Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 шілдеде № 11690 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 388 бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!

      басы

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 689-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 689-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні:1400000 Құрылыс және коммуналдық шаруашылық

      Мамандығы: 1408000 Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану

      Біліктілігі: 140801 3 Құрылысшы-техник

      Оқу нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдар мен пәндер индексі

Циклдар мен пәндер атауы

Бақылау формасы

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

барлығы

Оның ішінде:

Теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білімдердер беретін пәндер

4

27

17


1448

992

456ЖБП. 01

Қазақ тілі және әдебиеті

3

1,2

2


158

64

94


1,2,3

ЖБП. 02

Орыс тілі және әдебиеті

3

1,2,3

2


158

1581,2,3

ЖБП. 03

Шетел тілі


1,2

1


78

-

78


1,2

ЖБП. 04

Қазақстан тарихы

3

2

1


74

742,3

ЖБП. 05

Дүниежүзілік тарихы


1,2

1


78

781,2

ЖБП. 06

Қоғамтану


2

1


44

442

ЖБП. 07

Математика

3

1,2

2


146

1461,2,3

ЖБП. 08

Информатика


1,2

1


78

22

56


1,2

ЖБП. 09

Физика

3

1,2

2


142

102

40


1,2,3

ЖБП. 10

Химия


1,2

1


118

92

26


1,2

ЖБП. 11

Биология


1

1


34

28

6


1

ЖБП. 12

География


2

1


44

442

ЖБП. 13

Алғашқы әскери дайындық


1,2,3,4

1


140

1401,2,3,4

ЖБП. 14

Дене тәрбиесі


1,2

-


156


156


1,2

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

1

8

2


394

36

358ЖГП. 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


3,4

1


72


72


3,4

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


3,4

1


72


72


3,4

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

7

3,4,5,6250

36

214


3,4,5,6,7

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


5

5


180

180
ӘЭП. 01

Мәдениеттану


2

1


44

442

ӘЭП. 02

Философия негіздері


5

1


28

285

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері


5

1


36

365

ӘЭП. 04

Экономика негіздері


5

1


36

365

ӘЭП. 05

Құқық негіздері


5

1


36

365

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

2

15

12

1

868

550

298

20


ЖКП. 01

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу


7

1


78

787

ЖКП. 02

Сызу


1,2

1


112


112


1,2

ЖКП. 03

Техникалық механика негіздері және құрылымдар статикасы


3,4

1


92

62

30


3,4

ЖКП. 04

Электротехника және электроника


3

1


44

30

14


3

ЖКП. 05

Құрылыс материалдары мен өнімдері


4

1


66

46

20


4

ЖКП. 06

Геология және топырақтану


3

1


30

20

10


3

ЖКП. 07

Геодезия

4

3

1


106

72

34


3,4

ЖКП. 08

Құрылыс машиналары және шағын механизациялау құралдары


3,4

1


86

76

10


3,4

ЖКП. 09

Қолданбалы информатика


7

1


38

12

26


7

ЖКП. 10

Өндіріс экономикасы

7

6

1

7

112

82

10

20

6,7

ЖКП. 11

Еңбек және қоршаған ортаны қорғау


7

1


52

44

8


7

ЖКП. 12

Жобалық-сметалық іс


7

1


52

28

24


7

АП. 00

Арнайы пәндер

5

7

7

2

730

542

138

50


АП. 01

Инженерлік желілер және аймақтар мен құрылыс алаңдарын жабдықтау


5

1


54

42

12


5

АП. 02

Қала көшелері мен жолдары

5

4

1

5

112

72

20

20

4,5

АП. 03

Қалалық рельсті және кіре беріс қатынас жолдары

6


1


90

74

16


6

АП. 04

Қалалық жасанды құрылымдар

6


1


90

66

24


6

АП. 05

Қала жолдары мен жасанды құрылымдарды жөндеу және қалыпта ұстау


7

1


90

74

16


7

АП. 06

Қала қатынас жолдарының құрылыс технологиясы және оны ұйымдастыру

6

5

1

6

146

86

30

30

5,6

АП. 07

Жол жүру ережелері мен қауіпсіздігі

6

5

1


148

128

20


5,6

БҰАП.00

Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер


752

527


Теориялық оқытудың барлығы

12

62

43

3

3672

2352

1250

70


ӨО мен КП

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практика

1764

ОӨ. 00

Өндірістік оқыту

900

ӨО. 01

Танысу практикасы

36
2

ӨО.02

Геологиялық оқу практикасы

180
4

ӨО.03

Геодезиялық оқу практикасы

216
4

ӨО.04

Оқу бөлініс практикасы

252
5

ӨО.05

Жұмысшы мамандығын алуға арналған оқу практикасы

216
6

КП. 00

Кәсіптік практика

864

КП. 01

Мамандық бейіні бойынша практика (өндірістік-технологиялық)

432
7

КП.02

Диплом алдындағы практика, оның ішінде диплом жобасын орындау.

432
8

АА. 00

Аралық аттестаттау

252

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА 02 (КДБ БТ)

Кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті тағайындау

12


Міндетті оқытудың барлығы

5760

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтары

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

6588


      Ескерту:ЖБП– Жалпы білімдердер беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП –білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 690-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 690-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 1400000 - құрылыс және коммуналдық шаруашылық

      Мамандығы: 1408000 - Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану

      Біліктілігі: 140801 3 - Құрылысшы-техник

      Оқу нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдар мен пәндер индексі

Циклдар мен пәндер атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жұмысының саны

Курстық жоба (жұмыс)

барлығы

Оның ішінде:

Теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

2

14

8


474

112

362ЖГП. 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


1,2

1


74


74


1,2

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі


1,2

1


64


64


1,2

ЖГП. 03

Қазақстан тарихы

2

1

1


80

801,2

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі

5

1,2,3,4256

32

224


1,2,3,4,5

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

180
ӘЭП. 01

Мәдениеттану


3

1


36

363

ӘЭП. 02

Философия негіздері


3

1


36

363

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері


3

1


36

363

ӘЭП. 04

Экономика негіздері


3

1


36

363

ӘЭП. 05

Құқық негіздері


1

1


36

361

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1

15

13

1

842

528

294

20


ЖКП. 01

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу


5

1


78

785

ЖКП. 02

Сызу


1,2

1


108


108


1,2

ЖКП. 03

Техникалық механика негіздері және құрылымдар статикасы


1,2

1


88

58

30


1,2

ЖКП. 04

Электротехника және электроника


2

1


40

26

14


2

ЖКП. 05

Құрылыс материалдары мен өнімдері


1

1


68

48

20


1

ЖКП. 06

Геология және топырақтану


1

1


34

24

10


1

ЖКП. 07

Геодезия

2

1

1


98

64

34


1,2

ЖКП. 08

Құрылыс машиналары мен шағын механизациялау құралдары


1,2

1


74

64

10


1,2

ЖКП. 09

Қолданбалы информатика


5

1


38

12

26


5

ЖКП. 10

Өндіріс экономикасы


5

1

5

112

82

10

20

4,5

ЖКП. 11

Еңбек және қоршаған ортаны қорғау


5

1


52

44

8


5

ЖКП. 12

Жобалық-сметалық іс


5

1


52

28

24


5

АП. 00

Арнайы пәндер

5

5

7

2

756

568

138

50


АП. 01

Инженерлік желілер және аймақтар мен құрылыс алаңдарын жабдықтау


1

1


52

40

12


1

АП. 02

Қала көшелері мен жолдары

3

2

1

3

104

64

20

20

2,3

АП. 03

Қалалық рельсті және кіре беріс қатынас жолдары

4


1


90

74

16


4

АП. 04

Қалалық жасанды құрылымдар

4


1


104

80

24


4

АП. 05

Қала жолдары мен жасанды қатынас жолдарын жөндеу және қалыпта ұстау


5

1


90

74

16


5

АП. 06

Қала қатынас жолдарының құрылысын ұйымдастыру және оның технологиясы

4

3

1

4

156

96

30

30

3,4

АП. 07

Жол жүру ережелері мен қауіпсіздігі

4

3

1


160

140

20


3,4

БҰАП.00

Білімдердер беру ұйымымен анықталатын пәндер

52

525


Теориялық оқытудың барлығы

2304

1440

794

70


ӨО мен КП

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практика

1764

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

900

ӨО. 01

Танысу практикасы

36
2

ӨО.02

Геологиялық оқу практикасы

180
2

ӨО.03

Геодезиялық оқу практикасы

216
2

ӨО.04

Оқу бөлініс практикасы

252
3

ӨО.05

Жұмысшы мамандығын алуға арналған оқу практикасы

216
4

КП. 00

Кәсіптік практика

864

КП. 01

Мамандық бейіні бойынша практика (өндірістік-технологиялық)

432
5

КП.02

Диплом алдындағы практика, оның ішінде диплом жобасын орындау

432
6

АА. 00

Аралық аттестаттау

180

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА 02

(КДБ БТ)

Кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті тағайындау

12


Міндетті оқытудың барлығы

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтары

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту:ЖБП– Жалпы білімдердер беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білімдердер беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 691-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 691-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"1408000 - Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану" мамандығы
бойынша техникалық және кәсіптік үлгілік білім беретін оқу
бағдарламалары

      Пән циклдары мен кәсіптік практика бойынша бағдарламасының мазмұны

      (орта буынды маман)

Цикл индексі (пән)

Пәннің, практиканың атауы мен негізгі тараулары

Қалыптастырылатын білімдер, біліктіліктері және дағдылары

Қалыптасатын құзыреттілік коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша терминология. Кәсіби бағытталған мәтіндерді аудару техникасы (сөздікпен).

Кәсіби қарым-қатынас даму

Білімдер:

- қазақ (орыс) тілінің синтаксисі;

- кәсіби қарым-қатынас даму.

Іскерліктер:

- мамандық бойынша терминологияны пайдалану;

- кәсіби бағытталған мәтіндердің техникалық аудармасын пайдалану (сөздікпен)

БҚ 2,3,4,5, 6

ЖГП.02

Кәсби шетел тілі

Мамандық бойынша терминология.

Кәсіби бағытталған мәтіндерді аудару техникасы (сөздікпен). Кәсіби қарым-қатынас даму.

Білімдер:

- кәсіби қарым-қатынас;

- негізгі сөздер мен терминдер.

Іскерліктер:

- мамандық бойынша терминологияны пайдалану;

- кәсіби бағытталған мәтіндердің техникалық аудармасын қолдану (сөздікпен).

БҚ 2,3,4,5, 6

ЖГП.03

Қазақстан тарихы

Қазіргі әлемдегі Қазақстан Республикасының орны мен атқаратын ролі. Қазақстан аумағындағы алғашқы қауымдық құрылым. Арқайым - әлемдік өркениет ошағы. Қазақстан тарихындағы моңғол кезеңі. ХVI- XVIII ғ.ғ. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы.

Патша үкіметінің Қазақстандағы отаршылдық саясаты. ХХ ғасыр басындағы, азаматтық қарсы тұру кезіндегі Қазақстан. Бірінші дүниежүзілік соғыс және Қазақстан. Ұлт-азаттық қозғалыс. Ақпан төңкерісі және патша үкіметінің құлауы.

Қазан төңкерісі, азаматтық соғыс және шетел интервенциясы. Кеңес үкіметін орнату және оның Қазақстандағы ерекшеліктері. Казармалық социализмнің құрылуы. Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат (ЖЭС).

Индустрияландыру және күштеп "ұжымдастыру", отырықшыландыру саясаты және оның салдары. Ауыл шаруашылығын отырықшыландырудың Сталиндык-Голощекиндік моделі. Қазақстандағы шаруалар көтерілісі. Саяси репрессиялар.

Екінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Ұлы Отан соғысы және фашизмді жеңудегі Қазақстанның қосқан үлесі. Соғыстан кейінгі кезең және халық шаруашылығын қалпына келтіру. Тың игеру. Республиканы дамытудағы қарқындылық. Саяси қарама-қайшылықтар (1969, 1979, 1986).

Қайта құру кезеңі. Қазақстан – егеменді тәуелсіз мемлекет.

Білімдер:

- Қазақстан тарихы

- қазақ халқының қалыптасуы;

- көшпелі өркениеттің пайда болуы;

- Ұлы Жібек жолы және оның тарихи маңызы;

- Қазақстанның Ресей құрамына енуі;

- XVII-XVIII ғ.ғ. жоңғар шапқыншыларына қарсы ұлт-азаттық күрес;

- ХХғ.ғ. 20-80 жылдарындағы бас көтерулер, қозғалыстар мен көтерілістер

- ХХғ. 20-30 жылдарындағы Қазақстанның мәдениеті;

- қазақтардың дүниежүзілік құрылтайы;

- 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан оқиғалары;

- тамыз төңкерісі және оның жеңілуі;

- ҚР мемлекеттік тәуелсіздігі;

Іскерліктер:

- қысқаша тарихи-археологиялық әңгіме құрастыру;

- көшпелі мал шаруашылығының пайда болу себептерін анықтау

- алғашқы мемлекеттік одақтарға сипаттама беру;

- жер аударушылық саясаттың негізгі мақсаттарын анықтау;

- көтерілістердің жеңіліс табу себептерін сараптау;

- ЖЭС пен ұжымдастырудың маңызын ашу;

- 20-30 жылдардағы этнодемографиялық жағдай. Репрессиялар мен депортациялар;

- картамен жұмыс істеу;

- қазақ диаспорасының пайда болу себептерін ашу

- Ұлы Отан соғысы мен соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстанның ролін ашу

БҚ 2,3,4,5, 6

ЖГП.04

Дене тәрбиесі Маманның салауатты өмір салтын қалыптастырудағы дене тәрбиесінің маңызы. Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері. Дене бітімінің және спорттық өздігінен кемелденудің негіздері. Кәсіби-қолданбалы дене тәрбиесі.

Білімдер:

- дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері.

Іскерліктер:

- салауатты өмір салтын қалыптастыру;

- дене бітімін және спорттық жағынан кемелдену

БҚ 3,8,9

ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП.01

Мәдениеттану

Мәдениеттің негізі мен атқаратын қызметі: негізгі мектептер, мәдениеттегі қағидалар мен бағыттар, әлемдік және отандық мәдениет тарихы. Әлемдік және ұлттық мәдени мұраны сақтау. Жергілікті өлкетанушылық мәдени мұраны пайдалану.

Білімдер:

- мәдениет мәселелерін түсіндірудегі негізгі тұжырымдамалар мен бағыттар;

- әртүрлі мәдениеттердің ерекшеліктері мен заманауи өркениетке қосқан жалпы үлестері

Іскерліктер:

- ұлттық және әлемдік мәдени мұраны сақтау;

- жергілікті өлкетанушылық және мәдени мұраны пайдалану

БҚ 2,3,4,5

ӘЭП.02

Философия негіздері. Философия пәні, әлемдік философиялық ойлардың негізгі кезеңдері.

Адамзат табиғаты және оның өмір сүру мәні. Адам және Құдай. Адам және космос. Адам, қоғам, өркениет, мәдениет. Тұлғаның бостандығы мен жауапкершілігі. Адам танымы және іскерлігі. Ғылым және оның ролі. Глобалдық мәселелер алдындағы адамзат.

Білімдер:

- әлемнің философиялық, ғылыми және діни картиналары туралы, адам өмірінің мәні туралы;

- ғылым мен ғылыми танымның ролі, оның құрылымы, формалары мен әдістері, әлеуметтік және этикалық мәселелер туралы.

Іскерліктер:

- адамның мінез-құлқын биологиялық және әлеуметтік, тәндік және рухани бастамаларында, оның есінің маңызын, саналы және санасыз мінез-құлқын анықтау;

- қоғамдағы адамдар арасындағы қарым-қатынастың адамгершілік нормаларын реттеу

БҚ 2,3,4,5

ӘЭП.03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Әлеуметтану ғылым ретінде.

Қоғам – әлеуметтік мәдени жүйе.

Әлеуметтік қоғамдастықтар.

Әлеуметтік этноұлыстық қарым-қатынас. Әлеуметтік үрдістер. Әлеуметтік институттар мен ұйымдар. Тұлға: оның әлеуметтік ролі мен әлеуметтік мінез-құлқы.

Саясаттану пәні. Саяси билік және билеуші қарым-қатынас.

Саяси жүйе. Қазақстандағы саяси-экономикалық үрдістер. Экономика негіздері: экономика және оның негізгі мәселелері.

Білімдер:

- заңдылықтар түсінігіндегі әлеуметтік жол туралы түсінік;

- әлеуметтік құрылым, әлеуметтік жіктелу, әлеуметтік әсерлілік туралы түсінік;

- тұлғаның әлеуметтану ерекшеліктерін, реттеу формаларын білу.

Іскерліктер:

- әлеуметтік өзгеріс пен дамудың әлеуметтік қозғалысы мен басқа да факторларын дамыту;

- биліктің болмысын, саясат субъектілерін, саяси қарым-қатынас пен үрдістерді (Қазақстандағы және тұтас әлемдегі) анықтау;

- саяси жүйелер мен саяси режимдер туралы түсінік қалыптастыру.

БҚ 2,3,4,5

ӘЭП. 04

Экономика негіздері

Мақсаттары, негізгі түсініктері, функциялары, болмысы, қағидалары. Меншік формалары мен түрлері меншікті басқару. Жоспардардың түрлері, олардың негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлау.

Жоспарларды экономикалық негіздеу мен болжамдарды әзірлеудің әдістері. Бизнес-жоспарлау. Экономикалық сараптама. Халықтық тұтыну тауарлары мен қызметтері нарығының жағдайын сараптау. Нарықтық инфраструктура

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережелері;

- еліміз бен шетелдердегі экономикалық ахуал;

- макро- және микроэкономика негіздері, салықтық, қаржылық-несиелік, әлеуметтік және инвестициялық саясат туралы.

Іскерліктер:

- өзінің кәсіби әрекетін бағыттауға қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану

БҚ 2,3,4,5

КҚ 3.1.11

ӘЭП.05

Құқық негіздері

Құқық, түсінік, жүйе, ақпарат көздері, Қазақстан Республикасының Конституциясы – құқықтық жүйенің ядросы.

Адам құқығының жалпы декларациясы, тұлға, құқық, құқықтық мемлекет, заңдыжауапкершілік және оның түрлері, құқықтың негізгі салалары, Қазақстан Республикасының сот жүйесі, құқық қорғау органдары

Білімдер:

- адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары, оларды жүзеге асыру механизмдері;

- кәсіби әрекет саласында құқықтық және адамгершілік-этикалық нормаларды білу.

Іскерліктер:

- маманның кәсіби әрекетін регламенттейтін нормативтік-құқытық құжаттарды пайдалана білу

БҚ 2,3,4,5,8

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу Кәсіби қарым-қатынас. Қазақ (орыс) тілінде іс-қағаздарын жүргізу; құжаттар, олардың атқаратын қызметі және құжаттау тәсілдері; құжаттардың құрылымы; құжаттарды жинау мен сақтау; іс жүргізуді ұйымдастыру және оның технологиясы істі ұйымдастыру және қалыптастыру тәртібі. Кеңселік және құжаттау жұмысының негіздері.

Білімдер:

-құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптар;

- қызметтік хатты құрастыру әдістемесі, құжаттардың жіктелуі мен қозғалысы.

Іскерліктер:

- мемлекеттік тілде іс қағаздарының үлгілерін құрастыру және ресімдеу.

БҚ 1,2,3,4,5,6,7

КҚ 3.1.1

ЖКП.02

Сызу

Сызбаларға қойылатын талаптар, масштабтар, анықтамалар, белгілер, жазбалар. Проекциялаудың негізгі әдістері. Сызбалық геометрияның негіздері. Проекцияны түрлендіру тәсілдері. Мамандық бойынша сызбаларды орындау, құрылыс сызбасының элементтері. Негізгі жоспарлардың топографиялық негізі; сәулеткерлік-құрылыс сызбалары. Машина құрастыру және құрылыс сызбаларының стандарттары.

Білімдер:

- сызбалар мен сұлбаларды құрастырудың негізгі ережелері;

- құрастырушылық құжаттарды әзірлеу және ресімдеу ережелері.

Іскерліктер:

-құрылыс сызбаларын құрастыру кезінде нормативтік құжаттарды пайдалану;

- сызбаны проекциялау;

- техникалық бейнелеу;

- графикалық тапсырмаларды шешу әдістерін қолдану;

- инженерлік графика құралдарын қолдану.

БҚ 1,2,3,4,5,6,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.4,3.1.5, 3.1.8, 3.1.9

ЖКП.03

Техникалық механика негіздері және құрылымдар статикасы

Теориялық механика.

Статиканың негізгі түсініктері мен аксиомалары. Тоғысатын күштердің жазық жүйесі. Бейтарап орналасқан күштердің жазық жүйесі. Кеңістіктік күштер жүйесі. Ауырлық центрі. Тепе-теңдіктің тұрақтылығы. Материалдардың қарама-қайшылық негіздері. Созылу – сығымдалу. Кесік пен сығымдалудың есептелуі. Жазық қиылыстардың геометриялық сипаттамасы.

Түзу бөрененің иілуі. Көлбеу иілу және центрден тыс сығымдалу. Түзу қиылысты бөренелерді жылжыту және бұрау. Орталықтан сығымдалған ұштардың тұрақтылығы. Динамикалық және қайталама-ауыспары жүктемелердің әрекеті туралы түсінік.

Құрылымдар статикасы. Жазық ұштар жүйесінің геометриялық өзгермеушілігін зерттеу.

Көп бойлықты статикалық анықталатын бөренелер. Статикалық анықталатын жазық рамалар. Статикалық анықталатын жазық фермалар.

Статикалық анықталатын жазық жүйелердегі орын ауыстыруды анықтау. Кесілмеген бөренелер. Тіреп тұратын қабырғалар.

Білімдер:

- күштердің негізгі жүйелері;

- күш жүйесінің тепе-теңдік жағдайы;

- күш моментінің нүкте мен оське қатынасы;

- деформацияланатын дененің қасиеті мен деформацияның сипаты туралы негізгі гипотезалар мен болжамдар;

- беріктік, қаттылық және тұрақтылық жағдайлары;

- құрылымдардың геометриялық құрылымын зерттеу тәсілдері;

- көп бойлылық бөренелердегі, рамалар мен аркалардағы эпюраларды құру әдістері.

Іскерліктер:

- тіреуіш реакцияларды сараптап анықтау;

- әртүрлі күш жүйелері бойынша тапсырмаларды шешу;

- қарапайым және күрделі қиылыстардың ауырлық центрінің орналасуын анықтау;

- болатты илемдеу сортаментін пайдалану;

- қиылыстыру әдісімен ішкі күштерді анықтау;

- ішкі күш факторлары мен кернеулерінің эпюрасын құру;

- көп бойлықты бөренелер мен рамаларда эпюраларды құру;

- аркалар мен фермалардағы күш салуды анықтау;

- балкалар мен фермаларда әсер ету сызықтарын құру және сол бойынша күш салуды анықтау.

БҚ 1,2,3,4,6,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10

ЖКП.04

Электротехника және электроника

Электрлі кеңістік.

Тұрақты және ауыспалы токтың электрлі тізбегі, электромагнетизм.

Өткізгіш өнімдер және электризоляциялық материалдар. Электрлі өлшемдер; Ауыспалы жәніе тұрақты токтың электрлі машиналары.

Трансформаторлар.

Электр жетек негіздері.

Электрониканың физикалық негіздері.

Электрондық аспаптар.

Электрондық генераторлар және өлшегіш аспаптар. Автоматика мен есептегіш техниканың электрондық қондырғылары. Микроэлектрониканың интегралдық сұлбалары. Энергия сақтаушы технологиялар; құрылыс алаңындағы электр қауіпсіздігі.

Білімдер:

- электротехника негіздері;

- тұрақты және ауыспалы токтың электрлі тізбегі, электромагнетизм;

- трансформатордың түрлері;

- электржетек негіздері;

- электроника негіздері;

- электрондық түзеткіштер мен стабилизаторлар;

- микропроцессорлар мен микро-ЭЕМ-дердің жұмыс істеу принципі.

Іскерліктер:

- өткізгіш өнімдер мен электризоляциялаушы материалдарды пайдалану;

- электрлі өлшегіштерді қолдану;

- ауыспалы және тұрақты токтың электрлі машиналарын пайдалану;

- электр энергиясын беру және тарату;

- электрондық аспаптарды қолдану;

- автоматика мен есептегіш техниканың электрондық қондырғыларын қолдану.

БҚ 1,2,3,4,6,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10

ЖКП.05

Құрылыс материалдары мен өнімдері

Құрылыс материалдарының негізгі қасиеттері. Тас материалдар, органикалық тұтқыр материалдар, асфальтобетон, асфальтобетон қоспалары, минералдық тұтқыр материалдар, цементобетон, цементобетон қоспалары және олардың негізгі қасиеттері. Тұтқыр материалдармен беріктелген топырақтар, жергілікті құрылыс материалдары. Құрылыс материалдары мен өнімдері туралы ғылымдағы жаңалықтар; құрылыс өнімдерін өндіру кезіндегі ресурс және энергия сақтаушы технологиялар.

Білімдер:

- құрылыс материалдары мен өнімдерінің физикалық, механикалық, технологиялық қасиеттері және оларды қолдану саласы, оларды қабылдау және жинақтау ережелері.

Іскерліктер:

- сырт келбеті мен маркасын қарап, құрылыс материалдары мен өнімдерінің түрі мен сапасын анықтау;

- нақты пайдалану жағдайларына қарай құрылыс материалдары мен өнімдерінің техникалық және экономикалық негізделген түрін өндіру.

БҚ 1,2,3,4,6,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11

ЖКП.06

Геология және топырақтану

Геология және гидрогеология негіздері.

Жер құрамы мен құрылымы. Жер қабығының минералдары. Жердің ішкі және сыртқы күштерінің геологиялық әрекеті, тау жыныстары және жерасты сулары.

Инженерлік геология негіздері.

Топырақтың жіктелуі, құрамы және физико-механикалық қасиеттері. Топырақты зертханалық зерттеу және жіктелуі. Инженерлік-геологиялық зерттеу негіздері.

Трасса бойындағы инженерлік-геологиялық зерттеулер, жол-құрылыс материалдарының кен орындарын іздеу және тексеру.

Білімдер:

- Жер құрамы мен құрылысы;

- топырақ пен жер бедерінің негізгі физикалық, механикалық қасиеттері және олардың жіктелуі;

- жерасты суларының қозғалыс заңдары;

- инженерлік-геологиялық зерттеу сатылары;

- тау техникалық түсініктер мен терминология.

Іскерліктер:

- жанартау атқылауының өнімдерін танып білу, анықтау және пайдалану;

- топырақтың құрамы мен құрылымын анықтау;

- кен орындарының төлқұжатын құрастыру.

БҚ 1,2,3,4,6,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10

ЖКП.07

Геодезия

Геодезия негіздері, масштабтар, жоспар мен карталарда жергілікті жер мен рельеф жағдайының бейнеленуі. Жоспарлар мен карталар бойынш жергілікті жердің учаскелік алаңдарының аумағын өлшеу және анықтау. Сызықтың жергілікті жерде бағытталуы, бұрыш өлшегіш аспаптар және бұрыш өлшемдері, сызықтық өлшемдер. Асып кетулерді анықтау. Биіктік тіреуші желінің аспаптары мен құрылуы. Тахеометриялық түсірілім, шаршылар бойынша бетті тегістеу. Сызықтық құрылымдарды жоспарлаудағы вертикаль бет бойынша егістік және өңдеуші жұмыстар. Жобалық нүктені, берілген параметрлер бойынша жобалық өлшемді анықтау бойынша қарапайым инженерлік тапсырмаларды орындау. Жобалау, құрылыс, қала қатынасы жолдарын пайдалану кезіндегі геодезиялық жұмыстардың негізгі түрлері.

Білімдер:

- геодезиялық жұмыстарды орындау бойынша нұсқаулар мен жетекшілік ұсынымдар;

- геодезиялық аспаптар мен құралдарды пайдалану;

- жерүсті және техникалық-есептегіш жұмыстардың өндірісі.

Іскерліктер:

- топографиялық карталарды оқу, карта бойынша жоба сызықтарының ұзындығы мен ориентациялық бұрыштарын, координаталары мен биіктіктерін анықтау;

- белгілі координаталар бойынша биіктіктерін құралдар әдісімен жергілікті жерде нүкте мен жобалық өлшемнің орналасуын анықтау;

- құрылыс алаңында геодезиялық жұмыстарды жүзеге асыру.

БҚ 1,2,3,4,6,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11

ЖКП.08

Құрылыс машиналары және шағын механизация құралдары

Машиналардың бөлшектері мен олардың байланыс тораптары туралы негізгі мәліметтер. Күш жабдықтары және жетек қондырғылары. Көлік құралдары, тасымалдаушы және тиеуші-түсіруші машиналар, жүк қармаушы қондырғылар, құрылыс крандары мен көтергіштері, дайындау жұмыстарына, су қайтаруға, су төмендетуге арналған машиналар; жер қазушы көлік машиналары; жер жұмыстарына арналған экскаваторлар мен арнайы жабдықтар; бұрғылау және сыналау жұмыстарына арналған машиналар мен жабдықтар;

бетон және темірбетон жұмыстарына арналған жабдықтар; механизацияланған құрылыс құралы; тегістеу жұмыстарына арналған машиналар мен жабдықтары; қала қатынасы жолдарын салу, қалыпта ұстау және жөндеуге арналған машиналар мен жабдықтар; жіктелуі, атқаратын қызметі, құрылғысы, жұмыс істеу принципі.

Құрылыс машиналарын пайдалану негіздері; жүк көтергіш және құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары.

Білімдер:

- негізгі құрылыс машиналары мен шағын механизаиялау құралдарының атқаратын қызметі, жұмыс істеу принципі, техника-экономикалық және пайдаланушылық көрсеткіштері, оларды пайдалану ережелері.

Іскерліктер:

- механизацияланған жұмыстарды орындау үшін құрылыс машиналары мен шағын механизациялау құралдарының жиынтығын іріктеу және өндіргіштігін анықтау;

- құрылыс машиналарының, энергетикалық қондырғылардың, көлік құралдарының оперативтік есебін жүргізу.

БҚ 1,2,3,4,6,8,9

КҚ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8., 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11

ЖКП.09

Қолданбалы информатика

Операциялық жүйелердің атқаратын қызметі және типтері. Операциялық жүйелердің негізгі түсініктері мен анықтамалары. ЭЕМ-ді өндірістік жұмыста пайдалану: мәтіндік және графикалық редакторлар, арнайы бағдарламалар. Кәсіби әрекеттегі қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету және ақпараттық қор. Кәсіби әрекетті модельдеу және болжамдау.

Білімдер:

- басқарудың автоматтандырылған жүйелеріндегі ДК-ның жұмыс істеу принципі, басқару теориясы және ЭЕМ ролі;

- мәтіндік және графикалық редакторлардың жұмыс істеу принципі.

Іскерліктер:

- мәтіндік және графикалық редакторларды пайдалану, курстық және диплом жобаларын орындау, өндірістегі жобалық жұмысты жүзеге асыру кезінде бағдарламалық құралдарды пайдалану.

БҚ 1,2,3,4,6,8,9

КҚ 3.1.1 – 3.1.11

ЖКП.10

Өндіріс экономикасы

Ел экономикасындағы құрылыс саласының орны. Кәсіпорындардың негізгі және айналымдық қоры, жеке меншіктіліктің әртүрлі формаларындағы кәсіпорындардың жұмыс істеу ерекшеліктері. Қала қатынас жолдарының құрылысы мен пайдаланылуы кезінде өндірістік үрдістің ұйымдастырылуы. Ғылыми ұйым және еңбекті нормалау. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын жоспарлау, кірістерді, пайданы және жұмыс рентабельділігін жоспарлау. Өндірістік үрдістердің экономикалық тиімділігі.

Білімдер:

- нарықтың экономикалық түсініктері, кәсіпорындардың өндірістік қорлары, менеджмент және маркетинг негіздері және өндірісті жоспарлау туралы;

- өндірістік қорлардың экономикалық болмысын, сметалық құжаттарды зірлеу тәртібін, маркетинг пен менеджмент негіздерін, жоспарлау мен есепке алу әдістерін.

Іскерліктер:

- кәсіпорын қорларының көрсеткіштерін есептеу, сметалық есепті жүзеге асыру, өндірістік бағдарламаны есепке алу;

- өндірістік шығындарды есептеу, жұмыстардың сметасы мен материалдық ресурстардың қажеттілігін, экономикалық тиімділікті есептеу және шаруашылық жұмыстың сараптамасын өткізу.

БҚ 1 – 9

КҚ 3.1.1, 3.1.7,3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11

ЖКП.11

Еңбек және қоршаған ортаны қорғау

Еңбек заңнамасы туралы жалпы мәліметтер. Кәсіпорындардағы еңбекті ұйымдастыру және еңбек қорғау бойынша тұрақты бақылауды ұйымдастыру. Еңбек жағдайын, жарақаттану себебін, және кәсіби сырқаттану себептерін сараптау және олардың алдын-алу бойынша шаралар. Өндірістегі электр қауіпсіздігі, технологиялық үрдістердің қауіпсіздігі. Өнеркәсіптік санитария. Өрт қауіпсіздігінің негіздері, өрт сөндірудің техникалық құралдары. Өндірістегі өнеркәсіптік экология.

Білімдер:

- кәсіби әрекет саласындағы қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етудің ерекшеліктері, кәсіпорындардағы еңбек қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздері;

Іскерліктер:

- кәсіби әрекет саласындағы жарақаттану қаупі бар және зиянды факторлардың сараптамасын жүргізу;

- экобиоқорғаныстың және өртке қарсы техниканы қолдану.

БҚ 1,3,4, 8,9

КҚ 3.1.4, 3.1.5,3.1.6, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10

ЖКП.12

Жобалық-сметалық іс Құрылыс жобаларын ұйымдастыру негіздері (жобалаудың негізгі кезеңдері мен сатылары; жобалық істі ұйымдастыру; жобалық шешімді сипаттайтын негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер; жобалық шешімдердің үнемділігін бағалау); еңбекті нормалау, құн қалыптастырудың негіздері; құрылыстың сметалық құнының құрылымы; сметалар (сметалық құжат түрлері, сметалық баға мен нормалар жүйесі); жобалық-сметалық құжаттарды әзірлеу, келісу, сараптау және бекіту.

Білімдер:

- қала қатынасы жолдарын жобалау және салу кезіндегі инженерлік зерттеулердің мақсаты, құрамы мен әдістері;

- өнімге (қызметтерге) құн қалыптастырудың механизмдері, қазіргі жағдайларда еңбекті төлеу формалары; бизнес-жоспарды әзірлеу әдістемесі.

Іскерліктер:

- жобалық-сметалық құжаттарды әзірлеу, келісу, сараптама жүргізу және бекіту.

БҚ 1,2,3,4,6

КҚ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.7

АП. 00

Арнайы пәндер

АП.01

Территориялар мен құрылыс алаңдарындағы инженерлік желілер мен жабдықтар

Территорияның инженерлік көгалдандырылуы: территорияны ұйымдастыру мен дайындаудың негізгі қағидалары, көшелер мен жолдар желісі, территорияның вертикаль жоспарлануы. Елді-мекендердегі инженерлік желілер мен жабдықтар: гидравлика негіздері; елді-мекендерді сумен қамтамасыздандыру негіздері; инженерлік желілерді бөлек және коллекторлық салу, өткізгіш және жартылай өткізгіш коллекторлар.

Канализация: канализация негіздері, елді-мекендерді канализацияоандыру, беткі ағыстың қалыптасуы. основы канализации.

Су ағыстары: жоспарда және бойлық кескінде су ағыстарын жобалау.

Энергиямен жабдықтау: жылумен жабдықтау – жылумен жабдықтау көздері мен жүйелері, жылулық желілер. Газбен жабдықтау – елді-мекендерді газбен жабдықтау негіздері. Елді-мекендерді электрмен жабдықтау, электрлі күш жабдықтары, электр жарықтандыру, төмен ағысты қондырғылар. Құрылыс алаңын инженерлік жабдықтау:

инженерлік желілер, құрылыс алаңдарын электрмен жабдықтау.

Білімдер:

- елді-мекендерді жабдықтау бойынша инженерлік желілерді жобалау мен құрылысына қажетті гидравликаның, гидрогеологияның, гидрометрияның негізгі мәліметтері;

- территориялар мен құрылыс алаңдарын ұйымдастыру мен дайындаудың негізгі қағидалары.

Іскерліктер:

- құрылыс алаңын энергиямен және газбен қамтамасыз етуді инженерлік жабдықтау кезінде құрастырушылық шешімдерді қолдану;

- елді-мекендерді канализацияландыруды жобалау мен жүзеге асыруды орындау, беткі ағысты қалыптастыру.

БК 1-9,

КҚ 3.1.1-3.1.11

АП.02

Қала көшелері мен жолдары

Қалалар мен көше-жол желісін жоспарлау жүйесі; қала көшелері мен жолдарының жіктелуі және элементтері; көліктік-әлеуметтік зерттеулер; көшелердің жоспарын, қала көшелерінің бойлық және көлденең кескіндерін, жер жабынын жобалау. Бір немесе әртүрлі деңгейлерде қиылысатын көлік тораптары, көлік тораптарының типтері және олардың сипаттамасы мен таңдау тексерісінің техникалық-экономикалық сипаттамасы. Жол жабындарының жіктелуі мен типтері, есептік жүктемелер, қозғалыс қарқындылығы, құрастыру, қатты және қатты емес типті жол жабынының мықтылығын есептеу негіздері.

Білімдер:

- қала көшелері мен жолдарын, рельс жолдарды, қалалық жол-көлік құрылымдарын салу кезіндегі құрастырушылық шешімдер;

- қала жолдарын трассалау кезінде есепке алынатын табиғи ресурстар мен табиғатты қорғау бойынша іс-шаралар;

- жол жобасының құрамы;

- қала көшелері мен жолдарын жобалау әдістері.

Іскерліктер:

- нормативтік құжаттармен, жобалық-сметалық құжаттармен, технологиялық құжаттармен және анықтамалық әдебиетпен жұмыс істеу;

- қала қатынасы жолдары құрылысының әр сатысында және зерттеу кезінде геодезиялық бақылау жасау.

БҚ 1-9,

КҚ 3.1.1-3.1.11

АП.03

Қаланың рельстік және кіре беріс қатынас жолдары

Негізгі төсем және оның түрлері. Түзу және қисық учаскелерде жолдың беткі құрылысын орналастыру; монолиттік бетон құрастырылымдар, стрелкалы ауыстырулар мен тораптардың құрастырылымы. Бойлық кескінді, рельс жолдары трассасының жоспарын, оның ішінде трамвай жолдарын жобалау. Жолдың жоғарғы құрылымының статикалық және динамикалық есебі. Жылдам трамвайларға арналған жолдардың құрастырылуы, қиылыссыз жол, рельстік шаруашылықты басқару құрылымы.

Білімдер:

- негізгі төсем түрлері және оның элементтері;

- стрелкалы ауыстырылымдар мен тораптардың, жолдардың негізгі құрастырылымы және оларды жобалау тәсілдері;

- жолдың беткі құрылымын, ағыстық канализацияны есептеу әдістері;

- рельс жолдары мен жол шаруашылығын жобалау әдістері.

Іскерліктер:

- трассалардың, бойлық және көлденең кескіндердің нұсқалық жобалануын жүзеге асыру.

БҚ 1-9,

КҚ 3.1.1-3.1.11

АП.04

Қалалық жасанды құрылымдар

Жасанды құрылымдардың жіктелуі: көпірлер мен басқа да жасанды құрылымдар туралы жалпы мәліметтер. Жасанды құрылымдарды жобалаудың техникалық нормалары; жасанды құрылымдарды есептеудің негізгі ережелері; әрекет етуші жүктемелер. Көпір құрылысының ерекшеліктері: табиғи негіздерде, бұрғылау сыналарында, бағаналар мен түсіргіш құдықтарда ірге тас пен көпір тіреуіштерін құрастыру мен тұрғызу негіздері. Жобалаудың негізгі қағидалары және бөренелі бойлық құрылымдардың есептелуі. Аркалы, рамалы және темірбетонды құрамдастырылған көпірлердің құрастырылуы. Металл көпірлер туралы негізгі мәліметтер. Ағаш көпірлер мен көпір асты тіреулерін, тас көпірлерді жобалаудың негіздері; көпірлерді нығайту және қайта салу тәсілдері. Су өткізгіш құбырлар, тіреуіш қабырғалар, қайықшалар, тоннельдер, жаяу жүргінші жолдары, ашық және жерасты автотұрақтары туралы негізгі мәліметтер. Қалалық жасанды құрылымдарды пайдаланудың ережелері.

Білімдер:

- көпір құрылысында қолданылатын іргетастардың құрастырылымы және олардың есептелуі;

- көпірлер мен басқа да жасанды құрылымдарды жобалау негіздері.

Іскерліктер:

- жұмыс сызбаларын, әртүрлі құрастырылымды көпірлердің көлденең қиылыстарының сұлбаларын оқу және орындау;

- су өткізгіш құрылымдарға арналған есептік су шығынын анықтау;

- бойлық құрылымдардың, шағын және орташа көпірлердің, жол көрсеткіштердің тіреуіш бөренелерінің технологиялық сұлбасын әзірлеу;

- өндірістік-технологияны құжаттарды құрастыру.

БҚ 1-9,

КҚ 3.1.1-3.1.11

АП.05

Қала жолдары мен жасанды құрылымдарды жөндеу және қалыпта ұстау

Қала жолдары мен жасанды құрылымдардың көліктік-пайдаланушылық жағдайына қойылатын талаптар; қала жолдары мен жасанды құрылымдарды жөндеу мен қалыпта ұстау бойынша жұмыс құрамы; қала жолдары мен жасанды құрылымдарды жөндеу мен қалыпта ұстау бойынша заманауи технологиялар. Қала қатынас жолдарын қалыпта ұстаудың ерекшеліктері. Қозғалыс қарқындылығын есепке алу және қала қатынасы жолдарын паспортизациялау. Жұмыс сапасын бақылау. Еңбек қорғау. Көшелерді, жолдарды және жасанды құрылымдарды жөндеу және қалыпта ұстау кезіндегі қауіпсіздік техникасы және жол жүру қауіпсіздігі. Қала қатынасы жолдарын жөндеу мен қалыпта ұстаудағы шетелдік тәжірибе. Аумақты инженерлік дайындау және көгалдандыру.

Білімдер:

- көпірлер мен көлік құрылымдарын пайдалану мен қалыпта ұстау ережелері;

- көлік құрылымдарын қайта құрастыру мен нығайту әдістері;

- құрылыс, көлік және тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері;

- аумақты көгалдандыру бойынша жұмыстарды орындау әдістері.

Іскерліктер:

- қала жолдары мен жасанды құрылымдарды жөндеу мен қалыпта ұстау бойынша жұмыс өндіру тәртібінің технологиялық сұлбасын құру;

- зерттеулердің материалдарын пайдалану;

- жол-көлік құрылымдарын тексерудің ақаулар ведомосын құру; - жұмыс сапасын бақылауды жүзеге асыру;

- көшелерді, жолдарды және жасанды құрылымдарды қалыпта ұстау мен жөндеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы мен жол жүру қауіпсіздігін сақтау.

БҚ 1-9,

КҚ 3.1.1-3.1.11

АП.06

Қала қатынасы жолдарының құрылысы технологиясы және оны ұйымдастыру

Құрылыс-монтаждау жұмыстары туралы және олардың ерекшеліктері туралы жалпы мәліметтер: дайындық жұмыстары; жер төсемінің құрастырылуы; ағыстық канализацияны, дренаждарды, сумен қамтамасыз ету желілерін, канализацияны салу технологиясы. Қала көшелері мен жолдарын, рельстік және кіре беріс жолдарды, көпір жолдарын салу технологиясы. Төсемдердің әр түрлері, жолдың беткі қабатының төсемі, рельс жолын балластирлеу. Автомобиль жолының, тротуарларды, жаяу жүргінші жолдарының құрылыс технологиясы. Қалалық жасанды құрылымдарды салу технологиясы; жұмыстың өндірілу жобасы; жұмысты тапсыру және қабылдау. Жол жөндеу жұмыстарын жүзеге асыру кезіндегі қозғалыс қауіпсіздігі мен қауіпсіздік техникасы.

Білімдер:

- жер төсемін, жол жабынын, жолдарды, сумен қамтамасыз ету желілерін, канализацияны салу бойынша жұмыстардың технологиясы және оларды ұйымдастыру, оларды пайдалану ережелері;

- жасанды құрылымдарды салу технологиясы және оларды пайдалану ережелері;

- құрылыс-монтаждау жұмыстарын өндіру мен қабылдау кезіндегі құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптары.

Іскерліктер:

- қала қатынасы жолдарының құрылыс жобасы, жұмыс сызбалары және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарының өндірілуін жүзеге асыру;

- мемлекеттік стандарттың нұсқауларын, құрылыс нормалары және ережелерін (ҚНжәнеЕ) және басқа да құжаттарды қолдану;

- құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемін өлшеп есептеуді жүзеге асыру;

- құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру кезінде қауіпсіздік техникасы ережелері мен өрт қауіпсіздігін сақтау.

БҚ 1-9,

КҚ 3.1.1-3.1.11

АП.07

Жол жүру ережелері мен қауіпсіздігі

Жол жүру ережелері, жүргізушінің кәсіби сенімділігі, жүргізуші еңбегінің психофизиологиясының негізі, жүргізушінің кәсіби әдебі. Жол-көлік оқиғалары; автомобильдің жол жүру қауіпсіздігіне әсер ететін техникалық-пайдаланушылық қасиеттері; жол жағдайы; жолдарда төтенше жағдайларға тап болғандарға алғашқы көмек; адам анатомиясы мен физиологиясының негіздері; өмірге қауіпті жағдайлар; жапа шеккендерге көмек көрсету кезіндегі әрекеттің бірізділігі; алкоголь, есірткі және олардың жүргізушіге әсері.

Білімдер:

- жол белгілері, олардың атқаратын қызметі және пайдалану тәсілдері;

- жол белгілері және оларға қойылатын талаптар;

- көше қиылысынан өту ережелері;

- көлік құралын автотұраққа қою тәсілдері;

- көлік құралдарын пайдалануға тыйым салынатын жағдайлар.

Іскерліктер:

- жол белгілерін және реттеушінің белгілерін жетекшілікке алу;

- көше қиылысының типін анықтау және оны кесіп өту ережелері;

- жүкті орналастыру және белгілеу;

- жол жүру алдында жолаушыларға нұсқаулар беру;

- ЖКА кезінде алғашқы дәрігерлік көмек көрсету.

БҚ 1-9,

КҚ 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.10

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

ӨО.01

Оқу практикасы

Саладағы кәсіпорындардың типтері мен функцияларын танып білу

Іскерліктер:

- қала қатынасы жолдарының құрылысы мен пайдаланылуын жүзеге асыратын кәсіпорындардың түрлері мен типтері

- таңдалған мамандық мамандарының өндірістік жұмыс туралы түсінігі

БҚ 1-6, 8, 9

КҚ 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5

ӨО.02

Геодезиялық практика

Геодезиялық аспаптармен жұмыс істеу.

Жергілікті жердің топографиялық түсірілімі. Нивелирлеу.

Іскерліктер:

- жергілікті жердің топографиялық түсірілімін жасау бойынша егістік және камералық жұмыстарды орындау.

Дағдылар:

- геодезиялық аспаптар мен жүйелерді жерттеуді, тексеруді өткізу;

- егістік өлшемдерді автоматтандыру мен топографиялық жоспарлардың түпнұсқасын жасау үшін комьютерлік және спутниктік технологияларды пайдалану;

- топографиялық жұмыстардың инновациялық әдістерін игеру

БҚ 1-6, 8, 9

КҚ 3.1.1, 3.1.4,3.1.5

ӨО.03

Геологиялық практика

Жер мен топырақты зерттеу.

Топырақты зерттеу бойынша ведомосттер жиынтығын құрастыру.

Іскерліктер:

- геологиялық-зерттеу жұмыстарын орындау;

- инженерлік-геологиялық тексеріс жүргізу кезінде құжаттарды әзірлеу;

- әртүрлі әдістермен топырақтың құрамы мен қасиеттерін анықтау;

- геологиялық кескіндер мен сұлбаларды құрастыру.

Дағдылар:

- ашық су көздерінің гидравликалық сипаттамасын өлшеу кезінде;

- топырақ суының деңгейінің жасанды түрде төмендеуі мен қалтқыларды бекіту әдістерін анықтауда;

- топырақтың гранулометриялық құрамын анықтауда.

БҚ 1-6, 8, 9

КҚ 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5

ӨО.04

Бөлініс практикасы

Берілген дәлдіктің сызықтық және бұрыштық өлшемдерін өлшеуді жүзеге асыру.

Жолды трассалау.

Құрылыстық геодезиялық тордың құрылымы

Іскерліктер:

- негізгі бөлініс және дайындау жұмыстарын жүзеге асыру;

- жол элементтерін бөлшектеп бөлу үшін жұмыс сызбаларын әзірлеу;

- құрылыс үрдісінде жол элементтерінің орналасуы мен өлшемдерін сақталуын бақылауды жүзеге асыру

Дағдылар:

- жер төсемін, су жібергіштерді және жасанды құрылымдарды жоспарлы және сатылап бөлу;

БҚ 1-6, 8, 9

КҚ 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5

ӨО.05

Жұмысшы мамандығын меңгеруге бағытталған практика

Жұмысшы мамандығын меңгеру.

Бөлініс жұмыстарын, дайындау жұмыстарын жүзеге асыру, дайындаушы құрылымдарды орналастыру, қалалық қатынас жолдарын салу (жөндеу) бойынша дағдыларды қалыптастыру.

Іскерліктер:

- негізгі бөлініс жұмыстары мен дайындау жұмыстарын орындау;

- жол элементтерін бөлшектеп бөлуге арналған жұмыс сызбаларын әзірлеу;

- құрылыс үрдісі кезінде жол элементтерінің орналасуы мен өлшемдерінің сақталуын бақылауды жүзеге асыру

Дағдылар:

- жер төсемін, су өткізгіштерді және жасанды құрылымдарды жоспарлы және сатылап бөлуді өткізу кезінде;

- өндірістік учаскелерде құрылыс жұмысшыларының жұмысын ұйымдастыруда

БҚ 1-6, 8, 9

КҚ 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5

КП.00

Кәсіптік практика

КП.01

Мамандық бейіні бойынша практика (өндірістік-технологиялық)

Білімдердер алушылардың тікелей жұмыс орнында орындайтын технологиялық, өндірістік үрдістер туралы түсінігін тереңдету және кеңейту, Құрылыстағы технологиялық үрдістердің маңызы мен орны туралы нақты түсінігін қалыптастыру, өндірістік жағдайларда нақты тапсырмаларды шешу үрдісінде алған білімдердердерін белсенді қолдану біліктіліктерін дамыту

Іскерліктер:

- бригадаларға тапсырмаларды әзірлеу;

- қала қатынасы жолдарының жобалануы мен құрылысы кезінде жол-құрылыс материалдарына қажеттілікті есептеу;

- қала қатынасы жолдарының техникалық жағдайын анықтау бойынша диагностикалық жұмыстарды өткізу.

Дағдылар:

- құрылыстағы технологиялық және өндірістік үрдістерді ұйымдастыруда.

- негізгі технологиялық операцияларды орындау

БҚ 1-10,

КҚ 3.1.1., 3.1.4. – 3.1.8

КП.02

Диплом алдындағы практика және диплом жобасын дайындау

Білімдердер алушылардың білімдердер алу үрдісінде алған алдыңғы қатарлы технологиялық жұмыстар, еңбекті ұйымдастыру және өндіріс экономикасы, таңдаған мамандық бойынша ұйымдастырушылық біліктіліктерін иелену, шығыс материалдарын дипломдық жобалауға дайындау бойынша білімдердердері мен практикалық дағдыларын жалпыландыру және кемелдендіру

Іскерліктер:

- қала қатынасы жолдарына қызмет көрсету мен жөндеу жүргізу бойынша жұмыс жоспары мен кестесін құру;

- құрылыс бригадасының жұмысына жетектілік ету және қала қатынасы жолдарына қызмет көрсету мен жөндеудің жоғары сапалы болуын қамтамасыз ету

Дағдылар:

- бақылау-өлшеу аспаптарын қолдану

- өндірісте әрекет ететін технологиялық үрдістерді сараптау,

- жұмыс орындарын ұйымдастыру.

БҚ 1-10,

КҚ 3.1.1. – 3.1.11


      Ескерту: 1-ші кесте базалық құзыреттер

Құзыреттілік коды

Базалық құзыреттері

БҚ 1

Қолайлы еңбек жағдайын қалыптастыру.

БҚ 2

Алған кәсіби білімдердерін қолдану.

БҚ 3

Жұмысты жүзеге асырудың барынша рационалды тәсілдері мен құралдарын қолдану.

БҚ 4

Екіұштылық жағдайында өз бетінше әрекет етуге дайын болу.

БҚ 5

Әріптестерімен оң көзқараста қарым-қатынас жасауға және өзара әрекеттесуге дайын болу.

БҚ 6

Ұдайы кәсіби тұрғыдан өсуге және жаңа білімдердерді игеруге дайын болу.

БҚ 7

Еңбек заңнамасына сәйкес өз құқығын қорғай білуге.

БҚ 8

Қауіпсіздік техникасының, еңбек қорғаудың нормалары мен ережелерінің, өндірістік санитарияның, өрт қауіпсіздігінің сақталуын қамтамасыз ету.

БҚ 9

Қоршаған ортаны қорғау нормалары мен талаптарының сақталуын қамтамасыз ету.

БҚ 10

Қазақстан Республикасы заңнамаларының және бекітілген салалық нормативтік құжаттардың талаптарын орындау.


      Ескерту: 2-кесте. кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілігі

Кәсіби құзыреттілігі (КҚ)

Орта буынды маман

1408013

Құрылысшы-техник

КҚ 3.1.1 Жобалық-құрастырушылық, технологиялық құжаттарды рәсімдеу.

КҚ 3.1.2 Теориялық механика мен материалдар кедергісі бойынша негізгі есептерді орындау.

КҚ 3.1.3 Қарапайым электрлі және магнит тізбектердің негізгі параметрлерін есептеу.

КҚ 3.1.4 Қала қатынасы жолдарын зерттеу, жобалау, салу, қайта құрастыру және жөндеу кезінде геодезиялық жұмыстар мен геологиялық тексерулер өткізу.

КҚ 3.1.5 Бөлініс жұмыстарын орындау.

КҚ 3.1.6 Жол және көше жұмыстарын жүзеге асыру.

КҚ 3.1.7 Жол және көше жұмыстарын орындау үшін құрылыс машиналары мен шағын механизациялау құралдарының өндіргіштігін анықтау және жиынтықтарын таңдау.

КҚ 3.1. 8 Технологиялық жағынан қатаң бірізділікті қажет ететін жұмыстарды ұйымдастыру және бақылау.

КҚ 3.1.9 Жұмыс жобасына, жұмыс сызбаларына және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес қала қатынасы жолдарының құрылысы мен абаттандырылуы бойынша жұмыстар мен материалдардың сапасын бақылауды жүзеге асыру.

КҚ 3.1.10. Жаңа техника мен технологияны енгізу.

КҚ 3.1.11 Өндірістік әрекеттің экономикалық тиімділігін бағалауға ат салысу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 692-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 692-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 1400000- Құрылыс және коммуналдық шаруашылық

      Мамандығы: 1418000 – Сәулет өнері

      Біліктілігі: 141801 3 – Сызушы;

      141802 3 – Техник-жобалаушы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер мен пәндердің индексі

Циклдер мен пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

5

21

12


1448

652

796


1,2

ЖБП 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+

+

2


156


156


1,2

ЖБП 02

Орыс тілі және әдебиеті

+

+

2


156


156


1,2

ЖБП 03

Шетел тілі


+76

761,2

ЖБП 04

Дүниежүзілік тарихы


+40

401,2

ЖБП 05

Қазақстан тарихы

+
40

401,2

ЖБП 06

Қоғамтану


+40

401,2

ЖБП 07

Математика

+


2


176

72

104


1,2

ЖБП 08

Информатика2


78

18

60


1,2

ЖБП 09

Физика

+


2


116

96

20


1,2

ЖБП 10

Химия


+

2


116

96

20


1,2

ЖБП 11

Биология


+118

92

26


1,2

ЖБП 12

География


+40

22

18


1

ЖБП 13

Алғашқы әскери дайындық


+140

30

110


1,2

ЖБП 14

Дене тәрбиесі


+156

30

126


1,2

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

1

4180

180
ӘЭП 01

Философия негіздері


+32

323

ӘЭП 02

Экономика негіздері

+
32

324

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


+36

363

ӘЭП 04

Құқық негіздері


+32

324

ӘЭП 05

Мәдениеттану


+40

403

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

1

2432


432ЖГП 01

Кәсіби орыс тілі*


+92


92


3,4

ЖГП 02

Кәсіби шетел тілі*


+84


84


3,4

ЖГП 03

Дене тәрбиесі

+
256


256


3,4,5,6,7

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1

20

4


874

364

510ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+42

12

30


3,4

ЖКП 02

Техникалық механика


+45

25

20


4

ЖКП 03

Геодезия


+30

10

20


4

ЖКП 04

Композиция және түстітану2


90

45

45


3,4

ЖКП 05

Ғимаратты инженерлі-техникалық жабдықтау


+45

30

15


6

ЖКП 06

Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар


+30

10

20


6,7

ЖКП 07

Компьютерлік кескіндеме2


70

10

60


5,6

ЖКП 08

Сәулеттік құрылғылар


+96

76

20


3,4

ЖКП 09

Сурет және кескіндеме


+180


180


2,3,4,5,6

ЖКП 10

Макеттеу


+70


70


6,7

ЖКП 11

Сәулет тарихы

+

+90

903,4,5

ЖКП 12

Нарықтық экономика негіздері


+56

36

20


6,7

ЖКП 13

Құрылыс өндірісі және еңбекті қорғау технологиясы және ұйымдастыру


+30

20

10


6

АП. 00

Арнайы пәндер141801 3 – Сызушы

2

2

1

1

762

84

648

30


АП 01

Сызу және сызба геометриясы


+168


168


3,4

АП 02

Құрылыс сызуы және сәулеттік кескіндеме


+190


190


3,4

АП 03

Қалаларды жоспарлау және көркейту

+
42

24

18


7

АП 04

Сәулеттік жобалау
1

290


260

30

5,6,7

АП 05

Сәулеттік материалтану

+
42

425

АП 06

Сәулеттік бөлшектер1


30

18

12


7


141802 3 –Техник-жобалаушы

2

3

2

1

762

110

622

30


АП 01

Сызу және сызба геометриясы

124


124


3,4

АП 02

Құрылыс сызуы және сәулеттік кескіндеме

140


140


3,4

АП 03

Қалаларды жоспарлау және көркейту

56

30

26


7

АП 04

Сәулеттік жобалау
1

336


306

30

5,6,7

АП 05

Сәулеттік материалтану

+

+50

505,6

АП 06

Сәулеттік бөлшектер2


56

30

26


6,7

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

КП. 00

Кәсіптік практика

900

КП 01

Сызу практикасы (3апта)

108
3,4

КП 02

Таныстыру практикасы (1 апта)

36
3

КП 03

Өлшеу практикасы (2 апта)

72
6

КП 04

Сурет практикасы (4 апта)

144
4,6

КП 05

Мамандандыру практикасы (3 апта)

108
4

КП 06

Макеттеу практикасы (2 апта)

72
7

КП 07

Геодезия практикасы (2 апта)

72
4

КП 08

Сәулеттік жобалау практикасы (3 апта)

108
5,6,7

КП 09

Компьютерлік кескіндеме (5 апта)

180
5,6

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

828

ӨО 01

Өндірістік-технологиялық практика (8 апта)

288
7

ӨО 02

Дипломалды практикасы (7 апта)

252
7

ӨО 03

Дипломдық жобалау (8 апта)

288
7

АА

Аралық аттестаттау

216

ҚА

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

5760

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпыгуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП –жалпыкәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымы анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 693-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 693-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 1400000 – Құрылыс және коммуналдық шаруашылық

      Мамандығы: 1418000 – Сәулет өнері

      Біліктілігі: 141801 3 – Сызушы

      141802 3 – Техник –жобалаушы Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдар мен пәндердің индексі

Циклдар пен пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

1

4180

174

6ӘЭП 01

Философия негіздері


+40

403

ӘЭП 02

Экономика негіздері

+
32

26

6


4

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеумет тану негіздері


+36

363

ӘЭП 04

Құқық негіздері


+40

404

ӘЭП 05

Мәдениеттану


+32

323

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер


4480

84

396ЖГП 01

Кәсіби орыс тілі*


+72


72


3,4

ЖГП 02

Кәсіби шетел тілі*


+64


64


3,4

ЖГП 03

Қазақстан тарихы


+80

803,4

ЖГП 04

Дене тәрбиесі


+264

4

260


3,4,5,6,7

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1

11

4

1

890

384

506ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+45

25

20


3,4

ЖКП 02

Техникалық механика


+45

25

20


4

ЖКП 03

Геодезия


+30

20

10


4

ЖКП 04

Композиция және түстітану2


82

40

42


3,4

ЖКП 05

Ғимаратты инженерлі-техникалық жабдықтау


+42

30

12


6

ЖКП 06

Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар


+30

8

22


6,7

ЖКП 07

Компьютерлік кескіндеме2


70

10

60


5,6

ЖКП 08

Сәулеттік құрылғылар


+96

76

20


3,4

ЖКП 09

Сурет және кескіндеме


+180


180


2,3,4,5,6

ЖКП 10

Макеттеу


+94


94


6,7

ЖКП 11

Сәулет тарихы

+

+90

903,4,5

ЖКП 12

Нарықтық экономика негіздері


+


1

56

40

16


6,7

ЖКП 13

Құрылыс өндірісі және еңбекті қорғау технологиясы және ұйымдастыру


+30

20

10


6

АП. 00

Арнайы пәндер

2

2

1

1141801 3 – Сызушы

778

108

640

30


АП 01

Сызу және сызба геометриясы


+168


168


3,4

АП 02

Құрылыс сызуы және сәулеттік кескіндеме


+180


180


3,4

АП 03

Қалаларды жоспарлау және көркейту

+
56

30

26


7

АП 04

Сәулеттік жобалау

270

10

230

30

5,6,7

АП 05

Сәулеттік материалтану

+
48

485

АП 06

Сәулеттік бөлшектер1


56

20

36


7


141802 3 –Техник-жобалаушы

21

778

134

618

26


АП 01

Сызу және сызба геометриясы

124


124


3,4

АП 02

Құрылыс сызуы және сәулеттік кескіндеме

142


142


3,4

АП 03

Қалаларды жоспарлау және көркейту

+
56

30

26


7

АП 04

Сәулеттік жобалау
1

336

10

300

26

5,6,7

АП 05

Сәулеттік материалтану

+
64

645,6

АП 06

Сәулеттік бөлшектер

56

30

26


6,7

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

КП. 00

Кәсіптік практика

1152

КП 01

Сызу практикасы (3апта)

108
3,4

КП 02

Таныстыру практикасы (1 апта)

36
3

КП 03

Өлшеу практикасы (2 апта)

72
6

КП 04

Сурет практикасы (4 апта)

144
4,6

КП 05

Мамандандыру практикасы (3апта)

108
4

КП 06

Макеттеу практикасы (2 апта)

72
7

КП 07

Геодезия практикасы (2 апта)

72
4

КП 08

Сәулеттік жобалау практикасы (3 апта)

108
5,6,7

КП 09

Компьютерлік кескіндеме (5 апта)

180
5,6

ӨО. 00

Өндірістік оқыту


ӨО 01

Өндірістік-технологиялық практика (8 апта)

288
7

ӨО 02

Дипломалды практика (7 апта)

252
7

ӨО 03

Дипломдық жобалау (8 апта)

288
7

АА

Аралық аттестаттау

144

ҚА

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпыгуманитарлық пәндер; ӘЭП –әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП –жалпыкәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымы анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 694-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 694-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1418000 – Сәулет өнері мамандығы бойынша техникалық және
кәсіптік үлгілік оқу бағдарламалары

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша бағдарламасының

      мазмұны

Циклдің индексі

Практика және пәндердің негізгі тараулары және атауы

Қалыптасатын білімдер, іскерлік және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттілік коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Қазақ (орыс) тілі синтаксисі. Тілді дамыту. Мамандық бойынша терминдер. Қаза (орыс) тілдерінде іс жүргізу. Аударма (сөздік арқылы) техникасы. Кәсіби тілдесу.

Білімдер: фонетика, лексика, морфологияны, қазақ (орыс) тілі синтаксисін, мамандық бойынша терминдерді пайдалану.

Іскерліктер: кәсіби-бағытты мәтінді (сөздік арқылы) аудару; кәсіби тілдесу.

БҚ1.

БҚ3.

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі

шетел тілінде тілдесу негіздері: фонетика, лексика, фразеология, грамматика; мамандық бойынша іскерлік тілі; кәсіби лексика, фразеологиялықайналымдар и терминдер; кәсіби-бағытты мәтінді (сөздік арқылы) аударутехникасы; кәсіби тілдесу.

Білімдер: кәсіби тілдесуде қажет болатын мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалдарды білу;

Іскерліктер: тіл қызметі түрлерін және формаларын (ауызша, жазбаша, монолгты, диологты) ажырата білу

БҚ3

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

Маманды дайындаудағы дене тәрбиесінің рөлі. Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Дене тәрбиесінің әлеуметті-биологиялық және психофизиологиялық негіздері. Өзін өзі физикалық және спорттық тұрғыда дамыту негіздері. Кәсіби-қолданбалы физикалық дайындық. Валеология негіздері.

Білімдер: адамды жалпы мәдени, кәсіби және әлеуметтік дамытудағы дене тәрбиесінің рөлі;салауатты өмір салты негіздері.

Іскерліктер: денсаулықты шынықтыру үшін дене тәрбиесі және спорттық шараларды пайдалану

БҚ6

ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП.01

Философия негіздері:

Философия пәні, әлемдік философиялық ойлар тоғыстарының негіздері; адамның табиғаты және оның тіршілігінің мағынасы; адам және құдай; адам жәнеғарыш; адам, қоғам, өркениет, мәдениет; еркіндік және тұлғаның жауапкершілігі; адами таным және қызмет; ғылым және оның рөлі; ғаламдық мәселерге және адамзат.

Білімдер: әлемді философиялық, ғылыми дәне діни тұрғыда тану, адам өмірінің мағынасы; ғылым мен ғылыми танымдылықтың рөлі, оның құрылымы, формалары және әдістері.

Іскерліктер: биологиялық және әлеуметтік, дене және рухани бастамалардағы адам тәртібін анықтауы, оның есті және ессіз тәртіпте есі; қоғамдағы адамдармен қарым-қатынасы арасындағы адамгершілік нормаларды реттеу.

БҚ2

ӘЭП.02

Экономика негіздері

экономика және оның негізгі мәселелері; микроэкономика; ресурстар; нарықтық бағаны қалыптастыру механизмдері, бәсекелестік, фирма қызметінің экономикалық негіздері,монополияға қарсы реттеу; халықтың табыстары; әлеуметтік -экономикалық реттеу; макроэкономика; елдің экономикасының құрылымы; финанстар; ақшалай-несиелік және алым жүйелері; инфляциялық үдерістер; жұмыссыздық; экономикалық өсудің мәселелері; экономиканың микро және макроэкономикалық мәселелері; еңбектің халықаралық айыруы; дүниежүзілік тауар нарығы, қызмет және валюта; бизнес негіздері.

Білімдер: экономикалық теорияның негізгі қағидаларын білу; елдеі және шетелдегі экономикалық жағдайлар; макро және микроэкономика; салықтық, ақшалай-несиелік, әлеуметтік және инвестициялық саясат негіздері;

Іскерліктер: өзінің кәсіби қызметіне қажетті экономикалық ақпараттарды табу және пайдалану.

БҚ5

ӘЭП.03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері социология ғылым ретінде; қоғам әлеуметтік мәдени жүйе ретінде; әлеуметтік тұтастықтар; әлеуметтік және этнонациональные қатынастар; әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік институттар және ұйымдар; тұлға: оның әлеуметтік рөлі және әлеуметтік тәртіп; әлеуметтік қозғалыстар; әлеуметтік қиыншылық және оны шешудің әдіс-тәсілдері; саясаттану пәні; саяси басқару және басқару қатынастары; саяси жүйе; саясаттың субъекттері; саяси таным; саяси мәдениет; дүниежүзілік саясат және халықаралық қатынастар; Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық үдерістер;

Білімдер: заңдылықты әлеуметтік тұрғыда тани білу; әлеуметтікқұрылым жөнінде түсінік, әлеуметтікжіктеу, әлеуметтікәрекеттестіктер; әлеуметтік үдерістер қозғалысы және оны ретке келтіру;

Іскерліктер: әлеуметтік даму және өзгеру факторларының әлеуметтік қозғалысы; басқаруды анықтау; саясаттың субъектісі, саяси қатынастар және үрдістер (Қазақстанда және дүниежүзі бойынша); саяси жүйе және саяси режимдер туралы түсінікті қалыптастыру.

БҚ1

БҚ3

ӘЭП.04

Құқық негіздері

Құқық: түсінік, жүйе, бастауы; Қазақстанның Конституциясы – құқық жүйесінің ядросы; адамның құқығының жалпыға бірдей үндеуі; тұлға, құқық, құқықтық мемлекет; заңды жауапкершілік және оның түрлері; құқықтың негізгі салалары: мемлекеттік, әкімшілік, азамат, еңбек, отбасылық, қылмыстық; Қазақстанның сот жүйесі; заң қорғау органдары.

Білімдер: адамның және азаматтың құқығы мен еркіндігін қолдану; оның жүзеге асуының механизмі; өзінің кәсіби қызметіне қажетті құқықтық және адамдық-этикалық нормаларды білу;

Іскерліктер: өзінің кәсіби қызметінде нормативті-құқықтық құжаттарды пайдалану.

БҚ2

ӘЭП.05

Мәдениеттану:

Қоғамжәнемәдениет. Мәдениетжәнеөркениет. Мәдениеттіңдамуы, жөн-жоралғыларжәнежаңашылдық.

Мәдениеттік сабақтастық.

Мәдениет-ұлтжәнеадамгершілік. Өзініңхалқыныңмәдени-тарихы байлығы танымы. Қазақстанның, алғашқы пайда болғаннан бері және ерте қола дәуіріне дейінгі мәдениеттің даму кезеңдері. Қазақстан халқының орта ғасырдағы көркем мәдениеті, оның әдет-ғұрпы, дәстүрі және халықтың өнері. Қазақстанның қазіргі әуеннен, поэзиядан бастап қолданбалы өнер, театр, киноға дейінгі мәдениеті.

Білімдер: негізгі ұғымдарды: конфуцианизм; даосизм; Қытай өнері; үнді мәдениетінің ерекшелігі және оның дамуы. Ислам діні; курайш; Мұхаммед; Құран; Алла; Мекке; христианин ілімнің негізгі ұстанымдары және оның бағыттарының құндылығы; Франция мәдениеті: Ашельск мәдениеті, проманьондар, галл, франк, әдебиеттері, философия; көшпенділер өмірінің құндылығы жүйелері, ортағасырдағы қазақ этносының мәдениеті туралы білімді жүйелеу, Қазақстанның орта ғасырдағы мәдениетіне түрік және араб мәдениетінің әсері;

Іскерліктер: қазақ мәдениеттің ерекшеліктерін ашу; мәдениеттану ұғымдарын еркін қолдану; халықтың мәдениетінің дамуын бақылау; көшпенділер мәдениетінің материалды және рухани ерекшелігін көрсету.

БҚ1 БҚ2

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Құжаттардың жіктелуі,құжаттар реквизиті, құжаттың алатын орны рөлі және мәні. Іс жүргізуді ұйымдастыру және номенклатурасы. Құжаттарды қазақ тілінде рәсімдеу: жеке құрам бойынша, басқару қызметі, ақпаратты-анықтамалық, қаржылық есептеу.

Білімдер: құжаттардың жіктелуін қолдану, құжаттардың реквизиті, құжаттардың рөлі және маңызы, істер номенклатурасы және іс жүргізуді ұйымдастыру.

Іскерліктер: құжаттарды қазақ тілінде рәсімдеу: жеке құрам бойынша, басқару қызметі, ақпаратты-анықтамалық, қаржылық есептеу.

БК5

КҚ 3.1.3.

ЖКП 02

Техникалық механика

Теориялық механика: статика – негізгі ұғымдар және аксиомалар; байланыс реакциялары; күштің жазықтықтық және кеңістіктік жүйелері; олардың тепе-теңдігінің жағдайы; жазық денелердің ауырлық орталығы; кинетика және динамиканың негізгі ұғымдары; материалдардың қарсылығы; сыртқы және ішкі күштер; қиылысудың геометриялық сипаты; материалдардығ механикалық сипаты; және деформация; төзімділікке және қаттылыққа байланысты есептеулер; төзімділік теориясы; күрделі қарсылық; стержень тұрақтылығы;

Білімдер: деформация түрлері және төзімділік, қаттылыққа байланысты есептеу негіздері; матреиалдардың пайдалану-техникалық қасиеттері; олардың жіктелуі;

Іскерліктер: төзімділік, қаттылыққа және тұрақтылыққа байланысты оңай есептеулерді орындау.

КҚ 3.1.2

КҚ3.1.4

КҚ3.2.1

КҚ3.2.4

ЖКП 03

Геодезия

Жалпы мәлімет; топографиялық карталар және жоспарлар, олармен жұмыс істеу: карта бойынша шешілетін негізгі геодезиялық тапсырмалар; геодезиялық өлшемдердің әдістері мен тәртібі; аумақты сызықтық өлшеу, бұрыштық өлшеу құралдары және олармен жұмыс; далалық өлшемдерді өңдеу және жоспарлы жүйелерді құрастырудың қарапайым әдістері; геометриялық нивелирлеу: құралдар, тахеометриялық түсірім; бетті төртбұрышты нивелирлеу, жобалық нүктелердің жағдайларын анықтау арқылы қарапайым инженерлік тапсырмаларды, берілген параметрлер бойынша тапсырмаларды шешу.

Білімдер: негізгі геодезиялық анықтамаларды қолдану, топографиялық геодезиялық жұмыстарды орындаудағы ұстанымдар мен әдістер, геодезиялық құралдар.

Іскерліктер: картаны оқи білу, карта бойынша ұзындықты және жобалау сызығының бағыттық бұрыштарын, координаттарды және биіктікті анықтау, белгілі координаттар бойынша нүкте орнын анықтау.

КҚ 3.2.5.

ЖКП 04

Композиция және түсті тану

Сәулеттік композиция түрлері және жабдықтары. Пішінді композициялық моделдеу және пішін қалыптастыру қағидалары. Жаратылысты сынаушылар және оқымыстылар және олардың түс және жарық туралы түсініктері. Жарық көзі, түстің сипаттамасының өзгеруі, түске заттардың әсері, сәуленің спектрлі құрамы және оның түрлері, түс шеңбері, қабылданатын түс, аддитивті және субстрактивті синтездеу, түсті қабылдау физиологиясы және оның психологиялық әсері, түс қатарлары, түстер үйлесімділігінің тәсілдері. Заттардың оптикалық қасиеттері, органикалық және неорганикалық бояғыш заттар, пигменттер

Білімдер: композицияның негізгі түрлерін білу және көлемді-кеңістіктік формалар қасиеттері; көлемді-кеңістіктік формалар құрастыру заңдылықтарын қолдану; көлемді-кеңістіктік формалар қалыптастырудағы композициялық мақсатқа жету құралдары мен тәсілдері; түс классификациясы, қасиеттері және оны бағалау, үйлеімді түстер алудағы әдістемелік негіздер және тәртіптер, түстердің үйлесу заңдары.

Іскерліктер: көлемді-кеңістіктік кешендерді құрастырудағы композициялық тапсырмаларды шешу;әртүрлі тапсырмаларды орындауда колориттің түрлі типтерін тәжірибеде пайдалану;

КҚ 3.2.5

ЖКП 05

Ғимаратты инженерлік-техникалық жабдықтау

аумақты инженерлік көркейту: аумақты дайындауды ұйымдастырудың негізгі принциптері, беттік ағынды, көше және жолдар желілерін ұйымдастыру, аумақты тік жоспарлау, аумақты дайындаудың және ұйымдастырудың негізгі қағидалары; ғимараттың инженерлік-техникалық жүйесінің маңызды схемасы; канализация, желдету, ауа тазарту және жылумен жабдықтау, сумен жабдықтауды есептеудің негіздері, ғимаратты санитарлық-техникалық жабдықтау; электрмен, жылумен қамтамасыз ету; газбен жабдықтау – елді мекендер және ғимараттарды газбен жабдықтау негіздері, инженерлік желілер.

Білімдер: аумақты дайындаудың және ұйымдастырудың негізгі қағидалары; ғимараттың инженерлік-техникалық жүйесінің маңызды схемасы; канализация, желдету, ауа тазарту және жылумен жабдықтау, сумен жабдықтауды есептеудің негіздері, ғимаратты инженерлік жабдықтау

Іскерліктер: ғимараттың инженерлік-техникалық жүйесінің маңызды схемасын құрастыру; құрылыс алаңын құру және оны дұрыс пайдалануды іске асыру; сызбаларды және инженерлік тораптар мен ондырғылардың схемаларын оқу білу; жергілікті жерді сызба және инженерлік тораптар схемасы бойынша бағдарлау; құрылыс алаңында инженерлiк жабдықты қолдану бойынша ұтымды шешiм қабылдау.

БҚ 4

КҚ 3.1.3.

ЖКП 06

Кәсіби қызметтегі ақпараттық технология

Негізгі принциптер, ақпараттық және коммуникативтік технологиялар әдістері мен қасиеттері, олардың тиімділігі; Техника қауіпсіздігі. Ақпарат. Ақпаратты кодтау. Бір жүйеден екінші жүйеге ауысу. Моделдеу. Модел түсінігі. Модел типтері. ОС ОС WINDOWS түрлері. WORD мәтіндік процессор. EXCEL электронды кестелер. Corel DRAW векторлы редактор. Вирустан сақтау. WinZip архиваторы. ОС DOS. Norton Commander бағдарламасы. Бағдарлама тілі. Бағдарлама, оның құрылымы. Нұсқаулар және операторлар. Шартты операторлар. Графикалық бағдарламалар. Шығармашылық жоба дайындамасы.

Білімдер: ақпаратты кодтау: моделдеу; модел типтері; ОС ОС WINDOWS түрлері, WORD мәтіндік процессор. EXCEL электронды кестелер. Corel DRAW векторлы редактор. Вирустан сақтау. WinZip архиваторы. ОС DOS. Norton Commander бағдарламасы. Бағдарлама тілі. Бағдарлама, оның құрылымы.;

Іскерліктер: шығармашылық жобалар дайындау; түсініктерді автоматты түрде басқару, анықтамалар, басқару параметрлері, оның қасиеттері, схеамалары, процесті автоматты басқарудан қолмен басқаруға аудару және қайтадан келтіру.

БҚ 4

КҚ 3.1.3.

ЖКП 07

Компьютерлік графика

Ақпараттық технологияға кіріспе және оның тұжырымдамалары. Компьютерлік графикаға кіріспе. Шрифттерді суреттеу жүйесі. Шрифт композициясы және бейнелерді жасау. Перспективті суреттер, бейнелер жасау. ArchiCAD, 3D MAX, Coroldrow жүйелері немесе олардың аналогтарының шығармашылық өзара байланысы.

Білімдер: бейне моделдеу, компьютерлік графика тапсырмаларын шешудегі компьютерлік техниканың мүмкіндіктері, олардың сәулеттік жобалауда пайдаланылуы, компьютерлік графиканың базалық негіздері; векторлық, растрлық, фрактальды, 3D-графикаларының ерекшеліктері;

Іскерліктер: мәтіндік және графикалық редакторларды қолдану; экспериментальды берілгендерді өңдеу барысындағы негізгі тәсілдер; кәсіби қызметте және күнделікті өмірде компьютерлік технологияларды пайдалану.

БҚ 7

КҚ 3.2.7.

ЖКП 08

Сәулеттік құрылымдар

Ғимараттар мен үймәреттер туралы мәліметтерн; сәулетте қолданылатын негізгі құрылымдық жүйелер, техникалық және эстетикалық мүмкіншіліктері;

ғимараттар мен үймәреттердің негізгі бөлшектері, түйіндер мен бөлшектердің құрылымдық қондырғылары; унификация, типтеу; стандартизациялау; құрылыс құрылымдарын, негіздер, іргетастарды жобалаудың және есептеудің негіздері.

Білімдер: ғимараттың жіктелуін қолдану; ғимаратты көлемді-жоспарлау құрылымы бөлшектері; ғимараттың құрылымының негізгі схемалары; әртүрлі құрылымдардың пайдалану аясы, жобалау кезінде оларды таңдау; ғимараттар мен үймәреттерді жобалаудағы құрылыс нормалары мен тәртібі;

Іскерліктер: сәулеттік-құрылыс сызбаларын орындау; ғимаратты жіктеу; ғимараттың әрбір құрылымының функциясын анықтау; іргетас құю тереңдігін анықтау;

КҚ 3.1.3.

КҚ 3.1.7.

КҚ 3.2.3.

ЖКП 09

Сурет және кескіндеме

Кеңістікте затты бейнелеу тәсілдері, геометриялық денелердің, сәулеттік бөлшектер, дене бөлшектерінің, адамның денесінің және басының академиялық суреттері. Нобайды техникалық өңдеу. Интерьерді, қала ортасы фрагменттерін суреттеу. Түс теориясы. Академиялық кескіндеме. Ортаның әртүрлі бейнесін бейнелеуге арналған жаттығулар.

Білімдер: зат формасынқабылдау және құрастырудың негізгі заңдылықтары және оны суреттеуде пайдалану; геометриялық денелер, тұрмыстық, еңбек және мәдениет заттарын суреттеу;кескіндік бейнелеу заңдылықтары және колорит негіздері; түстер композициясы негіздері; бейнелеу заңдары және кескіндеменің суреттеу жабдықтары; кескіндеу техникасы және технологиясы, көлем,колорит,кеңістік құрастыру негіздері;

Іскерліктер: адамды суреттеу және зерттеу, сәулеттік ғимараттар және қоршаған орта формаларын суреттеу; тапсырманы күрделендіру сатысы бойынша суретті қолдану, заттың формасын, тірі және өлі болмыстың, жарықкөлеңкелі және тонды суреттер формасын құрастыру.

КҚ 3.1.6

ЖКП 10

Макеттеу

Макетті моделдеу процесі материалдарымен жұмыс істеу тәсілдері мен тәртібі. Моделді дайындау және жасауды меңгеруге бағытталған тапсырмалар.

Білімдер: макеттің заттық-кеңістіктік ортасын құрастыруды меңгеру;

Іскерліктер: орта кешендерін және олардың бөлшектерін көлемді моделдеуді қолдану.

КҚ3.2.6.

ЖКП 11

Сәулет тарихы

Сәулеттің өнер ретіндегі ерекшеліктері және оның тарихы дамуы. Алғашқы қоғамнан және сәулеттің пайда болуынан бастап, ескі өркениеттен, орта ғасырда ХХ ғасырдың соңына дейінгі даму кезеңдері. Стиль, бағыттар, сәулетшілік өнердің негізгі үрдістері.

Білімдер: түрлі замандағы, ежелгі әлемнен бастап қазіргі заманғы негізгі сәулеттік стилдердің қалыптасуы туралы; сәулет тарихының кезеңдері туралы; ғасырлар бойы адам қолымен жасалған негізгі сәулеттік шедеврлар туралы; сәулеттік құрылымдардағы әсер ететін негізгі фактор ретінде дүниежүзілік діндер;

Іскерліктер: мұрағаттық және библиографиялық зерттеулер жүргізу; сәулеттік шығармаларға сынақ сараптамаларын жүргізу;

БҚ 1 КҚ3.2.4.

ЖКП12

Нарықтық экономика негіздері.

Нарықтық экономикаға кіріспе; нарық экономикасының негізгі принциптері мониторинг; сұраныс және ұсыныс; нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестікке қабілеттілік; нарықтық қарым-қатынас субъектілері және кәсіпкерлікті дамыту; экономиканың қазіргі жағдайы және Қазақстан Республикасының нарыққа көшудегі мәселелер. Нарықтық механизм және оны жүйелеу принциптері. Маркетинг және менеджмент негіздері. Ақшалы-несиелік және салықтық жүйелер. Нарықтық бағаны қалыптастыру механизмдері. Бәсекелестік. Халықаралық еңбекті бөлу. Әлемдік тауар, қызмет және валюта нарығы. Бизнес негіздері.

Білімдер: заманауи экономикалық теория құрылым және пән, оның функциялары; методология және экономикалық сараптау құралдары, экономикалық теориялардың қалыптасу сатылары.

Іскерліктер: экономикалық теорияны құрастыру бөлшектерін құрастыруда туындаған келеңсіздіктің шеңберін анықтау, базалық экономикалық келеңсіздіктердің позитивтігі және нормативтігі, базалық экономикалық келеңсіздіктерді сараптауда пайдаланылатын әдістер мен құралдар.

БҚ 5

КҚ3.1.5.

КҚ3.1.7

ЖКП13

Құрылыс өндірісін ұйымдастыру және технологиясы және еңбекті қорғауқұрылыс өндірісінің негізгі қағидалары: құрылыс өндірісінң ерекшеліктері, құрылыс жұмыстары, құрылысты геодезиялық қамтамасыз ету және еңбекті ұйымдастыру; құрылыс өндіріс технологиясы; геодезиялық жұмыстар; жұмыс өндірісін жобалау және ұйымдастыру, күнтізбелік және желілік жобалау, құрылыс сапасын бақылау; негативті факторлардың адамға әсері; жарақат және зиян факторларды идентификациялау; қауіпті техникалық жүйелер және технологиялық процестерден қорғау әдістері және жабдықтары, экобиоқорғау техникасы; өндірістік санитария, өнеркәсіптегі еңбекті қорғаудың құқықтық нормативті және ұйымдастыру негіздері; еңбекті қорғаудағы қаржылық шығындар; кәсіби қызметтегі еңбекке қауіпсіз шаралармен қамтамасыз ету ерекшеліктері, өрт сөндіру шаралары мен құралдары. Оқыс жағдайдағы алғашқы көмек. Оқыс жағдайда (дәрігерге дейінгі) алғашқы көмек көрсету әдістері.

Білімдер: құрылыс кешенінде құрылыс құжаттары тізімін пайдалану; құрылыс өндірісін ұйымдастыру және технологиясы; өндірістік санитария жөнінде жалпы мәліметтерді; техника қауіпсіздігін; электр қауіпсіздігі негіздерін; өрт қауіпсіздігі негіздерін білу;

Іскерліктер: құрылыс-жинақтау жұмыстары өндірісін жобаға, жұмыс сызбаларына, нормативті құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асыру; жұмыс өндірісіндегі технологиялық бірізділікті бақылау; құрылыс-жинақтау жұмыстары көлемдері өлшемдері мен есептеулерін орындау; құрылыс-жинақтау жұмыстарында жаңа технологияларды енгізу, құрылыс-жинақтау жұмыстары өндірісінің әдістері мен тәсілдері; техника қауіпсіздігін сақтау; электр қауіпсіздігін сақтау; өндірістік жарақаттар алуда көмек көрсету; өрт қауіпсіздігін сақтау.

БҚ 4

КҚ3.1.7.

АП. 00

Арнайы пәндер

АП.01

Сызу және сызба геометриясы:

Сызу және сызба геометриясы негіздері. Сызуды графикалық рәсімдеу. Сызба геометриясы және проекциялық сызу негіздері. Нүкте және түзу. Жазықтық. Проекциялар құру тәсілдері.Аксонометриялық проекциялар. Бет және дене.Көлеңкелер мен перспективалар теориясы.

Білімдер: сызбалардағы таңбаларды орындау тәртібін, сызба геометриясы және проекциялық сызу негіздерін,

Іскерліктер: жұмыс эскиздерін, құрастыру сызуларын құрастыру; ғимарат қимасы және бас жоспарын сызуға Іскерліктер: лану

БҚ 7

КҚ3.1.2

КҚ3.1.4

КҚ3.2.2.

АП.02

Құрылыс сызуы және сәулеттік графика

Сәулеттік графика жөнінде жалпы мәлімет. Сәулеттік жобалаудағы сәулеттік графиканың рөлі. Көрнекілік сызу: бейнелеу түрлері және құралдары. Сызықтық графика. Антураж және стаффаж фрагменттерінде сызықтық графикаларды меңгеру техникасы. Ақ-қара және түсті жуудың техникасы. Сәулеттік үймәреттердің қасбетін жуу. Құрылыс-сәулеттік сызбалар жөнінде жалпы мәлімет; жұмыс сызбалары сатысындағы жоспарлар, қималар және қасбеттер сызбасы. Сәулеттік-құрылымдық түйіндер. Шартты белгілер.

ГОСТ, ЕСКД және СНиП жөнінде түсініктер.

Білімдер: сәулеттік графика теориясы негіздерін игеру; сызбаларды жинақтау және рәсімдеу тәртібі; жобалаудың әр түрлі сатысында сәулеттік-құрылыс сызбаларын орындау әдістемесі; заңдар, проекциялау әдістері және тәсілдері, перспективті проекцияларды орындау; ортогональды, аксонометрлік және перспективтік проекцияларда көлеңкелер құрастыру;

Іскерліктер: жобалаудың әр түрлі сатысында сәулеттік-құрылыс сызбаларын орындау әдістемесі; заңдар, проекциялау әдістері және тәсілдері, перспективті проекцияларды орындау; ортогональды, аксонометрлік және перспективтік проекцияларда көлеңкелер құрастыру;

БҚ 5

КҚ3.1.2

КҚ3.1.4

АП.03

Қаланы көркейту және жоспарлау

Қала тұрғызу, оның негізгі мақсаттары; жүйесі; қала тұрғызу факторлары; елді мекенді аймақты жобалау құрылымы және оны тиімді ұйымдастыру; қызмет көрсету орындарының жүйелері; көше және жолдар желілері; алаңдар; тұрғын аудандар мен шағын аудандарды, қызмет көрсету орындарын жоспарлау құрылымы; құрылысқа қойылатын санитарлы-техникалық талаптар; жергілікті көше-жолдары желісі.

Білімдер: селитебті аумақтың құрылымын ұсыну; елді мекендерді жіктелуі.

Іскерліктер::жаңа құрылыстар және елді мекендерді үлкейту мақсатында салынатын құрылыс аймақтарын таңдау;

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу; тұрғын аудандарды, шағын аудандарды жасылдандыру және көркейту.

БҚ 1

КҚ3.2.5.

АП.04

Сәулеттік-дизайнерлік жобалау

Сәулеттік жобалау жөнінде жалпы мәлімет және жобалау ісін ұйымдастыру, айналамен байланыс. Сәулеттік пішін түзудің негізгі тұжырымдамалары.Сәулеттік жобалауда кескіндемелік құжаттарды (топографиялық жоспарлар, карталар, аэротүсірімдер) пайдалану. Жекеленген аз қабатты, көпқабатты тұрғын үйлердің, зал типтес қоғамдық ғимараттардың жобалары; техникалы-экономикалық көрсеткіштер, табиғи-климаттық жағдайлардың әсері.

Білімдер: азаматтық ғимарат типологиясын пайдалану; жобалаудың заманауи тәжірибесі; қала тұрғызу кешендерін ұйымдастыру негіздері; сәулеттік жобалаудың әртүрлі әдістері мен тәсілдері; қазіргі сәулеттік тәжірибенің мәселелері; сәулеттік кешендер және басқа да өнер түрлерін компощициялық тұрғызудағы жалпы заңдылықтар;

Іскерліктер: жоба алды саралау жүргізу; сызбада, сәулеттік суретте және эскизде сәулеттік ойды сауатты түрде бейнелеу;

Сәулеттік кешендердің макетін орындау; жобаны әртүрлі кезеңде дайындау; СНиП және ГОСТ пайдалану.

БҚ1

БҚ2

КҚ3.1.3

КҚ3.2.4

КҚ3.2.6.

АП.05

Сәулеттік материалтану

Сәулеттік материалтануға кіріспе, сәулеттік материалтанудың негіздері – жіктелуі, құрылыс материалдары және бұйымдарының негізгі қасиеттері, олардың сапасын бағалау; табиғи құрылыс материалдары және бұйымдары. Құрылыс материалдары мен бұйымдарының ғылымдағы жаңалықтары. Құрылыс материалдары және сәулеттік шығармашылық – құрылыс материалдары мен бұйымдарының қолданылуы;

Білімдер: ғимараттың негізгі құрылымдық жүйелерін беру; құрылымдық бөлшектер; ғимарат құрастырушылар және олардың бөлек бөлшектері, олардың атқаратын қызметтеі және өзара байланысы; ғимарат және үймәретті жобалаудағы құрылыс нормалары мен тәртіптері; әртүрлі құрылыс материалдары мен негіздерінен жасалған құрылымдық бөлшектер; құрылыс материалдары және олардың қолданылу аясы.

Іскерліктер: шыныдан жасалған құрылыс материалдары және бұйымдарын қолдану; кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды пайдалану.

КҚ3.2.3.

КҚ3.2.4

АП.06

Сәулеттік бөлшектер

Тұрғын үй жиһаздарын моделдеу және құрастыру негіздері; бөлек түйіндер мен бөлшектер дайындау; ішкі кеңістіктің үйлесімділіктерін түсінуге тәжірибелік жұмыстарды орындау;

Білу:интерьер дизайнын композициялық қалыпқа келтірудегі ерекшеліктерді меңгеру; ішкі кеңістіктегі шешу тәсілдері; интерьердің қоршау беті ретінде пластика, материал, түс және жарық

Іскерліктер: интерьер дизайнын композициялық қалыпқа келтірудегі ерекшеліктерді меңгеру; ішкі кеңістіктегі шешу тәсілдері; интерьердің қоршау беті ретінде пластика, материал, түс және жарық

КҚ2.1.3

КҚ2.2.4

ӨО жәнеКП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

КП. 00

Кәсіптік практика

КП. 01

Сызу практикасы

Кескіндерді бейнелеуде сызу құралдары мен жабдықтарын пайдалану дағдыларын қалыптастыру.

Іскерліктер: сызба геометриясы және проекциялық сызу негіздерін пайдалану.

Дағдылар: жұмыс эскиздерін, құрастыру сызбаларын дайындау; ғимараттың қималары мен жоспарларын сызу; бас жоспар дайындау.

КҚ3.1.2

КҚ3.1.4

КҚ3.2.2

КП. 02

Таныстыру практикасы

Қаланың тарихи ортасымен, заманауи қала тұрғызу шешімдерімен танысу.

Іскерліктер: сәулеттік ескерткіштер эскизін есте сақтау бойынша орындау, альбомдарды безендіру.

Дағдылар:сәулет және өнерде стилдер мен бағыттарды пайдалану

БҚ 1

КҚ3.2.4

КП. 03

Мамандандыру практикасы

Сәулеттік қол графикасы, ақ-қара түсті және түсті жуу түрлері негіздері тәсілдерін оқу және игеру.

Іскерліктер: қол графикасы құралдары көмегімен антураж, стаффаж, сәулеттік көлемді анықтау;

Дағдылар:: көлемді сәулеттік тұрғыда көрсетудің әртүрлі әдістері мен құралдарын пайдалану;

КҚ3.1.2

КҚ3.1.4

КП. 04

Сурет практикасы

Суретті еркін меңгеру дағдыларын қалыптастыру және бекіту.

Іскерліктер: Әр түрлі кескіндеме техникасында заттың формасын, тірі және өлі болмыстың, жарық көлеңкелі және тонды суреттер формасын құрастыру.

Дағдылар: сәулеттік ғимараттар және қоршаған орта формаларын суреттеу, кескіндеме техникасы мен технологиясын, кеңістік, көлем, колорит құрастыру негіздері.

КҚ3.1.6.

КП. 05

Макеттеу

Макетті моделдеу процесі материалдарымен жұмыс істеу тәсілдері мен тәртібі. Моделді дайындау және жасауды меңгеруге бағытталған тапсырмалар.

Іскерліктер: макеттің заттық-кеңістіктік ортасын құрастыруды меңгеру;

Дағдылар: орта кешендерін және олардың бөлшектерін көлемді моделдеуді қолдану.

КҚ3.2.6.

КП. 06

Геодезиялық практика

Теодолит жұмыстары – көлденең және тік бұрыштарды, азимуттарды өлшеу.

Нивелир жұмыстары – теодолиттік жүрістегі нүктесін нивелирлеу, трассаны нивелирлеу, көлденең профиль құрастыру. Қолда бар белгілерді, жобалық және жұмыс белгілерін есептеу.

Іскерліктер: құрал бойынша есепті анықтау; бұрыштық және нивелирлік журналдарды толтыру және оларды өңдеу; нивелирлік жоспар құрастыру; жобадан берілген бұрыштарды, ұзындықтарды, сызықтарды, белгілерді шығару; атқарушы сызбаларды ретке келтіру; геодезиялық жұмыстарды рәсімдеу;

Дағдылар: құралдарды тексеру; теодолиттік түсірім; теодолиттік жүріс биіктігін нивелирлеу; трассалар; квадрат бойынша беттер;

КҚ3.2.5.

КП. 07

Өлшеу практикасы

Өлшеу техникаларымен танысу, ғимараттар мен үймәреттерді өлшеу бойынша крокилер құрастыруды үйрену.

Іскерліктер: кроилер, эскиздер және сызбалар орындау.

Іскерліктер:: сәулеттік көлемді және интерьерлерді өлшеудің әдіс-тәсілдерін меңгеру; сәулеттік сызбаларды рәсімдеу тәртібін меңгеру.

КҚ3.1.4.

КҚ3.2.5.

КП. 08

Компьютерлік графика практикасы компьютерлік графика бойынша дағдыларды қалыптастыру: шрифттарды салу жүйесі, шрифттік композиция бейнесін жасау.

Кәсіби бағдарламалық пакеттермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Іскерліктер: графикалық жобаларды безендіруде бағдарламалық қамтамасыз етуді өзіндік таңдау және пайдалану;

Дағдылар: компьютерлік графиканың базалық негіздері.

КҚ3.2.4

КҚ3.2.7

КП. 09

Сәулеттік жобалау

Жобаны сәулеттік тұрғыда беру және сызбаларды толықтыру және өңдеу сияқты сәулеттік жобалаудың соңғы кезеңі.

Іскерліктер: жобалау процесін жүзеге асыру; жобаның графикалық бөлігін орындау; нормативтік және технологиялық құжаттармен, анықтамалық әдебиеттермен және ЕСКД ге сәйкес сызбалар мен схемалармен жұмыс істеу;

Дағдылар: жобалаудың әр түрлі сатысында сәулеттік-құрылыс сызбаларын орындау әдістемесі; заңдар, проекциялау әдістері және тәсілдері, перспективті проекцияларды орындау; ортогональды, аксонометрлік және перспективтік проекцияларда көлеңкелер құрастыру

КҚ3.1.3

КҚ3.2.4

КҚ3.2.6

ӨО.00

Өндірістік оқыту

ӨО.01

Өндірістік-технологиялық практика

Таныстыру: жобалау ұйымының басқару құрылымымен; ғимарат пен үймәрет жобалау процесін эскизден бастап жұмыс сызбаларына дейін; сәулеттік-дизайнерлік жобалардың барлық кезеңіндегі келісулер мен бекіту тәртібімен; арнайы пәндерді оқуда алған білімін нығайтуға және тереңдетуге және жобалау ұйымындағы өткізілген тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру.

Іскерліктер: алған жұмысшы маманы, арнайы дайындық бойынша аралас маманына сәйкес жұмыстарды орындау; жобалау құжаттарын еркін оқи білу және құрылыс жұмыстары кезінде оларды пайдалана білу;

Дағдылар: жұмыс сызбаларын, сметаларды, өндіріс жұмысы жобасын қолдану, оларды инженерлік-техникалық жұмысшылар мен бригадаларда жұмысты ұйымдастыруда және бақылауда, тапсырыс толтыруда пайдалану; жұмыс өндірісі кезіндегі рәсімделетін техникалық құжаттар

БҚ1

БҚ2

БҚ4

БҚ6

БҚ7

КҚ3.1.1

КҚ3.2.1

КҚ3.2.4

КҚ3.2.5

КҚ3.2.6

КҚ3.2.7

ӨО.01

Дипломалды:

Сәулеттік-жобалау ұйымдарымен таныстыру. Нарық жағдайындағы жоба жұмыстарының жобалану, ұйымдастыру және іске асу жүйелерін меңгеру. Жұмыс – инженерлі-техникалық жұмысшыны және жоба ұйымы қызметін қосарландыру. Ұйымның негізгі бөлімше жұмыстарын игеру. Есеп беру құжаттарымен танысу. Дипломдық жобалау үшін материал жинау және оны саралау.

Іскерліктер: сызбаларды, дайындамаларды, жоба құжаттарын рәсімдеу, орындау.

Дағдылар: сәулеттік-жобалау жұмысына құжаттарды қолдану, жоба жұмыстарына тапсырыстарды рәсімдеу тәртібі; тапсырыс берушіге жұмысты өткізу тәртібі.

БҚ1

БҚ2

БҚ4

БҚ6

БҚ7

КҚ3.1.1

КҚ3.2.1

КҚ3.2.4

КҚ3.2.5

КҚ3.2.6

КҚ3.2.7

ӨО.03

Дипломдық жобалау пәнді меңгерудегі теориялық дайындық және тәжірибелік дағдыларды саралау, жобалау жұмысы кезінде алған тәжірибені жалпылау жобаны дайындауда алған білімді теориялық түрде қолдана білу; заманауи өндіріс талаптарына сай жобалық ұсыныстарды орындау

Іскерліктер: жобалық ұсыныс идеясын кескінде бейнелеу,композициялық-кеңістіктік шешімдерді, макеттерді перспективалық бейнелеуде;аралас мамандық тұрғысында жобалық ұсыныс сапасын қабылдау және бағалау; жобалық ұсыныс мәнін есептеу-түсініктемелік жазбада дәлілдік және сауатты көрсету.

Дағдылар: әдебиеттермен және жобалық материалдармен өз бетімен жұмыс істеу; сәулеттік тапсырмаларды бірізді шешу және анализдеу дағдысын дамыту

БҚ1

БҚ2

БҚ4

БҚ6

БҚ7

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.4

КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.5

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.7


      Ескерту

      1-кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер(БҚ)

БҚ 1


БҚ 2

БҚ 3


БҚ 4

БҚ 5


БҚ 6

БҚ 7

Заманауи әлемді рухани, мәдени, зияткерлік және экологиялық біртұтастық ретінде қабылдау, заманауи қоғамда өзін және өзінің алатын орнын сезіну.

Болашақтағы кәсібінің әлеуметтік елеулілігін түсіну, оған қызығушылық таныту;

ҚР ата заңының негізін білу, экологиялық, құқықтық, ақпараттық және коммуникативтік мәдениеттерді меңгеру, мемлекеттік тілде және шетел тілінде тілдесуді игеру

Өзінің еңбегін ғылыми тұрғыда ұйымдастыра білуге бейімді болу, кәсіби қызмет деңгейінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдана білуге дайын болу.

Өмірлік құбылыстарды түсінуге, ақиқатты өзіндік ізденуге, кәсіби қызмет деңгейіндегі мәселелерді өзіндік және тиімді шеше білу.

Кооперацияға, қарым-қатынас орнатуға, коммуникативтік бейімлілікке дайындығын таныту.

Білімділік және кәсіби деңгейін үнемі көтеруге, өзіндік жеке мүддесін актуалдаудағы және жүзеге асырудағы қажеттіліктерге, жаңа білімді және біліктілікті игерудегі өзіндік қол жеткізуге, өзін-өзі дамытуға дайындығын таныту.


      2-кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Орта буын маманы

141801 3 – Сызбашы,

3.1.1 Сызба-құрастыру жұмыстарын орындаудың әдіс-тәсілдерін білу;

3.1.2. Техникалық сызба негіздерін білу;

3.1.3Композиция негіздерін және аудан-кеңістіктік формалар қасиеттерін меңгреу;

3.1.4. Сызбаралды және басқада құрастыру құжаттарын рәсімдеуде стандарттарды, техникалық шарттар мен нұсқауларды білу;

3.1.5. Жұмыс сызбасы бойынша құрылыс жұмыстарының көлемін анықтау;

3.1.6. Кеңістіктік құрылымдарды және көлеңкелерді құрастыру тәсілдерін меңгеру;

3.1.7.Еңбекті қорғау нормаларын және тәртіптерін сақтау.

141802 3 – Техник-жобалаушы

3.2.1.Жобалау тәсілдерін және техника-экономикалық көрсеткіштерді жүргізу тәртіптерін меңгреу;

3.2.2. Сызба және кескіндік жұмыстардың орындалу әдістерін меңгеру;

3.2.3. Қолданылатын құрылыс материалдарының және құрылымдарының түрлерін және қасиеттерін анықтау;

3.2.4. Техникалық эстетиканы енгізуде отандық және шетелдік озық тәжірибелерді пайдалану;

3.2.5. Сәулеттік жобалауда кескіндеу құжаттарын (топографиялық жоспарлар, карталар, аэротүсірімдер) қолдану.

3.2.6.Кеңістіктік және көлемдік жобалау әдістерін меңгеру;

3.2.7. Компьютерлік жобалау әдістерін пайдалану, компьютерлік қамтамасыз етуге бағытталу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 695-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 695-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 1500000- Ауыл шаруашылығы, ветеринария және

      экология

      Мамандығы: 1501000 – Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет

      көрсету және жөндеу

      Біліктілігі: 150101 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі

      тракторшы-машинисі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық –практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

316


236ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


+

1


72


72


1

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


64


64


1

ЖГП.03

Қазақстан тарихы


+

1


80

801

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

+
100


100


1

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер5


240

150

90ЖКП.01

Сызу


+

1


32

4

28


1

ЖКП.02

Электротехника негіздері

+


1


40

24

16


1

ЖКП.03

Конструкциялық материалдар технологиясы және материалтану


+

1


44

30

14


1

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік


+36

26

10


1

ЖКП.05

Қоршаған ортаны қорғау


+

1


48

36

12


1

ЖКП.06

Механикаландырылған жұмыстардың технологиясы


+

1


40

30

10


2

АП.00

Арнайы пәндер

290

174

96

20Біліктілігі: 150101 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинисі


АП.01

Тракторлар құрылғысы

+


2


62

40

22


1,2

АП.02

Мал шаруашылығына арналған ауыл шаруашылық машиналары мен жабдықтары

+


2


70

50

20


1,2

АП.03

Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+


2


66

26

20

20

1,2

АП.04

Жолда жүру ережелері

+


2


52

30

22АП.05

Агрономия негіздері


+

1


40

28

12


1,2

АП.00

Арнайы пәндер

290

158

92

20Біліктілігі: 150102 2 – Машина механизмдерін жөндеу және пайдалану мастері


АП.01

Тракторлар мен автомобильдер

+


1


68

44

24


1,2

АП.02

Мал шаруашылығына арналған ауыл шаруашылық машиналары мен жабдықтары

+


2


98

44

34


1,2

АП.03

Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+


1


70

34

16

20

1,2

АП.04

Слесарлық жөндеу ісі

+


1


54

36

18


1,2

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

54

54
ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика


КП.00

Кәсіптік практикасы

432
1,2

ӨО .00

Оқу практика

144
1,2

ӨП. 02

Өндірістік-технологиялық практикасы

288
2

АА.00

Аралық аттестаттау

72
2

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау

24
2

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12
2


Міндетті оқыту жиыны

1440

К

Консультациялар

100

Ф

Факультативтік сабақтар

100


Барлығы:

1640


      Ескерту:ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 696-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 696-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні:1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария және

      экология

      Мамандығы: 1501000 – Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет

      көрсету және жөндеу

      Біліктілігі: 150101 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі

      тракторшы-машинисі

      150102 2 – Машина механизмдерін жөндеу және

      пайдалану мастері

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

Оның ішінде

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық –Практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

1144

304ЖБП.01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


2


160

1601,2

ЖБП.02

Орыс тілі және әдебиеті

+


2


160

1601,2

ЖБП.03

Шетел тілі


+

2


72

721,2

ЖБП.04

Қазақстан тарихы

+
116

1163

ЖБП.05

Бүкіл әлем тарихы


+52

521

ЖБП.06

Қоғамтану


+58

581

ЖБП.07

Математика

+


2


144

1441,2

ЖБП.08

Информатика


+

1


72

40

32


3

ЖБП.09

Физика

+


2


144

86

58


1,2

ЖБП.10

Химия


+

2


78

58

20ЖБП.11

Биология


+56

48

8


1

ЖБП.12

География


+40

403

ЖБП.13

Алғашқы әскери дайындық


+140

110

30


1,2,3,4

ЖБП.14

Дене тәрбиесі

156


156


1,2,3,

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

284


284ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


+72


72


3,4,

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+72


72


3,4,

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

+
140


140


3,4,5,6

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер4


256

150

106ЖКП.01

Сызу


+

1


44

4

40


2

ЖКП.02

Электротехника негіздері


+

1


40

24

16


2

ЖКП.03

Конструкциялық материалдар технологиясы және материалтану


+

1


44

30

14


2

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік


+36

26

10


1

ЖКП.05

Қоршаған ортаны қорғау


+

1


48

36

12


5

ЖКП.06

Механикаландырылған жұмыстардың технологиясы


+44

30

14


5

АП.00

Арнайы пәндер8


600

328

252

20Біліктілігі: 150101 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинисі


АП.01

Тракторлар құрылғысы

+


2


180

90

90


3,4,5,6

АП.02

Мал шаруашылығына арналған ауыл шаруашылық машиналар мен жабдықтары

+


2


150

70

80


4,5,6

АП.03

Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+


2


140

80

40

20

4,5,6

АП.04

Жолда жүру ережелері

+


2


70

44

26


5

АП.05

Агрономия негіздері


+60

44

16


4

СД. 00

Арнайы пәндер

600

322

258

20Біліктілігі: 150102 2 – Машина механизмдерін жөндеу және пайдалану мастері


АП.01

Тракторлар мен автомобильдер

+


1


150

80

70


3,4,5,6

АП.02

Мал шаруашылығына арналған ауыл шаруашылық машиналары мен жабдықтары

+


2


168

90

78


4,5,6

АП.03

Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+


1


120

80

40


5,6

АП.04

Слесарлық жөндеу ісі

+


1


162

72

70

20

4,5,6

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

76

76
ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1404

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

828
2,3,4,5

ӨО. 02

Өндірістік-технологиялық практика

576
5,6

АА.00

Аралық аттестаттау

216
2,4,6

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау

24
6

ҚА. 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12
6


Міндетті оқыту жиыны

4320

К

Консультациялар

300

Ф

Факультативтік сабақтар

296


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білімдер беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 697-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 697-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"1501000 – Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет
көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік
білімдер берудің үлгілік оқу бағдарламалары

      Пәндер циклі және кәсіптік практика бойынша бағдарламасының мазмұны

      (жоғары деңгей)

      150101 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинисі

      150102 2 – Машина механизмдерін жөндеу және пайдалану мастері

Циклдің (пәннің) индексі

Практика және пәндердің негізгі тараулары және атауы

Қалыптасатын білімдер, іскерлік және дағды,

Қалыптасатын құзырлықтардың коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01

Кәсіби қазақ тілі (орыс):

Қазақ тілінің синтаксисін. Тіл дамыту. Мамандық бойынша терминология. Қазақ тілінде іс жүргізу. Аудару техникасын (аудармамен). Кәсіби қарым қатынас

Білімдер:

- кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (аудармамен) және оқу үшін қажетті грамматикалық және лексикалық (1200-1400 лексикалық бірлік) минумдарды игеру және мемелкеттік тілді

Іскерліктер:

- кәсіби лексиканы сауатты қолдану, өз кәсіби қызметінде қазақ, орыс және шет тілін пайдалану білуді

БҚ 1-4

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі:

Мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалдарды; кәсіби қарым қатынаста қажетті;

- тіл қызметінің түрлерін ажырата білуі керек (ауызша, жазбаша, монологиялық, диаологиялық); кәсіби аудару техникасын

Білімдер:

- кәсіби қарым қатынаста қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалдарды;

Іскерліктер:

- тіл қызметінің түрлерін ажырата білуі керек (ауызша, жазбаша, монологиялық, диаологиялық);

БҚ 1-4

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

Мамандарды даярлаудағы дене тәрбиесінің ролі, оның салауатты өмір салытынң қалыптасуы. Дене тәрбиесіның әлеуметтік-биологиялық және психо-физиологиялық негіздері. Физикалық және спорттық жетілдіру негіздері. Қосымша кәсіби дене тәрбиесі.

Білімдер:

- салауатты өмір салты негізін.

Іскерліктер:

- адам ағзасының өмір сүру заңдылықтарын, денсаулықты нығайту және күтуді

БҚ 1-4150101 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинисі


ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Сызу

Пәннің мақсаты мен міндеті. Конструкциялық құжаттар бірлігі жүйесінің құрылымы мен белгілері /ЕСКД/.

Сызбалардың графикалық безендіру. Жобалы сызбалар. Техникалық суре және сызу бөлшектердің сызбасы мен эскизінің жалпы ережелері.жинақты сызбалар мен эскиздерін оқу.

Білімдер:

- сызу, эскиз, отырғызу, кесінді, қиылысу, үстіңгі көрініс, МСТ сай мөлшерлер. Проекция түрлері туралы түсініктер,

Іскерліктер:

- жазуларды орындауды, контурларды сызуды, сызбалар мен кесініділерді оқуды, геометриялық кесінділерді орындауды, сызба бойынша стандарттарды орындауды; техникалық суреттерді, бөлшектердің кесінділерін, қиылысу мен кесінділерді орындауды.

БҚ 7 КҚ 3.1.13

ЖКП.02

Электротехника негіздері

Тұрақты тоқтың электрлі тізбегі. Электромагнетизм.

Ауыспалы тоқтың бірфазалы электротізбегі. Ауымпалы тоқтың үшфазалы электротізбегі. Электротехникалық өлшемдер мен құралдар. Трансформаторлар.

Ауыспалы тоқтың электромашиналары. Тұрақты тоқтың электромашиналары.

Электрлі қозғалтқыштарды пайдалану. Басқарудың аппаратурасы мен электрожелі. Ішкі электрлі сымдар. Сымдар мен желіліредің түрлері менқиылысуын таңдау. Ионды және электровакумды құралдар. Жартылайсымды және фотоэлектронды құралдар. Электронды түзеткіштер.электронды күшейткіштер мен генераторлар.

Білімдер:

ауыспалы тоқтың үшфазалы тізбегі және оларды қосу тәсілдері; тұрақты және аусыпалы тоқтың электрлі машиналарын, іске қосу және қорғау аппаратураларын; автоматика жүйесінде қолданылатын қарапайым электрондық құралдарды, трансформатордың жұмыс істеу құрылысы мен принципі.

Іскерліктер:

электрлі тізбектің сызбасын құрастыруды, тұрақты тоқтың бір және үшфазалы электрлі тізбегін есептеуді, тұрақты тоқтың қарапайым электрлі тізбегінің негізгі параметрлерін анықтауды, тұрақты тоқ тізбегінің қарапайым есептеулерін орындауды,электрлі тізбектің негізгі параметрлерін өлшеуді, электротізбегінің ерекшеліктерін ажырата білуді, қосулардың түрін ажырата білуді, электроқозғалтқыштарды басқарудың қарапайым сызбаларын жинастыруды. Трансформаторлар мен электроқозғалтқыштарды қоса білуді, қозғалтқыштардың айналу бағытын қолдануды, техникалық құралдарға электроқозғалтқыштарды таңдауды.

БҚ 1; КҚ 2.1.1;

КҚ 2.1.2;

КҚ 2.1.3;

КҚ 2.1.7;

ЖКП.03

Конструкционды металдар технологиясы және материалтану

Металдардың құрылысы мен қасиеттері. Металдар мен қоспалар туралы жалпы мәліметтер. Қара және түсті металдарды өндіру. Темірдің көміртегімен қоспасы және олардың қасиеттерінің өзгеру әдістері. Түсті металдар мен қоспалар, ұнтақты материалдар, металдар коррозиясы. Желілі өндіріс. Металдарды қысыммен өңдеу. Псіріп өндіру. Металдарды дәнекерлеп өңдеу. Металкескіш станоктар туралы негізгі мәліметтер. Металдарды өңдеу.

Білімдер:

Металдардың қасиетін, олардың жіктелуін, әдісін;

шойынды өндірудің даму болашағын, ақ пен сұр шойынның айырмашылығын, оларды қолдану саласын;

болатты өндіріп алу процесінің мәнін; түсті металдарды өндіріп алудың ерекшеліктерін және олардың қажеттілігін;

алюминий мен мыстың қасиеті мен оларды қолдану саласын;

темірдің көміртегімен қоспасының құрылымын және оның сипаттамасын;

теміркөміртегі қоспасының салқындатылған кездегі өзгерісін;

ақ және сұр шойынның құрылымдарының айырмашылықтарын;

клнструкционды болаттың жіктелуін және оның маркаларын;

инструментті болатты және оның маңызын, жұмыс істеу тәртібін, элементтерін;

шойынның құрылымдарының айырмашылықтарын;

МемСТ бойынша қасиеттерін, қолдану саласын;

Металдарды термикалық және химика-термикалық өңдеудің негізгі түрлерін

Түсті металдар қоспаларының түрлерін; жеңіл ертіндіні, ұнтақта материалдарды, анҒтифрикциялы қоспаларды

Іскерліктер:

Металдарды қасиеттері бойынша ажырата білу; балқытуға кететін материалдардың қажеттілігін түсіндіре білу және домен пешіндегі негізгі әсер етулерін жазуды,

Көміртегінің пішіні мен саны арасындағы және шойынның қасиеттері арасындағы тәуелділікті бекіту;

Болатты өндіріп алудың экономикалық тиімді тәсілін таңдау принциптерін түсіндіре білу;

Түсті металдар кенін игерудің кешенділік қажеттілігін түсіндіре білу; мыстың құрамынан тыс олардың маркасын ашып оқи білу және жазуды, олардың қасиеті мен қолдануын көрсете білуді;

Теміркөміртегінде екінші рет кристалдау себебін түсіндіре білу;

Құрылымдарынан тыс ақ және сұр шойынның қасиеттерінің айырмашылықтарын және қолдану аясын түсіндіре білу;

Болаттың маркасын ашып оқи білу және маркасынан тыс қасиеті мен қолдану аясын көрсете білуді.

БҚ 2;

КҚ 2.1.1;

КҚ 2.1.2;

КҚ 2.1.3;

КҚ 2.1.7;

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі:

өрт қауіпсізідігі.

Құрал жабдықтардың жіктелуі:

Белгілері, құрылысының ерекшеліктері, таңдау критерилері, пайдаланудағы қауіпсіздік ережелерін, еңбекті қорғау, құқықтық және нормативтік база; өндірістік аурулар мен зақымдану; еңбек жағдайына әсерін тигізетін факторлар, еңбекті қорғау бойынша шаралар, техника қауіпсіздігі, сақтандыру шаралары, түрлері және құралдары.

Білімдер:

-өндірістік санитария туралы жалпы түсінік;

-қауіпсіздік техникасын;

-электроқауіпсіздік негізін;

-өрт қауіпсіздігі туралы жалпы түсінік;

Іскерліктер:

- тазалық ережелері мен техника қауіпсізідігін сақтай білуді;

-электроқауіпсізідікті сақтай білуді;

- өндірістік зақымдану кезінде көмек көрсетуді;

-өрт қауіпсіздігін сақтауды

БҚ 2; КҚ 2.1.1;

КҚ 2.1.2;

КҚ 2.1.3;

КҚ 2.1.7;

ЖКП.05

Қоршаған ортаны қорғау

экологияның қысқаша тарихи дамуы. организмдер экологиясы. популяция мен қарым қатынас экологиясы. биоценоз. экожүйе – биосфераның негізгі элементі. экожүйедегі популяция. экожүйедегі ұйымдастыру. адам және экожүйе. биосферадағы адамзат. ноосфера туралы ілім. жаңа өркениет жолында. биотехнология. адам қызметіндегі норматив ретіндегі әлеуметтік экология заңдары.

Білімдер:

Экология туралы түсінікті; осы заманғы экология құрылымын; экологияның даму тарихын; аутэкология, демэкология, синэкология мен биосфера туралы;

Экологиялық факторлар туралы және оның жіктелуін; орта факторлары туралы; популяция, биоценоз;

Экологиялық жүйе туралы және оның жіктелуін; биогеохимияық циклдер туралы; экологиялық сукцессия туралы;

В. И. Вернадскийдің биосфера туралы ілімін; биосферадағы тірі заттар функциясы туралы; негізгі химиялық элементтердегі биогеохимиялық айналымдар туралы;

Биотехносфера мен ноосфера туралы;

биосфера эволюциясы туралы.

Іскерліктер:

табиғатты қорғау қызметінде экологиялық мәселелрді шешуді, агроэкологияны;

анықтауды: негізгі химиялық элементтердегі биогеохимиялық айналымды, экологиялық факторларды және оның тірі организмдерге тигізетін әсерін; экожүйенің өнімділігін.

БҚ 2;

КҚ 2.1.1;

КҚ 2.1.2;

КҚ 2.1.3;

КҚ 2.1.7;

ЖКП.06

Механикаландыру жұмыстарының технологиясы.

Агрегаттарды кешендеу. а/ш агрегаттарының өнімділігін. Диспетчерлі қызмет. Агрегаттардың қозғалысының тәсілдері. Тыңайтқыштарды енгізу және дайындау, культивация, картопты егу, себу, көкөністерді жинау кезіндегі техно-логиясы. Қатараралық өңдеу. Азықты тарту. Технологиялық картамен танысу.

Білімдер:

Ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін және өндірістік операцияларын. Ауыл шаруашылық агрегаттардың жалпы жіктелуін.ауыл шаруаышылық машиналардың қасиеті мен пайдалану көрсеткіштерін. КПД агрегаттарды. Агрегаттардың жұмыс істеу режимі мен жылдамдығын. Агрегаттардың өнімділігін анықтауды. МТАдың өнімділігін арттыру жолдарын. Пайдалану шығындары мен оны қысқарту жолдарын МТА отындарын қысқарту жолдарын. Механикалық жұмыстардың техникалық мөлшері, көліктердің түрлері. Көлік агрегаттарының өнімділігін. Негізгі агротехникалық нормативтерді меңгеруді. Ауыл шаруашылық дақылдарын өсірудің қарқынды технологиясын. Топырақты егіс алдында өңдеуді. Мелиоративті жұмыстар мен азықтандыру кезіндегі механикаландыруды.

Іскерліктер:

тыңайтқыштарды дайындау мен енгізуді. Ауыл шаруашылық дақылдарды күту бойынша агротехникалық шараларды орындауды, агрегаттарды жинақтап, дақылдарды жинауға дайындауды.

БҚ 2;

КҚ 2.1.1;

КҚ 2.1.2;

КҚ 2.1.3;

КҚ 2.1.7;

АП. 00

Арнайы пәндер


Біліктілігі: 150101 2Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинисі

АП. 01

Тракторлар құрылғысы

Тракторлардың жіктелуі мен жалпы құрылымы, тракторларды басқару тәсілдері, ішкі жану қозғалтқышының негізгі жұмысы, кривошатунды механизм, цилиндр блогы мен басы, тарату механизмі, қозғалтқыштың қоректену механизмі,реттеуіштер, қозғалтқыштың байланыс жүйесі, озғалтқыштың суыту жүйесі, қозғалтқыштың іске қосу құрылысы, ілесу муфтасы және беріліс қорабы, тракторларды басқару механизмі және артқы мост, трактордың жүргізуші бөлігі, гидравликалық жүйе және басқа да құралдар, тракорларды техникалық қызмет көрсету.

Білімдер:

Тракторлар мен автомобильдерді құрылысы, белгілері, типтері, жүргізу бөліктері бойынша жіктелуін. Тракторлар мен автомобильдердің негізгі бөліктерін. Қозғалтқыштардың жіктелуін, қозғалтқыштардың негізгі механизмі мен жүйелерін олардың белгілерін. Қозғалтқыштардың техникалық сипатын. Қозғалтқыштардың жұмыс циклі туралы түсініктерді. Негізгі механизмдер мен қозғалтқыш жүйелерінің құрылым мен жұмысын. Бөлшектердің белгілерін, өңдеу материалдарын. Қозғалтқыш механизмі мен жүйесінің, муфтардың, ілесу және беріліс қораптарының, артқы мост пен басқару механизмдерінің құрылысы мен негізгі ақаулары, және оларды жөндеу тәсілдерін. Көлік құралдарының электроқондырғыларының, трансмиссия, беріліс қораптарының тарату қорабының, жүргізуші бөлігінің, басқаруының тормозының жалпы құрылысын және жұмыс істеу принципін, жұмыс істеу ережесін.

Іскерліктер:

қозғалтқыштардың негізгі механизмін, жүргізуші мостын шашуды, жинауды, реттеуді және ақауларын тауып, жөндеуді, трансмиссия, сцепления, коробка передач, тарату коропкасын, карданной передачи, мостов, жүргізуші бөліктерін, рулевого управления, тормозной системы, кабинаның, платформаның және қосымша құралдарының ақауларын тауып жөндеуді. Техникалық қызмет көрсету жүйесінің жоспарлы сақтандыру және техникалық диагностиканы орындауды, бақылау және күнделікті техникалық қызмет көрсетуді

БК 1-5;

КҚ 2.1.1.;

КҚ 2.1.2.;

КҚ 2.1.3.;

КҚ 2.1.4.

АП. 02

Мал шаруашылығына арналған ауыл шаруашылық машиналары мен қондырғылары

Топырақ өңдеуші машиналар мен құрылғылар, егу және себу машиналары. Тыңайтқыштарды енгізу машиналары. Өсімдіктерді химиялық қорғау машиналары. Азық дайындау машиналары. Астық жинау машиналары. Жүгері жинау машиналары. Астықты жинағаннанкейін өңдеу машиналары. Тамыр жемістілерді жинау машиналары. көкөністерді жинау машиналары және бақтағы жүзімдіктегіжұмыстарды механикаландыру. Орман шаруашылығына арналған машиналар мен құралдар. Мелиоративті және жер қазуға арналған машиналар. Суару машиналары. Тиеу-түсіру машиналары және көлік құралдары. Мал шаруашылығы кешені мен фермалары туралы жалпы мәлімет. Фермалар мен мал шаруашылығы кешенін механикаландыру. Фера ішілік көліктер. Азық дайындауды механикаландыру. сиыр саууды және сүтті алғашқы өңдеуді механикаландыру. Мал шаруашылығындағы өндіріс процесін кешенді механикаландыру.

Білімдер:

Ауыл шаруашылық машиналардың агртоехникалық талаптарын, белгілерін, құрылғыларын, жұмыс істеу принциптерін, техникалық сипаттамасын, машиналарды техникалық қызметк көрсету, техника қауіпсіздігін

Іскерліктер:

агротехникалық талаптарға сай мал шаруашылығына а/ш машиналарын жұмысқа дайындауды, мал шаруашылығына арнап а\ш машиналарын реттеу және жөндеуді.

БК 1-5;

КҚ 2.1.1.;

КҚ 2.1.2.;

КҚ 2.1.5.;

КҚ 2.1.7.

АП. 03

Машиналарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету

Тракторлардың жіктелуі мен жалпы құрылымы, тракторларды басқару тәсілдері, ішкі жану қозғалтқышының негізгі жұмысы, кривошатунды механизм, цилиндр блогы мен басы, тарату механизмі, қозғалтқыштың қоректену механизмі, реттеуіштер, қозғалтқыштың байланыс жүйесі, қозғалтқыштың суыту жүйесі, қозғалтқыштың іске қосу құрылысы, ілесу муфтасы және беріліс қорабы, тракторларды басқару механизмі және артқы мост, трактордың жүргізуші бөлігі, гидравликалық жүйе және басқа да құралдар, тракорларды техникалық қызмет көрсету.

Машиналар мен құралдарды күрделі жөндеу: жөндеу туралы жалпы мәлімет, бөлшектердің ақаулары мен кешенделуі. Қолмен және механикаландырылған пісіру, балқыту. Машиналар мен жабдықтардың бірліктерін жөндеу: тасымалды конструкцияларды, каркастар мен кабиналарды, блок-картерлерді, цилиндрдің басын, корпусты бөлшектерді, криво-шатунды, газ таратушы механизмді насостарды, фильтрлерді, отын және гидравлика аппаратураларын. Аккумуляторлар мен электроқондырғыларды күрделі жөндеу. Мал шаруашылығы фермалардың ауыл шаруашылық машиналары мен қондырғыларын қалпына келтіру. Тоңазытқыш қондырғыларын, пестерлеу және сеператор машиналарын, қой қырқу құралдарын жөндеу. Мал шаруашылығыфермаларының төмен вольтты іске қосу қондырғыларын және электроқозғалтқыштарын жөндеу.

Білімдер:

Тракторлар мен автомобильдерді құрылысы, белгілері, типтері, жүргізу бөліктері бойынша жіктелуін. Тракторлар мен автомобильдердің негізгі бөліктерін. Қозғалтқыштардың жіктелуін, қозғалтқыштардың негізгі механизмі мен жүйелерін олардың белгілерін. Қозғалтқыштардың техникалық сипатын. Қозғалтқыштардың жұмыс циклі туралы түсініктерді. Негізгі механизмдер мен қозғалтқыш жүйелерінің құрылым мен жұмысын. Бөлшектердің белгілерін, өңдеу материалдарын. Қозғалтқыш механизмі мен жүйесінің, муфтардың, ілесу және беріліс қораптарының, артқы мост пен басқару механизмдерінің құрылысы мен негізгі ақаулары, және оларды жөндеу тәсілдерін. Көлік құралдарының электроқондырғыларының, трансмиссия, беріліс қораптарының тарату қорабының, жүргізуші бөлігінің, басқаруының тормозының жалпы құрылысын және жұмыс істеу принципін, жұмыс істеу ережесін.

Іскерліктер:

қозғалтқыштардың негізгі механизмін, жүргізуші мостын шашуды, жинауды, реттеуді және ақауларын тауып, жөндеуді, трансмиссия, сцепления, коробка передач, тарату коропкасын, карданной передачи, мостов, жүргізуші бөліктерін, рулевого управления, тормозной системы, кабинаның, платформаның және қосымша құралдарының ақауларын тауып жөндеуді. Техникалық қызмет көрсету жүйесінің жоспарлы сақтандыру және техникалық диагностиканы орындауды, бақылау және күнделікті техникалық қызмет көрсетуді.

БК 5;

КҚ 2.1.1.;

КҚ 2.1.2.;

КҚ 2.1.5.;

КҚ 2.1.7.

АП. 04

Жолда жүру ережесі

Жалпы ережелер. Жаяу жүргіншінің, жолаушының және жүргізушінің негізгі түсініктері мен терминдері. Жол белгілері. Жол таңбалары және оның сипаттамасы. Жолда жүру тәртібі, көлік құралдарының бекеті, жол қозғалысын реттеу, қиылысуларды, жаяу жүргіншілердің жолын кесіп өту, жалпылай пайдаланылатын аялдамалар мен темір жол аялдамаларындағы қозғаолыс тәртібі, жол жүру қозғалысын реттеу,жолда жүру ережесінің ерекше белгілері, жолаушылар мен жүкті тасымалдау, көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету, жол, номерлі, тану белгілері, жолда жүру қозғалысы қауіпсізідігін қаматамсыз ететін ұйымдардағы қызметкерлердің міндеттері. Колоннамен жүру.

Білімдер:

Қозғалысқа қатысушылардың ережелерін: жаяу жүргінші, жолаушы, автокөлік жүргізуші, номерлі және тану белгілерін, жол жүргіншілерінің міндеттерін.

Іскерліктер:

қозғалысты ұйымдастыру мен жағдай жасау кезінде жол жүргіншілердің ережелерін сақтауды,жолды реттеу, қозғалыс үшін жағдай жасауды

БК 1-3;

КҚ 2.1.1.;

КҚ 2.1.3.;

АП. 05

Агрономия негіздері

Өсімдіктің химиялық құрамы мен өнімнің сапасы. Өсімдіктің қоректенуі. Топырақтың құрамы және сіңіргіштігі. Топырақтың құнарлығының тиімділігі. Қазақстандағы негізгі топырақ түрлерінің агрохимиялық сипаты. Тыңайтқыштардың жіктелуі, олардың Қазақстанда шығарылуы мен пайдалану. Азотты, фосфорлы, калий, микротыңайтқыштар және кешенді тыңайтқыштар. Минералды тыңайтқыштарды қолдану технологиясы. Органикалық тыңайтқыштар және оларды қолдану технологиясы. Тыңайтқыштар жүйесінің құрылымының негізгі принциптері. Ауылшаруашылық дақылдарын қарқынды өсіруде және қоршаған ортаны қорғау кезінде тыңайтқыштарды қолдану. Ауыспалы егіс кезінде тыңайтқыштардың жүйесі. Ауыл шаруашылықтағы кешенді агрохимиялық қызмет көрсету жүйесі. Агрохимиялық зерттеу әдістері.

Білімдер:

ҚР "Жер туралы" Заңын; өсімдік құрылысы, табиғаттағы, адам өміріндегі өсімдіктің маңызы; жабықтұқымдастықтарының вегативті мүшелерінің негізі құрылғылары, жабық тұқымдастықтарының репродуктивті құрылысы, тұқымдар мен жемістердің пайда болу процесі; топырақтың құралуы; топырақтың негізгі түрлерінің құрамы, құрылыс және қасиеті; топырақтың құнарлығын арттыру тәсілдерін, арам шөптердің жіктелуі мен биологиялық ерекшеліктерін, арам шөптермен күресу шараларын, егіс алқаптарының құрылымын, ауыспалы егістің құрылымын, топырақтың қопсытудың ғылыми, негіздері, міндеттері мен тәсілдері; жаздық және күздік дақылдарға топырақ қопсытуды; Арамшөптердің биологиялық ерекшеліктері және олармен күресу шаралары. Ауыспалы егіс түсінігі және оның маңызын. Ауыспалы егістің түрлері мен артықшылығын. Топырақты өңдеу жүйесінің маңызын. әр түрлі дақылдарға топырақты өңдеу әдістері мен тәсілдерін.

Іскерліктер:

өсімдікке морфологиялық талдау жасауды, анықтау құралы арқылы өсімдікті анықтауды; өсімдіктің шаруашылық бағалығын анықтауды; тәжірибелік жұмыста агрометрологиялық ақпаратты қолдануды; топырақтың механикалық құрамын. Тыңайтқыштардың сапасын төмендетпеу шаралар жүйесін. Минералды, органикалық тыңайтқыштарды қолдану кезінде табиғатты қорғау бойынша шараларды және техника қауіпсіздігін. Органикалық тыңайтқыштың маңызын, мәнін, құрамын және оны енгізу тиімділігін, сақтау ережесін. Органикалық тыңайтқыштарды қолданатын аудандарды.сидераттарды қолдану тәсілдерін

БК 5;

КҚ 2.1.1.;

КҚ 2.1.3.;

АП. 00

Арнаулы пәндер


Біліктілігі: 150102 2Машина механизмдерін жөндеу және пайдалану мастері

АП. 01

Тракторлар мен автомобильдер.

Тракторлар мен автомобильдердің жіктелуі мен жалпы құрылымы, тракторлар мен автомобильдердің басқару тәсілдері, ішкі жану қозғалтқышының негізгі жұмысы, кривошатунды механизм, цилиндр блогы мен басы, тарату механизмі, қозғалтқыштың қоректену механизмі,реттеуіштер, қозғалтқыштың байланыс жүйесі, озғалтқыштың суыту жүйесі, қозғалтқыштың іске қосу құрылысы, ілесу муфтасы және беріліс қорабы, тракторларды басқару механизмі және артқы мост, трактор мен автомобильдердің жүргізуші бөлігі, гидравликалық жүйе және басқа да құралдар, тракорлар мен автомобильдердің техникалық қызмет көрсету.

Білімдер:

Тракторлар мен автомобильдерді құрылысы, белгілері, типтері, жүргізу бөліктері бойынша жіктелуін. Тракторлар мен автомобильдердің негізгі бөліктерін. Қозғалтқыштардың жіктелуін, қозғалтқыштардың негізгі механизмі мен жүйелерін олардың белгілерін. Қозғалтқыштардың техникалық сипатын. Қозғалтқыштардың жұмыс циклі туралы түсініктерді. Негізгі механизмдер мен қозғалтқыш жүйелерінің құрылым мен жұмысын. Бөлшектердің белгілерін, өңдеу материалдарын. Қозғалтқыш механизмі мен жүйесінің, муфтардың, ілесу және беріліс қораптарының, артқы мост пен басқару механизмдерінің құрылысы мен негізгі ақаулары, және оларды жөндеу тәсілдерін. Көлік құралдарының электроқондырғыларының, трансмиссия, беріліс қораптарының тарату қорабының, жүргізуші бөлігінің, басқаруының тормозының жалпы құрылысын және жұмыс істеу принципін, жұмыс істеу ережесін. Техникалық диагностика түрлерінің жіктелуін. Техникалық диагностика міндеттерін. Диагностика тәсілдерін. Диагностиклау тәсілдерін, КШТ, цилиндрлі топтарды, газ таратушы механизмді, суыту және майлау жүйесін, комбаин агрегаттарын техникалық қызмет көрсетуді, диагносикасын және сараптауды, қоректену жүйесін, ауа тазартқышты, камераларды, комбайндардың мехинзмдерін сараптау және техникалық қызмет көрсетуді. Автомобильдердің тормозды жүйесін, басқару рульдерін, жүргізуші бөлігі мен трансмиссияларын, комбайндар мен тракторлардың гидравликалық жүйесін техникалық қызмет көрсетуді. Қуаттылықты өлшеуіштерді пайдалану технологиясы мен құрылымын.

Іскерліктер:

қозғалтқыштардың негізгі механизмін, жүргізуші мостын шашуды, жинауды, реттеуді және ақауларын тауып, жөндеуді, трансмиссиясың, сцеплениясың, тарату коропкасын, көпірлер, жүргізуші бөліктерін, кабинаның, платформаның және қосымша құралдарының ақауларын тауып жөндеуді. Техникалық қызмет көрсету жүйесінің жоспарлы сақтандыру және техникалық диагностиканы орындауды, бақылау және күнделікті техникалық қызмет көрсетуді.

БК 1;

КҚ 2.2.3.;

КҚ 2.2.5.

АП. 02

Мал шаруашылығына арналған ауыл шаруашылық машиналары мен қондырғылары

Топырақ өңдеуші машиналар мен құрылғылар, егу және себу машиналары. Тыңайтқыштарды енгізу машиналары. Өсімдіктерді химиялық қорғау машиналары. Азық дайындау машиналары. Астық жинау машиналары. Жүгері жинау машиналары. Астықты жинағаннанкейін өңдеу машиналары. Тамыр жемістілерді жинау машиналары. көкөністерді жинау машиналары және бақтағы жүзімдіктегіжұмыстарды механикаландыру. Орман шаруашылығына арналған машиналар мен құралдар. Мелиоративті және жер қазуға арналған машиналар. Суару машиналары. Тиеу-түсіру машиналары және көлік құралдары. Мал шаруашылығы кешені мен фермалары туралы жалпы мәлімет. Фермалар мен мал шаруашылығы кешенін механикаландыру. Фера ішілік көліктер. Азық дайындауды механикаландыру. сиыр саууды және сүтті алғашқы өңдеуді механикаландыру. Мал шаруашылығындағы өндіріс процесін кешенді механикаландыру.

Білімдер:

Ауыл шаруашылық машиналардың агртоехникалық талаптарын, белгілерін, құрылғыларын, жұмыс істеу принциптерін, техникалық сипаттамасын, машиналарды техникалық қызметк көрсету, техника қауіпсіздігін

Іскерліктер:

агротехникалық талаптарға сай мал шаруашылығына а/ш машиналарын жұмысқа дайындауды, мал шаруашылығына арнап а\ш машиналарын реттеу және жөндеуді.

БК 3;

КҚ 2.2.2.;

КҚ 2.2.4.;

КҚ 2.2.5.

АП. 03

Машиналарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету Тракторлардың жіктелуі мен жалпы құрылымы, тракторларды басқару тәсілдері, ішкі жану қозғалтқышының негізгі жұмысы, кривошатунды механизм, цилиндр блогы мен басы, тарату механизмі, қозғалтқыштың қоректену механизмі,реттеуіштер, қозғалтқыштың байланыс жүйесі, озғалтқыштың суыту жүйесі, қозғалтқыштың іске қосу құрылысы, ілесу муфтасы және беріліс қорабы, тракторларды басқару механизмі және артқы мост, трактордың жүргізуші бөлігі, гидравликалық жүйе және басқа да құралдар, тракорларды техникалық қызмет көрсету.

Машиналар мен құралдарды күрделі жөндеу: жөндеу туралы жалпы мәлімет, бөлшектердің ақаулары мен кешенделуі. Қолмен және механикаландырылған пісіру, балқыту. Машиналар мен жабдықтардың бірліктерін жөндеу: тасымалды конструкцияларды, каркастар мен кабиналарды, блок-картерлерді, цилиндрдің басын, корпусты бөлшектерді, криво-шатунды, газ таратушы механизмді насостарды, фильтрлерді, отын және гидравлика аппаратураларын. Аккумуляторлар мен электроқондырғыларды күрделі жөндеу. Мал шаруашылығы фермалардың ауыл шаруашылық машиналары мен қондырғыларын қалпына келтіру. Тоңазытқыш қондырғыларын, пестерлеу және сеператор машиналарын, қой қырқу құралдарын жөндеу. Мал шаруашылығыфермаларының төмен вольтты іске қосу қондырғыларын және электроқозғалтқыштарын жөндеу.

Білімдер:

Тракторлар мен автомобильдерді құрылысы, белгілері, типтері, жүргізу бөліктері бойынша жіктелуін. Тракторлар мен автомобильдердің негізгі бөліктерін. Қозғалтқыштардың жіктелуін, қозғалтқыштардың негізгі механизмі мен жүйелерін олардың белгілерін. Қозғалтқыштардың техникалық сипатын. Қозғалтқыштардың жұмыс циклі туралы түсініктерді. Негізгі механизмдер мен қозғалтқыш жүйелерінің құрылым мен жұмысын. Бөлшектердің белгілерін, өңдеу материалдарын. Қозғалтқыш механизмі мен жүйесінің, муфтардың, ілесу және беріліс қораптарының, артқы мост пен басқару механизмдерінің құрылысы мен негізгі ақаулары, және оларды жөндеу тәсілдерін.

Іскерліктер:

қозғалтқыштардың негізгі механизмін, жүргізуші мостын шашуды, жинауды, реттеуді және ақауларын тауып, жөндеуді, трансмиссия, сцепления, коробка передач, тарату коропкасын, карданной передачи, мостов, жүргізуші бөліктерін, рулевого управления, тормозной системы, кабинаның, платформаның және қосымша құралдарының ақауларын тауып жөндеуді. Техникалық қызмет көрсету жүйесінің жоспарлы сақтандыру және техникалық диагностиканы орындауды, бақылау және күнделікті техникалық қызмет көрсетуді.

БК 4;

КҚ 2.2.2.;

КҚ 2.2.3;

КҚ 2.2.4.;

КҚ 2.2.5.;

АП. 04

Слесарлық жөндеу ісі

Дәнекерлеу ісі, өлшеу техникасы, құралдарды жинау, металдарыд майыстыру, жөндеу, иілту, дәнекерлеу, кесу, иілтіп түзеу, металдарды кесу.

Жөндеу ісі. КШМ, ГСМ, қоректену жүйесін, суыту, майлау, күш берілісін, рамаларды, тиеу құрылымын, жүргізушінің алаңын, транспортерлер мен элеваторларды жөндеу. Қозғалтқышты, артқы және артқы дөңгелектерді жөндеуден кейінгі жинау, өңдеу және реттеу, тексеру. Топырақ өңдеу машиналарын, жинау, егу, себу, өсімдік қорғау машиналарын жөндеу

Білімдер:

Жөндеу дәнекерлеу жұмысы кезінде техника қауіпсізідігін, металдарды кесу, балқыту, майыстыру, бұрау, пісіру тәсілдерін жөндеу жұмыстарының түрлерін.

Іскерліктер:

бөлшектердің тозу мөлшері мен сипатын анықтауды, соған сәйкес техникалық құралдарды қолдануды, жөндеу жұмыстарын орындауды, КШМ, ЖЖМ, суыту жүйесін, қоректену жүйесін, күш берілісін, жүргізуші бөлігін, тиеу құрылысын, транспортер мен элеваторларды және сым желілерін жөндеуді. Жөндеуден кейінгі қозғалтқышты өңдеу, жинау, тексеруді, топырақөңдеу, егу, жинау машиналарының жөндеуін орындауды.

БК 3-5;

КҚ 2.2.1.;

КҚ 2.2.2.;

КҚ 2.2.4.;

КҚ 2.2.5.

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

КП. 00

Кәсіптік практика

КП.01

Оқу практикасы.

Кәсіптік тәжірибе бағдарламасы кәсіптік тәжірибенің барлық кезеңдерінде білім алушыларда тәжірибелік қабілеттер мен дағдыларды қалыптастыру үрдісінің дидактикалық негізделген бірізділігін қамтамасыз ететін тәжірибелік оқытудың мазмұны мен көлемін анықтайды.

Іскерліктер:

Техникалық қауіпсіздік нормаларын сақтау барысында жұмыс жүргізу;

қадағалау журналын жүргізу.

Дағдысы: Алғашқы құжаттарды рәсімдеу.

БҚ 1, БҚ 2,

БҚ 3, БҚ 5;

КҚ 2.1.3.;

КҚ 2.1.5.;

КП..02

Технологиялық практика.

Тәжірибеден өтушілер, өндірістік технологиялық тәжірибенің бірінші кезеңінен өтудің жұмыс жоспарына сәйкес, жабдықтар мен технологиялық үрдістерді оқып үйрену үшін цехтар мен бөлімшелер бойынша бөлінеді. Әр студент, цех басшылығымен, бөлімшедегі техникалық қызметкерлердің бөлінуімен, кезекшілік ұйымдастырумен, жабдықтарды ұстау және қызмет көрсету ережесімен, техникалық ұйымдастырумен, техникалық қызметкерлердің жұмыс сапасын бағалаумен танысуы тиіс.

Іскерліктер:

Өндірістік процестерді ұйымдастыру;

кәсіптік өнеркәсіпте жұмыс жасау. Көмекші материалдар және қажетті шикізаттарды есептеу;

Дағдысы: Технологиялық жабдықтармен жұмыс жасау бойынша; Дайын өнімнің, шикізаттың химиялық құрамын жүргізу бойынша игеру.

БҚ 1, БҚ 2,

БҚ 3, БҚ 5;

КҚ 2.1.1.;

КҚ 2.1.3.;

КҚ 2.1.5.;

КП..03

Диплом алды практика.

Жүйелеу, Оқушылардың теориялық және практикалық білімдерін кеңейту және бекіту. Арнайы технологиялар сұрақтарының кешенін тереңірек үйрету.

Іскерліктер:

Өнім сапасын жақсарту үшін, технологиялық процестерді жетілдіру бойынша шараларды әзірлеу; кәсіби қызметте ақпаратты-коммуникациялық технологияларды пайдалану;

Дағдысы: Технологиялық процестерді енгізу және өнімнің жаңа түрлерін меңгеру бойынша техникалық құжаттарды ресімдеу.

БК 1-4;

КҚ 2.1.1;

КҚ 2.1.3;

КҚ 2.1.4;

КҚ 2.1.5;


      Ескерту 1-ші кесте базалық құзыреттер

Құзыреттердің коды

Базалық құзыреттер

БҚ 1.

Техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсізідігін және өндірістік санитария ережелерін қадағалау;

БҚ 2.

Кәсіби талаптарды орындау;

БҚ 3.

Жолда жүру ережесін орындау;

БҚ 4.

Технологиялық процесте қарастырылған қызметтерді орындау;

БҚ 5.

Қызметті жүзеге асырудың тиімді әдістері мен құралдарын таңдау

БҚ 6.

Кәсіби қызмет барысында өзінің білімдері мен дағдыларын жаңарту


      2-кесте. кәсіптік құзыреттер

Т және КБ деңгейі

Біліктіліктер

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

2 Жоғары деңгей

2.1.150101 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинисі

ҚК 2.1.1 Ауыл шаруашылық машиналары мен тракторларының жұмысын ұйымдастыру мен бақылау;

ҚК 2.1.2 Ауыл шаруашылық машиналары мен тракторларын басқару;

ҚК 2.1.3 Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау;

ҚК 2.1.4 Техниканы жөндеу және техникалық қызмет көрсете білу, механизмдерді және қозғалтқыш жүйелерін реттеу және жөндеу;

ҚК 2.1.5 Механикаландырылған жұмысты орындауға қойылатын агротехникалық талаптарды орындау;

ҚК 2.1.6 Тракторлар мен машиналарды техникалық күтіп-баптау операцияларын орындау;

ҚК 2.1.7 Машиналарды сақтауға дайындау.

ҚК 2.1.8 Машиналар мен тракторларда қолданылатын реттеу жұмыстарын орындау;

ҚК 2.1.9 Тракторлар мен машиналарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді орындау.


2.2 150102 2 – Машина механизмдерін жөндеу және пайдалану мастері

ҚК 2.2.1 Реттеу жұмыстарын жүргізу;

ҚК 2.2.2 Қондырғыларды пайдалану кезінде және жөндеу барысында ақауларын тауып, жөндеуді;

ҚК 2.2.3 Пайдалану талаптарына сәйкес қондырғыларды тестілеу;

ҚК 2.2.4 Қондырғыны жөндеуге ақау туралы актіні құрастыруды;

ҚК 2.2.5 Мазмұны ұқсас басқа да міндеттерді орындау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 698-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 698-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1500000 - Ауылшаруашылығы,

      ветеринария және экология

      Мамандығы: 1504000 – Фермер шаруашылығы (бейіндері бойынша)

      Біліктілігі: 150403 2 – Жеміс-көкөніс өсіруші*

      150404 2 – Аспазшы*

      150405 2 – Сатушы*

      150408 2 – Автомобиль жүргізуші*

      150410 2 – Жөндеуші дәнекерлеуші*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында жалпы орта

      білім алусыз

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндер индексі

Циклдер және пәндер атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлар бойынша бөлу*

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

Оның ішінде

теориялық сабақ

тәжірибелік (зертханалық-тәжірибелік сабақ)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер6


524

366

158ЖБП.01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


1


68

681

ЖБП.02

Орыс тілі және әдебиеті

+


1


68

681

ЖБП.03

Шетел тілі


+

1


68

681

ЖБП.04

Қазақстан тарихы


+

1


72

721

ЖБП.05

Информатика


+

1


34

20

14


1

ЖБП.06

Алғашқы әскери дайындық


+

1


70

701

ЖБП.07

Дене тәрбиесі


+144


144


1,2,3

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150403 2 – Жеміс-көкөніс өсіруші*4


310

214

96ЖКП.01

Ауыл шаруашылық мелиорациясы


+

1


50

36

14


2

ЖКП.02

Ботаника мен физиология


+

1


124

82

42


1

ЖКП.03

Егіншілік топырақтану негіздерімен


+

1


84

56

28


1

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі


+

1


52

40

12


1

АП. 00

Арнайы пәндер5


698

394

284

20


АП.01

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

+


1


240

132

108


2,3

АП.02

Ауылшаруашылығын механикаландыру мен электрлендіру


+

1


136

90

46


2,3

АП.03

Агрохимия1


108

60

48


2,3

АП.04

Өсімдіктерді қорғау

+

+

1


134

80

54


3

АП.05

Тұқым шаруашылығы1


80

32

28

20

3

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150404 2 – Аспазшы*5


346

228

118ЖКП.01

Калькуляция және есеп негіздері


+

1


80

48

32


1

ЖКП.02

Тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру


+

1


86

58

28


3

ЖКП.03

Стандарттау мен сертификаттау негіздері1


56

30

26


1

ЖКП.04

Тамақтану физиологиясы және санитария негіздері


+

1


62

46

16


1

ЖКП.05

Азықтық өнімдердің тауартануы


+

1


62

46

16


1

АП 00

Арнайы пәндер6


662

354

308АП.01

Азықты дайындау технологиясы

+


2


270

156

114


2,3

АП.02

Тамақтану кәсіпорындарындағы құрал -жабдықтар

+


2


198

98

100


2,3

АП.03

Тамақтану кәсіпорындарындағы өндірісті ұйымдастыру


+

2


194

100

94


2,3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер Біліктілігі: 150405 2- Сатушы*5


338

196

142ЖКП.01

Сауда есебі


+

1


122

68

54


1,2

ЖКП.02

Есепке алу және есеп беру


+

1


70

40

30


3

ЖКП.03

Эстетика және этика


+

1


50

26

24


1

ЖКП.04

Іскерлік қатынас психологиясы


+

1


34

20

14


1

ЖКП.05

Санитария және гигиена


+

1


62

42

20


1

АП 00

Арнайы пәндер6


670

398

272


1,2,3

АП.01

Ауылшаруашылық тауарларының тауартануы

+


2


222

156

66


2,3

АП.02

Сауда орындарындағы құрал-жабдықтар

+


2


182

96

86


2,3

АП.03

Стандарттау мен сертификаттау негіздері


+

1


126

78

48


3

АП.04

Бөлшек сауда технологиясы


+

1


140

68

72


1,2,3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150408 2 – Автомобиль жүргізуші*3


280

154

126ЖКП.01

Техника қауіпсіздігі, өндірістік санитрия, және өртке қарсы шаралар


+

1


54

36

18


1

ЖКП.

Жол-көлік оқиғасы кезінде зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы жәрдем көрсету


+

1


90

46

44


1

ЖКП.

Материалтану


+

1


136

72

64


1,2

АП. 00

Арнайы пәндер5


728

456

272АП.01

Электротехника негіздері, автомобильдердің электрлік жабдықтары


2

1


138

74

64


2,3

АП.02

Слесарлық жөндеу ісі


+

1


132

70

62


3

АП.03

Көлік құралдарының құрылысы мен техникалық қызмет көрсету

+


1


200

126

74


2,3

АП.04

Автокөлік құқығының негіздері мен қозғалыс қауіпсіздігі


+

1


150

104

46


2,3

АП.05

Жолда жүру ережелері

+


1


108

82

26


3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер Біліктілігі: 150410 2 – Жөндеуші дәнекерлеуші*5


260

144

116ЖКП.01

Сызу


+

1


52

4

48


1

ЖКП.02

Ауыл шаруашылығында электр энергиясын пайдалану мен электротехника негіздері


+

1


50

30

20


1

ЖКП.03

Конструкциялық материалдар технологиясы мен материалтану


+

1


54

36

18


1

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі


+

1


46

32

14


1

ЖКП.05

Қоршаған ортаны қорғау


+

1


58

42

16


1

АП. 00

Арнайы пәндер6


748

398

310

40


АП.01

Тракторлар мен автомобильдер


+

1


194

104

90


2,3

АП.02

Ауылшаруашылығы машиналары мен мал шаруашылығы кешендеріне арналған жабдықтар


+

1


202

102

100


2,3

АП.03

Техникалық қызмет көрсету мен машина жөндеу

+


2


170

100

50

20

2,3

АП.04

Слесарлық жөндеу ісі

+


2


182

92

70

20

2,3

БҰАП. 00

Жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

52


Теориялық оқытудың барлығы

1584

ӨО және КП

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практика

1152

КП. 01

Оқу практикасы

684
2,3,4

КП. 02

Өндірістік-технологиялық практика

468
4

АА. 00

Аралық аттестаттау

72
1

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау

60

КДДБ. 00

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың барлығы:

2880

2028

1120К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмайтын мөлшерде қарастырылады

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық болмайтын теориялық сабақ есебімен қарастырылады


Барлығы:

3312

1. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихандар


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымы анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 699-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 699-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1500000 - Ауыл шаруашылығы,

      ветеринария және экология

      Мамандығы: 1504000 – Фермер шаруашылығы (бейіндері бойынша)

      Біліктілігі: 150401 2 – Бухгалтер*

      150402 2 – Машинамен сиыр сауу операторы

      150403 2 – Жеміс-көкөніс өсіруші*

      150404 2 – Аспазшы*

      140405 2 – Сатушы*

      150406 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі

      тракторшы-машинист*

      150407 2 – Ауыл шаруашылығында машина мен трактор

      реттеуші*

      150408 2 – Автомобиль жүргізуші*

      150409 2 – Электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі

      электрмонтер*

      150410 2 – Жөндеуші дәнекерлеуші*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндер индексі

Циклдер және пәндер атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлар бойынша бөлу*

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

Оның ішінде

Теориялық сабақ

Тәжірибелік (зертханалық-тәжірибелік сабақ)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер13


1448

1144

304ЖБП. 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


2


160

1601,2

ЖБП. 02

Орыс тілі және әдебиеті

+


2


160

1601,2

ЖБП. 03

Шетел тілі


+

2


72

721,2

ЖБП. 04

Қазақстан тарихы

+
116

1163

ЖБП. 05

Бүкілдүниежүзі тарихы


+52

521

ЖБП. 06

Қоғамтану


+58

581

ЖБП. 07

Математика

+


2


144

1441,2

ЖБП. 08

Информатика


+

1


72

40

32


3

ЖБП. 09

Физика


+

2


144

86

58


1,2

ЖБП. 10

Химия

+


2


78

58

20


3

ЖБП.11

Биология


+56

48

8


1

ЖБП.12

География


+40

403

ЖБП.13

Алғашқы әскери дайындық


+140

110

30


1,2,3,4

ЖБП.14

Дене тәрбиесі


+156


156


1,2

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер


+284


284ЖГП.01

Кәсіби орыс тілі


+72


72


3,4

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+72


72ЖГП.03

Дене тәрбиесі

+
140


140


3,4,5,6

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150401 2 – Бухгалтер*

204

150

54ЖКП. 01

Сала технологиясы


+124

80

44


1,2

ЖКП. 02

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін құқықтық реттеу


+40

405

ЖКП. 03

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

+
40

30

10


2

АП. 00

Арнайы пәндер7


652

316

336АП.01

Бухгалтерлік есеп негіздері


+

1


88

48

40


3,4

АП.02

Қаржылық есеп

+


1


184

98

86


4,5,6

АП.03

Агроөндірістік кешендегі қаржы және несие


+

1


90

60

30


4

АП.04

Салық және салық салу


+

1


48

18

30


5

АП.05

Қаржылық есеп беруді талдау


+

1


58

26

32


5

АП.06

Экономикалық талдау


+

1


72

34

38


6

АП.07

Аудит және ревизия


+

1


52

32

20


5

АП.08

1С Бухгалтерия

+
60


60


5,6

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150402 2 – Машинамен сиыр сауу операторы3


156

120

36ЖКП.01

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

+


1


50

40

10


2

ЖКП.02

Қоршаған ортаны қорғау


+

1


36

30

6


2

ЖКП.03

Ауыл шаруашылығындағы электротехника және электр энергиясын пайдалану негіздері


+

1


70

50

20


4

АП. 00

Арнайы пәндер7


700

426

274АП.01

Зоотехния негіздері


+196

120

76


1,2,3,4

АП.02

Мал шаруашылығындағы үрдістерді автоматтандыру және механикаландыру

+


1


154

102

52


5,6

АП.03

Зоогигиена ветеринария негіздерімен


+

2


126

74

52


4,5

АП.04

Сүт негіздері шаруашылығы


+

2


112

66

46


5,6

АП.05

Сүт өндірісінің технологиясы

+


2


112

64

48


5,6

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150403 2 – Жеміс –көкөніс өсіруші*4


298

204

94ЖКП.01

Ауыл шаруашылық мелиорациясы


+

1


50

36

14


4

ЖКП.02

Ботаника және физиология

+1


124

82

42


2

ЖКП.03

Егіншілік топырақтану негіздерімен


+

1


84

56

28


3,4

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі


+

1


40

30

10


2

АП.00

Арнайы пәндер


+

5


558

340

218АП.01

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

+


1


192

108

84


4,5,6

АП.02

Ауыл шаруашылығын механикаландыру мен электрлендіру

+


1


108

72

36


4,5,6

АП.03

Агрохимия


+

1


80

46

34


5

АП.04

Өсімдік қорғау


+

1


106

66

40


5

АП.05

Тұқым шаруашылығы


+

1


72

48

24


6

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150404 2- Аспазшы*
5


330

216

114ЖКП.01

Калькуляция мен есеп негіздері


+

1


80

48

32


3,4

ЖКП.02

Тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру


+

1


86

58

28


4,5

ЖКП.03

Стандарттау мен сертификаттау негіздері


+

1


56

30

26


2

ЖКП.04

Тамақтану физиологиясы мен санитария негіздері

+


1


62

46

16


1,2

ЖКП.05

Азықтық өнімдердің тауартануы


+

1


46

34

12


2

АП 00

Арнайы пәндер4


526

308

218АП.01

Тағам дайындау технологиясы

+


2


238

148

90


4,5,6

АП.02

Тамақтану кәсіпорындарындағы құрал -жабдықтар1


144

76

68


5,6

АП.03

Тамақтану кәсіпорындарындағы өндірісті ұйымдастыру

+


1


144

84

60


5,6

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150405 2 – Сатушы*5


308

174

134ЖКП.01

Сауда есебі

+


1


102

56

46


1,2

ЖКП.02

Есеп және есеп беру


+

1


60

30

30


4

ЖКП.03

Эстетика және этика


+

1


50

26

24


4

ЖКП.04

Іскерлік қатынас психологиясы


+

1


34

20

14


2

ЖКП.05

Санитария және гигиена


+

1


62

42

20


2,3

АП.00

Арнайы пәндер4


548

346

192АП.01

Ауылшаруашылық тауарларының тауартануы

+


1


190

150

40


4,5,6

АП.02

Сауда орындарындағы құрал-жабдықтар


+

1


148

80

68


5,6

АП.03

Стандарттау мен сертификаттау негіздері


+

1


82

52

30


5

АП.04

Бөлшек сауда технологиясы

+


1


128

64

54


5,6

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

150406 2Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист*6


256

150

106ЖКП.01

Сызу


+

1


44

4

40


2

ЖКП.02

Техника қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өртке қарсы шаралар

+


1


40

24

16


2

ЖКП.03

Конструкциялық материалдар технологиясы және материалтану


+

1


44

30

14


2

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік


+

1


36

26

10


1

ЖКП.05

Қоршаған ортаны қорғау


+

1


48

36

12


5

ЖКП.06

Механикалық жұмыстар технологиясы


+

1


44

30

14


5

АП 00

Арнайы пәндер9


600

328

252

20


АП.01

Тракторлардың құрылғысы

+


2


180

90

90


3,4,5,6

АП.02

Ауылшаруашылығы машиналары мен мал шаруашылығына арналған жабдықтар

+


2


150

70

80


4,5,6

АП.03

Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу


+

2


140

80

40

20

4,5,6

АП.04

Жолда жүру ережелері


+

1


70

44

24


5

АП.05

Агрономия негіздері


+

1


60

44

16


4

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150407 2 - Ауыл шаруашылығында машина мен тракторды реттеуші*3


164

78

86ЖКП.01

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

+


1


40

30

10


2

ЖКП.02

Сызу


+

1


50


50


2

ЖКП.03

Материалтану


+

1


74

48

26


1,2

АП 00

Арнайы пәндер6


692

392

300АП.01

Тракторлар мен комбайндардың электрлік жабдықтары және электротехника негіздері


+

1


64

36

28


3,4

АП.02

Слесарлық жөндеу ісі


+

1


80

40

40


4

АП.03

Тракторлардың құрылысы және техникалық қызмет көрсету

+


1


178

104

74


4,5,6

АП.04

Ауыл шаруашылық машиналары


+

1


206

116

90


4,5,6

АП.05

Автокөліктер, ауыл шаруашылық техникалары және тракторлар диагностикасы

+


2


164

96

68


5,6

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150408 2 – Автомобиль жүргізуші*3


198

112

86ЖКП.01

Техника қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өртке қарсы шаралар

+


1


54

36

18


2

ЖКП.02

Жол-көлік оқиғасы кезінде зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы жәрдем көрсету


+

1


70

36

34


4

ЖКП.03

Материалтану


+

1


74

40

34


1,2

АП. 00

Арнайы пәндер5


658

420

238АП. 01

Автокөліктердің электрлік жабдықтары, электротехника негіздері


+

1


118

64

54


4,5

АП.02

Слесарлық жөндеу ісі


+

1


102

54

48


5,6

АП.03

Көлік құралдарының құрылысы мен техникалық қызмет көрсету

+


1


200

126

74


2,3,4,5,6

АП.04

Автокөлік құқығының негіздері мен қозғалыс қауіпсіздігі

+


1


130

94

36


5,6

АП.05

Жолда жүру ережелері


+

1


108

82

26


5,6

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150409 2 Электржабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі электрмонтер*

198

94

104ЖКП.01

Сызу


+56

6

50


1,2

ЖКП.02

Электроқауіпсіздік


+34

24

10


3

ЖКП.03

Электротехника теориясының негіздері

+
62

42

20


2

ЖКП.04

Электроматериалтану


+46

22

24


2

АП 00

Арнайы пәндер

658

426

232АП.01

Ауылшаруашылық агрегаттары мен дәстүрлі емес электр энергиясы көздерін электр қондырғыларымен жабдықтау және автоматтандыру


+172

110

62


4,5

АП.02

Ауылшаруашылығын электрмен жабдықтау


+146

98

48


4,5,6

АП.03

Электрлық машиналар мен аппараттар

+
156

102

54


4,5,6

АП.04

Электрқондырғыларын, автоматтандыру құралдарын, дәстүрлі емес электр энергиясын пайдалану және техникалық қызмет көрсету

+
184

116

68


5,6

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150410 2Жөндеуші дәнекерлеуші*5


212

120

92ЖКП.01

Сызу


+

1


44

4

40


2

ЖКП.02

Ауылшаруашылығында электр энергиясын пайдалану мен электротехника негіздері


+

1


40

24

16


2

ЖКП.03

Конструкциялық материалдар технологиясы мен материалтану

+


1


44

30

14


2

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі


+

1


36

26

10


1

ЖКП.05

Қоршаған ортаны қорғау


+

1


48

36

12


5

АП 00

Арнайы пәндер8


644

324

280

40


АП.01

Тракторлар мен автомобильдер


+

2


174

84

90


3,4,5,6

АП.02

Ауыл шаруашылығы машиналары мен мал шаруашылығы кешендеріне арналған жабдықтар


+

2


160

80

80


4,5,6

АП.03

Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+


2


128

68

40

20

4,5,6

АП.04

Слесарлық жөндеу ісі

+


2


182

92

70

20

4,5,6

БҰАП.00

Жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

76Теориялық оқытудың барлығы

2664

ӨО және КП

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практика

1476
5

КП. 01

Оқу практикасы

864

КП. 02

Өндірістік-технологиялық практика

612
2,3,4,5

АА.00

Аралық аттестаттау

144
6

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау:

36
2,3,4,6

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

24

КДДБ.00

Кәсіптік даярлау деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті білім алудың барлығы

4320
6

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмайтын мөлшерде қарастырылады

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық болмайтын теориялық сабақ есебімен қарастырылады


Барлығы:

4960

1. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихандар


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымы анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 700-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 700-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1500000 - Ауыл шаруашылығы,

      ветеринария және экология

      Мамандық: 1504000 – Фермер шаруашылығы (бейіндері бойынша)

      Біліктілігі: 150401 2 – Бухгалтер*

      150402 2 – Машинамен сиыр сауу операторы

      150403 2 – Жеміс-көкөніс өсіруші*

      150404 2 – Аспазшы*

      150405 2 – Сатушы*

      150406 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі

      тракторшы-машинист*

      150407 2 – Ауыл шаруашылығында машина мен тракторды

      реттеуші*

      150408 2 – Автомобиль жүргізуші*

      150409 2 – Электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі

      электромонтер*

      150410 2 – Жөндеуші дәнекерлеуші*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндер индексі

Циклдер және пәндер атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

Оның ішінде

теориялық сабақ

тәжірибелік (зертханалық-тәжірибелік сабақ)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер6


316

80

236ЖГП.01

Кәсіби орыс тілі


+

2


72


72


1

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

2


64


64


1

ЖГП.03

Қазақстан тарихы


+

2


80

801

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

100


100


1,2

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150401 2 – Бухгалтер*3


116

96

18ЖКП. 01

Сала технологиясы


+

1


64

50

12


1

ЖКП. 02

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін құқықтық реттеу


+

1


22

221

ЖКП. 03

Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік

+


1


30

24

6


1

АП. 00

Арнайы пәндер8


414

194

220АП.01

Бухгалтерлік есеп негіздері

+


1


54

30

24


1

АП.02

Қаржылық есеп

+


1


120

60

60


1,2

АП.03

Агроөндірістік кешеніндегі қаржы және несие


+

1


32

24

8


2

АП.04

Салық және салық салу


+

1


44

22

22


1

АП.05

Қаржылық есеп беруді талдау


+

1


44

20

24


1

АП.06

Экономикалық талдау


+

1


22

10

12


2

АП.07

Аудит және ревизия

+


1


44

28

16


2

АП.08

1С Бухгалтерия


+

1


54


54


2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150402 2– Машинамен сиыр сауу операторы3


106

78

28ЖКП.01

Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік

+


1


44

32

12


1

ЖКП.02

Қоршаған ортаны қорғау


+

1


30

24

6


1

ЖКП.03

Ауыл шаруашылығында электротехника және электр энергиясын пайдалану негіздері


+

1


32

22

10


1

АП. 00

Арнайы пәндер5


424

280

144АП.01

Зоотехника негіздері


+

1


120

76

44


1,2

АП.02

Мал шаруашылығындағы үрдістерді автоматтандыру және механикаландыру

+


1


54

40

14


2

АП.03

Ветеринария негізіндегі зоогигиена


+

1


76

50

26


1

АП.04

Сүт ісінің негіздері

+


1


76

46

30


1

АП.05

Сүт өндіру технологиясы

+


1


98

68

30


2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150403 2– Жеміс-көкөніс өсіруші*4


174

126

48ЖКП.01

Ауыл шаруашылық мелиорациясы


+

1


26

18

8


1

ЖКП.02

Ботаника және физиология

+


1


54

36

18


1

ЖКП.03

Егіншілік топырақтану негіздерімен


+

1


54

40

14


1

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

+


1


40

32

8


1

АП.00

Арнайы пәндер5


356

248

108АП.01

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

+


1


120

82

38


1,2

АП.02

Ауылшаруашылығын механикаландыру мен электрлендіру


+

1


76

54

22


1,2

АП.03

Агрохимия


+

1


54

40

14


1

АП.04

Өсімдік қорғау

+


1


74

50

24


2

АП.05

Тұқым шаруашылығы


+

1


32

22

10


2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150404 2- Аспазшы*5


204

144

60ЖКП.01

Калькуляция мен есеп негіздері

+


1


54

30

24


1

ЖКП.02

Тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру


+

1


54

44

10


2

ЖКП.03

Стандарттау мен сертификация негіздері


+

1


32

26

6


1

ЖКП.04

Тамақтану мен санитария физиологиясының негіздері


+

1


32

22

10


1

ЖКП.05

Азықтық өнімдердің тауартануы


+

1


32

22

10


1

АП. 00

Арнайы пәндер3


326

214

112АП.01

Тағам дайындау технологиясы

+


1


174

114

60


1,2

АП.02

Тамақтану кәсіпорындарындағы құрал -жабдықтар

+


1


76

46

30


1

АП.03

Тамақтану кәсіпорындарындағы өндірісті ұйымдастыру

+


1


76

54

22


2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150405 2Сатушы*5


182

142

40ЖКП.01

Сауда есебі

+


1


76

46

30


1

ЖКП.02

Есеп және есеп беру


+

1


30

20

10


2

ЖКП.03

Эстетика және этика


+

1


22

221

ЖКП.04

Іскерлік қатынас психологиясы


+

1


22

221

ЖКП.05

Санитария және гигиена


+

1


32

321

АП.00

Арнайы пәндер4


348

238

110АП.01

Ауылшаруашылық тауарларының тауартануы

+


1


142

106

36


1,2

АП.02

Сауда орындарындағы құрал-жабдықтар

+


1


98

54

44


1

АП.03

Стандарттау мен сертификаттау негіздері


+

1


54

40

14


2

АП.04

Бөлшек сауда технологиясы

+


1


54

38

16


2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150406 2Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист*5


240

150

90ЖКП.01

Сызу


+

1


32

4

28


1

ЖКП.02

Техника қауіпсіздігі, өндірістік санитария, және өртке қарсы шаралар


+

1


40

24

16


1

ЖКП.03

Конструкциялық материалдар мен материалдар басқару технологиясы


+

1


44

30

14


1

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

+


1


36

26

10


1

ЖКП.05

Қоршаған ортаны қорғау


+

1


48

36

12


1

ЖКП.06

Механикалық жұмыстар технологиясы


+

1


40

30

10


2

АП 00

Арнайы пәндер9


290

174

96

20


АП.01

Тракторлардың құрылысы

+


2


62

40

22


1,2

АП.02

Ауылшаруашылығы машиналары мен мал шаруашылығына арналған жабдықтар

+


2


70

50

20


1,2

АП.03

Техникалық қызмет көрсету мен машина жөндеу


+

2


66

26

20

20

1,2

АП.04

Жолда жүру ережелері

+


2


52

30

22


1

АП.05

Агрономия негіздері


+

1


40

28

12


2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150407 2Ауыл шаруашылығында машина мен тракторды реттеуші*3


108

50

58ЖКП.01

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

+


1


44

32

12


1

ЖКП.02

Сызу


+

1


32

4

28


1

ЖКП.03

Материалтану


+

1


32

14

18


1

АП 00

Арнайы пәндер5


422

256

166АП.01

Тракторлар мен комбайндардың электрожабдықтары мен электротехника негіздері


+

1


32

22

10


1

АП.02

Слесарлық жөндеу ісі

+


1


64

42

22


1

АП.03

Тракторлардың құрылысы мен техникалық қызмет

+


1


98

54

44


1,2

АП.04

Ауыл шаруашылық машиналары


+

1


130

76

54


1,2

АП.05

Автокөліктер, ауыл шаруашылық техникалары мен тракторлар диагностикасы

+


1


98

62

36


1,2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150408 2Автомобиль жүргізуші*3


118

84

34ЖКП.01

Техника қауіпсіздігі, өндірістік санитария, және өртке қарсы шаралар

+


1


54

40

14


1

ЖКП.02

Жол-көлік оқиғасы кезінде зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы жәрдем көрсету


+

1


32

22

10


1

ЖКП.03

Материалтану


+

1


32

22

10


1

АП 00

Арнайы пәндер5


412

296

116АП. 01

Автокөліктердің электроқондырғыларының электротехника негіздері


+

1


32

22

10


1

АП.02

Слесарлық жөндеу ісі

+


1


32

22

10


1

АП.03

Көлік құралдарының құрылысы мен техникалық қызмет көрсету

+


1


152

98

54


1,2

АП.04

Автокөлік құқығының негіздері мен қозғалыс қауіпсіздігі

+


1


98

84

14


1,2

АП.05

Жолда жүру ережесі


+

1


98

70

28


1,2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150409 2 – Электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі электрмонтер*3


172

96

76ЖКП.01

Сызу


+

1


40

4

36


1

ЖКП.02

Электр қауіпсіздігі

+
34

24

10


2

ЖКП.03

Электротехника теориялық негіздері


+

1


62

42

20


1

ЖКП.04

Электроматериалтану


+

1


36

26

10


1

АП 00

Арнайы пәндер4


358

196

122

40


АП.01

Ауылшаруашылық агрегаттары, қондырғылары мен дәстүрлі емес электр энергиясы көздерін электроқондырғылармен жабдықтау және автоматтандыру

+


1


96

44

32

20

1

АП.02

Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтау


+

1


74

42

12

20

2

АП.03

Электрлық машиналар мен аппараттар

+


1


94

50

44


1

АП.04

Электр қондырғыларын, автоматтандыру құралдарын, дәстүрлі емес электр энергиясын пайдалану және техникалық қызмет көрсету

+


1


94

60

34


2

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

Біліктілігі: 150410 2 – Жөндеуші дәнекерлеуші*5


200

120

80ЖКП.01

Сызу


+

1


32

4

28


1

ЖКП.02

Ауылшаруашылығында электр энергиясын пайдалану мен электротехника негіздері


+

1


40

24

16


1

ЖКП.03

Конструкциялық материалдар технологиясы мен материалтану

+


1


44

30

14


1

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

+


1


36

26

10


1

ЖКП.05

Қоршаған ортаны қорғау


+

1


48

36

12


1

АП 00

Арнайы пәндер8


330

166

124

40


АП.01

Тракторлар мен автомобильдер


+

2


82

40

42


1,2

АП.02

Ауылшаруашылығы машиналары мен мал шаруашылығы кешендеріне арналған жабдықтар


+

2


90

50

40


1,2

АП.03

Машинаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+


2


76

36

20

20

1,2

АП.04

Слесарлық жөндеу ісі

+


2


82

40

22

20

1,2

БҰАП. 00

Жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

54

БҰАП. 01

Жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

54


Теориялық оқытудың барлығы

900

ӨО м КП

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практика

432
2

КП. 01

Оқу практикасы

216

КП. 02

Өндірістік-технологиялық практика

216
1,2

АА.01

Аралық аттестация

72
2

ҚА.00

Қорытынды аттестация:

36
2

ҚА.01

Қорытынды аттестация

24

ҚА.02

Кәсіптік даярлау деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12
2


Міндетті оқытудың қорытындысы:

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмайтын мөлшерде қарастырылады

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық болмайтын теориялық сабақ есебімен қарастырылады


Барлығы:

1656


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымы анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 701-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 701-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1500000 – Ауыл шаруашылығы,

      ветеринария және экология

      Мамандығы: 1504000 – Фермер шаруашылығы (бейіндер бойынша)

      Біліктілігі: 150411 3 – Фермер

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндер индексі

Циклдер және пәндер атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

Оның ішінде

теориялық сабақ

тәжірибелік (зертханалық-тәжірибелік сабақ)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖКП.00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

1144

304ЖКП. 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


2


160

1601,2

ЖКП. 02

Орыс тілі және әдебиеті

+


2


160

1601,2

ЖКП. 03

Шетел тілі


+

2


72

721,2

ЖКП. 04

Қазақстан тарихы

+
116

1162,3

ЖКП. 05

Дүниежүзілік тарихы


+52

521

ЖКП. 06

Қоғамтану


+58

581

ЖКП. 07

Математика

+


2


144

1441,2

ЖКП. 08

Информатика


+

1


72

40

32


3

ЖКП. 09

Физика


+

2


144

86

58


1,2

ЖКП. 10

Химия

+


2


78

58

20


3

ЖКП.11

Биология


+56

48

8


1

ЖКП.12

География


+40

401

ЖКП.13

Алғашқы әскери дайындық


+140

110

30


1,2,3,4

ЖКП.14

Дене тәрбиесі


+156


156


1,2,3

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

240


240ЖГП.01

Кәсіби орыс тілі


+36


36


3,4

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+72


72


3,4

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

+
132


132


3,4,5

ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

180
ӘЭП 01

Мәдениеттану


+40

403

ӘЭП 02

Философия негіздері


+32

325

ӘЭП 03

Әлеуметтану мен саясаттану негіздері


+36

365

ӘЭП 04

Экономика негіздері


+40

403

ӘЭП 05

Құқық негіздері


+32

324

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер4


180

118

62ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

36

24

12ЖКП.02

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

+


1


36

26

10


2

ЖКП.03

Қоршаған ортаны қорғау


+36

26

10


2

ЖКП.04

Шаруашылық қызметін талдау


+40

20

20


5

ЖКП.05

Аграрлық құқық


+32

22

10


5

АП. 00

Арнайы пәндер

476

290

154

32


АП.01

Фермер шаруашылығы экономикасы


+

2


36

20

16


4

АП.02

Агрономия

+


2


148

84

48

16

2,3,4,5

АП.03

Зоотехния

+


2


120

82

38


3,4,5

АП.04

Ауылшаруашылығы өндірісін механикаландыру мен электрлендіру

+


2


102

70

32


3,4,5

АП.05

Аграрлық менеджмент, маркетинг, пен агробизнесті ұйымдастыру негіздері

+
70

34

20

16

5

БҰАП. 00

Жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

32
5


Теориялық оқытудың барлығы

2556

ӨО м КП

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практика

1512
2,3,4,5,6

КП. 01

Оқу практикасы

792
2,3,4,5

КП. 02

Өндірістік-технологиялық практика

504
6

КП.03

Өндірістік -диплом алды практика

216
6

АА. 00

Аралық аттестация

180
2,5

ҚА. 00

Қорытынды аттестация:

72

ҚА 01

Қорытынды аттестация

60
6

КДДБ. 00

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12
6


Міндетті оқытудың қорытындысы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмайтын мөлшерде қарастырылады

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық болмайтын теориялық сабақ есебімен қарастырылады


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымы анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 702-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 702-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1500000 – Ауыл шаруашылығы,

      ветеринария және экология***

      Мамандығы: 1504000 – Фермер шаруашылығы (бейіндер бойынша)

      Біліктілігі: 150411 3 – Фермер

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндер индексі

Циклдер және пәндер атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Семестрлар бойынша бөлу*

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

Оның ішінде

Теориялық сабақ

тәжірибелік (зертханалық-тәжірибелік сабақ)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер6


392

80

312ЖГП.01

Кәсіби орыс тілі


+

2


72


72


1,2

ЖГП.02

Кәсіби шет тілі


+

2


64


64


1,2

ЖГП.03

Қазақстан тарихы


+

2


80

801,2

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

+
176


176


1,2,3

ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

180
ӘЭП. 01

Мәдениеттану


+40

403

ӘЭП. 02

Философия негіздері


+32

321

ӘЭП. 03

Әлеуметтану мен саясаттану негіздері


+36

361

ӘЭП. 04

Экономика негіздері


+40

402

ӘЭП. 05

Құқық негіздері


+32

321

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер3


222

148

74ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

1


36

24

12


3

ЖКП.02

Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік

+


1


36

30

6


2

ЖКП.03

Қоршаған ортаны қорғау


+

1


34

24

10


1

ЖКП.04

Шаруашылық қызметін талдау


+60

26

34


3

ЖКП.05

Аграрлық құқық


+

1


56

44

12


3

АП. 00

Арнайы пәндер

756

532

184

40


АП.01

Фермер шаруашылығы экономикасы


+

2


68

46

22


2

АП.02

Агрономия

+


2


216

136

64

16

1,2,3

АП.03

Зоотехния

+


2


186

150

36


1,2,3

АП.04

Ауылшаруашылығы өндірісін механикаландыру мен электрлендіру

+


1


162

130

32


1,2

АП.05

Аграрлық менеджмент, маркетинг, пен агробизнесті ұйымдастыру негіздері

+

+

1


124

70

30

24

2, 3

БҰАП. 00

Жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

34
3

БҰАП. 01

Жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

34
3Теориялық оқытудың барлығы

1584

ӨО мен КП

Өндірістік оқыту мен кәсіптік практика

1116

КП 01

Оқу практикасы

648
2,3,4

КП 02

Өндірістік-технологиялық практика

324
4

КП 03

Өндірістік -диплом алды практика

144
4

АА. 00

Аралық аттестация

108


ҚА. 00

Қорытынды аттестация:

72
4

ҚА 01

Қорытынды аттестация

60
4

КДДБ. 00

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12
4


Міндетті оқытудың қорытындысы:

2880

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмайтын мөлшерде қарастырылады

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық болмайтын теориялық сабақ есебімен қарастырылады


Барлығы:

3312

1. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихандар


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымы анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 703-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 703-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1504000 – Фермер шаруашылығы (бейіндері бойынша) мамандығы
бойынша техникалық және кәсіптік үлгілік оқу бағдарламалары

      Пәндер циклі және кәсіптік практика бойынша бағдарламасының мазмұны

      (белгіленген деңгей)

      Біліктілігі: 150403 2 – Жеміс-көкөніс өсіруші*

      150404 2 – Аспазшы*

      150405 2 – Сатушы*

      150408 2 – Автомобиль жүргізуші*

      150410 2 – Жөндеуші дәнекерлеуші*

Циклдің индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер


Біліктілігі: 150403 2 – Жеміс-көкөніс өсіруші*

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Ауыл шаруашылық мелиорациясы

Геодезия туралы негізгі мәліметтер. Топырақтың белсенді қабатының су режимі. Суғару мелиорациясы. Ылғалды және батпақты жерлерді құрғату шаралары. Топырақты қопсыту және оның құнарлығын арттыру, сақтау.

Білімдер:

- геодезия жұмыстары;

- масштаб, жоспар, карта, профиль, жергілікті геодезиялық белгілер, азимут, румб, дирекциялы бұрыш түсініктерін және олардың байланысын;

- геодезиялық құралдары;

- топырақтың белсенді қабатының су балансын және оның құрамын анықтауды, топырақтағы тұз бен судың механизмі туралы түсінігі;

- суару жүйесі, оның элементтері мен қойылатын талаптары;

- суару үшін арналған су көздерін;

- жер асты суларының жіктелуін, өзендер режимі туралы түсінік;

- ағындар және олардыңжіктелуін;

- гидротехникалық ғимараттар мен суару желілерінің конструкциясын;

- сумұнаралары, олардың типтері мен насосты станциялар түрлері;

- ауылшаруашылық дақылдарын суару тәсілдері;

- үстімен суару әдісі;

- жаңбырлатып суару;

- өнімді бағдарламалау кезінде суды жоспарлап пайдалану;

- ағынды сумен суару, ылғалды және батпақты жерлердің мелиорациясы бойынша жалпы мәліметтер;

- құрақтау жүйесі мен элементтері;

- құрғақтату жүйесінің түрлері мен типтері;

- құрғақ жерлерде су режимін реттеу тәсілдерін. өнімді бағдарламалау кезде су режимін реттеу жоспарын;

- топырақ эрозиясы мен онымен күресу шаралары.

Іскерліктер:

- жоспарлар мен карталарды оқи білу;

- мелиорацияда қолданатын топырақтардың физикалық су көрсеткіштері;

- гидромелиораторларлық жүйені жөндеу және құрылысында геодезиялық құралдарды пайдалану;- жергілікті ағынды суды қолдануды;

- жергілікті су ағынында суқоймаларын жобалау кезінде сушаруашылығы мен гидрологиялық есептеулерді жүргізу, суармалы топырақтарда топырақтың құнарлығын жоғарлату және сақтау бойынша шаралар;

- насосты құралдарды таңдай білу, өнімді бағдарламалау кезінде су режимін реттеу;

- гидромелиораторлы жүйені пайдалануды;

- құрғақ және ылғалды жерлерді игеру бойынша мәдени және техникалық шараларды жүргізу;

- орман өсіру жолымен топырақ эрозиясына және алқапты қорғау шараларын жүргізуін.

БҚ 1, БҚ 3,

БҚ 6,

КҚ 1.3.1;

КҚ 1.3.2;

КҚ 1.3.5;

ЖКП.02

Ботаника және физиология Цитология. Протопласт. Клетка мен ядроның бөлінуі. Өндірісті протопласт. Гистология. Түзілу және бүркемелі ұлпалар. Органография және өсімдіктің көбеюі. Вегативті мүшелер. Тамыр, сабақ, өркен, жапырақ. Репродуктивті мүшелер. Гүл, тозаңдану. Жеміс беру. Тұқым морфологиясы. Құрғақ және шырынды жемістер. өсімдіктің көбеюі. өсімдіктің жүйелігі, төмен өсімдіктер. Жүйелікке ену. Бактериялар, вирустар, фаги. Саңырауқұлақтар, балдырлар, шараналы саңырауқұлақтар. Жоғары өсімдіктер. Бөлімдер. Өсімдік географиясының элементтері. Флоралы география, экономикалық география. Өсімдік физиологиясы, өсімдік клеткасы. Фотосинтез. Өсімдіктің тыныс алуы, су режимі.

Өсімдіктің тамырлы қоректенуінің физиологиялық ерекшеліктері. Өсу және даму. Өсімдік отогенезі. Жағымсыз ортаға өсімдіктің төзімділігі. Өсімдік физиологиясы.

Білімдер:

- өсімдік клеткасының құлысы, ядро мен клетканың бөлінуі, түсті микроскоптың құлрылымы және онымен жұмыс істеу тәртібі, түзілу протопластына жататын клетканың негізгі компоненттері, (қор өнімдері, вакуоль, клеткалы қабырға);

- Ұлпа туралы түсінік, өсімдіктің вегативтік (тамыр, сабақ, жапырақ, өркен), репродуктивті (гүл, жемісі, тұқымы) мүшелерін, олардың макро және микроскопиялық құрылымы мен фунцияларын, дамуы мен морфологиялық сипаты, фотосинтезбен байланысы;

- микро және мегаспорогенездің мәні, тозаңдануды, өсімдік түрлерін; көбею мен өркендеуі, адамның шаруашылық қызметіндегі маңызы, отнтогенез және филогенез түсінігі, олардың байланысын, бактериялар, вирустар, балдырлар, саңыорауқұлақтар және шаранлы саңырауқұлақтар сипатын және олардың құрылымын, қоректену мен көбеюін, шаруашылық қызметтегі және табиғаттағы маңызын, өсімдіктің әр түлісінің айрықша ерекшеліктерін, мәдени, жабайы және арам өсімдіктерді;

- флора, өсімділіктің, фитоценоз, агрофитоценоз, флора патшалығы, көлденең және к ең аймақтылық, экологиялық фактор түсініктерін және олардың өсімдік өміріне тигізетін әсерін;

- өсімдіктің физиологиясы, фотосинтез, өсімдіктің тыныс алуы, су режимі, өсімдік қоректенуінің физиологиялық негіздері;

- өсімдік тұрақтылығын.

Іскерліктер:

- өсімдіктің морфологиялық сипатын және жүйелігін анықтайтын құралмен жұмыс істеуді, уақытша микроқұралдарды дайындауды, микроскоппен жұмыс істеуді, микропрепараттарда клетканың қор өнімін ажыратуды, өсімдік ұлпаларының байланысын мысал ретінде көрсетуді, микропрепараттарда ұлпаларды ажыратуды;

- тамыр жүйесіне, өсімдіктің әр түлісініе морфологиялық сипаттама беруді, тамырды өзгеруін ажыратуды және гүлдің формуласын оқу.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 5,

КҚ 1.3.1;

КҚ 1.3.3;

КҚ 1.3.4;

ЖКП. 03

Егіншілік топырақтану негіздерімен

Жердің шығу тегі мен құрылысы. Жер қабатының құрамы мен пайда болуы. Топырақ және оның құнарлығы туралы түсінік. Топырақтың пайда болу процесі және оның факторлары. Топырақ профилі және морфологилық нышандары. Топырақтың шығу тегі мен минералды бөлігінің құрамы. Топырақтың классикалық құрамы. Топырақ коллоиды. Топырақтың сіңіргіш қасиеті мен әсері. Топырақтың сулы қасиеті мен су режимі. Топырақ ауа және жылу режимі. Қазақстандағы топырақтың аймақтық сипаты мен диагностикасы. Қаратопырақты аймақ. Қызғылт топырақты аймақ. Сұр топырақты аймақ. Интроаймақтық топырақ. Сор тапырақты жерлер. Сортаң жерлер. Кермекті сұр топырақтар. Өзен жағалауы мен таулы аймақтағы топырақ. Құм. Топырақ картасы мен картограмма. Жер шаруашылығы аймақтары мен өсімдік өмірінің факторлары. Қарқынды жер шаруашылығындағы топырақ құнарлығын өндіру. Арам шөптердің биологиялық ерекшеліктері мен жіктелуі және олармен күресу шаралары. Ауыспалы егіс және оның агрономиялық маңызы. Ауыспалы егістің жіктелуі мен сызбасы. Топырақты өңдеудің ғылыми негіздері. Ауылшаруашылық дақылдарына топырақты өңдеу схемасы. Егіс жұмыстарының негізгі түрлеріне сапасын бақылау.

Білімдер:

- минерология, геология және топырақтанудың бір бірімен байланысын;

- Қазақстан территориясында топырақ құралу процесі, топырақ және құнарлығ, топырақ профилінің құралуы және оның шығу тегі, топырақтың қасиеті және оның маңызын, топырақтың заңдылығы мен жіктелуін;

- Қазақстандағы топырақтың орналасуы мен оның факторларын, топырақ картасы және картограмма;

- жер шаруашылығының ғылыми негіздері;

- жер шаруашылығының заңдары мен оларды тәжірибеде қолдану;

- арамшөптердің биологиялық ерекшеліктері және олармен күресу шаралары, ауыспалы егіс түсінігі және оның маңызын, ауыспалы егістің түрлері мен артықшылығын;

- топырақты өңдеу жүйесінің маңызын. әр түрлі дақылдарға топырақты өңдеу әдістері мен тәсілдері;

- эрозия туралы және оның болу себептері;

- эрозиямен күресу шараларын;

- жер шаруашылығы жүйесінің маңызын, мәнін және мақсатын;

- жер шаруашылығының негізгі зенолары мен оны игеру жолдарын.

Іскерліктер:

- топырақты дұрыс пайдалану, оның кұнарлылығын көтеру, мелиоративтік және мәдениет-техникалық шараларды өткізу, топырақты танаптық зерттеу материалдарын камералық және лабораториялық өндеу, ластанған танаптың картасын кұру, ауыспалы егісті енгізу және меңгеру;

- танаптық жұмыстар сапасын бақылауды жүзіге асыру;

- егіншіліктің топырақ қорғау жүйесін дайындау.

БҚ 3,

КҚ 1.3.1;

КҚ 1.3.3;

КҚ 1.3.7;

ЖКП. 04

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

өрт қауіпсізідігі.

Құрал жабдықтардың жіктелуі:

Белгілері, құрылысының ерекшеліктері, таңдау критерилері, пайдаланудағы қауіпсіздік ережелерін, еңбекті қорғау, құқықтық және нормативтік база; өндірістік аурулар мен зақымдану; еңбек жағдайына әсерін тигізетін факторлар, еңбекті қорғау бойынша шаралар, техника қауіпсіздігі, сақтандыру шаралары, түрлері және құралдары.

Білімдер:

- өндірістік санитария туралы жалпы түсінік;

- қауіпсіздік техникасын;

- электроқауіпсіздік негізін;

- өрт қауіпсіздігі туралы жалпы түсінік.

Іскерліктер:

- тазалық ережелері мен техника қауіпсізідігін сақтай білуді;

- электроқауіпсізідікті сақтай білуді;

- өндірістік заықмдану кезінде көмек көрсетуді;

- өрт қауіпсіздігін сақтауды.

БҚ 3,

БҚ 5,

КҚ 1.3.1;

КҚ 1.3.4;

КҚ 1.1.6;

АП. 00

Арнайы пәндер

АП. 01

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

Көкөніс дақылдарының жіктелуі мен биологиялық ерекшеліктері. Жабық грунт ғимаратының құрылысы мен жылыту.жабық және ашық грунттарда көкөніс дақылдарын өсіру. Ашық грунттағы ауыспалы егіс және жабық грунттағы дақыл айналымы. Жеміс-жидек шаруашылығы. Жеміс дақылдарының биологиялық және морфологиялық ерекшеліктері. Жеміс өсімдіктерінің екпе материалдарын өсіру технологиясы.жас бақтарды күтіп баптау. Жидек дақылдары. Көкөніс пен жемістерді өңдеу және сақтау. Көкөністер мен жемістерді өңдеудің қарапайым тәсілдері.

Білімдер:

- көкөніс дақылдарының жіктелуін, көкөніс дақылдарының қарқынды өсіру жолдарын, жеміс-жидек дақылдарының ерекшеліктері;

- екпе материалдарын өсіру технологиясы және оларды көбейту әдістері;

- бақтарды өсіру технологиясы;

- көкөністерді, жеміс пен жидектерді өңдеу және сақтау технологиясы.

Іскерліктер:

- ауыспалы егістің әр түрлілігін құрастыруды;

- жас бақты күтіп баптау;

- жидектерді отырғызу мен күту.

БҚ 5,

КҚ 1.3.1;

КҚ 1.3.2;

КҚ 1.3.5;

КҚ 1.3.6;

КҚ 1.3.7;

АП. 02

Ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру

Тракторлар мен қозғалтқыштар туралы негізгі мәліметтер. Ішкі қозғалтқыш жүйесі мен механизмі. Ауылшаруашылық машиналар. Ауылшаруашылық машиналар мен қондырғылар жайлы жалпы мәлімет. өсімдіктерді күтіп баптау үшін және топырақты қопсытуға арналған машиналар мен қондырғылар, екпе және себу машиналары, тыңайтқыш енгізу машиналары, зиянкестермен, арамшөптермен күресуге арналған машиналар. Ауылшаруашылық дақылдарын жинауға арналған машиналар.

Агротехникалық талапқа сай машиналарды дайындау. Ауылшаруашылық өндірісін механикаландыру мен автоматтандыру.

Ауыл шаруашылығындағы электроқондырғыларды автоматты басқару аппараттары.

өсімдік шаруашылығының өндіріс процесін атоматтандыру және электрлендірудегі жарықтандыру құрылғылары. Ауыл шаруашылығында жұмыс жасау кезіндегі техника қауіпсіздігі.

Білімдер:

- тракторлар мен автомобильдердің жалпы құрылымы мен жіктелуі;

- қозғалтқыштардың жалпы құрылысы мен негізгі принциптері;

- шатунды және газды механизмдердің құрылысы мен жұмыстарын және оларды реттеуді, қоректену және майлау жүйесінің жұмысы мен құрылымын;

-қозғалтқыштарды іске қосу мен суыту жүйесін, тракторлар мен автомобильдердің электроқұрылғысын, тракторлар мен автомобильдердің басқару органдары мен жүргізу бөлігін, тракторлар мен автомобильдердің техникалық пайдалану ережелерін, тракторлар мен қозғалтқыштардың жалпы құрылысы мен жіктелуін;

- ішкі жану қозғалтқышының жұмыс істеу принципі.

Іскерліктер:

- шатунды механизмді жинау және шашу;

- газ тарату механизмін шашу және жинау;

- газтарату механизмін реттеу.

- форсункалардың жағдайын тексеру;

- майды тарату қысымын анықтау;

- қалыпты қысымға форсунканы реттеу;

- майлау жүйесінің клапандарын реттеп, жұмыс істеуі;

- майлау цетрофигураның реактивті жұмыс істеуін тексеру;

- қозғалтқыштың магнето және тарату құрылғылары,

магнетоның байланысытын, культиватор мен плугтың жұмысқа дайындығы.

БҚ 12,

КҚ 1.3.1;

КҚ 1.3.2;

КҚ 1.3.4;

КҚ 1.3.6;

АП. 03

Агрохимия

Өсімдіктің химиялық құрамы мен өнімнің сапасы. Өсімдіктің қоректенуі. Топырақтың құрамы және сіңіргіштігі. Топырақтың құнарлығының тиімділігі. Қазақстандағы негізгі топырақ түрлерінің агрохимиялық сипаты. Тыңайтқыштардың жіктелуі, олардың Қазақстанда шығарылуы мен пайдалану. Азотты, фосфорлы, калий, микротыңайтқыштар және кешенді тыңайтқыштар. Минералды тыңайтқыштарды қолдану технологиясы. Органикалық тыңайтқыштар және оларды қолдану технологиясы. Тыңайтқыштар жүйесінің құрылымының негізгі принциптері. Ауылшаруашылық дақылдарын қарқынды өсіруде және қоршаған ортаны қорғау кезінде тыңайтқыштарды қолдану. Ауыспалы егіс кезінде тыңайтқыштардың жүйесі. Ауыл шаруашылықтағы кешенді агрохимиялық қызмет көрсету жүйесі. Агрохимиялық зерттеу әдістері.

Білімдер:

- ауылшаруашылық дақылдарының химиялық құрамының ерекшеліктері және оның өнім сапасына тигізетін әсері;

- өсімдіктердің қоректенуінің негізгі элементтерінің ролі және олардың ауыл шаруашылық дақылдарының құралуындағы қажеттілік;

- өсімдік қоректенуінің химиялық диагностика негіздерін;

- ауыл шаруашылық дақылдарына гипстеудің әсерін және тыңайтқыштың тиімділігін;

- минералды тыңайтқыштардың жіктелуін және олардың сапасына қойылатын стандарт талапатарын, азотты, фосфорлы, калий, микротыңайтқыштар, кешенді тыңайтқыштар және Қазақстандағы олардың ассортименті, оларды алу тәсілдерін;

- минералды тыңайтқыштардың негізгі түрлерінің ерекшеліктері, қасиеті, құрамы және топырақпен байланыстылығы; - минералды тыңайтқыштарды енгізу, босату, сақтау және тасымалдау ережелері, тыңайтқыштардың сапасын төмендетпеу шаралар жүйесі, минералды, органикалық тыңайтқыштарды қолдану кезінде табиғатты қорғау бойынша шараларды және техника қауіпсіздігі, органикалық тыңайтқыштың маңызын, мәнін, құрамын және оны енгізу тиімділігін, сақтау ережесін, органкиалық тыңайтқыштарды қолданатын аудандарды.сидераттарды қолдану тәсілдерін;

- органикалық тыңайтқыштарды пайдалану тиімділігін және технологиясын;

- тыңайтқыштар жүйесінің міндеттерін;

- тыңайтқыштардың мөлшерін анықтауды, тыңайтқыштарды енгізу тәсілдері.

Іскерліктер:

- "Экспресс - әдіс" нәтижесі мен арнайы нышандары бойынша ауылшаруашылық дақылдарының қоректенуінің негізгі элементтерінің қамтамасыздануын анықтауды;

- талдау жасау кезінде техника қауіпсізідігін сақтай отырып зертхана құралдарын дұрыс қолдана білуді;

- ЭЕМ қолдана отырып жобалы құжаттарды құрастыру үшін шығыс материалдарын дайындау;

- минералды тыңайтқыштарды қолданудың тиімділігі анықтауды, тыңайтқыштарды дұрыс енгізу мен сақтау ұйымдастыру, агрохимиялық талдау бойынша органикалық тыңайтқыштың сапасын анықтау;

- тыңайтқыштың мөлшерлі дозасын анықтау.

БҚ 10,

КҚ 1.3.1;

КҚ 1.3.2;

КҚ 1.3.4;

АП. 04

Өсімдіктерді қорғау

Ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестері мен аурулары туралы жадпы мәлімет. Жалпы энтомология жайлы түсінік. Өсімдіктің ауруға төзімділігі мен жалпы фитопатология жайлы негізгі түсініктер. Ауылшаруашылық дақылдарының аурулары мен зиянкестерімен күресудің әдістері. Күресудің агротехникалық, биологиялық, механикалық, физикалық әдістері. Химиялық әдіс, пестицидтермен жұмыс істеу кезіндегіқорғану шаралары. Өсімдік карантині. Қарқынды өсімдік қорғау туралы түсінік. Ауылшаруашылық дақылдарының аурулары мен зиянкестері және олардан қорғану шаралары. Көпулы зиянкестер және олармен күресу. Дәнді дақылдардың аурулары мен зиянкестері және олардан қорғау жүйесі. Бидай аурулары мен зиянкестері, оларды сақтау кезіндегі қайта өңдеу және қорғау шаралары.бұршақ тұқымдас, техникалық дақылдарының, қызылша, картоп, көкөніс және жеміс дақылдарының аурулары мен зиянкестері және қорғау шаралар жүйесі. Сақтау кезіндегі көкөністер мен картоптың аурулары және олармен күресу шаралары. Орман және көшеттердің аурулары және олармен күресу шаралары.

Білімдер:

- жәндіктер мен кенелердің, нематодтар мен кеміргіштердің жіктелуі мен морфологилық, анатомиялық құрылысын және жүйелілік принципін;

- жәндіктердің биологиялық даму ерекшеліктері;

- жәндіктердің басты отрядтарының сипаттамасы, зиянкестерге әсерін тигізетін экологиялық факторлар, өсімдік ауруларының жіктелуін және аурулардың себептерін, паразит және оның түрлерін;

- өсімдіктің жұқпалы ауруларын туғызатын морфологиялық, биологиялық, экологиялық микроорганизмдер жіне олардың жүйелігін;

- өсімдіктерді зиянкестерден қорғаудың негізгі әдістерін және құралдарын;

- пестицидтармен жұмыс істеу кезінде қорғану шаралары мен құралдарын;

- көпулы зиянкестердің көптараған түрлерін, олардың биологиясын, олармен күресу шараларын;

- ауыл шаруашылық дақылдары зиянкестерінің көп тараған түрлерін, таралуын, зиякестігін, биологиясын, ауылшаруашылық дақылдарының аурулар түрлерін және олармен күресу шаралары;

- арамшөптермен күресу, тұқымдарды ауруға шалдыққандығын сараптау тәсілдерін.ауылшаруашылық дақылдарының зиякестерінің түрлері және олардың өнімдерін сақтау кезінде қайта өңдеу, күресу шаралары;

- көшеттер мен егістікті қорғау ормандарының негізгі аурулары мен зиянкестері.

Іскерліктер:

- жәндіктерді жас фазалары, типтері, гербаридің зақымдануы, материалдар арқылы отрядтарын анықтау;

- жәндіктерді, нематодтар, кенелерді, кеміргіштерді сыртқы құрылысы бойынша ажырата білуд, өсімдіктің ауруға төзімділігін анықтау, аурулардың негізгі түрлерін анықтауды, ауру туғызғыштар тобының әр түрлілігіне микроскопиялық дайындау;

- пестицидтердің мөлшерін анықтауды;

- өсімдікті өңдеу үшін сұйық заттар дайындауды, ауылшаруашылықтағы көпулы зиянкестерді морфологиялық және зақымдану мөлшеріне қарай анықтау;

- ауру туғызғыштарының меңгерудің микроскопиялық құралдарын дайындау;

- зиянкестермен және аурулармен күресу кезінде алдын алу шараларын жүргізу.

БҚ 5,

БҚ 10,

КҚ 1.3.1;

КҚ 1.3.2;

КҚ 1.3.4;

КҚ 1.3.5;

КҚ 1.3.7;

АП. 05

Тұқым шаруашылығы

Цитология негіздері. Клетка және оны компоненттері. Тұқымқуалаушы және өзгергіштік. Полиплоид туралы түсінік. Тұқымқуалаушылық коды. Сорт туралы түсінік. Ауылшаруашылық дақылдарының негізгі материалдары. Селекция жұмысындағы негізгі бағыттар мен принциптер. Селекция жұмыстарында полиплоидты, гаплодты және мутагенезді қолдану. Селекция жұмысында гетеразисті қолдану. Сұрыптау әдістері.селекция материалдарын бағалау. Селекция процесін ұйымдастыру мен техникасы. Тұқым шаруашылығының мәселесі мен даму тарихы. Сорт жаңарту. Өнеркәсіптік негізде тұқымдарды дайындау. Тұқым шаруашылығында егіс дақылдарына мемлекеттік және тұқымдық бақылау.егіс дақылдарының тұқым шаруашылығы. Бақша және көкөніс дақылдарының тұқым шаруашылығы.

Білімдер:

- цитология негіздері, клетка және оны компоненттері, тұқымқуалаушы және өзгергіштік;

- сорттардың маңызын және селекциялы процестің негізгі бағыттарын;

- селекция әдістері және будандастыру түрлері;

- гетерозис туралы түсінік және оның заңдылықтары;

- селекция материалдарын бағалау;

- тұқымшараушылығының ғылыми ұйымдастыру, іздеу, тұқымдарды өндіру.

Іскерліктер:

- тұқымдарды өндіру бойынша селекция процестерін ұйымдастыру.

БҚ 1,

БҚ 3,

КҚ 1.3.1;

КҚ 1.3.2;


Біліктілігі: 150404 2 – Аспазшы*

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Калькуляция және есеп негіздері

Қаржы есебі: ұғымы, міндеттері, әдісі. Шаруашылық операцияларын механикаландыру; қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы есепті ұйымдастырудың жалпы қағидаттары; материалдық жауапкершілік; есеп құжаттары туралы ұғым; тағам және аспаздық бұйымдардың рецептураларының жинағы; қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған ұн кондитерлік және бөлке өнімдерінің рецептуралар жинағы; қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы баға құрылымы және калькуляция; қоғамдық тамақтандырудағы баға құрылымы; калькуляция туралы ұғым.

Білімдер:

- қаржы есебі: ұғымы, міндеттері, әдісі,

- шаруашылық операцияларын механикаландыру;

- баға және баға құрылымы, калькуляция, нормативтер бойынша шикізат мөлшерін есептеу туралы ұғымдарды, өндірістегі және кондитерлік цехтағы шикізат пен дайын өнім сапасының есебі;

- құжаттық ресімдеуді, тізімнен шығару тәртібі.

Іскерліктер:

- қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындардағы есепті ұйымдастыру;

- шаруашылық есептеуін жүргізу;

- калькуляциялық карточкалар құрастыру;

- шикізаттық және дайын өнім есебі бойынша құжат ресімдеу;

- материалдық-техникалық жарақтандыру заттарына есеп жүргізу.

БҚ 5,

БҚ 10,

КҚ 1.4.1;

КҚ 1.4.2;

КҚ 1.4.4;

КҚ 1.4.5;

ЖКП. 02

Тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру

Келушілерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тұтынушылық сұраныс. Үйжайдың сипаттамасы. Залдарды жабдықтау және ресімдеу. Келушілерге қызмет көрсету нысандары, түрлері, сипаттамасы. Асханалық ыдыс пен саймандардың жіктелуі және тағайыны. Үстел жасау.

Білімдер:

- үй-жайды жинастыру, жиһазды қою, асханалық ыдыс пен саймандарды алу туралы;

- дәмдеуіштер мен дәмтатымдарды, үстел жасау ережесі, қызмет көрсету нысандарын, түрлері;

- үйлену тойлары мен мерекелік дастарқандарды ұйымдастыру мен қызмет көрсету ерекшеліктері;

- келушілерді қарсы алу тәртібі және ережесі, сусындарды және тағамдарды ұсыну тәртібі.

Іскерліктер:

- арақ-шарап және темекі абак өнімдерін ұсыну ережелері мен тәртібін сақтау, бақылау-кассалық машиналармен жұмыс істеу, банкет түрлері, банкетке келішілерді қарсы алу тәртібі және ережелері.

БҚ 3,

БҚ 8,

КҚ 1.4.1;

КҚ 1.4.2;

КҚ 1.4.4;

ЖКП. 03

Стандарттау мен сертификаттау негіздері

Стандарттау және оның пайда болуы мен дамуы. Қазақстан Республикасындағы стандарттаудың нормативтік-құқықтық негізі, тамақтандыру кәсіпорындарындағы стандарттаудың қағидаттары. Халықаралық аймақтық стандарттау. Халықаралық ынтымақтастық. Өлшеу құралдары. Шама эталондары. Сертификаттау. Сертификаттау негіздері. Атаулар мен анықтамалар. Қазақстан Республикасындағы сертификаттау мен метрологияның нормативтік-құқықтық негізі, ауыл шаруашылық қызмет көрсетулерді тамақтандыру кәсіпорындарындағы сертификаттау. Өнім сапасы және сәйкестік туралы декларация.

Білімдер:

- стандарттау негіздерін, стандарттаудың пайда болуы мен даму тарихын;

- "Стандарттау туралы" ҚР Заңы;

- тамақтандыру кәсіпорындарындағы стандарттаудың қағидаттары.

- метрология, сертификаттау негіздері;

- "Сертификаттау туралы" ҚР Заңы, өлшеу құралдары, шама эталондары.

Іскерліктер:

- халықаралық аймақтық стандарттаумен, сертификаттаумен ынтымақтастық;

- атаулар мен олардың анықтамаларын қолдану;

- тамақтандыру кәсіпорындарындағы қызмет көрсетулерді сертификаттау;

- өнім сапасын анықтау және сәйкестік бойынша декларация, сапа менеджменті жүйесін әзірлеу және енгізу.

БҚ 1, БҚ 2,

КҚ 1.4.1;

КҚ 1.4.2;

КҚ 1.4.3;

ЖКП. 04

Тамақтану физиологиясы және санитария негіздері

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы тамақтану физиологиясы микробиология, гигиена және санитария туралы жалпы ұғым. Тамақтану физиологиясының негіздері. Азықтық заттар және олардың маңызы. Тамақтың ас қорытуы. Ас қорыту үрдісі туралы ұғым. Зат және энергия алмасуы. Әр түрлі тұрғындарды тамақтандыру. Тағамның энергетикалық құндылығы. Микробиология негіздері; микроорганизмдер туралы түсінік. Азықтық жұқпалар, тамақтан улану және ішқұрт аурулары. Азықтық жұқпалы аурулар. Жалпы аурулар.

Білімдер:

- азықтық заттар және олардың маңызы;

- тамақтың ас қорытуы,

-ас қорыту үрдісі туралы ұғым;

- зат және энергия алмасуы, әр түрлі тұрғындарды тамақтандыру;

- еңбек гигиенасы, жеке гигиена, санитарлық мәдениет, медициналық тексеру негіздерін, дәрігерге дейінгі көмек бойынша;

- санитарлық-тағамдық заңнаманы, санитарлық-тағамдық қадағалауды ұйымдастыруды.

Іскерліктер:

- азықтық заттар мен тағамның энергетикалық құндылығын есептеуді, энергия шығынын анықтауды;

- өндірістегі санитарлық тәртіпті сақтауды, зардап шеккен адамға дәрігерге дейінгі көмек көрсету;

- технологиялық жабдықтарды, ыдысты және мүлікті таңдау.

БҚ 5,

БҚ 10,

БҚ 13,

КҚ 1.4.2;

КҚ 1.4.3;

КҚ 1.4.4;

ЖКП. 05

Азықтық өнімдердің тауартануы

Тауартану пәні мен міндеті. Ассортимент және тауарлық сұрып туралы ұғым. Азық-түлік тауарларының сапасы. Негізгі дәнді дақылдар. Ұн. Жармалар. Нан-бөлке өнімдері. Нан-бөлке өнімдерінің ассортименті, сақтау және тасымалдау жағдайлары мен мерзімі. Макарон өнімдерінің түрлері, сапа көрсеткіштері, ақаулар, қаптама, сақтау жағдайлары. Жеміс-көкөніс тауарлары. Жіктелуі, негізгі түрлерінің сипаттамасы, сапа көрсеткіштері, сақтау және тасымалдау жағдайлары.

Білімдер:

- тауартану пәні мен міндеті, азық-түлік тауарларының ассортименті және тауарлық сұрыптары туралы ұғымдар;

- өнім сапасын және оларды бағалау әдістері;

- сақтау тәсілдері мен жағдайлары;

- ұн, жарма, нан-бөлке, макарон өнімдерінің түрлері, жеміс-көкөніс тауарлары.

Іскерліктер:

- азық-түлік тауарларының сапасын анықтау және бақылау, ақауларды анықтау, сақтау тәртібін анықтау;

- дәнді дақылдардың сапасын анықтау және бақылау;

- жеміс-көкөніс тауарларының сапасын анықтау және бақылау;

- дәмдік тауарлардың сапасын анықтау және бақылау;

- крахмалдың, қанттың және кондитерлік тауарлардың сапасын анықтау және бақылау, сүт тауарлардың сапасын анықтау және бақылау.

БҚ 3,

БҚ 6,

БҚ 10,

КҚ 1.4.2;

КҚ 1.4.3;

КҚ 1.4.7;

АП. 00

Арнайы пәндер

АП.01

Азықты дайындау технологиясы

Көкөністер мен саңырауқұлақтарды механикалық және аспаздық өңдеу. Технологиялық үрдіс. Шикізат. Жартылай фабрикаттар. Дайын өнім. Көкөністерді өңдеу ережесі. Балықты және балық емес теңіз өнімдерін механикалық аспаздық өңдеу: технологиялық үрдіс, негізгі кесу түрлері. Жартылай фабрикаттар: ассортимент, дайындау технологиясы, аспаздық пайдалану, сапаға қойылатын талаптар, сақтау жағдайлары және мерзімі. Котлет массасы: рецептура, дайындау технологиясы, одан жасалған жартылай фабрикаттар.

Білімдер:

- өнімді механикалық аспаздық өңдеу;

- пісіру мен қуыруды, жылумен өңдеудің аралас және қосалқы амалдары;

- көже, сорпа сипаттамасы, сорпа дайындау технологиясы;

- көже дайындау технологиясын, сапасына қойылатын талаптар;

- қоспалардың сипаттамалары; - еттен, балықтан, құстан, көкөністен, жармадан, бұршақтан және макарон өнімдерінен жасалған тағамдардың сипаттамалары.

Іскерліктер:

- өнімді жылумен өңдеудің ұтымды тәсілдерін таңдау;

- ірімшік пен жұмыртқадан көжелер, қоспалар, сорпалар, салаттар, дәмтатымдар және құйма сорпалар, тәтті сорпалар дайындау технологиясын және рецептурасын сақтау.

БҚ 2,

БК 6,

БҚ 12,

КҚ 1.4.2;

КҚ 1.4.3;

КҚ 1.4.11;

АП.02

Тамақтану кәсіпорындарындағы құрал-жабдықтар

Машиналар туралы жалпы мәліметтер. Машина туралы ұғым, жіктелуі, машиналардың негізгі бөліктері мен бөлшектері, оларды пайдалану белгілері, беріліс тетігі туралы түсінік. Электр жетегі туралы ұғым. Басқару аппаратурасы және электр жетектерін қорғау. Машиналардың техникалық құжаттамасы. Машиналарды пайдаланудың жалпы ережесі. Еңбек қауіпсіздігінің талаптары. Әмбебап жетектер: тағайыны, құрылғысының қағидаты, ауысымдық тетіктердің жиынтықтары және оларды бекіту, пайдалану ережесі, еңбек қауіпсіздігінің талаптары.

Білімдер:

- машиналар туралы жалпы мәліметтер;

- машиналарды пайдаланудың жалпы ережелері;

- көкөністер мен картопты өңдеуге арналған машиналар; - ет пен балық өңдеуге, кондитерлік шикізат дайындауға, қамыр мен жартылай фабрикаттарды дайындауға арналған машиналарды пайдалану ережесі.

Іскерліктер:

- электр жетекткрін басқару аппаратурасын пайдалану;

- машиналардың техникалық құжаттамасын ресімдеу;

- машиналарды дұрыс пайдалану, еңбек қауіпсіздігінің талаптарын сақтау, көкөніс пен картопты, ет пен балықты өңдеуге арналған машиналарды пайдалану, кондитерлік шикізат дайындауға арналған машиналарды пайдалану.

БҚ 5,

БҚ 11,

БҚ 13,

КҚ 1.4.8;

КҚ 1.4.9;

КҚ 1.4.12;

АП 03

Тамақтандыру кәсіпорындарындағы өндірісті ұйымдастыру

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының сипаттамасы. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын жабдықтауды ұйымдастыру. Өлшеу шаруашылығын ұйымдастыру. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары өндірісін ұйымдастыру. Өндірістік үйжайларға және жұмыс орындарын ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар. Цехтардың жұмысын ұйымдастыру. Жұмыс орындарын ұйымдастыру. Қызметкерлердің құрамы, оны олардың арасына қою және міндеттерді бөлу.

Білімдер:

- қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының сипаттамасы;

- өлшеу шаруашылығын ұйымдастыру, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары өндірісін ұйымдастыру;

- өндірістік үйжайларға және жұмыс орындарын ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар.

Іскерліктер:

- қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын жабдықтауды ұйымдастыру;

- жұмыс орындарын ұйымдасты;

- жұмысты бөлуді, орындарын ұйымдастыру.

БҚ 8, БҚ 11,

КҚ 1.4.5;

КҚ 1.4.7;

КҚ 1.4.9;


Біліктілігі: 150405 2 – Сатушы*

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Сауда есебі

"Сауда есептеулері" пәнінің мәні мен мазмұны, міндеті. Есептеу теориясының негізгі ережелері. Сауда есептеулерінің пәні. өлшеу шамалары. Есептеу әдістері мен түрлері. Электронды есептеуіш құралдары. Микрокалькуляторлар түрлері және оларды ерекшеліктері.

Білімдер:

- Өлшеу бірліктерінің халықаралық жүйесін, баға және бағаның құралуы туралы түсінікті, есептеу әдістері мен тәсілдерін, есептеу таблицалары, ЕТ жұмысының жіктелуі мен принциптері, техника қауіпсізідігі, брутто және нетто туралы түсінік.

Іскерліктер:

- есептеудің рационалды әдісін қолдану, ауызша есептеу дағдысын, саудада ЕТ құралдарын қолдануды, сауда есептеулерінде микрокалькуляторларды қолдану, проценті есептеуді жүргізу, орташа шамаларды қолдану, пропорциялы бөлу, тауарлық есептеу, тауардың массасы мен құнын есептеу.

БҚ 5,

БҚ 10,

КҚ 12,

КҚ 1.5.2;

КҚ 1.5.3;

КҚ 1.5.8;

ЖКП. 02

Есепке алу және есеп беру

Шаруашылық есептің сипаттамасы: бухгалтерлік, жедел және статистикалық. Сауда орындағы материалдық жауапкершілік. Құжаттар. Бухгалтерлік есеп. Құжат айналымы. Тауарлардың түсімі.ақша қаражаттарының қозғалысы есебі. Негізгі құралдардың, арзан және тез тозатынзаттардың қозғалыс есебі. Тауарлық операциялар есебі.

Білімдер:

- есептің мәні, рөлі, маңызы мен мағынасы, есепте қолданатын өлшеулер, түскен тауарлардың жағдайы, түрлері, негізгі нышандары, құжаттар туралы түсінікті, жіктелуі, негізгі реквизиттары, сақтауға қойылатын талаптар, тауарды қабылдау көздері, жабдықтаушылармен келісім шарттар, тауарларды қабылдау және кіріске алу тәртібі, ақша қаражаттары туралы түсінік.

Іскерліктер:

- бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, материалды жауапкершілік туралы келісім шарт жасау, алғашқы есепті жүргізу, құжаттарды дұрыс толтыру және сақтау, құжаттарды бухгалтерлік өңдеу, сауда нүктелерінде тауарлардың есебін жүргізу, ілеспе құжаттарды дайындау, саны мен сапасына қарай тауарларды қабылдау, тауарлық жоғалту есебі, тауарлардың артығын істен шығару, қайта бағалау.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 9,

КҚ 1.5.1;

КҚ 1.5.3;

КҚ 1.5.6;

ЖКП.03

Эстетика және этика

Іскерлік мәдениет. Эстетикалық мәдениет. Этикет. Эстетикалық тәрбиедегі өнердің ролі. Эстетикалық мәдениет. Сауда орындарындағы жұмысшыларға қойылатын мінез құлықтық талаптар.

Білімдер:

- мәдениет туралы түсінік және оның қоғамдағы ролі, қарым қатынас туралы жалпы түсінік, қарым қатынас мәдениетінің мәні, эстетика, этика туралы жалпы түсінік, олардың кәсіби қызметтегі ролі, эстетикалық мәдениет саласы, эстетикалық тәрбие мәні және оның маңызы, эстетикалық талғам туралы түсінік, этика және этикалық мәдениет, жеке тұлғаның қалыптасуындағы моралдың ролі.

Іскерліктер:

- сауда орындағы жұмысшының эстетикалық талаптарын орындай білу, кәсіби этика.

БҚ 3,

БҚ 4,

БҚ 9,

КҚ 1.5.1;

КҚ 1.5.3;

КҚ 1.5.7;

ЖКП.04

Іскерлік қатынас психологиясы

Қатынас психологиясы. Іскерлік қатынас мәдениеті. Коммуникация және оның ерекшеліктері. Тіл қарым қатынасының мәні мен маңызы

Білімдер:

- психологиялық процестер, психологиялық қасиет, пен адамның психологиялық жағдайы туралы негізгі мәліметтер, қарым қатынастың психологиялық негізі,жеке тұлға түсінігі, сауда орындарындағы қызметкердің еңбек қызметінің спецификасы, іскерлік қарым қатынас процесінің сипаты, тиімді коммуникацияның негізгі факторлары, коммуникация каналдары, іскерлік қатынастың құралдары, стилін, ұрыс керістің көздері, және оны тоқтату тәсілдері.

Іскерліктер:

- жұмыста қарым қатынастың психологиялық аспектілерін есепке алу, аралық қатынастың мәдениетін сақтау, ұрыс керісті болдырмау.

БҚ 1, БҚ 4,

БҚ 7,

КҚ 1.5.1;

КҚ 1.5.2;

КҚ 1.5.5;

ЖКП.05

Санитария және гигиена

Еңбек гигиенасы. Кәсіби зиянкес және өндірістік зақымдану. Санитарлы жұмыс кестесі.санитарлы гигиена. Медициналы санитарлық тексеру. Санитарлық талаптар. Санитарлық заңдар және санитарлық қадағалауды ұйымдастыру.

Білімдер:

- өндірістік және жеке гигиена түсінігін, сауда кәсіпорындарындағы құралдарға, жабдықтарға және тасымалдауға тауарларды сақтауға қойылатын санитарлық талаптар, алдын алу екпелерді және санитарлық заңдылықар.

Іскерліктер:

- жеке және өндірістік гигиенаны сақтай білу, санитарлық талаптар, өндірістік зақымданудың алдын алу, дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету, санитарлы гигиеналық бақылау жүргізу.

БҚ 5,

КҚ 1.5.2;

КҚ 1.5.3;

КҚ 1.5.12;

АП.00

Арнайы пәндер

АП.01

Ауыл шаруашылық тауарларының тауартануы

Ауыл шаруашылық тауартануы. Ауыл шаруашылық тауарларының сапасы. Стандарттау мен сертификаттау. Ауыл шаруашылық өнімдері. Негізгі дәнді дақылдар. Жеміс-көкөніс тауарлары. Дәмдік тауарлар. Тәтті тағамдар, дәмтатымдық тағамдар. Сусындар. Крахмал, қант және кондитерлік тауарлар. Сүт тауарлары. Азықтық майлар. Ет тауарлары. Жұмыртқа тауарлары. Балық. Елтірі тауарлары.

Білімдер:

- тауартанудың міндеттері, ассортимент және тауарлық сұрып туралы ұғымдар;

- ауылшаруашылық өнімдерінің сапасы және оған ықпал ететін факторлар;

- астық және одан алынатын өнімдердің – жарманың, ұнның, нан өнімдерінің, макарон өнімдерінің, жеміс-көкөніс тауарларының, жемістерді, көкөністерді және саңырауқұлақтарды қайта өңдеу тауарларының, дәмді тауарлардың, сусындардың, ұн, сүт, кондитерлік, ет, жұмыртқа тауарларының, азықтық майлардың, балықтың сапа көрсеткіштері.

Іскерліктер:

- негізгі түрлерінің жіктелуі, сапа көрсеткіштері, орамы, маркасы, анықтау, ауыл шаруашылық, көкөніс тауарларының сақталуы, қайта өңделген, тәтті, сүт, ет, жұмыртқа, ет және ұн тағамдарының сақталуы.

БҚ 10,

БҚ 12,

КҚ 1.5.1;

КҚ 1.5.3;

КҚ 1.5.8;

АП.02

Сауда орындарындағы құрал-жабдықтар

Пәннің міндеттері. Механикалық емес құралдар мен жабдықтар. Таразы: тауарлық, бақылау, автоматты, жартылай автоматты. Механикалық және жылу жабдықтары. Өнімдерді кесуге арналған жабдықтар, тауарларды орау. Бақылау-кассалық жабдықтар. Тоңазыту жабдықтары. Сауда автоматтары. Көтеру-тасымалдау жабдықтары.

Білімдер:

- сауда жабдықтарының түрлерін, бақылау-кассалық машиналарды және басқа да сауда жабдықтарын пайдалану ережесін және жіктелуі;

- сауда жабдықтарының, қосалқы үй-жайлардың бағытын, түрлерін жіктелуі;

- сауда құрастырмаларының типтері мен ерекшеліктері, оларға қойылатын талаптар;

- жұмыс орнына және қосалқы үй-жайға мүліктер мен аспаптарды орналастыру ережесі;

- таразы типтері, олардың бағыты, құрылысы, оларға қойылатын талаптар, пайдалану жағдайлары.

Іскерліктер:

- жаңа техниканы игеру, мүлікті, сауда және таразы-өлшеу жабдықтарын пайдалану кезіндегі пайдалану және еңбек қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

- таразы тексеру, орналастыруды және тауарды өлшеп, салу, әр түрлі салмақтағы гирмен тауарды өлшеу.

БҚ 2, БҚ 10,

БҚ 11,

КҚ 1.5.2;

КҚ 1.5.3;

КҚ 1.5.8;

АП.03

Стандарттау мен сертификаттау негіздері

Стандарттау және оның пайда болуы мен дамуы "Стандарттау туралы" ҚР Заңы. Тамақтану кәсіпорындарында стандарттау қағидаттары. Халықаралық аймақтық стандарттау. Халықаралық ынтымақтастық. Өлшеу құралдары. Шама эталондары. Сертификаттау. Сертификаттау негіздері. Атаулар мен анықтамалар. "Сертификаттау туралы" ҚР Заңы.

Білімдер:

- стандарттау негіздері, стандарттаудың пайда болу тарихы мен дамуы;

- "Стандарттау туралы" ҚР Заңы.

- тамақтандыру кәсіпорындарындағы стандарттау қағидаттары;

- метрология негіздері, сертификаттау негіздері;

- "Сертификаттау туралы" ҚР Заңы;

- өлшеу құралдарын, шама эталондарын.

Іскерліктер:

- халықаралық аймақтық старттаумен ынтымақтастық;

- сертификаттауды;

- атаулар мен олардың анықтамаларын қолдану;

- тамақтандыру кәсіпорындарындағы сертификаттау қызметін көрсету, өнім сапасын анықтауды және сәйкестік туралы декларациясы.

БҚ 2,

БҚ 4,

БҚ 6,

КҚ 1.5.1;

КҚ 1.5.3;

КҚ 1.5.5;

АП.04

Бөлшек сауда технологиясы

Бөлшек сауданың мәні, міндеті, нысандары. Бөлшек сауда желісі. Технологиялық үрдістер. Мамандандырылған сауда фирмалары. Сауда желісін мамандандыру. Бөлшек сауда кәсіпорындарын тауармен жабдықтау және әкелу технологиясы. Тасымалдау кезінде тауарларды реттеу және тиеу ережесі және техникасы. Тауарларды сатып алуды ұйымдастыру.

Білімдер:

- бөлшек сауда түсінігі, бөлшек сауда желісінің сипаттамасы, саудадағы басқару және бақылау органдары, технологиялық процестердің мәні, бөлшек сауда кәсіпорындарының түрлері, сауда дүкендері мен залын технологиялық жоспарлау түрлері, дүкендердің негізгі түрлері.

Іскерліктер:

- тауарлармен қамтамасыз ету үшін тапсырыс беру және тауарларды қабылдау құжаттарын құрастыру, тауарларды қабылдау технологиясын қолдану, ілесу құжаттарын, тауар сапасы мен санын растайтын актілер құрастыру және толтыру.

БҚ 2,

БҚ 4,

БҚ 6,

КҚ 1.5.1;

КҚ 1.5.3;

КҚ 1.5.5;


Біліктілігі: 150408 2- Автомобиль жүргізуші*

ЖКП.00

Жалпы кәсіби пәндерЖКП.01

Техника қауіпсіздігі және өртке қарсы шаралар

Өрт қауіпсіздігі. Құралдардың жіктелуі: белгілері, жұмыс істеу қағидаттары, құрылысының ерекшеліктері, таңдау белгілері, қауіпсіз пайдалану ережесі. Еңбекті қорғау. Құқықтық және нормативтік база. Өндірістік жарақат және аурулар. Еңбек жағдайларына әсер ететін факторлар. Еңбекті қорғау бойынша шаралар. Техника қауіпсізідігі: сақтандыру түрлері, құралдары, шаралары.

Білімдер:

- өндрістік санитария туралы жалпы мәліметтерді, техника қауіпсізідігі. электрлік қауіпсіздік негіздері, өрт қауіпсізідігі туралы жалпы мәліметтер.

Іскерліктер:

- техника қауіпсізідігі мен санитария ережелерін сақтау, электр қауіпсізідігін сақтау, өндірістік жарақаттану жәрдем көрсету, өрт қауіпсіздігін сақтау.

БҚ 2, БҚ 8,

БҚ 9,

КҚ 1.8.2;

КҚ 1.8.3;

КҚ 1.8.8;

ЖКП.02

Жол-көлік оқиғасы кезінде зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы жәрдем көрсету

Көлік жол зақымдануы. Автомобильді медициналық жарықтандыру. Адамның анатомиялық және физиологиялық негіздері. Жарақаттану кезіндегі алғашқы көмек. Алғашқы көмек көрсету кезіндегі жүргізушінің көмегі. Жүргізушінің қолданбалы кәсіптік дайындығы.

Білімдер:

- көлік құралдарында медициналық дәрі-дәрмек қорабының болуы, адам организмнің негізгі жүйесі мен олардың құрылысы, қан кету түрлері және оларды тоқтату тәсілдері, инфекция себептерін және нышандарын, олармен күресу шараларын;

- клиникалық өлімнің себебі, реанимация техникасы, естен тану түрлері.

Іскерліктер:

- оқатты байлау, қолдағы құралдармен қан тоқтату, жарақат алған кезде алғашқы көмек көрсету: таңу, жүрекке массаж жасау арқылы, жасанды жолмен тыныс алдыру, жарақат алған адамды автомобильден түсіріп, дәрігерге дейінгі көмек көрсету.

БҚ 2, БҚ 3,

БҚ 6,

КҚ 1.8.1;

КҚ 1.8.3;

КҚ 1.8.6;

ЖКП.03

Материалтану

Қара металдар, түсті металдар және қорытпалар. Металдарды термиялық өңдеу. Қосымша материалдар. Бөлшектердің бетін коррозиядан қорғау

Білімдер:

- металдардың түрлері, химиялық және физикалық қасиеттері.

Іскерліктер:

- металдарды түрлеріне қарай ажырата білу.

БҚ 1, БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 1.8.1;

КҚ 1.8.2;

КҚ 1.8.9;

АП.00

Арнайы пәндерАП.01

Электротехника негіздері, автомобильдердің электрлік жабдықтары

Электротехника негіздері. Электр энергиясын автомобильдерге қолдану. Жоғары қуат кезіндегі магнетоның жану жүйесі. Генераторлар. Іштен жану қозғалтқышын электрлік іске қосу. Автомобильдерді электрлік жарықтандыру және қосалқы жабдықтары.

Білімдер:

-электроқондырғылардың, аккумуляторлардың, генераторлардың, реле- генераторлардың, стартерлердің, жану жүйесінің жалпы құрылысы, жұмыс істеу қағидаты, құрастырмасы және сипаттамалары;

- автомобильдерді дайындау және оларды пайдалану ережелері, ТҚ ережесі.

Іскерліктер:

- автомобильдердің электрлік жабдықтарының техникалық жағдайын тексеру;

- автомобильдердің электрлік жабдықтарының ақауларын анықтау және жою;

- электрлік жабдықтарды пайдалану және техникалық қызмет көрсету.

БҚ 1, БҚ 6,

БҚ 8,

КҚ 1.8.1;

КҚ 1.8.3;

КҚ 1.8.9;

АП.02

Слесарлық-жөндеу ісі

Слесарлық іс, өлшеу техникасы, аспаптарды толтыру, металдарды белгілеу, кесу, түзету, майыстыру, құю, бұрғылау, бұрау, бұранда кесу, қысу, пісіру, шыңдау, сығу.

Білімдер:

- слесарлық-жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі техника қауіпсіздігі, аспаптарды толтыру, металдарды белгілеу, кесу, түзету, майыстыру, құю, бұрғылау, бұрау, бұранда кесу, қысу, пісіру, шыңдау, сығу тәсілдері, жөндеу жұмыстары.

Іскерліктер:

- бөлшектердің тозу мөлшері мен сипатын анықтауды, сәйкес техникалық құралдарды қолдану, жөндеу жұмыстарын орындауды, КТМ, ЖЖМ, қоректендіру, салқындату, майлау жүйелерін, күш берілісін, жүріс бөлігін, қаңқаны, жүргізуші алаңын жөндеу.

БҚ 1, БҚ 3,

БҚ 7,

КҚ 1.8.2;

КҚ 1.8.4;

КҚ 1.8.9;

АП.03

Көлік құралдарының құрылысы мен техникалық қызмет көрсету

Автомобильдердің жіктелуі, жалпы құрылысы. Автомобильдердің техникалық қызмет көрсету жүйесі. Еңбек қауіпсіздігі. Қозғалтқыштар: іштен жану қозғалтқышының жалпы құрылысы және жұмыс оралымы, кривошип-шатун тетігі, салқындату жүйесі, майлау жүйесі. Қоректену жүйесі және оның түрі, карбюраторлы, дизельді қозғалтқыштың, газ баллонды автомобильдің қоректену жүйесі. Ток көздері.

Білімдер:

- техника қауіпсіздігі ережесі, көлік құралдарының құрылысы, белгілері, типтері, жүріс бөліктері, тарту сыныптары бойынша тракторлардың, өздігінен жүретін шассилердің, автомобильдердің жіктелуі;

- автомобильдердің негізгі бөліктері, қозғалтқыштардың жіктелуі, қозғалтқыштардың негізгі тетіктері мен жүйелері, олардың бағыты, қозғалтқыштардың техникалық сипаттамалары.

Іскерліктер:

- қозғалтқыштардың негізгі механизмі, жүргізуші белдіктерді шашуды, жинауды, реттеуді және ақауларын тауып, жөндеуді, трансмиссия, ілініс беріліс қорабы, тарату қорабы, карданды беріліс, белдіктер, жүргізуші бөліктерін, рульдік басқару, тежеуіш жүйесі, кабинаның, платформаның және қосымша құралдарының ақауларын тауып жөндеу.

БҚ 2, БҚ 4,

КҚ 1.8.2;

КҚ 1.8.4;

КҚ 1.8.6;

АП.04

Автокөлік құқығының негіздері мен қозғалыс қауіпсіздігі

Жол қозғалысының қауіпсізідігін қамтамасыз ету. Қауіпті жол-көлік және қиын жағдайлардағы жүргізушінің іс-әрекеттері. Автомобильді үнемді басқару техникасы мен амалдары. Жол көлік оқиғасы. Жүргізушінің кәсіби сенімділігі. Жүргізушінің психофизиологилық сипаттамасы. Жол жағдайын болжау. Жүргізушінің мінез құлық әдебі. Автомобильдің пайдалану қасиеттері.

Білімдер:

- жүргізушілердің, жолаушылардың, жаяу жүргіншілердің міндеттері, жолда жүру ережесінің ұғымдары мен атаулары, автокөлік құқығының қайнар көздері, заңды тұлғалардың белгілері, кәсіпорындардың түрлері, АӨК-тің құқықтық жағдайын, міндеттемелер мен келісімдер туралы ережелері.

Іскерліктер:

- санаттары бойынша көлік құралдарын ажырату, жүктерді тасымалдауға шарт жобасын құрастыру, шартты бекітуге хаттама толтыру.

БҚ 2,

КҚ 1.8.1;

КҚ 1.8.5;

КҚ 1.8.7;

АП.05

Жолда жүру ережелері

Жалпы ережелер. Жүргізушілер, жаяу жүргіншілер, және жолаушылар міндеттерінің негізгі ұғымдары мен атаулары. Жол белгілері. Жол таңбалары және олардың сипаттамасы. Қозғалыс тәртібі, көлік құралдарының аялдамасы және тұрағы, жол қозғалысын реттеу, қиылыстардан жаяу жүргіншілердің жолды кесіп өтуін, жалпы пайдаланылатын көлік құралдарының аялдамаларындағы және темір жол өтпелеріндегі қозғалыс тәртібін реттеу.

Білімдер:

- барлық қозғалысқа қатысушылардың - жаяу жүргіншінің, жолаушының, автокөлік жүргізушінің мінез-құлық ережелерін, жол, нөмірлі және тану белгілері, барлық қозғалысқа қатысушылардың міндеттері.

Іскерліктер:

- қозғалысты ұйымдастыру мен реттеу кезінде барлық қатысушылардың мінез-құлық ережелерін сақтауды, қозғалыс үшін қолайлы жағдай жасауды.

БҚ 8,

БҚ 9,

КҚ 1.8.2;

КҚ 1.8.4;

КҚ 1.8.6;


Біліктілігі: 150410 2 – Жөндеуші дәнекерлеуші*

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Сызу

Пәннің мақсаты мен міндеті. Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің құрылымы мен арналуы (КҚБЖ). Сызбалардың графикалық ресімделуі. Жобалық сызу. Техникалық сурет және сызу. Бөлшектердің сызбалары мен нобайларын орындаудың жалпы ережелері.

Білімдер:

- сызба, нобай, рұқсат, у, эскиз, отырғызу, кесінді, қиылысу, жалпы көрініс, үстіңгі көрініс, жанынан көрініс, МСТ-ға сәйкес форматтардың мөлшерлері, жобалау түрлері туралы ұғымдарды.

Іскерліктер:

- жазуларды орындауды, контурлар сызуды, жинау сызбалары мен сұлбаларын оқуды, геометриялық салуларды орындауды, сызбаларды орындау кезінде стандарттарды пайдалануды;

- техникалық суреттерді, бөлшектердің кесінділерін, нобайларды, қиылысулар мен кесінділерді орындауды.

БҚ 1,

БҚ 4,

БҚ 6,

КҚ 1.10.1;

КҚ 1.10.3;

КҚ 1.10.6;

ЖКП.02

Ауыл шаруашылығында электр энергиясын пайдалану мен электротехника негіздері

Электротехника негіздері. Тракторлар мен комбаиндерде элетроқуатын пайдалануды. Жоғары қуат кезінде магнетоның жану жүйесі.генераторлар. ішкі жану қозғалтқышының электрлі іске қосу. Тракторлар мен комбаиндердің қосымша құралдары мен электрлі жарықтандыруы. Тракторлар мен комбаиндердің электроқондырғылар жүйесі.

Электротехника негіздері. Тракторлар мен комбайндарда электр энергиясын қолдану. Жоғары кернеулі магнетодан от алдыру жүйесі. Генераторлар. Іштен жанатын қозғалтқыштардың электрлік қосу. Тракторлар мен комбайндарды электрмен жарықтандыру және қосалқы жабдықтары.

Білімдер:

- электроқондырғылардың, аккумуляторлар мен генераторларының реле генераторларының, стартерлерінің жалпы құрылысын;

- автомобиль мен тракторларды пайдалану ережелерін, ТҚ ережесін.

Іскерліктер:

- автомобиль мен тракторлардың электроқұралдарының техникалы жағдайын тексеруді;

- автомобиль мен тракторларының электроқұралдарының ақауларын тауып, жөндеуді;

- электроқұралдарды техникалық қызмет көрсетуді және пайдалануды;

- электрлі желілердің ақауларын жөндеуді.

БҚ 3,

БҚ 6,

КҚ 1.10.1;

КҚ 1.10.2;

КҚ 1.10.6;

ЖКП.03

Конструкциялық материалдар технологиясы мен материалтану Металдардың құрылысы мен қасиеттері. Металдар мен қоспалар туралы жалпы мәліметтер. Қара және түсті металдарды өндіру. Темірдің көміртегімен қоспасы және олардың қасиеттерінің өзгеру әдістері. Түсті металдар мен қоспалар, ұнтақты материалдар, металдар коррозиясы. Желілі өндіріс. Металдарды қысыммен өңдеу. Пісіріп өндіру. Металдарды дәнекерлеп өңдеу. Металкескіш станоктар туралы негізгі мәліметтер. Металдарды өңдеу.

Білімдер:

- металдардың қасиетін, олардың жіктелуін, әдісін;

- шойынды өндірудің даму болашағын, ақ пен сұр шойынның айырмашылығын, оларды қолдану саласын;

- болатты өндіріп алу процесінің мәнін;

- түсті металдарды өндіріп алудың ерекшеліктерін және олардың қажеттілігін;

- алюминий мен мыстың қасиеті мен оларды қолдану саласын;

- темірдің көміртегімен қоспасының құрылымын және оның сипаттамасын;

- теміркөміртегі қоспасының салқындатылған кездегі өзгерісі.

Іскерліктер:

- металдарды қасиеттері бойынша ажырата білу;

- балқытуға кететін материалдардың қажеттілігін түсіндіре білу және домен пешіндегі негізгі әсер етулерін жазуды;

- көміртегінің пішіні мен саны арасындағы және шойынның қасиеттері арасындағы тәуелділікті бекіту;

- болатты өндіріп алудың экономикалық тиімді тәсілін таңдау принциптерін түсіндіре білу.

БҚ 1,

БҚ 6,

КҚ 1.10.1;

КҚ 1.10.2;

КҚ 1.10.7;

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

Өрт қауіпсізідігі.

Құрал жабдықтардың жіктелуі.

Белгілері, құрылысының ерекшеліктері, таңдау критерилері, пайдаланудағы қауіпсіздік ережелерін, еңбекті қорғау, құқықтық және нормативтік база; өндірістік аурулар мен зақымдану; еңбек жағдайына әсерін тигізетін факторлар, еңбекті қорғау бойынша шаралар, техника қауіпсіздігі, сақтандыру шаралары, түрлері және құралдары.

Білімдер:

- өндірістік санитария туралы жалпы түсінік;

- қауіпсіздік техникасын;

- электроқауіпсіздік негізін;

- өрт қауіпсіздігі туралы жалпы түсінік.

Іскерліктер:

- тазалық ережелері мен техника қауіпсізідігін сақтай білуді;

- электроқауіпсізідікті сақтай білуді;

-ө ндірістік зақымдану кезінде көмек көрсетуді;

- өрт қауіпсіздігін сақтауды.

БҚ 2,

БҚ 8,

БҚ 9,

КҚ 1.10.4;

ЖКП.05

Қоршаған ортаны қорғау

Экология және қоршаған ортаны қорғау, экологиялық факторлар мен организмдер. Популяция. Биоценоз. Экожүйе. Биосфера және адамның құралу қызметі. Жасанды биоценоздар. Агробиоценоз.

Ауыл шаруашылық өндірісте табиғат ресурстарын қорғауды. Табиғатқа антропогенді әсер ету. Шуылдан қорғау. Электромагнитті және иноды сәулелендіруден қорғау. Нарық жағдайындағы экология және табиғат мәселлері.

Атмосфера ауасын қорғау. Жер және жер қойнауларын қорғау және рационалды пайдалану. Өсімдік және жануарлар әлемін қорғау.

Білімдер:

- осы заманғы экологияның құрылымы;

- экологияның даму тарихы;

- аутэкология, демэкология, синэкология және биосфера;

- экологиялық факторлар және олардың жіктелуі туралы;

- орта факторлары, популяциялар, тұқымдастық және биоценоз туралы;

- экологиялық жүйелер және олардың жіктелуі туралы;

- биогеохимиялық оралымдар туралы;

- экологиялық сукцессиялар туралы. В. И. Вернадскийдің биосфера туралы ілімі.

Іскерліктер:

- табиғатты қорғау қызметінің, агроэкологияның экологиялық мәселелерін шешу;

- негізгі химиялық элементтердің биогеохимиялық зат айналымын анықтау;

- экологиялық факторлар және олардың тірі организмдерге ықпалын анықтау.

БҚ 2,

БҚ 8,

КҚ 1.10.2;

КҚ 1.10.3;

КҚ 1.10.8;

АП.00

Арнайы пәндер

АП.01

Тракторлар мен автомобильдер

Тракторлар мен автомобильдер туралы жалпы мәліметтер. Тракторлар мен автомобильдер қозғалтқыштарының негіздері. Тракторлардың, өздігінен жүретін шасси және автомобильдердің қозғалтқыштары. Тракторлардың, өздігінен жүретін шасси және автомобильдердің электрлік жабдықтары. Тракторлардың, өздігінен жүретін шасси және автомобильдердің трансмиссиялары. Тракторлардың, өздігінен жүретін шасси және автомобильдердің жүріс бөлігі және басқару. Тракторлардың, өздігінен жүретін шасси және автомобильдердің жұмыс жабдықтары.

Білімдер:

- тағайыны, тұрпаты және жүріс бөлігінің құрылысы бойынша трактоҒрлардың, өздігінен жүретін шасси және автомобильдердің жіктелуі;

- тракторлардың тарту кластары;

- тракторлар мен дың, өздігінен жүретін шасси және автомобильдердің негізгі бөліктері, тракторлар мен дың, өздігінен жүретін шасси және автомобильдер қозғалтқыштарының жіктелуі, негізгі тетіктері және қозғалтқыш жүйелері, олардың тағайыны, қысқаша техникалық сипаттамасы, бензинді және дизельді қозғалтқыштардың жұмыс оралымдары туралы ұғымдар. Іскерліктер:

- әр үрдістің соңында босату, сығу, жану, кеңейту, енгізу, темҒпература және қысым үрдісін жүзеге асыру;

- қозғалтқыштардың индикаторлық көрсеткіштеріне әр түрлі факторлардың ықпалын ретке келтіру;

- қозғалтқыш тетіктерінің негізгі ақауларын табу, оларды жою тәсілдері.

БҚ 1,

БҚ 4,

КҚ 1.10.2;

КҚ 1.10.3;

КҚ 1.10.7;

АП.02

Ауыл шаруашылығы машиналары мен мал шаруашылығы кешендеріне арналған жабдықтар

Топырақ өңдеуші машиналар мен құрылғылар, егу және себу машиналары. Тыңайтқыштарды сіңіруге арналған машиналар. Өсімдіктерді химиялық қорғауға арналған машиналар. Мал азығын дайындауға арналған машиналар. Астық жинау машиналары. Жүгері жинау машиналары. Астықты жинағаннан кейінгі өңдеу машиналары. Тамыр жемістілерді жинау машиналары. Көкөністерді жинауға және бақтағы, жүзімдіктегі жұмыстарды механикаландыруға арналған машиналар. Орман шаруашылығына арналған машиналар мен құралдар.

Білімдер:

- ауылшаруашылық машиналардың агртехникалық талаптарын, белгілерін, құрылғыларын, жұмыс істеу принциптерін, техникалық сипаттамасы;

- ауыл шаруашылығы машиналары мен мал шаруашылығы кешендеріне арналған жабдықтарға техникалық қызметк көрсету ережесі, тағайыны.

Іскерліктер:

- агротехникалық талаптарға сай мал шаруашылығына ауылшаруашылық машиналарын жұмысқа дайындауды, мал шаруашылығына арнап ауылшаруашылық машиналарын реттеу және жөндеу.

БҚ 2,

БҚ 9,

КҚ 1.10.1;

КҚ 1.10.2;

КҚ 1.10.6;

АП.03

Техникалық қызмет көрсету мен машина жөндеу

Тракторлардың жіктелуі мен жалпы құрылымы, тракторларды басқару тәсілдері, ішкі жану қозғалтқышының негізгі жұмысы, кривошатунды механизм, цилиндр блогы мен басы, тарату механизмі, қозғалтқыштың қоректену механизмі,реттеуіштер, қозғалтқыштың байланыс жүйесі, озғалтқыштың суыту жүйесі, қозғалтқыштың іске қосу құрылысы, ілесу муфтасы және беріліс қорабы, тракторларды басқару механизмі және артқы мост, трактордың жүргізуші бөлігі, гидравликалық жүйе және басқа да құралдар, тракорларды техникалық қызмет көрсету.

Біліктілігі:

- тағайыны, құрылысы, жүріс бөлігі бойынша тракторлардың, өздігінен жүретін шасси, автомобильдердің жіктелуі;

- тракторлар мен автомобильдердің негізгі бөліктері;

- қозғалтқыштардың жіктелуі, негізгі тетіктері және жүйелері, олардың тағайыны.

Іскерліктер:

- қозғалтқыштардың негізгі механизмін, жүргізуші мостын шашуды, жинауды, реттеуді және ақауларын тауып, жөндеуді, трансмиссия, ілініс, беріліс қорабы, тарату қорабы, карданды беріліс, белдіктер, жүргізуші бөліктерін, рульдік басқару, тежеуіш жүйесі, кабинаның, платформаның және қосымша құралдарының ақауларын тауып жөндеуді.

БҚ 3,

БҚ 6,

КҚ 1.10.2;

КҚ 1.10.4;

КҚ 1.10.8;

АП.04

Слесарлық жөндеу ісі

Дәнекерлеу ісі, өлшеу техникасы, құралдарды жинау, металдарыд майыстыру, жөндеу, иілту, дәнекерлеу, кесу, иілтіп түзеу, металдарды кесу.

Жөндеу ісі. КШМ, ЖЖМ, қоректену жүйесін, суыту, майлау, күш берілісін, рамаларды, тиеу құрылымын, жүргізушінің алаңын, транспортерлер мен элеваторларды жөндеу. Қозғалтқышты, артқы және артқы дөңгелектерді жөндеуден кейінгі жинау, өңдеу және реттеу, тексеру. Топырақ өңдеу машиналарын, жинау, егу, себу, өсімдік қорғау машиналарын жөндеу.

Біліктілігі:

- жөндеу дәнекерлеу жұмысы кезінде техника қауіпсізідігін, металдарды кесу, балқыту, майыстыру, бұрау, пісіру тәсілдерін жөндеу жұмыстарының түрлерін.

Іскерліктер:

- бөлшектердің тозу мөлшері мен сипатын анықтауды, соған сәйкес техникалыққұралдарды қолдануды, жөндеу жұмыстарын орындауды, КШМ, ЖЖМ, суыту жүйесін, қоректену жүйесін, күш берілісін, жүргізуші бөлігін, тиеу құрылысын, транспортер мен элеваторларды және сым желілерін жөндеуді.

БҚ 2,

БҚ 8,

КҚ 1.10.2;

КҚ 1.10.4;

КҚ 1.10.8;

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО және КП.01

Оқу практикасы

Кәсіптік тәжірибе бағдарламасы кәсіптік тәжірибенің барлық кезеңдерінде білім алушыларда тәжірибелік қабілеттер мен дағдыларды қалыптастыру үрдісінің дидактикалық негізделген бірізділігін қамтамасыз ететін тәжірибелік оқытудың мазмұны мен көлемін анықтайды.

Іскерліктер:

- техникалық қауіпсіздік нормаларын сақтау барысында жұмыс жүргізу;

- қадағалау журналын жүргізу.

Дағдысы:

- алғашқы құжаттарды ресімдеу.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 6,

БҚ 7,

БҚ 8,

БҚ 10

ӨО және КП.02

Өндірістік-технологиялық практика

Тәжірибеден өтушілер, өндірістік технологиялық тәжірибенің бірінші кезеңінен өтудің жұмыс жоспарына сәйкес, жабдықтар мен технологиялық үрдістерді оқып үйрену үшін цехтар мен бөлімшелер бойынша бөлінеді. Әр студент, цех басшылығымен, бөлімшедегі техникалық қызметкерлердің бөлінуімен, кезекшілік ұйымдастырумен, жабдықтарды ұстау және қызмет көрсету ережесімен, техникалық ұйымдастырумен, техникалық қызметкерлердің жұмыс сапасын бағалаумен танысуы тиіс.

Іскерліктер:

- өндірістік процестерді ұйымдастыру;

- кәсіптік өнеркәсіпте жұмыс жасау;

- көмекші материалдар және қажетті шикізаттарды есептеу.

Дағдысы:

- технологиялық жабдықтармен жұмыс жасау бойынша;

- дайын өнімнің, шикізаттың химиялық құрамын жүргізу бойынша игеру.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 6,

БҚ 7,

БҚ 8,

БҚ 10


      5.2 Пәндер циклі және кәсіптік практика бойынша білім бағдарламасының

      мазмұны (жоғары деңгей)

      Біліктілігі: 150401 2 – Бухгалтер*

      150402 2 – Машинамен сауу операторы

      150403 2 – Жеміс-көкөніс өсіруші*

      150404 2 – Аспазшы*

      150405 2 – Сатушы*

      150406 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі

      тракторшы-машинист*

      150407 2 – Ауыл шаруашылығында машина мен тракторды

      реттеуші*

      150408 2 – Автокөлік жүргізуші*

      150409 2 – Электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі

      электрмонтер*

      150410 2 – Жөндеуші дәнекерлеуші*

Циклдің индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП.00

Жалпы білім беру пәндері

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01

Кәсіби қазақ тілі (қазақ тілінде оқытпайтын топтардағы)

Қазақ тілінің синтаксисі. Тіл дамыту. Мамандық бойынша терминология. Қазақ тілінде іс жүргізу. Аударма техникасы, (сөздікпен), кәсіби қарым-қатынас.

Білімдер:

- мемлекеттік тіл және кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқуға арналған қажетті лексикалық (1200 – 1400 лексикалық бірлік) және грамматикалық минимуҒмды меңгеру;

- мамандық бойынша терминология.

Іскерліктер:

- кәсіби лексиканы сауатты пайдалану;

- өздерінің кәсіби қызметтерінде қазақ және орыс тілінен алған білімдерін пайдалану.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 4

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі

Кәсіби қарым-қатынасқа қажетті мамандық бойынша лексикалық-грамматикалық материал. Тілдік қызметтің түрлері және сөйлеу нысандары (ауызша, жазбаша, монологтық, диалогтық). Кәсіби бағдарланған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіби қарым-қатынасқа қажетті мамандықтар бойынша лексикалық, грамматикалық материал.

Іскерліктер:

- тілдік қызметтің түрлері және сөйлеу нысандары (ауызша, жазбаша, монологтық, диалогтық).

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 4

ЖГП. 03

Қазақстан тарихы

Осы заманғы заманғы әлемдегі Қазақстан Республикасының орны мен ролі. Қазақстан аумағындағы алғашқы тұрмыстық құрылыс. Арқайым – дүниежүзілік өркениет ошағы. Қазақстан тарихындағы монғолдық кезең. ХVI- XVIII ғғ. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық тарихы. Қазақстандағы патша үкіметінің отаршылдық саясаты. ХХ ғ. басындағы, азаматтық қарсыласу кезеңіндегі Қазақстан. Бірінші дүниежүзілік соғыс және Қазақстан. Ұлт-азаттық қозғалыс. Ақпан төңкерісі және патша өкіметінің құлауы. Қазан төңкерісі, азамат соғысы және шетелдік интервенция. Кеңес өкіметінің орнауы және оның Қазақстандағы ерекшеліктері. Казармалық социализм құрылысы. Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат (ЖЭС). Индустриаландыру және күштеп "ұжымдастыру", отырықшыландыру саясаты және оның зардаптары. Ауыл шаруашылығын ұжымдастырудың Сталиндік-Голощекиндік үлгісі. Қазақстандағы шаруалар көтерілісі. Саяси қуғын-сүргіндер. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанға дейінгі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Ұлы Отан соғысы және Қазақстанның фашизмді жеңуге қосқан үлесі. Соғыстан кейінгі дәуір және халық шаруашылығын қалпына келтіру. Тың игеру. Республика дамуындағы интенсивтендіру. Саяси қарсы тұрулар (1969, 1979, 1986 жж.). Қайта құру дәуірі. Қазақстан – егеменді тәуелсіз мемлекет.

Білімдер:

- Қазақстан тарихы;

- Қазақ халқының қалыптасуы;

- көшпелі өркениеттің пайда болуы;

- ұлы Жібек Жолы және оның тарихи маңызы;

- қазақстанның Ресейдің құрамына қосылуы;

- XVII-XVIII ғғ. жоңғар басқыншыларына қарсы ұлт-азаттық күресі;

- XX ғ. 20-80-жж. бас көтерулер, қозғалыстар және көтерілістер;

- XX ғ. 20-30-жж.;

- Қазақстан мәдениеті;

- қазақтардың бүкіл дүниежүзілік құрылтайы;

- Алматы қаласындағы 1986 ж.;

- желтоқсан оқиғасы;

- тамыз бүлігі және оның құлауы;

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі.

Іскерліктер:

- қысқаша тарихи-археологиялық әңгіме құрастыру;

- көшпелі мал шаруашылығының пайда болу себептерін ашу;

- алғашқы мемлекеттік бірлестіктерді сипаттау;

- қоныстандыру саясатының басты мақсаттарын анықтау;

- көтерілістердің жеңілу себептерін талдау;

- жаңа экономикалық саясаттың, ұжымдастырудың мәнін ашу. 20-30-жж. этнодемографиялық ахуал.

- қуғын-сүргіндер мен халықтарды күштеп қоныс аударту;

- картмен жұмыс;

- Қазақ диаспорасының пайда болу себептерін ашу;

- Ұлы Отан соғысы және Қазақстанның соғыстан кейінгі дәуірдегі Қазақстанның ролін ашу.

БК 2,3,4,5, 6

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі

Мамандарды даярлауда дене тәрбиесінің рөлі.

Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Дене тәрбиесінің әлеуметті-биологиялық және психофизиологиялық негіздері. Жеке тұлғаны және спортты жетілдіру негіздері Кәсіби жеке тұлғаны дайындау.

Білімдер:

- салауатты өмір салты негіздері;

- адамның кәсіби және әлеуметтік дамуында дене тәрбиесінің рөлі туралы білу.

Іскерліктер:

- денсаулықты нығайту үшін алған білімдерін пайдалану,

- өмір жетістігі және кәсіби мақсаты үшін, жеке тұлғаны жетілдіре білуге тырысу керек.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 4


Біліктілігі: 150401 2 – Бухгалтер*

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Сала технологиясы

Ауыл шаруашылық өндірісті ұйымдастыру. АӨК-ті ұйымдастыру негіздері. АӨК-те ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруді ұйымдастыру. Агрономия негіздері. Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің өмір сүру жағдайы. Жүйелілік. Топырақ және топырақ түрлері. Қазақстандағы топырақ түрлері. Бонитировка. Жер шаруашылығының аймақтық жүйесі. Ауыспалы егіс. Тыңайтқыштар жүйесі және оны қолдану. Топырақты өңдеу. Мелиорация және эрозиямен күресу шаралары.ауылшаруашылық дақылдарын өсірудің погрессивті технологиясы.

Білімдер:

- ауылшаруашылығының маңызы мен даму жолдарын;

- басқа салалармен байланысын;

- ауыл шаруашылығын аймақтар бойынша мамандандыру;

- ауылшаруашылығында ресурстарды пайдалануды ұйымдастыру;

- ұйымдастыру түрлері;

- ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруді ұйымдастыруды жетілдіру бойынша мәселелер;

- экологиялық қауіпсіздікті.

Іскерліктер:

- өсімдіктің шаруашылық құндылығын анықтау;

- тәжірибелік жұмыста агрометеорологиялық ақпаратты пайдалану;

- тыңайтқыш сіңіру нормасын есептеу өндірісі;

- негізгі таралған зиянкестер мен ауруларды тану;

- зиянкестермен және аурулармен күресті ұйымдастыру;

- тұқымға құжаттарды ресімдеу;

- ауыл шаруашылық дақылдарының морфологиялық белгілерін зерделеу.

БҚ1,

БҚ 3,

БҚ 5;

КҚ 2.1.1;

КҚ 2.1.3;

ЖКП. 02

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін құқықтық реттеу

Нарықтық экономиканы басқару механизмінде шаруашылық құқықтар. Шаруашылық құқықтың принциптері мен тәсілдері. Және көздері. Шаруашылық құқықтық қатынастың субъектісі. Заңды тұлғалардың ұйымдастыру құқықтық түрлері және олардың статусы. Шаруашылық қарым қатынаста міндетті құқықтарды. Акционерлік қоғамдарды ұйымдастыру мен қызметтерін құқықтық реттеу.

Білімдер:

- заңды тұлғалардың түрлері мен түсінігін;

- заңды тұлғалардың құқықтық статусын.заңды тұлғалардың міндетті құқықтары;

- акционерлік қоғамдарды ұйымдастыру мен қызметтерін құқықтық реттеу;

- өндірістік қызметтерді реттеу;

- шаруашылық келісімдердің түрлері мен түсінігі;

- салық жүйесінің құқықтық негіздерін.

Іскерліктер:

- құқықтық нормаларды қолдана білу және нормативті құқықты актілермен жұмыс жасауды.

БҚ1,

БҚ 5;

КҚ 2.1.2.

КҚ 2.1.3

ЖКП. 03

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

Өрт қауіпсізідігі.

Құрал жабдықтардың жіктелуі:

Белгілері, құрылысының ерекшеліктері, таңдау критерилері, пайдаланудағы қауіпсіздік ережелерін, еңбекті қорғау, құқықтық және нормативтік база; өндірістік аурулар мен зақымдану; еңбек жағдайына әсерін тигізетін факторлар, еңбекті қорғау бойынша шаралар, техника қауіпсіздігі, сақтандыру шаралары, түрлері және құралдары.

Білімдер:

-өндірістік санитария туралы жалпы түсінік;

-қауіпсіздік техникасын;

-электроқауіпсіздік негізін;

-өрт қауіпсіздігі туралы жалпы түсінік.

Іскерліктер:

- тазалық ережелері мен техника қауіпсізідігін сақтай білуді;

- электроқауіпсізідікті сақтай білуді;

- өндірістік заықмдану кезінде көмек көрсетуді;

- өрт қауіпсіздігін сақтауды.

БҚ 3,

БҚ 5;

КҚ 2.1.3.

КҚ 2.1.5.

АП. 00

Арнайы пәндерАП.01

Бухгалтерлік есеп негіздері

Бухгалтерлік есептің орны, маңызы және ролі. Бухгалтерлік есептің стандарттары. Бухгалтерлік есептің пәні мен әдістері. Шаруашылық операцияларының құжаттамасы. Бухгалтерлік есептің тіркеуіштері мен нысандары. Шаруашылық құралдарын түгендеу. Бағалау, калькуляция және қаржы есептілігі. Кассадағы, банктегі есеп айырысу және арнаулы шоттардағы ақша қаражатының есебі. Қаржы инвестицияларының есебі. Дебиторлық берешек пен міндеттемелер есебі.

Білімдер:

- Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп стандарттарына, Қазақстан Республикасындағы шоттардың, салық саясатының және салық салу жүйесінің Бас жоспарына;

- бухгалтерлік есепті және статистикалық есептілікті жүргізу туралы ережеге сәйкес бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- шаруашылық операциялары бойынша алғашқы және жиынтық бухгалтерлік құжаттарды құрастыру;

- оларды бухгалтерлік есеп шоттарда көрсету, тоқсандық және жылдық есептілік нысандарын құрастыру.

БҚ 5,

КҚ 2.1.3.

АП.02

Қаржылық есеп

Нарықтық қатынас кезінде Қазақстан Республикасының экономикасында бухгалтерлік есептің орны, ролі және мәні. Субъектінің қаржылық шаруашылық қызметінде бухгалтерлік есептің стандарттары және бас шоттар жоспары.

Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі. Шаруашылық операция құжаттары. Бухгалтерлік есеп түрлері мен регистрлері. Шаруашылық құралдарды түгендеу. Қаржылық есеп беруді бағалау және калькуляция.

Білімдер:

- Қазақстан Республикасының бухгалатерлік есеп стандарттарына, Бас шоттар жоспарына, Қазақстан Республикасының салық салу жүйесі салық саясатына сәйкес бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды;

- бухгалтерлік есепті жүргізу туралы ережені және статистикалық есеп беруді.

Іскерліктер:

Шаруашылық операциялар бойынша алғашқы және жинақтық құжаттарды құрастыруды; бухгалтерлік есеп шоттарында көрсете білуді; тоқсандық және жылдық есеп беруді; субъектінің қаржылық ныәтижелерін анықтауды және оныы есепте көрсете білуді.

БҚ 3,

БҚ 5,

КҚ 2.1.6,

КҚ 2.1.8

АП.03

Агроөндірістік кешендегі қаржы және несие

Қаржының мәні мен маңызы. Мемлекеттік бюджет. Қаржылы-несиелі жүйе. Банктерді мемлекеттік басқару. Есеп айырысуды ұйымдастыру негізі.

Білімдер:

- мемлекеттік бюджеттің түрлері мен қызметтерін; бірінші және екінші деңгейдегі банктер қызметін, тұрғындарды әлеметтік тұрғыда көмек беру үшін жеке және мемлекеттік қорлардың құрылуы мен пайдалануды;

- Қазақстан Республикасының салық кодексін.

Іскерліктер:

- бюджет бойынша шығыстар мен табыстардың сметасын құрастыруды;

- банктте шот ашу үшін құжаттарды толтыра білуді және төлем құжаттарын толтыра білуді;

- әлеуметтік сақтандыру аударымдары бойынша есеп айрысуды жүргізуді;

- салықтың барлық түрі бойынша декларация толтыру.

БҚ2,

БҚ5,

КҚ 2.1.2;

КҚ 2.1.3;

КҚ 2.1.4;

КҚ 2.1.7;

АП.04

Салық және салық салу

ҚР салық жүйесінің даму кезеңдері, салық жүйесі, экономикалық мәні, салық түрлері: жер, табыс, көлікке салынатын, қосылған құн, акциздер, жеке және корпоротивті салық, әлеуметтік салық,арнайы салық мерзімдері мен және басқа да төлемдер.

Білімдер:

- салықтың шығу тарихын, салық белгілерін, салық функциясын, салық салу принциптерін;

- салық мөлшерлерінің түрлерін,салықтың жіктелуін;

- іскерліктер:

салық заңдылықтарында болған өзгерістерді экономикада болған өзгерістер ретінде талдау жүргізу;

- салық салу объектісін анықтауды;

- салық кодексімен жұмыс істей білуі, салықтың барлық түрі бойынша есептеулерді есептегенде өндірістік жағдайларды шешу;

- шот-фактураларды, ағымдағы төлемдермен есеп айырысу бланкілерін, салықтар бойынша декларацияларды толтыра білу.

БҚ2,

БҚ5,

КҚ 2.1.3;

КҚ 2.1.4;

КҚ 2.1.7;

АП.05

Қаржылық есеп беруді талдау

Шаруашылық субъектінің қаржылық жағдайын талдау әдістері мен мазмұны. Қаржылық есеп беру мен оны талдау. Қаржылық белсенділікті талдау, қызметтің тиімділігі, кәсіпорын тәуелділігі мен шаруашылық субъектінің құлдырауы.

Білімдер:

- кәсіпорынның қаржылық жағдайының мәні мен түсінігін;

- басқару шешімдерді қабылдаған кезде талдау нәтижелерінің маңызы мен меңгеру қажеттілігі, кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау әдістері мен тәсілдерін, көрсеткішетірн және пәнін;

- қаржылық талдудың жүйесін, қаржылық есеп беру түрлерін және оларды талдауды, қаржылық коэффициенттер жүйесін.

Іскерліктер:

- арнаулы әдебиеттермен жұмыс істей білу, кесте құрастырып және көрсеткіштерді есептей алуды, алынған мәліметтерді меңгеруді, қаржылық есеп беруді талдауда қолданылған көрсеткіштерді есептеуді, кәсіпорынның мүлкітерінің жағдайын талдауды, кәсіпорынның төлеу қабілеті мен балансты жоюды анықтауды.

БҚ2,

БҚ5,

КҚ 2.1.2;

КҚ 2.1.3;

КҚ 2.1.7;

АП.06

Экономикалық талдау

Экономикалық талдау түрлері. Аналитикалық жұмыстарды ұйымдастыру. Жерді, негізгі құралдардың жағдайы мен пайдалануды талдау.Өнімді өндіруді талдау. Тұрмыстық қызметті талдау.өнімді қолдануды талдау.қаржылық жағдайды талдау. Қызметтің нәтижесін кешенді бағалау.

Білімдер:

- шаруашылық субъектінің экономикалық талдау әдістері мен тәсілдерін,талдауды жүргізудегі мәліметтер көздерін, кәсіпорын жұмысының бағалау үшін негізгі көрсеткіштерді.

Іскерліктер:

- кәсіпорынға экономикалық талдау жүргізуді, өнімнің өзіндік құнын анықтауды, қаржылық қызметтің нәтижесін анықтауды,шығындарды тауып, оны жабу жолдарын анықтауды.

БҚ2,

БҚ5,

КҚ 2.1.2;

КҚ 2.1.3;

КҚ 2.1.4;

КҚ 2.1.7;

АП.07

Аудит және ревизия

Аудит негіздерін, мәні мен міндеттерін және нарықтық экономикадағы орнын,.аудиттің әдістер, түрлері мен тәсілдері және сипаттамасы. Аудыитті ұйымдастыру және негізгі кезеңдері. Аудиттің стандарттары мен нормативтері.компьютерлік саладағы аудит. Ауылшаруашылық кәсіпорындағы аудит. есеп айырысу мен несие операцияларындағы, ақша қаражаттарындағы аудит. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер аудиті.

Білімдер:

- аудиттің принциптері, функциялары мен әдістерін, элементтерін және негізгі түсінігі мен анықтамаларын, ішкі және сыртқы аудитті;

- аудитті жүргізу негіздері мен келісім шарттары мен хаттарды, аудиторлық қызмет туралы Заңды, аудитті жүргізу кезеңдерін;

- негізгі талаптары мен постулаттарды, аудит стандарттарын, аудит нормативтерін.

Іскерліктер:

- есеп беруді, резервтерді табуды,құжатты және нақты бақылау тәсілдерін қолдануды,экономикалық мәліметтерді компьютерлік өңдеуді ұйымдастыру және жүргізуді, мәліметтерді бақылауды, жұмысты талдауды, тәуекелдікті бағалауды, қаржылық есеп беру түрлерінің барлығына аудит жүргізуді.

БҚ2,

БҚ5,

КҚ 2.1.2;

КҚ 2.1.3;

КҚ 2.1.4;

КҚ 2.1.8;

АП.08

1С бухгалтерия

ДК және оның сипаттамасы.1 С Бухгалтерия бағдарламасымен жұмыс жасау негіздері. Жүйенің базалық және жалпы түсінігі. Бухгалтерлік нәтижені есептеу кезеңін құрастыру. Анықтамалар. Енгізу балансының құралуы. Негізгі, ақша қаражаттары, есеп айырысу мен еңбек ақы, тауарларды сату мен сатып алу есебі, өндіріс шығындары есебі. Салықсалу табысын анықтау.

Білімдер:

- ДК құрылым мен құрамын, ДК жұмыс істеудегі ТҚ шот жоспарын, журналдарды, олардың белгілерін.

Іскерліктер:

- ДК жұмыс істеуді, бағдарламаны қосуды, терезелермен, тергішпен жұмыс істей білуді, анықтамалармен жұмыс атқаруды, балансты құрастыруды, есептің барлық түрін жүргізуді, салық салудағы тбысты анықтауды.

БҚ2,

БҚ5,

КҚ 2.1.1;

КҚ 2.1.2;

КҚ 2.1.3;

КҚ 2.1.4;

КҚ 2.1.7;


Біліктілігі: 150402 2 – Машинамен сауу операторы

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндерЖКП.01

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

Өрт қауіпсізідігі.

Құрал жабдықтардың жіктелуі:

Белгілері, құрылысының ерекшеліктері, таңдау критерилері, пайдаланудағы қауіпсіздік ережелерін, еңбекті қорғау, құқықтық және нормативтік база; өндірістік аурулар мен зақымдану; еңбек жағдайына әсерін тигізетін факторлар, еңбекті қорғау бойынша шаралар, техника қауіпсіздігі, сақтандыру шаралары, түрлері және құралдары.

Білімдер:

- өндірістік санитария туралы жалпы түсінік;

- қауіпсіздік техникасын;

- электроқауіпсіздік негізін;

- өрт қауіпсіздігі туралы жалпы түсінік.

Іскерліктер:

- тазалық ережелері мен техника қауіпсізідігін сақтай білуді;

- электроқауіпсізідікті сақтай білуді;

- өндірістік заықмдану кезінде көмек көрсетуді;

- өрт қауіпсіздігін сақтауды.

БҚ1,

БҚ2,

БҚ5,

КҚ 2.2.1;

КҚ 2.2.2;

КҚ 2.2.3;

КҚ 2.2.7;

ЖКП.02

Қоршаған ортаны қорғау

Экология және қоршаған ортаны қорғау, экологиялық факторлар мен организмдер. Популяция. Биоценоз. Экожүйе. Биосфера және адамның құралу қызметі. Жасанды биоценоздар. Агробиоценоз.

Ауыл шаруашылық өндірісте табиғат ресурстарын қорғауды. Табиғатқа антропогенді әсер ету. Шуылдан қорғау. Электромагнитті және иноды сәулелендіруден қорғау. Нарық жағдайындағы экология және табиғат мәселлері.

Атмосфера ауасын қорғау. Жер және жер қойнауларын қорғау және рационалды пайдалану. Өсімдік және жануарлар әлемін қорғау.

Білімдер:

- экология жайлы жалпы түсінікті, популяцияны, биоценоз, симбиоз;

- экожүйені;

- атмосфераны, биотехнологиялық туралы,

- осы заманғы экологиян құрылымын, міндеттерін, агробиоценозды;

- экологиялық зерттеу әдістерін;

- қоршаған табиғат ортасытуралы дүниежүзілік мәселесі туралы.

Іскерліктер:

- экологиялық зерттеу әдістерін қолдануды

- қоршаған ортаны қорғау бойынша шараларды жүргізуді.

БҚ2,

БҚ4,

БҚ6,

КҚ 2.2.1;

КҚ 2.2.2;

КҚ 2.2.4;

КҚ 2.2.6;

ЖКП.03

Ауыл шаруашылығындағы электротехника және электр энергисян пайдалану негіздері

Тұрақты тоқтың электрлі тізбегі. Электромагнетизм.

Ауыспалы тоқтың бірфазалы электротізбегі. Ауымпалы тоқтың үшфазалы электротізбегі. Электротехникалық өлшемдер мен құралдар. Трансформаторлар.

Ауыспалы тоқтың электромашиналары. Тұрақты тоқтың электромашиналары.

Электрлі қозғалтқыштарды пайдалану. Басқарудың аппаратурасы мен электрожелі. Ішкі электрлі сымдар. Сымдар мен желіліредің түрлері менқиылысуын таңдау. Ионды және электровакумды құралдар.

Білімдер:

- ауыспалы тоқтың үшфазалы тізбегі және оларды қосу тәсілдері;

- тұрақты және аусыпалы тоқтың электрлі машиналарын, іске қосу және қорғау аппаратураларын;

- автоматика жүйесінде қолданылатын қарапайым электрондық құралдарды, трансформатордың жұмыс істеу құрылысы мен принципі.

Іскерліктер:

- электрлі тізбектің сызбасын құрастыруды, тұрақты тоқтың бір және үшфазалы электрлі тізбегін есептеуді, тұрақты тоқтың қарапайым электрлі тізбегінің негізгі параметрлерін анықтауды, тұрақты тоқ тізбегінің қарапайым есептеулерін орындауды,электрлі тізбектің негізгі параметрлерін өлшеуді, электротізбегінің ерекшеліктерін ажырата білуді, қосулардың түрін ажырата білу.

БҚ2,

БҚ4,

БҚ6,

КҚ 2.2.1;

КҚ 2.2.2;

КҚ 2.2.4;

АП.00

Арнайы пәндерАП.01

Зоотехния негіздері

Аауылшаруашылық анатомиясы мен физиологиясы, ауылшаруашылық малдарды азықтандыру. Ауылшаруашылық малдарды өсіруді. Сиыршаруашылығы, қой шаруашылығы, жылқы шаруашылығы, шошқа шаруашылығы, құс шаруашылығы, ара шаруашылығы,мамық жүнді аң шаруашылығы, балық шаруашылығы.

Білімдер:

- түсінік: малдардың организмдегі органдар жүйесіндегі анатомия, физиология, организм, клетка, ұлпалар, мүшелер;

- түсінігі болу керек: организмнің, жеке мүшелердің, мүшелер жүйесінің жалпы құрылыс мен фукциялары жайлы, малшаруашылығы, арашаруашылғы және аңшаруашылығы салалары жайлы.

Іскерліктер:

- малдармен жұмыс жасаған кезде анатомия мен физиология негіздерін қолдана білуді.

БҚ2,

БҚ4,

БҚ6,

КҚ 2.2.1;

КҚ 2.2.2;

КҚ 2.2.4;

КҚ 2.2.6;

КҚ 2.2.8;

АП.02

Мал шаруашылығындағы үрдістерді автоматтандыру және механикаландыру

Мал шаруашылығындағы кешендер мен фермалардағы санитралы техникалық құралдардың жалпы құрылысы мен орналасуы.мал шаруашылығының фермалары мен кешендерінің түрлері, жоспарлауы, орналасуы.ғимараттарды жарықтандыру, желдету, жылыту. Сумен қаматамасыздандыру механизациясы. Жүктерді тиеу мен тасымалдау үшін машиналар мен құралдар. Азықтарды дайындау механиациясы. Сиырларды сауу механизациясы, сүтті алғашқы және қайта өңдеу: сауу аппараты.

Білімдер:

- мал шаруашылығындағы машиналар жүйесі мен оның құрылымы туралы түсінікті,осы заманғы фермаларды және олардың санитарлы техникалық құралдарын, сиырларды саууға арналған машиналардың құрылымы мен жұмысын, сүтті алғашқы және қайта өңдеуді, кешенді механизация үшін осы заманғы машиналар жүйесін.

Іскерліктер:

- кешенді механизация құралдарын қолдануды, жеңіл ақауларды жөндеуді, сумен қаматамасыздандыру механизмін реттеуді және сынақтан өткізуді, сауу аппаратын, құрылғыларды, сеператорларды, пасетризаторларды, тоңазытқыш құралдарды іске қосуды және тоқтатуды, реттеуді, жөндеуді.

БҚ2,

БҚ4,

БҚ6,

КҚ 2.2.1;

КҚ 2.2.2;

КҚ 2.2.4;

КҚ 2.2.7;

АП.03

Зоогигиена ветеринария негіздерімен

Ауыл шаруашылығы жануарларының денсаулығына ғимараттың климаты мен атмосфералық факторларының тигізетін әсері. Ауыл шаруашылығы малдарын суару және топырақ, сумен қамтамасыздандыру гигиенасы.малдарды азықтандыру мен азықтардың гигиенасы. Малшаруашылығы ғимаратына қойылатын санитарно гигиеналық талаптар. Малдарды байлап ұстау гигиенасы.малдардың жазғы күтіп баптау гигиенасы.

Білімдер:

- күн радиациясының мәнін;

- азықтың құрамы мен малдарды толық азықтандырудың мәнін және азық сапасын, мал ауруларының алдын алуды, азықтың сапасын бағалауды, азықты дайындауды;

- азықтың сапасы мен сақталуының санитарлы гигиеналы бақылауды;

- малшаруашылығы кәсіпорындары мен ветеринарлы объектілердің технологиялық жоспарлаудың мөлшерін;

- малдардың әр түріне арналған ғимараттарға қойылатын талаптарды.

Іскерліктер:

- фермаларды санитарлы гигиеналы тәртіпті сақтауды, жұмыс жағдайын, жеке гигиенаны;

- мал шаруашылығы ғимаратындағы температураны, ылғалдылықты, ауа айналысының жылдамдығын, зиянды газдардың қоспасын, жарықтандыруды анықтай білу;

- мал шаруашылығы ғимаратындағы микроклиматты бағалауды;

- судың химиялық құрамын (иіс, дәмін, тұнықтылығын) және химиялық қоспаларын (окисляемость, аммонийный азот, нитраты, азот нитратов, хлориды, сульфаты, сұйықтық) анықтау.

БҚ2, БҚ4, БҚ6,

КҚ 2.2.1;

КҚ 2.2.4;

КҚ 2.2.8;

АП.04

Сүт шаруашылығы негіздері

Сүттің химиялық құрамы мен биохмиялық, физикалық қасиеті. Сапалы сүт өндіру. Сүтті тарту. Сүттің технологиялық қасиеті және олардан қышқыл сүтті өнімдерді, сыр, май жіне сүт консервілерін өндірудіге қасиеттің өзгеруі. Сүтті қайта өңдеу және алынған өнімдерді пайдалану.сүт шаруашылығындағы есеп.

Білімдер:

- сүттің физико-химиялық және технологиялық құрамын, жеке құрамының азықтық және технологиялық бағалығын,сүттің құрамдық заттарын, химиялық қарымының ерекшеліктерін, сүттің құрамы мен қасиетін өзгертетін негізгі факторлар, сүттің сапасына қойылатын негізгі талаптар;

- ауру малдардан сүтті алу ережесі мен оны пайдалану талапатары, сеператорлармен, сүт тазалағыш құралдардың құрылымы мен онымен жұмыс істеу ережесін.

Іскерліктер:

- өнімнің сапасына бақылау жасауды, сауылғаны бойынша сүттің орташасын алып, оны консервілеуді, сүттің және одан жасалған өнімдердің органолептикалық бағасын алуды, сүттің тығыздылығын, қышқылдығын, майлылығын, ақуыздың құрамын, құрғақ заттарды, майсыз заттардың қалдығын және тазалығының деңгейін анықтауды.

БҚ2,

БҚ6,

КҚ 2.2.1;

КҚ 2.2.2;

КҚ 2.2.4;

КҚ 2.2.6;

АП.05

Сүт өндірісінің технологиясы

Ірі қара малдың сүттілігі мен оның мал конституциясы мен экстерьермен байланысы.сүт бағытындағы сиыр тұқымдары, табынды қалыптатыру. Сүт шаруашылығында малдарды бағып қағу технологиясы. Малдарды азықтандыру ережелері.сиырларды машинамен сауу. Сүтті өндірудің ағымды-цехты жүйесі. Сүт бағытындағы мал шаруашылығындағы тұқымдық жұмыстар мен зоотехникалық есеп.

Білімдер:

- сиыршаруашылығының халық шаруашылығындағы маңызы, дамуы, негізгі түсінігі, сиыршаруашылығын интенсивті енгізу әдістері, жоғарыөнімді тұқымды малдарды өсіру бойынша селекция жұмыстарының тәсілдерін, сиырларды сауудың, азықтандырудың осы заманғы күтіп баптау технологиясын, сауу аппаратын пайдалану ережесін, сүтті өндірудің ағымды цехты жүйесін, малдардың сүтті тұқымын, мал шаруашылығында күтіп баптау технологиясын.

Іскерліктер:

- сүтті сауу бойынша жоспарлық тапсырманы орындауды, салмақ қосуды, төл алуды және берілген тапсырмаға жеткізуді, есеп беру формаларын толтыруды, малдарды өлшеуді, қайталап саууды, жасы мен мерзіміне қарай малдардың орташа төл басын санауды, конституциясы бойынша сиырлар мен бұзауларды бағалауды, ірі есеп жүргізу үшін бонитировка жасауды, азық пен жайылымның қажеттілігін анықтауды, малдардың физиологиялық жағдайы мен жасына қарай азықтың рационын құрастыруды.

БҚ2,

БҚ4,

КҚ 2.2.1;

КҚ 2.2.2;

КҚ 2.2.8;


Біліктілігі: 150403 2 – Жеміс-көкөніс өсіруші*

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндерЖКП. 01

Ауыл шаруашылық мелиорациясы

Геодезия туралы негізгі мәліметтер. Топырақтың белсенді қабатының су режимі. Суғару мелиорациясы. Ылғалды және батпақты жерлерді құрғату шаралары. Топырақты қопсыту және оның құнарлығын арттыру, сақтау.

Білімдер:

- геодезия жұмыстарын;

- масштаб, жоспар, карта, профиль, жергілікті геодезиялық белгілер, азимут, румб, дирекциялы бұрыш түсініктерін және олардың байланысын;

- геодезиялық құралдарды;

- топырақтың белсенді қабатының су балансын және оның құрамын анықтауды.топырақтағы тұз бен судың механизмі туралы түсінікті;

- суару жүйесін, оның элементтері мен қойылатын талаптарды;

- суару үшін арналған су көздерін;

- жер асты суларының жіктелуін;

- өзендер режимі туралы түсінік;

- ағындар және олардың жіктелуін;

- гидротехникалық ғимараттар мен суару желілерінің конструкциясын;

- сумұнаралары, олардың типтері мен насосты станциялар түрлері;

- ауылшаруашылық дақылдарын суару тәсілдері;

- үстімен суару әдісін;

- жаңбырлатып суаруды;

- өнімді бағдарламалау кезінде суды жоспарлап пайдалану;

- ағынды сумен суару;

- ылғалды және батпақты жерлердің мелиорациясы бойынша жалпы мәліметтер;

- құрақтау жүйесі мен элементтері;

- құрғақтату жүйесінің түрлері мен типтері;

- құрғақ жерлерде су режимін реттеу тәсілдерін;

- өнімді бағдарламалау кезде су режимін реттеу жоспарын;

- топырақ эрозиясы мен онымен күресу шараларын.

Іскерліктер:

- жоспарлар мен карталарды оқи білу керек;

- мелиорацияда қолданатын топырақтардың физикалық су көрсеткіштері;

- гидромелиораторларлық жүйені жөндеу және құрылысында геодезиялық құралдарды пайдалануды.

- жергілікті ағынды суды қолдануды;

- жергілікті су ағынында суқоймаларын жобалау кезінде сушаруашылығы мен гидрологиялық есептеулерді жүргізуді, суармалы топырақтарда топырақтың құнарлығын жоғарлату және сақтау бойынша шараларды;

- насосты құралдарды таңдай білу;

- өнімді бағдарламалау кезінде су режимін реттеуді;

- гидромелиораторлы жүйені пайдалануды;

- құрғақ және ылғалды жерлерді игеру бойынша мәдени және техникалық шараларды жүргізуді;

- орман өсіру жолымен топырақ эрозиясына және алқапты қорғау шараларын жүргізуін.

БҚ2, БҚ4, БҚ6,

КҚ 2.3.1;

КҚ 2.3.2;

КҚ 2.3.4;

КҚ 2.3.6;

КҚ 2.3.8;

ЖКП.02

Ботаника және физиология

итология. Протопласт. Клетка мен ядроның бөлінуі. Өндірісті протопласт. Гистология. Түзілу және бүркемелі ұлпалар. Органография және өсімдіктің көбеюі. Вегативті мүшелер. Тамыр, сабақ, өркен, жапырақ. Репродуктивті мүшелер. Гүл, тозаңдану. Жеміс беру. Тұқым морфологиясы. Құрғақ және шырынды жемістер. өсімдіктің көбеюі. өсімдіктің жүйелігі, төмен өсімдіктер. Жүйелікке ену. Бактериялар, вирустар, фаги. Саңырауқұлақтар, балдырлар, шараналы саңырауқұлақтар. Жоғары өсімдіктер. Бөлімдер. Өсімдік географиясының элементтері. Флоралы география, экономикалық география. Өсімдік физиологиясы, өсімдік клеткасы. Фотосинтез. Өсімдіктің тыныс алуы, су режимі.

Өсімдіктің тамырлы қоректенуінің физиологиялық ерекшеліктері. Өсу және даму. Өсімдік отогенезі. Жағымсыз ортаға өсімдіктің төзімділігі. Өсімдік физиологиясы.

Білімдер:

- өсімдік клеткасының құлысын, ядро мен клетканың бөлінуін, түсті микроскоптың құлрылымын және онымен жұмыс істеу тәртібін, түзілу протопластына жататын клетканың негізгі компоненттерін, (қор өнімдері, вакуоль, клеткалы қабырға);

- ұлпа туралы түсігінік, өсімдіктің вегативтік (тамыр, сабақ, жапырақ, өркен), репродуктивті (гүл, жемісі, тұқымы) мүшелерін, олардың макро және микроскопиялық құрылымы мен фунцияларын, дамуы мен морфологиялық сипаты, фотосинтезбен байланысын;

- микро және мегаспорогенездің мәні, тозаңдануды, өсімдік түрлерін;

- көбею мен өркендеуі, адамның шаруашылық қызметіндегі маңызы, отнтогенез және филогенез түсінігі, олардың байланысын, бактериялар, вирустар, балдырлар, саңыорауқұлақтар және шаранлы саңырауқұлақтар сипатын және олардың құрылымын, қоректену мен көбеюін, шаруашылық қызметтегі және табиғаттағы маңызын;

- өсімдіктің әр түлісінің айрықша ерекшеліктерін, мәдени, жабайы және арам өсімдіктерді;

- флора, өсімділіктің, фитоценоз, агрофитоценоз, флора патшалығы, көлденең және кең аймақтылық, экологиялық фактор түсініктерін және олардың өсімдік өміріне тигізетін әсерін;

- өсімдіктің физиологиясы, фотосинтез, өсімдіктің тыныс алуы, су режимі, өсімдік қоректенуінің физиологиялық негіздері;

- өсімдік тұрақтылығын.

Іскерліктер:

- өсімдіктің морфологиялық сипатын және жүйелігін анықтайтын құралмен жұмыс істеуді, уақытша микроқұралдарды дайындауды, микроскоппен жұмыс істеуді, микропрепараттарда клетканың қор өнімін ажыратуды, өсімдік ұлпаларының байланысын мысал ретінде көрсетуді, микропрепараттарда ұлпаларды ажыратуды;

- тамыр жүйесіне, өсімдіктің әр түлісініе морфологиялық сипаттама беруді, тамырды өзгеруін ажыратуды және гүлдің формуласын оқуды.

БҚ2, БҚ4, БҚ6,

КҚ 2.3.2;

КҚ 2.3.4;

КҚ 2.3.6;

КҚ 2.3.8;

ЖКП. 03

Егіншілік топырақтану негіздерімен

Жердің шығу тегі мен құрылысы. Жер қабатының құрамы мен пайда болуы. Топырақ және оның құнарлығы туралы түсінік. Топырақтың пайда болу процесі және оның факторлары. Топырақ профилі және морфологилық нышандары. Топырақтың шығу тегі мен минералды бөлігінің құрамы. Топырақтың классикалық құрамы. Топырақ коллоиды. Топырақтың сіңіргіш қасиеті мен әсері. Топырақтың сулы қасиеті мен су режимі. Топырақ ауа және жылу режимі. Қазақстандағы топырақтың аймақтық сипаты мен диагностикасы. Қаратопырақты аймақ. Қызғылт топырақты аймақ. Сұр топырақты аймақ. Интроаймақтық топырақ. Сор тапырақты жерлер. Сортаң жерлер. Кермекті сұр топырақтар. Өзен жағалауы мен таулы аймақтағы топырақ. Құм. Топырақ картасы мен картограмма. Жер шаруашылығы аймақтары мен өсімдік өмірінің факторлары. Қарқынды жер шаруашылығындағы топырақ құнарлығын өндіру. Арам шөптердің биологиялық ерекшеліктері мен жіктелуі және олармен күресу шаралары. Ауыспалы егіс және оның агрономиялық маңызы. Ауыспалы егістің жіктелуі мен сызбасы. Топырақты өңдеудің ғылыми негіздері. Ауылшаруашылық дақылдарына топырақты өңдеу схемасы. Егіс жұмыстарының негізгі түрлеріне сапасын бақылау.

Білімдер:

- минерология, геология және топырақтанудың бір бірімен байланысын;

- Қазақстан территориясында топырақ құралу процесінің;

- топырақ және құнарлығы;

- топырақ профилінің құралуы және оның шығу тегін;

- топырақтың қасиеті және оның маңызын;

- топырақтың заңдылығы мен жіктелуін;

- Қазақстандағы топырақтың орналасуы мен оның факторларын;

- топырақ картасы және картограмма;

- жер шаруашылығының ғылыми негіздері;

- жер шаруашылығының заңдары мен оларды тәжірибеде қолдану;

- арамшөптердің биологиялық ерекшеліктері және олармен күресу шаралары;

- ауыспалы егіс түсінігі және оның маңызын;

- ауыспалы егістің түрлері мен артықшылығын;

- топырақты өңдеу жүйесінің маңызын;

- әр түрлі дақылдарға топырақты өңдеу әдістері мен тәсілдерін;

- эрозия туралы және оның болу себептерін;

- эрозиямен күресу шараларын;

- жер шаруашылығы жүйесінің маңызын, мәнін және мақсатын;

- жер шаруашылығының негізгі зенолары мен оны игеру жолдарын.

Іскерліктер:

- топырақты дұрыс пайдалану, оның кұнарлылығын көтеру, мелиоративтік және мәдениет-техникалық шараларды өткізу;

- топырақты танаптық зерттеу материалдарын камералық және лабораториялық өндеу;

- ластанған танаптың картасын кұру;

- ауыспалы егісті енгізу және меңгеру;

- танаптық жұмыстар сапасын бақылауды жүзіге асыру;

- егіншіліктің топырақ қорғау жүйесін дайындауды.

БҚ4, БҚ6,

КҚ 2.3.1;

КҚ 2.3.2;

КҚ 2.3.4;

КҚ 2.3.6;

ЖКП. 04

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

Өрт қауіпсізідігі.

Құрал жабдықтардың жіктелуі:

Белгілері, құрылысының ерекшеліктері, таңдау критерилері, пайдаланудағы қауіпсіздік ережелерін, еңбекті қорғау, құқықтық және нормативтік база; өндірістік аурулар мен зақымдану; еңбек жағдайына әсерін тигізетін факторлар, еңбекті қорғау бойынша шаралар, техника қауіпсіздігі, сақтандыру шаралары, түрлері және құралдары.

Білімдер:

- өндірістік санитария туралы жалпы түсінік;

- қауіпсіздік техникасын;

- электроқауіпсіздік негізін;

- өрт қауіпсіздігі туралы жалпы түсінік.

Іскерліктер:

- тазалық ережелері мен техника қауіпсізідігін сақтай білуді;

- электроқауіпсізідікті сақтай білуді;

- өндірістік заықмдану кезінде көмек көрсетуді;

- өрт қауіпсіздігін сақтауды.

БҚ2, БҚ4, БҚ6,

КҚ 2.3.1;

КҚ 2.3.2;

КҚ 2.3.4;

КҚ 2.3.6;

КҚ 2.3.8;

АП. 00

Арнайы пәндер

АП. 01

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

Көкөніс дақылдарының жіктелуі мен биологиялық ерекшеліктері. Жабық грунт ғимаратының құрылысы мен жылыту.жабық және ашық грунттарда көкөніс дақылдарын өсіру. Ашық грунттағы ауыспалы егіс және жабық грунттағы дақыл айналымы. Жеміс-жидек шаруашылығы. Жеміс дақылдарының биологиялық және морфологиялық ерекшеліктері. Жеміс өсімдіктерінің екпе материалдарын өсіру технологиясы.жас бақтарды күтіп баптау. Жидек дақылдары. Көкөніс пен жемістерді өңдеу және сақтау. Көкөністер мен жемістерді өңдеудің қарапайым тәсілдері.

Білімдер:

- көкөніс дақылдарының жіктелуін;

- көкөніс дақылдарының қарқынды өсіру жолдарын;

- жеміс-жидек дақылдарының ерекшеліктері;

- екпе материалдарын өсіру технологиясы және оларды көбейту әдістері;

- бақтарды өсіру технологиясы;

- көкөністерді, жеміс пен жидектерді өңдеу және сақтау технологиясы.

Іскерліктер:

- ауыспалы егістің әр түрлілігін құрастыруды;

- жас бақты күтіп баптауды;

- жидектерді отырғызу мен күтуді.

БҚ2, БҚ4,

КҚ 2.3.1;

КҚ 2.3.2;

КҚ 2.3.4;

КҚ 2.3.8;

АП. 02

Ауыл шаруашылығын механикаландыру мен электрлендіру

Тракторлар мен қозғалтқыштар туралы негізгі мәліметтер. Ішкі қозғалтқыш жүйесі мен механизмі. Ауылшаруашылық машиналар. Ауылшаруашылық машиналар мен қондырғылар жайлы жалпы мәлімет. өсімдіктерді күтіп баптау үшін және топырақты қопсытуға арналған машиналар мен қондырғылар, екпе және себу машиналары, тыңайтқыш енгізу машиналары, зиянкестермен, арамшөптермен күресуге арналған машиналар. Ауылшаруашылық дақылдарын жинауға арналған машиналар.

Агротехникалық талапқа сай машиналарды дайындау. Ауылшаруашылық өндірісін механикаландыру мен автоматтандыру.

Ауыл шаруашылығындағы электроқондырғыларды автоматты басқару аппараттары.

өсімдік шаруашылығының өндіріс процесін атоматтандыру және электрлендірудегі жарықтандыру құрылғылары. Ауыл шаруашылығында жұмыс жасау кезіндегі техника қауіпсіздігі.

Білімдер:

- тракторлар мен автомобильдердің жалпы құрылымы мен жіктелуін;

- қозғалтқыштардың жалпы құрылысы мен негізгі принциптері;

- шатунды және газды механизмдердің құрылысы мен жұмыстарын және оларды реттеуді, қоректену және майлау жүйесінің жұмысы мен құрылымын;

- қозғалтқыштарды іске қосу мен суыту жүйесін, тракторлар мен автомобильдердің электроқұрылғысын, тракторлар мен автомобильдердің басқару органдары мен жүргізу бөлігін, тракторлар мен автомобильдердің техникалық пайдалану ережелерін, тракторлар мен қозғалтқыштардың жалпы құрылысы мен жіктелуін;

ішкі жану қозғалтқышының жұмыс істеу принципін.

Іскерліктер:

- шатунды механизмді жинау және шашуды;

- газ тарату механизмін шашу және жинауды;

- газтарату механизмін реттеуді;

- форсункалардың жағдайын тексеруді;

- майды тарату қысымын анықтауды;

- қалыпты қысымға форсунканы реттеуді;

- майлау жүйесінің клапандарын реттеп, жұмыс істеуін.;

- майлау цетрофигураның реактивті жұмыс істеуін тексеру;

- қозғалтқыштың магнето және тарату құрылғылары;

- магнетоның байланысыты;

- культиватор мен плугтың жұмысқа дайындығы.

БҚ2, БҚ6,

КҚ 2.3.1;

КҚ 2.3.2;

КҚ 2.3.4;

КҚ 2.3.6;

КҚ 2.3.8;

АП.03

Агрохимия

Өсімдіктің химиялық құрамы мен өнімнің сапасы. Өсімдіктің қоректенуі. Топырақтың құрамы және сіңіргіштігі. Топырақтың құнарлығының тиімділігі. Қазақстандағы негізгі топырақ түрлерінің агрохимиялық сипаты. Тыңайтқыштардың жіктелуі, олардың Қазақстанда шығарылуы мен пайдалану. Азотты, фосфорлы, калий, микротыңайтқыштар және кешенді тыңайтқыштар. Минералды тыңайтқыштарды қолдану технологиясы. Органикалық тыңайтқыштар және оларды қолдану технологиясы. Тыңайтқыштар жүйесінің құрылымының негізгі принциптері. Ауылшаруашылық дақылдарын қарқынды өсіруде және қоршаған ортаны қорғау кезінде тыңайтқыштарды қолдану. Ауыспалы егіс кезінде тыңайтқыштардың жүйесі. Ауыл шаруашылықтағы кешенді агрохимиялық қызмет көрсету жүйесі. Агрохимиялық зерттеу әдістері.

Білімдер:

- ауылшаруашылық дақылдарының химиялық құрамының ерекшеліктерін және оның өнім сапасына тигізетін әсері;

- өсімдіктердің қоректенуінің негізгі элементтерінің ролі және олардың ауыл шаруашылық дақылдарының құралуындағы қажеттілік;

- өсімдік қоректенуінің химиялық диагностика негіздері;

- ауылшаруашылық дақылдарына гипстеудің әсерін және тыңайтқыштың тиімділігі;

- минералды тыңайтқыштардың жіктелуі және олардың сапасына қойылатын стандарт талапатарын, азотты, фосфорлы, калий, микротыңайтқыштар, кешенді тыңайтқыштар және Қазақстандағы олардың ассортименті, оларды алу тәсілдерін, минералды тыңайтқыштардың негізгі түрлерінің ерекшеліктерін, қасиетін, құрамын және топырақпен байланыстылығын;

- минералды тыңайтқыштарды енгізуді, босатуды, сақтау және тасымалдау ережелері;

- тыңайтқыштардың сапасын төмендетпеу шаралар жүйесі;

- минералды, органикалық тыңайтқыштарды қолдану кезінде табиғатты қорғау бойынша шараларды және техника қауіпсіздігі;

- органикалық тыңайтқыштың маңызы, мәні, құрамы және оны енгізу тиімділігі, сақтау ережесі;

- органикалық тыңайтқыштарды қолданатын аудандарды, сидераттарды қолдану тәсілдері;

- органикалық тыңайтқыштарды пайдалану тиімділігін және технологиясы;

- тыңайтқыштар жүйесінің міндеттері;

- тыңайтқыштардың мөлшерін анықтауды, тыңайтқыштарды енгізу тәсілдері.

Іскерліктер:

- "Экспресс - әдіс" нәтижесі мен арнайы нышандары бойынша ауылшаруашылық дақылдарының қоректенуінің негізгі элементтерінің қамтамасыздануын анықтау;

- талдау жасау кезінде техника қауіпсізідігін сақтай отырып зертхана құралдарын дұрыс қолдана білу;

- ЭЕМ қолдана отырып жобалы құжаттарды құрастыру үшін шығыс материалдарын дайындау;

- минералды тыңайтқыштарды қолданудың тиімділігін анықтау;

- тыңайтқыштарды дұрыс енгізу мен сақтауды ұйымдастыру, агрохимиялық талдау бойынша органикалық тыңайтқыштың сапасын анықтау, тыңайтқыштың мөлшерлі дозасын анықтау.

БҚ2, БҚ4, БҚ6,

КҚ 2.3.1;

КҚ 2.3.2;

КҚ 2.3.4;

КҚ 2.3.6;

АП. 04

Өсімдік қорғау

Ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестері мен аурулары туралы жадпы мәлімет. Жалпы энтомология жайлы түсінік. Өсімдіктің ауруға төзімділігі мен жалпы фитопатология жайлы негізгі түсініктер. Ауылшаруашылық дақылдарының аурулары мен зиянкестерімен күресудің әдістері. Күресудің агротехникалық, биологиялық, механикалық, физикалық әдістері. Химиялық әдіс, пестицидтермен жұмыс істеу кезіндегіқорғану шаралары. Өсімдік карантині. Қарқынды өсімдік қорғау туралы түсінік. Ауылшаруашылық дақылдарының аурулары мен зиянкестері және олардан қорғану шаралары. Көпулы зиянкестер және олармен күресу. Дәнді дақылдардың аурулары мен зиянкестері және олардан қорғау жүйесі. Бидай аурулары мен зиянкестері, оларды сақтау кезіндегі қайта өңдеу және қорғау шаралары.бұршақ тұқымдас, техникалық дақылдарының, қызылша, картоп, көкөніс және жеміс дақылдарының аурулары мен зиянкестері және қорғау шаралар жүйесі. Сақтау кезіндегі көкөністер мен картоптың аурулары және олармен күресу шаралары. Орман және көшеттердің аурулары және олармен күресу шаралары.

Білімдер:

- жәндіктер мен кенелердің, нематодтар мен кеміргіштердің жіктелуі мен морфологилық, анатомиялық құрылысын және жүйелілік принципі;

- жәндіктердің биологиялық даму ерекшеліктері;

- жәндіктердің басты отрядтарының сипаттамасы;

- зиянкестерге әсерін тигізетін экологиялық факторлар, өсімдік ауруларының жіктелуін және аурулардың себептерін, паразит және оның түрлерін, өсімдіктің жұқпалы ауруларын туғызатын морфологиялық, биологиялық, экологиялық микроорганизмдер жіне олардың жүйелігін, өсімдіктерді зиянкестерден қорғаудың негізгі әдістерін және құралдарын;

- пестицидтермен жұмыс істеу кезінде қорғану шаралары мен құралдары, көпулы зиянкестердің көптараған түрлері, олардың биологиясы, олармен күресу шаралары;

- ауылшаруашылық дақылдары зиянкестерінің көп тараған түрлері, таралуы, зиякестігі, биологиясы;

- ауылшаруашылық дақылдарының аурулар түрлерін және олармен күресу шаралары;

- арамшөптермен күресу;

- тұқымдарды ауруға шалдыққандығын сараптау тәсілдері, ауылшаруашылық дақылдарының зиякестерінің түрлері және олардың өнімдерін сақтау кезінде қайта өңдеу, күресу шаралары, көшеттер мен егістікті қорғау ормандарының негізгі аурулары мен зиянкестері.

Іскерліктер:

- жәндіктерді жас фазалары, типтері, гербаридің зақымдануы, материалдар арқылы отрядтарын анықтау;

- жәндіктерді, нематодтарды, кенелерді, кеміргіштерді сыртқы құрылысы бойынша ажырата білу;

- өсімдіктің ауруға төзімділігін анықтау;

- аурулардың негізгі түрлерін анықтау;

- ауру туғызғыштар тобының әр түрлілігіне микроскопиялық дайындау;

- пестицидтердің мөлшерін анықтау, өсімдікті өңдеу үшін сұйық заттар дайындау, ауылшаруашылықтағы көпулы зиянкестерді морфологиялық және зақымдану мөлшеріне қарай анықтау;

- ауру туғызғыштарының меңгерудің микроскопиялық құралдарын дайындау;

- зиянкестермен және аурулармен күресу кезінде алдын алу шараларын жүргізу.

БҚ2, БҚ4, БҚ6,

КҚ 2.3.4;

КҚ 2.3.6;

КҚ 2.3.8;

АП. 05

Тұқым шаруашылығы

Цитология негіздері. Клетка және оны компоненттері. Тұқымқуалаушы және өзгергіштік. Полиплоид туралы түсінік. Тұқымқуалаушылық коды. Сорт туралы түсінік. Ауылшаруашылық дақылдарының негізгі материалдары. Селекция жұмысындағы негізгі бағыттар мен принциптер. Селекция жұмыстарында полиплоидты, гаплодты және мутагенезді қолдану. Селекция жұмысында гетеразисті қолдану. Сұрыптау әдістері.селекция материалдарын бағалау. Селекция процесін ұйымдастыру мен техникасы. Тұқым шаруашылығының мәселесі мен даму тарихы. Сорт жаңарту. Өнеркәсіптік негізде тұқымдарды дайындау. Тұқым шаруашылығында егіс дақылдарына мемлекеттік және тұқымдық бақылау.егіс дақылдарының тұқым шаруашылығы. Бақша және көкөніс дақылдарының тұқым шаруашылығы.

Білімдер:

- Цитология негіздері, клетка және оны компоненттері, тұқымқуалаушы және өзгергіштік, сорттардың маңызын және селекциялы процестің негізгі бағыттары;

- селекция әдістері және будандастыру түрлері, гетерозис туралы түсінік және оның заңдылықтарын;

- селкция материалдарын бағалауды;

- тұқымшараушылығының ғылыми ұйымдастыру, іздеу тұқымдарды өндіру.

Іскерліктер:

- тұқымдарды өндіру бойынша селекция процестерін ұйымдастыру.

БҚ4, БҚ6,

КҚ 2.3.1;

КҚ 2.3.2;

КҚ 2.3.4;


Біліктілігі: 150404 2 – Аспазшы*

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Калькуляция мен есеп негіздері

Қаржы есебі: ұғымы, міндеттері, әдісі. Шаруашылық операцияларын механикаландыру; қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы есепті ұйымдастырудың жалпы қағидаттары; материалдық жауапкершілік; есеп құжаттары туралы ұғым; тағам және аспаздық бұйымдардың рецептураларының жинағы; қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған ұн кондитерлік және бөлке өнімдерінің рецептуралар жинағы; қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы баға құрылымы және калькуляция; қоғамдық тамақтандырудағы баға құрылымы; калькуляция туралы ұғым.

Білімдер:

- қаржы есебі: ұғымы, міндеттері, әдісі, шаруашылық операцияларын механикаландыру, баға және баға құрылымын;

- калькуляция, нормативтер бойынша шикізат мөлшерін есептеу туралы ұғымдар;

- өндірістегі және кондитерлік цехтағы шикізат пен дайын өнім сапасының есебі;

- құжаттық ресімдеуді, тізімнен шығару тәртібі.

Іскерліктер:

- қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындардағы есепті ұйымдастыру;

- шаруашылық есептеуін жүргізу;

- калькуляциялық карточкалар құрастыруды;

- шикізаттық және дайын өнім есебі бойынша құжат ресімдеу; - материалдық-техникалық жарақтандыру заттарына есеп жүргізу.

БҚ 5, БҚ 10,

КҚ 2.4.1;

КҚ 2.4.2;

КҚ 2.4.4;

КҚ 2.4.5;

ЖКП. 02

Тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру

Келушілерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тұтынушылық сұраныс. Үйжайдың сипаттамасы. Залдарды жабдықтау және ресімдеу. Келушілерге қызмет көрсету нысандары, түрлері, сипаттамасы. Асханалық ыдыс пен саймандардың жіктелуі және тағайыны. Үстел жасау.

Білімдер:

- үй-жайды жинастыруды, жиһазды қоюды, асханалық ыдыс пен саймандарды алу;

- дәмдеуіштер мен дәмтатымдарды, үстел жасау ережесі;

- қызмет көрсету нысандарын, түрлерін;

- үйлену тойлары мен мерекелік дастарқандарды ұйымдастыру мен қызмет көрсету ерекшеліктері;

- келушілерді қарсы алу тәртібін және ережесін, сусындарды және тағамдарды ұсыну тәртібі.

Іскерліктер:

- арақ-шарап және темекі өнімдерін ұсыну ережелері мен тәртібін сақтау, бақылау-кассалық машиналармен жұмыс істеу;

- банкет түрлері, банкетке келішілерді қарсы алу тәртібін және ережелері.

БҚ 5, БҚ 6,

БҚ 10,

КҚ 2.4.1;

КҚ 2.4.2;

КҚ 2.4.4;

КҚ 2.4.5;

ЖКП. 03

Стандарттау мен сертификаттау негіздері

Стандарттау және оның пайда болуы мен дамуы. Қазақстан Республикасындағы стандарттаудың нормативтік-құқықтық негізі, тамақтандыру кәсіпорындарындағы стандарттаудың қағидаттары. Халықаралық аймақтық стандарттау. Халықаралық ынтымақтастық. Өлшеу құралдары. Шама эталондары. Сертификаттау. Сертификаттау негіздері. Атаулар мен анықтамалар. Қазақстан Республикасындағы сертификаттау мен метрологияның нормативтік-құқықтық негізі, ауыл шаруашылық қызмет көрсетулерді тамақтандыру кәсіпорындарындағы сертификаттау. Өнім сапасы және сәйкестік туралы декларация.

Білімдер:

- стандарттау негіздері;

- стандарттаудың пайда болуы мен даму тарихы;

- "Стандарттау туралы" ҚР Заңын;

- тамақтандыру кәсіпорындарындағы стандарттаудың қағидаттары;

- метрология, сертификаттау негіздері, "Сертификаттау туралы" ҚР Заңы, өлшеу құралдары, шама эталондары.

Іскерліктер:

- халықаралық аймақтық стандарттаумен, сертификаттаумен ынтымақтастық, атаулар мен олардың анықтамаларын қолдану, тамақтандыру кәсіпорындарындағы қызмет көрсетулерді сертификаттау;

- өнім сапасын анықтау және сәйкестік бойынша декларация;

- сапа менеджменті жүйесін әзірлеу және енгізу.

БҚ 5,

БҚ 6,

БҚ 10,

КҚ 2.4.1;

КҚ 2.4.2;

КҚ 2.4.4;

ЖКП. 04

Тамақтану физиологиясы мен санитария негіздері

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы тамақтану физиологиясы микробиология, гигиена және санитария туралы жалпы ұғым. Тамақтану физиологиясының негіздері. Азықтық заттар және олардың маңызы. Тамақтың ас қорытуы. Ас қорыту үрдісі туралы ұғым. Зат және энергия алмасуы. Әр түрлі тұрғындарды тамақтандыру. Тағамның энергетикалық құндылығы. Микробиология негіздері; микроорганизмдер туралы түсінік. Азықтық жұқпалар, тамақтан улану және ішқұрт аурулары. Азықтық жұқпалы аурулар. Жалпы аурулар.

Білімдер:

- азықтық заттар және олардың маңызы;

- тамақтың ас қорытуы;

- ас қорыту үрдісі туралы ұғым; - ат және энергия алмасуы, әр түрлі тұрғындарды тамақтандыру, еңбек гигиенасы, жеке гигиена, санитарлық мәдениет, медициналық тексеру негіздерін, дәрігерге дейінгі көмек бойынша, санитарлық-тағамдық заңнаманы, санитарлық-тағамдық қадағалауды ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- азықтық заттар мен тағамның энергетикалық құндылығын есептеу, энергия шығынын анықтау;

- өндірістегі санитарлық тәртіпті сақтау;

- зардап шеккен адамға дәрігерге дейінгі көмек көрсету;

- технологиялық жабдықтарды, ыдысты және мүлікті таңдау.

БҚ 6,

БҚ 10,

КҚ 2.4.1;

КҚ 2.4.2;

КҚ 2.4.4;

КҚ 2.4.5;

ЖКП. 05

Азықтық өнімдердің тауартануы

Тауартану пәні мен міндеті. Ассортимент және тауарлық сұрып туралы ұғым. Азық-түлік тауарларының сапасы. Негізгі дәнді дақылдар. Ұн. Жармалар. Нан-бөлке өнімдері. Нан-бөлке өнімдерінің ассортименті, сақтау және тасымалдау жағдайлары мен мерзімі. Макарон өнімдерінің түрлері, сапа көрсеткіштері, ақаулар, қаптама, сақтау жағдайлары. Жеміс-көкөніс тауарлары. Жіктелуі, негізгі түрлерінің сипаттамасы, сапа көрсеткіштері, сақтау және тасымалдау жағдайлары.

Білімдер:

- тауартану пәні мен міндетін, азық-түлік тауарларының ассортименті және тауарлық сұрыптары туралы ұғымдар;

- өнім сапасын және оларды бағалау әдістері;

- сақтау тәсілдері мен жағдайларын;

- ұн, жарма, нан-бөлке, макарон өнімдерінің түрлерін, жеміс-көкөніс тауарлары.

Іскерліктер:

- азық-түлік тауарларының сапасын анықтау және бақылау, ақауларды анықтау, сақтау тәртібін анықтау, дәнді дақылдардың сапасын анықтау және бақылау, жеміс-көкөніс тауарларының сапасын анықтау және бақылау, дәмдік тауарлардың сапасын анықтау және бақылау, крахмалдың, қанттың және кондитерлік тауарлардың сапасын анықтау және бақылау, сүт тауарлардың сапасын анықтау және бақылау.

БҚ 5,

БҚ 10,

КҚ 2.4.1;

КҚ 2.4.2;

КҚ 2.4.4;

КҚ 2.4.5;

АП. 00

Арнайы пәндер

АП.01

Тағам дайындау технологиясы

Көкөністер мен саңырауқұлақтарды механикалық және аспаздық өңдеу. Технологиялық үрдіс. Шикізат. Жартылай фабрикаттар. Дайын өнім. Көкөністерді өңдеу ережесі. Балықты және балық емес теңіз өнімдерін механикалық аспаздық өңдеу: технологиялық үрдіс, негізгі кесу түрлері. Жартылай фабрикаттар: ассортимент, дайындау технологиясы, аспаздық пайдалану, сапаға қойылатын талаптар, сақтау жағдайлары және мерзімі. Котлет массасы: рецептура, дайындау технологиясы, одан жасалған жартылай фабрикаттар.

Білімдер:

- өнімді механикалық аспаздық өңдеу;

- пісіру мен қуыру, жылумен өңдеудің аралас және қосалқы амалдары, көже, сорпа сипаттамасы, сорпа дайындау технологиясы, көже дайындау технологиясы, сапасына қойылатын талаптар;

- қоспалардың сипаттамалары, еттен, балықтан, құстан, көкөністен, жармадан, бұршақтан және макарон өнімдерінен жасалған тағамдардың сипаттамалары.

Іскерліктер:

- өнімді жылумен өңдеудің ұтымды тәсілдерін таңдау;

- көжелер дайындау технологиясы мен рецептурасын сақтау;

- қоспалар дайындау технологиясы мен рецептурасын сақтау;

- ірімшік пен жұмыртқадан сорпалар дайындау технологиясын және рецептурасын сақтау, салаттар, дәмтатымдар және құйма сорпалар дайындау технологиясын және рецептурасын сақтау.

БҚ 4, БҚ 10,

БҚ 12,

КҚ 2.4.8;

КҚ 2.4.9;

КҚ 2.4.12;

АП.02

Тамақтандыру кәсіпорындарындағы құрал-жабдықтар

Машиналар туралы жалпы мәліметтер. Машина туралы ұғым, жіктелуі, машиналардың негізгі бөліктері мен бөлшектері, оларды пайдалану белгілері, беріліс тетігі туралы түсінік. Электр жетегі туралы ұғым. Басқару аппаратурасы және электр жетектерін қорғау. Машиналардың техникалық құжаттамасы. Машиналарды пайдаланудың жалпы ережесі. Еңбек қауіпсіздігінің талаптары. Әмбебап жетектер: тағайыны, құрылғысының қағидаты, ауысымдық тетіктердің жиынтықтары және оларды бекіту, пайдалану ережесі, еңбек қауіпсіздігінің талаптары.

Білімдер:

- машиналар туралы жалпы мәліметтер, машиналарды пайдаланудың жалпы ережелері, көкөністер мен картопты өңдеуге арналған машиналар туралы;

- ет пен балық өңдеуге, кондитерлік шикізат дайындауға, қамыр мен жартылай фабрикаттарды дайындауға арналған машиналарды пайдалану ережесі.

Іскерліктер:

- электр жетектерін басқару аппаратурасын пайдалану, машиналардың техникалық құжаттамасын ресімдеу, машиналарды дұрыс пайдалану;

- еңбек қауіпсіздігінің талаптарын сақтау; көкөніс пен картопты, ет пен балықты өңдеуге арналған машиналарды пайдалану;

- кондитерлік шикізат дайындауға арналған машиналарды пайдалану.

БҚ 5, БҚ 11,

БҚ 13,

КҚ 2.4.8;

КҚ 2.4.9;

КҚ 2.4.12;

АП.03

Тамақтандыру кәсіпорындарындағы өндірісті ұйымдастыру

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының сипаттамасы. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын жабдықтауды ұйымдастыру. Өлшеу шаруашылығын ұйымдастыру. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары өндірісін ұйымдастыру. Өндірістік үйжайларға және жұмыс орындарын ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар. Цехтардың жұмысын ұйымдастыру. Жұмыс орындарын ұйымдастыру. Қызметкерлердің құрамы, оны олардың арасына қою және міндеттерді бөлу.

Білімдер:

- қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының сипаттамасы;

- өлшеу шаруашылығын ұйымдастыру, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары өндірісін ұйымдастыру;

- өндірістік үйжайларға және жұмыс орындарын ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар.

Іскерліктер:

- қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын жабдықтауды ұйымдастыру;

- жұмыс орындарын ұйымдастыру;

- жұмысты бөлу, орындарын ұйымдастыру.

БҚ 8, БҚ 11,

КҚ 2.4.5;

КҚ 2.4.7;

КҚ 2.4.9;


Біліктілік: 150405 2 – Сатушы*

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Сауда есебі

"Сауда есептеулері" пәнінің мәні мен мазмұны, міндеті. Есептеу теориясының негізгі ережелері. Сауда есептеулерінің пәні. өлшеу шамалары. Есептеу әдістері мен түрлері. Электронды есептеуіш құралдары. Микрокалькуляторлар түрлері және оларды ерекшеліктері.

Білімдер:

- өлшеу бірліктерінің халықаралық жүйесі, баға және бағаның құралуы туралы түсінікті, есептеу әдістері мен тәсілдерін, есептеу таблицаларын, ЕТ жұмысының жіктелуі мен принциптері, техника қауіпсізідігі, брутто және нетто түсінігі.

Іскерліктер:

- есептеудің рационалды әдісін қолдану, ауызша есептеу дағдысы, саудада ЕТ құралдарын қолдану, сауда есептеулерінде микрокалькуляторларды қолдану, проценті есептеуді жүргізу, орташа шамаларды қолдану, пропорциялы бөлу, тауарлық есептеу, тауардың массасы мен құнын есептеу.

БҚ 5, БҚ 10,

БҚ 12,

КҚ 2.5.2;

КҚ 2.5.3;

КҚ 2.5.8;

ЖКП.02

Есеп және есеп беру

Шаруашылық есептің сипаттамасы: бухгалтерлік, жедел және статистикалық. Сауда орындағы материалдық жауапкершілік. Құжаттар. Бухгалтерлік есеп. Құжат айналымы. Тауарлардың түсімі.ақша қаражаттарының қозғалысы есебі. Негізгі құралдардың, арзан және тез тозатынзаттардың қозғалыс есебі. Тауарлық операциялар есебі.

Білімдер:

- есептің мәні, рөлі, маңызы мен мағынасы, есепте қолданатын өлшеулер, түскен тауарлардың жағдайы, түрлері, негізгі нышандарын, құжаттар туралы түсінік, жіктелуін, негізгі реквизиттарын, сақтауға қойылатын талаптар, тауарды қабылдау көздері, жабдықтаушылармен келісім шарттар, тауарларды қабылдау және кіріске алу тәртібі, ақша қаражаттары туралы түсінік.

Іскерліктер:

- бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, материалды жауапкершілік туралы келісім шарт жасау, алғашқы есепті жүргізу, құжаттарды дұрыс толтыру және сақтау, құжаттарды бухгалтерлік өңдеу, сауда нүктелерінде тауарлардың есебін жүргізу, ілеспе құжаттарды дайындау, саны мен сапасына қарай тауарларды қабылдау, тауарлық жоғалту есебін, тауарлардың артығын істен шығаруды, қайта бағалау.

БҚ 1, БҚ 3,

БҚ 9,

КҚ 2.5.1;

КҚ 2.5.3;

КҚ 2.5.6;

ЖКП.03

Эстетика және этика

Іскерлік мәдениет. Эстетикалық мәдениет. Этикет. Эстетикалық тәрбиедегі өнердің ролі. Эстетикалық мәдениет. Сауда орындарындағы жұмысшыларға қойылатын мінез құлықтық талаптар.

Білімдер:

- мәдениет туралы түсінік және оның қоғамдағы ролі, қарым-қатынас туралы жалпы түсінік, қарым қатынас мәдениетінің мәні, эстетика, этика туралы жалпы түсінік, олардың кәсіби қызметтегі ролі, эстетикалық мәдениет саласы, эстетикалық тәрбие мәні және оның маңызы, эстетикалық талғам туралы түсінік, этика және этикалық мәдениет, жеке тұлғаның қалыптасуындағы моралдың ролі.

Іскерліктер:

- сауда орындағы жұмысшының эстетикалық талаптарын орындай білу, кәсіби этика.

БҚ 3, БҚ 4,

БҚ 9,

КҚ 2.5.1;

КҚ 2.5.3;

КҚ 2.5.7;

ЖКП 04

Іскерлік қатынас психологиясы

Қатынас психологиясы. Іскерлік қатынас мәдениеті. Коммуникация және оның ерекшеліктері. Тіл қарым қатынасының мәні мен маңызы

Білімдер:

- психологиялық процестер, психологиялық қасиет, пен адамның психологиялық жағдайы туралы негізгі мәліметтер, қарым қатынастың психологиялық негізі,жеке тұлға түсінігін, сауда орындарындағы қызметкердің еңбек қызметінің спецификасын, іскерлік қарым қатынас процесінің сипатын, тиімді коммуникацияның негізгі факторлары, коммуникация каналдары, іскерлік қатынастың құралдарын, стилін, ұрыс керістің көздерін, және оны тоқтату тәсілдерін.

Іскерліктер:

- жұмыста қарым қатынастың психологиялық аспектілерін есепке алуды, аралық қатынастың мәдениетін сақтауды, ұрыс керісті болдырмауды.

БҚ 1

БҚ 4,

БҚ 7,

КҚ 2.5.1;

КҚ 2.5.2;

КҚ 2.5.5;

ЖКП.05

Санитария және гигиена

Еңбек гигиенасы. Кәсіби зиянкес және өндірістік зақымдану. Санитарлы жұмыс кестесі.санитарлы гигиена. Медициналы санитарлық тексеру. Санитарлық талаптар. Санитарлық заңдар және санитарлық қадағалауды ұйымдастыру.

Білімдер:

- өндірістік және жеке гигиена түсінігін, сауда кәсіпорындарындағы құралдарға, жабдықтарға және тасымалдауға тауарларды сақтауға қойылатын санитарлық талаптарды, алдын алу екпелерді және санитарлық заңдылықарды.

Іскерліктер:

- жеке және өндірістік гигиенаны сақтай білуі керек, санитарлық талаптарды, өндірістік зақымданудың алдын алуды, дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсетуді, санитарлы гигиеналық бақылау жүргізуді.

БҚ 5,

КҚ 2.5.2;

КҚ 2.5.3;

КҚ 2.5.12;

АП.00

Арнайы пәндер

АП.01

Ауыл шаруашылық тауарларының тауартануы

Ауыл шаруашылық тауартануы. Ауыл шаруашылық тауарларының сапасы. Стандарттау мен сертификаттау. Ауыл шаруашылық өнімдері. Негізгі дәнді дақылдар. Жеміс-көкөніс тауарлары. Дәмдік тауарлар. Тәтті тағамдар, дәмтатымдық тағамдар. Сусындар. Крахмал, қант және кондитерлік тауарлар. Сүт тауарлары. Азықтық майлар. Ет тауарлары. Жұмыртқа тауарлары. Балық. Елтірі тауарлары.

Білімдер:

- тауартанудың міндеттерін, ассортимент және тауарлық сұрып туралы ұғымдарды;

- ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын және оған ықпал ететін факторларды;

- астық және одан алынатын өнімдердің – жарманың, ұнның, нан өнімдерінің, макарон өнімдерінің, жеміс-көкөніс тауарларының, жемістерді, көкөністерді және саңырауқұлақтарды қайта өңдеу тауарларының, дәмді тауарлардың, сусындардың, ұн, сүт, кондитерлік, ет, жұмыртқа тауарларының, азықтық майлардың, балықтың сапа көрсеткіштерін.

Іскерліктер:

- негізгі түрлерінің жіктелуін, сапа көрсеткіштерін, орамын, маркасын, анықтауды, ауыл шаруашылық, көкөніс тауарларының сақталуын, қайта өңделген, тәтті, сүт, ет, жұмыртқа, ет және ұн тағамдарының сақталуын.

БҚ10,

БҚ12,

КҚ 2.5.1;

КҚ 2.5.3;

КҚ 2.5.8;

АП.02

Сауда орындарындағы құрал-жабдықтар

Пәннің міндеттері. Механикалық емес құралдар мен жабдықтар. Таразы: тауарлық, бақылау, автоматты, жартылай автоматты. Механикалық және жылу жабдықтары. Өнімдерді кесуге арналған жабдықтар, тауарларды орау. Бақылау-кассалық жабдықтар. Тоңазыту жабдықтары. Сауда автоматтары. Көтеру-тасымалдау жабдықтары.

Білімдер:

- сауда жабдықтарының түрлерін, бақылау-кассалық машиналарды және басқа да сауда жабдықтарын пайдалану ережесін және жіктелуін;

- сауда жабдықтарының, қосалқы үйжайлардың бағытын, түрлерін жіктелуін;

- сауда құрастырмаларының типтері мен ерекшеліктерін, оларға қойылатын талаптарды;

- жұмыс орнына және қосалқы үйжайға мүліктер мен аспаптарды орналастыру ережесін;

- таразы типтерін, олардың бағытын, құрылысын, оларға қойылатын талаптарды, пайдалану жағдайларын.

Іскерліктер:

- жаңа техниканы игеруді, мүлікті, сауда және таразы-өлшеу жабдықтарын пайдалану кезіндегі пайдалану және еңбек қауіпсіздігі ережелерін сақтауды;

- таразы тексеруді, орналастыруды және тауарды өлшеп, салуды, әр түрлі салмақтағы гирмен тауарды өлшеуді.

БҚ 2

БҚ 10,

БҚ 11,

КҚ 2.5.2;

КҚ 2.5.3;

КҚ 2.5.8;

АП.03

Стандарттау мен сертификаттау негіздері

Стандарттау және оның пайда болуы мен дамуы "Стандарттау туралы" ҚР Заңы. Тамақтану кәсіпорындарында стандарттау қағидаттары. Халықаралық аймақтық стандарттау. Халықаралық ынтымақтастық. Өлшеу құралдары. Шама эталондары. Сертификаттау. Сертификаттау негіздері. Атаулар мен анықтамалар. "Сертификаттау туралы" ҚР Заңы.

Білімдер:

- стандарттау негіздерін;

- стандарттаудың пайда болу тарихы мен дамуын;

- "стандарттау туралы" ҚР Заңын;

- тамақтандыру кәсіпорындарындағы стандарттау қағидаттарын;

- метрология негіздерін;

- сертификаттау негіздерін;

- "Сертификаттау туралы" ҚР Заңын;

- өлшеу құралдарын;

- шама эталондарын.

Іскерліктер:

- халықаралық аймақтық старттаумен ынтымақтастықты;

- сертификаттауды;

- атаулар мен олардың анықтамаларын қолдануды;

- тамақтандыру кәсіпорындарындағы сертификаттау қызметін көрсетуді;

- өнім сапасын анықтауды және сәйкестік туралы декларацияны.

БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.5.1;

КҚ 2.5.2;

КҚ 2.5.5;

АП.04

Бөлшек сауда технологиясы

Бөлшек сауданың мәні, міндеті, нысандары. Бөлшек сауда желісі. Технологиялық үрдістер. Мамандандырылған сауда фирмалары. Сауда желісін мамандандыру. Бөлшек сауда кәсіпорындарын тауармен жабдықтау және әкелу технологиясы. Тасымалдау кезінде тауарларды реттеу және тиеу ережесі және техникасы. Тауарларды сатып алуды ұйымдастыру.

Білімдер:

- бөлшек сауда түсінігі, бөлшек сауда желісінің сипаттамасы, саудадағы басқару және бақылау органдары, технологиялық процестердің мәні, бөлшек сауда кәсіпорындарының түрлері, сауда дүкендері мен залын технологиялық жоспарлау түрлері, дүкендердің негізгі түрлері.

Іскерліктер:

- тауарлармен қамтамасыз ету үшін тапсырыс беру және тауарларды қабылдау құжаттарын құрастыруды, тауарларды қабылдау технологиясын қолдануды, ілесу құжаттарын, тауар сапасы мен санын растайтын актілерді құрастыру және толтыруды.

БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.5.1;

КҚ 2.5.3;

КҚ 2.5.4;


Біліктілігі: 150406 2 –Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист*

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндерЖКП.01

Сызу

Пәннің мақсаттары мен міндеттері. Құрастырмалық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (ҚҚБЖ) құрылымы мен арналуы. Сызбаларды графикалық ресімдеу. Жобалық сызу. Техникалық сурет және сызу. Сызбалар мен нобайларды орындаудың жалпы ережелері.

Білімдер:

- ұғымдар: сызба, нобай, рұқсат, отырғызу, кесінді, қиылысу, жалпы көрініс, жоғарыдан көрініс, бүйірден көрініс, МЕМСТ бойынша форматтардың мөлшері, жобалаулардың түрлері.

Іскерліктер:

- жазуларды орындау, контурларды сызу;

- жинау сызбалары мен сұлбаларын оқу;

- геометриялық салуларды орындау, сызбаларды ресімдеу кезінде стандарттарды пайдалану.

БҚ 1, БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.6.1;

КҚ 2.6.2;

КҚ 2.6.6

ЖКП.02

Ауыл шаруашылығында электр энергиясын қолдану, электротехника негіздері

Электротехника негіздері. Тракторлар мен комбайндарда электр энергиясын қолдану. Жоғары қуатты магнетодан жану жүйесі. Генераторлар. Іштен жану қозғалтқыштарын электрлік іске қосу. Тракторлар мен комбайндарды электрлік жарықтандыру және қосымша жабдықтары. Тракторлар мен комбайндардың электрлік жабдықтарының сұлбасы.

Білімдер:

- электрлік жабдықтардың, аккумуляторлардың, генераторлардың, реле-генераторлардың, стартерлердің, жану жүйесі саймандарының жалпы құрылысы, жұмыс істеу қағидаттары, құрастырмалары және сипаттамалары;

- тракторлар мен комбайндарды дайындау және оларды пайдалану ережесі;

- ТҚ және жөндеу ережесі.

Іскерліктер:

- автомобильдер мен тракторлардың электрлік жабдықтарының техникалық жай күйін тексеру;

- автомобильдер мен тракторлардың электрлік жабдықтарының ақауларын анықтау және жою.

БК 1, БК 5,

БК 6,

ПК 2.6.1;

ПК 2.6.2;

ЖКП.03

Құрастырма металдар технологиясы және материалтану

Қара металдар, түсті металдар және қорытпалар. Металдарды термиялық өңдеу, қосымша материалдар, бөлшектердің бетін коррозиядан қорғау.

Білімдер:

- металдардың, қорытпалардың түрлері, химиялық және физикалық қасиеттері.

Іскерліктер:

- металдарды түрлері мен қасиеттері бойынша ажырату.

БҚ 2, БҚ 8,

КҚ 2.6.2;

КҚ 2.6.3;

КҚ 2.6.8;

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік

Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдық негіздері. "Еңбекті қорғау туралы" ҚР Заңы. Еңбекті қорғау туралы ҚР заң актілері. Нормативтік-құқықтық актілердегі еңбекті қорғау талаптары. Өндірістік санитария. Оның маңызы және міндеттері. Жұмыс аймағындағы зиянды заттар және олардың параметрлерін қалыптандыру. Басқыншы және улы заттар және олардан қорғау шаралары. Өндірістік шу, ультрадыбыс, діріл және оларды параметрлерін қалыптандыру.

Білімдер:

- еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдық негіздері;

- өндірістік санитария туралы жалпы мәліметтер;

- қауіпсіздік техникасы;

- электр қауіпсіздігі негіздерін;

- өрт қауіпсіздігі туралы жалпы мәліметтер.

Іскерліктер:

- қауіпсіздік техникасын және санитария ережелерін сақтай білу;

- электр қауіпсіздігін сақтау;

- өдірістік жарақаттану кезінде көмек көрсету;

- өрт қауіпсіздігін сақтау.

БҚ 6,

КҚ 2.6.1;

КҚ 2.6.2;

КҚ 2.6.6;

ЖКП.05

Қоршаған ортаны қорғау

Экология негіздері: экология туралы ұғым, экологиялық факторлар және организмдер. Популяция, биоценоз экожүйе. Биосфера және адам. Агробиоценоздар. Қоршаған табиғи ортаны қорғау және табиғи ат ресурстарды ұтымды пайдалану. Ауыл шаруашылық өндірісіндегі қоршаған ортаны қорғаудың осы заманғы мәселелері.

Білімдер:

- осы заманғы экологияның құрылымы;

- экологияның даму тарихы;

- аутэкология, демэколоҒгия, синэкология және биосфера;

- экологиялық факторлар және олардың жіктелуі туралы;

- орта факторлары, популяция, қауымдастық және биоценоз туралы;

- об экологиялық жүйелер және олардың жіктелуі туралы;

- биогеохимиялық оралымдар туралы;

- экологиялық сукцессиялар туралы;

- В. И. Вернадскийдің биосфера туралы ілімі жөнінде.

Іскерліктер:

- табиғатты қорғау қорғау қызметінің, агроэкология мәселелері;

- негізгі химиялық элементтердің биогеохимиялық айналымын анықтау;

- экологиялық факторларды және олардың тірі оргаҒнизмдерге ықпал етуін анықтау.

БҚ 2, БҚ 8,

КҚ 2.6.2;

КҚ 2.6.3;

КҚ 2.6.8;

ЖКП.06

Механикаландырылған жұмыстардың технологиясы

Агрегаттарды кешендеу. А/ш агрегаттарының өнімділігі. Диспетчерлік қызмет. Агрегаттардың қозғалыс тәсілдері. Жырту технологиясы. Тыңайтқыштарды енгізу және дайындау, культивация, картопты егу, себу, көкөністерді жинау кезіндегі техно-логиясы.

Білімдер:

- ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігі және өндірістік операциялар бойынша;

- ауыл шаруашылық агрегаттардың жалпы жіктелуі;

- ауыл шаруаышылқ машиналардың қасиеті мен пайдалану көрсеткіштерін;

- агрегаттардың ПӘК-і.

Іскерліктер:

- тыңайтқыштарды дайындау мен сіңіруді;

- ауыл шаруашылық дақылдарды күту бойынша агротехникалық шараларды орындау, агрегаттарды жинақтап, дақылдарды жинауға дайындау.

БҚ 1, БҚ 5,

КҚ 2.6.1;

КҚ 2.6.2;

КҚ 2.6.4;

АП.00

Арнайы пәндерАП.01

Тракторлардың құрылғысы

Тракторлардың жіктелуі мен жалпы құрылымы, тракторларды басқару тәсілдері, ішкі жану қозғалтқышының негізгі жұмысы, кривошатунды механизм, цилиндр блогы мен басы, тарату механизмі, қозғалтқыштың қоректену механизмі,реттеуіштер, қозғалтқыштың байланыс жүйесі, озғалтқыштың суыту жүйесі, қозғалтқыштың іске қосу құрылысы, ілесу муфтасы және беріліс қорабы, тракторларды басқару механизмі және артқы мост, трактордың жүргізуші бөлігі, гидравликалық жүйе және басқа да құралдар, тракорларды техникалық қызмет көрсету.

Білімдер:

- тракторлар мен автомобильдерді құрылысы, белгілері, типтері, жүргізу бөліктері бойынша жіктелуін;

- тракторлар мен автомобильдердің негізгі бөліктерін;

- қозғалтқыштардың жіктелуін, қозғалтқыштардың негізгі механизмі мен жүйелерін олардың белгілерін;

- қозғалтқыштардың техникалық сипатын;

- қозғалтқыштардың жұмыс циклі туралы түсініктерді;

- негізгі механизмдер мен қозғалтқыш жүйелерінің құрылым мен жұмысын.

Іскерліктер:

- қозғалтқыштардың негізгі механизмін, жүргізуші мостын шашуды, жинауды, реттеуді және ақауларын тауып, жөндеуді, трансмиссия, сцепления, коробка передач, тарату коропкасын, карданной передачи, мостов, жүргізуші бөліктерін, рулевого управления, тормозной системы, кабинаның, платформаның және қосымша құралдарының ақауларын тауып жөндеуді;

- техникалық қызмет көрсету жүйесінің жоспарлы сақтандыру және техникалық диагностиканы орындауды, бақылау және күнделікті техникалық қызмет көрсетуді.

БҚ 1,

БҚ 6,

КҚ 2.6.1;

КҚ 2.6.2;

КҚ 2.6.5;

АП.02

Ауыл шаруашылық машиналары мен мал шаруашылығына арналған жабдықтар

Топырақ өңдеуші машиналар мен құрылғылар, егу және себу машиналары. Тыңайтқыштарды енгізу машиналары. Өсімдіктерді химиялық қорғау машиналары. Азық дайындау машиналары. Астық жинау машиналары. Жүгері жинау машиналары. Астықты жинағаннан кейінгі өңдеу машиналары.

Білімдер:

- ауыл шаруашылық машиналардың агртоехникалық талаптарын, белгілерін, құрылғыларын, жұмыс істеу принциптерін, техникалық сипаттамасын, машиналарды техникалық қызметк көрсету, техника қауіпсіздігін.

Іскерліктер:

- агротехникалық талаптарға сай мал шаруашылығына а/ш машиналарын жұмысқа дайындауды, мал шаруашылығына арнап а\ш машиналарын реттеу және жөндеуді.

БҚ 1, БҚ 5,

КҚ 2.6.1;

КҚ 2.6.3;

КҚ 2.6.4;

АП.03

Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Тракторлардың жіктелуі мен жалпы құрылымы, тракторларды басқару тәсілдері, ішкі жану қозғалтқышының негізгі жұмысы, кривошатунды механизм, цилиндр блогы мен басы, тарату механизмі, қозғалтқыштың қоректену механизмі,реттеуіштер, қозғалтқыштың байланыс жүйесі, озғалтқыштың суыту жүйесі, қозғалтқыштың іске қосу құрылысы, ілесу муфтасы және беріліс қорабы, тракторларды басқару механизмі және артқы белдік, трактордың жүргізуші бөлігі, гидравликалық жүйе және басқа да құралдар, тракорларды техникалық қызмет көрсету. Машиналар мен жабдықтарды күрделі жөндеу: жөндеу туралы жалпы мәліметтер, бөлшектер мен қарсылықтарды ақауландыру және жинақтау. Қолмен және механикаландырылған дәнекерлеу, пайкамен дәнекерлеу, пісіру. Машиналар мен жабдықтардың жинау бірліктерін жөндеу: алынбалы құрастырмалар, каркастар мен кабиналар, блок-картерлер, цилиндрлердің бастары, корпустық бөлшектер мен кожухалар, цилиндр–поршень тобының бөлшектері, насостардың кривошип-шатун және газ тарату тетіктері, сүзгілер, радиаторлар мен турбокомпрессорлар, отын және гидравликалық аппаратура. Аккумуляторлар мен электрлік жабдықтарды күрделі жөндеу. Біліктерді, катоктарды, роликтерді, ступицаларды, дискілерді, шестерняларды, айдау айгөлектерін, жетекші доңғалақтар мен шынжыр табанның буындарын, рессорларды, рөлдік басқару және алдыңғы мостылардың, цилиндрлердің, гидрожүйелердің бөлшектерін қалпына келтіру. Ауыл шаруашылық машиналары мен мал шаруашылық фермаларының жабдықтарын қалпына келтіру. Тоңазыту қондырғыларын, пастеризаторларды және сепараторларды, қой қырқуға арналған жабдықтарды жөндеу. Мал шаруашылық фермаларының электрлік қозғалтқыштарын және төмен вольтты іске қосу қорғау аппаратураларын, жабдықтарын жөндеу.

Білімдер:

- тракторлар мен автомобильдерді құрылысы, белгілері, типтері, жүргізу бөліктері бойынша жіктелуін;

- тракторлар мен автомникалық сипатын;

- қозғалтқыштардың жұмыс циклі туралы түсініктерді;

- негізгі механизмдер мен қозғалтқыш жүйелерінің құрылым мен жұмысын;

- бөлшектердің белгілерін, өңдеу материалдарын;

- тракторлардың қозғалтқыш жүйелері мен тетіктерінің, ілініс муфтасы мен беріліс қорабының, артқы мосты мен басқару тетіктерінің, жүріс бөлігінің, гидҒравликалық аспалы жүйесінің және басқа да жабдықтарының құрылғыларын, негізгі ақауларын, оларды жою тәсілдерін;

- көлік құралдарының электрлік жабдықтарының, трансмиссия мен ілініс, беріліс қорабының, карданды берілістің, рульдік басқару, тежеуіш жүйесі, кабинаның, платформаның және қосымша жабдықтардың жалпы құрылғысы, жұмыс істеу қағидаттары, дайындау ережелері, оларды тексеру туралы;

- жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері туралы;

- бөлшектер мен қарсыласуларды жөндеу, ақауландыру және жинақтау туралы жалпы мәліметтерді.

Іскерліктер:

- қозғалтқыштың негізгі тетіктерін, жетекші мостыны, жинау, бөлшектеу және ретке келтіру;

- қозғалтқыш жүйелері мен тетіктерінің, трансмиссия мен ілініс, беріліс қорабының, карданды берілістің, рульдік басқару, тежеуіш жүйесі, кабинаның, платформаның және қосымша жабдықтардың ақауларын табуды және түзетуді;

- техникалық диагностиканы және ТҚ жоспарлы-алдын алу жүйелерін орындауды, бақылау және күнделікті техникалық қызмет көрсетуді орындауды.

БҚ 1, БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.6.1;

КҚ 2.6.2;

КҚ 2.6.5;

АП.04

Жолда жүру ережелері

Жалпы ережелер. Жаяу жүргіншінің, жолаушының және жүргізушінің негізгі түсініктері мен терминдері. Жол белгілері. Жол таңбалары және оның сипаттамасы. Жолда жүру тәртібі, көлік құралдарының бекеті, жол қозғалысын реттеу, қиылысуларды, жаяу жүргіншілердің жолын кесіп өту, жалпылай пайдаланылатын аялдамалар мен темір жол аялдамаларындағы қозғалыс тәртібі, жол жүру қозғалысын реттеу.

Білімдер:

- қозғалысқа қатысушылардың ережелерін: жаяу жүргінші, жолаушы, автокөлік жүргізуші, номерлі және тану белгілерін, жол жүргіншілерінің міндеттерін.

Іскерліктер:

- қозғалысты ұйымдастыру мен жағдай жасау кезінде жол жүргіншілердің ережелерін сақтауды,жолды реттеу, қозғалыс үшін жағдай жасауды.

БҚ 1,

БҚ 6,

КҚ 2.6.1;

КҚ 2.6.2;

КҚ 2.6.6;

АП.05

Агрономия негіздері

Өсімдіктер және олардың өмір сүру жағдайлары, оларды реттеу тәсілдері. Топырақтың түзілуі, құрамы және қасиеттері, топырақ түзілу үрдісі. Арамшөптер және олармен күрес. Ауыспалы егіс. Топырақты өңдеу (топырақты өңдеудің міндеттері мен амалдары, жүйесі, топырақты эрозиядан қорғау). Аймақтық егіншілік жүйелері. Ауылшаруашылық дақылдарының аурулары мен зиянкестері, олармен күрес шаралары. Тыңайтқыштар және оларды қолдану.

Білімдер:

- өсімдік құрылысы;

- табиғаттағы, адам өміріндегі өсімдіктің маңызы;

- жабық тұқымдастықтарының вегативті мүшелерінің негізгі құрылғылары, жабық тұқымдастықтарының репродуктивті құрылысы, тұқымдар мен жемістердің пайда болу процесі;

- топырақтың құрылуы;

- топырақтың негізгі түрлерінің құрамы, құрылыс және қасиеті.

Іскерліктер:

- анықтауыштың көмегімен өсімдікке морфологиялық талдау жүргізу;

- өсімдіктің шаруашылық құндылығын анықтау;

- тәжірибелік жұмыста агрометрологиялық ақпаратты қолдану;

- топырақтағы гумус құрамын, топырақтың механикалық құрамын, сіңіргіштік қабілеттерін және реакциясын анықтау;

- тыңайтқыш сіңіру мөлшерін есептеу.

БҚ 1, БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.6.1;

КҚ 2.6.2;

КҚ 2.6.6;


Біліктілігі: 150407 2 – Ауыл шаруашылығында машина мен тракторды реттеуші*

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндерЖКП.01

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

Өрт қауіпсізідігі. Жабдықтардың жіктелуі. Белгілері, құрылысының ерекшеліктері, таңдау критерилері, пайдаланудағы қауіпсіздік ережелерін, еңбекті қорғау, құқықтық және нормативтік база; өндірістік аурулар мен зақымдану; еңбек жағдайына әсерін тигізетін факторлар, еңбекті қорғау бойынша шаралар, техника қауіпсіздігі, сақтандыру шаралары, түрлері және құралдары.

Білімдер:

- өндірістік санитария туралы жалпы мәліметтерді;

- қауіпсіздік техникасын;

- электр қауіпсіздігі негіздерін;

- өрт қауіпсіздігі туралы жалпы мәліметтерді.

Іскерліктер:

- санитария ережелері мен техника қауіпсізідігін сақтауды;

- электр қауіпсіздігін сақтауды;

- өндірістік жарақаттану кезінде көмек көрсетуді;

- өрт қауіпсіздігін сақтауды.

БҚ 1, БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.7.1;

КҚ 2.7.2;

КҚ 2.7.4;

ЖКП.02

Сызу

Пәннің мақсаттары мен міндеттері. Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) құрылымы мен арналуы. Сызбаларды графикалық безендіру. Проекциялық сызу. Техникалық сурет және сызу. Бөлшектердің сызбалары мен нобайларын орындаудың жалпы ережелері.

Білімдер:

- құрастырма құжаттарының бірыңғай жүйесі (КҚБЖ);

- сызбалар мен нобайларды орындауды қабылдау және ережесі;

- геометриялық сызу негіздері және проекциялық сызу.

Іскерліктер:

- мамандықтар бойынша сызбаларды безендіру және орындау, оның ішінде компьютерлік графика әдістері.

БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.7.1;

КҚ 2.7.4;

КҚ 2.7.5;

ЖКП.03

Материалтану

Қара металдар, түсті металдар және қорытпалар. Металдарды термиялық өңдеу. Қосымша материалдар. Бөлшектердің бетін коррозиядан қорғау.

Білімдер:

- металдардың түрлерін, химиялық және физикалық қасиеттерін.

Іскерліктер:

- металдарды түрлеріне қарай ажырата білуді.

БҚ 1, БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.7.1;

КҚ 2.7.2;

КҚ 2.7.4;

АП.00

Арнайы пәндерАП.01

Тракторлар мен комбайндардың электрлік жабдықтары және электротехника негіздері

Электротехника негіздері. Тракторлар мен комбайындарда электр энергиясын қолдану.

Жоғары қуатты магнитодан жану жүйесі

Генератолар. Іштен жану қозғалтқыштарын электрлік іске қосу.

Тракторлар мен комбайындарды электрлік жарықтандыру және қосымша жабдықтары

Білімдер:

- электрлік жабдықтардың, аккумуляторлардың, генераторлардың, реле генераторлардың, стартерлердің, жану жүйесі саймандарының жалпы құрылысы, жұмыс істеу қағидаттары, құрастырмалары және сапаттамалары;

- втомобильдер мен таркторларды дайындау және оларды пайдалану ережесі, ТҚ және жөндеу ережесі.

Іскерліктер:

- автомобильдер мен тракторлардың электрлік жабдықтарының техникалық жағдайын тексеру;

- автомобильдер мен тракторлардың электрлік жабдықтарының ақауларын анықтау және жою;

- электрлік жабдықтарды пайдалану және техникалық қызмет көрсету.

БҚ 1, БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.7.1;

КҚ 2.7.2;

КҚ 2.7.5;

АП.02

Слесарлық-жөндеу ісі

Слесарлық іс, өлшеу техникасы, аспаптарды толтыру, металдарды белгілеу, кесу, түзету, майыстыру, құю, бұрғылау, бұрау, бұранда кесу, қысу, пісіру, шыңдау, сығу.

Білімдер:

- слесарлық-жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі техника қауіпсіздігі, аспаптарды толтыру, металдарды белгілеу, кесу, түзету, майыстыру, құю, бұрғылау, бұрау, бұранда кесу, қысу, пісіру, шыңдау, сығу тәсілдері;

- жөндеу жұмыстары.

Іскерліктер:

- бөлшектердің тозу мөлшері мен сипатын анықтауды, сәйкес техникалық құралдарды қолдануды;

- жөндеу жұмыстарын орындауды, КТМ, ЖЖМ, қоректендіру, салқындату, майлау жүйелерін, күш берілісін, жүріс бөлігін, қаңқаны, жүргізуші алаңын жөндеуді.

БҚ 1,

БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.7.1;

КҚ 2.7.2;

АП.03

Тракторлардың құрылғылары және техникалық қызмет көрсету

Тракторлардың жіктелуі мен жалпы құрылымы, тракторларды басқару тәсілдері, ішкі жану қозғалтқышының негізгі жұмысы, кривошатунды механизм, цилиндр блогы мен басы, тарату механизмі, қозғалтқыштың қоректену механизмі,реттеуіштер, қозғалтқыштың байланыс жүйесі, озғалтқыштың суыту жүйесі, қозғалтқыштың іске қосу құрылысы, ілесу муфтасы және беріліс қорабы, тракторларды басқару механизмі және артқы мост, трактордың жүргізуші бөлігі, гидравликалық жүйе және басқа да құралдар, тракорларды техникалық қызмет көрсету.

Білімдер:

- тракторлар мен автомобильдерді құрылысы, белгілері, типтері, жүргізу бөліктері бойынша жіктелуін;

- тракторлар мен автомобильдердің негізгі бөліктерін;

- қозғалтқыштардың жіктелуін, қозғалтқыштардың негізгі механизмі мен жүйелерін олардың белгілерін;

- қозғалтқыштардың техникалық сипатын;

- қозғалтқыштардың жұмыс циклі туралы түсініктерді;

- негізгі механизмдер мен қозғалтқыш жүйелерінің құрылым мен жұмысын.

Іскерліктер:

- қозғалтқыштардың негізгі механизмін, жүргізуші мостын шашуды, жинауды, реттеуді және ақауларын тауып, жөндеуді, трансмиссия, ілініс, беріліс қорабы, тарату қорабы, карданды беріліс, белдіктер, жүргізуші бөліктерін, рульдік басқару, тежеуіш жүйесі, кабинаның, платформаның және қосымша құралдарының ақауларын тауып жөндеуді;

- техникалық қызмет көрсету жүйесінің жоспарлы сақтандыру және техникалық диагностиканы орындауды, бақылау және күнделікті техникалық қызмет көрсетуді.

БҚ 1,

БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.7.1;

КҚ 2.7.2;

АП.04

Ауыл шаруашылық машиналары

Топырақ өңдеуші машиналар мен құрал-саймандар, егу және себу машиналары. Тыңайтқыштарды сіңіру машиналары. Өсімдіктерді химиялық қорғау машиналары. Жем-шөп дайындау машиналары. Астық жинау машиналары. Жүгері жинау машиналары. Астықты жинағаннан кейінгі өңдеу машиналары. Түйнек жемістілерді, тамыр жемістілерді және талшықты дақылдарды жинау машиналары.

Білімдер:

- ауыл шаруашылық машиналардың агртоехникалық талаптарын, белгілерін, құрылғыларын, жұмыс істеу принциптерін, техникалық сипаттамасын, машиналарды техникалық қызметк көрсету, техника қауіпсіздігін.

Іскерліктер:

- агротехникалық талаптарға сай мал шаруашылығына а/ш машиналарын жұмысқа дайындауды, мал шаруашылығына арнап а\ш машиналарын реттеу және жөндеуді.

БҚ 1,

БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.7.1;

КҚ 2.7.2;

АП.05

Автомобильдер, ауыл шарушылық техникалары және тракторлар диагностикасы

Техникалық қызмет көрсету және техникалық диагностиканың негізгі ережелері. Диагностикалау тәртібі. Тракторлар мен комбайндарды диагностикалау. Автомобильдерді диагностикалау.машиналардың қалдық ресурстарын диагностикалау. Машиналарды диагностикалау құралдарының жіктелуі. Бақылау диагностикалау құралдары. МТП жағдайын диагностикалаудың құралдары. Электрондық диагностикалық саймандар.

Білімдер:

- техникалық диагностика түрлерінің жіктелуі;

- техникалық диагностика міндеттері;

- диагностика тәсілдері.;

- диагностиклау тәсілдері, КШТ, цилиндрлі топтар, газ таратушы механизм, суыту және майлау жүйесі, комбаин агрегаттарын техникалық қызмет көрсету, диагносикасын және сараптау, қоректену жүйесі, ауа тазартқыш, камералар, комбайндардың механизмдерін сараптау және техникалық қызмет көрсету.

Іскерліктер:

- диагностикалық нышандары мен қарапайым диагностикалық құралдар бойынша автомомбильдер мен тракторлардың қозғалтқыштары, жүргізуші бөліктері, басқару рульдерінің, трансмиссияларының және комбайнның гидравликалық жүйесінің техникалық жағдайларын анықтау;

- диагностикалық бақылау карталарын құрастыру.

БҚ 1,

БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.7.1;

КҚ 2.7.2;


Біліктілік: 150408 2 – Автомобиль жүргізуші*

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Техника қауіпсіздігі, өртке қарсы шаралар

Өрт қауіпсіздігі. Құралдардың жіктелуі: белгілері, жұмыс істеу қағидаттары, құрылысының ерекшеліктері, таңдау белгілері, қауіпсіз пайдалану ережесі. Еңбекті қорғау. Құқықтық және нормативтік база. Өндірістік жарақат және аурулар. Еңбек жағдайларына әсер ететін факторлар. Еңбекті қорғау бойынша шаралар. Техника қауіпсізідігі: сақтандыру түрлері, құралдары, шаралары.

Білімдер:

- өндрістік санитария туралы жалпы мәліметтерді;

- техника қауіпсізідігін;

- электрлік қауіпсіздік негіздерін;

- өрт қауіпсізідігі туралы жалпы мәліметтерді.

Іскерліктер:

- техника қауіпсізідігі мен санитария ережелерін сақтау;

- электр қауіпсізідігін сақтау;

- өндірістік жарақаттану жәрдем көрсетуді;

- өрт қауіпсіздігін сақтау.

БҚ 2

БҚ 8,

БҚ 9,

КҚ 2.8.2;

КҚ 2.8.3;

КҚ 2.8.8;

ЖКП.02

Жол-көлік оқиғасы кезінде зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы жәрдем көрсету

Көлік жол зақымдануы. Автомобильді медициналық жарықтандыру. Адамның анатомиялық және физиологиялық негіздері. Жарақаттану кезіндегі алғашқы көмек. Алғашқы көмек көрсету кезіндегі жүргізушінің көмегі. Жүргізушінің қолданбалы кәсіптік дайындығы.

Білімдер:

- көлік құралдарында медициналық дәрі-дәрмек қорабының болуы;

- адам организмнің негізгі жүйесі мен олардың құрылысы;

- қан кету түрлері және оларды тоқтату тәсілдері, инфекция себептері және нышандары, олармен күресу шаралары;

- клиникалық өлімнің себебі, реанимация техникасы, естен тану түрлері.

Іскерліктер:

- оқатты байлау, қолдағы құралдармен қан тоқтату, жарақат алған кезде алғашқы көмек көрсету: таңу, жүрекке массаж жасау арқылы, жасанды жолмен тыныс алдыру;

- жарақат алған адамды автомобильден түсіріп, дәрігерге дейінгі көмек көрсету.

БҚ 2

БҚ 3,

БҚ 6,

КҚ 2.8.1;

КҚ 2.8.3;

КҚ 2.8.6;

ЖКП.03

Материалтану

Қара металдар, түсті металдар және қорытпалар. Металдарды термиялық өңдеу. Қосымша материалдар. Бөлшектердің бетін коррозиядан қорғау.

Білімдер:

- металдардың түрлерін, химиялық және физикалық қасиеттері.

Іскерліктер:

- металдарды түрлеріне қарай ажырата білу.

БҚ 1

БҚ 5,

БҚ 6,

КҚ 2.8.1;

КҚ 2.8.2;

КҚ 2.8.9;

АП.00

Арнайы пәндер

АП.01

Автомобильдердің электрлік жабдықтары, электротехника негіздері

Электротехника негіздері. Электр энергиясын автомобильдерге қолдану. Жоғары қуат кезіндегі магнетоның жану жүйесі. Генераторлар. Іштен жану қозғалтқышын электрлік іске қосу. Автомобильдерді электрлік жарықтандыру және қосалқы жабдықтары.

Білімдер:

- электроқондырғылардың, аккумуляторлардың, генераторлардың, реле- генераторлардың, стартерлердің, жану жүйесінің жалпы құрылысы, жұмыс істеу қағидаты, құрастырмасы және сипаттамалары;

- автомобильдерді дайындау және оларды пайдалану ережелері, ТҚ ережесі.

Іскерліктер:

- автомобильдердің электрлік жабдықтарының техникалық жағдайын тексеру;

- автомобильдердің электрлік жабдықтарының ақауларын анықтау және жою;

- электрлік жабдықтарды пайдалану және техникалық қызмет көрсету.

БҚ 1

БҚ 6,

БҚ 8,

КҚ 2.8.1;

КҚ 2.8.3;

КҚ 2.8.9;

АП.02

Слесарлық жөндеу ісі

Слесарлық іс, өлшеу техникасы, аспаптарды толтыру, металдарды белгілеу, кесу, түзету, майыстыру, құю, бұрғылау, бұрау, бұранда кесу, қысу, пісіру, шыңдау, сығу.

Білімдер:

- слесарлық-жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі техника қауіпсіздігі, аспаптарды толтыру, металдарды белгілеу, кесу, түзету, майыстыру, құю, бұрғылау, бұрау, бұранда кесу, қысу, пісіру, шыңдау, сығу тәсілдері;

- жөндеу жұмыстары.

Іскерліктер:

- бөлшектердің тозу мөлшері мен сипатын анықтауды, сәйкес техникалық құралдарды қолдануды;

- жөндеу жұмыстарын орындауды, КТМ, ЖЖМ, қоректендіру, салқындату, майлау жүйелерін, күш берілісін, жүріс бөлігін, қаңқаны, жүргізуші алаңын жөндеуді.

БҚ 1

БҚ3,

БҚ 7,

КҚ 2.8.2;

КҚ 2.8.4;

КҚ 2.8.9;

АП.03

Көлік құралдарының құрылысы мен техникалық қызмет көрсету

Автомобильдердің жіктелуі, жалпы құрылысы. Автомобильдердің техникалық қызмет көрсету жүйесі. Еңбек қауіпсіздігі. Қозғалтқыштар: іштен жану қозғалтқышының жалпы құрылысы және жұмыс оралымы, кривошип-шатун тетігі, салқындату жүйесі, майлау жүйесі. Қоректену жүйесі және оның түрі, карбюраторлы, дизельді қозғалтқыштың, газ баллонды автомобильдің қоректену жүйесі. Ток көздері.

Білімдер:

- техника қауіпсіздігі ережесін;

- көлік құралдарының құрылысы, белгілері, типтері, жүріс бөліктері, тарту сыныптары бойынша тракторлардың, өздігінен жүретін шассилердің, автомобильдердің жіктелуін;

- автомобильдердің негізгі бөліктерін;

- қозғалтқыштардың жіктелуін, қозғалтқыштардың негізгі тетіктері мен жүйелерін, олардың бағытын;

- қозғалтқыштардың техникалық сипаттамаларын.

Іскерліктер: - қозғалтқыштардың негізгі механизмін, жүргізуші мостын шашуды, жинауды, реттеуді және ақауларын тауып, жөндеуді, трансмиссия, ілініс, беріліс қорабы, тарату қорабы, карданды беріліс, белдіктер, жүргізуші бөліктерін, рульдік басқару, тежеуіш жүйесі, кабинаның, платформаның және қосымша құралдарының ақауларын тауып жөндеуді.

БҚ 2,

БҚ 4,

КҚ 2.8.2;

КҚ 2.8.4;

КҚ 2.8.6;

АП.04

Автокөлік құқығының негіздері мен қозғалыс қауіпсіздігі

Жол қозғалысының қауіпсізідігін қамтамасыз ету. Қауіпті жол-көлік және қиын жағдайлардағы жүргізушінің іс-әрекеттері. Автомобильді үнемді басқару техникасы мен амалдары. Жол көлік оқиғасы. Жүргізушінің кәсіби сенімділігі. Жүргізушінің психофизиологилық сипаттамасы. Жол жағдайын болжау. Жүргізушінің мінез құлық әдебі. Автомобильдің пайдалану қасиеттері.

Білімдер:

- жүргізушілердің, жолаушылардың, жаяу жүргіншілердің міндеттерін, жолда жүру ережесінің ұғымдары мен атауларын, автокөлік құқығының қайнар көздерін, заңды тұлғалардың белгілерін, кәсіпорындардың түрлерін, АӨК-тің құқықтық жағдайын;

- міндеттемелер мен келісімдер туралы ережелерді.

Іскерліктер:

- санаттары бойынша бойынша көлік құралдарын ажыратуды, жүктерді тасымалдауға шарт жобасын құрастыруды, шартты бекітуге хаттама толтыруды.

БҚ 2,

КҚ 2.8.1;

КҚ 2.8.5;

КҚ 2.8.7;

АП.05

Жолда жүру ережелері

Жалпы ережелер. Жүргізушілер, жаяу жүргіншілер, және жолаушылар міндеттерінің негізгі ұғымдары мен атаулары. Жол белгілері. Жол таңбалары және олардың сипаттамасы. Қозғалыс тәртібі, көлік құралдарының аялдамасы және тұрағы, жол қозғалысын реттеу, қиылыстардан жаяу жүргіншілердің жолды кесіп өтуін, жалпы пайдаланылатын көлік құралдарының аялдамаларындағы және темір жол өтпелеріндегі қозғалыс тәртібін реттеу.

Білімдер:

- барлық қозғалысқа қатысушылардың - жаяу жүргіншінің, жолаушының, автокөлік жүргізушінің мінез-құлық ережелерін, жол, нөмірлі және тану белгілерін, барлық қозғалысқа қатысушылардың міндеттерін.

Іскерліктер:

- қозғалысты ұйымдастыру мен реттеу кезінде барлық қатысушылардың мінез-құлық ережелерін сақтауды, қозғалыс үшін қолайлы жағдай жасауды.

БҚ8,

БҚ 9,

КҚ 2.8.2;

КҚ 2.8.4;

КҚ 2.8.6;


Біліктілігі: 150409 2 – Электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі электрмонтер*

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндерЖКП.01

Сызу

Пәннің мақсаттары мен міндеттері. Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) құрылымы мен арналуы. Сызбаларды графикалық безендіру. Проекциялық сызу. Техникалық сурет және сызу. Бөлшектердің сызбалары мен нобайларын орындаудың жалпы ережелері.

Білімдер:

- құрастырма құжаттарының бірыңғай жүйесі (КҚБЖ);

- сызбалар мен нобайларды орындауды қабылдау және ережесі;

- геометриялық сызу негіздері және проекциялық сызу.

Іскерліктер:

- мамандықтар бойынша сызбаларды безендіру және орындау, оның ішінде компьютерлік графика әдістері.

БҚ 1,

БҚ 4,

БҚ 6,

КҚ 2.9.1;

КҚ 2.9.3;

КҚ 2.9.6;

КҚ 2.9.8;

ЖКП.02

Электроқауіпсіздік Құралдардың жіктелуі: белгілері, жұмыс істеу принциптері, құрылысының ерекшеліктері техника қауіпсізідігінің ерекшеліктері пайдаланудағы қауіпсіздік ережелері; еңбекті қорғау, құқықтық және нормативтік база; өндірістік зақымдану мен аурулар; еңбек жағдайын әсерін тигізетін факторлар еңбекті қорғау бойынша шаралар техника қауіпсізідіг. Түрлері, сақтандыру шаралары.

Білімдер:

- өндірістік санитария туралы жалпы түсінік;

- техника қауіпсізідігін;

- электроқауіпсізідік негіздерін;

- өрт қауіпсізідігі туралы жалпы мәліметті.

Іскерліктер:

- техника қауіпсізідігін орындауды;

- электроқауіпсізідігін орындауды;

- өндірістік зақымдану кезіндегі алғашқы көме көрсетуді;

- өрт қауіпсіздігін сақтауды.

БҚ 1,

БҚ 4,

БҚ 6,

КҚ 2.9.1;

КҚ 2.9.2;

КҚ 2.9.3;

КҚ 2.9.6;

ЖКП.03

Электротехника теоретикалық негіздері

Тұрақты тоқтың электрлі тізбегі. Электромагнетизм.

Ауыспалы тоқтың бірфазалы электротізбегі. Ауымпалы тоқтың үшфазалы электротізбегі. Электротехникалық өлшемдер мен құралдар. Трансформаторлар.

Ауыспалы тоқтың электромашиналары. Тұрақты тоқтың электромашиналары.

Білімдер:

- ауыспалы тоқтың үшфазалы тізбегі және оларды қосу тәсілдері;

- тұрақты және аусыпалы тоқтың электрлі машиналарын, іске қосу және қорғау аппаратураларын;

- автоматика жүйесінде қолданылатын қарапайым электрондық құралдарды, трансформатордың жұмыс істеу құрылысы мен принципі туралы.

Іскерліктер:

- электрлі тізбектің сызбасын құрастыруды, тұрақты тоқтың бір және үшфазалы электрлі тізбегін есептеуді, тұрақты тоқтың қарапайым электрлі тізбегінің негізгі параметрлерін анықтауды, тұрақты тоқ тізбегінің қарапайым есептеулерін орындауды, электрлі тізбектің негізгі параметрлерін өлшеуді, электротізбегінің ерекшеліктерін ажырата білуді, қосулардың түрін ажырата білу.

БҚ 1,

БҚ 4,

БҚ 6,

КҚ 2.9.1;

КҚ 2.9.4;

КҚ 2.9.6;

КҚ 2.9.7;

ЖКП.04

Электроматериалтану

Қара, түсті металдар. Металдарды термикалық өңдеу. Қосымша материалдар. Бөлшектерді коррозиядан қорғау. Металдардың электромагниттік қасиеттері.

Білімдер:

- мателлдардың түрлері, химиялық және физикалық қасиеттері.

Іскерліктер:

- металдарды түрлері, қасиеттері, электр өткізгіштігі бойынша ажырату.

БҚ 1,

БҚ 4,

КҚ 2.9.1;

КҚ 2.9.2;

КҚ 2.9.3;

КҚ 2.9.5;

АП.00

Арнайы пәндерАП.01

Ауыл шаруашылық агрегаттары мен дәстүрлі емес электр энергиясы көздерін электрлік жабдықтау және автоматтандыру

Электрлік жарықтандыруға және сәулелендіруге арналған қондырғылар. Электр жетегінің негіздері. Машиналардың,, агрегаттардың және ағындық желілердің автоматтандырылған электр жетегі. Электрлік қыздыру және электротехнологиялық қондырғылар.

Білімдер:

- негізгі ұғымдар мен анықтамалар, өлшеу шамалары мен бірліктері;

- сәулелендіру мен өлшеуді оқып үйренуге арналған саймандар;

- әр түрлі шамды жарықтандыру қондырғыларын есептеу әдістемелері;

- салалық жарықтандыру талаптары;

- шырақтар мен сәулелендіргіштердің кеңістікте орналасу жүйесі.

Іскерліктер:

- әр түрлі сәулелендіру көздерінен сұлбаларды желіге қосуды және жұмысын зерттеу;

- люксметрмен үйжайдың жарықтандырылуын және сәулелендірілуі, қалыпты жарықтандырылуын өлшеу;

- стационарлық және жылжымалы жануарлар мен құстарды ультракүлгін сәулелендіру қондырғыларын есептеуді жүргізу.

БҚ 1,

БҚ 4,

КҚ 2.9.1;

КҚ 2.9.2;

КҚ 2.9.5;

АП.02

Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтау

Электрлі қуатын тарату, өндіру туралы жалпы мәлімет. Өткізгіштер мен желілер. Сымдар, кабельдер, оларды жеткілікті қыздыру бойынша таңдау. Ішкі сымдар мен желілердің құрылысын, электр желілірендегі шығындардың немесе жүктемелердің кестесі.

Білімдер:

- өткізгіштердің электрлік және физикалық-механикалық сипаттамалары, өткізгіштердің, кабельдердің, баулардың маркалары;

- ішкі өткізгішке, орнату материалдарына қойылатын талаптар;

- оқшауланған өткізгіштер мен кабельдерді төсеу тәсілдері;

- 380/220 В жүйесіндегі ішкі өткізгіш құрылғысының ережесі мен нормалары.

Іскерліктер:

- зәкірді орауды, жинауды, машиналарды жинауды, есептеуді, тұрақты тоқың қозғалтқышының бағытын өзгертуді, қуаттылықты реттеуді, жұмыс істеу сипатын, үшфазалы асинхронды қозғалтқышты қолдануды.

БҚ 1,

БҚ 4,

КҚ 2.9.1;

КҚ 2.9.2;

КҚ 2.9.3;

АП.03

Электр машиналары мен аппараттар

Тұрақты тоқ машиналары: жұмыс істеу принциптері мен құрылымы, зәкірді орау, коммуникация, генераторлар, қозғалтқыштар, микромашиналар. Трансформаторлар: жұмыс істеу принципі, белгілері, жұмыс істеу теориясы, пайдалану көрсеткіштері, үш фазалы трансформаторларды қосу схемасы.

Білімдер:

- электрлі машиналарды қолданудағы негізгі электротехника заңдылықтары, тұрақты тоқ машиналарының жұмыс істеу принциптерін, тұрақты тоқ машинасының жұмысына якордың тигізетін әсері;

- коммутацияны талдау және мәні, тахогенераторлардың, электромашиналы күшейткіштердің, қозғалтқыштардың жұмысын талдауды.

Іскерліктер:

- зәкірді орауды, жинауды, машиналарды жинауды, есептеуді, тұрақты тоқың қозғалтқышының бағытын өзгертуді, қуаттылықты реттеуді, жұмыс істеу сипатын, үшфазалы асинхронды қозғалтқышты қолдануды.

БҚ 1,

БҚ 4,

КҚ 2.9.1;

КҚ 2.9.2;

КҚ 2.9.7;

АП.04

Электроқондырғыларын, автоматтандыру құралдарын, дәстүрлі емес электр энергиясын пайдалану және техникалық қызмет көрсету

Ауыл шаруашылықта электроқұралдарды пайдалануды ұйымдасытурды. Электроқондырғыларды тексеруді, күш трансформаторларын тексеруді, 1000В ты ауа және сым желілілерін пайдалану, электрлік қозғалтқыштар тексеру және пайдалану.

1000В қа дейінгі аппаратуралар мен тарату қондырғыларын пайдалану. Қондырғыларды автоматтандыру құралдары. Арнаы белгідегі электроқондырғыларды пайдалану мен жөндеу. Тракторлар, комбаиндар және электроқондырғыларды пайдалану мен жөндеу.

Білімдер:

- электр қондырғыларды сынақтан өткізу түрлерін, күш трансформаторларын пайдалану дың негізгі принциптерін, ауа және сымды желілерді пайдалану ережелері мен негзігі мөлшерін, желіні тексеру;

- өлшеу жұмыстарын білуді, сым желлілердің ақауларын және сынақтан өткізу тәсілдерін;

- а/ш электрлі қозғалтқыштарды пайдалану ерекшеліктерін, 1000В қа дейінгі қуатты аппаратураларды пайдалану ережелері мен мөлшерін, 1000В қа дейінгі қуатты аппаратураларды ағымды және күрделі жөндеу.

Іскерліктер:

- пайдалану алдында трансформаторлар мен аппаратураларды тексеру, ақауларды анықтауды, оларды жөндеуді, трансформаторларды жөндеуден кейін тексеруді, алдын алу өлшемдерін және тексеруді жүргізу, техникалық қызмет көсретуді жүргізуді, электроқондырғыларды диагностикалауды;

- ағымды және күрделі жөндеулердің көлемін анықтауды, жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды, жөндеуден кейін электроқозғалтқышты текссеруді, 1000 Вты қуатты аппаратураларды техникалық жөндеу және тексеру.

БҚ 1,

БҚ 4,

КҚ 2.9.1;

КҚ 2.9.2;

КҚ 2.9.6;


Біліктілігі: 150410 2 – Жөндеуші дәнекерлеуші*

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Сызу

Пәннің мақсаты мен міндеті. Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің құрылымы мен арналуы (КҚБЖ). Сызбалардың графикалық ресімделуі. Жобалық сызу. Техникалық сурет және сызу. Бөлшектердің сызбалары мен нобайларын орындаудың жалпы ережелері.

Білімдер:

- сызба, нобай, рұқсат, у, эскиз, отырғызу, кесінді, қиылысу, жалпы көрініс, үстіңгі көрініс, жанынан көрініс, МСТ-ға сәйкес форматтардың мөлшерлері, жобалау түрлері туралы ұғымдарды.

Іскерліктер:

- жазуларды орындауды, контурлар сызуды, жинау сызбалары мен сұлбаларын оқуды, геометриялық салуларды орындауды, сызбаларды орындау кезінде стандарттарды пайдалануды;

- техникалық суреттерді, бөлшектердің кесінділерін, нобайларды, қиылысулар мен кесінділерді орындауды.

БҚ 1

БҚ 4,

БҚ 6,

КҚ 2.10.1;

КҚ 2.10.3;

КҚ 2.10.6;

ЖКП.02

Ауыл шаруашылығында электр энергиясын пайдалану мен электротехника негіздері

Электротехника негіздері. Тракторлар мен комбаиндерде элетроқуатын пайдалануды. Жоғары қуат кезінде магнетоның жану жүйесі.генераторлар. ішкі жану қозғалтқышының электрлі іске қосу. Тракторлар мен комбаиндердің қосымша құралдары мен электрлі жарықтандыруы. Тракторлар мен комбаиндердің электроқондырғылар жүйесі.

Основы электротехники. Применение электрической энергии на тракторах и комбайнах. Система зажигания от магнето высокого напряжения. Генераторы. Электрический пуск двигателей внутреннего сгорания. Электрическое освещение и вспомогательное оборудование тракторов и комбайнов.

Білімдер:

- электроқондырғылардың, аккумуляторлар мен генераторларының реле генераторларының, стартерлерінің жалпы құрылысын;

- автомобиль мен тракторларды пайдалану ережелерін, ТҚ ережесін.

Іскерліктер:

- автомобиль мен тракторлардың электроқұралдарының техникалы жағдайын тексеруді;

- автомобиль мен тракторларының электроқұралдарының ақауларын тауып, жөндеуді;

- электроқұралдарды техникалық қызмет көрсетуді және пайдалануды;

- электрлі желілердің ақауларын жөндеуді.

БҚ 3

БҚ 6,

КҚ 2.10.1;

КҚ 2.10.2;

КҚ 2.10.6;

ЖКП.03

Конструкциялық материалдар технологиясы және материалтану Металдардың құрылысы мен қасиеттері. Металдар мен қоспалар туралы жалпы мәліметтер. Қара және түсті металдарды өндіру. Темірдің көміртегімен қоспасы және олардың қасиеттерінің өзгеру әдістері. Түсті металдар мен қоспалар, ұнтақты материалдар, металдар коррозиясы. Желілі өндіріс. Металдарды қысыммен өңдеу. Пісіріп өндіру. Металдарды дәнекерлеп өңдеу. Металкескіш станоктар туралы негізгі мәліметтер. Металдарды өңдеу.

Білімдер:

- металдардың қасиетін, олардың жіктелуін, әдісін;

- шойынды өндірудің даму болашағын, ақ пен сұр шойынның айырмашылығын, оларды қолдану саласын;

- болатты өндіріп алу процесінің мәнін;

- түсті металдарды өндіріп алудың ерекшеліктерін және олардың қажеттілігін;

- алюминий мен мыстың қасиеті мен оларды қолдану саласын;

- темірдің көміртегімен қоспасының құрылымын және оның сипаттамасын;

- теміркөміртегі қоспасының салқындатылған кездегі өзгерісі.

Іскерліктер:

- металдарды қасиеттері бойынша ажырата білу;

- балқытуға кететін материалдардың қажеттілігін түсіндіре білу және домен пешіндегі негізгі әсер етулерін жазуды;

- көміртегінің пішіні мен саны арасындағы және шойынның қасиеттері арасындағы тәуелділікті бекіту;

- болатты өндіріп алудың экономикалық тиімді тәсілін таңдау принциптерін түсіндіре білу.

БҚ 1,

БҚ 6,

КҚ 2.10.1;

КҚ 2.10.2;

КҚ 2.10.7;

ЖКП.04

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

Өрт қауіпсізідігі.

Құрал жабдықтардың жіктелуі.

Белгілері, құрылысының ерекшеліктері, таңдау критерилері, пайдаланудағы қауіпсіздік ережелерін, еңбекті қорғау, құқықтық және нормативтік база; өндірістік аурулар мен зақымдану; еңбек жағдайына әсерін тигізетін факторлар, еңбекті қорғау бойынша шаралар, техника қауіпсіздігі, сақтандыру шаралары, түрлері және құралдары.

Білімдер:

- өндірістік санитария туралы жалпы түсінік;

- қауіпсіздік техникасын;

- электроқауіпсіздік негізін;

- өрт қауіпсіздігі туралы жалпы түсінік.

Іскерліктер:

- тазалық ережелері мен техника қауіпсізідігін сақтай білуді;

- электроқауіпсізідікті сақтай білуді;

- өндірістік заықмдану кезінде көмек көрсетуді;

- өрт қауіпсіздігін сақтауды.

БҚ 2,

БҚ 8,

БҚ 9,

КҚ 2.10.4;

ЖКП.05

Қоршаған ортаны қорғау

Экология және қоршаған ортаны қорғау, экологиялық факторлар мен организмдер. Популяция. Биоценоз. Экожүйе. Биосфера және адамның құралу қызметі. Жасанды биоценоздар. Агробиоценоз.

Ауыл шаруашылық өндірісте табиғат ресурстарын қорғауды. Табиғатқа антропогенді әсер ету. Шуылдан қорғау. Электромагнитті және иноды сәулелендіруден қорғау. Нарық жағдайындағы экология және табиғат мәселлері.

Атмосфера ауасын қорғау. Жер және жер қойнауларын қорғау және рационалды пайдалану. Өсімдік және жануарлар әлемін қорғау.

Білімдер:

- осы заманғы экология құрылымы;

- экологияның даму тарихы;

- аутэкология, демэкология, синэкология және биосфера;

- экологиялық факторлар және олардың жіктелуі туралы;

- орта факторлары, популяция, тұқымдастық және биоценоз туралы;

- экологиялық жүйелер және олардың жіктелуі туралы;

- биогеохимиялық оралымдар туралы;

- экологиялық сукцессиялар туралы;

- В. И. Вернадскийдің биосфер туралы ілімі жөнінде.

Іскерліктер:

- табиғатты қорғау қызметінің экологиялық мәселелерін шешу, агроэкология;

- негізгі химиялық элементтердің биогеохимиялық дүниетанымын анықтау;

- экологиялық факторларды және олардың тірі организмдерге ықпалын анықтау.

БҚ 2,

БҚ 8,

КҚ 2.10.2;

КҚ 2.10.3;

КҚ 2.10.8;

АП. 00

Арнайы пәндер

АП.01

Тракторлар мен автомобильдер

Тракторлар мен автомобильдердің жіктелуі мен жалпы құрылымы, тракторлар мен автомобильдердің басқару тәсілдері, ішкі жану қозғалтқышының негізгі жұмысы, кривошатунды механизм, цилиндр блогы мен басы, тарату механизмі, қозғалтқыштың қоректену механизмі,реттеуіштер, қозғалтқыштың байланыс жүйесі, озғалтқыштың суыту жүйесі, қозғалтқыштың іске қосу құрылысы, ілесу муфтасы және беріліс қорабы, тракторларды басқару механизмі және артқы мост, трактор мен автомобильдердің жүргізуші бөлігі, гидравликалық жүйе және басқа да құралдар, тракорлар мен автомобильдердің техникалық қызмет көрсету.

Білімдер:

- тракторлар мен автомобильдерді құрылысы, белгілері, типтері, жүргізу бөліктері бойынша жіктелуін;

- тракторлар мен автомобильдердің негізгі бөліктерін;

- қозғалтқыштардың жіктелуін, қозғалтқыштардың негізгі механизмі мен жүйелерін олардың белгілерін;

- қозғалтқыштардың техникалық сипатын;

- қозғалтқыштардың жұмыс циклі туралы түсініктерді;

- негізгі механизмдер мен қозғалтқыш жүйелерінің құрылым мен жұмысын;

- бөлшектердің белгілерін, өңдеу материалдарын;

- көлік құралдарының электроқондырғыларының, трансмиссия, беріліс қораптарының тарату қорабының, жүргізуші бөлігінің, басқаруының тормозының жалпы құрылысын және жұмыс істеу принципін, жұмыс істеу ережесін;

- техникалық диагностика түрлерінің жіктелуін.

Іскерліктер:

- қозғалтқыштардың негізгі механизмін, жүргізуші мостын шашуды, жинауды, реттеуді және ақауларын тауып, жөндеуді, трансмиссия, ілініс, беріліс қорабы, тарату қорабы, карданды беріліс, белдіктер, жүргізуші бөліктерін, рульдік басқару, тежеуіш жүйесі, кабинаның, платформаның және қосымша құралдарының ақауларын тауып жөндеуді.

БҚ 1,

БҚ 4,

КҚ 2.10.2;

КҚ 2.10.3;

КҚ 2.10.7;

АП. 02

Ауыл шаруашылығы машиналары мен мал шаруашылығы кешендеріне арналған жабдықтар

Топырақ өңдеуші машиналар мен құрылғылар, егу және себу машиналары. Тыңайтқыштарды енгізу машиналары. Өсімдіктерді химиялық қорғау машиналары. Азық дайындау машиналары. Астық жинау машиналары. Жүгері жинау машиналары. Астықты жинағаннанкейін өңдеу машиналары. Тамыр жемістілерді жинау машиналары. көкөністерді жинау машиналары және бақтағы жүзімдіктегіжұмыстарды механикаландыру. Орман шаруашылығына арналған машиналар мен құралдар. Мелиоративті және жер қазуға арналған машиналар. Суару машиналары.

Білімдер:

- ауыл шаруашылық машиналардың агртоехникалық талаптарын, белгілерін, құрылғыларын, жұмыс істеу принциптерін, техникалық сипаттамасын, машиналарды техникалық қызметк көрсету, техника қауіпсіздігін.

Іскерліктер:

- агротехникалық талаптарға сай мал шаруашылығына а/ш машиналарын жұмысқа дайындауды, мал шаруашылығына арнап а\ш машиналарын реттеу және жөндеуді.

БҚ 2,

БҚ 9,

КҚ 2.10.1;

КҚ 2.10.2;

КҚ 2.10.6;

АП. 03

Машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Тракторлардың жіктелуі мен жалпы құрылымы, тракторларды басқару тәсілдері, ішкі жану қозғалтқышының негізгі жұмысы, кривошатунды механизм, цилиндр блогы мен басы, тарату механизмі, қозғалтқыштың қоректену механизмі,реттеуіштер, қозғалтқыштың байланыс жүйесі, озғалтқыштың суыту жүйесі, қозғалтқыштың іске қосу құрылысы, ілесу муфтасы және беріліс қорабы, тракторларды басқару механизмі және артқы мост, трактордың жүргізуші бөлігі, гидравликалық жүйе және басқа да құралдар, тракорларды техникалық қызмет көрсету.

Біліктілігі:

- тракторлар мен автомобильдерді құрылысы, белгілері, типтері, жүргізу бөліктері бойынша жіктелуін;

- тракторлар мен автомобильдердің негізгі бөліктерін;

- қозғалтқыштардың жіктелуін, қозғалтқыштардың негізгі механизмі мен жүйелерін олардың белгілерін;

- қозғалтқыштардың техникалық сипатын;

- қозғалтқыштардың жұмыс циклі туралы түсініктерді;

- негізгі механизмдер мен қозғалтқыш жүйелерінің құрылым мен жұмысын;

- бөлшектердің белгілерін, өңдеу материалдарын.

Іскерліктер:

- қозғалтқыштардың негізгі механизмін, жүргізуші мостын шашуды, жинауды, реттеуді және ақауларын тауып, жөндеуді, трансмиссия, ілініс, беріліс қорабы, тарату қорабы, карданды беріліс, белдіктер, жүргізуші бөліктерін, рульдук басқару, тежеуіш жүйесі, кабинаның, платформаның және қосымша құралдарының ақауларын тауып жөндеуді.

БҚ 3,

БҚ 6,

КҚ 2.10.2;

КҚ 2.10.4;

КҚ 2.10.8;

АП.04

Слесарлық жөндеу ісі

Дәнекерлеу ісі, өлшеу техникасы, құралдарды жинау, металдарыд майыстыру, жөндеу, иілту, дәнекерлеу, кесу, иілтіп түзеу, металдарды кесу.

Жөндеу ісі. КШМ, ГСМ, қоректену жүйесін, суыту, майлау, күш берілісін, рамаларды, тиеу құрылымын, жүргізушінің алаңын, транспортерлер мен элеваторларды жөндеу. Қозғалтқышты, артқы және артқы дөңгелектерді жөндеуден кейінгі жинау, өңдеу және реттеу, тексеру. Топырақ өңдеу машиналарын, жинау, егу, себу, өсімдік қорғау машиналарын жөндеу.

Біліктілігі:

- жөндеу дәнекерлеу жұмысы кезінде техника қауіпсізідігін, металдарды кесу, балқыту, майыстыру, бұрау, пісіру тәсілдерін жөндеу жұмыстарының түрлерін.

Іскерліктер:

- бөлшектердің тозу мөлшері мен сипатын анықтауды, соған сәйкес техникалық құралдарды қолдануды, жөндеу жұмыстарын орындауды, КШМ, ЖЖМ, суыту жүйесін, қоректену жүйесін, күш берілісін, жүргізуші бөлігін, тиеу құрылысын, транспортер мен элеваторларды және сым желілерін жөндеуді.

БҚ 2,

БҚ 8,

КҚ 2.10.2;

КҚ 2.10.4;

КҚ 2.10.8;

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО және КП 01

Оқу практикасы

Кәсіптік практика бағдарламасы кәсіптік практиканың барлық кезеңдерінде білім алушыларда практикалық қабілеттер мен дағдыларды қалыптастыру үрдісінің дидактикалық негізделген бірізділігін қамтамасыз ететін практикалық оқытудың мазмұны мен көлемін анықтайды.

Іскерліктер:

- техникалық қауіпсіздік нормаларын сақтау барысында жұмыс жүргізу;

- қадағалау журналын жүргізу.

Дағдысы:

- алғашқы құжаттарды ресімдеу.

БҚ 1;

БҚ 3;

БҚ6;

БҚ 7;

БҚ 8;

БҚ 10

ӨО және КП 0

Технологиялық практика

Практикадан өтушілер, өндірістік технологиялық практиканың бірінші кезеңінен өтудің жұмыс жоспарына сәйкес, жабдықтар мен технологиялық үрдістерді оқып үйрену үшін цехтар мен бөлімшелер бойынша бөлінеді. Әр студент, цех басшылығымен, бөлімшедегі техникалық қызметкерлердің бөлінуімен, кезекшілік ұйымдастырумен, жабдықтарды ұстау және қызмет көрсету ережесімен, техникалық ұйымдастырумен, техникалық қызметкерлердің жұмыс сапасын бағалаумен танысуы тиіс.

Іскерліктер:

- өндірістік процестерді ұйымдастыру;

- кәсіптік өнеркәсіпте жұмыс жасау;

- көмекші материалдар және қажетті шикізаттарды есептеу;

Дағдысы:

- технологиялық жабдықтармен жұмыс жасау бойынша;

- дайын өнімнің, шикізаттың химиялық құрамын жүргізу бойынша игеру.

БҚ 1;

БҚ 3;

БҚ6;

БҚ 7;

БҚ 8;

БҚ 10


      Пәндік циклдар және кәсіптік практика бойынша бағдарламасының мазмұны

      (орта буын маманы)

      Біліктілігі: 150411 3 – Фермер

Циклдің индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП.00

Жалпы білім беру пәндері


Біліктілігі: 150411 3 – Фермер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндері

ЖГП. 01

Кәсіби қазақ тілі (орыс тілі) Кәсіби қазақ тілінің рөлі. Мамандықтар бойынша терминология. Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі. Оқу және аудару техникасы (сөздік бойынша) кәсіби бағдарлық мәтіндер.

Мәтіндер бойынша әңгімелер және диалогтар құрастыру, болашақ мамандығына бағдар.

Білімдер:

- кәсіби бағытта мәтіндерді оқу және аудару, қажетті грамматикалық минимумдарды және лексикалық мәтіндермен мемлекеттік тілде және орыс тілінде сөйлеу.

Іскерліктер:

- кәсіби лексиканы сауатты пайдалану;

- өздерінің кәсіби қызметтерінде қазақ және орыс тілінен алған білімдерін пайдалану.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 4

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі

Мамандық бойынша іскер тілдің негіздері, кәсіби лексика, фразеологиялық терминдер. Аудару техникасы (сөздік бойынша) Кәсіби бағдар беретін мәтіндер. Кәсіби қарым қатынас, тілді дамыту.

Білімдер:

- мамандықтар бойынша лексикалық, грамматикалық материал.

Іскерліктер:

- кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік бойынша)

- грамматикалық минимумды пайдалану.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 4

ЖГП. 03

Қазақстан тарихы

Осы заманғы заманғы әлемдегі Қазақстан Республикасының орны мен ролі. Қазақстан аумағындағы алғашқы тұрмыстық құрылыс. Арқайым – дүниежүзілік өркениет ошағы. Қазақстан тарихындағы монғолдық кезең. ХVI- XVIII ғғ. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық тарихы. Қазақстандағы патша үкіметінің отаршылдық саясаты. ХХ ғ. басындағы, азаматтық қарсыласу кезеңіндегі Қазақстан. Бірінші дүниежүзілік соғыс және Қазақстан. Ұлт-азаттық қозғалыс. Ақпан төңкерісі және патша өкіметінің құлауы. Қазан төңкерісі, азамат соғысы және шетелдік интервенция. Кеңес өкіметінің орнауы және оның Қазақстандағы ерекшеліктері. Казармалық социализм құрылысы. Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат (ЖЭС). Индустриаландыру және күштеп "ұжымдастыру", отырықшыландыру саясаты және оның зардаптары. Ауыл шаруашылығын ұжымдастырудың Сталиндік-Голощекиндік үлгісі. Қазақстандағы шаруалар көтерілісі. Саяси қуғын-сүргіндер. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанға дейінгі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Ұлы Отан соғысы және Қазақстанның фашизмді жеңуге қосқан үлесі. Соғыстан кейінгі дәуір және халық шаруашылығын қалпына келтіру. Тың игеру. Республика дамуындағы интенсивтендіру. Саяси қарсы тұрулар (1969, 1979, 1986 жж.). Қайта құру дәуірі. Қазақстан – егеменді тәуелсіз мемлекет.

Білімдер:

- Қазақстан тарихы;

- Қазақ халқының қалыптасуы;

- көшпелі өркениеттің пайда болуы;

- Ұлы Жібек Жолы және оның тарихи маңызы;

- Қазақстанның Ресейдің құрамына қосылуы;

- XVII-XVIII ғғ. жоңғар басқыншыларына қарсы ұлт-азаттық күресі;

- XX ғ. 20-80-жж. бас көтерулер, қозғалыстар және көтерілістер;

- XX ғ. 20-30-жж.;

- Қазақстан мәдениеті;

- Қазақтардың бүкіл дүниежүзілік құрылтайы;

- Алматы қаласындағы 1986 ж.;

- Желтоқсан оқиғасы;

- тамыз бүлігі және оның құлауы;

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі.

Іскерліктер:

- қысқаша тарихи-археологиялық әңгіме құрастыру;

- көшпелі мал шаруашылығының пайда болу себептерін ашу;

- алғашқы мемлекеттік бірлестіктерді сипаттау;

- қоныстандыру саясатының басты мақсаттарын анықтау;

- көтерілістердің жеңілу себептерін талдау;

- жаңа экономикалық саясаттың, ұжымдастырудың мәнін ашу. 20-30-жж. этнодемографиялық ахуал;

- қуғын-сүргіндер мен халықтарды күштеп қоныс аударту;

- картмен жұмыс. Қазақ диаспорасының пайда болу себептерін ашу;

- Ұлы Отан соғысы және Қазақстанның соғыстан кейінгі дәуірдегі Қазақстанның ролін ашу.

БК 2,3,4,5, 6

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі

Мамандарды даярлауда дене тәрбиесінің рөлі.

Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Дене тәрбиесінің әлеуметті-биологиялық және психофизиологиялық негіздері. Жеке тұлғаны және спортты жетілдіру негіздері Кәсіби жеке тұлғаны дайындау.

Білімдер: салауатты өмір салты негіздері; Адамның кәсіби және әлеуметтік дамуында дене тәрбиесінің рөлі туралы білу;

Іскерліктер:

- денсаулықты нығайту үшін алған білімдерін пайдалану;

- өмір жетістігі және кәсіби мақсаты үшін, жеке тұлғаны жетілдіре білуге тырысу керек.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 4

ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП. 01

Мәдениеттану

Мәдениеттану және оның қоғам өміріндегі ролі. Мәдениетті зерттеудегі қатынастардың алуан түрлілігі. Мәдениет пен өркениет. Мәдениеттің қалыптасуы. Мәдениеттің әлемдік тұрпаттары. Ислам мәдениетінің әлемі. Христиандық мәдениет әлемдік тұрпаттары. Батыс еуропалық мәдениет және әлемдік мәдениеттің дамуына ықпалы. Африкалық мәдениеттің ерекшелігі мен бірегейлігі.

Білімдер:

- ұғымдар: конфуциандық, даосшылдық, әлемдік өнер. әлемдік мәдениеттердің ерекшеліктері;

- ұғымдар: ислам, курайш, Мұхаммед пайғамбар, Құран, Аллах,Мекке;

- христиандық ілімнің негізгі қағидаттары және оның құндылық бағдарлары;

- Франция мәдениеті;

- ашель мәдениеті;

- ұғымдар: кроманьондықтар, галдар, франкілер, әдебиет, философия.

Іскерліктер:

- әлемдік мәдениеттердің ерекшеліктерін ашу;

- мәдениеттану ғылымының ұғымдарын еркін пайдалану.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 4

ӘЭП. 02

Философия негіздері

Философия пәні, Әлемдік философиялық пікірлердің негізгі кезеңдері. Адамның табиғатты және оның тіршілік етуінің маңызы. Құдай және адам. Адам және космос. Адам, қоғам, мәдениет. Өркеиет, мәдениет. Бостандық және жеке тұлға жауапкершілігі. Ғылым және оның рөлі. Адамдық тану және қызмет. Адамзат жаһандық мәселелермент бетпе бет.

Білімдер:

- әлемнің философиялық, ғылыми және діни суреттері туралы түсініктер;

- адам өмірінің мәні туралы;

- ғылым мен ғылыми танымның ролі, оның құрылымы, нысандары және әдістері, әлеуметтік және әдептілік мәселелер туралы түсініктер бойынша.

Іскерліктер:

- биологиялық, әлеуметтік, тән және рухани бастамалардағы адамның мінез-құлқын анықтау;

- оның саналы, саналылық және санасыздық мінез-құлқын анықтау;

- қоғамдағы имандылық нормалар мен адамдар арасындағы қатынастарды реттеу.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 4

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Әлеуметтану ғылымы. Қоғам әлеуметтік мәдениет жүйесі. Әлеуметтік қоғам. Әлеуметтік және ұлттық қатынас. Жекелік: оның әлеуметтік рөлі және әлеуметтік тәртібі.

Әлеуметтік қақтығыс және тәсілдері олардың рұқсаты. Саясаттану негіздері. Саяси үкімет және саяси қатынас. Саяси сана. Саяси мәдениет. Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар. Қазақстанда әлеуметті-саяси процестер.

Білімдер:

- заңдылықтарды түсінудегі әлеуметтанушылық қатынас туралы түсініктер;

- әлеуметтік құрылым, әлеуметтік жіктелу, әлеуметтік өзара ықпалдастық туралы түсініктер;

- жеке тұлғаны әлеуметтендіру үрдісінің ерекшеліктері, реттеу нысандары.

Іскерліктер:

- әлеуметтік қозғалыстардың және әлеуметтік өзгерістер мен дамудың басқа да факторларының ролін анықтау;

- биліктің мәнін, саясат, саяси қатынастар және үрдістер субъектілерін анықтау (Қазақстандағы және тұтасымен әлемдегі);

- саяси жүйелер мен саяси режимдер туралы түсініктер құрастыру.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 4

ӘЭП. 04

Экономика негіздері Экономика және оның негізгі мәселелері. Ресурстар. Микроэкономика. Нарықтық баға белгілеу механизмдері. Бәсекелестік. Фирма қызметінің экономикалық негіздері. Антимонополиялық реттеу. Халықтың кірістері. Әлеуметтік экономикалық мәселелерді реттеу. Макроэкономика. Қаржы. Инфляциялық процестер. Жұмыссыздық. Экономикалық өсудің мәселелері. Қазақстандық экономиканың микро және макроэкономикалық мәселелері.Әлемдік еңбектің бөлінуі.Тараудың, қызмет көрсетудің және валютаның әлемдік рыногы. Бизнес негіздері.

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережелері;

- елдегі және шетелдердегі экономикалық ахуал;

- макро және микроэкономика негіздері, салық, ақша, несие, әлеуметтік және инвестициялық саясат туралы.

Іскерліктер:

- өзінің кәсіби қызметін бағдарлауға қажетті экономикалық ақпарат табу және пайдалану.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 4

ӘЭП. 05

Құқық негіздері

Құқық: түснік, көздері, жүйесі. Қазақстан Республикасы Конституциясы. Жалпыға бірдей адам құқығының декларациясы. Жекелік, құқық, құқықты мемлекет. Адамныі заңгерлік жауаптылығы. Құқықтың негізгі саласы. Қазақстан Республикасы сот жүйесі. Құқық қорғау органдары.

Білімдер:

- адам және азамат құқытары мен бостандықтары, оларды іске асыру тетіктері;

- кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және имандылық-әдептілік нормалар.

Іскерліктер:

- маманның кәсіби қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалану.

БҚ 1,

БҚ 3,

БҚ 4Біліктілігі: 150411 3 –ФермерЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу:

Жазбаша жанрлардың өзіндік ерекшелігі.

Ұйымдық құжаттары.

Бұйрық –жарлық құжаттар.

Ақпараттық – анық-тамалық құжаттар.

Еңбек қатынастарын қүжаттау.

Білімдер:

- іс жүргізу терминдері;

- құжаттардың түрлері;

- құжаттар тізбесінің қалыптасқан құрылымы;

- құжаттардың формуляр-үлгісі;

- іс қағаздарын толтыру үлгісі.

Іскерліктер:

- ережеге сәйкес құжаттарды дұрыс құру;

- құжаттарды дұрыс толтыру;

құжат деректемелерін - ұқсастығы мен айырмашы-лығын айыру;

- екі тілде іс-қағаздарын ережеге сәйкес жүргізу;

- нормативті актілерді дәл орындау;

- құжаттарды толтыру, қол қою, қажетті жерлерге өткізу;

- ресми стильде қолданылатын синтаксистік тіркестерді пайдалану;

- ауызша және жазбаша ресми қарым-қатынас жасау.

БК 2,

БК 3,

ЖКП 02

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

өрт қауіпсізідігі.

Құрал жабдықтардың жіктелуі:

Белгілері, құрылысының ерекшеліктері, таңдау критерилері, пайдаланудағы қауіпсіздік ережелерін, еңбекті қорғау, құқықтық және нормативтік база; өндірістік аурулар мен зақымдану; еңбек жағдайына әсерін тигізетін факторлар, еңбекті қорғау бойынша шаралар, техника қауіпсіздігі, сақтандыру шаралары, түрлері және құралдары.

Білімдер:

- өндірістік санитария туралы жалпы түсінік;

- қауіпсіздік техникасын;

- электроқауіпсіздік негізін;

- өрт қауіпсіздігі туралы жалпы түсінік.

Іскерліктер:

- тазалық ережелері мен техника қауіпсізідігін сақтай білуді;

- электроқауіпсізідікті сақтай білуді;

- өндірістік заықмдану кезінде көмек көрсетуді;

- өрт қауіпсіздігін сақтауды.

БҚ 2,

БҚ 3,

КҚ 3.11.1;

КҚ 3.11.2;

КҚ 3.11.6;

ЖКП.03

Қоршаған ортаны қорғау

Экология және қоршаған ортаны қорғау, экологиялық факторлар мен организмдер. Популяция. Биоценоз. Экожүйе. Биосфера және адамның құралу қызметі. Жасанды биоценоздар. Агробиоценоз.

Ауыл шаруашылық өндірісте табиғат ресурстарын қорғауды. Табиғатқа антропогенді әсер ету. Шуылдан қорғау. Электромагнитті және иноды сәулелендіруден қорғау. Нарық жағдайындағы экология және табиғат мәселлері.

Атмосфера ауасын қорғау. Жер және жер қойнауларын қорғау және рационалды пайдалану

Білімдер:

- экология, популяция, биоценоз, симбиоз жайлы жалпы түсінік;

- экожүйе;

- атмосфера, туралы;

- осы заманғы экологиян құрылымын, міндеттерін, агробиоценоз туралы

- экологиялық зерттеу әдістері;

- қоршаған табиғат ортасытуралы дүниежүзілік мәселесі;

- табиғат ресурстарын рационалды қолдану туралы мәселер;

- табиғат ресурстарын пайдалану туралы ҚР мемлекеттік саясаты туралы.

Іскерліктер:

- экологиялық зерттеу әдістерін қолдану;

- қоршаған ортаны қорғау бойынша шараларды жүргізу.

БҚ 1,

БҚ 2,

БҚ 4,

КҚ 3.11.2;

КҚ 3.11.4;

КҚ 3.11.5;

ЖКП. 04

Шаруашылық қызметін талдау

Экономикалық талдау түрлері. Таолдау жұмыстарын ұйымдастыру. Пайдаланған жерлердің жәй-күйін және негізгі құралдарды талдау.

Өнім шығару өндірісін талдау. Тұрмыстық қызметті талдау. Пайдаланылған өнімді талдау. Қаржылық жағдайды талдау. Қызмет нәтижесін кешенді талдау.

Білімдер:

- шаруашылық қызметінің әдістері мен тәсілдері туралы;

- талдауға қажетті бастапқы мәліметтер жайлы;

- өндірістің қызметін бағалауға қажетті көрсеткіштер туралы.

Іскерліктер:

- кәсіпорын жұмысына экономикалық талдау; - өнімнің өзіндік құнын есептеу;

- қаржылық қызметінің нәтижесін анықтау;

- шығындарды анықтау және оларды жою жолдарын қарастыру.

БҚ 8,

БҚ 11,

КҚ 3.11.1;

КҚ 3.11.2;

КҚ 3.11.4;

КҚ 3.11.6;

ЖКП. 05

Аграрлық құқық

Аграрлық құқықтың мәні мен функциясы. Меншік құқығы. Ауыл шаруашылық субъектілердің құқықтық жағдайы. Кәсіпкерліктің құқықтық жағдайы. Ауыл шаруашылық кәсіпорындар мен ұйымдар қызметінің шаруашылық келісім шарты мен оның ролі. Шаруашылық келісімнің жеке түрлері. Жер құқығы.

Экологиялық құқық негіздері. Ауыл шаруашылық кәсіпорындар мен ұйымдарды құқықтық реттеу. Тәртіпті және материалды жауакершілік. Еңбек келіспеушіліктері және оны болдырмау тәртібі.

Білімдер:

- Қазақстан республикасындағы "Жер туралы заң", нормативтік актілер, ауылшаруашылығындағы реттеу қатынастары, шаруашылық түрлері, ауыл шаруашылықты басқару құрылымы.

Іскерліктер:

- азаматтық және қылмыстық кодекстердің баптарын талдау, табиғат қорғау заң актілерін бұзуда әкімшілік жауапкершілік заңдылықтарын айыру, ҚР "Жер туралы Заңын" бұзу себептерін талдау, және басқа нормативтік актілер мен басқа да экономикалық мақсатта қолданылатын жер, табиғат ресурстары бойынша нормативтік актілерді талдау.

БҚ 1,

БҚ 2,

БҚ 6,

КҚ 3.11.1;

КҚ 3.11.2;

КҚ 3.11.3;

КҚ 3.11.5;

АП. 00

Арнайы пәндер

АП. 01

Фермер шаруашылығы экономикасы

Фермер шаруашылығының маңызы, мәні мен міндеттері. Еңбек ресурстары мен оларды тиімді пайдалану. Жер ресурстары мен оларды тиімді пайдалану. Өндіріс құралдары мен оларды қолдану тиімділігі. Фермер шаруашылығын мамандандыру мен концентрациясы. Аграрлық өнім. Өнімнің өзіндік құны.

Фермер шаруашылығының экономикалық тиімділігі. Фермер шаруашылығындағы тауар ақша қарым қатынасы. Фермер шаруашылығындағы өнімдерінің баға құралуының ерекшеліктері. Инфрақұрылымның аграрлық нарығы.

Білімдер:

- нарық жағдайындағы шаруашылық пен меншік түрлері, құнарлықтың негізгі түрлері және оны арттыруды, ауыл шаруашылықтағы инвестицияның ерекшеліктері, қор салымдары, қор салымын қаржыландыру көздері, мерзімді жұмыстардың орындалғанына қарай еңбек ресурстарын пайдалану сипаты, еңбек өнімділігін арттыру факторлары, жұмыссыздықтың пайда болуы туралы түсінігі;

- ғылыми техникалық прогресс және оның нарық жағдайындағы маңызы, ҒТР жағдайындағы адам факторы, өндірістегі адам ролінің өзгеруі және жаңа жұмысшының құрылуы, нарықтық механизмнің қызметі мен мазмұны, нарық түрлерін, сұраныс пен ұсынысты, олардың өзара байланысын, баға мен бәсекеселстің байланысьылығын, нарықтың құрылымын, түрлерін, аграрлық экономикада нарық механизмінің ерекшеліктері туралы.

Іскерліктер:

- тауарлық өнімді анықтай білу, аукциондар мен жәрмеңкелерді өткізу, өнімдерді сатуға келісім шарт жасау және биржалық келісімдерді өткізу, ауыл шаруашылық өнімдерінің өзіндік құнын есептеу.

БК 1,

БК 6,

БК 12,

ПК 3.11.1;

ПК 3.11.2;

ПК 3.11.4;

АП. 02

Агрономия

Өсімдіктің химиялық құрамы мен өнімнің сапасы. Өсімдіктің қоректенуі. Топырақтың құрамы және сіңіргіштігі. Топырақтың құнарлығының тиімділігі. Қазақстандағы негізгі топырақ түрлерінің агрохимиялық сипаты. Тыңайтқыштардың жіктелуі, олардың Қазақстанда шығарылуы мен пайдалану. Азотты, фосфорлы, калий, микротыңайтқыштар және кешенді тыңайтқыштар. Минералды тыңайтқыштарды қолдану технологиясы. Органикалық тыңайтқыштар және оларды қолдану технологиясы.

Білімдер:

- өсімдік құрылысы, табиғаттағы, адам өміріндегі өсімдіктің маңызы;

жабықтұқымдастықтарының вегативті мүшелерінің негізгі құрылғылары, жабық тұқымдастықтарының репродуктивті құрылысы, тұқымдар мен жемістердің пайда болу процесі;

- топырақтың құрылуы;

- топырақтың негізгі түрлерінің құрамы, құрылыс және қасиеті;

- топырақтың құнарлығын арттыру тәсілдері, арам шөптердің жіктелуі мен биологиялық ерекшеліктерін, арам шөптермен күресу шараларын жүргізу туралы түсінік.

Іскерліктер:

- өсімдікке морфологиялық талдау жасау, анықтау құралы арқылы өсімдікті анықтау;

- өсімдіктің шаруашылық бағалығын анықтау;

- тәжірибелік жұмыста агрометрологиялық ақпаратты қолдану;

- топырақтың механикалық құрамы;

- тыңайтқыштардың сапасын төмендетпеу шаралар жүйесі;

- минералды, органикалық тыңайтқыштарды қолдану кезінде табиғатты қорғау бойынша шаралары және техника қауіпсіздігі.

БК 2,

БК 3,

БК 4,

ПК 3.11.1;

ПК 3.11.2;

ПК 3.11.4;

ПК 3.11.7;

АП. 03

Зоотехния

Аауылшаруашылық анатомиясы мен физиологиясы, ауылшаруашылық малдарды азықтандыру. Ауылшаруашылық малдарды өсіруді. Сиыршаруашылығы, қой шаруашылығы, жылқы шаруашылығы, шошқа шаруашылығы, құс шаруашылығы, ара шаруашылығы,мамық жүнді аң шаруашылығы

Білімдер:

- малдардың организмдегі органдар жүйесіндегі анатомия, физиология, организм, клетка, ұлпалар, мүшелер жайлы түсініктер;

- организмнің, жеке мүшелердің, мүшелер жүйесінің жалпы құрылысы мен фукциялары жайлы, малшаруашылығы, арашаруашылығы және аңшаруашылығы салалары жайлы ой-танымының қалыптасуы.

Іскерліктер:

- малдармен жұмыс жасаған кезде анатомия мен физиология негіздерін қолдана білу.

БК 1,

БК 4,

БК 6,

ПК 3.11.1;

ПК 3.11.2;

ПК 3.11.4;

ПК 3.11.7;

АП. 04

Ауыл шаруашылығы өндірісін механикаландыру мен электрлендіру

Тракторла мен қозғалтқыштар туралы негізгі мәліметтер. Ішкі қозғалтқыш жүйесі мен механизмі. Ауылшаруашылық машиналар. Ауылшаруашылық машиналар мен қондырғылар жайлы жалпы мәлімет. өсімдіктерді күтіп баптау үшін және топырақты қопсытуға арналған машиналар мен қондырғылар, екпе және себу машиналары, тыңайтқыш енгізу машиналары, зиянкестермен, арамшөптермен күресуге арналған машиналар

Білімдер:

- тракторлар мен автомобильдердің жалпы құрылымы мен жіктелуі; қозғалтқыштардың жалпы құрылысы мен негізгі принциптері;

- шатунды және газды механизмдердің құрылысы мен жұмыстары және оларды реттеу, қоректену және майлау жүйесінің жұмысы мен құрылымын жайлы түсініктер;

- қозғалтқыштарды іске қосу мен суыту жүйесі, тракторлар мен автомобильдердің электроқұрылғысы, тракторлар мен автомобильдердің басқару органдары мен жүргізу бөлігі, тракторлар мен автомобильдердің техникалық пайдалану ережелерін білу.

Іскерліктер:

- шатунды механизмді жинау және шашу;

- газ тарату механизмін шашу және жинау;

- газ тарату механизмін реттеу;

- форсункалардың жағдайын тексеру;

- майды тарату қысымын анықтау;

- қалыпты қысымға форсунканы реттеу;

- майлау жүйесінің клапандарын реттеу, жұмыс істеуін қадағалау;

- майлау цетрофигураның реактивті жұмыс істеуін тексеру;

- қозғалтқыштың магнето және тарату құрылғыларын қолдану;

- культиватор мен соқаның жұмысқа дайындығын тексеру.

БК 1,

БК 2,

БК 6,

ПК 3.11.1;

ПК 3.11.2;

ПК 3.11.4;

АП. 05

Аграрлық менеджмент, маркетинг пен агробизнесті ұйымдастыру негіздері

Агроөндірістік кешенді басқару функциясы, міндеті және принциптері. Басқару ғылымы ретіндегі менеджмент. Агроөндірістік кешенінің халықшаруашылық негізі және мәні. Өндірісті басқарудың экономикалық тәсілі.

Басқару тәсілдері. Агроөндірістік кешен. Жаңа ауылшаруашылық құрылымын басқару жүйесін ұйымдастыру. Фермер шаруашылығын басқару.

Осы заманғы маркетингтің мәні мен маңызы, теориясы. Тұтынушыларды ұйымдастыру және олардың түрлері. Нарық түсінігі мен мәні. Тауарды тарату мен қозғалысын ұйымдастыру.

Жарнама: тұрмысты ынталандыру, жеке сату, маркетингті коммуникация жүйесі, кәсіпорынның бағасы және баға саясаты. Маркетингті бақылау және жоспарлау.

Бизнес және қоғам. Еркін кәсіпкерлік ортасы, агробизнесті ұйымдастыру түрлері, агробизнес кәсіпкерлігінің тәртібі, фермер шаруашылығын жүргізудің ұйымдастыру негізі, ұжымдық жеке меншік түріндегі агрокәсіпорынды ұйымдастыру, мемлекет және бизнес, агроқұрылымды жоспарлау.

Білімдер:

- менеджмент қызметінің саласын, менеджмент деңгейін, менеджмент функциясын, осы заманғы менеджмент мәселелерін, басқарудың классикалық мектебін, басқарудың ғылыми бағытын, басқарудың әкімшілік бағытын, басқару бойынша тәжірибелі мемелекеттерді басқару қызметінің заңдылықтарын, ауыл шаруашылық кәсіпорындардың қаржылық жағдайын тексеру схемасын, ауыл шаруашылық кәсіпорындардағы қоршаған орта туралы білімдерін тереңдету.

Іскерліктер:

- мотивация моделін құрастыру, қажеттілік иерархиясын бейнелеу, ұйымдастыру схемасын құрастыру, алғашқы құжаттармен жұмыс істеу, қаржылық бақылауды жүргізу, кәсіпорынға тигізетін әсерлер: экологиялық, экономиялық, құқықтық, саяси, әлеуметтік, бәсекелестік орта, жабдықтаушылар;

- ауылшаруашылық кәспорындарының басшыларының этикасын анықтау, ақпараттармен жұмыс жасау, кіріс және шығыс құжаттарымен жұмыс жасау, жарнамамен, каталогтармен, есеп құжаттарымен жұмыс жасау.

БК 5,

БК 6,

БК 7,

ПК 3.11.1;

ПК 3.11.2;

ПК 3.11.4;

ПК 3.11.6;

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО және КП.01

Оқу практикасы

Кәсіптік тәжірибе бағдарламасы кәсіптік тәжірибенің барлық кезеңдерінде білім алушыларда тәжірибелік қабілеттер мен дағдыларды қалыптастыру үрдісінің дидактикалық негізделген бірізділігін қамтамасыз ететін тәжірибелік оқытудың мазмұны мен көлемін анықтайды.

Іскерліктер:

- техникалық қауіпсіздік нормаларын сақтау барысында жұмыс жүргізу;

- қадағалау журналын жүргізу.

Дағдылар:

- алғашқы құжаттарды ресімдеу.

БК 1,

БК 2,

БК 3,

БК 6;

ПК 3.11.1.;

ПК 3.11.3.;

ПК 3.11.7.;

ӨО және КП.02

Технологиялық практика

Тәжірибеден өтушілер, өндірістік технологиялық тәжірибенің бірінші кезеңінен өтудің жұмыс жоспарына сәйкес, жабдықтар мен технологиялық үрдістерді оқып үйрену үшін цехтар мен бөлімшелер бойынша бөлінеді. Әр студент, цех басшылығымен, бөлімшедегі техникалық қызметкерлердің бөлінуімен, кезекшілік ұйымдастырумен, жабдықтарды ұстау және қызмет көрсету ережесімен, техникалық ұйымдастырумен, техникалық қызметкерлердің жұмыс сапасын бағалаумен танысуы тиіс.

Іскерліктер:

- өндірістік процестерді ұйымдастыру;

- кәсіптік өнеркәсіпте жұмыс жасау;

- көмекші материалдар және қажетті шикізаттарды есептеу.

Дағдылар:

- технологиялық жабдықтармен жұмыс жасау бойынша;

- дайын өнімнің, шикізаттың химиялық құрамын жүргізу бойынша игеру.

БК 1,

БК 2,

БК 3,

БК 6;

ПК 3.11.1.;

ПК 3.11.3.;

ПК 3.11.7.;

ӨО және КП 03

Диплом алды практика

Жүйелеу, Оқушылардың теориялық және практикалық білімдерін кеңейту және бекіту. Арнайы технологиялар сұрақтарының кешенін тереңірек үйрету.

Іскерліктер:

- өнім сапасын жақсарту үшін, технологиялық процестерді жетілдіру бойынша шараларды әзірлеу;

- кәсіби қызметте ақпаратты-коммуникациялық технологияларды пайдалану.

Дағдылар:

- технологиялық процестерді енгізу және өнімнің жаңа түрлерін меңгеру бойынша техникалық құжаттарды ресімдеу.

БК 1,

БК 2,

БК 3,

БК 6;

ПК 3.11.1.;

ПК 3.11.3.;

ПК 3.11.7.;


      1 кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттің коды

Базалық құзыреттер (БК)

БҚ 1

Жұмыс орнын ұйымдастыру

БҚ 2

Қауіпсіздік техникасы ережесін орындау

БҚ 3

Қызметті жүзеге асырудың барынша ұтымды тәсілдері мен құралдарын таңдау

БҚ 4

Бүкіл кәсіптік қызметінің бойында өзінің білімі мен дағдысын жаңарту

БҚ 5

Санитарлық талаптарды орындау

БҚ 6

Технологиялық үрдісте қарастырылған іс-әрекеттерді орындау

БҚ 7

Біліктілігі жоғары маманның басшылығымен жұмысты орындау

БҚ 8

Жол қозғалысы ережесін орындау

БҚ 9

Жүргізушілік тәртіпті орындау, жауапты, өзара сақ және мұқият болу

БҚ 10

Көлік құралдарының дәл және қауіпсіз қозғалыс жағдайларын жасау

БҚ 11

Тұлғааралық және коммуникативтік мінез-құлық, іскерлік қатынас әдебі ережесін сақтау

БҚ 12

Қойылған мақсатты есепке алумен нақты міндеттерді орындауды және өзінің қызметін жоспарлауды

БҚ 13

Ақпарат көздерін анықтау және өз бетінше іздеу негізінде тәжірибелік есептер шешу

БҚ 14

Жұмысты орындаудың барынша тиімді жолдарын таңдау сұрақтары бойынша ұжымдық шешім қабылдауға қатысу

БҚ 15

Қосалқы қызметкерлермен жұмыс істеу


      2 кесте Кәсіптік құзыреттер

Орта білімнен кейінгі ТжКБ деңгейі

Біліктіліктің коды және атауы

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Белгіленген деңгей

1.1. 150403 2 – Жеміс-көкөніс өсіруші*

КҚ 2.3.1. Егіс жұмыстарын ұйымдастыру

КҚ 2.3.2. Отырғызу материалын, топырақты отырғызуға дайындау

КҚ 2.3.3. Тыңайтқышты дайындау және топыраққа сіңіру

КҚ 2.3.4. Көкөніс және жеміс дақылдарын себу және отырғызу

КҚ 2.3.5. Өсіру және өнім жинау бойынша қажетті амалдарды орындау, өсіру және күтім жасау

КҚ 2.3.6. Зиянды организмдерден өсімдіктерді биохимиялық өңдеуді жүргізу

КҚ 2.3.7. Өнім жинау, тасымалдау және сақтау


1.2. 150404 2 – Аспазшы*

КҚ 2.4.1. Салқын тағамдар мен дәмтатымдарды дайындау

КҚ 2.4.2. Алғашқы тағамдарды дайындау

КҚ 2.4.3. Салқын және ыстық қоспалар дайындау

КҚ 2.4.4. Көкөністер мен саңырауқұлақтардан ыстық тағамдар дайындау

КҚ 2.4.5. Балықтан және теңіз өнімдерінен ыстық тағамдар дайындау

КҚ 2.4.6. Еттен және ет өнімдерінен ыстық тағамдар дайындау

КҚ 2.4.7. Құстан және жабайы аң-құстан ыстық тағамдар дайындау

КҚ 2.4.8. Десерт дайындау

КҚ 2.4.9. Ұн тағамдарын дайындау

КҚ 2.4.10. Диеталық, балалар және вегетариандық тағамдар дайындау

КҚ 2.4.11. Банкеттік тағамдар дайындау

КҚ 2.4.12. Мәзір құрастыру, жартылай фабрикаттар мен өнімдерге тапсырыстар беру


1.3. 150405 2 – Сатушы*

КҚ 2.5.1. Ауыл шаруашылық тауарларын жіктеуді білу

КҚ 2.5.2. Тауарлардың тауартанушылық сипаттамасын анықтау

КҚ 2.5.3. Тауар сапасының нормативтік құжаттамаға, тауарлық белгіге сәйкестігін танушылық сипаттамасын анықтау

КҚ 2.5.4. Ауыл шаруашылық тауарларын ассортиментін оқып үйрену

КҚ 2.5.5. Саны және сапасы бойынша тауар қабылдау

КҚ 2.5.6. Есепке алу және есептік құжаттаманы жүргізуді меңгеру

КҚ 2.5.7. Мемлекеттік салық қызметінің нормативтік құжаттамасы мен нұсқаулықтарын пайдалану

КҚ 2.5.8. Тауарларды көтеріп сатып алуға және сатуға қолдау көрсету

КҚ 2.5.9. Тауарларды жеткізуге көлік құралдарын беру, көмек көрсету

КҚ 2.5.10. Тауарларға түгендеу жүргізуді жүзеге асыру

КҚ 2.5.11. Озат сауда әдістері мен нысандарын пайдалану

КҚ 2.5.12. Сауда, әдеп және әсемдік ережелерін сақтау


1.4. 150408 2 – Автомобиль жүргізуші*

КҚ 2.8.1. Автомобиль көлігінің жұмысын ұйымдастыру және бақылау

КҚ 2.8.2. Автокөлікті басқару

КҚ 2.8.3. Жұмыс тәртібін сақтау, орындалған жұмыстардың сапасын бақылау

КҚ 2.8.4. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және ағымдық жөндеу жүргізу

КҚ 2.8.5. Көлік құралдары жұмысының барынша оңтайлы тәртібін таңдау

КҚ 2.8.6. ЖЖМ-ға қажеттілікті есептеу

КҚ 2.8.7. ЖЖМ-ді пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасы ережесін сақтау

КҚ 2.8.8. Автомобильдерге қызмет көрсету техникасын сақтау

КҚ 2.8.9. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау


1.5. 150410 2 – Жөндеуші дәнекерлеуші*

КҚ 2.10.1. Жөндеу үрдісінде жабдықтарды пайдалану уақытында және оны тексеру кезінде ақауларды анықтау және жою

КҚ2.10.2. Жөнделген жабдықтың пайдалану сипаттамасына сәйкестігін тексеру

КҚ 2.10.3. Жабдықтарды жөндеуге ақаулық актілер құрастыру

КҚ2.10.4. Мазмұны бойынша ұқсас басқа да міндеттерді орындау

КҚ 2.10.5. Ауыл шаруашылық агрегаттарын, қондырғыларын, машиналарын, жабдықтарын жөндеу бойынша жинау-монтаждау жұмыстарын орындау

КҚ 2.10.6. Жөндеу мен бойынша жинауға арналған күрделілігі әр түрлі құрал-саймандар дайындау

2. Жоғары деңгей

2.1. 150401 2 – Бухгалтер*

КҚ 2.1.1. б Бюджет бойынша шығыстар мен кірістер сметасын құрастыру

КҚ 2.1.2. Ұстап қалу бойынша қажетті есептер жүргізу

КҚ 2.1.3. Барлық салық түрлері бойынша декларация құрастыру

КҚ 2.1.4. Ақпаратты талдаудың негізгі әдістері мен амалдарын пайдаланып статистикалық бақылау жүргізу, алған мәліметтерді жинақтау және талдау

КҚ 2.1.5. Кәсіпорынға экономикалық талдау жүргізу.

КҚ 2.1.6. Есептеу техникасы мен автоматтандырылған есептеу жүйелерін қолданумен бухгалтерлік және қаржы есебін орындау

КҚ 2.1.7. Қаржы операцияларында қарастырылған іс-әрекеттерді орындау


2.2. 150402 2 – Машинамен сиыр сауу операторы

КҚ 2.2.1. Жануарлармен жұмыс істеген кезде анатомия және физиология негіздерін білімге қолдану

КҚ 2.2.2. Сауын аппаратын, сүт сепараторын, пастеризаторды, тоңазыту қондырғыларын жұмысқа дайындау

КҚ 2.2.3. Мал сауу алдындағы санитарлық-гигиеналық шараларды ұйымдастыру

КҚ 2.2.4. Малдың зоофизиологиялық және анатомиялық ерекшеліктерін білімге қолдану және оларды жұмыс кезінде есепке алу

КҚ 2.2.5. Сүт өндірісінің болашақ және инновациялық әдістерін пайдалану

КҚ 2.2.6. Сиырдың машинамен саууға жарамдылығын анықтау

КҚ 2.2.7. Сүттің сапасын жедел бақылауды орындау


2.3. 150403 2 – Жеміс-көкөніс өсіруші*

КҚ 2.3.1. Егіс жұмыстарын ұйымдастыру

КҚ 2.3.2. Отырғызу материалын, топырақты отырғызуға дайындау

КҚ 2.3.3. Тыңайтқышты дайындау және топыраққа сіңіру

КҚ 2.3.4. Өсіру және өнім жинау бойынша қажетті амалдарды орындау, өсіру және күтім жасау

КҚ 2.3.5. Егіп өсірілген ауыл шаруашылық дақылдарының биологиялық ерекшеліктерін есепке алу және оларды реттеу

КҚ 2.3.6. Ауыл шаруашылық дақылдарының болашақ аудандастырылған сұрыптарын пайдалану


2.4. 150404 2 – Аспазшы*

КҚ 2.4.1. Салқын тағамдар мен дәмтатымдарды дайындау

КҚ 2.4.2. Алғашқы тағамдарды дайындау

КҚ 2.4.3. Салқын және ыстық қоспалар дайындау

КҚ 2.4.4. Көкөністер мен саңырауқұлақтардан ыстық тағамдар дайындау

КҚ 2.4.5. Балықтан және теңіз өнімдерінен ыстық тағамдар дайындау

КҚ 2.4.6. Еттен және ет өнімдерінен ыстық тағамдар дайындау

КҚ 2.4.7. Диеталық, балалар және вегетариандық тағамдар дайындау

КҚ 2.4.8. Мәзір құрастыру, жартылай фабрикаттар мен өнімдерге тапсырыстар беру

КҚ 2.4.9. Шикізатты механикалық аспаздық өңдеудің технологиялық үрдісін жүргізу

КҚ 2.4.10. Тамақ және аспаздық өнімдер дайындау

КҚ 2.4.11. Дайындалған тамақ сапасын анықтау


2.5. 150405 2 – Сатушы*

КҚ 2.5.1. Ауыл шаруашылық тауарларын жіктеуді білу

КҚ 2.5.2. Тауарлардың тауартанушылық сипаттамасын анықтау

КҚ 2.5.3. Тауар сапасының нормативтік құжаттамаға, тауарлық белгіге сәйкестігін танушылық сипаттамасын анықтау

КҚ 2.5.4. Ауыл шаруашылық тауарларын ассортиментін оқып үйрену

КҚ 2.5.5. Саны және сапасы бойынша тауар қабылдау

КҚ 2.5.6. Есепке алу және есептік құжаттаманы жүргізуді меңгеру

КҚ 2.5.7. Ауыл шаруашылық өнімдерін сатудың технологиялық үрдісін жүргізу

КҚ 2.5.8. Сауда нүктелері жұмысының негізгі ережелерін оқып үйрену

КҚ 2.5.9. Сатып алушыларға ауыл шаруашылық өнімдерінің тауарлық сапасы, сипаттамасы және бағасы туралы кеңес беру


2.6. 150406 2 – Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы–машинист*

КҚ 2.6.1. Ауыл шаруашылық машиналары мен тракторларының жұмысын ұйымдастыру және бақылау

КҚ 2.6.2. Тракторлар мен ауыл шаруашылық машиналарын басқару

КҚ 2.6.3. Техникаға техникалық қызмет көрсету және ағымдық жөндеу жүргізу, қозғалтқыштардың тетіктері мен жүйелерін ретке келтіру және реттеу

КҚ 2.6.4. Орындалған механикаландырылған жұмыстарға қойылатын агротехникалық талаптарды сақтау

КҚ 2.6.5. Ауыл шаруашылық машиналары мен тракторларының жұмысын ұйымдастыру

КҚ 2.6.6. Агрегаттардың, тораптардың сұлбаларын оқу

КҚ 2.6.7. Тракторлар мен ауыл шаруашылық машиналарына қызмет көрсету техникасын сақтау

КҚ 2.6.8. Тракторлар мен машиналарға қолданатын қарапайым реттеу операцияларын орындау

КҚ 2.6.9. Тракторлар мен машиналарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді орындау


2.7. 150407 2 – Ауыл шаруашылығында машина мен тракторды реттеуші*

КҚ 2.7.1. Ауыл шаруашылық машиналары мен тракторларының жұмысын реттеу

КҚ 2.7.2. Жабдықтарды пайдалану уақытында және оны тексеру кезінде ақауларды анықтау және жою

КҚ 2.7.3. Жөнделген жабдықтың жүктемемен және жүктемесіз пайдалану сипаттамасына сәйкестігін тексеру

КҚ 2.7.4. Жабдықтарды жөндеуге ақаулық актілер құрастыру

КҚ 2.7.5. Тракторларды, ауыл шаруашылық агрегаттарын, қондырғыларын, машиналарын және, жабдықтарын жөндеу бойынша реттеу жұмыстарын орындау

КҚ 2.7.6. Ауыл шаруашылық машиналары мен тракторларын реттеу кезінде күрделілігі әр түрлі бөлшектер мен тораптарға техникалық қызмет көрсетуді орындау

КҚ 2.7.7. Ауыл шаруашылық машиналары мен тракторларын жөндеуге, жинауға және пайдалануға арналған күрделілігі әр түрлі құрал-саймандар дайындау


2.8. 150408 2 – Автомобиль жүргізуші*

КҚ 2.8.1. Автомобиль көлігінің жұмысын ұйымдастыру және бақылау

КҚ 2.8.2. Автокөлікті басқару

КҚ 2.8.3. Жұмыс тәртібін сақтау, орындалған жұмыстардың сапасын бақылау

КҚ 2.8.4. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және ағымдық жөндеу жүргізу

КҚ 2.8.5. Көлік құралдары жұмысының барынша оңтайлы тәртібін таңдау

КҚ 2.8.6. ЖЖМ-ға қажеттілікті есептеу

КҚ 2.8.7. ЖЖМ-ді пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасы ережесін сақтау

КҚ 2.8.8. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді орындау


2.9. 150409 2 – Электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі электромонтер*

КҚ 2.9.1. Электрлік жабдықтарды пайдалану уақытында және оны жөндеу үрдісінде тексеру кезінде ақауларды анықтау және жою

КҚ 2.9.2. Электрлік жабдықтарды жөндеуге ақаулық актілер құрастыру КҚ 2.9.3. Электрлік тізбектердің сұлбаларын құрастыру және оқу

КҚ 2.9.3. Аспаптардың бағытын білу, оларды қолдану мен сақтауды меңгеру

КҚ 2.9.4. Өткізгіштер мен кабельдердің техникалық сипаттамаларын, олардың бағытын білу

КҚ 2.9.5. Электрлік дәнекерлеу дағдысы

КҚ 2.9.6. Электрлік жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру, жинауды, монтаждауды, жөндеуді және тексеруді орындау

КҚ 2.9.7. Жөнделген электрлік жабдықтың пайдалану сипаттамасына сәйкестігін тексеру


2.10. 150410 2 – Жөндеуші дәнекерлеуші*

КҚ 2.10.1. Жабдықтарды пайдалану уақытында және оны жөндеу үрдісінде тексеру кезінде ақауларды анықтау және жою

КҚ 2.10.2. Жөнделген жабдықтың пайдалану сипаттамасына сәйкестігін тексеру

КҚ 2.10.3. Жабдықтарды жөндеуге ақаулық актілер құрастыру

КҚ 2.10.4. Мазмұны бойынша ұқсас басқа да міндеттерді орындау

КҚ 2.10.5. Ауыл шаруашылық агрегаттарын, қондырғыларын, машиналарын, жабдықтарын жөндеу бойынша жинау-монтаждау жұмыстарын орындау

КҚ 2.10.6. Жөндеу, жинау және жүргізіп сынау үрдісінде күрделілігі әр түрлі бөлшектер мен тораптарды слесарлық өңдеуді орындау

КҚ 2.10.7. Жөндеу мен жинауға арналған күрделілігі әр түрлі құрал-саймандар дайындау

КҚ 2.10.8. Жөндеу-техникалық жабдықтарды пайдалану дағдыларын меңгеру

3. Орта буын маманы

150411 3 - Фермер

КҚ 3.11.1. Мал мен құсты ұстауға арналған талап етілетін жем-шөп мөлшерін анықтау

КҚ 3.11.2. Мал мен құсты бағу, өсіру, күтіп бағу

КҚ 3.11.3. Санитарлық-алдын алу жұмыстарын жүргізу

КҚ 3.11.4. Мал мен құстың өнімділігіне есеп жүргізу

КҚ 3.11.5. Ауыл шаруашылық өнімдерін өсіру, жинау, сақтау, тасымалдау және өткізу

КҚ 3.11.6. Тасымалдау кезінде мал мен құсты алып жүру

КҚ 3.11.7. Қызметкерлердің гигиена стандарттарын сақтауына, жабдықтар мен мүліктің санитарлық тазалығын, ауыл шаруашылық машиналары мен жабдықтарының техникалық жайкүйін қамтамасыз етуіне бақылауды жүзеге асыру

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 704-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 704-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария және

      экология

      Мамандығы: 1505000 Балық шаруашылығы

      Біліктілігі: 150504 3 Техник-балық өсіруші

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3жыл 6 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағаты)

Семестр бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

1004

444ЖБП.01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


1


160

1601,2

ЖБП.02

Орыс тілі және әдебиеті

+


1


160

110

50


1,2

ЖБП.03

Шетел тілі


+

1


78


78


1,2

ЖБП.04

Қазақстан тарихы

+

+

1


98

981,2

ЖБП.05

Дүниежүзілік тарихы


+

1


47

471

ЖБП.06

Қоғамтану


+

1


38

381

ЖБП.07

Математика

+

+

1


154

96

58


1,2

ЖБП.08

Информатика


+

1


76

38

38


1,2

ЖБП.09

Физика


+

1


117

97

20


1,2

ЖБП.10

Химия


+

1


114

74

40


1,2

ЖБП.11

Биология

+


1


38

28

10


2

ЖБП.12

География


+

1


38

382

ЖБП.13

Алғашқы әскери дайындық


+

1


140

110

30


1,2

ЖБП.14

Дене тәрбиесі


+156

36

120


1,2

ЖБП.15

Өзін-өзі тану


+

1


34

342

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер1


242

20

222ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


+

1


92


92


3,4,5,6

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


82


82


3,4,5,6

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

+

+68

20

48


3,4,5,6,7

ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

176

176
ӘЭП.01

Мәдениеттану


+

1


40

404

ӘЭП.02

Философия негіздері


+

1


32

323

ӘЭП.03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


+

1


32

323

ӘЭП.04

Экономика негіздері

+


1


40

404

ӘЭП.05

Құқық негіздері


+

1


32

323

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

372

208

164ЖКП.01

Компьютерлік техника негіздері


+40

10

30


4

ЖКП.02

Аналитикалық химия


+38

12

26


3

ЖКП.03

Органикалық химия


+38

12

26


3

ЖКП.04

Микробиология

+


1


32

22

10


3

ЖКП.05

Омыртқасыздар зоологиясы

+


1


30

20

10


4

ЖКП.06

Еңбек қорғау


+30

20

10


5

ЖКП.07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+20

14

6


4

ЖКП.08

Салалық экономика

+


1


60

40

20


6

ЖКП.09

Геодезия сызу негіздерімен


+32

22

10


3

ЖКП.10

Гидрология және гидрохимия


+32

24

8


3

ЖКП.11

Табиғатты қолданудың экологиялық негіздері


+20

12

8


5

АП.00

Арнайы пәндерБіліктілік: 150504 3 -Техник-балық өсіруші

889

626

263АП.01

Ихтиология

+


1

+

191

131

60


3,4,5,6,7

АП.02

Аквакультура

+


1


157

120

37


3,4,5,6,7

АП.03

Балықты сақтау және өңдеу

+
145

105

40


5,6,7

АП.04

Өндірістік балық аулау механизациясы және автомазизациясы

+


1


102

70

32


5,6,7

АП.05

Ихтиопатология


+82

54

28


3,4,5

АП.06

Өндірістік балық аулау эксплуатация құрылғылары мен қондырғылары

+


1


130

88

42


3,4,5,6,7

АП.07

Гидробиология

+


1


82

58

24


3,4,5

БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер


141

417


Теориялық оқытудың барлығы

3168

2075

1093ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1692

КП.01

Оқу практика

684

КП.02

Танысу практика

72

КП.03

Технологиялық практика

792

КП.04

Диплом алды практика

144

АА.00

Аралық аттестаттау

252

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02

(ҚДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгеін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

5184

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

5800


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 705-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 705-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария және

      экология

      Мамандығы: 1505000-Балық шаруашылығы

      Біліктілігі: 150501 2-Балық өсіруші

      150502 2-Балықшы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Окытудың нормативтік мерзімі: 2жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағаты)

Семестр бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

1004

444ЖБП.01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


1


160

1601,2

ЖБП.02

Орыс тілі және әдебиеті

+


1


160

110

50


1,2

ЖБП.03

Шетел тілі


+

1


78


78


1,2

ЖБП.04

Қазақстан тарихы

+

+

1


98

981,2

ЖБП.05

Дүниежүзілік тарихы


+

1


47

471

ЖБП.06

Қоғамтану


+

1


38

381

ЖБП.07

Математика

+

+

1


154

96

58


1,2

ЖБП.08

Информатика


+

1


76

38

38


1,2

ЖБП.09

Физика


+

1


117

97

20


1,2

ЖБП.10

Химия


+

1


114

74

40


1,2

ЖБП.11

Биология

+


1


38

28

10


2

ЖБП.12

География


+

1


38

382

ЖБП.13

Алғашқы әскери дайындық


+

1


140

110

30


1,2

ЖБП.14

Дене тәрбиесі


+156

36

120


1,2

ЖБП.15

Өзін-өзі тану


+

1


34

342

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

240

40

200ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

+

+

1


60

20

40


3,4,5

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


60

20

40


3,4,5

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

+

+120


120


3,4,5,6

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

420

286

134ЖКП.01

Компьютерлік техника негіздері


+40

28

12


4

ЖКП.02

Аналитикалық химия


+40

28

12


3,4

ЖКП.03

Органикалық химия

40

28

12


3,4

ЖКП.04

Микробиология

+


1


40

28

12


4

ЖКП.05

Омыртқасыздар зоологиясы

+


1


30

20

10


4

ЖКП.06

Еңбек қорғау


+30

20

10


4

ЖКП.07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+30

20

10


3

ЖКП.08

Салалық экономика

+


1


50

30

20


3

ЖКП.09

Геодезия сызу негіздерімен


+40

28

12


3,4

ЖКП.10

Гидрология және гидрохимия


+40

28

12


3,4

ЖКП.11

Табиғатты қолданудың экологиялық негіздері

+


1


40

28

12


3

АП.00

Арнайы пәндер

390

272

118
Біліктілік: "Балық өсіруші"

390

272

118АП.01

Гидробиология

+

+

1


70

46

24


5,6

АП.02

Ихтиология

+

+

1


100

70

30


3,4,5,6

АП.03

Аквакультура

+

+120

90

30


3,4,5,6

АП.04

Ихтиопатология


+30

20

10


5,6

АП.05

Балық қорын қорғау


+20

12

8


5,6

АП.06

Балықты сақтау және өңдеу


+

1


20

12

8


4

АП.07

Өнеркәсiптiк балықшылықтың саймандарының құрылғы, пайдалануы


+30

22

8


5


Біліктілік: "Балықшы"

390

279

111АП.01

Ихтиология

+

+

1


50

30

20


4,5,6

АП.02

Аквакультура

+

+

1


40

28

12


5,6

АП.03

Аз мөлшерлі кемелердің құрылысы мен басқарудың негіздері


+25

18

7


5,6

АП.04

Балық қорын қорғау


+40

28

12


5,6

АП.05

Теңіз және балық құқығының негіздері


+20

12

8


5,6

АП.06

Балықты сақтау және өңдеу


+

1


55

41

14


4,5,6

АП.07

Өндірістік балық аулау механизациясы және автоматизациясы

+

+

1


60

46

14


4,5,6

АП.08

Ихтиопатология


+40

30

10


3

АП.09

Өндірістік балық аулау эксплуатация құрылғылары мен қондырғылары


+

1


60

46

14


4,5,6

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

22
6


Теориялық оқытудың барлығы

2520

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1512

КП.01

Оқу практика

576

КП.02

Танысу практика

72

КП.03

Технологиялық практика

720

КП.04

Диплом алды практика

144

АА.00

Аралық аттестаттау

216

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

(ҚДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгеін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 706-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 706-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария және

      экология

      Мамандығы: 1505000 - Балық шаруашылығы

      Біліктілігі: 150503 3 - Техник

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Окытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестр бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмысының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

1004

444ЖБП.01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


1


160

1601,2

ЖБП.02

Орыс тілі және әдебиеті

+


1


160

110

50


1,2

ЖБП.03

Шетел тілі


+

1


78


78


1,2

ЖБП.04

Қазақстан тарихы

+

+

1


98

981,2

ЖБП.05

Дүниежүзілік тарихы


+

1


47

471

ЖБП.06

Қоғамтану


+

1


38

381

ЖБП.07

Математика

+

+

1


154

96

58


1,2

ЖБП.08

Информатика


+

1


76

38

38


1,2

ЖБП.09

Физика


+

1


117

97

20


1,2

ЖБП.10

Химия


+

1


114

74

40


1,2

ЖБП.11

Биология

+


1


38

28

10


2

ЖБП.12

География


+

1


38

382

ЖБП.13

Алғашқы әскери дайындық


+

1


140

110

30


1,2

ЖБП.14

Дене тәрбиесі


+156

36

120


1,2

ЖБП.15

Өзін-өзі тану


+

1


34

342

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

210

20

190ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

+


1


70

10

60


3,4

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


70

10

60


3,4

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

+
70


70


3,4,5,6

ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

176

176
ӘЭП.01

Мәдениеттану


+40

404

ӘЭП.02

Философия негіздері


+32

323

ӘЭП.03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


+32

323

ӘЭП.04

Экономика негіздері

+


1


40

404

ӘЭП.05

Құқық негіздері


+32

323

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

318

144

174ЖКП.01

Компьютерлік техника негіздері


+30

10

20


4

ЖКП.02

Аналитикалық химия


+32

10

22


3

ЖКП.03

Органикалық химия


+32

10

22


3

ЖКП.04

Микробиология

+


1


32

10

22


3

ЖКП.05

Омыртқасыздар зоологиясы


+20

12

8


4

ЖКП.06

Еңбек күзеті


+20

12

8


4

ЖКП.07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+20

12

8


4

ЖКП.08

Салалық экономика

+


1


40

28

12


5

ЖКП.09

Геодезия сызу негіздерімен


+32

10

22


3

ЖКП.10

Гидрология және гидрохимия

+


1


30

10

20


3

ЖКП.11

Табиғатты қолданудық экологиялық негіздері


+30

20

10


3

АП.00

Арнайы пәндер

620

430

190
Біліктілік: 150503 3 - Техник

620

430

190АП.01

Ихтиология

+


1


76

50

26


3,4,5,6

АП.02

Аквакультура


+72

40

32


3,4,5

АП.03

Балық шаруашылығы гидротехникасы

+

+

1


66

46

20


3,4,5,6

АП.04

Өнеркәсіптік балық аулау үрдісін механикаландыру және автоматтандыру

+

+

1

+

122

86

36


3,4,5,6

АП.05

Өндірістік балық аулау эксплуатация құрылғылары мен қондырғылары

+

+

1

+

154

130

24


3,4,5,6

АП.06

Балық қорын қорғау


+20

8

12


6

АП.07

Гидробионттарды қорғау және қайта өңдеу


+50

30

20


5,6

АП.08

Аз мөлшерлі кемелердің құрылысы мен басқарудың негіздері


+30

20

10


5

АП.09

Теңіз және балық аулау құқығы негіздері


+30

20

10


6

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер


+36

365


Теориялық оқытудың барлығы

2808

1810

998ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1224

КП.01

Оқу практика

216

КП.02

Танысу практика

72

КП.03

Технологиялық практика

792

КП.04

Диплом алды практика

144

АА.00

Аралық аттестаттау

216

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02

ҚДББ

Кәсіптік даярлық деңгеін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 707-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 707-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария және

      экология

      Мамандығы: 1505000 - Балық шаруашылығы

      Біліктілігі: 150504 3 – Техник-балық өсіруші

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Окытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 6 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестр бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмысының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

332

120

212ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


+

1


64

10

54


1,2

ЖГП.02

Қазақстан тарихы

+


1


80

801,2

ЖГП.03

Кәсіби шетел тілі


+

1


64

10

54


1,2

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

+

+124

20

104


1,2,3,4,5

ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

160

20
ӘЭП.01

Мәдениеттану


+

1


32

322

ӘЭП.02

Философия негіздері


+

1


32

321

ӘЭП.03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


+

1


32

321

ӘЭП.04

Экономика негіздері

+


1


32

321

ӘЭП.05

Құқық негіздері


+

1


32

322

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

368

214

154ЖКП.01

Компьютерлік техника негіздері


+48

10

38


2

ЖКП.02

Аналитикалық химия


+32

10

22


1

ЖКП.03

Органикалық химия


+32

22

10


1

ЖКП.04

Микробиология

+


1


32

22

10


1

ЖКП.05

Омыртқасыздар зоологиясы

+


1


32

22

10


1

ЖКП.06

Еңбек күзеті


+32

20

12


2

ЖКП.07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+16

10

6


2

ЖКП.08

Салалық экономика

+


1


64

44

20


2

ЖКП.09

Геодезия сызу негіздерімен


+32

22

10


1

ЖКП.10

Гидрология және гидрохимия


+32

22

10


1

ЖКП.11

Табиғатты қолданудық экологиялық негіздері


+16

10

6


2

АП.00

Арнайы пәндер

1080

752

328
Біліктілік: 150504 3 – Техник-балық өсіруші

1080

752

328АП.01

Ихтиология

+


1

+

210

140

70


1,2,3,4,5

АП.02

Аквакультура

+


1


182

130

52


1,2,3,4,5

АП.03

Балықты сақтау және өңдеу

+


1


156

110

46


2,3,4,5

АП.04

Өндірістік балық аулау механизациясы және автоматизациясы

+


1


142

100

42


2,3,4,5

АП.05

Ихтиопатология


+120

84

36


1,2,3,4

АП.06

Өндірістік балық аулау эксплуатация құрылғылары мен қондырғылары

+


1


124

88

36


2,3,4

АП.07

Гидробиология

+


1


130

90

40


2,3,4,5

АП.08

Балық қорын қорғау


+16

10

6


5

БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер


140

30

10


5


Теориялық оқытудың барлығы

1980

1276

704ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1512

КП.01

Оқу практика

648

КП.02

Танысу практика

72

КП.03

Технологиялық практика

648

КП.04

Диплом алды практика

144

АА.00

Аралық аттестаттау

180

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02 (ҚДББ)

Кәсіптік даярлық деңгеін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

3744

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4320


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 708-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 708-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария және

      экология

      Мамандығы: 1505000 - Балық шаруашылығы

      Біліктілігі: 150503 3 - Техник

      Оқыту нысаны: күндізді

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестр бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмысының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

354

126

228ЖГП.01

Кәсіби казақ (орыс) тілі

+


1


72

10

62


1,2

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+

1


62

10

52


1,2

ЖГП.03

Қазақстан тарихы

+
80

801,2

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

+
140

26

114


1,2,3,4

ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

168

168
ӘЭП.01

Мәдениеттану


+40

402

ӘЭП.02

Философия негіздері


+32

321

ӘЭП.03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері


+32

321

ӘЭП.04

Экономика негіздеері


+

1


32

321

ӘЭП.05

Құқық негіздері


+32

321

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

328

212

116ЖКП.01

Компьютерлік техника негіздері


+30

10

20


2

ЖКП.02

Аналитикалық химия


+32

22

10


1

ЖКП.03

Органикалық химия


+32

22

10


1

ЖКП.04

Микробиология

+


1


30

20

10


2

ЖКП.05

Омыртқасыздар зоологиясы


+32

20

12


1

ЖКП.06

Еңбек қорғау


+24

16

8


1

ЖКП.07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+24

16

8


1

ЖКП.08

Салалық экономика

+


1


40

30

10


3

ЖКП.09

Геодезия сызу негіздерімен


+32

22

10


1

ЖКП.10

Гидрология және гидрохимия

+


1


32

22

10


1

ЖКП.11

Табиғатты қолданудың экологиялық негіздері


+20

12

8


3

АП.00

Арнайы пәндерБіліктілік: "Техник"

666

469

197АП.01

Ихтиология

+


1


98

70

28


1,2,3,4

АП.02

Аквакультура


+86

60

26


1,2,3

АП.03

Балық шаруашылығы гидротехникасы

+

+

1


66

46

20


1,2,3

АП.04

Өндірістік балық аулау механизациясы және автоматизациясы

+

+

1

+

118

88

30


1,2,3,4

АП.05

Өндірістік балық аулау эксплуатация құрылғылары мен қондырғылары

+

+

1

+

138

100

30


1,2,3,4

АП.06

Балық қорын қорғау


+50

35

15


4

АП.07

Гидробионттарды қорғау және қайта өңдеу

50

30

20


3

АП.08

Аз мөлшерлі кемелердің құрылысы мен басқарудың негіздері

30

20

10


4

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер


132

323


Теориялық оқытудың барлығы

1548

1007

541ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1116

КП.01

Оқу практика

216

КП.02

Танысу практика

72

КП.03

Технологиялық практика

684

КП.04

Диплом алды практика

144

АА.00

Аралық аттестаттау

144

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

(ҚДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгеін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

2880

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

3312


      *Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 709-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 709-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария және

      экология

      Мамандығы: 1505000-Балық шаруашылығы

      Біліктілігі: 150501 2-Балық өсіруші

      150502 2-Балықшы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында жалпы орта

      білім алусыз

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестр бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

552

192

360ЖБП.01

Қазақ тілі және әдебиеті

+


1


68

10

58


1,2

ЖБП.02

Орыс тілі және әдебиеті

+


1


68

10

58


1,2

ЖБП.03

Шетел тілі


+68

10

58


1,2

ЖБП.04

Қазақстан тарихы


+

1


68

681,2

ЖБП.05

Информатика


+32

10

22


1

ЖБП.06

Алғашқы әскери дайындық


+68

48

20


1,2

ЖБП.07

Дене тәрбиесі

+

+180

36

144


1,2,3,4

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

328

206

122ЖКП.01

Компьютерлік техника негіздері


+30

10

20


2

ЖКП.02

Аналитикалық химия


+32

20

12


1

ЖКП.03

Органикалық химия

32

20

12


1

ЖКП.04

Микробиология


+

1


32

20

12


1

ЖКП.05

Омыртқасыздар зоологиясы


+

1


30

20

10


2

ЖКП.06

Еңбекті қорғау


+20

12

8


2

ЖКП.07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+20

12

8


2

ЖКП.08

Салалық экономика

+


1


40

30

10


3

ЖКП.09

Геодезия сызу негіздерімен


+32

20

12


1

ЖКП.10

Гидрология және гидрохимия


+40

30

10


2

ЖКП.11

Табиғатты қолданудық экологиялық негіздері

+


1


20

12

8


2

АП.00

Арнайы пәндерБіліктілік: 150501 2-Балық өсіруші

656

432

224АП.01

Гидробиология

+

+

1


161

110

51


1,2,3,4

АП.02

Ихтиология

+

+

1


203

140

63


1,2,3,4

АП.03

Аквакультура

+

+152

90

62


3,4

АП.04

Ихтиопатология


+32

20

12


1

АП.05

Балық қорын қорғау


+20

12

8


2

АП.06

Балықты сақтау және өңдеу


+

1


48

30

18


3,4

АП.07

Өндірістік балық аулау эксплуатация құрылғылары мен қондырғылары


+

1


40

30

10


3


Біліктілік: 150502 2-Балықшы

656

466

190АП.01

Ихтиология

+

+

1


100

70

30


1,2,3,4

АП.02

Аквакультура

+

+

1


94

74

20


3,4

АП.03

Аз мөлшерлі кемелердің құрылысы мен басқарудың негіздері


+38

26

12


3,4

АП.04

Балық қорын қорғау


+30

20

10


3

АП.05

Теңіз және балық құқығының негіздері


+38

26

12


3,4

АП.06

Балықты сақтау және өңдеу


+

1


38

26

12


3,4

АП.07

Өндірістік балық аулау механизациясы және автоматизациясы

+

+

1


146

102

44


1,2,3,4

АП.08

Ихтиопатология


+26

20

6


1,2

АП.09

Өндірістік балық аулау эксплуатация құрылғылары мен қондырғылары


+

1


146

102

44


1,2,3,4

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

48

483,4


Теориялық оқытудың барлығы

1584

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1080

КП.01

Оқу практика

360

КП.02

Танысу практика

72

КП.03

Технологиялық практика

504

КП.04

Диплом алды практика

144

АА.00

Аралық аттестаттау

144

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02

(ҚДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгеін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

2880

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

3312


      *Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 710-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 710-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария және

      экология

      Мамандығы: 1505000-Балық шаруашылығы

      Біліктілігі: 150501 2-Балық өсіруші

      150502 2-Балықшы

      Оқыту нысаны:: күндізгі

      Окытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім базасында

      Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестр бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

тәжірибелік (тәжір-зертх.) оқу

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

296

128

168ЖГП.01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі


+

1


66

10

56


1,2

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі


+66

10

56


1,2

ЖГП.03

Қазақстан тарихы

+


1


72

721,2

ЖГП.04

Дене тәрбиесі

+

+92

36

56


1,2

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

148

96

52ЖКП.01

Компьютерлік техника негіздері


+18

6

12


2

ЖКП.02

Аналитикалық химия


+14

10

4


1

ЖКП.03

Микробиология


+

1


14

10

4


1

ЖКП.04

Омыртқасыздар зоологиясы


+

1


14

10

4


1

ЖКП.05

Еңбекті қорғау


+12

8

4


1

ЖКП.06

Салалық экономика


+

1


12

8

4


2

ЖКП.07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+12

8

4


1

ЖКП.08

Геодезия сызу негіздерімен


+20

14

6


2

ЖКП.09

Гидрология және гидрохимия


+20

14

6


2

ЖКП.10

Табиғатты қолданудың экологиялық негіздері


+

1


12

8

4


1

АП.00

Арнайы пәндер

318

227

91
Біліктілік: 150501 2-Балық өсіруші

318

227

91АП.01

Гидробиология

+

+

1


66

44

22


1,2

АП.02

Ихтиология

+

+

1


79

55

24


1,2

АП.03

Аквакультура

+

+69

48

21


1,2

АП.04

Ихтиопатология


+26

20

6


1

АП.05

Балық қорын қорғау


+26

20

6


1

АП.06

Балықты сақтау және өңдеу


+

1


26

20

6


1

АП.07

Өндірістік балық аулау эксплуатация құрылғылары мен қондырғылары


+

1


26

20

6


1


Біліктілік: 150502 2-Балықшы

318

224

94АП.01

Ихтиология

+

+

1


36

20

16


1,2

АП.02

Аквакультура

+

+

1


36

22

14


1,2

АП.03

Аз мөлшерлі кемелердің құрылысы мен басқарудың негіздері


+23

16

7


1,2

АП.04

Балық қорларын қорғау


+26

20

6


1

АП.05

Теңіз және балық құқығының негіздері


+23

16

7


1,2

АП.06

Балықты сақтау және өңдеу


+

1


36

26

10


1,2

АП.07

Өндірістік балық аулау механизациясы және автоматизациясы

+

+

1


56

42

14


1,2

АП.08

Ихтиопатология


+26

20

6


1

АП.09

Өндірістік балық аулау эксплуатация құрылғылары мен қондырғылары


+

1


56

42

14


1,2

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

30

302


Теориялық оқытудың барлығы

792

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

504

КП.01

Оқу практика

180

КП.02

Технологиялық практика

180

КП.03

Диплом алды практика

144

АА.00

Аралық аттестаттау

72

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау

60

ҚА.02

(ҚДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгеін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

1656


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 711-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 711-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1505000 - Балық шаруашылығы мамандығы бойынша техникалық және
кәсіптік үлгілік оқу бағдарламалары

      Циклдық пәндер және кәсіптік практика бойынша бағдарламасының

      мазмұны (жоғары деңгей)

      1505012 "Балық өсіруші", 1505022 "Балықшы"

Циклдің белгіленуі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзырет коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіби қазақ тілі

Мамандық бойынша іскерлік тіл негіздері, кәсіби лексика. Сөз сөйлеу дамуы. Мамандық бойынша терминология. Кәсіби бағдарланған мәтіндерді (сөздікпен) аудару техникасы. Кәсіби сөз қатынасы

Білімдер:

Оқу мен аударуға қажетті Лексикалық және грамматикалық минимум (сөздікпен), кәсіби лексика мен терминдер. Мәтіндер құрастыру. Әңгімелесу, мамандықтарына қатысты мәтіндерді аудару.

Іскерліктер:

Термин сөздерді қолдана отырып мәтіндерді аудару, түсінігін айту.

БҚ 1, 5, 8

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі

Ағылшын тілінде сөз қатынасы негіздері: фонетика, лексика, фразеология, грамматика. Мамандық бойынша іскерлік тіл негіздері; кәсіби лексика, фразеологиялық тіркестер мен терминдер, кәсіби бағдарланған мәтіндерді (сөздікпен) аудару техникасы. Лоцманмен, порт және кеден әкімшілігімен, штабпен, компания өкілдерімен кәсіби сөз қатынасы.

Білімдер:

Кәсіптік бағыттағы қажетті ағылшын терминдері мен мәтіндердің Грамматикалық және лексикалық минимумын (1200-1400 лексикалық бірліктер), ағылшын тілінде қатынасты жеткілікті меңгеру.

Іскерліктер:

Термин сөздерді қолдана отырып мәтіндерді аудару және түсінігін айту. Әңгімелесу.

БҚ 1, 8, 5

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

Дене шынықтырудың маманың даярлаудағы, оның салауатты өмір салтын қалыптастырудағы рөлі. Оқушылардың физикалық дайындығы, салауатты өмір салтының негіздері. Кәсіптік қолданбалы спорт түрлері.

Білімдер:

Адамның кәсіби және әлеуметтік дамуындағы физикалық дайындық түрлерінің дене тәрбиесі мен жалпы мәдениеттегі көрінісі.

Іскерліктер:

Кәсіби қолданбалы дене шынықтыруды дамыту: ұлттық ойындар, күрес, туризм.

БҚ 4, 7, 10

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Компьютерлік техника негіздері

Дербес компьютер сипаттамасы; операциялық жүйе түсінігі;Windows XP-де жұмыс істеу негіздері; Утилиттер; Электронды кеңсе; Дүниежүзілік компьютерлік Интернет жүйесі.

Білімдер:

Дербес компьютер туралы жалпы мағлұмат, ЭЕМ функциалды кестесі, ЕЭМ ережесі мен жұмыс тәртібі.

Іскерліктер:

Ақпаратты түсіну, ақпарат қасиеттерін, ақпаратты кодпен жазуын, ақпаратты өлшеу бірліктерін. Есептеуіш техниканың тарихын, стандарттық қосымшалар.

БҚ 6

КҚ2.1.8.; КҚ 2.2.4.

ЖКП.02

Аналитикалық химия

Маңызды химиялық заңдар түсінігі; зат алмасу және химиялық байланыс; металлдар; көмірсутектер; спирттер және фенолдар; ақуыз және қышқылдар.

Білімдер:

Менделеевтің периодтық заңдары, валенттілік, химиялық элементтердің саны мен қатарлары. Химиялық байланыстар, тепе теңдік, атомдар құрылысы.

Менделеевтің кестесін пайдалана Білімдер:, валенттілігін анықтау, реттік қатары, химиялық теңдіктерді жазу, химиялық символдарды жазу және Білімдер:;

Іскерліктер:

Дидактикалық материалдармен оқулықтарды пайдалана отырып жұмыстық Дағдылар:ды игеру; пәнаралық байланыс жасақтау, химиялық эксперементтер және қадағалау жүргізу, бірігудегі химиялық байланысты анықтау. Күнделікті өмірмен байланысты ескере отырып, химиялық заңдылықтарды түсіндіруде шығармашылықпен қарау.

БҚ 8, 10

КҚ2.1.4.;

КҚ2.2.4.

ЖКП.03

Органикалық химия

Органикалық химия; А.М. Бутлеровтың химиялық қалыптасу теориясы; гомологиялық қатар, изомерлер, көмірсутектер, иісті көмірсутектер. Синтетикалық және жоғары молекулалы заттар.

Білімдер:

А.М. Бутлеровтың органикалық заттар теориясы және негізгі бағыттағы дамуы.

Іскерліктер:

Химиялық эксперементтер және қадағалау жұмыстарын жүргізу. Қазақстандағы пайдалы қазбалардың негізгі орындарын атау; қышқылды элементтердің валенттілігін анықтау; химиялық байланыстарды анықтау. Химиялық атом элементтер атарын түсіну;

БҚ 8, 10

КҚ 2.1.4.; КҚ 2.2.4.

ЖКП.04

Микробиология

Микроорганизмдер әлемінің көптүрлілігі.; микробтардың морфологиясы, физиологиясы, жүйеленуі және генетикасы; микробтардың табиғатта зат айналымындағы рөлі; топырақтағы, судағы және атмосферадағы микробтар; микроорганизмдердің тіршілігін айқындайтын факторлар; патогенді микробтар және олардың вируленттігі;бациллажұқтырғыштық; И.И.Мечниковтың фагоциттік теориясы; фагоцитоз; иммунитет; вакциналар мен сарысулар, оларды қолдану; микробтарды өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында пайдалану; микробтардың балық шаруашылығы жағдайындағы рөлі; микробтар саны, колититр және колииндекс.

Білімдер:

Табиғаттағы микробтардың маңызы мен мағынасын, олардың морфологиясын, физиологиясын, экологиясын

Іскерліктер:

Өндірістік биотехнологияда микроорганизмдердің әдістерін қолдану.

БҚ 7, 8, 10

КҚ 2.1.4.; КҚ 2.2.6.

ЖКП.05

Омыртқасыздар зоологиясы

Тірі организмдердің жалпы қасиеттері; жануарлардың аман қалуы және олардың бейімделуі; биосферадағы жанды зат; жануарлар әлемінің жүйеленуі; қарапайымдылар типі; губкалар сипаттамасы; қуысшектілер; жалпақ құрттар; дөңгелек құрттар; қосжармақты моллюскалар; басаяқты моллюскалар; бунақаяқтылар типтері; тармақмұрттылар мен ескекаяқтылар; мизидтер отряды; бүйірімен жүзгіштер отряды; онаяқты шаяндар; жәндіктер класы; инелілер типі; омыртқасыздардың биологиялық процестердегі рөлі; табиғи су қоймаларын мекендеушілердің жем қорындағы омыртқасыздардың рөлі.

Білімдер:

Жануарлар әлемінің систематикасын: қарапайым, дөңгелек құрттар түрлері, ұлулар, насекомдар тобы.

Іскерліктер:

Ағзаларды ажыраталу білімдері:, қоректік базалар, насекомдар тобына мінездеме беру.

БҚ 7, 8, 10

КҚ 2.1.2.;

КҚ 2.2.6.

ЖКП.06

Еңбекті қорғау

Еңбекті қорғау міндеттері; Қазақстан Республикасындағы еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілер; флоттағы, балық өсіру және индустриалдық шаруашылықтардағы өндірістік қауіптілік және зиянды еңбек жағдайлары; травматизм, оның көрсеткіштері, тергеу және есепке алу; өндірістік санитария; еңбекті қорғау туралы өндірістік нұсқаулық; электр қауіпсіздігі; өрт қауіпсіздігі; зақымдалушыларға алғашқы медициналық көмек беру ережелері; флоттағы, балық өсіру кәсіпорындардағы қауіпсіздік техникасы.

Білімдер:

Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау жөніндегі құқықтық нормативтік актілері, ашық теңізде жапа шеккендерге экстремалды жағдайда алғашқы көмек көрсету ережесі

Іскерліктер:

Техника қауіпсіздігінің ережесін игеру, жұмыс жүргізу.

БҚ 7, 8, 9

КҚ 2.1.1; КҚ 2.1.10

ЖКП.07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері

Метрология, стандарттау және сертификаттаудың құқықтық негіздері, мақсаты, міндеті, принциптері, объектілері және құралдары. Метрология түсінігі, метрологиялық қызмет, мемлекеттік метрологиялық бақылау, қалағалау.

Стандарттау және сапаны басқару саласындағы негізгі терминдер, анықтамалар, ТМД-ғы халықаралық стандарттау. Өнім сапасы, сапа көрсеткіштері және оларды бағалау әдістері, сертификаттау жүйесі, сертификаттау тәртібі мен ережесі, міндетті және ерікті сертификаттау, сертификаттау схемасы.

Білімдер:

Стандарттау, сетификаттау және метрология дегеніміз негізі. Құқықтық база, мемлекеттік стандарттар, техникалық жағдайлар.

Іскерліктер:

Стандартқа сәйкес өнімді дайындауда өндірісте қолдану. Өнімді сертификаттауда дұрыс жұмыс жүргізу.

БҚ 7, 8, 9

КҚ 2.1.1;

КҚ 2.2.2;

КҚ 2.2.5.

ЖКП.08

Салалық экономика

Салалық экономика ұйымдары; экономика дамуындағы жағдайлар; бәсекелестік және оның түрлері; кәсіпкерлік қызмет; маркетинг туралы түсінік; қаржыландыру негіздері; тауар; Жарнама; арнайы және кадрлық саясат. Ішкіэкономикалық кәсіпкерлік қызмет; менеджмент оның тапсырмалары; Макроэкономика; Инфляция;

Білімдер:

Салалық экономиканың негізгі заңдары, іскерлік қызметті жүргізу негіздері; тауар, бәсекелестіктің анықтамасы мен түрлері; жарнама түрлері;

Іскерліктер:

Тауар мен фирмаларды презентациялауда материалдар таңдау; жұмыс жоспарлау;

БҚ 4, 5, 8

КҚ 2.1.5.;

КҚ 2.1.8.

ЖКП.09

Геодезия сызу негіздерімен

Геодезия, жердің негізгі пішіндері мен формасы. Геодезиялық сызуларда жердің беткі қабатын түсіру, нүктесін анықтау. Жоспарлар жасақтау, сызуларды есептеу. Аэрофотосьемканың түсінігі

Білімдер:

Геодезиялық өлшеулер, жер бетінің сызықтарын өлшеу. Тігінен және көлденең бұрыштарын өлшеу, масштабтары. Жер учаскесінің көлемін бөлу.

Іскерліктер:

Өлшеу есептерін жүргізу, графикалық жоспарлар құрастыру, аэрофото жоспармен карта жасақтау.

БҚ 7, 8

КҚ 2.1.3.

ЖКП.10

Гидрология және гидрохимия

Ауаның құрамы мен құрылысы, бұлттардан жауатын жауын-шашын және жердің бетіндегі жауын-шашын,су буларының конденсациясы мен сублимациясы,термолметрлер,су қоймаларының табиғи химиялық құрамы,су сақтайтын қойма,көлдер,өзендерге сипатт ама. Гидрохимиялық зертханалардағы жұмыс кезіндегі жалпы талаптар;судың лайлылығын, сілтілігін,иісін,қаттылығын және Орал өзенінің гидрохимиялық режимін анықтау.

Білімдер:

Табиғи сулардың физикалық қасиеттерін, гидробонттарға олардың әсері,табиғаттағы сулардың айналуы, су тепе-теңдігі, гидрометрияны, су режимін, табиғи судың қозғалысы.Еріткіш ретінде судың құрамы мен қасиеті,табиғи су мен факторлардың химиялық құрамы, оның табиғи судың ластығының көзін және қорғаудағы мөлшерін анықтайтын;

Іскерліктер:

өзен стогын есептеу,судың көлемін, судың гидрографын сызу,су қоймасының морфоологиялық сипаттамасын қайта жасау; көлдердің морфометрикалығын санау,далалық және стационарлық жағдайда табиғи сулардың қазіргі заманғы сараптама әдістерін орындау; судың гидрохимиялық сараптамасын орындау.

БҚ 8, 10

КҚ 2.1.4.; КҚ 2.2.4.

ЖКП.11

Табиғатты пайдаланудың экологиялық негізі.

Қоршаған ортаның қазіргі заманғы жағдайы; табиғатты пайдаланудың рациональды пайдаланудың принциптері; табиғи ресурстар мен ресурстық цикл; табиғи ортаның сапа бағасы; зиянды заттардың шамамен жіберілген концентрациясы; қоршаған ортаның мониторингі; лақтырылған газдардың тазартылуы,зиянды заттардың сарапт амасы мен бағасы;экологиялық сараптама; табиғатты қорғау жөнінде заңшығарушы; қоршаған ортада халықаралық ынтымақтастық; үлкен экологиялық проблемалар.

Білімдер:

Қоршаған ортаның глобальды проблемалары мен биосфераның қазіргі заманғы жағдайы;тіршілік жүйелерінің дамуы және қайта өңдеу, табиғатты пайдаланудың принциптері;қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық және ұлттық талаптарға сәйкес экологиялық құқықтардың негізі,табиғи ресурстардың рациональдық қолданысы;

Іскерліктер:

Табиғат ресурстарын қолдануда заң шығару шеңберінде сараптама жүргізу; қоршаған ортаның мониторингі;табиғат ресурстарын қолдануда тиімділігін есептеу;

БҚ 5, 9

КҚ 2.1.1.;

КҚ 2.1.10.;

КҚ 2.1.4.;

КҚ 2.1.3.

АП.00

Арнайы пәндер


Біліктілік "Балық өсіруші"

АП.01

Гидробиология

Cу ортасындағы гидробионттар мекендейтін негізгі аймақтар. Континентальды теңіздің мекендейтін пелагиали, бентали, супра және сублиторалилердің сапалы құрамы. Балық шаруашылығын қолдану мен тегі бойынша көлдерді сұрыптау. Мекендейтіндердің жағдайына су ағзаларының бейімделуі. Гидробионттар арасында қоректендіру мен тағамдық қарым-қатынас. Гидробионттар балықтар үшін азықтық аймақ. Су қоймасының биологиялық өнімділігі.

Білімдер::

Гидробиоценоздардың құрамы, олардың жағдайына сыртқы ортаның факторларының әсер етуі.

Іскерліктер::

Сараптамадан байқау алу,планктон мен бентостың сапалы құрамын анықтау.

БҚ 8, 10

КҚ 2.1.4.;

КҚ 2.2.4.

АП.02

Ихтиология

Балықтардың морфологиясы мен анатомиясы; балық денесінің сыртық белгілері мен формалары, қаңқасы, бұлшық еттері; балықтардың ішкі органдары; тыныс алу, қан айналу, ас қорыту органдары; жүйке жүйесі, зәр бөлу және жыныс жүйесі; балық экологиясы: топтары, қоректенуі, көбеюі, өсуі, дамуы, мінез-құлық ерекшеліктері; ихтиологиялық зерттеу әдістері; балықтардың жүйелестірілуі; дөңгелек ауыздылар класы; шеміршекті балықтар класы; бекіретәрізділер тобы; шабақ тәрізділер тобы; арқанбалық тәрізділер тобы; тұқытәрізділер тобы; жайынтәрізділер тобы; нәлімтәрізділер тобы; кефалтәрізділер тобы; алабұғатәрізділер тобы; Қазақстанда мекендейтін балық түрлері.

Білімдер:

Биологияны,анатомия мен балықтардың физиологиялық биологиясын, оларды жүргізудің негізі,топтау мен жиын ауданы.

Іскерліктер:

Балықтардың түрлері, өсу қарқыны, кемелденген және күйленген кезеңдерін анықтайтын белгілер.

БҚ 8, 9

КҚ 2.1.3.;

КҚ 2.1.4.

АП.03

Аквакультура

Аквакультура туралы түсінік; пән мақсаты мен негізгі бағыттары; ТМД елдеріндегі жасанды балық өсіру тарихы; өсіру нысандарының қысқаша сипаттамасы. Жыныс органдарының дамуы, овогенез және спермогенез, партогенез туралы түсінік; жыныс органдарының жетілу сатысы; уылдықырқыт ұрықтандыру тәсілдері; уылдырықты инкубациялау, оның дамуына қажет жағдайлар; аман қалу және өнеркәсіптік қайтарым көрсеткіштері; балық аурулары мен жаулары; индустриалдық балық өсіру туралы түсінік; тоған шаруашылығының типтері, жүйесі және айналымы; тоған түрлері мен олардың маңызы; зауыттан тыс өсіруге арналған жабдықтар; бекіре, арқан балық және тұқы балықтардың уылдырықтарына арналған инкубациялық аппараттар; личинкалар мен тұқымдық балықты ұстауға арналған торлар; ВНИРО бассейндері; балық шаруашылығындағы селекция мен гибридтеу; балықтарды тоғанда өсіру; балықтарды торда өсіру; тірі жемдерді өсіру және тірі жемдерді тамақтандыру; бекіре балықтары мен олардың гибридтерін өсірудің биотехникасы; өсімдік қоректі балықтарды өсіру биотехникасы; арқан балықтарды және тұқы балықтарды және жаңа бейімделуші акклиматизанттарды өсіру биотехникасы; қоректік теңіз нысандарын өсіру;

Білімдер:

Балық өсіретін және тоған шаруашылығындағы балықтарды көбейту және азық обьектілерінің биологиялық негізі.

Іскерліктер:

Балықтардың жеке дамуындағы заңдылығын анықтау кезеңдері,өндірушілердің физиологиялық ынталандыру бойынша жұмыс орындау, тауар балықтары мен ұсақ балықтарды өсіру.

БҚ 8, 9

КҚ 2.1.1.;

КҚ 2.1.7.

АП.04

Ихтиопатология

Жалпы паразитология және эпизоотология, патологияның негіздері. Балықтардың инфекциялық, инвазиондық және жұқпалы емес аурулары. Балықтардың анықталмаған аурулары. Балықтар адамдар мен жануарлар арасында ауру таратушылар. Балықтардағы аурулар диагностикасы және профилактика жолы. Аквакультурадағы аурулармен күресте профилактиканың формалары: карантин, жаздық кептіру, вакцинация.

Білімдер::

Уланудың және токсикологияның пайда болуының салдарынан балықтардың ауруын тарататын жолдар.

Іскерліктер::

Патологияга іріктеуді жүргізу,карантиндік шараларды өткізіп және анықтау.

БҚ 5, 9

КҚ 2.1.1.;

КҚ 2.1.4.

АП.05

Балық қорын қорғау

Қоршаған ортаны қорғаудың құрамды бөлігі ретіндегі пән туралы түсінік; Р.Оуэннің табиғи ресурстарды жіктеуі; биоценоздар, тағам тізбектері; табиғатты қорғау жөніндегі негізгі нормативтер мен заңдар; табиғи су көздерін ластаудың негізгі көздері; қалдық суларды тазалаудың қазіргі заманғы тәсілдері; Қазақстан Республикасының "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы"; Жайық-Каспий бассейніндегі жануарлар әлемі нысандарын пайдалануға қойылған шектеулер; табиғатпайдаланушыларға арналған төлемдердің экономикалық негіздері; Қазақстан Республикасы су қоймаларында балық аулау ережелері; заңбұзушылық үшін жауапкершілік; табиғи су қоймаларындағы балық қорларын қалпына келтіру жөніндегі шаралар.

Білімдер:

Халықаралық құқықтың заңды актілері. табиғи тепе-теңдіктің бұзылу формалары; популяция, қауымдастық, балық қорғау органдарының тапсырмалары мен құрылысы. Балық қорғау инспекторларының міндеттері мен құқықтары

Іскерліктер:

Қазақстан Республикасы су қоймаларында балық аулау ережелері; заңбұзушылық үшін жауапкершілік; табиғи су қоймаларындағы балық қорларын қалпына келтіру жөніндегі шаралар.

БҚ 5, 9

КҚ 2.1.1.;

КҚ 2.1.10.

АП.06

Гидробионттарды сақтау және қайта өңдеу.

Гидробионттардың технологиялық қасиеттері және олардың технологиялық ерекшеліктері.Шикізаттардың сапасын сақтау және қайта тасымалдау әдістері, Елшінің теоретикалық негізі,тұзды, тұщы, уылдырықты өнімдердің өндірісі. Кептіру,босаң,ыстау.Жайылым азықтары.Қорап және қораптық материалдар.Қайта өңдеу және консервациялық майлардың технологиясы.

Білімдер:

Гидробионттардың технологиялық қасиеттері және олардың азықтық сапасы.

Іскерліктер:

Дайын өнімдерді алудың тиімді түрлері,шикізатты жасақтаудың технологиялық әдістерін таңдау.

БҚ 6, 8

КҚ 2.1.3.

АП.07

Өндірістік балық аулау эксплуатация кұрылғылары мен қондырғылары

Аулау құралдарының сипаттамасы. Классификация орудий лова. Аулаудың стационарлық және ілмектік құралдары. Сетенастық материалдардың белгіленуі, оларды дайындау мен қолданудың әрекеттері. Орнату технологиясының аулау құралдары мен жөндеуі. Аулау құралдарының жағдайына қарап істен алып кету.

Білімдер::

Әр түрлі балық аулау құралдары мен гидробионттардың теңізде, өзенде, көлде, су қоймаларында қолданудың тәсілдері.

Іскерліктер::

Гидробионттарды өндіруде қолданылған әртүрлі әдістер.

БҚ 3, 5, 9

КҚ 2.1.4.


Біліктілік "Балықшы"

АП.01

Ихтиология

Балықтардың морфологиясы мен анатомиясы; балық денесінің сыртық белгілері мен формалары, қаңқасы, бұлшық еттері; балықтардың ішкі органдары; тыныс алу, қан айналу, ас қорыту органдары; жүйке жүйесі, зәр бөлу және жыныс жүйесі; балық экологиясы: топтары, қоректенуі, көбеюі, өсуі, дамуы, мінез-құлық ерекшеліктері; ихтиологиялық зерттеу әдістері; балықтардың жүйелестірілуі; дөңгелек ауыздылар класы; шеміршекті балықтар класы; бекіретәрізділер тобы; шабақ тәрізділер тобы; арқанбалық тәрізділер тобы; тұқытәрізділер тобы; жайынтәрізділер тобы; нәлімтәрізділер тобы; кефалтәрізділер тобы; алабұғатәрізділер тобы; Қазақстанда мекендейтін балық түрлері.

Білімдер:

Биологияны,анатомия мен балықтардың физиологиялық биологиясын, оларды жүргізудің негізі,топтау мен жиын ауданы.

Іскерліктер:

Балықтардың түрлері, өсу қарқыны, кемелденген және күйленген кезеңдерін анықтайтын белгілер.

БҚ 4, 8, 9

КҚ 2.2.1.;

КҚ 2.2.2.

АП.02

Аквакультура

Аквакультура туралы түсінік; пән мақсаты мен негізгі бағыттары; ТМД елдеріндегі жасанды балық өсіру тарихы; өсіру нысандарының қысқаша сипаттамасы. Жыныс органдарының дамуы, овогенез және спермогенез, партогенез туралы түсінік; жыныс органдарының жетілу сатысы; уылдықырқыт ұрықтандыру тәсілдері; уылдырықты инкубациялау, оның дамуына қажет жағдайлар; аман қалу және өнеркәсіптік қайтарым көрсеткіштері; балық аурулары мен жаулары; индустриалдық балық өсіру туралы түсінік; тоған шаруашылығының типтері, жүйесі және айналымы; тоған түрлері мен олардың маңызы; зауыттан тыс өсіруге арналған жабдықтар; бекіре, арқан балық және тұқы балықтардың уылдырықтарына арналған инкубациялық аппараттар; личинкалар мен тұқымдық балықты ұстауға арналған торлар; ВНИРО бассейндері; балық шаруашылығындағы селекция мен гибридтеу; балықтарды тоғанда өсіру; балықтарды торда өсіру; тірі жемдерді өсіру және тірі жемдерді тамақтандыру; бекіре балықтары мен олардың гибридтерін өсірудің биотехникасы; өсімдік қоректі балықтарды өсіру биотехникасы; арқан балықтарды және тұқы балықтарды және жаңа бейімделуші акклиматизанттарды өсіру биотехникасы; қоректік теңіз нысандарын өсіру;

Білімдер:

Балық өсіретін және тоған шаруашылығындағы балықтарды көбейту және азық обьектілерінің биологиялық негізі.

Іскерліктер:

Балықтардың жеке дамуындағы заңдылығын анықтау кезеңдері,өндірушілердің физиологиялық ынталандыру бойынша жұмыс орындау,тауар балықтары мен ұсақ балықтарды өсіру.

БҚ 4, 8, 9

КҚ 2.2.1.

АП.03

Шағын кемелердің құрылысы және басқару негіздері

Кеменің құрылысы және техникалық пайдалану; кеме туралы жалпы мағлұматтар, техникалық қадағалау; кеме құрылғылары: кемені басқару: ҚР флотының кемелерінде қызметті ұйымдастыру, кеменің маневр жасау элементтері, кемені якорға қойған кезде және якордан алған кезде басқару, тар жолмен жүзген кезде кемені басқару,

Білімдер:

кеме корпусының құрылысы, кемедегі рөлдік, шварттық, якорлық, сүйретпе, жүк, құтқару бөлмелері, кеме жүйелері, ҚР кемелеріндегі ҚТ; рангоут, такелаж, кеме жабдықтарының бұйымдары;

Іскерліктер:

кемені көзге көріну шектелген жағдайда басқару, кемені тайыздан алып шығу, кемедегі апаттық қызметтер, мұз жағдайында жүзген кезде кемені басқару, кемедегі сигнал беру және байланыс құралдары.

БҚ 3, 5, 9

КҚ 2.2.3.

АП.04

Балық қорын қорғау

Қоршаған ортаны қорғаудың құрамды бөлігі ретіндегі пән туралы түсінік; Р.Оуэннің табиғи ресурстарды жіктеуі; биоценоздар, тағам тізбектері; табиғатты қорғау жөніндегі негізгі нормативтер мен заңдар; табиғи су көздерін ластаудың негізгі көздері; қалдық суларды тазалаудың қазіргі заманғы тәсілдері; Қазақстан Республикасының "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы"; Жайық-Каспий бассейніндегі жануарлар әлемі нысандарын пайдалануға қойылған шектеулер; табиғатпайдаланушыларға арналған төлемдердің экономикалық негіздері; Қазақстан Республикасы су қоймаларында балық аулау ережелері; заңбұзушылық үшін жауапкершілік; табиғи су қоймаларындағы балық қорларын қалпына келтіру жөніндегі шаралар.

Білімдер:

Халықаралық құқықтың заңды актілері. табиғи тепе-теңдіктің бұзылу формалары; популяция, қауымдастық, балық қорғау органдарының тапсырмалары мен құрылысы. Балық қорғау инспекторларының міндеттері мен құқықтары

Іскерліктер:

Қазақстан Республикасы су қоймаларында балық аулау ережелері; заңбұзушылық үшін жауапкершілік; табиғи су қоймаларындағы балық қорларын қалпына келтіру жөніндегі шаралар.

БҚ 5, 9

КҚ 2.2.1.

АП.05

Теңіз және балық аулау құқығы негіздері

 Балық шаруашылығын басқару және жоспарлаудың құқықтық сұрақтары; теңіз кемесі; теңіз кемесінің экипажы; теңізде жүзу мен кәсіпшілік жүргізудің қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету; теңіз кеңістіктерінің халықаралық-құқықтық режимі; Әлемдік мұхиттың жанды ресурстар кәсіпшілігін халықаралық-құқықтық реттеу; теңіздерді ластаудан құқықтық қорғау; Каспий теңізіндегі ғылыми зерттеулердің құқықтық режимі; балық шаруашылығы флотының құқықтары мен мүддесін шетелде қорғау; балық шаруашылығы кемелерінде жүк тасымалдауды құқықтық реттеу; кеме лизингі келісім-шарты; теңіз кемелерін агенттеу; теңізде сүйреу; теңізде сақтандыру; теңізде құтқару және көмек көрсету; суға батқан кемелерді көтеруді құқықтық реттеу.

Білімдер:

балық шаруашылығы флотының құқықтары мен мүддесін шетелде қорғау; балық шаруашылығы кемелерінде жүк тасымалдауды құқықтық реттеу; кеме лизингі келісім-шарты; теңіз кемелерін агенттеу;

Іскерліктер:

сырқы пішініне қарап кемелерді топтастырау; кеме жүйелері мен насостарына шағын жөндеу жұмыстарын жүргізе

БҚ 4, 9

КҚ2.2.3.;

КҚ 2.2.7.

АП.06

Гидробионттарды сақтау және қайта өңдеу

Гидробионттардың технологиялық қасиеттері және олардың технологиялық ерекшеліктері: физикалық-химиялық сипаттамасы, балықемес нысандардың сипаттамасы; шикізатты тасымалдау, сақтау және алдын ала дайындау; салқындатып консервациялау: салқындату, тоңазыту, мұздату; балық пен уылдырықты тұздау: тұздаудың теориялық негіздері, тұзды өнімдерді, пресервтерді, уылдырық өнімдерін өндіру; кептіру, қақтау, ыстау; консерв технологиясы: ассортимент, жылу өңдеу, орау және тығындау, стерильдеу; құрамы мен құрылымы берілген өнімдер: формаланған, эмульсиялық, құрылымдық өнімдер; жем азықтық өнімдер; май технологиясы;

Білімдер:

Гидробионттардың технологиялық қасиеттері және олардың азықтық сапасы.

Іскерліктер:

Дайын өнімдерді алудың тиімді түрлері,шикізатты жасақтаудың технологиялық әдістерін таңдау.

БҚ 6, 8

КҚ 2.2.6.

АП.07

Балық аулау өнеркәсібі процесіндегі механизация мен автоматизация.

Балық кәсібінің флотына сипаттама. Кәсіп бойынша қолданылатын кемелерге жалпыкемелік сипаттама. Энергетикалық қондырғылардың автоматизациялық дәрежесі.. Балық аулау кемелеріндегі контейнерлеу мен пакеттеу. Өзенге лақтырылған тор үшін жағалық роульстер. Жүк көтеретін арба және жүк стрелалары Теңізге қондырылған торды монтаждау үшін қондырғылар. Бункерге балықтарды қабылдау және беру үшін транспортерлер. Балық насосының қондырғылары. Пресервтік бөлімдерге арналған қондырғылар.Балық турамасын өндіру үшін бағыт. Балық кемесіндегі мұздатқыштық қондырғылар. Балық кәсіпшілігінде құралдармен жұмыс жасау бойынша техника қауіпсіздігінің талабы.

Білімдер::

Балық аулау үшін және шикізатты қайта өндіруде құралдардың орналастырылуы мен оларды қолданудың әдістері.

Іскерліктер::

Олқылықтарды жою Механизмдерді қондыру және қайта өңдеу.

БҚ 5, 8, 10

КҚ 1.2.2.;

КҚ 1.2.4.;

КҚ 1.2.5.

АП.08

Ихтиопатология

Жалпы паразитология және эпизоотология, патологияның негіздері. Балықтардың инфекциялық, инвазиондық және жұқпалы емес аурулары. Балықтардың анықталмаған аурулары. Балықтар адамдар мен жануарлар арасында ауру таратушылар. Балықтардағы аурулар диагностикасы және профилактика жолы. Аквакультурадағы аурулармен күресте профилактиканың формалары: карантин, жаздық кептіру, вакцинация.

Білімдер::

Уланудың және токсикологияның пайда болуының салдарынан балықтардың ауруын тарататын жолдар.

Іскерліктер::

Патологияга іріктеуді жүргізу, карантиндік шараларды өткізіп және анықтау.

БҚ 5, 9, 10

КҚ 2.2.1

АП.09

Өндірістік балық аулау эксплуатация кұрылғылары мен қондырғылары

Аулау құралдарының сипаттамасы. Аулаудың стационарлық және ілмектік құралдары. Сетенастық материалдардың белгіленуі, оларды дайындау мен қолданудың әрекеттері. Орнату технологиясының аулау құралдары мен жөндеуі.Аулау құралдарының жағдайына қарап істен алып кету.

Білімдер::

Әр түрлі балық аулау құралдары мен гидробионттардың теңізде,өзенде, көлде, су қоймаларында қолданудың тәсілдері.

Іскерліктер::

Гидробионттарды өндіруде қолданылған әртүрлі әдістер.

БҚ 4, 5, 8

КҚ 2.2.2.;

КҚ 2.2.5.;

КҚ 2.2.8.

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО.00

Өндірістік оқыту

ӨО.01

Танысу практика

Ұйым мен мекемелерге мінездеме. Балық шаруашылығы саласында түсінік, балықты өсіру және балық өнімдерін өңдеу технологиясының түсінігі. Тәжірибелік, курстық және дипломдық жұмыстардың орындалу үлгілері.

Іскерліктер:

Кәсіби беталыс; өндірістің барлық бағытындағы құрылымы; негізгі өндірістік процестер

Дағдылар:

Балық шаруашылығы саласы бойынша өкілеттілікті шектеужәне еңбекті бөлу

КҚ 2.1.1.;

КҚ 2.2.1.

ӨО.02

Оқу практикасы

Алған теориялық Білімдер:ін қолдана Білімдер:ді үйрену, болашақ кәсібінің тәжірибелік Дағдылар: мен біліктерін игеру.

Іскерліктер:

Ихтиологиялық материалдарды жинау және консервациялау әдістерін Білімдер:. Бекіре, тұқы және алабұғатұқымдас және басқа да балықтардың ерекшеліктерін Білімдер:. Балықтың өсімталдығын, жынысын, кемеліне келу стадиясын, қабыршағы мен сүйектеріне қарап балық жасын анықтай Су өсімдіктерінің түрлерін анықтауды су өсімдіктері гербариін безендіруді;

Дағдылар:

Өсімдіктер мен зоопланктон маңызын Су қоймасындағы тереңдікті өлшеуді; қалтқының және гидрометрлік зырылдауықтың ағыс жылдамдығын өлшеуді су ағынындағы су шығынын анықтай

КҚ 2.1.2.;

КҚ 2.2.2.

КП.00

Кәсіптік практика

КП.01.

Технологиялық практика

Мамандығы бойынша біліктері мен Дағдылар:н жетілдіру; жиынтық технологиялық біліктер, Дағдылар:, ұйымдастыру қабілетін игеру. Арнайы пәндерді оқып үйренген кезде алған Білімдер:ін бекіту; кәсіпорынмен және оның өндірістік қызметімен, өндірістегі еңбекті қорғаумен танысу;

Іскерліктер:

Балық өндірудің дамыған жолдары, құмаршылық және өндірістік балық аулаудың ережелері, балықтардың негізгі кәсіпшілік шектеуі

Дағдылар:

Инкубациялық құралдарды жеткізу, балық аулау құрылғыларының заңды пайдаланылуы.

КҚ 2.1.5.;

КҚ 2.1.8.;

КҚ 2.1.7.;

КҚ 2.2.5.;

КҚ 2.2.6.;

КҚ 2.2.8.

КП.02.

Дипломалды практика

Ұйымдастырушылық білікті меңгеру. Білімдер:ін жүйелеу. Мамандығы бойынша біліктерін жетілдіру. Жұмыс практикан жинақтау. Мамандығы бойынша алған кәсіби білімін өз бетімен қолдану. Қауіпсіз еңбек жағдайын ұйымдастыру.

Іскерліктер:

Құжаттар дайындау, инструктаж жұргізу

Дағдылар:

Балық аулау мен жасақтауда негізгі өндірістік бақылау жұмыстарын жүргізу.

КҚ 2.1.9.; КҚ

2.1.6.;

КҚ 2.1.10.;

КҚ 2.2.1.;

КҚ 2.2.4.;

КҚ 2.2.7.;

КҚ 2.2.8.


      Циклдық пәндер және кәсіптік практика бойынша жалпы білім беру

      бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

      150503 3 "Техник"

Цикл белгілері

Пәндер мен тәжірибелердің атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасқан білім, Іскерліктер: мен Дағдылар:

Қалыптасқан құзырет коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіби қазақ тілі

Мамандық бойынша іскерлік тіл негіздері, кәсіби лексика. Сөз сөйлеу дамуы. Мамандық бойынша терминология. Кәсіби бағдарланған мәтіндерді (сөздікпен) аудару техникасы. Кәсіби сөз қатынасы

Білімдер:

Оқу мен аударуға қажетті Лексикалық және грамматикалық минимум (сөздікпен), кәсіби лексика мен терминдер. Мәтіндер құрастыру. Әңгімелесу, мамандықтарына қатысты мәтіндерді аудару.

Іскерліктер:

Термин сөздерді қолдана отырып мәтіндерді аудару, түсінігін айту.

БҚ 1, 5, 8

ЖГП.02

Кәсіби шетел тілі

Ағылшын тілінде сөз қатынасы негіздері: фонетика, лексика, фразеология, грамматика. Мамандық бойынша іскерлік тіл негіздері; кәсіби лексика, фразеологиялық тіркестер мен терминдер, кәсіби бағдарланған мәтіндерді (сөздікпен) аудару техникасы. Лоцманмен, порт және кеден әкімшілігімен, штабпен, компания өкілдерімен кәсіби сөз қатынасы.

Білімдер:

Кәсіптік бағыттағы қажетті ағылшын терминдері мен мәтіндердің Грамматикалық және лексикалық минимумын (1200-1400 лексикалық бірліктер), ағылшын тілінде қатынасты жеткілікті меңгеру.

Іскерліктер:

Термин сөздерді қолдана отырып мәтіндерді аудару және түсінігін айту. Әңгімелесу.

БҚ 1, 5, 8

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

Дене шынықтырудың маманды даярлаудағы, оның салауатты өмір салтын қалыптастырудағы рөлі. Оқушылардың физикалық дайындығы, салауатты өмір салтының негіздері. Кәсіптік қолданбалы спорт түрлері.

Білімдер:

Адамның кәсіби және әлеуметтік дамуындағы физикалық дайындық түрлерінің дене тәрбиесі мен жалпы мәдениеттегі көріні