"Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 3 қазандағы № 521 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 15 қазанда № 14331 болып тіркелді.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін тіркеудің мемлекеттік тізілімінде № 12590 нөмірімен тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 31 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында:

      60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "60. Осы Қағидалардың 22, 24 және 25-тармақтарында көрсетілген жағдайларда конкурстық комиссияның төрағасы болып ұйымдастырушының бірінші басшының орынбасарынан төмен емес лауазымды тұлға айқындалады.

      Осы Қағидалардың 21 және 23-тармақтарында көзделген жағдайларда конкурстық комиссияның төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшының орынбасарынан төмен емес лауазымды адам айқындалады.

      Осы Қағидалардың 26-тармағында көзделген жағдайда конкурстық комиссияның төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшысынан не оның міндетін атқарушы тұлғадан төмен емес лауазымды адам не жауапты хатшы немесе жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам айқындалады.";

      102-тармақ алынып тасталсын;

      150-тармақтың 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы келесі негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса:

      Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жолданған), мемлекеттік органдардың ақпараттар жүйесінде расталатын мәліметтердің электрондық көшірмелерін не электрондық түрдегі рұқсаттарды (хабарламаларды) ұсынбауы. Мемлекеттік органдардың ақпараттар жүйесінде мәліметтер болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жолданған) тиісті рұқсаттардың (хабарламалардың) нотариалдық куәландырылған көшірмелерін ұсынады;

      әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және сатуға, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын патенттердің, куәліктердің, сертификаттардың, басқа да құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынбауы;

      мемлекеттік кірістер органының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайтын бір теңге мөлшерінде және одан астам салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің (төлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) болуы;

      конкурстық құжаттаманың 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді ұсынбауы;

      конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болуы бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес болмауы. Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі.

      Егер техникалық ерекшеліктің орнына конкурстық құжаттамада заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылған болса қажетті материалдық және еңбек ресурстары құрылыс машиналарының, механизмдердің, автокөлік құралдарының негізгі түрлері мен еңбек ресурстарына қажеттілікті қамтитын жобалау-сметалық құжаттаманың (құрылысты ұйымдастыру жобасы) тиісті бөлімінде көрсетіледі.

      Жобалау-сметалық құжаттамада құрылыс машиналарының, механизмдердің, автокөлік құралдарының негізгі түрлері мен еңбек ресурстарына қажеттілікті қамтитын (құрылысты ұйымдастыру жобасы) тиісті бөлім болмаған жағдайда жобалау-сметалық құжаттаманың негізінде осындай қажеттілікті көрсететін құрылыс машиналарының, механизмдердің, автокөлік құралдарының негізгі түрлері мен еңбек ресурстарының тізбесі әзірленеді және жобалаушымен келісіледі.

      біліктілік талаптары бойынша дұрыс ақпараттың берілмеу фактісі анықталса;

      банкроттық не тарату рәсіміне жатса;";

      154 және 155-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "154. Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер нарығындағы болған жұмыс тәжірибесінің әрбір жылы үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз, бірақ бес пайыздан аспайтын шартты жеңілдік береді. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері бес пайыздан аспайды.

      Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болғаны үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 6 және 7-қосымшаларға сәйкес жүзеге асырылады.

      155. Конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында әлеуетті өнім берушінің тәжірибесі болуының әрбір жылы үшін, оның ішінде конкурс мәні болып табылатын жұмыстардың осындай (ұқсас) түрлері бойынша (1 %) пайыз мөлшерінде, бірақ он пайызынан асырмай шартты жеңілдік береді.

      Егер бір жылдың ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде біреуден артық құрылыс объектісінде осындай (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды орындаған жағдайда, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

      Егер конкурстың нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстар болып табылған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстардың түрлеріне ұқсас (сондай) келесі орындалған әрбір жұмыс үшін нөл бүтін оннан екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

      Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері он пайыздан аспайды.

      Жұмыс тәжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 175-1-тармақпен толықтырылсын:

      "175-1. Әлеуетті өнім берушінің (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12681 болып тіркелген) "Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі аумақтардың қала құрылысын жоспарлау жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын жүргізу жөніндегі жұмыстардың құнын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 780 бұйрығына сәйкес белгіленген бағадан төмен болмауға тиіс.";

      188-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда конкурстық құжаттаманы алуы;";

      мынадай мазмұндағы 222-1 тармақпен толықтырылсын:

      "222-1. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық құжаттама осы Қағидаларға 8-1-қосымшаға сәйкес қазақ және орыс тілдерінде қалыптастырады.";

      235-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен (Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың нөмірі) көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы осы Қағидаларға 8-2-қосымшаға сәйкес ресімдейді.";

      мынадай мазмұндағы 244-1 тармақпен толықтырылсын:

      "244-1. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын осы Қағидалагрға 8-3-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысепн көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт жасалады.";

      247-тармақ алынып тасталсын;

      248-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "248. Тапсырыс беруші осы Қағидалардың 246-тармағының 3) тармақшасына сәйкес шешім қабылдаған кезде бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу Заңның 29-бабының 3-тармағында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.";

      300-тармақ алынып тасталсын;

      339-тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "оған қатысу үшін банктік кепілдік түрінде аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін аукционның атауы мен нөмірі;";

      340-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "340. Аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің тиындармен есептелген сомасы дөңгелектенеді. Бұл ретте елу тиыннан төмен сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал елу тиынға тең және одан жоғары сома бір теңгеге дейін дөңгелектенеді.";

      344-тармақтың 1) тармақшасында:

      төртінші және бесінші абзацтар алынып тасталсын;

      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "веб-портал автоматты түрде айқындайтын бір теңге мөлшерінде және одан астам салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің (төлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) болуы;";

      жетінші абзац алынып тасталсын;

      тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарын иелену бөлігінде сәйкес келмеуі. Бұл ретте, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары аукциондық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі;";

      360-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "360. Жүргізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүргізу мен ұйымдастыру веб-порталда мынадай жүйелі шаралардың орындалуын қарастырады:

      1) мемлекеттік сатып алудың осы тәсілін қолдану негіздемесімен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүргізу туралы тапсырыс берушінің шешім қабылдауы;

      2) тапсырыс берушінің бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу үшін ұйымдастырушыны айқындауы;

      3) ұйымдастырушының осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыруды веб-портал арқылы әлеуетті өнім берушіге жіберуі;

      4) Заңның 29-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында, 36-бабының 3-тармағы 1) тармақшасында және 39-бабының 2-тармағы 2) тармақшасында көзделген жағдайларда әлеуетті өнім беруші осы Қағидалардың 378-1, 378-2, 378-3 және 378-4-тармақтарының қағидалары бойынша айқындалады;

      5) әлеуетті өнім берушінің шақыруда көзделген құжаттарды қоса, осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес бір көзден мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы келісімді веб-портал арқылы ұйымдастырушыға жіберуі;

      6) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қатысуға оларға ұсынылатын баға негіздемесі, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүргізілмеді деп танылған мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша жүзеге асырылған жағдайларды қоспағанда, ұйымдастырушының веб-портал арқылы өнім беруші ұсынған өнім берушінің біліктілік талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды қарауы;

      7) веб порталда бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманың орналастырылуы;

      8) тапсырыс берушінің бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманың негізінде әлеуетті өнім берушімен шарт жасасуы;

      9) Заңның 29-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында, 36-бабы

      3-тармағының 1) тармақшасында, 39-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайларда (Заңның 38-бабының 8 және 10-тармақтарында көзделген жағдайларда) Бір көзден алу/тікелей мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүргізу қорытындысы туралы есеп веб-порталда осы Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептің орналастырылуы.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 5), 6) және 9) тармақшаларының талаптары Заңның 38-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.";

      373-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "373. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде белгіленген мерзімнің ішінде әлеуетті өнім берушіден бір ғана баға ұсынысы берілсе, веб-портал қорытындылар хаттамасы орналастырылған күні осы баға ұсынысын берген әлеуетті өнім берушіге шақыру жібереді. Бұл ретте жасасқан шарттың бағасы әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысынан аспауға тиіс.";

      мынадай мазмұндағы 378-1, 378-2, 378-3 және 378-4-тармақтармен толықтырылсын:

      "378-1. Заңның 39-бабы 3-тармағының 6), 7), 11), 15), 28), 50), 51), 53) және 54) тармақшалары негізінде жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған кезде Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушіні айқындау үшін тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жарнамасындағы, каталогтарындағы, сипаттамаларындағы және Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасына сәйкес көпшілік оферта болып танылған белгісіз тұлғалар тобына арналған басқа ұсыныстардағы жалпыға қол жетімді ақпарат көздерін зерделеу арқылы сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығын талдау нәтижелері бойынша айқындалған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында, оның оның ішінде ұқсас тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қызметін жүзеге асыратын кемінде үш әлеуетті өнім берушіге коммерциялық ұсыныстар беру туралы сұрау салулар жібереді.

      378-2. Әлеуетті өнім берушіге жіберілетін коммерциялық ұсыныстар беруге сұрау салу осы Қағидаларға 18-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

      378-3. Әлеуетті өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстары жеткізілетін тауарлардың (орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сипаттамалары көрсетілген прайс-листтер және басқа да растайтын құжаттар түрінде ұсынылуы мүмкін.

      378-4. Ұсынылған әлеуетті өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстары негізінде тапсырыс беруші Заңның 4-бабы 1) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидатын сақтай отырып, тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін әлеуетті өнім берушіні айқындайды.";

      405 және 406-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "405. Тапсырыс беруші енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар (бар болса) қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өнім берушіге қайтарады.

      406. Өнім беруші шарт бойынша қабылдаған мiндеттемелерiн тиісінше орындамаған жағдайда тапсырыс беруші тиісті бюджеттің, мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғаның немесе олармен үлестес заңды тұлғалардың кірісіне тұрақсыздық айыбын төлеу фактісі анықталған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар (бар болса) қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын қайтарады.";

      426-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "426. Тауарларды жеткізген кезде мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау мынадай кезекпен жүзеге асырылады:

      1) жүкқұжаттың түпнұсқасын бере отырып, тауарды жеткізу орнына тауарды жеткізу;

      2) өнім беруші тауарды жеткізу фактісін растайтын жүкқұжаттың электрондық көшірмесін тіркей отырып, веб-портал арқылы тауарды қабылдап алу-беру актісін ресімдейді;

      3) тапсырыс беруші тауарды қабылдайды;

      4) "Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 9 ақпандағы № 77 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10423 болып тіркелді) (бұдан әрі - Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидалар) сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы жазып берілген электрондық шот-фактураны ресімдеу;

      5) тапсырыс беруші жеткізілген тауар үшін ақы төлейді.";

      Қағидаларға 2-қосымша, Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы, мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі.";

      Қағидаларға 3-қосымша, Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып aлу қорытындысы туралы хаттама, осы Бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Қағидаларға 4-қосымшада, Конкурстық құжаттама:

      16-тармақтың 1) тармақшасында:

      үшінші және төртінші абзацтар алынып тасталсын;

      38-тармақта:

      2) тармақшаның үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "оған қатысу үшін банктік кепілдік түрінде конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін конкурстың атауы мен нөмірі;";

      3) тармақшаның екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етудің тиындармен есептелген сомасы дөңгелектенеді. Бұл ретте елу тиыннан төмен сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал елу тиынға тең және одан жоғары сома бір теңгеге дейін дөңгелектенеді.";

      44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "44. Конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында әлеуетті өнім берушінің тәжірибесі болуының әрбір жылы үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз мөлшерінде, бірақ он пайызынан асырмай шартты жеңілдік береді.

      Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері бес пайыздан аспайды.

      Жұмыс тәжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 6 және 7-қосымшаларға сәйкес жүзеге асырылады.

      Конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында әлеуетті өнім берушінің тәжірибесі болуының әрбір жылы үшін, оның ішінде болып табылатын жұмыстардың осындай (ұқсас) түрлері бойынша бір (1 %) пайыз мөлшерінде, бірақ он пайызынан асырмай шартты жеңілдік береді. Жұмыс тәжірибесі бір жылдан кем болған немесе ол болмаған жағдайда осындай пайыз белгіленбейді.

      Егер бір жылдың ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде біреуден артық құрылыс объектісінде осындай (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыстарды орындаған жағдайда, конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

      Егер конкурстың нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстар болып табылған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстардың түрлеріне ұқсас (сондай) келесі орындалған әрбір жұмыс үшін нөл бүтін оннан екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

      Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері он пайыздан аспайды.

      Жұмыс тәжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі.";

      конкурстық құжаттамаға 5-қосымшадағы, Біліктілігі туралы мәліметтер:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Растаушы құжаттардың* (бар болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, әлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) көрсеткен қызметінің көлемі.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Әлеуетті өнім беруші растаушы құжаттардың** электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, конкурстық құжаттамада көзделген құрылыс машиналарының, тетіктердің және автокөлік құралдарының не жұмыстарды орындау үшін қажетті ұқсас (қосымша) құрылыс машиналарының, тетіктердің және автокөлік құралдарының болуы туралы мәліметтерді көрсетеді.

Құрылыс машиналарының, тетіктердің және автокөлік құралдарының атауы

Бар бірліктерінің саны

Ахуалы (жаңа, жақсы, жаман)

Меншікті (меншік құқығын растаушы құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растаушы құжаттар қоса берілсін)

Растаушы құжаттың атауы, күні және нөмірі


       ";

      ескерту мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ескерту

      * егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді;

      егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда объектілерді пайдалануға қабылдап алу актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады (егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі болған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдап алу және объектіні пайдалануға қабылдап алу актілерінің электрондық көшірмелері ұсынылады);

      егер жобалау-сметалық құжаттама сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады;

      егер конкурстың нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдап алу актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар болып табылады;

      егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылса жаңа объектілер құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі;

      егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және реконструкциялау болып табылса, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тәжірибесі ескеріледі;

      егер конкурстың нысанасы күрделі жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау және күрделі жөндеу жұмысының тәжірибесі ескеріледі

      Құрылыс саласында жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде құрылыс объектілерінің функционалдық тағайындауы мен салалық жатқызылуы (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы мен осы тектестігі) және олардың сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған техникалық және (немесе) технологиялық күрделілігі ескеріледі

      ** растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады;

      жабдықтарды, машиналарды, тетіктерді жалға алу құқығын растаушы құжат жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен аз болмауы тиіс.

      Жабдықтарды, машиналарды, тетіктерді қосалқы жалға алу шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді;

      Тіркеу және есепке қою туралы тиісті құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеуге және есепке алуға жататын құрылыс машиналарына, механизмдерге және автокөлік құралдарына меншік құқығын растайтын құжаттар болып табылады.

      Аталған материалдық ресурстарды сатып алу туралы құжаттар, оның ішінде: тауардың жеткізілгенін және оған төлемді растайтын құжаттар (қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жағдайында: шот-фактуралар, жүкқұжаттар, банк белгісі бар төлем тапсырмалары; қолма-қол ақша қаражатымен есеп айырысу жағдайында: жүкқұжат, фискалды жады бар бақылау-касса машиналары қолданыла отырып берілген бақылау чегі) тіркеуге және есепке алуға жатпайтын өзге құрылыс машиналарына, механизмдерге және автокөлік құралдарына меншік құқығын растайтын құжаттар болып табылады.

      Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақтау кезеңінің өтіп кетуіне байланысты тауардың жеткізілгенін және оған төлемді растайтын құжаттарды қоса беру мүмкін болмаса, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес негізгі қөұралдарды есепке алуды растайтын тиісті бухгалтерлік құжаттар қоса беріледі.

      әлеуетті өнім берушіге жобалау-сметалық құжаттаманың (құрылысты ұйымдастыру жобасы) тиісті бөлімінде не еңбек ресурстары мен құрылыс машиналарының, механизмдердің және автокөлік құралдарының негізгі түрлерінің тізбесінде көрсетілген меншікті құрылыс машиналарының, механизмдердің, автокөлік құралдарының болуы туралы талаптар белгіленген болуы мүмкін. Бұл ретте нақты түрлеріне байланыстырмай, тек өз құрылыс машиналарының, механизмдерінің және автокөлік құралдарының санына қойылатын талап көрсетіледі.

      Конкурстық құжаттамада көзделген құрылыс машиналарының, механизмдердің және автокөлік құралдарының және әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінде ұсынылған құрылыс машиналарының, механизмдердің және автокөлік құралдарының бір-бірін ауыстыруы жобалаушымен келісіледі.

      Жобалау-смета құжаттамасы болмаған жағдайда жабдықтардың, құрылыс машиналарының, механизмдердің және автокөлік құралдарының бір-бірін ауыстыруын сараптама комиссиясы не сарапшы айқындайды.

      Егер конкурс мәні құрылыс, сондай-ақ кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, қолда бар объектілерді жаңғырту, реконструкциялау, реставрациялау және күрделі жөндеу болып табылса, әлеуетті өнім беруші сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің құрамында онда тұрақты негізде жұмыс істейтін аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлерге ие болуға тиіс. Жобалау және құрылыс процесінде қатысатын аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкерлердің көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыратын басқа да ұйымдарда жұмысты қоса атқаруына жол берілмейді.

      Әлеуетті өнім берушінің штатында аттестатталған инженерлік-техникалық қызметкердің болуын растаушы құжат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген біліктілік аттестатының электрондық көшірмесі болып табылады.";

      мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.";

      Конкурстық құжаттамаға 6-қосымша, Біліктілігі туралы мәліметтер

      (әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде толтырады):

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Растаушы құжаттардың* (бар болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, әлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) көрсеткен қызметінің көлемі.";

      мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.";

      Конкурстық құжаттамаға 7-қосымша, Біліктілігі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші тауарларды сатып алу кезінде толтырады), осы Бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Конкурстық құжаттамаға 10-қосымша, Жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (қоса атқарушыларға) беретін жұмыстар мен қызметтердің түрлерi, мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.";

      Конкурстық құжаттамаға 11-қосымша, Әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы (әрбір лотқа жеке қалыптастырылады), мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.";

      Қағидаларға 5-қосымшада Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасында:

      кесте мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/ТЕН

Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)

Өтініш мәтіні

Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

       ";

      мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.";

      Қағидаларға 6-қосымша, Ашу хаттамасы осы Бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Қағидаларға 7-қосымша, Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы, осы Бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Қағидаларға 8-қосымша, Қорытындылар туралы хаттама, осы Бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Қағидаларға 8-1-қосымша, осы Бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      осы Бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес Қағидаларға 8-2-қосымшамен толықтырылсын;

      осы Бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес Қағидаларға 8-3-қосымшамен толықтырылсын;

      Қағидаларға 9-қосымшада, Аукциондық құжаттамада:

      16-тармақтың 1) тармақшасында:

      үшінші және төртінші абзацтар алынып тасталсын;

      39-тармақта:

      2) тармақшаның үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "оған қатысу үшін банктік кепілдік түрінде аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін аукционның атауы мен нөмірі;";

      3) тармақшаның екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аукционға қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етудің тиындармен есептелген сомасы дөңгелектенеді. Бұл ретте елу тиыннан төмен сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал елу тиынға тең және одан жоғары сома бір теңгеге дейін дөңгелектенеді.";

      аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі.";

      Аукциондық құжаттамаға 5-қосымша, Біліктілік туралы мәліметтер мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі.";

      Аукциондық құжаттамаға 8-қосымша, Әлеуетті өнім берушінің бастапқы бағасы мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі.";

      Қағидаларға 10-қосымшада Аукциондық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасында:

      кесте мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/ТЕН

Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)

Өтініш мәтіні

Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

       ";

      мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі.";

      Қағидаларға 11-қосымшада, Ашу хаттамасы, осы Бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Қағидаларға 12-қосымша, Аукционға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы осы Бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Қағидаларға 13-қосымша, Аукционға қатысуға рұқсат туралы хаттама осы Бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Қағидаларға 14-қосымша, Қорытындылар туралы хаттама осы Бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы келісімге қосымша мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      ТЖҚС Коды – Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сыныптама коды.";

      Қағидаларға 17-қосымша, Бір көзден алу/тікелей мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүргізу қорытындысы туралы есеп осы Бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Қағидаларға 18-қосымшада, Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;

      кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.";

      осы Бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес Қағидаларға 18-1-қосымшамен толықтырылсын;

      Қағидаларға 19-қосымшада, Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:

      2.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2.5. Төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

      1) <аумақтық қазынашылық органында тіркелген/қол қойылған> Шарт;

      2) жүкқұжат;

      3) тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

      4) осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамтудың үлесі бойынша есеп (шарттық міндеттемелер толық орындалғаннан кейін ұсынылады);

      5) тауарлардағы жергілікті қамтудың үлесі бойынша есеп (шарттық міндеттемелер толық орындалғаннан кейін ұсынылады);

      <№. Жаңа тармақша>";

      3.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      3.3. Тапсырыс беруші:

      1) Тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жетімділігін қамтамасыз етуге;

      2) Тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

      3) Тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып қабылдаудан бас тартуға;

      4) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

      <n) жаңа тармақша>";

      5.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5.1. Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

      1) жүкқұжат түпнұсқасы <дана саны көрсетіледі>

      2) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе Тауардың техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері;

      3) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

      4) Дайындаушының немесе Жеткізушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты;

      <№. жаңа тармақ>";

      5.4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5.4. Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.";

      8.3. және 8.4-тармақтар алынып тасталсын;

      8.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8.5. Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп:

      1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

      2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.";

      8.7-тармақ мынадай редакцияда жазылын:

      "8.7. Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

      Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.";

      мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      БСК – банктік сәйкестендіру коды;

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      ҚҚС – қосылған құн салығы;

      Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.";

      Қағидаларға 20-қосымшада, Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:

      3.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3.3. Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның10 26-бабына сәйкес соманы енгізгеннен кейін №1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.

      Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының <ақы төлеу шарты> есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген авансты11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.

      Орындалған жұмыс үшін төлемді <төлем шарты> Тапсырыс беруші Тараптар орындаған жұмыстардың актісіне қол қойған күнінен бастап, 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің/Орындаушының есеп айырысу шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен жүргізеді.

      Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін <сомасы> мөлшерінде осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

      Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін <сомасы> мөлшерінде осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.";

      3.5.-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3.5. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

      1) < аумақтық қазынашылық органында тіркелген/қол қойылған> Шарт;

      2) орындалған жұмыстардың актісі (актілері)30;

      3) осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

      4) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

      <n) жаңа тармақша>.

      <№. Жаңа тармақша>.";

      4.3.-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4.3. Тапсырыс беруші:

      1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер/Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

      2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуі анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді/Орындаушыны хабардар етуге;

      3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

      4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

      <n) жаңа тармақша>";

      9.4. және 9.5.-тармақтар алынып тасталсын

      9.6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9.6. Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.

      Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.";

      мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      БСК – банктік сәйкестендіру коды;

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

      ҚҚС – қосылған ұүн салығы;

      Т.А.Ә. – аты-жөні.";

      Қағидаларға 21-қосымшада, Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт:

      2.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2.5. Төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

      1) <аумақтық қазынашылық органында тіркелген/қол қойылған> Шарт;

      2) көрсетілген қызмет актісі (актілері);

      3) осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

      4) Өнім беруші Тапсырыс берушіге көрсеткен қызметтердің сипаттамасымен, жалпы сомасы көрсетіле отырып, шот-фактура;

      <n) жаңа тармақша>

      <№. Жаңа тармақ>";

      3.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3.3. Тапсырыс беруші:

      1) Қызметтерді көрсету үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

      2) көрсетілген Қызметтердің сәйкессіздіктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

      3) Қызметті қабылдау кезінде веб-портал арқылы көрсетілген қызметтер актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

      4) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

      <n) жаңа тармақша>";

      8.6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8.6. Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып:

      1) егер Өнім беруші көрсетілетін қызметті Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде орындай алмаса;

      2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.";

      мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      БСК – банктік сәйкестендіру коды;

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

      ҚҚС – қосылған құн салығы;

      Т.А.Ә. – аты-жөні.";

      осы Бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес Қағидаларға 22-1-қосымшамен толықтырылсын;

      осы Бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес Қағидаларға 22-2-қосымшамен толықтырылсын;

      осы Бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес Қағидаларға 22-3-қосымшамен толықтырылсын;

      осы Бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес Қағидаларға 22-4-қосымшамен толықтырылсын;

      осы Бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес Қағидаларға 22-5-қосымшамен толықтырылсын;

      Қағидаларға 23-қосымшада, Тұрғын үй-жайды мемлекеттік сатып алу жөнінде ашу хаттамасы мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      Т.А.Ә. – аты-жөні.";

      Қағидаларға 24-қосымшада, Тұрғын үй-жайды мемлекеттік сатып алу жөнінде қорытынды туралы хаттамасы, мынадай мазмұндағы аббревиатураларды таратып жазумен толықтырылсын:

      "Аббревиатураларды таратып жазу:

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      Т.А.Ә. – аты-жөні;

      кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.";

      мынадай мазмұндағы отызыншы сілтемемен толықтырылсын:

      "30 Құрылыс, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау бойынша "Мердігер" ретінде өнім берушіні таңдау кезінде орындалған жұмыстардың актісі 2-В нысаны бойынша көрсетіледі.".

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 22.12.2016 № 683 (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

       2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк сатып алу заңнамасы департаментi (С.М. Ахметов) заңнамада белгiленген тәртiппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркеген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Қаржы министрі

Б. Сұлтанов


  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрыққа
1-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
3-қосымша

Қорытынды туралы хаттама (Баға ұсыныстарын сұрату нөмірі)

      бұл ретте нөмір сатып алу тәсілі мен нөміріне байланысты болуға тиіс

      (әрбір лотқа жеке қалыптастырылады)

      Күні мен уақыты

      Сатып алудың № ________

      Сатып алудың атауы __________________________________________________

      Өтінімдердің қабылдауы басталған күні _______________________________

      Өтінімдердің қабылдауы аяқталған күні _______________________________

      Ұйымдастырушының атауы ______________________________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы___________________________________________

Лоттың № _____

Лоттың атауы


Тапсырыс берушінің атауы


Тапсырыс берушінің мекенжайы


Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге


Жоспарланған сома, теңге


Өлшем бірлігі


Саны      Әлеуетті өнім берушілердің веб-портал автоматты түрде қабылдамаған баға ұсыныстары (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ ССН/ТЕН

Қабылдамау себебі


      Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ ССН/ТЕН

Бірлік үшін бағасы

Әлеуетті өнім берушінің жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және уақыты

(хронологиясы бойынша)
      1. №___ лоты бойынша жеңімпаз: {жеңімпаз әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН, атауы}, екінші орын алған әлеуетті өнім беруші {екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН атауы} айқындау.

      2. Тапсырыс берушіге {тапсырыс берушінің атауы} "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде {жеңімпаз әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН атауы} мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу

      Не:

      "№___ лот бойынша мемлекеттік сатып алуды (сатып алу атауы) _____________________байланысты өтпеді деп тану*":

      Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: "ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы", "бір баға ұсынысының ұсынылуы".

      Не:

      Сатып алуды болдырмау жүргізілді, оған мыналар негіз болып табылады: Уәкілетті мемлекеттік органдардың актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыным, шешім) № _________ кк.аа.жжжж.

      Болдырмау туралы шешім қабылдаған орган: {_________________________}.

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 10-тармағының __ тармақшасына сәйкес сатып алудан бас тартылды.";

      Ескертпе:

      * Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

      кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы."

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрыққа
2-қосымша
  "Конкурстық құжаттамаға
7-қосымша

Біліктілік туралы мәліметтер

      (тауарларды сатып алған кезде әлеуетті өнім беруші толтырады)

      конкурс № _________________________________

      конкурстың атауы ______________________

      лот № __________________________________________________

      лоттың атауы _______________________________________

      1. Әлеуетті өнім беруші туралы жалпы мәліметтер:

      Атауы ____________________________________________

      БСН/ЖСН/ССН/СЕН _________________________________________

      2. Растаушы құжаттардың* (бар болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, әлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде жеткізген (шығарған), конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) тауарлар көлемі.

Тауардың атауы

Алушының атауы

Тауарды жеткізу орны

Тауарды жеткізу күні

Растаушы құжаттың атауы, күні мен нөмірі

Шарттың құны, теңге

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын


      Ескертпе:

      * Егер осы конкурста тауарды жеткізу тәжірибесінің болуы біліктілік талаптары болып табылған жағдайда растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді. Сатып алынатын тауарлар нарығында тауарлар мен шот-фактураларды қабылдап алу актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі."

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрыққа
3-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
6-қосымша

Ашу хаттамасы (ашық конкурстың нөмірі)

      бұл ретте нөмір сатып алудың тәсілі мен нөміріне байланысқан болуы

      тиіс

      (лот бойынша жекеше қалыптастырылады)

      Күні мен уақыты

      Тапсырыс беруші* ____________________________________________________

      Конкурстың № ________________________________________________________

      Конкурстың атауы ____________________________________________________

      Ұйымның атауы _______________________________________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы __________________________________________

      Конкурсық комиссияның құрамы:

Т.А.Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлі


      Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі ___________

р/с

Лоттың №

Лоттың атауы

Саны

Бірлік үшін баға

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
      Лоттың № ______________________________________________________

      Лоттың атауы ____________________________________________

      Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер мынадай әлеуетті өнім берушілермен ұсынылған (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СТН / ТЕН

Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы (облыс,қала,көше, үй, пәтер)

Өтінімдерді беру күні мен уақыты

( хронология бойынша)      Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:

Әлеуетті өнім берушінің № БСН (ЖСН) / СТН / ТЕН

Құжаттың атауы

Болу белгісі

      Ескертпе:

      * Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты"

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрыққа
4-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
7-қосымша

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік
сатып алу бойынша конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру
хаттамасы
(ашық конкурстың нөмірі)

      бұл ретте нөмір сатып алудың тәсілі мен нөміріне байланысқан болуы

      тиіс

      (лот бойынша жекеше қалыптастырылады)

       Күні мен уақыты

      Тапсырыс беруші* ____________________________________________________

      конкурс № ___________________________________________________________

      Конкурстың атауы ____________________________________________________

      Ұйымдастырушының атауы ______________________________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы __________________________________________

      Конкурстық комиссияның құрамы:

Т.А.Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлі


      Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі ___________

р/с

Лоттың

Лоттың атауы

Саны

Бірлік үшін бағасы, теңге

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
      лот № _______________________________________________________

      Лоттың атауы ____________________________________________

      Конкусқа (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат туралы (хронология бойынша): (өтінімдер саны)

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Өтінім берілген күн мен уақыт

( хронология бойынша)


      Конкурстық комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нәтижелері:

р/с

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН


Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.

Комиссия мүшесінің шешімі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы

Бас тарту себептеріне негіздеме

Конкурстық құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті өнім берушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
      Конкурсқа қатысуға бас тартылған өтінімдер: (өтінімдер саны):

р/с

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Бас тарту себебі


      Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келетін конкурсқа қатысуға өтінімдер: (өтінімдер саны)

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

      Әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерін берудің соңғы күні мен уақыты: мемлекеттік сатып алудың веб-порталында осы хаттаманы жариялаған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

      Ескертпе:

      * Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты"

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрыққа
5-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
8-қосымша

Қорытындылар туралы хаттама (ашық конкурстың нөмірі)

      бұл ретте нөмір сатып алудың тәсілі мен нөміріне байланысқан болуы

      тиіс

      (лот бойынша жекеше қалыптастырылады)

      Күні мен уақыты

      Тапсырыс беруші* ____________________________________________________

      конкурс № ___________________________________________________________

      Конкурстың атауы ____________________________________________________

      Ұйымдастырушының атауы ______________________________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы __________________________________________

      Конкурстық комиссияның құрамы:

      № Т.А.Ә. Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлі

      Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі ___________

р/с

Лоттың №

Лоттың атауы

Саны

Бірлік үшін бағасы, теңге

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
      лоттың № _______________________________________________________

      Лоттың атауы ____________________________________________

      Конкусқа (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат туралы (хронология бойынша): (өтінімдер саны)

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Өтінім берілген күн мен уақыт

(хронология бойынша)


      Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы ақпарат конкурсқа қатысуға арналған алдын ала рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Өтінім берілген күн мен уақыт (хронология бойынша)


      Конкурстық комиссияның біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қайта қарау кезінде мынадай құжаттар сұратылған болатын (Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 27-бабының 5-тармағына сәйкес сұрау салулар жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салудың қысқаша сипаттамасы

Сұрау салуға берілген жауап сомасы      Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

р/с

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН


Комиссия мүшесінің А.Т.Ә.

Комиссия мүшесінің шешімі

Бас тарту себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау      Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Бас тарту себебі 1


      ________________________________________________________ 1үш мәтінді мәні бар анықтамалық: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)

      Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

      Осы конкурсқа қатысуға ұсынылған конкурсқа қатысуға арналған барлық өтінімдерге Заңның 21-бабының 4-тармағында көзделген критерийлердің салыстырмалы мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Шартты жеңілдіктер, %

Жұмыс тәжірибесі

Әлеуетті өнім берушіде ұлттық стандартқа сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуы

Әлеуетті өнім берушіде ұлттық стандартқа экологиялық менеджмент жүйесінің сәйкестігін растайтын құжаттың болуы

Әлеуетті өнім берушіде өнімнің экологиялық тазалығы стандартына сәйкестігін растайтын құжаттың болуы

Ұлттық немесе үкіметтік емес стандарттарға ұсынылатын тауарларға сәйкестігін ерікті растайтыны туралы құжаттың болуы

Тауарлардың функционалдық сипаттамасы

Тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық сипаттамасы

Тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің сапалы сипаттамалары

Тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің пайдалану сипаттамасы

Жалпы шартты жеңілдік, %      Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Бөлінген сома

Өнім берушінің бағасы

Заңның 26-бабына сәйкес сәйкестік сомасы

Шартты жеңілдіктің мөлшері, %

Шартты жеңілдікті ескере отырғандағы баға

Жұмыс тәжірибесі

Өтінімді беру күні мен уақыты
      Конкурстық комиссияның шешімі:

      1. №___ лот бойынша жеңімпазды айқындау: {БСН/ЖСН жеңімпаздың әлеуетті өнім берушісінің атауы}, екінші орын алған әлеуетті өнім беруші {БСН/ЖСН екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің атауы }.

      2. Тапсырыс берушіге {тапсырыс берушінің атауы} "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде {БСН/ЖСН жеңімпаздың әлеуетті өнім берушісінің атауы} мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алуды (№___ лот бойынша сатып алудың атауы _____________________ * байланысты өтпеді деп тану":

      Ескертпе: *келесі мән-мағыналардың бірі: "ұсынылған өтінімдердің болмауы", "кем дегенде екі өтінімді ұсыну", "конкурстық қатысуға бірде бір әлеуетті өнім берушінің жіберілмеуі", "конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім берушінің жіберілуі".

      Не:

      Сатып алудың күшін жою жүргізілді, оған мыналар негіз болып табылатын: Уәкілетті мемлекеттік органдардың актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыну, шешім) кк.аа.жжжж. № _________

      Жою туралы шешімді қабылдаған орган: {_________________________}.

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 10-тармағының __ тармақшасына сәйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді.

      Ескертпе:

      * Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты"

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрыққа
6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 22.12.2016 № 683 (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
8-1-қосымша

      Бекітемін:

      _____________________________________________________________________

      (тапсырыс берушінің (бірыңғай ұйымдастырушының ) толық атауы

      _____________________________________________________________________

      (конкурстық құжаттаманы бекіткен адамның Т.А.Ә.)

      Шешім № _____ Күні_________Уақыты _____

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген кқрсетілетін
қызметтерді Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық құжаттама

      _____________________________________________________________________

      (сатып алу мәнінің түрі )

      _____________________________________________________________________

      (конкурстың атауы)

      Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен бір тұлғаны білдіретін

      ұйымдастырушылар үшін көрсетілмейді)_________________________________

      (атауы, орналасқан жері, БСН, банк деректемелері көрсетіледі)

      Тапсырыс берушінің өкілі (тапсырыс берушімен бір тұлғаны білдіретін

      ұйымдастырушылар үшін көрсетілмейді)_________________________________

       (Т.А.Ә., ЖСН, лауазымы, телефоны, e-mail көрсетіледі)

      Ұйымдастырушы (бірыңғай ұйымдастырушы) ______________________________

      (атауы, орналасқан жері, БСН, банк деректемелері көрсетіледі)

      Ұйымдастырушының (бірыңғай ұйымдастырушының) өкілі __________________

      _____________________________________________________________________

      (Т.А.Ә., ЖСН, лауазымы, телефоны, e-mail көрсетіледі)

      Конкурстық комиссияның хатшысы ______________________________________

       (Т.А.Ә., ЖСН, лауазымы, телефоны, e-mail көрсетіледі)

1. Жалпы ережелер

      1. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс қоса берілген лоттар тізбесіне сәйкес өнім берушіні(лерді) таңдау мақсатында өткізіледі.

      2. Осы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттама (бұдан әрі – КҚ) мыналарды:

      1) КҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес лоттардың тізбесін;

      2) КҚ-ға 2-қосымшаға сәйкес сатып алынатын қызметтердің сипаттамасын және талап етілетін техникалық, сапалық сипаттамаларын;

      3) КҚ-ға 4-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысу туралы келісімді;

      4) КҚ-ға 6-қосымшаға сәйкес қызметтер көрсету үшін әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметті;

      5) Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі - Қағидалар) 233-тармағына сәйкес неғұрлым сапалы қызметтерді ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында конкурстың жеңімпазын анықтау кезінде конкурстық комиссия ескеретін әлеуетті өнім берушілер ұсынған техникалық ерекшеліктерді бағалау үшін міндетті критерийлердің тізбесін қамтиды;

      6) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша осы конкурс үшін бөлінген сома ______ теңгені құрайды.

      Осы конкурс үшін бөлінген сома лоттар бөлінісінде мынаны құрайды:

лот №

Көрсетілетін қызметтің атауы)

Лот бойынша бөлінген сома (теңге)

{лот №}

{көрсетілетін қызметтің атауы}

{лот бойынша____бөлінген___сома}

2. Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімді
ресімдеуіне және оны ұсынуына қойылатын талаптар

      3. Конкурсқа қатысуға өтінім веб-портал арқылы электрондық құжат нысанында беріледі және осы КҚ-да көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызмет көрсетуге конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушінің келісімін білдіру нысаны, сондай-ақ өзі туралы, Заңның 6-бабында белгіленген біліктілік талаптары мен шектеулеріне сәйкестігін растайтын мәліметтерді алуға әлеуетті өнім берушінің келісімі болып табылады.

      4. Әлеуетті өнім беруші өтінімді қалыптастыру алдында КҚ-ға

      4-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысу туралы келісімді қабылдайды.

      5. Конкурсқа қатысуға өтінім мыналарды қамтиды:

      1) электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған құжаттардың электрондық көшірмелерін не оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растауда әлеуетті өнім беруші ұсынатын электрондық құжаттарды:

      заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлікті немесе анықтаманы қамтуы тиіс. Егер заңды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте бекітілген Үлгілік жарғы негізінде қызметті жүзеге асырса, онда мемлекеттік тіркеу туралы өтінішті;

      заңды тұлға Үлгілік жарғы негізінде қызметті жүзеге асырған жағдайды қоспағанда, заңнамамен белгіленген тәртіпте бекітілген жарғыны;

      құрылтайшы немесе құрылтайшылар құрамы туралы мәліметтерді не акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірмені қамтитын құрылтайшы құжатты (егер жарғы құрылтайшылар немесе құрылтайшылар құрамы туралы мәліметті қамтымаған жағдайда);

      әлеуетті өнім берушінің қызметтер көрсетуге құқығын растайтын рұқсаттар (хабарламалар) және (немесе) патенттер, куәліктер, сертификаттар, басқа да құжаттарды;

      өзіне мыналарды: растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің қосымшасымен конкурста сатып алынатын ұқсас (сай келетін) растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің қосымшаларымен соңғы он бес жыл ішінде әлеуетті өнім беруші көрсеткен көлемдер туралы мәліметті; қызмет көрсету үшін қажетті конкурстық құжаттамада көзделген жабдықтың (материалдың) не ұқсас (сай келетін, қосымша) жабдықтың (материалдардың) болуы туралы мәліметті (осы талап мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қаржылық бір жылдан астам мерзімге қызметтерді мемлекеттік сатып алған жағдайда белгіленеді); растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің қосымшаларымен қызмет көрсету мақсатында қажетті жүктелген міндеттемелерді орындау үшін жұмысшылардың біліктілігі туралы мәліметті қамтитын КҚ-ға 6-қосымшаға сәйкес мемлекеттік сатып алу процесіне қатысуға арналған біліктілік туралы мәліметті;

      КҚ-ға 10-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алу мәні болып табылатын қызмет көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар туралы мәлімет және әлеуетті өнім берушінің бірлесіп орындаушыларға бірлесіп орындауға жиынтығында жұмыстардың үштен екі астамын беруге тыйым салу шартын қамтуы тиіс.

      Егер әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді бірлесіп орындаушыларды тартуды көздеген жағдайда, онда әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға тартылатын бірлесіп орындаушылардың белгіленген талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмесін ұсынады.

      2) сатып алынатын қызметтердің техникалық, сапалық сипаттамалары бар, оның ішінде КҚ-ға 2-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті қамтиды. Қажет болған кезде техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

      3) КҚ-ға 11-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында конкурстық баға ұсынысы;

      6. Конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі Конкурстық өтінімдерді ашу күнінен бастап кемінде күнтізбелік алпыс күнді құрауы тиіс.

      7. Конкурсқа қатысуға өтінімде қамтылатын қағаз құжаттардың электрондық көшірмелері бейненің түсіне қарамастан, дәл және анық болуы тиіс.

      8. Әлеуетті өнім беруші дайындаған электрондық конкурсқа қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты бүкіл хат-хабарлар мен құжаттар осы КҚ жасалған тілде жасалады және беріледі.

      Оларды әлеуетті өнім беруші басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда оларға дәл (нотариалдық расталған) аудармасы қоса беріледі.

3. Конкурсқа қатысуға өтінімді ұсыну тәртібi

      9. Конкурсқа қатысуға өтінімді әлеуетті өнім беруші веб-порталды пайдалана отырып, ұйымдастырушыға электрондық құжат нысанында береді.

      10. Әлеуетті өнім берушілер берген конкурсқа қатысуға өтінімдер автоматты түрде веб-порталда тіркеледі.

      11. Конкурсқа қатысуға өтінім берген өнім берушіге тиісті хабарламаны веб-порталмен автоматты түрде жіберген сәтте конкурсқа қатысуға берілген өтінім қабылданған болып есептеледі.

      12. Әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға берген өтінімі мынадай:

      1) егер әлеуетті өнім беруші бұрын осы конкурсқа қатысуға өтінім берген;

      2) конкурсқа қатысуға берілген өтінім осы конкурсқа қатысуға берілетін өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін түскен;

      3) конкурстық баға ұсынысы осы тауарларды сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түскен;

      4) конкурстық баға ұсынысының бағасы Қағдалардың 177-тармағына сәйкес демпингтік болып табылған;

      5) Заңның 6-бабы 1-тармағының 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларында веб-порталда автоматты түрде тіркеледі.

      13. Әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы теңгемен көрсетілген болуы тиіс.

4. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді өзгерту және оларды кері
қайтарып алу

      14. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталатын күннен кешіктірмей мыналарға:

      1) енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімін өзгертуге және (немесе) толықтыруға;

      2) өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін қайтарып алуға құқылы.

      15. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі біткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді қайтарып алу сияқты, оған өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

      16. Әлеуетті өнім беруші, оның конкурсқа қатысуымен байланысты барлық шығыстарды көтереді. Тапсырыс беруші, ұйымдастырушы, конкурстық комиссия, сараптау комиссиясы (сарапшы) конкурстың қорытындыларына қарамастан, осы шығыстарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді көтермейді.

5. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу

      17. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдаудың түпкілікті мерзімінің күні мен уақыты басталғаннан кейін бес минуттың ішінде веб-портал конкурсқа қатысуға өтінімдерді автоматты түрде ашуды жүргізеді.

      Егер конкурсқа (лотқа) қатысуға бір ғана өтінім конкурсқа (лотқа) ұсынылған болса, онда мұндай өтінім де ашылады және қаралады.

      18. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу хаттамасын ашылған күні веб-портал автоматты түрде жариялайды. Бұл ретте веб-портал Конкурстық комиссияның мүшелеріне, веб-порталда автоматты түрде тіркелген әлеуетті өнім берушілерге автоматты түрде хабарламалар таратады.

      19. Конкурстық баға ұсыныстарын қоспағанда, ашу хаттамасы орналастырылған сәттен бастап, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушілерге басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерін қарауға қолжетімділік қамтамасыз етіледі.

6. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау

      20. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, біліктілік талаптары мен КҚ-ның талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында конкурстық комиссия жүзеге асырады.

      21. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия:

      1) конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және оларды конкурсқа қатысушылар деп таниды;

      2) мынадай критерийлер:

      әлеуетті өнім беруші ұсынған жобаның Тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктері талаптарына сәйкестігі;

      Тапсырыс берушінің сатып алатын қызметтері мен салалық мамандандыруды ұйымдастыру миссиясына сәйкестігі (ұйымдастырудың мақсаты құрылтайшы құжаттарға сәйкес келуі);

      "Үкіметтік емес ұйымдардың деректер қорында" әлеуетті өнім берушінің болуы туралы мәліметтер;

      жұмыс тәжірибесінің болуы;

      жобаны іске асыру шеңберінде көрсетілетін қызметтерді әлеуетті алушылардың сапалы құрамы мен саны (барлық іс-шараларға тікелей қатысушылар);

      жобаны іске асырудың нәтижелері тиімділігін бағалау бойынша индикаторлардың болуы;

      бюджеттен тыс көздерден қосымша қаражатты тарту мүмкіндігі туралы мәлімет (пайыздық және сандық мәнде);

      Тапсырыс беруші қойған мақсатқа жету бойынша іс-шаралардың егжей-тегжейлі жоспарының болуы (іс-шараның атауы мен нысаны, нысаналы топ, өткізу орны мен мерзімі, халықтың қамтылуы) негізінде әлеуетті өнім берушілер ұсынған техникалық ерекшеліктерді бағалау үшін баллдарды есептейді.

      Осы тармақтың осы тармақшасымен көзделген критерийлер бойынша баллдарды есептеу КҚ-ға 12-қосымшаға сәйкес есептеледі.

      Конкурстық өтінімдері осы тармақтың 2) тармақшасының екінші және үшінші абзацтарында көрсетілген критерийлер бойынша бір баллдан кем алған әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

      Техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 11 баллдан аз әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

      Әлеуетті өнім беруші көрсетілген критерийлерді растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда конкурстық комиссия олардың техникалық ерекшеліктерін бағалау үшін тиісті баллдарды есептемейді.

      Әлеуетті өнім берушілер ұсынған талаптар өздерінің техникалық ерекшеліктерін бағалау үшін шартқа енгізіледі.

      3) осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген техникалық ерекшеліктерді бағалау үшін конкурстық комиссия берген баллдар санына байланысты бағалардың шартты азаюы конкурсына қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкуртық баға ұсынысына қолданады.

      22. Барлық санаттар бойынша конкурстық комиссия қойған баллдар веб-порталда автоматты түрде қосылады, нәтижесінде әлеуетті өнім берушіге баллда көрсетілген оның техникалық ерекшелігін қорытынды бағалау қойылады.

      23. Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттаманың және олардың техникалық ерекшеліктерін бағалаудың талаптарына сәйкестігі мәнін қарастыру нәтижелері бойынша конкурстық ұсыныстардың мынадай шартты азайтулары қолданылады:

      егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағалауы 15-тен 20 баллды қоса құраса, онда әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы шартты түрде 10%-ға азаяды;

      егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағалауы 21-ден 27 баллды қоса құраса, онда әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы шартты түрде 20%-ға азаяды;

      егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағалауы 27 баллдан жоғарыны құраса, онда әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы шартты түрде 30%-ға азаяды.

      24. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген әрбір әлеуетті өнім берушіге қатысты, оның ішінде конкурсқа қатысуға бір өтінім берілсе де баллдарды есептейді.

      25. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарына, конкурсқа қатысуға бір өтінім жіберілгенді қоспағанда, бағалардың шартты азаюын қолданады.

      26. Конкурстық комиссия осы КҚ-ға 8-1-қосымшаға сәйкес мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы ресімдейді.

      27. Конкурстық комиссия, егер онда конкурсқа қатысуға өтінімнің мәнін қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса конкурсқа қатысуға өтінімді КҚ талаптарына сәйкес келетін ретінде қарайды.

      28. Әлеуетті өнім беруші мынадай:

      1) өзі және (немесе) оның бірлесіп орындаушысы біліктілік талаптарына (егер белгіленген тәртіппен көзделген жағдайда) және конкурстық құжаттамада белгіленген техникалық ерекшеліктер талаптарына сәйкес емес деп айқындалған;

      2) Заңның 6-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуға қатысумен байланысты шектеулері болған;

      3) оның конкурсқа қатысуға өтінімі КҚ-ның талаптарына сәйкес емес деп айқындалған жағдайда конкурсқа қатысуға (конкурсқа қатысушы деп тануға) жіберілмейді.

      29. Әлеуетті өнім берушіні басқа негіздер бойынша белгіленген талаптарға сәйкес келмейді деп тануға жол берілмейді.

7. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру және
конкурстың жеңімпазын айқындау

      30. Конкурстық баға ұсынысы конкурсқа қатысуға өтінімді қарау қорытындылары бойынша веб-порталда автоматты түрде ашылады.

      31. Веб-портал конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыруды автоматы түрде жүргізеді:

      конкурсқа қатысушылардың шартты бағалары салыстырылады, ең төмен шартты бағаның негізінде конкурс жеңімпазы, ең төмен шартты бағадан кейінгі бағаның негізінде екінші орын алған әлеуетті өнім беруші айқындалады;

      конкурстық баға ұсыныстарының шартты балаларын теңестірген кезде конкурс мәні болып табылатын сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында ең көп тәжірибесі бар әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып табылады.

      Тең шартты бағалары бар бірнеше әлеуетті өнім берушілердің жұмыс тәжірибесін теңестірген кезде конкурсқа қатысуға өтінімі басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімінен бұрын түскен әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып табылады.

      32. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру нәтижелері мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамада орналастырылады.

8. Конкурс қорытындылары бойынша мемлекеттік сатып алу туралы
шарт

      33. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - шарт), Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, электрондық цифрлық қолтаңбалармен куәландырылып, тапсырыс беруші мен өнім берушінің арасында веб-портал арқылы жасалады.

      Заңның 6-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуға қатысумен байланысты шектеулері болған тұлғаны қоспағанда, тапсырыс беруші үлгі шартқа сай жасалған шарттың жобасын мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға шағымдану мерзімі біткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеңімпазға жібереді.

      34. Өнім берушіні таңдау рәсімдері, оның ішінде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары шеңберінде өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға шағымдану рәсімдері тиісті бюджет (даму жоспары, жеке қаржыландыру жоспары) бекітілгенге дейін аяқталған жағдайда шарттың жобасы тиісті бюджет (даму жоспары, жеке қаржыландыру жоспары) бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеңімпазға жіберіледі.

      35. Тапсырыс беруші электрондық шартты ресімдеу үшін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға шағымдану мерзімі біткен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы өнім берушіге шартқа қол қоятын тұлға мен өнім берушінің деректемелері туралы мәліметтерге сұрау салу жібереді.

      36. Әлеуетті өнім беруші веб-порталда тиісті сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде толтырады және шартқа қол қоятын тұлға мен өнім берушінің деректемелері туралы мәліметтерді растайды.

      Әлеуетті өнім беруші шартқа қол қоятын тұлғасы мен өзінің деректемелерін растау болмаған жағдайда тапсырыс беруші веб-порталда әлеуетті өнім беруші орналастырылған тіркеу деректеріне сәйкес шартқа қол қояды.

      37. Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушінің мәліметтерді растау мерзімі біткен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған шарт жобасын қалыптастырады және оған қол қою үшін әлеуетті өнім берушіге жібереді.

      38. Өнім беруші, Заңда және Қағидаларда белгіленген мерзімде веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен шартқа қол қояды.

      39. Егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші белгіленген мерзімде шарт жобасына қол қоймаса, тапсырыс беруші жеңімпаздың шарт жасасудан жалтарған күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған шарттың жобасын веб-портал арқылы екінші орынды алған әлеуетті өнім берушіге жібереді. Шарт жобасы екінші орын алған әлеуетті өнім берушімен электрондық цифрлық қолтаңба арқылы оған шарт жобасы ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде расталуы тиіс.

      Егер екінші орынды алған әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушінің қолы қойылған шартқа белгіленген мерзімде қол қоймаса, тапсырыс беруші қайтадан мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.

      40. Шарт, уәкілетті органның Заңның 47-бабына сәйкес шығарылған шешіміне шағымдану кезеңінде жасалуы мүмкін емес.

      41. Шарт бойынша қызмет көрсетудің ең аз мерзімі қызмет көрсетуге жұмсалатын мерзімнен аз болмауға, бірақ күнтізбелік он бес күннен аз болмауға тиіс.

      42. Егер жеңімпаз деп айқындалған не екінші орынды алған әлеуетті өнім беруші Заңда белгіленген мерзімде тапсырыс берушіге қол қойылған шартты ұсынбағаса, онда мұндай әлеуетті өнім беруші шартты жасасудан жалтарды деп танылады.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі."

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрыққа
7-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
8-2-қосымша

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен (Мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыстың нөмірі) көзделген көрсетілетін қызметтерді
мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама

      бұл ретте нөмір сатып алудың тәсіліне және нөміріне байланыстырылуы тиіс

      (әрбір лотқа жеке қалыптастырылады)

      Күні мен уақыты

      Тапсырыс беруші* ____________________________________________________

      Конкурстың № ________________________________________________________

      Конкурстың атауы ____________________________________________________

      Ұйымдастырушының атауы ______________________________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы___________________________________________

      Конкурстық комиссияның құрамы:

Т.А.Ә

Ұйымдағы лауазым

Комиссиядағы рөлі


      Жалпы сомасын көрсете отырып, сатып алынатын қызметтер тізбесі ___________

р/р

Лоттың №

Лоттың атауы

Саны

Бірлігіне баға, теңге

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
      Лоттың № _______________________________________________________

      Лоттың атауы ____________________________________________

      Конкурсқа (лотқа) қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат: (хронология бойынша) (өтінімдер саны)

Әлеуетті өнім берушілер атауы

БСН (ЖСН)/

ССН / ТЕН

Өтінім беру күні мен уақыты

(хронология бойынша)


      Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

р/р

Әлеуетті өнім берушінің атауы (Әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН)/ ССН / ТЕН


Комиссия мүшесінің Т.А.Ә

Комиссия мүшесінің шешімі

Бас тарту себебі

Біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау      Конкурсқа қатысуға бас тартылған өтінімдер: (өтінімдер саны)

р/р

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Бас тарту себебі


      ________________________________________________________ 1

      үш мәтіндік мәннен анықтама: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)

      Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

      Қағидалардың 233-тармағымен көзделген өлшемдердің

      салыстырмалы мәніне қолдану нәтижелері туралы ақпарат

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Шартты жеңілдіктер, %

Әлеуетті өнім беруші ұсынып отырған жобаның Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келуі

Сатып алынатын қызметтерді ұйымның миссиясына және тапсырыс берушінің салалық мамандығына сәйкес келуі (құрылтайшы құжаттарға сәйкес ұйымның мақсаты)

"Үкімет емес ұйымдардың деректер қорында" әлеуетті өнім берушінің болуы туралы мәлімет

Жұмыс тәжірибесінің болуы

Жобаны іске асыру шеңберінде көрсетілетін қызметтерді алатын әлеуетті өнім берушілер құрамының саны мен сапасы (барлық іс-шарлардың тікелей қатысушылары)

Жобаны іске асыру тиімділігі мен нәтижелерін бағалау бойынша индикаторлардың болуы

Бюджеттен тыс көздерден қосымша қаражатты тарту мүмкіндігі туралы мәліметтер

Тапсырыс берушінің қойған мақсаттарына қол жеткізу бойынша егжей-тегжейлі іс-шаралар жоспарының болуы (іс-шараның атау мен нысаны, нысаналы топ, өткізу орны мен мерзімдері, халықты қамту)

Жалпы бал

Шартты азайту мөлшері, %      Конкурсқа қатысушылардың шартты бағалараның есебі:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Бөлінген сома

Өнім берушінің бағасы

Шартты жеңілдік мөлшері, %

Шартты жеңілдікті есептегендегі баға

Жұмыс тәжірибесі

Өтінімді берген күні мен уақыты      Конкурстық комиссияның шешімі:

      1. №___ лот бойынша жеңімпазды айқындау: {БСН/ЖСН жеңімпаз әлеуетті өнім берушінің атауы }, екінші орын алған әлеуетті өнім беруші, {БСН/ЖСН екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің атауы}.

      2. Тапсырыс беруші {тапсырыс берушінің атауы} "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде { БСН/ЖСН жеңімпаз өнім берушінің атауы}-мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу (№___ лот бойынша сатып алудың атауы)_____________________ байланысты өтпеді деп танылсын *":

      Ескерту: *Мынадай мағыналардың біреуі: "берілген өтінімдердің болмауы", "кемінде екі өтінімнен беру", "конкурсқа бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмеген", "аукционға бір әлеуетті өнім беруші қатысуға жіберіледі".

      Не:

      Сатып алуды жою жүргізілді, оның негізі мынау болып табылады: Уәкілетті мемлекеттік органдардың актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыным, шешім) № _________ күні.айы.жылы.

      Жою туралы шешім қабылдаған орган: {_________________________}.

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 10-тармағының __ тармақшасына сәйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді".

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

      кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл"

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрығына
8-қосымша

      Ескерту. 8-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 22.12.2016 № 683 (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
8-3-қосымша

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін
қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

      <Сәйкестендіру нөмірі >

      <Тапсырыс берушінің өңірі> № <шарттың нөмірі> <шарттың күні>

      Бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын <Тапсырыс берушінің толық атауы>, <Тапсырыс берушінің негіздемесі> негізінде әрекет ететін <Тапсырыс берушінің лауазымы> <Тапсырыс берушінің ТАӘ> атынан бір тараптан және бұдан әрі бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын <Өнім берушінің толық атауы>, <Өнім берушінің негіздемесі> негізінде әрекет ететін <Өнім берушінің лауазымы> <Өнім берушінің ТАӘ> атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталатындар "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және <қорытындылардың күні> жыл № <қорытындылардың нөмірі> <сатып алу тәсілі> мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1. Шарттың мәні

      1.1. Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Қызмет(тер) көрсетуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Көрсетілген қызмет(тер)ді қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді:

      <Ерекшелік коды> ерекшелігі бойынша - <1-ерекшелік бойынша шарт мәнінің қысқаша сипаттамасы>;

      …

      <Ерекшелік коды> ерекшелігі бойынша - <N-ерекшелік бойынша шарт мәнінің қысқаша сипаттамасы>1.

      1.2. Төменде келтірілген құжаттар мен онда келісілген шарттар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

      1) осы Шарт;

      2) сатып алынатын көрсетілетін қызметтер тізбесі (1-қосымша);

      3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2. Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

      2.1. Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және <Шарттың сомасы> (сома жазумен) теңгені құрайды және қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС <ҚҚС сомасы> / <ҚҚС есепке алмағанда> (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

      2.2. Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт <Бағдарламаның коды мен атауы> бюджеттік бағдарламасы, <Кіші бағдарламаның коды мен атауы> кіші бағдарламасы, <Ерекшелік коды мен атауы> - <ерекшелік бойынша сома> теңге ерекшелігі бойынша (<ерекшелік бойынша сома жазумен>), <оның ішінде ҚҚС> <ҚҚС сомасы> теңге/<ҚҚС есепке алмағанда>2 <_____> жылы тіркеуге жатады.

      2.3. Шарт күшіне енгеннен кейін Тапсырыс беруші 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлем жүргізеді.

      Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты барабар ұстау ескеріле отырып, көрсетілген қызмет актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару <төлем шарты> арқылы төлейді3.

      Көрсетілген қызмет үшін төлемді Тапсырыс беруші көрсетілген қызмет актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару <төлем шарты> арқылы жүргізеді.

      Қызмет көрсету актісінің нысанын Өнім беруші алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

      2.4. Сандық және құндық шамадағы көрсетілетін қызмет көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

      2.5. Төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

      1) <аумақтық қазынашылық органында тіркелген/қол қойылған> Шарт;

      2) көрсетілген қызмет актісі (актілері);

      3) осы Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

      4) Өнім беруші Тапсырыс берушіге көрсеткен қызметтердің сипаттамасымен, жалпы сомасы көрсетіле отырып, шот-фактура;

      _________________________________

      1 Бұл тармақ қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы қаражат есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерінің сатып алуын қоспағанда, мемлекеттік мекемелер үшін көрсетіледі. Көрсеткіштер әрбір жылға әрбір ерекшелік бойынша бөлек көрсетіледі.

      2 Бұл тармақ қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы қаражат есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерінің сатып алуын қоспағанда, мемлекеттік мекемелер үшін көрсетіледі. Көрсеткіштер әрбір жылға әрбір ерекшелік бойынша бөлек көрсетіледі.

      3 Бұл тармақ егер шарт бойынша аванс көзделсе көрсетіледі.

3. Тараптардың міндеттемелері

      3.1. Өнім беруші мыналарға:

      1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

      2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға көрсетілетін қызметтердің сәйкестігін қамтамасыз етуге;

      3) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

      4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

      5) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

      6) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

      7) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген көрсетілген қызметтер актісін жіберу және ресімдеуге;

      8) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

      <n) жаңа тармақша>

      3.2. Өнім беруші:

      1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша көрсетілген Қызметтерге төлем талап етуге;

      2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Қызметті мерзімінен бұрын көрсетуге құқылы.

      3.3. Тапсырыс беруші:

      1) Қызметтерді көрсету үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

      2) көрсетілген Қызметтердің сәйкессіздіктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

      3) Қызметті қабылдау кезінде көрсетілген қызмет актісіне қол қоюға не оның қабылданбауының дәлелді негіздемелерін көрсете отырып қабылдаудан бас тартуға;

      3-1) көрсетілген қызметтер актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны бекіткеннен кейін қабылдауға;

      4) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

      <n) жаңа тармақша>

      3.4. Тапсырыс беруші:

      1) көрсетілген Қызметтердің сапасын тексеруге;

      2) Қызмет мерзімінен бұрын көрсетілген жағдайда Тапсырыс беруші қызметті мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Қызметті мерзімінен бұрын көрсетуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4. Қызметтердің техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

      4.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері Көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

      4.2. Осы Шарт шеңберінде көрсетілген Қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

      4.3. Егер тексеру кезінде көрсетілген Қызметтердің нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап <cәйкессіздіктерді жою мерзімі> ішінде қолданады.

      4.4. Жоғарыда көрсетілген ешбір тармақ Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

      <N. жаңа тармақ>

5. Қызметтер көрсету

      5.1. Өнім берушінің қызметтерді көрсетуі Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа 1-қосымшада көрсетілген мерзімдерде жүзеге асырылады.

      5.2. Алып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 22.12.2016 № 683 (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5.3. Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте қызметті толық тапсыруы шартында Қызмет көрсетілді деп есептеледі.

      <N. жаңа тармақ>

6. Кепілдік

      6.1. Өнім беруші Тапсырыс берушіге үздіксіз, сапалы және уақтылы Қызмет көрсетудің қамтамасыз етілуіне кепілдік береді.

      6.2. Өнім беруші техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) Қызметтерінің қателерін, жете өңделмеулері мен басқа да сәйкессіздіктерін ақысыз түзетуге кепілдік береді.

      6.3. Тапсырыс беруші берілген кепілдікке байланысты барлық шағымдары туралы Өнім берушіге жазбаша түрде жедел хабарлауға міндетті, одан кейін Өнім беруші, осыған байланысты барлық шығыстарды қоса алғанда, өз есебінен кемшіліктерді жою шараларын Тапсырыс беруші хабарламасында белгілеген мерзімде қолдануға тиіс.

      6,4. Егер Өнім беруші хабарламаны алып, тиісті кемшіліктерді жою шараларын уақтылы қолданбаса, Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім берушіге қатысты өзінің басқа құқықтарына ешқандай нұқсан келтірмей және Өнім беруші есебінен қажетті санкциялар мен кемшіліктерді жою шараларын қолдана алады.

      <N. жаңа тармақ>

7. Тараптардың жауапкершілігі

      7.1. Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

      7.2. Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында ақша жетіспеген жағдайларда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-нан аспауға тиіс.

      7.3. Қызмет көрсету мерзімдерін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-нан аспауға тиіс.

      7.4. Өнім беруші Қызмет көрсетуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Қызмет көрсету мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, бір айдан аса мерзімге Қызмет көрсету мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

      7.5. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

      7.6. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша қызмет көрсету үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе қызмет көрсету кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулар Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

      7.7. Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

      7.8. Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық бірлесіп орындаушылармен шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Бірлесіп орындаушылардың болуы Өнім берушіні Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

      Қызмет көрсету үшін бірлесіп орындаушыларға берілуі мүмкін көрсетілетін қызметтің шекті көлемі жиынтықта көрсетілетін қызмет көлемінің үштен екісінен аспауға тиіс.

      Бұл ретте бірлесіп орындаушыларға өткізілетін мемлекеттік сатып алу мәні болып табылатын қызмет көрсету көлемдерін өзге бірлесіп орындаушыларға беруге тыйым салынады.

      Қазақстан Республикасының мүгедектер қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасының мүгедектер қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға көрсетілетін қызметтерге өткізілетін мемлекеттік сатып алу мәні болып табылатын қызмет көрсету бойынша бірлесіп орындаушылар тартуға жол берілмейді4.

      <N. жаңа тармақ>

      _______________________________

      4 Осы мәтін баға ұсынысын сұрату тәсілін қоспағанда, сатып алудың барлық тәсілдері үшін көрсетіледі.

8. Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

      8.1. Шарт <Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін/қол қойған күннен бастап> күшіне енеді және <_____> дейін қолданылады.

      8.2. Мынадай оқиғалар олардың көбеюi бөлiгінде қызмет көрсету ұзақтығы мерзiмдерiнің өзгеруiне әкеп соқтырады:

      1) Тапсырыс беруші Объектiнiң барлық учаскелерiн пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде қызмет көрсетудің кешіктірілуіне әкеп соқтырады;

      2) Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргiзу үшiн қызмет көрсетуді тоқтатуға нұсқау береді. Бұл ретте, егер аталған сынақтар ақауларды анықтамаған жағдайда, қызмет көрсетуді тоқтату уақыты қызмет көрсету мерзіміне қосылады.

      <Жаңа абзац>

      8.3. Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

      8.4. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана төлем талап етуге құқылы.

      8.5. Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып:

      1) егер Өнім беруші көрсетілетін қызметті Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде орындай алмаса;

      2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

      8.6. Шарт:

      1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның

      6-бабында көзделген шектеулердің бұзылғаны анықталған;

      2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсеткен;

      3) уәкілетті орган міндеттемелері тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы бұзыла отырып Шарт жасасу фактісін анықтаған жағдайда кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

      8.7. Шарт тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.

9. Хабарлама

      9.1. Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграф, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

      9.2. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10. Форс-мажор

      10.1. Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар ол үшін жауапкершілікте болмайды.

      10.2. Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

      10.3. Шарт мақсаттары үшін "форс-мажор" Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

      10.4. Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11. Даулы мәселелерді шешу

      11.1. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

      11.2. Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12. Өзге де шарттар

      12.1. Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

      12.2. Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

      12.3. Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістерді енгізуге:

      1) көрсетілетін Қызметтің бағасын және тиісінше Шарт сомасының азаюы бөлігінде Тараптардың өзара келісімі бойынша;

      2) Шартта көрсетілген Қызметтердің бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында көрсетілетін Қызметтер көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының азаюы не ұлғаюы бөлігінде;

      3) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау үдерісінде көрсетілетін қызмет бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасасқан Шарттың мәні болып табылған көрсетілетін қызметтің анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамасын не мерзімін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда рұқсат беріледі.

      12.4. Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

      12.5. Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

      12.6. Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

      <N. жаңа тармақ>

13. Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:

<Тапсырыс берушінің толық атауы>< Тапсырыс берушінің толық заңды мекенжайы>

БСН < Тапсырыс берушінің БСН>

БСК< Тапсырыс берушінің БСК>

ЖСК< Тапсырыс берушінің ЖСК>

<Банктің атауы> Тел.: <Тапсырыс берушінің телефоны> <Тапсырыс берушінің лауазымы><Тапсырыс берушінің ТАӘ>

Өнім беруші:

<Өнім берушінің толық атауы><Өнім берушінің толық заңды мекенжайы>

БСН/ССН/ТЕН <Өнім берушінің БСН/ССН/ТЕН> БСК

< Өнім берушінің БСК> ЖСК

<Өнім берушінің ЖСК> <Банктің атауы> Тел.: <Өнім берушінің телефоны>

<Өнім берушінің лауазымы><Өнім берушінің ТАӘ>


      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      БСК – банктік сәйкестендіру коды;

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есепке алу нөмірі;

      ҚҚС – қосылған құн салығы;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты."

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрыққа
9-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
11-қосымша

Ашу хаттамасы (Аукционның нөмірі)

      бұл ретте нөмір сатып алудың тәсіліне және нөміріне байланыстырылуы тиіс

      Күні және уақыты

      Тапсырыс беруші* ____________________________________________________

      Аукционның № ________________________________________________________

      Аукционның атауы ____________________________________________________

      Ұйымдастырушының атауы ______________________________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы ______________________________

      Аукциондық комиссияның құрамы:

Т.А.Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлi


      Жалпы соманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі ___________

Лоттың №

Лоттың атауы

Тауардың сипаттамасы

Саны

Бірлік үшін баға, теңге

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
      Аукционға қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер ұсынды (өтінім саны:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы (облыс, қала, көше, пәтер)

Өтінім беру күні мен уақыты

(хронология бойынша)      Аукциондық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:

№. Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Құжаттың атауы

Болу белгісі

      Ескертпе:

      * Тапсырыс беруші туралы мәліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты"

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрығына
10-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
12-қосымша

Алдын ала рұқсат беру хаттамасы (Аукционның нөмірі)

      бұл ретте нөмір сатып алудың тәсіліне және нөміріне байланыстырылуы тиіс

      (әрбір лотқа жеке қалыптастырылады)

      Күні және уақыты

      _____

      Тапсырыс беруші* ____________________________________________________

      Аукционның №_________________________________________________________

      Аукционның атауы ____________________________________________________

      Ұйымдастырушының атауы ______________________________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы __________________________________________

      Аукциондық комиссияның құрамы:

Т.А.Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлi


      Жалпы соманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі ___________

р/р

Лоттың №

Лоттың атауы

Саны

Бірлік үшін баға

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
      Лоттың №_______________________________________________________

      Лоттың атауы ____________________________________________

      Аукционға (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат (хронология бойынша): (өтінім саны)

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Өтінім берілген күні және уақыты

(хронология бойынша)


      Аукциондық комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нәтижелері:

№ р/р

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН


Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.

Комиссия мүшесінің шешімі

Конкурстық комиссия құжаттамасы талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себебінің толық сипаттамасы

Бас тарту себептеріне негіздеме

Конкурстық құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес конкурсқа қатысу үшін өтінім келтіру үшін қажетті құжаттар тізбесі
      Аукционға қатысуға бас тартылған өтінімдер: (өтінім саны)

р/р

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Бас тарту себебі


      Аукциондық комиссия құжаттамасы талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келетін аукционға қатысуға өтінімдер: (өтінім саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

      Әлеуетті өнім берушілер аукциондық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілген аукционға өтінімдерін берудің соңғы күні мен уақыты: осы хаттаманы жариялаған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

      Ескертпе:

      * Тапсырыс беруші туралы мәліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты."

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрығына
11-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
13-қосымша

Аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттама
(Аукционның нөмірі)

      бұл ретте нөмір сатып алудың тәсіліне және нөміріне байланыстырылуы тиіс

      Күні және уақыты

      Тапсырыс беруші* ____________________________________________________

      Аукционның №_________________________________________________________

      Аукционның атауы ____________________________________________________

      Ұйымдастырушының атауы ______________________________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы __________________________________________

      Аукциондық комиссияның құрамы:

Т.А.Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлi


      Жалпы соманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі ___________

Лоттың

Лоттың атауы

Тауардың сипаттамасы

Саны

Бірлік үшін баға

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
      Аукционға (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат (хронология бойынша): (өтінім саны)

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Өтінім берілген күні және уақыты

(хронология бойынша)


      Аукционға қатысуға арналған аукциондық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы ақпарат аукционға қатысуға арналған алдын ала рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (өтінім саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Өтінім берілген күні және уақыты

(хронология бойынша)


      Аукциондық комиссияның біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қайта қарау кезінде мынадай құжаттар сұратылған болатын (Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 23-бабының 5-тармағына сәйкес сұрау салу жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу жіберілген күн

Сұрау салудың қысқаша сипаттамасы

Жауап берілген күн      Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№ р/р

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН


Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.

Комиссия мүшесінің шешімі

Бас тарту себебі

Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау      Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (өтінім саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Бас тарту себебі 1


      ________________________________________________________ 1үш мәтінді мәні бар анықтамалық: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)

      Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат етілген (өтінім саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

      Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге

Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге

Өтінімді беру күні мен уақыты

Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)

1

2

3

4

5

6

7

      * ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен аукционға қатысушыға беріледі.

      Аукциондық сауда-саттықтың күні мен уақыты туралы хабарлама осы хаттамаға қоса беріледі.

      Әлеуетті өнім берушілердің кем дегенде екеуі жіберілген жағдайда сауда-саттық өтпейді.

      Ескертпе:

      * Тапсырыс беруші туралы мәліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты."

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрығына
12-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
14-қосымша

Қорытындылар туралы хаттама (Аукционның нөмірі)

      бұл ретте нөмір сатып алудың тәсіліне және нөміріне байланыстырылуы тиіс

      Күні және уақыты

      Тапсырыс беруші* ____________________________________________________

      Аукционның №_________________________________________________________

      Аукционның атауы ____________________________________________________

      Ұйымдастырушының атауы ______________________________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы __________________________________________

      Аукциондық комиссияның құрамы:

Т.А.Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлi


      Жалпы соманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі ___________

Лоттың

Лоттың атауы

Тауардың сипаттамасы

Саны

Бірлік үшін баға

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
      Аукционға қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: (өтінім саны)

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Өтінім берілген күні және уақыты

(хронология бойынша)


      Аукционға қатысуға арналған аукциондық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы ақпарат аукционға қатысуға арналған алдын ала рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (өтінім саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Өтінім берілген күні және уақыты

(хронология бойынша)


      Аукциондық комиссияның біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қайта қарау кезінде мынадай құжаттар сұратылған болатын (Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 23-бабының 5-тармағына сәйкес сұрау салу жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу жіберілген күн

Сұрау салудың қысқаша сипаттамасы

Жауап берілген күн      Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

р/р

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН


Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.

Комиссия мүшесінің шешімі

Бас тарту себебі

Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау      Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (өтінім саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Бас тарту себебі 1


      ________________________________________________________ 1үш мәтінді мәні бар анықтамалық: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)

      Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат етілген (өтінім саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

      Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге

Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге

Өтінімді беру күні мен уақыты

Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)

1

2

3

4

5

6

7

      * ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен аукционға қатысушыға беріледі.

      Аукционның басталу күні мен уақыты: (КК.АА.ЖЖЖЖ СС:ММ:СС)

      Аукционның аяқталу күні мен уақыты: (КК.АА.ЖЖЖЖ СС:ММ:СС)

      Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге

Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге

Ұсынысты беру уақыты

КК.АА.ЖЖЖЖ СС:ММ:СС (Астана қаласының уақыты бойынша)


      Аукциондық комиссияның шешімі:

      1. №___ лот бойынша жеңімпазды айқындау: {БСН/ЖСН жеңімпаз әлеуетті өнім берушінің атауы }, екінші орын алған әлеуетті өнім беруші, {БСН/ЖСН екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің атауы}.

      2. Тапсырыс беруші {тапсырыс берушінің атауы} "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде {жеңімпаз өнім берушінің атауы}-мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу (№___ лот бойынша сатып алудың атауы)_____________________ байланысты өтпеді деп танылсын *":

      Ескерту: *Мынадай мағыналардың біреуі: "берілген өтінімдердің болмауы", "кемінде екі өтінімнен беру", "конкурсқа бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмеген", "аукционға бір әлеуетті өнім беруші қатысуға жіберіледі".

      Не:

      Сатып алуды жою жүргізілді, оның негізі мынау болып табылады: Уәкілетті мемлекеттік органдардың актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыным, шешім) № _________ күні.айы.жылы.

      Жою туралы шешім қабылдаған орган: {_________________________}

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 10-тармағының __ тармақшасына сәйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді".

      Ескертпе:

      * Тапсырыс беруші туралы мәліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

      кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;

      сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд."

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрығына
13-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
17-қосымша

Бір көзден алу/тікелей мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу
жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүргізу
қорытындысы туралы есеп

      Лоттың № /сатып алудың сәйкестендіру коды ______________________

      Лоттың /сатып алудың атауы_________________________________

      Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):

      1. Коммерциялық ұсынысты беру туралы сұрау салу жіберілген әлеуетті өнім берушілер туралы мәлімет *:

р/с

Коммерциялық ұсынысты беруге сұрау салу жіберілген әлеуетті өнім берушілердің атауы

Коммерциялық ұсынысты беруге сұрау салу жіберілген әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат көздері

Шығыс сұрау салудың нөмірі және күні


      2. Коммерциялық ұсынысты берген әлеуетті өнім берушілер туралы мәлімет (прайс-парақтар және басқа да растаушы құжаттар)*:

р/с №

Коммерциялық ұсынысты берген әлеуетті өнім берушінің атауы

Коммерциялық ұсынысқа сәйкес ұсынылған тауарлардың жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің (марқасын, моделін көрсете отырып) қысқаша сипаттамасы

Тауарларды жеткізудің, жұмыстардың орындаудың, қызметтерді көрсетудің елеулі шарттары (баға, сапа, мерзімдер)


      3. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырылған/тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алу туралы тікелей шарт жасасуға айқындалған әлеуетті өнім беруші туралы мәлімет және оны шақыруға/айқындауға негіздеме:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/

ССН / ТЕН

Деректемелер

Өнім берушіні таңдауды негіздеу

Жасасқан шарттың бағасын негіздеу      4. Тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудың шарты/өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша

Әлеуетті өнім берушінің атауы

Тауарлардың жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы

Тәсілді қолданудың негіздемесі

Сатып алуға бөлінген сома, теңге

Өнім берушінің бағасы

Үнем
      * бұл мәтін осы Қағидалардың 360-тармағы 2-1) тармақшасында және 378-4-тармағында көрсетілген жағдайларда көрсетіледі.

      Тапсырыс беруші өкілінің Т.А.Ә. және лауазымы,

      Бір көзден мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақыру үшін әлеуетті өнім берушіні айқындау туралы шешім қабылдағанның қолы

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты."

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрығына
14-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
18-1-қосымша

      нысан

      _________________________________________

      (әлеуетті өнім берушінің атауы, мекенжайы)

      Күні __________ № ______________

Коммерциялық ұсынысты беру туралы сұрау салу

      Осымен ________________________ (тапсырыс беруші) бір көзден алу тәсілімен мынадай тауарларға жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге тікелей шарт жасасу жолымен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға ниет білдіру туралы хабардар ету:

сатып алынатын тауарлардың жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы

мемлекеттік сатып алуды өткізудің нысаны болып табылатын тауарлардың саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі

мемлекеттік сатып алуға бөлінген сома

тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны

тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімдері
      Осыған байланысты, әлеуетті өнім берушіні айқындау мақсатында жеткізілетін тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің), орындалатын жұмыстардың сипаттамасын жаза отырып, Сіздің коммерциялық ұсынысыңызды 20__жылғы "__"__________ дейінгі мерзімде (үш жұмыс күннен кешіктірілмеуі тиіс) жіберуді сұраймыз.

      Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес мемлекеттік сатып алу туралы тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде мемлекеттік сатып алу туралы шарт мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалатынын атап өтеміз. Қосымшасы: техникалық ерекшеліктерді көрсете отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы

      _____________________________ ________ _________________________

      (Тапсырыс берушінің лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрығына
15-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
22-1-қосымша

Тауар(лар)ды қабылдап алу-беру актісі

      №_______ "___"_______________ 20_____г.

      Құжаттың нөмірі* жасалу күні* (өнім беруші актінің күнін,

       жіберілген уақытын тіркейді)

      Осы акті төменде қол қойылған Өнім берішінің атынан

      _____________________, (Өнім беруші) берілгені, ал

      (Өнім берушінің атауы*)

      20 __ жылғы "__"____ № __ ____________ шартқа (және қосымша

      (шарттың (және қосымша келісімнің) атауы, күні және нөмірі*)

      келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі

      атынан _______________ (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

       (Тапсырыс берушінің атауы*)

Тауар туралы мәліметтер**

Тауарды беру орны

Тауардың атауы

Номенклатуралық (зауыттық) нөмірі (болған жағдайда)

Өлшем бірлігі

Саны

бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда

Сома, теңге

1

2

3

4

5

6

7

1
      Шартқа сәйкес осы акт бойынша тауар(лар)дың құны ____________________

       (цифрмен, әріппен жазылады)

      теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда**,

Өнім берішінің атауы*

ЖСН/БСН*

ЖСК/БСК*

Банк*

Заңды мекенжайы*

Өнім берішінің өкілдері **

Бекітемін **

лауазымы, Т.А.Ә.

қолы

лауазымы, Т.А.Ә.

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9Шарт бойынша ақпарат***

1

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *

Аванстық төлемдер сомасы ***

Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы***

Бұрын актіленгендердің сомасы***

Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы***

Мерзімі өткен күндердің саны***

1

2

3

4

5

6
2

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік***


3

осы акті бойынша өнім беруші жүргізген шығыстар ***


Тауардың атауы*

Өлшем бірлігі*

Саны*

Баға, теңге*

Сома, теңге*


1

2

3

4

5

14

Өнім берушіге аудару талап етiлетiн сома***      Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берішінің атауы*

ЖСН/

БСН*

ЖСК/

БСК*

Банк*

Заңды мекенжайы***

Тапсырыс берішінің өкілдері***

Бекітемін***

(ұйымның басшысы)

Тауарлар қабылдау үшін жауапты

Ресімдеудің дұрыстығына жауапты (деректемелер мен ерекшеліктердің сәйкес келуі)

Т.А.Ә.

қолы

Т.А.Ә.

қолы

Т.А.Ә.

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      Ескертпе:

      *мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;

      ** өнім беруші толтырады;

      *** тапсырыс беруші толтырады.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      БСК – банктік сәйкестендіру коды;

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты."

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрығына
16-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
22-2-қосымша

Орындалған жұмыстар актісі ****

      №_______ 20_____ж. ___"_________________

      Құжаттың нөмірі* жасалу күні* (өнім беруші актінің күнін,

       жіберілген уақытын тіркейді)

      Осы акті төменде қол қойылған Орындаушының атынан

      _____________________, (Орындаушы) берілгені, ал

      (Орындаушының атауы*)

      20 __ жылғы "__"____ № __ ____________ шартқа (және қосымша

      (шарттың (және қосымша келісімнің) атауы, күні және нөмірі*)

      келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі

      атынан _______________ (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

       (Тапсырыс берушінің атауы*)

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер**

Жұмыстың орындаған орны

Жұмыстарды орындау күні/кезеңі

Атауы

Өлшем бірлігі

Саны

бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда

Сома, теңге

1

2

3

4

5

6

7

1
      Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны ______________

       (цифрмен, әріппен жазылады)

      теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда**

Орындаушының атауы*

ЖСН/БСН*

ЖСК/БСК*

Банк*

Заңды мекенжайы*

Орындаушының өкілдері **

Бекітемін **

лауазымы, Т.А.Ә.

қолы

лауазымы, Т.А.Ә.

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9Шарт бойынша ақпарат

1

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *

Аванстық төлемдер сомасы ***

Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы***

Бұрын актіленгендердің сомасы***

Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы***

Мерзімі өткен күндердің саны***

1

2

3

4

5

6
2

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік***


3

Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы)***


Атауы*

Жұмыстарды орындау күні/кезеңі

Өлшем бірлгі*

Саны*

Баға, теңге*

Сома, теңге*


1

2

3

4

5

6

1

4

Өнім берушіге аудару талап етiлетiн сома***      Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берішінің атауы*

ЖСН/

БСН*

ЖСК/

БСК*

Банк*

Заңды мекенжайы***

Тапсырыс берішінің өкілдері***

Бекітемін***

(ұйымның басшысы)

Тауарлар қабылдау үшін жауапты

Ресімдеудің дұрыстығына жауапты (деректемелер мен ерекшеліктердің сәйкес келуі)

Т.А.Ә.

қолы

Т.А.Ә.

қолы

Т.А.Ә.

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      2-В нысаны

20__ жылдың "_" ______ №__ Орындалған жұмыстардың актісі

      Тапсырыс беруші:_____________________________________________________

       (толық атауы, мекен жайы, байланыс құрал туралы деректер )

      Мердігер:____________________________________________________________

      (толық атауы, мекен жайы, байланыс құрал туралы деректер )

      Құрылыс:_____________________________________________________________

      (атауы, мекен жайы)

      Объект:______________________________________________________________

      (атауы)

      Мердігерлік келісімшарт (келісімшарт) 20__ жылдың "_" ______ №__

Нөмірі

Ресурстар коды және норма шифры

Жұмыстар және шығындар атауы

Өлшем бірлігі

Орындалған жұмыстар

Реті бойынша

Сметалық жайғасымы

Саны

Бірлік үшін баға

Құны, теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

Жиыны

      Өткізді (Мердігер) Қабылдады (Тапсырыс беруші)

      ____________________ ____________________________

       (ұйымның атауы) (ұйымның атауы)

      _____________________________ ____________________________

      М.О. (лауазым, қолы, қолының М.О. (лауазым, қолы, қолының

       таратып жазу) таратып жазу)

      Техникалық қадағалауының сарапшы (лар) ___________________ __________

       (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) (қолы)

      Ескертпе:

      *мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;

      ** өнім беруші толтырады;

      *** тапсырыс беруші толтырады;

      **** құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады;

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      БСК – банктік сәйкестендіру коды;

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты."

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрығына
17-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
22-3-қосымша

Көрсетілген қызмет актісі

      №_______ 20_____ж. ___"_______________

      Құжаттың нөмірі* жасалу күні* (өнім беруші актінің күнін,

       жіберілген уақытын тіркейді)

      Осы акті төменде қол қойылған Өнім берішінің атынан

      _____________________, (Өнім беруші) берілгені, ал

      (өнім берушінің атауы*)

      20 __ жылғы "__"____ № __ ____________ шартқа (және қосымша

      (шарттың (және қосымша келісімнің) атауы, күні және нөмірі*)

      келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі

      атынан _______________ (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

       (Тапсырыс берушінің атауы*)

Көрсетілген қызмет туралы мәліметер**

Қызметті көрсету орны

Атауы

Өлшем бірлігі

Саны

Бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда

Сома, теңге

1

2

3

4

5

6

1


      Шартқа сәйкес осы акт бойынша көрсетілген қызметтердің құны _________

       (цифрмен, әріппен жазылады)

      теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда**

Өнім берішінің атауы*

ЖСН/БСН*

ЖСК/БСК*

Банк**

Заңды мекенжайы**

Өнім берішінің өкілдері **

Бекітемін **

лауазымы, Т.А.Ә.

қолы

лауазымы, Т.А.Ә.

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9Шарт бойынша ақпарат

1

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *

Аванстық төлемдер сомасы ***

Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы***

Бұрын актіленгендердің сомасы***

Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы***

Мерзімі өткен күндердің саны***

1

2

3

4

5

6
2

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік***


3

Осы акті бойынша іс жүзінде көрсетілген қызметтер (болған кезде техникалық ерекшелігіне, тапсырмасына, қызметтерді орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде қызметтердің атауы)***


Атауы*

Өлшем бірлгі*

Саны*

Баға, теңге*

Сома, теңге*

ғылыми зерттеулер, маркетингтік, консультациялық және өзге де қызметтер туралы есеп (күні, нөмірі, парақтар саны) (болған жа,дайда)****


1

2

3

4

5

6

1

4

Өнім берушіге аудару талап етiлетiн сома***
      Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берішінің атауы*

ЖСН/

БСН*

ЖСК/

БСК*

Банк*

Заңды мекенжайы***

Тапсырыс берішінің өкілдері***

Бекітемін***

(ұйымның басшысы)

Тауарлар қабылдау үшін жауапты

Ресімдеудің дұрыстығына жауапты (деректемелер мен ерекшеліктердің сәйкес келуі)

Т.А.Ә.

қолы

Т.А.Ә.

қолы

Т.А.Ә.

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      Ескертпе:

      *автоматты түрде мемлекеттік сатып алу веб-порталымен толтырылады;

      ** орындаушы толтырады;

      *** тапсырыс беруші толтырады;

      ****ғылыми зерттеулер, маркетингтік, консультациялық және өзге де қызметтер туралы есеп болған жағдайда толтырылады;

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      БСК – банктік сәйкестендіру коды;

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты."

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрығына
18-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
22-4-қосымша

Сатып алынатын Тауарлардағы жергілікті қамту туралы есеп нысаны

Товардың р/с №

(n)

Шартты орындау мақсатында Өнім берушінің сатып алынған тауарлардың саны

Тауардың бағасы

KZT

Құны (CTi)

KZT

Сертификатқа сәйкес КС үлесі СТ-KZ (Ki)

%

СТ-KZ сертификаты

Ескертпе

Нөмірі

Берілген күні

1
n
ЖИЫНЫ

      Үкіметтің 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 964 қаулысымен бекітілген Ұйымдардың жергілікті қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес жегілікті қамтымның үлесі сәйкес мынадай формула бойынша есептеледі:      КСт шарттағы тауарларды жеткізуде жегілікті қамту (КСт)

      n тауарларды жеткізуде шартты орындау мақсатында өнім беруші беретін тауарлар атауының жалпы саны;

      i тауарларды жеткізуде шартты орындау мақсатында өнім беруші беретін тауардың реттік нөмірі;

      CTi і-тауар құны;

      Ki "CT-KZ" сертификатында көрсетілген тауардағы жергілікті қамту үлесі;

       Ki = 0, "CT-KZ" сертификаты болмаған жағдайда;

      S шарттың жалпы құны

       Жегілікті қамтудың үлесі (%):

      *КСт = ___________

      * шартта цифрлық форматта жүздік үлеске дейін (0,00)жергілікті

      қамтымның қорытынды үлесі көрсетіледі __________________________ М.О.

      __________________________________

      Басшының тегі, аты, әкесінің аты, қолы Орындаушының тегі, аты.

       әкесінің аты, байланыс телефоны"

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 3 қазандағы
№ 521 бұйрығына
19-қосымша
  "Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
22-5-қосымша

Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту
бойынша есептілік

Товардың

р/с №

(m)

Шарттың құны (СДj)

KZT

Шарт шеңберіндегі тауарлардың жиынтық құны (СТj)

KZT

Шарт шеңберіндегі қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық сомасы (ССДj)

KZT

j-шартты (Rj) орындайтын қазақстандық еңбек ақы төлеу қорының үлесі

%

Товардың р/с №

(n)

Өнім беруші шартты орындау мақсатында сатып алынған тауарлардың саны

Тауардың бағасы

KZT

Құны (CTi)

KZT

Сертификатқа сәйкес КС үлесі СТ-KZ (Ki) %

СТ-KZ сертификаты

Ескертпе

Нөмірі

Берілген күні

1

1
2

2
m

ЖИЫНЫ


      Үкіметтің 2012 жылғы 14 сәуірдегі № 463 қаулысымен бекітілген Ұйымдардың жергілікті қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес жегілікті қамтымның үлесі сәйкес мынадай формула бойынша есептеледі:

       n m

       КСр/у = 100% х [(

СТi х Ki +

(СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,

       i=1 j=1

      КСр/у Жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) жеткізуде шарттағы

      жергілікті қамтым (КСр/у),

      n мердігерлердің және қосалқы мердігерлердің жұмыстарды

      (көрсетілетін қызметтерді) сатып алу туралы шартын орындау мақсатында

      алатын тауарларды сатып алудың жалпы саны;

      і Тауардың реттік нөмірі

      CТi j-тауардың құны;

      Ki "CT-KZ" сертификатында көрсетілген тауардағы жергілікті

      қамтымның үлесі;

       "CT-KZ" сертификаты болмаған жағдайда Ki = 0;

      m жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) жеткізу мақсатында

      жасалған шарттардың, тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы

      шартты, мердігер мен қосалқы мердігердің және т.б. арасындағы

      Шарттарды қоса алғандағы жалпы саны;

      j Шарттың реттік нөмірі;

      СДj j-шартының құны;

      CTj j-шартты орындау шеңберінде мердігерлердің немесе қосалқы

      мердігерлердің сатып алынған тауарлардың жиынтық құны;

      CСДj j-шартты орындау шеңберінде жасалған қосалқы мердігерлік

      шарттарының жиынтық қоры

      Rj Өнім берушінің немесе j-шартты орындайтын қосалқы

      мердігерлердің қызметкерлерінің жалпы еңбекақы төлеу қорындағы

      қазақстандық кадрлардың еңбекақы қорының үлесі;

      S Жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) сатып алу туралы шарттың

      жалпы құны

      Rj Өнім берушінің немесе j-шартты орындайтын мердігер

      қызметкерлерін жалпы еңбекақы төлеу қорындағы қазақстандық кадрлардың

      еңбекақы қорының үлесі мына формула бойынша есептелді

      ҚЕАҚ – өнім берушінің немесе j-шартты орындайтын қосалқы мердігердің

      j-шартының қолданылу кезеңіндегі қазақстандық кадрлардың еңбекақы

      төлеу қоры;

      ЕТҚ – өнім берушінің немесе j-шартты орындайтын қосалқы мердігердің

      j-шартының қолданылу кезеңіндегі қазақстандық кадрлардың жалпы

      еңбекақы төлеу қоры;

      Шарттағы жергілікті қамтымның үлесі (%):

      ____________________________ М.О.

      Басшының тегі, аты, әкесінің аты, қолы **КСр/у = ________

      ** шартта цифрлық форматта жүздік үлеске дейін (0,00)жергілікті

      қамтымның қорытынды үлесі көрсетіледі

      ________________________________________";

      Орындаушының тегі, аты, әкесінің аты, байланыс телефоны"

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады