы саяси партиялардың мәні; Қазан төңкерілісі, Қазақстандағы ұжымдастыру мен ЭС; 20-30 жылдардағы XX ғ Қазақстанның қоғамдық саяси, әлеуметтік қоғамдық жағдайы;

Қеңес үкіметінің алғашқы жылдарындағы этнодемографиялық жағдайы;

Қазақ диаспорында құрылуы;

Ұлы Отан Соғысы жылдардағы Қазақстан; Қазақстанның 50-80 жылдардағы саяси жағдайы; ҰОС және Қазақстанның фашизмке қарсы күрес жеңісіне қосқан үлесі; Қазақстанның соғыстан кейінгі жылдардағы жағдайы;

Тың игеру; демократиялық қоғамның басталуы. Егемендік пен тәуелсіздіктің қалыптасуы. Қазақстанның КСРО дағдарыстық құлдырау кезіндегі жағдайы; Қазақстан республикасының тәуелсіздік алғаннан кейінгі саяси және қоғамдық өзгерістер;

білімдер:

- Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хранологиялық аумағын; көшпелі өркениетінің тарихтағы рөлі және оның әлем тарихына қосқан үлесі; Қазақстан аумағында мемлекеттің пайда болуы, қалыптасуы мен дамуы туралы; Ресей патшалығының Қазақстан жері кіруі, жаулау және ортарлауы; ұлтазаттық көтеріліс пен қозғалыстардың себептері; ХХ ғасыр басында Қазақстанның саяси партияларының ұстанған бағдарламаларының мәні; 20-30 жылдардағы ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіптің қалыптасуы туралы;

КСРО дағдарысы мен күйреуінің себептері; тәуелсіз Қазақстанның экономикалық және саяси реформалары және олардың нәтижесі туралы; "Қазақстан – 2030" стратегиялық даму бағдарламасы.

іскерліктер:

қысқаша тарихи әңгіме құрастыруды; картамен жұмыс жасай білу; көшпелі малшаруашылығының пайда болу себебін ашуды; Қазақстан аумағындағы алғашқы мемелкеттік бірігудің сиаптын ашу; қазақ халқының этникалық тарихының қалыптасу, даму сипатын ашу; социалистік және капиталистік құрылыстың ерекшелігін дәлелдеу;

- көшіру саясатының басты мақсатын анықтауды; материалдық және рухани мәдениеттің үлгісін сипаттау; тарихтың кезеңдерін белгілеп, дәуірлерге қысқаша сипаттама беру; көтерілістердің пайда болу себебін талдауды; ұжымдастыру мен ЭС мәнін ашуды; 20-30 жылдардағы этнодемографиялық жағдайларды талдауға; қазақ диаспорасының пайда болу себебін анықтауды Қазақстаннның Ұлы Отан Соғысы жылдарында және соғыстан кейінгі жылдардағы рөлі мен қосқан үлесі; ХХ ғасыр басында Қазақстанның саяси партияларының ұстанған бағдарламаларының мәні.

БҚ3.1

БҚ3.2

ЖГП 2.4

Дене тәрбиесі

Дене тәрбиесінің мамандарды дайындаудағы рөлі. Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизикалық негіздері. Күш-қуат және спорттық негіздерді жетілдіру. Кәсіптік қолданбалы дене тәрбиесі.

білімдер:

салауатты өмір салтының негіздерін; адамның кәсіби және әлеуметтік дамуында дене тәрбиесінің рөлі туралы түсінігі болуы;

іскерліктер:

алған білімін денсаулықты нығайтуға, өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін, күш-қуатты жетілдіруге қолдану.

БҚ3.7

БҚ3.8

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП 0.1

Мәдениеттану:

Мәдениет туралы ұғым. Мәдениет және өркениет. Мәдеиеттің түрлері мен типтері. Әлемнің негізгі мәдени-тарихи орталықтары. Қазақстан аумағындағы мәдениет пен өркениет. Қазақстанның түрлі тарихи кезеңдегі мәдениет тарихы. Қазақстанның жаңа кезеңдегі ғылымы мен мәдениеті.

Діннің мәні мен оның рөлі. Діннің шығу тарихы және олардың түрлері. Христиан және ислам дінінің негізгі ережелері.

білімдер:

мәдениттің формалары мен қызметтерін; әлемдік өркениет, әлемдік дін негіздерін; Қазақстан халқының мәдениетін және олардың даму перспективасын; Қазақстан мәдениетінің алғашқы өнердің пайда болуынан бастап ерте қолау дәуіріне дейін даму кезеңдері; орта ғасырда Қазақстан аумағында өмір сүрген халықтардың көркем мәдениетін, олардың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін және халықтық өнерін;

іскерліктер: 

мәдениетт дамуының негізгі кезеңдерін қазіргі мәдениеттің процестерімен салыстыру.

БҚ3.1

БҚ3.2

БҚ3.3

ӘЭП 0.2

Философия негіздері:

Философия және оның қоғамдағы рөлі. Философияның тарихи типтері. Тұрмыс. Материя. Диалектика және оның альтернативалары. Қоғамды философиялық тұрғыдан түсіну. Қоғам өздігімен дамушы жүйе.

Адам тұрмысы-философия мәселесі: тұлға, еркіндік пен жауапкершілік. Сана таным мен шығармашылықтың бейнесі мен қызметі. Философияның адамгершілік мәселелері.

білімдер:

диалектиканың негізгі ұғымдары мен заңдары; әлемнің дамуында ғылым мен ғылыми танымның рөлу туралы түсініңктері болуы; жаңа заманда адамзат білімінің формалары мен оның қасиеттері туралы

іскерліктер:

диалектика заңының көзқарасы бойынша қоршаған ортаның процесін талдау.

БҚ3.1

БҚ3.2

БҚ3.3

ӘЭП 0.3

Экономика негіздері

Қазақстан Республикасындағы экономикалық жағдай. Экономика және оның негізгі мәселелері; микроэкономика; ресурстар; нарықтың бағаның механизмдері; бәсекелестік; фирма қызметінің экономикалық негіздері; макроэкономика; ел экономикасының құрылымы; қаржылар; ақшалай несие-салық жүйелері; инфляциялық процестер.

білімдер:

Қазақстандағы экономикалық жағдайлардың жекелеген кездерін; ел экономикасының құрылымын, әлеуметтік-экономикалық мәселелерді реттеу барысы.

іскерліктер:

Әлеуметтік-экономикалық жағдайды аймақпен ел аумағында бағалау.

БҚ3.2

КҚ3.12.2

КҚ3.12.3

ӘЭП 0.4

Әлеуметтану және саясаттану негіздері:

әлеуметтанудың негізгі ұғымдары мен санаттары. Әлеуметтік және ұлттық қарым-қатынастар. Тұлға қоғамдық қарым-қатынастың субъектісі мен объектісі. Қоғамның әлеуметтік құрылымы.

Әлеуметтік жан-жалдар, оларды шешудің механизмдері. Саясаттанудың негізгі ұғымдары мен санаттары. Саясат және саяси билік. Саяси жүйе. Мемлекет – саяси жүйенің негізгі буыны. Саяси партиялар мен қозғалыстар.

Ішкі саясат қызмет және әлемдік саяси процес.

білімдер:

әлеуметтану және саясаттанудың негізгі ұғымдары мен санаттары; саяси режимдер, Қазақстан мен әлемдік қауымдастықтың негізгі саяси партиялары; әлеуметтік жанжалдардың себептері.

іскерліктер:

қоғамдық қарым-қатынасты, олардың дамуын субъект пен объекті нысанында талдау және салыстыру.

БҚ3.1

БҚ3.2

БҚ3.3

ӘЭП 0.5

Құқық негіздері 

Құқық: ұғым, жүйе. ҚР Конституциясы-құқық жүйесінің негізі. Жалпыға ортақ адам құқығы туралы Декларация; жеке тұлға, құқық, құқықтық мемлекет. Заңдық жауапкершіліктер мен олардың түрлері. Құқықтық негізгі салалары. Қазақстан Республикасының сот жүйесі. Құқық қорғау органдары.

білімдер:

адам мен азаматтың құқығы мен бостандығы, оны үзеге асыру механизмі: кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік этикалық нормалар.

іскерліктер:

маманның кәсіби қызметін басқаратын нормативті-құқықтық құжаттарын қолдану.

БҚ3.1

БҚ3.2

БҚ3.3

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер


ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу:

Құжаттар, олардың қолданыс аясы мен құжаттандыру тәсілдері; құжаттандыру жүйесі, құжаттардың құрылымы; іс жүргізуді ұйымдастыру және технологиясы; істерді ұйымдастыру және қалыптастыру тәртібі; кеңеселік және құжаттамалық жұмыстардың негіздері.

Мемлекеттік стандарттау және бір қалыпқа келтіру жүйелері. Құжат айналымын ұйымдастырудың жалпы принциптері.

білімдер:

құжаттардың қолданыс аясын, құрамдық бөліктерін, рәсімдеу ережелерін; құжаттарды әзірлеу және олардың міндеттерін; ұйымдастыру техникаларының жалпы сипаттамасын, олардың қолданыс аясын және ұйымдастыру және басқару процестерін кәсіпторындарға ендіру жолдарын

іскерліктер: 

іскерлік құжаттарды: бұйрық, қызметтік басқа хаттарды құрастыра білуі; құжаттармен жұмысты, оларды тіркеу, есепке алуын ұйымдастыру, заманауи техникаларды қолдана білу.

БҚ3.1

БҚ3.2

БҚ3.3

БҚ3.5

КҚ3.12.1

ЖКП.02

Сызу

Сызбаларды КҚБЖ сәйкес графикалық толтыру. Проекциялық сызбалар мен техникалық сурет салу. Машиналық графиканың әдістері мен құралдары. Машина құрыдлысының сызуы. Сызбалар. Құрылыс сызуы.

білімдер: конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесін (КҚБЖ); сызбалар мен эскиздерді орындаудың ережелері мен тәсілдері; сызбалық геометрия мен проекциялық сызудың негіздері.

іскерліктер: мамандық бойынша сызбаларды оқу, орындау және рәсімдей білу, сонымен қатар компьютерлік графика арқылы орындай білу.

КҚ3.12.5

ЖКП.03

Техникалық механика негіздері және конструкциялық материалдар

Статика. Материалдардың кері әсері. Динамика мен кинематиканың элементері: негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Машина механизмдерінің кинематикалық сызбаларын оқу және құру. Беріліс жүйесінің негізгі өлшемдерін геометриялық есептеу: цилиндрлық, иірімдік, таспалық. Сырғанау мен тербетіліс подшипниктері. Тіреуіштер. Бұрандалы және шпондық түйістірулер. Конструкциялық материалдар.

білімдер: техникалық механиканың негізгі анықтамалары, ұғымдары мен аксиомалары; машина бөлшектері мен механизмдерін есептеу және таңдау әдістері; металдар мен олардың ерітінділерін зерттеу мен сынаудың заманауи әдістері.

іскерліктер: машина бөлшектері мен механизмдерін есептеу және таңдау;

КҚ3.12.4

КҚ 3.12.5
ЖКП.04

Электротехника электроника негіздерімен

Электротехника: электрлық өріс, күнделікті және ауытқымалы тоқтың электрлық тізбегісі, электромагнетизм, электрлық өлшемдер, күнделікті және ауытқымалы тоқтың электрлық машиналары, трансформаторлар, электрожелінің негіздері; электрлық энергияның берілісі мен таратылуы.

Электроника: электрониканың физикалық негіздері; электрлық құралдар; электрондық түзеткіштер мен стабилизаторлар; электрондық күшейткіштер; автоматика және есептеу техникасының электрондық генераторлар мен өлшеуіш құралдары; микропроцессорлар мен микро-ЭЕМ.

білімдер: электротехника және электрожелісінің негіздерін; электроника және микропроцессорлық техника негіздерін; электрлық өрістің және электромагнетизм параметрлері; электрлық және магниттік желіде болатын құбылыстардың мәні; электроөлшеуіш құрал қондырғыларының элементтері мен негізгі сипаттамалары

іскерліктер: электрожелісінің параметрін есептеу; қарапайым электрлық тізбектерді есептеуін орындау; қарапайым электрлық тізбектерді оқу және құрастыру; электроөлшеуіш құралдарын қолдану.

КҚ3.12.4

КҚ 3.12.5

КҚ 3.12.6

ЖКП.05

Өнімнің сапасын стандарттау, метрологиялау және басқару негіздері Метрология, стандарттау, сертификаттаудың құқықтық негіздері, мақсаттары, міндеттері, принциптері, нысандары мен құралдары; өлшем бірлігінн қамтамасыз ететін метрология: метрологиялық қызметтің негізгі түсініктері мен анықтамалары; мемлекеттік метрологиялық тексеру мен бақылау; стандарттау: стандартау және сапаны басқару саласындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; өнімді халықаралық және аймақтық стандарттау, сапа көрсеткіштері мен оны бағалау; өнімді сынау мен бақылау; сапаны технологиялық қамтамасыз ету; сапа жүйесі; сертификаттау: сертификаттау саласындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; сертификаттаудың ұйымдастыру құрылымы; сертификаттау жүйесі; сертификаттау жүргізудің тәртіптері мен ережелері; сертификаттау сызбасы.

білімдер: метрология, стандарттау, сертификаттау және өнімнің сапасын басқарудың негізгі түсініктерін; сапа көрсеткіштері мен бағалау әдістерін;

іскерліктер: кәсіби қызметте сапа жүйесінің құжаттарын қолдану.

КҚ3.12.4

КҚ 3.12.5

КҚ 3.12.6

ЖКП.06

Органикалық химия

Органикалық бірігулерді қарапайым талдау. А.М. Бутлер органикалық ерітіндісінің химиялық құрылысының теориясы. Органикалық химиядағы химиялық реакциялардың түрлері. Көмірсут егі атомының электрондық орбиталін гибридизациялау типтері. Көмірсутегі. Сіңірілген және сіңірілмеген көмірсутектер. Диендік көрсутекстер. Ароматты көмірссутектер мұнай, оның пайда болуы мен қасиеті. Өндіру және тасымалдаудың экологиялық мәселелері. Мұнайды тасымалдау. Мұнай өнімдерін крекингтеу. Галагенөндірушілер. Кислоротты қосындылар және олардың мәні. Азотты. Гетерофункцияналдық бірігулер. Жоғарғы молекулярлық біругілер.

білімдер: органикалық химияның теориялық негіздері, органикалық заттардың номенклатурасын, негізгі кластар мен гомологиялық қатарды; физикалық және химиялық қасиетін; дайындаудың негізгі тәсілдері мен қолданыс саласы; органикалық заттардың қолданулың экологиялық аспектілерін.

іскерліктер: 

заттардың молекулярлық және құрылымдық формулаларын құрастыру, ерітінділерге қазіргі заманғы номенклатураны қолдану арқылы ат қою; процестердің шарттарын көрсету арқылы химиялық реакцияның теңдеулері мен органикалық заттардың өзара алмасуының сызбасын құру, есептеу есептерін шешу; адам мен қоршаған ортаға келтіретін залалын болжау.

КҚ3.12.5

КҚ3.12.6

ЖКП.07

Аналитикалық химия

Сапалы талдау. Зерттеу әдістері. Реакцияның сезімталдығы мен жасампаздығы. Бөлшектік және жүйелі талдау. Катиондар қоспаларының талдауын. Суда еритін тұздың талдаын. Сандық талдау. Сандық талдау әдістері.

Гравиметриялық талдаудың мәні. Титриметриялық талдаудың мәні. Кешенді-метриялық талдау. Оксидиметрия. Талдаудың физика-химиялық әдістері. Хроматография. Колориметрия.

білімдер: катиондар мен аниондарды топтары бойынша топтастыру; рекциялар мен реактивтердің топтық және арнайы сапалары; сапалы аналитикалық реакцияның орындаудың әдістері мен тәсілдері; сандық талдау әдістері және оларды өткізудің шарттары.

іскерліктер: түрлі канцентрациядағы дайын ерітінділер; гравиметриялық және титриметриялық талдаудар жасау; түтіктегі заттың салмағын, титрін, ерітіндінің дұрыстығын және пайыздық мөлшерін.

КҚ3.12.5

ЖКП.08

Химиялық технологияның теориялық негіздері Химиялық кинетика: химиялық реакцияның жылдамдығы, компонеттер концентрациясының әсері, олардың реакция жылдамдығына қатысты температуралары, қысымдары мен өнімдердің шығуы. Активизация энергиясы, тізбектік реакция, гомогендік және гетерогендік процестердің заңдылықтары. Катализ. Материалдық және энергетикалық баланстар. Химиялық реакторлар жұмысының негізгі көрсеткіштері. Технологиялық процестің тиімді шарттарын таңдау.

білімдер: химиялық кинетиканың негізгі заңдылықтарын, массалардың әрекет заңын; химиялық тепе-теңдік константтарының мәні; гомогендік және гетерогендік катализдің механизмі.

іскерліктер: 

ехнологиялық процестердің материалдық және жылу баланстарын құру; технологиялық процестің тиімді шарттарын таңдау.

КҚ3.12.3

КҚ3.12.6

ЖКП.09

Физикалық және коллоидтық химия

Заттардың агрегаттық жағдайының молекулярлы-кинетикалық теориясы. Термодинамиканың алғашқы бастамасы. Термохимия. Реакцияның жылу тиімділігі. Термодинамиканың екінші бастамасы. Карноның негізгі термодинамикалық тізбесі. Химиялық жылдамдық. Сыртқы құбылыс. Адсорбция. Катализ. Ерітінділер. Рауль және Коновалов заңдары. Осмос. Эбулиоскопия және криоскопия. Азеотроптық қоспалар. Нернст-Шиловтың бөлу заңы. Электрохимия. Фарадей заңдары. Электролиз. Гальваникалық және концентрациялық элементтер. Коллоидтық химия.

білімдер:

химия процестері ағымының негізгі заңдылықтары; термодинамика заңдары, ерітінділердің негізгі қасиеттері, концентрацияның түрлері; электрохимия мен коллоидтық химия негіздері;

іскерліктер:

процестердің ағу мүмкіндіктері туралы қорытынды жасау; реакцияның жылу тиімділігін есептеу; процестің бағыттарын анықтау; есептеу есептерін шешу; электролиз бен гальваникалық элементтердің сызбаларын құру; ЭҚЖ есептеу

КҚ3.12.3

КҚ3.12.6

ЖКП.10

Химия өнеркәсібінің процестері мен аппараттары

Механикалық процестер мен аппараттар: қатты материалдарды ауыстыру, үгіту, топтастыру.

Гидромеханикалық процестер мен аппараттар: сұйықтықтар мен газдарды ауыстыру және бөлу, араластыру. Жылу процестері мен аппараттары: энергия көзі, жылу берілісін, жылу балансын теңестіру. Заттардың буын шығару және салқындату. Масса алмастыру процесі мен аппараттар: масса беру теориясы, масса алмастыру аппаратурасын есептеу әдістері. Есептеу есептерін шешу.

білімдер:

механикалық, гидромеханикалық, жылу және масса алмастыру процестерінің теориялық негіздері;

химия өнеркәсібінің негізгі және қосымша жабдықтарының қондырғылары мен жұмыс істеу принципі;

іскерліктер: жабдықтың өндірістік және қуаттылығын есептеу, аппараттардың құрылымдық есептерін жүзеге асыру; жылу балансын есептеу.

КҚ3.12.3

КҚ 3.12.4

КҚ 3.12.5

ЖКП.11

Менеджмент

Түрлі ұйымдастыру-құқықтық формадағы ұйымдарды басқарудың мақсаттары мен міндеттері. Менеджменттің қызметі, ұйымның ішкі және сыртқы ортасы, еңбекті ынталандыру жүйесі; іскерлік қарым-қатынас этикасы; менеджмент психологиясы.

Кәсіби қызмет саласындағы құқықтық басқару ұғымы.

білімдер: ұжымдағы іскерлік қарым-қатынас принциптерін, орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру негіздері, менеджменттің кәсіби қызмет саласындағы ерекшеліктері; қызметті құқықтық басқару принциптері;

іскерліктер: ұжымдағы іскерлік және тұлғалар арасындағы қарым-қатынасқа баға беру; нормативті-құқықтық құжаттарды қолдану

КҚ3.12.2

КҚ3.12.3

ЖКП.12

Салалар экономикасы

Сала және нарықтық экономика. Слалар дамуының ерекшеліктері мен перспективалар; саланың материалды-техникалық, еңбек және қаржы ресурстары, еңбектің салалық нарығы; саланы басқару; сала дамуының экономикалық көрсеткіштері. Ұйым (кәсіпорын) шаруашылық нысан; ұйым (кәсіпорын) ұйымдастыру формалары, олардың өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымы, өндіріс түрлері, олардың сипаттамасы.

Ұйымның капиталы мен мүлігі, негізгі және айналым қаражаты, еңбек ресурстары. Кәсіпорын қызметі. Бағаның құрылуы. Инновациялық және инвестициялық саясат.

білімдер: салалар дамуының негізгі аспектілері; ұйым нарықтық экономикадағы шаруашылық нысанын; өндірістік және технологиялық процестердің ұйымдастырылуын; материалды-техникалық, еңбек және қаржы рсурстары; бағаның құру механизмі мен еңбекақы төлеу формалары;

іскерліктер: бизнес-жоспар құру, кәсіпорын қызметінің негізгі технико-экономикалық көрсеткішін есепту

КҚ3.12.3

ЖКП.13

Еңбекті қорғау:

Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау бойынша негізгі заңдарын: еңбекті қорғау және демалыс туралы заңдар; өндірістік зияндылықтың өтемақысын; еңбекті қорғау бойынша жұмыстар ұйымдастыру. Химиялық өнеркәсіптегі еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздері. Өрттің алдын алу негіздері. Сала кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудың техникалық негіздері. Өндіріс технологиясының қауіпсіздігін ұйымдастыру және жүзеге асыру.

білімдер: еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету ережелерін; еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздерді; улы заттардың адамға әсерін; қорғаныстық жеке құралдары, жарылыстар мен өрттерді ескерту шаралары;

іскерліктер: өндірістік жағдайдың жұмыскерлер мен қоршаған ортаға қауіптілік дәрежесін бағалай білу; жеке қорғану құралдарын қолдану; дәрігер келгенге дейінгі алғашқы көмек көрсетуді.

КҚ3.12.5

КҚ 3.12.6

ЖКП.14

Табиғатты пайдаланудың экологиялық негіздері

Қоғам мен табиғаттың өзара байланысының қасиеттері, табиғат ресурстарының потенциалы, рационалдықтың принциптері мен әдістері; өндіріс пен қалдық мәселесін шешу. Қоршаған ортаны мониторингтеу; табиғатты пайдаланудың экологиялық реттеу және оның зардаптарын болжау. Табиғатты пайдаланудың құқықтық және әлеуметтік мәселелері. Халықаралық ынтымақтастық.

білімдер: табиғатты рационалды пайдаланудың принциптері мен әдістері; табиғатты пайдаланудың құқықтық және әлеуметтік мәселелері;

іскерліктер: технологиялық процестердің қоршаған ортаға кері әсер беруін бағалау; қызметінің нәтижесін аймақтың экологиялық жағдайы аумағында анализдеу.

КҚ3.12.5

КҚ3.12.6

АП.00

Арнайы пәндер


АП.01

Полимерлердің физикасы мен химиясының негіздері

Полимерлердің молекулярлық құрылымының параметрлері: полимерлерді алу. Полимерлеу және поликонденсациялау тәсілдерінің топтамасы. Талшықтардың құрылымы мен қасиеттері. Полимерлер реакциясының ерекшеліктері: полимерлердің химиялық белсенділіктері олардың құрылымы, топтамасына тәуелділігі. Полимерлердің қосылу, ауыстыру, қышқылдану реакциялары; полимерлердің қышқылдану барысында айналу құрылымы; полимерлердің фазалық және физикалық жағдайы, полимерлердің негізгі физикалық қасиеттері, полимерлердің ерітінділері; ісінуді анықтайтын факторлары; полимерлер ерітіндісін дайындау

білімдер: полимерлер синтезінің құрылымы, қасиеті мен тәсілдері, олардың модификациялары, полимерлердің қасиеттерін және заттардың жоғарғы молекулярлық жағдайы физикасының негіздерін зерттеу әдістері; арнайы техникалық полимер материалдарының негізгі қасиеттері мен қолданыс аясы;

іскерліктер: өздігімен ғылыми-техникалық және потенттік әдебиеттермен жұмыс жасау, полимерлеу және поликанденсанттау әдісімен полимерлер синтезінің сызбасын құру; полимерлердің химиялық айналуының нәтижесін болжау; неорганикалық, органикалық, аналитикалық, физикалық және коллоидтық химияны оқу барысында алған білімдерін қолдану.

КҚ3.12.5

АП.02

Полимер материалдарын қайта өңдейтін кәсіпорындардың жабдықтары

Полимер материалдарын қайта өңдеуге арналған жабдықтардың топтамасы, сипаттамасы мен құрылымдық ерекшелігі.

Нығыздауға арналған жабдықтар. Экструдерлердің қондырғылары. Табақты және қабатты материалдарды штамптауға арналған жабдық. Жабдықты процестің технологиялық сызбасын есепке алу арқылы таңдау. Жабдықтардың технологиялық есептеулерінің негіздері. Жабдықтың қауіпсіз жұмыс істеу ережесі. Өндірісті ынталандырудың талаптары.

білімдер:

полимерлерді өңдеудеудің негізгі және қосымша жабдықтарының қолданысын; оның техникалық сипатын, құрылымдық қасиеттерін, жұмыс істеу принципі мен пайдалану ережесін;

іскерліктер:

жабдықтың негізгі типтерін, құрылымдық қасиеттері мен жұмыс істеу принципін; техникалық сызбаларға арналған жабдықтарды сипаттамалары мен қолданысына қарай таңдап алу, негізгі параметрлерді есептеуді орындау

КҚ3.12.3

КҚ3.12.4

КҚ3.12.5

АП.03

Полимер материалдарын қайта өңдеу технологиясы

Пластмасса, эластометрлер мен полимерлік композиттерді алудың ғылыми негіздері. Полимер материалдарын өңдеудің жылу, физикалық және реологиялық негіздері. Технологиялық параметрлердің жартылай дайын және дайын өнімдердің сапасына әсері; өнімнің ақау түрлері, өнімнің сапасын реттеу. Полимер өнімдер өндірісін таңдау және әдістің дәлелденуі.

Технологиялық сызбаны дайындау. Қалдықтарды рекуперациялау және қайта пайдаланылуы қалдықсыз технологиялық процесті құру принципі. Саланың даму болашағы.

білімдер: негізгі химиялық өндірістің шикізаттары мен өнімдері; химизм және процесті өткізу шарттары; өнімнің қолдану саласы; қалдықтарды өңдеу әдістері;

іскерліктер: технологиялық сызбаларды құрастыру және оқу; шикізат пен дайын өнімнің сипаттамасын беру;

берілген бұйымдарды (материалдардан, жартылай дайындалған өнімдерден, бөлшектерден) және таңдалған материалдардан жабулар өндірудің технологиялық процесінің сызбасын таңдауға; технологиялық процесс операциясын өткізудің шарттарын анықтау және олардың техникалық тиімділігін бағалау.

КҚ 3.12.3

КҚ 3.12.4

КҚ3.12.5

АП.04

Технологиялық процестерді автоматтандыру

Технологиялық процестерді басқарудың негізгі түсініктері. Басқару туралы жалпы мәлімет және басқару объектілерінің негізгі қасиеттері. Автоматтандырылған реттеуіштер, орындаушы қондырғылар мен екінші құралдар. Технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Автоматтандыру жүйесін жобалау туралы негізгі түсінік. Негізгі технологиялық процестерді автоматтандыру.

білімдер: бақылау, реттеу, қорғау және бөгеттеудің автоматтандырылған құралдары жекелеген аппараттарды және процестерді бүтіндей автоматтандыру негіздері; құралдарды пайдалану тәртібі мен оларды технологиялық процесті басқаруда қолдану;

іскерліктер: технология процесін, цехты, участкені автоматтандыру сызбасын оқу және құрастыру; анықтамалық әдебиеттер мен катологтардан технологиялық регламенте көрсетілген шарттарға арналған құралдарды таңдау.

КҚ 3.12.3

КҚ 3.12.4

КҚ 3.12.5

АП.05

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың негізгі принциптері, әдістері мен қасиеттері, олардың тиімділіктері; автоматтандырылған жұмыс орындары, локалдық және салалық тораптар; салалардағы қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету және ақпараттық ресурстар; біріккен ақпараттық жүйелер; қызмет саласы мен аумағының қолданбалы бағдарламаларының проблемалық-бағдарлық пакеттері; шешім қабылдауда сараптама жүйесі мен қолдау жүйелерін қолдану, кәсіби қызметтегі модельдеу мен болжау

білімдер: салалар бойынша қолданбалы бағдарламалардың проблемалық бағдарлық пакеттерін қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз етуді;

іскерліктер: жалпы қолданыстағы қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану; қолданбалы бағдарламаның (САD-жүйелер, іс жүргізудің біріккен пакеттері, Chem office Pro) проблемалық-бағдарлық пакеттерді қолдану; шешім қабылдауда сараптама жүйесі мен қолдау жүйелерін қолдану, кәсіби қызметтегі модельдеу мен болжау.

КҚ3.12.7

ӨО және КП

Өндірістік оқу және кәсіптік практика


ӨО.00

Өндірістік оқу


ӨО.01

Зертханалық жұмыстардың техникасы

Химиялық зертхананы ұйымдастыруды; зертхана жабдығын, құралдары, химиялық ыдыстар. Техникалық және аналитикалық таразылар; химиялық ыдыстарды жуу және кептіру; химиялық зертханаларда қолданылатын негізгі операциялар мен тәсілдер: өлшеу, фильтрлеу, кептіру, ерітінді дайындау және т.б. Химиялық зертханада жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Химиялық улану мен күйген жағдайда алғашқы көмек көрсету ережесі.

іскерліктер: химиялық зертхананы ұйымдастыруды; химиялық ыдысты және зертхана жабдығын, таразылардың түрлері мен өлшеу тәртібін; ыдысты жуу тәсілдерін; химиялық ыдыстар, реактивтермен жұмыс істеу барысындағы қауіпсіздік техника ережелерін;

дағдылар:

ерітінділерді дайындауға арналған аспаларды есептеуді орындау; аспаларды барлық түрлі типтерде өлшеу; түрлі концентраттағы ерітінділерді дайындау; заттарды фильтрлеу, кептіру, араластыру, тесу; химиялық анализдер жүргізуге арналған ыдыстар дайындау.

КҚ3.12.1

КҚ3.12.2

КҚ3.12.3

КҚ3.12.4

КҚ3.12.5

КҚ3.12.6

КҚ3.12.7

ӨО.02

Таныстыру практикасы

Кәсіпорынның құрылымы мен жұмыс тәртібі; негізгі және қосымша цехтары, олардың қолданыс аясы; негізгі цехтардың өнімдері мен шикізаттарының сипаттамасы; кәсіпорынның технрлогиялық желісі (цехтардың өзара байланысы), кәсіпорынның негізгі қауіп-қатерлері

іскерліктер: базалық кәсіпорынның негізгі цехтары мен шығарылу өнімін, өнім сапасын бақылау жүйесін; негізгі қауіпті операциялар мен жабдықтарды; қауіпсіз жұмыс ережесін;

дағдылар: өндіріс цехтарының арасындағы өзара байланысты анықтау, технологиялық циклді талдау

КҚ3.12.1

КҚ3.12.2

КҚ3.12.3

КҚ3.12.4

КҚ3.12.5

КҚ3.12.6

ӨО.03

Слесарлық практика

Технологиялық жабдықтарды пайдалануға қажетті слесарлық құралдардың тізімін зерделеу. Бекіту апппаратура: қондырғы, қолдану ережесі, ақауларды анықтау. Су құбырлары мен басқада коммуникациялардың бағыттауыш бөлшектерін жинау, бұзу. Құбыр желісін және бекіткіш арматураларын жөндеу. Жұмыс қауіпсіздік әдістері.

іскерліктер:

слесарлық-жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыс орнын және еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру ережесі; коммуникациялық желілердің, фланцтық қосылуын, тұрба және бітеу аппаратураларының қондырғыларын.

дағдылар:

су құбырларының фланцтарын, жалғауыштарын, бағыттауыштарын, бұрандамалар мен, бекіткіштерді, крандарын, сақтандыру клапондарын жинау, бұзу және ақауларын анықтау.

КҚ3.12.7

КҚ3.12.9

ӨО.04

Арнайы технологиялар бойынша зертханалық практика (біліктілік бойынша)

Термопластар мен реактопластардың негізінде полимер композицияларын құрастырудың негізгі принциптері (қолдану және қайта өңдеу шарттарын қарастыру арқылы полмерлерді, толтырғыштарды, пластификаторды таңдау). Құю машинасының технологиялық параметрлерін есептеу. Ирек машинасының технологиялық параметрлерін есептеу. Жиі қолданыстағы резеңке араластырғыш жұмысының негізгі параметрлерін есептеу әдісі. Каучукті механикалық нығыздау. Резеңке ерітінділерін көріктеу. Сіңіргіш құрамдағы рецептің өңдеу режимінің резеңке мен қатайтқыш материалмен тығыз байланысына әсері. Рецептік факторлар мен бекіту тәсілдерінің резеңке-металл байланысының беріктігіне әсері. Латекстік заттардың рецептурасы мен дайындау тәсілдерінің латекстік қабыршықтың қалыңдығына әсері. Резеңке ерітінділерін дайындау.

іскерліктер:

олигомерлер мен жоғарғы молекулярлық бірігулер негізінде пластмасс, эластомерлер, жасау саласындағы теориялық және эксперименталдық зерттеу әдістері, оларды өнімде айналдыру әдістері мен тәсілдерін, полимер материалдарының физика-химиялық және технологиялық қасиеттері мен олардың компоненттерін зерделеу;

пластмасс, эластомерлер мен полимер композиттерін және оларды дайындауға арналған шикізаттардың физика-химиялық, физикалық және технологиялық қасиеттерін анықтау бойынша стандарты сынақтар өткізу әдістерін, заманауи автоматтандырылған құралдарды қолдану арқылы пластмасс, эластомерлер мен полимер композиттерін қайта өңдеудің технологиялық процесін бақылау тәсілдерін.

дағдылар: зерхана жабдықтарының қондырғылары мен жұмыс істеуін; әдістемелік нұсқаулықтарға сәйкес зертханалық жабдықтарда зертханалық анализдер орындау; құралдарда полимердің физика-химиялық көрсеткішін анықтау, алынған нәтижелерді зертхана журналына толтыру.

КҚ3.12.1

КҚ3.12.3

КҚ3.12.4

КҚ3.12.5

КҚ3.12.6

КП.00

Кәсіби практика

КП. 01

Алғашқы кәсіби біліктілік алу практикасы

Шікізаттарды дайындау және технологиялық операцияларды орындау бойынша алғашқы кәсіптік білімдерін алу; Жұмыс орнында технологиялық процестерді жүргізудің негізгі әдістері мен машықтарын регламентке сәйкес зерделеу және бекіту.

іскерліктер: кәсіптік терминалогия; технологиялық процестердің топтамасын; кәсіпорынның құрылымы мен жұмысын ұйымдастыру; жұмыс істейтін өндіріс жағдайындағы кәсіпорын учаскесіндегі өзара жақын мамандықтардың жұмыс мазмұнын, учаскедегі еңбекті ұйымдастыру ережесі, цех (учаске) жабдықтарын пайдалану конструкциясы мен ережесін; еңбек қауіпсіздігі техникасының ережелерін;

дағдылар: технологиялық процесте қолданылатын жабдықтар мен аппаратураларда қызмет көрсету; процестің жалпы бақылауы мен реттеуін жүзеге асыру;

КҚ3.12.1

КҚ3.12.2

КҚ3.12.3

КҚ3.12.4

КҚ3.12.5

КҚ3.12.6

КҚ3.12.7

КП.02

Өндірістік технологиялық

Цехтың (бөлімшелердің) технологиялық процесін, зауыттың құрылымын зерделеу; біліктілігіне сәйкес кәсібі бойынша орын алмастырушы (дублер) ретінде жұмыс.

іскерліктер: кәсіпорынның құрылымын; негізгі және қосымша цехтың шикізаттары мен өнімдерінің сипаттамасын, жабдықтардың конструкциясы мен пайдалану ережесі; цехтағы жұмыс қауіпсіздігінің ережелері;

дағдылар: технологиялық параметрлерді талдау; технологиялық процестің барысын болжау; технологиялық регламенттен ауытқудың нәтижелері; өндірістік техникалық құжаттарды толтыру

КҚ3.12.1

КҚ3.12.2

КҚ3.12.3

КҚ3.12.4

КҚ3.12.5

КҚ3.12.6

КҚ3.12.7

КП.03

Диплом алдындағы практика

Оқу процесінде алған білімдері мен практикалық білімдерін жалпылау және жетілдіру. Өндірістің алдыңғы қатар технологияларымен және экономикасымен танысу. Дипломдық жобаны орындауға арналған ақпараттар мен материалдар жинау, жұмыс орындарында орта буын маманы ретінде тәжірибеден өту

іскерліктер: негізгі және қосымша жабдықты және өндіріс технологиясын; шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерін; цехта (учаскеде) еңбекті қорғауды ұйымдастыру жүйесін; кәсіпорынның жекелеген бөлімшелер, цехтар мен бөлімдерінің жұмысын

дағдылар: өндірістік көрсеткіштердің технологиялық және экономикалық есебін жасау; технологиялық сызбаларды оқу.

КҚ3.12.1

КҚ3.12.2

КҚ3.12.3

КҚ3.12.4

КҚ3.12.5

КҚ3.12.6

КҚ3.12.7

КП.04

Дипломдық жобаны орындау

Білім алушылардың теориялық және практикалық білімдерін жүйелеу, бекіту және кеңейту; арнайы технологиялар мәселелерінің кешенін зерделеу; техникалық және техно-экономикалық есептің практикаларын бекіту.

іскерліктер: өндірістің технологиясы мен жабдығын, оның автоматтандырылу негіздерін; даму перспективаларын; өнім сапасын бақылау әдісін; қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау негіздерін;

дағдылар: жабдықтарды технологиялық желіде жобалау және құрастыру, автоматтандыру мәселесін өздігімен шешу; техникалық және техно-экологиялық есептерді орындау; дипломдық жобаның графикалық бөлімін.

КҚ3.12.1

КҚ3.12.2

КҚ3.124

КҚ3.12.5

КҚ3.12.7


      Ескерту: 1 кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттердің коды

Базазалық құзыреттер

Жоғары деңгей

БҚ 2.1

Жұмыс орнын ұйымдастыру;

БҚ 2.2

Қауіпсіздік техникасының ережелерін орындау;

БҚ 2.3

Кәсіптік қызметті жүзеге асырудың тиімді әдістері мен түрлерін таңдау;

БҚ 2.4

Өздігімен үзіліссіз білім алуға дайын болу;

БҚ 2. 5

Қызметінің қаражаттары мен тәсілдерін жоспарлай білу;

БҚ 2.6

Техникалық құжаттармен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс атқару дағдысы болу;

БҚ 2.7

Тұлға аралық қарым-қатынас психологиясын білу;

Орта буын маманы

БҚ 3.1

Қазақстан Республикасы Конституциясының негіздерін, адамның басқа адамға, қоғамға және қоршаған табиғи ортаға деген қарым-қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды білу;

БҚ 3.2

Гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың негізін меңгеру; алған білімін кәсіптік және басқада қызметтерде қолдана білу;

БҚ 3.3

Ойлау мәдениетін, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін білу. Кәсіби лексиканы сауатты пайдалану;

БҚ 3.4

Іскерлік қарым-қатынастың этика бойынша білімін қолдану;

БҚ3. 5

Маманның кәсіби қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалана білу;

БҚ 3.6

Кәсіби қызметін жүзеге асыруға қажетті ақпаратты өздігімен тауып, қолдану;

БҚ 3.7

Ресми және бейресми деңгейде қарым-қатынас жасау, командада жұмыс істеу дағдыларын меңгеру;

БҚ 3.8

Салауатты өмір салты туралы түсінігі, күш-қуатын өздігімен жетілдірудің практикалары мен шеберлігін меңгеру;


      2 кесте Кәсіптік құзыреттер

Т және КБ деңгейі

Біліктіліктер

Кәсіптік құзыреттер(КҚ)

2. Жоғары деңгей

2.1 081401 2 Пластмассалардан жасалған заттарды нығыздаушы

КҚ 2.1.1 Электротехника және өндірісті автоматтандыру негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.1.2 Пластмассадан өнімдер алудың өндірістік процесіне жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ 2.1.3 Пластмассадан жасалған өнімдерді нығыздау;

КҚ 2.1.4 Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіштері бойынша нығыздау технологиялық процесінің параметрлерін басқару;

КҚ 2.1.5. Стандарттау негіздері мен дайын өнімдердің сапасын тексеру білімін қолдану;

КҚ 2.1.6 . Дайын өнімдерді өңдеуден өткізуді жүзеге асыру;

КҚ 2.1.7. Пластмассадан жасалған өнімдерді нығыздау ақауларын жою;

КҚ 2.1.8. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.1.9. Слесарлық жұмыстың негіздері бойынша білімін қолдану;

КҚ 2.1.10. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

2.2 081402 2- Парақ материалдарын нығыздаушы

КҚ 2.2.1 Гетинакс пен лигнофолиден әзірленген табақтарды қабатты нығыздауыштарда нығыздауға арналған жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ 2.2.2 Табақтарды қабатты нығыздауды орындау;

КҚ2.2.3 Бақылау-өлшеуіш құралдарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесті реттеу;

КҚ2.2.4 Стандарттау негіздері мен дайын өнімдердің сапасын тексеру білімін қолдану;

КҚ2.2.5 Электротехника және өндірісті автоматтандыру негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.2.6 Пластмастан дайындалған табақты материалдардың сапасын тексеруді жүзеге асыру;

КҚ 2.2.7 Ақаусыз жұмыс істеу дағдысын меңгеру;

КҚ2.2.8 Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.2.9 Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

2.3 081403-2 Қысу-орам әдісімен үлдір материалдарын нығыздаушы

КҚ 2.3.1. Көп қабатты қабыршақты материал өндірісінің электротехникасы мен автоматтандыру негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.3.2. Жұмысқа арналған шикізаттарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды дайындау;

КҚ 2.3.3. Көп қабатты қабыршақты материалды нығыздау;

КҚ2.3.4. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіштері бойынша нығыздау технологиялық процесінің параметрлерін басқару;

КҚ2.3.5. Стандарттау негіздері мен дайын өнімдердің сапасын тексеру білімін қолдану;

КҚ2.3.6. Дайын өнімдерді өңдеуден өткізуді жүзеге асыру;

КҚ 2.3.7. Нығыздау ақауларын жою;

КҚ 2.3.8. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.3.9. Слесарлық жұмыстың негіздері бойынша білімін қолдану;

КҚ 2.3.10. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

2.4 081404 2 - Құбырлар мен бейіндерді қысушы

КҚ 2.4.1. Тұрбалар мен бейінді штранг-нығыздауышта нығыздауға арналған шикізаттарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды дайындау;

КҚ 2.4.2. Тұрбалар мен бейіндерді нығыздаудың негізгі операцияларын орындау дағдысын меңгеру;

КҚ 2.4.3. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіштері бойынша нығыздау технологиялық процесінің параметрлерін басқару;

КҚ 2.4.4. Стандарттау негіздері мен дайын өнімдердің сапасын тексеру білімін қолдану;

КҚ 2.4.5. Дайын тұрбалар мен бейіндерді өңдеуден өткізуді жүзеге асыру;

КҚ 2.4.6. Пластмассадан жасалған өнімдерді нығыздау ақауларын жою;

КҚ 2.4.7. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.4.8 Слесарлық жұмыстың негіздері бойынша білімін қолдану;

КҚ 2.4.9. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

2.5 081405 2 - Пластмассалар құюшы

КҚ 2.5.1 Термопластарды құю өндірістік процесінің жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ 2.5.2. Экструзиялау, үрлеу, нығыздау, қысыма құю, каландрлау әдістерінің бірін қолдану арқылы пластмасс өнімдерін дайындаудың негізгі және қосымша операцияларын орындау;

КҚ 2.5.3. Бақылау-өлшеуіш құралдарының көрсеткіштері бойынша құю технологиялық процесін реттеу;

КҚ2.5.4. Жабдықтардың техникалық қызметін жүзеге асыру;

КҚ2.5.5. Дайындалған өнімдердің сапасын тексеру;

КҚ2.5.6. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ2.5.7. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

КҚ 2.5.8. Жарақаттанған адамға дәрігер келгенге дейінгі көмек көрсету машықтарын меңгеру.

2.6 081406 2-Пластмассалардан бұйымдар өндіру жөніндегі ротор жүйесінің операторы

КҚ2.6.1. Роторлық желі операторының қызметін реттейтін негізгі құжаттарын меңгеру

КҚ2.6.2. Пластмассадан дайындалған өнімдерді өндеу, түйіршіктеу және нығыздау өндірістік процесіне жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ 2.6.3. Түйіршіктеу және нығыздауға арналған жабдық, құралдар-саймандардың құрылысы бойынша білімін қолдану;

КҚ2.6.4. Материалтану білімін қолдану;

КҚ 2.6.5. Шикізаттар мен материалдарды өндіріске дайындау дағдысын меңгеру;

КҚ2.6.6. Нығыздаудың негізгі және қосалқы операциясын орындау;

КҚ2.6.7. Полимерлерді қайта өңдеудің параметрлерін қолдану;

КҚ2.6.8. Материалдарды өңдеу барысының техникалық және технологиялық өлшемдерді жүзеге асыру;

КҚ2.6.9. Өнімдердің негізгі ақауларын, олардың пайда болу себептерін, алдын алу және жою тәсілдерін білу;

КҚ2.6.10. Негізгі слесарлық жұмыстарды меңгеру;

КҚ2.6.11. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдау технологиясын қолдану;

КҚ2.6.12. Қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындау;


2.7 081407 2 - Поливинилхлорид үлдірін өндірудің үгітетін-каландралық желі операторы

КҚ2.7.1. Тездеу-каландрлау желісі операторының қызметін реттейтін негізгі құжаттарын меңгеру;

КҚ2.7.2. Поливинилхлоридтік қабыршақ өндіру процесіне жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ2.7.3. Жабдықтар, құрал-саймандардың жабдықтарын қолдану тәртібін орындау;

КҚ2.7.4. Өндірісте қолданылатын шикізаттардың түрлерін ажырата білу;

КҚ 2.7.5. Қабыршақтарды өндіруге арналған шикізаттарды дайындау дағдысын меңгеру;

КҚ2.7.6.Тездеу мен каландрлаудың негізгі және қосалқы операциясын орындау;

КҚ2.7.7. Полимерлерді қайта өңдеудің параметрлерін қолдану;

КҚ 2.7.8. Техникалық және технологиялық өлшемдерді жүзеге асыру;

КҚ 2.7.9. Өнімдердің ақауларын анықтау және жою;

КҚ 2.7.10. Слесарлық жұмыстарды орындау;

КҚ 2.7.11. Қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындау;


2.8. 081408 2 - Экструдер жүргізушісі

КҚ2.8.1. Экструдер жүргізушісінің кәсіптік қызметін реттейтін негізгі құжаттарын меңгеру;

КҚ2.8.2. Экструзиялар өндіру процесіне жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ2.8.3. Жабдықтар, құрал-саймандардың жабдықтарын қолдану дағдысын меңгеру;

КҚ2.8.4. Материалтану білімін қолдану;

КҚ2.8.5. Шикізаттар мен материалдарды айыру дағдысын меңгеру;

КҚ2.8.6. Тездеу мен каландрлаудың негізгі және қосалқы операциясын орындау;

КҚ2.8.7. Тездеу мен каландрлаудың параметрлерін бақылау үшін техникалық және технологиялық өлшемдерді орындау;

КҚ 2.8.8. Өнімдердің негізгі ақауларын, олардың пайда болу себептерін, алдын алу және жою тәсілдерін білу;

КҚ 2.8.9. Слесарлық жұмыстарды орындау;

КҚ 2.8.10. Қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындау;


2.9 081409 2 -Пластмассаларды түйіршіктеу жүргізушісі

КҚ 2.9.1. Пластмассаларды түйіршіктеу жүргізушісінің кәсіптік қызметін реттейтін негізгі құжаттарын меңгеру;

КҚ2.9.2. Экструзиялар өндіру процесіне жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ 2.9.3. Экструзиялауға арналған жабдықтар, құрал-саймандардың жабдықтарын қолдану дағдысын меңгеру;

КҚ2.9.4. Материалтану білімін қолдану;

КҚ 2.9.5. Шикізаттар мен материалдарды экструзиялауға дайындау дағдысын меңгеру;

КҚ2.9.6. Түйіршіктеу процесінің негізгі және қосалқы операциясын орындау;

КҚ2.9.7.Полимерлік шикізатты түйіршікке айналдыру параметрін бақылау;

КҚ 2.9.8.Материалдарды өңдеу барысында техникалық және технологиялық өлшемдерді орындау;

КҚ 2.9.9. Слесарлық жұмыстардың негізін меңгеру;

КҚ 2.9.10 Қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындау;


2.10 081410 2 - Микструдер жүргізушісі

КҚ2.10.1 Микструдер жүргізушісінің кәсіптік қызметін реттейтін негізгі құжаттарын меңгеру;

КҚ2.10. 2 Өндіру процесіне жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ 2.10.3 Жабдықтар, құрал-саймандардың жабдықтарын, іс-әрекет принципін және тәртібін түсіну;

КҚ 2.10.4 Өндірісте қолданылатын шикізат түрлерін айыра білу;

КҚ 2.10.5. Шикізаттарды өндіріске дайындау дағдысын меңгеру;

КҚ2.10.6. Микструдерде негізгі және қосалқы операциясын орындау;

КҚ2.10.7.Қабыршықты дайындаудың технологиялық процесін бақылауды жүзеге асыру;

КҚ 2.10.8 Өнімдердің негізгі ақауларын, олардың пайда болу себептерін, алдын алу және жою тәсілдерін білу;

КҚ 2.10.9 Слесарлық жұмыстарды білу;

КҚ 2.10.10. Пластмассадан жасалған өнімдерді маркалау, сұрыптау, жинақтау, қаптау және тасымалдаудың технологияларын білу;

КҚ 2.10.11 Қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындау;


2.11 081411 2 - Өздігінен желімделетін үлдірлерді орнату машинисі

КҚ 2.11.1. Өздігінен желімделетін үлдірлерді орнату машинисінің кәсіптік қызметін реттейтін негізгі құжаттарын меңгеру;

КҚ 2.11.2. Өндіру процесіне жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ 2.11.3. Өзі желімделетін қабыршақты әзірлеуге арналған жабдықтар, құрал-саймандардың жабдықтар құрылысы жөніндегі білімін қолдану;

КҚ2.11.4. Материалтану білімін қолдану;

КҚ2.11.5.Желім жағудың негізгі және қосалқы операциясын орындау;

КҚ2.11.6.Технологиялық процестің параметрлерін бақылау;

КҚ 2.11.7. Слесарлық жұмыстардың негізін меңгеру;

КҚ 2.11.8 Қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындау;

3. Орта буын маманы

3.12 .081412 3 Техник-технолог

КҚ 3.12.1. Құжаттандыру, құжаттарды жинау және сақтау тәсілдері бойынша білімін қолдану;

КҚ 3.12.2 Менеджмент пен маркетинг білімін қолдану;

КҚ 3.12. 3 Шикізаттар мен материалдар шығынын нормасын есептеуді жүзеге асыру;

КҚ 3.12. 4 Өлшеу құралдарымен және құрал-саймандармен жұмыс істеу;

КҚ 3.12.5 Кәсіби қызметіндегі бағдарына қажетті техникалық және экономикалық ақпараттарды тауып, пайдалану;

КҚ 3.12.6 Қоршаған ортаны қорғау және өндірістік процесстердің өрт қауіпсіздігінің алдын алу ережелерін орындау;

КҚ 3.12.7 Компьютерлік технологияларды қолдану;

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 551-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 551-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні 0800000 – Мұнай газ және химия өндірісі

      Мамандығы 0815000 - Тұтқыр және сусымалы материалдарды химиялық

      өндіретін машиналар мен жабдықтарды пайдалану

      Біліктілігі: 081501 2 - Цемент диірмені жүргізушісі*

      081502 2 - Парақ қалыптаушы машинаның жүргізушісі*

      081503 2 - Құбыр машинасының жүргізушісі*

      081504 2 - Айналмалы пештердің жүргізушісінің

      (күйдірушінің) көмекшісі*

      081505 2 - Сығымдағыш қондырғылардың жүргізушісі*

      081506 2 - Шаң-тозаң сорғыларының жүргізушісі*

      081507 2 - Технологиялық сығымдағыштардың жүргізушісі*

      081508 2 - Технологиялық сорғырлардың жүргізушісі*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сы

нақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

4

10

8


1448

1076

372ЖБП 01

Қазақ тілі және әдебиеті

Е


1


162

1621,2,3

ЖБП 02

Орыс тілі және әдебиеті


С

1


154

1541,2

ЖБП 03

Шетел тілі


С76

761,2

ЖБП 04

Қазақстан тарихы

Е
80

803

ЖБП 05

Дүниежүзілік тарихы


С57

571

ЖБП 06

Қоғамтану


С57

571

ЖБП 07

Математика

Е


2


152

56

96


1,2

ЖБП 08

Информатика


С76

38

38


1,2

ЖБП 09

Физика

Е


2


152

120

32


1,2

ЖБП 10

Химия


С

2


114

86

28


1,2

ЖБП 11

Биология


С38

382

ЖБП 12

География


С38

381

ЖБП 13

Алғашқы әскери дайындық


С140

110

30


1,2,3,4

ЖБП 14

Дене тәрбиесі


С152

4

148


1,2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

1

2

2


246

140

106ЖГП 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


С

1


72

724,5

ЖГП 02

Кәсіби шетел тілі


С

1


62

623

ЖГП 03

Дене тәрбиесі

Е
112

6

106


3,4,5

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1

6

3


380

280

100ЖКП 01

Сызу


С

1


76


76


2

ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


С64

50

14


3

ЖКП 03

Электрониканың негіздері мен электротехника


С

1


64

54

10


3

ЖКП 04

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері


С24

245

ЖКП 05

Құрылымдық материалдар


С48

483

ЖКП 06

Жылутехника негіздері және жылутехника жабдықтары

Е


1


72

723,4

ЖКП 07

Нарықтық экономика негіздері


С32

324

АП 00

Арнайы пәндер

4

3

5


414

390

24АП 01

Тұтқыр және сусымалы материалдар технологиясының негіздері


С

1


70

56

14


2,3

АП 02

Технологиялық процестерді автоматтандыру


С24

245

АП 03

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері


С

1


40

30

10


4,5

АП 04

Кәсіпорынның тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің механикалық жабдықтары

Е*


1


120

1203,4,5

Біліктіліктер: 081501 2-Цемент диірмені жүргізушісі*, 081504 2-Айналмалы пештердің жүргізушісінің (күйдірушінің) көмекшісі*

АП 05

Цемент өндірісі технологиясының негіздері

Е


1


64

644,5

АП 06

Клинкер күйдіру мен ұнтақтау жабдықтарын пайдалану және жөндеу

Е


1


96

964,5

Біліктіліктер: 081502 2-Парақ қалыптаушы машинаның жүргізушісі*, 081503 2-Құбыр машинасының жүргізушісі*

АП 05

Талшықтасцемент бұйымдарының өндірісі

Е


1


64

644,5

АП 06

Талшықтасцемент бұйымдарының өндірісіндегі жабдықтарды пайдалану және жөндеу

Е


1


96

964,5

Біліктіліктер: 081505 2-Сығымдағыш қондырғылардың жүргізушісі*, 081506 2-Шаң-тозаң сорғылардың жүргізушісі*, 081507 2-Технологиялық сығымдағыштардың жүргізушісі*, 081508 2-Технологиялық сорғырлардың жүргізушісі*

АП 05

Компрессорлар және сорғылар

Е


1


160

1604,5

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

32

325

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1584

ӨО 00

Өндірістік оқыту

540

ӨО. 01

Танысу практикасы

36

ӨО. 02

Слесарлық-механика практикасы

108

ӨО. 03

Механика және жылутехникалық жабдықтардың зертханасында оқыту

144

ӨО. 04

Гидравлика және пневматикалық жабдықтар зертханасында оқыту

126

ӨО. 05

Тұтқыр және сусымалы материалдарды зертханалық бақылау

72

ӨО. 06

БӨАжА зертханасында оқыту

54

КП. 00

Кәсіптік практика

1044

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

324

КП. 02

Бітіру алдындағы өндірістік практика сонын ішінде дипломдық жұмысты орындау және/немесе комлесті емтиханға дайындық

720

АА. 00

Аралық аттестаттау

180

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

36

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау

24

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы крек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

10

21

18


4960


      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

2

2

1


294

210

84ЖГП 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


С

1


66

661,2

ЖГП 02

Кәсіби шетел тілі


С66

661,2

ЖГП 03

Қазақстан тарихы

Е
74

741,2

ЖГП 04

Дене тәрбиесі

Е
88

4

84


1,2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер


8

3


216

140

76ЖКП 01

Сызу


С42


42


1

ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


С42

32

10


1

ЖКП 03

Электрониканың негіздері мен электротехника


С

1


28

20

8


1

ЖКП 04

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері


С16

162

ЖКП 05

Құрылымдық материалдар


С

1


28

281

ЖКП 06

Жылутехника негіздері және жылутехника жабдықтары


С

1


28

281

ЖКП 07

Нарықтық экономика негіздері


С16

162

ЖКП 08

Қолданбалы информатика


С16


16


2

АП 00

Арнайы пәндер

2

4

3


246

240

6АП 01

Тұтқыр және сусымалы материалдар технологиясының негіздері


С

1


42

421

АП 02

Технологиялық процестерді автоматтандыру


С16

162

АП 03

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері


С24

18

6


2

АП 04

Кәсіпорынның тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің механикалық жабдықтары

Е


1


52

521,2

Біліктіліктер: 081501 2-Цемент диірмені жүргізушісі*, 081502 2-Айналмалы пештердің жүргізушісінің (күйдірушінің) көмекшісі*

АП 05

Цемент өндірісі технологиясының негіздері

Е


1


44

441,2

АП 06

Клинкер күйдіру мен ұнтақтау жабдықтарын пайдалану және жөндеу


С

1


68

681,2

Біліктіліктер: 081503 2-Парақ қалыптаушы машинаның жүргізушісі*, 081504 2-Құбыр машинасының жүргізушісі*

АП 05

Талшықтасцемент бұйымдарының өндірісі

Е


1


44

441,2

АП 06

Талшықтасцемент бұйымдарының өндірісіндегі жабдықтарды пайдалану және жөндеу


С

1


68

681,2

Біліктіліктер: 081505 2-Сығымдағыш қондырғылардың жүргізушісі*, 081506 2-Шаң-тозаң сорғылардың жүргізушісі*, 081507 2-Технологиялық сығымдағыштардың жүргізушісі*, 081508 2-Технологиялық сорғырлардың жүргізушісі*

АП 05

Компрессорлар және сорғылар

Е


1


112

1121,2

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

36

361,2

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

540

ӨО 00

Өндірістік оқыту

144

ӨО. 01

Танысу практикасы

6

ӨО. 02

Слесарлық-механика практикасы

24

ӨО. 03

Механика және жылутехникалық жабдықтардың зертханасында оқыту

24

ӨО. 04

Гидравлика және пневматикалық жабдықтар зертханасында оқыту

24

ӨО. 05

Тұтқыр және сусымалы материалдарды зертханалық бақылау

24

ӨО. 06

БӨАжА зертханасында оқыту

18

КП. 00

Кәсіптік практика

396

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

144

КП. 02

Бітіру алдындағы өндірістік практика сонын ішінде дипломдық жұмысты орындау және/немесе комлесті емтиханға дайындық

252

АА. 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

36

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау

24

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы крек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4

14

7


1656


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 552-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 552-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0800000 - Мунай газ және химия өндірісі

      Мамандығы 0815000 - Тұтқыр және сусымалы материалдарды

      химиялық өңдіретін машиналар мен жабдықтарды

      пайдалану

      Біліктілігі: 081509 3 - Техник–механик

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

6

10

8


1448

1076

372ЖБП. 01

Қазақ тілі және әдебиеті

Е


1


162

1621,2,3

ЖБП. 02

Орыс тілі және әдебиеті


С

1


154

1541,2

ЖБП. 03

Шетел тілі


С76

761,2

ЖБП. 04

Қазақстан тарихы

Е
80

803

ЖБП. 05

Дүниежүзілік тарихы


С57

571

ЖБП. 06

Қоғамтану


С57

571

ЖБП. 07

Математика

Е


2


152

56

96


1,2

ЖБП. 08

Информатика


С76

38

38


1,2

ЖБП. 09

Физика

Е


2


152

120

32


1,2

ЖБП. 10

Химия


С

2


114

86

28


1,2

ЖБП. 11

Биология


С38

382

ЖБП. 12

География


С38

381

ЖБП. 13

Алғашқы әскери дайындық


С140

110

30


1,2,3,4

ЖБП. 14

Дене тәрбиесі


С152

4

148


1,2

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

1

2

2


382

162

220ЖГП. 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


С

1


76

764,5

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


С

1


76

764,5

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

Е
230

10

220


3,4,5,6,7

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


5180

180
ӘЭП. 01

Мәдениеттану


С36

362

ӘЭП. 02

Философия негіздері


С32

324

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері


С32

323

ӘЭП. 04

Экономика негіздері


С42

425

ӘЭП. 05

Құқық негіздері


С38

386

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

4

8

4

1

1065

701

334

30


ЖКП. 01

Сызу


С

1


118


118


2,3

ЖКП. 02

Техникалық механика

Е


1

4

176

118

28

30

3,4

ЖКП. 03

Электрониканың негіздері мен электротехника


С

1


80

60

20


3

ЖКП. 04

Металдар технологиясы және құрылымдық материалдар


С86

66

20


2,3

ЖКП. 05

Стандарттау негіздері, шақтамалар, қондырмалар және техникалық өлшемдері


С76

62

14


4,5

ЖКП. 06

Кесумен өңдеу, метал кесу құралдары және білдектер

Е
104

76

28


4,5

ЖКП. 07

Жылутехника негіздері және жылутехника жабдықтары


С81

61

20


5,6

ЖКП. 08

Гидравликалық және пневматикалық жетіктер


С76

58

18


4,5

ЖКП. 09

Тұтқыр және сусымалы материалдар технология негіздері

Е


1


96

86

10


3,4

ЖКП. 10

Жүк көтеру және тасымалдау құрылғылары

Е
90

68

22


4,5

ЖКП. 11

Қолданбалы информатика


С52

16

36


6

ЖКП. 12

Менеджмент негіздері


С30

307

АП. 00

Арнайы пәндер

4

2

4

2

724

564

110

50


АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері

Е


1


82

72

10


5,6

АП. 02

Технологиялық процестерді автоматтандыру


С

1


60

50

10


7

АП. 03

Электржабдықтар


С

1


82

66

16


6,7

АП. 04

Кәсіпорынның тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің механикалық жабдықтары

Е7

204

138

36

30

5,6,7

АП. 05

Тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің жабдықтарын пайдалану, жөндеу және құрастыру

Е
214

196

18


5,6,7

АП. 06

Кәсіпорын саласының экономикасы

Е


1

7

82

42

20

20

6,7

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

53

536,7

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1602

ӨО 00

Өндірістік оқыту

324

ӨО. 01

Слесарлық практикасы

108
2,3

ӨО. 02

Механикалық практикасы

144
4

ӨО. 03

Танысу практикасы

72
6

КП. 00

Кәсіптік практика

1278

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

324
6

КП. 02

Өндірістік технологиялық практикасы

468
7

КП. 03

Диплом алды практикасы, соның ішінде дипломдық жобаны орындау

486
8

АА. 00

Аралық аттестаттау

234

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

15

27

18

3

6588


      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлы

ғы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

2

2

2


462

242

220ЖГП. 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


С

1


76

762,3

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


С

1


76

762,3

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

Е
230

10

220


1,2,3,4,5

ЖГП. 04

Қазақстан тарихы

Е
80

801

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


5180

180
ӘЭП. 01

Мәдениеттану


С36

361

ӘЭП. 02

Философия негіздері


С32

322

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері


С32

321

ӘЭП. 04

Экономика негіздері


С42

423

ӘЭП. 05

Құқық негіздері


С38

384

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

4

8

4

1

1034

692

312

30


ЖКП. 01

Сызу


С

1


96


96


1

ЖКП. 02

Техникалық механика

Е

С

1

2

173

115

28

30

1,2

ЖКП. 03

Электрониканың негіздері мен электротехника


С

1


80

60

20


1

ЖКП. 04

Металдар технологиясы және құрылымдық материалдар


С80

60

20


1

ЖКП. 05

Стандарттау негіздері, шақтамалар, қондырмалар және техникалық өлшемдері


С76

62

14


2,3

ЖКП. 06

Кесумен өңдеу, метал кесу құралдары және білдектер

Е
104

76

28


2,3

ЖКП. 07

Жылутехника негіздері және жылутехника жабдықтары


С81

61

20


3,4

ЖКП. 08

Гидравликалық және пневматикалық жетіктер


С76

58

18


2,3

ЖКП. 09

Тұтқыр және сусымалы материалдар технология негіздері

Е


1


96

86

10


1,2

ЖКП. 10

Жүк көтеру және тасымалдау құрылғылары

Е
90

68

22


2,3

ЖКП. 11

Қолданбалы информатика


С52

16

36


4

ЖКП. 12

Менеджмент негіздері


С30

305

АП. 00

Арнайы пәндер

4

2

4

2

723

563

110

50


АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері

Е


1


81

71

10


3,4

АП. 02

Технологиялық процестерді автоматтандыру


С

1


60

50

10


5

АП. 03

Электржабдықтар


С

1


82

66

16


4,5

АП. 04

Кәсіпорынның тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің механикалық жабдықтары

Е5

204

138

36

30

3,4,5

АП. 05

Тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің жабдықтарын пайдалану, жөндеу және құрастыру

Е
214

196

18


3,4,5

АП. 06

Кәсіпорын саласының экономикасы

Е


1

5

82

42

20

20

4,5

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

85

852,4,5

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1584

ӨО 00

Өндірістік оқыту

306

ӨО. 01

Слесарлық практикасы

90
1

ӨО. 02

Механикалық практикасы

144
2

ӨО. 03

Танысу практикасы

72
4

КП. 00

Кәсіптік практика

1278

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

324
4

КП. 02

Өндірістік технологиялық практикасы

468
5

КП. 03

Диплом алды практикасы, соның ішінде дипломдық жобаны орындау

486
6

АА. 00

Аралық аттестаттау

180

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы крек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

10

17

7

3

4960

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі 10 ай

      Т ж КО базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

1

-

-


66

4

62ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

Е
66

4

62


1,2

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


4144

144
ӘЭП. 01

Мәдениеттану


С39

391

ӘЭП. 02

Философия негіздері


С39

391

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері


С39

391

ӘЭП. 04

Экономика негіздері

-

-
ӘЭП. 05

Құқық негіздері


С27

272

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

2

9

3

1

270

184

66

20


ЖКП. 01

Сызу


С26


26


1

ЖКП. 02

Техникалық механика

Е1

52

26

6

20

1

ЖКП. 03

Электрониканың негіздері мен электротехника

-

-
ЖКП. 04

Металдар технологиясы және құрылымдық материалдар


С

1


26

261

ЖКП. 05

Стандарттау негіздері, шақтамалар, қондырмалар және техникалық өлшемдері


С26

18

8


1

ЖКП. 06

Кесумен өңдеу, метал кесу құралдары және білдектер


С26

20

6


1

ЖКП. 07

Жылутехника негіздері және жылутехника жабдықтары


С26

261

ЖКП. 08

Гидравликалық және пневматикалық жетіктер


С

1


26

22

4


1

ЖКП. 09

Тұтқыр және сусымалы материалдар технология негіздері


--

--

ЖКП. 10

Жүк көтеру және тасымалдау құрылғылары

Е
26

20

6


1

ЖКП. 11

Қолданбалы информатика


С

1


18

8

10


2

ЖКП. 12

Менеджмент негіздері


С18

182

АП. 00

Арнайы пәндер

3

3

4

2

285

221

22

42


АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері


С27

272

АП. 02

Технологиялық процестерді автоматтандыру


С27

21

6


2

АП. 03

Электржабдықтар


С

1


36

362

АП. 04

Кәсіпорынның тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің механикалық жабдықтары

Е2

88

58


30

1,2

АП. 05

Тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің жабдықтарын пайдалану, жөндеу және құрастыру

Е


1


71

63

8


1,2

АП. 06

Кәсіпорын саласының экономикасы

Е2

36

16

8

12

2

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

27

272

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

486

КП. 00

Кәсіптік практика

486

КП. 02

Өндірістік технологиялық практикасы

162
2

КП. 03

Диплом алды практикасы, соның ішінде дипломдық жобаны орындау

324
2

АА. 00

Аралық аттестаттау

126

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

36

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау

24

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы крек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

7

18

9

3

1656


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 553-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 553-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

0815000 Тұтқыр және сусымалы материалдарды химиялық өңдіретін
машиналар мен жабдықтарды пайдалану мамандығы бойынша
техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу
бағдарламалары

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша оқу бағдарламасының

      мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің белгіленуі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзырет коды

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Кәсіби тілдің рөлі. Мамандық бойынша терминология. Кәсіби бағдардағы мәтіндердің оқу техникасы және аудармасы (сөздікпен). Мамандық бойынша бағытталған тақырыпқа диалог құру, әңгіме құрастыру.

Білімдер: мемлекеттік, орыс тілдерін, кәсіби бағыттағы мәтінді оқуды және аудару (сөздікпен) үшін қажетті лексикалық және грамматикалық минимумдарды білу.

Іскерліктер: кәсіптік лексиканы сауатты қолдануды, өзінің кәсіптік қызметінде қазақ, орыс тілдерінен алған білімдерін пайдалана алуды.

БҚ 1

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі

Мамандық бойынша іскерлік тілдердің негіздері: кәсіби лексика, фразеологиялық тіркестер және терминдер.

Кәсіби бағыттағы мәтінді аудару (сөздікпен) техникасы. Кәсіби қарым-қатынас.

Білімдер: кәсіби қатынастар үшін мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер: кәсіби бағыттағы қатынасқа және мәтінді оқу, аудару (сөздікпен) үшін қажетті грамматикалық минимумдарды қолдануды.

БҚ 1

ЖГП. 03

Қазақстан тарихы

Қазақстан Республикасының қазіргі замандағы ролі мен алатын орны. Ежелгі Қазақстан. Аркаим-дүниежүзілік өркендеудің ошағы. ХVІІІ-ХІІ ерте орта ғасырлардың басындағы Қазақстан. Қазақстан тарихындағы Монғол кезеңі. Қазақ халықтарының білімі. Орта ХVІІІ-ХХ ғасырдағы Қазақстанның Ресейге қосылуының басы; Қазақ хандығының ХVІІІ ғасырдағы ішкі және сыртқы жағдайлары. Қазақстандағы қазақ халқы колониалдық патшалық қоршауға қарсы күресі. ХІХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстандағы ұлт-азаттық көтеріліс. Қазақстан ХХ –ші ғасырдың басында. Бірінші дүние жүзілік соғыс және Қазақстан. Ұлт-азаттық қозғалысы. Қазан төңкерілісі, азамат соғысы және шетелдік әскери инвервенция кезінде. Қазақстанға Совет үкіметінің орнауы. Қазақстандағы жаңа экономикалық саястаттың (ЖЭС) орнауы және оның ұйытқуы. Ұжымдастыру мен индустрияландыру.

Қазақстан тарихы - бүкіл әлемдік тарихтың бөлігі, Қазақстанның ежелгі тарихы. ХХ –ші ғасырдың басындағы Қазақстан мәдениеті. Голощекиннің геноциді. "Кіші-Қазан" және оның салдары. Қазақстандағы шаруалар көтерілісі. Саяси репрессия. Казармалық социализм құрылысы. Соғысқа дейінгі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Қазақстанның Ұлы отан соғысы кезіндегі фашизмді жеңу үшін қосқан үлесі. Соғыстан кейінгі кезең және халықтың әл- ауқатын көтеру. Елдің қоғамдық – саяси өмірі. Тың игеру. Республиканың интенсификациялық дамуы. Қазақстаннның (1969, 1979, 1986 ж.ж) саясатқа қарсы тұруы. Қоғамдық демокротияның басталуы. Тәуелсіздік пен Егемендіктің орнауы. Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясы. Президенттік сайлаулар.

Білімдер: қазіргі замандағы Қазақстан Республикасының алатын орны мен ролін; қазақ халқының құрылуын; көшпелі өркениеттіліктің көрінуін; Ұлы жібек жолын және оның тарихи мағынасын; Қазақстанның Ресейдің құрамына енуін; XVII – XVIII ғ.ғ Тәуелсіздік үшін Жоңғар басып алушыларына қарсы ұлт-азаттық қозғалысн; XX ғ.ғ 20-80 жылдардағы қозғалыстарды және көтерілістерді; XX ғғ. 20-30 жылдардағы Қазақстан мәдениетін; Қазақтардың дүниежүзілік құрылтайын; Алматыдағы 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасын; тамыз төңкерісін және оның құлауын, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігін.

Іскерліктер: шағын тарихи-археологиялық баяндау құруды, картамен жұмысты; көшпелі мал шаруашылығы пайда болудың себептерін ашуды; бірінші мемлекеттік бірлестікті бейнелеуді; қыстақтық саясаттың негізгі мақсаттарын анықтауды; көтерілістердің тигізу себептеріне талдау жасауды; ЖЭСтың мәнін ашуды, коллективтентіруді; 20-30 жылдардағы этнодемографиялық жағдайды, жазалаулар мен қуғындауларды; қазақ диаспорасының пайда болу себептерін ашып көрсетуді; Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі кезеңдегі Қазақстанның ролін ашып көрсетуді.

БҚ 2

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі

Маманды дайындаудағы Дене тәрбиесінің ролі, оның салауатты өмір салтындағы маңызы. Дене тәрбиесінің әлеуметтік – биологиялық және психофизиологиялық негіздері. Өзін-өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негіздері: ақыл-ой және физикалық жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің құралдары.

Білімдер:

салауатты өмір салтының негіздерін, ұйықтау тәртібін және физикалық жүктемені, дұрыс тамақтануды.

Іскерліктер: денсаулықты нығайту үшін, өмірлік және кәсіби табыстарға жету үшін, дене тәрбиесі-спорттық қызметті пайдалануды және дене тәрбиесін өзіндік жетілдіруді.

БҚ 7

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Сызу

БЖҚҚ, МС түсінігі. БЖҚҚ талабына сай сызуларды графикалық безендіру. Сызудың пішіні мен бағыты. Сызудағы жазуларды оқу. Масштабы. Көлемін ендіру. Бөлшектерді жобалаудың орындалуын қабылдау. Проекциялық сызу және техникалық суреттеу. Техникалық бөлшектерді жобалау. Сызу геометриясының негізі: нүкте және түзу, беттік және дене, аксонометриялық проекциялар; өзгеріс проекциясының амалы, геометриялық денелердің кескіні, жоғары геометриялық денелерді өзара кескіндеу. Сызу, геометриялық және жобамен сызудың негіздері. Сызуларды орындаудың жалпы ережелері, түрлері, кесігі, кескіні, бөлшектерді белгілеумен кескіндеу, эскизі, мамандық бойынша сызулар, нормативті техникалық құжаттар, машина графиктердің әдістері мен құралдары.

Білімдер: конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесін (БЖҚҚ), сызулармен эскиздерді орындаудың ережесі мен әдістерін, проекциялық сызулар мен сызбалық геометрияның негізін.

Іскерліктер: мамандық бойынша сызбаларды оқуды, орындауды және рәсімдеуді, соның ішінде компьютерлік графиканы.

КҚ 2.1.4-

2.8.4

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері

Статика. Статика аксиомалары.

Күш жөнінде түсінік. Күшті анықтайтын элементтер. Күштің шамасын өлшеу. Күш жүйесі.

Ауырлық центрі. Ауырлық центр қималарының ережесі. Қиманың геометриялық сипаттамасы. Тепе-теңдік орнықтылығы.

Күш моменті. Ортадан тепкіш және ортадан тартқыш күштер.

Материалдар кедергісі. Деформациялану жағдайының түрлері: созылу (сығылу), қозғалту, ширату, иілу, күрделі деформация.

Беріктігіне есептеу, қаттылығы және орнықтылығы.

Динамика және кинематика элементтері. Нүкте қозғалысы түрлері. Жай дене қозғалысы. Ілгермелі және айналмалы қозғалыстың кинематикалық сипаттамасы.

Жұмыс және күш. Пайдалы әрекет коэффициенті.

Үйкеліс. Үйкелістің техникадағы ролі.

Аксиомалар және динамика заңдары. Механизімдер мен машинаның тетіктері. Жай механизімдерді техникада қолдану.

Беріліс түрлері. Беріліс қатынасы.

Қозғалыстың қайта жаңару механизімдері: қосиінді-бұлғақ механизімі, бағдартқыш механизімі; олардың құрылысы мен қолданысы.

Білімдер:

тепе-теңдіктің жалпы заңдылықтарын, дене қозғалысы мен нүкте қозғалысын; беріктікке есептеулер негізін; қатаңдықты, орнықтылықты; дененің айналмалы қозғалысы кезінде жолдың түзу бөлігіндегі жұмыс пен қуатты анықтауды; механизімдер ПӘК-ін, машина тетіктері негіздерін, олардың қосылысы мен берілісін; жай механизімдерді.

Іскерліктер: кәсіптік тапсырмаларды шешуде механика заңдылықтарын қолдануды, механизмдердің кинематикалық сызба нұсқаларын құруды және оқуды, олардың құрылым ерекшеліктерін талдауды.

КҚ 2.1.3-

2.8.3

ЖКП. 03

Электрониканың негіздерімен электротехника

Тұрақты және айналмалы тоқтың электр тізбектері. Электрмагнетизм, электрлік өлшемдер, тұрақты және айналмалы тоқтарының электрлік машиналары. Трансформаторлар. Электржетек негіздері. Электр энергияларын беру және тарату. Электроника: электрониканың физикалық негіздері. Электронды аспаптар. Электронды генераторлар және өлшеу аспаптары.

Білімдер: Ом заңын, Кирхгоф заңын, тұрақты және айналмалы тоқтарды анықтауды, негізгі тізбек элементтерін, трансформаторлардың, тұрақты және айналмалы тоқтың машиналарының құрылысын және әрекет принципін; өлшеу аспаптарының жіктелуін және әрекет принципін.

Іскерліктер: аспаптардың көрсеткішін алуды, электржабдықтарының принциптік электр сызбаларын оқуды; Ом, Кирхгоф заңдарын пайдалана отырып тоқтың, кернеудін, кедіргінің манызды есептеулерін жүргізуді.

КҚ 2.1.3-

2.8.3

ЖКП. 04

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері

Метрология, стандарттау және сертификация құралдары мен объектілері. Метрология: негізгі түсінігі мен анықтаулары; бірыңғай өлшеммен қамтамасыз етілетін метрологиялық қызметтер, мемлекеттік метрологиялық бақылау мен байқау. Стандарттау: сапаны бақылау және стандарттау саласындағы негізгі терминдер мен анықтаулары. Халықаралық және аймақтық стандарттау. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттау жүйесі: өнімнің сапасы, сапаның көрсеткіші және оларды бағалау тәсілі; сынақ және өнімді бақылау; технологиялық сапаны қамтамасыз ету; сапа жүйесі. ИСО 900 серия талаптарына негізделген сапа менеджмент жүйесі.

Білімдер:

метрология, стандарттау сертификация және өнімнің сапасын басқарудың негізгі түсініктерін, сапа көрсеткіштерін және оларды бағалау тәсілдерін.

Іскерліктер:

кәсіптік қызметте сапа жүйесінің негізгі принциптерін қолдануды.

КҚ

2.1.2-

2.8.2

ЖКП. 05

Құрылым материалдары

Құрылым материалдарын жіктеу, тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісіндегі құрылым материалдарына қойылатын талаптар. Қара металдар, олардың тағайындалуы мен қолданылуы. Шойын мен болаттың химиялық құрамы. Шойын мен болаттың механикалық қасиеті. Қосындыланған болат, оның қасиеті және қолданылуы. Түсті металдар; жез, алюминий, қола. Түсті металдарды техникада пайдалану және қолдану. Металдардың жетіспеушілігі кезінде пластмассалық заттар және т.б. материалдарды қолдану. Металдар мен қоспалар коррозиясы. Металдарды коррозиядан қорғау әдістері. Электрайырғыш материалдар: түсінігі, түрлері, қасиеті, қолданылуы. Қымтап-тығыздау материалдары, олардың сипаттамасы және қолданылуы. Бекіту материалдары.

Білімдер:

құрылым материалдарын жіктеуді, олардың технологиялық қасиеттерін және қолданылуын; құрастырмалы материалдарға қойылатын талаптарды.

Іскерліктер: 

технологиялық жабдықтардың бөлшектері, түйіндері үшін материалдарды, құрылымдық материалдарды технологиялық қолдануға дәйектеме жасауды.

КҚ

2.1.3-

2.8.3

ЖКП. 06

Жылутехника негіздері және жылутехника жабдықтары

Термодинамика негіздері. Термодинамикалық процестер. Жылукүші қондырғылары. Жылу алмасу және жылу беру түрлері. Отынның жану процесі негіздері, жану процесі балансын құру. Жылуалмасу аспаптарын жіктеу. Жылуалмасудың жұмыс принципі мен қолданылуы. Булану және кептіру қондырғыларының түрлері, қолданылуы және жұмыс принциптері. Жылутехникалық жабдықтардың жылу есептеу негіздері. Жылутехникалық жабдықтарды пайдалану. Отын-энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалану әдістері.

Білімдер: термодинамиканың негізгі заңдарын, термодинамикалық процестерді, жылу беру түрлерін, жанудың түрлерін, жылу балансы есептерін, тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісіндегі негізгі жылутехникалық жабдықтарды және оларды пайдалануды.

Іскерліктер: негізгі термодинамикалық процестерді сипаттауды және анықтауды, жылу беру процесін айыра білуді; отынның жануының есебін жүргізуді және жылу балансын құруды, жылутехникалық жабдықтардың жылу есебін орындауды.

КҚ

2.1.3-

2.8.3

ЖКП. 07

Нарықтық экономика негізідері

Нарықтық экономиканың негізгі түсінігі мен принциптері. Талап және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлікті дамыту және нарықтық жағдай субъектісі. Экономикалық шығындар және кәсіпорын қызметінің нәтижелері. Маркетинг және жарнама. Баға және бағаның пайда болуы. Өндірістік-шаруашылық қызметінің тиімділігі. Салық және салық салу. Инфляциялық процестер. Жұмыссыздық. Экономикалық дамудың проблемалары. Еңбектің халықаралық бөлінуі.

Білімдер:

өнімді анықтауды, сауданы; бәсекелестік мәнін, нарық субъектісі шығыны бойынша негізгі түсініктерді; жарнама мәнін; салық түрлерін.

Іскерліктер: 

шығындар мен кірістерді есептеуді; тауардың өзіндікқұн бағасын анықтауды; көтерме бағасын, жекеше бағасын (әдіс мысалында) салықтың мәнін түсіндіруді.

БҚ 6

ЖКП. 08

Қолданбалы информатика

Алгоритмдер жөніндегі негізгі түсініктер, алгоритмнің негізгі құрылысы. Бағдарламалау негізін оқу, файлдар. Файлдармен жұмыс. Графика. Бағдарламаны жалпы кәсіптік, арнайы пәндер және курстық жұмыстарды орындауда есептер шығару үшін қолдану.

Білімдер: алгоритмдеуді және бағдарламалау негіздерін, технологиялық есептер шығару үшін қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз етуді, сызбалар мен сызба-нұсқаларды құруды.

Іскерліктер: үлгідегі технологиялық және техникалық есептеулерді жүргізуді, компьютерде сызбаларды жасауды.

БҚ 3

КҚ 2.1.4-

2.8.4

АП. 00

Арнайы пәндер

АП. 01

Тұтқыр және сусымалы материалдар технологиясының негіздері

Тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінде қолданылатын негізгі шикізат материалдары. Минералды тұтқыр және сусымалы материалдарды жіктеу. Гипсті тұтқыр материалдар. Магнезиалды тұтқыр заттар. Құрылыс әгі. Портланд цемент және оны алу үшін соңғы материалдар. Портландцемент клинкер өндірісінің технологиясы. Портландцемент алу және оның қасиеті. Талшықтас жөніндегі жалпы мағлұматтар және талшықтасцемент бұйымдары.

Білімдер: тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің шикізат және шикізат қоспаларын, олардың физика-химиялық қасиеті мен технологиялық қасиеттерін, қолдану аймақтарын; олжаның технологиясын және тасымалдауды; тұтқыр және кен емес сусымалы материалдар өндірісінің технология негіздерін, соның ішінде цемент клинкерін, цементті, талшықтасцемент массасын дайындау технологиясын; олжаның негізгі технологиялық кезеңдерінің жабдықтарын және өндірістің шикізатын қайта өңдеу мен оның құрылымын.

Іскерліктер: тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің принциптік технологиялық сызбасын құруды, шикізат пен дайын өнімге сипаттама беруді.

КҚ 2.1.1-

2.8.1

КҚ 2.1.2-

2.8.2

АП. 02

Технологиялық процестерді автоматтандыру

Тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісіндегі қызмет көрсететін жабдықтардың бақылау-өлшеу аспаптары. Тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісіндегі процестерді автоматтандырудың негізгі түсінігі. Блокировкалау жүйесі, дыбысты және жарықты сигнал берулер. Технологиялық поцестерді басқаруды есептеу техникасы.

Білімдер: бақылаудың автоматтық жабдықтарының құрылғысын, реттеуді, қорғауды және тоқтатуды, жеке аспаптардың және жалпы процестердің автоматтандырылған сызба-нұсқасын.

Іскерліктер:

аспаптардың көрсіткіштерін алуды және ақпарат анықтығын бағалауды.

КҚ 2.1.2-

2.8.2

КҚ 2.1.3-

2.8.3

КҚ 2.1.4-

2.8.4

АП. 03

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері

Заңдылықтар және еңбекті қорғау бойынша бақылау органдары. Қауіпсіздік техникасы. Қауіпсіздік техникасының міндеттері. Өндірістік жарақат жағдайларын тіркеу тәртібі және ережелері. Өндіріс алаңдары мен цехтарындағы еңбек қауіпсіздігі бойынша шаралар. Қызмет көрсететін жабдықтардың жұмысы кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы. Негізгі профилактикалық және қорғаныс шаралары. Өрт қауіпсіздік шаралары. Өрт қауіпсіздік құрылғылары, аспаптар мен сигнал беру, өрт сөндіру құралдары. ҚР экологиялық кодексі. Атмосферадағы зиянды қалдықтарды тазарту жөніндегі негізгі мағлұматтар. Шаң тұтқыш жабдықтар. Техникалық сипаттамасы, жұмыс принципі және қолданылуы. Шу күңгірттету және оны азайту шаралары. Ағынды суды тазарту туралы жалпы мағлұматтар. Ағынды суларды жіктеу. Өндірістік қалдықтарды пайдаға жарату туралы түсінік. Экологиялық қауіпсіз технологияны құрудың жалпы бағыттары. Өндірісте табиғатты қорғау іс-әрекеттерін ұйымдастыру.

Білімдер: сала кәсіпорындарындағы еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды; нұсқаулардың түрлерін; жабдықтардың қызмет көрсетуі бойынша жұмыстарды жүргізу кезіндегі өндірістік жарақат себептерін; жеке қорғану құралдарын; өрт сөндіру құралдарын.

Іскерліктер: жеке қорғану құралдарын қолдануды; зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсетуді; өндірістік қауіпті жағдайлардың дәрежесін бағалай білуді, жүйеде жұмыс істей білуді.

БҚ 8

АП. 04

Кәсіпорынның тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің механикалық жабдықтары

Таулы цехтарды жабдықтау. Шикізат цехтарын жабдықтау. Күйдіру цехтарын жабдықтау. Клинкер ұнтақтау цехтарын жабдықтау. Әк және гипс өндірісі үшін жабдықтар. Шаң тұтқыш жабдықтары. Талшықтасцемент өндірісі үшін жабдықтар.

Білімдер: тау, шикізат цехтарының, клинкерді күйдіру, үгіту цехтарының, әк пен гипс өндірісінің, талшықтасцемент өндірісінің негізгі және қосымша жабдықтарының түрлерін, қолданысын, құрылысын және қызмет принципін.

Іскерліктер: тау, шикізат цехтарының, клинкерді күйдіру, үгіту цехтарының, әк пен гипс өндірісінің, талшықтасцемент өндірісінің негізгі және қосымша жабдықтарының кинематикалық сызбасы мен сұлбасын оқуды.

КҚ 2.1.1-

2.8.1

КҚ 2.1.3-

2.8.3

Біліктіліктер: "Цемент диірмені жүргізушісі", "Айналмалы пештер машинисі (күйдіруші) көмекшісі"

АП. 05

Цемент өндірісі технологиясының негіздері

Цементтің жіктелуі, қасиеті. Цемент өндірісінің тәсілдері: Цементті ылғалды, құрғақ және аралас тәсілдермен өндіру процесінің технологиялық сызбасы. Цемент өндірісі үшін шикізат материалдары. Шикізат материалдарын ұнтақтау. Үгінді шикізат материалдары. Цементтің шикізат қоспаларын дайындау. Отын, оны дайындау және жану процесі. Шикізат қоспаларын кептіру. Шикізат қоспасын күйдіру және клинкер алу. Клинкер күйдіру үшін пештер. Клинкерді үгіту және цементті сақтау. Өндірістік газдарды тазарту.

Білімдер: жалпы технологиялық процестің және қызмет көрсету учаскелерінің принциптік сызбасын; цемент өндірісінде қолданылатын шикізаттар мен материалдар сипаттамасын; ұнтақтау жабдықтарының жұмыс принципін, құрылымын, пайдалану сипаттамасын; үгіту процесін; ұнтақтаудың ашық және жабық циклдарын, шикізат материалдарының түйіршіктерін; клинкерді күйдіру үшін пештердің жұмыс принципін, құрылымын, пайдалану сипаттамасын; кептіру қондырғыларын, клинкер ұнтағын күйдірудің ашық және жабық циклдерін, оны сақтау мен қаптауды; газ тазартқыш және шаң-тозаң тұтқыр қондырғыларының жұмыс принципін; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысы мен қызмет принципін; технологиялық процестер мен дайын өнімдерді бақылау әдістерін.

Іскерліктер: технологиялық процестердің принциптік сызбасын оқу мен графикалық орындауды; технологиялық працестердің параметрлерін салыстыруды, шығаратын өнімнің сапасын болжалауды; цемент өндірісінде қолданылатын жабдықтардың қызмет көрсетуі кезіндегі әрекет алгоритімін құруды; цемент өндірісінде қолданылатынжабдықтардың қызмет көрсетуін.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.4.1

КҚ 2.4.2

АП. 06

Клинкер күйдіру және ұнтақтау жабдықтарын пайдалану және жөндеу

Айналмалы пештер мен ұнтақтау агрегаттарының құрылысы мен әрекет принципі. Айналмалы пештер мен ұнтақтау агрегаттарының техникалық сипаттамасы және пайдаланудың техникалық ережелері. Пештер мен ұнтақтау агрегаттарының техникалық қызмет көрсетуі. Пештерді шегендеу. Шегендеудің қызмет уақытына әсер ететін факторлар.Үрлеу желдеткіштері, тоңазытқыштар, қоқырқоректендіргіштер мен бүркігіштер, түтін газдарын тазарту жүйесі. Айналмалы пештер, диірмен және ұнтақтау жұмыстарынд кездесетін ақаулықтар. Ескертулер және болдырмау шаралары. Пештердің, диірменнің, қосымша жабдықтар мен тасымалдау механизімдерінің жеңіл ағымдағы жөндеу жұмыстары. Клинкерді күйдіру және ұнтақтау жабдықтарының майлау жүйесі.

Білімдер: бұзылу мен тозудың түрлерін, олардың пайда болу жағдайлары мен сипаттамаларын; тетіктердегі ақаулардың пайда болу әдістерін, олардың мәнін; машиналар тетіктерінің тозуға төзімділігін арттыру мен қалпына келтірудің әдіс тәсілдерін, олардың мәнін, қолданылатын жабдықтарды; техникалық қызмет көрсету мен техникалық жөндеу жүйелерінің терминологиясын және анықтамасын; техникалық пайдалану ережелерінің негізгі жағдайларын; ТҚК ұйымдастырудың негізгі принциптерін; ТҚК ұйымдастыру мен жұргізу бойынша пайдалану, кезекші және жөндеуші қызметкердің міндеттерін; жөндеу жұмыстарының түрлерін білуді; жөндеу құжаттамаларының түрлерін; оны толтырудың ережесі мен талаптарын; клинкерді күйдіру мен үгіту цехының құрастыру бірліктері мен тетіктерін жөндеу технологиясын; майлау материалдарының қолданысын, олардың түрлерін; клинкерді күйдіру мен үгіту үгіту цехтағы жабдықтарды майлау үшін жүйелер мен құрылғылардың құрылымын және қызмет принципін.

Іскерліктер: бұзылу мен тозудың түрлерін анықтауды, олардың пайда болу себептерін табуды; аспапсыз әдіспен тетіктердегі ақауларды табуды; практикалық қызметте терминдерді, анықтамаларды, шартты белгілерді пайдалана алуды; техникалық пайдалану ережелерін сақтауды бақылауды іске асыруды; ауысымды қабылдап алу мен тапсыру жорналын, агрегат жорналын толтыруды; жөндеу құжаттамаларын құруды; клинкерді күйдіру мен үгіту цехының жабдықтарына техникалық пайдалануды, техникалық қызмет көрсету, жөндеу мен құрастыруды жүргізуді.

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.10

КҚ 2.4.3

КҚ 2.4.10

Біліктіліктер: "Парақ қалыптаушы машинаның жүргізушісі", "Құбыр машинасының машинисі"

АП. 05

Талшықтасцемент бұйымдарының өндірісі

Шикізат және негізгі технологиялық процестер. Талшықтасты қопсыту және талшықтасцемент массасын дайындау. Заттарды талшыққұбыр машинасына қалыптау. Талшықцемент заттарын қалыптаудағы қосымша процестер. Талшықцемент заттарының қатуы.Табақ талшықтасцемент материалдары. Талшықцемент құбырлары және оларды жалғастырғыштар. Жабдықтарды күту,технологиялық процесті қадағалау және дайын өнімнің сапасы.

Білімдер: шикізаттың түрлері мен негізгі технологиялық процестерді; талшықтасцемент массасын дайындау кезеңдерін; шикізаттың мөлшерін; жұмыс принципін және талшықтасцемент құбыр машиналарының өнімділігін; қаңылтыр материалдарының түрлерін; бүрлеуді пішімдеу технологиясын; пішінделген және жалпақ баспақталған қаңылтырлар өндірісінің технологиясын; талшықтасцемент құбырларының түрлерін; оларды өндіру ерекшеліктерін; технологиялық процесті бақылау әдістерін және дайын өнімнің сапасын.

Іскерліктер: технологиялық процестердің принциптік сызбасын оқу мен графикалық орындауды; технологиялық процестің параиетрлерін салыстыруды, шығарылатын өнімнің сапасын болжамдауды; талшықтасцемент бұйымдары өндірісінде қолданылатын жабдықтардың қызмет көрсетуі кезіндегі қызмет алгоритммен құруды.

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.2

АП. 05

Талшықтасцемент бұйымдарының өндірісіндегі жабдықтарды пайдалану және жөндеу

Табақ қалып құю және құбыр машинасының құрылысы, қызмет принципі. Табақ қалып құю және құбыр машиналарының техникалық сипаттамасы және техникалық пайдалану ережелері. Табақ қалып құю мен құбыр машиналарының техникалық қызмет көрсетуі. Негізгі және қосымша жабдықтардың жұмыстарында болатын ақаулар. Табақ қалып құю машинасы жабдықтарның тетіктері мен түйіндерінің, бүрлеу пішімі машиналарының, толқындаушылардың, әр түрлі қалаушылардың, әр түрлі қатаю тасымалдауыштарының, толқынды табақ жолдарының, талшықтасцемент құбыр машиналарының технологиялық жөндеуі. Талшықтасцемент заттары жабдықтарының түйінін майлау. Талшықтасцемент заттары өндірісі үшін жабдықтар монтажы.

Білімдер: талшықтасцемент бұйымдарының жабдықтарын пайдалану туралы жалпы түсініктер мен ережелерді; механикалық жабдықтардың тетіктері мен түйіндерін жөндеу бойынша негізгі жұмыстарды; талшықтас цемент бұйымдарын өндіру бойынша жабдықтарды пайдалану, жөндеу, реттеу және жинақтау ерекшеліктерін; жабдықтарды пайдалану кезінде қолданылатын майлау материалдары мен майлау жүйелерін;

Іскерліктер: жабдықтардың қызметіндегі тоқырау себептерін анықтауды; талшықтас цемент бұйымдары өндірісі үшін жабдықтарды техникалық пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жинақтауды жүргізуде;

КҚ 2.2.3

КҚ 2.2.11

Біліктіліктер: "Сығымдағыш қондырғылардың жүргізушісі", "Шаң-тозаң сорғыларының жүргізушісі", "Технологиялық сығымдағыштардың жүргізушісі", "Технологиялық сорғырлардың машинисі"

АП. 05

Компрессорлар мен сорғылар

Газды қысу. Газды қысудың идеалды және нақты процесі. Компрессорлар жөніндегі жалпы мағлұматтар.Компрессорларды жіктеу. Поршенді компрессорлар. Түрлері, қолданылуы, құрылыс ерекшеліктері, жұмыс принциптері. Бірсатылы қысу. Компрессордың теориялық және индикаторлық диаграммасы. Зиянды кеңістік. Көпсатылы қысу. Компрессордың күші, компрессордың ПӘК-і. Центрден тепкіш компрессорлар. Әрекет принципі, жіктелуі, қолдану аймағы, поршенді компрессорлармен салыстыру. Центрден тепкіш компрессорлардың сипаттамасы. Компрессордың күші. Турбокомпрессорлар мен турбогазүрлегіштер, жұмыс принципі, қолданылуы. Айналу компрессорлары, жұмыс принциптері мен қолданылуы. Компрессордың қосымша жабдықтары: құбыртасымалдаушылар мен арматура. Компоессорларды майлау жүйесі. Компрессорларды пайдалану. Компрессор қондырғылары жабдықтарын жөндеу. Компрессор жабдықтарын жинау және монтаждау. Гидростатика және гидродинамика негіздері.Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Сорғылардың түрлері, жіктелуі және қолданысы. Поршенді және центрден тепкіш сорғылар. Жіктелуі, қолданысы және жұмыс принципі. Гидротасымалдауыш: қоқырлы сорғылар, тегісті, құмды, көмірсорғылар. Пневмотасымалдауыш: пневматика-камералық, пневмобұрандалы, аэронауалы. Сорғылардың бөлшектері және арматурасы. Сорғыларды пайдалану.

Білімдер: жабдықтарды пайдалануды, жөндеуді, құрастыруды және жинақтауды; PV және TS диаграммаларындағы қысудың негізгі процестерін; компрессорлардың түрлерін, қолданысын, қызмет принципін; компрессорлардың теориялық және техникалық сипаттамаларын; қысу туралы негізгі мағлұматтарды; газдарды қысу туралы негізгі мағлұматтарды; компрессорлардың пайдалану және техника-экономикалық көрсеткіштерін; сұйықтықтың негізгі түсінігін және анықтамасын; сұйықтық қозғалысының жұмыс режімдерін; гидростатика мен гидродинамиканың негізгі заңдылықтарын; сорғылардың қызмет принциптерін.

Іскерліктер: компрессорлардың техникалық сипаттамаларын салыстыруды; жабдықтарға қызмет көрсетудегі әрекет алгоритімін құруды; компрессордың қуаты мен ПӘК-не есептеу жүргізуді; компрессорлардағы ақаулардың себептерінанықтауды; сорғыларды түрлері мен типтері бойынша жіктеуді; сорғыға сипаттама беруді; бастапқы деректері бойынша сорғыны таңдауды; сорғыны іске қосу мен тоқтатуды іске асыруды.

КҚ 2.5.3

КҚ 2.5.11

КҚ 2.6.3

КҚ 2.6.10

КҚ 2.7.3

КҚ 2.8.3

КҚ 2.8.10

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

ӨО. 01

Танысу практикасы

Кәсіпорынның жұмыс тәртібі. Кәсіпорынның негізгі және көмекші цехтары, олардың қолданысы және технологиялық процесі. Негізгі цехтардың шикізат пен өнімдерінің сипаттамасы. Кәсіпорындағы негізгі зиянды және кауіпті факторлар. Кәсіпорынның технологиялық тізбегі (цехтардың өзара байланысы).

Іскерліктер: өндіріс пен цех ауласында қауіпсіз қозғалыс пен жұмыс істеуді; техникалық құжаттамалармен жұмысты; өндірістің цехтары арасындағы байланыстарды.

Дағдылар: кәсіпорын және цех орындарында қауіпсіз тәртіпті, жұмыс орындарындағы қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауда, технологиялық процестің негізгі қауіпсіз ережесін еңгізуде, цехтың құжаттамаларын жүргізгендегі алғашқы дағдыны қалыптастыруда.

БҚ8

КҚ 2.1.1-

2.8.1

КҚ 2.1.2-

2.8.2

ӨО. 02

Слесарлық механикалық практикасы

Жалпы ұсталық жұмыстарға үйрету: белгілеу, металды шабуға, металды түзету және ию, кесу және егеу, бұрғылау және үңгіштеу, бұрандау беттерін өңдеу, қыру және ысқылау. Жай бөлшектерді дайындау. Механизімдерді сұрыптау және құрастыру. Жоңғыш станоктары топтарында бөлшектерді өңдеуге оқыту: ішкі цилиндрлі және шетжақты беттерді өңдеу, бунақтарды жону және кесу, ажарлау, сүргілеу, жоңғылау.

Іскерліктер: слесарлық - механикалық жұмыстарды орындау үшін аспаптар мен жабдықтарды пайдалануды; тетіктердің әдістерін және өлшемдерін қолдануды, білдектерге баптау жүргізуді және кескіш аспаптарын таңдауды;

Дағдылар: слесарлық және механикалық жұмыстарды орындауда, кескіш аспаптарын қайрауда;

КҚ 2.1.3-2.8.3

КҚ 2.1.10-2.8.10

ӨО. 03

Механикалық және жылу техникалық жабдықтар зертханасында оқыту

Технологиялық сызбамен тәжірибелік танысу. Ұнтақтау жабдықтарының, кептіргіш барабандардың, ұнтақтау агрегаттарының, пештер агрегаттарының, шаң тұтқыр жабдықтарының құрылысы мен жұмыс принциптерін оқу. Табаққалыпқұю машиналарының, құбыр машиналарының, бүрлеу пішімдерінің, қайтарымдаулардың құрылысы мен жұмыс принциптерін оқу. Техникалық сипаттама. Техникалық пайдалану ережесі. Механикалық және жылутехникалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөрндеу (оқытудың қызмет көрсету тәсілі және процестерді жартылай өндірістік қондырғыларда жүргізу).

Негізгі жабдықтардың және оларға байланысты механизімдердің жұмысында кездесетін ақаудар.

Еңбек қауіпсіздігі ережесі.

Іскерліктер:механикалық және жылутехникалық жабдықтарға сыртқы тексеру жүргізуде; оны іске қосу мен тоқтатуды іске асыруда; жабдықтардың және олармен байланысты механизмдердің қызметіндегі мүмкін болатын ақауларды ескерту мен болдырмауда; ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша жұмыстарды орындауда, майлау материалдарын тиімді пайдалануда; жорналға технологиялық параметрлердің тіркеулерін жүргізуде.

Дағдылар: механикалық және жылутехникалық жабдықтардың техникалық күйін анықтауда;

- механикалық және жылутехникалық жабдықтарға жинақтау мен реттеу жүргізуде;

- механикалық және жылутехникалық жабдықтарды пайдалануда;

- ұсақ ақаулылықтарды болдырмауда;

- жабдықтарды іске қосу мен тоқтатуда;

- жабдықтар мен аппараттардың жұмысын бағалауда;

- жабдықтардың сызбаларымен жұмыс істеуде;

КҚ 2.1.3-2.8.3

ӨО. 04

Гидро- және пневможабдықтар зертханасында оқыту

Жұмыс орнын ұйымдастыру. Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқа. Негізгі және қосымша жабдықтардың техникалық құжаттарын оқу. Гидрожабдықтарды пайдалану және жөндеу. Сорғылар және қосымша жабдықтардың құрылысымен және жұмыс принципімен танысу. Сорғылар мен қосымша жабдықтардың жағдайын анықтау және жұмысқа дайындау. Сорғылар мен электрқозғалтқыштарды жұмысқа қосу және тоқтату. Сорғылар жұмыс тәртібін оқу және құрастыру. Сорғылар мен қосымша жабдықтарды жөндеу. Пневможабдықтардың қызмет көрсетуі. Компрессорлардың техникалық сипаттамасымен және жұмыс принципімен танысу. Компрессорларды пайдалану және іске қосу мен тоқтату. Жабдықтардың майлау жүйесі. Бақылау-өлшеу аспаптарының қызмет көрсетуі және автоматтау құралдары.

Іскерліктер: сұйықтықтар мен газдардың физикалық қасиеттерінің параметрлерін анықтауды; Рейнольдс санын, арын шығынын, тұрақты кедергі коэффициентін анықтауды; гидро- және пневможетектердің түрлерін таңдауды; жетектердің жай сызбаларын оқу мен құруды; жетектердің жұмысындағы ақаулылықтарды анықтау мен болдырмауды; гидравликалық және пневматикалық сынамалар жүргізуді; гидравликалық және пневматикалық элементтер мен жетектерді пайдалану мен сынау кезіндегі қысымға, шығынға, температураға және басқа да параметрлерге көрсеткіштер алу мен өзгерістер жүргізуді.

Дағдылар: жай гидрожүйелер мен пневможүйелерді жинақтауды және реттеуді орнындауда; гидрожетектер мен аппараттарды пайдалануда; ұсақ ақаулылықтарды болдырмауда; жабдықтар мен аппараттардың жұмысын бағалауда.

КҚ 2.1.3-2.8.3

ӨО. 05

Тұтқыр және сусымалы материалдарды зертханалық бақылау

Шикізат пен дайын өнімді бақылау зертханасын ұйымдастыру. Зертханалық жабдықтар, аспаптар. МС талаптары бойынша шикізат пен дайын өнімнің сапасын бақылаудың зертханалық әдістерін игеру. Цементтің себілген және шынайы тығыздығын анықтау; цементтің жіңішке ұнтақтарын анықтау; цемент қамырының қалыңдығын анықтау; цемент қамырының қатаю уақытын анықтау; цементтің қалыпты көлемін өлшеуді анықтау; цементтің көлемінің бірқауыпты өзгеруін анықтау; цемент таңбасын анықтау; талшықтас ылғалдығын анықтау, талшықтас түту деңгейін анықтау парақтардың жазықтық және жазықтық толқынды сызықтық өлшемдерін; иілу және езу кезіндегі талшықтасцемент бұйымдарының беріктік шегін анықтау.

Іскерліктер:

Шикізат пен дайын өнімге химиялық талдаулар және физика-химиялық сынаулар жүргізуде;

Дағдылар: зертханалық жабдықтармен және химиялық ыдыстармен жұмыс істеуде; әр түрлі таразыларда түрлі заттарды өлшеуде; өлшеу ыдыстарында жұмыс істеуде, электрқыздырғыш және т.б. аспаптарды, кептіру шкафтарын, муфельдік пештерді пайдалануда; сүзу процестерін жүргізуде; сынаманы іріктеуде; әдістер негізінде дәл сынама жүргізуде; стандарттар және өнім сапасын бағалау негізіндегі жұмыстарда; қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауда.

КҚ 2.1.2-2.8.2

ӨО. 06

Бақылау-өлшеу аспаптарымен автоматты (БӨАжА) зертханасында оқыту

Жұмыс орнын ұйымдастыру. Бақылау өлшеу аспаптарының және автоматты құралдарының қызмет көрсету кезіндегі еңбек қауіпсіздігінің нұсқасы, қысымды кедергіш аспаптарының; дифференциалды манометрлердің негізгі түрлерінің құрылысын және аспаптардың кызмет көрсетуімен танысу; дифманометрлердің қашықтағы пневматикалық және электрлік жүйе беріліс көрсеткіштері, деңгейөлшегіштердің, дистанционды нұсқағыш деңгейін, температура өлшегіш аспаптарының тахометрлер, потециометрлер, диірмендерді шікізат пен толтырудың электронды реттегіш аспаптарымен, шығыс метрлерінің, қысымды реттеуіштер, радиация перометрлер, пештін дистанционды қалхандармен танысу.

Іскерліктер:

аспаптар көрсеткішін алуда; аспаптардың орнықтылығын алуда және жүргізуде, аспаптардың қызмет көрсетуіне қатысуда;

Дағдылар: 

аспаптарды пайдалануда, аспаптардан көрсеткіш алуда, ұсақ ақаударды жоюда, бақылау-өлшеу аспаптарының нәтиже көрсеткіштері бойынша технологиялық процестің жүрісін бағалауда.

КҚ 2.1.2-2.8.2

КҚ 2.1.3-2.8.3

КҚ 2.1.4-2.8.4

КП. 00

Кәсіптік практика

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

Жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқалар. Өндірістік регламентті оқып білу. Процестің оптималды режимінің параметрлері. Жабдықтардың қызмет көрсетуі және процесті жүргізу бойынша нұсқаулар. Технологиялық процестің қызмет көрсету жабдықтарын практикалық меңгеру. Технологиялық процесті бақылау әдістерімен танысу.

Іскерліктер: 

белгіліенген технологиялық регламент негізінде технологиялық процестерді жүргізу бойынша жұмыстар орындауда; учаскенің жабдықтары мен аппараттарын іске қосу мен тоқтатуда; учаскенің технологиялық жабдықтарының қызмет көрсетуінде; берілген технологиялық регламенттен аутқуды ескертуде және жоюда.

Дағдылар: 

бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері және аналитикалық бақылау нәтижелері бойынша технологиялық процестің қауіпсіз қызмет көрсету әдістерінде.

БҚ 1- 10

КҚ 2.1.1-2.1.10

КҚ 2.2.1-2.2.11

КҚ 2.3.1-2.3.11

КҚ 2.4.1-2.4.10

КҚ 2.5.1-2.5.11

КҚ 2.6.1-2.6.10

КҚ 2.7.1-2.7.10

КҚ 2.8.1-2.8.10

КП. 02

Бітіру алдындағы өндірістік практика сонын ішінде дипломдық жұмысты орындау және/немесе комлесті емтиханға дайындық

Біліктілік пен дағдыны тығыз меңгеру, кәсіптік-біліктілік сипаттағы талаптар көлемінде жұмыстың барлық түрлерін өздігінен орындау. Дипломдық жұмыс және/немесе комплексті емтиханға дайындыққа материалдар жинау.

Іскерліктер:

өндірістің техникалық құжаттамасы негізінде аппаратшыға разряд беру негізіндегі жұмыстарды орындауда.

Дағдылар:

3 разрядты аппаратшының (оператордың) кәсіптік-біліктілік сипатының көлемінде.

БҚ 1- 10

КҚ 2.1.1-2.1.10

КҚ 2.2.1-2.2.11

КҚ 2.3.1-2.3.11

КҚ 2.4.1-2.4.10

КҚ 2.5.1-2.5.11

КҚ 2.6.1-2.6.10

КҚ 2.7.1-2.7.10

КҚ 2.8.1-2.8.10


Циклдің индексі

(пән)

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, шеберліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Кәсіби тілдің ролі. Мамандық бойынша терминология. Кәсіби бағдардағы мәтіндерді оқу техникасы және аудармасы (сөздікпен), мамандық бойынша бағытталған тақырыпта диалог құру, әңгіме құрастыру.

Білімдер: мемлекеттік және орыс тілдерін, кәсіби бағыттағы мәтінді оқуды және аудару (сөздікпен) үшін қажетті лексикалық және грамматикалық минимумдарды білуді.

Іскерліктер: кәсіптік лексиканы сауатты қолдануды, өзінің кәсіптік қызметінде қазақ және орыс тілдерінен алған білімдерін пайдалана алуды.

БҚ 1

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі

Мамандық бойынша іскерлік тілдердің негіздері: кәсіби лексика, фразеологиялық тіркестер мен терминдер. Кәсіби бағыттағы мәтінді аудару (сөздікпен) техникасы. Кәсіби қарым-қатынас.

Білімдер: кәсіби қатынастар үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер: кәсіби бағыттағы қатынасқа және мәтінді оқу, аудару (сөздікпен) үшін қажетті грамматикалық минимумдарды қолдануды.

БҚ1

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

Маманды дайындаудағы Дене тәрбиесінің ролі, оның салауатты өмір салтындағы маңызы. Дене тәрбиесінің әлеуметтік – биологиялық және психо-физиологиялық негіздері. Өзін-өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негіздері: ақыл-ой және физикалық жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің құралдары.

Білімдер: салауатты өмір салтының негіздерін, ұйықтау тәртібін және физикалық жүктемені, дұрыс тамақтануды.

Іскерліктер: денсаулықты нығайту үшін, өмірлік және кәсіби табыстарға жету үшін Дене тәрбиесі-спорттық қызметті пайдалануды, және Дене тәрбиесін өзіндік жетілдіруді.

БҚ 7

ЖГП. 04

Қазақстан тарихы

Қазақстан Республикасының қазіргі замандағы ролі мен алатын орны. Ежелгі Қазақстан. Аркаим-дүниежүзілік өркендеудің ошағы. ХVІІІ-ХІІ ерте орта ғасырлардың басындағы Қазақстан. Қазақстан тарихындағы Монғол кезеңі. Қазақ халықтарының білімі. Орта ХVІІІ-ХХ ғасырдағы Қазақстанның Ресейге қосылуының басы; Қазақ хандығының ХVІІІ ғасырдағы ішкі және сыртқы жағдайлары. Қазақстандағы қазақ халқы колониалдық патшалық қоршауға қарсы күресі. ХІХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстандағы ұлт-азаттық көтеріліс. Қазақстан ХХ –ші ғасырдың басында. Бірінші дүние жүзілік соғыс және Қазақстан. Ұлт-азаттық қозғалысы. Қазан төңкерілісі, азамат соғысы және шетелдік әскери инвервенция кезінде. Қазақстанға Совет үкіметінің орнауы. Қазақстандағы жаңа экономикалық саястаттың (ЖЭС) орнауы және оның ұйытқуы. Ұжымдастыру мен индустрияландыру.

Қазақстан тарихы - бүкіл әлемдік тарихтың бөлігі, Қазақстанның ежелгі тарихы. ХХ –ші ғасырдың басындағы Қазақстан мәдениеті. Голощекиннің геноциді. "Кіші-Қазан" және оның салдары. Қазақстандағы шаруалар көтерілісі. Саяси репрессия. Казармалық социализм құрылысы. Соғысқа дейінгі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Қазақстанның Ұлы отан соғысы кезіндегі фашизмді жеңу үшін қосқан үлесі. Соғыстан кейінгі кезең және халықтың әл-ауқатын көтеру. Елдің қоғамдық – саяси өмірі. Тың игеру. Республиканың интенсификациялық дамуы. Қазақстаннның (1969, 1979, 1986 ж.ж) саясатқа қарсы тұруы. Қоғамдық демокротияның басталуы. Тәуелсіздік пен Егемендіктің орнауы. Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясы. Президенттік сайлаулар.

Білімдер: қазіргі замандағы Қазақстан Республикасының алатын орны мен ролін; қазақ халқының құрылуын; көшпелі өркениеттіліктің көрінуін; Ұлы жібек жолын және оның тарихи мағынасын; Қазақстанның Ресейдің құрамына енуін; XVII – XVIII ғ.ғ Тәуелсіздік үшін Жоңғар басып алушыларына қарсы ұлт-азаттық қозғалысн; XX ғ.ғ 20-80 жылдардағы қозғалыстарды және көтерілістерді; XX ғғ. 20-30 жылдардағы Қазақстан мәдениетін; Қазақтардың дүниежүзілік құрылтайын; Алматыдағы 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасын; тамыз төңкерісін және оның құлауын, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігін.

Іскерліктер: шағын тарихи-археологиялық баяндау құруды, картамен жұмысты; көшпелі мал шаруашылығы пайда болудың себептерін ашуды; бірінші мемлекеттік бірлестікті бейнелеуді;

қыстақтық саясаттың негізгі мақсаттарын анықтауды;

көтерілістердің тигізу себептеріне талдау жасауды; ЖЭСтың мәнін ашуды, коллективтентіруді; 20-30 жылдардағы этнодемографиялық жағдайды, жазалаулар мен қуғындауларды; қазақ диаспорасының пайда болу себептерін ашып көрсетуді; Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі кезеңдегі Қазақстанның ролін ашып көрсетуді.

БҚ 2

ӘЭП. 00

Әлеметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП. 01

Мәдениеттану

Мәдениет түсінігі. Мәдениет және өркениет. Мәдениеттің формасы мен түрлері. Әлемнің негізгі тарихи мәдени орталықтары. Қазақстан аумағындағы мәдениеттер мен өркениет. Түрлі тарихи кезендердегі Қазақстанның тарихи мәдиниеті. Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның ғылымы мен мәдениеті. Діннің мазмұны және оның ролі. Дiннiң тегi және оның түрлері. Ислам мен христианның негізгі жағдайы.

Білімдер: түсінігін, мәдениеттің формасы мен атқаратын қызметін, негізгі дүниежүзілік өркениеті, әлемдік діндердін, Қазақстан халықтарының мәдениетін және олардың одан әрі даму болашағын.

Іскерліктер: мәдениет дамуының негізгі кезеңдерін қазіргі заманғы мәдиниет процестерімен салыстыруды.

БҚ 2

ӘЭП. 02

Философия негіздері

Философия және оның қоғамдағы ролі. Философияның тарихи түрлері. Болмыс. Материя. Диалектика оның альтернативасы. Қоғамдағы филисофиялық түсінік. Қоғам өздігінен дамитын жүйе. Адам болмысы философия мәселелері ретінде: жеке тұлға, бостандық және жауапкершілік. Сана сезім бұл шағылысу және қызмет, таным және шығармашылық. Философияның өнегелі мәселелері.

Білімдер: ғылыми түсінудің негізгі әдістерін; диалектика заңдары мен дәрежелерін; болмыстың түрлерін; сананың құрылымы мен қасиеттерін.

Іскерліктер: әлеуметтік және кәсіптік жағдайларды диалектиканың заңдары мен дәрежелері көзқарасында талдауды; арнайы пәндерді оқу кезінде және практикалық оқуда ғылыми таным әдістерін қолдануды; жаратылыстану ғылымдарын және арнай пәндерді оқыған кезде салыстырмалық теорияны қолдануды; өз тiршiлiк әрекетiнде әдеп пен болмыс ұғымдарын қолдануды.

БҚ 2

ӘЭП. 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері/

Әлеуметтану түсінігі мен дәрежесінің негіздері. Әлеуметтік және этноұлттық қатынастар. Жеке тұлға субъектілерімен объектілердің қоғамдық қатынасы. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Әлеуметтік дау - жанжалдарды шешу механизмі. Саясаттанудың түсінігі мен дәрежесінің негіздері. Саясат және саяси билік. Саясат жүйесі. Мемлекет - саясат жүйесінің негізгі түйіні. Саяси партиялар және қозғалыс. Халықаралық сыртқы саяси қызмет және дүниелік саяси процес.

Білімдер: саясаттану мен әлеуметтанудың негізгі түсінігі мен дәрежесіні, саяси режимдерін, Қазақстандағы негізгі саяси партияларды және әлемдік қауымдастық; әлеуметтік дау-жанжалдардың себептерін.

Іскерліктер: қоғамдық қарым қатынастарды салыстыру мен талдаудың, олардың дамуына субъектік және объектік көзқарасында қарауды.

БҚ 2

ӘЭП. 04

Экономика негіздері

Қазақстан Республикасындағы экономикалық жағдай. Экономика және оның негізгі проблемалары. Микроэкономика. Ресурстар. Нарықтық бағаның құрылу механизмі. Бәсекелестік. Фирма қызметінің экономикалық негіздері. Монополияға қарсы реттеушілік. Халық табысы. Әлеуметтік-экономикалық проблемаларды реттеу. Макроэкономика. Ел экономикасының кұрылымы. Қаржы. Несие-ақша және салық жүйесі. Инфляциялық процестер. Жұмыссыздық. Экономикалық өсімнің жағдайлары. Қазақстан экономикасындағы микро және макроэкономикалық мәселелер. Еңбектегі халықаралық бөлу. Сауданың әлемдік нарығы, қызмет көрсетуі және валюта. Бизнес негіздері.

Білімдер: экономикалық теорияның жалпы ережелерін, Қазақстандағы экономикалық жағдайлардың негізгі кезеңдерін; елдің экономикалық құрылымын, әлеуметтік-экономикалық мәселелерін реттеудің кезеңдерін.

Іскерліктер: аймақ пен ел масштабындағы ағымдағы әлеуметтік экономикалық жағдайларды бағалауды; саладағы экономикалық жағдайларды талдау үшін қажетті ақпараттарды іздеп табуды және пайдалануды.

БҚ 6

ӘЭП. 05

Құқық негіздері 

Құқық: үғымы, жүйесі, қайнар көздері. Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесінің ядросы. Адам құқығының жалпыға бірдей декларациясы. Жеке тұлға, құқық, құқықтық мемлекет. Заң жауапкершілігі және оның түрлері. Негізгі құқық салалары. Қазақстан Республикасының сот жүйесі. Құқық қорғау органдары.

Білімдер: адамдар мен азаматтардың құқығы және бостандығын; кәсіптік қызмет шеңберінде құқықтық-этикалық және өнегелі нормаларды білуды.

Іскерліктер: маманның кәсіби қызметі регламентіндегі нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалануды.

БҚ 4

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Сызу

БЖҚҚ түсінігі, БЖҚҚ және МС талабына сай сызуларды графикалық безендіру. Сызудың пішіні мен бағыты. Масштабы. Көлемін ендіру. Бөлшектерді жобалаудың орындалуын қабылдау. Проекциялық сызу және техникалық суреттеу. Техникалық бөлшектерді жобалау. Сызу геометриясының негізі: нүкте және түзу, беттік және дене, аксонометриялық проекциялар; өзгеріс проекциясының амалы, геометриялық денелердің кескіні, жоғары геометриялық денелерді өзара кескіндеу. Сызу, геометриялық және жобамен сызудың негіздері. Сызуларды орындаудың жалпы ережелері, түрлері, кесігі, кескіні, бөлшектерді белгілеумен кескіндеу, эскизі, мамандық бойынша сызулар, нормативті техникалық құжаттар, машина графиктердің әдістері мен құралдары.

Білімдер:

конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесін (БЖҚҚ), сызулармен эскиздерді орындаудың дағдысы мен ережесін, проекциялық сызулар мен сызбалық геометрияның негізін.

Іскерліктер: 

қазіргі кездегі компьютерлік кестелік әдістермен мамандық бойынша сызбаларды оқуды, орындауды және формаға келтіруді.

КҚ 3.9.5

КҚ 3.9.6

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері

Статика. Статиканың аксиомалары.

Күш. Күш жүйесі және байланыстар. Байланыс реакциялары. Күш жүйесіндегі жазық және кеңістіктік тепе-теңдік шарттары. Күш жұптары теориясы.

Жазық кескіннің ауырлық центрі.

Кинематика. Қозғалыстың кинематикалық сипаттамасы. Нүкте қозғалысының теңдеу. Әр түрлі қозғалыстағы үдеу, нүктенің күрделі байланысы.

Дене қозғалысының түрлері. Дененің күрделі қозғалысы туралы түсінік.

Динамика. Динамиканың негізгі міндеттері мен аксиомалары. Инерция күштері. Кинетостатика тәсілдері. Динамиканың жалпы теоремалары.

Ілгерлемелi және айналмалы қозғалыс кезіндегі жұмыс пен құатты анықтау. Пайдалы әрекет коэффициенті.

Материалдардың кедергісі. Сыртқы және ішкі күштер.

Қиылысудың геометриялық сипаттамалары. Қауырт және деформация. Күрделі қауыртылық жағдай. Беріктік гипотезалар.

Механизмдер мен машина тетіктерін анықтау және негізгі түсініктері. Машина тетіктерінің қосылуы.

Беріс түрлері. Бiлiктер, өстер. Сырғанау және домалау мойынтiректері. Жалғастырғыштар. Бұранды және буатты қосылыстар.

Білімдер: тепе-тендіктің, денелердің және нүктелердін қозғалысының жалпы заңдарын; ауырлық центр қиылысу жағдайын анықтауды; түрлі деформациялар кезіндегі беріктік шарттарын; орнықтылық түсінігі, сыртқы күш факторлары зардаптарын және қауыртылық жағдайларын; қозғалыс түрлерінің кинематикалық сипатаммалары; дененің ілгерлемелi және айналмалы қозғалысы кезіндегі жұмыс пен қуатты анықтауды; ПӘК; қолданысын, құрылысын, есептеу негіздерін және құрылымдауын; тетіктер мен механизмдерді қолдануды; беріктікке қатандыққа, орнықтылыққа негізгі есептеулерді; машина тетіктерінің негіздері, олардың қосылыстарын және берілістерін.

Іскерліктер: механиканың негізгі заңдарына есепті шығаруды; ішкі күш факторлары және қауырт эпюрлерін құру; қатаңдыққа, беріктікке есептеулерді жасауды; механизмдердің кинематикалық сызба-нұсқасын құрастыруды, құрылым ерекшеліктерін талдауды, геометриялық, кинематикалық және күштілік параметрлерін анықтауды.

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.6

ЖКП. 03

Электрониканың негіздері мен электротехника

Тұрақты және айнымалы тоқтын электр тізбектері. Электрмагнитизм, электр өлшемдері, тұрақты және айнымалы тоқтың электр машиналары. Трансформаторлар. Электр жетек негіздері. Электр энергиясын беру және бөлу. Электроника: электрониканың физикалық негіздері. Электронды аспаптар. Электронды генераторлар және өлшегіш аспаптары.

Білімдер: Ом заңын, Кирхгоф заңдарын, тұрақты және айнымалы тоқтарды анықтауды, тізбектердің негізгі элементін, трансформаторлардың құрылысын және қызмет принципін, тұрақты және айнымалы тоқтың машиналарын, өлшеуіш аспаптарын жіктеуді және қызмет принципін.

Іскерліктер: аспаптардың көрсеткішін алуды, электржабдықтарының принципті электр сызба-нұсқасын оқуды; Ом, Кирхгоф заңдарын пайдалана отырып тоқтың манызын есептеуді, кернеуін, кедергінің есептеуді.

КҚ 3.9.3

КҚ 3.9.4

ЖКП. 04

Металдар технологиясы және құрылымдық материалдар

Қара және түсті металдар. Металдардың құрылысы және кристаллизациялануы. Металдардың механикалық қасиеттерінің сынау және зерттеу әдістері. Құймалардың негізгі теориялары. Теміркөмірсулар құймалары. Түсті металдар және құймалар. Ұнтақ металургия және ұнтақ заттар өндірісі. Металдар мен құймалар коррозиясы және қорғау әдістері. Бейметалдар құрылым материалдары. Құю өндірісінің негіздері мен түрлері, қысым арқылы металдарды өндеу. Металдарды пісіру, кесу, дәнекерлеу.

Білімдер: металургиялық өндірістің технологиялық процестерін; құрылым материалдарының құрылысы мен қасиетін; материалдарды зерттеу әдістерін және сапаны бақылауды; құймалардың қасиеттері мен құрылысын, жіктілеуін, таңбалануын және түрлі құймалардың қолдану аймақтарын; коррозия түрлерін және қорғау әдістерін; металдарды суық және ыстық қысымда өндеудің технологиясын және металдарды қайта өндеу; пісірудің түрлерін; жабдықтарды кесуді және дәнекерлеуді.

Іскерліктер: өндірістің технологиялық сызба нұсқасын құруды; материал тандап алуды және берілген бөлшектер үшін жылу өндеудің параметрлерін білуді.

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

ЖКП. 05

Стандарттау негіздері, шақтамалар, қондырмалар және техникалық өлшемдері

Стандарттау негіздері, өнімнің сапа көрсеткіштері. Өзараалмасу туралы негізгі мағлұматтар. Шақтамалар және қондырмалар туралы негізгі түсініктер мен анықтамалар. Жазық цилиндрлі қосылыстардың шақтамалары мен қондырмалары. Домалақ тісті, және бұрамды берілістердің мойын тіректерінің шақтамалары мен қондырмалары. Кесу шақтамалары, бұрыштық өлшемдер және қонустық қосылыстар. Бөлшек формаларының дәлдігі. Беттің кедір бүдірлігі. Техникалық өлшемдер. Үзіндіктің сонғы өлшемдері. Штрихті аспаптар. Тетікті-механикалық және тетікті-оптикалық аспаптар.

Білімдер: кәсіптік саладағы стандарттаудың мақсаттарын, міндеттерін, принциптерін және атқаратын қызметерін, өнімнің сапа бағасы көрсеткіштерін, өндірістегі өлшеу құрылдары және бақылаудың әдістерін; шақтамалар және қондырмалар жүйесін; түрлердің ауысуын және беттерге орналасуын; беттердің кедір бүдірлігін; домалақты мойынтіріктердің шақтамаларын және қондырмаларын; бұрыштық өлшемдердің шақтамаларын және конустық қосылыстарды; бұрандалы, кілтекті және оймакілтекті қосылыстар, тісті және бұрамдық берілістерді; штангенаспаптардың және микрометриялық аспаптардың құрылымын білу.

Іскерліктер: стандарттарды қолдануды; берілістерді таңдай алуды, шақтамаларды қолдануды; өлшегіш құралдарын және аспаптарды дурыс пайдалана алуды.

КҚ 3.9.6

ЖКП. 06

Кесу мен өңдеу, метал кесу құралдары және білдектер

Металдарды кесу туралы негізгі түсініктер. Кескіш аспап және кесу тәртібі. Станоктардың негізгі түйіндері. Металкескіш станоктар туралы негізгі мағлұматтар. Жоңғыш топтары бұрғылау, кеулейжону, тіскесу, бұранда жону станоктарында өндеу. Металдарды сүргілеу және соққылау станоктарында өндеу. Металдарды ажарлау – ысқылау топтары станоктарында өндеу. Бағдарламалы басқару станоктарында өндеу.

Білімдер: металкескіш станоктарды жіктеуді; кесу аспабын, металкескіш станоктардың үлгідегі тетіктері мен механизмдерін; металкескіш станоктардың негізгі түрлерінің құрылысын және жұмыс принциптерін.

Іскерліктер: металкескіш станоктардың кинематикалық сызба – нұсқасын оқуды, станок түрін тандауды, кескіш аспапты, кесу тәртібін және тетікті өндеуге кететін уақытты анықтауды.

КҚ 3.9.2

ЖКП. 07

Жылутехника негіздері және жылутехникалық жабдықтар

Термодинамика, термодинамикалық процестер негіздері. Жылукүші қондырғылары. Жылу алмасу және жылу беру түрлері.

Отынның жану процесі негіздері, жану процесі балансын құру. Жылуалмасу аспаптарын жіктеу. Жылуалмасудың жұмыс принципі мен қолданылуы. Кептірудің теориялық негіздері.

Булану және кептіру қондырғыларының түрлері, қолданылуы және жұмыс принциптері. Күйдірудің теориялық негіздері. Материалдарды күйдіру үшін пештер. Қыш жартылай өнімдерін күйдіру үшін пештер. Жылутехникалық жабдықтардың жылу есептеу негіздері. Жылутехникалық жабдықтарды пайдалану.

Отын–энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалану әдістері.

Білімдер:

термодинамика заңдарын, жылуалмасу түрлерін; құрылыс материалдары өндірісінің негізгі жылу техникалық жабдықтарын; оны пайдалану әдістерін.

Іскерліктер:

жану процесінің есптеулерін орындауды және балансын құруды;

жылутехникалық жабдықтардың жылу есебін жүргізуді.

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.4

ЖКП. 08

Гидравликалық және пневматикалық жетіктер

Гидравлика негіздері. Гидростатика және гидродинамика негіздері. Гидравликалық машиналар және сорғы қондырғылары. Гидравликалық құбырлар және гидрожетек. Пневможетектер туралы негізгі түсініктер. Пневможетектер және аспаптар. Пневможетектің жіктелуі, қолданысы жұмыс принциптері және пайдалану аймақтары. Пневможетіктердің принциптік сызба-нұсқасы.

Білімдер: гидростатика және гидродинамиканың негізгі басқармасын, сұйықтықтар қозғалысының тәртібін, сұйықтықтың саңылаулардаң ағып кету түсінігін және гидросоққыны, сору биіктігі түсінігін; беріс кестесін және индикатор диаграммасын; гидравликалық жетекті және гидроберіліс түсінігін; гидравликалық машиналардың әрекет принципі мен сипаттамасын, олардың қолданылуын, компрессордың жұмыс принципін, пневможетектердің түрлерін және олардың сызба-нұсқасын.

Іскерліктер: сұйықтық қозғалысынан тәртібі бойынша есептеулер жүргізуді; жүйенің кедергі жиынтығын анықтауды; индикатор диаграммасын пайдалануды және сору биіктігін анықтауды; сорғы және компрессорлар жұмысының күшін анықтауды.

КҚ 3.9.1

ЖКП. 09

Тұтқыр және сусымалы материалдар технологиясының негіздері

Тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінде қолданылатын негізгі шикізат материалдары. Минералды тұтқыр және сусымалы материалдарды жіктеу. Гипсті тұтқыр материалдар. Магнезиалды тұтқыр заттар. Құрылыс әкі. Портланд цемент және оны алу үшін алғашқы материалдар. Портландцемент клинкер өндірісінің технологиясы. Портландцемент алу және оның қасиеті. Талшықтас жөніндегі туралы жалпы мағлұматтар және талшықтасцемент бұйымдары өндірісі.

Білімдер: тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісіндегі шикізат және шикізат қоспаларын; клинкер өндіру технологиясын, цемент алуды, цемент қасиетін; талшықтасцемент массасын дайындау технологиясын.

Іскерліктер: тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісіндегі принциптік технологиялық сызба-нұсқаны оқуды, шикізат пен дайын өнімге сипаттама беруді.

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4


ЖКП. 10

Жүк көтеру және тасымалдау құрылғылары

Жүккөтеру машиналарының элементтері. Жүккөтеру машинасының құрылысы және жұмыс принциптері. Үздіксіз тасымалдау машиналары. Жүктерді жүйелі әперу үшін тасымалдаушы машиналар. Пневматикалық және гидравликалық көлік. Тиеу-жүк түсіру машиналары. Беріктікке есептеулер.

Білімдер: жүккөтеруші және тасымалдау машиналарының құрылысын, құрылымын және жұмыс принципін; жүккөтеру машиналарының құрылым элементтерін; көтеру-тасымалдау машиналарының негізгі есептеулерін.

Іскерліктер: жүккөтеру тасымалдау машиналарының кинематикалық сызба-нұсқасын оқуды; жүккөтеру және тасымалдау машиналарының негізгі есептеулерін жүргізуді.

КҚ 3.9.1

ЖКП. 11

Қолданбалы информатика

Файлдармен жұмыс. Графика. Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша міндеттерді шешу үшін, курстық жұмыстарды орындау және дипломдық жобалау үшін бағдарламаны қолдану.

Білімдер: технологтялық есептер шығару үшін қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз етуді, сызбалар мен сызба-нұсқаларды құруды.

Іскерліктер: үлгідегі технологиялық және техникалық есептеулерді жүргізуді, компьютерде сызбаларды жасауды.

БҚ 3

КҚ 3.9.5

КҚ 3.9.10

ЖКП. 12

Менеджмент негіздері

Әртүрлі ұйымдық –құқықтық формалардағы ұйымдар мен басқарудың мақсаты және міндеттері. Менеджмент негіздерінің қызметі. Ішкі және сыртқы ұйым ортасы. Еңбектің мотивация жүйесі.

Іскерлік араласу этикасы. Менеджмент негіздерінің психологиясы.

Білімдер: ұжымдағы іскерлік қатынастардың принципін, коллективтегі жұмысты ұйымдастыру негіздерін, атқарушыларды, кәсіпшілік қызметтер саласындағы Менеджмент негіздерің ерекшеліктерін.

Іскерліктер: ұжымда іскерлік және тұлға аралық қатынастарға баға беруді.

БҚ 4

БҚ 10

КҚ 3.9.8

АП. 00

Арнайы пәндер

АП. 01

Еңбекті қорғау және өндірістік экология негіздері

Еңбекті қорғау бойынша ҚР негізгі заңдылықтары. Қауіпсіздік техникасы бойынша қызметкермен жұмысты ұйымдастыру. Қызметкердің құқығы мен міндеттері. Жазатайым жағдайларды талдау. Өндіріс алаңдары мен жұмыс орындарындағы, жабдықтарға, аспаптарға, еңбек қауіпсіздігі бойынша талаптар. Адамға зиянды факторлардың әсері. Қауіпті техникалық жүйелер мен технологиялық процестерден қоғану әдістері мен тәсілдері. Кәсіби қызметте қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етудің ерекшеліктері. ҚР экологиялық кодексі. Атмосферадағы қалдықтарды тазарту туралы негізгі мағлұматтар. Шаң-тозаң тұту жабдықтарын жіктеу. Техникалық сипаттамасы, жұмыс принципі және қолдану аймағы. Ақаба суларды тазарту туралы жалпы мағлұматтар. Ақаба суларды жіктеу. Шудан қорғану жәнеоны азайту бойынша шаралар. Өндіріс қалдықтарын қайта пайдалану туралы түсінік. Экологиялық қауіпсіз технологияларды құрудың жалпы бағыттары. Кәсіпорында табиғатты қорғау қызметін ұйымдастыру.

Білімдер: еңбек қауіпсіздігі бойынша нормативті-техникалық құжаттамаларды, өндірістік санитария мен өрт қауіпсіздігін; уландырғыш заттардың адам ағзасына әсерін және қасиетін, химиялық заттардың шекті мүмкімдік концентрациясын, зиянды өндірістік факторлардың ШРД; жеке қорғану құралдарын, оларды таратудың шарттары мен тәртібін; электрқондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шараларын; технологиялық жабдықтарға жөндеу жұмыстарын жүргізу мен пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптарын; өрт қауіпсіздігі ережелерін; ҚР табиғатты қорғаудың негізгі құжаттарын; өндірістік экологияның негіздерін.

Іскерліктер: жеке қорғану құралдарын қолдануды; зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуді; ЕҚСЖ талдауды, учаскелерде ҚТ бойынша нұсқауларды жүргізу жұмысын ұйымдастыруды; қауіпсіздік жұмыстары, жарақатты ескерту бойынша техникалық шаралар жүргізу мен ұйымдастыруды; жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторлардың деңгейін бақылауды жүргізуді; жабдықтарды пайдалану мен жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік талаптарын орындауды; өрт сөндіру құралдарын пайдалануды; нормативті-техникалық құжаттармен жұмыс істеуді.

БҚ 8

КҚ 3.9.7

АП. 02

Технологиялық процестерді автоматтандыру

Өлшеу және бақылау құралдары техникасының негіздері. Технологиялық процестерді реттеудің негіздері. Технологиялық простерді басқарудағы есептеу техникасы. Технологиялық процестерді басқарудың автоматты жүйелері (ТПБАЖ).

Тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісіндегі автоматтандыру процестері.

Білімдер: бақылаудың автоматтық жабдықтарының құрылғысын, реттеу, қорғау және тоқтатуды, жеке аспаптардың және жалпы процестердің автоматтандырылған сызба-нұсқасын.

Іскерліктер: аспапты, технологиялық сызба-нусқа учаскесін немесе жалпы сызба-нұсқаны автоматтандыруды, аспаптардың көрсіткіштерін алуды және ақпарат анықтығын бағалауды.

КҚ 3.9.3

АП. 03

Электржабдықтар

Электржетек теориясы негіздері. Электрожетек механикасы. Электрқозғалтқыш қуатының есебі. Басқару аппаратурасы және электржетек қорғаныстары. Автоматты басқару және қорғау әдістері. Қыш өндірісі кәсіпорындарының электржабдықтары. Жалпы өндірістік механизмдердің электржабдықтары. Көлік -көтеру машинасы мен механизмдердің электржабдықтары. Сорғылардың, компрессорлардың және желдеткіш қондырғыларының электржабдықтары. Ағынды-тасымалдау жүйесінің электржабдықтары. Химия өндірісінің негізгі механизмдерінің электржабдықтары. Химия өндірісі механизмдерінің жалпы сипаттамасы және электржабдықтардың жұмыс жағдайлары. Бұрамдық машина электржабдықтары. Білік машинасы электржабдықтары.

Білімдер: электржетек түрлерін; қозғалтқыштардың құрылым ерекшіліктерін; қосудың негізгі сызба-нұсқалары және жұмыс тәртібін; электрқозғалтқыштардың электрмеханикалық сипаттамасын; тиристор жиiлiк түрлендiргiшiнің жұмыс принципін; асинхрондық вентилдi каскад, релелдiк-түйiскен және түйсіксіз аппараттарды басқаруды және қорғауды; электржабдықтау жүйелерін және оларға қойылатын талаптарын.

Іскерліктер: тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің механизімдерін электржетектермен басқарудың релелі-түйіспелі сызбаларын оқуды;

механизімдерге сәйкес электржабдықтарды каталог бойынша таңдап алуды; осы қондырғыларды басқарудың электрлік сызба-нұсқасын құруды; құбырқалыптау машинасы үшін электржабдықтар таңдап алуды.

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.4

АП. 04

Түтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің механикалық жабдақтары

Таулы цехтарды жабдықтау. Шикізат цехтарын жабдықтау. Күйдіру цехтарын жабдықтау. Клинкер ұнтақтау цехтарын жабдықтау. Әк және гипс өндірісі үшін жабдықтар. Шаң тұтқыш жабдықтары. Талшықтасцемент өндірісі үшін жабдықтар.

Білімдер: тау, шикізат цехтарының, клинкерді күйдіру, үгіту цехтарының, әк пен гипс өндірісінің, талшықтасцемент өндірісінің негізгі және қосымша жабдықтарының түрлерін, қолданысын, құрылысын және қызмет принципін.

Іскерліктер: тау, шикізат цехтарының, клинкерді күйдіру, үгіту цехтарының, әк пен гипс өндірісінің, талшықтасцемент өндірісінің негізгі және қосымша жабдықтарының кинематикалық сызбасы мен сұлбасын оқуды.

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.10

АП. 05

Тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісінің жабдықтарын пайдалану, жөндеу және құрастыру

Машина беріктігі және теротехнология. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеуді ұйымдастыру мен жүргізу. Жабдықтар тетіктерінің жоғарғы тозу тұрақтылығы әдістері. Тұтқыр және сұсымалы материалдар өндірісі үшін жабдықтарды пайдалану. Таулы, шикізат цехтары, клинкер ұнтақтау, талшықтасцемент өндірісі, әк және известь өндірісі жабдықтардың тетіктері мен түйіндерін жөндеу. Жабдықтарды майлау. Шаңтұту үшін жабдықтарды пайдалану және жөндеу. Тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісі жабдықтары монтаждау.

Білімдер: бұзылу мен тозудың түрлерін, олардың пайда болу жағдайлары мен сипаттамаларын; тетіктердегі ақаулардың пайда болу әдістерін, олардың мәнін; машиналар тетіктерінің тозуға төзімділігін арттыру мен қалпына келтірудің әдіс тәсілдерін, олардың мәнін, қолданылатын жабдықтарды; техникалық қызмет көрсету мен техниканы жөндеу жүйелерінің терминологиясын және анықтамасын; техникалық пайдалану ережелерінің негізгі жағдайларын; ТҚК ұйымдастырудың негізгі принциптерін; ТҚК ұйымдастыру мен жұргізу бойынша пайдалану, кезекші және жөндеуші қызметкердің міндеттерін; жөндеу жұмыстарының түрлерін білуді; жөндеу құжаттамаларының түрлерін; оны толтырудың ережесі мен талаптарын; жабдықтардың жұмысының өлшемдері мен тиімділікті бағалауды; механикалық жабдықтардың тетіктері мен түйіндерін жөндеу бойынша негізгі жұмыстарды; тұтқыр және сусымалы материалдар өндірісі бойынша кәсіпорынның жабдықтарын пайдалану, жөндеу, реттеу және жинақтау ерекшеліктерін; жабдықтарды пайдалану кезінде қолданылатын майлау материалдары мен майлау жүйесін; жабдықтардың жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруды; жабдықтардың сенімділігін; механикалық жабдықтарды пайдалану туралы жалпы түсініктер мен ережелерді; жабдықтарды пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жинақтаудың технологиясын; жабдықтарға күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жөндеу құжаттамаларын; жабдықтарды майлау үшін құрылғыларды және жүйенің құрылымы мен қызмет принципін.

Іскерліктер: бұзылу мен тозудың түрлерін анықтауды, олардың пайда болу себептерін табуды; аспапсыз әдіспен тетіктердегі ақауларды табуды; белгіленген жағдайлар бойынша тетіктердің тозуға төзімділігі мен қалпына келтіруді арттыру әдістерін белгілеуді; практикалық қызметте терминдерді, анықтамаларды, шартты белгілерді пайдалана алуды; техникалық пайдалану ережелерін сақтауды; ауысымды қабылдап алу мен тапсыру жорналын, агрегат жорналын толтыруды; жөндеу құжаттамаларын құруды; техникалық диагностика жүргізуді; жоспарлы-ескертпелі жөндеу жұмыстары туралы ереже негізінде жабдықтарға жөндеу, жинақтау жүргізуді, жөндеу құжаттарын құруды.

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.6

КҚ 3.9.9

АП. 06

Кәсіпорын саласының экономикасы

Кәсіпорынды ұйымдастыру түрлері, олардың ұйымдастырушылық және өндірістік құрылымдары. Өндіріс түрлері; олардың сипаттамасы. Негізгі өндірістік және технологиялық процестер. Негізгі және айналмалы қаражаты. Еңбек ресурстары. Ұйымдастыру, нормалау және еңбек төлемақы. Өнімнің өзіндікқұны. Бағаның құрылуы. Ұйымның тиімді қызметін бағалау. Өнімнің сапасы мен бәсікегеқабілеттілігі.

Білімдер: кәсіпорын қызметің тиімді ұйымдастыруды, жабдықтар жұмысы процестерінің экономикалық мәнің, жөңдеу-жинастыру жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін; жұмыстың ұйымдастырылуын және кәсіпорын құрылысын, жұмыс істеп жатқан өндірістің жағдайындағы кәсіпорындағы түрлі кәсіптердің жұмысын, еңбекті ұйымдастыруды; өнімге бағаның құрылу механизімін және қазіргі жағдайдағы еңбек төлемақы түрлерін.

Іскерліктер: жабдықтардың жұмысының негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерін есептуді, жабдықтардың тиімді жұмысын бағалауды және оның кәсіпорын жұмысының нәтижесіне әсерін; еңбек өнімділігінің берілген әдіс бойынша есептеу; еңбекақыны; өзіндікқұнды және өнімнің бағасын; ұйым әрекетінің тиімділігін бағалай білуді.

БҚ 6

КҚ 3.9.9

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

ӨО. 01

Слесарлық практикасы

Слесарлық жұмыстарды ұйымдастыру. Технологиялық жабдықтарды пайдалану үшін қажетті слесарлық аспаптардың тізімін оқып білу. Тетік арматурасы: құрылысы, пайдалану ережесі, ақауларын анықтау. Слесарлық-құрастыру жұмыстары: ажырамайтын қосылыстарды құрастыру; ажырайтын қосылыстарды бөлшектеу мен құрастыру. Техникалық қызмет көрсету мен негізгі және қосымша жабдықтарды жөндеу кезіндегі слесарлық жұмыстар. Қыш өндірісінің жабдықтары: қолданысы жіктелуі, құрылысы, қызмет принципі, пайдалану ережесі, кездесетін ақаулар, олардың болу себептері мен жою әдістері. Жабдықтарды пайдалану қасиеті: түсінігі, сапасы, беріктігі жұмысқа қабілеттілігі, жөндеуге жарамдығы.

Іскерліктер: слесарлық жұмысты орындау үшін аспаптар мен жабдықтарды пайдалануды; белгілеуді; металды шабуды, түзетуді, июды, металды кесуді, металды егеулеуді, тетіктерді бұрғылауды және тетіктердегі бұранданы қиюды; тетіктер мен механизмдерді өңдеудің оптималды режімін қолдануды.

Дағдылар: технологиялық аппараттар, технологиялық процестер, тетік арматурасы, коммуникацияға қызмет көрсету кезіндегі қажетті слесарлық және слесарлық-жөңдеу жұмыстарын орындауда; Слесарлық өлшеу аспаптарын қолдануда.

КҚ 3.9.11

ӨО. 02

Механикалық практикасы

Жонғыш топтары станоктарында бөлшектерді өңдеуге оқыту: сыртқы цилиндрлі және шеткі беттерді өңдеу; бунақтарды жону және кесу; кеулейжону, ажарлау, сүргілеу, жонғылау. Бағдарламалық басқару арқылы білдектерде жұмыс істеу.

Іскерліктер: білдектерге тетіктерді орнықтыруды және бекітуді; кескіш аспаптар мен жонғылағыштарды орнықтыру мен бекітуді; білдектердің басқару органдарын пайдалануды; тетіктерді өлшеу әдістерін қолдануды; білдектерге баптау жүргізуді; кесу аспабына таңдау жүргізуді; металлкескіш білдектерде жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау мен өндірістік санитарияны.

Дағдылар: металлкескіш білдектерде тетіктерді дайындауда және өңдеуде; кескіш аспаптарына қайрау жүргізуде.

КҚ 3.9.11

ӨО. 03

Танысу практикасы

Кәсіпорынның жұмыс тәртібі. Кәсіпорынның негізгі және қосымша цехтары, олардың тағайындалуы және технологиялық процесс. Негізгі цехтардың шикізаттары мен өнімдерінің сипаттамасы. Кәсіпорындағы негізгі қауіпті және зиянды факторлар. Кәсіпорынның технологиялық тізбегі (цехтардың өзара байланысы).

Іскерліктер: өндіріс пен цех орындарында қауіпсіз қозғалыс және жұмыс істеуді; жалпы кәсіптік және арнайы пәндерден алған білімдерін колдануды; технологиялық процесті талдауды; техникалық құжаттамалармен жұмысты; өндірістің цехтары арасындағы байланыстарды анықтауды.

Дағдылар: кәсіпорын және цех орындарында қауіпсіз тәртіпті, кәсіпорында қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауда, технологиялық процестің негізгі қауіпсіз ережесін еңгізуде, цехтің құжаттамаларын жүргізгендегі алғашқы дағдыны қалыптастыруда.

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.6

КП. 00

Кәсіптік практика

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

Жөндеуді, сынауды және өндірістік жабдықтарды қабылдаудың технологиясын оқып білу.Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жүйесі. Жабдықтарды жөндеуге дайындау. Жабдықтарды пайдалану тәртібі мен ережесі. Жабдықтарды құрастырудың тәртібі мен ережесі. Құрастыру кезінде қолданылатын аспаптар мен құрылымдар. Өндірістік жабдықтарды реттеу. Өндірістік жабдықтардың тетіктерін, түйіндерін және механизмдерін жөндеу. Мойынтірек түйіні тетіктерін жөндеу. Шкивтер мен тежеуіштерді,жалғастырғыштарды жөндеу; тісті, бұрамдық, шынжырлы және белдікті беріліс тетіктерін жөндеу. Қозғалыстың механизмдерінің тетіктерін жөндеу. Базалық тетіктерді жөндеу. Пневмо және гидрожетек тетіктері мен түйіндерін жөндеу. Өндірістік жабдықтардың монтажы.

Іскерліктер: жай механизімдер мен машиналардың техникалық қызмет көрсетуін іске асыруды, ауысымды қабылдау мен тапсыру жорналын толтыруды, жабдықтарды жөндеуге дайындауды, жабдықтардың тетіктері мен механизімдеріне бөлшектеуді жүргізуді,жабдықтардың жылжымайтын қосылыстар механизімдерін бөлшектеу кезіндегі аспаптар мен құрылғыларды пайдалануды, жөндеудің әдістері мен тозған тетіктерді қалпына келтіру тәсілдерін, жабдықтардың жөнделген тетіктері мен механизімдеріне құрастыру жүргізуді, жөнделген және бапталған жабдықтарға жаттықтырулар жүргізуді.

Дағдылар: бригададағы жұмыстарда, жабдықтарды ағымдағы жөндеуге дайындауда, жабдықтардың механизімдерін, түйіндерін бөлшектеуде; пневмо- және гидрожетек тетіктері мен түйіндерін жөндеу бойынша, жөнделген жабдықтардың механизімдері мен түйіндерін бөлшектеу бойынша жұмыстарды орындауда; жай машиналарды жинақтауда.

БҚ1-10

КҚ 3.9.1-3.9.7

КҚ 3.9.11

КП. 02

Өндірістік технологиялық практикасы

Цехтағы (бөлімшелелердегі) технологиялық процестерді оқып білу, орта буын маманының дублеры есебінде жұмыс істеу.

Іскерліктер: жабдықтардың техникалық қызмет көрсетуі мен жөндеу бойынша шебердің (шебердің көмекшісі), учаске механигінің міндеттерін орындауды.

Дағдылар: механизімдер мен машиналардың сызбасын оқуда, жабдықтарға жай жөндеу жүргізуде, жабдықтарға технологиялық бақылау мен жөндеуді ұйымдастыруда, жөндеудің құжаттарын енгізу мен рәсімдеуде, жабдықтарды жөндеу мен тексеру кестелерін құруда.

БҚ 1-10

КҚ 3.9.1-3.9.11

КП. 03

Диплом алды практикасы, сонын ішінде дипломдық жобаны орындау

Дипломдық жобаны орындау үшін ақпарат жинау, орта буын маманы бойынша жұмыс орнында тәжірибеден өту.

Іскерліктер: цехтың линейлік жетекшісінің міндеттерін орындауды; нормативтік- техникалық құжаттамалармен жұмысты; талдау нәтижелерін рәсімдеуді; іскерлік құжаттамаларды; жоспарлау құжаттамасында хабарлар болуды; еңбек төлем ақысына есептеу жүргізуді; цехтың шығындар сметасын талдауды.

Дағдылар: линиядағы жетекшінің; өндірістік учаске ұжымының жұмыстарын ұйымдастыруда және нормативті-техникалық құжаттамалармен жұмыста.

БҚ1-10

КҚ 39.1-3.9.11


      1-кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер

БҚ 1


БҚ 2

БҚ 3


БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7


БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

тұлға аралық және кәсіби бағыттағы қажетті ақпаратпен алмасу үшін мемлекеттік, орыс және шет тілдері бойынша лингвистикалық дағдыларын қолдана біледі;

көпмәдениетті, көпэтникалық және көпконфессионалдық қоғамда адамдармен қарым-қатынас жасауда позитивтік әдеттердің болуы;

кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті ізденулерді, ақпараттарды қолдана білу;

Қазақстан Республикасының еңбек кодексімен және бекітілген салалық нормативті құжаттарға сәйкес өндіріс орындарында (жеке және ұжымдық) жұмысты ұйымдастырады және жоспарлайды;

өзінің және жалпы ұжым жұмысының нәтижелерін объективті түрде бағалайды;

жеке өз басының және кәсіби дамуын басқарады, нарықтық экономика жағдайындағы өзгерістерге бейімделеді;

денсаулық сақтау дағдырларын біледі;

өндірістік қызметте еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария, өрт және экологиялық қауіпсіздікті сақтау ережелерін қолданады;

зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету дағдарларын меңгереді;

қалыпты және қалыптан тыс жағдайларда шешім қабылдау белсінділігін танытады;


      2-кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

2. Жоғары деңгей

2.1. 081501 2 -Цемент диірмені жүргізушісі

2.1.1. жалпы технологиялық процестердің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын біледі;

2.1.2. шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерін, МС – қа сәйкес тасымалдайтын материалдар ағымының физика-химиялық қасиетін; технологиялық процесті бақылау әдістерін біледі;

2.1.3. қызмет көрсететін жабдықтардың құрылымы мен пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысы мен әрекет принциптерін біледі;

2.1.4. технологиялық процестердің, принциптік сызба нұсқасын графикалық орындап, оқи біледі бақылау-өлшеу аспаптарын қызмет көрсету жабдықтарымен байланыстыра біледі;

2.1.5. зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерлік көмек көрсетеді;

2.1.6. технологиялық процесті жүргізу кезінде қауіпсіздік техника нормалары мен ережесін, өнеркәсіптік санитарияны және экологиялық қауіпсіздікті сақтайды;

2.1.7. қызмет көрсету процестері мен жабдықтардың параметрлеріне есеп беру техникалық құжаттарды жүргізеді;

2.1.8. диірмендерді, қосымша жабдықтарды және тасымалданушы механизмдерін іске қосуды даярлайды;

2.1.9. қызмет көрсететін процесс пен жабдықтар параметрлерінің есеп беру – техникалық құжаттарын жүргізеді;

2.1.10. профилактикалық тексеру жүргізу және жабдықтарға жай ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізе біледі.

2.2. 081502 2 - "Парақ қалыптаушы машинаның жүргізушісі"

2.2.1. жалпы технологиялық процестердің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын біледі;

2.2.2. шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерін, МС–қа сәйкес тасымалдайтын материалдар ағымының физика-химиялық қасиетін; технологиялық процесті бақылау әдістерін біледі;

2.2.3. қызмет көрсететін жабдықтардың құрылымы мен пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысы мен әрекет принциптерін біледі;

2.2.4. технологиялық процестердің, принциптік сызба нұсқасын графикалық орындап, оқи біледі, бақылау-өлшеу аспаптарын қызмет көрсету жабдықтарымен байланыстыра біледі;

2.2.5. технологиялық процесті жүргізу кезінде қауіпсіздік техника нормалары мен ережесін, өнеркәсіптік санитарияны және экологиялық қауіпсіздікті сақтайды;

2.2.6. зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерлік көмек көрсетеді;

2.2.7. қызмет көрсету процестері мен жабдықтардың параметрлеріне есеп беру техникалық құжаттарды жүргізеді;

2.2.8. талшықтасцемент массасының концентрациясын, торлы цилиндр ваннасының деңгейін реттеуді жүргізеді;

2.2.9. талшықтасцемент табақтарын қалыптау процесі кезіндегі талшықтасцемент қабыршақтарының біркелкі қалыңдығын қадағалауды жүргізеді;

2.2.10. табақтарды қалыптау машинасында шұғаны созу процесін реттейді;

2.2.11. табақ қалыптау машиналарын тазарту, құрастыру, сұрыптау және жөндеу жұмыстарына қатысады.

2.3. 081503 2 "Құбыр машинасының машинисі"

2.3.1. жалпы технологиялық процестердің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын біледі;

2.3.2. шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерін, МС–қа сәйкес тасымалдайтын материалдар ағымының физика-химиялық қасиетін; технологиялық процесті бақылау әдістерін біледі;

2.3.3. қызмет көрсететін жабдықтардың құрылымы мен пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысы мен әрекет принциптерін біледі;

2.3.4. технологиялық процестердің, принциптік сызба нұсқасын графикалық орындап, оқи біледі, бақылау-өлшеу аспаптарын қызмет көрсетеді жабдықтарымен байланыстыра біледі;

2.3.5. технологиялық процесті жүргізу кезінде қауіпсіздік техника нормалары мен ережесін, өнеркәсіптік санитарияны және экологиялық қауіпсіздікті сақтайды;

2.3.6. зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерлік көмек көрсетеді;

2.3.7. қызмет көрсету процестері мен жабдықтардың параметрлеріне есеп беру техникалық құжаттарды жүргізеді;

2.3.8. талшықтасцемент массасын торлы цилиндр ваннасына жіберуді реттеу;

2.3.9. бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіші бойынша құбырдың қабырғасынан толу қалыңдығын бақылайды;

2.3.10. құбырды толтырғаннан кейін шырқайналдыруды жүргізеді;

2.3.11. құбыр машиналарын тазарту, құрастыру, сурыптау жұмыстарын жүргізеді.

2.4. 081504 2 "Айналмалы пештер машинисі (күйдіруші) көмекшісі"

2.4.1. жалпы технологиялық процестердің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын біледі;

2.4.2. шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерін, МС–қа сәйкес тасымалдайтын материалдар ағымының физика-химиялық қасиетін; технологиялық процесті бақылау әдістерін біледі;

2.4.3. қызмет көрсететін жабдықтардың құрылымы мен пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысы мен әрекет принциптерін біледі;

2.4.4. технологиялық процестердің, принциптік сызба нұсқасын графикалық орындап, оқи біледі, бақылау-өлшеу аспаптарын қызмет көрсету жабдықтарымен байланыстыра біледі;

2.4.5. технологиялық процесті жүргізу кезінде қауіпсіздік техника нормалары мен ережесін, өнеркәсіптік санитарияны және экологиялық қауіпсіздікті сақтайды;

2.4.6. зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерлік көмек көрсетеді;

2.4.7. қызмет көрсету процестері мен жабдықтардың параметрлеріне есеп беру техникалық құжаттарды жүргізеді;

2.4.8. пеш агрегаттарының технологиялық және жылутехникалық режимін бақылап, қадағалау; жылу алмасу қондырғыларының, қосымша жабдықтардың реттеуін бақылайды;

2.4.9. пештің оптималды өнімділігін және сапалы клинкерді қамтамасыз етеді;

2.4.10. пеш агрегаттарын майлауды және шегендеуді бақылайды; түйіндер мен механизмдерге профилактикалық тексерулер жүргізеді; пештерді жөндеу және жөндеуден кейін қабылдайды; шегендеу жұмыстарына қатысады.

2.5. 081505 2 "Сығымдағыш қондырғылардың жүргізушісі"

2.5.1. жалпы технологиялық процестердің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын біледі;

2.5.2. шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерін, МС–қа сәйкес тасымалдайтын материалдар ағымының физика-химиялық қасиетін; технологиялық процесті бақылау әдістерін біледі;

2.5.3. қызмет көрсететін жабдықтардың құрылымы мен пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысы мен әрекет принциптерін біледі;

2.5.4. технологиялық процестердің, принциптік сызба нұсқасын графикалық орындап, оқи біледі, бақылау-өлшеу аспаптарын қызмет көрсету жабдықтарымен байланыстыра біледі;

2.5.5. технологиялық процесті жүргізу кезінде қауіпсіздік техника нормалары мен ережесін, өнеркәсіптік санитарияны және экологиялық қауіпсіздікті сақтайды;

2.5.6. зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерлік көмек көрсетді;

2.5.7. қызмет көрсету процестері мен жабдықтардың параметрлеріне есеп беру техникалық құжаттарды жүргізеді;

2.5.8. компрессор станцияларындағы барлық құралдардың жұмысын қадағалайды;

2.5.9. өнім шығару станцияларындағы технологиялық процестерді реттейді;

2.5.10. компрессор станцияларында жабдықтарды жөндеу жұмыстарына кемістік ведомосін құрастырады;

2.5.11. компрессор станцияларында жабдықтарды жөндеу кезінде ұсталық жұмыстарын жүргізеді.

2.6. 081506 2 "Шаң-тозаң сорғыларының машинисі"

2.6.1. жалпы технологиялық процестердің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын біледі;

2.6.2. шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерін, МС–қа сәйкес тасымалдайтын материалдар ағымының физика-химиялық қасиетін; технологиялық процесті бақылау әдістерін біледі;

2.6.3. қызмет көрсететін жабдықтардың құрылымы мен пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысы мен әрекет принциптерін біледі;

2.6.4. технологиялық процестердің, принциптік сызба нұсқасын графикалық орындап, оқи біледі, бақылау-өлшеу аспаптарын қызмет көрсетеді жабдықтарымен байланыстыра біледі;

2.6.5. технологиялық процесті жүргізу кезінде қауіпсіздік техника нормалары мен ережесін, өнеркәсіптік санитарияны және экологиялық қауіпсіздікті сақтайды;

2.6.6. зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерлік көмек көрсетеді;

2.6.7. қызмет көрсету процестері мен жабдықтардың параметрлеріне есеп беру техникалық құжаттарды жүргізеді;

2.6.8. бұрандалы сорғыларды жұмысқа дайындайды, құбыржетіктерін, электрқозғатқыштар және бақылау - өлшеу аспаптарына тексерулер жүргізеді;

2.6.9. бұрандалы сорғыларды жұмысқа қосу және тоқтатуды жүргізеді;

2.6.10. бұрандалы сорғылардың, шнектердің, электрқозғалтыштар және тасымалдаушы магистралдардың жұмысының және жағдайларын бақылайды;

2.7. 081507 2 "Технологиялық сығымдағыштардың жүргізушісі"

2.7.1. жалпы технологиялық процестердің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын біледі;

2.7.2. шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерін, МС–қа сәйкес тасымалдайтын материалдар ағымының физика-химиялық

қасиетін; технологиялық процесті бақылау әдістерін біледі;

2.7.3. қызмет көрсететін жабдықтардың құрылымы мен пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының

құрылысы мен әрекет принциптерін біледі;

2.7.4. технологиялық процестердің, принциптік сызба нұсқасын графикалық орындап, оқи біледі, бақылау-өлшеу аспаптарын қызмет көрсету жабдықтарымен байланыстыра біледі;

2.7.5. технологиялық процесті жүргізу кезінде қауіпсіздік техника нормалары мен ережесін, өнеркәсіптік санитарияны және экологиялық қауіпсіздікті сақтайды;

2.7.6. зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерлік көмек көрсетеді;

2.7.7. қызмет көрсету процестері мен жабдықтардың параметрлеріне есеп беру техникалық құжаттарды жүргізеді;

2.7.8. газайдау агрегаттарын іске қосу, тоқтату жұмыстарын жүргізеді;

2.7.9. технологиялық жұмыс барасын қадағалау және газайдау агрегаттарының технологиялық жұмыс режимін реттейді;

2.7.10. электрожетекте газайдау агрегаты цехтарында электроқондырғыларының кернеуін 1000 В – қа дейін оперативті жүргізеді;

2.8. 081508 2 "Технологиялық сорғылардың машинисі"

2.8.1. жалпы технологиялық процестердің және қызмет көрсету орындарының принциптік сызба нұсқасын біледі;

2.8.2. шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерін, МС – қа сәйкес тасымалдайтын материалдар ағымының физика-химиялық қасиетін; технологиялық процесті бақылау әдістерін біледі;

2.8.3. қызмет көрсететін жабдықтардың құрылымы мен пайдалану сипаттамасын; бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысы мен әрекет принциптерін біледі;

2.8.4. технологиялық процестердің, принциптік сызба нұсқасын графикалық орындап, оқи біледі, бақылау-өлшеу аспаптарын қызмет көрсету жабдықтарымен байланыстыра біледі;

2.8.5. технологиялық процесті жүргізу кезінде қауіпсіздік техника нормалары мен ережесін, өнеркәсіптік санитарияны және экологиялық қауіпсіздікті сақтайды;

2.8.6. зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерлік көмек көрсетеді;

2.8.7. қызмет көрсету процестері мен жабдықтардың параметрлеріне есеп беру техникалық құжаттарды жүргізеді;

2.8.8. әр түрлі сорғы қондырғыларына қызмет көрсетеді;

2.8.9. барлық сорғы станциялары жабдықтарын іске қосу және тоқтату жұмыс режимдерін реттейді және жүргізеді;

2.8.10. сорғы станциясының жабдықтарының жұмыс барысы кезіндегі ақаударды болдырмайды, ескертеді, айқындайды;

3. Орта буын маманы

3.1. 081509 3 "Техник-механик"

3.91.1. тұтқыр және сусымылы материаалдарды өндіру зауытарының техникалық жабдықтарды пайдалану ережелерін, құрылысын, қолданысын, әрекет принципін біледі;

3.9.2. жөндеу жұмыстарының түрлерін және оларға қызмет көрсетудегі қауіпсіздік ережелерінің техникалық процесін біледі; цехтар мен бригада аймақтарында жөндеу монтажын ұйымдастырудың әдістерін біледі;

3.9.3. өндірісті автоматтандыру мен зауыт коммуникациясының технологиялық және принципті сызба негіздерін біледі;

3.9.4. өндірістік жағдайларды шешу кезіндегі ұқсас кәсібі мамандармен қарым-қатынаста болады;

3.9.5. компьютерлік бағдарламаны қолдану барсында технологиялық аппараттар мен жабдықтардың графикалық сызба нұсқасын біледі;

3.9.6. нормативтік құқықтық және техникалық құжаттармен: бұйрықтармен, өкімдерімен, МС-пен, технологиялық жабдықтардың техникалық паспорттарымен, анықтамалық әдебиеттермен, технологиялық регламентпен, өндірістік нұсқауларымен жұмыс істейді;

3.9.7. технологиялық жабдықтарды пайдалану және жөндеу кезіндегі қауіпсіздікті сақтау ережелері мен нормаларын, өндірістік санитария және экологиялық қауіпсіздік сақтауды бақылауды іске асырады;

3.9.8. машиналар мен жабдықтарды пайдалануда, жөндеу және монтаждаудың техникалық басқаруын ұйымдастырады;

3.9.9. жөндеудің ескертпе жоспар жағдайларына байланысты жабдықтарды жөндеу графигін, ақаулар ведомосін құрады;

3.9.10. қажетті түрде механикалық-технологиялық есептеулер жүргізеді;

3.9.11. өзінің мамандығына сай жабдықтарды жөндеу барысында ұсталық міндетін атқарады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 554-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 554-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0900000 – Энергетика

      Мамандығы: 0903000 – Электрэнергетика (салалар бойынша)

      Біліктілігі: 090301 3 – Техник-энергетик

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау түрі

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

олардың ішінде

теориялық сабақтар

зертханалық-практикалық сабақтар

курстық жоба

(жұмыс)

1

2


4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер


ЖБП. 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


2


171

69

102


1,2,3

ЖБП. 02

Орыс тілі және әдебиеті

+

+

2


155

1551,2

ЖБП. 03

Шетел тілі


+

4


98


98


1,2

ЖБП. 04

Дүниежүзі тарихы


+

1


40

401

ЖБП. 05

Қазақстан тарихы

+


1


72

723

ЖБП. 06

Қоғамтану


+

1


60

42

18


2

ЖБП. 07

География


+

1


40

35

5


2

ЖБП. 08

Математика

+


2


171

121

50


1,2,3

ЖБП. 09

Информатика


+

2


78

48

30


1,2

ЖБП. 10

Физика

+


2


151

119

32


1,2,3

ЖБП.11

Химия


+

1


76

50

26


1

ЖБП. 12

Биология


+

1


40

401

ЖБП. 13

Алғашқы әскери дайындық


+

2


140

86

54


1,2,3,4

ЖБП.14

Дене тәрбиесі


+156

12

144


1,2


Барлығы:

1448

889

559ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП. 01

Кәсіптік орыс тілі


+

2


76


76


2,3

ЖГП. 02

Кәсіптік шетел тілі


+

2


76


76


2,3

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

+
204


204


3,4,5,6,7


Барлығы:

356


356ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП. 01

Мәдениеттану


+

1


38

18

20


1

ӘЭП. 02

Философия негіздері


+

1


36

24

12


3

ӘЭП. 03

Экономика негіздері


+

1


40

22

18


2

ӘЭП. 04

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


+

1


36

20

16


3

ӘЭП. 05

Құқық негіздері


+

1


30

22

8


7


Барлығы:

180

106

74ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер


ЖКП. 01

Сызу


+

2


98

40

58


1,2

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері

+


2


128

116

12


3,4

ЖКП. 03

Электротехника негіздері


+

2


78

58

20


4,5

ЖКП. 04

Метрология, стандарттау және өлшеу құралдары


+

2


124

78

46


4,5

ЖКП. 05

Гидравлика және гидрожетек

+


3


160

134

26


3,4

ЖКП. 06

Конструкциялық материалдар


+

2


90

62

28


5

ЖКП.07

Компьютерлік технология негіздері


+

1


76

22

54


5,6


Барлығы:

754

510

244АП. 00

Арнайы пәндер


АП. 01

Гидроэнергетикалық қондырғылар

+


2

КЖ

160

114

16

30

4,5

АП. 02

Электр станциялары мен қосалқы станциялардың электржабдығы


+

1


70

706,7

АП. 03

Гидротурбиналар

+


2

КЖ

196

136

20

40

5,6

АП. 04

ГЭС гидромеханикалық жабдығы


+70

704

АП.05

Қалақты машиналар және гидродинамикалық берілістер

+


3


108

84

24


5

АП. 06

Көлемді гидромашиналар


+

1


70

62

8


4

АП. 07

ГЭС технологиялық процестерін автоматтандыру


+

2


90

907

АП. 08

Еңбекті қорғау

+


2


80

75

5


6

АП. 09

Энергетика экономикасы


+

2

Кжұмыс

80

30

34

16

7

АП.10

ГЭС негізгі гидрожабдығын пайдалану

+


2


100

1006,7

АП. 11

ГЭС негізгі гидрожабдығын жөндеу және монтаждау технологиясы және ұйымдастыру

+


2


120

1206,7


Барлығы:

1144

951

107

86


БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

72
5


Барлық теориялық сағат саны:

3954

ӨО. КП00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1404

ӨО. 01

танысу


ӨО. 02

- оқу

72

ӨО. 03

оқу-өндірістік

180

ӨО.04

- технологиялық

540

ӨО. 05

- диплом алды

216


Дипломдық жоба

216

АА. 00

- аралық аттестаттау

102

ҚА. 00

- қорытынды аттестаттау:

84

ҚА. 01

- қорытынды аттестаттау

дипломдық жобаны қорғау

72

ҚА 02 (КДДБ)

- кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқытудың барлығы:

5760

К

Консультациялар (максимум)

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымының таңдауы бойынша пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 555-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 555-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0900000 – Энергетика

      Мамандығы: 0903000 – Электрэнергетика (салалар бойынша)

      Біліктілігі: 090301 3 – Техник-энергеик

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау түрі

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Семестрлерге бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

олардың ішінде

теориялық сабақтар

зертханалық-практикалық сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2


4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП. 01

Кәсіптік орыс тілі


+

2


72


72


3

ЖГП. 02

Кәсіптік шетел тілі


+

2


72


72


3

ЖГП. 03

Қазақстан тарихы


+

1


81

813,4

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі

+
208

12

196


3,4,5,

6,7


Барлығы:

433

93

340ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП. 01

Мәдениеттану


+

1


45

25

20


4

ӘЭП. 02

Философия негіздері


+

1


36

24

12


3

ӘЭП. 03

Экономика негіздері


+

1


36

18

18


3

ӘЭП. 04

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


+

1


36

20

16


5

ӘЭП. 05

Құқық негіздері


+

1


30

22

8


7


Барлығы:

183

109

74ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер


ЖКП. 01

Сызу


+

2


99

41

58


3,4

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері

+


2


132

120

12


3,4

ЖКП. 03

Электротехника негіздері


+

2


72

52

20


5

ЖКП. 04

Метрология, стандарттау және өлшеу құралдары


+

2


129

83

46


4,5

ЖКП. 05

Гидравлика және гидрожетек

+

+

2


165

139

26


3,4

ЖКП. 06

Конструкциялық материалдар


+

2


90

62

28


5

ЖКП.07

Компьютерлік технология негіздері


+

1


76

22

54


5,6


Барлығы:

763

519

244АП. 00

Арнайы пәндер


АП. 01

Гидроэнергетикалық қондырғылар

+


2

КЖ

165

119

16

30

4,5

АП. 02

Электр станциялары мен қосалқы станциялардың электржабдығы


+

1


70

7067

АП. 03

Гидротурбиналар

+


2

КЖ

196

136

20

40

5,6

АП. 04

ГЭС гидромеханикалық жабдығы

+


1


72

723

АП.05

Қалақты машиналар және гидродинамикалық берілістер

+


3


108

84

24


5

АП. 06

Көлемді гидромашиналар


+

1


66

58

8


3,4

АП. 07

ГЭС технологиялық процестерін автоматтандыру


+

2


90

907

АП. 08

Еңбекті қорғау

+


2


80

75

5


6

АП. 09

Энергетика экономикасы


+

2

КР

80

30

34

16

7

АП.10

ГЭС негізгі гидрожабдығын пайдалану

+


2


100

1006,7

АП. 11

ГЭС негізгі гидрожабдығын жөндеу және монтаждау технологиясы және ұйымдастыру

+

+

2


120

1206,7


Барлығы:

1147

954

107

86


БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

30
4


Теориялық оқытудың барлық сағат саны:

2556

КП. 00

Кәсіптік практика

1368

КП. 01

- оқу

216

КП. 02

- оқу-өндірістік

396

КП. 03

- технологиялық

540

КП. 04

диплом алдындағы практика

216


Дипломдық жоба

216

АА.00

Аралық аттестаттау

96

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау:

84

ҚА.01

- қорытынды аттестаттау: (дипломдық жобаны қорғау)

72

ҚА 02 (КДДБ)

- кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқудың барлығы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Оқу уақытының барлық сағат саны:

4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымының таңдауы бойынша пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 556-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 556-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

0903000 – Электрэнергетика (салалар бойынша) мамандығы бойынша
техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу
бағдарламалары

      Пәндер циклі және кәсіптік практика бойынша оқу бағдарламасының

      мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің, пәннің индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттердің коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік орыс тілі

кәсіптік тілдің рөлі: мамандық бойынша терминология; кәсіптік бағдарлы мәтіндерді оқу және аудару техникасы (сөздікпен); кәсіптік қарым-қатынас; мамандыққа бағытталған мәтіндер бойынша әңгіме, сұхбат құрастыру; іс жүргізу бойынша сөздікпен жұмыс істеу; құжаттау және шаблондау мен стандарттауды құжаттармен қамтамасыз ету сұрақтары бойынша нормативтік-әдістемелік құжаттарды, құжаттарды шаблондаудан түсінік, әкімшілік-ұйымдық құжаттардың тізіміне кіретін құжаттарды құрудың ережелерін; офистік және құжаттамалық жұмыс негіздерін; техникалық құралдардың көмегімен құжаттау технологиясы.

Білімдер:

-мемлекеттік тілді және кәсіптік бағдарлы мәтіндерді (сөздікпен) оқып, аудару үшін қажетті лексикалық (1200-1400 лексикалық бірлік) және грамматикалық минимумды меңгеру;

- мемлекеттік тілде іс жүргізу; құжаттау қызметінің құрылымын, лауазымдық құрылымды, техникалық құралдардың көмегімен құжаттау технологиясы;

Іскерліктер:

- кәсіптік лексиканы сауатты пайдалану, өзінің кәсіптік іс-әрекетінде қазақ тілінен білімдерін пайдалану;

- әкімшілік-ұйымдық құжаттарды, мемлекеттік тілде қызметтік хат алысуды құрып, ресімдеу;

- келіп түскен сәттен іске ресімдеуге дейін құжаттармен жұмыс істеу;

- анықтама әдебиетпен жұмыс істеу;

БҚ 1,4,6

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі:

мамандық бойынша кәсіптік қарым-қатынас жасауға қажетті лексика-грамматикалық материалды;

сөйлесудің әртүрлі түрлері мен тілдік нысандарды (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік);

кәсіптік бағдарлы мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

-кәсіптік қарым-қатынас жасауға қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материал;

Іскерліктер:

- тілдік іс-әрекет түрлерін және сөйлеу нысандарын ажырату (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік);

БҚ 1,4,6

ЖГП 03

Қазақстан тарихы:

негізгі мектеп курсы бойынша білім алушылардың білім қорытындылары;

өзінің орнауында қазақ халқының тарихи және мәдени даму жолдары;

көшпенділердің өркениеті; көшпелі мемлекеттің пайда болу жолдары;

көшпенділердің рухани мәдениеті;

Қазақстанның Ресейге қосылуы алдында ішкі саяси жағдайы;

ұлт-азаттық көтерілістер мен қозғалыстар;

ХХғ басындағы саяси партиялар мен ағымдардың мәні;

ХХғ 20-30 жылдары Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайы;

Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында этнодемографиялық жағдайлар;

коммунистік партия және комсомол; қазақ диаспорасының құрылуы;

Ұлы Отан соғысында және соғыстан кейінгі кезеңде Қазақстанның рөлі;

50-80 жылдары Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайы;

Қазақстан КСРО-ның кризисі және құлауы кезеңінде;

Тәуелсіздік алған соң Қазақстан Республикасының саяси және қоғамдық өзгерістері.

Білімдер:

-Қазақстан тарихы;

- қазақ халқының қалыптасуы; көшпенді өркениеттің пайда болуы;

- Ұлы Жібек жолы және оның тарихи маңызы;

- Қазақстанның Ресей құрамына қосылуы;

- ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ жоңғар шапқыншылығына қарсы тәуелсіздік үшін ұлт-азаттық күресі.

- ХХ ғ.ғ 20-80 жылдағы қозғалыстар мен көтерілістер;

- ХХ ғ 20-30 жылдары Қазақстан мәдениеті; қазақтардың бүкіләлемдік құрылтайы;

- Алматыдағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы;

- тамыз бүлігі және оның құлауы; ҚР Мемлекеттік тәуелсіздігі;

Іскерліктер:

- қысқаша археологиялық әңгіме құру;

- көшпелі мал шаруашылығының пайда болу себептерін ашу;

- көтерілістердің құлау себептерін талдау;

- ЖЭС мәнін ашу, коллективтендіру;

- картамен жұмыс істеу;

- қазақ диаспорасының пайда болу себептерін ашу;

- Ұлы Отан соғысында және соғыстан кейінгі кезеңде Қазақстанның рөлін ашу.

БҚ 4,7

ЖГП 04

Дене тәрбиесі:

Маман дайындауда дене тәрбиесінің рөлі, оның салауатты өмір салтын қалыптастыру; дене тәрбиесінің әлеуметтік-экономикалық және психофизиологиялық негіздері; дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері; кәсіптік-қолданбалы дене дайындығы.

Білімдер:

- дене тәрбиесінің әлеуметтік-экономикалық және психофизиологиялық негіздері;

- дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері;

Іскерліктер:

- денсаулықты сақтап, нығайту үшін білімдерін қолдану.

БҚ 7

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану:

мәдениеттану және оның қоғамдық өмірдегі рөлі;

мәдениетті зерттеудегі бағыттардың алуан түрлілігі;

мәдениет және өркениет; мәдениеттің орнауы; мәдениеттің конфуциан-даосистік түрі; мәдениеттің индо-буддалық түрі;

ислам мәдениет әлемі;

мәдениеттің христиандық түрі;

батыс еуропалық мәдениет және оның қазіргі әлемнің дамуына әсері;

африка мәдениетінің ерекшелігі мен бірегейлігі; расизм проблемасы; көшпенді өркениеттің пайда болуы және бірегейлігі;

Орта ғасырдағы Қазақстан мәдениеті;

17-19 ғасырдағы қазақтардың мәдени салттары;

қазіргі Қазақстанның мәдениеті;

Білімдер:

- негізгі ұғымдар;

- конфуцианство; даосизм ұғымдары; Қытай өнері; иероглификасы; пейзаж суреттері;

- индия мәдениетінің ерекшеліктері және оның негізгі жетістіктері.

- ислам; курайш ұғымдары; Мухаммед; Құран; Аллах; Мекке;

- христиан оқуларының негізгі принциптері және оның құндылық бағыттары;

- Франция мәдениеті; Ашель мәдениеті; проманьондар, галлалар, франктар, әдебиеті, философиясы;

- көшпенділердің өмір сүрулері мен құндылық жүйесі туралы;

- орта ғасыр кезеңінде қазақ этносының мәдени негізі туралы білімдерін қалыптастыру;

- түрік және араб мәдениетінің орта ғасырдағы Қазақстан мәдениетіне әсері туралы;

іскерліктер:

- қытай мәдениетінің ерекшеліктерін ашу;

- мәдениеттану ұғымдарын еркін пайдалану;

-көшпенділердің материалдық және рухани мәдениет ерекшеліктерін көрсету, оның қоғамдық мәдениеттегі орнын көрсету.

БҚ 4,7

ӘЭП 02

Философия негіздері:

философия және оның қоғамдағы рөлі; философияның тарихи типтері; материя және сана; диалектика және оның альтернативасы; қоғамның философиялық ұғымы; таным теориясы; қоғамдық сана және оның нысандарының алуан түрлілігі; адам болмысы философия проблемалары ретінде; адам қоғамдық қарым-қатынастар объектісі және субъектісі ретінде.

Білімдер:

- негізгі философиялық ұғымдар: философияның негізгі сұрағы, диалектика, диалектика заңдары, сана, таным, болмыс;

- болмыстың жалпы сұрақтары, танымның жалпы сұрақтары, қоғамның өмір сүруі мен дамуы, адамның маңызды және жалпы проблемалары;

Іскерліктер:

- негізгі философиялық білімге еркін сүйене білу, сол немесе басқа сындарды сынау және дәлелдеу, ақиқаттың әртүрлі құбылыстары арасындағы өзара байланыс, қоршаған шындыққа қарама-қайшылықты талдау.

БҚ 4,7

ӘЭП 03

Экономика негіздері:

Мақсаттарды, негізгі ұғымдарды, функцияларды, мәнін, қағидаларын; жеке меншік нысандары мен түрлері, жеке меншікті басқару; жоспарлардың түрлері, олардың негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлау; жоспарларды экономикалық негіздеу және болжам жасау әдістерін;

бизнес-жоспарлау; экономикалық талдау; тауарды халықтық тұтыну нарығының күйін және қызмет көрсетуді талдау; нарықтық инфрақұрылым.

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережелері;

- елімізде және шетелдерде экономикалық жағдайлар;

- макро және микро экономика негіздері, салық, ақша-несиелік, әлеуметтік және инвестициялық саясат негіздері;

Іскерліктер:

- өзінің кәсіптік қызметіндегі ыңғайына қажетті экономикалық ақпаратты тауып, пайдалану.

БҚ 7,8

ӘЭП 04

Саясаттану және әлеуметтану негіздері:

саясаттану пәні; саясаттану білімінің құрылымы; саяси ойдың тарихы; билік адамдар арасындағы еркін қарым-қатынас ретінде; үкіметті заңды деп танушылық және қағидалары; саяси жүйе үкімет механизмі ретінде; саяси тәртіп; мемлекет саяси институт ретінде; саяси партиялар және партиялық жүйелер; саяси элита; саяси көшбасшылық; саяси идеологиялар; дүние жүзілік саяси процесс; Қазақстан Республикасының ішкі саяси стратегиясы; әлеуметтану ғылым ретінде; негізгі әлеуметтік ұғымдар.

Білімдер:

- негізгі саяси ұғымдар: билік, билік ресурстары, биліктің заңдылығы, саяси жүйе, саяси тәртіп, мемлекет, мемлекеттік басқару нысандары, мемлекеттік орналасу нысандары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат;

- саяси ғылым пәні мен әдісін;

Іскерліктер:

- халықаралық саяси процестерді талдау, геосаяси жағдай, Қазақстанның қазіргі өмірде орны мен рөлі;

- саяси мәдениет дағдыларын меңгеру;

- күнделікті өмірде және кәсіптік іс-әрекетте саяси білімдерін қолдану.

БҚ 4,7

ӘЭП 05

Құқық негіздері:

Құқық, ұғым, жүйе қайнар көздері, Қазақстан Республикасының Конституциясы – құқықтық жүйе ядросы;

Адам құқығының жалпы қоғамдық декларациясы, тұлға, құқық, құқықтық мемлекет, заңдық жауапкершілік және оның түрлері, құқықтың негізгі салалары, Қазақстан Республикасының сот жүйесі, құқық қорғау органдары.

Білімдер:

-адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары; оларды жүзеге асыру механизмдері;

- кәсіптік іс-әрекет саласында құқықтық және адамшылық-этикалық нормаларды білу;

Іскерліктер:

- маманның кәсіптік іс-әрекетін белгіленетін нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалана алу.

БҚ 4,6,7

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу:

Кіріспе, БТБА, МЖМБС, ұғымдары; сызбалардың графикалық

ресімделуі; сызба сызықтары; сызба форматтары; сызбаларда жазулар жазу; масштабтар; өлшемдер салу; графикалық редактордың көмегімен және қолмен тетіктердің контурларын жасау тәсілдері; техникалық сызу; сызбалар мен нобайларды орындаудың жалпы ережелері; графикалық белгілеулер; мамандық бойынша сұлбалар.

Білімдер:

- МЖМБС 2.303-68* бойынша сызықтар, МЖМБС 2.301-

68* бойынша форматтар,

- МЖМБС 2.304-81 бойынша;

сызба шрифттері;

- МЖМБС 2.302-68 бойынша масштабтарды, МЖМБС 2.307-68* бойынша өлшемдерді салу ережелері, жанасу түрлері;

Іскерліктер:

- стандартты сақтай отырып, әртүрлі сызықтарды сызу;

- сызбаларда стандартты шрифтпен жазу;

- сызба масштабын анықтауды, берілген масштабта тетіктерді сыза алу;

- сызбада қарапайым нысандағы тетіктердің өлшемін жасау;

- әртүрлі жанасулар мен лекалды қисықтарды орындау.

БҚ 4,7

ЖКП 02

Техникалық механика негіздері:

статика; статика аксиомалары, күш жүйелері, материалдар кедергісі; деформацияланған күйдің түрлері: созылу (сығылу), ығысу, айналдыру, тура иілу, күрделі деформация; беріктікке есептеу; механизмдер мен машиналардың тетіктері; механизмдер мен машиналардың кинематикалық сұлбаларын оқу және құру; әртүрлі беріліс буындарының негізгі өлшемін геометриялық есептеу.

Білімдер:

- статиканың негізгі ұғымдары, күштердің жазықтық жүйесі; күш моменттері, кинематика және динамика элементтері; машина тетіктерінің негіздері;

Іскерліктер:

- механикалық жүйелердің беріктігін есептеу;

- механизмнің қажетті түрін таңдау, механизмдер мен құралымдардың құрама бірліктерінің конструкциялық ерекшеліктерін таңдау.

БҚ 3,7

ЖКП 03

Электротехника негіздері:

Электр өрісі. Тұрақты ток электр тізбегі. Электрмагнетизм. Электрлік өлшемдер. Тұрақты токтың бір фазалы электр тізбектері. Үш фазалы электр тізбектері. Трансформаторлар. Айнымалы және тұрақты ток электр машиналары. Электр энергиясын беру, тарату. Электронды жартылай өткізгіш аппаратура.

Білімдер:

- электр сыйымдылықты есептеу әдістері; электр шамалардың өлшем бірліктері;

- Ом және Кирхгоф заңдары;

- магниттік өрістің сипаттамалары;

- электр өлшеу аспаптарының құрылғысы;

- тұрақты токтың бір фазалы электр тізбектерін есептеу әдістері;

- айнымалы токтың бір фазалы электр тізбектерін есептеу әдістері;

- трансформаторлардың белгіленуі, құрылғысы, жұмыс режимі, түрлері;

- үш фазалы асинхронды қозғалтқыштардың құрылғысы, негізгі сипаттамалары;

- тұрақты ток машиналарының құрылғысы;

Іскерліктер:

- өлшеу аспаптарын пайдалану, электр тізбектерін есептеу;

- электрлік және магниттік тізбектердің тогын, кернеуін, қуатын, кедергісін өлшеуді;

- тұрақты ток электр тізбегінің әртүрлі элементтерімен сұлба құру;

- векторлық диаграммаларды құру;

- үш фазалы электр тізбектерінің сұлбаларын құру; коэффициенттерді анықтау, жұмыс режимдерін ауыстыру;

- үш фазалы асинхронды қозғалтқышты қосу;

- тұрақты ток машинасын іске қосу;

дағдылар:

- электр сыйымдылықты есептеу;

- СИ жүйесіне электрлік және магниттік өріс шамаларының өлшем бірліктерін ауыстыру;

- электр өлшеу аспаптарының бөлу құнын анықтау;

- айнымалы токтың үш фазалы электр тізбектерін оқу;

- трансформаторлардың техникалық паспорттарымен жұмыс істеу;

БҚ1,2,3

КҚ3.3. 1

ЖКП 04

Метрология, стандарттау және өлшеу құралдары:

Метрология негіздері: негізгі ұғымдар мен анықтамаларды; өлшеу құралдарын және олардың негізгі сипаттамаларын; ГСП өлшеу түрлендіргіштері: алғашқы өлшеу түрлендіргіштері; электр өлшеу тізбектері, ГСП дабыл түрлендіргіштері; электр өлшеу аспаптары және электрлік өлшемдер; кеңейту термометрлері; кедергі термотүрлендіргіштері; термоэлектрлік түрлендіргіштер; пирометрлер; екінші реттік түрлендіргіш аспаптары; қысымды және қысым айырымын өлшеу аспаптары: сұйықтық аспаптары; серіппелі аспаптар; мембраналы аспаптар; сильфонды аспаптар; деформациялық шкаласыз аспаптар және қашықтықтан беріліс түрлері; заттың мөлшері мен шығынын өлшеу; қысымның айнымалы айырым әдісімен шығынды өлшеу; жылдамдық шығын өлшеуіштері және сауынтар; көлемді шығын өлшеуіштер; тахометриялық шығын өлшеуіштер; гидросатикалық және акустикалық деңгей өлшеуіштер; заттардың физика-химиялық қасиеттерін өлшеу аспаптары; тығыздық өлшеу аспаптары; тұтқырлық өлшеу аспаптары; сұйық ортаның электр өткізгіштігін өлшеу аспаптары; химиялық құрамын өлшеу аспаптары; деңгей өлшеу аспаптары: қалтқымалы және буекті деңгей өлшеуіштер; сыйымдылықты, кондуктометриялық және радиоактивті деңгей өлшеуіштер; ГСП ақпаратты бейнелеу құрылғылары: ұқсас көрсететін тіркеуші екінші реттік аспаптар; сандық көрсететін екінші реттік аспаптар; орталықтандырылған бақылау құралдары.

Білімдер:

- өлшеу құралдарының негізгі метрологиялық сипаттамалары;

- өлшеу құралдарының құрылымы;

- өнеркәсіптік аспаптардың және автоматтандыру құралдарының Мемлекеттік жүйесінің құрылымы, бірыңғайланған дабылдар;

- электр өлшеу аспаптар мен өлшеу тізбектерінің негізгі түрлері мен жұмыс принципі;

- электрлік өлшеу әдістемесін; өлшеу нәтежелерін талдау әдістемесі;

- электрлік емес шамаларды өлшеу үшін аспаптардың жұмыс принципі және негізгі түрлері;

- ГСП ұқсас және сандық аспаптардың негізгі түрлері мен жұмыс принципі;

- технологиялық процестердің әртүрлі параметрлерін өлшеу аспаптарының жинақылығы;

- орталықтандырылған бақылау жүйелерінің құрылымы;

Іскерліктер:

- өлшенетін шаманың ең дұрыс мәнін анықтау;

- әртүрлі физикалық шамаларды өлшеу үшін алғашқы өлшеу түрлендіргіштерін таңдау;

- жинақты таңдау: термотүрлендіргіш – екіншілік аспап;

- термотүрлендіргіштердің статикалық сипаттамаларын алу және талдау;

- температураны өлшеу аспаптарын жұмысқа қосу;

- аспаптардың статикалық сипаттамаларын алу және талдау;

- дифманометрлерді іске қосу;

- газ талдау және сұйықтық талдау аспаптарының сипаттамаларын алу және талдау;

- екіншілік аспаптарды баптау;

дағдылар:

- аспаптармен жұмыс істеу;

БҚ 3

КҚ 3.3.1

ЖКП 05

Гидравлика және гидрожетек:

сұйықтықтың физикалық қасиеттері; гидростатика және гидродинамика негіздері; гидравликалық кедергілер; сұйықтықтың ағуы, құбыр бойымен және арналарда қозғалуы; электр станциялардың сорғылық жабдығы; сорғылар; гидроаппаратура; көлемді гидроқозғалтқыштар; гидравликалық кедергілер; көлемді гидрожетек; көлемді гидрожетекті реттеу; іздік гидрожетектер; гидрожелілер; ыдыстар және жұмыстық сұйықтықтар;

Білімдер:

- сұйықтың негізгі физикалық қасиеттері және олардың температура мен қысымға тәуелділігі;

- гидростатиканың негізгі теңдеуі, үздіксіздік теңдеуі және Бернулли теңдеуі;

- сұйықтық қозғалысының екі режимі; гидравликалық кедергілердің жіктелуі; сұйықтың қозғалысы кезінде бойымен ағын шығынын анықтау;

- сығылу, жылдамдық және шығыны коэффициентін анықтау, әртүрлі саптамалардың сапалық сипаттамасы мен олардың қолданылу саласы;

- қарапайым құбырды есептеу кезіндегі негізгі міндеттер;

Іскерліктер:

- сұйықтың физикалық қасиеттерін анықтау үшін кестелермен және формулалармен жұмыс істеу;

- ыдыстың түбі мен қабырғасына қысым күшін есептеу;

- гидравликалық үйкеліс коэффициентін және жергілікті кедергілер коэффициентін анықтау;

- аққан кезде шығынды және өту уақытын анықтау бойынша есептер шығару.

дағдылар:

- тұтқырлық өлшеуіштің көмегімен сұйықтықтың тұтқырлығын анықтау бойынша;

- Бернулли теңдеуін қолданып есептер шығару;

- сұйықтық қозғалысы режимін анықтау және арын шығынын анықтауға есептер шығару;

- әртүрлі салма типтерінің шығын коэффицентін анықтау;

БҚ 1, 4

КҚ 3.3.1

ЖКП 06

Конструкциялық материалдар

металдардың құрылымы, қасиеттері және сынау тәсілдері; темірдің көміртекті қоспалары; қорытпалар күйінің диаграммасы; көміртекті болаттар және шойындар; болатты химия-термиялық өңдеу негіздері; қоспаланған болаттар және қорытпалар; түсті металл қорытпалары; металл емес конструкциялық материалдар; металдар мен қорытпаларды өңдеудің негізгі тәсілдері; рұқсаттар, қондырмалар және техникалық өлшеулер; металдарды өңдеу өндірісіндегі стандарттау және метрология; ГЭС гидромеханикалық жабдығының конструкциялық материалдары; электрдоғалы пісіру; газбен пісіру; термиялық кесу; электр станциялардың жабдығы мен құбырын монтаждау және жөндеу кезіндегі пісіру жұмыстары; автоматтық және жартылай автоматтық пісіру; негізгі гидромеханикалық жабдық көлемі, түрлері, бақылау мерзімі; ақауын табу әдістері және құралдары.

Білімдер:

- материалдардың негізгі сипаттамалары; кристалл тордың қасиеттері; кристалл тордың ақаулары;

- қорытпаның кристалдану температурасы, кесінді ережесі;

- салқындату кезінде қорытпалардағы аллотропиялық өлшеулер;

- белгіленуі және химиялық құрамы бойынша болаттар мен шойындардың жіктелуі;

- болаттар мен шойындарды таңбалау принципі, қолдану саласы;

- термиялық және химия-термиялық өңдеу мақсаттарын, белгіленуі, термиялық өңдеу түрлері және ХТӨ;

- коррозияның салдары, коррозиямен күресу әдістері;

- белгіленуі, құрамы бойынша қоспаланған болаттың жіктелуі, қоспаланған болатты таңбалау принципі, қолдану саласы;

- түсті металдарды таңбалау принципі, түсті металл қорытпаларының қолдану саласы;

- қысыммен өңдеу түрлері туралы: илемдеу, сүйрету, пресстеу, соғу, штамптау; қысыммен өңдеу жабдықтарының түрлерін; илемдеу бұйымдарының түржиыны туралы;

- қысыммен өңдеу түрлерінің ерекшеліктері, артықшылықтары және кемшіліктері;

- дәнекерлеу технологиясы, дәнекердің халық шаруашылығында қолданылуы;

- өзара ауыстыру рұқсаттары мен орнату туралы;

- стандарттаудың негізгі мақсаттары мен міндеттері;

- материалдың қызмет ету мерзіміне қолайсыз факторлардың әсері;

- жылжығыштық табиғаты мен сатылары; релаксация; радиация;

радиациялық тұрақтылық туралы;

- гидромеханикалық жабдық материалдарына қойылатын талаптарды;

- әртүрлі құрылымды болаттардың, түсті металдардың, биметалдардың сипаттамалары;

- пісіру кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері;

- пісіру аппаратына қойылатын талаптар;

- электрдоғалы пісірудің артықшылықтары;

Іскерліктер:

- материалдарды қасиеті мен белгіленуі бойынша жіктеу;

- диаграммамен жұмыс істеу, қорытпалардың күйі, қорытпа құрылымын анықтау, критикалық нүктелер;

- берілген қорытпа үшін ТӨ, ХТӨ түрлерін таңдау;

- коррозия түрлерін анықтау;

- болаттардың, түсті металдардың және олардың қорытпаларының маркаларын ашып оқу;

- материалды белгіленуі бойынша таңдау;

- өлшеу құралдарымен жұмыс істеу;

- өлшеудің мемлекеттік жүйесін пайдалану;

- әртүрлі жұмыс режимінде жылу техникалық жабдықтың тетіктері мен түйіндерінің болатын деформация түрлерін анықтау;

БҚ 1,7

КҚ 3.3.1

ЖКП 07

Компьютерлік технология негіздері:

Windows ОЖ; Microsoft Word мәтіндік редакторы; Ехсеl электронды кестесі; мәліметтер базасы; компьтерлік тораптар; Аuto Саd графикалық редакторы; курстық жобалауда ЭЕМ пайдалану; автоматтандырылған

жұмыс орындары.

Білімдер:

- жоғары деңгей тілдерінде алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері;

- компьютерді пайдаланушыға баптау;

- жүйедегі жұмыс;

- офистік бағдарламалармен жұмыс;

Іскерліктер:

- ОЖ орнықтыру;

- мәтінді формативтеу және түзету;

- кестелерді құру және түзету;

- ақпаратты алу және жіберу үшін локальды және басты торапты пайдалану;

- сызбаны құруды және түзетуді;

дағдылар:

- компьютерде жұмыс істеу.

БҚ 5,7

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Гидроэнергетикалық қондырғылар:

Су ресурстарын кешенді пайдалану; гидроэнергетикалық қондырғылардың типтерін және су энергетиканы пайдалану қондырғылары мен сұлбалары; кешенді гидротүйіндер мен гидроэлектр станциялардың су шаруашылығы; ағысты жылдық және көп жылдық реттеуді есептеу; ГЭС жұмыс режимдері; параметрлерді дәлелдеу; ГЭС белгіленген қуатын таңдау; гидравликалық турбиналар; сорғылар; ГЭС электрлік бөлігі; қосымша жабдық; ГЭС құрылыстарының құрамы және құрастырылуы; деривациялық арналар; тунельдер, арынды бассейндер, теңестіргіш резервуарлар; турбиналық құбырлар; бьефтерде және арналарда орнықпаған режимдер; гидравликалық соққы; ГЭС ғимараттарының негізгі түрлері және құрастырылуы; ГЭС ғимараттарын жобалау және есептеу; сорғы станцияларының типтері және құрастырылуы; сорғы станциясының ғимараттарын жобалау және есептеу;

Білімдер:

- гидроэнергетиканың негізгі міндеттері;

- гидроэнергетикалық объектілердің қоршаған ортаға әсері;

- табиғатты қорғау шаралары;

- гидроэнергетикалық қондырғылардың типтері;

- гидроэлектр станцияның арынын анықтау;

- су энергетикасын пайдалану сұлбасы;

- ағысты реттеу түрлері;

- ағысты реттеудің есептік сұлбалары;

- электр станциялардың құрамы және олардың жылдамдығы

- ГЭС жұмыс режимі;

- энергожүйелер резервтерінің түрлері;

- ГЭС гидроэкономикалық көрсеткіштері;

- ГЭС және ГАЭС қуатын таңдау;

- турбиналардың негізгі жүйелерін және олардың қолдану саласы;

- турбиналардың негізгі параметрлері;

- турбинаның ПӘК есептеу;

- турбиналардың конструкциясы;

- турбиналарды автоматтық реттеу;

- сорғы жабдығы;

- ГЭС электрлік бөлігінің құрамы;

- гидрогенераторлардың типтері мен параматрлері;

- ГЭС гидроагрегаттарын құрастыру;

- трансформаторлардың типтері мен параметрлері;

- ГЭС қосымша жабдығы;

- ГЭС орнықпаған режимдері;

- гидравликалық соққы, гидравликалық соққыны азайту шаралары;

- станция ғимараттарының негізгі типтерін;

- станция ғимараттарын жайластырылуы;

- сорғы станциясының типтері мен құрастырылуы;

Іскерліктер:

- ГЭС арынын анықтау;

- энергоэкономикалық көрсеткіштерді есептеу;

- ГЭС қуатын таңдау;

- сорғы агрегаттарының және гидравликалық турбиналардың жұмыстық сипаттамаларын пайдалану;

- спиральді камераны гидравликалық есептеу;

- шапшаң жүру коэффициентін анықтау;

- турбинаның шығыны, ПӘК, қуатын анықтау;

- ГЭС орныққан қуатын таңдау;

дағдылар:

- ГЭС негізгі және қосымша жабдығын есептеу және таңдау;

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.9

КҚ 3.3.12

АП 02

Электр станциялары мен қосалқы станциялардың электржабдығы:

энергожүйелер және электр қондырғылары туралы жалпы мәліметтер; электр станцияларымен тарату тораптарының негізгі жабдықтары; синхронды генераторлар және компенсаторлар; күштік трансформаторлар және автотрансформаторлар; электр қондырғыларындағы қысқа тұйықталулар; қысқа тұйықталу процесінің жалпы сипаттамасы; қысқа тұйықталу токтарының электр динамикалық және термиялық әрекеттері; қысқа тұйықталу токтарын шектеу әдістері; электр жүйе бейтараптамалардың жұмыс режимдері; өткізгіштер мен электр аппараттары; қысқа тұйықталудың тарату шиналары; тарату құрылғыларының шиналары, токөткелдер, күштік кабелдер, оқшаулағыштар; 1000 В дейін кернеумен электр аппараттары; 1000 В жоғары кернеумен электр аппараттары; электр станциялары мен қосалқы станциялардың өлшеу жүйелері; электр станциялары мен қосалқы станциялардың электрлік жалғау сұлбалары; электр станцияларының электрлік жалғау сұлбаларының түрлері; бір және екі жүйесі бар шина сұлбалары; блоктардың, көпірлердің, көпбұрыштардың сұлбалары; бір жұмыс және айналу жүйесі бар шиналардың сұлбалары; екі және айналу жүйесі бар шиналардың сұлбалары; тізбекте 3/2 және 4/3 ажыратқыштары бар сұлбалар; электр станциялары мен қосалқы станциялардың электрлік жалғану басты сұлбалары; қосалқы станциялардың басты сұлбаларының құралуы; электр станциялардың басты сұлбаларының құралуы;

электр станциялардың өзіндік мұқтаждары; тарату құрылғыларының құралымдары;

Білімдер:

- электр қондырғыларда жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасы туралы жалпы мәліметтер;

- жабдықтың ток өтетін бөліктеріне және қоршаған ортаға ҚТ токтарының термиялық және динамикалық әсері;

- сақтандырғыштардың, ажыратқыштардың, айырғыштардың, магниттік іске қосқыштардың белгіленуі, типтері және конструкциясы;

- өткізгіштер мен оқшаулағыштардың белгіленуі, типтері және құрылғысы, ГЭС электрлік жалғану сұлбалары, сол сұлбалардың артықшылықтары мен кемшіліктері;

- өзіндік мұқтаж механизмдері (бұдан әрі ӨМ) электрмен жабдықтау сұлбалары және оларға қойылатын талаптар;

- ӨМ механизмдері электр қозғалтқыштарының өздігінен қосылуы;

- ОРУ, ЗРУ, КРУ типтері;

- реленің негізгі типтері мен құрылғысы, электр қозғалтқыштардың асқын кернеуден релелік қорғау, дабыл түрлері;

Іскерліктер:

- әртүрлі типті электр станциялардың салыстырмалы сипаттамасын беру;

- электр тогынан жарақаттанғанға алғашқы көмек көрсету.

КҚ 3.3.1

АП 03

Гидротурбиналар:

су энергиясын пайдалану сұлбалары; гидравликалық турбиналар және олардың қондырғылары туралы ұғым; гидравликалық турбиналар теориясының негіздері; натуралы гидротурбиналардың негізгі параметрлерін анықтау және үлгілерін сынау; гидравликалық турбиналарға ұқсастық; гидравликалық турбиналардағы энергия шығыны; гидротурбиналардағы кавитация; гидротурбиналардың сипаттамасы, номенклатурасы және таңдау; гидравликалық турбиналарды гиромеханикалық есептеу және ағыс бөлігін таңдау; радиаль-осьті типті жұмыс доңғалақтарды есептеу; осьті типті жұмыс доңғалақтарды есептеу; диагональ бұратын қалақшалы гидротурбиналар; турбиналық камералар; спираль камералар мен статорды гидромеханикалық есептеу; бағыттаушы аппарат; сору құбырлары; айналудың екпін жылдамдығы және осьтік күш; шөмішті гидротурбиналар; бақылау-өлшеу аппаратурасы және эксперименталды шамаларды өлшеу әдістері; реактивті гидротурбиналардың жұмыс доңғалақтарының типтері және негізгі параметрлері; гидротурбиналарды реттеу

Білімдер:

- су энергиясын пайдаланудың жалпы міндеттері;

- гидроэнергетикалық қондырғылардың принциптік сұлбалары;

- гидротурбиналардың жіктелуі;

- гидротурбиналардың конструктивті сұлбалары;

- гидротурбина теориясының негізгі теңдеуі (Эйлер теңдеуі);

- энергия және п.ә.к. шығындары;

- шапшаң жүру коэффициенті;

- жұмыс доңғалақтарының типтері және олардың басты әмбебап сипаттамалары;

- сору құбырларының белгіленуі мен жұмыс принципі;

- сору құбырларын қалпына келтіру коэффициенті;

- кавитацияның физикалық маңызы және оның зардаптары;

- кавитацияның пайда болу шарттары және турбинаның кавитациялық коэффициенті;

- сору биіктігін анықтау;

- кавитациямен күресу шаралары;

- реактивті турбинаның негізгі параметрлері және жүйесін таңдау;

- гидротурбина жылдамдығын реттеуіштердің жұмыс принципі мен конструкциялық сұлбалары;

- гидротурбиналарды реттеудің негізгі міндеттері;

- автоматтық реттеудің принциптік сұлбалары;

- гидротурбиналардың гидромеханикалық және электромеханикалық реттеуіш құрылғылары және конструктивті сұлбалары;

- реттеу процесінде турбиналардың айналу жылдамдығының өзгеруі;

Іскерліктер:

- турбиналардың пайдалану сипаттамасын құру;

- турбиналардың негізгі параметрлерін есептеу;

- шөмішті турбиналардың параметрлерін таңдау;

- реттеу шарттарын есептеуді және реттеу жабдығын таңдау;

дағдылар:

- гидротурбиналарды есептеу және таңдау.

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.3

АП 04

ГЭС гидромеханикалық жабдығы:

механикалық жабдық және металл конструкциялардың құрамы; қақпақтардың жіктелуі; механикалық жабдықты және металл конструкцияларды жобалау; жазық қақпақтар; сегментті қақпақтар; секторлы қақпақтар; тереңдік қақпақтар, шлюзды қақпалар; қақпақтардың тығыздауыштары және төселетін бөліктер; қақпақтарды және қақпаларды бұлтаратын механизмдер; көпірлер және кран асты жолдары; гидроэлектр станциялардың болат құбырлары; сор ұстайтын торлар және оларды тазартып, көтеретін механизмдер; қысқы кезеңде қалыпты пайдалану үшін механикалық жабдық құрылғысы;

Білімдер:

- қақпақтардың жіктелуі;

- механикалық жабдық құрамы;

- ГЭС ғимаратында жабдықты орналастыру;

- бекітпеге әсер ету жүктемесі;

- жазық бекітпелердің типтері және олардың құрылғысы;

- сегментті қақпақтардың типтері және олардың құрылғысы;

- секторлы қақпақтардың типтері және құрылғысы;

- клапанды қақпалар туралы жалпы мәліметтер;

- турбиналық қақпақтардың жіктелуі;

- жоғары арынды турбиналық қақпақтарға қойылатын талаптар;

- шлюзды қақпалардың типтері мен конструкциясы;

- қақпақтарды маневрлеу механизмдерінің ерекшеліктері;

- тартым органдарының шарттары;

- көтерудің стационарлық механизмдерінің принциптік сұлбалары;

- гидроэлектр станция құбырларының жіктелуі;

- құбырлардың сұлбалары мен конструкциясы;

- сор ұстайтын торлардың белгіленуі мен конструкциясы;

Іскерліктер:

- сызбалар мен сұлбаларды оқу;

- жазық қақпалардың жұмыс жолдарын есептеу;

- қақпалардың негізгі өлшемдерін анықтау;

- секторлы қақпалардың негізгі өлшемдерін есептеу;

- қақпалардың есептік аралығын анықтау;

- қақпаға әсер ететін жүктемені анықтау;

дағдылар:

- ГЭС механикалық жабдығын гидравликалық есептеу;

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.2

КҚ3.3. 3

АП 05

Қалақты машиналар және гидродинамикалық берілістер:

Қалақты машиналардың әртүрлі түрлері, олардың белгіленуі; қалақты машиналардың негізгі параметрлері; жұмыс принципі бойынша қалақты машиналардың жіктелуі; гидротурбиналардың, сорғылардың және сорғы-турбиналардың негізгі қалақты конструктивті сұлбалары; қалақты гидромашиналардың ағыс бөлігінің элементтері (центрден тепкіш сорғының, реактивті гидротурбинаның, сорғы-турбинаның, гидромуфталардың және гидротрансформатордың), олардың белгіленуі; жұмыстық және теориялық арын, гидротурбинаның және сорғының гидравликалық ПӘК туралы ұғым; қалақты гидромашиналардың энергия шығыны түрлері, олардың жалпы ПӘК; қалақты гидромашиналардағы ұқсастықтардың негізгі шарттары; ұқсас гидромашиналардың негізгі параметрлері арасындағы байланыс; келтірілген шамалар, шапшаң жүру коэффициенті; шапшаң жүруі бойынша қалақты гидромашиналардың жіктелуі және олардың қолданылуы; кавитацияның физикалық мәні, оның салдары; сорғының және гидротурбинаның сору биіктігі; кавитациядан қорғау шаралары; қалақты гидромашиналардың жұмыс органдарын есептеудің негізгі әдістері; жұмыс доңғалағында сұйықтықтың абсолюттік және қатыстық қозғалысы; жылдамдық үшбұрышы; қалақты машиналардың Эйлер теңдеуі (сорғы және гидротурбина үшін), гидротурбинаның, сорғының және сорғы-турбинаның жұмыстық және әмбебап сипаттамалары; қалақты гидромашиналарды реттеу тәсілдері; қалақты гидромашиналардың моментті сипаттамалары; сорғының және жүйенің бірлескен жұмысы; гидродинамикалық берілістердің жіктелуі; жұмыс процесі негіздері, момент теңгерімі, арын теңгерімі; шығын түрлері; гидромуфталардың сыртқы, әмбебап және тартымдық сипаттамалары; келтірілген параметрлер және келтірілген сипаттама, оның қалақты жүйе типімен байланысы.

Білімдер:

- жұмыс принципі бойынша қалақты гидромашиналардың жіктелуі;

- қалақты гидромашиналардың негізгі параметрлері;

- гидротурбиналардың, сорғылардың және сорғы-турбиналардың негізгі конструктивті сұлбалары;

- қалақты гидромашиналардың энергия шығыны түрлері;

- шапшаң жүру коэффициенті;

- шапшаң жүру коэффициенті бойынша қалақты гидромашиналардың жіктелуі;

- гидромашиналарды кавитациядан қорғау шаралары;

- қалақты гидромашиналардың Эйлер теңдеуі;

- қалақты гидромашиналарды реттеу тәсілдері;

- гидродинамикалық берілістердің жіктелуі;

Іскерліктер:

- аспаптардың көрсеткіштері бойынша сорғы арынын анықтау;

- қалақшаның кіретін және шығатын жерінде сұйықтық жылдамдығының үшбұрышын құру;

- гидравликалық машиналардың жұмыстық сипаттамасын пайдалану;

дағдылар:

- каталогтармен және техникалық паспорттармен жұмыс істеу;

- сорғы қуатын анықтау; оған қозғалтқыш таңдау;

- сорғы арынын анықтау және сипаттамаларын құру;

- сорғыларды таңдау;

КҚ3.3. 1

КҚ3.3. 2

КҚ3.3. 3

АП 06

Көлемді гидромашиналар:

Көлемді машиналардың жіктелуі, олардың қолдану саласы; көлемді гидромашиналардың жұмыс параметрлері және сипаттамалары; реттеу параметрлері; көлемді гидромашиналардың көлемдік және механикалық шығындары; поршенді сорғылар: жұмыс істеу тәсілі; индикаторлық диаграмма; поршенді сорғыларды беру; қуаты және ПӘК; сипаттамалары; берілісті реттеу; сорғы мен құбырдың бірлескен жұмысы; сорудың мүмкін болатын биіктігі; поршенді сорғылардың конструкциясы; сорғыларды сынау және жұмысындағы ақауларын анықтау;

Роторлы сорғылар: негізгі конструктивті типтері; берілістің біркелкі еместігі; сорғының қуаты мен ПӘК; беріліс сипаттамалары мен реттеу; конструкциясы және қолдану саласы; пластинкалы гидромашиналар; тегершікті және винтті гидромашиналар.

Білімдер:

- поршенді және роторлы гидромашиналардың құрылғысы мен жұмыс принципі;

- поршенді және роторлы гидромашиналардың параметрлері;

- поршенді сорғылардың берілісін реттеу әдістері;

- поршенді сорғының сору биіктігіне әсер етуші факторлар;

- поршенді гидромашиналардың конструкциясы;

- аксиальді-поршенді, тегершікті және винтті сорғылардың конструкциясы;

- сорғылардың ПӘК және қуатын анықтау;

іскерліктер:

- гидравликалық машиналардың жұмыстық сипаттамаларын пайдалану;

дағдылар:

- каталогтармен және техникалық паспорттармен жұмыс істеу;

- сорғының қуатын анықтау; сорғыға қозғалтқыш таңдау;

КҚ3.3. 1

КҚ3.3. 2

КҚ3.3. 3

АП 07

ГЭС технологиялық процестерін автоматтандыру:

ГЭС-те процестерді басқаруды автоматтандыру негіздері; гидротурбинаны реттеудің негізгі міндеттері; автоматтық реттеудің принциптік сұлбалары; агрегаттардың параллель жұмысы; реттеу процесінде арындық құбырдағы қысымның өзгеруі; гидроагрегаттың жұмыс режимін басқару; айналу жиілігін және активті қуатты реттеу; май арындық қондырғыны басқару; гидроагрегаттың қосымша жабдығын басқару; техникалық сумен жабдықтауды басқару; генератордың өрт сөндіру ысырмасын басқару; гидроагрегатты гидромеханикалық бөлігінің ақауынан қорғау; электрлік және гидромеханикалық қорғаныс жұмысы кезінде, сондай-ақ жылу вибрациялық бақылау ішкі жүйесінен командалар бойынша және оператор командасы бойынша апаттық автоматтық тоқтату; автоматтық дәл синхрондау; су ағуы бойынша ГЭС автоматтық режимінің ерекшеліктері; су ағуы бойынша ГЭС жұмысын автоматтық реттеу.

Білімдер:

- гидротурбиналарды реттеудің негізгі міндеттері;

- автоматтық реттеудің принциптік сұлбалары;

- автоматтандыру жүйелерінің бақылау-өлшеу аспаптары;

- реттеуіштердің принциптік сұлбалары;

- гидрогенераторларды қорғау түрлері;

- су ағу бойынша ГЭС автоматтық жұмыс режимдерінің ерекшеліктері;

іскерліктер:

- автоматтық реттеудің принциптік сұлбаларын оқу;

дағдылар:

- автоматтандыру жүйесі аспаптарымен жұмыс істеу;

КҚ3.3. 1

КҚ3.3. 2

КҚ3.3. 9

АП 08

Еңбекті қорғау:

Еңбекті қорғау бойынша Қазақстан Республикасының заңнама негіздері; бақытсыз жағдайларды талдау; қауіпсіздік техникасы бойынша қызметшілермен жұмысты ұйымдастыру; қызметшілердің құқықтары мен міндеттері; аймаққа, орынжайларға, жұмыс орындарына, жабдыққа, құралдарға, айлабұйымдарға, биіктікте жұмыс істеу кезінде, жер асты құрылыстарында, резервуарларда, жылу алмастыру аппаратарында, құбырларда, айналмалы механизмдерді пайдаланып, жөндеу кезінде, өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі негіздері; улану, күю және басқа жарақаттар кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек; гидромеханикалық жабдықты пайдалану және жөндеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы;

Білімдер:

- жұмыс орнын, жұмыс аймағын анықтау;

- жабдықты куәландырудың тәртібі;

- құралды пайдалану ережелері;

- ауырлықты қолмен ауыстыру нормалары;

- механизмдер мен айлабұйымдарды куәландыру және сынау мерзімдері;

- жұмыс істеушілердің арасында хабарласу сигналы, қорғаныс құралдары;

- гидравликалық сынақ өткізу тәртібі;

- айналу механизмдерінің түрлері;

- электрмен жарақаттану түрлері; электр тогымен жарақаттанудан қорғану шаралары;

- өртке қауіпті орынжайлардың жіктелуі; өртке қарсы қорғаныс шаралары;

- өрт сөндіргіштердің құралымдары;

- күю, улану түрлері;

іскерліктер:

- электр тогымен жарақаттану кезінде алғашқы көмек көрсету;

КҚ3.3. 6

КҚ3.3. 7

КҚ3.3. 8

КҚ3.3. 10

АП 09

Энергетика экономикасы:

нарықтық қатынас жүйесіндегі энергетика кәсіпорыны; менеджмент; басқарудың негізгі қағидалары мен әдістері; маркетинг; энергетика кәсіпорынының өндірістік қорлары; энергетика кәсіпорынының капитал салымы мен капиталдық құрылысы; негізгі және көмекші өндіріс мекемесі; еңбекті ғылыми ұйымдастыру; энергетика кәсіпорынында техникалық нормалау негіздері; еңбек өндірісі; энергетика кәсіпорынында еңбек төлемін ұйымдастыру; нарықтық экономика жағдайларында Қазақстан Республикасының салық жүйесі; кәсіпорынның қаржылық іс-әрекетін банктік реттеу; энергетика кәсіпорнындарында жоспарлауды ұйымдастыру; энергетика кәсіпорындарының өндірістік-шаруашылық қызметін есепке алу және талдау негіздерін.

Білімдер:

- өнеркәсіп және энергетика кәсіпорындары мен олардың құрылымдарын басқару негіздері;

- кәсіпорын мүлігінің құрамы, қозғалысы және есебі;

- мекеме және еңбек төлемі саласында кәсіпорындарды басқарудың экономикалық механизмінің жұмысы;

- өнеркәсіп пен энергетика кәсіпорнында есеп беру түрлері;

- энергетика кәсіпорындарын өндірістік-шаруашылық талдау негіздерін;

іскерліктер:

- техника-экономикалық негіздемелерді және жұмыс жобаларының сметалық құжаттамасын құру үшін экономикалық есептерді орындау;

дағдылар:

- техника-экономикалық негіздемелерді және жұмыс жобаларының сметалық құжаттамасын құру үшін экономикалық есептеу.

КҚ3.3. 12

КҚ3.3. 13

АП 10

ГЭС негізгі гидрожабдығын пайдалану

Су энергетикасын пайдалану; ГЭС гидротехникалық құрылысы; механикалық жабдық; гидротурбиналар туралы жалпы мәліметтер; гидротурбиналардың конструкциясы; ГЭС электрлік бөлігі; гидрогенераторларды автоматтандыру және айналу жиілігін реттеуіштер туралы негізгі ұғымдар; ГЭС қосымша жабдығы; ГЭС пайдалануды ұйымдастыру; энергетикалық жабдықты пайдалану; кезеңдік техникалық қызмет көрсету; қосымша жабдықты пайдалану.

Білімдер:

- гидротехникалық қондырғылардың техникалық сұлбалары;

- гидротехникалық құрылыстардың және механикалық жабдықтың белгіленуі;

- қоршаған ортаны қорғау шаралары;

- гидротурбиналардың жұмыс принципі;

- гидротурбиналардың негізгі параметрлері және сипаттамалары;

- ГЭС негізгі техника-экономикалық көрсеткіштері;

- гидротурбиналардың негізгі элементтері;

- гидротурбиналардың негізгі элементтерінің конструкциясы;

- гидротурбиналардың қосымша жабдығы;

- электрлік жалғаулардың сұлбалары;

- гидрогенератор түйіндерінің құрылғысы;

- реттеу жүйесінің негізгі сипаттамалары;

- гидроагрегаттарды автоматтандырудың негізгі міндеттері;

- агрегаттарды маймен жабдықтау сұлбасы;

- техникалық сумен жабдықтаудың белгіленуі;

- ГЭС ұйымдастырушылық құрылымы;

- гидроагрегат машинисінің міндеттері;

- ГЭС-те кезекшілікті ұйымдастырудың негізгі принциптері;

- агрегаттар мен ГЭС-тың жұмыс режимі;

- гидроагрегатты қосуға дайындау;

- турбиналық жабдықтың жұмысын бақылау;

- агрегатты тоқтату түрлері;

- апаттық жағдайларда қызметшінің әрекеті;

- қосымша жабдықты пайдалану шарттары;

іскерліктер:

- лауазымдық нұсқаулықтармен жұмыс;

- гидротурбиналарды реттеу сұлбасын оқу;

- жабдық түйіндерінің конструктивті сұлбаларын оқу;

дағдылар:

- техникалық құжаттамамен жұмыс;

КҚ3.3. 1

КҚ3.3. 2

КҚ3.3. 4

АП 11

ГЭС негізгі гидрожабдығын жөндеу және монтаждау технологиясы және ұйымдастыру

Жөндеу түрлері, кезеңдігі және көлемі; жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру; гидромеханикалық жабдықты жөндеу кезіндегі еңбек қауіпсіздігі; агрегатты бөлшектеу; гидротурбина камерасын, жұмыс доңғалақтарын, мойынтіректерін жөндеу; агрегатты құрау; жөндеуден кейін гидроагрегат механизмдерін тексеру, сынау және баптау; құбырларды және құбыр арматурасын жөндеу; гидромеханикалық жабдықты жөндеу; жөндеу жұмыстарының техникалық құжаттамасы;

гидротурбиналардың салатын бөлшектерін монтаждау; гидротурбиналардың жұмыс механизмдерін монтаждау; гидротурбина тетіктерінің ернемек жалғаулары; тік гидроагрегаттарды орталықтандыру; диагональ турбиналарды құрастыру;

Білімдер:

- жөндеу түрлері;

- жабдықты жөндегенде дайындық жұмыстарының көлемі;

- жөндеу жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық шаралар;

- гидрогенетаторларды жөндеу технологиясы;

- гидрожабдық түйіндерінің негізгі ақаулары;

- жөндеуден кейінгі механизмдердің баптау жұмыстары;

- гидромеханикалық жабдықты жөндеу технологиясы;

- жөндеу жұмыстарының техникалық құжаттамасы;

- турбина статорлары, гидротурбинаның жұмыс механизмдері, білік тығыздауыштарын монтаждаудың технологиялық бірізділігі;

- білікті центрлеу кезінде операциялардың бірізділігі;

іскерліктер:

- жөндеу жұмыстарына наряд толтыру;

дағдылар:

- техникалық құжаттамамен жұмыс.

КҚ3.3. 1

КҚ3.3. 3

КҚ3.3. 5

КҚ3.3. 6

КҚ 00

Кәсіптік практика

КҚ 01

Оқу практикасы

материалдарды слесарлы-механикалық өңдеу; қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария; технологиялық өлшеу негіздері; жазықтық таңбалау; материалдарды кесу; металдарды шабу; дайындамаларды түзеу және ию; егеулеу, бұрғылау; бұранда қию; тойтарма; қыру; үгу; мойынтіректерді қалайылау және құю; электрмен пісіру; қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария; доғалы электрмен пісіру; аппаратура және айлабұйымдар; токарлық және фрезерлік станоктарда материалдарды өңдеу;

Іскерліктер:

- бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану; слесарлық жұмыстарды жасау үшін құралдарды пайдалану;

- кесуді, шабуды, түзетуді, июді, тойтарманы, бұрғылауды орындау;

- металдарды және өзге конструкциялық материалдарды слесарлық өңдеудің негізгі тәсілдері;

- металл кесетін станоктарда жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасы ережелерін қолдану;

Дағдылар:

- слесарлық құралмен жұмыс істеу;

КҚ 3.3.11

КҚ 3.3.16

КҚ 3.3.17

КҚ 02

Оқу-өндірістік практика:

гидромеханикалық жабдыққа қызмет көрсету және жөндеу; такелаждық жұмыстар; жөндеу-монтаждық жұмыстар; жаймаланатын қосылыстар; тетік ойықтарын пісіруге дайындау; құбырлардың фасонды бөліктерін дайындау; төсемдерді жасау; қақпақшаларды алу және орнату; жабатын, реттейтін, сақтандыру арматурасын; вентильдерді жөндеу; сальникті компенсаторларды жөндеу; механикалық

түйіндерді; ілінісу муфталарын; мойынтірек түйіндерін; болтты және бұрандамалы қосылыстарды; тойтарма қосылыстарды; ыдыстарды; кешендік жұмыстар: гидротурбиналарды жөндеу; құбырларды және құбыр арматурасын жөндеу; гидромеханикалық жабдықты жөндеу;

Іскерліктер:

- бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану; слесарлық жұмыстарды жасау үшін құралдарды пайдалану;

- төсемдерді, бітеуіштерді (заглушкаларды) жасау;

- біліктілікке сәйкес гидромеханикалық жабдықты жөндеу;

- улану, күю, жылу соққысы болғанда және өзге жарақаттарда алғашқы көмек көрсету;

- көтеру-тиеу жұмыстарында қауіпсіздік шараларын пайдалану;

Дағдылар:

- слесарлық құралмен жұмыс істеу;

- практикада теориялық білімдерін пайдалану;

- бригадада жұмыс істеу;

КҚ 3.3.11

КҚ 3.3.16

КҚ 3.3.17

КҚ 03

Технологиялық практика:

білім алушы лауазымында гидромеханикалық жабдықты жөндеумен және қызмет көрсетумен байланысты нақты жұмыс орындарындағы жұмыс; осы мамандық бойынша еңбектің озық әдістері мен жұмыс тәсілдерін, материалдарды, жылу және электр энергиясын, қосалқы бөлшектерді үнемді пайдалану әдістерін оқыту; еңбек өнімділігін арттыру жолдарын, жабдықтың тозуға төзімділігін арттыруды оқыту; гидромеханикалық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсетуге құжаттарды рәсімдеу; материалдарды қорыту және оларды рәсімдеу;

Іскерліктер:

- учаскеде жұмыс орнын жоспарлау;

- жұмыстарды жасауға наряд рәсімдеу;

- жұмыс орнында нұсқаулық жүргізу;

- пайдалану және жөндеу жұмыстарына техникалық құжаттама рәсімдеу;

- білім алушы лауазымында жабдыққа қызмет көрсетуді және жөндеуді жасау;

дағдылар:

- жабдықты жөндеу бойынша техникалық құжаттамамен жұмыс істеу;

- лауазымдық нұсқаулықтармен жұмыс істеу;

- бригадада жұмыс істеу;

КҚ3.3. 1

КҚ3.3. 5

КҚ3.3. 4

КҚ3.3. 7

КҚ3.3. 8

КҚ3.3. 9

КҚ 04

Диплом алдындағы практикасы:

техникалық кәсіптік білімі бар мамандарға жүктелетін жұмыстар шеңберінде жеке өндірістік буынды басқару дағдыларын дамыту; гидромеханикалық жабдықты және автоматтық бақылау, реттеу және басқару аппаратурасын жөндеу және қызмет көрсету бойынша кәсіпорынның энергетикалық қызметінің тікелей жұмыс процесін оқыту; кәсіпорындардың, энергетикалық қызметтердің, жөндеу цехтарының, монтаждық ұйымдардың жалпы құрылымымен таныстыру; таңдап алынған мамандық бойынша ұйымдастырушылық жұмыс дағдыларын игеру; дипломдық жобалау үшін бастапқы материалдарды жинау.

Іскерліктер:

- өндірістік учаскенің жұмысын талдау;

- ГЭС құрылымдық бөлімшелердің жұмысын талдау;

- техникалық құжаттаманы оқып, дипломдық жобаның тақырыбын таңдап алу және дипломдық жобалау үшін бастапқы материалдарды алу;

дағдылар:

- техникалық құжаттамамен жұмыс істеу;

- жеке өндірістік буынды басқару

- жұмыс орнында нұсқаулық өткізу;

КҚ3.3. 3

КҚ3.3. 4

КҚ3.3. 11

КҚ3.3. 12

КҚ3.3. 13

КҚ3.3. 14

КҚ3.3. 15


      Ескерту: Базалық құзыреттер

Құзыреттілік коды

Базалық құзыреттер

БҚ 1

өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңызын түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту;

БҚ 2

кәсіптік жағдайға жүйелі әрекет ету қабілеті болу керек, өзінің іс-әрекетін талдап, жобалауға, белгісіз жағдайларда өз бетімен әрекет етуге қабілетті болу керек;

БҚ 3

орындалатын жұмысқа жауапкершілік танытуға, кәсіптік іс-әрекет саласында проблемаларды тиімді шешуге дайын болу;

БҚ 4

әртүрлі ұйымдастырушы-құқықтық нысандағы мекемелерде кәсіптік міндеттерді шешу бойынша практикалық іс-әрекетке қабілетті болу; кәсіптік лексиканы меңгеру;

БҚ 5

өз еңбегін ғылыми ұйымдастыруға қабілетті болу, кәсіптік іс-әрекет саласында компьютерлік техниканы қолдануға дайын болу;

БҚ 6

әріптестермен өзара жылы қарым-қатынас пен ынтымақтастыққа дайын болу;

БҚ 7

үнемі кәсіптік жағынан өсуге, жаңа білім алуға дайын болу, творчестволық өзін-өзі жетілдіруге талпыну;

БҚ 8

Кәсіпкерлік қызмет негіздерін және кәсіптік салада кәсіпкерлік ерекшеліктерін білу

БҚ 9

Ақпаратты өз бетінше іздеу және табу негізіне тәжірибелік міндеттерді шешу;


      Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

1. Орта буын маманы

090301 3 – техник-энергетик

КҚ3.1.1 Гидравликалық электр станцияларының гидромеханикалық жабдығына техникалық қызмет көрсетуді және пайдалануды жүзеге асыру;

КҚ3.1.2 Гидравликалық электр станцияларының гидромеханикалық жабдығын пайдаланудың дұрыстығына бақылау жүргізу;

КҚ3.1.3 Гидравликалық электр станцияларының гидромеханикалық жабдығының жұмысындағы ақаулықтар мен істен шығулардың себептерін анықтау, оларды жою;

КҚ3.1.4 Гидравликалық электр станцияларының гидромеханикалық жабдығын пайдалану ережелері туралы нұсқаулық өткізу;

КҚ3..5 Гидравликалық электр станцияларының гидромеханикалық жабдығын жөндеудің, жөндеуді ұйымдастырудың кестелері мен технологиялық карталарын құру;

КҚ3.1.6 Гидравликалық электр станцияларының гидромеханикалық жабдығында жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша ұйымдастырушылық және техникалық шараларды орындау;

КҚ 3.1.7 Электр тогынан зардап шеккенге алғашқы көмек көрсету;

КҚ 3.1.8 Өндірістік жарақаттану себептерін талдау;

КҚ 3.1.9 Жұмыс кестесіне сәйкес гидравликалық электр станцияларының гидромеханикалық жабдығын пайдалану және жұмысын бақылауды ұйымдастыру;

КҚ 3.1.10 Қауіпсіздік техникасы ережелерінің орындалуын бақылау;

КҚ 3.1.11 Жөндеу және монтаждық жұмыстардың сапасын бақылау;

КҚ 3.1.12 Өндірістік бөлімше қызметінің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін есептеу;

КҚ3.1.13 Өндірістік қызметтің тиімділігін бағалау;

КҚ3.1.14 Гидромеханикалық жабдығын техникалық пайдалану, монтаждау, жөндеу және баптау бойынша техникалық құжаттаманы ресімдеу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 557-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 557-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0900000 – Энергетика

      Мамандығы: 0907000 – Жылу техникалық жабдық және жылумен

      қамтамасыз ету жүйелері (түрлері бойынша)

      Біліктілігі: 090701 2 - Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі

      090702 2 -Қазандық және шаң дайындау цехтарын жөндеу

      слесарі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау түрі

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихандар

сынақтар

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

олардың ішінде

теориялық сабақтар

зертханалық-практикалық сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

878

570ЖБП. 01

Казақ тілі және әдебиеті

+


4


152

60

92


1,2,3

ЖБП. 02

Орыс тілі және әдебиеті

+


2


153

1531,2

ЖБП. 03

Шетел тілі


+

4


117


117


1,2

ЖБП. 04

Дүние жүзі тарихы


+

1


40

402

ЖБП. 05

Қазақстан тарихы

+


1


72

722,3

ЖБП. 06

Қоғамтану


+

2


60

42

18


2

ЖБП. 07

География


+

1


40

35

5


1

ЖБП. 08

Математика

+


2


153

103

50


1,2,3

ЖБП. 09

Информатика


+

2


76

46

30


1

ЖБП. 10

Физика

+


2


152

120

32


1,2,3

ЖБП. 11

Химия


+

2


97

69

28


1

ЖБП. 12

Биология


+

1


40

402

ЖБП. 13

Дене тәрбиесі


+156

12

144


1,2

ЖБП. 14

Алғашқы әскери дайындық


+

1


140

86

54


1,2,3,4

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

266


266ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі


+

1


70


70


4,5

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


+

1


80


80


2,3

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

+
116


116


3,4,5

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

342

244

98ЖКП. 01

Сызу


+

1


38

8

30


2

ЖКП. 02

Жылу техникасының теориялық негіздері


+

1


84

64

20


3

ЖКП. 03

Жылу энергетикасындағы конструкциялық материалдар


+

1


64

60

4


2,3

ЖКП. 04

Гидравлика және сорғылар


+

1


76

68

8


3

ЖКП. 05

Компьютерлік технология негіздері


+

1


40

4

36


4

ЖКП. 06

Өнеркәсіптік экология негіздері


+

1


40

402

АП. 00

Арнайы пәндер

480

475

5
Біліктілік: 090701 2 - Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі


АП. 01

Жылумен жабдықтау жүйелерінің қазандық қондырғылары


+

1


40

405

АП. 02

Жылу техникалық жабдық

+


1


60

604

АП. 03

Жылумен қамтамасыз ету және жылыту

+


1


60

605

АП. 04

Жылу жүйелерінің жабдығын және құбырларын жөндеу

+


2


140

1404,5

АП. 05

Жылу жүйелерінің жабдығын және құбырларын монтаждау

+


2


80

805

АП. 06

Сала экономикасы


+

1


40

405

АП. 07

Еңбекті қорғау

+


1


60

55

5


4

АП. 00

Арнайы пәндер

480

475

5
Біліктілік: 090702 2 - Қазандық және шаң дайындау цехтарының жабдығын жөндеу слесарі


АП. 01

Жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің қазандық қондырғылары

+


1


80

804

АП. 02

Жылу техникалық жабдық


+

1


40

405

АП. 03

Жылумен қамтамасыз ету және жылыту

+


1


40

405

АП. 04

Қазандық қондырғылардың жабдығын жөндеу

+


2


140

1404,5

АП. 05

Қазандық қондырғылардың жабдығын монтаждау

+


2


80

805

АП. 06

Сала экономикасы


+

1


40

405

АП. 07

Еңбекті қорғау

+


1


60

55

5


4

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер


+50

504


Барлық теориялық оқыту:

2586

КП. 00

Кәсіптік практика

1620

КП. 01

- оқу

396

КП. 02

- өндірістік оқу

540

КП.03

- технологиялық

684

АА 00

- Аралық аттестаттау

72

ҚА00

- Қорытынды аттестаттау:

42

ҚА01

- қорытынды аттестаттау:

30

ҚА02(КДДБ)

- кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 558-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 558-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0900000 – Энергетика

      Мамандығы: 0907000 – Жылу техникалық жабдық және жылумен қамтамасыз

      ету жүйелері (түрлері бойынша)

      Біліктілігі: 090701 2 - Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі

      090702 2 - Қазандық және шаң дайындау цехтарын жөндеу

      слесарі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау түрі

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихандар

сынақтар

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

олардың ішінде

теориялық сабақтар

зертханалық практикалық сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер


4

5


364

94

270ЖГП. 01

Кәсіби қазақ тілі


+

2


78


78


3,4

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


+

2


68


68


3,4

ЖГП. 03

Қазақстан тарихы


+

1


82

823,4

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі


+136

12

124


3,4,5

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

2

4

6


350

258

92ЖКП. 01

Сызу


+

1


42

12

30


3

ЖКП. 02

Жылу техникасының теориялық негіздері

+


1


84

64

20


3

ЖКП. 03

Жылу техникасындағы конструкциялық материалдар


+

1


70

66

4


3

ЖКП. 04

Гидравлика және сорғылар

+


1


70

62

8


3

ЖКП. 05

Компьютерлік технология негіздері


+

1


42

12

30


3

ЖКП. 06

Өнеркәсіптік экология негіздері


+

1


42

423

АП. 00

Арнайы пәндер

5

2

9


470

465

5
Біліктілік: 090701 2 - Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі


АП. 01

Жылумен қамтамасыз етудің қазандық қондырғылары


+

1


40

405

АП. 02

Жылу техникалық жабдық

+


1


60

604

АП. 03

Жылумен қамтамасыз ету және жылыту

+


1


60

605

АП. 04

Жылу жүйелерінің жабдығын және құбырларын жөндеу

+


2


140

1404,5

АП.05

Жылу жүйелерінің жабдығын және құбырларын монтаждау

+


2


70

705

АП. 06

Сала экономикасы


+

1


40

405

АП. 07

Еңбекті қорғау

+


1


60

55

5


4

АП. 00

Арнайы пәндер

5

2470

465

5
Біліктілік: 090702 2 - Қазандық және шаң дайындау цехтарының жабдығын жөндеу слесарі


АП. 01

Жылумен қамтамасыз етудің қазандық қондырғылары

+


1


80

804

АП. 02

Жылу техникалық жабдық 


+

1


40

405

АП. 03

Жылумен қамтамасыз ету және жылыту

+


1


40

405

АП. 04

Қазандық қондырғылар жабдығын жөндеу

+


2


140

1404,5

АП. 05

Қазандық қондырғылар жабдығын монтаждау

+


2


70

705

АП. 06

Сала экономикасы


+

1


40

405

АП. 07

Еңбекті қорғау

+


1


60

55

5


4

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

40

405


Теориялық оқытудың оқу көлемінің барлық сағат саны:

1224

КП. 00

Кәсіптік практика

1584

КП. 01

оқу

432

КП. 02

өндірістік оқу

468

КП. 03

технологиялық

684

АА.00

Аралық аттестаттау

30

ҚА.00

қорытынды аттестаттау:

42

ҚА.00

қорытынды аттестаттау:

30

КДДБ

кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқудың барлығы:

2880

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Оқу уақытының барлық сағат саны:

3312


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 559-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 559-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0900000 – Энергетика

      Мамандығы: 0907000 – Жылу техникалық жабдық және жылумен

      қамтамасыз ету жүйелері (түрлері бойынша)

      Біліктілігі: 090703 3 – Техник-жылу технигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау түрі

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба(жұмыс)

Барлығы

олардың ішінде

теориялық сабақтар

зертханалық-практикалық сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2


4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

890

558ЖБП. 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


4


171

69

102


1,2,3

ЖБП. 02

Орыс тілі және әдебиеті

+


2


156

1561,2

ЖБП. 03

Шетел тілі


+

4


97


97


1,2

ЖБП. 04

Дүниежүзі тарихы


+

1


40

402

ЖБП. 05

Қазақстан тарихы

+


1


74

742,3

ЖБП. 06

Қоғамтану


+

1


60

42

18


2

ЖБП. 07

География


+

1


40

35

5


1

ЖБП. 08

Математика

+


2


151

101

50


1,2,3

ЖБП. 09

Информатика


+

2


78

48

30


1,2

ЖБП. 10

Физика

+


2


151

119

32


1,2,3

ЖБП.11

Химия


+

1


96

70

26


1,2

ЖБП. 12

Биология


+

1


38

381

ЖБП. 13

Алғашқы әскери дайындық


+

2


140

86

54


1,2,3,4

ЖБП.14

Дене тәрбиесі


+156

12

144


1,2

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

404


404ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі


+

2


72


72


3

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


+

2


72


72


3

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

+
260


260


3,4,5,6,7

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

106

74ӘЭП 01

Мәдениеттану


+

1


38

18

20


1

ӘЭП 02

Философия негіздері


+

1


36

24

12


3

ӘЭП 03

Экономика негіздері


+

1


40

22

18


2

ӘЭП 04

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


+

1


36

20

16


3

ӘЭП 05

Құқық негіздері


+

1


30

22

8


7

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

690

470

220ЖКП. 01

Сызу


+

2


100

42

58


1,2

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері


+

2


84

72

12


4

ЖКП. 03

Жылу техникасының теориялық негіздері

+


3


140

110

30


4

ЖКП. 04

Жылу техникасындағы конструкциялық материалдар


+

2


96

84

12


2,3

ЖКП. 05

Гидравлика және сорғылар


+

2


128

102

26


4,5

ЖКП. 06

Жалпы электротехника электроника негіздерімен


+

2


72

46

26


5

ЖКП.07

Компьютерлік технология негіздері


+

1


70

14

56


4

АП. 00

Арнайы пәндер

1160

902

162

96


АП. 01

Жылумен қамтамасыз етудің қазандық қондырғылары

+


2

1

170

118

12

40

3,4

АП. 02

Жылу техникалық жабдық 

+


2


162

142

20


5

АП 03

Жылумен қамтамасыз ету және жылыту

+


2

1

200

140

20

40

5,6,7

АП. 04

Өнеркәсіптік экология негіздері


+

2


70

706

АП.05

Жылу техникалық өлшеу негіздері және жылу техникалық процестерді автоматтандыру

+


2


108

88

20


5

АП. 06

Су дайындау

+


2


80

64

16


7

АП 07

Қазандық қондырғыларды және жылу техникалық жабдықты пайдалану және жөндеу

+


2


130

104

26


6,7

АП. 08

Қазандық жабдықты монтаждау және баптау


+

2


100

77

23


6,7

АП. 09

Сала экономикасы


+

2

1

80

44

20

16

7

АП.10

Еңбекті қорғау

+


2


60

55

5


6

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер


+72

725


Барлық теориялық оқыту 

3954

2366

1418

96


КП. 00

Кәсіптік практика

1404

КП.01

танысу

72

КП.02

оқу

576

КП. 03

технологиялық

540

КП 04

диплом алды

216

ДЖ

Дипломдық жобалау

216

АА.00

Аралық аттестаттау

102

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау:

84

ҚА.01

қорытынды аттестаттау дипломдық жобаны қорғау

72

ҚА02(КДДБ)

кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқытудың барлығы:

5760

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Оқу уақытының барлық сағат саны:

6588


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 560-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 560-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0900000 – Энергетика

      Мамандығы: 0907000 – Жылу техникалық жабдық және жылумен

      қамтамасыз ету жүйелері (түрлері бойынша)

      Біліктілігі: 090703 3 – Техник-жылу технигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау түрі

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

олардың ішінде

теориялық сабақтар

зертханалық-практикалық сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2


4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

483

93

390ЖГП. 01

Кәсіби орыс тілі


+

2


72


72


3

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


+

2


66


66


3,4

ЖГП. 03

Қазақстан тарихы


+

1


81

813,4

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі

+
264

12

252


3,4,5,6,7

 ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

177

103

74ӘЭП. 01

Мәдениеттану


+

1


45

25

20


4

ӘЭП. 02

Философия негіздері


+

1


30

18

12


4

ӘЭП. 03

Экономика негіздері


+

1


36

18

18


3

ӘЭП.04

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


+

1


36

20

16


5

ӘЭП. 05

Құқық негіздері


+

1


30

22

8


7

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

687

467

220ЖКП. 01

Сызу


+

2


99

41

58


3,4

ЖКП. 02

Техникалық механика негіздері


+

2


81

69

12


4,5

ЖКП. 03

Жылу техникасының теориялық негіздері

+


3


144

114

30


3

ЖКП. 04

Жылу техникасындағы конструкциялық материалдар

+


2


90

78

12


3

ЖКП. 05

Гидравлика және сорғылар

+


2


126

100

26


4,5

ЖКП. 06

Жалпы электротехника электроника негіздерімен


+

2


75

49

26


4

ЖКП.07

Компьютерлік технология негіздері


+

1


72

16

56


5

АП. 00

Арнайы пәндер

1173

915

162

96


АП. 01

Жылумен қамтамасыз етудің қазандық қондырғылары

+


2

1

183

131

12

40

3,4

АП. 02

Жылу техникалық жабдық

+


2


162

142

20


5

АП. 03

Жылумен қамтамасыз ету және жылыту

+


2

1

200

140

20

40

5,6,7

АП. 04

Өнеркәсіптік экология негіздері


+

2


70

706

АП.05

Жылу техникалық өлшеу негіздері және жылу техникалық процестерді автоматтандыру

+


2


108

88

20


5

АП. 06

Су дайындау

+


2


80

64

16


7

АП. 07

Қазандық қондырғылар мен жылу техникалық жабдықты пайдалану және жөндеу2


130

104

26


6,7

АП. 08

Қазандық қондырғыларды монтаждау және баптау


+

2


100

77

23


6,7

АП .09

Сала экономикасы


+

2

1

80

44

20

16

7

АП.10

Еңбекті қорғау

+


2


60

55

5


6

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер


+

1


36

365


Теориялық оқытудың барлық сағат саны:

2556

КП. 00

Кәсіптік практика

1368

КП. 01

оқу

612

КП .02

технологиялық

540

КП.03

диплом алдындағы

216

ДЖ

Дипломдық жоба

216

АА.00

Аралық аттестаттау:

96

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау:

84

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау: дипломдық жобаны қорғау

72

ҚА 02(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 561-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 561-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

0907000 – Жылу техникалық жабдық және жылумен қамтамасыз ету
жүйелері (түрлері бойынша) мамандығы бойынша техникалық және
кәсіптік білім берудің үлгілік оқу бағдарламалары

      Пәндер циклі және кәсіптік практика бойынша оқу бағдарламасының

      мазмұны (жоғары деңгей біліктілігі)

Циклдің, пәннің индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттердің коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіби орыс тілі:

(оқу қазақ тілінде жүргізілмейтін топтарда): кәсіптік тілдің рөлі: мамандық бойынша терминология; кәсіптік бағдарлы мәтіндерді оқу және аудару техникасы (сөздікпен); кәсіптік қарым-қатынас; мамандыққа бағытталған мәтіндер бойынша әңгіме, сұхбат құрастыру;

Білімдер:

- мемлекеттік тілді және кәсіптік бағдарлы мәтіндерді (сөздікпен) оқып, аудару үшін қажетті лексикалық (1200-1400 лексикалық бірлік) және грамматикалық минимумды меңгеру;

іскерліктер:

- кәсіптік лексиканы сауатты пайдалану, өзінің кәсіптік іс-әрекетінде қазақ тілінен біліктіліктерін пайдалану;

БҚ 6,7,8

ЖГП 02

Кәсіби шетел тілі:

мамандық бойынша кәсіптік қарым-қатынас жасауға қажетті лексика-грамматикалық материалды;

сөйлесудің әртүрлі түрлері мен тілдік нысандарды (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік);

кәсіптік бағдарлы мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас жасауға қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды білу;

іскерліктер:

- тілдік іс-әрекет түрлерін және сөйлеу нысандарын ажырату (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік);

БҚ 6,7,8

ЖГП 03

Қазақстан тарихы:

негізгі мектеп курсы бойынша оқушылардың білім қорытындылары;

өзінің орнауында қазақ халқының тарихи және мәдени даму жолдары;

көшпенділердің өркениеті; көшпелі мемлекеттің пайда болу жолдары;

көшпенділердің рухани мәдениті;

Қазақстанның Ресейге қосылуы алдында ішкі саяси жағдайы;

ұлт-азаттық көтерілістер мен қозғалыстар;

ХХғ басындағы саяси партиялар мен ағымдардың мәні;

ХХғ 20-30 жылдары Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайы;

Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында этнодемографиялық жағдайлар;

коммунистік партия және комсомол; қазақ диаспорасының құрылуы;

Ұлы Отан соғысында және соғыстан кейінгі кезеңде Қазақстанның рөлі;

50-80 жылдары Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайы;

Қазақстан КСРО-ның күйреуі және құлауы кезеңінде;

Тәуелсіздік алған соң Қазақстан Республикасының саяси және қоғамдық өзгерістері.

Білімдер:

- Қазақстан тарихы;

- қазақ халқының қалыптасуы; көшпенді өркениетің пайда болуы;

- Ұлы Жібек жолын және оның тарихи маңызы;

- Қазақстанның Ресей құрамына қосылуы;

- ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ жоңғар шапқыншылығына қарсы тәуелсіздік үшін ұлт-азаттық күресі.

- ХХ ғ.ғ 20-80 жылдағы қозғалыстар мен көтерілістер;

- ХХ ғ 20-30 жылдары Қазақстан мәдениетін; қазақтардың бүкіләлемдік құрылтайы;

- Алматыдағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы;

- тамыз бүлігі және оның құлауы;

- ҚР Мемлекеттік тәуелсіздігі;

іскерліктер:

- қысқаша археологиялық әңгіме құру;

- көшпелі мал шаруашылығының пайда болу себептерін ашу;

- қөтерелістердің құлау себептерін талдау;

- ЖЭС мәнін ашуды, коллективтендіруді;

- картамен жұмыс істеу;

- қазақ даспорасының пайда болу себептерін ашу;

- Ұлы Отан соғысында және соғыстан кейінгі кезеңде Қазақстанның рөлін ашу.

БҚ 4,7

ЖГП 04

Дене тәрбиесі:

Маман дайындауда дене тәрбиесінің рөлі, оның салауатты өмір салтын қалыптастыру; дене тәрбиесінің әлеуметтік-экономикалық және психофизиологиялық негіздері; дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері; кәсіптік-қолданбалы дене дайындығы.

Білімдер:

- дене тәрбиесінің

әлеуметтік-экономикалық және психофизиологиялық негіздерін;

- дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері;

іскерліктер:

- денсаулықты сақтап, нығайту үшін біліктіліктерін қолдану.

БҚ 8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу:

Кіріспе, ЕСКД, МЖМБС ұғымы; сызбаларды графикалық ресімдеу; сызба сызықтары; сызба форматтары; графикалық редактордың көмегімен стандартты шрифтпен сызбаларда жазулар жазу; масштабтар; өлшемдер салу; қолмен және графикалық редактордың көмегімен тетіктердің контурларын орындау тәсілдері; проекциялық сызба және техникалық сурет салу; геометриялық денелердің аксонометриялық проекциялары; геометриялық денелердің толық қиылысуы; геометриялық денелердің өзара қиылысуы; проекциялық сызу; техникалық сызу; сызбалар мен нобайларды орындаудың жалпы ережелері; құрама сызба; берілістер; құрама сызбаларды оқу және детальдау; сұлбалардағы шартты, графикалық белгілеулер; мамандық бойынша сұлбалар.

Білімдер:

- МЖМБС 2.303-68* бойынша сызықтар, МЖМБС 2.301-68*

бойынша форматтар,

- МЖМБС 2.304-81 бойынша сызба шрифттер;

- МЖМБС 2.302-68 бойынша масштабтарды, МЖМБС 2.307-68* бойынша өлшемдерді салу ережелерін, жанасу түрлері;

іскерліктер:

- стандартты сақтай отырып, әртүрлі сызықтарды сызу;

- графикалық редактордың көмегімен стандартты шрифтпен сызбаларда стандартты шрифтпен жазу;

- қолмен және графикалық редактордың көмегімен сызба масштабын анықтауды, берілген масштабта тетіктерді сыза алу;

- сызбада қарапайым нысандағы тетіктердің өлшемін жасау;

- әртүрлі жанасулар мен лекалды қисықтарды орындау.

БҚ 3

БҚ 4

КҚ 2.1.5

ЖКП 02

Жылу техникасының теориялық негіздері:

техникалық термодинамиканың негізгі ережелері; газ заңдары. жылу сыйымдылық; идеал газдардың термодинамикалық процестері; идеал газдардың термодинамикалық процесстері; энтальпия; энтропия; газ циклдері; реал газдар; су буы және оның қасиеттері; су буының термодинамикалық процестері; бу турбиналық қондырғылардың циклдері; жылу алмастыру теориясының негізгі ережелері; жылу өткізгіштік; конвективті жылу алмасу; жылу беру; жылу алмастыру аппараттары.

Білімдер:

- техникалық термодинамика қасиеттері мен заңдары;

- бу мен судың негізгі термодинамикалық параметрлері;

- идеал және реал газдарды есептеу әдістері;

- жылу алмасу теориясының негізгі ережелері;

- бу турбиналық қондырғы циклдері;

іскерліктер:

- hs- диаграммада су буының термодинамикалық процестерін құру;

- кесте бойынша су мен будың негізгі термодинамикалық параметрлерін анықтау.

БҚ 1,2,3, 6,7

ЖКП 03

Жылу энергетикасындағы конструкциялық материалдар:

Металдардың құрылымы, қасиеттері және сынау тәсілдері. Темірдің көміртекті қоспалары. Көміртекті болаттар мен шойындар. Болаттарды термиялық және химия-термиялық өңдеу. Қоспалы болат пен қорытпалар. Түсті металдар қорытпасы. Жылу энергетикалық қондырғылардың құралымдық материалдарының жұмыс шарттары. Электр доғалық дәнекерлеу. Газбен дәнекерлеу. Термиялық кесу. Электр станцияларының жылу энергетикалық жабдығы мен құбырларын монтаждап, жөндеу кезіндегі дәнекерлеу жұмыстары. Негізгі жылу энергетикалық жабдықты бақылау көлемі, түрлері, мерзімдері. Ақауын табу әдістері мен құралдары.

Білімдер:

- құралымдық және жылу оқшаулау материалдарының түрлері; құралымдық материалдардың механикалық, электрлік және басқа физика-химиялық қасиеттері;

- олардың құрылымын, алу тәсілдерін, қолданылу саласы;

іскерліктер:

- әртүрлі жұмыс режимдерінде жылу техникалық жабдықтың түйіндері мен тетіктерінің деформацияға ұшырау мүмкіндіктерін анықтау;

- қазан жасауда қолданылатын материалдардың таңбаларын ашып оқу;

- анықтама әдебиетпен, диаграммамен жұмыс істеу;

- белгіленуі мен қолданылуы бойынша материалдарды анықтау.

БҚ 1,2,3

ЖКП 04

Гидравлика және сорғылар:

сұйықтықтың физикалық қасиеттері; гидростатика және гидродинамика негіздері; гидравликалық кедергілер; сұйықтықтың ағуы, құбыр бойымен және арналарда қозғалуы; электр станциялардың сорғылық жабдығы; сорғылар; гидроаппаратура; көлемді гидроқозғалтқыштар; гидравликалық кедергілер; көлемді гидрожетек; көлемді гидрожетекті реттеу; іздік гидрожетектер; гидрожелілер; ыдыстар және жұмыстық сұйықтықтар;

Білімдер:

- сорғылық жабдыққа қойылатын талаптар;

- сорғылардың белгіленуі; олардың негізгі параметрлерін;

- қоректік, конденсаттық, тораптық, циркуляциялық және майлы сорғылардың типтері мен параметрлері;

іскерліктер:

- аспаптың көрсеткіштері бойынша сорғының арынын анықтау;

- каталогтармен және техникалық құжаттармен жұмыс істеу.

БҚ

1,2,3,4

ЖКП 05

Компьютерлік технология негіздері:

Windows ОЖ; Мicrosoft word мәтіндік редакторы; ехсеl электронды кестесі; мәліметтер базасы; компьтерлік тораптар; аuto саd графикалық редакторы; курстық жобалауда ЭЕМ пайдалану; автоматтандырылған жұмыс орындары.

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы

білу керек:

- жоғары деңгей тілдерінде алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері;

- компьютерді пайдаланушыға баптау;

- тораптағы жұмысты;

- офистік бағдарламалармен жұмыс;

іскерліктер:

- ОЖ орнықтыру;

- мәтінді формативтеу және түзету;

- ақпаратты алу және жіберу үшін локальды және басты торапты пайдалану;

- сызбаны құру және түзету

БҚ 5

ЖКП 06

Өнеркәсіптік экология негіздері:

Экология міндеттері. қатты, сұйық және газ тәрізді ластанудың түзілуі; электр станцияларының және қазандық қондырғылардың қалдықтары, олардың қоршаған ортаға әсері; жылу электр станцияларында және қазандық қондырғыларда қатты заттарды ұстау; улы газ қалдықтарын азайту; зиянды қалдықтардың сейілуі; түтін құбырлары; ЖЭО және қазандық қондырғылардың ақаба сулары; ақаба суларды тазарту.

Білімдер:

- экология міндеттері;

- қазандық қондырғылардың қалдықтарын қоршаған ортаға әсері;

- улы газ қалдықтарын азайту әдістері;

- ақаба суды тазарту әдістері.

Іскерліктер:

- кәсіптік қызметте өнеркәсіптік экология негіздері бойынша теориялық білім алу;

БҚ 1,2,3,4


Біліктілік: 090701 2 – Жылу жүйелері жабдығын жөндеу слесарі

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Жылумен жабдықтау жүйелерінің қазандық қондырғылары:

Отынның жіктелуі және оның техникалық сипаттамалары; қазандық қондырғылар туралы жалпы мәліметтер; оттық құрылғылар; арнайы қолданыстағы қазандық агрегаттар; бу қазандарының жайластырылуы, құралымы; қазанның су, бу өтетін жолы; су қыздыру қазандарының жайластырылуы мен құралымы; отын беру және қатты отынның шаңын дайындау; газмазутты қазандық қондырғылардың отын шаруашылығы; қазандық қондырғылардың газ-әуе жолы, күлқож жою.

Білімдер:

- қазандық қондырғылардың белгіленуі;

- қазанның қызу бетінің жайластырылуы мен құралымы;

- МЖБС 3619-81 бойынша қазандардың типтері мен жіктелуі;

- арматура класын, арматура құралымын, оны орнату орнын;

- жылу беру жабдығының құрылғысы мен жұмыс қағидасын, отынның көмір үгіту сипаттамаларын, шаң дайындау жүйесінің жұмыс қағидасын, шаң жүйелерінің сұлбасы;

- газ әуе жолының сұлбасын және оның құралымдық элементтерін, жұмыс қағидасын, күл тұтқыштардың сипаттамалары;

іскерліктер:

- сипаттама бойынша негізгі ағыстардың параметрлерін анықтау;

БҚ 7

БҚ 10

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.11

АП 02

Жылу техникалық жабдық:

Рекуперативті және регенеративті жылу алмастыру аппараттары; үздіксіз жұмыс істейтін рекуперативті аппараттардың құралымы; кезеңмен жұмыс істейтін рекуперативті аппараттар; қыздыру беттері қабырғалы аппараттар; регенеративті аппараттар; конденсат аластатқыштар; араластырғыш типті жылу алмастыру аппараттары; араластырғыш жылу алмастырғыштардың құралымы; булау аппараттары және қондырғылары;

Білімдер:

- жылу алмастыру аппараттарының белгіленуі мен құралымы;

- қабырғалы жылу алмастырғыштардың типтерін, олардың қолданылуы;

- регенераторлардың типтері; регенаторларды рекуперативті жылу алмастырғыштармен салыстыру;

- олардың таңдалуын анықтайтын жылу алмастырғыштардың артықшылықтары мен кемшіліктері;

- конденсат аластатқыштың белгіленуі мен түрлері;

- конденсат аластатқыштарды орнату және пайдалану ережелері;

іскерліктер:

- әртүрлі жылу алмастырғыштардың ерекшеліктері мен айырмашылықтарын айыра білу;

- жылу алмастырғыштардың типін таңдау;

- конденсат аластатқыштар типін таңдау;

БҚ 7,10

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.6

АП 03

Жылумен жабдықтау және жылыту:

Жылу энергиясын тұтынушылар; жылумен жабдықтау жүйелерін; топтық және жергілікті жылу қосалқы станциялары; жылуды жіберуді реттеу; жылу тораптарының құрылыстық механикалық құралымдары; жылу тораптарын және жылыту пункттерін пайдалану; ғимараттарды жылыту жүйелері туралы жалпы мәліметтер; жылыту жүйлерінің жылыту аспаптары; судың табиғи және жасанды циркуляциясымен сумен жылыту жүйелері;

Білімдер:

- жылумен жабдықтау көздері мен жүйелерінің жіктелуі, олардың ерекшеліктері, кемшіліктері мен қолданылу саласы;

- қосалқы станциялардың типтері, жылу қосалқы станцияларының жабдығы, абоненттік кірмелердің сұлбасы мен жайылуы, жергілікті және орталық жылу пункттері;

- жылу беруді реттеудің негізгі әдістерін және реттеу жүйлерінің құрылымы;

- төсем типтері, құрылыстық құралымдарды, жылу оқшауламасының алуан түрлілігі, механикалық жабдықты, жылу тораптарының конфигурация сұлбалары;

- жылумен жабдықтау жүйелері элементтерінің бүлінуінің негізгі түрлерін, жылумен жабдықтау жүйелерін жөндеу түрлері;

- жылу тораптарын және жылумен жабдықтау жүйелерін пайдалануға қабылдау ережелері;

- ғимараттарды жылытудың негізгі түрлерін және олардың қолдану мүмкіндігі;

- жылыту аспаптарының түрлерін және олардың техникалық сипаттамасы;

- орталықтан жылыту жүйелерінің түрлері;

- бумен жылыту жүйелері, олардың құрылғысы мен жабдығы;

іскерліктер:

- трассаны таңдауды және жылу тораптарын төсеу тәсілдерін дұрыс жүзеге асыру, құбырлардың жабдығы мен жылулық оқшауламасы.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.12

АП 04

Жылу жүйелерінің жабдығын және құбырларын жөндеу:

"Мемлекеттік қалалық техникалық қадағалаудың жылу пайдалану қондырғылары мен жылу тораптарын техникалық пайдалану"; жылумен жабдықтау жүйелерін пайдалану ережелері; жылумен жабдықтау жүйелерін іске қосу; техникалық қызмет көрсету; жылу тораптарын коррозиядан қорғау; "Мемлекеттік қалалық техникалық қадағалаудың бу және ыстық су құбырларын қауіпсіз пайдалану мен құру ережелері" талаптарына сәйкес цехішілік құбырларға қойылатын талаптар; құбырлардың бүліну себептері; олардың сенімді жұмысын қамтамасыз ететін техникалық және ұйымдастырушылық шаралар; орталықтан жылыту жүйелерін пайдалану ережелері; жылу техникалық жабдықты жөндеу; жылу техникалық жабдықты жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру; тораптық қыздырғыштарды жөндеу; тораптық және қоректік сорғыларды жөндеу; желдету, жылыту, ыстық сумен қамсыздандыру және газбен қамсыздандыру жүйлері жабдығын жөндеу; жылыту жүйелері мен құбырларын жөндеу; құбырлы арматураны жөндеу; оқшауламаны жөндеу;

Білімдер:

- жылу тораптарын пайдалануға қойылатын негізгі талаптар;

- орталықтан жылыту жүйелерін пайдалану ережелері;

- құбырлардың бүліну себептерін; олардың сенімділігін қамтамасыз ететін техникалық және ұйымдастырушылық шаралар;

- жөндеу түрлерін; жабдыққа алдын-алу қызмет көрсету; жөндеу графиктерін бекіту тәртібі;

- кәсіпорын күшімен және мамандандырылған кәсіпорындармен жөндеуді орындау;

- ауа өткізгіштердің элементтері, жылыту жүйелері;

- жабдық пен құбырлардың, құбырлы арматураны монтаждау және жөндеу технологиясы;

- жылулық оқшауламаны жөндеу;

іскерліктер:

- құбырлар мен компенсаторлардың элементтерін жинауды; құбырлы арматураны тексеру;

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.11

АП 05

Жылу жүйелерінің жабдығын және құбырларын монтаждау:

Жылу техникалық жабдықты монтаждау; монтаждау-құрау жұмыстарына дайындау; ауаны жылыту, желдету және баптау, ыстық сумен қамсыздандыру жүйелерін монтаждау; жылу тораптары мен пункттерін монтаждау; жылу техникалық жабдықты баптау және сынау; баптау жұмыстарын ұйымдастыру; жылу техникалық жабдықты қосып баптау;

Білімдер:

- өндірістік жұмыстардың құрамы мен мазмұны;

- канаттар мен жүк көтеретін жабдық;

- такелаждық жұмыстар кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері;

- құбырлардың түржиынын, арматураны жалғау тәсілдерін, фланецтердің, бұрандалардың, төсемдердің түрлері;

- құбырларды жайластыру ережелері, оларды бекіту, тіректерді орнату;

- компенсатор түрлері, дәнекерлеу тәсілдері, жылу оқшауламасының түрлері, жылумен жабдықтау жүйелерін жуу әдістері; гидравликалық сынау түрлері, желдету жүйелерінің элементтері;

- объектіні монтаждауға дайындығын тексеру тәсілдері;

- сорғыларды, жылу алмастырғыштарды, бактарды монтаждау ерекшеліктері;

- жылу тораптарын төсеу типтері, компенсаторларды орнату ережелері;

іскерліктер:

- канаттардың, стропылардың ақауларын табу, түйінді және сақиналы стропыларды ілгекке бекіту;

- гидропневматикалық жууды жүргізу;

- құбырлы арматураны ажырату;

- көлденеңдікке, тіктілікке және т.б құрастырылған түйіндер мен блоктарды тексеру;

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.11

КҚ 2.1.12

КҚ 2.1.13

КҚ 2.1.15

КҚ 2.1.16

АП 06

Сала экономикасы:

нарықтық қатынас жүйесіндегі сала кәсіпорыны; менеджмент; басқарудың негізгі қағидалары мен әдістері; маркетинг; сала кәсіпорынының өндірістік қорлары; сала кәсіпорынының капитал салымы мен капиталдық құрылысы; негізгі және көмекші өндіріс мекемесі; еңбекті ғылыми ұйымдастыру; сала кәсіпорынында техникалық нормалау негіздері; еңбек өндірісі; сала кәсіпорынында еңбек төлемін ұйымдастыру; нарықтық экономика жағдайларында Қазақстан Республикасының салық жүйесі; кәсіпорынның қаржылық іс-әрекетін банктік реттеу; сала кәсіпорынының өндірістік-шаруашылық әрекетті есепке алу және талдау негіздері.

Білімдер:

- өнеркәсіп және энергетика кәсіпорындары мен олардың құрылымдарын басқару негіздері;

- кәсіпорын мүлігінің құрамын, қозғалысын және есебі;

- мекеме және еңбек төлемі саласында кәсіпорындарды басқарудың экономикалық механизмінің жұмысы;

- өнеркәсіп пен энергетика кәсіпорнында есеп беру түрлері;

іскерліктер:

- өзінің кәсіптік қызметінде бағдарлануға қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану;

БҚ 12

КҚ 2.1.2

АП 07

Еңбекті қорғау:

Еңбекті қорғау бойынша Қазақстан Республикасының заңнама негіздері; бақытсыз жағдайларды талдау; қауіпсіздік техникасы бойынша қызметшілермен жұмысты ұйымдастыру; қызметшілердің құқықтары мен міндеттері; аймаққа, орынжайларға, жұмыс орындарына, жабдыққа, құралдарға, айлабұйымдарға, биіктікте жұмыс істеу кезінде, жер асты құрылыстарында, резервуарларда, жылу алмастыру аппаратарында, құбырларда, айналмалы механизмдерді пайдаланып, жөндеу кезінде, жер жұмыстарын атқарғанда қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі талаптары; электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі негіздері; улану, күю және басқа жарақаттар кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек;

Білімдер:

- жұмыс орнын, жұмыс аймағын анықтау;

- жабдықты куәландырудың тәртібі;

- құралды пайдалану ережелерін; - ауырлықты қолмен ауыстыру нормалары;

- механизмдер мен айлабұйымдарды куәландыру және сынау мерзімдері;

- жұмыс істеушілердің арасында хабарласу сигналы, қорғаныс құралдары;

- ыдыстардың, құбырлардың түрлері мен категорияларын, тіркеу мерзімі, куәландыру, құбырларды сырлау, құбырлардағы жазулар;

- гидравликалық сынақ өткізу тәртібі;

- айналу механизмдерінің түрлері;

- жер, жылу оқшаулау және қаптау жұмыстарын орындау ережелері;

- жер, жылу оқшаулау және қаптау жұмыстары кезіндегі қорғаныс құралдары;

- электрмен жарақаттану түрлерін; электр тогымен жарақаттанудан қорғану шаралары;

- өртке қауіпті орынжайлардың жіктелуін; өртке қарсы қорғаныс шаралары;

- өрт сөндіргіштердің құралымдары;

- күю, улану түрлері;

іскерліктер:

- электр тогымен жарақаттану кезінде алғашқы көмек көрсету;

- қан кету, күю, жылу соққысын алу кезінде алғашқы көмек көрсету;

КҚ 2.1.12


Біліктілік: 090702 2 – Қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығын жөндеу слесарі

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Жылумен жабдықтау жүйелерінің қазандық қондырғылары:

Отынның жіктелуі және оның техникалық сипаттамалары; қатты, сұйық және газ тәрізді отынның жану негіздері; оттық құрылғылар; қызудың бу түзетін беттері; қызудың төмен температуралы беттерінің бу түрлендіргіштері; бу қазандарының қаңқасы, қаптамасы және гарнитурасы; бу қазандарының жайластырылуы, құралымы; су қыздыру қазандарының жайластырылуы мен құралымы; отын беру және қатты отынның шаңын дайындау; газмазутты қазандық қондырғылардың отын шаруашылығы; қазандық қондырғылардың газ-әуе жолы, күлқож жою.

Білімдер:

- отынның жіктелуі, түрлері;

- қазанның жіктелуі;

- қазандық қондырғылардың құралымы;

- бу және су қыздыру қазандарының жіктелуі;

- қазан агрегаттарының типтік өлшемдері мен параметрлері;

- оттық құрылғылардың жіктелуі;

- оттық құрылғылардың негізгі сипаттамалары; оттық қабаттары; ағаш қалдықтары мен торфтарын жағуға арналған оттық құрылғылар; технологиялық қондырғыларға арналған арнайы оттықтар;

- көмір шаңының қасиеттері мен сипаттамалары;

- шаң дайындау қондырғыларының шаң дайындау сұлбалары; диірменді құрылғылардың түрлері;

- дозалау және айыру құрылғыларының белгіленуі мен түрлері;

- жағу құрылғылары; сұйық және газ тәрізді отынды жағуға арналған шаң дайындау оттықтарының, жағу құрылғыларының жайластырылуы;

- көлденең циклондарды оттықтардың, құйынды оттықтардың, ағындары қиылысатын оттықтардың ерекшеліктері;

- тартымдық және үрлеу қондырғыларының белгіленуі мен түрлері;

- отын шаруашылығының жабдығын жайластырудың қағидалық сұлбасы;

- шаң дайындау жүйесі;

- мазутты жеткізу тәсілдері, сұйық отынды сақтау ережелері; - мазутпен жабдықтау сұлбалары;

- мазут шаруашылығы жабдығының сипаттамалары;

- ұшқыш күлдің сипаттамалары; қож жою жүйелері;

іскерліктер:

- жабдықтың сипаттамасы бойынша негізгі ағындардың параметрлерін анықтау;

- қазандық агрегаттың қосымша жолдарының технологиялық сұлбаларын оқу;

БҚ 7,10

КҚ 2.2.3

КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.6

АП 02

Жылу техникалық жабдық:

Рекуперативті және регенеративті жылу алмастыру аппараттары; үздіксіз жұмыс істейтін рекуперативті аппараттардың құралымы; кезеңмен жұмыс істейтін рекуперативті аппараттар; қыздыру беттері қабырғалы аппараттар; регенеративті аппараттар; конденсат аластатқыштар;

Білімдер:

- жылу алмастыру аппараттарының белгіленуі мен құралымы;

- қабырғалы жылу алмастырғыштардың типтері, олардың қолданылуы;

- регенераторлардың типтері; регенаторларды рекуперативті жылу алмастырғыштармен салыстыру;

- олардың таңдалуын анықтайтын жылу алмастырғыштардың артықшылықтары мен кемшіліктері;

- конденсат аластатқыштың белгіленуі мен түрлері;

- конденсат аластатқыштарды орнату және пайдалану ережелері;

іскерліктер:

- әртүрлі конденсат аластатқыштардың ерекшеліктері мен айырмашылықтарын айыра білу;

- конденсат аластатқыш типін белгіленуі бойынша таңдау;

- конденсат аластатқыштардың типін таңдау;

БҚ 7, 10

КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.6

АП 03

Жылумен жабдықтау және жылыту:

Жылу энергиясын тұтынушылар; жылумен жабдықтау жүйелерін; топтық және жергілікті жылу қосалқы станциялары; жылуды жіберуді реттеу; жылу тораптарының құрылыстық механикалық құралымдары; жылу тораптарын және жылыту пункттерін пайдалану; ғимараттарды жылыту жүйелері туралы жалпы мәліметтер; жылыту жүйлерінің жылыту аспаптары; судың табиғи және жасанды циркуляциясымен сумен жылыту жүйелері;

Білімдер:

- жылумен жабдықтау көздері мен жүйелерінің жіктелуі, олардың ерекшеліктері, кемшіліктері мен қолданылу саласы;

- қосалқы станциялардың типтері, жылу қосалқы станцияларының жабдығы, абоненттік кірмелердің сұлбасы мен жайылуы, жергілікті және орталық жылыту пункттері;

- төсем типтерін, құрылыстық құралымдар, жылу оқшауламасының алуан түрлілігі, механикалық жабдық, жылу тораптарының конфигурация сұлбалары;

іскерліктер:

- пайда болған қосымша жабдықты пайдалану кезінде ақауларын анықтау;

- орта параметрлері бойынша жабдықтың жұмысы туралы талдау;

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.12

АП 04

Қазандық қондырғылардың жабдығын жөндеу:

Қазандық қондырғыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру және технологиялық көрсеткіштері; қазандық қондырғылардың қосымша жабдығына қызмет көрсету; жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру;

қазандарды, су экономайзерлерін, ауа қыздырғыштарды ағымдағы және күрделі жөндеу кезінде орындалатын жұмыстардың көлемі; жөндеу жұмыстарына арналған материалдар; қазанның барабандарын, құбырлы жүйесін, арматурасын жөндеу; қазандықтың қосымша жабдығын: сүзгілерді, бактарды, деаэраторларды, қыздырғыштарды жөндеу; қыздыру аппараттарын жөндеу; тартып-үрлеу машиналарын жөндеу; ауа қыздырғыштарды жөндеу; шаң дайындау, диірмендердің, қоректік шаң жүйелерін жөндеу; қазандарды жөндеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы;

Білімдер:

- қазан агрегаттары мен оның жабдығының техникалық параметрлері мен сипаттамалары;

- шаң алу, газды сору, ауа беру және түтінді газдарды тазартуға арналған жабдықтың құралымы, сұлбасы және белгіленуі;

- оттықтың, жанарғылардың құралымы мен белгіленуі; қыздыру беттерінің орналасуы; жұмыс режимдерін анықтайтын параметрлер;

іскерліктер:

- қосымша жабдықты пайдалану кезінде пайда болатын ақаулылықтарды анықтау;

- жабдықтың жұмысы туралы орта параметрлері бойынша талдау;

БҚ 7,11

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.3

КҚ 2.2.4

КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.11

КҚ 2.2.15

КҚ 2.2.16

АП 05

Қазандық қондырғылардың жабдығын монтаждау:

Өлшеу құралы және өлшеу техникасы; такелаж және жүк көтеру механизмдері; жабдықты монтаждауға дайындау және жұмыстарды ұйымдастыру; бу және су қыздыру қазандарын монтаждау; қазандардың қосымша механизмдерін монтаждау;

жылу техникалық жабдықты баптау және сынау; баптау жұмыстарын ұйымдастыру; жылу техникалық жабдықты қосып баптау; қазандық агрегаттарды жылу техникалық сынау және баптау; тартып-үрлеу машиналары мен газ-ауа жолдарын сынау және баптау; су дайындау және жылу оқшаулау жабдығын сынау және баптау;

Білімдер:

- қазан агрегаттарының тетіктері мен түйіндерін дайындау үшін қолданылатын болаттар;

- өлшеу құралдары туралы жалпы мәліметтерді, өлшеу техникасы;

- негізгі такелаждық жұмыстар;

- бу және су қыздыру қазандарын монтаждау технологиясы;

- қазанның қосымша механизмдерін монтаждау технологиясы;

- монтаждау жұмыстарын жасау кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері;

- баптау жұмыстарын баптау;

іскерліктер:

- жабдықтың сипаттамасы бойынша негізгі ағындардың параметрлерін анықтау;

- қазандық агрегаттың қосымша жолдарының технологиялық сұлбаларын оқу;

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.11

КҚ 2.2.12

КҚ 2.2.13

КҚ 2.2.15

КҚ 2.2.16


АП 06

Сала экономикасы:

нарықтық қатынас жүйесіндегі сала кәсіпорыны; менеджмент; басқарудың негізгі қағидалары мен әдістері; маркетинг; сала кәсіпорынының өндірістік қорлары; сала кәсіпорынының капитал салымы мен капиталдық құрылысы; негізгі және көмекші өндіріс мекемесі; еңбекті ғылыми ұйымдастыру; сала кәсіпорынында техникалық нормалау негіздері; еңбек өнінділігі; сала кәсіпорынында еңбек төлемін ұйымдастыру; нарықтық экономика жағдайларында Қазақстан Республикасының салық жүйесі; сала кәсіпорынында жоспарлауды ұйымдастыру.

Білімдер:

- өнеркәсіп және энергетика кәсіпорындары мен олардың құрылымдарын басқару негіздері;

- кәсіпорын мүлігінің құрамын, қозғалысы және есебі;

- мекеме және еңбек төлемі саласында кәсіпорындарды басқарудың экономикалық механизмінің жұмысы;

- өнеркәсіп пен энергетика кәсіпорнында есеп беру түрлері;

іскерліктер:

- өзінің кәсіптік қызметінде бағдарлануға қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану;

БҚ 11

КҚ 2.2.2

АП 07

Еңбекті қорғау:

Еңбекті қорғау бойынша Қазақстан Республикасының заңнама негіздері; бақытсыз жағдайларды талдау; қауіпсіздік техникасы бойынша қызметшілермен жұмысты ұйымдастыру; қызметшілердің құқықтары мен міндеттері; аймаққа, орынжайларға, жұмыс орындарына, жабдыққа, құралдарға, айлабұйымдарға, биіктікте жұмыс істеу кезінде, жер асты құрылыстарында, резервуарларда, жылу алмастыру аппаратарында, құбырларда, айналмалы механизмдерді пайдаланып, жөндеу кезінде, жер жұмыстарын атқарғанда қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі талаптары; электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі негіздері; улану, күю және басқа жарақаттар кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек;

Білімдер:

- жұмыс орнын, жұмыс аймағын анықтау;

- жабдықты куәландырудың тәртібі;

- құралды пайдалану ережелері;

- ауырлықты қолмен ауыстыру нормалары;

- механизмдер мен айлабұйымдарды куәландыру және сынау мерзімдері;

- жұмыс істеушілердің арасында хабарласу сигналы, қорғаныс құралдары;

- ыдыстардың, құбырлардың түрлері мен категориялары, тіркеу мерзімі, куәландыру, құбырларды сырлау, құбырлардағы жазулар;

- гидравликалық сынақ өткізу тәртібі;

- айналу механизмдерінің түрлері;

- жер, жылу оқшаулау және қаптау жұмыстарын орындау ережелері;

- жер, жылу оқшаулау және қаптау жұмыстары кезіндегі қорғаныс құралдары;

- электрмен жарақаттану түрлері; электр тогымен жарақаттанудан қорғану шаралары;

- өртке қауіпті орынжайлардың жіктелуі; өртке қарсы қорғаныс шаралары;

- өрт сөндіргіштердің құралымдары;

- күю, улану түрлері;

іскерліктер:

- электр тогымен жарақаттану кезінде алғашқы көмек көрсету;

- қан кету, күю, жылу соққысын алу кезінде алғашқы көмек көрсету;

КҚ 2.2.12

КҚ 2.2.13

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00

Өндірістік оқыту

КП 00

Кәсіптік практика

КҚ 01

Оқу практикасы

материалдарды слесарлы-механикалық өңдеу; қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария; технологиялық өлшеу негіздері; жазықтық таңбалау; материалдарды кесу; металдарды шабу; дайындамаларды түзеу және ию; егеулеу, бұрғылау; бұранда қию; тойтарма; қыру; үгу; мойынтіректерді қалайылау және құю; электрмен пісіру; қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария; доғалы электрмен пісіру; аппаратура және айлабұйымдар; токарлық және фрезерлік станоктарда материалдарды өңдеу;

Іскерліктер:

- бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану; слесарлық жұмыстарды жасау үшін құралдарды пайдалану;

- кесуді, шабуды, түзетуді, июді, тойтарманы, бұрғылауды орындау;

- металдарды және өзге конструкциялық материалдарды слесарлық өңдеудің негізгі тәсілдері;

- металл кесетін станоктарда жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасы ережелерін қолдану;

Дағдылар:

- слесарлық құралмен жұмыс істеу;

КҚ 2.1.1;

2.1.2;

2.1.3;

2.1.4;

2.1.7;

2.1.8;

КҚ 2.2.1;

2.2.2;

2.2.3;

2.2.4;

2.2.7;

2.2.8;

КҚ 02

Оқу-өндірістік практика:

жылу техникалық жабдыққа қызмет көрсету және жөндеу; такелаждық жұмыстар; жөндеу-монтаждық жұмыстар; жаймаланатын қосылыстар; деталь ойықтарын пісіруге дайындау; құбырлардың фасонды бөліктерін дайындау; төсемдерді жасау; бекбелерды алу және орнату; жабатын, реттейтін, сақтандыру арматурасын; вентильдерді жөндеу; сальникті компенсаторларды жөндеу; механикалық түйіндерді; ілінісу муфталарын; мойынтірек түйіндерін; болтты және бұрандамалы қосылыстарды; тойтарма қосылыстарды; ыдыстарды; кешендік жұмыстар: бу және су қыздыру қазандарының қызу беттерін жөндеу; аса қызған бу температурасын реттеу құрылғылары; құбырлы қыздырғыштарды жөндеу; қыздырғыштарды, ганитураларды және үрлеу аппараттарын жөндеу; айналмалы механизмдердің құрама бірліктерін жөндеу; тартып үрлеу механизмдерін жөндеу; қыздырғыштар мен жылу алмастырғыштарды жөндеу; желдету жүйесін жабдығын жөндеу; желдету, жылыту, ыстық сумен жабдықтау жүйелері жабдығын жөндеу; күл ұстау және күл жою жүйесі, шаң дайындау жүйесі жабдығын жөндеу;

Іскерліктер:

- бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану; слесарлық жұмыстарды жасау үшін құралдарды пайдалану;

- төсемдерді, бекітпелерді жасау;

- біліктілікке сәйкес жылу техникалық жабдықты жөндеу;

- улану, күю, жылу соққысы болғанда және өзге жарақаттарда алғашқы көмек көрсету;

- көтеру-тиеу жұмыстарында қауіпсіздік шараларын пайдалану;

Дағдылар:

- слесарлық құралмен жұмыс істеу;

- практикада теориялық білімдерін пайдалану;

- бригадада жұмыс істеу;

КҚ 2.1.5;

2.1.6;

2.1.9;

2.1.10;

КҚ 2.2.5;

2.2.6;

2.2.9;

2.2.10;

КҚ 03

Технологиялық практика:

нақты жұмыс орындарындағы жұмыс; білім алушы лауазымында жылу техникалық жабдықты жөндеу; осы мамандық бойынша еңбектің озық әдістері мен жұмыс тәсілдерін, материалдарды, жылу және электр энергиясын, қосалқы бөлшектерді үнемді пайдалану әдістерін оқыту; еңбек өнімділігін арттыру жолдарын, жабдықтың тозуға төзімділігін арттыруды оқыту; жылу техникалық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсетуге құжаттарды рәсімдеу; материалдарды қорыту және оларды рәсімдеу;

Іскерліктер:

- металл кесетін станокта жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін қабылдау; тиеу-түсіру жұмыстарында қауіпсіздік шаралары;

- металдарды және өзге конструкциялық материалдарды слесарлық өңдеудің негізгі тәсілдерін қолдану; техникалық өлшеу негіздері; такелажды жұмыстардың тәсілдері және ережелері;

- жұмыс істеп тұрған өндіріс жағдайында жұмысты ұйымдастыру;

- жөндеу жұмыстарын жоспарлау;

- жылу техникалық жабдықты жөндеу;

Дағдылар:

- жабдықты жөндеу бойынша техникалық құжаттамамен жұмыс істеу;

- лауазымдық нұсқаулықтармен жұмыс істеу;

- бригадада жұмыс істеу;

КҚ 2.1.11;

2.1.12;

2.1.13;

2.1.14;

2.1.15;

2.1.16;

КҚ 2.2.11;

2.2.12;

2.2.13;

2.2.14;

2.2.15;

2.2.16;


      Пәндердің циклдары және кәсіптік практика бойынша оқу

      бағдарламаларының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің, пәннің индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттердің коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіби орыс тілі

кәсіптік тілдің рөлі: мамандық бойынша терминология; кәсіптік бағдарлы мәтіндерді оқу және аудару техникасы (сөздікпен); кәсіптік қарым-қатынас; мамандыққа бағытталған мәтіндер бойынша әңгіме, сұхбат құрастыру; іс жүргізу бойынша сөздікпен жұмыс істеу; құжаттау және шаблондау мен стандарттауды құжаттармен қамтамасыз ету сұрақтары бойынша нормативтік-әдістемелік құжаттарды, құжаттарды шаблондаудан түсінік, әкімшілік-ұйымдық құжаттардың тізіміне кіретін құжаттарды құрудың ережелерін; офистік және құжаттамалық жұмыс негіздерін; техникалық құралдардың көмегімен құжаттау технологиясы.

Білімдер:

- мемлекеттік тілді және кәсіптік бағдарлы мәтіндерді (сөздікпен) оқып, аудару үшін қажетті лексикалық (1200-1400 лексикалық бірлік) және грамматикалық минимумды меңгеру;

- мемлекеттік тілде іс жүргізу;

- құжаттау қызметінің құрылымы, лауазымдық құрылымды, техникалық құралдардың көмегімен құжаттау технологиясы;

іскерліктер:

- кәсіптік лексиканы сауатты пайдалану, өзінің кәсіптік іс-әрекетінде қазақ тілінен біліктіліктерін пайдалану;

- әкімшілік-ұйымдық құжаттарды, мемлекеттік тілде қызметтік хат алысуды құрып, ресімдеу;

- келіп түскен сәттен іске ресімдеуге дейін құжаттармен жұмыс істеу;

- анықтама әдебиетпен жұмыс істеу;

БҚ 1,2,4,6,7

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі:

мамандық бойынша кәсіптік қарым-қатынас жасауға қажетті лексика-грамматикалық материалды;

сөйлесудің әртүрлі түрлері мен тілдік нысандарды (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік);

кәсіптік бағдарлы мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас жасауға қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материал;

іскерліктер:

- тілдік іс-әрекет түрлерін және сөйлеу нысандарын ажырату (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік);

БҚ 2,4,7

ЖГП 03

Қазақстан тарихы:

негізгі мектеп курсы бойынша оқушылардың білім қорытындылары;

өзінің орнауында қазақ халқының тарихи және мәдени даму жолдары;

көшпенділердің өркениеті; көшпелі мемлекеттің пайда болу жолдары;

көшпенділердің рухани мәдениті;

Қазақстанның Ресейге қосылуы алдында ішкі саяси жағдайы;

ұлт-азаттық көтерілістер мен қозғалыстар;

ХХғ басындағы саяси партиялар мен ағымдардың мәні;

ХХғ 20-30 жылдары Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайы;

Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында этнодемографиялық жағдайлар;

коммунистік пария және комсомол;

Ұлы Отан соғысында және соғыстан кейінгі кезеңде Қазақстанның рөлі;

50-80 жылдары Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайы;

Қазақстан КСРО-ның кризисі және құлауы кезеңінде;

Тәуелсіздік алған соң Қазақстан Республикасының саяси және қоғамдық өзгерістері.

Білімдер:

- Қазақстан тарихы;

- қазақ халқының қалыптасуын; көшпенді өркениетің пайда болуы;

- Ұлы Жібек жолын және оның тарихи маңызы;

- Қазақстанның Ресей құрамына қосылуы;

- ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ жоңғар шапқыншылығына қарсы тәуелсіздік үшін ұлт-азаттық күресі;

- ХХ ғ.ғ 20-80 жылдағы қозғалыстар мен көтерілістер;

- ХХ ғ 20-30 жылдарындағы Қазақстан мәдениеті; қазақтардың бүкіләлемдік құрылтайы;

- Алматыдағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы

- тамыз бүлігі және оның құлауы;

- ҚР Мемлекеттік тәуелсіздігі;

іскерліктер:

- қысқаша археологиялық әңгіме құру;

- көшпелі мал шаруашылығының пайда болу себептерін ашу;

- көтерелістердің құлау себептерін талдау;

- ЖЭС мәнін ашу, коллективтендіру;

- картамен жұмыс істеу;

- қазақ диаспорасының пайда болу себептерін ашу;

- Ұлы Отан соғысында және соғыстан кейінгі кезеңде Қазақстанның рөлін ашу.

БҚ 3,8

ЖГП 04

Дене тәрбиесі:

Маман дайындауда дене тәрбиесінің рөлі, оның салаукатты өмір салтын қалыптастыру; дене тәрбиесінің әлеуметтік-экономикалық және психофизиологиялық негіздері; дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері; кәсіптік-қолданбалы дене дайындығы.

Білімдер:

- дене тәрбиесінің

әлеуметтік-экономикалық және психофизиологиялық негіздері;

- дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері;

- денсаулықты сақтап, нығайту үшін білідерін қолдану.

БҚ 8

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану:

мәдениеттану және оның қоғамдық өмірдегі рөлі;

мәдениетті зерттеудегі бағыттардың алуан түрлілігі;

мәдениет және өркениет; мәдениеттің орнауы; мәдениеттің конфуциан-даосистік түрі; мәдениеттің индо-буддалық түрі;

ислам мәдениті әлемі;

мәдениеттің христиандық түрі;

батыс еуропалық мәдениет және оның қазіргі әлемнің дамуына әсері;

африка мәденитінің ерекшелігі мен бірегейлігі; расизм проблемасы; көшпенді өркениеттің пайда болуы және бірегейлігі;

Орта ғасырдағы Қазақстан мәдениеті;

17-19 ғасырдағы қазақтардың мәдени салттары;

қазіргі Қазақстанның мәдениеті;

Білімдер:

- негізгі ұғымдар;

- конфуцианство; даосизм ұғымдары; Қытай өнері; иероглификасы; пейзаж суреттері;

- индия мәдениетінің ерекшеліктері және оның негізгі жетістіктері;

- ислам; курайш ұғымдары; Мухаммед; Құран; Аллах; Мекке;

- христиан оқуларының негізгі принциптері және оның құндылық бағыттары;

- Франция мәдениеті; Ашель мәдениеті; проманьондар, галлалар, франктар, әдебиеті, философиясы;

- көшпенділердің өмір сүрулері мен құндылық жүйесі туралы;

- орта ғасыр кезеңінде қазақ этносының мәдени негізі туралы Білімдерін қалыптастыру;

- түрік және араб мәдениетінің орта ғасырдағы Қазақстан мәдениетіне әсері туралы;

іскерліктер:

- қытай мәденитенің ерекшеліктерін ашу;

- мәдениеттану ұғымдарын еркін пайдалану;

- көшпенділердің материалдық және рухани мәдениет ерекшеліктерін көрсету, оның қоғамдық мәдениттегі орнын көрсету.

БҚ 2,4,6,8

ӘЭП 02

Философия негіздері:

философия және оның қоғамдағы рөлі; философияның тарихи типтері; материя және сана; диалектика және оның альтернативасы; қоғамның философиялық ұғымы; таным теориясы; қоғамдық сана және оның нысандарының алуан түрлілігі; адам болмысы философия проблемалары ретінде; адам қоғамдық қарым-қатынастар объектісі және субъектісі ретінде.

Білімдер:

- негізгі философиялық ұғымдарды: философияның негізгі сұрағы, диалектика, диалектика заңдары, сана, таным, болмыс;

- болмыстың жалпы сұрақтары, танымның жалпы сұрақтары, қоғамның өмір сүруі мен дамуы, адамның маңызды және жалпы проблемалары;

іскерліктер:

- негізгі философиялық білімге еркін сүйене білу, сол немесе басқа сындарды сынау және дәлелдеу, ақиқаттың әртүрлі құбылыстары арасындағы өзара байланыс, қоршаған шындыққа қарама-қайшылықты талдау.

БҚ 4,6,8

ӘЭП 03

Экономика негіздері:

Мақсаттарды, негізгі ұғымдарды, функцияларды, мәнін, қағидаларын; жеке меншік нысандары мен түрлері, жеке меншікті басқару; жоспарлардың түрлері, олардың негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлау; жоспарларды экономикалық негіздеу және болжам жасау әдістерін;

бизнес-жоспарлау; экономикалық талдау; тауарды халықтық тұтыну нарығының күйін және қызмет көрсетуді талдау; нарықтық инфрақұрылым.

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережелері;

- елімізде және шетелдерде экономикалық жағдайлар;

- макро және микро экономика негіздерін, салық, ақша-несиелік, әлеуметтік және инвестициялық саясат негіздері;

іскерліктер:

- өзінің кәсіптік іс-әрекетіндегі ыңғайына қажетті экономикалық ақпаратты тауып, пайдалану.

БҚ 1,7,9

ӘЭП 04

Саясаттану және әлеуметтану негіздері:

саясаттану пәні; саясаттану білімінің құрылымы; саяси ойдың тарихы; билік адамдар арасындағы еркін қарым-қатынас ретінде;

үкіметті заңды деп танушылық және қағидалары; саяси жүйе үкімет механизмі ретінде; саяси тәртіп; мемлекет саяси институт ретінде; саяси партиялар және партиялық жүйелер; саяси элита; саяси көшбасшылық; саяси идеологиялар; дүние жүзілік саяси процесс; Қазақстан Республикасының ішкі саяси стратегиясы; әлеуметтану ғылым ретінде; негізгі әлеуметтік ұғымдар.

Білімдер:

- негізгі саяси ұғымдар: билік, билік ресурстары, биліктің заңдылығы, саяси жүйе, саяси тәртіп, мемлекет, мемлекеттік басқару нысандары, мемлекеттік орналасу нысандары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат;

- саяси ғылым пәні мен әдісі;

іскерліктер:

- халықаралық саяси процестерді талдау, геосаяси жағдай, Қазақстанның қазіргі өмірдегі орны мен рөлі;

- саяси мәдениет дағдыларын меңгеру;

- күнделікті өмірде және кәсіптік іс-әрекетте саяси біліктіліктерін қолдану.

БҚ 6,8

ӘЭП 05

Құқық негіздері:

Құқық, ұғым, жүйе қайнар көздері, Қазақстан Республикасының Конституциясы – құқықтық жүйе ядросы;

Адам құқығының жалпы қоғамдық декларациясы, тұлға, құқық, құқықтық мемлекет, заңдық жауапкершілік және оның түрлері, құқықтың негізгі салалары, Қазақстан Республикасының сот жүйесі, құқық қорғау органдары.

Білімдер:

- адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары; оларды жүзеге асыру механизмдері;

- кәсіптік іс-әрекет саласында құқықтық және адамшылық-этикалық нормаларды білу;

іскерліктер:

- маманның кәсіптік іс-әрекетін регламенттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалана алу.

БҚ 3,4,8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу:

ЕСКД, МЖМБС кіріспесі, түсінік; сызбалардың графикалық ресімделуі; сызба сызықтары; сызба форматтары; графикалық редактордың көмегімен стандартты шрифтпен сызбаларда жазулар жазу; масштабтар; өлшемдер салу; қолмен және графикалық редактордың көмегімен тетіктердің контурларын орындау тәсілдері; мамандық бойынша сұлбалар.

Білімдер:

- МЖМБС 2.303-68* бойынша сызықтар, МЖМБС 2.301-68*

бойынша форматтар,

- МЖМБС 2.304-81 бойынша

сызба шрифттері;

- МЖМБС 2.302-68 бойынша масштабтар, МЖМБС 2.307-68* бойынша өлшемдерді салу ережелері;

іскерліктер:

- стандартты сақтай отырып, әртүрлі сызықтарды сызу;

- графикалық редактордың көмегімен сызбаларда стандартты шрифтпен жазуды жазу;

- қолмен және графикалық редактордың көмегімен сызба масштабын анықтау, берілген масштабта тетіктерді сыза алу;

- сызбада қарапайым нысандағы тетіктердің өлшемін жасау;

- мамандық бойынша технологиялық сұлбаларды оқу;

БҚ 2

КҚ 3.3.1

ЖКП 02

Техникалық механика негіздері:

статика; статика аксиомалары, күш жүйелері, материалдар кедергісі; деформацияланған күйдің түрлері: созылу (сығылу), ығысу, айналдыру, тура иілу, күрделі деформация; беріктікке есептеу; механизмдер мен машиналардың тетіктері; механизмдер мен машиналардың кинематикалық сұлбаларын оқу және құру; әртүрлі беріліс буындарының негізгі өлшемін геометриялық есептеу.

Білімдер:

- статиканың негізгі ұғымдарын, күштердің жазықтық жүйесі; күш моменттері, кинематика және динамика элементтері;

іскерліктер:

- механикалық жүйелердің беріктіктігін тексеріп есептеу;

- механизмнің қажетті түрін таңдау, механизмдер мен құралымдардың құрама бірліктерінің конструкциялық ерекшеліктері.

БҚ 2,3

ЖКП 03

Жылу техникасының теориялық негіздері:

техникалық термодинамиканың негізгі ережелері; газ заңдары; газ қоспалары жылу сыйымдылық; РV- газдар диаграммасы; термодинамика заңдары; идеал газдардың термодинамикалық процестері; энтальпия; энтропия; газ циклдері; реал газдар; су буы және оның қасиеттері; су буының термодинамикалық процестері; бу турбиналық қондырғылардың циклдері; жылу алмастыру теориясының негізгі ережелері; жылу өткізгіштік; конвективті жылу алмасу; жылу беру; ұқсату және үлгісін келтіру негіздері; сұйықтықтың еркін қозғалысы, құбырлардың еріксіз және көлбеу ағысы, заттың агрегаттық күйінің  өзгеруі кезіндегі жылу беру; жылу алмастыру аппараттары;

Білімдер:

- дәстүрлі емес жылу көздерін пайдалану бойынша жалпы сұрақтар;

- жұмыс денесінің параметрлері;

- қысымды өлшеудің әртүрлі бірліктері арасындағы арақатынас;

- жылу сыйымдылығының әртүрлі түрлері; жылу сыйымдылығының әртүрлі түрлерінің арасындағы тәуелділік;

- термодинамика заңдары;

- термодинамикалық процестер;

- энтропия, энтальпияның физикалық мәнін; өлшем бірліктері;

- РV және ТS диаграммаларында газ циклдерінің жұмыс қағидасы; ПӘК анықтау;

- бу түрлері, бу құрамы, бу параметрлері;

- реал газдардың қасиеттері; РV, ТS, һS – су буының диаграммалары;

будың негізгі процестері: изобаралық, изохоралық, изотермиялық және адиабаттық;

- әрбір процесте су буының жылу көлемі, жұмысы, параметрлерін анықтау әдістері;

- ағу және дросселдеу мақсаты; процестердің тәуелділігі;

- бу турбиналық қондырғының сұлбасы, Ренкин циклі;

- Ренкин циклінде пайдалы жұмсалған жылу;

- Ренкин циклінің ПӘК арттыру тәсілдері;

- регенеративті цикл; аралық асқын қызған бу циклі; жылуландыру циклдері; бинарлы және бугазды циклдер.

іскерліктер:

- барометр, манометр және вакууметр көрсеткіштері бойынша абсолюттік қысымды есептеп шығару;

- жылу сыйымдылық мәні, жылу мөлшерін анықтау;

- РV және ТS диаграммаларында су буының процестерін бейнелеу; будың параметрлері, жұмысын және жылуын анықтау;

- кесте және һS диаграммасы бойынша параметрлерін табу;

- РV-, ТS-, һS-диаграммаларында будың түзілуін бейнелеу;

- РV-, ТS-, һS-диаграммаларында су буынының термодинамикалық процестерін бейнелеу;

- бу күйінің параметрлері, жылу мөлшері, ішкі энергияның өзгеруі, барлық процестердегі жұмысты анықтау;

- РV-, ТS-, һS-диаграммаларында газдар мен будың ағу және дросселдеу процесін бейнелеу;

- РV-, ТS-, һS-диаграммаларында Ренкин циклін бейнелеу; ПӘКэнтальпияға тәуелділігін талдау;

- энтальпияны һS су буының кестесі мен диаграммасы бойынша табу;

БҚ 1,2,3

КҚ 3.3.1

КҚ 3.3.4

ЖКП 04

Жылу энергетикасындағы конструкциялық материалдар:

металдардың құрылымы, қасиеттері және сынау тәсілдері; темірдің көміртекті қоспалары; көміртекті болаттар мен шойындар; болаттарды термиялық және химия-термиялық өңдеу негіздері; қоспалы болат пен қорытпалар; түсті металдар қорытпасы; металл емес құралымдық материалдар; металдар мен қорытпаларды өңдеудің негізгі тәсілдері; рұқсат беру, орнату және техникалық өлшемдер; металдарды өңдеудегі стандарттау және метрология; жылу энергетикалық қондырғылардың құралымдық материалдарының жұмыс шарттары; электр доғалық дәнекерлеу; газбен дәнекерлеу; термиялық кесу; электр станцияларының жылу энергетикалық жабдығы мен құбырларын монтаждап, жөндеу кезіндегі дәнекерлеу жұмыстары; негізгі жылу энергетикалық жабдықты бақылау көлемі, түрлері, мерзімдері; ақауын табу әдістері мен құралдары

Білімдер:

- материалдардың негізгі сипаттамалары; кристалл тордың қасиеттері; кристалл тордың ақаулықтары;

- қорытпалардың кристалдану температурасы, кесу ережелері;

- салқындау кезінде қорытпалардағы аллотропиялық өзгерістер;

- белгіленуі және химиялық құрамы бойынша болат пен шойынның жіктелуі;

- болат пен шойынның таңбалану қағидасы, қолданылу саласы;

- термиялық және химия-термиялық өңдеудің белгілері мен мақсаты және ХТО;

- коррозия салдары, коррозиямен күресу әдістері;

- қоспалы болатты белгіленуі, құрамы бойынша жіктелуі;

- түсті металдардың таңбалану қағидасы, түсті металл қорытпаларының қолданылу саласы;

- қысыммен өңдеу түрлері туралы: басу, құю; қысыммен өңдеуге арналған жабдық түрлері; домалату бұйымдарының түржиыны туралы;

- қысыммен өңдеудің әрбір түрінің ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері;

- дәнекерлеу технологиясы, дәнекерлеудің халық шаруашылығында қолданылуы;

- стандарттаудың негізгі мақсаттары мен міндеттері;

- қолайсыз факторлардың материалдың қызмет көрсету мерзіміне әсер етуі туралы;

- жылжымалық; релаксация; радиация; радиациялық беріктіктің табиғаты мен сатысы туралы;

- бу құбырында қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар;

- бу турбиналарының, құбырлардың материалдарына қойылатын талаптар және жұмыс шарттары;

- әртүрлі құрылымды болаттардың, түсті металдардың, биметалдардың сипаттамалары;

- дәнекерлеу кезіндегі қауіпсіздік техника ережелері;

- дәнекерлеу аппаратына қойылатын талаптар;

- электрмен пісірудің артықшылықтары;

- флюстың белгіленуі мен құрамы;

- сығылған газ балондарының құрылымы; газ дәнекерінің қолданылу саласы;

- оттегі кескішінің құрылғысы; оттегі кескішінің ауыстырмалы және стационарлық машиналарының жұмыс қағидасы;

- жылу энергетикалық жабдықты монтаждау және жөндеу кезіндегі дәнекерлеу жұмысының ерекшелігі;

- дәнекерленген жалғанымдардың сапасына талаптар;

- әртекті болатты дәнекерлеу технологиясы;

- ЖЭС және АЭС дәнекерлеу жұмыстарына жіберілетін дәнекерлеушілерге талаптар;

- дәнекерлеу жұмыстарын жасау кезінде қауіпсіздік техникасы ережелері;

- құбыр дәнекерлеу автоматтарының жұмыс қағидасы, техникалық сипаттамалары және қолданылу саласы;

- автоматтық және жартылай автоматтық дәнекерлеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері;

іскерліктер:

- материалдарды белгіленуі мен қасиеттері бойынша жіктеу;

- қорытпа күйінің диаграммасымен жұмыс істеу, қорытпа құрылымы, критикалық нүктелерді анықтау;

- берілген қорытпа үшін ТО, ХТО түрін таңдау;

- коррозия түрлерін анықтау;

- болат таңбалары мен оның қорытпаларын ашып оқу;

- белгіленуі бойынша материалды таңдау;

- өлшеу аспаптарымен және құралдарымен жұмыс істеу;

- өлшеудің мемлекеттік жүйесін пайдалану;

- әртүрлі жұмыс режимдерінде жылу техникалық жабдықтың түйіндері мен тетіктерінің деформацияға ұшырау мүмкіндіктерін анықтау;

БҚ 1,2,3

КҚ 3.3.1

ЖКП 05

Гидравлика және сорғылар:

сұйықтықтың физикалық

қасиеттері; гидростатика және гидродинамика негіздері; гидравликалық кедергілер; сұйықтықтың ағуы, құбыр бойымен және арналарда қозғалуы; электр станциялардың сорғылық жабдығы; сорғылар;

гидроаппаратура; көлемді гидроқозғалтқыштар; гидравликалық кедергілер; көлемді гидрожетек; көлемді гидрожетекті реттеу; іздік гидрожетектер; гидрожелілер; ыдыстар және жұмыстық сұйықтықтар;

Білімдер:

- сұйықтың негізгі физикалық қасиеттері және олардың температура мен қысымға тәуелділігі;

- гидростатиканың негізгі теңдеуі, үздіксіздік теңдеуі және Бернулли теңдеуі;

- сұйықтық қозғалысының екі режимі; гидравликалық кедергілердің жіктелуі; сұйықтың қозғалысы кезінде бойымен ағын шығын анықтау;

- сығылу, жылдамдық және шығын коэффициентін анықтау, әртүрлі насадкалардың сапалық сипаттамасы мен олардың қолданылу саласы;

- қарапайым құбырды есептеу кезіндегі негізгі міндеттер;

- сорғылардың белгіленуі; олардың негізгі параметрлері;

- орталықтан тебетін сорғының негізгі теңдеуі, сорғының теориялық және ақиқат арынын анықтау;

- сорғылық жабдыққа қойылатын талаптар;

- қоректік, конденсаттық, тораптық, циркуляциялық және майлы сорғылардың типтері мен параметрлері;

іскерліктер:

- сұйықтың физикалық қасиеттерін анықтау үшін кестелермен және формулалармен жұмыс істеу;

- ыдыстың түбі мен қабырғасына қысым күшін есептеу;

- гидравликалық үйкеліс коэффициентін және жергілікті кедергілер коэффициентін анықтау;

- аспаптың көрсеткіштері бойынша сорғының арынын анықтау;

- қалақшаның шығатын және енетін жерінде сұйықтық жылдамдығының үшбұрышын құру;

- каталогтармен және техникалық құжаттармен жұмыс істеу.

БҚ 1,2,3,4

КҚ 3.3.1

ЖКП 06

Жалпы электротехника электроника негіздерімен

электр өрісі; тұрақты ток электр тізбектері; электрлік магнетизм; электрлік өлшемдер; бір фазалы айнымалы электр тізбектері; үш фазалы электр тізбектері; трансформаторлар; айнымалы және тұрақты ток электр машиналары; электр энергиясының берілуі, таралуы; электронды жартылай өткізгіш аппаратура;

Білімдер:

- электрлік сұйықтықты есептеу әдістері; электр шамаларының өлшем бірліктері;

- Ом және Кирхгоф заңын;

- магниттік өрістің сипаттамалары;

электр өлшеу аспаптарының құрылғысы;

- айнымалы токтың бір фазалы электр тізбектерін есептеу әдістері;

- айнымалы токтың үш фазалы электр тізбектерін есептеу

әдістері;

- трансформаторлардың белгіленуі, құрылғысы, жұмыс режимі;

- үш фазалы асинхронды қозғалтқыштардың құрылғысы, негізгі сипаттамалары;

- тұрақты ток машиналарының құрылғысы;

іскерліктер:

- өлшеу аспаптарын пайдалануды, электр тізбектерін есептеу;

- электр және магниттік тізбектердің тогын, кернеуін, қуатын, кедергісін өлшеу;

- айнымалы ток электр тізбектерінің әртүрлі элементтерімен сұлбаларды құру; аспаптардың көрсеткіштерін алу;

- векторлық диаграммаларды құру;

- үш фазалы электр тізбектерінің сұлбаларын құру; коэффициенттерін анықтау, жұмыс режимдерін ауыстыру;

- үш фазалы асинхронды қозғалтқышты іске қосу;

- тұрақты ток машиналарын іске қосу.

БҚ 1,2,3

КҚ 3.3.3

КҚ 3.3.17

ЖКП 07

Компьютерлік технология негіздері:

Windows ОЖ; Microsoft Word мәтіндік редакторы; Ехсеl электронды кестесі; мәліметтер базасы; компьтерлік тораптар; Аuto Саd графикалық редакторы; курстық жобалауда ЭЕМ пайдалану; автоматтандырылған жұмыс орындары.

Білімдер:

- жоғары деңгей тілдерінде алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері;

- компьютерді пайдаланушыға баптау;

- тораптағы жұмыс;

- офистік бағдарламалармен жұмыс;

іскерліктер:

- ОЖ орнықтыру;

- мәтінді формативтеу және түзету;

- кестелерді құруды және түзету;

- ақпаратты алу және жіберу үшін локальды және басты торапты пайдалану;

- сызбаны құру және түзету;

БҚ 5,7

КҚ 3.3.7

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Жылумен жабдықтау жүйелерінің қазандық қондырғылары:

отынның жіктелуі және оның техникалық сипаттамалары; қатты, сұйық және газ тәрізді отынның жану негіздері; отынды пайдаланудың тиімділігі; оттық құрылғылар; қабатты және камералық оттықтар; құйынды оттықтар; қазандық қондырғылар туралы жалпы мәліметтер;гидродинамика негіздері және су режимі; өнеркәсіптік кәсіпорындардың б