"Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 30 қарашадағы № 1046 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 4 желтоқсанда № 17850 болып тіркелді

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексі 82-бабының 8-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінде:

      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жеке қаржыландыру жоспарлары, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қаржыландыру жоспарлары, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға және жергілікті бюджеттер туралы мәслихаттардың шешімдеріне, кезекті қаржы жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың қаулыларына, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің шешіміне, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына, бюджеттік бағдарламаларға, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтініміне, Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына (бұдан әрі - ҚР ББС), Республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің анықтамалығына (бұдан әрі - Мемлекеттік мекемелердің анықтамалығы) сәйкес және осы Ережеде белгіленген тәртіппен әзірленеді.";

      24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "24. Түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары бекітілгеннен кейін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган екі жұмыс күні ішінде салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің орындалуын бақылауды қамтамасыз ететін мемлекеттік органдарға қаржыландырудың жиынтық жоспарымен бекітілген республикалық бюджетке түсетін кірістердің түсімдері жоспарының айлар бойынша бөлінісін жібереді.";

      25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсі қаржыландырудың жиынтық жоспарларымен бекiтiлген айлар бойынша бөлiнген мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландырудың жылдық сомасын алғаннан кейiн екі жұмыс күнi iшiнде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарларын және мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларын бекiтедi. Жеке қаржыландыру жоспарларын бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсі ведомстволық бағынысты барлық мемлекеттік мекемелер бойынша бір мезгілде:

      республикалық бюджет бойынша өзiнiң орналасқан орны бойынша аумақтық қазынашылық бөлімшесіне осы Ережеге 22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тізілімге тіркелген, бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшысының және бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жеке қаржыландыру жоспарын жасау үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі басшысының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) қол қойылған осы Ережеге 3 және 6-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша электрондық түрлерін;

      барлау және қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын, қорғалатын тұлғалардың және объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік органдар бойынша, сондай-ақ қорғаныс саласындағы құпиялауға жататын мәліметтер тізбесіне кіретін мемлекеттік мекемелер бойынша өзiнiң орналасқан орны бойынша аумақтық қазынашылық бөлімшесіне осы Ережеге 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екі данадағы тiзiлiммен бiрге осы Ережеге 2 және 5-қосымшаларға сәйкес қағаз және магнит тасығыштарында;

      жергiлiктi бюджет бойынша - бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкілетті органға қағаз және магнит тасығыштарда ұсынады;

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері бойынша - тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктер әкімдері аппараттарына.

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнің қаржыландыру жоспарлары мен қаржыландырудың жеке жоспарларын орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгiленген тәртiппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкiлеттiктерi жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндайлар болмаған жағдайда - бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң басшысы бекiтедi.

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң басшысы немесе ол уәкiлеттiк берген тұлға, орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгiленген тәртiппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкiлеттiктерi жүктелген лауазымды тұлға) болмаған жағдайда, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнің қаржыландыру жоспарлары мен қаржыландырудың жеке жоспарларын бұйрыққа сәйкес олардың мiндеттерiн атқаратын тұлғалар бекiтедi.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкім аппараты бюджеттік бағдарлама әкiмшiсi барлық мемлекеттік мекемелер бойынша бекiтiлген қаржыландырудың жеке жоспарларын ұсынғаннан кейін бес жұмыс күні iшiнде міндеттемелер мен төлемдер бойынша барлық қаржыландырудың жеке жоспарлары жалпы сомасының ҚР ББС-ның әрбiр бюджеттiк бағдарламасы бойынша және айлар бойынша түсiмдердiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасына сәйкес келуін тексеруді жүргiзедi және осы Ережеге 15, 17 және 19-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының электронды үлгілерімен осы Ережеге 23-қосымшаға сәйкес бекітілген жоспардың электронды үлгісі және осы Ережеге 22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тізілімге тіркелген, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган басшысының және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі басшысының ЭЦҚ қол қойылған осы Ережеге 3 және 6-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары беріледі.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкілетті орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкім аппараты түсiмдердiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының, жергiлiктi бюджет бойынша мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының мемлекеттiк мекемелердiң барлық қаржыландырудың жеке жоспарлары шығыстарының жиынтық сомасына сәйкес келуiн, сондай-ақ олардың аумақтық қазынашылық органына уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етедi.

      Аумақтық қазынашылық бөлімшелері республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң орналасқан жері бойынша республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi барлық мемлекеттiк мекемелер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларын ұсынғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде барлық мемлекеттiк мекемелер бойынша ҚР ББС кодтарына, мiндеттемелер мен төлемдер бойынша барлық қаржыландырудың жеке жоспарының жалпы сомасының түсiмдердiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының, ҚР ББС әрбiр бағдарламасы бойынша, айлар бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасына сәйкес келуiн тексерудi жүргiзедi және Қазынашылықтың бiрiктiрiлген ақпараттық жүйесiне (бұдан әрi - ҚБАЖ) енгiзедi (жүктейді).

      Аумақтық қазынашылық бөлімшелері бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдар, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкім аппараттарымен барлық мемлекеттiк мекемелер бойынша ҚР ББС кодтарына қаржыландырудың жеке жоспарларын ұсынғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде мiндеттемелер мен төлемдер бойынша барлық қаржыландырудың жеке жоспарының жалпы сомасы түсiмдерiнiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының, ҚР ББС әрбiр бағдарламасы бойынша, айлар бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасына сәйкестігін, төмен тұрған бюджеттердің жиынтық қаржыландыру жоспарларының жоғары тұрған бюджеттің жиынтық қаржыландыру жоспарларына, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жиынтық қаржыландыру жоспарларының төмен тұрған бюджеттерге немесе мемлекеттік органдардың функцияларын берген жағдайда төмен тұрған бюджеттерден жоғары тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша республикалық бюджеттің жиынтық жоспарларына сәйкестігін тексерудi жүргiзедi және ҚБАЖ-ға енгiзедi (жүктейдi).

      Орындауға қабылдаған кезде аумақтық қазынашылық бөлімшелерінің жауапты орындаушылары жергілікті бюджет бойынша түсiмдердiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын және міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларының кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттер туралы мәслихаттардың шешімдеріне, жергілікті атқарушы органдардың жергілікті бюджеттерді іске асыру туралы қаулыларына, кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы аудан (облыстық маңызы бар қала) маслихатының шешімін іске асыру туралы аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің шешімдеріне сәйкестігі тұрғысынан тексеруді жүзеге асырады.

      Аумақтық қазынашылық бөлімшелері белгіленген талаптарды орындамаған кезде жеке қаржыландыру жоспарлары "Қазынашылық-клиент" АЖ (бұдан әрі - "Қазынашылық-клиент" АЖ) бойынша қабылданбайды, барлау және қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын, қорғалатын тұлғалардың және объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік органдарға, сондай-ақ қорғаныс саласындағы құпиялауға жататын мәліметтер тізбесіне кіретін мемлекеттік мекемелер бойынша - осы Ереженің тиісті тармақтарына сілтеме жасап, себептерін көрсете отырып, түзету үшін қайтарылады. Жеке қаржыландыру жоспарлары кері қайтарылған сәттен бастап, республикалық бюджет бойынша - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, жергілікті бюджет бойынша - жергілікті уәкілетті орган түзетілгендерін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей ("Қазынашылық-клиент" АЖ-да қызмет көрсетілген жағдайда -электрондық нұсқасын) ұсынады.

      Қазынашылық-Клиент" ақпараттық жүйесі арқылы бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар осы Ережеге 6-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша "Міндеттемелер/ Төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспары" 3-04-есептерін және осы Ережеге 20-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша "Міндеттемелер/Төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспары" 3-02-есептерін қалыптастырады, мемлекеттік мекемелер осы Ережеге 6-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша "Міндеттемелер/Төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспары" 3-04-есептерін қалыптастырады.";

      29-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінен алынған есепке және өзгерістер негіздемесіне қоса берілетін міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын өзгертуге өтінімдер негізінде және салықтық, кедендік және бюджетке түсетін басқа да міндетті төлемдердің атқарылуын бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардан алынған есепке және өзгерістер негіздемесіне қоса берілетін кірістер түсімдерінің жоспарларын өзгертуге өтінімдер негізінде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратымен қалыптастыратын түсімдердің жиынтық жоспарына, төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына және міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу туралы анықтамалар арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте кіріс түсімдерінің жоспарларын өзгертуге арналған өтінімдер есепті кезең аяқталғанға дейін кемінде жеті жұмыс күні бұрын беріледі.";

      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Қаржыландырудың жиынтық жоспарларына, берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша жоғары тұрған бюджеттің қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу, атқарушы құжаттарды орындау, ҚР БСС-ға өзгерістер енгізу, бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлу, сондай-ақ мемлекеттік борышқа қызмет көрсету және өтеу жөніндегі бюджеттік бағдарламаларды және міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына, жеке қаржыландыру жоспарларына шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктеріне қатысты өзгерістер енгізу жағдайларын қоспағанда, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері мен төлемдері бойынша қаржыландырудың жеке жоспарына айына бір реттен асырмай, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында - ағымдағы айдың жиырмасыншы күнінен кешіктірмей екі реттен асырмай өзгерістер енгізуге жол беріледі.";

      32-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу үшін барлау және қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын, қорғалатын тұлғалардың және құпиялауға жататын мәліметтер тізбесіне кіретін объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік органдар осы Ереженің 33 және 35-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша анықтаманы үш данада қалыптастырады.";

      35-тармақта:

      үшінші және төртінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi өзiнiң орналасқан орны бойынша аумақтық қазынашылық бөлімшесіне осы Ереженің 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тізіліммен бірге осы Ережеге 34 және 36-қосымшаларға сәйкес жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу туралы бектілген анықтамалардың электрондық нұсқасын жібереді.

      Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi аумақтық қазынашылық бөлімшесіне осы Ереженің 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тізіліммен бірге осы Ережеге 34 және 36-қосымшаларға сәйкес жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу туралы бекітілген анықтамалардың электрондық нұсқаларын жібереді, оларға бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшысының және бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жеке қаржыландыру жоспарын жасауға жауапты құрылымдық бөлімшесі басшысының ЭЦҚ қойылады.";

      бесінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "қаржыландырудың жиынтық жоспарларына енгiзiлетiн өзгерiстерге қатысы жоқ өзгерiстерді жеке қаржыландыру жоспарларына енгiзу туралы анықтамалар айына бiр реттен асырмай, ағымдағы айдың жиырмасыншы күнiнен кешiктiрмей, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында - айына екі реттен асырмай, ағымдағы айдың жиырмасыншы күнiнен кешiктiрмей берiледi.";

      алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аумақтық қазынашылық бөлімшесі қаржыландырудың жиынтық жоспарларына енгізілетін өзгерістерге қатысы жоқ өзгерістерді жеке қаржыландыру жоспарларына енгізу туралы анықтамаларды ҚБАЖ-ға жүктегеннен кейін, "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне, сондай-ақ тиісті жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына, соңғысының бюджеттік мониторинг жүргізуі үшін ҚБАЖ-ға аталған анықтамаларды жүктегенін растау туралы хабарлама жіберіледі.";

      36-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "36. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi қаржыландырудың жеке жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы бекiткеннен кейiнгi кезеңде мемлекеттiк мекеменің мiндеттемелердi қабылдауы немесе кассалық шығыстарды жүргiзуi себепті жоспарларлы тағайындаулар жетіспеген, ҚР ББС-ға сәйкес келмеген, жоспарлы тағайындаулар дұрыс бөлiнбеген және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнің қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізуге анықтамаларды ұсыну мерзімдерін сақтамаған кезде аумақтық қазынашылық бөлімшесі:

      1) міндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізуге анықтаманы - бюджеттік бағдарлама әкімшісіне;

      2) түсімдердің жиынтық жоспарына, төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына және міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізуге анықтаманы - бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына орындаусыз қайтарады ("Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша себебін көрсете отырып қайтарады).";

      37-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "37. Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың ай сайынғы көлеміне өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері осы Ереженің 30-тармағының талаптарын сақтай отырып, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелері мен төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарын өзгертуге өтінім (бұдан әрі - бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің өтінімі) қалыптастырады, оны ол енгізілетін өзгерістердің тиісті негіздемелерімен бірге бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына жібереді.";

      39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "39. Ағымдағы айдың қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізуге арналған өтінімді бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына ұсынылатын өзгерістердің негіздемелерін қоса бере отырып, мынадай тәртіппен береді:

      аумақтық бөлімшелері және ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері жоқ республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ағымдағы айдың бесінші күніне дейін береді;

      аумақтық бөлімшелері және ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері бар республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ағымдағы айдың он бесінші күніне дейін береді;

      жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi ағымдағы айдың он бесі күніне дейiнгі мерзімде жоғары тұрған бюджеттен алатын нысаналы трансферттердің және бюджеттік кредиттердің қаражаты есебінен іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстардың ай сайынғы көлеміне өзгерістер енгізген жағдайда ағымдағы айдың бесі күніне дейінгі мерзімде ұсынылады.";

      40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "40. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жиынтық қаржыландыру жоспарларын өзгертуге арналған өтінім, берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша, мемлекеттік борышқа қызмет көрсету мен оны өтеу бойынша, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу, бөлінетін бюджеттік бағдарламалардың атқарушылық құжаттарын орындау, сондай-ақ бюджетті нақтылау және түзету кезіндегі жағдайларды қоспағанда, айына кем дегенде бір рет ұсынылады.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша, тиісті бюджет комиссиясының шешімі бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарларын өзгертуге, сондай-ақ бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша, мемлекеттік борышқа қызмет көрсету мен оны өтеу бойынша немесе атқарушылық құжаттарды орындау үшін қаражат бөлуге бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің өтінімі - ағымдағы ай ішінде, ал соңғы айда - ағымдағы қаржы жылының аяқталуына үш жұмыс күні қалғанда қабылданады.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына бөлінетін бюджеттік бағдарламаларға байланысты жоспарларды, мемлекеттік борышқа қызмет көрсету мен оны өтеуді, форс-мажорлық мән-жайларды, сот талқылауларын, аванс төлемінің мөлшерін азайтуды, бағам айырмасының, баға өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі есебінен пайда болған жете пайдаланылмаған қаражат қалдықтарын, бос қызмет орындарының бар болуы, ақысыз демалыстар беру және уақытша еңбекке жарамсыздық парақтары бойынша төлемдер есебінен қалыптасқан ағымдағы шығындар бойынша үнемдеуді, өткізілген мемлекеттік сатып алу нәтижесінен үнемдеу, сондай-ақ жоспарланғанға қарағанда бюджет қаражатын алушылардың іс жүзіндегі санын азайтумен, кредиттер, қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемесін өзгертумен, сапарға шығу немесе іс-шараларды өткізу мерзімдерінің ауысуына байланысты іссапарлар кестесінің өзгеруімен байланысты жоспарларды қоспағанда, міндеттемелер мен төлемдер бойынша ағымдағы айдың жоспарларын өзгертуге арналған өтінімді алдағы айларға ауыстыра отырып ұсынуға жол берілмейді.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына азайтылатын айларға қатысты айлардың жоспарларын ұлғайту жолымен өткен айлардың жоспарларын ағымдағы және алдағы азайтуға арналған өтiнiмдер беруге жол берiледi, бұл ретте осы өзгерiстер өткен есептi кезеңдi қозғамайды. Тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотында теріс сальдо болған немесе ағымдағы қолма-қол ақша тапшылығы құрылған жағдайда алдағы айлардың төлемдер бойынша жоспарларын ағымдағы айға және азайтылатын айға қатысты алдындағы айларға көшіруге жол берілмейді.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына арттыру жолымен өткен айлардың жоспарларын ағымдағы айдың жоспарларын ұлғайту жолымен алдыңғы айлардың міндеттемелері бойынша жоспарларды азайтуға арналған өтiнiмдер беруге жол берiледi, бұл ретте осы өзгерiстер өткен есептi кезеңдi қозғамауы тиiс.

      Бюджеттік бағдарламалардың жылдық жоспарлы тағайындауларын азайту бойынша тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі болған жағдайда бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына азайтылатын соманы ағымдағы немесе келесі айлардан ағымдағы жылдың желтоқсан айына көшіру бойынша міндеттемелер мен төлемдер жөніндегі қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізуге өтінім енгізеді.

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуге өтiнiмдi қағаз және магнит (электрондық) тасығыштармен бередi.

      Қаржыландыру жоспарларын өзгертуге бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтiнiмiне орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгiленген тәртiппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкiлеттiктерi жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда - қаржыландыру жоспарын жасауға жауапты бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң басшысы және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы, ал олар болмаған кезеңде - тиiстi бұйрықтармен олардың мiндеттерiн орындау жүктелген тұлғалар қол қояды және ол бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң мөрiмен куәландырылады.";

      41-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "41. Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының өтінімдерін қарайды және олар мақұлдаған жағдайда төлемдер мен міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерістер енгізу туралы анықтама қалыптастырады.";

      42, 43 және 44-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "42. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің, төмен тұрған бюджеттерді атқару жөніндегі уәкілетті органдардың, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппараттарының өтінімдерін жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган олар түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қарайды.

      Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган ұсынылған өзгерістер бойынша негіздемені және осы Ереженің 33-40-тармақтарында белгіленген шарттардың сақталуын тексереді.

      Егер бюджеттік бағдарламалар әкімшілері өтінімдерінің сомасы ағымдағы қаржы жылының басынан бастап түзетілетін кезең бойынша төлемдер бойынша шығыстардың бюджетке түсетін түсімдерден асып кетуіне әкеп соқтырса, сондай-ақ бұл ретте осы Ереженің 33-40-тармақтарында айқындалатын басқа да шарттар бұзылса, онда бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің өтінімдерін қабылдамайды.

      Өтінімді қабылдамаған кезде бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бір жұмыс күні ішінде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының ескертулерін есепке ала отырып, түзетілген өтінімді ұсынады.

      43. Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган және аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерістер енгізу туралы анықтаманы бекіткеннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде оны қағаз тасығышта тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қаперіне жеткізеді.

      44. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі төлемдер мен міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерістер енгізу туралы бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органнан немесе бюджетті атқару жөніндегі жергілікті атқарушы органнан, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратынан алған анықтаманың негізінде дәл сол күні бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жиынтық қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізеді және қаржыландырудың жеке жоспарларына өзгерістер енгізу туралы анықтамаларды бекітеді.";

      47-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "47. Салықтық және бюджетке түсетін басқа да міндетті түсімдердің, салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің, трансферттердің, бюджеттік кредиттерді өтеу, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін сомасының, қарыздардың бюджетке түсетін түсімдерінің жиынтық жоспарына өзгерістер енгізуді кредиттік шарттарға, қарыз шарттарына, борышты қайта құрылымдау келісіміне енгізілген өзгерістердің негізінде және осы Ереженің 29-тармағында белгіленген тәртіппен мемлекеттің қаржы активтерін сату жоспарын өзгертудің негізінде аталған түсімдер тізбесі бойынша оларға өзара қатынасы бар органдардың өтінімдері бойынша бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты жүзеге асырады.";

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Түсімдердің жиынтық жоспарына және жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылардың, жоғары тұрған бюджеттен темен тұрған бюджетке берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу сомасының жоғары тұрған бюджетке түсетін түсімдер жоспарына өзгерістер енгізуді төмен тұрған бюджеттер кірістерінің жоспарын асыра орындаудың, кредит шарттарының талаптарын өзгерту негізінде және жоғары тұрған бюджет түсімдерінің бірдей ай сайынғы сомасын және төмен тұрған бюджеттердің тиісті шығыстарының сомасын сақтап қалу мақсатында төмен тұрған бюджеттерді атқару жөніндегі уәкілетті органдардың және аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының өтінімі бойынша жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган жүргізеді.";

      48 және 49-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "48. Кірістердің түсімдері, кредиттерді өтеу, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдерді, қарыздарды өтеу жоспарларын өзгертуге өтінімдер қабылданбаған кезде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган бас тарту себептері мен негіздемесін көрсете отырып, өтінім берген мемлекеттік органға, төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына жоспарларды өзгертуден бас тартатыны туралы хабардар етеді.

      49. Жоғары тұрған бюджеттен алынатын трансферттер мен кредиттер бойынша төлемдер мен мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерістер енгiзу туралы анықтаманы Ереженiң осы тарауында белгiленген тәртiппен төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты осы Ереженiң 37-40-қосымшаларына сәйкес жоғары тұрған бюджеттiң тиiстi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi ұсынған жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның анықтамасы негiзiнде қалыптастырады.

      Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалар әкімшісі төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына жоғары тұрған бюджеттен алынатын трансферттер мен кредиттер бойынша жиынтық және жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу туралы анықтамаларды бекітілгеннен кейін үш жұмыс күн ішінде береді.

      Төмен тұрған бюджеттердiң жоғары тұрған бюджеттерге трансферттердi беруiне, борышқа қызмет көрсету мен оны өтеуге байланысты шығыстар бойынша төмен тұрған бюджеттi қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы Ереженiң осы тарауында белгiленген тәртiппен және жоғары тұрған бюджеттiң уәкiлеттi органы ұсынған жоғары тұрған бюджет түсiмдерiнiң жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама негiзiнде төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты қалыптастырады.";

      50-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "50. Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкілетті орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты жергiлiктi бюджет бойынша түсiмдердiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманың бiр данасын оларды бекiтілгеннен кейiн екі жұмыс күнi iшiнде бір мезгілде аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне берген кезде - осы Ереженің 26, 38 және 40-қосымшаларына сәйкес түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына жергілікті бюджет бойынша міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу туралы анықтамалардың электрондық үлгілерін, осы Ереженің 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тізілімге тіркейді және бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппараты басшысының және жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесі /аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшысының ЭЦҚ қойылады.";

      56-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қабылданған нормативтік құқықтық актінің және республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің өтінімі негізінде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган осы Ереженің 2-тарауының 4-параграфында айқындалған тәртіппен төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізеді.";

      61-1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, өз бастамашылығымен бюджеттік бағдарламаларға өзгерістер енгізген кезде, тиісінше бюджетті атқару жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына хабарлама ретінде үш жұмыс күні ішінде бюджеттік бағдарламаларға бекітілген өзгерістерді жібереді.";

      64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "64. Республикалық бюджетті нақтылау және түзету шеңберінде жоғары тұрған бюджеттен қосымша нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер бөлінген және (немесе) олардың бөлінген көлемдері өзгерген кезде осы Ереженің 2-тарауының 4-параграфында белгіленген тәртіппен кейіннен түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізе отырып, жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның қаулысына, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жолымен төменгі деңгейдегі бюджетті түзету жүзеге асырылады.";

      66-тармақтың он бесінші абзацы алып тасталсын;

      70-тармақтың 12) тармақшасына орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;

      92 және 93-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "92. Мемлекеттiк мекеменiң атауы өзгерген жағдайда республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға мемлекеттiк қайта тiркеу туралы анықтаманың көшiрмесiн қоса бере отырып, осы Ережеге 48-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекеменiң атауын өзгертуге мемлекеттік және орыс тілдерінде өтінім береді.

      93. Мемлекеттiк мекеменiң атауы өзгерген жағдайда жергiлiктi уәкiлеттi орган аумақтық қазынашылық бөлімшесіне мемлекеттiк қайта тiркеу туралы анықтаманың көшiрмесiн қоса бере отырып, осы Ережеге 48-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекеменiң атауын өзгертуге мемлекеттік және орыс тілдерінде өтiнiм бередi.";

      96-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "96. Тиісті бюджеттердің, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ашылған ҚБШ тіркеу осы Ережеге 49-қосымшаға сәйкес 5-19-нысаны бойынша аумақтық қазынашылық органының ішкі есебінде - қолма-қол ақшасын бақылау шоттарының тізбесінде көрсетіледі.";

      109-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "109. Аумақтық қазынашылық органдарының мемлекеттік мекемелердің кодтарын, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастыру, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шоттарды, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарын, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттарды және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарын жүргізуі тиісті бюджеттердің, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шоттардан, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарынан, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттардан, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарынан төлемдер жүргізуді және ақша аударуды, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген есептерді қалыптастыру мен ұсынуды қамтиды.";

      121-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "121. Ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шотты, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотын, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына шотты жабу үшін мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық органына осы Ережеге 62-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екі данада қағаз жеткізгіште не ЭЦҚ қол қойылған электрондық түрінде өтініш береді. Аумақтық қазынашылық органы тиісті ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шотты, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотын, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына ашылатын шотты жабу туралы жазбаша өтінішін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға жібереді. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жапқаннан кейін аумақтық қазынашылық органы жабылуы туралы белгісі бар өтініштің бір данасын мемлекеттік мекемеге қайтарады не ҚБШ немесе шоттың жабылуы туралы жазбаша хабардар етеді.";

      123-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) квазимемлекеттік сектор субъектісінің шотына:

      құқықтық мирасқордың квазимемлекеттік сектор субъектісінің шотына;

      квазимемлекеттiк сектор субъектiсi құрылтайшысының шотына;

      белгіленген тәртіпте бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды жалғастырып отырған квазимемлекеттік сектор субъектісінің шотына (бұл ретте, егер құқықтық мирасқорға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды жалғастыру құқығы берiлсе);";

      124-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "124. Мемлекеттік мекеме немесе квазимемлекеттік сектор субъектісі қайта ұйымдастырылған және елтаңбалық мөр жойылған және қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекеменің немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінің қаржы құжаттарына қол қою құқығы бар адамдардың болмауы себепті осы жабылатын ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотындағы, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шоттарына квазимемлекеттік сектор субъектісінің шотына ашылатын шоттағы ақшаның қалдығын Ереженің 123-тармағында көзделген жұмсау бағыттары бойынша аудару үшін төлеуге арналған шотты немесе төлем тапсырмасын беру мүмкіндігі болмаған жағдайда, құқықтық мирасқор қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекемеге немесе квазимемлекеттік сектор субъектісіне қызмет көрсеткен аумақтық қазынашылық бөлімшесіне жабылатын ақылы қызметтер, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотындағы, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шоттарына, квазимемлекеттік сектор субъектісінің шотына ашылатын шоттағы ақша қалдығын Ереженің 123-тармағында көзделген жұмсау бағыттары бойынша аудару туралы қолдаухат жібереді. Құқықтық мирасқордың шотына немесе ҚБШ-ға ақша қалдығын аударған жағдайда қолдаухатқа құқықтық мирасқорлығын растайтын құжаттар қосымша қоса беріледі.

      Құқықтық мирасқордың қолдаухаты қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекеменің немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінің деректемелерін: мемлекеттік мекеменің немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауын, БСН, кодын, ҚБШ нөмірін, сондай-ақ ҚБШ аударуға жататын ақша қалдығының сомасын және аудару үшін барлық қажетті деректемелерді қамтуы тиіс. Аумақтық қазынашылық бөлімшесі қолдаухатты алған күннен кейінгі күннен бастап екі жұмыс күні ішінде осы Ереженің 123-тармағында көзделген жұмсау бағыттары бойынша қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекеменің ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотындағы, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шоттарына ашылатын шоттағы ақша қалдығын аударуды жүзеге асырады.

      Квазимемлекеттік сектор субъектісі таратылған жағдайда және елтаңбалық мөр жойылған және таратылған квазимемлекеттік сектор субъектісінің қаржы құжаттарына қол қою құқығы бар адамдардың болмауы себепті қолдаухатты ұсынудың мүмкіндігі болмағанда, қолдаухатты тарату комиссиясы ұсынады.";

      146-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "146. Бюджетке түсетін түсімдерді өндіріп алуға жауапты уәкілетті орган - өздері әкімшілік ететін түсімдердің толық және уақтылы түсуіне жауапты және олардың түсуіне, артық (қате) түсімдер сомасын қайтарылуына немесе оларды бюджетке берешекті өтеу шотына есептеуіне мониторингті жүзеге асыратын орган.";

      161-тармақтың үшінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) іске асыру мерзімі бір жылдан асатын бюджеттік даму бағдарламаларымен;";

      162-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік мекеменің шығыстарды жүзеге асыру жөніндегі міндеттемесі мыналардың:

      1) тауарларды сатып алған, жұмыстарды орындаған, қызметтер көрсеткен жағдайларда орындалған жұмыстардың шот-фактурасының, электрондық шот-фактурасының, хабарлама шотының, шотының, актiсiнiң немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген басқа да құжаттың;

      2) мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне еңбекақы мен басқа да ақшалай төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, кәсіптік және ерікті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар төлеу, бюджетке жүргізілетін есептеулер, жеке тұлғаларға стипендиялар және төлемақылар бойынша бастапқы құжаттардың;

      3) төмен тұрған бюджетке нысаналы трансферттер аударған кезде жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің төлеуге берілетін шотының;

      4) инкассолық өкімнің;

      5) осы тізбеге енбеген ерекше шығыстар мен басқа да шығыс түрлері бойынша төлемдер жүргізген кезде төлеуге берілетін шоттың негізінде қабылданған болып есептеледі.";

      165-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "165. Мемлекеттік мекеменің қолданылу мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асатын шартты жасасуына мынадай:

      шарт қарыз/грант туралы шарт (келісім-шарт) шеңберінде жасалған;

      шарттар бюджеттік даму бағдарламаларын іске асыру шеңберінде жасалған;

      шарттар Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында белгіленген жағдайларда технологиялық дайындалу мерзімінің ұзақтығы олардың келесі (одан да кейінгі) қаржы жылында (жылдарында) берілуін негіздейтін активтер мен басқа да тауарларды, көрсетілу мерзімі бір қаржы жылынан асатын қызметтерді сатып алуды көздейтін ағымдағы бюджеттік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде жасалған;

      шарттар іске асыру мерзімі бір қаржы жылынан асатын Қазақстан Республикасының Үкіметі резервінің қаражаты есебінен іс-шаралар жүргізу шеңберінде жасалған;

      шарттар автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруға, жолаушылар алдында тасымалдаушының азаматтық құқықтық жауапкершілігін сақтандыруға және мерзімді баспаны сатып алуға жасалған жағдайларда жол беріледі.";

      169-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Халықаралық бағдарламалар орталығы өзінің банктік шотына ақшалай қаражат түскен сәттен бастап он бес жұмыс күні ішінде шетелдің жоғары оқу орындарына (әлемнің ғылыми орталықтары мен зертханаларына), стипендиаттарға, сондай-ақ Халықаралық бағдарламалар орталығы "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекіту және "Болашақ" халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы № 573 қаулысында көзделген қызметтерді көрсетуге шарт жасасқан ұйымдарға шетелде кадрлар даярлаудың халықаралық бағдарламалары шеңберінде стипендиаттардың оқуын және ғылыми тағылымдамадан өтуін ұйымдастыру үшін ақшалай қаражатты аударуды жүзеге асырады.";

      мынадай мазмұндағы 171-1-тармақпен толықтырылсын:

      "171-1. "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық, гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру ұзақ мерзімді шарттары бойынша, сондай-ақ "Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобаларын қаржыландырудың ұзақ мерзімді шарттары бойынша, сондай-ақ ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру шарттары бойынша аванстық (алдын-ала) төлем жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес ағымдағы қаржы жылына көзделген шарт сомасының 50 пайызы мөлшерінде жол беріледі.";

      176-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "176. Егер ҚР заңнамасында өзгеше көзделмесе, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, жолаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру, мерзімді баспаны және почта байланыс қызметтерін сатып алу кезінде шарт сомасының 100 пайызы мөлшерінде аванстық (алдын ала) төлемақы жасауға жол беріледі.";

      183-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "183. Мемлекетік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің өткен қаржы жылының желтоқсанында ұсынылған төлеуге берілетін құжаттар бойынша ағымдағы қаржы жылына жасалған шарт бойынша ағымдағы қаржы жылының бірінші тоқсанында көрсетілген қызметтер (коммуналдық қызметтер, қоқысты шығару қызметтері, байланыс қызметтері, телерадио хабарларын тарату қызметтері) үшін төлеуіне жол беріледі.";

      185-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "185. Аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркелген шарттарға қосымша келісімдер мынадай:

      бюджетті нақтылаған, түзеткен;

      мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі, бірақ екі айдан аспайтын мерзімде тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін қажетті осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi мемлекеттiк сатып алу көлемінен аспайтын көлемде "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бекітілген тізбе бойынша күн сайынғы немесе апта сайынғы қажеттіліктегі тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың қолданысы конкурс не аукцион тәсілімен мемлекеттiк сатып алу қорытындылары шығарылғанға дейінгі және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге ұзартылған жағдайда, тапсырыс берушінiң үздіксіз қызметiн қамтамасыз ету;

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының нормаларына сәйкес әлеуеттік өнім берушіні таңдауға негіз болып табылған сапасы мен басқа да талаптары өзгермеген жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартқа өзгеріс енгізу;

      тауарлар, жұмыстар, қызметтер сатып алынатын белгілі бір нарықта үлестері жүз пайызға тең басым (монополия) жағдайға ие субъектілермен не оның қызметінің негізгі мәні бойынша мемлекеттік монополия субъектісімен шарттың сомасы өзгерген;

      шарттың жалпы сомасын өзгертпей, қолданылу мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асып кететін шарттың жоспарлы кезеңінің екінші және үшінші жылдарға базалық шығыстары өзгерген жағдайда ағымдағы қаржы жылына арналған сомасы өзгерген;

      ББС-ке өзгерістер енгізген;

      тараптардың деректемелері өзгерген;

      жасасқан шарттық талаптарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте шартты бұзған;

      өткен жылы орындалмаған және бюджет қаражатының қалдықтары және/немесе осы Ереженiң көрсетiлген шығыстар бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепiлдiк берiлген трансферттiң аударылмаған сомасы есебiнен ағымдағы қаржы жылында қаржыландыруға жататын шарттың қолданылу мерзiмi ұзартылған жағдайларда жасалады. Көрсетiлген шарттардың қолданылу мерзiмiн ұзарту тиiстi бюджет комиссиясының ұсынысы бойынша жүргiзiледi, ол оң қорытынды берген кезде бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тиісінше Қазақстан Республикасының Үкiметiне немесе тиiстi жергiлiктi атқарушы органның әкiмдiгiне тиiстi қаулылардың жобаларын енгiзеді;

      шарт бойынша міндеттемелерді орындамағанда немесе тиісінше орындамағанда тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) қолдану, егер шартта осы талап көзделген болса, бұл ретте тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалу, мемлекеттік мекеме ақша алушымен мемлекеттік мекеменің тиісті бюджет кірісіне тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) сомасын аударуы туралы қосымша келісім жасасу жолымен жүзеге асырылады. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалу сол шарт жасалған ерекшелік бойынша жүргізіледі;

      мемлекеттік тапсырмаларды іске асырумен, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда мерзімі бір қаржы жылынан асатын жұмыстарды, қызметтерді көрсетумен байланысты жасалған шартқа өзгеріс енгізілген жағдайда жасалады.";

      187-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Шартты басқа негіздер бойынша бұзған не Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе жасалған шарттарда көзделген жағдайларда шартты орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда, мемлекеттік мекеме хатпен бірге шарттың бұзылғанын растайтын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, қағаз жеткізгіште не электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы (хатта нөмірі, күні, сомасы және шартты тіркеу туралы хабарлама сомасының қалдығы), немесе егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңнамасында не тараптардың келісімінде көзделмеген болса, бір айдан кеш емес мерзімде жасалған шарттың орындалуынан біржақты бас тарту туралы хабарлама-хаттың көшірмесін ұсынады. Бұл ретте хабарлама-хатта шарт бойынша екінші тараптың хабарламаны алғаны туралы белгі (мөртабан не тиісті қол) не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де растаманы қамтуы тиіс.";

      187-2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ол үшін мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшесіне берешекті өтеуге шарт пен берешек өтелетін айдың 1-не берешектің бар екенін және сомасын растайтын салыстырып тексеру актісінің түпнұсқасы мен көшірмелерін ("Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша қызмет көрсету кезінде түпнұсқадан сканерленген түрін) қоса беріп (тіркей отырып) берешек сомасына азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге өтінім ұсынады. Салыстырып тексеру актісіне мемлекеттік мекеме мен өнім берушінің басшылары қол қоюы тиіс.";

      188-тармақта:

      бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не қайта жаңартуға, үй-жайларды, құрылыстарды, жолдарды және басқа да объектілерді күрделі жөндеуге байланысты шартты тіркеу үшін азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінімді мемлекеттік мекеме жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманы, жобалау-іздестіру жұмыстарын әзірлеу жөніндегі қызмет және олардың мемлекеттік сараптамасы шарттың құнына енгізілген шартты қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту туралы бұйрықтың көшірмесін, жобалау-сметалық құжаттаманың қолданылу мерзiмi шегінде жобалау-сметалық құжаттама бойынша, ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысының көшірмесін міндетті түрде қоса бере отырып қағаз жеткізгіште ұсынады.";

      жетінші және сегізінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Электрондық мемлекеттік сатып алу" АИАЖ-де жасалған ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не қайта жаңартуға, үй-жайларды, құрылыстарды, жолдарды және басқа да объектілерді күрделі жөндеуге байланысты шартты тіркеу үшін мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшесіне тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың деректерін "Қазынашылық-клиент" АЖ арқылы беру жолымен ұсынатын азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінімге жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеу жөніндегі қызмет, жобалау-іздестіру жұмыстары мен олардың ведомстводан тыс кешенді сараптамасы шарттың құнына енгізілген шартты қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жобалау-сметалық құжаттаманың қолданыс мерзімі шегінде жобалау-сметалық құжаттама бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысының түпнұсқасынан, ЖСҚ-ны бекіту туралы бұйрықтың көшірмесін сканерленген түрін тіркейді.

      "Электрондық мемлекеттік сатып алу" АИАЖ арқылы түскен азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінімге міндеттемелерді тіркеу туралы хабарламаның нөмірі мен күні, шарттың талаптарын өзгерту себептері, сондай-ақ өзгерген жағдайда шарттың сомасы көрсетілетін қосымша келісімді тіркеу кезінде мемлекеттік мекеменің жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту туралы бұйрығының көшірмесі мен түсіндірме жазба бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысын қоспағанда, осы тармақта көрсетілген құжаттардың түпнұсқасынан сканерленген түрлерін тіркеу талап етілмейді.";

      189-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "189. ҚБАЖ-да ақша алушы болмай қалған жағдайда, азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінімге осы Ереженің 188-тармағында көзделген құжаттардан басқа, "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша қағаз тасығышта немесе электрондық түрде осы Ережеге 64 және 73-қосымшаларға сәйкес (мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойылған сканерленген үлгілерін тіркей отырып) мемлекеттік мекеме ақша алушыны Ақша алушылардың анықтамалығына енгізуге арналған өтінімді мынадай құжаттарды:

      1) заңды тұлға үшін:

      заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің/анықтаманың (электрондық үкімет порталынан) көшірмесі/резидент еместі салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігінің көшірмесін;

      нөмірін көрсете отырып, банктік шотының бар екені туралы банктің анықтамасын;

      2) жеке тұлға үшін:

      жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін/шетелдіктің тұру ықтиярхаты немесе дара кәсіпкер ретінде ісін бастау туралы хабарлама/ "Электрондық үкімет" веб-порталынан немесе "Е-лицензиялау" порталынан растау, жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы ретінде қызмет етуге құқық беретін уәкілетті органмен берілген лицензия немесе "Электрондық үкімет" веб-порталынан немесе "Е-лицензиялау" порталынан растау;

      нөмірін көрсете отырып, банктік шотының бар екені туралы банктің анықтамасын;

      3) делдал банк үшін (делдал банк арқылы Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге төлемдерді ұлттық валютада жүргізу кезінде):

      делдал банктің деректемелерін ресми растайтын құжатты;

      4) ақшаны шетел валютасында алушы үшін:

      бенефициардың, бенефициар банктің, делдал банктің деректемелерін ресми растайтын құжатты (бар болса) жеке тұлғалар үшін қосымша жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      ақша алушының толық деректемелерін көрсете отырып, мемлекеттік мекеменің растау хатын қоса бере отырып ұсынады.

      Тыйым салынған және тәркіленген мүлікті сату жөніндегі аукцион қатысушыларына кепілдендірілген жарнаны қайтару туралы өтінімді ресімдеу кезінде "Қазынашылық-клиент" АЖ-да жоғарыда көрсетілген құжаттар қосымша берілмейді, аукцион қатысушысынан соманың түсу фактісін растайтын төлем тапсырмасының көшірмесі қоса беріледі.

      ҚБАЖ-да ақша алушының деректемелері өзгерген (болмаған) жағдайда, мемлекеттік мекеме өзгерістер енгізілетін деректемелерді растайтын осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген тиісті құжаттарды (мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойылған сканерленген түрлерін тіркей отырып) қоса бере отырып, осы Ережеге 65 және 75-қосымшаларға сәйкес ақша алушының деректемелеріне өзгерістер енгізуге арналған өтінімді "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде береді.

      "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша электрондық түрде берілетін азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінімді жасау кезінде мемлекеттік мекеменің ақша алушысы болмаған жағдайда мемлекеттік мекеме ҚБАЖ-да Ақша алушылардың анықтамалығында осы ақша алушының бар-жоғын тексеруді жүзеге асырады, ҚБАЖ-да Ақша алушылардың анықтамалығында қажетті ақша алушы болған кезде мемлекеттік мекеме осы Ережеге 65-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінім қалыптастырады.

      Осы Ережеге 64, 65, 73 және 75-қосымшаларға сәйкес өтінімді толтырған кезде жеке тұлға үшін "Ақша алушының атауы" ашық жолағында жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және (немесе) бар болса жеке кәсіпкерді ретінде ісін бастау туралы хабарлама / "Электрондық үкімет" веб-порталынан немесе "Е-лицензиялау" порталынан растауына сәйкес атауы көрсетіледі.

      Ақша алушы қайта ұйымдастырылған кезде растау құжаттарын ұсына отырып осы Ереженің 64А және 65А қосымшаларына сәйкес өтінім толтырады.

      Ақша алушыны енгізуге және ақша алушының деректемелеріне өзгерістер енгізуге өтінімнің ресімделуінің және жасалуының шынайылығына, дұрыстығына мемлекеттік мекеме жауапты болады.

      Электрондық үкімет порталынан растау құжаттарының қолданылу мерзімі күнтізбелік он күннен аспайды.";

      199-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "199. Аумақтық қазынашылық бөлімшесі аумақтық қазынашылық бөлімшесіне тіркеуге берілген шартты (қосымша келісімді) "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде мыналарға:

      1) мемлекеттік мекеме атауының көрсетілу дұрыстығына;

      2) ҚР ББС сәйкес бюджеттік бағдарлама, кіші бағдарламалар, ерекшеліктер кодының және атауының болуына және дұрыстығына;

      3) шарт мәнінің Шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымына сәйкес шығыстар бағытына сәйкестігіне;

      4) аванстық төлем пайызының осы Ережеде белгіленген мөлшерден асып түспеуіне;

      5) жазумен көрсетілген соманың санмен көрсетілген сомаға сәйкестігіне;

      6) қағаз жеткізгіштегі шартта (қосымша келісімде) қойылған қолдардың және мөр бедерінің қойылған қолдардың және мөр бедерінің үлгілері бар құжатқа сәйкестігіне, бұл ретте қолдар жарыққа төзімді сиялармен қойылуы тиіс. Мемлекеттік мекеменің және ақша алушының елтаңбалы мөрінің бедері дәл және анық болуы тиіс. Мемлекеттік мекемелер мен ақша алушыларға ұшып кететін сиялар құйылған фломастермен және автоқаламмен қол қоюға және қолды факсимильді көшіру құралдарын пайдалануға жол берілмейді. Елтаңбалы мөрді қойған кезде ("Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі" ММ қоспағанда), қызыл, қара және жасыл түсті мастиканы пайдалануға тыйым салынады, кескін оқылатын және айқын болуы тиіс. "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша электрондық түрі ұсынылған кезде ЭЦҚ түпнұсқалығы және мемлекеттік мекеменің және ақша алушының елтаңбалы мөрінің бедері анықтығы тексеріледі;

      7) қолданылу мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асуы мүмкін шарттарды қоспағанда, шарттың қолданылу мерзімін ағымдағы қаржы жылының шегінен асып кетпеуіне;

      8) шарт сомасының қабылданбаған міндеттемелер сомасынан асып кетпеуіне;

      9) қолданылу мерзімі тек осы Ережеде көзделген жағдайларда ғана ағымдағы қаржы жылынан асатын қосымша келісімдердің, сондай-ақ шарттардың жасалуына;

      10) осы Ереженің 167-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, бір бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі шарттарды тіркеуге ұсынуға;

      11) қолданылу мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асатын шарттың және жұмыстар көлемдерінің жалпы сомасын тиісті қаржы жылдары бойынша шартты түрде бөлісудің бар-жоғына тексеруді жүзеге асырады;

      12) шарттың (қосымша келісімнің) талаптарын қолмен қандай да бір түзетулерге не дұрыстауға жол берілмейді;

      13) егер жаңа объектілерді және қолда бар объектілерді реконструкциялау, ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға, сондай-ақ дайындаудың технологиялық мерзімі бір жылдан асатын инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде күрделі энергетикалық жабдықты сатып алуды қоспағанда, ағымдағы шығындар бойынша, астықтың мемлекеттік ресурстарын басқару бойынша агентке қаражат төлеу, қазақстандық астықты экспортқа тасымалдау бойынша қызметтерді төлеу, шетелде ауруларды емдеуді төлеу, ауылда ұйымдармен бастапқы медициналық-санитарлық көмек қызметін көрсетуге байланысты қабылданған тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) әрбір сомасынан бұрын төленген авансты тепе-тең ұстау туралы шарттың болуы;

      14) жаңа объектілерді салуға және қолдағы объектілерді реконструкциялауға, жолдарды салуға, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын, жолдарды күрделі жөндеуге байланысты шарттарда жаңа объектілерді салуға және қолдағы объектілерді реконструкциялауға, жолдарды салуға, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын, жолдарды күрделі жөндеуге байланысты жұмыстар аяқталғаннан кейін және тапсырыс беруші аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қол қойылған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісін ұсынғаннан кейін тапсырыс берушінің шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі жөніндегі талаптардың болуы. Қолданылу мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асатын шарттар бойынша бес пайыз ұстауды мемлекеттік мекеме объектіні аяқтаудың соңғы жылында жүргізіледі;

      15) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жасалған шартта шарт бойынша міндеттелерді орындалмағаны не тиісінше орындалмағаны үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алу туралы талаптың болуы;

      16) егер ақша алушы ҚҚС төлеуші болып табылған жағдайда, шарт (шарт сомасын өзгертуге қосымша келісім) талаптарында сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын міндетті түрде көрсетудің болуы, егер ақша алушы ҚҚС төлеуші болып табылмаған жағдайда ҚҚС болмауы;

      17) шарттың, оны аумақтық қазынашылық бөлімшесінде міндетті тіркегеннен кейін күшіне ену талаптарының шартта болуы;

      18) жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын шартта бюджеттік кіші бағдарлама мен заңнамада белгіленген мөлшерде жергілікті бюджеттен бірлесіп қаржыландыру сомасының міндетті көрсетілуі;

      19) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес тапсырыс берушінiң үздіксіз қызметiн қамтамасыз ету мақсатында күнделікті немесе апта сайынғы қажеттілік тауарларын, жұмыстарын, қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы шарт қолданысын ұзарту жағдайларын, сондай-ақ құқықтық қатынастарына Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы қолданылмайтын шарттар жасасқан жағдайларды қоспағанда, шарт деректерінде шарт күшіне енген кезден бастап кемінде күнтізбелік он бес күн мерзімде қызметтерді көрсету (жұмыстарды орындау, тауарларды жеткізу) туралы міндетті талаптың болуы;

      20) Алып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 11.11.2016 № 597 бұйрығымен.

      21) ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не қайта жаңартуға, үй-жайларды, құрылыстарды, жолдарды және басқа да объектілерді күрделі жөндеуге байланысты шарт сомасының жобалау-сметалық құжаттама бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысында көзделген сомасынан асып түспеуіне;

      22) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық, гранттық, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру есебінен іске асырылатын ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға арналған шартта орындаушы Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама қорытындысын алғаннан кейін түпкілікті төлемді жүзеге асыру міндетті шартының болуы;

      23) шетел валютасындағы келісім-шарттың мәні 8-08 нысанындағы шығыстардың рұқсат етілген бағыттарының сәйкестігіне.";

      201-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "201. Аумақтық қазынашылық бөлімшесі өтінімді мыналарға:

      белгіленген нысанға сәйкестігіне;

      өтінім деректемелерінің шарт деректемелеріне сәйкестігіне;

      мемлекеттік мекеме атауының және кодының оның Мемлекеттік мекемелер анықтамалығында көзделген атауына және кодына сәйкестігіне;

      ақша алушы деректемелерінің Ақша алушылар анықтамалығында көзделген деректемелерге сәйкестігіне;

      өтінімдегі қойылған қолдардың және мөр бедерінің қойылған қолдардың және мөр бедері үлгілері бар қағаз жеткізгіштегі құжатқа сәйкестігіне. "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша электрондық түрі ұсынылған кезде ЭЦҚ түпнұсқалығына тексеріледі;

      осы Ереженің 187-1, 187-2, 188, 190 және 191-тармақтарында көзделген құжаттардың бар болуына;

      жазылған соманың санмен берілген сомаға сәйкестігіне;

      шартты бірнеше бюджеттік бағдарлама бойынша немесе бюджет шығыстарының әрбір БСК бойынша бір бюджеттік бағдарлама шеңберінде жасасқан жағдайда, барлық өтінімдердің бір уақытта берілуіне;

      өтінімнің қолданылу мерзімінде берілуін;

      түсіндірме жазбасы негізінде "Қазынашылық-клиент" АЖ өтінімді қарау нысанында "Өтінім түрі" жолағын толтыру болуын тексеруді жүзеге асырады.";

      202-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "202. Өтiнiм дұрыс рәсімделмеген және оған қоса берiлген құжаттарға не шарт осы Ереженің 164-171-тармақтарында, 173-178, 180-185, 194, 198, 199 және 201-тармақтарында белгiленген талаптарға сәйкес келмеген кезде, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi өтiнiм мен оған қоса берiлген құжаттарды мынадай жағдайларда:

      1) қабылдау кезеңiнде сәйкессiздiк байқалса, мемлекеттiк мекеменiң азаматтық-құқықтық мәмiлесiн тiркеуге өтiнiм тiзiлiмiне қайтару туралы соғылған белгiмен хат ресiмдемей;

      2) қабылдағаннан кейiн тексеру барысында сәйкессiздiк байқалса, оларды аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне берген күннен бастап екі жұмыс күнi iшiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi басшысының қойылған қолымен жазбаша түрде қайтарады, бұл ретте өтiнiмнiң екiншi данасы хаттың екiншi данасымен қалады.

      "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша өтінімнің электрондық түрі оған тіркелген құжаттарға не осы Ереженің 164-171, 173-178, 180-185, 194, 198, 199 және 201-тармақтарында белгіленген шарт талаптарына сәйкес келмеген кезде, қазынашылықтың аумақтық бөлімшесі осы Ереженің тиісті тармақтарына сілтеме жасап, қабылдамау себептерін көрсете отырып, өтінімді қабылдамайды.";

      206-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "206. Мыналар:

      тіркелген шарттың сомасы;

      шарттың қолданылу мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асып кететін ағымдағы қаржы жылына арналған тіркелген шарттың сомасы;

      бюджеттік бағдарламаның, кіші бағдарламаның коды мен атауы, ерекшеліктері;

      тараптардың атауын қоспағанда, тараптардың деректемелері;

      бұрын ҚБАЖ-да қалыптастырылған хабарлама жабылатын және

      82-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жаңа Хабарлама қалыптастырылатын қосымша келісім тіркелген жағдайда өзгертіледі.

      Тараптардың атауы өзгертілген қосымша келісім ұсынылған жағдайда 82-қосымшаға сәйкес нысандағы хабарлама оның жабылуынсыз өзгертуге жатады.

      ҚБАЖ-да, оның негізінде қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан асып кететін бұрын тіркелген шарттың ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасы тіркелетін өтінімді бекіткен кезде 82-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Хабарлама ағымдағы қаржы жылының сомасына қалыптастырылады.";

      212-тармақтың бірінші бөлігі мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын:

      "212. Бюджет қаражатының жұмсалуына мониторингтi және мемлекеттiк мекеменiң қабылданған мiндеттемелерi бойынша егжей-тегжейлi ақпарат алуды қамтамасыз ету үшiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесi осы Ережеге 84-қосымшаға сәйкес 4-09 "Мерзiмдi мiндеттемелер бөлшектерi" нысанындағы есебiн және мемлекеттiк мекеменiң сұратуы бойынша берiлетiн осы Ережеге

      85-қосымшаға сәйкес 4-12 "Орындалмаған мiндеттемелердiң бөлшектерi" нысанындағы есебiн, сондай-ақ осы Ережеге 41-қосымшаға сәйкес 4-20 "Шығыстар бойынша жиынтық есеп" нысанындағы есептi ай сайын және мемлекеттік мекеменің және/немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің сұратуы бойынша айдың 1 және 16 күніндегі жағдай бойынша ведомстволық бағынысты мекемелер бөлінісінде/жиынтығында қалыптастырады.";

      213-тармақта:

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық бюджеттің ҚБШ-да ақша жеткiлiксiз болған жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi бiрiншi кезекте бюджет шығыстарының басым бағыттары бойынша төлемдер жүргiзедi (жалақыны және басқа да ақшалай төлемдерді, оның ішінде техникалық персоналдың жалақысын, жалақыдан барлық ұстауларды, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген ақшалай өтемақыны, алименттерді, міндетті зейнетақы жарналарын, кәсіптік және ерікті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды, жәрдемақыларды, стипендияларды төлеу, банктік қызмет ақысын төлеу, ҚР Үкіметінің борыштық міндеттемелерін өтеу және қызмет көрсету жөніндегі төлемдер, зейнетақы, жәрдемақы және басқа әлеуметтік аударымдар, бюджет субвенциялары, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, отын (ғимараттарды жылыту бөлігінде), тамақтануды ұйымдастыру және тамақ өнімдерін сатып алу бойынша қызметтерді сатып алуға, атқарушылық құжаттар мен сот актілерін орындауға, іссапар және қызметтік сапарларға шығыстар), қалған төлемдер төлем шоттарының түсу кезектiлiгi тәртiбiмен жүргiзiледi. Жергілікті бюджеттердің ҚБШ-да ақша жеткiлiксiз болған жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi бiрiншi кезекте жергілікті атқарушы органның шешімімен айқындалған бюджеттер шығыстарының басым бағыттары бойынша төлемдер жүргiзіледi, қалған төлемдер төлем шоттарының түсу кезектiлiгi тәртiбiмен жүргiзiледi. Бұл ретте, ақша болмаған жағдайда немесе қағаз жеткізгіште не "Қазынашылық-Клиент" АЖ арқылы электронды түрде түсіп, ҚБАЖ жүйесіне енгізілген төлем шотын орындауға ақша жеткіліксіз болған жағдайда, төлем шоты келесі күні мемлекеттік мекемеге қайтару себебін негіздей отырып, орындаусыз қайтарылады.";

      мемлекеттік тілдегі нұсқада алтыншы бөлік алынып тасталсын;

      215-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аванстық төлемнің сомаларын қоспағанда, республикалық немесе коммуналдық меншікте тұрған мемлекеттік кәсіпорындарды қаржыландыру бойынша негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу үшін төлемдер жүргізген кезде мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшесіне шот-фактуралардың немесе тауарларды жеткізу туралы жүкқұжаттың немесе мемлекеттік мекемеге мемлекеттік кәсіпорын ұсынған Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге құжат түрінің көшірмесін ұсынады (көрсетілетін қызметтерді, тауарлар мен жұмыстарды беруші резидент емес болып табылған жағдайда растаушы құжаттарда сомманы шетел валютасында, бірақ төлеуге берілетін шоттың төлемнiң мақсатында опреацияны жасау кезінде валютаның теңгедегі құнын міндетті түрде көрсетумен рұқсат беріледі).";

      219-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "219. Мемлекеттiк мекеме төлемдердi жүргiзу және ақша аудару үшiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне осы Ереженiң 90-қосымшасына сәйкес нысан бойынша төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмiн, алдын ала төлеу үшiн төлеуге берiлетiн шоттарды қоспағанда, осы Ереженiң 234, 238, 244 және 244-1-тармақтарында көзделген құжаттарды қоса бере отырып, төлеуге берiлетiн шоттарды ұсынады. Төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмi және төлеуге берiлетiн шоттар аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне қағаз жеткізгіште екі данада ұсынылады.";

      220-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "220. Аумақтық қазынашылық бөлiмшенiң жауапты орындаушысы осы Ережеде көзделген жағдайларда оларға қоса берiлген төлеуге берiлетін шоттар және қағаз жеткізгіштегі құжаттармен бiрге төлеуге берiлетін шоттармен тiзiлiмiнiң екi данасын қабылдайды, олардың жинақтылығын, осы Ереженің

      6-тарауының 8-13-параграфтарында белгiлен-ген талаптарға сәйкестiгiн тексередi. Төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмiне қоса берiлген төлеуге берiлетiн шоттар мен құжаттардың саны төлеуге берiлетін шоттар тiзiлiмiнде көрсетiлген санына және осы Ереженің 6-тарауының 8-13-параграфтарында белгiленген талаптарға сәйкес келген кезде тiзiлiмнiң екі данасына және тiзiлiмге қоса берiлген төлеуге берілетін шоттар тізіліміне қолын, күнiн және мөртабан бедерiн қояды. Төлеуге берiлетiн шоттар тiзiлiмiнiң қол қойылған және мөртаңба қойылған данасы мемлекеттiк мекемеге қайтарылады, төлеуге берiлген шоттарға және құжаттарға қоса берiлген төлеуге берiлетiн шоттар тiзiлiмiнiң екiншi данасы одан әрi орындау үшiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде қалады.

      Мемлекеттік мекемеге "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша қызмет көрсетілген кезде аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жауапты орындаушысы төлеуге берілетін шоттың электрондық түрінің және оған жапсырылған сканерленген құжаттардың түрінің осы Ереженің 6-тарауының 8-13-параграфтарында белгіленген талаптарға сәйкестігін тексереді және төлеуге берілетін шоттың электрондық түрін бекітеді.

      Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) шарт жасаспай не жасасқан шарттың аумақтық қазынашылық бөлiмшелерiнде тiркелуiн талап етпейтiн БСК шығыстары бойынша шарт жасай отырып сатып алған жағдайда, ақша алушы ҚБАЖ-да болмаған кезде, мемлекеттiк мекеме ақша алушыны Ақша алушылардың анықтамалығына енгiзуге арналған өтiнiмдi қағаз тасығышта немесе "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша электрондық түрде осы Ережеге 64-қосымшаға сәйкес (мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойылған сканерленген үлгілерін тіркей отырып) ақша алушының мынадай құжаттарын (жекешелендіру объектілерін сату бойынша аукцион қатысушыларына кепілдік жарналарды қайтару жағдайларынан басқа):

      1) заңды тұлға үшін:

      заңды тұлғаны тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәліктің/анықтаманың (электрондық үкімет порталынан) көшiрмесiн/салық төлеуші ретінде резидент еместі тіркеу туралы тіркеу куәлігінің көшірмесін;

      нөмірін көрсете отырып, банк шотының бар болуы туралы анықтаманы;

      2) жеке тұлға үшін:

      жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін/шетелдіктің тұру ықтиярхатын немесе дара кәсіпкер ретінде ісін бастау туралы хабарлама/ "Электрондық үкімет" веб-порталынан немесе "Е-лицензиялау" порталынан растау, жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы ретінде қызмет етуге құқық беретін уәкілетті органмен берілген лицензия немесе "Электрондық үкімет" веб-порталынан немесе "Е-лицензиялау" порталынан растау;

      нөмірін көрсете отырып, банк шотының бар болуы туралы анықтаманы;

      3) делдал банк үшін (делдал банк арқылы Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге төлемдерді ұлттық валютада жүргізу кезінде):

      делдал банктің деректемелерін ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып ұсынады.

      Мемлекеттік сатып алу қатысушыларына кепілдікті ақшалай жарнаны қайтаруға және "Қазынашылық-клиент" АЖ-де тыйым салынған және тәркіленген мүлікті сату, жер учаскелерін жалға беру құқығын сату жөніндегі кепілдікті жарнаны қайтаруға арналған өтінімді ресімдеу кезінде жоғарыда көрсетілген құжаттар қоса берілмейді, аукцион қатысушысынан соманың түсу фактісін растайтын төлем тапсырмасының көшірмесі қоса беріледі.

      Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) шарт жасаспай не ол бойынша аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде жасалған шартты тiркеу талап етiлмейтiн БСК шығыстары бойынша шарт жасаса отырып, сатып алған жағдайда, ҚБАЖ-да ақша алушының деректемелерi өзгерген (болмаған) кезде, мемлекеттiк мекеме нөмiрi көрсетiлген банк шотының болуы туралы банктiң анықтамасын қоса бере отырып, осы Ереженiң 65-қосымшасына сәйкес осы тармақтың 1), 2) және 3)-тармақшаларында көрсетілген, олар бойынша өзгерістер енгізілген деректемелерді растайтын құжаттарды қоса бере отырып, (мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойылған сканерленген түрлерін тіркей отырып), ақша алушының деректемелерiне өзгерiстер енгiзуге өтiнiмді қағаз жеткізгіште немесе "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша электрондық түрде бередi.

      "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша электрондық түрде ұсынылатын төлеуге берілетін шотты ашу кезінде мемлекеттік мекемеде Ақша алушы болмаған жағдайда мемлекеттік мекеме ҚБАЖ-дан ақша алушылар анықтамалығында ақша алушының бар болуын тексеруді жүзеге асырады, ҚБАЖ-дан Ақша алушылар анықтамалығында қажетті ақша алушы бар болған кезде мемлекеттік мекеме осы Ережеге 65-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтінім қалыптастырады.

      Өтінімді толтырған кезде осы Ережеге 64 және 65-қосымшаларға сәйкес жеке тұлға үшін "Ақша алушының атауы" жолында жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және (немесе) жеке кәсіпкер ретінде ісін бастау туралы хабарлама / "Электрондық үкімет" веб-порталынан немесе

      "Е-лицензиялау" порталынан растауына сәйкес атауы бар болса көрсетіледі.

      Ақша алушы қайта ұйымдастырылған кезде растау құжаттарын ұсына отырып, осы Ереженің 64А және 65А қосымшаларына сәйкес өтінім толтырады.

      Ақша алушыны енгізуге және ақша алушының деректемелеріне өзгерістер енгізуге өтінімнің дәйекті, дұрыс ресімделуін және жасалуын мемлекеттік мекеме қамтамасыз етеді.

      Электрондық үкімет порталынан растау құжаттарының қолданылу мерзімі он күнтізбелік күннен аспайды.";

      222-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қағаз жеткізгіштегі төлеуге берiлетiн шот және "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша электрондық түрде түскен төлеуге берiлетiн шот:

      1) төлеуге берiлетiн шоттың нысаны мен мазмұны бойынша осы Ережеде белгiленген талаптарға сәйкес келмеген;

      2) растайтын және осы Ережеде көзделген өзге құжаттардың мазмұны бойынша осы Ережеде белгіленген талаптарға сәйкес келмеген;

      3) бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік мекеменің ағымдағы шотын (корпоративтік төлем карточкасын) толықтыру үшін сомаларды аудару бойынша шектеуді арттырған;

      4) ұсынылған МТ102 форматтағы электрондық хабарлама деректері төлеуге берілетін шоттың мынадай - деректеріне сәйкес болмаған:

      атауларының толық және қысқартылып көрсетілуіне байланысты алшақтықтарды қоспағанда, мемлекеттік мекеменің атауы мен ақша алушының атауы;

      төлеуге берілетін шоттың сомасы мен МТ102 хабарламасының жалпы сомасы;

      төлемнің мақсатында көрсетілген шығыстардың бағыты;

      5) түзетулермен, оның iшiнде қолмен түзетiлiп ұсынылған;

      6) осы Ережеде көзделген растау құжаттары, оның iшiнде магниттiк (электрондық) тасығыштарда қосымшасыз немесе мемлекеттік мекеме басшысының немесе уәкілеттік берілген адамның қолымен және мемлекеттік мекеменің елтаңбалы мөр бедерімен куәландырылмаған қосымшамен (сканерленген түрі тіркелмеген немесе мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қойылмаған сканерленген түрі тіркелген) ұсынылған;

      7) талап етiлген жолдарда қойылған қолдар және (немесе) мөр бедерi болмаған;

      8) қойылған қолдар және (немесе) мөр бедерi қойылған қолдардың және мөр бедерiнiң үлгiсi бар құжатқа сәйкес келмеген;

      9) түпнұсқалылығын тексеру кезiнде ЭЦҚ-ның болмауы немесе дұрыс еместiгi айқындалған;

      10) құжаттың барлық даналарындағы талап етiлген жолдарда мөр бедерi дәл (анық) қойылмаған;

      11) санмен көрсетiлген сома жазылған сомаға сәйкес келмеген;

      12) төлеуге берiлетiн шоттарда көрсетiлген, бағдарламалық тексеруге жататын деректер ҚБАЖ-ға енгiзiлген деректерге сәйкес келмеген;

      13) төлемнің мақсаты Шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiгiнiң құрылымына сәйкес шығыстардың бағытына, бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасына сәйкес келмеген;

      14) банктік деректемелерді қоспағанда, төлеуге берiлетiн шоттар деректемелерi төлеуге берiлетiн шоттарға қоса берiлген (осы Ережеде белгiленген жағдайларда құжаттар қоса берiлген (сканерленген түрi жапсырылған) кезде) растайтын құжаттардың деректемелерiне сәйкес келмеген;

      15) төлем сомасы қаржыландырудың жеке жоспарының тиiстi кезеңдегi (өспелi қорытындылармен) төлемдерi бойынша пайдаланылмаған қалдығы сомасынан асып кеткен, сондай-ақ төлем сомасы растайтын құжаттардың сомасынан асып кеткен;

      16) аванстық төлем пайызы, республикалық немесе коммуналдық меншіктегі мемлекеттік кәсіпорындарды қаржыландыруды қоспағанда, осы Ереженiң 168-181-тармақтарында көзделген мөлшерiнен асып кеткен;

      17) төлеуге берiлетiн шоттың бiрiншi данасының деректемелерi төлеуге берiлетiн шоттың екiншi данасының деректемелерiне сәйкес келмеген;

      18) төлеуге берiлетiн шоттың қолданылу мерзiмiнен асатын мерзiмде берiлген;

      19) ұсынылған төлеуге берiлетiн шоттар саны төлеуге берiлетiн шоттар тiзiлiмiнде көрсетiлген санға сәйкес келмеген;

      20) ҚБЕО белгiлеген хабарламалар форматында магниттiк (электрондық) жеткізгіште қателер анықталған;

      21) алып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 23.02.2018 № 269 бұйрығымен;

      22) сот актілерін орындау жөніндегі мемлекеттік мекемелер ақшаны уақытша орналастыру шотынан төлемдер жүргізген кезде төлем шоттарымен берілетін сот актілерінің төлем шотының деректеріне сәйкес келмеген.

      23) Ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не қайта жаңартуға, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, жолдар мен басқа да объектілерді күрделі жөндеуге байланысты жұмыстарды аяқталған және орындалған жұмыстар үшін түпкілікті есеп айырысу үшін объектіні пайдалануға қол қойылған қабылдау актісін ұсынбаған;

      24) тіркелген азаматтық-құқықтық мәміле бойынша төлеуге берілген шоттың электронды түрі қате таңдалған (шарттарды тіркелгені туралы хабарламамен төлеуге берілген шотпен келісілмеуі) жағдайда.";

      224-тармақта:

      16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "16) "Төлемнiң мақсаты" ашық жолағында: төлемнiң мақсаты, құжаттың атауы, нөмiрi мен күнi (тауарларды жеткізу туралы шот-фактуралар немесе орындалған жұмыстардың, көрсетiлген қызметтердiң актiсi немесе осының негiзiнде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алу жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген басқа құжат) көрсетіледі. Бұл ретте растайтын құжаттардың күні төлеуге берілетін шотты қалыптастыру күнінен кеш болмауға тиіс. Және қосымша:

      тiркелген шарттар (қосымша келiсiмдер) жөнiндегi төлеуге берiлетiн шоттар бойынша - хабарламаның нөмiрi мен күнi;

      сот актілерін орындау бойынша ақшаны қайтару/аудару бойынша төлемге берілетін шоттар бойынша ҚБШ ақшаны уақытша орналастыру - ақшаны алу үшін түскен сомаларды растайтын факті, сот шешімінің не сот актілерінің негізінде берілген атқарушылық парақтың, сот бұйрығының нөмірі мен күні;

      осы аударымдар жүзеге асырылатын салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеу кезiнде мемлекеттiк мекеменiң заңды тұлға болып табылатын құрылымдық бөлiмшелерiнiң атауы мен БСН-i;

      Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде резидент еместердің шотына ұлттық валютада төлемдер жүргізген кезде - ақшаны соңғы алушы - резидент еместің атауы және деректемелері;

      Медициналық-әлеуметтік мекемелердің (ұйымдардың) ҚБШ ақшаны уақытша орналастыру шотынан ақшаны алу үшін төлеу шотын ұсыну кезінде комиссия шешімінің көшірмесі және құжаттардың көшірмесі (шот-фактуралар немесе тауарларды жеткізу туралы жүкқұжат (акт) немесе орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актісі немесе оның негізінде тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа құжат).";

      19) тармақша мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын:

      "19) қағаз тасығыштағы төлем шотының "М.О." ашық жолағында мемлекеттiк мекеменiң елтаңбалы мөрiнiң бедерi қойылады, елтаңбалы мөрдi қойған кезде ("Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi" ММ қоспағанда), қызыл, қара және жасыл түстi мастиканы пайдалануға тыйым салынады, кескiн дәл және анық болуы тиiс.

      Мөр уақытша болмаған жағдайда құжаттар аумақтық қазынашылық бөлімшесіне "М.О." ашық жолағында "уақытша мөрсіз" деген белгімен мөрдің бедерісіз беріледі;";

      233-тармақтың екінші бөлігі мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аумақтық қазынашылық бөлімшесіне жалақыны төлеуге арналған төлеуге берілетін шоттарды ұсынуды мемлекеттік мекеме орталық атқарушы органның жауапты хатшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлғаның), ал мұндай болмаған жағдайда - мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығымен белгіленетін оларды төлеу мерзіміне және кезеңділігіне сәйкес жүзеге асырады.";

      234-1-тармақ алынып тасталсын;

      236-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "236. Үзінді көшірмелер мемлекеттік мекеме олардың негізінде ақша алушылардың тізімін және тиісінше ақша алушылардың ағымдағы шоттарға немесе жинақ ақша шоттарына, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамына, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры және Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударылған соманы мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне жалақы және басқа да ақшалай төлемақылар, міндетті зейнетақы жарналары, кәсіптік және ерікті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыру үшін жарналар және (немесе) төлемдер жеке тұлғаларға стипендиялар, төлемақылар бойынша бастапқы құжаттардың деректерімен жолма-жол салыстырып тексеруді жүзеге асыратын құжаттар болып табылады. Үзінді көшірмелерді мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне жалақы және басқа ақшалай төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, кәсіптік және ерікті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыру үшін жарналар және (немесе) төлемдер жеке тұлғаларға стипендиялар, төлемдер бойынша бастапқы құжаттармен бірге тігеді және олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде сақталады.";

      237-тармақтың бірінші бөлігіне орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;

      237-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "237-1. Орталық мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволарының жойылатын (таратылатын) құрылымдық (аумақтық) бөлімшелерінің жоспарлы тағайындауларын көшірген жағдайда, жоспарлы тағайындауларды қабылдап алған республикалық бюджеттік бағдарламаның әкімшілеріне немесе мемлекеттік мекемеге жоғарыда көрсетілген бөлімшелердің қызметкерлеріне еңбекақыны, салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдерді, міндетті, ерікті және кәсіптік зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды аударуға, банктік көрсетілетін қызметтердің ақысын төлеуге рұқсат етіледі.";

      239-тармақ мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын:

      "239. Тіркелген азаматтық-құқықтық мәміле бойынша алдын ала (аванстық) төлеуді қоспағанда, жүргізген кезде растайтын құжаттың барғандығын тексеру үшін және төлеуге берілетін шотқа берілген тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) төлеу мақсатында мемлекеттік мекеме басшысының немесе оларға уәкілетті тұлғаның қойған қолымен және мемлекеттік мекеменің елтаңбалы мөр бедерімен куәландырылған растайтын құжаттың көшірмесі қоса беріледі, аумақтық қазынашылық бөлімшелерімен Келісім жасалған жағдайда - "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша электрондыққ түрде мемлекеттік мекеменің басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойылған құжатты растайтын түпнұсқадан сканерлеген бейне қоса тіркеледі.";

      245-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "245. Төлемдер жүргізу үшін мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшесіне, аумақтық қазынашылық бөлімшесімен Келісім - "Қазынашылық-клиент" АЖ арқылы электрондық түрде жасалған жағдайда, осы Ереженің 243-тармағында санамаланған құжаттарды растайтын қосымшасыз төлеуге берілетін шотты, сондай-ақ осы Ереженің 98-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қоса қаржыландыру қаражатын немесе байланысқан гранттарды жұмсаған кезде үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысқан гранттар бойынша қоса қаржыландыру қаражатын алуға өтiнiмді ұсынады.";

      269-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "269. Ағымдағы қаржы жылы ішінде міндетті зейнетақылық, кәсіби және ерікті зейнетақы жарнамалар, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар, жалақы, алименттер, стипендиялар бойынша өткен жылдардың төлемдерін қайтару мемлекеттік мекеменің хаты мен оған қоса берілген свифт-файлдың негізінде аумақтық қазынашылық бөлімшесі ақшаны жөнелтушіге одан әрі аударуы үшін 902-шотқа есептеледі.";

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ағымдағы қаржы жылының соңында міндетті зейнетақылық, кәсіби және ерікті зейнетақы жарнамалар, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар, жалақы, алименттер, стипендиялар, жәрдемақылар, іссапар және қызметтік сапарлар бойынша төлемдерді қайтару өткен жылдардың төлемдерін қайтару мемлекеттік мекеменің хаты мен оған қоса берілген свифт-файлдың негізінде аумақтық қазынашылық бөлімшесі ақшаны жөнелтушіге одан әрі аударуы үшін 902-шотқа есептеледі.";

      мынадай мазмұндағы 274-1-тармақпен толықтырылсын:

      "274-1. Мемлекеттік мекемемен шетел валютасын ары қарай аккредитивтік шотқа аудару үшін сатып алған жағдайда төлем шотта және шетел валютасын қайтадан айырбастауға арналған өтінімге тауардың алынуы (жұмыстың орындалуы, қызметтердің көрсетілуі), туралы растау құжаты ретінде аккредитв ашуға арналған өтінімнің мерзімі мен нөмірі көрсетіледі.";

      283-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) сол күні мыналар бойынша:

      жалақы және басқа да ақша, оның ішінде техникалық персоналдың төлемдері;

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген ақшалай өтемақы;

      салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер;

      міндетті зейнетақы жарналары;

      кәсіби зейнетақылық жарналары;

      жалақы мен басқа да ақшалай төлемдерден ұстаулар;

      әлеуметтік аударымдар;

      міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар;

      банк қызметтеріне ақы төлеу бойынша төлемдер мен ақша аударымдары жүзеге асырылатын шығыстардың ҚБШ-ны қоспағанда, қызметтерін қамтамасыз ету жүзеге асырылатын бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) пайдаланылмаған қалдықтары бойынша операцияларды тоқтата тұру жүзеге асырылады.";

      296-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "296. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне сот актiлерi, анықтау және алдын ала тергеу органдарының қаулылары, белгiлi бiр ақша сомасына тыйым салуды қолдану туралы прокурор санкциялаған атқару өндiрiсi органдарының қаулылары, сот санкциялаған атқару өндiрiсi органдарының қаулылары, атқару құжатын орындауды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдау туралы қаулылары түскен кезде аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жауапты орындаушысы:

      1) мемлекеттiк мекеменiң кодына:

      мемлекеттiк мекеменiң қызметiн ұстау жүзеге асырылатын бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша, мыналар:

      жалақы және басқа да ақша төлемдері, оның iшiнде техникалық персонал бойынша;

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген ақшалай өтемақы;

      салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер;

      мiндеттi зейнетақы жарналары;

      кәсіби зейнетақы жарналары;

      жалақы мен басқа да ақшалай төлемдерден ұстаулар;

      әлеуметтiк аударымдар;

      міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар;

      банк қызметтерiне ақы төлеу;

      Қазақстаннның жоғарғы оқу орындары алушылары болып табылатын мемлекеттік тапсырыс бойынша оқып жүргендерге степендиялық қамтамасыз етуге ақшалай қаражаты;

      аймақты зейнетақысы, қосымша төлемдері бойынша қаражаттарын аудару бойынша төлемдер мен ақша аударымдары жүзеге асырылатын шығыстар БСК-сiн қоспаған жағдайда;

      2) ақылы қызметтер ҚБШ-ына немесе қайырымдылық көмектің ҚБШ-ына, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ-ына атқарушы құжаттың сомасына инкассалық өкiм қойылған жағдайда;

      3) квазимемлекеттік сектор субъектісінің шотына инкассалық өкім атқарушылық құжат сомасында қойылған жағдайда шығыс операцияларын жүргізуді тоқтатады.

      Мемлекеттік мекемеде мемлекеттiк мекеменiң қызметiн ұстау бойынша бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) болмаған жағдайда, осы тармақтың 1) тармақшасында берілген шығыстарды қоспағанда, ол арқылы сот актісінде, қаулыда көрсетілген мемлекеттік мекемені ұстау жүзеге асырылатын, ол бойынша бюджеттік бағдарлама әкімшісі не мемлекеттік мекеме ұсталатын бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) оқшаулауға жатады. Оқшаулау тиісті орган Ереженің осы тармағының бірінші абзацында көрсетілген сот актілерін, қаулыларды кері қайтарғанға дейін жүзеге асырылады.";

      340-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "340. Тиісті бюджетке және/немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына есептеуге арналған валюта түрлері бойынша шетел валютасын қайта айырбастауды бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган электрондық түрде төлем құжаттары қоса берілген шетел валютасындағы шоттар бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен үзінді-көшірмені алған күннен бастап үш күн ішінде жүзеге асырады.";

      351-тармақта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;

      353-тармақта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;

      361-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "361. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ашылған шоттарын тіркеу аумақтық қазынашылық органының ішкі есебінде, осы Ереженің 49-қосымшасына сәйкес 5-19 "Қолма-қол ақшасын бақылау шоттарының тізбесі" нысаны бойынша көрсетіледі.";

      367-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Төлем тағайындау:" деген ашық жолақта төлемнің тағайындалуы, атауы, құжаттың нөмірі мен күні (шот-фактуралар немесе тауарларды жеткізу туралы жүкқұжат (акт) немесе аванстық төлемді қоспағанда, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негізінде тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, төлем кезеңі жүзеге асырылатын басқа да құжат) көрсетіледі. Бұл ретте төлем тапсырмасының күні растаушы құжаттың күнінен кейін қалыптастырылады.";

      374-тармақтың екінші бөлігінің жиырмасыншы абзацы алынып тасталсын;

      403-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "403. Ақылы қызмет ҚБШ-сы бойынша операцияларды, Бюджет кодексінің 70-бабының 2-тармағына сәйкес тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзу бойынша ақылы қызмет түрлерiн көрсету тәртiбi негiзiнде, республикалық және жергілікті бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттiк мекемелердiң өздерiнiң билiгiнде қалатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) тiзбесiнiң сыныптаушысы негiзiнде мемлекеттiк мекемелер жүзеге асырады.";

      411-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік мекеме бойынша Жиынтық жоспарды бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бекітеді және ағымдағы қаржы жылының 15 ақпанына дейінгі мерзімде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға әрбір мемлекеттік мекеме жөніндегі жоспарлармен бірге келісуге береді.";

      420-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "420. Ақылы қызметтер ҚБШ-ы бойынша қолма-қол ақшамен жасалатын операциялар жөніндегі банктік қызметтерге ақы төлеуді мемлекеттік мекеме тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетін ақша есебінен, мемлекеттік мекеме мен банк арасындағы кассалық қызмет көрсетуге арналған шарт негізінде жүргізеді. Банктік қызметтерге ақы төлеуге арналған шығындар қолма-қол ақшамен операциялар жүргізілетін тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) коды бойынша бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының тиісті ерекшелігі бойынша жоспардың шығыстар бөлігінде көрсетіледі.";

      422-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жоспарда көзделген сомадан тыс кіріс түскен кезде жоспарға және мемлекеттік мекемелер бойынша Жиынтық жоспарға өзгерістер, әрбір ақылы қызмет түрлері бойынша жылдық сома шеңберінде ерекшеліктер мен тоқсандар арасында өзгерістер енгізу мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

      мемлекеттік мекеме бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне енгізілетін өзгерістер бойынша негіздемелер мен есептерді қоса бере отырып, осы Ереженің 123-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жоспарға өзгерістер енгізу туралы анықтама ұсынады;

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісі олар түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде енгізілетін өзгерістер бойынша негіздемелер мен есептерді тексереді, осы Ереженің 124-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік мекемелер Жиынтық жоспарға өзгерістер енгізу туралы анықтаманы бекітеді және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға келісуге береді.";

      428-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қаржы жылы ішінде ББС-нің бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасының жаңа кодтары енгізілген жағдайда жоспарлар мен мемлекеттік мекемелер жөніндегі жиынтық жоспарлар осы Ережеде белгіленген тәртіппен жаңа кодтар бойынша бекітіледі және келісіледі.";

      472-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "472. Сайлау, республикалық референдум дайындау және өткізу уақытында жергілікті атқарушы органдар тиісті аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне қойылған қол мен мөр бедерінің үлгілері бар құжатты ұсынады. Бұл ретте бірінші қол қою құқығы аумақтық сайлау комиссиясының төрағасына беріледі, екінші қол қою құқығы тиісті аппарат әкімінің бас бухгалтеріне (қаржы қызметінің басшысына) тиесілі болады.

      Құжат жергілікті атқарушы органның елтаңбалы мөрінің үлгісін, аумақтық сайлау комиссиясын сайлау туралы тиісті мәслихат шешімінің (жоғары тұрған сайлау комиссиясының аумақтық сайлау комиссиясының мүшесін - оны мәслихат сайлағанға дейін шығып кеткеннің орнына аумақтық сайлау комиссиясының төрағасын тағайындау туралы шешімінің) нөмірі мен күнін көрсете отырып ресімделуге тиіс. Сайлауды, республикалық референдумды қаржыландыруға арналған шоттан және аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қаржыландыруға арналған шоттан қаражатты жұмсауға аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының өкілеттілігі сайлауларды, республикалық референдумды, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды дайындау және өткізу мерзіміне, қайта дауыс беру не қайта сайлау мерзіміне және олар аяқталғаннан кейін алпыс күнтізбелік күнге дейін, бірақ ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанынан кешіктірмей (егер сайлау қазанның соңғы жексенбісінде өткізілген жағдайда) белгіленеді.

      Осы тармақпен қарастырылған, жергілікті орындаушы органдары қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне еңбекақы мен басқа да ақшалай төлемдер, міндетті және ерікті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар төлеу бойынша қайтаруға жататын төлемдерді өткізу үшін уақытша қол қою белгісі мен мөртабан бедерінің үлгісін үш күнтізбелік күннен асырмайтын мерзімге тапсырады.";

      475-тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "475. Республикалық бюджет қаражатынан мыналарға жұмсалған:

      1) сайлау комиссияларын ұйымдастыруға және қызметіне:

      сайлау комиссияларының босатылған мүшелерінің жалақысына;

      сайлау комиссиялары мүшелерінің қосымша еңбек ақысына;

      жалақыға есептеуге;

      техникалық қамтамасыз етуге (компьютерлер, ұйымдастыру техникаларын сатып алуға, жабдықтарды жалға алуға және жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуге, сондай-ақ дауыс беруге арналған құрал-жабдықты сатып алуға және жасауға);

      көлік шығыстарына;

      бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға;

      байланыс қызметтеріне, почта-телеграф шығыстарына;

      еңбек келісімдері негізінде техникалық персонал орындайтын жұмыстарға;

      полиграфиялық шығыстарға;

      кеңсе және шаруашылық тауарларын, ұрандар, плакаттар, мемлекеттік рәміздер үшін материалдар сатып алуға;

      сайлауларды дайындау және өткізу барысында нотариаттық қызметтер және мұрағатшы қызметтерін сатып алу;

      2) үй-жайларды жалға алуға;

      3) іссапар шығыстарына;

      4) консультанттардың, сарапшылардың, лингвистикалық комиссия мүшелерінің, электрондық сайлау жүйесін енгізуді жүзеге асыратын мамандардың еңбегіне ақы төлеуге;

      5) "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 28-бабының 3-тармағына сәйкес партиялық тізімдер бойынша дауысқа түсетін кандидаттардан басқа, кандидаттардың бұқаралық ақпарат құралдарында сөйлейтін сөздеріне;

      6) "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 28-бабының 4 және 5-тармақтарына сәйкес кандидаттардың көпшілікке сайлау алдында іс-шаралар өткізуге және партиялық тізімдер бойынша дауысқа түсетін кандидаттардан басқа, кандидаттардың үгіт материалдарын шығаруға;

      7) партиялық тізімдер бойынша дауысқа түсетін кандидаттардан басқа, кандидаттардың Орталық сайлау комиссиясы белгілеген мөлшерде көлік шығыстарына;

      8) сайлау комиссиясы үй-жайында және дауыс беруге арналған үй-жайда орналастырылатын Президентке, Парламент Сенатының, мәслихаттардың депутаттарына, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшелеріне кандидаттар туралы, партия тізімін берген саяси партиялар туралы, сондай-ақ республикалық референдум туралы ақпараттық плакаттар дайындауға жұмсалатын шығыстар өтеледі.";

      476-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "476. Аумақтық және округтік сайлау комиссияларының төрағаларына тұрғын үй-жайды жалға алу бойынша іссапар шығыстарын өтеу мемлекеттік мекемелердің басшылары және басшыларының орынбасарларына белгіленген мөлшерде, ал Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау бойынша сайлаушылардың бірлескен отырысына қатысатын мәслихат депутаттарына учаскелік сайлау комиссияларының төрағалары мен сайлау комиссияларының мүшелеріне - мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне белгіленген мөлшерде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 256 қаулысымен бекітілген Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидаларымен жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 606-1-тармақпен толықтырылсын:

      "606-1. Тиісті бюджеттік комиссияның шешімі негізінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бес жұмыс күнінің ішінде бюджеттік кредиттеудің негізгі шарттары туралы кредитор шешімдерінің жобаларын әзірлейді және мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жолдайды.

      Бюджет кодексі 188-бабының 2-тармағына сәйкес тиісті бюджеттер бекітілгеннен кейін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік кредиттеудің негізгі шарттары туралы кредитор шешімдерінің жобаларын Қазақстан Республикасының Үкіметіне немесе тиісті жергілікті атқарушы органға он жұмыс күні ішінде енгізеді және ол туралы бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе тиісті жергілікті уәкілетті органды енгізгеннен кейін бір күн ішінде хабардар етеді.

      Кредиттік шарттың жобасын бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган - қарыз алушыға және бюджеттік бағдарламаның әкімшісіне, ал жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері - бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға хабарлама алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде келісуге жібереді.

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган бюджеттік кредиттеудің негізгі шарттары туралы тиісті қаулыны бекіткеннен кейін бес жұмыс күні ішінде бюджеттік бағдарламаның әкімшісі, қарыз алушы, сенім білдіруші (бар болған кезде) қол қойған кредиттік шарттың жобасын бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті органға қол қоюға енгізеді.";

      616-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "616. Жеке тұлғаларды бюджеттік кредиттеу кезінде кредиттік шарт кредитордың тапсырмасы бойынша сенім білдірілген өкілмен (агентпен) жеке тұлға арасында жасалады.";

      осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес 6-1-қосымшасымен толықтырылсын;

      Ережеге 11 және 12-қосымшалар осы бұйрыққа 2 және 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес 20-1-қосымшасымен толықтырылсын;

      Ережеге 26, 37, 38, 39, 40, 42, 52, 53 және 54-қосымшалар осы бұйрыққа 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 және 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 14 және 15-қосымшаларға сәйкес 64 А және 65 А-қосымшаларымен толықтырылсын;

      Ережеге 88, 89 және 99-1-қосымшалар осы бұйрыққа 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуді;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Ә. Смайылов

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
__________________________
2018 жылғы "____"________

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі
__________________________
2018 жылғы "____"________

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 1-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 6-1-қосымша
3-04-нысаны
Есеп жасалды
Х-парақтан Х-парағы

Міндеттемелер/Төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспары

      Күні:

      Өлшем бірлігі:

      Мемлекеттік мекеме:

Әкімші

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелік

Атауы

Бір жылғы қаржылық жоспар      кестенің жалғысы

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 2-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 11-қосымша

      Нысан

Бюджетке түсетін түсімдер (кірістер, кредиттерді өтеу, қаржылық активтерді сатудан, мемлекеттік қарыздар) жоспарының жобасы

      Бюджет түрі _______________

      Кезең _____________________

      Күні ______________________

      Өлшем бірлігі _____________

Санат Сынып Кіші сынып Ерекшелік

Түсімдердің атауы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар
Барлығыоның ішінде облыстар бойынша      кестенің жалғысы

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      Түсімдердің орындалу мәселелеріне

      жетекшілік ететін, бюджетті

      атқару жөніндегі уәкілетті органның

      басшысы _________ _________________________

      (қолы)            (қолды таратып жазу)

      Мөр орны

      Түсімдер жоспарын жасауға жауапты

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті

      органның құрылымдық бөлімшесінің

      басшысы ________ __________________________

      (қолы)            (қолды таратып жазу)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 3-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 12-қосымша

      Нысан

  "Бекітемін"
Бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның
басшысы____________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар
болса)
  "___"____________________
жыл
  Мөр орны

Бюджетке түсетін түсімдердің (кірістер, кредиттерді өтеу, қаржылық активтерді сатудан, мемлекеттік қарыздар) жоспары

      Бюджет түрі ____________________

      Кезең __________________________

      Күні ___________________________

      Өлшем бірлігі __________________

Санат Сынып Кіші сынып Ерекшелік

Түсімдердің атауы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар
Барлығыоның ішінде облыстар бойынша      кестенің жалғысы

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      Бюджетті атқару жөніндегі

      уәкілетті органның құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы ________ ___________________________

      (қолы)            (қолды таратып жазу)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 4-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 20-1-қосымша
  3-02-нысаны
Есеп жасалды
Х-парақтан Х-парағы

Міндеттемелер/Төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

      Бюджеттің түрі:

      Өңір:

      Әкімші:

      Қаржыландырудың көзі:

      Күні:

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Әкімші

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелік

Бір жылғы жоспар


      кестенің жалғысы

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 5-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 26-қосымша

      Нысан

__ жыл "___" ________________________ негізінде Бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу туралы "___" _____________ № __________ АНЫҚТАМА

      (мың теңге)

Түсімдердің атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

Санат

Сынып

Кіші сынып

Ерекшелік

Барлығы


      кестенің жалғысы

Оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті органның/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

      Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімше/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 6-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 37-қосымша

      Нысан

  "Бекітемін"
Бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның/аудандық
маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ әкімінің
аппараты басшысы
____________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса)
__ жыл "__"________
Мөр орны

_____ бюджетінің төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу туралы № анықтама __ жыл "__" ___________ ____________ негізінде*** __________________________________________________ (анықтаманы қалыптастыру күні)

      мың теңге

Бюджеттік сыныптама кодтарының атауы

Бюджеттік сыныптама кодтары

Өзгеру сомасы (+,-), барлығы


Функционалдық топ

ББӘ

бағдарлама


Жоспарлы тағайындаулар
БАРЛЫҒЫ


      кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

Желтоқсан

Жоспарлы тағайындаулар


Жиынтық жоспарды атқарылуына жауапты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның /аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппараты басшының орынбасары (жергілікті бюджеттер үшін)
____________________
(қолы)

Жиынтық жоспарды жасауға жауапты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің / аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппараты басшысы
_____________________
(қолы)

Жиынтық жоспарды атқарылуына жауапты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы (республикалық бюджет үшін)
____________________
(қолы)

      * Анықтама республикалық бюджет бойынша - 2-дана және жергілікті бюджет бойынша - 3-дана, оның біреуі бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне.

      ** Төмен тұрған бюджетке берілетін міндеттемелер бойынша, арнайы трансферттер және кредиттер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу туралы нықтаманы төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының әкімшісі береді.

      *** бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің өтінімдері.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 7-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 38-қосымша

Нысан __ жыл "___"____________ ____________ негізінде төлемдер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу туралы "___" _____________ № __________ АНЫҚТАМА

      мың теңге

Бюджет сыныптамасы кодтарының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

Функционалдық топ

Әкімшілік

Бағдарлама

Барлығы


      кестенің жалғысы

Оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті органның/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

      Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімше/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 8-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 39-қосымша

      Нысан

  "Бекітемін"
Бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның/аудандық
маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ әкімінің
аппараты басшысы
____________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса)
  __ жыл "__"________
Мөр орны

______ бюджетінің міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу туралы № ______ анықтама _ жыл "__" ___________ ____________ негізінде*** __________________________________________________ (анықтаманы қалыптастыру күні)

      (мың теңге)

Бюджеттік сыныптама кодтарының атауы

Бюджеттік сыныптама кодтары

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы


Функционалдық топ.

ББӘ

бағдарлама


Жоспарлы тағайындаулар

БАРЛЫҒЫ


      кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

Жоспарлы тағайындаулар


Жиынтық жоспарды атқарылуына жауапты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның /аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшының орынбасары (жергілікті бюджеттер үшін)
____________________
(қолы)

Жиынтық жоспарды жасауға жауапты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшысы
_____________________
(қолы)

Жиынтық жоспарды атқарылуына жауапты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы (республикалық бюджет үшін)
____________________
(қолы)

      * Анықтама республикалық бюджет бойынша - 2-дана және жергілікті бюджет бойынша - 3-дана, оның біреуі бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне.

      ** Төмен тұрған бюджетке берілетін міндеттемелер бойынша, арнайы трансферттер және кредиттер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу туралы анықтаманы төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының әкімшісі береді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 9-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 40-қосымша

      Нысан

__ жыл "___" ____________ ____________ негізінде Міндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу туралы "___" _____________ № __________ АНЫҚТАМА

      мың теңге

Бюджет сыныптамасы кодтарының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

Функционалдық топ

Әкімшілік

Бағдарлама

Жиыны


      кестенің жалғысы

Оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті органның/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

      Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімше/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 10-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 42-қосымша

      Нысан

Есепті берудің қаржы жылына нақтыланған жоспары ___ жыл __________ "___" негізінде __________________

      (мың теңге)

Бюджет сыныптамасы кодтарының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

Функционалдық топ

Әкімшілік

Бағдарлама

Барлығы


      кестенің жалғысы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті органның/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

      Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімше/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

Түсімдердің атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

Санат

Сынып

Кіші сынып

Ерекшелік

Барлығы


      кестенің жалғысы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті органның/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

      Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімше/аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 11-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 52-қосымша
  5-34-нысан
Есеп жүргiзiлдi:
Күнi-Уақыты
1-ден №-ге дейiнгi парақ

Тиiстi бюджеттердiң ҚБШ жай-күйі туралы есеп

      Өңiр: ___________________________

      Бюджет түрi: ____________________

      Қаржыландыру көзi: ______________

      Ерекшелігі ______________________

      Кезең __________________________

      Өлшем бiрлiгi: __________________

ЖСК Iшкi банктiк шот

Сипаттамасы

Кiрiс қалдық

Дебет

Кредит

Кезеңдегi сальдо

Шыққан қалдық

1

2

3

4

5

6

7


Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң басшысы
_______________________
(қолы) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Мөр орны

Бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті уәкілетті органның басшысы
____________________
(қолы) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Мөр орны

Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы _______________________
(қолы) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Мөр орны

Бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті уәкілетті органның жауапты орындаушысы
_______________________
(қолы) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 12-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 53-қосымша
  5-52-нысан
Күні ХХ.ХХ.ХХХХ

Шығыстар бойынша жиынтық есеп

      Бюджет түрі_______________________

      Аумақ_____________

      Ерекшелік ________

      Қаржыландыру көзі ________

      Күні________

Қор

Әкімші/Бағдарлама/Кіші бағдарлама

Ерекшелік

Кезең шығыстары

Жыл бойындағы шығыстар

Әкімші бойынша барлығыӘкімші бойынша барлығыӘкімші бойынша барлығы      Жауапты орындаушы ________ ___________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 13-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 54-қосымша
  Есеп жүргізілді :
Күні-Уақыты
№Х - беті

_______________ қолма-қол ақшаны бақылау шотынан көшірме

      Өңір:

      Бюджет түрі:

      Қаржыландыру көзі:

      Банктің коды (БСК):

      Банктің атауы:

      Банктік шот номірі (ЖСК):

      Банктік шоттың атауы:

      Мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы

      Қолма -қол ақшаның бақылау шоты:

      Өлшем бірлігі: тенге

Жыл басындағы қалдық
Кіріс қалдығы

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

      Операциялар саны

Транзакция №

БСК

ЖСК

БІР КҮНГІ АЙНАЛЫМ
ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Жиыны

      Шыққан қалдық

Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң басшысы
___________________________
(қолы) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Мөр орны

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің/ мемлекеттік мекеменің/басшысы
___________________________
(қолы) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Мөр орны

Мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің жауапты орындаушысы ___________________________
(қолы) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің/ мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері __________________________
(қолы) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 14-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 64 А-қосымша

      Нысан

_____________________________________________________________________ (бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық қазынашылық бөлімшесі) Ақша алушыны ақша алушы анықтамасына енгізуге өтінім

      Мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің коды

      __________________________________________________________________________

      Мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы

      __________________________________________________________________________

Р/с

Ақша алушының атауы

Ақша алушының ЖСН/БСН

БСК

ЖСК

КБе (экономика секторы)

Жеткізушінің қайта қалыптасуына дейінгі коды

1

2

3

4

5

6

7

      Мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің басшысы

      _______ ____________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны

      Мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің бас бухгалтері

      ______ ____________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөртабан орны

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 15-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 65 А-қосымша

      Нысан

_________________________________________________________________________ бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық қазынашылық бөлімшесі) Ақша алушының деректемелереніне өзгерістер енгізуге арналған өтінім

      Мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің коды

      __________________________________________________________________________

      Мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы

      __________________________________________________________________________

Р/с

Ақша алушының номірі (Жеткізушінің қайта қалыптасуын қоспағанда, қағаз тасығышта ұсынылғанда жол толтырылмайды)

АИҚЖ жүкелген ақпарат (атауы, ЖСН/БСН, БСК, ЖСК, КБе)

Өзгертуге тиісті ақпарат (атауы, ЖСН/БСН, БСК, ЖСК, КБе) Жеткізушінің қайта қалыптасқанға дейінгі коды

1

2

3

4

      Мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің басшысы

      _______ ______________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны

      Мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің бас бухгалтері

      ______ _______________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөртабан орны

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 16-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 88-қосымша
  Нысан
__ жылғы "___" ___________
Аумақтық қазынашылық
бөлiмшесiне түстi.
Жауапты орындаушы:
Мөр орны

Төлеуге берiлетiн шот № _______ Күнi __ жылғы "___" ____________

Мемлекеттiк мекеме

Ақша алушы

ММ коды


КОд
КБе


Атауы


Атауы


БСН


ЖСН/БСН


Аумақтық қазынашылық бөлімшесі


Банк


БСК


ЖСК


Қаржыландыру көзi


БСК


Бюджет түрi


ЖСК


Шығыстардың БСК


Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды


Түсiмдер БСК


ТТК


Төлем мәртебесi

Төлемнің мақсаты

Сомасы


Жазбаша соммасы:Мөр орны

Басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Қолы
Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Қолы

Қазынашылықтың аумақтық бөлiмшесi жүргiздi жауапты орындаушысымен өткізілді
_____ жылғы "___" __________
Мөр орны

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 17-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 89-қосымша
  Нысан

№ төлем шоты __ жыл күнi "___" ______________

Мемлекеттiк мекеме

Ақша алушы

ММ коды

КОды


|КБе|

Атауы


Атауы


БСН


ЖСН/БСН


АҚБ


Банк


БСК


ЖСК


Қаржыландыру көзі


БСК


Бюджет түрі


ЖСК


Шығыстардың БСК


Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды


Түсімдер БСК

|ТБК|

Төлемнің мәртебесі
Төлемнің мақсаты

Сомасы

Жазбаша соммасы:

      Басшының тегі, аты, әкесінің аты бар болса ___________________

      Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты бар болса ______________

      ______________________________________________________________

      Үлгi (1-жай, 2-қосымшамен зейнетақы (міндетті және кәсіптік) жарналары ,

      3-жалақы мен дивидендтердi аудару,

      4-әлеуметтік аударымдар, 5 - міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар); № хабарландырумен (ЖА) келiсу.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы
30 қарашадағы № 1046
бұйрығына 18-қосымша
  Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету
ережесіне 99-1-қосымша

Корпоративтiк төлем карточкасын қолдану арқылы есеп айырысуға жол берілген шығыстар мен шығындардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктер тізбесі

Санаты

Cыныбы

Кiшi сынып

Ерекшелiк

Ерекшелiктер атауы

Шығындар тiзбесi

1

2

3

4

5

6

11110


Жалақы

111

Еңбекақы

Әскери қызметшiлердiң лауазымдық еңбекақысы
113

Өтемақы төлемдерi

Шұғыл қызметтегi әскери қызметшiлерге әскери қызметтен босатылған кезде төленетiн бiр жолғы жәрдемақы және әскери қызметшiлерге - шет мемлекеттердiң әскери оқу орындарының түлектерiне сауықтыруға арналған жәрдемақы140


Қорларды сатып алу

141

Тамақ өнімдерін сатып алу

- спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернат оқушыларының каникул және олардың оқу-жаттығу жиындарында болуы кезеңiнде тамақтануымен;
- донорларға ақысыз негiзде қан тапсыруды (донацияны) жүзеге асыруы үшiн энергетикалық шығындарын толтыруға арналған тегiн тамақ орнына ақшалай өтемақы төлеумен байланысты шығындар бойынша
142

Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу

Қанды сатып алу;
дәрi қобдишасын толықтыру үшін - дәрілік заттар мен байлап-таңу құралдарын сатып алу
144

Жанар-жағар май, отын материалдарын сатып алу

мемлекеттiк мекемелердiң:
- Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi мен Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының әуе кемелерiне алыс және жақын шет елдерiнде қызметтiк iссапарларда болу кезiнде жанар-жағар май құю үшiн материалдар құнын төлеумен байланысты;
- Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бекiтiлген тiзбеге енгiзiлген ерекше қауiптi мал ауруларының ошақтарын жоюды жүзеге асыратын арнайы автомобиль көлiктерiне жанармай құюға арналған ЖЖМ құнын төлеуге байланысты мемлекеттiк мекемелердiң шығыстарын төлеу кезiнде ветеринарлық бақылау посттарында көлiк құралдарын дезинфекциялау, мемлекеттiк органдардың шешiмi бойынша малдардың аса қауiптi жұқпалы аурулармен
ауырған малдарды алып қою және жою, сондай-ақ сатып алу ЖЖМ, малдардың аса қауiптi жұқпалы аурулармен ауырған малдарды жою мақсатындағы шығыстары бойынша;
149

Өзге де қорларды сатып алу

Мемлекеттiк мекемелердiң:
- мемлекеттiк саясатты және тауарлар үлгiлерiнiң сатылу саласындағы сапасы мен қауiпсiздiгiне мемлекеттiк қадағалауды iске асыру үшiн оларды сатып алумен байланысты техникалық реттеу және метрология саласындағы бақылау-қадағалау өкiлеттiктерiн iске асыратын;
- жабдыққа, көлiк құралдарына арналған қосалқы бөлшектер сатып алумен, байланысты, бiрақ айына 20 айлық есептiк көрсеткiштен артық емес шығыстары бойынша150


Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу

152

Байланыс қызметтерiне ақы төлеу

телефондар үшiн абоненттiк ақы;
қалааралық сөйлесу;
ұялы байланыс;
почта-телеграф шығындары;
үкiметтiк байланыс;
факс;
электронды почта;
арнайы байланыс;
спутниктi байланыс;
телетайп;
радио және байланыстың басқа да түрлері
159

Өзге де қызметтер мен жұмыстар төлеу

Қазақстан Республикасының Әуе қорғанысы күштерiнiң әскери-көлiк авиациясының, құқық қорғау органдарының әуе кемелерiне алыс және жақын шет елдерде iссапарларда болғанда қызмет көрсету жөнiндегi әуежай қызметтерiн төлеуге байланысты мемлекеттiк мекемелердiң шығындары бойынша160


Басқа да ағымдағы шығындар

161

Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар

Орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдарға және жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдар үшiн заңнамамен белгiленген iссапарда болған уақыт үшiн тәулiктiк, баратын жерге және керi қайту жол жүру үшiн шығыстары, тұрғын үй-жайды жалдау шығыстары және заңнамада белгiленген басқа да шығыстар
162

Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар

Орталық және жергілікті мемлекеттiк органдарға және жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдар үшін заңнамамен белгіленген іссапарда болған уақыт үшін тәуліктік, баратын жерге және кері қайту жол жүру үшін шығыстары, тұрғын үй-жайды жалдау шығыстары және заңнамада белгіленген басқа да шығыстар
163

Жалпыға бірдей міндетті орта білім қорының шығындары

Мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің аз қамтылған отбасынан шыққан аса мұқтаж оқушыларына ақшалай көмек көрсету
167

Ерекше шығындар

Мемлекеттік құпиялар, жедел- іздестіру қызметін жүзеге асыру, елдің қорғаныс қабілеті мен ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген міндеттер мен өкілеттіктерге сәйкес мемлекеттік органдар іске асыратын іс-шараларға арналған шығындар
169

Өзге де ағымдағы шығындар

- заңнамалық актілерге сәйкес мәдени, спорттық және басқа да іс шаралардың жеңімпаздары мен қатысушыларына әр түрлі сыйақылар, жүлделер, естелік сыйлықтар, ақшалай сыйақылар, жеке тұлғаларға баска да ақшалай төлемдер төлеуге;
- бостандығын шектеу, қамау немесе бостандығынан айыру түрінде жазасын өтеуден босатылатын тұлғалар үшін тұратын жеріне дейін жол жүру билеттерін сатып алуға;
- мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің іссапар шығыстарынан басқа, сапарға шығу арқылы іс-шаралар (жол жүру, тұру, тамақтану) өткізуге;
- бюджеттік бағдарлама әкімшіліктерінің өткізетін іс-шараларына қатысушылардың (республиканың түрлі аймақтары, жақын, алыс шет ел өкілдерінің) жол жүру шығындарын өтеу бөлігіндегі өкілдік шығыстармен;
- нотариалдық қызметтерге ақы төлеуге;
- қызметтік автокөлікке міндетті техникалық тексеру жүргізуге және қызметтік автокөлікті тіркеуге байланысты шығындар бойынша320


Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер

322

Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер

Мерзімді қызмет әскери қызметшілеріне, әскери (арнаулы) оқу орындарының бірінші және екінші курстарының курсанттарына почта аударымдары үшін ақшалай өтемақы төлеуге байланысты шығындар, мерзімді қызмет әскери қызметшілеріне, әскери (арнаулы) оку орындарының курсанттарына демалысқа кетуі кезінде азық-түлік үлесінің орнына төленетін ақшалай өтемақы бойынша
324

Стипендиялар

Кәсіптік-техникалық мектептердің оқушыларына стипендиялар және құқық қорғау органдары, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасы Қорғаныс және Төтенше жағдайлар министрліктері тындаушыларының ақшалай ырыздық ақысын төлеуге байланысты


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады