Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің м.а. 2019 жылғы 29 шілдедегі № 180/НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 30 шілдеде № 19118 болып тіркелді.

      "Табиғи монополиялар туралы" 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 6) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрінің м.а.
М. Нұрғожин

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш
өнеркәсібі министрінің
2019 жылғы 29 шілдедегі
№ 180/НҚ бұйрығымен
бекітілген

Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 8-бабының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді және және табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 21.02.2023 № 60/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Осы Қағидалар:

      1) табиғи монополиялар субъектілерін Мемлекеттік тіркелімге енгізу және шығару тәртібін;

      2) жария тыңдауларды өткізу тәртібін;

      3) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - рұқсаттар және хабарламалар туралы Заңы) сәйкес табиғи монополия субъектісінің жекелеген іс-әрекеттер жасауына келісім беру, сондай-ақ табиғи монополия субъектісінен реттеліп көрсетілетін қызметтерге жатпайтын қызметті жүзеге асыру туралы хабарлама қабылдау тәртібін;

      4) табиғи монополиялар субъектілерінің сатып алуды жүргізу тәртібін;

      5) реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол жеткізудің тең жағдайларын қамтамасыз ету тәртібін;

      6) бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есептерді жүргізу тәртібін;

      7) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік құпияларға және заңмен қорғалатын өзге де құпияға жататын мәліметтерді қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің бос және қолжетімді қуаттарының, сыйымдылықтарының, орындарының, сондай-ақ табиғи монополиялар салаларындағы коммуналдық қызметтер инженерлік коммуникацияларының схемаларының болуы туралы ақпаратты орналастыру тәртібі;

      8) табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту тәртібін;

      9) табиғи монополиялар салаларындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру тәртібін;

      10) тұтынушыларды және (немесе) уәкілетті органды тариф, оның өзгеруі туралы хабардар ету тәртібін;

      11) реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін бекіту тәртібін;

      12) бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуына қоғамдық мониторинг және (немесе) техникалық сараптама жүргізу, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу тәртібін;

      13) мыналарды:

      егер ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік баланста есепке алынған мүліктің баланстық құны ағымдағы күнтізбелік жылдың басындағы бухгалтерлік балансқа сәйкес оның активтерінің баланстық құнының 0,05 пайызынан асса және табиғи монополия субъектісін қайта ұйымдастыруға немесе таратуға реттеліп көрсетілетін қызметті ұсыну үшін пайдаланылатын мүлікпен мәмілелер жасауға келісім беру туралы қолдаухаттарды;

      табиғи монополия субъектісінің тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы есептерді:

      бекітілген тарифтік сметаны орындау туралы;

      бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы;

      реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы;

      табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы нысандарды айқындайды.

      3. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар мен терминдер пайдаланылады:

      1) әлеуетті өнім беруші – сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға, заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум);

      2) конкурс (тендер) – әлеуетті өнім берушілер арасында бәсекелестікті көздейтін және сатып алу шартының неғұрлым тиімді талаптарын анықтауға бағытталған сатып алу тәсілі;

      3) конкурстық комиссия – осы Қағидаларда көзделген конкурс (тендер) тәсілімен сатып алуды өткізу рәсімін орындау үшін табиғи монополия субъектісі құратын алқалы орган;

      4) конкурстық (тендерлік) құжаттама – табиғи монополия субъектісі әлеуетті өнім берушіге ұсынатын немесе ол электрондық сауда алаңында конкурстық (тендерлік) өтінімді дайындау үшін орналастыратын, конкурсты өткізу шарттары мен тәртібін қамтитын құжаттар пакеті;

      5) көрсеткіштің нысаналы мәні – тарифтік реттеудің ынталандырушы әдісін қолдана отырып, тарифтің қолданылу кезеңі аяқталғаннан кейін табиғи монополия субъектісі қол жеткізетін уәкілетті орган бекітетін көрсеткіштің цифрлық мәні;

      6) мәмілелері уәкілетті органның келісімін алуды көздейтін табиғи монополия субъектісінің мүлкі – табиғи монополия субъектісінің меншігіндегі, реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну үшін пайдаланылатын және ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік теңгерімде ескерілген, құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік теңгерімге сәйкес оның активтерінің баланстық құнының 0,05 пайызынан асатын жылжымайтын және жылжымалы мүлік, ақшаны, оның ішінде шетел валютасын қоспағанда, ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік балансқа сәйкес;

      7) сарапшы (сараптама жасау ұйымы) – техникалық сараптама жүргізу жөнінде қызмет көрсететін сараптауға жататын қызметте арнайы білімі немесе тәжірибесі бар жеке немесе заңды тұлға;

      8) сатып алу – табиғи монополия субъектісінің шығындары реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер мен тарифтік сметаларды бекіту кезінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен сатып алуы;

      9) табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімі (бұдан әрі – тіркелім) – Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2019 жылғы 26 шілдедегі № 176 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19098 тіркелген), табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің (тауарларының, жұмыстарының) тізбесіне сәйкес реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) нақты түрлері көрсетілген республикалық және жергілікті бөлімдерден тұратынтабиғи монополия субъектілерінің жеке атаулы тізбесі;

      10) табиғи монополия субъектісі – тұтынушыларға реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын дара кәсіпкер немесе заңды тұлға;

      11) техникалық сараптама – материалдық, еңбек шығындары нормаларының, өндіріс технологиясының сәйкестігін қоса алғанда, іске қосылған активтердің техникалық жай-күйін (техникалық сипаттамаларын), технологиялық процестің тиімділігін талдау, инвестициялық бағдарламалардың орындалуын бағалау, ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің түрлері бойынша негізгі құралдарды бөлудің іске қосылу деңгейі мен негізділігін бағалау;

      12) техникалық сарапшы – сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық ерекшелігін әзірлеуге және (немесе) әлеуетті өнім берушілер ұсыныстарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігіне сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындауға қатысу үшін табиғи монополия субъектісі не Тапсырыс беруші тартатын, тиісті құжаттармен (дипломдармен, сертификаттармен, куәліктермен және басқа да құжаттармен) расталатын, өткізілетін сатып алу саласында арнайы және (немесе) техникалық білімі, тәжірибесі;

      13) уәкілетті орган – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      14) уәкілетті органның ведомствосы – табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу мен бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы;

      15) электрондық сауда алаңы – электрондық саудаға қатысушыларды инфрақұрылуммен, оның ішінде ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, олардың арасында жұмыстар мен қызметтер көрсетуге арналған шарттар жасасуды қамтамасыз ететін интернет-ресурс.

      Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де анықтамалар мен терминдер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қолданылады.

2-тарау. Табиғи монополиялар субъектілерін Мемлекеттік тіркелімге енгізу және шығару тәртібі

1-Параграф. Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімін қалыптастыру

      4. Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімін (бұдан әрі – Тіркелім) электрондық түрде осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қалыптастырылады.

      5. Тіркелімнің республикалық бөлімін уәкілетті органның ведомствосы қалыптастырады және жүргізеді.

      6. Осы Қағидалардың күші Заңның 3-бабының 4-тармағына сәйкес қызметін жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға қолданылмайды.

2-Параграф. Тіркелімге қосу және шығару

      7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын дара кәсіпкер немесе заңды тұлға тұтынушыларға реттеліп көрсетілетін қызметті ұсыну басталған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей осы Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша оны тіркелімге енгізу туралы өтінішпен уәкілетті органға жүгінеді.

      8. Тіркелімге енгізу үшін өтініш беруші уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) Тіркелімге енгізу туралы заңды тұлғаның бірінші басшысы (дара кәсіпкер) қол қойған өтініш;

      2) Рұқсаттар және хабарламалар туралы Заңына сәйкес міндетті лицензиялауға жататын кәсіпкерлік қызметпен айналысу құқығына лицензияның және (немесе) "Е-лицензиялау" веб-порталынан лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесі www.elicense.kz;

      3) табиғи монополия жағдайында тұтынушыларға реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну үшін қажетті өтініш берушінің балансындағы не жалға алынған немесе сенімгерлік басқарудағы инженерлік желілер мен құрылыстардың тізбесі, сондай-ақ карта-схемалар (көрсетілген құжаттарға бірінші басшы не оны алмастыратын тұлға қол қояды);

      4) табиғи монополиялар салаларына жатқызылған реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға ұсынудың жоспарланған көлемдерін есептеу;

      5) реттеліп көрсетілетін қызметтерге жатпайтын және (немесе) табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыру туралы мәліметтерді қамтитын құжаттар;

      6) кәсіпорынның өткен кезеңдегі бухгалтерлік балансы (жыл, тоқсан);

      7) негізгі және негізгі емес қызмет бойынша кірістер мен шығыстар таратып жазылған, заңдарында көзделген жағдайларда басшы, бас бухгалтер қол қойған және өткен кезең үшін реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсету кезеңінде мөрмен (жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды қоспағанда) бекітілген қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп.

      Осы тармақта көзделген өтініш пен құжаттарды өтініш беруші уәкілетті органның ведомствосына қағаз түрінде береді.

      Тіркелімге енгізу туралы өтінішті уәкілетті орган Қағидалардың осы тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынған жағдайда 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде қарайды. Өтінішті қарау мерзімі құжаттар берілген күннен бастап есептеледі.

      9. Осы Қағидалардың 8-тармағының 3) – 5) тармақшаларында көрсетілген қандай да бір құжаттардың нысаны мен мазмұны өзгерген жағдайда, табиғи монополия субъектісі осы құжаттардың көшірмелерін көрсетілген өзгерістер немесе толықтырулар жасалғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей ұсынады.

      10. Табиғи монополия субъектісі Заңның 11-бабының 7-тармағына сәйкес реттеліп көрсетілетін қызметті ұсыну тоқтатылған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей уәкілетті органға осы Қағидаларының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тіркелімнен шығару туралы өтінішті және оларға табиғи монополия саласына жатқызылған реттеліп көрсетілетін қызметті ұсынуды тоқтатуды растайтын құжаттарды ұсынады. Бұл ретте, өтінішке бірінші басшы не оны алмастыратын адам қол қояды.

      Тіркелімнен шығару туралы өтінішті уәкілетті орган табиғи монополия субъектісінің табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыруын тоқтату туралы растайтын құжаттарды ұсынған жағдайда күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде қарайды. Өтінішті қарау мерзімі өтініш пен оған қоса берілетін құжаттар келіп түскен күннен бастап есептеледі.

      11. Табиғи монополия субъектісін тіркелімнен шығару үшін негіздер:

      табиғи монополия субъектісінің табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға әкеп соққан қайта ұйымдастырылуы;

      табиғи монополия субъектісін тарату;

      табиғи монополия субъектісінің банкроттығы туралы сот шешімі;

      табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын негізгі құралдарды табиғи монополия субъектісінің балансынан басқа субъектінің балансына беру, оның ішінде осындай негізгі құралдарды сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім;

      сот шешіміне сәйкес табиғи монополия субъектісінің негізгі құралдарын алып қою туралы шешім;

      табиғи монополия субъектісінің балансындағы мүлікті, табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті инженерлік желілер мен құрылыстарды иеліктен шығару туралы шешім;

      табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын негізгі құралдарды жалдау шартын тоқтату;

      табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыруды тоқтату туралы куәландыратын құжаттар.

      12. Реттелетін қызмет реттеліп көрсетілетін қызметтер тізбесінен шығарылған жағдайда, уәкілетті орган оны тіркелімнен дербес алып тастайды.

      13. Табиғи монополия субъектісін тіркелімге (тіркелімнен) енгізу (шығару) туралы шешім уәкілетті органның ведомствосы басшысының не оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығымен ресімделеді.

      14. Уәкілетті орган табиғи монополия субъектісін тіркелімге (тіркелімнен) енгізу (алып тастау) туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей бұл туралы осы табиғи монополия субъектісін хабардар етеді, бірақ өтініш және оған қоса берілетін құжаттар келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей.

      15. Табиғи монополия субъектісін:

      тіркелімге енгізуден бас тарту үшін негіздер:

      1) ұсынылған құжаттардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігі анықталған;

      2) өтініш берушінің және (немесе) ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректер мен мәліметтердің Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;

      3) өтініш берушіге қатысты қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) болған;

      4) өтініш берушіге қатысты оның негізінде өтініш беруші тиісті қызметті жүзеге асыруға байланысты арнайы құқықтан айырылған заңды күшіне енген сот шешімі болған;

      тіркелімнен шығарудан бас тарту үшін негіздер:

      1) ұсынылған құжаттардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігі анықталған;

      2) өтініш берушінің және (немесе) ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректер мен мәліметтердің Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;

      16. Тіркелімге енгізу және (немесе) шығару мәселелері бойынша уәкілетті органның және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жоғары тұрған мемлекеттік органға (лауазымды адамға) немесе сотқа беріледі.

3-тарау. Жария тыңдауларды өткізу тәртібі

1-Параграф. Жалпы ережелер

      17. Жария тыңдауларды өткізудің мақсаты жариялылықты, ақпараттандыруды, тұтынушылар мен табиғи монополиялар субъектілері мүдделерінің теңгерімін сақтауды, тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) қалыптастыру рәсімдерінің ашықтығын қамтамасыз ету болып табылады.

      18. Уәкілетті орган Заңның 15-бабының 13-тармағында белгіленген жағдайларда және мерзімдерде тарифті бекіту кезінде Жария тыңдаулар өткізеді.

      Табиғи монополия субъектісінің тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы жария тыңдау нысанындағы есебі Заңның 25-бабының 6-тармағында белгіленген мерзімде және осы Қағидаларымен айқындалған тәртіппен жүргізіледі.

2-Параграф. Жария тыңдауларды өткізу рәсімі

      19. Уәкілетті орган тариф жобасын талқылау бойынша Жария тыңдаулар өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын өзінің интернет-ресурсында Жария тыңдаулар өткізу туралы хабарландыруды орналастырады және мерзімді баспасөз басылымында жариялайды.

      Тарифті индекстеу әдісімен белгілеу кезінде табиғи монополия субъектісі өзінің интернет-ресурсында не тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында жария тыңдауларды өткізу күні мен орны туралы ақпаратты олар өткізілгенге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын орналастырады.

      Жария тыңдаулар тариф бекітілгенге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей өткізіледі.

      Жария тыңдаулар тариф бекітілгенге дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей:

      1) тарифті оңайлатылған тәртіппен бекіту кезінде;

      2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламаларын іске асыруға байланысты бекітілген инвестициялық бағдарлама өзгерген жағдайда;

      3) реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштері сақталмаған жағдайда;

      4) табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізілмеген жағдайда өткізіледі.

      20. Алдағы жария тыңдау туралы хабарландыру мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) уәкілетті орган ведомствосының атауы;

      2) тыңдауларды өткізу күні, орны және уақыты;

      3) ақпарат алуға болатын уәкілетті орган ведомствосының және табиғи монополия субъектісінің байланыс телефондары.

      21. Уәкілетті органның ведомствосы жария тыңдаулар өткізілгенге дейін күнтізбелік 10 күн бұрын өзінің интернет-ресурсында табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтауы және оның қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу тұрғысынан талдамалық анықтаманы орналастырады.

      22. Тариф жобасын талқылау бойынша Жария тыңдаулар Қазақстан Республикасы Парламентінің, мәслихаттардың депутаттарын, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік органдардың, табиғи монополия субъектісінің, бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамдық бірлестіктердің өкілдерін, тәуелсіз сарапшыларды, тұтынушыларды және өзге де мүдделі тұлғаларды шақыра отырып өткізіледі.

      23. Табиғи монополия субъектісі жария тыңдауларды өткізу күні туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін жария тыңдауларға қатысушылардың талап етуі бойынша жария тыңдаулар өткізілгенге дейін:

      тарифтердің және тарифтік сметалардың жобаларын;

      экономикалық негізделген есептері бар реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтің өзгеру себептері туралы ақпарат ұсынады.

      24. Тыңдау уәкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі айқындайтын үй-жайда кедергісіз кіруді қамтамасыз ете отырып өткізіледі.

      25. Тыңдаулар кедергісіз уәкілетті орган айқындайтын үй-жайда, кедергісіз қолжетімділік қамтамасыз етіле отырып өткізіледі не тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 21.02.2023 № 60/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      26. Тариф жобасын талқылау бойынша көпшілік тыңдауларды өткізу процесінде хаттама және стенограмма жүргізіледі.

      27. Төраға әрбір жария тыңдауларға регламент белгілейді.

      28. Төраға белгіленген уақытта тыңдауларды ашады, олардың мақсаты мен күн тәртібін жариялайды. Төраға қатысушыларды тыңдауларды өткізу регламентімен таныстырады.

      29. Табиғи монополия субъектісі өз сөзінде растайтын фото, бейнематериалдарды (болған жағдайда) қоса бере отырып, ұсынылатын тариф деңгейіне немесе оның шекті деңгейіне егжей-тегжейлі түсінік және негіздеме береді.

      30. Төраға жария тыңдауларда сөз сөйлеушілерге сұрақтар қояды, қаралатын мәселелер бойынша өз ұстанымын баяндайды, тыңдаудың регламентін бұзатын тыңдауларға қатысушының сөз сөйлеуін, сондай-ақ жария тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ сөйлеуді тоқтатады.

      31. Көпшілік тыңдауларға қатысушылар өз көзқарасын, қаралатын мәселе бойынша пікірлерін білдіреді, сөз сөйлеушілерге сұрақтар қояды, өз сөзінде көмекші материалдарды (плакаттар, графиктер және басқалар) пайдаланады.

      32. Төраға тыңдаулардың қорытындысын шығарады және көпшілік тыңдауларды жабады.

      33. Уәкілетті орган өзінің интернет-ресурсында – тариф жобасын талқылау бойынша өткізілген жария тыңдаулардың нәтижелерін, оның ішінде талқылаулардың стенограммаларын, қаралатын мәселелер бойынша қабылданған шешімдері бар отырыстардың хаттамаларын олар өткізілген күннен кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде орналастырады.

4-тарау. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес табиғи монополия субъектісінің жекелеген іс-әрекеттер жасауына келісім беру, сондай-ақ табиғи монополия субъектісінен реттеліп көрсетілетін қызметтерге жатпайтын қызметті жүзеге асыру туралы хабарлама қабылдау тәртібі

      34. Уәкілетті орган мынадай іс-әрекеттерді жүзеге асыруға:

      1) егер ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік теңгерімде ескерілген мүліктің баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік теңгерімге сәйкес оның активтерінің баланстық құнының 0,05 пайызынан асса, реттелетін қызметті ұсыну үшін пайдаланылатын мүлікпен мәмілелер жасау;

      2) қайта ұйымдастыру немесе таратуға келісім береді.

      35. Уәкілетті орган өзінің интернет-ресурсында табиғи монополиялар субъектісінің жекелеген іс-әрекеттер жасауға берілген келісімдердің тізілімін орналастырады.

      36. Егер ағымдағы күнтізбелік жылдың басындағы бухгалтерлік баланста есепке алынған мүліктің баланстық құны ағымдағы күнтізбелік жылдың басындағы бухгалтерлік балансқа сәйкес оның активтерінің баланстық құнының 0,05 пайызынан асса, табиғи монополия субъектісі реттелетін қызметті ұсыну үшін пайдаланылатын мүлікпен мәмілелер жасауға уәкілетті органның келісімін алу үшін табиғи монополия субъектісі ағымдағы күнтізбелік жылдың басында:

      1) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес 1-нысан бойынша қолдаухат;

      2) иеліктен шығарылатын объектілер бойынша бөлінісінде иеліктен шығарылатын мүліктің атауын, үлгісін, түрін, түгендеу нөмірін, бастапқы, қалдық құнын көрсете отырып, табиғи монополия субъектісінің басшысы қол қойған ағымдағы күнтізбелік жылдың басындағы бухгалтерлік баланстан үзінді-растау ұсынады.

      37. Табиғи монополия субъектісі уәкілетті органның қайта ұйымдастыруға немесе таратуға келісімін алу үшін:

      1) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес 2-нысан бойынша қолдаухат;

      2) қосылу, қосылу, қайта құру кезінде-тапсыру актісінің көшірмесі;

      3) бөлу балансының көшірмесі-бөлу, бөлу кезінде;

      4) тарату кезінде-тарату балансының көшірмесін ұсынады.

      38. Осы Қағидаларының 36-тармағында көзделген жекелеген іс-әрекеттерді жасау үшін табиғи монополия субъектісі уәкілетті органға осы Қағидаларының 4-қосымшасына сәйкес 1 және 2-нысандар бойынша осындай іс-әрекеттерді жүзеге асыруға келісім беру туралы өтініш береді және Заңның 13-бабының 3 және 4-тармақтарына сәйкес құжаттарды табыс етеді.

      39. Өтінішке қоса берілетін құжаттарды табиғи монополия субъектісі тізімдеме бойынша ұсынады.

      40. Ұсынылған қаржылық құжаттарға заңдарда көзделген жағдайларда бірінші басшы және бас бухгалтер не растайтын құжаттар болған кезде оларды алмастыратын тұлғалар қол қояды.

      41. Уәкілетті органның келісімін алу, егер ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік баланста ескерілген мүліктің баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік балансқа сәйкес оның активтерінің баланстық құнының 0,05 пайызынан асса, реттелетін қызметті ұсыну үшін пайдаланылатын мүлікпен мәмілелер жасалғанға дейін жүзеге асырылады.

      42. Табиғи монополия субъектісі өтініш берген кезде ұсынылатын құжаттарға қосымша уәкілетті органға табиғи монополия субъектісінің пікірі бойынша өтінішті қарау үшін маңызды болып табылатын ақпаратты дербес жібере алады.

      43. Егер ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік баланста есепке алынған мүліктің баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік балансқа сәйкес оның активтерінің баланстық құнының 0,05 пайызынан асса, уәкілетті орган реттеліп көрсетілетін қызметті ұсыну үшін пайдаланылатын мүлікпен мәмілелер жасауға арналған өтінішті қарайды және табиғи субъектіге қабылданған шешім туралы оны алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша нысанда хабарлайды.

      Уәкілетті орган қайта ұйымдастыруға немесе таратуға арналған өтінішті оны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қарайды.

      44. Уәкілетті орган өтінішхатты:

      1) бұл тарифтің өсуіне әкеледі;

      2) бұл тұтынушылармен шарттарды бұзуға әкеледі;

      3) бұл тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қысым жасауға әкеп соғады;

      4) бұл реттелетін қызмет көрсетудің үздіксіз байланысты технологиялық жүйесінің бұзылуына немесе реттелетін қызмет сапасының төмендеуіне әкеледі;

      5) ұсынылған құжаттарда дұрыс емес ақпарат (мәліметтер) кезде қанағаттандырудан бас тартады.

      45. Табиғи монополия субъектісі өтінішті қанағаттандырудан бас тартуға жоғары тұрған органға немесе сотқа шағымдануы мүмкін.

      46. Коммерциялық құпияны құрайтын құжаттарды табиғи монополия субъектісі міндетті түрде "коммерциялық құпия" деген белгімен ұсынады.

      47. Реттелетін қызметті өндіру және (немесе) ұсыну кезінде технологиялық циклде пайдаланылатын мүлікті иеліктен шығаруды табиғи монополия субъектісі уәкілетті органның тиісті келісімін алғаннан кейін мүлікті мемлекет меншігіне беру жағдайларын қоспағанда, сауда-саттықта жүзеге асырады.

      48. Табиғи монополия субъектісі реттеліп көрсетілетін қызметтерге жатпайтын қызметті жүзеге асырған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде бұл туралы уәкілетті органды хабардар етеді.

5-тарау. Табиғи монополиялар субъектілерінің сатып алуды жүргізу тәртібі

1-Параграф. Жалпы ережелер

      49. Осы тарау Заңның 15-бабы 23-тармағының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді және шығындары тарифтік реттеудің шығындық әдісін қолдана отырып, ескерілген жолымен табиғи монополиялар субъектілерінің тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуын өткізу тәртібін белгілейді.

      Осы тарауда өзінің интернет-ресурсы деп табиғи монополия субъектісіне немесе оның үлестес тұлғасына меншік құқығында немесе өзге заңды негізде тиесілі интернет-ресурс түсініледі.

      50. Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 21.02.2023 № 60/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      51. Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 21.02.2023 № 60/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      52. Табиғи монополия субъектісі сатып алуды мынадай қағидаттарды сақтай отырып өткізеді:

      1) сатып алуды өткізудің ашықтығы мен жариялылығы;

      2) барлық әлеуетті өнім берушілерді сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктермен қамтамасыз ету;

      3) әлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бәсекелестік.

      53. Сатып алуға қатысу үшін әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келеді:

      1) кәсіби біліктілікке ие;

      2) сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары бар;

      3) сатып алуды жүргізу сәтінде төлемге қабілеті, сондай-ақ оның қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтатылмаған және таратылуға жатпауы тиіс.

      54. Сатып алу процесі:

      1) табиғи монополия субъектісі сатып алатын шығындары тарифтік реттеудің шығын әдісін қолдана отырып, тарифті бекіту кезінде ескерілетін тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізбесін (бұдан әрі – Тізбе) күнтізбелік жылға қалыптастыруды;

      2) өнім берушіні таңдауды, онымен шарт жасасуды;

      3) шартты орындауды қамтиды.

      Өнім берушімен шарт келесі күнтізбелік жылдың басынан бастап қолданыста болған жағдайда, сатып алу процесін күнтізбелік жыл басталғанға дейін жүргізуге жол беріледі.

      55. Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 21.02.2023 № 60/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      57. Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 21.02.2023 № 60/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      58. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушы табиғи монополия субъектісі тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды өткізу кезінде байқаушы ретінде қатысуға рұқсат етіледі.

      59. Табиғи монополия субъектісінің қызметтерін тұтынушы уәкілетті органға табиғи монополия субъектісінің, конкурстық (тендерлік) комиссияның, конкурстық (тендерлік) комиссия хатшысының, сарапшылардың заңсыз әрекеттеріне шағым жасауға мүмкіндігі бар.

      60. Табиғи монополия субъектісіне өзінің үлестес тұлғалары үшін бірыңғай ұйымдастырушы ретінде сатып алуды өткізуіне рұқсат етіледі.

2-Параграф. Тендер арқылы конкурс тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру

      61. Табиғи монополия субъектісінің тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы осы Қағидаларда көзделген жағдайларды қоспағанда, тендер жолымен конкурс тәсілімен жүзеге асырылады.

      62. Осы параграфта көзделген тендер жолымен конкурс тәсілімен сатып алуды өткізу тәртібі тауар биржалары және электрондық сауда алаңдары арқылы сатып алуды жүзеге асыруға қолданылмайды.

      63. Осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тендер өткізу туралы хабарландыруды жарияланғанға дейін табиғи монополия субъектісі тендерлік құжаттаманы, сондай-ақ тендерлік комиссияның құрамын, тендерлік комиссияның хатшысын бекітеді және қажет болған жағдайда сарапшыларды айқындайды.

      Тендерлік комиссия табиғи монополия субъектісі тендерлік комиссияны бекіту туралы бұйрықты бекіткен кезден бастап жұмыс істейді және шарт жасасқан күні өз қызметін тоқтатады.

      Тендерлік комиссия мүшелерінің саны тақ болуы және 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс.

      Тендерлік комиссияның құрамына тендерлік комиссияның төрағасы, төраға орынбасары және мүшелері кіреді. Төраға болмаған кезде оның функцияларын оны алмастыратын тұлға орындайды.

      Тендерлік комиссияның отырысында тендерлік комиссияның қандай да бір мүшесі өндірістік немесе өзге де себептермен болмаған жағдайда, тендерлік комиссия отырысының хаттамасында оның болмау себебі және осы фактіні растайтын құжатқа сілтеме көрсетіледі.

      Табиғи монополия субъектісіне барлық қаржы жылына тұрақты құрамы бар тендерлік комиссия құруына рұқсат етіледі.

      64. Тендерлік комиссияның хатшысы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) өзінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру арқылы, ал өзінің интернет-ресурсы болмаған жағдайда, уәкілетті органға оның интернет-ресурсында орналастыру үшін тендерлік өтінімдерді қабылдау аяқталған күнге дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей тендерді өткізу туралы хабарламаныжариялайды;

      2) тендерге қатысушыларды тендер процесінің әрбір сатысы туралы, оның ішінде тендер қорытындылары туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастыру арқылы, ал өзінің интернет-ресурсы болмаған жағдайда, уәкілетті органға оның интернет-ресурсында орналастыру үшін ақпаратты ұсынады;

      3) тендерлік құжаттаманы алған әлеуетті өнім берушілерді тіркеу журналын және тендерлік өтінімдерді тіркеу журналын жүргізеді.

      4) осы Қағидаларда көзделген өзге де функциярарды жүзеге асырады.

      Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларының талаптары Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған жағдайларға қолданылмайды.

      Тендерлік комиссияның хатшысы тендерлік комиссияның мүшесі болып табылмайды және тендерлік комиссия шешімдер қабылдаған кезде қатыспайды.

      65. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі, айқындаған таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жүргізілген жағдайда, табиғи монополия субъектісі тендерлік құжаттама бекітілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, бірақ әлеуетті өнім берушілер тендерге қатысуға өтінімдерді берудің соңғы күніне дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын:

      1) әлеуетті өнім берушілер тізіміне енгізілген әлеуетті өнім берушілердің мекенжайына осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес ресімделген сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарламаны жібереді;

      2) әлеуетті өнім берушінің сұрау салуы бойынша хабарламаға жауап ретінде тендерлік құжаттаманың көшірмесін жібереді;

      3) хронологиялық тәртіппен тендерлік құжаттаманы алған тұлғаның орналасқан жері, пошталық мекенжайы туралы мәліметтерді, сондай-ақ басқа да мәліметтерді көрсете отырып, бекітілген тендерлік құжаттаманы ұсыну фактісін тіркеуді қамтамасыз етеді.

      Тендер тәсілімен қайта сатып алуды жүзеге асырған жағдайда, табиғи монополия субъектісі тендерлік құжаттама бекітілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, бірақ конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы күніне дейін кемінде күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген талаптарды орындайды.

      Табиғи монополия субъектісінің хабарламасында қамтылған мәліметтер тендерлік құжаттамада көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуге тиіс.

      Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген әлеуетті өнім берушілердің тізімін табиғи монополия субъектісі бекітеді.

      66. Тендерлік комиссияның отырысы тендерлік комиссияның жалпы санының кем дегенде үштен екісі қатысқан жағдайда өткізіледі.

      Тендерлік комиссияның шешімі ашық дауыс берумен қабылданады және егер тендерлік комиссиясының отырысына қатысатын мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыс тең болған жағдайда, төраға дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

      Тендерлік комиссия мүшесінің ерекше пікір білдіруге мүмкіндігі бар, ол жазбаша түрде баяндалады және ашу немесе тендер қорытындыларын шығару хаттамасына қоса беріледі.

      67. Тендерлік құжаттаманы алған әлеуетті өнім берушілерді тіркеу журналында тендерлік атауы мен өткізілетін уақыты көрсетіледі, тендерлік құжаттама берілген әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), әлеуетті өнім беруші өкілінің өкілеттігін куәландыратын құжаттың деректемелері, әлеуетті өнім берушінің атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН); орналасқан жері, тендерлік құжаттаманың берілген күні, журналды қағаз тасығышта жүргізген кезде тендерлік құжаттаманы алған өкілдің қолы, тендерлік құжаттама пошта байланысы арқылы жіберілген жағдайда – электрондық поштамен жіберілген күн, ал осы журналды электрондық түрде жүргізген кезде – берілген күн.

      Келіп түскен тендерлік өтінімдерді тіркеу журналында тендер өткізудің атауы мен мерзімі, әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің (тендерлік өтінімі бар конверттерді ұсынған тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), әлеуетті өнім беруші өкілінің өкілеттігін куәландыратын құжаттың деректемелері, әлеуетті өнім берушінің атауы/тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), БСН/ЖСН, тендерлік өтінімі бар конвертті тіркеу күні мен уақыты, әлеуетті өнім беруші тендерге қатысуға өтінімге енгізген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат көрсетіледі.

      Тендерлік құжаттаманы алған әлеуетті өнім берушілерді тіркеу журналы және тендерлік өтінімдерді тіркеу журналы тігілуге, нөмірленуге, соңғы парағы табиғи монополия субъектісінің бірінші басшысының қолымен бекітіледі.

      Белгіленген мерзім өткеннен кейін алынған, сондай-ақ осы тәртіптің талаптарын бұза отырып ресімделген, конкурсқа қатысуға арналған өтінім бар конверт тендерге қатысуға өтінімдерді тіркеу журналында тіркелмейді, ашылмайды және әлеуетті өнім берушіге қайтарылады.

      Табиғи монополия субъектісінің тендерге қатысу өтінімдерін тіркеу журналында тендерге қатысуға өтінімдерді тіркеуге қабылданбаған әлеуетті өнім берушілерді осындай қабылдамау себептерін жаза отырып көрсетеді.

      68. Сарапшылар әлеуетті өнім берушілер ұсынған тауарлардың, (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) тендерлік құжаттамадағы талаптарға сәйкестігі жөнінде қорытынды береді. Сараптамалық қорытынды жазбаша түрде ресімделеді және тендерлік комиссия отырысының хаттамасына қоса беріледі.

      69. Табиғи монополия субъектісі барлық әлеуетті өнім берушілерге мынадай ақпаратты қамтитын тендерлік құжаттаманы береді:

      1) әлеуетті өнім беруші өзінің осы Қағидалардың 55-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкестігін растау үшін ұсынатын құжаттар тізбесін;

      2) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдерін және (немесе) көлемдерін, тауарларға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға шығыстарға, тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шығыстарға сапа кепілдігін беру сипатталған техникалық ерекшелікті.

      Жобалық-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды сатып алуды жүзеге асыру кезінде техникалық ерекшеліктің орнына тендерлік құжаттамада белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама болуы тиіс. Бұл ретте осындай сатып алу бойынша жұмыстарды орындау мерзімдері белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды орындау мерзіміне сәйкес келуі тиіс;

      3) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің саны (көлемі);

      4) сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізу орны мен шарты;

      5) сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізудің талап етілетін мерзімі;

      6) төлем шарты;

      7) кәсіби біліктілікті иелену бөлігіндегі талаптар туралы (жұмыс тәжірибесі);

      8) шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары туралы;

      9) сатып алуды өткізу кезіндегі төлем қабілеттілігі бөлігіндегі талаптар, сондай-ақ оның қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтатыла тұрмағаны және таратылуға жатпайтыны туралы талаптар;

      10) тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру әдісінің сипаттамасы;

      11) тендерлік баға ұсынысының мазмұнына қойылатын талаптар, оның ішінде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағасынан басқа, оларды тасымалдау мен сақтандыруға, кедендік баждарды, салықтар мен алымдарды төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ қосылған құн салығының сомасын шегере отырып, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттарында көзделген өзге де шығыстарды көрсету;

      12) Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес тендерлік өтінімді, сатып алу туралы шартты жасасу және ұсыну тіліне қойылатын талаптар;

      13) әлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімінің қолданыс мерзімін көрсету туралы ақпарат;

      14) тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізу шарты, мөлшері, нысаны, мерзімі;

      15) әлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін тендерлік өтінімді өзгерту немесе кері қайтарып алу және оны қайта тапсыру құқығын және әлеуетті өнім берушінің табиғи монополия субъектісінің, тендерлік комиссияның, тендерлік комиссия хатшысының және техникалық сарапшылардың заңсыз әрекеттеріне шағым жасау құқығын көрсету;

      16) тендерлік өтінімдерді ұсыну орны мен соңғы мерзімі және оларды қолдану мерзімі;

      17) әлеуетті өнім берушілер олардың көмегімен тендерлік құжаттаманың мазмұны бойынша түсініктемелер сұрайтын тәсілдер, сондай-ақ табиғи монополия субъектінің осы кезеңде ашық нысанда өткізілетін және хаттамаланатын өнім берушілермен кездесу өткізу ниеті туралы хабарлама;

      18) тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу орны, күні және уақыты (тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу уақыты тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталған кезден бастап екі сағаттан аспауға тиіс);

      19) тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу және тендерлік өтінімдерді қарау үшін пайдаланылатын рәсімдер;

      20) тендер өткізу кезінде табиғи монополия субъектісінің мүддесін білдіруге уәкілетті лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер;

      21) тендер нәтижелері бойынша өнім берушімен жасалатын бағаны қоспағанда, түпкілікті талаптармен жасалған шарттың жобасы. Бұл ретте, егер өнім беруші жобада көзделгеннен гөрі шарттың неғұрлым тиімді талаптарын ұсынған жағдайда, шарт өзгертілуі мүмкін.

      70. Техникалық ерекшелікте қажетті ерекшеліктерді, жоспарларды, сызбаларды, эскиздерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының ұлттық немесе үкіметтік емес стандарттарын көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) толық сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары беріледі.

      Бұл ретте техникалық ерекшелік Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмеуі тиіс. Қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

      Жобалық-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды сатып алуды жүзеге асыру кезінде техникалық ерекшеліктің орнына тендерлік құжаттамада белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама болуы тиіс.

      Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалық-сметалық) құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды сатып алуды жүзеге асыру кезінде оларды әзірлеу туралы техникалық тапсырмада есептеу және жобалау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы ұлттық және үкіметтік емес стандарттарына (олар болған кезде) сәйкес келетін материалдар мен жабдықтарды қолдану туралы талап көрсетілуге тиіс.

      Тауарларға, көрсетілетін қызметтерге арналған техникалық ерекшелікте функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының сипаттамасы функционалдық шектері, техникалық сипаттамалардың параметрлері, тауардың мақсаты және тауардың, көрсетілетін қызметтің пайдалану шарттары бар тиісті бөлімдерге бөлінуі тиіс.

      Қажет болған жағдайда, техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушіге тауарларды жеткізу кезінде қажетті ілеспе қызметтер (монтаждау, жөндеу, оқыту, тауарларды тексеру және сынау және тағы басқалар) және олар қай жерде жүргізілуі тиіс, тауардың шығарылған жылы, кепілдік мерзімі көрсетіледі.

      71. Біртекті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі тендерді өткізу кезінде табиғи монополия субъектісі тендерлік құжаттамада өзара байланысты жұмыстар, көрсетілетін қызметтер кешенін көздейтін жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды қоспағанда, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері мен оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөледі.

      Тауарларды жеткізудің, қызметтерді көрсетудің кемінде бес орны болған жағдайда, лотта тауарларды жеткізудің, қызметтерді көрсетудің бірнеше орындарын көрсетуге жол беріледі.

      Бұл ретте тендер жеңімпазы әрбір тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер лоты бойынша анықталады.

      72. Әлеуетті өнім беруші табиғи монополия субъектіден тендерлік құжаттаманың түсініктемесін тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын сұратуға мүмкіндігі бар. Табиғи монополя субъектісі өтінімді алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей осы сауаға жауап беруге және мұндай түсініктемені тендерлік құжаттама жолдаған барлық әлеуетті өнім берушілерге жібереді.

      73. Табиғи монополия субъектісі тендерлік өтінімдерді ұсынудың түпкілік мерзімі өткенге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өз бастамасы бойынша немесе әлеуетті өнім берушілердің сұрау салуларына жауап ретінде тендерлік құжаттамаға өзгерістер енгізеді не тендердің қорытындылары шығарылғанға дейін тарифтік сметаны және (немесе) инвестициялық бағдарламаны түзетуге және (немесе) табиғи монополия субъектісінің бірінші басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның шешім қабылдау жолымен Тізбеден алып тастауға байланысты тендердің күшін жояды.

      Тендерлік құжаттамаға өзгерістер туралы немесе тендердің күшін жою туралы мәліметтер тендерлік құжаттама ұсынылған барлық әлеуетті өнім берушілерге хабарланады. Бұл ретте табиғи монополия субъектісі тендерлік өтінімдерді берудің соңғы мерзімін әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерде осы өзгерістерді есепке алуы үшін кемінде күнтізбелік 5 (бес) күн мерзімге ұзартады.

      Осы тармақтың талаптары тендер өткізу кезінде табиғи монополия субъектісінің атынан өкілдік етуге уәкілетті оның лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер тендерлік комиссия мүшелерін қызметтен шығару немесе олардың лауазымдарын өзгерту нәтижесінде болған мәліметтердің өзгеруіне жатпайды.

      74. Тендерге қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші табиғи монополия субъектісіне тендерлік құжаттамаға сәйкес тендерлік өтінімді желімдеген конвертте тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін қажет. Өткізілетін тендер бойынша тендерлік құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларды тіркеу журналында тіркелмеген әлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімі қабылданбайды.

      75. Тендерлік өтінім тендерлік құжаттамаға сәйкес онда көрсетілген мерзім ішінде күшінде болады.

      Әлеуетті өнім беруші тендерге қатысу үшін ұсынған тендерлік өтінімді қолдану мерзімі тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап кемінде күнтізбелік 35 (отыз бес) күн.

      Қолдану мерзімі тендерлік құжаттамада көрсетілгеннен қысқа тендерлік өтінім қабылданбайды.

      76. Тендерге қатысуға ниет білдірген заңды тұлға болып табылатын әлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімі:

      1) осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес 1-нысан бойынша тендерге қатысуға арналған өтінімді;

      2) әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды:

      Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған, олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын лицензиялар, рұқсаттар (хабарламалар) қағаз түрінде немесе электрондық құжат түрінде. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған кезде әлеуетті өнім беруші тиісті рұқсаттың (хабарламаның), лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынады;

      Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған, олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын, әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге құқығын растайтын патенттер, куәліктер, сертификаттар, дипломдар және (немесе) құжаттар көшірмесін;

      заңды тұлғаның жарғысының (құрылтай шартының) басшының немесе оны алмастыратын тұлғаның қолымен расталған көшірмесін;

      бірінші басшы немесе оның орнын алмастыратын тұлға, сондай-ақ бас бухгалтер (бухгалтер) қол қойған қосымшаларымен соңғы қаржы жылындағы бухгалтерлік теңгерімін;

      "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 2-тармағына сәйкес міндетті түрде аудитті өткізу белгіленген заңды тұлғалардың соңғы қаржылық жыл үшін аудиторлық есебінің түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін;

      конверттерді ашу күнінің алдындағы күнтізбелік отыз күн өткеннен кейін берілген құрылтай шарттарының немесе акциялар ұстаушылардың тізілімінен үзінді көшірмесін;

      тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашқан күнге дейін үш ай өткеннен кейін берілген салық төлеушіде Қазақстан Республикасы бойынша салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екені туралы мәліметтерді;

      егер әлеуетті өнім беруші қосылған құн салығын (бұдан әрі – ҚҚС) төлеуші болып табылған жағдайда, қосымша құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе электрондық құжаттың қағаз көшірмесін;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына (бұдан әрі – Ұлттық Банк Басқмарсының қаулысы) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген) (егер әлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады) сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсетілетін банктің немесе банк филиалының қол және мөр қойылған анықтамаларын қамтиды. Бұл ретте тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан ерте емес берілген анықтама ұсынылады. Анықтамаға банктің бірінші бсшысы не оны алмастыратын тұлға осы анықтамаларға қол қою құқығын беру туралы құжаттың көшірмесін қоса бере отырып қол қояды.

      Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті емес екенін және салық есебінде жоқ екенін растайтын Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органдарының тиісті құжатының түпнұсқасын немесе нотариат куәландырған көшірмесін береді;

      3) ілеспе көрсетілетін қызметтердің құнын қоса алғанда, жеткізілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің соңғы бағасын құрайтын әлеуетті өнім берушінің барлық нақты шығынын қамтитын осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілген әлеуетті өнім беруші ұсынатын бағаны;

      4) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдерін және (немесе) көлемдерін, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға шығыстарға, тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттарын сипаттай отырып, техникалық ерекшелікті қамтиды.

      Жобалық-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім беруші белгіленген тәртіппен бекітілген жобалық-сметалық құжаттаманың шарттарымен келісу туралы хат береді;

      5) тендерлік өтінімді қамтамасыз етудің енгізілуін растайтын құжатты;

      6) соңғы үш жылда тауарларды (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) ұқсас сатып алу бойынша бұрын орындалған шарттар туралы ақпаратты;

      7) егер мұндай талаптар техникалық ерекшелікте белгіленген болса, әлеуетті өнім беруші жұмыскерлерінің біліктілік сәйкестігі туралы ақпаратты;

      8) әлеуетті өнім беруші жүргізілетін сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлескен орындаушыларға) беруі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемін қамтиды.

      Ескерту. 76-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 23.01.2023 № 22/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      77. Тендерге қатысуға ниет білдірген жеке кәсіпкер болып табылатын әлеуетті өнім беруші беретін ұсынатын тендерлік өтінім:

      1) осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес 2 нысан бойынша тендерге қатысуға өтінімді және кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімінен үзінді көшірмені;

      2) әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды:

      сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өндіруге, өңдеуге, жеткізуге және өткізуге әлеуетті өнім берушінің құқығын растайтын лицензиялардың және (немесе) патенттердің, куәліктердің, басқа құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелерін;

      заңды тұлға құрмай-ақ кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін, тиісті мемлекеттік орган берген құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесін;

      Ұлттық Банк Басқармасының қаулысына сәйкес банкке немесе банк филиалына анықтама беру күнінің алдында үш айдан астамға созылатын әлеуетті өнім беруші міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқтығы туралы әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының қол қойылған және мөр басылған анықтамасын (егер әлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осындай банктердің әрқайсысынан осындай анықтамаларды) қамтиды. Бұл ретте тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан ерте емес берілген анықтама ұсынылады. Анықтамаға банктің бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға осы анықтамаларға қол қою құқығын беру туралы құжаттың көшірмесін қоса бере отырып қол қояды.

      тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу күніне дейін үш айдан бұрын берілген Қазақстан Республикасы бойынша салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді;

      3) осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылған және жеткізілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түпкілікті бағасын құрайтын әлеуетті өнім берушінің барлық нақты шығындарын қамтитын әлеуетті өнім беруші ұсынатын бағаны;

      4) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдерін және (немесе) көлемдерін, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға шығыстарға, тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзіміне және (немесе) көлемдерін сипаттай отырып, техникалық ерекшелікті қамтиды.

      Жобалық-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім беруші белгіленген тәртіппен бекітілген жобалық-сметалық құжаттаманың шарттарымен келісетіні туралы хат ұсынады;

      5) тендерлік өтінімді қамтамасыз етудің енгізілуін растайтын құжатты;

      6) әлеуетті өнім беруші жүргізілетін сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлескен орындаушыларға) беруі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемдерін;

      7) соңғы үш жылдағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ұқсас сатып алу бойынша бұрын орындалған шарттар туралы ақпаратты;

      8) егер мұндай талаптар техникалық ерекшелікте белгіленген болса, әлеуетті өнім беруші жұмыскерлерінің біліктілік сәйкестігі туралы ақпаратты қамтиды.

      Ескерту. 77-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 23.01.2023 № 22/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      78. Әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) қосалқы мердігерлікке (бірлесіп орындауға) жиынтығы жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) көлемінің үштен екісінен астамын беруге жол берілмейді.

      79. Әлеуетті өнім берушіге өзінің тендерлік өтінімін тендерлік өтінімінді соңғы мерзімі аяқталғанға дейін, сонымен бірге өзінің тендерлік өтінімін кепілді қамтамасыз етілуін қайтарып алу құқығы жоғалтпастан өзгерту немесе қайтару мүмкіндігі беріледі.

      Тендерлік өтінімді қайтарып алу немесе өзгерту туралы хабарламаны әлеуетті өнім беруші жазбаша нысанда, бірақ тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімінен кешіктірмей жібереді.

      80. Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді тігілген түрде, нөмірленген беттерімен ұсынады және соңғы беті өнім берушінің қолымен расталады. Тендер электрондық тәсілмен өткізілген жағдайда әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді электрондық құжаттар заңнамасының талаптарын ескере отырып ұсынады.

      81. Әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттамада көрсетілген тендерлік өтінім көшірмелерінің қажетті санын "Түпнұсқасы" және "Көшірме" деп жазып ұсынады. Олардың арасында айырмашылық болған жағдайда басымдық түпнұсқада болады.

      Тендерлік өтінімде әлеуеттік өнім берушіге ұсынылған өтінімнің мәнін өзгертпей грамматикалық немесе арифметикалық қателерді түзету қажет болатын жағдайларды қоспағанда, жолдар арасына ешбір енгізулерге, өшірулерге және немесе қосымша жазуларға жол берілмейді.

      82. Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімнің түпнұсқасы мен әрбір көшірмесін, оларды "Түпнұсқа" және "Көшірме" деп белгілей отырып, әртүрлі конверттерге желімдейді. Осы конверттерде әлеуетті өнім берушінің атауы мен мекенжайы көрсетіледі. Бұдан кейін конверттер сыртқы конвертке салынып желімделеді.

      83. Ішкі және сыртқы конверттер:

      1) табиғи монополия субъектісінің тендерлік құжаттамада көрсетілген мекенжай бойынша жіберіледі;

      2) "сатып алу жөніндегі тендер" "___________________________"

                                          (тендердің атауы)

      "Дейін ашпаңыз"

      ____________________________________________________" деген сөздерді қамтиды.

      (тендерлік құжаттамада көрсетілген конверттерді ашу күні және уақыты)

      Көзделген тендерлік өтінімді өзгертуді әлеуетті өнім беруші дайындайды, желімделеді және конкурстық өтінім сияқты ұсынылады.

      84. Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді ұсынған кезде сонымен бір мезгілде оның тендерлік өтінімде ұсынған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер құнының 1 (бір) пайыз мөлшерінде кепілді қамтамасыз етуді тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, тәсілмен және шарттармен енгізеді.

      85. Тендерлік өтінімді қамтамасыз ету мынадай бір түрде ұсынылады:

      1) әлеуетті өнім берушінің тендерлік құжаттамада көрсетілген табиғи монополия субъектісінің банкт шотына енгізуі арқылы ақша кепілдігін беру;

      2) тендердік құжаттамаға қоса берілетін нысан бойынша банктік кепілдік.

      86. Тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді қолдану мерзімі – тендерлік өтінімді қолдану мерзімінен кем болмайды.

      87. Табиғи монополия субъектісі тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді мынадай:

      1) осы әлеуетті өнім беруші өзінің тендерге қатысуға арналған өтінімін табыс етудің соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің тендерге қатысушыға өтінімді кері қайтарып алған жағдайларда ашу хаттамасын орналастыру;

      2) тендер тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойю. Аталған жағдай тендер жеңімпазы деп айқындалған тендерге қатысушыға қолданылмайды;

      3) әлеуетті өнім берушінің сатып алу туралы шартқа қол қоюы және ол сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ аванс сомасын (болған жағдайда) енгізу жағдайлары орын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қайтарады.

      88. Тендерлік өтінімді қамтамасыз ету мынадай жағдайлардың бірі орыналған кезде тендерлік өтінімді және оны қамтамасыз етуді ұсынған әлеуетті өнім берушіге қайтарылмайды:

      1) тендер жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса;

      2) тендер жеңімпазы сатып алу туралы шартты жасасып, тендерлік құжаттамада белгіленген сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды, сондай-ақ аванс сомасын (болған кезде) орындамаған не тиісті түрде орындамаған, оның ішінде уақтылы орындамаған жағдайларда.

      89. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді тендерлік комиссия тендерлік құжаттамада көрсетілген күні, уақытта және орында ашады.

      Әлеуетті өнім берушілер немесе олардың өкілдері тендерлік өтінімдерді ашу кезінде қатысуға және бейне және аудио техника құралдарын пайдалануға рұқсат беріледі.

      90. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде тендерлік комиссия қатысып отырған тұлғаларға тендерге қатысатын әлеуетті өнім берушілердің атауы мен мекен жайын, олар ұсынған бағаларды, тендерлік өтінімді құрайтын құжаттардың болуы немесе болмауы туралы ақпаратты хабарлайды және осы ақпаратты тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасына тіркейді.

      Көрсетілген хаттаманың көшірмесі тендерлік комисияның отырысы өткізілген күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей әлеуетті өнім берушілерге немесе тендерлік комисияның тендерге қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу жөніндегі отырысына қатысқан олардың уәкілетті өкілдеріне, ал болмағандарға – олардың жазбаша сұрау салуы бойынша сұрау салу алынған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде беріледі.

      Тендерге қатысуға өтінім салынған конверттерді ашу хаттамасына отырысқа қатысқан барлық тендерлік комиссияның мүшелері, оның төрағасы, сондай-ақ тендерлік комиссияның хатшысы қол қояды және әр параққа қол қояды.

      Тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі мен тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу процесінің басталуы арасындағы уақыт ұзақтығы 2 (екі) сағаттан аспауға тиіс.

      91. Тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру кезінде тендерлік комиссия:

      1) әлеуетті өнім берушілерден олардың тендерлік өтінімдеріне байланысты түсіндірулерді;

      2) тендерге қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан жазбаша нысанда қажетті ақпаратты сұратуға құқылы.

      Тендерлік құжаттаманың талаптарына сай келмейтін тендерлік өтінімді осы талаптарға сәйкес келтіру үшін сұрау салуларға, ұсыныстарға немесе рұқсаттарға жол берілмейді.

      92. Тендерлік комиссия тендерлік өтінімді мынадай негіздер бойынша қабылдамайды және әлеуетті өнім берушіні конкурсқа қатысуға жібермейді:

      1) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізбеген болса;

      2) осы тендерлік өтінім тендерлік құжаттама талаптарына сәйке келмейтін болса;

      3) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген), олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын рұқсаттар (хабарламалар) болмаса. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәлімет болмаған жағдайда әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынады;

      4) әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, беруге және өткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге құқығын растайтын патенттер, куәліктер, сертификаттар, басқа да құжаттардың көшірмелері немесе электрондық құжат түрінде берілмесе;

      5) әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттамада болу керек деп белгіленген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығындағы жұмыс тәжірибесінің болуы тұрғысындағы талаптарға сәйкес келмесе;

      6) әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттамада көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу тұрғысындағы талаптарға сәйкес келмесе;

      7) банкроттық немесе тарату рәсімінен өтуге тиіс болса;

      8) қосалқы мердігерлер туралы мәлімет ұсынылған жағдайда әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) қосалқы мердігерлікке (бірлесіп орындауға) жұмыстардың (көрсетілетін қызметтер) көлемінің барлығын қосқанда үштен екі бөлігінен астамын берген болса;

      9) Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер органының тиісті құжатында бір теңге және одан көп мөлшерде салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі туралы мәліметтер бар болса;

      10) банктің немесе банк филиалының қолы және мөрі бар әлеуетті өнім берушінің осы анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам уақытқа созылаған міндеттемелерінің ең болмағанда бір түрі бойынша мерзімі өткен берешегі болса;

      11) техникалық ерекшеліктің орнына берілген тендерлік құжаттама Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттаманы қамтитын жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшелік ұсынылмаған болса;

      12) әлеуетті өнім беруші тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің үздік шарттарын, сондай-ақ сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің үздік сипаттамаларын ұсынатын жағдайларды қоспағанда, әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелік берген болса;

      13) дәйексіз ақпарат беру фактісі анықталса;

      14) әлеуетті өнім беруші осы тендерге (лотқа) қатысуға өтінім берген басқа әлеуетті өнім берушінің немесе табиғи монополия субъектісінің аффилиирленген тұлғасы болып табылса;

      15) конкурстың әлеуетті өнім берушісінің тендерлік баға ұсынысының бағасы тендердің (лоттың) мәні болып табылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген сомадан асатын болса;

      16) соттың шешімі заңды күшіне енген күннен бастап 2 (екі) жыл ішінде табиғи монополия субъектісі алдындағы міндеттемелерін орындамау немесе тиісінше орындамау фактісін растайтын заңды күшіне енген сот шешімі бар болса;

      17) осы Қағидалардың 93-тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы демпингтік деп танылса.

      93. Баға ұсынысы демпингтік болып танылады, егер ол:

      1) тауарлар немесе жұмыстар бойынша ҚҚС есепке алмай, Тізбеде сатып алу үшін көзделген сомадан 30 (отыз) пайыздан астам болса;

      2) көрсетілетін қызметтер бойынша ҚҚС есепке алмағанда, сатып алу үшін көзделген сомадан 40 (қырық) пайыздан астам болса.

      95. Тендерлік комиссия бас тартқан тендерлік өтінім тендерлік өтінімдерді бағалау мен салыстыруға қабылданбайды.

      96. Тендерлік комиссия конкурс (лот) өтпеді деп таниды, егер ол:

      1) тендерге қатысуға ұсынылған өтінімдер болмаса;

      2) тендерге қатысуға кемінде 2 (екі) өтінімді ұсынса;

      3) тендерге қатысуға кемінде екі өтінімді берсе;

      4) егер тендерге қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілсе.

      97. Егер конкурс өткізілмеген деп танылса, онда табиғи монополия субъектісі мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) тендерлік қайтадан өткізу туралы;

      2) тендерлік құжаттаманы өзгерту және тендерлік қайтадан өткізу туралы;

      3) бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы.

      Осы тармақта көрсетілген іс-қимылдар табиғи монополия субъектісінің бірінші басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрықтарымен ресімделеді.

      Қайта тендер өткізу қажет болған жағдайда хатшы өзінің интернет-ресурсында, ал өзінің интернет-ресурсы болмаған жағдайда – уәкілетті органға оның интернет-ресурсында орналастыру үшін тендерлік өтінімдерді қабылдау аяқталған дейін күнтізбелік 5 (бес) күн мерзімнен кешіктірмей ұсынады.

      Осы тармақтың алтыншы азат жолындағы талаптары Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүргізу жағдайларына қолданылмайды. Мұндай жағдайда сатып алуды өткізу туралы хабарландыру хабарлама түрінде ресімделеді және тендерлік өтінімдерді қабылдау аяқталған күнге дейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей тізімге енгізілген әлеуетті өнім берушілерге жіберіледі.

      97. Конкурс тәсілімен өткізілмеген сатып алу бойынша табиғи монополия субъектісі мынадай жағдайларда бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асырады:

      1) тендерге қатысуға ұсынылған өтінімдер болмаған жағдайда. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен сатып алуға қатысуға шақыру жіберілетін әлеуетті өнім берушіні табиғи монополия субъектісі айқындайды;

      2) екі кемінде тендерге қатысуға арналған өтінім ұсынады. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен сатып алуға қатысуға шақыру оның өтінімінде көзделген талаптарда тендерге қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушіге жіберіледі және сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы оның тендерлік баға ұсынысынан аспауға тиіс;

      3) егер тендерге қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен сатып алуға қатысуға шақыру ең төмен бағамен тендерге қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушіге жіберіледі;

      4) егер тендерге қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілсе. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен сатып алуға қатысуға шақыру оның өтінімінде көзделген талаптарда тендерге қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушіге жіберіледі және сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы оның тендерлік баға ұсынысынан аспауға тиіс.

      98. Тендерлік комиссия тендерлік комиссия қабылдамаған тендерлік өтінімдерді бағалайды және салыстырады және ең төмен баға негізінде жеңіп шыққан тендерлік өтінімді айқындайды.

      99. Тендерлік комиссия тендерлік қорытындысын тендерлік өтінімдер салынған конверттер ашылған күнінен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күннен аспайтын мерзімде шығарады.

      100. Табиғи монополия субъектісі тендердің қорытындылары шығарған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тендер жеңімпазына жазбаша нысанда хабарлама жібереді және оған қатысқан барлық әлеуетті өнім берушілерді тендер өткізу туралы хабарландыру жарияланған өзінің интернет-ресурсында оның атауын көрсете отырып, тендер нәтижелерін, ал егер тендер өткен жағдайда жеңімпазды, ұсынған тауардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы мен бірлік бағасын көрсете отырып, жариялау арқылы хабардар етеді. Табиғи монополия субъектісі өзінің интернет-ресурсы болмаған жағдайда, уәкілетті органның интернет-ресурсында нәтижелерді жарияланады.

      Осы тармақтың талаптары Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүргізу жағдайларына қолданылмайды. Мұндай жағдайда табиғи монополия субъектісі тендер қорытындылары шығарылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тендер жеңімпазына және барлық қатысқан әлеуетті өнім берушілерге қорытындылар хаттамасының көшірмесін жібереді.

      101. Екі кезеңді рәсімдер қолданылатын тендер:

      1) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің егжей-тегжейлі ерекшеліктерін тұжырымдау, сондай-ақ олардың техникалық сипаттамалары мен сапалық көрсеткіштерін анықтау күрделі болған;

      2) ғылыми зерттеулерлер, сынақтар, іздестірулер немесе әзірлемелер жүргізу қажет;

      3) қажеттіліктерді қанағаттандырудың ықтимал жолдарымен танысу және олардың ең жақсысын таңдау қажет болған жағдайларда қолданылады;

      4) инновациялық және жоғары технологиялық тауарлар, жұмыстар, қызметтер сатып алынады.

      102. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып тендер тәсілімен сатып алу мынадай дәйекті іс-шараларды өткізуді көздейді:

      1) бірінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:

      табиғи монополия субъектісі екі кезеңді тендер тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүргізу, тендерлік комиссияның, сараптау комиссиясының (сарапшының) құрамын бекіту, тендерлік комиссияның хатшысын тағайындау, тендерлік құжаттаманы бекіту туралы шешім қабылдау;

      екі кезеңді тендер тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруды жариялау немесе әлеуетті өнім берушілерге шақыруларды жіберу;

      әлеуетті өнім берушілерге тендерлік құжаттама беру;

      тендерлік комиссия хатшысының екі кезеңді тендердің бірінші кезеңіне қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін қабылдауы және тіркеуі. Екі кезеңді тендердің бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдер баға ұсыныстарынсыз ұсынылады;

      екі кезеңді тендердің бірінші кезеңіне қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері бар конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысы, әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері бар конверттерді ашу хаттамасын ресімдеу;

      тендерлік құжаттамаға сәйкес әлеуетті өнім берушілер ұсынған бағаларды көрсетпей бастапқы тендерлік өтінімдерді қарау;

      әлеуетті өнім берушілердің біліктілік деректерін қарау;

      біліктілік талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілермен тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық немесе өзге де сипаттамаларына, шарт талаптарына, оларды жеткізуге (орындауға, көрсетуге) қатысты мәселелерді талқылау;

      тендерлік комиссияның екі кезеңді тендердің бірінші кезеңіне қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін қарауы, тендерлік комиссияның сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің ұсынылған техникалық сипаттамалары мен ерекшеліктері, табиғи монополия субъектінің қажеттіліктерін қанағаттандыру жолдары негізінде әлеуетті өнім берушілерді іріктеуді жүргізуі, тендердің екінші кезеңіне қатысушылардың тізбесін қалыптастыру, екі кезеңді тендердің бірінші кезеңінің қорытындылары туралы хаттаманы ресімдеу, бірінші кезеңге қатысқан әлеуетті өнім берушілерді оның нәтижелері туралы хабардар ету.

      2) екінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:

      қажет болған жағдайда, техникалық ерекшелікті (техникалық тапсырманы) нақтылауды қоса алғанда, тендерлік құжаттамаға өзгерістер енгізу;

      тендердің екінші кезеңіне қатысушыларға нақтыланған тендерлік құжаттаманы және (немесе) техникалық ерекшелікті (техникалық тапсырманы) жіберу және қажет болған жағдайда, нақтыланған техникалық ерекшеліктерді беруге шақыру;

      баға ұсыныстары мен бағалау өлшемдерін ескере отырып, оларды бағалау және салыстыру;

      тендер қорытындысын шығару. Тендерлік комиссия соңғы тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашқан күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен аспайтын мерзімде екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, тендердің қорытындыларын шығарады;

      тендердің екінші кезеңіне қатысушыларды оның қорытындылары туралы хабардар ету, ашық екі кезеңді тендердің қорытындылары туралы хаттаманы жариялау;

      тендер жеңімпазымен сатып алу туралы шарт жасасу.

      103. Тендер, оның ішінде екі кезеңді рәсімдерді қолдана отырып тендер арқылы сатып алуды жүзеге асырған кезде тендерлік комиссия тендерлдің қорытындылары туралы хаттаманы ресімдейді, онда мынадай ақпарат қамтылады:

      1) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы мен қысқаша сипаттамасы;

      2) тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің атаулары мен мекенжайлары;

      3) тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің біліктілік деректері;

      4) әр тендерлік өтінімнің бағасы мен басқа да негізгі шарттары;

      5) тендерлік өтінімдердің салыстыруын және бағасын жазу;

      6) тендерлік өтінімді қабылдамаған жағдайда – оларды қабылдамау негіздері;

      7) әр лот бойынша тендер жеңімпазының атауын мен мекенжайы және жеңімпаз анықталған шарттар;

      8) екінші орын алған әлеуетті өнім беруші туралы;

      9) егер тендер нәтижесінде жеңімпаз анықталмаса – тендерлік комиссияның осындай шешім қабылдауға негіздері;

      10) тендерлік құжаттаманы түсіндіру туралы сұрауларды, оларға жауаптарды қорытын жазу, сондай-ақ тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтыруларды қорытып жазу;

      11) сатып алу туралы шартқа қол қойылатын (бірақ тендер жеңімпазы хабардалған кезден бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын) мерзім;

      12) сарапшыларды тарту туралы ақпарат;

      13) егер тендер өткен жағдайда, онда Тізбеде көзделген осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін табиғи монополия субъекті бөлген сома.

      104. Тендерге қатысушының талап етуі бойынша оған тендер қорытындылары хаттамасының көшірмесі ұсынылады.

      105. Әлеуетті өнім берушіге уәкілетті органға табиғи монополия субъектісінің, тендерлік комиссияның, тендерлік комиссия хатшысының (хатшылықтың) және сарапшылардың заңсыз әрекеттеріне шағымдану мүмкінлігі беріледі.

      106. Өткізілетін/өткізілген тендерде тендердің қорытындыларына әсер ететін бұзушылықтар анықталған жағдайда, табиғи монополия субъектісі шарт жасалған сәтке дейін:

      1) қорытынды шыққанға дейін сатып алуды (лотты) жояды;

      2) қорытынды шыққаннан кейін оларды жояды немесе қайта қарайды.

      Табиғи монополия субъектісі сатып алудың (лоттың) күшін жою туралы шешім немесе олардың қорытындылары бекітілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күн ішінде өткізілетін сатып алуға қатысқан тұлғаларды бұл туралы хабардар етеді және өзінің интернет-ресурсында немесе уәкілетті органның интернет-ресурсында жариялайды.

3-Параграф. Электрондық сауда алаңдары арқылы сатып алуды жүзеге асыру

      107. Табиғи монополия субъектінің тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді электрондық сауда алаңдары арқылы сатып алуы ашық конкурс (бұдан әрі – конкурс) өткізу немесе баға ұсыныстарын сұрату жолымен электрондық нысанда жүзеге асырылады.

      108. Конкурс өткізу арқылы Электрондық сауда алаңдары тәсілімен сатып алу сегіз кезеңде өткізіледі:

      1) конкурстық комиссияны қалыптастыру;

      2) конкурстық құжаттаманы қалыптастыру және бекіту;

      3) электрондық сауда алаңында конкурсты өткізу туралы хабарландыруды және конкурстық құжаттаманы орналастыру;

      4) конкурстық өтінімдерді жинау;

      5) конкурстық өтінімді қамтамасыз ету;

      6) конкурстық өтінімдерді ашу, конкурстық комиссияның конкурстық өтінімдерді конкурс шарттарына сәйкестігін қарауы және конкурстық өтінімдерді қарау хаттамасын жасау;

      7) қорытынды хаттамасын жасай отырып, конкурс жеңімпазын айқындау;

      8) конкурс жеңімпазымен тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу туралы шарт (шарттар) жасасу.

      109. Табиғи монополия субъектісі өзінің интернет-ресурсында орналастырады, ал өзінің интернет-ресурсы болмаған жағдайда – уәкілетті органға оның интернет-ресурсында орналастыру үшін электрондық сауда алаңдары арқылы сатып алуды жүзеге асыру жоспарланып отырған электрондық сауда алаңдары туралы ақпаратты интернет-ресурста оның мекенжайын көрсете отырып ұсынады.

      110. Табиғи монополия субъектісі конкурстық комиссияның құрамын, конкурстық комиссияның хатшысын бекітеді және қажет болған жағдайда тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктері, жоспарларды, сызбаларды, эскиздерді қоса алғанда, конкурстық құжаттамаға сәйкес қажетті техникалық және сапалық сипаттамаларға сәйкестігін айқындау үшін сарапшыларды айқындайды.

      Осы тармақта көрсетілген барлық шешімдер табиғи монополия субъектісінің бірінші басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығымен қабылданады.

      Конкурстық комиссия табиғи монополия субъектісі конкурстық комиссия құру туралы бұйрықты бекіткен сәттен бастап жұмыс істейді және шарт жасасқан күні өз қызметін тоқтатады.

      Конкурстық комиссия мүшелерінің саны тақ және 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс.

      Конкурстық комиссияның құрамына конкурстық комиссияның төрағасы, төраға орынбасары мен мүшелері кіреді. Төраға болмаған кезде оның функцияларын оны алмастыратын тұлға орындайды.

      Конкурстық комиссия мүшелерінің біреуі конкурстық комиссияның отырысында өндірістік немесе басқа себептер бойынша болмаған жағдайда, конкурстық комиссия отырысының хаттамасында оның болмау себебі және осы фактіні растайтын құжатқа сілтеме көрсетіледі.

      Табиғи монополия субъектісі бүкіл қаржы жылына тұрақты құрамнан тұратын конкурстық комиссия құра алады.

      111. Конкурстық комиссияның хатшысы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) өзінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру арқылы конкурсты өткізу туралы хабарландыруды жариялайды, ал өзінің интернет-ресурсы болмаған жағдайда, уәкілетті органға оның интернет-ресурсында орналастыру үшін конкурстық өтінімдерді қабылдау аяқталған күнге дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей ұсынады;

      2) өзінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыру арқылы конкурсқа қатысушыларды конкурс процесінің әрбір сатысы туралы, оның ішінде конкурстың қорытындылары туралы хабардар етеді, ал өзінің интернет-ресурсы болмаған жағдайда уәкілетті органға оның интернет-ресурсында орналастыру үшін ақпарат ұсынады;

      3) конкурстық құжаттаманы алған әлеуетті өнім берушілерді тіркеу журналын және конкурстық өтінімдерді тіркеу журналын жүргізеді;

      4) Осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларының талаптары Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүргізу жағдайларына қолданылмайды.

      Конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссияның мүшесі болып табылмайды және конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде қатыспайды.

      112. Конкурстық құжаттаманы табиғи монополия субъектісі мынадай шарттарды көрсете отырып әзірлейді және бекітеді:

      1) әлеуетті өнім беруші өзінің осы Қағидалардың 55-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкестігін растау үшін ұсынатын құжаттар тізбесін;

      2) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдерін және (немесе) көлемдерін, тауарларға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға шығыстарға, тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шығыстарға сапа кепілдігін беру сипатталған техникалық ерекшелікті;

      3) жобалық-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды сатып алуды жүзеге асыру кезінде техникалық ерекшеліктің орнына тендерлік құжаттамада белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама болуы тиіс. Бұл ретте осындай сатып алу бойынша жұмыстарды орындау мерзімдері белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды орындау мерзіміне сәйкес келуі тиіс;

      4) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің саны (көлемі);

      5) сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізу орны мен шарты;

      6) сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізудің талап етілетін мерзімі;

      7) төлем шарты;

      8) кәсіби біліктілікті иелену бөлігіндегі талаптар туралы (жұмыс тәжірибесі);

      9) шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары туралы;

      10) сатып алуды өткізу кезіндегі төлем қабілеттілігі бөлігіндегі талаптар, сондай-ақ оның қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтатыла тұрмағаны және таратылуға жатпайтыны туралы талаптар;

      11) конкурстық өтінімдерді бағалау және салыстыру әдісінің сипаттамасы;

      12) конкурстық баға ұсынысының мазмұнына қойылатын талаптар, оның ішінде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағасынан басқа, оларды тасымалдау мен сақтандыруға, кедендік баждарды, салықтар мен алымдарды төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ қосылған құн салығының сомасын шегере отырып, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттарында көзделген өзге де шығыстарды көрсету;

      13) Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес конкурстық өтінімді, сатып алу туралы шартты жасасу және ұсыну тіліне қойылатын талаптар;

      14) әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің қолданыс мерзімін көрсету туралы ақпарат;

      15) конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізу шарты, мөлшері, нысаны, мерзімі;

      16) әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін конкурстық өтінімді өзгерту немесе кері қайтарып алу және оны қайта тапсыру құқығын және әлеуетті өнім берушінің табиғи монополия субъектісінің, конкурстық комиссияның, конкурстық комиссия хатшысының және техникалық сарапшылардың заңсыз әрекеттеріне шағым жасау құқығын көрсету;

      17) конкурстық өтінімдерді ұсыну орны мен соңғы мерзімі және оларды қолдану мерзімі;

      18) әлеуетті өнім берушілер олардың көмегімен конкурстық құжаттаманың мазмұны бойынша түсініктемелер сұрайтын тәсілдер, сондай-ақ табиғи монополия субъектінің осы кезеңде ашық нысанда өткізілетін және хаттамаланатын өнім берушілермен кездесу өткізу ниеті туралы хабарлама;

      19) конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу орны, күні және уақыты (тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу уақыты конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталған кезден бастап екі сағаттан аспауға тиіс);

      20) конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу және конкурстық өтінімдерді қарау үшін пайдаланылатын рәсімдер;

      21) конкурс өткізу кезінде табиғи монополия субъектісінің мүддесін білдіруге уәкілетті лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер;

      22) конкурс нәтижелері бойынша өнім берушімен жасалатын бағаны қоспағанда, түпкілікті талаптармен жасалған шарттың жобасы. Бұл ретте, егер өнім беруші жобада көзделгеннен гөрі шарттың неғұрлым тиімді талаптарын ұсынған жағдайда, шарт өзгертілуі мүмкін.

      113. Конкурс өткізу туралы хабарландыру конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын орналастырылады.

      114. Электрондық сауда алаңының ашық бөлігінде орналастырылатын конкурсты өткізу туралы хабарландыруда мынадай мәліметтер көрсетіледі:

      1) конкурстың нысанасы (егер конкурстың мәніне бірнеше лот кірген жағдайда, лоттардың атаулары мен нөмірлері);

      2) табиғи монополия субъектінің атауы және орналасқан жері;

      3) әрбір лот бойынша сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы, өлшем бірлігі, орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер көлемі, сондай-ақ әрбір лот бойынша техникалық ерекшеліктің электрондық көшірмесі;

      4) әрбір лот бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету мерзімдері, әрбір лот бойынша тауарларды жеткізудің, қызметтерді көрсетудің, жұмыстарды орындаудың орны;

      5) конкурстық құжаттаманың электрондық көшірмесі;

      6) электрондық сауда алаңында конкурстық өтінімдерді ұсынудың басталу және аяқталу уақыты, сондай-ақ конкурстық өтінімдерді ашу күні мен уақыты;

      7) ҚҚС-ны есепке алмағанда, әрбір лот бойынша тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуға бөлінген сома;

      8) конкурстың қорытындылары шығарылған күннен бастап әрбір лот бойынша тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарт жасасудың талап етілетін мерзімі;

      9) әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысына сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің бағасынан басқа, ҚҚС-ны есепке алмағанда, конкурстық құжаттамада көзделген өзге де шығыстарды енгізу қажеттігі туралы талап;

      10) конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі.

      115. Конкурстық өтінім конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес тауарды жеткізуді жүзеге асыруға немесе жұмысты орындауға немесе қызмет көрсетуге келісім білдіру болып табылады.

      116. Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімі электрондық сауда алаңында орналастырылады және электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылады.

      117. Әріптік, цифрлық және өзге де символдармен сәйкестендірілмеген ақпаратты қамтитын құжат әлеуетті өнім беруші ұсынбаған болып есептеледі және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін ретінде қабылданбауға жатады.

      118. Құжаттардың электрондық көшірмелері әлеуетті өнім берушіде осындай құжаттардың түпнұсқалары немесе осындай құжаттардың нотариус куәландырылған көшірмелерінің қағаз тасығыштарда бар болуы шартымен ұсынылады.

      119. Электрондық сауда алаңында конкурстың хабарландыруында көрсетілген конкурстық өтінімдерді табыс етудің аяқталу мерзімі өткеннен кейін ұсынудың конкурстың әлеуетті өнім берушілерінің конкурстық өтінімдері орналастырылмайды.

      120. Тендерге қатысуға ниет білдірген заңды тұлға болып табылатын әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімі:

      1) осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тендерге қатысуға арналған өтінімді;

      2) әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері немесе электрондық құжат түрінде:

      Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған, олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын лицензиялар, рұқсаттар (хабарламалар) немесе электрондық құжат түрінде. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда әлеуетті өнім беруші тиісті рұқсаттың (хабарламаның), лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынады;

      Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған, олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын, әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге құқығын растайтын патенттер, куәліктер, сертификаттар, дипломдар, және (немесе) құжаттар көшірмесін;

      заңды тұлғаның жарғысының (құрылтай шартының) электрондық көшірмесі немесе электрондық құжат түріндегі жарғыны;

      бірінші басшы немесе оның орнын алмастыратын тұлға, сондай-ақ бас бухгалтер (бухгалтер) қол қойған қосымшаларымен соңғы қаржы жылындағы бухгалтерлік баланстың электрондық көшірмесі немесе электрондық құжат түріндегі бухгалтерлік балансты;

      "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 2-тармағына сәйкес міндетті түрде аудитті өткізу белгіленген заңды тұлғалардың соңғы қаржылық жыл үшін аудиторлық есебінің электрондық көшірмесі немесе электрондық құжат түріндегі нұсқасы;

      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың электрондық көшірмесі немесе электрондық құжат түріндегі нұсқасын;

      конверттерді ашу күнінің алдындағы күнтізбелік 30 (отыз) күн өткеннен кейін берілген құрылтай шарттарының электрондық көшірмесі немесе электрондық құжат түріндегі нұсқасы немесе акциялар ұстаушылардың тізілімінен үзінді көшірмесін;

      тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашқан күнге дейін үш ай өткеннен кейін берілген салық төлеушіде Қазақстан Республикасы бойынша салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екені туралы мәліметтердің электрондық құжаттың көшірмесі немесе көшірмесін;

      егер әлеуетті өнім беруші ҚҚС төлеуші болып табылған жағдайда, қосымша құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің электрондық көшірмесі немесе электрондық құжат түріндегі нұсқасы;

      Ұлттық Банк Басқармасының қаулысына сәйкес (егер әлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады) банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан астамға созылған мерзімі өткен берешегінің жоқтығы туралы әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсетілетін банктің немесе банк филиалының қолы және мөрі бар анықтамасының электрондық көшірмесі немесе электронды құжат түріндегі нұсқасы. Анықтама конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу күнінің алдындағы 1 (бір) айдан ерте берілмеуі қажет. Егер анықтамаға банктің бірінші басшысы қол қоймаған болса, онда анықтама осы тұлғаға осы анықтамаларға қол қою құқығы берілгенін тікелей көздейтін құжаттың көшірмесімен бірге ұсынылады;

      егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болмаған және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген жағдайда, онда осы әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының резиденті емес екендігі және салықтық есепте тұрмайтындығы туралы Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органының тиісті құжатының электрондық көшірмесі немесе электронды құжат түріндегі нұсқасы ұсынылады;

      3) ілеспе көрсетілетін қызметтердің құнын қоса алғанда, жеткізілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің соңғы бағасын құрайтын әлеуетті өнім берушінің барлық нақты шығынын қамтитын осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілген әлеуетті өнім беруші ұсынатын бағаны;

      4) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдерін және (немесе) көлемдерін, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға шығыстарға, тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттарын сипаттай отырып, техникалық ерекшелік.

      Жобалық-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім беруші белгіленген тәртіппен бекітілген жобалық-сметалық құжаттаманың шарттарымен келісу туралы хат береді;

      5) конкурстық өтінімді қамтамасыз етудің енгізілуін растайтын құжаттың түпнұсқасын;

      6) соңғы 3 (үш) жылда тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ұқсас сатып алу бойынша бұрын орындалған шарттар туралы ақпаратт;

      7) егер мұндай талаптар техникалық ерекшелікте белгіленген болса, әлеуетті өнім беруші жұмыскерлерінің біліктілік сәйкестігі туралы ақпаратты;

      8) әлеуетті өнім беруші жүргізілетін сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлескен орындаушыларға) беруі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемін қамтиды.

      121. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімді ұсынған кезде бір мезгілде конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, тәсілмен және шарттарда оның конкурстық өтінімінде ұсынылған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер құнының 1 (бір) пайызы мөлшерінде кепілдік қамтамасыз етуді енгізеді.

      122. Конкурстық өтінімді қамтамасыз ету мынадай түрлердің бірінде ұсынылады:

      1) әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген табиғи монополия субъектісінің банктік шотына енгізу жолымен ақша кепілдігі;

      2) конкурстық құжаттамаға қоса берілетін нысан бойынша банк кепілдігі.

      123. Тендерлік өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі-конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімінен кем емес.

      124. Табиғи монополия субъектісі конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайлар орын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қайтарады:

      1) осы әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдерді табыс етудің соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін кері қайтарып алған жағдайларда ашу хаттамасын орналастырған болса;

      2) конкурс тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған болса. Аталған жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

      3) әлеуетті өнім беруші сатып алу туралы шартқа қол қойған және ол сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ аванс сомасын (болған жағдайда) енгізген болса.

      125. Конкурстық өтінімді қамтамасыз ету мынадай жағдайлардың бірі туындаған кезде конкурстық өтінімді және оны қамтамасыз етуді ұсынған әлеуетті өнім берушіге қайтарылмайды:

      1) конкурс жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса;

      2) конкурс жеңімпазы сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ аванс сомасын (болған кезде) енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған, оның ішінде уақтылы орындамаған жағдайларда.

      126. Егер әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысының бағасы конкурстың (лоттың) нысанасы болып табылатын тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген сомадан асып кетсе, ұсынылған конкурстық баға ұсыныстары қабылданбайды.

      127. Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін ашу конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімде электрондық сауда алаңында жүзеге асырылады.

      128. Конкурстық комиссия конкурстық өтінімдерді қарайды және конкурсты өткізу туралы хабарландыруда белгіленген конкурстық өтінімдерді ұсыну аяқталған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей әрбір лот бойынша жеке әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы шешімді қабылдайды.

      129. Конкурстық комиссия мынадай негіздер бойынша конкурстық өтінімді қабылдамайды және әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жібермейді:

      1) әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген болса;

      2) конкурстық өтінім файлды ашу қатесімен ұсынылған ақпаратты қамтитын болса;

      3) конкурстық өтінім осы Қағидалардың 117, 118-тармақтарының нормаларын бұза отырып ұсынылған немесе ресімделген құжаттарды қамтитын болса;

      4) осы конкурстық өтінім конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келмесе;

      5) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген) рұқсаттардың (хабарламалардың) болмауы, олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынады;

      6) әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, беруге және өткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын патенттердің, куәліктердің, сертификаттардың, басқа да құжаттардың электрондық көшірмелерін не электрондық құжат түрінде ұсынбаған болса;

      7) әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада болуы белгіленген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде талаптарға сәйкес келмесе;

      8) әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада болуы белгіленген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде талаптарға сәйкес келмесе;

      9) банкроттық немесе тарату рәсіміндерінен өтуге тиіс;

      10) қосалқы мердігерлер туралы мәлімет ұсынылған жағдайда әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) қосалқы мердігерлікке (бірлесіп орындауға) жұмыстардың (көрсетілетін қызметтер) көлемінің барлығын қосқанда үштен екі бөлігінен астамын берген болса;

      11) Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер органының тиісті құжатында бір теңге және одан көп мөлшерде салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі туралы мәліметтер бар болса;

      12) банктің немесе банк филиалының қолы және мөрі бар әлеуетті өнім берушінің осы анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам уақытқа созылаған міндеттемелерінің ең болмағанда бір түрі бойынша мерзімі өткен берешегінің болуы туралы анықтаманың электрондық көшірмесі болса;

      13) техникалық ерекшеліктің орнына берілген тендерлік құжаттама Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттаманы қамтитын жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшелік ұсынылмаған болса;

      14) әлеуетті өнім беруші тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің үздік шарттарын, сондай-ақ сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің үздік сипаттамаларын ұсынатын жағдайларды қоспағанда, әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелік берген болса;

      15) дәйексіз ақпарат беру фактісі анықталса;

      16) әлеуетті өнім беруші осы тендерге (лотқа) қатысуға өтінім берген басқа әлеуетті өнім берушінің немесе табиғи монополия субъектісінің аффилиирленген тұлғасы болып табылса;

      17) конкурстың әлеуетті өнім берушісінің тендерлік баға ұсынысының бағасы тендердің (лоттың) мәні болып табылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген сомадан асатын болса;

      18) соттың шешімі заңды күшіне енген күннен бастап 2 (екі) жыл ішінде табиғи монополия субъектісі алдындағы міндеттемелерін орындамау немесе тиісінше орындамау фактісін растайтын заңды күшіне енген сот шешімі бар болса;

      19) осы Қағидалардың 90-тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы демпингтік деп танылса.

      130. Конкурстық өтінімдерді қарау хаттамасы электрондық сауда алаңында қалыптастырылады, табиғи монополия субъектінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады және ақпаратты қалыптастыруға және орналастыруға уәкілетті табиғи монополия субъектісі тұлғасымен электрондық сауда алаңының ашық бөлігінде орналастырылады.

      131. Электрондық сауда алаңында конкурстық өтінімдерді қарау хаттамасына қол қойылғаннан және орналастырғаннан кейін электрондық сауда алаңында автоматты режимде конкурстық өтінімдері конкурсқа қатысуға жіберілген конкурстың әлеуетті өнім берушілерінің конкурстық баға ұсыныстарын ашу, сондай-ақ конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жүзеге асырылады.

      132. Электрондық сауда алаңында қабылданбаған конкурстық баға ұсыныстары бағаланады және салыстырылады және конкурстық баға ұсынысының ең төмен бағасы негізінде конкурс жеңімпазы (лоттар бойынша) анықталады.

      133. Конкурстың жеңімпазын айқындау кезінде, конкурстың әлеуетті өнім берушілерінің конкурстық баға ұсыныстарының бағалары тең болған жағдайда, конкурстық құжаттаманы басқа әлеуетті өнім берушілерден бұрын ұсынған әлеуетті өнім берушіге артықшылық беріледі.

      134. Конкурстық комиссия:

      1) конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдер болмаса;

      2) конкурсқа қатысуға кемінде 2 (екі) конкурсқа қатысу туралы өтінім берілген болса;

      3) егер конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе;

      4) егер конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші жіберілсе, конкурсты (лот) өтпеді деп таниды.

      135. Егер конкурс өтпеді деп танылса, табиғи монополия субъектісі мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) конкурсты қайта өткізу туралы;

      2) конкурстық құжаттаманы өзгерту және конкурсты қайта өткізу туралы.

      136. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру қорытындылары бойынша шешім конкурстық баға ұсыныстары ашылған күннен кешіктірмей табиғи монополия субъектісінің электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі конкурстың қорытындыларын шығару хаттамасы түрінде электрондық сауда алаңында және өзінің интернет-ресурсында немесе уәкілетті органның интернет-ресурсында қалыптастырылады және жарияланады.

      137. Конкурс, оның ішінде екі кезеңді рәсімдерді қолдана отырып, конкурс арқылы сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық комиссия конкурс қорытындылары туралы хаттаманы ресімдейді, онда мынадай ақпарат болады:

      1) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атаулары мен қысқаша сипаттамасы;

      2) конкурстық өтінімдер берген әлеуетті өнім берушілердің атауы және орналасқан жері;

      3) конкурстық өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің біліктілік деректері;

      4) әрбір конкурстық өтінімнің бағасы және басқа да негізгі шарттары;

      5) конкурстық өтінімдерді бағалау мен салыстыруды баяндау;

      6) конкурстық өтінімдер қабылданбаған жағдайда, оларды кері қайтару үшін негіздер;

      7) әрбір лот бойынша конкурс жеңімпазының атауы мен орналасқан жері және жеңімпаз анықталған шарттар;

      8) екінші орын алған әлеуетті өнім беруші туралы;

      9) егер конкурс нәтижесінде жеңімпаз анықталмаса, конкурстық комиссияның осындай шешім қабылдауы үшін негіздер;

      10) конкурстық құжаттаманы түсіндіру туралы сұрау салулардың, оларға жауаптардың жинақталған мазмұны, сондай-ақ конкурстық құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулардың жинақталған мазмұны;

      11) сатып алу шартына қол қойылатын мерзім (бірақ конкурс жеңімпазы хабарламаны алған сәттен бастап он жұмыс күнінен аспайды);

      12) сарапшыларды тарту туралы ақпарат;

      13) егер конкурс өткізілген жағдайда, онда тізбеде көзделген осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін табиғи монополия субъектісі бөлген сома.

      138. Табиғи монополия субъектісі конкурс қорытындылары шығарылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде электрондық сауда алаңында конкурс жеңімпазына хабарлама жібереді.

      139. Баға ұсыныстарын сұрату жолымен электрондық сауда алаңдары арқылы сатып алу әлеуетті өнім берушілердегі қолда бар, олардың егжей-тегжейлі ерекшелігінің тапсырыс беруші үшін айтарлықтай маңызы жоқ тауарлар, жұмыстар және қызметтерге жүргізіледі, бұл ретте бағасы шешуші шарт болып табылады.

      140. Табиғи монополия субъектісі баға ұсыныстарын табыс ету мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын электрондық сауда алаңында және өзінің интернет-ресурсында, ал өзінің интернет-ресурсы болмаған жағдайда – уәкілетті органның интернет-ресурсында мынадай мазмұндағы ақпараты бар баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы хабарландыруды орналастырады:

      1) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жоспарлы өткізу туралы – атауы, қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ талап етілетін көлемі, төлеу шарттары, тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдері, орны мен шарттары (қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікті қоса бере отырып), жеңімпаз деп танылған әлеуетті өнім берушімен сатып алу туралы шарт жасасу мерзімі;

      2) әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын табыс етуді бастау және аяқтау мерзімі туралы;

      3) сатып алу туралы шарттың жобасы;

      4) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілетін сатып алудың мәні болып табылатын қосылған құн салығын есепке алмай, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін әрбір лот бойынша бөлінген сомалар туралы мәлімет.

      141. Баға ұсынысы баға ұсыныстары тәсілімен сатып алу туралы хабарландыруда көрсетілген баға ұсыныстарын қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін электрондық сауда алаңы арқылы беріледі. Әрбір әлеуетті өнім беруші әлеуетті өнім берушінің басшысының қолымен бекітілген немесе әлеуетті өнім берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған бір ғана баға ұсынысын береді, онда келесі мәліметтер мен құжаттар болуға тиіс:

      1) әлеуетті өнім берушінің атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды мекенжайы;

      2) жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы мен саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;

      3) тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны мен мерзімдері;

      4) қосылған құн салығын есепке алмағанда, тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты шығыстар енгізілген тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің бір бірлігі үшін бағасы және жалпы бағасы;

      5) лицензияның электрондық көшірмесі (егер сатып алу шарттарында міндетті лицензиялауға жататын қызмет болжанған болса);

      6) әлеуетті өнім берушінің басшысы қол қойған техникалық ерекшеліктің электрондық көшірмесі (егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда техникалық ерекшелік және әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы туралы талап болған жағдайда).

      142. Электрондық сауда алаңында баға ұсыныстарын салыстырады және ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші анықталады.

      Егер ең төмен баға ұсынысын бірнеше әлеуетті өнім беруші ұсынған жағдайда, баға ұсынысы басқа әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарынан бұрын келіп түскен әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

      143. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы қайтарылуға тиіс, егер:

      1) сатып алу үшін бөлінген сомадан асатын болса;

      2) әлеуетті өнім беруші біреуден артық баға ұсынысын берген, бұл ретте баға ұсыныстарын беру мерзімі өткенге дейін бұрын жіберілген баға ұсыныстарын кері қайтарып алмаған болса.

      144. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды мынадай жағдайларда өткізілмеді деп таниды:

      1) егер 2 (екі) баға ұсынысынан кем ұсынылса;

      2) сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түскені үшін және әлеуетті өнім берушінің 1 (біреуден) артық баға ұсыныстарын бергені үшін баға ұсыныстары қабылданбағаннан кейін 2 (екеуден) кем баға ұсынысы қалған жағдайда, онда мұндай әлеуетті өнім беруші осындай баға ұсынысын қабылдамайды.

      145. Егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылса, табиғи монополия субъектісі мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды қайта өткізу туралы;

      2) сатып алу шарттарын өзгерту және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды қайта өткізу туралы;

      Қағидалардың осы тармақта көзделген шешімді табиғи монополия субъектісі сатып алу қорытындылары бекітілген күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

      Қағиданың осы тармағында көзделген сатып алуды табиғи монополия субъектісі шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жариялайды.

      146. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындылары хаттама түрінде ресімделеді, ол электрондық сауда алаңында қалыптастырылады. Сатып алудың қорытындылары әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын табыс ету мерзімі аяқталған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізілуге тиіс. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындыларының хаттамасына келесі мәліметтер енгізілуге тиіс:

      1) табиғи монополия субъектісінің толық атауы;

      2) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың атауы;

      3) баға ұсыныстарын табыс етудің соңғы мерзімі өткенге дейін баға ұсыныстарын ұсынған әлеуетті өнім берушілердің толық атауы, олар тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге мәлімдеген бағалар;

      4) бас тарту себептерін негіздей отырып, бас тартылған баға ұсыныстары туралы;

      5) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың жеңімпазы туралы;

      6) екінші орын алған әлеуетті өнім беруші туралы;

      7) егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өткізілген жағдайда, сатып алу туралы шартты жасасудың сомасы мен мерзімдері туралы.

      147. Табиғи монополия субъектісі баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың қорытындылары шығарылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде электрондық сауда алаңында сатып алудың жеңімпазына хабарлама жібереді.

4-Параграф. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру

      148. Заңның 23-бабының 4-тармағына сәйкес егер біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспаса, біртекті тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу жүргізіледі. Бұл ретте баға шешуші шарт болып табылады.

      149. Баға ұсыныстарын сұратуды пайдалана отырып, өнім берушіні таңдау тәсілін қолдану мақсатында қаржы жылы ішінде тауарлардың біртекті түрлерін сатып алудың жылдық көлемін бөліктерге бөлшектеуге жол берілмейді.

      150. Табиғи монополия субъектісі табиғи монополия субъектісімен және (немесе) өзара үлестес кемінде екі әлеуетті өнім берушіден сатып алынатын тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) жазбаша баға ұсыныстарын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдерін және (немесе) көлемдерін, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға шығыстарға сапа кепілдігін беру сипаттамасын, тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттары бар техникалық ерекшелікті қоса бере отырып, сұратады және белгіленген мерзімде келіп түскен барлық баға ұсыныстарын қарайды.

      151. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі оның табиғи монополия субъектісінің сауалында көзделген шарттарды сақтай отырып, тауарды беруді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға келісім білдіру нысаны болып табылады.

      152. Әрбір әлеуетті өнім беруші жазбаша түрде ресімделген бір ғана баға ұсынысын ұсынады.

      153. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу мына жағдайларда өткізілмеген болып танылады:

      1) 2 (екіден) кем баға ұсынысы берілген болса;

      2) егер сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түскені үшін және әлеуетті өнім берушінің біреуден артық баға ұсыныстарын бергені үшін баға ұсыныстары қабылданбағаннан кейін екеуден кем баға ұсынысы қалған болса.

      154. Табиғи монополия субъектісі әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын сұрау салуларын тіркеу журналын және әлеуетті өнім берушілердің келіп түскен баға ұсыныстарын тіркеу журналын жүргізеді, соңғысында сатып алу тәсілі, әлеуетті өнім берушінің атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) мен пошталық мекенжайы, оның ЖСН, БСН, баға ұсынысын тіркеу күні мен уақыты көрсетіледі.

      Көрсетілген журналдар тігіледі, нөмірленеді, соңғы парақ бірінші басшының не оны алмастыратын тұлғаның қолымен бекітіледі, табиғи монополия субъектілерінде электрондық құжат айналымы жүйесі болған кезде осы тармақта көрсетілген журналдарды электрондық түрде жүргізуге жол беріледі. Электрондық құжатта түзетуге жол берілмейді.

      155. Әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер келіп түскен баға ұсыныстарын тіркеу журналына енгізілуге тиіс. Көрсетілген мәліметтер журналға баға ұсыныстары бар әлеуетті өнім берушілердің ұсынылуына қарай хронологиялық тәртіппен енгізіледі.

      156. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың қорытындылары баға ұсыныстарын табыс ету аяқталған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде бекітіледі.

      157. Әлеуетті өнім берушілердің уәкілетті өкілдері мен уәкілетті орган өкілдерінің конверттерді ашу кезінде қатысуға құқығы бар. Конверттерді ашудың аудио – және бейнежазбасына рұқсат етіледі.

      Әлеуетті өнім берушілердің уәкілетті өкілдері мен уәкілетті орган өкілдерінің басқа әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарымен қол қойғызып танысуға құқығы бар.

      Табиғи монополия субъектісі барлық мүдделі адамдар мен уәкілетті органның өкілдеріне конверттерді ашу рәсіміне кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

      158. Табиғи монополия субъектісі баға ұсыныстарын салыстырады және ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім берушіні айқындайды.

      Егер ең төмен баға ұсынысын бірнеше әлеуетті өнім беруші ұсынған жағдайда, баға ұсынысы басқа әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарынан бұрын түскен әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

      159. Сатып алу шартын табиғи монополия субъектісі ең төмен және бас тартылмаған баға ұсынысын берген әлеуетті өнім берушімен жасасады.

      160. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы, егер:

      1) ол сатып алу үшін бөлінген сомадан асып кетсе;

      2) әлеуетті өнім беруші біреуден артық баға ұсынысын берген, бұл ретте баға ұсыныстарын беру мерзімі өткенге дейін бұрын жіберілген баға ұсыныстарын кері шақыртып алмаған болса, қайтарылуға жатады.

      161. Егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылса, табиғи монополия субъектісі мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды қайта өткізу туралы;

      2) сатып алу шарттарын өзгерту және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды қайта өткізу туралы;

      3) бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы.

      Осы тармақта көзделген шешімді табиғи монополия субъектісі сатып алу қорытындылары бекітілген күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

      Қағиданың осы тармағында көзделген сатып алуды табиғи монополия субъектісі шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жариялайды.

      162. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден алу тәсілімен сатып алуды табиғи монополия субъектісі мына жағдайларда жүзеге асырады:

      1) ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен сатып алуға қатысуға шақыру жіберілетін әлеуетті өнім берушіні табиғи монополия субъектісі айқындайды;

      2) 2 (екеуден) кем баға ұсынысы берілген жағдайларда жүргізіледі. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен сатып алуға қатысуға шақыру оның өтінімінде көзделген талаптарда баға ұсынысын берген әлеуетті өнім берушіге жіберіледі және сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы оның баға ұсынысынан аспауға тиіс;

      3) егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен сатып алуға қатысуға шақыру баға ұсыысын берген әлеуетті өнім берушіге ең төмен бағамен жіберіледі;

      4) егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілсе. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен сатып алуға қатысуға шақыру оның баға ұсынысында көзделген талаптарда баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушіге жіберіледі және сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы оның баға ұсынысынан аспауға тиіс.

      163. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың қорытындылары хаттама түрінде ресімделеді, оны табиғи монополия субъектінің немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бірінші басшысы бекітеді. Сатып алудың қорытындылары әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын табыс ету мерзімі аяқталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізілуге тиіс. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындыларының хаттамасын мына мәліметтер енгізіледі:

      1) табиғи монополия субъектінің толық атауы және пошталық мекенжайы;

      2) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың атауы;

      3) баға ұсыныстарын табыс етудің соңғы мерзімі өткенге дейін баға ұсыныстарын ұсынған әлеуетті өнім берушілердің толық атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), олар мәлімдеген Тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге бағалар;

      4) бас тарту себептерін негіздей отырып, бас тартылған баға ұсыныстары туралы;

      5) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың жеңімпазы туралы;

      6) екінші орын алған әлеуетті өнім беруші туралы;

      7) егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өткізілген жағдайда, сатып алу туралы шартты жасасудың сомасы мен мерзімдері туралы.

      164. Табиғи монополия субъектісі баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындылары бекітілген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей қорытындылар туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсында немесе уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырады.

5-Параграф. Бір көзден сатып алуды жүзеге асыру

      165. Бір көзден сатып алу Заңның 23-бабының 5-тармағына сәйкес тек қана конкурс болған жағдайда ғана жүргізіледі.

      166. Заңның 23-бабы 5-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларда бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде табиғи монополия субъектісі әлеуетті өнім берушіге сатып алуға қатысуға шақыру жібереді, онда мынадай мәліметтер болуға тиіс:

      1) табиғи монополия субъектісінің атауы және орналасқан жері;

      2) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдерін және (немесе) көлемдерін, тауарларға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға шығыстарға, тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шығыстарға сапа кепілдігін беру сипатталған техникалық ерекшелікті.

      Жобалық-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды сатып алуды жүзеге асыру кезінде техникалық ерекшеліктің орнына конкурстық құжаттамада белгіленген тәртіппен бекітілген жобалық-сметалық құжаттама болуға тиіс. Бұл ретте осындай сатып алу бойынша жұмыстарды орындау мерзімдері белгіленген тәртіппен бекітілген жобалық-сметалық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды орындау мерзіміне сәйкес келуге тиіс;

      3) өткізілетін сатып алудың нысанасы болып табылатын тауардың саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі;

      4) тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны;

      5) тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімдері, ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапасына кепілдік беру;

      6) төлем талаптары және сатып алу туралы шарттың жобасы;

      7) осы Қағидаларда көзделген жағдайларда сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу талаптары, нысаны, көлемі және тәсілі;

      8) бір көзден алу тәсілімен өткізілетін сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген сомалар туралы мәлімет;

      9) бір көзден алу тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өтпеді деп тану нәтижесінде жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, әлеуетті өнім беруші оның қойылатын талаптарға сәйкестігін растау үшін ұсынатын құжаттардың тізбесі;

      10) бір көзден алу тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өтпеді деп тану нәтижесінде жүзеге асырылатын жағдайды, сондай-ақ осы Қағиданың 167-тармағында көзделген ақпаратты қоспағанда, әлеуетті өнім берушінің қойылған біліктілік талаптарына оның сәйкестігін растайтын құжаттарды беру орны мен мерзімі.

      Бұл ретте жіберілетін шақыру өтпеді деп танылған өткізілген сатып алу (конкурс, баға ұсыныстарын сұрату) шарттарына сәйкес келеді.

      167. Бір көзден алу тәсілімен өткізілетін сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарды беруді, жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді жүзеге асыруға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші табиғи монополия субъектісіне белгіленген мерзімде мынадай ақпаратты ұсынады:

      1) әлеуетті өнім беруші жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігері (бірлескен орындаушысы) ретінде тартуды көздейтін тұлғаларды көрсете отырып, тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдерін және (немесе) көлемдерін, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға шығыстарға сапа кепілдігін беруді, тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттарын сипаттай отырып, техникалық ерекшелікті;

      Жобалық-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім беруші белгіленген тәртіппен бекітілген жобалық-сметалық құжаттаманың шарттарымен келісу туралы хат жібереді;

      2) бір көзден алу тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өтпеді деп тану нәтижесінде жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, әлеуетті өнім берушінің және ол жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігері (бірлескен орындаушысы) ретінде тартуды көздейтін тұлғалардың табиғи монополия субъектісінің шақыруында көрсетілген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар;

      3) ұсынылатын Тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға негіздемесі.

      168. Бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурс тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылған жағдайда, табиғи монополия субъектісі бір көзден алу тәсілімен сатып алуға қатысу үшін шақырған, өтпеді деп танылған конкурсқа қатысушыға осы конкурсқа қатысушының конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды сол табиғи монополия субъектісіне қайта ұсынуға міндетті емес.

      169. Табиғи монополия субъектісі бір көзден алу тәсілімен сатып алу Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өтпеді деп тану нәтижесінде жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарды олардың шақыруда көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан қарайды.

      170. Бір көзден сатып алуды жүзеге асыру кезінде табиғи монополия субъектісі әлеуетті өнім берушіден осы әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бағасының барлық қажетті негіздемесін сұратады.

      171. Табиғи монополия субъектісі бір көзден сатып алуды жүзеге асырған кезде хаттама жасайды, онда мынадай ақпарат қамтылады:

      1) бір көзден сатып алу тәсілін қолдану негіздемесі;

      2) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаты;

      3) сатып алу шарты жасалатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен мекенжайы және осындай шарттың бағасы.

      172. Бір негізден алу тәсілімен сатып алу өтпеді деп мынадай жағдайларда танылады:

      1) әлеуетті өнім беруші бір көзден алу тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілмеген сатып алу қорытындылары бойынша жүзеге асырылатын жағдайды қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің шақыруында көрсетілген талаптарға сәйкес келмесе;

      2) егер әлеуетті өнім беруші бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алуға қатысудан бас тартса.

      Егер бір көзден алу тәсілімен сатып алу Қағидалардың осы тармағының негізінде өтпеді деп танылса, сатып алу заңда көзделген тәсілдермен жүзеге асырылады.

6-Параграф. Сатып алу шарты

      173. Табиғи монополия субъектісі жеңімпазға шарт жобасын тиісті ресурстарда тауар биржалары немесе электрондық сауда алаңдары арқылы сатып алған жағдайда, сатып алу қорытындылары шығарылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қағаз тасығышта немесе электрондық нысанда жібереді.

      Сатып алу шарты оған тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған сәттен бастап күшіне енеді.

      174. Егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде шарт жобасына қол қоймаса және табиғи монополия субъектісіне ұсынбаса, онда табиғи монополия субъектісі шарт жобасына қол қою және ұсыну мерзімі өткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде екінші орын алған әлеуетті өнім берушіге шарт жобасын жібереді.

      175. Екінші орын алған әлеуетті өнім беруші оған шарт жобасы ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қол қояды және оны табиғи монополия субъектісіне ұсынады.

      176. Егер екінші орын алған әлеуетті өнім беруші шарт жобасы өзіне ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оған қол қоймаса және оны табиғи монополия субъектісіне ұсынбаса, сатып алу өтпеді деп танылады.

      177. Егер өнім беруші шартта белгіленген тәртіппен шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбесе, табиғи монополия субъект шартты қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде екінші орын алған әлеуетті өнім берушіге шарттың жобасын жібереді.

      178. Екінші орын алған әлеуетті өнім беруші оған шарт жобасы ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қол қояды және оны табиғи монополия субъектісіне ұсынады.

      179. Егер өзіне шарт жобасы ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде екінші орын алған әлеуетті өнім беруші оған қол қоймаса және оны табиғи монополия субъектісіне ұсынбаса және (немесе) шартта белгіленген тәртіппен шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбесе, сатып алу өтпеді деп танылады.

      180. Сатып алу шартына табиғи монополия субъектісі қол қояды және табиғи монополия субъектінің осы сатып алу жөніндегі уәкілетті өкілі әр парағына қол қояды.

      181. Өнім беруші шарт жасалған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ алынған аванстың сомасына қамтамасыз ету сомасын енгізеді.

      182. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету шарт сомасының 3 % мөлшерінде белгіленеді және келесі түрлердің бірінде ұсынылады:

      1) өнім берушінің табиғи монополия субъектінің шартта көрсетілген банктік шотына енгізуі арқылы ақшаны кепілге қою;

      2) конкурстық (тендерлік) құжаттамаға қоса берілетін нысан бойынша банк кепілдігі.

      183. Егер шартта аванс төлеу көзделген болса, өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуге төмендегі түрлердің бірінде авансқа тең мөлшерде қосымша аванспен қамтамасыз етуді енгізеді:

      1) өнім берушінің табиғи монополия субъектінің шартта көрсетілген банктік шотына енгізуі арқылы ақшаны кепілге қою;

      2) конкурстық (тендерлік) құжаттамаға қоса берілетін нысан бойынша банк кепілдігі.

      184. Өнім берушіге аванстың толық сомасынан немесе аванс бөлігінен бас тарту мүмкіндігі беріледі. Аванстан ішінара бас тартқан жағдайда, өнім беруші аванспен қамтамасыз етуді алынатын аванстың бір бөлігіне тең мөлшерде енгізеді.

      185. Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай табиғи монополия субъектісі өнім берушінің жазбаша хабарламасы бойынша сатып алу туралы шартта көзделген орындалған міндеттемелерге барабар аванстың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін азайтады.

      186. Өнім берушінің шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші тұлғаларда енгізілген кепілдік ақшалай жарнаға тұтастай немесе бір бөлігінде талап ету құқығының туындауына әкеп соғатын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді.

      187. Табиғи монополия субъектісі енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өнім берушіге авансты қамтамасыз ету сомасын (болған жағдайда) қайтарады.

      188. Өнім беруші шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, табиғи монополия субъектісі енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ авансты қамтамасыз ету сомасын (бар болса) табиғи монополия субъектісінің кірісіне тұрақсыздық айыбын төлеу фактісі анықталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қайтарады.

      Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу тараптарды осы шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

      189. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ авансты қамтамасыз ету сомасын (бар болса) табиғи монополия субъектісі өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына не тиісінше орындамауына байланысты шарт бұзылған жағдайда қайтармайды. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ авансты қамтамасыз ету сомасы (болған жағдайда) табиғи монополия субъектісінің кірісіне есептеледі.

      190. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) көздейді.

      191. Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда сатып алу шартының талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір басқа санкцияларға нұқсан келтірмей, оны кез келген кезеңде бұзу туралы талапты қамтиды:

      1) табиғи монополия субъектісі осы Қағидада көзделмеген өнім берушіге жәрдем көрсеткен болса;

      2) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) авансты қамтамасыз ету сомасын енгізбегенде (бар болса);

      3) егер өнім беруші сатып алу шартында көзделген мерзімде қызметтер көрсете алмаса және (немесе) егер өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмаса, табиғи монополия субъектісі өнім берушіге міндеттемелердің орындалмағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, сатып алу шартын бұза алады.

      Егер өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) авансты қамтамасыз ету сомасын (бар болса) шартта белгіленген тәртіппен енгізбесе, табиғи монополия субъектісі 3 (үш) жұмыс күні ішінде шартты бұзу туралы хабарлама жібереді.

      192. Шарт Қазақстан Республикасының салық заңнамасының, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының талаптарына сәйкес қосылған құн салығын және акциздерді төлеу талаптарын қамтиды.

      193. Шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің ең аз мерзімі тауарды жеткізуге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге жұмсалатын мерзімнен кем емес, бірақ күнтізбелік 15 (он бес) күннен аз емес мерзімді құрайды.

      194. Табиғи монополия субъектісі және өнім беруші көрсетілген шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді толық орындаған жағдайда шарт орындалған болып есептеледі.

      195. Өнім беруші шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда табиғи монополия субъектісі тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды қамтамасыз етеді.

      196. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге мынадай жағдайларда жол беріледі:

      1) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағасын және тиісінше сатып алу туралы шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісімі бойынша;

      2) егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен осындай өзгерістің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, сатып алу туралы шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

      3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына не ұлғаюына байланысты сатып алу туралы шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде, осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жасалған сатып алу шартында көрсетілген тауар, жұмыс, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына не ұлғаюына байланысты тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

      4) егер өнім беруші онымен жасалған тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті сатып алу туралы шартты орындау процесінде онымен жасалған сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің, жұмысты орындаудың, көрсетілетін қызметті көрсетудің неғұрлым жақсы сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын не мерзімдерін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда, өнім беруші онымен жасалған сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің, жұмысты орындаудың, көрсетілетін қызметті көрсетудің;

      5) Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) қаржы жылында (жылдарында) жұмыстарды орындауға арналған сатып алу туралы шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

      6) жұмыстарды орындаудың немесе қызметтерді көрсетудің сметалық құны азайған және кейіннен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда, жұмыстарды сатып алу немесе қызметтерді сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлігінде;

      7) табиғи монополия субъектісінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты сатып алу туралы шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

      8) сот тәртібімен мән-жайлардың туындау фактісі еңсерілмейтін күш деп танылған жағдайда тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

      9) табиғи монополия субъектісі тауарды, жұмысты немесе көрсетілетін қызметті қабылдауға мүмкіндігі болмаған және өнім берушінің тауарды, жұмысты немесе көрсетілетін қызметті ұсынуға дайын екендігі расталған жағдайда тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде.

      197. Сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған сатып алу туралы шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының мазмұнын өзгертуі мүмкін өзгерістерді және (немесе) өнім берушіні таңдауға негіз болған ұсынысты енгізуге жол берілмейді.

7-Параграф. Сатып алу шартын орындау

      198. Шартты орындау кезінде тауарлардың атауы, саны, сапасы, техникалық ерекшелігі, құны, орны мен тауарларды жеткізу мерзімі (жұмыстарды орындау, көрсетілетін қызметтер көрсету) шарттың мазмұнына сәйкес келуге тиіс.

      199. Тауарларды жеткізу кезінде сатып алу туралы шартты орындау мынадай ретпен жүзеге асырылады:

      1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 562 бұйрығына (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 14 қаңтарда № 8265 болып тіркелген) ресімделген жүкқұжаттың (бұдан әрі – жүкқұжат) түпнұсқасын ұсына отырып, тауарды межелі пунктке жеткізу;

      2) өнім берушінің тауарды жеткізу фактісін растайтын жүкқұжаттың көшірмесін қоса бере отырып, Тауарды қабылдау-тапсыру актісін ресімдеуі;

      3) табиғи монополия субъектінің тауарды қабылдауы;

      4) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 412-бабының 2-тармағына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы жазып берілген электрондық шот-фактураларды ресімдеу);

      5) жеткізілген тауар үшін табиғи монополия субъектінің төлеуі.

      200. Жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) кезінде сатып алу туралы шартты орындау мынадай ретпен жүзеге асырылады:

      1) орындалған жұмыстар актісін ресімдеу (қызмет көрсету);

      2) орындалған жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) тапсыру және қабылдау.

      3) Салық кодексінің 412-бабының 2-тармағына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы жазып берілген электрондық шот-фактураларды ресімдеу;

      4) орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) үшін табиғи монополия субъектінің төлеуі.

      201. Өнім беруші табиғи монополия субъектісі осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бекітілген тауарларды қабылдау-өткізу актісін (бұдан әрі – тауарларды қабылдау- өткізу актісі), осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша орындалған жұмыстар актісін (бұдан әрі – орындалған жұмыстар актісі), тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер туралы мәліметтерді толтыра отырып, осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілген қызметтер актісін (бұдан әрі – көрсетілген қызметтер актісі) жібереді.

      202. Табиғи монополия субъектісі тауарды қабылдау-тапсыру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету актісінің жобасын өнім беруші алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей актіде шарт бойынша ақпаратты толтырады және оған қол қояды не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді қабылдаудан бас тартады.

8-Параграф. Сатып алу процесіне байланысты шектеулер

      203. Сатып алу шарттары, конкурстық (тендерлік) құжаттама, сатып алу хаттамалары, әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері және өткізілген сатып алу бойынша өзге де материалдар табиғи монополия субъектісінде кемінде 5 (бес) жыл сақталады.

      Табиғи монополиялар субъектілері тауар биржасы немесе электрондық сауда алаңдары арқылы сатып алуды тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарында (Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес) деректерді сақтаудан басқа жүзеге асырған кезде табиғи монополиялар субъектілері жүргізген сатып алу рәсімі мен нәтижелері туралы деректерді сақтау кемінде 5 (бес) жыл қосымша дербес жүзеге асырылады.

      204. Табиғи монополия субъектісінің қызметкеріне, егер ол әлеуетті өнім берушінің лауазымды немесе сенімді адамының жақын туысы (ата-анасы), балалары, бала асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) болып табылса не конкурс нәтижелеріне өзгеше түрде өзі мүдделі болса, сатып алу рәсімдеріне байланысты міндеттерді орындауға тыйым салынады.

6-тарау. Реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол жеткізудің тең жағдайларын қамтамасыз ету тәртібі

1-Параграф. Реттелетін қызметтерге қол жеткізудің тең жағдайларын қамтамасыз етудің жалпы ережелері

      205. Табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне қол жеткізудің тең жағдайларын қамтамасыз ету мынадай шарттарды негізге ала отырып жүзеге асырылады:

      1) осы Қағидаларда айқындалған талаптар сақталған кезде барлық тұтынушылар үшін реттеліп көрсетілетін қызметтердің тең қол жеткізуі;

      2) реттеліп көрсетілетін қызметтердің барлық тұтынушыларына қатысты бірыңғай тарифтік саясат жүргізу;

      3) реттеліп көрсетілетін қызметтер тізбесінің, реттеліп көрсетілетін қызметтер тарифтерінің ақпараттық ашықтығы.

      206. Тұтынушылардың реттелетін қызметке қол жеткізуі қамтамасыз етіледі:

      1) Заңның 25-бабында көзделген ақпаратты табиғи монополия субъектісінің интернет-ресурсында орналастырумен, ол болмаған жағдайда, уәкілетті органның ведомствосына оның интернет-ресурсында орналастыру үшін ұсынумен;

      2) бекітілген егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына (құрылыс салу схемасына) сәйкес инженерлік коммуникацияларды дамыту жоспарына сәйкес кәбілдік кәріз желілеріне қосуға немесе реттелетін қызмет көлемін ұлғайтуға техникалық шарттар беру;

      3) тұтынушының реттеліп көрсетілетін қызметке қосылуға арналған техникалық шарттарды орындауы;

      4) реттелетін қызметке қосылу немесе реттелетін қызмет көлемінің артуы;

      5) реттелетін қызметті көрсетуге шарттар жасасу.

      207. Табиғи монополия субъектісінің интернет-ресурсында не ол болмаған жағдайда уәкілетті органның интернет-ресурсында:

      1) резерв, бос және қолжетімді қуаттардың, сыйымдылықтардың, орындардың, табиғи монополия субъектісі желілерінің өткізу қабілетінің болуы туралы ақпарат;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік құпияларға және заңмен қорғалатын өзге де құпияға жататын мәліметтерді қоспағанда, реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну кезінде пайдаланылатын желілерді немесе өзге де мүлікті орналастыру схемалары тоқсан сайын орналастырылады.

      Бұл талап қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілеріне және жаңадан құрылған табиғи монополиялар субъектілеріне қолданылмайды.

      208. Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 21.02.2023 № 60/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      209. Тұтынушының осы Қағидаларда айқындалған талаптарды сақтауы табиғи монополия субъектісі мен тұтынушының арасында Заңның 8-бабының 7) тармақшасына сәйкес бекітілген үлгі шарттарға сәйкес ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің әрбір түріне жеке шарт жасасу үшін негіз болып табылады.

      210. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсететін табиғи монополия субъектісі тұтынушы жүгінген кезде реттеліп көрсетілетін қызметке қол жеткізу тәртібі туралы ақпаратты ұсынады.

      211. Реттеліп көрсетілетін қызметтер табиғи монополия субъектісімен шарт жасасқан барлық тұтынушыларға ұсынылады.

2-Параграф. Кәбілдік кәріз желілеріне тең қол жеткізуді қамтамасыз ету

      212. Тұтынушылар кәбілдік кәріз желілеріне қосуға арналған техникалық шарттар:

      1) жаңадан іске қосылатын объектілерді кәбілдік кәріз желілеріне қосу;

      2) бұрын қосылмаған объектіні кәбілдік кәріз желілеріне қосу.

      Осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кәбілдік кәріз желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру туралы өтінішке:

      1) жеке тұлғалар үшін – объект иесінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, жеке кәсіпкер куәлігінің көшірмесі немесе дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарламаның көшірмесі, заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі немесе анықтама;

      2) өкіл өтініш берген кезде – өкілдің өкілеттігін растайтын құжаттар қоса беріледі.

      Табиғи монополиялар субъектілері сәулет және қала құрылысы органдарының өтінімі бойынша техникалық шарттар беруді жүзеге асырады:

      1) техникалық күрделі емес объектілер үшін – екі жұмыс күні ішінде;

      2) техникалық күрделі объектілер үшін – бес жұмыс күні ішінде.

      Техникалық шарттар жобалау мен құрылыстың нормативтік кезеңіне беріледі.

      Тұтынушының осы Қағидаларда айқындалған талаптарды сақтауы табиғи монополиялар субъектісі (электр және жылу желілеріне қосылған жағдайда – энергиямен жабдықтаушы ұйыммен) мен тұтынушы арасында уәкілетті орган бекіткен үлгі шарттарға сәйкес ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің әрбір түріне жеке шарт жасасу үшін негіз болып табылады.

      Реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсететін табиғи монополия субъектісі тұтынушы жүгінген кезде реттеліп көрсетілетін қызметке қол жеткізу тәртібі туралы ақпаратты ұсынады.

      Осы Қағидаларда қамтылмаған табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 750 бұйрығымен бекітілген құрылыс салуды ұйымдастыру және құрылыс саласында рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12684 болып тіркелген) сәйкес реттеледі.

      212-1. Реттеліп көрсетілетін қызметке тең қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін бір мезгілде осы қызметтерді тұтынушы болып табылатын табиғи монополиялар субъектісі нақты пайдалану басталған сәттен бастап он екі ай ішінде кәбілдік кәріздің барлық көлемінің 75%-ынан аспайтынын пайдаланады.

      Ескерту. Қағида 212-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 23.01.2023 № 22/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      212-2. Табиғи монополиялар субъектісі еңсерілмейтін күш мән-жайларын қоспағанда, пайдаланылмайтын кәбілдерді кәбілдік кәрізден уақтылы алып тастау арқылы үш айдан астам іске қосылмаған активтерді тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді.

      Ескерту. Қағида 212-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 23.01.2023 № 22/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3-Параграф. Реттелетін қызметтерге қол жеткізудің тең жағдайларын қамтамасыз ету және олар бойынша шешімдер қабылдау жөніндегі өтініштерді қарау

      213. Тұтынушыға реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол жеткізуге тең жағдайлар беру бойынша келіспеушіліктер туындаған жағдайда тұтынушы уәкілетті органға өтініш жібереді.

      Өтініште өтініш беруші туралы және өзіне қатысты өтініш берілген табиғи монополия субъектісі туралы мәліметтер, осы Қағидалардың талаптарын бұзудың сипаттамасы, сондай-ақ өтініш беруші өтініш жасаған талаптар қамтылуға тиіс.

      Өтініштерді қарау тәртібі мен мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      214. Табиғи монополия субъектісіне не қызметтерді тұтынушылар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органның шешіміне толық немесе ішінара шағымдануға мүмкіндік береді.

4-Параграф. Реттеліп көрсетілетін қызметтер туралы ақпарат беру

      215. Кәбілдік кәрізді мүліктік жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру бойынша көрсетілетін қызметтер, реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсетудің техникалық және технологиялық мүмкіндіктері туралы ақпарат мәтіндер, кестелер және кестелер түрінде өтініштерді қабылдау орны бойынша орналастырылады.

      Көрсетілетін қызметтер туралы олардың құны туралы, қол жеткізу тәртібі туралы ақпаратты табиғи монополия субъектісі қызметтерді тұтынушының сұрау салуы бойынша (жазбаша нысанда) ұсынады.

      Реттелетін қызметтерге қол жеткізу шарттарын таңуға немесе осы қызметтерді тұтынушыларды кемсітуге әкелетін өзге де іс-әрекеттерді жасауға жол берілмейді.

      216. Уәкілетті орган табиғи монополия субъектісі ұсынған ақпаратты пайдаланған кезде мемлекеттік, қызметтік, коммерциялық құпияның, табиғи монополия субъектісінің және қызметтерді тұтынушылардың басқа да заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етеді.

      217. Табиғи монополия субъектісі уәкілетті органның талап етуі бойынша оған қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен көрсетілген қызметтердің мәлімделген және нақты көлемі туралы мәліметтер береді.

7-тарау. Бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және табиғи монополиялар субъектілерінің тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қолжеткізу туралы есептерді жүргізу тәртібі

      218. Табиғи монополия субъектісі ағымдағы күнтізбелік жылдың 1 тамызынан және келесі күнтізбелік жылдың 1 мамырынан кешіктірмей жарты жылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және табиғи монополиялар субъектілерінің тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есептер жүргізеді.

      219. Тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы есеп осы Қағидалардың 12-қосымшаға сәйкес көрсеткіштерді қамтиды және жария тыңдау нысанында өткізіледі.

      220. Табиғи монополия субъектісі Қағидалардың 218-тармағында көрсетілген мерзімде тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы негіздемелері бар есептерді, оның ішінде қаржылық есептілікті орналастырады.

      221. Алдағы есепті өткізу туралы хабарландыруды тіркелімнің республикалық және жергілікті бөлімдеріне енгізілген табиғи монополия субъектісі аптасына кемінде бір рет шығарылатын және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымында оны өткізгенге дейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жариялайды және келесі мәліметтерді қамтиды:

      1) табиғи монополия субъектісінің атауы және орналасқан жері;

      2) есепті өткізу күні мен орны;

      3) ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің түрі.

      222. Есепті өткізгенге дейін бір ай бұрын табиғи монополия субъектісі уәкілетті органды хабардар етеді.

      223. Алдағы есепті өткізу туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін табиғи монополия субъектісі есепті өткізгенге дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын өзінің интернет-ресурсында орналастырады, ал ол болмаған жағдайда уәкілетті органға оның интернет-ресурсында орналастыру үшін осы Қағидаларының 229-тармағында көзделген ақпаратты ұсынады.

      224. Есепті өткізуге арналған үй-жайды табиғи монополия субъектісі айқындайды.

      225. Табиғи монополия субъектісі есепті өткізу орнына барлық тілек білдірушілердің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Өткізу және өзге де мамандандырылған режимі бар ғимараттарда есеп жүргізілген жағдайда табиғи монополия субъектісі хабарландыруда тыңдаушылардың тізімін алдын ала қалыптастыру туралы көрсетеді, оның мерзімі есепті өткізуге дейін 24 сағат бұрын аяқталады. Егер есеп демалыс күнінен кейінгі келесі жұмыс күні өткізілсе, онда есеп күннің екінші жартысында өткізіледі, тыңдаушылардың тізімін қалыптастыру жұмыс күнінің бірінші жартысында есеп өткізілген күннің сағат 12.00-ге дейін аяқталады.

      226. Осы тарауда көзделген талаптар қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілеріне және жаңадан құрылған табиғи монополиялар субъектілеріне қолданылмайды.

      227. Есепті өткізу үшін табиғи монополия субъектісі басшыларының арасынан есепті жария тыңдаудың төрағасы (бұдан әрі – төраға) және есепті жария тыңдаудың хаттамасын жүргізетін жария тыңдаудың хатшысы тағайындалады.

      228. Төраға белгіленген уақытта тыңдауды ашады, олардың мақсаты мен күн тәртібін жариялайды.

      Жария тыңдау құрылымына сәйкес табиғи монополия субъектісінің сөз сөйлеуін қамтиды.

      229. Табиғи монополия субъектісінің сөз сөйлеу құрылымы келесі ақпаратты:

      1) осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы;

      2) осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бекітілген тарифтік сметаның;

      3) осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы;

      4) осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тарифтер тарифтік реттеудің ынталандырушы әдісін қолдана отырып бекітілетін субъектілер үшін табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы;

      5) табиғи монополия субъектісі қызметінің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы;

      6) ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы;

      7) реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы;

      8) қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы қамтиды.

      Өз сөзінде табиғи монополия субъектісі тұтынушыларға реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну сапасы туралы егжей-тегжейлі түсінік береді.

      Тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында есеп беретін табиғи монополия субъектісінің атынан бірінші басшы не бірінші басшының міндеттерін атқару жүктелген тұлға шығады.

      230. Есепті жария тыңдауға қатысушылар қаралатын мәселе бойынша ауызша немесе жазбаша өз пікірін білдіре алады, сөз сөйлеушілерге сұрақтар қоя алады, өз сөзінде көмекші материалдарды (плакаттар, графиктер және басқалар) пайдалана алады.

      231. Есепті жария тыңдауға қатысушының жазбаша түрдегі пікірі жеке немесе заңды тұлғаның ресми тұлғаға өтінішіне теңестіріледі және есепті жария тыңдау хаттамасына міндетті түрде енгізілуге, сондай-ақ табиғи монополия субъектісінің одан әрі қарауына және тиісті шаралар қабылдауға жатады.

      232. Төраға жария тыңдауды өткізу кезінде тәртіпті бұзған адамға ескерту жасайды.

      233. Төраға қорытынды шығарады және көпшілік тыңдауды жабады.

      234. Есепті жария тыңдауды өткізу барысында хаттама жүргізіледі. Хаттамада осы Қағидалардың 229-тармағында көрсетілген ақпарат, сондай-ақ тыңдаудың басталу және аяқталу уақыты, сөз сөйлегендердің тегі мен аты-жөні және сөз сөйлеудің қысқаша мазмұны қамтылады. Хаттама нөмірленеді және жеке папкаға тігіледі.

      235. Жария тыңдау хаттамасының көшірмесі оны өткізгеннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға ұсынылады.

      236. Хаттама мен материалдар жария істерге қалыптастырылады және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 қаулысымен бекітілген мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларына сәйкес сақталады.

      237. Табиғи монополия субъектісі тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдында есеп өткізілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей оны бұқаралық ақпарат құралдарында және өзінің интернет-ресурсында орналастырады не уәкілетті органға оның интернет-ресурсында орналастыру үшін жібереді.

      Уәкілетті орган есепті келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өзінің интернет-ресурсында орналастырады.

8-тарау. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік құпияларға және заңмен қорғалатын өзге де құпияға жататын мәліметтерді қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің бос және қол жетімді қуаттарының, сыйымдылықтарының, орындарының болуы туралы ақпаратты орналастыру тәртібі

      238. Табиғи монополия субъектісі өзінің интернет-ресурсында орналастырады не өзінің интернет-ресурсы болмаған жағдайда уәкілетті органға өзінің интернет-ресурсында орналастыру үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік құпияларға және өзге де қорғалатын құпияға жататын мәліметтерді қоспағанда, бос және қол жетімді қуаттардың, сыйымдылықтың, орындардың болуы туралы жаңартылатын ақпаратты тоқсан сайын ұсынады.

      239. Табиғи монополия субъектісі тоқсан сайын өзінің интернет-ресурсында орналастырады не ол болмаған жағдайда уәкілетті органға оның интернет-ресурсында:

      резерв, бос және қолжетімді қуаттардың, сыйымдылықтардың, орындардың, табиғи монополия субъектісінің болуы туралы ақпарат;

      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік құпияларға және заңмен қорғалатын өзге де құпияға жататын мәліметтерді қоспағанда, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпаратты (объектілердің орналасқан жері, фото, бейнетүсірілім, инвестициялық бағдарламалар іс-шараларының орындалу мерзімдері мен құны қоса беріле отырып, орындалу сатысы) орналастыру үшін ұсынады.

9-тарау. Табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту тәртібі

1-Параграф. Жалпы ережелер

      240. Осы тарау Заңның 15-бабы 23-тармағының 9) тармақшасына сәйкес әзірленді және тарифтік реттеудің ынталандырушы әдісін қолдана отырып, тарифтерді бекіту кезінде ескерілетін табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту тәртібін белгілейді.

      241. Табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін қалыптастырудың негізгі қағидаттары:

      1) тұтынушылар мен табиғи монополиялар субъектілері мүдделерінің теңгеріміне қол жеткізу;

      2) табиғи монополия субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін қалыптастыру және табиғи монополия субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін қалыптастыру нәтижелеріне қол жеткізудің ашықтығын қамтамасыз ету кезінде объективті тәсілді қамтамасыз ету болып табылады.

2-Параграф. Табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін қалыптастыру

      242. Табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерін қалыптастыру мынадай кезеңдерден тұрады:

      1) табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділігі көрсеткіштерінің тізбесін қалыптастыру;

      2) реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсететін табиғи монополия субъектісі үшін көрсеткіштерді әзірлеу;

      3) табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту.

      243. Табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерін қалыптастыру кезінде реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсететін табиғи монополия субъектісінің деректері пайдаланылады.

      244. Тарифтік реттеудің ынталандырушы әдісін қолдана отырып тарифті бекіту кезінде табиғи монополия субъектісі қызмет тиімділігі көрсеткіштері тізбесінің жобасын әзірлейді және ұсынады. Табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштері тізбесінің жобасымен бір мезгілде өткен жылдардағы ұсынылатын көрсеткіштердің нақты мәндері бойынша деректер, сондай-ақ табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерінің ұсынылатын көрсеткіштерінің жоспарлы мәндері ұсынылады.

      Табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін уәкілетті орган оны ұсынған күннен бастап 90 (тоқсан) жұмыс күні ішінде қарайды.

      Табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділігі көрсеткіштерінің жобасы осы Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қалыптастырылады.

      245. Табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерін бекітуді уәкілетті орган әрбір реттелетін қызмет үшін жеке жүзеге асырады.

      246. Уәкілетті орган басшысының бұйрығымен құрамында кемінде 5 (бес) адам бар табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерін айқындау және бекіту жөніндегі жұмыс тобы (бұдан әрі – жұмыс тобы) құрылады.

      Жұмыс тобына: уәкілетті органның және өзге де мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының, қоғамдық бірлестіктердің, жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің, табиғи монополия субъектісінің, тұтынушының өкілдері, сарапшылар және өзге де мүдделі тұлғалар кіреді.

3-Параграф. Табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерінің тізбесін қалыптастыру

      247. Көрсеткіштердің тізбесін табиғи монополия субъектісі реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсететін табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімді жұмыс істеуі үшін маңыздылығына сүйене отырып қалыптастырады.

      248. Нысаналы көрсеткіштер тарифтің қолданылу мерзіміне белгіленеді және жылдар бойынша бөліністе ұсынылады.

      Табиғи монополия субъектісі уәкілетті органға табиғи монополия субъектісінің пікірі бойынша ұсынылатын көрсеткіштердің орташа жылдық жоспарлы және нақты мәндерін айқындау үшін маңызды болып табылатын ақпаратты жібереді.

      249. Табиғи монополия субъектісінен алынған табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділігі көрсеткіштер тізбесінің жобасын уәкілетті орган жұмыс тобының талқылауына шығарады.

      Жұмыс тобы табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділігі көрсеткіштер тізбесінің жобасын талқылау барысында өзгерістер, толықтырулар енгізуге, сондай-ақ нысаналы көрсеткіштерді алып тастауға мүмкіндігі бар.

      250. Жұмыс тобы қызметтің тиімділігі көрсеткіштерінің нақтыланған жобасын қалыптастырады және уәкілетті органның басшылығына ұсынады.

      Бұл ретте, жобаға енгізілетін көрсеткіштер тізбесінің саны 5 (бес) аспауы тиіс.

4-Параграф. Табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін әзірлеу

      251. Уәкілетті орган көрсеткіштердің түпкілікті тізбесін анықтағаннан кейін көрсеткіштердің нысаналы мәнін есептейді.

      252. Табиғи монополияның әрбір субъектісі бойынша көрсеткіштердің нысаналы мәні үшін уәкілетті орган көрсеткіштердің орташа жылдық нақты және жоспарлы мәндерінің орташа арифметикалық мәнін есептейді.

      Табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерінің нысаналы мәндері салалық ерекшеліктер ескеріле отырып әзірленеді.

      253. Егер көрсеткіштер мәндерінің төмендеуі немесе артуы қызмет сапасының жақсаруын сипаттаған жағдайда, уәкілетті орган табиғи монополия субъектісі ұсынған көрсеткіштердің мәндерін және реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар ұсынатын, табиғи монополия субъектісі көрсететін қызметті тұтынушыларға сауалнама жүргізу нәтижесінде алынған көрсеткіштердің нысаналы мәндерін негізге ала отырып, көрсеткіштер үшін нысаналы мәндерді есептейді.

      254. Егер табиғи монополия субъектісі көрсеткіштердің нақты және/немесе жоспарлы мәнін ұсынбаса, уәкілетті орган оларды тиісінше орташа арифметикалық тең, осы көрсеткіштердің нақты және жоспарлы мәндерін қабылдайды.

      Егер табиғи монополия субъектісі жоспарлы мәндерді жақсартуды мәлімдемесе, онда уәкілетті орган тиімділік көрсеткіштерінің нысаналы мәнін дербес белгілейді.

      255. Көрсеткіштерді әзірлеуді уәкілетті орган реттеліп көрсетілетін қызметтер көрсететін әрбір табиғи монополия субъектісі үшін жеке жүзеге асырады.

5-Параграф. Табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту

      256. Табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділігі көрсеткіштері тізбесінің түпкілікті жобасы шығарылғаннан кейін уәкілетті орган Табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділігі көрсеткіштерінің жобасын жұмыс тобының қарауына шығарады. Қарау қорытындылары бойынша жұмыс тобы Уәкілетті органның басшылығына жіберілетін ескертулер мен ұсынымдарды ұсынады.

      257. Уәкілетті органның басшысы жұмыс тобының ескертулері мен ұсынымдарын ескере отырып, табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерін бекітеді.

6-Параграф. Табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін бағалауды қалыптастыру

      258. Табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерін бағалауды уәкілетті орган Табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есепті қарау жолымен жүзеге асырады.

      259. Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 21.02.2023 № 60/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      260. Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 21.02.2023 № 60/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      261. Табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу табиғи монополия субъектісі қызметі тиімділігінің нысаналы және қол жеткізілген көрсеткіштерінің пайыздық арақатынасы айқындалады.

      262. Табиғи монополия субъектісінің табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерін орындауына мониторинг жүргізу нәтижелері бойынша уәкілетті орган мынадай құрылым бойынша талдамалық есептің жобасын жасайды:

      1) кіріспе – табиғи монополия субъектісінің атауы және табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштері, есепті кезең және пайдаланылған ақпарат пен құжаттар тізбесі көрсетіледі;

      2) әрбір көрсеткіш үшін сәйкестік коэффициентінің есебі – мәні осы көрсеткіштердің мәніне есепті кезеңде сәйкес келетін не сәйкес келмейтін табиғи монополия субъектісі есепті кезеңде қол жеткізген нақты көрсеткіштер айқындалады;

      3) көрсеткіштердің сәйкестік коэффициенттерін түзету (болған жағдайда) – негіздемелерді және табиғи монополия субъектісі ұсынған сәйкессіздік себептерін қоса бере отырып, уәкілетті орган сәйкестік коэффициентін түзетуді жүзеге асырған көрсеткіштер айқындалады;

      4) табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерін субъектінің сақтау коэффициентін есептеу-табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерін субъектінің сақтау коэффициентінің мәні айқындалады;

      5) табиғи монополия субъектісі көрсететін қызметтің тиімділігін бағалау бойынша қорытындылар.

      263. Уәкілетті орган субъектінің табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділігі көрсеткіштерін орындау мониторингі процесінде пайдаланылған құжаттарды қоса бере отырып, талдамалық есептің жобасын жұмыс тобының қарауына жібереді. Субъектінің қызмет тиімділігі көрсеткіштерін сақтауына мониторинг жүргізу мерзімі тоқтатыла тұрған жағдайда, уәкілетті орган талдамалық есептің жобасын барлық құжаттарды қоса бере отырып, жұмыс тобының қарауына жібереді.

      Талдамалық есептің жобасын қарау қорытындылары бойынша жұмыс тобы ұсыныстарды және/немесе ұсынымдарды (бар болса) ұсынады, олар уәкілетті органның басшылығына жіберіледі.

      264. Уәкілетті орган басшысының бұйрығымен табиғи монополия субъектісінің табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерін сақтауы туралы талдамалық есеп бекітіледі.

      265. Уәкілетті орган табиғи монополия субъектісінің табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштерін орындау туралы талдамалық есепті бекіткен сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастырады.

10-тарау. Табиғи монополиялар салаларындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру тәртібі

      266. Мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кәсіпкерлік кодексінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

11-тарау. Тұтынушыларды және (немесе) уәкілетті органды тариф, оның өзгеруі туралы хабардар ету тәртібі

      267. Табиғи монополия субъектісі тұтынушыларды және (немесе) уәкілетті органды тариф, оның өзгеруі туралы тиісті ақпаратты табиғи монополия субъектісі өз қызметін жүзеге асыратын әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында өзінің интернет-ресурсында не уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру арқылы хабардар етеді.

1-Параграф. Тұтынушыларды және (немесе) уәкілетті органды тариф, оның өзгеруі туралы хабардар ету мерзімдері

      268. Заңның 20-бабының 1-тармағында көрсетілген табиғи монополиялар субъектілері тұтынушыларды тариф қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей:

      1) оңайлатылған тәртіппен бекітілген тариф туралы;

      2) тарифтің, бекітілген тарифтік сметаның өзгеру себептері бар ақпаратты ұсына отырып, оңайлатылған тәртіппен бекітілген тарифтің қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін бекітілген тариф туралы хабардар етеді

      269. Табиғи монополия субъектісі Заңның 22-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда тариф қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей уәкілетті орган бекіткен тарифтің өзгергені туралы тұтынушыларды тарифтің, бекітілген тарифтік сметаның өзгеру себептерін көрсететін ақпаратты ұсына отырып, оның қолданылу мерзімі өткенге дейін хабардар етеді.

      270. Табиғи монополия субъектісі тұтынушының назарына тарифті бекіту туралы ақпаратты ол қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей жеткізеді.

12-тарау. Реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін бекіту тәртібі 1-Параграф. Жалпы ережелер

      271. Осы тарау Заңның 15-бабы 23-тармағының 13) тармақшасына сәйкес әзірленді және тарифтік реттеудің ынталандырушы әдісін қолдана отырып, тарифтерді бекіту кезінде ескерілетін реттеліп көрсетілетін қызметтің сапа және сенімділік көрсеткіштерін бекіту тәртібін белгілейді.

      272. Реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін қалыптастырудың негізгі қағидаттары:

      1) тұтынушылар мен табиғи монополиялар субъектілері мүдделерінің теңгеріміне қол жеткізу;

      2) табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің сапа және сенімділік көрсеткіштерін қалыптастыру және реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін қалыптастыру нәтижелеріне қол жеткізудің ашықтығын қамтамасыз ету кезінде объективті тәсілді қамтамасыз ету болып табылады.

2-Параграф. Реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін қалыптастыру

      273. Реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін қалыптастыру келесі кезеңдерден тұрады:

      1) реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің жобасын қалыптастыру;

      2) реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсететін табиғи монополия субъектісі үшін көрсеткіштердің нысаналы мәндерін әзірлеу.

      274. Тарифтік реттеудің ынталандырушы әдісін қолдана отырып тарифті бекіту кезінде табиғи монополия субъектісі реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің жобасын әзірлейді және ұсынады. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің жобасымен бір мезгілде өткен жылдардағы нақты деректер, сондай-ақ реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің жоспарланған нысаналы мәндері ұсынылады.

      Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін уәкілетті орган оны ұсынған күннен бастап 90 (тоқсан) жұмыс күні ішінде қарайды.

      Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің жобасы осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қалыптастырылады.

      275. Реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін бекітуді уәкілетті орган әрбір реттелетін қызмет үшін жеке жүзеге асырады.

      276. Реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін қалыптастыру кезінде келесі ақпарат көздері пайдаланылады:

      1) табиғи монополия субъектісінің деректері;

      2) тұтынушылардан сұрау нәтижелері;

      3) Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтауы туралы мониторинг деректері;

      4) меншікті зерттеулер деректері;

      5) құзыретті органдардан алынған мәліметтер;

      6) мемлекеттік статистикалық қызмет саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органнан алынған мәліметтер.

      277. Уәкілетті орган басшысының бұйрығымен құрамында кемінде 5 (бес) адам болатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін айқындау және бекіту жөніндегі жұмыс тобы (бұдан әрі – жұмыс тобы) құрылады.

      Жұмыс тобына: уәкілетті органның және өзге де мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының, қоғамдық бірлестіктердің, жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің, табиғи монополия субъектісінің, тұтынушының өкілдері, сарапшылар және өзге де мүдделі тұлғалар кіреді.

3-Параграф. Реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің тізбесін қалыптастыру

      278. Көрсеткіштерді табиғи монополия субъектісі қызметтерді тұтынушылар үшін маңыздылығына, тұтынушылардың реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігіне қанағаттануын өлшеуге және тұтынушыларға қызметтердің қол жетімділігіне қарай қалыптастырады.

      279. Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 21.02.2023 № 60/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      280. Табиғи монополия субъектісінен алынған реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің жобасын уәкілетті орган жұмыс тобының талқылауына шығарады.

      Жұмыс тобы реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің жобасын талқылау барысында өзгерістер, толықтырулар енгізуге, сондай-ақ нысаналы көрсеткіштерді алып тастауға мүмкіндігі бар.

      281. Жұмыс тобы реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің нақтыланған жобасын қалыптастырады және уәкілетті органның басшылығына ұсынылады.

      Бұл ретте, жобаға енгізілетін көрсеткіштер тізбесінің саны 5 (бес) аспауы тиіс.

      282. Тізбенің жобасы бойынша уәкілетті орган Табиғи монополиялар субъектілері бөлінісінде қызметті тұтынушылардан сұрау салуды (бұдан әрі – тұтынушылардан сұрау салу) ұйымдастырады.

      283. Тұтынушыларға сауалнама жүргізу немесе сауалнаманы уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру арқылы жүргізіледі.

      Сауалнама жүргізу үшін сауалнама нысаны осы Қағидаларға 19-қосымшада келтірілген. Тұтынушылардың сауалнамаға қатысуы ерікті болып табылады. Егер сауалнамаға бірде-бір тұтынушы қатыспаған жағдайда, уәкілетті орган қызметті тұтынушыларға сауалнаманы адрестік жіберу арқылы қайтадан сауалнама жүргізуге бастамашылық жасайды.

      Уәкілетті орган субъектілерді және қоғамдық бірлестіктерді тұтынушыларға сауалнама жүргізуге тартады.

      284. Тұтынушылардың сауалдары:

      тиісті табиғи монополия субъектісі көрсететін қызметті тұтынушы үшін әрбір көрсеткіштің маңызды дәрежесі;

      реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткішін әзірлеу жылының алдындағы жыл үшін әрбір көрсеткіштің орташа жылдық іс жүзіндегі мәнімен қанағаттану дәрежесін бағалау мақсатында жүргізіледі

      Қызметті тұтынушы реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткішін әзірлеудің алдындағы жылғы көрсеткіштің орташа жылдық нақты мәнімен қанағаттанбаған жағдайда, тиісті табиғи монополия субъектісі көрсететін қызметтерді тұтынушы сауалнамада осы көрсеткіштің өзі ұсынатын нысаналы мәнін көрсетеді.

      285. Уәкілетті орган тұтынушылардан сұрау салу нәтижелері бойынша тұтынушыдан сұрау салу аяқталған сәттен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің түпкілікті жобасын қалыптастырады, оған реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі, сондай-ақ қызметті тұтынушылар неғұрлым аз қанағаттанған көрсеткіштер енгізіледі.

      286. Уәкілетті орган сұрау салуға қатысқан тұтынушылар болмаған жағдайда ұсынылған жобаны өзгеріссіз қалдырады. Жобада іріктелген реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің жалпы саны 3 (үш) - тен 10 (он) көрсеткішке дейін құрайды.

      287. Көрсеткіштердің соңғы жобасын уәкілетті орган тұтынушылар сауалының нәтижелерін қоса бере отырып, Жұмыс тобының қарауына шығарады. Қарастыру нәтижелері бойынша Жұмыс тобы көрсеткіштер тізбесі жобасы енгізілгеннен сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ұсыныстар және/немесе ұстанымдар бар болған кезде уәкілетті органның басшылығына жолданады.

4-Параграф. Субъектілердің бөлінісінде көрсеткіштердің нысаналы мәндерін әзірлеу

      288. Уәкілетті орган көрсеткіштер тізбесінің түпкілікті жобасы шығарылғаннан кейін нысаналы мәндерді есептейді.

      289. Көрсеткіштердің нысаналы мәнін есептеу мақсатында уәкілетті орган көрсеткіштердің орташа арифметикалық орташа жылдық нақты және жоспарлы мәндерін есептейді.

      Реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің нысаналы мәндері салалық ерекшеліктер ескеріле отырып әзірленеді.

      290. Егер көрсеткіштер мәнінің төмендеуі немесе артуы қызмет сапасының жақсаруын сипаттаған жағдайда, уәкілетті орган табиғи монополия субъектісі ұсынған көрсеткіштердің ұсынылған мәнін және табиғи монополия субъектісінің тұтынушылары ұсынатын, табиғи монополия субъектісі көрсететін қызмет тұтынушыларына сауалнама жүргізу нәтижесінде алынған түпкілікті тізбе көрсеткіштерінің нысаналы мәндерін негізге ала отырып, көрсеткіштер үшін есептік нысаналы мәнді есептейді.

      291. Егер табиғи монополия субъектісі көрсеткіштердің нақты және/немесе жоспарлы мәнін ұсынбаса, уәкілетті орган оларды тиісінше орташа арифметикалық тең, осы көрсеткіштердің нақты және жоспарлы мәндерін қабылдайды.

      Егер табиғи монополия субъектісі жоспарлы мәндерді жақсартуды мәлімдемесе, онда уәкілетті орган қызмет сапасының нысаналы мәнін дербес белгілейді.

      292. Нысаналы мәндерді әзірлеуді уәкілетті орган реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсететін әрбір табиғи монополия субъектісі үшін жеке жүзеге асырады.

5-Параграф. Реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткішін бекіту

      293. Көрсеткіштер тізбесінің және көрсеткіштердің нысаналы мәнінің есебінің түпкілікті жобасы шығарылғаннан кейін уәкілетті орган реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің жобасын жұмыс тобының қарауына шығарады. Қарау қорытындылары бойынша жұмыс тобы Уәкілетті органның басшылығына жіберілетін өз ескертулері мен ұсынымдарын шығарады.

      294. Уәкілетті органның басшысы жұмыс тобының ескертулері мен ұсынымдарын ескере отырып, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін бекітеді.

6-Параграф. Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін бағалауды қалыптастыру

      295. Табиғи монополия субъектісі ұсынатын қызметтердің сапасын бағалауды реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы туралы есепті қарау жолымен уәкілетті орган жүзеге асырады.

      296. Табиғи монополия субъектісі жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей уәкілетті органға осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы есепті ұсынады. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы есепке табиғи монополия субъектісі растаушы құжаттарды қоса бере отырып, көрсеткіштерге қол жеткізу немесе қол жеткізбеу туралы егжей-тегжейлі ақпараты бар түсіндірме жазбаны қоса береді.

      297. Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 21.02.2023 № 60/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      298. Табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы есебінде ұсынылған ақпараттың дұрыстығын тексеру мақсатында уәкілетті орган:

      1) табиғи монополия субъектісінің қызметтерін тұтынушыларға, оның ішінде тәуелсіз ұйымдарды тарта отырып сауалнама жүргізеді;

      2) құзыретті органдар;

      жергілікті атқарушы органдар;

      мемлекеттік статистикалық қызмет саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның;

      3) табиғи монополиялар субъектілері мен жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктерен қажетті ақпаратты сұратады.

      299. Табиғи монополия субъектілеріне көрсетілген қызметтің сапасын бағалау кезінде уәкілетті орган табиғи монополия субъектісінің есебін алған сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде уәкілетті органға:

      1) табиғи монополия субъектісі есепті кезеңде қол жеткізген әрбір көрсеткіштің нақты мәнінің осы көрсеткіштің нысаналы мәніне сәйкестігі коэффициентінің есебі;

      2) табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтің сапа және сенімділік көрсеткішін сақтау коэффициентін есептеу;

      3) табиғи монополия субъектісі көрсететін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін бағалауды қамтиды.

      300. Уәкілетті орган табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы есебінде ұсынылған ақпараттың дұрыстығын тексеруді осы Қағидалардың 315-тармағына сәйкес жүргізген жағдайда, табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтауына мониторинг жүргізу мерзімі ақпаратты алған сәтке дейін тоқтатыла тұрады.

      301. Әрбір көрсеткіш үшін табиғи монополия субъектісінің есепті кезеңде қол жеткізген нақты мәні уәкілетті орган табиғи монополия субъектісінің түсіндірме жазбасында (болған жағдайда) ұсынылған себептерді ескере отырып, Кі сәйкестік коэффициентін түзетуді жүзеге асырады. Кі коэффициентін түзетуді уәкілетті орган мынадай өлшемдерге сәйкес жүзеге асырады:

      1) егер осы көрсеткіш үшін табиғи монополия субъектісінің сәйкес келмеу себептері ретінде табиғи монополия субъектісіне байланысты емес факторлар келтірілген жағдайда, уәкілетті орган Кс = 1 сәйкестік коэффициентін қабылдайды;

      2) қалған барлық жағдайларда Кі коэффициенті түзетілмейді.

      302. Табиғи монополия субъектісінен тәуелсіз факторлар:

      1) аудио -, бейнетіркеу құралдарымен, орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актілерімен расталған тұтынушылардың, үшінші тұлғалардың әрекеттері/әрекетсіздігі;

      2) "азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес расталған төтенше жағдайлар.

      303. Табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің белгілі бір және қол жеткізілген көрсеткіштері арасындағы арақатынастың пайыздық мәні ретінде айқындалады.

      304. Табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтауына мониторинг жүргізу нәтижелері бойынша уәкілетті орган мынадай құрылым бойынша талдамалық есептің жобасын жасайды:

      1) кіріспе – табиғи монополия субъектісінің атауы және реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіші, есепті кезең және пайдаланылған ақпарат пен құжаттар тізбесі көрсетіледі;

      2) әрбір көрсеткіш үшін сәйкестік коэффициентінің есебі – мәні осы көрсеткіштердің мәніне есепті кезеңде сәйкес келетін не сәйкес келмейтін табиғи монополия субъектісі есепті кезеңде қол жеткізген нақты көрсеткіштер айқындалады;

      3) көрсеткіштердің сәйкестік коэффициенттерін түзету (болған жағдайда) – негіздемелерді және табиғи монополия субъектісі ұсынған сәйкессіздік себептерін қоса бере отырып, уәкілетті орган сәйкестік коэффициентін түзетуді жүзеге асырған көрсеткіштер айқындалады;

      4) табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткішін сақтау коэффициентінің есебі-табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткішін сақтау коэффициентінің мәні айқындалады;

      5) табиғи монополия субъектісі көрсететін қызметтердің сапасын бағалау жөніндегі қорытындылар.

      305. Уәкілетті орган табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау мониторингі процесінде пайдаланылған құжаттарды қоса бере отырып, талдамалық есептің жобасын жұмыс тобының қарауына жібереді.

      Талдамалық есептің жобасын қарау қорытындылары бойынша жұмыс тобы бар болған жағдайда ұсыныстарды және/немесе ұсынымдарды әзірлейді, олар уәкілетті органның басшылығына жіберіледі.

      306. Уәкілетті орган басшысының бұйрығымен табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтауы туралы талдамалық есеп бекітіледі.

      307. Уәкілетті орган табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтауы туралы талдамалық есепті бекіткен сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастырады.

13-тарау. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуына қоғамдық мониторинг және (немесе) техникалық сараптама жүргізу, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қолжеткізу тәртібі

1-Параграф. Жалпы ережелер

      308. Осы тарау уәкілетті тұлғалардың бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуына қоғамдық мониторинг және (немесе) техникалық сараптама жүргізу, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу тәртібін айқындайды:

      бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуына қоғамдық мониторинг жүргізу, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу (бұдан әрі-қоғамдық мониторинг);

      реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі техникалық сараптама (бұдан әрі-техникалық сараптама) жүргізу тәртібін айқындайды.

      309. Уәкілетті адамдардың қоғамдық мониторинг және (немесе) техникалық сараптама жүргізудің негізгі қағидаттары:

      1) уәкілетті адамдардың тәуелсіздігі;

      2) зерттеулердің толықтығы, жан-жақтылығы, объективтілігі, нәтижелердің негізділігі;

      3) құзыреттілік және кәсіпқойлық.

2-Параграф. Қоғамдық мониторинг жүргізу тәртібі

      310. Қоғамдық мониторингті ұйымдастыру және жүргізу үшін уәкілетті орган құрамына қоғамдық ұйымдардың және өзге де мүдделі тұлғалардың өкілдері кіретін жұмыс тобын қалыптастырады.

      311. Жұмыс тобы қоғамдық мониторинг жүргізудің жылдық кестесін жасайды,онда оны өткізу уақыты мен орны, сондай-ақ қоғамдық мониторингке жататын табиғи монополиялар субъектілерінің тізімі айқындалады.

      312. Қоғамдық мониторинг жүргізу кестесін уәкілетті орган интернет-ресурста орналастырады және тізімге сәйкес табиғи монополиялар субъектілеріне жібереді.

      313. Қоғамдық мониторинг жүргізгенге дейін 10 (он) жұмыс күні бұрын жұмыс тобы мәслихаттардың және басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, тұтынушылар (бес адам емес) қатарынан уәкілетті адамдардың тізімін қалыптастырады және оны қоғамдық мониторинг жүргізу кестесін қоса бере отырып, табиғи монополия субъектісіне жібереді.

      314. Уәкілетті органның өкілдері уәкілетті адамдарды алып жүреді және осы Қағидалардың 318-тармағына сәйкес қоғамдық мониторинг актісін ресімдеуді қамтамасыз етеді.

      315. Қоғамдық мониторинг жүргізу үшін табиғи монополия субъектісі өткізу режимінің талаптарын сақтай отырып, бекітілген инвестициялық бағдарлама объектілеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді және бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат береді.

      316. Уәкілетті тұлғалар бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалу барысын, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуын және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерінің қол жеткізілуін бақылауды жүзеге асырады.

      317. Уәкілетті тұлғалар:

      1) бекітілген инвестициялық бағдарлама объектілерін көзбен шолып қарау және бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпаратты талдау;

      2) реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпаратты, оның ішінде растайтын құжаттарды талдау.

      318. Қоғамдық мониторинг бойынша актінің мазмұны:

      1) кіріспе бөлім (іс-шаралар тізбесі, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі, табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділігі, бөлінген бюджеттік және өзге де қаржы қаражаты туралы ақпарат);

      2) бекітілген инвестициялық бағдарламаға енгізілген өзгерістерді және қоғамдық мониторингтің нақты белгіленген нәтижелерін ескере отырып, ұсынылған ақпаратты салыстырмалы талдау;

      3) синтездеуші бөлік (инвестициялық бағдарламаны іске асыру барысына әсер еткен факторларды белгілеу, бюджеттік және өзге де қаржы қаражатын игермеу, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтамау, табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу);

      4) қарар бөлігі (нақты жай-күйі мен ұсынымдары).

      319. Қоғамдық мониторинг актісі табиғи монополия субъектісі міндетті түрде танысумен ол аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей уәкілетті органға жіберіледі.

      320. Уәкілетті орган 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей өзінің интернет-ресурсында жүргізілген қоғамдық мониторинг нәтижелері туралы фото-және бейнематериалдармен (болған жағдайда) баспасөз релизін орналастырады.

3-Параграф. Техникалық сараптама жүргізу тәртібі

      321. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуына, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуына және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуге техникалық сараптаманы табиғи монополия субъектісімен шарт негізінде уәкілетті тұлға (сарапшы, сараптама ұйымдары) жүзеге асырады.

      322. Уәкілетті тұлғалардың (сарапшылардың, сараптамалық ұйымдардың) тізімін уәкілетті орган қалыптастырады.

      323. Техникалық сараптама жүргізу үшін табиғи монополия субъектісі өткізу режимінің талаптарын сақтай отырып, бекітілген инвестициялық бағдарлама объектілеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді және бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат береді.

      324. Техникалық сараптама жүргізу барысында уәкілетті тұлғалар (сарапшылар, сараптама ұйымдары) бекітілген инвестициялық бағдарлама іс-шараларының нақты орындалуын, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуын және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді белгілейді.

      325. Уәкілетті тұлғаларға (сарапшылар, сараптама ұйымдары):

      негізсіз сараптамалық қорытынды беруге жол берілмейді;

      объективті техникалық сараптама жүргізуге кедергі келтіретін мүдделер қақтығысы және өзге де жағдайлар туындаған жағдайда техникалық сараптама жүргізуге қатысуға жол берілмейді.

      326. Уәкілетті тұлғалар (сарапшылар, сараптама ұйымдары):

      ұсынылған құжаттардың сақталуын және алынған ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді;

      инвестициялық бағдарлама объектілерін тікелей тексеруді жүзеге асырады, сондай-ақ өз құқығын қайта сенім білдірмей, ол бойынша құжаттаманы зерделейді.

      327. Уәкілетті тұлғаларға (сарапшылар, сараптама ұйымдары) техникалық сараптама жүргізуге жол берілмейді:

      1) инвестициялық бағдарлама объектісіне қатысты заттық немесе міндеттемелік құқықтарды иеленеді не иемденеді;

      2) инвестициялық бағдарлама объектісіне мүліктік мүддесі бар;

      3) табиғи монополия субъектісінің аффилиирленген тұлғасы болып табылады;

      4) табиғи монополия субъектісінің акционері, құрылтайшысы, қызметкері, меншік иесі, қатысушысы, кредиторы, дебиторы, жақын туысы немесе жекжаты болып табылса;

      5) бұл жасалған жария шарттардан туындайтын міндеттемелерді қоспағанда, мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғады немесе мұндай қақтығыстың туындау қаупін туғызады.

      328. Техникалық сараптама негізгі құралдардың техникалық жай-күйін талдауды және техникалық сипаттамаларын, оның ішінде сараптама жүргізу күніне жабдықтың тозу дәрежесін, осы саладағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қабылданған сыныптамалық топтар бойынша оны пайдалану мерзімдерін, жабдықтың жобалық және технологиялық қуатын бағалауды қамтиды.

      Техникалық сараптама барысында:

      1) негізгі құралдардың іске қосылу деңгейі бағаланады, сондай-ақ тиісті көрсеткіштердің деңгейі (жабдықтың белгіленген жиынтық қуаты, қуат коэффициенті, табиғи тозу коэффициенті, жүктеме кестесін толтыру коэффициенті және (немесе) саланың ерекшелігін ескере отырып, басқа да көрсеткіштер), пайда ставкасын есепте қабылданған табиғи монополия субъектісі активтерінің іске қосылу коэффициенттерінің негізділігі бағаланады;

      2) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік-техникалық құжаттамасында белгіленген жағдайларда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік талаптардың еңбек қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігіне талдау жүргізіледі;

      3) қолданысқа енгізілген активтерді реттеліп көрсетілетін қызметтердің түрлері бойынша бөлудің сәйкестігіне баға беріледі;

      4) еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған ұйымдастырушылық, техникалық, санитарлық-гигиеналық, биологиялық және өзге де нормаларды, ережелерді, рәсімдер мен критерийлерді қамтамасыз ету тұрғысынан өндіріс жағдайларын, өндірістік және еңбек процесін сипаттайтын сапалық және сандық көрсеткіштерге баға беріледі.

      329. Техникалық сараптама қорытындысының мазмұны:

      1) кіріспе бөлім (іс-шаралар тізбесі, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі, табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділігі, бөлінген бюджеттік және өзге де қаржы қаражаты туралы ақпарат, табиғи монополия субъектісінің негізгі және қосалқы жабдықтарын, ғимараттары мен құрылыстарын жөндеудің барлық түрлеріне арналған перспективалық және жылдық (айлық) кестелердің болуы);

      2) бекітілген инвестициялық бағдарламаға енгізілген өзгерістерді және техникалық сараптаманың нақты белгіленген нәтижелерін ескере отырып, ұсынылған ақпаратты салыстырмалы талдау;

      3) синтездеуші бөлік (реттеліп көрсетілетін қызметтердің түрлері бойынша негізгі құралдарға олардың нақты жай-күйі мен құзыретті орган бекіткен нұсқаулықтар мен нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарын ескере отырып техникалық қызмет көрсету және жөндеу көлемінің негізділігі, табиғи монополия субъектісі белгілеген жөндеудің барлық түрлерінің кезеңділігінің Нұсқаулықтың, қағидалар мен нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкестігі, еңбек шығыны мен персоналдың санын бағалау, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік талаптардың сақталуын);

      4) қарар бөлігі (ағымдағы, орташа және күрделі жөндеулер жүргізу қажеттілігі туралы (негізгі құралдардың құнын ұлғайтатын және ұлғайтпайтын), реттелетін қызметтердің түрлері бойынша негізгі құралдарды ауыстыру, қайта жаңарту және жаңғырту, негізгі құралдарды пайдалануды, негізгі құралдарды пайдалануға байланысты пайдалану және басқа да шығындарды, шикізат пен материалдар шығынын оңтайландыру жөніндегі қорытындылар мен ұсынымдар).

      330. Техникалық сараптаманың қорытындысы табиғи монополия субъектісіне ол аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады.

      331. Табиғи монополия субъектісі техникалық сараптаманың қорытындысын Заңның 26-бабы 2-тармағының 17) тармақшасына сәйкес уәкілетті органға ұсынылатын есептерге қоса береді.

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
1-қосымша
  Нысан

Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімі

      _____________________________________________________________

      (Субъектілердің мемлекеттік тіркелімі бөлімінің атауы)

      Табиғи монополияларды реттеу, өңірдің атауы*)

р/с№

Табиғи монополия субъектісінің атауы

Табиғи монополия саласы

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) түрі)

Табиғи монополия субъектісінің тіркелген орны (заңды мекен-жайы))

Табиғи монополия субъектісінің қызмет көрсету орны

Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізілген нөмірі мен күні

Табиғи монополиялар субъектілерін мемлекеттік тіркелімнен шығару нөмірі және күні

1

2

3

4

5

6

7

8

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
2-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(уәкілетті органның атауы)
____________________________
(толық тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда), жеке
кәсіпкердің немесе заңды
тұлғаның атауы)
____________________________
(заңды мекенжайы,
байланыс телефондары)

Өтініш

      Табиғи монополиялар субъектілерін Мемлекеттік тіркелімге енгізу туралы

      Оған қосуыңызды сұраймын

      __________________________________________________________________________

      (мемлекеттік тіркелімнің республикалық немесе жергілікті бөлімінің атауы)

      __________________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы немесе дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      __________________________________________________________________________

      (табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтердің түрі)

      __________________________________________________________________________

      (дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның атауы)

      ________________________________________________________________________

      (заңды мекенжайы)

      ________________________________________________________________________

      (табиғи монополиялар саласында қызмет көрсету аумағы)

      _________________________________________________________________________

      реттеліп көрсетілетін қызметтерді өндіруге іске қосылған активтер (теңгерімде немесе

      жалға алуда немесе сенімгерлік басқаруда бар)

      _________________"____" ___________ 20 ___ жыл

                  (қолы)             (күні)

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

Өтініш

      табиғи монополиялар субъектілерін мемлекеттік тіркелімнен шығару туралы

      Менің алып тастау

      __________________________________________________________________________

      (мемлекеттік тіркелімнің республикалық немесе жергілікті бөлімінің атауы)

      Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің

      __________________________________________________________________________

      (табиғи монополия субъектісінің атауы)

      __________________________________________________________________________

      (табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтердің

      (тауарлардың, жұмыстардың) түрі)

      __________________________________________________________________________

      (заңды мекенжайы)

      __________________________________________________________________________

      (табиғи монополиялар саласында қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көрсету аумағы)

      Заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін

      _____________________"____" _________ 20 ___ жыл

                  (қолы)                   (күні)

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
4-қосымша
  1- нысан
  ____________________________
(мемлекеттік органның
толық атауы)
____________________________
(жеке кәсіпкердің тегі,
аты, әкесінің аты
(бар болса) немесе заңды
тұлғаның атауы)
____________________________
мекен-жайы, аудан, облыс,
көше, үйдің №, телефон)
Өтініш берушінің деректемелері
____________________________
(Бизнес сәйкестендіру нөмірі,
Жеке сәйкестендіру нөмірі)

Уәкілетті органның келісімін алу туралы қолдаухат ____________________________________________________________________________ (мәміле мәні)

      1. Негіздеме:

Себептері

Мақсаттар

Міндеттер

Экономикалық орындылықты есептеу

      (экономикалық орындылығын есептеуді көрсете отырып, мәмілені жасаудың себептері,

      мақсаттары мен міндеттері)

      2. Мәміленің мәні болып табылатын мүлік туралы ақпарат

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      3. Мәміле жасау табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтің артуына алып келмейтінін және оның Қаржы-шаруашылық қызметінің нашарлауына алып келмейтінін растайтын мәліметтер

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Бекітілген тарифтік сметада көзделген

Мәмілені ескере отырып тарифтік сметаның жобасы

Ауытқу

Мың теңге

%      4. Мүлікті бағалау туралы мәліметтер

Мүлікті бағалауды жүргізген бағалау ұйымының атауы

Мүлікті бағалауға мемлекеттік лицензия туралы мәліметтер (нөмірі және берілген күні)

көрсетілетін қызметті алушының мүлкін бағалау туралы есептің жасалған күні мен нөмірі

Көрсетілетін қызметті алушы мүлкінің (объектісінің) атауы

Көрсетілетін қызметті алушы мүлкінің (объектісінің) қалдық құны

Көрсетілетін қызметті алушы мүлкінің (объектісінің) нарықтық құны

Мүлікті бағалауды жүргізген бағалау ұйымының қорытындысы


      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін ______________

      "_____"_______________20___ж. (қолы)

  2-нысан
  ____________________________
(мемлекеттік органның
толық атауы)
____________________________
(жеке кәсіпкердің тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса) немесе
заңды тұлғаның атауы)
____________________________
мекен-жайы, аудан, облыс,
көше, үйдің№, телефон)
Өтініш берушінің деректемелері
(Бизнес сәйкестендіру нөмірі,
жеке сәйкестендіру нөмірі)

      Уәкілетті органның келісімін алу туралы қолдаухат

      __________________________________________________________________________

      (мәміле мәні)

      Өтініш берушіні қайта ұйымдастыру (тарату) қажеттілігінің негіздемесі

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Жаңадан пайда болатын әрбір заңды тұлғаның орналасқан жері туралы мәліметтер

      (қайта ұйымдастырылған жағдайда)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Өтініш берушінің басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы мәліметтер

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді

      пайдалануға келісемін _______________________

      "_____"_______________20___ж. (қолы)

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша
  Нысан

Алдағы тендер туралы хабарландыру

      __________________________________________________________________________

      (тапсырыс берушінің толық атауы)

      келесі тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бойынша (қайта) тендер өткізу туралы хабарлайды: (тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қысқаша сипаттамасы және құны көрсетілмей олардың саны (көлемі)); (бір тендерде тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің бес және одан да көп атауын сатып алу кезінде тендер өткізу туралы хабарландыру сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің толық тізбесі Тапсырыс берушінің тендерлік құжаттамасында көрсетілген сілтемені қамтиды. Тапсырыс берушіде интернет-ресурс болған жағдайда, соңғысы интернет-ресурста сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің толық тізбесін көрсетеді).

      Тауарлар, жұмыстар, қызметтер (орындалады/көрсетіледі):

      _________________________________________________________________________

      (тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету орнын

      көрсету).

      Талап етілетін жеткізу мерзімі (орындау, көрсету) _______________________________

      Тендерге қатысуға Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 20____ жылғы "_____"_____________ № ________ бұйрығымен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларында көрсетілген талаптарға жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

      Тендерлік құжаттама пакетін ______ сағат ________ минутқа "__" _______ ___ (тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашуға 24 сағат қалғанда уақыты мен күнін көрсету), № ______кабинет ______ сағат дейінгі мерзімде алады.

      Тендерлік құжаттама пакетінің құны__________ (тапсырыс берушінің тиісті шотын көрсету) немесе Тапсырыс берушінің бухгалтериясына енгізіледі. Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді өндіретін ұйымдарға тендерлік құжаттама тегін ұсынылады (егер тендерлік құжаттаманы бергені үшін ақы алу көзделмеген жағдайда, хабарландыруда тендерлік құжаттама тегін берілетінін көрсету керек).

      Тендерлік өтінімдер тендерге қатысу үшін конвертке салынған әлеуетті қызметтер

      берушілер _________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (тапсырыс берушінің атауы)

      мекен-жайы бойынша: _______________________________ № _______ кабинет.

      Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы жауап мерзімі: "___" ____________ __________

      сағат _________ минутқа дейін.

      Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді тендерлік комиссия _______ _____

      сағат _____ минутта. ____ келесі мекенжай бойынша:

      _______________ №____ кабинет ашады.

      Әлеуетті өнім берушілер мен олардың өкілдері (бірінші басшының қолымен және мөрімен куәландырылған сенімхатты ұсына отырып) тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатысады.

      Өткізетін._________________________________________ тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алу бойынша тендерде табиғи монополия субъектісінің қызметтерін тұтынушылардың бақылаушылар ретінде қатысуына жол беріледі.

      Қосымша ақпарат пен анықтаманы ________________ телефон арқылы (қала коды мен телефон нөмірін көрсету) алуға болады:

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
6-қосымша
  1-нысан
  (Кімге)
  ____________________________
____________________________
(субъектінің атауы)
(Кімнен)____________________
____________________________
(әлеуетті өнім берушінің атауы)

Конкурсқа қатысуға өтінім (заңды тұлғалар үшін)

      Тендер өткізу бойынша конкурстық құжаттаманы қарап

      _____________________________________, алу осымен куәландырылады,

      (тендер атауы)

      __________________________________________________________________________

      (әлеуетті өнім берушінің атауы)

      мынадай лоттар бойынша тауарларды жеткізуді (жұмыстарды орындауды, Қызметтерді

      көрсетуді) жүзеге асыруды ұсынады:

      __________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      (лоттар бойынша тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің толық сипаттамасы)

      конкурстық құжаттамаға сәйкес жалпы сомаға

      __________________________________________________________________________

                  (санмен және жазумен)

      Осы конкурстық өтінім:

      1. ________________________________________________________________________

      2. ________________________________________________________________________

      3. ________________________________________________________________________

      4. ________________________________________________________________________

      5. ________________________________________________________________________

      6. ________________________________________________________________________

      7. ________________________________________________________________________

      8. ________________________________________________________________________

      9. ________________________________________________________________________

      10. ________________________________________________________________________

      Біз, біздің конкурстық өтініміміз жеңіске жетті деп танылған жағдайда, материалдық, қаржылық ресурстарды (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету) жеткізуді бастауға міндеттенеміз.__________________ және осы конкурстық өтінімде көрсетілген барлық материалдық, қаржы ресурстарын жеткізуді (жұмысты орындау, Қызмет көрсету) аяқтау __________ сізден біздің конкурстық өтінімімізді жеңді деп тану туралы хабарлама алған сәттен бастап (жазбаша) күн ішінде.

      Біз сіздің конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызбен келісеміз.

      Мынадай баламалы төлем шарттарын ұсынамыз _________________________________

      (егер бар болса, төлемнің балама шарттары аударылады)

      немесе басқа да шарттар (санамалау: ____________________) бұл ретте баға жеңілдігін

      __________________________________________________________________________

      (ақшалай түрде, жазбаша көрсету)

      Осы конкурстық өтінім __________ күні (жазумен).

      Сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін осы конкурстық өтінім Сіздің оны жеңді

      деп тану туралы хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті шарт рөлін

      орындайтын болады.

      __________________________________________________________________________

      (қолы, күні) (лауазымы, Т.А.Ә.)

      М.О.

      Атынан және тапсырмасы бойынша конкурстық өтінімге қол қоюға барлық өкілеттігі

      бар _______________________________________________________________________

                  (әлеуетті өнім берушінің атауы)

  2-нысан
  (Кімге)
  ____________________________
____________________________
(субъектінің атауы)
(Кімнен)
____________________________
____________________________
(Әлеуетті өнім берушінің
тегі, аты, әкесінің аты)

Конкурсқа қатысуға өтінім

      (жеке кәсіпкерлер мен жеке тұлғалар үшін)

      Тендер өткізу бойынша конкурстық құжаттаманы қарап ___________________, алу осымен куәландырылады (тендердің атауы) мынадай лоттар бойынша материалдық, қаржылық ресурстарды жеткізуді (жұмыстарды орындауды, көрсетілетін қызметтерді көрсетуді) жүзеге асыруды ұсынамын:

      _________________________________________________________________________

      (лоттар бойынша тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің толық сипаттамасы)

      конкурстық құжаттамаға сәйкес жалпы сомаға ____________________ (және жазумен).

      Осы конкурстық өтінім:

      1. ______________________________________________________________________

      2. ______________________________________________________________________

      3. ______________________________________________________________________

      4. ______________________________________________________________________

      5. ______________________________________________________________________

      6. ______________________________________________________________________

      7. ______________________________________________________________________

      8. ______________________________________________________________________

      9. ______________________________________________________________________

      10. _____________________________________________________________________

      Мен, менің конкурстық өтінімім ұтып шықты деп танылған жағдайда, материалдық, қаржылық ресурстарды (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету) жеткізуді бастауға міндеттенемін.__________________ (жазумен) осы конкурстық өтінімде көрсетілген барлық материалдық, қаржы ресурстарын жеткізуді (жұмысты орындау, Қызмет көрсету) аяқтау __________ сізден (жазбаша) менің конкурстық өтінімімді ұтып шықты деп тану туралы хабарлама алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде.

      Мен сіздің конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызбен келісемін.

      Келесі баламалы төлем шарттарын ұсынамын ___________________________________

      (егер бар болса, төлемнің балама шарттары аударылады)

      немесе басқа да шарттар (санамалау: ____________________) бұл ретте баға жеңілдігін

      __________________ (ақшалай түрде, жазумен көрсету).

      Осы конкурстық өтінім _________ күні (жазумен).

      Сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін осы конкурстық өтінім Сіздің оны жеңді деп тану туралы хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті шарт рөлін орындайтын болады.

      _________________________________________________________________________

                        (қолы, күні) (аты-жөні, тегі)

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
7-қосымша
  Нысан

Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің бағалар кестесі (әлеуетті өнім берушінің атауы)

      (әрбір лотқа жеке толтырылады)---------------------------

      Тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы _______________________________

      1. Қысқаша сипаттамасы

      2. Шығарылған елі (жұмыстарды сатып алу кезінде)

      3. Дайындаушы зауыт (жұмыстар мен қызметтерді сатып алу кезінде)

      4. Өлшем бірлігі

      5. Бағасы ________ бірлік үшін _________ шарттары бойынша

      6. Саны (көлемі)

      7. Барлық баға = 5 бет х 6 бет, в _______

      8. Жалпы бағасы, __________ жағдайында __________ (белгіленген пункт) қоса алғанда, барлық шығындар әлеуетті жеткізушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кеден бажын, ҚҚС және басқа салықтарды, төлемдер мен алымдарды, құны, жинақтаушы бөлшектер мен міндетті қосалқы бөлшектер және ішінде қызмет көрсетуге арналған барлық шығыстарды қоса алғанда, басқа да шығыстар.

      Әлеуетті өнім беруші басқа шығыстарды көрсетуге құқылы, оның ішінде: 8.1., 8.2.

      9. Жеңілдік ұсынылған жағдайда оның мөлшері 9.1., 9.2. __________

      Ескерту: әлеуетті өнім беруші 8-жолда көрсетілген жалпы бағаның құрауыштарын көрсетпейді, бұл ретте осы жолда көрсетілген бағаны тендерлік комиссия әлеуетті өнім берушінің барлық шығындарын ескере отырып айқындалған ретінде қарайды және қайта қарауға жатпайды.

      ____________________________________________________________________

                        (қолы) (лауазымы, Т.А.Ә.)

      М. О.

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
8-қосымша

Тауарды(ларды) қабылдау-тапсыру актісі)

      №_______ "___"_______ 20___ж. құжаттың нөмірі қол қойылған күні (Тапсырыс берушінің актіге қол қойған күні мен уақыты белгіленеді)

      Осы акт:___________ ( шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес (өнім берушінің атауы) ________________________ бастап "____" __________ 20 __ жыл № _________ (шарттың (қосымша келісімнің) атауы, төменде қол қойған өнім берушінің өкілдері атынан берген,

      __________________________________________________ (Тапсырыс беруші) атынан

      (Тапсырыс берушінің атауы)

      Тапсырыс берушінің өкілдерін қабылдады:

Тауар туралы мәліметтер

Тауарды жеткізу орны

Тауардың атауы

Номенклатуралық (зауыттық) нөмірі (бар болса)

Өлшем бірлігі

Саны

Бағасы

Сома, теңге

1

2

3

4

5

6

7

1
      Осы акт бойынша тауардың (лердің) құны Шартқа сәйкес

      ___________________________ теңге құрайды, (санмен, жазумен))

Жеткізушінің атауы

ЖСН / БСН

ЖСК/БСК

Банк

Заңды мекен-жайы

Өнім берушінің өкілдері

Бекітемін

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (бұдан әрі – Т.А.Ә) лауазымы

қолы

Т.А.Ә., лауазымы

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Келісім-шарт бойынша ақпарат

 
1

Жалпы мәліметтер

Шарттың жалпы құны

Аванстық төлемдер сомасы

Шарт қолданысының басынан бастап төлем сомасы

Бұрын белсендірілген сомалар

Міндеттемелерді жеткізу немесе тиісінше орындамау (ішінара орындамау) мерзімдерін кешіктіргені үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы

Мерзімі өткен күндер саны

1

2

3

4

5

6

2

Шығыстардың Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші Бағдарлама/Ерекшелік


3

Нақты шығыстар, оның ішінде осы факт бойынша өнім беруші өндірген


Тауар атауы

Өлшем бірлігі

Саны

Бірлік үшін бағасы, теңге

сомасы, теңге


1

2

3

4

5

1
Жеткізушіге аударуға талап етілетін сома


      Қосымша: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (өнім беруші қоса тіркейді/тапсырыс беруші болған жағдайда)

Тапсырыс берушінің атауы

ЖСН / БСН

ЖСК/
БСК

Банк

Заңды мекен-жайы

Тапсырыс берушінің өкілі

Бекітемін (ұйым басшысы)

Тауарды қабылдауға жауаптылар

Ресімдеудің дұрыстығына жауаптылар (деректемелер, ерекшелік)

Т.А.Ә

қолы

Т.А.Ә

қолы

Т.А.Ә

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

      БСН – бизнес сәйкестендіру нөмірі

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды

      БСК - бизнес сәйкестендіру коды

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
9-қосымша

Орындалған жұмыстар актісі

  №_______ "___"_______
20___ж. құжаттың нөмірі қол
қойылған күні (Тапсырыс
берушінің актіге қол қойған күні
мен уақыты белгіленеді)

      Осы акт:____________________ ( Орындаушы), (Орындаушының атауы) шартқа (және

      қосымша келісімге сәйкес) _____________________ бастап

      "___"___________ 20 __ күші жойылған (шарттың (қосымша келісімнің) атауы,

      Күні және нөмірі) _________________ (Тапсырыс беруші), төменде қол қойған

      өкілдердің атынан (Тапсырыс берушінің атауы)

      Тапсырыс беруші қабылдады:

Орындалған жұмыстар туралы мәліметтер

Жұмыстарды орындау орны

Жұмыстарды орындау күні/кезеңі

Атауы

Өлшем бірлігі

Саны

Бірлік бағасы (теңге), соның ішінде ҚҚС / ҚҚС-сыз

Сомасы, теңге

1

2

3

4

5

6

7

1      Осы акт бойынша орындалған жұмыстардың құны Шартқа сәйкес _________________ теңге, оның ішінде ҚҚС / ҚҚС-сыз (санмен, жазбаша)

Орындаушының атауы

ЖСН / БСН

ЖСК/ БСК

Банк

Заңды мекен-жайы

Орындаушы өкілдері

Бекітімін

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (бұдан әрі – Т.А.Ә.), лауазымы

қолы

Т. А. Ә., лауазымы

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Келісім-шарт бойынша ақпарат

1

Жалпы мәліметтер

Шарттың жалпы құны

Аванстық төлемдер сомасы

Шарт қолданысының басынан бастап төлем сомасы

Бұрын белсендірілген сомалар

Жұмыстарды орындау мерзімдерін кешіктіргені немесе міндеттемелерді тиісінше орындамағаны (ішінара орындамағаны) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы

Мерзімі өткен күндер саны

1

2

3

4

5

6
2

Шығыстардың Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші Бағдарлама/Ерекшелік


3

Осы АКТ бойынша нақты орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы, олар болған жағдайда)


Атауы

Жұмыстарды орындау күні/кезеңі

Өлшем бірлігі

Саны

бірлік үшін бағасы, теңге

сомасы, теңге


1

2

3

4

5

6

1

4

Жеткізушіге аударуға талап етілетін сома


      Қосымша: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі)

Тапсырыс берушінің атауы

ЖСН / БСН

ЖСК/ БСК

Банк

Заңды мекен-жайы

Тапсырыс берушінің өкілдері

Бекітемін (ұйым басшысы)

Тауарды қабылдауға жауаптылар

Ресімдеудің дұрыстығына жауаптылар (деректемелер, ерекшелік)

Т.А.Ә.

қолы

Т.А.Ә.

қолы

Т.А.Ә.

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
      ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

      БСН – бизнес сәйкестендіру нөмірі

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды

      БСК - бизнес сәйкестендіру коды

      ҚҚС – қосымша құн салығы

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларында
10-қосымша

Көрсетілген қызметтер актісі

      №___ "___"_________ 20__ж. құжаттың нөмірі қол қойылған күні (тапсырыс берушінің актіге қол қойған күні мен уақыты белгіленеді)

      Осы акт:______________________________ ( шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес

      (өнім берушінің атауы)

      ___________ бастап "__"________ 20 __ (шарттың (қосымша келісімнің) атауы, күні

      және нөмірі) _____________ (Тапсырыс беруші), төменде қол қойған өкілдердің атынан

      (Тапсырыс берушінің атауы)

      Тапсырыс беруші қабылдады:

Көрсетілген қызмет туралы мәліметтер

Қызмет көрсету орны

Қызмет атауы

Өлшем бірлігі

Саны

Бірлік бағасы (теңге), соның ішінде ҚҚС / ҚҚС-сыз

Сомасы, теңге

1

2

4

5

6

7

1

      Осы АКТ бойынша көрсетілген қызметтердің құны Шартқа сәйкес______________ теңге, оның ішінде ҚҚС / ҚҚС-сыз (санмен, жазбаша)

Өнім берушінің атауы

ЖСН/БСН

ЖСК/ БСК

Банк

Заңды мекенжайы

Өнім берушінің өкілдер

Бекітемін

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (бұдан әрі – Т.А.Ә.), лауазымы

қолы

Т.А.Ә., лауазымы

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Шарт туралы мәлімет

№№

Жалпы мәліметтер

Шарттың жалпы құны

Аванстық төлемдер сомасы

Шарт қолданысының басынан бастап төлем сомасы

Бұрын белсендірілген сомалар

Қызмет көрсету мерзімдерін кешіктіргені немесе міндеттемелерді тиісінше орындамағаны (ішінара орындамағаны) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы

Мерзімі өткен күндер саны

1

2

3

4

5

6
2

Шығыстардың Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші Бағдарлама/Ерекшелік


3

Осы АКТ бойынша нақты көрсетілген Қызметтер (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, қызметтерді орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде қызметтердің атауы, олар болған жағдайда)

Қызмет атауы

Қызмет көрсету күні/кезеңі

Өлшем бірлігі

Саны

Бірлік үшін бағасы, теңге

Сомасы, теңге

Ғылыми зерттеулер, маркетингтік, консультациялық және өзге де қызметтер туралы есеп туралы мәліметтер (күні, нөмірі, беттер саны) (олар болған жағдайда)


1

2

3

4

5

6

7

1
4

Жеткізушіге аударуға талап етілетін сома      Қосымша: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (өнім беруші тіркеледі/ тапсырыс беруші болған жағдайда)

Тапсырыс берушінің атауы

ЖСН / БСН

ЖСК/ БСК

Банк

Заңды мекен-жайы

Тапсырыс берушінің өкілдері

Бекітемін (ұйым басшысы)

Қызметті қабылдауға жауаптылар

Ресімдеудің дұрыстығына жауаптылар (деректемелер, ерекшелік)

Т.А.Ә.

қолы

Т.А.Ә.

қолы

Т.А.Ә.

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
      ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі

      БСН – бизнес сәйкестендіру нөмірі

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды

      БСК - бизнес сәйкестендіру коды

      ҚҚС – қосымша құн салығы

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларында
11-қосымша
  Нысан
  Тұтынушы:
____________________________
жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің
аты
(егер ол жеке басын
куәландыратын
құжатта көрсетілсе)
немесе заңды тұлғаның атауы
тұтынушының мекенжайы,
телефоны факс және
электрондық поштасы:
____________________________
____________________________
(қолы)
"_____" ________ 20__ жыл

Өтініш кәбілдік кәріздің желісіне қосуға техникалық шарттар беру туралы

      Объектінің (қолданыстағы, қайта жаңартылатын) толық атауы, оның мекенжайы орналасқан жері, қосылу орны)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Кәбілдік кәрізде байланыс кәбілдерін (кәбілдердің түрін, маркасын және сыртқы диаметрін көрсете отырып) төсеу жоспарланып отырған өтініш беруші объектілерінің мекенжайлары: __________________________________________________________________

      Жоспарланған кәбіл төсемінің мақсаты және оны одан әрі пайдалану:

      _________________________________________________________________________.

      Өтінішті беру күні мен уақыты (сағаты, минуты) _______________________________

      Қосымша _________________________________________________________________

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларында
12-қосымша
  Нысан

Табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы тұтынушылардың алдында реттелетін қызметті ұсыну жөнінде жыл сайынғы есеп

      1) табиғи монополиялар субъектісі туралы жалпы ақпарат.

      2) инвестициялық бағдарламаларды және (немесе) инвестициялық жобаларды, оның ішінде уәкілетті орган бекіткен жобаларды орындау.

      3) есепті кезеңдегі табиғи монополия субъектісі қызметінің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері.

      4) есепті кезеңде ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі.

      5) реттелетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат.

      6) уәкілетті орган бекіткен тарифтік сметаның есепті кезеңдегі орындалуы туралы ақпарат.

      7) қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы.

      Табиғи монополия субъектісінің есебіне 2) – 6) тармақшаларында көзделген негізделген ақпарат енгізіледі.

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
13-қосымша

Ақпарат бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындау туралы_______ жыл 20 __ жылғы (20__ жылғы жарты жылдық) қорытынды бойынша) ____________________________________________________________ субъектінің атауы, қызмет түрі

№ п/п

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат)

Пайда мен шығындар туралы есеп *

Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы)

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ

Іс-шаралар атауы

Өлшем бірлігі

Заттай көрсеткіштердегі саны

Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі)

Жоспары

Фактісі

Ауытқу

ауытқу себептері

жоспар

фактісі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


*пайда мен зиян туралы есеп "жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығының 3-қосымшасына сәйкес ұсынылады.);
**ақпарат, оның ішінде саланың ерекшелігін ескере отырып, өзге де көрсеткіштер бойынша толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада көзделген болса));
**осы ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру жөніндегі растайтын құжаттарды (тиісті шарттардың, келісімшарттардың көшірмелері, орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актілер, орындалған жұмыстар мен шығындар құны туралы анықтама, шот-фактуралар, мемлекеттік қабылдау комиссияларының пайдалануға қабылдау-актілері, ішкі жүкқұжаттар, реттелетін нарық субъектілерінің пайдалануға беру және балансқа қабылдау туралы ішкі бұйрықтары) қоса бере отырып ұсынылады.


      кестенің жалғысы

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат)**

Өз қаражаты

Қарыз қаражаты

Бюджеттік қаражат

Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)

Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)

Ысыраптарды төмендету,%, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)

Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету)

Амортизация

пайда

өткен жылдың фактісі

ағымдағы жылдың фактісі

өткен жылдың фактісі

ағымдағы жылдың фактісі

жоспар

факт

өткен жылдың фактісі

ағымдағы жылдың фактісі

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

*пайда мен зиян туралы есеп "жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығының 3-қосымшасына сәйкес ұсынылады.);
**ақпарат, оның ішінде саланың ерекшелігін ескере отырып, өзге де көрсеткіштер бойынша толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада көзделген болса));
**осы ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру жөніндегі растайтын құжаттарды (тиісті шарттардың, келісімшарттардың көшірмелері, орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актілер, орындалған жұмыстар мен шығындар құны туралы анықтама, шот-фактуралар, мемлекеттік қабылдау комиссияларының пайдалануға қабылдау-актілері, ішкі жүкқұжаттар, реттелетін нарық субъектілерінің пайдалануға беру және балансқа қабылдау туралы ішкі бұйрықтары) қоса бере отырып ұсынылады.      кестенің жалғысы

Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру)

Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау)

25

26

*пайда мен зиян туралы есеп "жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығының 3-қосымшасына сәйкес ұсынылады.);
**ақпарат, оның ішінде саланың ерекшелігін ескере отырып, өзге де көрсеткіштер бойынша толтырылады (егер бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада көзделген болса));
**осы ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру жөніндегі растайтын құжаттарды (тиісті шарттардың, келісімшарттардың көшірмелері, орындалған жұмыстарды қабылдау туралы актілер, орындалған жұмыстар мен шығындар құны туралы анықтама, шот-фактуралар, мемлекеттік қабылдау комиссияларының пайдалануға қабылдау-актілері, ішкі жүкқұжаттар, реттелетін нарық субъектілерінің пайдалануға беру және балансқа қабылдау туралы ішкі бұйрықтары) қоса бере отырып ұсынылады.
  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
14-қосымша
  Нысан

Бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат ___________________________________________жылға 20 __ жылғы (20__ жылғы жарты жылдық) қорытынды бойынша)

п/п

Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Бекітілген тарифтік сметада көзделген

Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері

Ауытқу, %

Ауытқу себептері

1

2

3

4

5

6

7
  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларында
15-қосымша
  Нысан

Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау 20 ___ жылғы (20__ жылғы жарты жылдық) қорытынды бойынша туралы ақпарат

      __________________________________________________________________________

      субъектінің атауы, қызмет түрі

      __________________________________________________________________________

      реттелетін қызмет

№ р/с

Сапа және сенімділік көрсеткіші

Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі

Жоспар (___жылға арналған)

Ағымдағы жылдың фактісі (жартыжылдық)

Сенімділік және сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау

Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамау себептері (негіздемесі)

1

2

3

4

5

6

7

12  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларында
16-қосымша
  Нысан

Табиғи монополиялар субъектілерінің қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу 20 __ жылғы (20__ жылғы жарты жылдық) қорытынды бойынша) туралы ақпарат

      __________________________________________________________________________

      субъектінің атауы, қызмет түрі

      __________________________________________________________________________

      реттелетін қызмет

№ р/с

Тиімділік көрсеткіші

Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі

Жоспар (___жылға арналған)

Ағымдағы жылдың фактісі (жартыжылдық)

Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау

Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеудің себептері (негіздемесі)

1

2

3

4

5

6

7

12  Табиғи монополиялар
  субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларында
17-қосымша
  Нысан

Табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштері

      __________________________________________________________________________

      субъектінің атауы, қызмет түрі

      __________________________________________________________________________

      реттелетін қызмет

№ р/с

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Түсініктеме
1

2

3

4

5

6

1


2


  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
18-қосымша
  Нысан

Реттелетін қызметтің сапа және сенімділік көрсеткіштері

      __________________________________________________

      (қызмет атауы)

  реттелетін қызметтердің сапасы
мен сенімділігі көрсеткішінің
қолданылу кезеңі 20 ___ -
20____жж.

№ р/с

Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Нақты деректер

Көрсеткіштің жылдар бойынша бөлінісінде нысаналы мәні

1

2

3

4

5

1

2

  Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін
жүзеге асыру қағидаларына
19-қосымша
  Нысан

Сауалнама Құрметті тұтынушы!

      Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Телекоммуникация комитеті қызметтер сапасы мен реттелетін қызметтердің

      __________________________________________________________________________

      (субъектілердің тұтынушыларына сұрау салу шеңберінде жүргізілетін

      қызметтің атауы)

      сенімділігі көрсеткішінің жобасын әзірлеуді жүзеге асырады.

      Сауалнаманың мақсаты – қызмет сапасының көрсеткіштері және реттелетін

      қызметтердің сенімділігі бойынша тұтынушылардың қалауын бағалау

      __________________________________________________________________________

                              (қызметтің атауы)

      Сіздің тәжірибесін тұтыну қызметтерге төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.

      Қызметті пайдаланатын әкімшілік-аумақтық бірлікті көрсетіңіз

      _________________________________________________________________________

                              (қызметтің атауы)

      Сіз пайдаланатын субъектінің атауы

      ___________________________________________________________,

      Сізбен хабарласа алатын телефон ______________________________________,

      ______________________________________ электрондық мекенжай.

№ рс

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Көрсеткіштің мәні

Сіз үшін көрсеткіштің маңызды дәрежесін көрсетіңіз

Орташа жылдық нақты

Орташа жылдық жоспарлы мән *

Аса маңызды

Өте маңызды

Салыстырмалы маңызды

Өте маңызды емес

Маңызды емес

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғысы

Көрсеткіштің орташа жылдық нақты мәнімен қанағаттанушылық дәрежесін көрсетіңіз

Егер қанағаттанбаса немесе мүлдем қанағаттанбаса, онда сіз ұсынып отырған көрсеткіштің мақсатты мәнін көрсетіңіз

Толық қанағаттандырылды

Ішінара қанағаттандырылды

Салыстырмалы қанағаттанамын

Қанағаттанбаған

Мүлдем қанағаттанбаған

7

8
Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады